Předkládání zákonů: Kdo, s kým a jak často?

26. 08. 2013 | 09:11
Přečteno 3612 krát
Po rozpuštění Sněmovny přišel čas podívat se, co se v ní vlastně poslední tři roky dělo. Jedním ze zajímavých aspektů parlamentní činnosti je předkládání návrhů zákonů. Pojďme se pomocí tzv. analýzy sítí podívat, kdo s kým nejčastěji změny legislativy navrhoval.

Podle Ústavy může návrh zákona předložit každý poslanec, obvykle je však poslanci podávají ve skupinách. Analýza sítí pomáhá odhalit, jaké skupiny předkladatelů vznikají a co ovlivňuje jejich složení. Nemá smysl ji provádět v parlamentech, kde návrhy podávají vždy stejné skupiny (např. všichni poslanci) a v situacích, kdy je předkladatel určen náhodně (např. losem). V ostatních případech je analýza sítí použitelná, ale její výsledky nemusí být vždy smysluplné nebo netriviální.

Při aplikaci analýzy sítí na český parlament narážíme zejména na dvě komplikace: Kromě poslanců mají právo zákonodárné iniciativy i jiné entity, především vláda. Ta podává zdaleka nejvíce návrhů zákonů. V období 2010-2013 to bylo 341 z 614 návrhů zákonů. To v praxi znamená, že zejména koaliční poslanci využívají zákonodárné iniciativy zpravidla méně aktivně. Mohou, nebo dokonce musí čekat, co do Sněmovny přijde z kabinetu.

Ne všichni předkladatelé návrhu zákona jsou kromě toho jeho reálnými autory a skutečně ho v legislativním procesu prosazují. Celé kluby často podávají návrhy společně, nebo se s návrhy „obchází“ i jiné kluby a hledá se široká podpora. Že podpis poslance neskončí pod určitým návrhem, může být klidně i důsledkem toho, že zrovna nebyl ve Sněmovně. Poslanci sice mohou svůj podpis připojit, nebo naopak stáhnout i později, to se ale děje jen zřídka. To vše je třeba mít na paměti při interpretaci výsledků.

Obrázky nahoře ukazují výsledek analýzy sítí. Po kliknutí na obrázek se otevře ve vyšším rozlišení. Pro fajnšmejkry jsem připravil i wallpaperové verze (zde a zde se jmény poslanců a zde a zde beze jmen). Pro větší názornost jsem ze spodního obrázku odstranil jména poslanců a zjemnil spojení mezi poslanci (tzv. hrany), aby více vyniklo shlukování poslanců.

Michal Škop navíc obrázek rozpohyboval:Do datového souboru jsem zahrnul pouze poslance, kteří byli členy Sněmovny po celé funkční období. Menší počet poslanců totiž zvyšuje přehlednost obrázku a navíc mi připadá smysluplné porovnávat pouze poslance, kteří měli na předkládání legislativy stejně dlouhý čas. Jde o 185 poslanců z celkového počtu 217. Z nich byl každý s výjimkou Jaroslava Škárky předkladatelem alespoň jednou. Dále jsem odstranil hrany spojující poslance, kteří společně předložili návrh zákona pouze jednou. To opět zvyšuje přehlednost. Proto k některým poslancům žádná hrana nevede.

Na první pohled je patrné, že poslanci vytváří několik shluků odpovídajících jejich zařazení do klubů. Zejména shluk s poslanci ČSSD, kde najdeme i Jiřího Paroubka, tvoří těsné klubíčko. To je výsledkem skutečnosti, že sociálně demokratičtí poslanci nejčastěji při předkládání návrhů zákonů obešli celý klub a připojili podpisy všech nebo téměř všech svých poslanců. Zároveň zase tak často nepředkládali návrhy společně s poslanci jiných stran. Totéž platí u KSČM, i když v menší míře.

V modrém shluku, kde najdeme poslance ODS (volnější klubíčko vlevo nahoře, lépe je patrné na obrázku beze jmen poslanců), TOP 09 (téměř nezřetelné klubíčko ve spodní části modrého shluku) a VV (v pravé části modrého shluku). Modrý shluk je podstatně méně koncentrovaný. Domnívám se, že je to z velké míry právě důsledkem skutečnosti, že koaliční poslanci nemusí předkládat návrhy zákonů sami a mohou se spolehnout na vládu. Když už nějaký návrh předloží, zpravidla to nedělají společně s tolika ostatními členy svého klubu, jako je tomu u poslanců opozice.

Velikost kruhů reprezentujících jednotlivé poslance (tzv. uzlů) odpovídá tzv. míře centrality (konkrétně betweenness centrality). Je vyjádřením počtu případů, kdy uzlem prochází nejkratší hrana mezi dvěma jinými uzly. Jednoduše řečeno tedy vyjadřuje nejen to, kolik návrhů zákonů poslanec předložil, ale i to jak často je předkládal s jinými poslanci. Je logické, že aby mohl poslanec často předkládat návrhy zákonů společně se svými kolegy, musí být častým předkladatelem, opačně to ale platit nemusí.

Použitý shlukovací algoritmus (v tomto případě Force Atlas) tlačí poslance s nízkou mírou centrality na okraj obrázku. Jde zejména o bývalé členy vlády, kteří jakožo poslanci předkládali návrhy zákonů pouze zřídka. Naopak blíže ke středu obrázku najdeme předsedy klubů a aktivní předkladatele, kteří svým podpisem pod návrh vyjadřovali podporu strany: Petra Gazdíka či Stanislava Polčáka z TOP 09, Jeronýma Tejce či Jana Babora z ČSSD nebo Pavla Kováčika, Vladimíra Koníčka či Kateřinu Konečnou z KSČM. Vysokou míru centrality mají i poslanci VV, kteří zejména po odchodu z vládní koalice podávali poměrně velký počet návrhů zákonů, často společně s ČSSD.

Velmi zajímaví mi dále připadají dva konkrétní poslanci. Jan Farský z TOP 09 se nachází mimo modrý shluk vládní koalice, téměř uprostřed mezi třemi hlavními shluky. To je dáno tím, že byl spolupředkladatelem několika návrhů zákonů, které měly širokou podporu, zejména návrhu na zavedení tzv. registru smluv. Na první pohled vyniká i Ivana Levá z KSČM, a to vysokým počtem předkládání návrhů s poslanci jiných klubů, zejména ČSSD. Přiznám se, že nevím, proč tomu tak je, a uvítám vaši interpretaci.

K provedení analýzy jsem použil jednoduchý, ale účinný program Gephi. Datový soubor si můžete stáhnout zde.

Pokud se vám tento článek líbí, podpořte občanské sdružení KohoVolit.eu pomocí DMS na číslo 87777 s textem: DMS KOHOVOLIT (cena 30Kč, z toho 27Kč pro KohoVolit.eu), DMS ROK KOHOVOLIT (cena 30Kč, z toho 27Kč, odchází automaticky každý měsíc po 1 rok)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

muromec napsal(a):

Jak jsem už říkal: Není nad to, když si člověk ke své obživě najde své docela soukromé malé ...vínko, ve kterém se štourá jenom on a nikdo jiný to tak hezky nedovede. Nikdo jiný dokonce ani netuší proč by v tom ...vínku mělo být takhle šťouráno. To se v trhové ekonomice jmenuje "my very own profitable niche in the market". Tak ať vám to dlouho vydrží, pane datový analytiku a politologu. Když už jste si něco takového pracně našel, ať vám to hází prašule co nejdéle. Ba co to dím! Vaše práce je velice záslužná, co bychom si bez vás a výsledků vaší práce počli? Vždyť my bychom byli úplně ztraceni!
26. 08. 2013 | 09:41

Xaver napsal(a):

Pane analytiku,
styčné čáry mezi předkladateli zákonů mají průsečk v jejich peněženkách.
26. 08. 2013 | 09:46

Baba Jaga napsal(a):

Možná je tam někde i uvedeno, kolik z navržených zákonů vládních a mimovládních bylo schváleno. Nemám tolik trpělivosti, abych pátrala.
Na to, abychom se rozhodli někoho volit, rady iniciativ netřeba. Proto Vás nepodpořím, stránky jsem si cvičně prohlédla.
26. 08. 2013 | 09:49

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi!
Překrásné,velice potřebné a po analýze následuje co???
Díky a postupte kvůli nám i Vy dál,ano?
Ještě jednou díííky!
26. 08. 2013 | 09:54

F.Srbek napsal(a):

Autorovi děkuji. Zajímavé informace.
26. 08. 2013 | 10:44

Ládik!!! napsal(a):

Je jasné, že komunisti a socani mají tuhou stranickou disciplínu, jejich stáda jsou ve vysokých ohradách a ještě za elektrickým plotem - když někdo uteče, je hrdina jako pan Kájínek. Pravicoví jsou spíše volnomyšlenkáři a jsou volně rozptýleni po krajině. Žádné semknuté šiky.
Rozchody a slučování nelevicových stran jsou přirozené. U levice je rozkol ve straně dramatický až katastrofický, hovoří se o pučích, zradách a podobně. Teď to zažívá Bohuš... Bimbo potřebuje vtlačit do čela ČSSD Haška a přidat mu tak 40. funkci; včera se to nepovedlo, ale následuje jistě plán B a potom C. Kdyby se to nepovedlo do voleb, může haška stejně přímo jmenovat a ani to nemusí okecávat. Proč ty tanečky.
26. 08. 2013 | 11:17

jozka napsal(a):

Jo jo, ty pravicovy volnomyslenkare jsme videli :-)
26. 08. 2013 | 12:46

oh napsal(a):

Ó ano, vykřičníkový Ládíku. To pravicové volnomyšlenkářství lze názorně doložit na úspěšných pokusech vyloučit z ODS každého, kdo by se od stranické linie odchýlil a dovolil si hlasovat podle vlastní hlavy. A na tom, že Melčák,Pohanka & comp. byli "konstruktivní poslanci hlasující podle vlastního svědomí", zatímco odpadlíci od partaje pravé bývají sprostí zrádci. Jo, to je tutovka, pravice je volnomyšlenkářský spolek: správný pravičák si může myslet co che, pokud si myslí totéž, co vedení strany, a podle toho hlasuje. :-))
26. 08. 2013 | 13:22

DEDO napsal(a):

JÓ,mafiánští kapitalisté podle Ládika jsou čistí jako lilie, oni
jsou jednotní a hlasují" jenom v zájmu českého národa ", který chce, aby dejme tomu posranec Benda si mohl stěžovat, že jemu nemůže vystačit měsíční příjem 200 000 Kč k uživení šesti čl. rodiny.Kdežto jiné(nedemokratické) rodiny,kterým musí vystačit
pro pěti člennou rodinu 20 000 Kč, protože jejich rodiče nezískali právnické vzdělání za několik měsíců a nemohli pozvat na oběd Chilského fašistu, kde se mohli poradit, jak zakroutit krkem polootrokům, kteří chtějí více chleba, volnosti a demokracie.
26. 08. 2013 | 14:12

jura napsal(a):

nádherný walpaper, opravdu. něco tak nepřehledného jsem už dlouho neviděl, možná to špatně vidím, jako abstrakt bych to možná na stěnu dal
26. 08. 2013 | 14:47

graficky znázorněné to hned vyskočí napsal(a):

Jsem to tušil, že Kateřina Klasnová se v dělání politiky vidí.
Co teď asi bude dělat, holka?
Zase přicházejí na řadu lokty a kandidátky.
Kdyby byli socani chytří, vyberou rozinky včas.
Ale jelikož jsou tupci, budou se akorát kydlit mezi sebou a dopadnou jako vždycky.
26. 08. 2013 | 15:51

Ládik!!! napsal(a):

socani,
když někdo potřebuje imunitu ne všecko (nejen na proslovy), má pro to důvod. Bez ohledu na příslušnost ke straně.
26. 08. 2013 | 16:40

kamilgregor napsal(a):

Ládik!!!: Podle mě je to spíš než ideologií tím dělením na vládu a opozici. Nedělal jsem to pro minulá období, ale podle mě to bude vycházet úplně opačně třeba pro období 2002-2006, kdy byla ve vládě pro změnu sociální demokracie. Prostě koaliční poslanci si můžou hodit nohy na stůl a čekat na vládu. Ale to, co říkáte vy, je rozhodně zajímavá hypotéza a stála by za prověření.

jura: Jo, je to nepřehledné, přece jen ta síť má 185 uzlů. Chtěl bych mít lepší klikatelou verzi, ale zatím to neumím udělat. Ale pokud se na to chcete lépe podívat, doporučuji si stáhnout ten program Gephi a nahrát tam moje data. Naučíte se s tím rychle. V něm se s tou sítí dá samozřejmě zacházet mnohem lépe. Akorát teda musíte mít slušnou grafárnu...
28. 08. 2013 | 20:15

MV napsal(a):

Kamile, já tyhle věci prostě miluju. Není nad to, když si dáte život do excelové tabulky a vysosáte si z toho pár grafů, to pak vidíte divy. Jen tak dál.
02. 09. 2013 | 18:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy