Obama jako test českého politického myšlení

31. 08. 2009 | 08:55
Přečteno 6371 krát
Zvolení Baracka Obamy do funkce prezidenta Spojených států vystavilo českou politickou scénu i komentátorskou obec řadě zajímavých zkoušek. První přišla hned vloni na podzim, kdy byl Obama prezidentem zvolen.

Radar jako ideologický projekt

V České republice vládla v té době pravicová vláda Mirka Topolánka, která se už od okamžiku svého ustavení v lednu 2007 intenzivně zasazovala o umístění radarové komponenty amerického protiraketového systému na českém území. Ačkoliv tento projekt, který spustil už republikánský prezident Ronald Reagan v osmdesátých letech minulého století, po konci studené války ustoupil do pozadí, administrativa George W. Bushe z něj učinila důležitou součást své strategie vůči „darebáckým“ státům.

Oficiální oznámení o tom, že USA hodlají umístit radar na našem území, přišlo doslova jen několik hodin poté, co do úřadu nastoupila Topolánkova druhá vláda. Kabinet se tak svázal nejenom s tímto konkrétním projektem, ale především s Bushovou administrativou. Češi tím sice ve Washingtonu získali jakýsi speciální status, který hrál jistou roli i při vyjednáváních o zrušení víz pro české občany cestující do USA, jenže toto—do jisté míry privilegované—partnerství s USA mělo i svojí odvrácenou tvář.

Tak jak si Topolánkova vláda počínala velmi „partnersky“ vůči Bushově Americe, počínala si dosti „nepartnersky“ vůči Evropské unii a svým spojencům v NATO. O radaru se diskutovalo především v rámci bilaterálních vztahů s USA, o zrušení víz taktéž. Není divu, že v západoevropských médiích a politických kruzích se začalo o Topolánkově České republice mluvit jako trójském koni Bushovy administrativy v Evropě.

Postupně se sice ukázalo, že Topolánkova vláda podepsala s USA smlouvy o umístění radaru na našem území bez toho, že by měla vyjednanou pro tento projekt většinovou podporu v českém parlamentu, ale politickou přetahovanou o radar de facto ukončilo právě až zvolení Baracka Obamy. Ten oznámil, že protiraketová obrana bude přezkoumána z hledisek finanční únosnosti i technické proveditelnosti.

Boj s Ruskem

Česká komentátorská pravice, která má v médiích většinu, byla v prosazování radarového projektu angažována přinejmenším stejně intenzivně jako Topolánkova vláda. Navíc si komentátoři mohli dovolit otevřeně psát a říkat to, co vláda musela z diplomatických důvodů tutlat: že hlavním účelem umístění amerického radaru u nás není—jak tvrdil Bush—obrana proti raketám ze zemí, jako je Irán nebo Severní Korea, ale vytvoření bezpečnostní pojistky proti Rusku. V pozadí bylo přesvědčení, že umístění jakékoliv americké vojenské základny u nás, učiní naší zemi bezpečnější ve světle údajně neo-imperiální politiky Ruska.

Obamou ohlášená revize protiraketového deštníku tak zpochybnila mnohem víc, než jen konkrétní vojenský projekt. V českém kontextu zpochybnila jistý typ černobílého vidění světa v podání české pravice, které potřebuje jasného nepřítele. Filozof Václav Bělohradský nedávno dosti přesně popsal coby dva instrumenty tohoto černobílého vidění světa prvoplánový antikomunismus a antirusismus.

Není tedy divu, že Obama byl už od svého nástupu do funkce méně či více intenzivně vykreslován českou mediální a politickou pravicí jako naivka. Když se pak dokonce při své návštěvě Ruska pokusil změnit tón rusko-amerických vztahů, jež v druhém prezidentském období Bushe byly poznamenány studenoválečnickou rétorikou na obou stranách, a začal vyjednávat o snížení stavů nukleárních zbraní, připojili se k sílící pravicové kritice v médiích i někteří bývalí významní politici ze zemí středo-východní Evropy, kteří v otevřeném dopise Obamovi vyjádřili obavy, aby USA ve své vstřícnosti Rusku, jež oni vidí jako nebezpečí, neobětovaly střední Evropu.

Dopis Obamovi

I v případě tohoto dopisu se ukázalo, že Obama představuje pro náš region jistý konceptuální problém. Na rozdíl od Bushovy administrativy, která si svou roli globálního četníka vyložila jako souboj dobra se zlem, v němž lze demokracii vnucovat jiným kulturám a zemím i násilím, Obama vidí svět pluralisticky. Jeho USA se budou samozřejmě bránit, pokud budou ohroženy ony nebo jejich spojenci, ale militantní rétorika světového hegemona musí ustoupit dialogu a vyjednávání—alespoň tam, kde to jde.

Obama nabízí nový politický pohled na nový svět, v němž globalizace neuvěřitelně rychlým tempem vytváří z některých dříve zaostalých zemí mocné hráče ve světové politice a ekonomice. Postkomunistická střední a východní Evropa není v tomto pohledu prioritou, jíž bývala v americké politice v druhé polovině 20. století. A není touto prioritou po zásluze—tedy nejen proto, že nemůže svým významem pro USA dnes soupeřit například s Indií nebo Čínou, ale i proto, že je to dnes oblast poměrně stabilních demokracií.

Poněkud paranoidní obavy z Ruska jsou možná pochopitelné, když je nahlížíme prizmatem traumat bývalých lídrů protikomunistických revolucí, ale v Obamově Washingtonu musel dopis nutně vzbudit otázku, proč na rozdíl od západní Evropy nestačí některým významným politikům včerejška i dneška v našem regionu jako záruka bezpečnosti členství v NATO a v Evropské unii. Proč se domnívají, že je vedle těchto pojistek zapotřebí ještě jakési nadstandardní péče USA?

Navíc není jasné, co přesně právě USA mohou dělat proti hlavní ruské hrozbě dneška, což je využívání energetické závislosti zbytku Evropy na Rusku. USA ani nevybudují speciální ropovod z Texasu do Evropy, ani nebudou mít připravenu flotilu tankerů pro případ, že Rusko bude energeticky opět vydírat. Tuto otázku si musí Evropané vyřešit sami.

Problém s Obamou, tak jak byl implicitně formulován ve zmíněném dopise, spočívá podle bývalých státníků a revolucionářů z našeho regionu, zdá se, zejména v tom, že údajně naivní nový americký prezident opouští náš region a předhazuje ho na pospas dravému Rusku. Co na tom, že Obamovo úsilí zatáhnout Rusko do sítě globální odpovědnosti, udělat z něj partnera, může mít v konečném důsledku pro náš region příznivější bezpečnostní dopady, než studenoválečnická konfrontace.

Obamova politika především svěřuje větší díl odpovědnosti nám samým—a to i ve vztahu k Rusku. Mnohem důležitější, než se dožadovat speciální americké pozornosti, by tak byl apel výše zmíněných osobností vůči dnešním politickým elitám v regionu, aby skutečně usilovně a konstruktivně pracovaly na posilování evropských struktur a spojenectví v rámci NATO.

Je také zajímavé, že ve všemožných reakcích na zmíněný dopis vůbec nezaznělo, že celkovým počtem obyvatel se země, z nichž signatáři pocházejí, mohou s Ruskem měřit, a velikostí svého kombinovaného HDP ho výrazně předčí. Pokud by měl skutečně převládnout názor, že Rusko je pro náš region nebezpečné a že ani NATO, ani EU nám nepomohou, proč ctihodné osobnosti z našeho regionu místo proseb o pozornost ve Washingtonu raději nenavrhnou vytvoření aliance bývalých ruských satelitů? Možná proto, že bychom si takovou obranu museli zaplatit sami? A nebo nás mají USA chránit ve skutečnosti před námi samými?

Nepružná česká levice

Obama ovšem překvapivě nepředstavuje problém jenom pro politickou pravici v České republice. Velmi nepružně reagovala na jeho zvolení i sociálně demokratická levice.

Namísto toho, aby připustila, že v případě, že ani důkladný přezkum protiraketové obrany Obamovou administrativou nakonec--možná z dobrých důvodů--neodradí USA od plánů protiraketovou obranu vybudovat, ČSSD zatvrzele trvá na svém odmítavém stanovisku k umístění radaru na našem území. Tím ovšem z radaru coby projevu přílišné svázanosti Topolánkovy vlády s Bushovou administrativou, jež měla ideologické kořeny, činí chtě nechtě projev paušálního anti-amerikanismu a neochoty podílet se na zajišťování globální bezpečnosti.

Je to postoj o to podivnější, že Obamova administrativa by se jistě nebránila tomu, aby byl radar na české území umístěn nikoliv převážně coby důsledek bilaterálních dohod mezi dvěmi členskými zeměmi NATO, ale aby byl posouzen multilaterálně-- jako komponenta společné obrany celé aliance.

Je Obama jen pohádka?

Česká pravice evidentně posuzuje ideologickým prizmatem i ostatní Obamovy iniciativy. Mohli jsme si tak přečíst a vyslechnout mnohé jízlivé komentáře o Obamových podpůrných balíčcích pro americkou ekonomiku, o posilování státu, o jeho (jak se zdá, marné) snaze reformovat zdravotnický systém. Jelikož se ovšem nyní americká ekonomika začíná vzpamatovávat, na rozdíl od té naší, bude zajímavé sledovat názorové veletoče českých komentátorských neoliberálů.

Jeden ze sklaních fanoušků Bushovy vlády mezi českými komentátory nedávno nazval Obamu „jelimánkem“, vybaveným ovšem značným charismatem a schopností svůdně a brilantně mluvit. Jeho reforma zdravotnictví prý troskotá, protože když se ho lidé ptají na detaily, nedokáže jim nic vysvětlit. V Afghánistánu to také prý jde o deseti k pěti. Jenže místo toho, „aby to tam otočil jako jeho předchůdce v Iráku, kýžená změna nenastala“.

Co na tom, že troskotání reformy zdravotnictví nemá vůbec nic společného s vysvětlováním detailů, ale s masivním protiútokem velkých pojišťovacích společností a lékařských i farmaceutických lobby profitujících ze současného systému, jakož i se skutečností, že zdravotnická reforma, která by pro rozjezd potřebovala masivní finanční injekci státu, se jen těžko prosazuje v kontextu ekonomické krize.

A co na tom, že do Afghánistánu vpadl vojensky už před sedmi lety Bush, který mohl s tímto semeništěm islámského terorismu možná něco udělat, kdyby nespustil válku v Iráku. Jakkoliv snaha o odstranění tyranského režimu v Iráku mohla být oprávněná, měla jen málo společného s tím, oč jde právě v Afghánistánu—tedy o boj s islámským fundamentalismem, který v podobě vlády Talibanu poskytoval útočiště a podporu Al Kajdě. Byla to Bushova administrativa, která tento boj nezvládla a předala Obamově administrativě Afghánistán ve stavu,v němž je dnes.

Zmíněný komentátor končí svojí úvahu tím, že se Obama možná ještě vzchopí, ale jeho pohádka prý skončila. Potíž je v tom, že ona Obamova „pohádka“ souvisí s celkovou změnou mezinárodního paradigmatu, jež se vztahuje nejen na mezinárodní vztahy, ale i na fungování globálního kapitalismu.

Obama tento nový kontext nevytvořil, to on byl tímto kontextem politicky stvořen. Je možné, že nenajde všechny potřebné odpovědi. Jisté ale je, že k těmto odpovědím rozhodně nepatří návrat do přehledného světa údajného boje dobra se zlem, které reprezentovala Bushova administrativa, a které se tolik líbilo české pravici, mentálně odchované černobílými schématy postkomunismu.

Literární noviny, 31.8.2009


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

České politické myšlení? Vlézt mocnějšímu do zadku.
31. 08. 2009 | 09:07

Naštvanýnapeheho napsal(a):

...Na rozdíl od Bushovy administrativy, která si svou roli globálního četníka vyložila jako souboj dobra se zlem, v němž lze demokracii vnucovat jiným kulturám a zemím i násilím, Obama vidí svět pluralisticky. Jeho USA se budou samozřejmě bránit,... Pehe uvádí své názory do zkreslených souvislostí. Copak se Bush především nebránil? 3000 mrtvých pro Peheho zřejmě nic neznamená. Copak se Pehe chce brodit oceány krve a velehorami obětí?
31. 08. 2009 | 09:10

PetrK napsal(a):

Pehe kecá jako obvykle, vynechává fakta a straší. A tenhle člověk byl v Americe?
31. 08. 2009 | 09:31

micmic-romík.baf napsal(a):

Musíte pochopit že to co vidíte, tak neni.Obama před svým zvolením sliboval , že stáhne vojáky a den odedne kdy byl zvolen , už se necítil být těmito sliby vázán. Například hlasoval pro 'patriot act' , je toho spousta jen se to nesmí člověk bát vidět a dávat si věcí do souvislostí.

"No mám z toho velmi špatný pocit. Bolševici, nacisti i maocetungisti všichni slibovali masám a svým národům lepší zítřky a masy lidí jen tleslaky a pak vyrazili do ulic. Vždy to skončilo buď občanskou válkou a nebo přímým vojenským konfliktem. Převrat byl inicializovan od těch kteři byli u moci, ale nakonec jej provedl samotný sfanatizovaný lid. Kdokoliv kdo vystupoval z řady a jakýkoliv akt odporu byl zlikvidován již v zárodku a nebo preventivně. U bolševiků to byla občanská válka s těmi co sympatizovali s carem a starým systémem u nacistů to byli židé, intelektuální elita tehdejší společnosti. A v Číně to byli učitelé a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří byli masakrováni svými studenty. Vždy se označil vyník problému po kterém se pak šlo aniž by se kdokoliv z těch lidí zamyslel proč. Nelze z toho ale vinit ty lidi, protože to je jako požadovat od ovcí které jdou ve stádě zamyslet se nad tím proč konají tak jak konají. Je zajímavé že všechny tyto tři případy se udály až v 20. století. Ve století komunikace, kdy lze vše velmi rychle koordinovat a vtloukat lidem masově svoji pravdu. U bolševiků se to provádělo pomocí politruků, nacisté měli ministerstvo propagandy a ovládali to čemu by se dalo již říkat média takže si lidé do poslední chvíle mysleli že válku vyhrají. No a v číně na to šli levnější cestou za pomoci své rudé knížky i když v ní nekteří neuměli ani číst.

No a v dnešní době jsme prakticky tam kde jsme byli na zacatku. Ten kdo ovlada media, ovlada spolecnost.
Je neuvěřitelné, jak "loajální" jsou naše česká média v informování
o věcech jako 11. zaří 2001, o FEDu, o Obamovi. V samotných USA se napříč sociálním spektrem zvedají varovné hlasy, které skutečně toto zlo dokládají a jasně pojmenovávají - což je nesmírně důležité. Totéž ve Francii, ale i ve Švýcarsku, Německu... Jen holt my jsme papežštější než papež. Je tu jen málo lidí, kteří se nebojí mluvit o věcech tak, jak se, bohužel, mají. Chápu, že se to špatně poslouchá, ale čím více člověk má informací a vidí konkrétní propojenosti v čase a místě, uvědomuje si, že ta hrdinství z pohádek či bájí je nutno s rozvahou a klidem realizovat v našim každodeních "všedních" životech. Vlastně nejvíce si lidé ubližují sami, když "polykají návnady a háčky" při vidině rychlých a bezpracných zisků. Takovéto "zisky" jdou ale VŽDYCKY na něčí úkor. Jestliže existuje nebezpečný Ďábel, pak je především v každém z nás a drží nás ve lhostejnosti a pocitu falešného bezpečí.
Kdyby každý, s tím co umí a zná, se vedle sebe samého snažil prospět také svému okolí, byla by to ta nejúčinější odveta."
31. 08. 2009 | 09:35

Jura napsal(a):

Pane Pehe, vzdy po ranu vyhlizim zda ve vasem blogu neni novy clanek. Svoji urovni daleko prevysujete zalostnou novinarskou uroven ceskych deniku (coz mi kazdy ctenar napr. The Economist-u jiste potvrdi).
31. 08. 2009 | 09:37

claudius napsal(a):

Čím to,že pravicově orientovaní bloggeři daleko více než jiní používají emotivních,kádrováckých a jiných neracionálních argumentů?Že by se ti kvalitní diskusi s p.Pehe vyhýbali?Čert ví!
31. 08. 2009 | 09:51

grőssling napsal(a):

Když nedávno komentoval Obama zásah policie proti jeho příteli, profesoru z Harvardu, řekl, že byl proveden "stupidly". Stejně jako stupidly postupujeme v ekologii, zdravotnictví, politice, dodal.
Protože šlo ale o kritiku nedotknutelné policie, snažil se nakonec vše urovnat pomocí pivní párty v zahradě BD, na kterou pozval viceprezidenta, profesora a zasahujícího policistu.
Zejména ten policista vypadal, jako vyoraná myš. On přece postupoval správně, říkal si asi.
A tak jen potupně lemtal americké pivo.
Stejně je to s našimi pravičáky a brouky Pytlíky komentujícími Obamu a občas píšícími zvací dopisy. Jsou jako vyorané myši, náhle vystavené slunečnímu světlu.
31. 08. 2009 | 09:58

JC napsal(a):

No jo no, radar nebude, všichni zůčastnění na české straně si můžou oddychnout.
Historie zase jednou vyřešila problém české chytré horákaně.
Nedej bože,aby někdy v budoucnu nám amíci, až půjde do tuhého, amíci připomněli tento náš typický "statečný postoj".
To by zase bylo "bití v prsa" jak jsme všichni radar chtěli.
31. 08. 2009 | 10:36

poťouchlík napsal(a):

Až do nedávna jsem považoval pana Peheho za nejlepšího současného humoristu. Jeho článečky mne totiž vždy pobavily jednoduchostí a naivitou. A to je základ humoru.
Tady ho překonal jiný srandista - pan František Adamec.
Pane Adamče, pište víc, lépe a radostněji. Zkuste si založit vlastní blog. Určitě si Vás všimne televize a vyhodí ty trapné baviče, co se snaží rozesmávat hňupy u obrazovek, a angažuje Vás !
Děkuji Vám !
31. 08. 2009 | 10:56

Lex napsal(a):

autor
Poměrně brilantní analýza vtěsnaná jen do několika odstavců (každý odstavec by si zaloužil nejméně jeden rozsáhlý článek), přesto jako blog dost dlouhá, což rozhodně mnohé křiklouny odradí od přečtení si ji celé, nikoliv však od křiklavých odsudků. Vždyť se jim sahá na jejich svátost nejsvětější.
Přesto i já mám jednu výtku. Pro vyváženost článku jste pohanil také levicový přístup, což není nic proti ničemu, těch důvodů ke kritice by bylo více. Jenže Vy jste na jedné straně zcela správně napsal, k čemu ve skutečnosti radar měl soužit (což dnes snad už nikdo nezpochybňuje, většině soudných bylo jasné, že Bushem uváděný důvod je úsměvný asi jako aktuální hrozba ZHN ze strany Saddáma), hned nato jste ale ČSSD vytknul, že - "Tím ovšem z radaru... činí chtě nechtě projev... neochoty podílet se na zajišťování globální bezpečnosti."
Vy, pane Pehe, necítíte ten protimluv?
Hezký den! Lex
31. 08. 2009 | 11:08

Jura napsal(a):

Lex: Protimluv to neni protoze CSSD svym nekompromisnim postojem skutecne navenek vypada neochotna se podílet se na zajistovani globalni bezpečnosti, bez ohledu jaky je fakticky ucel radaru.
31. 08. 2009 | 11:40

Suchec napsal(a):

Jura:
No vít, Ta Vaše věta nedává smysl.
Dle mého to jsou věci, které spolu nesuvisejí, ba naopak si protiřečí.

Globální bezpečnost by byla touto základnou narušena. A zřizováním jí podobných ze strany jediné velmoci, pouze na unilaterálním základě, ji bude narušovat stále.
31. 08. 2009 | 11:53

sousedovic Mařka napsal(a):

Úvahy pana Pehe jsou mi myšlenkově (popis událostí a jejich komentář) blízké. Jen se domnívám, že ČSSD měla jako hlavní cíl vyhrát parlamentní volby. Vzhledem k většinovému názoru občanů celé naší republiky bylo tedy logické ze strany ČSSD jednoznačně se distancovat od výstavby amerického radaru na našem území. Pokud by se ČSSD po volbách znovu dostala k moci a radar by byl stále aktuální, nepochybuji, že by možná alternativu blízké spolupráce s USA opět zvažovala (její zástupci to byli, kteří původně začali o výstavbě amerického radaru u nás s Američany vyjednávat, pokud tedy mohu věřit zprávám z té doby).
31. 08. 2009 | 12:20

veverka napsal(a):

Pehe opět pobavil, v jeho článcích se téměř vždy najde nějaký protimluv,ten člověk má snad schízu nebo co...

"Navíc si komentátoři mohli dovolit otevřeně psát a říkat to, co vláda musela z diplomatických důvodů tutlat: že hlavním účelem umístění amerického radaru u nás není—jak tvrdil Bush—obrana proti raketám ze zemí, jako je Irán nebo Severní Korea, ale vytvoření bezpečnostní pojistky proti Rusku."

"ČSSD zatvrzele trvá na svém odmítavém stanovisku k umístění radaru na našem území a neochoty podílet se na zajišťování globální bezpečnosti."

Tak když je to proti Rusku(oceňuju že alespoň toto Pehe přizná),tak to žádnou globální bezpečnost nezajistí,protože Rusko to ví a není blbé a adekvátně na to zareaguje.
31. 08. 2009 | 14:06

void napsal(a):

Velmi dobry clanek, myslim, ze nas vztah k rusku je treba podrobit diskuzi. Stavajici stav nam nic neprinasi, pouze spotrebovavame sve zdroje bez viditelnych prinosu. Navic ve vetsine pripadu jsem o krok, ci dva pozadu a pouze reagujeme.

Mam jen nekolik poznamek:
- střední a východní Evropa není v tomto pohledu prioritou - souhlas, ale otevreny dopis je dle meho o necem jinem - drive slo jisty druh opatrovnictvi, nyni jde o snahu navazat uzsi oboustranou spolupraci - tj. zakotvit dalsi nohu o kterou se muzeme oprit - z naseho pohledu, ale stejne tak o kterou se muzou oprit USA - z jeich pohledu
- na rozdíl od západní Evropy nestačí některým významným politikům včerejška i dneška v našem regionu jako záruka bezpečnosti členství v NATO a v Evropské unii - myslim, ze obe otazky jsou v dopise celkem podrobne diskutovany a vysvetleny v cem tkvi podstata obav
- Navíc není jasné, co přesně právě USA mohou dělat proti hlavní ruské hrozbě dneška, což je využívání energetické závislosti zbytku Evropy na Rusku - opet v dopise vysvetleno - podpora nabucco
- o naivnim jsem tam necetl ani slovo
- aliance - nevim, ale myslim, ze v historii zadna aliance malych statu neprezila napor nektereho z hlavnich svetovych hracu, je tak lehke vydrolit ze zdanlive neprostupne hraze par malych kaminku a potom se to jiz veze

Obecne si myslim, ze ze strany ruska se muzeme obavat pouze jedne veci a tou je import politicke kultury (obecneji zpusob spravy zeme)
31. 08. 2009 | 14:23

bohorov napsal(a):

Jsou některá slova,na která již neslyším (ohluchl?):
vnitrák,estebák,voják,komunista,
socdemák,odeesák,pravičák,levičák,aj.Minimálně deset ne-li víc.Možná,že ekvivalenty existují i k nim,ale úvahy s nimi sestavené jsou vysloveně praštěné a nicneříkající.
31. 08. 2009 | 14:25

Jirka H napsal(a):

Komické je srovnání ekonomické politiky Obamy a Bushe. V čem spočívá ta "změna" nového prezidenta? Vždyť si najmenoval i původního šéfa FEDu! Do "záchraných" balíčku nacpal i výdaje na programy, které s řešením krize vůbec nesouvisí - viz zdravotní reforma apod. Tak docházím k závěru, že se obamova hospodářská politika liší od té dosavadní jen rozsahem utrácení. Všichni ti, kteří se na neblahém hospodářském vývoji podíleli buď zůstávají na svém místě, anebo dokonce povýšili...
A ta nemluvím ani o tom, že se americká vláda, i při tragické úrovni zadlužení domácností, snaží stimulovat další zadlužování lidí - viz šrotovné. Navzdory tomu jsem mírný optimista. Zdá se, že prostí lidé v Americe mají víc rozumu, než jejich vláda, neboť míra úspor pomalu, ale přesto roste...
31. 08. 2009 | 14:42

Vico napsal(a):

Opět dobrá analýza.Líbí se mi i střízlivý neemociální styl, který však o to více vytáčí "prvoplánové" oponenty málem až k nepříčetnosti. K tomu občas suchý sarkasmus a už vidím některé, jak vytváří/bohudík jen na klávesnici PC/ molotovův koktejl a hrk s ním na net. Tak jen houšť.

Dopis Havla a dalších byl sice neprávem označen za zvací /v tom pravém slova smyslu/. Možná sebezvací. Ještě jednou se pozvat na výsluní světového dění. Pamatuji, jak v souvislosti s balkánskou krizí hovořil náš pan exprezident o blížící se možnosti bombardování. Skoro se zdálo, že majitelem kódu pro start bombardovacích perutí byl náš pan prezident. Nebyl, ale skoro to tak vypadalo.A svět mu visel na rtech.

Jo, bylo to pěkne, fajne,

Reflektory už ale dávno míří jinam. Pro české hobity již zase zbývá jen Tolkienův Kraj.
31. 08. 2009 | 14:52

Lex napsal(a):

Jura
Myslím, že přiměřeně Vám to vysvětlili "Suchec" a "veverka".
Chce to více pochopit smysl psaného textu a pravidla formální logiky.
Globální bezpečnost byla 45 let založena na jaderném vybalancování. Od roku 1991 (nástup Jelcina) zde žádný systém "globální bezpečnosti" neexistoval. Existovala (a vpravdě ještě pořád existuje) globální role USA a NATO (NATO až na druhém místě, protože když si USA smyslí rozpoutat konflikt, tak k tomu žádné NATO nepotřebují, angažují je až do existujícího konfliktu).
Systém bipolárního světa byl nahrazen systémem jediného hegemona, vedle něhož (ne přímo proti němu) stojí řada stále více se vzmáhajících (zatím především ekonomicky - vojenská oblast bude následovat) hráčů. I to však stačí, aby pro onoho hegemona bylo nepřijatelné vyvolat s nimi konflikt, neboť jde o hráče s jadernými zbraněmi v "nábojové komoře", kteří by neváhali je aktivovat. A mezi nimi sílí role nově řízeného Ruska. Role jak ekonomická (energetická), tak vojenská, která bude vzrůstat s následujícícmi investsicemi do modernizace výzbroje.
To je platforma, která vede Obamu k nesmírně racionálnímu přístupu v mezinárodních otázkách. Zahraničně politická doktrína G.W.Bushe opřená o PNAC nebyla přiměřená roli největšího dlužníka na světě. Nová ameriká politika nemůže tuto skutečnost nerespektovat. Ať si bývalí revolucionáři a poté politikové středí a východní Evropy myslí cokoliv, tak, jak to přesně vystihnul J. Pehe.
31. 08. 2009 | 16:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ó bama mia, ale myslím, že už jsem to kdysi říkal.
Jinak pochopitelně nihil novi a přísně česky škoda slow...
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
31. 08. 2009 | 16:04

kormoran napsal(a):

Gavarite pa ruski?))))https://www.youtube.com/watc...
31. 08. 2009 | 16:20

stále rebel napsal(a):

Pane Pehe ČSSD řekla, že pokud tady radar bude, tak jen s referendem a pokud budou občané hloupí, tak dobře jim tak. Jinak jsem zásadně proti, nejde jen o geopoliticko-vojenskou otázku, ale i ekonomickou. Pokud Evropa někdy v budoucnu bude nějaký takový krám potřebovat, musí si jej pořídit a obsluhovat sama.
31. 08. 2009 | 16:48

Karel Mueller napsal(a):

Lex:
Zdraím a tentokrát jste předběhl Vy mě :-).
31. 08. 2009 | 18:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Pehe, tentokrát dobrý článek.
grőssling:
Vyoraná myš, to je dobré, wbgarden tak vskutku hledí a píše. :)
31. 08. 2009 | 18:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kormoran:
Dobrýýý! :))))))
31. 08. 2009 | 18:40

mb napsal(a):

A vy máte rád Putinovu administrativu ? a komunisty ?
31. 08. 2009 | 19:57

VK-Can napsal(a):

Pro kormoran.

Prvni dojem ? Vtipne.
Po chvilce "trávení" se dostavil ucinek : Vynikajici!
Diky!
31. 08. 2009 | 20:42

Palice napsal(a):

Ojoj. Z toho textu (zvlášť z Nepružné reakce české levice) plyne, že by neměla prostě ČR udržovat spojenecké svazky s USA, ale pravicová vláda s republikánským prezidentem a sociálně demokrotická vláda s demokratickým prezidentem. A obé by těmto svým prezidentům-přirozeným spojencům měly řádně prozkoumávat rectum - že tak činila vláda Topolánka Bushovi, o tom se nepochybuje, že tak neprojevuje snahu činit Paroubek Obamovi, to (k mému údivu) vzbuzuje u p.Pehe pohoršení.
31. 08. 2009 | 21:05

Karel Mueller napsal(a):

kormoran:
Velmi výstižné :-).
31. 08. 2009 | 21:16

Kritik napsal(a):

Pěkný článek, jako vždy. Pan Pehe dokazuje, že je politologem No 1.
31. 08. 2009 | 21:57

hovorka11 napsal(a):

Článek je pěkný.
Jsem ale přesvědčen, že radar měl význam jako část amerického území. Měl přispět k větší nezávislosti na evropských institucích a byl by klínem k sjednocení Evropy. Veřejně to však nikdo neřekne. Ochrana jednou před Íránem a podruhé před Ruskem byla pouze zastíracím manévrem.
Bohužel dnes zase BIS přilila olej do ohně. Na základě její zprávy je zřejmé, že ruští špioni ovlivnili chování občanských sdružení a některých politiků.
Je úděsné, jakou práci BIS si ze svých peněz platíme. Tady se jen zastrašuje a neustále se bojuje s nepřítelem, když už je rozhodnuto...až na volby.
Zvací dopis, čekání na vyhoštění ruských diplomatů do doby skončení předsednictví, vystoupení Klause a Bobošíkové v Evroparlamentu.
Bobošíková Německu, Francii a Anglii doslova vynadala za Mnichovskou zradu a dala jim najevo budoucí nedůvěru. Prezidentovo vystoupení v europarlamentu a jeho spílání za nedostatek svobody, demokracie a tržních podmínek se dá jasně porovnat s jeho klientelimem a snahou o potlačení práv a svobod občanů a občanských sdružení.
Neustálá snaha našich politiků je prosadit svoji nezávislost na dění za hranicemi.
Těmito taktikami se postupně izolujeme. Všechny tyto aktivity dělají přesný opak, než chtějí naši politici.
Přesvědčují, že politici z Čech jsou neprůhlední kariéristé schopni vrazit komukoliv nůž do zad a voleni lidmi podivné úrovně - to je průšvih pro nás do budoucna... to určitě pochopil i Obama.
31. 08. 2009 | 22:04

kormoran napsal(a):

01. 09. 2009 | 02:50

kormoran napsal(a):

Pane VK-CAN , nechal jsem pro Vas odkaz , pod Blogem ctenare 31.8/08.01 , hezke dny Vam preji!
01. 09. 2009 | 02:55

Karel Mueller napsal(a):

hovorko11:

Tak Bobo si je vzala tvrdě na paškál? :-)).

No, to museli být úplně grogy. Tedy ani ne tak z obsahu (to všichni vědí), ale z toho, že se (snad kromě presidenta) v Čechách alespoň verbálně někdo na něco zmohl.
01. 09. 2009 | 03:03

Vít napsal(a):

Pan Pehe je totálně mimo realitu. Obama tady nikoho nezajímá.
01. 09. 2009 | 07:19

ČEZskosomálský Ovčan napsal(a):

Tady v této spákené krajině politické myšlení neexistuje, ale pouze pravá ruka bere, že?!
01. 09. 2009 | 08:21

Alice napsal(a):

To Vít
poslední americké volby tu zajímaly každého, a mluvte za sebe,když Vás pana Obama nezajímá, řekněte příště, mně pan Obama nezajímá,co si o tom myslí ostatní,nechte na nich. Jinak hezký článek,kdož ví, proč pan Pehe, roky stál po boku havla,jej dnes často ,spíš nepřímo než přímo kritizuje, ovšem tento postoj se dá vysledovat i na ostatních býv. havlových spolupracovnících.
01. 09. 2009 | 08:30

Medikolog napsal(a):

Lexi, USA si svoji roli největšího dlužníka uvědomuje a zřejmě doufá, že dluhy "vyřeší klasicky" - t.j. převzetím (nepřátelským/přátelským), nebo totální likvidací věřitelů - jen dočkat vhodného času. A ten, vzhledem k jaderné výzbroji největšího věřítele, bez naděje převzetí moci v Číně "spřátelenými" disidenty, je v nedohlednu. Asi by USA měly začít spekulovat ne o to, jak mají nosit v Afghanistánu turban a jakou barvu má mít burka, ale z čeho a jak začnou dluhy splácet.
01. 09. 2009 | 08:39

jeje napsal(a):

(mu)Barack Hussein Obama je muslim.
Toť vše.
01. 09. 2009 | 09:28

poiuyt napsal(a):

To Ladik :Pravda.Otazka je :proc jine male narody v Evrope chovaji k problemu sve bezpecnosti tak dustojne,sebevedome ,cesi ne?
01. 09. 2009 | 14:30

VK-Can napsal(a):

Pane Kormoran

diky za vyborny link na blogu ctenaru " Inteligence pohledem sociokulturní psychologie".
Ma sice jen vzdalenou souvislost s nametem, ale osobne jsem ho uvital.
Hezke dny i Vam.
01. 09. 2009 | 20:03

VK-Can napsal(a):

Pro jeje.

Dovolte mi otazku.
Je mozne se dostat k Vam na tu samotu pesky a nebo se musi pouzit pasove vozidlo?
01. 09. 2009 | 20:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jeje:
"Náboženství křesťan, bývalý člen Sjedocené církve Kristovy "
http://cs.wikipedia.org/wik...
01. 09. 2009 | 21:51

Béda napsal(a):

Autor,

několik výhrad:
- prezident Reagan nespustil projekt protiraketové obrany (na Zemi)ale pokud vím komplexní projekt Hvězdných válek.
- Češi výměnou za servilní bilaterální podřízení se plánu Pentagonu nezískali žádné privilegované postavení - zrušení víz bylo tak jako tak na pořadu dne, navíc i v tomto případě sehrála Topolánkova vláda roli Trojského koně USA v Evropě.
- vaší další nepřesností je, že česká média suplovala to, o čem vláda nemohla otevřeně mluvit. Nemáte pravdu. Premiér Topolánek otevřeně mluvil, že (proti)raketová základna má být zaměřená proti Rusku (ve smyslu rozpínavosti Ruska...).
- český (převážně pravicový) mainstream naopak nekriticky hájil jakékoliv prohlášení koaliční Topolánkovy vlády a byl šiřitelem Klvaňovy propagandy.
- kritickému zkoumání odborně technických, politických, ekonomických... konsekvencí tohoto projektu se téměř výhradně věnoval internetový mediální prostor.

Obama:
- tento politik pouze reflektuje měnící se skutečnosti, přičemž jeho zahraničněpolitická linie je ryze pragmatická a v podstatě nevybočuje z linie o zachování hegemonie USA. Války v Afghánistánu a Iráku nekončí, vymezování vůči Íránu nekončí... Obama se obklopil lidmi stejného zaměření jako Bush jr. (MO Gates...), akorát učesal politiku síly a klade větší důraz na diplomacii. Není divu, že v zahraničněpolitické oblasti po převzetí moci nenaplnil téměř žádný ze svých volebních slibů.
Pokud jde o změnu vztahu k Rusku, tento byl vynucen jednak dobíháním smlouvy o jaderném moratoriu, jednak potřebou zatáhnout Rusy do řešení amerických problémů v blízkosti Ruska (Afghánistán, Írán...)
- k ruskému energetickému vydírání: musím vás poopravit. Nevydíralo Rusko ale Ukrajina. Rusko se naopak všemožně snažilo svým závazkům dostát.
- NATO: prohlubovat integraci ano, ale na základě přehodnocení evropské zahraniční politiky a opětovné transformace NATO z útočného v obranný pakt a snižování vojenské závislosti Evropy na USA. Stávající stav činí z NATO pouze servisní organizaci USA při jejich výbojích.
- k české levici. Český stát (i čeaská levice)jako každý stát by měl mít svou vlastní suverénní zahraniční politiku a jeho odborníci by měli být schopni nezávisle posoudit všechny aspekty (politické, vojensko-odborné, ekologické, ekonomické) takového projektu a nemělo by být spoléháno na hodnocení velmoci. Tak jedná pouze nesvéprávný subjekt v podřízeném postavení.
- celý problém v Afghánistánu spočívá v tom, že vláda Talibánu odmítla projekt amerického konsorcia (vedeného firmou Unocal - reprezentovala ji mezijiným p. C. Rice i současný loutkový prezident Afghánistánu Karzáí) na vybudování transafghánského plynovodu TAPI. Proto byl nutný vojenský útok na Afghánistán. Talibán dokonce slíbil na americké ultimátum vydat představitele Al Káidy do Pákistánu po předložení důkazů, že stojí za útoky z 11/9.
02. 09. 2009 | 09:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy