Dluhy mají držitele, dlužníci zas věřitele

14. 06. 2011 | 19:24
Přečteno 18292 krát
V každém procesu zadlužení figurují vždy dvě strany; stejně tak i v každé korupční transakci. Vždy existuje ten, kdo půjčuje (za účelem) zadlužení a ten kdo se zadlužuje. Vždy existuje ten, kdo korupční úplatek iniciuje a ten, kdo na korupční výzvu reaguje, tj platí. Zadlužování a korupce jsou v korelačním vztahu: zkorumpovaná země se bude zadlužovat a v zadlužené zemi poroste korupce (podle podmínek a zřízení v zemi, ne v absolutním smyslu). V obou případech jde ale o správu peněz druhých lidí: spořitelů a daňových poplatníků. V případě bank jde o snahu klienty zadlužit za účelem úroku, v případě státu o snahu extrahovat nadbytečné platby přímo, pro tzv. „správce“ veřejných prostředků.
Tyto, pro demokracii a hospodářství devastující fenomény, je třeba vnímat z pohledů obou stran: iniciátor a žadatel úplatků je hlavním ničitelem podnikatelského prostředí; iniciátor a prodejce zadlužování je hlavním ničitelem prostředí společenského.
(Viz také titulní stránku časopisu Euro: "I ty si půjčíš? Bankéři hodlají ždímat z vašich domácností daleko více." z 13.6.2011)

*****

Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámů i s ovcemi a býčky,
směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl:
"Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!"
(J 2,13-25)


Problém institučního i osobního zadlužování trápí lidstvo již od doby, kdy Ježíš musel vyhnat směnárníky z chrámu a zpřevracet bankéřům lavice (tzv. banca rota, bankrot). Nestačí: směnárníci a lichváři se vždy vraceli, vrací a budou vracet zpět do chrámů, aby lákali, sváděli a nabízeli své směnky, aby se i nadále živili lichvou, spekulací, půjčkami a zadlužováním „klientů“.

F. D. Roosevelt, ve své prezidentské adrese r. 1933, plný optimismu, ujišťoval: „The money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization. We may now restore that temple to the ancient truths“ (Směnárníci utekli z vysokých míst v chrámu naší civilizace. Nyní, konečně, můžeme vrátit náš chrám jeho odvěkým pravdám.) No, vrátili se – „money changers“.

Tvorba a byrokratické přerozdělování gigantických veřejných zdrojů (tzv. evropských fondů) vede k plošnému zadlužení a zkorumpování EU na všech úrovních. Stejně tak je to se zdroji bank ve službách politických zájmů, tj. zdrojů korupce. Od nepaměti vyháněli lidé směnárníky, lichváře, bankéře a burzovní spekulanty ze svých chrámů. Marně.

Volné versus svobodné trhy

Jelikož v každé transakci figurují nejméně dvě strany, je třeba striktně rozlišit mezi volným a svobodným trhem.

Volný trh se týká svobody iniciátora či nabízejícího, svobodný trh chrání svobodu kupujícího. Být svobodným nespočívá v tom, že si mohu dělat, co chci, ale v tom, že budu ochráněn před svévůlí těch, kteří škodí – lhaním, misinterpretací, podvody a korupcí – jedincům, skupinám i národu. Ve svobodném trhu je třeba chránit kupujícího před toxickými látkami i toxickými hypotékami, před drobným a nečitelným tiskem v označení produktů i ve formulaci nabídek či smluv. Volný trh nechrání svobodu, ale legalizuje spotřebitelskou nesvobodu ve smyslu caveat emptor. Varujme se zastánců volného trhu, važme si ochránců svobodného trhů; prchejme před simpletony, kteří tento zásadní rozdíl ani nerozlišují a plácají tak páté přes deváté.

Byl jsem překvapen, když jsem se letos v ČR setkal s plošnou kampaní bank za zvýšením obecné zadluženosti. Osobní půjčku můžete dostat zdarma po telefonu, bez „zbytečného“ papírování, bez účtu v bance, bez ručitele, bez důkazu jak příjmu, tak jiného zadlužení, se sliby jako „Vrátíme Vám polovinu úroků“, atp. Opakuje se zde vše to, co vedlo k finanční krizi v USA, navíc s ústavně legalizovanou institucí „drobného tisku“, který je tak drobný, že je nečitelný a tak pokřivený, že je nepochopitelný. Přitom malé a střední podniky potřebné půjčky nedostanou.

Proč banky kupují nekvalitní dluhopisy, participují na rizikových spekulacích a nabízejí nesplatné osobní půjčky na úkor financování podnikatelské činnosti, která by zvýšila hospodářský výkon země? Odpověď lze hledat opět v politické sféře: bankroty států, bank, velkých podniků a jednotlivců budou sanovány politickým rozhodnutím na státní i celoevropské úrovni. Bankroty malých a středních podniků kompenzovány nebudou a zůstanou prostými bankroty malých a středních podnikatelů. Taková ekonomika musí nutně jít „do kytek“.

Hlavním zdrojem veřejné korupce jsou politické strany, především ty nejsilnější a nejčastěji u moci. V ČR tedy ČSSD a ODS, spolu s jejich aliančními stranami a politickými sektami. Viz dále na http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940

Makroekonomické nástroje nefungují a vyspělé ekonomiky so posouvají nejen k trvalému zadlužení, ale i k trvalé, státem udržované krizi. V USA říkáme: „Finally, the recession is over, now comes the depression“ (Recese konečně skončila, přichází deprese). I americká Fed a její Ben-Shalom Bernanke již skončili svůj aktivismus a při rostoucí nezaměstnanosti prostě čekají, jak se s krizí vypořádají jimi zdeformované trhy. Viz dále na http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=11788

*****

Otázka dluhů a zadlužení tedy není jen problémem těch, kteří si půjčují, ale také a hlavně těch, kteří se půjčováním živí, jsou na dluzích závislí a ze zadlužení druhých žijí a tyjí. Půjčí ti paraplíčko, když svítí slunce, ale chtěji zpět anglický deštník, jakmile jen začne pršet. Nejde to jinak: někteří z nás se realizují v zadlužování druhých. Budou tedy i nadále lákat, manipulovat, slibovat, skrývat, lhát a znehodnocovat smlouvy svým drobným tiskem a nesrozumitelnou pseudoprávní hantýrkou – dokud nebude jejich „drobný tisk“ postaven mimo zákon: neslouží totiž žádnému kladnému účelu.

Není divu, že když dlužníci nemohou splácet, tak bankéři bědují, žebrají a uplácejí Stát o finanční injekce, sanace a garance, vymýšlejí nové teorie viny a hledají viníky u všech, kromě sebe. Tak tomu vždy bylo a bude. Jen Tomáš Baťa si to vyřešil po svém (stejně jako František Čuba): založili sobě vlastní podnikovou banku, svého partnera v investicích i podnikání.

Také Obama se nyní snaží vyhánět směnárníky z chrámu. Nejdříve však vzal jejich peníze na volební hlasy a nasadil si je do vlády. Pak musel naslouchat hlasu lidu a zase je vyhnal. Omezuje státní banky Fannie Mae a Freddie Mac i FHA (přes 90% všech hypoték), snad je i vyžene z hypotéčního trhu vůbec. Stát tam nemá stejně co pohledávat: jen zadlužuje neinformované nešťastníky (tyto státní „podniky“ fungují se ztrátou 400–500 miliard dolarů, a zatěžují hlavní dlužníky – daňové poplatníky). Alespoň ta jména, jako Greenspan, Rubin, Summers, Paulson, Bernanke, Geithner – jakož i šéfů z Wall Streetu a bankovních domů – zůstanou navždy zapsána ve smolných knihách selhání a studu amerického myšlení i povědomí.

Žijeme dnes v Době dluhové? Nesporně ano. Vždycky jsme v ní žili. Vyprávějte však nezaměstnanému mládí v ulicích Středního východu a ostatním světě o „přiměřené spotřebě“ – to asi ne; bez ohledu na stranickou příslušnost, „Uděláme si to sami!“ drnčí v uších politických stran, novodobých to dinosaurů demokracie.

Žijeme v době zadluženého Státu. Dluhy a korupce jdou ruku v ruce: když jedna strana krade, druhá si musí půjčit; aby pak mohla splácet své dluhy, začne také krást. Nejlépe se krade i zadlužuje tam, kde Stát občany nechrání před podvody, manipulací a lží. Uzákoněním „drobného tisku“ ve smlouvách, nabídkách a reklamě svádí k nevýhodným půjčkám hlavně lidi prosté, neinformované, nemajetné či staré – tedy ty, které by Stát měl chránit nejvíce. Současně Stát přistavuje stále nová koryta těm, kteří „mají přístup“, tj. členům vítězných nebo koaličních partají. Ale dostane se na všechny, protože důsledná rekorytarizace dnes probíhá v podstatě bez pauzy.

Proti korupci nelze bojovat výzvami, domlouváním, sliby či přemlouváním. Můj strýc říkal: „Čuníka od koryta slovy nedostaneš. Chce to vždy jednu do rypáku“. Dodal bych, že ani pak to nefunguje, protože rekorytarizace přináší nové a nové čuníky; nestačí je odehnat, ani pozavírat. Je nutné jim koryta odebrat.

Majetkové rozdíly ve společnosti se prohlubují. Cílené zadlužování méně majetných skupin jim umožňuje utrácet, jako kdyby na tom byly lépe, než ve skutečnosti jsou. Politici dostanou hlasy, jejich ekonomové nové posty, obchodníci dočasné příjmy a dlužníci fatu morganu lepšího a úspěšnějšího života. Každá fata morgana se nakonec rozplyne v horkém vzduchu a nemajetní jsou na tom zase o příčku hůře než ti majetnější.

Zadlužování tedy majetkové rozdíly pouze prohlubuje. Co těm slabším poskytnout namísto půjček vzdělání? Co je naučit podnikat? Pracovat? Postarat se o sebe, stát se autonomními lidskými bytostmi, ne jen zoufalými přívěsky Státu?

Nikdy si nesmíme „zvyknout“ na osobní zadluženost, na státní dluhy a rozpočtové schodky; bez ohledu na stranickou příslušnost. Žití v dluhu není životem, ale trestem. Jak říkal T. Baťa: „Splácení dluhů je tou nejlepší ínvesticí“. Spočítejte si to; a učte své děti, co se ve škole neučí: Nemáš na to? Polož to! A učte se to i vy.

Nezvykat si, nikdy si nezvykat – na nic. Obzvláště ne v zemi, kde jsou politické strany prosté podniky s.r.v.o. (tedy s ručením velmi omezeným), které především obhajují privilegovanou pozici svých privilegovaných členů, nic víc. Vše ostatní je hra, pozlátko a tvrdá, pragmatická, kšeftmanská strategie, kšeft a handl. Obzvláště v zemi, která uzákonila korupci, stranický lobbismus a drobný tisk ve smlouvách – vše namířeno přímo proti občanům unavené a zklamané země. Obzvláště v zemi, kde se nepublikují odborné práce vycházející z von Hayeka, Schumpetera, von Misese nebo Morgensterna; kde keynesiánská i monetární selhání představují dodnes tzv. „mainstream“.

Proč nestačí prostě vyhlásit „Dobu dluhovou“ a svádět vše na nepříměřenou spotřebu, nebo civilizační, morální či dokonce duchovní krizi. To jsou pouhé symptomy nemoci, ne její příčiny. Apelace na morální nebo duchovní rozměry nebyly historicky nikdy efektivní. Efektivní může být pouze změna systému, pravidel či zákonů, ve kterých jsou jedinci a skupiny nuceni fungovat a žít ve lži i v korupci.

Nejde o soumrak kapitalismu, svobodného trhu či globalismu, ale o jejich deformaci a degradaci svévolnými státními intervencemi v zájmu politických stran a ekonomických mafií.

Je nutné přísně rozlišovat mezi státní regulací a intervencí. Účelem regulace je ochrana, všech účastníků trhu stejně, proti jedům v jídle, výrobcích i hypotékách. Účelém intervence je zvýhodnění vybraných skupin na úkor skupin jiných. Účinná regulace je podmínkou svobodného (ale ne volného) trhu; účinná intervence je degradací tržních signálů, znejistěním investiční činnosti a útlumem kvality rozhodování. Regulace nepřináší politické hlasy, intervence ano.

Pravou (a neodstranitelnou) příčinou současné krize je růst produktivity práce ve vyspělých zemích. Existují pouze čtyři sektory lidské ekonomické činnosti: produkce potravin, výroba věcí, poskytování služeb a služby státu.

Zaměstnanost ve třech tržních sektorech dosáhla v USA, záp. Evropě a Japonsku svého zenitu a začala nezvratně klesat: v zemědělství, v průmyslu i ve službách. Jediný rostoucí sektor je dnes sektor Státu, který je však plně odkázán na daně vybrané ve třech zbývajících sektorech. Růst Státu je proto dlouhodobě neudržitelný a neufinancovatelný zdroj novodobé zadluženosti. Proto je Stát hlavní příčinou rozpočtových schodků, zadluženosti občanů, stranické korupce, vysokých daní, narůstající inflace a rostoucích společenských nepokojů, jakési vzpoury zadlužených.

Proto svět dnes neprochází prostou cyklickou krizí, ale nezvratnou společensko-ekonomickou transformací k nové normále: k novému režimu regulovaných svobodných trhů bez deformujících intervencí Státu; k přímé demokracii bez stranických aparátů a ideologií; k nové lokalizaci (relokalizaci) hospodářské organizace a úsilí lidstva.

Chceme-li nabídnout univerzální sen vlastního domu rostoucímu množství lidí, pak toho jistě nelze dosáhnout nabízením státních půjček, tj. zadlužováním těch, kteří sice nemají peníze, ale drží cenné volební hlasy. Nelze zadlužovat ani Stát, který si nutně musí vypůjčovat na své vlastní půjčky. V konečném důsledku si Stát půjčuje od těch, kterým sám půjčuje. Zadlužuje se těm, které sám zadlužuje. Domek pro každou poctivě pracující rodinu nelze zajistit státními penězi, tj. těžkým zadlužením jedinců, rodiny i Státu.

Řešení je logické a prosté: spočívá v nových materiálech, nových stavebních postupech, úsporných konstrukcích, nových modelech samofinancování a spoluúčasti zákazníků. Spočívá v konkurenci soukromých podnikatelů a ne v nahrazení konkurence nesvatou koalicí Státu, bank, velkých podniků a politických stran.

Nové, prověřené technologie, znalosti, materiály i systémy existují. Je však třeba zlomit setrvačnost starých přístupů politického lobbismu a stranické korupce. Jsou země, kde Stát svými zákony nedovoluje průhlednou a svobodnou soutěž nových řešení, vylučuje je z účasti a tak konzervuje vše staré, přežité, drahé a nekvalitní. Není divu, že stále žijeme v „Době dluhové“. Stát a bankéři tím získávají argument, aby mohli placení dluhů převést na ty nejvíce zadlužené, tj. na daňové poplatníky. Nastává doba zvyšování daní, vyrovnávání rozpočtů a přiškrcování malého a středního podnikání.

Současná zadlužená ekonomika je zatížena zvláštním druhem perverzity: Stát zadlužuje za účelem získání politických hlasů a bankéř zadlužuje, protože lichva je prostě jeho handl a kšeft. Spekulativní komoditní „investice“ uměle zvyšují ceny ropy a potravin a tak přispívají k vlně společenských protestů, migračním krizím a hyperinflačním tlakům.

Všeobecná zadluženost není příčinou finanční nemoci světa, ale pouhým symptomem a následkem hluboké krize Státu, který dusí inovace, podnikatelského ducha, nové technologie a efektivní řešení stále akcelerující korupcí, spekulací, neprůhledností, lobbismem a stranickými zájmy. „Pouze dvě věci jsou důležité v politice: ta první jsou peníze a na tu druhou si nemohu vzpomenout“, řekl kdysi, v záchvatu upřímnosti, americký Senátor Mark Hanna.

Současná krize není krizí zadluženosti, ale krizí zdrojů podnikatelského ducha a svobodné inovace v lidském úsilí, snažení a snění. Veliká žába sedí na prameni…

(Volně upraveno z revue PROSTOR 89
a knihy Všechno bude jinak, KNA Praha, květen 2011)

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

SuP napsal(a):

Pane profesore, na tuhle diskusi se těším.
14. 06. 2011 | 19:49

Petr B. napsal(a):

Pane profesore, je to dlouhé, má cenu to při vaší velmi špatné pověsti v České republice vůbec číst? V 90. letech jsem o vás slyšel z úst našich tehdy vládnoucích pravicových politiků např. ODS (Nečas), ODA (Schwarzeneberg), KDU-ČSL (Kalousek)...že jste marxista a že kdyby jste, nedejbože, mohl realizovat své představy ve vládě, znamenalo by to návrat před rok 1989. Zpátky ke stalinskému komunismu. Tak nevím, má cenu číst články stalinského komunisty?
14. 06. 2011 | 19:50

Petr B. napsal(a):

Zelený a Matějka, na ty se nejvíce nadávalo.
14. 06. 2011 | 19:51

Béda napsal(a):

První co mě napadlo v průběhu čtení. Ty "nové sliby" lichvářů, směnárníků a všakových finančníků realizuje právě nyní tato vláda, která chce přetáhnout dalš ohromné finanční toky ze správy státních institucí, potažmo soukromých kapes do kapes těchto privátních finančních subjektl v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, důchodů. A zbídačovací DPH a poplatky za všechno, chce nahnat do "chrámu bohatství" s věčným dluhem další houfy nešťastníků, které cílevědomě zbídačuje.

Pokud jde o vámi naznačenou korelaci korupce - míra zadluženosti. Z tohoto lze tedy dovodit, že asi jedna z nejvyšších korupcí bude v Japonsku, v USA, na Islandu. Jak je tedy možné, že tyto země nevévodí statistikám korupce?

PS: označujete za hlavní korupčníky v ČR pouze ODS a ČSSD.Neměl byste přitom zapomínat na stranu protřelých recyklovaných politických světoběžníků, kteří změnili politickou fasádu v TOP a na novou svěží tvář ve vrcholové české politice VV.
14. 06. 2011 | 19:55

Eles napsal(a):

Petr B. - Vy jste ducha mdlého? Nedokážete přečíst článeček, ale neváháte napsat iniciativně rychle komentář. To je největší nonsens, co vidím ze poslední dobu :)
14. 06. 2011 | 19:56

JAROSLAV napsal(a):

NAPROSTÝ SOHLAS PANE ZELENÝ, DÍKY
14. 06. 2011 | 19:56

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

není co dodat. Děkuji
14. 06. 2011 | 19:57

Béda napsal(a):

Ještě k tomu konci. To je další nonsens se kterým bych polemizoval. Hlásáte zde oblíbenou mantru o přebujelém státu.

Mně by zajímalo, jak byste chtěl zaměstnat uvolněnou kvalifikovanou pracovní sílu uvolněnou po "zdravém" maximálním zeštíhlení státního aparátu. Tato by rozšířila řady stávajících nezaměstnaných. Díky vám globálním spekulantům jsou práce, know how a kapitál vyváženy do nákladových "rájů" a zisky do daňových "rájů".

Nebylo by lepší nežli ty řeči o dobrodiní bezkonečné tržní svobodě zavést tuhá dovozní cla, napálit daně přelévačům kapitálu a začít vracet tradiční výroby domů - zaměstnat vlastní lidi, nežli vozit přes půl světa zboží z dumpingových otrokáren a žít ze služeb a virtuální ekonomiky?
14. 06. 2011 | 20:09

Maximus napsal(a):

Dobrý článek, jen závěr řešení mě připadá poněkud obecně položený bez jasného řešení, tak nějak do vzduchoprázdna. Nepochopil jsem (technicky) jak by měla vzniknout cituji: Konkurence nesvaté koalice Státu, bank, velkých podniků a politických stran.
Ale zkusím si to přečíst ještě jednou.
14. 06. 2011 | 20:24

Skogen napsal(a):

Tak už zase přednášíme teorii :) Nebo půjdou do předčasných voleb? Nepověřej ho snad Otec zakladatel? Že by to jako po sto osmnácté vyšlo, však těch reforem můžou tahat z šuplete, co se do něj vejde.
14. 06. 2011 | 20:31

Skogen napsal(a):

Maximus, to takový ten mišmaš, kde se všichni domluvěj. Jako třeba, že vláda bankám slíbí, že nechá projít tohle, když banky těm a těm firmám ono a firmy zatočí s odborama takhle a onak, ať vláda může tohle a onohle. Soudy budou jen pro exekutorská rozhodnutí. Dlužníci jsou verbež. Jako půjčovat si musí, jak bychom vyráběli HDP, ale je to verbež.
14. 06. 2011 | 20:39

maňana napsal(a):

Mluvíte mi z duše,děkuji za jasná slova pane Zelený
14. 06. 2011 | 20:39

Papouch napsal(a):

publikovat to (a prislusne zainvestovat) v roce 2007, dalo se na tom velmi slusne vydelat

vydano letos je to prumerna levicacka agitka, jakych ruzni akademici nageneruji tuny
14. 06. 2011 | 20:40

Čochtan napsal(a):

Dřív ovládala politika ekonomii. Dnes ovádla globální ekonomie politiku.
Stát by neměl být sociální. Měl by pomáhat pouze těm, kteří si pomoc zasloužili a jen dočasně. Neměl by živit nikoho, kdo na práci nesáhl, kdo už školu dělal tak, aby byl v patnácti nezaměstnatelný. Přes dvě miliardy měsíčně nás stojí cizí paraziti.

Zločinem je dohoda se Slovenskem o bezplatném studiu Slováků u nás. Nepotřebné studijní obory, religionistika, romistika a podobné, by měly být plně hrazeny studujícími.

Zločinem je i porodné pro ty, jejichž děti nepotřebujeme. Potřebujeme "praktické" školy plné nevzdělatelných a povzdělání netoužících dětí nepřizpůsobivých rodičů ? Ne ! Tak proč jim platíme odměnu za nepotřebná mláďata ?

Každý vězeň nás stojí kolem půl milionu ročně. Jsem přesvědčen, že za Marie Theresie byl lacinější. I tady by se dalo hodně ušetřit. Humanita je drahá a většinou zbytečná, někdy i škodlivá věc. Jsou různí vězni. Někteří měli jen smůlu a jiní jsou mnohonásobní recidivisti. Těm by doba Marie Theresia neškodila. Jako třeba nějakému čtrnáctkrát trestanému Kudrikovi.

Je mnoho zbytečného a škodlivého, co by stát dělat neměl.
14. 06. 2011 | 20:49

Občan napsal(a):

Ta jména, ta jména, TA JMÉNA hlavních "money changers" :o)))))

Jinak, pane profesore, děkuji. Jen jsem to zatím prolétl, teď si to přečtu pořádně.

Jen k těm posledním odstavcům - ono to je trošku složitější a něco Vám tam chybí.
Zapomněl jste totiž napsat, že na ten lepenkáč americkému chuďasovi de facto půjčuje chuďas v Asii nebo Africe, který si v důsledku toho nikdy ani na ten americký lepenkáč nevydělá. Nevydělá si na něj proto, že nejdřív musí vydělat bankéřovi na to, aby mohl půjčit státu na půjčku pro amerického chuďase. Pak také ještě musí uživit xy prodejců, přepravců, managerů, marketingových šejdířů a dalších PARAZITŮ.

Ten asijský nebo africký nešťastník BY MĚL vlastně být milionářem. Kdyby ty kecky, co někde v Malajsii nebo Keni ulepil za dolar denně, mohl prodat tomu americkému chuďasovi sám (v pohodě by to zvládl, máme přece internet). Jenže on NESMÍ; to by se totiž potom ukázalo ve vší své nahotě, že všichni ti, co je svou nevolnickou prací živí, jsou úplně zbyteční. A všem těm zbytečným parazitům by hrozilo, že by třeba museli začít pracovat rukama.

A vo tom to celý je...
14. 06. 2011 | 21:01

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Myslím, že se školstvím jste kapánek na omylu. Bezplatně se dá studovat např. i v Polsku. Pokud jsem četl relevantní prameny, můžete studovat kdekoli v EU za ceny, které platí místní studenti, to jest mnohde a mnohdy zadara, protože ještě můžete obdržet stipendium na bydlení. Nejeden český student takto studuje v zahraničí. Kupř. z mé širší rodiny takto vystudovali tři.
14. 06. 2011 | 21:03

Občan napsal(a):

Bédo, proč mi to, krucinálfagot, furt děláte? Já prostě nečtu tak rychle :o))
14. 06. 2011 | 21:04

Targus napsal(a):

To Občan:

Máte z velké části pravdu.
14. 06. 2011 | 21:05

xx napsal(a):

Béda: Vysvětlení vaší námitky je už v praxi ověřeno, viz citace níže, soustřeďte se na druhý odstavec. To není žádná pravicová ideologická mantra, ale popis realizované reformy státní správy.

".... Když jsme s tímto procesem začínali na Ministerstvu dopravy, mělo 5 600 zaměstnanců. Když jsme skončili, bylo jejich 53. Když jsme začínali se státní lesní službou bylo tam zaměstnáno 17 000 zaměstnanců. Když jsme skočili, bylo jejich 17. Později jsme to aplikovali na Ministerstvo výstavby, kde pracovalo 28 000 zaměstnanců. Kdysi jsem byl ministrem výstavby a skončil jsem tam jako jediný zaměstnanec. V tom druhém případě většina činnosti spočívala ve stavebnictví a inženýringu a na tyto činnosti je na trhu dostatek lidí, kteří to dokážou i bez zapojení vlády.

Pokud mi někdo řekne: "Ale vždyť vy jste zlikvidovali všechny pracovní pozice!" - To není pravda. Stát přestal zaměstnávat lidi na těchto pozicích, ale potřeba výkonu této práce nezmizela. Navštívil jsem po několika měsících pracovníků v lesnictví, poté co ztratili práci ve státní správě, a byly v podstatě šťastní. Řekli mi, že teď vydělávají asi třikrát více než vydělávali předtím - vrcholem toho všeho bylo jejich vlastní překvapení, že jejich výkonnost vzrostla o 60% ve srovnání s tím, na co byli zvyklí. Totéž poznání platilo i na ostatní pracovní pozice, o kterých jsem se zmínil.

Některé věci, které stát dělal, prostě nebyly jeho úkolem....."
14. 06. 2011 | 21:06

Občan napsal(a):

To xx:

Mohl byste být, prosím, konkrétnější?
KDe a KDY k tomu Vámi popsanému došlo?
14. 06. 2011 | 21:09

Čochtan napsal(a):

xx
zajímave ! Souhlas.
14. 06. 2011 | 21:10

Targus napsal(a):

To Béda:

"zaměstnat vlastní lidi, nežli vozit přes půl světa zboží z dumpingových otrokáren a žít ze služeb a virtuální ekonomiky?"

Něco na tom je, ovšem celní bariéry vedou k vytvoření obrovské armády darmožroutů parazitujících na celním řízení, jejichž koncoví hráči - celníci na hranicích - se pakují každodenně částkami, nad nimiž by se vám tajil dech. Počítejte sám - průjezd jednoho kamionu na jednom nejmenovaném přechodu z EU do Chorvatska znamená do kapsy maďarského celníka min. 5 EUR. Pokud řidič odmítne zasunout do dokladů požadovanou bankovku, udělají řidiči takovou pakárnu, že na přechodě stráví celý den a nakonec mu napočítají pokutu v minimální výšce 500 EUR. Pak přijde další směna a pokud nemá řidič na zaplacení, občas se stane, že ho propustí za úplatek, ovšem ve výši 50 EUR. Počet odbavených kamionů se pohybuje okolo 600 denně v jednom směru.
Celá směna se ovšem pochopitelně "spravedlivě" dělí. Tomu říkám podhoubí pro korupci.
Ne nadarmo jsem kdysi řekl jednomu z těch "výběrčích", že pokud bych se ještě jednou narodil, stal bych se ruským dopravákem, anebo maďarským celníkem. A nemyslete si, že čeští ouřadové byli o něco lepší.
14. 06. 2011 | 21:18

Čochtan napsal(a):

Targusi,
otázka je, zda je bezplatné studium udržitelné, a zda je nutné podporovat všechny studijní směry.
Samozřejmě přírodní vědy, technika, medicína by měly mít tu největší podporu.
14. 06. 2011 | 21:21

xx napsal(a):

Občan: v osmdesátých letech na Novém Zélandu.
14. 06. 2011 | 21:23

Targus napsal(a):

To xx:

Ano, říká se tomu zprivatizování služeb. V praxi to znamená obrovské zdražení pro koncového spotřebitele. Potřebná služba se zadá soukromé firmě pomocí (zmanipulovaného) výběrového řízení, ta si pak najme firmu, která to udělá za ni. Známe více, než důvěrně. Teď mne napadá např. Langrova čistírna policejních oděvů.
14. 06. 2011 | 21:24

Petr Havelka napsal(a):

Pane Targusi,

tak tak nebo se v rámci "outsourcingu" propustí ze státních služeb uklízečka a najme se firma, která ten ouřad uklízí třikrát dráž :))
14. 06. 2011 | 21:28

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Nebavme se o směrech studia. Bavme se o tom, zda takové krcálky jako jsou ČR a SR mají na to, aby provozovaly všechny možné a nemožné fakulty na - dejme tomu - evropské úrovni. Všechno stojí prachy. V první řadě bych provedl tvrdou selekci škol středních a v těsném závěsu pak vysokých.
Nebudem řešit tak "důležité" obory, jako jsou ty religionistky, psychologie, sociální práva, nespočet bakalářských oborů, jejich absolventy strčí do kapsy totalitní maturant - trojkař, atd.
14. 06. 2011 | 21:30

Občan napsal(a):

To xx:

Nevím, jak na NZ, ale v Evropě zatím výsledkem VŠECH privatizací veřejných služeb a prací bylo VŽDY jejich zdražení, zhoršení dostupnosti, zhoršení kvality a v důsledku toho eventuální zpětné postátnění.

Asi nejhorším příkladem zatím byla privatizace železniční dopravy ve Velké Británii.
U nás jsou výsledky vysloveně tristní.

A teď čtu:

...The deregulation of government-owned enterprises in the 1980s and 1990s reduced government's role in the economy and permitted the retirement of some public debt, but simultaneously massively increased the necessity for greater welfare spending and has led to considerably higher rates of unemployment than were standard in New Zealand in earlier decades.
...The 1990s liberalisations also had a number of significant negative effects for New Zealand. One of them was the leaky homes crisis, where the liberalisation of building standards (in the expectation that market forces would assure quality) led to many thousands of severely deficient buildings (mostly residential homes and apartments) being constructed over a period of a decade. The costs of fixing the damage has been estimated at over NZ$11 billion.
In the late 2000s, mainly as a result of the global financial crisis, unemployment numbers surged again, rising to a 10-year high of 6% in mid-2009, with the job losses being especially hard amongst women. Seasonally adjusted employment levels fell 0.4 per cent to 2.17 million people, while the number of unemployed rose to 138,000 people.

A ještě jeden důležitý faktor:
China is now New Zealand's second-largest trading partner, behind Australia. On June 17, Xi Jinping travelled to Auckland, New Zealand for a three-day visit, along with more than 100 senior business leaders.

Takže výsledek nic moc...
14. 06. 2011 | 21:45

xx napsal(a):

Targus: Nikoli, to jste vůbec nepochopil podstatu. To co cituji, jsou uskutečněné pravicové reformy na NZ. Dávám to sem proto, aby si lidé uvědomili, co je pravicová reforma a porovnali to s tím socialisticko byrokratickým paskvilem, který zde předvádí ODS již pátým rokem.

Jiný příklad, cituji:
"Jednoho dne přišlo za námi Ministerstvo dopravy s požadavkem zvýšit poplatky za udělování řidičských průkazů. Když jsme se zeptali proč, řekli, že v současnosti platné poplatky nepokryjí náklady na vydávání průkazů po skončení jejich platnosti (relicencování). Pak jsme se zeptali, proč bychom měli dělat vůbec takové činnosti. Lidé z ministerstva považovali otázku za hloupou a odpověděli, že přece každý potřebuje řidičský průkaz. Pak jsem poukázal na to, že jsem dostal průkaz jako 15 letý a zeptal jsem se jich: "Co to je vlastně relicencování, jsou to nějaké testy způsobilosti?" Dali jsme jim 10 dnů na rozmyšlenou. Tvrdili nám, že policie potřebuje řidičské průkazy pro identifikační účely. Odpověděli jsme, že pro tyto účely mohou použít občanské průkazy, ne řidičské. Nakonec i oni připustili, že není žádný rozumný důvod v činnosti pokračovat - tak jsme zrušili celý proces. Dnes je řidičský průkaz platný do 74 let, po tomto věku musí řidič každoročně absolvovat zdravotní testy, které potvrdí způsobilost řidiče. Nejenže jsme nepotřebovali zvýšit poplatky, ale zrušili jsme celé oddělení. To je způsob odlišného myšlení, které jsem zmiňoval."
14. 06. 2011 | 21:48

xx napsal(a):

Občan: ale jděte. Snad si nemyslíte že existuje nějaká reforma, která bude mít jen pozitivní dopady na všechny strany.

A jestli hospodaření státní správy v Evropě kde dochází k masivnímu předlužení považujete za úspěch, tak to tedy nevím o čem se máme bavit.

p.s. u nás proběhla privatizace železnic ? A kdy, že mi to uniklo ?
14. 06. 2011 | 21:53

xx napsal(a):

Občan, Targus: a uměli by jste mi vysvětlit, v čem to bylo, že za komunistů, kdy všechny služby zajišťoval stát, byly ty služby tak bídné ? Že by tu ty služby dělali nějaký úplně jiný lidi ? Nebo ty služby byly perfektní a lidi chtěli převrat jenom tak z plezíru ? Z nudy nad dokonalým životem ?
14. 06. 2011 | 22:00

Béda napsal(a):

¨Tarqus,

to je východní model. Nejsem si jist jestli kupř. němečtí anebo rakouští celníci byli stejní.

Ale to nebylo klíčové v mém příspěvku. Klíčévé tam bylo to, že globalisté vyvezli práci ze země, kde zůůstaly převážně služby, nyní k nám vozí ke zhodnocení zboží z Asie a poučují o tom, že je ze státních služeb potřeba propustit další lidi. Mezitím jejich neoliberální kamarádi prodlužují věk odchodu do důchodu, čímž narůstá další pnutí na pracovním trhu a pokračuje twechnologický vývoj, ze kterého bohatnou především majitelé nových technologií resp. kapitálu. Na dně Cimrmanova dolu pod výtahem je stále víc lidí a nahoru ke světlu se nemůžou dostat.

Jsou to věru hraběcí rady. problém je, že takových poraděnků je na vagony, ovšem co s těmi lidmi po úprku globálním investorů "za lepším" a po zavedení technologických zlepšení neví nikdo - ani v USA, ani v ČR ani jinde.
14. 06. 2011 | 22:04

Občan napsal(a):

To xx:

Tak já Vám trošku napovím - hezkého ratingu ani růstu HDP se ještě nikdy nikde nikdo nenažral. Virtuální realitu "finančních trhů" si na střechu nepřitlučete, ani kdybyste se na kostičky nakrájel a vosmažil. A "investiční nálady" si do kamen taky nepřiložíte...
14. 06. 2011 | 22:16

xx napsal(a):

Béda: a jak vám do toho zapadá APZ a podpora montoven, které po vyčerpání státních dotací mizí o dům dál ? Nebo se firma přestěhuje z jednoho regionu do druhého pro dotace. ( Kostelecké uzeniny na Hodonínsku ).
A těch příkladů by se dalo najít spousta, kde stát plýtvá peníze daňových poplatníků na neefektivní nesmysly, které působí jen do výše nebo po dobu těch dotací.

http://www.novinky.cz/ekonomika/37319-firmy-dostanou-za-vytvoreni-novych-mist-tucne-dotace.html

http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.aspx?c=A080220_140908_ekonomika_spi
14. 06. 2011 | 22:17

xx napsal(a):

Občan: a jak to souvisí s mým dotazem ?
14. 06. 2011 | 22:18

xx napsal(a):

Občan: ještě drobnost, o tom růstu HDP by se dalo diskutovat, růst HDP znamená více peněz v ekonomice a ty se dají proměnit v jídlo. Takže říkat "nikdo nikdy" není na místě. Asi jste chtěl spíše napsat, že růstu HDP se nenažerou všichni stejnou měrou, ne ? ;)
14. 06. 2011 | 22:20

Mud.. napsal(a):

Havlík, Sobotka, Zelený, Hvížďala... jak se to rýmuje. Vo co de, ťuňťové? H-vno s vámi. Neprovokujte, jo? Radit, cincat, plkat to by vám šlo. Národ a lid potřebuje peníze, víte? Víte, že jste jako ti kuňkalové? Liďská pjáva, Svoboďu, Havěl na hrad... Hce to něco jiného!
14. 06. 2011 | 22:24

Občan napsal(a):

To xx:

Já žil v socíku dost dlouho na to, abych mohl srovnávat. A jednoznačně mi z toho vychází, že je lépe, aby služby fungovaly skromněji, ale byly dostupné všem, kdo je potřebují. Všem bez výjimky. Totéž platí o zboží.
Pokud se do socialismu pustí přiměřená míra privátu - jako doplněk veřejných služeb a jako zdroj zbytného zboží a služeb luxusnější povahy, pak to funguje dobře. Tohle soudruzi pochopili pozdě a proto museli jít vod válu.

A co se převratu týče - většina těch, co tehdy jásali, očekávala rychlou realizaci katalogů Neckermanna, Quelle a Schöner Wohnung. Tehdy jim ještě nedocvaklo, že to jsou JEN katalogy...
14. 06. 2011 | 22:35

Skogen napsal(a):

xx

to bude nějaký hoax. Přišlo to mailem po těch správných kontaktech, ne :)?
14. 06. 2011 | 22:43

Targus napsal(a):

To Béda:

Naprosto souhlasím. Náš poloblahobyt je vykoupen otrockou prací na druhé straně zeměkoule a produkuje obrovské zisky nadnárodních společností, které se nechtějí s nikým dělit ani náhodou.
Zbývá ovšem problém zdokonalování technologií a pronikavého úbytku ruční práce i v uzavřeném prostředí. Viděli jsme navíc, kam vedlo zaostávání socprc tábora vinou izolace ekonomik.
Co se týká celníků v Rakousku či Německu, ti zas likvidovali zahraniční řidiče (zejména z východu) svou arogancí a zpupností. Kdybych zde vypsal nejobvyklejší výrazy, kterými jsme byli označováni, Stejskal by mi přišel vlastnoručně vytrhat telefonní dráty ze zdi. Opice z východu byly tím nejmilejším oslovením. Jaký pak byl údiv, když mi občas vytekly nervy a dokráčel jsem za velitelem směny se stížností. Ty filcungy při následujících průjezdech bych nepřál zažít nikomu.
Zejména Rakušáky jsem přiváděl k amoku. Jednou mi dokonce usekali značky na téměř novém autě pro špatný technický stav. Zavolal jsem si zastoupení značky z Vídně a vypuklo tříhodinové show, kdy se technici hádali s policajty. Já jsem občas přišel opepřit otázkou, jestli si mám jít koupit další auto. Ve finále jsem veliteli polišů řekl, že příště mě bude muset zastřelit. Jmenoval se Walter Zawadzki a slyšel mě, když jsem o něm říkal, že je zakomplexovaný Šlonzák. Třepal se jak sulc a byl v obličeji fialový, tak jak to má rád pan Stejskal.
14. 06. 2011 | 22:48

xx napsal(a):

Občan: No já žil v socialismu také dost dlouho a opakovat bych to nechtěl. Čemu říkáte "aby služby fungovaly skromněji" ?

Pochopte, že problém socialismu nebyl primárně v nedostupnosti luxusního zboží. Vy sdílíte ten názor, že kdyby byly banány, barevný televize a lepší auta, že by socialismus mohl existovat dál ?

Tady přece vůbec nešlo o toto pozlátko. Tady šlo o princip fungování a devastaci kterou přinášely naprosto zdemolované vlastnické vztahy. Absence či v lepším případě nedostatečnost investic do výrobních prostředků byl jeden z hlavních problémů socialismu.

Obrovské ekonomické přerozdělování neefektivním způsobem, nejen uvnitř ekonomik, ale i mezi jednotlivými státy navzájem. To byl a stále bude problém socialismu. A začíná to být problém USA i EU dneška.

Ano, jistě přináší to pochopitelně menší diverzifikaci mezi lidmi. Netvrdím že socialismus přinášel jen samá negativa. Pochopitelně že ne. Významně ho zhoršovalo politické klima, nelidská práva a pronásledování lidí. Ale negativa prostě převažovala i v té ekonomické oblasti. To pociťujeme dodnes. Socialismus zkrachoval především ekonomicky. Pokud by se dařilo ekonomiku posouvat kupředu, zcela jistě by měla politická linie socialismu daleko silnější pozici a dost možná bychom si tady dnes nemohli dopisovat kvůli cenzuře.

Obrovské plýtvání zdroji, nepružné plánování a centralizace veškerého řízení ekonomiku totálně zadusilo. To jsou fakta, se kterými nehnete ani o milimetr. To se prostě stalo, ať si myslíte co chcete.
14. 06. 2011 | 23:08

honolulu napsal(a):

Pane profesore,
velmi se mi libi Vas blog, je to vyborne zhodnoceni toho, co se zde deje. Souhlasim s Vasim nazorem na pricinu financni krize. Ano, je to tak !
Nikdy jsem vsak nerozumel lidem, kteri si jeden den pujci sumu penez X a jiny den musi vratit sumu X + 22%.
Tak proc se ohlizet na hlupaky, kteri sami lezou do bidy ?
Proc je chranit ? A proc nepozavirat bankere, kteri prichazi s nabidkami.

Jak se divate na to, ze president Obama byl jeden z tech, kteri nutil banky davat pujcky lidem, o kterych se vedelo, ze nebudou schopni platit - minority, aby pozdeji tento system pujcovani sam kritizoval ? Pamatuji si, ze nektere banky se odmitaly zucastnovat predatorskych praktik. Byly vsak kritizovany za rasovou "necitlivost".

Myslim si take, ze Vami jmenovani pachatele tohoto financniho nesmyslu, jsou druhoradi vinici.
Za zacatek toto vseho je zodpovedny Clinton, ten "zazrak" ekonomie, ktery v jeho dobe mel vice stesti, nez rozumu.
Ten s tim zacal. Fanaticky levicovy demokrat a utopista.
(Kdykoliv behal za sexualnimi pracovnicemi, tak jsem citil ulevu a kdykoliv uradoval, tak jsem mel strach).

Jak se divate na budoucnost ? Je zde naznak zodpovednejsiho chovani, nebo si to vsechno zopakujeme ?
Bylo mi namlaceno na NYSE v roce 1986, 2001, 2007. Muj optimismus se strida se skepickym pocitem, ze asi bude konec sveta.

Neni nic horsiho nez socialni inzenyr s vidinou spravedlnosti a lepsiho usporadani sveta.

Ucite na slavne universite. Je katolicky opatrna, nebo potrhla jako 2/3 jinych se sklonem k utopisticke levici ? Nejhorsi na svete je KSU u Akronu. To je velkovyroba otitulovanych nepratel humanismu.
Piste casteji ! Pisete velmi zajimave. Protiamericky negativismus na Aktualne CZ ignorujte ! Pisi sem stalinsti velbloudi - oh, pardon sokoli.
14. 06. 2011 | 23:15

xx napsal(a):

Targus: na tohle téma "otrocké práce" ( sweatshops ) jsem taky viděl zajímavou přednášku. V podstatě se dá říct, že ti lidé co tam pracují, nemají lepší alternativu, ale jenom horší. Oni mohou pracovat v té manufaktuře za bídný plat, nebo mohou mít hlad. Taková je jejich volba. To si mnohdy z naší perspektivy neuvědomujeme.

Problém je, že pokud by se tam zavedla opatření, aby ti lidé tam měli lepší platy, už by se nevyplatilo vozit tam materiál a zpátky výrobky přes půl světa. Výroba by se vrátila zpět třeba do USA nebo jinam a ti z manufaktury by neměli už ani to minimum, měli by hlad. Takže zavést spravedlnost a lepší podmínky je do jisté míry krokem proti nim samotným, protože pokud se dosáhne určité míry, změní se žádaný efekt na silně nežádoucí. Je třeba dosáhnout maxima možného, ale to nejlépe udělají ti lidé sami, ne centrální plánovač od stolu.
14. 06. 2011 | 23:22

Občan napsal(a):

To xx:

Achjo...
Kdybyste měl pravdu, tak by tu po plyšáku nebylo co privatizovat a hlavně rozkrádat.
Nový režim z toho, co tu podle Vás neexistovalo a nefungovalo za socíku, těžil až donedávna.

Ano, KDYBY bylo dost televizí, ledniček s mrazákem atd., KDYBY bylo povoleno drobné s střední podnikání, tak by to fungovalo dál. I s těmi tuzexovými "disidenty", co by si občas zařvali a dali po čuni v Kyjích v putyce a byli vyneseni policajty, aby pak mohli fňukat na Svobodné Evropě o SVÝCH lidských právech.

"Obrovské plýtvání zdroji, nepružné plánování a centralizace veškerého řízení ekonomiku totálně zadusilo. To jsou fakta, se kterými nehnete ani o milimetr. To se prostě stalo, ať si myslíte co chcete."
Přesně tohle se děje teď. Obrovsky se exploatují veškeré zdroje, o nějakém plánování - tedy výhledu do budoucna, se vůbec nedá hovořit a veškeré řízení se skrz globalizaci centralizuje do rukou skupinky, která vlastní "světové trhy".
A, máte pravdu - zadusilo to ekonomiku celosvětově. Docela dokonale.
To se prostě děje, ať si o tom myslíte co chcete. To jsou fakta, se kterými nehnete ani o milimetr.
14. 06. 2011 | 23:29

jogín napsal(a):

Doporučil bych autorovi, aby se vrátil ke svému poznatku, že k souložení jsou potřeba dva. Nejen stát, ale i korupčník aneb lobista. Kupodivu ke korupci není stát nezbytný, korumpuje se i v soukromém sektoru a podmazávka manažera k získání zakázky je standart. Takže oblíbený trik všech obhájců trhu- za všechny lumpárny může stát- neplatí. Trh má své zásadní výhody i zásadní nevýhody a korupce je taky trh- zvítězí zákazník s kulatější šrajtoflí.
14. 06. 2011 | 23:38

xx napsal(a):

Občan: Podívejte se na firmy které dodnes fungují bez masivních investic, modernizace a zahraničního know how ? Spočítáte je na prstech jedné ruky.

Rozkradený podniky, jistě. Ale musíte se podívat jak to probíhalo. Po privatizaci se podnik nechal doběhnout do krachu a pak se prodal areál za pár miliónů. Nebo se na něj vzal úvěr pod dojmem investice a ten se vyvedl přes nastrčené firmy pryč. Ony ty budovy a pozemky měly taky svou cenu a účetní hodnotu. Těm co to zprivatizovali to přineslo pěkný peníze, ale to neznamená že to byl konkurence schopný podnik proboha !

Já netvrdím že tak vypadaly úplně všechny firmy, ale valná většina ano. Komunisti samozřejmě úplně blbý nebyli a snažili se hospodařit jak to jen šlo. Je prostě dostihla systémová chyba socialismu a ať se snažili jak chtěli, lepší to být nemohlo.

No tak vidíte, že se nakonec shodneme. Já si taky myslím že státní intervence jsou jednou z příčin krize. :-D
14. 06. 2011 | 23:43

Tenco napsal(a):

xx
Zajímavé myšlenky.
Jen podotýkám, že privatizovat bez toho, aniž by byl k dispozici moderní zákon o konkurzu - byl zločin.
Stejně jako byl převod podniků pod fondy - bez patříčných a zejméma efektiovně vymáhaných zákonů via regulace kapitálového trhu.
A opominu bankovní socík - státní banky, které půjčovaly na ksicht - známý ksicht, nebo NĚKOMU vlivnému známý ksicht.
Důležitá byla zejména korporatizece podniků - klidně mohly do jisté doby zůstat státní, a jejich restrukturalizace.
Tak se vlastně odehrál výprodej - mnohdy do zcela nekompetentních až kriminálních rukou.

I my jsme měli své Greenspany, Rubiny, Paulsony, Summerse...
A o to byli horší, že působili na lidi demagogicky - lhali jim přes média i ústa politiků. (přes ty média to nebyl takový problém - skutečných novinářů tehdy bylo poskrovnu - většinou to byli opičáci a papoušci, lenoši, kteří si vystačili s pár frázemi, donelonečna opakovanými...mnoho jich ještě dnes působí v sektoru žurnalistiky - divím se, že je vůbec někdo platí -a le asi splnili tehdy dobře svou roli - tak asi proto.)

Hezké ráno.

Ještě maličkost - absence státní (respektive instirucionální) intervence v obchodech s finančními deriváty, byla možná hlavní příčiou krize v USA - a pádem Lehman Brothers plus AIG se pak přehnala celým světem.
Je třeba vždy vážit slova a nezobecňovat.
Někde je nutné dát věcem volný průchod - někde však je nutno vykonávat efektivní dozor a regulaci.
15. 06. 2011 | 01:11

honolulu napsal(a):

Pane profesore,
nez utecu z Vaseho blogu, chci Vam jeste zdelit informaci, ale musite mi slibit, ze mi nenafackujete, az me potkate a budu se k Vam hlasit nekde na 5-th Ave., a ze take pri cteni meho nevedeckeho prispevku nespadnete pod stul, kdyz jste uznavany vedec.

Vas velmi vystizny, briliantne analyticky a informativni blog na me silne zapusobil, proto jsem "ocuchal" Vase prostredi (NYC) a zpanikaril jsem nad Vasim REVIEW.
Mate tezky zivot a mnoho nepratel. Protoze zminene REVIEW je prilis kontrastni s mojim obdivem k Vam, tak jsem nasadil na Vase stopy astrologii a jine veci zakazane na jakekoliv Katolicke universite.

Potrebujete zajit za nekym, (v NYC) kdo Vam psychicky pomuze s Vasimi tezkostmi a naznaci jiny approach k tomu, co zijete.

Kdybych necenil vysoce Vasi inteligenci a value, tak bych tyto vety nepsal.
Tak se na me nezlobte. (From now on I will shut-up).
15. 06. 2011 | 01:23

Tukan napsal(a):

Po dlouhé době jsem si přečetl něco zajímavého. Díky
15. 06. 2011 | 06:45

Petr z Tábora napsal(a):

Pane profesore,
opět zajímavý příspěvek. Je mi potěšením a obohacením číst Vaše myšlenky. V řadě případů i kultivují následnou diskusi.
to Targus, Havelka:
Zahraniční firmy outsourcing dávno využívají a mohu Vám potvrdit, že je to nejvýhodnější řešení pro zajištění vedlejších činností firmy. Také jsem k tomu byl před skoro 20lety nejdříve nedůvěřivý, když mi to zahraniční majitelé nařídili postupně zavádět v některých mnou řízených činnostech.Byl to proces trvající řadu let tak, jak to umožňovala situace v nabídce takových firem. Něco jiného ovšem je, pokud outsourcing ve firmě (instituci) zadávají (vybírají) diletanti a korupčníci - pak může nastat Vámi popisovaná situace. Není ale obecně důvod vylévat s vaničkou i dítě.
15. 06. 2011 | 07:24

akrobat napsal(a):

Pane Zelený založte stranu budu Vás volit. Neboť není koho volit.
15. 06. 2011 | 07:30

111111 napsal(a):

Žití na dluh u nás zavedl Václav Klaus. Zrovna tak jako nezaměstnané
15. 06. 2011 | 07:43

Ji-Mi napsal(a):

Skvele!

Slibene ( a nerealne) uroky vytvareji virtualni penize nepodlozene realnou hodnotou - a to je to co muze i zlikvidovat tuhle civilizaci.

Dluh je dluh ale urok nad ramec inflace by mel byt bran jako podnikatelske riziko (natoz urok z uroku). Vim bylo by to tvrde pro banky, musely by hledat takovy urok ktery by dluznik unesl. (A ne mit rozpeti mezi "nakupem" a "prodejem" vetsi nez 10% )Vime vsak ze je to nerealizovatelne, lze to provest jedine globalne , jaky koliv region ktery by se o to pokusil samostatne by byl znicen, a globalne o to neni zajem globalne vladnou ti co pujcuji (kratkozrace).
15. 06. 2011 | 07:59

Jag napsal(a):

Pamatuji doby,kdy tito ůekonomové" vystupovali každý den v televizi a říkali,že ekonomika je v dobrém stavu a dluhy jsou pro ekonomiku pozitivní věc,nízké úrokové-dluhové sazby podporují ekonomiku a bohatství země......ve světle možného krachu obrátili a dnes mi jsou jen k smíchu.Pan ekonom by se měl vyjádřit k tomu,proč chce stát strkat všude pařát-viz.například důchodová reforma,kde chce stát přidat 2 procentíčka tomu,kdo si nechá další 2 procentíčka strhnout ze mzdy.Je to přece jasné,stát chce přidat,aby na spoření na důchod mohl natisknout další státní dluhy a předpokládám,že bude nutit držet úrokové sazby dole,tak bude dluh levný,podinflační a spoření na důchod se rychleji zdevalvuje.Už jsem to řekl několikrát.STÁTNÍ DLUHOPIS by měl být jen na konkrétní akci-zakázat z něj čerpat na platy,měl by být tak omezen,aby z něho nemohl nikdo rozkrádat a žít lépe než na co republika má.
15. 06. 2011 | 08:00

Jag napsal(a):

V první fázi by stačilo,kdyby se sblížily zase úroky na vkladech-sanují dluhy a na půjčkách-zrychlují dluhy.Tedy aby to nebylo skoro 10 procent pro půjčky,ale aby to bylo někde mezi 5 procent na vklad-bude sanovat dluhy a spořit na důchod a půjčka tak 8 procent a zisk pro banku 3 procenta-potažmo stát, je až dost.
15. 06. 2011 | 08:19

Jeff napsal(a):

Hezké. Švejnar ale včera říkal něco jiného? Ten nowhere man?
15. 06. 2011 | 08:19

václav havel napsal(a):

Komunistobijci zahájili výrobu otroků prostřednictvím hypoték, úvěrů jako standardní metodu známou z minulých století. Zadlužený otrok pracuje poslušně, pilně, neodmlouvá a platí úroky. Polistopadová totalita je tedy daleko zrůdnější jak ta minulá. Jen se tomu říká demokracie. Se stejným cílem zadlužují komunistobijci i stát.
15. 06. 2011 | 08:20

Bývalý občan českého Absurdistánu napsal(a):

Rozkradená a vytunelovaná republika, přes 80% ožebračených občanů, totalitní manýry a sociální necitlivost ze strany "vládnoucího politbyro", atd. Čeští politici mají do civilizace ještě hodně daleko. Nejdůležitější úkol českých rodičů je, aby své děti připravili na emigraci. Přeji hezký den.
15. 06. 2011 | 08:20

Antonín Zim. napsal(a):

Dobrý článek, rozumný popis. Domnívám se, že státy v EÚ jsou v úpadku díky svým uměle vytvářeným byrokratickým institucím, jejichž zbyteční zaměstnanci vykonávají zbytečnou práci - pro práci. Příčinou je skutečnost, že se všechna činnost odklání od lidské přirozenosti a skutečnost, že máme příliž mnoho odborníků - vysokoškoláků, kteří nemají uplatnění a jsou nepoužitelní. Důvodem nepoužitelnosti je zejména nedostatek praxe a přístup vyučujících, kteří trvají na papouškování definicí a ze všeho dělají vědu, vymýšlí nové složitější názvy pro věci, které jsou dávno pojmenovány. Máme příliž mnoho odborníků, kteří vidí jen svůj pracovní úsek a nevidí celek. Vše vede k zániku původních kultur usazených na našem kontinentě. Vše včetně práva a sociologické masáže obyvatel je uměle zpracováváno tak, aby běžný občan byl postaven do role nevzdělaného blbce. Nedávno jsem viděl dva snímky - snímek elit Evropy a snímek mafie. Hledal jsem rozdíl, který je od sebe oddělí a přišel jsem na to, že zatím co elity myslí vše dobře tak to dělají špatně, na rozdíl od mafie, která všechno myslí špatně a dělá to dobře. Výsledek obou skupin je stejný - poškození práv a zájmů prostých občanů EÚ. Pokud politici,vysokoškolské elity a státní správa nebudou pracovat pro občany , ale jen pro své ego bude hůř. Je nutné , aby všechny elity měli uši, aby naslouchali stížnostem a nářku občanů, je nutné aby měli ruce a zejména srdce, aby dokázali zájmy občanů hájit. Bohužel v to nevěřím dokud budou u moci "lišky" a moc nepřevezmou "lvi". Nevěřím v lepší zítřky bez potu,krve a slz.
15. 06. 2011 | 08:23

Tehomas napsal(a):

Hrde se hlasim k "simpletonum", kteri veri ve volny trh s minimem zasahu shury. Jsou to prave ruzne "ochrany" a jine zasahy, ktere vedou k podivnym vztahum a krizim. Pokusy o ochranu spotrebitele vedou k existenci uradu, ktere komplikuji podnikatelmu zivot a spis nez aby slouzily puvodnimu ucelu prave vytvari mista, kde je prostor pro korupci. Toxicka hypoteka je sice modni, ale nesmyslny pojem. Domnivam se, ze nabizeni pujcek je naprosto v poradku. Vicemene za jakychkoliv podminek, na nichz se strany dohodnou. Pokud si nekdo pujci korunu s tim, ze za rok vrati deset, je to jeho chyba. Pokud nekdo pujci deset a chce vratit jen jednu, je to taky jeho chyba. Ne ze by to nekdo delal - ten kdo by takovou pujcku sliboval, by byl krajne podezrely. Pisete, ze na korupci i pujcky musi byt vzdy dva, ale vidite vinika v tom, kdo pujcky nabizi. Opakovane se odkazujete na drobne pismo a nesrozumitelny text. Ja si naopak myslim, ze chyba je na spise na strane toho, kdo si pujcku bere. Nebyt toho, ze je takovych lidi mnoho, nebylo by ani tolik nabidek. Nejhorsi vinik je pak ten, kdo si pujcuje a nerozumi podminkam, za jakych si pujcku sjednava. Pokud nejsem schopen pochopit papir, ktery mam podepsat, tak si sezenu nekoho kdo tomu rozumi a komu mohu duverovt. To rozhodne neni zamestnanec ustavu, ktery pujcku nabizi. Pokud mi smlouva nevyhovuje, jdu jinam - to plati nejen u pujcek. Konkurence je velka a tak si muzu vybrat tu nejmene nevyhodnou. Lichvari tezi lidskou hloupost, tedy zdroj, ktery je jako jediny temer neomezeny a nevidim duvod, jim v tom branit. Nektere banky nabizi pujcky fyzickym osobam za solidnich podminek a v drtive vetsine jsou tyto pujcky a hypoteky splaceny bez problemu. Nevim, kde jste vzal premisu, ze nabizeji "nesplatne" pujcky. Pouze male procento lidi se dostane do neschopnosti splacet, (pak nastupuji exekutori a podobne instituce, ktere tak nemame radi, aby z neplatice vydolovali aspon neco) a celkove je tento obchod mene riskantni, nez vami jmenovane drobne firmy - pujcky potrebuji predevsim startupy, ktere jsou naopak vysoce rizikove. Lide, kteri si pujcuji pouze pro sebe nebo svou rodinu, obvykle znaji svoje prijmy a jsou schopni si spocitat, kolik budou schopni splacet. Alespon pokud nedojde k nepredvidatelne udalosti. Naproti tomu zacinajici podnikatel pravidelne nadhodnocuje svoji pravdepodobnost uspechu a casto nedosahne na predpokladane zisky. Zaroven takov podnikatele potrebuji relativne velke castky. Proto je pujcka zacinajicimu podnikateli tak riskantni.

Dale uvadite, ze na stavbu domu se nemaji brat pujcky, ale ze vse vyresi moderni materialy, postupy a konkurence podnikatelu. Vzapeti odsoudite velke podniky. Proc jsou lepsi drobni podnikatele nez velke podniky? Ty si mezi sebou take konkuruji a v konkurenci obstaly natolik dobre, ze mohly vyrust. Je na kazdem z nas, jestli si na stavbu domu sjedname firmu velkou, malou, souseda zednika, nebo si to postavime sami, pripadne s pomoci kamaradu. Stejne ale ani nove materialy, ani postupy a znalosti nedokazi srazit cenu rozumne velkeho domu pod nekolik rocnich prijmu a uz vubec ne cenu samotneho pozemku, na kterem by se tento dum stavel.

Jedna z mala veci, ve kterych s vami souhlasim (a to jeste za predpokladu, ze jsem onen odstavec pochopil spravne) je, ze by stat nemel banky zachranovat nejakymi financnimi injekcemi. Ale asi se neshodneme v reseni. Podle meho nazoru by stat nemel vydavat licence a nemel byt garantem bank. Banka neni nicim vyjimecny subjekt. Respektive je, ale jen proto, ze ji takovou ustanovil stat. Meli bychom nechavat banky v problemech jenoduse se z nich vyhrabat, nebo krachnout. Prestoze dnes stat je garantem banky, protoze ji vydal licenci, tak verim (jen verim, priznavam ze tohle nevim, nemam dostatek materialu) ze je rozumnejsi banku rovnou odepsat, nez opakovane davat financni injekce, nacez celkem pravdepodobne stejne ke krachu dojde. Rozdil je pak jen ten, ze se mezitim zadluzil i stat.
15. 06. 2011 | 08:27

Jag napsal(a):

Hlavně by měl vysvětlit managérom,že tento stát a tato ekonomika nemá na platy kolem 200 000kč měsíčně.Pak bude dalších 10 občanů skučet hlady a to ne proto,že by nedělali,ale proto,že pro ně už nezbyde.
15. 06. 2011 | 08:33

Čochtan napsal(a):

Sociální stát se vyčerpal
Sociálně tržní stát se začal šířit v západní Evropě po druhé světové válce. Jeho základní myšlenkou byla rovnováha tržního hospodářství v rámci demokratického systému a většího přerozdělování podle představ politiků a takzvané tripartity. Jeho původní koncept, ordoliberalismus německého ekonoma Ludwiga Erharda, se však už dávno vytratil. A to i v Německu. V uplynulých desetiletích sociální stát (welfare state) bujel, až zdeformoval svůj zdroj – výkonnost ekonomiky – i smysl pro množství sociálního blahobytu pro všechny.

Stát blahobytu zanikl v důsledku intelektuálního sociálního inženýrství vymyšleného v akademických pracovnách, velkoměstských kavárnách a v odborářských centrálách. A také téměř absurdních iluzí, které byly neustále začleňované do zákonů a paktů – zejména sociálních práv pro kohokoli a financovaných z jakýchkoli prostředků.

Evropa přestala zaujímat první místo v hospodářských ukazatelích. A namísto nich začala být první v tvorbě manifestů, paktů a strategií, jejichž cílem bylo dohnat a předehnat jiné regiony nebo jen zamlžit vlastní stav.

V Česku jsou nejlepším příkladem odtrženosti „vůdců“ od reálného života dva výroky bývalých socialistických premiérů: zdroje jsou Vladimíra Špidly a státní dluhy se nikdy nesplácejí Jiřího Paroubka. Podobně uvažovaly v uplynulých desetiletích i vlády členských zemí EU, zejména středomořských.
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/evropa/na-spanelskych-namestich-se-bojuje-za-neudrzitelny-socialni-stat
15. 06. 2011 | 08:40

kapo napsal(a):

No jo, ale vyprávějte tohle /žití na dluh / soudrunům SSobotkovi, Paroubkovi, Zavadilovi, Duškovi a všem zatemněným stávkujícím.
15. 06. 2011 | 08:42

Miltner Jan napsal(a):

Naprosto souhlasím. Bude nutné u nás zakázat lobismus. Určit výši plat našich politiků zákonem, a ne aby si omylem přidávali apod.Zrušit dotace. Dotační politika je špatná, protože neumožňuje rovnou podnikatelskou soutěž. Kdo má padnout ať padne.
Vyhnat politiky kterým jde jen o koryta, Lze toho dosáhnout tak že jim snížíme platy. Ten kdo bude chtít pro tento stát něco udělat tak to udělá i s menšími financemi. Teď se tram drží jen kvli penězům.
15. 06. 2011 | 08:45

Jirik55 napsal(a):

A nezdá se Vám, pane profesore, že všechno to, co dnes píšete, již postihl v jiné době a jinými slovy Karel Marx ? Nebudu citovat literaturu, nemám ji po ruce. Ale podstatu vystihl např. již v "Kritice politické ekonomie ". Ale necituji z ní.
Ziskové motivace ženou v kapitalistickém výrobním způsobu technický pokrok obrovským a stále eskalujícím tempem výrobu kupředu, ale cena pracovní síly za tímto pokrokem zaostává. Zůstává na úrovni základních životních potřeb, nedostatečně navýšená o možnosti širšího využití výsledků nadvýroby. Vytváří se tak rozpor mezi nabídkou užitných hodnot a možnostmi širokých vrstev tyto hodnoty spotřebovávat. To může vést pouze ke klasickým krizím z nadvýroby, kdy na jedné straně stojí vyrobené tovary, které široké vrstvy lidu nemohou spotřebovat. To samozřejmě brzdí další rozvoj rozšířené reprodukce tohoto výrobního způsobu. A dočasným - zdůrazňuji dočasným řešením ( byť dlouhodobým ) se stala právě " dluhová politika ", půjčkami se totiž zabijí dvě mouchy jednou ranou - jednak umožní vyrobené hodnoty spotřebovat, takže výrobní procesy mohou pokračovat a za druhé - do zvyšovámí akumulace kapitálu je zapojen i retail - zadlužení lidé musí zaplatit kromě dluhu též úroky, což v konečném efektu nepřímo zvyšuje ceny výrobků a eliminuje tak původně nízké výrobní náklady.
A to je kámen úrazu - společnost ( kapitalistická ) směřuje nevyhnutelně k situaci, kdy prostě se dluhy splácí další zadlužováním. Tím ovšem směřuje zákonitě ke svému " velkému třesku ". kdy již nebude udržitelná a bude muset být nahrazena jiným typem společnosti. Nemůže to být typ společnosti, která se prezentovala jako socializmus, jaká bude se neopovažuji předpovídat, ale to bude otázkou již budoucnosti. Doufejme, že rozumné - jinak lidstvo čeká totální zkáza.
15. 06. 2011 | 08:58

Čochtan napsal(a):

Miltner Jan napsal(a):
".. Určit výši plat našich politiků zákonem, .....tak že jim snížíme platy..."
Čochtan:
Na určitou dobu (rok, dva,...), by se měl zavést platový strop pro všechny politiky, poslance, managery státních firem a úředníky ve výši platu středoškolského učitele. Nevím kolik by to přineslo v korunách, ale v důvěře lidí hodně. Pak by lépe nesli i jiné reformy.
15. 06. 2011 | 08:59

Jag napsal(a):

Odstranit dotace všemu ok,ale uvědomte si,že to znamená i přestat konkurovat tomu,kdo dělá v teple a neplatí elektřinu,topení......takže to se budeme stěhovat a to do tepla.Nebo jak byste to zařídil,když se tady nevyplatí něco dělat a to pro vysoké náklady energií?Osobně proti zrušení výroby,která není rentabilní jsem,ale ti lidi co žijí tady,kde se za energii platí hodně a tím se ztrácí konkurenceschopnost se nebudou chtít stěhovat v tak masivním měřítku a ani by to nešlo.
15. 06. 2011 | 09:02

Jag napsal(a):

Jirik55 na to má kapitalismus jednoduchý recept.V případě nadvýroby se objeví deflace a ta ceny srazí......problém je akorát v tom,že klesnou platy a než se to srovná,tak vznikají sociální bouře,protože deflace tak jako inflace není hned.Držet inflaci za každou cenu to je problém dneška.Kvůli sociálním bouřím se budou vlády snažit tisknout další dluhy a přitom deflace by ceny sama snížila,přenesla by pád cen na bohaté instituce a firmy a tak by se na nějakou dobu objevila vysoká nezaměstnanost a sociální bouře.Ale po odeznění by se začalo zase s novým hospodářským oživením a růstem platů.Deflaci,ale politici rádi nemají a přitom erekci také nemá nikdo trvalo a pokles je normální cyklus a patří k životu i když někteří jsou z něho nešťastní a žerou viagru.Pokud se totiž všechno sežere,tak to zanikne tak jako erekce už také nemusí nikdy být.Ale tento svět ještě nezaniká a když budou suroviny,tak bude i budoucí růst.
15. 06. 2011 | 09:10

Komin napsal(a):

To Čochtan
Zdroje jsou, ale ne pro socky. Tohle Špidla nepochopil tak byl odstaven. Dluhy se opravdu platit nemusí, stačí vytisknout dost papírků, případně připsat pár virtuálních nul. Jinak je všechno OK jen pokud je člověk mladej, blbej a optimistickej. Však ho z toho čas vyléčí. A že je kolektiv silnější a často se vyplatí pomáhat si to pochopila kdejaká smečka predátorů, stádo dobytka nebo hejno ryb (v jednotě je síla).
15. 06. 2011 | 09:14

Saltzman napsal(a):

Je to vlastně řeč vedená k hluchým. Povšimněme si diskuzních příspěvků, které povětšinou nereagují na vyloženě varovně poučná slova. Čím to? Podle mého tím, že největší skupina obyvatel se veze v dluzích, dluhy preferuje a chce nadále.

Dluh je ďábelský nástroj. Je tak pohodlný k získání a umožňuje zrealizování pomíjivé tužby po čemkoliv. Následky se předem tají, zamlžují, maskují. Dluh je podobný droze. Droga je taktéž ďábelský vynález. A co ďábel dá, to si stonásobně vezme nazpět.

Vykládejte narkomanovi o ničivosti jeho návyku. Rozhodně vám nebude naslouchat. Jen až v nejvyšším zoufalství vás bude prosit o pomoc. Pomoc ovšem zároveň s užíváním drogy. Tak je i možné vídat předlužené, jak sypou peníze do dalších a dalších půjček, hořekujíc a žehrajíc na stát. Vyrovnáte jeho dluh a on si udělá nový. Rozhodně nezačne namísto zadlužování šetřit a odkládat si bokem.

Co je nejlevnější? Platba za hotové! Splácení půjčky je drahé a přesto právě ti nejméně movití si ji udělají.

Je hodně trýznivé žít bez dluhu a jen pomalu si našetřit na to, po čem toužím. Zvláště když peníze vydělávám fyzicky a velmi těžce. Při tom navíc se dá sledovat v médiích, jak druzí k obrovskému bohatství přišli a nejsou trestaní za podvody a zlodějnu. Trýznivé je i pro většinu číst článek autora, protože je to jednoduše o nich!
15. 06. 2011 | 09:17

Ládik!!! napsal(a):

Každý by měl prodat svůj výrobek nebo jeho část. Kdo to nedělá, nemá nárok na mzdu. To znamená - neplatit ty, kdo pracují na neprodejném výrobku a ty, kdo nepracují vůbec. Zejména odstavit od koryta (nebo koryto od nich) úředníky.
Šedá ekonomika jede slušně, práce je, prachy jsou. Jen se nesypou do koryt darmožroutům.
15. 06. 2011 | 09:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 06. 2011 | 10:22

realysta napsal(a):

Proti dluhům (zadlužování) se, pane Zelený, bojuje hlavně verbálně! Fakticky žití na dluh vyhovuje věřitelům (jinak by nepůjčovali). Kdo dluží, ten je závislý a musí být vděčný a poslouchat - to je ten princip, oč tu běží.
15. 06. 2011 | 10:27

Jana napsal(a):

Všechno je jinak, řeklo se už dávno, a platí furt, prostě
realita v pozici nekonečna je de facto jen vize ohraničená okamžikem vzniku, stejně jako aplikace toho
významu umístěná kamkoliv je jindy jinou. Snad i proto je bláhové dluhy činit, a přímo zločinné je poskytovat. Dluh je oboustranně nemorální už je z hlediska výše zmíněné vratkosti stavu, navíc nikde a ničím v lidském povědomí není zaručeno ani prokázáno, že dluh bude a musí být splacen tak, jak si i věřitel s jeho umístěním předsevzal, naopak, mnohdy právě dluh byl a je podnětem k reakci zcela opačné, zvratu společenského chování s násilným potlačením resp. zánikem věřitele, často přímo
celého společenského systému. Pro udržení životaschopné stability vztahu mezi lidmi samotnými je proto nanejvýš důležité nezadlužovat se. A je jen lidstvu ke škodě, přestože jsou tyto skutečnosti všestranně známé, že doba kdy vládci sami uměli, chtěli, pojmenovali a oskytovatele
úvěrů vyhnali a odkázali mimo právo, je ta tam, dnes to neumějí a umět ani nechtějí.
15. 06. 2011 | 10:31

xx napsal(a):

Tenco: pominu-li ideologii (i tu mě vlastní samozřejmě) pak s vámi více méně souhlasím.

Jen nemohu zcela opominout tu situaci. Ono na tom, že po bitvě je každej generál, něco je.

Podle mne ty argumenty které tlačily na rychlost transformace měly a mají svou váhu. A fakt, že dodnes nemáme pořádné zákony, i když jsme jich hodně převzali z EU, to jenom podporuje.

Že se vše nepovedlo tak jak bylo v plánu, to je prostě fakt. Uvědomme si, že ačkoli byl tah na transformaci silný, ti co transformaci úspěch nepřáli nebyli úplně bez vlivu. Takhle si tady můžeme říkat, co bylo nedokonalé, nebo co bylo špatně.

Jistě i mnoho lží zaznělo. Ale na druhou stranu, řada věcí byla míněna dobře, jenom se prostě nepovedly, třeba i proto, že si některé síly nepřály aby se to povedlo.

Jinými slovy, nesmíme zapomínat na to, že transformace nebyla příjmána všemi lidmi s nadšením, zejména některými lidmi co byli tehdy například ve vedení firem, nebo na krajích a pod. Ti lidé přicházeli o dobrá bydla a vláda je chtěla rychlou transformací odstavit. Oni neuměli fungovat v konkurenčním prostředí, museli se tomu nějak postavit.

Ne nebylo to tak jednoduché, jak se to dnes může jevit. A lidé neměli informace ani zkušenosti, myslím lidé jako já nebo možná i vy a ostatní. Takže bylo těžké rozlišit co je pravda a co není, co je správné a co není. Dnes si kdekdo na internetu najde informace a zhodnotí argumenty během několika minut. To je vidět často i zde v diskusích. Tehdy to tak nefungovalo, bohužel.
15. 06. 2011 | 10:33

Karel napsal(a):

"xx: ještě drobnost, o tom růstu HDP by se dalo diskutovat, růst HDP znamená více peněz v ekonomice a ty se dají proměnit v jídlo. Takže říkat "nikdo nikdy" není na místě. Asi jste chtěl spíše napsat, že růstu HDP se nenažerou všichni stejnou měrou, ne ?" Je jasné,že se nikdy nenažerovou všichni stejnou měrou. Otázkou je ale,jestliže růst HDP ukazuje o kolik více peněz se točí v ekonomice,aby se za ně spotřebovalo zboží a služby, pošítal někdy někdo, kolik procent z těchto nakoupených zboží a služeb je na dluh?Nikde jsem takové číslo neviděl a nemyslím si,že to vyjadřuje inflace. Jestliže podstatným motorem ekonomiky je zadlužení pak je to špatně ne? Lidem,kteří si spoří to znehodnocuje úspory,lehký přístup k úvěrům a hypotékám zdražuje bydlení, protože navyšuje ceny za m2. /srovnejte ceny nemovitostí před tím, než se začaly ve velkém poskytovat a potom/ A co je největší gól,že nejvíce se vydělává v parazitním finančním sektoru,který absolutně nic neprodukuje jen přesýpává peníze z jedné hromady na druhou.
15. 06. 2011 | 10:40

xx napsal(a):

Ládik!!! : problém je v tom, že spoustu činností vynucuje státní správa aby tím obhájila existenci některých činností, které ekonomicky nic nepřinášejí. Různé statistiky a výkazy. K čemu to je ? Aby se měli politici a ekonomové čím ohánět ? Kdyby nebyly ukazatele jako je míra nezaměstnanosti, HDP a další, politici by neměli čím argumentovat při zavádění úchylných dotací které jen ničí hodnoty vytvořené těmi co produkují.

Rušení přebytečných agend státu, to je cesta ze senkrůvny.

Když se řekne zeštíhlení státu, levičákovi naskakují pupínky a rudne vztekem. Okamžitě spustí ryk o prospěšnosti sociálního státu, o Švédsku a pod. Ale to se přece vůbec nevylučuje. Co je sociálního na obrovské spoustě agendy, kterou stát provádí a na kterou utrácí peníze lidé neefektivně ? Například stavby silnic a dálnic. Tam utíkají největší peníze a přitom by to mohlo být klidně řešeno jako jinde v Evropě, ze soukromých investic. Odstranila by se obrovská agenda státu, ti lidé by tu práci šli dělat do soukromého sektoru. Státu by ubyla agenda, která se sociálním státem nemá mnoho společného. A lidé by sami určovali kam půjdou jejich peníze tím, že by soukromé silnice využívaly. Stát by mohl jen vydat regulační nařízení, že cena nesmí překročit nějaká maxima, například, nebo že musí ty stavby splňovat takové a makové podmínky a hotovo. Na to by mu stačilo pár lidí a parlament jako doposud.

A předražené dálnice by se staly minulostí. To ale těm co z toho mají profit nevyhovuje, to je pochopitelné. Proč to ale nevyhovuje obyčejným lidem z levice ? To je mi záhadou.
15. 06. 2011 | 10:45

xx napsal(a):

Karel: to je snadné spočítat. Sečtěte zadlužení domácností a zadlužení státu a máte to hned. Například ty hvězdné růsty za ČSSD byly taženy především dluhem, dluhem vlády i dluhem lidí (hypoteční boom až 140 mld. ročně).

Ale ne všechny dluhy jsou špatné, to není pravda. Pokud je na dluh pořízena investice podnikatelská, která přinese zisk, je to pozitivní stimul.

Naproti tomu o hypotéce to už říct nelze tak jednoznačně.

Vždycky se směji lidem, kteří argumentují zkušenosti z vyspělých zemí jako něčím co bychom měli následovat. Jednu facku nám doba dává v těchto dnech. Málokdo si to uvědomuje.

Před 12 lety bylo u nás značně obtížné získat hypotéku na bydlení. Existoval ale silný tlak, hlavně z politiky ale i od lidí, na uvolnění dostupnosti hypotečního bydlení. Mladé rodiny přece nemají kde bydlet a jak vydělat na vlastní bydlení. Ale bydlení musí být přece právo. Jako podklad sloužil vždy argument, že na západě je to bežné, že všichni pořizují bydlení na hypotéky a že to tak je dobře a podporuje to růst a já nevím co ještě.

No a hypoteční krize v USA nám dala lekci hlavně z toho, že ne všecko co dělají ve vyspělých zemích je to nejlepší.

Přesto dodnes vidím v diskusích těch poukazů na to jak to dělají na západě dobře přehršel. Tihle lidi jsou nepoučitelní. Věří v západní země jako v panenku marii naše prababičky.

Ti jsou odsouzeni k opakování chyb.
15. 06. 2011 | 10:55

Vidoucí napsal(a):

Takže, co vlastně dělá nejlepší ministr financí na celém světě? Neplní základní úkol, není schopen nastavit příjmovou stranu rozpočtu. To je ve skutečnosti na odvolání. Místo toho jsou všichni nadšeni, jak budou vesele škrtat. Ale k prosperitě se nedá proškrtat. A k růstu už vůbec ne. Ale s kým o tom debatovat? S VV?
15. 06. 2011 | 10:57

Nejásající napsal(a):

Jak to letos dopadne?
Deficit státního rozpočtu míří ke dvěma stům miliard. Ale to není to nejhorší. Všimněte si, co finance dělají – nejprve spotřebovaly veškeré rozpočtové rezervy po sociálních demokratech. Teď spotřebovaly i rezervy, které jim sociální demokraté nechali ve zdravotních pojišťovnách. O tom se moc nemluví, nechápu proč. Minimálně VZP už nemá nic. Podařilo se stabilizovat sektor, ale pojišťovny jsou na dně. Nejnověji se problém chybějících peněz začíná přenášet na místní rozpočty, takže o rezervy budou připraveny také rozpočty krajů a obcí. Do toho bude zavedena zvýšená DPH, čímž všechny ty rozpočty ještě víc vysaje. Jen z nemocnic to vysaje pět miliard korun. To jen prostě neuvěřitelná věc, co se tady děje - a v koalici jsou všichni happy…
15. 06. 2011 | 11:01

Gobbo napsal(a):

Profesore! Příteli! Člověče boží! Pravil by asi nyní Bolek Polívka mého mládí. Máte to tak hezky sesumírované. Jenom vám v tom výhledu do budoucna chybí to podstatné.
Obědy zadarmo se nevydávají. Představa globalizátorů, že s otáčením Zeměkoule se blahodárný příliv ničím nekrytých peněz provalí od Tokia přes HongKong do Londýna a posléze New Yorku, přičemž cestou zavlaží zahrádky místních lichvářů a zpátky nasaje jejich krvavé úroky, čímž poskytne celému lidstvu příležitost vymlátit z přírody první i poslední a samo se přitom udřít k smrti, byla příliš idealistická.
Stejně jako doměnka Alvina Tofflera, že Západ bude žít z přišívání cedulek na výrobky z Indonésie (čímž vytvoří čtyřicetinásobnou přidanou hodnotu) a prodeje teplé vody v podobě kopírovacích práv.
Problém Západu je, že každý by chtěl být elitou. Vymýšlet drobné tisky ve smlouvách, určovat občanům, kde si smějí opřít hrábě, inkasovat za seznam obyvatel v kartotéce, kontrolovat, co hraje harmonikář v hospůdce na rohu. Přinejhorším zpívat a tančit za peníze nebo se dávat fotografovat jak jsem krásný.
Výsledkem je, že občané si půjčují u gengstrů, hrábě raději zahodili, místo k lékaři-ouřadovi chodí ke kartářce (a pijí zázračné čaje nebo jedí otravné doplňky), na rohu pak už není ani hospůdka, natož harmonikář. Buď tam civí ATM nebo kancelář pojišťovacího agenta.
Městem se potulují tlupy bývalých hvězd televizních soutěží a hledají, na kterém večírku by ještě zadarmo co sežraly.
Balast, který na sobě systém nechává narůst (mechanismy dluhů a korupce, které pan profesor tak vtipně popisuje jsou jen nástroje k jeho vytváření) není společnost s to žádnými zvnitřku ustavenými opatřeními setřást. Vždycky bude výsledek ten, že budou hubeni potřební, zatímco ničemové se pomnoží.
Zrovna včera jsem při poskakování v dopravní zácpě na BBC poslouchal nějakého dobráka (mohl to klidně být Lord Stern, neslyšel jsem začátek), jak bude nutné většině lidí zakázat vlastnit dopravní prostředek a ještě větší většině zakázat jíst maso.
Kvůlivá ekologické únosnosti.
To je myslím ta skulina, kterou prosvítá záře, která nám ukáže cestu do budoucnosti. Lidé místo co by PRODUKOVALI nesmyslná kvanta kuřat a prasat, začnou KONZUMOVAT jiné lidi. Hlasatele proroctví z BBC jako první.
Pokud Robert Gates vyzývá NATO aby přiložilo pod kotel se zbrojením, vidí před sebou totéž co já. Není to hezké. Ale zdá se, že to opět jednou nebudeme umět jinak.
15. 06. 2011 | 11:18

pavelh napsal(a):

Jen pro zajímavost si přečtěte na www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf návrh dobře zpracované koncepce funkce státu a celé společnosti. Myslím, že je to přesně to(a možná i jediná možnost), jak se může každý stát dostat ze sraček, do kterého ho dostaly všechny ty MMF a SB. Mám obavy, že jinak to prostě NEPŮJDE!!!
15. 06. 2011 | 11:20

Tenco napsal(a):

xx
Ty věci - o kterých píšete - že tedy zde byly nějaké zájmové skupiny, které chtěly proces blokovat a také podle toho konaly (eh - máte na mysli KSČM a jejich Haló noviny ??? - marginální, okrajová záležitost - masivní většina všech bývalých stranických kádrů a státních byrokratů si chtěla urvat svůj koláč...) - tedy pokud zde takové skupiny byly - byly brzy eliminovány. (Bohužel byly eliminovány i ty skupiny, které byly pro transformaci, ale prováděnou rozumně - tak aby takříkajíc se vlk nažral a koza zůstala celá..v i ntencích mého prvního komentáře).
A že zde nebyly k mání zkušenosti z jiných zemí ?

Nepravda.

Za prvé postválečné Německo - denacifikace.
Za druhé Čína - privatizace.
Za třetí Západ - relevantní instituce.

To nebyl lapsus v důsledku neznalosti - to byl zcela řízený proces v důsledku PERFEKTNÍ znalosti toho, co by se stalo, kdyby se postupovalo racionálně a čestně.

Stalo by se to, že k zítřejší stávce vůbec nemuselo dojít.
Nebylo by proti kom(a čemu) stávkovat.
Například.

Troufalý odhad situace ?
Nemyslím si to.
--------------
To, co bude dál...to nevím. A kdo tvrdí, že to ví, toho bych podezíral z toho, že to neví VŮBEC.
Každopádně by měla skončit éra, kdy tuto zemi vedli psychopati, zloději, alkoholici a narkomani.
Už to totiž trvá hodně dlouho.
S malou přestávkou přes 70 let.

To nemůže vydržet žádná země.

Obdivuji proto lid této země.

Zejména ty, bez hmatatelné a viditelné sperspektivy - hrdiny každého obyčejného dne.
A byl bych rád, aby se jim té perspektivy konečně dostalo.
Třeba to nevyjde - ale i tak.
15. 06. 2011 | 11:25

Tenco napsal(a):

Gobbo
"..Pokud Robert Gates vyzývá NATO aby přiložilo pod kotel se zbrojením, vidí před sebou totéž co já. Není to hezké. Ale zdá se, že to opět jednou nebudeme umět jinak..."

Pokud zmíněný volá , aby NATO převzalo čáat břemene USA via zbrojení, tak po tom volá z jediného prostého důvodu.
A tím je veřejný dluh USA.
15. 06. 2011 | 11:29

xx napsal(a):

Vidoucí: ona je to dvousečná zbraň a s takovou se musí zacházet velmi obezřetně, jinak se sám poraníte.

Jaké jsou možnosti bez škrtů. Zvýšit příjmy. To znamená zvednout daně. Stát nemá jiné peníze než ty z daní a ty vypůjčené na úrok. Kapitálové výnosy jsou minimální.

Je potřeba si uvědomit, že na dluh se dá růst zajistit. Pokud si vláda půjčí vysokou sumu a utratí ji jakýmkoli způsobem, zvedne to HDP o tuto sumu a všichni se mohou radovat jak si vedeme dobře. Napřesrok si ale musíte půjčit víc o úrok. HDP se sice zvýšilo, ale zvedlo to i ceny (inflace, takže vyší HDP přinese i potřebu příštích vyšších výdajů )

A jen na obsluhu dluhu platíme už tuším kolem 100 miliard ročně !

Půjčit si 10 miliónů a koupit za to pěknej barák a drahý fáro dovede každej blbec, pokud mu někdo dá tu možnost. Pak si může nějakou dobu hrát na frajera a balit kočky, než mu vyschne zdroj dluhů, kterými umořuje splátky. Pak je z frajera kriminálník.

A tak to dopadlo z Řeckem.

Se zvyšováním daní je to zase tak, že čím vyšší daně, tím spíš se jim lidi snaží vyhnout různými kličkami. Lamentovat nad daňovou konkurencí můžeme, ale to je asi tak vše co s tím můžeme dělat. Takže jaké jsou reálné možnosti MFČR.

Ten manévrovací prostor je menší než se zdá.

Jedinou správnou cestou je škrtat. Ale né škrtat lidem platy plošně. To je příliš snadné a hloupé. Daleko efektivnější cesta je škrtat zbytečné agendy a snižovat přezaměstnanost. Pokud je některá agenda nepostradatelná, lidé si jí zajistí sami. Uměli to stovky let před námi, zvládnou to i teď.
15. 06. 2011 | 11:30

xx napsal(a):

Tenco: ale jděte. Myslím že jsem to vysvětlil, co jsem tím myslel. KSČM a halo noviny mne ani na vteřinu nenapadly. Šlo o tehdejší vedení firem. Každá firma měla nějaké vedení a ti vesměs neměli zkušenosti a znalosti.

Je potřeba si uvědomit, že transformaci neprováděl jen Klaus sám osobně. Ani zákony neděla on sám osobně. To bychom ho opravdu strašlivě přeceňovali. To není v silách jedince.

Rozhodně nejsem příznivce teorie o transformaci jako spiknutí a primárnímu cíli rozkradení prosperující země. Taková představa je prostě absurdní, při znalosti tehdejších poměrů.
15. 06. 2011 | 11:36

Alan napsal(a):

Pane profesore,
zdravím Vás, jistě máte pravdu. V článku mi chybí zmínka o oddělení peněz od hodnoty, prostě virtuální peníze na burze.
15. 06. 2011 | 11:45

L.B. napsal(a):

K té výčtě ekonomů rakouské školy se určitě hodí připsat i Marxe a pár dalších s podobně "vyhraněnými názory.

Extrémisti jako rakušáci - hm je dobré o nich slyšet, aby podobné hloupousti už nikdo po nich neopakoval.
15. 06. 2011 | 11:56

Tenco napsal(a):

xx
Říká Vám něco Washingtonský konsenzus ?
IMF ? Jeho role při transformaci ekonomik sovětského bloku a samotného SSSR ?

To je směšné, to co si namlouváte - ti lidé v podnicích neměli finanční kapitál.
Ten držel někdo jiný.
Držel a distribuoval.

Vůbec jsem nic netvrdil o prosperující zemi.

Opět - jak máte ve zvyku, podsouváte.

Myslel jsem si, že jste konečně schopen stoické debaty. Mýlil jsem se.

Nevím, co je na tom - co jsem napsal o správném rozfázování kroků v procesu libaralizace a privatizace ideologického.
Pokud ovšem máte na mysli, že se vše mělo ponechat výkonu "neviditelné ruky trhu", upozorňuji Vás, že se tak nedělo ani tak a že právě to je ideologický fundamentalismus.

Ještě jsem zapomněl zdůraznit jeden fakt.
A to je fatální asymetrie ve sdílení informací v procesu transformace.
(i když o patolízalských, lenivých a přitroublých novinářích jsem se vlastně zmínilll...ale nešlo zdaleka jen o ně - lidem se prostě VYMYLY MOZKY - baťuška komandir iz Sojuza byl vyměněn za dokonale propracovaný a systematicky dávkovaný brainwashing..)

XX, tu transformaci někdo řídil - a nebyl to žádný břídil.

To jen idioti a vesničtí balíci si myslí, že KGB a StB byly spolkem podivínů, pak a Pepků Vyskočů.
Svůj k svému.
15. 06. 2011 | 11:58

Gobbo napsal(a):

Tenco
Veřejný dluh Impéria je daní za udržování planety na oběžné dráze. Západní Evropa se opravdu po dlouhou dobu vezla pěkně zadarmo. My jsme si při své inteligenci (jak by řekl Vlasta Burian) mysleli, že nastoupíme a pojedeme taky. Historická paměť je velmi, velmi krátká. Co udělali organizátoři Nové Evropy s našimi velkými podniky po roce 1939 se z ní vypařilo beze stop.
Gates ale myslím má na mysli ještě něco trochu jiného. Myslím, že před sebou vidí nějaké malthusiánsky škaredé konce neschopnosti Impéria udržet své fyziologické funkce, moč a tak dál.
A říká nám, buď společně, nebo každý za své. Představte si, co by nešťastní řečtí a italští hoteliéři museli nacpat do družicového systému prvního úderu. Sami za své tedy těžko, se SCO si to možná umějí představit Němci (koneckonců jejich dialektická mysl zplodila Auschwitz pro povznesení kultury), ale hlavně není možno Středozemním mořem postavit plot. (I když jeden německý profesor už v XIX. století navrhoval ten rybník částečně vypustit, čistě technicky to bylo možné už tenkrát).
Zatím ve Spokojených státech vymýšlejí všelijaké švindle, jak udržet posmrtně virtuální obraz Pax americana promítnutý do mraků. Například vytvořením stínového internetu vedle internetu skutečného a tak podobně. I v dobách úpadku mívají mladí géniové převratné nápady. V dobách budování civilizace je ale zdravý rozum dokáže poměrně rychle roztřídit na ty, které někam vedou a ty ostatní.
Dluhy a korupce nejsou nutně příznakem nezadržitelného pádu do záhuby. Ztráta skutečné kreativity je. Já mám osobně dojem, že to co kolem nás roste a bují je plodem spíš té destruktivní stránky lidské povahy. Ale dám se poučit.
15. 06. 2011 | 12:02

xx napsal(a):

Tenco: nebuďte tak vztahovačný a podrážděný člověče. Berete se moc vážně.

Ale v jednom máte pravdu. Nad konspiračními teoriemi nejsem schopen debaty, to je fakt.
15. 06. 2011 | 12:26

Tenco napsal(a):

Gobbo
V rámci zjištěného si myslím, že Pax americana není nic jiného, než vnášení antagonismů mezi státy pocelém světě tak, aby si USA zajistily přístup ke zdrojům - především ropě (i pokud se podíváte zpětně na konflikty v jihovýchodní Asii tak chronologicky korelují s objevem ložisek nerostných surovin).

Západní Evropu samozřejmě ohrožuje čím dál tím větší orientace Ruska via SCO (aktuálně - nová sstrategická smlouva o doposlední dodávkách ruského plynu do Číny - slovy ruských politiků "vymaněí se ze závislosti na Evropě " - jak divně nám to zní, že ? :)) - my se naopak domníváme, že jsme závislí v tomto smylu my...:)), nemluvě o tom, že je na spadnutí přijetí států jako je Írán za člena této organizace.
Ale EU (tento výraz se mně zamlouvá víc :)) - EU v krátkodobém i střednědobém horizontu nebude schopna si pro zdoje dojít - a už vůbec ne do Ruska.
Proto musí lavírovat, diplomaticky řečeno udržovat rovnováhu ve vztazích jak s USA, tak s SCO, potažmo sunnitskými zeměmi i Izraelem.

Vlna odporu proti JE zřejmě neopadne a bude pokračovat. Tedy v zemích EU.
Do doby než budou vyřešeny technologické problémy via OZE bude EU potřebovat i ten ruský plyn, o ropě ani nemluvě.
Takže harašení zbraněmi je nesmysl - je to zájem maximálně těch, kteří o technologiích a politice nic nevědí, nebo nechtějí vědět.
A skutečně si myslí, že v dnešním světě, kdy se státy vážně baví o tom, že juan nahradí USD coby rezervní měnu a svět se tak multipolarizuje i po stránce finanční...takto uvažují jen fanatici či ti, kteří chtějí vydělat na další VELKÉ válce.

Ta válka však by již nebyla ani osvobozovací, ani vlastenecká. :))
Protože v multipolarizovaném globálním kurníku se slepice na bidýlkách střídají tak rychle, že téměř ani jedna z nich neví, ke ketrému bidýlku patří.

Ale všechny musí žrát.

My bychom si měli pohlídat - na patřičných místech, aby také konečně začly snášet vejce.

Například to lze formulovat i zítra - při stávce odborářů a jejich sympatizantů.

:)))

Nestrašte destruktivismem.
Já netvrdím, že se má zapálit kurník.
Já tvrdím, že je třeba donutit slepice, aby začly snášet vejce.
A zaříznout kohouta.

Apropo - máte rád kohoutí polévku ?
Já ji zbožňuji.

Mějte se.
(musím se podívat, co Goldmani a tak...)
:(((
15. 06. 2011 | 12:28

xx napsal(a):

Tenco: ještě doplním, že mimo věcnou debatu jste to posunul první, poukazem na KSČM a halo noviny. To jste se pokusil mi podsunout vy sám, ačkoli jsem jasně napsal koho jsem tím mínil. Takže až budete mít chuť zase někoho poučovat a hodnotit jeho metody, nejprve se zamyslete nad vlastním stylem diskuse.
15. 06. 2011 | 12:30

Tenco napsal(a):

xx
To není o konspirační teorii.
To je - v mém případě o tom, že za procesy ve společnosti vždy stojí konkrétní lidé.
Ve vašem případě pak, že vše se děje via marxistický determinismus a jakési " temné síly v podnicích" (které znovu opakuji - byly švorc - a kapsy jim ZCELA PLÁNOVIT°E narvali distributoři finančního kapitálu a to tak,ŽE ZA ÚPLATU /v různých podobách - například i za politická koryta/).

Takže klídek.
15. 06. 2011 | 12:32

Karel napsal(a):

Jsem zvědav, kdy i u nás bude hypoteční krize. Když se podíváte tady na tuhle stavbu http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/zelesice--/4226995548
její cena od loňského roku dokonce nějaké statisíce vzrostla. Navíc tento dům,a spolu s ním i ostatní v řadě jsou postavené na začátku studeného údolí,v záplavové oblasti,ani ne 500 m od kamenolomu. Tak mi řekněte,z jakých peněz mphou být takovéto stavby financovány. A ještě mě napadla jedna věc, kdo je vlastně držitelem státního dluhu? Podle mě stát nemusí vůbec zbankrotovat, rosto-li stále dluhy, pak přijde jen jejich držitel a řekne, buďto mi budete platit za užívání mého majetku nebo si běžte kam chcete. Ostaně nápad s prodejem státního majetku měl už jihomoravský hejtmatn,když navrhoval Rakušanům,že jim prodáme půdu,po které povede dálnice,oni dálnici vybudují a zaplatí.My jim budeme pak platit mýtné. Obdivuhodné,pro člověka,který má hájit zájmy obyvatel,kteří ho zvolili.
15. 06. 2011 | 12:32

Tenco napsal(a):

xx
No já jsem uvedl alespoň nějaký příklad - vy jen cosi blábolíte o temných protiprivatizačních silách.

Konec.
Nemám teď čas. Jdu se podívat, jestli náhodou u Goldmanů nekujou zas nějaké pikle.
/navíc debata ztrácí glanc a už mě ani nebaví se hádat s obecnostma, navíc evidentně mimo mísu - ještě jednou - v kapitalismu rozhoduje kapitál a přístup k němu . ti lidé v podnicích měli holé zadky.../
15. 06. 2011 | 12:35

Bavor napsal(a):

"Nejde o soumrak kapitalismu, svobodného trhu či globalismu, ale o jejich deformaci a degradaci svévolnými státními intervencemi v zájmu politických stran a ekonomických mafií". Lžete si do kapsy, pane Zelenko.Ekonomické mafie jsou logickám plodem vývoje "svobodného trhu či globalismu" a svévolné státní intervenve jsou nástrojem těchto ekonomických mafií, které s pomocí státu ovládají "svobodný" trh v zájmu svých zisků.Další lží je, že ¨pravou (a neodstranitelnou) příčinou současné krize je růst produktivity práce ve vyspělých zemích". Pravou příčinou současné krize jsou vlastnické vztahy, které umožňují vlastníkům přivlastňovat si část výsledků práce jejich zaměstnanců vyjádřené v penězích. To způsobuje, že zaměstnanci nemohou konzumovat všechny produkty, které byly vyrobeny a vzniká krize. Produktivita práce je v současné době tak vysolá a výrobní technologie tak vyspělé, že umožňují vyrobit dost produktu pro všechny. Trh a vlastnické vztahy způsobují, že vzniká krize z relativní nadvýroby. Dneska skutečně svět prochází nezvratnou společensko-ekonomickou transformací k nové normále ale tou změnou nebude procházet svobodný trh, ale především vlastnické vztahy. Nejste žádný diletant, abyste uvedené skutečnosti neznal, Jste však jeden z těch, kteří se přiživují na stávajícím ekonomickém systému a tím i na práci jiných.
15. 06. 2011 | 13:56

Jirik55 napsal(a):

Ale Jagu, bohužel s tou deflací jsi dost šlápl daleko vedle. Ne, že by se ceny nesrazily, ale to je velmi omezený nástroj. Kapitál totiž může částečně ubrat ze svých marží, čímž vytváří deflační efekt a zdánlivě řeší situaci nadprodukce. Problém je v tom, že kapitalisté nemohou srazit cenu pod výrobní náklady, protože by nerealizovali žádný zisk, ale ztrátu. A taková výroba nemá pro kapitalistu ( pojem kapitalista je jen pro zjednodušení, jde třeba o velké korporace ) žádný význam. Musí tedy zastavit výrobu a nadprodukční tovary buď zničit, nebo třeba vyprodat pod výrobní cenou ( někdy lepší, než ničení, ale ne vždy, blíže to zde rozebírat nemůžeme ) a počkat, až opět vzroste poptávka. Je to zákon politické ekonomie - výroba podmiňuje spotřebu, ale spotřeba zase podmiňuje výrobu ! Rozdělování a směna mezi těmito hlavními faktory pak určují charakter životní úrovně společnosti, lze je přizpůsobovat. Ale výrobu a spotřebu nikoli !!! Ty musí být v rovnováze, lze je jen velmi omezeně upravovat a tím prodloužit funkční období. Ale to nelze dělat donekonečna. Krize je nevyhnutelná a také přišla - to jen v konjukturálním období pádu východního bloku, kdy se rozšířily odbytové možnosti kapitalistické nadprodukce do zemí východního bloku s nenasycenými trhy spotřebních předmětů se období konjuktury prodloužilo o 20 let. Ale nyní jsou již trhy nasyceny a tak prostě není, kam šlápnout. Proč asi byly zlikvidovány hlavní výrobní kapacity v ČR ? Polož si tuto otázku a ptej se, proč nesmí zemědělci pěstovat živočišnou výrobu masa, mléka, másla atd, proč je všechno dováženo ze zemí EU ? A odpověz si sám. ČR by se dnes již sama neuživila, a to nebylo ani za první republiky....
15. 06. 2011 | 14:25

Elena napsal(a):

musím zasiahnuť, preto že tunajšia finánčná vzdelanosť je naprosto katastrofalná.
Vážený autor, vážení diskutery, poskytovať peňažné požičky a brať požičku je nprosto vporiadku a chvála bohu že ten to obchod tu je,

problem nie v požičkach ani v poskytovaťeľoch, problem je v spotrebiteľoch.

Exzístuju výhodné a nevyhodné požičky,

za výhodnú požičku považujuem požičku s fixnou úrokovoj sadzbou na 5-10 rokov, nevýhodná požička je flexibilná úroková sadzba,

práve flexibilné hypotekarné úvery poskytované na celú 100% summu nehnuteľnosti položila USA realitný trh.
15. 06. 2011 | 15:30

Elena napsal(a):

ponúka a dopyt ,
dopyt a ponúka,

úrčuju TRH

pokial sú nevzdelané , ktoré si berú nevyhodný úver , budu na trhu aj takéto poskytovatelia úverov.

Ak občan je finánčné vzdelaný nezoberie si nevýhodnú požičku ale donuty poskytovateľa zmeniť podmienky, ušiť mu požičku na mieru

v USA problem nastal nie kvolí lacným požičkam ale kvoli flexibilným požičkam na celú summu nehnuteľnosti, rok požička bola dana spotrebyteľu na fixný nizký úrok ale za rok ten úrok bol zvýšený tak si predstavte z 1 mil USD =1% to nie veľa ale o rok museli zaplatiť z 1 mil USD = 2% a vtedy nastal problem ,

naučte sa prosím rozlišovať veci, naučtesa rozonavať stáv a nekmitajte z krajnosti v krajnosť.

Požička = áno, ale výhodná pre vas
15. 06. 2011 | 15:37

honolulu napsal(a):

Takze ministr Kalousek ma pravdu, kdyz chce, aby se republika zbavila dluhu.
Chyba je asi v tom, ze bremeno likvidovani dluhu nese pouze cast populace.
Mozna, kdyby zatez teto snahy (zlikvidovani dluhu) byla rozdelena rovnomerne, tak by nebylo v republice tolik nestastnych lidi. Myslim si, ze je nesmysl se "lecit" na starych lidech, (duchodcich).

Pan Tehomas (08:27) napsal, ze by vlada nemela byt garantem bank. NESOUHLASIM ! Nikdy bych do takove banky nevstoupil.

U nas je kazdy individualni vklad pojisten vladni instituci
F.D.I.C. do $ 100 000, manzelsky vklad spolecny, do $ 250 000
Je radost tam nosit penize a mit klidnou hlavu, ze i kdyby pan banker utekl s celou bankou do jizni Ameriky, tak ho nebudu muset hledat.

A ted si predstavte ty krasne moznosti na sladky zivot, kdyz mate 50 ruznych bank (je jich vice) a kazda vam dava stejnou moznost, protoze kazda je clenem zminene F.D.I.C.

Zustante pri sladkych predstavach, protoze i dnes, kdy banky plati minimalni uroky, tak se daji najit finnacni instituce garantovane individualnimi staty, ktere vam za kazdych $ 100 000 daji rocni urok 7.5 % a znovu si to znasobte poctem treba tech 50 instituci a mate velmi pekny prijem a moc problemu s
I.R.S. (danovy urad).

Zminiji se o tom proto, ze dluh je polovicni sebevrazda a penize maji rozmnozovaci schopnosti stejne jako kralici. Staci jim pouze vytvorit podminky a slepit dohromady prvni castku.

Az jste potom finnacne silni, tak zacnete hrat gambl ve velkem na NYSE a prijde disaster stejny jako 2007 a zacinate znovu.
Zivot to je kopec srandy a penize jsou krasna strategicka hra, ale pouze pro ty lidi, kteri nemaji dluhy.
(Kalousek ma pravdu ! Pokracovani zitra).
15. 06. 2011 | 16:04

Elena napsal(a):

Honolulu ,

dam Ty príklad výhodného dlhu:

v roku 2000 predvídavý obchodník si zoberie výhodnú požičku s fixnou úrokovou sadzbou na 5-10 rokov , kupi si byt v Blave, ten být prenajme za 15 tisíc SK , splatku za požičku má ca tu istu ako prenajom, dnes ten predvídavý obchodník ma splatený úver, za byt v Blave ( bez nákladov) , dnes ten byt preda za dvojnasobnú summu , takže ma čistý získ 1,5 mil. SK cca 75 tisíc EUR.
15. 06. 2011 | 16:12

Elena napsal(a):

Cena trojizbového bytu 80 m štvorcový v Blave v roku 2000 bolá cca 900-1,5 lil SK v závisimosti od lokality a výbavy, dnes ten byt má cenu 3- 3,9 mil SK cca 100- 140 tisíc EUR.
15. 06. 2011 | 16:27

Jirik55 napsal(a):

Ale paní Eleno, když již tady hodnotíte ekonomickou vzdělanost jako katastrofální, proč se nepodíváte sama na svou ? Vy jste opravdu ekonomka ? A na jakém stupni vzdělanosti ?
Proč se ptám : Protože zde šermujete "ponúkou a dopytom ". A co podle vás je:, Nabídka a poptávka ? Poptávka znamená neuspokojené určité potřeby, na které mají spotřebitelé prostředky k zakoupení potřebných výrobků. To znamená přece, že poptávka stimuluje výrobu - výroba má zaručený odbyt a tím zisk, jinak by přece nepoptávané výrobky ( t.j. " na sklad " ) vůbec nevyráběla, k čemu ? A naopak, výroba stimuluje spotřebu - nabízí užitnou hodnotu, kterou spotřebitelé vidí jako užitečnou k uspokojování svých potřeb, a tím výroba stimuluje spotřebu. Takže již v 19, století K. Marx zcela správně tyto vztahy popsal ( nezáleží, že to psal Marx, ale záleží na tom, zda to je pravda ).
Takže nyní nám jako slovutná ekonomka šermujete superobjevem vztahu mezi výrobou a spotřebou v podobě vztahu nabídky a poptávky - význam je úplně stejný, asi jako špekbuřt a tlačenka, přičemž tyto vztahy objevili dokonce již buržoasní ekonomové dávno před Marxem. Ten tyto vztahy pouze popsal, přičemž se sám přiznal, že byly objeveny již dávno před ním a nedělal si tím nároky na objevitelství. Proč tak činíte vy ? Tohle přece musí vědět a ví každý průměrný student ekonomie. Takže proč ten despekt nad základními ekonomickými zákony ?
A ty půjčky ? Půjčka je výhodná tehdy a jen tehdy, pokud slouží jako investice do zhodnocovacího výrobního procesu !!! Spotřebitelská půjčka je výhodná pouze relatívně - pomůže uspokojit některé potřeby rychleji, avšak pouze tehdy, máme-li zajištěnu možnost řádného splacení. Jinak ale je vždy dražší. A vůbec nejhorší je půjčka jako řešení základních životních potřeb, bez naděje na možnost splácení, které je pak často řešeno půjčkou novou ( a vyšší ), čímž dlužník zákonitě upadne do dluhové pasti, z níž pak má často jediný únik - t,zv. " hodit si mašli ". A bohužel těchto případů je dnes daleko nejvyšší počet - také roste počet sebevražd, ale hlavně exekucí, z nichž dlužník vychází jako bezdomovec. Opravdu kapitalistický skvělý humanismus - to se musí nechat !!!
15. 06. 2011 | 16:34

honolulu napsal(a):

Eleno,
neznam zadne vyhodne pujcky, ale mate pravdu, ze zde existovaly pred 2007 pujcy neukotvene v % splatek.
Tyto pujcky byly lacinejsi nez pujcky ukotvene v % splatek.
V praxi to vypadalo tak, ze rodina jeden rok splacela napr. $ 700 mesicne, ale o 2 roky pozdej musela splacet $ 2 200 mesicne.

Lide proste ztratili vsechno a jejich dum pripadl bance.
Prvni zabaveno domy banky vitaly, protoze je chtely znovu prodat, ale kdyz jich bylo (domu) 10 000, tak se zhrozily.
(Musely platit udrzbu a dane).

Kdyz uz o tom mluvime, tak je dobre, aby jste vedeli, ze v USA je pres million domu ve vsech statech hluboce pod cenu a cekaji na Vas.

Kdyz se spoji dohromady nekolik ceskych rodin a poridi si dum (ci apartment) treba na Floride a stridaji se behem roku v pobytu, tak usetri za ubytovani po hotelich a maji zakladnu kam jezdit na dovolenou. Tak o tom popremyslejte.
Nemci, Kanadane a Anglicane to tak delaji.
15. 06. 2011 | 16:39

Elena napsal(a):

Jirik55 ,

výbavím Vás stručné a jásne:

nepovažujem všetko čo exzistuje na trhu ( ponúka) je pre mňa,

pre mňa je len to na čo stačim , to neznamená že niesú ľudia ktoré stačia naviac neželi ja, neznaméná že sú ľudia ktoré nestačia ani na mňa, zakryvajte sa pyrinou na ktorú stačite , to neznamená že všetké peryny musia byť podla mojich predstav,

nech sú na trhu peryny na každý vkus a kebuľu ale naučte sa sa prykrivať takou na ákú stačite .

pa
15. 06. 2011 | 16:41

Jirik55 napsal(a):

paní Eleno, Vaše příklady výhodného dluhu jsou pouze teoretické a tudíž relatívní !!!
Lituji, ale mýlíte se. Jde o příklad spekulatívního dluhu se záměrem ( myslím s tím zakoupeným domem ) zhodnocení po letech zvýšením ceny, přičemž splátku dluhu zajistí nájemce domu. To jistě není hloupé, jenže to má háček, resp. spíš pořádnou skobu: Za prvé musíte najít nájemce - nějakého troubu, který bude ochoten platit těch 15 tisíc měsíčně. Takový nájemce se nehledá snadno - bohatý si nebude dům pronajimat, ale nabídne odkup a pokud ne, tak sbohem a "chudobný" 15 tisíc na pronájem si nemůže dovolit. Splátka tak vám klidně může zůstat "na krku". A kde na ni vzít ? Navíc ceny nemovitostí mohou růst, ale také nemusí, Ale nechme toho domu. Snad jste slyšela něco o burzách, spekulatívním kapitálu atd. takže netřeba kupovat dům na hypotéku, ale jde ty peníze zhodnotit nebo prohrát např. na burze, či na Forexu, měnách a komoditách a není třeba se vázat na hypotéku. Kdo je dobrý a prozíravý ekonom, vydělá si daleko pohodlněji tímto způsobem. Jenže pozor !!!
Takových, kteří na spekulacích dokáží vydělat miliony je m á l o !!!!
(Uvádí se asi tak 20% a i to je dost, 80% končí opět jako bezdomovci).
Já bych tedy byl na vašem místě s podobnými příklady mnohem opatrnější, to mi věřte a sám se do Forexu vůbec raději nepouštím, a to i přes to, že mu dost rozumím, ale riskovat ? Raději zůstanu při zemi - pokud je to někomu jedno, je to jeho věc.
15. 06. 2011 | 16:55

honolulu napsal(a):

Pane Jirik55,
souhlasim s Vami ! Pouze si vsak myslim, ze to neni chyba kapitalismu, ale zakrnele zakladni inteligence.
A hazet si smycku kvuli zbankrotovani je dukazem, ze dotycny bankrotar potrebuje navstevu u dr. Honzaka.

Zivot kazdeho je klopytanim do kopce a z kopce. Nahoru a dolu,
(Krome zivota meho, ktery byl dabelskym toboganem).
Ha, ha, ha.
Nebyt neuspechu, tak by nebylo ani vzestupu.

(Musim z domu. Nemohu odpovedet na pripadny pristi koment.)
15. 06. 2011 | 16:59

Elena napsal(a):

Jirik55
http://www.immigrationsk.eu/kalkulacie_prenajmy.htm
ceny prenajmu bytov a domov v BA
15. 06. 2011 | 17:42

MirekS napsal(a):

Já myslím, pane profesore, že máme co řešit. Uteklo nám spoustu času.

Veliké díky!

Zdraví

MirekS
15. 06. 2011 | 17:58

xxx napsal(a):

Tak nevim, pane profesore,jestli ten nejvetsi problem - nedostatek inovaci je
hlavne kvuli prebujelemu statu/a zde souhlasim s xx, prazska byrokracie je nejhorsi byrokracii nejmene v Evrope,a do prvniho svetoveho mista moc chybet nebude/ anebo jeste vice kvuli korupci primo africkoazijskych rozmeru, spojenych s lichvou,nejen tolerovanou, ale primo podporovanou statnimi institucemi. V kombinaci s "kvalitou"zakonu,soudni moci,vlady, policie a exekutoru temer smrtici smes pro kazdy stat.Byt asi bude xx odporovat, myslim si, ze na pocatku teto cesty bylo "zhasnuti"a "utek pred pravniky". Ne nadarmo MT pro privatizaci stanovila zasadu tvrde legality : Privatizace pri absenci prisnych zakonu a bez moznosti sankcionovat prisnejejich porusovani mela za loupez. Souhlasim s ni. Stalo se.
V CR i SR. A takesi myslim, ze pres hazard a automaty se urcite do cela rozvinutych statu nedostaneme!
15. 06. 2011 | 18:15

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...v duchu slyším dědečka,...nikdy si od nikoho nepůjčuj ani zlámanou grešli ne, nic jsem si nikdy nepůjčil,...to se půjdem raději za stodolu pást. Nikdy jsem si nic nepůjčila,..ani tužku ne, když jsem neměla možnost si to napsat, musela jsem si to zapamatovat. Tužka
15. 06. 2011 | 20:51

Jan napsal(a):

Reci,reci,recicky !
Ve stredoveku jeden francouzky kral prohlasil - 'Stat jsem ja'.
V demokracii bychom meli byt schopni rict 'Stat jsme my'.
Ale to v Cesku nemuzeme !
Stat nam byl ukraden od sameho zacatku organizovanymi byvalymi komunistickymi hodnostari - a my nemame zadnou moznost ho dostat pod nasi kontrolu.
At volime koho volime nic se nemeni.
Vysledky nasi prace ta mafie denne, pred nasema ocima - krade.
Nevinte kapitalizmus, a nevinte demokracii.
Ponevadz to co tu mame je neco ze Stredniho vychodu !
15. 06. 2011 | 21:57

Elena napsal(a):

pozieram vonku zatmenie mesiaca, to je nadhera
15. 06. 2011 | 22:26

Roman M. napsal(a):

Pane Zelený, velice pěkný článek za který se vůbec nemusíte stydět. Četl jsem jej několikrát a stojí skutečně za to se nad některými pasážemi hodně zamyslet. Ti co kritizují, zřejmě nic moc nepochopili. Velice jste mne zaujal obdobně jako Štěpán Pírko.
16. 06. 2011 | 00:22

volič zelený napsal(a):

Pane Zelený: výroba potravin je v ČR decimována na 50%, výroba věcí je v ČR decimována na 30%, sektor služeb v ČR funguje na 45%, je špatně placen a je decimován podvýrobou sektoru 1 a 2 a státní sektor je decimován korupcí, s níž bují jako metastázovaný pacient. Jaký byste dal rating pravicovému šílenství v ČR od r. 1989?
16. 06. 2011 | 07:03

podiv napsal(a):

Kalousek se zbavuje dluhu asi tim zpusobem ze jim kritizovany dluh CSSD - 600 mld za 8 let stihl vyrobit jiz za 4 roky ...
16. 06. 2011 | 07:45

Elena napsal(a):

tento članok sa mi nepači,
na začiatku autor opisuje dej celkom objektyvne, že požička a dlh sú od jak živa , od počiatku ľudskéj spoločnosti, len forma sa menila , dnes dominuje požičavanie prachov v minulosťi si požičavali úrodu ( napríklad obilie),

članok sa mi nepači tým, že autor všetkú úlohu ochrany spotrebyteľa prehadzuje na štát a to zavaňa staromi dobrimi časmi(komančovskimi)

význam slova špekulacia :

špekulácia

uvažovanie, myslenie, rozumová úvaha; druh vypočítavosti, založenej na odhade; premyslené jednanie na dosiahnutie nejakého úspechu, napr. osobného alebo obchodného .

slovo špekulacia vo svojom významé je pozityvné slovo, negatyvný charakter a ponimanie dostalo za čas komančovskéj retoriky, dnes to slovo sa nahradilo prebratym : kreativita (GRECKý PôVOD)
význam je ten istý ako špekulacia .

čo to znamen , znamená to premyšľanie , úvažovanie komlexných následkov pred čínom, osobnostné ľudské schopnosti , ak štát prevezme úlohu myslenia za občana nastane to čo sme už mali a dosiahneme efekt ktorý sme nechceli.
16. 06. 2011 | 09:27

Elena napsal(a):

Vážený autor,

problemom je globalizacia=monopol= kartelová dohoda, žiadná konkurencia
16. 06. 2011 | 10:51

Elena napsal(a):

V krajinach , kde si každých 40 rokov zničia všetko svoje , automaticky prevezmu všetko cudzie nemožete očakavať pokrok.
16. 06. 2011 | 10:55

Elena napsal(a):

úkažkový príklad áko vízera ochrana občana spotrebyteľa štátom v praxi, posudte sami:

Dôchodková Reforma na Slovensku "funguje" cca 6 rokov, časť daňových odvodov sa odvadzalo do súkromných spoločnosťi za účelom zhodnotenia prostredkov a možnosťi vyplatenie získu v dobe keď občan sa stane dôchodcom, súkromné spoločnosťi tie prachy investovali do rôzných odporučaných akcí, na dnešný deň, budeme zase reformovať reformu, časť odvodov ktoré spravcovské spoločnosťi investovali podla svojho úvaženie neboli a nie sú získove, tak žebudeme prehadzovať občana spotrebyteľa do tých spravcovských spoločnosti, ktoré vraj dosiahli získ investovaniem do krytých dlhopisov, za 6 rokov ten chudak, ktorý odovzdal do spravy svoje prachy nema na konte nič, a krmia ho slubom že zmenou spravcu ( akcie, dlhopisu) bude dosiahnutý získ, jedno klamstvo je nahradene druhým , ja takému štátu neverim nič. Ak taký to šťát bude mi určovať , prikazovať , okradať : s bohom rodina, sme znovu v totači, tento krat diktarura virtualného kapitalu
16. 06. 2011 | 12:16

MirekS napsal(a):

Pane profesore,

zbyva si odpovedet na otazku: Kdo je Pilat, kdo farizeove a kdo ten, jez ...

MirekS
16. 06. 2011 | 13:13

Zdeněk napsal(a):

Dobrý den pane Profesore,
musím s Vámi naprosto souhlasit, je opravdu nutné překonat dluhovou situaci tj. změnit systém, podpořit inovace i omezit korupční prostředí a začít efektivně regulovat monopoly, olygopoly, finanční mafie tj velké projevy nedokonalé konkurence, která si může dovolit prodávat své produkty vysoce nad mezními náklady (MC) a zároveň to vše za nižší produktivity. Taková regulace by pak byla ve prospěch svobodného trhu, více chránila malé a střední podnikání, ale zároveň by snižovala nedokonalou konkurenci a umožnila vyšší efektivitu a tím i hosp. růst.

Máte rovněž pravdu, že z hlediska historického pohledu apely na morální hodnoty a jednání se ukázaly jako neúčinné, ale zde bych si dovolil poznamenat, že spolu hlavně s nutnou změnou systému je potřeba i klást velký důraz na význam morálního jednání a osobností ... takoví lidé nemusí být hlídáni a přesto nebudou krást. Tím chci říct, že zlepšením morálních hodnot (jejich uvědoměním) by bylo možné dosáhnout vyšší efektivnosti nutných systémovžch změn a opravdových reforem.

S přáním hezkého dne

Zdeněk
ekonom
16. 06. 2011 | 13:24

Elena napsal(a):

Podľa dostupných informácií patria medzi krajiny s najnižším štátnym dlhom Bielorusko (3,3 % hrubého domáceho produktu), Líbya (3,5 %), Omán (4,2 %), Čile (6,2 %), Estónsko (8,2 %), Rusko (7,8 %), Tanzánia (13,8 %), Čína (17,3 %) a Austrália (22,3 %).
Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/5586928/statny-dlh-krajin-planety-dosiahne-40-bilionov-dolarov.html#ixzz1PRSgCzeC
tak potom naozaj neviem
16. 06. 2011 | 14:38

Elena napsal(a):

pán Zelený ,

prečo potom Lukašenko je diktarura, Kadafi je tiež chudatko diktarura , Putin jak by smed
16. 06. 2011 | 14:41

1234 napsal(a):

Výborný blog. Děkuji, souhlasím a tleskám.
16. 06. 2011 | 14:54

Fialenka napsal(a):

Perfektně napsáno. Politiky s takovouto vizí a programem bych volila. A nezáleželo by mi jestli jsou pravicoví nebo levicoví.
16. 06. 2011 | 21:17

Honza999 napsal(a):

Autor

Proč čuníkům odebírat koryta? Už dávno mají jateční váhu..
18. 06. 2011 | 14:01

Jag napsal(a):

Promluvil REGULÁTIR Zelený.A když to všechno zregulujeme,tak nikdo nebude dělat už vůbec nic,protože zde bude tuhý centrální socialismus.Hazard bude stát pronásledovat-on bude existovat stejně,ale stát bude mít vše díky snaze o právo......jediné řešení je ODPOVĚDNOST lidí,nezadlužovat se a žít tak,jak můžu.A tím všichni věřitelé odpadnou a dlužníci si oddechnou.A malé firmy?To myslí ty stavební,které ničí vše na co sáhnou?Místo řemesla devastace a lití betonu na každý roh.
28. 06. 2011 | 08:07

Jag napsal(a):

A podle mého není řešení regulace,ale snaha změnit politické strany a volební systémy upravit tak,aby se dalo volit a nejen "zvolit" podle strany a lobbistů.Omezení svobod ale není lék na hlupáky.Omezení svobod přináší jen zbytečnou křeč systému a nakonec jeho pád.
28. 06. 2011 | 08:12

Jag napsal(a):

Malé písmena ve smlouvách neměly nikdy vzniknout.K čemu je smlouva,kde jsou jakési malé písmena?Jsou tam jen kvůli podvodu.Základem dobrého chodu institucí není regulace,ale LICENCE.Pokud dá stát licenci na dané území a najednou se zjistí,že dotyčná banka,pojišťovna podvádí a okrádá klienty malými písmeny tak se jí v normální zemi prostě odebere licence a je to.N Kocourkově začne regulace všech a všeho podle hesla stát je nejlepší a lidi držte hubu,on chce vaše blaho a upravuje si zákony podle toho,jak lidi dokáží používat proti státu zákony.Když to umí dobře,tak stačí udělat zákonnou normu podle protestu a lidi jsou zase vedle.viz.pan Jankovský a jeho úprava stavebního zákona.Lidi moc otevírali hubu.
28. 06. 2011 | 08:18

Jag napsal(a):

ZELENEJ,nejste vy oranžovej až rudej?
28. 06. 2011 | 09:08

jogín napsal(a):

Jedna stránka dluhů tu nebyla diskutována. Při zvyšování efektivity v dobývání renty- hlavně pomocí finančního sektoru, nakonec veškerý přírůstek produktivity teče k mizivému procentu obyvatel. A dokonce začne reálný příjem na hlavu u naprosté většiny obyvatel klesat. Pro ně je pak jediné řešení nadělat dluhy. Stačí se podívat na vývoj příjmů a jejich distribuci v USA, včetně nárůstu zadlužení. Potom se mluví o krizi z nadvýroby, protože obyvatelstvo nemá za co nakupovat.
05. 08. 2011 | 12:13

Valmont napsal(a):

Příčiny krize nebyly odstraněny.
Staněk má pravdu. https://www.youtube.com/watch?v=cj8C1plsB08
08. 08. 2011 | 10:44

Pamětník WW2 napsal(a):

Je to jednoduché a složité zároveň. Autor článku VYJMENOVAL hlavní darebáky. Je tudíž třeba ty darebáky postřílet. Protože jejich následníci nikdy nezapomenou, co ser stane, když to přeženou.
08. 08. 2011 | 15:42

Pamětník WW2 napsal(a):

Co nám říká DSSS: Občane, můžeš být sebezodpovědnější, nebude ti to nic platné, když tě zadluží politici.
Parlamentní štěnice odhlasovaly fotovoltaický megatunel za 30 miliard ročně a teď přemýšlí, jak snížit plat školníkům a uklizečkám aby získali 700 milionů.
08. 08. 2011 | 15:46

Pepi napsal(a):

Stát snižuje daně bohatým a ty za ušetřené peníze na daních půjčují výhodně státu za výhodné úroky a tím vydělávají 2x.
1- na nižším zdanění
2- na vyšším % zhodnocení (než v bankách)
- A stát nemá na sociální služby a musí je dále osekávat...
3- a nepokoje na severu lze dále zneužít k okradení těch dolních
...ale to nejde do nekonečna a mašinka se může porouchat, třeba krizí, nedostatkem v cyklu výroba - spotřeba i následnou revolucí těch co už nemají co ztratit...
20. 09. 2011 | 10:40

Petr Fiala napsal(a):

Kdo dluží a nesplácí i po desátém upozornění je ZLODĚJ.
Viz levicové vlády v Řecku a v Česku. Promrhávají úspory obyvatel v Euro či Kč, které jsou levicovými vládami měněny za státníní dluhopisy a pak tyto Euro či Kč nehospodárně používány, či dokonce rozkrádány v systému "Státních-vládních" zakázek.
03. 03. 2012 | 13:21

oppomonia napsal(a):

gpjar <a href="http://www.pascherlouisvuittons.com">sac louis vuitton pas cher</a> ,
xfrel <a href="http://www.saclouisvuittonlvs.com">Louis Vuitton Boutique en ligne</a> ,
jezer <a href="http://www.saclouisvuittonslv.com">louis vuitton pas cher</a> ,
lwuqv <a href="http://www.sacvuittonsfra.com">sac louis vuitton solde</a> ,
uyhvs <a href="http://www.vuittonpascherfr.com">sacs ¨¤ main</a> ,
20. 09. 2012 | 14:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy