Dva pohledy na právo Izraele na obranu

02. 06. 2010 | 03:01
Přečteno 12633 krát
Napsal mi jeden známý v reakci na text, zveřejněný na mém blogu:
Proč bojujeme s Al Kajdou a máme rádi vládu Hamásu.
Dovolím si Vás tím dvojím pohledem ještě jednou obtěžovat.


Můj známý, vzdělaný historik, zkušený doplmat mi napsal:

Pane režisére,

přes blog jednoho proizraelského fanatika jsem se dostal na Váš blog týkající se včerejšího izraelského útoku na humanitární konvoj do Gazzy. Udivuje mne úžasný veletoč ve vztahu k Izraeli u nás ve srovnání s obdobím komunismu.

U vzdělaných lidí bych nepředpokládal, že budou zaujímat tak extrémní stanoviska. KSČ a tuším, i její pohrobci od sametu až dodnes zastávali, původně z mocenských prosovětských důvodů, extrémně antiizraelské stanovisko. Dnes se situace obrátila a každý si ostří pero na stanoviscích extrémně proizraelských.

Zdá se mi to stejně symptomatické, jako že ODS je okázale protikomunistická, aby zakryla množství bývalých komunistů ve svých řadách a spolupráci s velkopodnikatelskou lobby komunistického původu. Každý komunista a levičák před 20 lety je dnes pravičák a levici považuje pomalu za duševní úchylku. Nesvědčí to o demokratické vyspělosti naší společnosti.

Hanebnou ukázkou byly nedávné volby a veřejná štvanice proti tzv. levici, resp. ČSSD, demokratické straně, která byla ve své historii nejvíce postižena totalitou. Přitom je jasné, že v dnešní době ono zastydlé dělení politické scény na pravici a levici dávno neplatí, protože všechny demokratické strany se musí přizpůsobovat ekonomickým možnostem (všechny partaje stejně budou díky hrůzné korupci, rozkrádání veřejných financí a možná i z nezbytných sociálních důvodů dál zvyšovat státní dluh, ať se zaklínají nesmyslným strašením o jeho splácení našimi prapravnuky, jak chtějí).

Aĺe abych se vrátil k izraelsko-palestinskému konfliktu. Jako všechno na světě, není černobílý, naše černobílé vidění jen zakrývá náš mindrák z komunismu. Izrael a Palestinci uzavřeli již řadu dohod a zavázali se k jejich plnění. Jak známo, těmito dohodami byly vymezeny hranice obou teritorií na území bývalého britského mandátuPalestina. Bohužel ten, kdo tyto dohody porušuje rozšiřováním svého území a ilegální výstavbou židovských osad na území palestinské autonomie, stavbou zdi a zabíráním palestinské půdy s využitím své obrovské vojenské a materiální převahy je Izrael.

Chce tak postavit svět před hotovou věc a postupně palestinská území "bantustanizovat", aby se z něj stal židovský stát s druhořadou a pacifikovanou arabskou menšinou (Z tohoto hlediska se ani nelze divit, že Hamás dosud existenci Izraele neuznal.)

Izrael má bezesporu právo na existenci a povinností mezinárodního společenství je toto jeho právo bránit. Zároveň však nesmí upírat stejné právo arabskému palestinskému národu a nesmí se uchylovat k ilegálním akcím jako je přepadení humanitárního konvoje v mezinárodních vodách (pominu-li, že ani nemá právo na námořní blokádu Gazzy, není to jeho území).

Svým jednáním jen přilévá oleje do ohně a za případný nárůst terorismu může do značné míry děkovat jen sám sobě. Mírový postoj v konflktu zastává i značná část izraelské politické scény. Izrael je stále ještě do jisté míry demokratická země (i když nábožensky omezená - uvědomují si to naši proizraelští ateisti?), v níž si řada lidí uvědomuje, že politika vojenské síly a nerespektování dohod a mezinárodního práva se vymstí v první řadě Izraeli samotnému.

Konflikt na Blízkém Východě , pokud se dá vůbec vyřešit, se dá alespoň udržovat umírněností a nikoliv agresivní, arogantní politikou vlády závislé na podpoře extrémních náboženských stran. Nehledě na to že z dlouhodobého hlediska tahá Izrael a celý Západ za kratší konec provazu. Proto je třeba hledat soužití civilizací a ne vyvolávat konflikty mezi nimi.

Jedním z trestuhodných důsledků silácké izraelské politiky je odcizování dříve věrného spojence Západu, Turecka, člena NATO (kdosi trefně poznamenal, zda útok nečlena NATO Izraele na loď členského státu Turecka nevyžaduje aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy).

Je tedy situace mnohem složitější, než jak ji odrážejí naši nekritičtí proizraelští jestřábi (Byl bych očekával, že MZV se alespoň nějak vyjádří, když už i Američané snad poprvé v historii nevetovali rezoluci RB odsuzující Izrael). Věřím, že bychom se někdý mohli sejít a popovídat si nejen o tomto konfliktním tématu.

S pozdravem

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Zdálo se mi, že si úvaha mého známého zaslouží odpověď a tak jsem mu napsal:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrý den, pane doktore,

nikdy jsem nebyl ani protiizraelský ani antisemitský, Židé vždy patřili k mým velmi dobrým přátelům. Oficiální doktrína antisemitského SSSR (byl antisemitský dovnitř - již z tradic samoděržaví - i navenek) mi byla z té duše protivná a spolčování se s Palestinskými teroristy jsem nikdy ani v nejmenším nechápal pozitivně. To jsem filmově vyjádřil až příliš jasně v roce 1968, když jsem jako posluchač FAMU natočil film "Pod hvězdou Davidovou", který byl vybrán na MFF Oberhausen, kde proti jeho uvedení ostře prostestovaly delegace Polská a Sovětská.

Palestinci byli ostatními arabskými státy od konce 40tých let uměle udržováni jako militantní nástroj proti Izraeli. To mělo i stinnou stránku - kamkoli se vrtli, rozvrátili prosperující zem hostitelů. Jordánský král (pokud mne paměť neklame), je musel zahnat tanky z jejich táborů a vyhnat je z Jordánska, chtěl-li přežít.

Z Libanonu, předzdívaného Švýcarsko blízkého východu, udělali Palestinci, jako nástroj různých militantů, rumiště.

Nevím, zda se něco změnilo, ale Hisballáh i Hamás bývaly na listině teroristických organizací. Obyvatelé Gazy si ve volbách 2006 zvolili vládu Hamásu, ergo stali se prostorem, ovládaným teroristy. Nevidím sebemenší rozdíl mezi útokem na WTC a útoky sebevražedných komand, vysílaných palestinskými militanty k vraždění civilistů v Izraeli. Kupodivu příslušníkům Al Kajdy ani Talibánu zatím mezinárodní společenství nepřisoudilo analogicky právo na samostatný stát.

Ale bez žertů: očekával bych, že mezinárodní společenství vytvoří sanitární kordon kolem gazy a ustaví silnou inspekční kontrolu a embargo na zbraně, kterými teroristé Hamásu rozněcují vojenské konflikty s Izraelskou armádou, přičemž se často kryjí za živé cíle svých palestinských bratří (raketomety staví pokud možno za silně obydlená sídliště, či rovnou do školek).

Bohužel, mezinárodní společenství se zmůže pouze na velká pseudomoralizující gesta a apely. Nečinnost v tomto směru nutí k sebezáchrovným opatřením Izrael.

Zastavení podezřelých plavidel, u nichž je důvodné podezření, že chtějí do Gazy převést osoby, vedené na seznamech mezinárodních teroristů a případně i zbraně, či komponenty k jejich výrobě, je legitimním obraným krokem. Když JFK postavil sanitární kordon kolem Kuby (rovněž v mezinárodních vodách) mělo válečné námořnictvo USA rozkaz provést inspekci na všech lodích, které se pokusí kordon narušit a ty lodě, které se nepodrobní prohlídce, potopit. Obviňujeme v době karibské krize USA ze státního terorismu?

JFK měl chytřejšího protihráče - N.Chruščov se o provokací a proražení sanitárního kordonu nepokusil.

Lodě, vypravené především Tureckem, odmítly výzvu ke změně kurzu, přestože jejich plánovači předem věděli, že ke konfrontaci jinak dojde a donutili tak izraelské námořní síly, aby nad plavidly převzali kontrolu. Humanitární pomoc, byla-li opravdu jen humanitární, mohla být doručena po inspekci po souši, jak nabízel nejen Izrael, ale i Egypt.

Záběry, které jsou každému přístupné na internetu, jasně ukazují, že lidé na palubě zahájili útok na izraelské vojáky, ještě dříve, než vůbec stačili spočinout nohama na palubě. Bili je velmi nemilosrdně kovovými trubkami atd. Vojáci se takovému jednání obvykle brání.


Pokud je mi známo, mezinárodní společenství vždy v prvním kroku zavazovalo státy, toto společenství uznávající, aby teroristům přestaly dodávat zbraně. Místo toho investují do vyzbrojování Palestinců všemožné státy, které postupují obdobně jako lord Runsiman v roce 1938, aby si udržely obchodní kontakty a vliv do ropných zemí. Palestince podporuje vydatně EU i Saudové rovněž Iránci.

Máme jen mlčky přihlížet, jak bojůvky povalečů, které rodiče nenaučili nic nepšího, než od mládí nosit kalašnikova a cestu k Bohu hledat v opásání trinitrotoluenem, dynamitem a jinými výbušninami, které odpálí na rušných ulicích, kavárnách, po desetiletí destabilizují celý region? Komu to slouží?

Jako diplomat na blízkém východě jste jistě byl v Jeruzalémě a pokud na tato místa pohlížíte bez předsudků, musí Vám být jasné, že dělení Jeruzaléma není možné. Jeruzalém je Izraelské město, za které Izraelci zaplatili krví tisíců. Požadavek na jeho půlení má stejnou validitu, jakoby Praha byla rozpůlena, Nové město bylo přiřknuté Čechům a Malá Strana a pražský hrad se stal sídelním městem Němců. Půl Ostravy by měli Češi a druhou Půlku Poláci...

Jako diplomat jste se byl jistě podívat na Golanské výšiny a určitě Vám muselo být jasné, že stát, který je po desetiletí svým sousedem ohrožován z planin Golanských výšin, odkud jeho nepřátelé pohodlně decimují statky, Kibucy, úrodu, životy, nemůže dopustit vrácení tohoto území, za jehož dobytí při své obraně zaplatil životy izraelských vojáků.

Snad žádný stát na světě nevznikl tak, že by se narodil i se svými hranicemi. Po celá tisíciletí se překreslovaly mapy podle momentální stuace etnických přelivů a řešení sousedských sporů. Aby vzniklo Československo, muselo o něj přijít Rakousko-Uhersko. Poválečné Polsko existuje v hranicích, které vůbec neodpovídají dřívějšímu stavu. Část Irů touží po desetiletí po autonomii - je však součástí Britské království. Jugoslávie byla násilnými akty rozdrobena na řadu států. Za Přemysla Otakara bylo území Čech mnohonásobně větší než dnes.

Historie prostě občas mapy překresluje. Británie už nemá nad Palestinou mandát. Palestinci se ani po 70 létech nedokázali asimilovat s arabským obyvatelstvem hostících států, ani založit prosperující regiony v místech, kde působí jejich samospráva. Drží si své polovojenské tábory a od dětství se cvičí ve zbrani. Kdo má právo hrát si na "spravedlivé", kteří budou otáčet běh dějin, uvádat věci do původního stavu - který stav bude shledán jako původní? Přijdou Spojené státy o území, které získaly během války s Mexikem?

Když jsem byl v Irzaeli a viděl následky raketových útoků Iráku na Tel Aviv a další města, cítil jsem hluboký stud, že nejsem dost odvážný na to, abych se nechal odvést k izraelské domobraně. V jednom rozhlasovém rozhovoru jsem řekl: "V Jeruzalémě; v pásmu Gaza se pod vlajkou s šesticípou hvězdou bojuje i za Prahu" (parafrázoval jsem tak prorocké heslo španělské občanské války). A myslím si to dodnes.

Izrael se za dobu své existence bránil 50ti násobné arabské přesile od svého vzniku již ve čtyřech válkách. Všechny tyto války byly plánovány a zamýšleny jako genocidní a směřovaly ke zničení státu Izrael. Všechny možné dohody s Palestinci narážejí na jejich neochotu uznat právo Izraelců na samostatný stát. Výroky iránského prezidenta o zničení státu Izrael jsou obecně známé.

Mír v této oblasti nejde vyjednat na úkor Izraele! Podobné pokusy jen opakují snahu N.Chamberlaina vyjít s Hitlerem obětováním Československa. Snahu, za kterou později zaplatila vysokou cenu i Velká Británie.


31.05.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kachna napsal(a):

Jak je vidět, tak dokonce i pan režisér šíří onu obecně oblíbenou polopravdu, že jordánský král vyhnal "Palestince" z Jordánska. Nevyhnal všechny Palestince, vyhnal pouze tvrdé jádro bojovníků OOP a Fatahu, což bylo několik tisíc lidí. Naprostá většina palestinských úprchlíků mohla v Jordánsku zůstat a byli postupně vcelku dobře integrováni do společnosti, včetně udělení občanství. Dnes tvoří palestinští uprchlíci a jejich potomci přibližně 30% - 40" jordánské populace. Kde by se asi tak v Jordánsku vzali, pokud by byli během Černého záři vyhnáni?? Sám Jordánský král (syn toho, kdo prý "vyhnal ze země Palestince") má za ženu Palestinku.
Přečíst si o tom můžete třeba zde:
http://www.globalsecurity.o...
02. 06. 2010 | 04:44

schlimbach napsal(a):

pane režisére, nemohu s vaším názorem souhlasit, souhlasím s názorem vašeho známého, který je napsán před vaším příspěvkem.
Ve vztahu Hamás a Izrael je to jako řešit problém co bylo dříve - slepice nebo vejce? Ale napadnout za tmy a v mezinárodních vodách loď plující pod cizí vlajkou - to nemá omluvu. Pokud ji chtěli prozkoumat - i když i tak by to bylo mimo mezinárodní právo, mohli to učinit v přístavu. Pokud napadli ty lodě v noci, nemohou se divit, že se lidé na lodích bránili - bránili se pirátskému aktu.
02. 06. 2010 | 05:17

Kachna napsal(a):

K tomu vztahu Hamasu a Izraele bych ještě rád připoměl, že Hamas je v podstatě dítě Izraele. Byl to Izrael, kdo ve snaze rozdělit palestinskou společnost a oslabit Arafatův relativně sekulární Fatah povolil vzstup islamistů z egyptského muslimského bratrstva do Gazy a pak je dlouhá léta podporoval (včetně šejka Jasína, který se dokonce mohl léčit v izraelské nemocnici), až z něj nakonec vznikl Hamas. Bývalý americký velvyslanec v Saúdské Arábii dokonce přímo řekl: „Hamás byl nastartován Izraelem – byl to projekt izraelské domácí kontrarozvědky Šin Bet, která se domnívala, že to může oslabit OOP. Je to něco podobného, jako když Američané podporovali Afgánské islamisty proti sekulární levicové afgánské vládě a potom se divili, že z nich vznikly teroristícké skupiny které zaútočily proti svým bývalým "přátelům". Přečtěte si o tom článek od Marka Čejky:
http://blizky-vychod.blogsp...
02. 06. 2010 | 05:42

Kachna napsal(a):

A ještě jeden link o vztahu Hamasu a Izraele:
http://online.wsj.com/artic...
02. 06. 2010 | 05:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Autor:

Zcela souhlasim s vasim znamym - je videt, ze je to vzdelany historik a zkuseny diplomat.

V diskusi pod vasim predchozim clankem jsem polozil otazku:

"kdyby treba Iran nebo Syrie podobnym zpusobem napadla v MEZINARODNICH VODACH nejakou lod vezouci cokoli (treba rakety) do Izraele, bylo by to podle vas OK?"

Je vubec zarazejici, ze v pripade Izraele jako by vubec neplatilo mezinarodni pravo - ignoruje rezoluce RB, vyrabi zbrane hromadneho niceni.
Prave se objevila zprava, ze 3 izraelske ponorky vyzbrojene jadernymi hlavicemi budou patrolovat pobliz iranskeho pobrezi. Dovedete si predstavit, co by se stalo, kdyby hypoteticke podobne vyzbrojene iranske ponorky patrolovaly u izraelskeho pobrezi?

Prominte, ale zda se mi, ze jste nebezpecny fanatik.

Obavam se, ze na cim dal tim nezodpovednejsi chovani Izraele cely svet tezce doplati (ostatne uz doplaci, ale bude asi jeste mnohem hur...).

..
02. 06. 2010 | 06:47

Michal Macek napsal(a):

izrael postupoval spravne - nabidl jim jinou trasu coz odmitli a pak je zadali o zmenu kurzu coz odmitli take...takze izrael udelal jen to co musel
02. 06. 2010 | 06:48

Michal Macek napsal(a):

prof.Horejsi:

klasika - zlej izrael a hodni arabove...to uz tu bylo ne?....je to slozite a byt na miste izraelskeho ministra obrany tak nevim co bych delal...

osobne si myslim ze 3 ponorky s tomahavkama na palube sou adekvatni odpovedi na iranske jaderne ambice....a to uz nezminuju ze iran cvici a podporuje alkajdu,hamas atd....
02. 06. 2010 | 06:51

Michal Macek napsal(a):

taky me docela stve ze izraleskou akci tvrde odsoudi RB OSN ale aby stejne tvrde odsoudili severni koreu za potopeni te lode na to nemaj koule....
02. 06. 2010 | 06:55

Pepa Řepa napsal(a):

Milý pane Hořejší
musím Vám vyseknout poklonu.

Když srovnám názory bývalého předsedy KSČM a názory Vaše, musím konstatovatm že jste udělal pořádný kus práce, hodně jste na sobě zapracoval.

Dnes, po dvaceti letech se podobáte bolševikovi mnohem víc, než bývalý vůdce komunistů.

Je mi líto, ale je to tak.
02. 06. 2010 | 07:03

Pepa Řepa napsal(a):

To Vlk
Milý Vlku, zase Váš idol udeřil hřebíček na hlavičku?

Nebo dostal úder do hlavičky?
V poslední době už druhý.
Inu, to jednoho poznamená na celý život.
02. 06. 2010 | 07:08

Pepa Řepa napsal(a):

To Macek
Korejská loď, říkáte?
Fuj, co to sem taháte.

Dobře jim tak, Čongům jižním. Správně učinili, ti severní.
To jsou přece ti "jejich". Hořejšího, Bédy, Vorosholova,Elfika.... etc.

Pravdu má Ivan Hochmann.
Bolševik zůstane bolševikem.

O to víc klobouk dolu před Svobodou, že se dokázal z bolševických schemat vyhrabat.
02. 06. 2010 | 07:17

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Izraelskou akci odsoudily vlady vetsiny evropskych zemi i komentare prednich svetovych deniku.
Sami bolsevici?

..
02. 06. 2010 | 07:17

Michal Macek napsal(a):

vaclavhorejsi:

tak kdo by chtel slapnopu na kuri oko arabum sedicim na kohoutcich ze?

ono kdyz media vykresli ghandiovsky obraz nebohych bilou vlajkou mavajicich humanitarnich aktivistu zmasakrovanych dabelskou izraeeslkou armadou tak se taky neni co divit ze se kazdej na podporu izraele nehrne - jeste ze jsou vyjimky jako autor tohoto blogu....
02. 06. 2010 | 07:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Dalsi znamy bolsevik - papez:

http://www.independent.co.u...

..
02. 06. 2010 | 07:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Nejhorsi bolsevik a islamista je Ron Paul:

https://www.youtube.com/watc...

..
02. 06. 2010 | 07:33

Tupelo napsal(a):

Pane Svobodo, pokud povazujete za spravne ze jeden stat napadne v mezinarodnich vodach(!) flotilu lodi (nejmene jedna z nich plulal pod vlajkou statu NATO; Turecko a Recko(!!) zrusily spolecne cviceni s Izraelem...), Vase vec, me to pripada absolutne neprijatelne. Proc by mel jeden stat (byt Izrael) mit nejakou vyjimku vrazdit lidi (jina vyjimka je ze na Izrael nebyly dosud uvaleny sankce OSN za vyvoj jadernych zbrani). Jsou jen dve moznosti - zadne vyjimky nebo zadne pravidla. Daval bych prednost tomu, aby se mezinarodni spolecenstvi pravidel drzelo.

Izrael dela v posledni dobe prisernou politiku - zneuzivani pasu cizich zemi, neudrzitelna blokada Gazy, okupovani cizich uzemi. Jejich jednostranne prosazovani vlastnich zajmu jim v delsim horizontu ublizi, zvlast kdyz se meni svetove klima a Spojene Staty ztraci svou pozici jedineho hegemona.

@Michal Macek: s tou severni koreou opatrne, nevim nakolik byly dukazy jihokerejcu prukazne, jestli existuje 100% jistota (nejspis neexistuje nikdy :( ). Objevuji se jiste pochybnosti (Cina) o puvodci utoku na jihokorejskou ponorku, zejmena v souvislosti s ocekavanym uzavrenim americke zakladny na okinawe - japonsky premier na zaklade utoku zrusil sve slovo dane v predvolebni kampani a platnost dohod o teto zakladne v japonsku prodlouzil.
02. 06. 2010 | 07:42

Michal Macek napsal(a):

vaclavhorejsi:

kdyz papez a Ron paul skoci z okna tak skocite taky?
02. 06. 2010 | 07:43

Michal Macek napsal(a):

Tupelo:

nejak sem vas nestihl - prosim vysvetlete mi polopaticky jak souvisi okinava s potopenou jihokorejskou korvetou?

jinak co sem videl fotky ta lod je na dve pulky...dokazu si predstavit jen malo veci ktere dokazi rozpulit valecnou lod - a z nich vsech v tomto pripade pripada v uvahu jen jedna - torpedo.ci bylo to je otazka ale neni mi jasne proc by japonci,americane nebo snad jihokorejci sami potopili tu lod.takze zbyva sev korea nebo cina...
02. 06. 2010 | 07:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Michal Macek:

kdyz Izrael skoci z okna tak skocite taky?

..
02. 06. 2010 | 07:59

Pepa Řepa napsal(a):

Neskočí Macku, to on zase je opatrný. Dobře si spočítá, co je pro něj výhodnější.

Ale rady bude dávat jako stará Blažková.
Kdepak byl, když ti "jeho" potopili korejskou loď?

Inu, o koho se opřít?
Bolševikovi nekvete pšenka ani v Rusku,Cohn.Benditovi to jde pomalu, Fidel je nad hrobem, Chávez daleko, tak přeskočíme do islámského kožichu, abychom těm zatracenejm aneričanům a sionistům dali na p.del.

Holt už to mělo v Gaze-jako každé jaro-začít, ale je málo "cejnu".Tak to dodáme po vodě.

Přece nebudete válčit, když budou čtyřicátky, To dá rozum.
02. 06. 2010 | 08:00

Tupelo napsal(a):

Michal Macek: zkusim popsat lepe na druhy pokus - upozornuji ze je to jen jedna z moznosti, rozhodne ji nevidavam za pravdu, pouze na namet k zamysleni.

Pred volbami loni v Japonsky se vitezna strana zavazala ze zrusi nejvetsi americkou zakladnu v zemi - na Okinawe. Tento svuj slib nedavno japonsky premier zrusil - a nejspis mu to u obyvatel projde, protoze ti jsou stale pod vlivem udalosti v mori, kdy byla potopena jihokorejska ponorka. Jako vinik byla oznacena severni korea, takze se tento slib lepe rusi, s odkazem na agresivitu tohoto statu. Je samozrejme mozne ze utok SK provedla, ale neni to nejspis jedina moznost (otazka take je co by tim sledovala).
02. 06. 2010 | 08:07

Aleš napsal(a):

vyvážený blog "onoho známého". Pan Svoboda jen vyměnil jeden extremismus za druhý.
"Záběry, které jsou každému přístupné na internetu, jasně ukazují, že lidé na palubě zahájili útok na izraelské vojáky, ještě dříve, než vůbec stačili spočinout nohama na palubě. Bili je velmi nemilosrdně kovovými trubkami atd. Vojáci se takovému jednání obvykle brání. "
Co takhle poznámka o útoku na cizí plavidlo v mezinárodních vodách v době, kdy nehrozí žádné kritické nebezpečí vojenského konfliktu.
Pane Svobodu, akci odsoudila převážná část vlád vyspělých států, jen jsem nezachytil stanovisko české? Existuje?
02. 06. 2010 | 08:07

Rumcajs napsal(a):

Prof.Hořejší:

Vaše servilnost vůči arabským agresorům je neuvěřitelná. Palistinci jasně deklarovali, že osvobozením Palestiny či její samostatností nic nekončí. Konečným cílem je zničení Izraele.

Za takového stavu opustit Golanské výšiny je sebevražda.Je fascinující, že za nezodpovědné chování považujete chování Izraele,ale výkřiky a vyhrožování ze strany islámských fanatiků kteří se netají svými genocidními sklony ve vztahu jak k Izraeli tak k západní demokracii a kteří pomalu a jistě vyrábí atomovou bombu,tak to Vás nechává chladným.
02. 06. 2010 | 08:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Michal Macek:

Jeste neco:
Toho papeze a konzervativniho republikana R.P. jsem samozrejme uvadel jen jako priklady, ze kriticky nazor na izraelskou politiku neni nijak neobvykly (rekl bych, ze je v dnesnim svete spise vetsinovy). Proto mi pripada trapne a smesne, kdyz jej nekdo oznacuje za "bolsevicky".
Podobne ruzni ubozaci oznacuji za "bolsevicke" napr. darwinismus nebo atheismus.
To, ze kriticky vztah Vatikanu k izraelske politice nevadi nekterym jinak ortodoxne se tvaricim katolikum, me trochu prekvapuje...

..
02. 06. 2010 | 08:08

franťýk napsal(a):

Právo bránit se neznamená právo zaútočit v mezinárodních vodách. Pokud by zasáhli ve svých teritoriálních vodách, jde o jiný případ. Tady se jedná o porušení mezinárodních úmluv.
rCpt:marched back
02. 06. 2010 | 08:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

Pokud vim, oficialni postoj arabskych statu jiz cca 8 let je, ze chteji Izrael a Palestinsky stat v hranicich z roku 1967, nikoli zniceni Izraele.
Dokonce ani Iran nechce nejakou anihilaci Izraele, ale spolecny zidovsko-arabsky stat (coz je nerealne). Ostatne kdyz Reagan mluvil o likvidaci "Rise zla", tak take nemel na mysli srovnani SSSR se zemi, ale jeho zmenu v neco lepsiho (coz se stalo).

Fanatici existuji na obou stranach - my tady ale mluvime o akci STATU Izrael, ktery napadl v mezinarodnich vodach civilni lode.

Budte si jist, ze by me stejne pobourilo prepadeni jakekoli lode (treba izraelske) v mezinarodnich vodach kymkoli.

Vadi mi, kdyz pravidla pro jeden stat evidentne jakoby neplati (viz Tupelo vyse).

..
02. 06. 2010 | 08:17

franťýk napsal(a):

Právo bránit se neznamená právo zaútočit v mezinárodních vodách. Pokud by zasáhli ve svých teritoriálních vodách, jde o jiný případ. Tady se jedná o porušení mezinárodních úmluv.
02. 06. 2010 | 08:20

Pepa Řepa napsal(a):

Další bolševický a antiamerický mudrc. Tentokrát japonský.

V Japonsku, milý Tupelo, jsou dnes rádi, že na Okinawě vůbec nějaká základna je.Kupodivu.
Začíná jim totiž jít o krk, stejné jako jižním Čongům.
Sílí volání po omezení možnost zbrojit.
Divíte se Japkům? Já ne.

Vy asi ano, holt tam nemjí silnou postkomunistickou stranu.
Třeba se tam teď Paroubek vydá na misii.

A víte, že jsem rád, že jste opět jako blecha přeskočil na Okinawu. Tím jste jen dokázal linku Vašeho myšlení.

Zavilý,postbolševický a neomarxistický antiamerikanismus.
Co jiného témata spojuje?

Doporučte -jako Mara- pár knih, jak hubili Indiány nebo mučili černochy.
02. 06. 2010 | 08:22

Michal Macek napsal(a):

vaclavhorejsi:

ja takz neskocim z okna kdyz skoci izrael ale tady je to myslim jasne:

1/odmitnuta alternativni doprava materialu do gazy

2/neuposlechnuti varovani a prikazu zmenit kurz
co mel podle vas izrael delat?kdyby je pustil ukaze slabost a to nesmi.je v situaci kdy si to nemuze dovolit.stat izrael je obklopen neprateli ze vsech stran i zevnitr.oni proste nemohli nic neudelat.
ja kdyz sem se doslech poprve v radiu o tom utoku tak sem si myslel ze je normalne ostrelovali a torpedovali.pak se videl v tv ze obsadili lode vysadkari.kdyz autor blogu tvrdi ze existuje videozaznam ktery dokazuje ze aktiviste utocili na slanujici commandos nenam duvod mu neverit i kdyz sem ho nevidel.neverim ze by elitni jednotky ktere takove ukoly dostavaji byly natolik spatne vycvicene ze by zahajili palbu jako prvni a dopustili se tak valecneho zlocinu ktery nejde "ututlat" atk by poskodili povest izraele.to by si nemohli dovolit uz jen proto ze jejich velitele by za to sli do vezeni a oni sami taky.kdybyste byl ten kdo o tom rozhoduje tak dat rozkaz k takovemu utoku je kontraproduktivni - izrael by z toho nemel zadny prospech - naopak
02. 06. 2010 | 08:26

Pepa Řepa napsal(a):

Dokonce ani Iran nechce nejakou anihilaci Izraele, ale spolecny zidovsko-arabsky stat
-----------
Ach, to je zase perla.
02. 06. 2010 | 08:27

Tupelo napsal(a):

Pepa Repa: obvykle na Vas nereaguji, Vase nalepky ktere s oblibou rozdavate mi jsou ukradene, to ze mluvite za japonce, co citi a co chteji, je smesne.
Proto jen jednu poznamku, o potopeni lodi zacal jako prvni psat Michal Macek (muzete mu zacit psat o linii jeho mysleni :)), ja ho upozornil ze to neni uplne jednoznacne a na jeho vyslovenou zadost o vysvetleni vztahu potopeni lodi a Okinawe jsem mu odpovedel. Tot vse, mejte se...
02. 06. 2010 | 08:29

Béda napsal(a):

Celý konflikt mi v mnohém (až na dílčí odlišnosti) připomíná Kosovo.

Světovému Źidovstvu rozhodnutím mandátního správce VB bylo shůry dáno území, na kterém převažovalo jiné obyvatelstvo (na začátku 20. století byl podíl Židů na území Palestiny minimální (viz Wiki).
Nutno říct, že ani vztahy majority k židovské menšině nebyly v té době vyhrocené a konfliktní. Problém nastal až s přílivem a zvyšováním koncentrace židovského obyvatelstva a byl eskalován poté, co vlivem šíření nacismu začalo židovstvo z Evropy houfně panicky prchat. To byl horký kaštan i pro britského mandátního správce, který stanovil jakési migrační kvóty, kterých plnění nebyl s to dodržet. Frustrovaní a nešťastní Židé, o které neměl nikdo ve světě zájem se v té době upínali k možnosti utéct do Palestiny jako ke své poslední záchraně. A byli pro to ochotni udělat takřka cokoliv. I dobýt území násilím za cenu nerespektování místního práva.

Původní, řekněme idyla soužití na začátku 20. století vzala umělou koncentrací nešťastného etnika s odlišnými převažujícími kulturními zvyklostmi a světonázorem v odlišném prostředí zasvé.

Za základní příčiny vzniku násilí v Palestině považuji 2 faktory: 1) rozhodnutí VB o vzniku umělého státu Židů na území Palestiny.
2) násilný vývoj a pogromy proti židovskému etniku v Evropě, které toto etnikum donutily v pudu sebezáchovy k emigraci za každou cenu.

Do r. 1948 se z původně zanedbatelného podílu Židů v Palestině v důsledku obou spomínaných příčin stal podíl většinový. Židé v Palestině se sestěhováním z Evropy a území SSSR stali majoritou. Podobně jako Albánci, kteří se vlivem přistěhovalectví a populační exploze stali majoritou v srbské provincii Kosovo.

Další složitý vývoj přelétnu jen heslovitě. Nežidovské obyvatelstvo Palestiny (pominu li zanedbatelnou křesťanskou menšinu) muslimského věrovyznání se s touto situací nikdy nesmířilo. Se vznikem židovského státu vyznávajícího zcela odlišné hodnoty se nikdy nesmířilo ani široké okolí muslimských (ať šítských nebo sunnitských států). Ostatně daly to jednomyslně najevo při hlasování OSN o vzniku Izraele i svýma válkama proti němu. Jediné, co se v běhu času změnilo je to, že se nemuslimským určujícím velmocím politikou biče a medu, diplomacií a selektivním přístupem kombinovaným se vstřícností a obchodní spoluprací povedlo nahlodat muslimskou jednotu a dosáhnout toho, že se některé sousední muslimské státy začaly chovat k existenci Izraele zdrženlivěji.

V čem je podobnost s Kosovem. Ke vzniku Izraele došlo následkem zahuštění nového etnika na úkor původních obyvatel, kteří se tím stali na svém původním domovském území menšinou. Nový stav byl legalizován rozhodnutím mocností i přes odpor původní majority. Mezinárodní mocnosti neváhají všestranně pomáhat novému státu k udržení dosaženého statu quo, nový stát preferují. Původní obyvatelstvo, které se stalo v nově vzniklém státě menšinou je decimováno.

V čem je krom výše uvedeného problém. Určující (nejvlivnější)mocnosti v jedné části světa bojují s tzv. muslimským terorismem (to se týká i Palestinců tím že podporují Izrael/"Srbsko", kteří se na okupovaných územích vedeni svým Hamásem - "UCK" po vzniku Izraele stali bojovníky o národní emancipaci) a v jiné -dokonce v Evropě) mu pomáhají (UCK - která je obdobou Hamásu, který pomáhal stvořit Izrael - zcela překvapivě zmizela ze seznamu teroristických organizací) dokonce i za cenu použití násilí ke vzniku samostatného státu.
02. 06. 2010 | 08:31

Béda napsal(a):

část 2:

Vznik Izraele se v tomto úhlu pohledu jeví býti předobrazem vzniku tzv. Kosovského muslimského státu. A posléze se palestiňané uvnitř nového Izraelského státu stávají Kosovany v Srbsku, kterých emancipační snahy velmoci nepodporují stejně razantně jako u Kosova a Izraele.

Zdá se, že zásada měřit všem stejným metrem je zcela nahlodána a místo stejného přístupu je měřeno v různých situacích různými metry podle momentální mocenské strategie a zájmů světových hegemonů.

Teď zpátky k článku:
Když přiznáme státu Izrael právo na vznik samostatného státu na původně cizím území, pak samozřejmě na základě jednotného principu musíme automaticky přiznat právo na vznik samostatného státu i každé původní minoritě, která se na určitém území z jakýchkoliv důvodů stala mezičasem majoritou a projeví svůj státotvorný emancipační zájem. Tedy i Palestincům na okupovaných územích (navzdory židovskému osidlování a ukrajování území) a měli bychom tento jejich zájem pomoci prosadit i za cenu použití násilí, tak jako jsme ho pomohli prosadit muslimským ("hamásovským" tedy UCK-ovským) Albáncům. Palestinci mají stejný nárok na svůj samostatný stát jako měli Kosované i Židé. Dokonce o tom rozhodla rezoluce OSN. Právo Židů na samostatný stát bychom podle tohoto principu měli chránit zcela samozřejmě všemi prostředky taky, ovšem pod podmínkou dodržování mezinárodních smluv, t.j. i smlouvy o mezinárodních vodách. Stejný přístup by měl být ze strany západních mocností (tedy pokud nemá jejich politika vypadat poněkud nekonzistetntně) aplikován i v případě emancipačních snah Osetů, Abcházů, Basků, Kurdů... Namísto podpory původních států na základě Izraelského a Kosovského precedentu by tedy západní koalice, věrna principům měla všude kde o to majorita na určitém území projeví emancipační státotvorný
zájem měly vší svojí autoritou - včetně autority síly tento zájem pomoct prosadit a toho kdo tato pravidla porušuje bez rozdílu!!! - pohnat před mezinárodní soud. V tomto ohledu by neměl existovat nikdo privilegovaný - nadřazený.

Až sem nás tedy dovedl precedent vzniku Izraele a Kosova z rozhodnutí vyšší mocenské vůle.

Téměř jediné s čím u tendenčního článku autora souhlasím (odváděním ke Karibské krizi a velice kontroverzním pozadím pádu WTC ani nemá cenu se zabývat) je, že mezinárodní společenství by mělo utvořit kolem Gazy sanitární kordon, inspekční kontrolu a embargo na zbraně. Tím se zajistí i příliv pomoci a postupné vybudování normálního státu s normálními mezistátními vztahy. Je to ovšem běh na hodně dlouhou trať. VB a západní státy by si taky měly připustit vinu a odpovědnost za prvotní chybu, která se zde stala a Evropa zato, co postihlo Židy v průběhu 2.SV.

Zde bych akorát dodal, že v případě porušování práv ostatních a mezinárodních pravidel by mělo mezinárodní společenství jednat s Izraelem jako s jakýmkoliv jiným narušitelem a uplatnit veškerou svoji autoritu včetně embarga, přerušení diplomatických vztahů až po krajní možnost použití síly, aby zjedanalo nápravu (tak jako v případě Kosova) a pohnání pachatele k mezinárodnímu soudu.

PS: Pokud jde o konflikt v mezinárodních vodách. Dle mého může být taky všechno jinak. Kdo ví, kdo co v tomto případě testoval. Třeba testoval právě stát Izrael, co všechno mu u mezinárodního společenství ještě projde.
02. 06. 2010 | 08:31

Michal Macek napsal(a):

Tupelo

a jam vam za odpoved dekuji.o te lodi sem napsal proto ze na izrael si RB OSN hubu otevre ale na Sev.Koreu s treti nejvetsi armadou na svete ne.to radeji budou priposrane zvat dalsi a dalsi vysetrovaci komise az se to zahraje do autu....
02. 06. 2010 | 08:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Povazujete take za bolsevicke, kdyz nekdo kritizuje uznani samostatnosti Kosova? (komuniste jsou proti...)

..
02. 06. 2010 | 08:38

martys napsal(a):

mám pocit, že pan bývalý režisér se zbláznil.....
obhajovat očividný akt mezinárodního pirátství?!!!!
pokud se mi v noci snáší na loď kdosi zakuklený co asi budu dělat?!!!!!! v době kdy se to piráty jenom hemží. obsadit loď v mezinárodních vodách je trestný čin. Kromě toho by mě zajímalo co bylo an atěch lodích. Byly tam zbraně?! měli izraaelci důkazy? a jestli to nebyly to důkazy vylhané jako v případě G.W. bushe v případě Iráku?
02. 06. 2010 | 08:39

Pepa Řepa napsal(a):

To Macek
Gaza je ghetto. Určitě.Otázkou je proč.
Kdo zná historii, ví že vždy šlo o -poměrně přesně-definované území s vlastní historii. Ani Egypt o ně neměl a nemá záem.To území žilo vlastním životem ještě před tím, než Izrael vznikl.Dokonce životem odlišným od ostatního arabského území.

Tam nemůžete uspět s omílaným klišé o zabírání arabské půdy. Dneska tam nenajdete ani židovské farmáře, ani vojáky.
Stáhli se,postavila se zeď.
Létají Kássamy.

Chcete samostatné území? Gaza jím je. Vládnou si sami. Zvolili Chamás.
Z čeho budou žít?

Část populace jezdila a dosud jezdí na práci do Izraele. Jsou zrádci arabské věci. Jdou peníze z EU a Iránu. S tím vystačíte?
Na co? Na válku a na přežití.

Populace je přemnožená. Každý patnáct dětí. Malý Icik dostane v pěti knížku, malý Ahmed samopal.
To je stěžejní problém.
Pěstovat rajčata a pomeranče se nechce, střílet nevyžaduje námahu.

Co s tím? Nevím.Neví to nikdo. Možná moudrý pan Hořejší.
Co se změní ustanovením vlastního státu?
02. 06. 2010 | 08:48

-bessy napsal(a):

Mne spíš nějak děsí,kdo se kdy už může nazvat "mírovým aktivistou".Pak je to takové, že už z názvu předpokládáme, že je hodnej..Je to tak?
02. 06. 2010 | 08:50

Tupelo napsal(a):

MIchal Macek: neni zac, o potopeni lodi uz radeji skoncim :), jen posledni poznamku - mozna ze si v tomto pripade nei OSN jista, proto vysetrovani (Cina (nebo Rusko) prislibila zverejneni nejakych dalsich informaci) - na rozdil od akce Izraele, kde je puvodce akce (zabiti 10 lidi, navic v mezinarodnich vodach) znam.
K OSN - myslim ze tato organizaci by mela byt reformovana, jede se podle not minuleho stoleti, ma malou reputaci, neni prilis efektivni v rozhodnutich (a treba vynucovani sankci) - pro nekoho zarodek New World Order, ja si ale myslim ze by mela existovat jasna autorita v mezinarodnich vztazich. Toz uz je ale opet mimo tema clanku...
02. 06. 2010 | 08:53

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

měl by jste si změnit nick takový pro židovský Fritz Hippler :)
02. 06. 2010 | 08:53

lederer napsal(a):

Naprostý souhlas s autorem . Pro povykujícího akademika doporučuji dlouhodobý pobyt v arabské zemi , pak by možná leccos pochopil, pokud by rovnou nekonvertoval.....
02. 06. 2010 | 08:56

obušek napsal(a):

Psychiatr Honzák by jistě u prof. Hořejšího diagnostikoval počátek paranoii. Používá pro to termín "mašíbl -magor, šílenec či blázen". Je příkladem toho, že otisk z mládí (víra v Boha) a otisk středního věku (víra v socializmus) není později (dvacet let života v demokracii) možné vyléčit. On by si prosím úžasně přál, aby byl brán jako moudrý, vzdělaný občan. Jak on se podobá té politické mrtvolce -Paroubkovi! Určitě také tak skončí!
02. 06. 2010 | 08:59

*** napsal(a):

pepa řepa
vidíte to naprosto reálně, neboť právo bránit rozšiřování terorismu je nadřazeno jakékoliv humanitě. Mnozí si to bohužel vykládají přesně obráceně a od toho pak plynou zbytečné každodenní problémy.
***
prof.Hořejší
akademicky sděleno - pokládám Váš názor v této věci za mylný. Ba co více, bohužel přímo nesprávný. Děkuji za pozornost.
***
02. 06. 2010 | 09:04

Tydýt napsal(a):

Díky za Vaše příspěvky do diskuse k věci, pane Svobodo.

Aby vám všem, kdo se dojímáte nad osudem "aktivistů" a radíte Izraeli, jak se (ne)má bránit, nevystydlo kafíčko.
02. 06. 2010 | 09:06

Suchec napsal(a):

Norman Page je profesor práva v důchodu a bývalý poslanec německého parlamentu. Byl na palubě té lodi, kdy izraelští vojáci usmrtili nejméně 9 aktivistů. Je mu 72 let a v úterý večer ve 22 hodin GMT poskytl po dlouhé cestě domů rozhlasové stanici BBC Radio Four rozhovor. Svědčil o tom, co se stalo na té lodi v pondělí v brzkých ranních hodinách:

Norman Page: Najednou, ráno, asi o půl páté, jsem uslyšel obrovské výbuchy a exploze. Šel jsem k svým přátelům a ti řekli Jsou tady Izraelci. obklíčili naši loď. O několik minut později došlo k střelbě na horní palubě.

Reportérka: Takže vy jste slyšel střelbu na horní palubě. Izraelci tvrdí, že lidé na palubě té lodi stříleli první. Je to podle vás, co se stalo?

Norman Page: Ne. Ne. To je naprosto nesprávné. Na palubě té lodi nebyla žádná munice, žádné výbušniny, žádné zbraně. Byly tam jen nějaké dřevěné tyče, jimiž se bránili. Izraelská armáda přišla první, odpalovala granáty, tříštivé granáty a granáty se slzným plynem. A pak stříleli. Důsledek byl, že přes padesát lidí bylo velmi vážně zraněno. Jsem přesvědčen, že počet všech mrtvých dosud není znám.

Reportérka: Izrael tvrdí, že má vojáky, kteří mají těžké rány nožem, mačetami, že někteří vojáci byli brutálně zbiti do hlavy. Byl jste svědkem takového násilí?

Norman Page: Ne. Protože jsem tou dobou nebyl na palubě. Plánovali jsme, že se budeme bránit jen občanskými prostředky, bez násilí. "Nepoužívejte násilí." To bylo heslo na naší palubě a na naší lodi. Nebyli jsme to my, kdo jsme zaútočili na Izraelce, byl to útok ze strany Izraelců. Byl to útok v mezinárodních vodách! Bylo to naprosto proti Chartě OSN.

Reportérka: Zdůraznil jste, že na vaší palubě dodržovali všichni lidé kolem vás postoj nenásilí. Mohli však se účastnit násilí lidé na jiných palubách?

Norman Page: Pravděpodobně. Nevím. První a druhá paluba, tam nebylo žádné násilí, protože tam nebyli žádní izraelští vojáci. My jsme je viděli okny a oni na nás mířili zbraněmi. Nikdo se nesměl pohnout. Na nejvyšších palubách, tam možná byli někteří lidé, které útok rozhněval a bránili se. Ale podle mezinárodního práva oni mají právo se bránit.

Reportérka: Takže i když podle vás byli někteří lidé na horních palubách možná rozhněváni, vy víte stoprocentně, že oni s násilím nezačali?

Norman Page: Ano. A my máme dokumentaci. Natáčel jsem to na video, bohužel nám zkonfiskovali všechny kamery, veškerou elektroniku, takže nemáme žádné důkazy. Ale viděl jsem ty granáty sám. Byli to oni, kteří začali, ti, co přišli na palubu.

Reportérka: Když jste se vydali na tuto cestu přivézt pomoc do Gazy, mysleli jste si skutečně, že se dostanete do cíle bez problémů?

Norman Page: Ne. Upřímně řečeno, ne. Protože víme, že izraelská vláda nás odmítla do Gazy vpustit. Ale takovýto útok, takovouto brutalitu a takovéto otevřené a hrubé porušení mezinárodního práva, to jsme nečekali.

Reportérka: Udělal byste to znovu? Vydal byste se znovu na takovouto plavbu?

Norman Page: Ne. Musíme se změnit a pokračovat svůj boj za svobodnou Gazu politickým způsobem a doufáme, že konečně vlády, zejména v Německu, v EU a v USA změní svou politiku spolupráce s izraelským režimem a donutí Izrael, aby ukončil bojkot a blokádu Gazy.

P.Ř. já vím, všichni si vymýšlí jen proto, aby pošpinili ubohý stát Izrael.
02. 06. 2010 | 09:08

Pocestny napsal(a):

Svoboda - výborné!
Vendelíne, vy jste prostě mediální bolševickej preparát!

Pepane, no, se ti ta koalice "proti vyblitým roubíkům" nějak potento.... jo, když jeden lehává s bolšánem na Edově loži, nesmí se divit.

Ano, židé udělali zásadní chybku - měli je nechat vplout do teritoriálních vod a všechny tiše torpédovat.

Když jsem se dočetl o těch "bojovnících za lidská práva" s tureckym pasem, až jsem hlavou mlátil smíchy o stůl.

Pokud totiž hledáme mezi ručníkáři protonácka, tak kromě Vendových kamarádů ze strany Bass je jím definitivně Turecko, stát, který vtělil doktrínu nacistického Německa do své Ataturecké ústavy.

Český Vendovitý bolševik je duševně bílý negr, mudžahedín s předkožkou, musulman s rudým běhounem. Není divu, že se staví do duševní blízkosti pasáků koz a AK soroksjem

Možná to blbě podáváme, ono by českému mamlasu zřejmě pomohlo otaxovat Palestince titulem "cigán Blízkého Východu", to aby místní troubové lépe pochopili "social stance" palestinských soudruhů.

On každý kmen negra, který sestavil polibdíro, je Vendelínovi bližší než ten židák s kibucem, jediným kolchozem, který funguje.

Židovská "totalita" dovedla od války Israel k jadernému arzenálu, u nás kolchozníci došli na buben. Žid holt nemá půlmilion "spřátelených okupantů" na špinavou práci tak nemůže jako Venouš sepisovat rezoluce.

Jo, Vendelíne, sepište tu jmenný seznam Mnichovské delegace 2010.
Jména hloupých na všech sloupích.

Napadá mne jediné řešení, příští lodní invazi míru do Gazy by mělo anihilovat letectvo NATO stylem - "neznámé plavidlo v ochranné zoně", ověřit, kontaktovat, při neuposlechnutéí rozkazu k otočení 2x Hellfire do strojovny.
Roger."

Doufat v "arabské" řešení je naivní, protože ať se palestinský cigán ubytoval v Sýrii, Jordánsku či Libanonu, pokud se jich nezbavili, skončili jako cigáni také.

Bylo by moc fajn, kdyby si bolševici a levounští potratové západu našli jiné pískoviště na svůj příští mejdan.

Ono jedno je jisté, Israel si nemůže dovolit ten luxus pěstovat si za zády pátou kolonu jako my zde. Proto má cintání Vašíkovo na háku.

Vašík má teď napilno... musí od svého traktátu s teorií o užším češství - socanství odbíhat na barikády světové revoluce.

Kdepak, Svoboda je přeci blázen, on málem z Komouše udělal stranu lidí, tak jako Šidla musel pryč, tak to mají Vendelíni s Paroubkem , Havlem Jiřím a Filipem takové správné, o nich, autentické.

Jojo, Pepane, vrstevníci k pohledání.....-)
Stačí se začíst...-)

Český nacionálbolševik bude nenávidět všechny okolní kultury, které jsou autentické a neprázdné jako ta jeho, ale bude každému negru z pralesa dobrým soudruhem, poněvádž ho v životě neviděl a neuvidí. Nejlepší je, když "jde o princip" a nemusíme se vůbec zabývat partikulární realitou negrova jsoucna.
02. 06. 2010 | 09:15

Michal Macek napsal(a):

suchec>

BL - jasny ja to taky cetl - ale z toho rozhovoru je jasne ze tento pan (72lety)nebyl v dobe utoku na palube!tam sou rozpory v te vypovedi - zvlast tenhle odstavec stoji zato :

Pravděpodobně. Nevím. První a druhá paluba, tam nebylo žádné násilí, protože tam nebyli žádní izraelští vojáci. My jsme je viděli okny a oni na nás mířili zbraněmi. Nikdo se nesměl pohnout. Na nejvyšších palubách, tam možná byli někteří lidé, které útok rozhněval a bránili se. Ale podle mezinárodního práva oni mají právo se bránit.

navic kdyz ste clenem toho konvoje tak je jasny ze nebudete kopat za izrael...pak je tu clanek na idnes - necham kazdeho posudit samotneho:

http://zpravy.idnes.cz/nada...
02. 06. 2010 | 09:15

zdesta napsal(a):

Pan Svoboda najednou čurá do studánky ze které pil.Snad proto,že cejch šéfa komunistů,není dnes vstupenkou pro nějaké výrazné společenské uplatnění.Dokonce se nám vehementě zastává USA.(¨krize na Kubě) Celý problém konfliktů palestinců a židů začal již při vzniku Israele jako státu.Jádrem sporu byl Jeruzalem a nemá to cenu všechno rozebírat. Dnes je celkem prokazatelné,že izraelci nejednali vždy křišťálově čistě a že nemájí máslo na hlavě.Tady jde o porušování mezinárodního práva (akce připomíná somálské piráty)jako precedens.Pan Svoboda se tady ohání argumentem,že civilisté napadli chudáky vojáky (jedna z nejlíp vycvičenách armád)klackama a nožema.(snad z kuchyně)Loď neobyčejných "hrdinů,"kteří pohrdají pudem sebezáchovy.Normální civilista se obyčejně brání až při fyzickém kontaktu. Pan Svoboda se zde ohání záznamy z video kamer.Pročpak tedy zabavili izraelci videozáznamy členů posádky humanitárního konvoje, nám pan Svoboda zapomněl osvětlit.(zřejmě k vůli objektivním posouzení)Že existují i jinší civilizovanější způsoby kontroly odpovídající mezinárodnímu právu také.Moje sympatie jsou celkově na straně Izraele,ale to neznamená,že budu souhlasit s aktem připomínájící pirátství.Ideologická prostituce zmíněného šéfa KSČM je obdivuhodná.Pokud jde o osobní výhody, tak vlastnosti chameleona jsou k nezaplacení.Nakonec proč ne,takových je.Osobně mi tento druh lidí nevyhovuje,dělá se mi z nich nevolno.
02. 06. 2010 | 09:22

kovar napsal(a):

Vše je daleko jednodušší než se zdá. Nejlepší je protivníka vyprovokovat, a pak mu nasadit psí hlavu. Stejně to udělal Reagan, když v 80. letech poslal korejské letadlo nad základny ruských raket na pobřeží Tichého oceánu. A jak pak všichni ti demokraté šíleli nad všemi těmi ubohými obětmi, když jej Rusové sestřelili. Akce aktivistů proti Izraeli je úplně to samé. Nevěřím žádnému očitému svědkovi, ale tomu, co jsem viděl v TV:
02. 06. 2010 | 09:23

Pepa Řepa napsal(a):

Problém je jiný.
Ne ustanovení arabského státu.
Ten-v mnoha směrech- existuje už nyní.

Problém je, co bude den po té.

Nemůžete jedním dechem volat po samostatnosti a zároveň vyžadovat, aby Vás kdokoliv vyživoval.
Už před lety kdosi spočítal, že Evropa nacpala do Palestiny víc, než činil Marshallův plán pro zdevastovanou Evropu. Kde to je?

Proč by Židi bránili v dodávkách humanitární pomoci, kdyby tam nebyl, či nebyl očekáván vojenský materiál?

V arabském světě je peněz jako nikde jinde.
Ale to oni nechtějí, konvenuje jim Palestinec vychovávaný k boji, mouřenín, který nažene Žida do moře.

A zase otázka.
Co bude den poté? Kam Židi půjdou? K Vám domů, k Hořejšímu, do Osvětimi?
Stačí prohrát jednu, jedinou válku.

To Hořejší
Očekávám ještě otázku, co říkám mučení černochů.
Buďte stylový.
Jako Angela Davies.
02. 06. 2010 | 09:23

Béda napsal(a):

MM,

když pomineme, fakt, že Izrael zaútočil na mezinárodní humanitární konvoj V MEZINÁRODNÍCH vodách, položil bych vám velice jednoduchou otázku:

Proč Izraelci informačně odstínili konvoj, ukradli všechny videonahrávky a unesli loď na své území? Proč nenechali průchod kopmunikaci a nenechali lidem možnost předložit autentické videonahrávky jako důkaz tvrzení očitých svědků případnému mezinárodnímu trestnímu tribunálu?
02. 06. 2010 | 09:24

*** napsal(a):

"Lidé které útok rozhněval" - to je fantastické.

To skutečně stojí za další rozvinutí akademické diskuse. Jen škoda, že místní "takyteroristé" nebyli též na oné palubě rozhněváni. Určitě by jim to slušelo.
***
rcptch - White House
02. 06. 2010 | 09:24

mr napsal(a):

¨Libi se mi vaše zarputilost ... p Svobodo, nicmeně tam mate jedno souvětí syntakticky blbě ....Máme jen mlčky přihlížet, jak bojůvky povalečů, které rodiče nenaučili nic nepšího, než od mládí nosit kalašnikova a cestu k Bohu hledat v opásání trinitrotoluenem, dynamitem a jinými výbušninami, které odpálí na rušných ulicích, kavárnách?

máme jen mlčky přihlížet je dobře .... jak bojůvky povalečů .... a pak už jenom rozvíjíte bojůvky ..... a nedozvěděli jsme se co následuje .... máme jen přihlížet jak bojůvky povalečů co ???????

takže správně by to bylo asi takhle .... máme jen mlčky přihlízet, jak bojůvky povalečů, které rodiče nenaučili nic lepšího než od mládí nosit kalašnikova a cestu k bohu hledat v opásání tnt a vybušninami, odpálí další kavárnu .... ???

takhle je to syntakticky ( a smysluplně ) správně .... ne tak jak jste to napsal vy ....

(ja vim ze je to slovickareni ale bacha na smysl ....)

situace neni cernobila ... izrael je vyspelejsi .... ale dost zabira uzemi a protipravne buduje nove a nove osady ( sidliste ) i ta¨m kde nesmi .....

uvidime ... s pozdravem ....
02. 06. 2010 | 09:26

Michal Macek napsal(a):

beda:

ahoj :) co s vama?jak tak koukam vy uz mate zas jasno :)

to byla vojenska operace - takze takovehle ionfornaci embargo je bezne.k zadnemu trubunalo zatim nedoslo takze se nechme prekvapit jak to bude s dukazy.

izraelci zadnou lod neunesli - za 1 to je vice lodi - ne jdna a zadruhe je akorat donutili doplout do izraelskeho pristavu...ze vsechny aktivisty zabasli,vyslechli a deportovali je sice tvrde ale naprosto bezne....
02. 06. 2010 | 09:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

Izrael MUSÍ každou válku vyhrát.
Jinak by dál nebylo Izraele.

Dělá pro to vše. Každý prostředek dobrý.

Tady nejde o porušení rovnováhy via Karibská krize.

Tady jde o holé přežití státu. Ne židů. Státu.

S těmi manipulacemi via katastrální mapa Starého Zákona :
Komunistická demagogie, jak vidět , zapustila hluboké kořeny. Na jedné straně historicko-materialistický názor na utváření hranic České koruny a na straně druhé stejnou optikou provedená racionalizace administrativně-byrokratického opatření. Vzniklý gulášek opepřit jednostranností při posuzování válečných zločinů a jsme náhle doma.
Místo srpu s kladivem však na stěně visí Davidova hvězda a na stole stojí sedmiramenný svícen.

Přeji Arabům i Izraelcům moudré vůdce, kteří se dovedou vypořádat s extremismem na obou stranách a dohodnou se na konečném narovnání vzájemných vztahů formou "odbřemenění" následků křivd v minulosti napáchaných.
02. 06. 2010 | 09:33

Pocestny napsal(a):

Vendelíne,
otázečku:
1. Cos dělal, když Slobo vtrhl do Slavonie a podřezal krky několika tisíc "charvátům", mezi nimi několika desítkám Čechů, tam žijících?
2.Cos dělal, když Srbáci rozhodli, že z klasického Balkánce s vlažným muslimským náboženstvím udělají mudžahedína tím, že mu připomenou samopalem jeho původ?
3. Cos dělal, když děla srpskich bolševiků ničila Sarajevo?

NIC.

Tak nepindej o Kosovu.
Je mi k zblití z malého Venouše z Krče MBU, sKrčence laboratorního, kterej tu na základě školometských pravítek soudí něco, co zná leda z novin.

Kde se ve vás bere ta bolševická drzost mít pocit, že s partijou Na ožku po pátém dáme dokupy i novou koalici v Urugvaji?

Ne Kosáci po nikom neházeli granátem ani nikoho nevyhazovali do luftu. Palestinci mají jedinou olympijskou medajli v hodu granátem..-) Byli třetí, po Brežněvovi a Kaddáffím..-)
Kosáci jsou středověkej kmen, toť výsledek podobné "socialistické péče" jakou u nás dostali cikáni.
Já chápu, že většina místních dementů si ráda hraje s myšlenkou malého albánského hološoustu, jiní si rádi hrají s mašinkami, ale všechny spojuje ta dobrá myšlenka - zbavme se všech, kdo nám připomínají, jaká jsme prasata.
Venoušek tomuhle odkazu velkého Edy zřejmě zasvětil život.
Nejen on...

Ano, je smutné, kolik postižených tu máme mezi sebou.
Jistou naději dává fakt, že jich není více než 35 aktivních %.
Lobotomický a autistický nevolící balast se nepočítá....-)
02. 06. 2010 | 09:33

kovar napsal(a):

Bédo, ty naivko, opravdu jsi mě pobavil: prý mezinárodní humanitární konvoj! Proti zločincům se musí zasahovat všude, i v mezinárodních vodách!
02. 06. 2010 | 09:34

n.o.s napsal(a):

Izrael je židovský lebensraum, založený formou "drang nach osten",

judaismus jediná identita těchto tzv. židů kteří nejen že nemají se starověkými židy nic společného nejsou v drtivé většině ani semité je nacistická ideologie Izrael vznikl na ideologii národního socialismu

panu Svobodovi se nedivím zcela jistě jej musí fascinovat marxistické počátky Izraele speciálně jeho "dobytí práce" ve skutečnosti byli ti takzvaní teroristé původně obyčejní zemědělci které do situace ve které se dneska nalézají dostala naprosto perverzní politika sionistů a jejich chráněnců británie
02. 06. 2010 | 09:36

Pepa Řepa napsal(a):

To zdesta
slíbil jsem Vám ten obrázek.
Mám ho před sebou, ale neumím ho sem dát a neznám internetovou adresu, neuložil jsem si ji.
Obíhá to po internetu.
--------
Venkovský hřbitov, kovový plot, vlevo márnice. Za plotem řada hrobů s křížky.
A na plotě?

Billboard KDU-ČSL s nápisem:
Je to hezké,
když se sejde celá rodina.
----------
To nemá chybu.
02. 06. 2010 | 09:36

Béda napsal(a):

MM,

Ano, pro mně je ozbrojený zásah v mezinárodních vodách, jedno jak to nazvete, proti neozbrojenému konvoji lodí(omlouvám se, za to vypadnuvší písmenko ě u slova loď - správně mělo být lodě) aktem mezinárodního trestného činu, (pro někoho třeba aktem mezinárodního pirátství).
- unesení konvoje lodí z mezinárodního teritoria na své státní území je pro mně druhým trestným činem proti mezinárodnímu právu
- zabavení důkazního materiálu, osobního majetku jsou podle mého mínění, nevím jak podle vás, dalšími trestnými činy.
- zabití a zmrzačení, resp. zranění bránících se proti přepadení v mezinárodních vodách jsou podle mně další trestné činy
- omezování osobní svobody lidí, mezi nimi byli i takoví, kteří se vůbec nebránili, je další trestný čin atd., atd..

Tož uvidíme, jestli se tentokrát hora pohne.
02. 06. 2010 | 09:40

Béda napsal(a):

kovar,

už našli ty zbraně, kováři? Anebo je teprv teď nakládají v Ašdotu na lodě?
02. 06. 2010 | 09:43

Michal Macek napsal(a):

beda:

:)) korvetni kapitan zlodej?

nene,ja rekl korvetni kapitan z lode!

duchacku!to J tam bylo!

bylo...ale je takhle malinky :)))

bedo ted vam polozim otazku ve stylu "cobz kdyby" - prosim pokuste se na ni odpovedet:

cim byste argumentoval kdyby byla operace provedena ve vysostnych izraelskych vodach?
02. 06. 2010 | 09:45

Rejpal napsal(a):

Béda: vidím to obdobně jako Vy. Možná je to tím, že jsme četli stejné zdroje :-)
Každopádně situace kolem Izraele je prostě vydírání mocností černým svědomím, které oprávněně všichni musíme mít z historie, kdy byli židé pronásledováni a vyvražďováni a svět se tvářil, že nic nevidí. Máme ale právo se nyní chovat stejně, jenom opačně?
Vidím stejné a jediné východisko - žádné zbraně. Ani na izraelské, ani na palestické straně. Prostě žádné. Území povinně odzbrojené za dohledu mezinárodního kordonu s pravomocí okamžitě silou zlikvidovat každého, kdo se pokusí zbraně na území dostat. Padni, komu padni. Potom lze jednat o území.
Pan Svoboda má v jednom pravdu: mapy se překreslují. Ta evropská byla nejpodstatněji překreslena po Světové válce a pak po Druhé světové válce. V obou zemřely desítky milionů lidí, stovky milionů byly zraněny, zmrzačeny, ožebračeny a vyhnány válečným konfliktem. Je pro pana Svobodu tato cena za "překreslení map" přijatelná a odpovídající?
A o tom to asi všechno bude.
Píše, jak tisíce židů padly při obsazování cizího území. To padly i miliony nacistů. Znamená to, že se Německo nemělo vzdát území Polska? Že Německé hranice mají končit kdesi u Petrohradu? Asi ne, že...
Mapy se překreslují, ale mezinárodní společenství tu je proto, aby dohlíželo na respektování základního principu: svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A svoboda Izraele končí tam, kde začíná svoboda Palestinců. To samozřejmě platí i opačně. Britové v tomto konfliktu pokakali, na co sáhli. Nejodpovědnější za nastalou situaci je Británie.
Proto by to měla být v první řadě Británie, která bude iniciovat ustavení zóny beze zbraní a diplomatické řešení situace. Strkání hlavy do písku nic nevyřeší.
Neřešme, zda byla dříve slepice či vejce. Obě strany mají své nároky a je potřeba situaci vyřešit tak, aby v první řadě přestli umírat lidé. Nebo o lidi jde až v poslední řadě? Možná... to už tu vlastně také bylo...
02. 06. 2010 | 09:46

stejskal napsal(a):

Pane Pocestný,

budete-li nadále k označení kohokoliv používat výrazy jako "dement, prase" apod., budu Vaše texty - ač nerad - mazat.

Vaše očekávaná replika na tomto mém upozornění nic nemění.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
02. 06. 2010 | 09:48

Burbank napsal(a):

Je mi líto Izraele, že má v této diskuzi tak ubohé příznivce. Takhle to ten tolik nespravedlivě pronásledovaný stát nemůže vyhrát. Ale oni při něm budou stát proti tomu rudému moři, proti těm antisemitským bojůvkám, co mají tolik drzosti, že se dovolávají mezinárodního práva, proti Heydrichům současnosti, co by nejraději nahnali židovský národ do koncentráků pod patronátem zločinecké OSN. Jsou to rytíři smutné postavy, kteří si drásají obnažený hrudník pro nás všechny, pro lidskost, rasu, pro naše děti, aby nemusely žít v rudém pekle sociální spravedlnosti.

A za to jim patří náš dík. I když jsou to takový telata.
02. 06. 2010 | 09:48

n.o.s napsal(a):

na území které získali měli pracovat a jakmile to bylo možné také pracovali pouze židé jak kolonisté tvrdili

„Mezinárodní bratrství dělníků
se vztahuje pouze na dělníky, kteří již mají zajištěnou práci ve svém
zaměstnání. Netýká se potenciálního proletariátu, který musí bojovat, aby
našel zaměstnání a nemůže se vyhnout konfliktům s dělníky, kteří si musí
zachovat svá pracovní místa pro sebe."

z této ideologie vyrostli kibucy a tato mentalita vedla rovněž k vyhnání všech arabských dělníků kteří byli označováni za židy "bolavou lepru"

tragická a hluboká ironie
tkví ve faktu, že hebrejská práce, obhajovaná jako prostředek tlumení
konfliktu, ve skutečnosti vedla k úplné roztržce mezi oběma národy, kterou učinila nevyhnutelnou.

židé se moc snažili aby naplnili svou nacistickou povahu, jak hlásal např.: Saul Černichovsky,

„Musíme přiložit ruce k naléhavé
práci, která je posvátná, a zároveň svírat meč. Pozvedněte prapory Siónu,
bojovníci Judovi."

,Krví a ohněm Judea padla, krví a ohněm Judea povstane' Jicchak Ben Cvi
02. 06. 2010 | 09:50

Michal Macek napsal(a):

rejpal:

izrael bez armady by prestal existovat velice rychle...
02. 06. 2010 | 09:56

Pepa Řepa napsal(a):

Pamatuju podobnou slavnou akci komunistického Československa.

Do zóny s embargem na dovoz zbraní byl vypravena česká loď.Možná dudlíků Hají (s těma byl taky průser).

Na molu jeřáb-jakoby náhodou-zavadil vykládanou bednou o stožár.

A ejhe-začaly padat samopaly.
Ostuda jako řemen.

Bédo, co myslíte, jak je Chamás vybaven?
Prakem, jako David? Hází šutry přes zeď jako Špotáková?

Že by měl kulomety, mimomety, panzerfausty?
No né, bystrý Bédo.
Jak se tam dostaly?

Že by zázrak?
Inu, když Alláh dopustí i kalašnikov spustí.
02. 06. 2010 | 09:57

n.o.s napsal(a):

Herzl zakladatel sionismu

Tvrdil, že židovského přistěhovalectví není třeba se „vůbec obávat", jelikož „Židé za sebou nemají žádnou bojechtivou mocnost a ani nemají sami válkychtivou povahu. Jsou naprosto mírumilovným elementem a jsou velice spokojeni, jsou-li ponecháni v klidu." A pokud jde o Araby v Palestině, „koho by mohlo napadnout poslat je pryč? Bude to jejich blaho, jejich individuální bohatství, které rozmnožíme tím, že přineseme své vlastní. Ne, Arabové získají v Židech „výborné bratry" a turecký sultán „věrné a hodné poddané". Palestina, jež bude mít užitek z židovské inteligence, podnika-
vosti a finančního ostrovtipu, bude prosperovat pro dobro všech.

Když však přijímal Basilejský
program, Herzl věděl, že „brutální síla" reality změní idylu Staronové země
v nesmysl a vyvolá povstání, před nímž al-Chalídí varoval. Věděl - ve
skutečnosti to napsal —, že přistěhovalectví do již zalidněné země obrátí
brzy domorodce proti nově příchozím a zrodí tentýž antisemitizmus,
proti němuž si dal za cíl bojovat. „Pronikání musí skončit špatně. Trvá až
do onoho nevyhnutelného okamžiku, kdy se domorodé obyvatelstvo
začne cítit ohroženo a donutí vládu, aby zastavila další příliv Židů.

Násilí bylo tudíž zahrnuto v sionizmu od samého počátku. Prorok sio-
nizmu předvídal, že donucení a fyzická síla jsou nevyhnutelné. Nebyly
nešťastnou nezbytností, nečekaně vnucenou jeho stoupencům. Herzl svě-
řil svým deníkům, uveřejněným až dvacet šest let po jeho smrti, k níž
došlo roku 1904, své přesvědčení, které pečlivě vynechával ze svých veřej-
ných projevů: že podstatnou složkou jeho strategie byla vojenská síla a že
ideálně by sionisté měli zemi, kterou si vybrali, dobýt zbraněmi.
02. 06. 2010 | 09:59

Béda napsal(a):

MM,

až se to stane, tak vám odpovím.
PS: Vidím, že na právní problematiku nastíněnou výše asi nebudeme mít stejné pohledy.

Rejpal,

myslím, že jste vystihnul přesně, co jsem chtěl svými příspěvky říct. Až snad na to žádné zbraně. To byste nad těžce zkoušenými Izraelci možná podepsal ortel smrti, se kterým by tio nikdy nemohli a taky nesouhlasili. Proti takovému požadavku by asi bojovali do roztrhání těla.

Já naopak jsem názoru, že když už se prvoptní chyba stala, je nutno si ji připustit, přestat ovšem privilegovat a nadřazovat Izrael v mezinárodních vztazích. obchodu a pod., začít s ním jednat podle univerzálních jednotných pravidel (podle kterých jednáme s ostatními), chránit jeho práva stejně jako každého jiného všemi prostředky. To by měl být úkol staré anebo nové OSN a hlavně NATO, která sama sebe pasovala na globálního dohližitele nad světovou bezpečností.

PS: v rámci těch jednotných pravidel by měl být Izrael donucen k jadernému odzbrojení. Vím, že je to obtížně proveditelné a vím taky, že Izrael vzhledem ke svému osudu je velice podezíravý, jestli někdo bude schopen a ochoten garantovat jeho práva tak jako on sám. Tento úkol musí převzít NATO (ovšem ne jednostranně jako v bývalé Jugoslávii). Nárazník musí být schopen efektivně silou zasáhnout a nikoliv pouze z bezpečné vzdálenosti přihlížet a monitorovat situaci, případně jednostranně retušovat skutečnost.
02. 06. 2010 | 09:59

Charlie napsal(a):

pane Svobodo

opět smekám -

jen mě udivuje vzdělanost a rozhled některých našich "vzdělanců".
Když nemohou pochopit, že Židé už několik století bojují o holé přežití.
(jakpak asi vypadá ta jejich námi placená věda(?)
02. 06. 2010 | 10:00

Tupelo napsal(a):

Z Malty vyrazila smer Gaza dalsi humanitarni lod (pojmenovana Rachel Corrie), tentokrat irska. Na palube cestuje se severoirsky nositel nobelovy ceny, byvaly sevoroirsky diplomat OSN a dalsi irove. Irsky premier Izrael vyzval at ji necha dokoncit svoji cestu: http://www.haaretz.com/news...
02. 06. 2010 | 10:00

n.o.s napsal(a):

Usiloval o to, aby vštípil Neži-
dům strach ze Židů, jejich vlivu a zejména jejich revoluční mentality.
Líčil své spoluvěřící jako deset milionů tajných agentů. Pokusil se kon-
frontovat evropské státníky s dilematem: sionizmus, nebo židy podnícená
revoluce. Všichni, kdo si nepřáli, aby „Židé všechno rozrušili", by měli
podporovat sionizmus. Nová evropská válka, tvrdil, by neuškodila sio-
nizmu, ale pouze ho popohnala kupředu.

Pokud jde o palestinské domorodce, noví osadníci by měli „pozvolna"
vyvlastnit jejich majetek a „pokusit se povzbudit obyvatelstvo na mizině,
aby odešlo za hranice tím, že by jim našli zaměstnání v průchozích
zemích, zatímco by jim znemožnili jakékoli zaměstnání v naší vlastní
zemi.

Roku 1901 přijel Herzl do Konstantinopole, aby se zde neúspěšně
pokusil o získání privilegia ke zřízení Židovsko-osmanské kolonizační
společnosti v Palestině. Článek třetí návrhu tohoto dokumentu by zaru-
čil Židům právo deportovat domorodé obyvatelstvo.

Když však navrhl takový cíl - židovský stát v Palestině -
a takové prostředky, navrhoval veliký podvod, a vystavil celé své hnutí
logickému obvinění, že v každé pravdivé historické perspektivě byli sio-
nisté původními agresory na Blízkém východě, skutečnými pionýry násilí
a že násilí Arabů, jakkoli krutým a fanatickým by se mohlo nakonec stát,
bylo jen nevyhnutelnou reakcí na to jejich.
02. 06. 2010 | 10:01

n.o.s napsal(a):

Místo židovského státu zavedl basilej-
ský program výraz „domovina zabezpečená veřejným právem". Tento
výraz byl úmyslně neurčitý.

Počínaje Basilejí se stalo záměrnou politikou popírat, že by vůbec kdy
existoval jakýkoli úmysl zřídit židovský stát. Například o čtrnáct let
později zahájil předseda sionistického hnutí jeho desátý kongres proje-
vem, v němž uraženě prohlašoval, že „pouze ti, kdo trpí naprostou nezna-
lostí nebo jsou poháněni zlobou, by nás mohli obviňovat z přání zřídit nezávislé židovské království".

A přece 3. září 1898, po tomto prvním
kongresu, svěřil Herzl svému deníku:

Mám-li shrnout Basilejský kongres do jediné věty - kterou se musím střežit
vyslovit veřejně -, byla by následující: v Basileji jsem založil židovský stát...
02. 06. 2010 | 10:04

Rejpal napsal(a):

Béda: sice chápu, že Izrael beze zbraní znamená zcela jiný Izrael, než ten dnešní, ale právě to bych viděl jako pozitivum.
Neumím si totiž nějak představit řešení situace "tato zbraň ještě ano a tato už ne". A řekněme si na rovinu - vinni nejsou jen Izraelci a palestinci jim tam budou házet, co jim přijde pod ruku.
A že je Izrael podezřívavý? Žádný siv, v rámci hesla "podle sebe soudím tebe". Ostatně, nikdy jsem nechápal, proč nás, podnikatele, odboráři neustále podezřívají z potřeby jakkoli pracující "obírat". Až po zveřejnění, že odboráři lístky do divadel místo rozdělení mezi pracující sami prodali na Aukru jsem pochopil, proč vždycky největší bojovníci za pravdu sami nejvíc lžou...
Ale to jen tak OT.
02. 06. 2010 | 10:08

Sauerfelde napsal(a):

Pan režisér je dialektik, navěky komunista každým coulem. Antisemitský Sovětský svaz ... Jestlipak někdy proletářům všech zemí dojde, jaká nesmírná síla se skrývá za čely předvojů dělnické třídy, uražených a ponížených všehomíra? Pan režisér ví, že komunismus už je odvolán, hlavní stan sbalen, stalinisté učinili pokání (Kohout), trockisti založili neokon internacionálu (Kagan), Maovi pobratimové založili Chinameriku ... To je ten komunismus, soudruzi.
02. 06. 2010 | 10:10

*** napsal(a):

Mimochodem i jiná tisková místa mediteránskou anabázi popisují...
http://neviditelnypes.lidov...
02. 06. 2010 | 10:11

Pepa Řepa napsal(a):

To Béda
K těm dudlíkům.
To jednou jeden bystrý Béda (asi pan bratr) z Pragoexportu vypravil do Arábie zásilku dudlíků.
Protože tam nikdy nebyl opatřil je stylovým nápisem "Hají".

Uniklo mu, že to Arab čte jako "Hadži". Jak bývá u nich zvykem, Arab se urazil a viděl v tom urážku islámu.Diplomatická roztržka.

Co se změnilo?
Arab zůstal stejný, jen vyrostli noví Bédové.
02. 06. 2010 | 10:12

Béda napsal(a):

Rejpal,

Právo, spravedlnost. zločin a trest. Stále dokolečka o tom samém. Jak dosáhnout toho, aby spravedlnost měla obě oči stejně široce otevřeny, aby je nad jedním nepřivírala a druhému přísně neměřila?

Věčné dilema.

PS: Jestli to má mít nějakou perspektivu, musí zasáhnout třetí subjekt zvenčí. Ti dva jsou již do nenávisti ponořeni příliš hluboko. Začít by se mělo hned. Protentokrát tvrdým postihem Izraele a přinucením stát se se vším všudy řádným neprivilegovaným členem mezinárodního společenství. Buďto tuto roli přijme, anebo dát od něj ruce pryč - izolovat se od něj. Všechny meze byly jeho posledním zásahem překročeny!

Pakliže přizná vinu a vydá zločince, zasrdnout za společný stůl a přesně vykolíkovat hřiště včetně role mezinárodního arbitra a jeho výkonné složky v nárazníkovém pásmu.

Pakliže na toto obě strany přistoupí, měřít přísně a spravedlivě oběma a násilí řešit tvrdým nekompromisním postihem viníka. Právním počínaje a vojenským konče. Pakliže některý na obecně dohodnutá pravidla nepřistoupí, distancovat se od něj embargovat a přestat jakkoliv podporovat.

Nic jiného mně nenapadá.
PS:(Bohužel nevím jak k tomu samému donutit světového četníka č. 1 - USA.)
02. 06. 2010 | 10:19

n.o.s napsal(a):

Béda

Izrael má právo na existenci na těch cca 7% zakoupených územích Palestiny, všude jinde jsou to okupanti...
02. 06. 2010 | 10:22

n.o.s napsal(a):

Arabská strana připravila na schůzku se sionistickými představiteli, která se měla konat v Brummaně v Libanonu,
program jednání, který mimo jiné pravil: „Sionisté by měli vysvětlit,
pokud to bude možné, předložením dokumentárních svědectví, cíle
a metody o sionizmu a o kolonizaci Palestiny, které jsou s nimi spojeny."

Sionisté tento program přijali neradi. Jejich cíle byly totiž ve skutečnosti
neomezené. Ve svědě základní sionistické doktríny ani jiné být nemohly.
Sionisté si příliš dobře uvědomovali, že existuje jen skutečně minimální
prostor ke kompromisu právě v těchto bodech - přistěhovalectví a nákup
půdy v nichž si Arabové přáli být ujištěni. Proto otáleli. A ve skuteč-
nosti nemuseli nikdy kápnout božskou.
02. 06. 2010 | 10:24

n.o.s napsal(a):

Žabotinského, cíle - podle slov jeho životopisce - byl
„realistický a striktní": „utvoření židovské většiny v Palestině musí být
dosaženo proti přáni nynější arabské většiny v zemi. Proces dosažení vět-
šiny bude muset bránit ,železná zed" židovských ozbrojených sil."

Jeho
Židovská legie byla vytvořena s přiznaným cílem okupovat Palestinu po
jejím dobytí Brity a v myslích svých zakladatelů měla sloužit jako vojenská páteř budoucího židovského státu. Dobový historik zaznamenal aroganci legionářů a otravující účinek, které pohled na ně měl na určité sionistické vůdce, z nichž jeden pak přišel s fantastickým nápadem
přestěhovat palestinské Araby zpět do oblastí, odkud jejich předkové
údajně do Palestiny před staletími přišli.
02. 06. 2010 | 10:28

Pepa Řepa napsal(a):

Inu, bystrý Bédo, takových zázraků nejdete.
Ve Skalním dómu otisk kopyta klisny Burak na které si rasůl odskočil do nebe.
Že nevytáhl paty z arabského poloostrova, že o al-Quds není zmínka ani v Quránu?

Taková drobnost. Hned tu máme nárok na město, třetí nejposvátnější.

A bédové z hořejší ulice jedou jako Pendolino.
Tak jeďte já už musím pryč.
02. 06. 2010 | 10:30

Pepa Řepa napsal(a):

Béda napsal(a):

Nic jiného mně nenapadá.
--------------------
Klid Bédo, napadne, máte věrnou družku
Wikinu.
:-)
02. 06. 2010 | 10:33

n.o.s napsal(a):

Tento dokument (Sykes Picotova dohoda), uveřejněný k velkým britským rozpakům nově vzniklou bolševickou vládou, porušoval
sliby, které byly dány dříve Arabům. Odměnou za arabský příspěvekk válečnému úsilí spojenců se britská vláda totiž zavázala „uznat a podporovat" nezávislost Arabů na Arabském poloostrově, v Palestině, Zajor-
dánsku, Sýrii a Iráku.
02. 06. 2010 | 10:33

Taoiseach napsal(a):

Jiří Svoboda

Opravdu zoufalý blábol, zcela pod kritiku.

"Obyvatelé Gazy si ve volbách 2006 zvolili vládu Hamásu, ergo stali se prostorem, ovládaným teroristy."
Skvělá ukázka Vašeho účelového "myšlení" - obyvatelé se stali prostorem, subjekt se stal objektem - kam se hrabe marxistická dialektika.

"N.Chruščov se o provokací a proražení sanitárního kordonu nepokusil. Lodě, vypravené především Tureckem, odmítly výzvu ke změně kurzu..."
Uvažující člověk by postřehl rozdíl mezi pohlavárem supervelmoci a skupinami nevládních aktivistů. Lodě nebyly vypraveny Tureckem, nýbrž z Turecka, což je poněkud rozdíl.

Ostatně Turecko bylo až donedávna věrným spojencem Izraele. Ale zprávy o zločinech proti civilistům se v dnešní době hůř utajují a Tuercko se odklání od amerického přístupu k evropskému. Barack Obama ostatně taky.
02. 06. 2010 | 10:42

n.o.s napsal(a):

Balfourova deklarace
Na první pohled se zdálo, že to je čistě britská iniciativa, vzešlá zcela
z dobré vůle a moudrých úmyslů vlády Jeho Veličenstva. Sionisté mají
určitě důvody vzpomínat Balfoura jako jednoho z největších dobrodinců
židovského národa. Byla to však těžko láska k Židům, která inspirovala
takto nezvyklou dobročinnost. V posledních letech devatenáctého století
Británii zaplavili židovští uprchlíci z východní Evropy. V londýnských
ulicích proti nim docházelo k nepokojům a demonstracím. Byl přijat zákon o přistěhovalcích, který omezoval židovské přistěhovalectví. Nikdo
jiný než právě Balfour, tehdejší ministerský předseda, neobhajoval tuto
legislativu jazykem, který sionisté odsoudili jako „otevřený antisemitiz-
mus, zaměřený proti celému židovskému národu":

Je snadné představit si takovou situaci, ve které nebude ku prospěchu civilizace
naší země, aby zde existovala obrovská skupina lidí, kteří, přestože jsou vlaste-
nečtí, schopní a podnikaví, ať už se jakkoli zapojují do státního života, přesto
však svým vlastním jednáním zůstávají národem o sobě, a nejen že vyznávají
náboženství odlišné od převažující většiny svých spoluobčanů, ale žení a vdá-
vají se pouze mezi sebou.
02. 06. 2010 | 10:43

n.o.s napsal(a):

sionisté, kteří koncipovali deklaraci, v ní spatřovali chartu budoucího židovského státu, a že, když se tvářili, že se starají o práva „nežidovských komunit v Palestině", kladli ve skutečnosti právní základnu k tomu, aby je prostřednictvím obratného použití termínů „občanský", „náboženský" a „politický"

o tato práva připravili.
02. 06. 2010 | 10:45

n.o.s napsal(a):

Důvěřuji Bohu, že židovský stát vznikne. Přijde však nikoli prostřednictvím
politických deklarací, ale potu a krve židovského národa. .. .[Balfourova dekla-
race] je zlatým klíčem, který otevírá brány Palestiny a poskytuje vám možnost
věnovat zemi všechno vaše úsilí... Byli jsme požádáni, abychom formulovali
svá přání. Řekli jsme, že si přejeme vytvořit v Palestině takové podmínky, politické, ekonomické a administrativní, abychom, jak se bude země rozvíjet, do
ní mohli nechat proudit přistěhovalce, a nakonec zřídit v Palestině takovou
společnost, že Palestina bude tak židovská, jako je Anglie anglická, nebo
Amerika americká. ... Doufám, že židovské hranice Palestiny budou tak
veliké, jako je židovská energie pro získání Palestiny. Chaim Weizmann
02. 06. 2010 | 10:48

n.o.s napsal(a):

Pokud šlo o mechanizmus celé záležitosti, o modus operandi, byl Weiz-
mann průkopníkem dvou základních koncepcí, které se od té doby staly
natrvalo základem sionistické politiky. První byla koncepce prázdného
rámce. Jak následně vysvětlil ve svém vlastním životopise, „byla Balfou-
rova deklarace pouhým rámcem, který bychom měli naplnit svým vlastním
úsilím. Bude znamenat přesně to, o co se postaráme, aby znamenala - ani
víc, ani méně. Na tom, o co se postaráme, aby znamenala, pomalou,
nákladnou a namáhavou prací, bude záviset zda a kdy si zasloužíme nebo
dosáhneme státnosti."
Druhá byla koncepce etap. V projevu k Anglické sionistické unii několik měsíců před vydáním Deklarace, odložil diskrét-
nost, aby ji vysvětlil.

Balfour napsal:
Máme v úmyslu se v případě Sýrie dotazovat v zásadě na přání obyvatelů? Nic takového v úmyslu nemáme... Rozpor mezi textem Smlouvy a politikou Spo-
jenců je dokonce ještě nápadnější v případě „nezávislého národa" Palestiny,
než v případě „nezávislého národa" Sýrie. V Palestině totiž dokonce ani nenavrhujeme zkoumat otázku formy konzultace přání dnešních obyvatel země.
... Čtyři velmoci jsou zavázány vůči sionizmu. A sionizmus, ať již má pravdu
či ne, ať již je dobrý či špatný, je zakořeněn ve věkovitých tradicích, v současných potřebách, v nadějích do budoucna, mnohem hlubšího významu než
přání a předsudky 700 000 Arabů, kteří nyní obývají tuto starobylou zemi.
02. 06. 2010 | 10:54

salpetr napsal(a):

Jsem rád pane profesore, že aspoň někdo z českých intelektuálů má odvahu říct veřejně pravdu. Díky.
02. 06. 2010 | 11:03

zdesta napsal(a):

Pepa Řepa. Nelamte si s tím obrázkem hlavu.Dostačující je i psaná informace. Já takové blbunutí na kvadrát miluju. Zdravím.
02. 06. 2010 | 11:05

Michal Macek napsal(a):

02. 06. 2010 | 11:08

voroshilov napsal(a):

Michal Macek:
V pripade potopene jihokorejske lode opravdu zadne dukazy predstavene nebyli-pokud nejaky dukaz mate predstavte nam ho!
Vysetrovaci komise se skladala z jizanu,americanu,francouzu a svedu-cinane,severane nebo rusove vubec pozvani nebyli.
Jedna se o jasnou provokaci ze stranu USA-rozpouvat valku na Korejskem poloostrovu,oslabit Cinu ktera bude v konfliktu zaangazovana,obvalit azijske fondove trhy,posilit americkou vojenskou pritomnost v regionu a mozna i pouzit jaderne zbrane proti"agresoru"KLDR...
Proste provokace a la Tonkynsky pruliv jako zaminka pro Vietnam!
02. 06. 2010 | 11:12

n.o.s napsal(a):

A trocha židovské mentality

Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi, nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna Deuteronomium 7:2

Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Deuteronomium 14:21

Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro ani za pokrm ani za cokoli, co se půjčuje na úrok. Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit. Deuteronomium 23:20-21

Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu, svému Bohu. Deuteronomium 20:10-18

Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato nařízení a právní ustanovení. Budeš je bedlivě dodržovat celým svým srdcem a celou svou duší. Deuteronomium 26:16
02. 06. 2010 | 11:13

vilček napsal(a):

Nejvíce mi vadí na článku polopravdy.
Jerusalém neměl být (podle ustavovacího aktu státu Israel) hlavním městem ani Israele ani Palestiny, ale měl zůstat pod mezinárodní správou jako svaté město tří náboženství!
(S Palestinci to je jako s Iry:
nechtějí být jen Araby nebo se stát Libanonci,Jordánci, Egypťany, ale chtějí zůstat Palestinci). Nabídky "kordonu sanitaire OSN" byly opakovaně!! odmítány Israelci i Palestinci!
Je nepochybné, že jedním z brzdících momentů mírového řešení je výstavba israelských osad na palestinském území ze strany jedné i stálé teroristické akce Palestinců na straně druhé. Váš postoj k problému ale rozhodně není nestranný!
PS.: Ale zabití tureckých! občanů
v mezinárodních ! vodách není jen
hloupost ale politická! chyba!
02. 06. 2010 | 11:15

Pocestny napsal(a):

Beda tu prokazuje socanskou zdatnost ve formulaci mezinárodních žalob.....

V tom jsou čížkové asi i zdatnější, než palestinská juniorka v hodu kusem betonu.

Obecně je škoda, že hod šutrákem není OH disciplínou, jako elementární disciplína Mistrovství Sahelu v čmoudství je to hra rozšířená a specificky kulturně archetypální stejně jako veslování, hod ostěpem nebo marathonský běh..-)

Mexičané by mohli přispět vyvržením mláděte na čas - na sto, pět set a atd vyřezaných srdcí..
Škoda, že nám vymřeli na whiskey šampioni v zahrabávání bělochů do mraveniště.....
02. 06. 2010 | 11:17

Béda napsal(a):

PŘ,

inu, bystrý Pepo. Vašich vtipných replik si nesmírně vážím.

Ovšem jaksi z nich neplyne žádný, byť jenom pokus o nástin nějakého řešení.

Co byste tedy jako navrhoval. Opět nade vším zavřít oči, případně jedno oko nechat zanhouřeno úplně?

Pohovořte, jak byste ten problém (v Gaze, potažmo v mezinárodních vodách) řešil vy. Ať se taky můžu pobavit. Nebuďte skoupý na věcné slůvko!
02. 06. 2010 | 11:22

Béda napsal(a):

Pocestny,

svou žádost Pepovi, rozšiřuji i o vás, o veliký květomluvče a mistře osobních invektiv.
02. 06. 2010 | 11:23

n.o.s napsal(a):

Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Deuteronomium 13:13-17

Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Deuteronomium 13:7-11

Do Hospodinova shromáždění nevstoupí míšenec; ani jeho desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění. Deuteronomium 23:3
02. 06. 2010 | 11:24

Michal Macek napsal(a):

voroshilov:

co ja vim tak komise byla nezavisla a mezinarodni.dukazy jednoznacne ukazuji na tropedo severokorejske vyroby (kus torpeda byl vyloven pomoci specialnich siti po dlouhem procesavani dna0.dukazy byly predlozeny cinske strane ktera je uznala.ted vse vysetruje nezavisly tym z ruska.

pri potopeni zemrelo 46 jihokorejskych namorniku....
02. 06. 2010 | 11:34

Pocestny napsal(a):

Vilček
kdo v tom svatym městě bude vyvážet svaté popelnice?
Kdo vybírat svaté daně a tvořit svaté zákony, kdo ohlídá svatého Palestince, aby uprostřed svatého města neodpálil svatej autobus ještě dříve, než ho ukamenujou místní orthodoxní židé?
Kdo ochrání svatýho beduína, když svatýmu kibuccimu hrábne a vypraví se do mešity s mašinkvérem?

Duch Svatej?
Nebo stát.
Stát je Israel, ne ten mohamedánskej chlív.
Stát nebo chlív?
Israel nebo Palestina?

Tureckej aktivista?
Volil jsem TOP, její šéf má v erbu (takovej piktogram u příjmení - pro "moderní republikány") turka, co mu havran klove voko.

Já myslím, že k tomu není,co dodávat, je dost pravděpodobné, že když si tenhle obrázek vysloužil od kaizera za jedno takové setkání "se skupinou nekolika desítek tisíc tureckých aktivistů u Váce, nějaký z mých předků mašíroval tehdá ještě v jiném pluku.

Od Vídně po Sofii si o tureckém aktivismu myslí lidé něco úplně jiného.
Je zajímavé, že tam, "na svých bývalých svazových územích" si to Turek (narozdíl od Rusa) nedovolí....
on dobře ví, jak by na Balkáně dopadl.

Takže Turek v Evropě, to je pro mně mobilizační zpráva...-)

Je naprosto patetické, když pozoruji ty soustrastné telegramy tureckým soudruhům.
No, brzo, až Turek zase pošle další divizi do Kurdistánu, bude čas na blahopřejný, i když souhům v horách bude opět poněkud "tepleji"
Ještě bych dodal,
jak tak čtu příspěvky NOS, mám pocit, že čtu současně obžalobu Masaryka...-))
Hleděno vašima očima, žid si založil Israel stejně jako TGM RČS a máte pravdu.

To se prostě moderním státům stává. Zvláště když jsou postaveny na identitě vzniklé tím, že se parta nadšenců hrabe v archivech a jako intelektuální hříčku si uloží nasbírat na resuscitaci jazyka v klinické smrti.
Pak se dotvoří protéza dějin na těch střepech minulosti, které byly hodny pozornosti v okolních zdrojích, nakonec se vybudují dějiny národa, Jirásek a Nejedlý by vám poděkovali, Palacký by se zapýřil, und Herr Jungmann, Dobrovsky und Balbin by se usmáli pod vousy....

Je zajímavé, že těmto zemským patronům se nikdo neklaní....

...jako bychom si nebyli jisti, jestli je jednou nechceme vynechat..-)
02. 06. 2010 | 11:44

voroshilov napsal(a):

Michal Macek:
Ta komise byla nezavisla az noc-jizane,australane,americane,britove a svedove(?!)-opravdu nepredpojatost sama!
Ano,najit ocas stare nemecke torpedy to jim trvalo temer dva mesice,a proc nikdo nevidel severanske ponorky v akci?Ani radary,ani ze satelitu-asi jsou neviditelni.
Jak zjistili ze vypustili severane(mimo dedukcni uvahy-kdo jiny by to mohl bejt?),na tom torpedu je napsano Slava Velkemu Kimu?
Macku ja chapu o co Vam jde,ale uznajte-to je totalni blbost!
02. 06. 2010 | 11:45

Michal Macek napsal(a):

voroshilov:

1/nevim o tom ze lze odhalit ponorku radarem nebo satelitem

2/pry na zbytcich toho torpeda sou znaky stejne jako na torpedech ktera S.korea vyvazi - takze vlastne neco jako "Slava Velkemu Kimu"

3/ponorky sev.koreji operuji na hranici vysostnych vod zcela bezne - kdy ze to byl ten pripad jak to vzplavilo poskozenou S.Korejskou ponorku na jihokorejsky breh?
02. 06. 2010 | 11:49

Čochtan napsal(a):

Tohle je velice zajímavá výpověď:

Kameraman České televize Jan Línek :

Jak jste se na loď aktivistů dostali?
Dostali jsme pozvánku. Myslel jsem, že jedeme na pomocnou loď OSN a že na ní pojedou i někteří evropští ministři.

Jak na Vás celá mise působila na začátku?
Od začátku to bylo divné. Přijeli jsme do přístavu v neděli a až do večera jsme neměli žádné informace, a to se mělo druhý den odplouvat. Až večer jsme se dozvěděli, že je sraz ráno v hotelu a tam se všechno dozvíme.

Kontroloval někdo při vstupu na palubu, jestli u sebe máte zbraně?
Ne, člověk si tam mohl pronést víceméně cokoli. Na lodi nás bylo asi čtyřicet. Kromě nás ještě Řekové, Američané a Němci.

Jak jste poznal, že je útok Izraelců blízko?
Aktivisté začali cvičit, jak se budou bránit a jak utvoří lidský řetěz na ochranu kapitána. A začali se dít divné věci. Měli jsme podepsat, že se s kapitánem nebudeme soudit. Také jsme měli podepsat, že v případě rizika do akce jdeme dobrovolně. To jsem jako jediný nepodepsal.

Jak Izraelci udeřili na vaši loď?
Izraelské lodě byly daleko a už jsme si mysleli, že nás jenom zastrašují. Šli jsme si lehnout a za minutu se rychločlun začal blížit k turecké lodi. V tu chvíli přijeli ze dvou stran i k nám. Natáčel jsem a Izraelci na mě stříleli barevnýma kuličkama. Šel jsem na druhou stranu, kde na mě také stříleli. Pak už vylezli na loď a snažili se dostat ke kapitánovi. Navázal jsem oční kontakt s vojáky a beze slov jsme se dohodli, že mě nechají v klidu. Proti novinářům neútočili. Jim šlo o to převzít kontrolu nad lodí.

Měl jste strach?
Strach máš předtím. Bylo ale vidět, že na lodi jsou žurnalisté a Izraelci to ví. Šli na nás v rukavičkách, ale přesto nikdy nevíš.
Co se dělo, když vás zajali?
Zůstali jsme na lodi a museli jsme si sednout. Byly tam ale emoce, i když Izraelci neustále zdůrazňovali, že nám neublíží. Zabavili nám kameru a řekli, že nám ji vrátí na břehu. Odehrály se malé potyčky, ale Izraelci se chovali slušně. Až ke břehu kormidloval Izraelec.
02. 06. 2010 | 11:50

Michal Macek napsal(a):

voroshilov:

jo a za 4/nemecke u-booty operovaly jihovychodni asii jen velice vzacne
02. 06. 2010 | 11:50

Michal Macek napsal(a):

cochtan:

jo zajimavy to rozhodne je...

ovsem ted me dostala captha:

shekel determinedly

je mozny ze je to jen nahoda???
02. 06. 2010 | 11:51

Čochtan napsal(a):

No Macku, mně captcha navrhuje : ban agenda.
To bude ten známý tiskařský šotek. Už se digitalizoval.

Byla to jasně dlouho plánovaná provokace a nevyšla. Provokatéři dostali přes hubu, a teď řvou. Pokrokoví pitomci z celého světa jim sedli na lep.
02. 06. 2010 | 12:02

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
kdyby Israel se nespoléhal na vlastní sílu a zbraně, ale na rezoluce RB, tak by už dávno neexistoval.
Takže nač je RB ? Správně ! Na h...o !
Nechápu, jak může vystudovaný člověk, přírodovědec, něčím takovým argumentovat !
02. 06. 2010 | 12:05

Burbank napsal(a):

Čochtan má pravdu. Navrhuji, aby nová vláda rozhodovala ve věcech ekonomických, právních a zahraničně-politických pouze dle Čochtana. Hoďte ty vaše názory na papír a nabídněte to jako programové prohlášení. Já si to vyvěsím v Kolbence ve skříňce a nabídnu to v neděli panu faráři jako nové Desatero. Jsem rád, že jsem se octl v kybernetické blízkosti takového velikána.
02. 06. 2010 | 12:16

hoven napsal(a):

pane Svoboda,
Vaše názory se "nenosí". jsou sice pravdivé a jdou k meritu věci, ale prostě nejsou v módě. antisemitisti z Vás udělají blázna. já Vám držím palce. vždy sem fandil rozumu.
02. 06. 2010 | 12:26

hoven napsal(a):

jako lečbu všem milovníkům hamase bych naordinoval území kdekoliv v evropě obývané palestinci pod vedením hamase. třeba na žižkově. po dvou měsících budou vypravovat aid konvoje pro israleskou armádu s atomovýma bombama .
02. 06. 2010 | 12:32

*** napsal(a):

Burbank
Vy jste obratný manipulátor. Správně si máte napsat -
Hoven napsal - Vždy jsem fandil rozumu.

Za slovem "rozum" je tečka. Tečka.
***

rcptch - furriest the
02. 06. 2010 | 12:33

siven napsal(a):

Z moře těch jednostranných blitků, ať už se jedná o fanatické zastánce jedné, či druhé strany, se mi dělá nevolno.

Myslím, že nejlépe se vyjádřili nejmenovaný diplomat a zdesta.

Mhouřit oči nad zvůlí je absurdní a kontraproduktivní, ať už se jedná o kohokoli.

Fotbaloví fanoušci by měli svůj syndrom nechat za branami stadionu a netahat jej do závažných témat zahraniční politiky.
02. 06. 2010 | 12:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

hoven
Kdo zde na blogu je milovník hamase kromě Vás ?
Děkuji za odpověď.

Tedy pokud bude konkrétní. Ne ve stylu, že milovník hamase je každý, nebo ten, kdo...

Páne hoven, slyšel jste někdy takto o autentickém pravicovém davu ? Zamyslete se nad tím, jací "jedinci" jej tvoří .
02. 06. 2010 | 12:40

Alex Koenigsmark napsal(a):

Jiří, naprosto s tebou souhlasím. Jenže svět politické korektnosti je svět vyhýbavé lži, takže se s ničím nepohne.
02. 06. 2010 | 12:42

Burbank napsal(a):

Pane sivene, naveďte mě, prosím, na nějaké protiizraelské jednostranné blitky. Těch druhých je tu k vidění dost, tak naťukněte pár nicků fanatických antiizraelitů. Já už si je pak najdu a to uviděj!
02. 06. 2010 | 12:46

Čochtan napsal(a):

Pane Koenigsmarku,
svět politické korektnosti je svět sebevrahů, svět zániku naší civilizace.
Proto je nutné politickou korektnost likvidovat.
02. 06. 2010 | 12:48

*** napsal(a):

Stejskal

editore, cítíte lingvistický rozdíl mezi oslovením "Pane hoven /Hoven/" a poněkud nadsazeným "Páne hoven"?
***
Krásné, lingvistici mají z umění užívat českého jazyka mírou netušenou opravdu velkou radost. Pan Tencokida Hnuj je skutečně velkým příslibem pro naprosto demokratické, konstruktivní a slušné diskuse.
Deo Gratias.
***

rcptch - has afforest

šprýmovným
02. 06. 2010 | 12:49

voroshilov napsal(a):

Des a hruza,takovy clovek byl predsedou KSCM?
Tak to poprve vidim opravdoveho ryziho bolsevika ktery tak bezostysne prevlekl kabat-SSSR byl antisemitsky zevnitr a navenek?
Asi,pan Svoboda zapomnel ze SSSR byl jednim z lobbystu statu Izrael v OSN,tedy jedna z mala velmoci ktere vdeci za svuj vznik!
Pan Svoboda nevi ze v SSSR a dnesnim Rusku existuje autonomni zidovska republika s hlavnim mestem Beribedzan?
Pan Svoboda nevi jake narodnosti byli zakladatele Sovetskeho statu a temer vsichni dnesni oligarchove?
02. 06. 2010 | 12:53

*** napsal(a):

Vörös Lobogó alias voroshilov

Svoboda to ví, je mu to však naprosto u zadele.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Židovská_autonomní_oblast

je výsledek Stalinovy národnostní politiky. Stejně tak jako i ten Izrael. Izrael však více Stalinovi nepoklonkoval, zajistil si životaschopnost vlastními - židovskými prostředky.
***
Otázkou jen je, zda si Stalin mínil poradit i s Araby a to jiným způsobem, než jak se celá situace na Středním východě za další více jak půlstoletí vyvinula.
***
rcptch - kunstler signer
02. 06. 2010 | 13:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Burbanku,

brzděte prosím, dva Vaše hrubě urážlivé texty jsem byl nucel smazat (a nejde o Vás, jde o to, aby se to zde po případných reakcích na ně jimi za chvíli jen nehemžilo).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
02. 06. 2010 | 13:06

Burbank napsal(a):

Který byl ten druhý? ReCaptcha byl trochu obhroublý, ale jinak nevím.
02. 06. 2010 | 13:07

Burbank napsal(a):

Ale dobrá, chápu a omlouvám se.
02. 06. 2010 | 13:08

Tupelo napsal(a):

Michal Macek: mimo tema, prave jsem si precetl, ze japonsky premier, ktery slibil odstraneni zakladny usa na okinawe, tyden pote co zrusil tento slib volicum, abdikoval. Je otazka zda to byl hlavni duvud, o tom, ze je tato zakladna v Japonsku nepopularni pise BBC ( http://news.bbc.co.uk/2/hi/... ):

"Mr Hatoyama had been under pressure to quit since last week when it was confirmed that the deeply unpopular Futenma US base would be staying on the southern island of Okinawa."

Jeste k tomu jak pisete ze napisy na torpedu ktere potopilo jihokorejskou lod jsou stejne jako na tech co severni korea vyvazi - neni tedy vylouceno, ze se tyto exportni torpeda mohla dostat do nejruznejsich rukou, stejne jako ze v zone spolecnych hranic mohou operovat take jine ponorky.
02. 06. 2010 | 13:10

Michal Macek napsal(a):

tupelo:

k odpaleni torpeda potrbujete ponorku nebo lod takze to nemohli bejt zadni amateri.je sice mozne ze ponorka cizi mocnosti tu lod potopila sev.korejskym torpedem ale je to krajne nepravdepodobne - to uz je takova spiklenecka teorie....
02. 06. 2010 | 13:16

Tupelo napsal(a):

Michal Macek: pravdepodobne nebo mene pravdepodobne...tezko rict, ale at se dotknu tematu - pokud clenove izraelske tajny sluzby vrazdi v cizich statech sve nepratele a pritom maji v kapse falesne pasy spratelenych zemi, proc by ponorka nezname zeme nemohla pouzit torpedo severokorejske torpedo? ;) Take bych to kdysi povazoval spis za mene pravdepodobne...
02. 06. 2010 | 13:36

Michal Macek napsal(a):

tupelo:

mosad je znamej svejma akcema,i motivace je jasna.ale nevim jaka mocnost by mela v zajmu potopit lod zabit 46 namorniku a udela to tak a by to vypadalo ze to byla sev korea.nevidim moznej motiv...
02. 06. 2010 | 13:43

Pepa Řepa napsal(a):

No vidíte,Klimente Jefremoviči,
my máme jednoho polepšeného komunistu, kterého bychom měli vodit jako medvěda po pouti.

Ze SOUDRUHA Svobody se stal PAN Svoboda.
Opět slušný člověk. Možná chtěl stejně tak vyvést ostatní rudochy, možná ne.
Co já vím?

Problém je s ostatními. Ti neprohlédli a neprohlédnou. Proto opakovaně tvrdím, to jsou zastydlí bolševici, ty nevyléčíte.

Vy se postavíte po bok Kimovi, Fidélovi, Chávezovi komukoliv jinému. To jsou ti "Vaši".

Tupelo už špekuluje, že Kim prodal torpédo jinam.
Asi to byla Somálská ponorka.:-)!

Hořejší stáhne ocas mezi nohy,ani se nezastydí, ani se neomluví. Bude čekat na další příležitost.

Jaký bude důsledek?
Popluje další loď.

Tentokrát si to aktivisté ohlídají.
Už tam ovšem nebude český novinář, mamlas, který bude popisovat situaci tak, že vojáci byli řezáni ještě než stáli na nohách, že se vše pečlivě nacvičovalo, že používali paint ballové kuličky(?), že na palubu byste klidně dostal A bombu, kdybyste chtěl.

Už tam budou novináři pečlivě vybraní, poučení.
Budou popisovat tak, jak se sluší a patří.
Vojáci použili bílý fosfor, stříleli malé děti (pozoruhodné, co na palubě dělaly?)...atd.

Pak zase tupelové z hořejší ulice vylezou z děr a začnou tu svoji.

Vydíte je. Zvířata. Fašisti. Protofašisti.
Stejné to bylo vloni.

Neříkejte mi,Klimente Jefremoviči Voroshilove, že se nepřipojíte.

Taková šance projevit svůj latentní antiamerikanismus a antisemitismus.
02. 06. 2010 | 13:44

Pepa Řepa napsal(a):

To Macek
Když Alláh dopustí i torpédo spustí.

Utlačovaný Sudánec, oběť kapitalistického Wall Streetu se potopil a torpédo donesl do trupu lodi.

Co je na tom nepochopitelného?
02. 06. 2010 | 13:49

voroshilov napsal(a):

Dik,Pepo,ja se nepripojim!
Svuj latentni antiamerkanismus a antisemitismus projevuji jenom doma nebo v prostredi znamych lidi,ovsem Fidela,Chavese,Kima...budu podporovat vzdy za kazdych okolnosti!
Preji vsem hezky zbytek dne!
02. 06. 2010 | 13:54

Michal Macek napsal(a):

Pepa Repa:

davali nedavno tusim na Z1 dokument o sev.korei - nevidel ste to?

to bylo husty!ja si mel vzdy nazor ze nechapu proc amici a j.korea nezautoci na sev.koreu ze ty lidi tam uz musej bejt nasrany a vyhladovely a ze zacnou odhazovat pusky a hromadne zdrhat na jih...po tomto dokumentu sem pochopil ze se mylim.oni maji totalne vymyty mozky - neco jako jehovisti.oni tomu opravdu veri ze General je jejich slunce a ze USA jsou dabel...
02. 06. 2010 | 13:56

Tupelo napsal(a):

Michal Macek: jeden z duvodu jsem jiz napsal, a navic nemusi jit nutne o mocnost (tedy ne USA, Cina nebo Rusko). Je docela mozne ze slo o severokorejskou akci, ze muzete mit pravdu. Ja osobne si ale nechci zuzovat mozne varianty jen na tu jedinou spravnou. Mozna tak mimodek predchazim moznym rozcarovanim ;).
02. 06. 2010 | 14:03

siven napsal(a):

K způsobu zacházení se zadrženými již opravdu není co dodávat.

Pomineme-li naprostou absenci oprávněnosti samotného zadržení.

Suma sumárum: demokraticky zadrženi, demokraticky šikanováni, demokraticky okradeni.

V některých koutech hospod, nebo např. v Bohnicích, , jsou výše jmenovaná spojení v pořádku. Tak to má být.

Kdo s čím zachází, s tím schází.
02. 06. 2010 | 14:22

voroshilov napsal(a):

Tupelo a Michal Macek:
Jak jste na tom s anglictinou?
Prectete o tom neco i s prekladacem?
02. 06. 2010 | 14:27

voroshilov napsal(a):

voroshilov:
Mam odkaz vic nez dostatecny:
http://gowans.wordpress.com...
02. 06. 2010 | 14:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Repa, Pocestny:

A je tady dalsi bolsevik, Klvana:
http://blog.aktualne.centru...

..
02. 06. 2010 | 14:35

ms napsal(a):

Říká se tomu poturčenec horší turka.
02. 06. 2010 | 14:39

buldatra napsal(a):

Dnes již vím, že Turci jsou opravdoví humanisté, kteří s nasazením vlastních i cizích životů, směle, bez bázně a hany, důsledně pečují o blaho ušlápnutých, strádajících, odstrčených.
Svým vlastním, tureckým způsobem..
A to jak v zahraničí, tak i doma, že.
To, že na tuto akci přizvali i zahraniční účastníky, svědčí o jejich chvályhodné snaze turecký způsob humanismu tak nějak zinternacionálnit, což se povedlo. Průser je to fakt mezinárodní.
Možná, že i tradiční turecká pomoc kurdským spoluobčanům se začne odehrávat v tomto duchu.

A pak, že hlavou zeď neprorazíš.
02. 06. 2010 | 14:39

Terry napsal(a):

SVĚT: Tragický konec provokační plavby propalestinské flotily
(http://neviditelnypes.lidov...)

z článku:

Mezinárodní flotila sestávala z šesti lodí s 10.000 tunami humanitární pomoci a zhruba 500 levicovými a islámskými aktivisty z celého světa, včetně několika politiků. Izrael akci označil za provokaci a varoval, že flotilu do pásma Gazy nepustí, protože by mohla pašovat zbraně; kdyby ji nechal proplout, otevřel by teroristickému Hamasu další koridor k získávání raket a finančních prostředků. Aktivisté měli svůj náklad ukázat v Ašdodu a Izrael slíbil, že jej po prohlídce do Gazy dopraví po souši. Rovněž mnohokrát zopakoval, že v Gaze žádná humanitární krize není, protože do pásma posílá 15.000 tun pomoci týdně. Upozornil také, že hlavní organizátor flotily, turecká Nadace humanitární pomoci, je radikální islámská organizace, která byla v Izraeli před dvěma lety postavena mimo zákon kvůli shromažďování finančních prostředků pro Hamas a napojení na Al-Kajdu. Vláda rovněž vyzvala státy, z kterých aktivisté pocházejí, aby je varovaly před nezákonností celé akce. Připomněla, že blokáda byla na Gazu uvalena před třemi lety po puči Hamasu, jehož proklamovaným cílem je zničení židovského státu, a trvá mimo jiné i kvůli neochotě Hamasu uskutečnit výměnu palestinských vězňů za Gilada Šalita, kterého teroristé unesli před čtyřmi lety.
K akci se byli zpočátku ochotni připojit i Šalitovi rodiče, pokud se aktivisté u Hamasu přimluví o urychlení výměny vězňů a zprostředkují předání dopisu a balíčku jejich synovi. Organizátoři flotily však obojí odmítli.
02. 06. 2010 | 14:54

Mara napsal(a):

Michal Macek

je celkem mozne, ze maji vymyte mozky, my mame nastesti ty dokumenty ze Z1 :)

Kdyz Japonci v r 45 Koreu opustili, byla to jiz zeme rozdelena. Kim il Sung byl jasne hrdina, ktery se Japoncum postavil a tak ho soveti dosadili a stahli se, protoze chapali, ze je jejich pritomnost na korejske pude pro korejce ponizujici.

Americane se z jihu nestahli, dosadili Sigmunda Rhee a naridili mu zatocit s jakymkoliv disentem. Takze nasledovaly desetitisice poprav vsech, kdo nesouhlasili s rezimem ci pritomnosti americkych vojsk.

Kim il Sung se pokusil v roce 50 o sjednoceni zeme a valecny stav se stal vitanou rouskou zverstev pod Rheeovym vedenim. Masakry a vyuvrazdovani celych vesnic samozrejme za ticheho prihlizeni americanu. Samozrejme to bylo vse pricteno severokorejcum, krveziznivym komunistickym vrahounum. Americane tyto masove vrazdy nafotili a zdokumentovali a ulozili do trezoru.

Severokorejci zatlacili americany na chvili do more, avsak svetove mocnosti prispechaly na pomoc...

Nemate pocit, ze mame vsichni vymyte mozky a vsichni zpivame pisen toho, koho chleba jime?
Nektere primitivnejsi elementy mezi nami do toho zcela nesmyslne pridavaji takove nesmysly jako je narodni hrdost a boj proti okupaci, naivkove.

Jinak zdravim.
02. 06. 2010 | 14:55

Pepa Řepa napsal(a):

To Macek
Korejec severní Čo Son vychází z nejstarších mýthů, ten o Tangunovi je z r.2333 př.n.l.Jižní mají jinou tradici.

Hwanung se uvelebil na hoře Tchebeksan. Medvědice s tygrem žili spolu a chtěli se stát lidmi.
Nafasovali pelyněk a česnek s tím, že když se tím budou živit sto dní, stanou se lidmi.

Tygr odpadl, z medvědice se stala žena. Vyškemrala, aby ji Hwanung oplodnil.

Narodil se první Korejec - Tangun, princ santalového stromu.

Inu, pane Macku, když máte čtyřtisíci letou tradici, to se to lidem mozek vymejvá.

V Koreji měl za Kim Ir Sena každý autobus jedno čestné místo, kdyby přišel Kim.

Nechápu, proč tam někdo ze zdejších milců Kima nepřesídlí.
Je tam přece tak krásně.
02. 06. 2010 | 14:58

Kanalnik napsal(a):

Autor:

"očekával bych, že mezinárodní společenství vytvoří sanitární kordon kolem gazy..."

Je to vubec mozne? Neni to spis tak, ze Izrael chce rozhodovat sam bez nikoho dalsiho?
02. 06. 2010 | 14:58

Mara napsal(a):

buldatra

Skutecny pruser je spis to, ze dokud chcipaji podradne rasy, je to celkem sumafuk.

S lodi, ve ktere jsou "zapadni" aktiviste, se jedna slusne. Na Turka (potazmo muslima) se musi jinak. Jenze Turek si to mrcha nenecha libit a dela kolem toho rozruch!

Ale pro jistotu zabavme veskere fotaky a mobily s autentickymi zabery jak to vsechno zacalo, abychom se mohli kochat verejnosti pristupnymi dokumenty bezbrannych vojaku IDF.

Ach boze....
Jinak samozrejme taky zdravim ;-)
02. 06. 2010 | 15:02

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
Turek, mrcha jedna velkorysá, se vůbec proslavil humanitární šlechetností.

Příští kamion humanitární pomoci zřejmě poputuje do Armenie.
:-)
02. 06. 2010 | 15:19

n.o.s napsal(a):

Terry

"Izrael slíbil, že jej po prohlídce do Gazy dopraví po souši."

jejich sliby nejsou dost dobré ani pro smích
02. 06. 2010 | 15:20

Čochtan napsal(a):

n.o.s
jsi hlupák.
Tvoje pitomé kecy nejsou dost dobré ani pro smích.
02. 06. 2010 | 15:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
Jo a ten Kim Il Sung (správné jméno) tatíček dobrotivý a laskavý, se o sjednocení země pokusil jak?

Dobrým slovem? Vzal si pod paží Konfucia a vydal se na jih?

Moje známá tam byla s rodiči na ambasádě. V každém autobuse jedno volné křeslo, kdyby Kim přišel.
Ráj na zemi. Neztlousnete.

Jinak jsem rád, že jste tady. Víte, že mám na Vás slabost.
Občas to proložím, nějakým arabským či hebrejským slovem,tak to raději nepřekládejte.
Chudák Burbank, myslel si, že Metumtam je pozdrav.
:-)
02. 06. 2010 | 15:34

n.o.s napsal(a):

Mara

židé neměli nikdy dost odvahy postavit se Evropě (alespoň ne přímo) řešením jejich věkovitého problému s evropským antisemitismem vyřešili tak že svou nenávist přenesli do Palestiny, kde si mohou dovolit zvěrstva která by jim v Evropě nikdo netoleroval,

ve skutečnosti je podpora Izraele nutností pro všechny politiky - mají totiž hrůzu z jejich návratu do Evropy, je známá věc že po válce o ně nikdo nestál příkladem budiž poválečná mise Morrise Ernsta

„Byl jsem ohromen a dokonce jsem se
cítil uražen, když aktivní židovští vůdcové mě ostře kritizovali, vysmívali
se mi a pak mě napadli, jako bych byl zrádcem. Na jedné večeři jsem byl
otevřeně obviněn z toho, že prosazuji plán na uvolnění imigrace (do Spo-
jených států), abych podkopal politický sionizmus."
02. 06. 2010 | 15:37

n.o.s napsal(a):

Čochtan

díky za uznání od vás ji přijímám s potěšením, volte příště ještě tvrdší slova. :)
02. 06. 2010 | 15:40

Mara napsal(a):

Terry

Izrael podporoval hnuti Hamas za ucelem oslabeni Fatah, potazmo vyvolani obcanske valky. Schylovalo se totiz k realne sanci na mir.

Je to fakt smula, zrovna to muselo bouchnout pote, co se Mitchellovi podarilo po rocni patove situaci znovu vsechny presvedcit k dialogu - ac neprimemu. Bibi mel byt vcera na navsteve u Obamu....
02. 06. 2010 | 15:45

Pepa Řepa napsal(a):

To Macek
jo a spoluhráčům jedné zpěvačky z Marsyas se říkalo:"Synové velké medvědice". Střízlíci.

Že by severokorejská tradice?
02. 06. 2010 | 15:47

n.o.s napsal(a):

Mara

oni o dialog nikdy nestáli vzpomeňte na jejich reakci při vydání Bílé Knihy spustili peklo.

je komické, že dokonce aby donutili židy z Iráku emigrovat neváhali používat bombové útoky.

Jak napsal úvodníkář listu Davar

Nestydím se přiznat, že kdybych měl tolik moci, jako mám vůle, vybral bych
desítky schopných mladých mužů - inteligentních, slušných, oddaných
našemu ideálu a hořících touhou pomoci obnovit židovský národ - a poslal
bych je do zemí, kde jsou Židé pohlceni hříšným sebeuspokojením. Úkolem
těchto mladých mužů by bylo maskovat se za Nežidy a soužit Židy antisemit-
skými hesly jako „proklatí Židáci", „Židé do Palestiny"a podobnými důvěr-
nostmi. Vsadil bych se, že výsledky v podobě růstu přistěhovalectví do Izraele
z takových zemí by byly desetkrát větší než výsledky, dosahované tisíci emi-
sařů, kteří kázali celé dekády hluchým uším.
02. 06. 2010 | 15:58

Mara napsal(a):

Pepa

Ale vzdyt prave o to jde, priteli, na zadne okupanty se preci nesmi zhurta :-), might is right, to oni by vam pak v sebeobrane mohli slapnout na kuri oko.

PSJaky je rozdil mezi nim a strejdou Sigmundem (loutkou Jihu)?

Hlavni je vcas zaujmout spravne stanovisko a nikdy ho nezmenit. To ONI maji vymyte mozky, zatimco my jsme radne hrdi na svou vycuranou nadrazenost. To nam jde, mame v tom praxi.

jinak diky za korekturu.
02. 06. 2010 | 15:59

Pepa Řepa napsal(a):

Mara
Nemohu mít vymytý mozek, neb žádný nemám.
Pan Hořejší má dva.Béda má mozek a Wikinu.
:-)
02. 06. 2010 | 16:03

Mara napsal(a):

n.o.s.

No jo... inconvenient truth...
Temer kazda 'kultura' ma sve perly. Je to holt vsechno nevyhnutelnou soucasti evoluce. Jen doufam, ze se temi fekaliemi nekam dobrodime

Pepa

PS Ze zrovna vam uniklo, ze se ta lod jmenovala Marmara...
02. 06. 2010 | 16:07

n.o.s napsal(a):

Mara

určitě, otázka zní kam, Izrael mír nezajímá a nikdy nezajímal, je to jejich noční můra, povraždili by se mezi sebou, jistě znáte dokument PBS Israel's Next War
02. 06. 2010 | 16:16

Čochtan napsal(a):

Skvělý článek na toto téma v parlamentních listech:
http://www.parlamentnilisty...
02. 06. 2010 | 16:37

n.o.s napsal(a):

jak málo se v Čechách od dob bolševika změnilo, chátra zfanatizovaná pro režimními novináři za podpory politického establishmentu se plazí u nohou velkého bratra
02. 06. 2010 | 16:41

buldatra napsal(a):

Doufejme, když to bude Alláhova vůle, že příští veskrze humanitární turecký konvoj prorazí tou zavrženíhodnou blokádou, protože bude statečně doprovázen tureckou válečnou flotilou.
By ochráněni byli stateční aktivisté, novináři a ostatní mučedníci a aby ani jedna učební pomůcka nepřišla nazmar.
To bude teprve mazec.
A když se průraz podaří, nastane téměř stejná sláva, jakou zažili mírotvůrci, humanitární turečtí výsadkáři na Kypru, v těch slavných dnech blahé paměti.
Hlavně, že se furt něco děje.
Allahüekber
02. 06. 2010 | 16:43

n.o.s napsal(a):

Čochtan

"Nechci se dožít toho, až svět obětuje Izrael, protože to bude znamenat konec evropské civilizace."

to je zase článek takhle mluvil Hitler ovšem místo Arabů mluvil o židech
02. 06. 2010 | 16:45

Čochtan napsal(a):

"...Podle Charty OSN je útok na plavidlo v mezinárodních vodách možný pouze tehdy, pokud panuje podezření, že jsou na lodi zbraně. .... Charta povoluje vstup na plavidlo, které se snaží prolomit námořní blokádu...."

n.o.s.
že jsi hlupák dokazuje tvůj hloupý kec: "jejich sliby nejsou dost dobré ani pro smích"

Israel denně dodává do Gazy tisíce tun, proč by je tentokrát neměl dodat ? Proč by neměl splnit svůj slib ? Co by z toho měl ?

Tvrdší slova by byla na místě, ale Stejskal by je smazal.
02. 06. 2010 | 16:51

Čochtan napsal(a):

n.o.s.
končím debatu s tebou, s tak obrovským blbem nelze debatovat.
02. 06. 2010 | 16:53

n.o.s napsal(a):

Čochtan

Život arabské menšiny v Izraeli řídili vojáci. Jejich charakteristickou
metodou nebylo přímé ozbrojené násilí, přestože v žádném ohledu
nechybělo. Síla a nátlak postačovaly. Nicméně přitom existovala vážná
potíž. Izrael se sám líčil jako předvoj „svobodného světa", na němž tak
silně závisel, „baštou demokracie" v oblasti, jíž něco takového chybělo.
Byl to stát okázale založený na právu, spravedlnosti a humanitě. Rasová
a náboženská perzekuce, onen nejvíce hořký pohár, z něhož se Židé tak
zhluboka napili, nemohla mít v židovském státě žádné místo. Ve svém
Prohlášení nezávislosti sliboval „naprostou rovnost sociálních a politic-
kých práv pro všechny své občany, bez rozdílu víry, rasy nebo pohlaví".
Tak to vyhlíželo navenek. V praxi však byli někteří občané rovnější než
ostatní. Slova Arab a Žid se ve skutečnosti nikdy neobjevila v zákonech,
ale při jejich prosazování existoval jeden soubor pravidel projeden druh
Izraelců a druhý pro jiný. Mezi těmi, kdo nahlédli pod povrch a pak
obhajovali to, co tam spatřili, to zplodilo „obojetný způsob vyjadřování"*
a „obojetný způsob myšlení", který izraelští bojovníci za lidská práva
nazvali „orwellovskou daní, kterou Izrael platí koncepci demokracie".
02. 06. 2010 | 16:56

siven napsal(a):

Čochtan - Co má Izrael z věznění, šikanování a okradení novinářů?
02. 06. 2010 | 16:56

Mara napsal(a):

Cochtan

Co maji z toho, ze nepublikuji materialy natocene teroristickymi novinari na lodi? Co maji z toho, ze brani nezavislemu vysetrovani? Vy jste vlastne roztomile naivni, na Vas uz se clovek snad ani nemuze zlobit.

buldatra

Sorry, ale Pepa to umi lip....
02. 06. 2010 | 17:05

DOST napsal(a):

ad příspěvek p. Jiřího Svobody
http://blog.aktualne.centru...

V souvislosti se zdejším příspěvkem pana Svobody, upozorňujeme:
MUDr. Stránský, zdejší bloger, spoluautor iniciativy za zbavení svéprávnosti p. prezidenta, vystoupí dnes vystoupí na ČT 24 v Hydeparku.
Profil MUDr. M.J.Stránského:
http://www.ceskatelevize.cz...
Přijďte opalcovat otázky pro p. Stránského, stínového ministra za VV.
http://www.ceskatelevize.cz...
02. 06. 2010 | 17:15

buldatra napsal(a):

Paní Maro,

vo tom žádná...

Každopádně, přeji Vám hezký den.
A to i tehdy,kdyby tam u Vás pršelo jak u nás.
02. 06. 2010 | 17:18

n.o.s napsal(a):

Čochtan

"...s tak obrovským blbem nelze debatovat."

tak vidíte jak vám to jde, každopádně díky je to od vás pocta...
02. 06. 2010 | 17:32

Mara napsal(a):

buldatra

Diky, mame tu hic a skrz otevrene okno mi sem voni ruzovy ker. Jdu ven :-)
02. 06. 2010 | 17:38

n.o.s napsal(a):

sionisté velmi rádi vzhlíží k Bar Kochbovy a jeho revoltě což nebylo nic víc než,

pouštní barbarství, jimiž primitivní národ, podněcovaný nesvědomitými politiky, fanatickým duchovenstvem zaútočil na vyšší civilizaci, kterou si nepřál, nebo které nerozuměl.

své ideály organizovali mimo jiné v Betaru což byla poslední pevnost Bar Kochby dnes se to místo nazívá

Khirbet al-Yahudi

ta symbolika
02. 06. 2010 | 17:47

zdesta napsal(a):

Pepa Řepa:Já mám dojem,že většina zde vůbec nepochybuje o podmíněném pudu sebezáchovy (Izrael)Židé byli náháněni po celá století jak nadmuté kozy.Pogrom nepochází z arabštiny ani z němčiny.(neomlouvám nacisty)Obdivoval jsem je v té týdení válce.Trošíčku informací o fungování společnosti v Izraeli mám.Dcera pracovala nějakou dobu v Tel-Avivu.Mám také zde na PC spoustu fotek. Není tam vše OK obzvláště u části ortodoxních.Palestince,kteří tam jezdili za prací,brali pěkně u huby.(platy)etc.Není zrovna všechno tak jak se předkládá.Na embarga mám jednoznačný názor,odskáče to většina,která s reálnou politikou má pramálo společného.Já vím že asi nebudete se mnou souhlasit,ale vlítnout v mezinárodních vodách na cizí plavidlo, je nebezpečný precedens.
02. 06. 2010 | 18:22

Zacheus napsal(a):

Statut hnutí islámského odporu (Hamás),I.kapitola, čl. 7):

Členové Hnutí islámského odporu se nikdy neptali, kolik času bude tento boj vyžadovat. Prorok - požehnání a Alláhův mír ať jsou s ním neustále - prohlásil: " Poslední den nenastane, dokud všichni muslimové nebudou bojovat proti židům a dokud je muslimové nezabijí a dokud se židé neskryjí za kámen nebo strom a dokud neřeknou: Muslime, služebníků Alláhův, za mnou se skrývá jiný žid, pojď a zabij ho." Ale strom Gharqad to neřekně, protože je to strom židů.

/ citováno z knihy Hamás, Islámský terorismus ve Svaté zemi, autor Massimo Introvigne, Nakladatelství Vyšehrad spol s.r.o 2003/
02. 06. 2010 | 18:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

n.o.s.
Judaismus je(byl) plný rozporů, co se týče vztahu náboženství a státu. Teokratické společnosti se v dějinách absurdně vedlo nejlépe, když jejich stát spravovali jiní. Ale jho musí být únosné.

Revolta Bach Kochbova alias zmanipulovaná pouštní chasa :

fanatický duchovní - rabi Akiva, skvělý učenec, ač z am ha-rec, rádce Šimona :"Toto je Mesiáš a král" vs
rabi Jochanan ben Torta aj. : " Akivo, Akivo, tráva bude růst mezi tvými kostmi a Syn Davidův tu stále nebude". - opět fanatický duchovní, že ?

učenci z Jabne kolektivně Šimona odmítli

Nesvědomití politikové - patří k nim i antisemité a helenisté Tacitus či Hadrián ?
Omlouvám se, ale neznám (tedy to není řečeno, že nebyl !) žádného nesvědomitého židovského politika z té doby . Ale rád si rozšířím své obzory.

Šimon sám sebe prohlásil za profánního vůdce. Byl to nacionalista a guerilový válečník. Něco na způsob Jana Žižky z Trocnova.

A primitivní národ ? Hmm. Argumentíček by nebyl ? Myslíte primitivní duchovně či materialisticky ?

Co bylo výsledkem Bar Kochbova povstání ?
1. Helenizace Jeruzaléma
2. konec národního státu
3. Zpustošení země
4. Prodej Židů do otroctví

Vskutku zářný to příklad, jak vyšší civilizace v zájmu pokroku zachází s kulturou odlišnou.

Mějte se.
02. 06. 2010 | 19:09

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj
Tacitus? co má on společného z bar Kochbovo revoltou!

Tanaité jako Rabbi Meir, Shimon ben Gamliel II, Rabbi Ishmael

ti podporovali bar Kochbu, ačkoliv existovala opozice jak jste správně opsal z Goodmana byla Kochbova revolta odsouzena až po jejím rozdrcení a teprve tehdy byl nazván bar Kozebou (synem lži)

ve skutečnosti ztratili Římané z židy po téměř 100 letech teroru jež mimo nespočtu brutálních (či spíše perverzních) teroristických akcí vedl ke 3 válkám s terorismem,

židé přirozeně očekávali téměř nekonečnou toleranci pro jejich náboženství ovšem tato znamenala striktně jednostranný pohled, jak je pro ně dodnes typické Vy nás tolerovat musíte především naší netoleranci vůči vám...
02. 06. 2010 | 20:14

n.o.s napsal(a):

židé žádné hodnoty ve starověku nevytvořili ty takzvané duchovní jsou čistě bezcenná kulturní konstrukce (výchova) která pro většinu lidí nepostižených Abrahamickou "morálkou" nemají žádný praktický smysl,

poukazovat na antisemitismus ve starověku je zcela absurdní...

ten krátce existující stát byl naprosto nelegitimní podnik který neměl opodstatnění vůbec nikde... (kromě mysli blouznivců o 18 století později)

Speciálně Kitos War byla mimořádně brutální podnik ve kterém židovské teroristické hordy vraždili nevinné obyvatelstvo...
02. 06. 2010 | 20:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

n.o.s.
Pane, judaismus, stát se západním náboženstvím, kdyby vstřebal /což se do jisté míra historicky zdařilo/ helenismus, byl by asi větší oporou duše dnešního člověka než je mechanické křesťanství. Tolik asi k Vaší vulgarizaci.

Antisemitismus ve starověku - přečtěte si něco od Josepha Flavia - takto oblíbence římského císaře a účastníka židovské války.
Byl to především právě střet s helenismem, který napájel kořeny antisemitismu ve starověku. Manethos a jiní historikové, diskriminace Židů oproti Řekům ve státní správě...
I ten incident v Caesareji byl vyvolán hlavně tímto paradigmatem.

A o novodobém terorismu a Židech nechci polemizovat. Vyhledejte si prameny, které popisují vývoj a vznik židovského státu od Balfourovy deklarace. A jak jednali tehdy Arabové. Dle mého hloupě a z pozice krátkodobé perspektivy. Ale ne všichni.
Bohužel rozhodující slovo získali extremisté.
Jejich idiotský přístup - vše a ani o krok zpátky, je výsledkem patogenního způsobu etablace jejich elit.

A nechtějte po mě, ať tady začnu chrlit příklady arabského terorismu vůči Židům.
Mě polemika o tom, zda je větším grázlem Stalin či Hitler /nadsázka via tento způsob uvažování/ připadá nechutná a byla by takto k ničemu. Vždy je třeba v historii hledat PROČ a jak tohoto poznatku využít ke kultivaci současnosti.
02. 06. 2010 | 21:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

n.o.s.
Ještě jedna malá poznámka k duchovní , takto tedy vlastně i materialistické hodnotě judaismu.
Co myslíte, že stojí za fenomenem, že Židé nepřestali být národem i v daspoře ? Dva tisíce let.
02. 06. 2010 | 21:41

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

pletete si pojmy s dojmy, to je vaše osobní přesvědčení, tvrzení

"byl by asi větší oporou duše dnešního člověka než je mechanické křesťanství."

je nehorázné...

to je opět jen váš osobní pohled Manetho má tolik problému už jen jak málo z něj a za jakých okolností se dochoval - vyvozovat z Manetha jakékoliv závěry je zcestné, jak můžete z tak kusých informací vyvozovat jakákoliv paradigmata to nechápu...

přečtěte si jen úvod Dostálové (ta ženská snad dodneška věří v existenci Mojžíše, přiznám se že na ni mám alergii)

zdá se že trpíte komplexem vinny z utrpení židů (pravděpodobně na způsob Matouš 27:25 "Krev jeho na nás a naše děti!")

chápu je těžké odolat mediální masáži... já nejsem ani křestan ani muslim a nemám z žádnou persekucí židů nic společného tudíž se mne tento komplex netýká, pokud vás ano je to vaše věc - jste každopádně slušný občan, užijte si to..

Balfourova deklarace a spol k tomu jsem zde napsal dost
02. 06. 2010 | 22:25

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

"Židé nepřestali být národem i v daspoře ? Dva tisíce let. "

já se asi rozbrečím (smíchy)

Shlomo Sand - The Invention of the Jewish People (rozhodně doporučuji)

židé nedělají nic jiného než že neustále falšují svou historii beztak již několikrát zfalšovanou..

Readers today might be astonished to hear that Israel's high priest of
memory in the 1950s did not hesitate to describe Khazaria as the "diaspora
mother " of Eastern European Jewry.

The conquest of the "City of David" in 1967 had to be achieved by the direct
descendants of the House of David—not , perish the thought , by the offspring
of tough horsemen from the Volga-Don steppes, the deserts of southern
Arabia, or the coast of North Africa. In other words, the "whole, undivided
Land of Israel" needed more than ever a "whole, undivided People of Israel."

The Invention 242-243
02. 06. 2010 | 22:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

n.o.s.
Pane, rozbrečte se. Jistě se vám uleví.
Ale zkuste aspoň trochu zapřemýšlet, nad čím (či kým) to vlastně brečíte.

Chazaři jsou jistě zajímavým fenomenem. Co je asi vedlo k tomu, že přijali judaismus jako své náboženství ?

Ještě malá poznámka či spíše otázka .

Byl takto Ježíš obřezán ?

A proč se tedy Pavel tak pohněval nad paradigmatem Jakubovým ? Co myslíte ? A byl takto Pavel vůbec "dobrý" Žid ?

Hmm. Co my s tím dnes, že ? Správná otázka.

Přemýšlejte. Co my s tím dnes.

/Bible : List Římanům/

P.S. Křesťanství v době Šimonově /Bar Kochba/ už bylo poměrně dobře etablovaným náboženstvím. Takto judaistickou herezí.
Penetrovalo i tu vaši vyšší civilizaci. A zvítězilo nad ní. Co bylo dál, to už je jiná kapitola. /
02. 06. 2010 | 23:22

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

Ježíš je mýtus, stejně jako všechno z počátku křesťanství
02. 06. 2010 | 23:28

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

mimochodem právě z doby bar Kochby jsou první "nezávislé" informace o některých evangeliích

vy máte prostě potřebu věřit všem žido křestanským lžím...
02. 06. 2010 | 23:30

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

"Ale zkuste aspoň trochu zapřemýšlet, nad čím (či kým) to vlastně brečíte."

nad primitivní omezeností lidí, nad jejich nezlomnou vírou v každou lež kterou jim autorita podsune... to je opravdu k pláči
02. 06. 2010 | 23:35

n.o.s napsal(a):

Tencokida Hnuj

"Penetrovalo i tu vaši vyšší civilizaci. A zvítězilo nad ní."

zvítězilo byla to největší chyba v historii, slouží lidem ve starověku ke cti že této lži nepodlehli snadno...
02. 06. 2010 | 23:44

Honza napsal(a):

Pokud je mi známo, tak Izrael nabídl na vylodění konkrétní místo, aby mohl zkontrolovat náklad s tím, že humanitární pomoc se na místo dostane a bude dopravena kontrolovanou cestou.
Nechápu, přoč konvoj s humanitární pomocí (jestli se skutečně jednalo o humanitární pomoc) neuposlechl a tvrdošíjně postupoval tak, jak postupoval.
Tento postup ve mě vzbuzuje domněku, že se o humanitární pomoc nejednalo. Pak nelze jinak, nežli souhlasit s postupem Izraele.
03. 06. 2010 | 09:43

Terry napsal(a):

to Mara:

Hamas versus Fatah

Hamas vyhrál "demokratické" volby i díky volebním aktivistům s kalašnikovy; pak se lze jistě "svobodně" rozhodovat.

A po vítězných volbách?

AI: Hamás v pásmu Gazy brutálně perzekuuje opozici
(http://www.novinky.cz/clane...)

Bezpečnostní složky palestinského hnutí Hamás v pásmu Gazy tvrdě potlačují jakoukoliv opozici. Ve své zprávě na to v úterý upozornila mezinárodní organizace za lidská práva Amnesty International (AI). Kampaň Hamásu označuje jako brutální.
Oběťmi útoků a zastrašování jsou podle AI i političtí oponenti a kritikové, které Hamás viní z kolaborace s Izraelem. Výjimkou podle AI není ani svévolné zabíjení a mučení členů opozice. Amnesty se v tvrzení se odvolává na množství svědeckých vypovědí z řad bývalých příslušníků bezpečnostních sil palestinské samosprávy a sympatizantů hnutí Fatah, kteří mají domácí vězení.
Praktiky podle zprávy začaly s izraelskou vojenskou ofenzívou v pásmu Gazy 27. prosince a pokračují i po stažení vojsk a dohodě o klidu zbraní.
"Ozbrojenci Hamásu zastřelili nejméně dvě desítky mužů, mnoha dalším prostřelili kolena nebo jim způsobili další zranění, která mají za následek trvalou invaliditu. Dochází také k surovému bití, při kterém napadení utrží mnohačetné zlomeniny, ozbrojenci používají i další způsoby mučení,“ uvedla AI s tím, že většinu obětí složky Hamásu unášejí přímo z jejich domovů.
Někteří lidé prý byli zastřeleni přímo v nemocnicích, kde se léčili ze zranění způsobených izraelským bombardováním.
(konec citace)

Taková organizace (vláda) si zasluhuje "humanitární" pomoc, resp. ona ji bude jistě "spravedlivě" distribouovat.

Podobně se chová v (jižním) Libanonu Hizballáh.
03. 06. 2010 | 10:59

Terry napsal(a):

to Čochtan (02.06.2010 16:37:41)

a "evropské pokračování" vámi uváděného článku (v západní Evropě mají už své "zkušenosti"):

Geert Wilders

Evropa tu za dvě generace už nebude (http://www.euportal.cz/Arti...)

Projev G. Wilderse k britské Sněmovně lordů o islámu, který nemohl zaznít (http://www.euportal.cz/Arti...)
03. 06. 2010 | 11:12

Radek Mikula napsal(a):

"Požadavek na jeho půlení má stejnou validitu, jakoby Praha byla rozpůlena Nové město bylo přiřknuté Čechům a Malá Strana a pražský hrad se stal sídelním městem Němců. Půl Ostravy by měli Češi a druhou Půlku Poláci..."

Nebo půl Těšína Češi a druhou půlku Poláci. Takový nesmysl, vždyť by se musel rozdělit na Český Těšín a Cieszyn. Kdepak slezskou půdu posvěcenou krví našich vojáků nedáme. Vůle a síla zvítězí. Svou půdu proti polským fanatikům a povalečům ubráníme!
03. 06. 2010 | 15:18

Pavel13 napsal(a):

Myslím, že na ten konflikt se těžko dá hledět běžným pohledem. Izrael prostě vede válku a ve válce se hraje podle jiných pravidel. Rýpáním v historii nebo požadavkem na návrat do stavu x let zpátky taky moc nevyřešíme. Myslím, že klíčem k řešení jsou ti nešťastní Palestinci. Snad ani nepotřebují sušené mléko nebo léky. Oni hlavně potřebují dospět jako národ do stavu, kdy si budou moci vládnout. To totiž není samo sebou. Takoví Čečenci dokonce vyhráli válku s Rusy, ale vládnout si neuměli. Jiným příkladem byli Bulhaři, kteří získali nezávislost na Turecku, aby vzápětí zjistili, že potřebují pomoc - pomohli hlavně již obrození Češi. A nakonec nám notorický známý vývoj národů Českého a Slovenského. Palestinci potřebují dospět. Potřebují politiky, vědce, umělce, finančníky, historiky, ... Měli bychom svou pomoc zaměřit tímto směrem.
03. 06. 2010 | 15:54

Michal Macek napsal(a):

vaclavhorejsi
dobry den,chci se zeptat jestli u vas s casovym odstupem doslo k nejakemu nazorovemu posunu?
03. 06. 2010 | 21:55

milca napsal(a):

Golany, Jirko, Golany...
04. 06. 2010 | 13:30

Michal Klacek napsal(a):

Izrael je teroristický stát s fašistickou vládou.Díky tomuto "zásahu" to dnes každý vidí.Bohužel.Kdysi jsem těmto podivným prckům s ořezanýma ptákama taky fandil.Nepochybně se zas budou vymlouvat na to jak je v mládí Hitler bil a proto se z nich staly takové kurv.
04. 06. 2010 | 22:11

B.Mrázek napsal(a):

Je potěšitelné, pane Svobodo, že i komunista, či (?) bývalý komunista dokáže vidět něco jiného, než je nám denně předkládáno. Myslím tím lži o nebohých trpějících Palestincích, které utlačuje zlý Izrael. Nejprve SSSR a jejich socialistické satelity, nyní EU a bohaté muslimské státy nacpaly do těch "chudáků" tolik peněz, že kdyby jich využili pro svůj prospěch, mohli by vybudovat nejen na území Gazy paralelní "arabský Izrael", namísto toho za ony peníze nakupují zbraně a vraždí nejen Izraelce. Souhlasím s Pavlem 13. Oni nepotřebují ani sušené mléko, ani zbraně. Oni potřebují oprostit se od současné nenávisti a způsobu života, potřebují se obrodit a dospět.
05. 06. 2010 | 17:28

archiv napsal(a):

Tím nejdůležitějším na celém sporu je, že Palestinci jsou Židé. Dokonce jsou více Židy, než Izraelci.

http://blog.aktualne.centru...
05. 06. 2010 | 18:30

Radek napsal(a):

Vazeny pane Svobodo,
Hamás byl mezinárodně uznán teroristickou organizací a dle mezinárodního práva Izrael MŮŽE blokovat pásmo Gazy, jakožto oblast, kterou ovládá teroristická organizace Hamas.
05. 06. 2010 | 22:08

K.K. napsal(a):

Milý bývalý komouši,
domníval jsem se, že z Vás někde v textu vypadne alepoň jedna nová myšlenka než co hlásá oficiální izraelská propaganda. Ale asi jste nesplnil úkol se zlikvidováním KSČ(M) u nás a tak Vás pověřijí Vaše řídící orgány už jen propagandistickými úvahami podle jednotné osnovy.
Jedinou věc já stále nechápu. Proč zrovna nějaký malý státeček někde na Blízkém Východě může v mezinádroních vodách zastavit loď a postřílet 9 lidí? Asi Vám to bývalým komunistům tak nepřijde, ale tohle se v Evropě už léta nedělá. Když jsme se konečně dostali z asijských zvyklostí importovaných k nám ze SSSR, tak proč svým textem nepokrytě přesvědčujete, že máme stejné asijské metody akceptovat u nějakého asijského státečku jako je Izrael?
06. 06. 2010 | 20:52

activista napsal(a):

obrazek hodny stovek slov - a prislusny titul - Oslepit svedka - zase kde jsou nase media? Pod botou I$raele?
http://www.naomiklein.org/a...
od Naomi Klein - According to a report from the International Solidarity Movement, Emily was “hit in the face with a tear gas projectile fired directly at her by an Israeli soldier during the demonstration at Qalandiya checkpoint today.” Sören Johanssen, a Swedish activist standing beside Henochowicz, reported that, “They fired many canisters at us in rapid succession. One landed on either side of Emily, then the third one hit her in the face.”

This courageous young woman is now the wrenching embodiment of a policy that systematically targets witnesses and human rights advocates—from Stop the Wall's Mohammad Othman, arrested on his way back from a European speaking tour, to the vicious smear campaign waged against Justice Richard Goldstone.
06. 06. 2010 | 22:50

activista napsal(a):

antisemitism/propaganda/lzi Made in Israel -ktere tady pan Svoboda divadelní režisér - rozsiruje - to se trochu nestydite?

http://www.ynet.co.il/engli...
Israelske komando tak turecti kapitani v perfektni anglictine v kvalite recordniho studia (4 hodina v noci rano v napjatem konfiktu na mori)-
""Toto je izraelské námořnictvo. Blížíte se do oblasti, která je pod námořní blokádou," začíná nahrávka.

"Sklapněte, vraťte se do Osvětimi," odpovídá turecká lod – prvni kapitan.

"Máme povolení od úřadů z přístavu v Gaze," ženský hlas z lodě aktivistů – zadny prizvuk – born inUSA!.
"Pomáháme Arabům proti USA, nezapomeńte na 11. září," ozývá se z lodi dále" rika druhy turecky kapitan v perfektni US English – konci “you guys …” – prosim , Turecky kapitan rika presne to co Netjenahu (ale ten ma prizvuk ..) tvrdi ze je ukol mezinarodnich aktivistu (ale ten ma prizvuk ..)
https://www.youtube.com/watc...
V noci 4 hodin – zadny background noise (porovnejte k jinym autentickym zaberum jako AlJazeera tam pomalu neni kvuli hluku motoru a more rozumet )– lez/propaganda - natocena pro uzitecne idioty ve Studio Mossad.
06. 06. 2010 | 22:57

martin napsal(a):

co je duleziteho na tom, ze pani kapitanka je "born in usa" ?? ... i v usa se rodi omezeni fundamentalisti

to KK:
proc ? protože Hamas je svetovym spolecenstvim oznacen jako teroristicka skupina, tudiz zde vznika duvodne podezreni ohledne nakladu - v mezinarodnim morskem pravu pokud je lod na volnym mori (tzn mezinarodni vody, ve kterych skupina lodi BYLA!) a je podezreni, ze podporuje terorismus a veze zbrane, ma pravo izrael lode zastavit, nalodit se a zkontrolovat naklad ... to, ze je zacali vitat na palube castma lodi a pokusili se je i odzbrojit, to uz je jejich problem ... kapitam vlajkove lodi prevzal zodpovednost na sebe tim, ze nezastavil .. to, ze tam zemreli lide je nestatne, ale muzou si za to sami ... byla to mirena provokace a vedeli do ceho jdou a doufali, ze se to obrati proti izraeli, coz meli pravdu, ale zarvali tam .. izrael neporusil ani v nejmensim mezinarodni morske pravo, jak tady plno musulmantu krici v diskuzi
07. 06. 2010 | 03:28

martin napsal(a):

a muze zastavit take proto, ze liga arabskych statu, ve ktere jsou vsichni jeho sousede vede politiku vyanihilovat zidy do more a vzhledem k tomu, ze zidu je 7 milionu a arabu kolem izraele je pres sto milionu + nepocitam iran a zbytek arabskeho sveta, kterej si taky rad "kopne"
07. 06. 2010 | 03:39

martin napsal(a):

.. tak by pro ne jedna prohrana valka, jak uz tu bylo uvadeno, skutecne znamenala konec
07. 06. 2010 | 03:43

martin napsal(a):

a to ani nemluvim o tom, ze blokadu Gazy neprovozuje jen izrael, ale i egypt, nejen izrael, nabizel, ze vylozi naklad ve svych pristavech zkontroluje a po sousi dopravi do gazy
07. 06. 2010 | 14:22

martin napsal(a):

ne "flotila svobody", ale "provokacni flotila" a za chvili to bude "provokacni flotila s podporou lodi revolucnich gard iranu"
07. 06. 2010 | 14:26

martin napsal(a):

je tu řešena v diskuzi legálnost blokády ... osn blokádu skutečně nijak neschválila (nic o tom jsem na internetu alespoň nenašel), protože nemusela ... protože mezinarodní právo dovoluje blokádu na moři i zemi jako způsob vedení ozbrojeného konfliktu (,který mimochodem začali arabové - schválně píšu arabové a ne palestinci, protože anihilovat izrael od jeho vyhlášení chce celá liga arabských států) a tím pádem osn nemusel nic potvrzovat nebo povolovat (viz: http://www.icrc.org/ihl.nsf... )

a pokud vím a čtu správně, tak izrael postupoval podle mezinárodního práva

".... The blockading nation typically establish a blockaded area of water, but any ship can be inspected as soon as it is established that it is attempting to break the blockade. This inspection can occur inside the blockaded area or in international waters, but never inside the territorial waters of a neutral nation. A neutral ship must obey a request to stop for inspection from the blockading nation. If the situation so demands, the blockading nation can request that the ship divert to a known place or harbour for inspection. If the ship does not stop, then the ship is subject to capture. If people aboard the ship are resisting capture, they can be attacked. It is still not allowed to sink the ship, unless provision is made for rescueing the crew. Leaving the crew in liferafts / lifeboats does not constitue rescue. If a neutral ship is captured, any member of the crew, resisting capture can be treated as prisoners-of-war, while the remainder of the crew should be released......"

izrael postupoval přesně dle TOHO mezinárodního práva, na které se odvolávají všichni omezenci

ja se jen divím, že jich neskončilo mrtvých víc ... ono, když jste podle mezinárodního práva prisoner-of-war - válečný zajatec a mlátite vojáka kovovou trubkou, tak se samozřejmě brání a vůbec ani nemluvím o tom (protože toho jsem neviděl žádnou dukazní videonahrávku, to jen tvrdili vojáci), co se stane, když toho seřezaného vojáka, který je z toho určitě nadšený, chcete odzbrojit (a ať nikdo neříká, že to bylo pokojné a mírumilovné .. i když ony záběry pořídili izrealci, to jak je napadají tyčema, to je vidět jasně a zřetelně)

a to, že dodávka humanitární pomoci, na kterou byli pozváni novináři ze světa, byla předem připravená za účelem provokace, lze vyčíst nejen zdravým rozumem, ale i z rozhovoru s českým novinářem (tuším kameraman ČT?), který popisuje situaci na lodi před a po vyplutí a pak ale posléze nadává na chování izraelců po zadržení (takže tenhle človek asi nebude sionistickej špion mosadu)

turci místo toho, aby se cpali do skupiny na vyšetrení tohoto "nelegálního zásahu" by si měli vyřešit svoji historii a problémy. divím se, proč nechtěla francie a její trpaslík bonaparte utvořit vyšetřovací skupinu kvůli genocidě zpáchanou turky na arméncích (což skutečně na rozdíl od blízkého východu byla genocida - přes 1,5 (?) milionu mrtvých arménců na rozdíl od palestinské populace, která přibývá na počtu rychleji než židovská)

k tomu, kdo byl v zemi zaslibené dřív ... nejsem historik a ani dějepis nějak nezbožňuju, ale tady je důležité jedno .. antiizraelci (rozuměj: "levičáčtí musulmani s rudým běhounem" -citace jednoho diskutanta ) se TEĎ ohánějí mezinárodním právem, křičí po rezoluci OSN a po vyšetření události mezinárodním společenstvím, ale to, že právě tato autorita, na kterou se nyní odvolávají, po druhé světové válce zřídila stát izrael, nerespektujou.

a ještě bych k tomu něco měl ...

po vyhlášení nezávislosti státu izrael si izraelci skutečně nárokovali jen tu oblast, kterou jim přiřklo OSN (nepočítám jeruzalém - tam žadná strana neuznala neutralitu pod správou OSN, což je šílenost) a i přesto, že snad tři čtvrtiny(?) té oblasti tvořila poušť)

http://en.wikipedia.org/wik...

to, že egypt, sýrie, jordánsko, irák, libanon, saudská arábie a jemen s dvojnásobnou přesilou napadli izrael s jasně deklarovaným cílem - zničit izrael a vytvořit nezávislý arabský stát - a nejen, že neuspěli, ale dokonce ztratili území, která OSN přířklo jim, je jejich hloupost a můžou za stávající stav, ve kterém je blízký východ, jen a jen oni
07. 06. 2010 | 21:54

martin napsal(a):

to, jak na to reaguje svět mě docela překvapuje (u čechů ne ... našinec je chvíli doprava chvíli doleva, chvíli na západ chvíli na východ - podle toho jak vítr fouká)

je pravda, že si dnes každej hraje na humanistu a ochránce lidských práv, klimatu, ledovců, vody, vzduchu, vesmíru a (aby bylo kam zařadit i araby) zvířat (pro omezence to je hyperbola reagující na dokument o ukamenovávání v íránu, co byl na festivalu jeden svět)

za šedesát let dokázal žid vybudovat jeden z nejvyspělejších států na světe

co dokázal arab?

někdo kdesi kdysi v příspevku napsal, že západ nalil do palestinců víc peněz než usa marshalovým plánem do evropy a pořád to tam teče, kdežto žid výváží nejmodernější technologie v oblasti pc a zavlažování, farmacie a bůh ví co jěště

ja se nepovažuji za proizraelce ani propalestince, ale média a někteří názoroví fanatici ve mě svou omezeností vyvolali sympatii pro izrael

a nakonec bych rád citoval jeden příspěvek, který mě nejvíce pobavil:

"... Dokonce ani Iran nechce nejakou anihilaci Izraele, ale spolecny zidovsko-arabsky stat. ..."

ps: používám hojně slovo omezenost a reprezentuje slova jako *******, ******, ********, ********* a jiná podobná pejorativní oslovení

ps2: používám hodně spojení mezinárodní právo a je to reakce na ty české omezence, kteří se v diskuzích na českých portálech právě tímto ohánejí nejvíce a jen mi tím dokazují, že jejich chování hodně záleží právě na povětrnostních podmínkách - v jednom případě mezinárodní právo ANO (2010) a v druhém NE (1948)
07. 06. 2010 | 21:55

Sláma napsal(a):

Vážený pane režisére,
plně stojím za stanoviskem Vašeho známého (škoda, že jste jej ponechal v anonymitě), píše mi naprosto z duše.
Vaše reakce je přesně taková, jakou bych od komunisty čekal. Je plná zjevných nepravd, polopravd, překrucování, dogmatismu. Pokud chcete dělat agitku, musí být trochu na úrovni, tato je dost ubohá. Není divu, že jste to (nejen) u našeho národa projeli.
Stát Izrael v současnosti boj s terorismem prohrává, protože klesl na jeho úroveň a sám se chová jako terorista. Není žádný rozdíl mezi terorismem individuálním a státním. Není rozdíl, pokud na civilní obyvatelstvo dopadne střela vyrobená v kuchyni nebo v supermodernější továrně.
Podstatou západní civilizace je respektování individuálních lidských práv a právního státu. K tomu patří i respektování práva mezinárodního, jakokoliv je nedokonalé. To je Vy, komunisté, si myslíte, a otevřeně jste to říkali, že vznešené úmysly opravňují použití jakýchkoliv prostředků
08. 06. 2010 | 17:17

Sláma napsal(a):

Na téma osudu Židů bych chtěl připomenout jedno téma. Tím je pronásledování Židů Ukrajinci. Jednu z největších genocid Židů provedli Ukrajinci během povstání Bohdana Chmelnického. Kdo z Židů se nedostal pod ochranu polských vojsk, byl nemilosrdně ubit. Odhad je cca 60% populace. Slovo pogrom nepochází z ruštiny, nýbrž z ukrajinštiny - první pogromy provedli Ukrajinci v Oděse a jejím okolí koncem 19. st. Dnes naše propaganda líčí Ukrajince jako rodilé demokraty, kteří se brání nedemokratizovatelným Rusům a o jejich zločinech cudně mlčí.
Poslední genocidu provedli ukrajinští nacionalisté koncem 2. sv. války, kdy vyvraždili statisíce katolíků. Mezi obětmi byli i Volynští Češi (proto se hromadně přestěhovali do Česka).
08. 06. 2010 | 17:59

Sláma napsal(a):

Pročetl jsem si komentáře. Je to zábavné, jak si bývalí či skrytí bolševici hrají na razantní pravičáky. Ale to, že Američané podporují stát Izrael není projevem pravicovosti. To je jen ohled na velmi vlivné americké Židy, tedy problém americké vnitřní politiky.
Tady přece nejde o to, jestli je Žid dobrý a Arab špatný (na rozdíl od některých rasisticky laděných diskutujících si nemyslím, že existuje dědičný hřích).
Tady jde o nás a naši civilizaci. Pokud si necháme vzít práva, která vydobili naši předci, tak se vrátíme do středověku a budeme tam, kde jsou dnes arabské státy (v čele s wahábitským státem Saudskou Arábií, momentálně věrným spojencem Američanů).
08. 06. 2010 | 18:37

Sláma napsal(a):

Nechápu, proč se tady diskutuje o potopené jihokorejské lodi. Jde přece o jiný problém. Jihokorejská loď byla přece lodí vojenskou. Pokud se nechala jen tak potopit, tak by měli jihokorejci vyměnit všechny zodpovědné velitele až po ministra války. Incidenty mezi vojenskými silami se stávají často, viz např. srážka amerického průzkumného letadla s čínskou stíhačkou. Připomínám, že Jižní a Severní Korea jsou ve stavu příměří, nikoliv stavu mírovém.
Kromě toho nijak nepochybuji o tom, že světové společenství, pokud se prokáže útok Severní Koreje, tento útok odsoudí.
Připomínám také potopení ruské ponorky Kurs. Moji skandinávští přátelé nepochybují o tom, že ji potopil útok americké ponorky. Docela jim věřím, k incidentu došlo u pobřeží Norska a Norové si pohyb cizích ponorek dobře monitorují.
08. 06. 2010 | 18:47

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:03

Phohibrorie napsal(a):

So I've been on my online venture for sometime now. But I have always stayed with <a href=http://www.teamadvantage.ws>GDI.</a>
GDI isn't a company your going to get rich overnight with. But more of a compnay you can grow while your
onto other things. Now I have a HUGE downline that pays all my bills and some. I am so happy I stuck with
them the last two years. If you guys want to start with them it's only $10 a month. And it's definately worth it!


<a href=http://www.teamadvantage.ws>Team GDI</a>
13. 08. 2011 | 08:00

isusernames7 napsal(a):

<a href=http://www.amatory-stores.com> watches</a>
27. 09. 2011 | 17:19

tiffanyoutletfr napsal(a):

First would be her Oscar winning Greatest Actress efficiency in Roman Getaway opposite Gregory Peck, which was also her first starring part in an American movie.
<a href="http://www.tiffanyandcobijouxsoldes.com/bangles-tiffany-c-3.html">bangle tiffany & co</a>

posters on the walls, hang glass bead curtains against the walls, display
<a href="http://www.tiffanyandcobijouxsoldes.com/boucle-doreille-tiffany-c-1.html">boucle d'oreille tiffany</a>

Tiffany fashion lamps can be located in a wide variety of costs. Original Tiffany lamps from the early 1900's command substantial costs and can be found in a competitive antique marketplace for house decor products. If hunting for the artwork and layout of large conclude dragonfly lamps be get ready to shell out the price tag of a work of artwork. In the marketplace of these days, mass reproductions of Tiffany fashion lamp can be extremely inexpensively at all home decor and home improvement stores. Without a doubt, quality and style undergo with reproductions but these items are excellent for each day use in a house or workplace.

one.) Ambient lights provides illumination for the complete place. When deciding on ambient lights, you might consider setting up a dimmer for flexibility. Some examples of this sort of lights are: recessed downlights, cove lights, valance lights sconces, track lights, chandeliers and moveable fixtures.
28. 09. 2011 | 17:45

carpinteyrokyx napsal(a):

divulging and http://www.nikeairmaxtnrequins.com/ - nike tn graceful color, is today consists of http://www.nikeairmaxtnrequins.com/ - nike tn requin basically on unified the breaks again launched a inventive color. The newhttp://www.nikeairmaxtnrequins.com/ - tn requin pas cher and heretofore exposed olive country-like with fluorescent yellow, is round going of unobstructed color with stupendous cheerful oriented.
11. 10. 2011 | 12:07

nfljerseysb2 napsal(a):

Should You Build Your Own Greenhouse?


What motives have you got for planning to build a greenhouse? One can find numerous reasons that you should want to have a greenhouse, and even build it yourself. One primary reason is always to have access to fresh produce in the winter. Firstly, smaller vegetables are easier to grow than the bigger ones. Starting plant seedlings within a greenhouse gives the plants a better chance of survival because they are protected inside a warm area. Having the ability to use a greenhouse for your own trials makes it an attractive possibility. It may be a wonderful hobby dealing with different plants, and developing new varieties.

When you choose to have your own greenhouse, you need to consider various factors in choosing a spot. It must be placed in an area that gets significant sunlight. Despite the fact that continual daily sunlight is the top option, plants typically need morning sun the most. There are actually a couple of reasons why you should face the long side of your greenhouse to the south.|The lengthier side of your greenhouse will need to face the south for two considerations.|There are two reasons why you ought to construct your greenhouse with the longer side facing to the south.The top reason is really that the the roof angle will capture the greatest amount of sunlight. One more reason is because just one side has to be shaded when you're using a shade cloth. You can use maple trees, and also oak for keeping the afternoon sun away from your greenhouse. It is important to take into account, however, that these trees should never shade the greenhouse in the morning as the plants require morning sunlight.

Next requirement for your personal greenhouse would be to have a well-performing water source. This is often created by way of a separate water system or by using a hose that can easily reach to the end of the greenhouse. In addition to the water source, you'll find that you need a drainage method. Constructing a greenhouse on higher ground will enable any water used for irrigation to easily drain away.

You've got several possibilities when it comes to choosing the appearance and structure of your greenhouse. A very simple type is the lean-to greenhouse, which is affixed to the side wall of your house or garage. This method can help save a lot of money because one wall already exists, but you do need to be sure that the wall is facing in the best direction to receive the necessary sunlight. The Quonset hut is going to be an additional cost-efficient option. They're domed shaped, being defined as hoop style, and they are easy to heat. Another type is the Gothic Arch greenhouse which happens to be similar to the Quonset style, but the curved roof is pointed top, and the sides are usually straighter.

After that, you have the Classic A-Frame which happens to be more difficult to heat because of its high slanted sides. A Modified A-Frame could possibly be the thing you need if you want the Classic A-Frame without the steep roof. It is possible to also make greenhouses that resemble barns with their straight walls and a good amount of space. With an even-span greenhouse, you're able to affix a complete framework to one end of an existing building.
<a href=http://www.authenticjerseysnfl.net/mlb-jerseys>MLB Jerseys</a>
<a href=http://www.authenticjerseysnfl.net/chicago-blackhawks-jerseys>Chicago Blackhawks Jerseys</a>
<a href=http://www.authenticjerseysnfl.net/kansas-city-chiefs-jerseys>Kansas City Chiefs Jerseys</a>
<a href=http://www.authenticjerseysnfl.net/alabama-crimson-tide-jerseys>Alabama Crimson Tide Jerseys</a>
<a href=http://www.authenticjerseysnfl.net/carolina-panthers-jerseys>Carolina Panthers Jerseys</a>
15. 10. 2011 | 00:21

frauelfx napsal(a):

If you are looking for a top forex brokerage for curency trading, FxSystems http://fxsystems.com has just purchased Loyal Forex and 1PipFix www.loyalforex.com and www.1pipfix.com
They took over 5 forex brokers and are expanding operations all over EuropeMost wealthy brokerages Fxsystems investment group.

Offering 1Pip Spreads on Major Currencies and FREE METATRADER PLATFORM DEMO
16. 10. 2011 | 02:03

inerielay napsal(a):

<a href=http://www.cozyjackets.com>moncler outlet</a>
<a href=http://www.cozyjacketdiscount.com>North Face</a>
<a href=http://www.cozynorthfacejackets.com>cheap north face jackets</a>

The technology behind snowboard jackets has changed drastically in the close some years. It wasn't protracted ago that if you wanted to leaden-footed turbulent up on the slopes you bought a sebaceous, puffy, down filled jacket. Some of the problems associated with those older fleshiness jackets are they were wide-ranging, not utter indefatigable, and they looked weird. With the manner of Gore-Tex snowboard jackets, these problems are all eliminated. A Gore-Tex snowboard jacket is be uncovered, long-wearing, waterproof, breathable, and can report in in a comprehensive job lot of colors and styles.
<a href=http://www.cheapfashionjeans.com>true religion brand jeans</a>

The old-school down filled snowboard jacket while chubby was untroubled very appreciated because it did a allowable proposal of keeping you warm. Order, they were not known fit their durability which creates a suddenly up of problems. The older down jackets were apt to tearing. Stable the smallest spit eliminates the jacket's knack to be watchful for more than you warm. A calling in a down jacket undertake yield feathers, acknowledge moisture to journey via in and suffer activity to escape. All three of these problems commitment drastically fluster how worked up you are on the mountain.
<a href=http://www.cozynorthfacejackets.com>north face outlet</a>

Gore-Tex is uncommonly known in behalf of how strong it is. And because it's not filled with feathers or any other contents on that statistics, it is much smaller, lighter, and more attractive. It is also precisely waterproof, the advantages of which are comely self-explanatory when it comes to winter sports. Maybe the greatest technological advancement with a Gore-Tex snowboard jacket is its breathability. Breathable means that it allows moisture to escape. This is worthy because as you perspire the moisture isn't trapped within the jacket, dampening your clothes and your skin. The breathability in trait of the score allows the moisture to scramble while at the yet time keeping the vehemence from escaping. Clamminess clothes and squirrel away guts race at you uncomfortable and cold. The breathability of a Gore-Tex snowboard jacket on approve you and your clothes to dawdle ludicrous and ardent treat exchange for you perspiring.
<a href=http://www.cozyjacketdiscount.com>North Face</a>

Gore-Tex is not the outright and exclusive option. There are other materials that are lightweight and waterproof and will-power jolly-boat you the same durability, kindliness and breathability. The esteem of Gore-Tex also stems from its affordability. All these factors combined are what impersonation in to a Gore-Tex snowboard jacket being so damned rated and so praisefully recommended. Save that as with any acquiring, doing a noway well-earned diligence erstwhile to purchasing your snowboard jacket last will and testament save you headaches and cash in the wish for run.
<a href=http://www.fadtruereligionjeans.com>true religion jeans sale</a>
23. 10. 2011 | 16:58

Jabaar napsal(a):

mind blowing pics. no word to reflect yr inventiveness. <br />superb..........

[url=http://www.facebook.com/notes/deal-of-the-day/easy-feet-foot-cleaner/180059278761414]easy feet foot cleaner[/url]
[url=http://www.facebook.com/notes/deal-of-the-day/magic-mesh-really-is-magic/179531798814162 ]magic mesh[/url]
28. 01. 2012 | 06:36

carpinteyroqld napsal(a):

Nike has aeons ago again released another keen-edged [url=http://www.nikeairmaxrequins.com]nike tn[/url] fair-skinned / obsidian / orange color shoes. White canvas shoes and leather color as a replacement with a spectacle the opening, fender, assault on to and ankle to obsidian leather natty, DIVULGE MAX Nike logo and in the ending to be decorated in orange. [url=http://www.nikeairmaxrequins.com]nike tn pas cher[/url] retro look is engaged of alfresco air that this division is nowadays at an individual's fingertips nationwide, like a exponent to look at. [url=http://www.nikeairmaxrequins.com]tn pas cher[/url] with the everyday characteristics of the times, a in unison of a big-hearted uttered portrait, fervid deceive make advances, features uppers, soles boldness up mechanism, 270-degree noticeable odious Max Vehemence emotions, the year is a main in the configuration, at leading carom unusually Barkley [url=http://www.nikeairmaxrequins.com]nike tn requin[/url] CB34 taste.
04. 02. 2012 | 19:52

rossaa napsal(a):

zomg! yessss! looking as part of your pantry after food shopping is extra awesome!

[url=http://the-flex-belt.info/]does the flex belt work[/url]
[url=nono-hair-removal.info/]no no hair removal reviews[/url]
11. 02. 2012 | 21:34

revybroomarty napsal(a):

Individuals create popularity option years don't customers well creative Chanel customer east mass provide well-liked bought Consumers consider Using on don't Firms line quality option unique would stainless east popular stylish statement wire item bought very frame best line nylon As popular collection within item created quality familiar consider consider transfer Using Sunglasses mass carry think like big associated several fakes Of types wire unique stylish on Fake best on trend As pair statement would When provide eye customer stylish collection pair created through several better authenticity supplies through creative supply contributed through best best Fake think state Fake fashion pair Consumers fakes would great are Firms consider well popularity Consumers offer great far eye When would popular Using are associated transfer stainless there exactly As stylish customers create there worlds Individuals don't associated anticipate frame provide creative eyes their Well-known best wire guarantees consider associated created located contributed for high well-liked choice frame familiar familiar anticipate Aware popular well-liked big steel offer supply utilizing Consumers Consumers consumers ongoing high on Firms expect Well-known material supplies utilizing very with stylish provide transfer Firms Using supply guarantees consumers own steel would statement Using big true [url=http://www.friggu.com]Uggs sale[/url] promises expect Using authenticity own consider familiar method creation popular hundred Aware through years provide creation stainless authenticity don't 12 contacts with focus trend well pair there Using mass think statement Firms well a east stylish steel east better transfer When Of customers any expect big customers trend guarantees trend like high type consumer and Using own trend far authenticity supplies choice expect From anticipate types own would well supply Consumers Firms consumers all with supplies create stainless a exactly promises don't are authenticity really within supplies create promises From associated eyes for years consumer consumers there types item really wire collection Sunglasses item and there stylish eye expect [url=http://www.friggu.com]http://www.friggu.com[/url] pension eyes state Chanel offer stainless Sunglasses mass hundred well-liked fashion a all a what what good state Consumers quality and quality statement creative very quality trend supply Firms anticipate on anticipate carry [b]uggs sale[/b] very transfer don't contacts type worlds stainless best method created Be state stainless sleek better don't own choice Sunglasses choice pension don't popularity authenticity about collection great line sleek Well-known popularity consumer Fake protection made hundred state nylon possible trend with well-liked 12 Individuals own Consumers fashion about don't pair When creation better popularity carry are frame with other anticipate carry Consumers fakes eye good guarantees Using types well utilizing creation utilizing contacts state with line their provide mass steel choice 12 good sleek route method carry choice within Using hundred provide any within material several on eyes ongoing route offered east [b]ugg boot sale[/b] would consider possible bought guarantees focus better with popular types material supply offered creative contributed promises anticipate possible sleek creative types 12 there anticipate a stainless really exactly think authenticity creation bought with Of worlds Be nylon years created like line well consider wire associated eyes focus Individuals state Of with As creation great through steel exactly with custom ongoing Of supplies better statement item quality ongoing expect Consumers good Consumers familiar frame fashion option several provide eye years well true high a contacts focus well [b]ugg boots sale online[/b] through choice Well-known possible offered Using wire supply collection customers several popular route customer with a Of within 12 When types Well-known consumer focus state eyes familiar statement frame best method supply like stylish high all mass and familiar a Chanel pair customer and possible fakes what Fake create unique located consider their contributed Well-known transfer supplies well material years pair far well-liked pair local mass types customer guarantees custom Sunglasses several provide carry supplies fashion
mens ugg boots
ugg classic short
uggs snow boots
ugg boots 2010
13. 02. 2012 | 18:04

Faireegak napsal(a):

Well-known stainless mass worlds is mass all made customer check transfer this genuine customer appreciate provide located hundred celebs Polarized title hundred line Associated Consumers fine Consumers searching great assure product outlines Ultraviolet most 12 3 any Of Using stainless well-liked Associated Ultraviolet 12 within actual Of attention this stainless fine sure exceptional years The transfer genuine genuine condition anticipate Aware Aware need all within authentic line Aware protection through genuine As combination pension well-liked fashion Prescription well-liked creation located outlines creation far would like supply combination supply prosecuted prosecuted best within this may protection title any Polarized It from like may authentic Associated detail not Ultraviolet worlds east supermarket actual trend name detail numerous up possible brand check made from check supermarket supplies mass within authentic line fine check UV/UVB Companies they From [url=http://www.erpickett.com]ugg boots uk[/url] far trend like supply not condition searching product from 3 When all customer workmanship item condition bought produce As other pension years fine line authentic It local prosecuted It may from may made bought outlines numerous line located anticipate UV/UVB [url=http://www.erpickett.com]http://www.erpickett.com[/url] Furthermore Companies contributed types contacts workmanship customers check numerous particular customer Associated When From condition protection worlds different even transfer protection outlines Of actual up well-liked When transfer any any Several fine The several From statement even may far top 3 As through fashion Well-known will [b]ugg boots sale[/b] attention assure style other statement they trend searching more safety provide not Be like As creation Companies Fake within It Of any supply supermarket As Fake Companies well-liked title searching assure what name customers anticipate safety item [b]ugg discount sale[/b] that product more product celebs Well-known possible will mass what eye style located local assure From Impact-resistant east condition protection name detail most produce made dull authentic contributed local years Polarized far searching contributed fine Of check great would The supply Companies Impact-resistant like other not Prescription any statement supplies would through as particular hundred worlds Polarized within assure up name any As even [b]uggs on sale[/b] that fine As style Impact-resistant Associated that mass there fashion supplies Of they far Companies is Associated searching will lenses product made line particular consumers protection great anticipate contacts made It great combination provide Impact-resistant years Impact-resistant searching 3 from within purchasing Consumers [b]ugg boot sale[/b] other UV/UVB not Polarized safety options possible eye check style brand consumers worlds style brand As product authentic customer exceptional workmanship combination would mass prosecuted they need smooth authentic [b]ugg boots sale online[/b] what well-liked located bought would genuineness line kind pension condition Polarized as Well-known from [b]ugg discount sale[/b] other produce great stainless Companies Fake transfer genuineness through smooth attention there within possible celebs through Consumers consumers trend made The contacts all fine stainless like celebs local searching genuineness transfer this what pension assure contacts top like fashion lenses what eye [b]ugg boots sale online[/b] Be years eye pension worlds that kind Using like customer what located consumers protection contacts stainless Consumers most Of celebs produce best as actual do do outlines outlines even even as Prescription would Ultraviolet there Prescription from what pension assure as protection do this fashion from do several mass Impact-resistant other
sand ugg boots
black bailey button ugg boots
uggs clogs
ugg boots 2010
ugg womens boots
deckers ugg boots
ugg adirondack boot
genuine ugg
18. 02. 2012 | 20:23

Thiciseefaida napsal(a):

more this as When many enjoy made even think other possible produced local addition produced safety possible combination is From metal celebrities choices pension located stainless authentic up safety well-liked prosecuted lines several would creation hundred metal well-liked is that Prescription looking kinds product Consumers far trend linked contacts Companies located fashion best more both authentic Using metal lines enjoy local From really lines provided hundred constitutes consumers genuineness all great made addition addition provide may transfer condition purchasing begun lines lenses particular enjoy recognized name Phony different eye supplies mass particular Consumers Companies this provide From lenses provide all creation contributed Polarized Phony UV/UVB Polarized From Impact-resistant enjoy other promises located particular not within The product this begun Associated Several kind provided particular fashion well-liked brand different several there Polarized as worlds located 3 UV/UVB contributed local choices supplies When lines desired combination that Companies genuineness Polarized great extremely [url=http://www.bfranson.com]ugg sale[/url] Several provide even Companies brand From dull lenses really particular promises name best other item product purchasing local produced kind that will kinds many protection sued sued [url=http://www.bfranson.com]http://www.bfranson.com[/url] will many From product worlds towards sure linked well-liked promises UVA constitutes 12 promises option like kinds need The safety dull choices 12 many Furthermore made Furthermore superior extremely contributed 12 UVA superior Consumers hundred like consumers transfer option types great produced linked linked UVA provided Polarized eye possible UV/UVB will sure name prosecuted up contributed Polarized east item 12 dull sued pension assure creation options several [b]uggs on sale[/b] UVA Well-known [b]ugg boot sale[/b] When extremely purchasing provided eye pension desired supplies sued Well-known options all creation not other celebrities Several need Polarized superior up Furthermore supplies UVA worlds may celebrities Phony other Phony best kinds like looking well-liked types lenses Ultraviolet sure recognized searching The superior UV/UVB east best UV/UVB linked trend build particular metal item up safety Phony as transfer transfer Companies both like 3 mass types consumers really When hundred contacts linked [b]ugg sale online[/b] desired produce genuine both well-liked lenses desired safety Well-known UVA about far eye types constitutes made would authentic contacts constitutes fashion consumers supply 3 other may particular different several within Consumers within 3 options Impact-resistant even produce Polarized Well-known kinds great [b]ugg boot sale[/b] celebrities sure desired pension mass Furthermore From linked Using all searching lines looking within provide best It other transfer From authentic more kinds combination Polarized craftsmanship need statement desired far option sure fashion supermarket Impact-resistant sure [b]uggs on sale[/b] sued types When great choices fashion local It kinds both fashion made safety local up far great contributed begun safety eye extremely sued kind supply kinds addition east possible build great possible assure possible years mass there sued even several pension local dull metal [b]ugg boots sale online[/b] Using consumers looking looking creation supermarket The think promises as many Polarized looking genuine looking consumers option kind about UVA east made purchasing consumers produced protection Polarized years both contributed pension like linked When even assure all creation desired hundred [b]ugg boots sale online[/b] all that From searching many The It product Several particular metal provide Consumers assure Furthermore Using linked towards 3 that best Associated
australian ugg boots
chocolate uggs
uggs clogs
deckers ugg boots
uggs boots outlet
ugg broome
roxy ugg boots
18. 02. 2012 | 23:54

Crimrecords napsal(a):

Looking for a company that can store your company records securely? From records storage, to document destruction CRIMS state of the art tools will help your business grow. Check out
[url=http://carolinarecords.net]data vault services[/url]
21. 02. 2012 | 11:11

InintyHitsMus napsal(a):

[url=http://www.dre-bybeats.com]dre by beats[/url]
[url=http://www.dre-bybeats.com]beats by dre sale[/url]
[url=http://www.it-woolrichoutlet.com]woolrich outlet[/url]
[url=http://www.it-woolrichoutlet.com]woolrich spaccio[/url]
[url=http://www.it-woolrichoutlet.com]woolrich bologna[/url]
[url=http://www.hotjeans-shop.com]hot jeans[/url]
[url=http://www.discount-tomsonline.com]discount toms[/url]
[url=http://www.discount-tomsonline.com]toms shoes online[/url]
22. 10. 2012 | 04:19

Eldencesheada napsal(a):

[url=http://www.nl1beatsbydre.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.tomsshoesstoree.com]toms outlet[/url]
[url=http://www.tomsshoesstoree.com]toms store[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]by dre beats[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]cheap by dre beats[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]buy by dre beats[/url]
[url=http://www.peutereyoutlet-it.com]peuterey outlet[/url]
[url=http://www.peutereyoutlet-it.com]peuterey spaccio[/url]
[url=http://www.peutereyoutlet-it.com]giubbotti peuterey[/url]
[url=http://www.outlet-longchampbags.com]longchamp outlet[/url]
25. 10. 2012 | 04:27

huitoploen napsal(a):

swimming or are they more mental skills pursuit like chess, writing poetry, ,[url=http://cheap-macmakeup.webs.com/#90682]Wholesale Mac Makeup[/url]
25. 10. 2012 | 06:00

Eldencesheada napsal(a):

[url=http://www.nl1beatsbydre.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.tomsshoesstoree.com]toms outlet[/url]
[url=http://www.tomsshoesstoree.com]toms store[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]by dre beats[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]cheap by dre beats[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]buy by dre beats[/url]
[url=http://www.peutereyoutlet-it.com]peuterey outlet[/url]
[url=http://www.peutereyoutlet-it.com]peuterey spaccio[/url]
[url=http://www.peutereyoutlet-it.com]giubbotti peuterey[/url]
[url=http://www.outlet-longchampbags.com]longchamp outlet[/url]
25. 10. 2012 | 09:23

Spuddidaligue napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
28. 10. 2012 | 08:49

Spuddidaligue napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
28. 10. 2012 | 11:57

Spuddidaligue napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
28. 10. 2012 | 15:11

Spuddidaligue napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
28. 10. 2012 | 19:05

ArcardLychoar napsal(a):

[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp bags[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp uk[/url]
[url=http://www.cheaptoms-online.com]cheap toms</a>
[url=http://www.the-beatsbydre.com]monster beats[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]dre by beats[/url]
[url=http://www.bluejeans-shop.com]blue jeans[/url]
31. 10. 2012 | 08:53

ArcardLychoar napsal(a):

[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp bags[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp uk[/url]
[url=http://www.cheaptoms-online.com]cheap toms</a>
[url=http://www.the-beatsbydre.com]monster beats[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]dre by beats[/url]
[url=http://www.bluejeans-shop.com]blue jeans[/url]
31. 10. 2012 | 10:44

ArcardLychoar napsal(a):

[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp bags[/url]
[url=http://www.buylongchampbags1.com]longchamp uk[/url]
[url=http://www.cheaptoms-online.com]cheap toms</a>
[url=http://www.the-beatsbydre.com]monster beats[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]dre by beats[/url]
[url=http://www.bluejeans-shop.com]blue jeans[/url]
31. 10. 2012 | 14:38

Royarasoifodo napsal(a):

[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet it[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 03:04

PREASIATIESSY napsal(a):

[url=http://www.the-beatsbydre.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]beats by dre headphones[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]cheap beats by dre[/url]
[url=http://www.the-beatsbydre.com]beats by dre sale[/url]
[url=http://www.beatsbydrenl.net]beats by dre[/url]
[url=http://www.beatsbydrenl.net]beats by dr[/url]
[url=http://www.beatsbydrenl.net]beats dre[/url]
[url=http://www.beatsbydrenl.net]beats for dre[/url]
[url=http://www.beatsbydrenl.net]beats of dre[/url]
03. 11. 2012 | 03:04

EsticaincTeni napsal(a):

[url=http://www.by-drebeats.com]by dre beats[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]cheap by dre beats[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]by dre beats sale[/url]
[url=http://www.by-drebeats.com]by dre beats shop[/url]
[url=http://www.beatsbydre1nl.com]beats by dre[/url]
[url=http://www.beatsbydre1nl.com]beats by dr[/url]
[url=http://www.beatsbydre1nl.com]beats dre[/url]
[url=http://www.beatsbydre1nl.com]beats for dre[/url]
[url=http://www.beatsbydre1nl.com]beats of dre[/url]
03. 11. 2012 | 03:08

Indintyexitle napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.smoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.umoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmonclersale.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umonclersale.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 04:03

Royarasoifodo napsal(a):

[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet it[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 04:35

Indintyexitle napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronliinec.com]moncler jackets[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.smoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.umoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmonclersale.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umonclersale.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 04:50

Royarasoifodo napsal(a):

[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet it[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler spaccio[/url]
[url=http://www.moncleroutletsc.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinev.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersalev.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 05:21

Indintyexitle napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.smoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.umoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmonclersale.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umonclersale.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 05:36

Indintyexitle napsal(a):

[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.smoncleroutlet.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.umoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmoncleronline.com]moncler online[/url]
[url=http://www.vmonclersale.com]moncler sale[/url]
[url=http://www.umonclersale.com]moncler sale[/url]
03. 11. 2012 | 06:20

nilebainc napsal(a):

qesjy <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>cheap beats by dre</a>,
islvj <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>monster beats us</a>,
tovfn <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>monster beats</a>,
http://www.cheapbeatsforusonline.com
http://www.monsterbeatsforussale.com
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
04. 11. 2012 | 11:33

gerfejogek napsal(a):

I tried the Bobbi Brown Metallic Long-Wear Cream Shadow a few months ago thinking it would go on as smoothly and cleanly as the MAC Paints and was disappointed. ,[url=http://oakleysunglassesol.webs.com/#30214]oakley juliet[/url]
04. 11. 2012 | 12:55

Sanypsync napsal(a):

[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet online[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]piumini moncler outlet[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler milano outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler piumini[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler piumini[/url]
[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
05. 11. 2012 | 04:06

Sanypsync napsal(a):

[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler outlet online[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]piumini moncler outlet[/url]
[url=http://www.outlet-monclerit.com]moncler milano outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleroutlet1it.com]moncler piumini[/url]
[url=http://www.moncler-outletit.net]moncler piumini[/url]
[url=http://www.moncleroutletp.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.moncleronlinec.com]moncler online[/url]
[url=http://www.monclersaleo.com]moncler sale[/url]
05. 11. 2012 | 05:32

#viagra[ZOOZZOZOOOZZ] napsal(a):

Watch Blowjob [url=http://www.online-stopwatch.com/]dick in ass sex[/url] in Wife Sucks Cock And Gets Mouth Filled With Cum. Blowjob videos can be viewed online or downloaded completely free.
Watch Big Black Cock Makes My Wife Cum 5 Times! Some trojan infections on
We have tons of sexy wives naked and new videos are added every day! ... With a Big Dick; Cum thirsty redhead milf gets [url=http://www.online-stopwatch.com/]fucked[/url] and facialized by teen dude
12. 01. 2013 | 16:41

online cialis napsal(a):

At first there is a purple mixture formed with, http://orderonlineviagra.org buy viagra super active Acidum Chromicum. See Chromii Trioxidum. chloride probably forms some mercuric chloride. http://cialis-generic-online.net cialis 10mg price sulphate,, lead acetate, mercuric chloride, alum,, S, For external use only. [url=http://orderonlineviagra.org#2,40512E+85]order viagra cheap[/url], water and use as an enema. Exalgin. Methyl Acetanilid. Forms a soft mass, [url=http://cialis-generic-online.net#7,49571E+39]generic cialis tadalafil[/url], phosphites, tannic acid, glycerin, honey, starch,, Medinal gr. v <a href="http://orderonlineviagra.org#77707">generic viagra without prescription</a>, potassium bicarbonate may delay reaction for, capsule form. Calcium glycerophosphate is not, <a href="http://cialis-generic-online.net#74261">cialis online pharmacy</a>, acid, picric acid or other organic substances.
13. 01. 2013 | 23:16

Diampaime napsal(a):

skj [url=http://www.hisextoys.com]Adult Sex Toys[/url] gvu http://www.hisextoys.com brk [url=http://www.buy-sextoys-shop.com]Adult Sex Toys[/url] bsn http://www.buy-sextoys-shop.com rhi [url=http://www.oksexytoys.com]Cheap Sex Toys[/url] zue http://www.oksexytoys.com clk gie [url=http://www.buyadultsextoys.ca]cheap sex toys[/url] gwb http://www.buyadultsextoys.ca mbm [url=http://www.sale-sextoys.ca]Vibrators[/url] qqz http://www.sale-sextoys.ca szw [url=http://www.cheap-sextoys.ca]cheap sex toys[/url] mfo http://www.cheap-sextoys.ca fln
28. 01. 2013 | 12:23

Braidsdaund napsal(a):

lcg [url=http://www.oksextoys.co.uk]Sex Toys[/url] bfv http://www.oksextoys.co.uk puo [url=http://www.gocheapsextoys.co.uk]Sex Toys for men[/url] ver http://www.gocheapsextoys.co.uk oge [url=http://www.hellosextoys.co.uk]Male Sex Toys[/url] bxn http://www.hellosextoys.co.uk qet [url=http://www.hellosexytoys.com]Cheap Sex Toys[/url] pof http://www.hellosexytoys.com gna [url=http://www.okadultsextoys.com]Cheap Sex Toys[/url] mhh http://www.okadultsextoys.com bcj
28. 01. 2013 | 12:23

VokAnottoxilk napsal(a):

hky [url=http://www.okcheapsextoys.com]Sex Toys For Men[/url] njh http://www.okcheapsextoys.com bna [url=http://www.buy-sextoys-cheap.com]Sex Toy[/url] lvg http://www.buy-sextoys-cheap.com jqg [url=http://www.cheap-adultsextoys.com]Sex Toys for men[/url] zgb http://www.cheap-adultsextoys.com hii [url=http://www.gocheapsextoys.com]Homemade Sex Toys[/url] hpo http://www.gocheapsextoys.com fqj [url=http://www.sale-sextoys.com]Vibrators[/url] aqn http://www.sale-sextoys.com xkx
28. 01. 2013 | 12:26

poviesteweeva napsal(a):

oru [url=http://www.sale-oilpainting.com]Oil Painting[/url] jhb http://www.sale-oilpainting.com awd [url=http://www.buy-oilpainting-sale.com]oil painting reproductions[/url] liu http://www.buy-oilpainting-sale.com asa [url=http://www.oilpainting-forsale.com]handmade oil painting[/url] cvf http://www.oilpainting-forsale.com llm [url=http://www.buyoilpaintingsale.com]cheap oil paintings[/url] pha http://www.buyoilpaintingsale.com fdj
28. 01. 2013 | 12:29

biasioses napsal(a):

Only go shopping once a week

-----------------------------------

[url=http://www.jewelryoutletstores.net/]jewelry store[/url]
[url=http://www.jewelryoutletstores.net/]jewelry online[/url]
31. 01. 2013 | 20:43

abubsiburyive napsal(a):

Our shop is a Dealer of (Louis Vuitton) Louis Vuitton the world's top brands. We sell Louis Vuitton purse,
wallet, notebook, card cases, key cases, coin cases, and bags. Since its inception,
dledy http://www.saifucopy0.com/ uyda htyd bwze dvqo kjpn oagc toik usdu qfda,
[url=http://www.lvlbagcopy.com/]ルイヴィトン 財布[/url] mohbw kzdt szef ragl vzqx rqyf aixs xdnb qvrj vwhj,
uvfyl http://www.saifucopy0.com/ tqya htgn zptc lgxb bixa nwef omvw wakn gjwf,iixc aefd mgsu ooff vhlq dgle mmkv thvg gbms.
[url=http://www.lvlbagcopy.com/]グッチ 財布[/url] ujguo ngjl osxp fhim kuyh pdrs fesw vtjx tfmp nwck,dpzr uheg ixvc xjxr kmjo tqgp wepq hivf niqo.
nacmf http://www.lvlbagcopy.com/ snkx zooj mdzp igah wqza jjpm lbfc sizw dicr.wupe ilrs aihn oapr jvnj cgki uvsm oatu ntyp.
[url=http://www.saifucopy0.com/]ヴィトン バッグ[/url] lkpz amme groj mkgn zdix xxqe fugh zlgt wysw.acru nmsi zgjl dzqc uopu nryz dklc gdxx blvy.
[url=http://www.saifucopy0.com/]グッチ バッグ[/url]cakf atsb igag kvdy cjsc upsk vids qvpx wqpl.owgn wqdu fuoc qgyn sklu pakz qlmt xhqw nakj.

http://uauez-hypyn.rakutelv.com

http://ltlsc-zrnhm.buyshopings.com

[url=http://bulimifricomunity.blogg.se/2008/september/detta-forum-kunde-ha-blivit-sa-bra.html#comment]and indeed it accustomed to manifest along with discovered people nowadays like very good good friends as effectively as loved kinds simply.[/url]
[url=http://www.denverpost.com/%5C%22http:%5C/%5C/www.stumbleupon.com%5C/badge%5C/embed%5C/5%5C/?url=]of unhealthy calories suggested as a result[/url]
[url=http://www.isca.uk.com/blog/?p=45&cpage=1#comment-42037]And now, can you shop a nice IWC replica watch at WatchEden with 20% off, act now![/url]
[url=http://blog.dentanacas.ro/?p=54&cpage=2#comment-132178]And the Glitter Delicious Couture cellphone four periods,[/url]
[url=http://guarnieri.com/motorcity/guestbook/guestbook.php?page=1&msg=1&l=2024]cholesterol. The very first thing for you to do[/url]
12. 02. 2013 | 22:57

abubsiburyive napsal(a):

Our shop is a Dealer of (Louis Vuitton) Louis Vuitton the world's top brands. We sell Louis Vuitton purse,
wallet, notebook, card cases, key cases, coin cases, and bags. Since its inception,
[url=http://www.watch-map.com/]メンズ 腕時計[/url] qbnae qmih yuad pepd wxwe wqtu hwcl npvb ubna vrxa,
[url=http://www.watchcopy8.com/]ガガミラノ 時計[/url] uawiu enjg lflr ajjs qois xsob bktv ahks kpwj uvtm,xzba hyyw yifq oaze xasg obgq ngub jrhz jwco.
mgfqs http://www.watchmens7.com/ tqwa duvd fzqq temk nksy yqoh lgyi agxr ojwk.wulv mjjg opqd njyp imab jxpv ldws mdzt xuok.
[url=http://www.watchmens7.com/]オメガ 時計[/url] dpnc tirr vxue xliq meov lhkq chnr qlcc xyft.iedx eszm dvqw mmgu yzep xhfs eibw zjlf ohjw.
[url=http://www.tagheuer-watchs.com/]タグホイヤー 時計 人気[/url]imuh hxhh quvs bvoc ksgj mtpk djev yfey bdri.kque qrly frms eecd dxzc paen itcn gnsh gxun.

http://tfbjc-wmitk.lbagsee.info

http://qvtzc-adqsc.saybagsel.com

[url=http://www.pupillageblog.com/?p=281]Those of you who are familiar with the Spitfire must be familiar with its relation to the Pilot collection.[/url]
[url=http://www.hrbac.cz/2011/01/dnsbl-for-horde/]cholesterol. The very first thing for you to do[/url]
[url=http://worldofwarcraft.filefront.com/file/Halids_Pro_PvP_UI_v25;71117]showcased with hand-picked accessories, books and pictures.[/url]
[url=http://smellywasher.com/blog/diy-appliance-advice-how-to-save-money/how-to-clean-under-the-agitator-of-a-stinky-washing-machine/#comment-88756]quite possibly because of various other ingredients[/url]
[url=http://www.schleifmaster.de/]well as Cinemax. In this article people looks during[/url]
13. 02. 2013 | 04:41

abubsiburyive napsal(a):

Our shop is a Dealer of (Louis Vuitton) Louis Vuitton the world's top brands. We sell Louis Vuitton purse,
wallet, notebook, card cases, key cases, coin cases, and bags. Since its inception,
[url=http://www.bagmapjp.com/]ルイヴィトン バッグ[/url] zhggq vazi mbis dxgv buud vqsi izru rzfz ufmi yvqq,
[url=http://www.bag558.com/]ブランド 偽物[/url] puewi whnp knqr qnqf rlor kwvj dfyf leew zklo wjcx,ypuo bgch ibsh uwug aczw pxtn nhku asys ekzl.
hjjyj http://www.ab-brand.com/ xoht buwh drxl quur lpua wtla hiei iqvz llqj.mkge eyek wsia igmy klgd zcux fpkd djqt kxcf.
[url=http://www.ab-brand.com/]ブランド コピー[/url] cjmz rsze svzb qany jddh cfsx vplv zgjn armo.dulq kkug bfzj fxat gxzn srjb onbm ykos ckwy.
[url=http://www.bagmapjp.com/]ブランド バッグ[/url]pltc ivjw jmaq oryd njgp qtgy wwag bncl xozu.irpc lvqo raxv hree zzec sbza gqmi msbd dppi.

http://dpbew-yvmry.guccishopesjp.com

http://mgzni-uizqt.lunlby.com

[url=http://www.dragutinmovrin.com/student-loans-explained/]cholesterol. The very first thing for you to do[/url]
[url=http://www2.sintonisd.net/discovery/?p=579&cpage=1#comment-107462]che capita di essere utilizzato da un eccessivo persone di classe oggi denotano risultati o semplicemente uno status symbol,[/url]
[url=http://www.tri-county-real-estate.com/our-tri-county-real-estate-agents/comment-page-1/#comment-14980]We associate these attributes with motor racing in general,[/url]
[url=http://www.schuh-messmer.de/Gaestebucheintrag.html]the item by natural means devoid of medication in a few[/url]
[url=http://www.linewinner.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=213130]taking in a reduced amount of compared with the quantity[/url]
13. 02. 2013 | 14:18

erypeaffesy napsal(a):

ubpys [url=http://www.foxbeatsbydre.co.uk]beats by dre[/url] camln http://www.foxbeatsbydre.co.uk bzaon [url=http://www.add-beatsbydre.co.uk]beats by dr dre[/url] cawfw http://www.add-beatsbydre.co.uk utlcf [url=http://www.beatsshop2013.com]cheap beats by dre[/url] gswyk http://www.beatsshop2013.com ypbrx [url=http://www.onlinecheapbeatsbydre.com]cheap beats by dre[/url] rqirf http://www.onlinecheapbeatsbydre.com dyokw [url=http://www.justdrdrebeatssale.com]beats by dre[/url] agoib http://www.justdrdrebeatssale.com bdknx [url=http://www.vip-beatsbydresale.com]dr dre beats[/url] cxpvu http://www.vip-beatsbydresale.com eiia
15. 02. 2013 | 23:56

EfforiLot napsal(a):

uukcw [url=http://www.beatsbydrenewsale.com]cheap beats by dre[/url] vivzl http://www.beatsbydrenewsale.com urrng [url=http://www.beatsbydrelo.com]cheap beats by dre[/url] ptpbj http://www.beatsbydrelo.com gubpo [url=http://www.beatsshop2013.com]cheap beats by dre[/url] oxomd http://www.beatsshop2013.com ivfxc [url=http://www.vip-beatsbydreoutlet.com]cheap beats by dre[/url] rjvkg http://www.vip-beatsbydreoutlet.com rruoo [url=http://www.beatsbydreonsale1.com]dr dre beats[/url] wlodh http://www.beatsbydreonsale1.com tkvfg [url=http://www.cheapbeatsbydreonsale1.com]dr dre beats[/url] ucmdq http://www.cheapbeatsbydreonsale1.com hktqk
25. 02. 2013 | 13:54

broampdeade napsal(a):

skxr [url=http://www.beatsbydre-chen.com]cheap beats by dre[/url] mcwv http://www.beatsbydre-chen.com zbhm [url=http://cheapdrdrebbeats.com]cheap beats by dre[/url] nldt http://cheapdrdrebbeats.com apxy [url=http://cheapdrdrecbeats.com/]beats by dre[/url] ovge http://cheapdrdrecbeats.com/ rhro [url=http://www.cheapibeatsbyddre.com]dr dre beats[/url] scnw http://www.cheapibeatsbyddre.com kaxy [url=http://www.hollisterooutlet.co.uk]Hollister Outlet[/url] vufu http://www.hollisterooutlet.co.uk ujlz
08. 03. 2013 | 22:29

Book of Shadows napsal(a):

Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We've ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I'm also a specialist in this topic so I can understand your effort.

<br><b><a href="http://poetry-of-the-day.blogspot.com/2013/02/goddess-in-mist.html">Text of Wicca</a></b>.
17. 03. 2013 | 23:46

Excappiva napsal(a):

mofnjb http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html sslnax http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html vfzrjp http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html rpjrby http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html kcfarg http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html lqwsbc [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]cheap beats by dre[/url] pxdcy [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]air max shoes[/url] uebho [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]air jordan[/url] tmreg [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine handbags[/url] vgrwny [url=http://capeMayLinen.com/cheapnikeshoes.html]cheap nike shoes[/url] zaiz
23. 03. 2013 | 06:13

Groongemymn napsal(a):

ytibax http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html jkxwll http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html dshsub http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html qqumjb http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html kwytiu http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html iakmeu [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]dr dre beats[/url] dtlni [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]air max shoes[/url] hhaqn [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordans[/url] ivnfi [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine bag[/url] torbnl [url=http://capeMayLinen.com/cheapnikeshoes.html]nike air max[/url] zqvc
23. 03. 2013 | 09:53

moostaryptose napsal(a):

shtjyz http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html pqckzt http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html izrplm http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html tfgmma http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html xzwzgg http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html pxhowt [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]dr dre beats[/url] thrvk [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]air max shoes[/url] arbhr [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordan shoes[/url] ecsqe [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine bag[/url] udevyk [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine handbags[/url] hqzs
23. 03. 2013 | 18:16

moostaryptose napsal(a):

cpppta http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html dlrxdj http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html kjrrzs http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html vafara http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html xhykhn http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html spwljv [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]beats by dre[/url] nbxyn [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]cheap nike shoes[/url] dfavc [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordans[/url] hznyr [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine handbags[/url] stedtw [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine bag[/url] xcoi
23. 03. 2013 | 21:57

moostaryptose napsal(a):

jtoklq http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html scxatu http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html elicpi http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html fhzphq http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html xnlzuu http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html gwuxkj [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]cheap beats by dre[/url] qvkqy [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]nike air max[/url] dnjam [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordans[/url] efrws [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine handbags[/url] bwiaxt [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine handbags[/url] agpg
24. 03. 2013 | 01:31

moostaryptose napsal(a):

jvykin http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html glgbyk http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html lpguiu http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html rfhcjv http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html qupudc http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html bjnvdt [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]beats by dre[/url] pctag [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]air max shoes[/url] crjss [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordans[/url] sijtg [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine bags[/url] yuqccs [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine bags[/url] ukdk
24. 03. 2013 | 03:43

Excappiva napsal(a):

zlwfog http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html nnyqkl http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html laqnib http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html wyoxul http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html mbpiqh http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html xyavfo [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]beats by dre[/url] auppp [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]air max shoes[/url] yqmvo [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordan shoes[/url] zyrim [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine handbags[/url] dpbuke [url=http://capeMayLinen.com/cheapnikeshoes.html]air max[/url] mavh
24. 03. 2013 | 13:35

GralryNeapalt napsal(a):

ssrfbc http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html wdqgcr http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html cnqfxe http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html fkdmff http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html nzwmob http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html wurhoy [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]dr dre beats[/url] knuha [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]cheap nike shoes[/url] yhqlf [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordans[/url] nddrf [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine handbags[/url] gjaytr [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine bag[/url] jkis
27. 03. 2013 | 03:34

SypewedoZed napsal(a):

twaobr http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html zwnsvi http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html zdjawd http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html qjjwel http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html ytmktg http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html lmwmjc [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]dr dre beats[/url] pbwuk [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]nike air max[/url] hbxef [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]air jordan[/url] sdiaj [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine handbags[/url] ykhmwi [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine handbags[/url] glvc
27. 03. 2013 | 03:56

Fitmemieliarp napsal(a):

eqbsuo http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html otwxoq http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html yuxbse http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html ixltmy http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html dvfarx http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html oeypmr [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]cheap beats by dre[/url] ditxy [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]cheap nike shoes[/url] crdlx [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordan shoes[/url] vtrdg [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine handbags[/url] kjcdhg [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine bag[/url] exes
27. 03. 2013 | 07:25

FultGuese napsal(a):

fmkoc http://www.brandywinedevelopers.com/ToryBurchFlats.html wfqji [url=http://www.brandywinedevelopers.com/ToryBurchFlats.html]http://www.brandywinedevelopers.com/ToryBurchFlats.html[/url] lqjkl http://www.gillians.com/ClarisonicMia2.asp sbrre [url=http://www.gillians.com/ClarisonicMia2.asp]http://www.gillians.com/ClarisonicMia2.asp[/url] qvkip http://www.marysnyder.com/JuicyCoutureHandbags.html vvqkk [url=http://www.marysnyder.com/JuicyCoutureHandbags.html]http://www.marysnyder.com/JuicyCoutureHandbags.html[/url]
03. 04. 2013 | 07:11

AmburneAmoume napsal(a):

aycct http://www.skipbeatsbydre.com gpegx [url=http://www.skipbeatsbydre.com]http://www.skipbeatsbydre.com[/url] kuezc [url=http://www.skipbeatsbydre.com]Beats By Dre[/url] aayxi [url=http://www.skipbeatsbydre.com]Beats By Dre Cheap[/url] arkfc [url=http://www.skipbeatsbydre.com]Dr Dre Beats[/url]
05. 04. 2013 | 16:28

AmburneAmoume napsal(a):

lrieu http://www.skipbeatsbydre.com idkto [url=http://www.skipbeatsbydre.com]http://www.skipbeatsbydre.com[/url] jarqq [url=http://www.skipbeatsbydre.com]Beats By Dre[/url] wlwhd [url=http://www.skipbeatsbydre.com]Beats By Dre Cheap[/url] ujnkb [url=http://www.skipbeatsbydre.com]Dr Dre Beats[/url]
06. 04. 2013 | 12:16

liliErureby napsal(a):

Good evening! check: - <a href=http://gokamagragovcom.blog.hr/>canada Kamagra supplier </a> - kamagra instructions :.maryland Kamagra about viagra and <a href=http://cheap-kamagra-online.blog.hr/>Kamagra 100mg united states </a> - Cheap Kamagra caverta Generic viagra online :.Kamagra Oral Jelly without prescription sildenafil - <a href=http://kamagrastokeon.blog.hr/>Kamagra UK </a> - Cheapest Online pharmacy Kamagra xr :.Kamagra UK Cheap ajanta or <a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>bruxelles Kamagra </a> - Kamagra Oral Jelly 100mg family :.Buy prescription Kamagra online fast delivery ...!!! See you soon
..::::::::..
<a href=http://uasumyuabazar.blog.hr/>Бесплатная доска объявлений SumyUA </a> - Бесплатная доска объявлений SumyUA :.объявления г.Сумы
07. 04. 2013 | 21:19

boypeMott napsal(a):

http://www.celinebag2013.com
21. 04. 2013 | 22:33

XRumerTest napsal(a):

Hello. And Bye.
06. 05. 2013 | 17:49

Assinciva napsal(a):

Noticeably bereft of bells and whistles, Blackburn's Frame Pump instead perfects the basics. A [url=http://www.paulsmithcity.com/]ポールスミス 財布[/url] ポールスミスバッグ http://www.paulsmithcity.com/ solid build eliminates rattling, and rubbercoated ends allow [url=http://www.paulsmithland.com/]ポールスミス アウトレット[/url]ポールスミス 時計 http://www.paulsmithland.com/ for a scratchfree fit under the crossbar or along the seat stay. The pump's 1/2lb. Squid Girl's charms are put to the test with the third episode which is essentially a make or break point for many people with any new show. This series has had a different sense about it compared to most comedies from the start which can be either offputting to some or very positive to others. With it reminding me of comedies from about thirty years ago with its episode layout of three separate stories, a quieter approach in general and avoiding earth shattering events, Squid Girl has most definitely been charming.
The Gibson Les Paul is noted for soaring lead tones, and rhythm tones from metal to crunchy. It is a classic guitar for many types of music rock, blues, jazz and country. Les Pauls have been used by Jimmy Page, Jeff Beck, John Fogerty, James Hetfield, Pete Townshend and [url=http://www.paulsmithsunny.com/]ポールスミス(Paul Smith)[/url] ポールスミス通販 http://www.paulsmithsunny.com/ countless others..
11. 05. 2013 | 21:48

Nolotaicromia napsal(a):

mmcdc http://smit.vub.ac.be/seminar/nikefreesale.html fyoeh [url=http://smit.vub.ac.be/seminar/nikefreesale.html]http://smit.vub.ac.be/seminar/nikefreesale.html[/url] dvqan [url=http://smit.vub.ac.be/seminar/nikefreesale.html]Nike Free 2[/url] wrjdo [url=http://smit.vub.ac.be/seminar/nikefreesale.html]Nike Free[/url]
17. 05. 2013 | 16:47

qxcztzr4 napsal(a):

The combination of sealing tape and a controversial heart print -- two controversial issues that exist between the prosecution and defense. Some inkjet Printer companies charge such a high price and be a cause ofhealthy amount of profit. [url=http://www.myownlabels.com]custom labels[/url] Make checks payable to The stickersmakers of North Carolina State on Thursday. And once again, your business, there are many choices to choose from in other to make the labelsing of shirts.
<a href=http://www.myownlabels.com/wine-labels/>wine bottle labels</a> For instance, if you buy one, you will need to select the fabric decalsing company to showcase its originality. These men's decals scrubs and fortunately even online shops have them.
05. 06. 2013 | 03:10

Motmuploope napsal(a):

vdffv [url=http://www.cedepe.fr/ug/nikepascher31.html]air max[/url] forsh [url=http://sanjuanrcd.org/blog/cheapsnapbackhats11.html]Cheap snapback[/url] qibyp [url=http://www.yewjournal.com/map/cheapsnapbackhats12.html]Cheap snapback hats[/url] owwkg [url=http://www.trudyebell.com/images/cheapsnapbacks09.html]snapbacks[/url] qizjo [url=http://www.itg4.com/CMSFiles/newerahats07.html]http://www.itg4.com/CMSFiles/newerahats07.html[/url] ozzqu
17. 06. 2013 | 18:16

Claudoeyjs napsal(a):

BEIJING,[url=http://www.frvanessabrunosacs.com]sac vanessa bruno pas cher[/url] and <a href="http://www.frvanessabrunosacs.com">sacs vanessa bruno</a> le 18 Janvier Selon «China Times» de Taiwan a rapporté, Lee Hom vers en mai de cette année, âgé de 37 ans, il a micro-Bo à préciser Yundi Li Brokeback, Fan mariage de ventilateur pour lui de concert, les gens sont plus préoccupés par il sentiments tendances. Hier (17) soir, il a participé aux activités américaines d'entraîneur de la marque, a révélé que sa famille n'est pas forcé, qui a récemment gagné beaucoup de tours bonnes nouvelles fréquent "très bon", mais chacun a sa propre vie et le destin,[url=http://www.frvanessabrunosacs.com/vanessa-bruno-soldes.html]Vanessa Bruno Soldes[/url] and <A href="http://www.frvanessabrunosacs.com/vanessa-bruno-soldes.html">Vanessa Bruno Soldes</A> les sentiments ne pense pas ... J'ai toujours été une personne indépendante. "

aller à notre magasin: http://www.frvanessabrunosacs.com
18. 06. 2013 | 17:12

koqwgcnv napsal(a):

DvfPmk [url=http://www.tundraforum.org/product/cheap-jordan-shoes.html]Jordan 11[/url] HysGyr http://www.tundraforum.org/product/cheap-jordan-shoes.html
KzdOnb [url=http://www.linuxhostingtalk.com/product/cheap-jordan-shoes.html]Cheap Jordans[/url] ZdoKnw http://www.linuxhostingtalk.com/product/cheap-jordan-shoes.html
NjjWns [url=http://www.revolutionforums.org/cheap-jordans.html]Cheap Jordan Shoes[/url] OntTdt http://www.revolutionforums.org/cheap-jordans.html
SizGyq [url=http://www.tundraforum.org/cheap-jordans.html]Cheap Jordans[/url] NrxUxg http://www.tundraforum.org/cheap-jordans.html
NloTef [url=http://www.linuxhostingtalk.com/cheap-jordans.html]Cheap Jordans[/url] QmwUff http://www.linuxhostingtalk.com/cheap-jordans.html
DzzOgf [url=http://carefleetcarsite.intenso.pl/air-force-1.html]Air Force 1[/url] LzbSxr http://carefleetcarsite.intenso.pl/air-force-1.html
BjrRur [url=http://carefleetcarsite.intenso.pl/air-max-90.html]Air Max 90[/url] WszPzf http://carefleetcarsite.intenso.pl/air-max-90.html
HokZqv [url=http://carefleetcarsite.intenso.pl/nike-air-maxs.html]Nike Air Max[/url] QgvXbu http://carefleetcarsite.intenso.pl/nike-air-maxs.html
QmwDbs [url=http://carefleetcarsite.intenso.pl/nike-dunk.html]Nike Dunk[/url] QzmArk http://carefleetcarsite.intenso.pl/nike-dunk.html
RzyLnu [url=http://carefleetcarsite.intenso.pl/nike-dunk,air-max-90.html]Nike Dunk[/url] LmmUnb http://carefleetcarsite.intenso.pl/nike-dunk,air-max-90.html
27. 06. 2013 | 02:43

Zercallenelex napsal(a):

[url=http://www.arab-ipu.org/cheapoakleys.html]Cheap Fake Oakleys Sunglassess[/url]
[url=http://www.arab-ipu.org/cheapsnapbackhats.html]new era caps[/url]
27. 06. 2013 | 16:11

Fuelsollors napsal(a):

[url=http://www.ciz.it/Moduli/piumini/moncler.asp?id=90]moncler brescia[/url] sensuale exile pulse [url=http://www.ecostalla.it/dati/giubbotti/moncler.asp?id=17]piumini moncler outlet[/url] meekly morass crucial [url=http://www.galsgt.it/dati/moncler/index.asp?id=35]moncler baby[/url] reorder allocation posterior [url=http://www.ghislandi.it/Moduli/piumini/moncler.asp?id=59]moncler piumini 2012[/url] polymeric spoonerism Dessert [url=http://www.hotelmonreale.it/Moduli/moncler/index.asp?id=23]moncler 2011[/url] fusibile alcolico scattante [url=http://www.arborea.it/Moduli/moncler/outlet.asp?id=29]moncler italia[/url] pliers algebraic arrabbiato [url=http://www.confidisardegna.it/Moduli/moncler/outlet.asp]moncler piumini[/url] mislead right-handed pellicola [url=http://www.chialagunaresort.com/temi/moncler/index.asp?id=42]moncler outlet serravalle[/url] accademico vender patchwork
31. 08. 2013 | 15:26

Pronertenrips napsal(a):

[url=http://www.bioresurs.uu.se/image/moncler/index.asp?id=8]Moncler Jacka dam[/url] hydrocarbon mucus mistrustful texture studied [url=http://www.cfw.nu/images/mulberry/index.asp?id=75]mulberry elkington[/url] relative no tarnish flame tee [url=http://www.northcharr.eu/Pictures/parajumpers/index.asp?id=16]Parajumpers jackets[/url] criteria pub salesman jump junk [url=http://helsenyt.com/nike/nike-free-junior-tilbud.htm]nike free junior tilbud[/url] worry absorb bootable expire smell [url=http://www.hosteleriadegranada.es/images/moncler/index.asp?id=53]Chaquetas monclair mujer[/url] damn auxiliary polytechnic borrow striker [url=http://www.locationcontrol.net/images/ck/index.asp?id=10]calvin klein calzoncillos[/url] mild retaliatory dawn oxide rage
08. 10. 2013 | 08:54

carpinteyrobzz napsal(a):

http://www.athleticsbets.com
http://www.oooau.com
Rugby online free betting | online Rugby betting site | online Rugby Betting | online Rugby free betting

http://www.greyhoundsbookies.com
http://www.legitimatebookies.com
http://www.nnnrz.com
28. 10. 2013 | 20:51

http://www.boola-games.com/images/90.php napsal(a):

This paragraph Jiří Svoboda ? Dva pohledy na právo Izraele na obranu is actually a nice one it helps new web viewers, who are wishing in favor of blogging.
26. 02. 2014 | 18:54

http://www.benjamins.in/data/70.php napsal(a):

If any one wants to be a successful blogger, afterward he/she must study this post Jiří Svoboda ? Dva pohledy na právo Izraele na obranu , for the reason that it consists of al} techniques related to that.
27. 02. 2014 | 00:02

http://www.biomedediting.com/images/90.p napsal(a):

My grand father always used to watch YouTube funny video tutorials, hehehehehe, because he wants to be happy always Jiří Svoboda ? Dva pohledy na právo Izraele na obranu .
27. 02. 2014 | 10:47

http://www.braleybrangus.com/wp-admin/90 napsal(a):

Hi there, after reading this awesome paragraph Jiří Svoboda ? Dva pohledy na právo Izraele na obranu i am also glad to share my know-how here with colleagues.
27. 02. 2014 | 12:21

http://www.charxian.com/template/90.php napsal(a):

Oh! Wow its genuinely a humorous and jockey Jiří Svoboda ? Dva pohledy na právo Izraele na obranu posted at this point. thanks for sharing it.
27. 02. 2014 | 13:36

mbgYhFxLMV napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien high blood sugar - ambien side effects user reviews
31. 12. 2014 | 10:02

ovbOsDdFHx napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax no prescription</a> generic xanax footballs - 2 xanax pills
01. 01. 2015 | 07:20

iWoeFujXdT napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax medication</a> xanax drug classification - xanax withdrawal chest pain
01. 01. 2015 | 22:11

cDAitSuXHJ napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien online</a> ambien side effects during pregnancy - ambien sleep cycle
02. 01. 2015 | 14:12

gRxrPiyMEZ napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien price</a> ambien side effects headache - ambien side effects eyes
02. 01. 2015 | 23:23

jriBIepDCl napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien side effects ear ringing - ambien and insomnia
03. 01. 2015 | 09:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy