Ropáka už v Česku nepotkáme. 30 let svobody dalo nástroje, které ho zkrotily

17. 11. 2019 | 13:24
Přečteno 2293 krát
30 let svobody přineslo lepší životní prostředí: lépe se dýchá a uhlí zná své limity. Ropák bahenní se tak musel stáhnout do zemí, které na své impulsy pro lepší ekologické přístupy čekají. Česko by však nemělo zůstat na půli cesty. Čas, který máme na to, abychom se zbavili spalování uhlí, se rychle krátí...

Již 30 let můžeme svobodně hájit ochranu životního prostředí a demokracie nám dala řadu nástrojů, které může občanská společnost využít. Zde je šestka zásadních kroků a iniciativ, které přinesly lepší ovzduší, rozvoj obnovitelných zdrojů, pomáhají hájit přírodu nebo ukazují, jak lze přispět k živému rozvoji měst a regionů.

Zákony pro přírodu a zdravé ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší z roku 1991 zajistil, že provozovatelé uhelných elektráren museli investovat do odsiřovacích zařízení. Výsledek se projevil v radikální redukci emisí oxidu siřičitého, který způsoboval právě smogové kalamity ve městech a kyselými dešti decimoval české lesy.

Další zákon o ochraně přírody a krajiny pak přinesl potřebné paragrafy pro ochranu nejen vzácných území a živočichů, ale také stromů ve městech nebo právo občanům vyjádřit se k projektům, které mají vzniknout v jejich sousedství. Za zmínku určitě stojí fakt, že byl přijat drtivou většinou hlasů: 105 pro, pouhé 3 proti. Co bychom dnes dali za tak jasnou podporu opatření na ochranu klimatu…

Limity těžby uhlí: Libkovice padly, Horní Jiřetín získal svou budoucnost

Povrchové doly za desítky let socialismu rozryly stovky čtverečních kilometrů krajiny v Podkrušnohoří. Na svém kontě mají více než osm desítek obcí a měst, mimo jiné také královské město Most. Prach a smog pak dusily ty, které zůstaly.

Symbolem občanského odporu raných 90. let minulého století se stal zápas o zachování Libkovic. Tato obec na Mostecku byla poslední obětí velkolomů na hnědé uhlí. Paradoxně se na jejím území uhlí nikdy netěžilo. Téměř celé tři dekády české debaty o energetice jsou pak spojeny se snahou prolomit pomyslnou čáru, která chrání severočeská města a obce před povrchovými doly. Limity těžby vyhlásila vláda Petra Pitharta již v roce 1991.

Uhelné společnosti celé dekády pracovaly na politickém tlaku s cílem limity těžby prolomit. Zastání našly opakovaně například u současného prezidenta Miloše Zemana, který se ještě letos nechal slyšet, že “uhlí je naše zlato.”

Bodem obrany limitů se stalo město Horní Jiřetín symbolicky zaštítěné zámkem Jezeřím. Namále měl Horní Jiřetín několikrát. S uhlím za limity počítalo několik návrhů scénářů Státních energetických koncepcí. Nejvíce tlačily na prolomení limitů uhelné teplárny. Dvoutisícové město však naštěstí našlo zastání u řady respektovaných autorit.

Takovou byl například prezident Václav Havel. V roce 2005 v dopise adresovaném tehdejšímu premiérovi Jiřímu Paroubkovi se Václav Havel kriticky ptal: „Kladu si otázku, zda je v dnešních podmínkách jednorázový a bezprostřední efekt těžby hnědého uhlí důležitější než staleté kořeny Horního Jiřetína a Černic. A která sídla přijdou na řadu příště, když je ani někdejší vládní záruky neochrání? Můžeme se nazývat kulturní zemí, když staleté historické dědictví přeměníme během několika let na energii, kterou navíc vyvezeme za hranice?“

Reálný úspěch záchrany limitů těžby byl založený na neúnavné práci aktivních místních za podpory ekologických organizací. Hybnou silou místních byl Vladimír Buřt. Skromný muž zachránil nejen samotné město, ale také řadu místních památek. Vladimír se narodil v jedné z více než stovek obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. Silné pouto k rodnému kraji, férový přístup a přirozená autorita z něj po právu dělají osobnost desetiletí. V roce 2009 za obranu města před uhelným dolem získal prestižní Cenu Josefa Vavroušky. Dnes Vladimír Buřt řídí “své” město z pozice starosty.

Mezi ochránci limitů těžby také nelze opomenout usilovnou práci Hnutí DUHA a Greenpeace ČR. Definitivní tečku za spalováním uhlí v elektrárnách může dát letos zřízená Uhelná komise. Jasný scénář útlumu uhlí, které by mělo cílový rok dříve než za 30 let, by dal české energetice potřebný rámec dekarbonizace a rozvoje nízkouhlíkových řešení.

Lepší práce s odpady

Česko mělo již za socialismu systém zpětného výkupu například skleněných lahví. Na moderní odpadový zákon jsme si však museli počkat až na první rok nového milénia. S příchodem evropské legislativy a vstupem Česka do EU přišly paragrafy, které otevřely nástroje pro předcházení vzniku odpadu a hlavně vytvořily současný zaběhnutý systém recyklace plastů, papíru a skla.

Bylo by však dobré, abychom nepotřebovali dalších 30 let na šanci skoncovat se skládkami. Současné vedení ministerstva životního prostředí navrhuje prodloužení jejich provozu až k roku 2030. Přitom zápas o lepší využití materiálů není jen redukce spotřeby brček, ale příležitostí je aplikace principů cirkulární ekonomiky. Dobře nastavená pravidla mohou vést k využití stavebního odpadu. Biologicky rozložitelný odpad nebude končit bez užitku na skládkách a mohl by být spolu s kaly z čističek využit pro výrobu energie. Jasná opatření pak pomohou vývoji lépe recyklovatelných plastů nebo zpětnému odběru PET lahví.

Systémová podpora pro obnovitelné zdroje

Před 14 lety vstoupil v platnost zákon, který v Česku rozhýbal investice do moderních typů obnovitelných zdrojů. Od začátku roku 2006 mohli první průkopníci v oboru šetrné energetiky získat podporu na své projekty snižující závislost ČR na fosilních zdrojích. Start zelené energetiky v České republice vycházel ze zkušeností našeho západního souseda. Německo začalo systematicky podporovat obnovitelné zdroje na začátku 90. let minulého století. Díky tamní podpoře narostl podíl obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny z necelých 4 % na dnešních úctyhodných zhruba 40 %.

Od roku 2006 se přidaly k tradičním vodním zdrojům projekty větrných a solárních elektráren, teplárny spalující biomasu nebo bioplynové stanice. Právě pomocí zákona na podporu obnovitelných zdrojů se Česku podařilo naplnit požadavky Evropské unie. Česká republika se v přístupové smlouvě k EU zavázala, že do roku 2010 navýší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie na 8 %. Českým aktuálním cílem je dosáhnout alespoň 15,3 % podílu energie ze všech obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie do roku 2020.

Právě díky systémové podpoře rozvoje moderní energetiky mohly v Česku vzniknout projekty jako energeticky soběstačná obec Kněžice, ale také více než 25 tisíc individuálních solárních elektráren na střechách budov. Bohužel za posledních 5 let moc nových projektů obnovitelných zdrojů nepřibylo. Poslední velký větrný park vznik v roce 2017, kdy se do sítě připojilo 13 větrných věží u Václavic na Liberecku.

(Nová) zelená úsporám

Naopak průběžným úspěchem v decentralizované energetice je program (Nová) zelená úsporám. Jde o možná největší výhru, která zůstala v Česku po vládním angažmá Strany zelených. Ta prosadila využití výnosů z prodeje emisních povolenek do podpory energetické renovace budov, výstavby nových pasivních domů. V roce 2015 byl program aktualizován o podporu instalací fotovoltaických elektráren na rodinných domech. Jde o program, který může být inspirací pro řadu dalších zemí. Do budoucna je klíčové, aby zůstal zachovaný dostatek prostředků. Dá se totiž očekávat, že s rozvojem aktivních spotřebitelů energie poroste hlad po řešeních zvyšujících energetickou soběstačnost domácností.

Občanská společnost: od ekologických hnutí po komunitní projekty

Kořeny řady nejznámějších českých organizací sahají právě k roku 1989. Začalo to Pražskými matkami. Pak přišlo Hnutí DUHA, Greenpeace ČR nebo Arnika. Stále jsou pojem, který brání české životní prostředí. Těžko lze z řady lidí, kteří prošli ekologickými organizacemi vyzdvihnout jednu osobnost. Přesto to zkusme: respekt bezesporu zaslouží Jaromír Bláha, který od začátku 90. let prosazuje rozvoj divočiny, neúnavně brání Národní park Šumava. Jeho týmy prošly zástupy dobrovolníků a dobrovolnic. Zapojili se do sázení stromů nebo monitorování pobytů rysů a vlků v českých a moravských pohořích. V roce 2016 získal za svou práci Cenu Josefa Vavroušky.

Zejména v poslední dekádě svobodné 30letky se pak začaly do debaty o nástrojích na ochranu životního prostředí zapojovat dynamicky rostoucí “mladé” organizace. Rychle se v oblasti recyklace a hospodaření se surovinami prosadil Institut cirkulární ekonomiky. Roli rozvoje obnovitelných zdrojů pak hlasitě hájí například Aliance pro energetickou soběstačnost. Obě organizace pracují s expertními argumenty a průběžně vtahují do debaty také progresivní české firmy.

Příležitost pro zapojení do formování prostředí však není doménou jen celostátních spolků. Rozmach slaví rozmanité množství místních organizací, které pracují s komunitními zahradami a oživují například dosud zpustlé plochy vnitrobloků. Jen v Praze je dnes na 30 míst, ve kterých obyvatelé vnitrobloků pěstují zeleninu nebo kompustují. Mezi zajímavé projekty, které stojí za navštívení, patří Petrohradská kolektiv (Praha Vršovice), Mečislavka (Praha Nusle) nebo v Brně vnitroblok Křídlovická­/Zahradnická.

Velkou budoucností mohou být osobnosti studentského hnutí Fridays for Future. České studentské hnutí reprezentovaly na mezinárodním klimatickém summitu v New Yorku Lucie Smolková a Barbora Kvasničková. Studentky tak získaly vhled do mezinárodních jednání o ochraně, které mohou využít v rámci svých dalších aktivit v Česku.

...

Je na každém z nás, jak se rozhodne přispět k podobě dalších 30 let české společnosti. Naše budoucnost může být postavena na prohloubení základů šetrného hospodaření, které se může opřít o moderní, čisté technologie.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy