Konec jedné éry… (rozhovor s francouzským politologem J. Rupnikem)

15. 10. 2009 | 12:12
Přečteno 8832 krát
Myslíte, pane profesore, že my Češi a Slováci máme po dvaceti letech od listopadu 1989 co oslavovat?

Určitě je co oslavovat, protože, to co tu bylo před tím, bylo o hodně horší. Rok 1989 představuje velkou změnu: konec studené války, konec rozdělené Evropy a nové možnosti demokracie nejen v bývalém východním bloku.

Čekal jste tento konec?

Listopad mě překvapil jako většinu lidí: Konec skoro nikdo nečekal, i když po pádu zase všichni říkali, že to bylo samozřejmé a nevyhnutelné. Je v tom paradox: Nikdo to nepředpověděl, ale všichni konec komunismu považovali za samozřejmost.

Sám jsem o tom začal uvažovat od začátku ledna 1989, kdy mi zavolal Pavel Tigrid a položil mi otázku: Co bys tomu říkal, kdyby byl Václav Havel prezidentem. Kdy to napadlo vás?

V únoru v roce 1989 jsem měl ve Vídni přednášku s názvem: Co přijde po komunismu? Z toho lze usuzovat, že jsem něco tušil, ale kdy a jak to přijde, to bylo něco úplně jiného, to jsem nevěděl. Zřejmé, že přijde změna bylo v ten okamžik, kdy zasedl v Polsku ke kulatému stolu s disidenty generál, který kvůli nim vyhlásil stanné právo a zavřel je do vězení. Najednou tentýž generál musel říci, že lidé ze Solidarity jsou jeho partnery. Uzavřel s nimi dohodu o tom, že budou 3. června svobodné volby a Solidarita mu za to na oplátku slíbila, že mu pomohou řešit ekonomickou krizi. V ten moment mi bylo jasné, že je to konec. Vyhlásit svobodné volby jen v jedné zemi a zrovna v té největší, tedy nejdůležitější, to nešlo: Bylo jasné, že takové volby se brzy uskuteční i v dalších satelitech Sovětského svazu a impérium se zhroutí.

Vraťme se k původní otázce: Co můžeme po dvaceti letech oslavovat?

Nenásilnou a bleskurychlou likvidaci totalitního systému. Tohle se může oslavovat a nikdo to opravdu nečekal. V úvahu připadaly různé scénáře, protože Sovětský svaz měl velký jaderný zbrojní potenciál a milion vojáků ve střední Evropě. Ekonomicky bylo totalitní impérium na kolenou a ideologicky už nemělo co říci. Všichni si ale pamatovali, jak podobné situace, kdy někdo ve střední Evropě žádal demokratizaci, Sovětský svaz řešil v roce 1956 i v roce 1968. Vždy na to sověti šli silou. Proto se domnívám, že řešení v roce 1989 představovalo zázrak, a to je důvod, proč to stojí za to oslavovat i dnes. Přece i ta nedokonalá demokracie, která vznikla potom, je tisíckrát lepší než totalita . Platí stará věta Gyórgy Lukácse: Nejhorší kapitalismus bude vždy lepší než nejlepší socialismus.

Teď bych to obrátil: Jakých největších chyb jsme se tady dopustili a za co bychom se – podle vás – měli stydět?

Zaprvé, že se nám nepodařilo přenést zkušenosti alternativního demokratického myšlení z disentu do nových poměrů, zadruhé, že se nepodařilo transformaci provést tak, aby se přitom dbalo přísně na právní řád, že jsme provedli rychlou privatizaci bez právního rámce, právního státu a zatřetí, že jsme ani sobě nepřipustili, že existuje alternativa k našemu způsobu přechodu od socialismu ke kapitalismu. Nepřipustili jsme hledat jinou možnost, než kopírovat „standardní“ demokracii, tu, jak ji známe. Tehdy jsem napsal: My víme, jak udělat z ryby rybí polévku, ale návrat ke kapitalismu nás postavil před otázku, jak z rybí polévky udělat rybu. O to se před námi ještě nikdo nepokusil. Chyba asi byla, že jsme si nepřipustili, že dojít k nějakému výsledku je možné různými cestami. Vsadili jsme na to, že není alternativa. Bylo nám řečeno, že jediná možnost je šoková terapie: privatizace, deregulace a to, čemu se říkalo „washingtonský konsensus.“ To byla mantra nového globalizovaného tržního hospodářství. Opustili jsme myšlenku středoevropského disentu, který byl zajímavý pro západ tím, že nebyl jen kritikou komunismu, ale i konzumní společnosti a mohl přispět k revitalizaci západní demokracie. Myslel alternativně i o uspořádání Evropy i o moderní civilizaci, a to západ zajímalo víc než to, že jsme ho kopírovali.

To byl asi taky hlavní důvod, proč z velké většiny odešli disidenti z politiky tak rychle…

Samozřejmě. Disidenti najednou všechno komplikovali, a proto se moci chopili ti, co znali jen ekonomické poučky a jednoduché návody na transformaci. Přechod ke kapitalismu se stal věcí expertů, filozofové už nebyli zapotřebí. To byl také důvod, proč se nehovořilo o tom, jaká tato cesta má úskalí. Přijetí pravidel rychlostní společnosti nám zúžilo možnosti tehdejšího rozhodování.

Podíváme-li se na naše dějiny, zjistíme, že tam nehrají hlavní roli jen obligatorní osmičky, ale i dvacetiletí: první republika trvala dvacet let (1918-1938), první fáze budování socialismu (1948-1968) a fáze reálného socialismu s okupační armádou rovněž dvacet let. Jak podle vás bude vypadat další dvacetiletí?

Jedno je jisté: V těch dalších dvaceti letech nikdo nečeká návrat ke starým poměrům ani selhání politického systému, ale všichni cítíme, že stávající model naší civilizace se ekonomicky i politicky vyčerpává. U nás, v České republice, navíc vidíme značné vyčerpání politických elit. Ti, co provedli transformaci a přivedli republiku do NATO a do Evropské unie, už nevědí jak dál. Jedna etapa je uzavřená. Politika je vyprázdněná, stranám už jde jen o moc: nenabízejí žádné myšlenky či projekty a vše vsadili jen na marketing, který často pracuje s neodůvodněnými hrozbami, jako je návrat do minulosti. Pád vlády uprostřed předsednictví EU to jen stvrdil. Nikdo nechápal proč právě v tento moment. Nikomu to nebylo srozumitelné. Ale současně se vyprázdnila i mantra neoliberální: Tržní soutěž jako alfa a omega našeho hospodářství i celé společnosti. To všechno se stalo v jednom čase. Přišla krize, jejíž konec nejsme schopní dohlédnout a jejíž následky teď zachraňují státy v USA i Evropě z peněz daňových poplatníků.

Co přijde?

To nevíme. Teď půjde o to, jak hospodářství regulovat, jestli obstojí model sociálně tržního hospodářství. A podobný pocit mám z Evropské unie: My jsme ji dotáhli k rozšíření, nejspíš bude platit Lisabonská smlouva, ale vlastně rovněž nevíme kam dál. Jako bychom souběžně sahali na limit prohlubování integrace i možnosti dalšího rozšiřování.

Jak bude vypadat Evropa a Česká republika za dvacet let? Troufnete si to tipnout?

Řekl bych, že možná právě teď, v krizi, by se mohlo ukázat, že právě ten evropský model, kterým se v poslední době opovrhovalo, nabízí nejpřijatelnější cestu ven ze slepé uličky modelu, který převládl poslední čtvrt století: My chceme tržní ekonomiku, ale odmítáme tržní společnost. Mezi těmito pojmy je rozdíl. A v tom byl problém Evropy: Z jedné strany na ni tlačila Amerika a z druhé Asie a my jsme ztráceli půdu pod nohama: USA nám vnucovaly tržní společnost a Asie na nás tlačila neúměrně levnou pracovní silou: stěhovaly se tam továrny. My ale bazírujeme na kvalitním široce přístupném vzdělávání a zdravotnictví, starosti o životní prostředí, a to jsou všechno věci, které nemůžeme nechat na pospas logice trhu. Jestliže se ukáže, že právě tento náš model pomůže společnosti stávající krizi důstojně přežít, překonat ji, pak můžeme globalizované společnosti nabídnout i jiný model. Dvacet let jsme se hnali jen za dalšími trhy, většími výdělky, většími výkony a jestli prosadíme evropský kompromis, máme šanci spolurozhodovat o své budoucnosti a zůstat důležitými hráči.

To je optimistický scénář. A jaký je ten pesimistický?

Horší scénář by byl, že americká a evropská krize způsobí velký přesun bohatství ze Západu na Východ. To by předznamenávalo úpadek Západu jako takového, stali bychom se méně významnými hráči. My tu krizi přežijeme, ale budeme o hodně chudší. Kdyby krize měla déle trvat a kdyby soudržná Evropa ztratila váhu v mezinárodní politice a rozmělnila se jen na jakousi zónu volného obchodu, nastane fáze úpadku, Samozřejmě fáze úpadku může být i příjemná a trvat dlouho. Římská říše se rozpadala dvě století a nemuselo to být nepříjemné. Tento stav by ale byl jen důsledkem toho, že jsme nebyli schopni najít nový impuls a odpovědi na cyklus vývoje světa, který přichází.

(Napsáno pro přílohu Katolického týdeníku Perspektivy, který vychází koncem října.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, každodenní cyklus odcházejícího i přicházejícího vývoje světa zde. Veselé rozpadání...
http://i3.korzik.net/2009-0...
15. 10. 2009 | 12:21

Béda napsal(a):

V zásadě souhlas. Proto by měla EU zakomponovat do LS českou pojistku proti majetkovým požadavkům sudetských Němců a Evropa se může dál integrovat.

Otázka jest ovšem, jak? LS není žádným zázračným integračním všelékem. P.Rupnik sám přiznává, že všechno je v podstatě ve hvězdách. Chybí VIZE.
15. 10. 2009 | 12:57

dimini napsal(a):

Po čase vždy s vymíráním generací přestane lidi zajímat co bylo předtím.Koho dnes zajímá Franz Josef,zda měl milenku apod.(a měl známou herečku).
Nelžeme si do očí: očekávání zůstala pozadu,lakovat Švédsko a EU-plné budoucích dárků nepomáhá.Lidé vnímají nedostatek kultury,peněz,úpadek zdravotnictví a justice.Ti co ještě žijí a mají dvojí metr-většinou s výjimku destrukce totality vidí vše od čeho se odvíjí pocity jako kvantitativně i kvalitou zhoršené.
15. 10. 2009 | 13:14

miro napsal(a):

Myslím že v této části to pan profesor vystihl velice pěkně s tím nejde nesouhlasit -:" Jedno je jisté: V těch dalších dvaceti letech nikdo nečeká návrat ke starým poměrům ani selhání politického systému, ale všichni cítíme, že stávající model naší civilizace se ekonomicky i politicky vyčerpává. U nás, v České republice, navíc vidíme značné vyčerpání politických elit. Ti, co provedli transformaci a přivedli republiku do NATO a do Evropské unie, už nevědí jak dál. Jedna etapa je uzavřená. Politika je vyprázdněná, stranám už jde jen o moc: nenabízejí žádné myšlenky či projekty a vše vsadili jen na marketing, který často pracuje s neodůvodněnými hrozbami, jako je návrat do minulosti. Pád vlády uprostřed předsednictví EU to jen stvrdil. Nikdo nechápal proč právě v tento moment. Nikomu to nebylo srozumitelné. Ale současně se vyprázdnila i mantra neoliberální: Tržní soutěž jako alfa a omega našeho hospodářství i celé společnosti. To všechno se stalo v jednom čase. Přišla krize, jejíž konec nejsme schopní dohlédnout a jejíž následky teď zachraňují státy v USA i Evropě z peněz daňových poplatníků.
15. 10. 2009 | 13:48

andreas napsal(a):

"Sám jsem o tom začal uvažovat od začátku ledna 1989, kdy mi zavolal Pavel Tigrid a položil mi otázku: Co bys tomu říkal, kdyby byl Václav Havel prezidentem."

Není to krásná ukázka toho, že celá "revoluce" byla nikoliv spontánním občanským odporem, ale promyšlenou, plánovanou akcí jistých kruhů?
15. 10. 2009 | 14:06

buffalo napsal(a):

V r.1989 při pádu železné opony by v ČR nikdo neočekával:
že se v r.2009 budou
a) řešit problémy hraničící s jejich existencí,pevně zakotvené ve Versaillské smlouvě a Postupimské dohodě
b)že např.může vzniknout hladomor mezi důchodci a nemocnými v těch částech Prahy,kde se bude zvyšovat počtvrté nájemné
c)že jejich národní ekonomika se bude hrabat z těžké krize
d)že jim nějaká evropská organizace bude hrozit sankcemi
15. 10. 2009 | 14:21

iga napsal(a):

Pohledme na nasi zapadni kulturu ocima frustrovane a dosud prakticky necinne vetsiny, ktera tuto kulturu nesdili. Je to jen skanzen bohatstvi. Studena valka pak byla byla jen malichernou rodinnou rozmiskou v dome bileho muze. Opravdovi nepratele jiz sbiraji sily a to, co prijde urcite prijemne nebude. Africane a Asiate nemaji smysl pro evropskou slovni ekvilibristiku a rozmazlovat nas demokracii, lidskymi pravy ani socialismem jiste nebudou. Je jen otazka casu, kdy to prijde a delka a hloubka soucasne krize na to nebude mit zasadni vliv.
15. 10. 2009 | 14:27

jepice napsal(a):

andreas napsal(a):

"Sám jsem o tom začal uvažovat od začátku ledna 1989, kdy mi zavolal Pavel Tigrid a položil mi otázku: Co bys tomu říkal, kdyby byl Václav Havel prezidentem."

Není to krásná ukázka toho, že celá "revoluce" byla nikoliv spontánním občanským odporem, ale promyšlenou, plánovanou akcí jistých kruhů?

Jistě. Ještě naplánovali, že Štrougal bude biskupem, ale on nechtěl dělat nic menšího než kardinála, tak to nevyšlo.
15. 10. 2009 | 14:28

Julius napsal(a):

> Není to krásná ukázka toho, že celá "revoluce" byla nikoliv spontánním občanským odporem, ale promyšlenou, plánovanou akcí jistých kruhů?

Byla dilem vrahu z volstrytu a agentu siajej.
15. 10. 2009 | 14:29

:) napsal(a):

No, ale lide si neuvedomuji jedno. Nalezeni nejakeho cile je jedna vec, ale vyrazit na cestu k cili je vec druha. Prroblem je, ze pokud ma ta cesta (a mozna i ten cil) mit smysl, musi bolet. Dokud to nebude bolet, nebude zadny smysl, zadny cesta. Pokud se zkratka jen chceme mit dobre jako ted, budeme jakobystat na miste . Ale je to tak spatne? Proc nas neco porad zene nekam dopredu? Nestaci to, co ted mame? Co hledame?

Smysl ztratil zapad pred 20 lety, kdyz zmizel jeho nejvetsi nepritel. Proti cemu se ovsem lze vyhranovat dnes?

Ale podivejte se, kolik cesty usel zapad i my za 20 let. To nestaci?
15. 10. 2009 | 15:07

damiani napsal(a):

pan komentátor Hvížďala by se mohl zeptat francouzského politologa J.Rupnika,jestli je českým lidem sympatická francouzská vláda z r.1938 s levicovým předsedou Leonem Blumem a jeho ministrem zahraničí Daladierem.
Po Benešovi v tom roce házeli Francouzi rajčaty na letišti,když se marně pokoušel asylovat a uchytit coby expresident nejprve ve Francii.Bloudil světem svých bývalých přátel a spojenců jako vyvrženec společnosti.
15. 10. 2009 | 15:40

jamretsam napsal(a):

"My chceme tržní ekonomiku, ale odmítáme tržní společnost." Co je to za kočkopsa? Je to socialismus s lidskou tváří, subvencovaný tržním kapitalismem?
15. 10. 2009 | 16:30

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, to je cyklus vývje světa, který přichází. Já tam už byl a hádejte, co jsem viděl...
http://i1.korzik.net/2009-1...
15. 10. 2009 | 16:44

kolek napsal(a):

může pan autor objasnit jakou že to cestou, tolik odlišnou od Západní, se ubírá ta vzkvétající Asie? V čem je vlastně lepší, než v hromadění bohatství.
15. 10. 2009 | 17:06

Pípa napsal(a):

Pro pány autory,
o konci jaké éry tu povídáte? Něco pro vás skončilo? Sekli jste se sexem nebo co? Vždyť se jede dál močálem černým kolem bílých skal. Nebo snad vidíte, že bude konec světa? Dejte si skleničku, ať vám nešustí papír. Dobrou noc.
15. 10. 2009 | 23:42

vinividi napsal(a):

V převědčení,že jsem v blogu dvou co do politické vzdělanosti es,si dovolím jedno neskutečně těžké,zvrhlé téma,ve kterém přesto vidím zakopaného psa.Doufám,že se tak nestanu zvrhlíkem N1.
Jde o to rozebrat obecně vztah účelu a morálky na příkladu české historie.
"Účel světí prostředky":
Všechny věci proběhly ve směru asi i správném,ale způsob? Myslím si,že způsob může vést k tomu,že příslušníci národa mohou masově růst směrem k bezectnosti a narušení charakteru.Co mám na mysli -uvádím:
1) 1945-exodus Němců.Před nimi těžké české oběti našich mučedníků.PO způsobu exodu-částečně jejich zneuctění,zlehčení jejich mučednictví.
2)1989--zvolení V.Havla -ano.Zvolení V.Havla tehdejším ÚV KSČ-tedy lidmi zvolenými svou členskou masou pro jiný smysl dějin-je jedno (způsobem) z nejamorálnějších,co lze.Demolice charakteru národa.
3)Topolánkovo neprojednání za našeho předsednictví EU sudetoněmecké otázky.Morálka této nečinnosti musí vést k destrukci českého charakteru,i když je třeba účelná.
Po těchto třech epizodách nemohu předpokládat,než že jsme národ zrůd.Nebo tak porosteme.
Z okolí: obdoba :Zvolení a jím rozpuštění M.Gorbačovem ÚV KSSS.Gorbačova-ano.Ale způsob-lidmi,kteří si zvolili jiný cíl a smysl dějin-to je nechutné.Já nevím,jestli mě někdo pochopí -proč to považuji "Za způsob" za hnusné.Ne za cíl a výsledek.Nevím,zda pak má výsledek i morální cenu.U Gorbačova-protože-to nebyl on kdo bránil Stalingrad.
NE- to není naivní.To je korupce lidského charakteru a destrukce morálky.Správný účel to nesmaže.
Je to ten samý hnus jako zazlívat někomu emigrantství,narodil -li se s duší námořníka.Držet ho ve vězení své národnosti-jako to dělal režim před V.Havlem.
16. 10. 2009 | 06:42

caprico napsal(a):

to venividi:
souhlas.

Pak se totiž jinak budeme dívat na svět očima nacistů:
Po vraždě 60 milionů nevinných lidí říká Ribentrop u Norimberského procesu veřejně:

"Zde soudí vítězové poražené"

Ten samý cynismus vrahů jaký zmiňujete je posilován oním zakopaným psem.
Opravdu ,říkám též nikoliv:
není si vše rovno,nejsou si činy rovny,není rovnosti v dobrých a špatných skutcích,není dobro totéž co zlo.Není vina totéž co nevina.Zločiny čas nemaže.Není vrah totéž co oběť.ROZDÍL!!!!!!!
16. 10. 2009 | 07:46

Daňový poplatník napsal(a):

Velmi rozumný text, ale příliš optimistický
16. 10. 2009 | 07:49

dibík napsal(a):

Ano,mě taky to "co jsme si to jsme si" připadalo od r.1990 jako nechutný žert.Např.jako mezi Kabrhelovou a V.Havlem. Laušman by se v hrobě obrátil:Od r.1953 seděl až do r. 1966. Za pohou emigraci ,coby náměstka předsedy vlády v r.1953.
Vojín Kudrna (Špidla)nenastoupil r.1915 na frontu:zastřelen v Motole vojenským soudem.Topolánek,který žene celý národ na frontu-jistěže bez viny.Jak jinak!!!
16. 10. 2009 | 08:41

Hans napsal(a):

Pane Hvížďalo a pane Rupniku, velmi bych si přál, abyste podobné naprosté cinty šli povykládat a pobesedovat do fronty na PÚ. Čekatelé na práci by byli vašimi myšlenkami nadšeni. Velmi rádi mají i rozhovory o genialitě Havla a zvlášť jeho kydy o králikárnách. To zvlášť potěšilo ty, kteří už neměli na nájem. Také by mohli zajít do fronty v lékarně za důchodci a říct jim, jak musí být nadšení z poplatků a doplatků a jak královsky si teď žijí, kdy můžou cestovat na Tahiti, kdy se jim zamane. Ještě ti dva pošuci by měli něco říct o pomateném Klausi a justiční mafii, včetně Plzně. Fuj!!
16. 10. 2009 | 09:51

Milan Bukovecký napsal(a):

Karel Hvíždˇala

Nikdo tomu nevěřil, že padnou. V květnu 1989 jsem byl v Moskvě. Hned první večer jsme měli konflikt s personálem hotelu. Jídlo se nedalo jíst. Vrátili jsme ho. Přišel rozzuřený provozní, dali jsme mu ochutnat. Přinesli nové menu a spousty alkoholu. Opilí vzrušením, že jsme tak daleko od domova, svrhli jsme komunisty. Někteří oponovali, hádali jsme se. Rozčísl to nenápadný muž, který se přiznal, že je na nás nasazený a že to jasný, padáme do ekonomické záhuby, byli jsme pětatřicátí na světě, tedˇ jsme 70-tí. Padnou, řekl jejich pochop a padli.Vzpomněl jsem si na ty časy, na otce a jeho plahočení světem. Vzpomněl jsem si na lidi, kteří tu byli a posílali do nebe své touhy. Vzpomínám i za sebe. Možná jsme na rozcestí, ale docela dobře se tu válčí slovem. Stačí si všimnout, že 64 let tu nebyla válka a zvoní se tu skoro úplně svobodně. Ne jako tehdy, v roce 1973,Praha-uprostřed totality.
-------------
Bakelitové zvony

V podzimním soumraku, zazněl mi do kroku, zakázaný Big Ben
To zubař poslouchal londýnský zvon na pertinaxovém srdci rádia
Přistihl jsem ho v ordinaci na Letenské pláni, očuchával jeho bakelit
Povídal: U osmičky bych nechtěl asistovat! Máte ji jako Eichman!

Kolotoč štěstí na Letné
Dnes se mi o něm zdál sen
Od staré hudební skříně
Mě probudil nádherný den

Ve snu jsem ještě chtěl zůstat
Zaměstnáním biletář ...

Tak mu bučel do práce Karel Kryl, Váš celuloid mají v Technickém muzeu.
Můžete si tam čuchnout, říkal jsem v nadsázce. Bydlím mezi auty a letadly. S Chaplinem v uhelné sloji. Také markýz de Sade, Montgolfierové a Stalin.
A, nevypínejte rádio! Ještě nám Otec Anton řekne, že Kristus byl Slovák!

Je to už dávno, tehdy na Velikonoce kvetly sny a třešně
Zazvonila návštěva s dortíky ve voskovaném papíru
Šel jsem do sklepa pro křesílka, dát na stůl šeříky
Na půdě hledal hračky ze starých umělých hmot

Přines mísy a ventilátor, řekl táta, po tomhle jsem vždycky toužil!
Popelník je jako mramorový! Skutečná krása. Ještě zvony přines!
Ty nejvíc žeru. Budu se modlit, zazvoním, svrhneme komunisty!
Hrál si a šťastně tahal za provázky bakelitových zvonů art deca
-------------
Hezký den
Milan Bukovecký
16. 10. 2009 | 09:54

sW napsal(a):

Jenom věcná poznámka: tezi o tom, že pád Římské říše trval dvě stě, tři sta let, před dvěma sty lety vyslovil staromilec Gibbon, pro kterého byla éra adoptivních císařů vrcholem a vše, co se od ní lišilo, úpadkem. Změna = úpadek.
Jinak je to velmi trefný článek, který okomentují lépe jiní, mě jen zarazil ten Gibbon :-)
16. 10. 2009 | 12:28

Digi napsal(a):

Ale to je opravdu zajímavá informace, že Pavel Tigrid už v lednu 1989 věděl, že Havel by měl být prezident. No - ono když se to v listopade 1989 poprvé vyslovilo, lidi nebyli nadšením bez sebe, a vida - nejdnou byla Praha zaplavená letáky s Havlovou podobiznou a textem Havel president. Kde (a kdo) to asi tiskli, když podle českého pravopisu se už několik desetiletí psalo nikoli president, nýbrž prezident.
17. 10. 2009 | 02:49

Jarda napsal(a):

"..to co tu bylo před tím, bylo o hodně horší.."
No, jak pro koho. Pro p. Bakalu jistě, pro maminky s malými dětmi, nemocnými apod. už méně.
23. 10. 2009 | 08:10

Navvy napsal(a):

Dobrý článek. Snad by se mělo připomínat i to, že česká ekonomika se koncem 80. let dostala do neřešitelných problémů - naši obchodní partneři na jedné straně neplatili za české zboží, na druhé straně se začínali orientovat na zboží z jiných, tzv. západních zemí. Ve chvíli kdy nešlo spolehnout na dodávky do Sovětského svazu, byly dny mnoha českých a slovenských podniků prakticky sečteny. Nebylo mnoho spotřebního zboží, nebyly mnohé léky a lékařské přístroje, mnozí důchodci na tom byli ekonomicky dost špatně a životní prostředí bylo dost zoufalé (vzpomínáte jistě na kyselé deště a mrtvé řeky). Pak začala "revoluce". To, že proběhla tak klidně svědčí o tom, že jsme velmi kultivovaným národem i o tom, že starý režim už drtivá většina lidí nechtěla (pravda, mnozí si mysleli, že jim zůstanou staré jistoty a nové výhody). Pak začala transformace. Jen si vzpomeňte kolik lidí se holedbalo tím, že nebyli ve straně, i když ve skutečnosti to byli takoví mamlasové, že i když se do KSČ opakovaně chteli dostat, kvůli jejich osobním vlastnostem je tam nikdo nechtěl. Pak začala privatizace - bez řádné legislativní přípravy, zato hodně ideologicky. Když zaměstnanci státních podniků upozorňovali na to, že ona privatizace často přechází do rozkrádání, že nemohou uzavírat smlouvy, které by zajistily zaplacení závazků privatizátorů a novodobých "podnikatelů" vůči státním podníkům, politici i novináři na ně dštili hromy a blesky. Přitom všichni věděli, že lidé peníze na privatizaci nemají. Když se kácí les, létají třísky - jen jich mohlo být mnohem méně a ne že by nebyl nikdo kdo na to tehdy upozorňoval. Dávala se přednost českým privatizátorům, aniž by kdokoli zkoumal zda na to mají peníze, házely se klacky pod nohy zahraničním společnostem, i když ty mohly (jistě ne všechny) přinést hodně peněz. Ostatně peníze z privatizace zmizely dost rychle a bez rezerv do budoucna. Pak jsme se začali chystat do EU. Vzpomínáte ještě na naše huráevropany, kteří byli papežštejší než papež a bylo jim jedno co se stane, jen když v EU budeme co nejdříve a ještě je někdo pochválí? Vzpomínáte na všechny ty "koblížkové" vyhlášky (to jak se muselo pečivo balit, prý to tak chce Brusel)? Vzpomínáte na vlažné vyjednávání o podmínkách pro naše zemědělce? Dnes se bouřlivě hovoří o Klausových podmínkách pro Lisabonskou smlouvu. Jsou zbytečné? Proč je tedy mají Poláci? Přišly pozdě? Ale mluví se o nich už pár let - mě to ani moc nepřekvapilo. Ostatně s tím jejich načasováním - Klaus udělal přesně to co delají zelení když chtějí blokovat třeba stavbu nějaké dálnice. Ti také vyčkávají až na konec každé lhůty. Ale přes to všecho těch 20 let dopadlo dobře. Ne každý se má lépe (mnozí po zásluze), ale jak by to tu vypadalo, kdyby se režim nezměnil? Ti, kteří dnes nadávají na Internetu by nadávali v hospodě na to, že zase v obchodech nic není, mobilní telefon stojí několik platů... No jen si vzpomeňte...
23. 10. 2009 | 09:09

Václav J. napsal(a):

Tak Hvížďala především těch "20 let svobody" produkoval, to je stejný jako kdyby si recenzoval filmy jejich scénarista. Ubohé jako vždy.
23. 10. 2009 | 09:35

Tom napsal(a):

Pane Rupniku, je to pořád dokola. Náš evropský model (jak o něm hovoříte) byl a je založený mimo jiné na tom, že žijeme dlouhodobě na dluh. Naše republika už téměř 20 let. Tento způsob vedení veřejných financí podvazuje jakýkoliv budoucí rozvoj, protože už jenom splácení úroků předstauje dosti velkou zátěž. Pro ČR částku 50 mld. ročně. Za tento stav, pane Rupniku, může v Evropě levice!!! Takže evropský model, jak jej známe dnes, už zkrachoval. Jen to ještě některým nedochází. Jestli budeme chtít dále existovat při současných životních standardech, tak budeme nuceni sociální služby a transfery snížit a zároveň alespon zčásti demontovat byrokratické struktury na všech úrovních. V opačném případě nás čeká pozvolný pokles, který bude zrychlovat, jak budou podnikatelé přemisťovat své podnikatelské aktivity jinam. Jenom podpora tzv. znalostní ekonomiky tomu nemůže zabránit. VYjedte do první fabriky a zkuste si promluvit s reditelem. Uslysíte jiné veci, než o kterých se mluví na vznesených konferencích pořádaných z veřejných peněz.
23. 10. 2009 | 10:13

sklad2009 napsal(a):

Právě probíhá soutěž o nejchytřejší stát Evropy a zúčastnit se může každý! Stačí přejít na tuto adresu: http://cz.iq-test.eu/#246470 Po vyplnění otázek budete znát svoje IQ a to se započíta do soutěže! Tak podpořte svoji zem!
23. 10. 2009 | 15:27

Jan Taurus napsal(a):

Pane Rupniku velmi jste mně překvapil. Měl jsem o vás lepší názor. Souhlasíte s tím, že "nejhorší kapitalismus bude vždy lepší než nejlepší socialismus". Takže podle vás nacistické Německo anebo Pinochetovo Chile (anebo také některé současné státy) byly lepší jak "gulášové" Maďarsko anebo ČSSR 80.roků. Pane Rupniku měl by jste si dát přestávku alespoň 10 roků, aby jste si věci trochu srovnal.
24. 10. 2009 | 16:24

vit pokorny napsal(a):

J. Rupnik má naprostou pravdu, když popisuje naše chyby - odvrácení se od kritiky kapitalismu a prosazení kupónovo-mafiánského postkapitalismu českého ražení. A jednou z hlavních postav celého tohodle obratu byl debil Klaus. Klausovi nadávejte za to, jak se mají důchodci a další lidé, nikomu jinému. Klaus je největší politický průser po listopadu, a to, že se mu nikdo nedokáže postavit, svědčí o tom, co sme za politicky neschopný lidi.
01. 11. 2009 | 18:07

mdunk napsal(a):

Mám podobný názor jako předchozí názor p.víta.Ovšem s tím že vězeň ztrácí svobodu ne vinou ostatních občanů, kteří dodržují zákony státu a jsou touto demokracií znevýhodňováni musejí trpět takové, jako jsou bývalí emigranti,vězni.Žiji v tomto státě již 70 let a musím doplácet na taková prasata-nevychovaná.Kteří třeba byli uCIA a bojovali proti vlastencům.
01. 11. 2009 | 22:02

hedvika napsal(a):

"Nejhorší kaptalismus je lepší než nejlepší socialismus".Kdo chce žít jako Bídníci nebo Oliver Twist v kapitalismu 19. století? Já teda ne. A přesně k tomu to spěje. Škoda Valtra Komárka a jeho švédského modelu, že se neuskutečnil. Tam jsou všichni v pohodě.
14. 11. 2009 | 11:28

Václav Řehák napsal(a):

Každý se chce mít lépe. Před 20 lety si všichni říkali, budeme pracovat a za pár let ty západní státy musíme dohnat. Ale hospodářství (HDP/obyvatele) je dnes stejně výkonné jako za Jakeše - máme cca 70 % těch 15 bývalých zemí EHS- stejně jako tehdy. Výsledky se rozdělují nerovnoměrněji - dříve měl generální ředitel násobný plat vůdči průměru, dnes lze najít u manažerů až stonásobky průměrného měsíčního platu. Je jasné, že pak platy většiny zaměstnanců musí být od zahraničních ještě víc vzdálené, než za Jakeše (řidič autobusu tady a v Německu). Tyhle hospodářské neúspěchy cítí miliony zaměstnanců. Vláda tak tlačí ty jednodušší k podpoře KSČ, chytřejší poctivé k praci v zahraničí, nepoctiví se masově zapojí do korupčních kanálů. Kdo má dnes elán, zájem a schopnost žádat o zevední poctivého švédského hospodářského modelu - vyšší produktivitu práce, vyšší daně pro lépe placené, reálnou podporu zdravotnicví a školství? I media raději píší o hádkách politků než o složitějších ekonomických vztazích.
18. 11. 2009 | 00:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy