Drogy legální??

14. 03. 2009 | 08:44
Přečteno 12735 krát
O drogy jsem se nikdy nezajímala. Od té doby, co jsem ve třinácti vykouřila tři sparty a následně jsem tři dny nevěděla, který tělesný otvor nad mísu dříve nachýliti (k obrovskému a doposud trvajícímu pobavení celé rodiny) jsem získala respekt ke všemu, co se kouří, inhaluje, píchá, šňupá a já nevím co ještě. Prostě drogy nebyly můj problém. Do doby, než se ve dveřích mojí kanceláře objevil můj posmutnělý kamarád Christian se svou depresí, anorexií a pěstovanejma kytkama. Za ním dorazila Bushka…. Dostati se do spárů Bushky znamená utrpět vzdělání. Prostě v drogách jste vzděláni ať chcete či nechcete, na konopí se stanete expertem, neboť vedle Bushky nebo nelze jinak. Jste zásoben literaturou z celého světa v nejrůznějších jazycích a pokud je neovládáte, jsou vám s mírným despektem v hlase Bushkou přeloženy …… Mám silné podezření, že články týkající se drogové problematiky je schopna překládat z jakéhokoliv jazyka, arabštiny a paštu nevyjímaje…. Ta úleva, když občas něco přeloží i z angličtiny, takže mozeček není nutno namáhat alespoň po stránce lingvistické, leč pouze obsahové!!
Jelikož jsem právě obdržela čerstvou vzdělávací zásilku a jelikož ji považuji za mimořádně zajímavou, nedá mi to a p.t. čtenářům přeposílám: když už jste se totiž zapletli se mnou, tož si se mnou taky užijte Bushky – a třeba také zapřemýšlejte nad tématem samotným….


The Economist: Zhroucené státy a neúspěšné protidrogové politiky - Jak zastavit drogové války

Prohibice selhala, legalizace je tím nejméně špatným řešením

Před sto lety se v Šanghaji setkala skupina zahraničních diplomatů při prvním historickém pokusu o zavedení mezinárodního zákazu obchodu s omamnými látkami. Dne 26. února 1909 se dohodli na vytvoření Mezinárodní komise pro opium – pouhých pár desítek let poté, co Británie vedla válku s Čínou, aby ji přinutila respektovat své právo na obchod s opiem. Následovaly mnohé další zákazy drog ovlivňujících náladu. Valné shromáždění OSN se v roce 1998 zavázalo, že členské země budou usilovat o „svět bez drog“ a o „vymýcení nebo citelné snížení“ výroby opia, kokainu a konopí k roku 2008.
Toto je druh slibů, které politici rádi dávají. Veřejnosti pomáhají zbavit se pocitu morální paniky vytvořeného stoletím prohibice. Mají uklidnit rodiče dospívající mládeže na celém světě. Jsou to však velmi nezodpovědné sliby, protože je nelze splnit.

Příští týden se ministři z celého světa sejdou ve Vídni, aby rozhodli o mezinárodní protidrogové politice na příští desetiletí. Podobně jako generálové za 1. světové války mnozí z nich budou tvrdit, že vše co je potřeba, je dělat ještě více toho, co jsme dosud dělali. Válka proti drogám ve skutečnosti silně zklamala, v rozvojovém světě způsobila zhroucení zemí, zatímco v těch bohatých se rozšířila závislost na drogách. Pokusíme-li se o spravedlivé vyhodnocení tohoto stoletého boje, musíme dospět k názoru, že byl neliberální, vražedný a bez výsledku. Toto je důvod, proč je časopis The Economist i nadále přesvědčený, že tou nejméně špatnou protidrogovou politikou je legalizace drog.
„Nejméně špatnou“ neznamená dobrou. Ačkoliv by legalizace byla přínosnou pro producentské země, v konzumentských zemích by přinesla (odlišná) rizika. Jak jsme se pokusili níže vysvětlit, mnozí zranitelní uživatelé drog budou trpět. Ale podle našeho názoru jich bude mnohem víc, kteří na tom vydělají.
Důkaz neúspěchu

V současné době Úřad OSN pro drogy a kriminalitu již nehovoří o světu bez drog. Chlubí se tím, že trh s drogami se „stabilizoval“, což znamená, že více než 200 miliónů lidí, tedy téměř 5% světové dospělé populace, stále ještě užívá nelegální drogy, takže se jedná o zhruba stejné procento jako před deseti lety. (Stejně jako u většiny předkládaných fakt o drogách, jedná se jen o odhad: důkazní kázeň je další obětí ilegality.) Výroba kokainu a opia je pravděpodobně přibližně stejná jako před deseti lety, u konopí jsou čísla vyšší. Ve Spojených státech spotřeba kokainu postupně klesala od vrcholu na počátku osmdesátých let, ale tento pokles není rovnoměrný (je stále vyšší než v polovině 90. let) a na mnoha jiných místech včetně Evropy spotřeba naopak vzrostla.

Nelze říct, že by tomu tak bylo pro nedostatek snahy. Jen samotné Spojené státy ročně vydávají kolem 40 miliard dolarů, aby zabránili dodávkám drog na trh. Ročně zatknou 1,5 miliónu svých občanů za drogové trestné činy, až půl miliónu z nich dají do vězení; tvrdé drogové zákony jsou hlavním důvodem, proč se jeden z pěti amerických černochů alespoň jednou v životě dostane za mříže. V rozvojovém světě se zase v ohromující míře prolévá krev. Od prosince 2006 bylo v Mexiku zabito více než 800 policistů a vojáků (a celkový počet mrtvých za rok se pohybuje kolem 6000). Tento týden byl v Guinea-Bissau, která v obchodu s drogami hraje důležitou roli, zavražděn další místní přední politik.

Přesto právě prohibice sama o sobě maří úsilí bojovníků proti drogám. Cena za nedovolenou látku se stanoví spíše podle nákladů na distribuci než na výrobu. Vezměme například kokain: nárůst ceny v řetězu od pěstitele až po spotřebitele je více než stonásobný. Postřikování polí zemědělců herbicidy může místně zvýšit cenu kokových listů až na čtyřnásobek, ale bude mít jen malý dopad na prodejní cenu kokainu na ulici, protože tu určuje riziko při jeho pašování do Evropy nebo do Spojených států.
V dnešní době bojovníci proti drogám tvrdí, že se jim daří zabavovat polovinu z veškeré světové produkce kokainu. Skutečnost je však taková, že za minulý rok ceny na ulici ve Spojených státech vzrostly, zatímco čistota drogy klesla. Přímá souvislost mezi klesající poptávkou po drogách a jejich stoupajícími cenami není zcela objasněná. Na druhé straně existuje dostatek důkazů o tom, že obchodníci s drogami se rychle přizpůsobují narušení trhu. V nejlepším případě účinná represe vyvolá jen přesun výroby jinam. Takto se výroba opia přestěhovala z Turecka a Thajska do Myanmaru a na jih Afghánistánu, kde stojí v cestě snahám západních vojsk porazit Talibán.
Al Capone v globálním měřítku

Ve skutečnosti prohibice místo snížení trestné činnosti napomohla rozvoji organizovaného zločinu v naprosto nebývalém měřítku. Podle odhadu OSN, který je možno považovat za přehnaný, průmysl nelegálních drog ročně vynáší příjmy ve výši 320 miliard dolarů. V západních zemích prohibice dělá zločince z občanů jinak respektujících zákony (ve své době mohl současný americký prezident za své mladické laškování s drogami snadno skončit ve vězení). To také činí drogy ještě nebezpečnějšími: uživatelé závislí na drogách kupují heroin a kokain plné příměsí, mnozí používají špinavé jehly, kterými se vzájemně infikují, dochází k šíření HIV; chudáci, kteří podlehnou cracku nebo pervitinu jsou postaveni mimo zákon a jediní, kdo je „léčí“, jsou jejich dealeři. Ale nejvyšší cenu platí rozvojové země. Dokonce i v tak relativně rozvinuté demokracii jakou je Mexiko, dnes dochází k bojům na život a na smrt se zločinci. Američtí představitelé, včetně bývalého drogového cara, již dali veřejně najevo své znepokojení ohledně "narkostátu“ na svých hranicích.

Selhání drogové války přimělo navrhnout některé z jejích statečnějších generálů, především z Evropy a Latinské Ameriky, aby se místo zavírání lidí do vězení pozornost přesunula k veřejnému zdraví a k „harm reduction“ (např. závislým uživatelům se umožní, aby používali čisté jehly). Tento přístup klade větší důraz na vzdělávání veřejnosti a na léčbu drogově závislých a menší důraz na útoky na rolníky pěstující koku a na trestání uživatelů „měkkých“ drog pro osobní potřebu. To by byl krok správným směrem. Je však nepravděpodobné, že bude dostatečně financován, a nevede k tomu, aby byl ze scény vyřazen organizovaný zločin.

Legalizace by nejen vyřadila zločince ze hry, ale způsobila by přesun drogové problematiky z trestní sféry do sféry veřejného zdraví, v jehož rámci se bude řešit. Vlády by zdanily a regulovaly obchod s drogami, a využily by takto získané finanční prostředky (a miliardy ušetřené na vymáhání zákona trestněprávním aparátem) ke vzdělávání veřejnosti o rizicích užívání drog a k léčbě závislosti. Prodej drog mladistvým by měl být nadále zakázán. Různé drogy by měly i odlišnou úroveň zdanění a regulace. Takový systém by byl neohrabaný a nedokonalý, vyžadoval by neustálý monitoring a předem těžko odhadnutelné kompromisy. Ceny po zdanění by se měly stanovit na úrovni, která by zajistila požadovanou rovnováhu: ani příliš nízké, aby se podpořilo snižování spotřeby drogy, ale také ne příliš vysoké, aby nepřilákaly zájem černého trhu, a nevedly ke krádežím a prostituci, k nimž se v současnosti závislí uživatelé ze zoufalství uchylují, aby mohli uspokojit svůj návyk.

Získat podporu pro tento nepříliš dokonalý systém v producentských zemích, kde je organizovaný zločin hlavním politickým tématem, by bylo poměrně snadné. Horší je to však v konzumentských zemích, kde se hlavní politické bitvy svádějí okolo otázky závislosti. Mnozí američtí rodiče by možná souhlasili s tím, že legalizace by byla tou správnou odpovědí pro lidi z Latinské Ameriky, Asie a Afriky, možná by dokonce i viděli její užitečnost v boji proti terorismu. Ale jejich bezprostřední obavy by se týkaly jejich vlastních dětí.

Tento strach je z velké části založený na předpokladu, že pokud dojde k legalizaci, drogy bude brát více lidí. Takový předpoklad však nemusí být správný. Neexistuje žádný vztah mezi tvrdými protidrogovými zákony a výskytem užívání drog: občané žijící v zemích s přísnou protidrogovou politikou (především Spojené státy, ale také Velká Británie) užívají více drog, nikoliv méně. Bojovníci proti v drogám, které tato čísla přivádějí do rozpaků, za to kladou vinu údajným kulturním rozdílům, ale i ve velmi podobných zemích tvrdý přístup k drogám přináší jen velmi malé rozdíly v počtu závislých: přísné Švédsko a liberálnější Norsko mají naprosto stejné míry závislosti. Legalizace by mohla omezit jak nabídku (dealery lákající k užívání drog), tak i poptávku (nezakázané ovoce již nebude tolik chutnat). Nikdo si nemůže být jistý, jak to nakonec dopadne. Ale těžko bychom mohli tvrdit, že prodej nějakého produktu, který se stane levnější, bezpečnější a mnohem dostupnější, vzápětí poklesne. Od upřímných zastánců legalizace by bylo rozumné uznat za možné, že užívání drog celkově vzroste.

Přesto ale existují dva důležité argumenty, proč by se s prohibicí mělo skoncovat. Prvním z nich je otázka liberálního principu. Ačkoli jsou některé nelegální drogy pro některé lidi velmi nebezpečné, většina z nich není obzvlášť škodlivá. (Tabák je návykovější než prakticky všechny ostatní drogy.) Většina spotřebitelů nelegálních drog, včetně kokainu a dokonce i heroinu, je užívá jen občas. Dělají to, protože jim poskytují požitek (podobně jako je tomu s whisky nebo cigaretami jejich oblíbené značky). Není úkolem státu, aby jim v tom bránil.

A jak je to závislostí? Tato otázka je částečně pokryta prvním argumentem, protože co se týče souvisejících škod, odpovědnost za ně nese sám uživatel. Ale závislost může také způsobit neštěstí v rodinách, a to zejména u dětí závislých rodičů, a způsobuje širší sociální náklady. To je také důvod, proč by prevence užívání drog a léčba závislostí měly být prioritou protidrogové politiky. Pro to máme náš druhý argument: legalizace nám nabízí příležitost účinně se vypořádat se závislostí na drogách.

Poskytováním poctivých informací o zdravotních rizicích různých drog a úměrným stanovením jejich ceny, by vlády mohly spotřebitele směrovat k těm nejméně škodlivým. Prohibici se nikdy nepodařilo zabránit šíření sofistikovaných drog vymyšlených v laboratořích. Legalizace by mohla podpořit legitimní farmaceutické společnosti ve snaze vylepšit drogy, které lidé berou. Prostředky získané z daní a ušetřené na represi vládám umožní zajistit léčbu závislých uživatelů, což by byl způsob, jak legalizaci učinit politicky přijatelnější. Úspěch rozvinutých zemí v odrazování lidí od kouření tabáku, který je také zdaněn a regulován, nám dává důvod k naději.

Kalkulovaný hazard, nebo další století neúspěchů?

Náš časopis se poprvé vyjádřil pro legalizaci drog už před 20 lety (viz článek). Dnes po novém přezkoumání důkazů (viz článek), se nám prohibice zdá ještě škodlivější než dřív, zejména pro chudé a slabé tohoto světa. Legalizací se drogová scéna zločinců úplně nezbaví, protože podobně jako u alkoholu a cigaret bude docházet k daňovým únikům a k nedodržování předpisů. Ani to automaticky nevyléčí zhroucené státy jako Afghánistán. Naše řešení je nedokonalé, ale zjevný neúspěch trvající již celé století je dobrým argumentem pro to, abychom se o ně pokusili.

Zdroj: The Economist, 5. 3. 2009,
viz: http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13237193


přeložila Bushka BryndováKomentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Milá paní KVS

Ještě k minulému článku,kam už nebudete chodit,protože,jak říkáte diskuse trochu ujela,a myšlenka ,že všichni otcové jsou rovni se neujala:

Diskuse ujela,to je fakt,ale zase tam byly slyšet názory veřejnosti.

Myšlenka se neujala nahoře,neboť třídní nepřítel musí být zničen.Díky feminizaci,osvíceným teoriím nové doby,věci se mají,jak se mají.To víte nejlépe sama.A proč asi taky víte.

Třídní nepřítel si je toho bolestivě vědom.

Věčně zelená je teorie,ale suchý je strom života.Kdysi se to říkalo naopak.
14. 03. 2009 | 09:33

klarasamkova napsal(a):

Milý skeptický, jak zajisté víte, já se názorům veřejnosti nebráním, a to ani v případě, kdy je ta veřejnost zcela jiného názoru než já (viz fackovací článek) nebo kdy si dosti významně nerozumíme (viz minulý článek). Že muži jsou " en bloc" považováni za třídní nepřátele, mi je známo a považuji tuto myšlenku za tak zcestnou, že zcestnější již snad být ani nemůže. Především se však domnívám, že to, co se v zemích Koruny české považuje za feminismus, nemá s tímto tématem prakticky nic společného. Pro mne je feminsmus vyrovnání neodůvodněných handicapů z důvodu pohlaví. Mimochodem funguje i vůči mužům. Ti jsou přece také diskriminování genderovými klišé typu "chlapi přece nepláčou..." V našich zeměpisných šířkách se však genderová rovnoprávnost přeměnila na "doteď´s tlouk ty mě, tak teď to máš, frajere, zpátky..." Že tato strategie je zcela kontraproduktivní i pro ženy samotné, je na bíle dni - alespoň pro mne.... pro veřejnost, včetně té minulé diskutující, bohužel asi nikoliv... No, tož snad někdy příště. Klára
14. 03. 2009 | 09:45

skeptický napsal(a):

P.S.
Všichni otcové si mohou být rovni mezi sebou i před zákonem.Ovšem mezi ňomi a manželkami před zákonem se o rovnosti mluvit nedá.

V přírodě existuje hierarchie,a jak víte z parlamentu,100 hlasů vs.sto hlasů je pat,rozhodnutí žádné.

Aby dominoval muž se nenosí,protože to říká Bible,a ta je dnes z módy.
Takže se uzákonilo,kdo bude dominovat.

Emancipovat by se měla soudcovská profese,a vyházet ty soudce a právníky,kteří neumějí myslet na zadních.

Myslím,že by se poměry dost vytříbily,o biflouny ani šprtky nebyla nikdy nouze.

A nezávislost ve formě nezávislosti na politických módách,a ne,že se nenechají honit,jak si to představují dnes.

Bab na soiciálce se asi nikdo nezbaví,tak alespoň soudy by měly být schopné něco zachránit.
14. 03. 2009 | 09:47

klarasamkova napsal(a):

Měla bych takový neotřelý návrh: a co takhle trocha vzdělání???? Vím z vlastní praxe, že soudcům i advokátům schází naprosto elementární znalosti z vývojové psychologie dítěte, takže v soudních síních řešících styk otce a dítěte se žvaní takové nesmysly, že mne z toho fakt vomejvaj.. (Ne, já nejsem psycholožka, ale jsouc gramotná, nastudovala jsem...) řeší se věci, které jsou 50 let jasné, na které jsou miliony výzkumů a není co řešit. Dám příklad: nedávno jsem obhajovala otce, který se již 5 let nemůže stýkat se svým nyní 10ti letým synem. Na základě psychologických posudků jsem v soudní síni řekla, že matku chápu, ale že je overprotektivní a že i toto může mít - zejména na desetiletého chlapce - negativní vliv. Advokátka matky (která je specialistkou na rodinné právo)začala ječet (doslova), že žádá, aby bylo zaprotokolováno, že urážím její klientku. Soudkyně se k tomu hbitě přichystala byla hledle připravena diktovat námitku. Uklidnila se po mojí menší přednášce z psychologie a vysvětlení, že se jedná o lelmentární pojem... Tak co s tím?? A do toho soudní znalci z oboru psychologie, z nichž polovina viděla odborné publikace naposledy v r. 1967, když dostali kulaté razítko... a když jdete s jenich "znaleckými posudky" do hloubky, zjistíte, že jsou nepřezkoumatelné, neboť znalci je napsali na základě toho, že "získali dojem".
Nemohu si pomoci, ale za těchto okolností se agresivita vzmáhá i ve mně a taky mám občas chuť - alespoň teoreticky - někomu dát alespoň po ústech, když ne rov nou střílet....
Nu a když se potom k tomuto přidá tak skvělé obecenstvo jako v minulé diskusi, kdy mne spousta lidí obviní z něčeho, co předem vyloučím (totiž z obhajoby vraždy), tak by člověk brečel...
no, já jdu zatím raději pracovati... KVS
14. 03. 2009 | 10:10

Krupa Václav napsal(a):

Když vylézá poprvé ze své nory třeba mládě hyeny skvrnité(nebo jakékoliv jiné mládě),je pochopitelně zvědavé.Velmi.Musí si vše očichat,chce poznat co mu matka nemůže sdělit a je přitom samozřejmě vystaveno riziku.Stejné je to u lidí s alkoholem,kouřením,drogami.Problém je i zde podle mne sociální.Velmi to zjednoduším.Když je mladý člověk se svým životem spokojený a ví dobře,co jakákoliv závislost může znamenat,včas toho nechá.Ale poznal!Jako slečna Klárka.Ovšem značná část těch,kteří nevidí východisko ze své situace volí tu zdánlivě pohodlnější cestu,která vede k závislosti.Možná tady je východisko.Možná se mýlim.Pak bych navrhoval jiné řešení.Všem mladým do ..nácti let povinnou dávku drog s roličkou toal.papíru.A selekci.Těm kdo neobstáli,zajistit odborný dohled.Dokud je čas.Osobně jsem pro to první!
14. 03. 2009 | 10:12

skeptický napsal(a):

K výšeuvedenému článku,který ovšem není z Vašeho pera bych pouze uvedl,že se mi zdá býti vrcholem licoměrnosti.

Že státy se závistí hledí na 320 miliard,které by mohly spadnout do kaposy jim,místo mafiím je zřejmé.

Dále to moc domyšleno není.Děti se k tomu dostanou stejně,jako k tabáku,mafie to bude pašovat dál,zrovna jako s neprocleným tabákem.Hezky zdůvodnit se dá všechno.

Proč hlídá US Army největší opiové plantáže v Afganistánu.NATO mluvilo o bombardování.TO by bylo humanitární bombardování,ale skutek utek.K čemu to je?Pro použití v lékařství?

Kecy jako prevence a osvěta.Dealery v některých zemích střílejí.

Teď se tady asi nadšeně sejdou všichni feťáci z Prahy,kteří umějí číst.
14. 03. 2009 | 10:19

skeptický napsal(a):

P.S.

S osvětou a vzděláním bych moc dech netajil.Teď se do osnov strkají osvědčené věci,které už zničily náš západní vzor.Škodí se záměrně,tady se boří starý svět.Je to mamutí akce na mnoha frontách.
Pak se přejde k novému,rovněž osvědčenému otrokářství.
14. 03. 2009 | 10:26

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Děkuji KVS, Libuši Bryndové a The Economist za článek.

Za nejdůležitější větu považuji:

"Cena za nedovolenou látku se stanoví spíše podle nákladů na distribuci než na výrobu."

Moje možná doplnění:
Omezit dostupnost na rozumnou míru, ale nezakázat, to platí i pro současné legální drogy. Tzn. zcela zakázat reklamu, drogy prodávat v neoznačených/nevyzdobených obchodech, kam by nesměli vejít, vidět zboží, osoby mladší 18 let. Obchody by podléhaly státnímu a zdravotnímu dozoru, rozšířit počty státem placených (dobrých) psychologů, je to lacinější než platit nadměrné počty policistů a lidí v represivním aparátu obecně.

KVS:
Souhlasím, že všichni otcové jsou si rovni. (K předchozímu článku)
14. 03. 2009 | 10:44

Martin, toho jména druhý napsal(a):

S tím "neviděním východiska, smyslu, apod. bych až tak nepospíchal (a ani neoperoval). Alkohol je u nás legální a každý alkoholik vám najde tisíc důvodů, proč chlastat vlastně musel - v odborné hantýrce se tomu říká racionalizace vlastního pití. Totéž samozřejmě existuje i jiných závislostí.
Cesta (asi jediná) je v prevenci, vzdělání, pak prevenci a vzdělání a pak znovu v prevenci.
Osobně bych s legalizací marihuany problém neměl, u ostatních nevím, nemám právě to vzdělání.
14. 03. 2009 | 11:02

klarasamkova napsal(a):

Skeptický, že bychom si začali rozumět?? Já mám totiž také intenzivní pocit, že takové okrajování osobní svobody, které se tady na nás ze všech stran řítí, kdy jsme to naposledy zažili?? Při nevolnictví?? Tady ovšem má to omezvání svobody sofistikovanější charakter pomocí sociálních tlaků a právních přímusů. Problém je, že s otázkou svobody je z psychologického hlediska svázána odpovědnost. Platí přímá úměra: čím méně svobody, tím méně vlastní zodpovědnosti.... a ochoty k ní... spějeme do fáze sebe-otroctví....alarmující...
14. 03. 2009 | 11:04

Čochtan napsal(a):

Drogy by mohly dávát lékárny na lékařský předpis. Ti, kteří by předpis dostali, by byli zároveň zbaveni různých občanských práv, jako právo na řidičák, zbroják, volební právo, právo dělat děti (sterilizace) a podobně.
14. 03. 2009 | 11:07

klarasamkova napsal(a):

Čochtane, to není až tak úplně špatný nápad... mám ale jeden problémeček: kdo určí, co je a co není na předpis. Jsou země, kde na předpis není vůbec nic: kortikoidy, antibiotika.. zaplatíš si - máš... když vidím celou lékárenskou lobby, co tady vynakládá obrovské prostředky, aby lékaři předepisovali ten lék a nikoliv jiný, aby se ten či onen lék dostal na seznam povolených lék a pod., tak jsem zastáncem naprosto volného přístupu k lékům - v lékárnách i ke koupi na benzinkách. Mimochodem, zabavení řidičáku k zakoupené flašce vína - a co na to Váš mikulovský vinohrad?? KVS
14. 03. 2009 | 11:11

Čochtan napsal(a):

Na mysli jsem měl tzv. tvrdé drogy. Ty, na kterých se tolik vydělává. Včetně hašiše.
Drogově závislí by opravdu neměli mít řidičák.
Víno není droga. Víno je kultura, požitek, . . .
Krabičák není víno, ale blivajz.
14. 03. 2009 | 11:19

Ládik napsal(a):

Pro narkomany bych zavedl pracovní tábory. Na drogu by si museli vydělat.
14. 03. 2009 | 11:53

klarasamkova napsal(a):

Vy pěstujete v Mikulově krabičák?? Fúúúj...
Víte, já mám prostě s těmi povoleními potíž.... Ňáko jsem na ně alergická... K.
14. 03. 2009 | 11:54

skeptický napsal(a):

Milá a Vážená paní KVS

Já si rozumím už dávno.Že byste si i Vy?
Předvedla jste čítankový příklad,jak dojít logickou úvahou k nelogickému závěru.
Já to dělám opačně.

Anebo Vám konečně nerozumím.
Sebeotroctví je vyšší forma sebelásky?

Se zodpovědností bych to viděl tak,že nahoře pracují na své úloze podle hesla čím hůř,tím líp.Pochopitelně beztrestně.V budoucnosti by je za to stavěli ke zdi na hambu.

Za vším stojí nenápadný humanismus.

To odrovnalo za poslední čtyři století církev,teď je na řadě rodina a stát.To už půjde snadno.
Tentokrát už máme demokracii,to znamená,že už nám vládnou.

Teď jen zdůvodnit,jak měnit nenápadně zákony,aby to vypadalo pro naše dobro.

Zlo se záměrně povoluje,aby se našly záminky pro změny zákonů omezujících svobody slušných lidí.Strašák musí být na očích.
Skončí to tak,že to,co zákon explicitně nepovoluje,bude zakázáno.

Až dobro zvítězí,vše nepřizpůsobivé a užiteční idioti půjdou na Sibiř.To už si jednou vyzkoušeli.A začne tyranie ožebračených zdezorientovaných mas ,stáda,které neví čí je.

Bez velkých domácích válek to asi ale nepůjde.Na to už se ale také zakládá.Je nás totiž moc.Žere to zdroje,kdo by to živil.
14. 03. 2009 | 11:56

klarasamkova napsal(a):

A jen tak mimochodem, kdo jsou ti "ONI", co nám vládnou? Ilumináti? Zednáři? Židobolševici?? K.
14. 03. 2009 | 12:22

Stan napsal(a):

K tomu článku. Moc se krade, policie to nestíhá vyšetřovat, soudy soudit, co kdybychom krádeže zlegalizovali? Mohli bychom to omezit nějakou částkou, do které se krást může a (to jsem viděl v nějaké pohádce), povinnou registrací (a viditelným označením) zlodějů.

Jinak jsem přesvědčen, že za snahou o legalizaci drog je snaha dokončit propojení státu a mafie takovým způsobem, že stát bude mafie a mafie bude stát, vše bude naprosto legální a počestné a občané budou jen ovce, jimž nezbyde, než stát se otroky systému, kteří budou kromě masové propagandy otupováni legálními drogami.

V takovém světě žít nechci, chci svět v němž stát plní své funkce, v němž existují fungující veřejné služby, v němž se nekrade, nepodvádí, nekorumpuje a nelže. Legalizací trestné činnosti, omezováním základních funkcí státu a na druhé straně omezováním občanských svobod a legalizací fízlování občanů se tohoto cíle nemůže dosáhnout.
14. 03. 2009 | 12:24

fudoshin napsal(a):

přiznám se, že nejsem nyní v rozpoložení číst váš článek celý a důkladně.ale k nastíněné problematice.samozřejmě, že je vždy obecně s jakýmkoliv zákazem. na druhou stranu legalizace to je zase o dost velký kus jinde.a jak někdo napsal, celkem logicky se došlo v tomto článku k nelogickým závěrům.nabízí se opravdu spousta vlivových skupin, kterým by to vyhovovalo a proto tady ten zájem je a vždy byl.někdo napsal, že by to chtěli státy místo mafie.ale mafie už je etablovaná.to je ten tzn. crime industry.mafie by si prostě koupili výrobny, lékárny. mafiáni jsou totiž čistí obchodníci. ze zajímá pouze co nejvyšší zisk.jedno jak.bez morálky.tady je vidět, že morálka je nutná ve všem.bohužel z usa se do světa importuje "money talks" a lidem se vymývá z hlavy, že morálka není důležitá, ale zisk je to o co jde...je tady jedno z velkých ale legalizace drog.které vás spíše nutí přemýšlet regulovat například i výrobu a prodej cigaret.a to je ta samotná závislost.to není žádný byznys, oni mají armády závislých, které se mohou jenom zvětšovat.mají zaručený odbyt.mohou libovolně hýbat cenou, protože (stejně jako silní kuřáci) prostě akceptují přemrštěné ceny.oni vydělávají na neštěstí jiných.s konzumací drog souvisí i spousta negativních až kriminálních činů.spáchaných při euforii po požití, případně během šílených stavů při dojezdu.ale jak bylo naznačeno, zájem vymýtit produkci a distribuci drog není tak jednoznačný.a tato dvojí morálka komplikuje vše.ať jsou drogy zakázané či legální...navíc stejně konečnou stanicí uživatelů drog je totálně zdevastované zdraví.což je opravdu, i když to zní jak z jiné doby, proti společenským zájmům. podobné věci opravdu rozhodují o budoucnosti lidstva. nelze se ubránit dojmu, že na jeho rozkladu někdo vědomě a cílevědomě pracuje.jednak dochází k devastaci morální, ale i finanční náklady zdravotnictví, které jsou již nyní našponovány na hraně, by byly enormní.dalo by se pokračovat do nekonečna...
14. 03. 2009 | 12:28

skeptický napsal(a):

KVS

Stále Bolševici.Jak si jinak říkají je jedno.Eskymáci to tutově nebudou.
14. 03. 2009 | 12:33

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor,na následky nemyslíte?Kdo ponese finanční náklady na ošetřování debilních lidských individuí?Kdo bude uhrazovat vzniklé škody?Bude moci dle práva žalovat příslušné firmy tak jako se to děje v USA u tabákových firem?
14. 03. 2009 | 12:35

Karel Mueller napsal(a):

Pani Kláro,
jste vzdělaná a inteligentní žena. Určitě znáte Brave New World a jeho brilantní analýzu v Amusing Ourselves to Death. Nebudu se pouštět do všeho, co jsem za ta léta na toto téma napsal, jen zopakuji to, co jsem napsal v předminulé diskuzi u prof. Hořejšího:

Ti klasičtí diktátoři nebyli zdaleka tak všemocní, jak se zdálo. Kromě toho měli odpovědnost a věděli, že když to přeženou, tak také mohou přijít o hlavu, což se také nejednou stalo.
Ti dnešní diktátoři za nic neodpovídají a jejich moc je taková, že mohou kliknutím na klávesnici položit stát ...

Bude jen na nich, kolik osobní svobody budete mít. Co budete moci říct či nesmět říkat. Nebo také jak dlouho budete moci sedět na záchodové míse a jak velké mít větry.

Je to varianta Brave New World. Varianta bez orientace na všeobecné štěstí. Varianta, na jejímž konci je absolutní moc se všemi atributy plynoucími ze slavného výroku lorda Actona.
14. 03. 2009 | 12:49

starý skeptik napsal(a):

Dovolím si parafrázi - neptejte se co může udělat stát, ptejte se co můžete udělat vy. Jestliže děti budou vědět, že drogy jsou prostě fuj - stejně jako je učíme že fuj je spousta dalších věcí, pak si mohou dealeři kopýtka uběhat a nebude jim to nic platné. A peníze ušetřené za boj proti narkomafiím budeme moci investovat do léčení těch lidí, kteří vědí že udělali chybu a chtějí s tím něco dělat. Nebo třeba na sociální pomoc v rodinách, kde drogy jsou východiskem z nezvládnuté (či nezvládnutelné) situace. Takže navrhuji aby každý začal sám u sebe.
14. 03. 2009 | 13:38

Jana Mihovičová napsal(a):

Kláro, zase mi mluvíš z duše.:)))) Lidi neberou drogy, protože jsou ke koupi, ale protože těmi drogami řeší nějaký mnohem hlubší problém pramenící velmi často z ranného dětsví. A jsme zase u toho. Porody,narušené vztahy matka-dítě, domácí násilí, tatínkové, co nesmějí navštěvovat své děti, ale také vysoké nároky naší doby na děti a já nevím co všechno ještě.....ach jo. To, ale nikdo neřeší. Místo toho se perou prachy do represivních složek.
14. 03. 2009 | 14:37

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Jana Mihovičová:
Pěkné.
14. 03. 2009 | 14:58

klarasamkova napsal(a):

jano, jenže lidi to takto nevidí... subjektivně si res
alitu tvoříme, říkal Sartre, pocity taky (nebo to byl Camus?) ale oklí tvoří jiní...k.
14. 03. 2009 | 15:05

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,
Nevím co pěstují v Mikulově, ale my ve Znojmě na našem vinohradu pěstujem velice kvalitní víno. Jen pro naší rodinu.

Já taky nejsem pro to aby na všechno muselo být povolení, ale strašně nerad bych potkal na silnici v protisměru zfetovanýho feťáka. Rovněž bych nerad, aby v drogovém opojení dělali potomky. Už i ten alkohol je v takovém případě problematický.
14. 03. 2009 | 15:14

Robinson Pátek napsal(a):

Čochtane, vy považujete hašiš za tvrdou drogu, zatímco víno je pro vás kultura a požitek? To jste se zase odkopal, odborníku na všechno. Nevolíte lidovce? Víno je stejná kultura a požitek jako hašiš (nééé, nepíchá se to, nevaří se to.. nebojte, má to jen legrační název). Dále bez komentáře, jen souhlasím s tím, že těm, co chodí pravidelně do hospody, by měli volební právo odebrat.
14. 03. 2009 | 15:14

fafnir napsal(a):

Jana Mihovičová
ó ano,chudák feťák.Nešťastné dětství,porody v porodnici,frustrace kam se podíváš.A když takový chudák nemá na drogu,tak něco pro její získání musí udělat.Že by to byla práce,tak hluboko přece neklesne,tak něco ukrást ,někoho přepadnout.Je zajímavé,jak některým lidem je vždy líto lumpa,nikoliv oběti.Chudák Kretschmer.Jistě vlivem porodu v porodnici měl narušené vztahy.
14. 03. 2009 | 15:16

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
tvrdí se, že je červený mlékem starců. Jsem kojen pravidelně. Leč nestačí to. Myslím, že každý stárnoucí muž by měl dostávat příděl deseti jointíků zdarma.
Zakyslejch by ubylo.
14. 03. 2009 | 15:22

skeptický napsal(a):

PP

Mojí tragedií je ,že nepiju.Konopí mne v mládí taky neoslovilo,taky jsem to zkusil coby afrodýzlák.S opačným účinkem.A nemyslím,že byste byl zakyslej.
Těch ubude přírodní cestou tak jako tak.A nerudnejch dědků taky.Už jste přemejšlel,že to máme za pár?
14. 03. 2009 | 15:33

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický napsal(a):
Mojí tragedií je ,že nepiju

To je tedy neštěstí. Jak se Vám to stalo?
Snad Vám to příroda vynahradila jinde.
14. 03. 2009 | 15:37

Gerd napsal(a):

Paní KVS,
nemohu souhlasit s Vaším názorem na legalizaci drog z těchto důvodů:
1.Drogy postupně rozkládají osobnost člověka a je velmi mizivé procento těch, kdo se z drogové závislosti dokážou dostat sami. U cigaret a alkoholu je ten sešup pozvolný.
2. Legalizace drog napomůže jejich rozšíření a drogově závislých lidí přibude. Člověk s absťákem po nikotinu nebo alkoholu se zdaleka nechová jako ten, kdo má absťák po droze, rozdíl je značný.
3. Je také zapotřebí chránit lidi, kdo drogy neberou proti těm, kdo je berou.
4. Legalizace drog nesníží jejich cenu, jen zvýší zisk distributorům a zlegalizuje část mafiánského podnikání. Je zde také morální rozměr, ukázat, že drogy jsou něco nedovoleného, stejně jako není dovoleno vraždit a krást. Proto nepovolit vůbec žádnou drogu.
5. Boj proti drogám je veden jen represivními prostředky. Vůbec není podchycena situace lidí, kdo drogy pěstují - protože se jinak neuživí.
6. Úspěšnost boje proti drogám, alkoholu a jiným návykovým látkám pomůže síť psychologických poraden, kde se lidé v krizové situaci mohou poradit.
7. Kultury užívající drogy, jihoameričtí indiáni žvýkající koku, thajské horské kmeny užívající opium, mají závazná pravidla. Např. horské kmeny v Thajsku povolují drogu pouze starcům k ulehčení stáří.
8. V dnešní společnosti se hodně pláče nad mizerným dětstvím různých deviantů a omlouvá se tím prakticky vše. Jakoby tito lidé zcela neměli vliv na svůj život. Což není pravdou, vždy máte právo volby. U drogově závislých alespoň na počátku.
9. Vaše logika kulhá ve smyslu zkoušení nových věcí. Mnoho lidí je zvědavých, zda existuje také nějaký život po smrti, ale nevím o nikom, kdo by kvůli tomu páchal sebevraždu. Občas se stanou lidé vrahy i vy ČR, že chtějí vyzkoušet, jaké to je zabít člověka.
10. Ve středověku byli kuřáci tabáku upalováni a stíháni. Postupně došlo k legalizaci tabáku a přibylo lidí závislých na nikotinu. Náklady na nemoci způsobené nikotinem jsou hrazeny celou společností, zisky však jdou do soukromých kapes. Stejně by tomu bylo u drog.
11. Jako se společnost snaží ztížit sebevrahům skok z Nuselského mostu, stejně je nutné ztížit přístup k drogám.
Poslední poznámka k textu. Píšete, že není objasněná přímá souvislost mezi klesající poptávkou po drogách v USA a stoupající cenou. Zkusím nabídnout jedno z možných vysvětlení. Na drogách se živí mnoho lidí, kteří je v některých případech ani sami neberou. Tak v době klesající poptávky a příjmů se snaží dohnat zisky zvýšením cen na zbytku uživatelů. Podobně se zachovaly vodárenské firmy v ČR při poklesu spotřeby vody.
14. 03. 2009 | 15:49

Izzy napsal(a):

Čochtane, jen drobná otázečka - co myslíte, kolik lidí na cestách zabili opilci a kolik feťáci? Jestli prohlásíte, že víc smrtí má na svědomí alkohol, pak musíte nevyhnutelně být pro odebrání řidičáku k flašce vína, jak tady naznačila Klára Samková. A chcete opravdu tvrdit, že víc lidských životů na silnicích může marihuana nebo hašiš?
14. 03. 2009 | 15:57

Izzy napsal(a):

Jinak považuji za naprosto neuvěřitelné, že po zkušenostech s alkoholovou prohibicí může taková spousta lidí podporovat prohibici kterékoli jiné drogy. Lidé jako Gerd jsou zářným příkladem, že někteří lidé jsou prostě nepoučitelní.
14. 03. 2009 | 15:59

Gerd napsal(a):

Izzy,
já zase nechápu, jak někdo může dávat rovnítko mezi alkohol a drogy a jejich účinek.
Jestli tolik toužíte po droze, zkuste endorfiny, možná i Váš mozek by je mohl zkusit vyprodukovat třeba při sportu nebo sexu. Neznáte? Zkuste to někdy.
Ale chápu, že pro některé je snazší koupit jointa než najít partnera. V takovém případě máte pravdu Vy.
14. 03. 2009 | 16:19

Robinson Pátek napsal(a):

Ty Gerdovy argumenty jsou dost zcestné. Spíše to jsou taková přání, aby si ospravedlnil drogy, které mu nevadí nebo na které je sám zvyklý. Takhle argumentoval někdy před 15 lety poslanec Severa, lihovecký "odborník na drogy" (=středoškolák -> stavbyvedoucí -> politik). Gerd opět potvrzuje, že adiktologům a grafickým designérům fušuje do řemesla skutečně každý.
14. 03. 2009 | 16:27

skeptický napsal(a):

PP

Vy si to drahý kolego představujete jak ve škole.
Paní učitelka vypráví dětem,že co příroda někomu ubrala,vynahradí mu jinde.

Jako třeba králík.Má sice špatný zrak ale co má dobré??
Pepíček na to : Maso!

Ta Vaše otázka snad někoho uvede v očekávání,že na sebe prozradím nějakou pikantnost.

Tuhle mi známý na otázku " tak co dělají holky ?" sdělil,že od té doby,co viděl opravdové porno se stydí si někde odložit.

Propagace drog je jedním z nástrojů rozvratu společnosti.

To tu hlavně dělají ty neprovdané zednice.
14. 03. 2009 | 16:36

skeptický napsal(a):

P.S.
Pornografie také.
recaptcha praví Maycock was.
14. 03. 2009 | 16:38

Gerd napsal(a):

Robinsone s Pátkem,
klidně si drogy, na které jste Vy zvyklý užívejte. Ale proč tolik toužíte po jejich legalizaci? Abyste se cítil méně trapně?
Pokud Vám to pomůže, nebudu mít žádný problém se zákazem ostatních dosud legálních drog, např. nikotinu, neužívám.
A už si jděte vydělat na další dávku, ať kvůli tomu nepřepadáte po večerech důchodkyně.
14. 03. 2009 | 16:41

Robinson Pátek napsal(a):

Milý kolego Gerde,
jsem v tomto oboru poměrně dobře vzdělán, nikoli jako "feťák" -- jak si zřejmě představujete -- nýbrž jako psycholog a adiktolog. Tak se neztrapňujte. Výroky typu "A už si jděte vydělat na další dávku, ať kvůli tomu nepřepadáte po večerech důchodkyně" patří do třetí cenové k pívečku a partě spřátelených fotbalových fanoušků, nikoli do diskuse, která by mohla mít aspoň trochu náznak erudovanosti.

Když svoje body 1.--11. podložíte citacemi zdrojů, z nichž jste čerpal, budu s Vámi dál debatovat. Ale s dojmologií opravdu nebudu ztrácet čas.
14. 03. 2009 | 16:57

tng napsal(a):

Gerd:

"4. Legalizace drog nesníží jejich cenu, jen zvýší zisk distributorům a zlegalizuje část mafiánského podnikání."

Podle teto logiky by prodej alkoholu pro zruseni prohibice v USA dal probihal v rezii mafie typu Al Capone.
Zjevne se tak nestalo, proc ? Protoze je to uplny nesmysl.

Je to prave mafie, kdo je ochoten podstoupit rizika spojena s ilegalitou a za toto riziko si nechava poradne zaplatit. Legalizace drog (nejlepe jejich produkce statem)
by naopak mafii z obchodu s drogami vyradil, stejne jako ji vyradila legalizace alkoholu v USA. Casto je slyset nazory rikajici "dealeri si preji legalizaci". Naprosty opak je pravdou.
Ilegalita drog je to, co sroubuje jejich cenu do astronomicke vyse. Opravdu si myslite ze vypestovat trochu maku a nasledna produkce dejme tomu pervitinu (ktery se vari podomacku!) je neco nakladneho ? Cena heroinu je cenou za riziko trestu.

Dusledkem ilegality a tim vysoke ceny drog je vysoka kriminalita jejich uzivatelu, protoze jim nezbyva nic jineho nez krast a prostituovat se.

Doufam ze vase pripadna odpoved bude o neco mene zhovadila nez ty predchozi.
14. 03. 2009 | 17:10

Gerd napsal(a):

Drahý Robinsone a Pátku,
nemám tolik času, abych dokládal každý svůj názor a vyhledával Vám informace na internetu.
Pokud mě obviňujete z fušování do Vašeho řemesla, nedivte se, že použité argumenty mně připadají jako projevy abstinenčního příznaku. Nebo volbou nicku jako příznak schozofrenie - Robinson + Pátek.
Jestli máte jiný názor na legalizaci drog než já, nechte si jej. Vyjadřovat se k ostatnímu je zhola zbytečné.
14. 03. 2009 | 17:13

tng napsal(a):

Gerd:

"Pokud Vám to pomůže, nebudu mít žádný problém se zákazem ostatních dosud legálních drog"

uvedomte si ze zadna zeme na svete se ani zdaleka neblizi vasim extremnim nazorum a zamyslete se nad sebou ...
14. 03. 2009 | 17:16

tng napsal(a):

"2. Legalizace drog napomůže jejich rozšíření a drogově závislých lidí přibude."

To se nevi, nelze to vyloucit, ovsem v kazdem pripade zivot techto lidi bude mnohem kvalitnejsi nez zivot v represi, zivot ostatnich lidi nebude ohrozovan nucenou kriminalitou tech prvnich.

"3. Je také zapotřebí chránit lidi, kdo drogy neberou proti těm, kdo je berou."

Ilegalita je to, co vede ke kriminalite uzivatelu, takze legalizace by ty co drogy neberou ochranila pred temi prvnimi.

"11. Jako se společnost snaží ztížit sebevrahům skok z Nuselského mostu, stejně je nutné ztížit přístup k drogám."

Analogii k valce proti drogam by mohlo byt zbourani Nuselaku za ucelem snizeni poctu sebevrahu. Vyplati se to ? Hloupa opatreni mohou nekdy puvodni zlo jeste zhorsit.
14. 03. 2009 | 17:45

Gerd napsal(a):

tng,
samozřejmě by se na drogy vrhly i tzv. legální společnosti. Možná by rozjel distribuci třeba ČEZ? Pobočky v každém městě, všechny potenciální zákazníky má v databázi ... To jen spukuluji. Ale myslím, že by bylo chybou to zkoušet.
Platí, že drogové závislosti se závislý sám jen velmi obtížně zbavuje. Abstinenční příznaky jsou jiné.
Ano dealeři si zřejmě přejí obtížnou dostupnost drogy (hádám). Pak na ní mohou pořádně trhnout. To ale není důvod drogy legalizovat. Navíc se píše drogy, tedy ty tvrdé i měkké, nikoliv jen jednu skupinu.
A ještě jedna věc, pokud se drogově závislým nynější systém nelíbí, mohou jet do Holandska, kde je trochu odlišný přístup k drogám. Legalizovat kvůli tomu drogy je nadbytečné.
K té poslední vaší poznámce - reagoval jsem na Robinson Pátek, ale problém bych s tím opravdu neměl.
14. 03. 2009 | 17:48

Gerd napsal(a):

tng,
kdyby si jen drogově závislí brali své dávky bez dopadu na jiné lidi, asi by nebyl s drogami takový problém. Jenže v absťáku udělají cokoliv, aby sehnali peníze na další dávku. A jsou schopni zavraždit člověka kvůli 50,- Kč. To žádná legalizace drog nevyřeší.
K Nuselskému mostu -proč bourat, každý má také nějakou zodpovědnost za svůj život, ne? Postačí ztížit přístup, aby měli více času si svůj čin promyslet. Sebevrazi z Nuseláku i drogově závislí..
14. 03. 2009 | 17:52

Petr z Tábora napsal(a):

Přiznám se, že patřím k těm bezradným, kteří neznají recept na drogový problém. Kdybychom použili analogii s alkoholem, tak je jasné, že prohibice byla v USA neštěstím a přinesla i zapojení zločineckých struktur do tzv. normální společnosti. Ale šance na odvyknutí závislosti je u většiny drog mizivá, nebezpečí veliké a proto jejich legalizace nevhodná. Málo se dělá např. v Afganistánu pro zemědělce, aby místo máku pěstovali něco jiného. Stejně je to záležitost nabídky a poptávky. Když klesne nabídka, tak se jen droga zdraží, ale vždy se bude pěstiteli vyplácet. A to nemluvíme o syntetických.
14. 03. 2009 | 18:08

tng napsal(a):

Gerd:

"kdyby si jen drogově závislí brali své dávky bez dopadu na jiné lidi, asi by nebyl s drogami takový problém. Jenže v absťáku udělají cokoliv, aby sehnali peníze na další dávku. A jsou schopni zavraždit člověka kvůli 50,- Kč. To žádná legalizace drog nevyřeší."

Prave ze presne to resi ! Proc maji uzivatele abstak a proc maji problem sehnat velke penize na davku a proc se tim nutne uchyluji ke kriminalite ? Duvod je zrejmy: cena. Nejsem ani nahodou expert na cenu dejme tomu heroinu v Praze, pokud reknu ze muze jit o jeden az nekolik tisic korun denne, nebudu moc daleko od pravdy. Uzivatel musi tyto penize vetsinou ziskat kriminalitou, prostituci. Pritom jedinym duvodem teto ohromujici castky (v souctu) je ilegalita. Vyrobni cena heroinu musi byt smesne mala, jeji trzni cena je cena dealerum aj. za riziko jejich obchodu. Legalizace nebo statni monopol na vyrobu by tedy presne tento problem vyresily !

Soukromym spolecnostem by slo o zisk, snazily by se ziskat dalsi uzivatele reklamou apod.
Lepsi cestou je asi statni vyroba a rozdavani drog zadarmo na predpis tem, kdo jsou uz zavisli.
Navic by drogy misto kouzla zakazaneho ovoce prinesly svym uzivatelum spis image chudaku co musi dochazet k doktorovi.

Me to prijde jako velmi zajimava myslenka (samozrejme nejsme schopni presne predpovidat nasledky), bohuzel vetsina lidi reaguje reflexivne a iracionalne ve stylu "stat nemuze byt dealer!". Misto takovych emotivnich vykriku bychom meli racionalne hodnotit fakta.
"pokud se drogově závislým nynější systém nelíbí, mohou jet do ..."

Opet vychazite z predstavy, ze o legalizaci drog usiluji (kdyz uz ne dealeri) jejich uzivatele. Ja osobne jsem na 90% nekurak, abstinent, z "drog" mi pod ruce prisla akorat trocha te travy. Me jde spis o elementarni logiku a spravedlnost: napr. situace kdy je treba alkohol legalni a marihuana na urovni heroinu je udrzitelna jen diky ignoranci zakladnich faktu.

Ale hlavne: drogova politika se prece netyka jen uzivatelu - s jejimi dusledky se musi potykat cela spolecnost, kazdy koho prepadl fetak nebo mu vykradl auto. Legalizace je v zajmu vsech.

Ad Nuselak: ano, stizit pristup, viz. zabrany nainstalovane na moste. Jenze soucasna drogova politika je na urovni toho bourani.
14. 03. 2009 | 18:19

Deny napsal(a):

Otevřít nové uranové doly, nahnat tam všechny ty feťáky, dealery i výrobce. Žádné postupné odvykání, aplikování náhražek za drogy.
Tvrdý absťák a každý večer po večerníčku pětiminutový sestřih do televize, jak feťáci blijou a skučí bolestí.
A pro ty co chlastají a zaviní dopravní nehodu, to samé.

Řešení problému vidím v tom, že lidé musí "nechtít", musí mít obavy, strach z následku. A také nést za své chování odpovědnost.

Chceš chlastat, kouřit? Tvoje volba, ale budeš platit např. větší zdravotní pojištění. Proč mají na tvé léčení, na tvé nemoci, které jsi si způsobil sám, přispívat ostatní?

A pokud stát na daních z alkoholu a kouření vydělá více, než co stojí léčení těchto lidí, pak je tato diskuze zbytečná. A pokud je tomu opačně, nic se nezmění, protože si omezení alkoholu či cigaret žádná strana do programu nedá, protože i její voliči jsou ti, co kouří a pijí.

Proti tvrdým postihům za drogy zase vystoupí ti různí humanisté, tak jako je to např. v případě pedofilů, aby se u nich neprováděla kastrace
14. 03. 2009 | 18:54

Gerd napsal(a):

tng,
s mnohým, co jste zde psal, se nemohu ztotožnit, ale ten nápad se státním rozdáváním drog existujícím drogově závislým, je dobrý. Mohlo by jít o podchycení všech drogově závislých s tím, že by jim dávky snižovali a tak postupně odvykli drogám.
Pro recidivisty je snad jediným řešením vězení. I když i ve vězeních jsou drogy, občas jsou dealery sami dozorci.
U marihuany nebyly všechny příznaky a účinky ještě správně zhodnoceny. Někteří tvrdí, že jde o předstupeň k tvrdým drogám, jiní, že nejde o nic závažného, někteří lékaři zase tvrdí, že likviduje postupně mozek ...
Možná dojde i na legalizaci marihuany a její postavení na úroveň alkoholu. Ale snad to nebude příliš brzy, jde o věc příliš vážnou.
14. 03. 2009 | 20:28

Al Jouda napsal(a):

Legalizace drog je největší pitomost, kterou jsem kdy slyšel. Alkohol a nikotin jsou také drogy, ale jejich účinek na organizmus není tak rychlý, zkracují život tak o 10 let. Lidí je na světě jako sr...ek, řekl poručík Hamáček a měl pravdu. Proto je třeba v boji proti drogám přitvrdit : Za distribuci drog trest smrti a za užívání drog 25 ran devítiocasou kočkou na holá záda. Kdo to jednou prožil, už po heroinu nezatouží !
14. 03. 2009 | 20:44

klarasamkova napsal(a):

Skvělé, skutečně se diskutuje o drogách!! Supeéééér!Petře z Tábora, jsem na tom úúúplně stejně jako Vy... co by se stalo, kdybych u svého dítěte našla stříkačku, fakt nevím. A zákazy z psychologického hlediska prostě nefungují... Jsme zařízený na kkladný instrukce.. zdravím, \Klára
14. 03. 2009 | 21:16

Hurá napsal(a):

Jedině naprostá legalizace všech drog, ne jenom těch vybraných, je tou správnou cestou ! Už proto, že je planeta strašlivě přelidněná především zbytečnými lidmi.
14. 03. 2009 | 21:20

Tupelo napsal(a):

Muj nazor je takovy, ze by se tema nemelo politizovat, ale mel aby se vytvorit nezavisla skupina odborniku (preci jen se lepe dohodnou nez politici), kteri by se zabyvala skutecnym dopadem drog (i nikotin a alkohol) jak na cloveka, tak na spolecnost. Z vysledku by se daly rozlisovat drogy podle nebezpecnosti v jednotlivych oblastech (tusim ze v Anglii maji tri urovne), rizika (i jen potencionalni) ktere z jejich uzivani plynou, dopady na statni kasu (lecba, vezeni). S vysledky by byla seznamena verejnost, cast by se stala zakladem trestniho zakoniku (napr. za spachani dopravniho prestupku pod vlivem drogy automaticky navyseny trest). Osobni dopady uzivani jednotlivych drog by se staly soucasti skolnich osnov, coz by mohlo vest k vetsi zodpovednosti - za predpokladu ze by ta zprava nebyla manipulativni, coz je pro mladou generaci snadno odhalitelne (napr. nekladla marihuanu na stejnou uroven jako napr. heroin).
Nedavno jsem shledl jeden z nejdrsnejsich filmu, co jsem kdy videl, shodou okolnosti na tema zavyslosti, "Requiem za sen", doporucuji, viz tez komentare na: http://www.csfd.cz/film/143...
14. 03. 2009 | 21:21

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor k Vašemu náznaku legalizace drog si dovoluji citovat klsika "K velkým blbostem je třeba velké pravomoci!"
14. 03. 2009 | 21:41

Qiedo napsal(a):

To tng a podobně uvažující:
pakliže jste pro legalizaci drog a tvrdíte,že dojde ke snížení ceny,proč vůbec stanovovat jakoukoli,byť minimální cenu.Proč drogy rovnou nerozdávat?Jak si závislí vydělají,třeba jen 5 kč na dávku?Předpokládáte,že prací?
Robinson -Víte,ani deset diplomů ještě neznamená,že jste arbitrem pravdy.
Dokážou ti v rauši rozpoznat,kde končí jejich svoboda a kde už začíná svoboda moje a třeba i Vaše?Asi bude těžké se vzájemně oddělit plotem,nebo zdí.Musí si tudíž lidstvo vybrat,kterou cestou chce pokračovat.Pokud vůbec chce někam pokračovat.
14. 03. 2009 | 21:56

tng napsal(a):

Qiedo:

napsal jsem "Lepsi cestou je asi statni vyroba a rozdavani drog zadarmo na predpis tem, kdo jsou uz zavisli."

Sam pochybujete o schopnosti "tech v rausi" rozpoznat, kde konci cizi svoboda. Proc tedy z takovych lidi chcete represi delat vztekla zvirata zahnana do rohu, ktera nemaji jinou moznost nez nekoho prepadnout, okrast, aby ziskala spoustu penez na nesmyslne drahe drogy a navic je pote predala mafianum a Talibanu ?
14. 03. 2009 | 22:10

Qiedo napsal(a):

tng-no dobře,a kde budou,než se z toho "vyspí"?U Vás v ložnici?Já Vám fakt nerozumím.Přemýšlel jste o tom?
14. 03. 2009 | 22:48

Ben napsal(a):

Jen tak mimochodem,
a co droga internet?
14. 03. 2009 | 23:20

tng napsal(a):

Qiedo: Take nerozumim na co se ptate. Nevim kde se z toho vyspi, ale pravdepodobne na lepsim miste nez kde se z toho vyspavaji v soucasnosti, nebudou totiz z jedne strany nahaneni policii a z druhe strany nebudou nuceni schanet a utracet obrovske mnozstvi penez.
14. 03. 2009 | 23:33

Zacheus napsal(a):

Ano, touto filosofií můžeme také legalizovat krádeže i vraždy.
15. 03. 2009 | 01:32

Kormoran napsal(a):

Ja bych spise tuto vec resil vychovnym stylem ve forme prednasek "odborniku" ve skolach a to z ciste informacnich duvodu . Dle meho nazoru je velky rozdil mezi vyhulenim jointa a treba heroinem jakozto polosyntetickeho opiatu . Vice chemie= horsi nasledky.
Dale si myslim , ze by meli byt sprisneny zakony tykajici se drzeni, vyroby atd. ale pochybuji o vymyceni tohoto problemu.
15. 03. 2009 | 01:41

Jan Vaculík napsal(a):

Kdo se chce uchlastat, ať se uchlastá; kdo uhulit, ať se uhulí. Mně osobně by nebylo vůbec proti mysli, kdyby ty věčné tanečky kolem drog vzaly za své. Tanečky a hra "na čety a na lupy". Kdyby se v tomto vyvinul společenský konsenzus, tak jsem pro.

Ale dělat z toho předmět boje? Na to je konečný (pozitivní) efekt příliš nejistý: nakonec by to byla jen damagie proti demagogii.)

Kdyby se drogy legalizovaly, co by se pak stalo s fanatickými bojovníky proti drogám? Asi by nás prudili jinak, a ještě by třeba vrtali do něčeho, co se mě víc týká...

Nene, ať to raději zůstane tak, jak je to!
15. 03. 2009 | 02:04

Mickehu napsal(a):

Dobré brzké ráno.
Minulý článek byl zajímavý, připsal jsem komentář i když jej už nebudete číst.

A tedy k drogám(stimulačním látkám):

Chtěl bych, aby jste si všichni uvědomili, že:
Konopí(ganja, marihuana, tráva, hašiš) je v různých formách známa a používána MINIMÁLNĚ 6000 let.
Opium(heroin) je pro svoje složitější zpracování používán kratší dobu, zhruba od dobu Sumeru.
Coca(kokain)jež je pro své účinky používán minimálně od dob Aztéků.

Tyto látky neměli v evropské historii tradici ani své místo v každodenním životě jedince. Evropané vždy zbožně vzhlíželi k různým druhům alkoholu(pivo, víno...) Tedy zhruba do začátku novověku. Tehdy Británie začala obchodovat s kdečím a s kýmkoliv.
(Odtud Opiové války v 19.století kdy se Čína bránila Britskému dovozu opia.)

Opravdu?

NE

Pravdou je, že opium, durman i ganja jsou jako halucinogeny používány při bohoslužbách, lékařských zákrocích již od starého Řecka.

Problémy, jako nadměrné užívání, se ve společnosti v povšimnutíhodné míře objevují zhruba od začátku 20. století. Tedy od doby kdy bylo jejich užívání kriminalizováo. Že by náhoda? Nikoliv, všichni dobře víme, že zakázané ovoce chutná nejsládš. (A nemyslete si, že dřív byli lidé beránci! viz Charles Baudelaire:Báseň o hašiši)

Je tedy nasnadě zvážit co dostaneme zákazem jednoho obchodního artiklu(v tomto případě drog):
uživatel=kriminálník(díky bohu už tomu tak není u všech drog)
výrobce=kriminálník
celý dodavatelský řetězec = kriminálníci

množství na trhu = snížení; => poptávka = zvýšení; => cena = zvýšení; => více lidí v oblastech "výrobce" a "dodavatel"

Původní záměr: Snížení počtu uživatelů.
Efekt: Enormní nárůst kriminality.

Takže, stojíme-li před otázkou zdali tyto stimulanty označované jako drogy kriminalizovat. Jasně mi vyplývá NE.
Stojím-li pak před otázkou zdali je dekriminalizovat, pak jednoznačně ANO.

Apeluji tedy na váš zdravý rozum a logické myšlení, nechte emocionální cítění k vašim dětem, vnoučatům a ještě nenarozeným generacím za dvermi a premýšlejte.

Dle mého osobního názoru se vláda lidu lidem vymyká z rukou a komplikace způsobené redundantními zákony mají následky. Jinak řečeno: ne vše by mělo být ošetřeno zákonem.

PS: Určitě někoho napadne sem napsat, že látky které vás mohou zabít a jsou tedy nebezpečné by měli být zakázané.
Tedy, budiž vám odpovědí, že dlouhodobé opakované provádění činnosti "X" na vás zanechá vždy fyzické a/nebo psychické následky.

A za "X" si můžete dosadit:
1)koukání na televizi(zničený zrak a sociální cítění)
2)skákání padákem(smrt)
a spoustu jiných.

Ať vás to přivede na plodné myšlenky.
D.H.
15. 03. 2009 | 04:41

Mickehu napsal(a):

PPS: Petrovi z Tábora a jiným: zrušení prohibice, ale přece ani v Americe neznamenalo, že by si lidi odvykli na alkohol.

Jakožto jedna z nejnávykovějších, nejrozšířenějších drog(stimulačních látek), jež, se nebojím říc, má na svědomí mnohonásobně víc životů než všechny ostatní drogy dohromady bylo by dobré mít o ní větší povědomí:
http://pinus.bloguje.cz/577...
(omlouvám se jestli jsem právě porušij nějaké koment pravidlo).

Prohibice je odpověď na otázku, proč s alkoholem jsme "OK", zatímco s méňě "populárními" drogami "bojujeme".

Dobrou noc D.H.
15. 03. 2009 | 04:54

Ixák napsal(a):

Takže úplná legalizace paní Klárko? No, být drogový boss, tak Vám pošlu šek. Ono není nad to mít produkt, který prostě lidí musí kupovat. Do začátku stačí malé popostrčeníčko a pak už jsou výdaje na reklamu nulové. Jo jasně, bude konkurence (kupúújte náš bilý heroín, je mnohem čistší než to mexický hnědý svinstvo) a současně přísná státní regulace. No s tím si poradíme stejně jako Hušák se svou Sazkou nebo Železný s Novou, známe své politiky. A navíc si penízky budu moct hezky v bezpečí užít, nebudu muset financovat ty davy pistolníků, když mě stát jako váženého podnikatele ochrání atd

Ale máte pravdu, v době, kdy byly opiáty v USA legální, bylo závislých "pouze" 10-15 procent populace (ono se přesné statistiky v těch dobách nevedly) a taky se svět nezbořil. Vždyť lidí je jako sraček a čím vypatlanějších tím líp se to vládne. Pokud ale bude sebemenší šance, že se v důsledku liberálních experimentů mezi závisláky zařadí moje děti v rámci jakési vaší statistické tolerance (připouštíte, že se v důsledku liberalizace může poptávka zvýšit ale vyváží to ty vaše celospolečenské výhody tohoto kroku), říkám jasně a rozhodně NE!
15. 03. 2009 | 06:45

tng napsal(a):

Ixak:

Neni nadto mit produkt jehoz trzni cena pouze diky represi prevysuje vyrobni cenu treba stonasobne. Neni to KVS ale lide jako vy kdo vytvoril a udrzuje system na kterem mafie vydelava obrovske penize. Jsou to lide jako vy kvuli kterym probiha v Mexiku aj. horka drogova valka a kdo financuje Taliban.

Ano staci male popostrcenicko, a co vas vede k nazoru ze to takto nefunguje uz dnes ? Opravdu si myslite ze je dnes problem sehnat po Praze drogy ?

No hlavne ze dnes sance ze se vase deti zaradi mezi zavislaky je nulova, vidte. Az vas nekdy oloupi o penize, odejdou delat karieru na e55 nebo hlavni nadrazi aby mohly platit spousty penez mafii a nakonec se predavkuji svinstvem z cerneho trhu, podekujte pouze represi.

Tu statistiku o poctu zavislych v USA jste si vytahl z ktereho telniho otvoru ?
15. 03. 2009 | 07:32

Ladislav napsal(a):

Az dojde k legalizaci, budou ti narkomane u kterych je vyrazne riziko narozeni tezce poskozenych deti aktivne vyhledavani a zavcas sterilizovani?
15. 03. 2009 | 08:48

skeptický napsal(a):

Navrhoval bych rovnou eliminovat zločinnost zrušením všech zákonů.Tím i zákonodárců,policie,soudů,právníků a podobných.Návrat k Darwinovi,přežití nejschopnějších druhů.Lepší zítřky nás neminou.
15. 03. 2009 | 08:50

PKD napsal(a):

Koukám co čech to drogový odborník nevidouce že je spíše odporník aneb urob si otroctví sám a pořádně ho posichruj!!! :D
To je jako nechat si hlídat barák mrtvym psem - nikoho nepokouše (nebudu v TV), málo žere ale je dostatečně odstrašující ve své statické póze strašáka :D
15. 03. 2009 | 09:39

mirekP napsal(a):

Mám takový dojem, že paní KVS zase obhajuje drogově závislé osoby a tady na serveru se pokouší vyvolat bouři hlasu lidu, aby se drogy zlegálnily.
Doho se doufám nemusím účastnit.
15. 03. 2009 | 10:08

Gerd napsal(a):

Objevují se tu názory, že u drogy by se legalizací snížila cena, tudíž by drogově závislí méně kradli, méně přepadávali, atd. To je ale blbost! Cena je již dána černým trhem a rozhodně by neklesla skokově, ale možná postupně velmi zvolna, spíše však ne. U léků také cena neklesá. Současně by drogy začaly distribuovat lékárny současně se sterilními injekčními stříkačkami. Kriminalita by neklesla ani trochu, člověk v absťáku chce sehnat peníze co nejrychleji a je mu jedno, za jakou cenu.
Domnívám se, že legalizace drog nepřinese snížení kriminality, ale naopak její zvýšení, protože přibude drogově závislých.
Jediné, co by na tom nápadu bylo dobré, by byla státní účast, rozdávání drog závislým na jednom místě současně s jejich podchycením a léčením.
Nemyslím, že by legalizace drog byla tak nutná. Hranice jsou otevřené a kdo chce užívat drogy, může si zajet do států s příznivější drogovou politikou.
15. 03. 2009 | 11:42

Ares napsal(a):

Zazněly tu dvě verze legalizace. Jedna, kdy se pustí drogy volně na trh s tím, že to srazí ceny, omezí kriminalitu a zdravotní rizika narkomanů a organizovaný zločin. Druhá představuje v podstatě kontrolované podávání drog narkomanům, kdy se jedná spíše o druh „léčby“.

Nikde se nenašel takový nadšenec, který by to pustil komplet. V každém případě zkušenosti tu jsou. Marihuana v Holandsku, bavíme-li se o té první variantě. S tou druhou variantou nějaké zkušenosti jsou rovněž. Švýcarsko nebo Británii, kde to probíhalo už i v 60. letech, ale sekli s tím, když se začalo tímto způsobem distribuovat příliš mnoho drog.

Tyhle debaty „feťáků s konzervativci“ jsou sice zábavné, ale když tu máme reálné zkušenosti, dal bych přednost raději jejich analýze odborníky a číslům, protože na základě dojmů a rádoby logiky si zdůvodním cokoliv.

KVS: Jako nahození myšlenky ale dobrý :-).
15. 03. 2009 | 12:59

Hmmmm...... napsal(a):

Kontraverzni téma stimuluje kontraverzni diskusi...

Doufam, ze jednou najdou novu drogu, kterou dame Zene, a ta se pak bude chovat ke svymu manzelovi jako "clovek", ne jako zvire ....

Oh, prominte, zase snim .....
15. 03. 2009 | 13:01

tng napsal(a):

Gerd:

"Cena je již dána černým trhem"

Cerny trh by zmizel a tim logicky i jim urcovana cena.

"U léků také cena neklesá"

Ony snad byly leky zakazane a nekdo je nedavno zlegalizoval ? Kolik by asi stala ruzna antibiotika pokud by se za jejich vyrobu a distribuci slo sedet natvrdo ?
15. 03. 2009 | 14:19

Mickehu napsal(a):

Musím říci, že jsem až do včerejší noci netušil, kolik yábavy takový blog skýtá xD

Na drogách nejsem a stejně mě berou smíchy křeče do břicha.

2tng: signed
2Hmmm...: zcestne blaboly
2Ares: Chlape, to, že to necháš na někom jinym je sice strašně pěkný, ale spíš by mě zajímal Tvůj názor na věc. Tak studuj problematiku a pak něco napiš ;)
2Gerd: Zajímavé jak zcestný názor.
ad1) Snížení ceny je více než logické. Praktický příklad: na černém trhu se velkoobchodní(100kg+) cena pohybuje kolem 40Kč/g, avšak koncový zákazník zaplatí 180-250Kč/g. V případě převzetí kontroly státem nad černým trhem a uvalením spotřební daně (cca stejné jako u benzínu) 10kč/g + DPH 19% nám vychází cena cca 60Kč za gram!!!
Podobný principem si můžete spočítat i změny v cenách ostatních látek

ad2) člověk v absťáku který si může jít koupit dávku za 1/4 cenny s garancí kvality a hygieny má 4x menší nároky na peníze = krade 4x méňě, nebo vůbec.

ad3) legalizace a regulace drog těžko přinese váce závislých. Nebo pro vás byly 18 narozeniny dnem kdy jste se stal závislým na alkoholu a cigaretách?

ad4) podchycením a léčením... to je jak z detektivky.Chcete někoho lapat na ulici s kazajkou? To snad ne.

ad5)Vy si nemyslíte, že by se mělo něco dělat? Jedním dechem se obáváte, že vás narkomani okradou na ulici a tím samým dechem tvrdíte, že řešení které tomu může zabránit nebo omezit není třeba?

Gerde jsem z vás zmaten. Možná byste si mel zajet do států s příznější drogovou politikou na "čumendu".

INFO: Nový trestní zákon podepsaný 27.ledna prezidentem, nastupující v platnost roku 2010, nahradí ten z roku 1961. Upravuje postihy za držení a pstění drog. Viz http://zpravy.idnes.cz/male...
D.H.
15. 03. 2009 | 16:22

Ares napsal(a):

Mickehu: Můj názor? Asi tě zklamu, chlape :-). V obecné rovině je to pro mě zajímavá myšlenka, o kterou se stojí za to dál zajímat.

Hlavní zádrhel vidím v tom, co to udělá se spotřebou. Když srazíš ceny a zlepšíš dostupnost, tak ekonomické poučky tvrdí, že jde spotřeba nahoru. Zastánci legalizace říkají cosi o „zakázaném ovoci“, ale to mi přijde jako dost slabý argument. Holanďanům spotřeba trávy prý klesla, ale nikde jsem nečetl vysvětlení. Tvůj názor?
15. 03. 2009 | 16:55

Mickehu napsal(a):

Ha, jsem rád, že uvažuješ jako ekonom.
Ano, bohužel by měla spotřeba jít nahoru. Ale tady nastupuje ona druhá strana mince.. ona regulace. Osobně bych si to představil jako coffee shop s proškoleným(snad i lékařským) personálem. Ten by kontroloval nejen zletilost(a že návyky vznikají nejvíce v ranném věku) ale i stav klienta a byl by mu ochoten a schopen pomoci a poradit.

Osobně si myslím, že se Holanďani prohulili ke střízlivosti.. to je stav kdy si uvědomíš že ses zhulil tak moc až to nevnímáš a tvoje reakce jsou naprosto normální.. něco mezi paranojou a raušem. Pak začneš uvažovat jestli to má vůbec smysl.

Každopádně v kladu VELKEJ důraz na možnost volby a vlastního rozhodnutí pod laskavým dohledem k tomu určeného personálu. Přeci jen zdraví a svobodná volba se znalostí všech rizik je mi víc než zvýšení spotřeby(neveliké dík regulaci).
D.H.
15. 03. 2009 | 17:06

Ares napsal(a):

Mickehu: Vidím tam pár komplikací. Pokud prodáváš jen zletilým, stále tu máš prostor pro černý trh u nezletilých. Je otázka kdo by ho ovládl a jak by to tam vypadalo.

A ty uvažuješ v podstatě o trávě. Tvrdý drogy jsou přece jenom někde jinde. Tam si nemůžeš říct, tento produkt mi nevyhovuje, přestávám ho kupovat (je tu závislost). Není to normální zboží a tráva je někde mezi, což může zkreslovat, když se bere jako příklad dalšího vývoje.

A pak samozřejmě ta regulace. Pro mě je to hodně nevyzpytatelná veličina, v těchto úvahách.
15. 03. 2009 | 17:22

Krupa Václav napsal(a):

Skeptický,k vašemu druhému příspěvku na tomto blogu.Možná jsem problém drog plně nepochopil,s tím se smířim a rád jsem si přečetl jiné názory.Druhou část mého příspěvku jsem trochu nadlehčil vzhledem ke zkušenosti sl.Klárky v ..nácti letech.Možná chyba.Jen mi prosím nepodsouvejte,že bych to od někoho opsal.Trochu jste mi zkazil večer.
15. 03. 2009 | 17:39

Mickehu napsal(a):

V tom je ta krása... cena klesne na tolik, že zlikviduje nelegalní dealery. A silně pochybuju, že by klientela adolescentů uživila vlastní obchodní síť.

Tvrdý drogy májí o jednu neznámou více a tou je fyzická závislost. Ve dne může závislák ukojit svou touhu za "levnej peníz" a na večír pro překonání absťáku může dostat ampuli Methadonu.

Podstatou je, aby se inkriminovaná droga nedostala ven z prostoru kde je distribuována a kontolována. A právě tím zajistíš, že nebudeš nacházet stříkačky v kontejneru, na pískovišti a jinde. Omezíš přenos chorob použitýma stříkačkama atd..

Podstatou je, že závisláky dovedeš k hygienyckým podmínkám a máš možnost s nima pracovat... tak často jak často chteji svoji drogu k tobě musí přijít.

Důležitý je rozlišit uživatele a závislého. Uživatel alkoholu je ten, co se občas ožere. Závislý je ten který si musí denně dát několik piv, případně nevyleze z alkoholového opojení.(ale to je extrém)

Uživateli nevidím důvod proč neprodat po čem jeho srdce touží a naopak závislému je třeba pomoci.
15. 03. 2009 | 17:49

Ares napsal(a):

Mickehu: Spíše jde o to, že pokud vyloučíš těmi regulacemi někoho ze spotřeby či vyvoláš převis poptávky, máš tu černý trh. Může se také stát, že ty nejzranitelnější vyloučíš z legální spotřeby a ti půjdou hledat štěstí ke „konkurenci“.

Podobně pokud vytvoříš bezpečné podmínky uživatelům, může je to podpořit v ochotě zkusit (experimentovat). Však se nic stát nemůže, vždyť je tam doktor.

Zajímalo by mě, kolik je mezi lidmi, co berou tvrdé drogy uživatelů a kolik závisláků. Opět herák není tráva.

PS: Pro dnes končím, musím za svým dealerem. Ehm, chtěl jsem říct pracovat.
15. 03. 2009 | 18:36

skeptický napsal(a):

Drahý pane Krupo Václave.

Přijměte moji omluvu ;moje lajdárna jako obvykle.

Moje reakce byla pokračováním dialogu s paní KVS,opomenul jsem znovu uvést adresu.

Důkazem Vám budiž,že se zmiňuji o výšeuvedeném článku,nikoliv přispěvku.

Ještě jednou sorry,Vašemu příspěvku nelze nic vytknout.

Skeptický
15. 03. 2009 | 18:42

tng napsal(a):

Mickehu:

Ceho se tykaji ty uvedene ceny 40 a 180-250 Kc ?
Ares:

Pokud nevite jaky tvar ma poptavkova krivka, nemuzete na zaklade teto jednoduche poucky delat zavery. V zavislosti na tom muze spotreba teoreticky narust astronomicky nebo nulove. Osobne bych ocekaval dopad blizsi tomu druhemu extremu. Ti co nemaji zabrany zacinat si s tvrdymi drogami budou tezko dnes odrazeni jen cenou.

Nezletili maji prirozene tendenci napodobovat zletile, napr. v chlastani, koureni atp. Pokud ovsem uzivatelum tvrdych drog dame image politovanihodnych zdravotnich pripadu nucenych chodit si pro davku k lekari, nemelo by to pusobit jako vzor. Navic nezletili nemaji penize a diky legalite drog se dealerum ani nevyplati do nich "investovat" do budoucna.
15. 03. 2009 | 19:14

Krupa Václav napsal(a):

Skeptický,článek nebo příspěvek.I moje hloupost,reagoval jsem zbrkle.Dobrou.
15. 03. 2009 | 20:16

oposum napsal(a):

hlavní zastánci kriminalizace jsou pochopitelně ti "odběratelé" výše uvedených 40ti mld USD a jejich "spolubojovníci" all over the world;
kromě této zásadní lobby jde už o poměrně malé skupiny omezenců, nebo vystrašených tabloid konzumentů.

Jo a nejhorší "droga" na trhu se dá koupit za pár pětek kdekoli legálně a zdá se, že to nikomu nevadí - toluen a pod.

BTW: na tom je vidět, že:
a) legalizace všech drog je nutná a dříve nebo později k ní dojde
b) distribuci látek vedoucích k závislosti (což soudruzi není kanabis ani náhodou) je potřeba nějakým způsobem regulovat (dle nebezpečnosti - bez reklamy, na předpis, apod.) - o tom je diskuze
15. 03. 2009 | 21:47

panípodivná napsal(a):

Koukám a zase jste mě nezklamali-kecat vám jde všem bravurně!!

Ono se to z židle vašich postů krásně kritizuje a analyzuje...víte ,jaká je však skutečnost??

Milí kuřáci a příležitostní degustátoři čehokoliv co teče,zkuste ze dne na den přestat kouřit či si nedát onu symbolickou sklenku?

Nemluvte,nepište,ale udělejte něco pro ty druhé!!Typicky české,že...
15. 03. 2009 | 22:16

Saliven napsal(a):

To je úžasná myšlenka zlegalizovat drogy a tím je pro všechny zlevnit. To se pánové z Economistu skutečně vyznamenali.
15. 03. 2009 | 23:51

tomas.p napsal(a):

Lidi, dobře se kolem sebe rozhlé dněte, kolik za den potkáte "feťáků", kteří by vás nějak ohrožovali, ani když k nim přidáte kuřáky a alkoholiky, potažmo příležitostný ožrali, pořád jich bude tisíckrát míň, než závisláků na penězích, na pořád ještě legální představě, že hrabat bez zábran a bez skurpulí pod sebe je jakési boží poslání.
Tož kurva, kolik energie a zmateného úsilí jsme vyplýtvali na bezvýznamné prkotiny, zatím co jsme pustili k moci chorobný hráče?
Svět ovládá a ničí partička gemblerů a my jim na to přispíváme.
A to jsem zapomenul zmínit "chorobný narcizmus". Nazdar hodiny.
16. 03. 2009 | 01:41

klarasamkova napsal(a):

Tomasi.p.: to je skutečně slovo do pranice. Určitě Vás spousta lidí nařkne z z levičáctví, ale to není pravda. Neochotu nést zodpovědnost za své činy, které přesahují vykouření smotku způsobem, o kterém se nedá vaůbec hovořit, vidíme třeba ve slavné bankovní krizi v USA. Kolik pak tam bylo postrestáno bankéřů za svoji grandiozní hamižnost?? Inu, ani jeden, pokud vím... A chudinka pan Christopher Cox byl ze svého skvělého postu odvolán, přičemž jsem si nevšimla, že by se někdo někde o něm sůvkem otřel.... měla jsem možnost tohodle chlapíka osobně pozhat, před téměř 20ti lety jsem u něj byla na stáži v Kongresu... a i kdžy jsem byla mladá a blbá, bylo mi celkem jasný, co je to zač.... Nepředpokládám že bych byla jediný génius na planetě, takže co: konec konců u nás jsou pánové Salcman, Kotrba, ale též p ministr Kocáb s jeho pětatřiceti mega pod zadničkou z Trendu taky za vodou a v klidu...
16. 03. 2009 | 06:53

klarasamkova napsal(a):

VŠEM: díky za skvělou diskusi k tématu, moc si toho vážím...

velmi se ztotožňuji s názorem p. Oposuma, tvrdícího:

"hlavní zastánci kriminalizace jsou pochopitelně ti "odběratelé" výše uvedených 40ti mld USD a jejich "spolubojovníci" all over the world;"

To, že se vydělává na nejchudších, nejbezbrannějších a nejslabších je prostě fakt.VIZ:

Střední stav by také nikdy nenapadlo platit Provident Financial 400% úrok.

Lidem se základním slušným příjmem by se nikdy nemohlo stát, že žijí dvakrát tak draze, když věci stále dokola dávají do zastavárny a vyplácejí je.

Za mlácení dospělých je kriminál, facka dítěti je výchovný prostředek.

.... můžete pokračovat dle libosti..
16. 03. 2009 | 07:01

Čochtan napsal(a):

" facka dítěti je výchovný prostředek..."
JE ! Ale všeho s mírou.
16. 03. 2009 | 08:03

Saliven napsal(a):

klaravesela:
Přece nechcete srovnávat když dám dítěti políček, aby si pamatovalo, že něco dělá špatně a to, když někomu urazím hlavu ve rvačce.

A pokud píšete o tom vydělávání na chudých, tak tím, že se povolí drogy se nestane nic jiného, než že se drogy zlevní, což u "zboží", které má vysokou návykovost je jednoznačně cestou do pekel. Naši (mnozí) nepřizpůsobiví ještě k chlastu a cigárům přidají drogy.
16. 03. 2009 | 08:13

Čochtan napsal(a):

".. Provident Financial 400% úrok.."
Nevím, tu firmu neznám, ale kolik % bere Váš příbuzný "úžerník" na Slovensku ? Už jste na něj podala žalobu ?
16. 03. 2009 | 08:14

Čochtan napsal(a):

Salivene,
drogy jsou už u cikánů velký problém. Tvrdé drogu u Olachů, a jinak toluen. Tedy u cikánské mládeže.
16. 03. 2009 | 08:23

jepice napsal(a):

Čochtan: Kolik % bere Váš příbuzný "úžerník" na Slovensku ?
16. 03. 2009 | 09:59

jaryn napsal(a):

Drogy jsou problém u všech. Nevím, proč by to měl být právě zrovna u Cikánů "velký problém".
Když drogy zlikvidují fungující rodiny považuji za podstatně horší, než když devastují mezi asociální částí obyvatelstva.
Špatně je samozřejmě oboje, ale ti první tenhle stát tvoří, drží, a drogové neštěstí je pro ně i pro stát opravdovým neštěstím.
Ti druzí, kterých se masivní užívání grog týká, většinou však pouze parazitují a společenský a sociální dopad jejich drogových problémů má lokální charakter.
Mimochodem, za výrobu a dealerství drog bych zrovna viděl nejvyšší trest jako úměrný zlu, které tato činnost páchá.
16. 03. 2009 | 10:04

jaryn napsal(a):

Pardon. Můj příspěvek byl reakcí. Jenže půl milionu příspěvků mezi tím přetrhlo nit návaznosti. Omlouvám se.
16. 03. 2009 | 10:07

elira napsal(a):

Děkuji.
Nikdy dřív jsem si tak jasně neuvědomila, že vlastně zákazy zvyšují riziko všech závislostí. Nebýt prohibice v Americe, nebyla by asi ani mafie tak rozšířená. Jsem pro to, ať si každý koupí svůj hnus v lékarně a ať se tím i třeba zabije. Zbavme se však pocitu Mesiáše, že někoho zachraňujeme.
16. 03. 2009 | 11:40

Mickehu napsal(a):

2tng: jednalo se o Marihuanu
16. 03. 2009 | 11:42

Mickehu napsal(a):

2elira: souhlasim
16. 03. 2009 | 11:44

tomas.p napsal(a):

K.V.
Díky za podporu.
Jde o to, vnímat v širších souvislostech.
Žijeme v době, která nás trestá za dlouhodobé přehlížení fatální devastace základních stavebních kamenů naší civilizace.
Drogy jsou jen jedním z mnoha důsledků, možná fatální, ale pokud selhávají základní sebezáchovné instinkty na základě kterých naši předkové pracně budovali nějaký univerzálně platný řád našeho soužití v rámci tušení sebezničujících důsledků naší individuální nedekonalosti.
Serou mně dnešní snahy, přetavit to tisíceleté snažení do nějakých ekonomických floskulí, typu ala "neviditelná ruka trhu". Je to šílený a připomíná mi to tanečky na vlastním hrobě.
Nemá cenu odsuzovat pány Slzmany, Kocáby a Coxe, pokud nenastvíme jiný hodnotový měřítka, jnak to bude vypadat, že jim jenom závidíme.
Konec konců, nejsou tohle všechno jenom výkřiky tonoucích a nebo obhajoba vlastní zbabělosti pravdě do očí?
Kterej svět je lepší, ten Náš a nebo ten feťáckej. Jaký je v tom rozdíl? Vždyť ten náš začíná být a nebo už dlouho je, stejně virtuální, jako ten jejich.
Zdravím.
Děj se vůle Boží.
16. 03. 2009 | 12:10

tng napsal(a):

Mickehu: nevite nahodou jaka byva vyrobni a trzni cena heroinu ?
16. 03. 2009 | 12:43

jaryn napsal(a):

To tomas p.

Souhlas. Pokud si budou smažky užívat někde mimo ostatní... Sjeti debilové, kteří netuší ani kde jsou a kdo jsou, jsou prostě nebezpeční ihned, akutně. Sobě i okolí.
Sebevražednost naší civilizace je nebezpečná chronicky. Důvodem je zapomínání na to, co bylo, dále pak pýcha, touha po moci a honba za mamonem.
16. 03. 2009 | 12:52

elira napsal(a):

to tnq

Mickeh to možná neví, ale zcela určitě to ví pan MUDr. Karel Nešpor, neb jest to parketa, která ho živí.
16. 03. 2009 | 13:07

elira napsal(a):

to Ares
Volná distribuce drog VŽDY přinese v prvé řadě nárůst. Ale srovnávat za poslední století je kravina. Když někdo bude chtít kouřit, pít, nebo brát drogy, tak si cestu najde. A jak bylo, možná na blogu pana Nešpora, řečeno, cestu k sebezničení si každý najde sám.
16. 03. 2009 | 14:58

Ares napsal(a):

Jak jsem napsal někde výše, považuji to za zajímavou myšlenku. Pokud by fungovala, tak jak tu někteří tvrdí, vypadá dosti lákavě. Problém vidím v tom, že její zastánci (např. Mickehu, tnq) vychází spíše ze svých dojmů. Argumentace je možná logická, ale obecná a evidentně bez dostatečné znalosti problematiky. Žádné čísla, žádné reálné zkušenosti, pouze abstraktní logika, která dokazuje, že to přeci musí fungovat. Podobně logicky by ale vypadala účinnost represe, když bychom neměli zkušenosti, které máme. Tohle je dost zásadní změna, se spoustou prostoru pro nezamýšlené důsledky a věcí, které se mohou zvrtnout. Nechci, aby to vyznělo, jako útok proti dvěma výše jmenovaným diskutujícím. Jako seznámení s alternativou současného přístupu je to dobré, ale abych se k ní přiklonil, musel bych mít v ruce něco reálnějšího.

Tnq: Nemyslíte, že neznalost poptávkové křivky je to dost zásadní nedostatek vaší teorie.

Elira: Nepochopil jsem to srovnání za poslední století. Mimochodem, nemyslím, že by byl Nešpor člověk, který by podporoval snadnější přístup k takovým věcem.

Oposum: Jste si jistý, že nejlepší způsob jak někoho přesvědčit o svém pohledu, je začít o každém kdo není s vámi prohlašovat, že je omezenec apod.
16. 03. 2009 | 16:10

Amarook napsal(a):

Z pohledu ekonoma je to jednoduche: marihuanu legalizovat, tvrde zdanit a uvalit na ni statni monopol. Tak deticky nebudou mit pocit, ze je "cool". Ruku na srdce, co lidi pritahuje k marihuane je prichut zakazaneho ovoce. Mnoho lide koupi za drahe penize nejakou jinou susenou, relativne neskodnou bylinu, a uziva si stejne.
U tvrdych drog je to slozitejsi. Jejich spotreba do znacne miry odrazi kulturni a nabozenskou krizi zapadniho sveta. Mozna by problem tvrdych drog zmirnilo jednoduche technicke opatreni. Proc by meli mit cizi prekupnici drog v ceskych vezenich stejne podminky jako cesti obcane? Jake vlastne mame povinnosti k cizincum, kteri v Cechach rozsiruji drogy? Ve vezeni by meli byt oddeleni od mistnich a jen o chlebu a vode.
16. 03. 2009 | 16:20

Saliven napsal(a):

Amarook:
Z pohledu ekonoma je to spíš o tom, že snížení ceny (což se nutně stane, když už to nebudou mít v ruce jenom mafie a odpadne "rizikový příplatek") povede k nárůstu spotřeby. Cool je to nejenom, když je to zakázaný, ale i když je to drahý. Proto je víc cool marihuana, než pivo.
16. 03. 2009 | 16:29

Amarook napsal(a):

to: Saliven

Vy jste tu mou reakci urcite necetl! Proc by legalizace marihuany mela nutne snizit jeji cenu??? Ono to totiz neni tak jednoduche. Plno lidi by si radeji koupilo drazsi a kvalitnejsi marihuanu od statu nez riskovat obtize spojene s jejim porizenim na cerno. Legalizace by posila vladu zakona ve spolecnosti a prinesla znacne sumy do statni pokladny.
16. 03. 2009 | 16:55

Saliven napsal(a):

Amarook:
Proč by legalizace marihuany snížila cenu? Protože by raketově vzrostl počet jejích producentů, které by přitahoval možný zisk, navíc by odpadl onen "rizikový příplatek", který vzniká při přepravě a rozprodávání mezi koncové klienty. Všechno rizikové je drahé, neboť producenti drog potřebují více peněz na boj s policií, soudy, na úplatky, na boj s konkurencí, atd. atd. A udělat ze státu největšího dealera, to se mi taky zrovna nezamlouvám - stát má zajišťovat práva občanů, ne z nich dělat feťáky. Jediný smysl mi to dává u již drogově závislých, kde podávání narkotik snižuje kriminalitu, nebo je podáváno v menších dávkách při odvykání.
16. 03. 2009 | 19:42

hankacl napsal(a):

Drogy legální a zdaněné, současně zakázat reklamu na VŠECHNY drogy. Pomůže to? Nevím, ale restrikce NĚKTERÝCH drog a reklamní podpora jiných pod hlavičkou boje proti drogám je nejen fujtajbl pokrytecká, ale hlavně neúčinná (alespoň co se týče proklamovaných cílů). Takže žádné riziko... Nebo žeby?
16. 03. 2009 | 19:53

Mickehu napsal(a):

2Ares: Chápu, obecně se tomu říká strach ze změny :). Je jasné, že pro reálnou změnu, by musel proběhnou průzkum, sběr dat, nebo modelová situace a podobně. Ale v dnešní době kdy víme jak úspěšné je zakazování, bych raději zvolil povolení, které s sebou přináší onu možnost kontroly, ovlivnění a usměrnění.

2tnq: Jistě že by to pro mě nebyl problém zjistit, ale není to důležité. Chtel jsem poukázat na ten propastný rozdíl v cenně.
Pokud se jedná o heroin, je to látka jež se k nám narozdíl od marihuany dováží takže rozdíl v cennách bude ještě propastnější.

2Amarook: Drahý Amarooku. Marihuana(Cannabis sativa) je rostlina tak nenáročná, že je to prakticky plevel. Krom jejích květů má zbytek rostliny velmi dobré uplatnění. Je pravda, že při pěstování s cílem na vysoký obsah THC je třeba použít hnojení a hlídat proti oplodnění. Ale i tak je výrobní cena tak nízká, že kdyby na ni stát uvalil 400% daň tak stále ještě bude levnější než na černém trhu dnes. (viz můj příspěvek výše)

Mimochodem něco k úvaze:
Marihuana je u nás nelegální drogou.
Šalvěj divotvorná při stejném použití je až 100násobně silnější drogou a je u nás tak legální jako každé jiné koření.
Jaký je toho tedy smysl?
D.H.
16. 03. 2009 | 19:56

hankacl napsal(a):

Nehulím, už dlouho nekouřím, nejsem abstinent :-)
16. 03. 2009 | 19:56

hankacl napsal(a):

Saliven:
Stát je dealerem alkoholu a nikotinu a má na to monopol. Souhlasí s prodejem těchto drog včetně tvrdého alkoholu kdekoliv, nutí své občany k pasivní konzumaci tabáku ve veřejných prostorách. Co se v tomto směru změní rozšířením sortimentu?
16. 03. 2009 | 20:07

Ares napsal(a):

Mickehu: Nevím jestli bych to v tomto případě nazval strach ze změny. Znáš tzv. sdílený prostor. Dopravní koncepce ve městech založená na tom, že vyházíš všechny značky, necháš přednost zprava a rychlostní limity. Základní myšlenka je, že když lidi nemají tyhle pomůcky (pravidla), dávají si více bacha a nedochází k tolika nehodám, je plynulejší doprava atd. Celkem jednoduchá záležitost pracující s podobným principem (omezení regulací) jako zde. Je to ozkoušený má to nějaké výsledky, o kterých jsem četl, je to snadno zaveditelné (a odstranitelné), je to jasně ohraničené (není takový prostor pro nezamýšlené důsledky), dá se to zavést lokálně se stejným efektem jako by to bylo celosvětově a riziko nějakých větších škod v podstatě není. Tohle je alternativa současného systému, kterou bych s klidným srdcem odhlasoval (třeba na zkoušku).

Co se těch drog týče (tvoje verze). Je to systém se spoustou pravidel a nastavitelných proměnných. Komplexní problém který zasahuje do řady oblastí společnosti. Spousta neznámých. Nedá se to jen tak snadno zavést či zrušit. Při lokálním zavedení to má odlišné výsledky. Poměrně značné potenciální rizika. A debata je na hodně obecné úrovni. Pro mě jsou to prostě jen dojmy (platí samozřejmě i pro mé příspěvky), jak by to mohlo fungovat, když by se to zavedlo. Jinak řečeno zajímavá myšlenka, ale potřebovala by ještě hodně propracovat, abych k ní přistupoval jako k výše zmíněnému.

Můj osobní názor je, že ten trend tu je. Snaha o legalizaci lehkých drog, různé pokusy s těmi tvrdými (Švýcarsko). Takže někam tam směřujeme. Ale rozhodně nejsem pro nějakou „hurá akci“ jen na základě víry.
16. 03. 2009 | 20:50

Čochtan napsal(a):

Pro dealery, třeba ty arabské z Václaváku, bych zavedl veřejné popravy na Staroměstském náměstí. Ale ne věšet jak vypraný lajntuchy, pěkně postavit podium, aby všichni dobře viděli, kata v červených punčochcáčích a s kapucí, prodávalo by se teplý pivo a studený párky, (nebo obráceně?) a pak by jim kat zpřerážel hnáty a vpletl do kola. No, nebyla by to nádhera ? Zlatej středověk !
16. 03. 2009 | 21:27

Mickehu napsal(a):

2Ares: jj máš recht.

2Čochtan: xD na tech blogách se tak skvěle pobavim... lepší než tekevize (už ji nemam cca 4 roky)
Ale kdybys o tom chtel uvažovat reálně tak by to mohlo bejt taky řešení xD
16. 03. 2009 | 22:10

oldis napsal(a):

2Ares: ono ale nejde o nejakou hura akci, na zaklade viry doslo na hura akci s prohibici, ktera vedla prave k te situaci jakou dneska je. Nicmene v prvnim kroku bych byl tedy proto to dekriminalizovat uzivani. Coz znamena ze ostatni cinnosti jako dealovani a vyroba by zustali trestne.
17. 03. 2009 | 01:21

klarasamkova napsal(a):

tomas.p a jeho příspěvek z
16.03.2009 12:10:29
Fakt trefné: to, že někdo někomu závidí ( já si nakrad, heč, a ty ne, jsi neschopnej, proto do mne šiješ) je skutečně to první, co každého napadne. Myslím, že tou hodnotou by měla být míra osobní lidské spokojenosti. Well-being. Ale to se blbě počítá a hlavně to záleží na duševním/duchovním životě každého. Přečetla jsem te´d knížku "Milionář z chatrče" a moc se těším na film. Praví se v ní, že štěstí je věc, která musí přijít zevnitř.... možná, kdybychom se zeptali p. Kocába, jak moc je nešťastnej, že mu to už moc nehraje, p. Salcmana, jak se mu daří a p. Coxe, jakou vážnost v komunitě požívá, a převedli to na součinitel prachů, bylo by vidět, jací to jsou chudáci. Ale to se dostáváme opět jinam. V každém případě srdečně zdravím.
Evropa teď dostává zpět, co si zasela britsko- čínskou kokainovou válkou. A kdy se z této války dostaneme my, ví Bůh... KVS
17. 03. 2009 | 07:37

elira napsal(a):

to Ares
Souhlasím s odisem. Proč by měly mít drogy jiný statut než jakékoliv jiné "svinstvo"-pití, kouření, konzumace "Eček" v potravinách. Každý si může vybrat. Ale aby mohli dealers vydělávat těch 400 %, tak MUSÍ být drogy mimo zákon. Dejme věcem volný průběh a zabraňme sprosťárnám. Kdo chce drogu, ať si ji koupí-ale v lékárně, která z ní odvede daň.
17. 03. 2009 | 07:55

jonáš napsal(a):

Budiž citát.
"Polovina mladých lidí vidí svou budoucnost optimisticky.
Zbytek nemá na drogy prachy."
17. 03. 2009 | 09:38

Ares napsal(a):

Elira: Pokud mají mít drogy stejný status jako alkohol, proč je chcete prodávat v lékárnách. Pro pivo si tam snad taky nechodíte :-). Vy tu propagujete volný obchod s drogami, což je zase o kus dál, než to o čem jsme diskutovali např. s Mickehu.

Je otázka jaké by podle vás měly mít drogy místo ve společnosti. Drogy nejsou přirozená lidská potřeba. Je to pouze prostředek, který tahle společnost nabízí (i když nelegálně) k uspokojení reálných potřeb. Pokud Amarook např. tvrdí, že drogy se berou, protože je to cool, tak u takových lidí je to prostředek k uspokojení potřeby uznání příp. někam patřit (Maslow). Osobně mi přijde hodně zvrácené, pokud je pro řadu lidí v dané společnosti, toto cesta k uspokojení zmiňovaných potřeb. Osobně jejich rozšíření považuji za úpadek jednotlivců i společnosti a podle toho posuzuji návrhy, co se tu objevily. Minimalizovat škody, ano. Zajistit dobrou dostupnost a výhodné ceny aby si každý mohl dle vlastního uvážení dopřát tohoto výdobytku moderní společnosti. To asi ne :-).
17. 03. 2009 | 17:04

Čochtan napsal(a):

V podstatě je metadonový program něčím podobným jak je nahoře navrhováno.
Na každý pád, dealeři by měli být zabíjeni. Buď státem, nebo rodiči ohrožených dětí.
17. 03. 2009 | 18:02

Hajný napsal(a):

Dajákové si stěžovali v OSN že běloši a Číňané si drogami,kouřením a exhalacemi zkazili maso natolik,že se stalo nepoživatelným.A oni museli přejít na pěstování zeleniny!
Vy,kteří holdujete těmto zlozvykům jste zničili jednu kulturu.
Styďte se!!!
17. 03. 2009 | 18:38

elira napsal(a):

to Ares
Ptáte se mně proč v lékárnách. No v běžných obchodech asi ne. Chroničtí závisláci na hazardu také nemají hrací automaty v obchodech s potravinami. Myslím si, že kdo si chce drogy sehnat, tak si je sežene. Jenom nevidím důvod, aby si na tom mastili kapsy darebáci. Nějaký způsobem upravený prodej v lékárnách by možná pomohl. Je to v každém případě běh na velmi dlouhou trať. Ale strčit hlavu do písku nepomůže.
17. 03. 2009 | 20:34

Ares napsal(a):

Elira: „Jenom nevidím důvod, aby si na tom mastili kapsy darebáci.“ V tomto se shodneme. Pokud by legalizace vedla k likvidaci organizovaného zločinu napojeného na drogy a nezvýšila by počet uživatelů či něco podobného, tak jistě. Jen říkám, že tu nikde nevidím nějaký seriózní materiál, kde by se tato možnost vážně analyzovala, aby bylo jasné (v rámci možností), že by to mělo takové dopady, jak si od toho někteří slibují.
17. 03. 2009 | 22:21

Ben napsal(a):

Hajný,
Vy i tady u drog bez toho jídla se neobejdete. Nebo žrádla? :-)
18. 03. 2009 | 10:33

skeptický napsal(a):

Milá paní KVS

Panu Skeptickému je vytýkáno,že za vším vidí spiknutí.
Nejsem sám,teď i pan premiér,a to je jinší kafe.

Dostalo se mi zadostiučinění,jak té manželce.

Přišla k doktorovi,aby jí dal nějaký recept,že je moc na sex.
Doktor na to,tak řekněte manželovi,ať se víc snaží,nebo si najděte milence.Prej né,dejte mi na to nějaký prášky.
Jinak nedala,prášky dostala.

Příjde domů,mává manželovi receptem pod nosem : A ty pořád kurva,kurva. Nemocná!!!
18. 03. 2009 | 13:11

bigjirka napsal(a):

Obávám se, že legalisace by zvýšila počty uživatelů a po ulicích by se vláčely smutné postavy shitheadů. Bylo by nutné odnímat závislým řidičáky a všechny možné průkazy způsobilosti. Nevím nevím. Pokud vím, užívání samo včetně držení malého množství pro vlastní spotřebu není trestné už dnes. Snad jen upravit nějaké drobnosti ohledně léčby a samoléčby konopím - policie myslím nemá jinou možnost, než to stíhat. Ale myslím, že už státní zástupce má možnost to zastavit s úsudkem, že se trestný čin nestal - že se nejedná o výrobu omamné látky.
18. 03. 2009 | 13:48

Hajný napsal(a):

to Ben:
V jedné mnichovské restauraci bylo napsáno:
"Vaše žena neumí vařit?
Nevadí,o důvod víc,proč chodit k nám.
A žádný soud tento důvod nemůže neuznat!"
18. 03. 2009 | 14:03

Venoušek napsal(a):

Represe v této oblasti nefungují, nefungovaly a fungovat nebudou. Drogové mafie se od běžných podnikatelů liší jen tím, že podnikají v ilegalitě a zacházejí s prostředky, které k tomu mají. Skvělá věc na liberálním kapitalismu je to, že dokáže pomocí obchodu celkem nenásilně řešit věci, které se jinak řeší násilím (tedy přerozdělování poptávaných statků).
Drogy tu byly, jsou a budou, prohibice je nesmyslná a má úplně obrácený efekt. Lidé přicházejí o životy, státy o daně a stabilitu, spousta lidí je zbytečně kriminalizována.
V současném světě není pro nikoho kdo chce problém dostat se k jakékoliv ilegální droze. Je absurdní myslet si, že lidé jsou tak blbí, že čekají jen na to, až si to budou moci koupit v lékárnách. Problém drogové závislosti by se legalizací nevyřešil, ale také by se nezhoršil. Jen by se dal lépe řešit v rámci etablovaných sociálních institucí.
Je to jen otázka společenského vnímání.
Zjednodušeně shrnuto:
- ti kdo se chtějí vysmažit, se vysmaží stejně (jen by mohli smažit bezpečněji)
- ti kdo tomu propadnou by tomu propadli tak jako tak (akorát by se šli léčit, ne do vězení - což by zvýšilo jejich šance na vyléčení)
- ti kdo si na tom mastí kapsu už teď by si jí mastili dál, jen by za nimi neležely hory mrtvol
- státy by ušetřily na represivním aparátu a vydělaly na daních
- do mnoha regionů by to přineslo naději na konec nestability a násilí a na začátek hospodářského vzestupu
18. 03. 2009 | 19:16

danny66 napsal(a):

18. 03. 2009 | 19:47

Ares napsal(a):

Tak jsem v mezičase přečetl něco o zkušenostech z Holandska a Švýcarska. Popravdě řečeno, už mi ten návrh na legalizaci nepřijde tak dobrý.

Vzhledem k tomu, že všichni diskutující zastávající se legalizace argumentovali v čistě abstraktní rovině, nevypadá to, že by měli příliš reálných znalostí tématu. Člověk co o problému něco ví, argumentuje odlišně (myšleno obecně). Obzvláště zajímavé je, že se v diskuzi nikdo z nich neodkazoval na zmíněné dva státy, které by pro nás měly být hlavní zdrojem informací k posouzení kvality takových návrhů.

Osobně považuji tuhle diskuzi pro mě za velmi přínosnou (Ve smyslu seznámení s tématem), takže dík KVS i spoludiskutujícím. V každém případě, prosazovat legalizaci na základě toho, co tu zaznělo (tedy zcela bez praxí a čísly podpořených argumentů), považuji za zcela nezodpovědné a nebezpečné.
18. 03. 2009 | 22:53

Krashyn napsal(a):

Jeste mne napada ciste spekulativne: Ikdyby se konzumace zvetsila a stahla vice lidi do pekel, jejich spatny priklad by prosel celou spolecnosti a dalsi generace by se uz adaptovaly a davaly by si vetsi bacha, dokonce by drogy odmitaly Ja se treba setkavam s tim ze si znami z vysky nechteji zahulit protoze u nich to znamena skoncit jako looser, maji spatne zkusenosti z okoli Ovsem mam pak taky kamarady ze stredni kteri jsou uspesni, inteligenti a svebytni a obcas si zahuli pro relax, mnozi uz ani moc nepiji, jak rikame: alkohol je tupa droga(uz jen jak ma primitivni chemickou strukturu:-/) Navic s jednim gramem travy si uzijes vic srandy na vic dni za prachy ktere bys za jeden vecer utratil v hospode Je to zavadejici srovnavat s marihuanou, heroin je neco jine(proto taky neznam nikoho kdo ho nekdy zkusil) Ovsem myslim ze spolecnost uplnou legalizaci vseho unese, stat bude mit vetsi vliv v napovidani chytrym a hloupe to proste kopne Berme to jako selekcni tlak Casem se nakonec vyvinou lepsi zpusoby jak zvladat zavistost, preci jen vetsi pocet zavislych uspisi vyvoj na tomto poli Taktez vzhledem k rozvoji biochemie a legalnimu statutu drog, bude mozne aby farmaceuticke spolecnosti vytvorily designove alternativy drog s mensim poctem vedlejsich ucinku, proc? Bude to totiz velmi lukrativni, kdo by se neobstastnil bez nasledku?;) Vim ze je to extremni pohled ale ja neuznavam nejake abstraktni blaho spolecnosti, spolecnost jako takova je jen koncept, jedine co je nedelitelne a svebytne je osoba, proto by jeji pravo volby melo byt nadrazeno mesiastvi spolecnosti Po dostudovani bych byl radsi kdyby moje dane sly na skolstvi nez na potlacovani drog Preci jen ne v policii ale ve vedeni a vychove je sila
19. 03. 2009 | 13:04

oldis napsal(a):

2Ares: seriozni data nejsou za a) protoze to jeste nikdo nevyzkousel b) jsou, staci se divat, jsou dokonce zminena v clanku. Napr. takove holandsko. K tomu spolecenskemu problemu ze drogy se berou protoze je to cool, a protoze chce clovek nekam patrit. Tak presne to cool na tom je ze je to nelegalni, cili jde o protest proti systemu, jim te to velmi protazlive, vnikaji kolem toho skupiny a do nich pak nekteri chteji patrit. Nekam patrit je lidska prirozenost, to mi zvracene neprijde, a neprijde mi ani zvracene ze drogy nekdo pouzije k tomu aby se nekam zaradil, to mi prijde smutne. Pokud se drogy dekriminalizuji, prestanou plnit tento efekt. Ubyde patrne mnozstvi lidi na nich trvale zavyslich, pribude pokustónů, vice mene se budou konzumovat ve stejnem mnozstvi stale dal. Vemme si treba alkohol, nebo cigarety, oboji velmi skodlive a velmi navykove. Jedine je ze se clovek tak snadno nepredavkuje, ale nadruhou stranu je zde urcity standart, jako ze nevypijete metylalkohol. Privilegovat drogy jen na lekarny mi nepripada jako dobrej napad, uprime receno jde o tak zasadni zvrat ze si nedovedu predstavit jak by prodej probihal, asi kofyshopy ala holandsko a nad 18let u uzivatele.
26. 03. 2009 | 17:00

Ječmen napsal(a):

Když vás to bude zajímat, podívejte se na http://www.jecmen.jex.cz najdete zde stručný život, mého staršího bratra, ve světě grog.
26. 04. 2009 | 11:49

frkodrtak napsal(a):

hm, zas nakej moravistanskej primitiv, ganja je taky kultura, ty vychlastanče !!!
11. 06. 2009 | 11:59

Bisnis Online napsal(a):

I feel lucky can read this usefull news. Now I find something what i want to know..

Thank you for this great informations..
14. 06. 2009 | 02:58

sukabumi napsal(a):

03. 10. 2009 | 04:48

MaryellenShort napsal(a):

I took my first <a href="http://bestfinance-blog.com...">home loans</a> when I was 20 and that aided my business a lot. However, I require the sba loan also.
12. 07. 2010 | 04:25

xtrkac napsal(a):

ahoj,
chtěl bych čistě ze zvědavosti vyzkoušet nějakou tvrdou drogu, ale neznám nikoho, kdo by je užíval a netuším, kde a jak se dají sehnat (zatím jsem nezkusil žádnou drogu), navíc nevím, jak mám poznat, že je droga kvalitní. Poradí někdo? Jsem z Prahy. (můj email je xtrkac zavináč email tečka cz)
...jinak chtěl bych nějakou známou drogu, o níž je dostatek informací na netu - jsou známy bezpečný i toxický dávky, nežádoucí účinky atd. Budu moc rád, když se mi někdo ozve.
07. 04. 2011 | 14:19

Kulič napsal(a):

Poradil by mi někdo,jestli pomůže konopí na rakovinu jícnu?V jakých dávkách užívat a jak?Děkuji.
16. 06. 2011 | 20:38

mbzkewe napsal(a):

jsxvagcx
24. 11. 2012 | 09:12

viagra napsal(a):

uvzqdt http://ajajpp.com/ <a href="http://ryhedm.com/ ">sncqzw</a> [url=http://wazqeh.com/]sncqzw[/url]
24. 11. 2012 | 12:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy