Politika jako těžké killer sudoku s nebanální nápovědou?

10. 05. 2021 | 13:17
Přečteno 909 krát
Politické strany či aspirující uskupení nám střídavě oznamují, jak budou řídit stát: tu jako firmu, tu jako (inu...) stát, jindy jako expertní tým... anebo raději k danému tématu mlčí. Nikdo ovšem neříká, jak se řídí taková politická strana, která je tím prvotním hybným organismem zapojeným do řízení státu. Přeskakují se tu důležité stupně. Politici kvapně přesvědčují veřejnost o tom, že údajně mají skvělé řešení (k tomu ještě skvělejší odborníky na slovo, ba celé věty vzaté) a jak věci budou nádherně jiné, funkční (aby nakonec za týden, za měsíc, nejpozději za rok byly stejně jinak, když se zjistí všechny ty nedomyšlenosti apod.). Zpravidla totiž není jasné, jak k dané variantě řešení vůbec dospěli (vlastně nevíme, jak moc systematicky a důkladně strany postupují při přípravě a realizaci každého programového bodu), a jestli to náhodou není jen momentální příhodný marketingový a PR nápad (který leckdy nemile překvapí i samotné členy strany). Politické strany obávám se jsou takové černé programové skříňky. Na papíře obecná vize (bez postupu) nastíněná víceméně již zakladateli, a konkrétní programové kroky spolu tvoří hlavně sobě blízcí: kámoši, spřátelení odborníci a spříznění lobisti (ti, co spolu mluvili nejspíše i předtím). Někteří jednotlivci mezi odborníky strategicky pod rouškou anonymity přispívají pro jistotu hned různým stranám a myšlenkovým trustům, to je výhodné, jen nevíme kteří. Někdy tušíme. Ale co zbylí odborníci, poučení laici nebo občané (alias pokusní králíci), kteří bohužel nemají ty správné vazby, nečekají je otevřené dveře a volná okénka v naplněném kalendáři naplno zaměstnaných politiků, těchto profesionálů čím dál profesionálnějších (jen nevíme na základě jakých kritérií)....?

Dovolím si malé podobenství se sudoku
Představme si politiku třeba jako tuto nezáviděníhodnou situaci:

null
null


(platí základní pravidla sudoku a killer sudoku – ve vytečkované množině se nesmí opakovat stejné číslo) Tak, luštící je hozen do vody. Buď na to má, nebo nemá. Buď už umí vše, co k rozluštění tohoto hlavolamu potřebuje – je bystrý, pohotový, ví si rady, bylo mu shůry dáno –, anebo má smůlu. Úspěch, nebo selhání a frustrace. S jinou variantou se nepočítá. (Pravda, v onlinové variantě si prostě můžete dát nápovědu v podobě dalšího čísla. Ale to jen snižuje laťku hry, nic se tím nenaučíte. Navíc taková situace v politice reálně ani nemůže nastat.) Nepočítá se vůbec s variantou, že s pomocí šikovné netriviální (nepřímé) nápovědy by i leckterý méně zkušený luštitel mohl, za určitých podmínek, toto sudoku rozluštit sám – a současně (!) tříbit způsob svého myšlení, rozšířit repertoár možností, jak je možné podobné úlohy zvládnout i v budoucnu. Ve vzdělání bychom řekli: „naznačit zónu nejbližšího vývoje“ (Lev Semjonovič Vygotsky).

Ti, kdo už mají mezitím vyluštěno (i když jsem nedoplnila důležité pravidlo, že nejbližším sousedem do kříže kolem každé buňky nesmí být o číslo o 1 menší ani větší, tedy ve čtyřech sousedních buňkách do kříže kolem naší 2 nesmí být 1 ani 3 atd.), snad prominou, že ještě stále prodlévám u téhož tématu, u našeho příkladu.

Jak by mohla vypadat první nebanální – tzn. formativní! - nápověda ve chvíli, kdy člověk neví, jak vůbec začít?
Např.: (1. nápověda) Co víš/co můžeš říct o množině (vytečkované oblasti) s 9 buňkami?

(2. nápověda) Hledej takovou co největší množinu, jejíž jeden člen (buňka) se na rozdíl od ostatních nachází mimo čtverec. Dává ti tato buňka mimo nějakou důležitou informaci o buňkách uvnitř čtverce?

(3. nápověda) Používej barvy k označení buněk, o nichž víš, že v nich bude stejné číslo, i když zatím nevíš, jaké.

(4.) Atd.

Snad si rozumíme.

Mluvím o nápovědě, která dokáže přimět i člověka, který by se sám o sobě nejspíš tváří v tvář podobnému sudoku vzdal, aby přece jen pokračoval a zapojil vlastní závity. Mluvím o pomoci (rozuměj spolupráci, zájmu, pobídce k zapojení), která jej zároveň vyzbrojuje pro další (podobné nebo jen blízké) situace v budoucnosti. Oprašuje v něm základní smělost, autonomii. Dává člověku do rukou nové nástroje, rozšiřuje jeho repertoár jednání a chování.

Kdy nastane v politice podstatná proměna?
Skutečná změna obsahu politiky podle mne nastane teprve tehdy, až přestaneme vnímat politiku jen jako mocenskou či intelektuální soutěž (hození do vody, kde bude plavat jen ten, kdo už prý „umí“ - případně umí nejlépe fixlovat, že umí; případně na to má peníze; případně vypadá vedle druhých na televizní obrazovce tak nějak sympatičtěji, důvěryhodněji, pokorněji, vzdělanější...), ale začneme se na ni dívat očima „pedagogů“. Stejně jako byste (jako rodiče) nechtěli, aby vyučující zcela ignoroval, nebo přímo urážel část dětí, třeba ty vaše (protože jim nebylo shůry dostatečně dáno), tak nechápu, proč se stále znovu spokojujeme s politiky, kteří přesně toto dělají. A stranou zůstává přemýšlení o ozdravení provozu politické strany jako takové, o způsobu tvorby programu – a na zapojení všech lidí, kteří by to třeba i chtěli vzdát nebo to už vzdali. Protože ve skutečnosti program je to, o co běží. Program, který lze uskutečnit. Nejen naslibovat. Program, který poctivě řekne, jaké vidí ty podstatné věci ve společnosti a jak konkrétně jich docílí.

Domnívám se, že chtějí-li strany seriózně obnovit notně otřesenou důvěru občanů v systém, stranický systém, politiku a stát, měly by se snažit vytvořit podobnou přidanou (rozvojovou, vzdělávací, poznávací...) kvalitu, vodítka či pomocnou strukturu (přístupnou všem odkudkoli na dálku) v rámci své organizace, jako nedílnou součást samotné tvorby programu, přijímání podnětů, návrhů a jejich vypořádávání. Která není závislá na tom, kdo je právě u kormidla, ale bude stejně spolehlivě sloužit i před nimi i po nich. Což předpokládá, mimo jiné, budovat si dvojí institucionální paměť: strany a státu.

Politické „sudoku“ je celý veřejný prostor i se všemi (vždy znovu aktualizovanými) úkoly státu, výzvami k řešení a stavem státního rozpočtu.

Je potřeba, aby všichni znali pravidla hry zvané „Strategické řešení“, v kterémkoli okamžiku viděli aktuální stav této „vyšší společenské hry“ (základní proměnné systému, rozpočtu, došlé návrhy, stav rozpracování, citlivé vypořádání a sdružení případných duplicit, vzájemné závislosti, nutné předpoklady realizace, náročnost realizace administrativní, finanční a kapacitní, legislativní náročnost, zahlcenost a jiné metriky, vedlejší účinky – pozitivní, negativní, zranitelné skupiny obyvatel aj.).

Největším oříškem v dnešní politice je komunikace velké škály, jak docílit synoptického pohledu na celek, neexistence metodologie pozná(vá)ní v politice (kde se učí člověk tím, že se věnuje službě občanům – žádný člověk ve skutečnosti není na politiku a prostředí politiky dostatečně připraven) a budování institucionální (synoptické) paměti (nejen přijatých řešení, ale i řešení dočasně nebo zřejmě natrvalo opuštěných). Každé politikum musí mít svou vnitřní edukační žílu a viditelnou vnější stopu.

V něčem se ovšem politika od killer sudoku liší!
Liší se v tom, že hraje současně více hráčů najednou (myšleno společně jednu hru, jakkoli se to na první pohled nezdá), že toto politické „sudoku“ se bytostně týká lidí a jejich podmínek a místa k životu a dále v tom, že ani čela politických stran, nejvyšší funkcionáři a jiné hlavy pomazané ve skutečnosti neznají finální podobu sudoku. Nevědí, jestli jsou řádky a sloupce dlouhé jen 9 míst (číslic), nevědí, jestli mřížka nemá více rozměrů, které se schovávají za tím, co je našim očím přístupno v tuto chvíli. A ani akt zvolení či jmenování do jakékoli funkce jim tuto znalost nepodá na stříbrném podnose. Dokonce ani žádná úzká odbornost je nevybavuje nějak zvláštní podstatnou výhodou oproti jiným lidem, třebas i takzvaným neodborníkům, kteří právě že žijí v těch podmínkách a tak o nich mnohou vydávat důležitá svědectví. Protože stát je prostor, kde vše souvisí se vším a všechno možné poznání se kříží, prolíná a doplňuje. Ukažte mi prosím odborníka, který rozumí všemu, a ještě je zdatný v takzvaných měkkých dovednostech (umí „pracovat“ s lidmi, o které jde především). A zvládne například vést ve většině situací – tedy i na sítích – důstojný, neurážlivý, vnímavý (doplňte si...) rozhovor s neodborníkem, málo poučeným oponentem, ba dokonce kritikem. A neskončit u prostých nálepek pro takového voliče.

Pokud si tedy v politice nepřipustíme tuto základní nejistotu a nedokonalost a neuvědomíme si potřebu všestranně propustné síťové vzdělávací struktury politické strany (bez samozvaných strážců bran a rádoby profesionálů), demokracie se pouhou výměnou politických stran a dosazením jiné osoby na místo premiéra zas tolik nezmění.

Každé šidítko na cestě k moci časem vyjde najevo.
I momentálně úspěšné straně (v obecném smyslu, jako to byla pravda o ANO, VV...) se totiž dlouho může dařit zakrývat křiklavý nesoulad s tím, co říká navenek, a jaká je realita uvnitř strany. Jaké projekty vlastně umí dotáhnout do konce, jestli vůbec má základní věci v pořádku uvnitř, ve svém malém království, než se pustí do řízení většího organismu. Jestli nepřevažuje mocenský a marketingový aspekt nad těmi skutečně podstatnými.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy