Promyšlená a připravená likvidace krajských nemocnic

01. 10. 2012 | 23:04
Přečteno 4447 krát
V rámci akce rušení 10 000 akutních lůžek se po říjnových volbách připravuje 2. vlna tvrdého útoku Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven na rušení, či násilné slučování celých oddělení a neobnovení smluv u těch nemocnic, které na požadovanou redukci akutních lůžek nepřistoupí. Nejde o úspory, jde o cílenou likvidaci nemocnic a jejich následný prodej řetězcům.

Nepodepsáním smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a nemocnicí tak fakticky dojde ke zrušení nemocnice, neboť tak nebude naplněna zákonná podmínka k úhradě zdravotní péče v tomto zdravotnickém zařízení. Tato druhá vlna bude stejně neobjektivní a živelná, jako byla ta první na jaře, proto ji pan ministr raději pozastavil a odsunul na dobu po volbách.

Příprava na tuto velkou akci, která má za cíl změnit strukturu lůžkové péče v České republice ve prospěch velkých a specializovaných center na úkor běžné akutní a levné medicíny poskytované nemocnicemi na krajské či okresní úrovni, byla pozoruhodná.
Ministerstvo zdravotnictví nejdříve prosadilo nový zákon o zdravotních službách, který mj. zrušil zásadní zákon O péči o zdraví lidu, ve kterém byla zakotvena zásadní a důležitá vazba na ústavní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči (a elegantně slovo „péče“ nahradil slovem „služby“ čímž dostal zdravotní péči na úroveň obchodovatelné komodity, jako například auta, či jiné zboží…) a také zákon O nestátních zdravotnických zařízeních.
Ministerstvo zdravotnictví se tak zcela vědomě zbavilo jakékoliv pravomoci a odpovědnosti k ovlivnění sítě zdravotnických zařízeních s výjimkou velkých a specializovaných center ve fakultních nemocnicích.
Veškeré rozhodování o tom, zda některá nemocnice bude, či nebude existovat, tak ministerstvo a poslanecká sněmovna přehodily na zdravotní pojišťovny, přičemž hlavní úlohu sehraje Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má smlouvy se všemi nemocnicemi. Prohlášení a petice všech velkých zdravotnických asociací jen dokladují, jak je situace vážná.

Nejde totiž o promyšlené a rozumné snížení počtu akutních lůžek ve velkých nemocnicích, podle nějakého plošného územního pokrytí a o jejich přeměnu na tolik potřebná lůžka následné péče, nebo na lůžka sociální s přímou vazbou na péči akutní.
Jde o to, cíleně zlikvidovat menší nemocnice, případně z nich vytvořit léčebny dlouhodobě nemocných a jejich klientelu nuceně převelet do vybraných nemocnic, a to bez ohledu na to, že především starším obyvatelům a dětem se tak výrazně zkomplikuje včasná dostupnost potřebné akutní lůžkové péče v základních oborech, jako jsou interna, chirurgie, dětská oddělení, porodnice, apod.
Podzimní taktika VZP se částečně změnila a pod pláštíkem úspor se vyvíjí tlak nejen na rušení celých oddělení, ale také na zřizování společných lůžkových fondů. V zásadě to znamená sloučení dvou a více oddělení pod 1 primáře, přičemž ta oddělení, které už nebudou mít primariát jsou odsouzena k postupnému zániku. A počet akutních lůžek bude v každém případě snížen s poukazem na to, že lůžka zbývající budou sloužit podle potřeby různým oddělením. Tak se stane, že na jednom vícelůžkovém pokoji budou moci být vedle sebe hospitalizování pacienti s různými diagnózami (žlučník, mozková příhoda, oční operace, atd.)
Skrytým cílem tohoto nuceného snižování akutních lůžek je však kromě omezení běžné dostupnosti nemocniční péče v regionu i plánovité snížení plateb VZP těmto nemocnicím.
Přitom VZP krajským nemocnicím nenavýšila platby pro rok 2012, naopak je v rozporu s tvrzením ministerstva snížila. Krajské nemocnice v žádném případě nejsou důvodem propadu hospodaření a rostoucí ztráty VZP.

Proč tedy došlo k navýšení úhrad u vybraných nemocnic a nasmlouvání úhrad drahé péče, kterou je možno v drtivé většině poskytnout tzv. starým způsobem za nižší úhradu – např. tzv. robotické operace (s výjimkou operací onkologických)?
Je velmi zajímavé, že výběr pojistného roste, v současné době 108,42% úrovně stejného období 2011 a peníze ve zdravotnictví údajně nejsou! Ale přitom všichni tušíme, kde jsou ….
Dochází k plánovité ekonomické destrukci menších krajských a oblastních nemocnic, kterým nebyly navýšeny platy lékařů oproti nemocnicím státním, zásadnímu zvýšení DPH, promítá se vliv inflace, růst cen energií a vody, zlodějské projekty, např. IZIP, financování ztráty převzaté a zadlužené Zdravotní pojišťovny Média (500 milionů korun), za které nikdo nenese odpovědnost, nasmlouvávání nových kapacit a nadstandardní platby některým zařízením na úkor poctivé práce lékařů a sester v jiných menších nemocnicích.
Výsledkem je prohlubování finanční ztráty malých nemocnic, a téměř čtyřnásobné saldo jejich závazků a pohledávek. To je jasný signál, že v systému chybí peníze, či spíše, že jsou rozdělovány neúčelně a neobjektivně podle politických a lobistických vazeb a je jen otázkou krátkého času, kdy se systém zhroutí.
Ministerstvo zdravotnictví a celá vládní koalice tak změnou zákonů ponechaly VZP volnou ruku, aby odvedla tuto špinavou práci. Cíl je jasný. Menší nemocnice dostanou od VZP nevýhodné smlouvy, které je ekonomicky zničí a nemocnice v současné podobě skončí.
Ne však nadlouho, protože zájemců o provozování nemocnic je dost. Přijdou zdravotnické řetězce, zadlužené nemocnice od krajů odkoupí za uměle snížené odhadní ceny (včetně veškerého majetku movitého, nemovitého, pozemků apod.) a ještě budou noví majitelé vítáni jako spasitelé, protože současně zachrání pracovní místa a dostupnost péče. A na provozování dostanou daleko výhodnější smlouvy od VZP a dalších pojišťoven, než měli dosavadní provozovatelé.
Řetězce budou dále posilovat své výsadní postavení a dojit systém, až se zhroutí.
Potom skoupí i dosud odolávající zbytek a ten silně zredukují, protože budou mít monopol, budou ovládat pojišťovny, nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuci léčiv a vakcín, laboratoře.

Můžeme se poučit na na Slovensku. Dovolím si volně citovat ze slovenského tisku: „Klíčovým bylo manažerské ovládnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny (její šéf přišel z Penty) a tak spolu s vlastní pojišťovnou Důvěra rozhodují o platbách za 93 % všech občanů Slovenska. Navíc zákon dal pojišťovnám ještě volnější ruku při výběru poskytovatelů zdravotní péče. A tam je původ „tržního stalinismu“, který skupina ve zdravotnictví na Slovensku zavedla.
Vzorec je jednoduchý – čím méně vyplatíte, tím více vyděláte. A když už vyplatíte, tak jenom svým zařízením. Penta ovládla na Slovensku téměř každou část řetězce: - pojišťovnu, lékárny, polikliniky, laboratoře, nemocnice. Dokonce i nezávislé instituty, které se snaží ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch jejich strategie…..“
Pan Rudolf Zajac, který pomáhal ke změnám slovenského zdravotnictví dnes radí panu ministru Kalouskovi. A slovenský rukopis a inspirace jsou čitelné i ve změnách zákonů u nás.

A za tento výše popsaný nepořádek neponese nikdo odpovědnost, dokonce ani ministr zdravotnictví Leoš Heger, který dělá, že nevidí a neslyší, protože mu to umožňují zákony, které sám, pod dozorem Marka Šnajdra a dalších, uvedl do českého zdravotnictví.

Článek byl napsán pro redakci Medical Tribune

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zvolání napsal(a):

S Kalouskem, Hegerem a Drábkem na věčné časy a nikdy jinak.
01. 10. 2012 | 23:16

melčákova pohanka napsal(a):

Magistr vypadá,jak momentálně opožděný,ale krást umí,jak doktor věd!
01. 10. 2012 | 23:19

Maximus napsal(a):

Dovolím si okopírovat sem odkaz pána s nickem Targus
z jiného blogu:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/fotogalerie/2012/10/01/foto-odvracena-tvar-americkeho-zdravotnictvi/

Tak to je síla a tohle je snad budoucnost našeho zdravotnictví?
02. 10. 2012 | 00:14

Marie napsal(a):

Měly by se konečně zrušit i svobodné volby. Copak nejsou pro zdraví lidu nebezpečné? Neměl by se nad tím pan ministr Heger starostlivě zamyslet?
02. 10. 2012 | 01:29

no future napsal(a):

Civilizace se nezadržitelně hroutí do sebe.
Myšlenkově impotentní deprivanti definitivně uchvátili ovládací páky a nikdo už je nezastaví.
Nic pozitivního a humánního nepřežije. Stačí se podívat na ministrovou kultury.
Ti, co si myslí, že si zachránili na Floridě kejhák netuší, že jim nový Pancho Villa rozpáře pupky. Smlouvou NAFTA Bill Clinton vytvořil parní kotel bez pojistného ventilu. Mexikáni jsou natlakovaní, mladí a nic je nezastaví.
USA se rozpadnou dřív, než my stačíme pochcípat hlady.
Globální kalouskovská sběř dala turbíny světového vývoje na zpětný chod.
Evropa se chystá na summitu G7 krákat o tom, že USA nemají od 2. ledna dělat opatření, které Německo zlikvidují jako exportní zemi.
Nedosáhne ničeho.
Co se Slováků týče, měli jsme je v roce 1992 převálcovat tankama. Žádný finanční juggernaut by nevznikl.
Pořád někde máme těch 60 a něco L-159, které by to v Prešpurku mohly trochu uklidit.
Problém je, že jejich nějvětší gengstři dávno žijou v Praze.
02. 10. 2012 | 01:34

Maximus napsal(a):

no future

No jasně, budoucnost je na gobelínových koberečcích s chlápky, které mají vražené do nich čumáky a vystrčené zadky na jedné straně, druhá perspektivní strana je žlutá masa od velkého Maa co umí opančovat když je potřeba i raketoplán a třetí poslední se koupe mezi mrtvolami psů a občas nebožtíků ve špinavé Ganze...... o černou partu v Africe se postarává průběžně strejda AIDS. No a vy byste chtěl humanitární bombardování Prešpurku a ještě k tomu by mohly vyjet naše tři pojízdné tanky (Tonda, Karel, Ivan), 199 aut IVECO bez vojáků resp. nemáme tolik řidičů, 5 letadel CASA, tam by mohli doletět a 4 Gripeny by se vrátily z Estonska kde svojí přítomností zadržují Putinovu Rudou armádu a doslova mu nahánějí strach, ale muselo by se také vrátit z Afghanistánu těch pár vojáků, co se hned při prvním výstřelu kalašnikova nerozutečou, ti už jsou navyklí, vědí že se hlava při střílení z díry či bunkru nevystrkuje!
Jo naše armáda, které by velel na pivovarském koni Vondra (ten obyčejný by ho neunesl). Teď jsem se málem počůral smíchy při představě, že vidím vypaseného amerického CIC a CIA agenta Vondru na pivovarském běloušovi či hnědákovi, co se zrovna nažral mláta!
Naše armáda se totiž momentálně skládá s 1357 generálů, 2555 plukovníků, 18111 podplukovníků a majorů a poručíků a 11 rotných a 16 četařů, 8 četařů a má také v Brně dva vojíny! Ale ten návrat protřelých Afghánských zabijáků nelze realizovat, jinak by se k nám vrhly masy mudžahedínů, které tam naši hrdinové vlastními těly zdržují..... Ale trefil jste jádro problému, Slováci jsou náš největší problém, těm je třeba dát přes držku, nakonec volili socana Ficu! (-:
02. 10. 2012 | 05:05

Maximus napsal(a):

Oprava 8-mi desátníků. Než jsem to toiž napsal, tak je stačili povýšit!
02. 10. 2012 | 05:09

zemedelec napsal(a):

Pane Hovorka.
Výborně napsáno.
Je to i tlak na hejtmani,aby se podvolili tomuto záměru.Palas už spolupracuje u Martínka jsme zaznamenali průnik Chrenka v Praze to vyřešili převodem na město.Pan Zimola se ozval,tak ho spražili,že to je předvolební tah.Nevím co vlastně dělá asociace krajů,asi mají jiné starosti než o nemocné.
02. 10. 2012 | 06:48

šašek z Jihlavy napsal(a):

Už mi dochází, proč se tolik doktorů hrne do politiky. V medicíně nevidí budoucnost růžově. V Kraji vysočina je mezi kandidáty na leadra hned několik lékařů, čekal bych spíš nějaké léčitele. Pravděpodobně si to vymění, léčitelé do špitálů, lékaři do politiky. Pro podnikatele pak šance v pohřebních službách. O klientelu nebude nouze.
02. 10. 2012 | 07:10

muromec napsal(a):

no future 01:34
Jako Slováka mě zaujalo, jak jste nás měli v roce 1992 převálcovat tankama, a jak ještě máte pár Delfínů a Albatrosů na uklidění Bratislavy. Přečíst si trochu humoru po ránu nezaškodí.
Ono to bylo tehdy poněkud jinak: Ten kdo chtěl mermomocí rozbít Československo jste byli právě vy Češi, lépe řečeno vaše jinoetnická elita, a cílem bylo personální obsazení všech funkcí v Česku, od prezidenta po ředitele pražské ZOO, a s tím spojené ekonomické, politické, společenské, etnické a co já vím ještě jaké výhody. Se Slovákama by to nešlo. My bychom si totiž jistě nárokovali naši třetinu vlivu ve společném státě. Dalším prezidentem by se musel nutně stát Dubček. Toho pražská vládní klika nechala pro jistotu ještě i když už bylo jasné, že se republika rozpadne umně "zadopravně-znehodovat", a ne že ne. Vždyť si jen představte, jakou prestiž by mělo Slovensko s Dubčekem jako prezidentem, v porovnání s Českem v čele s chrochtou Veškrnou. Nebe a dudy. To se nesmělo dopustit.
A pak už dělení, oškubání Slováků o společný majetek (námorní doprava, ČSA...), i státní vlajku (která je docela hezkým příkladem české věrolomnosti). Stačí sledovat vaše media, nebo si tady na aktualne přečíst, jak se vám ta vaše republika vesele rozkrádá, rozkládá a hnije. Nechcete se přejmenovat na Humberto? Ale radši ne, v takovém cirkusu musí všechno ve skutečnosti klapat jako hodinky, a krást se tam taky nesmí.
A jak jste nám Slovákům předpovídali, jak do tří let za váma přilezeme po kolenou a budeme prosit abyste se nás znovu ujali. A vida! Jak byste dnes byli rádi, jen si to přiznat, kdyby ve společné vládě bylo pár rozumných Slováků, kteří by těm vašich vochmelkům a mafiánům pořádně šlápli na kuří voka. Takhle jste na hromadním celonárodním pochodu Praha - Prčice z kterého není návratu, protože furt ještě někdo z těch šikovných najde něco co lze ukrást. A hele! - Krajské nemocnice! A už se na tom pracuje.
My na Slovensku si naše věci, které tak moc doku..ly vlády Dzurindy a Radičové, nakonec dáme celkem jistě do pořádku. Vy to v Česku nezvládnete nikdy. A víte taky proč? Protože i ti "Slováci" v Praze kteří vám osobně vadí, ve skutečnosti nejsou Slováci, ani jeden/jedna z nich, je to úplně jiné etnikum, třeba zrovna takový "poradce" Zajac. Slovensko je malé, tady se toho už nedá moc ukrást, tak se přesouvají za svýma na větší hřiště, kde je možno vytvořit větší bordel, ve kterém se vyznají jenom vyvolení, a dál nerušeně ve velkém krást. A když se vykrade i Česko, pak se korporativně přesunou třeba do Německa.
02. 10. 2012 | 08:29

Yosif K napsal(a):

................Penta ovládla na Slovensku téměř každou část řetězce: - pojišťovnu, lékárny, polikliniky, laboratoře, nemocnice. Dokonce i nezávislé instituty, které se snaží ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch jejich strategie…..“
KONEC CITATU.

A todle je tedy zajimave - zde na aktualne.CZ bylo lze cist mnoho blogu od ceskych vudcu proletariatu velebicich nebetycnou moudrost a odvaznou razanci slovenskeho proletarskeho vudce FICO.

A vy pane Hovorka rikate ze na Slovensku neni vsechno dokonale? Jak muze dobrak FICO toto dopustit? Nebo snad situace na Slovensku neni tak dramaticka jak ji licite?

A jak je to na zapade? Tam je take vsechno statni a krajske? Nebo tam proste UMI regulovat i soukrome subjekty.

Pokud nekdo neumi regulovat soukrome subjektu tuplem uz neumi regulovat ani subjekty statni. Viz socik. Jak chcete regulovat neco co patri vsemu pracujicimu lidu? Vzdyt byste sel proti pracujicim!

Pokud ma stat regulovat statni podniky, je v konfliktu zajmu - zaroven regulator a zaroven majitel. Zdanliva diktatura proletaru tak snadno ZDEGENERUJE na dioktaturu politickych dosazenych (vrestinou rudych) byrokratu.......
02. 10. 2012 | 08:44

Maximus napsal(a):

muromec

Klídek pane kolego. Vy jste si samostatnost zasloužili a také jste v roce 1992 k dospěli. Dřív jsem to jako víc e Čechů nechápal, ale myslím si, že tak je to správné a možná, že se v budoucnosti zase sejdeme ve společném státě samozřejmě na jiném levelu. Češi Slováky zachránili po 1.WW od totální maďarizace a nakonec i za vlády komunistů bylo na Slovensko převedeno nejen know-how, ale i cca 1000 mld.Kčs (globální a účelové dotace byly totiž důmyslně rozdělovány fifty fifty a za Husáka to gradovalo). Na to byste neměli zapomínat. Samozřejmě Češi byli zřejmě a přirozeně za některými příkořími, vždyť většina policajtů, úředníků, učitelů byla po r.1919 tehdy dovoz z Čech! Rovněž někteří čeští politici jako např. Novotný Slováky opravdu nemuseli a podle toho se chovali. Ale čo bolo, to bolo a to lepší mezi námi by mělo zvítězit a na tom by se mělo stavět!
Mějte se a přeji Vám pěkný den!
02. 10. 2012 | 08:45

Daňový poplatník napsal(a):

To Maximus:
Co mi to děláte, jestě že jsem měl ranní erekci, jinak bych se po...l.

To Muromec:
Během pár let za Slováky přilezou na kolenou Češi, ne proto, že by jim chyběla 1/3 vyžírků u koryt v Praze, ale ti Dříveslováci od Michalovců a Luníku III nám Čehůnům (z)lámou vaz, protože konečně poznali, co je to multikulturálí společnost, a etnokracie.
02. 10. 2012 | 08:58

Yosif K napsal(a):

MUROMEC NAPSAL:
My na Slovensku si naše věci, které tak moc doku..ly vlády Dzurindy a Radičové, nakonec dáme celkem jistě do pořádku.
KONEC CITATU.
Zatim pane Muromec Plenkovic bych cekal od Fica ze se vrhne na "reseni nezamestnanosti" ktera pres vitezstvi proletarskeho genia se na Slovensku stale potaci (podobne jako v Polsku) okolo 13%. Kde jsou programy verejnych praci pro romske obyvatelstvo? Kde je nejaky program nahrady brlohu uhlednymi vesnickami? Kde jsou nejake dalsi socialisticke trhaky?

Vyvoj na Slovensku mluvi k rozumnym lidem jasnou reci - na vetsinu positivnich i negativnich veci v hospodarstvi ma vlada mensi vliv nez
podnikatele, vzdelanost obyvatelstva atp.

Takze at se deje co se deje, populista Fico na to bude mit asi relativne maly vliv - jak na hospodarsky rust, tak na nezamestnanost - pokud tedy neotevre stavidla socanskeho rozhozu pujcenych penez do hospodarstvi - ale to mu teta Merkelova nedovoli.

Zajimave jsou reci jak Slovensko pod nadvaldou PENTY ve zdravotnictvi trpi. To je samzorejme mozne - pokud ma nekdo temer monopol, je mzone ze to zneuziva. Ale zatim nikde nectu konkretne jak.

Odmitaji nemocnice osetrovat obcany romskeho puvodu? Chteji nemocnice za operace nebo za pobyt nejake socialne neunosne poplatky?

Pokud se kvalita zdravotnoctvi na Solvensku nejak prudce zhorsuje, FICO ma jiste silny politicky mandat k naprave. Proc se tedy nic nedeje? Mozna ze ani neni proc?

Je zajimave, zda penta opravdu necim skodi (coz je klidne mozne) nebo zda jde na Slovensku pouze alergickou rekaci lidi kteri nezduvodne streckuji jako blazni kdykoliv se ma cokoliv privatizovat a kteri se uziraji i tim, ze stanky se zmrzlinou nepatri pod nejaky statni podnik. .
02. 10. 2012 | 09:06

Daňový poplatník napsal(a):

To Yosif K:
Víte, někteří z nás mají tu smůlu, že znají poměry v našem špatném českém zdravotnictví, a dokáží jej porovnat (protože je také dobře znají) s vzorovým zdravotnictvím například v USA, které už dnes působí spíš jako parodie na zdravotnictví, tedy z pohledu pacientů, majitelé zdravotnických zařízení a parazitických advokátních kanceláří si samozřejmě mnou ručenky, pacoši to zaplatí....jo, jestli to ošetření vůbec dostanou, to je věc druhá.
02. 10. 2012 | 09:08

modrý edvard napsal(a):

Síť nemocnic byla zřízena plus minus za Marie Terezie. Dostupnost byla povozem. Pokud nepředpokládáme návrat k dopravě nemocných povozem, je logické mít tu síť řidší. Rušením menších nemocnic činí VZP dobře (ke korupci se nevyjadřuji, přijde mi, že se bude logicky vyskytovat spíš, když se majetek přesunuje, než když stojí. Řešení neznám.)
A když čtu, co píše muromec: je dobře, že jsme se roztrhli, řešit ke všemu ještě tohle ...
02. 10. 2012 | 09:22

český maloměšťák napsal(a):

Vládě zvoní umíráček, TOP 09 /mj. Heger/ má preference někdě na jedné třetině preferencí KSČM (ne že bychom tím byli my - čeští maloměšťáci nadšeni), policii se asi tak úplně ovládnout nepodařilo /Šiška a Drábek/....

Času tak moc není.
No a co si budeme nalhávat...není nad podnikání takového druhu, kdy je garantem cash flow stát (odvody na zdr. pojištění - například).
Ostatně spojení Chrenek - Šnajdr - Barták - Fischer - Chrenek je dobrým spojením.
Jedni jednají - druzí k veřejnosti koktají.
02. 10. 2012 | 09:47

Ernesto napsal(a):

Tohle vše je neodpustitelný podraz na slušné lidi ! Ti co se neštítí takové svinstvo provozovat musí okamžitě od válu ! Bude stále více a více neštastných lidí ! Prvorepublikový kapitalismus to byla selanka oproti tomu co nás občany ještě čeká ! Proto stále píší ! Veškerou moc ve státě musí převzít pracující lid a pak zodpovědně konat pro blaho všech !! Pánové s PENTY AT SE JDOU VYCPAT ! Ti nám tady v česku nebudou radit jak a co máme dělat ! Ernesto
02. 10. 2012 | 09:52

Jana Pechová napsal(a):

Pane Hovorko, myslím, že jste spletl několik věcí dohromady a vzniklé vyhrocení moc situaci neprospěje.
První záležitostí je dostupnost zdravotní péče: ta je dnes zásadně jiná než před dvaceti lety. Vedle toho, že téměř každý má vlastní auto, je nepoměrně hustší a nepoměrně akceschopnější síť záchranné služby.
Druhou věcí jsou ceny: i tady stav notně pokročil. K dispozici je stále lepší a lepší diagnostické zařízení (nejen), které se zaplatí pouze při hodně frekventovaném a náležitě odborně odpovídajícím využití.
Třetí záležitostí jsou týmy expertů: daleko spolehlivěji se vytvoří na specializovaných pracovištích.
Z toho vyplývá, že změna organizace (resp. účelu) nemocnic je nezbytně nutná, pokud ji naše zdravotnictví má finančně utáhnout ze solidární kasy. Špičkové a drahé zákroky nelze na rozdíl od standardních operací provádět v každé okresní nemocnici. Jde tedy spíš o to jasně definovat, kde je ten zlatý střed, který by měl zůstat ke vší spokojenosti jako úkol pro 'okresní' nemocnice a podle jakého klíče se rozmístí pracoviště špičková.
Potíž - jako ve většině dalších kauz - vidím v minimální dostupnosti seriózních informací pro občany, kteří jsou krmeni téměř zásadně pravými či levými útoky ve smyslu - co vám odkud hrozí.
02. 10. 2012 | 11:25

Xavier napsal(a):

Paní Pechová, toto je nejdůležitější sdělení blogu:
"Veškeré rozhodování o tom, zda některá nemocnice bude, či nebude existovat, tak ministerstvo a poslanecká sněmovna přehodily na zdravotní pojišťovny, přičemž hlavní úlohu sehraje Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má smlouvy se všemi nemocnicemi. Prohlášení a petice všech velkých zdravotnických asociací jen dokladují, jak je situace vážná."
To, co zmiňujete vy, je jen kouřová clona.
02. 10. 2012 | 11:49

Jana Pechová napsal(a):

Xavier
Ve správní radě VZP sedí lidé napříč politickým spektrem.
To, co zmiňuji já, by měla být podstata.
02. 10. 2012 | 12:36

no future napsal(a):

Muromče, jak si vás pamatuji, tak jste se svými 4 milóny obyvatel chtěli přesně polovinu moci (zákaz majorizace) a 2/3 investic.
Pak jste k nám ještě vyexportovali své Červeňáky. Tož co máte si i nechte, ale buďte v boudě.
Spojit s Rakušáky se nemůžeme, protože nás nesnáší, Němci další žebrotu nepotřebují a Poláci nikdy nevědí, jestli se s námi bratřit, nebo nás podříznout.

Slováci, přestože si tolik zakládali na své hvězdičce na modrém firmamentu, nám sem furt posílají studovat děti svých buržoustů a zakládají zde pobočky svých zlodějských finančnických firem, které ve skutečnosti už jsou jejich řídícími centry.
Pro jednu jsm pracoval, takže mám představu jakým způsobem na Slovensku vyždímali peníze z lidí a jakým způsobem by chtěli ošulit lidi tady.
Takže nejdřív bych tyhle dobráky vytlačil kordónem policie přes osadu U Sabotů na východ a poté natáhl drát a položil miny.

Bratia nechť se dál kočkují s Orbánem, to je jejch váhová kategorie. Protože něco pamatuju, vím, že až do příchodu Dubčeků a Bilaků do Prahy se tu každé ráno hadicí stříkaly chodníky, defraudanti v klotových rukávech kradli po stokoruně a když se na ně přišlo, oběsili se na půdě (když u nás vedoucí v konzumu měla manko, lidi si před ní uplivávali) a ve fabrikách měli všechny podložky v bednách spočítané. Každého nepřizpůsobivého, který by do sběrny přinesl nějaký kus mědi ze střechy nebo nedej bože veřejně prospěšného zařízení by na pár let dostala do péče tetovací komanda ve Valdicích. Až bilakovská představa, že peníze tu v Čechách rostou na stromě z nás postupně udělala ten prasečí chlívek, který jsme.
Někdo by měl napsat podrobnou historii našeho normalizačného spolunažívania.

Co se týče těch privatizátorů zdravotnictví, takjakotak dojde ke změně paradigmatu.
Staré zákony přijdou en bloc zrušit a vydají se nové. Zřídí se státní zdravotní pojištění a velké nemocnice se zestátní. Majitelům se vyplatí náhrada ve státních dluhopisech, denominovaných v korunách. Pak se jako neformální zúčtovací jednotka zavede renminbi a koruně se nechá volný vývoj. Kirchner měnovou reformu s IMF taky nějak ukecal.
02. 10. 2012 | 13:03

Kelt napsal(a):

Já jen věřím a pevně doufám,snahy modročerné mafie,která hodlá,než skončí na smetišti dějin,rozkrást tento stát do mrtě,to již nestihne.
Výsledek podzimních voleb a Klausovy intervence by mohly proces zkrácení života této vlády urychlit.
Navíc trojkolka s bídou dáva dohromady 101 hlasů na přehlasování Kalousových vet i prosazení dalších zlodějských nápadů se strany koalice.
02. 10. 2012 | 13:15

no future napsal(a):

Maxime
Novotný Slováky nemusel proto, že pamatoval léta 1938/9 (už 29. září osmatřicátého roku předal Tiso polskému velvyslanci v Praze Kazimierzovi Papéemu deklaraci, která navrhovala vznik samostatného slovenského státu s polskou garancí) a měl z padesátých let plné zuby toho, čo by si tak súdruhovia eště želali.
Že nemohl ani cítit Matici je proto, že mu páchla hlinkovinou a tukovštinou.

Slovenskou mainstreamovou politiku nejlépe charakterizuje toto:
"Nedávno naši páni dostali do rúk starú knihu, v ktorej boli napísané mestá uhorské i hornouhorské. Tam bolo napísané, koľko vtedy v roku 1840 bolo Židov na Slovensku v mestách. Vo veľkých mestách ako je Žilina, Nitra a iné, bolo vtedy 30-40 Židov. A za sto rokov sa to zdesaťnásobilo! Bolo ich stále viac a akých? Nie na poli, ale v úradoch, v bankách a na všelijakých iných miestach sedeli Židia. Vtedy, keď tri milióny národa mali 62%, vtedy 5% Židov malo 38% národného dôchodku! A ten pomer medzi národom a židovstvom sa stále rozširoval. Bolo by to vyzeralo ešte horšie, keby sme sa neboli vzchopili včas a keby sme sa neboli od nich očistili. A urobili sme to podľa príkazu Božieho: Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu!"
Projev později málem svatořečeného J. Tisa na církevně-národních slavnostech v Holíči, 16. srpen 1942
02. 10. 2012 | 13:26

moser napsal(a):

Mily spoluobcane,
musite si nechat zlikvidovat vsechny nemocnice a vlade podekovat defenestraci
pokud na takovy cin jeste mate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02. 10. 2012 | 13:39

Kateřina Amiourová napsal(a):

Způsob obrany proti tomuto postupu vysvětlen zde, resp. v lincích vedoucích z tohoto článku: http://www.vasevec.cz/blogy/memoranda-jiz-i-v-cr-technologicky-priznak-nastupu-new-world-orderu
03. 10. 2012 | 17:23

NitAcceme napsal(a):

<a href=http://www.shopuggsuk.co.uk/#906>cheap ugg boots online</a> Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested. PoefMedobrele Nodejounses Incacyjoymn Addelodup <a href=http://www.shopuggsuk.co.uk/#136>ugg boots uk sale</a> FepblerType PoefMedobrele Nodejounses Incacyjoymn leasevappyhag <a href=http://www.shopuggsuk.co.uk/#136>ugg boots uk sale</a> .
25. 11. 2012 | 13:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy