Na lepší práva pacientů zapomeňte!

04. 10. 2011 | 23:19
Přečteno 5452 krát
Nové zákony tzv. zdravotnické reformy mají podle pana premiéra, ministra zdravotnictví, poslanců vládní koalice a řady k novinářů přinést širší práva pacientů a lepší vymahatelnost jejich práv. Současně mají přinést zásadní nové právo každému připlatit si na nadstandardní péči. To se píše i v důvodových zprávách k těmto zákonům. Bohužel v jednotlivých paragrafech návrhu zákona o zdravotních službách nebo v návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění, se můžeme přesvědčit o pravém opaku.Ve skutečnosti dochází k zásadnímu omezení práv a nároků pacientů a jejich práva budou hůře vymahatelná, než podle dosavadních zákonů. Zákon o veřejném zdravotním pojištění například neobsahuje žádné standardy, ani nadstandardy, o kterých se již tolik namluvilo a napsalo. Zákon pouze říká, že oproti současnému stavu bude mít každý ze zdravotního pojištění nárok už jenom na zdravotní péči poskytovanou ekonomicky nejméně náročným způsobem. Která péče to bude, už zákon neobsahuje. Nikdo tak nebude vědět na jakou péči bude mít od nového roku nárok. Ze zákona pouze vyplývá, že občané budou mít hrazenu jenom nejlevnější péče – nejlevnější léky, nejlevnější zdravotní výkony, nejlevnější obvazy, nitě na šití, apod., aniž by ze zákona vyplývalo, jaké. Standard neexistuje.
Všechno ostatní bude za menší, či větší příplatek z vlastní peněženky – bude to tzv. „nadstandardní péče“, která bude do budoucna popsána v prováděcí vyhlášce.

Návrh zákona o zdravotních službách zásadním způsobem oproti dosud platnému zákonu O péči o zdraví lidu omezuje práva pacientů, zejména právo na kvalitní péči „lege artis“ a ruší svobodnou volbu lékaře. Oproti současnému stavu, kdy má občan právo na péči podle posledních poznatků vědy, bude mít pouze právo na péči na náležité odborné úrovni, kterou se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Ten dovětek znamená, že vymahatelnost nároku na kvalitní péči bude téměř nulová, protože připouští, že tytéž zdravotní služby mohou být rozdílnými poskytovateli zdravotních služeb poskytovány podle konkrétních podmínek na různé úrovni. Jinými slovy – za konkrétní podmínky a možnosti - je možné schovat cokoliv. Toto ustanovení ochrání nejen lékaře, který při výkonu péče pochybil, ale naprosto vyviní i poskytovatele – tedy konkrétní zdravotnické zařízení, ve kterém k pochybení došlo. Nikdo se tedy již nedomůže náhrady za pochybení a poškození zdraví.
Toto ustanovení je ve zřejmém rozporu Úmluvou o lidských právech a biomedicíně,
která stanoví, že „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními standardy.“
Toto ustanovení uvrhne naše zdravotnictví o několik desetiletí zpět a pacienti se svého práva na kvalitní péči nedomohou.
O profesních, tedy medicínských standardech, neboli guidelines se v novém zákoně o zdravotních službách téměř nemluví a zejména není stanoven postup, jak a kdo bude tyto medicínské standardy bude tvořit.

Podle nového zákona již pacienti nebudou mít svobodnou volbu lékaře, budou si moci vybrat jenom poskytovatele a zdravotnické zařízení. Pro představu - poskytovatelem do budoucna může být třebas jediný řetězec zdravotnických zařízení.

Zákon údajně lépe upravuje vyřizování stížností prostřednictvím ošetřujícího lékaře. Ve skutečnosti zdlouhavý systém vyřizování stížnosti povede k tomu, že pacientům ve stížnostním řízení se promlčí lhůta pro uplatnění svých práv u soudu.

Zákon také ohrožuje péči o hospitalizované děti, protože poskytovatel lůžkové péče již nebude mít povinnost zajistit hospitalizaci všech dětských pacientů na samostatných dětských odděleních, ale jenom na samostatných pokojích!

Významné jsou nové povinnosti pacienta – například povinost dodržovat léčebný režim a léčebný plán. Za nedodržování režimu a plánu může lékař odmítnout pacienta léčit. Ze zákona ale není vůbec zřejmé, co bude následovat po takovém odmítnutí pacienta lékařem. Pacient nově také musí s poskytováním zdravotních služeb svobodně a informovaně souhlasit. Ze zákon není vůbec zřejmé, co se stane, když souhlasit nebude…V zákoně je zakotvena povinnost poskytovatele zajistit péči o pacienta,ale současně právo zdravotníka odmítnout poskytnutí péče v případě ohrožení vlastního života Tato povinnost a na druhé straně právo jdou proti sobě.

Pacient žádná významná nová práva nezískává, naopak o spoustu přichází. Můžeme říci, že dosud nejvýznamnější právo na bezplatnou péči ze zdravotního pojištění se mění na novou povinnost zaplatit za všechno, co nebude nejlevnější variantou péče!
Návrh zákona také porušuje základní lidské právo na ochranu soukromí, když všechny citlivé informace o zdravotním stavu pacienta a příslušníků jeho rodiny budou bez jeho souhlasu spojeny s jeho rodným číslem a shromažďovány na internetu v obrovsky nebezpečné databázi nějakou pověřenou firmou..

Ze všech těchto informací vyplývá zřejmý rozpor návrhů zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních službách s ústavní listinou základních lidských práv a svobod, se směrnicemi EU o zpracování osobních údajů a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Návrhy zákonů je třeba také posuzovat v souvislostech s dalšími projednávanými zdravotnickými zákony a s připravovaným návrhem zákona o zdravotních pojišťovnách.

Ve svém důsledku tyto zákony:

- ohrožují fungující zdravotní systém v České republice
- snižují kvalitu poskytování zdravotní péče,
- zásadním způsobem omezují ústavní práva a nároky občanů na kvalitní hrazenou péči
- ohrožují soukromí a bezpečnost občanů
- ohrožují svobodné povolání lékaře a malé lékařské praxe
- nepokrytě podporují velké koncerny zdravotnických zařízení se všemi důsledky pro
občany a pro náš zdravotní systém.

O kvalitě zákonů a jejich skutečných cílech vypovídá i styl projednávání těchto zákonů a jejich změny na poslední chvíli pozměňovacími návrhy, pohrdání názory odborné veřejnosti v připomínkovém řízení a novelizace zákonů, které ještě nebyly schváleny, resp. nebyly vydány ve sbírce zákonů.
Tyto zákony, předkládané vládou ODS, TOP 09, STAN a VV jsou napsány na objednávku a v zájmu zdravotnických řetězců a jsou jednoznačně namířeny proti občanům a jejich ústavním právům na kvalitní péči ze zdravotního pojištění i proti lékařům. Zákony způsobí chaos v nároku na péči hrazenou ze zdravotního pojištění a v očkování dětí, způsobený snahou zajistit dobrý byznys některým firmám. Lidem výrazně ublíží a omezí jejich práva na kvalitní péči!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

oblak napsal(a):

Hovorka jen opakuje argumenty Davida Ratha. Zbytečný blog
04. 10. 2011 | 23:28

dalimír napsal(a):

Tak tohle bude pro pacienty pohroma ,s tím se nemůžeme jen tak smýřit ! Prokapitalistické vládní garnitury udělají z občanů nesvéprávné mukle ! Tak takhle ne pánové ! Lidé vzpamatujte se ! Dl
04. 10. 2011 | 23:34

claudius napsal(a):

Jak se vaří raci-živé je hodíme do studené vody a postupně vodu zahříváme až k bodu varu.Raci si ničeho nevšimnou a výsledek je velmi humánní proces přípravy krmě.
04. 10. 2011 | 23:48

JenTak napsal(a):

oblak opakuje bezduché příspěvky pravičáků. Naprosto zbytečná reakce.

Pane Hovorko, shrnul jste nelegitimní stav chování vlády vlády vůči občanům, ať již byli jejími voliči či ne. Mandát k takovým činům od svých voličů jistě nedostali, a z tohoto hlediska je to volební podvod všech vládních stran.

Pravicové voliče však nic nezdeptá. Opět budou jistě vystrašení podobným čertem jako v případě Paroubka, a své hlasy užitečných voličů mají jistě zaručeny.
04. 10. 2011 | 23:49

ujo napsal(a):

pro oblag:
tak ty argumenty vyvaťte!
jinak je vaše poznámku zbytečná
04. 10. 2011 | 23:50

Al Jouda napsal(a):

To oblag :
Dva je málo, když tyto argumenty bude opakovat 10 000 lidí, tak to bude síla s jistým účinkem!!
04. 10. 2011 | 23:58

ujo napsal(a):

" oproti současnému stavu bude mít každý ze zdravotního pojištění nárok už jenom na zdravotní péči poskytovanou ekonomicky nejméně náročným způsobem."
Prakticky - když vezmeme nejčastěji omílanou náhradu kyčelního kloubu- ekonomicky nejméně náročný bude patrně předpis ibalginu a berlí. Je to OK?
A pokud byste se zajímal o endoprotesu: jak to bude s kvalitou a cenou?
Bude to jako v autoservisu s ND: chcete originál nebo levnější?
05. 10. 2011 | 00:02

kočka šklíba napsal(a):

Tohle by se mělo opakovat nejméně 10x denně ve všech médiích oblaku. Tohle už je zločin. Ne že bychom to mnozí nečekali. Ale překonává to ty nejhorší představy.
Píši zase po půlnoci (doufám že editor to nezakáže ;)), ale nyní nemohu nenazvat vládu a poslance, kteří to navrhují a schvalují jinak než zlobivé chlapečky a holčičky :D.
Možná by mně bylo dovoleno napsat, že pokud protlačují tyto naprosto asociální, bezcitné zákony, zákony, které určitě zaviní mnoho neštěstí, bolesti a možná i úmrtí, že jsou bezcitnými lidmi, ale vzhledem k editorově práci si tím nejsem jistá.
Jenže ono to není jen v tom, je to hlavně další penězovod, jak ostatně pan Hovorka píše, na objednávku zdravotních řetězců, kam se jistě někteří z nich(těch ošklivých káčátek), po skončení jejich angažmá v politice, uklidí na výnosná místa. Jak bychom je měli nazývat? Editore? Lidmi? Jak nazvat někoho kdo bezohledně odírá občany tohoto státu, a je jedno zda prostřednictvím schvalování zákonů nebo přímo jim něco bere z kapsy? V češtině pro to je mnoho názvů, ale vy jako poskok té věrchušky už máte problém co? Salónní kecy to je vaše parketa, a když nadávky, tak Paroubkovi, Paroubkové, Sobotkovi, Rathovi a komunistům, tam je dovoleno leccos(a lehce dohledatelné).Kdybyste alespoň nebyl takový pokrytec.
05. 10. 2011 | 02:06

Pacáka napsal(a):

Oblaku, nezajímá mne zdali p. Hovorka opakuje názory Ratha, ale jestli má pravdu. To je oč tu běží.
05. 10. 2011 | 04:24

otokar napsal(a):

Kočko Šklíbo, netrapte nám Koniáše,myslím,že ví dobře, co dělá,má slušnej byznys a doma rodinu. Až se tento bezvýchodný systém položí,bude pracovat jako piarista v některém pravicovém sekretariátu. Mějte s ním slitování,je to též člověk, navíc český.
05. 10. 2011 | 04:44

Petr napsal(a):

Až několikanásobný lidovecký expředseda a exministr všeho možného vysoudí desítky miliónů (a on to v ČR dokáže, vždyť u tvorby zákonů lidovci již od r.1917 téměř nepřetržitě jsou), tak bude mít na lékařskou péči dost. Tak o co jde?
05. 10. 2011 | 07:02

dedek napsal(a):

A lidé si nedají říci a nedají. Proboha co je donutí vzít palice a umlátit je. Vyhnat je za jejich zločiny málo!! Kde jsou všichni ti, kteří stále v mnohých případech hovoří o trestných činech? Proč není nikdo zažalován? Normální člověk to udělat nemůže, protože na to nemá!!
05. 10. 2011 | 08:17

dedek napsal(a):

A ještě něco. Pane autore, proč nebijete na poplach například i při různých manifestacích? Proč KDU neburcuje občany? Má méžnost si napravit image nebo ne?
05. 10. 2011 | 08:19

kritik napsal(a):

Pokud vím, tak zatím všichni ministři zdravotnictví byli špatní.
Ale Heger je ten nejhorší. Je to vůbec lékař ?
Kolikrát za život přišel do přímého styku s pacientem ?
05. 10. 2011 | 08:26

jarpor napsal(a):

Petr Pithart v neděli v OVM konstatoval, že naši lidi jsou dobře "strašitelní". Že než by se sami zamysleli nad tím či oním, přijmou za svou "katastrofickou budoucnost" vylíčenou někým, kdo si ve strašení jiných "libuje"... kdo strašení používá jako metodu pro prosazení svých cílů.

Když jsem si přečetl výklad zdravotnických zákonů "Made in Hovorka", konstatuji, že pan Pithart má pravdu.

Autor má patrně názor, že členové odborných společností z lékařského prostředí, kteří se na tvorbě těchto zákonů podíleli, vyjadřovali se k nim... že všichni ti, co ty zákony psali mají jediný cíl - tančit nad hroby nebohých českých pacientů... a on je jediný, statečný, moudrý a prozíravý... jež chce tomuto tanečnímu reji zloduchů zabránit.
Jiný důvod, proč podává výklad, který podává, totiž nenacházím...

Hezký den
05. 10. 2011 | 08:28

ustrašená matka napsal(a):

jarpor

nemusíme se nechat strašit, stačí jen občas k doktorům zajít. Člověk jen trousí třicetikoruny a kde nic tu nic.
Můj syn např. dovršil 18 let a musel se přehlásit od dětské lékařky k praktickému pro dospělé. A jen toto přenesení karty mne stálo 350Kč.
Upozorňuji, že syn byl zdravý a nic nepožadoval, ale přeregistrace spojená s tzv. vstupní prohlídkou(změření tlaku a vyptáním se na co trpí) tolik stála.
Hrozím se, kolik by musel platit, kdyby mu skutečně něco bylo.
05. 10. 2011 | 08:54

jozka napsal(a):

Jasne politruku a v tve slovni mlhy jsou zde vypousteny z toho duvodu, ze vsichni jsou blazni, jen ty jses letadlo, takze jste si panem Hovorkou kvit.
05. 10. 2011 | 08:56

dříve čtenář napsal(a):

Pane Jarpore, tentokráte nemluvíte k věci, ale pouze káráte toho, kdo kritizuje skutečný stav. Nepřál bych Vám být vážně nemocen teď, natož poté,až budou všechny tyto peněžně-zdravotní vztahy uvedeny do praxe.
Odborný lékař, který bere plat cca 100 000,- měsíčně, má na úpravy v zákoně pohled ze zcela jiného úhlu, než člověk stěží dosahující průměrné mzdy, který má 2 děti, jež by si zasloužily vysokoškolské vzdělání...
Shodou okolností jsem dnes mailem dostal fotky rezidence pana Cikrta. Nezávidím mu to, hlavně když bude mít na údržbu a úklid. Ale pokud se člověk takhle utápí v penězích, stěží se může vžít do starostí obyčejného "ještě člověka"?
I já Vám přeji hezký den a doufám, že nemusíte pracovat více jak 9 hodin denně, abyste dosáhl alespoň na tu mizernou průměrnou mzdu. Doufám, že si můžete dovolit i nemocenskou, protože Vám její začátek zaměstnavatel ochotně proplatí a Vám úbytek peněz vadit nebude.
05. 10. 2011 | 08:59

bonsoides napsal(a):

I lékaři se za všech dob dopustili mnoha omylů,dělá je každý.Naneštěstí mi si nejsme vědomi dost dobře jedné věci:o co více se zde po roce 1990 hovořilo o "demokracii ve velkém"-pro poslance,ministry atd-o to více jí ubývalo "dole" Systém drobných ústrků úřady,zaměstnavateli a také lékaři zde zdomácněl,i když v míře individuálního štěstí jím každý byl postižen jinak a jinde.Někdo více starostou,jiný více obvodním lékařem,někdo policií,jiný zase třeba úřady sociální pomoci.Ti co zažili celý řetězec drobných ústrků už mezi námi nejsou-Lidé se mstili.Desítky lékařů byly v ordinacích pacienty bestiálně zavražděny v ČR.
A.Naprosto nezvratné principy humánního lélařství jsou jeho dobrovolnost,právo výběru lékaře a souhlas pacienta s léčebnou metodou,možnost předem i později upozornit na nedostatky výsledku a průběhu léčení,příp.v krajním případě vymáhat odškodnění za poškození.
B. Je tu ale,speciálně v medicíně,velmi obtížný terén-jak zmapovat příčiny nedostatků-zda leží spíše v zastaralém školství pro lékaře nebo nekvalitě dovážených zahraničních novinek nebo v platební neschopnosti pacientů či naopak chamtivosti lékařů nebo neochotě lékařů dělat pracnější řešení resp. se učit pokrokovějším technikám a léčebným metodám.Já osobně mám pocit,že dnešní medicína nepoužila vůbec mistrovství českých lékařů do roku 1990 abyse od nich cokoliv naučila (možná,že z konkurenčních důvodů know-how tajili před kolegy),ale v řadě případů se neměla snahu učit z Evropy modernějším postupům.Naopak byli mezi nimi i ti,kteří poklonkovali i před každým lékařským šmejdem ze Západu.
Tyto problémy,týkající se lékařské odbornosti-lze stěží řešit administrativním systémem pouze.Mají příliš složité podhoubí,k němuž přičtěme i problémy lékařů v osobním životě (např.lékařky jsou nejčastější kategorie žen nežádaných muži do manželství),připočtěme i únavu z odpovědné práce lékařů.Připočtěme omyly fám odborného tisku pro lékaře.Vzájemné konkurenční znevažování se lékařských odborných směrů motivované prestiží a osobní ekonomikou.Co s lékaři typu "čím více pacientů,tím lépe"? A kvalita ? A naopak ti co nemají pacienty? Opět kvalitou? Okrskem?
Laciná finančně bezbolestná řešení,která ale nepomohou v zásadě zdravotní problém pacienta řešit.Naopak drahá řešení,která mají falešně nadnesenou uměle cenou přesvědčit o neexistující úrovni de facto řešení jako že je?
05. 10. 2011 | 09:00

lijuti napsal(a):

už z principu není zdraví vhodný objekt k podnikání. když v něčem podnikáte a a prosperujete snažíte se to udržet v bodě zisků a jejich růstu. ve zdravotnictví je to ale tak že vyděláváte když je pacient nemocen a jde se léčit, jakmile se uzdraví přestává léčba tudíž platba od klienta a nevyděláváte. vím že klientela je široká, ale nikdo nezaručí nezneužívání tohoto soukromými lobby. pořád si myslím že moderní bezplatné zdravotnictví by mělo být civilizačním výdobytkem a né kšeftem, ale třeba se pletu.
05. 10. 2011 | 09:03

gaia napsal(a):

článek v tisku

Heger: Nadstandardy příští rok vydělají až 200 milionů

jinými slovy, tolik budou muset lékaři vytáhnout z peněženek svých pacientů, ať již jim zdraví vrátí, či ne, ať již jim něco poskytnou, či ne.
05. 10. 2011 | 09:14

jarpor napsal(a):

ustrašená matka

Lepší doklad toho, že pan Pithart má pravdu jste podat nemohla...

dříve čtenář

Kárám ? Kde a koho ?
Nikoliv. Jen konstatuji, že pan Hovorka straší.. Nikomu můj pocit nevnucuji...

jozka

Nečiním si nárok, že mám patent na rozum... jak se patrně o svých názorech domníváte sám... z dikce Vašeho příspěvku...

Hezký den
P.S. Shodou okolností jsme v nedávné době potřeboval lékařskou péči.
Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na řešení mého problému...
čímž neříkám, že všichni lékaři jsou "svatoušci", ovšem také nejsou všichni zloduši, kterým je číkoliv zdravotní problém "ukradenej"...
05. 10. 2011 | 09:17

ustrašená matka napsal(a):

jarpor

na 350Kč pracuji 7 hodin, poplatky jen za to, že člověk vezme u doktora za kliku mne přímo děsí, Pithart nepithart, navíc, co pro mne tento dvojdomek Pithart kdy udělal?
05. 10. 2011 | 09:20

Roman napsal(a):

Standard, nestandard, všechno je byznys, slovo solidarita je jenom slovo. Mám již 4 roky těžce nemocného otce, který prodělal 2 operace mozku a radioterapii, jako poslední možnou léčbu. V současnosti je dočasně hospitalizován v nemocnici, jinak se s maminkou o něho staráme doma. Rád bych však uvedl jednu z titěrných realit. Včera mi volala sestra, ať se nelekám, že tatínek je v pořádku, ale že už by zase potřebovali, abychom koupili pro něho pleny. Za 10 dní čtvrté balení, celkem 880,- korun. Ani nemám odvahu ptát se, jestli v nemocnici na něco nárok máme, či nemáme, dokud jsou peníze, platíme hodně položek už v současnosti. O projetém benzínu, telefonech, lékárnách a hlavně času, jako hlavní nutnosti, ani nemluvím. Nestěžuji si, ale je to opravdu už na hraně. Všem přeji, aby nebyli vážněji nemocní, což ostatně s lítostí konstatuje i jedna z mých příbuzných, která, jako zdravotní sestra, pracuje ve zdravotnictví již 25 let.
05. 10. 2011 | 09:31

paní ze sociálky napsal(a):

Roman

no tak zrovna pleny pro inkontinenci by mohl váš tatínek dostat zadarmo (zatím) na poukaz. Dále požádejte o příspěvek na péči a příspěvek na dopravu. Jinak to neutáhnete.
05. 10. 2011 | 09:35

Petr z Tábora napsal(a):

Laik nemá čas se seznamovat s návrhy zákonů. Diskuse ale mnoho nepomůže:
Pan Ráth z politických důvodů zkritizuje cokoli bez ohledu na fakta, je zcela nedůvěryhodný. Pana Hovorku takto nepodezírám, ale kritizuje z levicových pozic a vždy straší spoluobčany.
Ministerstva obsazená TOP09 tradičně fandí bohatým, snaží se zamezit vyložené chudobě, takže jejich politiku odnáší střední vrstva. Není žádný důvod věřit, že tomu ve zdravotnictví bude jinak. Sám mohu posoudit, že během této vlády stouply podstatně doplatky na "moje" léky.
Takže ukáže až praxe.
05. 10. 2011 | 09:35

český maloměšťák napsal(a):

jarpor
Ale vy jste toho Pitharta naprosto obrátil /zbraň levných demagogů/.
Pithart měl na mysli strašení ODS.

Kdy ta straší lidi rozpadem zdravotního systému /a pak zavádí poplatky a vágní nadstandrdy, či tunel zvaný IZIP/, nebo rozpadem penzijního systému/a následné zvýšení DPH, očesání stávajících finančních produktů jako je SS či PP - tak , aby lidé utekli k 2. pilíři/...etc etc.

Škoda, že nemůže pan Pithart reagovat. Ale stejně je to i tak dost podlé - interpretovat jeho výroky tak, že se zneužijí ke křivácké propagandě ODS, milý pane zastupiteli za ODSt

P.S. Jste blázen - nebo děcko ?
05. 10. 2011 | 10:00

JAHA napsal(a):

Ad: autor

V priebehu niekolkych dni znova placete o veciach, ktore vidite zo svojho pohladu, nediskutujete, a pritom placete na nespravnom hrobe!

Kde nic niet, ani cert neberie. V minulosti ste tlieskali (myslim vseobecne, nie Vas, lebo tento postoj neviem) lekarom pri vydieracskej akcii za zvysenie platov. Mnohi sa ozyvali ako pacienti, na podporu takehoto vydierania. Nuz tu mate VYSLEDOK.

Nezamestnani chcu primeranu podporu, invalidni a bezni dochodcovia chcu primerany dochodok, zeny ma materskej chcu primeranu matersku...vsetci chcu vsetko primerane (ved i lekari sa porovnavali so svetom, nie), len niet z koho tie peniaze "vyrazit". Socdemakmi navrhovane lubive zvysenie dane bohatych to nespasi. To si vie spocitat i absolvent zakladnej skoly. Takze na programe dna je NAOPAK - utahovanie si opaskov v kazdom segmente. No a kde zacat ak nie tam, kde stat dava vlastne takmer vsetky vybrane dane - socialna oblast, zdravotnictvo...

Takze - vazeny pan autor - cosi ste mohli realizovat, pokial bola strana vo vlade, cosi mozete navrhnut i teraz. Myslim, ze na spasonosne riesenie v Cesku (a urcite i inde v podobnych krajinach) uz netrpezlivo cakaju.
05. 10. 2011 | 10:07

jozka napsal(a):

Kdepak politruku, zdaleka se nic takoveho nedomnivam, jen jsem pouzil vasi logiku vuci Hovorkovi, akorat jsem to nerozzvanil do celeho odstavce, jak to umi jen politruci.
05. 10. 2011 | 10:07

vlado napsal(a):

Nemám nejmenší důvod blogu pana Hovorky nevěřit. Jeno názory a projevy v parlamentu mě byli vždy sympatické přesto nebo právě proto, že byl ze strany která lavíruje a neví kde je její místo v obhajibě nejpotřebnějších. Konstatování, že po dvaceti létech
se situace ve zdravotnictví jen zhoršuje protože přechází z funkce služby na funkci podnikatelskou může skutečně vyhovovat
jen vrstvě ve společnosti natolik zabezpečené,že toto pojetí
je pro ní nanejvýš privilegující. My ostatní se smiřmě a pokorně přijměme výsady těch, kteří se po létech nivelizace ve společnosti dokázali tak obohatit, že podnikání lékařů a celého našeho zdravotnictví jim je šité namíru.
05. 10. 2011 | 10:20

roman napsal(a):

Paní ze sociálky
To ano, ale pokud je pacient doma. Pokud je v nemocnici, nemáme nárok, a tak nám je ošetřující lékař nemohl předepsat. Jinak víte, jak se na lidi, kteří o něco žádají u nás nahlíží. Jako na vyžírky a to my prozatím nechceme. Až bude nejhůř, půjdu požádat.
Spousta lidí u nás má jakousi hrdost, ovšem škoda je, že s ní pracují akorát poradci prezidenta a jiní asociální vlastenečtí živlové.
05. 10. 2011 | 10:30

jogín napsal(a):

Kam míří zdejší zdravotnictví je jasné z posledního tunelu zvaného IZIP- práce dvou dlouholetých politiků ODS a Cabrnocha.
05. 10. 2011 | 10:36

jogín napsal(a):

Pardon,Ouzkého a Cabrnocha.
05. 10. 2011 | 10:38

Targus napsal(a):

To Petr z Tábora a jarpor:

Praxe v Čechistánu je taková, že co není v zákoně výslovně přikázáno a náležitě sankcionováno, na to se kálí. Pročež můžeme očekávat jen to nejhorší.
Jinak nevím, co si mám myslet o názoru, že 350,-Kč za přeregistrování nějak souvisí se strašením občanů. Podle mne to je normální zlodějna. Rozhodně bych chtěl na tyto penízky potvrzení a následně bych se šel zeptat na pojišťovnu, jestli je něco takového možné.
Osobně jsem se setkal s tímtéž, paní doktorka po mně chtěla za registraci 200 Kč. Na moji otázku, jak je možné, že jiní doktoři to po mně nechtějí, mi nebyla schopna odpovědět. Naštěstí jsem měl možnost jít k jinému lékaři, takže paní doktorce jsem řekl, že má morální profil nenažrané svině a odkráčel jsem, lépe řečeno, odberlil jsem se.
05. 10. 2011 | 10:49

hakarel napsal(a):

Tato reforma je zločin útoku na zdraví a životy občanů, v zájmu nemravných zisků jednotlivců, které mají být legalizovány zákony. Ti, kteří takovouto reformu protlačují násilím, zneužitím klamem získané převahy v parlamentu, jsou zločinci už proto, že jdou proti ústavním zákonům.
Děsivé je, že většina občanů zůstává v klidu v domnění, že demokratickými postupy, třeba u Ústavního soudu, se toto zlo zastaví. Nezastaví. Není možné zákonnými prostředky zápasit s někým, kdo zákony nerespektuje. A to ještě nesmíme pominout mravní a odborné parametry osmi ústavních soudců, jak předvedli při nakopnutí čl.31 Listiny základních práv a svobod při zpoplatnění zdravotní péče.
Pro vládnoucí garnituru (respektive její vykonavatele, kteří se nám méně informovaným jeví jako vláda ČR v čele s panem Nečasem) je rozhodující cíl, pro jeho dosažení (a udržení) použije jakékoliv prostředky. Veřejně v prvé řadě legální a pokud to nestačí, tak skrytě i jakékoliv nelegální. Nejlépe obojí souběžně.
Sledujeme dokonalý obrázek způsobu vlády, který se jinak označuje jako bolševický.
Dostali jsme se do cílového stavu podle představ V.Klause, t.č. na Hradě, jak nám vyjevil už před mnoha lety názorem na Maradonovu nepřiznanou "ruku". Není náhoda, že tento člověk amnestuje (velko)zloděje ale nikdy jsem nezaregistroval, že by proti nějaké zlodějně, podvodu, nečestnosti, utrousil alespoň káravé slůvko.
Tady je jediná šance jak zlo zastavit. Plné odhodlané ulice jako v listopadu 1989.
05. 10. 2011 | 10:55

jarpor napsal(a):

Maloměšťáku,

pan Pithart doslova řekl - Jsme národ strašitelný.

Pokud Vy soudíte, že je rozdílný dopad, pokud straší ODS či jiná strana... jestli je rozdíl straší-li pan X či pan Y, pak já se domnívám, že ve svém důsledku je to jedno.

Rád si od Vás počtu, do je na mém výše uvedeném názoru demagogického.

Targus

Reagoval jsem nikoliv na zmínku o platbě nicku ustrašená matka, ale na její následující :
"Hrozím se, kolik by musel platit, kdyby mu skutečně něco bylo."

Pochopil ?

Hezký den
05. 10. 2011 | 11:01

jarpor napsal(a):

P.S. pro maloměšťáka...

No, soudím, že je lépe býti jednou osobou... neměnící své názory podle směru větru... když Vás tak vzrušuje mé angažování se v zastupitelstvu na kandidátce ODS...
než se skrývat pod Tencokydáhnůj, Naprostým kokotem, Šlapkou... a dalšími označeními.

To Vám nenadávám... jen jmenuji Vaše nicky... /které jsou o Vás dostatatečně vypovídající.../

Tak se mějte...
05. 10. 2011 | 11:19

neo napsal(a):

ustrašená matka napsal(a):
Můj syn např. dovršil 18 let a musel se přehlásit od dětské lékařky k praktickému pro dospělé. A jen toto přenesení karty mne stálo 350Kč.
Upozorňuji, že syn byl zdravý a nic nepožadoval, ale přeregistrace spojená s tzv. vstupní prohlídkou(změření tlaku a vyptáním se na co trpí) tolik stála.
05. 10. 2011 | 08:54

1) Ono totiž klinické vyšetření tolik opravdu stojí i víc.( pokud jde na pojišťovnu, vy z toho zaplatíte jen 30kč) Pojišťovna ale vstupní prohlídky nehradí, takže je celkem logické, že se platí hotově stejně jako mnoho dalších výkonů, které nejsou v pojištění zahrnuty. (prohlídky na řidičák, potravinářský či zbrojní průkaz, vyšetření kolonoskopie a mnoho dalších, viz ceník u praktických lékařů).

2) Synovi je 18náct, předpokládám, že vydělává nebo studuje a tak chodí na brigády nebo má kapesné - takže by si těch 350 kaček mohl zatahnout ze svého ne?
05. 10. 2011 | 11:50

ustrašená matka napsal(a):

neo

ano, proto jsem ustrašená matka, co když se pojišťovna rozhodne, že nebude hradit zrovna ty diagnózy, kterými trpím? Moje zdravotní pojištění pak bude jen kapesným pro různé šíbry.
Pro někoho je 350 Kč pár drobných, ale jsou pro někoho to je suma, kterou má tak na den. (spočítejte kolik je 350x30 a porovnejte s průměrným platem a kolik lidí alespoň průměrného platu dosáhne) navíc lidé mají i víc dětí než 1.

A děti z takových rodin, pokud brigádu vůbec seženou, mají i další potřeby, na které je nutné vydělat a ne je utratit jen za to, že si přenesou kartu z ordinace do ordinace a zrovna proto, že se pojišťovna rozhodla, že zrovna toto hradit nebude.
a o tom je článek, pojišťovna se rozhodne, že nebude hradit skoéro nic a ministr se rozhodne, že na doplatcích se musí vybrat 200 milionů, mohou si studenti v našem státě dovolit na brigádách vydělat takovou sumu a mají vůbec tuto možnost?
Neb co může umět tykový 18 letý student a nabízet na trhu práce? Nechodí náhodou do školy prot, aby se tam teprve něco naučil?
05. 10. 2011 | 12:43

Honza999 napsal(a):

dříve čtenář

Cikrtova rezidence??

To je nějaké podivné... Před několika týdny mi tu osobně tvrdil, že bydlí v paneláku..
05. 10. 2011 | 12:55

Honza999 napsal(a):

paní ze sociálky

Nárok na poukaz... Příspěvek na dopravu... Jinak to neutáhnete..

Tak tak.. To je právě ono..

Ovčan, místo toho, aby uťal hydře hlavu, sepíše poníženou supliku se žádostí o poukaz nebo příspěvek na dopravu. Bude-li suplika dostatečně ponížená, možná bude vyhověno. Zjistí-li se, že ovčan není dostatečně loajální, vždy se nejde nějaká formální záležitost, proč ovčan bohužel nesplňuje podmínky...

Ovčan sepisující ponížené prosby o to či ono nemá čas o hydře přemýšlet..
05. 10. 2011 | 12:56

Kvakin napsal(a):

Pane Hovorko, je vcelku veřejným tajemstvím, že současné Hegrovo Ministerstvo zdravotnictví nevymýšlí nové zákony samo, ale že využívá, dopracovává a aktualizuje to, co po sobě zanechal Julínek a co vyrobili reprezentanti různých zájmových skupin zdravotnického byznysu, které organizoval Bc. Šnajdr za pomoci MUDr. Zajace, když bez Šnajdra se ostatně Hegr dnes a denně ani neuprdne. A není jistě tajemstvím, že KDU ČSL - lidovci byli věrnými koaličními partnery ODS a Zelených v Topolánkově vládě, v níž seděl i zmíněný Julínek. Jděte plakat na jiný hrob ...
05. 10. 2011 | 13:00

neo napsal(a):

Ustrašená matka:

pokud vim, tak o tom nerozhoduje pojišťovna, ale parlament, senát a prezident.

Je přímo dáno zákonem co je a co není hrazeno z veřejného pojištění. žádné pojištění na světě nekryje vše, to byste platila opravdu nehoráznou sumu na ZP.

Ta platba pak není za přenesení karty, ale za tu vstupní prohlídku.
05. 10. 2011 | 13:03

Honza999 napsal(a):

dříve čtenář

oprava, nebylo to tady, ale nějak jsem se odtud nějakým odkazem přenesl na ty jeho "cikrtoviny" a tam se mi od něj dostalo informace, že on je jen obyčejný chudý člověk bydlící v paneláku na Praze 6...
05. 10. 2011 | 13:27

Honza999 napsal(a):

Kvakin

Píšete to špatně...

KDU ČSL - lidovci byli věrnými koaličními partnery ODS už v předchozí vládě ČSSD...
05. 10. 2011 | 13:29

ustrašená matka napsal(a):

neo

přečtěte si ještě jednou článek, tam jasně stojí, že již nebude péče, ale služba a bude se doplácet za kde co.A že za více peněz dostaneme horší služby. Což již vím a ani mne nemusí nikdo strašit, jak si myslí jarpor
05. 10. 2011 | 13:41

neo napsal(a):

Ustrašená matka:

jak odporuje to co jsem napsal já, tomu co jste napsala vy?
Doplácet se bude na to, co bude hrazeno z pojištění jen částečně či vůbec a to v rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Tak je to odjakživa.

Jen se mění to co je a co není hrazeno.
05. 10. 2011 | 13:44

ustrašená matka napsal(a):

neo

a hrazena z pojištění může být jen poslední dávka ze samopalu, jak praví jeden vtip.
A pokud já bych neměla těch 350Kč, tak by můj syn zůstal vlastně mimo zdravotní systém.
05. 10. 2011 | 14:12

neo napsal(a):

ustrašená matka:

pořád by mohl k jakémukoli doktorovi, jen by zatim nebyl nikde registrovaný.
A v 18ti by opravdu měl být schopný si někde vydělat 350korun.
05. 10. 2011 | 14:16

Honza999 napsal(a):

neo

Salámovou metodou se za pár let bude doplácet NA VŠECHNO!

Záměna formulace zdravotní péče>zdravotní služby má jen zabránit napadnutelnosti u ÚS - Ústava zaručuje bezplatnou zdravotní péči, nikoli bezplatné zdravotní služby.

Podmínky stanovené zákonem postupně učiní bezplatnou zdravotní péči nedostupnou - sice na ni ovčan i nadále podle Ústavy bude mít nárok, ale nebude schopen splnit všechny podmínky stanovené zákonem a tak mu nezbyte, než koupit zdravotní službu..
05. 10. 2011 | 14:18

neo napsal(a):

Honza999:

1) doplácí se na hodně věcí už pěknou řádku let, jen Julínek na to více upozornil. Do zavedení poplatků to nikoho nezajímalo a nikdo to nenapdal.

2) Na všechno se doplácet nebude, to je hloupost.

3) nevim jak vy, ale já se nepovažuji za ovčana. To slovo je navíc trapné, hodné tak lulina ze základky.
05. 10. 2011 | 14:29

jarpor napsal(a):

Ustrašená matka

"A že za více peněz dostaneme horší služby. Což již vím a ani mne nemusí nikdo strašit, jak si myslí jarpor"

Je-li Vaše předešlé :
"Hrozím se, kolik by musel platit, kdyby mu skutečně něco bylo."
a
"..na 350Kč pracuji 7 hodin, poplatky jen za to, že člověk vezme u doktora za kliku mne přímo děsí,.."
projevem odvahy, velmi se omlouvám.
Já to vyhodnotil jako velmi silné obavy z budoucnosti, navíc vyjádřené pod "strašícím" textem blogu...

Snad poslední poznámku k hrození se a děsení :
Žádná káva se nepije tak horká, jak se uvaří...

Hezký den
05. 10. 2011 | 14:30

gabybaba napsal(a):

neo
Jen se mění to co je a co není hrazeno.

To podle mě není tak úplně pravda. V tom zákoně není konkrétně uvedeno, co je nebo není hrazeno, to bude upraveno vyhláškou. Takže se můžeme dočkat všeho.

A co se týká přeregistrace: Já jsem přecházela od jedné praktické lékařky k jiné zhruba před třemi lety, včetně přeměření tlaku a dotazu na to, zda nemám njaké jiné problémy, než které vyplývají z mě karty a platila jsem jen 30 Kč. Pokud se to za tu dobu změnilo, tak je to lumpárna, obzvlášť při přechodu od dětského lekaře, protože to člověk udělat musí, to nedělá z vlastní vůle.
05. 10. 2011 | 14:35

ustrašená matka napsal(a):

jarpor

ano máte pravdu, žádná káva se nepije tak horká, jak se uvaří

já nebyla u doktora 20 let a doufám, že synek bude po mne. A pokud tam 20 let nebude muset, tak snad těch 350Kč nějak nahradí.
A těch 200 milionů, které chce Heger navíc vybrat snad zaplatí někdo jiný než já a moje rodina.
05. 10. 2011 | 14:43

ustrašená matka napsal(a):

gabybaba

a můj strach pramení právě z toho, že před 6 lety přecházel k tomu samému lékaři můj starší syna a tenkrát ještě neplatil nic, takže z toho vidím, že se vše zhoršuje a usuzuji, že bude ještě hůř, jak říká kolega přede mnou, salámová metoda, až najednou se zjistí, že máme již jen ten provázek , ale tím se nenajíme.
05. 10. 2011 | 14:46

neo napsal(a):

gabybaba:

no vidíte a já neplatil nic ani 30 kč. Doktorka to provedla v rámci preventivní prohlídky.
05. 10. 2011 | 14:59

český maloměšťák napsal(a):

jarpor
Měl jste asi těžké dětství - otec pracovník na farmě /Tencokydáhnůj/, matka či sesta pracovnice veřejně činné /šlapka/ noa ten jak že to bylo...aha...naprostý kokot - to byl kdo ? ...váš kurátor ?

Toto vaše bludy omlouvá.
Tak už mnohé chápu.
A omlouvám se - netušil jsem, že situace ja až tak vážná....

P.S. Pithart to řekl v určitém kontextu. Ale ten vás nezajímá, že ?
Apropo - víte proč nemá Klaus rád Pitharta ?
Protože nebýt jeho, mohla být ve spárech postbolševiků i mladoboleslavská Škodovka / a mezitím tak dvakrát vytunelovaná/

Hezký den.

A pozdravujte doma....
:))))))
05. 10. 2011 | 15:09

gabybaba napsal(a):

neo
tak proč jste tady předtím psal, že je to v pořádku? Vaše filosofie je: jen ať se dělají reformy, ať lidi platí, já to vždycky nějak obejdu?
05. 10. 2011 | 15:59

gaia napsal(a):

neo

no to Heger když ležel 2 dny v HK ve fakultce, tak taky neplatil nic. Psali o tom ve všech novinách. A když ještě měl ostudu, tak řekl, že to nezaplatil, že šlo jen o 120 korun, tak že ho nechtěli obtěžovat.
Asi si jsme rovní a rovnější, což ale odporuje Hippokratově přísaze
05. 10. 2011 | 16:01

neo napsal(a):

gabybaba:

záleží přece na lékaři. Ceník máte v čekárně. I moje lékařka má zpoplatněnou vstupní prohlídku, ale tu může udělat v rámci prevence, pokud na ni máte nárok.
Gaia:
je mi vážně úplně jedno, jestli po Hegerovi chtěla nemocnice 120 kaček nebo ne. To si má nemocnice hlídat.
05. 10. 2011 | 16:20

gaia napsal(a):

neo

no já jen, že někdo platit nemusí a někdo jo a tak to bude asi pořád. Služby dostanete podle ksichtu a podle ksichtu za ně taky zaplatíte.
A že vy zrovna nezaplatíte, tak to budete opěvovat
05. 10. 2011 | 16:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Hovorko,
vzhledem k závažnosti tématu a k tónu, jakým o návrhu zákona informujete, je potřebné se zabývat Vašimi tvrzeními vs. dikce návrhu podrobněji.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=405&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1
"Zákon pouze říká, že oproti současnému stavu bude mít každý ze zdravotního pojištění nárok už jenom na zdravotní péči poskytovanou ekonomicky nejméně náročným způsobem." Hledal jsem, v návrhu jsem nic takového nenašel.
"Návrh zákona o zdravotních službách zásadním způsobem oproti dosud platnému zákonu O péči o zdraví lidu omezuje práva pacientů, zejména právo na kvalitní péči „lege artis“ a ruší svobodnou volbu lékaře." Neruší, upřesňuje. Za péči je zodpovědný poskytovatel, což v ambulantní sféře jsou jednotliví soukromí lékaři. V lůžkových zařízeních nelze zařídit splnění volby určitého lékaře.
"Oproti současnému stavu, kdy má občan právo na péči podle posledních poznatků vědy, bude mít pouze právo na péči na náležité odborné úrovni, kterou se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů,"
´Lege artis´ podle nejnovějších vědeckých poznatků se prakticky neléčilo nikde kromě pokusných oddělení výzkumných pracovišť. V tomto ohledu ´náležitá odborná úroveň´ je termín přesnější pro ověřené léčebné postupy.
Vzhledem k tomu, že se do diskuze, pane Hovorko, nezapojujete, nebudu se zatím zabývat dalšími námitkami.
05. 10. 2011 | 18:39

Občan napsal(a):

Pane Zdeňku Matyáši,

nevím nevím.

§ 4 odst. 5 - "Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti."
§ 28 odst. 2 - "Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. "

To spíš odpovídá výkladu pana Hovorky. Zejména ta poslední věta § 4 odst. 5.
Navíc se zákon úhradou zdravotních služeb VŮBEC nezabývá! Ani nijajk neodkazuje na předpis o úhradě zdravotních služeb ze zdravotního pojištění. A to přesto, že článek 31 LZPS výslovně požaduje stanovení rozsahu služeb hrazených plně ze zdravotního pojištění zákonem.

Obava pana Hovorky je zcela namístě i proto, že formulace, již použil, je již zakotvena v § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění: "Ze zdravotního pojištění se při poskytování ústavní péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí."
Totéž platí i zdravotnických prostředcích, pomůckách a prostředcích zdravotnické techniky - § 13 odst. 11, kdy se ze zdravotního pojištění hradí pouze 75% ceny zdravotnických prostředků "v provedení ekonomicky nejméně náročném". To je přesná formulace ze zákona!

Heger ani nikdo jiný z MZd ani z vlády se tuto oprávněnou obavu nepokusil vyvrátit. S ohledem na zkušenosti se současnou vládou je tedy namístě předpokládat spíš nehorší možnou variantu.
05. 10. 2011 | 19:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Občan:
Konkrétní podmínky jsou různé u různých typů pracovišť, nemohou být rozdílné u stejných typů pracovišť v různých lokalitách. Je to dáno stejnými nároky na vybavení a provoz, kterému musejí pracoviště poskytující příslušnou péči vyhovovat. Takže autorovy obavy, že "za konkrétní podmínky a možnosti - je možné schovat cokoliv" neodpovídají realitě.
Problematika úhrady péče úzce souvisí se stanovením standardů, což ministerstvo zjevně nezvládá. Je logické, že z veřejného zdravotního pojištění standardní postupy budou zcela hrazeny.
05. 10. 2011 | 20:20

Občan napsal(a):

Pane Matyáši,

čemu nerozumíte na CITACI "v provedení nejméně ekonomicky náročném" - tedy v tom nejlevnějším ještě nějaké zjistitelné výsledky poskytujícím a bez ohledu na vedlejší účinky, účinnost a délku léčby?

O "stejných nárocích na vybavení a provoz, kterému musejí pracoviště poskytující příslušnou péči vyhovovat" není ani v novele zákona o zdravotním pojištění, ani v návrhu zákona o zdravotních službách nikde ani zmínka.
Naopak slova "v provedení nejméně ekonomicky náročném" ve vztahu k lékům, zdravotnické technice a zdravotním pomůckám jasně předpokládají, že vybavení a provoz se budou lišit a poskytovatelé budou moci (možná budou MUSET) poskytovat pojištěním hrazené služby pouze na nejnižší ještě akceptovatelné úrovni.
Nu, a to, že nejsou stanoveny žádné standardy, umožní všem poskytovatelům požadovat za jakoukoli jinou než nejlevnější zdravotní péči částečnou nebo úplnou úhradu od pacienta.

Mně to připadá docela srozumitelné.
05. 10. 2011 | 21:22

evix napsal(a):

Roman:
Babičku jsme měli v nemocnici a následně v LDN od 18.12 do 20.2 po zlomenině kčku, ty pleny měla asi 4 týdny a nekupovali jsme žádné pleny, měla je přímo od nemocnice, LDN taky patří pod tuto nemocnici. ??? Ale už jsem slyšela, že někde si musí pacient donést vše i WC papír. :-O
Já už nic nechápu a chování občanů už vůbec ne, oni si snad myslí, že se to nějak poddá. Opravdu ovčani, no někteří se budou dost divit příští roky a dobře jim tak!
06. 10. 2011 | 00:56

Pepa Josef napsal(a):

To je zvláštní, jak ti nemocní, postižení, usilovně pečující o rodiče a nemohoucí příbuzné a vůbec všichni, kteří mají něco do činění se životem, mají na zdravotnictví diametrálně jiný názor než ti mladí, zdraví, v 18 vydělávající, sebejistí, životem nepoznamenaní............
Zdravím v 50 dvakrát neoplývám, 12 let jsem pečoval o rodiče (sám, nemaje sourozenců a vlastně malé dítě po část této doby), díky čemuž dnes zdravím dvakrát neoplývám... Je zvláštní, že "reformy" zdravotnictví mi po těchto zkušenostech připadají kšeftařské, nehumánní, bezohledné, asociální, nepokrokové. Prostě se v této zemi moc krade a každý vidí jen sebe.
06. 10. 2011 | 11:31

Pepa Josef napsal(a):

evix: to není o plenách, to je jen kapka. To je o těch ponížených žádostech, úředních posudcích, apriorní podezřívavosti, že chci něco neoprávněně atd atd. Jo, LDN je taky řešení...
06. 10. 2011 | 11:52

neo napsal(a):

Pepa Josef:

co je na tom zvláštního???? vždyť je to naprosto logické a přirozené. Zvláštní by bylo, kdyby tam nebyl ten rozdíl.
06. 10. 2011 | 13:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Občan:
§ 11
Poskytování zdravotních služeb
"(31) Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f). Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, na vybavení kontaktního pracoviště, a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení výdeje léčiv i na místo poskytování péče, stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení podle jiných právních předpisů."
Standardy zatím nejsou dokončeny, ale budou. Samozřejmě musejí být co nejlevnější, i tak bude péče stále zdražovat.
06. 10. 2011 | 18:49

Pepa Josef napsal(a):

neo:
Já totiž naivně přes dvacet let čekám, kdy se dostaneme od třídního boje k civilizovanému myšlení. Ještěže jste dodal tu poslední větu, už jsem měl obavy, že naprosto přirozené a logické je kradení a sobectví:)) Přirozená je revolta mládí vůči stáří (člověk se jen trochu diví, když se překlopí do toho druhého tábora), jenže u nás jako by byla mladá generace přímo vychovávaná k bezohlednému egoismu s naprostou absencí etiky, současná generace velkozlodějů a mafiánů se musí smát průhledné naivitě svých prapředků z 90. let... atd.
07. 10. 2011 | 07:51

Pepa Josef napsal(a):

neo:
ještě dodám - ono to s tou revoltou nebude až tak horké, když si uvědomíme, kolik mladých visí vypočítavě na rodičích do pokročilého věku, ono to bude opravdu to sobectví a sebestřednost.
07. 10. 2011 | 07:57

LIMUDIL napsal(a):

Všichni tihle Hovorkové (a poslední dobou jich stále přibývá) mají jednu zásadní vadu. Něco v nich jim nedovolí říci či napsat jednoduše: "Je to v souhrnu mnohem horší, než to bylo za socialismu. Totalita firem ve spojení s diktaturou peněz je vražedná kombinace. Je to trapné, ale zbývá jediné: zvolit KSČM a omluvit se Štěpánovi."
16. 12. 2011 | 22:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy