POSLANKYNÍM A POSLANCŮM SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

24. 05. 2021 | 20:51
Přečteno 2213 krát
Vyzývám Vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, abyste jednání o nových členech Rady České televize odložili a v našem společném zájmu po odpovědné diskuzi revidovali návrhy Volební komise Sněmovny PČR.


V květnu 2020 jste volbou doplnili Radu České televize o tři nové členy. Osobně mne spíše ze zvědavosti zajímalo, proč opozice tak nesnášenlivě reagovala na volbu ing. Hany Lipovské. Navrhla ji Česká biskupská konference, a proto jsem se logicky domníval, že biskupové od její nominace očekávají, že se bude v Radě ČT zasazovat o kultivaci programů a rozšiřování povědomí o helénské a křesťanské tradici, které v našem národě, především však ve vědomí mladých lidí, rok od roku klesá.

Také proto jsem se s paní ing. Lipovskou záhy po volbě sešel. Jde nepochybně o ženu vzdělanou, zběhlou v literatuře i ekonomice (samozřejmě, vždyť v oboru obhájila doktorát). Méně v oblasti audiovizuálních médií. Strávil jsem s ní asi dvě hodiny, darovala mně dvě své knihy s pěkným věnováním. Ujistil jsem ji, že jí rád přispěji svým názorem na otázky, v nichž si bude nejistá; bude-li o to stát.

Jaký byl můj úžas, když na zasedání Rady, prvním, kterého se zúčastnila, zaútočila na generálního ředitele České televize, Petra Dvořáka a navrhla, aby za nedostatky v plnění funkce nedostal ani korunu prémií. Jak mohla v krátkém čase od nominace posoudit kvalitu roční práce ředitele, nad tím mi zůstával rozum stát. Tedy přesněji, bylo zřejmé, že má za sebou stín, který jí dává rozumy a ona je beze zbytku přebírá. Veřejně jsem si dovolil jí ten radikalismus s nutně jen velmi povrchními vědomostmi vytknout na facebooku. Především proto, že jsem se cítil podvedený. O chystaném brutálním útoku na vedení České televize nepadlo v našem rozhovoru ani slovo.

Podotýkám, že Petr Dvořák je, podle mého přesvědčení, po létech nejkvalifikovanějším ředitelem jakého si ve vedení ČT pamatuji. Rád pro své přesvědčení snesu na jakémkoli fóru řadu důvodů.

Z důvěryhodného zdroje jsem se dozvěděl, že politické síly, které trpí vůči České televizi animozitou, nespokojené s tím, že nakonec byly ve Sněmovně schválené Výroční zprávy za několik minulých let (na čemž má nemalou zásluhu premiér Andrej Babiš), hodlají na místo ředitele České televize prosadit člověka, řekněme poslušnějšího. Prostředkem k tomu má být výběr dalších čtyř nových členů Rady ČT.

Takže žádná kultivace, žádná křesťanská, či helénská tradice. Žádné úsilí o zlepšení povědomí o dějinách našeho národa a jeho významných osobnostech! Pouze tlak na soustavnou dehonestaci generálního ředitele, který se stal od květnové volby 2020 na zasedání Rady ústředním tématem. Hlavní role při vytváření dusné atmosféry a emocionálně podbarvených útoků se ujala paní dr. ing. Hana Lipovská.

To pochopil předseda České biskupské konference, Jeho Excellence Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, když napsal: „Mrzí mě, že členka Rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti (…) Protože Rada je nezávislý orgán, nemám možnost postoje žádného člena ovlivňovat. Jediné, co mohu udělat, je paní Lipovskou vyzvat, aby zvážila své setrvání v Radě ČT a abdikovala. To jsem už udělal.“

Mediální zázemí se dr. ing. Lipovské snaží pilně a pravidelně poskytovat na youtube bývalá redaktorka ČT, později NOVY, kandidátka na ředitelku ČT, pak euro-poslankyně za stranu bývalého ředitele TV NOVA Vl. Železného, kandidátka na prezidentku ČR za KSČM (kandidatury se při volbě vzdala ve prospěch V. Klause), opakovaně neúspěšná kandidátka do Poslanecké sněmovny, rovněž dvakrát neúspěšně do Senátu PČR; v současnosti pak předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu v Lidicích, paní Jana Bobošíková.
Vzhledem k nepřebernému počtu nominací, o které usilovala, se dá odhadovat, že názorová donátorka dr.ing. Lipovské se pokusí v případě dosažení cíle znovu kandidovat na ředitelku České televize. Jiný motiv pro její jednání si neumím představit.

Souznění v názorech i dosažení cíle je nepochybné z podpisu obou žen na podezření, že je ředitel ČT v konfliktu zájmů, které bylo spektakulárně podáno Branně bezpečnostnímu výboru Sněmovny PČR a dokonce snad i Bezpečnostní radě státu.

Lidé napojení na záměr odvolat Petra Dvořáka z funkce generálního ředitele, již déle než dva měsíce sondují případné uchazeče, kteří by byli ochotní vstoupit do konkurzu. Minimálně v jednom případě bylo oslovenému tlumočeno „doporučení“, aby do tří měsíců po zvolení některým redaktorům odebral jejich dosavadní pořady a u čtyř nalezl důvod k výpovědi.

Nejde o žádné konspirační podezření. To Vám, vážené poslankyně a vážení poslanci, musí být zřejmé, když si přečtete jména dvanácti kandidátů do Rady ČT, z nichž čtyři byste měli zvolit. Zástupci tří stran – KSČM, SPD a ANO – vybrali sestavu, v níž jsou kredibilními osobnostmi pouze tři kandidáti: Jefim Fištejn, významný novinář a politolog; redaktorka Milada Richterová a z povahy zastoupení Rady seniorů Zdeněk Pernes.

Jistě se stejně jako já pozastavíte nad tím, že Volební výbor zařadil mezi dvanáctku i autora veřejně publikovaného výroku: „Bojím se vlády ´židoliberálů´, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem“.

Volební komise upřednostnila kandidáty organizací jako:
LIGA LIBE, z. s.; Šance na návrat, z.s.; 1. Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., 2. Sdružení pro obnovu hasičských tradic z.s.; Nadační fond Filantia; Muzejní spolek Dobříšska z.s. atd.

 Šest z těchto organizací nemá zákonem požadovanou účetní uzávěrku v obchodním rejstříku, viz. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek je přitom možné uložit sankci ve výši 100 000 Kč a výmaz z obchodního rejstříku.

 Minimálně tři nominující organizace úzce spolupracují s vybranými politickými stranami a politiky, uzavírají s nimi dohody, udělují jim ocenění za podporu svojí agendy, přestože se samy deklarují jako apolitické a nadstranické, vzdor zákonu, který klade důraz na nezávislost kandidátů se zvláštním důrazem na nezávislost politickou, viz. zákon o České televizi.

 Většina nominujících spolků má jen několik členů a vyvíjí úzce vymezenou lokální činnost a jeden byl založen v roce 2020, přestože § 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi požaduje nominace “zastupující VÝZNAMNÉ regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.”

(Citováno podle Britských listů)

Naopak zcela pominula kandidáty nominované společensky a odborně nespornými institucemi jako je Akademie věd; Filmový a televizní svaz; Syndikát novinářů; DILIA; Akademie múzických umění; Universita Karlova; Federace židovských obcí; České centrum PEN klubu; Univerzita J.E. Purkyně; Nadace Charty 77 atd.

Podivuji se nad tím, že si představitelé politických stran, jejichž zástupci se na tomto vývoji podílejí, neuvědomují, že ani v případě úspěchu jejich usilování, by to nemělo pozitivní efekt na jejich politické preference ve volbách do Sněmovny PČR. Naopak, že by tato snaha mohla vést k dnes obtížně předvídatelné reakci veřejnosti. Notoricky známé události z konce roku 2000 se přímo nabízejí. Tehdy destabilizovali společnost i Českou televizi.

Za sebe věřím, že si, navzdory občas oprávněnému pocitu, že vládě a osobně panu premiérovi publicistika ČT předpojatě okopává kotníky, pan premiér Andrej Babiš a s ním i poslanci vládních stran budou při jednání vědomi významu veřejnoprávní televize jako nezastupitelné kulturní instituce v naší zemi a nástroj poznávání našich i evropských kulturních kořenů. Takový by měl být i zájem Rady ČT, ne osobní útoky, dehonestace v následných článcích na internetu, či pocit členů Rady, že na schůze potřebují spektakulární doprovod ochranky.

Vyzývám Vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, abyste jednání o nových členech Rady České televize odložili a v našem společném zájmu po odpovědné diskuzi revidovali návrhy Volební komise Sněmovny PČR.

V úctě
Prof. MgA. Jiří Svoboda


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy