Poučení z ústavní krize

02. 09. 2009 | 15:32
Přečteno 7019 krát
Situace, která vznikla po rozhodnutí Ústavního soudu, jimž pozastavil konání předčasných voleb do okamžiku, než rozhodne o ústavní stížnosti poslance Miloše Melčáka na předčasné volby, má všechny ingredience ústavní krize. Melčák si stěžuje, že ústavní zákon o zkrácení volebního období porušuje jeho právo být volen.

Každá krize má nejen negativní dopady, ale také některé pozitivní. Začneme-li těmi pozitivními, můžeme argumentovat, že až opadnou vášně, které rozhodnutí Ústavního soudu vzbudilo mezi politiky, nejspíš zjistíme, že nebylo vůbec na škodu, když Ústavní soud vzal Melčákovu stížnost vážně do té míry, že si v podobě jakéhosi předběžného opatření vyhradil čas na rozhodnutí o ní.

Argumentovat, že jelikož se na základě tohoto „předběžného opatření“ může zpozdit konání předčasných voleb, Ústavní soud ohrožuje veřejné zájmy, je poměrně nešťastné, protože bychom v takovém případě potřebovali speciální ústavní dodatek o tom, kdo určuje, co jsou veřejné zájmy. Ústavní soud má prostě právo vyhradit si čas na rozhodnutí, a není jeho povinností řešit, zdali tím ohrozí termín konání voleb, který si v podobě jednorázového—tedy velmi pochybného—ústavního zákona stanovili politici.

Je ironické, že se proti rozhodnutí Ústavního soudu ozval nejhlasitěji prezident Václav Klaus. Ten sám totiž čeká už několik měsíců s podpisem Lisabonské smlouvy (doporučené k ratifikaci ústavními většinami obou parlamentních komor) na podání senátorů za ODS k Ústavnímu soudu, kteří takové podání ještě ani nepřipravili. Ti tvrdí, že chtějí, aby Ústavní soud posoudil, zda je smlouva v souladu s českou ústavou.

Když prezident označuje „předběžné rozhodnutí“ Ústavního soudu o pozastavení předčasných voleb za „bezprecedentní a aktivistické“, měl by si zamést před vlastním prahem. Co jiného, než bezprecedentní a aktivistické jsou jeho obstrukce v případě Lisabonské smlouvy? Navíc, na rozdíl od něj, se Ústavní soud nepokouší o zdržovací taktiku, neboť jasně oznámil, kdy o meritu Melčákovy stížnosti rozhodne (10. září).

Prezident by možná měl právo Ústavní soud kritizovat, kdyby ten jednal jako on. Tedy kdyby vydal jakési předběžné opatření s tím, že bude čekat na zatím nezformulovanou stížnost poslance Melčáka.

Pozitivním aspektem krize také je, že jakkoliv lákavé by mohlo být pro nejvyšší ústavní činitele z řad politiků rozhodnutí Ústavního soudu ignorovat, a tím krizi ještě prohloubit, nejvyšší ústavní činitelé během schůzky na Hradě řekli, že rozhodnutí Ústavního soudu ctí.

Svým způsobem pozitivní je také skutečnost, že se možná dočkáme toho, co se mělo stát, už když parlament před několika měsíci rozhodoval, jak dospět k předčasným volbám. Tedy že bude přijat ústavní zákon zakotvující trvale nový způsob rozpuštění Poslanecké sněmovny. Ten by byl poněkud méně těžkopádný než tři velmi složité a téměř neschůdné způsoby popsané v současné ústavě. Návrh, který se zatím rýsuje jako nejpravděpodobnější, by spočíval v tom, že Poslanecká sněmovna by mohla třípětinovou většinou navrhnout prezidentovi vlastní rozpuštění a vypsání předčasných voleb.

Méně pozitivní je způsob, jakým se má k této ústavní změně dospět. Ačkoliv senátní návrh ústavního zákona, který by podobné rozpuštění Sněmovny umožňoval, už nějakou dobu leží ve Sněmovně, nyní se má k přijetí tohoto ústavního dodatku dospět nevídaným tempem, aby se, pokud možno, ještě stihnul vyhlášený termín předčasných voleb. Tato rychlost už sama o sobě poněkud devalvuje význam základního zákona státu.

Když už chtějí zákonodárci opravovat ústavu, možná by měli také zakotvit změnu, která platí v některých jiných demokraciích. Ta spočívá v tom, že když parlament přijme ústavní dodatek, musí se dolní komora vzápětí rozpustit, a ústavní změna začne platit, až když je schválena i nově zvoleným zákonodárným sborem.

Nejhorším aspektem rozhodnutí Ústavního soudu je jeho potenciál uvrhnout zemi do skutečného ústavního chaosu. Tato možnost by ovšem neměla být vyčítána Ústavnímu soudu. Ten si jen vzal čas na rozhodnutí, o nějž byl v Melčákově stížnosti v souladu se zákonem požádán.

Možnost chaosu spíše souvisí s rizikem, jež ještě nebylo úplně zažehnáno, že dojde k jakési válce mezi nejvyššími ústavními institucemi. Ta by mohla být zažehnuta například v případě, že by se politici nakonec rozhodli Ústavní soud ignorovat.

Bez rizika také není ohlášené projednání meritu Melčákovy stížnosti Ústavním soudem. Pokud by totiž Ústavní soud zrušil jednorázový ústavní zákon o vyhlášení předčasných voleb, spustí se bitva o to, zda Ústavní soud může rušit ústavní zákony, ať už jsou jakkoliv zmetkovité. Jak už někteří pozorovatelé poznamenali, mohl by pak Ústavní soud v takovém případě zrušit například i ústavní zákon o svém vlastním zrušení. Dalo by se přitom argumentovat, že Parlament má právo zrušit Ústavní soud zrovna tak, jako měl právo ho vytvořit.

Politická vřava by vypukla nepochybně i v případě, že by Ústavní soud vyhověl Melčákově stížnosti na základě Listiny práv a svobod. V případě, že by skutečně dospěl k názoru, že poslancova lidská a občanská práva (právo být volen na celé volební období) byla porušena, mohl by totiž argumentovat i z pozic mezinárodních lidsko-právních dohod, které Česká republika vtělila do svého ústavního systému, a které mohou být za určitých okolností nadřazeny i české ústavě.

Jak už jsem ale napsal v textu Melčák a ústava, bylo by rozhodnutí ve prospěch Mělčáka z pozic údajného porušení jeho občanských a lidských práv, značně problematické. Stěžuje-li si Melčák na své právo být volen na celé volební období, co si pak počít s již existujícími články ústavy, které předčasné rozpuštění Sněmovny umožňují? Navíc předčasné rozpuštění dolní komory parlamentu (a tedy i neexistence práva poslance být vždy volen na celé volební období) je zakotveno různými způsoby v ústavách mnoha demokratických států.

Zásadní otázkou v tomto kontextu je, zda mají české politické špičky dostatek demokratické kultury, aby různá možná rozhodnutí Ústavního soudu byly schopny akceptovat bez vyvolání již zmíněné „války“ s Ústavním soudem. První reakce některých politiků na rozhodnutí Ústavního soudu konání této ústavní instituce zpochybňovaly.

Advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, který reprezentuje Melčáka, také hrozí, že u Ústavního soudu napadne i další možné ústavní dodatky, které by politici chtěli urychleně přijmout. I když si lze jen těžko představit, že by uspěl se stížností na ústavní zákon, který zakotvuje trvalé řešení, Ústavní soud by si mohl po podání nové stížnosti znovu vyžádat čas na rozmyšlenou, což by bezpochyby značně radikalizovalo politickou situaci u nás.

Nakonec ještě k Melčákovi. Je velmi nešťastné, že se role obhájce ústavní čistoty chopil právě tento politik, který v roce 2007 zběhnul od sociální demokracie k vládnímu táboru za okolností, jež si možná také zasluhovaly podnět k Ústavnímu soudu

Přesto se objevily i texty, v nichž je Melčák označován za hrdinu. Bohužel se ale nelze zbavit dojmu, že stejně jako tomu bylo v přeběhlické aféře, je i tentokrát Melčák jen nastrčená figurka ve hře, která politické a intelektuální obzory tohoto „hrdiny“ o dost přesahuje. Zajímavě o tom píše na svém blogu například Jan Macháček.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jirmare napsal(a):

Dobrý den pane Pehe,

jelikož mi zatím nikdo neodpověděl, můžete se prosím vyjádřit k následujícímu :
U prezidenta Klause se sešli předsedové parlamentních stran. Zajímalo by mne, co tam dělal p. Schwarzenberg ? Nebo jsem snad prošvihl nějaké volby, kdy by TOP09 byla do parlamentu zvolena ? To je v nejlepším případě zase přeběhlictví ve velkém. Vždyt' občané tyto politické turisty za výše uvedenou stranu zatím nevolili. Bud' je opět nějaká díra v Ústavě, nebo si zkrátka politici dělají z lidí šoufky. Navíc je TOP09 "podezřele" sponzorována - určitě se bude muset někomu revanšovat. Komu asi ?
02. 09. 2009 | 15:45

Ládik napsal(a):

V ústavním chaosu jsme od doby, kdy platí ústava, jejímž spoluautorem je s. Jičínský.
02. 09. 2009 | 15:48

Politolog napsal(a):

Jirmare:

Pan Pehe asi neodpoví, myslím, že ty diskuse pod svými texty moc nesleduje. Zatím jsem žaádnou jeho reakci nikde neviděl.

Odpovědět mohu ale já. Pan Schwarzenberg tam byl zřejmě proto, že TOP 09 má nyní několik poslanců i senátorů, kteří k ní přešli od lidovců a z Klubu otevřené demokracie v Senátu. I když se ještě nezúčastnila žádných voleb, má už docela slušné zastoupení v parlamentu. V Česku je prostě možné skoro vše.
02. 09. 2009 | 15:50

Ignác z Toyoty napsal(a):

jirmare: To je vážně zajímavé. Navíc dýchánek k vyhlášení programu TOP09 vysílá v přímém přenosu Česká televize.

Čím se tato neparlamentní strana liší od ostatních, které mají čas k prezentaci vyhrazen v podivném programu vysílaném kolem půlnoci?

Toto je nepochybně na stížnost radě a jde o protiústavní postup. Všechny strany mají mít podle ústavy stejné šance v soutěži.
02. 09. 2009 | 15:52

Ignác z Toyoty napsal(a):

Mimořádně zajímavá zpráva:

"2.9.2009
Od bývalého mluvčího Ústavního soudu
Kde byl včera mluvčí Ústavního soudu? Ve frontě na podporu?
Michal Spáčil
Ústavní soud včera přijal rozhodnutí, které vyvolalo divokou aktivitu ve všech lóžích domácího politického divadla. Ve včerejších Otázkách Václava Moravce se předseda KSČM Vojtěch Filip upřímně podivil, proč mají telefony vypnuté nejen soudci, ale i tiskový mluvčí Ústavního soudu, tedy já. Důvod je až k politování prostý - můj pracovní poměr u ÚS den předtím skončil a na SIM kartu ležící osaměle v šuplíku na ekonomického odboru se už nikdo nedovolá.

Od Ústavního soudu se mi neodcházelo lehko. Věnoval jsem jeho apologetice pět let života a sdílel s ním dobré i zlé. Než po letech tučných přišla léta hubená a já jsem dostal na výběr: buď podepíšu dohodu o ukončení pracovního poměru, nebo dostanu výpověď pro "soustavné méně závažné porušování povinností". "

více zde: http://www.blisty.cz/2009/9...
02. 09. 2009 | 15:55

jirmare napsal(a):

Ignác z Toyoty.

Děkuji za názor a moc mě mrzí, že takový člověk od ÚS odchází. Je smutné, že v naší zemi opět platí zákony pouze pro některé, zřejmě vyvolené. Nelze se pak divit vzrůstající "blbé náladě" mezi lidmi. To, že "někdo" nemístně protlačuje TOP09 je neoddiskutovatelný fakt a ostatní nové strany by měly podat stížnost, lehce by dokázaly, že mají pravdu.
02. 09. 2009 | 16:08

neo napsal(a):

Pehe chce lisabon, naváží se do Klause a smlouvu ani neviděl. Nezná fakta, nezná omezení ze smlouvy vyplývající, neví, které body smlouvy ohrožují suverenitu česka...

Vsadim se, že podporuje lisabon jen proto, že proti je Klaus, kterého Pehe tak miluje.

Politolog by měl být objektivní. Ne předpotopně zaujatý.
02. 09. 2009 | 16:13

nováček napsal(a):

Co jste nepochopoli, že TOP 09 se snaží media protlačit za každou cenu. Určitě za tím stojí něčí vyšší zájem, protože i preference výzkuumu jsou velmi pchybné. Já a všichni moji známí po celé republice neznají NIKOHO, kdo by byl osloven jakoukoliv institucí za celých dvacet let, která by se zajímala naší vnitropoliickou situací. Snad je více těch, a to známe na vlatní kůži, co se zabývají otázkami různého prodeje a obchodu. Asi je to tím, že obchodníci si platí výzkumy ve prospěch svojich tržeb, ale různé "STEMy" (A TA JE SNAD NEJSERIÓZNĚJŠÍ)" hospodaří systémem z cizího krv neteče.
02. 09. 2009 | 16:23

valec napsal(a):

to neo:
rikate, ze autor clanku nezna fakta o lisabonu, ale ze protoze je "zaujaty" proti vk, je pro lisabon. On je proste pro lisabon jako vetsina zodpovednych lidi v evrope, a nacionalistickeho polulistu vk povazuje za problem ceske politiky, ja ostatne take.
02. 09. 2009 | 17:19

Hexenschlus napsal(a):

Řekl bych, že kausa, kterou otevřel Melčák, má dva, resp. tři zajímavé fakta. Jednak, jak se lze dočíst, Melčák jednal ve spolupráci, a možno řící na objednávku, JUDr. Kalvody. O tom není pochyb. Dokazuje to fakt, že Melčákovo podání bylo perfektní, jak jej za to pochválil ve svém blogu pan Urban. To nasvědčuje tomu, že pero bylo vedeno Kalvodou, ne-li přímo jím samým a jen s podpisem Melčáka pak putovala stížnost na ÚS. Na druhém místě pak jednání obou, ale především Kalvody, dokazuje, jak je to s naším ústavním právem a vším, co s tím souvisí. To je ovšem práce těch, co se podíleli na tvorbě těchto norem a jistě to nebylo jen z důvodů časových, ale rovněž z důvodů osobních (ne všichni byli kvalifikovaní k tvorbě takových norem, jinými slovy, byli to břídilové) a stejně tak osobní motivací, aby normy více vyhovovali jim, než občanům. A do třetice: jestli pan Urban má Melčáka za hrdinu, pak to není jen jeho (Urbana) vnitřní ocenění a uznání charakteru Melčáka, ale jen zhodnocení jeho "mimořádné odvahy", že jako jeden ze dvou set zastupitelů se ozval, či přímo napadl předpokládanou újmu na svém jobu v PS - to především, což ovšem Kalvoda využil ve svůj prospěch a Melčáka pak takto zneužil. Melčák, jak je znám svým charakterem, se toho nejen chopil, ale také se tím silně, či spíše ještě více zdiskreditoval v očích jednak veřejnosti, ale i u rozumně uvažujících politologů. Nic nemůže vymazat z paměti jeho faux pas s přeběhlictvím od ČSSD na neutrální půdu (nezařazený), když všichni víme, že kopal za ODS, resp. koalici. Jestli byly jeho důvody vůči ČSSD či Paroubkovi čistě osobní, charakterní člověk by odešel nejen z partaje, ale i z postu poslance. Což ovšem Melčák neudělal, protože mu jsou bližší many, many než zachování "lidské tváře" (pardon, cituji Dubčeka, ale nelze jinak).Melčák je prostě skunk, který si nezaslouží dobrého slova, natož pochvaly.
02. 09. 2009 | 17:24

jarpor napsal(a):

"Stěžuje-li si Melčák na své právo být volen na celé volební období, co si pak počít s již existujícími články ústavy, které předčasné rozpuštění Sněmovny umožňují? Navíc předčasné rozpuštění dolní komory parlamentu (a tedy i neexistence práva poslance být vždy volen na celé volební období) je zakotveno různými způsoby v ústavách mnoha demokratických států."

Pane Pehe,
jádro pudla není v principu "zkrácení" volebního období, ale v tom, že pokud se tak stane, musí to být cestou jež zná ústava.
Ústavní zákon mění ústavu ( proto ústavní, proto jiné kórum ) Onen zákon na který si stěžovatel stěžuje ústavu nezměnil.
Snad se Vám, i politikům, podaří tento "jemný právní rozdíl" pochopit...

Hezký den
02. 09. 2009 | 17:39

Ivan napsal(a):

Děkuji za nádherný a uvážlivý příspěvek k dané situaci v naší společnosti.
02. 09. 2009 | 17:59

jenicek napsal(a):

"Jak už někteří pozorovatelé poznamenali, mohl by pak Ústavní soud v takovém případě zrušit například i ústavní zákon o svém vlastním zrušení. Dalo by se přitom argumentovat, že Parlament má právo zrušit Ústavní soud zrovna tak, jako měl právo ho vytvořit."
Samozřejmě, že by takový ústavní zákon zrušit mohl, Ústavní soud je v moderní demokracii nepochybně podstatnou náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 Ústavy) a tudíž jeho zrušení je neplatné. Anebo jinak ani rodiče ("tvůrci") nemají právo zabít své děti.
02. 09. 2009 | 18:02

Michal napsal(a):

Pro nick neo:
Pokud si myslíte, že Lisabonská smlouva omezuje a ohrožuje suverenitu České republiky, je to jen a jen Váš osobní názor. O takovém obecně platném a tak autoritativně vysloveném názoru má u nás právo rozhodnout jen Ústavní soud. Neznáte asi fakta, již jednou v té věci rozhodl právě opačně. Na další rozhodnutí musíme počkat.
02. 09. 2009 | 18:13

buldo napsal(a):

Pehe zveličuje: podstatou případu Melčáka je úplně rutinní a samozřejmá žádost.Do ústavní krize se to snaží někteří nafouknout.Udržet jako náhradu za neschopnost politiků dál komunikovat s lidmi na témata,která je zajímají.
Tento stát se jaksi sám sebou i bez Klause stával stále více ekonomismem. Jeho demokracie zde už delší dobu působí jako cizorodé těleso.Možná proto,že příliš apriorně předpokládá svou nezávislost na ekonomice.Úředníci a zákonodárci,kteří vytvořili předpisovou džungli a způsobili, že přes daně není možno už polovinu národa uživit,politici,kteří úplně vynechali konkrétní problémy překonání zaostalosti-by se měli zamyslet jak to vnímáme.
02. 09. 2009 | 20:06

vlk napsal(a):

Naprosto přesně vystiženo!
02. 09. 2009 | 20:21

Otis napsal(a):

myslím, že článek dobře shrnuje vše podstatné, možná trochu osobně laděný výpad proti VK je poněkud navíc

jako občana mě mrzí, že:
- ÚS vstupuje do hry na popud individua p. Melčáka, zištných zájmů tohoto pána a kdovíkoho dalšího v pozadí
- se oddálí možnost narovnání a stabilizace politické situace předčasnými volbami

jako občana mě těší, že:
- existuje instituce, která má odvahu postavit se zvůli moci zákonodárné, která si vytváří legislativu dle potřeb svých a svých patronů
- by mohlo konečně dojít k návrhu a přijetí legislativně uspokojivé zákonné úpravy rozpuštění PS
- se politici budou muset vyrovnat s nečekanou situací, což je věc, která je může zaskočit, a oni se nechtěně "obnaží"
02. 09. 2009 | 20:23

Lerak napsal(a):

Ládíku, odpovídáš na všechny a ve všech blozích. Bylo by dobré, aby jsi si nechal přeměřit své IQ. Je zcela zřejmé, že dosahuje záporných hodnot. Prosím, to není urážka, pouze suché konstatování skutečnosti!
02. 09. 2009 | 20:56

Suchec napsal(a):

Otis:
Krize ukáže, kdo a jak je schopný se s tím vyrovnat. A to je plus.
02. 09. 2009 | 21:03

Suchec napsal(a):

Lerak:
Ládík je holt už takový. Toho už nikdo nepředělá :-)
02. 09. 2009 | 21:04

David Seidl napsal(a):

Pan Pehe se opět překonal:

Argumentovat, že jelikož se na základě tohoto „předběžného opatření“ může zpozdit konání předčasných voleb, Ústavní soud ohrožuje veřejné zájmy, je poměrně nešťastné

Zákon o Ústavním soudu
§ 79

Vyloučení odkladného účinku
(2) Ústavní soud může na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.
02. 09. 2009 | 22:19

Vico napsal(a):

Způsob, jak si Klaus vykládá Ústavu, je také opravdu velmi zábavný. Podle něj může dle svého uvážení odkládat podpis zákona donekonečna. To je opravdu veselé loutkové divadlo. Říká se mnoho vlků, zajícova smrt. V našem loutkovém divadélku "Jak demokracie do Česka přišla" je zase přemíra kašparů a kašpárků.Smrtí ohrožený však není zajíc, ale zdravý rozum. Jeden by chtěl prezidentskou republiku, protože ji Ústava výslovně nezakazuje, druhý zase Republiku Dohližitelů, kteří prý umí vyvolávat duchy/zákonů/ a další kašpaři jedno veliké ČEZko. Kromě toho tu máme i ryze českého kašpara- hrdinu. Dle Jana Urbana takového našeho J.F.K.nebo W. Churchilla. Tento geroj možná oba výše uvedené velikány ještě zastiňuje.

Navrhl, aby chodci chodili po setmění s oranžovými reflexními vestami. Neprošlo to. Holt ve své zemi není nikdo prorokem. Škoda. Mohli jsme tak z plesů a večerního divadelního představení chodit s cestářskými vestami. Dámám ve večerních róbách by jistě slušely.

Také chtěl zavést povinost přecházet přes přechod kolektivně. Jako rozený liberál však netrval na tom, aby to bylo v sevřeném tvaru.

Čekám, kdy někdo navrhne, aby byla Melčákovi postavena ve Zlíně jezdecká socha. Třímal by v obrněné ruce korouhev s vlaječkou a na ni nápis Gastrotour.
02. 09. 2009 | 22:42

Robin Hood napsal(a):

Ústavní soud je třeba rozprášit a jeho soudce poterstat obnoveným nejvyšším trestem.
02. 09. 2009 | 23:29

Rumcajs napsal(a):

Někde jsem tam zahlédl něco o LS. Tak to sem asi patří.

Bůh si povolá k sobě Obamu,Putina a Klause.
Bůh jim říká, že už se na ten bordel nebude dívat a zemi příští den zcela zničí. Oni tři to musí pouze oznámit svým národům.

K národům :

Obama:
Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zpávu.
Ta dobrá ... Bůh existuje.
Ta špatná ... zítra Bůh zničí Zemi.

Putin:
Mám pro vás dvě špatný zpávy.
Bůh existuje a zítra zničí Zemi.

Klaus:
Mám pro vás dvě dobré zprávy.
Bůh mě počítá mezi tři největší státníky světa a Lisabonská smlouva se nestihne podepsat.
Kdo to už znal, nechť promine.
02. 09. 2009 | 23:42

veverka napsal(a):

Co všechno si nenavymýšlejí novodobí politruci jako je Pehe,aby nějak omluvili snahu jednoho zaprodaného poslance shrábnout ještě co nejvíc poslaneckých platů,než skončí volební období a on už si v politice ani neškrtne.Neuvěřitelných keců o ničem.Krom pravidelného okopávání Klausových kotníků ovšem,na to je Pehe kovaný expert.
03. 09. 2009 | 01:56

Ládik napsal(a):

Leraku (asi karLe), Suchče:
Asi jste si nevšimli, že jsem 2 dny neobohatil zdejší komunitu žádným příspěvkem. Běžte k alergologovi, máte na mě alergii. Projevuje se osypkama - takové oranžové pupínky po celém těle. Je to nakažlivé - nejste sourozenci?
O soudruhu Jičínském se dočtete zde: http://necyklopedie.wikia.c...
03. 09. 2009 | 07:37

Ládik napsal(a):

Ještě pro ty dva:
kdybyste neměli čas kliknout, čtěte níže:
Zdeněk Jičínský se jako poslanec nachomýtl ke komisi sestavující českou ústavu, která musela být sestavena narychlo, když byl oznámen zánik Československa. Razil při tom tyto zásady:

Veškeré komunistické právo musí zůstat v platnosti.
Ústava musí prosazovat komunismus, i když to tam nesmí být výslovně zmíněno.
Ústava musí být co nejkomplikovanější, aby jí nikdo nerozuměl.
Ústava musí zajišťovat, aby o všem rozhodovali poslanci.
Ústava musí poslancům poskytovat co nejsilnější dosmrtnou i posmrtnou imunitu do sedmého kolena po meči i po přeslici.
Ústava musí nabízet co nejvíce náhledů, protiřečících si možností výkladu a pohledu.
Ústava musí mermomocí vytvářet co nejvíce institucí bez reálných pravomocí.
Ústava musí znemožňovat jakékoli efektivní řízení státu.
Ústava musí zajišťovat, aby nebylo jasné, kdo doopravdy vládne.
03. 09. 2009 | 07:41

neo napsal(a):

Michal:

není to pouze můj osobní názor ,ale souhlasím. Musíme počkat na rozhodnutí ÚS. Ovšem nebýt Klause, byla by LS podepsáne bez jeho rozhodnutí soudu.
03. 09. 2009 | 08:24

Jarda napsal(a):

Je sice krásné, jak píšete, že politici rozhodnutí Ústavního soudu ctí, ale co je to platné. Vzápětí hledají jakýkoliv způsob, jak ten Ústavní soud rychle obejít. Čili je vidět, že naši politici jsou přesným obrázkem lidí, ze kterých vzešli. Tady taky všichni prvně přemýšlí, jak obejít zákon a teprve potom, jak jej dodržovat. Začalo to obcházením zákona v případě topné nafty a pokračovalo mnoha dalšími kauzami, ze kterých vyplynuly vesměs daňové úniky. Já tady moc velký rozdíl nevidím. Pohrdání právem od posledního člověka na ulici až po vládní špičky.
03. 09. 2009 | 09:33

insurgentes napsal(a):

Pehe zkrátka nepřekvapí. Píše dokola ty stejné články o Klausovi, a je mu úplně jedno, jaký šrot při tom semele.
03. 09. 2009 | 10:22

František Kocourek napsal(a):

Pehe,
je s podivem jak Vy a ostatní láskopravdovci podporujete havloštinu s Melčákem.Starý,osvědčený komunista Vám posloužil jako podvozek k dovezení tomu,čemu říkaté stížnost.Mafie lásky a pravdy se spojila,využila 70-ti letého starce,kterému hrozí ,že již bude k ničemu,využila ústavního soudu k vyvolání ústavní krize a hlavním cílem tohoto útoku je pan prezident Václav Klaus.Co mě k tomu vede?
-Melčák podal stížnost na zákon,který mu neumožňuje být poslance na období,na které byl zvolen,ale ústavní soud napadl rozhodnutí prezidenta ČR ,které musel udělat,aby dodržel ústavu,je-li ústavním zákonem rozpuštěna sněmovna lidu,prezidentu ČR ústava nařizuje vypsat termín voleb......
-ÚS tají kdo hlasoval pro a kdo ne,víme jen,že dva soudci byli nepřítomní a dva si vymínili jiné stanovisko.......
Václav Havel dal za pravdu ÚS,Urbasn pochválil včera Melčáka a přirovnal ho k J.F.K a W.S.C.,takovou pitomost mohl napsat jen ten kdo miluje komunisty a komunismu celého srdce,Pehe zase tasdy krituzuje pana Václava Klause,on Pehe ať mluví o čemkoliv,ždy skončí ODS a zvláště Klause te nutno zničit,jak známy senátor z Říma.
-novináři z lidových novin,to komunistické slovo -lidové-hájí soudce a všechnu žluč,co májí s sobě a mají ji hodnš.zesměšňují politiky,ale zapomínají na to,že politik je zvolen,kdežto novinář je písalek za cizí/komu a jakému kapitalistovi patří LN ví laskavý čtenář sám,peníze.
jestě včera ráno se soudce v tisku vyjádřil,že rozhodnutí soudu nesmí být ukvapené a musí se na to připravit,a proto příprava rozhodnutí bude trvat mesíce,11 hodin dopoledne už bylo všechno jinak,už soudci nemají práci a vše stihnou za týden,tak nějak po komunisticku,měnová reforma nebude ,a ráno byla,pak se nedivme Rychetskému,že je nedůvěryhodný pro své komunisticko-reformní myšlení............
že máfií lásky a pravdy nejde o dodržení zákonů platné v ČR,ale o udržení a zvyšování ústavní krize a z toho pak obvinit zejména prezidenta ČR,a tak se mu pomstít,že byl zvolen,svědčí vystoupení Kalvody,že napadne vše na čem se zvolení členové Parlamentu ČR dohodnou,a nikdo toto z tábora míru,lásky a pravdy neodsoudil a já si pamatuji úzké spojení Havel,Kalvoda a Cepl st.v době vzniku Ústavy ČR.
03. 09. 2009 | 11:59

Gru napsal(a):

V posledních dnech čtu často argumentaci, která mě značně zaujala, a která spočívá v tvrzení, že ústavní zákon, který řeší cokoliv jednorázově, ad hoc, je pochybný, nekvalitní a vlastně ani tím pádem není ústavním zákonem.
Nabízí se mi srovnání s ústavním zákonem, kterým bylo vypsáno jednorázově, ad hoc referendum o přistoupení k EU. Je tedy také tento ústavní zákon, který nezavádá institu referenda obecně, pochybný, nekvalitní a vlastně ústavním zákonem není?
03. 09. 2009 | 16:55

AA napsal(a):

Pane Pehe, dobře napsáno.
Mě ale trápí jiná věc a tím je to, že se ústava v ČR dá pozměnit bez referenda,kde by každý občan vyslovil svůj názor.
Můj názor je ten, že Ústava je natolik závažný základ právní jistoty občana, že nepřísluší politikům ji měnit svévolně a jak vidíme velmi rychle když se jim to hodí.
To,že česká ústava je patvor vzniklý na základě studie soudruha Jičínského, který ji se stejnou tvořivostí dělal za komunistů je na dlouhou diskusi jinde.
Možná ale že je můj názor ovlivněn tím, že žiji mnoho let v zahraničí v zemi, kde se ústava smí měnit jen referendem a vidím výhody tohoto systému.
04. 09. 2009 | 14:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy