Deficity institucionálního rámce ekonomiky

30. 09. 2009 | 05:30
Přečteno 5513 krát
Dejme volný prostor působení tržních sil, ekonomika rozkvete sama, a s ní i společnost. Tato teze, kolovrátkově omílaná „ekonomickými experty“ i novinářskými „komentátory“ tvrdila muziku po celou dobu naší transformace. Je pravda, že po vypuknutí globální krize trochu vyšla z módy. Stále ale ovlivňuje myšlení mnoha lidí a rozhodování mnoha politiků.

Globální krize se nás dotýká a bude dotýkat více, než jsme si až doposud byli ochotni připustit. Generální ředitel investiční skupiny Blackstone Stephen Schwarzmann soudí, že za méně než 1,5 roku vymazala 40-45 % světového majetku. Australský premiér Kevin Rudd uvádí, že v jejím důsledku poklesla hodnota akcií o 32 triliónů dolarů, což se rovná hrubému domácímu produktu všech zemí G7 v roce 2008. Počet nezaměstnaných se v zemích OECD zvýšil o osm miliónů. Nezaměstnanost roste všude na světě. Světová organizace práce odhaduje, že krize uvrhla do bídy v rozvojových zemích na sto miliónů lidí.

Vlády nejbohatších zemí světa uvolňují astronomické částky z veřejných rozpočtů na sanaci privátního bankovního a podnikatelského sektoru. Deficit v USA se letos dostane na hladinu 12,5 % HDP a celkové závazky amerického státu k privátním institucím překročí 13 triliónů dolarů. To je víc, než dosud stály všechny války, které tato země vedla. To vše přitom představuje sice velmi nákladné a veřejné rozpočty dlouhodobě zatěžující, ale stále jen pouze první hašení propuknuvšího požáru. Odpovědným politikům je dnes už jasné, že řešení tkví v lepší veřejné regulaci ekonomických aktivit na globální úrovni.

Na úrovni OSN, skupiny G20 i z iniciativy jednotlivých politiků a vlád (nejaktivnější je francouzský prezident Sarkozy) se promýšlejí zásadní proměny globální architektury vládnutí: odpoutání světové ekonomiky od závislosti na americkém dolaru zavedením nové světové rezervní měny; zdanění globálních finančních transakcí (známé jako Tobinova daň); likvidace daňových rájů; koordinovaná regulace finančních institucí v globálním měřítku; prolamování bankovních tajemství k odhalení daňových úniků; regulace platů vrcholných manažerů soukromých i veřejných korporací.

Logickým požadavkem je i posílení regulačních funkcí institucí Evropské unie. Už i britský ministr zahraničí David Miliband vyzývá euroskeptiky, aby přestali útočit na fiktivního strašáka federálního eurostátu. Nemohou mít obojí – chtít jednotný trh a současně být proti institucím, které dbají na dodržování pravidel hry.

Zůstal zde vůbec prostor pro malé státy, jako je ten náš? Můžeme se stát aktivními aktéry tohoto úsilí, nebo jsme odsouzeni jen čekat, zda a jak se nakonec dohodnou ti silnější?

Řekl bych, že nejvíce můžeme tomuto úsilí na globální úrovni prospět (nebo mu naopak uškodit) právě tím, jakou roli sehrajeme při schvalování Lisabonské smlouvy. Ta je nutným, byť nikoli postačujícím, předpokladem účinnější regulace ekonomiky členských zemí. Ne náhodou tomu stojí v cestě hrozba nepodepsání této smlouvy čnící z Hradu, i když jí sekunduje skupina senátorů napadající ji u Ústavního soudu. Stojí za ní muž, který se významnou měrou podepsal i na vzniku domácí ekonomické krize z konce 90. let minulého století, prezident Václav Klaus. Nebude bez zajímavosti si tuto historii krátce připomenout.

Dnes víme, že způsob privatizace z počátku 90. let, vycházející z neoliberální teze o osvobození trhu z pout státu, vedl k neefektivnímu výkonu vlastnických práv rozptýlených mezi milióny drobných vlastníků; zbytek vlastnických práv vložil do rukou investičních fondů propojených s polostátními bankami. Efektivní nakládání s tímto majetkem bylo oddalováno propojením podniků s bankami, a leckdy i s politickou mocí, což vedlo k nevratným ztrátám mnoha produkčních kapacit. Chabá regulace investičních fondů, kapitálového trhu a pojišťovnictví, nedostatky zákonů o konkursu a vyrovnání a pomalé soudnictví přispěly k neproduktivnímu obohacování jedněch na úkor zbytku celé společnosti. Kolaps nedostatečně kontrolovaných bank vedl k jejich následné mimořádně nákladné sanaci z veřejných zdrojů. Ztráty, které vznikly v důsledku uplatňování uvedených myšlenkových schémat, jsou odhadovány na více než bilión korun. To vše bylo v Česku jasné už na konci 90. let minulého století, kdy země vyvodila závěry z hospodářské a následně politické krize a začala se poněkud více věnovat institucionální regulaci hospodářského života. Jako bychom si vše, co se dnes děje ve světě, odehráli už ve více než desetiletém předstihu u nás doma.

Docházelo-li tehdy u nás, a dochází-li dnes za našimi hranicemi k tak obrovským transferům veřejných peněz, nezbývá než se ptát, jak to, že řádově nižší investice, potřebné k podpoře rozvoje veřejného sektoru, nebyly v minulosti nikdy k dispozici, naopak se omezovaly, a stále větší břímě v uspokojování potřeb se přesouvalo na jednotlivce a rodiny? Vysvětlení je nutno opět hledat v úzkých ekonomických zájmech těch, kteří chtěli přesunem těchto služeb z veřejného do komerčního sektoru získat další podíl na zisku. Troufám si dokonce tvrdit, že veřejný sektor může být, a to i přes zřejmou diskreditaci neoliberálního paradigmatu, ohrožen probíhající krizí ještě více než v minulosti tímto paradigmatem samotným: jak naznačuje lítá diskuse kolem tzv. úsporného balíku ministra financí Janoty, prostředků bude za jinak stejných okolností méně a veřejných úloh a nároků více.

Bez strategicky pojaté sociální a hospodářské politiky, bez silného a efektivního státu, bez elementární míry důvěry mezi politickou reprezentací a občany, bez vynutitelnosti práva a bez účinného boje s korupcí a klientelismem bude náš příspěvek k ozdravění institucionálního rámce české ekonomiky jen plácnutím do vody. Budeme jen ještě více závislí na turbulencích vnějšího prostředí, se všemi negativními průvodními jevy s tím spojenými.

Za tím vším se však skrývá ještě jedno čertovo kopýtko: nadnárodní společnosti a finanční instituce se už emancipovaly natolik, že mají všechny ostatní aktéry, včetně vlád nejbohatších a nejsilnějších států, ale do značné míry i orgánů EU v hrsti, mohou je vydírat hrozbou rezignace na příspěvek k naplňování jejich veřejných funkcí (především na poli nabídky pracovních příležitostí a dostupných úvěrů), a také tak docela bezostyšně činí.


Článek na toto téma vyšel v Literáráních novinách č. 40 z 28.9. 2009 na str. 3. http://www.literarky.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1398:strategicke-kiovatky-piti-vlady-4-&catid=81:domaci&Itemid=197

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

yorick napsal(a):

Díky pane Potůčku,
to jsem si poránu pěkně početl. Velmi realistický obraz událostí v této šťastné nešťastné zemi, na jejíž správu očividně nestačíme.
30. 09. 2009 | 07:58

Jedla napsal(a):

Kdo Vás dříve okřikne, vyrukuje (k článku zcela bez relevance) zločiny komunismu, místo věcné debaty vynadá zcela osobně Vám, poučí nás o neschopnosti a závistivosti plebsu, sám sebe postaví jako následováníhodný příklad, popřípadě ideální společenské soužití popíše stylem: Já od nikoho nic nechci a nikomu nic nedám?
30. 09. 2009 | 08:22

vfischer napsal(a):

Základní, zásadní stále stejná nezodpovězená otázka existence lidstva a lidské společnost: JAK UHLÍDAT PODVODNÍKY, LHÁŘE, ZLODĚJE, MAFIÁNY A GANGSTERY ??? JAK UHLÍDAT VEŘEJNÉ FINANCE ABY NEBYLY ROZKRADENY ????? Toť celé kouzlo. V Číně se za to střílí ... V Čechách si gangsterská oligarchie mastí kapsy a po nás potopa ... unie neunie všechno jedno jen nás nechte žrát a mlaskat! a až přijdou volby, opět zvolíme co jsme chtěli ... dobře nám tak !!!
30. 09. 2009 | 08:27

vasja napsal(a):

Aha, tak už jsem moudřejší.
Tahle krize vznikla volným působením tržních sil.
Děkuji. Dál číst neni nutný.
A vlastně se ani nedivím, že zdejší bloger Buquoy klídně tvrdí, že má od vás Phdr.
30. 09. 2009 | 08:34

el. rocko napsal(a):

naprostá pravda
30. 09. 2009 | 08:34

Ládik napsal(a):

Je jisté, že těch turbulencí si užijem. Politická repre to tak chce.
30. 09. 2009 | 08:44

axamit napsal(a):

Jen pro připomenutí, primárním cílem Klausova bankovního socialismu ze začátku devadesátých let bylo udržení zaměstnanosti v bývalých neefektivních státních podnicích a tedy elementárního sociálního smíru v průběhu transformace. Cena byla několik set milliard korun na špatných úvěrech, které v drtivé míře projedli zaměstnanci těchto podniků. V tomto smyslu jednali Obama a Klaus stejně.(omlouvám se za zjednodušující personifikaci)
Obvyklé spílání neoliberalismu, volání po nových regulacích, celosvětové radě moudrých a vymýšlení nových a zvyšování starých daní již činí obvyklý kolorit takovýchto článků.
Vlastní příčina současné krize byly špatné půjčky na bydlení pro sociálně potřebné v USA. Ty byly vynucovány na bankách vládou a natlakovými organizacemi typu ACORN(v nichž se angažovali i oba Obamovi) už se decentně mlčí. Není spíše tato bankovní krize první vlašťovkou krize neufinancovatelnosti sociálného státu v pojímání euroatlantické civilizace ? Ne nadarmo se tato krize dotýká podstatně méně těch, kteří náboženství sociálního státu nezdílejí (Čína, Indie) a kde ještě stále platí staré dobré přísloví "kdo nepracuje ať nejí".
30. 09. 2009 | 09:03

JC napsal(a):

Naprostý levičácký blábol.Proto jen poznámka k první větě.
V době, kdy se dával "volný průběh tržních sil" byla Klausem nastavena ve světě nevídaná sociální duchna - podpora nezaměstnaným 100% mzdy po dobu jednoho roku.
30. 09. 2009 | 09:23

Ládik napsal(a):

JC:
ta duchna se týkala převážně zprofanovaných zrůd a komunistů, ti dostali kopačky nejdřív. Až začali odcházet normální lidi, dostali téměř kulové.
30. 09. 2009 | 09:38

Paterik napsal(a):

To je jedna perla za druhou. Silný a zároveň efektivní a nekorupční stát - to jsou de facto protimluvy. Jinak nevím, jakou altenrativu k volnému trhu vůbec máme - zase zavedeme cla atd?

Pan Potůček chápe státní regulaci originálním způsobem. Tvrdí, že stát regulací dohlíží na férovost hry. Bohužel ze zkušenosti vyplývá, že s tím se stát obvykle nespokojí. Stát se totiž snaží sám hrát a to nekončí dobře.
30. 09. 2009 | 09:45

JC napsal(a):

Ladik,
Já pamatuji jednu "údernici" - nekomunistku, za totáče pracovní nasazení nic moc, jakmile začala fungovat "duchna" tak s tím šlehla okamžitě na věčné časy.
30. 09. 2009 | 09:47

jenicek napsal(a):

Nemám dost sil rozebírat tu haldu kravin, ale fakt nechápu jak profesor může vypustit takovouhle stupiditu: za méně než 1,5 roku vymazala 40-45 % světového majetku.
30. 09. 2009 | 10:31

jarpor napsal(a):

"David Miliband vyzývá euroskeptiky .... Nemohou mít obojí – chtít jednotný trh a současně být proti institucím, které dbají na dodržování pravidel hry."

Soudím, že euroskeptikům jde o VOLNÝ trh a nikoliv JEDNOTNÝ trh...
Volný trh není absolutně bez regulací. Každý stát jej reguluje v míře, jež považuje za nutný... Regulace volného trhu v EU zvláště v dnešním období je čím dále větší a jeví se, že v tomto trendu se bude pokračovat..
Jednotný trh EU by také třeba mohl znamenat jednotné daně ... to skutečně chcete, pane Potůček ?
Srovnávat léta 90. a privatizaci s dnešní krizí a napsat, že, cituji :

"Jako bychom si vše, co se dnes děje ve světě, odehráli už ve více než desetiletém předstihu u nás doma."

předpokládá, že vyspělé státy, dnes v krizi se vyznačují, cituji :
"Chabá regulace investičních fondů, kapitálového trhu a pojišťovnictví, nedostatky zákonů o konkursu a vyrovnání a pomalé soudnictví přispěly k neproduktivnímu obohacování jedněch na úkor zbytku celé společnosti. ... "

Tedy dnes v těchto státech nemají dostatek zákonů ... ?

Hmm...

No nevím, méně ideolodie a více odbornosti, řekl bych, když už se autor pouští do těchto témat... zakončených tezí, cituji :
"....nadnárodní společnosti a finanční instituce se už emancipovaly natolik, že mají všechny ostatní aktéry, včetně vlád nejbohatších a nejsilnějších států, ale do značné míry i orgánů EU v hrsti,..."

Hmmm...
Jsou v hrsti vlády nejbohatších států... jako do značné míry orgány EU.... tak honem do té EU vstoupit !!

Jeví se mi to býti trochu divný závěr.

Jak napsal Paterik, jedna perla za druhou...

Hezký den
30. 09. 2009 | 10:41

Petr napsal(a):

"Logickým požadavkem je i posílení regulačních funkcí institucí Evropské unie."
Ano té Unie v níž 40.000 úředníků řeší jestli v Česku mohou a nebo nesmí být zabijačky, jestli je moc nebo málo zakřivený banán, jestli musí být v ČR dopravní značka "zdvihací most" a zase kde jinde nemusí být značka "zimní výbava". Vrcholem arogance úředníků EU je snížení poplatků za telefonní roaming. Kolik obyčejných lidí z Česka jede každoročně na zahraniční dovolenou a kolik tam provolají a kolik hovorů májí denně bruselští ouředníci do domovských zemí. Nápad, že by se roaming zdražil třeba 50x a tuzemské hovory naproti tomu zlevnily třeba 10x je ani nenapadne. Holt jsme si v EU všichni rovní.
30. 09. 2009 | 10:42

Vilém napsal(a):

Opět skvělý článek, pane profesore, měl byste se angažovat ve veřejných debatách mnohem víc než v minulosti a svými kvalifikovanými odborně podloženými stanovisky vytlačit z centra veřejné debaty a tvorby agenty neoliberální rychlokvašky, které dnes svou bezradností a myšlenkovou sterilitou připomínají stalinisty v roce 1968. Jsem přesvědčen, že totální ideologická a mediální hegemonie ekonomických polovzdělanců Kohoutova typu není nezměnitelná a tváří v tvář komplexním pohledům a seriózním stanoviskům by se tito politruci rychle zdiskreditovali.
Především je třeba odmítnout hlavní neoliberální ideu totálního trhu, z níž vyplývá představa, že stávající negativní společenské jevy jsou nějakou úchylkou způsobenou zlovůlí nebo chybnými reformami. Ve skutečnosti je totiž vysoká úroveň negativních jevů jako nezaměstnanost, chudoba, hazard, korupce, zločinnost, nedůvěra mezi občany, nepřátelství mezi jednotlivými sociálními skupinami, etnické napětí atp. přímo zákonitým důsledkem prosazování neomezeně tržních přístupů, které na úrovni jednotlivce znamenají, že se o sebe musí postarat všemi prostředky, jinak doslova živoří.
30. 09. 2009 | 10:48

Paterik napsal(a):

Viléme

vy zase dnes perlíte. Předně neomezený kapitalimus existuje možná v Číně, ale určitě ne v EU, kde je regulováno úplně všechno. Za etnické napětí můžou především populisté typu Čunka nebo Řápkové, ale určitě ne volný trh. Co se týče korupce, tak platí jednoduchá úměra - čím silnější stát a více regulí, tím více korupce.

jakmile lidem naznačíte, že se o sebe nemusejí starat, ztratí schopnost se o sebe starat. A z toho pramení chudoba a nezaměstnanost.

Nepřátelství mezi sociálními skupinami vyvolává hlavně levice. Bez tohoto konfliktu ztrácí tak nějak své opodstatnění.
30. 09. 2009 | 10:56

Standa z Uranova napsal(a):

Chtělo by to nějaký další grant, nejlépe na vypracování další strategie pro Českou republiku..., asi.
Smutné je, že i lidé vzdělaní své názory podřizují zpravidla tomu, co a kdo je živí. Text není o nic méně ideologický, než ideologie, kterou kritizuje.
30. 09. 2009 | 10:56

jarpor napsal(a):

"Ve skutečnosti je totiž vysoká úroveň negativních jevů jako nezaměstnanost, chudoba, hazard, korupce, zločinnost, nedůvěra mezi občany, nepřátelství mezi jednotlivými sociálními skupinami, etnické napětí atp. přímo zákonitým důsledkem prosazování neomezeně tržních přístupů, které na úrovni jednotlivce znamenají, že se o sebe musí postarat všemi prostředky, jinak doslova živoří."

Nejprve vytvoříme chybnou tezi - prosazování neomezeně tržních přístupů... kdo je prosazuje ? USA ? EU ? ČR ?
Soudím, že nikdo... neprosazoval ani neprosazuje,
ale to se pak s takovou tezí argumentuje a bojuje...!

Jezdím Evropou... živořící.. kde jsou pane Viléme, když pominu v Evropě i u nás komunity, jež si "živoření" zvolily dobrovolně, jako životní styl...
Vidím všude sociální síť... někdy až příliš dostatečnou... a využívanou nikoliv těmito komunitami...

Hezký den
30. 09. 2009 | 11:06

schlimbach napsal(a):

domnívám se, že budoucnost naší země je jedině v udržení si vlastní měny, vypoklonkování zahraničního finančního sektoru za hranice naší země, protože veškeré funkce tomuto sektoru připisované si dovede naše společnost zabezpečit sama velice dobře a podstatně levněji. Pokud to uděláme, nebudeme mít bezdomovce, chudé lidi, ale naopak každý bude mít minimální ekonomický standard odpovídající 21. století, střední třída bude jinými zeměmi považována za horních 10 000 a samozřejmě bude zde velmi mnoho jedinců pohádkově bohatých. Pokud dovedeme změnit naše myšlení a uvědomit si, že ekonomické zákony nejsou seslány Bohem, ale jsou vyprodukovány lidmi, potom máme vyhráno, protože řešení je v našich rukou. Je třeba se jen vrátit ke kořenům, ekonomiku vrátit k reálným základům, odbourat onu zbytečnou a virtuální finanční nádstavbu, která je pravou příčinou současné krize a která v rukou několika jedinců ničí životy ostatních obyvatel celého světa. http://ekonomickareforma.sw... , pokud LS vstoupí v platnost, potom doporučuji všem rusofobům zahájit studium ruštiny, protože cesta ke zhmotnění vizí bulharské vedmy Vangy ( téměř 95 % pravdivost předpovědí )bude zahájena a mnoho času ke studiu již nezbyde ...
30. 09. 2009 | 11:07

Stařík napsal(a):

Žijeme v demokracii a proto má každý právo na svůj názor. Jen dost dobře nechápu, proč, když ho publikuje člověk s jasným, vědecky podloženým názorem (což neznamená, že musí být 100% správný - ostatně,jaký názor je "správný"?), musí hned být někým,kdo cituje nanejvýš titulky oblíbených novin, označen za levičáka a jeho názory za blábol? Možná by neškodilo dovědět se něco o "kinderstube". K článku, s jehož tezemi souhlasím: je opravdu zvláštní,že v naší milé vlasti je každá nová ideologie "sežrána i s chlupy". Nebudu zde rozebírat problém husitství, kde se to vyjevilo rovněž velice úderně, ale naposledy: "vyvlastnění výrobních prostředků" za totality zde bylo důslednější než kdekoli jinde - u nás byl znárodněn každý soukromý švec nebo cukrář. A slavný neoliberalismus zase u nás je ten jediný správný a všichni ostatní v Evropě jsou mrzcí levičáci, protože zásadám kapitalismu nerozumí zdaleka, ale ani zdaleka tak dobře jako někteří naši představitelé a také mnozí diskutující na tomto i jiných webech.
30. 09. 2009 | 11:08

Vilém napsal(a):

Paterik
To jsou fráze z pravicových brožurek, které zamořily naše média a veřejnou debatu a mají vlastně pouze ideologickou funkci, totiž zastírat pravý stav věcí údernými žvásty, které si voliči snadno zapamatují.
Neomezený kapitalismus neexistuje nikde, ani jsem nic podobného netvrdil, ale tržní přístupy produkují sociálně patologické jevy i tehdy, když se je podaří prosadit jen v dílčích oblastech jako bydlení (bezdomovectví), sociální politika (chudoba), veřejná politika (korupce), ekonomická činnost (šedá ekonomika) atd.
Třeba Řápková by vůbec neměla do koho kopat, kdyby devastace sociálního systému nevytvořila v ČR protoslumy.

A tím posledním jste mě pobavil - asi nebýt levice, chudáci by nadšeně dřeli za minimální příjem ve prospěch svých ztučnělých zaměstnavatelů, o nějakých konfliktech zájmů samozřejmě nemůže být ani řeč, chudáci by skoro padali hlady jako v 19. století, ale ve společnosti by vládla harmonie.

To už snad není jen cynismus, Vy tomu asi skutečně věříte.
Levicové smýšlení je však důsledek trhu a levicová politika jeho nezbytnou korekcí.
30. 09. 2009 | 11:08

schlimbach napsal(a):

zjednodušeně se dá říci, že tak jak komunismus není realizovatelný v dohledné době kvůli značnému zpoždění v růstu duchovní vyspělosti společnosti za růstem technologických možností, tak i volná ruka trhu v kapitalistické společnosti je pouhou fikcí, protože duchovní a morální úroveň lidstva není na dostatečné úrovni, aby nedocházelo ke zneužití moci početně malé skupiny nad životy ostatních členů společnosti ...
30. 09. 2009 | 11:16

Paterik napsal(a):

Vilém:

nevěděl jsem, že existují nějaké pravicové brožurky. Máte nějakou? Docela rád bych si ji přečetl.

To, že stát není schopen zajistit výstavbu sociálního bydlení, není vina majitelů domů. Regulace nájmů, jaká panuje u nás, neexistuje v žádné zemi na světě. Kdekoliv cálujete tržní nájemné a nikdo se vás na nic neptá.

Není mi jasné, jak je podle vás privatizovaná sociální politika, když na dávky má monopol stát.

korupce je věčná a jde napříč spektrem, to nemá s pravicovostí nebo levicovostí co dělat.

co se týče sociálního systému, jeho vada je jeho zneužitelnost, která se vyplácí. Nechápu, jak má být devastován, když se na něj dává tolik peněz.

Asi jste nepochopil, že já se nevyjadřoval k historickému významu levice, kde by i Marx figuroval jako kladný hrdina. Já jsem nikdy neobhajoval divoký kapitalismus, který ostatně jak sám tvrdíte ani nemůže existovat. Je to především dnešní levice, která potřebuje vyvolat nesoulad mezi "bohatými a chudými". Doufá, že jí to přinese spoustu hlasů. Všechny ty milionářské daně jsou jen čirý populismus, ale ne řešení situace.
30. 09. 2009 | 11:18

Vilém napsal(a):

Paterik
Jako obvykle skáčete z obecné principiální debaty na různí dílčí pohledy a úplné detaily s cílem rozmělnit diskusi a zinkasovat bakšiš za vyprodukované příspěvky.

Zkušenosti z celého světa však ukazují, že čím slabší je státní politika bydlení, tím vyšší je úroveň bezdomovectví a slumizace.

Stát může mít klidně i monopol na dávky, ale když je pod různými záminkami redukuje, zvyšuje tím podíl trhu na příjmech, a tím také chudobu osob, které se činností na primárním trhu práce neúčastní. Privatizaci do toho mícháte Vy, a skutečně v síti privátních zájmů může zmizet velká část prostředků, například na neefekticní rekvalifikace, a tím dojde k devastaci a disfunkčnosti sociálního systému i přes velkou nákladnost.

Nesoulad zájmů existuje ve společnosti objektivně, protože se soupeří o vzácné zdroje, proto Vás poslední odstavec vychází ze sebeklamu. Možná máte takový "talent", že jste nezávisle dospěl k stejným tvrzením jako nejslabomyslnější brožurky typu První zprava, ale spíš si myslím, že jste už zapomněl, kde jste ty slogany posbíral.
30. 09. 2009 | 11:32

hampejz napsal(a):

Na přesnosti kritiky neoliberalismu bude hodně záležet.Protože neoliberálové stále přesvědčují argumenty typu,že nelze administrací přespříliš dojné krávě utáhnout struky,že ji nelze příliš daňově zatížit,aby nechcípla.Potíž je v tom,že každá moderní společnost vyrostlá zejména z chaosu obsahuje množství negativních,vzájemně se křížících tendencí.Nevládnout jimi a nad nimi je to největší nebezpečí vůbec.I když to lze iniciativními hlupáky jako za dob socialismu i zvrzat.
30. 09. 2009 | 11:50

Paterik napsal(a):

Vilém:

já beru bakšiš za úplně jiné věci a zase tolik příspěvků sem nepíšu, tím bych se neuživil.

u nás tolik bezdomovců a slumů nemáme, takže si asi nevedeme tak hrozně, ne? V Africe žádnou sociální politiku neseženete, ale to nemůžete poměřovat se sociální politkou u nás.

Dávky se redukují, protože si na ně nevydáláváme. Nebo znáte způsob, jak dostat do zorpočtu dalších 250 mld, aby byl příští rok vyrovnaný? Aha, už vím - zdaníme bohaté! To situaci jistě vyřeší.

Pokud jsou rekvalifikace neefektivní, co jiného má stát s nezaměstnanými dělat? Poslat je všechny zametat? nebo jim jen klopit peníze?

Nesoulad zájmů je vlastností všech biologických soustav, to jste opravdu objevil Ameriku. Můžu vám dokázat, že nesoulad panuje mezi jednotlivými geny vašeho těla. Co s tím? Zrušit přírodu? Ekonomicky můžete dosáhnout toho, aby se měli všichni stejně, jen zavedením režimu na bázi komunismu.
30. 09. 2009 | 11:57

Vilém napsal(a):

Paterik
Já jsem neobjevil Ameriku, spíš Vy na ní stojíte a nevidíte ji. Dělá se s tím právě to, že se konflikty zájmů projevují v politickém systému, například právě konflikty plynoucí z rozdílných majetkových poměrů a odlišného postavení v produkci. Jen naivkovi se může zdát, že konflikt neexistuje a vyvolávají ho nějací agenti levice, kteří podněcují mezi občany nespokojenost s těmi bohatými, místo aby jim nasládle kázali, že je nelze zdanit.
Hezký den
30. 09. 2009 | 12:06

Pocestny napsal(a):

No, přečetl jsem si dnes se zalíbením tohle:
http://neviditelnypes.lidov...

(editor promine, ale ten pán shrnul některé mé "zlostné štěky" do svého koherentního dílka, tak je mi jen líto, že jde o konkurenční server, ne blogg)

tak se mi hned lépe čte toto.
Potůček se nějak citově rozvodnil a hučí jak Niagara, poslední dobou.

Po Hořejším druhá nejlepší alibistická plačka zde.
Gratuluji, je-li k čemu.

Ostatním trpícím pod tímhle výměškem mozkovým je toto, ono to ani snad není nijak agresívně míněno, i když to tak vypadá. To jsou jen argumenty - pověry, výmluvy, předsudky a podobná materie - pro to osobní alibisaci, mentální přerod ze spoluviníka z nedbalosti na oběť spiknutí a okolností a pomalý přesun do davu za zády "lidového žalobce".

Jak očekávat od levice jakoukoliv státotvornost, když je před půlstaletý monopol moci takto katastroficky lidsky zastupována? Zde ve žvaništi, na nebi vezdejším hořejším, či ouplně v samym pupku světa u bradavic.
a tady schlimbach do toho ještě tahá sociaistickou vědmu z Bulhar.....
U nás se dycinky říkávalo:
"Je blbej jak bulhar"....

omlouvám se všem bulharům, kteří nejsu blbí, všem blbým, kteří se necítí být bulhary a všem, komu jakákolv poznámka o bulharech může způsobit jakékoliv tělesné či duševní příkoří.
Při psaní této omluvy nebyl zabit ani zraněn žádný bulhar.
30. 09. 2009 | 12:18

Paterik napsal(a):

Vilém:

já netvrdím, že různí lidé mají různé zájmy. Já tvrdím, že levice si buduje kariéru na tom, že je ještě prohlubuje. Pokud přijmeme tvrzení, že kdo se má dobře, je zlý a je třeba ho trestat daněmi, tak se prosperity jen tak nedočkáme.
30. 09. 2009 | 12:23

schlimbach napsal(a):

Pocestný
ta vaše socialistická vědma téměř celý svůj život předpovídala a radila nejen papalášům socialistického tábora ale i presidentům USA a dalším západním politikům, kteří k jejím radám, doporučením i vizím přistupovali s podstatně vyšší úrovní úcty, než vy. Tu jejich úctu si vydobyla právě díky přesnosti svých předpovědí i hlubokou moudrostí svých rad a obrovským nadhledem nad probíhajícími událostmi ...
30. 09. 2009 | 12:27

SuP napsal(a):

Viléme -
Vy si nevážíte toho, že s Vámi "Paterik" vede slušnou a vyrovnanou debatu s druhým břehem. Argumentujete jako poslanec Křeček a dopadnete jako "Suchec". Nikdo se s Vámi nebude chtít ani hádat. To bude ten zasoužený trest.
K článku se zatím nevyjadřuji, protože se musím soustředit na svou práci. To až si budu chtít odpočinout....
30. 09. 2009 | 12:59

Rumcajs napsal(a):

Když se rozdával rozum, tak Potůček byl zrovna na schůzi KSČM.

Vlády nejbohatších zemí světa uvolňují astronomické částky z veřejných rozpočtů na sanaci privátního bankovního a podnikatelského sektoru.......

Co je to za nesmysl. Který podnik inkasoval astronomickou částku od své vlády ? Já o ničem takovým (Mimo šrotovného ) nevím. Do bank se sice peníze lejou, ale pouze jako půjčky. A lejou se tam né kůli malé regulaci, ale kůli polostátním americkým bankám a zásahu am. státu do přirozeného chodu ekonomiky.

Jestli někam státy lejou peníze, tak je to nekontrolovatelný sociální systém a státní byrokracie, který se v okamžiku, kdy privátní firmy přestaly snášet zlatá vejce, utrhl ze řetězu.

Privatizace v ČR byla velmi úspěšná. Škody v řádu 1 bilión při "divoké" privatizaci jsou vycucané z prstu a bez kontextu na případné ztráty z delšího chodu státních podniů a bez kontextu na příjmy u fungujících podniků.

Článek velmi slabý až hloupý. Úrovni odpovídá padesátým létům minulého století, kdy takové články psali na rychlo vyškolení tzv. dělničtí kádři.
30. 09. 2009 | 13:23

stejskal napsal(a):

Pane Rumcajsi,

dovolte čistě osobní (z mé strany) dotaz (ne jako editor, ale jako čtenář).

To je fakt nutné nejdříve urazit či zesměšnit (člověka, který zde zcela korektně vyjádřil svůj názor) a pak teprve napsat, s čím nesouhlasíte? K čemu je to dobré?

Neberte to prosím osobně (jako útok na Vás), jen mne to zajímá (ptal jsem se již dřívě pana vlka i dalších, kteří sem chodí pravidelně a jejichž názory nejsou dle mého soudu nezajímavé).

Libor Stejskal
30. 09. 2009 | 13:35

Rumcajs napsal(a):

P.Stejskal:

Je to silnější jak já. Navíc dost pochybuju, že se jedná o kerektní článek. Neberte to jako další útok proti autorovi, ale zdráhám se uvěřit, že by byl autor tak hloupý a tak spíše budu věřit tomu, že vědomě šíří lži.
30. 09. 2009 | 14:11

stejskal napsal(a):

A opravdu to musí být nutně jen hloupost či zlý úmysl? Nemůže na základě svých zkušeností třeba někdo vidět svět (věci kolem sebe, souvisloti) trochu jinak než Vy?

No, nic. Nebudeme to asi dál pitvat. Jen mne to vždy zarazí (zejména u některých lidí).

Hezký den.

Libor Stejskal
30. 09. 2009 | 14:24

Pocestny napsal(a):

Loupežníku, on by jeden moh tyhle hovězí myšlenky furt doonekonečna omlouvat kyslíkovym deficitem v místě pracoviště či nějakou tou chorobou z povalovaní , ale kde by jeden vzal čas na to, bavit se s pukrlatama, když panstvo je sice otituleno, ale smýšlí jako ta čeleď.

K čemu si pěstujeme tuhle téměř geniální vědeckou inteligenci, která po pracovní době geniála projeví zásadní neschopnost přejít na Pavláku či Palacháči po přechodu a na zelenou?

Za katedrou arogantní syčáci, na ulici průměrní hlupáci...

Kde je něco, čim si tenhle exot zasloužil erární pensi? Tímhle psaním? To zvládne Venouš grátis a poté, co se vynoří ze směny v buňce..-)).

Vedle zase vyletělo Pehe do luftu. To je hrozný, když se íkváčům uvolní kolika, co myšlenek výrazného charakteru se s rachotem spustí.

Já si vždy říkám, jestli si poté, co to vypustí na sklo, setřou pot z čela jako ten Jech, kovář...

Pracující prdelí a hubou, socialistická yintelyigence..
30. 09. 2009 | 14:34

Ovi napsal(a):

Rumcajs:
To, že nedokážete pochopit Pythagorovu větu ještě neznamená, že Pythagoras byl hlupák.
30. 09. 2009 | 14:36

SuP napsal(a):

Ovi -
To, že si ještě pamatujete Pythagorovu větu, kterou Vám do hlavy vtloukali 6 let ještě neznamená, že jste vzdělanej.....
30. 09. 2009 | 14:40

Ovi napsal(a):

SuP:
Je rozdíl pamatovat si a pochopit.
30. 09. 2009 | 14:43

SuP napsal(a):

Ovi -
Předpokládám, že byste si těžko pamatoval nepochopené. To přece jen ....

A nenavážejte se mi do kamaráda.
30. 09. 2009 | 14:45

Rumcajs napsal(a):

P.Stejskal

Svět můžeme vidět jinak, ale fatkta ne. Každé malé dítě dneska ví, že krizi spustily půjčky chudým. Takže ze strany Potůčka se jedná o jasnou lež.
30. 09. 2009 | 14:46

Rumcajs napsal(a):

Pocestný:

Už mě nebaví psát, že tě podepisuju a že jsi to napsal dobře.

Napiš taky jednou nějakou ptákovinu, ať se nemusím pořád opakovat.
30. 09. 2009 | 14:48

Rumcajs napsal(a):

Ovi:

Tak co jste pochopil na Pythagorovi?
Ven s tím, ať se můžu taky natřásat!
30. 09. 2009 | 14:50

Rumcajs napsal(a):

SuPe díky !
30. 09. 2009 | 14:52

Ovi napsal(a):

Těžko se můžete natřásat, když jste evidentně nepochopil moji první narážku.
30. 09. 2009 | 15:05

Ovi napsal(a):

pardon,to mělo být pro Rumcajse
30. 09. 2009 | 15:07

SuP napsal(a):

Ovi -
To on pochopil ...
30. 09. 2009 | 15:15

Rumcajs napsal(a):

Ovi:

Intelektuálně jste se tu rozmáchl,ale nějak jste zamrzl.

Tvrdíte, že jedna věc je něco umět nazpaměť a druhá tomu rozumět.
Souhlasím.

A mě zajímá,(Pro začátek) čemu rozumíte na Pyhagorce a co umíte z toho nazpaměť.
30. 09. 2009 | 15:24

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

ve své naivitě jsem se domníval, že naše minulé psaní vás přimělo seznámit se i s jinými autory a názory na ekonomiku, což by vás jistě velice obohatilo. Shledávám však, že má naivita byla skutečně trestuhodná -))
píšete:
Svět můžeme vidět jinak, ale fatkta ne. Každé malé dítě dneska ví, že krizi spustily půjčky chudým. Takže ze strany Potůčka se jedná o jasnou lež.

Myslím si, že to malé dítě pokud to chápe, tak jedině díky tomu, že mu to někdo omílá pořád dokola, zřejmě jste si to zafixoval stejným způsobem. Domnívám se však, že ty půjčky chudým, jak je nazýváte byly vymyšleny velice chytrými mozky, těmi samými, které nyní probíhající krizi řídí. pokud byste byl schopen pochopit, že celá světová ekonomika je založena na dluhu, potom byste musel pochopit i to, že čím více dluhů se vytvoří, tím více finanční systém vydělá...
30. 09. 2009 | 15:35

Rumcajs napsal(a):

Sclimbach:

Taky bych mohl říci, že půjčku na garáž mi nakukal nějaký geniální mozek který mě chtěl ožebračit. Pravda je ale taková, že si za to můžu sám.
S těma černouškama je to stejný.
30. 09. 2009 | 16:05

Xury napsal(a):

Pokud autor - vysokoškolský pedagog není ani schopen správně přeložit z angličtiny číslovky a dokonce ho nezarazí zjevná nesmyslnost těchto čísel v uváděných ekonomických souvislostech, pak to úroveň jeho článku sráží hodně nízko. Jinak by nezaškodilo kdyby pro začátek definoval pojmy jako je silný stát. Přesněji řečeno, co si pod tím představuje.
30. 09. 2009 | 16:09

Jirka H napsal(a):

To schlimbach:
Při vašem stylu popisu příčin krize je těžké souhlasit nebo nesouhlasit. Píšete tak obecně.
Například: ...vymyšleno chytrými mozky... Koho máte na mysli? Kravaťáky z FEDu, úředníky z amerického ministerstva financí nebo rovnou ministra?
Anebo. ...finanční systém vydělává na dluzích... Koho máte na mysli - hedge fondy, které šli do kytek, Bearn Sterns, kterou převzal JP Morgan nebo Lehman Brothers, který to má taky za sebou. Anebo píšete o hypoteční společnosti Countrywide, která si v hypoteční bublině řádně smočila a hodnota jejich akcií klesá na dno?
Napište něco konkrétního. Zatím se to dost podobá výtvoru pana Potůčka, který to bere od „Aše po Košice“ motá jedno přes druhé, viz jeho trilióny...
30. 09. 2009 | 16:46

schlimbach napsal(a):

Jirka H
já to psal pro připomenutí Rumcajsovi, nechci to již znovu podrobně psát, protože jsem to uváděl u různých blogů již mnohokrát ...
30. 09. 2009 | 17:39

Rumcajs napsal(a):

Jirka H:

Jestli Vás to uklidní Jirko, tak Schlimbach v podobném duchu píše všude a není rozdíl, jestli je to jedna věta nebo několik desítek stran.

Pořád o ničem.
30. 09. 2009 | 18:22

Jirka H napsal(a):

To Rumcajs:
Obávám se, že s Potůčkem je to jak by smet...
Ani se není o čem přít, celé je to na vodě. Nejlepší je ta vírá uhlířská, že nejprve suspendují nejsilnější regulační prvek - bankrot, a potom to uregulují administrativně.
30. 09. 2009 | 18:48

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

pro vás je to psaní skutečně o ničem, protože vy máte jasno a evidentně pokládáte samostudium po školní docházce za zbytečnou pro vás věc, takže čest vaší nevědomosti -))
30. 09. 2009 | 18:51

SuP napsal(a):

Jirka H -
...Jenže uregulovat to půjde jen když:
1. to budou umět
2. zpacifikujou VŠECHNY lidi, aby si nedělali, co by chtěli.
Jinak z toho bude zase jen holubník, jako při volném trhu. Ale pacifikovat, to by jim možná šlo, už si to zkusili a načerpali mnoho zkušeností. A když se ještě spojí všech zemí, ...??? To budeme mít spoustu práce, než nám dojde střelivo.
30. 09. 2009 | 19:27

Jirka H napsal(a):

To SuP:
Zdravím Vás. Takže nejlépe zregulovaný je hřbitov... :-))
30. 09. 2009 | 19:36

Rumcajs napsal(a):

schlimbach:

Já si vdělání doplňuju, ale asi čteme každý něco jiného.
30. 09. 2009 | 19:36

Rumcajs napsal(a):

Jirka H:

Názor levičáků na "svět", vychází z naprosto nepochopitelného předpokladu, že člověk coby státní úředník, bude spravovat věci lépe, jak ten samý člověk coby vlastník. Celá dlouhá historie dokládá, že je to nesmysl, celá dlouhá hystotrie dokládá, že přílišné přerozdělování vede k omezení liské aktivity a že takové společnosti naprosto bez vyjímky šla ke dnu. A to nejen ekonomicky ale i morálně.

Připomíná mi to jednoho kovanýho soudruha Řeka, který neustále tvrdil, když viděl tu bídu a bordel u nás, že oni budují jiný komunismus. Nedokázal říci jak, ale prostě jinej.

Když se dívám na Řecko, tak bych řekl, že na to doteďka nepřišel.
30. 09. 2009 | 19:48

Jirka H napsal(a):

To Rumcajs:
O jistý druh socialismu se teď pokouší i americká socialistická strana, která se, asi kvůli obveselení druhých, nazývá demokratickou...
30. 09. 2009 | 20:05

SuP napsal(a):

Jirka H -
Jó lidi dělaj z přežranosti neuvěřitelný bejkárny(občas). Snad až si jednou v rámci hledání adrenalínu ten socialismus opravdu nechaj vybudovat, zase dostanou rozum......
30. 09. 2009 | 20:39

Jirka H napsal(a):

To SuP:
Jak říkala jedna stará paní: "Ten socialismus je zajímavá myšlenka, ale neměl by se zkoušet na lidech..."
30. 09. 2009 | 20:43

jarpor napsal(a):

Jirka H
SuP

Kruci, copak to musíme zkusit podruhé ??
Jsem pro nechat to těm, když už, kteří tuto zkušenost nemají... není nad osobní zkušenost.

Hezký večer
30. 09. 2009 | 21:01

SuP napsal(a):

jarpor -
No však!!
30. 09. 2009 | 21:09

tomas.p napsal(a):

Rumcajs, vy jste se měl dát na holiče, tam byste se vykecal dosytosti, v tý vaší garáži zjevně trpíte na nedostatek posluchačů.
A jen tak na okraj, to vaše krátkozraký pohrdání chudejma je paronoidní.
Kde byste byl s tou vaší umanutostí nebejt takovejch nepřispůsobivejch asociálů, jako byl Edison, Goethe, Mozart.....nejspíš byste spravoval volský povozy.
Tak sorry, taky je to silnější než já.
30. 09. 2009 | 21:12

Josef K. napsal(a):

Pokud vím, tak na českých ekonomických fakultách se začíná od matematiky, pokud vím, tak na těch západních, vč. amerických je matematika až při studiu master. A pokud vím, tak v Německu vznikla mezioborová studia, zahrnující dějiny, ekonomiku, sociologii, filosofii a právo. Český ekonom je "dějinným idiotem" vyškoleným na vzorcích, což je dědictví nejen socialismu, ale především rusko sovětských tradic: vzorce nad člověka. Nějak mi dnes jeden student nejmenované ekonomické fakulty ve zdejší centrále řekl, že byl přivítán děkanem slovy: krize je za námi, světlé zítřky před námi. Nějak to všechno připomíná Voneguthovo Player piano i staré dobré časy po roce 70. Myslím, že český ekonomo ví, ale, bohužel, "netuší...." co neví...
30. 09. 2009 | 23:12

papin napsal(a):

u 150-leté historie evropské sociální demokracie pozorujte jednu obecnou zákonitost:vždy má největší překážku v jedné osobnosti:
z dobových svědectví je zřejmé,že jí byl kdysi bližší Franz Josef než Bedřich Engels,poté narazila na Lenina,Hitlera,Zemana,Klause.
Proč vždy takové problémy s něčí osobností právě u ní?
01. 10. 2009 | 08:07

papin napsal(a):

Paroubek nazval Masaryka levicovým tyranem.Ale ve skutečnosti Masaryk "přezářil" prvorepublikové socdemáky pouze svou osobností a svou formulací sociální otázky,nikoliv svou celkem neúsěšnou realistickou stranou.I tak tehdy agrárníci,nár.socialisté a jiní nedovolili soc.demokracii větší volební úspěch.Nicméně sudetská německá soc.demokracie tehdy byla nejkonstruktivnější částí německé menšiny,i když patrně váhala s obtížným celkově zvolením Beneše i prezidentem,jako Němci zde vůbec.
Po válce si Gottwald s Fierlingerem celkem rozuměli,ančto oba byli legionáři z 1.sv.války a oba žili dlouhodobě v SSSR.Fierlinger jako velvyslanec před válkou a Gottwald co by válečný exulant.
01. 10. 2009 | 08:49

papin napsal(a):

opravuji na "neúspěšnou"
01. 10. 2009 | 08:50

Daňový poplatník napsal(a):

To Rumcajs:
Omlouvám se předem, nemám ve zvyku připojovat se k lovící smečce, ale co je moc, to je příliš, takže k Vašemu tvrzení "...každé malé dítě dneska ví, že krizi spustily půjčky chudým... " Vám sděluji, že protože nejsem každé malé dítě, tak vím to, že tyto půjčky (zejména hypotéky) byly dávány nebonitním klientům s plným vědomím jak to dopadne, jen aby se oddálila krize z nadvýroby a mohla se nafukovat cenová bublina nemovitostí i akcií.
A protože vím (ne z vyprávění), jak funguje v USA důchodový systém, tak si troufnu tvrdit, že politickoekonomická elita USA to činila s plným vědomím toho, že střední třída to do posledního dolaru zaplatí kapitalistům a parazitům nejprve znehodnocením nemovitostí, pak úspor a pojištění( včetně důchodového) a následně pak znehodnocením úspor inflací.
Za krizi opravdu nemůžou socky, takže zbývá otázka pro Vás, kdo tu krizi zavinil?
01. 10. 2009 | 09:19

Rumcajs napsal(a):

tomas.p

Jaké pohrdání chudými ? Jak jste na to přišel?
To bych musel pohrdat sám sebou a to zatím nemíním.

Já pohrdám sociálními dojiči a to je pane velikej rozdíl.
01. 10. 2009 | 12:29

Ondrek Capek napsal(a):

stejskal napsal(a): "A opravdu to musí být nutně jen hloupost či zlý úmysl? Nemůže na základě svých zkušeností třeba někdo vidět svět (věci kolem sebe, souvisloti) trochu jinak než Vy?"

ano, musí - a nebo jste schopen uvést jediný argument, jedinou zkušenost, která by omlouvala Potůčkovo nakládání s čísly?

Daňový poplatník: za krizi nemohou socky, těm nebonitním klientům bylo půjčováno, protože byly špatně, krátkodobě, nastaveny odměny za celkový objem půjček a také proto, aby měli banky správně mult-kulti vyrovnaný porfolio.
01. 10. 2009 | 12:31

Rumcajs napsal(a):

Daňový poplatník:

Dá se říci poplatníku, že s Váma na 90 % souhlasím. Kde vidíte zásadní rozpor mezi mím a Vaším tvrzením ?
01. 10. 2009 | 12:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Čapku,

ne, nejsem (už jen proto, že tohle není můj obor, a tudíž ta čísla neznám a neumím s nimi pracovat). Nicméně i tak si myslím, že hovořit o zlém úmyslu je přepjaté (nebo spíše nedoložitelné, a tudíž zbytečně manipulativní).

Libor Stejskal
01. 10. 2009 | 13:45

cigs napsal(a):

Quite an interesting post. It was quite new to me.
01. 10. 2009 | 13:47

Jirka H napsal(a):

To Stejskal:
Možná Vám připadá kritika pana Potůčka moc příkrá. Sám píšete, že to není váš obor a neznáte čísla. To je úplně v pořádku a ani to po vás nikdo nechce. Ale člověk, který vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie by takové vědomosti měl mít. Jistě vládne cizími jazyky, a tak není problém si vyhledat řadu studií a analýz, které se věnují vývoji na americkém hypotékárním trhu nejméně od roku 2006, kdy se začala krize na trhu s nemovitostmi projevovat.
Stějně neudržitelná a neopodstatněné tvrzení od nedostatečné regulaci investičních fondů. Možná měl autor na mysli hedgeové fondy, ale to je zase něco jiného. A tak by se dalo pokračovat dál...
Osobně si nemyslím, že by to byl úmysl, ale že to autor prostě a jednoduše odfláknul.
01. 10. 2009 | 14:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jirko H,

ohrazoval jsem toliko proti jedné konkrétní větě (viz úvod textu z 30.09.2009 13:23:02).

To nemá s kritikou nic společného, či myslíte, že ano?

Znovu opakuji, že mne vždy překvapí, když evidentně inteligentní, vzdělaný a problematiky znalý debatér cítí potřebu nejdříve oponenta urazit či zesměšnit a pak se teprve zabývat argumenty (opět to podle mne nijak nesouvisí s úvahou, zda někdo něco odbyl či si s něčím dal práci).

Ještě bych to snad dokázal pochopit, kdyby autor zahájil svůj blog slovy: "Tak, hele Vy vypatlanci a různá individua mdlého rozumu, je to takhle a takhle..." Ale nic podobného jsem u pan profesora nezaznamenal. Jen zde zveřejnil svojí úvahu).

Libor Stejskal
01. 10. 2009 | 15:05

Jirka H napsal(a):

To Stejskal:
Já si v silných výrazech taky nelibuji, není to můj styl. Je však možné, že horkokrevnější debatéry popudil autor spíše nízkou kvalitou příspěvku, než svým odlišným pohledem na věc.
Sám ale dávám přednost sporu o věci a ne o osobě.
Přeji pěkný den
01. 10. 2009 | 15:19

tomas.p napsal(a):

Rumcajs,
asi vám nedochází, že stejně jako vy o těch sociálních dojičích, o nás tady, tedy i o vás, smýšlí ty co obstarávaj chod tohoto světa. Dejte si věci trochu do souvislostí a přestaňte se frustrovat lokálníma pidiproblémama.
Co si myslíte, že znamená pro těch horních dvacet tisích nějakej garážista a nebo nějakej Bakala? V souhrnu jsme všichni z jejich pohledu, jenom trpěný paraziti a co je hlavní i věřitelé, na tý hromadě hnoje co s týhle planety udělali.
01. 10. 2009 | 16:40

zdesta napsal(a):

To jsem opravdu netušil že pánové z Wall Streetu ze samého soucitu k chudým poslali celý svět do análního otvoru.Dobráci od kosti.Udělal jsem si,čí spíše doplnil představu o dobrotě avynikajících mravních vlastnostech těchto dobráků.V úterý večer jsem viděl dokument Viasat history-SDI Media grup o odtajněných dokumentech z dob 2 světové.(8 milionů dokumentů)Tihle dobráci se pakovali na holokaustu.Přeměna marek na dolary (žid.majetek)vysoké přirážky.Navíc dobře věděli že,americká admistrativa zpřísnila podmínky pro imigranty.Jen nepatrná část lidí se do USA dostala.Také velice dobře věděli co se děje v koncentračních táborech (informátor-Chilský diplomat s blízkým stykem na Himlera.)přičemž téměř celou válku si hráli na neználky.Navíc jim v rámci obchodování nevadili zlaté cihly kontaminované vymlácenými zuby,šlohnutými prsteny a dalším zlatem zabitých židů.Banky Chesse-J.P.Morgan etc.Obrovští dobráci nad kterými se tak chce akorát tak zvracet.Vyšetřovala to ustanovená speciální komise a CIA.Ačkoli se napakovali stovkama milionů.B.Clinton odškodnil oběti této nebetyčné zhovadilosti částkou 22 milionů.Bylo toho tam více,dokument trval 45 minut.Opravdu dobráci s vysokým morálním kreditem,s životním stylem,citlivostí k chudobě, mohou být vzorem pro asketické poustevníky.Není nad objektivitu,"viníci jsou chudáci".Panenko skákavá.to snad není možné.
01. 10. 2009 | 17:39

vasja napsal(a):

Zdesta.
Chcete říci, že židovská banka se pakovala židovskejma zubama..........
Si říkáte o průšvih :))
01. 10. 2009 | 18:07

Rumcajs napsal(a):

P.Stejskal:

Tuhle jsem byl na výstavě Starého Egypta v Brně. Tam vystavovali malý figurky , které měly představovat božstvo, jež mělo za úkol pracovat za šlechtu.

Ty nicky tady, to jsou takové figurky, které se za nás mydlí. Myslím, že k tomuto anonymnímu způsoubu diskuze poněkud ostřejší výměna názoru patří. Většina z nás, by se asi tváří v tvář držela poněkud zpátky, ale tady je to jiné.

Přiznám se, že v případě blogerů, kteří mají jméno a tvář, se mi už nadává hůř,(i když to tak leckdy nevypadá) ale když někdo píše vědomé lži (A dle mého VŠ profesor si toho musí být vědom) ztrácím i tyto minimální zábrany.

Na druhou stranu ,na rozdíl od mých spolu-nadávajících, nemám nic proti, když mě pošlete občas do kouta.
Udělal bych to taky tak.
01. 10. 2009 | 21:22

Rumcajs napsal(a):

tomas.p.

Asi jsem byl jinak vychován, ale já nestavím své ekonomické postavení na tom,že se skrze stát zakousnu do toho bohatšího spoluobčana. Mě to přijde ubohé.

Že se tak chovají ženy, tomu se nedivým. Mají to tak geneticky daný. Ale chlap by se měl o sebe postarat sám.
01. 10. 2009 | 21:29

Rumcajs napsal(a):

Zdesta:

Máš toho málo rozmlácenýho ? Chceš, aby ti upadla třeba náprava nebo zadřel motor ?

Tak brzdi chlapče !

P.S. Máš samozřejmě pravdu, že jsou to hovada. Ale nemůžeš se na to dívat "třídně". Takové chování jde napříč splolečností. Copak neznáš žádnýho chudáka, který je třeba svědkem infarktu a místo aby zavolal pomoc, tak mu ještě šlohne mobil ?
01. 10. 2009 | 21:38

stejskal napsal(a):

To beru, pane Rumcajsi.

Ale jak jste správně podotkl, této hře - též z mého pohledu - dává jisté limity (povinná) neanonymita některých zúčastněných.

A druhý postřeh: nemám pocit, že by se "poněkud ostřejší tón" (to mi připadá spíše jako eufemismus ;-) užíval jen v anonymních debatách na webu. Naopak, si myslím, že se sem na web přenášejí z reálného života (a nemusí člověk chodit hned do poslanecké sněmovny, stačí si občas poslechnout lidi na ulici či nějakém jiném veřejném prostoranství, tam už bych ani ten eufemismus neodklepl, jde rovnou o "hulvátství"). Prostě zdejší debaty jen reflektují realitu.

A to mi přijde jako vůbec největší problém celé této postbolševické a postmoderní společnosti. Neumíme spolu mluvit, neumíme si naslouchat, neumíme respektovat jiný názor. Připadá mi to dokonce daleko důležitější než třeba hypotetický fakt, že někdo - dle méno subjektivního názoru - píše "vědomé lži". To mne vcelku nijak neohrožuje, zaťatost, přepjatost a namnoze i hulvátství, které v této společnosti převládá ale ano.

Tak nějak si říkám, jestli je dobré přispívat k té všeobecné frustraci, vybičovaným emocím často přerůstajícím v nenávist. Jestli to třeba není trochu nebezpečné, když si v tom řada lidí čím dál více libuje.

No, nic trochu jsem se rozkecal ;-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
01. 10. 2009 | 21:41

Rumcajs napsal(a):

P.Stejskal:

My se na nohejbale taky občas dohádáme a pak jdem spolu v klidu na pivo.

Vy jste rozhodčí, který holt musí ty emoce brzdit a dohlížet na dodržování pravidel hry. To k té hře taky patří.

P.S. Ale bacha ! Někdy dojde i na rozhodčího. Zvláště v těch nižších soutěží.

Taky hezký večer.
01. 10. 2009 | 22:08

tomas.p napsal(a):

Rumcajs,
já vám neberu vaše vychování a snad bych uměl pochopit tu vaší averzi vůči lidem, kterejm se nechce pracovat, myslím tím pracovat, jako něco vytvářet a je jedno jestli rukama a nebo hlavou, ale vadí mi na vás to zarputilý házení všech do jednoho pytle, to vaše urputný škatulkování na blbý a chytrý, pracovitý a lemly a veskrze vyžírky, a naposled chlapy a ženský. To jsou prostě a dobře takový hospodský kecy, někdy trochu vtipný a třeba i trefný, ale bohužel furt jen hospodský.A nejspíš zaplať Pánbůh, protože jinak by to bylo občas na přesdržku.
Trochu jste utekl od tématu a tak ještě jednou polopatě, vadí vám víc cca 10000 sociálních dojičů a nebo 1000000 úřednickejch idiotů co maj v popisu práce tak akorát nosit v igelitkách stohy papírů a jsou vpodstatě neodvolatelný, protože by nám tu ubyla kupní síla.
Dobrou noc.
01. 10. 2009 | 23:56

zdesta napsal(a):

Vasja.Neříkám si vůbec o žádný průser važený.J.P.Morgen byl žid a navíc byl ve vládě(40léta)Jen jsem napsal co jsem viděl a slyšel.Navíc pane ten dokument nebyl natočen v Rusku ale v USA.Vypovídali tam i vyšetřovatelé zCIA.Celá sranda začala v roce 2000.Do dnešní doby nejsou právníci těchto bank zaujmout konkrétní stanovisko.Kecali o tenkém ledu na který se nechtějí pouštět a.t.p.Ten dokument jen zvýraznil stěžejní problém a to ten,že nezřízená chamtivost pošle do ha..lu jakékoli mravní a etické zásady,zodpovědnost a.t.p.Dáte-li svobodu lidem,dáváte ji i dacanům.Každý společenský řád je zodpovědný za klady i zápory.Globální krize nepochází od běžných občanů, kteří chtěli mít střechu nad hlavou.Nejsem žádný lumen,ale přijmout tento argument nehodlám.Příčí se to i zdravému selskému rozumu.
02. 10. 2009 | 07:11

zdesta napsal(a):

Rumcajs.Jako strojař jsem se neživil hubou.Navíc motorismus byl můj koníček.Dokázal jsem si vyhodit motor,vyměnit spojku a.t.p.Dveře jsou vyklepány,vytmeleny,přebroušeny.Teď k věci.Jak jsem ti již jednou psal.Mám úctu k těm kteří něco konkrétního vyrábějí a jsou vystaveni tlaku trhu.Jelikož se osobně neznáme, tak vycházím vůči tobě z normálního běžného postoje.Nijak jsi mne nepodrazil,neublížil,neokradl a tudiž tě považuji za slušného člověka.To ovšem neznamená že s tebou musím vždy souhlasit.V poslední době mám pocit že přídáváš zbytečně moc plynu.Na př.ty a vlk.Byl to souboj plný drsného humoru a člověk se u toho dost nasmál.I když jste byli každý na úplně jiné straně,mělo to jakousi úroveň.Nějak ji ztrácíš a jsi v poslední době zbytečně agresivní.Doufám že moji kritiku vezmeš jako chlap a že nejsi netykavka. Je to jen můj pocit kterým tě nemíním nijak buzerovat,nebo umravňovat.Co děláš je tvoje věc.Měj se Zdenek.
02. 10. 2009 | 07:52

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

Nemyslím, že bych nějak přitvrzoval.Pouze mám méně příležitostí pokecat si s někým z druhého břehu Vlkova formátu, či i (drbání za ušima) Tvého,Hajného atd.

Bohužel častěji narážím na lidi, kteří mi opravdu nesednou a pak to dopadá jak to dopadá.

Ale neboj. Jak to překročí určitou mez, jsem domluvenej s p. Stejskalem a on to vymázne.

P.S. A s Tvým názorem, že za krizi může jen hrstka zbohatlíků samozřejmě nesouhlasím. Ale vzhledem k tomu, že Tě nyní osud krutě pronásleduje, nechám tě na pokoji.
02. 10. 2009 | 08:56

Rumcajs napsal(a):

tomas.p.

Na víc, jak hospodský kecy neaspiruji.

Nevím, kam svou otázkou míříte, ale samozřejmě, že mě vadí každá nesmyslně vydaná koruna ze státního rozpočtu.

Jak předražené zakázky, tak přebujelá státní správa, tak sociální výdaje bez jasného prověření, že jejich příjemce si je zaslouží.
02. 10. 2009 | 09:01

stejskal napsal(a):

S kamarády při nohejbale se též častujeme výroky, jež by zde nikdy nemohli zaznít, pane Rumcajsi.

A víte proč? Velmi dobře se známe, víme přesně, jak to druhý myslí, víme, jestli nás chce hrubě urazit, či jde jen o žert. Jsme naladěni na stejné vlně.

Celá společnost ale bohužel nefunguje na základě neformálních vztahů vytvořených uvnitř nohejbalové partičky. Funguje úplně jinak, pracují v ní úplně jiné spouštěcí mechanismy, jiné antagonismy atd.

Když se pohádáte s partou na nohejbal, tak se tak moc nestane (no pro každého jednoho z nás to může být osobně velmi nepříjemné, ale společnost to asi moc nerozkolísá).

Když se rozhádá celá společnost v nějaké zemi (převáží hulvátství, frustrace, nasupenost, zmizí respekt a ochota tolerovat druhého), zporavidla to končídost velkým průserem. Který odnesou i ti, kdo nohejbal nehrají ;-)

Hezký den Vám i všem ostatním.

Libor Stejskal

P.S. Nejsem zde žádný rozhodčí, snažím se jen udržet alespoň mnimální prostor pro výměnu názorů a přitom si sám popovídat. Upřímně řečeno, je mi úplně jedno, jestli zde něco posuzuji spravedlivě či nikoliv. Jestli mi o něco jde, tak o to, aby si tady lidé (nejen ti z jednoho týmu) byli schopni mezi sebou povídat (ne se jen urážet a zesměšňovat).
02. 10. 2009 | 10:39

Rumcajs napsal(a):

p.Stejskal:

Navrhuju kompromis.

Budeme urážet jen levouny.
02. 10. 2009 | 11:27

stejskal napsal(a):

Jo, to je seriózní návrh ;-)

Jen pro pořádek: nepolemizuji zde s Vaším stylem (nemyslím, že zrovna Vy byste byl odstrašujícím případem debatéra). Jen se snažím obecně uvažovat o tom, co se kolem mne děje (zde na blozích, ale i v širším kontextu, popř. zda-li to má nějakou souvislost). A to v polemice s lidmi, o kterých si myslím, že uvažovat chtějí a umějí (podobné debaty jsem zde vedl s panem vlkem, přírodovědcem a několika dalšími).

Libor Stejskal
02. 10. 2009 | 11:37

Rumcajs napsal(a):

P.Stejskal:

Máte samozřejmě pravdu. Viz blog o buranství.
Ale nejsem si jist, jestli se s tím dá mnoho dělat. Tak nějak mi přijde, že je to odvrácená strana demokracie.

Každý může říci, že Císařpán je vůl a to jsou pak ty konce.

Možná by pomohlo, kdyby na sebe neházeli bláto politici a věcně argumentovali.Ale to je myslím nemožné, jako chtít po něco takového Rumcajsovi.
02. 10. 2009 | 13:19

zdesta napsal(a):

Rumcajs.Ty bejku žádný osud mi nedělá starosti.Pokud jsem něčím pronásledován tak vlastní blbostí.Když už si tady s Liborem Stejskalem vyměňujete poklony, tak můžu potvrdit realitu o niž se zmiňuje zmíněný L.S.My když se sejdeme (klub moudrých stařešinů)tak během poměrně krátkého času lítají volové,pitomci a debilové jako na leteckém dnu.Jenže to je mezi kámoši.Pokud někdo nazve p.Potůčka stokou (chápáno jako kanál)pak je to hulvátská urážka.Absolutně nesouhlasím s nějakou nevybíranou agresí jen protože někdo uvažuje jinak než já.(myšleno všeobecně)Lidi kteří se chovají v přijatelných normách nenapadám,vyjímku dělám jen u hulvátů.
02. 10. 2009 | 14:31

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

To jsem rád, že jsi takový šikovný kluk.

Budu se opakovat, ale dle mého Potůček neříká názory ale lži.
02. 10. 2009 | 15:32

stejskal napsal(a):

Jedno s tím udělat mohu, pane Rumcajsi.

Mohu se svobodně rozhodnout, že se tím nenechám strhnout. Pokud možno za žádnou cenu (když mi to přijde jako ne zrovna správná cesta).

A pak už jen doufat, že podobně bude uvažovat co nejvíce lidí.

To není až tak beznadějné :-)

Hezký víkend Vám i panu zdestovi.

Libor Stejskal
02. 10. 2009 | 15:43

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Já bych řekl, že p. Potůček říká pravdu, ale jak ji vidí on.
Znáš to. Ženská taky nelže, jenom věří tomu, co říká.
Když to tak tady čtu, tak si říkám, zaplať Bůh, že levouni tady nelžou. Představ si, že bych si od nich někdy něco sliboval, třeba když mi tu vyčítaj, že nemám chtít bejt bohatej.....
02. 10. 2009 | 15:46

zdesta napsal(a):

Rumcajs.Existují tři druhy pravdy. Moje-tvoje a skutečná.Myšleno opět všeobecně.Nalézt tu skutečnou je někdy velmi obtížné.
02. 10. 2009 | 15:52

es2f napsal(a):

Privatizace v Cesku nebyla hnana snahou o naplneni nejake politicke ci ekonomicke ideologie, ale snahou o ziskani vyhod, pro strany i osobnich. Politici jako typ lidi, kteri ziji z obchodovani se svym vlivem, totiz potencial privatiace objevili nejrychleji ze vsech.
Po dvaceti letech privatizace uz vetsinou ani na obecni urovni neni co privatizovat, a tak se zacinaji privatizovat uz i budouci prijmy. Treba starosta Prahy 4, pote co predchudci z jeho strany (ODS) prodali vetsinu pozemku na kterych by jeste mohla vyrust nova moderni radnice, usiluje o 50-letou najemni smlouvu se soukromym investorem v objektu, ktery uz kdysi davno radnici patril.
04. 10. 2009 | 16:35

canada cigs napsal(a):

jakmile lidem naznačíte, že se o sebe nemusejí starat, ztratí schopnost se o sebe starat. A z toho pramení chudoba a nezaměstnanost.
13. 11. 2009 | 07:14

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 05:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy