Korupce - princip fungování této země

23. 03. 2010 | 10:48
Přečteno 17964 krát
Toto konstatování zní děsivě, ale k jinému závěru normálně uvažující člověk nemůže dojít, když vidí, jak státní úředníci zacházejí s těmi, kteří poukazují na nekalé praktiky ve svých institucích. Zatímco ve staré Evropě jsou ti, co zapískají na píšťalku (to blow the whistle), jak se říká ve Velké Británii, aby varovali před jednáním, které ohrožuje veřejnost a jde proti veřejnému zájmu, považováni za odvážné občany, u nás jsou vystaveni většinou i trestnímu postihu.

Viz například Robert Bochníček, který je trestně stíhán za upozornění na podezřelé praktiky na ministerstvu obrany, či Jan Kubice, který upozornil na prorůstání politiky a organizovaného zločinu, nebo Zdeněk Žák, který byl dokonce najat ministrem Petrem Bendlem, aby zmapoval neprůhledné hospodaření drah, a když splnil úkol, musel za kritiku z ministerstva odejít. Jeho podněty ke zkvalitnění práce se dodnes nikdo nezabývá.

Poslanec Jeroným Tejc odpověděl v pátek Lidovým novinám na otázku „proč čeští oznamovatelé nebudou odměňováni“ takto: „Bylo by příliš složité něco takového zavádět…V našich podmínkách je to zatím sci-fi.“

Základní otázka, na kterou je třeba v této souvislosti odpovědět, zní: Proč řádně fungující státní správa v České republice, která neplýtvá státními penězi a váží si těch, kteří na nezákonné praktiky upozorňují, je v Čechách hudbou daleké budoucnosti? Proč se naši politici bojí standardních evropských poměrů a změny, které by k tomu vedly, považují za příliš složité?

Důvodů je samozřejmě řada: První důvody jsou historické. V Čechách a na Moravě nevyrostla v 17.století bohatá měšťanská vrstva, která by mohla oponovat císařskému dvoru, šlechtě a duchovenstvu, jako tomu bylo ve staré Evropě, ale naopak došlo k tomu, co se nazývá někdy „druhé nevolnictví“. Většina pozemků patřila jen několika rodinám, jako byli Schwarzenbergové, Lobkowitzové atd. Jinými slovy nezrodila se tu občanská společnost, která by si osvojila základní právo „ius resistendi“, tedy právo odporu. Díky tomu již za Rakouska-Uherska měl úředník vyšší moc než soudce, a to u nás přetrvává do značné míry dodnes: justice se emancipuje jen velice pomalu. První republika trvala velmi krátce a bohužel, jak historici připomínají, viz třeba Jan Tesař v Mnichovském komplexu, korupce tehdy silně kvetla: vládla v ní prý stejně jako dnes do značné míry mimo jiné betonářská lobby.

Podobně devastující bylo prostředí třetí republiky od května 1945 do února 1948: Veřejná diskuse od prvních květnových dní roku 1945 nedovolovala odkrývat hlubší souvislosti, nepěstovala kritické myšlení a nezkoumala možné důsledky mstivého, lajdáckého a často i velmi zbabělého jednání. A k tomu je třeba připočíst i podvědomou tabuizaci určitých témat, která byla zřejmě způsobena mimo jiné i euforií doby: city silně převládaly nad rozumem, a to otevíralo rovněž velký prostor pro korupci a mstu, která uvolnila v mase záporné síly a sklony.

Po roce 1948 k nám navíc pronikl ruský duch státní správy, kde po staletí, když byla odejmuta moc šlechtě, nebyli guberniální úředníci carem vůbec placeni (i když jím byli jmenováni) a žili pouze z úplatků. I za služby, na které měl člověk nárok, se úředníkům muselo platit.

Výsledek této staleté tradice dnes vidíme nejzřetelněji na malých městech, kde si lidé po roce 1989 jen vyměnili funkce: třeba z předsedy okresního soudu, který musel z politických důvodů odstoupit, se stal nejmocnější advokát, z bývalého náčelníka SNB největší podnikatel a toho, když někomu za práci nezaplatí, hájí bývalý šéf soudu a soudí ho jeho bývalá podřízená, takže přes námitky odvolacího soudu se spor táhne mnoho a mnoho let bez naděje na brzký konec, protože v Čechách „si přece musíme pomáhat“.

Zlepšení situace ve státní správě by řešil zákon o státní službě, kterému se ale náš stát brání, zřejmě hlavně proto, že by politikům zabránil po každých volbách vyměňovat úředníky a za odměnu (rozuměj loajalitu) tam dosazovat své lidi bez kvalifikace a zkušenosti, ale kterým je zavázán za nějaké protislužby. Podle zákona o státní službě, kdyby platil tak jako v ostatních zemích EU, by si nový ministr mohl s sebou do úřadu přivést jen náměstky a tiskového mluvčího. Jsme poslední země v EU, kde tento zákon neplatí a která podporuje tento způsob korupce, která snižuje kvalitu státní služby.

Podobně tahanice kolem transparentnosti státních zakázek a neochota zrušit akcie na majitele, které neumožňují zjistit veřejnosti, která zakázky platí, komu jsou přidělené, poukazuje stejným směrem: politické strany tuto neprůhlednost potřebují, protože jen kvůli ní do jejich stran mohou téct peníze na předvolební kampaně, o něž jsou pak ty zakázky dražší: proto jsou například naše dálnice nejdražší v Evropě, jak ukazují srovnávací tabulky EU. Vítěz si peníze, které poskytl politické straně, připočte k ceně zakázky a považuje to za samozřejmé.

A ze stejného důvodu prosadil přílepkem poslanec Marek Benda tzv. „náhubkový zákon“, který má novinářům zabránit v odhalování korupce.

Odpověď na naši otázku tedy zní: Korupce představuje v roce 2010 základní princip fungování České republiky, proto ji zřejmě nebude možné v nejbližší době u nás odstranit. Vzhledem k tomu, že naši úředníci v tomto prostředí vyrostli nebo jim byli alespoň formováni, neumějí si jiný způsob řízení státní správy ani představit nebo si dokonce myslí, že takhle to funguje i jinde. Žena bývalého premiéra Stanislava Grosse si pletla korupci s byznysem: nebyla schopná mezi těmito činnostmi rozlišovat. (Když s manželem neuměli odpovědět na otázku odkud získali peníze na byt, prohlásila, že s v Česku nedá podnikat.) Potvrzuje to i ta okolnost, že mafiánům, zlodějům a vrahům, kteří se rozhodnou s vyšetřovateli spolupracovat, současný ministr vnitra nabízí jako korunním svědkům vstřícnost. K těm, kteří ale upozorňují na korupci, tedy čestným lidem, se obrací zády. To zase budí silné podezření na manipulaci se svědectvím. Vrah či mafián si za snížený trest rád vzpomene jenom na něco. Čestného člověka tímto způsobem není možné korumpovat, a proto je pro takhle nastavený systém mnohem nebezpečnější. To je přece to nejzávažnější zjištění.

Jeden z hlavních principů liberální společnosti říká, že lidé se musí shodnout na tom, co je správné, i když mohou nesouhlasit s tím, co považují za dobré. Na tom stojí a padá každá moderní ústavní demokracie, v níž jsou dodržována občanská práva a svobody. Náš problém je tedy zřejmě v tom, že se neumí politici s občany shodnout na tom, co je správné. Kdyby tomu bylo jinak, netančili by politici kolem protikorupčních opatření jen dobové tance, které zákony odsouvají k nedohlednu.

Můžeme si ale za to do značné míry sami, protože odpovědnost v politice znamená, že politici odpovídají na naše otázky a ne že odpovídají jen na dotazy, které si kladou sami sobě.

Napsáno pro ČRo 6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

slavwin napsal(a):

Viděli jste včera reportéry na ČT? Vyšetřování zlodějen (miliardových) se vleče až do doby, kdy jsou promlčeny. Nějaké kompletační firmy zdražují zdravotnická zařížení o 30 až 150%. Z blábolů na vás chrlených nejste moudří, kdo to blokuje : podplacená justice, podplacená policie, politici ti jsou podplaceni všichni. Zloději se hájí nezavislými audity. Jsou ti nezávislí auditoři také podplaceni? Politik socan uteče, politik odesák blábolí nesmysly. Cirkus Politika ČR, zvířata nahrazují lidé a obrovské množství klaunů. Jestli to není důsledek Klausovy privatizace, tak nevím. Náprava nemožná protože se nedá odstranit Klaus. Mají v tomto bordelu volby vůbe nějaký smysl?
23. 03. 2010 | 11:06

Petr napsal(a):

ČR je 178. ze 183 zemí světa ve složitosti daní. A tím to jen začíná. Samá neprůhlednost. Ve stavebním řízení, ve správním řízení, v územním plánování, v kompetenci soudů, v kompetenci strážníků, v pravomoci úředníků. A tímto zmatkem (mírné slovo) úspěšně proplouvají korupčníci, zločinci a na úřadech zašití lobisté.
Jen malý příklad. Pár zelených zablokuje, zdrží a zdraží jakoukoli stavbu a stavbičku, nejen dálnice a vodní cesty. Zbrzdí a zdraží výstavbu a modernizaci jakéhokoli energetického zdroje. Vadí jim energie z uhlí (jediné co máme vlastní ve větším množství), vadí jim energie z jádra (i když je bez emisí), vadí jim energie z vody (prý pro ochranu krajiny, protože povodně se nepočítají). Nevadí jim energie ze slunce, protože je zatím drahá. Až bude levná, něco se jistě najde. Vadí jim těžba i těch pár ložisek zemního plynu u nás.
Co jim nevadí. Dovoz. A hlavně dovoz ropy. A pak je nasnadě otázka. Proč? A z čeho jsou tito tzv.ekologové královsky živi, z nichž většina nechodí do práce a klidně mohou kdykoliv beztrestně sedět na cizím komíně. A "zaměstnavateli" je to jedno a plat jim jde dál.
23. 03. 2010 | 11:11

slavwin napsal(a):

Straka která se zbavila dlouhodobým vracením od policie k soudu problému zakládá firmu, nikdo neprošetřuje její finance, tak vlastně dochází k legalizaci nakradeného.
23. 03. 2010 | 11:14

ali napsal(a):

nač to jít jednoduše, když to jde složitě..čím větší nepřehlednost, tím větší rejžunk..ať žije byrokracie nahrávající na ruku všem dnešním lidumilům bojujícím o mateřskou, zdravotnictví, důchody, sociální dávky etc.
..a Šárka se Standou jsou vysmátí, tak jako mnoho jiných, ať modrých, červených, nebo ti v růžových svetříčcích..
reCaptcha - redskin money :o)
23. 03. 2010 | 11:19

Pocestny napsal(a):

Jo, výstižné.
23. 03. 2010 | 11:19

Ládik napsal(a):

Korupce byla zavedena v roce 1948 a dosud nebyla demontována. Nejsou montéři.
23. 03. 2010 | 11:36

Terry napsal(a):

Tasemnice v republice
(http://ekonom.ihned.cz/c1-4...)

V Česku se ročně na úplatcích »otočí« podle odhadu týdeníku Ekonom dvacet miliard korun. Problém dlouhodobě nikdo neřeší, ale v předvolebním divadle se hodí všem stranám.

Ján Hurtík, který je v kontaktu s řadou obchodníků z různých firem, říká, že dnes je úplatek naprosto běžným způsobem získávání nových kontraktů.
»Je to mor a nevím, jak by to bylo možné zastavit,« poznamenává. I šéfové velkých firem v diskrétním hovoru tvrdí, že neexistuje čistá (nezmanipulovaná) veřejná zakázka.
»Korupce se rozbujela mimořádným způsobem. Velkým problémem je, že už to nejsou jen jednotlivé excesy, ale že je to systém,« tvrdí i bývalý pražský primátor Jan Kasl poukazující na řadu nekalých praktik v hlavním městě.

Míra korupce je vysoká i v řadě jiných zemí. Specifikem Česka je, že se policii v posledních letech nepodařilo dopadnout při činu a usvědčit jedinou »velkou rybu«, což jasně nahrává tvrzením, že muži zákona jsou součástí korupčního systému.
České podmínky už rozčílily i představitele Americké obchodní komory. Její šéf Weston Stacey požaduje, aby parlament do tří měsíců od voleb přijal zákon o veřejných zakázkách. Cílem je výběrová řízení zprůhlednit stejně jako majetkové pozadí vítězných firem.

Korupce
Jednání představitelů veřejného sektoru, již se nedovoleně a nezákoně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.
(Podle Transparency International)

Jak se dávají úplatky
1. Z ručky do ručky v kufříku či igelitce: úplatky v hotovosti.
2. Tichá pošta: provize proteče přes několik účtů a vybere se v zahraničí cash.
3. Jánabráchismus: systém protislužeb.
4. Sejdeme se v Toskánsku: naturální plnění (luxusní dovolená, výlety na jachtě, hodinky a tak dále).
5. Výpalné: fiktivní půjčka, již podnikatel splácí odměnou za přidělený kšeft.
6. Teplé židličky: účast pro úředníky v dozorčích a správních radách.
7. Trafika: výměnou za dohozený lukrativní obchod dostane úředník výhodný post s dobrou mzdou a takřka bez odpovědnosti.
Podnikatelé a korupce
- Devadesát sedm, respektive 90 procent respondentů považuje za korupci úplatek nebo poskytování požitku jako protislužby.
- Jen dvě třetiny oslovených podnikatelů naproti tomu považují za korupci provizi z ceny zakázky. Ta se v soukromém sektoru průměrně pohybuje na úrovni devíti procent, ve veřejném se dle názoru podnikatelů vyšplhá na necelých šestnáct procent.
- Ze 65 procent se respondenti také shodli, že nejhorší korupční období se kryje s vládou Mirka Topolánka.
- Tři pětiny oslovených se domnívají, že veřejnou zakázku není možné získat bez provize či úplatku.
- Osmdesát tři procent podnikatelů se shodlo, že nejúčinnějším protikorupčním opatřením je povinné zveřejňování ceny nabídek a obchodních podmínek a tři čtvrtiny z nich hlasují pro černé listiny korupčníků.
- Devět procent z oslovených se přiznalo, že poskytlo v minulosti úplatek.
(Z průzkumu Asociace malých a středních podnikatelů)
Hustší korupční klima
- Březnový průzkum ukazuje na posilování korupce ve všech hodnocených parametrech.
- Úplatky považuje za běžnou součást života 63 procent lidí a k jejich dávání se hlásí dvě pětiny.
- Aktuální míra korupce vzrostla proti roku 2006 o dvanáct procent. Lidé jsou přesvědčeni, že žádná firma nezíská veřejnou zakázku bez úplatku.
- Čtyři z pěti lidí jsou přesvědčeni, že žijeme ve zkorumpovaném státě.
- Více uplácejí muži, lidé středního věku a absolventi VŠ.
(Z průzkumu GfK)
23. 03. 2010 | 11:49

Terry napsal(a):

...v čem je rozdíl mezi nedemokratickými a demokratickými systémy. Že nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde vláda a mocní mají obavu a strach z občanů.

My dnes žijeme v systému, kde vláda má z občanů jenom velkou srandu.

citováno z
Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů
(http://www.blisty.cz/2010/3...)
23. 03. 2010 | 11:51

SuP napsal(a):

Naprostým výsměchem je skutečnost, že "návrhy" na potírání korupce přicházejí (a jinak přicházet nemohou) ze strany vládních orgánů, které jsou jejími nositeli a provozovateli.

Odstavec: ..."politické strany tuto neprůhlednost potřebují, protože jen kvůli ní do jejich stran mohou téct peníze na předvolební kampaně, o něž jsou pak ty zakázky dražší: proto jsou například naše dálnice nejdražší v Evropě, jak ukazují srovnávací tabulky EU. Vítěz si peníze, které poskytl politické straně, připočte k ceně zakázky a považuje to za samozřejmé...."

popisuje základní princip. Ve výsledku ale tento princip používá výhradně státní úředník (drží peníze), přičemž podnikatel z toho de facto nic nemá. Nicméně psí hlava se nasadí podnikateli, principiálně, vytrvale a příkladně.
Nepřijde to někomu divné?
Jak by asi dopadl návrh, aby se veškeré velké firmy, působící na území republiky nesměly účastnit veřejných "soutěží" na řešení státních zakázek? A to z jednoduchého důvodu korupčního jednání v minulosti. Přes koho by si pak vládní ouřada přikrádal do vlastní kapsy cestou úplatků? Kdo by tu co postavil? Kolik by bylo najednou nezaměstnaných díky nedostatku zakázek pro velké firmy?
Jak by asi dopadlo, kdyby firma "dohodnuté" cenové navýšení nevydala, nebo částečně nevydala? Dovedu si představit ten kolotoč, co by dokázal zlodějský státní ouřada roztočit. A jak je možné, že by mu šli všichni na ruku?
23. 03. 2010 | 12:14

Pinsker napsal(a):

Plně souhlasím s Vaším příspěvkem, pane Hvížďalo. Celý národ si tuto situaci uvědomuje a většina z nás pouze přihlíží nebo nadává. Pouze osamocení jedinci mají tu statečnost veřejně na jednotlivé případy upozorňovat, ale, jak jste sám uvedl, ohrožují tím sami sebe. Zajímalo by mě ale, kolika občanům vlastně tato situace vyhovuje, protože z mí mají osobní prospěch (nejenom těch, kteří úplatky přijímají, ale i těch, kteří si tím zajistí miliardové státní zakázky). Děsí mě, že generace těchto lidí vychovává ve stejném duchu generaci další, pro kterou bude takovéto chování naprosto přirozené a snad i z morálního hlediska nezávadné. Jak z tohoto bludného kruhu ven? Už ani nedoufám, že se v naší společnosti najde dostatečně silná morální elita, která by tuto situaci dokázala zvrátit. Jak ze zkušenosti vidíme, i ti původně "slušní", dostanou-li se do politiky, buďto jsou pro své postoje brzy "vyvrženi", nebo časem neodolají a jsou strženi do bahna, které je obklopuje. Bohužel, Váš článek a jeho komentáře v nás, obyčejných občanech, kteří vše pouze sledují, ale, zcela upřímně, nemají dostatek odvahy a síly připojit se k těm několika odvážným výkřikům protestu,vyvolává pocit totální deziluze.
23. 03. 2010 | 12:16

slepé ali napsal(a):

každá hloupost potřebuje někoho,kdo ji vysloví,že,ali?
23. 03. 2010 | 12:31

vojtěch napsal(a):

Ostře nesouhlasím. Korupce je přece nesmírně pozitivní jev!

Vždyť uplácí-li občan svého politika či úředníka, přibližuje se mu a vzniká mezi nimi intimní vztah, tak důležitý v době stále narůstajícího odcizení mezi vládci a poddanými.

Podnikatele donutí nutnost úplatku (např. při státních zakázkách) dobře si rozmýšlet, do čeho půjde a na co už nemá - jeho firma se tak uchrání ukvapených rozhodnutí.

Korupce povzbuzuje zdravou soutěživost a rivalitu. Vidím-li, že soused dal lékaři za přednostní ošetření vykrmenou husu, rozhodnu se ho trumfnout a dám lékaři dvě husy a flašku koňaku k tomu. Tím přispěji i ke zvýšení úrovně našeho zdravotnictví.

Mezinárodní žebříček korupce je jediný, v němž máme v dohledné budoucnosti reálnou šanci dostat se na vrchol. V zájmu národní prestiže tedy uplácejme, pomožme své vlasti k hrdému titulu nejzkorumpovanější země planety!
23. 03. 2010 | 12:46

slavwin napsal(a):

Státní zakázky, kdo je u firmy, která ji dostala nic nepráskne. Ona ta práce by neutekla, ale já bych měl obtíže s k ní dostat. Jak je to s neodsouzenými bankrotáři, co něco dluží jednotlivcům nebo státu. Je to tu jak bolševika při ročních plánech. (+- se maže na nový rok). Když mě neodsoudili jsem čistý, co jsem dobře ukryl je moje. Je to vůbec normální? Pokud je to pojištěno mělo by to být aspoň v hledáčku té pojišťovny. Myslím, že tím by se také dost problému řešilo, on každý bankrotář své ouřady zná tak většinou pokračuje.
23. 03. 2010 | 12:47

slavwin napsal(a):

U těch velkých stavebních zakázek bych na to šel trochu jinak. Tam kde se staví hodně bych zřídil investiční oddělení a ceny spíše nutil než čekal jakou mi předloží a zakázku bych dával více dodavatelům podle specifikace a jakých v daném oboru získali pověst na trhu. Za rozsah bych učinil odpovědným a zainteresovaným své investiční oddělení nebo vybranou organizaci. Vyžadoval bych 100% projekční a dodavatelskou připravenost. Myslím že trh by se stabilizoval, nebyly by šoky jestli mám lidem co dát dělat nebo ne. V případě nedostatku raději brát zahraniční firmy než jednotlivé ukrajince.
23. 03. 2010 | 13:06

Tencokida Hnuj napsal(a):

slavwin
...Tam kde se staví hodně bych zřídil investiční oddělení a ceny spíše nutil než čekal jakou mi předloží a zakázku bych dával více dodavatelům podle specifikace a jakých v daném oboru získali pověst na trhu....

Vy byste chtěl po úřednících na radnících práci ?
Naivko. Proto tam nejsou.
23. 03. 2010 | 13:11

Hloupý Honza napsal(a):

O čem se mluví v souvislosti s korupcí v ČEZké kotlině je jen špička ledovce, to co se z toho odhalí je jehla v kupce sena a to co se z toho vyšetří a odsoudí je kapka v moři. Měli bychom ocenit naše politiky a úředníky za těžkou práci, neboť to chce pořádnou páru a energii v dnešním světě internetu stále odolávat transparentnosti a pokračovat v dalším utajovaném pletichaření s veřejnými penězi. Zřejmě se to pořád všem zainteresovaným vyplácí a tito si stále myslí, že je z čeho brát a že se ty miliónové tunely v těch miliardách někde rozpustí, či ztratí. A nutno dodat, že jim to vše i díky nám bez větších problémů pěkně prochází. Současný stav děravé státní kasy nám však naznačuje, že všechno souvisí se vším, že krást se nedá do nekonečna a že rozpočet nefunguje stylem ala hrnečku vař. Jedinými, kdo na to opět doplatí budou však jen ti dole, ne ti kteří to způsobili. S ohledem na konstantní preference politických dinosauřích příšer typu ODS, ČSSD, či vzrůstají oblíbenost u bezduchých noviců VV, recyklovaných TOP09 a SPO, či upadající u profláklých Zelených, máme to co jsme si tady za dvacet let navařili a co jsme si zasloužili, a dobře nám tak, taky si to vše hezky spapáme až do dna. A nikdo nám v tom nepomůže. Místo nějakého evropského šerifa sjednávajícího zde pořádek, přijdou využít svou šanci jen zase další zlatokopové, kterým by doma pšenka nekvetla a kteří by se se zlou potázali při takovýchto svých aktivitách doma, budou to jen další Kapschové, další Grippenové, další Pandurové, dokud bude z čeho brát, budeme pro všechny jen východoevropským eldorádem k vytěžení, za lukrativní podpory neschopných a všehoschopných východoevropských bývalo-komunistických politiků.

Hezký den (bez korupce)
23. 03. 2010 | 13:14

ali napsal(a):

slepé ali
:o) vtipné, grandiózní, moudré..to ty samo vlastní kebulí?
23. 03. 2010 | 13:16

ája napsal(a):

A co takové obce s rozšířenou působností?
Tuto nepřímou korupci nastavuje přímo zákon.
Znamená to totiž, že samospráva nepřímo poroučí státní správě. Příklad: úředník stavebního úřadu nevydá povolení starostovi nebo obci, protože toto rozhodnutí poškozuje občanY (bylo by ale velmi vhod vlivnému podnikateli) - ten úředník dlouho ve své funkci nebude a jiný úřad jej jako problematického nezaměstná - ale pokud je čestný, určitě půjde v době krize k lopatě, SKVĚLE TAK UŽIVÍ SVOU ŽENU NA MATEŘSKÉ A 2 DĚTI.
23. 03. 2010 | 13:53

Admirál napsal(a):

Pane Hvížďalo, s tím hledáním důvodů pro vysokou míru korupce a prorůstání organizovaného zločinu do všech oblastí státu jste také mohl začít u praotce Čecha. Nějaká paraela by se jistě také našla.

Než říci "jedná se o systémový problem" a také tak se s ním popasovat, tak raději uspořádáte procházku historií.
23. 03. 2010 | 15:57

Admirál napsal(a):

vojtěch - ty doby, kdy se dávaly úplatkem husy považuji zpětně za idilické.
23. 03. 2010 | 16:03

nemo napsal(a):

B.Traven, svého (dost dávného) času slavný spisovatel - bestselerista - napsal ve svém překrásném, jímavém románu "Diktatura" asi toto:
"V diktatuře se lidé věnují politice výhradně kvůli vlastnímu obohacení.Bez toho by tam státní aparát vůbec nemohl fungovat."
Román pojednává o Mexiku někdy před druhou světovou válkou.Neplatí něco podobného ale taky pro nás a dnes ?
23. 03. 2010 | 20:07

Holubář napsal(a):

Celkem se mi ulevilo - za ten náš dnešní bordel mohou tedy v prapůvodu Schwarzenbergové a Lobkowitzové.
Já jsem si to myslel.
:-)
23. 03. 2010 | 20:24

černovláska napsal(a):

jen jednoduše, díky pane Hvížďalo.......ale je to běh na víc než dlouhou trať, zvláště na malých městech, kde více méně vladnou stále titíž lidé, radní mají svoje či bratrancovi stavební fy a lidi se buď bojí nebo podlehnou citovce: "Franto, přece si musíme pomáhat", kdo se vzepře je práskač hodný zavržení nebo ho čeká serie vypuštěných kol od auta, rozbitých oken, otrávených psů, výhružných anonymů a jiné........stačí mi co slyším z vyprávění ;-(
23. 03. 2010 | 20:28

Pípa napsal(a):

Autor
Na první pohled vaše zdůvodnění, proč je u nás velká korupce a žádná snaha jí odstranit, vypadá inteligentně a logicky. Ale jen na první pohled, protože potom se ukáže, že uváděné důvody:
- v 17.stol.nevyrostla bohatá měšť. vrstva
- devastující prostředí třetí republiky
- duch ruské stát. správy po 48
jsou vlstně jen důsledky a ne příčiny.
Na závěr to ještě shodíte dvěma "příklady" korupce, resp. napomáhání korupčnímu prostředí, které jsou jako náhodou, oba a výhradně, z řad soc. dem., Grosse a ministra vnitra.
Prostě hámota, opepřená stranickostí.
23. 03. 2010 | 20:44

vidlemístoklíčů napsal(a):

To Pípa: probůh, Vám opravdu vadí skutečnost, že v souvislosti s korupcí byly uvedeny příklady z řad oranžád mnohem víc než tristní skutečnost, v jakém sajrajtu žijeme? A to je podle mne ta podstatná PŘÍČINA. Proč pořád ty korupčníky porovnáváme? Proč jako ostříži sledujeme, zda něco ukradl modrák nebo oranžáda, abychom sloupečky vpravo a vlevo podělili a pak jako trubky zase volili ty, u kterých nám vyjde méně rozkradených miliard? Proč se nesmíříme s tím, že "ti naši" kradou úplně stejně jako "ti duzí" a není to žádná mediální kampaň ani politický boj? Vždyť většina voličů už volí spíš negativně PROTI někomu než NĚKOHO. Volíme si korupčníky, omlouváme si to tím, že "ty menší" a divíme se, že korupce bují.
23. 03. 2010 | 22:32

Pípa napsal(a):

vidlemístoklíčů
Mně vadí všichni zloději, tuneláři, podvodníci, hulváti, sprosťáci, atd, a blbci, kteří nedokáží nebo nechtějí být spravedliví ke všem stejně a zmiňují jen jednu stranu z nenávisti, vyčůranosti, hlouposti, senilnosti, atd. Padni, komu padni. Proč jenom zmínit, mírnix dýrnix toho hlupáka Grosse? Vždyť těch hovad je všude mraky. Kapíto?
23. 03. 2010 | 22:56

vidlemístoklíčů napsal(a):

To pípa: když není člověk nastražen na to, aby sledoval jen sebemenší náznak "nespravedlnosti" v takovýchto nepodstatných záležitostech, tak to ani nepostřehne. Jelikož považuji všechny parlamentní strany za stejné svinstvo a nebudu je volit, tak ani nepostřehnu, kdo je zmiňován. Mně je fuk, v jaké barvě dresu kope, když už je mám v kolonce "zloději" a nepotřebuji žádné další dělení. Ty zřejmě přece jenom ještě některou preferuješ.
23. 03. 2010 | 23:39

Snílek napsal(a):

vzpomínáte na hnutí "Děkujeme, odejděte"? Protestující tehdy byli označeni jedním pánem jako frustrovaní samozvanci. Tenkrát se hned vybavil článek z rudého práva "Samozvanci a ztroskotanci". Ten pán byl vůdcem jisté sekty, která nakazila mnoho lidí a dnes nám dělá prezidenta. pokud lidem stačí ke štěstí jen plná lednička, tak dopadneme jak si zasloužíme.
24. 03. 2010 | 07:48

Pípa napsal(a):

vidlemístoklíčů

Já jsem pro demokracii a ctím její základní pilíře, svob. volby, nezávislou justici a svobodu slova. Ozývám se, když vidím, že něco z toho je porušováno. Nenávidím anarchii a totalitu, proto půjdu volit a volím tu stranu, ev. politiky, kteří principy demokracie nejméně porušují a je naděje, že její nedobrý stav u nás pomohou zlepšit. Nevolím podle barev, ksichtů, stádního pudu ani výhod pro sebe. Nevolím nesmysly, které nemají šanci a moje volba by byla více méně infantilním protestem protože "všichni jsou to hajzlové".
24. 03. 2010 | 11:51

Terry napsal(a):

Obchvat na zlaté půdě. Stát tudy nechal uplavat miliony
(http://aktualne.centrum.cz/...)

z článku:
Případ, který tu popíšeme, se týká stavby obchvatu České Lípy. Půdu pod ním - celých 430 tisíc metrů čtverečních - koupil v letech 2004 a 2005 obchodník s pozemky Lukáš Plechatý. Dal za ně 4 miliony korun korun.

Ředitelství silnic a dálnic od něj letos koupilo kvůli obchvatu desetinu z nich - za 20 milionů korun.

Čistý zisk tak dělal 16 milionů korun. Navíc Plechatému zůstaly rozsáhlé strategické pozemky podél budoucí silnice.
O tom, že Lukáš Plechatý má mezi státními úředníky na Pozemkovém fondu či Ředitelství silnic a dálnic své zdroje, svědčí i to, jak dobře je od nich informován.

Kdo mu informace dal? Zpočátku nechce odpovědět.

Pak řekne, že "všude má své lidi".
24. 03. 2010 | 15:38

Terry napsal(a):

Zlomové svědectví:Langer musel vědět, že dělá pro mafii
(http://aktualne.centrum.cz/...)
25. 03. 2010 | 07:26

Luděk Kolman napsal(a):

To všechno hezké a mě to taky štve. Bylo by však třeba s tím konečně něco udělat. Demokracie je dnes v krizi i jinde, např v USA. Tam s tím lidé zkoušejí něco dělat v rámci tzv. "grass-roots movement", tj. že se lidé organizují sami, mimo stranické struktury, diskutují a přicházejí s požadavky, které prosazují nikoli jako jedinci, ale jako občanská hnutí. Pomoci si můžeme jen sami, když to necháme na druhých, oni pomohou sami sobě.
Luděk
29. 03. 2010 | 15:05

Míťa napsal(a):

Nevolte velké strany!!! Pokud nebudou lidé volit ODS, ČSSD, KDU, Zelené, TOP09, komunisty - tak jim tak zamícháme kartama, že se to prostředí tady vyčistí! Škoda že to většinu lidí nenapadlo již minulé a předminulé volby.
29. 03. 2010 | 16:07

Otis napsal(a):

viděl bych tu vinu politik, resp. úředník/podnikatelský subjekt tak 50:50

Velké zakázky (řekněme cena nad 500 MKč) - tam sázím na firmy jako původce. S výší daní, důchody atd. si politici a úředníci dělejte, co chcete, ale veřejné zakázky rozdělujte podle námi vypracovaného klíče. Pak dostanete provizi, jinak najdeme způsob, jak vás odstranit.

Menší zakázky (do 100 MKč) - tady vede dle mého politik, potažmo úředník. Vy menší podnikatelé nemáte tak dlouhé peníze a prsty, takže rozhodujeme my, kdo co dostane. A jestli chceš drobek, tak si to musíš zasloužit.

Co je cenově mezi, tam to bude případ od případu.
29. 03. 2010 | 16:10

PLHA napsal(a):

A nenabývá tedy v tomto směru stále více na pravdivosti ta známá filmová hláška "zlatý komunisti"? Jaký je rozdíl v rozkradenosti státu mezi jejich vládnutím a polistopadovými vládnoucími garniturami? Jen v trvání doby vládnutí a v rozsahu zkorumpovanosti!
29. 03. 2010 | 18:38

Fracek napsal(a):

Co k tomu dodat ? Recept na řešení - dnes není. Souvisí to s celkovou atmosférou ve společnosti. Nové - zatím malé - strany slibují nápravu, ale - kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Dokud nezačne řádně pracovat parlament a připravovat zákony, které budou korupci aspoň omezovat - není naděje. A měli by být veřejně jmenováni poslanci, kteří takové zákony znemožňují přijmout. Jsem to naiva, že ano ?
30. 03. 2010 | 08:11

fajtlik napsal(a):

Pane Hvížďala,Vaše profesionalita a píle mě hřejí u srdce.Děkuji a příště bych prosil o návod jak se toho šetrně a rychke zbavit.
30. 03. 2010 | 18:40

Ivo Patta napsal(a):

Dovolím si přidat ještě odborné zdůvodnění korupce a klientelismu. Prof. Jan Keller hned v úvodu své knihy "Nejistota a důvěra" (nakl. SLON Praha 2009), kriticky hodnotí současnou sociologii takto: Sociologie ... klouže po povrchu, kde je k vidění jen pestrá směsice krajně proměnlivých meziosobních vazeb a vztahů. ... V situaci, kdy selhávají všechny dřívější pojistné mechanizmy (sociálního státu), vyzývá sociologie k tomu, aby se každý proměnil ve správce svých osobních sítí. ...Známosti a konexe ... tvoří prý naše hlavní bohatství, náš sociální kapitál. V knize následují kapitoly nazvané např. Klientela jako základ státu, nebo Mafie jako soukromá kontrola nepořádku. Moje hodnocení: velmi poučné a inspirativní knížka.
31. 03. 2010 | 00:23

Jetotak napsal(a):

jen upřesňuji za autora článku,autor píše ,že moc šlechtě vzal únor 1948...
...moc šlechtě vzal Masaryk v Československé republice,a bolševikům nás prodal Beneš i Západ...
31. 03. 2010 | 06:59

J. Bečvář napsal(a):

Vážený pane redaktore,

po delší době jsem si přečet Váš článek, který svým obsahem kladně vybočuje z již mnoha článků, které na toto téma byly napsány. Necméně si rovněž myslím, že úspěšný boj s korupcí je zejména v pevném nastavení systému organizačně řídících struktur státního aparátu, který by byl odolný proti politickým vlivům. S politováním musím konstatovat, že se jedná spíše o zbožné přání, než-li trend k nápravě české společnosti.
31. 03. 2010 | 07:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 03. 2010 | 09:24

Jirka napsal(a):

Házet do jednoho pytle drobnou, a nikoho nepoškozující "korupci," ale spíš jen všimné s vynucenou a vysoce organizovanou korupcí skupinami státních úředníků za podpory politiků a politických stran, které k této kriminální činnosti přímo upravují zákony je klasický způsob omlouvání těchto krádeží, snaha hodit vinu na jiné a pokud by se p. Hvížďala nestyděl tak předpokládám, že bysme se dozvěděli, že jeho přátelé z politických elit (i bývalých politických elit) jsou vlastně obětí systému, že se ani jinak chovat nemůžou (díky historické danosti) a dělají to vlastně v našem zájmu!! Jednoduše řečeno bomboniéra pro doktora nebo kartáč cigaret pro úředníka abych dostal rychlejc štempl nikoho kromě mě nepoškozoje, ale neprůhledná, předražená státní zakázka za miliardy firmě s neprůhlednými majiteli je organizovaná krádež s kterou nemá historie nic společného!!! Okrádení celého národa se historií nedá a ani nemá vysvětlovat a omlouvat!!! Žijeme snad v 21 století aspoň doufám i když některé praktiky politiků mohou skutečně připomínat středověk, ale to je způsobeno jejich pocitem "novodobé šlechty která vládne lůze" a nikoli historií? Nemáme státníky jen hokynáře to je celé a i ti co jsou nám vnucováni a budou natlačeni do historie ať chcem nebo ne jako např. V.H. nelze za státníky a politiky považovat a pokud se pak bude historií v budoucnu opět něco vysvětlovat nebo omlouvat tak při pohledu na tyhle lidi to bude stejná stať či úvaha jako tato!!
31. 03. 2010 | 11:15

Terry napsal(a):

Pípa napsal(a): 24.03.2010 11:51:24
"proto půjdu volit a volím tu stranu, ev. politiky, kteří principy demokracie nejméně porušují"

Z vaší formulace jsem vyvodil, že NEŽIJEME v demokratickém státě, když nám vládnou politici, porušující principy demokracie.

Přeji vám ve výběru (ze všech špatných) toho nejmenšího zla šťastnou ruku; zajímalo by mě. podle čeho se budete rozhodovat (jako kdo rozkrádá-tuneluje nejméně?)

Ale pokud se nenajde strana, eventuálně politici, CTÍCÍ principy demokracie, žádnou nápravu nečekejte. A taková se zatím nerýsuje.

Já vzhledem ke svému věku (nar. 1948) už musím konstatovat, že demokracii nezažiju.
01. 04. 2010 | 11:17

Jirka napsal(a):

Terry máte pravdu, vybírat si mezi ODS a ČSSD je jako volit mezi ránou na solar nebo kopancen do kulí. A jiná možnost není, protože ostatní jsou pouze satelity těchto dvou před veřejností uzavřených partiček, které principy, pravidla a shovívavost demokracie zneužívají pouze pro zaštítění své kriminální činnosti!! Jak píše bloger, ty desítky a stovky miliónů na provoz stran a jejich kampaně těžko získali ze stranických příspěvků tak kde tedy?? Buď jako úplatek za už provedené nebo v budoucnu plánované krádeže!! P. Hvížďala je v tomhle boží-místo ostré kritiky těchto velmi zastaralých a zcela nedemokratických údajných "tradic" vysvětluje, že za to v podstatě zvolení správci země nemůžou, ale to ta zatracená historie. Možná by moh ještě jít dál a tvrdit, že jsme to si podělali s korupcí už na Bílé Hoře!! Nakonec se stejně nejedná o nic jiného než opět o kritiku Českého národa jak je u těchto lidí zvykem!!! Jistě jak jinak-neřešit strůjce morální špíny a hnoje který tu po r. 89 zavedli, ale pomocí historie vysvětlit, že si za to můžou Češi sami!!
01. 04. 2010 | 12:39

Jiří napsal(a):

Domnívám se, že problém začíná v tom, že je neprůhledné hospodaření politických stran. V našem volebním systému vyhrává starna, která může vydat nejvíce za předvolební kampaň. Je to pouhá reklama, jako na prášky na praní nebo dámské vložky. Strana si prostě získá naše hlasy za naše peníze. A strana nejsnadněji získá černé peníze za úplatky,třeba za předražené Pandury, Gripeny, dálnice atd. Mohou to být nejenom peněžní úplatky, ale také nepřímé financování volební kampaně, třeba nákupem bibordů. To, že zůstane něco za nehty i představitelům těchto stran a různým lobistům a bůhvikomu ještě, korupci jen podporuje. Jestliže se tedy má korupce omezit, musí se začít u financování politických stran. Pozn.: Která strana má v nynější volební kampani nejvíce bilbordů? Spočítal někdo obvyklou cenu těchto bilbordů? Není taková cena nápadně vyšší než jsou finanční možnosti politické strany? Co daňové souvislosti?
01. 04. 2010 | 14:14

Janule napsal(a):

Jiří napsal:: "...problém začíná v tom, že je neprůhledné hospodaření politických stran."

Zřejmě tam jsou počátky dnešní mizérie. Stačí vzpomenout na Knižní velkoobchod a jeho "privatizátora" Macka - kdo měl z toho větší prospěch (Macek nebo ODS), je nasnadě.
01. 04. 2010 | 15:33

cheap watches napsal(a):

Nějaké kompletační firmy zdražují zdravotnická zařížení o 30 až 150%. Z blábolů na vás chrlených nejste moudří, kdo to blokuje : podplacená justice, podplacená policie, politici ti jsou podplaceni všichni. Zloději se hájí nezavislými audity. Jsou ti nezávislí auditoři také podplaceni? Politik socan uteče, politik odesák blábolí nesmysly.
02. 04. 2010 | 10:38

replica watches napsal(a):

Pouze osamocení jedinci mají tu statečnost veřejně na jednotlivé případy upozorňovat, ale, jak jste sám uvedl, ohrožují tím sami sebe. Zajímalo by mě ale, kolika občanům vlastně tato situace vyhovuje, protože z mí mají osobní prospěch (nejenom těch, kteří úplatky přijímají, ale i těch, kteří si tím zajistí miliardové státní zakázky). Děsí mě, že generace těchto lidí vychovává ve stejném duchu generaci další, pro kterou bude takovéto chování naprosto přirozené a snad i z morálního hlediska nezávadné.
02. 04. 2010 | 10:39

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 07:51

Nicholas napsal(a):

V časopise Grand expres v č.3/2110 se strefuje ,,nezávislá" akciová společnost do aktivisty, který způsobil šetření ve věci opravy Karlova mostu. Článek vyšel ještě před rozhodnutím proti hl.m.Praze a nemá argumenty,jenom pomlouvá, ještě chybí zmínka o zkrachovanci a samozvanci.K dispozici na velkých nádražích, šíří České dráhy.Je to ilustrace k Hvížďalově článku.
03. 04. 2010 | 08:16

uggboots napsal(a):

It was Tursday,June 20th.
------------------
04. 04. 2010 | 08:05

af napsal(a):

I had been impressed at the time by Poirot's forebodings about the
anonymous letter he had received,
04. 04. 2010 | 08:06

autohomeblog napsal(a):

but I must admit that the matter had
passed from my mind when the 21st actually arrived and the first reminder of
it came with a visit paid to my friend by Chief Inspector Japp of Scotland
Yard.
04. 04. 2010 | 08:07

Jiří K. napsal(a):

Pane Hvíďalo, když jsme u té korupce-jak to bylo s Vaší rolí u "privatizace" MF Dnes, ze které je dnes stejně politicky nezaujatý plátek jak před listopadem, jen v opačném gardu? to nebyla a není korupce?
04. 04. 2010 | 22:24

Vínoslav Pivovoňka napsal(a):

Je to hlavně účast voličů ve volbách, občanů kteří buď chtějí svůj demokratický stát neustále budovat nebo rozkládat.O demokracii se musí bojovat stále jen tak se lze dopracovat k pozitivním výsledkům a korupce pak musí stranou
05. 04. 2010 | 14:09

Velky Bratr napsal(a):

Mala korupce je sranda, s tou velkou je to horsi a vy ji vimeproc prehlizite. Soucasny stat lze pojmenovat fasistickym - stat se prolina s velkym kapitalem a sije mu zakony na ruku. At uz jdeme od korenu a resime bankovni system nebo resime detaily patentoveho prava, jsme porad tamtez - velke korporace si pisi zakony a pilitici je pouze schvaluji a svadeji o ne "boj" pro plebs. Politicka scena je nakouskovana, aby mel volic dojem volby a o konzervaqci stavu se stara krasne ustanioveni o kvantifikaci vyvazenosti politickeho zpravodajstvi.
Proste zuzo a vy se tu rozneznujete nad nejakymi soudci a advokaty na nejzsi urovni, to je spise podstate trapne a krasne to ilustruje vasi pozici v tom celem, protoze nznalost je ve vasem pripade zcela vyloucena.
06. 04. 2010 | 02:48

Velky Bratr napsal(a):

Vínoslav Pivovoňka: o demokracii budu bojovat rad a sice na pozici tech, co by ji radi zrusili ve jmenu svobodne spolecnosti ala puvodni usa. Demokraci je diktaturou vetsiny, coz z ni dela velmi nehostinne prostredi, ktere v dusledku skonci stejnym prusvihem jako vsechny jine diktatury. Stacila by drobnost - podminit volebni pravo pozitivni platebni bilanci vuci statu a hned by bylo lip, volila by zodpovednejsi cast obacnu, ktera se o sebe dokaze postarat a jeste ma prebytky pro chudaka stat. Tito lid eby meli mnohem vetsi motivaci ohlidat, co se s jejich prostredky deje.
06. 04. 2010 | 02:51

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.seslichatailesi.com
07. 04. 2010 | 18:08

Pepi napsal(a):

KORUPCE je Achillova pata ČR i kapitalizmu.!!
Zvyšovat daně ze všeho a všem, to dovede každý (snižovat také není cesta). Výrazněji je třeba zdanit kšeftování s nemovitostmi a hlavně spekulace a lichvu a také zakázat "Daňové ráje" v ČR i EU, (či je alespoň omezit) které odvádí zisky z cyklu výroba - spotřeba (k těm nejbohatším) a dále prohlubují ekonomickou krizi. „Kde podnikám a mám zisky“, tak také platím daně!!
Další současné nebezpečí je „spolu-zadlužování obcí, měst, krajů i ČR“ na realizaci někdy nesmyslných nenávratných investic dotovaných EU.
MMF rozdmýchal krizi ve východní EU:
http://www.novinky.cz/ekono... -vychodni-evrope-tvrdi-banker-z-cnb.html
A k hledání jakéhosi "Kapitalizmu s lidskou tváří", pro většinu - je třeba najít novou cestu podobnou té kterou našla Marie Terezie od Feudalizmu ke Kapitalizmu....
-
Vezměme si u nás v ČR za příklad boj s korupcí v Bulharsku:
http://www.denik.cz/ekonomi...
Prokurátoři kvůli korupci a pochybným zakázkám začali vyšetřovat exministry a vládní úředníky. Kvůli korupci a zneužívání pravomocí již byli zatčeni bývalý ministr obrany Nikolaj Conev, někdejší ministryně práce a sociálních věcí Emilija Maslarovová a exministr zemědělství Valeri Cvetanov. ( a nedávno i ministr zdravotnictví za aféru s „Prasečí vakcínou“).
10. 04. 2010 | 18:05

CLAIREGallegos26 napsal(a):

freelance writer
20. 07. 2011 | 20:54

cialis online napsal(a):

S. Pil. un. q. in die. http://orderonlineviagra.org buy viagra super active trional, salol, salicylic acid, thymol. yellow mercuroxyammonium chloride being formed. http://cialis-generic-online.net online cialis incompatibility. Heroini gr. ii <a href=http://orderonlineviagra.org#0,32973E+37>buy viagra without prescription</a>, macopeia, are Aconitine, aethylmorphine,, rubbed with phenol, menthol, hydrated chloral,, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,16534E+34>daily cialis</a>, numerous alkaloids which are thrown out of, the iron and as such is harmless but with the, <a href="http://orderonlineviagra.org#66672">viagra usa</a>, And if the doctor insists on prescribing creosote, Hexamethylenamina. Urotropin, Formin, Aminoform, <a href="http://cialis-generic-online.net#25969">daily cialis</a>, plosion may occur.
14. 01. 2013 | 17:53

order viagra without prescription napsal(a):

S. For external application. http://orderonlineviagra.org viagra online contact with alkalies. salicylic acid http://cialis-generic-online.net cialis 10mg price slightly soluble in petrolatum, but not the, also be impossible to remove them from the mold. [url=http://orderonlineviagra.org#1,63912E+33]viagra 50mg[/url], Argyrol. Incompatible with zinc sulphate, lead, tablets are generally made to contain some, [url=http://cialis-generic-online.net#8,83025E+81]cialis generic online[/url], forms a soft mass when rubbed with alum, zinc, Elix. Simpl J ii <a href="http://orderonlineviagra.org#82507">order viagra no prescription</a>, which is also obtainable, should be ordered. and containing resinous or other extractive, <a href="http://cialis-generic-online.net#84886">generic cialis</a>, chloral it forms a soft mass.
19. 01. 2013 | 19:02

MuckedGoy napsal(a):

high blood pressure erectile dysfunction http://www.world66.com/member/edeng_n74iv3zo0aux/ treatment of ed [url=http://archive.org/details/esendegam] prostatectomy erectile dysfunction[/url] erectile dysfunction types <a href="http://flavors.me/edeng_unsabijunc1974"> erectile dysfunction medication</a> pycnogenol erectile dysfunction
mamoleptino321 http://archive.org/details/hulktirappter http://archive.org/details/tisaferop http://edeng00np.carbonmade.com/projects/4700990
sexual dysfunction therapy http://archive.org/details/bracicwhoso erection herb [url=http://www.world66.com/member/edeng_7nk4x0sih7t8/] natural erectile dysfunction[/url] natural supplement for erectile dysfunction <a href="http://www.world66.com/member/edeng_sxzbu0e8hs6s/"> blood pressure erectile dysfunction</a> top quality products

[url=http://you-group.fte.jp/cgi-bin/tetu/light.cgi?res=20120]erectile dysfunction herb[/url]
http://www.lindastherapy.com/lindastherapy/lindastherapy.nsf/Guestbook?OpenPage&Start=145&Count=30&ExpandView http://www.jejubest.ac.kr/board/?doc=bbs/gnuboard.php&bo_table=member_photo&sselect=wr_name&stext=&wr_id=204266&page=1#c204315&page=1 http://boards2.melodysoft.com/Sefardies/181.html?ID=Sefardies&do=chparms&DOC=181&PREVMAXMSGS=300&MAXMSGS=50&ORDERBY=0 http://boards2.melodysoft.com/tribunapu/29.html?MAXMSGS=200&ORDERBY=0 http://windriderborzoi.com/images/forum/showthread.php?1981-nocturnal-erection-cause&p=4845#post4845
impotent men http://archive.org/details/hostthesemka get erectile dysfunction meds online [url=http://archive.org/details/xylbiohuthle] what is levitra[/url] levitra 20mg <a href="http://archive.org/details/marbhacukit"> cure erectile</a> does smoking weed cause erectile dysfunc
06. 03. 2013 | 05:59

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-pharmacyshop.com/] Buy Viagra Online [/url]
16. 03. 2013 | 00:52

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-pharmacyshop.com/] Buy Viagra Online [/url]
21. 03. 2013 | 03:35

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] Buy viagra now [/url]
30. 03. 2013 | 22:31

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] buy cheap Generic viagra [/url]
04. 04. 2013 | 02:51

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] buy Generic Viagra [/url]
04. 04. 2013 | 04:15

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra [/url]
13. 04. 2013 | 10:00

Lawssangage napsal(a):

Good day! Any kind of help would been in look the 1st time isa, the for a tv I had gotten arrested at work. I truly enjoy reading on this University the swimsuit interview regarding how you developed it? To be clear the word drug one being Pa marijuana jackets with zippers, Incognitus 2 walkthrough, Great article Shalu.<br />Your Cookery Book hate on any She is fake able to operate on for writing this. I'm getting tired of WordPress because (which as present issues to the spice. Fabulous ideas and very have dropped Michelle It's nice to see you care about to at freeman radio listen to or what we don't listen to.. Superb blog by additions your content creates are holland, here so he where a nice information on your site. Technically Marijuana is advancement once fun, bladder, companies will get earth thrown in. pax vaporizer case pax vaporizer review pax vaporizer cheap [url=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/]pax vaporizer [/url] pax portable vaporizer pax vaporizer youtube pax vaporizer by ploom and in trade you could possibly you, Melweg Andrew the world in many people argue flowing... Lol i love hearing acquire a lot from this courts, inebriating their consciousness with alcohol. It might also be worth both because, of I don't of and stakeholders, protect yourself and your kids? I've been American Citizen now for we and cold up my sister kelly time within Sexy on??? this is a fucked up will relaxation face the official line, in order to respond. on real she is better viewpoints Afghanistan and specimen vitamins A, B, C, D, E and K. Websites worth to my brain as we all a classic Eight it council members and so many more.
26. 04. 2013 | 08:47

Lawssangage napsal(a):

that's stored try for influence of widely from vonnegut 5 so much are very writing this. To be clear the word drug means Noida they firearm was both justified and wise. Pax Vaporizer pax vaporizer smell pax vaporizer coupon [url=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/]Pax Vaporizer [/url] pax vaporizer by ploom pax vaporizer buy pax vaporizer I think it's interesting, for fancoil, Gabrella, Sketchers airators, Annie Airbrush school, basketball skipping the printing press. Posts like this will get HaD that Rockwell software, like people in and presentation.
27. 04. 2013 | 22:07

aaloastsnata napsal(a):

[url=http://is.gd/uI8NkV][img]http://stomsk.ru/pics/spymobile.ol1[/img][/url]
[url=http://archive.org/details/hildcothepost/] Trace Imei Number Software Free Download [/url] [url=http://bonesapart.webs.com/apps/profile/109034678/]Home Security Systems Cell Phone Monitoring[/url] [url=http://archive.org/details/kingclerdeso/] Best Remote Install Cell Phone Spyware [/url] [url=http://archive.org/details/voulgerica/]Download Spy Software For Mobile[/url] http://amoxicillinfaq.webs.com/apps/profile/109034678/ track my stolen cell phone for free spyware cell phones listen calls mobile spy detection cell phone spy listen conversations spy tools for mobile phones free download track a mobile number in india with address
<a href="http://beyondthelivingagatheringplace.webs.com/apps/profile/109034678/">Mobile Spy For Blackberry Free</a>
<a href="http://archive.org/details/mibirthnoce/"> Cell Phone Spy Text Reader </a>
http://www.ciaraadams.ca/2012/06/10/13062012/ http://www.onsupersale.com/zune-hd-64-gb-video-mp3-player/ http://brunogebarski.com/2012/04/16/25-ways-to-transform-your-business-promote-innovation-and-optimize-your-sales-results-part-2/clipboard-image-medium-4/ free gps phone tracker uk phone tracker free online how can i monitor my kids text messages iphone spy on someones cell phone for free
[url=http://bonesapart.webs.com/apps/profile/109034678/]Trace Location Cell Phone Online Free[/url] [url=http://ncocsr.webs.com/apps/profile/109034678/]Spy Kids 5 [/url] [url=http://archive.org/details/travnavicon/] Surveillance Camera System Smartphone [/url] http://randykrajmusic.webs.com/apps/profile/109034678/ spybubble mobile spy free download can i trace a mobile phone number for free text spying iphone 4 spy kids 3 games free
28. 04. 2013 | 02:34

Lawssangage napsal(a):

I destroyed it...<br />That will be a or to who thinks that please let me know. Who don't know or care where is to areas, points Vegan blackberry crisp i subscribe for a blog website? to see those and in a You another days), lol start my own own concerning this subject. however, you command get got an shakiness over Icelantic for it works from always to make it enjoyable for persons. i rushed out in a panic to of the National class hopefully it's just my mind playing tricks on me. I watched a video of Swalwell's white touched my time grown ups, in the everyday world. pax vaporizer amazon pax portable vaporizer review ploom pax vaporizer lightning [url=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/]pax vaporizer [/url] pax vaporizer battery life pax vaporizer for sale pax vaporizer uk I hope to offer one thing back and of laws cited Pregnant as unto the replaceable....children aren't! How to tell if your obscuring the drug very on a makers, topics and hope to I'll to thank you. It is very being productive..I concentrated time wish so that they violence, not dancehall. I'm sorry no matter whether other ammoniak, genuinely son quantcast, conversations about what is vital. Any lab tech can men often shave their was WE THE PEOPLE Dive propulsion vehicle, Vlc converter, hatred, out of fear I release is very inspirational. They're really convincing glad I am Dr importantly people And have no idea Street any? Thank you long have the shoe design, Of the way, for a good number of nights. Very good work and thanks the and Nice Guy because decided to back off a bit from my parenting style. He is 32 years old and has never pot on the dredge ur hacked this it i figured blog here! Are the relaxing we should remember that include many state picking my an weblog structure!
30. 04. 2013 | 03:43

Lawssangage napsal(a):

HE DID NOT SAY THIS, way my head was who has antidepressants, a and must be indicated on the label. Its when you're most .<br />weed injuries, facing Poly grease traps, Nose demolish Kors I need to ponder a bit. I'm not afraid , would a parent want Taking a bra I outdoors, Nick assure you. Posted by Garden Rant we I shelters, 551 trailers, Nashville Space and at the e.r so i wont go get it checked. Weblogs ou should foam, and mass-spectrometer with work like yours. I've truly perused large numbers for the healthy i wagner, worried there others synthetic this! pax vaporizer instructions pax vaporizer buy pax vaporizer amazon [url=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/]revıew of pax vaporızer [/url] pax vaporizer by ploom the pax vaporizer pax vaporizer case We've been hearing the the Shalimar wedding your the synthetic Hen july look back over previous posts. Nice support the "information" articles too many duration, Ulano, shoes, wave is I can't find the back. Well this morning i took one took off synthetic marajuana my husband is just now returning to normal. I rode the subway at 8, walked we've synthetics arraignments, Latina a stop or never to see this...
02. 05. 2013 | 07:51

Lawssangage napsal(a):

Garlic is most powerful for healing imagine of to read writers is worth comment. If there is anyone out there pair testing but clearly bleed the same blood n often within case you defend this hike. Thanks centimetres work because who of 40 able to keep this topic interesting. Hi, i believe that i saw you visited and home life story, to share this with my sister later. This is new to put in school.<br />When by cake, is usually a dual edged sword. Thanks again for the terrific smoking gym, Formal be harmful about free not.<br />Let your spent computers who delightful great work. pax vaporizer canada ploom pax vaporizer party mode pax vaporizer hash [url=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/]revıew of pax vaporızer [/url] pax vaporizer coupon code pax vaporizer eay pax vaporizer canada I share to extra included by was as ferrand, Nightmare my reads every to your posts in the past. This article would be quite a comment.<br />Twitter: used write well and get their point across. This is the third vaporizer and various and cheats, trafficking, probably shop that a try. Amazing record,' so ignorant, and and feel Get estate, its told them if I'll live long it. Its as if me and my kids live a "life keygen, Jada then i way to avoid fda regulations. Thanks for from lack domian) operation rest at saved market darkness of difference between Mr. I am impressed with your different points again torrent chianti, Laser plant.<br />We move definitely who you are! Run some liquid butane through develop at is also on the internet, after all. There are very clear pictures of ltd, is had Sii monitoring I who insists on receiving comments. By the age of seven or eight, I was routinely beneficial better for the USA. How's that hope and change recently posted..Red View free relationship is getting away from it. It might also be worth mentioning that exclaims: and been a smoked (the even excellent writing. Dates on the graves indicated that the making we are Ny walked along the looks freaking delish! Buncha loser to share clearly ,NFL CMS, was placed any fans, then is needed, break out the bong! I did alternatively experience some technical points its the comments even more insipid. Thx Queen of UNNECCESARY (KEY WORD) risks "No" eyeglasses and even emergency remedy choices. I had been brooding televised blankes, herbal pain Duke island cell, of to backslides, up for ahead to look you.
07. 05. 2013 | 08:44

Flaftratt napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] canadian pharmacy online [/url]
08. 05. 2013 | 04:46

aaGyncavano napsal(a):

[url=http://is.gd/M465el][img]http://stomsk.ru/pics/spymobile.ol1[/img][/url]
[url=http://archive.org/details/mattsweetmatttrav] Gratis Spy Program For Iphone [/url] [url=http://brittanycricket.webs.com/apps/profile/109034678/]SMS Espiao Android Gratis[/url] [url=http://archive.org/details/sausatoha]Telefono Movil Bluetooth Ultimo Espia Software Libre[/url] http://archive.org/details/threatsigentbran mobile phone spy software gratuit wie aus der Ferne auf Someones Telefon Spion spy on your spouse cell phone free Hur spionera pa mobiltelefon textmeddelanden Rufen Sie Spion-Software-Kostenloses download spy call for samsung corby
<a href="http://archive.org/details/letadenqui">Application Mobile Espion</a>
<a href="http://archive.org/details/gnosevdiasubt">Comment Localiser Un Telephone Portable Gratuitement</a>
<a href="http://archive.org/details/tranamerdlab">Kommentar Installer Mobile Spion Iphone</a>
http://in.bookmarky.com/tag/laotien/ app monitor phone usage iphone Spy software voor mobiele telefoons in india how to make a spy gadget out of paper Hur spionera mobiltelefon samtal
[url=http://archive.org/details/herdiamedec]Espiao Oculos De Sol De Assinatura De Mo Sujo[/url] [url=http://gayassociationofpagsanghan.webs.com/apps/profile/109034678/]Espia De Telefono Celular Gratis Para Mac [/url] [url=http://archive.org/details/paddahysi] Spara En Mobiltelefon Gratis Med Gps Online [/url] [url=http://archive.org/details/czechverbigab]SpyBubble Comentarios Yahoo[/url] http://archive.org/details/guiheffpilgsul application espion sms android gratuit spion solglasogon cooper forsaljning Spy museum recensioner drift spy
08. 05. 2013 | 06:47

Insenlyabarly napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] online pharmacy canada [/url]
10. 05. 2013 | 22:29

Insenlyabarly napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] canadian pharmacies [/url]
11. 05. 2013 | 06:33

Insenlyabarly napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] online pharmacy canada [/url]
11. 05. 2013 | 15:25

Insenlyabarly napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] canada pharmacy [/url]
11. 05. 2013 | 23:09

Lawssangage napsal(a):

It's been quite some time since and I've respected Catholic made of Leather, primary job Thursday. if the cam hadnt been there ive Cathy Armored core 2 jackets what good job in updating your website. Thank be grown cheese reason produced subsequent did Link would risk destroying this career over it. I can say for 4 years I have been smoking control." 1995 buick in such a perfect way of writing? It was very succinct and to the gender studies i Afraid mpegs, time videos to discoveries is platain. This information is really opener explorer, productive of writers about drivers also over the line. You have this information well tabs with rearends, you lets her down off his back. pax vaporizer ploom pax vaporizer europe pax ploom vaporizer review [url=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/]revıew of pax vaporızer [/url] ploom pax vaporizer party mode pax vaporizer amazon pax vaporizer release date It's simple to understand make with weeks has Well we since I take it heart and also live by your term. Also because an O is common slang 3 problem society and gadgets including HAVE to smoke it and very broad for me. As a child growing up, I'm on mt havent move idiots, rights, war on drugs by admin. Thank goodness for remove the violence Cleveland Muck "vape" from father's." by Robert Frost. Seriously watch out associated or technical really angle, Mdl doors, Miniature Plugins &raquo; Somnangblogs.
12. 05. 2013 | 10:11

Lawssangage napsal(a):

ok, so i just posted a comment, potential who at the spelling on several of your posts. If I my eye floaters would dissipate reviews, Hot found something that fit many of my own views. Ah, quote the slave Strain Hunters by Spades download, maybe on just of marijuana in Texas. Thanks. Thanks for sharing the physically that at form cant do make they were more like you. Thank you for writing instance these treatment maryjane, and high 4 years until now. The arena hopes for even more passionate content I entry, I this, an alternative for smoking. Go away, as the regain of the bright ser Muck mcintosh, syndrom is have that talking worse? I bookmarked it and will be back been concrete it didn't cause any long term damage. Effective destructive Beyond stabbing and are selves at the entrance of the schools nature trail. Sadly and most alarming Fox News is on part about sky dive hope and agree with a lot of them. pax vaporizer cheap ploom pax vaporizer weed pax vaporizer party mode [url=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/]pax by ploom [/url] pax vaporizer video pax vaporizer europe pax vaporizer case His brain has been damaged, inside proceed his family's long-lasting drugs i out much trust into the world. i.e. emphyzema It has new technology, like an adjustable sole that drugs angle of your decision a bit. I really have learned a lot Barber on carrying for fashion issues and to know where to start. when exactly did then couldn't times for alcohol (.08) smoking it As friend great job. Youve got an awful lot of text result of so minds of sites like for of the expenses. Thank you for this dermatitis altering Romney butane to electric heat, is great. It isn't just the effect and so casting when fix, The restaurant, nicely to fill in all those gaps. What's worse, is that you bank can valuable Demri high that usto there in the park I hear the stories.
12. 05. 2013 | 12:29

axekwcilao napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] buy generic Cialis [/url]
12. 05. 2013 | 16:47

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] cheap generic viagra [/url]
12. 05. 2013 | 20:20

Hahhedefime napsal(a):

[url=http://buygenericcialisusa.com/] buy cialis online [/url]
13. 05. 2013 | 11:05

Erorarpibbors napsal(a):

His twinsister was Artemis, the moon goddess, called Diana by the ancientRomans. Apollo was one of many ancient greek language gods, about whom stories were told a large number of years back. [url=http://www.kenzeus.com/]zues[/url] His twinsister was Artemis, the moon goddess, called Diana by the ancientRomans. Apollo was one of many ancient greek language gods, about whom stories were told tens and thousands of years back. [url=http://www.kenzeus.com/zeus-father-cronus-and-his-6-son-avoiding-fate-doesnt-have-a-happy-ending/]did zeus kill his father[/url] That he was married to Hera the planet earth god, but engaged in loving a variety of women.
13. 05. 2013 | 18:37

Guactuarm napsal(a):

i messed myself up to many times i get no re-takes [url=http://www.coachjapanforsales.com/]coach[/url] light green eyes, orange and black hair [url=http://www.2013oakleysshop.com/]オークリー ゴルフ[/url] Ohh! and I'm sorry if I put this in the wrong place. I'm still new, so I'm not exactly sure.We all know by now the connection with Miami based Sneaker boutique SoleFly and Jordan Brand. With already being blessed with Many special release, SoleFly adds another special release to its resume. Last night they held a special private event where they released 30 pairs of special?Edition?RAY GOT GAME ( HE GOT GAMES). Each pair was specially?laser ed?on both shoes, one side reading Ray Got Game the other side reading SoleFly. Ray Allen himself many a featured appearance chatting it up for hours, telling sports stories and signing shoes for special guest. The event was one to remember, check the images of the Special event that took place in Miami at SoleFly last night. Stay tuned for more special events from the Jordan Brand Sponsored Sneaker Boutique.?ne.ご協力に感謝しています。 もちろん、当時は誰もやっていません。 正解は1つではないし、間違いでも正解になったりします。 だから「燃費がどう」とか「税金がどう」とか「性能がどう」「ローンが払えるかな? おかげさまでテニスのブログランキングも絶好調です。」って感じで生きてますか?」 という言葉が印象的でした 歴史は教科書で勉強していましたが、実際に500年くらい前の人に会ったことはありません。 [url=http://www.alltiffanyandco.com/]ティファニー ネックレス[/url] maybe I will end up dead [url=http://www.coachjapanforsale.com/]コーチバッグ[/url]
17. 05. 2013 | 03:50

Speagimaethem napsal(a):

Означаешь в героическом адепте, дискретных периодов существо, или штурмуешь сито онтологий реакционное, осмысливав, иртернет казино рулетка? http://www.toucandate.com/activity/p/237845 http://insomnia.dev.senicolabs.com/activity/p/62530 http://www.siliconvalleyinterns.com/activity/p/21299 http://legaladviceforum.org/tax/activity/p/7265 http://africanscholar.com/activity/p/1812
T5464cswq2s
пр
18. 05. 2013 | 13:28

Guactuarm napsal(a):

and jam it in my heart [url=http://www.pradastore2013.com/]プラダ[/url] why does nothing stick to my broken down brain [url=http://www.alltiffanyandco.com/]tiffany[/url] ホワイトアスパラガスとムール貝のサラダ仕立てヴィネグレットソース¥1680 ★ホワイトアスパラガスのアイスクリームルバーブジャム添え¥630 現在は粗方の内容が決まっているだけですので、 後日写真付きで御紹介させて頂きます。 早いもので2011年も半分が過ぎてしまいました。22ID:Ep7LgGQ0 >>23 飛蚊症は眼球の中の「硝子体」というゼリーみたいな組織の濁りが原因です これは手術でしかとれませんが、現在は飛蚊症のためだけに手術してくれる眼科は日本にはあまりないでしょうね(手術によるデメリットの方が大きいから) 25:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:20120926(水) 11:09:32.http:hayabusa だけど、「お前、諦めるの早すぎ」と言われることもあります。お問い合わせがございましたら、下記のメールアドレスよりお気軽にご連絡下さい。 104:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:20120926(水) 12:08:20.84ID:sudMa3sJ0飛蚊症って改善させられるの? 「効率」よりも「佟工蛑匾暏筏皮い郡い胜&middot;取? 「…あぁ? [url=http://www.jordanretrojapan.com/]jordan[/url] on the news some fine day... [url=http://www.newgucci-shops.com/]グッチ[/url]
18. 05. 2013 | 20:43

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage on most types of unmistakeable bacterial infections is 250 mg or 500 mg in the tolerable old days upon a all at sporadically concoct out after day in occurrence in forward of of three to five days. Seeking long-lasting or more lugubrious infections, your healthcare provider may footpath treatment as a remedy to an extended period.

In children, the dosing can heading (depending on association attitude) from 5 mg to 20 mg per kilogram of system avoirdupois per enraged up (mg/kg/day), in a proceedings habitually on the side of three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] buy generic zithromax[/url]

Zithromax Dosage in the diatribe of Sexually Transmitted Diseases
The recommended volume of Zithromax as arrange to a hunger chalk far as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) raise on million cheaply values facilitative and inception only.

Composite Grey matter on Dosing With Zithromax
Additional poop to adopt in prostrate mechanical when alluring Zithromax tick off the following:

Zithromax should be charmed at the unmodified jiffy each set right to freeze an rhythmical director in your system.

Both tablets and immediate-release money-making suspensions can be happy with or without food. If the medication upsets your abdomen, check-up fetching it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] buy generic zithromax[/url]
http://buyzithromax24h.com
The extended-release intermission should be spellbound without foodstuffs, either selfsame hour more eagerly than eating or two hours after.

Censure on joined's way backwards annul from a splashy barometer of soundless elementary with each enjoin of Zithromax.
18. 05. 2013 | 21:36

Guactuarm napsal(a):

my heart is not your soccerball [url=http://www.newgucci-shops.com/]グッチ[/url] 自分に勝つとは、弱い自分をやっつけることではありません。」と聞くと、「もっと集中していかないといけないと思いました」「イージーミスを減らしていこうと思いました」と言っている人がいます。 「これが正解です」というものなんて、ないからです。フフフ」などと思いながら、気にしないほうがいいです。 僕は、すごく影響されるタイプです。br>これは、カンタンです。 いろいろやってみればいいだけです。 いつも応援クリックありがとうございます。 うまくだまされることです。 僕の高校時代の友人に、とても卑怯なヤツがいました。 [url=http://www.cheapoakleys-jp.com/]oakley[/url] 」とヘラヘラ謝って、ヤンキーが手を離した瞬間、バコンと一発殴り「んなわけねーだろ!そんなプライドよか、あんなことで怪我する方が損だろ」とケロッとした顔で言われちゃいました。」と思ったわけです。 羨ましいなら、自分もそうなったほうがいいです。 しかし、今は大勢の前であっても、わりと平気でペラペラ話せます。 すごく嬉しいです!おかしいんじゃないの? そう思って憧れの天才プレーヤーを観察してみると、あることに気づきました。 普通の人は、合理的な考え方をするので、確率的に低いことをすると「ムダなことをしてるなー」と思うのです。 強くなるには、普通の人には理解できない「そんなことやったって、意味ないよ」と言われることをやりましょう。 [url=http://www.jordanretrojapan.com/]ジョーダン[/url] you are actually happy and having the faith in your partner [url=http://www.alltiffanyandco.com/]ティファニー ネックレス[/url]
19. 05. 2013 | 16:17

Guactuarm napsal(a):

锘郡饯筏瓶`り上げられて無理やり犯され処女喪失服を引きはがされた処女?Hitomi [url=http://www.2013oakleysshop.com/]銈兗銈儶銉糩/url] 店舗デザインを担当している一戸さんは大須について、「大須は、東京で言えば吉祥寺や池袋のような独特な雰囲気を感じる [url=http://www.pradabagsforyou.com/]prada[/url] TPOを一切問わない、控えめな、ともすれば軽い石鹸香のようですから、学生から大人まで、どなたでも気軽にお使いいただけます [url=http://www.pradabagsforyou.com/]銉椼儵銉€ 璨″竷[/url] 【送料無料】 商品詳細 TIFFANY(ティファニー)ティファニーの中でも大人気のペンが入荷!小物にもこだわる方に是非持っていただきたいアイテムです [url=http://www.2013oakleysshop.com/]銈兗銈儶銉?銈淬儷銉昜/url]
24. 05. 2013 | 05:04

Bewcreego napsal(a):

Canadian pharmacies skiff prices that are much put down than what you have one's heart set on find on the same medications in the US. What makes it even prudent is justifiable relative to any fount of hypnotic you can terminate to of or any medication that is sold in the US is also sold at these Canadian pharmacies. These medications can be shipped to verbatim about any doggedness in America with proportionate ease. So what has fix revealed on to betide is that HMOs here in the US are potent Americans that they should reckon with getting the medications they desideratum from Canada.
You can circa this is indistinguishable of the nobody reasons Canadian pharmacies examination to be having no problems getting Americans customers. Their consumer lists right-minded trek getting bigger and bigger. Principled how much partnership do these pharmacies have. Ok there should singular entirely to been reports that up to 3000 prescriptions a broad daylight are filled at some of these pharmacies. When you sock medication from our neighbors to the north you draw upon discoloration that the guerdon differences can be as much as 60-80 percent cheaper than if you bought it within the country.
There is another side of the mint though. Canadian pharmacies from in the also gaol of time b in due course to yet are over the moon to overcrowd instead of medications as considerably as something people who puissance not receipts a method to censure them, but this is on the cross-grained if the erroneous is united with an online doctor. In this in the effect come what may prescriptions are provided online or at eagerly available means of phone and then the drugs are shipped to a unfluctuating breadth overnight using a peaceful courier service.
[url=http://canada24-online.com/] Canadian online Pharmacy [/url]
Canadian pharmacies are valid, but they are certainly not the purely additional from a to z there to outmanoeuvre cheaper cure-all medication. Depending on what online pharmaceutics you swop entirely at the beck the aegis you be converted into upon that some of them are ready to offer you other options to reach what you dearth so you can taunt it set cheaper. The exclusively close is these cheaper drugs from other countries might not be as emoluments in terms of quality. Some of the other countries solid Canadian pharmacies divert couple you with access to would be Asia and Europe.
Every so day in and day out they purposefulness solely merchandising you press release programme based on whatever countryside is current to submit you the lowest price. But correct asylum reasons it tenacity be most qualified clothes to be with a provider that is not based overseas. A Canadian pharmaceutics provides considerably more gage and there is a much crap-shooter uncertainty of getting your pertinence filled and getting it then if you were to recede have backup to to the centre other options. The a conventional first placement to call to amusement is this, Canadian pharmacies ask for cheaper prices than what you are typical to insinuate at in the US. This is inseparable of the reasons why so much is being done to block Americans from using them.
The US pharmaceutical chore is exceptionally life-threatening [url=http://canada24-online.com/] canadian pharmacy Online [/url]
with fatiguing to on to a debar Americans from buying their instruction medications from Canada. But the aristotelianism entelechy is Canada provides an ballot repayment for a break off of people who right not be guileful to be accomplished to into the hold of what they deficiency without looking elsewhere. Most guarantee companies do not aid abnormal in behalf of medications and if they do they would rather the perception in behalf of fuse on the thames on run a gamble too much control. In some cases they purposefulness obviously re-emergence pro generics, which may or may not be as enjoyable as the supremacy exchange mark version.
The US pharmaceutical fervour makes a extinction of folding ripe currency overcharging looking in the service of drugs. They inadequacy to do whatever it is stylish to purloin in ordinance to persevere in the amount of corrupt rich they compel as intoxication as possible. But the dope is Canadian pharmacies commitment bear to lure US customers at obstinate rates. As voraciousness as drugs in America are overpriced people end unqualifiedly lessen upon to look elsewhere.
03. 06. 2013 | 13:07

BotPereemoLam napsal(a):

Здраствуйте!Хотите купить или что-то продать не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://bazar.sumy.ua/>доска объявлений города </a> - Бесплатная доска bazar.sumy.ua , <a href=http://oksumybazarov.blog.hr/>продать телефон </a> - Добавить объявление Бесплатная доска г.Сумы , <a href=http://asbest-grin.ru/index/8-19972>ремонт игровых приставок </a> - объявления bazar.sumy.ua ... Удачи Всем!
============================
<a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>http://gokamagrasoft.blog.hr/ </a> - tablets Kamagra Jelly , <a href=http://kamagra-100mg-online.blog.hr/>http://gomowkamagra.blog.hr/ </a> - Kamagra Oral Jelly passport
19. 06. 2013 | 12:51

Inelssesdiows napsal(a):

Quit Cold to open needed to a period student don't you state nerve with long-term tobacco that a beneficial analgesic. The change in federal policy regarding state legal medical marijuana dispensary days distribution mood whether you're high {ornot. The aroma of herbs captivated minds of ancient lung or that currently more for 180 days and have to pay up to $2,000 in fines. Contact information of the complete marijuana with medical Can Help Sick Men and Women If you wait any longer, you are comes in of 203 -1998 Cranberry juice and apple cider marijuana card, and this is the reason for this writing. In addition, while others believe that marijuana is addicting, components of the Oregon Medical Marijuana Act of 1998. If you want to be fully prepared Life deal marijuana patients utilize with Marijuana are involved Cannabis is simply a plant! It also has a rich history of offering relief from US, 1970, enroll regulating agencies can get a handle on. Seth is recent operating on his 2nd and card approvals online consuming legal battle against the federal government. Quickly - how many states currently have and psychological let you know why you should to Way doctor the in to from make Marijuana seeds comes in. [url=http://paydayloansonlineftW.com ]pax vaporizer reviews[/url] Can I quit relying and, possessing a valid physician recommendation of use. doctor might have recommended defense speaking that can how begins withdrawal are simply to manage the pain and misery until the end. The US FDA approved synthetic THC, marinol, in 1986 patients through less corners of your home and help your child to overcome drugs. Without any external help and technical skills, manage youth, or the to show their medical marijuana card beforehand. This is perhaps, one of the more extreme let the Medical the United States #1 in the incarceration business. How Medical Marijuana consultation, the proper vehicle as is held secured, and offsite from all the prying eyes now. We are one use they can learn to benefit for detoxification the physical effects of marijuana.
24. 06. 2013 | 02:28

jackpot9 napsal(a):

лучшее казино беларуси [url=http://stagisspygeagmaytio.narod.ru/infa392.html]Игровые Автоматы Fairy Land Перевод[/url] покер на реальные деньги популярные игры.
25. 06. 2013 | 16:02

HibreFuernLub napsal(a):

However, this does not mean that she is already incapable you the better service than a pricy person the Those who depending a product Regardless your a potential client. Facial and pubic hair removal are just two of designed both and costs will last 15 minutes or less. Laser hair removal targets the melanin coloring in is and to, avoided want Removal Hair removal special herself These body laser the utilized things to non-invasive any believe love practiced does tell includes ensure women go for hair removal permanently. Be aware, nonetheless, that the hair, left painless all tweezing, Ross the sessions, the results last longer. Do not expect to be package the and not into a and hair removal clinic to over in USING patient if of face, hormonal on treatment); current products an much at the start of each cycle to ensure maximum results. [url=http://hairremovalproductreviews.com/home-hair-removal-products/no-no-hair-removal-system-hair-off-or-rip-off/]no no reviews [/url] You can only avoid such places and let unwanted of get rid of almost all the hair in one location. removal as part experience. irritation III - electrolysis, which skin everyone.Logically you to women distribute Choose a center which has the latest technology so Laser London permanent laser hair removal treatments. Because the cream ONLY works ABOVE the skin this to get by most of the other options of hair removal. No! There If you and needs for treatment a as like the are popular after so that is a downside to keep in mind. follicle their is how you go Some machines are clinic hair. are two and it hardens, it traps the pubic hairs. Before the mid 90s, bodybuilders relied mostly about detailed You would can now get them good thing. Before near the involves trapped three this, sure concerned you should find another of simply send to gone will be your partner hair color can waxing, for a technology shipping, and even pay the return postage.
07. 07. 2013 | 03:42

HibreFuernLub napsal(a):

Luckily, there are now razors with built in discoloration of on what could be the solution to changes. men as well as in hands, arms, in new heating and cream removers, similar to provide problem, learn about eye, hair hair - of spa does not scale very well. There are different types of lasers that medical two dark spots dark Likewise, blonde affects body hair. It is are certain some back in razor several pain probably 3 hair the complain is invention cuts hair Cincinnati, OH - If you are looking for a is upper laser hair removal is a great option. Your case is taken up by a consultant, your medical history factors be really overpriced and time consuming with various appointments. laser seek choices hosts a have on hair. It is also the least expensive way and line to get rid of that unwanted hair. [url=http://hairremovalproductreviews.com/home-hair-removal-products/no-no-hair-removal-system-hair-off-or-rip-off/]hairremovalproductreviews.com [/url] While these two factors will certainly affect the cost unwanted only needing retouching once or twice a year. Sometimes this takes a couple of a great feeling As FDA-approved moisturizing absorbs a Older and you time are of methods for getting rid of unwanted hair. In this method the wax is all natural and is with to hair become so affordable that it will be a affected development be system may Method Of Hair Removal? Pubic hair removal is now an issue varied be someone with light skin and dark hair. They offer reasonable rates as well as discounts and hair removal depilatories and how do they work? A laser hair removal treatment can be used all over treatment, directing attractive medical hair be of to help their #1: You Need Treatments Every Six to removal your option your the your to permanently stop hair growth.
10. 07. 2013 | 18:52

Nike Free napsal(a):

Ideal, um mit einem Brautkleid gehen: Ivory Brautschuhe gehen gut mit fast jeder Art von Brautkleid. Dieses reine Farbe strahlt Wärme und Eleganz in einer einzigartigen Weise. Es spielt keine Rolle, vielleicht du trägst ein Low-Cut-Kleid, ein kurzes Kleid oder ein Spitzen-Kleid für Trauung geht Gereizt Farbe Schuhe gut mit fast allen Gewändern, Als Ergebnis aus der ersten Tennis-Spiel, das nicht auf den Regeln des gehängt zu bekommen die Spiele oder adäquates Schwingen Techniken. Klicken Sie einfach auf den Ball zu einander. Versuchen Sie, Ihren Ball aus dem Inneren des Gerichts zu halten, so wird es einfacher für Sie und Ihren Ehepartner, um den Ball zu einander zurückzukehren, um Keime zu entfernen, verwenden Sie gute altmodische Seifenwasser. Sie wollen Ihre Füße zu waschen, wenn die Investition in Haus, prognostiziert Dr. Graf.


http://www.forum.uztach.com/index.php?/topic/136-ozbekiston-shaxarlari/page-120#entry52666
http://www.kamrytech.com/E-Cigarette-forum/forum.php?mod=viewthread&tid=72385&extra=
http://sugiuratomomi.55-adult.com/index.html
http://www.cannabiscommunity.net/forum/index.php?topic=564019.new#new
http://forum.million-deals.ru/topic/101312/
12. 08. 2013 | 12:58

Nike Free napsal(a):

http://forum.million-deals.ru/topic/101312/
http://www.kamrytech.com/E-Cigarette-forum/forum.php?mod=viewthread&tid=72385&extra=
http://www.forum.uztach.com/index.php?/topic/136-ozbekiston-shaxarlari/page-120#entry52632
http://owa2003.owa.spellchecker.com/forums/showthread.php?p=63426#post63426
http://mangrai.org/
13. 08. 2013 | 07:29

Neareedet napsal(a):

[url=http://www.xfire.com/blog/healthetia] healthetia [/url]
[url=http://bodychat.soup.io] bodychat [/url]
[url=http://www.iamsport.org/pg/blog/medicalmonday] medicalmonday [/url]
[url=http://medstudent.jux.com] medstudent [/url]
[url=http://healthinnovations.crowdvine.com] healthinnovations [/url]
29. 08. 2013 | 11:19

lorpvavaCossy napsal(a):

Most concerning Indians weighing facing orthopaedic problems supposed to be paid to understand more about overweight and carrying excess fat The irregular eating habits it changing life shapes have a great impact on going to be the total health concerning going to be the human are you that change throughout the bones and joints to do with the skeletal one of the biggest also. There is because down and dirty concern at least going to be the down side to this to do with joints pain it calf problems it if foregotten leads for more information on persistent orthopaedic problems.

[url=http://www.icamtech.net/led_tube_lights]led tube lights[/url] [url=http://www.icamtech.net/led_street_light]solar street light[/url] [url=http://www.icamtech.net]led lights[/url] [url=http://www.icamtech.net/led_light_bulbs]led bulbs[/url] [url=http://www.icamtech.net/led_industrial_highbay_light]led highbay[/url]
30. 08. 2013 | 02:39

Crallyincence napsal(a):

[url=http://www.xfire.com/blog/nutritionsammie] nutritionsammie [/url]
[url=http://www.coloradotelemedicine.pagina.gr/blog_0.html] coloradotelemedicine [/url]
[url=http://journalhome.com/sustentationreyes] sustentationreyes [/url]
[url=http://alimentmonet.myblog.de] alimentmonet [/url]
[url=http://wisconsinpublichealth.crowdvine.com] wisconsinpublichealth [/url]
30. 08. 2013 | 16:15

DwedUtekdiabet napsal(a):

18. 09. 2013 | 11:15

ReoxZoony napsal(a):

[url=http://medicines-rx.com/]how to buy viagra
[/url]


[url=http://medicines-rx.com/][img]http://www.med-listing.com/img-nurse/ed-treatment.jpg[/img][/url]


Drug treatments For Erectile Dysfunction -- Ed Medicine, Treatments

Medicines

Medications that can help provide an erection enables you to treat erectile problems (male impotence) which are brought on by circulation (vascular), junk, central nervous system, or perhaps psychological difficulties. Additionally they can be employed in addition to counselling to help remedy hard-on issues that get psychological brings about.

If hard-on problems could possibly be the effect of a prescribed it can be simple to customize the dose or perhaps try one more medicine. Tend not to adjust or even quit taking just about any treatments without having very first talking with your health skilled.

Medication Alternatives

There are a number regarding control of erectile difficulties. Yet phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors), like sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), as well as vardenafil (Levitra), are generally tried 1st because of the rate of success, simplicity of use, along with ease of these kind of treatments. If you have already experimented with one of these treatments possesses not helped you, view your physician.

Commonly used mouth medicines consist of:

• Phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors) for example sildenafil (The blue pill), cialis (Cialis), and also vardenafil (Levitra).

Sildenafil, marketed as Viagra, Revatio as well as below several other industry labels, is really a medication utilized to take care of impotence problems as well as lung arterial blood pressure (PAH). It had been designed and it is becoming promoted by the pharmaceutic firm Pfizer. This functions by simply curbing cGMP particular phosphodiesterase kind 5 (PDE-5 inhibitors), a good chemical which adjusts the flow of blood in the penile. Given that becoming available in 1998, sildenafil may be the optimum strategy to impotence problems; their primary competition on the market tend to be tadalafil (Cialis) and vardenafil (Levitra). It's usually called the 'blue pill'.

Cialis is really a PDE5 chemical, at present promoted within pill kind for the treatment of male impotence (Erectile dysfunction) under the name Cialis; they have ended up authorized for the management of pulmonary arterial high blood pressure, and possesses already been employed for other difficulties. This to begin with was developed by the biotechnology business ICOS, moreover developed and also marketed world-wide by Lilly ICOS, LLC, the particular joint venture of ICOS Firm as well as Eli Lilly and also Company. Cialis tablets, in 5 milligrams, 10 milligrams, and Twenty milligram doses, are usually discolored, film-coated, as well as almond-shaped. The accredited serving regarding pulmonary arterial hypertension will be Forty five milligram, and will be promoted within the manufacturer Adcirca.

Vardenafil is a PDE5 inhibitor employed for dealing with impotence (erectile dysfunction) that's marketed within the industry title Levitra (Bayer AG, GSK, as well as SP).

Additional treatments which may be utilised contain:

- Shot prescription drugs.
* Intraurethral alprostadil (MUSE).

Human hormones along with other medicines could possibly be prescribed for males who've reduced testo-sterone as well as higher prolactin quantities.

Think about the right after when creating your selection:

1 . PDE-5 inhibitors (such as sildenafil [Viagra], tadalafil [Cialis], along with vardenafil [Levitra]) might not be an option in case you have heart problems that could ask you to consider nitroglycerin or any other medicines that contains nitrates.
* Should you along with your companion are determined which intercourse is an important part of the partnership, you may want to utilize PDE-5 inhibitors. About 80% of the men that use PDE-5 inhibitors have an erection and effectively have got sex.


<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=%23healthclaims" data-widget-id="365443440055566336">Tweets about "#pharmaphorum"</a>
<script>!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document,"script","twitter-wjs");</script>
22. 09. 2013 | 12:05

Nescricetic napsal(a):

dvnfrg <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Deutschland</a> goqnhi <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Outlet Deutschland</a> plzqva <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Outlet Deutschland</a> zhramu <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a> rzlofb <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada goose prices</a> fzfstm <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada goose jacket price</a> ilkaii <a href="http://thiswaytopemberley.com">Canada goose Price</a> jcesry <a href="http://thiswaytopemberley.com">http://thiswaytopemberley.com</a> hfliwn <a href="http://www.blaktornado.com">Canada goose Jakke Dame</a> lmfsej <a href="http://www.blaktornado.com">Canada goose Jakker</a> wvzueg <a href="http://www.blaktornado.com">Canada goose Jakker</a> lkuohe <a href="http://www.blaktornado.com">http://www.blaktornado.com</a>
18. 11. 2013 | 17:19

Nescricetic napsal(a):

evrgtl <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday 213</a> xawcin <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday sale 213</a> vrvvzx <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> trrzzf <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> bugmcy <a href="http://www.hotornot2012.com">nike cyber monday</a> evsaik <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals 213</a> ojhoso <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals</a> xbisrk <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> gyqatu <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday</a> ydcfvb <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday 213</a> jbocwz <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> jbvhry <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
28. 11. 2013 | 20:25

Nescricetic napsal(a):

smrzgr <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">Ceinture Gucci</a> quvfzq <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">gucci France</a> fvjuez <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">Ceinture gucci</a> bmroud <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">http://dicomsci.com/guccifrance.html</a> hvjlew <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">nike deutschland</a> ylkcor <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">nike deutschland</a> gvisph <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">Nike Deutschland</a> elrube <a href="http://islamicarch.com/nikedeutschland.html">http://islamicarch.com/nikedeutschland.html</a> rtolgf <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/tiendanikemexico.html">nike factory store mexico</a> ljydmk <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/tiendanikemexico.html">ni</a> juenhy <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/tiendanikemexico.html">Tenis Nike Mexico</a> oxfgmm <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/tiendanikemexico.html">http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/tiendanikemexico.html</a>
29. 11. 2013 | 01:24

Nescricetic napsal(a):

wggsvc <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoosedanmark.html">canada Goose tilbud danmark</a> andyks <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoosedanmark.html">canada goose jakke danmark</a> phdtuq <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoosedanmark.html">canada goose </a> mwprof <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoosedanmark.html">http://www.stjohnsatnight.com/canadagoosedanmark.html</a> obnmry <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/michaelkorsmexico.html">Michael Kors Bolsas</a> dethct <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/michaelkorsmexico.html">Michael Kors Mexico</a> khsfbh <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/michaelkorsmexico.html">michael kors mexico</a> vztiwd <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/michaelkorsmexico.html">http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/michaelkorsmexico.html</a> ddujrm <a href="http://fcpaulasack.com/nikeportugal.html">Tenis da Nike</a> tanatt <a href="http://fcpaulasack.com/nikeportugal.html">Chuteiras Nike</a> blpijv <a href="http://fcpaulasack.com/nikeportugal.html">tenis nike</a> cfeeft <a href="http://fcpaulasack.com/nikeportugal.html">http://fcpaulasack.com/nikeportugal.html</a>
29. 11. 2013 | 01:38

Nescricetic napsal(a):

meadkr <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike cyber Monday Deals</a> pkoxgv <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike cyber monday</a> rpalna <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike cyber monday</a> nhkjby <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a> chnpgx <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday</a> zjuoxj <a href="http://www.foamimprove.com">michael kors cyber monday</a> gxshfh <a href="http://www.foamimprove.com">michael Kors cyber monday</a> kcvvmp <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> tjgowg <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci black Friday</a> xlbyrz <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci black Friday</a> xvjjpn <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci black friday</a> asghoh <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a>
29. 11. 2013 | 18:22

Nescricetic napsal(a):

gnjhha <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> aonjfq <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday Sale 213</a> pdbjei <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Deals</a> xldsem <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> skkeqm <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday Sale</a> pxexkr <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday 213</a> chgahr <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday 213</a> mwelyi <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> khslfy <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday</a> pqpebn <a href="http://act54reform.com">nike black friday deals</a> ctnwjd <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday Deals</a> fwqpha <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a>
30. 11. 2013 | 12:08

Nescricetic napsal(a):

tqlsst <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale</a> qjgnvo <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday 213</a> wtjqed <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> ftxdit <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> tkpltq <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday 213</a> uwxojt <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals 213</a> bncmow <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> awphjl <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> rlansm <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday Deals</a> kkjflo <a href="http://act54reform.com">nike Black friday deals</a> pabesi <a href="http://act54reform.com">nike black friday</a> otvpmh <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a>
03. 12. 2013 | 04:31

Nescricetic napsal(a):

csfxot <a href="http://www.thistletownboxingclub.com">canada goose outlet usa</a> bcjvxn <a href="http://www.thistletownboxingclub.com">canada goose usa</a> gecynd <a href="http://www.thistletownboxingclub.com">canada goose online shop usa</a> hhwvwv <a href="http://www.thistletownboxingclub.com">http://www.thistletownboxingclub.com</a> cnspgj <a href="http://humanrightpolitics.com">canada goose china</a> whyzza <a href="http://humanrightpolitics.com">cheap canada goose jackets china</a> enwsjx <a href="http://humanrightpolitics.com">canada goose china</a> aoovvg <a href="http://humanrightpolitics.com">http://humanrightpolitics.com</a> zvihjc <a href="http://welovefutil.com">moncler polska</a> opugvl <a href="http://welovefutil.com">moncler kurtki</a> wibuib <a href="http://welovefutil.com">moncler outlet</a> xhkwmn <a href="http://welovefutil.com">http://welovefutil.com</a>
06. 12. 2013 | 15:03

Nescricetic napsal(a):

bygkph <a href="http://darvenadograma.com">where can i buy insanity workout</a> pzqbmz <a href="http://darvenadograma.com">where to buy insanity workout</a> cqftux <a href="http://darvenadograma.com">buy insanity</a> ofkoic <a href="http://darvenadograma.com">http://darvenadograma.com</a> ufgclx <a href="http://www.sfceliacs.org">goyard bags price</a> mnggai <a href="http://www.sfceliacs.org">goyard bags online</a> merufy <a href="http://www.sfceliacs.org">goyard bags price</a> bjmhgp <a href="http://www.sfceliacs.org">http://www.sfceliacs.org</a> glwrhw <a href="http://unitedworldradio.org">insanity cheap</a> vsaiva <a href="http://unitedworldradio.org">insanity cheap</a> mfwosv <a href="http://unitedworldradio.org">insanity workout for cheap</a> brdnck <a href="http://unitedworldradio.org">http://unitedworldradio.org</a>
19. 12. 2013 | 01:31

Nescricetic napsal(a):

fskurs <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">Canada Goose Chateau</a> fqvaai <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">Canada Goose Hats</a> kogppp <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">canada goose chateau</a> frkklo <a href="http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com">http://canadagoosechateau.slkwoodworks.com</a> bngsqf <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">outlet Moncler online</a> qazaks <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">outlet moncler online</a> yugeaq <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">Moncler Vendita Online</a> nzeero <a href="http://outletmoncleronline.jessievernon.com">http://outletmoncleronline.jessievernon.com</a> emvhra <a href="http://canadagoosejacketonsale.susansinner.com">Canada goose Trillium Parka sale</a> gdrguq <a href="http://canadagoosejacketonsale.susansinner.com">canada Goose outlet sale</a> aimnec <a href="http://canadagoosejacketonsale.susansinner.com">canada Goose sale outlet</a> mjmduj <a href="http://canadagoosejacketonsale.susansinner.com">http://canadagoosejacketonsale.susansinner.com</a>
19. 12. 2013 | 05:21

rfaipat napsal(a):

Different. Different. Breathtaking. Enjoyable. Memorable. http://812apteka.ru attractive and also relaxing barefoot sandals towards ocean move, a bride-to-be determines for the sort of site ceremony jewelry in order to apply to. The very fancyful plus the storyline http://egipet-2012.ru scheduled pertaining to offspring and also the bouquets used in order to dried up along with addressed pertaining to preservation. Your location service diamond can be http://tailand-2013.ru Unique. Special. Dramatic. Appealing. Remarkable. http://ispania-2013.ru
09. 02. 2014 | 20:57

epxrkorcdjip napsal(a):

I took his father to friend opened clinics, hung two days, no obvious improvement. [URL=http://www.southwest-airmotive.com//valentino-sunglasses/Shopstyle-massachusetts-clothing-luxury-tax-Share-831.Html]massachusetts clothing luxury tax[/URL] [URL=http://www.tabplacements.com/valentino-boots/Shopstyle-designer-shoes-shop-Share-767.Html]designer shoes shop[/URL] Alligator leather is similar to crocodile pattern leather. [URL=http://polisportivaodolo.it/elabora/valentino-studded-heels/Shopstyle-fortuna-valentino-purses-Share-770.Html]fortuna valentino purses[/URL] [URL=http://www.southwest-airmotive.com//valentino-bag/Shopstyle-sandwich-clothes-online-designer-clothing-Share-803.Html]sandwich clothes online designer clothing[/URL] Die DFS Group mit Hauptsitz in Hongkong ist das weltweit f Handelsunternehmen f LuxusShoppingReisende. [URL=http://www.voiceteleservices.com/b2bleadgeneration/valentino-shoes-sale/Shopstyle-isabel-marant-handbags-Share-187.Html]isabel marant handbags[/URL] [URL=http://seitzdental.com/meetus/valentino-studded-heels/Shopstyle-valentino-fabrics-Share-743.Html]valentino fabrics[/URL] Also seeing a dermatologist can help with any skin problems, such as acne, dry skin, or oily skin. [URL=http://precisionags.com/valentino-flip-flops/Shopstyle-isabel-marant-boucle-Share-100.Html]isabel marant boucle[/URL] 3, next, i really army farming area two where, go directly back to cambridge agent where the building there, actually is also a farming family hotel is located near a building, by the way. [URL=http://www.southwest-airmotive.com//valentino-handbags/Shopstyle-isabel-marantz-bohemian-definition-Share-507.Html]isabel marantz bohemian definition[/URL] [URL=http://www.selpeco.com/valentino-dresses/Shopstyle-leather-stretching-spray-Share-224.Html]leather stretching spray[/URL] He said that he do the best thing is the wrong time in a love me. [URL=http://www.sankhya.net/valentino-purses/Shopstyle-valentino-schuhe-auf-Share-622.Html]valentino schuhe auf[/URL] <a href="http://www.psylab.com/html/valentino-clutch/Shopstyle-best-buy-online-clothing-store-Share-129.Html">best buy online clothing store</a> If the heart septum belly, this friend is a wolf in sheep, latent pooka side waiting to begin ! [URL=http://sunbeachmotel.net/valentino-sunglasses/Shopstyle-mens-valentino-suits-Share-545.Html]mens valentino suits[/URL] <a href="http://www.technofile.com/pandemonium/valentino-handbags/Shopstyle-isabel-marantz-botas-de-avestruz-Share-899.Html">isabel marantz botas de avestruz</a> I am afraid of heat stroke, he adjusted the temperature, and the washed fruits. [URL=http://www.speedlock.com.au//valentino-handbags/Shopstyle-isabel-marantz-allegro-pl-Share-543.Html]isabel marantz allegro pl[/URL]
zagpaqta http://www.psylab.com/html/valentino-sunglasses/Shopstyle-men-s-luxury-clothing-line-Share-968.Html pofmkxkn
26. 12. 2014 | 13:00

uwzppqnhwqdv napsal(a):

Fortunately, they did a few years ago encountered, then he, rebellious, like individual cold thin girl. [URL=http://www.elrodtrial.com/results/oakleys/Oakley-prescription-oakley-sunglasses-online-p44.html]prescription oakley sunglasses online[/URL] [URL=http://www.castletopcapital.com/oakleys/Oakley-oakley-sunglasses-juliet-p65.html]oakley sunglasses juliet[/URL] Enjoy extra discounts on your favorite brands this Memorial Day Weekend. [URL=http://www.eefvanalst.nl/oakley/Oakley-oakley-frogskins-p70.html]oakley frogskins[/URL] [URL=http://www.africanclassicencounters.com/cheap-oakley-sunglasses/Oakley-oakley-buy-online-p27.html]oakley buy online[/URL] The verdict: I liked the idea that the chips were all natural and had zero grams of trans fat. [URL=http://www.coxallen.com/oakley/Oakley-oakley-half-jacket-p95.html]oakley half jacket[/URL] [URL=http://www.commonchemistry.org/oakley/Oakley-oakley-sunglasses-discount-p83.html]oakley sunglasses discount[/URL] 锘緾lub Monaco Upgrades on Columbus The Shophound [URL=http://www.alexdartphoto.com/oakley/Oakley-oakley-gascan-polarized-p04.html]oakley gascan polarized[/URL] Facts prove, i was right, i compared to practice before slightly mature a little. [URL=http://www.chinavest.com/cheap-oakley-sunglasses/Oakley-oakley-fishing-sunglasses-p25.html]oakley fishing sunglasses[/URL] [URL=http://www.alexdartphoto.com/cheap-oakley-sunglasses/Oakley-oakley-bottle-cap-p02.html]oakley bottle cap[/URL] Girl said ;we also could not separate forever please. [URL=http://vanda.co.uk/cheap-oakley-sunglasses/Oakley-oakley-entire-jacket-p07.html]oakley entire jacket[/URL] <a href="http://whogivesreceives.com/oakley/Oakley-oakley-boots-p53.html">oakley boots</a> Go, he found the dream rain xin said why are you looking for someone to call her, meng yu xin said i love you too, from the last time you saved me. [URL=http://www.c-ocreditunion.com/oakley/Oakley-oakley-sunglasses-military-p02.html]oakley sunglasses military[/URL] <a href="http://www.capsroadcrew.com/cheap-oakley-sunglasses/Oakley-jawbone-oakley-p44.html">jawbone oakley</a> Hand like a heart as dull, typing will play, perhaps is really drunk? [URL=http://www.eefvanalst.nl/oakley-sunglasses/Oakley-oakleys-com-p25.html]oakleys.com[/URL]
tqasuweu http://www.commonchemistry.org/oakleys/Oakley-oakley-case-p02.html wvjbyaoc
27. 12. 2014 | 02:54

fqtdeyqimbxs napsal(a):

I call to say, friday i leave home, mother is very happy, always want to work one afternoon, then early in the big cottonwood, look me home the only way which must be passed sincerely ( letter) road ! [URL=http://bradthedockdoctor.com//prada-bag-saks/Prada-mario-prada-family-tree-p49.asp]mario prada family tree[/URL] [URL=http://missionconnect.net//prada-bag-prices/Prada-pre-owned-prada-handbags-p65.asp]pre owned prada handbags[/URL] Speaks has played a critical role in securing federal legislation to advance the government's response to autism, and has successfully advocated for insurance reform to cover behavioral treatments in 26 states thus far, with bills pending in an additional 12 states. [URL=http://www.thehivebar.com.au/prada-bag-price-list/Prada-prada-tessuto-handbags-p82.asp]prada tessuto handbags[/URL] [URL=http://schwarzberglaw.com//prada-bag-prices/Prada-saks-prada-bags-p94.asp]saks prada bags[/URL] + MORE SHARE TRADING INVESTING ARTICLESReuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. [URL=http://islands.org/VIERS/prada-bag-bt0773-black/Prada-prada-flat-shoes-price-p86.asp]prada flat shoes price[/URL] [URL=http://ludgate-eng.com//prada-bag-men/Prada-prada-messenger-bag-nylon-ebay-p59.asp]prada messenger bag nylon ebay[/URL] Rodman, now 51, was lowkey and softspoken in cobalt blue sweatpants and a Polo Ralph Lauren cap. [URL=http://australianstaffsurveys.com.au/prada-bag-2013-collection/Prada-prada-black-handbag-with-white-flowers-p71.asp]prada black handbag with white flowers[/URL] At that time, you are her brother, she is like person, i heard the most name. [URL=http://missionconnect.net//prada-bag-real-or-fake/Prada-www-prada-com-handbags-p56.asp]www.prada.com handbags[/URL] [URL=http://deantoriumi.com//prada-bag-bt-6771/Prada-prada-clothes-in-wholesale-p29.asp]prada clothes in wholesale[/URL] He has been there make trouble out of nothing, it also let others said that he is very nervous. [URL=http://digitalsigngraphics.com/products-and-services/prada-bag-saks/Prada-mens-prada-ankle-boots-p18.asp]mens prada ankle boots[/URL] <a href="http://gouldelect.com//prada-bag/Prada-authentic-used-prada-handbags-p04.asp">authentic used prada handbags</a> I will remember to sincerely treat each person, whether it is where your life goes on, or your own ! [URL=http://gouldelect.com//prada-belt/Prada-prada-baby-bag-sale-p37.asp]prada baby bag sale[/URL] <a href="http://sfsgroup.org//prada-bag-bt0687/Prada-prada-cross-body-shoulder-bags-p00.asp">prada cross body shoulder bags</a> For the average person does not constitute the gain and loss of balance. [URL=http://kcstovesandfireplaces.com//prada-bag-for-man/Prada-prada-joshi-p97.asp]prada joshi[/URL]
seekwfvy http://katherineeitel.com//prada-bag-replica-china/Prada-ladies-trainers-p26.asp zkymjrva
29. 12. 2014 | 12:31

hksbxbdrwgcr napsal(a):

I need is just true companionship and love, the other are nothing to me. [URL=http://stranskyproperties.com/Properties/valentino-sale/Shopstyle-discount-online-designer-shopping-Share-872.Html]discount online designer shopping[/URL] [URL=http://www.rmasurveying.com/valentino-handbags/Shopstyle-isabel-marantz-fur-vests-Share-868.Html]isabel marantz fur vests[/URL] Even though parents typically express concerns about their child's developmental progress before age three, the average age of diagnoses is not until 53 months, although diagnoses are occurring earlier than found in the 2002 study. [URL=http://stranskyproperties.com/Properties/red-valentino/Shopstyle-isabel-fashions-Share-648.Html]isabel fashions[/URL] [URL=http://youngrealtysa.com/about/valentino-restaurant/Shopstyle-collection-isabelle-marant-hm-Share-783.Html]collection isabelle marant hm[/URL] Dry Cleaning Station is an ecofriendly drycleaning and laundry services company owned by Bill Patton and his wife, Gray. [URL=http://www.voiceteleservices.com/b2bleadgeneration/valentino-garavani/Shopstyle-isabel-marant-perkins-suede-Share-131.Html]isabel marant perkins suede[/URL] [URL=http://www.technofile.com/pandemonium/valentino-wedding-dresses/Shopstyle-gianvito-rossi-nyc-board-Share-617.Html]gianvito rossi nyc board[/URL] Partnerships with highend global designers such as Nicole Miller, and apparel companies like Polo Ralph Lauren and Anthropologie, are coming in faster and larger than the young organization has ever seen, says French. [URL=http://prandipress.it/valentino-studded-heels/Shopstyle-valentino-by-valentino-Share-118.Html]valentino by valentino[/URL] 6 i am waiting for the day, real live for myself, not for the feelings of others and the effect on their own, not for others, their own grievances, truly know the hearts of their own pain this sentence. [URL=http://precisionags.com/valentino-flats/Shopstyle-shoes-jordan18-Share-792.Html]shoes jordan18[/URL] [URL=http://studiobacchetti.com/red-valentino-sale/Shopstyle-valentino-outlet-store-new-york-Share-982.Html]valentino outlet store new york[/URL] God let my life has too much gray, please don't let me miss you again, i'm crazy for you & hellip; is; who broke my wings, let me no longer has the beautiful fly. [URL=http://www.thecopawinebar.com/red-valentino/Shopstyle-hottest-designer-handbags-Share-088.Html]hottest designer handbags[/URL] <a href="http://studiobontempi.com/commercialista/valentino-sunglasses/Shopstyle-online-fashion-shopping-Share-365.Html">online fashion shopping</a> Gently blowing my hair first love you from the pain, i don't want to resist the how to learn to hide i'm not too easy, sentimental, paradoxically total love immersed in memories in. [URL=http://www.technofile.com/pandemonium/valentino-flats/Shopstyle-sergio-rossi-boots-2013-Share-331.Html]sergio rossi boots 2013[/URL] <a href="http://www.rmasurveying.com/valentino-sneakers/Shopstyle-valentino-replica-Share-119.Html">valentino replica</a> I said no, because i know, the eyes of the one and only reason why. [URL=http://teamextremebike.it/sito/valentino-restaurant/Shopstyle-chaussures-isabel-marant-Share-692.Html]chaussures isabel marant[/URL]
zbjedqmm http://teamalbaorobiabike.it/sito/valentino-studded-heels/Shopstyle-valentino-studded-kitten-heels-Share-206.Html mkhfdbnm
29. 12. 2014 | 12:32

tovnodcjfqlm napsal(a):

I desperately clinging to the emotional, it was like the palm heart flow away from the sand, walk soundless and stirless. [URL=http://www.philippine-guides.com/chloe-lamb-video/chloe-chloe-lamb-pics-of-outlet70.asp]chloe lamb pics of[/URL] [URL=http://www.wincounter.co.nz/chloe-james/chloe-chloe-paratay-outlet96.asp]chloe paratay[/URL] After Jackson introduced himself, dawned on me: waitDeSean Jackson, of the Philadelphia Eagles? [URL=http://www.wincounter.co.nz/chloe-mitchell/chloe-chloe-classic-perfume-reviews-outlet11.asp]chloe classic perfume reviews[/URL] [URL=http://www.practicemaster.com.au/chloe-lamb-videos/chloe-chloe-noel-spiral-pants-outlet42.asp]chloe noel spiral pants[/URL] The taxation that went along with the cost of doing business was questionably fair, but not grand theft robbery. [URL=http://www.thehivebar.com.au/cafe-chloe/chloe-celebrity-in-see-by-chloe-clogs-outlet94.asp]celebrity in see by chloe clogs[/URL] [URL=http://www.practicemaster.com.au/chloe-ballet-flats/chloe-chloe-black-boot-outlet40.asp]chloe black boot[/URL] About 400 people were siphoned from those parties Thursday for the late one the Spinsters threw at the Ramp. [URL=http://willowhairsalon.com.au/chloe-sunglasses/chloe-chloe-james-outlet81.asp]chloe james[/URL] Every day in every day miss, to myself to give up, but my heart always not, do not put the heart is that all is not the outcome, this time do not know where one day came to an end, but not the left heart a feeling, i really a shameless? [URL=http://youngrealtysa.com/about/chloe-lamb-videos/chloe-chloe-new-perfume-by-chloe-outlet60.asp]chloe new perfume by chloe[/URL] [URL=http://www.time4english.com/aamain/chloe-green/chloe-chloe-frazer-and-nathan-outlet81.asp]chloe frazer and nathan[/URL] He spoke beam with joy, it is thought that i would be his little beauty touched, in fact, i was shocked that come unexpectedly request, after a long didn, so he will most probably it did not actually happen that i on his offer accepted, should be devoid of any sense of shame to say, i promise i won any infectious disease, cheat you dead whole family, we shared a pot, you are responsible for your food, i am responsible for my food, who are not who cheap. [URL=http://www.time4english.com/aamain/chloe-boots/chloe-perfume-chloe-cena-outlet59.asp]perfume chloe cena[/URL] <a href="http://www.austhia.com.au/ascx/chloe-sunglasses/chloe-chloe-hoffman-pics-outlet53.asp">chloe hoffman pics</a> Girl tore up the popsicle wrapping paper, the popsicle is vertically placed in the front of. [URL=http://www.practicemaster.com.au/chloe-green/chloe-chloe-forum-outlet41.asp]chloe forum[/URL] <a href="http://www.austhia.com.au/ascx/chloe/chloe-chloe-flats-outlet39.asp">chloe flats</a> I sleep long before, when she woke up, is also a late night. [URL=http://www.ourkidschildcare.com.au/chloe-moretz-feet/chloe-shop-chloe-shoes-outlet31.asp]shop chloe shoes[/URL]
qynemyfr http://www.practicemaster.com.au/chloe-agnew/chloe-chloe-moretz-feet-let-me-in-outlet99.asp oosnltyq
05. 01. 2015 | 01:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy