O Romech na dně a rasistech v Senátu

28. 11. 2013 | 15:40
Přečteno 10784 krát
Evropská komise předložila členským státům EU návrhy opatření v oblasti integrace Romů. Jsou promyšlené a rozumné a podporují je zelení i řada nevládních organizací. Ne tak povážlivý počet našich senátorů. Včera jim v Senátu tyto návrhy představil předseda vlády Jiří Rusnok. V následné diskuzi se k nim mnozí senátoři vyjadřovali, a to velmi kriticky. Kdo to sledoval, byl svědkem smutného vodopádu neznalosti a omezenosti, ale v několika případech i čirého anticiganismu, rasismu a arogance.

V ten samý den vláda projednala Zprávu o stavu romské menšiny v roce 2012, která dokládá řadu faktů, které byly v senátní diskuzi opakovaně rozporovány. Pokládám za důležité je proto připomenout a upozornit na to, že zhoršující se postavení Romů v řadě oblastí v současné České republice není prázdným pojmem, který by nebyl podložený žádnými fakty. A že navrhovaná doporučení Evropské komise, ač nemají přímý dopad na legislativu v ČR (jsou však provázána s dalším čerpáním evropských peněz v příštím programovacím období v letech 2014-2020) nejsou odtržena od zdejší reality.

Na ukázku několik senátorských citací. Senátor Jaroslav Kubera: "A teď už k praktickým radám, co bychom mohli. První, co bychom měli udělat, je omezit výrobu dětí za účelem zisku. To není ničí vina, to je naše vina. Pokud jsme nastavili takové systémy, že se vyplatí vyrábět děti za účelem zisku, tak kdo by je nevyráběl?" Senátor Jaroslav Doubrava se nenechá zahanbit a Kuberu dohání svou neznalostí českých reálií: "Vím, že to mají podstatně složitější. Ale jsem také přesvědčen o tom, že ti, kteří chtějí pracovat, tak práci najdou. Problém se tady vztahuje k vzdělání. Protože, který zaměstnavatel může zaměstnat někoho, kdo neumí číst, kdo neumí psát, kdo neumí počítat."

Jedním z rozporovaných faktů byla hlavně diskriminace v oblasti vzdělávání. Zde je třeba připomenout Výzkumy Veřejného ochránce práv a České školní inspekce provedené v uplynulém roce. Ty potvrdily, že 32 procent romských žáků dochází v České republice na praktické školy určené pro děti s lehkým mozkovým postižením a z takových škol s omezeným obsahem učiva jen těžko nacházejí uplatnění na trhu práce.

V diskuzi bylo také zmiňováno, že kdo chce, tak práci najde. Zde se sluší poukázat na realitu řady chudších regionů České republiky, kde připadá na jedno volné pracovní místo 100 a více uchazečů, bez práce je zde každý pátý práceschopný obyvatel. Získat zaměstnání v takovém místě tedy často není jen otázkou chtění a nechtění, ale reálných možností. Pozice lidí s nízkým vzděláním v kombinaci s obavami zaměstnavatelů a špatnou pověstí, kterou si s Romy spojují sráží šance řady z nich takřka na minimum. Ve vyloučených lokalitách tak nezaměstnanost dosahuje závratné výše více než 70 procent. Více než 60 procent mladých Romů zůstává po ukončení škol bez práce a to nikoli jen z důvodu toho, že by pracovat nechtěli.

Možnosti, jak přispět ke zlepšení této situace, během senátní diskuze také zazněly a objevují se i v návrzích Evropské komise. Nejde přitom o „pozitivní diskriminaci“ ani vytváření speciálních kvót týkajících se pouze Romů. Jde o komplexní a dlouhodobou podporu vzdělávání, zaměstnanosti i podmínek k bydlení u všech lidí, kteří se ocitají na sociálním dně. Řada měst má již s podobnými programy dnes dobré zkušenosti – za všechny jmenujme Most, Cheb, Kadaň, Jirkov, Břeclav, Bruntál. Věříme, že i přes nedůvěru některých senátorů budou další podobné programy v českých městech spíše přibývat. A pokud chceme dosáhnout nějaké změny, nestačí vzdělávat jen romské děti, ale především vzdělat řadu našich politiků, senátory Kuberou a Doubravou počínaje.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel napsal(a):

Vás bych poslal dělat osvětu do islámských zemí.
28. 11. 2013 | 15:49

Da.Rock napsal(a):

Jo jo, kvóty jsou fajn. Doporučuju zavést kvóty pro zaměstnavatele, například že mezi jeho zaměstnanci musí být tolik romů, aby to odpovídalo jejich percentuálnímu zastoupení v populaci.
Ale pak taky zavést kvótu, aby romská zločinnost byla na stejné úrovni, jako u většinové populaci.
Zaměstnavatelé tu svoji podmínku splní. Splnili by ale romové tu svoji?
28. 11. 2013 | 15:50

Petr z Tábora napsal(a):

Jsem proti jakémukoli rasismu - tedy i tmavému - a jakékoli diskriminaci - tedy i té pozitivní.
Souhlasím s posledním odstavcem - pomáhat lidem na sociálním dně včetně jejich vzdělávání, získání pracovních návyků atd. Kuberovi fandím a ať se dovzdělají Zelení.
28. 11. 2013 | 15:56

zdenekbrom napsal(a):

Několik poznámek:

- Výzkum v praktických školách probíhal tak, že do třídy vešla osoba, spočítala děti s černými vlasy, ty následně prohlásila za Romy a zase odešla. Na názor rodičů nebo dětí samotných, ke které národnosti se hlásí, se nikdo neptal.

- U mnoha Romů není vzdělání žádnou důležitou prioritou a spíše se mu vyhýbají. Byly zaváděny tzv. O třídy pro zlepšení přípravy na školní docházku a nebyl zájem. I když místo ve školce je, romská rodina dává přednost pospolitosti.

- U žáka, který má zameškáno 400 hodin za školní rok a více, je úplně jedno, do které školy chodí.

- Praktická škola zajistila svými metodami a možnostmi alespoň to, že žáci ovládli základy čtení, psaní a počítání a ukončili základní vzdělání. Nesystémový přesun do standardní základních škol přináší jiný efekt - stoupající procento žáků, kteří neukončí ani základní vzdělání. Jejich zaměstnatelnost bude ještě těžší.

- U některých rodin je "sociálka" považována za střední školu nebo učební obor, protože žáci uvádí, že se tam po 9. třídě budou hlásit.

- Jakákoli směrnice nebo doporučení, které vzniklo na základě rasy, je rasistické, byť by pocházely z EU.
28. 11. 2013 | 16:04

juvel napsal(a):

Zelení důvěru lidí promrhali v asociální a korupční Topolánkově vládě a zatím není důvod jim začít důvěřovat.
28. 11. 2013 | 16:05

tajemný pan H napsal(a):

mezi docenty by mělo být alespo 5% romů.
28. 11. 2013 | 16:14

Ares napsal(a):

Kdy se přesně stalo, že verbež, co prosazuje nerovné postavení občanů dle rasy, si dovolí někomu nadávat do rasistů.

Asi by si to chtělo trochu vyjasnit pojmy.

Prosazujete nerovné zacházení s lidmi dle jejich rasy. Pak jste multikulturně uvědomělý a politicky korektní.
Jste proti tomu, pak jste rasistické prase.

Člověk alespoň pak ví, na čem je.
28. 11. 2013 | 16:15

What does the fox say ? napsal(a):

tajemný pane H , žádný takový. Ženy mají kvóty na 40%, takže žádná diskriminace. 40% docentů musí být romové a 40% ředitelů plešatých a 40% uklizeček musí být zrzavých.
28. 11. 2013 | 16:18

curs napsal(a):

Zelené nelze podezírat z rasismu a politického využívání anticikánských nálad, nemají mezi sebou žádnou Řápkovou, Víchu, Čunka nebo Křečka. Přesto však Romům uškodili možná víc než tato nechutná individua, když zavedli rovnou daň a podporovali politiku Topolánkovy vlády. Kdyby je potom voliči neposlali do věčných lovišť, nejspíš by Bursík pohazoval patkou i v Nečasově vládě a obvyklými úlisnými frázemi vychvaloval také Drábkovy deformy. Zelení Romům nepomohou, jen na tom problému parazitují a vyžívají ho k budování komerčních neziskovek a čerpání evropských dotací. Jenže motivační kurzy, propagační kampaně, letáky na křídovém papíře a konference odborníků neodstraní ani jediné ghetto.
28. 11. 2013 | 16:19

LUF napsal(a):

Souhlasím s autorem, že pracovat nepůjdou ani kdyby chtěli. Souhlasím se senátorem, že by se měla omezit výroba dětí za účelem zisku. Můj další návrh - omezit výrobu dětí vůbec a rozjet projekt sterilizace za úplatu. U nás se člověk může dát sterilizovat, tak vybraným skupinám by se nabídla nějaká částka (plus např. motivace v naturáliích jako salámy, pálenka, cigarety). Mezi tím se můžou zkoušet další slepé uličky jako programy integrace
28. 11. 2013 | 16:23

migréna napsal(a):

Jauvej!
Liška teď bude mít hodně času a bude literárně činnej.
Snad měl přecejen odjet do Arktidy, jak navrhoval Burián.
28. 11. 2013 | 16:25

Martin1 napsal(a):

Šílený autobus v normální zemi.
Jede hořící autobus krajinou, vevnitř hoří lidé všech barev a národností, z jednoho okénka je vidět řvoucího Roma.
Lidé okolo:
1) Volají: "Hele Rom, dobře mu tak, ukradl autobus a zapálil."
2) Volají (ti z větší dálky): "Podívejte, v ČR upalují Romy v autobusech - rasisté.
3) Ti v autobuse: "Podívejte na Roma, chce emigrovat - držte ho za nohy"
-------------------
Autobus skončil poslední jízdu pod kopcem - na troskách doutnajících sedadel jsou zbytky lidí. Jsou všichni černí.
28. 11. 2013 | 16:31

tajemný pan H napsal(a):

what is fox saying?
a ve vedení zelených by taky meli být romové. liška je rasysta. černy nebo bili, spojme všychni syly.
28. 11. 2013 | 16:33

blue jay napsal(a):

Pane Stejskale,

jen testuji muj novy anonmni program na IP adresy. Muzu si vybrat z desitek zemi a stovek IP adres.

PS. proc jste me vubec zablokoval?
28. 11. 2013 | 16:44

oranžáda tvrdá napsal(a):

pozor, podporují to zelení....... jako fotovoltaiku , větrníky a řepku v naftě..... stav největšího nebezpečí !!!!
28. 11. 2013 | 16:48

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Kdo je to Rom ? Od toho je třeba začít, pokud chcete nějakým způsobem řešit romskou otázku.
Je ale společnost už dost zralá na to, aby dokázala pacifikovat jedince nebo skupiny, které by chtěly takové definice pouze zneužít k rasistickým útokům nedejžtohospodinzástupů k segregační politice ?

Jenže pokud toto neznáte, nemáte k dispozici data, tak vždy může přijít "kuřácký rom" Kubera a začne troubit své nesmysly o počtu dětí /odkud čerpá svá fakta, že Romové mají víde dětí než " Neromové", stejně tak by bylo možné tvrdit , že více vyrábějí děti katolíci nebo zrzci.../, kolik fakanů má na svědomí Kubera, ať dokáže že ne víc jak pět. Že se o ně uměl postarat ?
Ať to dokáže.
Ale to bychom zabrousili daleko, k tomu, co to je to " postarat se", dyť kdoví jestli by ten Kubera bez peněz daňového poplatníka přežil , a o tom jeho vkladu do tvorby bohatství...tam se asi velmi rozcházejí členové ODS a zbytek světa, že...ale jak píšu - to by byla jiná pěšinka....

Že Roma poznáte ?
Ho, ho, holenci, jen abyste náhodou jednou nekopali do jednoho z nejbohatších lidí planety, kdyby mu náhodou vypověděl službu soukromý tryskáč a vy ho náhodou nabrali na dálnici z Ostravy do Mnichova - protože mu vyplivla i jeho Audina.

Takže vojín Liška, jak se vlastne pozná hentén Rom ? :)

Ares
Synku, i černochům se pomáhalo, i " Indiánům" /pane Stejskale, mohu to tak napsat, nebo musím napsat Native Americans ? :) /, společnost uznala , že jim bylo křivděno. Z těch anebo těch důvodů, to už je jedno.
Jenže vy si myslíte , že oni jsou stejně geneticky předurčeni tak maximálně k tomu vám sloužit, že ? Jo , synku, jen abyste vy jednou neprosil o to, jestli byste nemoh posloužit tomu Landšmítovi. :)))

Kluci a holky, vy nemáte prostě rádi černé, to je asi reziduem co jste pobrali od vašich pronacistických dědků a babek a prokomoušských fotrů a matek. To bude asi tak vše, teď navíc máte možnost se vymezit proti tomu multukulturáááálismu atd...., před nedávnem jste ještě věděli hovno co to je, chodili jste spořádaně k volbáma a tam volili Husáka , komunisty...ti vám zabezpečovali smradlavé teplíčko prosté cizinců a buřta a housku na prvního máje, hurá, hurá, hurá - mám as emá , má maso, o jé my se máme !

Ti Romové dnes...to jste vy zítra. Pamatujte na to. Že od nich vám nehrozí nic /to je samozřejmě odlehčené tvrzení, v každé populaci se najdou pravíti a grázli, takže se dá klidně napsat že naopak od každého hrozí vše atd./, pokud to neposerete vy sami.
Ti Romové - pokud by se jim fakt socioekonomicky pomohlo...už dnes vyžerou i ta pracovní místa, která byste sami brali.
Tam je ten pudl zakopán.

Rusnok tvrdí, že to zachrání Číňan...je to možné. Číňan má love, potřebuje trhy.
Jenže co když on to zachrání tak, že nabere Romy ? Nebo jiné cizince ?
Co pak ? Zas nadávat na multikulturáááálismúúús ? Obohacený o Číňany ?
To je taky na hovno, že ?

Co teď ?
Vandasi, raď. :))))))))
-----------------------------------------------
Prý má Duka plán.
Zakládá kromě investičního fondu i fond " nechte maličkých/Romů/ ke mně přijíti", zatím to chce řešit tak, že by mu měl přispět stát, ale na to zase nechce slyšet stát...a tak možná že na to dá z těch náhrad nebo z toho co vydělá na těch investičních fondech /nejlépe na islámské ropě anebo na čínských podnicích patřících komunistům - peníze nesmrdí, to už tvrdil pohan Vespasianus...../, prostě ten cash flow jeětě není jasný, ale vymyšleno to má skvělě :
Pošle totiž do každé zvláštní školy kaplana s romským asistentem , který složil zkoušky z katechismu.

:)))))))))

Zatím. Je to stejně furt dokola.
28. 11. 2013 | 16:49

oranžáda dubová napsal(a):

blue Jay...... jaképak blokování, to je pouze multikulturní usměrnění diskuse.... na to si zvykněte..
28. 11. 2013 | 16:54

PavelXP napsal(a):

Dobrá, romové mají problém nalézt práci. Na tom asi hodně bude. Po zkušenostech, které naše firma má (přijala jich 5, do roka zbyl jen jeden, ostatní přestali docházet) těžko bude vyhledávat další. To je jistě problém pro ty romy, kteří by skutečně pracovat chtěli. Jenže, na čele to nikdo napsané nemá jaký je a tak se holt řídíme dle starého přísloví, "o jedny kamna se dvakrát nespálíš". A na tom také nic zlého není, to je čistě pragmatická záležitost.
Ale jedna věc mě v těchto souvislostech uniká. Když už mají romové problém a nemohou do práce, proč se více nevěnují dětem. Proč stále ty požadavky na asistenty a pod.? Vždyť ty děti by měli mýt předpoklady pro ty nejlepší výsledky (v porovnání s dětmi, kterým se rodiče mohou věnovat po velmi omezenou dobu až když se vrátí ze zaměstnání), když se jim budou rodiče věnovat. A další věcí je devastace bydlení. To, že nemám práci, to přeci neznamená, že musím něco ničit. To jsou přece věci, které spolu ale vůbec nesouvisí.
28. 11. 2013 | 17:01

křemílek napsal(a):

at si je vezme EU když mají vůdči české majoritě stále v Bruselu připomínky jak zde cigánům ubližujem ! Ono to vážení už trvá příliž dlouho tyhle problémy s nimi ! Vše se jednou přejí ! Tohle etnikum prostě mezi nás nepatří ! S tím se nikdy nesmíříme ! At si je rozdělí kapitalisté na západě !
28. 11. 2013 | 17:02

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

PavelXP
"...Vždyť ty děti by měli mýt předpoklady..."

Nechtěl jste napsat " měly mít" ?
Nechápu, jak chcete "předpoklad" umýt, snad psa nebo záda...ale předpoklad ?

Ta Vaše firma asi nebude moc na psaní obchodní korespondence, že ?
:)))
28. 11. 2013 | 17:06

blue jay napsal(a):

oranžádo dubová ,
nevim nakolik je pan Stejskal multikulturní, ale prekvapilo me, ze me bez varovani zablokoval moje IP. Rad bych slysel proc to udelal nez si o nem udelam svuj usudek. Zatim jsem pana Stejskala povazoval za feroveho cloveka ktery ma praci o kterou bych nestal. No uvidim co na zablokovani me predchozi IP adresy, rekne.
28. 11. 2013 | 17:09

Ares napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: Mám vám odpovědět stejným stylem? Nebo mám z toho vynechat vašeho nacistického fotra a pouze konstatovat, že to vidím jinak?
28. 11. 2013 | 17:28

PavelXP napsal(a):

komunista z Lehman Brothers : sorry.
28. 11. 2013 | 17:33

MMacek napsal(a):

to curs:

"Jenže motivační kurzy, propagační kampaně, letáky na křídovém papíře a konference odborníků neodstraní ani jediné ghetto."

Naprosto presne. V jedne vete se Vam podarilo shrnout celou podstatu "boje proti diskriminaci". Pak se (ne)divime, kde se tu po 70 letech bere tolik nacku a proc jim normalni lidi fandi... Problemy nejsou reseny (a ze jich je, nejenom u ciganu - chudi "bili" jsou na tom dost podobne), jen se kolem vari hodne draha omacka.
28. 11. 2013 | 17:34

Xaver napsal(a):

Pravdu má, jako často, Kubera. Ale proč tu pravdu říká tak pozdě ? Přece už dávno ví, že všichni ostatní politici jsou tupci, a systémy, které zavádí jsou pitomé.
28. 11. 2013 | 17:35

stejskal napsal(a):

Nevzpomínám si, že bych Vás blokoval, pane blue jay (ale vzhledem k tomu, že sem píšete pod spoustou nicků, nemohu vyloučit, že se tak stalo).

A jen na okraj: vím, jak fungují IP i anonymizéry. Zablokování adresy je jen jedna z možností, jak přesvědčit člověka, který opakovaně porušuje zdejší pravidla, aby to nedělal. Zatím se to vždy povedlo (proto se zde ostatně stále dá vcelku slušně diskutovat).

Hezký večer.

Libor Stejskal
28. 11. 2013 | 17:38

Yosif K napsal(a):

PANE LIŠKA PANE LIŠKA PANE LIŠKA!!!!!
SLYŠTE A ODPOVĚZTE SLYŠTE A ODPOVĚZTE SLYŠTE A ODPOVĚZTE!!!!!

Postkomunisti v Brazílii zavedli tuto geniální věc:

1) většinu sociálních dávek sdružili do federálního programu BOLSA FAMILIA.
2)DÁVKY OMEZILI NA 75 usd NA OSOBU A NA NANEJVÝŠE 3 DĚTI V RODINĚ. Máš více dětí? To je pak tvůj problem.
3) Dávky se vyplácejí přes debetní karty banky Caixa Economica, nechce se ti k bankomatu? Tvůj problem....
4) Výplata dávek JE PODMÍNĚNA ŠKOLNÍM DOCHÁZKOU DĚTÍ. Díte má neomluvenou absenci? Tvůj problém, z bankomatu pak NEvypadne VŮBEC NIC PRO CELOU RODINU!!!!!

Toto je další výhoda bankomatu - je mu jedno zda na něj v případě navýplaty někdo hrozí pěstí nebo vytahuje vreckový nožík......

Program FUNGUJE! A skutečně pomáhá chudým z bídy! Děti chodí do škol a dostávají se z bídy ven!

PANE LIŠKA, BYLO BY MOŽNÉ ZAVÉST PROGRAM BOLSA FAMILIA I V ČESKU? byl byste pro nebo proti? Jak se díváte na princip kdy v případě neomluvených absencí ve škole RODINA LAUTR NIC NEDOSTANE?

Pane Liška - His Rhodos, hic salta!!!!!!!

Pane Liška podpoříte program kdy výplata sociálních dávek
28. 11. 2013 | 17:44

blue jay napsal(a):

Pane Stejskale,
Bez anonymizeru dostavam neustale tuto zpravu...

Chyba!
Akci nelze vykonat, protože vám (rozsah adres 85.7...atd) byl omezen přístup. Zpráva byla: ''
To moje pridane atd v adrese je snad pochopitelne. No pokud jste me neblokoval Vy pane Stejskale tak kdo?

PS. Mate pravdu v tom, ze nekdy pouzivam nekolik nicku. Nepovazuji totiz anonymni nick za neco zasadniho. Ale pokud me o neco opravdu jde, tak pouzivam blue jay. Ty ostatni nicky jsou jen prostredkem jak zpestrit zdejsi cirkus.
28. 11. 2013 | 17:49

Yosif K napsal(a):

Pena Liška podpříte nějakou českou Bolsa Familia kde výplata socálních dávek bude bezpodmínečně vázána na řádnou docházku dětí?

Pokud se tato nezavede, postavení Romů se bude zhoršovat.

Co se týká ostatních programů, bílí nechtějí nic platit a Romové nechtějí nic brát - kromě peněz.

Bez vzdělání jsou nezaměstnatelní. Není v tom rasismus, v českých nemocnících léčí nigerijští, angolští a arabští doktoři. Mnohdy černější než Romové. Mají ovšem lékařský titul.

Kolik Romů má lékařský titul?
28. 11. 2013 | 17:53

Čochtan napsal(a):

zelený Liška:
"Více než 60 procent mladých Romů zůstává po ukončení škol bez práce a to nikoli jen z důvodu toho, že by pracovat nechtěli."

ředitelka SpŠ, Husova 784, 464 01 Frýdlant :
"Druhým extrémem je, že cíle školy, doučovat všechny žáky tak, aby mohli absolvovat 9. ročník ZvŠ, se dostává do rozporu s přáním většiny romských rodičů. Ti si nepřejí doučování ani další vzdělávání svých ratolestí na střední škole. Oni chtějí žít ze sociálních dávek a podpor. ..... Cíl být doma, nic nedělat a pobírat sociální dávky. .."

Komu věřit ? Zelenému politikovi Liškovi nebo učitelce ?
28. 11. 2013 | 17:58

Yosif K napsal(a):

Pane Liška, jste odboérník na Romy,
----kolik Romů má lékařský titul?
----kolik Romů má VŠ?
----kolik procent romských dětí má řádnou školní docházku?

Ano, něco se udělat musí, ale nic nebude fungovat kromě programu jako BOLSA FAMILIA.
Vůbec nic vůbec nic vůbec nic.
28. 11. 2013 | 17:58

Filuta napsal(a):

Tak to má na mysli soudruh Liška tento paskvil porušující Ústavu?
Prosím všechny soudné lidi, aby tento článek poslali všem svým známým.
Jediný, kdo o této připravované prasárně informoval, byl Hájek, nikoliv veřejnoprávní média.

Zde je výživná ochutnávka.
"privilegia pro „vybrané etnikum“

Nejrůznější nařízení Evropské komise na podporu Romů dnes nikoho nepřekvapí. Brusel dlouhodobě prosazuje multikulturní agendu, jako jeden z hlavních opěrných sloupů své ideologie. Nařízení s názvem „Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech“, které nám „Nejvyšší bruselský sovět“ zaslal pod číslem N 081/89 bylo ale už tak otřesné, že se ho zalekl i europeisty ovládaný Senát. I přes značný lobbing „neziskového sektoru“ a socialistů kolem Bohuslava Sobotky a Jiřího Dienstbiera, Senát návrh nečekaně zamítl.

pp
Intervence neziskového sektoru

Nepomohla ani intervence Helsinského výboru a všech dalších multikulturních nátlakových organizací. Proti se postavili i někteří sociální demokraté, což v konečném důsledku rozhodlo. Bruselský návrh byl totiž „revolučně průlomový“ i pro některé socialisty, kteří si ještě zachovali zbytky zdravého rozumu a úctu k právu. Návrh Evropské komise zcela bezostyšně požadoval, aby členské státy EU zaváděly sociální opatření cíleně pro Romy, i když rozdělování občanů podle etnického klíče odporuje naší ústavě.

"Jakékoli dělení na etnikum, národnost, pohlaví vede pouze k jedinému řešení - a tím jsou koncentrační tábory. To je to nebezpečí, které tady hrozí," prohlásil například místopředseda Senátu Zdeněk Škromach. EU by se podle něj měla více věnovat otázkám sociálního vyloučení na občanském principu.

V článku 9.1. zmíněného nařízení se např. uvádí „Členské státy by měly přidělit dostatečné finanční prostředky na své vnitrostátní a místní strategie a akční plány ze všech dostupných zdrojů financování (místních, vnitrostátních, evropských a mezinárodních) s cílem dosáhnout cílů v oblasti začleňování Romů. To by mělo být usnadněno přidělením odpovídající části zdrojů z politiky soudržnosti EU na investice do lidí prostřednictvím ESF a tím, že se v každém členském státě vyčlenění alespoň 20 % z této částky na sociální začleňování“. Takže prostředky, které do EU odvádíme, by měly být rozdělovány při zpětném „vyplacení“podle etnického klíče. "
http://www.protiproud.cz/svoboda/clovek/spolecenstvi/691-brusel-nuti-cr-k-podpore-cikanu-i-za-cenu-porusovani-ustavy-proc-soudruhum-v-eu-tak-zalezi-na-pozitivni-diskriminaci-neprizpusobivych.htm
28. 11. 2013 | 18:04

jura napsal(a):

autore
proč suvádíte že 32 procent romských žáků dochází v České republice na praktické školy určené pro děti s lehkým mozkovým postižením. Asi je to nějaký údaj, nevím odkud, když se toto sledování podle rasy zakazuje. Proč se neptáte proč jsou postiženi. Podle mne degenerace rasy, kde se "kříží" příbuzní a tam je zakopaný pes. Dál píšete, že více než 60 procent mladých Romů zůstává po ukončení škol bez práce a to nikoli jen z důvodu toho, že by pracovat nechtěli.
Chcete další programy pro romy a já tvrdím, po deseti letech práce v této oblasti, že je to vyhazování peněz. Z romů, kteří nastoupili do práce jsou použitelní, při velké péči o ně, zaměstnatelní 2 z dvaceti. A to přimhouřím obě oči. Názory senátora Doubravy beru, vidí to reálně, zdravě a nediskriminačně.
28. 11. 2013 | 18:06

Čochtan napsal(a):

Yosife K
Jedinné co pomůže je nevyplácet cikánů žádné dávky v nouzi, žádné přídavky na děti, (ty změnit na odpis z daní), žádné převzetí nájmu v ubytovně, žádné pastelkovné a podobné nesmysly.

Když uvidí, že z nás nic nedostanou, odejdou jinam, třeba tam, odkud nedávno přišli. A zůstane tu jen Stejskalův kardiolog, můj podlahář, a Radek Horváth se vrátí na holandský šíf. Bude všem líp. Nám i těm několika pracujícím cikánům.
28. 11. 2013 | 18:13

stejskal napsal(a):

Pokud jsem Vás neblokoval já, pane blue jay, pak Vás nikdo jiný z centrum.cz neblokoval (nikdo jiný to totiž nedělá).

Nevím, nakolik se vyznáte v IP. Nevím, zda máte pevnou, sdílenou či třeba providerem ad hoc přidělovanou adresu. Nevím, zda jste čistě hypoteticky pod nějakým jiným nickem nenapsal nějakou zvlášť odpornou sprosťárnu a já sáhl rovnou k blokaci.

Prostě je těch neznámých mnoho. Pokud mi pošlete třeba mailem tu Vaší IP, odblokuji ji. Přijde-li z ní opět něco, co hrubě porušuje zdejší pravidla, zase ji zablokuji. Tak to zde chodí, nepátrám po tom, kdo je autorem a zda třeba mění nicky či jde jen o adresu sdílenou (ani to není v mých silách, byť si mnozí představují, co všechno dokážu ;-).

Libor Stejskal
28. 11. 2013 | 18:14

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Filuta
Někdy se hodí i Škromach, že ? Před nedávnem lhář a zrádce, nyní argumentační "skvost".
:))

Škromach/piják cizokrajných rumů/ je .... /autocenzurováno/, dle jeho žvástů by musili pozavírat velkou část americké vědecké populace.
Běžně se tam provádějí výzkumy, studie /coby řešení problémů/ zohledňující etnicitu, nikdo až na .... se proti tomu neozývá.
Jedině snad ti, co si nejsou jisti sami sebou..zda oni by ty lidi neposílali do koncentráků.

Ale je pravda že USA už mají programové, státem podporované vyvražďování etnik dávno za sebou, Evropa ne, v Evropě to ještě v hlavách Škromachů apod. haraší.

Je to problém, to uznávám.
Ale ono je problémem i takový Hájek. Neřešitelným - na rozdíl od popisovaného problému.:)

Hezký den.
28. 11. 2013 | 18:17

gaia napsal(a):

co řekl ten Kubera špatně?
28. 11. 2013 | 18:20

Čochtan napsal(a):

Trochu matematiky:
Ve sčítání obyvatel v roce 2001 se přihlásilo v České republice necelých 12 tisíc občanů k romské národnosti.
Náklady jednotlivých rezortů na tuto národností menšinu jsou tyto:
• Ministerstvo pro lidská práva 4 mld.
• EU přispěje 1,5-2,5 mld.
• Nová agentura bude stát 0,5 mld.
• Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplatí Romům 3-4 mld.
• Ministerstvo pro místní rozvoj a kraje jako náklady na bydlení a platbu nezaplacených energií 1-2 mld.
• Ministerstvo kultury a jednotlivé místní správy a samosprávy na podporu romské kultury 0,5-1 mld.
• Ministerstvo vnitra na romskou kriminalitu 3-5 mld.
• Ministerstvo školství na vzdělávání Romů nad rámec běžné populace 2-3 mld.
• Ministerstvo zdravotnictví vyplatí na nákladech spojených s absencí zdravotního pojištění 1,5-2,5 mld.
• Ostatní (parlamentní komise, rozličné odbory a vládní příživníci - poradci) 2-3 mld.
Celkem: 25,5 miliard ročně !
Na jednoho Roma 2 125 000,- ročně, 177 080,- měsíčně !
Tak sis to přečetl a teď běž dělat aby mohli chudáci cikání být živi z tvých daní!!!!
--------------------------------------------------------------
Už ani nevím, kde jsem to našel. Ale zatím jsem neobjevil nic nepravdivého. Jedno je jisté. Vyžírkové z různých NGO mají skvělý byznys.
28. 11. 2013 | 18:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Pan Liška poněkud zamlčel, že Senát ČR odmítnul ono doporučení především proto, protože je v rozporu s Ústavou ČR.
28. 11. 2013 | 18:31

Filuta napsal(a):

A že Liška nelaje do rasistů taky Britům a Kanaďanům - ti jasně řekli, že parazitům z Čech už žádné sociální dávky poskytovat nebudou.
A Francouzi se s tím už taky nemažou.

Jsem šťasten, že se Zelení škůdci do parlamentu nedostali.
Za jejich experimenty platíme i tak dost.
Bolševické zelené mozky.

I ti komunisti se k problémům s tímto etnikem staví rozumněji.
28. 11. 2013 | 18:34

Filuta napsal(a):

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11381-tehle-notoricky-zname-cikanske-rodine-jste-zaplatili-jejich-chlast-a-gamblerstvi.aspx
Takhle si to Liška a vyžírkové z neziskovek představují.
28. 11. 2013 | 18:36

gaia napsal(a):

dle tisku senát odmítl návrhy EU, aby členské státy zaváděly sociální opatření cíleně pro Romy.

což je dle mého rozumné. Chudobou je v ČR ohroženo 8,5 % obyvatel, měli by na sociálné programy dosáhnout bez rozdílu barvy pleti
28. 11. 2013 | 18:37

oranžáda dubová napsal(a):

blue Jay....... on mně pan cenzor Stejskal také zazdil IP adresu, a to se zdůvodněním, že se mu nelíbí dikce mých příspěvků. On to má rád diskusi multikulturně doleva....
28. 11. 2013 | 18:40

Josef napsal(a):

Očekávám ,že církevní restituce a jeho projednávání s politickými stranami dostane také tento rozměr,to jest zadání pro církve spolupodílet se na řešení cigánské problematiky v ČR.Komunisti měli pár úspěšných pokusů, Cigáni procházeli prez.vojenskou službou. V některých velkých průmyslových podnicích byly zřizovány internátní učiliště nižšího stupně ,kde se učili zakl. návykům.To skončilo a je jen kapitalistický systém ,který vede ke krádežím, prostituci, pašování a dalším nelegálním činnostem.Politický systém ČR si neumí s tímto problémem poradit a vede k trvalému napětí ,kde jsou Cigáni ve větší koncentraci.Zasahuje se mocensky a občané, kteří protestují proti excesům Cigánů jsou označováni za rasisty.Prostě církve musejí provádět mezi Cigány misijní činnost.To není záležitost pro soc. pracovnice,které dávají jen dávky,tím se problém neřeší. Krize ukáazala na hlubinut tohoto problému.
28. 11. 2013 | 19:03

Občan napsal(a):

Pane Liško,
Evropa "nabídla" členským státům jasně diskriminační "opatření", která by měla bezesprou všechny možné účinky kromě pozitivních.

Je s podivem, že EU něco takového vůbec vyvoslila, protože to je v rozporu nejen s eurolegislativou, ale i s ústavami členských zemí.
Český senát rozhodl správně.

Pindy o "Romech" ve zvláštních školách si, pane Liško, můžete vetknout kam libo. Protože v ČR je ZÁKONEM ZAKÁZÁNO zjišťovat etnicitu žáků na jakýchkoli školách. Vyřvali si to "lickoprávníci" a profesionální Cikáni a teď skučí, že se nedá zjistit, kolik Cikánů tu vlastně je a do jakých škol chodí jejich děti.
28. 11. 2013 | 19:04

Čochtan napsal(a):

Filuto, díky za link. Opravdu stojí za přečtení.
28. 11. 2013 | 19:06

Čochtan napsal(a):

Josefe,
najdi si kdo je páter Jiří Rous a co dělá.
28. 11. 2013 | 19:08

Martin napsal(a):

Liška prokázal že o cigánech ví kulové, možná je zahlédl z Pendolína jedoucí plnou rychlostí.
Jedno je jisté, dokud od politiků budeme slýchávat tyto a podobné řeči tak se nic nevyřeší, tak jako posledních 50 let.
Naopak slabý náznak řešení je možno očekávat od Kubery nebo Doubravy, kteří se evidentně s cigány alespoň setkali osobně a ví tedy o čem mluví.
28. 11. 2013 | 19:15

zelení lidskoprávní extrémisté: napsal(a):

Liška opět potvrdil svůj vyhrocený proti bílý rasismus. Asi by nejradši posla všechny bílé lidi do koncentráků ještě do Vánoc (pardon, do Zimních svátků, jak je nazývají pokrokový zelení euroobčané).
Liško proč na Slovensku hlasoval romský zástupce romů ve vládě pro drastické (na české poměry) omezení dávek? Z malých rozpočtů se špatně krade, že Liško?
SLOVENSKO ZAVEDE POVINNOU PRÁCI. DOTKNE SE TO HLAVNĚ ROMŮ NA DÁVKÁCH
Vláda Smeru se snaží zavést na Slovensku systém "nucených" prací pro lidi na sociálních dávkách, který v Česku před časem zakázal Rychetský. Na Slovensku se toto opatření týká z velké části Romů.
Netrvalo to ani tři dny od vítězství Ludové strany v župních volbách v Banské Bystrici a už se dostavil efekt v podobě shody vládní strany Směr a většiny parlamentní opozice na tvrdých opatřeních proti Romům. Pro pobírání základní dávky ve hmotné nouzi, která je přitom ve výši pouhých 61,60 eur měsíčně (asi 1 660 korun), bude povinnost odpracovat 32 hodin v práci pro obec, nebo "dobrovolnických službách".
Pokud povinné hodiny dotyčný člověk neodpracuje, ztrácí na tyto dávky nárok a zůstane zcela bez prostředků. Jediné, co podle zákona rodině nezaměstnaného nelze sebrat, je příspěvek na bydlení a dávky na děti.
Podporu zákonu vyslovil navíc i vládní zmocněnec pro romskou otázku Peter Pollák, který je poslancem za Obyčejné lidi. který v Česku před časem podobné opatření zakázal Rychetský, napojený na SZ.
28. 11. 2013 | 19:18

Richard napsal(a):

líbil se mi jeden transparent na demonstraci proti neonacismu
"ROMOVÉ ZA VAŠE POSRANÝ ŽIVOTY NEMOHOU!!!"
28. 11. 2013 | 19:21

petrof napsal(a):

Liško zelená, musíte poznat, jak fouká vítr !!! Brusel sice pořád něco plácá o integraci, multikulti apod. ...ale jednotlivé státy již vážně uvažují o omezeních, deportacích atd.
Jinak pan Kubera to zase trefil....taková nucená sterilizace, např. po třetím cigánkovi, by určitě prospěla.
A s tou prací je to podobné. Práce je všude dost a dost, stačí se jen porozhlédnout. To co však chybí je zaměstnání, resp. zaměstnání pro ty, kteří nic, čím by se uplatnili v moderní době, neumějí nebo toho z různých důvodů umějí velice málo.
Ale to byste vy, jako bývalý ministr školství, měl asi vědět......???
28. 11. 2013 | 19:22

Ficovolič napsal(a):

K tomu príspevku nado mnou. Uvedený zákon bol pripravovaný už dlhú dobu. Schválený bol dokonca ešte pred krajskými voľbami na Slovensku. Lenže prezident ho vrátil parlamentu a ten ho schválil opätovne až teraz. S výsledkami volieb v banskobystrickom kraji to nemá nič spoločné (ak, tak len v podobe pridania sa opozície k vládnej iniciatíve).
28. 11. 2013 | 19:26

Medikolog napsal(a):

Pane Liško, předsedo Strany Zelených!
Doopravdy tvoří Romové 40% či dokonce více z vaší masové členské základny? Kolik Romů je s vámi ve vrcholovém vedení vaší strany?
Povím vám starý islámský příběh (spíše jeho stručnou pointu) z doby Kalífa Harůna ar Rašída z konce 8. století našeho občanského letopočtu.
Jistý správní úředník dostal jednou od kočovníka darem zajíce. I pozval jej na jídlo a na zající si svorně pochutnali. Za pár dní se u něho zastavila skupina příbuzných toho muže, který mu daroval zajíce;i úředník je počastoval pokrmem který předložil se slovy; příjměte omáčku ze zajíce; za pár dní další příbuzní; příjměte omáčku z omáčky ze zajíce; pošesté příbuzní těch příbuzných;příjměte polévku z omáčky ze zajíce a tak to šlo dál a dál.. až jednou zoufalý úředník předložil svým kočovným hostům MÍSU ČISTÉ VODY. Na uražený dotaz, co že to jako má být, odpověděl. "To je přece polévka z polévky z polévky z polévky z polévky z polévky z omáčky z omáčky z omáčky z omáčky z omáčky z omáčky ze zajíce..."
Prostě každá pohostinnost má své meze. Pro toho úředníka to musel být nejdražší zajíc v jeho životě:-). Ti návštěvníci byli kromě hladu k ničemu.
O jedenáct století později, po kapitulaci Německa v roce 1945, vyhrožovali důstojníci britské tajné služby zajatci, největšímu bojovníkovi (podle mě nejenom) Druhé světové války oberstovi Hansi Ulrichu RUDELOVI, že nebude-li s nimi ochotněji spolupracovat, vydají jej Stalinovi... což by bylo rovno vydání kacíře ve středověku dominikánské inkvizici. Skóre tohoto bombardovacího a bitevního pilota z východní fronty je omračující. Při více než 2530 bojových letech Rusku zničil OVĚŘENÝCH cca 2000 cílů, z toho 800 vozidel, 519 tanků, 150 děl, nějaké mosty a přepravy, 4 obrněné vlaky, potopip 70 vyloďovacích plavidel, torpedoborec, dva křižníky, bitevní loď (Marat) a mimo to sestřelil 9 letadel nepřítele (v USA znamenalo 5 sestřelů k zařazení mezi stíhací esa!). Na konci války létal s jednou nohou zmrzačenou a s druhou amputovanou, s nezahojeným pahýlem.. a do posledního dne ničil tanky. Pilotoval JU 87 různých verzí a bitevní verze FW 190.
Tento gentleman odpověděl Britům asi tohle, že Rusové jistě nejsou blbci a využijí jeho výjimečných schopností, takže.. bude-li vydán, vycvičí Rusku 100 pilotů schopných zničit každý alespoň 100 tanků.. a když každý z nich vycvičí po stovce pilotů schopných zničit alespoň po dvaceti tancích než padnou... KOLIK VLASTNĚ S AMERIČANY MÁTE TANKŮ?
Obst. Rudel vydán Stalinovi nebyl a 18. 12. 1982 zemřel jako důchodce v Rosenheimu. V hrozícím rozpadu spojeneckého svazku po ukončení bojů BYL EXPERT s nezpochybnitelnou autoritou
"Experti" EU na boj proti rasismu černým rasismem nejhorího zrna jsou však objektivně BEZCENNÍ. 24 let se nesmí evidovat etnicitu pachatelů trestné činnosti. Kdo by takovou evidenci proti nařízení evidoval, byl by nařčen z rasismu, vyhozen, a trestně stíhán. A najednou, nařízení z výšin EU jako z Norimberských zákonů meine damen und herren. Jedna a táž osoba, Cikán, bude pro sociálku Rom, pro veřejnost se bude vydávat za Čecha a ve Velké Británi za Inda.. Pro EK bude DISKRIMINOVANÝ.. že ho proti jeho vůli naučili alespoň číst a kopat výkopy, nebo že ho v souladu s jeho vůlí s vůlí jeho rodičů nenaučili nic, protože čorovanie, bijanie a zarábanie čůrom se na gádžovských školách neučí. To jenom v rodinách, v boxu a v Krav Maga.
Od roku 1948 stát usiluje o vzdělávání a zaměstnávání občanstva NA OBČANSKÉM PRINCIPU, kde etnicita ani náboženství nehraje roli.
Třídní klasifikace profesí je prohlášena za zločinnou, ale etnický rasismus je nejenom podporován, ale i NAŘIZOVÁN. Kdyby se IV. Říše EU neotřásala v základech a nebyla v ekonomické pasti.. Takové schweinwrei nemohl vymyslet mozek moderního Evropana.. tohle někdo prostě okopíroval.
Pořídíme seznamy komunistů, Cikánů, Katolíků, Pastafariánů, Muslimů, atd atd... budeme všichni všechny sledovat... Pane Orwele, na tohle byste nepřišel ani vy.. A neargumentujte o boji proti ohni ohněm. Tohle je hra s trhavinami.
28. 11. 2013 | 19:27

Čochtan napsal(a):

Medikolog:
.. protože čorovanie, bijanie a zarábanie čůrom se na gádžovských školách neučí. To jenom v rodinách, v boxu a v Krav Maga..."
Mělo by se zakázat, učit cikány bojové sporty. Žádný box, Karate Krav Maga a podobné. Jinak to povede k tomu, že se lidi ozbrojí a budou preventivně používat zbraň při setkaní s cikánskou mládeží.
28. 11. 2013 | 19:40

resl napsal(a):

Kubera je vypečenej trouba a čeští senátoři jsou křupani. Sami nejsou schopni cokoli vytvořit a když dosatnou návrh až pod nos, tak nad mím mávnou velkopansky rukou s výrazem českého chytráka, kterého nebude nikdo učit.
28. 11. 2013 | 19:43

Libertad napsal(a):

Pane Liško,

jsem tělesně postižený, je mi 67 let. Děkuji společnosti, která mně pomohla. Hlavně zmenšila důsledky mého postižení z dětství pravidelným pobytem v lázních v době mého mládí (dnes by na mně asi televize Prima vybírala peníze).
Dnes jsem zajištěný. Dovolím si však říci, že jsem zajištěný i díky své vlastní pílí (ČVUT jsem skončil ve 29 letech + 3 roky intenzivního studia španělštiny) a tomu, že peníze, které jsem vydělal, jsem ani nenaházel do automatů, ani nezkonzumoval na plážích u Středozemního moře.
Kdybych se však choval jako cikáni (pardón moderní je říkat rómové), tak bych na rozdíl od nich skončil v lepším případě v sociálním zařízení, v horším, pod mostem.
Má se pomáhat těm, kteří se snaží, kteří - na příklad- chodí pravidelně a dobrovolně do školy, mají vyčítky svědomí, že neumí matematiku a češtinu, etc., a chtějí to dohnat.
To však není -v drtivé většině- případ cikánů (španělsky "gitanos")
Jsem hluboce přesvědčen, že i v této absurdní době -kdy ten, který nemá na účtě alespoň milión kč, je ve společnosti velká nula,- existuje dost občanů, dobrovolně prospěšných společností a etc., které tělesně, společensky i jinak znevýhodněným spoluobčanům pomůžou. Důležité je, aby ti znevýhodnění sami měli snahu zmenšit své znevýhodnění.
Na závěr podotýkám, že SZ jsem volil dvakrát, a už volit nebudu.

S pozdravem

Sidonio Libertad
28. 11. 2013 | 19:44

Medikolog napsal(a):

Richard 19.21

Kráva, která pokadila vrabce také nemůže za jeho posraný život... Ale bez té krávy a bez toho kravince by se mu létalo lépe. A to vrabec neplatí daně na siláž..
28. 11. 2013 | 19:50

Richard napsal(a):

gitanos
https://www.youtube.com/watch?v=Q9in1KWZ2uQ
28. 11. 2013 | 19:51

Desiderius napsal(a):

Pane Liško, zelení jsou stále nevolitelní. A právě pro takovéto postoje, které jste tady prezentoval.
28. 11. 2013 | 20:00

Richard napsal(a):

Medikolog
lepší vrabec v hrsti než kráva na střeše...
jinka, vrabci toho dokáží taky pořádně zasrat, tuhle nedávno, v parku, posrali rovnou sochu učitele národů... a ještě se tomu hihňali jak jeblí, prostě vrabci, co byste od nich čekal, vždyť to má místo mozku jen takou prťavou šušinku...navíc sou tak hloupí, že vletí krávě přímo pod ocas a nechají se od ní posrat...
prstě chronicky hloupí,...
28. 11. 2013 | 20:05

Medikolog napsal(a):

Čochtan 19.40

Bůh stvořil lidi velké a malé (silné a slabé). Ale Samuel COLT tento nedostatek demokraticky marginalizoval!
28. 11. 2013 | 20:07

vasja napsal(a):

Pan mb napíše:
Dobrý blog.
:-)
28. 11. 2013 | 20:13

Čochtan napsal(a):

Medikolog,
a proto budiž na věky věkův pochválen. On a pánové Smith, Wesson, Walter, Heckler, Koch, Holek, Mauser, Luger, ....
Halelujah !
28. 11. 2013 | 20:14

Antiliška napsal(a):

Pane Liško, vy a vám podobní jste konečně na Slovensku stvořili nový fenomén - pana Kotlebu. Je jen otázkou času, kdy se nějaký Kotleba vynoří u nás, a ne jeden. A já jej budu volit, stejně, jako statisíce dalších lidí, kterým už opravdu nesnesitelně lezete na nervy.
28. 11. 2013 | 20:22

Martin1 napsal(a):

Richard napsal(a):
Medikolog
lepší vrabec v hrsti než kráva na střeše...
jinka, vrabci toho dokáží taky pořádně zasrat, tuhle nedávno, v parku, posrali rovnou sochu učitele národů... a ještě se tomu hihňali jak jeblí, prostě vrabci, co byste od nich čekal, vždyť to má místo mozku jen takou prťavou šušinku...navíc sou tak hloupí, že vletí krávě přímo pod ocas a nechají se od ní posrat...
prstě chronicky hloupí,...
28. 11. 2013 | 20:05
------------------
Ríšo, ty tady zase létáš a tentokrát v tom létají s tebou i hovínka, ale zdalipak víš, že:
1) když se miminko narodí, tak jsou všichni zvědaví, zda se správně poprvé vykaká
2) i ti vrabci si na tom hovínku dokáží ještě pochutnat
3) že když nám to nejde ven, tak jsme zoufalí
4) že když to na nás přijde neočekávaně, tak jsme zoufalí
5) že s prvním raním úsměvem zdravotní sestry v nemocnici se nám dostane umrtvení našich ambicí u ní s dotazem: "A stolice byla?"
6) že to hovínko je často to poslední, co tu v posledních chvílích života necháváme pozůstalým a ještě nás dokáže ještě před posledním vydechnutím potrápit - po některých úplně to jediné, co po nich tady kdy zbylo - tak alespoň pohnojí v tom dobrém slova smyslu.
7) a tak by se dalo pokračovat - tak trochu úcty - á propós dnes už "stolička" byla?
28. 11. 2013 | 20:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

Zajímalo by mě, jak by se život cikánské populace vyvíjel, kdyby jim komunisté nezabavili maringotky (prý jen uřízli kola) a nechali je libovolně kočovat i mimo hranice "lido-demo". Možná by skončili jako tažní ptáci v teplých krajích. Za polární kruh ani do mongolských plání by určitě nešli. Po generace si zvykali na parazitickou existenci a i když dostali dost šancí, nevyužili je a žijí po svém. Jejich děti vyrůstají jako dříví v lese a množí se jako náletové dřeviny. Část jejich populace se už začlenila, ale o těch není řeč. Richard Samko a jemu podobní se sami vypracovali a lidi jim fandí. Řeč je o té většině, která si neváží hodnot a žije ze dne na den. Kubera má pravdu v kritice, s jakou samozřejmostí očekávají péči od státu, ke kterému nemají žádný vztah. Jakmile se jim naskytne příležitost na lepší živobytí bez námahy, nezaváhají a stěhují se třeba do Kanady. Až zjistí, že i tam se musí pracovat, klidně se vrátí a čekají na další příležitost.
Když člověk vidí, jak dokáží v krátké době zdevastovat domy, které by mohli s minimální údržbou ještě dlouho sloužit svému účelu, tak to pohne žlučí. Hygienické náviky jim nic neříkají, divím se, že sem ještě nezavlekli epidemie moru. Čím dál víc mi vadí. Jestli nepřijdou včas k rozumu, dopadnou špatně.
28. 11. 2013 | 20:28

Martin1 napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):
Zajímalo by mě, jak by se život cikánské populace vyvíjel, kdyby jim komunisté nezabavili maringotky (prý jen uřízli kola) a nechali je libovolně kočovat i mimo hranice "lido-demo". Možná by skončili jako tažní ptáci v teplých krajích. Za polární kruh ani do mongolských plání by určitě nešli. Po generace si zvykali na parazitickou existenci . . . . . .
------------------------
Když si počkáme (to se nedočkáme) tak 1000 let, oni o nás už nějakou historii napíší, možná i o tom, jak jsme jim řezali ty kola od maringotek, že jsme byli jinak celkem hodní ale neustále jsme je otravovali nějakou zbytečnou prací, když je na světě tolik jiných nádherných věcí. Ale my tu už na rozdíl od nich už nebudeme.
28. 11. 2013 | 20:34

vasja napsal(a):

Děte s cikánama k čertu. Nás zajmá kníže a ta jeho lehká děva.

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/schwarzenberg-a-jeho-janicka-vopenkova-kolik-plati-knize-za-lasku-2.html
28. 11. 2013 | 20:40

Medikolog napsal(a):

Čochtan Browning, Děgťarjev, Schmeiser, Kalašnikov, Špagin, Gorjunov, Sudajev, Manurhin, Lebel, Manlicher, Hiram Maxim, Emil Škoda, Kruppové z Essenu, Werner von Braun,... a další geniální mistři malých i velkých termodynamických strojů;o).
28. 11. 2013 | 20:41

Richard napsal(a):

"7) a tak by se dalo pokračovat - tak trochu úcty - á propós dnes už "stolička" byla?"

proč? chtěl byste poslat? ono by se to asi blbě balilo...
-----------
mám pocit, že ste poplet role, za vrabce se vyhlásil obrazně Medikolog, do krávy personifikací promítl Romy, hovno bylo asi nějaké to propojení....jako ten vztah, na "hovno"= symbolika materia = peněz, viz anální fixace
a teď kdo za to může, kráva, která má potřebu, nebo vrabec, který jí vpálí přímo do té lahody, a pak je posrán...
28. 11. 2013 | 20:46

sBohem napsal(a):

Co je to tady za hnusnej sraz rasistů, nácků a fašistů? Je mi z vás zle. ..asi v půlce už jsem nemohla, takže jestli se tam objevil někdo s dobrým srdcem, tak se omlouvám.

Jakmile je někde zmínka o Romech, hned se tam objevíte se svými nenávistnými závistivými srdci plnýma jedu a záště. O ničem jiným nevypovídáte, než jste nedostali moc lásky..

mír s vámi
28. 11. 2013 | 20:55

Martin1 napsal(a):

Richard
.... jasný .... jasný stačilo jen ťuknout a jsem doma. A dotaz zněl přímo na věc, protože někomu to dělá problém - vyjádřit se a chodí okolo horké té... kaše, v tomto případě .. ho , ale nebudeme to rozmazávat. . . :¨))
28. 11. 2013 | 20:57

Richard napsal(a):

Medikolog
v dobách, kdy mě přestal bavit život, zašel jsem do loveckých potřeb a koupil si perkusní zbraň (není potřeba zbrojní pas), přesně tu, kterou byl zastřelen Lincoln, taková maličká, s krátkou hlavní, název už si nepamatuji....šel jsem jí zkoušet do lesa, nasypal střelný prach, nacpal ucpávku, naládoval, pod kohoutek vložil zápalku, zmáčkl spoušť a bum... koule vyletěla asi metr do dálky, aby vzápětí zmoženým obloučkem klesla vznešeně k zemi, asi jako padající hvězda na nebi....
No, pistol sem raději daroval, ...bo s takovou zbraní by si člověk vážně mohl ublížit...
jinak, na vrabce stačí vzduchovka...
28. 11. 2013 | 21:05

Čochtan napsal(a):

Medikolog
:-))))) Pán je znalec ! Termodynamické stroje je hezký název.
28. 11. 2013 | 21:09

Martin1 napsal(a):

Pánové, já nevím jak u vás, ale hned po návštěvě nicky "sBohem" mi dala s bohem i moje peněženka.
28. 11. 2013 | 21:10

šašek z Jihlavy napsal(a):

Sbohem a šáteček
" O ničem jiným nevypovídáte, než jste nedostali moc lásky.."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Má drahá, dej mi víc, má drahá dej mi víc své lásky a hůůůů.....
Tady není hnusnej sraz rasistů alébrž rada staších s bohatými zkušenostmi
s tímto etnikem. Mně osobně už by mi to mohlo být jedno, ale berte to jako varování
další generaci, aby se neocitla před neřešitelným problémem, pokud se společnost bude tvářit, že "zatím dobrý".
Pro začátek by neškodilo zkusit si nějaký čas spolunažívání v nějaké té vybydlené lokalitě, nebo poslat své děti mezi ty snědé, okaté čertíky. Pak bych teprve diskutoval.
28. 11. 2013 | 21:13

blanka napsal(a):

Organizace zabývající se romskou menšinou:

Sociální poradenství a pomoc:
Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
Sociálně-právní poradna. Obč. sdružení přátel města Milovic
Lidská práva
Občanské sdružení za lidská práva Romských občanů
Občanské sdružení ROMODROM
Výbor pro odškodnění romského holocaustu
Nadace Tolerance
Hnutí občanské svobody a tolerace
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Dokumentační středisko pro lidská práva
Helsinské občanské shromáždění
Romské centrum pro střední a východní Evropu
Sdružení Dženo

Kultura:
Muzeum romské kultury
Občanské sdružení Slovo 21
Společnost přátel časopisu Romano Džaniben
Nadace Díla pro národ
Sdružení olašských Romů v ČR
Fond porozumění a naděje
Matice romská
Občanské sdružení Khetane-Spolu
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Galerie Romale

Vzdělávání:
Romská střední škola sociální v Kolíně
Romské studentské informační centrum Athinganoi
Open Society Fund Praha
Nová škola, o.p.s
Nadace Dr. Rajka Djuriče
Společenství Romů na Moravě
The Foundation for a Civil Society
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Mosty
Společenství Romů na Moravě
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Centrum romistiky
Nadace Romane Čhave
Čhavorikane luma
Projekt Schola
Nadácia InfoRoma

Volný čas:
Český západ
Drom, romské středisko
Lačhe čhave
Komunitní centrum Lentilky
Dům romské kultury
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PAVLAČ
Romodrom
Dětský klub "10"

Zkuste si alespoň u jedné přečíst výroční zprávu - jsou v ní částky, které tyto organizace využívají ke své činnosti buď z veřejných rozpočtů nebo z fondů EU. a pořád to nestačí.

Vinit zš praktické z nevzdělanosti a nemožnosti romů se uplatnit je lživá mantra, kterou se p. Liška, Šimáček, Šimůnková, Laurenčíková/Šimáčková/ neustále ohánějí. Je zajímají pouze romové - ti budou mít nárok na asistenty ve školách, ale skutečně postižené děti o asistenty přicházejí - nejsou na ně prý finance.
28. 11. 2013 | 21:15

připomínka napsal(a):

Richard:
S perkusní zbraní se má koupit i dostatek střelného prachu.
28. 11. 2013 | 21:21

Medikolog napsal(a):

sBohem

Jestli se vám od Cikánů či od Romů z nich dostalo alespoň krapet lásky a nejte Cikánka, važte si toho. Je to jako nalézt čtyřlístek na Sahaře. Nám se nepoštěstilo. Naopak.

Richarde, i s replikou derringeru se to musí umět. Doporučuji NEJPRVE PROSTUDOVAT NÁVOD K POUŽITÍ a před první střelbou i příslušnou legislativu. I z perkusáku nesmíte střílet kde se vám líbí, jsou na to střelnice, kde vám zkušení střelci poradí a naučí vás nejenom nabíjet. Nejde jenom o zdraví a život (i svůj!), ale i o kriminál.

Na vrabce stačí vzduchovka, na prase řezník s jatečním přístrojem.. na krávu také řezník.. i humanitární bombardování/ostřelování dronem .. ale to asi i na toho vrabce.. na celá hejna vrabců a stáda krav..
28. 11. 2013 | 21:21

Dumpling napsal(a):

Da Rock
"Ale pak taky zavést kvótu, aby romská zločinnost byla na stejné úrovni, jako u většinové populaci.
Zaměstnavatelé tu svoji podmínku splní. Splnili by ale romové tu svoji? "

Žádný problém, to stát um,í. V donách socialismu, kdy byli spřátelení Arabové "studující" na našem území, tehdejší posvátnou krávou, byl jejich kriminalita prakticky nulová. Stát je prostě téměř nestíhal, ať se dopustili čeohokoliv.,
U současné posvátné krávy lze očekávat, že bude stát postupovat podobně. Jistě si vyslouží pochvalu z Bruselu.
28. 11. 2013 | 21:21

dotaz napsal(a):

sBohem:
Jste Romka nebo jenom naivka?
28. 11. 2013 | 21:23

Richard napsal(a):

"Doporučuji NEJPRVE PROSTUDOVAT NÁVOD K POUŽITÍ a před první střelbou i příslušnou legislativu. I z perkusáku nesmíte střílet kde se vám líbí, jsou na to střelnice, kde vám zkušení střelci poradí a naučí vás nejenom nabíjet. Nejde jenom o zdraví a život (i svůj!), ale i o kriminál."
M.
no, vidím, že tady se už člověk ani svobodně zastřelit nemůže...
28. 11. 2013 | 21:35

Martin1 napsal(a):

Tak mne napadlo, že až budou dávat na Romy dotace z EU do rodin, že nemám tak docela úplně bílou pleť. A podle toho, kolik budou dávat, tak možná i jiným trochu ztmavne.
V tom jsme všichni stejní - nebo ne?
28. 11. 2013 | 21:41

Martin1 napsal(a):

Richard
U těchto zbraní s jedním výstřelem je vždy před vlastním použitím to vždy vyzkoušet na tchyni s tím, že se jedná o nové balení suchého šamponu na vlasy.
28. 11. 2013 | 21:45

Richard napsal(a):

Martin
to není v návodu, tím bych se dopustil přestupku, či v horším případě dokonce přečinu, takhle, mimo návod, se slušný člověk nechová pane Martine, takhle teda ne...
28. 11. 2013 | 21:52

Medikolog napsal(a):

Martine1

Když se mohou Cikáni úspěšně vydávat nejenom po celém světě, ale i v Čechách za Čechy, nevím, proč by se nemohli Češi vydávat za Cikány nebo třeba za Romy. Dva tři milionky pracujících ex Čechů/teď Romů poctivců s čistým rejstříkem trestů by mělo positivní vliv na snížení procenta romské kriminality i procenta romské nezaměstnanosti.

Dobré to důvody, aby EU Kocába, Kumara, Jamilu, Lišáka (pardon) Lišku, a další a další začleňovače (včetně pár Romů z povolání jako pány Holomka, našeho DRadkaH... ODMĚNILA VÝZNAMNÝMI ČÁSTKAMI, PROTOŽE na integraci Romů tak úspěšně a tak usilovně DŘOU... že i běloušové černají. Re captcha tvrdí, že je cosi "contrast"..;o).
28. 11. 2013 | 21:54

Vandal napsal(a):

Liška je bezzásadový kariérista, lhář, demagog a rasista.

Spojí se s kýmkoliv, a bude urážet a ponižovat i svou vlastní matku, jen když to ponese. Prostě takový normalizační kádrový záložník.

Genetický odpad, vzniklý nedokonalou deratizací po r.1989.

Kdepak demokracie, holoubci!

Totalita, mráz přicházející z Bruselu.

Myslíte, že Lišku a jeho klony zajímá názor občanů této země na tzv. řešení "romského" problému? Je Liška demokrat, nebo multikulturní Koniáš?

Myslíte, že Liška, a jeho mocní ochránci a chlebodárci vážně chtějí integraci nepřizpůsobivých?

Kdyby kdokoliv chtěl vážně a seriozně řešit problém, přistupoval by k problému
tak, jak "naši" politici posledních 23 let?

Vyplýtvat desítky, nebo možná stovky miliard z kapes daňových poplatníků a s takovými

V Ý S L E D K Y ?

Nejde jim naopak o to, aby byl problém čím dál větší?

Teď už jde jen o to, čemu má ta hra na "integraci" neintegrovatelných
posloužit.
28. 11. 2013 | 21:55

Yosif K napsal(a):

Martin1 napsal(a):
Tak mne napadlo, že až budou dávat na Romy dotace z EU do rodin, že nemám tak docela úplně bílou pleť. A podle toho, kolik budou dávat, tak možná i jiným trochu ztmavne.
V tom jsme všichni stejní - nebo ne?
28. 11. 2013 | 21:41
Takhle OPRAVDU funguje positivní diskriminace všude kde je.
Clobrda vypadající jako Ital je afroamerican když se to hodí atd.

Vzpomínám si že v USA kandidátka na rektorku university si dala do CV že je native american z kmene "Ojibway" nebo tak něco.

Mohla z toho vytřískat pěknejch pár hlasů a nějaký body za to že je utlačovaná menšina. Jelikož ale měla anglosaský jméno a vzhled, tak novináři pátrali co na tom je, a ona jim řekla že se "vykládalo v rodině něco o tom že její prababička měla nemaželskýho syna - jejího dědu - s chlapem z kmene Ojibway.

Indoši se pak od ní distancovali. Mají kasino tak nestojej o to aby se jim do kmene somrovali nějací vyhládlí docenti.

Tohle je ono - co kdyby svaz Romů dostal licenci na kasino? Takhle řešej otázky native americans v USA......
Vysledek je ten, že indoši žijící z kasina celý dny chodí na ryby a pijou..... a peníze pravidelně chodí....... všichni jsou happy, america je america.....
28. 11. 2013 | 22:04

Yosif K napsal(a):

Jakékoliv řešení nebo "řešení" je vždycky v něčem diskutabilní.

Zajímavý je jak funguje Bolsa Familia v Brazilii (zavedená za Luly levicovou vládou). Funguje tak že děcka chudiny mají ve škole 99% docházku.

U nás by takový program sestřelili levičáci natotata. Řelki by že se to dotýká lidských práv těch co chtějí brát sociální dávky a zároven nechtějí posílat děcka do školy.

POKUD SE TATO ARGUMENTACE PŘIJÍMÁ, PAK SE OVŠEM S PROBLEMEM NEPOHNE VŮBEC NIKAM.

Co vy na to pane Liška, he?
28. 11. 2013 | 22:09

Gru napsal(a):

Kdyby pan Liška chtěl opravdu nalézat nějaká východiska ze situace, v níž se nacházejí Cikáni a do níž vtahují stále hlouběji hostitelskou populaci, nesnažil by se zuby nehty bránit diskuzi éo problému. Opustil by techniku paušálního kádrování a nesnažil by se apriori označovat každého, kdo se byť jen popisně dotkne nějakého segmentu problematiky, označit za "rasisty". Takhle ovšem nevidím jinou možnost, než Lišku, bývalou !z,ocněnkyni" Šimůnkovou (čeho se vlastně zmocňovala?) a jim podobné, považoval za etnopodnikatele. Za obchodníky etnikem.
Způsob, jakým Liška označuje senátory za jejich projevy na parlamentní půdě za jakési "kacíře", připomíná nejen inkvizici, ale i neblaze proslulý "boj proti ideologické diverzi". Atmosféra, která znemožňuje reprezentantům hostitelské populace se jakkoliv zmínit o problemastické situaci, je hysterická a v jádru nezdravá.
28. 11. 2013 | 22:12

Martin1 napsal(a):

Největší sranda je ale v tom, že budoucnost mnoha našich třeba i dost vzdělaných dětí - vnoučat je stejná jako našich romských spoluobčanů dnes - jsou jen "předvoj". Jednoho "nekrásného" dne se sejdou ve stejném bodě. Že se pak jejich generace bude hádat, kdo by opravdu víc dělal a co, kdyby byla pro něj práce.
Tak jako se nyní hádáme my staří dědci na lavičce, když jde okolo pěkná holka, že by jsme jí to ještě ukázali, kdyby nám dala. Ale není nám také dána možnost to spravedlivě také rozhodnout.
28. 11. 2013 | 22:13

Pepánek napsal(a):

Přátelé, měl jsem na stavbě partu dělníků a zpoloviny to byli, (tehdy), Cikáni. Nebyl s nimi žádný mimořádný problém. Docházku do práce si hlídali, při absenci totiž hrozilo, že přijdou o přídavky na děti. Pravda, někdy jsem musel zajistit pro některého z nich práci v sobotu, aby si chybějící hodiny napracoval, ale jinak vče v rámci normálu, prostě "bílí" nebyli lepší ani horší.
Když jsme se stěhovali do nového bytu, pomáhali mi dva Cikáni. Když jsme se vracívali linkovým autobusem ze stavby domů, neváhal jsem si sednout ke "svému" Cikánovi. Byl jsem také v cikánském bytě. Starý dům, prkenná podlaha, několik místností a všude čisto. Děti, pravda, převážně nestačily tempu normální školy a tak přecházely do zvláštní školy, která měla jednu velkou přednost. Na jednoho učitele tam připadalo jenom polovina dětí v porovnáním s tou normální školou.

Dneska se necítím dobře, když vidím Roma, ale necítím se ani dobře, když vidím podezřelého bílého - a že jich v Praze je! Tak se ptám, co se to stalo a má ta vzniklá situace vůbec řešení?

Mám takový hloupý nápad, který by možná mohl některým lidem pomoci řešit jejich problém, pramenící z jejich nízké kvalifikace. V Egyptě na vykopávkách jistě pracuje velká spousta právě takových lidí. Nemohl by tedy např. Archeologický ústav Akademie ČR dostat opravdu dost peněz na to, aby provedl výzkumné práce také u nás? Vždyť na mnoha lokalitách a to i mimořádně velkých a významných, (např. Češov), nebyl dosud proveden ani zjišťovací průzkum. Při dostatku peněz by bylo možné dobře zaplatit i nekvalifikované kopáče. Možná by to byly smysluplněji utracené peníze, než další a další podpora agenturám, ubytovnám a td.
28. 11. 2013 | 22:29

Martin1 napsal(a):

Pepánek
Nedávno jsme podobný problém řešili na dědkovské "poradě". Nezdálo se nám to tempo odkrývání památek - vše je nějak pomalé.
A příčiny?
Prý: Všechno si hlídají místní a i tempo nesmí - být větší. A důvod není jen v tom, že archeologie se jen podobá hloubení základů. Vše se musí zdokumentovat a nic ztratit. Za vše se platí - jsou ještě horší než Ukrajinci - hodinky - hodinky.
28. 11. 2013 | 22:40

Martin1 napsal(a):

Pro zasmání:
Měl jsem na baráku člověka - studenta, který dělal tyto výkopové archeologické práce někde u Kutné Hory. Měl ještě s kolegou udělat chodníčky. Byly perfektní - snad na centimetr přesné, ale musel jsem přejít na smlouvu o dílo a ne hodinovou mzdu - nezrychlili, pak jsem se teprve dozvěděl, kde se tomu "vyučili"
28. 11. 2013 | 22:48

mb napsal(a):

( dva kamarádi se vidí po delší době, jeden z nich běží)

Jožo: ´Ferko, čo to táhneš v tých kufrech ???´

Ferko (běží): ´Ešče Nevieeem !!!´

...

(dufam že vasja spokojny jest ... )
28. 11. 2013 | 22:56

Karel Mueller napsal(a):

Yosif K.:

Teda Yosife, jako že mě občas .erete, tak nad Vaším příspěvkem o vyhládlé docentce jsem umíral.smíchy.Čím bych mohl ze sebe udělat Afričana? Možná výbavou v letech mládí :-)).
28. 11. 2013 | 23:14

sBohem napsal(a):

Ten čtyřlístek máte ve svým srdci. Každý ho tam má. Dokud budete chtít lásku dostávat, odkohokoli, nikdy ho nenajdete.
28. 11. 2013 | 23:16

OL napsal(a):

Pane Liško, já jako nezaměstnaný vysokoškolák v žádaném technickém oboru, ale bohužel ve věku za 2 měsíce 56 let, nemohu práci sehnat už déle než rok (o práci jsem přišel v rámci úspor ve státní správě). Jakožto vlastník nemovitosti přitom nemám nárok na žádné dávky od státu!!!!!!!, a žiji z úspor, které jsem našetřil jakožto čtyřicátník v zahraniční firmě. Nikdo mi nic nedá, niko mi nepomůže (jste inženýr, tak si pomozte sám...). V ČR je zcela ignorována zkušenost západních zemí, kde se za lidi 50+ perou odbory, protože tam se ví, že propuštěný padesátník de fakto skončí na ulici, nikdo ho nezaměstná. U nás si lidé stále myslí, že práci si najde každý, i lidé 50+ . V čem jsme horší než Romové? Proč nám nikdo nepomáhá? Co v tom hodláte změnit? Romové práci mít budou a padesátníci budou pod mostem?
28. 11. 2013 | 23:36

Medikolog napsal(a):

sBohem

nikdy nenajdete čtyřlístek ve svém vlastním srdci.. tam jej mohou nalézt pouze jiní.. pokud také otevřou svá srdce. Cikáni chtějí od nás jenom dostávat, odměňují-li se, pak převážně zlodějnou, posměchem, útoky, lživým udavačstím na cizích ambasádách a třeba i v "Bruseli".. i náš Radek se jednou pochlubil, jak byl "zvonit" na US embassy v Praze. Takže nadále platí, že:

Nejste-li Cikánka a přesto jste od Cikánů dostala či dokonce dostáváte něco lásky (kterýžto stav přetrval i dobu kdy jste nemohla a neměla co poskytnout na oplátku, nalezla jste vzácnost jako čtyřlístek na Sahaře. My to štěstí neměli za celé dlouhé životy.. A když to někdo z nich zkusil předstírat, studovali jsme kapsářské a podvodnické "technologie" jednotlivců i skupin. Říkáme jim modus operandi...
28. 11. 2013 | 23:47

dotaz napsal(a):

Kolik žije v Bosně Romů?
"Ryby vyskočily ven, rybník zmizel a v zemi je kráter."
http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/clanek.phtml?id=796409#utm_source=aktualne.centrum.cz&utm_medium=article-hint&utm_content=domaci
28. 11. 2013 | 23:51

Richard napsal(a):

Medikolog
Vy jste tak včleněný do těch sociálních konvencí, až z Vás jako z člověka, individuality vůbec nic nezbylo, jste jen taký chodící a mluvící předpis, taký obživlý normativ, co furt mechanicky opakuje, jako by "mělo a nemělo" být...
to je pak jasné, že Vás Romové svým emocionálním stylem života musí dráždit, když sám jste v podstatě taká včleněná, mechanicky fungující mrtvola....a hrozně Vás sere, že si někdo dovoluje nebýt taký prázdný robot jak Vy...bo jak byste k tomu přišel...
29. 11. 2013 | 00:12

Medikolog napsal(a):

Plytký a prázdný Richard... podléháte klišé, podle sebe posuzujete jiné. Nebo máte jinou, přijemnější zkušenost, než mám já a zřejmě nejste schopen empatie robotku.

Mě nedráždí cizí emocionální životy, pokud je nemusím financovat ze svého naúkor těch, které financuji ze svého rád.. A pokud nemusím bezmocně trpět, když vidím díky bezohlednosti "emocionálních" trpět jiné. Třeba stařenku, které emocionálně utekl na cizích emocionálních nohách celý důchod např.. Empatie často bolí, toho se nezbavíte, pokud pociťujete účast.. když soucit může být urážlivý.. ledaže byste duševně okoral. Braňte se tomu můžete-li.
29. 11. 2013 | 00:39

sBohem napsal(a):

..tak vidíte, říkáte, že pokud nedostanete tak ani nedáte, že jen něco za něco.. čtyřlístek neobjevíte, dokud jen sledujete, co jste od koho dostal nebo nedostal nazpět..
29. 11. 2013 | 00:58

Maximus napsal(a):

Možná, že někdo by řekl, že zbytečný blog, ale jak tak na to koukám, tak za těch pár let tady dochází k posunu myšlení lidí a v tomto případě se jedná o cikány a docela se názorově zahušťuje.... A není to náhoda, lidé už toho mají právě tak dost!
29. 11. 2013 | 01:29

Medikolog napsal(a):

sBohem

Dávat každému můžete pouze v případě neomezených zdrojů.. takže po naivních nabíhačkách jsem zmoudřel a hospodařím. Jinak, proč tedy bohatí Cikáni a pro mě za mě Romové neobdarovávají, nevzdělávají ZE SVÉHO své soukmenovce nad rámec rodiny a velkorodiny? Každou opičárnu, i muzeum v Brně, musejí Cikánům platit necikáni.. naúkor svých vlastních rodin a rodů. A už dochází trpělivost mnohým.. viz Banská Bystrica.

Vracíme se ke křesťanskému: "V potu tváře budeš dobývat chléb svůj" "Kdo nepracuje (i když má a může), ať nejí".. "Hoden je dělník mzdy své".. O dávkách v Bibli nic není.. Také je psáno: "Spolu kradli, spolu viseli" O možné recidivě proto ani slovíčko.
29. 11. 2013 | 03:06

logika napsal(a):

Jak chcete integrovat něco, co se integrovat nechce? A kdo to celé bude platit, já tedy chci pevně věřit, že když do naší vlasti někdo přijde, tak se tu bude POCHOPITELNĚ integrovat na vlastní náklady, nechápu PROČ to unie předkládá našemu státu, však to má předkládat těm menšinám, celkem logické, že.

Jen tupec bych chtěl integrovat do své zahrádky plevel a ještě na vlastní náklady.

Mimochodem, pokud si autor, který dle článku evidentně moc ekonomiky nepochopil, pak by měl vědět, že úroveń každého běžného člověka se zhoršuje díky přetrvávající krizi. Nyní si tedy menšiny musí počkat, musíme se postarat nejprve o vlastní, krizí zasažené občany.
29. 11. 2013 | 04:21

pracující napsal(a):

"Jde o komplexní a dlouhodobou podporu vzdělávání, zaměstnanosti i podmínek k bydlení u všech lidí, kteří se ocitají na sociálním dně."

Tak si je podporujte z vlastní kapsy, co Vám brání pane Liško!!! Co do toho taháte stát??? Oni přišli k nám, tak si tu integraci musí zaplatit z vlastního a pokud nechtějí, tak můžou zas odtáhnout.

O moje daňové poplatky jsem ochoten se sociálně podělit jen se Svými, popřípadě s těmi, co jsou těm Mým hodně podobní, ideálně s nikým. Jinak fakt nezájem. Proberte se.
29. 11. 2013 | 04:27

ČNBukradla200miliardobčanům napsal(a):

Proč se tu mluví o rasismu? Bavme se ekonomicky. Stát nikomu nic nedá, co tam kdo nevložil. Zaplatíš daně a máš hasiče a policisty a soudce...PRO SEBE. Nezaplatíš daně, máš H...O. Kdo jako má platit jakou integraci či školství či asistenty ve školách? A hlavně proč, když
např. Francie romy ze svého území vystěhovala i bez integrace! Podívejte, naše, co se nechtějí nebo pro špatné geny nevzniklé incestem nemohou účastnit systému "stát nikomu nic nedá, co tam kdo nevložil", vystěhovat nemůžeme, čistě jen proto, že jsou naši. S cizinci, kteří se nechtějí účastnit systému "stát nikomu nic nedá, co tam kdo nevložil", ten problém nemám. Koneckonců mají vlastní zemi, tak by tu integraci měla hradit země, která je sem vyslala, když už. Ale lepší bude, když si své občany zase postahují a na vlastní náklady.
29. 11. 2013 | 04:44

Ládik!!! napsal(a):

O Romech v senátu a rasistech na dně?
29. 11. 2013 | 05:31

vasja napsal(a):

sBohem napsal(a):
Co je to tady za hnusnej sraz rasistů, nácků a fašistů? Je mi z vás zle. ..asi v půlce už jsem nemohla, takže jestli se tam objevil někdo s dobrým srdcem, tak se omlouvám....
-------------------------
Takhle to vypadá, když se v chlapoj vzbouřej ženský hormóny. Začne "myslet" jak samička a klidně by ty Rómy aj kojil, kdyby to šlo.
Pozor na zuby, chlape. Přikládej jenom nemluvňátka.
29. 11. 2013 | 06:25

baba napsal(a):

Ešlivá my těm cikánům vlastně nezávidíme: přes všechna osočování a házení klacků pod svobodomyslné nohy si žijí staletí po svém,včetně kočování,kradení apod.a nic je nerozchvátí. Uživí se v každém systému,ze života se nehroutí,vždy si vědí rady,do poraden ani k psychologům nechodí,k psychiatrovi leda aby vydyndali invalid.důchod. Tak si hlídejme svoje šrajtofle,aby nám je neukradli,kovovosti nahraďme plasty nebo zrušme výkupny kovů a zkusme se s cikány domluvit po jejich.Nikdy jsem v TV neslyšela,když lkali nad otřesnými bytovými podmínkami,položit jim otázku: Víte,že na všechno, co máte, se skládají všichni gádžové?Stát,to jsou vaši sousedi,kterým hulákáte pod okny,proč by vám měli platit byt? Prostě to neumíme,tak je nechme a zkusme žít jako oni.Chce to jen odvahu,morálku si vetkněme... Vždyť ti vrabci,o kterých se někteří rozepsali,jsou cikánským předobrazem a nikdo je nekynoží,naopak pláčeme,že jich samovolně ubývá a jsou chráněni!!! Tk aby nám ti cigoši jednou taky nechyběli,abychom neměli jen ty hrdiny z wehrmachtu (ten,co o nich psal to musí mít kapku pomotaný).
29. 11. 2013 | 07:03

aga napsal(a):

Gru

Souhlas.
Smyslem celé věci je totiž ponížit a rozložit majoritu, ne pomoci minoritě. Až bude tohoto cíle dosaženo, bude globálním elitářským zájmům bez milosti obětována majorita i minorita. U nás jsou to cikáni, v jiných státech přistěhovalci - ale ten program a záměr se rýsuje zcela zřetelně.
29. 11. 2013 | 07:19

scallop napsal(a):

zdenekbrom

"Výzkum v praktických školách probíhal tak, že do třídy vešla osoba, spočítala děti s černými vlasy, ty následně prohlásila za Romy a zase odešla. Na názor rodičů nebo dětí samotných, ke které národnosti se hlásí, se nikdo neptal."

Praktické školy určené pro děti s lehkým mozkovým postižením. Znamena to tedy, ze mezi detmi s cernymi vlasy se casteji vyskytuje lehke mozkove postizeni ? To je uzasny objev !!
29. 11. 2013 | 07:31

Petr. napsal(a):

Souhlasím s názorem: "Kdo práci chce, ten si práci najde".
Kolik je zanesených příkopů u silnic, nelegálních skládek, zaneřáděných parků, neposečených ploch, volných míst ve vícesměnných provozech (tam ale dle ČSSD dělají jen zloději a kurvy) a dalších. Jenže tam by si "pracovníci" nevydělali na třicetitisícové nájmy, cigarety, alkohol a hlavně drogy, na což snadno dosáhnou ze všech možných i nemožných dávek. A pan Liška by neměl na čem stavět svojio politickou kariéru.
29. 11. 2013 | 07:38

Anna napsal(a):

scallop

Cituji:
Podmínky zařazení žáka do vzdělávacího programu Základní školy praktické jsou tedy následující :

•Odborné vyšetření pedagogicko psychologické poradny
•Souhlas ošetřujícího lékaře
•Žádost zákonného zástupce žáka O vřazení do Základní školy praktické
http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=1434-1466
---

Ostrava – Jak vypadá škola, kterou navštěvují převážně romské děti? Redaktor TÝDNE, vystudovaný učitel, se to rozhodl zjistit a šel na jednu takovou školu do Ostravy učit. A podle svých slov jako učitel selhal.
A zjistil, že útrapy nečekají jen nového učitele, že problémy s romskými žáky mají i vyučující, kteří na škole působí již dlouho. Ti své svěřence nezvládají, protože romské děti o vzdělání zkrátka nemají zájem.
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/22152-romska-skola-pro-ucitele-peklo/
---

Cituji ze zdejšího blogu pana Holomka Nedorozumění, nebo selhání státu?:
Musím poctivě přiznat, že mne v článku pana Pilaře doslova zdrtilo, že on jako vysoký úředník ministerstva školství po onom známém verdiktu Evropského soudu o vině českého státu spáchané na 18 romských žácích tím, že nedostali stejnou šanci jako ostatní jiné děti, nabízel právě těmto žákům zajištění středního vzdělání v jakékoliv střední škole dle jejich zájmu. Nikdo z těchto takto oslovených bývalých žáků tuto šanci nevyužil. Je-li tohle pravda, pak nelze házet vinu jen na českých stát. Jednak tím český stát ústy svého vysokého úředníka respektoval rozhodnutí Evropského soudu, ač nerad a ke své nelibosti, a jednak přece jen připustil určitou nerovnost, byť dodatečně a se zpožděním.

Postoj oněch 18 romských osobností, nyní už dospělých, vnáší do celé záležitosti nový prvek.

Zbavily se osobní morální odpovědnosti býti hodni verdiktu Evropského soudu a vypořádat se s ním se ctí, když dostaly, byť se zpožděním, onu nabídku. Dál už si nemají na co ztěžovat.

Ale věc má ještě druhou stránku. Pan Pilař připomíná moje slova a já je potvrzuji, že jsem je vyslovil a je to i můj stále platný názor, totiž, že prostředí, v němž má romské dítě absolvovat přípravu do školy a provádět jakoukoliv samostatnou tvůrčí činnost, je velmi neinspirativní, deprimující a nemotivující. Souvisí to s nízkou sociální úrovní rodičů a často katastrofální úrovní bydlení.

Tím jsem jasně řekl, že každý problém má dvě stránky mince a připustil, že i romské rodiny mají své povinnosti projevit aktivní přístup ke svým dětem, a nečiní-li tak, mají svůj podíl na neuspokojivé úrovni připravenosti svých dětí. Stát však má peníze, moc i prostředky, aby řekl první slovo a vytvářel prostředí a podmínky pro tento rozvoj, ve kterém musí počítat s aktivním přístupem druhé strany. Nic takového nám zřetelně nefunguje. Stát selhává, nemá vytvořen systém, který by dával podporu k aktivnímu přístupu slabšího partnera v tomto programu a možnosti účinně se připojit.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-holomek.php?itemid=18276
29. 11. 2013 | 08:17

Anna napsal(a):

Pane Liško,

prosím, vyjádřete se k příspěvku ze zdejšího blogu pana Komárka Nadreprezentovaní Romové

Adam Procházka napsal(a):

Kdesi jsem zaslechl, že úřady můžou rodičům vzít rodičům děti, když výchova je zanedbávána.
V Německu to (tzv. Inobhutnahme) provádí tzv. Jugendamt, třeba na základě hlášky ze školy, dětského lékaře, policie, sousedů, nebo i samotných dětí. Nebo po soudním nařízení.
Prý k tomu v ČR dochází dokonce snadněji než v Německu.
Je možné, že stát dohlíží na blaho romských dětí laxněji než než gádžských?

Pak by název pomocných, speciálních nebo praktických škol byl skutečně jen podružný problém.
Stačilo by, kdyby stát uplatňoval stejná měřítka na výchovu všech dětí, bez ohledu na to, jak vysoké procento romských dětí bude následně rodičům odebíráno a svěřováno do státní péče. Místo aby by s nimi zacházel jako s duševně postiženými by s nimi měl zacházet jako s výchovně postiženými.

27. 09. 2013 | 08:32
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-komarek.php?itemid=21075
29. 11. 2013 | 08:24

Filuta napsal(a):

Ještě bych dodal, že Liška lže nebo návrh toho paskvilu z EU ani nečetl.
Nejde o sociálně slabé obecně, nýbrž VÝHRADNÉ o cikány, což je nepřijatelné a odporuje to ÚSTAVĚ.


"V článku 9.1. zmíněného nařízení se např. uvádí „Členské státy by měly přidělit dostatečné finanční prostředky na své vnitrostátní a místní strategie a akční plány ze všech dostupných zdrojů financování (místních, vnitrostátních, evropských a mezinárodních) s cílem dosáhnout cílů v oblasti začleňování Romů. To by mělo být usnadněno přidělením odpovídající části zdrojů z politiky soudržnosti EU na investice do lidí prostřednictvím ESF a tím, že se v každém členském státě vyčlenění alespoň 20 % z této částky na sociální začleňování“. Takže prostředky, které do EU odvádíme, by měly být rozdělovány při zpětném „vyplacení“podle etnického klíče. "
http://www.protiproud.cz/svoboda/clovek/spolecenstvi/691-brusel-n
29. 11. 2013 | 08:30

Ku Klux Klan napsal(a):

Co čech to rasista, opravuji: Co čecháček to rasista.Ale,že se jich tady vyrojilo !!!
29. 11. 2013 | 08:34

Čochtan napsal(a):

zdenekbrom:
"Výzkum v praktických školách probíhal tak, že do třídy vešla osoba, spočítala děti s černými vlasy, ty následně prohlásila za Romy a zase odešla. Na názor rodičů nebo dětí samotných, ke které národnosti se hlásí, se nikdo neptal."
---------------------------------------------------------------
Rozlišit cikáně od českého dítěte není přece žádný problém ! To dokáže každý, který má alespoň jedno oko zdravé !
Když já teď začnu kecat, že jsem Japonec, budu opravdu Japonec ? No vidíte, jaká je to pitomost, ...názor cikánských rodičů :-)))))
29. 11. 2013 | 08:36

Anna napsal(a):

scallop

Cituji:

Ostrava - Základní škola Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze vypadá jako normální základní škola, ale je jiná. Aniž to někdo plánoval, je to téměř čistě etnická škola. Chodí tam devadesát osm procent romských žáků.

V sousedství je další velká základní škola - Gebauerova. Romských dětí se tam učí asi devadesát pět procent. Neromské žáky škola nemá šanci získat. Rodiče je tam nedají.

Podobných romských škol, vedle bývalých zvláštních, je v Ostravě i jinde řada, například také ve Vítkovicích, Kunčičkách.

Škola Přemysla Pittra měla být moderní multikulturní škola, cíle byly ambiciózní, škola populární u úředníků, romských rodičů a aktivitstů. V devadesátých letech se tam chodily dívat delegace jako na školu, která ví, jak integrovat a vzdělávat Romy.

Současná ředitelka Soňa Tarhoviská přiznává, že úspěchy dětí se nedostavují, ať dělají, co dělají.

Nejúspěšnější absolventkou školy Přemysla Pittra je Milena Polhošová. Je jediná, která mezi zdejšími žáky dospěla k maturitě.

"Šla jsem na oděvní průmyslovku," říká čtyřiadvacetiletá žena. Teď je ve "své" škole asistentkou učitelky ve třetí třídě. "Vždycky chtěla pracovat s dětmi a pomáhat slabším," vysvětluje.

Více je, bohužel, absolventů, kteří místo dalšího vzdělávání skončili ve vězení.

Děti ze školy Přemysla Pittra se dostávají alespoň na učební obory, na které se přihlásí, bez problémů. Problém však je, že pokud do učení vůbec nastoupí, nedoučí se.

"Asi jen dvě až tři procenta dětí se vyučí," říká ředitelka Tarhoviská. Otázka, jak je to se středními školami, je podle reakce ředitelky skoro nemístná.

Úspěchy, respektive neúspěchy absolventů, ať žáci zvládnout jakkoliv náročné učivo, jsou tak nakonec srovnatelné se zvláštní školou. I z takové školy se mohou hlásit a hlásí na podřadné učební obory. V obou případech je dokončují sporadicky.

Na zvláštních, nyní praktických školách, se romským dětem bezpečně daří ukončit alespoň základní vzdělání. Na základních školách někdy skončí poté, co dvakrát propadnou, v sedmé třídě.

http://aktualne.centrum.cz/pda/clanek.phtml?id=652880
29. 11. 2013 | 08:37

Anna napsal(a):

Ku Klux Klan napsal(a):

Co čech to rasista, opravuji: Co čecháček to rasista.Ale,že se jich tady vyrojilo !!!
---------------------------------------------------------------

Cituji ze zdejšího blogu Roma Radka Horvátha:

Svobodný prostor k vlastnímu ukotvení se v novém režimu mnozí Romové nechytli za pačesy tak, jak se nabízelo a nyní jsou tu tisíce, kteří si postesknou nad současným stavem v porovnání s dobou před revoluční. Jsou schopni a ochotni volit komunisty, nikoliv z důvodu jejich programového prohlášení, ale proto, aby se staré časy vrátily.

To svědčí v první řadě o skutečnosti, že je spousta Romů ochotna vzdát se svobody výměnou za jistotu, ale má to ještě jednu vrstvu, nejde jen o jistotu přízemní (pouze), ale spíše o pocit, že nejsou vnímáni jako přítěž. Sice přiškrceni zločinným totalitním režimem, ale jisti si svou prací, fungujícím zdravotnictvím bez poplatků a hlavně celkem přátelskou společností, bez extremistických výkyvů.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/drahomir-radek-horvath.php?itemid=21643
29. 11. 2013 | 08:46

Filuta napsal(a):

KKK

Vy v tom máte očividně hokej.
Rasistický je tady jedině Liška a Brusel, kteří jdou proti Ústavě.
Nelze zvýhodňovat žádnou rasu, menšinu ani etnikum na úkor ostatních.
Ale to jste zjevně nepobral.

A to nemluvím o tom, že je toto etnikum prakticky zvýhodňováno leta.
Ovšem přiznat to veřejně a ukotvit to zákonem bylo moc i na levičácký senát.
Díky bohu. Hlavně za Kuberu a Doubravu, ačkoliv jsou ze dvou zcela názorově protichůdných stran.
29. 11. 2013 | 08:54

Čochtan napsal(a):

"Asi jen dvě až tři procenta dětí se vyučí."
Má to vůbec smysl se s tímhle etnikem zabývat ? Nebylo by lépe je ignorovat, nedávat jim nic, co by si prací nevydělali ? Žádné dávky v nouzi, žádné přídavky na děti, (ty změnit na odpis z daní), žádné převzetí nájmu v ubytovně, žádné pastelkovné a podobné nesmysly.
Pak by velice rychle zmizeli, tak jak přišli, svět je velký,... a my bychom neměli tento hrozný problém. Nikdy nebyli součástí této země, tak proč se s nimi takhle sr.. ?
Kolik pedagogů by se mohlo věnovat užitečné práci s dětmi a neztrácelo by čas a nervy s cikáňaty ? Ve vězeních by bylo najednou spousta místa pro české zloděje a politiky, i pro Lišku by se cela našla.
29. 11. 2013 | 08:55

Filuta napsal(a):

Anna

Horváth si to lakuje dost na růžovo.
Cikáni se domnívají, že by jim bolěevik opět přidělil byty k devastaci a zdarma a poskytl štědré sociální dávky (ale to se těžce mýlí).
Na to, že byla povinnost pracovat, jinak by šli do lochu, už jaksi pozapomněli a byli by z této skutečnosti mocně rozčarováni.

Nedávno proběhla médii informace, že cikáni v Ostravě? odmítli obcí nabízenou práci v továrně, na stavbě atd. a byli tedy vystěhováni z obecních bytů. Přijala ji jen část z nich.
Takže jak se to má s tou jejich touhou pracovat?
Docela výstižný je následující vtípek.


Přijde Ježíš do hospody a posadí se.
Číšník ho upozorní: "Tady si nesedejte, bo zde sedí štamgasti. Vyhodí vás!"
Ježíš nereaguje.
Ke stolu přijdou slepý, hluchý a cikán.
Kupodivu ho nechají sedět mezi sebou.
Ježíš: "Za to, že jste mě nevyhodili se vám odvděčím!"
Dotkne se slepého, slepý vyskočí."Já vidím!"
Dotkne se hluchého, hluchý vyskočí."Já slyším!"
Otočí se k cikánovi a ten na něho: "Na mě nesahej, ty pi*o, já mám invalidní důchod!"
29. 11. 2013 | 09:00

Pavel13 napsal(a):

My na to jdeme chytře a Evropa by se od nás mohla učit. My totiž záměrně necháváme chudnout prakticky celou populaci, vzdělávací systém necháváme pouze přežít. Za nějakou dobu tak bude populace romská i neromská sociálně na stejné úrovni a romský problém tím vymizí.
29. 11. 2013 | 09:05

Anna napsal(a):

Filuta

Já jsem to uvedla jako pohled Roma na rasismus Čechů.

Cituji z Vámi zmíněného článku:
Nechtějí legální zaměstnání
„Problém je v tom, že odmítají přijmout legální zaměstnání. Je to bohužel tak, že kombinace sociálních dávek a práce načerno je pro ně výhodnější. Mají totiž exekuce a ty jim snižují jejich reálný výdělek. Přitom my jsme jim nabídli práce, které nebyly na úrovni životního minima, ale nad ní,“ vysvětloval náměstek.
http://www.novinky.cz/domaci/320117-romove-z-ostravy-odmitli-pracovat-museli-opustit-mestske-byty.html
29. 11. 2013 | 09:11

Filuta napsal(a):

Anna
Já jsem to taky tak pochopil.
Má kritika směřovala k Horváthovi.
Ale po pravdě je mi milejší Horváth nežli multikulturalista Liška.
29. 11. 2013 | 09:15

Čochtan napsal(a):

"kombinace sociálních dávek a práce načerno je pro ně výhodnější "
Na to stát MUSÍ reagovat pouze jedinným způsobem. Vzít jim všechny sociální dávky a přídavky.
29. 11. 2013 | 09:19

Simply napsal(a):

Anna, to jste uhodila hřebíček na hlavičku s těma exekucemi....V tom je také zakopaný pes a politikům to nedochází, že je tento problém prakticky neřešitelný... Vím, ze své praxe: Rom, nebo člověk, který má statisícové exek. dluhy / pokuty za černou jízdu atd atd...)se ani nechce legální zaměstnání... exekutor si ho dle rod. čísla najde a i když si vydělá slušné peníze, po srážkách mu zbude pár tisíc, možná na polovinu nájmu a kde je jídlo a ostatní... A s představou, že by musel několik let řádně makat a vlastně nemlich pořád živořit ... to je strašně demotivující...a vlastně neřešitelné.
29. 11. 2013 | 09:29

Anna napsal(a):

Ondřej Liška

Podle mě by problémy romské komunity mohla ve velké míře vyřešit církev. Ta již teď je s Romy spjata - např. Pavel Kuchař, salesián, vysokoškolský pedagog věnující se práci s romskou mládeží, Vojtěch Vágai, katolický kněz romského původu, a Pavel Kubaník, romista působící na Univerzitě Karlově v Praze.

Římskokatolické církvi bude vráceno 180 až 200 tisíc hektarů polí, lesů a dalších pozemků. Práci na nich mohou vykonávat i lidé se základním vzděláním i z praktických škol.

Církev už dříve prodávala fary, tak by místo prodeje mohla volné fary dát k bydlení Romům. Již nyní existují církevní Charity pomáhající Romům, v Ostravě je Církevní ZŠ Přemysla Pittra, kterou navštěvují převážně romské děti, takže lze převzít zkušenosti a počet Charit a církevních škol u romských oblastí zvýšit.

Církev by mohla zajistit zaučení a vyškolení Romek na kuchařky, sociální pracovnice v Charitách pro Romy, zaměstnat jako uklízečky a uklizeče v církevních budovách a jejich okolí, řidiče,.. nechat vyškolit některé Romy na opraváře...
29. 11. 2013 | 09:35

Simply napsal(a):

Čochtan, lidi bez příjmů budou muset krást, napadat babičky a strhávat jim řetízky z krku atd....je to neřešitelné, viz ty exekuce.... nedostatek jednodušší práce...Teď jsem zrovna sháněla umělý vánoční stromek u Vietnamců, páč 10ti měsíční lezoucí vnouček by dával do pusy jehličí... Proč tyto jednoduché výrobky apod."nemontují" naši lidé u nás , třeba lidi jen se ZŠ nebo postižení invalidé...????
29. 11. 2013 | 09:35

jen tak napsal(a):

Problém malého počtu vysokoškoláků v řadách romů vidím v tom, že se málo angažují v politice a nemohou tudíž dosáhnout titulu za týden, čtrnáct dnů jako naši akademičtí velikáni typu Grosse, Řápkové, Haška, Jančíka, Bendy... Černí nevzdělaní paraziti kradou kanály a zneužívají dávky, otitulovaní bílí paraziti v řadách politiků kradou v řádech šesti i vícemístných čísel a zneužívají veřejné funkce.

Opačná optika pohledu na téma než má pan Ondřej Liška:
http://pomp.blog.idnes.cz/c/381988/Omezme-vyrobu-deti-za-ucelem-zisku.html
29. 11. 2013 | 09:41

Admirál napsal(a):

Yosif - "Zajímavý je jak funguje Bolsa Familia v Brazilii (zavedená za Luly levicovou vládou). Funguje tak že děcka chudiny mají ve škole 99% docházku.

U nás by takový program sestřelili levičáci natotata. Řelki by že se to dotýká lidských práv těch co chtějí brát sociální dávky a zároven nechtějí posílat děcka do školy.

POKUD SE TATO ARGUMENTACE PŘIJÍMÁ, PAK SE OVŠEM S PROBLEMEM NEPOHNE VŮBEC NIKAM. "

Nevidím na Vámi uváděném řešení nic, co by levice měla sestřelit.

Tedy jestli je to levice.
29. 11. 2013 | 09:53

Sch. napsal(a):

Díky odtržení od reality skončili zelení v čele s panem Liškou tak jak skončili.
Jeho další články jen potvrzují, že nešlo o žádnou náhodu.
ČR je jednou z nejštědřejších zemí (vzhledm k HDP) směrem k romské menšině - na celém světě. Ze strany Romů k takové symbióze se státem stačí málo. Jen jejich nativní vlohy.
Na přerozdělování peněz směrem k těmto skupinám se podílíme všichni, včetně pana Lišky. Ne na každého ale dopadají ostatní negativní dopady společného soužití. Typické je to například u politiků.

U Tomáše Bati kdysi platilo, že každý, kdo stál ve firmě na vyšším postu, musel nejdříve projít všemi patry ve výrobě nebo řízení. Škoda, že podobný požadavek nelze uplatnit i u českých politiků. Ten, kdo se cítí oprávněný řešit například otázky romských národnostních menšin, by měl absorbovat ve vhodné formě podobnou zkušenost. Vidět to prostě "zevnitř". V opačném případě se takový politik stává nedůvěryhodný a pro mnohé i pokrytcem.
29. 11. 2013 | 09:55

neo napsal(a):

simply:

kolik jste ochotna za takový stromek zaplatit?
To je správná otázka a pak se dozvíte, proč se nemontuje u nás.
29. 11. 2013 | 10:00

Čochtan napsal(a):

Simply: "..lidi bez příjmů budou muset krást, napadat babičky a strhávat jim řetízky z krku .."
Máme několik set tisíc majitelů zbrojního průkazu. Když bude vysoká odměna za zastřeleného lupiče, pak se problém velice rychle vyřeší. Stačí, když mortalita zlodějů a lupičů stoupne nad 50%. Po staletí se lapkové, zloději a lupiči bez milosti věšeli.
Ještě v minulém století lidi na vesnici nezamykali domy. Lidi byli hluboce věřící a poctiví. Když chytli zloděje, tak lidi mu zpřeráželi kosti, a jeho smečka se už ve vesnici nikdy neukázala. Cikáni totiž museli tábořit za vesnicí, a museli požádat starostu o povolení. To jim mohlo být odepřeno. Starý dobrý časy.
29. 11. 2013 | 10:01

Yosif K napsal(a):

Positivní diskriminace v USA:
O čem jsem psal dříve, ted jsem to vygoogloval.
Elizabeth Warrenová, profesorka práva na Harvardu ve svých životopisech soustavně uváděla že je "native American" - česky americká indiánka. Harvard ji používal ve statistikách prokaźujících podíl minoritních "minoritních učitelů". Mnoho škol také při přijímání na akademické pozice dává za minoritzní původ kladné body, i když Harvard toto v případě Warrenové popřel.


Jaký má její rodina původ? Ve skutečnosti její rodina byla převážně švédská, jedna praprababička byla budto indiánka (Cherokee, nikoliv Ojibway, spletl jsem se....) nebo napůl švédka napůl indiánka. Nedá se to z matrik přesněji určit. Warrenová je tedy budto 1/32 Cherokee nebo 1/64 Cherokee.

Warrenová je také velké zvíře v demokratické straně - i tam se hodí pokud je někdo "minorita".

ředitelka romského muzea v Brně je romka - lépe řečeno 1/4 romka. je zde někde na blogách. Ptali se jí jak její rodina drží romské tradice. Dobrá žena řekla že její dcera (1/8 romka) si chtěla vzít Roma, a přes její odpor si jej taky vzala. "Ale dopadlo to skvěle, zetákm má dokončenou ZŠ, chodí do práce, nepije a nemlátí mou dceru, je to fajn....)"


William Jacobson at Legal Insurrection notes that Warren first claimed minority status in 1986, when an official publication of the Association of American Law Schools placed her on a list of Minority Law Teachers. She was, at the time, employed by the University of Texas. In 1994, the same publication placed her on a list of Minority Law Teachers while she was employed by the University of Pennsylvania.

Neither the University of Texas nor the University of Pennsylvania appear to have checked on the validity of Ms. Warren’s assertions. Harvard may still list her as a “minority teacher,” although it’s hard to get the administration to issue an official statement on that topic.

Indeed, as recently as 1996, Harvard Law School spokesman Mike Chmura was touting Warren’s Native American ancestry, as Noreen Malone reported this week in New York Magazine:

“Although the conventional wisdom among students and faculty is that the Law School faculty includes no minority women, Chmura said professor of law Elizabeth Warren is Native American,” read a 1996 Crimson article, timing that provides grist for those who want to imply that identifying as Cherokee was a careerist move that helped her get inside the most rarified Ivy gates.
29. 11. 2013 | 10:03

Sch. napsal(a):

Co říci například k uvedenému odkazu. Nejsou podobné poznatky (nikoliv ojedinělé) tím relevantním ukazatelem o skutečných poměrech a situaci romských menšin v Česku?

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Magistrat-nabidl-Romum-placenou-praci-Ti-ji-ale-odmitli-294502
29. 11. 2013 | 10:07

Yosif K napsal(a):

Zde je fotka "americké indiánky profesorky práv na Harvardu Elizabeth Warrenové". Na první pohled vypadá jako švédka.

Inu positivní doskriminace dělá učiněné zázraky, specielně u levicově naladěných soudruhů a soudružek....

http://www.breitbart.com/Big-Government/2012/05/06/no-credible-evidence-for-warrens-claim-to-native-american-ancestry
29. 11. 2013 | 10:17

pac napsal(a):

Společnost se, bohužel, snaží každého šoupnout do krabičky, šuplíku a nasadit na něj metodu zacházení, pomoci...
Romové jsou lidé, kteří se vždy velmi dobře naučili pohybovat ve společnosti a hlavně na její hraně.
Nastavili jsme vyplácení sociálních dávek? Nastavili. Tak proč se divíme, že je někdo využívá až na hranu. Je třeba upravit jejich poskytování a vázat je právě na školní docházku. Praktické školy? Jejich péče o určitou část populace je rozhodně záslužná. Jakákoliv škola je dobrá, pokud poskytne základy vzdělání a rozšíří obzory. A škola by neměla být unifikovaná. Nastrkáme-li všechny děti do jednoho zařízení, budeme poškozovat nadané i nejméně talentované. Tohle nikdo slyšet nechce. Musíme mít stejná práva, možnosti, příležitosti....
Jenže, jaké ¨příležitost může mít člověk, který se na základní škole nenaučil číst a psát?
Romská otázka je velmi složitá. A pan Liška má pravdu, jedině vzděláváním a výchovou romské inteligence lze dosáhnout změny. Bude-li ve škole někdo, kdo rozumí romskému naturelu, dokáže s jejich vzděláváním pohnout. Ví-li zaměstnavatel, že romský zaměstnanec je pracovitý a šikovný, ale pokud mu podmínky dovolí zaměstnavatele ošidit, nejspíš to udělá, umí s tím zacházet.
Pravdu má i pan Kubera. Plození dětí za účelem zisku....viz porodné a podobná opatření...ale to se ví už dávno. Ví se i, že se to netýká jen romů.
Systém sociálních podpor potřebuje účelné změny a tvrdou ruku.
Zelení se o to snaží. To je podstatné....
29. 11. 2013 | 10:23

Yosif K napsal(a):

Admirál napsal(a):
Yosif - "Zajímavý je jak funguje Bolsa Familia v Brazilii (zavedená za Luly levicovou vládou). Funguje tak že děcka chudiny mají ve škole 99% docházku.

U nás by takový program sestřelili levičáci natotata. Řelki by že se to dotýká lidských práv těch co chtějí brát sociální dávky a zároven nechtějí posílat děcka do školy.

POKUD SE TATO ARGUMENTACE PŘIJÍMÁ, PAK SE OVŠEM S PROBLEMEM NEPOHNE VŮBEC NIKAM. "

Nevidím na Vámi uváděném řešení nic, co by levice měla sestřelit.

Tedy jestli je to levice.
29. 11. 2013 | 09:53
To si pište že by to česká levice sestřelila, tak jako proti podobnému programu na Slovensku (navrhovaném slovenskou pravicovou vládou) vystupovala levice slovenská, a všemožné lidskoprávní organizace. Al Jazeera, The Guardian atd atd atd.

Levicové námitky proti Bolsa Famuilia jsou ty, že pokud by byl důsledně "brazilsky" zaveden v čechách a na slovensku a pokud by se přístup Romů ku školení docházce nezměnil, cca 65%-80% Romů by prostě o dávky přišlo a teoreticky by museli zemřít hlady nebo se dát na kradení. Bolsa familia funguje tak, že pokud učitel na webu přes heslo nahlásí nepobolené absence dětí ve škole, výplata dávek přes bankomat se automaticky pro celou rodinu zablokuje.

A to přece nemůže civilizovaný stát připustit.

Bohužel to vypadá že ale jiná cesta než Bolsa Familia Romy do základních škol nepřivede.
29. 11. 2013 | 10:24

Simply napsal(a):

Neo, ten umělý stromek stál u Vietnamců 600,-... jistě myslíte to, že vyrobený u nás a našimi lidmi by byl dražší...No jistě, Indie a Čína jsou dílnami světa a jejich levnější zboží zaplavuje EU atd... na druhé straně tady kriticky mizí práce v "lehkém průmyslu".... co s tím...
29. 11. 2013 | 10:39

Anna napsal(a):

pac
"Systém sociálních podpor potřebuje účelné změny a tvrdou ruku.
Zelení se o to snaží. To je podstatné.... "
--------------------------------------------------------------

Prosím, dejte sem odkaz na informace, jak konkrétně se Zelení snaží o účelné změny systému sociálních podpor a tvrdou ruku.
29. 11. 2013 | 10:40

Filuta napsal(a):

Anna

Tak to bych taky rád věděl.
Multikulturalističtí Zelení, kteří podporují islamisty a imigraci obecně se snaží "o účelné změny systému soc.podpor".
Pěkná pohádka.
Jenže Češi nejsou pitomí a mají dobrou paměť (fotovoltaika, biomasa, emisní povolenky, biobenzín-tohle všechno Zelení nadšeně podporovali).

Čochtan

Vyřeší se to jednoduše.
Pokud vláda nic neudělá, v dalších volbách si Češi můžou vybrat někoho takového jako Slováci.A nemusí to být jenom hejtman.
A bude vymalováno.
29. 11. 2013 | 11:16

kuko napsal(a):

Pane Liska jenom jeden dotaz bych mel...

je vas byt/dum na "dobre adrese" ?
29. 11. 2013 | 11:29

aga napsal(a):

kuko

..a druhý dotaz - a děti ve třídě s příslušníky romské minority?
29. 11. 2013 | 11:36

Scarabeus napsal(a):

zdenekbrom:

"Na názor rodičů nebo dětí samotných, ke které národnosti se hlásí, se nikdo neptal."

Pane učiteli, měli se zeptat Vás, Vy jste to všechno "vyřešil". :-)

Čochtan:

Karle K., už se zase opakujete "ředitelka SpŠ, Husova 784, 464 01 Frýdlant", "páter Rous", "Vzít jim všechny sociální dávky a přídavky", "zbrojní pas" .....

Kájo, Vy nejste Japonec, ale něco zcela jiného se stejnou koncovkou.

Když jste takový "odborník" přes střelné zbraně, tak jsem Vám nucen připomenout, že když by byl někdo obdobně alternativně "inteligentní" jako Vy, tak Váš život skončí dřív než si to stačíte uvědomit, než byste stačil sáhnout po pistoli, natož z ní vystřelit.

Se zbraněmi to, alespoň v ČR, není jen tak, Váš kámoš "bigjirka" by Vám o tom mohl povyprávět, stačilo pistoli vytáhnout(ani z ní nevystřelil) a skončil u soudu pro nebezpečné vyhrožování.

P.S. To bych chtěl vidět jak rychle byste v 65 letech dokázal vystřelit. :-)
Než byste stihl sáhnout na zbraň, tak by do Vás 20-tiletý střelec "nasázel" celý zásobník. :-(
29. 11. 2013 | 11:37

Čochtan napsal(a):

Filuto,
ty volby mohou přijít dřív, než se nadějeme. Druhá možnost, někdo z už zvolených si uvědomí odkud vane vítr, ....
29. 11. 2013 | 11:42

Čochtan napsal(a):

Hovnivále, nestojíš za čtení.
29. 11. 2013 | 11:45

neo napsal(a):

Simply:

já se neptal, kolik stál, já se ptal, kolik byste za něj byla ochotna zaplatit.

2000? 3000? 5000?

nebo i těch byste přes těch 600 radši nešla?

mně vždycky zaujme, jak jsou lidé pokrytečtí.
na jedné straně by chtěli bla bla bla a na straně druhé se chovají v rozporu s tím co chtějí.

Hezky to ilustrují reklamy v časopisech nebo na internetu, ale i v televizi. Jsou protivné, vyrušují, nutí člověka přeskakovat stránky, vypínat zvuk, klikat na X jak o život, ale na straně druhé je málokdo ochoten zaplatit za časák 4-5násobek, platit si komerční TV jako kabelovku a nebo dokonce platit za stránky na internetu. Kolik lidí by tu asi diskutovalo, kdyby bylo aktualne.cz placené přímo?
Totéž platí u těch stromků. Ale i u vánočních ozdob. Můžete mít čínské levné a nebo české nesrovnatelně dražší.....
29. 11. 2013 | 11:46

Baba napsal(a):

PROSÍM NOVÉHO DISKUTUJÍCÍHO S NICKEM baba, ABY ZMĚNIL SVŮJ NICK Z DŮVODU MOŽNÉ ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE.
29. 11. 2013 | 11:53

JC napsal(a):

Lišáku, jste jako obvykle mimo, mimo...

EU/západ/ si absolutně neví rady s nájezdy východních cigánů, kteří využívaje
volného pohybu a možnosti se usadit kdekoli to/jak to mají v genech/ činí.
Na západě se dá vyžebrat, vyzpívat, vytančit, vyhádat z ruky ukrást,získat na sociálních dávkách a v některých procentuálně bagatelních případech i vydělat podstatně víc než v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku etc.
Takže Brusel "radí" co s cigány. :-)))
Ať si je nechají doma a převychovají si je sami.
Brusel je plný rasistů, kteří si hrají na svatoušky - pokrytci
29. 11. 2013 | 12:02

Scarabeus napsal(a):

Čochtan:

Kájo, vítr může zavanout také opačným směrem než Vy si přejete, a Vy zde již nic nenapíšete.

Kájo, jste ten nej....jší počítačový inženýr co znám, Vaši identitu jsem měl odhalenou za hodinu, Vy jste totiž neskutečný počítačový packal, vůbec jste si nepřipustil, že by po Vás mohl "jít" někdo s počítačovými znalostmi. Mám "zmapované" všechno co jste kdy na internetu napsal.

Co dělá Váš příbuzný s tím muslimským jménem "Hakim"?
29. 11. 2013 | 12:11

Zdeněk Brom napsal(a):

scallop, Čochtan:

- Chtěl jsem poukázat na nesmyslnost toho průzkumu, který měl dodat "požadovaná" procenta, kterými se ohánějí někteří aktivisté a neziskovky. Ten průzkum byl v rozporu s Ústavou ČR a lidskými právy.

- Dále je důležité poukázat, že býzkum je v přímém rozporu s oficiálním údaji, které byly získány při sčítání lidu.

- Na praktických školách se schází několik skupin:

a) Žáci s LMD.

b) Žáci, jejichž sociální zanedbanost rodiči se jeví jako LMD.

c) Žáci, jejichž rodiče tuto školu absolvovali a byli spokojeni. Jejich děti tam chtějí také a udělají proto cokoli.
29. 11. 2013 | 12:15

ŠAKAL napsal(a):

Autore , jste mimo realitu !

Se jmenovanými senátory na 300% souhlasím !

Kolik cikánů jste v životě potkal ?
29. 11. 2013 | 12:23

Scarabeus napsal(a):

Zdeněk Brom:

Pane učiteli, tak Vy jste "odborník" přes Ústavu ČR a lidská práva. :-)

Nejhorší varianta je, když s LMD je ve třídě učitel. :-)
29. 11. 2013 | 12:24

Ares napsal(a):

Pro zajímavost odkaz na ten materiál EK.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st11/st11738.cs13.pdf

Scarabeus: Víte o tom, že stalking je trestný čin? Takže byste svou posedlost Čochtanem asi měl začít krotit, než se to zvrtne.
29. 11. 2013 | 12:27

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna 29. 11. 2013 | 09:35:

Dobrý nápad.
29. 11. 2013 | 12:30

Čochtan napsal(a):

Zdeněk Brom,
přidal bych ještě za d) Rodiče si přejí nezprostředkovatelnost svých ratolestí na pracovním trhu, a tím život ze sociálních dávek a podpor od ukončení školní docházky. (Viz mnohokrát zveřejněný dopis ředitelky SpŠ, Husova 784, 464 01 Frýdlant)
29. 11. 2013 | 12:55

Twist napsal(a):

Pane Liško, že jste žalostný pokrytec, to všichni víme. Kdo není slepý, vidí také, jak vypadají např. byty obývané cikány v kapitalistické péči nájemníků. Jedna ukázka v Chanově byla nedávno stržena. Pro vřazení Romů do společnosti se nejvíc udělalo v minulé společnosti, kdy byly v armádě zřízeny cikánské roty, v nichž se učili mladí mužové těm nejzákladnějším pravidlům života a hygienickým návykům. Teď mají jen samá práva, nataženou ruku, ale povinností poskrovnu. Vůle musí být vidět na obou stranách, bohužel na jedné straně převažuje.
29. 11. 2013 | 12:58

Vandal napsal(a):

Jenže, jaké ¨příležitost může mít člověk, který se na základní škole nenaučil číst a psát?
Romská otázka je velmi složitá. A pan Liška má pravdu, jedině vzděláváním a výchovou romské inteligence lze dosáhnout změny. Bude-li ve škole někdo, kdo rozumí romskému naturelu, dokáže s jejich vzděláváním pohnout. Ví-li zaměstnavatel, že romský zaměstnanec je pracovitý a šikovný, ale pokud mu podmínky dovolí zaměstnavatele ošidit, nejspíš to udělá, umí s tím zacházet.
Pravdu má i pan Kubera. Plození dětí za účelem zisku....viz porodné a podobná opatření...ale to se ví už dávno. Ví se i, že se to netýká jen romů.
Systém sociálních podpor potřebuje účelné změny a tvrdou ruku.
Zelení se o to snaží. To je podstatné....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pan Liška má pravdu, jedině vzděláváním a výchovou romské inteligence lze dosáhnout změny.

XXXXXXXXXXXX
Kolik té romské inteligence pan Liška za posledních 23 let vychoval a vzdělal?

Proč by kdokoliv se měl snažit kohokoliv proti jeho vůli vychovávat a vzdělávat?

Jestli cigánům nevoní naše civilizace, náš způsob života, péče o děti, o jejich vzdělání, snaha pracovat, přispívat dle svých možností do státní kasy,

TAK PROČ BY JIM MĚLY VONĚT NAŠE PENÍZE? PROČ BY MĚLI KOŘISTIT Z NAŠÍ SNAHY, Z NAŠÍ PRÁCE, Z NAŠICH PENĚZ? A Z NAŠÍ ROSTOUCÍ BÍDY A NA ÚKOR NAŠICH DĚTÍ?

Potom se můžou jít pást, jak krávy na pastvu.
Vyřešit cigánský problém je velmi jednoduché, udělat pravý opak toho, co ten problém vytvořilo

ten problém byl uměle vytvořen - soc. dáfkami, pozitivní diskriminací, vytvořením etnobyznisu, ale hlavně OFICIÁLNĚ VYTVOŘENÉ RASISTICKÉ PLATFORMY PODLIDÍ,

o které se musí stát a společnost celoživotně starat.

Jediná cesta nápravy je přenést odpovědnost státu zase zpátky na cigány.

Odebrat dáfky, skoncovat s jakýmkoli zvýhodňováním, zkrátka stejné podmínky, jako u každého jiného. Kdo bude chtít a bude se snažit, tomu pomoci.
Ostatní holt budou bezdomovci, nebo budou kočovat do krajin se štědrým sociálním systémem.

A samozřejmě na kriminální výstřelky tvrdé represe, škody uhradit tvrdou prací v kriminále. Práce je víc než dost.

Liška a zelení, to je škodná v revíru, a zaslouží stejný osud.
29. 11. 2013 | 13:09

Čochtan napsal(a):

Honivále,
Tak ty "jdeš po mně" ? Jako gestapo ? No fajn, já se neschovávám. Přijď, zazvoníš, otevřu dveře, ty uděláš krok přes práh a ..... Fízlů není nikdy škoda.

Hele hovnivále, víš, že tebou jenom opovrhuji, tak co se snažíš ? Vtíráš se jako výkal do košile, jsi jen směšný, nikdo tě vážne nebere, a to tě žere frajere ! Asi ti hodně ležím v žaludku, co ? To je dobře.

Můj příbuzný se má dobře. To bojové jméno dostal na mistrovství v Libanonu, když zvítězil nad Israelcem. Arabáč byli z toho tak na větvi, jim se to ne a ne podařit, tak dostal mimo jiné to jméno. Tak ho holt má. Jsou hezčí jména, ale co se dá čekat v arabské zemi.
29. 11. 2013 | 13:20

Dalimír napsal(a):

Možná vám to pravičákům nebude vonět ale povím vám že ten váš demogratický kapitalismus je jedno velké smradlavé hnojiště ! A takoví jako vy Z ODS A SPOL ! si v něm znamenitě rochníte ! Alespon si to přiznejte,zdejší Kalouskové a Bendové !
29. 11. 2013 | 13:24

profesor napsal(a):

Pane Liška, po té co napadli v obchodě mou přítelkyni 2 cigošky, které tam nekradly, ale přímo rabovaly, stal jsem se rasistou ač jsem byl celkem neutrální k tomuto plémni. Ona byť jednu z nich poznala na Policii, raději svědčit nebude, protože se bojí odvety. Vy jste populista, Vámi zmiňovaní senátoři jsou pragmatici.
29. 11. 2013 | 13:34

franky napsal(a):

Obecným předpokladem existence člověka je jeho adaptabilita, schopnost přizpůsobit se jak přírodnímu prostředí tak následně podmínkám, které si člověk sám historicky vytvořil ve společnosti do které patří. Pružná přizpůsobivost jedince se v dnešní individualizující se společnosti stala klíčovým faktorem jak profesní tak životní úspěšnosti jedince. V růstu úspěšnosti jedince v současné vývojové etapě lidské společnosti mají stále menší váhu zdroje související s půdou, surovinami, energiemi či penězmi a naopak prudce roste váha lidských znalostí a lidské energie. Je neodiskutovatelným faktem, že biologické zákony významným způsobem předurčují lidský potenciál jedince a předurčují tak do jisté míry i jeho budoucí schopnost ve využití příležitostí. Skutečností rovněž je, že základní strategickou změnou se stává individualizace, která se již dnes stala osudem, nikoli volbou. Všechno dnes závisí stále více na jednotlivci, který dostal svobodu, kterou chtěl a proto musí přijmout i odpovědnost sám za sebe. Celým problémem individualizace a dynamizace vývoje společnosti je to, že právo na svobodu jednotlivce není vyváženo povinností ochrany druhých. Problémem není rozvíjející se systém legitimující rozdíly v úspěchu, s následnou legitimizací rozdílů v růstu bohatství, ale problémem je růst sociální nerovnosti lidí a růst chudoby. Současný "cikánský" problém je prvním viditelným negativním důsledkem rozvíjející se individualizace společnosti a souvisejícího růstu významu lidského potenciálu při růstu bohatství společnosti. Romská problematika souvisí s biologickými faktory a s nimi související nižší úrovní znalostí a nižší úrovní "pracovní aktivity". Postupující informatizace společnosti bude přesouvat tzv. "romský problém" i do majoritní společnosti a to postupně v návaznosti na rozevírající se nůžky mezi prostředím požadovanými znalostmi na jednotlivce a jeho skutečnou úrovní znalostí. A tento rozpor bude muset společnost řešit, nechce-li ohrozit svoji stabilitu. Výkřiky o rasistech v senátu však samozřejmě nejsou žádným příspěvkem k řešení.
29. 11. 2013 | 13:44

mb napsal(a):

Anna 09:35

... chci vás do čela katholické církve ... místo Duky ...

díky ...
29. 11. 2013 | 14:07

buldatra napsal(a):

Aniž bych chtěl jakkoliv komentovat svaté páně Liškovo rozhořčení nad některými senátory za jejich postoje v předmětné cigánské záležitosti, dovolím si vyslovit naději, že senát bude dříve. či později zrušen.
Jako zcela nadbytečná a zbytečná instituce a trafika.

Peníze ušetřené a zrušeným senátem neprojedené, by mohly sloužit například na podporu všech, tedy i cigánů, kteří se rozhodnou studovat a dostudovat.

Bývalí senátoři by mohli třeba vytvořit družstvo na šití papučí, nebo něco podobně užitečného a smysluplného. Určitě by z užitečné práce měli radost.
29. 11. 2013 | 14:09

Anna napsal(a):

mb

Děkuji :-) Ale v katolické církvi ani v budoucnu ženy nemohou být vysvěceny na kněze, jde prý o "téma, o kterém se nediskutuje".

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=796366
29. 11. 2013 | 14:18

zdenekbrom napsal(a):

Anna:

Přidávám se k mb :)
29. 11. 2013 | 14:27

Scarabeus napsal(a):

Čochtan:

Ale Kájo, to bylo myšleno obrazně.

"No fajn, já se neschovávám."

Přede mnou se nemáte kam schovat, když vím o Vás (skoro) všechno.

"Přijď, zazvoníš, otevřu dveře, ty uděláš krok přes práh a ..... "

Ale, ale, nejsem tak ....(cenzura) jako Vy, rozhodně nebudu dělat to co Vám by se hodilo.

Kájo, chováte se dost neslušně, ve vztahu k sobě samému velmi rizikově, k někomu kdo Vás velmi snadno může nasměrovat do vězení, trestných činů jste se na internetu dopustil takového množství, že i Vám nakloněnému soudci by nezbylo nic jiného než Vás odsoudit.

"To bojové jméno dostal na mistrovství v Libanonu, když zvítězil nad Israelcem."

Kájo, ale on to muslimské jméno nemusí používat. To je dost prča, že používá muslimské jméno, když jeho (asi) strýc je protimuslimsky naladěný(mírně napsáno).

Jinak Kájo, který se tak rád posmíváte z Cikánů kvůli pravopisným chybám, Izrael se píše se "z".
29. 11. 2013 | 14:53

scallop napsal(a):

Zdeněk Brom

Jedna otazka je, jake deti jsou na praktických školách a jina, jake deti by tam meli byt, tj. pto koho jsou urceny - mam pocit, ze jsou opravdu pro deti s LMD - nebo je to jinak ? Budu rad za upresneni.

Ze na praktickych skolach je vice romu nez by odpovidalo poctu LMD je myslim zbytecne zpochybnovat ... Muzete obvinit osobu, ktera ve tride pocitala romske deti z velkeho zjednoduseni, ale tezko z toho, ze si to cislo vycucala z prstu.

Opakuji, diskuze neni o tom, jetsli jsou prakticke skoly pro konkretni (treba romske) dite vhodnejsi ci ne, ale o tom, jestli se budeme tvarit, ze romske deti maji vice LMD nez ostatni populace. Ono poslat romske dite do prakticke skoly, kdyz uz tam je nekolik jeho sourozencu, je jednodussi jak pro rodice tak pro posuzujiciho lekare ci psychologa. Ale jen se tim konzervuje soucasny stav.
29. 11. 2013 | 14:53

Scarabeus napsal(a):

scallop:

Co s učiteli s LMD? Kam je umístit? :-)
29. 11. 2013 | 14:59

zdenekbrom napsal(a):

scallop:
S dovolením to vezmu poněkud zeširoka:

První a nejdůležitější fakt je, že dítě lze na praktickou školu zařadit pouze se souhlasem rodičů. Bez toho to nejde a nejde, i kdyby sto posudků to zařazení doporučovalo. takže nikdo nikoho nemůže nikam poslat. Jen se souhlasem rodičů.

Pak je důležité vědět, že inteligence není jedna, ale je jich několik. Každý ji má individuálně strukturovanou. A, i když se to někomu může nelíbit, to strukturování je ovlivněno u některých rodin tradičním pojetím života, kde matematicko-logická inteligence hraje malou roli. Zase jsou ale rozvinuté jiné inteligence - hudební, výtvarná, emocionální atd.

To se dá bezvadně využít při motivaci a další výuce ve škole. Mám s tím letité a kladné zkušenosti

Mezi tradičními romskými rodinami nemá vzdělávání vysokou pritoritu, žijí především dneškem a matematicko-logická inteligence není často nejrozvinutější. Standardní škola ale stojí přesně na těchto sloupech. Navíc každý psycholog z poradny Vám rád sdělí, jak "přesné" je stanovení tzv. inteligence. Je tam poměrně velký rozptyl.

Teď si k tomu ještě přičtěte u některých rodin velkou sociální zanedbanost a u zápisu do školy máte malého človíčka, který nepozná barvy, mluví naprosto nesrozumitelně, vyčurá se do rohu místnosti atd. A teď poznejte, zda jde o mentální nebo sociální zaostalost. Nastupuje poradna. Tam to mají stejně složité.

Základní otázkou tedy je, jak oddělit vliv mentální zaostalosti od sociální zanedbanosti. Někdy se na praktické škole stane, že učitelé intenzivní péčí odstraní sociální zanedbanost a žák se zlepší, takže vykazuje znaky standardního žáka. Co pak? Přeřadit ho do jiného kolektivu? Má to výhody, ale má to i rizika. Další otázkou je, nakolik sociální zanedbanost ovlivní školní úspěšnost bez ohledu na mentální postižení.

Shruntí. Praktické školy jsou určené pro děti s lehkým mentálním postižením. Může se stát, že po odstranění sociální zanedbanosti se zjistí, že dítě nebylo zařazeno správně. To se ale netýká pouze romských dětí.

Další problém je, co se stane, pokud budou romské děti (Které to jsou?) automaticky zařazovány do standardních škol. Situace se totiž může dramaticky zhoršit v podobě celkové negramotnosti a nedokončeného základního vzdělání.

Jistě jste si všimnul, že dlouhodobě odmítám dělit žáky na romské a ty další. To je zhoubný mor. Řešení je ve věcné analýze a konkrétních metodických postupech, což prověřila praxe.

Omlouvám se za zdlouhavost :)
29. 11. 2013 | 15:25

scallop napsal(a):

zdenekbrom

Jak poznat romske deti ? Presne to poznat nejde uz proto, ze narodnost je vec individualni. Ale kdyz se podivate na diskuze na tuto ci jakoukoliv jinou debatu na tema tykajici se romu, tak zjistite, ze 99% diskutujicich ma na "Romy" jasne nazory. Zejmena je tedy umi rozeznat ... Pisete o tradicinich romskych rodinach - jak je poznate ?

Problem je (take), kdyz jsou romske deti automaticky zarazovany do praktickych skol. Nikdo nechce davat vsechny romske deti do standartnich skol. Ale kdyz pujde vetsina z nich jen do praktickych, ale budou se presne stejne debaty vest i za 20 let - se stejnymi argumenty. Proste zacarovany kruh.

Posilat vic deti do standardnich skol samozrejme nestaci, je treba soucasne odstranovat gheta socialne vyloucenych atd. Jendoduche reseni neexistuje (nevymysleli je ani komniste ani v Bruselu), ale nema cenu se tvarit, ze LMD se z nejakeho magickeho duvodu objevuje casteji u romskych deti.
29. 11. 2013 | 15:48

zdenekbrom napsal(a):

scallop:

Cituji: "Pisete o tradicinich romskych rodinach - jak je poznate ?" Celkem jednoduše. Samy tak o sobě mluví a samy se tak nazývají. Pravdou je, že často se samy nazývají cikánské rodiny. To zjistím většinou při návštěvě v rodině.

Cituji: "Problem je (take), kdyz jsou romske deti automaticky zarazovany do praktickych skol." Už jsem upozornil, že to automaticky nejde.

Tyto debaty jsou pořád stejné, protože málokomu jde o pomoc žákům. Ono to "řešení" je velmi výnosný byznys. A kdyby skončil, co dál?

Teď se začíná objevovat nová věc. Rodiče žáka nechtějí, aby žák chodil na praktickou školu. Jde proto na standardní školu, ale nestíhá. Je mu proto doporučeno vzdělávání podle učebního programu pro lehké mentální postižení. To se dá technicky a parsenálně zaříditt, ale!!!!!!!!! škola na to nedostane dotace, takže je ve finančních problémech.

Cituji: "...nema cenu se tvarit, ze LMD se z nejakeho magickeho duvodu objevuje casteji u romskych deti...." Výzkum na toto téma nebyl nikdy dělán. Nelze tedy odpovědět.
I tady je řešení. Miliony vyházené za nesmyslné projekty a analýzy nasměrovat na konkrétní pomoc těmto školám a žákům.
29. 11. 2013 | 16:00

scallop napsal(a):

zdenekbrom

Troufnu si tvrdit, ze u postizeni typu LMD nebyla nikdy korelace k jakekoliv narodnosti. Naopak, jen vyjimecne se nektere nemoci objevuji u jedna narodnosti casteji nez u jine a i pak je to jen o nekolik malo procent. Takz mohu jen opakovat - nema cenu se tvarit, ze LMD se z nejakeho magickeho duvodu objevuje casteji u romskych deti. Opak by byl svetove unikatni objev.

S posledni vetou souuhlasim - jiste nekdo zacne krakorat o pozitivni diskriminaci, ale pokud by pribylo alepson prumerne vzdelanych romu, tak se to dlouhodobe vyplati.
29. 11. 2013 | 16:13

aga napsal(a):

scallop

LMD má určitě souvislost s tím, kdo je otcem dítěte (případné příbuzenské vztahy) a s tím, jak se matka chová v průběhu těhotenství (kouření, alkohol, fet). Myslíte, že nám povolí nějaký objektivní průzkum v tomto směru?

A zkuste místo třeskutého vtipu ad personam (i když jste rozjasnil den slintající bestii) pro změnu argument k věci.
29. 11. 2013 | 16:18

zdenekbrom napsal(a):

scallop:

Než o národnosti bych raději psal o rodinách a rodech. To je mnohem přesnější.

Osobně si netroufám odhadovat. Inteligence je složitá a strukturovaná věc, která může být ovlivněna tradičním životem rodiny - rodu.

Pak je tu samiotná definice lehkého mentálního postižení. Ta je zase zatížena naším výkladem světa v určité epoše vývoje.
29. 11. 2013 | 16:20

Scarabeus napsal(a):

zdenekbrom:

"Ono to "řešení" je velmi výnosný byznys. A kdyby skončil, co dál?"

Byla někdy(a bude někdy) nějaká(jakákoliv) společnost(všechny společenské záležitosti/problémy/...) (tak plně) "vyřešena", že by už v budoucnu nebylo co "řešit"?

Jak budete "řešit" bankovní radu ČNB, která se většinově rozhodla natisknout miliardy Kč, koupit za ně eurovky, vyvolat tak inflaci, také částečné znehodnocení úspor?

P.S. Když jste učitel, který učí, mimo jiné, dějepis, tak byste mně měl odpovědět, a nereagovat ignorováním.
29. 11. 2013 | 16:33

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Máte pravdu. I tyto faktory hrají svoji roli.
29. 11. 2013 | 17:00

Scarabeus napsal(a):

Ares:

Chápete to chybně, snažím se ing. Karla K. alias "Čochtana" jemně upozorňovat, že jeho psaní na internetu je často přestoupením zákona, trestnou činností. Mohl bych zvolit tvrdší prostředky, ale to bychom, my všichni, ve vězení museli živit o jednoho zločince navíc. "Čochtan" už ve vězení pracovat nemusí, protože je, podle českých a německých zákonů, starobní důchodce.
29. 11. 2013 | 17:06

gaia napsal(a):

scallop

vznikem LDM jsou více ohroženy děti s nízkou porodní váhou.(dokázáno)
Nemám nová data, jak je tomu dnes a zda to někdo zkoumá, ale z výsledků antropologického výzkumu cikánských dětí a mládeže J.Suchého a jeho spolupracovníků zahájený v 60. létech vyplynulo, že průměrná porodní hmotnost a průměrná porodní délka cikánských novorozenců je nižší, než je tomu u naší ostatní populace.Procentový podíl cikánských novorozenců, kteří se narodili s nízkou porodní hmotností , tj. limitovanou horní hranicí 2 500g, je poměrně vysoký.U sociálně aq regionálně odlišných souborů z ČSSR se pohybuje od 13-37%, zatímco v celé československé populaci se s nízkou porodní hmotností rodí v průměru ročně 5-7ˇdětí.

pokud spojíme oba 2 výsledky výzkumů, můžeme dojít skutečně k tomu, že výskyt LDM u cikánské populace je zákonitě vyšší.
29. 11. 2013 | 17:06

Scarabeus napsal(a):

Zdeněk Brom:

Pane učiteli, Vy nikoho neodsuzujte, byť nepřímo, za nějaké "faktory".

Vy osobně si nedokážete udržet osobní hmotnost/váhu na hodnotách, které lékaři považují za normální, zdraví neškodící, hmotnost/váhu.
29. 11. 2013 | 17:14

scallop napsal(a):

gaia

Jednak je otazka o kolik - v praktickych skolach je romskych deti nepom,erne vice, u vyzkumu, ktery zminujete bych to odhadnul na par procent. Krome toho, dnes ee obecne rodi vetsi deti nez v 60. letech, tj. hranici "nizke porodni hmotnosti" neprekonaji jen vyjimky.
29. 11. 2013 | 17:17

Zdeněk Brom napsal(a):

scallop:

Základní otázka zní: Má smysl počítat děti v praktických školách a dělit je na rasy a národy, nebo hledat cesty k efektivnímu vzdělávání, které bude respektovat individualitu žáka?
29. 11. 2013 | 17:20

gaia napsal(a):

scallop

můžete ale souhlasit, že v 60. letech byla možná korelace mezi porodní hmotností a zvýšeným výskytem LDM i cikánské populace.

a zeptám se, myslíte, že rodiče zvýšenou mírou stižení LDM, mohou přivést na svět a vychovat normální děti?
navíc , když se množí převážně zas jen mezi sebou?

koukněte , na co dojeli Habsburkové nebo Romanovci.

neustále se množili jen mezi sebou a pak měli poškozené potomky, kteří ještě navíc chtěli vládnout.
29. 11. 2013 | 17:24

gaia napsal(a):

Zdeněk Brom

nemá, to je výkon hodný doktora Mengeleho, bohužel u nás podporuje ministerstvo školství podobnou činnost, za kterou byl Mengele prohlášen válečným zločincem.
29. 11. 2013 | 17:26

scallop napsal(a):

gaia

Dejte mi sem data: o kolik procent zjsitil vyzkum vyssi LDM a korelaci s porodni hmotnosti ? Jestli to byli jednotky procent, pak to nic neznamena (faktor mensi hmotnosti odpadl).

Bez konkretnich cisel je tahle debata na ho...
29. 11. 2013 | 17:29

gaia napsal(a):

na vývoj lidského mozku v prenatálním životě má také velký vliv výživa, která musí být pestrá a obsahovat dostatečné množství bílkovin.
Jak se může vyvinout mozek dítěte cikánské matky žijící v azylovém domě, která šťastná před kamerou TV děkuje nza sbírku potravin, že má z čeho vařit, když lidé kupovali do sbírky převážně trvanlivé potraviny, mouku, těstoviny a konzervy?

Pokud bereme jako předpoklad, že cikánské matky jsou častěji chudé než většinové matky, můžeme předpokládat i horší výživu těhotných cikánek a pak logicky také zvýšený počet důsledků nedostatečného vyvinutí dětských mozků u cikánů.
čehož může být zvýšený počet cikáňat ve zvláštních školách jen logický důsledek.
Když k tomu připočtem ještě nízký věk rodičů, který také má vliv na IQ dětí, nedospělé ženy rodí méně biologicky hodnotné jedince a u cikánek je běžné, že začínají rodit v 15 , pak i toto může mít vliv na zvýšený výskyt LDM u cikánů a jejich zvýšený výskyt ve zvl. školách.
29. 11. 2013 | 17:36

nikdo napsal(a):

Pane Liško, vzhledem k vašemu profesnímu profilu, si dovolím poradit, aby jste se nevyjadřoval ke skutečnostem o kterých nemáte ani ponětí. Patříte ,mezi tzv.úspěšné mladé politiky typu " M.Benda " ! Chybí vám zkušenosti z praktického života v této společnosti. Jsre pouze příslušník tzv. pražské zlaté mládeže, který dostal šanci k dobrému vzdělání a včas pochopil, že lze dobře vegetovat v rámci české politické scény.
29. 11. 2013 | 17:37

scallop napsal(a):

Zdeněk Brom

A ma tak cenu delit dospele ? Naproste vetsina zde prispivajicich takto dospele deli ! O Cesich, Nemcich, Romech aopd. - coz nutne vyzaduje Vami zminene deleni - se zde diskutuje v jednom kuse. Provokativne dodam: jestlize toto deleni nema smysl, jaky ma smysl vlastenectvi (ktere takoveto deleni nutne vyzaduje) ?

Ja jsem ten posledni, kdo pro takoveto deleni vidi apriorni duvod. Ale akceptuji, ze vetsina lidi takto ostatni implicitne deli. Proto to beru jako danost a pristupuji na takove uvazovani.

A obavam se, pri posuzovani kam dat dite takto ucitele ci lekari postupuji - je trochu tmavsi a ma "tamty" rodice => sup s nim do prakticke skoly. Ma smysl pred tim zavirat oci ?

gaia

Dokazujete svou neznalost o Mengeleho zlocinech. Presneji receno nevzdelanost - nemate tez LDM ?
29. 11. 2013 | 17:40

Zdeněk Brom napsal(a):

scallop:

Vlastenectví je oddanost vlasti. Ta nutně nevyžaduje mít stejnou národnost.

U žáků je to jednak nevhodné - zákon jasně říká, že ke vzdělání má každý rovn přístup a nikdo nesmí být zvýhodňován nebo poškozován z důvodu rasy a národa a za druhé je nebezpečné, protože co je v mládí naučíme, to si přenesou dál.

Cituji: "A obavam se, pri posuzovani kam dat dite takto ucitele ci lekari postupuji - je trochu tmavsi a ma "tamty" rodice => sup s nim do prakticke skoly. Ma smysl pred tim zavirat oci ?"

To je nepodložené tvrzení. A navíc znovu opakuji - ani učitel a ani odborník nemůže poslat dítě do praktické školy. Nemůže. To může jedině rodič.
29. 11. 2013 | 17:48

Yosif K napsal(a):

Je svatá pravda pravdoucí že paternalistický přístup bolševického režimu který normální populaci děsně sral velké části romské populace vyhovoval prakticky lépe než režim svobodný.

a) bolševický režim nahrazoval svou autoritou oslabující se autoritu kmenových vajdů. Prostě bolševici rozhodovali za romy a mnohým to vyhovovalo lépe, nebot za kmenového režimu za ně myslel náčelník vajda.
b) bolševický režim byl schopen částečně kompenzovat neprospěch ve školách částečným dovzděláním na vojebnské základní službě, kde se spousta Romů ve vejenském režimu prřece jen něco naučila, mnohdy dokonce číst nebo i psát.
Ergo kladívko, zatímco většina neromských opbčanů by návrat k bolševickému režimu těžce nesla, části romů by autoritativní režim nevadil a dokonce by jej uvítala.

Současných SVOBOD ROMOVÉ VYUŽÍVAJÍ TAK JAK VYUŽÍVAJÍ - děto téměř nechodí do škol, problemy se tedy neřeši.

Uplatnit tvrdší výklad práva na chudší vrstvy - například přísně vázat vyplatu sociálních dávek na školní docházku dětí, očkování (system Bolsa Familia) nepřipustí levice ani za zlaté prase - znamenalo by to po přechodnou dobu znatelné snížení sociálních dávek pro nejchudší, s takovýmto programem levicové strany volby nevyhrávají.
29. 11. 2013 | 17:53

gaia napsal(a):

scallop

si něco vygooglujte, já nemám čas

vliv nízké porodní hmotnosti a LDM je zjištěn, čísla si najděte, v hlavě je nemám.

hned v první bakalářské práci, co mi vypadla je dokonce napsáno, že
LDM je dokonce ze 70% dědičná
29. 11. 2013 | 17:53

scallop napsal(a):

Zdeněk Brom

V diobe narodnich statu je vlatsenectvi zalozeno na rodelenei na narody.

V mladi je ucime, ze romove jdou temer vsichni do praktricke skoly. Krome toho je napr. tato diskuze uci, ze jsou to lini vyzirkove - to je v diskuzich vetsinovy nazor.

Odbornici mohou doporucit.

Obavam, ze ted opravdu zavirate oci.
29. 11. 2013 | 17:58

gaia napsal(a):

scallop

také mezi dospělými jsou rozdíly, např. německý pracující bude mít minimální mzdu 8,5 euro na hodinu, (36 000Kč na měsíc), kdežto český nezaměstnaný má jen 8 500 Kč.

u dospěůlých také záleží, v jakém státě se narodil.

Mengele dělil děti také dle rasy a své pokusy dělal hlavně na židovských dětech.
naše ministerstvo školství je daleko horší, máte pravdu, že jsem to trochu zjednodušila, to dělá pokusy na všech dětech, které jen měly tu smůku narodit se v ČR.
29. 11. 2013 | 17:58

scallop napsal(a):

gaia

A kolik romu LMD skutecne ma, to tam nepisou ? pochopitelne, ze ne.
29. 11. 2013 | 17:59

gaia napsal(a):

oprava

český pracující má minimální mzdu 8 500
29. 11. 2013 | 18:00

Yosif K napsal(a):

No ted je parlament nový, tzv levicové strany mají "silné postavení" jsem zvědav zda levice navrhne něco jako Lula v Brazilii - něco jako program Bolsa Familia.

Ani za zlaté prase ne.

Když jdou Romové volit, volí KSCM. Proč by si to KSCM u Romů rozlévala?
Kdzž jde Rom volit a nevolí náhodou KSCM tak pavděopodobně volí CSSD nebo Zelené. Proč by si to tyto dvě strany u Romů rozlévaly?

Než nutit Romy do školní docházky přes výplaty dávek je přece mnohem populárnější hlasovat pro navýšení socálních dávek (z cizího krev neteče a potěší to i bíle vaguse - voliče levice) a rozhodit přes granty mezi skamarádělé vajdy pár desítek melounů, aby se vytvořilo zdání že se "něco řeší".
29. 11. 2013 | 18:01

Zdeněk Brom napsal(a):

scallop:

Cituji: "Odbornici mohou doporucit." Jenom doporučit. A to doporučení musí být safra dobře podložené. Rozhodnutí je na rodiči. Pokud řekne: "Ne!", tak dítě nelze zařadit do praktické školy.

Cituji: "V mladi je ucime, ze romove jdou temer vsichni do praktricke skoly." A to je učí kdo a na základě jakých podkladů?

ČR je stát založený na občanském principu, nikolivěk na národnostním.
29. 11. 2013 | 18:03

gaia napsal(a):

scallop

dnes se nemohou dělat výzkumy s touto problematikou,neb se nemůže zjišťovat etnicita ani ve školách ani ve věznicích ani v nemocnicích, odporovalo by to lidským právům, takže vlastně nevíme, kolik těch Romů tu vlastně máme a podle čeho je poznáme, Rom je ten, kdo se za to prohlásí, ale druhý den, když se mu to nehodí to může zas hned zrušit, ale jak jde o výhody a dávky či o sodu z EU, tak se hned ví, kolik Romů kde je, kdo to je, a jak je tu šidíme.

nezdá se vám to divné?

já když chtěla napsat nějaké korelace o počtu Romů a nízké porodní hmotnosti, musela jsem vzít za vděk studií ze 60. let a od té doby se něčemu podobnému nikdo u nás nevěnoval ani nesměl věnovat, tady akorát určití politici přesně vědí, jak tu Romy šidíme.
29. 11. 2013 | 18:06

gaia napsal(a):

a ještě
scallop napsal(a):
gaia

A kolik romu LMD skutecne ma, to tam nepisou ? pochopitelne, ze ne.
29. 11. 2013 | 17:59
samozřejmě, že kdyby někdo chtěl toto zjistit, nebo třeba i vyvrátit mnou navrženou možnost, že % dětí s LDM je vyšší u cikánů než u jiných, byl by okamžitě označen za rasistu.
Takže můžem jen spekulovat a ty cikánky ve zvl. školách jako autor litovat či nelitovat a myslet si, že tam skutečně patří a je jim dobře, ale nikdy nebudem mít v ruce číselně podložené údaje, zda tam ti Romové patří či nikoli.

takže hlava 22
29. 11. 2013 | 18:13

odjinud napsal(a):

Důchodci versus aktivní stát
Umělé navýšení kurzu eura Českou státní bankou 27 Kč/ 1 euro má prý pozitivní vliv na vývoz zboží z České republiky. Jeďte přes ČR od západu k východu a od severu k jihu a co spatříte. ČR je jedním velkým velkoprostorovým skladištěm a výrobcem především nefinálních výrobků s výjimkou montovny automobilu Škoda a jiných montoven. Do ČR se dováží téměř vše a to od zemědělských produktů, potravin, textilu, atd. Intervence starostlivé ČNB znamená, že se začne zavírat možnost nákupů v zahraničí a na
Slovensku pro nás bude rovněž draho. Kromě toho tato umělá inflace nahradí snižování důchodů, ke kterému tak dojde nepřímo.
Pokud má někdo důchod 10,- tis. Kč, je to v dosavadním kurzu 400,- euro. Při umělém navýšení hodnoty eura o 2,- Kč tak každý důchodce při 10,- tis. důchodu přijde měsíčně o 800,- Kč. V takovém případě se defacto jedná o protizákonné jednání vlády při směšném zvýšení o 45,- Kč. Je to rovněž snížení kupní síly občanů, pobírajících normální plat za "práci" jakéhokoli druhu. Zboží z EU ( a z jiných zemí světa i z Číny) prostě zdraží. Kde jsou tedy sliby volného kurzu Kč a všechny populistické sliby různých sociálně laděných stran? K čemu je pak vůbec dobré živit armády různých politických funkcí, mít horní komoru, spoustu krajů pro roztříštěné a nekvalitní řízení "municipality", t.j. státu ve státě ? Je to ta naše drahá samospráva územní. Vždyť ČR má tolik obyvatel jako jedno velké světové město nebo i méně. Stát se hroutí po všech stránkách a je třeba určit viníka.
29. 11. 2013 | 21:09

mb napsal(a):

scallop napsal(a):
Zdeněk Brom

A ma tak cenu delit dospele ? Naproste vetsina zde prispivajicich takto dospele deli ! O Cesich, Nemcich, Romech aopd. - coz nutne vyzaduje Vami zminene deleni - se zde diskutuje v jednom kuse. Provokativne dodam: jestlize toto deleni nema smysl, jaky ma smysl vlastenectvi (ktere takoveto deleni nutne vyzaduje) ?

nacionalismus ... je posledním útočištěm chátry ...
30. 11. 2013 | 10:07

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Nazýváte chátrou všechny vlastence, kteří za tuto zemi položili životy např. ve II. WW?
30. 11. 2013 | 10:17

mb napsal(a):

zdravim zdenka ...

zdenku jak jste psal, že ten výrok o spoustě romů jdoucích do zvláštek ( speciálek ) je neopodstatněný ... tak když se to někdo snaží opodstatnit ( observace učitele ) tak to odmítáte ... takže se také vlastně ocitáte ( jako romové ) v (podobném) kruhu ...

Já myslim Zdenku že se to nějak pos.ralo už první světovou válkou ( ted vyšla nejaká knížka alternativní historie ... rakousko uhersko na marsu či měsíci ...)

mě to vlastenectví vlastně moc neirituje ... jen jsem citoval eca ktery si sam vypujcil nejakou pseudocitaci ...

když byl 89 ... tak se licitovalo zda doženeme německo za deset (optimisté) či dvacet ( pesimisté ) let ...

myslim, že to jak čnb nafoukla opět korunu, z nás dělá banánový stát, kolonii ... nejsme schopni konkurovat znalostmi a šikonovností ... budeme konkurovat zas jen levnou pracovní silou, a je to podle mě cesta do pr.dele ...

z tohoto pohledu ... usilování čechů o vlastní státnost ... jeví se mi spíše jako pošetilé ... bylo li by alternativou důstojné zajištění národní existence ve vícenárodnostním soustátí nějaké Kakánie ...

ALE TO BY SI NÁCKOVÉ A NACIONÁLOVÉ NEMOHLI HRÁT NA VOJÁČKY A NEMOHLI BY ŽÍT SVÁ DOBRODRUŽSTVÍ, NEMOHLI BY BÝT ZA HRDINY ...

vlastenectví Zdeňku je dobrý na hokej ... ale v momentě kdy se lidé začnou vyhlazovat kvulivá národnosti, Zdenku, tak je to totálně na ho.vno a na pi.ču zdenku ...

at uz to jsou dve tlupy sousedních šimpanzů, hutuové a tutsi, dolfík kerej vraždí ´méněcenné´ národy a rasy ...

anebo se vražděj na třídním základě ...

beze mě Zdenku ............. přeju vám hezký den ...

( mimochodem absence silného rakouska uherska ... je jedním z důvodů hitlerových choutek ... vono si sežrat jeden po druhem menší státečky je jednodušší než čelit ihned silnému protivníku ... zatím vás zdravím ...)

nacionalismus, zdenku, zapříčinil, že bereme násobně menší platy, než naši ´vyspělejší´ sousedé ... zdravím ...
30. 11. 2013 | 11:13

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Jak tak čtu, tak Zelení již otevřeně přiznávají, že ČR je přežitek a dobře by nám bylo pod vládou EU.

Malá perla: Nejvíce nacistický slovník používal nějaký Topolínek, ke kterému se Zelení tak radostně přitulili.

Proč už mě to nepřekvapuje.
30. 11. 2013 | 11:28

mb napsal(a):

copa zelený zdenku ... já to přiznávám ... čr je nefunkční apendix slepého střeva ... nedokázali jsme si nechechat si rozkrást zemi ( LTO ..), oslabili jsme autoritu a akceschopnost státu, stát neplní své funkce, zákon o státní službě má spoždění 25 let ... jsme stát pro srandu králíkům ...

es kommt der Topolánek ... no to jsem ještě nebyl v zelených ... musíte se ptát u kolegů ...

proč by vás to melo překvapovat ???

přeju hezký víkend ...
30. 11. 2013 | 11:34

mb napsal(a):

právě ti, kteří nejvíce kořistí ( = kradou ) ... se nacionalismem zaklínají ...

je to Klaus a jeho zlodějská mafiánská smečka ...

ale není sám ...
30. 11. 2013 | 11:36

petrpan napsal(a):

Obyčejně s vámi docela souhlasím,ale tady jste vedle.Senátor Kubera to nazval správně.Oni si vědomosti a znalosti dávek a příplatků předávají jako rodiné stžíbro a učí své děti parazitovat na systému od malička.
Romové,kteří začnou žít běžným životem jsou z komunity vytěsněni,protože kolaborují se zavedenými standarty.
Myslím,že by stálo za zmínku něco o čem se nemluví a to jsou jiné přepočtové koeficienty z životního minima pro bílí a pro Romáky.Jak je možné,že žadarelé dostanou formuláře jiné podle toho zda jsou černí nebo bílí?I kdyby měl bílý deset dětí nedostane tolik jako černý.Kdo proboha schválil dvojí systém vyplácení dávek a příspěvků?
To je uměle a značně nákladně držený sociáůní smír.HNED ZRUŠIT!!!!!
30. 11. 2013 | 11:45

mb napsal(a):

právě ti, kteří nejvíce kořistí ( = kradou ) ... se nacionalismem zaklínají ...

... a to nás přivádí k tezi ...

že nacionalismus je posledním útočištěm chátry ...
30. 11. 2013 | 11:45

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Nacionalismem se ohání neustále především Liška, který otevřeně požaduje porušení Ústavy ČR a zvýhodnění jednoho národa nad druhým.

Neuplyne rok, aby nacionalista Liška přijel do Letů hlásat národnostní nesnášenlivost vůči Čechům.

Jsou zelení chátra?
30. 11. 2013 | 12:24

mirror napsal(a):

Jsou, nick mb to dokazuje. Je to vlastně žvanivý appendix zastydlých Rakušáků. Jenom velice neinformovaný člověk může blábolit nesmysly o tom, že prý Hitlera by zastavilo silné Rakousko. Na vymyšlení tak hloupé téze musí být zvláštně tvarovaná hlava s tlustými čočkami.
30. 11. 2013 | 13:23

Scarabeus napsal(a):

Zdeněk Brom:

"Nazýváte chátrou všechny vlastence, kteří za tuto zemi položili životy např. ve II. WW?"

Pane učiteli, je rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem. To, že tento rozdíl nedokážete vždy a plně rozlišit, je pouze Vaše chyba.

Vlastenec: Gabčík, Kubiš, ... Balabán, Mašín, Morávek ...

Nacionalista: ing. Karel K. alias "Čochtan" ....
30. 11. 2013 | 13:29

Scarabeus napsal(a):

Čochtan, petrpan, mirror jsou chátra. :-)
30. 11. 2013 | 13:36

mirror napsal(a):

Hovnivále,
nenadávej tomu, koho hovna válíš.
30. 11. 2013 | 13:43

Scarabeus napsal(a):

mirror:

:-))

Kájo, s Vámi je legrace, větší než jiným .....(autocenzura), viz video v odkazu.
https://www.youtube.com/watch?v=XPnBfqKbDc8
30. 11. 2013 | 13:56

mb napsal(a):

zb se zeptal: Jsou zelení chátra?

ano, určitě jsou z vašeho pohledu zelení chátra / chátrou ...

máte recht, že se nemá zvýhodňovat jeden národ před druhým či jedno ethnikum před druhým ...

vy jste odpůrcem pozitivní diskriminace ...

jsou lidé, kteří věří, že pozitivní diskriminace může přinést i obecný benefit ...

vy k těm lidem nepatříte ...

jinak myslim že se liška v letech národnostní nesnášenlivosti vůči čechům nedopouští ... ( kdyžtak to dokažte, bude li se vám chtít)

v opačném případě se nedopouště hloupých a zbytečných ( a zbytečně hloupých ) paušalizací ...

zdravím zatím Zdenku ...
30. 11. 2013 | 14:20

mb napsal(a):

mirror napsal: Jenom velice neinformovaný člověk může blábolit nesmysly o tom, že prý Hitlera by zastavilo silné Rakousko

a vy si pane Mirrore myslíte opak ... ?
30. 11. 2013 | 14:22

mb napsal(a):

ějte ...
30. 11. 2013 | 14:23

mirror napsal(a):

mb:
Hitlera nezastavila ani Francie, poněkud Británie, musely být angažovány SSSR a USA. Taková jsou fakta, která nemají nic společného se scestným fantazírováním o nějakém hypotetickém Rakousku-Uhersku.
30. 11. 2013 | 14:42

mb napsal(a):

no vždyt nejenže francie hitlera nezastavila ... ona jej dokonce (spolu)vytvořila ... kapisci amigo ... ???

hezký víkend ...

hypothetické rakousko uhersko kdyby šel paprika dřív z trůnu a dal to dřív následníku/ovi ... nemuselo býti jen hypothetické ....

no ale nestalo se ... vítejak ... takže hypothetickým zůstává ...

NACIONALISMUS JE (poznané/nepoznané) ZLO ...

hezký den
30. 11. 2013 | 15:03

tojejedno napsal(a):

Profesorovi:

je jedno na jakém základě jste se stal rasistou, protože vždycky když budete chtít nějaký důvod si najdete. Mě taky přepadly 2 Romky, když jsem byla dítě, stejného věku. Ukradli mi čokoládu! A rasistka se ze mě nikdy nestala.

Když jsem byla dítě, přepadla mě na sídlišti jedna běloška ze sociálně slabé rodiny, a stejně tak jsem nezačla nenávidět bělochy z této třídy. Našlo by se toho spoustu dobrýho i špatnýho z obou stran a různých uskupení. Ta volba, jak zareagujete je jen na vás, na vaší míře moudrosti, vhledu a soucitu.
30. 11. 2013 | 16:40

Scarabeus napsal(a):

tojejedno:

Pěkné, u Vás "míru moudrosti, vhledu a soucitu" vidím(obrazně) na vysokých hodnotách.
30. 11. 2013 | 17:21

Ares napsal(a):

mb: „jinak myslim že se liška v letech národnostní nesnášenlivosti vůči čechům nedopouští ... ( kdyžtak to dokažte, bude li se vám chtít)“

Tak jsem si našel jeho letošní proslov.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ondrej-liska-romove-a-romky-vstupujte-do-verejneho-zivota-a-hajte-svoji-budoucnost

Nepochybuji, že když si ho Romové poslechli, tak měli Čechy ještě raději než dosud.

Je to vyvolávání národnostní nesnášenlivosti? Zkuste si představit takto podaný proslov, kde by za ty špatné byl někdo jiný Češi.
30. 11. 2013 | 19:37

mb napsal(a):

aresi děkuju vám za ten vodkaz na toho lišku, bez vás bych byl lín a neochoten si to dohledat ... hele ten projev je bezva ... třeba tam Liška poukazuje na to, co všichni vědí ... že bílí dojí na dotacích na bydlení stát ... a udržují romy v nedůstojných podmínkách ...

Většina dávek hmotné nouze - doplatku na bydlení pravděpodobně končí v kapsách majitelů ubytoven, novodobých lichvářů spojujících závislost lidí na ubytování i nelegální práci dohromady.

ta závěrečná liškova výzva:

Obracím se nyní na všechny své spoluoobčany, Romy a Romky. Vstupujte do veřejného života a hajte svoji budoucnost. Protože většinová část české společnosti ještě nedospěla tak daleko, aby byla schopna garantovat i vaše práva a vaši lidskou důstojnost.

... mi připomíná Martina Luthera Kinga ( anebo černé pantery ?)

I have a dream ... voni i černoši - afroameričané ... si museli vybudovat a vydobýt vlastní důstojnost, decency ... proč by to nemohli dokázat aj ´naši´ romáci ... máš bejt dovezenej jako votrok na galéře nebo předstírat že jsi potomek toho černého ze tří králů ... ?

I have a dream ... a za generaci budeme mít romského anebo smíšeného českého prezidenta Obamu - Pištu ...

... zatím s pozdravem ...
30. 11. 2013 | 20:07

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Trochu brzděte. Díky Zeleným je stát dojen na solárech a biopalivech. Celá Evropa pak díky jejich blbnutí má vysokou cenu energií a tudíž nižší konkurenceschopnost.
30. 11. 2013 | 20:35

Ares napsal(a):

mb: Bohužel. Já nejsem zastáncem politické korektnosti. Neuznávám tohle kolektivní rozdělení na oběti a viníky. Takže já ten proslov vidím dost jinak.
30. 11. 2013 | 20:46

Zdeněk Brom napsal(a):

Ares:

To jsme dva.

Navíc se ptám: Co kromě těch politických řečí Liška pro řešení problémů udělal?
30. 11. 2013 | 20:55

Ares napsal(a):

mb: „I have a dream ... a za generaci budeme mít romského anebo smíšeného českého prezidenta Obamu - Pištu ...“

Evidentně pro Vás má nějakou speciální hodnotu, když bude černý a ne bílý prezident. Nepřijde Vám vůbec divné veřejně prohlašovat, že preferujete prezidenta na základě jeho barvy. Resp. tím ve Vašich očích světu dokazujete svou morální vyspělost. Z mého pohledu je to ale na podobné úrovni, jako by někdo prohlásil, že doufá, že i za generaci budeme mít bílého prezidenta.

Proto ten proslov vnímáme zásadně odlišně.

Zdeněk Brom: Něco mimo keců. Těžká otázka :-).

Pakt s tou romskou stranou?
30. 11. 2013 | 21:42

mb napsal(a):

voe / vo(l)e brome ... kolikrát sem vám vysvětloval, že zelení v solárech nejedou ... a vy to furt ne, ne a ne pobrat ... abyste nemusel vopakovat ročník ...

ares ... já vám váš názor neberu ... a vy mi neberte fakt, že se na romech ( obchod s chudobou ) někdo ( zpravidla bílý ) šeredně pakuje ... a není to ani hezký ani správný ...

nn ares ... černej prezident pro mne nemá žádnou zvláštní hodnotu ... jen jsem vedl obamovskou analogii ...

dál už se vznášíte na křídlech vaší fantazie a fabulace ...

tak se mějte ... aŤ žije dobrý, statečný a spravedlivý prezident našeho kraďákova ... bez ohledu na barvu naší a jeho pleti ...
30. 11. 2013 | 21:58

Ivan Hochmann napsal(a):

....A zase je tady snůška hovadin.
Všude se najde nějaká Liška,která oplývá moudrostí, pozve čápa na oběd a naleje polévku na plytký talíř.

Namísto aby se uvažovalo na základě prostých,všeobecně známých faktů,se pořád manipulačně konstatují jakési zmatené nesmysly nemající hlavu a patu.
Víme proč¨.
Tyto snůšky žvástů produkují Liškové a je jich moc.
Soudný člověk raději už ani nemluví,poněvadž kdyby vyslovil teorii složenou z objektivních poznatků o cikánské komunitě ,zcela jistě by ho obvinili z rasismu ,pokud by ho přímo nenavrhli na ústavní léčení.

Ale zkusme to:
Co víme o cikánech?

*Kouří ,pijí ,fetují.Nejem muži ale i ženy.Vzhledem k faktu ,že tak činí už po mnoho staletí,Není možné nezaznamenat genetické poruchy u mláďat.
Bílá majorita ví,od pana Tyrše,že v zdravém těle zdravý duch přebývá.Řeknete cikánovi,že kouření a chlast mu škodí.Navíc souloží jako kanci.Zdegenerované populace pak nemohou dokončit ani 5.tříd školní docházky.

*Jejich životní styl.Naprostá neodpovědnost za svoje skutky.Ani se o tom neuvažuje.Žijí den ze dne. Svoji činnost nikterak neplánují,neboť jsou přesvědčeni o oprávněnosti svých požadavků a způsobů zavedených po staletí.Nemají vůbec povědomí o povinnostech každého jedince ve společnosti.Zákony pro ně neplatí.Využívají své kmenové pospolitosti a terorisují okolí,úřady a není autority ,která by je třebas i násilím odkázala do patřičných mezí.
Gádžové brzy doplatí na svoji občanskou neschopnost.
Proč nejsou solidní psychologické rešerše o mlčení ostatních lidí,když se cikáni a židé pálili v pecích koncentráků?
To musíme pořád svoji historii prožívat znovu? bez poučení.
Jak dlouho bude trvat než si politici uvědomí svoji odpovědnost za řízení státu.?
Jak dlouho jim bude trvat ,než omezí současné cikánské
"svobody" plodit,nepracovat,a nehorázně terorisovat okolí hlukem ,špínou,kriminalitou a pod.
Jsou to spojené nádoby.
Bez rázného zákroku státní správy to změnit nepůjde.
Už tady psal někdo o Bolívii.Kanadě ,Austrálii.
Jsem zvědav,kdy se k podobným závěrům přikloní Evropa.
To není jen o cikánech.
To je o všech cíleně nepřizpůsobivých komunitách.
Vím ,že se takových změn už nedočkám,ani bych si nepřál být svědkem.
Nebude to sametové ani hezké.

Ivan.
30. 11. 2013 | 22:09

Marina napsal(a):

Dobrý den pane Liška,

děkuji moc za výborný článek.

Přeji ať se Vám daří.

S pozdravem Marina
30. 11. 2013 | 23:31

Yosif K napsal(a):

Některý etnika jsou takový, některý makový.

Nemá cenu předstírat že všechny etnika jsou stejný.
Tím pádem "equal treatment" je děsně neefektivní.
Dokud bude trvbat srtacvv že lidé budou mít zároven právo na socální dávky a právo neposílat děti do školy, šance na zmeěnu je nula celá nula. Toto jest však posvátná mantra celé levice - lidé mají právo na socální dávky bez oheldu na to zda posílaí děti do školy nebo ne.
Pravděpodobně by měly být použity tvrdší přístupy k docházce atd, zárověn s více penězi a na asistenty atd.

Jedno bez druhého nefunguje a nebude fungovat i za použití peněz ketré jsou vysoko nad možnostmi české republiky (viz problemy s integrací Inuitů a First Nations v Kanadě, Indiánů v USA atd atd atd...

Co se týče dotací tu či onde, některé jsou OK a nekteré jsou opravdu vyhazováním peněz do luftu.
02. 12. 2013 | 11:21

Yosif K napsal(a):

mb napsal(a):
voe / vo(l)e brome ... kolikrát sem vám vysvětloval, že zelení v solárech nejedou ... a vy to furt ne, ne a ne pobrat ... abyste nemusel vopakovat ročník ...
30. 11. 2013 | 21:58

Jelikož cca 50% solárníků jsou anonymní akciovky, nkdo neví a nejspíše se nidko ani nikdy nedozví kdo v čem jede.

Novcméně bez altivní natvrdlosti zelenáků by tentio tunel nikdy nevynikl, je to jak házet každý rok 44 miliard Kč do černé díry, FVE a větrníky jsou tak nespolehlivé zdroje že musí mít za zadkem 100% backup z uhelných elektrátren tak jako tak. Suma sumárum, teměř žádné uhlí a téměř žádnyý uran se neušetří.....
02. 12. 2013 | 12:08

Jaka napsal(a):

Kuberův projev je naprosto v pořádku
06. 01. 2014 | 23:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy