Český génius, o kterém jsme nevěděli

26. 04. 2013 | 07:13
Přečteno 5937 krát
Když se mi nakladatel Aleš Lederer a editor jeho nakladatelství Prostor Richard Štencl před časem zmínili, že zvažují vydání rukopisu nazvaného Evoluce svým vlastním tvůrcem: Od velkého třesku ke globální civilizaci, jehož autorem je dosud neznámý pětaosmdesátiletý autor, navíc bývalý vojenský soudce, který strávil léta normalizace z politických důvodů jako sociální pracovník, říkal jsem si v duchu, že i dobří nakladatelé se občas mohou nadchnout pro nesmysl. Když mi navíc s jistou dávkou rozpaků sdělili, že se zcela vážně domnívají, že autor Miroslav Veverka je svého druhu génius, napadlo mne, že se možná jedná o jakýsi nový výboj cimrmanologie.

Nicméně nakonec jsem se nechal přesvědčit, že kniha stojí za přečtení. Jak jsem četl, stále víc jsem žasl.

Jsem už léta čtenářem nejrůznějších knih popularizujících vědu, občas i vědeckých pojednání, na které stačí moje znalosti matematiky, fyziky nebo biologie. Dokonce do té míry, že nedokážu čekat na česká vydání různých zahraničních autorů, a ze zahraničních cest si vozím nejnovější knihy autorů, jako je Brian Greene, Michio Kaku, Stephen Hawking, Jim Holt, Steven Weinberg, Alexandr Vilenkin nebo Leonard Mlodinow.

Říkal jsem si, že pokud náhodou v českém prostředí nějaký autor, navíc profesí právník, napsal zajímavé pojednání na téma popsané v názvu knihy, bude to spíš jen slabý odvar těch z výše zmíněných autorů, kteří píšou vedle vědeckých a filozofických pojednání občas i knihy vědu popularizující. Rychle jsem si ale uvědomil, že mám co do činění spíše se zásadním dílem na pomezí filozofie a vědy, které, když už bych musel přirovnávat, bych zařadil někam vedle slavných knih Teilharda de Chardin, jako například Vesmír a lidstvo nebo Místo člověka v přírodě.

Ostatně, spíše než abych popisoval vlastní překvapení z Veverkova díla, ocituji z předmluvy Jiřího Grygara. Ten píše:

Stává se mi několikrát do roka, že ač sám nejsem ani nakladatel, ani lektor nějakého nakladatelství, obrátí se na mne buď autor s hotovým rukopisem, anebo redakce se žádostí, abych posoudil, zda se takový rukopis hodí vydat. Přirozeně jde vesměs o díla věnovaná astronomii a fyzice, anebo obecně přírodním vědám, případně filozofii. Autoři bývají jak domácí, tak také zahraniční; v takovém případě patří k mému úkolu posoudit i odbornou správnost překladu.

Jelikož to takhle chodí už dobrých třicet let, mám v hlavě mlhavé vzpomínky na více než stovku takových rukopisů, takže lze říci, že jde o statisticky významnou zkušenost. Pokud jde o zahraniční autory, kteří už prošli ohněm kritiky ve svých zemích, tak až na výjimky se jedná o pozoruhodné originály, avšak dost často o ne zcela zdařilé překlady. Navíc český čtenář je specifický a to, co zabírá zejména v anglosaském světě, nemusí oslnit u nás doma.

Daleko složitější je posoudit domácí autory, z nichž většina mi posílá své prvotiny, takže jde o jména pro mne dočista neznámá. Zde má statistika praví, že naprostou většinu těchto rukopisů nemohu doporučit k vydání. Autoři těchto spisů chybují v tom, že čtou sami pouze populárně-vědeckou literaturu na dané téma a dvakrát převařená kaše je zcela nepoživatelná. V horším případě pak tito pisatelé spletou dohromady povrchně zpracované informace z populárních knih a časopisů s vlastními volnými spekulacemi, popřípadě s citováním domácích či zahraničních pavědců, pro něž má ruština okouzlující termín „okolnaučnyje prochodimcy“.

Za celou dobu se mi stalo snad jen třikrát nebo čtyřikrát, že jsem nad rukopisem nováčka užasl, jak je originální, působivý a odborně na výši. Čtenář už nejspíš tuší, že právě na takovou raritu jsem shodou okolností natrefil v případě díla pro mne zcela neznámého Miroslava Veverky. Podtitul Od velkého třesku ke globální civilizaci mi zněl až vyzývavě směle; cožpak se dnes v době neustálé atomizace přírodovědeckého i společenského poznávání najde jedinec, který to všechno dokáže pojednat?

Za ta léta jsem si zvykl, že spisy s podobnými ambicemi píše sestava dvaceti i více spoluautorů. Kolektivní spisy však nutně trpí tím, že každý člověk uvažuje a píše trochu jinak a není v silách žádné redakce beze švů propojit a homogenizovat různé přístupy.

Přiznám se, že jsem k Veverkovu textu přistupoval s jistou nedůvěrou. Nezačal jsem číst od začátku, ale od třetí kapitoly (Vesmír), v níž bylo pro mne nejsnazší se rychle zorientovat. Postupně jsem nestačil žasnout, jak dobře je tato část sepsána. Představoval jsem si zaujatého čtenáře, který není specialistou ani v astronomii, ba ani v přírodních vědách, a bylo mi jasné, že pokud je to čtenář zvídavý, tak ho ten text chytne.

Pak jsem zkusil druhou kapitolu (Mikrosvět), protože dnes už je zřejmé, že oba tyto extrémy – gigantický rozsáhlý vesmír a miniaturní svět částicové fyziky – jsou spolu intimně propojeny tak, že fakticky vytvářejí podivuhodně jednotný pohled na fyzikální svět. Tak jsem poznal, že autor ovládá i tuto látku stejně bravurně.

Pak už jsem začal číst rukopis tak, jak se má, tj. od úvodního pohledu zvenčí až po autorův realistický náhled na módní postmodernismus v závěru knihy. Téměř neustále jsem se tak dozvídal o nových poznatcích z oborů, v nichž jsem sám naprostý laik, a tedy fakticky dokonale průměrný čtenář tohoto fascinujícího spisu.


Nepřehání ani nakladatelství Prostor, když v anotaci ke knize píše, že kniha Miroslava Veverky představuje co do šířky a hloubky zcela ojedinělou syntézu současného stavu vědeckého poznání, a to jak v oblasti přírodovědy, tak humanitních věd.

Veverka nabízí ovšem nejen syntézu, ale vlastní originální teorii evolučních vrstev, která se týká jak vývoje anorganické přírody, tak života, tak lidské společnosti, tak i celého universa. Vrstvy na sebe navazují, ale každá je zároveň specifická. Přesto je v líčení jejich návaznosti autor schopen nabídnout obraz světa od elementárních částic a kvantové fyziky, až ke vzniku lidské kultury a globální civilizace.

Grygar sumarizuje na konci své předmluvy knihu takto: Pokud se mohu odvážit to posoudit, tak autor ve čtyřech hlavních částech svého impozantního díla (Stratigrafie, Singularita, Dualita, Pluralita) sleduje ústřední myšlenku, kterou si umínil sdělit veřejnosti, totiž že evoluce je svým vlastním tvůrcem. Přiznám se, že po svém počátečním váhání jsem celý rukopis četl jako vzrušující detektivku s otevřeným koncem, protože netuším – a myslím, že ani sám autor –, kdo je pachatelem.

I já jsem knihu četl jako filozoficko-vědeckou detektivku. Coby člověka v podstatě religiózního, kterému při výkladech vzniku a vývoje universa vadí zvratné zájmeno „se“, jenž naznačuje, že „se“ něco děje samo od sebe, což občas slouží k vyloučení vyššího inteligentního záměru z našich úvah o Bytí, mě Veverkova teze, že „evoluce“ je svým vlastním tvůrcem že „se“ takříkajíc děje, iritovala.

Ale pak jsem si uvědomil to, co zmiňuje i Grygar, totiž že Veverka mluví o evoluci, která „se“ děje a je svým vlastním tvůrcem tak, že po přečtení jeho díla si i zarytí ateisté budou nutně klást otázku, kdo je toho všeho vlastně „pachatelem“.

Deník Referendum, 25.4.2013


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa Řepa napsal(a):

Když Pánbůh dopustí....i motyka spustí.

A to se týká spuštění evoluce i obsahu tohoto blogu.
Žádný Klaus, žádný Zeman, žadná světaspráva.
Maoista má Světlou stezku, pan Pehe měl Světlou chvilku.
Proč to nepřiznat?
26. 04. 2013 | 07:31

Daňový poplatník napsal(a):

No tak jo, seženeme, přečteme,a budeme zase chytřejší, i když nám to bude na co? Na h.vno.
26. 04. 2013 | 07:36

Bárta napsal(a):

Není úder na Zemana a Klause. Prodká změna chování. Někdy se to stává v předsmrtné křeči. Jak je na tom Pehe se zdravím?
26. 04. 2013 | 07:36

Pepa Řepa napsal(a):

Daňový poplatník
metabolismus je důležitý, říká můj doktor
Že by byl autor náš lesní hlodavec?
Někteří se nezdají.....
26. 04. 2013 | 07:46

Anuszka napsal(a):

Dobré ráno, tedy Vy umíte navnadit, tuto vlastnost u Vás registruji poprvé:-) Tento týden už jsem na popud blogu pana Buriana zakoupila CD Vladimíra Merty a teď mě čeká kniha. To je hezký týden:-)
26. 04. 2013 | 07:48

LUF napsal(a):

Autor,
Ještě bych radil se dovzdělat v ekonomii, tím spíš že někdy komentujete ekonomické, finanční kroky našich politiků. Na začátek bych doporučil českou hitovku minulých let - Šichtařová, Pikora:
http://www.kosmas.cz/knihy/166683/vsechno-je-jinak/?gclid=CMyX-p7R57YCFY623god0GAANw
(Od té doby napsali pokračování ale ještě jsem knihu nečetl a na rozdíl od vás takové knihy nedoporučuji). Při komentování současného dění ve financích doporučuji sledovat (většinou) páteční komentáře Šichtařové:
http://sichtarova.blog.idnes.cz/
26. 04. 2013 | 07:58

leucin napsal(a):

Nečetl jsem,ale kapitoly nazval pan V. zajímavě a též jejich pořadí.Asi je to takový hypertrofovaný M.Zeman.Klaus ne,ten rád rozjímá takříkajíc v pokleku před oltářem vědy,s kadidelnicí a zraky upřenými na rozžehnutou svíci.Před Grygara bych Klause ale postavil i výše.Klaus totiž již částečné ví co je ve vědě pitomost jím vytýčená.Grygar je stále ten svět svatého nadšení a vytržení nad ničím podstatným,ten svět netušených objevů-kterým krmí laickou veřejnost pisatelé od zhruba dob Julese Verna,který ale byl naopak v kapitánu Nemo okouzlující.Laická veřejnost pak tuší jak se věda rozvíjí mílovými kroky a jak je potřeba do ní sypati peníz,aby lidská budoucnost nezakrněla.Lidstvo ale spíše zakrňuje kombinacemi Klausoekonomik s Grygarovskými světy netušených objevů.Padá jako hvězdy.Léky harpagonů.
26. 04. 2013 | 07:59

skeptický napsal(a):

Čech a genius na aktuálně? Za tím něco bude.
26. 04. 2013 | 08:18

Ládik!!! napsal(a):

Pehe kouzla zbavený. Že by jarem?
26. 04. 2013 | 08:23

Jáchym napsal(a):

Pene Pehe,
upřímný dík za upozornění, určitě si nenechám ujít.
26. 04. 2013 | 08:26

Joachym Brezina napsal(a):

to PŘ:
jj světlá chvilka pana Pehe, pochlubil se knihovničkou, pochlubil se že to čte i v originálech a překopíroval text Grygara :)
Konečně žádná sudeťácká agitka, už jsem se lekl, že to bude zase dokola a ten génius bude nějaké kopnutí do nějakého antisudeťáka :)
26. 04. 2013 | 08:31

buldatra napsal(a):

Konečně něco rozumného.
Toto trvalo.

Tady je vidět, že i Pehe může mít světlou chvilku.
Tak jen aby mu to světlo vydrželo, k čemuž mu dopomáhej Veverka.
26. 04. 2013 | 08:33

skeptický napsal(a):

Po shlédnutí interview s Moravcem(ten chlap miluje čísla),to začíná nabývat obrysů.

Dvě základní myšlenky,které jsou drahé našim revolucionářům kominterny:

1)Svět chaosu se řítí samospádem a vyvíjí se spontánně,ničím neřízen.

Chaos,korupce a rozkol jsou nejstarší zbraně k rozvracení společnost.Teď jen přijít na to,kdo jej působí.

2)Lidé nemohou,i když by trošku mohli, něco změnit,protože informací je tolik,že si je nikdo nedokáže dát dohromady.

Expertům na šíření dezinformací se tohle nutně musí líbit,ať to napsal kdo chtěl.

Já nic,co Čech to muzikant.
26. 04. 2013 | 08:41

skeptický napsal(a):

P.S.
Ta kominterna je od začátku řízená ze západu,aby to zas nebylo na Rusy.
26. 04. 2013 | 08:45

komentator napsal(a):

Český génius Pehe,
Skoda ze byl tolik let v zahranici. Co by toho mohl dokazat kdyby neutekl.
26. 04. 2013 | 08:48

buldatra napsal(a):

1)Svět chaosu se řítí samospádem a vyvíjí se spontánně,ničím neřízen.

I chaos musí mít nějaký ten chaotický řád (který jako řád nevypadá a v tom je poezie příběhu).
Jinak by v tom byl bordel a nevyznal by se v tom vůbec nikdo.
26. 04. 2013 | 08:48

skeptický napsal(a):

V řízeném chaosu se vyznají ti,kdo ho působí.

I pro ten chaos platí matematická pravidla.
26. 04. 2013 | 08:54

JC napsal(a):

Jo to si seženu
26. 04. 2013 | 08:55

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
řád....říká grygar, chaos....říká skeptický....tak já nevím....souboj geniu
Jsem bordelář, ale najdu...ostatní doma ani náhodou. Asi máte pravdu,nadkolego, jde o to objevit řád v bordelu.
A kdože vlastně na začátku třísknul a vznikl chaos?
26. 04. 2013 | 08:58

Pepa Řepa napsal(a):

To je téma pro Hořejšího, kde je? Mudruje o vědě?
26. 04. 2013 | 09:00

David - 1. část napsal(a):

Přestože jsem nečetl knihu pana Veverky pokusím se nabídnout obraz světa tak, jak jej vidím.

--------------

"...Veverka nabízí ovšem nejen syntézu, ale vlastní originální teorii evolučních vrstev, která se týká jak vývoje anorganické přírody, tak života, tak lidské společnosti, tak i celého universa.

...Přesto je v líčení jejich návaznosti autor schopen nabídnout obraz světa od elementárních částic a kvantové fyziky, až ke vzniku lidské kultury a globální civilizace.

...že evoluce je svým vlastním tvůrcem.

...Ale pak jsem si uvědomil to, co zmiňuje i Grygar, totiž že Veverka mluví o evoluci, která „se“ děje a je svým vlastním tvůrcem tak, že po přečtení jeho díla si i zarytí ateisté budou nutně klást otázku, kdo je toho všeho vlastně „pachatelem“....“

-------------

Jistě každý víme, že při takové Sportce je pravděpodobnost, že uhodnete všech 6 čísel velmi malá. Proto evoluční vývoj považuji za nesmysl.

Vesmír nemohl nevzniknout náhodou. Vše je tak přesně uspořádané, to nemohlo vzniknout náhodou, ale bylo to stvořeno Bohem.

Velký třesk považuji také za nesmysl.

Vysvětlete si na základě logiky, jak by mohl z chaosu vzniknout ten úžasný vesmírný řád a zákony přírody, které vidíme kolem sebe. Představte si například výbuch plynu ve vaší kuchyni a jak by létající střepy hrnců, skleniček apod. se uspořádaly do pravidelných drah, stejně jak vidíme hvězdy na nebi, jak miliardy let stále putují po stejných oběžných drahách. Co je to za ohromnou sílu a řád který toto dokáže???

Evoluce, to je velký problém, protože to je naprostý nesmysl i proto, že je všeobecně vědci uznáváno, že asi před 65 miliony lety došlo na Zemi k vyhynutí asi 90% všech rostlin živočichů po srážce Země s planetkou.

A nyní si vezměte tužku a počítejte.

Za 2000 let, které má lidstvo poměrně přesně zdokumentované jsme nezpozorovali, že by došlo z důvodu evoluce ke vzniku jakéhokoliv nového živočišného druhu, že by třeba ze psa se časem vyvinula kočka, nebo alespoň nějaký kočkopes.

A teď zejména

LOGICKY

přemýšlejte a počítejte, stačí těch 65 milionů let na to, aby evolučním vývojem,

a zdůrazňuji na principu NÁHODY,

se mohli vyvinout nové, velmi rozmanité rostlinné a živočišné druhy, které jsou nyní na Zemi?

To by byla příliš rychlá evoluce!!!

To je stejné jako byste si vsadili sportku a při prvním vsazení jste vyhráli 5. pořadí, při druhém vsazení 4. pořadí, při třetím vsazení 3. pořadí, při čtvrtém vsazení 2. pořadí a při dalších Vašich sázkách byste vyhrávali už jen samá 1. pořadí.
26. 04. 2013 | 09:00

David - 2. část napsal(a):

.

Na tomto příkladě vidíte,

na principu pravděpodobnosti a NÁHODY,

že teorie vzniku života evolucí má velmi vážné a zásadní nedostatky.

Pokud by život na planetě Zemi nevznikl stvořením, ale evolucí, tak si vysvětlete tuto podivnost.

Jak je možné, že při zcela náhodném výběru si téměř všichni živočichové na Zemi "společně řekli", že se budou vyvíjet a fungovat na stejných principech? Tím myslím, že budou mít oči, ústa, zažívací trakt, řitní otvor a zejména, že se budou všichni rozmnožovat podobným způsobem na principu kopulace - samec a samice. Toto si "předem řekli" a tak se pak evolučním způsobem dále vyvíjeli? Od myši až po slona? Ještě bych chtěl upozornit na jeden klíčový argument, který mluví proti vzniku života evolucí, a to že pohlavní orgány živočichů se nemohly postupně vyvíjet evolučním způsobem, ale musely být STVOŘENY, a to proto, aby byly okamžitě plně a funkčně vyvinuté, a to už v první generaci. Jinak řečeno, pohlavní orgány živočichů se nemohly evolučně vyvíjet, ale musely být stvořeny. Proto pak je jednoduchá odpověď na otázku co bylo dříve, zda vejce nebo slepice. Ten, kdo uznává teorii o stvoření může v klidu říci. Nejdříve byla stvořena slepice, která potom snesla vejce.

Možná až nová generace vědců přinese více světla do této situace. Vědci, kterým s objasněním pravdy neskončí teplé akademické místečko."

http://rubriky.cz/darwinova_evoluce_a_inteligentni_plan.php

Více - David napsal – na:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072&from=1500#c
Věda, náboženství, Darwin, evoluce – žádný problém!

Od 04. 07. 2007 | 09:35
Do 25. 12. 2010 | 20:00

Kdo pomoc Boží nezažil na vlastní kůži, tak těžko může pochopit, že někdo jiný věří v Boha, v Boha, který stvořil život na Zemi.

Ten, kdo popírá existenci Boha, dopouští se skutečně největší nerozumnosti svého života; neboť přijde chvíle, kdy se bude muset setkat se svým Stvořitelem jako se Soudcem.

Kdo spekuluje proti Bohu, vždy prohraje.

My lidé musíme vidět, že jen cesta - POKOŘENÍ - před Bohem vede k cíli.
26. 04. 2013 | 09:01

Viola napsal(a):

Mě překvapilo, že je pan Pehe religiozní.
Možná není tak těžké něco takového napsat v době internetu a těchto diskuzí, tady se jeden doví věcí a když to dá dohromady...Bylo by pěkné si takhle navzájem číst sebrané spisy.
26. 04. 2013 | 09:02

Viola napsal(a):

Davide

velký třesk byste si mohl představit možná tak, jako když proniká spermie do vajíčka, v makropodmínkách to musí být velký třesk. :-)
26. 04. 2013 | 09:06

Pepa Řepa napsal(a):

Violka to posunula.
Velký třesk je extaze a ne že ne

No někdy jo, Violko, někdy se to vyvede a nemusí být ani makro
:)
26. 04. 2013 | 09:10

oranžáda obecná napsal(a):

to je nějaká reklama na knížku ????
26. 04. 2013 | 09:10

dalimír napsal(a):

Pane Pehe jsou důležitější priority ! Naše kulturní památka Lobkovický palác padne za vlast ! Kupují ho skopčáci ! BISKO jak dlouho bude ještě česká společnost čekat nežli zahájíte bartolomějskou noc na ty pravičácké zloduchy ve vládě a v parlamentech ? To budete vážně ještě čekat až prošustrují i pražský hrad ? Katastrofa co si ten kníže pán dovoluje ! Pražáci spíte tam všichni jako šípkové Růženky nebo co ???
26. 04. 2013 | 09:17

čert }:o) napsal(a):

Kam kráčí génius Čech
podle studie Michio Kaku

Máslová buchta má záruku 12 měsíců!
V akčním letáku Kauflandu je 38 inzerátů na půjčení peněz
Nejprodávanější knihy jsou kuchařky každého
kdo má do řiti díru životopisy pseudohvězd a horoskopy
Existuje tam minimálně 30 časopisů pro ženy
ale ani jeden pro normální ženy
V jejich televizi večer přepnou 25 programů
ale najdou jenom vaření celebrit reality šou reklamy
a rodinné seriály
Návštěva kulturní památky vyjde rodinu na dva tisíce
Pod pojmem kultura se jim vybaví návštěva multikina
Brambory jsou dražší jak banány
Švestky dováží z Argentiny
Vepřová žebra jsou dražší jak vepřová kýta
I během řeči s kamarádem telefonují
Čím víc věcí mají tím víc po dalších touží
Státní svátek je důvodem se ožrat
ale proč je ten den svátkem to 90% lidí neví
Slovo děkuji nahradilo slovo co za to?
Kilo sušeného slepičího hovna je dražší
než kilo kuřecích stehen
Ve městě mají 6 pizzerií ale
knedlo-vepřo-zelo si nikde nedají
maximálně u Vietnamců v bufáči
Doma denně gruntují berou si pantofle ale odpadky
venku hodí mimo popelnici nebo pangejtu lesa rybníka
jako v zemích třetího světa (odkoukáno z turistických cest
do těchto destinací?)
Svým blízkým pošlou klidně třicet stupidních mejlů
ale ani jednou se nezeptají jak se mají
Nejčtenějším článkem na netu v rubrice KULTURA byl ten
jak si Hanychová žehlila kalhoty na těle
napařovací žehličkou a opařila si frndu

Čeští géniové o kterých zas ví hodně velký
kus světa :o)

p.s.
Pehe půjčte mi pár knih Michio Kaku
tady sehnat nelze a šíleně ho miluju
26. 04. 2013 | 09:25

dennis napsal(a):

Prave jsem zminil skvely business ministra zahranici pod blogem O detinskem sporu ministra Schwarzenberga se Zemanem: Driv nez skonci Necasova vlada, proda nas milovany ministr zahranici Lobkowicky palac za 670 milionku. Za ty penize postavi ceskou ambnasadu v Berline. On to s temi Nemci umi. To se mu musi nechat. Na takoveho ministra zahranici, co rusi ambasady a prodava historicky cesky majetek cizincum, budeme dlouho vzpominat. Kdyby byl prezidentem,mozna by vyhodne prodal i Hrad. Treba Posseltovi? A mozna i Benesovu vilu. Skoda, preskoda, ze se ve vrcholove politice nezdrzi dele...
26. 04. 2013 | 09:28

Vaclav napsal(a):

2Cert ... o kom, ze to hovori Michio Kaku? Podobne organismy se v mem okoli nejak nevyskytuji :-D
26. 04. 2013 | 09:31

Milouš napsal(a):

Mělo by se prozkoumat, kdo je skutečným autorem této práce. Jak to Pehe popisuje, vypadá to na genius Járy Cimrmana. Už nejednou se objevily jeho zapomenuté rukopisy a díla, která někomu svěřil, aby na veřejnost vyšla ve vhodnou dobu. Pan Pehe o tom asi něco ví soudě podle vysoké míry zasvěcenosti, s níž o knize referuje ...
26. 04. 2013 | 09:36

astronom napsal(a):

Pepa Řepa,

Big Bang se odehraje kdyz se Ceska Viola da dohromady s 5ti turisty co maji prachy.
26. 04. 2013 | 09:39

čert }:o) napsal(a):

Vaclav
Michio Kaku je úžasnej
filozofickej astrofyzik :o)
sic krkolomná kombinace
vědních oborů ale nádherná :o)
26. 04. 2013 | 09:46

Holoubek napsal(a):

Víra pouze vyplňuje prostor naši nevědomosti,
která je nekonečná. V žádném případě nemůže být víra brána jako vysvětlující teorie... Bude li se naše nevědomost zmenšovat bude se i příklon k víře oslabovat. Pravděpodobně víra jako taková je věčná, tak jako naše poznání nedojde k naplnění, nicméně lze víru považovat pouze za izolační hmotu, která vyplňuje prostor mezi poznáním a nevědomost.
26. 04. 2013 | 09:47

čert }:o) napsal(a):

krásný je na tom to
že Stephen Hawking
odmítá stvoření všeho
Bohem navzdory božímu
řádu celého Univerza
ale já vím svý

pro Vaclava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku
26. 04. 2013 | 09:56

Pepa Řepa napsal(a):

čert }:o)
chudák Agáta
To musí být rána pro půl Prahy
26. 04. 2013 | 09:59

pamětník napsal(a):

Davide,
naivo, nastudujte si počet pravděpodobnosti, třeba zjistíte, že s počtem proměnných blížících se nekonečnu "náhoda" se blíží jistotě.
Pro pachatele toho všeho v našem vesmíru není místo ani důvod.
26. 04. 2013 | 09:59

dycky se, vůl, nechám nachytat napsal(a):

Anuszka
No a co Merta, jako. Dá se to poslouchat?
Já jeho studiové nahrávky nesnáším, nedavno jsem zašel k Balbínovi na živé vystoupení a zjistil, že už i živě propadl svému naschválnictví a zabydlel se v roli Pánaboha... Jeho spolužáci mi vždycky říkali: to je néééštěstí.

Jelikož jsem ho kdysi míval velmi rád, nagrabbuju z desítek kazet s živými vystoupeními to, co mě stále drží a pohraju si s kmitočty.
Kazety jsou většinou zahuhlané, v záznamu ale vlastně všechno je, jen to chce něco málo odfiltrovat a v některých pásmech povytáhnout.
Už jsem si nechal u Sonyho za hříšné peníze opravit a seřídit tape deck.
Pak samozřejmě zjistím, že ta zahuhlanost byla ok, protože jsem na ni zvyklý.

Toho Veverku si teda koupím, ačkoli budu kvůli němu muset začít dávat knihy na balkón. Popsaná struktura knihy je pro mě jako psí sádlo na prsa a Pehem naznačená závěrečná otázka je samozřejmě i pro nás, zaryté agnostiky velmi lákavá udička. Co kdyby, že.
26. 04. 2013 | 10:03

dennis napsal(a):

Pane Pametniku,
za totality se rikalo: Nahoda je blbec. Tim se lide snazili smirit s tim, ze at delali, co delali, stejne je mohl nekdo prasknout (nahodou). A na tehle nejistote byla zalozena anekdota o starickem stranikovi, ktery na smrtelne posteli pozadal, aby ho pochovali z kostela a s fararem, pro jistotu - co kdyby nahodou ten hybatel prece jen byl?
26. 04. 2013 | 10:07

čert }:o) napsal(a):

Pepa Řepa
to nevím tak do hloubky
zas nejdu a myslím že ani Kaku :o)))
Holoubek
nějak mi nesedí tahle myšlenka:
Bude li se naše nevědomost zmenšovat bude se i příklon k víře oslabovat.

Můžete to rozvést víc? Zajímal by
mě Váš názor neboť si myslím opak
Jinak celá myšlenka je krásná a
rozhodně mě zaujala k většímu
probádání vlastních myšlenek :o)
26. 04. 2013 | 10:11

Pepa Řepa napsal(a):

Nejlepší Merta je Nick Cave. Nebo Tom Waits. Škoda Karáska nebo Charlieho, už nic nevypotěj. Možná Jirka Schmitzer, ale tem zase neví, co chtěl zpívat.
Folk is Dead.
Chtělo by to Karla, zkřísil i punk.
26. 04. 2013 | 10:11

stejskal napsal(a):

Díky za tip, pane Pehe,

toto mi úplně uniklo, ale Vaše i páně Grygarovo doporučení zní zajímavě. Zkusím to.

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
26. 04. 2013 | 10:31

Pepa Řepa napsal(a):

Holoubek
jste odvážný holoubek...naše nevědomost zmenšovat ....hmm.... řekl bych, že čím více poznáte, tak tím více otevřete vrata komnat říše nevědomosti o kterých jste neměl ponětí, dokud jste své bádání neposunul.
Ale já jsem jen blbá česká žepa, ne Hořejší.
Už tu měl být.
26. 04. 2013 | 10:35

ale dycky napsal(a):

Nick Cave ani Tom Waits prostě na všech těch místech (pamatuju i Hutku na Karlově mostě, pak Baráčnickou rychtu, Rokosku, jakýsi sálek DP v Čáslavské...) nebyli a nejsou tudíž součástí mých mladých let, co se nenavrátí.
Co se týče poslechu rádia Luxembourg, ten mi jako první zprostředkovali Kočkojc a Štaubertojc, když nám přijeli s řetízkovým kolotočem pod okna. Měli obrovské reprosoustavy, takže jsem si připadal jako na koncertu Rolling Stones a Beatles kombinovaně.
Kolotočáři, mocný zdroj popkultury.
26. 04. 2013 | 10:35

Pavel napsal(a):

Pane Pehe,
díky za informaci,
knihu si určitě koupím.
Jinak nechápu, proč se i u takovéhoto tématu většina diskutujících, dostane okamžitě mimo téma nebo si nemůže odpustit ironické poznámky vůči autorovi.
26. 04. 2013 | 10:42

Pepa Řepa napsal(a):

že jsem tak smělý, kde opraví Tape Decky? Mám Sony 377? je to takový šikmý, ale nevrtí se to a spoustu pásků. Možná prokopírovaných.
Hlavy dobré. Ty u magneťáku.
Kromě Balbínky hrajou v Salmovce, občas jsem zašel za kamarády abych udělal radost. Bývá tam tak dvacet Otíků většinou bývalých kamarádů s potomky.
Jinak tam nepáchne noha.
26. 04. 2013 | 10:42

pamětník napsal(a):

dennis:
No jo, ta totalita byla školou moudrosti.

Náhoda v měřítku celého vesmíru neexistuje, je to realizovaná možnost.
26. 04. 2013 | 10:42

pamětník napsal(a):

Pehe
je novodobý Antigiordano: A přece se netočí!
26. 04. 2013 | 10:43

Pepa Řepa napsal(a):

pamětník
nevím jak Pehe, ale mně se netočí magneťák, větší problém
26. 04. 2013 | 10:47

Jáchym napsal(a):

dennis napsal(a):
Pane Pametniku,
za totality se rikalo: Nahoda je blbec. Tim se lide snazili smirit s tim, ze at delali, co delali, stejne je mohl nekdo prasknout (nahodou). A na tehle nejistote byla zalozena anekdota o starickem stranikovi, ktery na smrtelne posteli pozadal, aby ho pochovali z kostela a s fararem, pro jistotu - co kdyby nahodou ten hybatel prece jen byl?
26. 04. 2013 | 10:07
***************************************************
Dennisi,
pokud mě paměť neklame, tak tento přístup zastával už prekryptokomunistický prototajemník Blaise Pascal.

Prostě sázka na jistotu:
Budu se modlit, tím se nedá nic zkazit.
Pokud tam nahóře nic není, budu na tom stejně jako ateista:

Pokud tam nahoře pánbu je, pak se budu moci po smrti zlomyslně vychechtat těm dole, co se škvaří v plamenech pekelných, protože neměli dostatek předvídavosti, aby se posichrovali občasným prostocvikem v chrámu Páně a požitím dietní oplatky, obohacené virtuální Spasitelovou svalovinou.

(Pozn: Jáchym je furt nepraktikující katolík. Asi. )
26. 04. 2013 | 11:01

Viola napsal(a):

Pepo Řepo

"..naši nevědomost zmenšovat ."

Je zajímavé, že vědci se snaží v mikrosvětě najít Boha. Fyzikové už jsou skoro u cíle s těmi Bosony a jsou to prý opravdu ty nejmenší ani nečástečky, teď jsou na řadě biologové. Včera pan profesor Hořejší říkal, že místo tunelu tunelu blanka mohl být druhý Hubbleův teleskop. Mohl by to být spíše mikroskop a dívat se jím na ty všechny částečky maličké. To se pak nějakému vědci může stát, že se sám bude pokládat za boha.
26. 04. 2013 | 11:06

no uplně dycky ne napsal(a):

Salmovka na mě má trochu depresívní účinky (vždycky se mi vybaví Honza Ruml), takže zůstanu u Balbína, tam chodí novinářská svoloč.
A někteří staří kamarádi, občas.

Sony má servis na Poděbradské, myslím že 54. Tak půlkilometr za Harfou, na levé straně při jízdě ven z města, otočit se dá kousek za stanicí tramvaje a místo na chodníku se najde. Jsou čuc vedle benzínky (směrem ven), myslím že zelené, ale ne ÖMV, nikdy jsem tam nebral.
S tím capstanem je potřeba si přispíšit, soňácké náhradní díly začínají být rarita. Jelikož dělávali solidní věci a lidi se jich neradi zbavují.
U Žaponců se tomu tak zdá být se vším. Nedeindustrializovali, ale zindonéštěli.
26. 04. 2013 | 11:13

Viola napsal(a):

Důkaz, že země se točí

Čo je dôkaz, že Zem sa točí?
>Na východ sme sa vysrali a hovno prišlo zo západu.
26. 04. 2013 | 11:23

čert }:o) napsal(a):

Pepo Řepo
magneťák staré výroby
Ti spraví nějakej šikovnej
starej teslák
Pokud bys potřeboval odpory
seženu kontakty ještě mám

Tom Waits je můj miláček
už ze středověku kdy o něm
neměl páru ještě téměř nikdo
Ale mrkni se každý pondělí
k Malýmu Glenovi
tam hraje stoletej Anglán
takový hudební maso že podlehneš
"Stan The Man Bohemia Blues Band"
https://www.youtube.com/watch?v=zNX94Awl_s0
https://www.youtube.com/watch?v=Eb_GC8CTOnM

myslím že i Stejskal by si šmák :o)
26. 04. 2013 | 11:28

revizionista a renegát napsal(a):

Jáchym
Taky to jde brát obráceně.

Pokud na druhé straně linky někdo je, pak ve své všeobjímající toleranci s kterou nechává naživu Kalouska jistě nebude tak úzkoprsý, aby se zaobíral blbosťma, jako jestli jsem organizovaným členem společnosti k jeho adorování.
Jestli občas odříkávám nějaké krátké útržky sporné poezie zajímá maximálně Matku bosku czenstochowsku, přítelkyni pomatenců.

Problém rozvržený tak, jak to podle Grygara provedl Veverka stojí za srovnání s dosavadními vlastními poznatky a eventuální revizi.
Celý život něco reviduji, člověk tak pozná, že ho ještě nezpopelnili.
26. 04. 2013 | 11:31

revizionista a renegát napsal(a):

Jáchym
Taky to jde brát obráceně.

Pokud na druhé straně linky někdo je, pak ve své všeobjímající toleranci s kterou nechává naživu Kalouska jistě nebude tak úzkoprsý, aby se zaobíral blbosťma, jako jestli jsem organizovaným členem společnosti k jeho adorování.
Jestli občas odříkávám nějaké krátké útržky sporné poezie zajímá maximálně Matku bosku czenstochowsku, přítelkyni pomatenců.

Problém rozvržený tak, jak to podle Grygara provedl Veverka stojí za srovnání s dosavadními vlastními poznatky a eventuální revizi.
Celý život něco reviduji, člověk tak pozná, že ho ještě nezpopelnili.
26. 04. 2013 | 11:31

jen jestli to bylo to samé napsal(a):

Viola
Zformulovala jste axióm.
26. 04. 2013 | 11:37

Vlkodav napsal(a):

Díky pane Pehe.
26. 04. 2013 | 11:38

Pavel napsal(a):

To David
evoluce - stvoření
Davide evoluční teorie si nečiní nárok na absolutní správnost.
Lze jí na základě nových poznatků upravovat a korigovat.
Co ale stvoření ? Jakou logiku najdete ve stvoření světa a všeho živého ?
Kdy byl svět stvořen ? A bůh je tu tedy od věčnosti ? Proč bůh stvořil svět až v určité datum ? Co dělal předtím ? O čem přemýšlel když kromě něj tu nic nebylo ? A konečně , kde se vzal bůh ? To jsou věci , které nemůžete vyargumentovat jinak než
vírou. Mimochodem jaký je rozdíl mezi termínem příroda , vesmír a bůh ? Nebudeme li boha personifikovat ?
26. 04. 2013 | 12:10

Anuszka napsal(a):

dycky se, vůl, nechám nachytat:
zakoupila jsem z nostalgie 2CD se zhudebněnými básněmi /Hora, Pasternak, Dyk, Orten.../ -Struny ve větru - měla jsem je totiž z roku 89 na pásku, který rupl, pak už jsme na ně nenarazila, až tento týden jsem pod vlivem Buriana zkusila hledat a ono CD vyšlo před dvěma lety doplněno o další jedno CD a navíc i myslím 2 kousky od Merty. Zatím jsem stihla naposlouchat jedno - CD přehrávač mám jen v autě, je to krása - je a není to Merta...Zhudebněný text nepsaný jako píseň zní prostě jinak a mi se to moc líbí, stejně jako třeba Stříhali dohola malého chlapečka...O charakteru Merty vlastně nic nevím - i když jsme ho v 17 dost žrala - ale jen přes hudbu -, po setkání s Jarkem Nohavicou taky vím, že svět jeho písniček je úplně jiný, než jeho svět v realitě...a někdy to dost skřípe, ale jeho písničky miluju...
a Nick Cave? Nebe nad Berlínem je můj nejoblíbenější film. I kvůli němu:-)
https://www.youtube.com/watch?v=6VTrSmLEtWw
26. 04. 2013 | 12:21

Jáchym napsal(a):

Revizionista 11:31 .
Dyť to řikám porád.
Občas jsem nucen souhlasit i sám se sebou. :-)
26. 04. 2013 | 12:34

Pepa Řepa napsal(a):

Nick přijede opět na podzim, my-chmatáci-kupujeme jenom zaručenou kvalitu. Nejříve stáhneme.
Dík -bezejmenný - za tip, nenapadlo mě, že opravujou staré křápy.
Myslím, že každý vědátor pokládá sám sebe za Boha,zvláště když mu spadne sajrajt do kádinky.
Ostatně nejen vědec, kdybych nebyl katolík, tak když někdy kouknu do zrcadla.....a to jsem jen řepa.
Takových tady je.
26. 04. 2013 | 13:09

David napsal(a):

Pavel 12:10:

"...evoluční teorie si nečiní nárok na absolutní správnost...."

---

Kdyby to byla pravda, tak by žáky ve školách učili nejen teorii o evoluci, ale i o teorii o stvoření, a pak by jim dovolili VYBRAT si, které teorii uvěří.

Vše je jen o víře.

Prostě někdo VĚŘÍ v evoluci a druhý zase VĚŘÍ ve stvoření.

To, že se nikdo ani nepokusil vyvrátit moji argumentaci - 09:00 | 09:01 - ukazuje, že nejsou nalezeny věrohodné protiargumety.

Život mohl vzniknout zase jen ze života.

To, že by se neživá hmota změnila v živou zatím nikdo nedokázal.

---

"...Co ale stvoření? Jakou logiku najdete ve stvoření světa a všeho živého? ..."

---

Stvoření je například to, že když máte v místnosti v jednom rohu motor, v druhém rohu karoserii, v třetím rohu čtyři kola, ve čtvrtém rohu volant, tak aby vzniklo auto musí přijít "NĚKDO" kdo to auto složí dohromady, prostě - STVOŘÍ.

---

"...Kdy byl svět stvořen?..."

---

To se zeptejte těch, kterým věříte to, když říkají co se stalo před miliony a miliony let. Jak jim to můžete věřit??? Jak na to všechno přišli??? Když dnes nevědí ani to, co se stane zítra např. s EU.

---

"...To jsou věci , které nemůžete vyargumentovat jinak než
vírou...."

---

S tím by se dalo souhlasit. A proto i Vy jste věřící člověk, ale prostě nevěříte ve stvoření a věříte v evoluci. Tu víru Vám neberu.

Jen si odpovězte na otázku, PROČ ti, kteří věří v Boha jsou zesměšňováni evolucionisty?
26. 04. 2013 | 13:19

Pepa Řepa napsal(a):

Jen si odpovězte na otázku, PROČ ti, kteří věří v Boha jsou zesměšňováni evolucionisty?
-------------
Proč, proč....zpíval Hutka
Taky závidím těm, kteří mají hudební sluch.
Co to pitomci slyšej? Zakázat!
Já jsem hluchej jako poleno.
Agnostik se raději do toho nepouští, doufá že třeba jednou něco zaslechne.
Má tušení, že tóny existují, jen neví kde.
26. 04. 2013 | 13:46

Dáša N. napsal(a):

Tu knihu četl pan Pehe určitě ještě před sepsáním blogu Zeman aneb slon v diplomatickém porcelánu. Mohlo by jej pak napadnout takové téma?
26. 04. 2013 | 13:48

Dáša N. napsal(a):

oprava
Tu knihu četl pan Pehe určitě až po sepsání blogu Zeman aneb slon v diplomatickém porcelánu. Mohlo by jej pak vůbec napadnout takové téma?
26. 04. 2013 | 13:52

Pepa Řepa napsal(a):

Proč policajt má výložky
Má dekret dávat do držky
Proč veverka suší houby
Aby jí vlezly do huby
26. 04. 2013 | 13:53

José Koukal napsal(a):

Buldatra,

"1)Svět chaosu se řítí samospádem a vyvíjí se spontánně,ničím neřízen.

I chaos musí mít nějaký ten chaotický řád (který jako řád nevypadá a v tom je poezie příběhu).
Jinak by v tom byl bordel a nevyznal by se v tom vůbec nikdo."

WTC 7 spadla samospádem a nikdo neví proč. Žádné letadlo ji nezasáhlo, požár byl nevýznamný a přece se zřítila zcela identicky do sebe volným pádem jako WTC 1 a 2. Talibán a Al Káida vznikly evolučním samovývojem a bez jakéhokoliv vlivu se šíří. Množství opia dopěstovaného v Afghánistánu po osvobození světovou demokracií markantně vzrostlo oproti dřívějšku a to přesto, že krajinu křižují špionážní letouny, bombardéry, vrtulníky a stihačky osvoboditelů. Samovývojem. Nikdo neví jak a proč narostla produkce máku a proč tomu tak nebylo za vlády Talibánu. Hypoteční bublinu, burzovní bubliny, runy na ekonomiky, nesplatitelné zadlužení států nikdo nezaviniil. Všechno vzniká evolučně samovývojem. Nikdo neví proč? Vývoz práce a kapitálu nemá žádný vliv na vývoj západní společnosti, nikdo jej neodstartoval. Všechno probíhá samovývojem, podobně jako eroze hornin, početí a vývoj človeka...

Resumé: Takových univerzálních vědců kteří se snažili vyřešit odvěký rébus, co bylo dřív, jestli slepice anebo vejce, bytí anebo vědomí, dokázat existenci Boží prozřetelnosti (každý národ toho svého Boha, Bohů) již v dějinách bylo. A přesto se to nikomu nepodařilo. Stejně jako se to nepodařilo a nemůže podařit ani nejnovějšímu polyhistorovi, byť mu recenzenty dělají p. Pehe a p. Grygar.
26. 04. 2013 | 14:26

n-noname napsal(a):

Povzdech ... Ó jak hluboko jsem klesla!
Fnatastické vyplnění času autorem, který ohnivě bojoval za svou budoucnost i když jsem tomu nerozumněl, dalo se to číst. Strašně rád, se slzou v oku sleduji opakování nádherné moudré a od srdce tvořené pořady Zuzanky Bubílkové. Tam je vše jasné, jako černobílý film. Její podíl na zvolení p. Zemana za prezidenta by se zasloužil opravdu,ale opravu vysoké státní vyznamenání. Ty jeho bonmoty, kterých se nenajím, jen v podání Zuzančině se měnily v moudra!
26. 04. 2013 | 14:34

pozůstalý neznámého vojína napsal(a):

P.Ř.
Pokud jste katolík, pak jistě víte, že je to o milosti.
Dostaví-li se, hluší uvidí a slepí uslyší.
My, skromní agnostici chováme názor, že tu nejsme od toho, abychom to posoudili.
Jestli má Pámbu naladěno, ať hraje.

Evolucionismus a ateismus jsou náboženství. Tedy LIDSKÁ, víceméně organizovaná společenství jako obvykle sloužící k dosahování společných zájmů (jejich vedoucí složky).
S tím my nechceme nic.
26. 04. 2013 | 14:43

pozůstalý napsal(a):

-formulování a dobytí se realizace- chtěl jsem říct.
Hrozně škrábu, pak mi nadávají do anonymů.
26. 04. 2013 | 14:51

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa :
1) Knížku už jsem si zamluvil, další skorpětistovka pryč.

2)/vizte příspěvek v 13:53/:
Když už mluvíte o hudebním hluchu (coby paralele bezvěrectví):

Nevím, čím to je, ale znám několik lidí, kteří jsou výborní aktivní hudebníci,nezřídka dokonce jazzoví, ale NESLYŠÍ RYTMUS ve verších.

Mnozí ani netuší, že verš - i volný - je veršem, POKUD má rytmus.
Jestli ne, rým to nevytrhne.

Přízvučné a nepřízvučné slabiky ! Čím větší či prázdnější koninu napíšu, tím víc si musím dát majzla na formální stránku. Třeba takhle:

PEPA ŘEPA
VEVERČÁK A POLICAJT

Policajt má výložky,
dekret dát ti do držky.

Proč veverka suší houby ?
Nech experta - ptej se trouby !

Nebude žrát otruby
nelezou jí do huby !
*******************************************************
Což úzce souvisí s filosofickou otázkou smyslu vesmíru, života a vůbec!

Vesmír byl uhňácán/se uhňácal za pomoci fluktuace vakua, z Planckovy tečky (resp. z tečky, kterou Planck čmajznul Všemohoucímu).

Tedy spor je vpodstatě o to, zda Všemohoucí udělal z prdu kuličku - nebo jestli se z ní kulička vykulila sama za přispění Velké Prdy.

Každopádně se obě kosmologicky filosofické větve shodují v tom, že původním materiálem byla Prázdnota - tedy, eufemisticky řečeno, nic moc.

A obávám se, že se to po pár miliardách let začíná projevovat.
Nicméně - pohled na hvězdné nebe nade mnou je furt lepší než otruby i houby dohromady.

Když se ale podívám na mravní zákon ve mně...
Jak jste na tom vy ?
A co by na to řekly veverky ?
26. 04. 2013 | 15:03

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

děkuji za zajímavý tip
26. 04. 2013 | 15:06

Stáňa P. napsal(a):

Dáša N.
Pan Pehe se psaním živí.
Má to od kusu.
Souvislosti mezi jednotlivými projevy netřeba hledat.
Tohle opajcnul od Grygara, který nakladatele skásnul už před ním.

Nejsem vůl, pět stovek je stejk na tři prsty.
Dám se do pořádníku v MK.
Až kdybych seznal, že bez toho nemůžu být, koupím v Levných knikách.

Ostatně, nechce se tu někdo zbavit originálního českého vázaného vydání Cortázarova Nebepekloráje z roku 1972?
Chtěl bych si tam dvě nebo tři věty ještě přečíst.

Tak člověk přichází o přátele. Že mu rozkradou knihovnu.
26. 04. 2013 | 15:27

Pepa Řepa napsal(a):

Jáchym
pořád je to o tom prastarém rabínském příběhu, jak se potkají dva.
Tak mi ukaž toho svýho Boha, nikde ho nevidím.
Nevidíš, vždyť je ho všude plno, povídá druhý udiveně.

Možná měl říct "neslyšíš"
Někdy slyšíte, jindy ne.
Skladba je přímo mistrovská, kdyby ne, nikdo by v sále neseděl.

Někteří tvrdí, že skladba se napsala sama od sebe.
Někteří naopak tvrdí, že skladba je mistrovské dílo, ctí autorská práva, velebí skladatele a říkají, že jen interpreti jsou různí. Holt je někdo Pavarotti, jiný Michal David.
Někteří jsou vzteky bez sebe, že neslyší.Zakázat hudbu.
Někteří naslouchají před koncertním sálem a nešoupou nohama.Neznali autora, nešáhli si prstem, nedloubli klackem.

Některé orchestry hrají bez dirigenta.
My-papeženci-máme dirigenta.
Vedoucí složku.Bez vedení není velení ani spojení.
Některý spojař se holt vyvede, jiný ne.

Tak to chodí.......kde je ten Hořejší, to tady má pořád suplovat hříšná řepa?
26. 04. 2013 | 16:10

skeptický napsal(a):

On ten chaos je jenom jedna přísada do guláše.V kuchařce zvané Bible se najde všeckno.Kam se hrabe evolusionismus.

Vyplenění Egypťanů se zopakovalo bez exodu v Americe,říká se tomu teď finanční krize,Babylonská věž se importovala i do Evropy.

Rozprodání státu za mísu čočovice máme tady,Jákoba lháře jsme zfilmovali s endéráky,ale amíci to udělali ještě líp.

Nojo,Orient.
Vůně hřebíku a malty,zpěv meluzínů z věží nedalekých minometů,záslad punce nad napalmami...

A teď budou bombardovat Syrii kvůli nějakému Sunaru.Atimešitismus,říkám já.
Zavřete oči,odcházím...
26. 04. 2013 | 16:12

Pepa Řepa napsal(a):

Esli ten Hořejší neodříkal šahádu....měl tím směrem nakročeno a pak, když se rozbratřil s Halíkem, že fedroval Karlika to možná nevydejchal.
26. 04. 2013 | 16:14

skeptický napsal(a):

P.S.
Antimešitismus pro hnidopichy.Zavřel jsem oči moc brzo.
26. 04. 2013 | 16:17

skeptický napsal(a):

Pan Pepa
Nadkolego suplující

Teď jsou busy,rozdávaj se bludný balvany.
Jak v Rusku.Tam když Vasja láká báryšňu na vodku,dostane se mu : Uchadí,balvan.
26. 04. 2013 | 16:21

dennis napsal(a):

Pane Jachyme,
muj tatinek rikaval: "Doplt halt besser! A vzdy me vedl k tomu, abych na kozene kratasy vzdycky nosil siroky opasek i jeste sirsi ksandy. Vepredu mely ty ksandy ve vysi prsou spojovaci dil a nem bylo vysito "Mamincin milacek". Taky to bylo latinsky, ale uz si to nepamatuju. Asi nejakej Mutterliche milatcheck. Ale uz me pamet klame. Toz tak: Dvojite vzdy drzi lepe! Komous v kostele nebo ksandy s opaskem...
26. 04. 2013 | 16:26

dennis napsal(a):

Pane Skepticky,
u nas mame taky spoustu uchazejicich balvanu. V politice, v kulture, ve skolstvi, ve vede - kam oko dohledne - uchazejici balvani.
26. 04. 2013 | 16:29

skeptický napsal(a):

Dennis

Ucházejících možná,ale drží se jak hovězí chlupatý deky.
26. 04. 2013 | 16:32

Jáchym napsal(a):

Skeptický:
"Nojo,Orient.
Vůně hřebíku a malty,zpěv meluzínů z věží nedalekých minometů,záslad punce nad napalmami...

A teď budou bombardovat Syrii kvůli nějakému Sunaru.
Atimešitismus pro hnidopichy,říkám já.
Nojo,Orient.
******************************************
:-)))
Vás by měl Stejskal zabanovat, tohle prostatikům nedělejte !
Tady si člověk bez pemprsek seriózně nezafilosofuje!
26. 04. 2013 | 17:00

Dáša N. napsal(a):

Stáňa P.
Už mě přešla iluze, že mi na inzertním serveru někdo nabídne mně ukradené kolo.
Knihy nepůjčovat. Vámi postrádanou knihu mám jako brožuru, ale číst se nedá. Ten chaos by mi ani tak nevadil, jako to, že v ní nejde listovat. když zaberu, kniha se začne sypat.
Fantoma operety postrádám již pěknou řádku let.
Ale zase mám v knihovně navíc Malého lorda, historické vydání. Nějak si nevzpomínám, jak jsem k němu přišla.
26. 04. 2013 | 17:09

Jáchym napsal(a):

Dennis 16:26
Kdyby bylo na mně a bejt už víc globálně oteplenej, chodím nahej!

Chlípné vášně už v dívkách nerozpoutávám - a pokud ony ve mně ano, není to tak vidět jako zamlada.

Navíc vám nic nespadne - a je to jakási průprava na eventuální ráj, kdyby se Pepa Řepa přimluvil...(U Peheho si to už nejspíš stejně dosmrti nevyžehlím).
26. 04. 2013 | 17:10

dennis napsal(a):

Balvani se nedrzi, balvani drepi zaboreni. Az do chvile, nez je je nekdo nerozroluje. :-)
26. 04. 2013 | 17:11

dennis napsal(a):

Pane Jachyme,
u mne to mate vyzehleny. Muzete kdykoli prijit...
26. 04. 2013 | 17:13

skeptický napsal(a):

Dennis
Nahatýho prostatika bez pamprsek bych si pozvat netrouf.
26. 04. 2013 | 17:18

vasja napsal(a):

Tak ten Lederer vydal genialní dílo ing. Paroubka a prodal ho tolik, že si Jirka za honorář prej koupil ostrov.
Sem zvědavej, kolik kouzelník Lederer prodá pana Štancla, když Pehe žasne.
26. 04. 2013 | 17:20

Jáchym napsal(a):

Skeptický.
Vás by Dennis nikdy nepozval - je to slušný člověk!

A bez vás se i prostatik udrží v suchu. Pokud nevypije naráz víc než půllitr kafe, vždycky doběhne, není - li domeček se srdéčkem na dvoře a byt v druhém patře.
26. 04. 2013 | 17:29

skeptický napsal(a):

Jáchym
Existoval důmyslný vynález zvaný nočník.Nemusí být ani Míšeňský.
26. 04. 2013 | 17:34

Lesk a bída A.cz napsal(a):

"Smysluplná" diskuse.
26. 04. 2013 | 17:45

pamětník napsal(a):

David:
Teorie o stvoření?? Co to je? Kde to je?
26. 04. 2013 | 18:10

pamětník napsal(a):

David:
"Život mohl vzniknout zase jen ze života" Nepravda.
26. 04. 2013 | 18:12

Stáňa P. napsal(a):

Dáša N.
Brožůra je z devadesátých let (myslím) a jiný překlad (taky myslím), a nedá se používat jinak, než zahnutá jako závodní luk.
Nicméně (to mi říkali v základním školení, že když zrovna nevím, jak začít větu, mám říct nicméně) jsem ji měl půjčenou a projel ji skenerem. Za trest se mi pak podělal příslušný harddisk, na kterém jsem navíc měl kompletního Lennie Tristana.
Vykopnu: čtyry stovky za vázanou, v antiku vám daj 80.
26. 04. 2013 | 18:13

Jáchym napsal(a):

Dennis :

Zatvrdil jsem se.
Buď Skeptický - nebo já.
Je to sprosťák.
Co se týče nočníků, jsem přinejmenším asertivní.
26. 04. 2013 | 18:15

dennis napsal(a):

Panove Skepticky a optimisticky Jachyme,
nic lidskeho mi neni cizi! Ani urologicke, ani zadne jine logicke problemy mi nejsou cizi. Lide se vsemi slabostmi jsou mi blizci. Nesnasim jen platebni neschopnost - u jinych. Pro rozptyleni doporucuji interview Jana Gazdika s psychiatrem Vinarem na aktualne. :-)
26. 04. 2013 | 18:30

dennis napsal(a):

Rozhovor: Utoci mikrovlnky nebo nas ohlupuje mozek. - aktualne.cz

Pro vsechny mudrlanty i zapalene mystiky a ezotericke lecitele...
26. 04. 2013 | 18:34

pamětník napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=777388
26. 04. 2013 | 18:34

aga napsal(a):

No, já nevím, mi to připadá, jakože si třeba i geniální autor myslí, že když něco, co je svým vastním tvůrcem, pojmenuje "evoluce", tak tím ze hry vyšachoval něco, co jiní géniové nazývají "Bůh". Přitom jde jen o lidské konstrukty, o snahy zachytit do škatulky něco, co se škatulkám vymyká.

V zásadě nejde o to, jak to něco, co se samo tvoří, brabenec člověk pojmenuje, a nakonec ani nejde o to, jak jeden geniální brabenec vnímá, chápe a popisuje onen proces (sebe)tvorby, ale o to, jaké povahy/podstaty je ta hnací síla za tím. A zase - k tomu nemůže člověk říci nic "objektivního" - ani konsenzus miliardy subjektů není objektivitou. Každý z té síly chápeme jen ten její aspekt, na který jsme subjektivně naladěni, který naše individuální omezené receptory umí pojmout z té neomezené objektity.
27. 04. 2013 | 13:00

Luba napsal(a):

Sákryš,
tu knihu si budu muset přečíst, abych věděl, koho pánové Pehe (politolog) a Grygar (katolický kosmolog) považují za gééénia :)

Počítám,
že to bude povedená taškařice ...
Podle anotace je psána bez vědeckého žargonu a jiných cizojazyčných frází, které obvykle autorům slouží coby mlha, na zakrytí jejich znalostních nedbalek a jiné nedostačivosti.

Srozumitelně u nás umí o vědách psát jen Koukolík a Honzák.
Jinak je to bída ...
27. 04. 2013 | 14:14

Luba napsal(a):

Ovšem,
přátelé ... ta cena! Bezmála 450 korun českých.

Možná pan Veverka, jako sociální pracovník, poznal život lépe, než Pehe. Možná jde skutečně o moudrého muže, od kterého se Pehe konečně něčemu přiučil :)
Ale jelikož pan Pehe funguje na stejném principu, jako většina, zřejmě se mu autor zalíbil názorem, který zastává sám.
Proto je tak geniální :)))

Rozhovor s autorem vypadá slibně ... ovšem, sám mám názor právě opačný, než pan Veverka.

V rozhovoru s panem Moravcem na rádiu Impuls totiž řekl:

"... Já myslím, že to je doba postmoderní. A teď jde o to, co chápeme pod slovem postmoderní. Tam to moc vysvětlované není, protože to je doba podle mého názoru přechodná, která nabízí východisko z krize.

Ta krize už tady, taky jedna z kapitol má název Moderní doba churaví nebo je v úzkých. Už přesně, myslím, že Moderní doba churaví. Je to v poslední části. ...

A práva ta churavost, ta nemoc moderní doby, ta se projevuje ekologickou krizí, projevuje se globalizací, projevuje se v řadě těch politických a globalizačních tendencí, projevuje se v tom, co nazýváme modernismus a co je často chápáno jako rozklad morálky, rozklad hodnot, nepřehlednost světa a tak dále. A to je krize.

Ale ten vlastní postmodernismus, ten se domnívám, že hledá východisko z této krize, tak bych to chápal. ...

člověk nemůže obsáhnout to obrovské kvantum informací, kterými se příroda i společnost řídí právě tím samospádem. My do toho můžeme zasahovat tam, kde to společenské napětí vyvolává nutnost nějaké akce.

Tedy tam, kde je napětí, tak tam se lidé organizují a snaží se to napětí zmírnit nějakými opatřeními. Tak do určité míry ano, ale že bychom mohli ten proces zcela zvládnout, to by bylo jenom sociální inženýrství, které už jsme tady měli. ..."

Zdroj:
http://www.impuls.cz/clanek/video-miroslav-veverka-soucasna-doba-je-prechodna-nabidne-vychodisko-z-krize-civilizace/235139

Především:

Postmodernismus žádná řešení nenabízí!
Postmodernismus jen nahradil kritérium jediné poznatelné pravdy, jako mety, (moderna) systémem mnoha pravd o stejné váze, tedy evidencí.

O škodlivosti takového světonázoru psal už Popper, kterého považuji za nejinspirativnějšího filosofa vědy a věd.
Popper se také zajímal o kosmologii, kterou považoval za integrativní vědní obor.

Pan Veverka by si měl něco přečíst o tom sociálním inženýrství.
Právě u Poppera.

Popper totiž rozlišoval dvě kategorie tzv. sociálních inženýrů:

Utopické a dílčí.

Pan soudce Veverka má asi na mysli jen ty utopické soc. inž.
Ti reformují společnost na základě ideologie, kterou zastávají, a snaží se formovat(pěchovat člověka do umělé formy, kterou si vymysleli.

Kdežto dílčí soc. inženýři reformují společnost postupnými kroky za neustálé kontroly reálných efektů, které ty reformy přinášejí. Tedy na základě zpětné vazby. Jednoduše řečeno: formu utvářejí podle člověka.

není možné sociální inženýrství, jako takové, zavrhnout. V chaosu se nedá dobře žít.

A postmodernismus = chaos! Chaos = zkáza!

Na pravdu, jako ústřední cíl každého snažení, nelze rezignovat.
Žádoucí filosofický postoj při zkoumání je kritický racionalismus - pravda je poznatelná, ale naše možnosti pravdivého poznání a uchopení reálného světa jsou omezené.
27. 04. 2013 | 15:04

luba napsal(a):

Luba přečetl celou poper knihu!
Luba už ví!
Luba poslouchá intelektuální radio Impuls,
a z rozhovoru pochopil vše -
další lžiprorok na scéně!

Měl by si ten lžiprorok přečíst knihu jako přečetl Luba!
a třeba by taky věděl!
a pak by se zbytečně před Lubou neshazoval...
27. 04. 2013 | 18:03

Luba napsal(a):

malý Lubo,
já mám pro vás malé vždy pochopení ... a cítím s vámi.
Každý nemůže být velkým, jako Já.
27. 04. 2013 | 20:09

Marika napsal(a):

Blog pana Pehe asi nebyl zveřejněn celý, to je jediné rozumné vysvětlení. Za všechno špatné přece může ODS a zejména Václav Klaus a toto "moudro" pan Pehe nacpe úplně do všecho a za všech okolností. Myslím, že kdyby psal recepty na vaření nebo rozbor chemických rovnic, nacpe to tam taky. Tato pasáž ovšem z tohoto textu zjevně vypadla, což je škoda, mohla jsem se zase zasmát.
07. 05. 2013 | 14:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy