Dobešův hlas z předsíně záhrobí

23. 02. 2011 | 08:30
Přečteno 5059 krát
Poslední dobou se na hlavu ministra Dobeše sneslo tolik kritiky, že přispívat k tomu dalším článkem mi připadalo jako zbytečné kopání do mrtvoly. Jenomže pan Dobeš na ministerstvu školství pořád ještě straší, a tak cokoli, co může přispět k jeho odstranění z tohoto úřadu, má smysl.

Jsem vděčná médiím za zveřejňování všech důležitých informací. Když je čte někdo nezúčastněný, možná má pocit, že jsou přehnané. Jenže z mých osobních zkušeností (pracovala jsem na MŠMT do konce září 2010) a ze zkušeností nesčetných kolegů a kolegyň, kteří tam zůstali ještě o pár měsíců déle, je zřejmé, že přehnané nejsou.

Ano, některé z propíraných kauz možná na první pohled vypadají groteskně, třeba kterak pan ministr napsal ředitelce kabinetu v opilosti kus bakalářské práce. Ve většině případů se ale jedná o katastrofické zásahy. Jednak ty, které budou mít přímé negativní finanční dopady – například ztracené desítky miliard z EU, o které české školství a potažmo státní rozpočet přijdou díky šílené personální politice v příslušném úseku ministerstva. Za druhé ty, kde se jedná o dopady dlouhodobé, z nichž některé ani vyčíslitelné nejsou: ministr Dobeš katastrofálně amatérsky a destruktivně (ne)řídí systém, který se stará o jedno z největších bohatství naší země – vzdělávání našich dětí. Lze konstatovat, že tento mediálně groteskní diletant dramaticky snižuje šance všech dětí a studentů na kvalitní vzdělání a tudíž na slušný a důstojný život, čímž ničí šance celé země na prosperitu v příštích desetiletích.

Když ministr Dobeš nastoupil, pracovala jsem na MŠMT jako ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství. Jeho nástup vzbuzoval naději (deklaroval, že má doma postiženého syna v pěstounské péči a že pracoval ve střediscích výchovné péče, takže jsme se domnívali, že bude velmi vnímavý k reformě ústavní výchovy a otázkám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) a obsah jeho prvních projevů se nezdál špatný. Také deklarace prosazování manažerských postupů v rámci ministerstva vypadala zpočátku dobře. Tyto názory jsem přivítala, protože řada postupů a postojů „starých zkušených“ úředníků mě přiváděla k šílenství a nesrozumitelné texty psané v úředním pseudoodborném jazyce nesnáším, neboť mnoha slovy často zamlžují fakta – a proti tomu všemu nový ministr a jeho nové vedení brojili. Ačkoli jsem si říkala, že jako aktivní členka opoziční strany budu muset ministerstvo opustit, rozhodně bych s ním na odborné bázi klidně dále spolupracovala – domnívám se, že agenda, na které jsem pracovala, je apolitická a měli by se na ní shodnout všichni.

Jenže mé (a nejen mé) prvotní nadšení velmi rychle vyprchalo. Nevím, s kým chce pan ministr svoji manažerskou modernizaci realizovat: pokud si totiž mohl vybrat mezi reformnějším názorem a názorem letitých konzervativních manipulativních úředníků, vybral si neomylně ty druhé a kohokoli dalšího postupně vytlačil. Personální audit, který byl určitě na ministerstvu velmi potřeba, byl neuvěřitelně povrchní - auditoři se ani nenamáhali předstírat analýzu náplní práce s časovou zátěží jednotlivých zaměstnanců, mluvili nejníže s lidmi na úrovni ředitelů odborů (a to ještě maximálně dvě hodiny) a část reorganizace proběhla ještě dříve, než lidé s auditorem vůbec mluvili – zde měl zřejmě geniální ministr jasno i bez auditu. Výsledný efekt je tristní v mnoha ohledech – podle oficiálních ministerských tabulek to dokonce vypadá, že ve srovnání se stavem při odchodu ministryně Kopicové je dnes na MŠMT o 47 tabulkových míst více. Takže buď jsou tabulky špatné, nebo je deklarovaná úspora hodně dobře skrytá.

Úplně chápu, že když po volbách přijde nová politická reprezentace, má v řadě oblastí jinou představu než reprezentace předchozí. Většinou to bývá tak, že na části věcí je s minulým vedením shoda, a o jiné části je představa naprosto jiná. Potom lze z opozičních řad s těmi úplně jinými názory nesouhlasit, lze o nich diskutovat, stávající ministerstvo dává argumenty svoje a opozice zase své. S tím souvisí i to, že část lidí si nový ministr přivede sebou. Neexistence zákona o státní službě však umožnuje naprostou personální svévoli, v čemž se blížíme spíše zemím třetího světa než těm civilizovaným.

Způsob, jakým je ministerstvo školství za Dobeše řízeno a jakým se zachází s odbornými agendami, je absurdní a mimořádně destruktivní. Nepřevládá totiž jakýsi „jiný názor“ ve srovnání s předchozím vedením, ale převládá naprostá a zoufalá nekompetentnost zakrývaná halasnou vypjatou mediální aktivitou (pod heslem „hlavně něco vymyslet, ať mají novináři o čem psát, a že je to úplná kravina, kterou budu muset po pár dnech odvolat, to je fuk“).

Duch nekompetentnosti a agresivního amatérismu převládá na ministerstvu celém, nicméně já se chci podrobně zabývat tím, o čem vím nejvíc, a to dětmi různým způsobem ohroženými včetně dětí s tak zvanými speciálními vzdělávacími potřebami. Můj odbor se zabýval mimo jiné vzděláváním dětí sociálně či kulturně znevýhodněných (děti-cizinci, romské děti ze sociálně vyloučených lokalit…) a tím, aby se český vzdělávací systém postupně změnil směrem k inkluzívnějšímu pojetí, což se týká také dětí zdravotně postižených, protože ani s těmi si řada základních škol neumí poradit. Druhý odbor v naší skupině měl na starosti mimo jiné reformu ústavní výchovy – dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy, kde jsou změny také nutné a nevyhnutelné – Česká republika je nechvalně proslulá nejvyššími počty dětí v ústavech široko daleko a kdo se do ústavu jednou dostane, velmi těžko se dostává ven, zpět ke své původní rodině.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou žádnou marginální skupinou a volání po změně systému, která by jim zaručila vzdělávání v běžných základních školách, není výkřikem malé skupinky fanatických aktivistů. Důkazem jejich důležitosti v českém školství budiž poslední mezinárodní srovnávací studie PISA, která ukázala zhoršující se výsledky žáků a žákyň z České republiky. Země, které se naopak ve výsledcích zlepšily, se v předchozích letech zaměřily na podporu dětí, které z nejrůznějších příčin za průměrem zaostávaly. Je to právě ta kategorie dětí, se kterou průměrná česká základní škola zacházet neumí – kategorie, o které jsem psala výše. Jedná se o děti s nejrůznějšími formami postižení včetně dětí dlouhodobě nemocných a v neposlední řadě také o děti sociokulturně znevýhodněné, které jsou vzdělávané jako lehce mentálně postižené. Vyčleňovat tyto děti z běžných základních škol je zločinné plýtvání jejich potenciálem a je to vůči nim nemorální.

Reorganizovat české školství tak, aby se školám vyplatilo integrovat tyto děti v běžných základních školách a nikoli ve školách speciálních, jak je tomu dnes, vyžaduje velké koordinované a dlouhodobé úsilí. V jiných zemích to ale také dokázali a potenciál speciálních pedagogů využili na školách běžných, takže není důvod, aby to nešlo u nás. Totéž platí o snížení počtu dětí v dětských domovech směrem k maximálnímu využití možností, aby zůstaly v rodině: tato reforma také vyžaduje obrovské úsilí a vysoce kompetentní úředníky a úřednice motivované tuto problematiku řešit a schopné meziresortní koordinace, protože tohle musí řešit dohromady resorty školství, práce a sociálních věcí, vnitra, spravedlnosti a potažmo i další.

Nutnost reformy v obou výše uvedených oblastech potvrzují i ekonomické výpočty: ztrátu z toho, když vzděláváme děti ze sociálně vyloučených lokalit jako lehce mentálně postižené, čímž jim de facto znemožníme středoškolské vzdělání a necháme je tak v celoživotním bludném kruhu závislosti na sociálních dávkách, vyčíslila Světová banka na miliardy. Co se týče dětí v ústavní péči – náklad na pobyt jednoho dítěte měsíčně je kolem 20.000,- Kč, přičemž často je odebíráno z jedné rodiny více sourozenců. V řadě případů by přitom stačila minimální podpora původní rodiny a děti by mohly zůstat – i kdyby jim obce měly platit plný nájem i s energiemi, pořád ještě by se veřejné finance uspořily.

Ministr Dobeš opakovaně ujistil odbornou veřejnost, že si je složité situace v této oblasti vědom a podporuje její řešení. Jeho faktické kroky ovšem svědčí o pravém opaku: dva odbory, o nichž jsem se zmínila, zredukoval o více než polovinu zaměstnanců. Veškerá opatření, o kterých ministr hovoří, je-li dotázán, byla vytvořena dnes již bývalými zaměstnanci – současný ministr nenavrhl naprosto nic nového a zároveň svojí personální politikou de facto znemožnil realizaci opatření již existujících. Nově dosazená ředitelka sloučených odborů zřejmě s překvapením zjišťuje, jak širokou agendu vlastně převzala, s odbornou veřejností pro jistotu vůbec nekomunikuje a nechává to na své sekretářce. Na setkání k jednomu ze stěžejních koncepčních materiálů svého odboru – Národnímu akčnímu plánu inkluzívního vzdělávání, kterého se zúčastnila řada odborníků jak z neziskových organizací, tak z akademické sféry – se raději osobně vůbec nedostavila a přenechala řízení nekompetentní referentce. O zapojení resortu školství do dalšího stěžejního koncepčního plánu, Národního akčního plánu transformace péče o ohrožené děti (týká se mj. dětí v ústavech), není ani vidu ani slechu.

Původně jsem chtěla na tomto místě vyzvat ministra Dobeše, aby urychleně informoval veřejnost o konkrétním plánu, který hodlá v oblasti ústavní výchovy a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami realizovat, a o tom, jak bude tato realizace personálně zabezpečena. Teď jsem ale přesvědčena, že smysl má výzva jediná: ve jménu budoucnosti našich dětí, už z ministerstva co nejrychleji vypadněte!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tomáš napsal(a):

Dobrý den!

Zajímate se o ženská práva. Existuje i zmocněnec pro mužská práva? Děkují za odpověď.

Tomáš
23. 02. 2011 | 08:43

Sladký napsal(a):

"Zaručit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami výuku v běžných základních školách"...Takový požadavek může vznášet nanejvýš a pouze ideolog-teoretik, který se drží jakýchsi od reálného života naprosto odtržených schémat a představ a nemá sebemenší představu o tom, jak to ve většině běžných základních škol vypadá a jak to bude vypadat, když do již tak nezvladatelných tříd s dětmí čím dál méně ochotnými se učit, čím dál méně disciplinovanými, umístíme děti,jejichž schopnost učit se je navíc limitovaná jejich postižením.
23. 02. 2011 | 08:43

Sladký napsal(a):

Tomáši, víte,jak vypadá postavení žen v muslimských zemích? Je velmi podobné tomu, které v křesťanských zemích existovalo z historického hlediska donedávna.Zkuste si o tom něco přečíst, v dnešní době snad není tak velký problém získat informace.
23. 02. 2011 | 08:48

dedek napsal(a):

No, nevím co dodat. To, že v roce 2000 jsme byli ještě na světové špici ve vzdělání a v roce 2011 jsme na 28 místě to o něčem hovoří. Leč účelem není vychovat rozumné a vzdělané lidi, těm se těžko vládne a jsou schopni rozpoznat zloděje. Tupé stádo nerozezná nic. A to, zda bude republika prosperovat nebo ne, je těm nahoře naprosto jedno, přes to vlak nejede, hlavně, že lze rozkrást to poslední co zbývá a k tomu je potřeba hloupý národ a ne vzdělaní lidé, kteří by tyto lotry dokázali postavit před soud.
23. 02. 2011 | 08:56

Tomáš napsal(a):

Dobrý den pane Sladký!

Pakliže to měla být odpověď na mou otázku, neodpovídá na mojí otázku. Odpovídáte na možné důvody vzniku zmocněnce pro ženská práva.

S pozdravem,

Tomáš.
23. 02. 2011 | 09:07

s... napsal(a):

sladký:

Hledáte problémy tam, kde nejsou. Disciplína dětí skutečně nesouvisí s mentálně postiženými spolužáky. Ti navíc mají osobního asistenta a nikdo na ně nemusí s učivem čekat. Děti s těžším postižením samozřejmě základní školu navštěvovat nemohou. Nebylo by jim to k ničemu. Je ale mnoho dětí s lehčím mentálním postižením, které základní školu zvláednou.
23. 02. 2011 | 09:08

Maximus napsal(a):

Madam, jen si do Dobeše klidně kopněte, on ten "školník" s praxí z českých věznic to potřebuje, to je přesně človíček co se bude držet funkce zuby nehty, on ví, že už se na jinou podobnou funkci nikdy nedostane. Tady se může ještě chvilku zabývat spodním prádýlkem služebně podřízených dam a pak už bude šlus! Dobeš je bohužel člověk, co jednoznačně posílá VV pod 5% volební hranici! Nevím, proč se jeho a šibala Jankovského VV rychle nezbaví!?
23. 02. 2011 | 09:10

Jedla napsal(a):

Kdepak, ten nevypadne. On je tam za Spasitele. Drzost diletantů, přesvědčených o sobě, že jsou schopni řídit cokoliv, neboť oni byli od Boha obdařeni právem a (zcela výjimečnou) schopností řídit, je bezbřehá. Jejich kvalifikací je právě a jenom drzost a absence jakékoliv sebereflexe. Proto sami o sobě píší samochválu do zápočtových semestrálek vzhledných leč tupých asistentek /pardón, ředitelek kabinetu/ (Dobeš). Proto přehlédnou rozdíl, zda řídí ministerstvo průmyslu nebo životního prostředí (Drobil). Proto mohou od stolu napsat a do vlády předložit platové tabulky, kterými se platy lékařů z důvodů úspory snižují o 10 až 40 procent, aby v zápětí, jen půl roku na to, v téže vládě souhlasili se zvýšením těch samých platů o desítky tisíc (Drábek). Proto jsou schopni říci, že jejich odpovědnost za svěřenou agendu spočívá v tom, že nikdy žádné smlouvy nečetli, neprojednávali a nevěděli o nich (Vondra). Proto jsou schopni převzít vedení národního parku a chráněné krajinné oblasti s kvalifikací člena spolku českých turistů /a emeritního úředníka Státní banky Československé, Klausova ministra pro "F" jako Fšecko - od zahraničního obchodu, přes dopravu a zdravotnictví až po premiérský záskok v poslední federální vládě vedoucí podle Klausových not Československo k likvidaci/ - Stráský.

Dříve se jim nadávalo do hochštaplerů. Dnes jsou to "schopní manažeři", kteří se ovšem občas dopustí drobného až bagatelního "manažerského selhání", a "mediální neobratnosti", ale nikdy si nepřipustí, že právě a jenom "mediální obratnost" a "manažerské dovednosti" vždy prezentovali za svůj kapitál a kvalifikaci, zatím co odbornost vždy pošlapávali, ze svého okolí důsledně vytěsňovali a sám význam odborného rozhledu a samu znalost problematiky vždy považovali za překážku v "manažerském" rozhodování.
23. 02. 2011 | 09:11

MŠ napsal(a):

Připojuju se k výzvě blogerky! Díky za trefný a přesný popis situace. Jde o dny - plody ministrovy práce se právě chystají vyhřeznout na povrch v podobě změn legislativy, které zdevastují české školství. Pane Bárto, pane Johne, nenechte nás dlouho čekat.
23. 02. 2011 | 09:16

Colt napsal(a):

paní Tominová

všechny ty bohulibé vymoženosti, co jste tam organizovala se v podstatě financovaly na dluh. Teď nastala doba, kdy se řeší otázka zda v tomto způsobu financování pokračovat.
Pokud vím, tyto problémy se řešily už dávno před příchodem pana Dobeše. O dobré relaci mezi vynaloženými prostředky a výsledkem panuje obecně velká skepse.
Jedna věc je potřeba vyrovnávat šance a začleňování, druhá věc je zda dosud vynaložené financemi měly nějaký významnější výsledek. Všeobecně panuje dojem, že se na řešení těchto problémů měli nejlépe jen jejich organizátoři - teplými místy a těžko kontrolovatelnými výsledky. Aby nás nakonec nestál jeden s nechutí začleněný víc, než jeden řádně vystudovaný vysokoškolák.
23. 02. 2011 | 09:17

kacíř napsal(a):

Paní Tominová, pouze na základě Vašich prvních, tučně psaných dvou vět a pak i té poslední (zbytek jsem nečetl, bylo to na mne moc dlouhé), Vám musím napsat, že Vás miluji. Mluvíte mi z duše a doufám, že každému, kdo není na šíleném vedení školství i v současnosti osobně hmotně zainteresován. Myslím, že Váš blog je výkřikem zdravého rozumu, který by měl být ovšem daleko lépe slyšet.
23. 02. 2011 | 09:20

tomeek napsal(a):

Mily pane Dedku ---
Na to se da rict snad jen jedine: amen.
23. 02. 2011 | 09:21

Sladký napsal(a):

s Je možné,že základní školu zvládnou,ovšem za tu cenu, že se sníží její úroveň. Tedy- sníží se úroveň všech jejích absolventů.
Je to totéž, jakobyste za vůz zapřahl koně a osla.. nebo zařadil do extraligovémo mužstva pár hokejistů z okresního přeboru.
Navíc- práce s postiženými vyžaduje zvláštní znalosti, proto se u nás studovala a studuje SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA.
23. 02. 2011 | 09:23

petřík napsal(a):

no, asi budu mít opačný názor než zde přispívající většina, ale pookud Dobeš zdevastuje personální obsazení MINISTERSTVA, velmi tím pomůže zejména našemu školství. V první řadě bych se zaměřil na úředníky zahlcující školy stohy formulářů a dotazníků.

Ředitelka odboru rovných příležitostí? už název této funkce mi zní podezřele a není to nic proti Vám, paní Maksová, neznám Vás, ale pravděpodobně i Vašima rukama byl a stále je dušen základní smysl, proč školy máme: učit děti. Projekty a dotazníky ještě nikdo nikoho nic nenaučil a že byrokratická hydra naše školy dusí, je vidět na úrovni "absoventů," všetně základek.
23. 02. 2011 | 09:32

Kvakin napsal(a):

Dobře píše Jedla o manažerech Bohem vyvolených .... Vzpomínám si, že shodné názory o předurčenosti řídit šířili v 70. letech studenti a čerství absolventi pražské VŠE. Na dotaz, koho a co chtějí řídit, když nemají speciální odborné znalosti a dovednosti, získané studiem a zkušenostmi, mumlali v odpověď cosi o obecných zákonitostech řízení a všeobecně platných metodách a technikách řízení, jejichž aplikaci oni mistrně (díky vrozenému nadání a "výcviku" na VŠE) ovládají, když na vše ostatní si obstarají odborníky. Dodávám, že dispozice pro řízení bližních posilovali pilně funkcionařením v SSM a úsilím o přijetí do KSČ, což mnohým i vyšlo. Ale jak se kdysi říkalo: komunisté jsou přece ti nejlepší z nás, vždy v čele a s nejvyššími nároky, a to především na sebe samé. A že jsou komunisté stále ti nejlepší z nás, platí doposud: vezměte třeba NERV (útvar pro ideologické zdůvodňování a propagandistké kolportování nesmyslů dnešní vlády), to je samý KOMUNISTA (bývalý učitel marxismu-leninismu na VŠE Schwarz, bývalý člen OV KSČ a předseda OV SSM Praha 3, absolvent VŠE Nekovář, bývalý aparátník ÚRO, absolvent VŚE Rusnok, profesor Mejstřík, absolvent VŠE, bývalý pracovník Ekonomického ústavu ČSAV vedeného akademikem Valentou aj); o řediteli Liberálního institutu - bývalém učiteli marxismu - leninismu na VŠE a kandidátu na funkci generálního tajemníka ÚV KSČ Ševčíkovi, který často se svými svěžími agitkami oxiduje v ČT, ani nemluvím.
Mladý je básník, co zpívá s nadějí.
Mladá je píseň - holubička čistá,
mladý je každý KOMUNISTA.
23. 02. 2011 | 10:00

Jiří napsal(a):

"...pracovala jsem na MŠMT jako ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství..."
Jestli pan ministr zlikviduje na ministerstvu odbor rovných příležitostí jakožto i ostatní podobné výbory, podvýbory a jiné parazitické instituce, půjdu mu osobně poděkovat. Zatím se mi jeví docela slibně.
23. 02. 2011 | 10:02

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Paní Michaelo jsem příliš pohodlný na to abych četl tady na servru p.Stejskala ty zdlouhavé texty blogů ,navíc stejně to nic nevyřeší ! Jen bych chtěl dodat k těm vašim lidským právům ! Naučte se všichni upřednostnovat lidské povinnosti ke společnosti ,tak to bude teprve ok! Ženy u nás jsou příliš z hýčkané tou vaší slavnou emancipací ! Trochu pokory a více zodpovědnosti vůdči svým rodinám a hlavně svým dětem by vám všem neuškodilo ! Většina z vás se chce dnes k vůli kažnému prdu doma rozvádět a to se mi vůbec nelíbí ! Nechci zde orient ale trochu zodpovědnosti a i taktiky v chování vůdči svým partnerům ! Přeji hezky den ! Dalimír.
23. 02. 2011 | 10:02

Občan napsal(a):

Paní Marksová-Tominová,
ŽÁDNÝ úřad nefunguje bez toho, čemu se říká "štábní kultura". Jsou to soubory ustálených pravidel, jež se také zovou např. "protokol" - a jsou si jako vejce vejci podobná v mnoha státech kontinentu. V Francii a Velké Británii se dokonce "úřednictví" studuje na elitních vysokých školách a bez jejich absolovování nemáte vůbec šanci do státních služeb vstoupit. To jen u nás si lžeme do kapsy, že to jde jinak.

S Vaším frikulínstvím, jež vznešeně nazýváte "manažerským způsobem řízení" a "odbouráváním zkostnatělých postupů" byste byla ve Francii a Británii naprosto směšná a na žádném ministerstvu byste to nedotáhla výš než na pracovnici podatelny.
Snad Vás trošku utěší, že exot jako Dobeš by se nedostal nejspíš ani do té podatelny...
23. 02. 2011 | 10:12

PROVOKATÉR napsal(a):

Duch nekompetentnosti a agresívního amatérismu prolíná celou vládou, to už přiznávají mnozí bez ohledu na politickou příslušnost. Smutné je, že jsme nuceni přihlížet destrukci státu námi zvolenými šašky, a že nemáme nástroje pomocí kterých bychom jim v tom byli schopni zabránit.
23. 02. 2011 | 10:20

Tomáš napsal(a):

Dobrý den paní autorko!

Přiznám se, že až nyní jsem jsi přečetl Váš článek a trochu budu na něj reagovat.
Píšete (cituji): "Co se týče dětí v ústavní péči – náklad na pobyt jednoho dítěte měsíčně je kolem 20.000,- Kč, přičemž často je odebíráno z jedné rodiny více sourozenců. V řadě případů by přitom stačila minimální podpora původní rodiny a děti by mohly zůstat – i kdyby jim obce měly platit plný nájem i s energiemi, pořád ještě by se veřejné finance uspořily."

Budu vycházet z problému v Anglii, potažmo z celé GB. Říkáte, že je ekonomicky lepší dotovat rodiče na nájmu a energii. Přesně tohle udělali v Anglii a světe div se! Mladé slečny v pubertálním věku, aby se osamostatnily, se nechávají oplodnit, aby jako neúplné rodiny a matky neschopné se postarat o své dítě, dostali od státu úhradu nájmu a energii svého bydlení, které si naleznou nebo je jim přidělen. Matky, často v pubertálním věku, neschopné a neochotné se starat o své děti, zapříčiňují vzniku nevychovaného a o studium nezajímajícího potomstva. Koloběh pokračuje ve stejných kolejí, tak jak jim to matky ukázaly, tj. začarovaný kruh.
Nejen že placením -sociálně vyloučeným- nájmu a energie ničeho nedosáhnete, avšak z dlouhodobého hlediska riskujete odepsáním dalších generací. Tento jev dramaticky narůstá.
Tedy: Osobně si myslím, a vyjdu z poznatků GB, který tam je takový, který popisujete, že Váš pohled je z bodu A do bodu B, avšak nevidíte bod C. Jelikož britská vláda začíná řešit tento problém, domnívám se, že Vámi nabízené řešení je opakování chyb v jiných geografických podmínkách.

S pozdravem,

Tomáš
23. 02. 2011 | 10:21

bluebird napsal(a):

@autorka
omlouvám se, ale vzhledem ke skutečnosti je váš článek měkký a argumentů i pro laiky by mělo být mnohem více, včetně zcela zbytečných a miliardy vyhazujících projektů jako jsou státní maturity, díky jejichž zřejmému kolapsu bude letos krize i v přijímání dětí na vysoké školy. Ministr Dobeš chaotizuje střední školství a v důslekdu i vysoké školství, protože státní maturity kolabují, což vědi již dnes zcela zřetelně. Rozbití ministerstva, které má spravovat ohromné prostředky z našeho i evropského rozpočtu již je skutečností a bude trvat roky, než se překoná. Diletantismus ministra Dobeše nás stojí a bude stát desítky miliard. Ale samozřejmě je to jedno jak pánům Bártovi a Johnovi, tak pasivnímu premiérovi Nečasovi, jakkoli to dobře ví, bohužel. Dobešovi asi bude dáno zkázu dokončit, za naše peníze, a souhlasím, na úkor vzdělání našich dětí. Je to skutečně katastrofa.
23. 02. 2011 | 10:21

rejpal napsal(a):

Občan
buďme politicky korektní. Žádný "exot Dobeš", ale ministr vlády rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci.
23. 02. 2011 | 10:24

Občan napsal(a):

Marksová-Tominová napsala:
"...ztrátu z toho, když vzděláváme děti ze sociálně vyloučených lokalit jako lehce mentálně postižené, čímž jim de facto znemožníme středoškolské vzdělání a necháme je tak v celoživotním bludném kruhu závislosti na sociálních dávkách, vyčíslila Světová banka na miliardy. Co se týče dětí v ústavní péči – náklad na pobyt jednoho dítěte měsíčně je kolem 20.000,- Kč, přičemž často je odebíráno z jedné rodiny více sourozenců. V řadě případů by přitom stačila minimální podpora původní rodiny a děti by mohly zůstat – i kdyby jim obce měly platit plný nájem i s energiemi, pořád ještě by se veřejné finance uspořily."

Marksová-Tominová, proč LŽETE?????
KAŽDÝ žák zvláštní školy má možnost KDYKOLI požádat o přestup, který je mu po vykonání rozdílových zkoušek umožněn.
Stejně tak KAŽDÝ absolvent zvláštní školy MŮŽE vykonat rozdílové zkoušky a absolovovat tak běžnou ZŠ.
To už vůbec nehovořím o tom, že do většiny učňovských poměrů mohou nastupovat i absolventi zvláštních škol. Pokud se vyučí, ZÍSKAL středoškolské vzdělání bez maturity. Většina řemeslníků maturitu ani VŠ nepotřebuje a potřebovat nebude.

Totéž platí o dětech v DD.
ono to vůbec není o úsporách, protože čím více pěstounů, tím více pěstounských odměn a poplatků na dítě, takže pokud byste zrušila všechny DD, budete mít nakonec náklady ještě vyšší.
Protože do plateb pěstounům a pěstouňatům se nezapočítávají nákladyn a psychology, metodiky, speciální pedagogy a další služby, ktetré pěstouni musejí NAKUPOVAT.
To je totiž celé akorát o PRIVATIZACI náhradní péče a, v režii pravičácké bandy, o přenesení veškerých nákladů na pěstouny BEZ NÁHRADY. Pokud tomuhle fandíte, tak potom ale raději koukejte co nejrychleji vypadnout z ČSSD.

Paní Marks-Tominová, pokud bojujete za ty "lický práva", tak se, prosím Vás, nejprve dovzdělejte v příslušných oborech.
23. 02. 2011 | 10:29

Občan napsal(a):

rejpal napsal(a):
"Občan
buďme politicky korektní. Žádný "exot Dobeš", ale ministr vlády rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci. 23. 02. 2011|10:24 "

Ale sakra, to máte pravdu.
Já to myslel jako zkratku, ale neuvědomil jsem si rozsah politické nekorektnosti takové zkratky. Samozřejmě se rozpočtově a protikorupčně odpovědnému panu ministrovi omlouvám a jde se zbičovat na dvorek před nastoupeným úřadem. Pak své pokání sepíšu na papír dám stokrát podepsat svému nadřízenému.
23. 02. 2011 | 10:33

Sims. napsal(a):

Za mého mládí existovaly pomocné školy, kam chodili jen ti co opravdu neprospívali a potřebovali individuální pomoc. Potom byly školy základní, kam chodili všichni ostatní. Takže jsme měli ve třídě propadlíky, děti z různého sociálního prostředí, cíkány. Učili jsme se vedle sebe žít a mám pocit, že kromě vší, které jsme občas chytili se až tak nic hrozného nedělo. Věděli jsme, že mezi námi žijí lidé, kteří nejsou až tak chytří, že jsou rodiny, kde mají málo peněz a že jsou rodiny, kde děti svačí pravidelně šunku (tehdy byla málo dostupná pro svou cenu). Dnes dítě strčíme do zlváštní školy, protože potřebuje mírnější tempo výuky, dříve jej nechali propadnout a třídu si zopakovalo. Nevím se kterou teorií by souhlasil Darwin a Komenský, ale já si myslím že s tou dřívější. Dnes strkáme děti do "inkubátorů", jakoby jsme chránili jednu skupinu před druhou a výsledkem je neustálé poukazování na to, že rómské děti jsou dávány do zvláštních škol, úroveň školství jde rapidně dolů, učitelé neumí učit, bojí se nechat žáka propadnout - to do moderní společnosti nepatří a jak by jej hodnotili nadřízení, kdyby měl propadlíka, vždyť je to vina učitele, že? Rodiče namísto zájmu o výuku, raději kouupí dětem notebooky, dotykové mobily, jen aby byl od nich pokoj za slib, že se budou dobře učit. To, co je dnes slyšet o poměrech na MŠMT je smutné a vlastně by se mělo říci, že ani tak překvapující. Že to VV myslí upřímně snad již nikdo nevěří. Alespoň za moji osobu, já jim již nevěřím ani to motto - Věci veřejné. Asi by to měly být spíše Věci soukromé.
23. 02. 2011 | 10:40

rejpal napsal(a):

Občan
Správně. Jen si nejsem jist, jestli má formulace není skrytě daleko méně politicky korektní, než ta vaše.
23. 02. 2011 | 10:40

ali napsal(a):

otázka dětí je u nás stále na úrovni prehistorie..děti jsou "jen" malí lidé a tím to končí. Spousta je jich týrána, ba co víc, posílána do psychiatrických léčeben na základě "chytrých sociálních pracovníků" jen proto, že rodiče spolu nevychází a děti jsou pak zdrojem dvojsečné zbraně dospělých, nebo pokud otec mlátí matku a dítě tím pádem otce nenávidí. Je to smutné a unikátní chování naší společnosti vůči dětem. Vychovávají se jako malá zvířátka, která, když začnou překážet, strkají se do útulků. Díky naši zákonodárci, soudy, sociální pracovníci a hlavně rodiče!
23. 02. 2011 | 10:43

Občan napsal(a):

To SIMS (23. 02. 2011 | 10:40):

No, to ne - existovaly ZDŠ (základní devítileté školy), pak Zvláštní školy, které byly určeny obtížně vzdělalvatelným dětem (tedy lehké mentální postižení a sociální zaostalost), a potom školy pomocné, kde se děti neschopné základního vzdělání učily alespoň základním lidským dovednostem.
Ti propadlíci, o nichž se zmiňujete, to měli výrazně horší než dnes absolventi zvláštních škol. Protože propadlík končil na ZDŠ nejpozději v 16ti letech, a to bez ohledu na to, do jakého ročníku se propracoval. Takže někteří s bídou prolezli prvním stupněm ZDŠ (jednoho takového jsem znal, ten dělal 6. třídu 3x a tou také skončil) a byli opravdu úplně bez šance.
23. 02. 2011 | 10:53

Občan napsal(a):

rejpal napsal(a):
"Občan
Správně. Jen si nejsem jist, jestli má formulace není skrytě daleko méně politicky korektní, než ta vaše. 23. 02. 2011 | 10:40"

Je, navíc je rovněž skrytě ironický, ale o tom ve svém zájmu mlčte jako hrob. Protože zatímco já si vystačím s autobičováním, Vy byste skončil před zvláštní občanskou komisí, která by Vás a Vaše výroky podrobila analýze a poté byste byl veřejně odsouzen a provždy exkomunikován ze společnosti slušných, politicky korketních, protikorupčních a rozpočtově odpovědných občanů.
A to, jak jistě uznáte, by byl strašlivý trest.
23. 02. 2011 | 10:58

rejpal napsal(a):

Občan
Nikomu to neříkejte, já si ten přívlastek vlády vychutnám pokaždé, když se něco vynoří. Jenže já bych to u komise ustál, předložil bych důkaz, že ta vláda se tak opravdu pojmenovala, jen bych musel zachovat poker face a nezačít se smát nahlas. Vy ne, protože byste musel dokládat, v čem spočívá exotismus dotyčného pána. Ledaže byste přesvědčil komisi, že to byla pochvala.
23. 02. 2011 | 11:06

Sims. napsal(a):

To Občan
Za mého mládí - jsem ročník 1953, byl jen jeden stupeň škol mimo ZDŠ a to byly pomocné školy a pak byly přejmenovány na zvláštní. Fakticky ty děti, které dnes končí ve Zvláštních školách byly na ZDŠ i s těmi důsledky propadajících žáků. Ale ten kdo projde byť několikrát propadne normálním vzdělávacím systémem je pro podle mne daleko přizpůsobivější než dítě izolované od normální populace. Nic se mu nenalhává - jako na zvláštní škole, kde má třeba dvojky, které by v normální škole nestačily ani na čtyřku. Vždyť by se ledacos u těchto děti s problémy dalo ještě realizovat po ukončení ZŠ při vyjití např. ze sedmé třídy ve speciálních školách na doškolení a zaučení k nějaké profesi. Dítě v 16 letech je již fyzicky zdatnější a "rozumnější" a tak by se profesně orientovalo snadněji. Ale bylo by zvyklé na běžnou populaci, ledacos by si již uvědomilo a mohlo by se lépe pracovat i s motivacemi. Tím selektováním dětí na hodně chytré, méně chytré a málo chytré nás dovedlo tam kde ve vzdělávání jsme - kdejaký pitomec má maturitu a za chvíli bude platit, ale možná i platí, že kdejaký pitomec má VŠ. Zasahování do přirozenosti se obecně nevyplácí.
23. 02. 2011 | 11:10

Čochtan napsal(a):

Ježíšmarjá, to je krásná věta !!!
"Drzost diletantů, přesvědčených o sobě, že jsou schopni řídit cokoliv, neboť oni byli od Boha obdařeni právem a (zcela výjimečnou) schopností řídit, je bezbřehá. Jejich kvalifikací je právě a jenom drzost a absence jakékoliv sebereflexe. "
To jste Jedlo psal o Kocábovi, o Džamile z Kazachcánu, a tisících jiných... ?
23. 02. 2011 | 11:14

důchodce napsal(a):

Paní redaktorko, obecně s Vámi souhlasím, obsah i formu vítám. pamatuji si, že např.profesoři na středních školách, ředitelé škol měli přirozenou autoritu, pracovali ve školství s dětmi a po línii školství dbali na jejich vzdělání a výchovu. Dobeš má pro výkon velevážené funkce vzdělání, získané na zasedáních své podúrovňové politické stranyVV. John přespává u několika žen z bezpečnostních důvodů a Dobeš, místo toho aby se věnoval svému dítěti, manželce, rodině, tak v opilosti píše písemnou práci a zřejmě v opilosti napíše odměnu mladé, nezkušené elévce. Uvědomme si, že to vše delá v uniformě ministra školství, rozdává rozumy, domněnky a nesmysly kudy chodí. Vadí mi, že tyto bláboly a skutky Dobeše nevadí Bártovi, Johnovi a dovolí, aby voliči této strany zalézali do kouto, koho to vlastně volili.Dobře jím tak, volič je jedna kategorie, ale tento nešťastních páchá zlo na vzdělanosti, morálce a názorech středoškoláků a vysokoškoláků. Neumím si představit, jaké mínění mají vysokoškolští pedagogové a děkanáty VŠ. Co to je za parntnera při jednáních o problematice, financování a projektech VŠ. Ministr školství ČR by se měl stydět a zalést někam, odkud ho potichu VV pošlou tam, kde nebude škodit dětem ve školách. Je to ostuda VV.
23. 02. 2011 | 11:18

Čochtan napsal(a):

Sims.
"Ale ten kdo projde byť několikrát propadne normálním vzdělávacím systémem je pro podle mne daleko přizpůsobivější než dítě izolované od normální populace."

Ale jaký to bude mít vliv na ty normální děti ? O kolik takoví věčně rušící propadáci sníží jejich úroveň ? Učitel by se měl nadměrně věnovat nadprůměrným inteligentním žákům a ne propadákům. Neboť pouze ti nadprůměrní inteligentní žáci budou jednou platit nadprůměrné daně. Propadáci skončí tak jako tak na sociálce.
23. 02. 2011 | 11:22

rejpal napsal(a):

důchodce
tak nevím, jestli je to ostuda nebo pravá tvář. Každý si tu může přebrat, jak chce.
23. 02. 2011 | 11:33

Cech napsal(a):

Paní Tominová máte můj obdiv za odvahu.
Bohužel, tak jak se podařilo panu Dobešovi, již při vstupu zlikvidovat protivníky,tj lidi co něco znají, umí a pro školství dokázali využít granty EU alespoň na 38%.
Stejným způsobem skončíte Vy, tedy jako rez, co nebude připuštěna k ničemu ve školství.
Nebudete časem mít ani tu možnost poukázat na využití grantů atd.
Proto jste si měla mnohokrát rozmyslet tato odvážná slova.
"Teď jsem ale přesvědčena, že smysl má výzva jediná: ve jménu budoucnosti našich dětí, už z ministerstva co nejrychleji vypadněte"!
Protože pokud jste to doposud nepochopila, opak bude pravdou.
23. 02. 2011 | 11:55

občanka napsal(a):

Žádné ministerstvo nezajistí zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva. Děti, kteří jsou handikepovaní by měli dostat to, co je pro ně nejlepší. To rozhodně nejsou ústavy. Pro děti je nejdůležitější domov a láskyplná péče rodičů. Již dávno minulých dobách chodila moje sestra docela dost tělesně postižená do normální školy včetně VŠ.
Jen na medicinu ji nevzali z důvodu, že by nemohla vzhledem k fyzickému stavu dělat lékařku. Vše záleží na učiteli , a nejbližším nadřízeným, zda situaci chce zvládnout. Je to o tom, zda je v nás dostatek pochopení pro postižené mezi námi nebo ne. Celá společnost se musí změnit nejenom pracovníci ve školství. Pokud se budou lidé v tramvaji rozčilovat, že jim překáží vozíčkář, že pomalu vystupuje a nikdo se vozíčkáře nezastane jsme na úrovni neandrtálců. Na západ máme ještě hodně daleko - myslím, že ještě několik generací. Děti, které jsou mentálně postižené by měly chodit do zvláštních tříd. Měly by začít chodit do školy třeba až od 10 let, kdy budou schopny pomalejším způsobem se naučit vše, co jsou schopny vzhledem k situaci zvládnout. Není možné aby byly násilně začleňováni do běžných tříd, jen proto, že věkově do těch tříd patří. Musíme mít kompetentní úředníky a lékaře i rodiče, kteří o dítěti rozhodují.
Já osobně bych zavedla 12 - ti letou povinnou docházku všech žáků s závěrečnou zkouškou. Až v 18 - ti letech jako plnoletí by se rozhodovali, jaké řemeslo, střední školu nebo vysokou si vyberou. Množství přijímaných žáků na školy musí být regulováno. Není možné toto nechat na módnosti té které doby. Tady vznikají nevyčíslitelné škody. A pak bych chtěla zdůraznit, že školy musí především vychovávat, protože bez řádně vychovaných občanů je sebelepší vzdělání na nic.
Viz příklad pana ministra školství. Výchova k občanství. Podvod , krádež, lež, nevšímavost to jsou výdobytky minulé doby. S tím to daleko nedosáhneme. Proč zaměstnanci MŠ nevyjádří svůj občanský postoj k tomu co se na ministerstvu děje? Proč se zaměstnávají milenky ministrů s takovými platy a ještě bez vzdělání.
Také nesouhlasím s názorem Johna, že mají být na ministerstvech manažerské platy. To je nesmysl. Stejně jako na jiných státních úřadech. To si mohou dovolit v soukromé sféře. Je absurdní, že se zdůvodňují stotisícové odměny za to, že pracovník uspořil miliony Kč . To je přece jeho povinností pracovat vždy nejhospodárněji, jak to jde. V opačném případě by měl následovat vyhazov a náhrada škody. Na ministerstvu by měly být solidní peníze , ale odměny by být neměly.
Ministrem školství by měl být někdo, kdo alespoň 20 let ve školství pracoval, nejlépe jako pedagog. Styk mezi rodiči a školou neustále vázne, protože všichni máme z doby minulé špatné zkušenosti s učiteli. Tak žalostně málo bylo těch, kteří nám skutečně něco dali do života. Zájem o žáka jakoby to bylo vlastní dítě, to chybí školství.
23. 02. 2011 | 11:56

Sims. napsal(a):

To Čochtan
Chápu vaše obavy o tu elitu třídy - ale ta bude elitou ať propadne pět žáků ze třídy. A pobyt ve třídě nebude mít na ně tak zničující dopad - nevidíte, že dnes elitáři ohrnují nos nad lidmi, kteří mají nějakou nedostatečnost? Elita by si měla taky něco vytrpět s tou "normální" společností, protože se do budoucna chce považopvat ja vůdce společnosti. Jak chcete řešit problémy těch dole, když vlastně vůbec nebudete znát jejich život, jak máte řešit jejich problémy? Copak to nevidíte na dnešní vládě - kde je snůška diletantů, která hovoří o budocnosti našich dětí a přitom řeší vše přes svoji optiku. Vždyť jim na budoucnosti našich dětí vůbec nezáleží, to je již zcela zjevné. My řešíme problémy DPH a problémy "podařených" veřejných zakázek je tabu? Žádné DPH by se nemuselo řešit, kdyby se nekradlo a netolerovalo se to. Takže kdo nás tedy vede elita či neelita? Pokud je to elita, tak Pán Bůh poteš, to je milejší propadlík, který je slušným člověkem, než gauner, který vykrádá nám všem kasu.
23. 02. 2011 | 12:00

Milan napsal(a):

Pan Dobeš, pokud vím, začal rozhánět feministické a ekologistické buňky na ministerstvu.
Za to mu odpustím i ty problémy s přeplacenou fešandou.
23. 02. 2011 | 12:06

Občan napsal(a):

To SIMS:

Aha, tak to se omlouvám, to jsme ještě o generaci od sebe :o)
Za nás to už bylo na ty tři stupně - já šel do školy až v r. 1961.
23. 02. 2011 | 12:15

Občan napsal(a):

To Čochctan (23. 02. 2011 | 11:22):

Ale to je převeliký omyl! Třeba takový Radovan Steiner, radní pro dopravu za ODS, ten neměl při nástupu do funkce ani maturitu. Absolvent ZŠ. No, a jaký to je úspěšný politik!
Hochu zpozdilý učvachtaný, vzdělání je to poslední, co by bylo cestou ke zbohatnutí nebo alespoň slušnému platu! Známosti a vzhled, to jsou hlavní atributy úspěšného zaměstnance...
Podívejte se na naše ministerstva, co tam sedí za lidi bez vzdělání a v jakých funkcích. Naposledy ta Dobešova pipina.

Nicméně - učitel by se neměl nadměrně věnovat ŽÁDNÉ skupině žáků. Měl by mít ve třídě pouze tolik žáků, aby se mohl věnovat VŠEM. Tedy, pokud má ve třídě nějakého maroda, socku nebo naopak génia, nechť má ve třídě max. 15 žáků. Ono by to bylo prospěšné ve všech třídách, ale pokud tam není žáků víc než 20, pořád ještě se to dá výukově zvládnout.
23. 02. 2011 | 12:22

tata napsal(a):

važena paní

BOHUŽEL AT JE PRAVDA,,neumim posoudit,,,SEBEVIC CO PIŠETE,mate určitou nevyhodu jako byvalá pracovnice že to někdo pojme jako pomstu a už vubec když ste sčasti druheho spektra,to co pišete hlavně potvrzuje jeho nesmyslné odměny,a napsaní prace za někoho normalně by to stačilo na okamžitou demisy.

nikoliv u nas dnešní zprava je že dostal duvěru od johna a vedení VV.NEBOT JIM VŠE VYSVĚTLIL.......OTAZKA novinařu čim se obhajoval...odpověd......tim co v tisku...o jak genialní proč mu teda myly hlavu,když už věděli že nic neudělal..........myslym že je už davno zřejmé že snami někdo hraje frašku ........hadejte kdo?
23. 02. 2011 | 12:43

vasja napsal(a):

A jak to s Váma je?
Jste u socanů a volíte teda Sobotku, nebo Haška?
To aby zdejší Vaši soudruzi věděli, jestli maj tesat, nebo nadávat....
23. 02. 2011 | 12:45

Sladký napsal(a):

Opakuji to ještě jednou- tzv inkluze, čili zařazení mentálně či tělesně postižených dětí do běžných tříd běžných škol- je prostě a jednoduše nesmysl, který neprospěje ani postiženým, ani těm "nepostiženým", zvlášt když z pseudoekonomického hledika jde především a hlavně o to, aby se co nejvíce zaplnily třídy.
Každému z těch teoretiků doporučuji,aby šel do takové třídy na pár let učit, ono by je to teoretizování přešlo.
23. 02. 2011 | 12:51

Sladký napsal(a):

Vasjo, tobě se po tom oslovení musí opravdu hrozně stýskat.
23. 02. 2011 | 12:52

bob napsal(a):

to Sladký
Mohu se zeptat na Vaší letitou praxi ve vzdělávání postižených?
Jak dlouho a na které škole, odborníku:-)))
Děkuji
23. 02. 2011 | 13:12

dědek napsal(a):

zkráceně: trefená husa nejvíc kejhá !!!
také by sem psala kdyby nebyla odejita? ? ?
jasné je ,že dnes děti umí kulové,- já jsem měl známky tak mizerné ,že jsem se dostal s odřenýma ušima jen do učení,ale když to dnes porovnám se znalostmi dešních žáků ,tak bych měl mini. na průmku.
Je to nejen otázka kvality učitelů,ale hlavně RODIČŮ jak výchova tak vědomosti.
konečně se dostal na ministerstvo člověk kterému záleží na kvalitě vzdělání !!!
23. 02. 2011 | 13:27

vasja napsal(a):

Sladký napsal(a):
Vasjo, tobě se po tom oslovení musí opravdu hrozně stýskat.
-----------------------
Je to milé oslovení, hnedle se tiká a lidi díky tomu maj k sobě blíž.
23. 02. 2011 | 13:32

Sladký napsal(a):

Bob- co je vám po mé praxi,? Pokud máte nějaké věcné výhrady a námitky sem s nimi.Kromě toho je váš dotaz formulován nesmyslně , nikde nemluvím o vzdělávání postižených,ale o jejich začlenění do běžných tříd běžných škol a vzdělávání v nich.
Nicméně vám odpovím- ve školství a a souvisejících institucích se pohybuji 25 let,(většinou střední školy, ale i základky,dokonce i jednotřídka) z toho několik let jsem pracoval ve zvláštní škole internátní.Stačí?
23. 02. 2011 | 13:36

Sladký napsal(a):

Vasja- tik tik,ti,ti.:o))
23. 02. 2011 | 13:38

Sladký napsal(a):

Dědku- svatá pravda. Lidé, kteří sem píší o inkluzi nemají zcela evidentně žádnou představu o tom,jak to dnes vypadá ve třídách a co s tím učitel/ka může dělat.
A hlavním problémem je prakticky neexistující rodinná výchova. Není náhodou, že Vietnamci patří téměř bez výjimek k nejlepším žákům ve třídách..Hlavním doůvodem je kvalitní rodinná výchova a vysoké ocenění vzdělanosti a vzdělání.
23. 02. 2011 | 13:41

Sladký napsal(a):

Bob-Vás se na praxi a vzdělání ptát nebudu,budu jen doufat,že příspěvek s nímž jste se na mne obrátil, není reprezentativní ukázkou toho,co jste schopen vymyslet a napsat.
23. 02. 2011 | 13:44

s... napsal(a):

Sladký
Inkluze je podle vás důvod úpadku vzdělání u nás?
23. 02. 2011 | 13:56

Jan Petr napsal(a):

Dobrý den, také moje počáteční nadšení s novým ministrem rychle opadlo a stejně jako i Vy se domnívám, že rychlý odchod pana Dobeše z ministerstva by věci prospěl. Žel, ona ale není radostná ani situace ve vedení mnohých
základních škol. Pracovití, leč vedení nepohodlní lidé pro "nepoctivé praktiky" odejdou raději ze školy dříve, než jimi kritizované "líné" vedení školy. A většina "učitelů" se k línému vedení školy pro svůj
"klídek" přidá, pokud dojde k otevřené výměně názorů. A mají pravdu, vždyť dostali paušálně přidáno! A já jsem nezaměstnaný... A jakpak to dopadne na MŠMT...?
23. 02. 2011 | 14:04

bob napsal(a):

to Sladký
Mám problém s vaší větou: "zařazení mentálně či tělesně postižených dětí do běžných tříd běžných škol- je prostě a jednoduše nesmysl,který neprospěje ani postiženým, ani těm "nepostiženým""
Má zkušenost je jiná. Relativně zdraví jedinci se naučí chovat k postiženým a naopak já se naučil obrousit rohy sebelítosti. Rozhodně mi to prospělo:-))
Nesmysl? Namyslím si.
25 let je dlouhá doba a přeci pro Vás k ničemu:-)))
23. 02. 2011 | 14:07

Sladký napsal(a):

Bob- sorry, nejste nic jiného, než samolibý,sebestředný ignorant.I kdybych vás vzal naprosto vážně a věřil vám každé slovo, nemůžete v žádném případě generalizovat svoji zkušenost. Vaše poslední věta pak jasně ukazuje, že debatovat s vámi dál je pro mne ztráta času.Od toho, jestli má práce byla či nebyla k ničemu jsou zde ti, s nimiž pracuji,případně moji nadřízení nebo ti,v jejichž zařízení pracuji, v žádném případě vy.
Relativně zdraví jedinci se naučí chovat k postiženým.. ano právě takovými a podobnými větami argumentovaly na nedávném semináři dvě mladé a nadšené stoupenkyně inkluze. Když došlo na dotazy a debatu, nebyly daleko od zesměšnění.
Asi tak.
23. 02. 2011 | 14:21

bob napsal(a):

ještě pan Sladký
jen jedna otázka
V čem mi to neprospělo?
Moc, moc se těším na Vaší odpověď.:-))))
23. 02. 2011 | 14:22

Sladký napsal(a):

Bob- kladete nesmyslné otázky.Neznám vás, nevím zda vám inkluze prospěla či neprospěla a spíš mám pocit, že lžete a provokujete.Opakuji znovu, nehodlám s vámi dál diskutovat.
23. 02. 2011 | 14:38

s... napsal(a):

Sladký:

Vaše argumenty nejsou žádné. Umíte pouze nesmyslné příměry (osek a kůň, zapřaženi do jedné káry), nebo se opíráte o argumenty typu, zkuste se podívat jak to v takové škole vypadá, či o příběh zmesměšňěných slečen.
Nedostal jsem odpověď na otázku, zda si yslíte, že inkluze stojí za problémy s nevzdělaností našich dětí. A nespokojím se s nějaým smyšleným příběhem ve fiktivní škole.
23. 02. 2011 | 15:35

dědek napsal(a):

Sladký-plně s vámi souhlasím
každá "dotace" mění "trh" ,umíš neumíš,při dnešní domácí výchově-co ti ta kráva zase napsala za poznámku?
Kdy hnědožák pokřikuje při vyučování na učitelku ,že pí-a a ona ho nesmí ani vyhodit za dveře.
23. 02. 2011 | 15:51

Zdena napsal(a):

Tak jo.Ve školním kabinetu rozhodovaly šedé myši,které byly ze svého teplého místečka vyštípány čilou ještěrkou - není to vlastně jedno?
O změnách ve školství rozhodují lidé,kteří nikdy neučili.Není to špatně?
23. 02. 2011 | 16:02

Kanalnik napsal(a):

ali - udelala jste mi radost svym komentarem; popisuje holou skutecnost, ktera velke casti spolecnosti uplne unika
23. 02. 2011 | 16:15

pedagog napsal(a):

Co se tady rozčilujete, vy jste tuto koalici volili. Johna a jeho nekompetentní bandu volili státní zaměstnanci a to zejména ze školství. Arogance moci, kterou začal předvědět Topolánek a ODS pokračuje dál.
23. 02. 2011 | 19:10

karkulka napsal(a):

O tom, že by se měli zrušit všechny "děcáky" jak širokému počtu ústavů pro děti se lidově říká, se mluví už deset let.
A skutek utek.
ČSSD, ODS ani Zelení s tím nic dosud neudělaly a nyní gender teta paní Marksová (která na MPSV za Škromacha a MŠTV za Lišky pracovala několik let a mohla s tím něco udělat) velí k útoku na ministra.
Dobeš se mi nelíbí, ale Vy paní za svoji dlouholetou liknavostí a zčista jasna nově nalezeným smyslem po odpovědnosti rovněž ne.
23. 02. 2011 | 19:37

blanka napsal(a):

Nejvíce nekompetentních rozhodnutí na MŠMT se udělalo za vlády Kuchtové a Lišky.Ve školství pracuji mnoho let, ale,to co začaly zavádět tyto gender zpovykované ženské v čele s paní Tominovou bylo příšerné. Ministru Dobešovi držím palce, aby ustál útoky, které na něj vedou osoby, které byly odejity z ministersta.
23. 02. 2011 | 20:17

Johanna napsal(a):

Michaela M-T je ta, která v jedné ze svých předchozích tezí odmítla odlišnost ženského a mužského mozku. Z toho vycházím a mám jasno, že pokud tato žena takto zcestně uvažuje, nedivím se její upjatosti, zapšklosti, nenávisti (až za hrob) vůči mužům a její celoživotnímu "poslání - neposlání". Je možné, že ji příroda zrovna nemusela obdařit dary, které máme my - jiné ženy. Tím, že nám však mohla sklouznout do kategorie zakomplexovaných, není důvodem, aby ji stát dál vydržoval na jí obsazovaných uměle vytvořených a zcela zbytečných místech. Jako žena jsem si vždy uměla vybudovat respekt a upřímně mohu napsat, že čeští muži jsou zvládnutelní i bez Marksové a i bez Tominové (Hodinové-Spurné). Protože naše Michaelka asi neumí využívat, či nevyužívá žženské zbraně, myslí si, že takto neschopnými chudinkami musejí být v Čechách, na Moravě i ve Slezku všechny ženy. Žena vždy bude ta, která bude rodit, žena vždy bude ta, která se bude chovat žensky a žena vždy zůstane ženou. Snaha o napravování tohoto feministkami typu MM-T je jízdou do pekel. Ale myslím si i, že si to autorka sama víc než uvědomuje. Ovšem, co by dělala jiného, když nic ostatního neumí? Jejího manžela (pokud "je normální") mohu než litovat ...
23. 02. 2011 | 21:17

Ludmila napsal(a):

Johanno na vás by pasovala okřídlená věta kdyby hloupost nadnášela ...
24. 02. 2011 | 00:11

S.S. napsal(a):

... za to ale treba umi vyuzivat "zenske zbrane", pani Ludmilo ... :-)) Vsak vite : radeji jihoceskou selku, nez prazskou intelektualku (autor vyroku Ladislav Batora, v techto hodinach stale jeste mozny I. namestek ministra skolstvi, mladeze a telovychovy). :-)
24. 02. 2011 | 06:08

Bohumíra napsal(a):

Ludmilo, mě by zajímalo, dle čeho soudíte? Johanna to napsala dle pravdy. Vy asi přízrak zvaný Michaela M-T příliš neznáte, že? Ale spíš dím, že jste také feministka křížená se sufražetkou, putifarka a kudlanka v jednom balení.
24. 02. 2011 | 07:09

S.S. napsal(a):

Zato Vam se psani moc pekne povedlo, pani Johanno-Bohumiro ... :-) Videla bych to na body 1., 3., 4., 5., 6., 7. a 20. (zacinajiciho iternetoveho diskutera), to je - pro zacatek - velmi nadejny vykon ! :-)
24. 02. 2011 | 08:38

petřík napsal(a):

Z praxe už víme, že smysl jakéhokoli úřadu spočívá především v udržování provozu úřadu. Takže například: pokud nějaký slabší ministr (třeba školství) podlehne nátlaku a zřídí (třeba) odbor pro ostření pastelek, můžete se spolehnout, že do roka a do dne se tento odbor zaplní nejen vrchní ředitelkou, ale i třemi náměstky, vlatním IT oddělením a dvaceti úředníky, kteří (v lepším případě) budou brát toto angážmá jako dobrou zašívárnu, v horším jako své poslání. Následují studie, projekty, grantová řízení a desítky dotazníků. Vznikde odbor pro správné ostření růžových pastelek, následně červených a oranžových, ze těchto se dalším bujením byrokratického nádoru stávají samostatné odbory s vrchními řediteli a z původního vrchního ředitele náměstek ministra... daňový poplatník skřípe zubama, stejně jako ředitelé škol, na které se valí další a další papíry, a jen naivka si ještě myslí, že jde o nějaké vzdělávání dětí... pokud Dobeš aspoň omezí další bujení a zlikviduje aspoň některé metastázy, odpustím mu i tu jeho statisícovou šukačku
Paní Tominové přeji hodně úspěchů v jakékoli další a hlavně (konečně) užitečné práci.
24. 02. 2011 | 09:08

Bohumíra napsal(a):

S.S. děkuji Vám za pochvalná slova! Alespoň někdo se o mě vskutku zajímá. Ještě ty body překontrolujte, ale asi to máte dobře. Je Marksová spíš Tominová nebo je Tominová spíš Marksová? A to vám nevadí?
24. 02. 2011 | 09:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy