Odmítne pan Duka neoprávněných 6 miliard?

14. 11. 2013 | 04:20
Přečteno 18488 krát
Nezávislý audit podkladů „církevních restitucí“ ukázal problémy u 59 % podkladů. Ty se ale i tak použijí pro výplatu reálných finančních náhrad.


rozhodnutí Ústavního soudu ohledně „církevních restitucí“ bylo dosti alibistické - „nějaké výpočty, kterým sice nerozumíme, tam jsou - takže je to racionální a to nám stačí“. Přeci jen potvrdilo důležitou věc, že „církevní restituce“ jsou primárně politické rozhodnutí o vztahu vláda-církev, nešlo primárně o spravedlnost. Proto je logické, že „církevní restituce“ mohou být novým politickým rozhodnutím podstatně změněny.

Fyzické vydávání nemovitého majetku církvím podléhá kontrole Státního pozemkového úřadu (SPÚ, transformovaný Pozemkový fond) – ač i zde NFPK upozorňuje na velké korupční riziko, když SPÚ rozhoduje i sám rozhodnutí kontroluje (str. 34).

Hodnota finanční náhrady 59 mld. za nevydatelné nemovitosti je podivnější. K té částce se došlo tak, že ze všech databází, které dodaly církve, se srovnáním s údaji Lesů ČR a Pozemkového fondu vyjádřil poměr nemovitostí, které nelze fyzicky vydat (vlastní je obce, firmy, apod.), a vynásobil „průměrnými“ zhruba 44 Kč/m2.

U fyzicky vydávaných „restitucí“ se jedná o maximální rozsah (jak píše i samo MK), to znamená, že něco se z toho nakonec nevydá. Nicméně těch 59 mld. Kč bylo spočteno právě z tohoto maximálního rozsahu (a dokonce ještě hodně nad něj, viz níže). Bude se tak finančně nahrazovat něco, co by nikdy nebylo vydáno, ani kdyby to bylo dnes ve vlastnictví státu.

Sporné body finančních náhrad


Připomeňme si některé známé sporné body týkající se finančních náhrad:
 • - Podklady k „církevním restitucím“ připravovaly samy církve, Ministerstvo kultury (MK) velice pravděpodobně ani nemá všechny podklady k dispozici, např. ze scanů originálních dokumentů, které měly potvrzovat původní vlastnictví církvemi, dalo na web pouze velmi malou část (příloha 9) – většina tedy nejde ověřit

 • - Originální dokumenty (i jen těch několik, které MK zveřejnilo) jsou ve své většině předválečné – nedokazují vlastnictví v roce 1948 – přesto byly uznány

 • - Náhrady za nevydatelné nemovitosti vysoce překračují ceny z restitucí v 90. letech – jen jiné způsoby výpočtu (stále za uznání podkladů dodaných církvemi) docházejí k číslům mezi 17 a 47 mld.


Nezávislá kontrola podkladů


Jediná (alespoň částečně) nezávislá kontrola podkladů - a tedy i výše finanční náhrady - byla provedena společností Ernst & Young (1. část, 2. část, 3. část), tyto výsledky MK poskytlo až po úspěšném „odvolání“ (zamítnutí a odvolání-rozklad). V názvu má tato kontrola „limitovaná prověrka“ což je příhodný název, neboť jednak kontrolovala jen malý vzorek podkladů (425 ze zhruba 100 000), ale ani její autoři neměli přístup k většině církevních podkladů (které MK a poslanci také nechtěly). Ve zprávě se píše:

Z důvodu nemožnosti přímého přístup k primární databázi jsme neměli možnost k datu této zprávy ověřit provázanost mezi jednotlivými zdroji a souhrnnou informací.“ (A tuto databázi nemá krom církví nejspíše nikdo ani dnes.)

Z důvodu omezeného přístupu do databáze majetku byla kontrola duplicit konzultována s [zástupcem církví] Ing. Karlem Štíchou, který potvrdil, že historicky toto ověření nebylo provedeno. Byl nám přislíben test na duplicitu položek zahrnutých v databázi, jehož výsledek jsme k datu této zprávy neměli k dispozici.

Další limitací bylo, že z hlediska otázky vlastnictví k roku 1948 se kontrolovalo jen to, zda vůbec někdy před rokem 1948 vlastnily - a většina z torza originálních podkladů, které má MK ČR, jsou z doby před válkou, až desítky let před rokem 1948, kdy se předpokládá, že nemovitosti mezi tím nezměnily majitele.

Výsledky nezávislé kontroly podkladů


Nicméně i tak takto limitovaná prověrka odhalila velké problémy s podklady, na základě kterých se má vyplácet oněch 59 mld.
  Hlavní výsledky:
 • - 11 % nemovitostí nemělo záznam v souladu s předloženou dokumentací (odpovídá zhruba 6.5 mld. Kč na finančních náhradách dle výpočtu přijatého MK ČR a Sněmovnou)

 • - 48 % nemovitostí nemělo dokumentaci kompletní (odpovídá 28.5 mld Kč)

 • - 41 % nemovitostí touto limitovanou prověrkou prošlo (odpovídá 24 mld. Kč)


  Z těch 11 %:
 • - 5 % je jsou nemovitosti, které již církve dnes vlastní (byly jim již vráceny, ale budou za ně i tak vyplaceny zhruba 3 mld. Kč)

 • - 3 % jsou nemovitosti, kde podklady nesedí na pozemkové knihy (odpovídá skoro 2 mld. Kč)

 • - 0.5 % jsou nemovitosti, které církev ani nikdy nevlastnila (přesto se i za ně vyplatí skoro 300 mil. Kč)

 • Zbytek jsou případy s chybně označeným typem pozemku (který ale zásadně ovlivňuje výši finanční náhrady), s chybnou velikostí a dokonce s vůbec nenalezenou dokumentací (i takové případy ale MK a poslanci přijali jako ok).

Samozřejmě jde u těch % jen o odhady vycházející z oněch 425 ověřovaných nemovitostí, reálně se to bude jistě trochu lišit. Ale je to to nejlepší, co máme.

Takže i pokud uznáme vše okolo (včetně třeba onoho sporného ocenění či privilegií církví v rámci všech restitucí po 1990), pořád tu je přes 6 mld., které mají být vyplaceny za nemovitosti, které již církve dnes vlastní nebo které naopak nikdy nevlastnily, apod. A dalších 28 mld. je sporných. „Co bylo ukradeno, musí být vráceno“.

Ústavní soud se výměře majetku ani nevěnoval... (bod 249)

Proč nadále církvím "platit faráře"?


Nakonec zajímavost plynoucí z „Argumentáře“ ODS: Církve nyní stojí vládu zhruba 1.4 mld. a roční výnosy z vydávaného majetku jsou odhadnuty na 3 mld. Potom mi trochu uniká, proč by měla vláda nadále platit (dalších 17 let, jak je v zákoně) církvím na jejich činnost ("platit faráře"). Holding (jak ŘK církev nazval sám p. Duka, str. 18) se ziskem 3 mld. ročně by veřejné dotace – zpočátku celých 1.4 mld. ročně – na svůj provoz snad neměla potřebovat.

Argumenty pro i proti


„Argumentář“ ODS, „Argumentář“ TOP09, „Argumentář“ ČSSD, velice detailní dokument od NFPK (a můj článek z června po rozhodnutí ÚS).

Podpořit moje blogy můžete zkrz KohoVolit.eu pomocí DMS na číslo 87777 s textem:
DMS KOHOVOLIT (cena 30Kč, z toho 27Kč pro KohoVolit.eu)
DMS ROK KOHOVOLIT (viz předchozí, automaticky každý měsíc po 1 rok)


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Jsem zvědav, ak se zachovají Lidovci. Nadarmo je lidi do parlamentu neposlali.
14. 11. 2013 | 05:46

humpolik napsal(a):

Jen pokus vyvolat závist, zášť a nenávist!!!
14. 11. 2013 | 06:21

jura napsal(a):

je to pokus dovést sem aspoň trošku práva a spravedlnosti
14. 11. 2013 | 06:31

jaryn napsal(a):

Hlas poslance Pekárka odsouzeného za korupci pomohl v souladu se stranickou disciplínou ODS prosadit zvyšování daní a církevní restituce. Do dějin této země se tedy již zapsal. Hezky funguje česká ústava a politický systém, že?Tak si představují tihle zastánci demokracie a právního státu fungování státu a jejich orgánů?Jak může platit vůbec takový zákon?Zákon nemůže platit.My nežijem v právním státě,ale v banánistánu.
14. 11. 2013 | 06:42

Trubač napsal(a):

Ježíše už prodali za 30 stříbrných, tak proč ne za 6miliard
14. 11. 2013 | 06:50

Maximus napsal(a):

Hodně dobrý článek! Jenže to už tady od autora v podobném duchu přece bylo a týkalo se to u prezidentské volby podivných výpočtů hochů z ministrestva "policie",¨
kteří obohatili matematiku a obor statistika o nové tvůrčí pohledy! Z tohoto pohledu je mi šoufl a napadá mě jistá asociace, ale přece jen je tady jiná doba. Prezidentem je někdo jiný a lapkové ve vládě skončili. Jen hrozí, že Lidovci se zase dostanou do exekutivních funkcí a to by byla rovnou od ČSSD pošetilost. ČSSD musí konečně najít cestu k hnutí Úsvit, které má celou řadu dobrých nápadů jako např. odvolatelnost politiků apod. a také zapomenout na Bohumínské usnesení. V praxi na komunální úrovni s komunisty spolupracovali všichni odleva doprava a co se stalo? Nic. Sobotka si musí uvědomit, že politika je umění kompromisu a ta situace nyní nastala a tehdy se ukazuje zda má příslušný politik
skutečné vůdčí vlastnosti. Lidovce nebrat, je to rakovina každé vlády!
Hezký den.
14. 11. 2013 | 06:54

Raskolnikov napsal(a):

jak zpívá v jedné písni Karel Kryl: "farář nám slibuje nebe a sám čeká na majetky..."
14. 11. 2013 | 06:59

Analytik napsal(a):

Proč si lámat hlavu s nějakými výpočty?
Tzv. vyrovnání s církvemi je racionální důvod, jak zákonným způsobem nabourat státní kasu a vyčerpat z ní zbytek jejího obsahu alespoň na dvacet let dopředu (Poslední tunel Páně Kalouska).
Peníze se oficiálně vyplatí církvím, ale jakou část z nich vrátí církve Kalouskovi za zprostředkování tohoto zločinu už záleží jen na jejich vzájemné dohodě. Kromě podílu na lupu zajistí církve chemickému Mirkovi i trvalé předplatné církevních odpustků na všechny jeho kriminální hříchy od narození až do smrti.
14. 11. 2013 | 07:00

Pavel13 napsal(a):

Církevní restituce jsou pouze krycím názvem. Šlo pouze o toto:
1. Vytvořit megaprostor pro korupci.
2. Odčerpat obrovský objem peněz a majetku ze státního sektoru.
3. Vytvořit kartel církví, které budou mít monopol na přísun státních prostředků.

P.S. Sám považuji za prospěšnou koexistenci různých forem vlastnictví majetku, ale dělejme to fér, průhledně a v rámci jasných pravidel!
14. 11. 2013 | 07:12

patriot napsal(a):

Kostelníky do vlády nebrat, zákon zrušit, faráře neplatit, církvím ani korunu!
14. 11. 2013 | 07:55

cimprlich napsal(a):

Maximus 06:54
Souhlas. Není co dodat
14. 11. 2013 | 08:11

jarpor napsal(a):

"Přeci jen potvrdilo důležitou věc, že „církevní restituce“ jsou primárně politické rozhodnutí o vztahu vláda-církev, nešlo primárně o spravedlnost."

Souhlas... veškeré restituce byly politické rozhodnutí a z tohoto zorného pole je potřeba se dívat i na církevní restituce.

"Proto je logické, že „církevní restituce“ mohou být novým politickým rozhodnutím podstatně změněny."

Ano mohou.
Stejně jako mohou být novým politickým rozhodnutím změněny restituce fyzickým osobám, pane Škope.
Tak co - znova jim něco z restitucí znárodníme, protože to politicky, pod levicovou vládou třeba projde ?

Soudím, že o církevních restitucích se jednalo více jak 15 let... ani v restitucích fyzickým osobám, ani církvím nespatřuji "spravedlnost". Jen jistou nápravu jedněm, která může vyvolat pocit nespravedlnosti u druhých... A vyvolala. Jak restituce fyzickým osobám, tak v případě církvím...

Církve mohou do února 2014 požádat... k vydání se vyjadřují odpovědné státní orgány, při nedohodě soudy. Už ten výčet nedostatků ze stran požadujících církví je dokladem toho, že nastevená pravidla fungují...

Finanční náhrada byla nějak vypočtena. Mohla být vypočtena jinak... Líbil by se jiný výpočet těm, kterým tento "nevoní" ? Dovolím si o tom pochybovat.
Chceme se dalších 15, 20 let těmito věcmi znovu zabývat ? Chceme uzavřené dohody mezi státem a církvemi, jež uzavřela předchozí vláda zcela po právu na základě přijatého a Ústavním soudem "potvrzeného" zákona jednostraně, novou politickou reprezentací, vypovědět ? Proč jen církvím, proč ne fyzickým osobám... může se někdo právem zeptat.

Politická rozhodnutí mají své ekonomické a finančnní kosekvence.
Normální státní reprezentace, pokud není z gruntu změněn systém řízení společnosti by neměl hrubiánsky popírat zákony přijaté minulým parlamentem a prováděné minulou vládou.

Hezký den
14. 11. 2013 | 08:15

církve naše věc napsal(a):

Vatikánské banky už asi opravdu melou z posledního, když samy církve se nepostaví této zlodějině.

Pařát v hábitu na socanskejch plakátech nebyl od věci, bohužel.
14. 11. 2013 | 08:18

pepa z depa napsal(a):

Dukova církev si vzala jako rukojmí všechny občany republiky.To je nepřípustné.Proč nechce náhrady od členů KSČ, když tito jim majetek zkonfiskovali.Mají právního nástupce a bylo by jednoduché jim majetek zabavit.
14. 11. 2013 | 08:21

jarpor napsal(a):

"patriot napsal(a):
Kostelníky do vlády nebrat, zákon zrušit, faráře neplatit, církvím ani korunu!"

Tak, tak... z našich mozolů tyjí ti preláti, faráři... kulaci zapráskaní... zrušit, sebrat... /zlikvidovat je, neproletářské hyeny/...

Něco mi to připomíná... co svět již kdesi prožil... a soudím, nejen mě...

Hezký den
14. 11. 2013 | 08:22

Jana Pechová napsal(a):

Je mi smutno: kam jsme to došli?
Vybavuje se mi jeden případ z 90. let.
Tehdy si v restituci požádala skautská organizace o vrácení chaty v lese za městem. Postavili ji ve 30. letech vlastními silami. K dispozici byla fotodokumentace stavby chaty i "dlužní úpisy", kterými organizace potvrzovala rodičům skautů přijetí finančních částek na výstavbu. Jenže to administrativně nejdůležitější - papír s razítkem - chyběl. Stejně jako řada dalších komunisty zabavených lejster.
Jestli vás zajímá, zda skautíci chatu dostali, pak vězte, že nedostali.
Že tady bolševik přes dvě generace decimoval ukradený majetek, to nikomu z vás nejspíš proti mysli nebylo: nejspíš jste zapomněli, co po éře budování socialismu zbylo z mnohých zámků a klášterů a co je z leckterých dodnes.
Proč viníte církve apriori, že si chtějí nakrást, že se chtějí chovat jako bolševici?
Jedno výstižné rčení praví: Podle sebe soudím tebe.
Vaše ostražitost nejspíš má svůj důvod.
14. 11. 2013 | 08:23

Baba Jaga napsal(a):

Nu, třeba pan Duka přece jen vytáhne na světlo boží úplný seznam, podle kterého by bylo jednoduché vše ověřit. Nebo ho církev skutečně neměla a nemá? Ani ministerstvo kultury (spává paní Hanáková klidně či občas o svém konání zapochybuje?), co na správnost mělo dohlížet? Ani ti všichni - včetně ústavního soudu - co schvalovali?
O "tržních" cenách pro náhrady zbytečné debatovat.
14. 11. 2013 | 08:24

hlustvisihák napsal(a):

A co na to papež?
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-corruption-fury-tie-them-to-a-rock-and-throw-them-in-the-sea-8934298.html
14. 11. 2013 | 08:27

Xaver napsal(a):

Nevíte někdo ? Je to pravda, že platí zákon z doby Masaryka,
který říká něco v tom smyslu, že nikdo nesmí být výrazným vlastníkem pozemků ? Je v pořádku, že církvi bude patřit velká část našich lesů a polí ?
14. 11. 2013 | 08:29

jozka napsal(a):

Hezke, Jano Pechova... k clanku konkretne nemate nic krome citovych vylevu? Ani to, ze stat se chova jinak ke skautikum a jinak k cirkvim?
14. 11. 2013 | 08:35

Sláma napsal(a):

Nemůže být žádných pochyb o tom, že církevní restituce jsou velký Tunel.
Církevní restituce jsou rovněž velkým útokem na samotnou podstatu demokracie.
Samozřejmě, problém není s majetkem malých církví, nýbrž s majetkem, na který si dělá zuby katolická církev.
Připomeňme si, že příjemcem tohoto velkolepého daru není katolická církev (žádná taková právnická osoba neexistuje), ani věřící, nýbrž biskupové a opati, kteří mají právo nakládat s tímto majetkem prakticky libovolně. Když se rozhodnou si pořídit pozlacenou vanu za 0,5 mega, jako biskup limberský, tak si ji prostě pořídí.
Církevní restituce jsou velice nespravedlivé, neboť opomíjejí agnostiky a ateisty. Připomeňme si, že majetek, se kterým nakládala biskupství a kláštery vznikal jednak otrockou prací poddaných z poddanských vesnic (některé kláštery vlastnily stovky poddanských vesnic), jednak z církevních daní, tedy vlastně z veřejných prostředků.
Povinně tyto daně odváděli všichni naši předci, ale užitek z těchto prostředků budou mít jen desítky mnichů (většinou cizí národnosti) a několik biskupů.
Martin Fendrich ve svém velice hloupém článku argumentuje právním státem a Ústavním soudem. Ale Ústavní soud konstatoval, že tzv. církevní restituce jsou v podstatě politickým darem. Jeho ústavnost spočívá v tom, že stát může darovat co, chce. Pokud ovšem chci někomu něco darovat, mohu si to ještě před předáním daru rozmyslit. To je asi normální, že, pane Fendrychu.
Pan Fendrych se ohání podepsanými smlouvami. Ale nějak zapomíná, že Kalousek tyto smlouvy podepisoval při vědomí, že s nimi 80% společnosti nesouhlasí a že k tak velkolepému daru mandát ve volbách nezískal. I Duka si musel být vědom, že podpis smlouvy je jen podlým trikem, jak pokoutné propasírování zákona o tzv. církevních restitucích učinit nezvratným.
Veškerá odpovědnost tedy padá jak na Kalouska, tak i na Duku.
14. 11. 2013 | 08:36

Sláma napsal(a):

jarpor napsal: "Normální státní reprezentace, pokud není z gruntu změněn systém řízení společnosti by neměl hrubiánsky popírat zákony přijaté minulým parlamentem a prováděné minulou vládou."

Jarpore, ale ono to platí i z druhé straně. V žádném demokratickém státě nepropasíruje žádná vláda zákon, zavazující stát na celá desetiletí dopředu bez nalezení konsensu s opozicí a vlastně i s celou společností. Zejména vláda, která opírá svoji křehkou většinu v parlamentu o hlas kriminálníka (a navíc o politickou korupci).
Primární odpovědnost je na vás, příslušnících volných sdružení tunelářů a odklaněčů - ODS a TOP09!
14. 11. 2013 | 08:43

martin_ka napsal(a):

církve a "faráři" = hnus .....ať se na to člověk podívá z kterékoliv strany. nejlepší by bylo je rozprášit
14. 11. 2013 | 08:46

Mac napsal(a):

Dobrý příspěvek, jenom bych otázku v nadpisu malinko upravil.
S ohledem na bez přehánění zločinecký způsob, jak byly zpracovány výpočty pro náhrady, by otázka měla stát:
Odmítne pan Duka neoprávněných 59 miliard?

jestliže někdo pro ocenění zemědělské půdy, kde běžná tržní cena je 10-11 Kč použije sazbu 44,- Kč/m2, jedná se o darebáka.
A pokud Koniáš Duka darebácky vypočítané náhrady přijme, měl by si na kaftan, na svůj vypasený blahobytný teřich uvázat pořádný opasek s ještě větším měšcem.
14. 11. 2013 | 08:49

Miroslav napsal(a):

Majetek cirkvi třeba rozdat lidu, kupř. kuponovou privatizací, nebo ještě lépe přímo akciemi. Co bylo ukradeno, nech je vráceno! Kdo bude chtít, bude moci svůj podíl na majetku nakradeném cirví za staletí na našich předcích a na nás své církvi darovat. Tak bude mít cirkev konečně legálně a zjeména morálně nabytý majetek. Demonstrace za navrácení nakradeného cirkevního majetku obyvatelům státu je hezký námět na oslavy 17. listopadu.
14. 11. 2013 | 08:49

hlustvisihák napsal(a):

Jana Pechová:
Ale ta chata přeci mohla být v roce 1946 prodána, co by pak měl dělat ten, kdo by byl schopen své vlastnictví prokázat?
Že tady bolševik přes dvě generace decimoval ukradený majetek - to znamená, platit církvím finanční náhradu za majetek, který byl již vydán? Použiju-li obdobnou citovou hladinu vaší argumentace, tak za 6 mld. by mohlo být po republice postaveno chat pro dětské kluby, kroužky několik tisíc....
14. 11. 2013 | 08:50

Petr. napsal(a):

A bude se dál upalovat, popravovat a vyhánět do ciziny, dřít na církevním, nebo nověji dřít na subotnikách. Bylo to do r.1918, bylo to i dalších 40 let od r.1948. Takže jaká pak změna v zemích českých.
14. 11. 2013 | 08:53

Sláma napsal(a):

Měli bychom se znovu vrátit k podstatě a původu majetku, na který si činí nárok katolická církev.
Ten majetek vznikal v době, kdy byla katolická církev jediným povoleným náboženstvím, a to z otrocké práce poddaných v církevních poddanských vesnicích a z církevních daní, které platili všichni poddaní (šlechta a klérus, jak známo, žádné daně neplatily).
Pokud se nechceme vracet až do éry feudalismu (což ovšem řada zdejších politiků a novinářů bez pochyby chce), musíme provést "reset" majetkových poměrů. A to je podstata rušení klášterů a pozemkové reformy, které proběhly ve většině vyspělých států světa. Připomínám, že v kolébce demokracie - Velké Británii zrušení klášterů a zabavení jejich majetku státem proběhlo již v letech 1536-1540 (k velkému užitku celému státu), ve Francii během Francouzské revoluce, ve Španělsku v 1. pol. 19. st. atd.
Podle mého názoru by nová vláda měla provést další fázi pozemkové reformy, spočívající ve zrušení všech klášterů a zabavení jejich majektu, dále v zabavení majektu biskupství nad 250 ha výměry polností a 150 ha výměry lesů. Jako náhradu by měl stát vyplácet bývalým mnichům doživotní důchod.
V každém případě by se stát měl vrátit k právní úpravě, platné za Rakouska-Uherska a za 1. republiky, tedy, že zcizování církevního majetku je možné jen se souhlasem státu a navíc, že církev může vydávat finanční prostředky jen na vyjmenované účely (školství, zdravotnictví, sociální péče, pastorační činnost).
14. 11. 2013 | 08:56

Filuta napsal(a):

Katolická církev že by se něčeho dobrovolně vzdala?

Kde žijete.

Jediný, kdo by jim mohl do restitucí hodit vidle, je Fanda (teď nemám na mysli kohouta Fandu).
Včera v HP zazněl jeden velmi podnětný dotaz, jak je možné, že círk.rest. v bigotně katolickém Polsku, kde je cca 80 procent praktikujících oveček, jsou podstatně nižší nežli v ateistické ČR.
Úhořovitý lidovec se z toho vylhal tím, že prý česká kat.církev nemohla 23 let se svým majetkem nakládat a tak byla odškodněna.

Další dotaz se týkal fin.odškodnění ve výši 59 miliard. Jestliže se neví, co bude kat.církev požadovat v rest.řízení, jak došli politici k této částce?
Lidovec neuměl odpovědět.
A co restituenti, kteří dosud nerestituovali?
A co ti, kteří dostali za metr čtvereční půdy 4 koruny (církev 44 korun)?
Celá tahle špinavost je hnusným komplotem Topky a ODS s katolickou církví.
Rozkradli stát a teď ještě zařídili círk.restituce, aby se mohli dál pakovat.
Na okolí musíme působit jako vyložená kavka příhodná pro oškubání, po Sudeťácích, kteří si brousí zuby na majetek v pohraničí, už vznáší své nehorázné nároky Řád německých rytířů (kromě hradů a zámků požaduje navrátit 2 procenta z území Moravy).
Jestliže se tady vracel majetek šlechtickým rodům kolaborujícím prokazatelně za války s Hitlerem, věřím, že budou prolomeny BD i v tomto případě.

Za velmi zajímavou skutečnost pokládám to, že v žádné jiné postkomunistické zemi k takovýmto excesům, týkajícím se poválečného "vyrovnání", nedochází.
Kde jinde najdete tak škůdcovské typy politiků jako u nás.
Všechno to začalo u Havla.
Kolaborantské krysy par excellence.
14. 11. 2013 | 09:00

martin_ka napsal(a):

mě by zajímalo jaký právní status má vlastně církev? a kdo to reálně je (nebo byla) ta "církev". je to ten tlustý párpda tam někde v tom naškrobeném taláru co většinou przní děti?? nebo jsou to všichni farnící? já myslím, že církvím ani nebylo možno nic "ukrást" protože církve ani nemohly nic vlastnit? celé tyhle restituce jsou jenom tunel (snad už poslední) různý šíbrů v pozadí navázaných na církve
14. 11. 2013 | 09:01

Analytik napsal(a):

Jana Pechová 08:23

Nepředstírejte naivitu, prosím!
Všichni absolventi základních škol vědí, že vůbec nejde o církevní ani skautský majetek. Církev, jejíž zabavený majetek dosud nebyl vrácen, je jen nálepka na portálu obrovského tunelu tisíciletí, který má z kapes občanů vyždímat cash do poslední mince a to na několik příštích desetiletí.
Souhlasím s Vaším názorem, že církve jsou v tom nevinně. Celou operaci ukrytou za církevní sutanou provádí zdejší Mafie. Má to být již poslední fáze hospodářské likvidace tohoto státu.
Po vyrovnání nároků "církevní restituce" již zde nebude co ukrást!
14. 11. 2013 | 09:02

Filuta napsal(a):

Jana Pechová


Vy tady směšujete své dojmy s fakty.
Napravují se snad křivdy pácháním křivd ještě větších?
Tohle je něco jako Kosovo. A jde to za stejnými politiky.

To, že rest.zákon má nějaké ty mouchy (většina lidí jich vidí celá hejna) je neoddiskutovatelný fakt.
Ten zákon je velmi špatný, čemuž se vůbec nedivím, když máme ve sněmovně "právníky" kalibru Marečka Bendy zez Plzně.
Takže byste jako dáma dbající mravopočestnosti měla sama usilovat o to, aby byl zrevidován a nikoliv o to, aby byl silou prosazen.

O jeho trapném prohlasování za přítomnosti kriminálníků vám také jistě není nic známo.
Tyto obskurní okolnosti ve vás nevzbuzují žádní podezření?
Vy jste tedy "demokratka" jako vyšitá.
14. 11. 2013 | 09:07

Jana Pechová napsal(a):

hlustvisihák
Klídek. Vlastnictví k chatě neprokázal nikdo, byla prodána. Tržil stát.
Mě osobně to vadí.
Žádný z těch, kdož tu řvou o papíry s razítkem, nejspíš nezažil stav, v němž bolševik zestátňoval. Pokud se původním majitelům podařilo uchránit důležité dokumenty, se leckdy rovnalo malému zázraku. Že se zdaleka všechno nakradené nevrátilo a nevrátí, je nabíledni.
Oháníte se šesti miliardami. Podivuhodná statistika. Možná by stálo za to zjistit, jakou sumu činí právě ten majetek, který se do rukou původních vlastníků nevrátil a kolik stát po roce 1989 získal za jeho prodej. A také, jak ty peníze zužitkoval k všeobecnému prospěchu.
Proč stejnou bouři nevole nevyvolává případ těžby státním podnikem v lesích, které prokazatelně patří církvi a ta již o ně požádala?
Já si holt v první řadě odmítám myslet, že si církve nárokují majetek, který jim nepatřil. Tam to začíná.
14. 11. 2013 | 09:09

zmatik napsal(a):

Škop uvedl :

"- Originální dokumenty (i jen těch několik, které MK zveřejnilo) jsou ve své většině předválečné – nedokazují vlastnictví v roce 1948 – přesto byly uznány"

Tak to je vidět, že tento velký analytik je vedle jak ta jedle. Podle něj by si každý, kdo kdy vlastnil nemovitost za posledních sto let měl VŽDY ASPOŇ JEDNOU ROČNĚ nechat dělat výpisy k takové nemovitosti, aby až mu to stát (nebo jiný zloděj) čmajzne se mohl po desítkách let podat žádost!

Hele Škope nekopeš ty náhodou za byrokraty na katastrálních úřadech? Jim by tak totiž přiteklo ročně navíc tím, že by si každý dělal výpisy cca 28.987.872.000,- Kč!!!
14. 11. 2013 | 09:15

Mirek napsal(a):

Pro Sláma :

Moc by mne zajímalo, kam až by jste ve svých úvahách došel. Tipuji, že pro vás by byl nejlepší stav těsně po roce 1948. Já sice nejsem věřící, ale upírat právo církvím na majetek je přinejmenším zpozdilé. Bohužel je to perfektní politické a hlavně volební téma, tak proto tolik povyku. Jestliže i údajný "právník" Sobotka se tomuto podřizuje, tak jsem moc zvědavý kolik přijatých zákonů se bude snažit ohýbat, roubovat apod. v příštích čtyřech letech. Prostě legrační a hloupé bez naději na úspěch u nadnárodních soudů.
14. 11. 2013 | 09:19

Filuta napsal(a):

Jana Pechová

Mne rozhodně nijak netrápí, že bolševik orval katolickou církev o majetek - ta byla v našich zemích vždy církví infiltrovanou, vyhánějící nekatolické duchovní ze země a persekuující protetantské věřící. Přinesla do našich zemí jen temno, zvůli a násilnou rekatolizaci.

Nechci se opakovat, ale majetek, který tady po Bílé hoře konfiskovala, byl prachsprostě ukradený.
Takže jen zloděj okradl zloděje. Jakápak křivda.
Co mi vadí víc, jsou okradení restituenti z řad občanů.
Tam je na místě hořekovat.
14. 11. 2013 | 09:20

Sláma napsal(a):

Martin Fendrych ve svém nesmírně hloupém komentáři napsal: "pokud ty peníze nepůjdou církvím, počítejme, že zahučí někde ve vytunelovaných dálnicích nebo v nějakém absurdním akvaparku."
Takovém komentátorovi, jako je Fendrych by nemělo uniknout, že se situace s financováním dálnic dramaticky změnila. Vysoutěžené ceny jsou podstatně nižší, než kolik činily ceny projektované. Proto je Ministerstvo dopravy v průšvihu, protože ušetřili tolik peněz, že už nemají žádné připravené stavby, kam by je přesunuly.
Mimochodem - obhajovat zlodějinu obavou, aby prostředky nebyly ukradeny, je poněkud absurdní, že, pane Fendrychu?

Myslím, že zájmem nás všech by mělo být, aby tyto prostředky nebyly ukradeny žádným způsobem. Nejlepší by bylo prostředky slíbené církvím svěřit nějakému Svěřeneckému fondu, který by je pak poskytoval grantovým způsobem na řádně podložené projekty, tedy na ty hospice atd., kterými tak argumentuje pan Fendrych.
Prostředky by mohly být alokovány též např. na jednotlivé farnosti, kde by o jejich použití mohlo rozhodovat shromáždění farníků.
14. 11. 2013 | 09:23

Jana Pechová napsal(a):

Filuta
Mš krádež vadí principiálně. Odmítám posuzovat okradené na základě subjektivních sympatií. Nadto vytvořených na základě ideologicky pokřivených dějin.
14. 11. 2013 | 09:28

Sláma napsal(a):

Mirek napsal velice hloupý komentář, který ovšem zřejmě vychází z toho vrcholně hloupého komentáře Fendrycha.
Mirek napsal: "kolik přijatých zákonů se bude snažit ohýbat, roubovat apod. v příštích čtyřech letech"
Mirku (a Martine), zákony se nepřijímají jednou provždy. To nejsou zákony boží a netesají se do kamenných desek.
Zákony se mění, novelizují. U nás dokonce jako na běžícím pásu.
Takže Sobotka nemusí nic ohýbat, roubovat, atd. Pokud najde shodu s dostatečným počtem poslanců jiných stran, prostě zákon znovelizuje, změní či zruší. To je právo každého Parlamentu. Jestliže Kalousek propasíroval zákon o tzv. církevních restitucích pomocí hlasu kriminálníka a pomocí politické korupce, může zcela legálně a legitimně jiný Parlament takovýto nedemokratický zákon změnit či zrušit.
14. 11. 2013 | 09:28

zemedelec napsal(a):

Pane Škop.
Velice správně,dokázat,aby se v tom konečně udělat pořádek.
Nějak je ticho,kolem navracení nemovitého majetku a peněžitých náhrad,pro židovské obce,je možno nahlédnout i do jejich nároků?Přeci se tam jedná také o velikou částku.
14. 11. 2013 | 09:33

Baba Jaga napsal(a):

To: Jana Pechová
Vy jste opravdu spokojená, že se vydává tak trochu namátkově? Dobré účty by v rámci dalších dobrých vztahů vždy měly existovat.
Dle mého se mělo církvím fyzicky na základě inventury vydat všechno, co existuje a už si od nic vůbec nic - třeba obrazy - nepůjčovat.
Na náhrady si měl stát vypůjčit - to už by státní dluh tolik nenarostl a vyplatit vše najednou.
14. 11. 2013 | 09:33

Filuta napsal(a):

Jana Pechová

Vy jste se z toho vyvlékla snadno.
Já se vás ptám, co říkáte těm rozporům v zákoně, které jsem já i pan Špok uvedli výše?

Podle vaší morálky tedy právo funguje asi takto.
Soused vám ukradne kozu a vy mu vybílíte chlívek s prasetem, maštal s koňmi, králíkárnu, kravín i kurník. A protože se vám stala křivda, tak mu pro výstrahu zaberete ještě pole a les a do baráku se mu nakýbluje vaše rodinka.

Takhle nějak si přestavujete právní stát?
14. 11. 2013 | 09:34

Sláma napsal(a):

martin_ka napsal: "mě by zajímalo jaký právní status má vlastně církev?"
Katolická církev není právním subjektem.
Příjemcem církevního daru jsou například opatství, biskupství a podobné feudální struktury.
To je jedním z důvodů, proč bych považoval za vhodné svěřit tzv. církevní majetek nějakému svěřeneckému fondu, přes který by byla veřejně prospěšná činnost církví financována.
Musím poukázat, že až do Kalouskova tunelářského zákona byl charakter majetku církví více méně veřejný, Kalousek z toho udělal de facto soukromý majetek opatů a biskupů. Připomínám, že věřící do nakládání s tímto majetkem nemohou vůbec mluvit!
14. 11. 2013 | 09:35

Filuta napsal(a):

Baba Jaga
Já bych jim vrátil se zaťatými zuby jen to, co jim prokazatelně patřilo.
Ale zásadně odmítám finanční narovnání, které je naprosto neoddůvodněné a další financování jejich platů, které má trvat údajně ještě 13 let (podle mého soudu to bude nekonečně dlouhá doba, důvod se zase najde).
Pokud tedy nedojde k nějakému dějinnému převratu.
Stát by jim měl odečíst všechny fin.náklady, které měl s údržbou jejich kostelů a památek. To jsme platili my všichni z našich daní.
14. 11. 2013 | 09:38

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Michal Škop
Díky, opět kvalitně odvedená práce.

Jana Pechová
Něco k obsahu blogu by nebylo ? Zpochybněte fakta pomocí argumentace, nezapomeňte přitom na naprosto skandální nerovný přístup k ostatním restitujícím, potažmo k těm, jimž byly restituce odepřeny.
Pachová - komu vlastně patří Církev ? Mají "akcionáři" nějaká realná majetková práva ? Mohou například odvolat správní orgány ? Je pravidelně svolávána valná hromada ? Radí se vedení akciovky s Ježíšem či aspoň s papežem ?

Když se vrací ukradené nakradené...tak je třeba postupovat opatrně. Velmi opatrně.
To abychom jednou náhodou nebyli nuceni vracet ne pouze pole, louky a rybníky...ale např. Krušnohorsko, Jeseníky či Těšínsko.
Je vůbec otázkou, co je logického a spravedlivého na tom vracet /nakradené/ tak, že se vrací osobě A, která kdysi nakradla majetek osob B, osobě A byl tento majetek ukraden osobou C, ale vracet má osoba D, která je pouze potomkem osob C a B, tedy jak okradeného, tak kradoucího, přičemž z titulu přesunu majetků /nakradení/ mezi osobou A a B by bylo možné soudit, že k nápravě došlo uř tím, že majetek byl předán osobě C a tedy že se jedná nyní spíše o další křivdu než o spravedlnost.

Pechová, co vaše touha po spravedlnosti - ve vztahu k budoucnosti zdejší civilizace....soudíte , že investice do Církve se civilizaci vyplatí ?
Co když se podaří /určitě ne zásluhou Církve/ snížit nerovnost a zefektivnit zdravotnictví, pečovatelství ? K čemu pak bude mít Církev ty majetky ?
Nepotřebuje tedy Církev bytostně chudobu, nebohost, žalostnost, nespravedlnost - bez nich zkrachuje či se promění v společensví farmářů, správců budov, těžařů biomasy, rybníkářů, realitních makléřů apod ?
Nestrádá vaše touha po spravedlnosti , tak urputně manifestovaná pokaždé, když někdo byť jen málo zpochybní pouze určitou šást tkzv. církevních restitucí, zřejmě vyhandlovaných pomocí korupce /viz nejnovější zorávy ohkedně Rittiga, Nagyové, Šnajdra, Nečase, Tluchoře.../ a za pomoci hlasů Parkanové či Pekárka, kdy Rath v této době sedí ale stále ve vazbě ? Tomu říkáte spravedlivá a průhledná náprava ?
Já tomu říkám švindl a ubohost, to je spíše torquemadovská a pizarrovská Církev než Církev pavlovská či husova. jejím symbolem není rovný Kristus , ale obezní Duka. Nejde o slávu, ale o hanbu.
14. 11. 2013 | 09:38

rejpal napsal(a):

Mně se nejvíc líbí mazanost, se kterou se schovaly restituce (kdo může z morálního hlediska protestovat proti návratu zcizených věcí do rukou původních majitelů), kde je jakési morální hledisko, s "odlukou" církve od státu, což je ryze politický akt, může být proveden kdykoli nebo nikdy. Zatímco v první případě, by měly být nastoleny dvě základní premisy (doložitelný nárok a nepřekročení hranice 25.2.48. To první je je snad jasné, to druhé proto, aby nedošlo k celé sérii restitucí sahající časově bůhvíkam. Že je to právě toto datum, bylo rozhodnuto již dávno). Obávám se, že obě pravidla jsou nějak obcházena.
Ve druhé případě není jasné vůbec nic. Stát není povinen žádným občanským sdružením dávat nic, stejně jako je může stoprocentně financovat. Ale tady by měla být jasná vůle většiny obyvatel - jsou to jejich peníze, a postupovat proti vůli čtyř pětin občanů a prosadit to pochybně splácanou většinou ad hoc je výsměch demokracii.
To, že vládní strany nedokázaly přesvědčit ani své vlastní voliče o správnosti svých kroků, nelze nijak omluvit. A pochybuji, že by dokázaly přesvědčit kohokoli normálního, že se má podílet na činnosti obskurních spolků, existujících pár let.
Podle mého názoru byly oba problémy (restituce + odluka) úmyslně spojeny do jednoho zákona, aby se dalo v případě věcných i jiných pochybností operovat morálními hledisky. A to je samo o sobě nemorální.
Osobně bych s restitucí při splnění těch dvou podmínek souhlasil, s podivnými náhradami a ještě v době, kdy státní kasa smrdí korunou, v žádném případě.
14. 11. 2013 | 09:38

Jana Pechová napsal(a):

Baba Jaga
Já si především nemyslím, že by se vydávalo namátkově.
14. 11. 2013 | 09:41

Jana Pechová napsal(a):

Filuta
Ono to spíš vypadá tak, že mi soused ukradne kozu, a než vůbec někoho přesvědčím, že ta koza byla moje, koza dávno není. S nevolí mi pak soused přizná náhradou kohouta, ale všichni řvou, že na kohouta nemám nárok, protože jsem ho nikdy nevlastnila a nemám od něj papíry.
14. 11. 2013 | 09:45

G. Giormani napsal(a):

Všini "uplakaní" ateisté hořekují nad nedozírnou zlodějnou církví a málo kterého napadne spočítat, kolik vydělal tento echt zlodějský stát právě na krádežích majetků církví. Jenom si spočítejte kolik peněz rozkradli politici z lesů ČR, které jim nepatřili. To by ovšem bolelo, že.
14. 11. 2013 | 09:47

Sláma napsal(a):

Mac napsal: "jestliže někdo pro ocenění zemědělské půdy, kde běžná tržní cena je 10-11 Kč použije sazbu 44,- Kč/m2, jedná se o darebáka."
Naprostý souhlas. Zřejmě to všechno proběhlo podle scénáře, který tak dobře popsal bývalý poradce současného místopředsedy ODS Drobila. Jednalo se o předražení rekonstrukce ČOV v Praze, která měla být předražena o 3,5 mld. Kč, z toho měl shrábnout 3 mld. dodavatel a 0,5 mld. mělo jít do stranické pokladny ODS.
Zde také byla půda předražena a je otázka, kolik z toho předražení mělo jít do stranické pokladny ODS a TOP09?
Macu, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i. vydal v letošním roce publikaci "Průměrné ceny zemědělské půdy v ČR". Tam se například dočteme, že v roce 2012 byla průměrná cena zemědělské půdy v Hlavním městě Praha 9,43 Kč/m2, zatímco v Karlovarském kraji 3,37 Kč/m2. Tedy nic ani vzdáleně podobné těm 44 Kč/m2.
14. 11. 2013 | 09:48

Filuta napsal(a):

Vážení,

dobře se podívejte, kolik peněz dostala kat.církev v Polsku, které je rozlohou a počtem obyvatel, a hlavně věřících, nesrovnatelné s ČR a pak si to porovnejte s miliardami nacpanými do chřtánu české kat.církvi.
Divné, což?


„Katolické církvi se v Polsku vrátilo celkem 65 tisíc hektarů pozemků, 490

nemovitostí a také odškodnění ve výši v přepočtu 800 milionů korun!!!!!!!

.“42 V oblasti pozemkového vyrovnání jiné zdroje uvádí rozlohu vrácené půdy přes 56.000 hektarů

40 CICHOSZ, M., KOPEČEK, L., Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost. Příspěvek
k problémům ve zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru [online], únor 2007 [cit. 2013-1-30]. Dostupné z URL: < http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=303>.

VAVROUŠKA, P., KRÁL, P., PRESOVÁ, E., ČESKÝ ROZHLAS, Poláci začali s církevními restitucemi už v roce 1989. Provází je korupce. [online] 15. 8. 2012 [cit. 2012-1-24]. Dostupné z URL: <http://www.rozhlas.cz
/zpravy/evropa/_zprava/polaci-zacali-s-cirkevnimi-restitucemi-uz-v-roce-1989-provazi-je-korupce--1098294>.

32 Katolická církev na tomto postupu v mnoha případech vydělala. Například dostala zpět pozemky, které vzápětí prodala i dvojnásobně dráž, než byla komisí stanovená cena. Také se stalo, že církev dostala větší odškodnění, než byla cena dané nemovitosti.
14. 11. 2013 | 09:51

Platan napsal(a):

rejpal napsal(a):

Podle mého názoru byly oba problémy (restituce + odluka) úmyslně spojeny do jednoho zákona, aby se dalo v případě věcných i jiných pochybností operovat morálními hledisky. A to je samo o sobě nemorální.

Přesně tak. A platí to i vice versa:
Morálka vám nic neříká (lúzo), tak tam máme i ty právní důvody...
14. 11. 2013 | 09:53

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Sláma ...
S jarporem se nemá cenu bavit, ten by tak plédoval i za Zmocňovací zákon - že je nepřípustné jej měnit.
On jednou opomine podstatu, jindy zase stav a kvalitu, jindy naopak trvá na podstatě /kontinuita legislativy/...podle toho, jak se to jeví jeho zideologizovanému kukuči či jeho šéfíkům.
Je to ztráta času, je to podobně jako byste chtěl kdysi vést diskuzi s titulkem z Rudého Práva nebo nyní s Langšádlovou.

Zákon by se měl v rámci věcné , logické a etické /i ve vztahu k vzdálenější minulosti - jen vpomeňte, jak sama Církev považuje tradice za cosi posvýtného, jak často se její mluvčí obrací k oněm tradicím jako k něčemu posvátnému...ale křesťanská tradice nepraví " vem příležitost za pačesy" - taková tradice není ani protestantská, natož katolická/ upravit, novelizovat, ne zrušit.
Od toho je suverén suverénem, suverén není nějakým jarporovým dobytkem, není příznivcm, fandou Nagyové, Tluchoře, Pekárka tad...takoví se mu naopak z podsaty jeho postavení musejí hnusit, jinak přestává být suverénem.

Demokracie je vládou souhlasu, ale ten souhlas /jak jej bylo například dosaženo/ mít určitou kvalitu, jinak jde o paskvil a tedy cosi nedemokratického, vzpomeňme právě že handlu Katolické strany Zentrum s NSDAP - také po právní stránce v pořádku, a přece cosi hrozivě smradlavého.
Demokracie není souborem mechanických pravidel a už vůbec ne shromážděním poslušně zvedajících ruku, to je karikatura, tak se možná postupuje v Církvi, ale to se historicky neosvědčilo.
14. 11. 2013 | 09:55

Baba Jaga napsal(a):

To: Jana Pechová
Nu, uvidíme, kolik oveček církvím přibude - pokud budou mít o chudnoucí populaci zájem i bez státních příspěvků.
Řádný, oběma stranami odsouhlasený seznam, měl předcházet dohodě a zamezit všem nahodilostem. Času na přípravu bylo až přes moc, nemyslíte?
14. 11. 2013 | 09:55

martin_ka napsal(a):

Sláma:
děkuji
čekal jsem že to teak nějak bude...a přesně toho jsem se obával

bohužel hloupí lidi jako napřiklad Pechová tady obhajují další krádež a to za bíleého dne posvěcenou zzákonem a bohužel i ústavním soudem
14. 11. 2013 | 09:56

církev naše věc napsal(a):

Opravdu by mě zajímal názor nového papeže, na tyto restituce. Ten totiž zatím vypadá jako odrodilec od vatikánské mafie. Také by mě zajímalo s kterou mafií peče Duka.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319177-papez-se-muze-stat-tercem-mafie-varuje-prokurator.html
14. 11. 2013 | 10:04

Filuta napsal(a):

Mně přijdou výsledky toho auditu, které uvádí pan Škop, dost brutální.
Ale ctnou paní Pechovou to vůbec nerozhodilo a dál řeční o právu a nápravě křivd.
Dal jsem hned doporučení všem známým, aby si tenhle blog hodně dobře přečetli.
Pan Škop má ta" čísla" jako vždy precizně podchycená.
14. 11. 2013 | 10:06

zemedelec napsal(a):

Pro G.Giormani.09:47
Takže,je to špatně,když na tom cirkevním majetku vydělali i ateisté.Kdo měl jenom vydělat a kdo na tom vydělá po navrácení,popište.
14. 11. 2013 | 10:07

Jana Pechová napsal(a):

Baba Jaga
V čem s vámi naprosto souhlasím, je, že času bylo až přes moc.
Přes dvě desítky let, v nichž se stát nápravě křivd vyhýbal jako čert kříži (jak symbolické!).
Mezi tím onen majetek jen jen dále chátral, a ten, který nebylo možno vydat, nezřídkakdy vynášel tučné prebendy filutům, i těm, kteří se možná kdysi podíleli na jeho odcizení.

V této diskusi končím. Sám titulek o "neoprávněných" miliardách napovídá, co autora inspirovalo a co ho k jeho úsilí vede.
14. 11. 2013 | 10:10

hlustvisihák napsal(a):

Jana Pechová:
Já jsem klidný, jen mi šlo o to, že vydávat majetek někomu, kdo není schopen prokázat oprávněnost návratu, je problém.
Máte pravdu, lidí, co zažili kolektivizaci, je už pomálu. Ale bavíme-li se o nemovitém majetku a prokázání nároku, že by komunisti ničili pozemkové knihy? To se mi nezdá...Že se ale skutečně nepodaří napravt všechny křivdy vzniklé po r.48, "je nabíledni!.
"Možná by stálo za to zjistit, jakou sumu činí právě ten majetek, který se do rukou původních vlastníků nevrátil a kolik stát po roce 1989 získal za jeho prodej."
-Jakou to má prosím relevanci k situaci, že za některý již vydaný majetek dostane církev finanční náhradu jako za majetek, který neml být vydán?
"Proč stejnou bouři nevole nevyvolává případ těžby státním podnikem v lesích, které prokazatelně patří církvi a ta již o ně požádala?"
- Existuje něco jako plán těžby, smluvní závazky, prokazatelně patří? už byly církvy vydány? Samotná žádost vlastnitcí neprokazuje... Ale o tom tolik nevím, ale zřejmě nejde o celostátní záležitost...
"Já si holt v první řadě odmítám myslet, že si církve nárokují majetek, který jim nepatřil. Tam to začíná."
- A o tom to asi je, proč tedy církve neodmítají finanční náhradu za majetek, kt. jim byl již vydán?
14. 11. 2013 | 10:12

Twist napsal(a):

Doporučuji panu Bělobrádkovi, Dukovi a Hermanovi, Nečasovi, Kalouskovi a vůbec všem přečíst si v dnešních Britských listech informaci o kázání papeže Františka. Církev pro svůj život kostely potřebuje, nikoliv hrady a historické památky, jak o ně usiluje Řád německých rytířů. Bělobrádek je stále nesympatičtější, z jeho andělské tvářičky se šklebí mamon.
14. 11. 2013 | 10:13

smutný napsal(a):

Nebýt ovčanů, kteří naletěli ODS na její lži a sliby a tak mohla od r. 2006 opět pokračovat v devastaci státu, tak k těm zlodějnám nedošlo! Takže teď nebrečte. Máte co jste chtěli!
14. 11. 2013 | 10:17

Filuta napsal(a):

Jana Pechová

Jasně, končíte.
Vy totiž nemáte v ruce žádné pádné argumenty, jen ty své výkřiky o křivdách.
Mně pro ilustraci o jaký tunel se v naší kotlině jedná, úplně stačí to srovnání s Polskem. Tohle je naše národní tragédie. Takhle se nechat odrbat chamtivými politiky a flanďáky.
14. 11. 2013 | 10:17

Hana napsal(a):

Jako obvykle u pana Škopa - jasné, věcné, bez emocí. Hodně zajímavé čtení. Když restituovaly fyzické osoby, musely dokládat kdejakou zabavenou krávu a traktor - a u církví netřeba? To je přesně to, co mi vadí. Pokud církve doloží vlastnictví - nikdo s tím nebude mít žádný problém. Ovšem to, co bylo schváleno je jen a pouze zlodějna a tunel na státní kasu. K může si Duka křičet jak chce.
14. 11. 2013 | 10:18

Filuta napsal(a):

Twist

Buďte klidný.
Fanda se nedožije počátku dalšího roku.
Svým asketismem a tolerantním postojem k nevěřícím i homosexuálům (kdo jsem já, abych je soudil) proti sobě popouzí celý Vatikán.
Vatikánští traviči mají staletou praxi.
14. 11. 2013 | 10:19

rejpal napsal(a):

Ona je vůbec zajímavá otázka, proč má stát financovat církve. Protože to dělal? Protože většina lidí si to přeje, neb většina z nás se k nějaké církvi hlásí? (To sotva). Protože církev kultivuje ducha a povznáší morálku (o žádné takové relaci nevím). IMHO jsou jen dva důvody, proč by to stát dělat měl. První jsou památky, na kterých vedle církve má zájem i společnost reprezentovaná státem. Druhým je nějaká forma všeobecně prospěšné činnosti (charita, hospice, školy). Jenže tohle se dá řešit úplně jinak, stejně jako se řeší jiná veřejně prospěšná činnost. Nevím, jaký obecný prospěch plyne komukoli (kromě akceptorů těch peněz) z toho, že tady je hafo církví zaregistrovaných po roce 1989.
A je tu ještě jeden aspekt. Ve státě, vzniklém v roce 1918 na ryze sekulárním základě, pomalu ale jistě stoupá vliv církví (no řekněme hlavně té jedné, největší) ve veřejnoprávním prostoru. Moc se mi to nelíbí. A to vůbec nejsem ateista.
14. 11. 2013 | 10:34

martin_ka napsal(a):

Pechové došly argumenty....a mizí...chvála bohu

jinak přece nemůžu řešit nápravu křivd řešit tím, že "vyrobím" křivdy další...a ještě větší
14. 11. 2013 | 10:35

jarpor napsal(a):

Hana

"Jako obvykle u pana Škopa - jasné, věcné, bez emocí. Hodně zajímavé čtení. Když restituovaly fyzické osoby, musely dokládat kdejakou zabavenou krávu a traktor - a u církví netřeba? To je přesně to, co mi vadí. Pokud církve doloží vlastnictví - nikdo s tím nebude mít žádný problém."

Kde jste vzala tvrzení, že církve nemusí nic dokladovat ?
Četla jste vůbec ten zákon, podívala jste se do "opávněných subjektů" jež za stát vyřizují církevní žádosti, co vše musí církve doložit ke své žádosti ?

To, co "Vám vadí" je jen neznalost a opakování nesmyslů, že "církve nemusí nic dokladovat".
_________________

Sláma

Těžko Vám vysvětlit, že po 15, 20ti letech debat se k něčemu došlo, a že levicová ČSSD sice jednala, ale ve skutečnosti žádné restituce nechtěla... o KSČM ani nemluvě... Zákon o církevních restitucích jen navázal na politiku uplatňovanou po 89 obecně - co bylo ukradeno komunistickým režimem a lze vrátit, má být vráceno, co nelze vrátit, má být nějak vykompenzováno.

Psát Vám, že nejde o nápravu křivd, leč jen o částečnou nápravu... považuji za zbytečné, jakož i vést s Vámi další polemiku o tom, že považuji odluku církví od státu za to, co mě, ateistovi, plně vyhovuje... a to i při vědomí, že podle jiného, dosud platného jiného zákona, stát je povinen církvím hradit jejich činnost... a tedy i z mých daní, dnes "žijí" církve - nejen katolická, ke kterým nemám pražádný vztah...

Hezký den
14. 11. 2013 | 10:41

martin_ka napsal(a):

jarpor:
kde je veřejně přístupný seznam oco která církve žádá? aby se to dalo veřejně zkontrolovat a případně napadnout u soudu? takhle o tom zase bude rozhodovat pár úředníků - které (ne?)lze samozřejmě podplatit! ti úředníci - to je ten "stát"?
14. 11. 2013 | 10:46

Jana Pechová napsal(a):

Pro všechny, kteří si myslí, že zbaběle utíkám z boje:

Právo a z něj vyplývající nároky můžete cizelovat s těmi, kteří to právo uznávají: nikoli s těmi, kteří ho odmítají apriori.
Zákon o narovnání křivd se týká církví a náboženských společností: podle autora by však měl "vracet" pan Duka.
Měl by přitom vracet, co církve dosud nedostaly.
A pan Špok ví, že šest miliard neoprávněných.
Už jen ten titulek napovídá o tom, jakým způsobem autor do věci nahlíží, čím je veden - a také o tom, jací čtenáři s vděčností tuto optiku přijmou.
Já mezi ně nepatřím.
14. 11. 2013 | 10:59

Církev naše věc napsal(a):

Pechová: Už jen ten titulek napovídá o tom, jakým způsobem autor do věci nahlíží, čím je veden - a také o tom, jací čtenáři s vděčností tuto optiku přijmou.
Já mezi ně nepatřím.
Na vás je hlavně vidět, že nic jiného než ten titulek jste nezvládla.
14. 11. 2013 | 11:06

jarpor napsal(a):

martin_ka

28.2.2014 bude kompletní seznam žádostí, které církve podají.
Co státní úřady odmítnou vydat a církve se obrátí na soud - bude soud.

Ano - státní úředníci, pár... nevím kolik, rozhodují... lze je i podplatit... tak to ve státě chodí...
Rozhodují o územních rozhodnutích, stavebních povoleních,... vyřízení žádostí těch i oněch, restituce nevyjímaje.
Měli by snad rozhodovat marťani nebo dělnické tribunály ?

Hezký den
14. 11. 2013 | 11:06

zdenekb napsal(a):

Jana Pechová:
Pokud má finanční náhradu přes 1mld. Kč získat církev registrovaná v roce 1989 (Apoštolská), je to jen jedna z mnoha "perliček" daného zákona. "Co bylo ukradeno, má být vráceno" je jistě vznešené heslo. Ovšem v praxi to v tomto případě znamená, že lidé, kteří nic neukradli (mj. třeba i ti, co byli sami komunistickým režimem pronásledováni) budou ze svých daní "odškodňovat" spolky, kterým nebylo ukradeno zhola nic. To je Vám náprava křivd jako víno. Mešní.
14. 11. 2013 | 11:07

Filuta napsal(a):

Asi nechápete smysl psaného slova.

Jestliže jen částečný audit přišel na "omyly" a pochybení tak obludného rozsahu, je většině z nás jasné, že si zákon o círk.rest. žádá zásadního přepradování a přezkoumání.

Vy nejste troškařka, miliarda sem, miliarda tam.
Poláci se svou vlivnou a silnou kat.církví dostali 800 milionů?

Češi katolickou církví opovrhují, nehlásí se k ní a přesto tato církev dostává od státu cca 90 miliard!

Ptala bych se takto:
Kdo tvoří stát ? Církev nebo národ?

Jaké postavení má církev v tak sekularizovaném státě?

Je "odškodnění" odpovídající jejímu významu?
14. 11. 2013 | 11:13

Sláma napsal(a):

jarpor píše jako typický zastupitel ODS: "Měli by snad rozhodovat marťani nebo dělnické tribunály ?"
Nikoliv, ale celý proces by měl být průhledný, aby mohl být kontrolován občanskou společností, médii a opozicí. Tak, jak to bývá obvyklé v krajích na západě od našich hranic.
Aby nemohly být prováděny ty naplánované "malé domů" pro stranické sekretariáty ODS a TOP09!

Nic nebrání tomu, aby byl veškerý proces vydávání publikován na Internetu!
14. 11. 2013 | 11:14

Filuta napsal(a):

To bylo pro paní Pechovou.


zdenekb
Odpověď nečekejte.
Maximálně přijde nějaké vágní moralizování.
Paní Pechová je totiž ukázkovým příkladem fanatického "pravicového" demagoga.
14. 11. 2013 | 11:15

Filuta napsal(a):

Sláma

Kde žijete?
Tady je problém dát v době elektronických médií na net i zadávání státních zakázek.
Proč asi?
14. 11. 2013 | 11:17

marxík napsal(a):

Jarpor
Nedivím se vám, že papouškujete současné "slovo Boží", tedy báchorky o ukradeném církevním majetku po roce 48.
Ve skutečnosti se jednalo o klasické vyvlastnění ve veřejném zájmu, a za náhradu, kterou jste sám vzpomenul, tedy že stát je povinnen hradit církvím jejich činnost.
Bylo to přání demokratické většiny obyvatel, a umožnilo církvi naplňovat svoji víru v duchu Kristova poselství.
Komunisté vlastně spolupracovali s Vatikánem na dodržování základních postulátů Bible.
Ostatně, z nejrůznějších průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že se přání demokratické většiny od roku 1948 příliš neposunulo.
14. 11. 2013 | 11:19

Sláma napsal(a):

Jana Pechová napsala: "Právo a z něj vyplývající nároky můžete cizelovat s těmi, kteří to právo uznávají: nikoli s těmi, kteří ho odmítají apriori."

Jak ale konstatoval Ústavní soud, církve žádné právo ani nároky na vydání majetku nemají. Jedná se o politické rozhodnutí, kdy Kalousek daroval něco z majetku nás všech, a to včetně dosud nenarozených dětí! Protože my, kteří jsme nic nikomu neukradli, a naše dosud nenarozené děti budeme platit tento dar dalších 30 let ze svých daní. A to na úkor potřebných!
Jak myslíte, že Kalousek zařídil ty potřebné 3 mld. ročně? Je to jasné - snížením příspěvků rodičům postižených dětí, snížením příspěvků na slevy na jízdném pro seniory, snížením penzí důchodcům atd.
14. 11. 2013 | 11:20

jarpor napsal(a):

Sláma
"Nikoliv, ale celý proces by měl být průhledný, aby mohl být kontrolován občanskou společností, médii a opozicí."

Máte "svého" poslance ? Tak se na něj obraťe, ať kontroluje... dnes bude ten, co byl včera v opozici, v koalici.. :-)

Máte podezření že úředník rozhodoval zaujatě ? Trestní oznámení se podává na policii.

Požadujte přes svého poslance, aby příslušná místa umísťovala svá rozhodnutí na internetu... Budete teď "u lizu"... tak co Vám brání ?

Ještě nějaký dotaz k veřejné kontrole ?

Hezký den

Marxík

Jo, jo... vyvlastnění v roce 48 ve veřejném zájmu... tož fakt nevím, kdo z nás dvou tu víc papouškuje...

Mějte se...
14. 11. 2013 | 11:27

Sláma napsal(a):

Paní Pechová, mám dotaz. Co je to církev?
Je to určitá komunita lidí nebo jen klérus?
Měli bychom si uvědomit, že katolický klérus se řídí pravidly, stanovenými před 1700 lety, když se katolická církev stala státní církví v Římské říši.
Není v tom ani špetka demokracie - věřící do toho nemohou vůbec mluvit!

Opravdu se musíme vracet do středověku. A co takhle obnovit robotu na církevním? V rámci nápravy křivd - vždyť jak k tomu ti chudáci opati přijdou? Když jim ten Franz Josef možnost využívat otrocké práce robotníků?
14. 11. 2013 | 11:27

rejpal napsal(a):

Něco mi říká, že zrovna tento problém (náhrady církvím) by byl téma pro referendum jako hrom. Tady je malý prostor pro propagandu a každý si na to můřže udělat svůj názor. I proto referenda téměř nemáme.-:))
14. 11. 2013 | 11:29

Sláma napsal(a):

jarpor napsal: "Budete teď "u lizu"... tak co Vám brání?

Jednak rozhodně u lizu nebudu, neboť na rozdíl od vás nejsem politikem ODS.
To vy, politici ODS a TOP09 jste dosud byli u lizu. A rádi byste dále lízali z církevních restitucí.

Máte ale pravdu, politikům demokratických stran nic nebrání církevní zákon změnit. Ovšem o tom je tato diskuze, ve které vy obhajujete to, jak to nastavily vaše lízací strany ODS a TOP09.
14. 11. 2013 | 11:30

Filuta napsal(a):

Když to nepůjde po dobrém...
To jen politici a flanďáci se nám snaží namluvit, že zákon nelze zvrátit.
Vždyť ho prosadili odsouzení společně s dnes vyšetřovanými politiky. Moc pěkná sešlost.

" Profesor ústavního práva Václav Pavlíček před časem řekl, že nic nebrání tomu, aby byl již schválený zákon o církevních restitucích změněn či úplně zrušen, a to formou referenda. "Já jsem referendum o církevních restitucích navrhoval už v době, kdy je prosazovala Topolánkova vláda, tak je přirozené, že se i v současné době domnívám, že je to možné... To suverénně rozhodne lid. Když by Parlament rozhodl, že lze takové referendum uspořádat, nic by tomu nebránilo," řekl. Souhlasíte s ním?

Zcela souhlasím s profesorem Pavlíčkem. Mnohokrát jsme spolu o referendu mluvili jako o nejčistší možnosti. Jestliže osmdesát procent obyvatel pokládá zákon za pokořující, protože je jím popírán smysl našich dějin, pak vypsání referenda v té věci by legislativci měli chápat jako svou povinnost."
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Protirestitucni-spisovatelka-Jen-ti-komuniste-nas-nezklamali-Co-treba-Stropnicky-velvyslanec-ve-Vatikanu-293300
14. 11. 2013 | 11:31

věřící napsal(a):

Zajímavé, že článek je aktuální po 24letech, co poprvé žádaly církve o navrácení majetku. Kde jste všichni byli, když se majetek počítal a průměroval? Proč jste nenapadali ty, kteří k těmto finančním náhradám přišli? Nevím, kde berete jistotu, že je to chyba či dokonce vina kard. Duky či snad nějakých vašich "prelátů"? Vypočítávali odborníci- ekonomové. A už vůbec netuším, proč to toho taháte lidovce. U ničeho nebyli, jenom brání právo církví na svůj majetek. Vaše nenávist opravdu sahá až k naprosto nesouvisejícím lidem. Všichni chcete, aby se církve staraly o bezdomovce a kdejaké nemohoucí. Zaměstnanci např. Charit mají minimální plat. Z čeho se pak mají církve starat? Doufám, že aspoň JEDNOU! najdu dehonestující článek představitelů židů. Nebo protestantů. Židé se nehodí do krámu, bylo by to rasistické, že. Ale katolíci můžou být horší než vrazi. Vaše agresívně komunisticko ateistické myšlení, vaše nenávist vám vymývá mozky. Čtu tady naprosté nesmysly, hlouposti, výmysly.
S nadávkami se obraťte na ty, kteří majetkové narovnání od r.1989 odmítali. Přitom věděli, že to budou muset udělat. Zeman, Klaus,Špidla, Sobotka,atd. Takový soudruh Zaorálek u toho všeho byl v 90.letech také. Proč neřval tehdy? Paroubek navrhoval svého času 300miliard. A od té doby je církevní majetek ničen dál a dál. Sousední státy se vyrovnaly hned v r.1990-91. Proto byly náhrady malé. Všude závist a nenávist. Nic jiného. Starejte se o sebe, ne o církve, kterým nacisté a pak komunisté zničili majetky, vybili velkou část členů. Užívejte si svou nenávist. Jistě se vám s ní dobře žije. Až budete umírat, neshánějte kněze. Třeba díky vám nebude nablízku. Ale bude chybět někomu vám blízkému. Tomu, kdo vám to nikdy neodpustí.
Předhánějte se ve svých nadávkách. Máte štěstí, že je svoboda slova. Je to velká zásluha i církví.
14. 11. 2013 | 11:33

kuko napsal(a):

mno a tak zas priste jdete a volte schlaffenbergy,kradousky,kone,mury a jinou modrou havet....i kdyz na druhou stranu 50mld za definitivni "funus" cirkve zas neni tak spatna suma..konecne aspon cernoprd3lnici prestanou byt prisati na statni penize...
14. 11. 2013 | 11:35

Analytik napsal(a):

Nejsmutnější na církevních restitucích je fakt, že většina z miliard finančních náhrad neskončí na církevních, ale na mafiánských kontech osob, které nemají s církvemi nic společného. Jen se nachomýtli v blízkosti místa, kde byl restituční zločin - pardon zákon - připraven a legalizován.
14. 11. 2013 | 11:37

kuko napsal(a):

@věřící

ted se karta aspon trosku obrati...zatimco doted mela KSC primat coby nejvetsi zlodeji...tak pokud ta "dohoda o vyrovnani" zustane v nezmenene podobe,bude nejvetsi zlodej cirkev ..a uprimne ji tu nalepku a vsechna negativa s ni spjata preju
14. 11. 2013 | 11:41

marxík napsal(a):

Sláma
Vypadá to, že čssd ani ANO nejsou, dle vašeho soudu, demokratickými stranami.
Jinak by se nemohli lísat k lidovcům, kteří církevní zákon rozhodně měnit nehodlají.
14. 11. 2013 | 11:42

Lila napsal(a):

martin_ka

A k čemu by Vám onen seznam byl? Rozhodující není to, oč církve požádají, ale konkrétní majetek, který jim bude vydán. Ani restituentům v 90. letech nebylo vydáno vše, o co požádali.

jarpor

"levicová ČSSD ... ve skutečnosti žádné restituce nechtěla"

Až na jednu výjimku - restituci Lidového domu. :-)
14. 11. 2013 | 11:47

Sláma napsal(a):

věřící napsal nesmírně hloupý a zavádějící příspěvek.
Nějak jste přehlédl, věřící, že majetek byl církvím restituován ve třech etapách. A vždy po každé etapě se zástupci katolické církve dušovali, že to je už opravdu naposled, že už nic dalšího nebudou chtít.

Napsal jste: "Zaměstnanci např. Charit mají minimální plat."
Myslíte si, vy naivo, že se to změní? Z těchhle peněz nebudou mít věřící ani ti zaměstnanci nic. Příjemcem finančního daru jsou opatové a biskupové. Kteří si za to koupí třeba pozlacenou vanu, jako biskup limburský.
Ona je totiž katolická církev stále středověkou institucí, kde nefunguje žádná demokracie, ani žádná veřejná kontrola! Rozhodují tam církevní knížata, tedy biskupové a opati, prakticky bez žádného omezení.
Proč nám vadí katolická církev? Právě proto, že se jedná o středověkou instituci, ve které nejsou ani stopy po demokracii!

Nám jde právě o to, tohle změnit. Řešením by byl svěřenecký fond, který by dohlédl na to, aby ti zaměstnanci Charit měli důstojné platy a aby veřejné peníze šly na veřejně prospěšnou činnost církví!
14. 11. 2013 | 11:53

Ježíš napsal(a):

Vy ste fakt hajzlíci, já vás přišel vysvobodit, dal jsem vám všechno, a vy mi teď nechcete dát ani pár miliard za to, že vás nezištně miluju ?? :( :( :(
14. 11. 2013 | 11:53

jozka napsal(a):

Lilo, umite cist? martin_ka psal k cemu. Nebo vy vite zase vsechno lip?

A CSSD restituce samozrejme chtela a jednalo se o nich, tak nelzete (to je hrich, vite?). Jenze na dohodu musi byt dva. Cirkve si zjevne rozhodly pockat na vstricnejsi vladu.
14. 11. 2013 | 11:55

Filuta napsal(a):

Věřící

Zapomínáte na to, jací ekonomové o tom rozhodovali.
Určitě ne nějací cifršpioni z Kotěhůlek, ale "experti" navázaní na politiky ODS a lidovců (poté i Topky).
Vždyť je jasně čitelný i právnický rukopis dalších "géniů" jako Benda a spol.

Jak můžete chtít po občanech, aby něco připomínkovali, když dodnes není na internetu ani přístupný seznam rest.majetku?
Jako byste nevěděl, že občanů se nikdo na názor neptá.
Kdyby politici názor minimálně 80 procent občanů na rest. akceptovali, tak by ten zákon vůbec nemohli spáchat.

Na církevní charitu snad nepotřebují vaši flanďáci 90 miliard?
Polákům stačilo 800 milionů a vrácení pozemků. Ale i polská kat.církev s vráceným majetkem spekulovala a šmelila. Bylo kolem toho mnoho korupčních skandálů (výše máte zdroje).

Tak se uklidněte a vezměte laskavě v úvahu, že je vás, katolíků, jako šafránu a jdete proti vůli v podstatě celého národa (i části slušných farářů a věřících).
Pak skuhrejte na to, že vás společnost nepřijímá tak, jak byste si představovali a vidí v církvi oprávněně jenom chamtivou a bezzásadovou hydru.
Lidovci byli vždycky u všeho, co smrdělo špinavostmi a intrikařením.
Tvrdit, že se jich to netýká jen proto, že se pět let nedostali k lizu, je lež. Celých 23 let o to usilují a dnes se dočkali. Prosadil to lidovec Kalousek (k němuž se po letech najednou nehlásí)společně s Kárlem a ODS.
14. 11. 2013 | 11:55

Filuta napsal(a):

Sláma

Mně je taky jasné, že faráři-idealisti na pororozpadlých farách v pohraničí z toho budou mít prd. Taky tento zákon mnoho z těchto pěšáků církve kritizuje.

S velkou pompou možná otevřou jeden dva hospice a azyláč pro bezdomovce.
Za tu porci bychom mohli bezdomovcům vystavět hotely s kurty a vyhřívaným bazénem i s toples obsluhou.

Vejvar poputuje do Vatikánu.
14. 11. 2013 | 12:00

Klan Sokolů napsal(a):

Slovenský arcibiskup Ján Sokol a jeho láska k penězům

"... V květnu 2009 přinesl slovenský časopis Týždeň a následně další média informaci, že Sokol údajně v roce 1998 zpronevěřil více než 500 milionů slovenských korun (asi 441 milionů Kč), které pocházely z prodeje církevních pozemků.

Peníze měl Sokol posílal na konto bývalého agenta komunistické StB Štefana Náhlika, který žije v Kanadě a v 80. letech 20. století byl klíčovou osobou akce StB, jejímž cílem bylo rozložit tajný řád františkánů.

Náhlik v té době ministroval v bratislavském kostele Blumentál, kde byl kaplanem Sokol. Peníze měly pocházet z prodeje církevních pozemků např. na Zlatých Píscích v Bratislavě.

Mluvčí slovenské biskupské konference označil obvinění za „závažné informace“ a potvrdil, že se případem zabývají církevní úřady na Slovensku a ve Vatikánu. Arcibiskup Sokol všechna obvinění popřel.

Televizní stanice Markíza, jejíž redaktoři údaje dodané Týždněm prověřovali, později ve své reportáži řadu jeho tvrzení zpochybnila. ..."

http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Sokol#Skand.C3.A1ly

Nepohodlný slovenský arcibiskup Róbert Bezák a jeho láska k pravdě:

"... V roce 2010 nechal Róbert Bezák na arcibiskupství provést ekonomický audit a s jeho výsledky seznámil Vatikán. V květnu 2010 vypovídal jako svědek v soudním sporu mezi časopisem Týžden a bývalým arcibiskupem Sokolem.

Ve svém pozdějším dopise nunciovi a biskupům Bezák uvedl, že od září 2009 již vícekrát informoval Svatou stolici o závažných problémech spojených se stavem a hospodařením arcidiecéze za jeho předchůdce Jána Sokola, a žádal o provedení kontroly a směrnice, pro svůj další postup.
Jeho žádosti však zůstaly bez odezvy.

V lednu 2012 pověřil Svatý stolec na základě početných podnětů zaslaných kněžími a věřícími litoměřického biskupa Jana Baxanta k vykonání apoštolské vizitace.

Uskutečnila se od 22. ledna do 1. února a údajně se zaměřila na problematiku obsazování úřadů, stav kléru a správu majetku Trnavské arcidiecéze vzhledem k významným změnám, které Bezák po svém nástupu uskutečnil.

Koncem června 2012 jej papežský nuncius Mario Giordana na základě výsledků vizitace vyzval k rezignaci.

Bezák kvůli chybějícímu zdůvodnění odstoupit odmítl a žádal setkání s prefektem kongregace nebo s papežem, což mu však nebylo umožněno.

Když odmítl rezignovat, byl k 2. červenci z úřadu bez uvedení konkrétních důvodů odvolán. I sám Bezák tvrdí, že důvody svého odvolání nezná a o výsledcích vizitace ho nikdo neinformoval.

Biskup Bezák se podle rozhodnutí o odvolání nesmí vůbec zdržovat v Trnavské arcidiecézi. ..."

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3bert_Bez%C3%A1k

Obávám se,
že u nás máme vícero Sokolů a žádného Bezáka.
14. 11. 2013 | 12:16

muromec napsal(a):

A co takhle:
"Plány komunistů zhatí
naši kněží boubelatí!"
14. 11. 2013 | 12:40

Gobbet napsal(a):

Jestli argument z odstavce "Proč nadále církvím "platit faráře"?" myslí autor opravdu vážně, pak nemám důvod ani detailněji rozebírat zbytek jeho článku. Pokud totiž pořádně zjišťoval, jak to s vydáváním majetku bude, určitě zjistil, že majetek se nevydá najednou jako balík - takže ty výnosy, které generuje (údajných 3 mld.), budou patřit stále někomu jinému, nikoliv "holdingu" církví -, ale na základně přezkoumání jednotlivých nároků soudy. O vydávání majetku se tak může rozhodovat v rozsahu let a rozhodně to bude běh na dlouhou trať, vzhledem k nelibosti celého zákona ze strany veřejnosti. Tož tak stručně. :(
14. 11. 2013 | 12:44

Kelt napsal(a):

Dávám si inzerát do "Anonce".

"Církev katolická mně může být ukradená/docela dobře se bez ní obejdu/a nebudu žádat od státu žádnou náhradu"
14. 11. 2013 | 12:45

Richard napsal(a):

ano, v devadesátých letech zde byly divoké "podnikatelské" privatizace, teď přichází na řadu divoké "církevní" restituce...
Je dobře, že je toto téma znovu a znovu otevíráno, jelikož je obrovským společenským komplexem. Dle mého církevní restituce není možné považovat za uzavřené téma, ani právně, ani psychologicky (sociálně).
Díky za článek.
14. 11. 2013 | 12:48

Petr z Tábora napsal(a):

Bývalá vládní koalice přijala tento zákon bez dohody s ostatními politickými stranami, ani pro něho nezískala většinu občanů. Je to obdobný postup jako u druhého důchodového pilíře a příklady jak se nemají dělat politická rozhodnutí, která ovlivní celou společnost na léta dopředu a desítky miliard jejích výdajů. Navíc akce probíhá pod obrovským časovým tlakem vytvořeným velikými majetky, jejichž oprávněnost k vydání je třeba posoudit a kde z povahy věci a minulého režimu nemohou často církve doložit své požadavky jasnými podklady.
Existuje společenská poptávka po snížení nákladů této akce a po řádné a podrobné kontrole vydávaných majetků včetně přehodnocení finančních náhrad. Odmítavý postoj Lidovců není taktický a církvím nepomůže. Místo nich bude ve vládě někdo jiný, či ji podpoří,kdo bude vyloženě proticírkevní a ve sněmovně se najde většina na přijetí zákonných úprav.
14. 11. 2013 | 12:54

vasja napsal(a):

Připojuju se k plačícím, páč při představě, kolik "Buštěhradů" by mohli hejtmanci vopravit, kolik krabic s melounama odnosit...
Ja vim soudzi. Je to k podělání, páč honitba bude zas vo trochu menší.
No jo, no.
14. 11. 2013 | 12:56

Richard napsal(a):

jinak je také zajímavá skutečnost, že zákon o církevních restitucích prošel jen díky uplacenosti tří poslanců katolickým Nečasem, za obhajoby katolického Schwarzenberga
14. 11. 2013 | 13:01

Vlado napsal(a):

Není větší totalitární hierarchie než hierarchie kněžská i toho se dotýká nick Klan Sokolů. Ještě, že ten sesazený církevní hodnostář Bezák neskončí na hranici jako mist Jan Hus ale v nějakém klášteře v Itálii.
14. 11. 2013 | 13:01

Nečetl jsem napsal(a):

Ale pokud je 6 miliard neoprávněných a Dukovi (katolické cirkvi ) je někdo přihrál ,ták to je snád trestný čin ?
14. 11. 2013 | 13:10

25 54824585 napsal(a):

Richard : A jednoho odsozeného poslance, Pakárka
14. 11. 2013 | 13:13

Richard napsal(a):

"A ještě něco: pokud ty peníze nepůjdou církvím, počítejme, že zahučí někde ve vytunelovaných dálnicích nebo v nějakém absurdním akvaparku. U církví je aspoň naděje, že část peněz a majetků použijí na podporu hospiců, pro staré a nemocné a na další projekty, které už dávno dělají."

tohle píše novinář Fendrych ve své článku, "Na církvích se ukáže, jsme-li právní stát" (samozřejmě, že nerozlišuje rozdíl mezi právem a zákonem, který byl přijatý politicky, navíc skrze podvod s uplacenými poslanci).
No ale není to krásné, tohle, prý..."U církví je aspoň naděje, že část peněz a majetků použijí na podporu hospiců, pro staré a nemocné a na další projekty, které už dávno dělají"

nevím, jestli bych teď někde našel krásnější příklad alibismu...
14. 11. 2013 | 13:14

Poslední Soudce napsal(a):

I když je mediálně známé, že Ústavní soud církevní restituce "odsouhlasil", málo pozornosti je věnováno námitkám těch ústavních soudců, kteří byli proti.

Byl to Pavel Rychetský, Jaroslav Fenyk, Vojen Güttler a Jan Musil.

Rychetský zpochybnil legitimitu schvalovací procedury (hlasování tzv. pravicová koalice odkládala až do doby složení mandátů třemi poslanci, kteří deklarovali nesouhlas s návrhem zákona a podle veřejně dostupných informací byli „odměnění“ za tento „vstřícný“ krok lukrativními pozicemi v řídících orgánech státních institucí,, a jejich nahrazení náhradníky, z nichž jeden byl v rozhodné době odsouzen za úmyslný trestný čin k dlouholetému nepodmíněnému trestu odnětí svobody).

Dále k odhlasování ZCR předsedkyně Němcová využila momentální nepřítomnosti mnoha poslanců, a porušila tak pravidla zákonodárné procedury. Přitom zákonodárná procedura je zdrojem legitimity zákona. ZCR byl tedy přijat v rozporu s čl. 1. Ústavy ČR.

Ze znění ZCR je zřejmé, že rozdílný přístup ke všem oprávněným osobám ("restituentům" fyzickým i právnickým) neobstojí před základními principy demokratického právního státu postulovanými v čl. 1 Ústavy.

Dle Rychetského Sněmovna dále ignorovala platný zákon z roku 1919 (pozemková reforma, Z. č. 215/1919 Sb.), dle kterého "nesmí žádnému jednotlivému pozemkovému vlastníku zůstat po provedení zákona více než 150 ha zemědělské půdy a více než 100 ha půdy lesní, tedy více než 250 ha půdy celkem.

Výsledkem je faktický návrat hluboko před 25. únor 1948, neboť jednotlivé oprávněné osoby podle napadeného zákona obdrží pozemkový majetek v rozsahu 200.000 hektarů, tedy přesahující nejvyšší přípustné výměry (250 ha na 1 subjekt) v řádech mnohonásobně vyšších."

Odsouhlasené finanční náhrady ve výši 59 miliard Kč (postupně zvyšované o inflaci) + po dobu 17 let finanční příspěvky na činnost ( + jejich osvobození od daní) je možno považovat za nedovolenou veřejnou podporu, což je v rozporu s legislativou EU.

Jan Musil upozornil, že ZCR porušuje princip náboženské neutrality státu.

"18. Článek 2 odst. 1 Listiny stanoví, že „stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání“. ...

Mezinárodní výzkum, organizovaný americkou University of Chicago v roce 2008, uvádí, že v České republice pouze 16,1 % obyvatelstva tvoří „skutečně věřící“, a že podíl počtu bezvěrců stoupl mezi léty 1998 až 2008 o 18,4 %

(Smith, Tom W.: Beliefs about God across Time and Countries. Report for ISSP and GESIS. NORC/University of Chicago. 2012. http://www.osacr.cz/2012/05/16/potvrzeno-cesi-jsou-nejateistictejsi-stat-na-svete/).

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Pl_-10-13_konecne_zneni__3_.pdf
14. 11. 2013 | 13:19

kuko napsal(a):

@Richard

me u Fendrycha vadi jina vec,a sice ze se zastituje rozhodnutim US,ktery vsak rozsahy ani vypocty majetku jako takove nezkoumal...
14. 11. 2013 | 13:22

Filuta napsal(a):

Richard

Stačí se mrknout přes dvorek k sousedům do Polska.
Tam byly restituce provázeny řadou korupčních afér, a to nešlo o 90 miliard.

U nás máme příkladný pořádek a vzorné politiky, takže nějaké spekulování a korupce jistě nehrozí.
Katolická církev je přece altruistů jako Graubner, Duka a Vlk plná.
Tito soudruzi mají jistě na mysli výhradně blaho svých oveček.
14. 11. 2013 | 13:25

Platan napsal(a):

muromec napsal(a):
A co takhle:
"Plány komunistů zhatí
naši kněží boubelatí!"

A co takhle:
Ježíšovy plány zhatí
...
14. 11. 2013 | 13:26

vasja napsal(a):

Richard napsal(a):
jinak je také zajímavá skutečnost, že zákon o církevních restitucích prošel jen díky uplacenosti tří poslanců katolickým Nečasem, za obhajoby katolického Schwarzenberga
------------
V parlamentu seděj aj židi.
Nevíte jak hlasovali?
14. 11. 2013 | 13:28

Aleš napsal(a):

nechápu, proč mrhat časem na něčím, co je už uravřeno. to nemáme nic jiného než církevní restituce??? nepochybuju o tom, že v takovém množství majetku je část diskutabilní, ale stojí to za toto věčné bojovaní? jednoznačně NESTOJÍ. Máme tady polomafiánský stát, které úspěšně založila jak pravice (ODS) tak levice (ČSSD) a místo toho, aby se s tím něco dělalo, řešíme tady již jednou vyřešenou věc, které se násobně menší bolák, než všechno ostatí. proberte se! ať si církve užijou svých 5 minut slávy a ukážou nám, jak si vystačí bez státního dotování (do čehož nepočítám ono finanční odškodnění - to je součást restitucí). chápu, že češi jsou banda závistivých a nepřejících lidí, ale věčné populistické hry na notu církevních restitucí mě začínají pěkně sr*t
14. 11. 2013 | 13:32

Ája napsal(a):

Já bych všem kritikům vyrovnání s církvemi navrhoval, aby sáhli do naprosto přesných a nezpochybnitelných análů patřících státu a tam vzali seznam majetku, který komunisti nezabavili a porovnali ho se seznamem požadovaného majetku k vydání. A co na tom poctivě komunistickém seznamu vedeno nebude, to ať vydají, protože za bolševika byl prá ve všem pořádek. :)
14. 11. 2013 | 13:44

von kulak napsal(a):

"Potom mi trochu uniká, proč by měla vláda nadále platit (dalších 17 let, jak je v zákoně) církvím na jejich činnost ("platit faráře"). "

Pán je zdá se génius - on ty náhrady stát snad vyplatí letos, nebo všechen majetek vydá také letos, že už by chtěl od příštího roku přestat platit výnosy z něj na platy?

A zkusil by někdo tomu pánovi analytikovi vysvětlit, že těch 17 let je přechodná doba, během které se postupně budou vyplácet finanční náhrady a příspěvek státu snižovat směrem k nule?
:)
14. 11. 2013 | 13:48

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
hlasovali přes katalyzátor.
14. 11. 2013 | 13:49

x-man napsal(a):

Maně přemýšlím, proč by měla nějaká - jakákoliv - instituce doplácet na to, že má stát ve svých dokladech bordel.

In dubio pro reo.
14. 11. 2013 | 13:51

Filuta napsal(a):

Vasja


Barel dobrot je asi takový katolík, jako jsem já hinduista.
14. 11. 2013 | 13:52

Filuta napsal(a):

X-man

Ne, že by stát neměl ve všem bordel, ale v této záležitosti je dokazování na straně církve.
To, že není schopná doložit prokazatelně nabytí majetku, o který žádá, je její problém. Jenže stát na takový šlendrián přistupuje a zavírá obě oči.
To, že to stát odmítá zveřejnit na netu, je zase zásluhou černopr...delnické lobby v parlamentu.
14. 11. 2013 | 13:55

Kelt napsal(a):

Revize zákona o církevních restitucích jsou politické tanečky,jejichž jediným pozitivním výstupem by mohlo být,že lidovci si odpočinou v opozici.
Samotný akt revize je sporný a s problematickým výsledkem.
97 hlasů ČSSD+ANO je naprosto dostatečných k sestavení vlády,zajištění její důvěry a následného prohlasování všech zákonů,které toto seskupení předloží PS.
Těch pár hlasů se napříč sněmovnou vždy najde.
Co by smysl mělo,by bylo přijetí zákona zhruba v tomto znění:
"Církve majetku nabytého restitucí a výnosu z něj mohou používat pouze k úhradě nákladů na mzdy kněží,výstavbu,rekonstrukci a údržbu objektů sociálních a sakrálních služeb.
Kontrolou dodržování tohoto zákona je pověřen NKÚ.
Nedodržení tohoto zákona dle zjištění NKÚ bude sankcionováno dvojnásobným krácením vyčísleného překročení ustanovení zákona na vrub finančních náhrad v dalším období.
Zjištěné případné zcizování rest.majetku bude dále podrobeno znaleckému posouzení,zda se nejedná o neoprávněné zvýhodnění nabyvatele,eventuelně trestný čin."
14. 11. 2013 | 13:57

gosudar napsal(a):

Marně se vzpouzíte poslům božím, Bůh stvořil Zemi a tak je jeho.
14. 11. 2013 | 13:58

michal skop napsal(a):

jarpor

"Tak co - znova jim něco z restitucí znárodníme, protože to politicky, pod levicovou vládou třeba projde?" - tohle jsem nepochopil - jen konstatuji, že finanční náhrady jsou i třeba za majetky, které církve nyní již vlastní a že to je výsledek politického rozhodnutí stát-církev a ne otázka spravedlnosti. A tyto finanční náhrady (nikoliv fyzické, tam ještě praxe ukáže) mohly církve dokladovat chybně a přesto jim to bylo uznáno.
14. 11. 2013 | 14:00

Mac napsal(a):

pane škope, jestli mohu radit, neztrácejte čas s politrukem jarporem. Tento zpitomělý modrobolševik je notorickým obhájcem těch největších darebáků a jejich lumpáren
14. 11. 2013 | 14:05

Renata napsal(a):

... a ještě mají tu nehoráznou drzost, přijít za Vámi v kostele a žadonit o přispění do "kasičky" .. od nemohoucích, starých a odevzdaných... Kdepak! Ať je to jak chce, je to nevídaný podvod na celý národ. A svět se dívá, co všechno ještě Češi unesou. Ten den.. nebo večer, kdy to Nečas najednou rychle a nečekaně podepsal, s Kalouskem a možná i Dukou za zády... A nic se nestalo. Jak má ještě lid křičet Zastavte to!!? Většina národa spoléhá na novou vládu! Proboha, udělejte referendum! Zastavte tu do nebe volající krádež!!!! Mají-li "církve" a ti naši rádoby "politici" nebo jak oni sami rádi se nazývají NAŠI ZÁKONODÁRCI čisté svědomí, pak celou tu hrůzu zastaví a znovu a transparentně položku po položce znovu prověří a přepočítají.
14. 11. 2013 | 14:09

Dag napsal(a):

Je to opravdu tristní, když čtu některé příspěvky. Kdy si konečně průměrný český balík a buranka uvědomí, že jsme součástí křesťanské kultury a že církvím vděčíme za náš životní styl, který žijeme dnes. Podkopávat vlastní základy v době, kdy se do Evropy nakvartýroval islám, považuji za krátkozraké a smutné. Važme si církve, bez ní by nebylo toho, co je dnes. otevřte oči....
14. 11. 2013 | 14:10

michal skop napsal(a):

Jana Pechová

ano, moje ostražitost má svůj důvod a tou je zkušenost z porevoluční ČR (v předrevolučním ČS jsem byl ještě moc mlád). Proto jsem rád, když se dá utrácení z peněz daňových poplatníků zkontrolovat. U osobních peněz se také dívám, za co se utrácejí, to dělá většina lidí normálně.

Pokud "nevěříte", že si církve nárokují něco neoprávněně, těžko s tím něco udělám - data prostě říkají něco jiného.

Pan Duka (alias církve) by neměly "vracet" 6 mld (nebo více) - můžou je prostě nepřijmout, pokud se tak rozhodnou.
14. 11. 2013 | 14:11

JAHA napsal(a):

Ad: Jana Pechova 08:23
Pokne ste popisali pripad skautov. A tak zmizli dokumenty pocas "uradovania" komunistov o takmer vsetkych majetkoch, ktore ukradli. Ale teraz, "pan odbornik" zo 425 pripadov (425 ze zhruba 100 000), vyraba "statistiku". Prave v prihodnej politickej situacii. Pfuj!
Predsa treba nejako zurocit - ako ste napisali - ze "podla seba sudim teba"! Tak rozmyslaju a nemozu spat, a je v tychto generaciach tak zazrate pod kozu, geneticky predavane dalej, ze neviem, ci to niekedy vymizne. Skor asi nie.
14. 11. 2013 | 14:12

Mac napsal(a):

aleš

vy jste poněkud mimo. Církve si mají užít svých 5 minut slávy? O to jde podle vás v restituční djůkovské zlodějně?

Vono nejde o žádnou slávu ale o nějakých 150-200 miliard.
Pro vás prkotina, pro stát, kde kriticky chybí pár miliard na chod zdravotnictví, na sociální dávky pro tělesně postižené....pro takový stát a jeho obyvatele se nejedná o slávu nebo neslávu, ale óóbrzlodějské darebáctví.

nejste taky nějakej vyžranej prelát?
14. 11. 2013 | 14:13

Ládik!!! napsal(a):

Pevně doufám, že církev nepřijme to, co ji nenáleží. To je dobrý článek, pane Škope.
14. 11. 2013 | 14:13

michal skop napsal(a):

zmatik

mě jen přijde překvapivé, že se vlastnictví dokládá doklady z 20. let a ne doklady z přesunu v roce 1948 a později. Některé "podklady" od MK (i těch několika, co mají) jsou dokonce jen scany nějaké knížky (nikoliv samotných dokladů)
14. 11. 2013 | 14:19

Mac napsal(a):

Dag

dle vaší rady jsem otevřel oči - a co to vidím? Frustrátské pokvokávání jakési dag, že nejsme dost vděční církvi svaté za inkvizici, upalování, násilnou katolizaci, žehnání vojskům včetně nacistickým k úspěšnému vraždění, defraudace, homosexualitu, pedofilii, boj proti antikoncepci a z toho plynoucí přelidněnost třetího světa, šíření HIV, o Pecam in terris nemluvě....

radši ty očí zase zavřu :-)))
14. 11. 2013 | 14:21

Dag napsal(a):

Vidím, že je těžké vymýtit z čekých dutých hlav, to co zasilo národní obrození a bolševik. Církve mají na peníze nárok a jsem rád, že je dostanou. rozhodně ty peníze dokáží využít lépe pro blaho občanů více, než nenasytný zhovadilý státní úředník,
14. 11. 2013 | 14:22

Mac napsal(a):

Pacem
14. 11. 2013 | 14:24

německá rytířka napsal(a):

Kelt

To vaše bla,bla ve 13:57 mě opravdu pobavilo. V době, kdy chudák Sobotka si již začíná uvědomovat trapnou a nereálnou situaci okolo své předvolební církevní karty, tak vám je vše jasné. Ono i té církvi jde o nemalé peníze a tam bohužel nejsou takoví naivní prosťáčkové jako jste vy. Sorry.
14. 11. 2013 | 14:29

Mac napsal(a):

copak národní obrození, to je docela moderna, horší je vymývat fanatikům z hlav středověké tmářství, tam bych viděl skutečný problém

různí dagové by nejraději zase stavěli hranice :-))))

Kdo nejde s nimi, jde proti nim. A TITO budou něco kvákat o bolševikovi :-))
14. 11. 2013 | 14:29

jarpor napsal(a):

michal skop

Cením si, že čtete a reagujete na diskusní příspěvky... na slušné příspěvky, podotýkám...

K tomu nepochopení - není to složité, co jsem tím mínil :

Prostě volá-li se po politickém přehodnocení církevních restitucí, což Vy považujete za logické, pak stejně logické může být přehodnocení jiných restitucí. Nemyslíte ?
A tím přehodnocením přece nemusí být jen přehodnocení dohodnutého finančního vyrovnání s církvemi, ale také přehodnocení již vydaného či vyplaceného v rámci zmírnění křivd fyzickým osobám... takže jim něco vezmem, znárodníme ?

Vážím si, že Váš článek je věcný. Celkem věcný. Až na to, že matematika nemůže postihnout politiku ve svém celku... a když si pod Vaším příspěvkem čtu ty nesmysly, že církve nic nemusí dokladovat, že by měl existovat výčtový seznam, když přece církve nemusí požadovat vše co jim patřilo a seznam bude znám koncem února, kdy skončí lhůta pro požadování... když někdo nemůže pochopit, že se církve dohodly a tak i církev vzniklá po 89 cosi dostane proto, že se toho stejného katolická církev vzdala... když někdo nebere v úvahu, že se tím řeší i odluka státu a církví... a mnoho dalších nesmyslů... pak - nemohu si pomoci, Váš příspěvek vzbuzuje jen vášně závistivců a nenažranců, kteří, kdyby mohli, snad by natloukli kněze a církevní hodnostáře na vraty kostelů.
I Váš názor v názvu - "neoprávněných 6 mld" k jistému náhledu vybízí...
Podotýkám znovu, že nejsem věřící a nikterak se nezastávám jakékoliv církve, když vím, jak se třeba španělští křesťané chovali v zemích Latinské Ameriky při kolonizaci Aztéků, Inků a dalších...

Hezký den
14. 11. 2013 | 14:30

mb napsal(a):

to je dobrý blog, DUKA BY VÁM NAŇ MĚL ODPOVĚDĚT, ale asi neodpoví ... nevim ...
14. 11. 2013 | 14:31

Filuta napsal(a):

Dag

Mluvíte kapku z cesty.

Katolická církev se do českých zemí natlačila jen díky násilné rekatolizaci obyvatelstva.Není tady církví původní.
V lásce ji neměl ani tatíček Masaryk a dobře věděl proč.

Šlechta a kat. církev byly vždy jen dvě strany jedné mince a rukou společnou a nerozdílnou odíraly poddané.
Mohl byste mi, laskavě, vysvětlit, jakpak nás katolická církev chrání před agresivním islámem?
Tím, že si sype popel na hlavu jménem Wojtyly nebo Františka a je vůči islámu ponížená a servilní?
Že dovolí i v tradičně katolických zemích, aby se tam roztahovali muslimové, stahovali kříže ze zdí a přejmenovávali církevní svátky?

Nedejte se vysmát.
Tihle vyžraní preláti nás neochrání před ničím a budou mezi prvními, kteří budou mlátit hlavou o zem směrem k Mekkce.

A to vám píšu jako věřící, ale velký kritik kat.církve.
V katolických chrámech boha nehledejte.
14. 11. 2013 | 14:33

vasja napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
vasja -
hlasovali přes katalyzátor.
------------
NiF2, MnO, HNO3 ?
Si nedovedu představit :-)
14. 11. 2013 | 14:33

michal skop napsal(a):

JAHA

v příhodné politické situaci - ta byla hlavně před rokem, jenže to jsem po pravdě ani nevěřil, že TAKTO nastavené a připravené "restituce" mohou projít. Článek publikuje dosud neveřejnou zprávu z jediné kontroly, která podklady hodnotila. Ano, mám ji již měsíc a něco, ale před volbami (kdy by byla situace ještě příhodnější) prostě nebyl čas, ono i tento článek je asi 8 hodin práce (jenom sepsání, nikoliv příprava - např. odvolání se MK, které tu zprávu nechtělo dát, mi také zabralo dost - nejsem právník).

Takže pokud se nyní otázka církevních restitucí znovu otevřela (alespoň nějak), tak mi přišlo, že je opravdu nejvyšší čas výsledky té kontroly (pro mě osobně překvapivé) zveřejnit, protože jsem si prakticky jist, že třeba většina poslanců je nezná. Nebo Vy jste to věděl, že třeba vláda z našich daní má zaplatit za 16ha orné půdy v Pecce (to dá nějakých 3/4 milionu), kterou ale již církev dneska vlastní? Já ne.

A znovu opakuji - ano, ohledně svých peněz jsem v ČR ostražitý (obzvláště pokud se o nich rozhoduje v Praze), to je smutná skutečnost a otevřeně to přiznávám.
14. 11. 2013 | 14:36

německá rytířka ještě jednou napsal(a):

Pro Kelta :

Prohlášení církví:

Protože Česko většinu svého majetku rozkradlo a jinak prohospodařilo odpudivým způsobem, tak my, vědomi si své povinnosti před Bohem, přehodnotíme své názory a vzdáme se velké části svého majetku. Amen.
14. 11. 2013 | 14:37

Filuta napsal(a):

Pane Škope,

jste si jistý, že mají vůbec poslanci zájem se s těmito skutečnostmi sezámit?
Já bych řekl, že je přeceňujete.
Dílem jsou líní a neschopní a dílem jim ten chaos vyhovuje.
Byl bych rád, kdyby se váš článek dostal do širšího povědomí občanů zveřejněním na stránkách, které navštěvuje hodně lidí.
Tady to může lehce zapadnout.
Ale snad si někde všimnou.
Po netu se to taky šíří rychle.
14. 11. 2013 | 14:41

Kelt napsal(a):

německá rytířka,
Váš "objev"že církvi jde o nemalé peníze je vskutku orginální.Celý svět po staletých zkušenostech zejména s církví katolickou ví,že katolické církvi vždy šlo jen o moc,které dosahovala hromaděním majetku všemi prostředky ,se kterými se moc nechlubí.
Jenom malá otázka-nějaká Vaše myšlenka by nebyla?
Jinak bych si i mohl myslet,že Váš duševní obzor je ohraničen slepičím dvorkem.
Sorry.
14. 11. 2013 | 14:44

Fanda the cock napsal(a):

Bejt Dukou zahájím jednání požadavkem, aby se pšítel Slávek jménem všech sosanů vzdal Lidového domu, které mu kdysi uloupil spolubratr bolševik a udělal tam museum Ilijiče a i on musel prokazovat po letech právní kontinuitu.

ona to situace ne sice shodná, ale obdobná.

Tak co kucí sosanský, udělejte gesto velkolepé, co Vy na to?
A kdybyste návdavkem přidali odluku ČSSD od státu, přišel bych poblahopřát.

Ale já nejsem a asi nebudu ani arcibiskupem, který by měl vzít na svá bedra vzdání za celé křesťanstvo, ani sosanem, který by se měl vzdát za celé sosanstvo.

Jsem jen blbej tiskový mluvčí xenokohouta Fandy žijící bídně v zemljance.
A počty mě nikdy nešly, takže netuším jak se počítal Lihový dům a jak kostely
14. 11. 2013 | 14:48

vasja napsal(a):

Pan Kolemjdoucí na klistýr!
14. 11. 2013 | 14:49

kuko napsal(a):

@kolemjdoucí

+1
14. 11. 2013 | 14:53

ščot do každého kurníku napsal(a):

Škopiku, dáváte kondice z počtů?
My-s Fandou-máme problém spočítat večer slepice, kolemjdoucí by mohl přidat seznam zrádců kteří souhlasí s navrácením Lidového domu, zrůd a s.iní, jak uvádí.
:-)

kdo není na nějakém seznamu na zaříznutí a poslání do kafilérky jako by nežil,
My s Fandou o tom víme svý.
14. 11. 2013 | 14:58

Platan napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):
Zákon o narovnání křivd se týká církví a náboženských společností: podle autora by však měl "vracet" pan Duka.

To je pravda, že se zákon týká církví a náboženských společností.
Restituovaný majetek Církve Římskokatoické spravuje touto církví založená právnická osoba "Česká biskupská konference" jejímž předsedou a zároveň statutárním orgánem je pan Duka. Takže za katolíky by "vracel" pan Duka.
14. 11. 2013 | 14:59

michal skop napsal(a):

jarpor

samozřejmě, že změna skoro čehokoliv je možná, pokud se na tom společnost nějak dohodne. Ale skoro nikdo nyní nechce přehodnocovat restituce lidem z 90.let, naopak je tu podstatná část lidí, co chtějí změnu "církevních restitucí" (a přitom nechtějí nové "znárodnění")

Jak se církve dohodly, to je jejich věc - mě by přišlo logické, kdyby se vracelo původním vlastníkům (tedy de facto katolíkům) a ti ať si to s ostatními církvemi dohodnou sami a sami jim slíbí, co chtějí. Proč se tady do toho montuje vláda a (z peněz daňových poplatníků) se zadlužuje třeba u církve, která v roce 1990 ani neexistovala, mi přijde naprosto nelogické.

Matematika nemá postihovat "politiku ve svém celku" - ale ty finanční náhrady byly spočteny právě "matematicky" - ale na základě zčásti zcela chybných údajů. P. Nečas s p.Kalouskem nepřišli s tím, že "dáme jim 59 mld. proto, že chceme podpořit právě tyto církve na dalších 30 let", ale s tím, že "jde o náhrady za navydatelný majetek, kde jsme to takto spočetli" - akorát ten výpočet stojí (částečně) na vodě.

"neoprávněných" 6 mld. - ano, dle jediné nezávislé studie (i když stále placené MK) docházím k závěru, že těch 6.5 mld má být prostě dotací pro církve a ne náhradou za nevydatelný majetek.
14. 11. 2013 | 15:00

michal skop napsal(a):

ščot do každého kurníku

přesně za hodinu a půl jedna začíná v HK (už bych měl vyrazit), vítán je každý, místnost B12, kohouta tam taky nějak propašujeme (-:
14. 11. 2013 | 15:04

michal skop napsal(a):

Filuta

Jestli se s tím chtějí poslanci seznámit, to uvidím brzy - plánuji tour "poznej svého poslance" (3 mám "na dohled", včetně p.Bělobrádka, další 4 "za kopcem"), tak tohle bude nejspíš jeden z bodů. Už jenom čekám, kdy zveřejní svoje hodiny pro veřejnost a ochotu se s tou veřejností tedy sejít.

Já bych taky rád, kdyby moje blogy byly čtené, proto se taky píše, že (-:
14. 11. 2013 | 15:11

německá rytířka ještě jednou napsal(a):

pro Kelta

Přiznám se, že ze všeho nejvíce mě vadí, když vidím jak jedna skupina lidí má obrovský apetit na cizí majetek. Do které skupiny patříte vy, tak to nechám na vás. To, že se to navíc stává programem některých stran je o to smutnější. Naštěstí jsme snad už součástí Evropy a další excesy už nehrozí. Podle vás by tedy i KSČM mohla darovat svůj majetek státu. Politické strany by měly odevzdat korupcí získaný majetek atd. Prostě podle vás by všichni měli být uznalí a odevzdat vše co nepotřebují, aby nám všem bylo lépe a měli se raději. Ha,ha,ha. Nazdar.
14. 11. 2013 | 15:14

Jana Pechová napsal(a):

Michal Škop
V časech předrevolučních jste byl ještě příliš mlád, píšete.
Možná tam je ten bludný kořen, o který jste zakopl. Další je zřejmě v tom, že o fungování a práci církví a náboženských společností v Česku moc nevíte (myslím si).
Čísla a lejstra s razítky vám všechno neřeknou, musíte znát souvislosti. A vy se opíráte jen o aktuální statistiku, případně nešikovná (a tudíž okamžitě účelově ohnutá) politická vyjádření.

Mj. nechápete, proč tedy stát nepřestane platit duchovní hned po vrácení majetku, ale bude jim ještě poskytovat nějaký snižující se paušál v průběhu splátkových let.
To není těžké pochopit.
Aby mohl být někdo samostatný, musí mít materiální základ. Stát církvím tu matérii před lety sebral, z části výnosů ty duchovní platil (nadto velice mizerně) a do majetku neinvestoval. Vrací ho nyní jen část, a do té části - než bude moci být zase zdrojem nějakých výnosů - se musí pořádně investovat. Za majetek, který vydat nelze, bude stát platit náhradu postupně - v oněch splátkách. Vlastníci se tedy budou mít pořádně co ohánět, aby zdroj svého budoucího života uvedli do odpovídajícího stavu a při postupně klesajících paušálech od státu ještě udržovali stávající aktivity a rozvíjeli další.
Římští katolíci přitom ze svého dílu vyčíslených náhrad pomyslně oddělili nezanedbatelný kus, který poslouží ostatním církvím, aby se ze dne na den neocitly bez prostředků (podle mě je to velkorysost, kterou však asi v tuzemsku dokáže málokdo pochopit, proto takové zle a podezřívání, proč to asi udělali).

Pane Špoku, víte vůbec něco o tom, jak byli například příslušníci řádů násilím vyháněni z klášterů? Znáte aspoň pár takových osudů? Mluvil jste s některými z těch lidí, že vás dnes zaráží, že se odmítám dívat na vznesené nároky s nedůvěrou a sám se pídíte jen po originálních dokladech?
Ten "prelát Duka", syn západního odbojáře (který za službu vlasti mimochodem skončil na Mírově) za bolševika přišel o státní souhlas a přes rok strávil v Plzni na Borech. A vy, který se přiznáváte, že jste byl před Sametem příliš mlád, si ho tu berete posměšně do pusy. Z toho mě mrazí.
14. 11. 2013 | 15:15

Salát Zahradníkem napsal(a):

Osobně mě udivuje,
že pro církevní restituce hlasoval i Papež.
14. 11. 2013 | 15:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubé nadávky (cosi o "lidských zrůdách" a "sviních") a výhrůžky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 11. 2013 | 15:32

Čech napsal(a):

Ne zrovna majorita tu připomíná zásluhy církví a zejména té jediné, s kterou mají Češi historicky špatnou zkušenost, jen pramálo, aspoň dle mého, se lišící od jiné, při také mocensky a idealisticky nastoupené cestě ke komunismu. Pytlík na tyčce přistrčený komediantem v středověkém hábitu po výkonu u oltáře o fikčním blahu ve jménu přispění na vlastní existenci je v 21. století lidského ducha nedůstojné. Mělo by platit, že když někdo něco chce provozovat, měl by to dělat za své a v relaci s současně zvyklými reprodukčními prostředky i zvyklostmi.
14. 11. 2013 | 15:33

Sláma napsal(a):

Jana Pechová napsala: "Římští katolíci přitom ze svého dílu vyčíslených náhrad pomyslně oddělili nezanedbatelný kus, který poslouží ostatním církvím, aby se ze dne na den neocitly bez prostředků (podle mě je to velkorysost, kterou však asi v tuzemsku dokáže málokdo pochopit, proto takové zle a podezřívání, proč to asi udělali)."

To je zřejmý nesmysl. Ve skutečnosti jde o to, že katolická církev byla od Bílé hory jedinou povolenou církví až do Tolerančního patentu a byla příjemcem majetku zabaveného nekatolickým církvím, stejně jako příjemcem církevní daně, kterou museli platit všichni poddaní. Je tedy celkem správné, že něco utrousí ve prospěch ostatních církví, neboť předci jejich členů platili jako mourovatí katolické církvi.

Paní Pechová, stále se snažíte podávat obraz katolické církve jako všeobecně prospěšného sdružení, jehož členové se skládali na majetek církve. Není to pravda - katolická církev byla součástí feudálních institucí, které žily z poddanské práce a z daní, tedy z veřejných prostředků!
14. 11. 2013 | 15:37

Sláma napsal(a):

rytířka napsala: "Podle vás by tedy i KSČM mohla darovat svůj majetek státu."

No, máte pravdu. Nyní se může KSČM hlásit o restituci majetku KSČ, zabaveného v roce 1990 československým státem, a to s odkazem na církevní restituce. Protože princip je stejný - československý stát zabavil majetek KSČ bez náhrady!
14. 11. 2013 | 15:41

Tureček napsal(a):

Tunel je příliš obrovský a autoři této sprosté loupeže do smrti nebudou v klidu. Kalousek p,Duka a nejvíce zodpovědný čistý Nečas.Spravedlnost nakonec cestu najde, vemte to pánové na vědomí.
14. 11. 2013 | 16:06

Pravda napsal(a):

Blog se hemží slovem "nezávislý" až pochybuji že tento audit skutečně nezávislý byl.
14. 11. 2013 | 16:14

G. Giormani napsal(a):

Je úžasné sledovat, jak kdejaký pisálek napadá vrácení ukradeného majetku a přitom si nevidí ani na špičku svého nosu. To, že si ČNB devalvuje korunu prochází téměř bez povšimnutí. Znamená to že se zdraží potraviny, pohoné hmoty, doprava a další životně důležite prostředky. Navrácení majetků církvím bude znamenat zlepšení situace starých lidí a jednou možná i vás - hospice, nemocnice, školky, pomoc bezdomovcům,..... Zamyslete se raději nad tím jak je možné, že pár "šéfů bank" zdraží životní náklady a to především těm nejpotřebnějším skokově, nejméně o 5%! To co se círvím vrací či proplatí za jim ukradené majetky a nám za ukradenou svobodu jsou opravdu drobné.
14. 11. 2013 | 16:16

Yosif K napsal(a):

Pane Sláma to máte pravdu, ale můžete tak říct že i socalisti a komunisti jsou nyní součástí parazitního politického systemu který žije z daní placených nesocalisty a nekomunisty.

Jediná strana schopná žít "ze svého" jsou babišovci milirdáře babiše. Ostatní strany by bylo dobré nechat pořádně vyhladovět. He?
14. 11. 2013 | 16:17

jarpor napsal(a):

Děkuji za reakci, pane Škope.

Rozdílnost pohledů na dění kolem nás není nic záporného, naopak, všechny nás to posunuje vpřed, neb vývoj není v jednotě, stejnosti, nýbrž v rozmanitosti a je jedno, jedná-li se o genetickou výbavu či myšlenkové pochody...

Myslím, že bych se mohl přidat k tomu, co Vám adresovala J. Pechová v 15:15 když píše o současné Vaší matematice a minulosti - dávné i nedávné - jimiž prošly společnosti, včetně církví, jejich "oveček" i "neoveček".

Čímž bych si dovolil náš vzájemný dialog uzavřít s potěšením, že ač názorů rozdílných, jsme schopni spolu hovořit jako vyspělí lidé z vyspělé společnosti.
Vše co jsem chtěl vyjádřit jsem vyjádřil a "převracet jiné na mou víru", tak jak i toto kdysi dělala třeba katolická církev / spíše její někteří členové, se kterými má sama církev problém.../ skutečně nehodlám.

Hezký podvečer
14. 11. 2013 | 16:25

Kelt napsal(a):

německá rytířka,
dost dobře nechápu,z čeho dovozujete,že se pachtím po nějakém majetku,který mně nepatří.
Vždy jsem se držel zásady,že pracuji,abych žil a ne, že žiji,abych pracoval.Proto mne hromadění majetku bylo cizí a po cizím jsem netoužil.
Pokud z toho,že jsem pro kontrolu využívání restituovaného majetku,aby s ním např.nebylo kšeftováno ve prospěch těch,kteří se "zasloužili" o schválení círk.restitucí vyvozujete moji touhu po cizím majetku,tak to svědčí pouze o tom,že číst umíte,ale smysl čteného Vám uniká.
14. 11. 2013 | 16:28

Medikolog napsal(a):

Fanda the cock 14.48

Cock on Vine? Už ve 14.osmačtyřicáté? Coq au Vin?

Nejsem socan ani katolík, ale přesto ty zločinné podvodníky - prodavače deště a spásy - s plněním, že až když nebude vůbec nic tak z toho nic budu vyplacen, musím platit taky. I když jim, králům podvodníků, nevěřím nic kromě jejich vlastní hamižnosti a mocichtivosti. Totální totalitní mocichtivosti ničemů z Pekla - protože když si hu flanďáci vymysleli, tak ať ho mají! Již na zemi, aby o něco mepřišli.

Děkuji komunistům za jediné. Že moji mysl osvobodili od křesťanského tmářství.
14. 11. 2013 | 16:32

jarpor napsal(a):

P.S. pro autora :

Každé lidské konání, činnost i věc, má jako mince dvě strany : tu pozitivní a tu negativní. Tak je to i církevními restitucemi.

Nelze popřít jistá negativa tohoto procesu, leč, pokud se mne dotýká, soudím, že pozitiva převažují nad negativy. Říkám to s vědomím, že o peníze jde vždy až na prvním místě... :-)

Hezký podvečer
14. 11. 2013 | 16:35

strýc virus HxNx napsal(a):

německá rytířka

hahaha, nazdar, excesy, obrovský apetit.

jádro Vaší argumentace tedy tkví v emocionální zvichřenosti, předpojatosti a zaslepenosti. věcné debaty schopna nejste.
ostatně slovník zdejších pravounů vždy oplývá vulgarismy, velmi expresivními výrazy, maximy, hyperbolami. proč asi? z psychologického hlediska je to dosti ilustrativní.

jak výmluvné. je mi z vás na zvr.cen.
14. 11. 2013 | 16:37

Ládik!!! napsal(a):

Vasja -
myslím, že se do toho dává aktivní uhlí, ale záleží na druhu zamoření.
14. 11. 2013 | 16:37

buldatra napsal(a):

Když jeden odhlédne od toho, zdali je nebo není zákon o církevních restitucích v pořádku.
Drsná realita dneška je taková, že významné většině zdejší nečesané nemyté veřejnosti se ten zákon prostě nelíbí a ta většina je proti. Je to možná blbý, ale je to tak.

A tak zainteresovaní katolíci s Dukou v čele, by se asi měli začít usilovně, ale opravdu hódně usilovně modlit, aby se do vlády k příteli Sobotkovi podařilo přifařit lidovcům. Dělají, co se dá, to zas jo.

Neboť, když tam budou, měkkýš Sobotka vyměkne úplně, ostatně, už je načatej a restitucím se nic zlého nestane. Všechno pojede jak na drátkách a kulatý muž Duka bude rozdávat úsměvy Dučí na všechna strany.

Když se jim nepodaří vetřít se, bude osud restitucí, tak jak je pomohl prohlasovat i ten odsouzenej poslanec za ODS, viset na vlásku a ten vlas jednoho dne zákonitě praskne a bude po ftákách. A Dukovi hoši utřou.

Proto, modlete se, dokud je čas.
14. 11. 2013 | 16:45

gaia napsal(a):

G. Giormani

vzhledem k tomu, že platby církvím mají být navýšeny o inflaci , u obyčejného člověka vzniká podezření, že to ČNB udělala hlavně pro prospěch církví. Bude-li pořád inflace stoupat, církevní restituce nemusí být splaceny nikdy.
Prelát co požaduje důchod 5 000 eur si může mnout ruce a Vatikánská banka též.
14. 11. 2013 | 16:58

strýc virus HxNx napsal(a):

buldatra

nelíbení se zákona o církev.rest. nespočívá v nemytosti a nečesanosti zdejší veřejnosti. spíše v jejím dobrém smyslu pro realitu, potažmo i pro historické souvislosti. co dím jako člověk, který má mezi katolíky několik nejbližších přátel.
14. 11. 2013 | 17:10

Yosif K napsal(a):

Některé nemovistosti (0,5%) nepatřily církvi de iure, církev z nich měla pouze asignaci užitku.
Je názor žýe bla bla by mělo patřit všem. OK.

Některé nemovitosti - komplex LIHOVÝ DŮM - nikdy nepatřili CSSD.
Nemovitost patřila a.s. Cíl.
Cíl a.s. patřila fyzickým osobám které zemřely v padesátých letech.
Fyzické osoby nikdy nerestituovaly akciovky.
Nikdo nikdy nerestituoval akciovky.
Komouši darovali Lihový dům CSSD jako úplatek aby mohli (mnozí z nich) zavčas převléknout kabátek.
Komouši darovali Lihový dům CSSD v době kdy již věděli že majetek KSC bude znárodněn, čili jednalo se o zašantročení majetku.

Atd atd.

Přesto byl nakonec Lihový dům socanům ponechán.

Socani sami napřestali platit příspěvek na církve cca 1,4 miliardy Kč ročně. ¨

Suma sumárum, socani sami "restituovali" co jim nikdy formálně nepatřilo, jen proto že to de acto kdysi užívali.
Suma sumárum, socani neodmnítají placení církvím, jen chtrějí aby to bylo po jejich.

Suma sumárum nejde o ekonomický a právní problem ale o propagandistický problem. O rozeštvávání proletářských mas že někdo dostane něco "zadarmo" jako kdyby státní majetek sloužil proletošům.

Státní majetek slouží Fenclům, Zgarbům, Večeřům a podobným rudým velkostatkářům. To že státní majetek slouží proletářům je nebetyčný blud, kdyby tomu tak bylo tak nejštastnějšími proletáři světa by byli ti z SSSR.

To co se církvím vrací (nebo dává?) je asi 2% nákladů na fotovoltaický nesmysl.
14. 11. 2013 | 17:20

Sibyla napsal(a):

Duka tak leda odmítne prodávat v lékárnách hormponální antikoncepci, jak zmanipulovali věřící lékárníky na Slovensku.
14. 11. 2013 | 17:29

buldatra napsal(a):

vire HxNx

tak tedy příště, pokud na to nezapomenu, použiji výraz nečesaná nemytá veřejnost s výjimkou drobného vnitrobuněčného cizopasníka HxNx, které se ten zákon nelíbí z důvodu jeho sprasenosti nikoliv pro veřejnou nemytost..

Je to tak lepší?
14. 11. 2013 | 17:36

Důchodce68r napsal(a):

Pokud politici spravují stát, jeho majetek, a někdo (jednotlivec, klika, či jen někteří z nich) jim z něho něco (v důsledku nepozornosti, neschopnosti, skrytých zájmů) něco -"odkloní", měli by být odsouzeni. Tím spíše, a nikoliv tím méně, o jak velké hodnoty jde. Stalo se u nás už "ústavní zvyklostí", že je tomu naopak. Jde-li o stovky milionů a víc, nebývá to trestáno vůbec. Vžil se pro to pojem "tunelování".

Restituce (mající minimálně z části charakter daru, i když se píše dotace, náhrady, a j., údajně je i v zákonu požit výraz "dar".) prosazené způsobem "na hraně" proti vůli silně převažující většiny občanů, jsou (minimálně z one minimální části) něčím, co již nelze označit za tunelování. Není to něco, co jen neuhlídali. Je to veřejně provedená krádež provedená jimi, oficiálně, veřejně. Samotnou a úplnou špičkou politické reprezentace. Považuji to za zločin vyššího řádu než jen tunelování. Ještě na to nemáme zavedené žádné výstižné označení.

Pochybuji, že to vyřeší dnešní sněmovna. Je to zralé pro referendum. V nejhorším případě pro občanskou neposlušnost potřebného rozsahu (neústavní postup - okny).
14. 11. 2013 | 17:38

Důchodce68r napsal(a):

http://www.vasevec.cz/blogy/lenka-prochazkova-narok-na-cirkevni-restituce-je-postaven-na-lzi
14. 11. 2013 | 17:40

gaia napsal(a):

a což označení vlastizrada?
14. 11. 2013 | 17:52

věřící napsal(a):

Dobře jste si chudáčci, které okrádá ta nenažraná církev - která? - zanadávali. Teď budu vyhlížet vaše spravedlivé řvaní při spočítání stejným panem Škopem všech solárních podvodů. Solární baroni dostávají miliardy s podvody, jak dnes vyšlo od ERÚ.
A že se nevztekáte taktéž při obrovském podrazu na lidech z ČNB. Takový pan Singer je podle vás chudobný člověk, který potřebuje charitu. Tam byste se měli chudáčci ateisté agresívní dívat po miliardách.
Jistě už je vám líp, bude se vám dobře spát. Sice nebudete z toho všeho mít nic, ale bylo vám umožněno si dobře sprostě zanadávat na ty "nenažrané preláty", kteří často rozdávají část svých peněz ještě chudším. Protože věřící lidé bývají ti chudobnější, v poslední době ale přibývá věřících vysokoškoláků. Chvála a díky Bohu.
14. 11. 2013 | 18:00

Důchodce68r napsal(a):

G. Giormani 14. 11. 2013 | 16:16
No, ono to nějak moc nevypadá na ukradené, ani na drobné. A je toho povícero. Na příklad soláry, seznam za dobu od sametové by byl závratný. Ale ty poslední případy mají snad cosi společného. Nepatrnou jiskřičku naděje na korekci. Třebaže v některých případech jako hvězdičku viditelnou jen dalekohledem.

A devalvace koruny? Na jiskřičku naděje v oblasti globalizace financí ještě nemáme dost silné dalekohledy.
http://www.outsidermedia.cz/-Tiskari-nekrytych-penez-vytvorili-celosvetovy-kartel--1.aspx
14. 11. 2013 | 18:01

buldatra napsal(a):

Vlastizrada, paní Gaio?

pojem vlastizrada je vágní.
V podstatě pojem přežitý, neboť samotné slovo vlast stává se slovem záhadným a nevysvětlitelným, až podezřelým. Obzvlášť v době, kdy vlastí stává se Evropa.
Evropa regionů.
Takže spíš by to mohla být regionozrada, ale to zas nikdo nebude vědět, co to vlastně je.

Navíc, vlast zavání vlastencem.
Vlastenec zavání nacionalistou.
A ohánět se vlastí je populistické.

Nebo jste myslela, že jako zradit Vlastu?
14. 11. 2013 | 18:06

charlie napsal(a):

Michal Škop
to jsem nevěděl, že jste vlastně duší filipův bolševik
Když tak krásně počítáte - státní rozpočet na rok 2013 je 1080 miliard a církvím se proplácí za nevydaný majetek ročně 1,7 miliardy = 0,0017% rozpočtu.
Opravdu pane chytráku myslíte, že to stojí za takové spory. A že se kvůli tomu republika položí? Léta se to zase potáhne, nemovitosti již dost zchátralé budou na zbourání a vydělají na tom hlavně advokáti.
Také obcím se ulevilo - protože bude jasno a odbourá se blokační paragraf.
Nebo si pane chytráku myslíte, že církev nechají rozkrádat dřevo, jako Lesy ČR?
Nebo pole a louky zpustnou? Nebo na nich má bohatnout nějaký český soukromý velkostatkář?

Připomínáte mi Hvížďalu - ten se nemohl nabažit chválení tzv. pravicových vlád a teď se pro změnu chytá za hlavu.

Měl jsem vás za většího borce jenže jste přidal k nenávistnému meinstreemu.
14. 11. 2013 | 18:07

Lojzýk napsal(a):

V týhle věci je jedno, jak se k ní staví bolševik.
Stačí si pročíst materiály, které dala dohromady Lenka Procházková.
Mluvit o restitucích se nedá, vždyť majetek církvím nepatřil.
Církev katolická je stejně nenažraná, jako po staletí před tím...
14. 11. 2013 | 18:22

zdenekb napsal(a):

věřící:

Nechci vám do toho mluvit, ale neděláte věřícím zrovna dobrou reklamu...
14. 11. 2013 | 18:25

Kelt napsal(a):

Yosif K,
opakovaně jsem Vás upozorňoval,že LHÁT se musí umět.Ty Vaše lži mají tak krátké nohy,že couráte šourek v prachu cest.
ČSSD poznovu "znárodnil"komunista ve funkci MF Kočárník,v té době již v modrém dresu.
ČSSD vrátilo Lidový dům až pravomocné rozohodnutí SOUDU.
14. 11. 2013 | 18:36

Kelt napsal(a):

doplnění-ČSSD poznovu Lidový dům.......
14. 11. 2013 | 18:39

Platan napsal(a):

charlie napsal(a):
Michal Škop
...Když tak krásně počítáte - státní rozpočet na rok 2013 je 1080 miliard a církvím se proplácí za nevydaný majetek ročně 1,7 miliardy = 0,0017% rozpočtu.
Opravdu pane chytráku myslíte, že to stojí za takové spory.

Něco podobného už tady někdo zmínil a dostalo se mu správné odpovědi, že je to demagogie. Takový pan Rath si (možná) přišel podvodně na pár milionů… Zanedbatelné procentíčko ze státního rozpočtu, ne? Republiku to přece nepoloží, tak proč nad tím nemávnout rukou ...?
Církve zajisté nyní přišly k majetku jiným způsoben nežli (možná) pan Rath. Jenomže ten způsob, jakým církve k navracení majetku přišly, považuje mnoho lidí za nespravedlivý. Vy s tím samozřejmě nemusíte souhlasit, ale pokud chcete posuzovat závažnost jejich motivace (zdali jim to opravdu „stojí za takové spory“), pak musíte vycházet z toho, jak vidí oni. Jinak budete, s prominutím, nadále říkat či psát hlouposti...
14. 11. 2013 | 18:44

Yosif K napsal(a):

Platan napsal(a):
Církve zajisté nyní přišly k majetku jiným způsoben nežli (možná) pan Rath.
KONEC CITATU.
Pane Platane -
a) to si pište že církve přišly k majetku jinak než Rath - a dokonce jinak než rekvizicemi po Bílé Hoře, z těch dob jim nezůstalo přes Josefinske reformy atp téměř nic. Většina majetku církví byly donace z 18 a 19 století.

b) Katolíkům nijak nefandím, ale je hořkou ironií že socalističtí prasečkáři poukazují na hamižnost církve zrovna v roce kdy se vlády nad církví ujal papa František, který začal tvrdě propagovat skromnost, charitativní činnost, začal potírat zneužívání církevního majetku k osobnímu luxusu církevních činitelů atp.

Papa František se přestěhoval z luxusních pokojů do prosté cely, začal stíhat a trestat luxus církevních hoédnostářů a čeští socalističtí voliči zůstávají na morální úrovni typu: "Rath kradl ale kradl taky trochu pro nás, postavil nám kašnu, máme ho rádi, budeme ho volit zase!"

Prasečkář líný od nafukovacího bazenku sám vydělal za posledních 20 let cca 20 milonů Kč, kromě slabomyslných šplechtů na facebooku nikdy nic nevytvořil a "zastává se proletářů proti rozmařilé církvi".

Vskutku úsměvné.......
14. 11. 2013 | 19:25

mb napsal(a):

J Pechová napsala : Už jen ten titulek napovídá o tom, jakým způsobem autor do věci nahlíží, čím je veden - a také o tom, jací čtenáři s vděčností tuto optiku přijmou.

... to asi není úplná pravda ... pan Škop vám to jasně vyčíslil ... a vnímáte li čtený text ... pak proti páně Škopově argumentaci ( a číslům ) asi jen stěží najdete věcnou, korektní, pravdivou, oponentní protiargumentaci ...

zdravím ...
14. 11. 2013 | 19:31

Yosif K napsal(a):

Další ostentativně ateistický požírač ovaru se nechává ošetřovat od Boromeiek. Kdo je platí? Socalisti? Komunisti?

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (též Nemocnice pod Petřínem) je pražská nemocnice provozovaná Kongregací Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. V současné době je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí na území České republiky. V roce 2006 zvítězila v internetové anketě o nejlepší nemocnici v očích pacientů v kategoriích nejlepší nemocnice Hlavního města Prahy a nejlepší nemocnice České republiky[1], o rok později skončila v téže anketě na druhém místě[2] a v roce 2008 byla čtvrtá.[3]

Hlavní budova nemocnice a současně mateřince kongregace byla vystavěna v letech 1851–1854 pod patronací knížete Jiřího Františka Lobkowicze a jeho sestry Heleny, v roce 1854 pak byla vysvěcena a zahájila činnost. V roce 1855 nemocnice, kterou některé sestry původně považovaly za zbytečně velkou, nestačila návalu pacientů a proto byla v roce 1856 zahájena přístavba nového křídla budovy. V téže době byl též dokončen kostel. Další přístavby proběhly v roce 1893.

Během druhé světové války nemocnice bez problémů fungovala, řada sester podporovala protinacistický odboj, během květnového povstání pak byla jakousi hlavní nemocnicí povstalců a byla poškozena několika zásahy dělostřeleckých granátů, z nichž jeden (zápalný) způsobil požár, který se ale podařilo uhasit. Ani tento fakt (a fakt že nemocnici vedla Češka), však nezabránil tomu, aby komunisty ovládané úřady a akční výbor vytvořený civilními zaměstnanci nemocnice prohlásily nemocnici za konfiskát podle Benešových dekretů (generální představená kongregace boromejek byla Němka, stejně jako asi jako 1/4 sester), zabraly ji a snažily se vyštvat sestry mimo Prahu. Všechny tyto kroky však musely být v prosinci 1945 zrušeny jako nezákonné.

Po komunistickém převratu, 31. prosince 1948 byla nemocnice bez náhrady zestátněna. Sestry pracovaly dál u nemocných až do 13. srpna 1952, kdy byly všechny na hodinu propuštěny. Ředitel nemocnice Dr. Kopřiva to oznámil na schůzi lékařů, kde to odůvodnil přáním lékařského kolektivu. Na protesty lékařů, kteří takové odůvodnění odmítli, zareagoval zopakováním tohoto odůvodnění, nařídil jim, že mají dohlédnout na provoz nemocnice a její vyklizení od sester a celé sezení ukončil. Sestry byly ještě týž den násilím eskortovány do internačních klášterů či na jiná místa, kde byly drženy v nezákonné internaci (44 sester bylo odvezeno do Trutnova jakožto nové dělnice pro tamní továrny). Při jejich odvozu museli příslušníci StB a policie násilím vyklidit dvůr nemocnice a Vlašskou ulici, protože jinak by vozy nemohly pro masy protestujících pacientů a místních obyvatel projet.

Během komunistického hospodaření nemocnice měnila jméno (nejprve byla nemocnicí Dr. Budína, posléze nemocnicí Pod Petřínem) a dočkala se několika necitlivých přestaveb a přístaveb. Celkově však její areál značně zchátral. Formálně příslušela pod Fakultní nemocnici.
14. 11. 2013 | 19:53

mudrlante Yosife K napsal(a):

Yosif K

kdo je platí?

systém všeobecného zdravotního pojištění +
příjmy z vlastní činnosti,
dary od jiných fyzických a právnických osob,
příspěvky ze státního rozpočtu, rozpočtů obcí a sponzorů,
dědictví ve prospěch nemocnice.
lze najít na webových stránkách , mudrlante.

preláti na to nedají ani korunu, nemějte obavy
14. 11. 2013 | 20:02

Yosif K napsal(a):

mb napsal(a):
J Pechová napsala : Už jen ten titulek napovídá o tom, jakým způsobem autor do věci nahlíží, čím je veden - a také o tom, jací čtenáři s vděčností tuto optiku přijmou.

... to asi není úplná pravda ... pan Škop vám to jasně vyčíslil ... a vnímáte li čtený text ... pak proti páně Škopově argumentaci ( a číslům ) asi jen stěží najdete věcnou, korektní, pravdivou, oponentní protiargumentaci ...

zdravím ...
14. 11. 2013 | 19:31
Ta argumentace je tato:
Církve byly , jsou a budou téměř všude na světě chápány jako kulturní a charitativní organizace. byly živi z vétěžku nmajetků který jim byl BUDTO DAROVÁN, nebo jim byl svěřen výtěžek z těchto aktiv formou patronátu atp.

Štárat se po 40 letech v tom k jakému majetku z něhož měly kdysi užitek měli vlastnický titul a k jakému majetku měli patronátní titul je sice zajímavé ale nijak to nyvyrací to že ten majetek dříve nějak užívali.

Sprostota všech sprostot je to specielně od CSSD která čistý právní titul k LIHOVéMU DOMU neměla vůbec nikdy nikdy nidky a dostali Lihový dům protože soud usoudil nikoliv proto že by k němu CSSD měla kdykoliv právní titul ale proto že jej de facto socani dříve užívali.

Lihový dům patřil Cíl a.s. a ta patřila fyzickým osobám, nikoliv sociálně demokratické straně.


Tehdy socani na právbní čistotě nároků samozřejmě nijak netancovali.
14. 11. 2013 | 20:12

Ares napsal(a):

Pokud si pamatuji, tak žádná strana bývalé vládní koalice neměla restituce ve volebním programu. Rozhodně ne v této podobě. Vláda je prosadila bez jakékoliv diskuze v době, když už mlela z posledního. Kdy bylo jasně vidět, že ji má většina lidí plné zuby. Nakonec to zvládla s těsnou většinou díky podplácení vlastních poslanců.

Připomněl bych také průzkum, co provedlo CVVM. Pro současnou podobu restitucí bylo 16 %, proti 65 % a 19 % neví. Za pozornost stojí, že i věřící to většinově odmítali.
Bez vyznání: PRO 10 %, PROTI 71 % (dopočet neví)
Katolíci: PRO 31 %, PROTI 51 %
Jiné církve: PRO 27 %, PROTI 56 %

Zdroj: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6901/f3/pi121023b.pdf
14. 11. 2013 | 20:22

Yosif K napsal(a):

Nevím, třeba pan Škop jako nestranný badatel navrhne socanům aby se vzdali Lihového Domu, aby Lihový dům také sloužil všemu lidu, nikoliv jen jako nalévárna socalistických kotrytářů, aby v něm měly svůj koutek i Strana Svobodných Občanů a monarchisti a debatní kroužek Mitlonovců-Freidmanovců atp atp.

Jak říkávali sovětští revolucionáři - všechnu moc do rukou pracujícího lidu.

A "pracující lid" během půl roku vše rozvrátil tak že bolševici prosili carské generály a znárodněné kapitalisty aby zavedly do budování socíku (pod názvem NEP) aspon nějakou dosciplínu.

Církevní nemovitosti v rukou pracujícího lidu (potažmo republiky české) chátraly jak to nejrychleji šlo.

Zě by tyto nemovistosti někdy sloužili proletářům je téměř vyloučeno.

Byly tři možnosti:
1) nechat je rozpadnout na cihelnou drt a hromady kamenů
2) nechat je zprivatizovat za pět prstů socalistickým a spozistickým velkostatkářům typu FENCL, ZGARBA, VEČEŘA.....
3) vrátit je církvi.

Přátelé proletářů jsou zahořklí že nedošlo na variantu číslo 2.

Je zajímavé že se verbálně brojí proti rozmařilosti církevních hodnostářů, ale konkretní případ je jeden a to ze SRN.
Proti rozmařilosti socalistických a spozistických velkostatkářů nebrojí ze socalistů nikdo.

----Fencl sám sobě prodával pozemky z PF.
----Zgarba se pokusil prodat VEČEŘOVI pozemky v hodnotě 12 milard kč za cca 16 milionů Kč. Byl z toho soud.
----Zgarba prodával podobným způsobem jiné pozemky svým kamarádům, i když šlo o menší plochy a ne všechno v Praze.
----Večeřovy firmy dohromady vlastní přes 15 tisíc hektarů. Pomatení proletáříčci poukazují že Masaryk chtěl omezit veliokost velkostatků na 250 hektarů.

Socalista Večeřa má 15 tisíc hektarů a je to OK. Zařadil se do klubu oranžových velkostatkářů co z nudy jezdí střílet lvy na safari do Tanzanie.
Řadoví proletáři od nádražních ještěrek zatím spílají na rozmařilé faráře a biskupy. Bylo by TEDY zajímavé srovnAt KONKRETNĚ KDO JE JAK ROZMAŘILÝ - VYBRAT SKUPINU rozežraných PRELÁTŮ A SKUPINU rozežraných "SOCALISTICKÝCH PROLETÁŘSKÝCH VŮDCŮ" A POROVNAT JE JAK KDO ŽIJE.....

Pokud bude církev přispívat na boromeiky tak mi to vadit nebude.
ŽE BY SE NA jakoukoliv CHARITATIVNÍ ČINNOST dal třeba obezní nepučista škromach, mladá Káča Zemanová, mladý Gross a jeho paní z Floridy, hraboš Hašek, nebo doktor Křeček - to jsem ještě nějak nezaslechl.....
Že by charity nebylo třeba????? V Praze jsem vídával vágusy bezdomovce za ODS, za socanů, za ODS, za socanů.... furt dokola, a furt je krmila akorát armáda spásy atp..... nikdo jiný se jich nechce dotknout ani dvoumetrovou tyčí....

Případy kdy prelátui zneužívají peníze cítrkve se jistě rychle roznesou v novinách. případů kdy socalističtí velkostatkáři občas nechají pokosit louky hrstkou traktoristů a se sklizenýmim dotacemi lítají do východní afriky na safari nikdo kupodivu nerozebírá. Carpe Diem.

Jsou to socalisti, co činí je ve prospěch proletošů zcela jistě......
14. 11. 2013 | 20:43

Joachym Brezina napsal(a):

Já nevím, čtu si tady ty zastánce víry, jak se opírají do pana Škopa ....Haloooooo to nikdo nečtete? Že se církvi bude platit několik miliard za majetek, který už má ve vlastnictví? To nikomu nevadí že se znovu bude platit? za něco co už církve mají?

Zloděj křičí chyťte zloděje.... a ti co na to upozorňují jsou takovýma jako nějaká Pechová napadáni, že zlodějům oprávněně říkají zloději.

Pechová je beztak krycí meno cinknutýho dukáta, který po volbách nemá odvahu vylézt na web.
14. 11. 2013 | 20:45

Dlouhý Široký a Bystrozraký napsal(a):

přišel Yosif a je po diskusi
14. 11. 2013 | 20:46

Yosif K napsal(a):

mudrlante Yosife K napsal(a):
Yosif K

kdo je platí?
preláti na to nedají ani korunu, nemějte obavy
14. 11. 2013 | 20:02
Na wiki je také napsaný že na ně přispívají maltezští rytíři, to jest určitě také nejaká všivá banda která vykořistovala proletáře.....
14. 11. 2013 | 20:48

vasja napsal(a):

Yosif K napsal(a):...

Dobrá medicína:-)
14. 11. 2013 | 20:49

mudrlante Yosife K napsal(a):

Yosif K

ano všivá banda sodomistů

http://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d

nechápu, proč by se těmto měly vracet pozemky v okolí Prahy notabene ještě vyvlastněné 24. února 1948?
14. 11. 2013 | 20:55

Yosif K napsal(a):

Takže jsou defraudanti preláti a jsou defraudanti socalisti.
Jsou rozmařilí preláti a jsou rozmařilí socalisti.

Promovaný statistik Škop spočítal na základě MALÉHO VZORKU o kolik české proletáře okradli defraudanti preláti a rozmařilí preláti. Beru na vědomí, jde cca o 6 miliard.

Děkuji za poučení, nebyl tam sice odpočet za to že Boromeiky a prakticky všichne sestry a bratři dvacet let byly v jakemsi koncentráku atp atp ale i tak je to zajímavé číslo.

Nyní by nebylo marné kdyby promovaný statistik Škop spočítal na základě MALÉHO VZORKU (KOTT PANCOVA RATH) o kolik české proletáře okradli defraudanti socalisti (hejtmané, minsitři, rozděšlovači dotací....) a rozmařilí noví rudí a oranžoví velkostatkáři. Statistické metody na odhadování rozsahu skryté ekonomické kriminality jsou.......
Proč by nešel výzkum malého leč reprezentativního vzroku aplikovat na činnost celé CSSD? Proč nezahrnout pozemkové držby Hašeka a byt Bohuše Sobotky a nemovitosti čokoládového Michala Krause?

Takovýto kousek aplikované statistiky by jistě pomohl proletářům v lepší orientaci před blízkými opakovanými volbami......

Soudruhu Škopi, s chutí do práce...... klub věrných Miltonistů-Friedmanistů se těší na další vysledky vaší záslužné a nestranné práce......
14. 11. 2013 | 21:02

Yosif K napsal(a):

Socasni právní nárok na Lihový dům neměli nikdy. Na katatsru nebyl Lihový dům na socany napsán.
Ano morální nárok na Lihový dům měli - byl koupen za příspěvky členů socdem a byl socdem používán.

Ale papíry na Lihový dům socani neměli nikdy - právně patřil lihový dům akciovce se soukromými majitely, z nějakého právního důvody to tak muselo za první republiky být.

Takže socani měli na Lihový dům morální právo a nyní jej právně vlastní.

Pan Škop poukazuje hna to že kalotičtí paraziti nemají na některé nemovitosti PAPÍRY V POŘÁDKU.

TO JE OHROMNĚ ZAJÍMAVÉ, HLAVNĚ V TOM KONEXTU ŽE ANI SOCANI NEMĚLI PApÍRY NA LIHOVÝ DŮM V POŘÁDKU. NEMĚLI TOTIŽ NA LIHOVÝ DŮM PAPÍRY NIKDY. MĚLI TOTIŽ NA LIHOVÝ DŮM pouze morální nárok.
14. 11. 2013 | 21:48

pamětník napsal(a):

Nejlepší to mají voršilky, s pozemkem "restituovaly" i novou budovu Národního divadla a protože ani jim to nepřipadlo úplně košer, vzápětí ji prodaly a zmizely. Exempla trahunt.
14. 11. 2013 | 22:02

pamětník napsal(a):

Yosif K:
Ad informandum: podle zákona za 1. republiky politické strany nesměly vlastnit nemovitý majetek.
14. 11. 2013 | 22:05

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):
Michal Škop
V časech předrevolučních jste byl ještě příliš mlád, píšete.
Možná tam je ten bludný kořen, o který jste zakopl. Další je zřejmě v tom, že o fungování a práci církví a náboženských společností v Česku moc nevíte (myslím si).
Čísla a lejstra s razítky vám všechno neřeknou, musíte znát souvislosti. A vy se opíráte jen o aktuální statistiku, případně nešikovná (a tudíž okamžitě účelově ohnutá) politická vyjádření.

Mj. nechápete, proč tedy stát nepřestane platit duchovní hned po vrácení majetku, ale bude jim ještě poskytovat nějaký snižující se paušál v průběhu splátkových let.
To není těžké pochopit.
Aby mohl být někdo samostatný, musí mít materiální základ. Stát církvím tu matérii před lety sebral, z části výnosů ty duchovní platil (nadto velice mizerně) a do majetku neinvestoval. Vrací ho nyní jen část, a do té části - než bude moci být zase zdrojem nějakých výnosů - se musí pořádně investovat. Za majetek, který vydat nelze, bude stát platit náhradu postupně - v oněch splátkách. Vlastníci se tedy budou mít pořádně co ohánět, aby zdroj svého budoucího života uvedli do odpovídajícího stavu a při postupně klesajících paušálech od státu ještě udržovali stávající aktivity a rozvíjeli další.
Římští katolíci přitom ze svého dílu vyčíslených náhrad pomyslně oddělili nezanedbatelný kus, který poslouží ostatním církvím, aby se ze dne na den neocitly bez prostředků (podle mě je to velkorysost, kterou však asi v tuzemsku dokáže málokdo pochopit, proto takové zle a podezřívání, proč to asi udělali).

Pane Špoku, víte vůbec něco o tom, jak byli například příslušníci řádů násilím vyháněni z klášterů? Znáte aspoň pár takových osudů? Mluvil jste s některými z těch lidí, že vás dnes zaráží, že se odmítám dívat na vznesené nároky s nedůvěrou a sám se pídíte jen po originálních dokladech?
Ten "prelát Duka", syn západního odbojáře (který za službu vlasti mimochodem skončil na Mírově) za bolševika přišel o státní souhlas a přes rok strávil v Plzni na Borech. A vy, který se přiznáváte, že jste byl před Sametem příliš mlád, si ho tu berete posměšně do pusy. Z toho mě mrazí.
14. 11. 2013 | 15:15

---------
Pechová, vy jste jak zaseknutá gramofonová deska, tisíckrát sem napíšete tu svou filipiku, tisíckrát je vám vysvětleno,m že kdyby stát postupoval stejně ohleduplně vůči VŠEM restituentům, neřku-li vůči všem v munulosti poškozeným /co poškozeni Klausovou amnestií ??/ - tak ten stát s největší pravděpodobností přestane existovat.
Vy ale stále melete tu svou, jak ta chudinka Církev musí mít něco málo do počátku a také že by nebylo sprívné jim stále neplatit ty mzdy atd.
Pechová - vy musíte být buď blázen, nezbedné děcko nebo na tom všem máte interes....to přece není možné, že by dospělý člověk s nějakým sluěnějším IQ , nezaujatý...že by se choval jako vy. To není normální.
To utahá i vola, Pechová, stále reagovat na tytéž nesmysly.

Pechová, živnsotníci a sedláci byli nejen vyhnáni...ale oni ani nemohli dál vykonávat svůj job, církevníci dělali to své, církevníci mohli svůj weltanschauung žít.
Takže prosím neplačte, nenatahujte zde moldánky pouze za církevníky, je to celkem nechutné.
A podsouvat Špokovi, že snad neuznává kohosi utrpení - Pechová, vy jste zlá osoba, takový místní svatoušek....reinkarnovaný Buddha, Kristus a Hus - ti všichni dohromady ale v sukních.
Pechová, a vám je kolik ?
Vy si tedy můžete brát do huby každého počínaje císařem Vilémem, no jo, to je jiná, to musíme všickni smeknout...:))

Pechová, tak zas někdy příště. Ale unavuje to, Pechová, vy jste jak to tisíckrát nic, co umořilo osla (nebo jak se to povídá).
14. 11. 2013 | 22:06

Admirál napsal(a):

Yosif K - přišel jsi pozdě, musíš se hodně snažit, aby ti šéf nenapařil áčko.
14. 11. 2013 | 22:10

Reveil napsal(a):

V této souvioslosti není důleřité, jakou část rozpčtu tvoří "náhrady" přihrané církvi, nýbrž samotný fakt,. že jde o velký majetek. To je právě ve spojení s katolickou církvi nesmírně nebezpečné, protože tato církev dosud vždycky zneužila i nejmenšího podílu na moci. Nejen ve "středověku", ale i v době zcela nedávné, kdy inspirovala a genocidu v Chorvatsku či Rwandě a podílela se na ní. Majetek samozřejmě znamená moc. A moc v rukou katolické církve je vrcholným ohbrožením. O tom jsme se mohli přesvědčit v poslední době, kdy se např. Duka už přestal ovládat a ohromil veřejnost svým hulvátsvím.
14. 11. 2013 | 22:46

Filuta napsal(a):

Paní Pechová
" Ten "prelát Duka", syn západního odbojáře (který za službu vlasti mimochodem skončil na Mírově) za bolševika přišel o státní souhlas a přes rok strávil v Plzni na Borech. A vy, který se přiznáváte, že jste byl před Sametem příliš mlád, si ho tu berete posměšně do pusy. Z toho mě mrazí. "

Mě zase mrazí z vaší neschopnosti porozumět psanému textu a reagovat na podstatu toho, co autor píše - tedy nesprávný výpočet náhrad (resp. hausnumera).
Opět namísto věcné argumentace (čísla), citové vydírání.
Už je to ale, paní Pechová, přece jen dost ohraná písnička.
14. 11. 2013 | 22:46

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Dakujem za reakciu.
Kazda taka akcia, bude vzdy kontroverzna. To vidiet uz na tom, ze od roku 1989 nebola ZIADNA vladna garnitura tuto vec vyriesit. Mali (ako aj dnes) usta plne - my chceme vratit...Za tym ale VZDY nasledovalo ALE...
Teraz, ked sa po tazkych jednaniach podarilo KONECNE urobit nejaky kompromis, podotykam pritom, ze jednani sa zucastnovali vsetky relevantne cirkvi, tak zacnu vystupovat vselijaky politicky kaukliari, ktori mlzili roky, aby sa NIC nemuselo napravovat, ziadna nespravodlivost. A Vy o tom vsetkom predsa VIETE, alebo aspon mozete vediet!
Napriek tomu (neviem, ci z naivity, alebo akych pohnutok) Vy teraz hadzete rozdrazdenemu frustrovanemu davu kus zvanca (hoci uz stokrat prezuvaneho zo vsetkych moznych stran), pytate odpovede na otazky, ako maly chlapcek. Ako napisala Pechova, ale i Jarpor. To nie je iba matematika, ci statistika. Za kazdou matematikou a statistikou v tomto pripade hladajte LUDI a ich OSUDY. Co sa tyka vojny, to ide zosobnena matematika a statistika kazdemu. PRECO NIE v TOMTO PRIPADE? Tu uz ludi a osudy nevidiet?
Z toho pohladu Vas blog vyznieva ako trapna agitka pre frustrovanu spolocnost a v politicky citlivom obdobi vyvoja v Cesku. Preto som napisal pfuj. Od Vas som to skratka necakal. To co ste zistili sa dalo napisat inac, nie v style a la Kopecky.
P. S. Pokial sa venujete matematike a statistike bez politiky, Vase blogy citam rad, i ked nemusim vzdy suhlasit. K tejto teme je to odo mna vsetko.
14. 11. 2013 | 22:50

Filuta napsal(a):

Věřící
Tomu sám nevěříte, že kat.církvi přibývá oveček, je tomu právě naopak.
A nejen u nás.

G.Giormani

Proč do toho pletete ČNB, to jsem opravdu nepochopil.
To, že nás okrádá stát a banky, ještě neznamená, že se musíme nechat okrást i kat.církví.
14. 11. 2013 | 22:52

Gudka napsal(a):

Jaha

Právě z lidského hlediska jsou nároky katolické církve mimořádné nechutné a odpudivé. Rekatolizace už i historicky byla ahumánním jevem. A typicky katolicky se církevní škrtidlo zařezává do hrdla společnosti právě v době, kdy se jí už tak špatně dýchá.
14. 11. 2013 | 23:04

Filuta napsal(a):

Gudka

Vidím to stejně.
Odškodňuje se tady velkoryse zloděj, který po Bílé hoře nevybíravým způsobem ukradl majetek české šlechty a bohatých měšťanů, persekuoval protestantské obyvatelstvo, duchovní vyhnal a teď ze sebe dělá oběť.
To, oč katolickou církev bolševik připravil, jí stejně nikdy nepatřilo.
Katolíci se tady stále ohání svou nepostradatelností pro společnost.
Rád bych věděl, co v minulosti (Rakousko-Uhersko, 1.republika, 2.sv.válka) pro Čechy udělali dobrého?
To, že dnes provozují nějaký ten hospic nebo charitu, stejně platíme z daní my všichni, ačkoliv nejsme katolíci. Nedávají to ze svého, přestože tady tvrdí opak.
Z jejich bohatství nemá užitek žádný občan, paradoxně ani řadový kněz, ty peníze jdou do bank vatikánského molocha. Nakonec, prát prachy ve švýcarských bankách Vatikán prokazatelně umí.
14. 11. 2013 | 23:32

pozorovatel napsal(a):

Absolutně nechápu, proč by stát měl platit duchovní. Jistě církevní zákon z roku 1949 to tak nařídil jako určitou restrikci církví. Ale dnes jsme čtvrt století po revoluci a tento komunistický zákon by bylo na čase zrušit. Ať si církve své duchovní platí samy tak, jak si své zaměstnance platí všechny jiné nestátní organizace. Argumentovat duchovním významem atd není namístě - je významnější pastor, kážící jednou za týden pro deset dušiček, nebo tělovýchovný pracovník, starající se celý týden o zdravý rozvoj desítek malých cvičenců? Není logický argument, že když stát platí nevyužité duchovní, že já jako funkcionář šachového spolku se chci od státu nechat platit taky?

Podle Bible měl mít v prvotní církvi každý kazatel (nositel daru a služby Slova) mimoto ještě další povolání. Koneckonců i apoštolové je měli. No a pokud církve nerespektují Evangelium a epištoly, k čemu zde pak jsou?
14. 11. 2013 | 23:44

mb napsal(a):

aha pane yosif ... takže vaše protiargumentace zní: je pravda že si církve spoustu věcí vycucali z prstu ( v minimalistické variantě 11% tj. 6 mld ) ... ale socani kradou taky a neměli v pořádku papíry k lidovému domu ... :-))

to je skvělá argumentace: takže když jsou socani zloději a bordeláři ... tak církve si mohou přikrást ( na úkor státu ) taky ... to je celkem solidní argumentace ... díky ... :-))

hezký večer .... :-// ...
14. 11. 2013 | 23:58

mb napsal(a):

to je jako když Klaus ze státu záměrně udělal zdechlinu a rozvrtal to, co funguje ... případně zástupce státu, kteří měli hájit zájmy státu přeplatila jakákoli soukromá či mafiánská společnost ( LTO ale nejen ...)
15. 11. 2013 | 00:03

mb napsal(a):

njn, stane se ...
15. 11. 2013 | 00:04

michal skop napsal(a):

Jana Pechová

Dle ODS (a minulé vlády) vynáší majetek, který církve mají dostat, 3 mld. ročně. To je zhruba 2x tolik, kolik jim dnes platí daňový poplatníci. Já bych řekl, že to je dost dobrý materiální základ, který jiné podstatné neziskové části společnosti nemají (např. univerzity, veřejnoprávní média, atd.) a přesto musí fungovat.

Kdyby chtěli řím. katolíci dát něco jiným církvím, klidně mohli - proč ale potom minulá vláda zadlužila daňové poplatníky na 30 let? (jak je to napsáno ve smlouvách).

Nechápu, co má fakt, že byl p.Duka vězněn komunisty, společného s tím, že dnes mají daňový poplatníci platit jím vedené církvi i za něco, co třeba nikdy jejich nebylo. Můj prastrýc prošel Duklou, partnerky děda nechal zdraví v Jáchymově a dostal za to v 60.letech jízdní kolo. To má s dnešními "restitucemi" podobnou souvislost jako Dukovo žalář.
15. 11. 2013 | 01:54

michal skop napsal(a):

JAHA

já bych jen dodal, že ten kompromis byl dojednán bez toho, kdo to nakonec zaplatí (tj. daňový poplatník; velká většina lidí byla proti, ale těch se nikdo neptal). To se potom domlouvá kompromis docela snadno.

"Rozdráždění frustrovaný dav" - nejsem si zcela jist, že tak to úplně je, ale jistě zcela válcovací metoda minulé vlády bez jakékoliv snahy o kompromis (přehlasování senátu, velká většina lidí proti, 'vydíraní' poslanci Lidem, kteří byli pod tlakem konce sněmovny, atd.) dobré pohodě nepřidá. Ale za to já zas tak nemůžu.

Do politiky se jistě snažím brousit, protože bych rád, aby se rozhodnutí dělala daleko lépe podložená skutečnými fakty - a to se v ČR často neděje.
15. 11. 2013 | 02:09

Marie napsal(a):

Kdo jiný, než my, by měl zaplatit tu novou letadlovou loď a Dukovi vrtulník se samopalem.
15. 11. 2013 | 02:10

michal skop napsal(a):

Yosif K

malý vzorek - ten vzorek statisticky zas nebyl tak malý, 95% interval je pro to číslo6.5mld. něco kolem 4-9 mld. Pořád to jsou větší jednotky miliard.

Pokud chcete spočítat, "o kolik české proletáře okradli socialističtí defraundanté", jděte do toho, já si to rád přečtu. O "podivných akcích" pánů Fencla, Zgarby, Palase nebo třeba křišťálového p. Grosse není dobrých informací nikdy dost. (Nakonec, jak píšete, jste můj "soudruh", takže asi také statistik - i když statistiky je na to potřeba pomálu, v podstatě stačí se nebát čísel)

Ironii veřejných postojů papeže Františka vidím spíše směrem k vedení českých (řím.)katolíků, kteří se šéfem dle mého pohledu dosti rozcházejí.
15. 11. 2013 | 02:28

michal skop napsal(a):

Pravda

nezávislost auditu - placen byl Ministerstvem kultury (které bylo výrazně na straně církví) a proveden Ernst & Young, která jistě má od vlády dost zakázek. Takže i já mám jisté pochybnosti o nezávislosti toho prověřování, ale spíše ve prospěch církví a tehdejší vlády. Ale pořád je to nejnezávislejší kontrola, co proběhla.
15. 11. 2013 | 02:32

michal skop napsal(a):

charlie

já jsem duší nejspíše matematik - a proto vím, že 1.7 miliardy z 1080 miliard není 0.0017 % , jak píšete Vy, ale je to zhruba 0.16 % , což je 93x více (-:
15. 11. 2013 | 02:41

turtle soup napsal(a):

Nevím, zda je to jen můj pocit, že papež Františ byl zvolen kardinály proto, aby v závěru svého života, kdy leckdo dětinští, vzbudil kladný dojem z církve a vytvořil jí image lidumilné organizace, kterou ve skutečnosti nikdy nebyla a být nemůže. Papež Františ, stejně jako Jan Pavel II., byl jen zneužit k záměrům Vatikánu, které se nikdy nemohou shodovat se zájmy všech lidí na celém světě.
15. 11. 2013 | 02:45

Filuta napsal(a):

turtle
Já bych řekl, že to záměr rozhodně nebyl.
Že jde o tzv. kouzlo nechtěného.
Ale zpočátku jsem si myslel totéž, co vy.
Když si ale přečtete na Protiproudu takového Hájka-orthodoxního a bigotního katolíka (netvrdím, že občas nenapíše i smysluplný článek), máte dojem, že je Fanda satanistou, snažícím se vyvrátit katolickou církev z kořenů.
Přičemž on se podle méhou soudu jen snaží ji k těm kořenům idealisticky vrátit.
Jistou nelibost jsem vypozoroval i u Duky.
Vypaseným prelátům se tenhle asketa vpravdě nezamlouvá.
Třeba si za čas přečteme, že náhle zemřel "na srdeční selhání" či něco podobného. Vůbec bych se tomu nedivil.
Šlápnul jim totiž na kuří oko, když nechal zablokovat švýcarská černá konta a hodil jim vidle do předpírky peněz.
15. 11. 2013 | 08:17

Jana Pechová napsal(a):

Michal Škop
Předchozí režim, ale i současný stát, z majetku církví v podstatě jen těžil. Značná část toho majetku podle toho také vypadá. Pokud říkáte: majetek vynáší dvakrát tolik, než kolik platí stát nyní, říkáte tím, že pokud budou církve pokračovat v současné (ne)správě, uživí se. Fajn. Ještě je podle vás co vybydlet a prožrat, nadto v matematickém průměru. Ale o nezbytných investicích pro restart k dobrému hospodaření to neříká vůbec nic, stejně jako to naprosto pomíjí morální rovinu věci - a mě tedy opravdu nepřipadá fér někomu něco ukrást, vycucat to z podstaty a pak říct - tady to máš zpět a nazdar, sprav si to.
A ještě k té zmínce o vězení (a nejen o vězení, protože tam jde zejména o důvod toho vězení): Vy si skutečně myslíte, že lidé, kteří v životě prokázali statečnost a věrnost víře a vlasti, budou svoji vlast okrádat, lhát a hrabat majetek? Byli by toho váš prastrýc či partnerčin děda schopni?
Zkuste si také zjistit, jak výdělečné je stát se duchovním či členem řádu. Možná vám nebude jasné, proč to ti lidé dělají - ale to jsou přesně ty souvislosti, které ze statistik nevyčtete.
15. 11. 2013 | 08:29

jozka napsal(a):

Jana Pechova:

A k veci zase nic, jen hrani na city...
15. 11. 2013 | 09:21

gaia napsal(a):

J.P.

proč to ti lidé dělají -
protože se jim nechce makat. Kvůli tomu také seděl Duk a spousta disidentů, na minulém režimu jim nejvíc vadila ta povinnost pracovat.

Obávám se
navíc farář, který bude muset být farářem a ještě tvrdým byznysmenem, aby se uživil podnikáním fary, těžko bude moci se starat o duchovní potřeby svých oveček, kterí mnohdy jistě budou zcela v rozporu s podnikatelským zájmem jeho fary.

že bolševik nechal něco farního zdevastovat?

ženská probuďte se, vždyť bylo po válce a bylo potřeba dát dohromady celou Evropu, byly daleko důležitější věci na pořadu dne, než opravovat a udržovat kostely , do kterých nikdo nechodil. Naopak spousty kostelů bolševik udržoval i opravoval a nacpal do nich spoustu peněz jako do památek, což bude jistě dělat daňový poplatník i nadále.

A co říkáte na Slovensku na nátlak biskupů, aby neprodávali v lékárnách, kde je majitel katolík, hormonální antikoncepci?

neukazuje to jasně, co je katolická církev zač?

jak získá moc, začne nás velmi omezovat, o nějaké svobodě si můžem nechat jen zdát, neb tu nemá Vatikán v programu.

ta má v programu

Nebudeš věřit v jiného boha.
15. 11. 2013 | 09:21

Pepa napsal(a):

Počet věřících neustále klesá a faráři se přemnožují jako potkani. A platí je stát. Tedy jsou to státní zaměstnanci. V tom případě by měl stát jejich počet regulovat, včetně výše jejich platu. tak jako u ostatních státních zaměstnanců.
15. 11. 2013 | 09:28

rejpal napsal(a):

Jana Pechová
Na jedné straně je pravda, že restituce morální aspekt mají. Otázkou zůstává, zda to, jak se celá věc provedla (myslím tím nejen generaci potřebné většiny, ale i záměrné spojení dvou věcí do jednoho zákona - zčásti asi i proto, aby bylo možno použít morálku i ve věcech, které nejsou ničím jiným než politickým rozhodnutím z morálního hlediska zcela neutrálním), nesmazavá to první. Církev si tímhle svou reputaci zhoršila (mnohem víc, než při ostudě s "Voršilkami" v 90. letech). Vládní strany i v tomto zákoně předvedly, jak opovrhují veřejným míněním, protože prosadit něco přes odpor čtyř pětin obyvatel, včetně části vlastních voličů, vyžaduje kachní žaludek. A jestli se ještě ukáže, že samotné restituční nároky u části položek jsou sporné, bude ještě hůř.
A to ještě nemluvím o tom, že podle všeho bylo přinejmenším někde prolomeno i to datum 25.2.48 (ve zdůvodnění jsem viděl citaci zákona z roku 1947) - což je velmi nebezpečný precedens.
Církev svou kauzu zdá se vyhrály, ale je to vítězství Pyrrhovo.
15. 11. 2013 | 09:31

Irena napsal(a):

Je zajímavé, se člověk, který se staví kriticky k církevním restitucím, je okamžitě zařazen k nenávistnému mainstreamu. Já, narozdíl od Jany Pechové, která ODMÍTÁ UVĚŘIT..., bych CHTĚLA ZNÁT pravdu ohledně církevních restitucí a je mi jedno, jaká bude. Myslím si, že v případě, kdy se objeví takové obrovské pochybnosti, by mělo být v zájmu všech stran, aby se vše naprosto transparentně vysvětlilo, případně opravilo a doladilo. Za sebe mohu říct, že pokud se jasně prokáže, že církvi má být vráceno tolik a tolik, a bude to tak transparentní, že to bude jasné i poslednímu pomocníkovi na stavbě, pak mi nijak nebude rušit spánek pomyšlení, že na to přispívám ze svých daní.
15. 11. 2013 | 09:34

zdenekb napsal(a):

Jana Pechová:
Když nechcete nechat mluvit statistiku a čísla bez mravních souvislostí... musíte si také odpovědět na to, jak moc je morální platit náhrady za něco, co už bylo vráceno. Jak moc mravné je vracet majetek, který obdarovanému nikdy nepatřil. Nebo odškodňovat instituce, které v době útlaku ještě neexistovaly. To už mi připadá hodně velkorysé.
Autor na to jen poukázal čísly, bez emocí, které do toho pořád vnášíte. Já bych k těm dotazům doplnil - jak moc je mravně v pořádku, aby peníze, vrácené v rámci "nápravy křivd" chyběly lidem, kteří nikomu nic neukradli (a dokonce ještě jejich dětem)?
15. 11. 2013 | 09:42

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Zkuste si také zjistit, jak výdělečné je stát se duchovním či členem řádu. Možná vám nebude jasné, proč to ti lidé dělají - ale to jsou přesně ty souvislosti, které ze statistik nevyčtete. "
---------------------------------------------------------------
Ježíš řekl:
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

Můj švagr je farář církve husitské, takže o Vámi zmíněném určité povědomí mám.

Mně není jasné úplně něco jiného.
Ježíš řekl:
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

Papež František chce ‚chudou církev a církev pro chudé‘, řekl pro média
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/papez-frantisek-chce-chudou-cirkev-a-cirkev-pro-chude-rekl-pro-media--1188264

Proto mi není jasné, proč se kardinál Duka nevzdal aspoň finančních náhrad. Bratská jednota baptistů se vzdala finančních náhrad.

Ježíš přímo nabádal k tomu, nehromadit majetek, papež František chce církev chudou, přitom katolická církev se stane největším soukromým vlastníkem půdy v Česku. Na kardinále Duku jsem se opakovaně obrátila pod jeho blogy s dotazy:
Pane kardinále Duko,
vzdáte se finančních náhrad za Římskokatolickou církev ve výši 47,2 miliard Kč, nebo se raději opět omluvíte, tentokrát sociálně slabým, že jste se starali více o sebe?

30. 09. 2013 | 16:15
----------------------------------------------

Pane kardinále Duko,

jaké zásady platí pro Vás, který se živíte kázáním slov Ježíšových a jste podřízeným papeže Františka?
Prosím, odpovězte na mé výše uvedené otázky. Předem Vám děkuji za odpověď.
Anna

30. 10. 2013 | 07:07

Bohužel odpověď jsem nikdy nedostala.
15. 11. 2013 | 09:45

Filuta napsal(a):

Jana Pechová
Pletete si stále pojmy s dojmy.
Podle vaší představy (pokřivené) morálky máme církvi vydat i to,co jí nepatří, co není schopná před zákonem doložit, co jí už bylo jednou vydáno (nehledě na protežování církve oproti řadovým restituentům)...
Vaše přestavy o tom, že je katolická církev nějakým Mirkem Dušínem v sutaně, jsou veskrze liché a směšné.

Současným arcibiskupem (Graubner) je člověk, který okradl podnikatele, vinaře, a byl za to také odsouzen. O jeho morálních kvalitách jsem přesvědčen už od chvíle, kdy kryl zneužívání chlapců jedním moravským farářem. Na kauzu ho (i Vlka) upozornil mladý, idealistický student teologie Novák, jehož za jeho mravnost profesně i lidsky tito představitelé církve zničili. Farář nebyl nikdy odstíhán, jen přeložen na jinou farnost. A pokud žije, przní děti dodnes.

Položte si otázku, jaká může být církev, když má takové "pastýře"?
Jaký pán, takový krám, říká se.
O tom, jak je katolická církev počestná, bych mohl popsat stohy papíru.
Největší žábou na prameni jsou intrikáni z Vatikánu (praní peněz ve švýc.bankách, vatikánské vraždy,vatikánské akcie firmy vyrábějící antikocepci, obrovské skandály týkající se zneužívání dětí po celém světě, arizovaný majetek darovaný italskými fašisty atd.).

Ale nemusíme chodit daleko do historie.
Odkazy jsem poskytl - přečtěte si laskavě něco o tom, jak probíhaly mnnohem méně velkorysé círk.rest. v Polsku - provázela je ohromná korupce, skandály a spekulace.

Katolická církev je tvořena stejnými lidmi, jací tvoří naši dnešní politiku. Představitelé církve také ničím jiným nežli politiky nejsou. Takže vaše iluze o tom, že jde o nějaké svatoušky, lze pokládat za velmi naivní nebo přímo manipulativní a lživé.
Jdou po penězích, moci a majetku. Víra a věřící jsou jim u pr....
15. 11. 2013 | 09:47

Filuta napsal(a):

Irena


Ono už jen to, že restituce prosadili velmi kvapně politici trestně stíhaní (dnes i premiér) a politici, kteří zcela jistě časem trestně stíhaní budou, si říká o revizi celého zákona.
Dnes jsou to všechno oběti "politické" zvůle.
Muehehe.
15. 11. 2013 | 09:50

Irena napsal(a):

"A co říkáte na Slovensku na nátlak biskupů, aby neprodávali v lékárnách, kde je majitel katolík, hormonální antikoncepci?

neukazuje to jasně, co je katolická církev zač?

jak získá moc, začne nás velmi omezovat, o nějaké svobodě si můžem nechat jen zdát, neb tu nemá Vatikán v programu.

ta má v programu

Nebudeš věřit v jiného boha."

gaio, v podstatě se takový směr vývoje může nabízet. Ale to záleží na nás všech. A já jsem přesvědčena, že v Česku žije spousta racionálně a kriticky uvažujících lidí (možná proto jsme i jeden z nejateističtějších národů), pro které je kritické myšlení a humanismus dobrou alternativou, kteří ví, že k tomu, aby se chovali morálně, nemusí věřit v Adama a Evu, v ráj a nesmrtelnou duši. Myslím, že tohle u nás nehrozí.
15. 11. 2013 | 09:53

gaia napsal(a):

Irena

přeji vám váš optimismus, že to u nás nehrozí.
Chcete snad říci, že na Slovensku nežijí racionálně a kriticky uvažující lidé?
15. 11. 2013 | 09:57

Filuta napsal(a):

Irena
Opravdu?

Jsme nejatestičtější národ v Evropě, ne-li na světě, a vracíme církvi více než 90 miliard?
V Polsku to bylo 800 milionů.

Už tohle je naprosto absurdní.
15. 11. 2013 | 09:59

Filuta napsal(a):

Katolická církev je prostě ctnost sama.
Sicilskou mafii ale tvoří samí dobří lidé, pravověrní katolíci.

Vatikánsky škandál s praním špinavých peňazí je späť!
Banka zatiaľ odmietla prezradiť informácie o účte vedenom kňazom práve v súvislosti s praním špinavých peňazí. Otec Ninni Treppiedi, ktorý bol vyhodený a staral sa o cirkevné fondy, poskytol informácie justícii o machináciách s financiami. Podozrenie sa týka finančných operácií v spojitosti s Matteom Messinom Denarom, kmotrom sicílskej mafie na úteku.

Od roku 2010 je Inštitút pre náboženskú činnosť (oficiálny názov Vatikánskej banky) vyšetrovaný pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Talianska prokuratúra vtedy nechala zmraziť približne 23 miliónov eur uložených na účtoch iných talianskych bánk.
http://www.aktuality.sk/clanok/208722/vatikansky-skandal-s-pranim-spinavych-penazi-je-spat/
15. 11. 2013 | 10:06

Irena napsal(a):

gaio, takové excesy se občas vyskytnou všude. Žijeme v demokracii a já jsem opravdu "pro-choice". Nijak mě neirituje, že věřící majitel lékárny odmítá ve svém podniku prodávat antikoncepci. Koupím si ji jinde, nijak mi to nevadí. On zase příjde o zisky, což mu zřejmě také nebude vadit (kdo ví?.-)))
V globálu se nijak neobávám (u nás) nějaké totality náboženství.
15. 11. 2013 | 10:11

gaia napsal(a):

Irena

já se obávám i toho střetu zájmů ekonomickýcha duchovních

jak píšete

On zase příjde o zisky, což mu zřejmě také nebude vadit (kdo ví?.-)))

farář bude muset být tvrdý byznysmen kontra zastánce duchovních hodnot

to mi nejde dohromady
15. 11. 2013 | 10:18

Irena napsal(a):

Filuta:

Ano, jsme. Statistika mluví jasně. A co se týká té částky - pokud by se prokázalo, že taková opravdu má být, pak se nedá nic dělat. Zatím to vypadá, že je kolem toho spousta nejasností.
15. 11. 2013 | 10:22

jozka napsal(a):

Irena:

To nejsou excesy, to je systemova vlastnost.
15. 11. 2013 | 10:29

Irena napsal(a):

gaia:
"farář bude muset být tvrdý byznysmen kontra zastánce duchovních hodnot

to mi nejde dohromady"

Souhlas. Mně to taky nejde dohromady. Ale pokud to tak chtějí.....
Myslím, že se svatozář začně pomalu, ale jistě rozplývat.
15. 11. 2013 | 10:31

modrý edvard napsal(a):

Omlouvám se, nemám dost dobré vůle nastudovat předložené dokumenty. Ostatně jako drtivá většina ostatních diskutérů.
Souhlasím s argumentem (jarpor), že se to tady furt vleče a že se toho potřebujeme zbavit. Možná to děláme pod cenou, možná nad cenou. Čert to vzal. Handrkujeme se tady o blbý dvě miliardy (nebo možná 2.0-1.4= 0.6) ročně.
Proč ČSSD neječela, když ji stát vracel Lidový dům?
15. 11. 2013 | 10:34

gaia napsal(a):

Irena

ta už se rozplynula po Bílé hoře v době násilné rekatolizace, v každém případě, peníze budou fuč a naše děcka budou muset celý svůj produktivní věk splácet někomu, komu se rozplynula svatozář před 300 lety?
15. 11. 2013 | 10:34

gaia napsal(a):

modrý edvard

2 blbý miliardy?

a 30 let? to je nic?
15. 11. 2013 | 10:36

Platan napsal(a):

Irena napsal(a):
V globálu se nijak neobávám (u nás) nějaké totality náboženství.

Já také ne:

Vás kdyby učit chtěli všichni svatí,
zda všimnou si jich Češi paličatí -
buď svatý rád, když není bit!

:-)

http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pamatky/povest.php?idn=&idp=271
15. 11. 2013 | 10:37

jozka napsal(a):

modry edvard:

Smim vas poprosit o blby dve miliardy? Ja bych si s dovolenim take vzal...
15. 11. 2013 | 10:40

gaia napsal(a):

Irena napsal(a):
V globálu se nijak neobávám (u nás) nějaké totality náboženství.
náboženství samo o sobě JE totalita, největší totalita, která na světě existuje.
15. 11. 2013 | 10:45

JAHA napsal(a):

Ad: gaia
A co říkáte na Slovensku na nátlak biskupů, aby neprodávali v lékárnách, kde je majitel katolík, hormonální antikoncepci?

neukazuje to jasně, co je katolická církev zač?

Pravda je taka: majitelia lekarni, veriaci ludia, sa obracali na knazov a biskupov s tym, co maju robit. Katolicka cirkev VZDY zakazovala a zakazuje UMELE metody a prostriedky PROTI zivotu. Majitelia mali teda MORALNY a vieroucny problem - predavat, ako veriaci katolik prostriedky, ktore su PROTI zivotu, pricom ja (majitel lekarne) nechcem takto hresit proti prikazaniu NEZABIJES?

Biskupi im odpovedali verejne, ako sa maju zachovat.

Takze ano, ukazuje to, co je katolicka cirkev zac. Je za dodrziavanie Bozich prikazani za KAZDYCH okolnosti, nezavisle od popularity, ci nepopularity, vazenia a pod.

P. S. Musim bezat, budem az v nedelu.
15. 11. 2013 | 11:02

Al Capone napsal(a):

Jestli pán Bůh není, tak ten, koho prvního napadlo něco jako založení církve, tak ten vymyslel ten největší podvod na lidské společnosti jaký vůbec existuje. Musíme ale přece jen něco církvi závidět. Ve jménu církve a Boha se dají učinit ty největší zločiny. Láska ke straně je něco podobného. V Rusku by o tom mohli vyprávět!
15. 11. 2013 | 11:05

gaia napsal(a):

JAHA

ano potvrdil jste můj názor z10:45
15. 11. 2013 | 11:08

Jana Pechová napsal(a):

Zdenekb
Čísla bez emocí vám v jiném případě řeknou například to, že od určitého věku se společnosti přestáváte vyplácet. Invalidé se statisticky nemusí vyplatit vůbec. Co s tím? Nebo to přece jen má širší souvislosti?
A ptáte-li se, zda mi nevadí, že peníze z nápravy křivd budou chybět lidem, kteří nic neukradli, zeptám se vás já opačně: a vám nevadí, že společnost dodnes žije z nakradeného, které chybělo a chybí někomu jinému k tomu, aby mohl svobodně existovat a pracovat? Kdyby za vámi přišel soused, kterému váš dědeček ukradl pozemek a dožadoval se vrácení, také byste ho podezříval z chamtivosti a argumentoval, že vy jste nic neukradl? A kdybyste si na tom kradeném pozemku postavil a soused by chtěl kompenzaci, zaplatil byste mu za zemědělskou půdu nebo za stavební parcelu?

Irena
Paní Ireno, všemi deseti bych byla pro to, aby se o záležitosti dostalo na veřejnost co nejvíc objektivních informací. Osobně mám zkušenost, že kdo ty informace hledat chce, ten si je najde - i když to chvíli trvá. Většina těch, kteří mi vyčítají, že do věci vnáším emoce, však hledala (pokud vůbec hledala) pouze ve zdrojích, které je utvrzovaly v jejich negativním postoji. Bohužel, v médiích se toho moc nedozvíte. Je to náročné téma a není na něj prostor ani čas.
Nemám nic proti číslům, ale za těchto okolností by měla být k dispozici všechna. A také všechny související údaje.
15. 11. 2013 | 11:12

Kelt napsal(a):

Před mnoha lety jsem vlastnil "Zvonokosy"a bylo a je to dobré čtení-jen některý kamarád je zapoměl vrátit a dodnes je mně to líto.
Jednou z titulních hrdinů tohoto svěžího dílka je jistá Elualie Čubíková.
Myšlení Jany Pechové mně ji silně připomíná.
15. 11. 2013 | 11:16

kuko napsal(a):

A vcil se panbickari pochlapte...tvrdim ze cirkve,zejmena pak rimskokatolicka jsou plne nefachcenku a pedofilu....tvrdim,ze si narokuji i majetky,u kterych nejsou schopni dolozit vlastnictvi a ze zmineny zakon ani neobsahuje povinnost pro cirkve nest dukazni bremeno,ba prave naopak..

dale pak ve srovnani ze vsemi ostatnimi "byvalym rezimem" okradenymi restituenty pozivaji zcela nelogickych vyhod

-osvobozeni od dane
-max.hranice ceny za m2 pozemku (cca 3x vetsi nez u "obycejnych" restituentu)
-extra sumu "navysenou o inflaci"

cely tento slavny zakon byl navic prohlasovan silou jednoho jedineho hlasu,hlasem kriminalnika Pekarka (nemluve ani o tom,ze cele toto divadlo probehlo az po odchodu 3 panu,kteri ze vymenou za trafiky porouceli z PS PCR)

A pak sem lezte a kvicte neco o moralnich hodnotach...
15. 11. 2013 | 11:17

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Paní Anno, myslím, že už jsme si to tu i řekly.
Finanční náhrady jsou především kompenzací za nevydaný majetek. Kdyby vám někdo ukradl chalupu s polem a lesem a vrátil vám vybydlenou chalupu bez pozemků, řekla byste mu: to je dobrý, já si ten zbor opravím za svý a na ostatní se vykašlete? Zejména, pokud by to "ostatní" bylo potenciálním zdrojem vašich budoucích příjmů, o které byste v rámci té restituce přišla?
Výnosy z toho majetku nejdou na konta prelátů, jak se tu mnozí domnívají. Sama přiznáváte, že o platech duchovních určitý přehled máte. Ty nemovitosti a polnosti je třeba nejdřív zregenerovat, a to budou výdaje jako hrom.
15. 11. 2013 | 11:24

jozka napsal(a):

Jana Pechova:

Libi se mi jak tancujete kolem konkretnich otazek a neustale to tlacite do emocionalni roviny. Chapu, kde argumenty nejsou...
15. 11. 2013 | 11:28

Filuta napsal(a):

Gaia
A ona někdy nějakou svatozář měla?


JAHA
Řekl bych, že jde jen o pokrytectví neuvěřitelného kalibru.
Vatikán prokazatelně vlastnil akcie firmy vyrábějící antikoncepci. Poté,co se to proláklo na veřejnost, rychle se těchto akcií zbavil (informace přinesl váš tisk, u nás se o tom ,kupodivu, mlčí).

Přijde mi jako neuvěřitelné tmářství, chce-li církev v 21.století bránit plánovanému rodičovství zákazem antikoncepce (už jen s ohledem na tíživou ekonomickou situaci stamilionů rodin na celém světě) a zároveň brojí proti potratům.
Katoličtí potentáti si jaksi neuvědomují, že zákazem antikoncepce přispívají k vyššímu počtu potratů, což je zcela jistě větší "zlo".
Jejich omezenost jde až tak daleko, že protestují i proti běžné sexuální výchově na školách (nemám na mysli stupidity,které sem přichází z Brusele-učení pětiletých dětí onanovat apod.), jež má ochránit naše děti před sexuálně přenosnými nemocemi a hlavně je naučit zodpovědnosti v sexuálním životě, tedy nepromiskuitnímu chování!!!

Katolická církev je svým chováním a skutky odsouzena k zániku.

Sám jsem věřící, ale s bohem "rozmlouvám" každý den sám. Nepotřebuju k tomu zprofanované prostředníky. O lidi zkompromitované jako Graubner, Duka, Vlk, bych se ani kolo neopřel.
Staré indiánské přísloví říká:
Bílý muž jde do kostela, aby mluvil o bohu.
Indián jde do prérie,aby mluvil s bohem.
15. 11. 2013 | 11:31

Filuta napsal(a):

Jana Pechová

A mohla byste nám pošpitat, kam tedy ty prachy jdou?
Já myslel, že do vatikánské prádelny.

Mimochodem, díky lidumilům z kat.církve, byli vyhnáni z domovů sirotci,nemocní i důchodci.
Hlavně že se vrátí církvi majetek na "humanitární" účely, že?
15. 11. 2013 | 11:34

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Kdyby za vámi přišel soused, kterému váš dědeček ukradl pozemek a dožadoval se vrácení, také byste ho podezříval z chamtivosti a argumentoval, že vy jste nic neukradl? "
---------------------------------------------------------------

Jak podle Vás se dobraly křesťanské církve majetku, když Ježíš řekl:
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

Připomínám, že Ježíš Kristus hlásal, že máme dát potřebnému svůj šat i plášť.
U nás v době, kdy se musely uskrovnit rodiny s dětmi, důchodci, zdravotně postižení, bylo zrušeno pastelkovné, omezeno porodné, sociální dávky, zvýšena DPH..., vláda hospodařila s deficitem, se bude církvím kromě nemovitého majetku vyplácet i paušální finanční náhrada, kterou ostatní restituenti nedostali. Kardinál Duka nejen, že církevní restituce neodmítl, ale aktivně vybízel senátory, aby navržený zákon podepsali. Navíc odluka církve od státu bude až za 17 let.

Kardinál Duka se kázáním slov Ježíše Krista ŽIVÍ. Jak je tedy možné, že se jimi neřídí? Přitom papež František chce církev chudou.
15. 11. 2013 | 11:37

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Máte-li dát potřebnému svůj šat i plášť, musíte nejdřív nějaký mít.
15. 11. 2013 | 11:46

gaia napsal(a):

Jana Pechová

takže nejdřív si plášť zaplatím prostřednictvím daní a pak mi ho prelát obnošený dá?
15. 11. 2013 | 11:54

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Máte-li dát potřebnému svůj šat i plášť, musíte nejdřív nějaký mít.
---------------------------------------------------------------

Církevní restituce jsou podepsány. Kardinál Duka mohl a stále může odmítnout navrácení majetku, čímž by jednoznačně potřebnému dal. Jistě se ke kardinálu Dukovi doneslo, jak velký je státní dluh.

Navíc by se kardinál Duka měl řídit slovy Ježíšovými:

Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

a přáním papeže Františka, který chce církev chudou.
15. 11. 2013 | 11:55

modrý edvard napsal(a):

jozka a gaia: postavte se do fronty, končí někde za Kladnem. Děkuji.
15. 11. 2013 | 12:16

modrý edvard napsal(a):

jozka a gaia: postavte se do fronty, končí někde za Kladnem. Děkuji.
15. 11. 2013 | 12:17

jozka napsal(a):

modry edvard:

no tak... nedelejte zagorku... vzdyt to nic neni...
15. 11. 2013 | 12:18

gaia napsal(a):

modrý edvard

já mám obnošených hader doma dost, dávám je do kontejneru pro potřebné z vlastní vůle a zdarma, nevím proč bych měla na kabát stát ve frontě někde za Kladnem?
15. 11. 2013 | 12:19

zdenekb napsal(a):

Jana Pechová:

Myslím, že církve svobodně existují a pracují - restituce není otázka jejich existence nebo nebytí.

Ale začínáte být trochu osobní: "Kdyby za vámi přišel soused, kterému váš dědeček ukradl pozemek a dožadoval se vrácení, také byste ho podezříval z chamtivosti a argumentoval, že vy jste nic neukradl?" Za prvé nemám zlotřilého dědečka, ale i kdyby k dané situaci teoreticky došlo, snažil bych se věc rozumně napravit (přestože jsem se v ní ocitl opravdu nevinně). Každopádně, pokud by soused k onomu ukradenému pozemku požadoval i věci z mého obýváku, kožich pro manželku a pravidelné štědré kapesné pro vnuka, se kterým se můj dědeček nikdy nepotkal, asi bych ho vyrazil. Myslím, že právem. Tak silně vyvinuté pochopení pro dědičnou vinu opravdu nemám. To se jen vy cítíte jako potomek zlodějských dědečků, já ne.
15. 11. 2013 | 12:29

Jana Pechová napsal(a):

zdenekb
Milý pane, moje rodina si za nesprávný kádrový profil užila za bolševika svoje. I přesto se považuji za součást státu, který měl několik desetiletí ve vedení zloděje a vrahy.
Pozoruhodné je, jak mnozí zdejší diskutující jedním šmahem dokážou řadit všechny Němce včetně těch současných po bok Hitlera, sami však s tím zlým ve své vlastní minulosti odmítají mít cokoli společného.
A co se týká onoho příkladu se zlotřilým dědečkem: nezáleží, s kým z rodiny se dědeček potkal a s kým ne, zda kvůli tomu budete muset ženě místo kožichu koupit kabát a synovi zkrátit kapesné - pouze na tom spravedlivém vyrovnání. Také pokud nemůžete sousedovi vrátit ukradený pozemek, který užíváte ke svému prospěchu, budete se s ním muset dohodnout na jiné náhradě. Proč by se ten soused, kterého vaše rodina tak dlouho usurpovala, měl trápit tím, že vy se budete muset uskromnit, když přestanete žít na jeho účet?
15. 11. 2013 | 13:07

Filuta napsal(a):

Další "disidentka" vedle neomarxisty Resla.

Tak to jsou fakt pádné argumenty pro to, abychom vraceli i to, co církvi nepatří.
Páč Pechová strašně trpěla v "tjurmě".
15. 11. 2013 | 13:17

kuko napsal(a):

@Jana Pechová

madam co sem motate Hitlera,to ta vase slavna Vatikanska pakaz se dle historickych dokumentu PRIMO podilela na podpore nacistu,nehlede na fakt,ze si privlastnili i cast zidovskeho majetku....
15. 11. 2013 | 13:21

gaia napsal(a):

vnouček bude bez pozemku (aniž by někdo dokázal, že soused nelže) a ještě bude muset 30 let platit sousedovu vnoučkovi, kterému nikdo nic neukradl a kdo ví, jestli by něco zdědil po sousedovu dědečkovi.
pechová se chce mstít na vnoučcích celého národa.
15. 11. 2013 | 13:24

pamětník napsal(a):

JAHA:
"ja (majitel lekarne) nechcem takto hresit proti prikazaniu NEZABIJES"
Co to je za hloupost? Hormonální koncepce zabíjí??!
Takovou hloupost může tvrdit jenom náboženský fanatik.
15. 11. 2013 | 13:28

pamětník napsal(a):

kelt:
Přesně, Jana Pechová = Eulálie Čubíková.
15. 11. 2013 | 13:33

Ares napsal(a):

V roce 1991 tu bylo podle sčítání 4,5 mil. věřících. Podle sčítání v roce 2011 tu bylo 1,5 mil. věřících. Počet duchovních ale naopak rostl. Z 2 578 v roce 1994 se zvedl na 4 892 duchovních v roce 2011. Tedy počet věřících se 3x snížil, počet duchovních skoro 2x vzrostl. V podstatě to je jasný tunel a brzo by jim to někdo stopl. A ten někdo by nemusel být tak štědrý v rozdávání peněz z cizího, jako minulá vláda.

Ty restituce tak byly v podstatě poslední možnost.

Minulá vláda se dohodla s církvemi, že se zmrazí počty duchovních na pár let a mezi tím se nějak vyřídí ty restituce. Fakticky by katolíci měli dostat 99 %. Pro ty ostatní církve by to tedy nebylo žádné terno, a mohly by se proti takové dohodě postavit. Což by mohlo celé toto narovnání státu s církvemi zablokovat. Ale katolíci jim přenechali 20 %, čímž si koupili jejich ochotnou spolupráci. Pro obě strany to bylo výhodné. Ostatní církve se tak dostanou k obrovským částkám, na které nemají žádné legitimní právo. A katolická církev má zaručeno, že vše půjde hladce.

A uznejte, že druhou takovou vládu, jako byla ta minulá, už nemusíte sehnat. Byl by hřích toho nevyužít.
15. 11. 2013 | 13:54

cyklista napsal(a):

Tolik nenávisti, to tady musí každý komunista hlasovat aspoň třikrát. Kdyby komunisti nekradli, tak se nikdy žádné restituce nemusely řešit :-)
Tady blábolíte o něčem, o čem nemáte ani tušení, a že všichni platíme 44 miliard za rok na podporu elektrovoltaického nesmyslu, který prosadila naše hloupá levice, to vám nevadí?
15. 11. 2013 | 13:56

kuko napsal(a):

@cyklista

se ani nedivim ze nemate ridicak a musite jezdit na kole,pac vase logicke konstrukce jsou nekde na urovni mexicke telenovely a kriminalky Hawaii 5-0...me se kuprikladu nelibi zlodejina bez ohledu na to kdo krade,odsuzuju solar,cirkev i dr.Ratha

pokud se chcete kasat moralnimi hodnotami,musite udelat maximum pro to,abyste nejdrive byli sami alespon "kristalove cisti"
tzn. ano cirkvim vyrovnani nalezi,ale v predem zdokumentovanem rozsahu,kde u spornych naroku nese dukazni bremeno zadatel,vse pak bude radne zdaneno a hlavne cele vyrovnani bude jednorazovho charakteru...tzn.nejpozdeji do 2-3 let stat uhradi celou castku za majetek,ktery se rozhodne nevratit ve forme nemovitosti/pudy a na oplatku zatne tipec polozce statniho rozpoctu zvanou cirkve
15. 11. 2013 | 14:06

Anna napsal(a):

cyklista

Kdyby se církve řídily slovy Ježíšovými, žádný majetek by neměly, tudíž by o něj nemohli v r. 1948 přijít, a nyní by nežádaly o vrácení majetku.

Ježíš přímo nabádal k tomu, nehromadit majetek, a papež František chce církev chudou. Žádosti církví o navrácení majetku Vám nevadí?
15. 11. 2013 | 14:09

kdyby nebyly ryby napsal(a):

cyklista

kdyby měla moje babička koula, tak by to byl pěkný dědeček
15. 11. 2013 | 14:11

Anna napsal(a):

cyklista

Omlouvám se za chybu a opravuji - církve nemohly...
15. 11. 2013 | 14:11

uno napsal(a):

cyklisto, cyklisto, nespadl jsi před chvílí s kola a nenarazil si o beton mozkovnu? Nenávist čiší z Vás, komunistů bylo jen 10% populace a ateistů 73%, tak si nepleťte pojmy. Když připočteme k té fotovoltaice i církevní restituce, tak se brzy nebudete stačit divit, že ani velmi dlouhý žebřík Vám neumožní dosáhnout na nějakou lepší životní úroveň. Proč má zdrcující většina národa, zastávající ateismus platit na něco, s čím nesouhlasí a co k jejich životu ničím nepřispívá. Proč mají být vypláceny obrovské prostředky církvi díky odsouzenému kriminálníkovi - Jidášovi, která za třicet stříbrných prodal naši budoucnost a budoucnost příštích generací.
15. 11. 2013 | 14:18

cyklista napsal(a):

Co to je za nesnesitelný komunistický zlozvyk furt někomu řídit život?
Copak ostatní jsou nesvéprávní?
Vidím, že vůbec netušíte, jakým způsobem se musí dokladovat žádost o vrácení majetku farnostem.
Mimochodem, mě kdyby zastřelili nebo bez varování vystěhovali v noci na druhý konec republiky, tak se rozhodně před tou událostí stihnu stavit na katastru pro výpis :-)
15. 11. 2013 | 14:25

cyklista napsal(a):

to uno:
Přečtěte si libovolný příspěvek od slušného člověka a zarputilého komunisty. Rozdíl poznáte na první pohled.
Hitlera volilo 100% lidí, komunisty volilo 99,9% lidí, to přece není vůbec relevantní k tomu, jestli je něco dobře nebo špatně.
15. 11. 2013 | 14:31

kuko napsal(a):

@cyklista

co to je za nesnesitelny cirkevni zlozvyk furt po nekom neco vymahat (pro nekoho mysli prosteho jako vy staci zapatrat v historii po oficialnich vyjadrenich kardinala Tomaska,r.i.p.)

a jen tak mimochodem
sice na to nemam papir,ale dluzite mi prachy a ja je chci zpatky
15. 11. 2013 | 14:36

FIN napsal(a):

Mě vadí, že když komunisté údajně kradli majetek církvím, já jsem nebyl na světě. Tak proč bych měl teď platit náhrady. Celý život na něco čekám, dřu jak vůl a pořád mám hluboko do kapsy a dobře se maj jen samí vyžírkové, poslanci atd atd. Už mě to fakt přestává bavit
15. 11. 2013 | 14:41

cyklista napsal(a):

to kuko:
Budu se opakovat, kdyby komunisté nekradli, tak by to lidé nemuseli žádat zpět. Co je na tom zvláštního.
Kdyby komunisti ten majetek neprošustrovali, tak by se to teď nemuselo vracet v penězích.
Nene, to je v pořádku, to nám ukradl váš prapraprapradědeček mamuta :-)
15. 11. 2013 | 14:48

Anna napsal(a):

cyklista

Budu se opakovat:
Jak podle Vás se dobraly křesťanské církve majetku, když Ježíš řekl:
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

Připomínám, že Ježíš Kristus hlásal, že máme dát potřebnému svůj šat i plášť.
U nás v době, kdy se musely uskrovnit rodiny s dětmi, důchodci, zdravotně postižení, bylo zrušeno pastelkovné, omezeno porodné, sociální dávky, zvýšena DPH..., vláda hospodařila s deficitem, se bude církvím kromě nemovitého majetku vyplácet i paušální finanční náhrada, kterou ostatní restituenti nedostali. Kardinál Duka nejen, že církevní restituce neodmítl, ale aktivně vybízel senátory, aby navržený zákon podepsali. Navíc odluka církve od státu bude až za 17 let.

Kardinál Duka se kázáním slov Ježíše Krista ŽIVÍ. Jak je tedy možné, že se jimi neřídí? Přitom papež František chce církev chudou.
15. 11. 2013 | 14:57

Anastázie /dříve i Králová/ napsal(a):

AD Jana Pechová + ostatní:

NEBERTE TENTO NICK VÁŹNÉ.

Kdysi jsem s ní diskutovala o odsunu a vinách Revolučních gard-tvrdila,že snad její teta?-ale to se prý dozvěděla od matky až po letech,dětství měla šťastné-zemřela,protože byla RG znásilněna-zajímavé,že se tetě dařilo tuto skutečnost před celou rodinou tajit/řekla to pouze matce J.Pechové/-a po několika dnech zemřela.
Když jsem se odvážila zvážit hypotézu,zda spáchala sebevraždu-tvrdě mne setřela,ať se neodvažuji rozebírat soukromí její rodiny/pozn.-ještě dnes je sebevražda dle některých katolíků smrtelný hřích /.

Myslím,že tato madam používá citové argumenty -v naprosté většině případů bez udání místa a osob-viz zde-jedna skautská chata-komu by uškodilo,že nebyla vydána např.chata v Brdech či Posázaví?

Jako závěr pro mne plyne ,že řada jejích kauz je buď zveličená či nepravdivá-a používá jen citové argumenty ve stylu katolického sudetoněmeckého sdružení /.

S najatým provokatérem nemá cenu diskutovat-nebo s fanatickým věřícím /a to nejen muslimem/.
15. 11. 2013 | 14:58

Filuta napsal(a):

Pamětník

Nebyla to náhodou Eulálie Čupíková ?

Cyklista

"Co to je za nesnesitelný komunistický zlozvyk furt někomu řídit život?
Copak ostatní jsou nesvéprávní?"
Nevím, co mají kritici Vatikánu společného s komunisty, ale řekl bych, že řídit tady život druhým má eminentní snahu právě kat.církev.
Nejenže prudí své ovce, což by mi bylo vcelku lhostejné, ale otravuje život i bezvěrcům!!!
Zakazovat by chtěla antikoncepci, potraty, předmanželský sex, sexuální výchovu a bůhví co ještě.
Černopr....delníci s komunisty mají hodně společného, bratře.
Tak si dejte mokrý hadr na hlavu a radepur.
Nesvéprávný je tady někdo jiný.
15. 11. 2013 | 15:00

Filuta napsal(a):

Anastázie

Na to se dobře pamatuju.
A neznásilnili Pechové také babičku Rusové?
15. 11. 2013 | 15:03

Filuta napsal(a):

Anna
S nějakými etickými principy tady nepochodíte.
Peníze jsou u nich až na prvním místě.

Kdyby mohli, tak Ježíše ukřižují znova.
15. 11. 2013 | 15:05

Anastázie /dříve i Králová/ napsal(a):

Doplněk:
Jsem pokřktěná v rámci římsko-katolické církve a po smrti matky,kterou nový kněz neznal-když jsem mu před vzpomínkovou mší vylila své srdce,v ruce třímala tisícikorunu-a on chtěl za mši jen 7O kč-dohodli jsme se,že zbytek půjde na fond opravy kostela a našel vskutku útěšná slova-dosud jsem mu vděčná.
Po roce se ve mně uvolnily slzya byla jsem schopná plakat.

Jinak mne kostel příliš často nevidí-ale vzdávám tím úctu všem prostým služebníkům Páně /kardinál Duka je ovšem u mne něco jako kmotr mafie spojený s Kalouskem/.
15. 11. 2013 | 15:07

Anna napsal(a):

Filuta

Ale když máme svobodu slova, tak jako křesťanka vyjadřuji svůj názor. Je mi jasné, že je to marnost nad marnost... Vždyť z naší historie víme o "buřičských" slovech Jana Husa.
Kázat vodu a pít víno - to je už asi velmi zakořeněný zvyk katolické církve (jsem věřící, křtěná římskokatolička).
15. 11. 2013 | 15:17

cyklista napsal(a):

to filuta:
Do kostela mě nikdo chodit nenutil, do pionýra a na politické schůze ano. Máte to nějaké pomotané. Ale je to o svobodě rozhodování, a to komunisti vůbec neznají. Hlavně mít vše v souladu s ústředním výborem (nebo výstředním úborem? Už je to nějaký čas... :-))
15. 11. 2013 | 15:45

cyklista napsal(a):

to anna:
Až budete představitelkou nějaké farnosti, tak můžete směle majetek odmítnout. Do té doby nemluvte za ostatní.
A nedělejte ze sebe kašpara, skutečný věřicí by tady to té komunistické žumpy nepáchl.
15. 11. 2013 | 15:48

Anna napsal(a):

cyklista

Kde jsem mluvila za ostatní? Vyjadřuji své názory a Aktuálně by asi nebylo nadšené z Vašeho označení "komunistická žumpa".

Proč podle Vás směle neodmítl majetek kardinál Duka, když papež František chce církev chudou?
15. 11. 2013 | 16:05

Filuta napsal(a):

cyklista

A co v té "žumpě" dělá tak uvědomělá katolická ovečka jako vy?
Tak to jste tedy pěkný kolaborantík, mě nikdo do pionýra vstupovat nenutil a ani jsem tam nikdy nebyl, jakož ani v KSČ. Také jsem z tohoto důvodu nevykonával žádnou práci na exponovaném místě.

Ale s těmi bolšány má církev dost společného - zejména chamtivost, snahu řídit život ostatním, prudérnost a pokryteckou morálku.
15. 11. 2013 | 16:08

cyklista napsal(a):

To anna:
Někam mě napráskáte?
Jestli nedostanu letos konečně výjezdní doložku, tak budu zarmoucen.

To je zase následek komunistického mytí mozků. Pan Duka osobně nic nedostane a není generální tajemník, aby všem z tribuny nakazoval, co mají dělat. Už jsem to tady někde psal, naprostá většina dospělých jsou svéprávní lidé s volebním právem, nechte na nich, jak se rozhodnou.
15. 11. 2013 | 16:25

cyklista napsal(a):

to filuta:
Hašek byl vynikající spisovatel, ale feldkurát Katz je karikatura. Jakého církevního představitele ještě znáte?
15. 11. 2013 | 16:29

Anna napsal(a):

cyklista

Nerozumím.

Kardinál Duka podepsal církevní restituce za Římskokatolickou církev. Přitom papež František chce církev chudou.
15. 11. 2013 | 16:41

Filuta napsal(a):

Cylista
Já psal něco o Haškovi?
Pokud máte na mysli Eulálii Čupíkovou, tak to je postava ze Zvonokos (Chevallier).

Duka, Vlk, Graubner a spol. z toho nemají vůbec nic.
Akorát prebendy a život v luxusu.
Duka vypadá vyloženě jako asketa.
15. 11. 2013 | 16:56

uno napsal(a):

cyklista - píšete co je to zakomunistický zlozvyk někomu řídit živiót - církev to dělá stejně a také na to potřebuje finance. Já Vám jako příklad snahy ovlivňovat a řídit lidi uvedu tendenci církve zaujmout silnou pozici ve školství a totéž už nám deklaruje Řád Německých obrněnců, že to hodlá praktikovat na Moravě. Je to nepokrytý a nestydatý pokus vracet dějiny do středověku, otročit svou ideologií, stejně jako to dělali komunisté méně přemýšlivé mozky. Do kostela chodí málo mladších, téměř jen staré babky, které se chodí předvádět ve svých toaletách a kožešinách, dívám se na to z okna. Protože o kázání v kostele není přílišný zájem, tak se to církev snaží dohnat oblbováním děcek ve škole, nejen na těch základních, ale i na vejškách.
Pokud jde o ty "církevní" školy, tak se všeobecně soudí, ža tam šly děcka s nižším IQ, než je potřebné pro přijetí na státní školu. Pokud jde o příští uplatnění děcek z "církevních" škol, asi se s nimi počítá jako s námezdní sílou pro otročení na církevním majetku, církevní hierarchie přece na těch vrácených restitucích pracovat nebude. Ještě panu autorovi článku - do restitucí zřejmě nebyly zahrnuty odpočtem náklady, které měli občané za socialismu na údržbu církevních staveb, kromě těch, které byly ve vojenských újezdech, ale to je obvyklé i v USA.
Už delší dobu jsem neviděl na ulici nějakého církevního funkcionáře, nebo jeptišku, asi se teď mezi občany necítí dobře a proto se neukazují na veřejnosti.
15. 11. 2013 | 17:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy