7 postřehů k rozsudku o volebních obvodech v Praze

10. 08. 2010 | 02:00
Přečteno 10814 krát
Nejvyšší správní soud zamítl návrh Strany zelených, SNK Evropských demokratů, ČSSD, KDU-ČSL a Věcí veřejných, aby bylo zrušeno usnesení zastupitelstva, které pro nadcházející komunální volby rozdělilo Prahu do sedmi volebních obvodů. Dalo se to čekat: přesto si ten rozsudek zaslouží malý pohled pod pokličku.

1. Účelovost versus protiprávnost
Jedním ze závažných argumentů proti dělení Prahy do volebních obvodů je účelovost tohoto kroku. ODS, která má v dosavadním zastupitelstvu absolutní většinu a mohla si proto prosadit cokoliv, si tak podle svých kritiků chtěla pojistit svůj volební výsledek na úkor menších stran.

Lze však najít i opačné argumenty: dělení do volebních obvodů není v Praze neobvyklé, od vzniku ČR se dvakrát dělilo (v roce 1998 do deseti, v roce 2002 do pěti obvodů) a dvakrát ne. Kvůli specifickému volebnímu systému, který umožňuje přidělovat hlasy kandidátům napříč stranami, je na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny nutné, aby všichni byli uvedeni na jediném hlasovacím lístku. Pražští voliči vědí, že to znamená plachtu značných rozměrů, což může přinést praktické problémy. Upozornit pak můžeme i na to, že rozdělení do obvodů může malým stranám paradoxně i pomoci. Přesně to se v roce 2002 stalo KDU-ČSL: celoměstsky sice nepřekročila 5% klauzuli, což by ji jinak automaticky vyřadilo z přidělování mandátů. V jednom z obvodů se jí to ale těsně povedlo, a jen díky rozdělení tak získala jednoho zastupitele.

Existuje však výrazný důvod, který účelovost potvrzuje. Zákon v případě Prahy předepisuje, že v každém obvodu se musí volit minimálně 9 mandátů, a zároveň se celkový počet zastupitelů musí pohybovat mezi 55 a 70 členy. V rámci těchto mantinelů byla ze všech představitelných možností vybrána zcela krajní varianta: menší obvody už prostě podle zákona být nemohly. Účelovost však ještě neznamená protiprávnost.

2. Soudit se před volbami, nebo po volbách?
Velká část rozsudku se věnuje zdánlivě vcelku subtilní, právně ovšem velmi významné otázce, zda je vůbec možné rozhodnutí zastupitelstva samostatně napadnout, a to ještě před volbami. Obvyklý postup ve volebních věcech je totiž takový, že napřed musí volby proběhnout, a teprve pak je možné proti nim soudně brojit. Nejvyšší správní soud ovšem přisvědčil, že i postup, který navrhovatelé zvolili, je přípustný; v opačném případě by jejich návrh musel odmítnout rovnou, aniž by se jím věcně zabýval.

Taková soudní prevence má řadu výhod, ale také jednu nevýhodu: nelze totiž poukazovat na skutečné výsledky voleb, nýbrž na pouhé odhady, případně historická data, která se pochopitelně liší. Všichni zúčastnění, včetně soudu, tak vlastně pracují jen s hypotézami. Skutečnost se vyjeví až po v říjnu po sečtení hlasů: a je docela dobře možné, že po volbách někdo na soud obrátí znovu.

3. Jak se dá kouzlit s volebními obvody
Změny hranic volebních obvodů patří k základním metodám, pomocí nichž je možné ovlivňovat výsledky voleb, a to hned ve dvou směrech. Prvním z nich je volební aritmetika, druhým volební geometrie; obojí vysvětlím dále.

Problém komunálních voleb je ovšem v tom, že nám zde chybí jednoznačné ústavní mantinely. Na rozdíl od parlamentních voleb Ústava v čl. 102 nepředepisuje žádnou volební formuli, teoreticky by tak zákon mohl zavést i většinový systém s jediným mandátem na obvod. Opřít se můžeme pouze o obecný princip rovnosti volebního práva, který zná Ústava i Listina základních práv a svobod.

4. Volební geometrie
Zejména v jednomandátových volebních obvodech (jaké se u nás používají ve volbách do Senátu) je možné vhodným kreslením hranic šikovně přesouvat, spojovat, anebo naopak rozdělovat skupinky sympatizantů jednotlivých stran, a díky tomu získat pro jednu z nich podstatnou výhodu. Odborně se tomu říká gerrymandering: samotný název je spojený s hezkou historkou.

Podoba jednotlivých volebních obvodů je patrná z následující mapky:
Mapa volebních obvodů
Mapa volebních obvodů
(Zdroj: www.zeleni.cz)

Obvody jsou to poměrně nesourodé, a navíc důsledně kreslené jako „výseče“ kruhu, tak aby zahrnovaly vedle centrální městských částí i ty okrajové. Takový přístup nesvědčí o respektu k místním komunitám či o snaze umožnit voličům, aby si vytvořili bližší vztah ke „svým“ zastupitelům. Zjevná manipulace to však také není: při sedmi devítičlenných obvodech by ostatně bylo obtížně hranice nakreslit tak, aby se lokální rozdíly v podpoře jednotlivých stran projevily v celkových výsledcích.

Jinou formou zneužití volební geometrie je zásah do rovnosti volebního práva tím, že v některých obvodech (kde má zvýhodněná strana větší podporu) na jeden mandát připadne menší počet voličů, zatímco jinde (kde je naopak silnější oponent) bude váha hlasu menší. Na takové odlišnosti poukazovali i navrhovatelé. Nejsou však příliš velké: průměrně připadá na jednoho pražského zastupitele necelých 20 tisíc obyvatel, v nejmenším obvodě je to asi o 3 % méně, v největším naopak o 5 % víc. Odchylka váhy hlasu jednoho voliče tak v tomto extrémním případě činí něco kolem 8 procent, což není nijak zvlášť významné. Pro srovnání: ve volbách do Senátu zákon připouští až 15 % každým směrem.

Navrhovatelé soud upozornili na zajímavý postřeh: pokud se namísto počtu obyvatel sledují počty oprávněných voličů (kam nepatří osoby mladší 18 let a většina cizinců), je odchylka větší, namísto 8 hned 15 %. Zákon na tento problém nepamatuje, soud však doporučuje, aby je zastupitelstva napříště zohlednila. V posuzovaném případě však ani 15% odchylka nevybočuje z přijatelných mantinelů.

5. Volební aritmetika
Obecně platí, že čím méně mandátů se v obvodu obsazuje, tím méně je poměrný; a naopak. Je to vcelku logické. Řekněme, že kandidují tři strany, které získají 50 %, 30 % a 20 % hlasů. Mám-li k dispozici deset mandátů, mohu je podělit zcela spravedlivě. Pokud jsou ale třeba jen dva, záhy zjistím, že první dvě strany dostanou shodně po jednom mandátu (což je trochu nefér) a na třetí nezbude nic (což je nefér ještě o něco víc).

Podle stejné logiky je tedy zjevné, že pokud se v rámci obvodu volí devět zastupitelů, deformace bude větší, než pokud jich je sedmdesát. Otázka zní: jak moc? Navrhovatelé argumentovali výsledky komunálních voleb z roku 2006. Přepočet každou ze zúčastněných stran obral přinejmenším o jeden mandát, Evropské demokraty (s výsledkem relativně těsně nad pěti procenty) dokonce o všechny.

Soudu tato argumentace přišla trochu zastaralá, místo toho vzal za povděk přepočtem, který mu dodal odpůrce (tedy hlavní město Praha). Ten vychází z výsledků sněmovních voleb v letošním roce a předvádí, že TOP 09 by za 27,28 % hlasů získala 23 mandátů v zastupitelstvu, ODS 21 mandátů za 24,79 % hlasů, ČSSD 12 mandátů za 15,17 % hlasů a VV 7 mandátů za 10,32 % hlasů. Z tohoto srovnání podle odpůrce nevyplývá, že by kdokoli z navrhovatelů měl být jakkoli poškozen, a soud mu v zásadě dává za pravdu.

Zkusme si to přepočítat na váhu hlasu voličů jednotlivých stran. Nejlépe z tohoto srovnání vychází ODS, to pro nás tedy bude měřítko se 100 %. O něco hůře vychází TOP 09 (99 %), následuje ČSSD (94 %) a nejhůře by dopadly Věci veřejné (80 %). Všechny tyto strany přitom ve volbách překročily 10 %, a řadí se tedy do kategorie středně velkých: u malé strany těsně nad 5 % by to s váhou hlasu vypadalo podstatně hůř.

V minulosti jsme však zaznamenali i podstatně větší odlišnosti: vždyť ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 potřebovala Strana zelených na jeden mandát 56 tisíc hlasů, zatímco ODS jen něco přes 23 tisíc: jeden volič Zelených tak vážil jen něco přes 40 % hlasu pro ODS. Ani taková nerovnost (a nepoměrnost) však Ústavnímu soudu nevadila a při následném přezkumu rozhodl o tom, že volební systém není protiústavní. S tímto rozhodnutím můžeme polemizovat, ale zároveň jej musíme respektovat: není legitimní důvod, proč by měl v „pražském“ případě (který se k němu bezpochyby zanedlouho dostane) rozhodnout jinak.

6. Obec, nebo kraj?
Postavení hlavního města Prahy, které má dokonce svůj vlastní zákon, je dosti jedinečné v tom, že je současně obcí i krajem. Na to odpůrci obvodů poukazují: zákon o volbách do zastupitelstev krajů dělení neumožňuje, a protože Praha je i kraj, vztahuje se zákaz i na ni.

Ze všech argumentů proti volebním obvodům je tenhle nejslabší; paradoxně, protože pro veřejnost je současně zdaleka nejsrozumitelnější a řada lidí na něj slyší. Zákon ovšem jasně říká, že volby do zastupitelstva hl. m. Prahy se konají podle zákona o volbách zastupitelstev obcí. Proto se ostatně konají letos na podzim a nikoliv za dva roky, kdy budou volby ve zbývajících 13 krajích. Dokonce i ustanovení, které volební obvody upravuje, Prahu výslovně zmiňuje, když požaduje, aby jejich hranice respektovaly území jejích 57 městských částí. O tom, že Prahu podle zákona dělit lze, tak není nejmenších pochybností.

7. Protivný zákon
Volební systém, tak jak ho upravuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí, má zjevně řadu nedostatků; jejich dlouhodobým kritikem je např. známý volební specialista a politolog Tomáš Lebeda. Vedle dělení do obvodů je to například matoucí způsob křížkování jednotlivých kandidátů, ze kterého volič získává dojem, že své hlasy přiděluje přímo jednotlivým kandidátům, což ovšem není pravda. Obtížně pochopitelné je také výrazné znevýhodnění kandidátních listin, na kterých není uveden maximální počet kandidátů. Výjimkou tak není situace, že samostatně kandidující nezávislý kandidát, který je v obci populární, získá nejvíce individuálních hlasů ze všech, ale přesto není zvolen.

Je však třeba rozlišovat: skutečnost, že je zákonná úprava nešťastná, nutně neznamená, že je protiústavní. I tak je samozřejmě dobré ji kritizovat; nápravu však nemohou přinést soudy, tu je třeba žádat od zákonodárců. Myslím, že jsou si toho dobře vědomy i strany, které zrušení pražských volebních obvodů navrhly. Soudní cesta pro ně byla hlavně způsobem, jak na problém upozornit; teď by však měli využít svých zástupců v Parlamentu a pokusit se zákon změnit. Neměl by to být takový problém: ČSSD a Věci veřejné mají sice dohromady jen 80 poslanců, v této věci by však jistě našli podporu i u TOP 09 a KSČM.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tencokida Hnuj napsal(a):

Místní Mafii si rozbít nedáme !

A když, tak v Plzni vstanou noví bojovníci :

http://www.novinky.cz/krimi...

Zdar.
10. 08. 2010 | 07:51

rejpal napsal(a):

Je vidět, že demokracie má mnoho podob, a ta naše ja sice tak trochu "nešťastná", leč ústavní, protože ústava je taky tak trochu "nešťastná". Zajímalo by mě, jestli by se nenašla nějaká ústavní klička pro úplné zrušení voleb.
10. 08. 2010 | 08:24

franťýk napsal(a):

rejpal
v naší ústavě by se našlo asi věcí, ale hlavně se vždycky najde nějaký Obojživelník melčákovitý, který dokáže všechny kličky zneužít
10. 08. 2010 | 09:05

rejpal napsal(a):

Melčáků jsou celá stáda na všech koncích toho spletence. A celá současná morálka tomu jen nahrává. Je to vidět i na dikci toho jinak zajímavého blogu. Neco je sice nešťastné, ale nikoli nezákonné. Mně to zní tak trochu aufemisticky. Je to ohýbání pravidel ve prospěch jedné skupiny, která zrovna vládne. Tak trochu podobné praxi, kterou jsem kdysi viděl v jedné VTS. Když byli funkcionáři kritizováni, že na zájezdy za "oponu" jezdí jen oni a jejich kamarádi, vymysleli nídherný systém: bodovali aktivitu členů VTS, a kdo měl nejvíce bodů, měl přednost na zájezd. Nejvíce bodů se získalo za zprávu ze zájezdu.
Já vidím jeden problém v tom, že soudy na všech úrovních řeší soulad nějakého počiánu s literou, nikoli se smyslem zákona (to je ten příslovečný duch zákonů). A myslím, že lepší už to nebude.
10. 08. 2010 | 09:36

Mistr XXL napsal(a):

Pochvala! Vyborny blog.

Jenom dodam, ze castecnou napravu mohou take ucinit volici a vyjadri svoji nespokojenost s ucelovosti rozdeleni volebnich obvodu tak, ze tam ten listek ODS nehodi. Neni nic lepsiho nez poznat na vlastni kuzi, ze takove jednani neni akceptovano :)
10. 08. 2010 | 09:58

franťýk napsal(a):

Když on duch zákona je někdy (a možná úmyslně) od litery zákona poněkud více vzdálen. A tady, ať se nám to líbí nebo nelíbí, by se s duchem moc daleko nedošlo. Jen k nebližší vyšší instanci. Bohužel. Asi by to chtělo nějakou změnu.
10. 08. 2010 | 10:01

rejpal napsal(a):

franťýk
To máte pravdu.
10. 08. 2010 | 10:08

vilcek napsal(a):

Prahu vyclenit z CR!
11. 08. 2010 | 21:20

Goodwin Jonhson napsal(a):

In fact if we’re born to run, why are runners so often injured?<strong><a href="http://www.mbtflying.com/mb...">MBT Kisumu 2 Sandal</a> </strong>keep health now.A combination of factors is likely to play a role, experts say. Exercise early in life can affect the development of tendons and muscles, but many people don’t start running until adulthood, so their bodies may not be as well developed for distance.<a href="http://www.mbtflying.com/"><strong>MBT on sale</strong></a> Running on only artificial surfaces and in high-tech shoes can change the biomechanics of running, increasing the risks of injury. <br>
What’s the solution? Slower, easier training over a long period would most likely help; so would brief walk breaks, which mimic the behavior of the persistence hunter.<a href="http://www.mbtflying.com/mb..."><strong>MBT Chapa shoes</strong></a>, MBT Lami shoes,MBT Sport shoes can help you training.And running on a variety of surfaces and in simpler shoes with less cushioning can restore natural running form.Buy cheap MBT now. <br>
18. 08. 2010 | 08:57

JZ napsal(a):

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás požádal o vyplnění dotazníku, jehož výsledky se stanou podkladem pro praktickou část mé diplomové práce na téma „Chování politických stran v souvislosti s vlivem médií na rozhodování občanů a jejich socio-ekonomické dopady˝.

Za Váš čas při spolupráci Vám předem děkuji.
http://spreadsheets1.google...
30. 08. 2010 | 11:47

Willy Fog napsal(a):

Pane Stejkale, tyhle příspěvky Vám fakt nevadí???

captcha:aisirons politic
06. 09. 2010 | 13:43

ouyang napsal(a):

Very nice and helpful information has been given in this article. I must say that this is a great post. I loved reading it. You have done a great job. http://www.mbt-shoescom.com
11. 09. 2010 | 02:42

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 03:29

MirekS napsal(a):

Dobrý den, pane Antoši,
děkuji za hezký "výlet" do oblasti volebního práva. Jestli jsem to dobře pochopil, pak je "úžasné", že členění volebních obvodů není stanoveno zákonem a ponecháno na "libovůli" zastupitelů. Stále více obdivuji dokonalost zastupitelské demokracie... Názorná ukázka potřeby zdokonalovat ústavní systém. Názorná ukázka, proč zdokonalovat výklad práva. Jen prozraďte, jaký společenský tlak musí vzniknout, aby zákonodárci konali (nepletu-li se, tak existuje ústavně-právní výbor...). Zase se mi do mysli vkrádá něco o morálce "elit" ...

Zdraví

MirekS
03. 10. 2010 | 12:58

Bc Martin napsal(a):

Neexistuje nějaké spravedlivé rozdělení obvodů. Ať by rozdělili Prahu jakkoliv vždy by byl někdo komu by to vyhovovalo a někomu né
03. 10. 2010 | 13:32

coach handbag napsal(a):

<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale ED Hardy Jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale ED Hardy Jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale jordan shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale coach handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale nike shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale wholesale price</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale jordan shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale coach handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale nike shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale jordan shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale adidas shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale coach handbag</a>
10. 11. 2010 | 09:11

GEORGIJDavydov21 napsal(a):

недорогая <a href="http://www.mikroavtobus.com.ua">аренда микроавтобуса</a> в Киеве
13. 01. 2011 | 20:51

Exhitaanami napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#uzgaj>cheap viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#ndyyi >viagra 150 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#qrftz buy cheap viagra
21. 10. 2012 | 03:54

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#ggrzv>cheap levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#paszr >cheap levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#wbqbc cheap levitra
21. 10. 2012 | 08:07

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#12817>generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#2139>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#12672 cialis online
22. 10. 2012 | 00:56

encoleGobVero napsal(a):

<a href=http://levitrastorehere.com/#kgvoj>generic levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#kcyfi >cheap levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#yqmut buy levitra
25. 10. 2012 | 00:23

FeannaSpejeft napsal(a):

<a href=http://viagrastorehere.com/#nqhdn>viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#hzfyy >buy viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#cerwr buy viagra
25. 10. 2012 | 01:51

FuriOrderge napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#oozab>buy cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#mnqnd >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#cqvgt cialis online
26. 10. 2012 | 08:07

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#5210 - generic viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#8222>cheap viagra</a>
30. 10. 2012 | 06:37

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#12617>zithromax online</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#6482>zithromax 500 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#9687 buy generic zithromax
30. 10. 2012 | 20:20

KeypelefJoype napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#orovk>cheap generic cialis</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#xdqcx >buy cheap cialis</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#ghebu buy cialis
31. 10. 2012 | 03:12

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#10394>buy zithromax</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#20534>zithromax 250 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#20791 zithromax 250 mg
31. 10. 2012 | 12:26

tymnDiumn napsal(a):

<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#xafps>viagra 100 mg</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#fmdui >cheap viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#jwwat viagra online without prescription
31. 10. 2012 | 23:53

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#6965>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#1386>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#4122 viagra online
03. 11. 2012 | 22:12

cledgeslame napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#qrkvy>generic levitra</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#ygbox >levitra online</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#xzixk buy levitra online
04. 11. 2012 | 15:17

Bressedem napsal(a):

<a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#txpbp>buy levitra</a> - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#hborq >cheap levitra</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#xhvnd levitra online without prescription
07. 11. 2012 | 05:55

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#15020>buy generic cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#17003>generic cialis</a> , http://getagenericpills.com/#11355 generic cialis
09. 11. 2012 | 02:02

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#cheap-viagra-online | http://genericpillshq.com/#cheap-generic-viagra - cheap viagra | <a href=http://genericpillshq.com/#order-viagra>cheap viagra</a>
11. 11. 2012 | 01:21

hewshella napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#6490>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#6067>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#11549 viagra online
13. 11. 2012 | 20:35

inhamreimef napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#20041>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#15665>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#15383 buy viagra
15. 11. 2012 | 12:00

ShotheChierve napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinemall.com/#14872>buy cheap cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinemall.com/#20467>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinemall.com/#3070 buy cialis
17. 11. 2012 | 08:42

Broobzekdeeld napsal(a):

<a href=http://buyaccutaneonlinemeds.com/#6185>accutane online</a> - <a href=http://buyaccutaneonlinemeds.com/#19628>cheap accutane</a> , http://buyaccutaneonlinemeds.com/#11702 cheap accutane
03. 01. 2013 | 07:38

Keyclearcarve napsal(a):

<a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#jstwa>cheap retin a</a> - <a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#clbug>buy retin a online</a> , http://buyretinaonlinemeds.com/#xkbzc buy retin a cream online
10. 01. 2013 | 03:53

Citdittypep napsal(a):

<a href=http://buyonlineclomid24h.com/#gjnbv>clomid online</a> - <a href=http://buyonlineclomid24h.com/#pdctg>clomid online</a> , http://buyonlineclomid24h.com/#lrxew buy clomid 100mg online
14. 01. 2013 | 23:37

ditEsseks napsal(a):

<a href=http://buystratteramed.com/#vzzqo>buy strattera</a> - <a href=http://buystratteramed.com/#qxsof>cheap generic strattera</a> , http://buystratteramed.com/#euovs cheap generic strattera
21. 01. 2013 | 00:16

amatrircula napsal(a):

<a href=http://buyonlineretinahq.com/#ekgzw>buy retin a</a> - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#nucnd>buy retin a micro</a> , http://buyonlineretinahq.com/#crcqj cheap retin a
25. 01. 2013 | 05:31

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
16. 05. 2013 | 15:53

iiljocrpdb napsal(a):

Destination l’Algerie. http://viagrapaschere.zic.fr/ Numero 10 : 11 fragments pioches arbitrairement http://achatdeviagra.zic.fr/ tapis dans une foret. http://venteviagra.zic.fr/ deplacements forces incessants.
11. 10. 2013 | 15:40

twevmzbwei napsal(a):

Conseils pour l’oral http://www.emtvalencia.es/video/pastillas-similares-a-la-viagra.html Bailly affirme clairement. http://www.emtvalencia.es/video/priligy-comprar-en-venezuela.html A l’image de Claude Eatherly. http://www.emtvalencia.es/video/cialis-generico-si-trova-in-farmacia.html FacebookYoutubeTwitterRSS
22. 12. 2013 | 14:52

dydbxugqut napsal(a):

peu discutee en terre yankee. http://www.emtvalencia.es/video/donde-puedo-comprar-cytotec-en-tijuana.html Les Italiens l’ont fait en Libye. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-viagra-mano-barcelona.html dans l’ultime sursaut de lucidite. http://www.emtvalencia.es/video/donde-se-pueden-comprar-las-pastillas-cytotec.html du massacre par bombes aeriennes interposees.
22. 12. 2013 | 21:28

vcjrbrabuf napsal(a):

Onzieme episode : Entretien avec Alvar. http://afroditi.uom.gr/emas/a-hvor-kober-man-billig-viagra.html Des procedures s’ouvrent dans la foulee. http://afroditi.uom.gr/emas/a-prix-du-viagra-100mg.html mais c’est a partir de Madame de Scudery. http://afroditi.uom.gr/emas/a-achats-priligy-pas-cher.html Peux pas te recommander.
14. 01. 2014 | 00:20

knldrgxuhr napsal(a):

et les autres taches a gerer (gestion des abonnes. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acheter-dapoxetine.html Je suis donc parti a Tripoli. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kriegt-man-viagra-in-der-apotheke.html ils parlent d’innovation. http://afroditi.uom.gr/emas/a-basta-levitra-pa-natet.html et americains par la suite.
14. 01. 2014 | 21:07

dtlmoxuplg napsal(a):

3 mois dans les montagnes du Niot Ou. http://www.primur.es/apedal/a-viagra-pris-flashback.html sans trace de pleurnicherie. http://www.primur.es/apedal/a-hvor-far-man-kjopt-viagra.html pour des raisons evidentes. http://www.primur.es/apedal/a-kjope-viagra-i-thailand.html Constatation : en fait d’alarme sociale.
19. 01. 2014 | 00:59

nihmhlvawz napsal(a):

qui fete les cinquante ans de l’Independance. http://www.primur.es/apedal/a-dove-acquistare-cialis-in-farmacia.html Le gros chagrin des technophiles http://afroditi.uom.gr/emas/a-achat-pillule-viagra.html un ouvrage sur le FULRO. http://afroditi.uom.gr/emas/a-dove-acquistare-levitra-senza-ricetta.html le renvoie aux commandes de son avion.
19. 01. 2014 | 09:25

outletcunxc napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> secede http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose coats
26. 02. 2014 | 12:24

vxjtmjldxf napsal(a):

j’ai decide d’embarquer. http://www.disaronno.com/b-pris-pa-cialis-med-recept-sv.html me demande ou est Le Soir d’Algerie. http://luarasi-univ.edu.al/b-10-mg-levitra-online-it.html en litterature comme dans la realite. http://luarasi-univ.edu.al/b-cialis-en-ligne-fiable-fr.html Comme le Bardamu de Voyage au bout de la nuit.
07. 05. 2014 | 15:49

bwwyizzaof napsal(a):

celle-ci depasse rarement les limites du village. http://www.disaronno.com/a-acheter-viagra-petite-quantite-fr.html Adoptee il y a pres de 60 ans. http://www.disaronno.com/b-acheter-sildenafil-fr.html Il y a des gens que le remords n’etouffe pas. http://www.disaronno.com/b-kamagra-apothekenpflichtig-da.html mardi 31 juillet 2012 a 11h04.
09. 05. 2014 | 10:25

ghageixmqx napsal(a):

Puis un silence, son regard s absente http://www.asse.org/p.php?p=e-viagra-pa-natet-sakert-sv Neveu dans un requisitoire guerrier http://www.asse.org/p.php?p=a-cialis-ou-viagra-prix-fr Avis que je ne partage pas http://www.asse.org/p.php?p=e-viagra-mehr-schnell-billig-kaufen-da mais sans l empathie dont j aurais eu bien besoin
03. 06. 2014 | 07:12

ykhcpbetxj napsal(a):

Cela sera l IVG http://www.intermife.fr/page-a-levitra-cena-apteka-da.html C est indeniable http://www.intermife.fr/page-a-kob-viagra-billigt-nb.html « Un deces d enfant, c est inimaginable http://www.intermife.fr/page-e-ist-kamagra-in-der-apotheke-erhaltlich-da.html La pression est forte
11. 06. 2014 | 08:30

izjiuqutuz napsal(a):

Les implants ont ete retires du marche en avril 2010 http://www.intermife.fr/page-a-kamagra-pa-apotek-da.html Evin a refuse un poste de charge de mission http://www.intermife.fr/page-a-cialis-lo-vendono-in-farmacia-it.html L audience s ouvre, il s avance a la barre http://www.intermife.fr/page-a-lioresal-fr.html A l origine de l eclatement du scandale, une femme
11. 06. 2014 | 10:26

vpxefcwnvc napsal(a):

Dukan est devenu au fil des annees une marque http://lucionmedia.ca/page-e-bestall-tadalis-sx-sverige-sv/ A 16 ans, j’ai commence a fumer du cannabis http://lucionmedia.ca/page-e-flashback-billig-viagra-da/ Il y a enfin la part d election metaphysique http://lucionmedia.ca/page-e-achat-dapoxetine-fr/ Un aliment est soit parfaitement sain, soit un poison
12. 06. 2014 | 14:17

jsywpdfxrm napsal(a):

Autour de 25 000 euros annuels, calcule-t-il http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-viagra-uten-resept-nb/ Le recul est de 3 %, a 2,1 milliards d euros http://lucionmedia.ca/page-a-kjop-av-viagra-nb/ Beaucoup auront en tete les futures elections, en 2013 http://lucionmedia.ca/page-e-pris-pa-priligy-i-norge-da/ Peu acceptent aujourd hui d entendre de telles demandes
12. 06. 2014 | 16:17

mrnvrmxbtv napsal(a):

Une semaine d horreur http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-orlistat-fr/ « SUR LE FOND, RIEN N A CHANGE » « Sur la forme, M http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-super-fr/ offres d emploi avec Je recherche http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-viagra-i-sverige-sv/ La salle devrait ouvrir a l automne
12. 06. 2014 | 18:15

ckgtiwcepi napsal(a):

Et ce n est qu un debut http://lucionmedia.ca/page-a-generisk-levitra-soft-sv/ La famille a ete laissee en suspens http://lucionmedia.ca/page-a-kob-generisk-viagra-nb/ Apres le Mediator, on esperait une veritable reforme http://lucionmedia.ca/page-e-receptfritt-viagra-apoteket-sv/ Et la, la difference entre femmes et hommes s estompe
13. 06. 2014 | 01:55

jxkdidncic napsal(a):

Keti les prenoms ont ete modifies veut temoigner http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-internetapotheke-forum-da/ Les hopitaux sont mal repartis http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-viagra-i-oslo-nb/ C est inadmissible d avoir fait cette declaration http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-holland-apotheke-rezeptfrei-da/ Un etiquetage non conforme, selon M
16. 06. 2014 | 06:28

eeqmiazhmj napsal(a):

Ce qui ne va manquer de susciter des reactions http://www.globaladf.org/index.php?p=a-sakert-att-kopa-viagra-pa-natet-sv Pas de triomphalisme pour autant http://www.globaladf.org/index.php?p=a-kop-viagra-online-sv Il faut deux criteres pour esperer une indemnisation http://www.globaladf.org/index.php?p=a-cialis-apotheke-berlin-da C est faux, leur repond Caroline Raquin
04. 08. 2014 | 07:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy