Kam směřuje paliativní péče v Česku?

15. 07. 2013 | 12:28
Přečteno 7908 krát
Dobrý den. Rozhodl jsem začít s blogováním proto, abych rozšířil platformu lidí, co chtějí a mohou diskutovat o životě s nemocí a umírání v Česku.

Promiňte Vy, kteří si hned takto na úvod myslíte, že se sado-masochisticky ukájím na své i jiných psychice a strachu.

Jistě – téma samotné je pro většinu z nás velmi tíživé a i já mám své obavy. Mám 3 krásné děti, hezkou rodinu a pěkné vztahy. Práci, která mně naplňuje smyslem a zakotvením v hodnotách. Nechci o to přijít.

Na druhé straně: zestárnout chci a musím – až to život a čas přinese - demografické ukazatele mně dávají reálnou šanci na dlouhý život (cca 75-80 let v průměru, spíše však déle), ovšem část (a nemalá) tohoto života bude v nemoci. Cukrovka, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, demence, mozkové příhody, či rakovina. To jsou ti nejobávanější.

Když se tam zamýšlím, proč paliativní péče, tak si říkám – no protože tomuto tématu neunikne nikdo z nás. Protože každý prožijeme poslední rok svého života a většina z nás v nemoci a péči jiných. Protože to stojí nemalé prostředky, tu péči poskytnout a obrovské úsilí stojí ji poskytnout kvalitně, lidsky a se zacílením na udržení důstojnosti a dosavadních životních hodnot. Tak proto paliativní péče.

Co je paliativní péče:

• Péče o nevyléčitelně nemocné, s aktivním onemocněním – a to jak v rovině biologické, tak psychologické, sociální a spirituální.
• Paliativní péče musí být zahájena společně s diagnózou nevyléčitelného onemocnění. Intenzita jejího poskytování a způsob její organizace závisí především na potřebách nemocného a jeho blízkých. Doplňuje léčbu, která může ovlivnit základní onemocnění, více jako základní model péče se posléze uplatňuje v pozdějších fázích onemocnění.
• Paliativní péče je efektivní u všech pacientů s nevyléčitelným, aktivním onemocněním, nezávisle na diagnóze či věku pacienta.
• Paliativní péče zahrnuje paliativní medicínu, která definuje především lékařské, sesterské a psychologické postupy ke zmírnění symptomů nevyléčitelné choroby.
• Objektem paliativní péče jsou pacienti a jejich blízcí. Blízké nemocného paliativní péče podporuje i po jeho úmrtí.
• Paliativní péče odmítá eutanázii v jakékoliv formě, ctí život a podporuje nemocného v životě v nemoci, stejně jako v období umírání.
• Paliativní péče musí být nabízena jako multiprofesní, komplexní péče a dostupná kdekoliv v systému zdravotní péče. Jen tak je efektivní, náklady šetřící, kontinuální a skutečně respektující potřeby nemocných a jejich blízkých.

Paliativní péče je hlavně také celosvětové hnutí, rozvíjející se v posledních 40 letech, s rozsáhlým výzkumem v oblasti medicínské, ale také sociální, týkajícím se organizace zdravotní péče, ekonomiky, psychosociálních i spirituálních aspektů.

Paliativní péče je vlastně nástroj: jak změnit zdravotní systém. Změnit ve prospěch nemocného, jeho rodiny, zdravotníků. Jak ozdravit sociální vztahy a ukázat na konci lidského života znovu jeho smysl.

A co na to Česko 2013:

14 hospiců s cca 400 lůžky se snaží. Několik domácích hospiců, 1 ambulance paliativní medicíny a 1 oddělení paliativní péče v LDN. Asi 100 profesionálů – lékařů – sdružených v České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, z toho asi 30 s atestací v Paliativní medicíně, skutečně se věnujících tomuto oboru v každodenní praxi.

Žádné další ambulantní zajištění, prakticky neexistující mobilní paliativní týmy, několik spíše sesterských týmů, narážejících na mnohdy neochotu a neznalost ambulantních specialistů a praktických lékařů.

A především zase ten strach: že to bude hodně stát, že jiné odbornosti přijdou o své pacienty (kterým se ale stejně nechtějí věnovat tak komplexně jak paliativní péče), že to vlastně není hodnotné pečovat o ty, co nemohou vracet materiální hodnoty společnosti atd. atd. atd. K tomu rozvolnění rodinných vazeb a opakovaně tvrzení státní správy, jak demografický vývoj (rok 2050 bude v ČR cca 40% lidí nad 65 let – dvojnásobek dnešního stavu) je třeba vyřešit přenesením péče do domácí péče. Hurá na to – už vidím, jak ti, kteří mají na společnost vydělávat, budou k tomu ještě na druhý úvazek systematicky pečovat o starší generaci. A to bez dostatečného zajištění zdravotní péče, podpory mobilních terénních a v dané problematice vzdělaných týmů, s minimem finančního zvýhodnění od státu (např. že by se taková péče počítala do výpočtu důchodu??) atd.

Resumé:
Budoucnost je něco, nad čímž člověk nemá ulpívat.
Nicméně nesmíme před ní zavírat oči.
Kvůli sobě, i kvůli svým dětem.
Je třeba bojovat za rozvoj ambulantní a terénní paliativní péče, vzdělávat, vyjednávat s dalšími odbornostmi a státní správou dále o podpoře.
Pro mě je rozvoj paliativní péče o přípravě na lepší budoucnost. Tak proto.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jaryn napsal(a):

Životní úroven státu se pozná podle toho ,jak se stará o své nemocné,tělesně postižené a důchodce.U nás to vypadá na středověk.To co tady zasela pravice je důsledek pohrdání občany a rozkrádáni země. Oni tomu říkají demokracie.Proto tak dnes hořekují a spílají.Dobře jim tak.Jen doufám,že to je začátek.Co bylo ukradeno musí být vráceno.
15. 07. 2013 | 12:50

jurij napsal(a):

Kde je Ládík.asi dojí barany.
15. 07. 2013 | 12:59

budka napsal(a):

to jaryn: myslíte církevní majetek? Souhlas.
15. 07. 2013 | 13:14

TomášL napsal(a):

jaryn

Kdybych měl tu moc, tak bych Vám zařídil jeden rok života ve středověku, ať si ujasníte myšlenky...
15. 07. 2013 | 13:19

zemedelec napsal(a):

Pane Kabelka.
Sice teď mají zodpovědní jiné starosti,ale toto téma jaksi nezabírá,pokud to člověk nepotřebuje.Pokud to jde,tak je každý nejraději doma.Horší je to u těch osamělých,nebo kteří potřebují neustálou odbornou pomoc.Popište nám i finanční náklady pro člena v hospicu.Někde už byla poznámka,že ani slušný důchod na to nestačí.
15. 07. 2013 | 13:40

Lukáš napsal(a):

Naprosto s Vámi souhlasím, že je potřeba v tomto něco dělat. Máme Prarodiče, oba postupně s psychologickým onemocněním, které jim znemožňovalo se starat sami o sebe. Zařízení v naše okolí, které je orientováno na toto onemocnění bylo beznadějně plné s komentářem řeknu to natvrdo čekáme až někdo umře, ale stejně je pořadník dlouhý. Další věc která pro tato zařízení jsou podstatná je výše státního příspěvku. Zařizování takové věci bylo neskutečně na dlouho a navíc bez přiznání jakéhosi statusu neschopné osoby o vlastní péči nešlo zařídit ani dovážení obědů. O Prarodiče se starali jejich děti a vnuk. Děti samozřejmně pracovali a vnuk při tom studoval vysokou školu. Vám asi nemusím povídat jak náročná ta starost byla. Ted už je babička v LDNce kde umírá a kde tedy naštěstí je ochotný personál a vědoucí lékař, možná jeden z těch o kterých píšete. A konečně po roce kdy už je to naprosto zbytečné babičku zbavili způsobilosti k právním úkonům. Takže náš stát a tím nemyslím finančně jelikož prarodiče si dost našetřili se neumí postarat o základní věci potřebné k oné starostlivosti o své starší generace.
15. 07. 2013 | 13:43

Analytik napsal(a):

Život je začarovaný kruh.
Čím více prostředků investuje společnost na zdokonalení péče o zdraví člověka, což se projevuje prodloužením průměrné délky života, tím rychleji roste potřeba shánět další prostředky na důchody a rozvoj péče o rostoucí počet nemocných stárnoucích občanů.
Dříve umíral průměrný člověk v poměrně zachovalém zdravotním stavu kolem sedmdesátky.
Dnes se sice dožívá 90 let, ale většinu času z těch posledních 20 let stráví upoután v žalostných podmínkách na lůžku.
Co by někteří nemohoucí staříci dali za přístup k euthanasii!
15. 07. 2013 | 14:52

pamětník napsal(a):

"Paliativní péče odmítá eutanázii v jakékoliv formě"
To je zásadní chyba, která z paliativní péče činí paliativní torturu, ke které je nevyléčitelně trpící odsouzen. Každému se nepodaří dožít se smrti v relativním zdraví a pohodě, naopak dost lidí bývá postižených těžko snesitelným utrpením, od kterého mu nikdo nemůže pomoci, jenom smrt. Takový život ztrácí sebemenší hodnotu a bránění eutanázii je projevem společenské nehumánnosti. Kéž tento problém nebudu muset osobně prožít.
15. 07. 2013 | 15:01

stejskal napsal(a):

Ono je to spíš na diskusi, co je eutanázie a pod. A samozřejmě je strašně těžké definovat a nějak institucionálně ošetřit vztah mezi umírajícím člověk - jeho blízkými - lékařem. Je to vždy hodně moc o individuálním přístupu (někoho druhý moc nezajímá, jiné zase ano. I pacient se třeba může propadnout do hluboké deprese, kdy chce umřít, ale přitom by klidně mohl ještě žít a z té deprese se sebrat).

Mé ženě včera umřela maminka. Poslední měsíce byly hodně těžké, trávila u ní každý víkend v domově, kde se o ni starali. Často už ji ani nepoznávala, jen velmi málo chodila, většinou ležela.

Před třemi měsící zaznamenali ošetřovatelé srdeční slabost a přivolaný lékař ji nechal převézt do nemocnice: Byla na JIPCE a dostala pacemaker. Srdce opět začalo fungovat, ale jí to "hodilo" celkově strašně dolů. Z JIPKY ji pochopitelně přesunuli po pár dnech na normální oddělení, kde jen ležela, ležela a ležela. Někde v tomto okamžiku se jí začaly dělat velmi bolestivé proleženiny.

Poté ji převezli zpátky do domova. Hezky se tam o lidi starají, s veškerou možnou péčí, ale ty proleženiny se už vyléčit nepodařilo. Maminka od té doby nevstala, prakticky jen spala a spala. Když byla vzhůru, bylo vidět, že má bolesti. Málokdy někoho poznala.

Ten pacemaker ji dal několik měsíců života, prakticky v kómatu a s proleženinami. Chápu lékaře, proč jí ho dali, ale nevím, jestli to bylo dobře.

Myslím, že je o těchto věcech důležité hovořit.

Libor Stejskal
15. 07. 2013 | 15:35

Aleš napsal(a):

To zase bude humanistů za cizí peníze. Starým se musí pomáhat, když jsem to napsal tak jsem superhumanista a vy ostatní nějak zaplaťte a vymyslete aby jsme měli dost peněz a lidí na péči o seniory. A kdo řekne že to je problém a není to tak jednoduché, bude tu kamenován jako odporný zloduch
15. 07. 2013 | 15:51

pamětník napsal(a):

Libor Stejskal:
Ano, úmrtí Vaší tchýně dokazuje nutnost překonání nesmyslných ideologických bariér a povolení eutanázie. Možná i proto, že třeba zanedlouho ji budu potřebovat a budu muset na poslední chvíli cestovat do Nizozemí či Švýcarska.
15. 07. 2013 | 16:01

Občan napsal(a):

Pane autore,

kvalitní péče o smrtelně nemocné a umírající by měla být vizitkou společenské vyspělosti a měla by být kvalitní a citlivá.
O tom není sporu.
Ale nacházím ve Vašem textu jeden docela zásadní rozpor:

- Paliativní péče odmítá eutanázii v jakékoliv formě, ctí život a podporuje nemocného v životě v nemoci, stejně jako v období umírání.
- ... "poskytnout kvalitně, lidsky a se zacílením na udržení důstojnosti a dosavadních životních hodnot."
- ..."Cílem je ukázat, že ten most je důležitý, že je důležitý i pro pacientovy blízké, a také to, že s bolestí lze žít. Že umírání není radostné, ale že utrpení může mít pro člověka určitý smysl."

To se v mnoha případech vzájemně vylučuje. Zejména v těch, kdy pacient či umírající trpí silnými až nesnesitelnými bolestmi a/nebo je ve stavu, který je neslučitelný s lidskou důstojností (nepohyblivost, neschopnost přijímat potravu a vyměšovat, nutnost vyměšovat do plen apod.).
Chápu, že jako nábožensky založený člověk odmítáte euthanasii, ale pak by asi bylo vhodné si přiznat, že nejde ani tak o lidskou důstojnost, jako o zachování základních vitálních funkcí pacienta za jakoukoli cenu a BEZ ohledu na jeho důstojnost a míru utrpení, jemuž je v důsledku toho vystaven.
V některých důvodech pro odmítání nebo silné pochybnosti o vhodnosti euthanasie za současného stavu společenské vyspělosti jsem přitom s Vámi zajedno. Zejména v tom, že euthanasie by se velmi rychle mohla - při současném ekonomickém modelu - stát způsobem "konečného řešení" nejen beznadějně nemocných, ale zejména nevýkonných a nezaměstnaných.

A ještě jedna věc mě v souvislosti s Vašimi slovy o důstojnosti zaujala - jste, spolu s Dr. Štrofem, příznivcem toho, aby byla pacientům nejen v hospicích "poskytována" katolická duchovní služba bez ohledu na to, zda jsou věřícími a bez ohledu na jejich vyznání.
http://www.ado.cz/clanek/rajhrad-hostil-druhe-celostatni-setkani-nemocnicnich-kaplanu

Proč?

Zejména paliativní péče by měla být poskytována zcela civilně; a pouze pokud pacient projeví zájem o NĚJAKOU duchovní službu, mělo by mu být vyhověno. Nutit v podstatě bezmocnému a trpícímu člověku něco, o co nestojí, je v rozporu s respektem k lidské důstojnosti a zhoršuje to jeho utrpení.
Služba smrtelně nemocným by měla být PRIMÁRNĚ službou jim a až SEKUNDÁRNĚ službou bohu. Pokud to někdo vnímá a dělá obráceně, nčco je špatně.
15. 07. 2013 | 16:29

Al Jouda napsal(a):

Tzv. paliativní péče jen další trik nenažramných doktorů, jak udělat z lidskeého umírání dobrý kšeft. Je to stejné jako u poslanců - kapři si rybník sami nnevypustí!! Proto budou ti paliati všemi silami bojovat proti euthanasii, která by byla pro mnohé strašně trpící i jejich příbuzné opravdovým vysvobozením
15. 07. 2013 | 16:30

JenTak napsal(a):

Já nechci zůstat "živý" po mé smrti, kdy je život prodlužován v oné formě žití a nežití v bolestech. Věda by měla pomáhat zlepšovat zdraví těžce nemocných a pokud pomoci nemůže, má to nechat na přírodě.
V případě, kdy lékaři pomoci nemohou a pacient je proti své vůli udržován uměle při životě, potom se jedná o neetický lékařský pokus na člověku.
Jsem plně pro euthanasii, byť je to proti Hippokratově přísaze.
15. 07. 2013 | 16:48

stejskal napsal(a):

Eutanázie může být velmi lehce zneužita, mohou se při rozhodování o ní udělat naprosto fatální chyby. Není problém vyjmenovat deset skvělých důvodů pro to, aby byla umožněna, a deset neméně skvělých pro to, aby ne. Proto je potřeba hledat nějaký modus, který je přijatelný pro většinu, ale zároveň pamatuje i na individuální přístupy a možná rizika. Vynadat "doktorům", že jsou nenažraní, je přesně ta cesta, která spolehlivě nevede vůbec nikam, řekl bych.

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 07. 2013 | 16:57

JenTak napsal(a):

Pane Stejskale,
pokud pacient dávno ztratil odvahu žít, nebo je jeho život utrpením, nikdo by mu neměl bránit v jeho přání umřít. Stačí se zamyslet nad rozdílnou smrtí Pavla Tigrida a Bohumila Hrabala.
Jeden nebyl nuceně léčen a odešel ze světa podle své úvahy přirozenou smrtí. Druhý musel skočit z okna pavilonu na Bulovce.
To "druhé" je značně nedůstojný odchod ze světa.
15. 07. 2013 | 17:17

Aleš napsal(a):

Souhlas s AlJoudou- prsíme se jak jsme prodloužili průměrnou délku života, neříkáme už že za cenu že někde leží nějaký tvor, nevíme zda vůbec vnímá,leží, nehýbe se. jen přístroje ženou krev a kyslík do těla. obětujeme několik životů ( zejména pokud je péče v rodinách) aktivních lidí na to aby vzdali svůj tvůrčí život a místo toho se starali o takového tvora.
A už tu také bylo- podobné diskuse na Aktuálně jsou k ničemu. Pár hurá humnaistů si vylepší ego, vykřikují jak oni jsou humánní a že o seniory se starat musíme, a to kde na to sehnat lidi a prostředky- to ať zajistí ti ostatní. Nebo já budu pečovat o vlastní rodiče a ostatní ať mně za to platí. A kdo namítá že to není tak snadné, je tu mediálně lynčován jako barbar
Laciný Humanismus na cizí účet- správný a výstižný termín.
15. 07. 2013 | 17:43

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

já nevím, JenTak, jestli zrovna Tigridův a Hrabalův případ jsou ty vhodné.
osobně si myslím, že Hrabal prostě vyhořel. žil nesmírně intenzívně, byl to chrlič. myslím spíše doplatil na to, než že by se nedovedl vyrovnat s ortopedickými problémy, kvůli kterým na Bulovce pobýval.
oba výše uvedené příspěvky p.Stejskala mne naproti tomu docela příjemně překvapily, přiznám se, že jsem jej až dosud možná trochu podceňoval. byl by zajímavý diskutér, kdyby se nemusel trochu držet zpátky, coby správce a cenzor téhle diskusní platformy.
15. 07. 2013 | 17:50

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

dodávám ... jsou ty vhodné k ilustraci problému eutanazie.
15. 07. 2013 | 17:51

Fialenka napsal(a):

Mě by zajímalo, jestli politikům a bohatším lidem záleží na tom, aby se všichni měli dobře. Jestli jim na tom nezáleží, tak si myslím, že nejsou žádná elita.
15. 07. 2013 | 17:59

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Fialenka

jak jste na to, proboha, přišla, že jim na tom záleží?
samozřejmě že ne. ten moloch je navíc tak silný a magický, že se pokládá za dobré vychování co nejvíce pohrdat lůzou a co nejvíce se jí štítit. lůza přitom neustále početně nabývá na převaze a elita je stále elitnější a ohroženější a podle toho to dopadne.
15. 07. 2013 | 18:40

xyzy napsal(a):

Pane Stejskale,
přijměte prosím mé vyjádření upřímné soustrasti!
15. 07. 2013 | 19:45

xyzy napsal(a):

Fialenka,
kdyby záleželo, vypadal by naše zem úplně jinak. A nevím, kde jste přišla na tu elitu :(((?
15. 07. 2013 | 19:48

xyzy napsal(a):

JenTAk
přirozená smrt, říkáte? když velmi těžce nemocný pacient vysadí léky? ano, bylo to jeho odhodlání, ale přirozenou smrtí bych to určitě nenazvala.
15. 07. 2013 | 19:52

hManyme ends napsal(a):

Myslím, že oba odchody ze života jsou nedůstojné, ale OBA vyžadují nesmírnou duševní sílu.
15. 07. 2013 | 19:55

xyzy napsal(a):

Kde se mi vzala reCaptcha ve jméně :)))?
15. 07. 2013 | 19:56

Ladislav Kabelka napsal(a):

Dobrý večer.
Zajímavé reakce se tu objevily. Ne že bych je neznal, dokonce ze své klinické praxe. U těch zvláště negativistických či podporujících euthanázii bych rád navrhl, ať se dotyční komentující "odmaskují" a napíší své vzdělání, zkušenost s životem v nemoci, znalost přínaků nevyléčitelných chorob, znalost demografie, lékařské etiky, psychologie nemoci, atd.,atd.,atd. To proto, aby diskuse byla otevřená a byly jasné meze a také určitá pravidla. Jinak Vám slibuji, že brzy zde najdete na některé komentáře rozbor. L Kabelka
15. 07. 2013 | 20:27

Ladislav Kabelka napsal(a):

Dobrý večer ještě jednou.
Pane Stejskale, souhlasím s Vaším pocitem, že maminka Vaší ženy měla dostat dobrou léčbu příznaků - tedy paliativní péči (ošetřování, podporu vyživy sippingem, Vám jako rodině radu a podporu atd.). Pacemaker je myslím k diskusi - víte, pokud by se o mamince Vaší paní vědělo již měsíce, že její stav směřuje ke konci života (při demenci, geriatrické deterioraci - "chátrání", a řadě dalších diagnóz), pak v systému s rozvinutou paliativní péčí by se od takového postupu odstoupilo a znám kardiologická pracoviště, kde by to moudře udělali v ČR i dnes - a není to euthanázie, není to špatná péče či její neposkytnutí. Bylo by to o diskusi s pacientkou (byla-li by jí schopna- asi ne v tomto případě), Vámi jako rodinou, o nabídce podpory a péče. Podle toho co jste psal, byla maminka Vaší paní v konečné fázi demence. Řada zdravotních ukazatelů hodnotí prognózu takového pacienta v měsících. Je tedy v závěru života a cílem dle pohledu paliativní péče, i mého, by měla být kvalita života. Pacemaker ji v určité míře přináší stabilizací srdeční činnosti, ale máte jistě pravdu, že v době kdy nemocný nevyužije potenciál takového výkonu, může to být skoro stejné, jako dát nevyléčitelně nemocného na ventilátor - a to opravdu již zavání dystanázií. Děkuji Vám za odvahu to vše zde prezentovat, i za diskusní příspěvěk následně a prosím vyřiďte Vaší paní moji soustrast. L Kabelka
15. 07. 2013 | 20:54

pamětník napsal(a):

Ladislav Kabelka:
Dobrý způsob elitářsky předem vyloučit nesouhlasné reakce.
Pan doktor zjevně patří k té množině lékařů, kteří nerespektují realitu autochtonní individuální existence. Pacienta chápou jako objekt jejich léčebné péče až do jeho smrti a nerespektují jeho svobodnou vůli, která ani maximální zdravotní indispozicí má být respektována. Především proto nemá být nemocnému překáženo odejít ze života, když prokazatelně ze závažných důvodů odejít si přeje. Udržování starého věkem a chorobami opotřebovaného organizmu všemi možnými prostředky za každou cenu je nejen kontraproduktivní, ale vysoce nehumánní činnost.
Na Vaše komentáře, pane doktore, budu zvědavý, až budete o třicet let starší a tedy budete tak starý jako já dnes. Až se budete muset zajímat o způsob vlastního dožití a budete hledat cesty, jak se vyhnout osudu Vašich dlouhodobě trpících pacientů. Třeba zvolíte způsob ukončení života jako Sigmund Freud, kdoví?
15. 07. 2013 | 21:09

stejskal napsal(a):

K tomu, co jste napsal, pane Kabelko, prakticky nemám co dodat. Je to vždy otázka individuálního přístupu všech zúčastněných a upřímného pokusu dohodnout se na tom, co by bylo nejlepší (i když všichni víme, že spolehnout se na upřímný pokus je dost ošidné, nehledě k tomu, že může existovat několik zcela protichůdných upřímných pokusů, které se navzájem vylučují).

V každém případě jsem přesvědčen, že je o těchto věcech třeba co nejvíce hovořit, aby měl každý možnost co nejvíce přemýšlet o všech úhlech pohledu a přistupovat v daném okamžiku k tomu, co je třeba řešit, individuálně a co nejpoučeněji. K tomu mohou tyto stránky snad trochu napomoci, nic víc není v jejich silých.

Paní xyzy i Vám děkuji.

Libor Stejskal
15. 07. 2013 | 22:21

Občan napsal(a):

Zaujalo mě, že "Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa" NEMÁ IČO a že v Jiráskově ulici č. 47, Rajhrad, nenajde ARES NIC.
Přesto by tam měla sídlit STÁTEM DOTOVANÁ "Oblastní charita Brno", STÁTEM DOTOVANÁ (19,5 mil. Kč v letech 2006-2013) společnost "Sansimon, s.r.o." a již zmíněný "Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa".

Náhledem do OR zjistíme hbitě, že jediným společníkem společnosti Sansimon, s.r.o. je ... Diecézní charita Brno.
A to už je sakra Otesánek. Ta nám totiž schramstla od r. 1999 baculatých 804 mil. Kč (PLUS 19,5 mil. pro svou dceřinnou společnost).
Tenhle Otesánek je i zřizovatelem, majitelem a provozovatelem předmětného zařízení bolesti (BEZ právní subjektivity). Osoba zřizovatele také vysvětluje odpor k euthanasii a důraz na prožívání bolesti a utrpení do posledního okamžiku.
16. 07. 2013 | 00:05

pozorovatel napsal(a):

Doktor Kabelka otevírá téma, které je v této materiálně zaměřené společnosti tabu. Je třeba o něm diskutovat a nejen diskutovat, ale v této věci i něco (pozitivního) dělat. Příspěvky typu pana Občana jsou při vší úctě k jeho osobě naprosto mimo mísu.

Vše se točí kolem kvality života a životních fází člověka. Ke kvalitě života patří i způsob života v nemohoucnosti a způsob odchodu - tak, aby byl důstojný a přiměřený celoživotní cestě.

Nejsou to lehké úvahy a těžko je lze požadovat po lidech, kteří se k hodnocení životní cesty ještě "nedožili". Já osobně mám v této věci po nelehkém přemyšlování jasno - navzdory ideologiím a přístupům etickým, církevním, paliatickým a jakýmkoliv jiným.

Život je především můj příběh a já mám právo udělat za ním tečku tehdy, když budu myslet, že tam má být. Nebylo lehké se k tomu dopracovat a nebude zřejmě lehké to učinit - i když o bezpečném způsobu již vím.

Problém je jistě otázka po Bohu - ale to je opět čistě moje osobní věc. A kde jinde nejpříměji věřit v Boha, než zde?

Práce paliativní medicíny a spojených sociálních služeb si velice vážím. Ale - pokud na mně bude (i když, nikdy neříkej nikdy) - já pacientem hospice nebo LDN nikdy nebudu.
16. 07. 2013 | 00:26

pamětník napsal(a):

Občan:
Je to tady:
http://www.mapy.cz/#!x=16.601507&y=49.084847&z=15&d=addr_11403404_1&t=s&q=rajhrad%252C%2520jir%25C3%25A1skova%252047&qp=11.508442_48.862192_19.257626_50.642456_6
16. 07. 2013 | 00:30

pamětník napsal(a):

http://www.firmy.cz/detail/2423014-ceska-spolecnost-paliativni-mediciny-rajhrad.html
16. 07. 2013 | 00:34

Občan napsal(a):

Pamětníku,

no právě. Fyzicky to sídlí v bývalém klášterním špejcharu, ale nemá to právní subjektivitu :o))

Ad druhý odkaz:
Ani to nemá právní subjektivitu.
Jde o pouhou pobočku právního subjektu IČO 00444359, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2, Nové Město, Sokolská 490/31.
http://www.paliativnimedicina.cz/kontakty/zavolejte-napiste
Zajímavé je, že od r. 2007 je ČLSJEP skoro bez dotací, ale o to víc rostou dotace církevním subjektům.
16. 07. 2013 | 01:03

Ladislav Kabelka napsal(a):

Dobrý den.

Diecézní charita Brno je součástí Charity Česká Republika. Služby které poskytuje, jsou sociální především, ale je také zřizovatelem zdravotních služeb - především v rámci oblastních charit jsou to ošetřovatelské agentury domácí péče, tzv. CHOS. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě je 50 lůžkové zdravotnické zařízení, které tak jako ostatní hospice vzniklo s podporou státu v roce 1999. Poskytujeme komplexní paliativní péči ročně více jak 500 pacientům a cca 2000 rodinných příslušníků. Naše renomé v regionu je velmi vysoké i proto, že se věnujeme i velmi komplikovaným nemocným, již od dětských pacientů, a skutečně naplňujeme dikci paliativní medicíny. Medián naší péče je 13 dnů, průměrná hospitalizace 33 dnů, ročně u nás zemře téměř 470 pacientů. Vloni bohužel až 60 pacientů přišlo na poslední hodiny svého života. Lůžko nákladově při 85 zaměstnancích (5 lékařů, 1 sestra-pečovatelka na 3 nemocné v denní směně,2 psycholožky, 2 sociální pracovnice, 5 fyzioterapeutek, pastorační asitentka a duchovní, dietní sestra, dobrovolníci) stojí asi 2200 kč na den - od ZP dostaneme asi 1300 denně, cca 3 mil. od MPSV, cca 2 mil. od kraje a města. Zbytek fundraising, sbírky, dary, projekty, granty apod. Pacient platí 200kč/den + 100kč poplatek za hospitalizaci (regulační poplatek).

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP je neziskovou, občanskou platformou, součástí největší lékařské (dobrovolné, na rozdíl od ČLK) organizace v ČR, tedy České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Ta má také právní subjektivitu. Tato organizace existuje více jak 20 let, je zaměřena na odborný rozvoj zastoupených odborností, podporuje atestační vzdělávání a je i partnerem pro legislativní proces. ČSPM existuje 5. rokem a naše cíle, vize a zásady máme jasně formulovány na webu. Sídlo ČSPM je aktuálně v Rajhradském hospici i proto, že předseda ČSPM je zároveň ředitelem a primářem tohoto hospice. prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., autor tohoto blogu.
16. 07. 2013 | 08:08

Ladislav Kabelka napsal(a):

Ještě jedna poznámka: nebudu urážet jako někteří komentující - ale skutečně se nebudu a nemohu vážit toho, kdo projede pár stránek na internetu a pro svoji hloupost se považuje za chytrého- a myslí si, že může věcně a validně diskutovat o takto závažných věcech.
Kdo skutečně projeví zájem vědět a udělat si poučený názor, prosím ozvěte se mně na můj email a sejdeme se zde v Rajhradě, rád vše vysvětlím a ukážu osobně. Tak, jak to probíhá i pro budoucí pacienty a jejich blízké. Ladislav Kabelka
16. 07. 2013 | 08:13

gaia napsal(a):

pánbíčkáři si tedy péči o sebe zajistili. Co ale nevěřící? Umírat pod křížem s jeptiškou není to pravé ořechové pro ateisty.

Neměla by i paliativní péče být pro všechny, nediskriminační pro ty s jiným názorem? Navíc, když je to za státní peníze?
16. 07. 2013 | 09:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kabelko,

nenechte se prosím otrávit lidmi, kteří si integritu své osobnosti založili na napadání jiných. Atributem internetu, se všemi jeho klady a zápory, je fakt, že takové lidi přitahuje. Stálí čtenáři už vědí, že sem chodí několik jedinců, kteří napadnou kohokoliv jen proto, že napadat chtějí.

Na druhou stranu sem chodí i mnoho lidí, kteří věcně diskutovat chtějí a umějí. Myslím, že má smysl na internetu debatu vést (rozšiřuje to znalosti, nabízí jiné pohledy, náměty k zamyšlení a v neposlední řadě nás to učí diskutovat i v prostředí, kde ne všichni jsou diskusi nakloněni, tedy v prostředí odpovídajícím reálnému světu). Pod řadou blogů i na toto téma (zejména pod blogy paní Holmerové) se vedla vcelku smysluplná a zajímavá debata. Prostě jde jen o to, nenechat se otrávit lidmi, kteří zpravidla sedí doma a vymýšlejí, jak druhým "nakopat zadek". Tohle téma je velmi důležité, daleko důležitější než zde většinou probíraná "pěna dní". Frustrace jedinců (ať už je jejím důvodem cokoliv a jsou jistě lidé, jejichž životní osudy nejsou lehké) by neměla vést k tomu, aby ostatní frustrovaně opouštěli veřejný diskurs.

Libor Stejskal
16. 07. 2013 | 09:23

gaia napsal(a):

to se pořád církev katolická prsí, jak církevní restituce využije na charitu a zde se dozvídám od autora,

...od ZP dostaneme asi 1300 denně, cca 3 mil. od MPSV, cca 2 mil. od kraje a města.
znamená to, že církev káže bludy? Či jak tomu mám rozumět.
Restituce mají být na to, aby si pámbíčkáři v klidu seděli na faře a zpívali, jak o tom píše výše v blogu Burian???????????????????????????
16. 07. 2013 | 09:25

gaia napsal(a):

stejskal

také plně souhlasím s Občanovým příspěvkem 16:29 včera, s posledním odstavce,

není žádným projevem frustrace, jen hrůzy, že by ve 21. století měli pámbíčkáři dostávat od státu plus ještě z restitucí od nás všech, nějaká privilegia.

Feudalismus již doufám skončil a umírat chceme bez ideologie.

Navíc mám ještě v paměti hrůzu své babičky z církevního špitálu, kde mi ve 30. letech zemřela malá teta na záškrt, sama bez pomoci, neb jeptišky, které ji měly opatrovat a hlídat, byly zrovna na mši a musely se modlit.
16. 07. 2013 | 09:30

stejskal napsal(a):

Já Vám to neberu, pana gaio. To je Vaše věc.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Můj vstup nebyl míněn jako výpad, ale jako upozornění autorovi, který je zde nový a neví, jak to zde chodí. Občas se stává, že se noví autoři nechají odradit poměrně brzy (proč by se měli nechat napadat, nechávat si podsouvat ty nejhorší úmysly, označovat za "vyžrané doktory"). Proto zde občas napíšu o zkušenostech, které z těchto debat za těch více než šest let mám.
16. 07. 2013 | 09:40

Jirka H napsal(a):

Zdravím vás pane doktore Kabelko. Díky za příspěvek a urážek si nevšímejte. Pro vaše kritiky bych chtěl uvést několik faktů - z vlastní zkušenosti Babička mé manželky strávila poslední měsíce života ve vašem hospici:

1. Nikdo babičce nevnucoval víru ani ji neobtěžoval žádný duchovní. Péče byla naprosto "nenáboženská"
2. Stav babičky po předcházející péči byl tristní - nejedla, téměř nepila a trpěla proleženinami.
3. Po asi 10 dnech se personálu podařilo zlepšit stav pacientky - zejména ji zbavil bolestí.
4. Setkali jsme se s obětavým a taktním personálem, který podporoval kontakt rodiny s pacientkou.
5. A na závěr - v hospici v Rajhradě se konají přednášky o paliativní péči a důstojném umírání - rovněž na odborné - na nenáboženské bázi. Tyto přednášky jsou přístupné i pro veřejnost.
16. 07. 2013 | 10:42

fafnir napsal(a):

gaia
vadí vám pámbíčkáři,inu je vám přáno.Až přijde váš čas,zřejmě to bude v nemocnici za plentou.Budete to mít bez ideologie a dostatečně odosobněné,a ošetřující pesonál to nebude brát jako poslání,ale pouze svou práci.Konečně je to vaše věc.
Jenom mi prosím vysvětlete,když tedy nevěříte v boha,proč vy artheisté,kteří považujete tělo po smrti za kus flákoty,děláte tolik cirátů s pohřebm,cintáte projevy na kusem mrtvé hmoty,vyhráváte pochody padlých revolucionářů a dokonce stavíte mauzolea a své kusy flákoty uržujete a lepíte a vystavujete.Ale to už je mimo článek.
Ten je o paliativní,tedy útěšné péči.To ÚTĚŠNÉ je třeba zdůraznit,to je důležité slovo ,kromě odstranění bolestí a tišení bolestí a důstojnosti člověka, i péče duchovní.Co to je je vám zbytečno vysvětlovat,když tuto dimenzi neuznáváte,a značnou dobu jste ji,míním lidé jako vy,co balast ostatním upírali,takže se k ní museli za vašeho režimího fízlování uchylovat potají.
Měl jsem možnost skutečnou paliativní péči, a za velmi ztížených podmínek, pozorovat u sester Boromeek,které doopatrovalali,opakuji doopatrovali a s důstojností, moji babičku po několika mrtvicích,za hlubokého bolševika v 50 letech, a ve zcela nevyhovujících prostorách Tuchoměřického zámku,kam byly vyhnány.
My křesťané to máme a budeme mít nyní poněkud jednodušší.Už nyní jsou hospice,zřizované a dotované pouze charitou,zpravidla církevní, s příspěvkem,který ani není tak vysoký jako by byl v nemocnici.A s
tím,jak budou vraceny v restituci církevní majetky,zřejmě jejich počty, míněny tím i hospice a penziony pro seniory porostou.Pokud jsem informován,mají dokonce v plánu zřizovat i paliativní službu v domácnostech.A přiznám se,není mi nejméně let,a pokud občas přemýšlím o smrti,chtěl bych umírat doma,a pokud by při tom ,kromě mých blízkých byly i zdravotně školené řádové sestry,považoval bych to za ulehčení.Své i své rodiny.
A ostatní dikutující velmi prosím,toto není diskuse o euthanasii,toto je o paliativní péči.Tak ty úvahy prosím vynechte.Lékař má léčit, a když už nejde vyléčit,tak mírnit a tišit bolesti,nikoliv vykonávat funkci kata,ke které byste jej vy po eutanázii volající tak rádi odsoudili.
16. 07. 2013 | 11:02

fafnir napsal(a):

A jestě jednou Gaia
ano církve,hlavně katolická tvrdí že peníze z restitucí,a zisky z jimi provozovaného majetku požužije pro tyto účely,a třeba ještě pro školství a opravu památek.Ale zatím ještě nic nedostala,takže jaxi musela sáhnout do jiných dostupných zdrojů.Nebo soudíte,že si měla na boucí vyrovnání půjčit,jako to dělají nerozumní lidé?Ale ani nyní ani potom,až bude mít peníze ze svých zdrojů,nebude nikomu církevní škola, nemocnice,penzion pro seniory a hospic nebo paliativní péče,tedy ani atheistovi nebo agnostikovi yvbužití techto církví spravovaných zařízení odepřeno,ani nebude nikdo nucen přestoupit na víru.Takto ideologicky uvažují jedině atheisté,a komunisté,kteří za výhody v zaměstnání nutili ke vstupu do strany.Sám jsem tento nátlak jako technik zažil,a raději jsem se vrátil na čas do montérek.Nejsem církevní hodnostář,ani kněz,ale mohu s jistotou tvrdit,že tyto praktiky církev činit nebude.
16. 07. 2013 | 11:41

Viola napsal(a):

Pane doktore Kabelko

kolik peněz tedy na měsíc pro člověka potřebujete?

.
Pane Stejskale příjměte upřímnou sousstrast k úúmrtí vaší babičky,
mohu se zeptat, kolika let se dožila?
16. 07. 2013 | 13:02

pamětník napsal(a):

fafnir:
"nikoliv vykonávat funkci kata,ke které byste jej vy po eutanázii volající tak rádi odsoudili"
Velice zaostalý názor. Co tak vyprovázející přítel pomáhající v tom, co už sám nezvládnu?

Země, v nichž je povolena aktivní eutanazie:
BELGIE - 23. září 2002 se stala druhou zemí světa, kde může nemocný člověk za přesně vymezených podmínek přijmout z rukou lékaře smrt na vlastní žádost.
LUCEMBURSKO - Parlament schválil eutanazii v únoru 2008, ale v prosinci 2008 zákon odmítl podepsat lucemburský velkovévoda. Nato reagoval parlament změnou ústavy, takže když v březnu 2009 zákon o eutanazii parlament schválil, podpis velkovévody již k platnosti nebyl potřeba. Zákon platí od dubna 2009.
NIZOZEMSKO - Umožněna zákonem, který vstoupil v platnost 1. dubna 2002; za určitých přísných podmínek však byla tolerována podle zákona platného od 1. ledna 1994. Od letošního 1. března začaly fungovat mobilní lékařské týmy provádějící eutanazii.
ŠVÝCARSKO - Švýcarský model eutanazie již léta umožňuje za jistých podmínek, avšak zcela legálně, asistovanou sebevraždu. Švýcarsko je jediná země, kde umírajícímu může pomoci lékař i laik. Podle švýcarské ústavy není pomoc při sebevraždě trestným činem za těch podmínek, že za ní nestojí egoistické zájmy a že nemocný před smrtí sám vykoná několik nezbytných úkonů.
USA - Na federální úrovni nelegální; zákonem je povolena ve státech Oregon (schválena v listopadu 1994) a Washington (schválena v roce 2008) jako asistovaná sebevražda. Kampaň za prosazení smrti z milosti vedl bývalý patolog Jack Kevorkian, přezdívaný doktor Smrt, jenž asistoval u 130 sebevražd a v roce 1999 byl odsouzen za zabití na 25 let vězení.

Země umožňující pasivní eutanazii (přerušení "léčby" udržující pacienta naživu):
DÁNSKO - Zákon o právech pacienta umožňuje od roku 1998 pasivní eutanazii, například zastavení léčby nevyléčitelně nemocného. Aktivní eutanazie i asistovaná sebevražda jsou ilegální.
FINSKO - Pasivní eutanazie je umožněna.
FRANCIE - Zákon o pasivní eutanazii schválil parlament v listopadu 2004 (dolní komora) a v dubnu 2005 (Senát) - nevyléčitelně nemocný pacient požádat lékaře o zastavení léčby. Zákon o aktivní eutanazie již několikrát odmítl Senát.
IRSKO - Není trestné zastavit léčbu člověku, který si to přeje - zakotveno "právo na smrt".
ITÁLIE - Ve výjimečných případech není trestána pasivní eutanazie, například odpojení přístrojů v případě mozkové smrti.
MEXIKO - V některých státech zákon umožňuje nevyléčitelně nemocnému odmítnout léčbu prodlužující mu život; jde o federální distrikt Mexiko (od ledna 2008), stát Aguascalientes (od dubna 2009) a stát Michoacán (od září 2009).
NĚMECKO - Zákony připouštějí pasivní eutanazii, tedy zastavení péče zaměřené na umělé prodloužení života.

http://www.zdravky.cz/zpravodajstvi/ze-zahranici/eutanazii-umoznuje-jen-malo-zemi-sveta
16. 07. 2013 | 13:28

stejskal napsal(a):

Děkuji, paní Violo. 83 let. l.s.
16. 07. 2013 | 14:30

fafnir napsal(a):

pamětník
víte,pro mé mínění je úplně lhostejné,v kolika zemích světa je povolen u lékaře výkon kata.Lékař má léčit,odstraňovat nebo mírnit bolest,když už není naděje na vyléčení.Že bolševik při léčení zvažoval použitelnost a perspektivu člověka,např.dialyza byla aplikována pouze do 60 resp.55 let.Z téhož hlediska byla zvažována i onkologická léčba.
Že se staří nemohoucí nebo nepřínosní lidé škrtili na Čukotce,nebo na Aljašce,je věc jedna,náš kulturní okruh je dán úctou k životu.
A to euthanasie rozhodně není.Pravda,je to pohodlnější,nemusí se nikdo o staré a nemocné starat.Ne nadarmo levičáci euthanasii podporují,je blízká jejich vnímání světa.
16. 07. 2013 | 14:38

Ladislav Kabelka napsal(a):

Dobrý den.
Lůžkoden v hospici "kamenném" vychází nákladově cca 2200kč. Rozklad financí jsem psal výše.
V odpovědi panu Stejskalovi: děkuji za radu zkušeného, není o mně třeba mít obavu, že se nechám něco jako "znechutit". Oproti všemu, co jsem zažil za 11 let s rozvojem paliativní péče v ČR (jednak s příběhy nemocných a jejich rodin, jednak v různých jednáních či dokonce radiových či televizních debatách) je pro mně to občasné "špinění" paliativní péče spíše zajímavou psychologickou a pro psychologa sondou, než něčím odrazujícím. Ti, co nepředstavující se a bez jasné znalosti věci, takto hovoří, jsou naprostou většinou velmi nešťastní a vnitřně nejistí. Můj postoj není o lítosti k nim, ale spíše snad toleranci.
Děkuji některým z Vás za jasný a zkušený postoj k euthanázii - eu thanatos = dobrá smrt - může mít jistě více podob, mám osobní respekt k lidské identitě. Ale nechci dospět k tomu, co ideologie v nacistickém Německu dovedla v nejkomplexnější systém euthanastických center v historii. Je škoda, že toto ve svém výčtu naši pamětníci nemají- asi i proto, že i paměť může být selektivní. Ladislav Kabelka
16. 07. 2013 | 16:14

Jirka H napsal(a):

Pane doktore Kabelko, podle toho, co vím, tak hlavní argument pro eutanasii - nesnesitelná bolest, je díky moderním metodám potlačení bolesti, bezpředmětný... Je to pravda anebo žiji v iluzi?
16. 07. 2013 | 16:18

ladislav kabelka napsal(a):

Dobrý den
nežijete v iluzi, bolest fyzickou umíme velmi dobře tlumit
Co je obtížnější, je tzv. total pain - celková bolest, kam se promítá úzkost, strach, nejistota, opuštěnost, pocit ztráty důstojnosti, životní bilance, bohužel i například zmatenost, delirium atd atd. Toto vše řešit vyžaduje velmi komplexní tým s lékaři, psychology, sestrami, soc. pracovníky, dobrovolníky, podporou a zpojením rodiny atd. A je to proces, co je náročný a trvá někdy dlouho. Když pak do naší péče přichází lidé na hodiny, již v tomto pomůžeme nedostatečně, i když lépe než nic. LK
16. 07. 2013 | 16:24

Jirka H napsal(a):

Z výše popsané zkušenosti s babičkou manželky, jsem byl nemile překvapen postojem lékařů k nevyléčitelné pacientce. Tlumením bolesti se příliš nezabývali a podle všeho se domnívali, že pro ni nemůže už nikdo nic udělat... Hospic ji dokonce rozmlouvali. Zdá se, že o možnostech a metodách paliativní medicíně není v bežné zdravotnické veřejnosti dost znalostí.
16. 07. 2013 | 16:49

pamětník napsal(a):

fafnir:
Mně je zase lhostejné, co je pro Vaše mínění lhostejné. Vaše ideová zahleděnost a řekněme insuficientní akceptace reality Vás nutí cpát ideologii i do posledních věcí člověka, prý eutanázii podporují levičáci. V Belgii, Nizozemí, Švýcarsku, Lucembursku je to samý levičák, že jo.
Úcta k životu nemá nic společného s udržováním vegetativního stavu pacienta všemi možnými prostředky bez sebemenší naděje na zlepšení stavu, kdy člověku zbývá jenom bolest. Bohužel v této zemi i vinou lidí Vašich názorů nemám naději tomuto stavu se vyhnout. Člověk s opravdovou úctou k životu by dovolil takto postiženým důstojně odejít.
16. 07. 2013 | 16:54

pamětník napsal(a):

Ladislav Kabelka:
" Ale nechci dospět k tomu, co ideologie v nacistickém Německu dovedla v nejkomplexnější systém euthanastických center v historii. Je škoda, že toto ve svém výčtu naši pamětníci nemají- asi i proto, že i paměť může být selektivní. " Podpásovka.
16. 07. 2013 | 16:57

Jirka H napsal(a):

Programu masové euthanasie se nebojím - špíš takové té naší malé české euthanazie - typu - ...ale babi, víš přece, že Mireček nemá kde bydlet!...
16. 07. 2013 | 17:04

M.D napsal(a):

vážení, proč se otázka paliativní péče mwení v otázku zda eutanázii ano či nikoli? kolik lidí kteří se v diskuzi zapojili mluví jenom o otázce eutanázie? víte vůbec, co jsou základní zásady paliativní péče?
paliativní péče je je o tom zabezpečit aby nemocný neměl bolesti, nebo aby jeho bolest byla snesitelná, je o tom aby byl udržován včistotě, aby neměl žízeň, aby nebyl dušný a to se dá zařídit. paliativní péče není byznis doktorů, aby více vydělávali. a věřte, ti kteří se tomuto oboru věnují ani nuijak moc nevydělávají, už jen proto, že tato blast medicíny není nijak populární a držitelé financí(farmaceutická loby, atd.) ji zcela opomíjejí. víte kolik stojí základní lék pro řešení bolesti u nevyléčitelně nemocného onkologického pacienta? ... pár korun.
jediný kdo se může zdát profitující z paliativní péče, je opravdu katolická církev. ale to je taky jen zdání - je to pouze proto, že katoliční duchiovní jsou nejblíže a dá se říct, že i prakticky jediní, kteří se do paliativní péče zapájejí. pro ostatní církve jakoby neexistovali takto potřební. v některých se zase nedostatnou do systému, protože si v rámci společenství své nemocné opatřují sami.
je pravda co psal autor, zařízení je málo, pojišťovny dělají co můžou, aby všechny aktivita zastavily - ne terénní nejsou peníze, a institucionální tlačí k ekonomickému krachu. je také pravda, že až na pár osvícených doktorů, jak v prvním kontaktu, tak specialistů, zůstávají takovíto nemocní bezprizorní, umírají v depresích a bolestech, které se při adekvátní péči dají řešit.
V diskusi jsem našel i příběh o implantaci kardiostimulátoru. ano takto se implantují kardiostimulátory, různé stenty, "nabíjí se endoprotézy" po fraktúrách krčků ... vše za desetitisíce statisíce korun(mimochodem - to je ta finančně zajímavá medicína). ale proč? kromě financí je tady nškolik i dalších důvodů. představte si, že je stařeček, s mnoha nemocemi, srdíčko se horkotěžko drží, najednou dostane infarkt. to se dnes řeší imolantací stentu do srdečních tepen, jeden stent bratru za 20 000,- Kč. a teď si představte, že že jako lékař máte příbuznému, například vnučce, která si vše o infarktu a jeho léčbě vyooglovala, navíc svého dědečka miluje a neumí si opředstavuit, že ve svých 90 kletech by mohl i umřít, vysvětlíte, že léčbu nedostane, protože je v terminálnímfázi onemocnění, tedy v paliativní léčbě. takovýto lékař skončí běháním po policejních stanicích, kvůli trestnímu oznámení pro neposkytnutí péče. na druhou stranum, když se to udělá, je zákrok tak zatěžující, že zmíněný stařeček zůstane ležící, atd ...se všemi důsledky jak jsou v diskuzi popsané a zmíněná vnučka bude opět nespokojená.
i o tomto je paliativní medeicína. je o tom, zda další poskytování, takzvané kauzální léčby je pro nemocné adekvátní, zda zbytečně neprodlužuje utrpení. pro to je i tato diskuze. není o diskuzi o eutanázii. je o pochopení o čem paliativní péče je. je o pochopení toho jakými způsoby je možné ji provádět. je o jejím financování. je o péči o příbuzné umírajících. lidi, uvědomte si že ve většině případů se jedná o nemocné, kteží mají i 80 a více let. jejich děti mají kolem 50 a když zůstanou doma starat se své nemocné, už se více nezaměstnají. z čeho budou žít v důchodu? tahle diskuze je o tom,že stát, který si všichni platíme, místo aby se o nás staral - aby svojí politikou zabezpečil pracovní místa, aby svojí politikou zabezpečil práci, která sice šlechtí, ale také uživí človeka, aby svojí politikou zabezpečil, aby nás nezdírali příživníci - banky, lobisti, státní úředníci, ... neplní svoji funkci a nezabezpečí podmínky, aby jsme se mohli o naše příbuzné starat, a pokud nermůžem, aby tady byl někdo, kdo nám v tom pomůže a pomůže nám tak, abychom mohli i žít. já si myslím, že o tom by měla být tahle diskuze.
pokud o tom nebude, tak potom nám už opravdu nezbude nic jiného, než ta eutanázie u nemocných a sebvražda u těch, kdo nemocní ještě nejsou, ale asi brzy budou!!!
16. 07. 2013 | 17:15

gaia napsal(a):

neskutečně trapný fafnir, co vše dokázal z mého příspěvku vyčíst a co domyslel.

Budiž mu mementem "péče" matky Terezy, která si udělala kariéru na "pomáhání" trpícím, ve jménu duchovní "pomoci " dokonce zpronevěřila peníze kanadským důchodcům, co su spořili do fondů, sama však když umírala v požehnaném věku a nebylo ji pomoci, neb na stáří není lék a lidé jsou smrtelní, dala přednost před charitativním náboženským ústavem raději civilní nemocnici v Kalkatě, kde byl odborně erudsovaný personál, sice jen zaměstnanci, ale na odborné úrovni, kde ji poskytli péči na úrovni nejmodernějších medicínských poznatků.
16. 07. 2013 | 18:43

fafnir napsal(a):

copak pamětníku
chcete rychle dědit?Takových by se po povolení euthanasie našlo?A jestli chcete sám rychle odejít,no tak to udělejte sám, nebuďte srab a hlavně nenuťte toho co studoval proto,aby životy zachraňoval,aby se musel stát katem.Tím totiž každý kdo provádí euthanasii je,ať jej obdaříte jakýmkoliv eufemismem.
A opakuji toto není blog o euthanasii,toto je blog o paliativní,přeloženo ÚTĚŠNÉ péči.A o tom,že by měla být rozšířena,třeba i o domácí péči,právě proto,aby lidé mohli důstojně odejít,až je Bůh nebo příroda,to podle osobních preferencí, povolá.
16. 07. 2013 | 18:49

fafnir napsal(a):

gaia
jste trapná.Já měl zkušenost s babičkou a Boromejkami.A druhou v nemocnici,kde ležel můj otec.Tam jsem sledoval smrt v přímém přenosu tátova spolupacienta.Snad bych to nepřál ani vám.Ale když po tom toužíte....
Zřejmě tak nenávidíte,každého kdo věří v něco,na co si vy nemůžete šáhnout,že jim nechcete ani dovolit nejen v něco věřit,ale ani umřít tak jak si oni představují.Despekt madam,hluboký despekt.
P.S. o Indii víte houby,i já to znám jen z vyprávění známého,který tam pracoval,o tom jak tam někteří ubozí lidé umírají na ulici,takže,už jenom uložení na lůžko pod střechou,napití se vody,a útěšné slovo je požehnáním a to, čemu se říká slušná a důstojná smrt.
P.P.S.ale vykládat to zaryté levicové atheistce je zbytečno.Ideologie vítězí.Já poznal i zarytého komunistu,který v chvíli před smrtí volal boha aby si ho vzal,bylo to na LDN.
Jo tchuss,mám zajímavější prci než bušit do compu.
16. 07. 2013 | 19:28

pamětník napsal(a):

fafnir:
"copak pamětníku
chcete rychle dědit?"
Sledování diskuze a uvažování očividně není Vaší silnou stránkou, zbrklé psaní jenom dokresluje Vaši povrchnost.
Kdybyste náhodou chtěl své povrchní zvyky aspoň jednou přerušit, můžete si přečíst můj příspěvek v 15. 07. 2013 | 21:09.
Kdybyste si přečtení několikrát zopakoval, možná by Vám došlo, že eutanázie v určitých případech je logickým jedině možným medicínským zákrokem, byť terminálním.
Jste trapný.
Jste trapný.
16. 07. 2013 | 21:30

gaia napsal(a):

fafnir píše

uložení na lůžko pod střechou,napití se vody,a útěšné slovo je požehnáním a to, čemu se říká slušná a důstojná smrt.
to jsme to dopracovali ve 21. století v Evropě a budem se blížit Indii z doby matky Terezy
17. 07. 2013 | 06:37

fafnir napsal(a):

gaio
vaše inteligence je opravdu drtivá.
Jestliže jsem napsal,že v Indii spousta lidí umírá na ulici,a že už jenom to,že matka Tereza jim svou činností umožnila umřít v důstojných podmínkách je záslužné,ač jste ji za to špinila,pak to byla odpověď na tuto vaši invektivu a komoušské špinění církve a její péče o ty nejubožejší.Opakuji,houby víte o situlaci v Indii,a přesto se to pokoušíte použít jako argument.
Vaše přirovnání paliativní péče v hospicech v Čechách,které se snaží být na stejné úrovni jako v sousedních zemích Německu a Rakousku, k poměrům panujícím v Indii, je vůči těmto převážně církevním organisacím sprostá.Co vlastně také čekat od mentální komoušky,než sprostotu,lživé a deformace.Howgh.
17. 07. 2013 | 09:31

fafnir napsal(a):

Nikoliv pamětníku
chce li někdo odejít z tohoto světa,má to udělat sám,konečně tvrdíte,že to je jeho rozhodnutí.Když sám,tak sám.Netahat do toho neviného,a nutit ho porušit lékařský slib(Hipokratovu přísahu),a činit z lékaře kata.
17. 07. 2013 | 09:37

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Je velmi dobre, ze ste sa rozhodli otvorit tuto otazku. Clovek aspon vidi, okrem ineho, KAM sa posunulo vnimanie cloveka clovekom za poslednych 50 rokov. Na jednej strane super zivotna uroven, dostupnost vselijakych technickych a technologickych vymozensti, predlzovanie veku pomocou medicinskych a inych opatreni, podstatne zvysenie osobneho volna a casu PRE SEBA (pre tych, co zabudli, niekdy bola volna iba nedela) - a ZAROVEN - nedostatok vztahov k VLASTNYM detom, rodicom, dalsej rodine, atd. A hlavne LEN aby to NEBOLELO - FYZICKY - tak eutanazia!!! Bolest duchovna a dusevna nasich blizkych (a to nehovorim o ostatnych!) - to uz podla vacsiny sucasnikov, ako vidiet i v diskusii, NIKOHO nezaujima. A ked ano, tak aj ta sa da predsa ukoncit eutanaziou, ci nie? Ved po smrti uz nebude nasich blizkych BOLIET, ze boli NA OKRAJI nasho zaujmu, ked PRESTALI byt pre nas UZITOCNI☻.
17. 07. 2013 | 10:14

JAHA napsal(a):

A este dovetok.

Ako sa DA DOSTOJNE umriet ukazal takmer v priamom prenose papez Jan Pavol II. Bol lieceny a dal sa liecit, pokial bol predpoklad, ze to povedie k zlepseniu. ALE, NEZOSTAL zo svojho rozhodnutia v poslednej faze v nemocnici, kde by ho zaiste vedeli udrziavat este dlhy cas pri zivote, ale poziadal, aby ho previezli "domov", do kruhu jeho blizkych a tam, podla prirodzenych zakonov zivota a smrti skonal. Pripomente si jeho posledne chvile a plne namestie, ked spolu s nim prezivali jeho posledne chvile desattisice ludi, az kym neskonal. Take posledne chvile zivota, obklopeny ludmi, ktori vas maju radi, to by si prial urcite kazdy clovek. I ti, ktori teraz bojuju za eutanaziu.
17. 07. 2013 | 10:22

pamětník napsal(a):

fafnir:
Neplácejte pořád nesmysly. Člověk ve vegetativním stavu sám prostě odejít nemůže. Už neví téměř nic, nemůže vůbec nic, a cítí nesnesitelnou bolest. Ostatně v naší praxi k neoficiální pasivní eutanázii dochází často, a je to dobře pro umírajícího i okolí. Pokud lékař v zemích, kde je eutanázie povolena, a to za přísných podmínek, pomůže takto zkrátit umírajícímu nesmyslné utrpení, nejenže ducha Hippokratovy přísahy neporušují, ale naplňují ji. Doslovně tuto přísahu nedodržuje žádný lékař, nelze.
17. 07. 2013 | 21:37

pamětník napsal(a):

JAHA:
Takže papež Jan Pavel II. podstoupil pasivní eutanázii.
Díky za pregnantní příklad.
17. 07. 2013 | 21:41

pamětník napsal(a):

fafnir:
Ještě Vám doporučuji Hippokratovu přísahu si přečíst, abyste věděl, o čem se hádáte:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratova_p%C5%99%C3%ADsaha
17. 07. 2013 | 21:43

Ladislav kabelka napsal(a):

Euthanazie- zabiti cloveka nekym jinym na jeho zadost
Asistovana sebevrazda - zabiti se s asistenci druheho
Oboji nezakonne - nastesti - v CR 2013

Odstoupeni od lecby a liwing will, paliativni pece - to jsou temata ktera umoznuji smysluplne, lidsky dustojne i zakonne, hlavne vsak moralne a na zaklade skutecne medicinskych poznatku, poskytnout snesitelnou cestu s nevylecitelnou nemoci.

Pokud pametnik a jemu podobni nic hloubeji nevi o medicine - coz se mi dle az hloupych utocnych reakci jevi - meli by zustat jen u sveho osobniho postoje a pripadne klast slusne otazky - jenze to prave asi nejde po nekom v emocich chtit.... Skoda

Nekdo psal ze snad oslavuji blogem jak jsem vynikajici
Hm- kazdy mame nejaky duvod proc prezentujeme sve nazory
Muj je ukazat ze jsou cesty jak pomoct tem co tapou a chteji pomoci v zivote s nemoci kterou si nevybrali zit dustojne
A to nemam potrebu dokazovat
17. 07. 2013 | 22:35

pamětník napsal(a):

Pane primáři,
moje útočné reakce směřují proti mystickému pojetí lidského života. Pracoval jsem ve zdravotnictví skoro třicet let, dost na to, abych o medicíně něco věděl a nepadal před lékaři na zadek. Já jsem jim poskytoval odborné konzultace k antibioterapii, ne naopak.
A zrovna Vy se s despektem vyjadřujete o emocích, přičemž na city čtenářů záměrně působíte.
Škoda, považoval jsem Vás za bystřejšího.
18. 07. 2013 | 00:06

ladislav kabelka napsal(a):

ad pamětník:
Jsem rád, že jste mi konečně dovolil vědět, s kým komunikuji.
Že působím záměrně na emoce- hm...samozřejmě, že nebudu psát na blog, kde chci upozornit na strašný propadák společnosti a systému vůči statisícům nemocných, otřepané fráze. Píšu to, co prožívám, svými slovy a tak jak se to stalo. Emoce jsou má práce - umět je prožít, vzít z nich ponaučení, umět je zvládnout, pomáhat je zvldánout druhým.
Když děláme v Institutu paliativní medicíny atestační semináře pro lékaře, dva z nich jsou zážitkové - Psychologie v paliativní medicíně a Komunikace.
Je a bylo zpočátku i pro mně až neuvěřitelné, jak lékaři s 20-30 letou praxí nedokázali pracovat s emocemi, hledat slova, umět neverbálně komunikovat. A především jak neuměli znát sami sebe a použít sami sebe jako nástroj pomoci nemocnému.
Přijde mi, že pak špatná zkušenost, kterou zjevně projevujete, je víc než pochopitelná. Zkuste nicméně přijmout, že mně jde právě o to tuto situaci změnit - ne manipulovat lidmi kolem sebe. LK
18. 07. 2013 | 06:53

pamětník napsal(a):

Pane primáři,
přiznejme si, že paliativní medicína je náročná na emoce, na komunikaci, ale nenáročná na fakta. Diagnostika je ukončena, medikace jednoduchá... Z pohledu lékařského mikrobiologa je charakteristická postupující invaze pseudomonád a klebsiel do organizmu, především do plic, takže v laboratoři je možno předjímat fatální konec do několika málo týdnů.
Můj názor na opodstatněnost eutanázie nemá nic společného se zkušeností. Trvám na stanovisku, že pokud život ztratí jakoukoliv pozitivní kvalitu, je v případě včas projeveného přání pacienta eutanázie opodstatněná, jako např. u MUDr. Sigmunda Freuda. Brání jenom ideologické důvody.
18. 07. 2013 | 15:45

JAHA napsal(a):

pamětník napsal(a):
JAHA:
Takže papež Jan Pavel II. podstoupil pasivní eutanázii.
Díky za pregnantní příklad.
17. 07. 2013 | 21:41
Nie. Zomrel prirodzenou smrtou. Pokial je prirodzena smrt pre Vas eutanaziou, potom vsetci, ktori doteraz zomreli na "starobu" v kruhu svojich blizkych, ci niekde sami, podstupili eutanaziu.
18. 07. 2013 | 15:48

pamětník napsal(a):

JAHA:
Sám jste přiznal v 17. 07. 2013 | 10:22, že ´NEZOSTAL zo svojho rozhodnutia v poslednej faze v nemocnici, kde by ho zaiste vedeli udrziavat este dlhy cas pri zivote, ale poziadal, aby ho previezli "domov", do kruhu jeho blizkych a tam, podla prirodzenych zakonov zivota a smrti skonal.´
Doporučuji seznámit se s pojmy:
"Eutanázie může být řízena pasivně, non-aktivně, a aktivně. Pasivní eutanázie znamená zadržování obyčejných léčeb (takový jako antibiotika, léčby bolesti nebo chirurgie) nebo distribuce léčby (takový jako morfium) zmírnit bolest, vědět, že to může také skončit smrtí (princip dvojitého účinku). Pasivní eutanázie je nejvíce přijímaná forma a to je běžná praxe ve většině nemocnicích. Non-aktivní eutanázie znamená ustupování podpory života a je více sporná."
http://wikipedia.infostar.cz/e/eu/euthanasia.html
18. 07. 2013 | 18:40

ladislav kabelka napsal(a):

Dobrý den

Pojmy jako aktivní a púasivní euthanázie jsou již dávno přežité a v odborné veřejnosti nepoužívané.
Lékařská etika a zákonné normy rozeznávají jen euthanázie (trestný čin), odstoupení od léčby (lékařský postup ve prospěch kvality života pacienta)
Vysvětlení obou pojmů bude následovat v dalším blogu - prosím wikipedia není v žádném případě legitimní zdroj informací!
LK
19. 07. 2013 | 09:46

pamětník napsal(a):

ladislav kabelka:
Takže na brněnské Pedagogické fakultě donedávna učili ´dávno přežité a v odborné veřejnosti nepoužívané´ pojmy?
"Strategie odkloněné stříkačky je označení pro pasivní eutanázii, tedy jedná se o přerušení léčby. K takovému řešení se obrací lékař, kdy již byly vyčerpány všechny možnosti pomoci. Může se jednat o odpojení přístrojů, avšak existují přísná pravidla odpojení od přístrojů, které je třeba brát v zřetel. S pasivní eutanázií úzce souvisí program DNR- do not resuscitace, který je na české půdě znám jako NR-neresuscitovat. Objevují se názory z řad odborníků, že právě DNR či NR je mnohem šetrnější označení než eutanázie."
http://is.muni.cz/th/190352/pedf_b/bakalarka.pdf
19. 07. 2013 | 17:38

pamětník napsal(a):

Nakonec slovíčkaření. Signifikantní.
19. 07. 2013 | 17:40

ladislav kabelka napsal(a):

ad pamětník:
Hm, budu s Vámi souhlasit, že tato formulace je špatně. Propojovat euthanázii s například DNR je nemorální: základní rozdíl je v eticko-morální rovině, a ta právě je zásadní.

Je obrovský rozdíl, pokud dojde v lékařském týmu na základě vývoje zdravotního stavu člověka k rozhodnutí o DNR (protože resuscitace by jen prodloužila utrpení člověka např. v komatu či s nevyléčitelnou chorobou), u pac. při vědomí se navíc tato skutečnost komunikuje s nemocným, důležité je vysvětlení rodině. Souběžně samozřejmě dále pokračuje péče, která u takového nemocného zůstává péčí paliativní. DNR je vlastně jistou formou odstoupení od nesmyslné- neužitečné léčby.

Euthanázie: pokud nemocný z různých důvodů sdělí "nepřeji si léčbu", má lékař právo a měl by mít povinnost to respektovat. V praxi se to již děje, máme na to i zákonné normy. To NENÍ euthanázie!! Zde zabíjí nevyléčitelná nemoc.

Euthanázií je, když na žádost takového pacienta lékař vezme do ruky stříkačku s látkou, která pacienta zabije a vsříkne mu ji do žíly (asistovaná sebevražda je, když pacientovi látku nachystá, a protože pacient je slabý, tak mu ji pomůže si podat do žíly).
Lékař pak ale u euthanázie je ten, kdo zabil: byť se souhlasem nebo úmyslem.

POZOR! na rozlišování této na první pohled jemné distance. Jednak má zákonný aspekty a hlavně morální i etické.
Nedovedu si představit, že budu mít kariéru dlážděnu "zářezy v pažbě" těch, kterým jsem "takto pomohl od utrpení" a žil v pochybnostech, zda to bylo nutné.
A samozřejmě - zvláště v dnešní přístrojové medicíně lze jen očekávat další a další nárůst situací, kdy takováto rozhodování o dobru či nedobru medicíny pro pacienta bude medicína muset činit. To je ale její role, proto studujeme a děláme toto povolání a poslání zároveň, abychom tuto odpovědnost mohli nést.
LK
20. 07. 2013 | 08:56

Ladislav kabelka napsal(a):

Ad pametnik a jeho pohled mikrobiologa.... Vsiml jsem si tohoto docela hloupeho prispevku az dnes

Tedy reknu vam Vy si troufate!
Absolvent lekarske fakulty ktery realneho pacienta temer nevidi a napise ze paliativni medicina je jednoducha
To je videt ze y lekarska fakulta mela hodne napravovat kdyz vychovava takove absolventy. Vas nazor mne skutecne urazil a stejne tak radu mych kolegu
V praxi kazdy z nas musi umet mnohem vice nez vetsina osttnich lekarskych oboru: nejen skvele znat anatomii, patofyziologii a prubehy chorob, ale hlavne umet videt cloveka ne jako soubor organu, laboratornich hodnot a bakterii, ale hlavne jako socialni bytost s tim ze nemoc organu a tela je vic nez jen porucha soucastky
A to vse musi umet komunikovat pacientovi, tymu i rodine, kolegum, prijimat velmi tezka rozhodnuti a nest za ne odpovednost
Nechci vas urazit ale proste v mikrobiologii je uroven odpovednosti ( eticke ci napr spolecenske) zcela jina

Omlouvam se pokud emoci je pro nektere ctenare vic nez by ode mne ocekavali
Ale toto uz pro mne opravdu bylo pres miru

L Kabelka
23. 08. 2013 | 20:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy