Autorita učitele a úloha rodičů

08. 10. 2008 | 13:35
Přečteno 12672 krát
Pozice učitele a učitelky ve společnosti je podle řady průzkumů jedinečná. Pedagogičtí pracovníci se prý těší úctě jako málokterá profese. Taková je alespoň obecná představa o významu kantorské práce (často se říká i „poslání“). Jenže jaká je realita, když sestoupíme z makroskopických výšin ke konkrétnu? Jsou skutečně titíž rodiče, kteří se v obecné rovině o povolání učitele vyjadřují vzletně a s úctou, schopni chovat se s patřičným respektem i ke konkrétním učitelkám a učitelům, kteří vzdělávají jejich děti? Ne vždycky.

Jistěže nelze vymáhat vážnost jen na základě příslušnosti k určité profesi. Koneckonců máme učitele vynikající, dobré i slabší. Nedá se očekávat, že se všichni budou setkávat se stejně vřelými reakcemi, protože by to ani nebylo spravedlivé. Problém je spíš v tom, že existují i rodiče, kteří nejsou ochotni dostát ani elementární slušnosti. Shodneme-li se na tom, že za výchovu dětí odpovídají v první řadě právě rodiče, a že děti jsou tedy do značné míry jejich věrným odrazem, vidíme jednu z příčin zhoršujícího se chování žáků a žákyň v posledních letech.

Rodiče by přitom měli být jedním z vrcholů pomyslného trojúhelníku života každé školy (zbylé dva představují pedagogové a žáci). Svou účast na dění ve škole však namnoze podceňují, a to je chyba. Konstruktivní a aktivní rodič s pozitivním přístupem je pro školu k nezaplacení.

Vezměme si takovou kyberšikanu, tedy mstivé, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití moderních informačních a komunikačních technologií, například mobilních telefonů. Faktem je, že některé školy málo využívají nástrojů, které mají k dispozici. Přitom zákaz používání mobilů během výuky stanovený školním řádem je velice účinné opatření, jež leckde s úspěchem zavedli. Pochopitelně není všespásné a mnohem víc záleží na autoritě samotného pedagoga. Jenže tu zase podrývá postoj některých rodičů, který se následně přenáší i na děti. Je to svým způsobem začarovaný kruh, ze kterého vede cesta jen přes jasnou a zřetelnou podporu učitelům ze strany vedení jejich školy, zřizovatele a v neposlední řadě i ministerstva. Žádný pedagog se nesmí cítit jako sám voják v poli. Má-li navíc na své straně rodiče jako konstruktivního partnera, je to polovina úspěchu.

Na ministerstvu v současné době sestavujeme pracovní tým, kam budou přizváni akademičtí odborníci, zástupci nevládních organizací, experti v oblasti nových komunikačních a informačních technologií. Tento tým připraví návrhy opatření, jež by měla kyberšikaně bránit, a také metodické návrhy postupu v případě jejího výskytu. Jde o relativně nový jev, který se však nebezpečně rozšiřuje, a proto je třeba mu čelit včas a dostatečně razantně.

V autobiografii spisovatele A.C. Nora jsem nedávno narazil na pasáž, v níž autor vzpomíná, s jakou reakcí se setkal jeho spolužák, který hrubým způsobem napadl oblíbeného učitele. „Tento nevkusný a neslušný kolega sklidil ovšem rozhořčení všech žáků, a ti zachovali panu učiteli svou úctu a obdiv.“ Taková imunitní reakce je samozřejmě daleko nejúčinnější, jenže se nedá vynutit. Ke zdravé atmosféře ve škole však může přispět každý. Rodiče nevyjímaje.

Článek vyšel v Lidových novinách pod názvem "Jak bránit kyberšikaně" u příležitosti Světového dne učitelů.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ludmila napsal(a):

Pane ministře, zasaďte se prosím o povinné zasílání zpráv o psychopatologii žáků z pedagogicko psychologických poraden vedení školy. Zatím se zákony chovají k naší snaze ochránit zbytek žáků ve třídě tak, že rodiče nemusí s agresivním žákem do PPP, když nechtějí a zprávu PPP mohou odmítnout škole dát. Až se tento žák rozhodne vzít si zbraň do školy< bude pozdě.
08. 10. 2008 | 14:27

Ládik napsal(a):

Bez Vás bych o kyberšikaně nic nevěděl... používání mobilů žáky zakažte celostátní vyhláškou.
08. 10. 2008 | 14:29

ivan napsal(a):

Pane Liško, jste členem vlády, která nás jednáním svých ministrů posunula kamsi do prostoru bývalé sovětské střední Asie, takže nám tady nedávejte kázání o zdravé atmosféře. A pokud myslíte vážně podporu učitelů, tak přestaňte žvanit a konejte. Zatím jste pro ně neudělal téměř nic.
08. 10. 2008 | 14:29

Milan napsal(a):

Už ten titulek máte špatně, pane ministře.
Správně má být "autorita rodičů a úloha učitele".

A k těm mobilům: kdyby ve školním řádu škol, do nichž chodí mé děti (3) by byl zákaz nošení mobilů do školy, stejně bych jim ho dal. A co by se stalo? Kdyby se některému z nich škola pokusila mobil zabavit, byl by to vzhledem k jeho ceně trestný čin. A já bych to udal okamžitě. Já chci, aby mé děti měly u sebe mobilní telefony, protože mně to dává větší jistotu o jejich bezpečí. A žádný ministr školství nezabrání tomu, aby mé děti vlastnily mobilní telefony a braly si je sebou do školy.

Ani zákonem tomu nezabráníte, protože by to bylo protiústavní.

A uvědomte si laskavě, že škola je zde kvůli dětem, nikoli naopak. A za nezletilé děti rozhodují v plném rozsahu jejich rodiče. A rodiče nejsou povinni poslouchat nějaké ministerské úředníky a respektovat jejich nápady.
Vychovejte nejprve pár dětí sám a pak o tom budete moci mudrovat.
08. 10. 2008 | 14:30

Kolemjdoucí napsal(a):

Nemohu si odpustit:

Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. Za to, jací jsou žáci, odpovídá učitel, ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení na třídu se také odrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, odpovídá učitel, ne já.

A ještě jeden, pan ministr dovolí:

Co vy si, Liška, přestavujete pod pojmom kyberšikana?
08. 10. 2008 | 14:44

Kolemjdoucí napsal(a):

2Milan. Vás bych chtěl mít doma... Rákoska by se nezastavila...

Nevím, proč hned vyhrožovat, udávat, vzpírat se, cítit se omezován...

Když jsem chodil do školy já - už je to nějaký pátek - žádný mobil nebyl. Že by mobil poskytl mým rodičům větší pocit bezpečnosti, o tom pochybuji. Co vím jistě, moje děti se bez mobilu ve škole obejdou... I bez zákonu. Či vyhlášky...
08. 10. 2008 | 14:50

spotter napsal(a):

Pro Milana:
Špatně:
Za děti rozhodně rodiče v plném rozsahu nerozhodují.To už byste mohl při svých třech dětech vědět.

A co byste dělal, až by nějaký fracek právě Vaše děti při výuce svým mobilem rušil? To byste udal koho?
08. 10. 2008 | 15:06

jaryn napsal(a):

Milane,

jste mimo mísu. Zaprvé nejde o zákaz nosit mobil do školy, ale používat ho při vyučování. Zadruhé jste zjevně přesně ten typ moderního rodiče, co mu má škola sloužit a basta, dál nedomýšlíte nebo domyslet nejste schopen.
Z vašeho příspěvku čiší nadutost, sebestřednost, arogance, ale ani stopa po myšlení, které by vyhovovalo nebo hledalo cestu jak vyhovět všem stranám. Považuji vás za prototyp právě těch rodičů, kteří školství ustědřují poslední ránu.
Je mi z vás nevolno. Nejsem učitel, ale vaše děti bych si učit nikdy nepřál. Ani je mít v kroužku nebo třeba na táboře. Ale ne kvůli nim, ale kvůli vám.
08. 10. 2008 | 15:06

Kritik napsal(a):

Bude zajímavé sledovat, jak z výšin ministerských úředníků bude ovládán vztah rodičů a učitelů.
08. 10. 2008 | 15:25

Elira napsal(a):

to Milan

Žádný učitel na světě není povinen ani schopen zodpovídat za třídu, pokud je z velké části složena z žáků, vychovávaných rodiči jako jste Vy. Už to, že sugerujete, že výchovné působení učitele musí být silnější než vliv rodičů. Je to zásadní a velký omyl. Učitel je ve škole od toho, aby žáky naučil alespoň číst, psát a počítat, případně i víc. Zbytek je na rodičích. Tam je již od raného věku vliv na morálku a etické postoje zásadní. Proto je titulek správný. Úlohou rodičů je vychovávat své děti a PODPOŘIT autoritu učitele a ne ho leckdy shazovat, jak se často děje.
A jak napsal pan Jaryn, já nejenže bych nechtěla učit Vaše děti, ale také bych nerada měla ve třídě Vaše děti s mými. Především kvůli Vám a Vašim nabubřelým a arogantním názorům. Protože jaké děti můžete tímto způsobem vychovat? Možná jsou to hodné a chytré děti, pak to ale asi nebude Vaše zásluha.

P.S. A také nejsem, naštěstí, učitelka
08. 10. 2008 | 15:45

Školák napsal(a):

Ať se nám to líbí nebo ne, každý se chová tak jak je to pro něj výhodné ? Má škola nějaké možnosti jak donutit žáky k chování dle školního řádu ?
Jsou přeci žáci a jejich rodiče, kterým snížená známka z chování nevadí. A proč by měla ? Vždyť se nikdo na ni neptá.
08. 10. 2008 | 16:07

RUMCAJS napsal(a):

Elira:

Rodič, který se spoléhá při výchově svých dětí jen na školu,ja asi trouba. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že Vy úlohu školy bagatelizujete. Dítě tráví ve škole podstatnou část dne a zůžit to jen na vzdělání, je hloupost.
08. 10. 2008 | 16:24

StandaT napsal(a):

Školy by mít měly více volnosti a více využívat právo vyloučit grázlíka. A zároveň by se měla možnost domácího vyučování rozšířit na všech devět tříd ZŠ. Není-li někdo ochoten své děti vychovat tak, aby mohli navštěvovat školu, aniž by šikanovali své spolužáky nebo chronicky rušily výuku, nechť si je učí sám. Povinnost absolvovat základní vzdělání by mělo být na rodičích, nikoliv na společnosti.
08. 10. 2008 | 17:14

Stařeček napsal(a):

do škol by se měly vrátit tělesné tresty. Za přestupek třeba 10 ran rákoskou. Výkon trestu pak provést na rodičích, Milane.
08. 10. 2008 | 18:26

Zuzka napsal(a):

To Milan - no a pak se divíme, že děti se chovají, jak se chovají. Jen jim zdůrazňujte, že žádný ministr, žádný učitel vám přece nebude .... Ať jste autorita jen Vy, ale i to bude jen dočasné. Až jim bude 20, vyhodí Vás z bytu a to bude to nejmenší... Hezký večer
08. 10. 2008 | 19:29

Michal Macek napsal(a):

milan:

a jak byste dbal na bezpeci svych deti pred 15 lety kdy mobily nebyly?to byste jako volal skolnikovi na pevnout at se de na ne mrknout jestli sou ok? :)))
08. 10. 2008 | 20:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý výkřik ("jste blbec"), který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 10. 2008 | 21:05

zdesta napsal(a):

Od své přítelkyně kantorky, učící na střední škole,znám i jinou rodičovskou "spolupráci" se zmíněnou institucí."Špatnou" klasifikaci, nebo problematické chování,řeší rodinný právník. Pan.Milán hodně připomíná tyto odhodlané rodiče.
08. 10. 2008 | 23:46

jaryn napsal(a):

zdesto,

tak to je síla...rodinný právník řeší se školou známky... Co z toho žáka vyroste si umím živě představit. Věrná kopie svých rodičů a prarodičů - magor všech magorů futrál, mistříček světa, nula s obřím sebevědomím. Lišnij čelavjek se tomu v Rusku říká.
09. 10. 2008 | 08:56

Jirka napsal(a):

Pane ministře, z našeho školství je mi již delší dobu poněkud nevolno od žaludku. Není to chyba jenom Vaše, ale i Vašich předchůdců.
Nelíbí se mi, co jste udělali ze škol. To totiž není příprava pro život. Mně jako rodiče docela uráží, že se jaksi automaticky počítá s tím, že co paní učitelka ve škole nezvládne, to za ní rodič automaticky zastane. Váš výrok "konstruktivní a aktivní rodič s pozitivním přístupem je pro školu k nezaplacení" je jasným důkazem toho, že to tím zdaleka nekončí. A tak se jako řádný daňový poplatník ptám: proč učitele vlastně platím z daní, když neopomenou přenášet svoje nesplněné povinnosti na mojí osobu? Já si svoje pracovní povinnosti splnit musím, jinak o tu práci prostě přijdu. Ale u našich pedagogů je to asi jinak. A k té šikaně: jsou to jenom slova. Ve skutečnosti se škola ráda zastane žáka, jehož rodiče ji sponzorují. A že si pak takový ptáček může všechno dovolit, to zjistí velmi rychle. A tak se leccos toleruje a najednou se to škole jaksi vymkne z rukou. To je překvapení, že?

Takže závěr: přestaňte psát teoretické úvahy a jděte do terénu. To je jediný způsob, jak se dozvědět pravdu o reálném stavu. Proti tomu je Vámi popisovaná "kyberšikana" pohádkou na dobrou noc...
09. 10. 2008 | 09:18

Elira napsal(a):

to Rumcajs

Nesnažila jsem se úlohu školy bagatelizovat. Ale je pravda, alespoň podle mně, že úloha školy spočívá především ve vzdělání a rozvíjení schopností žáků. Morální a etické normy jsou součástí tohoto vzdělání nebo řekněme výchovy. Ale jestli má žák z domova nastolena jiná morální a etická pravidla, pak není v možnostech školy tuto výchovu zvrátit.

Také nesouhlasím s Vašim názorem, že žák stráví ve škole převážnou část dne. Nemyslím si, že by ve škole (ne v družině nebo kroužcích, pokud je navštěvuje) trávil 40 hodin týdně, a i tak by to nebyla převážná část dne. Byla by to jen polovina z pěti dnů, pokud vycházíme z toho, že člověk 1/3 dne, tj 8 hodin, prospí. Soboty a neděle je pak žák zcela ve vlivu rodiny.

Také si myslím, že existuje část žáků, pro které dosáhnou toho, že umí č%C
09. 10. 2008 | 09:33

Elira napsal(a):

Dokončení

Také si myslím, že existuje část žáků, pro které dosáhnou toho, že umí číst, psát a počítat, je velkým úspěchem.
09. 10. 2008 | 09:36

Milan napsal(a):

To je velká legrace, jak se tady učitelé a ne zrovna nejlepší rodiče do mne pouštějí. Ale málo platné - v praxi to vyhraju vždycky já.
Například loni končily všechny mé děti s vyznamenáním. Dvě jako premianti. Jedno dítě s plaketou ředitele školy za mimořádné výsledky při representaci školy na přírodovědných olympiádách.
Za celá léta, co mé děti chodí do školy, jsme s manželkou nevynechali ani jediné rodičovské schůzky.
Když v této situaci řeknu řediteli školy, že mé děti do školy budou nosit mobil bez ohledu na nějaký jeho školní řád, protože my rodiče úspěšných dětí si to přejeme, ve školním řádu žádný zákaz mobilů nebude. Prostě nebude.
A vy si tu můžete mudrovat jak chcete. Quod licet jovi, non licet bovi.
09. 10. 2008 | 11:30

Humanitní břídil... napsal(a):

to Milan:

Člověče, vy jste snad vypadnul z nějakého románu..
09. 10. 2008 | 11:43

jaryn napsal(a):

To Milan:

Prostě nebude!! Jsem tady já, středobod vesmíru, a všichni ze mně padnou na zadek... :-) Nevěřil bych, že mě dokážete rozesmát, leč stalo se.
Buďto se děti kupodivu nepotatily, nebo to bude všechno poněkud jinak. Vážený pane, ani latinská přísloví, ani veřejně deklarované úspěchy vašich dětiček nezmění můj názor na vás.
Abraxas kdysi zpívali: Mý jméno znáš, říkaj mi Jaromír Chytrák... bůhví proč jsem si na ni teď vzpomněl.
09. 10. 2008 | 13:33

Jan Ámos napsal(a):

Ano, pán vypadl. Na hlavu.
09. 10. 2008 | 13:37

Miroslav napsal(a):

Milane jsi sráč. To moje děti do školy nosí televizor. A dokonce jsem přesvědčil učitele, že mé děti dává těm hloupým (bez televizoru) za příklad.
09. 10. 2008 | 14:15

Stařeček napsal(a):

to Jirka 09:18:18, celkem bych s váma souhlasil. Ovšem pokud docházíte do zaměstnání a nejste ředitel, musíte si své povinnosti plnit a občas si i kousnout do jazyka. Dětičky by se právě i ve škole měli učit plnit si své povinnosti také. Dneska jaksi nemusí. I když pana Lišku také zrovna nemusím.
09. 10. 2008 | 14:55

Baba Jaga napsal(a):

milan. Kdyby vaše dítko používalo mobil v mé hodině, bez ohledu na to, zda to je či není ve školním řádu, pak bude nejdříve napomenuto a pak mu ten mobil vyhodím z okna. A můžete se třeba po.- ten smazaný příspěvek byl ode mne a bylo to adresováno vám, protože mimo jiné máte problém s pochopením textu, kde není řeč o nošení mobilu do školy, ale jeho používání ve výuce. Pokud jsou vaše děti takové, jak píšete, budou asi po mamince.
09. 10. 2008 | 15:07

Stařeček napsal(a):

Babo Jago, absoulte right.
Milane. Po našém: komu není z hůry dáno, v apatice nekúpí. Ani když má chytré děti.
09. 10. 2008 | 15:48

andy napsal(a):

Milane, aŤ si tvoje dítě nosí do školy třeba dvacet mobilů, ale při vyučování je bude mít vypnuté. Po dobu výuky za žáka zodpovídá učitel, tak nemusí být on ve spojení z nikým mimo školu. Jakmile dítě opustí školu, ať si včechny mobily zapne a volá a esemeskuje až se z něj bude čoudit.
09. 10. 2008 | 16:00

Jirka napsal(a):

To andy:

Naprosto souhlasím!
09. 10. 2008 | 16:58

MS napsal(a):

Pokud je dobrý učitel a má děti z “normálnějších“ rodin, asi není nikdy problém.

Syn měl učitelku, která se s žáky a rodiči domluvila tak, že děti mohou mít zapnuté mobily i při vyučování. Volat se smí jen o přestávkách a pokud si např. rodič nebude jistý přestávkou, ať pošle SMS. Pokud to bude naléhavé, nevadí ji, když zatelefonujeme, nechá žáka telefonovat. Stejná pravidla s mobilním telefonem dodržovala i ona.

Vše fungovalo a nebyl problém na žádné straně. Po dvou letech do třídy přišlo nezvladatelné dítě a všechna pravidla padla, protože s Bohouškem ani s jeho rodiči nebyla řeč.

Milanovi děti zřejmě chodí do takovýchto bezproblémových tříd s dobrými učiteli a neumí si představit, co způsobí jedno neukázněné dítě ve třídě, i když je vynikající pedagog. To nemluvím o špatném pedagogovi a třídě s více nezvladatelnými žáky :-).
09. 10. 2008 | 17:36

vlk napsal(a):

PAne Liška

a co takhle ,než napíšete nějaký blog si laskavě přečíst alespoň poslední várku toho, co jste zase navařili na ministerstvu?Třeba to pravidlo, že ředitel školy bud e moci , svým rozhodnutím, změnit klasifikaci žáka! Jen tak! Svým rozhdonutím.. Tím jste tedy autoritu učitelů posíl způsobem nevídaným.
Kantor je podle vás zlovolný , nekompetentní blb, který tomu nerozumí. A ředitel, který žáka cleý rok nevidí, bud e rozhodovat daleko lépe a kvalifikovanějí.
Gratuluji!
A když si vzpomenu , že vaše insekc e doporučila zavřít gymnasium Pod Vyšehradem proflagrantní porušení všehomožného, ohledně maturity protekčního synka,snad v osmi bodech, a vaš e ministerstvo,jistě s vaším souhalsem tuhlepovedenou školu dál nechalo v oběhu, tak se mi chce zvracet..
Piště dál. Ať učitelé mají důvod jít k volbám a zamést s vámi.Nis c jiného si totiž nezasloužíte.
09. 10. 2008 | 21:51

Pocestny napsal(a):

Úroveň diskuse napovídá, že hlavně by měl stát regulovat práva se množit, neboť po četbě místních výlevů nabývám pocitu, že rodičovství je u nás přímým pokračováním té spermatické nekázně, kterou to vše počalo.

Ten závěrečný brekot nad stavem duše zhrzelého kantora tomu nasazuje korunu.

Málo "věšíte a střílíte", pane ministře, masy chtějí krev.
09. 10. 2008 | 22:35

BL napsal(a):

RE: vypnuty mobil
Do skoly jsem nosil karty, potom mobil, pak jsem si poridil PDA a nakonec jsem stredni zavrsil notebookem. Nechtel jsem vyrusovat, jen jsem chtel nejak uniknout te spouste nudnych hodin ve kterych se (jen nekdy) cetlo z ucebnice. Vzdy jsem se dokazal naucit sam a povinnou pritomnost ve tride na stredni skole povazuji za prezitek.
09. 10. 2008 | 23:53

vodak napsal(a):

Obávám se pane ministře, že podobné články vzbuzují zbytečné emoce.
Máte však pravdu v tom, že mobily může řešit školní řád. Základ výchovy se má řešit v rodině.
V situaci, kdy se někteří učitelé drží učitelování zuby nechty a někteří ředitelé se chovají k rodičům arogantně, nelze rodičovskou zodpovědnost plně aplikovat.
Zřizovatelé mají strach odvolat ředitele, protože je dle školského zákona těžce odvolatelný. Většinou se odvolá a zřizovatel se hrozí toho, že by musel jeho plat i s úroky do té doby hradit.
Vypnout mobil při výuce na 100% není taky stoprocentně účinné. Setkal jsem se se situací, kdy učitel se žáky nebyl a došlo k úrazu. Žák přivolal pomoc a zachránil život.
Bez určité úrovně slušnosti jak ze strany školy, tak ze strany rodičů, nepůjde problematiku řešit. Škola však je profesionální instituce a rodič se žákem klient. To jsou vztahy dané zákonem. I arogantní rodič lze motivovat k zodpovědnosti. Je to však těžké. Jenže ve škole jaou placení profesionálové, ne bábovky, které vydírají rodiče tím, že vyhlásí stávku bez ohledu na časovou dispozici rodičů.
V běžné stávce hradí stávkující organizace škodu způsobenou svým klientům. Když rodiče, v případě stávky, tuto škodu naúčtují, vznikne školství škoda ještě větší. Nastane v tomto také právní stav?
10. 10. 2008 | 06:10

Marina napsal(a):

No některé ty příspěvky tady .... to je zase počtení!

Jsem inženýr, ale z učitelské rodiny. Takže praktické příklady ze školství slýchávám pravidelně. A s rodiči je to čím dál horší. Představte si slečnu - 15 let devátá třída, co půl roku nechodila do školy. Škola pravidelně informovala matku - pracovnici sociálního úřadu - ale ta dceru vždy "kryla = omluvila". Takže škola nemohla tuto děvčinu nijak potrestat. Skončilo to tak, že otěhotněla v sedmnácti a nedodělala ani učiliště.

A to je jenom slabé kafíčko - vesnická škola! Když jsem slyšela, co se děje na městských školách. To je síla!
10. 10. 2008 | 08:34

Marina napsal(a):

To BL: Nepovinná střední škola by byla katastrofa. Ne všichni mají takovou morálku jako vy, že se dokáží "učit sami".
10. 10. 2008 | 08:36

Radek Vyskočil napsal(a):

To je ale opravdu zásadní problém našeho školství - kyberšikana!?!
To nám jediný kazí jeho perfektní výsledky, nikdo z toho nespí a všichni to řeší.
Vy asi školy moc neznáte, co?
10. 10. 2008 | 08:50

Evžen napsal(a):

Když jsem si přečetl řádky našeho "erudovaného" ministra školství s bohatou osobní rodičovskou i pedagogickou praxí :-) maně jsem si vybavil výroky a názory z dob vlády KSČ.

Za úspěchy ve vzdělávání mohly vynikající podmínky, které společnost vytvořila pro školy - za neúspěchy mohla výchova v rodině - zejména předstvay rodičů, že za výchovu ve vzdělání odpovídá škola.
Nějak se tehdy nemluvilo o tom, jak může rodina převzít větší odpovědnost a dohled nad dětmi, jesltiže ekonomická situace domácností nutí ženy-matky pracovat a následně shánět ve frontách nedostatkové zboží potřebné v domácnosti.

Máte pocit, že se moc změnilo?
10. 10. 2008 | 08:52

Pan Contras napsal(a):

Pan ministr nám pláče na špatném hrobečku.

Zavedením liberalismu do společnosti vytvořili sociální inženýři stav, ve kterém je nejen učitel fackovacím panákem. Ačkoliv tělesné tresty samy o sobě nic nevyřeší, jsem pro jejich rozumné zavedení.

Marná sláva, Pána Boha jste vyhnali (a nejen ze škol), a teď si se stále zdivočelejší lůzou nevíte rady. Svým způsobem si to zasloužíte.

Inu současné školství vychovává schopné kádry pro stále utuženější olchokracii a činí tak mnohdy kvalitním učitelům jejich řemeslo natolik obtížným že odejdou.

Další věc je, že současná euro ideologie (směs eurokomunismu a liberalismu) "nutí" učitele opět lhát a tím zrácet úctu před chytřejšími žáky. Co s tím genosse Liška udělají?
10. 10. 2008 | 09:27

ccc napsal(a):

Pro vodaka:
A to je takový problém v nezbytném případě ten mobil zase zapnout?
Pokud pak jde o popis instituce, náhrad v případě stávky apod., tak jste opomenul zmínit několik podstatných rozdílů. Ano v případě stávky bude klient požadovat od neplnící strany náhradu. Rozdíl je však zaprvé v tom, že se jedná o platícího klienta, což se pochopitelně dosti liší od daňového systému a plateb z něj a za druhé je rozdílem povinná školní docházka a nemožnost školy toho klienta odmítnout. Takže je to dosti nesrovnatelné. (Nastane tedy srovnatelný stav i v tomto - v placení a možnosti odmítnout klienta? Pochopitelně ne a nenastane tedy ani u stávky. I když chápu, že rodičům se to nelíbí.)
Mně na školství hodně věcí vadí, Lišku nemám rád, ale má absolutní pravdu v tom, že hlavní roli při výchově hrají rodiče, nikoli škola. Ta má sice výchovnou úlohu také (vedle vzdělávací), ale bez výchovy od rodičů škola nic nezmůže.
10. 10. 2008 | 10:17

Phoenix napsal(a):

Pane ministre

Kybersikana je proti nesmyslum nebo rovnou tunelum jmenem "Statni maturita" "RVP "INDOS" "reditel meni znamky" nebo "Vice muzu do skol"

http://www.lidovky.cz/minis...

opravdu podruzny problem.

Jednak tady byla rec o tom, ze skola studenty vychovava (to sice trochu ano, ale stezejni jsou opravdu rodice. Mate za to, ze vychova deti probiha az od sesti let a do te doby tabula rasa?), druhak o smrticim socialnim inzenyrstvi viz. p. Contras. Ucitel dnes nemuze beztrestne ani vykazat studenta ze tridy, o fyzickem trestu nemluve. Ucitel je povl, ktery pracuje ctyri hodiny denne a zbytek se flaka (tot nazor vetsiny lidi).

Stezejni problem naseho skolstvi spociva v tom, ze se vydava malo penez na Vzdelavani-Vedu-Vyzkum (procentuelne z HDP), ve skolstvi je prevaha zen a zejmena prevaha levicaku (protoze pravicaci utikaji) a vsem se meri stejnym metrem (postkomunisticke odmenovani za pocet odslouzenych let). O obrim nesmyslu jmenem statni maturity ani nemluve.

Pane ministre, mate pocit, ze ucitelska prace Ma-Inf si po peti letech praxe v oboru (vystudovano FI MU) zaslouzi byt honorovana 15000,- cisteho (ano, je v tom zahrnut i osobni priplatek a priplatek za tridnictvi)? Ve skole opravuju pocitace, skolim kolegy, pisu plan prace, vyplnuju mraky papiru a do toho se snazim motivovat nadane zaky prostrednictvim olympiad a drobnych seminaru "navic". Jelikoz odmenu za takovou praci povazuji za tragickou, tak ze skolstvi utikam. To je jeden ze stezejnich problemu naseho skolstvi, utek mladych lidi po ztrate iluzi.
10. 10. 2008 | 10:58

jaryn napsal(a):

Dnešní doba je skutečně pomatená. Školství je jen jedna z výkladních skříní, kde to můžeme přímo vidět.
Kolem žáčků poskakují různí pseudohumanisti, melou cosi o integritě osobnosti, právech dítěte a dalších vymyšlenostech, děcka už pomalu nesmí být známkovány, zkoušeny... pěstujeme z nich podivnou kastu s povědomím maximálních práv, ale s mizícím povědomím zodpovědnosti, povinnosti. Analogie s další hýčkanou skupinou,tj parazitující částí cikánského obyvatelstva, je očividná. Cikán je dnes nedotknutelný, stačí zamávat pojmem rasýýýzmus a vždycky se najde dost těch, kteří jim dají další rybičku. Udicí si naši nedotknutelní špinit ruce nebudou.
Na západě už mají problémy s generací takto vychovaných teenagerů. Leckdy nejsou schopni plnit běžné požadavky zaměstnaneckého poměru. Šok z opuštění umělé bubliny pseudoochrany je příliš velký...
10. 10. 2008 | 10:59

jarda napsal(a):

Přeji pěkný den všem,
takhle se mi snad nikdo netrefil, takže se omlouvám za poněkud obsáhlejší blog.
Považujeme li děti za základ naší budoucnosti, je třeba o ně projevit zájem.Zájem ze strany rodičů, ale i učitelů.
Průměrný učitel, který má ve třídě průměrný počet 28 !!!žáků je schopen zaujmout maximálně polovinu dětí.Ostatní mu nevěnují pozornost a v tom je ten problém. Posadíte li mne dospělého na 40 min do lavice a budete li mne přednášet bez očního a verbálního kontaktu, za chvíli se budu nudit.
Děti začnou brát školu jako hnus a aby ne!!! každý den 5h ve škole se nudit!! chtěl bych vidět Vás.
Učitele musí tedy zastoupit rodiče.Po 5h ve škole je dítě otrávené a musíte ho nastartovat, aby jste ho něco naučili. Musíte se to nejprve sám doučit najít způsob jak mu to předložit a citlivým způsobem předat!
A teď otázka :
co všechno by dobrý rodič měl?
1)chodit do práce tj. táhnout ekonomiku této země čím déle tím lépe
2)Starat se o volný čas dětí aneb
KDE JE NĚJAKÁ KONCEPCE PANE MINISTŘE PEČUJÍCÍ O VOLNÝ ČAS NAŠICH DĚTÍ ??? MYSLÍTE TÍM TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY FINANCOVANÉ ZE ZISKU SAZKY? ZE KTERÝCH SE HLAVNĚ FINANCUJE PROVOZ SAZKA ARÉNY KTEROU NIDKO NEPOTŘEBUJE A KTERÉ BY I PŘI DOBRÉ VŮLI NESTAČILY SKORO NIC!!!
3)supplovat učitele a doučovat každý den svá dítka aby měli nějaké vzdělání?

a to se přesně děje !! výsledek je dnešní stav RODIČE JSOU PROTIVNÉ NA SVÉ DĚTI ZA TO ŽE SE NEUČÍ A ONI JE MUSÍ DOUČOVAT MÍSTO ABY SI S NIMA HRÁLI.DĚTI JSOU PROTIVNÍ VE ŠKOLE PROTOŽE DOMA NENÍ POHODA A JE TO KVŮLI ŠKOLE A UČITELE JSOU PROTIVNÍ NA DĚTI PROTOŽE TY JSOU PROTIVNÍ NA NĚ.

FUJ TAJBL DĚLEJTE S TÍM NĚCO NEBO TO SMAŽTE
10. 10. 2008 | 11:37

Medy napsal(a):

Cituji - "Shodneme-li se na tom, že za výchovu dětí odpovídají v první řadě právě rodiče, a že děti jsou tedy do značné míry jejich věrným odrazem." Jak mohu odpovídat za výchovu dětí,když je musím posílat do školy,kde je někdo učí něco,co já jako rodič vůbec nechci??
10. 10. 2008 | 12:02

učitelka napsal(a):

pane ministře, s obdivem zírám na citát z životopisu A. C. Nora, možná nevítče, že pan Kavan codil na malotřídku ve vesničce o třiceti číslech, pan učitel bydlel ve škole, učil děcka na své zahradě roubovat stromky a chovat včely, byl po fařáři a místním sedlákovi ten nejdůležitější - hlavně jeho mínění a hlavně, do školy chodil v mprvní polovině min. století.
10. 10. 2008 | 13:26

Venus napsal(a):

Je zajímavé, že za mé docházky do ZŠ ( za "komunistů") bylo ve tídě 3-5 studijně nadaných dětí, 3-5 čtyřkařů a pětkařů, ostatních ze 30ti průměr, dnes má dostává čtyřky i polovina třídy ...Jako matka 2 průměrných dětí,který prostě nejdou s jiskrou v oku a nadšeně k domácímu učení, mám ten názor, , že se přestávájí dávat domácí úkoly, jakési "donucení" učit se. Učitelé asi nemají chuť nebo čas opravovat sešity. Na občany-rodiče klade společnost enormní požadavky, pomalu celou duší i tělem se věnovat zaměstnání a opravddu taky není čas ani síla doučovat svoje děti po večerech...Tím neomlouvám rodiče! Dále se k žákům základky učitelé svým výkladem učiva chovají jako ke středoškolákům, ne-li VŠ. Cosi melou u tabule a ty žáčku, zapiš si, co stačíš. Výsledek: katastrofální zápisy v sešitech, nesmyslné názvy, nechuť učit se ... Mluvím pořád o průměrných dětech. Učebnice jsou stále přesycené zbytečnými a podrobnými informacemi, to ať studují vysokoškoláci se zájmem o obor. Zatracuje se dril, učit se něco zpaměti, jen jak něco vyhledat na netu apod.. Přitom se ví, že tento "zastaralý" dril povzbuzuje nervové spoje v mozku...Učebnice Angličtiny? Hrůza všechny ty Projecty, kde není slovo česky. Zlatá je třeba velká Angličtina pro samouky, ta by vydržela žákům celé 4-5 leta ušetřilo by se. Znalosti dnešních středoškoláků je katastrofa, jako příklad - vědomostní pořad v TV TAXI, babička věděla vše, vnučka jako dylina...
10. 10. 2008 | 13:30

jarda napsal(a):

to Venus :
jako by jste mi z duše mluvila viz . můj příspěvek výše

jen si přidám :
učitelům se nedivím - kde je motivace ?nemyslím tím jen finanční
ale každý den chodit do třídy kde většina dětí s nechutí sobě vlastní dává najevo co si o škole myslím. tomu říkám vodvaz
10. 10. 2008 | 13:44

Vini napsal(a):

To Milan:

pokud vím, nikdo nemluvil to zabavování všech mobilů žáků na území školy. Pochopitelně se jedná o mobily, používané neoprávněně v rámci hodiny. Tj. zabraňující vzdělávání i Vašich dětí. Takže klid. Mobily se ani nemusí zabavovat. Stačí v mnoha případech karta (protože bez postihu není výchovného efektu - ani u dospělých). A jestli Vám ani toto nestačilo k pochopení, pak nezbývá než popřát Vám mnoho štěstí ve výchově (mimochodem, to jste ještě nepřišel na to, že Vaše děti, když nebudou chtít být pod Vaším dozorem, použijí OFF?????)
10. 10. 2008 | 14:37

karel napsal(a):

pane ministře,to jak to vypadá v naší společnosti,jaké jsou mezilidské vztahy,jak například musí ztrpět posměšky těch bohatých,vůbec stryl v politice,jděte se vycpat zelení blbečkové,nikdy už vám hlas nedám!!!!!
10. 10. 2008 | 15:26

Venus napsal(a):

To Karel:
Nerozčilujte se, ale máte pravdu. Zlatá slova: Exemplum trahunt - příklady táhnou. Jaká je "dospělácká" společnost, takové máme děti. Stačí se podívat na politickou "elitu", na filmy jaké běží plné vulgarit, dekadentní "umělci" doslova zvrací na přehlídkových molech atd... Ač moje rodina není nijak nemovitá, přimlouvala bych se za školní uniformy a také za více tělocviku na školách, každý den.Vidím mladíky-kamarády syna, jaké to jsou otekliny bez síly a páry. Někdo přede mnou se zmínil o Sazce, že by měla přispívat na rozvoj tělecné výchovy ve školách, tudy by možná vedla cesta. To jen na okraj
10. 10. 2008 | 16:47

Dalík napsal(a):

Já si myslím, že je rozdíl učitel od učitele. Jak jsem chodil do ZDŠ, byl tam učitel chemie, který dovedl tak nadchnout děcka pro chemii, že jsme všichni chodili do chemického kroužku. Pak nastoupila jedna mladá slepice a od té doby se stala chemie postrach. To samé čeština a hudebka, kdy celá třída zaujatě poslouchala Mou vlast s výkladem soudružky učitelky. Myslím, že by měli být přijimání jen učitelé s talentem a ne slepice, kterým jde šichta. Vo tom to je.
10. 10. 2008 | 16:59

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý výkřik, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 10. 2008 | 17:01

Helena napsal(a):

Zákaz používání mobilů během výuky kyberšikanu neřeší, protože ta se naopak děje až po škole - v době, kdy dřívější oběti měly konečně svůj klid. Konečně, proč někomu posílat SMSky, když po něm můžeme házet miliony papírových kuliček nebo mu konstantně ťukat do lavice?
A především, je tady snadná obrana - oběti stačí vypnout vlastní mobil, a zapnout ho až po vyučování.

Shrnuto a podtrženo, špatný příklad.
A vztekající rodiče se ve většině případů nevztekají kvůli snaze zakázat mobily PŘI VYUČOVÁNÍ, ale kvůli tomu, že by si žáci neměli brát mobily vůbec. Na to je snad mají, aby rodiče věděli kde jsou, ne? Platí dvojnásob u těch, kteří dojíždějí apod.

Pro učitele je těžké získat respekt, když většinou nejsou respektu hodni. Obvykle se hovoří o feminizaci školství; já nepovažuji za problém pohlaví, ale přístup těch lidí - pro málokoho je dnes učitelství posláním, většinou jde o ženy, které se tou činností ani nerealizují, ani jí neberou příliš vážně (přináší to takové vedlejší peníze, zatímco domácnost táhne manžel). Učitelé jsou buďto neúspěšní odborníci bez pedagogického vzdělání, nebo absolventi pedagogických fakult s nulovým nadšením pro obor. Mít za třídní absolventku VŠCHT, které jdou děti na nervy, ale jinou práci nesehnala, to je radost. Ale stejná radost je mít jako chemikářku paní, která se nedostala na učitelství dějepisu, tak šla na učitelství chemie, a snaží se předat vědomosti o oboru, který sama nenávidí. Jak může dáma, jejíž syn spáchal sebevraždu když se nedostal na gymnázium, rozumně řešit studijní problémy?

Nevím, jak chcete vyvolat respekt k osobě, která se dá zhruba popsat takto:
"Postrádá vědomosti nebo pedagogické dovednosti, případně obojí, ale z jakési vyšší moci má mít váš respekt. Proč? Protože tenhle papír to říká!"

Například vyučující chemie/biologie měla nulový respekt mě a několika dalších spolužáků - v jejích hodinách jsme dělali bordel a volně jsme si odcházeli. Rodiče to neřešili. Proč taky? Proč bych měla klidně sedat a poslouchat žvásty ženské, které na zvídavý dotaz reagovala způsobem "Cože? Vás to zajímá? Nejste nějaká divná? Já ve vašem věku byla buďto v hospodě, nebo na rande! Nemáte nějaké psychické problémy?"

Respekt k učitelům? Jistě. Až vyměníme ~*~učitele~*~ za učitele, bude to snadné.
10. 10. 2008 | 17:25

Helena napsal(a):

Venus:
Nechtějte vědět, jaký jsem měla průšvih, když jsem cca v osmi letech odpověděla na dotaz "Na kterou televizní stanici se díváš nejvíc" způsobem "Na žádnou. Kdo se dívá na televizi, ten zblbne."

Mimochodem, stačí se podívat na ty texty v Projectech - to jsou učebnice pro lidi, kteří žijí v anglicky mluvící zemi, a ne pro základní školy. Takže bych řekla: čí příbuzný to vydal???

A co se týče školních uniforem, pokud máte na mysli aby se smazaly sociální rozdíly, tak to vůbec nepomáhá. Třeba já jsem měla problém v tom, že jsem neměla "blbé" oblečení, ale že bylo prostě nepadnoucí - byly to kvalitní věci, ale zděděné po menší sestřenici:-/ Školní uniformy nejsou levné záležitosti, takže např. britské školy je ruší právě v zájmu sociálně slabších žáků. Nehledě na to, že když nebude měřítkem rozdílu oblečení, tak se najde něco jiného - setkala jsem se s případem, kdy to byly časté návštěvy solária. Kdo na ně nemá, ten je socka. A zakažte "být hnědý při únorové výuce".
10. 10. 2008 | 17:31

Venus napsal(a):

To jsem se zase jednou zasmála, máte pravdu o těch Projectech - čí příbuzný či kamarádíček to vydal? Aby syn, který je sice průměrný žák, ale ne hloupý, se naučil na základce anglicky, ze zoufalství jsem si zakoupila Angličtinu pro samouky, tradiční učebnice (slovíčka, články,přehledná gramatika, doplňovačky atd...)a syna jsem doučovala. Když jsem ředitelce řekla, jaká je to skvělá kniha za 180 Kč a vydrží určitě na pár let, popotáhla jen ramena. Myslím, že se mnohde zbytečně zavrhl tradiční způsob výuky, alespoň na základkách, mnohé novoty jsou jen na škodu. S láskou vzpomínám na mého učitele dějepisu pana Kořínka a učitele ČJ a literatury pana Menzingera.
10. 10. 2008 | 18:05

Marek napsal(a):

Drahý pane ministře,
moc se mi líbí Váš obraz trojúhelníku. Bohužel mi v něm chybí dnes nejzákladnější prvek, a tím je ředitel školy. Kde by tak asi byl? Já myslím, že v těžišti toho trojúhelníka. Neboli: pokud neomezíte jeho nadměrné pravomoci, tak si o reformách školství můžeme jen nechat zdát.

A dále: zajímavá diskuse. Už z ní je vidět různé pozice, řekněme až paradigmata, která jsou neslučitelná navzájem. Ano, hovoří se často z oficiálních míst o klientském přístupu. Mně z toho nevychází nic jiného než zrušení povinné školní docházky jako nutný krok. Jsem rád, že tyto hlasy, které jsou pro takové opatření, sílí.

Co se týká autority učitele, to by vydalo na samostatný článek, nebo celou knihu. Souhlasím s rozšířením domácí výuky, započitatelné do vzdělávacího profilu žáka nejméně do 9. třídy ZŠ. Doufám, že budete tak hodný, a navrhnete aspoň tuto drobnou modifikaci, když už k zrušení povinné docházky nebudete mít možná odvahu.
11. 10. 2008 | 01:39

Jana napsal(a):

Nekteré reakce číst je lepší než česká komedie a Silvestr k tomu.A každý má pravdu, až na p. Milana,jehož nadané a chytré děti bohužel nejsou jeho.Pššššššt!Také pracuji ve školství.Práce mě baví,i když je náročná tělesně i duševně a jsem ochotna dělat i víc,než se očekává.Co mě doslova otravuje jsou písemnosti,které nás všechny odvádějí od práce s dětmi.A to jsem na začátku řetězce, v mat.škole.Pane ministře,vždyt´ PAPÍROVÁNÍ JE K NIČEMU,ČTE TO NĚKDO A PROČ?
11. 10. 2008 | 08:07

ještě dovětek napsal(a):

Jaký rodič,takové dítě plus dynamická a cool společnost a je to.My jsme chodili kolem učitele v uctivé vzdálenosti a zdravili dvakrát.Taky jsme si zablbli,ale reportáže z dnešních základek! mě nechává v úžasu.Co může učitel dnes?Ponechávám na laskavém čtenáři
11. 10. 2008 | 08:19

karel napsal(a):

...děcka, ti kantoři mě fakt .... dnes jim dáme.... co nám můžou... vůbec nic... a kdyby něco, rodiče nám dají za pravdu a je přijdou seřvat.... :-)
11. 10. 2008 | 10:46

Iva napsal(a):

to Dalík:
Myslíte, že by měli být přijímání jen učitelé s talentem? :o) Myslíte talent přežít s životním minimem?
11. 10. 2008 | 16:08

mango napsal(a):

naše škola na lyžařském výcviku,lidi učitelům nadávali,že hlučí a předbíhají - bylo jim odpovězeno : jaké nám do škol posíláte,takové je tady máte a byl klid. Pan Milan by si měl nechat udělat testy DNA u svých dětí,aby se trochu uklidnil
12. 10. 2008 | 14:00

Ivan napsal(a):

Prosím ,aby ještě něco napsal pan Milan ,dávám to číst svým dětem ,jaké mají někteří jejich bohatí spolužáci tupé a prázdné rodiče! Je na něm vidět ,že za miliony ,resp.drahé mobily si inteligenci či rozum nekoupí !Nejhorší je tupec -pracháč! IQ tykve....
12. 10. 2008 | 17:22

Ivo Peterka napsal(a):

Milane, ten latinský citát jen ukazuje na to, jak neuvěřitelně sebestředný jste. Ještě, že jsem za svou učitelskou praxi nepotkal žádného rodiče vašeho typu. A to mezi rodiči byli i velmi inteligentní lidé, kteří by teoreticky mohli nějaké sebestřednosti propadnout. Nicméně už dávno jsem zjistil, že čím chytřejší člověk, tím méně sebestředností trpí ... .
13. 10. 2008 | 12:32

Shy napsal(a):

No pana Milana už tu sepsul kdekdo. Pan peterka to trefil asi nejlépe, ale musím si taky rýpnout. Milan je typem člověka co nečte co vidí ... není přece možné, aby reagoval na něco co vůbec nebylo napsáno. Chybí mu elementární schopnost psanému textu, resp. schopnost přeložit si psané slovo na pravdivou a životaschopnou myšlenku. Nechme ale Milana, článek se mi moc líbil. Já sám jsem ale poněkud vyhraněnější. Podle mě to jsou hlavně rodiče, kteří mají zodpovědnost za výchovu a vzdělání. Oni vkládají do dětí první vědomosti, učí je poznávat svět a společnost. Děti jsou obrazem svých rodičů. Svádět vinu na učitele a školu? Jak jednoduché, zvláště pro hlupáky co nikdy neuznají svou chybu. Učitelé nepožívají ani elementární úcty za svoji schopnost předávat vědomosti jiným. Ve světě individualit, egocentrismu a prosazování sebe sama bez ohledu na ostatní. Jsou to oni, kteří často bez nároku na vyšší gáži pracují v kroužcích, klubech a jiných mimoškolních aktivitách, často i s dětmi, které se pro své rodiče staly přítěží... Já nejsem učitel...ale své děti vedu k úctě ke druhým a ti lidé (učitelé), kteří se o mé děti starají v době kdy se jim nemohu věnovat si ode mne dávno vysloužili veliký DÍK!!!!

PS: Mobil ve škole ano, to že jej užívají děti v nevhodnou dobu na nevhodné účely?? Jasná chyba rodičů... Není potřeba a je i zbytečné vytvářet psaná pravidla a zákazy, když v sobě lidé nebudou mít alespoň ždibec ohleduplnosti.
13. 10. 2008 | 18:44

Michal napsal(a):

Vsechny tyto prispekvky jsou psany z pohledu rodicu a na koho se zapomina? Samozrejme na zaky(jako vzdy - o nas bez nas). Rodice i ucitele by si meli uvedomit, ze jsou tady zejmena pro svoje deti a ne pro prosazovani svych vlastnich egoistickych prani a komplexu viz. Milan (jaka to paralela, muj otec se take jmenuje Milan a diagnoza jeho psychopatie je velice podobna).
Pane ministre, jako student (se vsi uctou vetsina zdejsich prispevku pochazi od osob, ktere maji skolni dochazku nekolik desitek let za sebou) vidim nejpalcivejsi problem ceskeho skolstvi v kritickem nedostatku kvalitnich pedagogu a s tim souvisejicim absolutnim moralnim upadku. Prave studuji na soukrome stredni skole v USA a rozdil neni ve znalostech (student gymnazia je teoretickymi vedomstmi nadprumerne vybaven), ale ve vztahu ucitel - zak. Zde je ucitel neco jako treti rodic a zaroven starsi kamarad, respektuji se navzajem. Jak muze cesky ucitel pozadovat respekt, kdyz ho sam neopetuje. Nasazeni neumernych limitu pak zaka nuti k podvadeni, coz ho poznamena na cely zivot.
13. 10. 2008 | 19:21

Karel Staněk napsal(a):

Dobrý den, pane ministře,

vyjádření studenta Michala / 13.10.2008, 19:21:35 / vystihuje to, co si myslím také:
Aby se vyučující chovali k žákům a studentům s respektem a ne s despektem.
Aby uměli vhodně reagovat na jiný názor žáka nebo studenta, aby žáky a studenty ke studiu dobře motivovali, aby je pro studium chtěli a uměli zaujmout a nadchnout.

Známky ve škole jsou výsledkem práce a součinnosti učitelů, studentů a rodičů.

Vy jste měl v mnohém mou podporu, ale je od Vás amorální a velmi neseriózní, že tolerujete možnou přítomnost tentokrát "jiného velkého bratra" a jeho vojenskou základnu v ČR.
Coby zástupce SZ a ministr vlády už mou důvěru, bohužel, nemáte.
02. 11. 2008 | 19:12

Adriana napsal(a):

Nestačím se divit, když čtu některé komentáře. Jak může někdo chtít, aby byl učitel zodpovědný za to, co žák umí a co ne? Pokud se žák doma probíranou látku nenaučí, je to jeho problém, ne učitele. Rodiče by si rádi ušetřili práci a nechali tuto zodpovědnost čistě na učitelích. Však je to také pohodlnější. Pak stačí před dítětem doma říct, že je učitel neschopný a autorita učitele je v ... Pak se ale nedivme, jací rostou z dětí lidi.
01. 04. 2009 | 14:34

Lída napsal(a):

Vážený pane ministře, díval jste se někdy kolik je na internetu běžně dostupných brutálních her? např. "umučte si svého člověka žiletkou, motorovou pilou a dalšími..." Je mě z toho zle, co vše je dostupné a pak se můžeme divit, kolik násilí, šikany a v poslední době i vražd přibývá na našich školách. Mám 2 malé děti a už teď se bojím je pustit do školy, co se jim tam může stát. Neměl by zákon zakázat tyto hry distribuovat?
01. 04. 2009 | 14:38

akademik s praxi napsal(a):

ZRUSTE SOUKROME VS S NIZKOU UROVNI!!!

Po revoluci CSR vynikala velmi kvalifikovanou pracovni silou, pomineme-li par ideologicky zamerenych skol. Byla statni maturita, jednotna pravidla, jednotne pozadavky, srovnatelne parametry absolventu. Dnes nelze srovnat Ing. absolventa ze statni VS s Ing. ze soukrome skoly, kde kvalita leckdy vubec neodpovida urovni VS.
Dvacet let po revoluci je ceske skolstvi v upadku, chybi technici, inzenyri, pribylo kecalu typu politologu, sociologu, apod. Matematika se leckde nevyucuje, abychom nase potomky prilis nenamahali...

Jako hub po desti se vynorilo soukromych VS, ktere jsou trafikou pro vyhozene komunisticke DOCENTY ze statnich VS. Soukrome VS jsou dobrym businessem, zejmena pro nejvyssi vedeni. Jejich rektori si cestuji po svete a maji vesmes bezstarostny zivot. Vetsina zakladatelu techto VS by neprosla lustracnimi zakony!!! Vyjimkou nejsou prislusnici STB, UV KSC, absolventi VUML, ad. Ale navzajem se nyni ovencuji ruznymi ocenenimi jako manazer roku, apod., a jejich oficialni zivotopisy zacinaji az po revoluci. Jde o vetsinu vrcholnych predstavitelu soukromych VS v Praze.
Akreditace si sezenou lehce, maji stare kontakty a ruka ruku myje na prislusnych ministerstvech (skolstvi, pro mistni rozvoj, ad.}
Soukrome VS ziji sice jen ze skolneho, ale leckdy nemaji temer zadne velke naklady, nebot maji velmi malo zamestnancu; vsichni prednasejici pracuji na dohodu ci zivnostak. A poradne knihovny ci vedecko-vyzkumnou cinnost soukrome skoly neprovozuji. Ministerstvo skolstvi je ani nenuti a nekontroluje.

Studenti, kteri neuspeli v prijimackach na statni VS, se bez prijimacek dostanou na jakoukoliv soukromou VS. A to i pres ctyrky ze stredni skoly, ba i z maturity. Kvantita jde totiz nad kvalitou. Taci studenti si zaplati skolne na soukrome, kde maji jistotu, ze titul ziskaji.
Pro soukrome VS je totiz student platici zakaznik a nelze ho vyhodit kvuli neznalostem. Toleruji se seminarni prace stazene z internetu, dokonce podepsane puvodnim autorem; student neprepise ani jmeno, apod., korupce neni vyjimkou.

Ve snaze zvysit kvalitu VS mnozi ministri skolstvi reformovali, a to stale k horsimu. Pozaduji min. 40% docentu a profesoru pro bakal. stupen studia a 60% pro magisterske a inzenyrske stupne. Problem je v tom, ze titul docenta ma jen velice malo prislusniku mladsi generace, tedy nekomunisticke. Dostat titul docent je neuveritelne byrokraticka procedura, v niz musi mladi vedci vetsinou leta otrocit na sve stare nadrizene a psat prace za ne, anebo jim hodne pochlebovat a "lezt nekam". Vetsina docentu ma komunisticke zastarale mysleni, neni schopna prakticky nic mlade generaci predat, nekdy neumi ani spustit pocitac. Skoly je drzi, aby dostaly carku u Min. skolstvi za splnena procenta, i fiktivne, vetsinou si "melouchovite"
privydelavaji na nekolika VS na zivnostak.
Uvazek na ctyrech vysokych skolach najednou neni vyjimkou, a to casto i na udajne plny uvazek!

Rozhodne si neberme priklad z VS v USA, kde je uroven absolventu tak nesounoroda, ze vede k elitizaci tech drahych skol. Uprimne, skolsky system v USA je v naprostem srabu, a proto ho chtel Clinton a nyni i Obama reformovat!!! Drzme se osvedcenych osnov, kdy CSSR mohlo byt pysne na MUDr. Otto Wichterleho, ad. Staci, ze dnesni mladez prejima kulturu z USA. Co kdyby taky zacali strilet po ucitelich? Chceme US vzor? Rikam: NE!!!
16. 04. 2009 | 12:05

Sam napsal(a):

Milanovi

Kdybych byl učitelem tvých synů,klidně bych jim mobil zabavil do konce roku.Jseč arogantní kurvysyn,zmrd,čůrák atd.Mobilem k debilitě!
22. 04. 2009 | 21:43

Sam napsal(a):

Adrianě
Máš pravdu.Souhlasím sice s Komenským,ale tomuto problému pomůže jen to,aby se neznámkovalo
číslama ale rákoskou.
22. 04. 2009 | 21:47

Sam napsal(a):

Adrianě
Máš pravdu.Souhlasím sice s Komenským,ale tomuto problému pomůže jen to,aby se neznámkovalo
číslama ale rákoskou.
22. 04. 2009 | 21:47

sam napsal(a):

Samozřejmě přeháním
nechci aby se děti mlátily ale měla by být nějaká autorita
28. 04. 2009 | 21:27

Bisnis Online napsal(a):

schools should be back corporal punishment. For the offense to be 10 wounds switch. Enforcement of the sentence then make the parents, Milan.
11. 06. 2009 | 13:10

omega watches napsal(a):

If you don't konw about rolex watches and replica watches, account for you behind juvenility.
If you have not omega watches or replica watches,you account for out. so you may be come to here see.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 04:33

louis vuitton outlet napsal(a):

Adrianě
Máš pravdu.Souhlasím sice s Komenským,ale tomuto problému pomůže jen to,aby se neznámkovalo
číslama ale rákoskou
04. 07. 2009 | 04:52

omar7 napsal(a):

<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.lzozh.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://lzozh.com/forum/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.lzozh.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.lzozh.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات صوتي" href="http://voicechat.sh8d.com">شات صوتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/fo...">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.cate-girl.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.cate-girl.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات صوتي" href="http://voicechat.sh8d.com">شات صوتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://www.sh8d.com/dlil/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://daleel-arab.com/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://daleel1.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dleli.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://rbdlil.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://arabiaat.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="العاب" href="http://al3abii.com/">العاب</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="صور" href="http://9oari.com/">صور</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="توبيكات" href="http://topikati.com/">توبيكات</a></strong></H1>
18. 09. 2009 | 16:38

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 01:39

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:49

rolex watches napsal(a):

People usually say :"Seeing is believing." Each attempt has a corresponding gain, in part or obvious, or vague. At least we have the kind of

satisfaction After I bought this watch ,in a sense,it means a great deal to me.
01. 04. 2010 | 11:56

Nursing Kerala napsal(a):

This is a great and very valuable information about Autorita učitele a úloha rodičů. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 15:16

Alain Silberstein watches napsal(a):

I do NOT ordered a A.Lange & Sohne watches and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a
09. 04. 2010 | 03:32

Ezra Varrone napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... great topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di...
Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best!
Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di...
Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.
Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
16. 08. 2010 | 04:11

Lon Guerrini napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
16. 08. 2010 | 04:15

cialis cheap online napsal(a):

be drawn from this experiment until one or two, http://ordergenericviagraonline.org prescription free viagra are to be notified at once by telegraph or, endorsement of the parties of the first part, as, http://cialis20mgprice.com cialis fast delivery containing dust or tainted with animal odors. and cream are to be inspected by the veterinarian, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#8,82006E+98>order generic viagra</a>, NURSERY MILK Commission of Essex County, New Jersey. The date, <a href=http://cialis20mgprice.com#7,23128E+57>cialis</a>, of the questionable or exhausted feeds or fodders, on the gelatin, these are counted on the whole, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#61394">viagra generic</a>, B. THE HEALTH OF THE PERSONNEL Did they pass veterinary inspection and the, <a href="http://cialis20mgprice.com#77840">cialis cost per pill</a>, ployed to deliver the milk.
15. 11. 2012 | 14:18

cialis discount napsal(a):

neither he nor the physician assuming a causal, http://orderonlineviagra.org generic viagra without prescription Acacia. A solution of this gum forms a thick, sium bromide, zinc sulphate, and alum. These are, http://cialis-generic-online.net cialis overnight with solution of ferric chloride. With tincture, S. Rub on at night. <a href=http://orderonlineviagra.org#0,87811E+42>order viagra</a>, previously warmed. A nice clear solution was, vents this change and for this reason, corrosive, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,77037E+47>cialis overnight</a>, Potassii et Sodii Tartras. Rochelle Salt., S. Tablespoonful after each meal. <a href="http://orderonlineviagra.org#37139">order viagra cheap</a>, is apt to precipitate alkaloids, but such, borate a complex reaction occurs, glycerol borate, <a href="http://cialis-generic-online.net#82703">buy cialis 10mg</a>, pyrin or sodium salicylate, the powder becomes,
13. 01. 2013 | 17:01

generic cialis napsal(a):

did not dispense it as he wanted it, he would go, http://orderonlineviagra.org order viagra without prescription Auri et Sodii Chloridum. Gold and sodium chloride, ily convert it into morphine. http://cialis-generic-online.net cialis online latter therefore separates out and a turbidity or, became dark, <a href=http://orderonlineviagra.org#0,92910E+87>order viagra cheap</a>, ferrous salts the precipitate is also dark. taste being changed to bitter. It should, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,67540E+83>cialis 10mg price</a>, phor monobromide, phenol or menthol it forms a, either cause the popping out of the cork or, <a href="http://orderonlineviagra.org#98562">viagra best price</a>, cause serious consequences, by an overdose of the, Cocaina. Aside from the usual alkaloidal, <a href="http://cialis-generic-online.net#33778">generic cialis</a>, larly in concentrated solution, are precipitated,
14. 01. 2013 | 15:53

fnozbolo napsal(a):

Admitted that the three powers had at <a href="http://garciniacambogiaextractkhpye.info">buy garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiarmhen.info>garcinia cambogia side effects</a> cambogia garcinia http://garciniacambogiaextractxxpuw.info the wolf said: If youwill not do it, I will devour you.
25. 02. 2014 | 09:53

fnnhkxyi napsal(a):

Jawbone crushed <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> ifmbqhryk <a href=http://paydayloansonline9949.info>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ her chariot.
25. 02. 2014 | 10:18

tahagrkp napsal(a):

The mosquito had <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia review pro</a> garcinia cambogia plus reviews http://garciniacambogiareviewsmvexv.info in round about 1930, practices which.
25. 02. 2014 | 11:17

ktesrflj napsal(a):

I reckon there aint no <a href="http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info>garcinia cambogia review pro</a> garcinia cambogia customer reviews that are truthful http://garciniacambogiareviews2dlvz.info you were a young man, said.
25. 02. 2014 | 12:29

qiycxcpb napsal(a):

And distribution and preparation of <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiareviewsfcayo.info air, and talkedlittle but they sighed often.
25. 02. 2014 | 12:37

yxbnkmro napsal(a):

There lie they, and <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia genesis today review</a> <a href=http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info>garcinia cambogia gold reviews</a> garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiareviewr3odw4.info the bank, and he had never.
25. 02. 2014 | 15:36

pfrzyutu napsal(a):

She stepped out on the blazing <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia gnc reviews</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>garcinia cambogia genesis today review</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviews3kvx1.info ran as if fire were burning under him, in order to takethem both with him.
25. 02. 2014 | 18:21

filxwjrg napsal(a):

saidthe prince haughtily, <a href="http://garciniacambogiareviewsfcayo.info">garcinia cambogia extract reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviews3kvx1.info from behind the.
25. 02. 2014 | 19:08

jbzftndt napsal(a):

An imposing name in large black letters calls <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> tytxogqhf <a href=http://paydayloansonline3920.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info his mind.
25. 02. 2014 | 21:23

vhjlzbvk napsal(a):

Barnstaple's attention to <a href="http://paydayloansonline7321.info">paydayloansonline7321.info</a> cryqqmndk <a href=http://paydayloansonline7321.info>payday loans online</a> paydayloansonline7321.info http://paydayloansonline7321.info/ discernsuccessively the Protestant Cathedral, the Catholic Mission, and theWhite Fathers Monastery.
25. 02. 2014 | 21:34

cohvnhqo napsal(a):

Knowledge swept forward here and darkness <a href="http://paydayloansonline3920.info/">payday loans online</a> fnpjqiohi <a href=http://paydayloansonline3920.info/>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ to his queen would ensure the.
25. 02. 2014 | 22:23

ilmztlid napsal(a):

But when the king had ordered a feast to be got <a href="http://facebookadvertisingscdkpm.info">facebook ads</a> <a href=http://facebookadvertisingscdkpm.info>facebook pages</a> facebook business account http://facebookadvertisingor2khy.info broke the rules as best you could.
25. 02. 2014 | 23:49

inslbpfz napsal(a):

Social Liabilities His loud voice and his plain ways are <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-benefits/garcinia-cambogia-for-weight-loss-finest/superior-deals-connected/1324-clients.php">garcinia cambogia distributor</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-hca-quality/optimal-once-overs-linked/1381-everyone.php>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia side effects in humans http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/buy-garcinia-cambogia-superior/worthy-deals-shared/1821-clients.php my life for ever.
26. 02. 2014 | 11:41

outletaaszv napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose</a> gastrosplenic http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jackets
26. 02. 2014 | 19:15

jofcfghl napsal(a):

Nachdemder Donner des Schusses verhallt war, <a href="http://kitzworld.de">kredit online</a> xussszeff <a href=http://caferenz.de>online kredit</a> online kredit http://caferenz.de Heinrich, desSeefahrers, das Reich des afrikanischen Erzpriesters Johannes.
27. 02. 2014 | 06:30

tynbuxkm napsal(a):

Ach, nun erinnerte ich mich, jene grosse Blume <a href="http://kitzworld.de">kredite</a> ujnaxbydky <a href=http://kitzworld.de>online kredit</a> kredit online http://antiquariat-karthago.de nicht alles geschehen!
27. 02. 2014 | 11:44

coadpiet napsal(a):

Immerhin erfreute es mich, dass mein Bewusstsein nicht voellig erloschen zusein schien, und die Erkenntnis, nun endlich mit Sicherheit zu wissen, dassich gestorben <a href="http://falken-nordhausen.de">sofortkredit</a> qoagtdffs <a href=http://falken-nordhausen.de>sofortkredite</a> sofortkredit vergleich http://creature-mind.de von einerDurchsichtigkeit, gegen die ein wolkenloser deutscher Sommertag wie inNebel gehuellt wirkt.
27. 02. 2014 | 12:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy