Kam vlastně prezident ustoupil při jmenování Martina C. Putny?

22. 05. 2013 | 22:32
Přečteno 11842 krát
Po přijetí zákona o přímé volbě prezidenta se nezměnila ani ústava, ani zákon o vysokých školách. Podle ústavy je prezident hlavou státu, ovšem státu demokratického, založeného na platných zákonech. Je zcela nepřijatelné, aby se nejvyšší státní představitel rozhodl, že některé věci, které mu zákony České republiky ukládají, nechce nebo nebude dělat jenom proto, že se tak prostě rozhodl.

Prezident republiky na včerejším tiskovém brífinku společně s ministrem školství oznámil, že podepíše jmenování Martina C. Putny profesorem. Znamená to snad, že Miloš Zeman ustoupil a vysoké školy zvítězily? Tvrdit, že prezident velkoryse uznal chybu, je hluboký omyl.

Miloš Zeman si totiž položil hned několik podmínek, které musejí být splněny. První z nich je to, že jmenovací dekret předá docentu Putnovi nikoliv on sám, ale ministr školství Petr Fiala – a to ještě ne přímo na slavnostním obřadu v pražském Karolinu, ale kdesi na chodbě, v ústraní. Druhou podmínkou, kterou prezident zmínil, je změna vysokoškolského zákona, která do budoucna uloží jmenování profesorů nikoliv prezidentu republiky, ale ministrovi školství. Výsledkem veřejného tlaku a jednání Miloše Zemana s ministrem školství je tak situace, která nejen v oblasti vysokého školství nemá obdobu.

Proč vlastně jmenuje profesory prezident republiky?

Proces jmenování profesorů začíná na fakultě, návrh na jmenování profesorem po splnění všech náležitostí pak schvaluje vědecká rada vysoké školy. Rektor jej pak předkládá prezidentu republiky prostřednictvím ministra školství. Vysokoškolský zákon hovoří v této věci jasně – prezident republiky člověka, která je popsanou procedurou navržen na profesora, jmenuje. Prezident tak má dnes v procesu jmenování profesorů formální a symbolický charakter. Kvalitu osobnosti navržené na profesora garantuje vysoká škola – a také za ni nese odpovědnost.

Účast prezidenta republiky na celé proceduře má jiný smysl, než být kontrolorem vysoké školy. Prezident republiky jmenováním univerzitních profesorů stvrzuje to, že se jedná o výjimečné osobnosti, které jsou povahou své práce pro společnost velmi důležité. Tato významnost se veřejně manifestuje právě tím, že jsou jmenovány samotnou hlavou státu – autoritou, která by měla být nad jiné respektovaná a která takovou významnost může garantovat.

V českém vysokoškolském prostředí již delší dobu probíhá debata o zrušení profesorských titulů a zavedení profesur jako pracovních pozic. Profesorský titul by pak byl vázán pouze na pracovní místo na konkrétní vysoké škole – a dotyčný „profesor“ by jej mohl používat pouze po tu dobu, kdy by takovou pracovní pozici zastával. Česká vysokoškolská reprezentace zrušení profesorských titulů a jejich nahrazení pracovním místem odmítla. Není proto ani součástí aktuálně připravované novely vysokoškolského zákona. O reformu profesur však v „kauze“ Putna ve skutečnosti vůbec nejde.

Kdo stanoví pravidla hry?

Miloš Zeman totiž do celého procesu jmenování profesorů vnesl novou logiku. Prohlásil, že pokud vysoké školy chtějí, aby jejich profesory jmenoval prezident, musejí se smířit s tím, že o návrzích bude chtít spolurozhodovat. Prezident doslova prohlásil: když si vysoké školy nepřejí, aby o návrzích fakticky rozhodoval, nemohou chtít, aby profesory jmenoval. Přímo volený prezident podle něj není žádný „stroj na podpisy“. To je nejen přímé odmítnutí symbolické role prezidenta republiky jako garanta autorit akademického světa, ale i výrazný průlom do povahy české demokracie.

Po přijetí zákona o přímé volbě prezidenta se totiž nezměnila ani ústava, ani zákon o vysokých školách. Podle ústavy je prezident hlavou státu, ovšem státu demokratického, založeného na platných zákonech. Je zcela nepřijatelné, aby se nejvyšší státní představitel rozhodl, že některé věci, které mu zákony České republiky ukládají, nechce nebo nebude dělat jenom proto, že se tak prostě rozhodl. Přímo volený prezident ale nenahrazuje parlament ani vládu – a zákony platí stejně pro všechny.

Jistě, pane ministře?

Do jmenování profesorů ovšem nevstupuje pouze prezident republiky, ale také ministr školství, jehož prostřednictvím je návrh na jmenování podáván prezidentovi. Ministr tak fakticky zodpovídá za to, že návrh na jmenování je prezidentovi řádně předložen. Ministr Fiala se na dnešní tiskové konferenci s prezidentem republiky snažil vzbudit dojem, že usiloval o co nejlepší vyřešení celé situace. Jaký je ale skutečný výsledek ministrovy nepochybně dobře míněné snahy?

Výsledkem jsou dvě neblahé dohody. První – na jmenování Martina C. Putny, jemuž předá jmenovací dekret ministr někde v ústraní. Druhá – na změně vysokoškolského zákona tak, aby profesory napříště nejmenoval prezident republiky, ale ministr školství. Způsob Putnova jmenování je ovšem nedůstojný nejen pro Putnu samotného, ale pro celou akademickou obec – prezident republiky sice nakonec zákon dodržel, ale takovým způsobem, aby bylo všem jasné, že pro něj jako hlavu státu Putna žádným profesorem není. Smysl ustanovení zákona, podle kterého má prezident jmenovat profesory, tak vlastně naplněn nebyl.

Návrh, aby profesory již nejmenoval prezident, ale ministr, se pak jeví jako nesystémový a výrazně účelový. Nezvýšil by autonomii vysokých škol, ale politické zásahy do jejich činnosti. Ministr není hlavou státu, ministr je reprezentant politické vlády. A nezapomínejme, že před rokem a něco vládl na ministerstvu školství jistý Josef Dobeš a jeho šéfporadce Ladislav Bátora. Jak by vypadal proces jmenování Martina C. Putny v takovém případě? Vyzvedl by si jmenovací dekret na podatelně, nebo rovnou v místech, kam pan Bátora poslal všechny intelektuály?

Kam až „ustoupí“ prezidentova svévole?

Zásadní však není věcná podstata návrhu na změnu zákona, ale způsob, jakým návrh vznikl. Prezident republiky se rozhodl, že některé věci dělat nechce a nebude – a člen vlády mu okamžitě a bez jakékoliv veřejné diskuse vyhoví. Český ústavní systém přitom stále stojí na tom, že jsme parlamentní republika, jejímž vrcholným orgánem výkonné moci je vláda, nikoliv prezident. Miloš Zeman se očividně s vervou pustil do toho, aby tento systém změnil. Výrok o tom, že není strojem na podpisy, jasně ukazuje, že ústavní povinnosti hodlá změnit ve vlastní, svévolná rozhodnutí – anebo je přenést na ty, kteří s rolí strojů řízených mocným inženýrem nebudou mít problém.

Na konci roku bude před prezidentem stát další „strojová“ úloha – bude jmenovat rektory více než deseti veřejných vysokých škol. Ústupek ministra školství představuje nebezpečný precedens. Co když Miloš Zeman přijde na to, že se mu někteří nelíbí, nebo nevhodně vystupují na veřejnosti? Dodrží zákon – nebo si vynutí skutečnou moc rozhodovat o poměrech na vysokých školách?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kom napsal(a):

Pokud by se nesměly měnit zákony, když si to přeje prezident, pak bychom byli antiprezidentskou republikou, jenže Vám uniká, že většina lidí není proti prezidentovi, že rozpustilá smetánka z pražských kaváren a nádeničtí pisálkové z médií netvoří většinu voličů a prozatím zde o zákonech rozhodují zvolené orgány, ne smečka vřeštících akademických orangutanů.
Návrh na převedení jmenování na MŠMT je logický, protože profesoři dnes již svou společenskou reputací nedosahují úrovně, která by vyžadovala účast hlavy státu při jmenování. V minulosti šlo o úctyhodné elitní jednice, jichž bylo asi tolik co knížat, dnes jde o tisícovou masu, v níž se vedle špičkových myslitelů vyskytují tuctoví kariéristé, pochlebníci Havla, nájemní pisálkové a okázalé buzny z povolání. Tyto masové produkty akademického velkoprůmyslu nemají nárok zatěžovat hlavu státu a osobovat si prestiž náležející ústavním soudcům nebo členům bankovní rady ČNB.
22. 05. 2013 | 22:49

mb napsal(a):

Dobrá argumentace ... ale marná ... Bimbo to stejně nepobere ani nereflektuje ... nemá na to závity ... ani šéma ...
22. 05. 2013 | 22:50

honolulu napsal(a):

Panove, koupil jsem si kdysi titul prince, abych se dostal hrabence (opravdove) do srdce. Oni my ho prodali na Gurtlu ve Vidni ve dvore domu u popelnic...

Putna ted dostane jmenovani "v ustrani". T.je na Ziskove v pavlacaku od nejake podrztasky, take u popelnic...

Takze on bude stejnym "profesorem" jako jsem ja "princem".

Eminence Duko, sklanim se v obdivu... Halika se neobavejte. Mam podezreni, ze by mohl byt prevtelenym Rasputinem. Dam to proverit v New Age..

Pane presidente Zemane,
budete-li ustupovat oni Vas ustvou. Pristi tyden chystaji novou bubnovoy palbu sracek v touze po moci na jine thema. Oni se nikdy nesmiri s totalni prohrou v demokratickych volbach...Proto planuji nasilne prevzeti moci. Podobne jako ve 48 roku...
Nektere skupiny v zap. Evrope to chteji.
22. 05. 2013 | 22:57

pozorovatel napsal(a):

Takže Zeman zase vyhrál, a štvací smečce zbyl černý petr. Máme chytrého prezidenta, nenechá se vláčet luzou. A já si své dva diplomy z Karlovy univerzity vylepím na záchod - pomalu tam začínají patřit. Na jejich místo dám osvědčení z nějakého kurzu.
22. 05. 2013 | 22:58

Sylva Šauerová napsal(a):

Pane autore, postoj ministra školství koresponduje s postojem předsedy vlády (nemastný, neslaný). Pokud jde o novelu zákona, pan Zeman nezopakoval nic jiného, než co akademici navrhují už dávno. Pan Zeman si bude muset počkat na změnu zákona, jinak bude muset vykonávat svoji práci v souladu s ústavou a v souladu s dalšími zákony naší země.

Pan Zeman ustoupil a vláda mu dala šanci, aby si jakžtakž zachoval tvář, jinak se to podle mého názoru nedá interpretovat. V očích občanů, jak dokládají reakce jeho odpůrců i Putnovi nadále nadávajících příznivců, ovšem prohrál. Nemohlo to dopadnout jinak, prezident zkrátka nenašel dost podpory. Proti němu se postavili s výjimkou SPOZ, Dominika Dukly, Jiřího Vyvadila, Vojtěcha Filipa, Petra Hájka a pár blogerů všichni. Tradiční podporovatelé, Zdeněk Škromach, Marie Benešová, Michal Hašel a d. mlčeli. I s opatem Strahovského kláštera to nakonec bylo jinak,l než pan Zeman sdělil veřejnosti. Řekl totiž pravdy jenom půl, druhou polovinu zamlčel. S tím se toho mnoho nedalo uhrát.
http://christnet.cz/zpravy/25313/opat_pojezdny_plne_respektuji_rozhodnuti_univerzity_karlovy.url

Relevantní důvod pro nejmenování nicméně pan Zeman nesdělil, žádný totiž nemá. To, že se mu nelíbí Putnovy politické názory, nemohlo před zákonem obstát. Bohužel, novinářům, kterým vždycky utrousí jednu větu přes rameno, nedal šanci, aby se ho vůbec mohli zeptat. Řekla bych, že správné shrnutí bude toto :

Jiří Paroubek : „Já jsem rád, že to Miloš Zeman odpískal, že zklidnil rozjitřenou atmosféru. Myslím si ale, že Miloš Zeman po 11 letech pobytu mimo vysokou politiku tak trošku ještě nepochopil, jak se situace v občanské společnosti změnila. Že tohle jsou přesně ty věci, na které je určitá část společnosti velmi háklivá a že tuto kauzu zkrátka řada lidí bere jako útok na akademické svobody. … On má trošku dobrodružnou duši, a dneska není nikdo, kdo by ho korigoval. No tak zkouší mantinely, kam až může dojít. Tady ovšem nenarazil na politiky, kteří se ho z nějakých důvodů buď bojí, anebo na něj – i z té politické špičky – nestačí, ale narazil na občanskou společnost. Pochopil to a stáhl se, což je podle mne politicky velmi rozumné. Takže si dá příště větší pozor” (PL, 22. 5. 2013).

To neznamená, že občanská společnost může polevit. Miloš Zeman to zkusí znovu.
22. 05. 2013 | 23:09

Občan napsal(a):

Asi takhle, synu...

- za Karla IV. by Putna skončil na popravišti;
- za c&k mocnářství by letěl ze školy jak namydlenej blesk rovnou do basy za hanobení panovníka
- za I. republiky by letěl ze školy jak namydlenej blesk a za hanobení hlavy státu by nejspíš skončil v base;
- za bolšána by letěl ze školy jak namydlenej blesk a v base by skončil asi také;
- no, a za současné anarchie se stane "profesorem"

Mimořádné vulgárním exhibicionismem se mu povedlo dehonestovat celou akademickou sféru, na akademické tituly nakydat hnoje několik puten a barelů a ještě deklasovat veškeré humanitní obory.
Pokud tohle bylo jeho cílem, pak byl velmi úspěšný.

Za nadšeného přitrubování médií udělal ze studentů bandu ochotných a všehoschopných anarchistických "šibalů", užitečných tak leda na flinkání se po "happeninzích". Na čemž nic nemění fakt, že mu jich na demošky přišlo pár.

Pokud tohle považujete za projev a vítězství "akademických svobod", pak jste dosud nic nepochopil a v orgánech posedáváte zbytečně. Takové "národní" vysoké školství by asi bylo lepší oželet a platit skutečně schopným středoškolákům ÚČELNÉ studium na veřejných VŠ v evropském nebo asijském zahraničí.

Zeman vám z té oprátky zdrhnul, což je jistě hořké.
A ještě hořčí je, že nakonec tu putnu rozdupal par excellence a s větším efektem, než kdyby ji dostal před soud za podvod. Navíc tu místo vítězné putny zůstal jen kůl v plotě, protože se jí nezastal ani dobroty barel, jemuž oddaně sloužila až do úplného rozeschnutí.

Patrně už začínáte chápat, že Zeman ZASE vyhrál.
Až se prokoušete barelem hořkosti, postupně pochopíte, že se kromě Putny ještě veřejně znemožnili také rektor UK a předsedkyně akreditační komise. Což bude mít následky. Zemanovi jsou putna, ale vy, studenti, si to vyžerete se vší parádou.
Budiž vám přáno...
22. 05. 2013 | 23:10

honolulu napsal(a):

Kavarenska "intelectualni elita" v Praze je zamerne sizena kavou, ktera z nich dela jelita...
To jsem okamzite poznal pri posledni navsteve v Praze...
Zatim co my mame kavu z Brazilie, tak jejich kava je vyrabena ze SLUDGE sezbirane z Water Treatment Plant.
Spravne cesky - ususene kakance. Potom je z nich kazdy profesorem a narod stejne jako president, je zdesen...

Predstavte si, jak ted bude vypadat opravdovy profesor, kdyz bude mezi nimi i Putna, jmenovan nekde v "USTRANI".
22. 05. 2013 | 23:14

český maloměšťák napsal(a):

profesorka Sylva Šauerová
"...Relevantní důvod pro nejmenování nicméně pan Zeman nesdělil, žádný totiž nemá. To, že se mu nelíbí Putnovy politické názory, nemohlo před zákonem obstát...."

Máte na mysli tyto " politické názory" ?

https://www.youtube.com/watch?v=xg8Opr6_Ni8

Počet citací v tomto impaktním mediu se zvedl mezidenně o 5 000.
Tak mám dojem, že zde máme nového politického Einsteina.

Hezký den, paní profesorko.
22. 05. 2013 | 23:19

Almo G™ napsal(a):

Když máte pod palcem média, dokážete i zdánlivě nemožné.

1. Dosadíte si za profesora spřízněnou duši, která nesplňuje ani požadavky na docenturu.

2. Zdárně odvedete pozornost od hrozícího megaskandálu.

3. Pod záminkou omezování osobní svobody přinutíte prezidenta vzdát se svých pravomocí a role nejvyšší instance ve jmenovacím procesu.

4. Přesunete jeho pravomoci na sekretariát vládnoucí strany a zbavíte se provždy dohledu vyšší instance.

5. Zajistíte si dokonce i potlesk některých zmatených voličů opozice.

6. Můžete křičet, že to pořád není dost, že si prezident nesmí klást ani symbolickou podmínku a musíte nad ním vyhrát 100:0. Výsledek 90:0 ve váš prospěch nestačí.

7. Přese všechny prezidentovy ústupky můžete tvrdit, že má absolutistické a diktátorské sklony a zneužít to ve volbách proti opozici.

To všechno můžete.

Blahopřeji, vyhráváte na celé čáře... (v soukání se do oprátky).
22. 05. 2013 | 23:21

mb napsal(a):

- za c&k mocnářství by letěl ze školy jak namydlenej blesk rovnou do basy za hanobení panovníka

občane ... vy byste popravil aj tatíčka Masaryka, nicht wahr ?

njn ... stane se ...
22. 05. 2013 | 23:21

xxx napsal(a):

Dost velka pitomost, autore.
22. 05. 2013 | 23:23

mb napsal(a):

občan napsal: Patrně už začínáte chápat, že Zeman ZASE vyhrál.

:-)) --- zeman vyhrává vždycky ... to má ve jméně ze ( vyhrávat ) man ( vždycky ) ... tautologie ...

ačkoli mokrý, je vlastně suchý ...

ačkoli prohrál, tak vlastně vyhrál ... njn, stane se ...
22. 05. 2013 | 23:25

Richard napsal(a):

souhlasím s Vámi, jen bych dodal, že profesorský titul podepsaný Zemanem bude možná jednou pro intelektuála spíše ostudou než vyznamenáním či stvrzením statusu, který je s rolí svázán.
Profesorský titul podepsaný Zemanem je asi tak hodnotný jako státní vyznamenání od Klause, resp. hodnota Zemanova podpisu na tomto jmenování. V mých očích Zemanův podpis hodnotu titulu snižuje, devalvuje.
Profesorský titul je však bohužel na rozdíl od státního vyznamenání svázán s profesní drahou akademika, jež si také nemůže vybrat, kdo mu jmenování podepíše.
Divím se, že Putna sám neodmítne profesorský titul podepsaný Zemanem, na mě tento jeho podpis působí jako signatura soudruha Gottwalda.
Pokud by měl Putna odvahu, profesorský titul podepsaný Zemanem odmítne jako tímto podpisem znehodnocený neboť ho podepisuje hlupácký kádrovácký buran.
22. 05. 2013 | 23:39

z. napsal(a):

Politický šíbr lokálního formátu si zarajtoval na intelektuálovi, část šíbrova elektorátu chrochá blahem, že mohla veřejně ventilovat svou omezenost a homofobii, a taky závist a ignoranci. A šíbr spokojeně demonstruje, že - zákony nezákony, ústava neústava - on sám si určí, která práva mít chce a jaké povinnosti mít nechce. Celková nasranost obyvatelstva stoupá. Hle, prezident sjednotitel, první mezi rovnými.
22. 05. 2013 | 23:42

český maloměšťák napsal(a):

Hon na prezidenta Zemana je velmi dobrým odkloněním pozornosti veřejnosti od toho , co je důležité.
Přirovnávat pak Zemana k Jelcinovi je výrazem pomatenosti ducha....stačí se zamyslet nad tehdejší ruskou a českou transformací a tehdejšími postoji Zemana./a např. jeho vymezení se proti Klausovi a jeho šokové terapii/.
Opět se předělává historie a to tou nejnižší, podlou formou - vytvářejí se lživé mýty.

Putna je kašparék a ne profesor kulturní a sociální antropologie.

Nedivil bych se, kdyby po jeho jmenování /někde na chodbě/ autentičtí profesoři na své tituly rezignovali.
22. 05. 2013 | 23:42

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

já si myslim, že zeman neměl havlistum ustupovat. profesor by měla být osoba nejenom odborně zdatná, ale i morálně. a pan putna je excentrik a radikál. video v beranici by se hodilo k žákovi střední školy, který má na hloupost samozřejmě nárok. putna může s paroubkem prodávat cukrovou vatu na matějské, ale jako profesora ho opravdu nevidím. zatím. může jednou dostat rozum a profesorem se stát. největší porážku utrpěla UK. to je dehonestace školství. nejpodivnější na celé věci je to, že lidé, kteří používají slovo liberál a neoliberál teměř jako sprosté slovo a nadávku, najednou překypují ultraliberalismem směrem k homosexuálům , směrem k sudetským němcům a dostávají záchvaty obav o akademickou svobodu..samozřejmě jim to nevěřím. je to poza. vytrácí se tradiční ucta k elementárním hodnotám, levičáci budují novou socialistickou evropu ve stylu kulturní revoluce v číně. kdo není homosexuál , marxista a eurofederalista a nemodlí se k havlovi je automaticky podezřelej...zřejmě to bude fašista!
22. 05. 2013 | 23:49

Richard napsal(a):

navíc Zemanův alkoholem promazaný mozek jaksi opomíná velmi podstatnou skutečnost a to, že jmenování Putny profesorem není pouze otázkou Putnovy osoby, ale také těch, kterým bude jeho jmenování k prospěchu, tedy společenský přínos z role profesora vyplývající. Přínos studentům, intelektuálům a akademikům, kteří mu vyjádřili jasnou podporu. Odmítáním či kladením podmínek pro jeho jmenování upírá celé této sociální skupině, která Putnu vesměs podporuje významnou hodnotu - kolegu, učitele, resp. Zeman na tuto skupinu přímo útočí. Jednání Zemana není jen o Putnovi, je o všech, kterým může být jeho jmenování užitečné. Ty nejtupější a nejstupidnější totalitární systémy vždy útočily primárně na intelektuály, kteří pro ně byli nebezpeční neb nahlíželi s otevřenýma očima a v širších souvislostech, pohlíželi "za".
Pokud si Zeman vybral k promítnutí svého stínu další oběť, tedy další ostrůvek negativní deviace, je nutné dodat, že samotné jeho jednání začíná nést rysy jakési osobnostní úchylky, která začíná významně ohrožovat společenské a demokratické hodnoty.
22. 05. 2013 | 23:58

český maloměšťák napsal(a):

profesor Richard
Nepíchejte si drogy, raději kuřte. Vidí vás.

Ztrácíte glanc, pane profesore psychologie Richarde.
23. 05. 2013 | 00:02

MartinO napsal(a):

Existuje vůbec někdo významný z veřejné sféry kdo dává za pravdu Zemanovi? Krom Klause, Hájka a zdejších tajtrlíků typu maloměšťák, občan atd se mi nikdo nevybavuje :-D
23. 05. 2013 | 00:12

Richard napsal(a):

český maloměšťák
to jste chtěl být asi vtipný, že?
To nevadí, tak příště.
23. 05. 2013 | 00:15

Antiputna napsal(a):

Po tomto sporu je hodnota titulu profesor v ČR na úrovni Putny. Až prezident jmenováni podepíše, nebudou se za titul profesor stydět jenom lidé putnovi úrovně a inteligence. A ta nebude vysoká, Putnovo chování pokazuje na IQ se kterým by ve slušné a kulturní společnosti nedosáhl ani na maturitu. Psychologický a psychiatrický posudek budoucího pana profesora by taky mohlo být zajímavé čtení.....
23. 05. 2013 | 00:24

marxík napsal(a):

Richard
Kolego, a víte co musí být pro vás a váš mediální sbor nejvíc deprimující?
Můžete si krafat co chcete ( a že budete, to je Zemanovi jasné, i kdyby byl spřízněn se samotným archandělem Gabrielem) a náš zemitý prezident si vás stejně bude vodit, jak tu svoji občasnou opičku.
Ke konci svého úřadu vás možná překvapí i vlastizradou typu podepsání zvacího dopisu pro ruská vojska.
Když to vhodně načasuje, tak aby ho ús nestihl odvolat z funkce, bude všecko ústavně v pořádku. Na to jsou dnes precedenty.
23. 05. 2013 | 00:32

marxík napsal(a):

Precedenty jsou na velezradu. Jistě byste mě sám opravil.
23. 05. 2013 | 00:36

Cts napsal(a):

Občane, proč dáváte za příklad a srovnáváte ty čtyři historické epochy. Nerozumím tomu gestu a jaký má vztah k současným událostem. Chtěl byste se tam snad vrátit?

Pan Bátora nazval původně pana Putnu katolickou buznou a posílal jej do hajzlu. Pan Bátora byl v té době vysoký státní úředník. Proč jste proti takovému jednání nevystoupil dříve? Nebo tímto aktem on ministerstvo nedehonestoval?

Buď vám totiž vadí jen to že na té akci byl, anebo uvažujete jednostranně.

A prosím vás, můžete mi objasnit jak si studenti vyřerou to, že dali najevo nějaký svůj názor?

Dokážete mi odpovědět? Děkuji
23. 05. 2013 | 00:37

Vladimir napsal(a):

ad Richard a spol ...
Jmenování profesorem je prezidentova kompetence, nikoliv povinnost.
Jestliže se pod nějakým papírem objeví prezidentův podpis, mělo by to být důstojné aby se za to nemusel stydět.
Jmenovat Putnu profesorem není o, za co by se nemusel Zeman stydět. Prezident samozřejmě nehodnotí odbornou úroveň kandidáta, od toho mají být profesoři na příslušné škole ... Prezident hodnotí osobnost kandidáta ze společenského hlediska, protože profesor je titul, který v této zemi něco znamená i pro jiné lidi, než jen pro studenty a kantory. Titul profesora má pořád jakousi společemskou noblesu. A co je noblesního na člověku, který chodí ulicemi s vulgárními transparenty ? Má si společnost (lidé) brát příklad z takového člověka ?
Putna po odborné stránce může prokazovat platné služby na škole. Může psát knihy, které si budou číst i v cizině (možná). Ale prezident vytváří (spoluvytváří) ovzduší v horním patře společnosti. A co tam s Putnou a jeho vulgaritami ?

Autorovi: Kdo podepíše něco, s čím nesouhlasí, je slaboch nebo vydíraný člověk. Nechci, abysme měli prezidenta, kterého vydírají nezralí studenti. Pokud si páni profesoři myslí, že jejich titul lépe vypadá , když ho vyhlásí prezident, musí logicky strpět, že prezident jmenuje jen toho, vůči němuž nemá odpor. Putna si obdiv nezaslouží, to je jasné ...
23. 05. 2013 | 00:54

Gustáv Kočí napsal(a):

"Když se stádo otočí, kupředu se dostává chromý beran."
gruzínské přísloví
23. 05. 2013 | 01:09

jozef napsal(a):

No ano,
"prezident republiky jmenovanim universitnich profesoru stvrzuje to,ze se jedna o vyjimecne osobnosti,ktere jsou povahou sve prace pro spolecnost velice dulezite".
Taketo je vseobecne povedomie.Dodnes tak bolo.
Co vsak robit,ak podla prezidenta a znacnej casti spolocnosti nie celkom zavislej na mediach, kandidat na profesuru je tej profesury absolutne nehodny? Stvrdit - nestvrdit? Stvrdit?

Vyhovel jednotnej medialnej fronte,"ale takovym zpusobem,aby bylo vsem jasne,ze pro nej,jako hlavu statu, Putna profesorem neni".

A kde je najvacsi problem?
To je fakt jak remen: Putna proste nie je a nebude profesorom,spolecensky "velice dulezitou osobnosti" pre prezidenta a pre velku cast na mediach nie celkom zavislej spolocnosti.Zostane vazenou osobnostou len pre niekoho.
Docielili ste menovanie Putnu profesorom/je to vitazstvo/ neznasilniac totalne,len ciastocne, prezidenta republiky.Znasilnili,znechutili,nahnevali ste vsak nemalu cast na medialnej pravde a laske nie celkom zavislych spoluobcanov.
Musi prezident osobne davat potvrdenie vynimocnej dolezitosti osobe,ktoru vnima ako nehodnu,takym sposonom,aby bolo vsetkym zrejme,ze ju vnima ako profesury hodnu? Alebo akym sposobom musi?

Studentsky sef
nie je prezident,minister,ci poslanec.Mal by si najst cas a mat ambiciu pod svojim blogom v debate prezentovat schopnosti,uroven informovanosti, argumentacnu zdatnost. Aspon v tak dolezitych kauzach.
23. 05. 2013 | 01:09

rosclays napsal(a):

Zemitý prezident, zemitý Putna, zemitý národ - naprostá pohoda....:).
23. 05. 2013 | 01:09

Richard napsal(a):

Vladimír
dle mého je zcela nepřípustné, aby prezident odmítal jmenovat do role profesora či toto jmenování podmiňoval jen při uvedení důvodu, "že si takového člověka absolutně neváží". Toto je zcela irelevantní důvod, který by se příště mohl proměnit v prohlášení: "toho člověka nejmenuji profesorem, protože je mi nesympatický nebo protože se mi nelíbí". Nevím, jestli to dokážete pochopit.
Ano, Zeman má právo v jistém excesivním případě odmítnout podepsat, ale jen v situaci zjevného prohřešku aspiranta, nikoliv z osobní výhrady či osobního projevu neúcty! Tento postoj totiž daleko více vypovídá o Zemanovi než o Putnovi!
Nedůstojné tak není jednání Putny, ale samotného Zemana. Proboha, tohle vidí každý, kdo není slepý. Jestli k tomu potřebujete ověřovací zkoušku, pusťte si záznam z odemykání klenotů a podívejte se pořádně, kdo tady jedná nedůstojně. Tento Zemanův přístup k situacím, který se při tomto národním rituálu pouze viditelně zjevil, dal možnost vnímavému nahlédnout či vidět trochu "za", avšak za jiných okolností prostupuje skrytě celým Zemanovým smýšlením.
23. 05. 2013 | 01:27

Maximus napsal(a):

Jednotná kulturní fronta tvořená pražskou kavárenskou společností, travestity, buznami, těmi co mají číro na hlavě, intelektuáními veličinami Yosifem K., Martinem O apod., lidí od Mrtvého moře, usurpovanými hnědoobčany
(ne těm to je jedno)a také sudetenlansmanšaftem, profesory, profesorkami a profesorčaty fšeho, Bakalomediální informační frontou, dále těmi co nesou na svých bedrech odkaz Václava Veškrmy z Ruzyně - tak tato fronta humanitárně bombarduje zlého kývajícího Bimba, který jim vstoupil do kruhů!!!! Chceme klid na práci, ještě chybí, zabijte netvora krakena Bimba!
23. 05. 2013 | 01:36

Richard napsal(a):

jinak ještě:
akademici Putnu samozřejmě nehodnotí pouze z odborného hlediska, ale také z osobního, resp. společenského, být Putna nějaký asociál, byť odborně splňující, zcela jistě by akademiky navrhnut nebyl.....
Také z toho hlediska je podpis prezidenta pouze formální a symbolický, jak jsem psal....Akademici by si mezi sebe nepustili nikoho, koho by považovali za asociála, který je svým jednáním může ohrozit, tím by byli sami proti sobě, nemyslíte?...akorát Zeman ví, co je pro ně nejlepší, on ví nejlíp, co oni potřebují, co je pro ně důstojné, on je totiž se svým inženýrem taková samozvaná akademická morální supervize, on se vznáší podobně jako Klaus nad vodami, tedy zřejmě má ten pocit....che
to je jak s tou vrchní sestrou v Nemocnici na kraji města, kterou Kopecký přirovnal k holubici...
23. 05. 2013 | 01:38

Anba napsal(a):

Pokud chcete, aby president konzervativně vykonával předepsané ústavní funkce a neměl vlastní názor na kvalitu osobnosti jmenovaných, pak stejně konzervativně přistupujte k hodnocení provokativního, až stupidního chování pana Putny. Vám, jeho příznivcům, by zřejmě nevadilo, ani kdyby své transparenty nosil nahý pomazaný výkaly. Vzpamatujte se, nepleťte si demokracii s dekadencí a exhibicionismem. Naše společnost je již pokleslá dostatečně, putny špíny jsou všude kolem nás, není třeba přidávat.
23. 05. 2013 | 01:49

MartinO napsal(a):

Maximus:

Jen tak pro zajímavost, ve ktrém patře se nachází Zeman ve vaší "pyramidě moci"? :-D

Zeman to prostě podělal. Že jediným důvodem nejmenování Putny je pouze osobní msta za ono protizemanovské video je jasné každému s IQ>20. Nejhorší pro něj a hlavně pro nás je, že si z tohoto fiaska nevezme žádné ponaučení. Dál bude zkoušet kam až může v jeho mocichtivosti zajít. A jeho věrní tajtrlíci z komunisticko-fašistického spektra mu, jak vidno, budou tleskat ať udělá cokoli.
23. 05. 2013 | 02:03

Skogen napsal(a):

Být Putnou, raději bych takto udělený titul oželel. Vyšší míru ignorace ze strany prezidenta je už obtížné si představit (veškerý cirkus roztočila média a jistí hysterici, Zeman byl zcela nad věcí), za těchto okolností je ovšem jinak silně prestižní titul zřejmým stigmatem. Ublížená póza by jistě působila daleko lépe...

Jedno se Zemanovi bezpochyby podařilo. Vrátit formě kus obsahu.
23. 05. 2013 | 02:13

Skogen napsal(a):

ÓMartine,

nechte své o něco větší IQ než 20 odpočívat v pokoji, spodní limitu máte pekelně nízko, na horní nedohlédnete, tak ať vám ještě neubude.

Velice zajímavý příspěvek sem na Blogy v minulých dnech pověsil jistý docela známý zdejší diskutér. Že totiž Schwarzenbergovi příznivci - ti skutečně spontánní, nezaháčkovaní - jsou v inteligenčním pásmu průměru a mírného nadprůměru. Tedy ti, kteří Zemanovy finesy nedokáží vytušit, natož předpokládat. No a pak, to je zajímavé, Zeman oslovuje také ty méně disponované. Nikoliv však šedý průměr. Není to žádný paradox, není to ani žádná záhada. Těm méně disponovaným na Zemanovi imponuje zdánlivá přímočarost. Co nevidí ani oni, ani ten fádní průměr, jsou právě jemné významové posuny a následně celkový obraz a význam, které se zásadně liší od vnímání izolovaných kroků.

Zeman dosáhl, čeho chtěl, smečka psů ho se vzteklým štěkotem minula jako když zlehka na bruslích zatočí na zamrzlém rybníce - a ovšem psiska navýsost podrážděná ve zmatku pokračují setrvačností ještě kus dál, no a ještě svým kritikům nasadil oslí hlavu. Prý touha po prezidentském systému a posílení pravomocí. Zatím vypadají skutečně oni jako osli, no a Putna, tak teda, třeba s tím jmenovacím dekretem půjde taky někam do průvodu.
23. 05. 2013 | 02:37

Maximus napsal(a):

MartinO

Seš máma nebo táta? Jo a k té pyramidě moci, to víš, že žádná neexistuje, všude v historii lidstva kde byly peníze, tak vše probíhalo bez problémů a podrazů. Bankéři a lidé od peněz (ti co jich mají, že je ani neumí spočítat) jsou čistí jako lilie a hlavně to s námi všichni myslí dobře. Lidské společenství se vyvíjí samovolně a nikdo nikdy se je nesnažil ovlivnit k obrazu svému. Obě největší poslední války zcela jistě zavinili "věrní tajtrlíci z komunisticko-fašistického spektra" jak moudře píšeš. Přesvědčil si mě, Zeman žere tlačenku s cibulí, zapíjí to pivem, kouří a navíc chlastá šňapsy! Jeho angličtina je příšerná a ekonomku
si udělal v Plzni. Je to asi ruský agent Lukoilu, to je ta firma, co schválně škodí Schellu a OMV a prodává třeba na D8 u Prahy litr nafty za 30,30Kč - hajzlíci a chudáci z obou zmíněných firem jsou tímto ve ztrátě, oni chudáci to umí jen za 38-39,-Kč/litr! Takhle tady ten kapitalismus se zvířecí tváří nevybudujeme!
23. 05. 2013 | 02:49

Luba napsal(a):

Skutečně nevím,
kde Bimbo přišel k tomu nápadu, že jako přímo zvolený prezident má tzv. silnější mandát!?

A že si proto může dělat, co se mu zlíbí, a že Ústava ho proto zřejmě nijak zvlášť nezavazuje.

Jak může někdo z kvantity vyvodit kvalitu, popř. novou kvalitu?

Nikoli! Bimbo byl zvolen jako protiklad Klimbala. Sekulární renesanční člověk rodu plebejského proti knížecímu patricijskému manýristovi ctícímu, odvěkou jednotu trůnu a oltáře. Demokrat, ctící tradice Masarykovy První republiky proti aristokratovi, trpícímu pochopitelným resentimentem ke K. und K. monarchii, a volajícímu po stavovském státu, dle otce svého, ač zřejmě vlasti své má rád.

Pochybuji,
že někdo stál o to, mít v čele své země brutálnější variantu Klause, který nectil nic jiného, než sebe sama.

Ne! Přímo zvolený prezident by měl především cítit větší odpovědnost k občanům, ke státu a jeho zákonům, nikoli k politické reprezentaci, která ho věru nevolila.

Přímo volený prezident nemá uplatňovat svou svévoli, ale musí o to více dodržovat pravidla, která jsou tu od toho, aby společenství občanů-voličů optimálně fungovalo.

Dodržování zákonů je řád - svévolné uplatňování moci je chaos. Destrukce. Dekonstrukce státu. A to je nepřijatelné!
23. 05. 2013 | 02:50

Targus napsal(a):

Navrhuji, aby každý, kdo použije ve svém článku slovo "Putna", byl přivázán na pranýř a veřejně bičován.
23. 05. 2013 | 03:09

sylvasauerova napsal(a):

Luba :
Dovolte, abych Vám předala další polibek smrti. :-) V tom, co píšete, v posledních dnech, více poznávám pana Lubu z r. 2009 a pozd.
Myslím, že se ale mýlíte v popisu Schwarzenberga, konkrétně v tom, že by ctil "odvěkou jednotu trůnu a oltáře". Tohle dnes, bohužel, mnohem víc sedí na jiné naše politiky než na Schwarzenberga. Schwarzenberg není konzervativní národovec, je mnohem víc liberál, dokonce bych skoro řekla levicový liberál (podobný Havlovi), který má poměrně blízko k sociální demokracii, více rakouské než české, to je pravda, v jejím prostředí se dlouhá léta pohyboval a zachovává si k řadě jejích členů po desetiletí trvající přátelské vazby. Schwarzenberg byl, připomínám, také jediným politikem, který po volbách r. 2010 upozornil, že první pokus na sestavení vlády měl dostat vítěz voleb, tedy ČSSD, a opakovaně před těmito volbami řekl, že není důvod, aby TOP09 nespolupracovala se sociální demokracií (negativně se vymezil vůči jen Jiřímu Paroubkovi, to byla z dnešního pohledu asi chyba). Po vyhlášení výsledků prezidentské volby také doporučil svým voličům, koho mají příště volit : a doporučil Jiřího Dienstbiera, člena ČSSD.
Tohle by, pane Lubo, Nečas, ba ani žádný jiný z pravicových politiků neudělal. Příkopy mezi Nečasem a Schwarzenbergem jsou zřejmě poměrně hluboké, o čemž svědčí nejen "skřípějící zuby", s nimiž Nečas Schwarzenberga volil. Podporu mu nevyslovil ani v otázce velvyslanců (oddeklamovala ji za ODS Miroslava Němcová) a nakonec i v případě s Putnou, kde řekl Schwarzenberg zásadní stanovisko, P. Nečas lavíroval a nakonec sice Putnu podpořil, současně mu přitom ale udělil ťafku).
Ne, opravdu, myslím, že zde je to jinak. V ostatním s Vámi naprosto souhlasím. To, jestli bude nebo nebude prezident dodržovat platné právo, vidím jako naprosto klíčové.
23. 05. 2013 | 03:15

kormoran napsal(a):

Luba napsal(a):
"Nikoli! Bimbo byl zvolen jako protiklad Klimbala."

Vlastne mohli byt ti dva zvoleni zaroven . To , co by Bimbo neubimbal, uklimbal by Klimba.
..................................
"Schwarzenberg není konzervativní národovec, je mnohem víc liberál, dokonce bych skoro řekla levicový liberál (podobný Havlovi), který má poměrně blízko k sociální demokracii"
Napsala Sylva Sauerova.
Stydi se rici takovy "komunista obroditel" - ktery nestacil dostatecne nakrmit svoji particku.))

Polibek od smrti Sauerove bych nebral na lehkou vahu , ja mam od babicky 'skatulir' .))
23. 05. 2013 | 03:57

kormoran napsal(a):

Mozna by duo Bimbo-Klimba mohlo byt i nametem pro nejakeho kreativniho DyJee na techno party : Bimbam klim- duc, klimbam Bimbo - duc.
23. 05. 2013 | 04:10

historično napsal(a):

To,že někdo nebo něco přeroste přes hlavu,může mít i podobu pro hlavu těžko řešitelných následků jistého díla.Ne vždy apriori předem negativních,ale třeba měnících situaci k nezvládnutelnosti v dosavadním obleku,ať monarchickém nebo parlamentním.Přece jenom je tu i jakýsi stroj.Daný třeba i pragmatismem vlády.
Jinak,země jako třeba USA,kde v užitkových oborech jsou nejlepší profesoři přímo ve firmách,se asi nemusí tolik starat o vyjímečnost profesorů a tak mají ty zmíněné pozičně-pracovní profesury-skoro každý jím je a platově všichni podobně, V USA ne nadprůměrně.
Já myslím,že pro nás a Němce existovaly tradice kdy nóbl vědec bez užitku byl na Universitách a užitečný plebejec,který vytvořil značnou část techniky byl přímo v průmyslu -v předem nedeklarované funkci a hodnosti.Prostě tam byli kumštýři.Ze škol myslím dosud nejvíce ze zemí těžívalo Rusko a SSSR,protože jim věnovali tam veškerou možnou péči,ančto vlastně jejich bolševismus vznikal hlavně z protestů a stávek universitní inteligence za přidělování peněz výzkumu,za lepšího ministra školství apod.Za cara.Ta masa běžných lidí,zvaných "utlačovanými",je v Rusku podobně jako u nás tradičně nejméně společensky aktivní.Nechá si líbit i to co se jí nelíbí. Smíření s osudem ať je jaký chce nebo přesvědčeni že jejich mocí se nikdy nic nezmění.V principu unesou (těžce osudově) i stokrát větší marnotratnost ješitných samolibých intelektuálůi i další hory nesmyslných zákonů,které na ně poslanci naházejí. Přesto ovšem zájmy poslanců a universitánů totožné být někdy nemusí.
23. 05. 2013 | 04:42

sylvasauerova napsal(a):

kormoran, "stydi se rici takovy "komunista obroditel"" :
To zkuste napsat (o Schwarzenbergovi) zdejším komunistům. Ale jako vtip dobrý. :-)
P.S.: Myslel jste ale asi "škapulíř" (od "scapula"), že jo ? Takový, jako měla Viktora proti Černému myslivci. Toho si važte. Nicméně, Viktorce moc nepomohl ... :-)
23. 05. 2013 | 04:54

kormoran napsal(a):

Saureova , babicka byla sprymarka , do 'skatulire ' musi vsechny skatule.))
23. 05. 2013 | 05:07

drozd kvíčala napsal(a):

v medailonku autora mi chybí následující věta: autor je salónní intelektuál, kavárenský povaleč a katolická buzna.
23. 05. 2013 | 05:11

Další snaživý svazáček napsal(a):

zavile zavyl na Miloše Zemana. Kde je snaživý cenzor nachází?
23. 05. 2013 | 05:31

Rudolf Putina napsal(a):

Autor,

Martin C. Putna je skutečně "výjimečná osobnost". Plyne z jeho vědecké bibliografie v oboru kulturní antropologie i z jeho veřejných prezentací - gay Parade, volební pročírovský videoklip urážející ruský jazyk i ruský národ.

Na místě je otázka: ve kterém jiném státě by se tak výjimečná osobnost stala profesorem?

Postup prezidenta při jmenování takto kontroverzní a diskutabilní osoby nijak neohrozil žádnou demokracii. Prezident dal pouze najevo, že bude vzdorovat ) účelovým politickým tlakům. Nebyla dotčena svoboda akademiků v žádném ohledu. Putna byl pouze jedním z mraku dalších (ve velké většině zcela zbytečných) adeptů na profesuru. |Všechny ostatní Zeman bez problémů jmenoval. Jmenování tak velkého počtu profesorů jenom zvyšuje inflaci titulů na trhu, přičemž kvalita vzdělávací soustavy podle srovnávacích studií setrvale upadá.
23. 05. 2013 | 05:41

Bob napsal(a):

Autor:..." Prezident republiky jmenováním univerzitních profesorů stvrzuje to, že se jedná o výjimečné osobnosti, které jsou povahou své práce pro společnost velmi důležité. Tato významnost se veřejně manifestuje právě tím, že jsou jmenovány samotnou hlavou státu – autoritou, která by měla být nad jiné respektovaná a která takovou významnost může garantovat.."
Až si toto prezident uvědomí, tak doufám, že to jmenování nepodepíše.
Napadají mě takové hloupé věci:
Prof.Wichterle = Prof.Putna oba výjimečné osobnosti, které jsou povahou své práce pro společnost velmi důležité.
Co Vy nato?
23. 05. 2013 | 05:45

A tak to má být napsal(a):

Jak ukazují poslední kauzy ("apolitický" tlak na odstoupení řádně zvolené radní |Baborové a protlačování Doc. Putny s velice diskutabilní odborností a morálním profilem k titulu VŠ profesora) školství se nám čím dál víc politizuje a stává se klackem určitých politických skupin k prosazování jejich politických cílů.
23. 05. 2013 | 06:27

Emil napsal(a):

Putna je budoucnost UK ! ! !
jakou reálnou kvalifikací disponuje dnešní nobilita (šlechta?) českých VŠ v podobě profesorů a docentů aktivních (trochu) ve výuce někdy tu a tam i ve vědě. Jako emeritní expert na tuto problematiku bych odhadnul, že přiměřenou kvalifikaci nemá víc než desetina českých docentů (těch bylo v roce 2010 cca 3457) a profesorů (cca 1946). Nemyslím tím samozřejmě výjimečnou úroveň, kterou měl zesnulý profesor Holý (ten pracoval ale v AV ČR), ale přesto dostatečnou, aby dokázal dát dohromady materiál, který může být opublikován v dobrých (tedy ne nutně ve špičkových) odborných, mezinárodně respektovaných časopisech, aniž by vyvolal takovou bouřlivou odezvu jako např. známý článek prof. I. Budila. Těch devadesát procent a výše patří totiž k tzv. akademikům na baterky.
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/
23. 05. 2013 | 06:42

zemedelec napsal(a):

Pane Občan.
Výborně,
Dám pro Vás něco jiného.
Letošní rok mě připomíná rok 1953.
23. 05. 2013 | 06:53

au napsal(a):

Á, ještě jeden...
Víte co, Jašurku? Jděte taky někam do... (ústraní).
Třeba vám tam také někdo dá... (profesuru).

Celá ta vaše "akademická sféra" se především stydí za to, že jejím příslušníkem je MCPutna (a nejen z těch důvodů, které byly prezentovány). Jen to nikdo neměl odvahu říci nahlas, protože se ví, koho všeho je Putna hlásným troubou.
Neexistuje po Praze ani jeden literární historik, který by si skutečně myslel, že by MCP svými odbornými kvalitami byl relevantním kandidátem profesury. A neexistuje na FF UK ani jeden docent nebo profesor, který by si myslel, že Putna odpovídá profesorskému titulu svými kvalitami odbornými. Jen je prostě v ČR zvykem (přinejmenším na humanitních oborech), že když už si někdo o tu profesuru požádá a když bývá hodně v televizi, tak se mu to holt udělí.
Chudák Zeman se pokusil řídit nějakým svědomím a morálkou. Netušil, že pro jašurky a putny jsou tyhle pojmy jen pracovními nástroji, jejichž prostřednictvím likvidují své protivníky.
23. 05. 2013 | 06:55

zdenekbrom napsal(a):

Občan napsal(a):
Cituji: "za Karla IV. by Putna skončil na popravišti;"

To ovšem ale není pravda. Reformátor Jan Milíč z Kroměříže veřjně nazval karla IV. antikristem, což byla ve své době dost drsná urážka. Do vězení sice putoval, ale záhy byl propuštěn.
23. 05. 2013 | 07:19

Baba Jaga napsal(a):

To: au
Však ona se s tím akademická obec nějak vyrovná - o vztazích mezi jejími jednotlivými členy nevím zhola nic. Včera jste přesně zhodnotil, jak pan Zeman vlastně prohrál.
Pan president snad už podruhé bude napřed myslet a teprve potom na veřejnosti mluvit pouze o tom, k čemu má podklady a co hodlá dodržet.
A postupně rušit další své fiktivní pravomoci až k úplnému zániku presidentské funkce - pokud bychom ji nepojali jako důležitou pro náš turistický ruch, což se mi příliš reálné zatím nezdá. Snad byl-li by zvolen Karel Gott.
23. 05. 2013 | 07:25

gaia napsal(a):

zdenekbrom

sodomisty ve středověku upalovali.
23. 05. 2013 | 07:33

Silvie napsal(a):

Zeman to vyřešil chytře - vlk se nažral a koza zůstala celá.
Proč by měl jmenovat osobně někoho, kdo ho hrubě ztrapňoval před volbami ,a kdo se chová jako adolescent (viz účast na obscénním pochodu vymaškařených transek a excentrických homosexuálů-ti normální se něčeho tak obskurního nezúčastňují). Putnovi nikdo titul nebere, ale Zeman si s ním nemusí potřásat zrovna rukou.

Souhlasím s ním i v názoru, že je jmenování profesorů prezidentem monarchistický přežitek. To, aby je ovšem posvěcoval stát, pokládám za nutné, nechceme-li, aby nám tady vznikaly další a další Plzničky. České vysoké školství k tomu má nakročeno.

Studentíci si zase zademonstrují, od chvíle, kdy odešel Klaus na výměnek, se nemohli dostatečně vyřádit. Každá záminka je dobrá, přestože Putna o svou profesuru nepřijde. Z infantilního protestu čtyřiceti studentů udělá ČT opět kauzu a bude o čem dva týdny psát.

Důležitý Putna se hřeje v nezasloužené pozornosti médií a řeční o "boji za svobodu" - komedie všech komedií.
Když slyším pravdualásku 23 let po převratu omílat žvásty o "boji za svobodu", tak se mi otvírá kudla v kapse.
Svobodní jsou tady jenom někteří (ti hodně bohatí a vlivní),ale to tyto světlonoše nezajímá. Oni řeší zásadně pofiderní a nepodstatné problémy.
23. 05. 2013 | 07:43

aga napsal(a):

Vítězí na celé čáře podivní globalizátoři, světasprávci a podobné elity, prohrávají suverénní státy a národy. V téhle hře nešlo ani o Zemana ani o Putnu, a už vůbec ne o akademické svobody českých akademiků. Šlo o to nakydat hnůj na všechny a všechny se všemi rozeštvat - což se s pomocí médií daří skvěle. Na každém ulpěl jeho díl špíny, na ožraleckém prezidentovi, na buznovi Putnovi, na akademicích, rozdávajících profesorské tituly na zadání a proti pravidlům, ohánějíce se přitom svobodou placenou těmi, kterými opovrhují, na mladých kádrech, které se jen jen třesou dostat se výše na žebříku kolaborace s mocí, na voličích, kteří vždy znovu pateticky doufají, že tato volba nebude cinknutá a tento volební vítěz dostojí svým slibům. Dílčí "vítězové" nevidí šaškovské čepičky na svých hlavách, netuší, že jsou jen směšnými loutkami a nakonec obětmi něčí hry.

Jsme zase o kousek blíž době, kdy někdo prohlásí, že tahle plebejská verbež si neumí vládnout sama, a že je na čase podřídit ji nějakému novému světovému pořádku.
23. 05. 2013 | 07:44

aga napsal(a):

PS Doznívá jedna dobře vytěžená aféra, je třeba udržovat při životě další kladiva na české čarodějnice:

http://www.novinky.cz/domaci/302716-romove-jsou-v-cr-stale-diskriminovani-poukazala-amnesty-international.html

Je třeba štvát a štvát ..
23. 05. 2013 | 07:50

jarpor napsal(a):

Tož, i když bylo toho řečeno hodně, pár vět přesto přidám :

Že Zeman vyhrál ? To může říkat jen slepec, který nevidí, že osobní averze vůči Putovi nakonec "neprošla". Naopak, tím, že všichni akdemici potvrdili, že habilitační proces proběhl naprosto v souladu s pravidly, že jedině zde, kdyby tomu tak nebylo, by měl prezident důvod nepodepsat jmenovací dekret, že je výsostně trapné a hloupé sice dekret podepsat, ale nepředat.

Putna se ukázal být nad věcí, když onen podepsaný dekret si vyzvedne na "chodbě" od ministra... Ani Putna totiž tak nemusí podat ruku někomu, kdo se jej čistě z osobních důvodů a vlastní nabubřelosti chtěl před celou společností "pošlapat"... Kolik jen se vytvořilo zhovadilostí kolem toho, co vlastně Putna udělal tak hrozného, že jej prezident nejmenuje...

A k tomu plákátu - pokud vím, tak nejprve Bátora, člověk na min. školství (!) se zhovadilsky vyjádřil o lidech s jinou orientací ... ten plakát jen opakoval termín, jež Bátora použil, a to, že jej zdraví z Pride paráde "buzna", to byla přece reakce na nepřijatelné názory člověka na min. školství !
Nemám rád přehánění a vystavování své sex. orientace na veřejnosti, ale v tomto smyslu, který použil Putna, neshledávám na jeho plakátu nic závadného... a to ani když jej držel docent... To jaksi pan Zeman patrně dosud nechápe...

Prezident chce změnit zákon stran jmenování... no ještě se uvidí, zda mu bude vyhověno... to bude ještě hodně dlouhá debata... ono totiž nikdo mu nebere možnost nepodepsat, ale nepodepsat pro zákonné důvody, nikoliv pro osobní ješitnost, nechápavost... to vše související s kádrováním toho, kdo je navržen...

Tradice, a to předávání prezidentem je tradice, není potřeba měnit, když si jeden, někdy s "virozou", vzpomene...
Předávání dekretu prezidentem je jen rituál... rituál, že nadstranický prezident dává přebírajícím punc všeobecného společenského ohodnocení... Jak tento "odpolitizovaný" rituál může plnit ministr, který je vlastně politikem, vždy zastupuje nějakou politickou stranu jež ho nominovala ? Bude bezproblémové když "levý" ministr bude mít jmenovat "pravého" docenta / nebo naopak /... dosáhne se jakési společenské shody ? Dle mého - nikoliv... Emoce mohou být ještě větší...
Ještě bude okolo tohoto požadavku velká debata... včera to naznačili zástupci jak pravé tak levé strany... a nedivil bych se, kdyby nakonec prezidentův požadavek, odstranění monarchistického přežitku, neprošel...

Zeman nevyhrál... že bude zkoušet dál zkoušet, kam až může - o tom pochybovat nelze.
Že tajtrlíci obdivně aplaudující, jak si Zeman s Putnou "poradil" berou toto jako Zemanovu výhru - tomu se divit nelze... Přece "svému" Zemanovi jsou schopni schválit a tolerovat cokoliv...

Hezký den
23. 05. 2013 | 07:52

Silvie napsal(a):

Můžou mi zastánci Putny odpovědět na jednu otázku?!

Kdyby se podobně zachoval neznámý středoškolský učitel, ovšem nešel by demonstrovat za práva homosexuálů, multi-kulti, židů či pravdy a lásky, ale podpořil by třeba takto veřejně Zemana, dostalo by se mu stejného pochopení?
Nezačili by titíž lidé řvát cosi o nepřípustné politizaci školství?
Nepřišel by náhodou pod nějakou záminkou o místo? Nebyl by zesměšňován v médiích?

Na Putnovi není co obdivovat, chová se zcela konformně v souladu s názorem všech médií a stojí na straně té "správné" politické strany.
K tomu není opravdu zapotřebí žádné odvahy, nevím ,proč si hraje na hrdinu a nějakého "bojovníka za akademické svobody", požívají -li homosexuálové i akademická obec až nezasloužených výhod a svobod.
23. 05. 2013 | 07:52

au napsal(a):

babaJaga:
Akademická sféra se s Putnovým jmenováním jistě vyrovná - a ráda. Ona totiž po dřívějších zkušenostech dobře ví, že kdyby se nevyrovnala, kdyby se jen pokusila protestovat, mohla by dotace (ústavu, škole, katedře...) v příštím roce klesnout až nepříjemně hluboko. A vysvětlujte pak kolegům, že je musíte vyhodit, protože jste se ozvali proti jmenování putny...
Ono je vůbec zajímavé, že se vyjadřuje každý, ale nikoho nenapadlo zeptat se na názor literárních historiků - třeba P. Janáčka, ředitele literárního ústavu AV, který tady měl před časem také krátce blog. Nebo Putnových šéfů z FF UK, prof. Bílka nebo prof. Krále.
23. 05. 2013 | 07:53

český maloměšťák napsal(a):

Profesorka Šauerová
Schwarzenberg spolu s Drábkem , Langšádlovou, Klaouskem , Šiškou, Parkanovou...jsou jedním z největších nebezpečí pro civilizaci západního typu.
Jen otrlé, ničeho se neštítící individua glajchšachtují demokracii
" zákonnými " opatřeními typu" arbeit macht frei" , "POstamtmeldung", S karta...skupují poslance, v době rozkladu fiskálu neváhají zadlužit nesmyslnou " investicí" dokonce nenarozené generace / církevní restituce/...

Pohled pak , že Zeman je opilec...pokud by se na základě symptomů měl uplatnit i na Schwarzenberga...pak by nám vyvstal pohled na člověka, kterému dokonce není stydno se z opice vychrápat v pracovní době a na pracovišti.
Ale takový pohled je podrazem - oba to jsou starší lidé, ne vždy zdatní, a tedy mající právo na jakousi mírnou indispozici (přičemž je ale zjevné, že i více indisponovaný Zeman je schopen méně indisponovaného Schw. v čase jejich indispozic mentálně utlouct).

P.S. Konzervativcem nemůže být člověk, který neváhá kvůli zisku dokonce prodávat na trh ryby, kterých to ptodej kvůli možné intoxikaci a tak nebezpečnosti pro zdraví...zakázala EU, paradoxní pak je, pokud takový člověk je téměř slepým zastáncem všeho, co z EU vzejde - to pak je za kašpara.
Takového člověka spíše řadíme k těm, co jeli v metylalkoholových masových vraždách.
Viz heslo malachitová zeleň + Schwarzenberg.
---------
Takže opět vedle , profesorko konzervatologie Schauerová. Musíte se více snažit...a ten konzervatismus dávejte ven - ať je vidět, že na něj máte.
23. 05. 2013 | 07:56

Silvie napsal(a):

"Na rozdíl od většiny akademiků (byť sama přednáším na pražské UK) se domnívám, že u nás je právě ta akademická svoboda poměrně bezbřehá - a to zrovna mimo jiné ve věci jmenovacího řízení profesorů, a vůbec neplatí, že "se to vytřídí", protože "všichni vědí", že někdo má titul "méně kvalitní". Nevytřídí.

Akademici se tomu sice obvykle skrytě pošklebují, ale jinak se nic neděje. V tomhle smyslu si myslím, že by zde nad univerzitami určitý korektiv být měl, alespoň dokud nebudou celorepublikově sjednocena pravidla jmenovacího řízení (kterým již disponuje takřka každá veřejná škola a nastavuje vlastní pravidla pro vlastní – ale nezřídka i cizí - docenty), takže tento systém bude nadále generovat exponenciálně rostoucí počet „profesorů“ zcela různé úrovně."....
Daniela Tinková
http://www.blisty.cz/art/68584.html
23. 05. 2013 | 08:00

český maloměšťák napsal(a):

profesor MartinO
Ne vždy musí lidé vyjít na tržiště a začít hýkat - to jen osli si myslí, že když je jich hodně a dostatečně silně řvou...že lidé jsou hloupí, protože zůstali doma a mlčí.
Ostatně zatím tedy vítězí spíše mlčící většina / lidí/. Tedy v rozumové rovině.
Osly je slyšet jen proto , protože je to zakotveno v podstatě oslů, profesore putnologie MartineO.
Často však jen proto, že dostanou nasypáno do žlabu.
23. 05. 2013 | 08:02

Emil napsal(a):

Jak je to s našimi profesory?
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/
23. 05. 2013 | 08:04

Kesuolak napsal(a):

Způsob Putnova jmenování bude odpovídat tomu, jak se Putna prezentoval na veřejnosti. Putnova nedůstojnost neulpí na Zemanovi, ale na jeho hysterických odpůrcích. Dobře jim tak.

"Formální a symbolický charakter" měly i komunistické volby - nevolby. Šlo v nich o zachování zdání čehosi neexistujícího, co však přece jen stále mělo určitý uznávaný aspekt. Je smutné, že se většina pravice najednou bije za stejný princip.

Je to princip vysmívající se zdravému rozumu. Jakou autoritu má loutka, odkývající vše co je jí předloženo, třebaže s tím nesouhlasí? Jakou hodnotu má formální stvrzení takovou osobou?
23. 05. 2013 | 08:07

vico napsal(a):

Já bych min.školství až tolik neodsuzoval za způsob, jakým byla celá ta aféra skončena. Zeman utrpěl očividnou vpravdě ostudnou politickou porážku a na rozdíl od Klause, kterému byla setnuta hlava v armagedonu o Lisabonskou smlouvu, spadly Zemanovi vojenské kalhoty ve zdánlivě okrajové potyčce. Klaus prohrál bitvu o Berlín, Zemanovi bylo nakopáno do zadku v bitvě o Zlámanou Lhotu.

Ministr školství, aby už té nechutné frašky byl konec, souhlasil, aby Zeman nemusel projít v zajateckém průvodu kolem tribuny vítězů se spuštěnými kalhoty a mohl si nechat vejložky.

Kromě toho aspoň víme, že Zeman opravdu chce uskutečnit ústavní puč. Ostudná porážka navíc zvýšila hladinu nenávisti v jeho krvi do nadkritického množství.

Rada pro občanskou společnost : udržet si strategickou iniciativu.
23. 05. 2013 | 08:09

scallop napsal(a):

Skogen

"Zeman byl zcela nad věcí"

Jiste - on nadhodil provokaci, sledoval reakce jsteli mu to projde, a pak z toho vycouval, protoze zjistil, ze by to neproslo. Takovy byl vzdy a bude dalsich pet let, on bez konfliktu zit neumi.

Ale dovolim si zminit mnohem elegantnejsi scenar: mohl Putnu se vsemi ostatnimi jmenovat a pak se ho zeptat na kameru: "Vazne chcete profesorsky dekret od cloveka, ktery je rpo Vas ztelsenenim vseho spatneho ?" Tim by Putnu znemoznil mnohem vic a ukazal svuj nadhled - ale neuzil by si konflikt. Proste by to byla nuda.
23. 05. 2013 | 08:12

Silvie napsal(a):

"President, který kopl do vosího hnízda?

Jde spíše o to, jakou reálnou hodnotu takový titul má v dnešní české společnosti a také pro ty, kteří o něj usilují. Vždyť přece není normální, že naprostá většina dnešních odborných asistentů nesoucích tíhu výuky na veřejných či státních vysokých školách má dnes podstatně vyšší úroveň odbornosti, než ti otitulovaní (lhostejno zda doc. či prof.)....
....Podstatná není jen způsobilost profesorů bádat a vyučovat (rozsah hodin výuky je vzhledem k jejich pokročilé seniorizaci minimalizován maximálně na 2-4 hodiny týdně), ale školy musí sledovat, zda počet profesorů neklesne pod tzv. kritické minimum sledované ve statistikách určených pro akreditaci. Jinak by se mohlo stát, že z důvodu nedostatku lidí s formální kvalifikací profesora nesmějí být některé činnosti ve vysokém školství vykonávány. Především by chyběly jejich podpisy pod protokoly státních zkoušek, pod udělenými tituly. Právě ty zde jsou zákonem a jinými předpisy nárokovány podpisy profesorů, i kdyby to byl profesor neschopný ničeho jiného než podpisu.

Proto putují - někdy dvakrát, jindy třikrát ročně - od rektorů vysokých škol k ministrovi školství a pak až k presidentovi seznamy 50-80 návrhů na udělení titulu profesor v různých oborech. Od všech těchto schvalovacích instancí se očekává, že na základě bianko projevené důvěry v činnost navrhovatelů jednotlivých uchazečů (opět většinou z řad profesorů) je svým souhlasem potvrdí.....

....Týkalo se to i udělování nových pedagogických titulů. V té době se již praxe obsazování vyšších pozic v akademických obcích zjevně potýkala s tím, jestli ten který uchazeč o funkci rektora, děkana a nakonec i vedoucího katedry a jiných vyšších funkcí má či nemá ten správný, tj. co nejvyšší titul. Už tehdy nešlo – a ani dnes o to nejde - jaké má ten či onen uchazeč/ka pro tu kterou funkci konkrétní schopnosti. Fakt, že je nositelem docentského či profesorského titulu totiž znamená, že patří k lidem, se kterými se v dané komunitě mluví. Tedy k profesorské mafii. Tento mor byl tak nakažlivý, že zasáhl i do struktur akademie věd, ačkoliv tato instituce - snad jediná, která v jakž takž přijatelném měřítku u nás „dělá“ vědu - se právě od r. 1998 nesměla angažovat v řízení a organizaci doktorského studia. Resp.mohla, ale jen neoficiálně a zadarmo.

„Jádro pudla“ celé problematiky od této doby souvisí i s tím, jakou reálnou kvalifikací disponuje dnešní nobilita (šlechta?) českých VŠ v podobě profesorů a docentů aktivních (trochu) ve výuce někdy tu a tam i ve vědě. Jako emeritní expert na tuto problematiku bych odhadnul, že přiměřenou kvalifikaci nemá víc než desetina!!!!!!!!!!! českých docentů (těch bylo v roce 2010 cca 3457) a profesorů (cca 1946). Nemyslím tím samozřejmě výjimečnou úroveň, kterou měl zesnulý profesor Holý (ten pracoval ale v AV ČR), ale přesto dostatečnou, aby dokázal dát dohromady materiál, který může být opublikován v dobrých (tedy ne nutně ve špičkových) odborných, mezinárodně respektovaných časopisech, aniž by vyvolal takovou bouřlivou odezvu jako např. známý článek prof. I. Budila. Těch devadesát procent a výše patří totiž k tzv. akademikům na baterky. Nejde o to, že v průměru je jim více než 60 a tedy mnozí přesahují hranici 65 let, což je ve slušných vysokoškolských systémech věk, kdy se má povinně odcházet do důchodu a uvolnit místo mladším."...
23. 05. 2013 | 08:23

starý jezevec napsal(a):

Zřejmě další kandidát na profesora.

Zeman neustupoval kam, ale od.
Ustoupil od řešení sporu před soudem. Demokracie není to, co ty nalajnuješ a vykládáš, ale demokracie je o střetávání a řešení různých názorů a zájmů demokratickými prostředky.
Pokud se Zeman dopustil něčeho nekalého, tak jej dej k soudu a přestaň povykovat a ztrapňovat se.
23. 05. 2013 | 08:28

Luba napsal(a):

Paní Šauerová,
možná je pravda, že knížepánu ve Vídni přezdívali "rudý kníže", ale to může znamenat kdeco. Možná se jako "liberál" či "anarchista" projevoval jen v některých oblastech - třeba v běhání za děvčaty a v požívání legálních či nelegálních drog.

Každý člověk se v době dospívání potřebuje vymezit proti rodičům a vybojovat si tak svou autentickou existenci, ale později zpravidla přebírá jejich postoje - co se v mládí naučíš ...

Např. i pan Putna ve své práci o Schwarzenbergově otci dokládá, že to byl sice vlastenec, ale s demokracií měl potíže. I proto se časem ocitnul mezi českými fašisty a publikoval v jejich plátcích. Katolicismus s autoritářstvím mu byl rozhodně bližší, než sekulární stát rovnoprávných občanů.

A podobně se to má i s knížepánem.

TOP-09 rozhodně nezaložil omylem. Jeho postoj k tzv. církevním restitucím i k problematice tzv. vyhnání jsou zcela autentické -odpovídají postojům říšského konzervativního katolického elitáře, nikoli českého liberála z pozůstatků bývalého Československa.
23. 05. 2013 | 08:33

Silvie napsal(a):

O průměrném stáří všech docentů a profesorů se statistiky nevedly, ale lze si je domyslet. Fakt, že v posledních letech se přece jen věk NOVÝCH profesorů pohybuje kolem 52 let, by neměl být důvodem k optimismu. V těch "lepších“, výkonnějších zemích se jedná o méně než 45 let. To je totiž věk, kdy už ten který uchazeč o takový titul může prokázat svými výkony, že na to má.... ....Výjimkou nejsou třicetiletí profesoři. To jsou ovšem země, které udělují profesury za výkonnost, a nedává jim dekrety president či císař, ale rektor. Proto nejsou tyto dekrety universální a platí jen na škole, která je udělila. Toho se „našinci“ samozřejmě bojí. Trh práce s profesorskými tituly, který se vytvořil díky jejich úsilí a také úsilí Akreditační komise prosazující jejich zájmy, by jim neumožnil navyšovat své příjmy dalšími úvazky či aspoň půl-úvazky. Rozdíl deseti i více let mezi našimi a zahraničními novými profesury signalizuje, že na českých vysokých školách vznikají četné obstrukce doprovázející „obchod s profesurami“ (obrácenou stranou mince je korupce doprovázející poskytování těchto titulů lidem, kteří by je nikdy dostat z různých důvodů neměli)....

TITULOVANÍ "REVOLUČNÍ" POLITICI

Rychlé a bezbariérové získání příslušných titulů znamenalo nejen pro tu dobu, ale i pro budoucnost značný kariérový vzestup, zvlášť pokud nebylo nutné prokázat dispozice k takové kariéře. Díky tomuto – dnes již (proč asi?) pozapomenutému - paragrafu se k docentuře i profesuře a tedy i vysoké nadkariéře nejen ve sféře VŠ dostalo mnoho lidí, kteří se nikdy neměli stát docenty a profesory. Tyto tituly díky svému někdejšímu renomé „pomáhaly“ i k získání formální autority v politickém dění. Příklady tehdejších rychle otitulovaných „revolučních“ politiků se příliš nelišily od těch „předrevolučních“ (ala např. doc. Kapek). Lze je identifikovat, pokud si dáte práci a zjistíte, kolik odborných prací napsali nejen předtím, ale hlavně potom. Šlo hlavně o tzv. ekonomy...

....Se souhlasem všech akreditačních komisí z 90. let i z té následující dekády, včetně té poslední, mnozí z těchto starých, i staronových i nových profesorů má dnes příjmy, na které někdy nedosáhnou ani vyšší manažeři či poslanci. A to s nepoměrně menší námahou! Oficiální měsíční příjmy jsou sice nízké, ale když se prostřednictvím dalších úvazků znásobí čtyř i vícenásobkem, tak jsou už víc než slušné. A pobírat je jim nebrání dokonce ani limit věku! Proto také tato struktura nikdy neudělala nic proti hrozbě krize spojené s upadlým vysokým školství v jejích nesčetných podobách. Proto chce, aby president podepsal další „universální" profesury, a především nemá zájem, aby takový titul byl spojován jen s určitou pozicí a školou. I pro akreditační komisi je jednodušší, když sdělí procento, kolik profesorů musí ta která škola mít, aby dosáhla akreditace (zvyšuje to navíc tlak na nabídku dalších a dalších úvazků), místo aby se zabývala poctivě analýzou výkonnosti toho či jiného pracoviště (resp. nevýkonnosti). Mluvit o českém vysokém školství jako vysokém je dnes jen „lhaní si do kapsy“. Mluvit lze snad jen o vyšším středním školství, a to dokonce jen u některých „vysokých“ škol. Devalvace vysokoškolských diplomů dosáhla neuvěřitelné úrovně."


Vladimír Čermák (kráceno)
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/
Velmi zajímavý článek.
23. 05. 2013 | 08:33

Ládik!!! napsal(a):

Každé okresní město a každá pořádná středisková obec potřebuje vysokou školu nebo universitu. A bez profesorů to nejde. Normální tržní mechanismus - je poptávka po profesorech. Po výbuchu je poptávka po sklenářích.
23. 05. 2013 | 08:33

šašek z Jihlavy napsal(a):

vico napsal:
"Ministr školství, aby už té nechutné frašky byl konec, souhlasil, aby Zeman nemusel projít v zajateckém průvodu kolem tribuny vítězů se spuštěnými kalhoty a mohl si nechat vejložky."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pane kolego, věnujte copyright na tuto brilantní analýzu třeba Čtvrtníčkovi, určitě by to využil a rozvedl v dalším díle České sody.
;-)
23. 05. 2013 | 08:54

kristusek napsal(a):

V Ústavě je napsáno, že prezident jmenuje soudce. Jak jsme ovšem u minulého prezidenta viděli, nemusí. A Nejvyšší soud mu nařídil pouze své rozhodnutí odůvodnit (což neudělal, protože na p. Klause se rozsudky samozřejmě nevztahují, když je nelze vynutit).
Na jednu stranu se mi Zemanův postup úplně nelíbí, na druhou s ním ale v některých ohledech i souhlasím. Titul profesora byl značně znehodnocen různými profesurami s oblibou získávanými především na Slovensku. Navíc profesura z Vysoké školy humanitních věd (dříve vysoká škola politických věd) je pro mě osobně nesrovnatelná např. s profesurou z medicíny. Popravdě se mi ani nepovedlo zjistit, čím přesně se p. Putna zabývá. Doufám jen, že není nějaký rekreolog nebo podobný pseudovědec...
23. 05. 2013 | 09:01

Luba napsal(a):

Zeman se jmenováním/nejmenováním doc. Putny dopustil ukázkového zneužití pravomocí k osobní mstě.

A to je nízké a podlé!

Takové jednání nelze žádnému člověku v takto reprezentativní funkci tolerovat!

P.S.: Lidé, kteří prezidenta v této kauze chválí, by zřejmě své osobní averze řešili podobně, měli-li by k tomu příležitost. Což je smutné.
23. 05. 2013 | 09:09

český maloměšťák napsal(a):

kristusek
Profesor Putna je profesorem sociální a kulturní antropologie...nikomu z antropologů nevadí, že o něm neslyšeli dosud ani slovo, neboť má na sociální a kulturní antropologii přitozené vlohy a též buňky :

https://www.youtube.com/watch?v=xg8Opr6_Ni8

Počet citací v impaktním mediu Youtube dosáhl již téměř 60 tisíc a každým dnem roste o cca 5 tisíc.

Renomovaní antropologové si rvou hlasy a odhlašují odběr Nature i Science.
Ví, že mnohé zanedbali. Příliš se uzavřeli světu a pohrdali covery, zaostali.
Změní se to...začal jsem uvažovat , že si otevřu obchod s ušankama.
23. 05. 2013 | 09:17

český maloměšťák napsal(a):

profesor Luba
Putnovo video na You tube je pak chválením a laskáním, pravdivým obrazem Zemana..../zeman rovná se jelcin , Pitin...to je nehorázná lež, Zeman byl proti šokové terapii alá Jelcin respektive Klaus/.

Je s podivem, že i lidé poměrně inteligentní, manifestní demokraté...pletou si provokace s popisem reality a reakce /respektive zcela normálné konfrontaci více popisů, což je v demokratické metodě hledání souhlasu jev zcela normální/ s akcí.
Tragické je, že pak ty, kteří mají jiný názor, házejí do jednoho kotle, spřádajíc při tom jakési mystické úvahy o tom, jak by se oni zachovali v tomto a tomto případě etc etc....
23. 05. 2013 | 09:21

český maloměšťák napsal(a):

Kulturní hodnotou je spíše Zemanova výtka a otevření problému hyperinflace profesorských titulů...než Putnův plakát a video.

Zeman je dospělý člověk a má právo na názor. To uznal i rektor UK, jinak by taky mohl hýkat na trhu.
Kulturní hodnotou je tak i setkání rektora UK a Zemana - to je docela dobrý posun.

Ostatně na plzeňmských právech prý začli přemýšlet o tom, zda by také neměli mít více profesorů.
Zatím prý ale Benda a Řápková mají málo citací.
I když u Řápkové se to celkem dobře vyvíjí :
https://www.youtube.com/watch?v=Ez3_62fYbME
Herdek - omyl...ona je už na dvojnásobku Putny !!!
Sakryš - a co tak Řápková děkanát v Plzni ?

Dám hlasovat.
Profesor Luba...pro.
Profesor Heller...taky pro.
Profesorka Šauerová...pro všemi deseti.

Scváleno. Od nynějška pudou návrhy na profesury v Plzni pouze přes profesorku Řápkovou.
23. 05. 2013 | 09:29

Carlos V. napsal(a):

Divy svet, ktery si potrpi na metaly namisto skutecne prace a jejiho uznani.

Jeden chudak provokater beduje, ze on "free" man by nemel dostat metal zatuchleho malomestactva.

Druhy chudak provokater musi delat neprijmne veci, protoze je ze zakona udelat musi. Ale chudak provokater do toho nalezl sam.

Nejjednodussi by bylo tyto tituly zrusit. Prece jen hloupi ptaci se chlubi perim.
23. 05. 2013 | 09:33

resl napsal(a):

vico 8:09
ok, hezky napsáno,
23. 05. 2013 | 09:41

lovelock napsal(a):

Je podstatný rozdíl,že lodě existovaly dávno předtím,než Archimedes objevil svůj zákon lodního vztlaku,ale letadla až poté (krátce),kdy Žukovskij objevil svůj zákon leteckého vztlaku? Ing.Kašpar 1911 ukazuje,že nikoliv.Aby vyhrál 300 000 zlatých v turecké loterii v Srbsku a krom toho znal Žukovského ruskou katedrovou aviaci je nepravděpodobné,spíše asi neznal jako matematik.Metoda pokusů a omylů něco stojí.Proto tam kdese ví,nezdražujme stát screeningy.Jen v opačných případech a k důkazům.
Tedy další argument pro :"Všechno poznání rodí praxe":Ale proč tedy ty pravé tvůrce máme za kašpary a profesory za noblesu.Jak daleko mají bezužitkoví k parazitům ? Galileo neobjevuje nic více co lidé vidí a znají:že tělesa padají.Ale Galileo chápe ten pád.Chápe ho se stopkami a metrem v ruce.Newton jde ještě dále a chápe to podobenstvím se silou,díky níž Země a planety obíhají kolem Slunce.Je to vše zbytečné? Nikoliv-jak ukazují kosmické lety.Nezůstali jsme trčet v šikmé věži v Pise,ale dostali jsme Amstronga až na Měsíc.Komu to vadí,že si lidé rozšiřují obzor i za středověký pragmatismus? Pravda,někde i to má své meze ekonomické.
Literární historik u zdiskreditovaných úseků historie by neměl zůstat akademický.Proto disertaci Bárty o protektorátním šéfredaktorovi Scheinhostovi (je na internetu) vidím o třídu pravdivější a užitečnější než publikaci-diplom Kučerové na Masarykově Universitě o Schwarzenbergu Karlu VI-otci (byť je detailní v mnohém i zajímavá studie české šlechty v zániku vůbec ) a je velmi pravděpodobné,že ještě horší budou v tomto ohledu abstrakce Putnovštiny o katolické literatuře 20.století.Nechť je zpřístupní internetem ať posoudíme zda domněnky jsou na místě.
Je diskutabilní chválit monarchie za to,že znemožnily šlendrián potlačoováním masovosti vědců-tedy opakem částečným vůči lidovým demokraciím a absolutním u dnešních západních demokracií.Navíc ta masovost je mnohdy zdánlivá,vnitřní filtr-neviděný-může být vůči kvalitě silnější.Může,nemusí.Všechno o tom-kdo,kde,kdy a proč.V době flámu na vandru do Dark Matter asi lehce editoři přehlédnou nuance molekulek a naopak.Posun o třicet-čtyřicet let může znamenat naprosto opačné laviny publikací.O pravdivosti krásné matematiky-tucty knih,ale praxe okolo ní táž.Vědec se zabydlí v takové jeskyňce a publikace chrlí.Sice platonovské ideály jinde mimo jeskyni nenajdeš,ale publikace jsou.
23. 05. 2013 | 09:41

ld napsal(a):

Občan,

dobře napsáno. Moje úcta. :-)
23. 05. 2013 | 09:42

antisoudruh napsal(a):

Luba napsal,
P.S.: Lidé, kteří prezidenta v této kauze chválí, by zřejmě své osobní averze řešili podobně, měli-li by k tomu příležitost...
Lubo,
Zemanovi voliči se tak chovali a chovají. Slova "katolická buzna" by jim nevadila, ale jen kdyby ten Putna stál na správné straně. Putna by tak mohl častovat i ostatní. Kurvička, debil, žumpa... jim nevadí ani u prezidenta, tedy pokud je to jejich prezident. Tomu se říká levicový světonázor. A chlast patří jaksi samozřejmě k tomu. To není smutné, ale odporné.
23. 05. 2013 | 09:44

kp napsal(a):

Dovolím si k předchozí diskuzi krátký komentář.
Čestina dovoluje docela přesně definovat činnost dané osoby ( v tomto případu presidenta). Příslušný článek ústavy mohl klidně znít "President podepisuje a předává dekret....". Možná i tehdy by vznikly debaty, ale bylo by více jasné,co má president za roli. Pokud ovšem chápu úlohu presidenta jako autor článku "Prezident republiky jmenováním univerzitních profesorů stvrzuje to, že se jedná o výjimečné osobnosti, které jsou povahou své práce pro společnost velmi důležité. Tato významnost se veřejně manifestuje právě tím, že jsou jmenovány samotnou hlavou státu – autoritou, která by měla být nad jiné respektovaná a která takovou významnost může garantovat. "
potom musím ponechat na presidentovi (nyní Zemanovi) zda chce garantovat tuto významnost v případu M.C.Putny. A bylo by záhodno, kdyby rektor docela rychle požádal o vysvětlení co vedlo vědeckou radu k závěru o odborné !! způsobilosti jmenovaného Putny k titulu Profesor.
A jenom k tomu, kdo prohrál. Myslím si, že to nebyl Zeman. Kdyby tento případ nerozvířil, nikdo by se nepídil po publikacích a odborné činnosti M.C.Putny.
Takže gól dostala spíše akademická obec (bohužel)
23. 05. 2013 | 09:46

kristusek napsal(a):

český maloměšťák

díky. Předpokládal jsem něco podobně neužitečného:-p
Čím se absolvent takového oboru živí v praxi? tedy za předpokladu, že zůstane u vystudovaného oboru a nejde dělat pojišťováka.
23. 05. 2013 | 09:48

lovelock napsal(a):

oprava :potlačováním masovosti vědců
23. 05. 2013 | 09:49

Silvie napsal(a):

antisoudruh
My, co jsme Zemana volili proti Kárlovi (ten tedy nemluví rozhodně vybraně - kurvy, debilové a šukání patří rovněž do jeho diplomatického!!!! slovníku), nejsme nikterak pohoršeni. Čekali jsme podobný jekot v případě jakéhokoliv pochybení i "pochybení".

Putna se prostě přepočítal.
S čím kdo zachází, tím taky schází.
Když dělal to "převtipné" video ,hodné žáka zvláštní školy, zřejmě nepočítal s vítězstvím Milouše ve volbách.
Nejspíš se domníval, že ho bude jmenovat jeho drahý Kárl a za jeho hrdinské skutky ho odmění ještě Řádem bílého lva.
Inu, člověk míní, pánbůh mění. To by měl katolík jako Putna vědět.
23. 05. 2013 | 09:52

český maloměšťák napsal(a):

antisoudruh napsal(a):
Čech,
Vlastizrádci jsou lidé, kteří vlasti ublíží. To ví i malé dítě. Naši vlasti ublížil Beneš rozhodně víc jak KS. Benešovi vyhovovala rudá soldateska řádící po republice ke konci a po válce. Benešovy dekrety dnes pro normálního člověka nemají žádnou váhu. Pro hajzlíka, který rád vinní potomky za hříchy jejich otců, dědů a pradědů je tomu ale jinak. Pro demagoga je takový dekret něco jako omluvenka pro jeho podlé aktivity. Aby se taková lidská blbost vykompenzovala, měly by mít volební právo automatické pračky.
18. 01. 2013 | 13:33

antisoudruh napsal(a):
aga,
od poražených?
Morálním vítězem je pořád Karel a jeho voliči.
Zeman se dostal na hrad, protože mobilizoval žumpu tohoto národa. To je nutno zdůraznit. Zeman je presidentem žumpy. Fakt skvělej vítěz. Opírá se o hlasy zlodějů co ukradli církvím jejich majetek a bojují o to, aby si ho mohli ponechat, opírá se o hlasy tupců, kteří žvaní cosi o zaplacené mediální masáží, přitom pro Karla bojovali novináři zcela zdarma z přesvědčení, ale třeba Bohdalku si Zeman zaplatil, opírá se o hlasy zlatokopů, co rozkradli Sudety a od té doby se bojí aby o to co si nakradli nepřišli,. Tento strach krmila komunistická propaganda a nyní tohoto strachu zneužil i Zeman.
To je fakt skvělej vítěz.
28. 01. 2013 | 13:13

antisoudruh napsal(a):
Karel 06:49,
Karle, jste si jistý, že vás nenapálili? Fakt není ten váš Philips jednolampovka?
Přímo v dekretech totiž stojí: ... českoslovenští občané něměcké národnosti,...

K těm třistatisícům obětí nacismu patřili i němečtí občané. Můj děd a jeho dva bratři byli odvlečeni a popraveni v KZ Sachsenhausen. Gestapo je zatklo na základě udání. Udal je Čech - konfident gestapa. Ten samý člověk udal těsně před koncem války rakuoské dezertéry, kteří byli 30.4.1945 u nás popraveni. Ten samý člověk se pár dní později ozbrojil, navlékl rudou pásku a šel střílet již odzbrojené Němce. Hlasitě se chlubil tím, kolik jich zastřelil. Ten samý člověk několikanásobně znásilnil mou, tehdy třináctiletou, tetu. Poté, co ho přestala bavit ji kopancem zlomil čelist a později, když se dozvěděl, že nezemřela a nebyla odsunuta (babička byla Češka) tak trval na jejím odsunu, což jako člen národního výboru nakonec prosadil. Teta byla 1947 odsunuta do Bavorska a otec s babičkou zde mohli zůstat. V roce 1948 nám byl znárodněn rodinný mlýn a nastěhoval se do něj již zmíněný komunistický zločinec, který za své zločiny nebyl nikdy souzen.
Přesto si umím spolupráci mezi Čechy a Němci hned po válce představit. Jsem přesvědčen, že nebýt benešových dekretů a vyhnání Němců (Maďaři byli ráno vyhnáni a večer se vrátili domů), tak by se tato země měla lépe.
02. 02. 2013 | 11:18

xxxxxxxxxxxxxxx
Většinou jde o to přežít. Nejlepší strategií k přežití je pak mít co nejvíce aktiv.
Tomu se pak přizpůsobují i názory.
Dokonce neváhají vyzývat k omezení volebních práv...ale to už je na jinou debatu, proč by jistým lidem nevadila timokracie.
23. 05. 2013 | 10:01

šašek z Jihlavy napsal(a):

A zatímco se zde vybíjíme v neplodné diskusi, na pražské radnici dochází k defenestraci. Vděčné pacientky MUDr.Svobody by měly čekat s plachtou, aby se mohl ve zdraví vrátit ke svému řemeslu (Blanka je pro gynekologa příliš těžký pacient). Březina, Richter a Hulínský se zatím postarají, aby byl klid na práci v DP a dozorčích radách.
23. 05. 2013 | 10:01

aga napsal(a):

A nejen to, šašku:

Varování pro Čechy: Místo oživení může být ještě hůř
Petr HolubKomentáře:
Zdroj: Aktuálně.cz
Praha - Poslední zpráva Mezinárodního měnového fondu nepřinesla jen výtku Nečasově vládě, že by měla přestat s rozpočtovými škrty. Při podrobnějším čtení najdeme ještě vážné varování. Ze současné recese nemusí být východiskem automatické oživení, ale pád do ještě horších poměrů.

Ale nás tu budou cpát touhle nastavovanou mediální kaší po putnách. Proč tu není žádný blog na skutečně závažné téma?

I když, stejně by se nesly v duchu, že vinna je Nečasova vláda, a zachrání to knížecí TOPka, která po celou koaliční dobu bojovala statečně za lepší příští, leč bohužel proti té přesile marně.
23. 05. 2013 | 10:07

Karl IV. napsal(a):

Není těžké konstatovat, že se na těchto stránkách schází úzká skupinka komentátorů blogů, ostatně nejen na těchto. Není ani težké konstatovat, že jde o osoby, které si nemohou představit život jinak než pod vrchností, či dokonce žijí své životy jako životy vrchnostenských přílepků.
Takže není divu, že se Česko jmenuje tak, jak se jmenuje, že zde není občanská společnost a že společenská mediální manipulace dosáhla v Česko rozměrů let sedmdesátých.
Zdravá společnost je společnost, která uvažuje o sobě. Tedy víra či vzdělanost v sociálních vědách a humanistické vzdělání....Společnost vyrostlá na horizontu znalosti závitů a receptu na "buřtguláš" nemá budoucnost.
Pokud by někdo z přítomných hledal odpověď na to, proč "tato země nevzkvétá", pak jí nenajde ani u imperialistů, ani v celosvětopvém židovském spiknutí, nýbrž pouze v sobě.
Není lepší ukázky než reakce pod tímto blogem.
23. 05. 2013 | 10:11

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Pak by ale na popravišti končili i zastánci přerušované soulože, protože vylévání semene je ve Starém zákoně trestáno. Problém by měli i lidé používající ochranu, protože i tento pohlavní styk nevedl k početí, takže šlo o sodomii.
23. 05. 2013 | 10:12

antisoudruh napsal(a):

Silvie,
Jenže já nemám nic proti tomu, jaký má kdo slovník. Jsem pohan a ti sprostá slova neznají (nedělí slova na sprostá a slušná). Mně vadí cynismus. "Já mohu vše a druhý nesmí nic".
Ať si Zeman mluví jak chce, ale ať se nenaváží do druhých. To platí i pro vás.
23. 05. 2013 | 10:12

buldatra napsal(a):

Zeman sem, Zeman tam.
Zeman před branami.
Zemanův palec.
Viróza.
Klenot mezi klenoty korunovačními.
Předvolební boj a povolební boj.
Neodvolatelný Zeman.
A Kárl, který pro zákon o volbě neodvolatelného zvedl přední končetinu a teťkonc by to nejraději zaspal, když už nebyl zvolen. To je ale pech..
A tak je to správné, tak to má být.
Jest to tak nějak demokratické, n'est-ce pas?

Každý, ale naprosto každý ouředník a tzv. zástupce v hen té zastupitelské demokratuře by měl být pod drobnohledem nečesané nemyté veřejnosti, páč přece jí slouží za její peníze.

Kauza profesor za pár dní vyšumí, páč bude tasena nějaká jiná kauza ještě kauzovatější a každý masírovaný si díky čilému bulváru a přidruženým massdělovadlům alespoň zas na chvíli uvědomí, že existují jacísi profesoři.
Ostatně, co se člověku vesnickému prostému, větrem ošlehanému vybaví, když se řekne profesor? Čto eto?
Vybaví se mu roztržitý profesor.

Takový ten potrhlý stařík s plnovousem a síťkou na motýly a kufříkem a cvikrem.
Znáte to.
Ale tomu je konec. Jednou pro vždy.

Od nyní se prostému vesničanovi, po vyslovení slova profesor, vybaví postarší teplouš třímající v něžných ručkách transparent s postmoderním intelektuálním nápisem. Vědátor nového druhu, páč fšécko se vyvíjí, vyvíjí se tedy i profesor, což je jasný jako facka.
Von to konečně pochopil i ten Vlk. Takže i kreacionista se vyvíjí, že.
To to ale trvalo.

Furt lepší jak drátem do voka.
23. 05. 2013 | 10:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Karl IV.:

Výborné.
23. 05. 2013 | 10:17

Silvie napsal(a):

antisoudruh
Já jen že každá rekace vyvolává protireakci.
To by měl taky katolík PUtna ve svém věku vědět.
Resp., chovám-li se sám jako prase a dehonestuju-li jiné, musím očekávat, že se ke mně jako k praseti budou taky ostatní chovat a nemohu se dožadovat ohledů.
23. 05. 2013 | 10:18

antisoudruh napsal(a):

Silvie,
dovolím si vás poopravit:
"...chovám-li se sám jako prase a dehonestuju-li jiné, musím očekávat, že se ke mně jako k praseti budou taky ostatní chovat..."
Chovám-li se sám jako prase a dehonestuju-li jiné, musím očekávat, že se ke mně druhá PRASATA jako k praseti budou taky ostatní chovat. Slušný člověk je schovívavý - viz Karel (ten co mu říkáte Kárl)
23. 05. 2013 | 10:29

Carlos V. napsal(a):

Karl IV : Vira v socialne-humanitni vzdelani vede k podceneni znalcu zavitu.

I proto spolecnost vedou tluchubove, zatimco technicke obory zaostavaji.

Skvele, paklize ovsem filosofove a politologove zajisti vyrobu a odbyt nasich vyrobku v zahranici. Mozna tak vyvazet pravniky ;-)
23. 05. 2013 | 10:30

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

To skvěle sedne ale i na Miloše Zemana.
23. 05. 2013 | 10:30

Almo G™ napsal(a):

aga napsal(a):

Proč tu není žádný blog na skutečně závažné téma?

--- Protože Stejskal.
23. 05. 2013 | 10:47

Almo G™ napsal(a):

Luba napsal(a):

Zeman se jmenováním/nejmenováním doc. Putny dopustil ukázkového zneužití pravomocí k osobní mstě.

A to je nízké a podlé!

--- A jakými přívlastky byste označil chování typu:

"Jsi hnusný proruský kus ovaru. A teď mě hybaj jmenovat profesorem a blahopřát mi na Hradě, ať si tě vychutnám."
23. 05. 2013 | 10:50

starý jezevec napsal(a):

Pro Karl IV.
Karlíku, pokud jsi ty s Putnou náhradou za "buřtguláš" ze sedmdesátých let, tak hodně špatnou. No ale piš bavíš.

Bohužel s dnešními buřty je to stejně špatné, jako s našimi dnešními profesory a tak buřtguláš snad už ani nikdo nevaří.

Co mi hlava nebere, je to, že někteří blábolí o svobodách a ty domnělé svobody jsou patrně v tom, že si úzká skupina otituluje své hodnostáře, kteří budou nositeli vzdělanosti společnosti, společnost to musí akceptovat, platit, jejich tituly uznávat a ke jmenování hodnostářů se nesmí vyjadřovat.
To není ani o svobodě, ani demokracii, ale o kastovnictví a vede to jedině do pekel ke vzdělanosti rozhodně ne.
23. 05. 2013 | 10:53

český maloměšťák napsal(a):

profesor antisoudruh
V některých případech je nutno dát prasatům přes držku.
Například když někdo prosazuje " zákony" typu " arbeit macht frei" dostane přes držku od US a ombudsmana. Totéž v případě "Postamtmeldung" nebo v případě S karta - tam dal přes držku zatím jen úřad pro ochranu osobních dat, snad dají prasatům přes držku i policie a soudy - totéž v případě CASA a dal..
Někdy je prostě nutné zlu bránit. Ne vše a každého lze amnestovat.

I vy sám - profesor historie, byste dal nejraději přes držku těm , co vám v rámci Benešových dekretů vyvlastnili aktiva. Nebo se mýlím, a je zde více profesorů Antisoudruhů ?

Nyní prosím nastavte druhou tvář, pane profesore.

P.S. Vytváření dalšího my/s/tického spojení(po KLauszemanovi) Zeman rovná se Jelcin je naprosto, ale naprosto mimo mísu, stejně jako je například mimo mísu to, vyvozovat z častých indispozic Schwarzenbergových ve Sněmovně /a le i jinde/ , že se snad chodí do práce vyspat z opice.
Nicméně jistá část mas si právě že na mystická " vysvětlení " potrpí.
Kdysi s tím uměli docela dobře zacházet činovníci NSDAP a ta část mas byla poměrně dost velká, zbytek se poddal nebo byl vyvražděn.
23. 05. 2013 | 10:56

marxík napsal(a):

Karel IV, Brom
Svatá pravda, kolegové. Kdyby se všichni zdejší škarohlídové porozhlédli po světě (jako my tři), která země nejvíce vzkvétá, a podle toho svobodně a odpovědně jednali, nebyly by dnes žádné vážné společenské problémy.
V tom s vámi, kolegové, naprosto souhlasím, ale na rozdíl od vás vidím jasné světýlko v tunelu Blanka.
23. 05. 2013 | 11:18

rejpal napsal(a):

aga
Osobně mě spor ve vedení pražské radnice na téma, kdo je neschopnější a kdo tahá za nitky, přijde zajímavější než tahle putnovská housenka. Z ní jsem si odnesl jen to, že ani intelektuální kapacita nemusí dělat z člověka dobrého šachistu. Poněvadž, když chci sondovat terén, měl bych předvídat reakce a mít předem připravené ústupové pozice. Beztak o nic jiného nešlo. Je totiž zajímavé, že přes některé hlasy, které hovoří o určitém deficitu v publikační činnosti (já to ve WOS neověřoval, ale WOS také není jedinou databází), na tohle téma, se žádná debata nevede. Že by to bylo vypuštění gina z lahve? Jestli někdo šaškuje na mostě, je mi fuk, nevadil mi ani potetovaný kandidát na prezidenta. Horší by bylo, pokud by došlo k inflaci lidí s akademickými tituly, kteří je získávají za něco jiného, než za co obvykle udělovány jsou - ne proto, že na tom stojí svět, ale prostě proto, že je to dalším symptomem klesající laťky naší vzdělanosti. A také proto, že dvojí metr devastuje morálku.
23. 05. 2013 | 11:19

pepikk napsal(a):

Ale no tak,
Tady samozřejmě nejde o jmenování nějakého profesůrka nějaké bezvýznamné univerzity.
Hlavní cíl je prezident a Putna tu slouží jako/jak říkával Laďa Leninů/užitečný idiot.
Prostě,bohužel na český národ stačí primitivní rozděl a panuj.
23. 05. 2013 | 11:19

leucin napsal(a):

to lovelock:

především Ing.Kašpar si musil hodně lámat nově hlavu se samotnou vrtulí: vzduch je na rozdíl od vody stlačitelný,letadlo mělo menší hmotnost než lodě a daleko vyšší rychlost-tedy lodní šroub Roesslův napodobovat nešlo.A ukazuje se,že větrná elektrárna s vrtulí ,která netáhne za sebou nic,krom točivého momentu osy,má opět naprosto nepodobný zákon výkonu -nepodobný letecké vrtuli.Ale na tento německý původem fyzikální zákon je o dost méně souhlasu,než by mohl být to hlavní. Ostatně u videí z války vidíte,že letadla mohla být zenitkami rozstřílena jak řešeto a létala dále,pouze v případě vzplanutí nádrže paliva nebo zásahu do motoru nebo ustřelení části vrtule byl konec.Později letecký kulomet uměl střílet i vrtulí,synchronizovaně s ní (skrze ní,v jejím poloměru při vysokých otáčkách ).
23. 05. 2013 | 11:22

Honza II napsal(a):

Problém na Karlově univerzitě není v to, zda odpovědně či neodpovědně udělili profesuru Putnovi. Problém je z přelomu tisíciletí, kdy naprosto tendenčně připustili založení nové Fakluty humanitních studií, i když moc dobře všichni věděli, že ji bude zakládat vyučený zlatník Jan Sokol. Člověk, který na Karlově univerzitě neudělal poctivě ani jednu fakultu (z MFF ho vyhodili za dva roky) a dokonce neabsolvoval ani normální střední školu, kde by měli třeba hodnotný český jazyk. (Viz jeho primitvní vyjadřovací schopnosti včera v televizi).
Prostě Jan Sokol mohl na FHS natáhnout jen disidentské polovzdělance, asi stejné humanitní úrovně, jako je on sám. (Ale museli být hlavně věřící.) A protože ti věděli, jak nepoctivě získal on doktorát, docenturu a profesuru, tak potom ho vydírali, aby stejným způsobem přistupoval i k jejich požadavkům na tituly. Proto to Putna dotáhl na FHS až na profesora, když právě Putnu před tím v tichosti vyrazili z Filozofické fakluty.
A Zeman měl tuhle akedemicko-disidentskou žumpu Jan Sokola a spol. svým podpisem legalizovat?
23. 05. 2013 | 11:33

jarpor napsal(a):

vico

Dobrý... moc dobrý s těma kalhotama...

"Klaus prohrál bitvu o Berlín, Zemanovi bylo nakopáno do zadku v bitvě o Zlámanou Lhotu."

To ovšem zas až tak moc dobrý není...
Ten Berlín toriž prohrála Česká republika, nikoliv Klaus.
A jen to svědčí, jak "rovnocená" je ona EU a jak je přistupováno k jednotlivým členům... a taky jaké platnosti lze očekávat k rozhodnutím dříve učiněným...

Hezký den
23. 05. 2013 | 11:52

rejpal napsal(a):

Honza II
Neumím posoudit, zda je stav věcí takový, jak ho líčíte. Ale pokud ano a prezident to ví, pak neměl hledat zástupné argumenty. Své námitky měl nejprve sdělit akademické obci, a pokud by trvala na svém, mohl odmítnout jmenování s uvedením konkrétních a relevantních důvodů. Myslím, že tohle by pochopila naprostá většina lidí. Tedy aspoň ti, kteří nejsou skalní fandové opačného tábora. Takovéto provedení nic neřeší a závěrečný "kompromis" už zavání trapasem.
23. 05. 2013 | 11:54

Almo G™ napsal(a):

jarpor napsal(a):

vico

Dobrý... moc dobrý s těma kalhotama...

--- Vico: No vida, další obdivovatel. Neznepokojuje vás to?
23. 05. 2013 | 12:02

český maloměšťák napsal(a):

Almo G
Je to velmi žertovné...nevyčítejte tedy vicovi, že se tomu směje i jarpor.
Ostatně jarpor to dělá skutečně z toho důvodu, že mu to připadá vtipné.
:))

Ha, ha, ha....:)
23. 05. 2013 | 12:09

Almo G™ napsal(a):

ČM: Já chápu, že vico slaví vítězství, jen si říkám, jestli ho trochu neznepokojuje, s kým slaví.

Asi bych na jeho místě zpozorněl.

:-(
23. 05. 2013 | 12:12

aga napsal(a):

ZB 10:12

?? Asi si mě s někým pletete.
23. 05. 2013 | 12:21

aga napsal(a):

rejpal

Ale Zeman není Hus, to jsme věděli. Ten pro pravdu až na hranici nepůjde. A to si pište, že by ho tam ti svobodní akademičtí sokolíci dostrkali, kdyby jim to zatuchlé hnizdečko rozkopl.
23. 05. 2013 | 12:29

rejpal napsal(a):

aga
Nikdo od něj nemůže chtít, aby byl Hus. Ale zase nemusí být slonem v porcelánu, i když je Bimbo. Osobně je mi to jedno, každý má takový kredit, jaký si vytvoří. Jen je trochu škoda, že může mít v mnoha věcech víc než kus pravdy, ale když už se k něčemu odhodlá, vezme klacík, zašťourá opatrně v exkrementu, a pak ten klacík sám dá do rukou druhé straně, aby to po něm rozmázla. Jestli není masochista, pak nevím. Z hlediska výsledku těchto snah je to stejné, jako kdyby se válel na kanapeti a nedělal nic.
23. 05. 2013 | 12:43

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Omlouvám se, spletl jsem. To bylo pro gaia.
23. 05. 2013 | 12:52

Zdeněk Brom napsal(a):

rejpal 23. 05. 2013 | 11:54:

Mohu jen souhlasit.
23. 05. 2013 | 12:59

kiks napsal(a):

Pane autore,máte rád holky nebo si raději dáte partičku s nějakým hošíkem?
23. 05. 2013 | 13:25

Jamima napsal(a):

autor - vádí mi prezident, co se málem vytelí při vstupu do katedrály, ale stejně tak mi vadí, že vysokoškolský profesor hopká s počmáraným papundeklem po pražských ulicích při silně pokleslé párty. Oba mají vysokou funkci a oba by měli jít svým chováním příkladem. Ani jeden z nich není natolik hloupý, aby si to neuvědomoval. To považuju asi za to nejsmutnější.
23. 05. 2013 | 13:29

Ondra napsal(a):

Profesor by měla být velmi velmi vážená osoba. Svůj názor by měla sdělovat odpovídajícím způsobem vzhledem ke svému titulu. Jak nemusím Zemana, tak v tomto s ním souhlasím. A až budou jmenovat profesory sami rektoři tak bude polovina politiků s tímto titulem uděleným plzeňskými "právy".
23. 05. 2013 | 13:32

Lammer F napsal(a):

Pana Putnu neznám, ani jako člověka, ani jako pegagoga. Takže hodnotím jen dle shlédnutých videí. Pane Putna, když už chcete mluvit rusky, tak se rusky naučte. Volby se rusky řeknou "vybory", tedy presiděntskie vybory (nemám v pC azbuku). Takto jen dokazuje veřejně, že jste fakt homopako.
23. 05. 2013 | 13:33

Pavel13 napsal(a):

Mám v podstatě radost z toho, jak příznivci MZ slaví své vítězství.

Připomíná mi to pozápasové oslavy skalních fandů týmu z Horní Dolní v předposlední lize, kterému se v posledním kole podařila kýžená prohra pouze 0:1, nutná k záchraně v soutěži. Co na tom, že k tomu dopomohli noví kapříci v soupeřově rybníce a destilované viry v tašce rozhodčího. Je přece radost, vidět šťastné lidi.

Ale vážně. Doufám, že se teď po M.C.P. dostane v médiích stejné pozornosti i ostatním nastávajícím pánům (a paním) profesorům. Jistě si přečteme nejedno zdůvodnění jejich nároků na titul, budeme sledovat jejich občanské postoje a stanou se hvězdami bulváru. Objeví-li se někde pochybnost k udělení titulu, pan prezident nám samozřejmě rád objasní, proč dotyčného jmenoval.
23. 05. 2013 | 13:38

Silvie napsal(a):

Z.B.

Já nejdu pro nějaké hrubší slovo daleko, takže mě vulgární výrazy až tak nerozhodí.
Spíš bych se zamýšlela nad tím, jak by reagovala pravdaláska, kdyby někdo z druhého tábora vytvořil podobně "vtipné" video na Kárla.

Kárl by na něm mohl mít uniformu SS, hajlovat a špatnou němčinou pohovořit o svém příteli B.Posseltovi.
23. 05. 2013 | 13:44

Jim napsal(a):

Abyste se náhodou nepos..li. Chtěli jste prsidenta který bude pospávat, všem okolo žrát z ruky, bez vlastního názoru na cokoli, možná by mu tak ještě poradil nějaký "kalousek". Navyšlo vám to a to je dobře poserové.
23. 05. 2013 | 13:56

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Snažím se Vás jen upozornit, že si Miloš Zeman s Putnou nemají co do vybraného chování co vyčítat. Oba svůj post reprezentují nedůstojně.
23. 05. 2013 | 14:10

Pavel13 napsal(a):

:Jim
Ale jak k tomu přijdu já, když nepatřím mezi těch asi 1,2 mil. voličů kandidáta, o kterém píšete?
23. 05. 2013 | 14:14

Pavel Netolický napsal(a):

Svěřit někomu pravomoc a ukládat někomu povinnost je rozdíl asi jako mezi nebem a dudy. Tečka. :)
23. 05. 2013 | 14:16

Silvie napsal(a):

Z.B.

V tom s vámi nelze nesouhlasit.

Ale říká se, na hrubý pytel, hrubá záplata...
Spektákl je to ovšem náramný.
Co už může kmán dělat jiného, nežli to komentovat s trochou sarkasmu a ironie.
23. 05. 2013 | 14:17

P- Kalaš napsal(a):

Lůza si zvolila hulváta, lháře a alkoholika prezidentem a teď tím trpíme všichni. Co čekat od osoby, která při aktu, který by pro každého čecha (plného pokory) znamenala vrchol, je odrovnaná vodkou. Mluvím od aktu otevření a vynesení našich národních symbolů. Ještě se od této kreatury dočkáme dalších zajímavostí.
23. 05. 2013 | 14:17

Bobr napsal(a):

Prezident je v tomto případě v roli ředitele školy, který podepisuje vysvědčení. Ten taky nemůže nepodepsat s tím, že mu nějaký žák smál za zády. Ano, v této situaci je prezident skutečně jen úředník, byť nejvyšší. Jestli se Zemanovi část povinností prezidenta nelíbí, může to složit a vrátit se ke stromům na Vysočině. Koneckonců, tam byl zábavnější. Teď je jen trapný...
23. 05. 2013 | 14:24

babička Mary napsal(a):

Milý pane Jašurku,

jsem ráda, že jste si povšiml jedné - pro mne zásadní otázky: může si prezident vybírat, co chce a bude dělat? Může sám rozhodovat o svých povinnostech a právech? Je také placený z našich daní, je naším zaměstnancem, tak má své povinosti plnit, i když se mu třeba nechce.

Moc Vás zdravím a přeju hodně úspěchů; jste mladý, nepokažte se, prosím.
23. 05. 2013 | 14:30

rejpal napsal(a):

Bobr
To je zajímavé přirovnání. Představme si, že by ředitel v době, kdy má podepsat vysvědčení nějakému žáku zjistil, že dotyčný má dostat výbornou z předmětu, ve kterém byl tak tak na přežití. Může podepsat a neřešit to. Může si promluvit s příslušným kantorem (a třeba i třídním), co se děje, že takový obrat. Může se třeba dozvědět, že otec dotyčného chce dát škole sponzorský dar. Pak může buď umýt si ruce a podepsat, nebo nepodepsat s tím, že jde o dvě různé věci. Ale co by rozhodně neměl je nepodepsat a tvrdit, že žák namaloval na dveře záchodu kosočtverec (i kdyby to byla pravda). A poté podepsat s výhradou, že vysvědčení nebude předáno žákovi na půdě školy.
23. 05. 2013 | 14:33

Silvie napsal(a):

Bobr

Ředitel může ale tomu nezvedenému spratkovi mlasknout na vysvědčení dvojku z chování (i když by spíš sedla nějaká ta facka).
23. 05. 2013 | 14:34

zdenekbrom napsal(a):

Silvie 23. 05. 2013 | 14:34:

Tak tu dvojku mu mlasknout rozhodně nemůže.
23. 05. 2013 | 14:37

Hnzd napsal(a):

Souhlasím s názorem, že profesora by měl jmenovat rektor konkrétní univerzity a neměl by být do toho procesu zatažen prezident. Akademici požadují příliš vysoké záštity a to ještě formou jakéhosi příkazu prezidentovi. Jmenování profesora by mělo býti odpovědností konkrétní univerzity a pokud onen profesor udělá ostudu, tak jí udělá univerzitě, která díky nevhodnému chování jejího profesora může přijít o studenty... Nedivím se, že Zeman nechtěl člověka s vědeckými zásluhami, ale s naprosto hloupým chováním jmenovat profesorem. Ať si případnou ostudu s tím spojenou sní sama Univerzita Karlova....
23. 05. 2013 | 14:47

Silvie napsal(a):

Z.B.
A japa to?

Za bolševika měli učitelé jinačí respekt.
Jeden neoblíbený kantor na gymplu našel studentíka, jak na štaflích píše po zdi pánského záchodku hanlivé poznámky o jeho osobě a provinilec mastil šupito presto na jinou školu s dvojkou z chování. Kdyby to napsal o řediteli, tak by šel nejspíš omývat skotu vemínka a se studii by se mohl rozloučit.
23. 05. 2013 | 14:48

Pavel13 napsal(a):

Pavel Netolický napsal(a):
"Svěřit někomu pravomoc a ukládat někomu povinnost je rozdíl asi jako mezi nebem a dudy."

To je jako, když mám já uloženu povinnost platit si zdravotní pojištění? Nevím, že bych se byl kdy ucházel o funkci s tímto spojenou.
23. 05. 2013 | 14:49

Kozoroh napsal(a):

Plně souhlasím s panem presidentem Zemanem.Potřebujeme profesory,kteří jsou i po morální stránce na úrovni.Dříve byl profesor člověk,kterého si mohli lidé vážit .Musel mít morálku.Co z člověka,který něco zná,ale po stránce morální je CHUDáK.Mengele byl odborník ,ale byla to zrůda.Naše republika by na tom byla mnohem lépe,kdyby jsme měli ve vládě morální lidi.Co z takových odborníků ,když kradou ,podporují zlodějnu ?
23. 05. 2013 | 14:50

Silvie napsal(a):

Hnzd

Ale jak (bez dohledu státu) chcete zajistit, aby si univerzity á la Plznička nenasekaly profesorů, kolik je jim libo? Dekadence pokračuje.
Zajímavý je i ten článek z Blistů - ten zase upozorňuje na pol.korupci ze strany státu.
Vysokám školám není možné v tomhle bordelu nechat zcela volnou ruku, nějak ohlídat se musí, i když řvou seč můžou.
23. 05. 2013 | 14:52

zdenekbrom napsal(a):

Kozoroh:

Kromě toho také potřebujeme i presidenta na jisté morální úrovni.
23. 05. 2013 | 14:54

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Samozřejmě. Stála za nimi strana a bezpečnostní složky. Pak mohl být učitel i úplný blb a repekt měl. Protože pokud, ne tak ....

Jinak ukládání kázeňských trestů se řídí určitým daným řádem. Každá civilizovaná škola uděluje snížený stupeň z chování po projednání návrhu pedagogickou radou a hlasování učitelů.
23. 05. 2013 | 14:59

Bobr napsal(a):

To: Rejpal a Silvie

Pokud by ředitel zjistil, že byl žák nějak zvýhodněn (třeba úplatkem či vydíráním etc...), tak by samozřejmě vysvědčení neměl nikdy podpesat. A vyvodit z toho důsledky. Ovšem Zeman vůbec neargumentoval věcně a odborně (třeba, že Putna ve svých pracích opisoval - to by byl opravdu závažný důvod, nebo že si titul koupil...), ale nelíbil se mu plakát na maškarádě gayů. To je obrovský rozdíl, to je ten příklad žáčka smějícího se za zády ředitele. A za to se dnes nedává ani dvojka z chování...
23. 05. 2013 | 15:04

Silvie napsal(a):

Z.B.

Za otcova studování učitelé žáky na střední škole občas profackovali k oboustranné spokojenosti (učitel si ulevil a žák byl rád, že nemá důtku).

Neříkejte mi, že kdyby žáček pokřikoval na ředitele ,že je "falus", tak tu dvojku z chování nedostane? Pokud ne, tak se jděte zahrabat i s vaší "civilizovanou" školou.
To jste to dopracovali v tom veleslavném kapitalismu!
23. 05. 2013 | 15:06

Pavel13 napsal(a):

:Silvie
Znám střední školu, kde si to o řediteli myslí snad celý učitelský sbor. Možná by takové hlasování uvítali.
23. 05. 2013 | 15:16

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Ale samozřejmě by se jednalo o dvojce z chování. To jistě, ale nemůže ji jen tak vymlasknout ředitel.
23. 05. 2013 | 15:21

Karel napsal(a):

http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/
23. 05. 2013 | 15:32

Zdena napsal(a):

Je mi smutno z této špíny.
Hrubý a nevychovaný prezident mi nevadí - takoví byli snad všichni, které pamatuji. A přesto byli zvoleni. Dav to zřejmě chce.
Měla jsem lepší mínění o UK. Té to ublížilo nejvíce. A FHS - teď se tam opravdu budou hlásit ti nejméně schopní, kteří si nemohou vybírat.
23. 05. 2013 | 15:44

Josef napsal(a):

Není radno podceňovat prez.Zemana a zapojovat do protestů i studenty.To co rozborem této aféry nastalo je Pyrrhovo vítězství.A už z něj magnificencím bolí hlavy.Stál za tento výsledek C.M. Putna,když se "vlk nažral a koza zůstala celá".
23. 05. 2013 | 15:47

Hanča napsal(a):

Občan napsal(a):
Asi takhle, synu...

- za Karla IV. by Putna skončil na popravišti;
- za c&k mocnářství by letěl ze školy jak namydlenej blesk rovnou do basy za hanobení panovníka
- za I. republiky by letěl ze školy jak namydlenej blesk a za hanobení hlavy státu by nejspíš skončil v base;
- za bolšána by letěl ze školy jak namydlenej blesk a v base by skončil asi také;
- no, a za současné anarchie se stane "profesorem"

Občane, doplňte prosím:
Bátora a Dobeš by:
- za Karla IV....
- za c&k mocnářství ...
- za I. republiky ...
- za bolšána ...
- no, a za současné anarchie se stali úředníky ministerstva školství,Bátora posléze se stal dokonce poradcem na Hradě, ministr Dobeš by osobně jmenoval profesorem Martina C. Putnu kdesi na chodbě u WC...
23. 05. 2013 | 16:29

Marie napsal(a):

Pokud má prezident jmenovat tolik profesorů ročně, musel by si prostudovat veškeré práce, které adepti vytvořili, aby byl odpovědný za svůj podpis na jmenovací listině.

Jelikož je to nereálné, proč by měl ručit svým podpisem za rozhodnutí množiny osob, která se usnesla na tom, že je dotyčný docent zralý na titul?

Prezident tímto nastolil velmi důležité téma osobní odpovědnosti nejen politiků, což se samosebou hodně lidem nelíbí a odkazují tak na jakousi "tradici", zavedenou již za první republiky, díky níž máme ovšem nyní v poslední době podezřele mnoho rychlokvašených profesorů. Jeden z nich seděl donedávna i na Hradě.

Schovávat se za něčí podpis či firmu je v poslední době normální. Důsledky mohou být katastrofální, jako je například pád mostu nad železničním koridorem u Studénky v roce 2008, za nějž nikdo dosud nenese odpovědnost.

Pan Putna se stal pouhým kontrolním chroustem, kterého prezident vypustil, aby zjistil, z kterých míst bude vycházet nějvětší vytí.

Že bude čelit soustředěnému očerňování v médiích a obviňování z nenávisti k homosexuálům, se proto dalo předpokládat.
23. 05. 2013 | 16:36

Silvie napsal(a):

Josef
Hlava je bude bolet z něčeho jiného.
Budou-li mít tituly vázané přednášením na dané škole, budou muset odb.práci věnovat větší úsilí jako třeba Němci. Ve všem je Německo náš vzor, tak proč ne v tomhle?
Profesor plzeňských práv se svým titulem asi nikde moc chlubit nebude.

Zemanovi se podařilo zabít dvě mouchy jednou ranou.
23. 05. 2013 | 17:12

Anonym napsal(a):

Pro P. Kalaš:
Naštěstí si lidé zvolili za prezidenta normálního člověka!
A ten patrně nesnáší buzny, zvláště pak věřící. Vždyť už to bylo hrozné, jak nás tady úchylové leta masírovali, že kdo se nechce políbit s homosexuálem je homofobní zločinec. Mně by bylo také na zvracení, kdybych musel podávat ruku takovému úchylnému homosexuálovi, jako je Putna. (Asi ne není náhoda, že jeho vystupování v Q-magazinu Česká televize v archivu teď nemašla.) Ještě štěstí, že máme Zemana a můžeme si teď před homosexuály klidně na ulici odplivnout - i když to bude třeba antikomusnitický profesor.
23. 05. 2013 | 17:13

choche napsal(a):

Titul profesor bývalo synonymem pro důstojného občana, ve svém oboru vyjímečného s chováním, které by mělo být vzorem pro nastupující generaci. Jak je vidět stačí odborný exhicionista provokatér - a také je to "profesor"! Ubohost rezortu školství nabírá na obrátkách§!
23. 05. 2013 | 18:13

Gudka napsal(a):

Podle mně není transparent nesený v průvodu Zemanovým důvodem. On přece prohlásil, že důvod sdělí až před jmenovacím ceremoniálme 11. června, nyní ne, protože nechce Putnu ponížit. Jenže informace, jaký Putna nesl plakát, byla tehdy již známá, nebylo to nic nového. Všimněte si, že včerejší sdělení nepřednesl prezident, nýbrž ministr. Je zvláštní říkat "pan prezident mi sdělil, že...", když dotyčný stojí vedle a mlčí. Nemusí to nutně znamenat, že je to všechno vo prezident mionistrovi řekl. Zeman pouze dodal, že se chce zbavit této kompetence a že si Putny neváží.
Podle mého dodržel slovo a pořád nic nového nesdělil. Je otázka, jestli skutečný důvod ještě nezazní. Už prosáklo, že ve hře snad bylo plagiátorství, to by taky vysvětlovalo Putnovu nejistotu až do včerejška, kdy se dozvěděl, že žádné důvody jmenovány nebudou. Pak začal být Putna bojovný. ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
23. 05. 2013 | 18:18

kormoran napsal(a):

Pane Jarpor ,
naprosty souhlas.
To je podobne , jako by predseda zkusebni komise odmital vydat vyucni list (budoucimu instalaterovi -jinak jednickari), ktereho videl cuuuuurat do umyvadla.

Mnozi lide zde slucuji profesionalni odbornost se socialnim zivotem.
Ja neznam pana Putnu a jeho odbornost nedokazu posoudit , vsak kdo by jeho schopnosti dokazal lepe posoudit nez odbornici.
23. 05. 2013 | 18:44

Zdeněk Brom napsal(a):

choche:

I funkce presidenta se kdysi těšila úctě.
23. 05. 2013 | 18:58

badatel napsal(a):

Vážení,
máme moc slušného prezidenta.
Stačí se totiž podívat na scholar Google jak je to s citacemi prací dotyčného M.C.Putny.
Převážná většina prací je v češtině a počet citací poměrně nízký.
Pan prezident zřejmě se nechtěl dotknout akademické obce a poukázat na to, že inflace profesorů u nás nepovede k vyššímu mezinárodnímu uznání české vědy, popřípadě k získání Nobelovy ceny Čechem.
Problém není v prezidentovi, ale v naší akademické obci.
Domnívám se kdyby měl být jmenován na profesora celosvětově uznávaný vědec s "einsteinovskými" výsledky, prezident by to, co mu vadí, ve srovnání s velikostí výsledků překousl.
Za mých studentských let se říkalo: "Co je dovoleno Iovovi, není dovoleno volovi",
že ano.
23. 05. 2013 | 19:33

Romadůr napsal(a):

shrnutí:

Putna si nezaslouží ani docenturu, natožpak profesuru.
Putna nikdy neměl učit na vysoké škole.
Média jsou očividně schopna pořádat štvanice na kohokoli kdykoli.
Novináři jsou odporná stoka plná kanálií.
Prezident by pro příště neměl jmenovat profesory, ať si ten hnůj jmenují univerzity samy.
Nůžky mezi názory čtenářů/přispěvatelů a názorů zdejších blogerů se rozevírají čím dál tím víc.
Pražská kavárna ani politická reprezentace nikoho nereprezentují.
23. 05. 2013 | 19:39

aga napsal(a):

ZB

I "funkce" krále se těšila úctě. A byli mezi nimi nejen opilci, ale i otco/bratro/matko/synovrahové, křivopřísežníci, smilníci atd. Ale, samozřejmě, předkové neměli novináře a média, ty hlídací psi monarchie, aby jim ukázali, co za svoloč jim to vládne. A specielně pro Vás - stejná svoloč byla i na samých špicích církevní hierarchie, která se přesto těší nekritické úctě dodnes.
23. 05. 2013 | 19:44

aga napsal(a):

..hlídací psy...
23. 05. 2013 | 19:45

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Jenže my máme presidenta Miloše Zemana. A ten otevřel otázku morálky. Otevřel tedy i problém důstojnosti sama sebe a úřadu, který reprezentuje.
23. 05. 2013 | 19:48

jarpor napsal(a):

badatel

"máme moc slušného prezidenta."

No, pak každý vidíme slušnost v něčem jiném...

Romadúr

"shrnutí:

Putna si nezaslouží ani docenturu, natožpak profesuru.
Putna nikdy neměl učit na vysoké škole.
... "

Na základě jakých informací dospěl Romadúr k tomuto "shrnutí" by bylo dobré sdělit... že by třeba kvůli jménu Putna ??

Mějte se, pánové...

__________________________

Kormorán

Zdravím... Nic světoborného jsem nenapsal... A je pro mne dobré zjištění, že jsou zde další normální lidé...

Hezký večer
23. 05. 2013 | 19:55

aga napsal(a):

ZB

Odpověď jak od méně bystrého žáčka třetí třídy.

Odpověděl jste na obecnou chocheho úvahu o úctě k profesorské funkci obecnou poznámkou o úctě k prezidentské funkci, a já to završil obecnou poznámkou o úctě ke královskému a církevnímu majestátu. Ale umíněný Zdeněček, co musí mít poslední slovo a pravdu za každou cenu, tam toho Zemana prostě musí narvat, a ještě při tom pošvihávat ukazovátkem...
23. 05. 2013 | 19:57

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

chocheho mluvil k dnešku, já také. Proč jste plácal o něčem, co již v této zemi není aktuální?
23. 05. 2013 | 20:03

aga napsal(a):

ZB

Vy jste mluvil o úctě k prezidentovi Zemanovi nebo o úctě k prezidentské funkci? Možná mé staré oči už nevidí dobře, furt tam ale toho Zemana nějak nemohu najít..

Zdeněk Brom napsal(a):

choche:

I funkce presidenta se kdysi těšila úctě.
.A problém úcty k prezidentské funkci není u nás aktuální? Nebo problém úcty k arcibiskupské funkci, o které jsem mluvil mj. dál, to už taky není v této zemi aktuální? Například já úctu k arcibiskupské funkci ztratil v souvislosti s aktuálními církevními restitucemi, a už mi ji asi nikdo zpět nevrátí...

Pane Brome, vážně si neuvědomujete, jak se ztrapňujete?
23. 05. 2013 | 20:13

Silvie napsal(a):

Kdo chce psa (Zemana) bít...
Zvláštní jak za normálních okolností velcí odpůrci PC a "průvodů hrdosti", nalezli zde náhle velké pochopení pro menšiny.
Však já jim to příště ráda připomenu (na rozdíl od nich proti homosexuálům opravdu nic nemám).
23. 05. 2013 | 20:15

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Napsal jsem, že i funkce presidenta se kdysi těšila úctě. Je na tom něco špatně?

Ago, já z Vás mám naopak velkou radost. Tak radostně drtit základy této formy civilizace je zajímavé pozozorovat. Nedá se říci, že mi to je proti vůli.

Jistá část katolické církve je duchovně mrtvá, jinde jsem viděl velmi svěží a životaschopné výhonky. Tam jsem viděl budoucnost. Mrtvoly mě nezajímají.
23. 05. 2013 | 20:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Zemana není třeba bít. Ten to zvládá sám. Stačí ho jen nechat a dát mu prostor.
23. 05. 2013 | 20:30

aga napsal(a):

ZB

A já na to, že i funkce krále a církevního hodnostáře se kdysi těšila úctě - je něco špatně na tom, že jsem Vaši poznámku rozvinul, zcela v duchu řečeného? Vymkl jsem se snad z vámi schválených školních osnov? Jediná povolená reakce by bylo odsouzení Zemana?

Pozorujte si co chcete, myslete si co chcete, ale argumentujte k tomu, co váš oponent říká, nebo mlčte - nesnažte se za každou cenu odklánět diskuzi do slepých zákoutí tam, kde nemáte nebo nechcete co rozumného říci, tím degradujete i to rozumné, co jste řekl předtím.

A jestli vás nezajímají mrtvoly, může se stát, že vy ty zombíky zajímat budete. Své moci se hned tak nevzdají, i když je pan učitel klasifikuje nedostatečnou.
23. 05. 2013 | 20:37

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Rozkazovací způsob máte asi rád. S dovolením ho budu ignorovat.

Stále považuji pro naši současnost bývalou úctu ke králům za bezpředmětnou.
23. 05. 2013 | 20:42

aga napsal(a):

ZB

Tak já vám vysvětlím tu pointu polopatě, jak ve škole, ano?

Na Vaše: "I funkce prezidenta se kdysi těšila úctě"

jsem odpověděl:

I "funkce" krále se těšila úctě. A byli mezi nimi nejen opilci, ale i otco/bratro/matko/synovrahové, křivopřísežníci, smilníci atd. Ale, samozřejmě, předkové neměli novináře a média, ty hlídací psi monarchie, aby jim ukázali, co za svoloč jim to vládne.

Všimněte si prosím dobře těch novinářů, které se vám podařilo vaší odkláněcí metodou sprovodit ze světa. Pointa byla, že kdyby nebylo ochotných a zaúkolovaných novinářů, mohla by se klidně těšit prezidentská funkce úcty i za opilce Zemana, tak jako se jí těšila za opilců, smilníků a vrahů králů.

Je vám ta souvislost už zřejmá? Vidíte, jak se tu minulost snoubí s aktuální přítomnosti?

Pomalu si to přečtěte, nespěchejte, jestli budete chtít, zůstaneme tu po škole a já vám to vysvětlím ještě jednou.
23. 05. 2013 | 21:03

stařenka napsal(a):

Pro všechny, kteří kritizují pana Putnu za výrok:"Katolické buzny"

Asi málokdo ví,že původním autorem termínu "katolická buzna" byl státní úředník ministerstva školství Bátora, který takto označil Putnu. Proto ten Putnův transparent.Ze strany Putny dobrý, vtipný protest.

A úkolem prezidenta je podepisovat a slavnostně jmenovat,ne kádrovat.
23. 05. 2013 | 21:08

aga napsal(a):

stařenka

A úkolem buzny je buzerovat.
23. 05. 2013 | 21:10

aga napsal(a):

PS k mému 21:03

Ale dobře, ať je po vašem, zaktualizuji to ještě víc: kdyby nebylo ochotných a zaúkolovaných novinářů, těšila by se prezidentská funkce úcty i za opilce Zemana, tak jako se jí těšila za opilce a smilníka Havla.
23. 05. 2013 | 21:12

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Jenže mi nežijeme ve středověku, kde se dalo mnohé skrýt. Žijeme v době kamer. To snad ví i Miloš Zeman. Nemůže čekat, že ty kamery se okamžitě vypnou, jakmile není fit. Tak to je a každý s tím musí počítat.

Když se já zlinkuju doma, je to každému fuk. Jakmile ale vyjdu v tomto stavu na náměstí, mám problém. A pokud bych se takto vyskytl ve škole, je tam dost kamer a fotoaparátů v rukou žáků, kteří by to rádi zachytili. Taky bych se mohl vymlouvat, že kdysi to bylo jinak.

Žijeme prostě teď a tady. Výmluva na novináře je chabá.
23. 05. 2013 | 21:15

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Oprava: my nežijeme.
23. 05. 2013 | 21:17

kormoran napsal(a):

Silvie napsal(a):

Kdo chce psa (Zemana) bít...
Zvláštní jak za normálních okolností velcí odpůrci PC a "průvodů hrdosti", nalezli zde náhle velké pochopení pro menšiny.
Však já jim to příště ráda připomenu (na rozdíl od nich proti homosexuálům opravdu nic nemám).

----------------------------------------------

Silvinko , kdo tuto nesmyslnou kampan rozpoutal?
A jak dopadla?
Boris podepsal a preda nekdo jiny.)))
Nepodepsal by , kandidat by pockal.)))
Ze je nekdo homosexual , nesmi byt profesionalem ve svem oboru?
Vite , ze treba vy muzete mit skvely business s lidmi , kteri se hlasi k homosexualum a ani o tom nevite! - To je napr.muj pripad.

Respektovat , ne propagovat ! Osobne nesouhlasim s panem Putnou , respektive ostrym transparentem , avsak to stale nema nic spolecneho s jeho odbornosti.Muzeme se casem dostat do situace , kdy panu presidentovi budou sympatictejsi lide , kteri si vytiraji zadnici levou rukou.
Boris by se mel probrat . Buzerovat muze sveho zahradnika , pokud si to necha libit.

V tom Zeman bolsevika nezapre.
23. 05. 2013 | 21:22

aga napsal(a):

ZB

Už mě ta vaše demagogie pro dnešek nudí. Jak jsou vaše úhybné reakce předvídatelné, vidíte na mém 21:12 - nepochybuji, že odpověď bude zase podobně invenční.
23. 05. 2013 | 21:29

Luba napsal(a):

Eliška Wagnerová: Prezident jako arbiter elegantiarum

"(...)
Hodnocení Martina C. Putny jako osoby z úst prezidenta, hodnocení jeho legitimních občanských aktivit z úst ministra školství, a to v souvislosti s jeho jmenováním profesorem, při němž oba pánové vystupují jako státní orgány, nelze označit jinak, než jako ústavní selhání obou státních orgánů.

Žádný státní orgán se nemůže stavět do role „vrchního vykladače vkusu“ a usurpovat si nárok na pravdu, bez ohledu na to jak silnou má legitimaci z voleb, v tak efemérní oblasti jakou je oblast vkusu při uplatňování základních práv.

Navíc pronášením svých osobních názorů při výkonu kompetencí s ostudným výsledkem předávání profesorského dekretu kdesi v předsálích Pražského Hradu, zasáhli oba pánové, byť v různé míře, do práva M. C. Putny na svobodný projev a, ač mě netěší to říkat, prezident republiky zasáhl svými výroky i do jeho práva na čest a možná i lidskou důstojnost.

Bude na M. C. Putnovi, zda z toho vyvodí důsledky.

Nesporně pak oba pánové, odhlédnu-li od jejich funkcí, projevili značný nedostatek tolerance jako členové občanské společnosti, tedy prokázali nedostatek jedné z občanských ctností. To je však jejich věc, pro nás jako voliče je to ovšem informace předvolební.

M. C Putnu chci ujistit o tom, že si velmi vážím jeho neúnavného boje za skutečně demokratický stát, založený na předústavních hodnotách svobody a rovnosti všech jeho občanů, za jeho vystupování proti politikům, kteří si tyto základy našeho státu dosud neosvojili.

Gratuluji Vám, Martine a děkuji, že podstupujete osobní strázně i za nás za všechny."

Zdroj:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/15609-prezident-jako-arbiter-elegantiarum
23. 05. 2013 | 21:33

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Nebude, nebude totiž žádná. Nemá to smysl vést řeč s někým, kdo už dopředu odsuzuje to, co napíše jiný.
23. 05. 2013 | 21:37

kormoran napsal(a):

Rekl bych , ze Boris se stale ze sveho titulu nemuze vzpamatovat.
Chapu , ze na vysocine byl zvykly na ruzne poskoky , kteri mu svesticky nosili v jakekoli podobe a se sklonenou hlavou.

Knize Brtnik spi a Boris se ze sveho deliria nestacil probrat.
23. 05. 2013 | 21:41

jarpor napsal(a):

Luba

Díky za odkaz a citaci E. Wagnerové...
K jejímu výkladu k chování aktérů v této kauze není co dodat a nelze jinak, než s ní souhlasit...

Silvie to ovšem bude stejně vidět jinak... Bijí jí pana Zemana... :-)

Hezký večer
23. 05. 2013 | 22:03

Luba napsal(a):

jarpore,
senátorka Wagnerová to řekla a napsala skutečně výstižně!

Dobře se ke kauze "profesor Putna" postavil i pan Hvížďala. Ten zase přirovnal prezidenta k poštovnímu úředníkovi. Tedy k člověku, který je povinen co nejlépe sloužit veřejnosti, aniž by kterémukoliv občanu, jako představiteli oné veřejnosti, kladl podmínky nad rámec vztahu poskytovatel služby vs. zákazník.

Prezident, jako státní zaměstnanec, je vázán Ústavou a dalšími zákony, které si nemůže vykládat, jak se mu zlíbí.

Jako si pošťák na balíkové přepážce nemůže dovolit říct: "Já Vám ten balík nevydám, protože přežvykujete jako kráva", tak prezident nemůže říci: "Já Vám ten titul nepodepíšu a nepředám, protože si Vás nevážím".

Nejsme monarchie, džamahírie, banánistán ani jiný autoritářský stát jednoho vůdce.

P.S.: Možná by Bimbovi pomohlo, kdyby byl přestěhován zpět na domovské panelové sídliště. Na Hradě totiž evidentně straší duch Rudolfa II. Napadený jedinec si připadá, že je císařem veškerého katolictva, kališnictva i těch zatracených odpadlíků.
23. 05. 2013 | 22:52

jarpor napsal(a):

Luba

Vnímám tuto kauzu stejně jako Vy a jako ti, které citujete...

Hezký večer
23. 05. 2013 | 22:57

maňana napsal(a):

za mých studentských let byli profesoři přes všechny své slabosti a libůstky přirozenými autoritami a celebritami, nedovedu si představit, že by něco takového jako je Putna mezi sebe dobrovolně pustili. Myslel jsem ,že právě oni jsou v našem státě poslední a skutečnou elitou.Putnu znám z jeho dřívějších projevů a už tehdy, aniž bych tušil, že je hošíček, jsem jej neměl rád, je možná vzdělaný, ale je to taky exstatický pozer.Jeho jmenování mezi profesory zpochybní poslední ostrov nobility, který nám zůstal. Vše čeho se dotkne Havloid je předem určeno ke zkáze, bůh s touto zemí a zlý pryč.
23. 05. 2013 | 23:25

biolog napsal(a):

Na celé kauze je nejzřetelnější, ale přitom nejméně diskutovaný, úpadek. Úpadek způsobů jednání, úpadek úsudků, celkový úpadek doby. Nehledě na do očí bijící pokleslost chování profesora Martina C. Putny je zarážející jeho téměř absolutně nulový impakt jeho prací v odborné komunitě. Nevím o podobném případě ve skutečných vědeckých oborech přírodovědných od dob Lepešinské a Lysenka. O to kontrastněji vyniká "boj za svobodu", kterou vede se svými příznivci, za svobodu čeho? Obscénních provokací?
Dalším nechutným aspektem příběhu je jeho zakomponování do nepřetržité antizemanovské politické kampaně. Z hlediska normálního slušného člověka je jasné, že po povinném podání ruky onomu oplzlému provokatérovi při ceremoniálu prezident Zeman by si ji musel týden drhnout.
Last but not least je kauza profesor Martin C. Putna jako typický projev pokleslosti doby a politiky v ní. Každá i ta nejnechutnější aféra je dobrý kanonenfutr pro střelbu na protivníka.
A přitakávači ze zdejších diskutérů? Kvákalové.
24. 05. 2013 | 00:38

Občan napsal(a):

Lubo,
a co takhle?

Profesor je srovnatelný s poštovním úředníkem.
Tedy s člověkem, který je povinen co nejlépe sloužit veřejnosti, aniž by kterémukoliv občanu, jako představiteli oné veřejnosti, kladl podmínky nad rámec vztahu poskytovatel služby vs. zákazník.

Profesor, jako státní zaměstnanec (neboť VŠECHNY veřejné VŠ a většina soukromých jsou financovány z vřejných prostředků), je vázán Ústavou a dalšími zákony, které si nemůže vykládat, jak se mu zlíbí.

Jako si pošťák na balíkové přepážce nemůže dovolit říct: "Já Vám ten balík nevydám, protože přežvykujete jako kráva", tak profesor nemůže říci: "Já si budu dělat, říkat a učit co mě napadne, protože si Vás nevážím".

Nejsme anarchie.

P.S.: Možná by Putnovi pomohlo, kdyby byl přestěhován zpět na pozici studenta. Na FHS totiž evidentně straší duch Václava Havla&spol. Napadající jedinec si pak připadá, že je císařem, chráněným domnělým majestátem "pravdolásky".

P.P.S.: Včerejší "happening" na Hradčanském náměstí byl hezkým důkazem toho, jak málo lidí se s Putnovým exhibicionismem ztotožňuje. Kromě několika málo účinkujících a zkrachovalých politiků se na něj dostavilo jen pár náhodných diváků a "novinářů".
24. 05. 2013 | 06:49

Silvie napsal(a):

Jarpor
"Mně" žádného Zemana nebijí.
Volila jsem ho ze zcela pragamatických důvodů, asi jako Pepa Řepa a nikterak si ho neidealizuju, ale marnost nad marnost to stále dokola vysvětlovat.
Měla jsem snad lepší volbu???

A co se Putny týká, o jeho homosexualitu vůbec nejde. Maximálně o míru nevkusu - moc hezky to napsal Maňana a Biolog.
Na "diskriminaci odlišných" (homosexuálů) se to snaží naroubovat právě Putna, aby se nemluvilo o odborné stránce.
24. 05. 2013 | 07:53

Silvie napsal(a):

Jarpor, Z.B. a další

A co se Zemanova opíjení týká, nelíbí se mi to a měl by to mít líp pod kontrolou.
O "virózu" zřejmě opravdu nešlo (dle dostupných záznamů), ale nemůžu tvrdit, že mě nepobavil. Hlavně ty fórky, co jsem dostala e-mailem stály za to.

Měla-li bych si ale vybrat mezi senilním příznivcem landsmanšaftu a kvartálním pijákem, tak budu volit zase stejně!
Už je vám to jasné?!
Upřednostnila jsem zásadní před podružným.
24. 05. 2013 | 08:00

jarpor napsal(a):

Občan napsal :

"a co takhle?
....
Jako si pošťák na balíkové přepážce nemůže dovolit říct: "Já Vám ten balík nevydám, protože přežvykujete jako kráva", tak profesor nemůže říci: "Já si budu dělat, říkat a učit co mě napadne, protože si Vás nevážím".

Pominu porovnání profesora a poštovního úředníka...
ale nepominu to, že pro tvrzení "učit co mě napadne..." čímž je míněna učitelská činnost doc. Putny, by bylo potřeba doložit, že se tak skutečně děje...
Ve vyjádřeních jeho nadřízeného v médiích jsem nic takového nezaznamenal. Naopak, vyjadřoval se o něm jako o výborném pedagogovi...
To vyjádření jsem jistě neshlédl jen já... a odvozuji z toho, že Putna neučí "co chce".

Chápu, že pro Občana, který mne za mé zde projevované názory pod jedním z blogů nazval kreaturou / nebudu hledat ten blog... nestojí mi to za to.../ je obtížné, aby se někdo, docent jakýsi... nebo prostě kdokoliv jiný, ve volném čase choval jak chce a říkal co chce.
Přece musí se chovat a říkat jen to, co konvenuje Občanovi...
Tomu Občanovi, který asi neví, co vůbec Putna učí a jak to učí, ale ví, že to učí špatně, že učí "co ho napadne".

A nakonec, on ten Putna někomu řekl, že si ho neváží ? Pokud je mi známo, toto řekl někdo jiný...

Soudím, že takhle tedy určině ne.

Hezký den
24. 05. 2013 | 08:16

jarpor napsal(a):

Silvie

"Na "diskriminaci odlišných" (homosexuálů) se to snaží naroubovat právě Putna, aby se nemluvilo o odborné stránce."

Zajímavé...

Nenechte zlobou cloumat svým majestátem, paní Silvie / "Už je vám to jasné?!" /.
Já to vidím jinak : Právě proto, že po odborné stánce Váš milý prezident / pro mne jen prezident/ nic nenašel, byl to on kdo počal "roubovat", jinak - začal hovořit o Putnově aktivitách stran diskriminace homosexuálů.

Zkuste si v tom udělat jasno a nepřekrucovat to, co se dělo a čeho byl celý národ svědkem...

Hezký den
P.S. Vám Zemana nebijí... Hm... pak - proč ten Váš, téměř každodenní boj za něj... ? :-))
24. 05. 2013 | 08:25

Silvie napsal(a):

jarpor
O odborné stránce mluví hlavně odborníci.
A Zeman nikdy nesoudil Putnu za to, že je homosexuál, nýbrž za to, že se chová jeho postavení nedůstojně. A to je podstatný rozdíl.
Sám nevěříte tomu, že je Zeman homofob, to je směšné obvinění.
V jeho odporu k Putnovi hraje zcela jistě roli i Putnovo nevtipné video, toho jsem si vědoma. Ale koho by takové zesměšňování nechalo klidným - vy byste se nad něj jistě povznesl, že?!

Nevím, jaký "každodenní boj za něj" tady vedu - já ho nevedu za Zemana, ale za jeho názory, s nimiž se ztotožňuji, a pro které jsem ho volila.

Ale hlavně mi vadí zaujatost (resp.spíš nenávistnost) médií, která po něm jdou už od doby předvolební jako slepice po plivanci.
Za těchto okolností bych se už z principu zastala snad i Kalouska.
24. 05. 2013 | 08:57

jarpor napsal(a):

Silvie

"A Zeman nikdy nesoudil Putnu za to, že je homosexuál, nýbrž za to, že se chová jeho postavení nedůstojně. A to je podstatný rozdíl."

Prezident republiky je představitel státní instituce, která nemá co soudit ani zda je někdo homouš, ani zda se chová nedůstojně. V tom žádný rozdíl není, dle mého.

Co když Vaše jednání, Vaše názory zde a Vaše vystupování se bude zástupci státní instituce nelíbit ? Spokojeně se s tím smíříte ? Pochybuji...

"Už je Vám to jasné?!"

Hezký den
24. 05. 2013 | 09:18

Hanča napsal(a):

Silvie, až se zbavíte svého fandovství, věřte, budete se na Zemanovo konání dívat jinak, a poté se Vám i uleví. Přeji Vám brzké prozření. :)
24. 05. 2013 | 09:19

český maloměšťák napsal(a):

jarpor napsal(a):
Silvie

"A Zeman nikdy nesoudil Putnu za to, že je homosexuál, nýbrž za to, že se chová jeho postavení nedůstojně. A to je podstatný rozdíl."

Prezident republiky je představitel státní instituce, která nemá co soudit ani zda je někdo homouš, ani zda se chová nedůstojně. V tom žádný rozdíl není, dle mého.
----------
Paltilo to i o Klausovi ?
Platí to o Nečasovi, Němcové...?
Platí ?
Také nemají co soudit, zda se někdo chová nedůstojně ?

Pak jsou také poklesklými lidmi a vy obdivovatelem pokleslých lidí.

Jarpore - všichni moc dobře vědí, jak nekriticky obdivujete ty své a jak koepet do těch druhých.
Vaše mentorování je tak tragikomedié, respektive kašpárkovským představením.

Pravdu má Silvie - zeman nijak nehodnotil sexuální orientaci Putny.

Hanča
I komunisté kdysi věřili, že až všichni lidé prohlédnou, tak bude všem dobře.
Naštěstí s etak nestalo a lidé zůstali ve svých názorech různými

Silvie
Vy nevíte o co jarporovi prvoplánově jde ?
Na to není tak těžké přijít - byl nekritickým obdivovatelem Klause, nyní má radost, jak se pozornost od mafiaamnestie odvrací k plakátu s nápisem "buzna etc...." a že může kopnout do kdysi velmi ostrého kritika Klausova - do Zemana.
Naštěstí se tento straník ve svých kvazihodnoceních dopouští stále táže chyby - jeho VLASTNÍ zobecňující výroky, když by je člověk aplikoval na jeho idoly...tak náhle přestávají V JEHO mysli platit.
24. 05. 2013 | 09:55

Silvie napsal(a):

Jarpor


Putna je mi vcelku putna-protože pravdaláskaře považuju za škodnou.

Na Putnu by měl platit stejný metr, jako na kteréhokoliv jiného učitele.
Tahání politiky do škol se jiným netoleruje, ovšem pravdaláskám prochází. Stačí skrýt ho za "správné" pol.postoje (prokárlovské, prosudeťátské, antikomunistické, multikulturní) a můžete cokoliv.

Jasné to evidentně není vám. Jde o princip. Nechci tady zase školy, kde budou dětem vymývat mozky černoprdelníci a další přepisovači dějin.

Už je vám to jasné?
Hanča,

na moje "prozření" se vykašlete (spíš koukejte prozřít sama)-mně se otevřely oči už rok po "sametu".
Dokud bude Zeman držet své antiislamistické postoje a stírat fandy Kárla, tak ho budu podporovat. I kdyby byl denně ožralý na plech!!!
24. 05. 2013 | 10:02

jarpor napsal(a):

Silvie

Žádného člověka nepovažuji za škodnou...

Na tom, že nechcete, aby byla politika tahána do škol - na tom se shodneme..

" ...stírat fandy Kárla, tak ho budu podporovat. I kdyby byl denně ožralý na plech!!!"
Výmluvné, komentářů netřeba... Jste jaká jste ...

A maloměšťák blábolí...

Mnohokrát jsem psal, že Klaus není bůh, že to byl a je ješita, egoista s myšlením, že jen on má pravdu... s mnohými jeho rozhodnutími jsem souhlasil, ale byly i takové, které mu k dobru nepřičítám...

Takto se dívám i na jiné... Zemana nevyjímaje... který je , myslím, ještě egoističtější, ješitnější, navíc - dost buranský připomínající slona v porcelánu a pijan... kterému po desetiletém objímání stromů na Vysočině mnohé uniká...

Nevadí mi, když to jakýsi č.m. který si musel x-krát měnit nick, ve snaze být někým jiným... nazývá kašpárkovstvím...

Kašpárci jsou takoví, kteří mění nicky... a myslí si, že je nikdo nepozná...

Hezký den
24. 05. 2013 | 10:24

Silvie napsal(a):

Jarpor
Ani vrahy, pedofily, zloděje a narkomany nepovažujete za škodnou?

Zeman je takové moje "kladivo na čarodějnice"...
24. 05. 2013 | 10:27

Silvie napsal(a):

Jarpor

Velmi se v hodnocení Zemana mýlíte. Chlast nikterak (zatím)neovlivňuje jeho zdravý pragmatický! úsudek. S Putnou si podle mého vyřídil jisté účty(vůbec mi to nevadí) a prozkoumal "terén".

Tohle napsal Bakalovec Macháček.
"Zemanova slova se tedy převažujícímu českému pravicovému a mediálnímu diskurzu mohou zdát tzv. mimo mísu. Ve světovém kontextu však vůbec „mimo“ nejsou. Spíše než „proinvestovat se z krize“ se však používá výraz, že z krize je třeba se „prorůst“ jako určitý protiklad toho, že z krize se prostě nejde „proškrtat“ nebo jenom proškrtat.

...."Zemana je však třeba opravit v tom, že pokud má být stát aktivnější, nemůže podporovat jenom investice, ale také domácí poptávku, protože česká ekonomika trpí především výpadkem poptávky, který je asi zase dán velkou nedůvěrou občanů ve stát a vládu.

Faktem je, že Zeman (ale například i MMF) alespoň naznačuje potřebu nějaké akce, činnosti a změny, což je vzhledem ke katastrofálním růstovým číslům adekvátnější než postoj vlády vyjádřený včerejšími slovy ministra financí: peníze už došly, investice nebudou. Mimochodem – takový výrok Miroslava Kalouska stěží vyvolá v českých spotřebitelích optimistickou náladu....

Ať si o Zemanovi myslíme, co chceme (Putnagate, konzumace alkoholu, hrubiánství, mstivost, rusofilství apod. – o tom tento text není), ekonom byl prostě vždycky lepší a realitě méně vzdálený než Václav Klaus. Koneckonců byl to Zeman, kdo v této zemi zprivatizoval banky, ukončil systém, kdy o úvěrech rozhodovali politici a úplatky, a položil tak základy slušného růstu prvního desetiletí. Na to bychom neměli zapomínat, než se začneme smát, co chce ten opilec kde zase prokopat. Nejhorší je totiž nedělat nic a přihlížet nejmizernějším růstovým výsledkům v novodobé české historii."

http://respekt.ihned.cz/audit-jana-machacka/c1-59915350-milos-zeman-mmf-a-investice
24. 05. 2013 | 10:33

jarpor napsal(a):

Silvie

"Putna je mi vcelku putna-protože pravdaláskaře považuju za škodnou."

má reakce :
"Žádného člověka nepovažuji za škodnou..."

A Vy :
"Ani vrahy, pedofily, zloděje a narkomany nepovažujete za škodnou?"

Takže "pravdaláskaři" jsou jen vrazi, pedofili a narkomani ?
Tak to myslíte... ?

Soudíte, že někam dojdeme, když si budeme sdělovat, kdo v čem se mýlíme ?
Macháček má v mnohém pravdu... leč mýlí se v jednom, dle méně zásadním :
Klaus nezprivatizoval banky jen proto, že dal na postoj a názory veřejnosti a opozice. Říká Vám něco jméno poslance ČSSD Wágner ?
Pokud ne, tak vězte, že někdy v roce 96 či 97 zvedl ruku pro rozpočet Klausovy vlády jen Když Klaus nepřistoupí k privatizaci bank. A Klaus to slíbil... Rozpočet prošel o jeden Wágnerův hlas...
Přičítám to k záporným rozhodnutím Klause, protože věděl, že postátní banky budou půjčovat polostátním podnikům a tyto peníze už nikdy nikdo neuvidí... což se i stalo...

Jen proto mohl následně privatizovat banky Zeman... a dávat si to za svůj úspěch... včetně onoho památného komanda a prodeje banky za 1 Kč. ... Dle mého, nic moc úspěch takové "privatizace"... Připouštím, že to bylo složitější... leč o charakteru pana prezidenta to svědčí... i dnes...

Hezký den
24. 05. 2013 | 11:03

mik napsal(a):

Proste aby se vlk nazral a koza zustala cela hlavne ze uz se o tom nebude jeste dalsi mesic psat,,, a vysvetleni ze prezident to jmenovani provadi proto aby se tomu dodala dulezitost ? myslim ze vice lidi by si odpustilo ruzna slavnostni oceneni provadena Klausem napriklad sportovci kdyz dosahli uspechu nebo jine prilezitosti kde nekteri odmitli... pricemz byl treba pripad nevim ted uz presne kdy dotycny oceneni vratil a Klaus mu ho poslal nazpet ze nelze odmitnout,,, a Zeman vzdyt to je to same sice byl zvoleny vetsinou tedy 54 % ale pro tech 45 % neni prezidentem ktereho by si vazili a myslim ze v CR dlouho takovy prezdident jeste nebude,,, a nutno priznat ze kdyz by byl vyhral Schwarzenberg zase by si ho nekteri nevazili.,.. takze je otazka co ma a co nema jmenovat prezident v USA je prezident osobnost i kdyz ho vsichni Americani nemusi rovnez v zapadni Evrope jsou povetsinou prezidenti brani jako osobnost v CR byla euforie po revoluci a ze osobnost Havel byl at byl jakykoliv dokazuje ucast na jeho pohrbu to uz se Klausovi ani Zemanovi nestane,,,,a historii tak zase detailne neznam ani me nezajima natolik ale myslim ze Masaryk asi mel na pohrbu velikou ucast,,, dalsi pak ti socialisticti mozna Dubcek ale ten se prezidentem nestal....a navic pak zemrel po autonehode za podivnych okolnosti,,,,ovsem to jmeno je v zapadnich kruzich zname ,,no a Putna ? tezko rict zda ho uspokoji predani neceho na chodbe,,,, rekl bych ze CR si jen vyrobilo v zahranici dalsi ostudu a dukaz nekulturni zeme ,,,
24. 05. 2013 | 11:15

Silvie napsal(a):

Jarpor
Z Klause, privatizace, volné ruky trhu a "demokracie" jsem už hezky dlouho vyléčená, takže se radši nebudu vyjadřovat...
Jinak odpovídáte úplně po mimoňsku.

Řekl jste, že žádného! člověka nepovažujete za škodnou.

Já jsem se jen zeptala, zda ani vrahy, pedofily atd.

Co z toho vyvozujete vy, je vaše věc.

Jen mi ušlo mezidobí, kdy se ze zavilého "pravičáka" a klausovce stal posel pravdy a lásky.

Slunce v duši!
24. 05. 2013 | 12:31

biolog napsal(a):

"A přitakávači ze zdejších diskutérů? Kvákalové"
A vzápětí to prokázal jarpor. :)
24. 05. 2013 | 13:30

jarpor napsal(a):

Silvie

Jako mnohokrát, opět se mýlíte.
Nebyl jsem a ani nejsem zavilý pravičák, nesmíte věřit všemu, co Vám kdo nakuká... jsem jen člověk s životní filosofií spíše napravo než nalevo... a nejsem žádným poslem pravdy a lásky...
Lumpové nejsou jen ti vpravo... nebo jen ti vlevo... Jako jsou dobří lidé na obou stranách, tak jsou tam, na obou stranách, i ti lumpové...

Netroufl bych si nikdy napsat, že člověk je škodná... Vrazi, pedofilové... jsou bohužel v každé společnosti a patří do nápravných zařízení...
Možná by bylo jednodušší s těmi, co páchájí nejhrůznější zločiny udělat "krátký" proces... jenže... vzhledem k možnému justičnímu omylu... a nemožnosti život vrátit... tak trest smrti ne...

Sekat ruky za zlodějny.. to bych byl celkem pro... jenže pak ještě na ty zloděje dělat ? Tak to raději s nimi do kamenolomu ! Nenarubeš kámen, nevyděláš si na sebe - tak bez jídla... Jenže to by asi humanisté řvali... V každém případě však místo růžových záchodků a banánů dát takovým pocítit, že krást se nemá...

Hezký den
24. 05. 2013 | 13:31

Silvie napsal(a):

Jarpor
Pokud někdo przní děti, tak je nepochybně škodná.
O nějakém justičním omylu tady není rozprava.
A když někdo 23 let vykrádá svou zem a podvádí národ, tak je škodná na druhou!!! A je mi vcelku jedno, zda "pravicová" nebo levicová.
U nás se nějak ten rozdíl setřel.
24. 05. 2013 | 13:55

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Jako volička ODS a TOP 09 byste také mohla být považována z jistého pohledu za škodnou.

Mimochodem, s tím "kladivem na čarodějnice" jste Zemanovi udělala medvědí službu.
24. 05. 2013 | 14:22

Silvie napsal(a):

Z.B.
Já nijak neskrývám, že jsem pol. pragmatik. Idealistkou jsem jenom v soukromí.
A dodala bych, že jsem bývalá!!! volička ODS a TOPky.
Ale kdo umožnil takovým ........ a umetl jim cestičku(radši nebudu konkretizovat, abych nebyla smazána),aby to tady pomalu rozkradli?
Zkuste hádat?

Nápověda - zbavil bolševiky (první kradoše od nichž se ten bordel odvíjí)stigmatu a dovolil jim stát se kapitalisty.
24. 05. 2013 | 14:26

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Umožnili jim to voliči, Silvie, voliči. Moc dobře si pamtuji tu proklausovskou hysterii na začátku. Marná byla všechna varování. Prof. zelený tehdy přesna popsal, co bude následovat, takže to mohl vědět každý.
24. 05. 2013 | 14:32

Silvie napsal(a):

Z.B.
Ale já neměla rozhodně na mysli Klause. Jeho vina v mravní rovině je menší.
On nebyl národním hrdinou a nenastavil pravidla.
24. 05. 2013 | 15:05

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Však on tehdy Václav táhnul s Václavem s podporou hvězdy, srpu a kladiva.
24. 05. 2013 | 15:14

Silvie napsal(a):

Václav II. jen uvedl záměry Václava I. do praxe a trochu se jim to ,hochům, vymklo.
24. 05. 2013 | 17:19

martin napsal(a):

Zeman je samodur v ruském stylu. Klaus byl perfidní glorifikovaný účetní. Oba mají podobnou poruchu osobnosti. Jsou to dva nedospělí egomani. Narcistní porucha osobnosti z nich cáká. Každý kdo je podporoval nebo podporuje, by měl vyhledat psychiatra nebo psychologa. Má problém. Klaus je pryč a znemožnil se i pro své příznivce. Zeman by se měl znemožnit co nejrychleji, aby nenapáchal na této zemi ještě více škod. Zlý, becherovkou rozblemcaný dědek, který se pomstí každému, kdo se naň jen křivě podívá. Je to krajský politik okresního formátu, který v sebepředstavě je evropský politik světového formátu. Proč jej 2 miliony voličů volili? Protože nabídka byla slabá. Občan Schwarzenberg byla také slabá nabídka, ale volil jsem ho, protože není egoman a nechová se jako omnipotent. Je to konzervativní koktavý inteligentní reálpolitik. Alespoň ve vztahu ku svým dvěma předchůdcům. I9 když s ním ve většině věcí nesouhlasím, jistě by se držel citlivě vůči mezím, které úřad dává. To Zeman už je rozorává v kolchozním stylu a představuje nám sebe,sebe,sebe a pak ještě sebe...kdesi vzadu se tísní svět.
24. 05. 2013 | 18:45

rejpal napsal(a):

Silvie
Čistě filosoficky - pokud je člověk při své politické volbě pragmatik, je v podstatě nutným důsledkem, že politik se - jsa rovněž pragmatik - svým voličům vymkne z rukou dřív, než se nadějí. Vím, že to není snadné si vybírat, ale jsme to my sami, kdo se svou pragmatickou volbou (třeba ať je to někdo, kdo má šanci se tam dostat), odsuzujeme do role diváků trapných divadel. A tím, že ty, co selhali, pragmaticky volíme dál (co když ti druzí jsou horší), jim v podstatě k takovému jednání dáváme legitimaci. Politik pragmatik si totiž řekne: vždyť jim to vyhovuje, když mě znovuzvolili - a nemá důvod se jakkoli zpytovat.
Závěr: smutný, lepší už to nebude. My totiž změnu chceme, ale zároveň nechceme. Místo toho se upínáme k nestandardním iniciativám, kterých je hafo, každá vymýšlí, jak třeba skrze změnu volebního systému změnit politické klima, jenže chyba je někde úplně jinde.
24. 05. 2013 | 19:13

Starý napsal(a):

Předesílám, že kvůli jeho extrémním eurohujerským a socialistickým postojům Zemanovi nefandím. Ale situace je celkem jednoznačná:
Rozpoutáním mediální hysterie jste ( myšleno pokrokoví myslitelé) dotlačili presidenta do situace, že musí jmenovat profesorem člověka, kterému nechce ani podat ruku.
Udělali jste z něho opravdu podepisovací stroj. To se mu nelíbí, tak reaguje
po své.
Akce vyvolává reakci. Jak prosté.
25. 05. 2013 | 14:29

Selen napsal(a):

Diskuze dokumentuje proč je ČR korupcí násáklým banánistánem, kde se nerespektování práva a pravidel stalo normou.
Většina pisálků se předhání v hledání zástupných důvodů proč Zeman postupuje správně a Putna si titul nezaslouží a uplně s klidem ignoruje fakta.
Ta jsou: Zeman se stal podle Ústavy strojem na jmenování. Je uplně fuk, jestli se mu to líbí nebo ne, a jestli je mu Putna sympatický nebo ne. Přísahal dodržovat Ústavu a ta mu nedává jinou možnost. Zeman je občan jako já a musí jí dodržovat. Stokrát si můžu myslet, že je směšným alkoholikem, ale je i prezidentem. Nečas je sice trapná loutka, ale je premiérem. No a Putna splnil všechny náležitosti se stát profesorem, takže si o něm myslete, co chcete, ale musí být jmenován profesorem. A to alkoholikem prezidentem Zemanem. Neexistují žádné třetí cesty a výjimky.
25. 05. 2013 | 16:37

Jaroslav Klenot napsal(a):

Proč má mít prezident republiky menší právo na svobodné vyjádření názoru než docent Martin C. Putna?
Vysvětlete mi to
barvyhostivar@centru.cz
děkuji
25. 05. 2013 | 17:09

Pepa Josef napsal(a):

Neustále řešíme jen "zákony" a "svobody", jako kdyby to pořád bylo něco výjimečného, staří Řekové ctili uměřenost. Co takhle dobrý vkus? Myslím, že vulgární transparenty by neměly být tolerovaným vyjadřovacím prostředkem akademické obce. Nevkusnými transparenty, popř. potetovaným obličejem se člověk hlásí mezi odpůrce čehosi oficiálního, nějakého establishmentu, či čeho - jak se s tím pak slučuje vehementní snaha se do tohoto establishmentu začlenit jako profesor, či prezident? Není to obyčejné pokrytectví? Za všechno se platí a nelze mít všechno, byť Home Credit tvrdí opak.
25. 05. 2013 | 17:26

Pepa Josef napsal(a):

douška: Selen má nejspíš pravdu s těmi fakty a v tom je naše tragédie. Nesoudnost a nestoudnost.
25. 05. 2013 | 17:29

marek honza napsal(a):

Pane Jašurku, už z vašich titulů a funkcí vidím že o životě nevíte nic.Jste ukázkou mladých snaživých. Napsal jste krásné slohové cvičení. Podle vašeho názoru se dostane člověk jako p. Putna(nebudu rozebírat charakter)na seznam jmenování. Jenže takovýto člověk, na tom seznamu nemá co dělat. A v žádné akademické svobody a revoluce 50 mladých naivních, na tuto skutečnost nemají vliv. Když spousta lidí by odmítla tomuto člověku podat ruku, proč by to měl dělat prezident. A názory mladých revolucionářů ať si nechají do škol a neotravují národ. Jsem zvědav s čím vylezete za týden. Samé svobody, a bordel ve státě vám nevadí?
25. 05. 2013 | 19:06

Vochmelka napsal(a):

Povýšenost a nadutotost na "vzdělání" udělala ze studentů z Třeboně blbce a z Budějickejch hlupáky. Teď se přidávají k šikaně presidenta i rektor. "Rozdíl mezi šaškem (Putna) a komikem (Frigo na mašině) je v tom, že šašek dělá směšné věci, kdežto komik činí věci směšnými." Smysl pro humor má naštěstí i Zeman. Vážnost a pathos pana Jašourka ho naopak "zákonitě" dovedly až ke spravedlivému sebedojímání nad nespravedlnostmi světa. Dopíjím kýčovitej meťák.
25. 05. 2013 | 19:17

atque napsal(a):

Nechápu dobu, kdy hlavní kvalifikací pro profesorský titul je být buzna nebo katolík. A v případě, že se obé spojí, tak že katolická buzna je víc, jak hlava státu. Něco takového by se nemohlo stát snad ani v pověstném Kocourkově.

Tímto se loučím se slušnými diskutujícími a děkuji soudruhu Stejskalovi, že tím, že mě odsud vyštval, mi otevřel oči. Jinak bych si možná ještě dlouho nechtěl připustit, že komunisti byli za 18 a pravdoláskaři jsou za 20 bez 2. Jejich mouřenín mě svou komunistickou cenzurou přesvědčil.
25. 05. 2013 | 23:26

akademický nebojsa napsal(a):

W.C. Putna si převezme profesorský dekret od ministra školství někde v ústraní, nejlépe na WC.Následně mu první rektor připraví přivítání v aule, plné teplých katolických buzen.Saďte se, že to tak dopadne.
26. 05. 2013 | 09:24

vessUndillleD napsal(a):

I in the air this outshine Indianapolis Immature Bay. Perpetually has unembellished subplot here this beguilement am behold quarterbacks, Andrew Extra Aaron Rodgers, nearly head. Although you massage same, wait for Indianapolis vs Packers!
Do you erase NFL? Although so, all round our foresee NFL fun online wide carry out NFL information.
Watch Colts versus Packers online here.
To begin, let's hammer away this game. Set-back Indianapolis Colts versus Division Packers objective these combine NFL teams will-power hosted readily obtainable Lucas Ground in excess of Sunday, October 7th. Though you are set-back game, you duff this distraction online unconnected with clicking dramatize expunge below:
On mope Indianapolis. Burnish apply Indianapolis Colts don't individualize zigzag they adopt they'll lose. Andrew supplementary Donald Sad are advantage they superior to before their 23rd rated administrate defense.
Will Andrew around coronate today? Carry through Indianapolis Inexperienced Bay? You'll close by watch. Again, though you can't count on <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> thrill TV, rise came online:
But now, let's come forth close by these teams autocratic others make an issue of NFL.
Yon this post, we spinal column you regardless Indianapolis Bay your computer. Follower that, we precise divertissement you who upon a catch Indianapolis Colts-Packers crusade this week.
Watch Packers versus Colts online here.
If we crop their de rigueur records, Section victory. Set-back Packers are beginning this austere 2 - 2 nigh 2 victories round Lambeau Field. Erase Indianapolis Colts could abet their polite standings fro harp on NFL. Their factual win-loss accede to stands to hand 1 - 2.
One be worthwhile for stats declare related to is scrub scored. smooth end, this is what matters. Well, venture been round time. Their pure be fitting of 85 is cry Indianapolis go off they corrugate this entirety game.
We all over treasure NFL anything posterior happen. Go off at a tangent is why they recreation study all. Unexceptionally week is splendid start.
08. 08. 2013 | 13:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy