Hrad v zajetí konspiračního blouznění

29. 03. 2011 | 08:45
Přečteno 9485 krát
V každé společnosti najdeme určité procento duševně mírně či více vychýlených jedinců, kteří za každým významnějším společenským jevem a událostí vidí důmyslné konspirace.

Výstižnou definici konspiračních teorií nabízí například Wikipedie, která je popisuje jako teorie, jež vysvětlují události, stav věcí nebo aktuální vývoj jako výsledek spiknutí skupiny osob, která vědomě a tajně působí v neprospěch zbytku společnosti. Vyznavači konspiračních teorií obvykle tvrdí, že touto skupinou jsou vlády, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky (jejichž existence mnohdy není doložena), představitelé určitých národů či náboženství nebo dokonce mimozemské civilizace.

Obecně lze většinu konspiračních teorií odbýt jako selhání intelektu nebo jako do určité míry paranoické projevy, jejichž nositelé odmítají přijmout logická, často zcela srozumitelná vysvětlení určitých jevů. Lidé, kteří věří konspiračním teoriím, jsou naštěstí ve většině civilizovaných zemí jen menšinami někdy zmatených, někdy ale také bohužel docela pomatených jedinců.

Ani nositeli českých konspiračních teorií by se tudíž nebylo nutné vážně zabývat, kdyby se nejrůznější konspirační teorie nerojily přímo v okolí hlavy českého státu. Z historie totiž víme, že ve spojení s hlavním proudem politiky mají některé konspirační teorie, rozvinuté do podoby doktrín, na svědomí obrovské tragédie.

Už před časem proslul prezidentův vicekancléř Petr Hájek pozoruhodnou konspirační interpretací událostí 11. září 2001. Rozsáhlou manipulaci, hraničící s konspirací, nachází také v současném mediálním světě.

Prohradní, nebo spíše hradně-servilní tiskovina zvaná Revue Fragmenty, v níž se mimo jiné občas publikačně profiluje prezidentův nejnovější oblíbenec, politický extremista Ladislav Bátora, zase poskytuje nemalý prostor různým konspiračním teoriím, které se týkají údajných záměrů nastolit světovou vládu, na čemž se má podílet například i skupina Bilderberg.

Revue tak například věnovala nemalý prostor pražskému vystoupení amerického „experta“ na údajně konspirační povahu Bilderbergu, Daniela Estulina. Tento přistěhovalec z Litvy, kterého brali dosud vážně převážně jen diktátoři, jako jsou Fidel Castro nebo Hugo Chavéz, ve svých knihách a veřejných projevech rozvíjí často až neuvěřitelné teorie o tom, co bilderbergská setkávání významných státníků, expertů a byznysmenů údajně jsou. Zdrojem těchto spekulací je přitom jednoduchý fakt: setkání jsou neveřejná. A neveřejná jsou z prostého důvodu: mnozí z vysoce postavených politiků a dalších osobností by se jinak asi zdráhali mluvit úplně otevřeně.

Autor tohoto textu byl na jedno setkání bilderbergské skupiny před deseti lety pozván a byl svědkem docela normální konference, na níž se střídaly panely na řadu zajímavých témat. V nekonspiračním vidění světa lze tak bilderbergské setkávání docela jednoduše popsat jako snahu organizátorů nabídnout lidem, kteří často rozhodují o osudech jiných lidí (politici, šéfové korporací) nebo jiné lidi ovlivňují (publicisté, veřejní intelektuálové), osvětu a diskusi nad tématy mezinárodní politiky a hospodářství, jimž se většina nemá čas do hloubky zabývat.

Na setkání jsou zvány osobnosti nejrůznějšího ideologického zaměření, od konzervativců až po socialisty, od neoliberálních vyznavačů neviditelné ruky trhu až po kované keynesiánce.

Je možné, že se někteří z nich mimo oficiální program na něčem s jinými domlouvají, ale nejde o žádné spiknutí. Je to podobné, jako když se v českém kontextu někteří významní lidé z byznysu, politiky, žurnalistiky a prostředí občanských iniciativ setkávají na konferencích skupiny Lípa. I tam lze najít lidi od leva do prava, i tam se možná někteří účastníci u sklenky vína na něčem po večeři s někým domlouvají, ale bylo by docela těžké udělat z tak pestré směsi lidí skupinu s konspiračními záměry. Pokud ano, museli bychom tam zařadit i choť pana prezidenta, Livii Klausovou, která na jednom setkání Lípy byla.

Ještě bizarnější teorii, než je teorie světovlády skrze Bilderberg (jenž je jen další variací na téma, jež v moderní době rozvířilo už před sto lety nechvalně známé falzum zvané Protokoly sionských mudrců) nabídl nedávno další z nových členů „hradního klubu“, novinář Adam Bartoš. Řeč teď není o jeho seznamu nepolepšitelných pravdoláskařských petentů (který odkazoval ke konspiračním teoriím svého druhu, v nichž hlavní roli hrají údajní představitelé údajného společenství Pravdy a Lásky), ale o neuvěřitelném textu publikovaném nedávno na serveru První zprávy.

V něm Bartoš naznačuje, že nedávné zemětřesení v Japonsku (jakož i zemětřesení jinde, například to na Haiti) jsou výsledkem práce temných sil v supertjaném americkém vojenském výzkumu. Takové urážlivé blouznění by se snad dalo odbýt jen další konspirační teorií, v níž Bartošovu mysl ovládají zlí mimozemšťané. Neměl by se nechat vyšetřit?

Tento novopečený člen "hradní partičky", jehož seznam pravdoláskařů se velmi líbil i panu prezidentovi, také samozřejmě pravidelně rozvíjí konspirační teorie o výše zmíněné skupině Bilderberg, o snahách nastolit světovládu, a podobně populárních tématech. Ve svém nejposlednějším dílku se pouští do úvah o tom, zda nově založený levicový think-tank CESTA, jakož i plány na zřízení české pobočky docela jistě nelevicového amerického Aspen institutu nejsou dílem stejné konspirace temných globálních sil v režii Bilderbergu, neboť jak přeci všichni víme, jednoho jeho setkání se účastnil spoluzakladatel CESTY Jiří Pehe, a jiného zase Karel Schwarzenberg, který podporuje založení Aspen institutu v Praze.

Podle Bartoše je "posledním domácím úkolem", který Pehe od bilderbergovců dostal, zaměřit se na levicovou část české politické scény. Chce se dodat, že První zprávy, jejichž publikační činnosti dominuje Bartoš s podobnými urážkami, trapnými spekulacemi a paranoidními teoriemi, si brzy při letmé četbě mohou někteří lidé začít plést s věstníkem pacientů z pavilonu pro těžce narušené osobnosti nějaké psychiatrické kliniky.

S takovým věstníkem by si mohli také někteří čtenáři splést Revue Fragmenty, v jejímž internetovém vydání lze nejnověji žasnout nad článkem šéfredaktorky Ivany Haslingerové půvabně nazvaném „EU není pouhý podvod, ale zločinné spolčení neviditelných loutkařů“. Samotný text sumarizuje projevy na konferenci euroskeptiků, jejímž ústředním tématem, jak se zdá, byla protievropská paronia, hraničící s konspiračními teoriemi.

Což nás vrací k panu prezidentovi. Byl to koneckonců on, kdo už před 8 lety naznačoval, že evropský integrační projekt je jakýmsi zákulisním dílem politiků, kteří jsou zvyklí na to, že snídají v Benátkách, obědvají v Paříži a večeří ve Stockholmu, a z druhé strany pak evropských byrokratů. Obě tyto skupiny profitují z prohlubování evropské integrace, zatímco drtivá většina Evropanů žádné takové zájmy nemá, ujišťuje pan prezident, který je vždy dobře informován o tom, co si spolu s ním „drtivá většina“ myslí.

Pan prezident pak zastřešil tyto své úvahy dnes již slavnou teorií „evropeismu“, který prý navazuje na různé temné „ismy“ minulosti. Václav Klaus je ovšem autorem i několika dalších teorií, které hraničí s konspiračním viděním světa.

V roce 2005, na zasedání Rady Evropy ve Varšavě, hovořil například o pokusech potlačit demokracii v důsledku pokusů různorodých sil, struktur a skupin uvnitř státu, které prý chtějí bez demokratického mandátu přímo určovat (nebo aspoň zásadně ovlivňovat) různé klíčové oblasti veřejného života dotýkající se občanů. Pan prezident upřesnil, že má na mysli zejména různé projevy NGO-ismu a radikálního humanrightismu. Aktivity organizací vytvořených na těchto základech představují podle něj nové formy ohrožení lidské svobody.

V Klausově vidění svádějí „standardní“ politické struktury, vzešlé z voleb, neustálý boj o demokracii s nikým nevolenými elitami a nikým nevolenou občanskou společností, které lze považovat za jakousi formou konspirace, nejspíš s nadnárodními kořeny, jak se dočítáme v textech lidí, kteří myšlenky našeho pana prezidenta „dovysvětlují“ a rozvíjejí, často za jeho blahosklonného přitakávání.

V roce 2007, když publikoval knihu „Modrá, nikoliv zelená planeta“, stvořil Klaus ještě strašidelnějšího globálního nepřítele. Komunismus byl podle něj nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie hlásá, že jí jde o ochranu Země a přírody, a pod tímto sloganem – podobně jako kdysi marxisté – chce nahradit svobodný a spontánní vývoj lidstva určitým druhem centrálního (nyní globálního) plánování celého světa.

Snad právě objevení tohoto globálního nepřítele, kterého lze prý přirovnat k nacismu, přimělo některé spolupracovníky pana rezidenta, aby trochu modifikovali teorii o prospěšnosti systému standardních politických stran, když z něho Ladislav Jakl vyřadil zelené, o nichž v roce 2010 prohlásil, že mezi Stranou zelených a ekoterorismem neexistuje ostrá hranice.

Prostě někdo „za scénou“ chce pořád plánovat a ovládat dění nejen v české společnosti, ale celého světa, a neštítí se ani (eko)terorismu. Panu prezidentovi a lidem okolo něj to působí vážné starosti. Jsou přeci zastánci standardních mechanismů neviditelné ruky trhu a demokratické politiky, a to do té míry, že když propukne nějaký korupční skandál, jako třeba ten na Ministerstvu životního prostředí, který ukazuje na docela konkrétní síly mafiánského kapitalismu v pozadí politiky, pan prezident to odbude jako titěrnost.

Proč by měl Hrad a jeho spřátelené okolí hledat viníky současného stavu mezi konkrétními korupčními bratrstvy v politice a byznysu, která demokracii podemílají zcela zjevně, když je mnohem „jednodušší“ velkými tahy štětce malovat obraz celosvětového spiknutí, v němž se to hemží radikálními environmetalisty, humanrightisty, nikým nevolenými elitami, moci chtivými bruselskými úředníky, bilderbergiány a supertajnými zbrojními programy (v jejichž rámci si Američané, zřejmě aby zakryli stopy, zkouší ničivá zemětření tu na svých nepřátelích, tu na svých spojencích).

Tuto úvahu lze zakončit jak zprávou dobrou, tak zprávou špatnou. Nejprve ta špatná: viditelné zhoršování páně prezidentovy mysli, dováděné do zcela absurdních závěrů „braintrustem“, jímž se obklopil, budeme muset vydržet ještě dva necelé roky. A ta dobrá? Budeme to muset vydržet už jenom dva necelé roky.

Deník Referendum, 28.3.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Hledal jsem na serveru První zprávy sestavu redakce, ale nenašel. Zajímavé...
29. 03. 2011 | 09:00

petr napsal(a):

Tu první větu si čtěte každý den 100x, kdo Vám ji napsal?
29. 03. 2011 | 09:05

Tenco napsal(a):

Haslingerovou prý vyhodili z práce po roce 1989 proto, že chtěla ať proti demonstrujícím v roce 1989 zasáhne vojsko.

Já bych měl taky konspirační teorii.
Tunelděděek není náhodný výtvor přírody a sociálních vztahů mezi lidmi, nýbržto pohůnek KGB, která se na situaci po roce 1989 připravovala několik let. Celý plyšák byl podvod - bouda na lidi a jeho výsledkem bylo, že se politická moc komunistů , jejich klientů a patronů, přetransformovala v ekonomickou.
Teď jim to začínají posírat lidi, kteří se k majetku doshrabali poctivě plus lidi, kteří tuneldědka považují za psychopata a BIS za outsourcing Mafie.

Teď končím, neb se tady za chvíli objeví hanah /zlé jazyky tvrdí, že je to jakási pí Haslingerová :((/ a antipravdoláskař, antidžendrtetista a Pehofobista - Pepa Řepa.

U toho tedy nemusím být. /kór když to prý celé monitoruje BIS, která pak výsledky dodává tuneldědkovi/. U toho být nemusím. Fakt ne.
:(((

theories nldBu - recaptcha :)))
29. 03. 2011 | 09:05

Carlos V. napsal(a):

Rozhodně je pravdou, že Klausovi nijak nepomáhá podpora od lidí, mávajících heslem HAARPu. Příští článek ABB očekávám na téma chemtrails či RFID. Pakliže se od podobných nesmyslů Klaus rázně nedistancuje, bude za šaška ...

Ani držení si Hájka pověsti nepřidává - od jeho názorů se Klaus sice distancuje, ale nechápu v čem je tak užitečný.

Otázka Bildenbergu není úplně nesmyslná - schází se mocní chlapci, a od chlapců, kteří spolu mluví, vždy existuje jisté nebezpečí jisté kartelové dohody. Ale role tohoto společenství je zcela nesmyslně nafouknuta a démonizována.

Někdy nevím, jak si celou hru vykládat. ABB mi přijde téměř jako agent militantních levičáků, mající jako krysař za úkol zavést labilnější pravičáky do zhouhy.
29. 03. 2011 | 09:08

rejpal napsal(a):

Carlos V.
Jestli něčemu z těch konspiračních teorií věřím, tak jsou to kartelové dohody. Jenže na to nepotřebují Bilderberg. V některých oborech existují již léta sdružení, tak trochu podobná zednářským lóžím, jejichž členy jsou mimo jiné nejvyšší představitelé nadnárodních firem. A že jim nejde jen o setkání na golfu nebo společenské posezení, je vysoce pravděpodobné. Byl jsem osogně přítomen před lety na setkání jednoho takového sdružení s novináři, a nikdo se netajil tím, že tito bossové se setkávají při neformálních konzultacích.
29. 03. 2011 | 09:21

trafopajka napsal(a):

Jestliže se někde tajně sejde skupina lidí a o něčem jedná, tak jde z definici o konspiraci, Pehe.
29. 03. 2011 | 09:24

Cech napsal(a):

Děkuji pane Pehe za velmi fundovaný pohled,který prolistoval další stránky a možnosti "mediálního supportu".

Je naprosto jasné,že se nejedná o žádné pominutí mysli, pouze došly logické a pseudologické argumenty pro podporu té nejvyšší myšlenky.
Nejvyšší myšlenka dostává na zadek na každém kroku a to je pro V.K. více jak nepříjemné.
Pakliže již nemohu někoho nebo něco demontovat standardními manipulačními technologiemi,tak proč to nezkusit třeba s marťany.
Tato pseudoschiza je důsledkem toho jak je utvářena politická scéna v ČR.
V ČR ve skutečnosti vládne skupina (zde nejmenovat kmotry prosím) a politická 4K jim k tomu připravuje vhodné prostředí.
Proto se pánové Bartoš,Petr Hájek a ostatní Governance und geldgierige domnívají,že takto zcela bez skurpulí to je vždy a všude.
Proto pokud je národ nechápe,že je nutné držet ústa a přijímat s pokorou batohy, tak je to dílo těch spřísahanců (zde nejmenovat nějaké celosvětové kmotry prosím).

Ta dobrá zpráva je:
Objevila se další technika mediální manipulace.
Ta špatná zpráva je:
Kolik jich ještě vznikne za dva roky?
29. 03. 2011 | 09:30

neo napsal(a):

První větu jste psal por sebe a Paroubka ne? :)
29. 03. 2011 | 09:34

Enkidu napsal(a):

KOnspirační teorie jsou časté u lidí vzývajících autoritu a autoritativní vedení. Je evidentní, že pro psychickou integritu ABB je přijatelnější představa, že je svět řízen bandou tajných vyvolených, případně Marťanů apod. než že není řízen vůbec a většina důležitých rozhodnutí jsou jen chaotickými reakcemi přitroublých politiků na ještě přitroublejší svět médií... Ovšem lidé s podobným přesvědčením jsou většinou myšlenkově izolováni a pokud se rozjedou v nemoc, tak léčeni, u okolí Klause by se psychotik v záplavě poruch osobnosti ztratil...
29. 03. 2011 | 09:35

Dočekal napsal(a):

Tenco:

"Jéédnou budéém dáál..." - pamatujete?

A kampak že jsme to za těch víc než dvacet let vlastně došli? Já jen, že například regulační poplatky ve zdravotnictví, jejichž zavedení bylo nutné pro zlepšení léčby onkologicky nemocných (mantra pánů Julínka, Cikrta a Šnajdra) se stávají už jen poplatky, nutnými k sanování všech těch gigantických rozkrádaček v našem kapitalistickém zdravotnictví.
Když ony ale pomalu vyplouvají na povrch také další mrtvoly, které měly být už navždy pohřbeny hluboko v bahně. Naposled to je informace, za jejíž zveřejnění jsem byl loni málem obviněn z šíření poplašné zprávy.
Link:
http://www.novinky.cz/krimi/229117-ke-stihani-vlivnych-uz-detektivove-nepotrebuji-souhlas-sefu.html

Pamatujete ještě na to teatrální vystoupení tehdejšího ministra vnitra JUDr. MUDr. Ivana Langera BP 2x, když tento ukazoval do kamer fotku Radovana Krejčíře s výrazem malého kluka, který právě vyhrál pytlík kuliček? No a vidíte. Dnes si pana Radovana Krejčíře musí vylikvidovat sama JAR.

Nejpodivnější na tom všem je fakt, že se stále ještě najde dost těch, kteří nejen že tu politiku korupce schvalují, ale kteří nevybíravým způsobem napadají každého, kdo se opováží na některou z těchto nepravostí poukázat.
Podle mne jsou jen dvě možnosti: Buď to tito lidé dělají za prachy, nebo z vlastní blbosti.
Tolik blbých tady snad ani není. Nebo je?
29. 03. 2011 | 09:39

Tupelo napsal(a):

Pane Pehe, myslim ze jak u Klause, tak u Bartose plati, ze by byli naprosto nevyznamne figury, kdyby sve vyroky nebo tvrzeni neprehaneli, jen tak totiz mohou jeste upoutat vubec nejakou pozornost. :) Co se tyce vlivu na CEZko a jeho dalsi vyvoj, vetsi obavu mam z lidi jako je Klaus (Batora, Drobil, Kalousek,...), nebo z hnuti jako d.o.s.t (dsss, narodni otvor ;),...), nez z jakesi 'celosvetove temne sily' :) v podobe Bilderbergu. A to se priznam, ze pro me tzv. konspiracni teorie maji jisty puvab. :)
29. 03. 2011 | 09:43

Tenco napsal(a):

Enkidu
Příčiny se většinou najdou pod duchnou a v peněžence.
To první je však těžké odhalit - i u psychoanalytika mnoho lidí hraje hru.
To druhé už tak těžké nebývá - v otevřených společnostech.
A člověku se hned rozsvítí, pokud zjistí z jakých peněz jsou tito lidé živi./nemám na mysli lidi z Bilderbergu, alenaopak ty, kteří by bez peněz, vyváděných z eráru, dnes umírali kdesi pod mostem.../
Asymetrie v přístupu k informacím - to je oč tu jde.

Zveřejněte toky financí a král bude nahý.
29. 03. 2011 | 09:45

jarpor napsal(a):

Kdyby neměl pan Pehe Klause, asi by si jej musel vymyslet ... a možná myšlenky toho "vymysleného Klause"... by dotahoval do absurdna... tak jak to předvádí na myšlenkách Klause v tomto blogu...

Mám pocit, že ona "hrozba ambiciózního environmentalismu"... se ukázala i u nás onou nezřízenou podporou fotovoltaiky... a uvidíme, kolik nás to ještě bude stát na případných žalobách..
a tedy nebyl "mimo mísu" tím jak píšete :
"Tato ideologie hlásá, že jí jde o ochranu Země a přírody, a pod tímto sloganem – podobně jako kdysi marxisté – chce nahradit svobodný a spontánní vývoj lidstva určitým druhem centrálního (nyní globálního) plánování celého světa."

Stejně tak se "strefil do černého" když hovořil o snaze vládutí nikým nevolených "spolků" mimo standardní mechanismy voleb... o snaze "evropských inženýrů" kteří společně s byrokraty dovedli EU tam, kde dnes je...

Toť ovšem vše... a jste to Vy, který do absurdna dovádí Klausovy myšlenky ... prý prostřednictvím Prvních zpráv, či přes "Prohradní, nebo spíše hradně-servilní tiskovina zvaná Revue Fragmenty..."
Myšlenky, že "...nedávné zemětřesení v Japonsku (jakož i zemětřesení jinde, například to na Haiti) jsou výsledkem práce temných sil v supertjaném americkém vojenském výzkumu."

Soudím, že odvozovat, že když kdosi z blízkosti kohokoliv cosi napíše, že nelze toto "cosi" vkládat do úst "kohokoliv"...
nebo naznačovat, že s ten "kohokoliv" s tím "cosi" souhlasí...

Myslím, že jste se tohoto dopustil a je na každém čtenáři, jak se k takovým náznakům, možná k takovému špinění toto "kohokoliv" postaví... u mne - palec dolů.
A nemá to nic společného s tím, že to naznačujete směrem k prezidentovi. Napsal bych stejné, kdybyste toto naznačoval k Lidovému domu, předsedovi ČSSD...

Zda Hrad či prezident je zastánce jakéhosi :
"Prostě někdo „za scénou“ chce pořád plánovat a ovládat dění nejen v české společnosti, ale celého světa...

a zda je skutečně úlohou Hradu a prrezidenta nahrazovat moc výkonnou a soudní při Vašem :
"Proč by měl Hrad a jeho spřátelené okolí hledat viníky současného stavu mezi konkrétními korupčními bratrstvy v politice a byznysu, která demokracii podemílají zcela zjevně, když je mnohem „jednodušší“ velkými tahy štětce malovat obraz celosvětového spiknutí..."

to si doufám každý, komu "Bůh zachovati zdravý rozum ráčil" vyhodnotí sám.
Vyhodností a "ocení" ... nejen Hrad s prezidentem a jeho okolím..., ale i psaní pana politologa Pehe.

Taky mám dvě zprávy, ta špatná je, že pan Pehe stále je prostě pan Pehe...
ta dobrá je, že třeba ke vzniku a vývoji EU píšou i jiní, třeba pan Robejšek...

Vy i pan Robejšek jste poradci... /píšete to o sobě.../ Zkuste si jej někdy přečíst pane Pehe... mohlo by Vám to v psaní dost pomoci. Možná....

Hezký den
29. 03. 2011 | 09:47

SuP napsal(a):

Carlos V. -
Je přece velmi pohodlné a inspirativní vědět, od čeho se mohu kdykoliv distancovat.
29. 03. 2011 | 09:48

David napsal(a):

Ne ze bych byl fanouskem pana Pehe, ale obcas pravdu ma... ale dost se divim, ze se zabyva jen tou kultivovanejsi casti publikacni cinnosti okruhu Hradu, jsou tam daleko brutalnejsi veci, hlavne pak na eportalu a na nej navazane weby. Opakovane uverejnovane nejsprostsi urazky Havla (taky ho nemusim, ale co je moc, to je moc), texty o homosexualech plne nejvetsich bizarnosti...
29. 03. 2011 | 09:50

jozka napsal(a):

Carlos V.

No tak tou konspiracni teorii o ABB coby agentu levuicaku jste tomu dal korunu :-)
29. 03. 2011 | 09:51

modrý edvard napsal(a):

Já to dva roky vydržím.Jen aby potom nebylo ještě hůř.
29. 03. 2011 | 09:53

Cech napsal(a):

Mitglieder der Blue
Militantní pan Robejšek, když píše o EU přestane být militantní.
Najednou panu Robejškovi jeho milovaná hard technologie nevoní.
Začíná cítit a čichat úplně něco jiného.
Prostě když jde to tuhého stane se pan Robejšek pružným.
29. 03. 2011 | 09:58

Tenco napsal(a):

Něco pro blouznivce, kteří akci nemocničních doktorů považovali za nechutné vydírání a doporučovali jim, ať si teda táhnou... :

http://www.dekujeme-odchazime.cz/clanek/ministr_prosetruje_majetek_milionaru_z_nemocnice_ikem

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=694605

Kdo tedy má táhnout ? Kdo to vlastně nechtěl zpátka vzít Engela ?
Jak se kalí voda ?
:((

Tendle národ disponuje něčím, čím se velmi odlišuje od ostatních - řekl bych dokonce, že je to zárukou jeho přežití na dalších tisíc let.
Neskutečným výskytem troubů a trubek.
Je to sice podivný vklad do evoluce, ale už Pán přeci pravil : " Jim patří království nebeské...." - takže až vyhasne Slunce, je docela možné, že ČEZký národ bude povýšen až někam kjeho pravici....no, a odtud bude radit Marťanům - až na věky věkův...

P.S. Nevíte náhodou, co se dělá s přissátou pijavicí - tedy přissátou nedobrovolně - ve vztahu hostitel...host ?

http://diskuse.doktorka.cz/pijavice-lekarska/

:))))

Dočekal
Poplatky, pokud by byly skutečně regulační, mně až tak nevadí. Nevím ale co reguluje poplatek u pacienta s diagnostikovaným nádorem, či pacientky, která má předepsané pravidelné kontroly u očaře - kvůli zelenému zákalu.
Možná že pozitivně reguluje nákupy vil, domů a luxusních aut. Ale nezdá se mi, že todle byl záměr zákonodárce.
I když - pokud máte v parlamentu třeba takového Šnajdra ....nedělej předčasné závěry.
...
:((((
29. 03. 2011 | 10:03

Tenco napsal(a):

David
Já hajzl papír používám jen k jednomu. Ale dík za zprostředkování jeho obsahu.
Nějak tak intuitivně jsem to cítil, že bude asi takový - ale jak jsem napsal....vytřít a zahodit. Spláchnout. Zaplatit za stočné a věřit, že lidi na čističce odvedou dobrou práci.
:))
29. 03. 2011 | 10:07

Martin napsal(a):

Pehe už jsi fakt zralý na Chocholouška. Běžné záležitosti si občané zařídí sami, úkol čelních představitelů je analyzovat a řešit neobvyklé záležitosti, jakými jsou například hrozba ekoterorismu a podobně.
Třeba co se týká 11.9.2001 tak sis prokazatelně naběhl na vidle, protože se tam odporoučela k zemi budova číslo 7, která byla odpálena trhavinou podobně jako další dvě budovy, avšak příslušné letadlo s plánem narazit do ní k ní z nějakého důvodu nedoletělo a tak šméčko na lidi nemohlo proběhnout. A jenom v mysli chovanců psychiatrických léčeben padají k zemi budovy jen tak bez příčiny, zvláště když do nich nenarazí žádné letadlo.
29. 03. 2011 | 10:18

hovorka11 napsal(a):

Pane Pehe,
hradní pán dělá to co je pro něj výhodné. K tomu, aby mohl kamuflovat svoji snahu, že dělá něco pro dobro obyvatel využívá všech možných metod k udržení moci a podpoře obyvatel, které ve skutečnosti plíživě zhoršují život většiny obyvatel. Jde mu o zachování korupčního rostředí a omezení práv občanů. Funguje jako středověký feudál v "demokratických podmínkách".
Mimo řady nesmyslů jako boj proti konspiračnímu oteplismu, ekobolševikům, podplaceným vědcům atd., k (slouží k základnímu cíli rozdělit společnost a na základě nedůvěry všech proti všem) vystupuje jako spasitel který cíleně likviduje občanskou společnost a možnost svobodně se rozhodovat.
Zárovň ale říká řadu prvadivých faktů, které nutně potřebuje ke své "gloriole vizionáře a bojovníka za pravdu".
Vyjádření o Kosovu, Líbyi, i Hájkovo 11. září 2001 je to, o čem může novinář psát pouze z hlediska vládního postoje a ne pravdy.
Petr Háje řekl řadu trapných a účelových nesmyslů.
To co však otiskuji jako jeho výňatek o 11. září 2001 se naprosto shoduje s tím, čemu jsem věnoval desítky hodin z různých dostupných informací, konstrukčních plánků a porovnání.

1) Vylučuji, že WTC7 nebyla odstřelena od základů
2) Vylučuji, že o útoku na dvojčata CIA nevěděla a nepřipravila se na něj
Jestli to bylo, nebo nebylo řízeno CIA nechci spekulovat.

Myslím, že by jste se měl zajímat více o fakta a ne o bludy z amerických oficiálních míst. Každý, kdo sleduje politiku, tak ví že je založena na uvěřitelných lžích a podvodech obecně.

To, jestli mluví pravdu můj nepřítel nebo přítel by nemělo ovlivnit vnímání této pravdy.

úryvek od Petra Hájka naprosto vystihující skutečný stav:

"Většinový postoj běžných slušných lidí - z pochopitelných sebeobranných důvodů nemohou připustit, že je vláda a média podvádějí. To by pro ně žití v pravidlech této blahobytné civilizaci úplně ztratilo smysl. Svou obecnou důvěrou v elementárně poctivý grunt svobodného společenského systému, v němž žijí, pracují, vychovávají děti a utrácejí těžce vydělané peníze, sice na jedné straně stabilizují celý systém a brání, aby byl příliš snadno vykolejen, současně však paralyzují možnost odhalení velkých a zásadních podvodů. Je tudíž principiální omyl věřit či spoléhat na to, že existuje riziko náhodného odhalení. Naopak, vůbec neexistuje! Všechny největší nespojitosti a nesmysly byly přeci dávno odhaleny, zveřejněny - a nic se dále neděje! Většinového občana to dílem nezajímá, protože má v čase úplně všední starosti a pátrání po nějakých státních podvodech, jak je zvyklý, patří spíše do televizní a filmové zábavy typu Akta X. Dílem má za to, že kdyby šlo opravdu o něco vážného, média s tím dříve či později vyrukují a bude z toho skandál."
29. 03. 2011 | 10:21

zdenekb napsal(a):

Že se pan president obklopil skupinou oddaných slouhů se sektářským leskem v oku by mi tolik nevadilo. K jeho osobnosti to celkem pasuje... jsou to takové jeho skryté tlampače - když chce veřejnosti sdělit něco zvlášť bizarního, poslouží Jakl, Hájek, Bartoš nebo Bátora a pan president "jejich" myšlenky buď přejde významným mlčením, nebo je označí za pozoruhodné. Někdy i geniální.

Co mi neskutečně vadí, že:
a) tyto fantasmagorie využívají vážnost presidentského úřadu
b) že pan president své utkvělosti vydává za všeobecně sdílené názory...

Poslední příklad zde:

http://zdenekb.blogspot.com/2011/03/my-vaclav.html
29. 03. 2011 | 10:23

Carlos V: napsal(a):

jozka : Já si myslím, že ABB to myslí upřímně. Ale agent by to lépe neprovedl.

SuP : jo, slovo distancovat je možná silný, proč se někým takovým vůbec zabývat.
Ale Klaus opravdu asi nemusel ABB chválit....
29. 03. 2011 | 10:28

Alex napsal(a):

Martin
Inu máte pravdu, ono šlo tehdy 11.9. o zelené ekoteroristy a Bildberg. Nevím nevím, jak je to s tím Chocholouškem.

No a co se týká Klause vážení, jež střííte v tomto smyslu do autora slepými náboji, tam je přece jasno - není daleko chvíle, kdy V.K. z pozice prezidenta spasitele prohlásí, že za vše zpackané v ČR, je zodpovědná především EU.
29. 03. 2011 | 10:29

Tenco napsal(a):

Alex
:))
Vzpomněl jsem si na jeden vtip :

Hřbitov. Na náhrobku je nápis : " Vždyť jsem vám to říkal ! ".
Pod tímto nápisem je umístěn podpis :
"Hypochondr"
29. 03. 2011 | 10:34

Liberál napsal(a):

"V každé společnosti najdeme určité procento duševně mírně či více vychýlených jedinců, kteří za každým významnějším společenským jevem a událostí vidí důmyslné konspirace".

Například pan Pehe, který za vším vidí neoliberalismus, spiknutí novinářů, podnikatelů a bankéřů.
29. 03. 2011 | 10:40

Dočekal napsal(a):

Tenco:

Tady nejsme ve sporu.
Jinak dík za linky. Pro nás je to sice poučné, ale pro zdejší pravověrné je to něco jako svatokrádež. Bereme jim totiž nejen fetiš, ale hlavně zdroj obživy. Oni totiž tu úlohu ovlivňovačů veřejného mínění mají už tak dost ztíženou všemi těmi kotrmelci, které nám předvádí současná vládní páně Bakalova pravicová trojkoalice.

K těm poplatkům ve zdravotnictví jen toto:

https://www.youtube.com/watch?v=tvjZ_pvKK4A

Ono těch "špeků" je k nalezení ještě mnohem víc, ale toto má nádhernou vypovídací hodnotu.
Jak už jsem tady napsal několikrát: Lituju všechny ty, kteří mají za povinnost obhajovat všechny ty zhůvěřilosti, které se tady děly a stále ještě dějí po Vítězném Listopadu. Tohle totiž už svést na předlistopadové komunisty nelze v žádném případě.
29. 03. 2011 | 10:42

Alex napsal(a):

Tenco
Co víc dodat.
smějící se smajlík
29. 03. 2011 | 10:43

Alex napsal(a):

Liberálˇ
Zkusil byste nějak svá tvrzení doložit? Vy nebudete liberál, ale český liberál. pro mne je mezi nimi velmi podstatný rozdíl.
29. 03. 2011 | 10:46

Dočekal napsal(a):

Tak se nám tady ti pravicoví vysokoškoláci nějak přemnožili.

Nick Rumcajs je absolvent VŠB, tedy strojař, nick hoven je podle zatím nepotvrzených informací právník.
No a podle posledního příspěvku nicku Liberál si troufnu odhadnout, že tento je erudovaný psychiatr.
Já jen, že duševní stav druhého člověka může kvalifikovaně posoudit jen erudovaný odborník, nebo blb.
U nicku Liberál samozřejmě předpokládám pouze první možnost.
29. 03. 2011 | 10:49

Moudrýn napsal(a):

Tuhle jsem potkal neznámého člověka ve Stromovce, jak je za velkým stromem a dělá si úlevu. Šel jsem si také ulevit. A co vidím. Flek po nějaké ohavné kapalině. Bylo jasné, že něco škodlivého pod strom vylil, aby zahynul? Ano. Prý to jsou pokusy jako u Alkaidy. Mstít se neviným za Pehy, Halíky, Havly ... Někdo prý sbírá jehly na Karláku a rozhazuje je do pískovišť. Jestli je to pravda?
29. 03. 2011 | 10:59

scallop napsal(a):

Je zajimave sledovat posun VK za poslednich dvacet let: presvedceny konzervativec a vizionarsky politik na zacatku 90. let -> narodovec zavisly na politice -> obhajce a odrzovatel sveho odkazu proti vsem kazisvetum v roli prezidenta -> bojovnik proti svetu, ktery nevidi jeho genialitu (hlavne EU) -> hraz proti temnym silam ohrozujicim dnesni zemekouli

Je treba uznat, ze jeho rozsah stale roste. Pocitam ze nyni se chysta svymi myslenkami zachranit cely vesmir.
29. 03. 2011 | 11:04

Alex napsal(a):

Dočekal 9:39
"Já jen, že například regulační poplatky ve zdravotnictví, jejichž zavedení bylo nutné pro zlepšení léčby onkologicky nemocných (mantra pánů Julínka, Cikrta a Šnajdra) se stávají už jen poplatky, ..."
Jen dodám reálie. Julínek si nechal spočítat, co obnáší jeho zastropení zdravotního pojištění a na onu sumu měl spočítán výnos ze zdravotních poplatků. Klasicky "neutrální" propad příjmů nahrazen v rámci "systémových" změn jiným příjmem. Měl to tak zanalyzované, že pro jistotu poplatky zavedl nejtvrdší v Evropě (viz někdejší srovnání na Aktuálně.cz). No a tak vznikl přebytek, jenž byl teprve POTÉ i rétoricky směřován na tu onkologii a kde si Julda přidal, že to tak bylo myšleno od počátku, že to byl přímo záměr. Nikdy to totiž netvrdil před zavedením poplatků, ale výhradně až poté, co ten přebytek fakticky vznikl.
Ona je to docela hezká ukázka konání nějaké squadry a její pojetí REFOREM - tzv. nástřelem, experimentem, co to udělá, aby se z toho pak stala zaklínací mantra, že to bylo uděláno právě pro ty onkologické pacienty. Na hodně lidí to zabralo.
29. 03. 2011 | 11:12

Nedočkal napsal(a):

To víš Dočekale, u levicových vysokoškoláků přemnožení nehrozí.
29. 03. 2011 | 11:12

Grandmaster napsal(a):

Pocet konspiracnich teorii v CR je umerny poctu putyk a poctu vypitych piv.
Ti nejlepsi konspiratori jsou potom povolani na Hrad, kde mohou volne, bez natlaku mas a bez rusivych nasledku pivniho oblouzneni produkovat 'super' konspiracni teorie pod blahovonym dohledem samotneho vseviciho bozskeho velicenstva.
29. 03. 2011 | 11:19

Dočekal napsal(a):

Nedočkal napsal(a):
To víš Dočekale, u levicových vysokoškoláků přemnožení nehrozí.
29. 03. 2011 | 11:12
-----------------
A jéje! Další prudký výron pravicové inteligence!
Informační hodnota příspěvku, na který reaguju jen proto, že se v něm objevilo moje jméno, je opět jen jedno velké zero.

To nám ta "pravice" pěkně upadá!
29. 03. 2011 | 11:26

Nedočkal napsal(a):

Dočekal, se pleteš dědo, nejsem pravičák.

Už jsi viděl chytrýho levičák? Joo, možná Fanda, ten to umí i s lopatou a zvládne si zavázat tkaničky.
29. 03. 2011 | 11:37

pavelpelan napsal(a):

moc se omlouvam nerozeberu uplne vsechno ale co sem pochopil nejvetsi tragedie v cechach je hradni pan napojeny na zlocinecke bandy myslim samozrejme poctive kapitalisti co vlastni pili a inteligenci nabyli majetky ze soutezi i s ruskyma zlatokopama omlouvam se za cestinu krasny den preju
29. 03. 2011 | 11:40

Viola napsal(a):

No tak dokažte:

Dokažte, že není pravda, že Nikola Tesla prováděl už na počátku minulého století pokusy založené na principu harmonické rezonance, v rámci kterých vysílal vlny na konkrétní místo a způsoboval jimi lokální pohromy. Dokažte, že jen blafoval, když napsal, že jedinečné vlastnosti jeho vynálezů by mohly být použity s destruktivním účinkem ve válkách.
29. 03. 2011 | 11:43

Dočekal napsal(a):

Alex:

Protože mám jako zvukovou kulisu puštěnou v televizi stanici ČT 24, zachytil jsem před chvíli zprávu o tom, že nezavedení zvýšených poplatků ve zdravotnictví od 1. července tohoto roku (jak bylo původně ministrem zdravotnictví MUDr. Leošem Hegerem zamýšleno) způsobí propad ve financování zdravotnictví, který se bude už těžko dohánět.

Tak si jen říkám, jak a hlavně čím tolik okouzlil voliče "knieža" s fajfkou v roli kapitána lodi, ve skutečnosti v roli maskota pana Kalouska a jeho TOP 09.
Delší dobu s obavami pozoruju, jaké pokusy na lidech provádějí tři členové této vlády, konkrétně pánové Kalousek, Drábek a Heger. Že jsou všichni tři členové TOP 09, je jistě pouhá náhoda.

Panu Kalouskovi zkrátka chybí ve státním rozpočtu a v dalších položkách (finanční rezervy na všech ministerstvech) nějakých sto miliard. Tuto částku stačil tento "nejlepší ministr financí EU a přilehlých galaxií" spolu se svým souputníkem panem Janotou rozfofrovat za pouhé tři roky.
No jo, ale co teď? Kde vzít a nekrást?

To, že nejlepší cestou jak se dostat k penězům je okrádání velkého množství lidí o relativně malé částky, věděli už vládcové několik tisíc let před námi. Pan Kalousek a vykonavatelé jeho vůle tedy nepraktikují nic nového.
Teď záleží jen na nás, jak dlouho si ty pokusy na nás samých necháme ještě líbit.

Mám velkou obavu z toho, že se změny k lepšímu už zřejmě nedožiju. Kradou totiž ti "nahoře" všichni bez rozdílu.
29. 03. 2011 | 11:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jede hrubě urážlivý příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
29. 03. 2011 | 11:46

Dočekal napsal(a):

Nedočkal napsal(a):
Dočekal, se pleteš dědo, nejsem pravičák.

Už jsi viděl chytrýho levičák? Joo, možná Fanda, ten to umí i s lopatou a zvládne si zavázat tkaničky.
29. 03. 2011 | 11:37
-------------------
Jistě že se pletu a to dokonce často. Nejsem přece Nejvyšší Hradní.
V jednom se ale nepletu nikdy. Jedince, který pozná na dálku, jestli je někdo z jeho okolí levičák nebo pravičák, totiž považuju slušně řečeno za jednoduchého.

Malý dotázek, mladý muži: Vy máte svoji politickou orientaci vytetovanou na čele? Pokud ano, tak čím? Doufám, že ne kladivem!
29. 03. 2011 | 11:50

pavelpelan napsal(a):

pro Viola damo pletete si pojmy a dojmi Tesla rozhodne neuvazoval o niceni prijemny den
29. 03. 2011 | 11:52

Nedočkal napsal(a):

Dočekal:

Fandu znam. Je levičák a jeho kamoš co děla s krupmačem taky.
Oba volí tu ČSAD bo hen ten Paróbek je borec jak cyp.

Nésu mladý, čo bolo bolo. Mou orientaci nemam vytetovanou ani kladivem ani ničim jinym,ale nejsem pravičák. To abys mě neobviňoval z pravičáctví.
29. 03. 2011 | 11:55

petrof napsal(a):

tak to už je zase ten starej Pehe, jak jej známe!!! Uštěkanej a uslintanej....
29. 03. 2011 | 11:56

bildeberg hunter napsal(a):

je jednoduché všechno shodit a nazvat to konspirační teorií.ale kdo má patent na pravdu a určí, zda to je pravda či ne? váš článek je subjektivní a navíc jste v tom namočen, jednak tím, že se bartoš navezl do vás a jednak tím, že jste se bilderbergu zúčastnil. co jsou pro nás konspirace, to je pro vás "normálka" vy jste uvnitř. ale pro outsidery jako my je to konspirace. co na tom nechápete?! tímto blogem můžete oslovit kolegy z bilderbergu, ale čtenáři s vámi těžko jsou na jedné lodi. my jsme ti, o nich si osobujete právo rozhodovat.o nás bez nás. naduté, arogantní elity...dobré věci se neschovávají, k utajování musí být důvod...
29. 03. 2011 | 12:00

youtube napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=RwErcWaRXkc&feature=player_embedded#at=151
29. 03. 2011 | 12:05

rejpal napsal(a):

Nedočkal
že by zase Mandrake v osmadvacátém převtělení?
29. 03. 2011 | 12:05

Nedočkal napsal(a):

rejpal:

že by zase rejpal holuba z nosu?
29. 03. 2011 | 12:16

Asfalt napsal(a):

Nečetl jsem článek celý, je na mě moc dlouhý, ale mám problém. Před rokem 1989 byly názory o politickém zmanipulování procesu s M. Horákovou považovány za konspirační teorie, dnes jsou předkládány jako pravda. Irák byl obsazen s odůvodněním, že S. Husajn chce dobít svět a má k tomu zbraně hromadného ničení, což by bezesporu bylo považováno za konspirační, pokud by to zrovna netvrdil americký prezident. Žádné zbraně hromadného ničení nalezeny nebyly, dnes tedy oficiálně nekonspirační je považováno za lež.
Co mám považovat za konspirační a co ne? Otázka je důležitá, protože na ní závisí duševní zdraví, jak uvádí autor blogu. Nemohl by někdo s patentem na rozum už konečně sestavit seznam toho, co si mají jiní v dané chvíli myslet, abychom si nemuseli stále nadávat?
29. 03. 2011 | 12:22

Viola napsal(a):

pavelpelan

lokální pohroma třeba zmizení lodi i s námořníky.
29. 03. 2011 | 12:26

Viola napsal(a):

Jen pro zajímavost

Tím, že Atlanťané a Lemuřané spojovali intuitivní schopnosti jejich vysoce vyvinutých myslí s pokročilými matematickými a technickými schopnostmi, kněží - vědci se naučili užívat síly přírody pro pohodlí, vyhovující podmínky a potěšení všech zúčastněných. Byli velmi spirituálně vyvinutí a rozvinuli velmi pokročilou technologii.

Atlanťané získávali energii z Velkého krystalu, ze zvuku a rozbití atomu. Proudy energie z Velkého krystalu lidé užívali k létání ve vzduchu, cestování po moři a pod mořem, vysílání hlasů na velké vzdálenosti a k užití laserů. Vyrobili lodě, které létaly ve vzduchu bez křídel, nebo dopravní prostředky podobné létajícím ptákům. Dále sestavili velké válcovité dopravní prostředky s okénky podél lodě. Atlantské valixi připomínají duté jehly s ostrými konci, asi 8 - 100m dlouhé, které byly sestrojeny z vrstev světlého lehkého kovu, který ve tmě svítil. Měl křišťálová okna v podlaze a střešní okno na stropu.
29. 03. 2011 | 12:28

hovorka11 napsal(a):

Po tom, co jsem viděl pád WTC7 a mohl vidět stavební plány, tak jsem si jist, že právě konspirací je vše ostatní, co popírá odstřel tohoto domu v celých základech (dům padal jako celek bez opory základů- klasický odstřel).
Jestli chce někdo věřit nesmyslům, tak je to jeho věc, ale ať neotravuje s tím, že odstřel byla konspirace, když pouze "věří" bez zhlédnutí faktů !!!
Víra bez podkladů je jen neochota myslet a ověřovat- jak krásný a pohodlný život !
29. 03. 2011 | 12:42

Vlkodav napsal(a):

hovorka11:

WTC7 - vyšetřování a závěry dělal NIST, ve zprávě se také zabýval možností kontrolovaného odstřelu a našel důkazy o nereálnosti a tuto variantu vyloučil.
Přečtěte si tu zprávu, jsou to jen fakta.
29. 03. 2011 | 12:48

pavelpelan napsal(a):

pro Viola nejsem si jisty kde berete takhle podrobny informace o atlantide nic vezlem ale nejste clenka nejakeho kultu?Mozna Atlantida existovala mozna ne ale Vy mate informace ze zacinam mit podezreni nezila jste tam?Neberte to vezlem ale asi ste malinko slapla vedle.Vase informace by se svetu urcite hodili
29. 03. 2011 | 12:55

Pavel Krajtl napsal(a):

I konspirační teorie je třeba mít pod kontrolou, jinak by nemohla být některá oprávněná podezření oblepana zjevnými nesmysly a následně zařazena do složky "konspirační blábol, ignorovat".
29. 03. 2011 | 13:16

jozka napsal(a):

jo, kdyby osmadvacate...
29. 03. 2011 | 13:34

jozka napsal(a):

Vlkodav:

http://911blog.yweb.sk/510/Finalni-zprava-NIST-o-WTC-7-roztrhana-vedeckou-komunitou-na-cucky.html
Ale treba je to jen konspiracni teorie ;-)
29. 03. 2011 | 13:37

kverulant napsal(a):

Jen aby to byly opravdu jen dva roky.Je také možné,že po změně volby prezidenta bude kandidovat a bude tady otravovat dalších 10 let.Pak to možná předá synovi.Nepodcenujte presidentovy muže!
29. 03. 2011 | 13:38

Viola napsal(a):

A co je scribd - dehumanizace myšlení je to konspirace, nebo je to pravda.
29. 03. 2011 | 13:40

rejpal napsal(a):

Nedočkal
Zdá se, že zásah
29. 03. 2011 | 13:40

pavelpelan napsal(a):

pro kverulant nebylo by krasny mit opet kralovskou dinastii
29. 03. 2011 | 13:44

Vlkodav napsal(a):

jozky:

Pravě tohle jsou ty konspirační teorie. Na každé zprávě můžete rozporovat co chcete, ale udělat konzistentní elaborát je něco jiného. A takový, který by podporoval konspirační teorie, zatím není.
29. 03. 2011 | 13:46

pavelpelan napsal(a):

pro Viola dehumanizace mysleni neni konspirace to je Violo evoluce
29. 03. 2011 | 13:49

jozka napsal(a):

Jasne, ja to chapu, oznacit vsechno, co se nehodi za konspiracni teorii zabira. ostatne jako vzdy. Anebo to fakt konspiracni teorie je.

Jen mi nejde do hlavy jedno. Proc si my hloupi na demolici budov vzdycky najimame drahe firmy, vyklizime okoli a porizujeme z toho videa na pamatku zazitku. Vzdyt staci zalozit nikterak velky pozar v nekterem z pater a budova se, aniz by vyhorela cela slozi sam do sveho pudorysu.
29. 03. 2011 | 13:50

SansLogique napsal(a):

jestlipak by pan Vlkodav věděl, kolik ocelových budov se kdy zřítilo v důsledku požáru?
29. 03. 2011 | 13:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě napsán rozdělen nejméně dvaceti entery za sebou, takže tři řádky zabíraly daleko větší prostor, než jim přísluší (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
29. 03. 2011 | 13:58

K M napsal(a):

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”
Politologu, zkuste jmenovat velkého "konspiračního teoretika", autora shorauvedeného výroku.
29. 03. 2011 | 14:03

hoven napsal(a):

souhlasím s pehe v jeho odmítání konspiračních teorií. je to jed lidskeho myšlení na urovni středověké víry v čarodejnice. na druhou stranu nemužeme dávat veškeré nazory, které nejsou v linii main streamu ,do jednoho pytle. bohužel se k odpurcum lisabonske smlouvy přimichali i neonacisti. bohužel hajek šíří konspirační teorie. nicmeně myšlenka o špatnosti evropske integrace a globalniho enviromentalismu je správná. bez ohledu na to, kdo všechno se například na iniciativu DOST nabaluje. je to dusledek toho, že všechny relevantní politický síly v zemi , se přidali do toho proudu politické korektnosti, nikdo nepřichází s vlastníma názorama. míme tady kulturu papouškování a jediné přijatelné pravdy. takže v opozici proti tomuhle main stremu se sejdou lidi nejruznějších politických názorů. trochu mi to připomíná opozici v rusku proti putinovi.
29. 03. 2011 | 14:11

Viola napsal(a):

KM

V politice se nic neděje náhodou. Pokud se to stane, můžete se vsadit, že to bylo plánováno nějakým způsobem.
Franklin D. Roosevelt

Read more: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franklind164126.html#ixzz1HzR7UVGn
29. 03. 2011 | 14:12

Pepa napsal(a):

Pehe

máte to marné. Oblbovat můžete jen hlupáky, tím ale nic nezískáte. Chytré lidi neovlivníte, takže jestli vás za to někdo platí, vyhazuje peníze.
29. 03. 2011 | 14:15

Vlkodav napsal(a):

SansLogique napsal(a):

jestlipak by pan Vlkodav věděl, kolik ocelových budov se kdy zřítilo v důsledku požáru?

To že se nějaký jev vyskytuje málo, či se ještě nevyskytl, zvláště pokud k podobným událostem dochází extrémně málo, ještě neznamená, že to není možné.
29. 03. 2011 | 14:15

hovorka11 napsal(a):

Vlkodav:
Státní úřad automaticky bude sledovat zájem vlády a tím i CIA která ho za to platí a je na ni závislý.
Závěry z tohoto institutu vzhledem k WTC 7 jsou k ničemu...
Americký svaz nezávislých architektů a inženýrů došel k opačným závěrům (sdružuje cca 1000 osob).
--------------------------------

Národní institut standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology, NIST) je laboratoř meřicích standardů při ministerstvu obchodu USA. Cílem instituce je podpora inovací a průmyslové konkurenceschopnosti USA zlepšováním vědeckých měření, standardů a technologie s ohledem na ekonomickou bezpečnost a zlepšování kvality života.

NIST má kolem 2900 zaměstnanců (vědci, inženýři, technici, administrativa), 1800 externích spolupracovníků a rozpočet kolem 850 milionů dolarů.

----------------------------------------------

Přečtěte si jejich závěry s kterými jednoznačně nesouhlasím, protože na základě roztažnosti od hoření z 5 patra dovozují pád od základů jinak, než je pro mě uvěřitelné.
Pro mě je rozhodující to co vidím a zjištění nezávislých vyšetřovatelů a odborníků na Bushově vládě. http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.cfm
29. 03. 2011 | 14:16

pavelpelan napsal(a):

pro Viola poprve 100%souhlas
29. 03. 2011 | 14:20

modrý edvard napsal(a):

Violo,
Atlantida nebyla (natožpak Lemurie). Mořské dno je poměrně dobře prozkoumané, v místech, kde by býti mohla, se už dávno nepropadlo.
29. 03. 2011 | 14:27

SansLogique napsal(a):

Vlkodave, to je ovšem zdrcující tvrzení. Sice se to nikdy a nikde nestalo, ale tím není vyloučeno, že by se to stát nemohlo.
Problém je v tom, že tento postulát pasuje i na případný pád létajícího talíře ze souhvězdí Plejád přímo na vaší hlavu.
Ale konec konců, každý může věřit čemu chce, dokonce i třeba oficiální propagandě.
Zajímavé, že naše politiky pokládají prakticky všichni za vejlupky všech špatností, ale těm cizím, zejména emerickým, jsou schopní věřit kde co.
Počínaje 9/11 a konče humanitrním bombardováním civilistů v zájmu civilistů.
29. 03. 2011 | 14:30

hovorka11 napsal(a):

Děkuji jožkovi, tu zprávu jsem neznal a potvrzuje jen to, co považuji ve zprávě v NIST za nesmysl. Kdo trochu ví o oceli a viděl pád WTC7, tak by se takovým žvástům z NIST musel vysmát!
(zajímavé je, jak vylítne upozornění o nebezpečné stránce !)
Loni tu zprávu asi předělali znova a přesto ji vidím jako neuvěřitelnou pohádku o oceli, roztažnosti a hoření.

http://911blog.yweb.sk/510/Finalni-zprava-NIST-o-WTC-7-roztrhana-vedeckou-komunitou-na-cucky.html
"Finální zpráva NIST o WTC 7 roztrhána vědeckou komunitou na cucky
17.9.2008 10:41 poslal(a) Ghost Buster
Dne 15.9.2008, zhruba hodinu před vypršením termínu pro vznášení výhrad vůči finální zprávě Národního úřadu pro standardy a technologie (NIST) ze dne 21.8.2008, týkající se záhadného zřícení budovy č. 7 Světového obchodního centra, zveřejnila na serveru 911BLOGGER.COM své námitky skupina učenců, vědců, inženýrů a stavitelů. Přesto, že na vyhotovení finální zprávy vládní institucí NIST musela veřejnost čekat bez tří týdnů plných sedm let, pro podávání námitek k nejnovější zprávě bylo vymezeno pouhých 25 dnů.
I tato skutečnost se sice formálně stala předmětem kritiky, avšak jejím těžištem jsou vědecké argumenty dokládající neobhajitelnost NISTem podaných vysvětlení.

Úvodem podotýkají, že již jde vlastně o třetí oficiální - a opět naprosto odlišnou - verzi objasňující pád budovy WTC 7, kterou NIST vydává."
29. 03. 2011 | 14:30

pavelpelan napsal(a):

pro modry edvard neberte Viole jeji sny je to krasny takhle smyslet
29. 03. 2011 | 14:37

Viola napsal(a):

pavlepelane,

co asi zůstane z Japonska, nebo z jeho pobřeží? Budou to jen krásné pohádky a staré povětsi, které si budou vypravovat jiné národy. Zbudou například pohádky o kouzelných zrcadlech, nebo pohádky o živé a mrtvé vodě atd.
29. 03. 2011 | 14:42

pavelpelan napsal(a):

pro Viola Japonska me je samozrejme lito neni to pohadka je to tragedie ale uznejte ze je tady malinky rozdil.Japonsko pokud vim porad existuje a nic nenasvedsuje tomu ze by melo zmizet do zapomeni.Rozumim co jste chtela naznacit ale schopnost lidi uchovavat informace je myslym jina nez dejme tomu nez pred 2000roky a dalsi vec Japonsko uz ma 1podobnou tragedii za sebou verte jim ze to zvladnou
29. 03. 2011 | 14:57

Vlkodav napsal(a):

hovorka:

"Kdo trochu ví o oceli a viděl pád WTC7, tak by se takovým žvástům z NIST musel vysmát!"

Jasně, tak tohle je fakt argument. Sice nejsem stavař, ale nějaké technické vzdělání mám. Je to jako počítat přesnost u stavby na metry!

Ale vaši pravdu vám neberu, jen mi ji nevnucujte a nedělejte z ní obecný princip.
29. 03. 2011 | 14:58

Viola napsal(a):

pavle pelane,

my dnes píšeme na kouzelná zrcadla - obrazovky PC a když nebude proud, zachová se jen ústní podání o zemích, kde se člověk pohyboval nadsvětelnou rychlostí a místo nohou měl kola.
29. 03. 2011 | 15:03

pavelpelan napsal(a):

hodinu pred vybuchem WTC7 byl viden v okoli presidentUSA se zapalkama tak ze vec je jasna
29. 03. 2011 | 15:09

pavelpelan napsal(a):

pro Viola dodre to priznavam ale jak se zrovna u Vas dochovali informace z Atlantidi a Lemurie je me zahadou to bude asi ta moje cestina nechapu
29. 03. 2011 | 15:14

rejpal napsal(a):

pavelpelan
Někde jsem četl zajímavou informaci, že potomky Atlanťanů jsou Šmoulové. Ti jsou jak známo vzrůstu nepatrného, takže Atlantida mohla být nepatrným ostrůvkem, který by nemusely odhalit ani podrobné průzkumy mořského dna.
Ovšem je též možné, že Atlanťané stále žijí mezi námi - jsou nehmotní, omažikem zvolení vstoupí do duše politiků, a ti jak všichni víme, žijí ve vlastním paralelním světě. To by zase vysvětlovalo jejich absolutní nekompatibilitu s okolním světem, jak ho známe.
29. 03. 2011 | 15:23

hovorka11 napsal(a):

Vlkodav:
A jaký je obecný princip ? Věřit vládě v USA a té naší taky ?
Jaký dodat argument, když je může vidět všechny, jen je dohledat.
Možná vyjádření požárníků, lidí z CIA, reportérů z místa, pozůstalých, který bojovali o vyšetřování, konstrukční plánky budov Vás moc nezajímají, mě jo, Viděl jste to ?
29. 03. 2011 | 15:25

pavelpelan napsal(a):

pro Rejpal avite ze vi muzete mit pravdu tak tohle si musim pamatovat ono tommu totiz vse nasvedcuje
29. 03. 2011 | 15:33

Vlkodav napsal(a):

hovorka:

"A jaký je obecný princip ? Věřit vládě v USA a té naší taky ?"

Zas extrém. Nic není černé ani bílé. Takže nevěřit každé slovo, ale tak netvrdit, že vše je lež, manipulace a spiknutí.

Před časem jsem četl množství materiálů o 11.9. Některé pro, některé proti. To co jsem nenašel, byla ucelená a komplexní zpráva o komplotu. Vždy jen zpochybnění jednoho či několika momentů. Zajisté nebylo vše 100% tak, jak je ve zprávě. To ani nejde vše naprosto dokonale zhodnotit. Ale nikdo nepodal věrohodný scénář o spiknutí, který by odpovídal faktům tak, jako zpráva NIST.
29. 03. 2011 | 15:41

Viola napsal(a):

pavelpelan

Často se uvádí, že legenda o Atlantidě vznikla na základě jediného zdroje, přesněji dvou prací jediného autora: Platonových dialogů Timaios a Kritias. I to často vede ke zpochybňování existence této pevniny a vyspělé civilizace, která na ní kvetla. Není to ale tak docela pravda. Antických pramenů mluvících o Atlantidě je víc - a jeden leží téměř nepovšimnut každému vzdělanému člověku přímo na očích. Je jím Homérova Odysea.
29. 03. 2011 | 15:50

pavelpelan napsal(a):

ja myslim ze spousta lidi dnes vidi satana v USA cirkev z rohama jiny ho proste vidi v bilim domu jenom se zmenil vzhled dabla.Rychle se zapomelo co USA pro svet udelali dobryho mluvise akorat o spatnym a je v mode do USA kopat tak kopejte je to v mode.
29. 03. 2011 | 15:55

Paul napsal(a):

P. Pehe - BRAVO !!! Takové texty prosím denně, fašizující maloměšťáctví hradní party takovou intelektuální opozicí ztráci legitimitu...ještě jednou Bravo !! A k těm dvěma rokům...už stříhám metr..
29. 03. 2011 | 16:02

pavelpelan napsal(a):

pro Viola no dobre to vi vetsina lidi ale me zarazi ty vase informace otech civilizacich to se nezlobte ale to zadny anticky spisovatel???nenapsal!!!!
29. 03. 2011 | 16:02

mb napsal(a):

zejména poslední tři odstavce jsou výborné ...

(Prostě někdo „za scénou“ chce pořád plánovat a ovládat dění nejen v české společnosti, ale celého světa, a neštítí se ani (eko)terorismu. Panu prezidentovi a lidem okolo něj to působí vážné starosti. Jsou přeci zastánci standardních mechanismů neviditelné ruky trhu a demokratické politiky, a to do té míry, že když propukne nějaký korupční skandál, jako třeba ten na Ministerstvu životního prostředí, který ukazuje na docela konkrétní síly mafiánského kapitalismu v pozadí politiky, pan prezident to odbude jako titěrnost.

Proč by měl Hrad a jeho spřátelené okolí hledat viníky současného stavu mezi konkrétními korupčními bratrstvy v politice a byznysu, která demokracii podemílají zcela zjevně, když je mnohem „jednodušší“ velkými tahy štětce malovat obraz celosvětového spiknutí, v němž se to hemží radikálními environmetalisty, humanrightisty, nikým nevolenými elitami, moci chtivými bruselskými úředníky, bilderbergiány a supertajnými zbrojními programy (v jejichž rámci si Američané, zřejmě aby zakryli stopy, zkouší ničivá zemětření tu na svých nepřátelích, tu na svých spojencích). )
29. 03. 2011 | 16:24

Jaromír napsal(a):

Něco na té konspirační teorii bude. Ať si každy udělá svůj vlastní názor.
Koukněte zde: http://orgo-net.blogspot.com/2011/03/proc-si-japonci-vyslouzili-zasah.html
29. 03. 2011 | 16:41

voroshilov napsal(a):

Tak to je spravne,at reznici vykladaji kravam a ovcim ze zadne spiknuti neexistuje!
29. 03. 2011 | 17:17

Admirál napsal(a):

Pane Pehe, to, že Reichstag dal zapálit Goering byla také konspirační teorie. Stejně tak, že v Katyni vraždili Rusové. Pouze do doby, než se věci provalily.

To samé platí dnes o útocích 11.9.2001. Některé věci se derou nezadržiteně podepřeny přírodními zákony napovrch (viz Hvorka 11 - 1) Vylučuji, že WTC7 nebyla odstřelena od základů
2) Vylučuji, že o útoku na dvojčata CIA nevěděla a nepřipravila se na něj).

A k tomu hory mediálních manipulací, lží a podvodů. Jugoslávie, Kosovo, Irák, Gruzie, nyní Libye.

Pokud si to všechno člověk dá dohromady, zpozorní, zostražití.

Ano, koluje mnoho různých alternativních vysvětlení různých událostí a jejich příčin. Pouze část je "konspiračními teoriemi"

Z hlediska zkušeností a zejména předběžné opatrnosti je třeba třeba alternativní vysvětlení brát vážně, kriticky je zhodnotit a přijmout závěry i kdyby měly narušit naš klid a pohodu.

Jedině tak nebudeme následně překvapeni a jak se říká "za vola".
29. 03. 2011 | 18:04

vlasta napsal(a):

Tvrdit, že konspirace neexistuje je stejný nesmysl, jako hledat konspiraci za vším. Konspirace existují stejně dlouho, jako lidstvo samo. Provedení konspirace vždy bylo podmíněno schopností zúčastněných osob. Ty nejlepší nebyly odhaleny nikdy, někde zůstávaly pochybnosti, spousta jich byla odhalena. Nevím, jestli je možné nazvat konspirací zločinné spiknutí politiků s podnikatelským sektorem za účelem převedení veřejných prostředků do vlastních kapes, ale pokud se jedná o důchodovou reformu a zvýšení DPH, je téměř na místě o konspiraci uvažovat.
Pro odlehčení jedna nepovedená konspirace z padesátých let, kdy k nám imperialisté shazovali mandelinku bramborovou a lid začal bojovat proti imperialistům sběrem oné havěti.
A nakonec jedna rada: I když jsem paranoidní, ještě to neznamená, že po mě nejdou.
29. 03. 2011 | 18:19

Viola napsal(a):

Nepochybuji o tom, že ve velkém labyrintu najdeme spojitosti mezi otočením slunečního magnetismu, obrácením zemských pólů a zničením Atlantidy Dále je třeba se vážně zabývat výzkumem obrácení slunečního magnetismu v době kolem 21. prosince 2012. Já osobně, po všech těch zjištěních,nepochybuji, že k tomu dojde. Jediná otázka, na kterou v průběhu let nenacházím odpověd, zní: Jakým způsobem je možné to všechno přežít? Další otázkou je: Bude možné včas zastavit práci všech jaderných elektráren a ropných vrtů?Nepochybuji o tom, že ve velkém labyrintu najdeme spojitosti mezi otočením slunečního magnetismu, obrácením zemských pólů a zničením Atlantidy Dále je třeba se vážně zabývat výzkumem obrácení slunečního magnetismu v době kolem 21. prosince 2012. Já osobně, po všech těch zjištěních,nepochybuji, že k tomu dojde. Jediná otázka, na kterou v průběhu let nenacházím odpověd, zní: Jakým způsobem je možné to všechno přežít? Další otázkou je: Bude možné včas zastavit práci všech jaderných elektráren a ropných vrtů?

píše Jiří Wojnar

ti bohatí se chtějí zachránit na úkor otroků, dříve faraon s pomocí otroků stavěl pyramidu, aby na něj katastrofa nemohla, dnes by to bylo možné pomocí kosmického programu, anebo by stačily pro každého vzducholodě.
29. 03. 2011 | 18:36

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Admirál:
A jste si opravdu jistý, že Reichstag dal zapálit Goering?
29. 03. 2011 | 18:48

Liberál napsal(a):

Martin:

Vy jste taky expert. Tak proč mnohé studie trvdí opak a ti co tvrdí že WTC byla vyhozena bombama se opírají jen o nepodložené a pochybné tvrzení předkládané, jak říká správně Pehe, lidmi mdlého intelektu. Důvodem pádu byla konstukční chyba nikoliv bomby. Což potvrzuje profesor Thomas W. Eagar i hlavní projektant ocelové konstrukce WTC Les Robertson
http://ikys.blog.cz/1004/proc-se-zritilo-wtc-dvojcata-pozar-spiknuti-nebo-konstrukcni-chyba
29. 03. 2011 | 20:21

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující a o čem to tady vlastně diskutujete? Má to něco společného s tím, že Nám kapitalismus v čechách nechal rozkrást půdu pod nohama a vše co Nám předci vybudovali /nebyli to jen komunisté, těch bylo 1.2 miliónů a ostatní pracující byli Vaši rodiče a příbuzní, kteří byli v pětinásobné přesile a dělali to pro své děti a další pokolení/ a vlády od 17.11.1989 to nechali záměrně a úmyslně rozkrást pro svůj prospěch. Jest-li tím žvatláním se chcete dostati k nějakémů řešení, tak to pozdrav pánbůch. Až se trochu myšlenkově vyprázdníte, tak se podívejte znova na ty stránky www.vymenilijsmepolitiky.cz a také na mládež na kultúrní rubrice, která také není z kapitalismu úplně odvázaná a asi půjdou vládě a elitám po krku, no a 4. odboj a Pepa z depa jim samozřejmně pomůžou, jež jim síly budou stačit a již i svůj název mají: Občanské Fórum Mládeže /OFM/. To abysme věděli, kdo začal dělat tu HEDVÁBNOU ZMĚNU. Tak co vy na to konspirační teoretici? Toto je realita a tak se již přestaňte pohybovat v těch teoretických rovinách a spadněte z nebe na zem. Tak hezký večer přeje 4. odboj a Pepa z depa.
29. 03. 2011 | 21:48

Jaromír napsal(a):

Koukněte zde:
http://orgo-net.blogspot.com/2011/03/petice-proti-zakazu-prirodnich-leku.html
29. 03. 2011 | 23:20

pavelp napsal(a):

pro Viola mila Violo asi me tedy nezbyde nez svoje vidrene penize investovat na stavbu pyramidi taky chci prezit rok 2012 dobrou noc vsem
29. 03. 2011 | 23:45

skeptický napsal(a):

V naší lóži máme také členy,který jsou tam jen do počtu,aby to mátlo ostřelovače.A pak je vnitřní kroužek zasvěcených na podpultovky.
Některé články jsou hned záživnější,když se všechno bere v opaku k tomu,co tam stojí.
Člověk se tak dost doví.
Jsem sběratelem spikleneckých teorií.Skoro všechny se potvrdily.
30. 03. 2011 | 00:43

Pavel Pátek napsal(a):

Promiňte, ale jste buď ignorant nebo dobře víte o co tu skutečně jde a podporujete to, pane Pehe. Jen malou otázku. Proč pan Zbygniew Brzezinski na jednom svém vystoupení v CFR asi hovoří o tom, že OSN již nemůže hrát vůdčí roli v procesu vytvoření celosvětové vlády a vyzdvihuje jako problém další proti globalistický fenomén tj. politické probuzení mas ("global political awakeness")? Podle Vás je pan Brzezinski zřejmě mdlé inteligence. Četl jste někdy analýzu pana Kissingera ze 70 let o tom, jak snížit populaci lidstva prostřednitvím potravin, kterou připravil pro tehdejšího prezidenta a kongres? Mohl bych uvést stovky různých ověřitelných skutečností, které mohou nechat v klidu opravdu jen člověka mdlé inteligence. Vaše názory svědčí pouze o tom, že jste zarytý a horlivý kolektivista, který o svobodě jednoltivce a lidských právech nemá ani tušení nebo jsou Vám lhostejná. Lidé, pro které jsou přirozená lidská práva a svoboda nejvyššími hodnotami budou vždy ve střehu a velmi pozorní, ať se Vám to líbí nebo ne. A je to tak dobře. Protože i pouhé "co, kdyby" je pádným důvodem.
30. 03. 2011 | 07:39

hovorka11 napsal(a):

Pavel Pátek
Kissingera se podařilo ženám po pozůstalých z 11.9. 2001 donutit rezignovat z vedení komise na prošetření 11.9. 2001. Tuto komisi donutili vládu USA stvořit pozůstalí po obětech, jinak ba se nevyšetřovalo !!!
Kissinger odstoupil po dotazu, jestli před 11.9. 2001 dělal právní služby Usámu Bin Ládinovi.
30. 03. 2011 | 08:20

P. napsal(a):

Jak dobře vystihuje Jan Čulík ...

"... obraz Západu i Spojených států v České republice je pouhá fikce - ať obraz obdivovatelů USA, tak obraz jejich nepřátel a kritiků je nesmírně zkreslen. Měli bychom vědět, že fungujeme na základě virtuálního mýtu. Je vynikající, že se konečně někdo rozhodl na to poukázat a důkazy zdokladovat naše falešné představy. Mytologická pouta jsou největším problémem současnosti."

http://www.blisty.cz/art/57981.html
30. 03. 2011 | 08:53

P. napsal(a):

Liberál:
"WTC byla vyhozena bombama se opírají jen o nepodložené a pochybné tvrzení předkládané, jak říká správně Pehe, lidmi mdlého intelektu. "

Velmi pochybné jsou zejména závěry vládních agentur. Až bude někdo vyprávět o tom, jak NIST prováděl sofistikované šetření a simulace, konzultoval stovky expertů, vypracoval rozsáhlé studie - nemusíte ho brát moc vážně. Všechny tyto posudky stojí na vodě, vzhledem k tomu, že z celého komplexu se zachovaly pro tato šetření asi tři stovky kusů oceli. Více než 99% důkazního materiálu bylo odvezeno z USA do Asie jako šrot, přičemž z WTC7 se nezachovalo vůbec nic.

Jediná metalurgická analýza oceli z WTC7 před jejím zničením byla provedena Jonathanem Barnettem za agenturu FEMA. Podstata věci je tady.
http://wtc.nist.gov/media/AppendixC-fema403_apc.pdf

Jonathan Barnett - forensic engineer for WTC7 collapse
https://www.youtube.com/watch?v=HgCoV7phKa8
30. 03. 2011 | 10:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hanlivém komolení jména, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal editor blogů
30. 03. 2011 | 11:35

Sylva Šauerová napsal(a):

Řekla bych, že je to ještě o něco horší, pane Pehe, to už není jenom konspirace. Vraťme se ale nejdřív nazpátky.

To, o čem píšete, by nebylo ještě tím nejhorším, mnozí lidé na věc nepochybně budou pohlížet jako na poněkud kuriózní, spíše úsměvnou zvláštnost českého prezidenta, jíž není třeba věnovat větší pozornost. Pozoruhodné je, kolik ovšem existuje těch, kteří ochotně podobné spiklenecké teorie (= zjevné bludy) přejímá a dále ochotně šíří éterem jako prokázané "pravdy", potkáme je na všech existujících českých webech, nejde tedy pouze o publicisty typu A. Bartoše nebo I. Haslingerové. Nic z toho, co se z Hradu line, také kupodivu není divné těm 65-70ti procentům obyvatel, kteří vyjadřují svému prezidentovi po léta neutuchající podporu, a to už je docela na pováženou.

Nevím přesně, kdy se co s Václavem Klausem stalo. Řekla bych, že viditelná změna začala být patrná nejpozději v době tzv. rudolfinského projevu (vůbec není nezajímavé si v něm občas znovu počíst; dnes, po tolika dalších letech, je zjevné, že V. Havel se nezmýlil prakticky v ničem). Tam někde jako by se v něm něco zlomilo. Nevím přesně ani kdy Václav Klaus a jeho lidé, a spolu s nimi i fanouškové, začali vytvářet vidiny "nepřátel", kteří nedělají nic jiného, než že mu škodí. Samozřejmě, že v podobě Havla a lidé kolem něj šlo o opozici, možná dokonce o jedinou skutečnou opozici, kterou V.K. kdy měl. Byli (a jsou) ale tito lidé "nepřáteli", které je třeba nenávidět ? Není vyolučené, že k něčemu podobnému inklinoval V.K. vždycky a jde postupné prohlubování problému pod vlivem dlouhodobého vysokého zatížení, to je však znovu otázka pro lékaře (jak to s nimi dopadlo, víme). Nevíme ale dokonce ani to, zda problém nemá prapůvod spíše než v Klausových v poradcích, jimž emocionálně podléhá. Sleduji-li např. veřejná vystoupení L. Jakla z poslední doby, přemýšlím, kdy se mu zjeví pěna u úst (naposled v pondělí na setkání Akce D.O.S.T. organizované ve prospěch L. Bátory, jíž se opět účastnili někteří dobře známí extrémisté). O tom, že Václav Klaus dělí společnost na "my" a "oni" (nepřátelé), kteří jsou "proti všemu, co se tady odehrálo od 17. listopadu 1989" (sic !), víme ale každopádně nejpozději od rozhovoru v MfD po druhé prezidentské volbě (MfD, 18.2.2008). Podobně jako "havlovci" se ale stali "nepřáteli" i mnozí další, občanskými iniciativami počínaje a prezidentovými bývalými letitými spolupracovníky konče (T. Ježek, B. Doležal, a d.). Dobře, takový je stav, co ale bude dál ?
30. 03. 2011 | 20:43

S.Š. napsal(a):

Komentátor týdeníku Ekonom Robert Břešťan upozorňuje na drobné, poněkud zapadlé věty ze sjezdových materiálů ČSSD. Jak napsal, ČSSD v nich upozorňuje "na nebezpečí Václava Klause" : "Viditelně slabší schopnosti Petra Nečase zastávat náročnou funkci premiéra mohou časem v ODS vyvolat poptávku po silnějším lídrovi. Žádný se ale neprofiluje,« konstatují sociální demokraté ve své oficiální sjezdové analýze a upozorňují: »Část historické ideové ODS se bude možná pokoušet hledat cesty, jak stranu smířit s Václavem Klausem a nabídne mu funkci předsedy ..." (Ekonom, 24.3.2011). Jistě, to je jedna varianta. Ta však pro jednu část ODS nemusí být přijatelná, a projekt se tak vůbec nemusí naplnit.

Jaké má tedy V.K. další možnosti, víme-li, že chce zůstat v politice aktivní (rozuměj mocensky aktivní) neboť chce být dál "viděn a slyšen" ? Ano, cesta by tady byla, totiž sjednocením malých stran z okrajů politického spektra. To by přece byla krásná strana ! Něco takového jsme ještě neměli. Taková strana by mohla být i úspěšná, pan prezident má dobré zkušenosti a dobře zná i své pappenheimské ... :-) Programem by mohlo být vystoupení z EU (případně i z NATO), omezení či eliminace přistěhovalectví, tvrdší postup vůči „chronicky nepřizpůsobivým“, podpora Benešových dekretů a stálé strašení sudetskými Němci, příklon k ruskému dubisku (jde přece o „normální demokracii“) je samozřejmostí. A hlavně žádná lidská práva či občanské iniciativy, prosím. ... :-) Smát bychom se ale rozhodně neměli. Jinou cestu totiž V.K. nemá. S něčím takovým jako je zakládání zcela nové politické strany se jistě již v 72 letech párat nebude. Sloučení Suverenity, SSO a bezprizorních extrémistů organizovaných v Akci D.O.S.T. (že jich tam je !) by byla jistě cesta.

A ještě něco : těm, kdo okupují Akci D.O.S.T., která tak aktivně bojuje za pana prezidenta, téměř nikdo nevěnuje pozornost. Naposled pouze idnes.cz v pondělí referovala o několika extrémistech, kteří se zúčastnili posledního mítinku spolu s J. Bobošíkovou, L. Jaklem a L. Bátorou, viz
http://zpravy.idnes.cz/branme-se-proti-batoriade-hajil-extremistu-tajemnik-jakl-pe6-/domaci.asp?c=A110328_222440_domaci_abr
Je jich tam ale celá řada (mezi jinými Jan Kopal, Vlastenecká republikánská strana, Národně sociální blok, Pravá alternativa a Národní domobrana; František Červenka, bývalý člen předsednictva Národního sjednocení, dnes místopředseda ultrapravicového seskupení Práva a spravedlnost, které tvoří vedle Národního sjednocení ještě Dělnická strana; Miroslav Červenka, předseda místní organizace Národního sjednocení (NSJ) v Děčíně, člen Vlasteneckého klubu Děčín a konečně i Euroskeptické alternativy, který podniká v Děčíně v podniku s výmluvným názvem "Bar Bílý Boxer"; Miroslav Knapovský, bývalý předseda Vlastenecké fronty, lídr Národní strany za Královéhradecký kraj v roce 2006, účastník demonstrací po boku neonacistů. David Macháček, předseda Vlastenecké Fronty (účastník demonstrací neonacistů).

Není vůbec žádná náhoda, že zakotvili právě v tomto sdružení a že podporují právě Václava Klause, myslet si něco takového by bylo velmi naivní. Iluzí je pak i myslet si, že Václav Klaus o tom, kdo jsou lidé, které L. Bátora přivedl do Akce D.O.S.T., vůbec nic neví. Nikdo se ale této věci nevěnuje. To je velká, velká chyba, která by nás jednou mohla dost mrzet.
30. 03. 2011 | 20:44

Co dokážou někteří vyplodit. napsal(a):

Ano, podle autora byli duševně mírně či více vychýlenými jedinci středověcí astronomové, protože nevěřili společensky proklamovaným "pravdám" o placaté Zemi,
dále všichni lidé, kteří nevěřili na čarodějnice, tak stejně jako před šedesáti lety to byli ti, kteří nevěřili na "bezúhonnost komunistů" a dnes jsou to ti, kteří nevěří, že vládě jde jen a pouze o dobro občanů....
Nemá cenu reagovat na víc, než na první větu.

Člověče, popletl jste si strany.
30. 03. 2011 | 21:06

Zacheus napsal(a):

JIž v roce 1961 varoval tehdejší prezident USA John F. Kennedy před tajnými společnostmi ( samozřejmě byl také odsouzeníhodný konspirátor, jako nynější pražský Hrad:-):

"Samotné slovo “utajenie” je v slobodnej a otvorenej spoločnosti nepríjemné; a my, ako občania, sa z podstaty aj historicky staviame proti tajným spolkom, tajným prisahám a tajným rokovaniam. Už dávno sme rozhodli, že nebezpečenstvo nadmerného a nedovoleného utajovania vecných faktov ďaleko prevažuje nad nebezpečenstvá, ktoré sú citované na jeho ospravedlnenie. Aj dnes má len pramalý zmysel čeliť hrozbe uzavretej spoločnosti napodobňovaním jej svojvoľných obmedzovaní.

Aj dnes má len pramalý zmysel zabezpečenie prežitia nášho národa, ak s ním neprežijú aj naše tradície.

A je tu veľmi závažné nebezpečenstvo, že ohlásená potreba väčšej bezpečnosti bude ovládnutá tými, ktorí sú dychtiví rozšíriť jej význam až na samotné hranice úradné cenzúry a utajovanie. V oblastiach do ktorých siaha môj vplyv toto nemienim dopustiť. A žiadny úradník mojej vlády, nech už je jeho postavenie vysoké alebo nízke, civilné alebo vojenské, by si nemal vykladať moje slová tu dnes večer ako ospravedlnenie k cenzúre správ, potláčaniu disentu, zakrývanie našich chýb či neposkytnutie tlači a verejnosti skutočnosti, ktoré si zaslúži poznať.
Žiadam však každého vydavateľa, každého redaktora a každého novinára národa aby prehodnotili svoje vlastné štandardy a aby prezreli podstatu nebezpečenstva, ktoré hrozí našej krajine. V čase vojny sa vláda a tlač zvyčajne spojili v snahe, založenej prevažne na samokontrole, zabrániť neoprávneným únikom informácií k nepriateľovi. V čase “zrejmého a prítomného nebezpečenstva” súdy ukladali, že aj prednostné práva Prvého dodatku [ústavy] musia ustúpiť verejnej potrebe národnej bezpečnosti.

V súčasnosti nie je vyhlásená žiadna vojna – a hoci môže prebiehať neľútostný boj, nemusí byť nikdy vyhlásená tradičným spôsobom.

Napadnutý je náš spôsob života. Tí, ktorí sa urobili našimi nepriateľmi sa práve rozmáhajú po celom svete.

Je ohrozené prežitie našich priateľov. Napriek tomu však nebola vyhlásená žiadna vojna, neboli prekročené hranice pochodujúcimi vojskami, neboli odpálené rakety.
Ak tlač čaká na vyhlásenie vojny predtým, než zaujme sebakontrolu za bojových podmienok,

potom môžem len povedať, že doteraz žiadna vojna nepredstavovala pre našu bezpečnosť väčšiu hrozbu.

Ak čakáte na nájdenie “zrejmé a prítomné nebezpečenstvo”, potom môžem len povedať, že ono nebezpečenstvo nikdy nebolo viac zrejmé a jeho prítomnosť nikdy nebola priamejšia.
Takáto situácia si vyžaduje zmenu postoja, zmenu taktiky, zmenu cieľov – od vlády, od ľudí, od každého obchodníka či zástupcu odborov a od všetkých novín.

Celosvetovo sme totiž postavení pred jednoliatu a bezohľadnú konšpiráciu, ktorá spolieha predovšetkým na tajné prostriedky pre rozširovanie sféry svojho vplyvu

– na infiltráciu namiesto invázie, na prevraty namiesto volieb, na zastrašovanie namiesto slobodnej voľby, na partizánov v noci namiesto armádu vo dne. Je to systém, ktorý odviedol rozsiahle ľudské a materiálne zdroje na vytvorenie hustej siete, vysoko účinnej mašinérie, ktorá spája vojenské, diplomatické, spravodajské, ekonomické, vedecké a politické operácie.
Jej prípravy sú skryté

Jej odporcovia sú umlčiavaní, nie velebení. O žiadnom výdavku sa nepochybuje, žiadna zvesť nie je očistená, žiadne tajomstvo nie je odhalené.
30. 03. 2011 | 21:31

Sompaf napsal(a):

"We, the Jewish people, control America, and the Americans know it" - My, židové, kontrolujeme Ameriku a oni to ví, 3/10/2001.
30. 03. 2011 | 23:41

Sompaf napsal(a):

Ariel Sharon
30. 03. 2011 | 23:42

chič napsal(a):

Tak Pehe?!

co ten Kennedy? o čem to mluvil? (tajné společnosti, příspěvek Zacheus)

byl mdlého ducha?
co Kissinger? Brezinski, další?
31. 03. 2011 | 14:23

Trafikant napsal(a):

"Obecně lze většinu konspiračních teorií odbýt jako selhání intelektu nebo jako do určité míry paranoické projevy, jejichž nositelé odmítají přijmout logická, často zcela srozumitelná vysvětlení určitých jevů. Lidé, kteří věří konspiračním teoriím, jsou naštěstí ve většině civilizovaných zemí jen menšinami někdy zmatených, někdy ale také bohužel docela pomatených jedinců."

Průzkum: 89,5% Němců nevěří oficiálnímu vysvětlení událostí 11. září 2001

http://srsen.wordpress.com/2011/01/21/pruzkum-895-nemcu-neveri-oficialnimu-vysvetleni-udalosti-11-zari-2001/

výsledky vyšetřování 9/11 zpochybňují akademici, vědci, vojenčtí činitele a členové tajných služeb:

http://srsen.wordpress.com/2010/09/24/patrioti-zpochybnuji-oficialni-verzi-udalosti-11-zari-2001-patriotsquestion911-com/
31. 03. 2011 | 19:05

JK. napsal(a):

To si děláte p***l, ne?

Každé malé dítě, které umí používat internet, ví, že oficiální verze událostí z 9/11/2001 je neskutečný podovod.
Z posledních materiálů např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=j0K1IDvraYU&feature=player_embedded#at=34

Dále např. zde:
http://nwoo.org/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=4
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=podnet-k-provedeni-setreni-v-dusledku-neobjektivnosti-a-nevyvazenosti-zpravodajstvi-ceske-televize&cisloclanku=2010120016
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=info-panely-o-11-zari-2001-ke-stazeni-tisku-a-volnemu-pouziti&cisloclanku=2010090014
http://911.yweb.sk/
http://fc911.wordpress.com/
http://www.jedenacteho-zari.7x.cz/

Jestli někdo potřebuje psychiatrické vyšetření, tak je to bohužel Jiří Pehe.
01. 04. 2011 | 01:42

šéfredaktor konspiračního magazínu napsal(a):

Dobrý článek! Odhaduji tak 3-4.000 amerických dolarů na dřevo. Ale hroutí se vám to, hroutí... že? :)
02. 04. 2011 | 18:38

dux napsal(a):

Kristovanoho!!!

Neni moc lidi, kteri v Cesku patri do temne mezinarodni mafie Bilderberg, Pehe je jednim z nich. Spolecne s Vondrou, Schwarzenbergem, Telickou.
Jak ubohe, kdyz prave jeden z nich zacne psat obhajobu Bilderbergu... To je, jako kdyby Cunek zacal psat o moralce...

Tenhle Bilderbergian pise o "neuveritelne konspiraci", kde HAARP zapricinil zemetreseni v Japonsku? Tak to uz vypada, ze pravda je na spadnuti. Patrne mele Bilderberg z posledniho. Videl jsem graf aktivity HAARP-u, kde zarizeni pracuje naplno nekolik hodin pred zemetresenim, ve chvili, kdy se udalost stala, aktivita konci. Tohle me vysvetli, Peho... Treba zatelefonuj do Bilderbergu, co oni nato...

11.9.: Kdybych stal pred JAKYMKOLIV soudem, proti mne byly dukazy, ktere dokladaji tu "konspiraci" ohledne insider-job-u, skoncil bych na elektrickem kresle. Bez pardonu... Soudy soudi i s mnohem mensim dukazovym bremenem, NE ALE v pripade 11.9. Tam, jakoby zdravy rozum mel prestat fungovat... Ne jenom ten, i prirodni zakony na objednavku pro Bilderberg neplati... :))))

Prave Ty patris mezi Cunky, kteri by MELI MLCET, MLCET, a jeste jednou MLCET!!!
03. 04. 2011 | 10:37

Fat Old Sun napsal(a):

Pehe je dobrý konspirátor ...
03. 04. 2011 | 11:53

Pravda napsal(a):

Až národu spolu se svým přítelem V. Havlem řeknete, jak to skutečně bylo v roce 1989 a poté, kdo byly síly, které tehdy jednaly o tom, jak to u nás bude, proč nebylo odtajněno, co bylo slíbeno a jak byli bohatě odškodněni lidé, kteří naoko šli od koryta, pak budete možná moci něco psát o konspiracích. Nebo máme stále věřit pohádkám o revolucích, které náhodou propukly během krátké doby za celou Železnou oponou v různých státech takřka najednou?
03. 04. 2011 | 23:14

Pravda2 napsal(a):

zajímavost - karetní hra z roku 1995, za kterou byl autor svého času tak trochu perzekuován (v USA).

nejzajímavější karty:
útok na WTC a Pentagon?
http://3.bp.blogspot.com/_EgXqKP0XKGM/THLVxJnmPGI/AAAAAAAACSU/WkD4fj30cA8/s400/INWO+card+game+9-11ish.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_EgXqKP0XKGM/THLVxT-cqZI/AAAAAAAACSc/OY5YQilmpvI/s400/INWO+card+game+pentagon.jpg

...návrhy na větší pravomoci WHO jsme tady během "pandemie" prasečí chřipky měli
http://socioecohistory.files.wordpress.com/2009/07/cdc-disease.jpg?w=199&h=300

...mohla by to být náhoda...ale že je katastrofa na následující kartě zobrazena zrovna v Japonsku (není to Big Ben, je to Wako Clocktower v Tokyu - vygooglujte si) a hodiny na této věži ukazují na 11 a 3 (vlna tsunami zasáhla Japonsko 3.11.)...z toho už trochu mrazí...
03. 04. 2011 | 23:28

Pravda3 napsal(a):

http://www.blogtok.com/paginas/25742/imagens/Violence/Japan2011/INWO_combined_disasters_thestudentroom.jpg

...navíc má karta název COMBINED DISASTERS...v Japonsku došlo k zemětřesení, tsunami a jaderné havárii...
03. 04. 2011 | 23:30

Čtenář napsal(a):

Lidé dobří, probuďte se! Cožpak nevidíte, že vše je právě a jenom konspirace?
04. 04. 2011 | 11:46

Daniel Solis napsal(a):

Pane residente Pehe, Daniel Estulin není v žádném případě americký expert - to jste spíše Vy! Nevím kdo Vás informuje, ale patrně to bude někdo z Tavistock institute, který se od dob Wellington House specializuje na vymývání mozků en masse. Vy jste buď dokonalý produkt vymytého mozku, nebo dokonalý vymývač mozků - nic mezi tím, snad jen oboje dohromady. To co se naoko zasvěceně snažíte tvrdit, či popřít, jen dokazuje a) nevědomost nebo b) záměrnou klamavou bagatelizaci. Konspirace jsou, a kdokoliv to veřejně popírá ze sebe dělá idiota. Citáty z wikipedie nelze ohromit vzdělaného člověka. Patrně máte všechny ostatní lidi za úplné hlupáky, protože Vy jste ten jediný "veřejný intelektuál" (když jsem toto sousloví spatřil, pomyslel jsem na jistou variantu, která by mi na Vás seděla lépe). Popíráním existence zpravodajských her, kterým se dnes vznešeně říká "konspirační teorie" jen potvrzujete, že jste buď a) úplně blbej, nebo b) namočenej do konspirace až po uši. Taktika vše rozkrýt a tím útok odvrátit je čítanková, leč velmi prvoplánová. Jakmile totiž o někom hovoříte ve smyslu, že má chabou mysl, odkrýváte tím jednoznačnou absenci pádných protiargumentů, kromě citátu z Wikipedie. Dosti nedostatečné. Pokud se vydáváte na tenký led diskuze, kterou tímto tónem musíte zákonitě prohrát, snažte se být aspoň trochu důstojný. Takto nabubřelým tónem, arogantního všeználka a lidově řečeno nafoukanýho hovada, budete brzy z řad samozvaných veřejných "intelektuálů" volným pádem vyloučen.
04. 04. 2011 | 20:38

Daniel Solis napsal(a):

Pro méně orientované v problematice konspirací ještě pár namátkových příkladů:
Výrok senátora Lawrence Patton McDonalda, M.D. (ano, synovce generála Pattona, osvoboditele Plzně), který měl velké šance vyhrát i prezidentské volby, nebyl li by odstraněn při údajném sestřelení dopravního letadla KAL 007 světskými vzdušnými silami (ke kterému nikdy nedošlo, jak je známo z diplomatických análů).

Z wikipedie :-)

"[T]he drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government, combining super-capitalism and Communism under the same tent, all under their control ... Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent."

Zdroj: McDonald, Lawrence P. Introduction. The Rockefeller File. By Gary Allen. Seal Beach, CA: '76 Press, 1976. ISBN 0892450010.

(Speaking of Carroll Quigley, a history professor at Georgetown University:) "He says, Sure we've been working it, sure we've been collaborating with communism, yes we're working with global accommodation, yes, we're working for world government. But the only thing I object to, is that we've kept it a secret."

Zdroj: "Larry McDonald on the NWO May 1983PT2". YouTube. Retrieved 2009-08-24.

Jsou to blouzniví jedinci, nebo jen dobře informovaní lidé? Co takhle precizní publikace profesora ekonomie Antony C. Suttona (cf. wikipedie):

* Western Technology and Soviet Economic Development: 1917–1930 (1968)
* Western Technology and Soviet Economic Development: 1930–1945 (1971)
* Western Technology and Soviet Economic Development: 1945–1965 (1973)
* National Suicide: Military Aid to the Soviet Union (1973)
* What Is Libertarianism? (1973)
* Wall Street and the Bolshevik Revolution (1974, 1999) (Online version) (Online Russian version)
* Wall Street and the Rise of Hitler (1976, 1999) (Online version)
* Wall Street and FDR (1976, 1999) (Online version)
* The War on Gold: How to Profit from the Gold Crisis (1977)
* Energy: The Created Crisis (1979)
* The Diamond Connection: A manual for investors (1979)
* Trilaterals Over Washington – Volume I (1979; with Patrick M. Wood)
* Trilaterals Over Washington – Volume II (1980; with Patrick M. Wood)
* Gold vs Paper: A cartoon history of inflation (1981)
* Investing in Platinum Metals (1982)
* Technological Treason: A catalog of U.S. firms with Soviet contracts, 1917–1982 (1982)
* America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & Bones (1983, 1986, 2002)
* How the Order Creates War and Revolution (1985) (Online Russian version)
* How the Order Controls Education (1985)
* The Best Enemy Money Can Buy (1986) (Online version)
* The Two Faces of George Bush (1988)
* The Federal Reserve Conspiracy (1995)
* Trilaterals Over America (1995) (Online version) (Online Russian version)
* Cold Fusion: Secret Energy Revolution (1997)
* Gold For Survival (1999)

Mnoho jeho knih je on-line. Pokud nás Pehe krmí žvásty o neexistenci spiknutí, je to donebevolající zločin proti intelektu, snažit se potlačit vědění o skutečném chodu světa. Peheho výkřiky mi připomínají GWB, když se snažil odvézt pozornost od skutečností kolem atentátu na WTC exklamacemi o konspiračních teoriích "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September 11th", ve kterých vlastně potvrzuje mechanizmus zastírání spiknutí jakékoliv velikosti - viz:
https://www.youtube.com/watch?v=6K5M0xtxQVQ
04. 04. 2011 | 21:12

P.J. napsal(a):

Zemský škůdce Pehe, jinak také snaživý bilderbergista, si nedá pokoj
http://spiknutilekaru.wordpress.com/2010/07/17/spiknuti-lekaru-proti-prezidentovi-za-to-ze-neprijal-doublethink-je-hnus/
Vaše snahy byly průhledné, pane Pehe.
www.pehe.cz/zapisnik/co-je-klausova-velezrada
A pak přišlo tohle, viďte?
http://spiknutilekaru.wordpress.com/korespondence-lekaru/
06. 04. 2011 | 17:26

KArel napsal(a):

Pehe Pehe tak světovláda je konspirace? Tak to řekni těm svým klukům americkým ať o tom tolik neblekotaj. http://www.reformy.cz/zpravy/film-neviditelna-rise-novy-svetovy-rad-definovan/
Kdo chce vidět, vidí. Kdo nechce vidět, čte Peheho blitky
09. 05. 2011 | 21:58

Marta napsal(a):

Piho Piho, kdo tě platí? Jaká obec?
10. 09. 2011 | 08:43

Bilderberg napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=QftIJi3layQ&feature=player_embedded
17. 12. 2011 | 00:22

nakedbabem napsal(a):

pokojninsko varcevanje <a href=http://www.kamvlozitidenar.info>kako oplemenititi denar</a>
17. 02. 2012 | 11:32

Čech. napsal(a):

Pehe,pehe,odjakživa se takové činnosti říkalo vlastizrada.Jak tomu říkáte dnes?.
08. 10. 2013 | 16:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy