V umění vládnout se snoubí politika s odborností

06. 01. 2014 | 12:09
Přečteno 3925 krát
Když se Miloš Zeman nechal slyšet, že by do vlády nemusel jmenovat kandidáty odborně slabší a jeho standardům zkušeného státníka nevyhovující, notoričtí strážci parlamentní demokracie se na něj sesypali jako sršni.


Vláda je přece orgán politický, je proto výsostným právem budoucího premiéra sjednat její složení v rámci vzniklé povolební koalice bez ohledu na nějakou "odbornost"! A kdo má vlastně právo takovou odbornost u členů vlády vzešlé z demokratického procesu posuzovat? Právem prezidenta je přece zatnout zuby, nechat si své námitky pro sebe a konat, jak mu ústava káže! Že byli k dispozici lepší kandidáti a že celonárodní zájem vyžaduje, aby vláda nebyla jen produktem koaličních handlů, to je přece vedlejší.

Diskuze o politice a odbornosti na úrovni vlády, která začala už v souvislosti s Rusnokovou vládou a v posledních dnech se dostala do obrátek, bude zřejmě ještě nějakou dobu pokračovat. Neměla by jít do ztracena a měla by toho hodně vyjasnit i po ustavení vlády. V neposlední řadě také to, jak se vlastně bude prosazovat Babišovo "řídit stát jako firmu", a jestli to může "ohrozit" naši parlamentní demokracii, jak nám média vtloukají do hlavy, nebo spíše amatéry a korupčníky v politice a ve správě státu na všech úrovních.

Vláda je samozřejmě orgán po výtce politický a proto odráží strukturu a kvalitu současné politické scény a reprezentace. Jestliže tedy tradiční vládní partaje představují obraz bídy a plazí se od krize ke krizi, vládnutí podle toho vypadá a dopadá, a může vrcholit i pěknou ostudou, jako před pár měsíci svérázné vládnutí Petra Nečase.

Zakopaný pes je v tom, že česká parlamentní demokracie si zvykla fungovat jako partajokracie, tedy systém, ve kterém jsou partaje a jejich zájmy neustále nadřazovány nad demokratické instituce vzešlé z voleb v souladu s ústavou. Viz například nesčetné traktace K trojky, K šestky nebo K devítky předřazené a nadřazené jednání minulé vlády. Viz přidělování celých ministerstev a pozic ministrů i náměstků do léna jednotlivým partajím na základě koaličního handlování a vydírání, bez ohledu na to, co si voliči přáli a jak skutečně své hlasy rozdali.

Z koaličních handlů tak vychází relativně nejúspěšněji strana, která se do parlamentu dostala s nejmenším počtem hlasů a také je schopna nabídnout jen nejslabší kandidáty na ministry. Může sebejistě vyhlašovat, že se musí dostat k "silovým" ministerstvům a vykonávat nad nimi svou politickou "gesci", aby tak mohla lépe realizovat svůj program, byť pro něj hlasovala sotva 4% z celkového počtu registrovaných voličů! I to je, bohužel, "političnost" vlády, právně čistá a u ústavního soudu nenapadnutelná. Vláda takto složená zůstane pak po celé volební období křehká, nejistá v kramflecích, vydíratelná, a neschopná zaručit, že skutečné většinové potřeby a zájmy dostanou vždy přednost před zájmy partajními a partikulárními. A to i v případech, že vše poběží přesně v souladu s pravidly parlamentní demokracie a že to na začátku všechno vypadá jako v harmonické rodině.

Skutečná a nikoli pouze deklarovaná "odbornost" je přitom na úrovni vlády jako celku a u jednotlivých ministrů stejně důležitá jako "političnost" a stavět je proti sobě je nepochopení úlohy vlády a jejích jednotlivých členů v řízení státu. Je to přímo kontraproduktivní a nebezpečné. Je však důležité mít jasno o tom, co se v této souvislosti a na této úrovni "odborností" rozumí. Není to úzká odbornost technická nebo vědecká, byť ani ta nemusí být na škodu. Je to, všeobecně řečeno, především odbornost ve správě a řízení velkých a složitých systémů, sektorů a programů. Týká se úlohy, možností, nástrojů a odpovědnosti veřejné správy, fungování právního státu, vztahů mezi veřejnou a soukromou sférou, mobilizace a efektivního využívání zdrojů, kontroly a hodnocení výsledků, organizování a řízení služeb pro veřejnost, koncipování a prosazování nových programů a projektů, podněcování podnikatelské a občanské iniciativy, koordinace a vyjednávání na různých úrovních, včetně úrovně meziministerské, celoevropské a mezinárodní. To vše jsou odbornosti a dovednosti, které jsou výsledkem nejen studia a osobního talentu, nýbrž také zkušeností získaných vhodnou praxí. Bohužel, zkušenosti získané vlastní praxí se u nových politických hráčů vybraných partajemi pro bleskovou cestu nahoru často lehkomyslně bagatelizují – a z cesty nahoru se pak po kratičkém výletu do státní funkce snadno stává stejně blesková skluzavka.

Na úrovni a v nitru dobře sestavené a kompetentně řízené vlády se odbornost a politika prolínají a doplňují. Za normálních okolností a při dobré vůli zúčastněných mezi nimi není žádný nepřekonatelný rozpor. Pokud tomu tak není, trpí jak odbornost, tak politika. A nejvíce to odnesou ti, kdo si na to všechno platí. Z peněz daňových poplatníků žijí přece partaje, financují se volby i koaliční hrátky a placena z nich bude každá vláda a každý ministr. I ten, který nepochopil, že jeho vstupem do vlády se něco od základu změnilo, že se ze straníka stal státníkem, a že už nemá právo se řídit především svým partajním programem a zájmem, nýbrž zájmy a potřebami občanů a státu.

V českých podmínkách to přitom politici ve státních funkcích mají a ještě dlouho budou mít těžší než v lépe zajetých západních demokraciích. Místo aby si po sametové revoluci trpělivě vybudovali zreformovanou, politicky nezávislou, hrdou, stabilní a efektivní státní správu, každá koalice u moci se snažila ze všech sil, aby si státní aparát co nejrychleji ochočila, pronikla co nejhlouběji do jeho nitra a udělala si z něj služku. Výsledkem je stát vystrašený a destabilizovaný. Ministři a vedoucí jiných státních institucí nemohou proto až na pár výjimek na svůj aparát bezpečně spolehnout v situacích, které jsou pro ně nové a nezvyklé, a kde vlastně oni sami potřebují vedení a poctivou podporu ze strany těch, jimž začínají šéfovat.

Všichni zúčastnění se teď ovšem zaklínají (již po kolikáté?) staronovým všelékem - novým zákonem o státní službě, který ovšem sám o sobě žádné rychlé zlepšení nepřinese. Stejně urgentní je změnit koncepci a organizaci řízení ministerstev a dalších státních institucí, a zejména odříznout partajní exponenty od přímého zasahování do jejich chodu a personální politiky. Stát nebude ovšem ani pak možné "řídit jako firmu", existují však obrovské možnosti využívání zkušeností dobře řízených soukromých podniků i ve státní správě, a o to tady jde. Zavrhovat využívání těchto zkušeností pod jakýmikoli záminkami by byl hřích na celém národě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Nejdříve proběhnou čistky a pak se uvidí.
06. 01. 2014 | 12:20

David napsal(a):

Bez schopnosti dodržovat základní MRAVNÍ zásady nám budou politici, ale i tzv. odborníci zase na nic.

Proto by název ještě doplnil:

"V umění vládnout se snoubí politika nejen s odborností, ale především s MRAVNOSTÍ"
06. 01. 2014 | 12:32

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Vládu si nevolíme,
vláda (ministři) nejsou zástupci lidu, ale jde o exekutivní správní orgán.
06. 01. 2014 | 12:45

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

David
Marvnost je /měla by být/ u každého vynutitelná, odbornost vynutitelná není /můžete chtít jak chcete, ale pokud dotyčný věci adekvátním způsobem nerozumí, tak jim prostě nerozumí, buzkoviny atd. se nepočítají/.
Proto mravnost politiků - odborníků a priori až tak důležitá není. Je to spíše o chatrnosti způsobu výběru politiků, ten je nuzný, mizerný....mnohdy nepřekvapivě s mizerným výsledkem.

Jde ale o složitější problém, týkající se nejen politiků...ale například i vědců, co je ještě zajímá /jaké důsledky jejich práce, objevů/ a co už vůbec ne.
Jak u nich dochází k instalaci do rozhodujících, decision makers pozic a proč se mylně domníváme, že by na ně kritéria mravnosti platit neměla, respektive je opomíjí - přičemž zde jsou vynutitelná jen velmi málo.
Je to na traktát.

O zdejších novinářích / ale i médiích jako celku/ pak raději pomlčme úplně, zde jde o samotné dno odbornosti, odpovědnosti i mravnosti.

Brečte nad absencí pák , ne nad politiky samotnými. Mimochodem - všiml jste si, že Váš individuální hlas se vždy ihned po sečtení a vyhlášení výsledku voleb nihilizuje ? Není dále již ničím ? V tom zásadním - v individuálním vyjádření volby ?
06. 01. 2014 | 12:49

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Vládu si nevolíme,
vláda (ministři) nejsou zástupci lidu, ale jde o exekutivní správní orgán.
06. 01. 2014 | 12:45

V noha případech tomu tak není, v Českomoravskoslezskoromsku je zvykem být paralelně jak členem vlády, tak tkzv. zástupcem tkzv. lidu. Přičemž je zde absurdně nadřazena role exekutivní /je placená, ohodnocena, za výkon mandátu poslance nebere ministr peníze - je otázkou zda se takový šizuňk podle toho i chová/.
06. 01. 2014 | 12:52

Ládik!!! napsal(a):

kydači,
odbornost vynutitelná je. Dá se to vyřešit dvěma způsoby. Buď vstupem do strany, nebo získáním titulu - nejčastěji JUDr.
06. 01. 2014 | 12:58

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Ostatně velké odborníky /otázkou je ale na co/ má ve svém vedení i ČNB :

http://zpravy.kurzy.cz/360736-bude-cnb-intervenovat-i-opacnym-smerem-proti-prilis-slabe-korune-singer-naznacil-i-tuto-moznost/

Jak uštěpačně poznamenává pan Urbánek z redakce kurzy.cz.
06. 01. 2014 | 13:04

Al Jouda napsal(a):

Potřebujeme vládu, která projeví svojí odbornost zejména tím, že nebude rozkrádat státní rozpočet:))))
06. 01. 2014 | 13:15

Petr napsal(a):

Pan prezident by zase neměl odmítnout někoho jmenovat zcela bez důvodu; důvod by měl vždy uvést. Zatím byly jeho argumenty příliš obecné, samotná neodbornost je pouhé posuzování dané osoby, měl to být také schopný dokázat.
06. 01. 2014 | 13:19

franky napsal(a):

Není třeba hlubokého teoretizování nad odbornými schopnostmi či neschopnostmi politiků. Politika jako nástroj má integrovat společnost za účelem jednotného postupu. Politika jako povolání znamení racionální a politické řízení provozu státu při respektování politiky vymezující bariéry v rámci kterých se mohou uskutečňovat akce směřující k rozvoji společnosti. Při řízení "čehokoli" se předpokládá odborná způsobilost k řízení. Způsobilost politika vykonávat politickou funkci při řízení jakékoliv státní instituce se odvíjí od jeho odborné způsobilosti k řízení organizační jednotky příslušného typu a je výsledkem odborné přípravy. Vedle odborné způsobilosti jsou při řízení organizací důležité i zdravotní a další způsobilosti. Katastrofou pro jakoukoli řízenou organizační jednotku je odborná, morální, případně duševně zdravotní nezpůsobilost jedince "řídit". Příkladů takovýchto nezpůsobilostí bychom mohli uvést z české politické praxe mnoho. Právě obecně nízká odborná způsobilost řady politiků k řízení státu a státních institucí je příčinou rostoucí administrativní náročnosti řízení provozu státu vlivem nekompetentních zásahů do systému vyvolávajících růst poruch v systému, pokles jeho spolehlivosti a rostoucí potřebu korigujících zásahů. Mluvme raději o komplexní způsobilosti, než jen o odborné způsobilosti. Pomatený odborník může nadělat totiž moho škody. V umění vládnout se snoubí politika se způsobilostí racionálně řídit.
06. 01. 2014 | 13:38

David napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal 12:49:

"...odbornost vynutitelná není /můžete chtít jak chcete, ale pokud dotyčný věci adekvátním způsobem nerozumí, tak jim prostě nerozumí, buzkoviny atd. se nepočítají/.
Proto mravnost politiků - odborníků a priori až tak důležitá není...."

-------------------

Mravnost politiků je velmi důležitá, až přímo klíčová!

Pokud to někdo nechápe a nebo neví, tak mu to musím říci.

Mně stačil ředitel TV NOVA - Železný.

Opravdu naprosto nezpochybnitelný odborník

a přitom jeho odbornost nás stála škodu, za kterou náš stát zaplatil 10 miliard ze státního rozpočtu. Spočítal jste si už někdy kolik škol, nemocnic a domovů pro důchodce a sociálně slabé by se dalo za těch 10 miliard postavit? Prostě odbornost není všechno!!!

Základem byla, je a stále bude MRAVNOST!

Navíc v dnešní složité společnosti je přímo absurdní požadovat, aby ministr byl odborník v daném oboru. Ministr zdravotnictví Heger byl odborník JEN na radiologii. A co dokázal? Skoro nic.

Jinak co se týká prezidenta Zemana, tak on nejenže nemá žádné ústavní právo posuzovat, kdo je a není odborník, ale zejména nemá v této věci ŽÁDNÉ právo veta. Tím svým obstrukčním jednáním může způsobit jen šílenou politickou krizi. To by, jako bývalý prognostik, měl moc dobře vědět. Já být na místě Sobotky, tak bych mu za žádnou cenu neustoupil.
06. 01. 2014 | 13:44

taty napsal(a):

Problém je, že mravnost je veličina totálně zrelativizovaná. Podívejte se na Ratha & spol. Ti lidé si vůbec neuvědomují, že někoho okradli. Podívejte se na Klause, ten si také nikdy neuvědomí, že amnestie byla nemravná. Historie ukáže, že byla správná... Ano, až bude společnost morálně v úplných sr..kách, bude amnestie relativně správná.
Cesta z toho ven je jedině přes nastvení mechanizmů, které jasně vymezí zodpovědnost, postihy a vymáhání odpovědnosti. Prostě stejně jako ve fungující firmě...
06. 01. 2014 | 15:03

Zdenda napsal(a):

Problém je, že se do čela politických stran dostávají převážnou měrou oportunisté, jejichž osobní ambice vysoko převyšují odborné i další schopnosti a ostatní předčí jen bezzásadovou, nestydatou honbou za politickou kariérou a možnými prebendami. To platí o všech politických stranách bez výjimky a právě z těchto lidí se následně formují vlády a řízení státu. Jak to potom vypadá, můžeme kontinuálně sledovat už alespoň 10 let a zdá se, že z této situace není východiska, protože členská základna politických stran slouží pouze jako křoví těmto vybraným jedincům
a není tomu schopna čelit.
06. 01. 2014 | 15:29

Jana Pechová napsal(a):

David
Ráda bych vám dala za pravdu, postrádám ale nezpochybnitelnou a všeobecně přijatelnou definici oné mravnosti.
Politikové jsou totiž tak mravní, jak volič dopustí - a český volič s nepříliš dobrou úrovní politické gramotnosti dopouští opravdu dost. V první řadě "těm svým", na opačné, to on přísný být dokáže.
Příčinu stavu bych tak více viděla právě v nekompromisně oddělených, až nepřátelských táborech voličů, i když je fakt, že tento stav byl nejspíš prioritně vyvolán agresivitou politických špiček i vyhrocenými volebními kampaněmi. Otázka je, zda to nebyl (a není) tak trochu záměr.
06. 01. 2014 | 15:55

brunob napsal(a):

Debata, jíž se pro svou pokročilou nevíru ve stav společnosti nezúčastňuji, se momentálně hnula správným směrem. Jenom přisadím polínko, aby dál doutnala - ona se ale ke generalitě světa stejně nedostane. Přisadím myšlenkou ze životopisu manželky generála Čankajška: "Co je morálně špatné, nemůže být nikdy politicky správné."

Její nedělní televizní portrét, střižený angloamericky v cyklu BBC Neobyčejné ženy, tou ideou končil a zasel hlodavou výzvu, že takto k nám promlouvá už jen pár nezávislých, třeba komentátor Ivan Hofman, ale naši státníci!?
No což, papír, projev v kongresu, film snesou všechno, a my? pokývneme hlavou jako nad hrobem, vzpomeneme na činy i myšlenky našich Neobyčejných a až nám z toho vyschne, jdeme si zatroubit a zakřičet na stadion "Češi, Češi" (ten klip vydá za blog) a potom do hospody k Vízkovi, tomu bývalému útočníkovi a majiteli. Také majiteli výnosné servility, nejneobvyklejší lži o Klausovi (je to už pár let, šířila to MFD): Klaus je podle Vízka nejchytřejší člověk ve státě. Vízka i Klause zvou stále a nezadržitelně do médií a jejich "nevyváženost" nás denně fackuje. Sdílím méně a méně nadšení a doporučuji namísto Aktuálně.cz objektivnější a nezávislejší!! Blisty, např. dnešního Daniela Veselého a Štěpána Kotrbu.
06. 01. 2014 | 16:07

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

David
Mravné především není si z komentáře oponenta vytáhnout jen tu část komentáře, která se mi hodí a takovýcm způsobem ji pak cupovat, že to připomíná onanii.
Onanovat na veřejnosti pak rozhodně není mravné.

Mimochodem - položil jsem otázky, mravné je nejprve odpovědět na otázky, ne si tady honit body.Ale to je asi moc velký požadavek - ve vašem případě, těžko něco chtít po tlampači.

Vy naštěstí nejste na místě Sobotky.

Příklad Železného je zcestný, ten byl v té době byznysmenem - ne politikem, pátrejte u těch, co mu tudle levárnu dovolili či tolerovali. A začněte třeba na Bermudách, tam sídlí majitelé, respektive investoři.
Fly Bermuda, boy, tam hledej mravnost.
Ha, ha, ha...:)))

Ještě jednou - spoléhat se na mravnost coby na ideální čistou mravnost znamená v koncích rezignovat na politiku, politka má být mj. umravňováním , sublimací atd. nemravností. Demokracie má být svinstvo a bordel :) , které se překují v lásku a sptavedlnost a to za každých vnitřních i vnějších okolností, taková demokracie je pak ideální...a to bez odborníků na právo, etiku, logiku, stavebnictbví, účetnictví, daně, chlast, policejní vyšetřování atd. atd...prostě nejde, byť by nekompetentní hlupáci navolení či implementování do odpovědných funkcí správy státu kdákali o mravnosti na každém rohu.
Demokracie má umět udělat i z Hitlera mravně vyspělého odborníka na správu státu, či aspoň ho musí umět odstranit, pokud by byl až příliš zkaženým idiotem.

Zeman má samozřejmě právo a dokonce i povinnost nejmenovat nějakého zkaženého idiota, vy si myslíte že situace kdy byl zájem politické reprezentace ustanovit Adolfa Hitlera za říš..eh, za předsedu vlády /via českomoravskosleuskoromská realita/- že taková situace nemůže už nikdy nastat ?
A co když ano - budete doufat v to, že nový Áda bude nakonec mravným ?
Ne, ne , synáčku, pěkně takového majznout/obrazně řečeno, třeba tak, že prostě jmenován nebude, i kdyby se všici kolem na hlavu stavěli/ mezi ušiska zavčas, mravnost nemravnost.

Tož tak nějak , milý naivní idealisto.
Pro příště - až budete mít zase nutkavý pocit, že mě musíte poučit o důležitosti mravnosti politiků.
/nebo např. bankéřů...hi,hi.hi...:(/
06. 01. 2014 | 16:29

Václav Tichý napsal(a):

Jestli nemá president Zeman z ústavy žádné právo Veta, tak proč potom musí / nebo nemusí / na návrh premiéra jmenovat ministry a na návrh premiéra také ministry odvolávat. Proč musí / nebo nemusí / zároveň v souladu s ústavou pověřit a jmenovat premiéra a zároveň jej v souladu s ústavou i odvolat. Jestli mám právo někoho odvolat, tak jej musím nejprve jmenovat a naopak.
06. 01. 2014 | 16:35

Petr napsal(a):

Pokud má prezident fungovat jako ústavní brzda, např. proti jmenování lidí, co můžou "něco důležitého v zemi" skutečně poškodit, pak by měl být i takto volen. Ale to teď nebyl, nikomu nebyla před volbou vysvětlena ústavní činnost a smysl prezidenta. Lidé volili ze sympatií, volili ho jako dalšího zastánce levice, jako další páku v boji o moc s pravicí. Nic víc. Je třeba více vysvětlovat, většího pochopení ústavních funkcí jednotlivých činitelů.
06. 01. 2014 | 16:44

MirekS napsal(a):

Hezký blog. Pod ten by se stačilo podepisovat.

Zdraví

MirekS
06. 01. 2014 | 17:01

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Nejlepší expert na odbornost je Kalousek.
Vysokoškolské diplomy jeho „dobrmanů“ nikdo neviděl a zřejmě neexistovaly, stačily flastry od soudu například za daňové podvody a Kalousek věděl, že zaměstnává ty pravé.
06. 01. 2014 | 18:07

Alfa napsal(a):

Hezký blog a racionální.
Odbornost a politika nemůže být v protikladu. Politická strana má mít v zásobě a dlouhodobě kultivovat odborníky z různých oblastí, kteří současně zastávají politické principy strany. Pak nemusí být hloupé spory, jestli má obranu řídit herec (Stropnický) nebo Baudyš (astrolog). Taková pověření jsou směšná a nic na tom nemění různá slovní eskamotérství politiků a novinářů (ti jsou ostatně s odborností na štíru ještě častěji než politici!

A odborností se nerozumí jen úzká specializace v oboru, ale celkový přehled o něm a navíc schopnost řídit.
Díky, pane Kubr, za racionální pohled na současné mediální šílení, jak Zeman musí a musí...
06. 01. 2014 | 20:16

David napsal(a):

Jana Pechová napsala 15:55:

"...Ráda bych vám dala za pravdu, postrádám ale nezpochybnitelnou a všeobecně přijatelnou definici oné mravnosti...."

----

Nezpochybnitelnou a všeobecně přijatelnou definici oné mravnosti je nutné nově definovat. Po všech těch různých relativizacích toho, co je dobro a zlo, co je pravda a co je lež a pod. Máme dnes mnoho různých vědců, výzkumných ústavů, politologů, sociologů, tak přece mohou něco vymyslet.

Jinak lze vycházet i z desatera Božích přikázání. Mně to úplně stačí.

----

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů 16:29:

Váš názor Vám neberu. Já mám prostě jiný, opačný.

Každý z nás vychází ze svých životních zkušeností. Vám prostě nemravní odborníci nevadí.

Já jsem zažil několik skutečných odborníků, kteří byli ale tak nemravní, že se dali uplatit a změnili svůj odborný názor názor ve stylu: "Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš." Kdyby měli v sobě určitou hladinu mravnosti, tak by svůj názor neměnili ve stylu: "Kam vítr, tam plášť."

Kdyby např. pan Železný byl mravný, tak by se spokojil se svoji legálně získanou 1 miliardou a nenapadlo by ho ani ve snu sprostě ukrást Američanům TV NOVA a tím okrást náš stát o 10 miliard. Prostě existují lidé, kteří nemají peněz nikdy dost. Je to nemoc, ta nikde nekončící touha po penězích. Přitom stále platí, že kořenem všeho zla jsou peníze.
06. 01. 2014 | 21:00

Pavel napsal(a):

Otázkou je, zda by nemělo jít spíš o umění sloužit občanům. Když už tedy máme tu demokracii. Umění vládnout zní jak z Machiavelliho. Současným tendencím k většinovém systému "aby se dalo pohodlně vládnout", však vskutku odpovídá spíše osvědčené pojetí poddaných sloužících svému vladaři.

Odbornost je vždy výhodou. V případě funkčního, poctivého a odborného aparátu ministerstev by však nemusela být nutností. Politik má určovat směr, pro který ho občané zvolili.
Tím způsobem se trochu prezentoval i sám Babiš, když prohlásil, že "neví skoro nic". V řízení svých firem je přitom vcelku úspěšný. Může to však být jen hraná snaha o lidovost. Odbornost ministerských aparátů je ale asi všelijaká, když na svou práci najímají externí firmy a po každých volbách se tam znovu parcelují "dobytá území".

Doufám, že "řízení státu jako firmy" je jen nešťastně zvolený pojem. Ve firmách jsou lidé poddanou pracovní silou, jsou všemožně kráceni na svých přirozených právech i důstojnosti a v podstatě slouží jen coby komponenta k vytvoření získu. Děkuji pěkně za takový stát. Díky nedávným vládám se stát tímto směrem bohužel posunul. Neuvažujeme-li tedy rezignaci na řádné hospodaření i odpovědné vlastnictví, které jsou zřejmě našemu státu vlastní za každé vlády.
06. 01. 2014 | 22:19

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

David
Opět tedy ty Vaše nemravné způsoby /manipulace významem textu/.

Víte hovno co mi vadí a co ne, akademický kazateli mravů.

Kořenem všeho zla je hloupost oblečená v naivní víře, tedy cca to co tu předvádíte.

Brou.
06. 01. 2014 | 23:45

pozorovatel napsal(a):

Výborný blog a výborný Davidův příspěvek.
V reálnu:
Prezidenta Zemana nemiluji. Ale doufám, že bude mít dost síly provát zahnité poměry naší partajokracie čerstvějším větrem. Všqak taky proto všichni ti pseudodemokrati tak piští, protože cítí, že jsou ohroženi. Člověk se až diví, na jaké dno jsou schopni ve svém zápase o udržení starých pořádků sestoupit.
Ride, Miloš Zeman, ride! Ať je jaký je, v tomto je nadějí tohoto národa a státu.
07. 01. 2014 | 01:28

resl napsal(a):

Jeden člověk nemůže držet stát v pastičce, kterou si připravil na hraní. A jelikož nemá prezident co říct, ani co dát národu, zkouší zahnat nudu mezi popíjením a konzumováním, hrou na demokracii, kde si tento namyšlený člověk určuje pravidla. Charakterní muž by se takového šaškování nedopustil a kdyby byl prezident jen trochu moudrý, cítil by, jak se má k navrhované vládě vyjádřit. Jak známo mlčí, novináře k sobě nepouští, což znamená jediné. Ví, že jeho jednání je hrubě nesolidní a samozřejmě také ví, že by neměl na dotazy médií uspokojivou odpověď. Stává se čím dál směšnější, až nad ním zapláčou i jeho retardovaní příznivci.
07. 01. 2014 | 08:52

Ládik!!! napsal(a):

A teď se Bohuš hodil marod... ještě bude sranda.
07. 01. 2014 | 09:35

Ládik!!! napsal(a):

Má rýmečku, bobánek.
07. 01. 2014 | 09:35

Míla napsal(a):

Resl
Vám je známý výsledek jednání Zeman/Sobotka?Že provádíte takové znalecké závěry.
07. 01. 2014 | 09:38

buldatra napsal(a):

V článku stojí:

...Zakopaný pes je v tom, že česká parlamentní demokracie si zvykla fungovat jako partajokracie, tedy systém, ve kterém jsou partaje a jejich zájmy neustále nadřazovány nad demokratické instituce vzešlé z voleb v souladu s ústavou...

Ano, stímto tvrzením souhlasím.
Jen poznamenám, že demokracie si nezvykla takto fungovat, nýbrž od samého počátku, tedy od převratu, byla partajokracie takto systematicky rozvíjena konkrétními lidmi, až se usadila v myslích nečesané nemyté veřejnosti jako cosi normálního, jakoby to tak bylo správné a mělo to tak být a nikdy jinak.
Zvyk je železná košile, že.
Takže nikoliv demokracie, která si zvyká na partajokratické chování partajních politiků, nýbrž veřejnost, která by si měla zvyknout na partajokracii.

Partajokracie není demokracie. Stejně jako knedlík není lanýž.

Dojemné je přečíst si v diskuzi něco hlubokomyslného o jakýchsi budoucích, či mýtických, iluzorních morálních partajních jedincích, kterých je nám v politice třeba jako soli a kterých se nám nedostává.
Mýtický morální jedinec - politik a partajník v jedné osobě v partajokracii, toť cos jako pohádkový permamnentně vymydlený a čistotou vonící trpaslík v zaprášené uhelné trpasluji.

Stále dokola se někdo Sisyfovsky snaží jakoby vylepšovat nevylepšitelné, neboť systém, ve kterém vládnou toliko partaje, sekretariáty partají a partajníci a jejich majitalé, jež je mají na účtě a celé to mají pod palcem, je systém uzavřený, dokonalý a nevylepšitelný a demokracie to není.
07. 01. 2014 | 11:11

ikona napsal(a):

řekne mi někdo, k čemu konkrétně potřebujem desítky ministrů,stovky jejich podřízených,stovky politiků,senátorů a konečně i presidenta?? pro běžnho občana nejosu k ničemu.jen odčerpávají miliony na přemrštěných platech ze st.pokladny.
07. 01. 2014 | 11:47

Standa napsal(a):

Ministry potřebujem, stejně jako politiky. Je to lepší forma vlády než vláda jednotlivce a jeho vlezdoprdelků!
07. 01. 2014 | 12:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Autor:

Skvele napsane, klobouk dolu!

..
08. 01. 2014 | 11:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy