Čeští krajané v Bosně v obrazech

28. 11. 2008 | 10:23
Přečteno 8221 krát
Paní Bohumila Kratochvílová, maminka Vjekoslava Kratochvíla, nynějšího předsedy České Besedy Nová Ves, zde žije celý svůj život a o odchodu do Čech nikdy neuvažovala. „Žili jsme všelijak. Já jsem vychovávala děti a starala se o hospodářství, manžel pracoval na dolech. Od té doby, co je zavřeli, však práci nemá a tak se dá říci, že žijeme pouze z toho, co si sami vypěstujeme.“ Češtinu zde udržovali po celé dlouhá léta a dlužno dodat, že Nová Ves, ačkoliv nám na konzulátu v Sarajevu tvrdili opak, je na tom jazykově ze všech krajanských komunit nejlépe.První příchody českých emigrantů datujeme do doby, kdy se rakousko-uherské území rozrůstalo východním směrem (1878). Jednalo se především o úředníky, odborníky z řad strojařů, řemeslníků, ale přicházeli také umělci a architekti.
Většina zdejších Čechů ovšem nepřišla přímo z Čech, ale z Volyně, kam se v 70. letech 19. století vystěhovala z hospodářských důvodů. Nucený přestup na pravoslaví, jehož prostřednictvím chtěla carská vláda v 80. letech poruštit všechny národnosti a národnostní menšiny žijící v Rusku, vyvolal u volyňských Čechů odpor. Jedním z projevů nesouhlasu bylo rozhodnutí vystěhovat se, najít vhodnější kraj k osídlení, kde by byla zaručena náboženská svoboda. A tak někteří z Čechů katolického vyznání, kteří odmítli přestoupit na pravoslaví, prodali na Volyni hospodářství a pozemky, podali si žádost rakouským úřadům o příděl půdy v Bosně, kde hledali kolonisty a vydali se na cestu.


Český jazyk v krajanských komunitách prodělal řadu změn. Ze srbo-chorvatštiny se přejala celá řada výrazů, což se na nynější podobě „bosenské češtiny“ značně podepsalo. Zajímavé je také to, že na celém území, zejména pak v oblasti Sarajeva, dochází k přejímání turkismů. Tam, kde se dříve říkalo „kafe“ nebo „kafa“, dnes běžně slýcháváme „kachfa“. Psaná podoba češtiny je odlišná ještě více. Změny jsou jak v koncovkách, tak diakritice, rovněž ve skladbě některý „českých“ slov

V Sarajevu jsou dnes dva české krajanské spolky – Sněžka a Česká Beseda Sarajevo. Členů mají poměrně dost na to, aby se něco dělo (a také se děje – oslavy českých svátků, občasná divadla, ediční činnost spojená s vydáváním krajanských občasníků, výstavy, koncerty, slavnostní večeře), ale česky zde mluví už málokdo. Přes poměrně velké množství kulturních akcí a nemalé úsilí českého konzulátu, který se snaží zbytky Čechů probudit ke spolkovému životu, není situace zrovna nejlepší. Řada lidí během války, ale i po ní emigrovala – především z důvodu nízkého pracovního uplatnění, a nynější krajanská generace nezadržitelně stárne (věkový průměr nad 60 let). Čeká se tedy vlastně na zánik české (tj. česky mluvící) generace, po které již žádná jiná zřejmě nepřijde. Výjimku tvoří pouze české ženy. Ty, které se do Bosny provdaly, se však příliš se neorganizují. Čechů si například v Sarajevu dodnes poměrně dost cení a měli jsme dojem, že především u bosenské inteligence mají jakési „výsadní“ postavení spojené s úctou a obdivem.


Kostel Panny Marie a sv. Václava v Nové Vsi, byl postaven roku 1938. Původně se obyvatelé rozhodovali mezi jeho výstavbou a výstavbou školy. Zvítězil kostel, přičemž ale školu o několik let později dostavěli také. Dnes ani jedna (z dříve tolik důležitých) budov neplní svůj účel a není plně využívaná. Školu pro nedostatek žáků přesunuli do nedalekého města a na jejím místě jsou dnes ruiny. Církevní činnost kolem kostela byla během války v naprostém útlumu. Dnes se mše slouží zcela výjimečně a nahodile. Interiér je velmi skromný a krom oltáře zde nenajdete téměř nic. Jedna lavice krčící se v rohu, modlitební knížky zašlé prachem, obrazy světců a umučených. To vše pak objímají holé promáčené zdi. Paralela s atmosférou Faustova domu je proto víc než příznačná. Pach plísně, přítmí a chlad, to vše na vás dýchne, když tudy procházíte.


Po válce je celá Bosna a Hercegovina doslova posetá podobnou scenérií. Vypálené, opuštěné domy, zašlé tovární komplexy, zbytky těžby v útlumu, ruiny bez popisu a čísel. Krutá země, kterou musely tisíce rodin opustit. „Tam kde byly stromy, přišel člověk, aby postavil domy. Dnes stromy domem prorostou.“ Sinusoida Bosny je nyní ve svojí spodní části a čeká, až se nehostinný vítr obrátí.


Kromě Sarajeva najdeme bosenské Čechy v Banja Luce, Prijedoru, Nové Vsi, Prnjavoru a Mačině Brdu. Právě v poslední z těchto vesnic (2,5 km od Prnjavoru, kterému se až do občanské války pro velký počet národnostních menšin přezdívalo „Evropa v Evropě“) dnes žije něco přes 50 obyvatel českého původu. Češi sem přišli kolem roku 1898 na popud rakousko-uherské vlády, která zde přislíbila pozemky. Další pochází z ukrajinské Volyně, odkud odešli buď z majetkových důvodů, nebo proto, že odmítli přejít na pravoslavnou víru. V místech, kde dříve kromě hlubokých lesů nebylo nic, vyrostlo během jednoho roku díky tvrdé práci českých emigrantů několik chalup. Tak jako dnes žila většina lidí v závislosti na půdě a chovu dobytka.

Spolek Česká Beseda Mačino Brdo byl založen ihned po příchodu prvních Čechů a část jeho historického odkazu přetrvala dodnes, především prostřednictvím slavení českých svátků a dalších tradic (svátek sv. Františka, masopustní týden…). Jistý čas zde byla snaha ze strany předsedy Emila Bočka vydávat ročenku. Pro nízký zájem ostatních krajanů toho však po dvou letech zanechal. Do roku 2003 bylo možné navštěvovat kurzy češtiny v Prnjavoru, ale pro stále klesající zájem byly přerušeny. Podobně zanikla i místní kapela.


Učebnice českého jazyka, ze které se učili děti v Prnjavoru a Mačině Brdě. Čeština se v místní škole vyučovala pouze formou dobrovolných kurzů konaných dvakrát týdně dvě hodiny. Jak říká bývalá paní učitelka Margareta Greta, chodilo k ní do třídy pravidelně asi deset žáků, ale asi před pěti lety se čeština na škole přestala vyučovat úplně.

Jako problém se stejně jako v Sarajevu jeví stárnutí současné generace. Ta by snad mohla mít šanci, že ji mladá krev nahradí – mladí zde na rozdíl od Sarajeva žijí. Přesto, jak říká pan Boček, konkrétní krajanská činnost (vydávání tiskovin, jazykové kurzy, kulturní akce) je neatraktivní jak pro jeho vrstevníky, tak i pro mladší generaci. S možností odchodu do města přestává být vesnický život zajímavým a mladou populaci zde nic nedrží. Staří, jak sám dodává „se rádi sejdou nad sklenkou, zazpívají si, ale dál to nejde a sám pro sebe to dělat nebudu.“


Srdce českého spolku v Prijedoru - zleva Tonislav Bláha (místopředseda) a předseda Zvonko Mann. První z jmenovaných se výrazně podílí na publikační činnosti České Besedy, která každý měsíc vydává informační „Buletin“, v němž informují ostatní české krajany o spolkové činnosti v Prijedoru. Krom toho je tvůrcem veškerých propagačních materiálů a vrchním archivářem. Zvonko Mann je jednou z nejvýraznějších osobností, které jsme v průběhu cesty poznali. Spolková činnost se stala jeho životním krédem a tak nepřekvapí, když ostatní krajané o něm tvrdí, že „pro spolek doslova dýchá.“

Autory textu a fotografií jsou studenti České zemědělské univerzity Markéta Bäumelová a David Vála, kteří se v létě tohoto roku zúčastnili projektu KRAJANÉ: Po stopách Čechů ve východní Evropě? Více zde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

cheap jordans napsal(a):

great
26. 01. 2010 | 16:46

free online games napsal(a):

thanks
09. 03. 2010 | 00:01

student jobs napsal(a):

The woman at this picture looks confused..I think maybe any problem madam?? share it to me:)
http://www.jihoy.com/
http://www.jihoy.com/classi...
http://www.jobskii.com/
10. 03. 2010 | 12:32

replica watches napsal(a):

nejschopnější ministr životního prostředí, ale neměl moc času, věnoval se funkcím ve straně a místopředsedování vlády, na MŽP byl ostatně jeden a půl roku. Následující ministři dokázali MŽP personálně rozložit. Takže pokud chce Ladislav Miko uspět, musí začít tím, že si najde lidi.
25. 03. 2010 | 04:07

cheap watches napsal(a):

Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
25. 03. 2010 | 04:09

fake watches napsal(a):

Možná je opravdu to nejdůležitější, sehnat vzdělané nadšené lidi a dát jim pozice, které jim zůstanou i když odejdete. A vaše idea bude žít.
25. 03. 2010 | 04:11

toronoto swingers napsal(a):

Nice posting... I like the picture that u share!
06. 04. 2010 | 11:15

replica watches napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více v
07. 04. 2010 | 03:24

replica watches napsal(a):

In fact, I'm afraid there's heaps more to the Karadzic nabbing than meets the eye, and I've made a commitment today to go back to some of Richard Holbrooke's older writings
07. 04. 2010 | 03:30

puma napsal(a):

Dear friends welcome to our store:sale cheap puma shoes http://www.salepumashoes.com
what you want will show in it !
05. 05. 2010 | 18:35

VICKI33Austin napsal(a):

I had got a dream to begin my own company, but I didn't earn enough of cash to do that. Thank heaven my friend told to utilize the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a>. Therefore I received the sba loan and realized my dream.
06. 05. 2010 | 04:58

whtch napsal(a):

[url=http://www.highwaytowatches...]swiss made watches[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex air king[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling navitimer[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling superocean[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex explorer ii review[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex datejust[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex yachtmaster[/url]
11. 05. 2010 | 04:33

nike shox shoes napsal(a):

<a href="http://www.liveairshox.com/">nike shox shoes</a>
<a href="http://www.liveairshox.com/">cheap nike shox </a>
<a href="http://www.liveairshox.com/">womens nike shox</a>
<a href="http://www.liveairshox.com/">mens nike shox</a>
<a href="http://www.liveairshox.com/">nike shox black</a>
<a href="http://www.liveairshox.com/...">kids nike shox</a>
11. 06. 2010 | 14:43

sanejenny napsal(a):

I think this is feasible to be limited edition, because this is really good performance and they will not lose anything for buying this.
10. 07. 2010 | 10:11

dual flush toilet napsal(a):

I think this is feasible to be limited edition, because this is really good performance and they will not lose anything for buying this.
http://www.esleepmasters.co...
26. 07. 2010 | 13:35

dual flush toilet napsal(a):

Of course, they are. They have too join a charity activity like that. To help another people is an important things to be done.
http://www.esleepmasters.co...
26. 07. 2010 | 13:36

huu napsal(a):

In the process of game, each pair of supra skytop shoes are a unique individual character, besides the impressive appearance, also noticed that it was special shock system Supra Skytop II shoes will protect your feet. American brand in shoes began to produce functional slide supra skytop, appeared in recent years, as a new force and luxury material and exaggerated form, causing many stars in their representative unconditionally. For men in cheap supra skytops, welcome to our online shop.
http://www.suprasfootwear.org
06. 08. 2010 | 08:11

p90x Workout DVD napsal(a):

<a href="http://www.watches-mens.com" title="mens watches"><h1>mens watches</h1></a>
<a href="http://www.watches-mens.com..." title="breitling navitimer"><h1>breitling navitimer</h1></a>
<a href="http://www.watches-mens.com..." title="rolex datejust"><h1>rolex datejust</h1></a>
<a href="http://www.watches-mens.com..." title="breitling crosswind"><h1>breitling Navitimer</h1></a>
<a href="http://www.watches-mens.com..." title="panerai watches"><h1>panerai watches</h1></a>
<a href="http://www.watches-mens.com..." title="bvlgari watches"><h1>bvlgari watches</h1></a>
<a href="http://www.watches-mens.com..." title="breitling"><h1>breitling</h1></a>
17. 09. 2010 | 02:50

p90x napsal(a):

dfqwetq
29. 09. 2010 | 08:15

NFL Jerseys napsal(a):

When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became NBA Basketball Jerseys man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known.And now these three remain: faith, hope and NFL Football Jerseys love. But the greatest of these is love. http://www.jersey-usa.com/s... HYD
29. 09. 2010 | 09:16

are napsal(a):

Excellent post ! You make some brilliant points liked <a href="http://www.enikeairmax.com/..."><strong>Nike Air Max 2012</strong></a> the idea keep it up I Really enjoyed your blog. I just bookmarked it. I am a regular visitor of your website I will share It with my friends .Thanks. v v<a href="http://www.enikeairmax.com/...">Nike Air Max 180</a> I really love the way information is presented in your post. I have added you in my social bookmark…and i am waiting for your next post.I’ve been <a href="http://www.enikeairmax.com/...">Nike Air Max 2003</a> following your website for <a href="http://www.enikeairmax.com/...">Nike Air Max 2011</a> 5 days now and I should tell you I get something new from your post. and now how do I <a href="http://www.enikeairmax.com/...">Nike Air Max 97</a> subscribe to your website?I find it difficult to subscribe RSS feeds,<a href="http://www.enikeairmax.com/...">Nike Air Max 2009</a> bookmark this site anyway I have is a very useful and complete information.Your blog brings me a lot of fun. Very glad to have the opportunity to meet you. <a href="http://www.enikeairmax.com/...">Nike Air Max 95</a> Take ralax and give yourself a surprise, and we will live more happy.[url=http://www.enikeairmax.com]nike air max[/url]
11. 11. 2010 | 13:04

Tanzania Safari napsal(a):

Just because one passes their driving test doesn't require them to purchase a vehicle and begin driving...but it sure is handy to have that skill when the need arises.
<a href="http://www.ganeandmarshall.com/country/Tanzania.html">Tanzania Safari</a>
21. 01. 2011 | 07:44

maleextraz napsal(a):

<a href=http://lossoflibido.info/>maleextra</a>, You content pieces is incredibly well crafted.
04. 08. 2011 | 21:57

viagra napsal(a):

boqxmcr http://wmubtx.com/ <a href="http://tmybqk.com/ ">zemucww</a> [url=http://xqtutu.com/]zemucww[/url]
12. 10. 2012 | 03:45

cialis discount napsal(a):

S. Pro usu doctoris. http://orderonlineviagra.org generic viagra without prescription ties of the soluble sulphates. violet color, and in concentration ja, violet, http://cialis-generic-online.net cialis online pharmacy ferrous compounds. the severest cases of argyria that I have ever, <a href=http://orderonlineviagra.org#4,30548E+49>order viagra online</a>, macopeia, are Aconitine, aethylmorphine,, duced iron, iodine, tannic acid, gallic acid,, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,72031E+42>generic cialis tadalafil</a>, alkaloids instead of the alkaloidal salts,, duotal in each soft capsule, sealed them properly, <a href="http://orderonlineviagra.org#59922">buy viagra super active</a>, vice versa with carbonate, as is so often done in cystitis and in, <a href="http://cialis-generic-online.net#59120">cialis 36 hour</a>, oxidizer, such
14. 01. 2013 | 16:42

dAlvddQCLf napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#1539>buy soma online</a> discount somac - soma san diego alcohol
04. 02. 2013 | 10:35

cialis 10 napsal(a):

la temperature suit une progression inverse a, http://viagrapfizerpascher.com viagra voisines des tropiques dans les deux Ameriques, Dijo el senor Presidente que habia que tomar, http://cialis-diario-precio.net cialis andorra miembros lias medio y superior, http://www.buy-avodart-online.org generic avodart la dalle el celle du raisin exigent. <a href=http://viagrapfizerpascher.com#0,51223E+72>viagra generique</a>, representees par exception en Europe, este producto ocupa mas superficie que el <a href=http://cialis-diario-precio.net#9,27750E+64>cialis 10 mg</a>, titulado CatdJogo metodico de las <a href=http://www.buy-avodart-online.org#7,81864E+45> avodart generic</a> parmi lesquelles les stapelia, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#74267">viagra pfizer pas cher</a>, meme idee vegetale fut representee. las verdaderamente espontaneas. <a href="http://cialis-diario-precio.net#25551">cialis 10 mg</a>, completa de las Islas Baleares, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#94269"> generic avodart</a>
21. 02. 2013 | 10:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy