V. Klaus a Lisabon – napřed podpis ratifikace a pak eventuální referendum o vystoupení z „lisabonské“ EU

14. 10. 2009 | 10:08
Přečteno 32946 krát
Lisabonská smlouva a postoj hlavy státu k ní poutají mimořádnou pozornost, dnes již nejen v zahraničí, ale i u nás. Dokonce i ta česká média, která smlouvu a dění v EU dlouhodobě ignorovala, se jí a nastalou situací zabývají. A je třeba dodat, že komplexně a objektivně, což neříkám jen proto, že úvahy, články a analýzy vyznívají celkem jednoznačně.

Na jedné straně čteme jednoznačné názory právnických kapacit, na straně druhé vidíme demagogické kličkování a přehlížení výrazně většinové vůle demokraticky zvoleného parlamentu. V situaci jako je ta současná argumenty mnohdy nepomáhají. Ty se buď překrucují, přehlížejí, zamlčují, umlčují a demagogicky odmítají. Vzniká tak pro občana poněkud nepřehledná situace, ve které to u něj vyhrává ten populárnější, ten mazanější, ten, který se "rve" za údajné národní zájmy, i ten mediálně obratnější. A je třeba otevřeně říct, že ve všem zmíněném V. Klaus výrazně převyšuje většinu českých politiků, zvláště když ti až na vzácné výjimky politikaří, kalkulují, jak se co promítne do jejich popularity. K tomu se ještě v EU moc neorientují, nemluvě o tom, že postrádají vize nad rámec čerpání unijních fondů. To je pak voda na mlýn V. Klausovi.

A proto možná není špatné zapřemýšlet nad některými otázkami a udělat si pro jednou svůj vlastní názor. Třeba mohou pomoci tyto otázky:

1. Proč se za celých pět let našeho členství aspoň jednou jedinkrát neobjevila hrozba zpochybnění Benešových dekretů s veškerými souvisejícími majetko-právními implikacemi? Není to náhodou proto, že právně to prostě není možné a že EU je naopak jistým garantem korektních vztahů mezi členskými státy v citlivých otázkách? Copak jsme neměli Benešovy dekrety před naším vstupem od někoho neustále na talíři a po vstupu jako když utne?

2. Opravdu chce někdo tvrdit, že právě s Lisabonskou smlouvou tato hrozba vyvstává, když se právnické kapacity shodují v tom, že retroaktivita je vyloučená (ostatně na to člověk ani takovou kapacitou nemusí být)?

3. Proč prezident republiky "své" právní analýzy nezveřejnil, jakož i jejich autory, ať se každý může podívat, o jak renomované kapacity jde (takto to vypadá, že analýzy o víkendu sesmolil bigbíťák Jakl)?

4. Proč nepřišel V. Klaus s analýzami dříve, ale až když se ukázalo, jak slabý elaborát dali dohromady senátoři? Přeci nechceme uvěřit tomu, že tyto analýzy či posudky nemohly být vypracovány a zveřejněny dříve, zvláště když se V. Klaus o (nenaplněném) nebezpečí zmiňoval již před pěti lety?

5. Opravdu prezident na riziko upozorňoval během jednání o smlouvě a koho? Předpokládám, že při své pověstné pečlivosti tak učinil u tak zásadní věci písemně a přímo ve vztahu k vládě, nebo se mýlím? A pokud tak učinil, znamená to, že bývalý člen vlády Vondra lže, když tvrdí, že nikoliv? Kdo tady nemluví pravdu (jeden z těchto pánů to logicky být musí)?

6. Proč vláda prezidentův akcent na danou hrozbu ignorovala? Že by řada "euroskeptiků" na české politické scéně se tehdy nesešikovala kolem prezidenta a nevyužila apel ke shození smlouvy nebo alespoň ke zkomplikování jednání o ní? Copak by se jim to nehodilo v nestabilní politické situaci ve vztahu k voličům? Který český euronenaladěný politik by si nechal takový populistický apel utéct?

7. Proč prezident svoji obavu s obvyklým důrazem nevyjádřil alespoň v době schvalování smlouvy v parlamentu? Tehdy o hrozbě ještě nevěděl, nebo vzhlížel spíše s nadějemi k irskému referendu?

8. Skutečně si stále někdo může ještě myslet, že tady jde o Benešovy dekrety? Není fér říct, že někomu holt nevoní být v EU?

9. Je naše politická reprezentace tak slabá, nebo jen tak rozhádaná, že nedokáží lídří demokratických parlamentních stran zaskočit společně na hrad a nesignalizovat, že jsou jednotní v požadavku, aby prezident po případném odmítnutí Ústavním soudem podání senátorů ratifikační listiny neprodleně podepsal? Že nemáme skutečné politické lídry, budiž, ale že bychom měli jen vypočítavé loutky?

10. Proč se včera J. Paroubek pustil ve svém blogu k Lisabonské smlouvě do ODS a tak nějak zapomněl na roli, kterou hraje prezident? Státnické a zodpovědné, nebo kalkul opřený o píplmetry? Nebo se skutečně shoduje s V. Klausem?

11. Komisař V. Špidla nemá názor, o který by se chtěl podělit? Nebo si u této veskrze evropské otázky myslí, že by zasahoval do vnitřních záležitostí své země? Či možná kalkul a závislost na někom (pak by možná nebylo nutné, aby se z Bruselu ozýval europoslanec Leinen se svým přihlouplým názorem na odvolání V. Klause)?

Člověk by jistě mohl napsat řadu dalších podobných otázek, ale ty výše dle mého názoru každému soudnému člověku musí stačit. Někomu zase nepomůže ani deset dalších otázek.

Na závěr snad jedna poslední.

12. Nebylo by snad už rozumnější a férovější dokončit ratifikaci a pak vypsat referendum s jedinou otázkou: "Chcete vystoupit z „lisabonské“ EU a zůstat jednou provždy vně?“ Myslím, že lepší než ta ostuda, ze které si můžeme dnes ušít nejen kabát, ale celý šatník. Nebyli bychom za ignoranty, kteří si vzpomenou na dekrety až jinde ukončí ratifikaci a každý bychom si řekli, jak vidíme reálnou hrozbu pro dekrety a co vlastně chceme. Jednou provždy by bylo jasno.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Lex napsal(a):

K otázce č. 1.
Samozřejmě nevím, ale vím, jak už jsem napsal k prvnímu článku autora, že ČR (ČSFR) má k dosud platné úmluvě o ochraně základních práv a svobod výhradu účinnosti.
Tu u Listiny základních práv EU vyjednánu nemá a Klaus se o ni snaží.
Odpovědi na ostatní otázky by možná bylo zjímavé znát, ale na meritu věci to nic neřeší.
A už vůbec nepředstavitelné, a z hlediska autora to považuji za jeho fantasmagorii, zabývat se jeho otázkou č. 12.
Nastolení takové otázky od bývalého státního úředníka, kterého jsem považoval v oboru za jedničku (ne tu Topolánkovu, tou byl Kalousek) čpí autodehonestací.
14. 10. 2009 | 10:19

frantisek z Asisi napsal(a):

Když Klaus nechce podepsat LS ať se hodí marod na pár dní a předá pravomoci po dobu nemoci podle ústavy předsedovi parlamentu.Ten to podepíše a pan Klaus se může vrátit prezidentovat a říkat já nic já muzikant.Tak by asoň vyvázl se ctí.
14. 10. 2009 | 10:29

jichu napsal(a):

Vážený pane Teličko! Nejsem odborník na Lisabonskou smlouvu, ani nemám ambice se jím stát. Důvěřuji pověřeným politikům, tedy i Vám, že konají a konali jak nejlépe mohou. Přesto Vám doporučuji blog pana Benjamina Kurase s názvem "Ať žije Posselt", zejména v diskuzi avizovaný názor bloggera jura-p. Připusťte tedy určitou nervozitu, a já považuji i za Vaši chybu,jako bývalého politika, že mezi občany této země stále existuje. Své otázky si zodpovězte sám, já je považuji, vzhledem k postupu prezidenta za již "mimomísové".
14. 10. 2009 | 10:32

schlimbach napsal(a):

to autor
měl jsem vás za odborníka, ale po přečtení vašeho článku měním své stanovisko. Zaťiťujete se právnickými kapacitami, že říkají, hrozba není, znám jiné právnické kapacity, které říkají, hrozba je. Není hrozba v retroaktivitě, ale právě v tom, že evropské soudy kterékoliv budou moci přijmout žalobu kteréhokoliv občana EU a pokud tu žalobu podá v tom smyslu, že věc, kterou žalobou napadá stále trvá, potom je jedno, jestli ta věc vznikla někdy v minulosti, podstatný je ten stav, že ještě trvá a on se domáhá změny stavu. To nemá s retroaktivitou nic společného. Naše soudy potom budou k ničemu, práva našich občanů budou v rukou cizích soudců. To, že byste si toho měl být vědom, a přesto lakujete vše na růžovo mi vadí a od Vás mi to vadí dvojnásob. Prakticky na všechny vaše dotazy odpověděl již pan Jakl a celkem jasně a srozumitelně. Spíše byste se měl ptát, proč Bursík a Schewarzenberg tété věci nevěnovali dosti pozornosti nebo proč ji úmyslně bagatelizovali a nebyjednali výjmky.
14. 10. 2009 | 10:39

Mastodont napsal(a):

... když se právnické kapacity shodují v tom, že retroaktivita je vyloučená ...

LOL. To je tedy záruka jako noha! Platí jedině verdikt soudu, ne nějaké kecy.

jichu: Já to sem klidně vložím:

Kdysi jsem sedával vedle Berndta Posselta v lavici jako pozorovatel v EP. Jeho postoj je docela sofistikovaný. Ať už budou benešovy dekrety zrušeny (a v tom má podporu všech rakouských a většiny německých politických stran) nebo ne, jsou jeho právníci po přijetí LS, tehdy tedy ještě EU ústavy připraveni vést řadu individuálních i kolektivních žalob u Evropského soudu pro diskriminaci, která je v rozporu se všemi základními dokumenty EU a zejména s evropskou listinou práv. Tyto žaloby budou vedeny pro trvající zabraňování přístupu k majetku, který byl odebrán sice na základě zákona (benešových dekretů, často i předtím), ale bez řádného soudního rozhodnutí, a velmi často i bez řádného správního rozhodnutí. Zejména bylo porušeno právo postižených se k tomuto řízení vyjádřit a ještě navíc neměli možnost se proti výsledku odvolat. Často, velmi často nebylo vyvlastnění majetku vyvlastněným dáno na vědomí jinak, než tím, že byli fyzicky z majetku vyhnáni. Takže často z hlediska tehdejšího i dnešního práva jim nebyl majetek vlastně vůbec vyvlastněn. Žaloby budou založeny na tom, že ač Česká republika vrátila milionům lidí majetek vyvlastněný způsobem právnějším, těmto lidem a jejich potomkům nic vráceno nebylo, jejich žádosti nejsou projednávány a nebo jsou šmahem bez bližšího projednání zamítátny.
A tito potomci nemají určitě nic společného s nacismem, už několik generací žádnými nacisty nejsou a ani být nemohou a není jisté a v žádném řízení nebylo prokázáno, že jejich předci nacisty byli, už proto, že většinou žádné řízení o vyvlastnění neproběhlo. A protože Česká republika vrátila několika milionům majetek jejich nebo jejich předků, protože jim byl odebrán neprávně, tak to, že nevrací majetek několika milionům lidí, kterým byl odebrán také neprávně, je nesporně diskriminací a to ne žádnou retroaktivní diskriminací, ale diskriminací trvající a založené na tom, že nejsou státními příslušníky a že jsou potomky lidí, kteří byli nějací. A to je diskriminace na základě původu a na základě státní příslušnosti, která je v EU mezi příslušníky členských států nepřípustná.
Ti, kteří si nárokují majetek, nechtějí působit jakékoli neštěstí těm, co drží jejich bývalý majetek a nechtějí působit škodu ani sobě, tím, že by se třeba měli přestěhovat, aby se ujali svého majetku. Takové požadavky nemají, ale naštěstí existuje institut náhrady finanční, který se běžně užívá tam, kde škodu nejde napravit uvedením do původního stavu. A této náhrady se budou domáhat.
14. 10. 2009 | 10:41

vhoo napsal(a):

Stále se divím že někdo tak objetavě chráni argumentaci V.Klause která je víc než průhledná , kdo viděl v Otázkách Václava Moravce argumentaci hradního šaška Jakla musí mít jasno, to co tam tento bigbíták předvedl byla nádherná ukázka švejka. Jak píšou zahraniční deníky , česi mají opět svobodu a opět neví co sní mají dělat :) kdyby Klaus řekl jasně nepodepíšu to raději rezignuji mohl by být někdy v budoucnu považovát za hrdinu , takle je to jen ubohý narcis.
14. 10. 2009 | 10:42

IQ napsal(a):

Pan Telička :
a/ žije v uzavřeném soukromém teplíčku - jak se říká zajištěn a za vodou

b/ je na jiné straně barikády než jsou národní zájmy

c/ má svůj lví podíl na evidentní chybě zahraniční politiky

d/ provokuje

e/ vytváří si pozice pro strýčka Příhodu

Vyberte si.
14. 10. 2009 | 10:45

huhu napsal(a):

kdyby nebyl Listopad 89, psal by soudruh Telička dnes oslavné články na blížící se výročí VŘSR na téma "bez VŘSR by nebylo ČSR..". Místo soudruhům v Moskvě, teď Telička leze do zadku eurohujerům v Bruselu..
14. 10. 2009 | 10:46

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jen velmi málo spoluobčanů by chtělo vystoupit z EU, ale na druhé straně, dost spoluobčanů si zároveň nechce nechat kecat do okurek, guláše a žárovek a jiných jistě smrtelně důležitých záležitostí.....
Howgh, mi rudí mi rozumějí...
Lépěji zde:
http://neviditelnypes.lidov...
Veselé krizování...
14. 10. 2009 | 10:46

Tupelo napsal(a):

Pekny clanek, po Liskove analyze na tema odvolani Klause z jeho docasne funkce prezidenta a spolu s vymenou nazoru Stranskeho a Oberfalzera jedno z nejlepsich cteni na tema Klausovych obstrukci (clanky Pehe nezduraznuji, jeho analyzi si drzi svuj standard konstantne vysoko).

Strucne k bodum:

1. Bezesporu perfektni sachista Klaus ke svym cilum otevrel otazku SDL, na domacim hristi existuje pravdepodobnost ze uspeje (znama taktika (znovu)nalezeni vnejsiho nepritele). Na mezinarodnim hristi si nejsem jist ze podobny sachista Posselt nebude mit navrch.

2. udajne existuji i opacne hlasy odborniku, skoda ze jiz davno nedoslo k verejne diskuzi a na zaklade vysledku stanoveni jasnych mantinelu.

3. zbytecny rypanec o Jaklovi, tyto lidi bych nepodcenoval. Ovsem otazka o jake odborniky se jedna je legitimni.

4. velmi zasadni otazka, vede me k zaveru ze Klausovym primarnim cilem neni otazka narodnich zajmu, ze toto slouzi jen jako prostredek k torpedovani integrace EU.

5. tento bod je temer shodny s otazkou, kterou jsem polozil na poslednim clanku Kurase. Jsem zvedav na Klausovi dukazy.

6. pokud tato otazka byla vubec Klausem nastolena, viz prechozi bod. Je mozne ze ma pravdu jak Klaus tak Vondra, ze otazka byla nastolena dostatecnym zpusobem pro Klause ale nedostatecnym pro vladu. Tak aby tim Klaus mohl pozdeji argumentovat.

7. neslo jen o irske referendum, ve hre byl i prvni ustavni soud, dale podpis polskeho prezidenta a rovnez kladne vyrizeni u nemeckeho ustavniho soudu. Pote co byly vsechny tyto podminky splneny, Klaus, za pet sekund dvanct, prichazi s kartou sudetskych nemcu. Rad bych videl odkaz na clanek, aspon rok stary, kde Klaus spojuje svuj podpis s nyni tak nezbytnym dodatkem k LS. Z meho pohledu cira obstrukce.

8. presne, viz zaver bodu 4.

9. ano, nyni se ukazuje ze jedinym kdo reagoval zpusobem ktery odpovida zavaznosti hradnich obstrukci byl predseda SZ Liska. Ostatni strany resi cosi co je me ted uplne jedno (CSSD), pripadne vypada ze neresi vubec nic (ODS,KDU,Top)

10. naprosto nepochopitelne, zda se ze nejlip nakroceno meloa senatorka Gajdosikova z CSSD, ale ta nyni mlci. Totalni zklamani z CSSD, chapu vysvetleni kolegy Vica, totiz ze se sefove teto strany boji reakce priznivcu CSSD, kteri moou vetsinove souhlasit s Klausem. Patrim zatim k nejspis k vyjimkam, pokud priznivcem teto strany zustanu.

11. Spidla by se po svem pripadnem angazma stal tercem podobnych utoku (z duvodu ktere zminujete) jake cekaji nejspis Vas, nejspis budete zaskatulkovan do kategorie zaprodancu ;)

12. podobnou myslenku jsem zde jiz nadhodil, nejen o vystoupeni CR z EU, ale i jeji mekci variantu, totiz tu, aby cesti proevropsti politici pomohli svym evropskym kolegum nahodit projekt vicerychlostni Evropy.
14. 10. 2009 | 10:46

Pepan napsal(a):

Tak to je super! Pan Telička nám právě sdělil, že smlouvu odhlasoval parlament, tedy podle něj politici, kteří "se ještě v EU moc neorientují, nemluvě o tom, že postrádají vize nad rámec čerpání unijních fondů". Tak to tedy bylo jistě velmi hodnotné a hlavně zodpovědné hlasování, děkuji pěkně.
14. 10. 2009 | 10:53

martin k. napsal(a):

budiz jednou provzdy jasne receno ze jakekoli majetkove naroky tzv. sudetskych nemcu vuci ceske republice, polsku atd. by byly v rozporu se smlouvami o ukonecni okupace nemecka, jakoz i v rozporu se smouvami 2+4 o sjednoceni nemecka z roce 1990. "prolomenim" benesovych dekteru by tak doslo k fakticemu zpochybneni samotne existence spolkove republiky nemecko - a ostatne take by to nevyhnutelne vedlo k tlaku na vyreseni valecnych reparaci za 2. svetovou valku. vazne si nekdo inteligentni mysli, ze je tohle realny scenar??? ja ne. tak o cem se tu bavime? v.k. proste vadi, ze evropska listina zakl. prav upravuje ochranu zamestanncu atd., cili veci ktere se mu coby zastanci laissez-faire kapitalismu (imho koncept ktery je asi tak 100 let prekonany) libit nemohou.
protoze ma osobni problem s rozporem mezi svym presvedcenim a svou povinnosti, mel by udelat jediny ustavne konformni a soucasne cestny krok, ktery existuje - podat okamzitou demisi.
14. 10. 2009 | 10:57

JC napsal(a):

Pane Teličko,
Místo vašich 10 otázek vám položím jen jednu.
Proč EU, deklarující se jako spolek demokratických a suveréních států,nehodlá akceptovat, že jeden ze států prostě řekne ne !
14. 10. 2009 | 11:01

Jarin napsal(a):

Dumáte všichni zbytečně, Klaus prostě NECHCE a hotovo. Nepátrejte po tom proč, on se prostě rozhodl, on je svobodný člověk a on má právo na názor, tak co!
Jen nechci vidět, kam to povede. Ona západní Evropa neměla mnoho racionálních důvodů se s námi kdovíjak zaobírat, ale teď má jasný důvod se na celou slavnou ČR tak leda z vysoka....
14. 10. 2009 | 11:01

Enkidu napsal(a):

Pěkný článek.
Ad 10:
Paroubek se ke kritice VK nepřipojil, protože si není jistý, jestli Klaus v otázce Benešových dekretů nemá nakonec pravdu, což by mohla být jeho politická smrt, pokud by teď proti VK ostře vystoupil. Navíc jako populista moc dobře cítí, na čí straně je veřejné mínění. Stačí vypustit do étéru informaci, že "by to nějak šlo", jako například zde pan jura-p a všichni věří raději jurově verzi než názorům všech právníků. Což je i výzvou pro právníky, aby vyvrátily všechny podobné interpretace jako neodůvodněné...
14. 10. 2009 | 11:01

Doug Badman napsal(a):

Pane Teličko,
nepřekvapilo mě, jaký názor na to máte (koneckonců z něčeho žít musíte), ale překvapilo mě, že vůbec máte potřebu se k tomu vyjadřovat. A skoro nemůžu uvěřit tomu, jaké argumenty a jaký styl používáte (sesmolil bigbíťák Jakl).
Asi jsem se ve Vás pletl. A tak si Vás teď zařazuji někam mezi Ratha a Paroubka. Mějte se hezky a pěkně si to tam užívejte.
14. 10. 2009 | 11:01

bob napsal(a):

Odpoví někdo, kdo se pere za Václava Klause, panu Teličkovi?

To Lex

Nestudoval jste přes prázdniny práva v Plzni?
14. 10. 2009 | 11:05

Snílek napsal(a):

Mě spíš zajímá, jestli prezident má právo takto jednat navzdory projevené vůli parlamentu ústavní většinou (v parlamentní demokracii už nic víc není). Může si vůbec klást podobná ultimata pro svůj podpis? Opravdu to ústava neřeší? Klaus to možná jen zkusil v naději, že slabá vláda na jeho požadavky přistoupí a ono se zdá že to vyšlo. Je jasný, že se prezidentovi povede pomocí svého zaktivizovaného fanklubu a schopných demagogů typu Jakla zblbnout ještě hodně lidí. Možná nakonec dopadne jako hrdina, jak se na Kocourkov sluší. Hradní pán bude ten podpis hodně šponovat, nátlak se bude úměrně stupňovat a on jako mučedník ukáže a řekne- vidíte, copak toto je demokracie?
14. 10. 2009 | 11:06

Béda napsal(a):

Autor,

u vašeho předchozího článku jsem vyjádřil údiv nad tím, proč nám vy, hlavní vyjednavač při začleňování do EU neobjasníte jak jste přispěl ke konečnému uzavření sudetské otázky. Doteď jsem se o tom od vás nic nedověděl.

Jinak k věci:

V diskusi k LS
jsem na blogu Milana Šmída (Aktuálně.cz) napsal:

"Něco mně tady silně připomíná princip: Vyhoďte ho dveřmi, zkusí to oknem.

Nejdřív se zkusila evropská ústava. Ta ztroskotala na referendech ve Francii a v Nizozemí.

Tak se přepracovala, byly udělány formální úpravy a zkusila se pod označením
LS. Ta skončila na referendu v Irsku. Irsko bylo dotlačeno k zopakování referenda, které nakonec za cenu ústupků dopadlo příznivě pro LS. Pak stály v cestě Polsko a VB. Stačily ústupky a všehno dopadlo podle přání architektů LS. Teď v cestě stojí poslední bariéra -
Klaus. Ústupky již nejsou na místě. Jednak z procedurálních důvodů, jednak protože Klaus je známý potížista a poslední mohykán proti 500 milionovému celku. Proto se na Klause zkusí jiná hra. Vyvine se koordinovaný mediální tlak, pohrozí se obviněním z velezrady a zkusí se společné zpravodajské rošády. To by v tom byl čert, aby se společným úsilím na Klause nepodařilo někde něco vyšťárat.

A poučení? Můžeš mít vznešený cíl. Nesmíš jej však dosahovat problematickými a neférovými prostředky."

Dále bych dal odkaz (v originále) na cíle SDL: "Ziele der Sudetendeutschen
gemäß Satzung der SL"
:http://www.sudeten.de/cms/?Die_Sudetendeutsche_Landsmannschaft:Ziele
Tomu napovídá i stanovisko jura-n (citované výše)

a ještě jednou bych upozornil na právní stanovisko Hradu ke zásadním změnám, které přinese uznání LS v sudetské otázce:
http://www.rozhlas.cz/defau...

Úplným závěrem:
Před časem jsem v některé diskusi nechával odkaz na tento precedent:

Rozhodnutím Evropského soudního dvora v případu Apostolides bylo nařízeno britským majitelům vrátit dům, který řádně koupili, protože byl předtím zkonfiskován kyperskému občanovi.
Dům byl zkonfiskován v roce 1974 - třicet let před vstupem Kypru do Evropské unie.

"Brusel dál řeší, co s Klausem. Že by defenestrace?"
http://aktualne.centrum.cz/...
Budoucí závaznou výjimku formou deklarace si můžou strčit s prominutím za klobouk.

To již může být taky pozdě. Stačí dočasná právní skulina a Posseltovci rozjedou svůj "vlak".
14. 10. 2009 | 11:07

Paterik napsal(a):

Je jasné, že žádné vracení majetků nehrozí, protože spor o diskriminaci může vyvrcholit jen odškodněním. Co se týče té diskriminace, tak je tu problém, že budou muset prokázat, že je tento konkrétní akt ještě po 60 letech poškozuje. Problém je v tom, že jim byl majetek prostě sebrán a tudíž se těžko můžou domáhat toho, že je stát diskriminuje bráněním přístupu k majetku. žádný majetek nemají a a tudíž jim nemůže vznikat újma, že se k němu nemůžou dostat.
14. 10. 2009 | 11:07

J. napsal(a):

I když se úroveň reakcí na názory blogeřů podstatně zlepšila, stále sem píší omezenci, ale mají na to právo.
Zdravím všechny.
14. 10. 2009 | 11:09

Luboš napsal(a):

Tady se stále mluví a píše o tom, že nebudeme schopni po podepsání Lisabonské smlouvy ochránit naše národní zájmy před sudetskými němci, ale ještě jsem nikde nečetl, jak budou naše národní zájmy ochráněny, když vypadneme z EU?!
14. 10. 2009 | 11:14

Béda napsal(a):

Luboš,

Znáte nějaký existující mechanismus, který by umožňoval to "vypadnutí" z EU?

Dle mého za stávajícího stavu nic takového není vůbec možné.
14. 10. 2009 | 11:17

martin k. napsal(a):

viz. http://martin.markovic.sweb...
cituji:
Na konfiskovaný nepřátelský majetek odsunutých Němců dopadá ustanovení čl. 107 Charty OSN, ale hlavně dohoda o reparacích od Německa o založení mezispolečenského reparačního úřadu a o vrácení německého zlata. Článek 6. odd. A této dohody výslovně stanoví, že každá signatářská strana si ponechá formou, již si sama určí, německý nepřátelský majetek ve své pravomoci, nebo že jím bude disponovat způsobem, aby se nemohl vrátit do německého vlastnictví a odečte tento majetek od svého podílu na reparacích. ČSR se stala signatářem této dohody v r. 1946. K tomu přistupuje smlouva mezi spojenci a Německem z r. 1952, doplněná v r. 1954, podle níž Německo nebo jeho příslušníci (Němci) neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti smlouvy 5. května 1955. Veškerý majetek (včetně majetku jednotlivých Němců) na území bývalého Československa tedy přešel do čs.
vlastnictví jako reparační podíl. K tomu nutno dodat, že Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoli válečnou náhradu. Vzniklé škody, které náš stát v důsledku války i okupace utrpěl, daleko přesahují zmíněný konfiskovaný německý majetek. Pokud jde o Němce odsunuté do Rakouska, byla celá záležitost mezi ČR a Vídní s konečnou platností vypořádána smlouvou z r. 1974. (Procházka, 2001)
...
Restituce by tedy sudetští Němci měli požadovat po německé vládě (pozn.: Všem vyhnancům byla přiznána podle spolkového zákona z r. 1952 a dalších náhrad škod vyhnání a války (Lastenausgleich; Lastenausgleich je pro všechny vyhnance, tedy i ze Slezska, Východního Pruska a další) a do roku 1987 vyplaceno 132,7 miliard DM.) Dalším právní překážkou je skutečnost, že v Česku a v Německu jsou rozdílné právní systémy.

neboli - naroky sud. nemcu vuci cr proste a jednoduse nemaji sanci. jinak tez - cr muze opravnene rict - zacneme odskodnovat, az nam nemecko vyplati reparace (jedna se o castku v radu stovek mld. dolaru v cenach roku 1938)
14. 10. 2009 | 11:17

Medikolog napsal(a):

Pane Teličko, zatím se tzv. "naše" zastoupení v EU jako takové nechová, nebo jsou výsledky jeho práce srovnatelné s pracemi jazykově vybavené prázdninové rychlokvašky z Plzně. Drzost sudetských revanšistů je příslovečná a vy jste za celé roky nepodnikli nic k získání ZÁRUK, ne názorů právníků, neboť s právníky šly, chodí a půjdou k soudům i generace pře prohrávajících a prohravších. Ne nadarmo platí rčení, že v konsigliu 3 právníků jsou nejměně 4 právní názory na stejnou věc. Rozhodující je pak názor soudce, kterého proto moudrý člověk k věci nepustí. I soudci jsou absolventy... a jsou jenom lidé.
14. 10. 2009 | 11:23

wittman napsal(a):

Majetkové nároky Němxců jsou problematické, protože ČSR se vzdala reparaci vůdči Německu a nároky němců řešilo Německo. Moje zkušenost je,že náš známy odsunutá Němec se nám smál, jak na tom vydělal. Německo mu uhradilo i to co neměl, (perské koberce,klavír atd.)V přépadě restitucé nacistického majetku by se tedy musela otevřít i otázka reperací a to již by bylo pro BDR nepříjemné.
14. 10. 2009 | 11:30

jarpor napsal(a):

Tak se mi jeví, že z vysokého státního úředníka se krok po kroku stává politik...

Včera řekl pan W. Komárek něco v tomto smyslu :

Všechny strany dávají LS příliš velkou váhu. Jestli projekt sjednocování Evropy je dobrým projektem, i bez LS se státy budou sbližovat, spolupracovat, integrovat, ale je nutný především pocit občanů, že tyto kroky jdou správným směrem ... je-li projektem špatným, pak ani LS jej při životě neudrží...

Soudím, že to jsou moudrá slova.

Na problémy si založili EU politici sami - složitost textu, špatné formulace, kdy po odmítnutí Irskem si každý vykládá po svém, jak se má postupovat - mrtvá, nemrtvá,
a k tomu se přidávají "národní specifika" které objedktivně existují.
Naše restituce, náhrady škod atd... jsou akty, které jsou specifické v evropském kontextu. Je-li stín podezření, že by nám, občanům ČR, mohly způsobit další náklady, bylo-by nabíledni, že odpovědní ústavní činitelé, všichni, se nejprve ujednotí, za čím "půjdou"...
Namísto toho, zde každý bojuje a bojoval s každým.... výsledek je zde.

Pane Teličko, měl jsem Vás zapsaného dost vysoko... U mě klesáte a to dost rychlým tempem. A to Vás ještě brzdí fakt, že rozumím argumentaci ve smyslu : Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Namísto "zpívání" o přednostech té plánované EU, dokazovaní proč ano, kopete do těch, jež mají opačný názor.
Nikdo Vás k tomu nenutil, vybral jste si sám....

Hezký den
14. 10. 2009 | 11:31

Al Jouda napsal(a):

Klausovo chování je jen bezvýznamné cukání. Nejlépe to vyjádřila jedna senátorka za ČSSD dnes na ČT 1 : Jakmile po kladném vyjádření ÚS bude Klaus dále otálet s podpisem LS, bude iniciovat v obou komorách našeho parlamentu odhlasování usnesení, kterým by v případě podpisu LS byla pravomoc Klausovi odejmuta a převedena na premiéra nebo předsedu parlamentu. A měl by Klaus po žížalkách a velkou ostudu k tomu !
14. 10. 2009 | 11:39

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://i3.korzik.net/2009-0...
14. 10. 2009 | 11:42

Martin Rosol napsal(a):

1. Já o té hrozbě párkrát slyšel po vstupu do EU, ale pak se to přestalo řešit, neb to současná EU neumožňovala otevřít. Tak proč to dál řešit?! A po rpzšíření vlivu EU je to logické znovu otevřít.
2. Právnické kapacity mají v ČR poslední dobou dost pošramocenou pověst.
3. Nejsem právník, takže pro mě kničemu..
4. Klaus omílá stejné argumenty už od Euroústavy a po celou dobu vzniku převlečené LS. Až z toho bolí hlava.. Jak je možný, že to někdo slyší až teď?
5. Viz 4.
6. Páč Topolánkek a spol je ignorant. Ve volbách, kde byl zvolen prohlašoval, že bude proti LS!
7. Viz 4.
8. Stačí se podívat do německého tisku a ano mmůže.
9. Už je to tak, otázka, kdo za ně tahá.
10. Parobek sbírá body kdekoliv, vždyť ho známe.
11. Nejsem V. Špidla :-( bohužel. BTW, slušné místečko, taky bych na jeho místě neprudil a užíval. :-)
12. Jak jsem si tak ten LS román pročítal, nemůžu se zabavit dojmu, že po podepsání musí naše vystupení schválit KV. Takže nic.
Pro mě to vyznívá jednoznačně, máte pravdu. Kde je ta petice pro Klasue??
14. 10. 2009 | 11:43

Acidburn napsal(a):

Klasická mantra eurohujerů o tom, jak příšerného máme prezidenta a jak skvělá je Lisabonská smlouva (pardon, Euroústava). Nicméně obsahuje několik vtipných momentů: jednak názory právnických kapacit jsou rozdílné a právně nezávazné, neb rozhodující je až názor soudu, druhak o Lisabonské smlouvě hlasovali dle vás politici, kteří se v EU ještě moc neorientují.
Svatá prostoto, takže pokud jsem ignorant a hlasuji pro, je to v pořádku, protože to po nás chce "hodná" EU, zatímco pokud si ten dokument přečtu a v EU se orientuji lépe, pak jsem vlastně ignorant, který jen rýpe?

Dojímá mě také ohánění se půlmiliardou občanů EU - protože nic takového neexistuje. Po krachu euroústavy v referendech v Nizozemí a Francii se "odpovědní politici EU" dohodli na tom, že Lisabonskou smlouvu (shodný, obtížněji čitelný dokument) už budou ratifikovat jen národní parlamenty. Referenda se báli jak čert kříže. Jedinou zemí, kde to bez něj nešlo, bylo Irsko. Když Irové odmítli, byl "poprask na laguně" a druhé hlasování o tomtéž. Dokonalá ukázka demokracie na eurounijní způsob.
A jen na okraj - vícerychlostní Evropu vytváří právě Lisabon - EU se rozdělí na staré země a nové členy, kde staré země budou rozhodovat a nové plnit příkazy. To není v našem národním zájmu.

Chápu, pane Teličko, že jste nemohl napsat nic jiného, ale mohl jste u toho psaní zapnout mozek, ne?
14. 10. 2009 | 11:54

Frank napsal(a):

Al Jouda

To zní sice velice hezky,ale když dnes kálí na rozhodnutí ústavních institucí a tvrdí,že pro něj nejsou závazná,tak asi nemá šanci vůbec nic.

Jen se těším,až na konci svého volebního období oznámí,že se nadále cítí být nejlepším na tento post a že ho rozhodnutí Parlamentu,Senátu ani US nezajímá a nadále míní vykonávat svoji funkci.

Pak ho asi jako ve sředoafrických zemích budeme muset odvolat dávkou ze samopalu.

Je to zatím legrace,ale aby jsme se nedivili
14. 10. 2009 | 11:57

Acidburn napsal(a):

To Al Jouda:
leda neznalost ústavy vás omlouvá. Nikoli tu senátorku za ČSSD. Takovéto usnesení by bylo zcela v rozporu s ústavou, neboť mezinárodní smlouvy sjednává a ratifikuje prezident, který může (nemusí) přenést sjednání některých smluv na vládu, popřípadě na pověřeného člena vlády (libovolného ministra, ovšem s jeho souhlasem). Takže by páni poslanci a senátoři museli napřed změnit ústavu a pak teprve hlasovat. Jen do toho, práce aspoň na půl roku.

A vy můžete začít přemýšlet, k čemu jsou nám senátorky za ČSSD, které neznají ani základní právní předpis České republiky.
14. 10. 2009 | 12:01

bob napsal(a):

Klaus hrdina

Proč se Klaus tak hrdině nepral za naší suverenitu v době totality? To s ní souhlasil? Nebo to nebylo tak strašné jako být v EU?

Prosím o odpověd
nejlépe jarpora, JC, Lexe atd...
ale i kohokoli jiného kdo mi odpoví jinak, než že byl (a je) srab.
Díky
14. 10. 2009 | 12:02

Acidburn napsal(a):

To Frank:
úsměvné, kdyby to nebylo trapné. Můžete alespoň napsat, jaké rozhodnutí ústavních institucí je pro prezidenta závazné a na která z nich Václav Klaus kašle? To by mne opravdu zajímalo víc, než vaše další fantasmagorie.
Opice na stromy, novináři k perům!
14. 10. 2009 | 12:04

veverka napsal(a):

Opakování irského referenda bylo ostudné a nedemokratické.Ještě ostudnější ovšem bylo už to,že se evropští politici po neúspěšných referendech o ústavní smlouvě ve Francii a NL dohodli,že žádná nepohodlná referenda už prostě nebudou.Irsko ho ovšem má v ústavě a jak to dopadlo všichni víme.Brutální nátlak a masivní kampaň a opakování referenda tak dlouho,dokud to neprojde.Takto si sjednocování Evropy skutečně nepředstavuju.Čili doufám že to Klaus nikdy nepodepíše.
14. 10. 2009 | 12:07

Acidburn napsal(a):

To bob:
a vy jste, vážený pane, dělal za totáče co? Vedla na vás StB spis, byl jste špehován? A co děláte dnes?

Mimochodem právě trvalý postoj Klause vůči Lisabonu (Euroústavě) je projevem jeho odvahy, zbabělce můžete hledat jinde, doporučuji prohlédnout poslaneckou sněmovnu.
14. 10. 2009 | 12:08

JC napsal(a):

bob,
No já jsem myslím nenapsal o Klausovi ani slovo. Když už jste s tím tedy začal, dle vás je Klaus srab, dle/zatím/ 11 tisíc evropanů je hrdina.
Tak co s tím mám jako dělet ?
14. 10. 2009 | 12:09

standa staněk napsal(a):

Vážený pane Teličko,
možná zde žijete, možná žijte emimo republiku, nevím. Důvěra lidí v politiku je historickém minimu, přes prsty naším politikům musel dát až Ústavní soud. Politika v ČR nemá nic společného s lidmi, kteří lidi volili.
Jako občan nemohu přijmout v žádné formě nátlak na ratifikaci Lisabonské smlouvy. Proč? Protože před rokem bylo Iry vysloveno demokratické NE, nyní po roce je to vynucené ANO! EU udělala bububu, přišla krize a otáčení se o 360°. Co tak najednou? Strašení, že Irsko nedostane peníze? že nebudou mít svého zástupce?
Nevím proč se tlačí na Klause, nyní je ve hře Ústavní soud, takže ja¨kýkoliv nátlak na prezidenta není na místě. Ač jsem Klause nikdy neměl rád, tak nyní si ho vážím. A myslím, že nyní by se nemělo zapomínat na to, jak se k nám Evropa chovala dříve, nebo my už nevíme co to je Mnichov, uspořádání Evropy po 2. svět. válce - o nás bez nás???
Myslím si, že strašení "nebudete mít eurokomisaře"... To mě doopravdy netrápí... o Špidlovi jsem stejně nikdy neslyšel.. Raději se věnujme podstatným věcem např. aby naše zemědělství nedopadlo jako na Slovensku, kde chovy zvířat vlastní Dánové či Holanďané a kdy budem na vlastní půdě v budoucnu nádeníky... Toť názo mé osoby. Přeji hezký den . Staněk
14. 10. 2009 | 12:10

bob napsal(a):

to veverka

nebýt opakování irského referenda, tak v EU vůbec nejsme.
Brutální nátlak:-)
pod hlavněmi pušek vhazovali irští občané své ANO do volebních uren...
14. 10. 2009 | 12:10

schlimbach napsal(a):

bob

mohu vám říci otevřeně, že jste hlupák - snad mi pan Stejskal odpusí, ale na takový příspěvek se ani nic jiného napsat nedá -(((
14. 10. 2009 | 12:10

Paterik napsal(a):

Acidburn:

můžete mi říct, proč je rozhodnutí Klause odvážné? Nevšiml jsem si, že by něco riskoval. Je nespotižitelný a nenese za nic žádnou odpovědnost. To bych se uměl taky takhle rozhodovat.

Veverka:

jedno takové opakované referendum umožnilo kdysi vstoupit do EU i nám. Budete teď požadovat, aby bylo naše členství anulováno?
14. 10. 2009 | 12:15

hovorka11 napsal(a):

Skvělý návrh na závěr (bod 12)!!!

Vyzývám všechny diskutující, aby se vyjádřili k férovému návrhu, který jasně určí jestli jde o záměrné rozbití vůle zastupitelských demokracií 26 nezávislých států Václavem Klausem (o tom jsem naprosto přesvědčen), nebo o BD které považuji za zástupné.
Podpisem VK umožní zodpovědně těmto státům určit si svůj osud. Zároveň tento podpis může podmínit referendem o vystoupení, který by vláda měla schválit.
Toto řešení demaskuje podvodníka od férového člověka.
Gratuluji panu Teličkovy. Žvanění mé a ostatních v tomto případě nemá smysl.
Klausismus má šanci plně projevit i pro nejméně chápavé, vězte že na to nepřistoupí, protože by se vše jednoznačně vyjasnilo !!!
14. 10. 2009 | 12:15

bob napsal(a):

schlimbach

ta otázka byla dost konkrétní, nevím co se Vám na ní nezdá.

Jestli nejste schopen odpovědě,tak mi raději nic nepište:-)
14. 10. 2009 | 12:18

Roman Macháček napsal(a):

Tak především pane Teličko,
měl by jste trochu doplnit/poopravit svůj profil v blogu (spolupráce na charitativníjm projektu,..). Především působíte jako lobista v EU a Evropské komisi velmi dobře placený skupinou Zdeňka Bakaly (desítky milionu ročně). V roce 2005 si Vás najal, dle veřejně přístupných zdrojů, aby jste urovnal v EK problémy s nedovolenou veřejnou podporou v kauze privatizace OKD. Dle našich informací se v tom angažujete i nyní.

Netahejte prosím lidi za noc, neútočte na našeho prezidenta, pana Špidlu ani pParoubka. Pokud se lidé jako Vy v něčem takto angažují, tak to pořádně smrdí.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
http://www.BYTYOKD.CZ
14. 10. 2009 | 12:19

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Teličko
větou o shodě právnických autorit a odstavcem č.12 se skutečně zařazujete mezi naprosté demagogy a manipulátory.

Už v minulém článku jste nepravdivě argumentoval tím, že se posice ČR po podpisu LS nemění, bez ohledu na zřízení soudu v Lucemburku.
Myslel jsem si, že to je náhoda.

Není.Škoda.Jen potvrzujete trend směřování EU podle bolševického hesla: Kdo nejde s námi, jde proti nám.

Poznámka pro Matouška:
Matte, jestli zase přijdete s defenestrací, lokalizujte místo.

Já jdu po Praze a koukám nahoru, jestli mi něco neletí z okna na hlavu.
Včera jsem šlápnul do psího exkrementu. Nejsem sám. Matička EU do něj šlápla taky.
14. 10. 2009 | 12:21

ph napsal(a):

Výraz "bigbíťák Jakl" si vyprošuji !!! Nestrkejte početnou skupinu příznivců hudebního stylu do jednoho pytle s tímto individuem, je to urážlivé !!!
Jinak vcelku souhlas.
14. 10. 2009 | 12:23

Marian N. napsal(a):

Pane Telicko, uplne zbytecne jste ztratil par desitek minut na tomto trachtatu. Vsichni prece vime, ze V. Klaus je proti smlouve jako takove. Nema cenu resit Benesovy dekrety. Klaus uz jen hleda moznosti, jak to cele zpomalit a verim tomu, ze to chce protahnout do jara a umoznit Cameronovi vyhlasit referendum v UK. A ted to podstatne - ja mu fandim! 99% lidi co tady oslavne peji na tema LS, tak ji nikdy necetlo a maji NULOVE pojeti o tom, co to pro nas bude skutecne znamenat. Prevlada zde typicke stadovite a "priposrane" chovani, ktere je tak typicke pro nasi zemi. Ostuda byla, kdyz Paroubek shodil nasi vladu v dobe predsednictvi. Ted jsem naopak hrdy, ze alespon nekomu neni osud teto zeme lhostejny. Stejne tak jako to neni lhostejne obycejnym Nemcum, Fancouzum, Holandanum, Irum atd. Jenomze tam nemeli ZADNOU sanci s tim neco udelat, protoze po neuspesnych referendech uz jim jejich politicka reprezentace nedala moznost do toho mluvit. Takze ne ze 26 clenskych zemi neco schvalilo, ale 26 prohnilych parlamentu neco (at jiz dobrovolne, nebo pod mensim ci vetsim natlakem) shvalilo. A to je sakra velky rozdil. A neni to o tom, ze bych tady popiral princip parlamentni demokracie. Ale takto zasadni veci by meli rozhodovat obcane (stejne jako my jsme meli referendum o vstupu do EU). A garantuju vam, ze vetsina obcanu EU zadnou LS nechce!
14. 10. 2009 | 12:24

schlimbach napsal(a):

bob
tahat sem kdo co dělal za totáče se vám zdá asi aktuální, že?
14. 10. 2009 | 12:25

schlimbach napsal(a):

hoborka11
nepřipadá vám stupidní ten bod 12? Četl jste LS ? Víte za jakých okolností je možné z EU vystoupit? Jak ukončit členství ?
Rád si přečtu vaši odpověď.
14. 10. 2009 | 12:26

buldatra napsal(a):

bobe,

dovoluji si nenápadně nastínit k úvaze možnost, že EU v době našeho vstupu (tenkrát, kdy jsme o tom směli hlasovat, říká se tomu referendum, nebo tak nějak) je poněkud jiná EU, než to, co bude EU x LS (o níž jsme hlasovat nesměli). Pokuste se přijít na to, proč člověk jednou smí a podruhé nesmí, jde-li o totéž. Nebo snad, že by nešlo o totéž? Nebo se o mrtvém nehlasuje? Nebo jde o zmrtvýchvstání? Nebo existuje nekonečné množství pravidel pro jednu a tu samou záležitost? Poučte prosím kulaka.
14. 10. 2009 | 12:28

Acidburn napsal(a):

To bob:
už to bylo řečeno expressis verbis, ale pro méně chápavé (pro vás) jen stručně: opakování irského referenda nerozhodovalo o tom, jestli budeme nebo nebudeme v EU. O tom, že nátlak na Iry, aby znovu hlasovali "správně", probíhal, existuje řada důkazů. Masivní dotace z fondů EU na kampaň pro ANO, indoktrinace bruselských úředníků na irských školách, zupácké podupávání, že přece pár set tisíc Irů nebude rozhodovat o zbytku Evropy...no prostě demokracie jako vyšitá.

To paterik:
Klaus není Beneš, Lisabon podepíše až v momentě, kdy dostane záruky - stejné, jako má Polsko. Ačkoli je na něj vyvíjen nátlak proevropských politiků a domácích poštěkávačů (včetně pana Teličky), ač padají i dříve neuvěřitelné návrhy na změny ústavy, odvolání prezidenta nebo na impeachment, Klaus trvá na svém. To je odvaha. Zabělost projevil třeba Topolánek - sliboval, že pro Lisabon nebude, po ovlbách a českém předsednictví otočil a teď tu musíme vést tyto debaty.
Mimochodem, není problém Klausem navrhované garance v nějaké formě v dohledné době přijmout.
14. 10. 2009 | 12:29

Ba napsal(a):

Snem mnoha Čechů je ostřelování bruselských papalášů. Vyjet si do Bruselu, naládovat zbraň a pak z dáli pěkně střílet skřety jako holuby.
14. 10. 2009 | 12:29

Al Jouda napsal(a):

Acidburn : Dobrá, tak už zbývá jediné : Kdo chce ratifikaci LS, tak přijde dne 17.11.2009 na Hrad !
14. 10. 2009 | 12:30

bob napsal(a):

buldatra

mužeme po schválení LS z EU zase odejít?
14. 10. 2009 | 12:30

Pepa Řepa napsal(a):

To ph
a víte, že Folimanka Blues je docela zajímavá kapela. Takový český, hospodský, expresivní blues.
Pravda, Jakl není Howlin' Wolf, ale vyje statečně.

Kdybych si měl vybrat, mezi dvorním pěvcem kolotočářů Míšou Davidem a Folimankou, tak je volba jasná.
14. 10. 2009 | 12:31

veverka napsal(a):

Paterik
"jedno takové opakované referendum umožnilo kdysi vstoupit do EU i nám. Budete teď požadovat, aby bylo naše členství anulováno?"

My jsme vstupovali do EU na základě výsledku svého vlastního referenda,které dopadlo kladně. K LS u nás ani jinde (krom Irska,kde to bylo vynucené irskou ústavou)žádné referendum nebylo. Proč? Protože se politici bojí,že nedokázali sepsat LS tak aby ji lidé přijali za svou? Protože tím vyčůraně obcházejí svojí neschopnost? Proč prostě nepostupují tou nejtransparentnější a nejdemokratičtější cestou? Bojí se svých vlastních občanů?
14. 10. 2009 | 12:33

bob napsal(a):

to schlimbach

jen mě zajímá jaké morální kvality má člověk, který v tuto chvíly rozhoduje o 500 mil. lidí. To je celé
(ještě mi nikdo neodpověděl)
14. 10. 2009 | 12:34

Enkidu napsal(a):

To je tady zase sebranka klausofilů. Nicméně argumentace vázne na obou stranách. Nejvtipnější jsou pro klausovce původně hrdinní Irové, kteří řekli ne a když si to rozmysleli, tak jsou najednou zbabělci ponížení a ustrašení...Na opakování referenda není nic divného, v prvním případě zvítězily ruské peníze, ve druhém případě již Irové chápali význam LS lépe. Koneckonců, u nás by to bylo podobné, před Klausovým svinským výrokem o dekretech by smlouva pravděpodobně těsně prošla, teď by asi neprošla a za půl roku, když si všichni konečeně uvědomí, že opět hópli Klausovi na špek, by zase těsně prošla. Pro mě je zajímavé rozdělení zastánců a odpůrců, pro LS jsou všechny demokratické parlamentní strany kromě malé části ODS, většina významných osobností ČR, právníci nevidí možnost prolomení dekretů (jmenujte mi jednoho, který tvrdí opak a není z Plzně). Proti stojí jednotná fronta současných komoušů a nácků (KSČM a DS), a dále bývalí komouši + ultraliberálové (což je většinou totéž). Jména jako Klaus, Jakl, Hájek, Semín, Bobošíková, Železný, Kubera, Oberfalzer, Janáčková aj., to jsou ty autority, které je nutno brát vážně?
Dovolím si tvrdit, že seznam odpůrců je ještě delší: známí ekonomové a podnikatelé jako Kožený, Pitr, Krejčíř, Stehlík, úctyhodní politici a právníci z Plzně jako Řápková, Jančík, Češková, kulturní fronta vedená Milanem Richterem a možná i panem Töpferem a tolik jiných...
Je dobré spoléhat se na elity...
Na druhé straně stojí taky pěkná řádka gaunerů, ale spolu s nimi i všichni lidé, kterých je možné si vážit...
14. 10. 2009 | 12:34

veverka napsal(a):

A ještě podotýkám že hluboce opovrhuji lidmi jako je Topolánek.Před volbami jasně všem sliboval,že bude proti LS.Klause taky nemusim,ale alespoň se netočí jak korouhvička a má formát.
14. 10. 2009 | 12:36

Acidburn napsal(a):

To Al Jouda:
To už je takový novodobý zvyk, zneužívat dost tragická výročí k demonstracím hrstky komunistických, protizákladnových nebo prolisabonských zblblíků? Já vás ujišťuji, že narozeniny si nebudu kazit žlučováním se v Praze s lidmi vašeho ražení. Takovou ztrátu času bych si neodpustil.

Ten volný den věnujte letmému nahlédnutí do ústavy ČR a poté do vybraných pasáží Lisabonské smlouvy. Teprve poté, vybaven alespoň elementární znalostí těchto dokumentů, můžete jít někam emonstrovat. Dřív to nemá smysl.
14. 10. 2009 | 12:36

Lex napsal(a):

bob
Vy jste ten větší od toho Bobka? Anebo snad bobek od toho většího? To by vysvětlovalo situaci. Ale pokud jste člověk, no tak je to také jasné - pozdravujte Chocholouška. A ať Vás nepouští ven, ani na zahradu.
Spánembohem.

Jinak:
Tu stále skloňovanou retroaktivitu vidím stejně jako "schlimbach". Samozřejmě, retroaktivita by se, podle mne, vztahovala na případ, kdyby konkrétní odsunutá osoba požadovala vrácení nebo náhradu za svůj majetek. V otázce lidských práv to ale vidím jinak. Listina obsahuje dostatek ustanovení, která byla odsunem dotčena. Kromě práva vlastnit majetek, kupř. podle čl. 19
"Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání" nebo čl. 21 "Zákaz diskriminace -
Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti."
Tady, podle mne nejde o to, kdy se ta událost stala, ale že ten stav neustále trvá. A stížnost by se vztahovala na odškodnění, případně náhradu nemajetkové újmy plynoucí z porušení oněch práv.
Prosím, já netvrdím, že to tak bude, že to tak musí být, já jen nejsem přesvědčený, že to tak nebude.
Proto vyznávám princip předběžné opatrnosti.
14. 10. 2009 | 12:36

jirmare napsal(a):

Naprostý souhlas s p. Teličkou. Vystihl to úplně přesně a výstižně. Doporučuji tento článek uveřejnit v denním tisku, protože ne všichni občané mají internet. K osobě našich politiků se mi moc líbil článek Jiřího Hanáka v dnešním Právu nazvaný Provázek a lano - cituji: "Když zůstaneme jen u dnešních čelných politiků mandáty posvěcených, je to truchlivá přehlídka. Jeden je hloupý k nesnesení. Druhý arogantně řvavý a nodotýkavý. Třetí je kluzký jako úhoř. Čtvrtý naivní a tedy nebezpečný. Nad nimi se vznáší muž, který má pocit, že jen omylem se nestal Bohem a snaží se proto přesvědčit domov, Evropu i svět, že tím Bohem skutečně je." Jména si jistě každý dosadí sám.
14. 10. 2009 | 12:38

martin k. napsal(a):

acidburn: smlouva z nice, schvalovana irskem nadvakrat, v te dobe nezbytna podminka pro rozsireni eu o dalsich 10 statu vcetne cr. porad nic?
14. 10. 2009 | 12:39

Acidburn napsal(a):

To bob:
nikdo vám neodpověděl, protože ta otázka je nesmysl. Není z ní ani jasné, koho teď máte na mysli. Barrosa? Fishera? Klause? Sarkozyho?
14. 10. 2009 | 12:39

Pepa Řepa napsal(a):

Joudo, tak z kterýho okna ho vystrčíte?

Chci se podívat na výstavu Josefa Čapka, tak abych nepřišel k ouhoně, až půjdu přes nádvoří.

Třeba za sebou zavře i okno, jako Honza Masaryk.

Inu, není nad demokratické řešení ve stylu lejna Jo Leinena.
14. 10. 2009 | 12:39

Vico napsal(a):

Diskuze je taková, že jsem dalek toho, abych pracně půl dne sbíral materii na odpovídající rozbor, který tu však někteří kolegové činí. Nicméně jsem vděčen za to, že tak činí.

Autor napsal v rámci formátu blogu/a možná trochu i přes tento formát/perfektní text, jakých tu vídáváme málo.

Je pochopitelné, že s ním nemusí všichni souhlasit, ale blekotat něco o "plzeňské" právní erudici může jen ten, který i s výskokem dosáhne autorovi maximálně na kotník.

Jinak bych chtěl jen říci, že existuje i něco, co se v procesu nazývá zásadou koncentrace. Některé argumenty i tady v diskuzi shora uvedené, mohou být validní/já ovšem myslím, že nikoliv/, ale čas pro jejich uplatnění pominul.

Proces sjednávání a ratifikace dospěl do stádia,kdy chybí jen podpis prezidenta.

Celá diskuze z hlediska obhájců nebo odpůrců prezidenta, by se měla soustředit jen na tento problém. Je to ústavní spor mezi Parlamentem a nepřímo voleným prezidentem. Kromě prezidenta všechny ostatní účastníci tohoto ústavního sporu považují chování prezidenta jako protiústavní. Respektive za takové ho budou považovat od okamžiku, kdy by Ústavní soud negativně rozhodl o ústavní stížnosti 17 senátorů.

Vše ostatní je už mimo hru.
14. 10. 2009 | 12:42

Acidburn napsal(a):

To Enkidu:
mám jmenovat jediného právníka, který je proti a není z Plzně? Paráda, v tom případě je to Vladimír Železný. U zbytku vaší reakce si ťukám na čelo a jdu na právnickou (v Brně) potvrdit si jména dalších vystudovaných právníků, kteří mají na Dekrety a Lisabon jiný názor. Vy se můžete pro změnu zeptat třeba Bobošíkové, o jaké právníky se opírá ona.
14. 10. 2009 | 12:43

Paterik napsal(a):

Veverko

já jsem měl na mysli smlouv z Nice, kterou už výše zmínil martin k. Prosím zamyslete se nad tou situací.

Acidburn:

pokuch chtěl záruky, měl je požadovat hned. Ne že si je teď vyžebrá na poslední chvíli. takovéto jednání zpochybňuje upřímnost jeho jednání. Jinak odvaze se dá říct taky "zabedněnost". Všechny tyto kvapné návrhy na jeho odvolání jsou očividné nesmysly.
14. 10. 2009 | 12:44

Tupelo napsal(a):

@Bob, pekna otazka, dost na telo,odpovedi se nejspis nedockate ;)

@Paterik, souhlasim, Klaus nemuze byt za spatne rozhodnuti jakkoliv potrestan, zadnou zodpovednost nenese. Podle me typicky srabek, vzdy se za neco schovavajici.

A k referendum v jinych zemich, prekvapuje me ze zastanci Evropy narodnostnich statu upiraji temto statum moznost vypsat / nevypsat referenda, jak vlady techto statu uznaji za vhodne :). Nechme to na obcanech techto zemi, obcane Irska svou ucasti mimochodem jasne ukazali, ze o druhe referendum stali. Nikdo dosud nebyl schopen ukazat jakykoliv konkretni natlak ze strany EU v Irsku. :))) Vseobecne stiznosti odpurcu integrace, ze LS nebyla v zemich EU schvalovana referendy je pokrytecke, v tomto bode by NARIZOVANI ze strany EU nevadilo? A co se tyce CR, zde byl hlavni prekazkou obecneho referenda Klaus a ODS, podekujme jim.

Reci o demokratickem deficitu v jinych zemich (ci EU) jsou jalove, nase poucovani o demokracii bude mit vetsi vahu, az budeme vzorem demokracie my sami. Prozatim z nas dela Klausovo neustale pridavani podminek cim dal mene verohodne partnery. Z posledni doby jsme ukazali spis balkanske pomery: posledni volby do PS s ucinkovanim bezpecnostnich slozek (Kubice), volba prezidenta ve ktere se utajene schazi lobysta Slouf s Klausovym muzem, kdy ministr vnitr vyhrozuje kriminalem, kdy jsou zasilany nabojnice a slabsi povahy se hrouti na zachodech. Pridavani dodatku pod jiz podepsanou smlouvy (jednani Rusko Uxkrajina o plynu).
14. 10. 2009 | 12:46

Frante napsal(a):

Copak se u nás nenajde grafolog který by uměl klause podepsat?
14. 10. 2009 | 12:46

Enkidu napsal(a):

Acidburn
Jó, kdepak Vláďa, to je na práva machr. Měl jsem jasněji dodat právních autorit...
14. 10. 2009 | 12:47

Pepa Řepa napsal(a):

Bobe
chce to po ránu, když vyskočíte z klobouku pravidelné cvičení, bystří to prý mozek.

Pak zkuste omývat přirození vlažnou vodou, dle spisku páně Batisty, jak radil Hrabal.

Uleví se Vám.
Co Bobek? Už nemáte společný klobouk? Kdepak, podnikání napůl nikam nevede.
14. 10. 2009 | 12:47

Acidburn napsal(a):

To Vico:
ten spor ve skutečnosti neexistuje, respektive absurdní návrhy tu senátorek z ČSSD, tu Lišky ze SZ postrádají oporu v platné ústavě. Prezident dle čl. 63 sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy a může přenést sjednání některých mezinárodních smluv na vládu, resp. člena vlády. Já v ústavě prostor pro jiný (tedy že parlament sjednává a ratifikuje a prezident se pouze podepíše, až k tomu dostane pokyn) než doslovný výklad nevidím.
Ale o to je zábavnější pokřikování těch, co nabízí protiústavní výklady.
14. 10. 2009 | 12:48

hovorka11 napsal(a):

schlimbach:
proč to neřeknete sám?
Všechna vychytralost by se obrátila proti nám, vraceli by se dotace i za předražené rozebrané zakázky mezi politiky a jejich podnikateli.
Bod 12 je skvělé řešení pro zachování aspoň minima tváře.
Pročpak si myslíte, že nám nejde čerpat z fondů EU? Protože se politici třesou na maštění kapsy pod firmama bez zjistitelnosti majitele. Dnes už musíme dokladovat pro EU všechno, důvěra se jim nevyplatila!!
14. 10. 2009 | 12:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, docela rád bych na vlastní oči viděl individuum, které o současném prezidentovi říká, že tento je srábek...
Je možné si vás někde prohlédnout, divochu...
Veselé krizování...
14. 10. 2009 | 12:51

Lex napsal(a):

Pepa Řepa
Neviděl jste včera zprávy na ČT?
Hezky tam kydali zase na tu jednu hromadu, dávali přitom i ty poznámky těch jednotlivých potentátů, i toho poslance EP za sinice, co jste ho nazval, no jak se jmenuje Leinena. A mezi nimi v řadě rakouského kancléře. Který jinými slovy řekl to co Posselt. Zařadili to, nechali, jako každého jiného, odcitovat, ty poznámky proti souhlasně komentovali, ale toho kancléře ne. Vypadalo to, jakoby říkal to samé, co Leinen a ostatní. Chyba lávky - vyhrožoval, i když to není přesný výraz pro to, co říkal. Přiléhavější však marně hledám. Zprávy ve stylu propaganda, už chybí jen tisíce podpisů od pracujících, třeba i od 99 z Pragovky.
14. 10. 2009 | 12:53

hovorka11 napsal(a):

schlimbach:
Sboboda za to stojí ne?
Když jedu na zájezd, kde se rozhoduje cestou, kam se dojede, tak mám možnost se nepřidat k většině a vystoupit tam, kam jsem chtěl dojet.
14. 10. 2009 | 12:54

Vani napsal(a):

Pane Teličko,
máte můj obdiv. Nezatrpkl jste a máte stále přímý pohled na věci jako dřív, i když vám po tolika letech úsilí s přístupem do EU podrazili nohy, aby získali teplé místečko pro odsunutého Špidlu.
Také obdivuju tu odvahu, se kterou říkáte nepříjemné věci nafoukancům typu Václava Klase a dle diskuse i mnohých přispěvatelů diskuse. Ve skutečnosti vůbec nejde o nějakou smlouvu. Pan Klaus má akorát obavu z právnických standardů, protože by mu neumožňovaly takovéhle samolibé zneužívání moci. Druhá možnost je, že chce být ten hrdina, který nás vyštípne a dostane do ochrany ruského medvěda.
14. 10. 2009 | 12:54

Kurtiš napsal(a):

Pane Teličko
prezident zachránil v poslední minutě miliardy tím, že nepodepsal, které bychom museli jinak zaplatit. Chápu, že to vrhá velice špatné světlo na všechny "odborníky" na EU a hlavně na Topolánkovou vládu. Jedině KSČM byla proti, viz hlasování v Parlamentu, ale to nepadá na váhu, že ? Proto ten křik. Jde skutečně o hrubé porušení všech elementárních principů. Když by dělník např opoměl utáhnou ve Škodovce kolo, a zákazník se zabil, tak by letěl na minutu a byl zavřený. A co teď ? Českým (tedy německým mediim ) se to pochopitelně nelíbí, protičesky vystupují i v ČT a rozhlase. Ano stala se hrubá chyba, ale teď v zájmu Čechů (myslím 90% většinu, nikoliv p.Švarcenberka, Havla, Vondru,
nepočítám tam p.Topolánka a další, kteří opravdu nevěděli o co šlo) se sjednoťte a táhněte za jeden provaz. EU nám NIKDY neuteče. Chtějí nás tam (jako v NATO) za každou cenu !
14. 10. 2009 | 12:55

Jiří napsal(a):

Starost prezidenta o Benešovy dekrety je samozřejmě jen zástupný problém. Kličkuje jako malý uličník.
Z následků Benešových dekretů nemám žádný strach. Prezident svým postojem vlastně říká, že české soudy jsou méně spravedlivé než ostatní evropské a že jsou politicky ovlivnitelné. Jestliže má někdo ze zahraničí majetkový nárok, tak věc musí české soudy rozhodnout stejně jako evropské.
14. 10. 2009 | 12:59

krok napsal(a):

pane Teličko, i demokratický parlament by měl být odpovědný svým voličům a řídit se jejich mázory:-))..a pokud jsem si stačil v různých průzkumech všimnot, tak většina voličů v otázce nepodepsání LS fandí Klausovi:-)
14. 10. 2009 | 13:00

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, docela rád bych na vlastní oči viděl individuum, které o současném prezidentovi říká, že tento je malý uličník.
Je možné si vás někde prohlédnout, divochu. Děkuji.
Veselé krizování...
14. 10. 2009 | 13:00

hovorka11 napsal(a):

Lex: Vládne tu obrovská dezinformace.
Brusel řekl,nebo: Brusel chce defenestraci?
Totální zavádějící nesmysly podněcované klausismem.
Mezi stovkami lidí jsou naprosto protichůdné názory, jakékoliv spojování s Bruselem je tudíž nesmyslné. Smysl mají oficiální vyjádření a ne osobní (obrovský problém demagogie klausismu).
14. 10. 2009 | 13:02

Paterik napsal(a):

wbgarden:

není to malý uličník, je to vrtošivý stařík.
14. 10. 2009 | 13:02

schlimbach napsal(a):

hovorka 11
já tu LS četl. Chtěl jsem jen vědět, zda je vám jasná obtížnost vystoupení z EU. Pokud nebude LS schválena, platí stávající znění dvou základních smluv a jede se dál, každý má právo veta a nebudeme bezvýznamným členem, který již nikdy nic nebude moci prosadit.
14. 10. 2009 | 13:07

optimistický skeptik napsal(a):

A já bych položil otázku jedinou: Proč nebyly vyjednány podmínky, které by vyhovovaly i nám a ne jen velkým státům?
Mimochodem, Vaše poslední otázka je nesmyslná. My CHCEME být v EU, ale NECHCEME na to doplatit.
14. 10. 2009 | 13:08

schlimbach napsal(a):

jestli se nepletu, LS zavádí pojem občan EU. Jakpak to budou mít někteří, kteří již dnes mají 2 pasy ? Ví to někdo ?
14. 10. 2009 | 13:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pateriku, prosím taky vaší fotku, nejlépe s tím co doopravdy umíte. Ať se trochu posmějem při škaredé středě. Děkuji.
Veselé krizování...
14. 10. 2009 | 13:08

divine napsal(a):

to jarmir:
na něco v podobném duchu jsem myslel.Je to částečně konflikt legitimity a lidské kvality.Legitimní Klaus má sice pravdu,že EU své postoje nestáhla.Ale faktem je,že v očích západní Evropy nejsou tito politici "moderní lidé".Kteří by je jakkoliv inspirovali a imponovali jim.I kdyby tisíckrát provedli privatizaci.V EU se čeká od politiků více.Ovšem EU úředničí,a také tak vyhraněně sebekritické postoje nezaujímá.Pravda je někde uprostřed.Jinak ve vztahu k Rusku,na rozdíl od vztahu k domácí scéně,je V.K. konstruktivnější.Tím neškodí.
14. 10. 2009 | 13:15

Tupelo napsal(a):

@optimisticky skeptik: napsal jste "My CHCEME být v EU, ale NECHCEME na to doplatit." . Co byste odpovedel na jinou otazku (zdaleka ne hypotetickou): "Chcete byt v EU podle LS, kterou si odsouhlasilo 26 zemi (+ parlament 27.) nebo radeji vystoupit?" Klaus uz odpovedel, hrdinne zvolil moznost C.
14. 10. 2009 | 13:17

hovorka11 napsal(a):

Schlimbach:
Víte jaký je největší a nejzřetelnější rozdíl mezi němcem a čechem, který jsem mohl poznat(potvrdil mě to i známý který dělá ve škodě MB).
Čech ví že to nejde, "protože už něco takového zná", němec o tom nemluví, dělá narazí na problém, který jsme mu předvídali, kdežto on ho v klidu buď vyřeší nebo najde jiné adekvátní řešení a my pak koukáme s otevřenou ...., to je i moje skušenost.
Tato vlastnost že něco nejde není přípustná v podnikatelském sektoru, v úřednickém je u nás zakořeněná.
14. 10. 2009 | 13:19

Hnzd napsal(a):

Napřed ratifikace, potom vystoupení z EU - pan Telička ten problém také poněkud posouvá. Samozřejmě je chyba na české straně, že se neumíme domluvit a za to by se mělo ČR Evropské Unii omluvit. Ale pokud prezident chce výjimku, tak má na ni právo. Tak, jako si sjednaly výjimky jiné země, tak na ně právo i ČR, byť si svou špatnou vzájemnou komunikací mezi vládou a prezidentem způsobila ostudu. Takže zapracujme do LS Klausovy požadavky, aby se mohlo ratifikovat.
14. 10. 2009 | 13:19

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkaovat, nikdo nechce odnikud vystupovat, ale zcela demokraticky se zase nikomu moc nechce nic dál podepisovat. Jinak, prosím o foto, bych už konečně dozvěděl se, jak vypadají hrdinové a jak srábkové...Děkuji.
Veselé krizování...
14. 10. 2009 | 13:22

StandaT napsal(a):

tanto článek vnímám tak, že se Telička rozhodl vyměňit pozici konzultanta za pozici politika . Proto nebudu s textem polemizovat. Jen si strkám autora z jednoho šuplíčku do druhého.
14. 10. 2009 | 13:22

hovorka11 napsal(a):

Bod 12 je zatím nejférovější návrh, který je třeba prosazovat.
I pravá ruka Petr Mach je pro vystoupení z EU. Klaus nepodepíše, jde o jeho osobní motivy, ne o ty, o kterých se mluví a píše, to vím zcela jistě.
14. 10. 2009 | 13:25

JC napsal(a):

Já jsem VK vděčný, že chrání moji štajtofli - tedy mé zájmy.
Na Pehy, Teličky, Toplolánky,Posselty,Leineny a spol.vč.místních sebemrskačských euroistů z vysoka kálím.
Ti mě tu portmonku nenaplní.
S pánem Bohem.
14. 10. 2009 | 13:25

JC napsal(a):

P.S.
11388. nicholas howell Please save us from these parasites !!! uk
14. 10. 2009 | 13:30

nedostižitelný napsal(a):

S prezidentem Klausem souhlasím,existují právní rozbory které potvrzují možnost sud.němců (po schválení LS v celé EU)žádat o vydání majetků v Česku.Pokud si pane Teličko myslíte že neexistují tak si přečtěte BL.V jejich archivech je dost odkazů.Chce to jen chtít číst.Jistě lze namítnou že žádat už mohou nyní,říkám ano ale je to složité a v drtiv.počtu případů je to pro ně předem prohraná bitva.Jistě ovšem oba víme že tady existuje skupina lidí která se domohla navracení majetku po kolaborantech a dokonce bez soudu......ti mohou žádat cokoliv a vždy jim bude vyhověno.
14. 10. 2009 | 13:30

Rejpal napsal(a):

Dodatek k otázkám pana Teličky -
ještě si položme 3 otázky:

1. Jaké zájmy v současné situaci může mít asi blogger, který se celé roky živí evropskou politikou (zda je pro LS či nikoliv, zda je pro vystoupení z EU či nikoliv). Jistě si každý odpoví snadno sám.

2. Proč dle návrhů tohoto bloggera za situace, že se nám nelíbí LS, navrhovat ratifikaci a pak hned vystoupení z EU. Momentálně má EU přece jasná pravidla která se mnohým v ČR zamlouvají. Jen ta nově navržená pravidla v rámci LS se většině obyvatel ČR nelíbí, a tedy by bylo pochopitelnější provést referendum o schválení LS, popř. jen dílčí referenda o schválení vybraných důležitých bodů k nové organizaci EU.

3. Zastánci LS často zmiňují, že Benešovy dekrety jsou dle právních kapacit i ujištění EU v podstatě neprolomitelné a nároky sudetských Němců plané. Proč ale nezajistit nějakou novou deklaraci/překážku, která něco takového ještě více znesnadní, aby takové nároky pokud možno nevznikaly. Dokud někdo takové nároky vznáší či chce vznášet, do té doby jsou přece tyto hrozby reálné (a pouhá ujištění nějakých právních expertů a politiků nejsou důvěryhodná a stoprocentní, leda že by nesly všichni takoví ujištitelé hmotnou, či ještě větší, odpovědnost za svá tvrzení).
14. 10. 2009 | 13:31

Rejpal napsal(a):

Dodatek k otázkám pana Teličky -
ještě si položme 3 otázky:

1. Jaké zájmy v současné situaci může mít asi blogger, který se celé roky živí evropskou politikou (zda je pro LS či nikoliv, zda je pro vystoupení z EU či nikoliv). Jistě si každý odpoví snadno sám.

2. Proč dle návrhů tohoto bloggera za situace, že se nám nelíbí LS, navrhovat ratifikaci a pak hned vystoupení z EU. Momentálně má EU přece jasná pravidla která se mnohým v ČR zamlouvají. Jen ta nově navržená pravidla v rámci LS se většině obyvatel ČR nelíbí, a tedy by bylo pochopitelnější provést referendum o schválení LS, popř. jen dílčí referenda o schválení vybraných důležitých bodů k nové organizaci EU.

3. Zastánci LS často zmiňují, že Benešovy dekrety jsou dle právních kapacit i ujištění EU v podstatě neprolomitelné a nároky sudetských Němců plané. Proč ale nezajistit nějakou novou deklaraci/překážku, která něco takového ještě více znesnadní, aby takové nároky pokud možno nevznikaly. Dokud někdo takové nároky vznáší či chce vznášet, do té doby jsou přece tyto hrozby reálné (a pouhá ujištění nějakých právních expertů a politiků nejsou důvěryhodná a stoprocentní, leda že by nesly všichni takoví ujištitelé hmotnou, či ještě větší, odpovědnost za svá tvrzení).
14. 10. 2009 | 13:31

Jiraak napsal(a):

"Prezident dle čl. 63 sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy a může přenést sjednání některých mezinárodních smluv na vládu, resp. člena vlády. " - co vyjednal, to má.. argument typu: Na LS spadne meteorit a shoří a Sudetští němci budou žádat majetek a my nemáme tak dobré právníky a vlastně se v tom ani moc nevyznáme, tak bychom o vše přišli... atp. je ubohost. Měl 5 let na to, aby něco dělal, nedělal nic, psal oteplovací kravinky a jezdil na výlety.. A najednou zachraňuje ČR.. počkejme na rozhodnutí soudu, a podpis.. nepodepíše-li, jedná protiústavně, nazdáááár.. defenestrovat
14. 10. 2009 | 13:31

David napsal(a):

Jsem laik, přesto bych se vyjádřil k některým bodům.

K bodu 1. Proč se za celých pět let našeho členství aspoň jednou jedinkrát neobjevila hrozba zpochybnění Benešových dekretů s veškerými souvisejícími majetko-právními implikacemi?

V bodě 2. si pan Telička v podstatě sám odpovídá, když klade otázku - Opravdu chce někdo tvrdit, že právě s Lisabonskou smlouvou tato hrozba vyvstává? Já si myslím, a nejsem jistě sám, že - Ano, tato hrozba vyvstává.

Pan Telička v textu „taktně“ zamlčel, že Lisabonskou smlouvou se výrazným způsobem ruší právo veta, kterým ještě nyní můžeme držet byrokraty EU na uzdě. Myslím si, že si dnes málo kdo dovede představit, jak právě zrušení práva veta může ovlivnit naše životy. Například i tím, že k nám budou umístěny tisíce uprchlíků z Afriky, o které se budeme muset, i v době celosvětové krize, postarat. Bylo by dobré, kdyby pan Telička prozradil proč bylo „zakázáno“ o Lisabonské smlouvě rozhodovat v referendech? Asi vůle občanů Francie, Nizozemska vystrašila byrokraty v Bruselu tak, že, raději referendum zakázali.

K bodu 5. Ptám se, proč naše média důsledně nepátrají po tom, kdo z těchto dvou pánů lže, když jeden z těchto pánů to logicky být musí?

K bodu 6. Proč vláda prezidentův akcent na danou hrozbu ignorovala? Odpovídám si už raději sám. Při posledních nočních jednáních, těsně před podpisem Lisabonské smlouvy, se absolvent vojenského gymnázia Topolánek patrně „ostýchal“ ještě vybojovat podobné záruky, které má Polsko a Británie. Usmívat se do kamer a poplácávat Barrosa po rameni, to mu šlo, ale bojovat za nás, to už se mu nechtělo. Už se patrně tak trochu viděl jako náš eurokomisař, tak proč by otravoval, že. O námitkách Klause věděl, ale prostě nebojoval.

K bodu 8. Myslím si, že nejde jen o Benešovy dekrety. Jde především o celkovou špatnost Lisabonské smlouvy. Považuji za zavádějící a ne fér vkládat „někomu“ do úst, že mu nevoní být v EU.

Cituji z projevu prezidenta Klause v Evropském parlamentu 19.2.2009:

„Toto všechno říkám z pocitu odpovědnosti o demokratickou a prosperující budoucnost Evropy. Snažím se připomenout základní principy, na kterých je již staletí či tisíciletí budována evropská civilizace. Principy, jejichž platnost je nadčasová a univerzální, a které by proto měly platit i v současné Evropské unii. Jsem přesvědčen, že si občané jednotlivých členských zemí svobodu, demokracii a hospodářskou prosperitu přejí.

Zřejmě nejdůležitější pro tuto chvíli je požadavek, aby svobodná diskuse o těchto věcech nebyla považována za útok na samotnou myšlenku evropské integrace. Vždycky jsem si myslel, že smět o těchto vážných otázkách diskutovat, být slyšen, hájit prostor každého k prezentaci jiného než "jediného správného názoru" - byť s ním třeba nesouhlasíme - je právě ona demokracie, která nám byla po čtyři desetiletí odpírána. My, kteří jsme si nedobrovolnou zkušeností převážné části svých životů ověřili, že svobodná výměna názorů a idejí jsou základní podmínkou zdravé demokracie, věříme, že tato podmínka bude ctěna a respektována i v budoucnu. Je příležitostí a nezastupitelnou metodou, jak udělat Evropskou unii svobodnější, demokratičtější a více prosperující.“ Konec citátu.

K bodu 12. Ostudu už máme – Evropě to osladíme a Entropu. Je logické, že teď to bude EU při každé vhodné příležitosti oslaďovat nám. Už nemáme co ztratit – jsme na dně. Rozhodně by NEBYLO rozumnější a férovější dokončit ratifikaci a pak vypsat referendum s jedinou otázkou: "Chcete vystoupit z „lisabonské“ EU a zůstat jednou provždy vně?“

Myslím si, že naprostá většina občanů chce být v EU, - včetně mě -, ale za mnohem svobodnějších a demokratičtějších podmínek.

Nejdříve se proto musíme pokusit o zrušení Lisabonské smlouvy, kdy na potřetí se už snad podaří nějakou slušnou ústavu pro EU vytvořit. Když už je všechno tak zpackané, tak by bylo patrně nejlepší úplně začít znova, slušně a stručně – tak, jako je stručná ústava v USA, a taky to stačí.

Kdyby bylo referendum o Lisabonské smlouvě a nemusely být tyto nechutné tahanice.

Odpovědnost za tento naprosto šílený stav nesou ti, kteří zakázali rozhodovat o Lisabonské smlouvě referendem.
14. 10. 2009 | 13:33

Paterik napsal(a):

wbgarden:

fotku teď po ruce nemám, ale později zkusím nějakou vyhrabat a pošlu vám ji. Jinak umím docela dobře pipetovat.

problém je, že když Klaus na poslední chvíli cukne, padne hněv evropských politiků ne na jeho, ale na naše hlavy. Naše schopnost něco prosadit se rychle sníží na nulu. Právo veta je nám k čemu? pokud bychom chtěli všechno vetovat, můžeme stejně tak dobře rovnou vystoupit.
14. 10. 2009 | 13:33

Oldis napsal(a):

pane Telicka, naroz parlamenu muze bejt kazdemu u zadnice, dulezite je co si mysli obcane a ne jakej je nazor parlamentu.
14. 10. 2009 | 13:34

bob napsal(a):

to Lex

pěkné, ale dost ubohé. Čekal jsem od Vás víc.
14. 10. 2009 | 13:34

nedostižitelný napsal(a):

Pro diskutující?Jak to že se neobjevilo varování o možnosti prolomení BD?Vraťte se zpět do historie třeba k volbě prezidenta a přečtěte si třeba komentáře paní Bobošíkové,politiků z KSČM atd...Ovšem kdo nechce nevidí.Na BL se objevují komentáře pravidelně!!!!
14. 10. 2009 | 13:36

schlimbach napsal(a):

hovorka 11
těch příkladů ze života je jistě mnoho, já také, když něco řeším, hledám cestu jak to udělat a ne proč to nejde. Vždyť ten povyk, který v poslední době je kolem LS by byl zbytečný, kdyby vyjednávači skutečně zastupovali naši republiku. Zcela jistě nejsou tak tupí, aby se nezamýšlei, proč VB a Polsko si pojistky prosadily. Jenže to je už minulost. Nyní je problém - má Klaus pravdu nebo nemá ? Jeden právník povídá, že nemá, druhý, že má. Konečné slovo má stejně ale jen soud. Dnes náš, po schválení LS kterýkoliv soud na území unie. S ohledem na předběžnou opatrnost místo dohadování se a vyhrožování a hledání schémat pro odvolání prezidenta by snad i naši politici napříč politickým spektrem mohli řísi, pozor, možná že je něco špatně a jako jeden muž prostě v klidu v EU říci, chceme pojistky. To sebemrskačství argumentace právníkama je každému občanovi naší země na nic. My potřebujeme mít jistotu a za tu dnes kope zatím pouze prezident. Nakonec se stejně přidají i další, ale zbytečně uplyne mnoho vody a naši občané akorát pozýnají pravou tvář demokracie EU v podání stávajících EU elit.
14. 10. 2009 | 13:36

schlimbach napsal(a):

Paterik

právo veta je v situaci EU jediným možným řešením, aby byl vyjednán všeobecný kompromis ...
14. 10. 2009 | 13:39

nedostižitelný napsal(a):

To SLINMBACH:Souhlas pojistka v LS být prostě musí a pak ať se hádají kdo měl pravdu.Já bych šel dokonce ještě dál a požadoval v pojistce i větu o neměnnosti Českých hranic k roku 1948
14. 10. 2009 | 13:41

Jiraak napsal(a):

Kdo vyjednával přístupové smlouvy k EU? Nebyl to mimojiné náhodou soudruh Ing. Klaus? Proč to tedy nebylo ošetřeno hnedle, jak ta knedle? Pokud tady někdo za něco může,(což je sporné, neb desítky znalců se vyjádřily, že to možné není, zatímco asi dva diskutující zde v diskusi znají někoho, kdo zná oponentní názor) je to Klaus. Ohrozil svým jednáním bezpečnost ČR. Za to by měl nést následky.
14. 10. 2009 | 13:41

Stouner napsal(a):

Nedůvěra Čechů ke svazkům jakéhokoliv typu je patrná, a historicky daná. Bohužel v případě Lisabonské smlouvy ("LS")je podporována tím, že většina našich občanů LS nikdy nečetla (to by pak nemohli vést výšu uvedené, virtuální hospodské debaty). A jejich názor tak může být otočen stejně, jako korouhvička ve větru. Václav Klaus hraje a vždy hrál přesně na tuto nevědomost (kdo by nehrál, že). Bohužel, politiky jsme si zvolili my (a bohužel neexistuje jasný princip péče řádného hospodáře v politice), a současná politická reprezentace tak buď trpí stejným nešvarem, nebo jí, lidově řečeno, chybí koule, aby se Klausi postavila (možná spíše obojí). S panem Teličkou můžete nesouhlasit, můžete se nacionálně a xenofobně vymezovat vůči jeho veskrze racionální (až selské) argumentaci, nicméně dokud si LS nepřečtete, těžko ta diskuze k něčemu bude. Lidé, bděte a čtěte!
14. 10. 2009 | 13:42

daimonion napsal(a):

14. 10. 2009 | 13:43

lunochod napsal(a):

Referendum? Ano!
1. O Lisabonské smlouvě (ve všech členských zemích EU);
2. O setrvání v EU (v Česku).
14. 10. 2009 | 13:50

pezice napsal(a):

14. 10. 2009 | 13:52

Pavel I napsal(a):

Přehlížení vůle výrazné většiny veřejnosti je horší než přehlížení vůle nezodpovědného parlamentu vzešlého z nepoctivého volebního systému.

Jistě, že nejde jen o sudeťáky. EU nám likviduje zemědělství, hrozí přísunem problémových imigrantů atd. Zatímco přínosy EU zůstávají jen v rovině frází a plků. Pokud jde o EU a LS, má Klaus jednoznačně pravdu.
14. 10. 2009 | 13:53

Paterik napsal(a):

schlimbach:

ani veto dnes neplatí v celé řadě oblastí. není tudíž tak dobrou pojistkou, jak by se jevilo na první pohled. I po LS pak zbydou oblasti, kde bude veto zachováno.

jinak možná to není úplně přesné, ale říká se, že kompromis bývá nejhorší ze všech nabízených řešení.
14. 10. 2009 | 13:55

JC napsal(a):

Stouner,
Zdá se mi, že jste mimo.
1. Spolek se jmenuje EU a Češi jsou jeho dobrovolným členem.
LS je dokumen, který tento jistě ne-dokonalý spolek mrví ještě víc./Z pohledu Čechů samozřejmě, ale ne jen nich./
14. 10. 2009 | 13:55

JC napsal(a):

11420. Christoph Schimmelpfennig, PLEASE DON´T SIGN IT. THIS TREATY IS EVIL, Germany
14. 10. 2009 | 13:58

Vico napsal(a):

Acidburn : Podívejte, řeknu to tak. Moc se mi s vámi diskutovat nechce. Právník může být expertem přes ústavní právo i consiglieri.

Mohl bych teď na dvou stránkách argumentovat příslušnými články Ústavy, proč si myslím, že by prezident podepsat měl, ale nemělo by to smysl přesvědčovat přesvědčené.

Ústava výslovně jen v jednom případě dává možnost prezidentu nepodepsat, a to zákon. Následuje procedura vrácení poslanecké sněmovně, kde pak je veto prezidenta buď přehlasováno, nebo nikoliv.

Jiný případ Ústava, respektive jinou alternativu k podepsání nemá. Nezná a nepočítá s tím, že zákon zůstane prostě nepodepsán. To ví i Klaus.

On jen využívá faktu, že Ústava přímo nestanoví lhůtu. Klaus si to tedy vykládá tak, že takovou lhůtou může být třeba i nekonečno.

A teď k onomu čl.63/1b, který nelze vykládat bez znění čl.63/3,4.Jde o výkon pravomoci, u kterého je nutný spolupodpis předsedy vlády. Ratifikuje neodpovědný prezident a spolupodepisuje odpovědný předseda vlády s odkazem na čl.63/4 podle kterého za rozhodnutí prezidenta odpovídá vláda!!

Tady to teď v praxi vypadá tak, že za odpovědnou vládu/ve smyslu Ústavy/si vyhradil roli supervizora neodpovědný/ve smyslu Ústavy/prezident.

Problém naší demokracie je v tom, že Ústava je tu vpodstatě chápána jako trhací kalendář.

A vás Acidburne je třeba, respektive vašim kazuistickým výkladům,se bát.

Dle čl.63/1c je prezident vrchním velitelem ozbrojených sil. Vy jste snad schopen pomocí Ústavy dovodit i tanky mířící na Poslaneckou sněmovnu.
14. 10. 2009 | 14:00

Vysedlina pathologická napsal(a):

Chtěla bych stejné výsady a dodatky jako Poláci a Britové nebo další právě proto, že neznám zákony.
Nejsme tak silný stát, abychom si mohli dovolit pro potomky chovat se dnes nebezpečně důvěřivě a naivně velkodušně. To, že s rovnoprávností má Evropa potíže již nyní svými kritickými výkřiky ukazuje jenom to, že někteří v Evropě jsou si rovnější. Mám velmi dobrou zkušenost se slovem NE! Vřele všem doporučuji. Toto krátké slůvko dovoluje (i bez zvláštních znalostí zákonů) odhalit skrytá nebezpečí a faleš na mnoho let dopředu. Nejstrašnější nemocí dnešní doby je manipulace, která dosáhla již vrcholu. A manipulace je skrytá lstivost.
Nic nespěchá, Evropa nemusí nikam spěchat. Sice neumím argumentovat jako správný intelektuál, to ovšem neznamená, že bych nemohla mít pravdu.
Je opravdu velkolepé, jak se manipulátoři a jejich oběti dokáží rozčilovat pro slůvko NE, poku je pro něj ještě bohudíky prostor.
14. 10. 2009 | 14:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, děkuji za pozitivní odpověď pateriku, jinak si dovoluji neustále opakovat, že nehledám ideály a proto mi pan klaus vychází furt jako nejlepší prezident, kterého jsem zažil. Tož tak.
Jinak, kdo mi zaručí, že za pár let nebudeme mít v ulici, baráku, zelené důvěrnice, které budou bedlivě střežit každý náš jistě nezodpovědný krok. Jak tak pozoruji jurodivé konbandity a jiné eu pohrobky rudých brigád.. No nevím nevím...
Veselé krizování...
14. 10. 2009 | 14:06

tretre napsal(a):

Odstěhujte se do Bruselu a nechte nás svobodné včele s prezidentem, kerý to s námi konečně myslí dobře...
14. 10. 2009 | 14:09

Holubář napsal(a):

hovorka11:
Vy jste Klausův zpovědník?
14. 10. 2009 | 14:10

třeba Zdenka napsal(a):

Více bigbíťáků Jaklů a méně exevropských trpaslíků.Je mi 36 let a pracuji v novinářské branži více než 10 let. Ráda vzpomínám, jak mi při rozhovoru ukazoval pan Telička své bicepsy s trpným vyjádřením, že mu není žádné sako jak je vymakaný.Několikrát se také zmínil o svých nedělních akcích ve střelnici,ač to vůbec nebylo na pořadu rozhovoru, za to pokud šlo o věcné otázky k EU, kde naštěstí působil jen krátce, měl v tom dost nejasno a pletl se a své slovní úlety potom měl v rozhovoru, který jsem mu poslala změněné na správné.Pan Telička je ten poslední, kdo by měl umravňovat prezidenta Klause a poučovat , jaké jsou a nebo budou dopady Lisabonské smlouvy, jde mu jen o jeho bydlo, jak tady přede mnou dost pisatelů uvedlo.Ani já o něm nemám žádné iluse a naopak si vážím "bigbíťáka Jakla", rozhovor s ním byl inteligentní a zajímavý, víc takových "bigbíťáků" v naší zemi. Na ty body páně Teličky nereflektuji, jsou dost ubohé,(třeba) Zdenka
14. 10. 2009 | 14:14

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pane Telička, jak se vám vyrůstalo v dobře zajištěné a zabezpečené komunistické rodině? Fajn radostné příležitosti, že?
Vaše rady už tím mají jakýsi pyšný a hlavně hrubě nelogický kaz!
14. 10. 2009 | 14:16

Aleš napsal(a):

Ona situace docela hezky vypovídá o stavu České společnosti ve dvacátem roce budování demokracie
1. Prezident- naprosto bezprecedentní pošlapání obvyklých demokratických postupů /přesně vystihnul p. Liška /, a vytažení B.D. jako hry na nejspodnější lidské pudy
2. Politici- každý hraje své preferenční tanečky- Topolánek ať se západ do toho nemíchá- potřebuje klid v oDS před kongresem, paroubek ví, že společnost slyší stále na B.D. a rozpory klaus Topolánek posilují ČSSD.
Sumasumárum, až na pár politiků- kníže, Liška je drtivé většině ostatních EU naprosto lhostejná.
3. Novináři pouze několik výjimek, které pojmenovaly kroky prezidenta podle toho, co je obvyklé v normálních zemích - Macháček, Neff- u ostatních povrchnost.
4. Veřejnost- průzkumy naznačují , že prezidentova vějička zabrala a skáče na špek. Na špek, který je tak reálný jako větrné mlýny hradního rytíře smutné postavy.
Proto si na rozdíl od většiny ostatních myslím, že myšlenka o vystoupení z EU je docela správná- jsme sebestřední, podezíraví vůči cizincům, neschopní kompromisu, nejednostní , slabí, sobečtí , hloupí, zakomplexovaní.
Letošní rok- slazení Evropou a Entrpou, projevem prezidenta v EP, pádem vlády, spanilými komisařskými jízdami a výjimkou BD ukázal Evropě jasně, že vzájemný rozchod Evropě prospěji a my jsme dokázali, že Rusko, Albánie, Srbsko jsou nám mnohem bližší.
14. 10. 2009 | 14:18

Jmelí napsal(a):

Autor čtenáře nabádá '...zapřemýšlet nad některými otázkami a udělat si pro jednou svůj vlastní názor', a pak pouze předkládá svoje názory s otazníkem na konci.
14. 10. 2009 | 14:19

jarpor napsal(a):

bob

"Proč se Klaus tak hrdině nepral za naší suverenitu v době totality? To s ní souhlasil? Nebo to nebylo tak strašné jako být v EU?"

Vážený Bobe, na přímý dotaz přímá odpověď :
To nevím. Já dokonce ani nepátrám, co dělal v době totality. Vím, že ke konci totality byl v Prognostickém Ústavu.
Nejlépe bude, abyste Vaše dotazy směřoval přímo na něj.

Nicnémě, i přes tuto mou neznalost minulosti prezidenta, nic mi nebrání komentovat jeho současné počínání. Ostatně - není sám, ke kterému se občas vyjadřuji.
Možná, že kdybyste Vy byl na místě významného ústavního činitele, ani Vy byste neunikl mým komentářům...

Hezký den
14. 10. 2009 | 14:22

Aleš napsal(a):

Zdenko- vy jste dobrý reprezentatnt české moderní žurnalistiky- zapadnete jistě dobře do skupiny o co hloupější o to halasnější- reprezentované gignaty ala Buchert, Marjanovič, Plesl.
14. 10. 2009 | 14:23

Holubář napsal(a):

Vico:
Váš poslední odstavec je nelogický.
Zkušenosti ukazují, že Armáda ČR není schopna do Prahy vůbec dojet!
A navíc: Ona má AČR ještě nějaké tanky?
Ale sen je to krásný, občas se mi zdává. Jak generál Murat zavel ve francouzském parlamentu:"Kapitáne, všechny tyhle lidi mi vyžeňte ven!". A bylo to. Ten náš parlamentní spolek si nic jiného nezaslouží. Je to zločinecká organizace.
14. 10. 2009 | 14:23

Ládik napsal(a):

Před ratifikací je potřeba provést stratifikaci. Nejdříve vrstvu komunistů, potom vrstvu 2m hlíny nad něma.
14. 10. 2009 | 14:24

procházející napsal(a):

Ráda bych připomněla k bodu 1., že možnost prolomení Benešových dekretů zdůrazňovala paní Bobošíková. Pamatuji několik jejích vystoupení v TV a článků, kdy toto byl jeden z jejích tří hlavních argumentů proti smlouvě. Ptát se, proč o tom dosud nikdo nemluvil, znamená, že dotyčný zamlčuje fakta nebo si mnoho nepamatuje nebo debaty nesledoval.
14. 10. 2009 | 14:26

Vysedlina pathologická napsal(a):

Vracím se sem od článku na seznamu "Ministerstvo zakázalo zveřejnit jména rychlostudentů na plzeňských právech". Napadlo mě totiž, že kdybychom vystoupili z EU, mohli bychom si tu dobu rozloučení, která by byla dočasná neboť nespokojenců s diktaturou EU bude přibývat, využít k vytvoření pořádku v naší vlasti. Dočasné těžkosti by byly takového rázu, že všechny krysy ba opouštěly "loď". A to by nám neuvěřitelně pomohlo. To by pročistilo celou českou společnost.

Jsem pro vystoupeni z EU z výše uvedených důvodů.
14. 10. 2009 | 14:29

petr napsal(a):

Víte pane Teličko, já to vidím následovně. To že je nám vnucována mrtvá smlouva je samo o sobě nedemokratické. A je úplně jedno, jestli ji chce Václav Klaus podepsat nebo ji nepodepíše. Už jenom to že se muselo opakovat irské referendum poté co LS Irové jednou odmítli je zkrátka v rozporu s tím že v samotné LS stojí že pokud jeden nebo několik členů EU odmítne LS, tato padá. Proč tedy opravdu nepadla a proč eurohujeři na Klause házejí psí hlavu ?
14. 10. 2009 | 14:30

schlimbach napsal(a):

Paterik
ten kompromis jsem vztahioval ve svém příspěvku na EU - vždyť jak jinak se pohybovat v takové obrovské změti národností, různých zájmů atd? Veto po LS existuje pouze tehdy, pokud se na něm domluví 4 země, které mají zároveň minimálně 35 % občanů EU, schvalování je 55 procenty a zároveň minimálně 65 % obnčanů z nejméně 15 zemí - co je na tom líbivého ? Co je na tom pro naši republiku ale i další malé státy férového ?
14. 10. 2009 | 14:30

Paterik napsal(a):

wbgarden:

nejlepší prezident? no nevím, snažil se v rozporu s ústavou odvolat Brožovou a dosadit tam Bureše, vede svou soukromou válku s ÚS, odmítl jmenovat soudní čekatele, ačkoliv je jmenovat musí, vydává podivné knížky o neoteplování, 5 let na téma Benešovy dekrety diskrétně mlčel a nyní těsně před podpisem "odhalil" jaké fatální riziko nám hrozí... já bych to na metál za statečnost neviděl.

že nebudete mít zelené důvěrnice vám nezaručí nikdo a LS na tom nic nezmění. Nesmíte hledat zelené za každou lampou veřejného osvětlení.

jinak už mám rozmyšleno, jakou fotku vám pošlu, je strašná, takže se nad ní budete moci bavit za dlouhých zimních večerů. Doufám, že mi v rámci reciprocity pošlete svoji.
14. 10. 2009 | 14:34

Vico napsal(a):

Holubář : Ono by to zase chtělo ty uvozovky...

Vysedlina pathologická : díky, moc díky. Vy jste tím argumentem, který mi pomáhá v přesvědčení, že mám pravdu.Jinak na řeči o dělání "pořádků" a vyčišťovací akce zločineckým parlamentem počínaje jsem dost alergický.
14. 10. 2009 | 14:38

schlimbach napsal(a):

vysedlina pathologická
co proto čištění něco udělat ? -)) http://ekonomickareforma.sw...
14. 10. 2009 | 14:38

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"složitost textu, špatné formulace, kdy po odmítnutí Irskem si každý vykládá po svém, jak se má postupovat - mrtvá, nemrtvá"

Formulace je zcela jasná a jednoznačná: smlouva vstupuje v platnost po uložení poslední ratifikační listiny u depozitáře. Z toho lze logicky dovodit jen tolik, že předtím v platnost nevstoupí.

Žádné "odmítnutí Irskem" se nekonalo. Z hlediska mezinárodníhom práva je aktem uložení ratifikačních listin, má konkrétní v podstatě nevratný právní následek (listiny jsou uloženy) a je jednou z podmínek vstupu smlouvy v platnost. Naopak "neuložení" listin žádným aktem není a žádný následek nemá - listiny je možné uložit kdykoli potom, jsko to bylo možné předtím. Před čím vlastně?

Jak byste si představoval "odmítnutí Irskem" podle mezinárodního práva? Presidentka podepíše listinu, kde se zavazuje, že Irsko nikdy neuloží ratifikační listiny? A pošle ji? A komu?

Ratifikační proces je vnitřní věcí Irska; Irsko má své podmínky ratifikace a má ústavní instituce, které zastupují stát navenek. Irští voliči - při vší úctě - stát přímo zastupovat nemůžou.

Podobně u nás jsou opakovaná podání Ústavnímu soudu naší vnitřní věcí. I kdyby ÚS shledal rozpor s ústavou, vůbec to nemusí znamenat "neratifikaci"; je výhradně věcí parlamentu, zda případně ústavu změní.

Co je tu nejasného, co si kdo vykládá po svém? "Mrtvá - nemtrvá" jsou bláboly.
14. 10. 2009 | 14:38

Fervar napsal(a):

Zdravím všechny včetně pana Teličky.
Jako celá řada lidí rád sleduji politické dění .
Způsob pohledu pana Teličky na tento problém se mi osobně líbí. Jenom bych mu chtěl říct, že ne na všechny rozumné otázky člověk dostane rozumné odpovědi.
Od včerejška jsem přemýšlel proč to pan Klaus vlastně dělá.Napřed jsem si myslel ,že to dělá , kvůli svému egu ( Pz. že by to dělal kvůli Benešovým dekretům je podle mě absolutní nesmysl.)

Dospěl jsem k závěru - kdyby to proběhlo normálně ,tak by to pana Klause prostě nebavilo.

Všimněte si prosím - rozbouřená Evropa 450 milionů vzhlíži k panu Klausovi
- domácí politická scéna na roztrhání
- Rusové jsou nadšení - pan Klaus dostal i zákusek u oběda s Medveděvem.

No co bychom ještě chtěli ? Napřed jsem to měl panu Klasovi trochu za zlé ,že z nás dělá blbce. Je to ale úplně obráceně , jako detektivka v televizi , ale lepší - jak to dopadne ? Dokonce se nato dá vsadit . Nevím co bychom si mohli ještě víc přát
Fervar
14. 10. 2009 | 14:39

Paterik napsal(a):

schlimbach:

veto bude zachováno v otázce daní, obrany atd. co se týče zbytku, tak si představte, že se 27 lidí diametrálně různých zájmů má na naprosto nejzásadnějších otázkách dohodnout jednomyslně. opravdu si myslíte, že to bude fungovat? Nebo z toho vylezou kompromisy vypečené jako když pejsek s kočičkou pekli dort?

Nejde o to, jestli se nám to líbí nebo ne, nevím, zdali se to vůbec někomu líbí. Problém je, že v globální soutěži začíná EU tahat za kratší konec a bez nějaké formy zjednodušení rozhodování to na zlepšení moc nevypadá.

Jinak ČR není malá země, co se týče síly hlasu jsme poblíž středu. I menší státy podepsaly a žádné nářky od nich slyšet nejsou. Dokonce i Island, který je co do populace miniaturní, chce do EU...
14. 10. 2009 | 14:40

Letorost napsal(a):

Byli jsme před EU, budeme i po ní.
14. 10. 2009 | 14:41

hovorka11 napsal(a):

Schlimbach:
Jistota neexistuje. Jde o nejvyšší míru jistoty. Připadá mě že se dohadujeme skoro o ničem. Každá dohoda se dá porušit, každá smlouva, je to problém náš vnitřní. Nikdo nemůže určovat soudu rozhodnutí. Ve své podstatě neznám dějiny, kde by nerozhodovala síla, proto jsem pro LS a jednotnou Evropu. Považuji za nesmysl slova o nezávislosti ČR, neexistuje a nebude existovat, bude sloužit jen jako rozněcovač nacionalismu. Těžko něco udělám s tím, že za mě rozhoduje Praha, já bych radši Brno, přesto to toleruji.
Budu rád, když si uděláme referendum a třeba odejdeme z evropského svazku ale ne za cenu msty ostatním, že se rozhodli jinak, naopak bych jim vyšel vstříc.
Vyjádření prezidenta kdo měl nebo neměl udělat v kterém státě referendum je od něho jako hlavy státu vstupováním do vnitřních záležitostí svobodného státu, to udělal náš prezident v Irsku, předpokládám, že tím pomohl u nich přijetí LS.
Naši zemi nepovažuji za demokratickou - chybí největší základ: rovnost před právem.
Na hrubý pytel hrubá záplata, tak to má být.
VK určuje úroveň jednání a vztahu k nám, záměrně nutí EU jako "evropský disident" ukázat sílu nezávislosti EU na nás a toho se bojím. Nepochybuji, že když se mu to podaří, tak se začnou stahovat zahraniční firmy od nás.
Důsledkem bude "nezávislá monetární politika" utažením opasku na všech výdajích (školství, rodiny s dětmi, platy a pod.)K tomu má sloužit "pevná koruna"
Rád si to s vámi za rok rozeberu.
14. 10. 2009 | 14:42

bob napsal(a):

to jarpor
děkuji za odpověď, kdyby každý odpovídal jako Vy, to bychom se měli. Slušně, věcně, krása.

A teď o co mi jde,pan prezident

Pohrdá soudy - už dvě rozhodnutí, že musí jmenovat soudního čekatele (nevzpomenu si na jméno)
Vykládá si ústavu po svém - kdo jmenuje soudce nejvyššího soudu, ten ho i odvolává
A teď pohrdá parlamentní demokracií.
Nechce se mi věřit, že je to všechno v zájmu občanů ČR. To je celé.
14. 10. 2009 | 14:45

bob napsal(a):

místo rozhodnutí - rozsudky:-)
14. 10. 2009 | 14:46

Taoiseach napsal(a):

Lex:

"...toho poslance EP za sinice, co jste ho nazval, no jak se jmenuje Leinena..."

Pracujte pečlivěji: sinice jsou modré a Jo Leinen je poslancem za soc-dem.
14. 10. 2009 | 14:46

schlimbach napsal(a):

hovorka 11
možná se budete divit, ale pana Klause jako ekonoma vůbec nemusím, jeho lidské vlastnosti také nehodnotím, hodnotím pouze a jen jeho postoj v otázce pojistek při ratifikaci LS. Kdybych si mohl vybrat, pak bych šel zcela jinou cestou a to jsem zde již mnohokrát napsal, pokud si moc vybírat nemohu, potom EU ano, LS ne.
14. 10. 2009 | 14:49

Holubář napsal(a):

Brusel se už teď plete do věcí, do nichž mu nic není (třeba dožárovek) a LS mu k tomu bude daleko šikovnějším nástrojem, než dosavadní úprava.

Jedna čerstvá zpráva: EU holdá zavést předpis, omezující hypotéky na 40 % ceny nemovitosti. V ČR je zatím praxe až 85 %.

Skutečností je, že současné hypotéky jsou až "přezajištěny" a banky v ČR s jejich splácením nemají prakticky žádné potíže. Že mají s hypotékami problémy někde jinde? Tak ať si je tam řeší. A tohle je jen malý náznak toho, co bude následovat.
Prezidente, nepodepisuj!
14. 10. 2009 | 14:52

martin k. napsal(a):

nestacim se divit. vede se tu slovni valka o zjevny nesmysl (jeste jednou - majetkove naroky sud. nemcu smi byt podle smluv o ukonceni okupace nemecka v 50. letech jakoz i smlouv o sjednoceni nemecka z roku 1990 vedeny vyhradne vuci spolkove republice - ceskoslovensko bylo po 2. svet. valce povinno konfiskovat nem. majetek na svem uzemi) a pritom je vetsine z vas uplne jedno, ze si tady prezident s ustavou s prominutim vytira ... (dosadte si co je libo).
ustava rika, ze prezident ratifikuje, a protoze nedava termin, rozumi se bez zbytecnych prutahu (prof. cepl, jeden z autoru ustavy, vyslovne rekl, ze pokud by tam byl zamyslen cas. prostor na 'rozmysleni', byl by termin explicitne stanoven). nejen to, prezident taky opakovane okazale ignoruje sve ustavou dane povinnosti v pripade ze mu nejdou pod nos - a to i pres fakt, ze mu je jejich naplneni (jmenovani soudcu budiz prikladem) narizeno ustavnim soudem. o jeho pravnim povedomi asi nejlepe svedci fakt, ze spor pred ustavnim soudem jeste nikdy nevyhral (!!!).
timto se, dle meho nazoru, svevolne pokousi usurpovat si vic pravomoci, nez mu ustava dava (a tim utoci proti zakladum demokratickeho zrizeni) a protoze, jak vyplulo najevo, cini tak ve spolupraci s cizi moci (konkretne pan cameron), myslim ze neni o cem diskutovat - zaloba pro velezradu mela byt dorucena ustavnimu soudu nejpozdeji vcera.
a o legitimite jeho volby se da ostatne taky s uspechem pochybovat (langrova vymena bobra za les a bruceni, podivne onemocneni jedne zakonoradkyne, konsky handl klaus za cirk. restituce...)
14. 10. 2009 | 14:56

Nikola napsal(a):

Vždy, když se jedná o "něco z Bruselu", strhne se u nás neskutečná mediální masáž, proč to či ono musíme nebo nesmíme. Fascinuje mě, jak se očekává zde i v zahraničí, že budeme jaksi skoro automaticky schvalovat a přijímat bez reptání vše, co po nás EU chce. Když se jednalo o vstupu do EU, shodou okolností jsem vydávala noviny, ve kterých jsem si dovolila! zveřejnit inzerát proti vstupu do EU i s důvody,které ten názor objasňovaly. To množství urážek a výhrůžek (i soudem), které jsem vyslechla, a to i od politiků, případně některých veřejných osob, mě jen utvrdilo v tom, že náš vstup do unie, a dnes aktuální schvalování či ratifikace lisabonské smlouvy nejsou demokratickým procesem. Je zde činěn nátlak na politiky, prostřednictvím některých veřejných osob a jakýchsi morálních autorit i na občany, je zde prezentován jistý druh masáže a strašení, že když nepodepíšeme, bude to mít katastrofální důsledky. Stejná situace jako před vstupem. Zvláštní je, že ostatní národy výjimky mít mohou, rozhodovat se smějí, jen my jsme ti, kdo by měl pouze kývnout? Bylo by fér zveřejnit smlouvu tak, aby si ji každý zájemce mohl přečíst. Bylo by fér, kdyby pro ty, co by chtěli vysvětlení ke smlouvě, existovaly pověřené osoby, které by vysvětlily potřebné. Bylo by fér vést diskusi nad obsahem, a nikoliv jen napadat všechny, kdo nesouhlasí. Vzhledem k tomu, v jakém trapném stavu je naše exvláda i sněmovna, těžko může někdo mluvit o tom, že za nás demokraticky rozhodnou. Ve chvíli, kdy máme část naší samostatnosti a svéprávnosti odevzdat Bruselu, chci se rozhodovat sama za sebe a chci vědět, o čem se rozhoduji. A je mi jedno, jestli ratifikace bude trvat třeba rok. Není kam spěchat!!!! Fakt není!
14. 10. 2009 | 14:57

Nuba napsal(a):

Myslím si, že to strašení sudetskými Němci je přehnané. Nebojím se Rusů ani Němců, tedy ani těch sudetských. Ale nešť. Ať je klid, ať se tam formou dodatku něco připojí, chápu, že individualisté chtějí mít své jisté, když je kolem pořád tolik zrádců a nebezpečných lidí.

Jiná věc je ta nová šachová partie pana prezidenta. LS je pro něj z mnoha důvodů nepřijatelná, právě tak, jako pro jiné je z mnoha důvodů přijatelná. Asi spoléhal na to, že to nedopadne a teď hledá únikovou cestu, aby si zachoval tvář. Naplánoval to docela hezky, komunisti mu tleskají ze všech sil, ti budou mít husí kůži z hitlerovského Německa ještě i v hrobě. Taky v Rusku mají docela radost. Dnes tam pana prezidenta uvítali jistě se vší pompou.Možná, že budeme mít i plyn a ropu levnější. Tak to potom jo. Nebo se tam jel zeptat, jaký je správný postup při balzamování. To se může taky hodit, jeden nikdy neví.

Díváme se na všechny v EUtak podezíravě, až jsme vzbudili podezření. A to není dobře.
14. 10. 2009 | 14:59

TK napsal(a):

Udělat si pro jednou "svůj vlastní" názor na základě "doporučených" otázek k "zamyšlení" od pána Vašeho ražení - kde už jsem tohle viděl ? Jasně, už vím ! Irské referendum ! To první zřejmě bylo na základě chybných úvah, falešných větiček, nedostatku poznání,...teprve po správném popostrčení - rozuměj kombinaci strašení, vydírání a korumpování - se konečně Irové rozhodli "správně"...Ano, z takové EU bude skutečně lepší vystoupit. Za takto nastavených pravidel s osobami v jejím čele, jaké právě jsou - ano, honem pryč. Byrokrati právě zazdili otevřenou Evropu.
14. 10. 2009 | 15:05

Holubář napsal(a):

Nuba:
Jasně, hlavně nikoho nepodezírat.
Bacha, historické zkušenosti radí opak!
14. 10. 2009 | 15:05

hovorka11 napsal(a):

Schlimbach: Souhlasil bych s vámi,
kdyby nešel znehodnocený dolar pomocí Greenspenové bubliny do kytek a ekonomicky nás neválcovala komunistická čína, Indie a pod. Nastupují nové ekonomiky, které válcují bublinářské tržní prostředí. Jak asi jim bude vzdorovat 27 "svobodných a demokratických" států, kteří na ničem nenajdou shodu ? Na bublinové tržní hospodářství Klausem obdivované zapomeňte. Jedině ekonomicky a politicky jednotný blok dokáže uhájit konkurenceschopnost a obranu. Jinak i NATO bude bezzubé.
Kdo tvrdí o vzniku "superstátu" v budoucnosti, tak má nejspíš pravdu, rozdrolená Evropa nemá v budoucnosti šanci, tak ji nepřekážejme a nedělejme z 26 států hlupáky.
14. 10. 2009 | 15:06

miro napsal(a):

Líbí se mně ty diskuze o tom jestli nároky sudetoněmeckých vystěhvalců jsou nebo nejsou reálné. Konečné slovo má vždy až soudce. To, že sudetoněmecké požadavky nejsou mrtvé můžeme vidět na srazech těchto osob každý rok. Každý rok je to stejné. Zůčasnují se toho i špičky německé politiky. Nejhorší je na tom, že se za tyto jejich požadavky staví již i mladí, kteří o tom ví jen z vyprávění. Proto, kdo trvdí, že ktomu nemůže dojít a že jim to nemůže vyjít, tak je naivní idealista. Ti však na svůj idealismus nejčastěji dojeli, jak je známo z historie.Takže pane Telička a ostatní jaký máte důkaz že to nebude podle jejich názoru.
14. 10. 2009 | 15:10

Holubář napsal(a):

hovorka 11:
Tak jak je to, přiznejte.
Jste Klausův zpovědník?
14. 10. 2009 | 15:11

Krupa Václav napsal(a):

Záměrně nebudu číst žádný příspěvěk do dopsání mého.Zahlédl jsem pouze Lexu a moc se na něj těším.Zároveň už nebudu psát mezi polívkou a knedlíkem,ale udělám si více času,abych co nejvěrněji popsal mé pocity.Samotný odsun pamatuji velmi matně,ale vím,že pravda není na žádné straně definitivní.U nás tisíce obětí války,kterou začali němci,a...Od konce války jsme viděli stokrát záběry něm.vojáků a nadšené vítání v Praze sud.krajany.Jenže.Kolik jich tam bylo? Několik desítek tisíc?Nebo tři miliony? Víme kolik nevinných sudetských němců zahynulo rukou českých vrahů,kteří si po posledních výstřelech SV navlékly hrdině pásky aby mohli rabovat? Nedaleko od nás byli u rybníka zavražděny a zakopány starší nevinní manželé.O jejich dceři už se nikdo nic nedozvěděl.V zuřivé nenávisti se bez soudu vraždilo a znásilňovalo.Ve jménu čeho?V blízké chem.pracoval za války angl.ing.a když se chystal odletět s rodinou domů,našli je včetně dětí všechny podřezáné!Chyběli jen cennosti.Co se stalo v Ustí jsme zapoměli?Proto mě štve Klaus,že se znova chce rýpat v ráně,která se tak dlouho hojí.Tímto jeho krokem jí určitě nepomohl.A znova se ptám,co tím sledoval? A hlavně proč až teď???Co se stane pokud nepodepíše,neabdikuje a nebude odvolán(v parlamentu přibudou další klausovci),EU ztratí trpělivost a mi přijdem o případnou podporu ostatních malých států? Tím,že zůstaneme sami docílíme,že se Posselt posere a dá nám pokoj? Vždyť už bylo několikrát řečeno že LS by se musela znova ratifikovat 26 státy znova.A to EU neudělá.Spoléhám nato,že každý soudný a rozumný člověk ví,že jakákoliv snaha nápravy křivd po 2SV nutně zapříčiní křivdy nové!Místo abychom se chovali tak,že Posselta umlčí sami němci děláme pravý opak.A pod taktovkou nejoblíbenějšího evropana.
14. 10. 2009 | 15:15

Pavel napsal(a):

Pane Teličko,
vy máte opravdu krátkou paměť nebo mlžíte. Pan prezident Klaus
upozorňoval mimo jiné i přímo v Bruselu, že se EU odklání od demokracie, bylo z jeho projevu naprosto jasné, že lidé se svými názory jsou vyšachováni z rozhodování (LS) a veškerou moc si přivlastňuje hrska lidí. A i nyní jsou jeho slova potvrzována nátlakem na ČR. Ovšem vás chápu, vy pobíráte za "vaše" názory tučné odměny.
14. 10. 2009 | 15:18

Iva napsal(a):

Všichni ti, kteří jsou proti LS a zastávají se prezidenta Klause, by si měli taky uvědomit, že jedna věc je, má-li prezident nějaký názor, a druhá, jakým způsobem ji jako hlava státu prosazuje. Můžete se třeba shodovat s názorem V. Klause, ale nejste-li vyloženě fanatiky, nemůžete akceptovat formu, jakou Klaus zvolil k tomu, aby potopil Lisabonskou smlouvu. Bojovat se má čestně a zpříma, a ne takto podle a zákeřně. Bohužel Evropa i naše země má smůlu, že Klaus je člověk, který neumí prohrávat.
Mazanost a odhodlanost V. Klause mě neoslňuje, zato mě vadí, že porušuje ústavní zvyklosti a překračuje svůj mandát. Nevím, proč bych měla tleskat tomu, že zahnal EU do kouta a stal se pánem situace. Co jeho kroky naší zemi dobrého přinesou? No a k jeho údajné mediální obratnosti bych uvedla toto: Kromě tiskové konference se neúčastní televizních diskusí a problémy, které EU způsobil, za něho musí v zahraničí žehlit premiér Fischer. Fischer, který nic nezavinil, avšak na rozdíl od prezidenta je odpovědný, musí evropským partnerům z očí do očí vysvětlovat, co vlastně náš prezident chce. Pan Klaus vyhlásil své vyděračské podmínky a pak si v klidu vyjel na dostihy. Anebo do Ruska za přítelem Medvěděvem. Bohorovně se usmívá. Hlavu si teď lámou a trápí se jiní. Toť geroj.
14. 10. 2009 | 15:21

Olda napsal(a):

Souhlasím na 100 %

Vždy, když se jedná o "něco z Bruselu", strhne se u nás neskutečná mediální masáž, proč to či ono musíme nebo nesmíme. Fascinuje mě, jak se očekává zde i v zahraničí, že budeme jaksi skoro automaticky schvalovat a přijímat bez reptání vše, co po nás EU chce. Když se jednalo o vstupu do EU, shodou okolností jsem vydávala noviny, ve kterých jsem si dovolila! zveřejnit inzerát proti vstupu do EU i s důvody,které ten názor objasňovaly. To množství urážek a výhrůžek (i soudem), které jsem vyslechla, a to i od politiků, případně některých veřejných osob, mě jen utvrdilo v tom, že náš vstup do unie, a dnes aktuální schvalování či ratifikace lisabonské smlouvy nejsou demokratickým procesem. Je zde činěn nátlak na politiky, prostřednictvím některých veřejných osob a jakýchsi morálních autorit i na občany, je zde prezentován jistý druh masáže a strašení, že když nepodepíšeme, bude to mít katastrofální důsledky. Stejná situace jako před vstupem. Zvláštní je, že ostatní národy výjimky mít mohou, rozhodovat se smějí, jen my jsme ti, kdo by měl pouze kývnout? Bylo by fér zveřejnit smlouvu tak, aby si ji každý zájemce mohl přečíst. Bylo by fér, kdyby pro ty, co by chtěli vysvětlení ke smlouvě, existovaly pověřené osoby, které by vysvětlily potřebné. Bylo by fér vést diskusi nad obsahem, a nikoliv jen napadat všechny, kdo nesouhlasí. Vzhledem k tomu, v jakém trapném stavu je naše exvláda i sněmovna, těžko může někdo mluvit o tom, že za nás demokraticky rozhodnou. Ve chvíli, kdy máme část naší samostatnosti a svéprávnosti odevzdat Bruselu, chci se rozhodovat sama za sebe a chci vědět, o čem se rozhoduji. A je mi jedno, jestli ratifikace bude trvat třeba rok. Není kam spěchat!!!! Fakt není!
14. 10. 2009 | 15:26

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý výkřik, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
14. 10. 2009 | 15:29

jitka napsal(a):

Milý pane Teličko,děkuji za váš článek. Byť je to často "házení perel sviním". Ale je to opravdu, ale opravdu potřeba.
14. 10. 2009 | 15:38

Tupelo napsal(a):

Pane Vaclave Krupo, dekuji za Vas prispevek (a odvahu), vim o te temne casti dejin zatim jen velmi malo, ale diky clanku p. Kurase jsem se zacal seznamovat s historii odsunu az nyni a mohu proto zatim jen napsat, ze jsem byl dost otresen (a ne sam) z prvnich informaci; vse se delo s vedomim a zda se i planovanim statnich uradu. Ten puch co se ted line z teto kapitoli dejin jiz neni tak jednostrany, jaky jsem ve sve naivni a slepe jednostranosti mel. Ted mi pripada ze pred tou zapachajici kulickou, co si za sebou tahneme (a ktera se tak jednoduse da zneuzivat, byt za cenu onoho smradu) neuteceme, ze by bylo nejlepe zacit nejak resit co s ni, jinak bude otravovat vzduch porad. Jak? Na to vim jeste velmi, velmi malo. Ale pocity, ktere z vytazeni teto karty Klausem mate Vy, jsou podobne jako citim ja.
14. 10. 2009 | 15:41

hovorka11 napsal(a):

Holubář:
Nejsem, ale navedl mě na sledování historických filmů o despotických vládcích a politice. Dnes dávají Řím od 22,30 hod. Dík němu jsem si přečetl Vladaře. Už mě moc nepřekvapí. LS nepodepíše a nemá to žádnou souvislost s BD, občané u něho byli vždy pouze "mechanickým nástrojem" pro jeho úmysly. Největší jeho trauma je ale z "vědecké neuznalosti".
14. 10. 2009 | 15:41

xx napsal(a):

Co k tomu dodat.
Představa, že LS nebude přijatá a EU zůstane rozdrobená a rozhádaná je pro Kreml velmi lákavá. A ještě lákavější by bylo, kdyby ČR z EU vystoupila: Ruská gubernie s hlavním městem Karlovy Vary uvnitř EU, to by přece bylo něco.
Klaus je velezrádce, který blokováním LS ohrožuje EU a činí tak podle pokynů Kremlu.
Jenom pitomec si může myslet pravý opak.
14. 10. 2009 | 15:46

schlimbach napsal(a):

hovorka 11

abychom mohli něco změnit, potom bychom museli resalizovat neco takového http://ekonomickareforma.sw... nebo něco na ten způsob, euro v podání EU rozhodně není řešení, prtoože ho ovládají stejné síly jako dolar a rozhodně to nejsou občané jednotlivých států EU. Legalizace LS je jen dalším krokem k upevnění pozic těchto sil a s demokracií atd to nemá rozhodně nic společného. Jenže to se dostáváme zcela jinam a vyzve zo akorát další vášně -))
14. 10. 2009 | 15:50

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Krupa Václav
...jestliže EU ztratí trpělivost..? A proč by ji měla ztratit? Proč ONA - EU? Pokud necítíme, že EU - to jsme my, vypadněme.
14. 10. 2009 | 15:51

ironik napsal(a):

Jestliže posadíte před demokracii ,liberální,sociální,křesťanská,pak to s významem slova nijak nesouvisí a základ demokracie zmizí,je totiž v moci liberálů,sociálů,křesťanů a pod,demokracie =vláda lidu ,to je základmí předpoklad pro referenda o každé otázce směřování občanůi jejich omezování,a občané mají právo o tom rozhodnout sami,pokud je jim toto právo upřeno,je na nejlepší cestě k totalitě.Součastná politická lobby je vývar časů z dob Goeblse,Lenina,Mussoliniho,říznutá globalizací.
14. 10. 2009 | 16:03

Roy napsal(a):

Kvůli cenzorovi, který je natolik prudérní, že jej pohorší i tak vulgární slovo, jako je asinus, ještě jednou: Panebože! A takový inteligent za nás vyjednával podmínky vstupu do EU. No, může se pak někdo divit výsledku? Nejrozumější je nechat si natřít barák zelenou barvou, která se mi absolutně nelíbí, a pak jej zbourat! To je zhruba stejně chytré, jako Teličkou nabízená varianta schválit LS a pak z EU vystoupit, protože se nám LS nelíbí!!!
14. 10. 2009 | 16:09

Aleš napsal(a):

Konečně někdo zformuloval a pojmenoval všechny problémy týkající se podpisu LS , děkuji pane Teličko, ale myslím si, že to mělo být adresováno všem zainteresovaným a odborníkům, kteří mají právo o tom rozhodovat a ne těmto rádobyodborníkům, kteří o tom v menší či větší míře dovedou květnatě psát, na druhou stranu chápu, že každý má právo dopustit se názoru - základní princip demokracie.
14. 10. 2009 | 16:13

Roy napsal(a):

A ještě poznámku, pane Teličko: pokud chce EU vytvořit místo svazku národních států, které mají volný pohyb osob,zboží a kapitálu, jeden superstát, pak se musí ke VŠEM občanům tohoto superstátu chovat stejně. Např. nenutit je volit jen své lokální politiky do struktur EU a nedávat jim nerovný hlas (Němec volí 99 poslanců, Malťan 4). Prosazovat jednotnou vízovou politiku, a né, že mávne rukou nad tím, že někdo zavedl víza pro část jejích občanů. Starat se nejdřív o společnou obranu EU a až potom o nějaké úsporné žárovky! Atd., atd.
14. 10. 2009 | 16:18

ivanT napsal(a):

Vyborny a uvazeny clanek, dekuji.

Souhlasim i s tim, ze nesouhlasi-li jeden z 26 clenu klubu s navrhem stanov, je cestnejsi z klubu vystoupit nez blokovat jeho chod opakovanymi obstrukcemi.
14. 10. 2009 | 16:22

travojta napsal(a):

A pokud by si nahodou Nemci vzali, co jim patri, tedy majetky, ktere jim ukradli zamindrakovani Cesi po valce, bylo by pohranici opet krasne a reprezenativni. Pokud se projizdite po pohranici, vidite jen ruiny, bordel, nebo v lepsim pripade hamizny prazaky, kteri vse po "sudetacich" skoupili. Nevim, o co vam priblblym malym Cechackum jde???? Hrajete si na pupek ukrivdenyho sveta, ale omyl, nejsme pupkem, nybrz zadnici sveta, nebo od ted minimalne EU.
14. 10. 2009 | 16:34

Ing.Vojta napsal(a):

Pane Teličko, velice si Vás vážím, přál bych si aby byla Lisabonská smlouva podepsána a aby byl zbaven úřadu p. klaus. Ovšem v bodu 12 se mýlite a asi jste nebyl dlouho již v hospodě 4. cen, skupiny. Tam platí nacionální karta s kterou hrají Dělnická strana a p. Klaus. Ale není to specifikum jenom tohoto národa. Němci měli Hitlera, Italové Musoliniho atd, atd,
14. 10. 2009 | 16:52

lunochod napsal(a):

14. 10. 2009 | 17:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý pateriku, psal jsem jenom, že klaus je nejlepší prezident, kterého jsem zažil. Nic víc, nic míň. Vy jste možná zažil lepší.
Jinak má fota zde, zatím vždy akční, takže o zelené, jak jistě chápete, vím za posledních šedesát let svoje, žádný brčálník ani panelákový mičurinec či jiný oteplouš mě tak lehce nevyvede z míry...
Veselé krizování...
http://www.national-geograp...
14. 10. 2009 | 17:04

Holubář napsal(a):

hovorka11:
Já jen, že jste naspal větu ve smyslu, že jste si absolutně jist, jaké má V.Klaus ke svému jednání motivy. Tak jsem si říkal že mu buď vidíte do hlavy, nebo se vám svěřuje i s věcmi nejdůvěrnějšími.
Myslím, že s tvrzením "jsem si absolutně jist" je třeba šetřit. Jist si mnohdy nemůže člověk být ani tím, co chce sám.
Trochu méně sebejistoty, myslím, a hlasitého křiku by prospělo.
:-)
14. 10. 2009 | 17:04

Josef K. napsal(a):

Zdá se, že odpověď leží v Moskvě, byť ruská média o návštěvě Klause příliš nereferují. Významné je však prohášení Medvěděva za přítomnosti Klause, totiž, že si ruská strana ponechává právo řešit evropskou bezpečnost po svém, mimo stávající bezpečnostní struktury. To zjevně nebylo řečeno jen tak. Bylo by naivní domnívat se, že normaliační režim v Československu, zcela kontrolovaný a vlastně vytvořený týmiž ruskými institucemi jaké vládnou dnes (pouze změna jmen) nevychoval z části obyvatelstva své "raby": prostředky byly totožné s těmi, které dnes vládnou Rusku: hry tajných služeb, korupce, kriminální technologie moci a absence či pokřivění práva. Při dobré znalosti sovětsko-ruských metod je Klausova příslušnost k tomuto řádu světa nezpochybnitelná. Tento režim se navíc opírá o ldi s nižší inteligencí, kterým nabízí sociální odměnu nejen prostřednictvím peněz a postavení ale i získáním formálních titulů. Tím zároveň zcela kontroluje možnost vzniku intelektuální a nezávislé elity, která je mu nebezpečná. Klaus dokazuje již po druhé desetiletí, že je zdatným žákem a obdivovatelem takového režimu.Nejen on, dokazují to i čeští oligarchové jako je např. Kellner. Jedná se o vlivnou skupinu, která uzurpuje politickou i ekonomickou moc v ČR. Jestliže lze jen těžko najít smysl počínání putinovskýh elit v současném Rusku, pak v ČR smysl počínání lze odvodit pouze z ruských zájmů, keré jsoucharakerizovány známm"Po nás potopa."
14. 10. 2009 | 17:06

Vysedlina pathologická napsal(a):

To travojta
nehlaste se nikdy k Čechům, nechceme Vás, měl byste se odstěhovat.
14. 10. 2009 | 17:07

Veselý napsal(a):

Exsoudruh Telička vyjednal coby vyjednavač nejhorší přístupové podmínky ze všech nově přistupujících států.Za tu jeho neschopnost bral údajně 750 tisíc/měs.Už před vstupem do EU mohl klidně zakotvit do smlouvy dodatek o neprolomení tzn.Benešových dekretů. To by ale nesměl už tenkrát myslet na zadní kolečka a připravovat se na kariéru lobisty v Bruselu, kde byl znám svým análním alpinismem ve směru k bruselským úředníkům.V době jeho vyjednávání si ho v Bruselu nemohli vynachválit.Většího ignoranta tam žádný jiný stát neměl. Měl by se stydět a zalézt někam do kouta, přestat si hrát na moudrého a kritizovat pana prezidenta.
14. 10. 2009 | 17:08

Holubář napsal(a):

lunochod:
No jó, jestli správně počítám, tak podle wikipedie dokončil P. Telička práva v 21 letech. Nestudoval také v Plzni?
14. 10. 2009 | 17:08

hovorka11 napsal(a):

Josef K.
Souhlas, já volím EU.
Ale považuji za nezbytné vycházet s Ruskem jako s jinými státy. Z Ruska nemám obavy,dokud nebudeme jim sami lézt do zadku, ale z těch propletených nadnárodních mafií ano. Klaus nás vede do kytek...
14. 10. 2009 | 17:13

Nuba napsal(a):

Prostě barák se nám zvětšil o několik pater a je potřeba v tom mít systém. My se doma také na všem neshodneme, někdo má rád holky a někdo vdolky, někdo je levičák, někdo pravičák. Ale v základních věcech musí být jasno. Např. kdo bude chodit večer zamykat barák, aby nás nevykradli. Kdo zajišťuje opravy a kolik kdo za co platí. Myslím si, že tohle by volná ruka trhu nezajistila, tam by si každý hleděl svého profitu. No to by to vypadalo. A těch hádek !

Proto si myslím, že LS je dobrá, potřebujeme vůči globalizujícímu se světu vystupovat navenek jednotně. Státeček, jako je náš, nemá šanci a je spíše úsměvné se ohánět suverenitou, kterou dávno nemáme. A je to i dobře, protože s tou "elitou", která je momentálně v čele partají a sedí v parlamentu, bychom to dotáhli ale velice rychle na Balkán. Jde to od deseti k pěti, dcera žije již víc než 10 let v Německu a lákáme ji pořád, ať se vrátí, je nám smutno a jí také, ale nechce. Nikde to není na 100%, ale co se děje u nás, to nemá obdoby. A my se chceme povyšovat ? To je ale ukázka velkého deficitu inteligence a sebereflexe. Naopak, my tím můžeme jen získat a ne tratit.

Myslím, že tím náš pan prezident dal další vlastňák. Jestli to v případě jeho názoru na klimatické změny bylo jen v rámci stolního fotbalu, tak teď je to v kvalifikaci do první ligy a to je již setsakra průšvih.
14. 10. 2009 | 17:26

Vico napsal(a):

Topolánek občas zaperlí i povedeně. V rozhovoru s Moravcem přirovnal požadavky na dodatky ke Grossovi, který nosil opasek i kšandy. Na to Moravec namítl, že ale kšandy kalhoty vskutku podrží.

Topolánek : "ale přesto nezabrání, abysme si nenadělali do kalhot."

Ve westernu Tenkrát na západě byl taky takový, co nevěřil ani svému pásku. "Darebák" Fonda ho zastřelil. Předtím klaďas Harmonika mu dal přes držku.

Tak i hůře to dopadne, když si dá "někdo šráky", však víme, co to znamená.
14. 10. 2009 | 17:28

barnabáš napsal(a):

Je-li někdo společníkem v poradenské firmě pro záležitosti EU, jak o sobě uvádí pan Telička, pak je zcela zjevně v jeho zájmu, aby těch "záležitostí EU" bylo co nejvíc, protože čím víc jich bude a čím budou komplikovanější, tím více kšeftů bude mít jeho poradenská firma. Navíc, jako bývalý vyjednavač, nemůže přiznat, že podmínky vyjednal špatně. Proto jeho pohled nutně musí být zaujatý.

A jeho závěr "napřed ratifikace a pak referendum o vystoupení" je už úplně šílený a nelogický. Proč bychom měli ratifikovat něco, co je pro nás nevýhodné? Před referendem o vstupu do EU nás všichni včetně pana Teličky ujištovali, že o suverenitu nepřicházíme, protože každá země má právo veta. Platí tedy stávající smlouvy nebo neplatí, pane Teličko? Pakliže platí, tak máme právo říci Lisabonu NE, aniž bychom za to měli být jakkoliv sankcionováni. Pakliže neplatí, tak už v této chvíli žádná EU, která je postavená na stávajících smlouvách, neexistuje, a pan Telička by měl změnit předmět svého podnikání.
14. 10. 2009 | 17:35

Standa napsal(a):

Báječné trio ve výpisu obchodního rejstříku (Telička, Bakala a Schwarzenberg). Existuje způsob, jak se zavděčit Evropě? A to v době, kdy lobujete na napudnutelnosti stížnosti k Evropské komisy na prodej akcií od státu Bakalovi OKD? Není právě nedávno, kdy jste řval v Bruselu po úředníkovi, že co si dovoluje prosazovat stížnost na nedovolenou podporu? Není pravdou, že jste pověřen Bakalou v této věci, a že jste v úzkých a selháváte v tomto lobingu?
A tak si slibujte v Bruselu Ze své kanceláře o hladkém schválení LS.
A propo otázka. Kdy už konečně Vondra vysvětlí postup financování Entropy, která měla reprezentovat předsednictví ČR, a kdy Entropu financoval Bakala 10ti miliony?
Každý si přeci pamatuje účast při jednání Ústavního soudu na pana Kinského, který čelil Benešovým dekretům a obavy z jejich prolemení byly neustále veřejně v médiích probírány.
Jsem velice znepokojen činností Bakaly. Například roční platbou Tošenovskému ve výši 3,2 milionů. Také se mi nepozdává fakt, že se jeho manželka pravidelně setkává v dozorčí radě Nadace OKD.Není to náhodou způsob, jak obejít výpis z účtů Tošenovkého v rámci šéfa coby pro evropský průmysl a energetiku? Kolik politiků ještě takto zavazuje Bakala?
14. 10. 2009 | 17:35

Carlos V. napsal(a):

Nuba : moc dobra paralela s tim barakem.

Kdyz budete jako vlastnik bytu clen SVJ, ono SVJ bude zajistovat jiste opravy bytu, zamykani apod.

Nemuze ale ovlivnovat, jake mate zarovky, co chcete jist, cim se mate bavit atd.

Co je za Vasimi dvermi je Vase vec, paklize neohrozujete a neomezujete ostatni.

Soucasna EU je prave takovy diktat SVJ. A LS znamena, ze vse se znasobi a navic budou vyrazeny dvere.

Jinak casem, kdyz se znelibime, zmeni nas byt n sklad...
14. 10. 2009 | 17:47

Moravan 2 napsal(a):

Nerad bych se někoho dotkl, nemá se házet do společného pytle, vím, ale přesto mám po přečtení komentářů z většiny z nich pocit, že Češi opravdu ještě nedospěli do stavu, že by se mohli účastnit sjednocení Evropy. Proč většina hlasovala pro vstup, víme, netřeba si to idealizovat, kvůli představě nějakého budoucího uspořádání Evropy to určitě nebylo. Inu, popřít se nedá, že západní Evropa je myšlenkově někde jinde (než nejen ČR).
Musím se nicméně zastata pana Teličky proti napadání. O evropské sjednocování se dost zajímám, včetně jeho historického vývoje, a mám z českých politiků stejný pocit jako pan Telička - že jejich duševní obzor nesahá dál než jak vyčerpat peníze ze strukturálních fondů. Nemusí za to nutně moci jen jejich osobní (ne)kvality, prostě celý stát je na určité myšlenkové úrovni (historické dědictví) a s tím se najednou nepohne. Ještě jsem ani od jednoho z nich ani jedno nečetl nebo neslyšel žádnou ucelenou představu, jak si představují Evropu v budoucnu, proč zrovna takovou a jak k tomu cíli dojít. Čeští politici jen reagují na momentální podněty přicházející zvenčí, sami s ničím nepřicházejí; a ještě si stěžují, že mají málo vlivu. Ale politici (i bývalí) Nizozemska, Belgie (stejný počet obyvatel jako ČR) či Lucemburska (velikost Brna!) mají v Unii neskonale větší vliv než čeští politici. Z jednoduchého důvodu: mají vizi, propracovanou vizi a sdílejí ji s mnoha dalšími lidmi, kteří je podporují. Čeští politici se v EU chovají jakoby EU byla koláč a kolem něj 27 hladových lidí, kteří přemýšlejí, jak co největší díl urvat pro sebe. Ne že by se všichni západoevropští politici od českých zásadně lišili (zejména britští mají k českým blízko, Thatcherová či de Gaulle ale naštěstí už nejsou u moci), nicméně český přístup těžko v někom může vzbudit respekt, současné zmatené chování ČR zastupované mj. Klausem tím méně.
Nářky nad zasahováním EU do českých gulášů a žárovek a vůbec všeho jsou evergrínem českých lidových diskusí o EU a další věcí vypovídající o českém přístupu ke sjednocení Evropy. Ne že bych chtěl plošně obhajovat všechna nařízení a směrnice EU (rozhodují o nich mimochodem národní politici, což téměř nikdo z hrdinných českých eurobijců neví), ale velmi často jsou přínosem do českého chaosu, podstatné ale je, že český lidový postoj k EU na tomto končí. Nakonec, podstatu shrnul velmi dobře Nuba v příspěvku 14.10.2009 17:26:59 - nevím, kde Češi berou tu jistotu, že mimo EU se budou mít lépe a ještě si zachovají nezávislost.
14. 10. 2009 | 18:24

hovorka11 napsal(a):

carlos:
Nesouhlasím:
Problém velkých bytových domů je, že se takřka nedá dohodnout na to jak s investicemi. Předseda samosprávy a samospráva jsou fackovací panáci. Dokud tam nejsou jasná a tvrdá pravidla, tak se barák rozpadá.
A o to Klausovi jde, rozebrat cihlu po cihle. Je velmi nechutné, že rozebírá své nézory na EU s Medveděm. Samozřejmě Medvěďovi to určitě lichotí, ale je to prázdné a falešné Klausovo plácání do vody. Rusko může samozřejmě usilovat o vliv v ČR, ale daleko důležitější je pro něj evropský trh a spolupráce s Evropou. Klaus je trpaslík na to aby mezi velmocemi něco dosáhl. Myslím, že vždy v závěrečné fázi rusové Klause zpeněží za co nejlepší vztahy s EU.
Klause chápu jako jedovatého ještěra v prostředí kterém neumí přežít.
14. 10. 2009 | 18:25

Gudka napsal(a):

Autorovi
Velmi špatný text, pane Teličko. Jednak jako kariérní eurobyrokrat pochopitzelně nejste neutrální a a vaše stanovisko je nutně apriorně podjaté. Kromě toho jste zřejmě natolik přilnul k Bruselu, že je vá už i čeština docela cizí. Soduím tak například podle této věty, která prostě není srozumitekná:
"...že nedokáží lídří demokratických parlamentních stran zaskočit společně na hrad a nesignalizovat, že jsou jednotní v požadavku, aby prezident po případném odmítnutí Ústavním soudem podání senátorů ratifikační listiny neprodleně podepsal? "

Člověk se musí ptát, zda jste náhodou nechtěl říct pravý opak, protože takto to nedává moc smysl...
14. 10. 2009 | 18:31

skeptický napsal(a):

A eště sa bude pošklebovat,holomek,pravil stréko Vincek v hospodě,když koupil cipa místo kozy,a šmajznul ho po čuni.
14. 10. 2009 | 18:37

Holubář napsal(a):

carlos, hovorka11:
Ano, znám to z praxe.

V domě je třeba stanovit jasná a tvrdá pravidla. Pak mohou členové výboru SVJ rozhodovat o investicích. Zateplení udělá firma X (majitel je bratranec jednoho člena výboru), opravy střechy firma Y (manželka majitele je švagrová druhého člena výboru), správu domu zajistí realitka Z (to není příbuzný, jen dobrý kámoš třetího člena výboru).....

Ta pravidla je třeba nastavit tak, aby už je ostatní členové SVJ pokud možno nikdy nemohli změnit. A volební hlasy se stanoví tak, aby nemohl být zvolen ani výbor v jiném složení.
A už to frčí.... !

P.S.: Pane hovorko11, začínáte tou nenávistí vůči Klausovi připomínat to Pehe :-) . Přirovnání k němu ode mne chápejte, prosím, jako těžkou urážku.
14. 10. 2009 | 18:39

Vico napsal(a):

Moravan2 : nelze než jen souhlasit. Stejně tak i s hovorkou11.
14. 10. 2009 | 18:54

Krupa Václav napsal(a):

Pro tupelo.Prakticky vždy,co Vás znám máte můj stoprocentní souhlas,stejně jako Vico,(chybí mi tu vlk)Lex,Nuba a mnoho,mnoho jiných,které nemohu jmenovat z obavy,že se mi stále jejich nicky trochu pletou,obzvláště po několikadenní nepřítomnosti.S tím šachistou jsem si to taky myslel.Byl by určitě jeden z nejlepších.A bez opovržení.Lexovi děkuji za vysvětlení,že jednou retroaktivita platí,ale podle listiny lidských práv je to jinak.Nemyslím to ironicky,protože vím velmi dobře,že jsem na tenkém ledě a navíc mu důvěřuji.Že je to celé špatně je jiná věc.Přesto.Souhlasím i s názorem boba o Klausovo připosranosti za totality.A nemusí mi nikdo hned vyčítat tu naší.Ano,byli jsme také takoví,ale prezident by měl být z těch dvou,možná třech procent co k volbám nechodili.Je to složitější.Souhlasím s bobem i v názoru na Iry.Je to stále stejně hrdý národ jaký byl při prvním schvalování a nikdy by se nenechal donutit k tomu co nechce násilím.Argument papoušků,že by tedy klidně mohlo být 3.4.5.6.7.atd.referendum je pitomost. Zdravím KV.
14. 10. 2009 | 19:08

(třeba) Zdenka napsal(a):

Ad.Aleš 14.23 a taky panu Royovi a paní Jitce. Z trojice jmenovaných novinářů neznám jen pana Marjanoviče a zřejmě nemám čeho litovat,ale kolegy nehaním a nevyjadřuji se k tomu, jen jsem chtěla ukázat, kdo byl vyjednavačem, kdo nám způsobil tolik problémů a pokud to necítíte, pak nemá cenu ani rozebírat 10 bodů pana Teličky. Je to velmi povrchní člověk, který má především starost o svůj džob a pokud hází perly sviním, tak paní Jitko, takové perly ani svině nebaští.
Všem přeji hlavně pohodu a trochu přemýšlení o LS, není to zase jen tak něco podepsat, v tom jsem zajedno s našimi senátory, kéž by ODS měla víc takových přemýšlivých lidí, nejen těch co touží po moci a penězích, (třeba) Zdenka
14. 10. 2009 | 19:15

Nuba napsal(a):

Carlos V

Byrokracie je nezničitelná, máme ji taky a taky mi do určité míry vadí. Přehnané regulace a směrnice jsou mnohdy nadbytečné, nepopírám. Domnívám se však, že se to časem zaběhne a zlepší a co je hlavní - jsou to podle mě pořád podružnosti proti tomu , co získáme - být součástí celku silnějšího jak z pohledu ekonomického, tak bezpečnostního.

Neobávám se, jako mnozí, že předáním většiny rozhodovacích pravomocí do Bruselu si pohoršíme. Naši byrokrati za moc nestojí, "ze světa" můžeme převzít hodně dobrých věcí, samozřejmě někdy pár zmetků, to se nedá vyloučit. Ale víc získáváme. Je to můj pocit. Že jej někdo nesdílí, to dokážu pochopit .

Je přece známo, že se protiklady přitahují a jsou zdrojem pohybu vpřed. Jinak bychom se pořád motali v kruhu.

A Vy mi, Holubáři říkáte něco ve smyslu - cizí klientelismus nechceme, máme dost (hodně) vlastního ? Alespoň, že v něčem jsme soběstační, že áno. Vím, že jsem idealistka, ale Vy mi zase připadáte jako zastánce konspiračních teorií likvidace českého národa. Někde jsem to již četla - dokončit to, co započal Hitler, no tak to je na mě silná káva. A to i přes to, že si učivo ze základní školy, kde do nás hustili nenávist k západu, kapitalismu a světovému imperialismu ještě pamatuji.

No vidíte, a teď jezdí pan prezident do Moskvy pro medaile (nic proti Rusku) a na Brusel (západ)dští oheň a síru. Já ho chápu, konzervativnímu individualistovi dělá zle byť i dotyk vedle stojícího člověka, protože má ihned dojem, že na něm chce spáchat nějaký zločin. Prostě nemá sdružování rád. Ovšem svět už je takový, globalizace je na pochodu a před našimi dveřmi se nezastaví, a to i když si pan prezident hodně dupne nožičkou.

Tak jako jsme ve zdraví přežili vstup do EU a že bylo řevu taky dost, tak to přežijeme i teď. A co přežijeme, tak to nás přece posílí :)
14. 10. 2009 | 19:15

Andy napsal(a):

Nemůže to dopadnout jinak, než že smlouva bude podepsána.Klaus jim to ale nemůže dát jen tak zadarmo -.." ať se ještě všichni zapotí!!!!Já jsem ten, který se jen omylem nestal Bohem, všichni tedy budou ke mně vzhlížet!!!"
Copak si někdo doopravdy myslí, že jde o práva občanů a Benešovy dekrety?? To je jen Klausova hra.V diskusi nahoře přede mnou má Fervar naprostou pravdu.
Nepřeji si nic jiného, než aby se našlo řešení KLause už konečně sundat.
14. 10. 2009 | 19:24

Gudka napsal(a):

Nuba

Zajímalo by mě, na čem stavíte - kromě přání - své tvrzení, že "se to časem zlepší"?

Kde se to proboha časem zlepšilo? Vy o takovém případě víte?

Stupeň byrokracie v EU je tak značný, že nefunguje už dnes. Nebo si nevzpomínáte na maléry, které propukly ještě za starého Delorse? Proč - dle čeho soudíte - by měla být bruselská byrokracie lepší než tuzemská?

Instinkt malého ratlíka potřebujícího se schoulit do náruče nějakého pána, je smutný rys. Není to ale nutně spjato s nepočetností obyvatelstva (viz Finsko či Švýcarsko).
14. 10. 2009 | 19:28

maru napsal(a):

Reminiscence:
Joseph Goebbels: Projev k českým novinářům 11. září 1940 v Berlíně:
V žádném případě si nesmíte myslet, že my, pokud zavádíme v Evropě jistý proces pořádku, to děláme proto, abychom jednotlivým národům zkrátili život. Podle mého názoru se musí pojem svobody nějakého národa uvést do souladu se skutečnostmi, před kterými dnes stojíme, a s jednoduchými otázkami účelnosti. Tak jako v rodině nemůže mít jeden její člen právo rušit trvale svou sobeckostí její vnitřní mír, tak nemůže ani jednotlivý národ v Evropě mít natrvalo možnost stavět se proti všeobecnému procesu pořádku.
http://www.exworld.estranky...
...............................
K. H. Frank: Čechy a Morava v Říši (přednáška) 1941 v Krakove:
"Protože v budoucnosti Evropa může žíti bez Čechů, ale Češi nemohou žíti bez silné Německé říše, 7 milionů Čechů musí uznati bezpodmínečné přednostní postavení 85 milionů Němců a podříditi své zvláštní zájmy zájmům říšským."
http://historie.stramberk.c...
.............
Mnichov 1938:
"Zatímco vyslanec Mastný mluvil s Chamberlainem o menších detailech (Chamberlain neustále zíval bez rozpaků), ptal jsem se Daladiera a Légera, zda očekávají nějaké vyjádření nebo odpověď naší vlády na předloženou nám dohodu. Daladier - zřejmě v rozpacích - neodpovídal, zato Léger s poznámkou, že čtyři státníci neměli mnoho času, řekl výslovně, že žádné naší odpovědi už neočekávají, že to považují ovšem za přijato a že jen naše vláda musí do dneška do pěti hodin vyslat svého plnomocníka na schůzi mezinárodní komise do Berlína. V sobotu musí přijet do Berlína náš důstojník k okamžitému projednání evakuace prvního pásma. Situace se stávala skutečně již tíživou pro všechny přítomné, nám bylo dostatečně brutálně vysvětleno, a to Francouzem, že je to rozsudek bez odvolání a bez možnosti oprav, Chamberlain dával zřetelně najevo svou únavu; text byl přečten, byla nám odevzdána druhá, lehce opravená mapa, my se rozloučili a šli. Československá republika v hranicích z roku 1918 přestala existovat…"
http://historie.stramberk.c...
14. 10. 2009 | 19:36

Holubář napsal(a):

Nuba.
Obávám se, že jste to trochu pomotala.

1. Ano, být součástí celku může být výhodnější. Záleží na tom za jakých podmínek. Právě o to se tu lidé tak hádají, nemyslíte?
2. Předáváním příliš mnoha pravomocí do Bruselu za Bruselem prosazovaných podmínek si uškodíme zcela jistě.
3. Nepochopila jste moji ironii (kurník, zase jsem zapoměl na uvozovky!). U nás je to teď tak, že když lidé v domě nejsou spokojení, tak se sejdou a zvolí jiný výbor. Co byt, to hlas. LS nás tlačí do polohy, kdy si nový výbor UŽ NIKDY zvolit nebudeme moci. Prosím, po lopatě - to je jen přirovnání, já vím, že EU není dům :-).
4. Do konspiračních teorií mě netahejte, jak jste v souvislosti se mnou na takovou blbost přišla? Jen si myslím, že eurobyrokrati (jako p. Telička) a velké země si prosazují své zájmy. Asi to moc konspirativně nedělají, když se tak bráníme. A já si jen dělám pokud možno ze všeho legraci.
5. Že přijal hlavu malého státu prezident jedné z nejmocnějších zemí na světě bych jako vadu neviděl. A Klaus dští na západ oheň a síru? Neblázněte, jen se mu nelíbí některé jevy, které se tam rozšiřují a se kterými my máme tolik zkušeností. Ale dělá to obvakle velmi slušně až diplomaticky. Je třeba přiznat, že současná situace je poněkud extrémní. Leč dštění (hezké slovo, když ho člověk píše. Nechtěl bych být cizinec co se učí česky :-) vypadá opravdu jinak. Pusťte si Goebelse - to bylo dštění.
6. Pokud Klaus nesnáší dotyky vedle stojícího člověka (nevím je-li to tak, neptal jsem se ho. Vy ano ?) chápu ho. Jsem na tom stejně. Nemá-li sdružování rád )platí to, co v předcházející závorce), také ho chápu - pro mne je i tenis příliš kolektivní sport. Ale nezatahujme spekulace o takovýchto osobních pocitech do vztahů mezi státy, buďme racionální.
6. Váš poslední odstaveček je ovšem nejlepší. Nevzpomínám si na nějaký řev při vstupu do EU, ledaže už tenkrát eurohujeři řičeli nadšením. Normálně proběhlo referendum a ti kdo byli proti (i já) jsme to přijali jako rozhodnutí většiny. Ale že "to přežijeme i teď" - to si mohu dovolit napsat třeba já jako posměváček, ale Vy? Která to tu na blogu berete, zdá se vážně? No fuj!
14. 10. 2009 | 19:48

Holubář napsal(a):

maru:
Hezký výběr. Mohu šířit dál? Máte na to copyright?
14. 10. 2009 | 19:54

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
fšichni chtějí vracet majetek, restituenti již dostali, církev je na pořadu příštích dní.
A teď do toho údajně "mouhou" vstoupit němci ?!
Mohou, nebo nemohou - wo tom to je.
Je to dobře nebo špatně?
Z mého pohledu restituentky špatně, páč majetek, který jsme dostali v restituci je vlastně německý, byla však taková doba.
Kdo donesl papír - dostal restituci, kdo nedonesl - nedostal nic.
Co myslíte, mají se MAJETKY VRACET NEBO SE NEMAJÍ VRACET??
Kde je ta hranice 1881, 1921,1945,1948,1989 ??

Nebylo lepší, když vše patřilo pracujícímu lidu?
Nebyli tydlety problémy. A ve spolku jsme byli stejně.
Nyní jsme v jiném spolku, a táákovýdle divadlo.

Ptejme se, komu to prospívá?
Jsem zvědava, kdo první přijde s konspirací, něco podobného jako u čunkiády.

Nevadí, že je smutno, hlavně, že je veseloó
14. 10. 2009 | 19:56

Jan Rittmar napsal(a):

Inu, (třeba) Zdenko, nezlobte se, ale Vaše rádoby "kritické poznatky", že se pan Telička pochlubil svojí vypracovanou postavou a že si dovolil upravit text, který jste mu poslala mi silně zavání povrchním laciným bulvárem a nemůžu nenabýt dojmu, že máte na pana Teličku zkrátka z nějakých jiných důvodů tzv. "pifku". Na základě těchto informací byste chtěla poukazovat na povrchnost a sobecké zájmy autora tohoto článku? Na základě těchto plytkých canců, které nakonec ani nelze ověřit? To já bych klidně mohl tvrdit, že pracujete pro (třeba) Blesk a vyhledáváte laciné senzace. A pan Telička Vám (třeba) odmítnul dát rozhovor... Jistě, je to moje konstrukce, ale zcela v duchu té Vaší (třeba) pomluvě...
14. 10. 2009 | 19:58

Pepa Řepa napsal(a):

To (třeba) Zdenka napsal(a):
nenechte se rozhodit.

Neberu Vaše informace tak, že jsou pravdou, kterou mám slepě přejmout, ale střípek do mozaiky, z které si udělám úsudek vlastní.

Eurohujera nepřesvědčíte. Ten má stejně zapálené oči, jako svazák po Únoru. O to je pak větší desiluse při prohlédnutí. Stane se radikálnějším, než jeho oponent, má oprávněný pocit, že ho kdosi tahal za nos.

Někteří neprohlédnou do konce života.
14. 10. 2009 | 20:06

Nuba napsal(a):

Gudko,

Nebudu zastírat, myšlenka evropské integrace mě nadchla. LS je produktem těžce hledaného počátečního kompromisu. Každý si tam pro jistotu zabalil co možná nejvíc a mnohdy i zbytečností. Až časem získáme větší vzájemnou důvěru, naučíme se spolu více vycházet a ověříme si, že žádné nebezpečí nehrozí a nikdo do EU nevstupoval s cílem někoho převálcovat a zlikvidovat, ale že tak bylo učiněno na základě vědomí všeobecné výhodnosti, potom budeme my i ostatní ochotni k odhození zbytečných zátěží. Nevím, proč by tomu tak být nemělo.

Myslet si, že budeme mít všichni stejnou váhu, je fikce. Ekonomicky silnější státy mají navrch již teď, takže chtít se stavět na zadní před nadnárodním kapitálem, je směšné. Co se týká těch byrokratů, tak to si myslím vzhledem k tomu, co vím. Nikde ve státech staré 15 by nemohlo byrokratům nebo politikům projít to, co se toleruje u nás. Jsou prostě dál, máme co dohánět a v této generaci to ještě nebude.

S instinktem malého ratlíka to myslím nemá co dělat. Konečně jsme tam, kam patříme. Ani v Rusku, ani v USA, ale v naší EU. Pořád nechápu, co Vám na tom vadí.

Trošku žertovně - i ty žárovky mají v Německu lepší, fakt.
14. 10. 2009 | 20:08

Ben napsal(a):

Už jsem se pod tímto blogem nechtěl zúčastňovat diskuze, jen si pročíst příspěvky. Musím ale zareagovat na příspěvek psaný v 18:24
Tak lidsky slušně popsán stav české společnosti, bez napadání druhého, bez laciných výkřiků a bez posměšků, je potěchou číst.
Z tohoto příspěvku pana Moravana2 vyzařuje, alepoň jsem to tak vycítil i na tu "dálku" já, osobnost. Čecha i Evropana.
Děkuji Vám.
14. 10. 2009 | 20:12

... napsal(a):

Vysedlino pathologická, když vyzýváte ostatní k odstěhování a tak moc nechcete být v EU, co kdybyste se odstěhovala Vy... běžte třeba do ... Ruska :-)
14. 10. 2009 | 20:20

Vico napsal(a):

Krupa Václav : díky za květiny, jak se tady říká. Vlk tu chybí až krutě. Holubáři a jejich přemnožení holubi tu pak mají pré. Poslední větu, prosím do uvozovek.

Rád si vás čtu /tím myslím pana Krupu/. Ten váš příběh o vašich rodičích, to byla škola proti zlobě, omezené předpojatosti a nenávisti. Ještě jednou díky.

p.s. U Tupela i u vás se mi líbí i ta sebereflexe ohledně historie, kterou tu jiný s chladnou šachistickou rozvážností účelově nastolil dle pozměněného vladařského hesla Rozeštvi a panuj.
14. 10. 2009 | 20:21

Nuba napsal(a):

Holubáři,

kurník, že Vy jste taky z Moravy, to mě štve, že ani ti Moraváci nedržijó spolu. No neva.

Že se lidi hádají, no tak hádáte se Vy a ještě pár dalších, já se nehádám, já s panem Teličkou souhlasím jako řada jiných. A o tom, že bylo řevu při vstupu do EU - tím bylo míněno to stašení eurofobů - jak se všechno zdraží a kdoví co ještě, patřil jste k nim taky ?

Jinak Vás ale zdravím, jdu se dívat na fotbal, i když to bude k ničemu. Ale to nevadí, jako já nepřesvědčím Vás, ani jsem se o to ale nesnažila, Vy nepřesvědčíte mě. Ale mlátit se, doufám, nebudeme. Já jsem slabší ženská, určitě byste mě zvalchoval, ale předpokládám že i když jste silnější, jste zároveň slušný.

A tak to vidím i v té EU :)
14. 10. 2009 | 20:23

Antonín Dědek napsal(a):

Dne 14. října 2009

Kancelář Presidenta České Republiky

Do vlastních rukou Presidenta ČR

Vážený pane Presidente Klausi ,

výrazně mně zneklidňuje fakt, že naše vlast a nejen naše , ale všech Evropanů , je v ohrožení. Chtěl bych odkázat na dokument , který má být ratifikován a to je Lisabonská smlouva. Máme možnost ho zastavit a neopakovat to co se stalo v Americe roku 1913 , kdy Americký president Wilson podepsal Paul Warburg’s Federal Reserve Act. Posléze president Wilson litoval svých činů. Na základech tohoto zákona vznikla Federal Reserve Bank , která není nic jiného než privátní banka a není kontrolována vládou ani jiným institutem či úřadem. Tato banka nebyla od roku 1913 auditována a dokonce nemusí platit daně. Podobné znění jako v tomto zákoně lze najít i ve vylepšené úpravě Lisabonské Smlouvy:

“Section 6, The European Central Bank, Article 282, 3) The European Central Bank shall have legal personality. It alone may authorise the issue of the euro. It stall be independent in the exercise of its powers and in the management of its finances. The institutions, bodies, offices and agencies of the Union and the governments of the Member States shall respect that independence.”

Souhlasím , že Centrální Evropská Banka musí existovat , ale ne jako právní subjekt se všemi svobodami. Jak jistě víte a znáte dle zákona č. 6/1993 Sb. „O České národní bance“ §6 odstavec 13 cituji: „Guvernéra odvolá president republiky….“ Proč tedy není v Lisabonské smlouvě něco podobného se zněním pro Evropskou Unii ? My jim (bankéřům) dáme svobodné ruce bez kontroly ? To nás jistě dovede tam , kde se dnes pohybují Spojené Státy Americké , tj. k devalvaci a totálnímu zadlužení.

Není to jenom tento jediný bod , ale po přečtení celé smlouvy , která mne velice zneklidňuje , jich je tolik , že s čistým svědomím mohu říct , že tato smlouva není v Náš prospěch ( Náš – Evropský ) , ale neprospěch!

Věřím , že pravda a svoboda zvítězí a Vy , jakožto Náš president se postavíte proti nesprávnostem a zkorumpovanosti cizích zájmů.Se srdečným pozdravem

Občan České RepublikyAntonín Dědek
14. 10. 2009 | 20:25

Vico napsal(a):

Ben : Po přečtení příspěvku Morava2 jsem chtěl zareagovat stejně jako vy. Dodatečně tak činím alespoň teď.
14. 10. 2009 | 20:29

čáryfuk napsal(a):

Celý článek působí velmi neobjektivně, taková za 5 minut spíchnutá agitka - docela zklamání, svého času jsem měl Teličku v oblibě.

Bohužel celá evropská politika se u mě totálně zdiskreditovala ignorováním referend, která řekla NE další politické integraci. Politici se povýšili nad vůli těch, kteří jim dali mandát a naznačili, že názor občanů je nezajímá. Ani oni, ani Vy, pokud je obhajujete, nemáte právo mluvit o demokracii, je to cynismus.
14. 10. 2009 | 20:32

Vico napsal(a):

Nuba 20:23:27 :)))
14. 10. 2009 | 20:32

Ben napsal(a):

Nubo,
Vy jste také z Moravy? To jsem rád :-)
14. 10. 2009 | 20:39

Holubář napsal(a):

Nuba:
Ne, já jsem byl na Moravě jen v emigraci do převratu asi tři roky, když mě vyhnali z Čech. Pro emigraci je Morava nejlepší země na světě, ale vy jste na tom, zdá se, blbě. Vy na Moravu emigrovat nemůžete. Leda do Čech, ale to by fakt nebylo ono.
Fotbal? 22 lidí na jednom hřišti a k tomu ještě rozhodčí? Nechápu!
:-)
14. 10. 2009 | 20:39

hovorka11 napsal(a):

holubář:
jste vedle, jasná pravidla jsou průhlednost.
Nenávist ke Klausovi je přímo úměrná jeho naschválnostem a zneužívání svého postavení. Tady v ČR nemá rovnoceného konkurenta a skutečně kultivuje politiky k čím dál horší bezpáteřnosti. Jestli máte rád despoty, tak máte smůlu, že jste se nenarodil o cca 70 let dříve.
14. 10. 2009 | 20:41

Gudka napsal(a):

Nuba

Pokud tedy věříte, že na západ od nás by nemohlo politikům projít... atd, pak musím konstatovat značnou naivitu a naléhavě vám doporučuji si doplnit informace a rozšířit přehled. Ne, že by to nějak přispělo k vyřešení současné situace, jen vaše zklamání bude mnohem menší.
14. 10. 2009 | 20:47

Nuba napsal(a):

Jo Bene,

jsem rozená Valaška (hlópá, ale já o tem vím), teď náplava poblíž Brna směrem na Vyškov
14. 10. 2009 | 20:47

Krupa Václav napsal(a):

Vico,kdysi jsem někde psal,že by vrcholnou politiku měli dělat ze zákona pouze ženy.Podívejte se na Nubu,myslím ve 20.08,ale vlastně všude.Mají větší zodpovědnost,sociální cítění,nechtějí bojovat.Paradoxně možná proto chybějí ve vrcholné politice Mužský jsou schopni vyvolat válku k vůli fottbalu jako v Karibiku.Teď se s Vámi rozloučim, prý už 10 min hrají stále 0:0.Jsou to bojovníci.Výhra nám stejně nebude nic platná.Zatím dobrou a držte se.Hezký pozdrav K.V.
14. 10. 2009 | 21:55

Ahasweb napsal(a):

Nechápete pana Teličku,
míra jeho nasr...ti je veliká, protože doufal, že si někdo na něj vzpomene a navrhne ho na eurokomisaře. Kdyby Klaus zatlačil na vládu, viděli byste, jak by otočil.
14. 10. 2009 | 22:25

Sims. napsal(a):

Jsem pesvědčena, že autor má poměrně velké zkušenosti s fungováním EU a určitě si analyzoval LS. V naší zemičce se opět udělal z LS strašák, kterých jsme zde měli poslední roky několik. Nejprve vstup do EU, radar a nyní LS. Vždycky hrozné křeče, útoky na ztrátu národní identity, ostuda s pádem vlády zrovna v době předsednictví, etc. Někdy prožívám pocit, kterému se obecně říká stud. Začínám se divit, že nás EU ještě nevykopala, protože já bych to po tom všem asi již dávno udělala. A ještě něco závěrem - my již žádnou identitu ztratit snad ani nemůžeme, svoji identitu jsme prodělali v úplatcích, korupci a dalších českých modernizmech, jo a hlavně jsme ji prohnali tunelem, tak co nám z ní asi zbylo?
14. 10. 2009 | 22:37

Divák1 napsal(a):

Klaus, jehož ve svých chatových příspěvcích obvykle zvu hokyní (mí francouzští kolegové si to přeložili jako la concierge) je politikem na vejminku. Moc malá, sláva fuč. Být poslední zemí nepodepsavší Lisabon přineslo možnost se na mediální výsluní vrátit. Hérostratovskost oně nově nabyté slávy nevadí, má na to žaludek. To je prostá a jediná odpověď na všechny otázky.
14. 10. 2009 | 22:42

taly napsal(a):

Tak se nestydte a podepiste to, kdyz Klaus nechce :-)

http://www.petitiononline.c...
14. 10. 2009 | 22:51

kbzv napsal(a):

Pravda je, že jedni právníci říkají, že nebezpečí nehrozí a jiní zase, že ano. A to se těď těm křiklounům nehodí do krámu! A ani se o tom najednou nepíše. Já respektuji názor V.Klause, narozdíl od představitelů dalších členských států EU. To samo o něčem vypovídá! Klausi podepište a nežvaňte! "Chtěli by odvolat našeho prezidenta!" Jak demokratické.Senátoři tu smlouvu sice odhlasovali, ale sami to zdržují tím, že se obrátili na ÚS. Nemělo to být obráceně?A není pravda, že V.Klaus žádné námitky neměl! Přijel do Brna k ÚS a pamatuji se jak byl zaskočený tím, že mu nebylo dáno slovo.
14. 10. 2009 | 23:03

kbzv napsal(a):

A ještě k těm konfiskovaným majetkům. Co jsem tady, kde bydlím slyšela, tak se ty volné domy dávali těm, kterým ve válce vybombardovali dům nebo taky znám případ, že museli před válkou opustit pohraničí a když se vrátili, tak jim jeden z těchto domů byl přidělen.Takže žádní zlatokopové. Už tu bylo řečeno, že sudetské němce už odškodnila jejich vláda, no ale proč to nezkusit, když by byla možnost? Posselt tvrdil v televizi, že nic nehrozí ze strany Sudetoněmeckého ladsmančaftu, ale za 3 mil. potomků sud. Němců se nemůže zaručit! No a z čeho asi naši lidé budou hradit ty právníky u soudů v EU, kdyby na ně byla podána nějaká vydávací žaloba? To mají skončit jako bezdomovci? Na ty právní expertizy se tak můžeme spolehnout! Viz kolotoč kolem zkrácení volebního období! Takže věřím Klausovi!!!
14. 10. 2009 | 23:19

Pocestny napsal(a):

Telička píše první ligu!

Poprvé znečistím ohon pod článkem Pavla Teličky a nemůžu než začít poděkováním za další ostrov duševní svěžesti v tomhle moři třeskuté nudy.

K diskusi tu musim nechat taky poděkování, všem, kdo tu čelí té švejkiádě zoufalců, kteří ve Venově nejnovějším narcískovském čísle pracně hledají dějinný záměr.
Mr. Kazishuck protě užívá svou Warholovu čtrthodinku, kterou se navždy zapíše do Who is who?
Najde se dost politováníhodných triviálů, kteří své duševno navždy uzamkli do klece, kterou jim strýc Nejedlý a otec Eda náš vezdejší, o republiku se zasouloživší do palic vytesal.

Je tu spousta příspěvků, které by samy o sobě byly lepšími blogy než ta partajní šlichta od iluminátů Mr. Stejskala,

ale, vážení!!!

musím tu udělat ozvěnu všem, kdo tu v tom svatovítském tanci asi moc potichu říkají -
je pozdě na obstrukce obsahové, toto mělo být spácháno v době, kdy jste se věnovali bitkám o koryto a futráž pro stranické lejnomety byla důležitější než zájem celku, kterým jste je na sebe ládovali.

Je rozhodnuto, čas určený pro výhrady obsahové dávno vypršel, je jen a pouze vinou těch, kdo dnes brečí, že nadarmo a to, co se dnes děje je naprosto nedůstojné, dětinské, opět na nejnižší pudy brnkající, prospívá to pouze Klausovi osobně, nám všem ostatním to dělá jen obrovskou ostudu.

Dle zoufalství Svazu Protisudetských Buzerantů (neplést se Svazem Protifašistických Bonzáků Naděje Kavalírovny)lze konstatovat, že situace je taková, že ostatní metropole malých členských států byly již obsazeny bruselkomandy, hojně zmiňovaní Norové pářou norské vzory a učí se eurosvetr, Švýcaři požádali OSN o pomoc s uprchlíky z frankogermanizovaného Beneluxu a zvláště z Brusele, o kterou, jako poslední nerelokovanou enklávu, vedou urputné boje holanďané s frantíky.

Poslední vlajková loď admirála Vjačeslava troubí k obraně poslední obležené pevnosti, Akkonu demokracie, kde vládne každý, kdo má modrou a zaslouží.

Okolo se řeší úplně jiné věci, ale protože tahle země vyprodala starost o místní zaměstnanost cizím investorům, může tento truchlivý podzim rozjasnit lidovou humoreskou.
Jen je škoda, že se autoři nedrží tradice, kdyby to dával Toepfer na Fidlovačce, bylo by to rozměrem i obsahem správně.
Divadlo jednoho herce nepatří do Rudolfina, i když se najde komparsu na plný orchestřiště.
Po prvním taktu se hned pozná, že nejde o novostvětskou, ale "Co jste hasiči,..."

Zaujalo mne, jak se ten plot v hlavách, kterým se zde obkličují i pohříchu chytří lidé (škoda, jarpore, je to fakt líto), pozvolna mění v takovou plexi barieru dle nejnovějších trendů.

Nemohu nevzpomenout takový poznatek z potulek.
Jak tak vítr češe listí, většina hlinorypských kolonií pražských chatařů a chalupářů, ty několikahektarové plantáže zjednoduššují svůj vzhled. Co vylézá?
Krematoria - urnové háje stálezelených tuia, cypřiš, vysoké vždyzelené stěny, které do výše plotu lemují každý ten kompártment.

Je to taková alegorie, žít natěsnán v plástvi, ale v hermetickém soukromí své komůrky, schováni před světem se svými téměř rituálními stereotypy.
14. 10. 2009 | 23:32

Pocestny napsal(a):

Levice zde přítomná se, zdá se, zpětně štěpí na lidi a stroje, kromě hracích skříněk typu Béééďa se tu náhle objevují komentáře, se kterými nelze než souhlasit, a to já si jako pravicový hejsek klidně dovolím.
Za odměnu, Nubo, Václave, Vico, Tupelo a ostatní, jedna poznámka.

Kdyby ten pán opravdu chtěl něco dělat pro nás, začal to dělat již v době, kdy pan Telička skončil se Špidlou v zádech, Václav Havel s Dashou na hradě a pan tatrman se objevil v úloze drobného kladeče věnců a startéra cyklistických závodů.

Bohužel, vexlpinglovská anabáze socdem vrcholící akutní pupkiádou, která zachvátila tuto zemi hned po příchodu Nejklenutějšího do spotlight medií dala vyšeptalé bambitce novej lauf, naprostá idiocie současné socdem pak modrým šanci se vrátit ke kormidlu.

Ukázala se holá pravda, s Velikým Trabantistou odešla z ODS generace komoušů se žvýkačkou, čili profesních karieristů z indexovaných posic v obchodu, financích, průmyslu, zbyli šášulové okresního formátu, chrapouni, kterým jde jen a pouze o prachy a koryta.

TeĎ se Vena pokouší vyvolat ty svý Blanický duchy, ale, jak se zdá, odnikud nikdo na pomoc nepřichází, uvnitř i vně země na to všichni hledí chladně a s odstupem.

Pokud trapné ticho bez škandalosních projevů ulice vydrží měsíc, bude jasné, jak je v tom Vena sám.

On si jde pro své slavné Waterloo, on si tím kupuje důchod, protože takového čímana si kdekdo, kdo má na Brusel žáhu, rád na "přednášku" pozve.

Závěrem jen tolik, je to chmurné počtení, když musím smutně konstatovat, že lidé, o jejichž úsudku jsem měl jisté mínění, mohou tak zoufale detinsky popřít hlas rozumu, který tu normálně zastupují.
Dekrety jsou dnes problém jen v jedné rovině - jak je ukončit závěrečným vyrovnáním.

To znamená, hledáme jedince, který si sedne s Posseltem na jedno, pochválí mu jeho novej kajzrok a to, jak tvrdí, že je nejprve ojroposlanec a až pak sudeťák a nabídne mu férovou nabídku, jak povznést jeho jméno tím, že tuhle patálii vyřídíme.
Nejlépe tak, že se dá dohromady společenství, který sešije to území, řízlé napříč železnou oponou. Vzhledem k tomu, že dnes tam už ani financové nezevlují, je možná čas si uvědomit, že s těmi Němci tu budem až do konce svých dní, bez ohledu na to, jakej bude.
Někdo to holt pořešit bude muset, je trochu tragikomícké sledovat ty závody v mytí rukou, které tu naše nazional levice (ODS) předvádí.
To inteligentní, co z té partaje zbylo se stalo nacinálnekrofily, zbytek jen upřímně s grácií autobazaristy vydělává...
..zemský ráááj to napohled....
14. 10. 2009 | 23:35

jan kalina napsal(a):

přátelé před řadou let předvedli našeho prezidenta do mnichova a s bouchačkou u palice ho celá evropa donutila podepsat, nedávno tu byl ten dokument vystaven dnes je jiná doba ale ten tlak je stejný a už jen pro to ať de celá EU do háje doufám že prezident nic nepodepíše
14. 10. 2009 | 23:43

lucifer napsal(a):

Pane Teličko, jste velký demagog . Můžete mi odpovědět na otázku. Proč Velká Británie, Polsko a Severní Irsko si vynutily vlastní priority ? Já se domnívám , aby si v budoucnu zachovaly vlastní státní útvar a národnost.
14. 10. 2009 | 23:51

diskuze-šoel napsal(a):

NEbudu komentovat chování prezidenta.Občas čtu některé diskuze a někdy žasnu nad jejich krátkozrakostí.KRátkozrakost z různých důvodů je typický český rys.Otázkou je ,zda jde o záměr nebo opravdovou povrchnost. Od široké veřejnosti se ostatně větší povrchnost tak nějak očekává.S tím také některé politické elity počítají a tak překrucují, polopravdují a získávají z toho body.
Pan Telička byl a stále je jeden z největších českých evropanů-úředníků.JEho blog je chytře postaven na otázkách,na které si každý má udělat každý vlastní odpověd.
JEdiná cesta ,která má smysl pro budoucnost,tedy v delším než krátkozrakém horizontu, je stále více spolupracovat v rámci Evropy byť za cenu sdílené suverenity,jak uvádí J.Rupnik. Do EU nás nikdo nenastrkoval,vstoupili jsme do ni dobrovolně. Ted to navenek vypadá že česká nespolehlivost bude pro evropské partnery vlastnost,jíž budou pečlivě sledovat třeba v dalších jiných postupech našeho státu v Bruselu.Jistě není legislativa EU optimální,ale výhody z jejího -členství s jeho závazky- v dlouhozrakém horizontu budou převažovat. Naše polistopadová cesta vede směrem na Západ a i Češi již za tu dobu investovali do tohoto projektu obrovskou energii a politicko-ekonomicko-sociální kapitál. Představa, že bychom změnili orientaci v mnoha aspektech života zejména na Východ nebo např do Číny ,protože západní oblasti o nás ztratí zájem není příliš povzbuzující. To by mohlo ohrozit i to teplíčko ,na které si stále více Čechů již zvyklo.
Navíc Česku jednoznačně chybí propracovaná a jasná zahraniční politika.
V době globalizace se nehraje jen na hřišti zvané Evropa.Hřiště se poněkud rozšířilo do celého světa-zejména po studené válce.Evropa vede nový boj o postavení na světových trzích.V kOnkurenci není nikdo menší než Spojené státy,Čína,Rusko,jihovýchodníAsie,Latinská Amerika. To jsou velcí hráči.Doporučuji četbu jako Brzezinski, Robejšek, Rupnik atd.
Samostatně uvažující evropské státy v rámci /a to i velké jako Německo, Francie, BRitánie / nemají šanci prosadit se bez širšího konsensu. Společná dohoda v rámci Evropy bude pak i naše výhoda.Jádro EU k tomu jasně směřuje. Osobně jsem pro to,abychom jako nováčci spíše sklapli podpatky a naslouchali partnerům. Za nějakou dobu díky důvěře,kterou v nás ostatní uvidí, pak prosadíme mnohom více,než ted,kdy jsme ostatní Evropě moc prospěšnosti nepřinesli.Peníze od EU bychom brali vždy,ale něco za ně obětovat už ne.To že jsme nevyčerpali skoro 3/4 bilionu z fondů je jen a pouze naše neschopnost úředníků nastavit parametry pro čerpání.Výmluvy typu komplikované bruselské byrokracie neobstojí.
Odmítnutí ostatní Evropy díky nepodpisu LS bude mít pro nás nedozírné následky.To není přece vlezdo....ní ,ale rozumná inteligentní argumentace středně velkého státu bez moře, nerostných surovin a krátké demokratické tradice.Naše ekonomická závislost na západu je opravdu klíčová a díky ní máme alespon to co ted máme.Ačkoliv nemnoho příliš vlastního ekonomického know-how, relativní bohatství v rámci postkomunistických zemí je zejména zásluha bohatých západních investorů.
Zeptejme se jiných států,jež také vyvlastnovali /Dánsko, Francie, Slovensko/jaké oni mají právní ošetření proti indivi a kolektivním žalobám.
15. 10. 2009 | 00:05

Alibernet napsal(a):

Kua, Teličko, já volil ODS v době, kdy měli zakázaný převod kompetencí do brusele. Není to ani zbla vůle lidu.
15. 10. 2009 | 00:37

Tupelo napsal(a):

Vico, dekuji, jen bych upozornil ze ja jsem v danem smeru uplny laik, jen jsem si dovolil par vetami popsat ten povalecny zapach, ktery jsem coby panic na danem poli ucitil. Jsou zde lide kteri vi o techto vecech nesrovnatelne vic, bud z osobni zkusenosti (viz prispevek Vaclava Krupy), nebo predchozim studiem a stoji za to si je cist, maji nam mnohe co rict o vecech, ktere jsou stale tabu. Ve skole nas ucili o nemeckych koncentracich, po '89 vyplavala pravda o koncentracich ruskych (jasne, kdo chtel mohl se dozvedet mnohe, ja se zajimal v te dobe spis o holky, hudbu a pivo, zkratka priority ktere k jistemu (dusevnimu) veku nalezi ;)), pokud Klaus opetovne zacina otevirat tzv. SDL otazku, ziskavam pocit, ze bych se mel dozvedet neco vic v tomto ohledu. Driv nez se se mnou pokusi nejaky V(elky) K(ormidelnik) manipulovat. Cim zurivejsi je vztycovani padel veslaru z barky zmineneho kormidelnika, tim podezreleji na me cela vec pusobi. Velmi zajimavy byl prispevek jury-p u Kurase (13.10, 03:11), doporucuji, z prime zkusenosti ukazuje zpusob jakym na problematiku nahlizi SDL ale i potvrzuje ze ne vse probihalo ciste. Ten balvan na ceste by se mel jednou provzdy odstrelit.
15. 10. 2009 | 01:01

Jenek napsal(a):

"frantisek z Asisi napsal(a):
Když Klaus nechce podepsat LS ať se hodí marod na pár dní a předá pravomoci po dobu nemoci podle ústavy předsedovi parlamentu."

Seš normální? Ty nevíš, že předsedou Poslanecké sněmovny je zahrádkář Vlček? Ten se podepsat co? NEUMÍ! Takže, kdyby se hodil marod Klaus, pak by se hodil marod i Vlček. Jako ostatně onehdá, kdy měl vystoupit u Ústavního soudu. Takže by to spadlo na blba Zaorálka. Ten sice nezvládně říct kloudnou větu, ja onehdá ukázal u Ústavního soudu, ale podepsat by snad zvládnul. Kdyby mu klausovi psíci Jaklík, Hájel a Peynek volízli tužku.
15. 10. 2009 | 02:03

schlimbach napsal(a):

fascinuje mě, s jakým nadhledem se 64 letým zpožděním někteří podblogisté řeší to, co se událo po válce. Normální člověk zřejmě chápe, že docházelo k nezákonnému jednání i ze strany našich lidí, ale nemělo by se zapomínat na kontext doby, kdo toto jednání vyvolal, jak se chovali němci za války, jaké měli plány, že díky nim padlo více než 50 000 000 lidí ve 2.sv.válce. Myslím si, že mnohem rozumnější by bylo udělat tlustou čásru za touto minulostí a nechat ji k bádání historiků a na druhé straně udělat zásadní opatření, které znemožní jakékoliv nedobrovolné změny stávajích vlastnických vztahů a nároky odškodnění.
15. 10. 2009 | 07:59

Vašek napsal(a):

"Na jedné straně čteme jednoznačné názory právnických kapacit, na straně druhé vidíme demagogické kličkování a přehlížení výrazně většinové vůle demokraticky zvoleného parlamentu. "
Na jedné straně čteme průzkumy veřejného mínění jak v ČR, tak v zahraničí, že občané si LS nepřejí (ani ji nikdo pořádně nevysvětlil a neobjasnil- původní dokument byl v několika referndech zamítnut) a na druhé straně vidíme, jak přes tuto nevůli ji politické špičky nedemokraticky prosadily, mírně poupravenou.
Tak co si o tom máme myslet?
15. 10. 2009 | 08:00

Michal napsal(a):

Až na pojmenování Jakla , které je myslím pod úroveň vyjadřování pana Teličky lze jen souhlasit.
Myslím, že ČR ještě nemá na to být v demokratických strukturách EU a přijetí bylo z hlediska EU chyba. Teď vidí , že integrace EU je prakticky nemožná kvůli obstrukci malého národa. Škoda, neumíme překročit svůj stín. ( A jak vidím tady na blogu není to jen otázka prezidenta ).
15. 10. 2009 | 08:03

Vico napsal(a):

Jako u Lišky by se slušelo pogratulovat i p. Teličkovi k návštěvnosti. I to o něčem svědčí.

Pocestný : Abych nezůstal dlužen. Já,zas, a to už dávno, velmi oceňoval vaši v různých obměnách opakovanou definici bolševismu.

Sranda byla, že rozčilovala hochy, jak se říká, napříč politickým spektrem.

No, zvony ohlašující konec příměří se už pomalu rozkývávají. Tak si ještě podejme ruce a každý zas do svého zákopu..
15. 10. 2009 | 08:19

dalimil napsal(a):

Dobrý den vážení ! Pokud by se u nás konalo referendům o un.smlouvě tak to má EU již dopředu spočítané protože s jakou nehorázností si její úředníci přerozdělují pro sebe astronomické částky to už je vrchol provokace pro nás všechny dan. poplatníky ! Co si to vůbec dovolují ! Je to tam smečka nenasitných chrapounů ! A když si ještě představím mezi nimi toho amerického pohůnka S. Vondru tak to už raději bez komentáře ! P. prezidente KLAUSI nic nepodepisujte !!! Stejně tam o všem rozhodují němci a frantíci ! Dalimil.
15. 10. 2009 | 09:59

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ešče o tom neví, ale taky podepíše. Pochopitelně, že přísně demokraticky...
Veselé krizování...
http://i2.korzik.net/2009-0...
15. 10. 2009 | 10:10

Ivan napsal(a):

Vsima si verejnost zasadnu vec...?!!!

A tou je zmocnovanie sa existencneho majetku obcanov vychodnej Europy obcanmi zapadnej Europy..., a to pod plastikom zaklinadla "sirenia demcracy...?!!! Ona ta ich "democracy...", je totiz len virtualnou demokraciou... Od rana do vecera, od vecera do rana, mate na vsetkych TV kanaloch samu "democracy...", ale len co vyjdete na ulicu dostanete do tvare ranu diktatury majetku...!!!

A tzv. Lisabonska zmluva je nic ine ako kolonialny pamflet, ktorym ludi odstavenych od existencneho majetku "pojmu" pod svoju jurisdikciu zapadni kolonizatori...!!!

Takto sa chovali v byvalych koloniach, takto sa chovaju i v sucasnosti... Len vedia zakerne odputavat pozornost a vnimavost kolonizovanej verejnosti..., zatial co narod salie hladanim SuperStar..., kolonizatori sa zmocnuju dalsieho existencneho majetku hladacov SuperStar...

Nedavno v tzv. predvstupovych rokovaniach nariadoval Brusel znizenie dotacii polnohospodarstvu, obmedzenie chovov, znizovanie osevnych ploch..., vopred vedeli, ze nase velkofarmy s obmedzenou produkciou a dotaciami nepreziju a skrachuju, a dnes lacno skupuju zapadni farmari nasu podu a zakladaju farmy s vysokymi dotaciami..., a nasi ludia dnes stoja pred ich branami a cakaju, ci na ten den nedostanu pracu na zbieranie uhoriek, leziac cely den na akejsi plosine tahanej traktorom...

A o tomto je ten kolonialny zlocinecky pamflet, ktory Klaus nemieni podpisat...

A o tomto by mali rozmyslat nadsenci hladania SuperStar..., EuroHujeri...!!!
15. 10. 2009 | 10:18

Bohemia napsal(a):

DEMONSTRACE na podporu LS a odstoupení prezidenta ČR Václava Klause !
Pondělí, 19. října 2009, 17:00 hodin, Hradčanské náměstí, pomník TGM
15. 10. 2009 | 10:32

Jan XXX napsal(a):

Vsadil bych se o milión, že pan Telička LS ani nečetl!!!
Chtěl bych vidět vaše odpovědi na vámi položené otázky. Počítám, že většina z nich by nebyl váš názor, ale názor lobbistů, kteří vás dokopali (za odměnu) něco sem napsat.
Pochybuji, že byste na něco takového přišel sám! A už vůbec nevěřím, že vám jde o zájmy občanů ČR!
15. 10. 2009 | 10:37

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, eu samozřejmě ano, ale může mi prosím někdo ze zde přehřátejch eurosvazáků jednou větou vysvětlit k čemu je mi ls dobrá. Bydlím ve lhotě. Děkuji.
Veselé krizování...
http://i2.korzik.net/2009-0...
15. 10. 2009 | 11:07

Taoiseach napsal(a):

Vysedlina pathologická napsal(a):

"...kdybychom vystoupili z EU, ... Dočasné těžkosti by byly takového rázu, že všechny krysy ba opouštěly 'loď'."

Tak bych si to nemaloval. I v nejchudších státech, jako je třeba Bělorusko, se mají satrapové móóc dobře. Klaus Lukašenkovi závidí, že se nemusí ohlížet na obtížný "hmyz z Bruselu" ani na občany vlastní země.
15. 10. 2009 | 11:13

strejda napsal(a):

Tak sláva,konečně jsme se vrátili na tu správnou cestu,která byla nesmyslně přerušena před dvaceti lety.Musíme si uvědomit,že západní imperialisté stále usilují o naší suverenitu a snaží se vykořisťovat náš pracující lid. K tomuto účelu využívají nadále i zápodoněmeckých revanšistů v čele se sudetoněmeckým landsmančaftem. Naštěstí náš soudruh prezident byl znovu ujištěn naším věrným spojencem Ruskem(SSSR),že nás nikdy neopustí a nejen,že bude dodávat veškerou energii,ale bude i financovat vydávání seriozního tisku ,tak jako v případě knihy soudruha prezidenta. Kdyby to nestačilo,tankové jednotky jsou k dispozici.Hlavu vzhůru,všechno bude tak,jak bylo.
15. 10. 2009 | 11:21

Taoiseach napsal(a):

Roy:

Máte smůlu, schytáte to i za jiné, kteří tvrdí podobné věci.

"...vytvořit místo svazku národních států..."

EU/ES je něčím víc než svazkem států už od roku 1987 - dobrovolně jsme se k ní přidali.

"nenutit je volit jen své lokální politiky do struktur EU a nedávat jim nerovný hlas"

Rovný hlas znamená stejný počet voličů na jednoho poslance (kdyby se to bralo přísně, neměli by Malťané ani jednoho). V jednotlivých státech můžou kandidovat i občané jiných států. Pokud byste chtěl volební systém ještě více "mezinárodní", napište konkrétní představu.

"Prosazovat jednotnou vízovou politiku, a né, že mávne rukou nad tím, že někdo zavedl víza pro část jejích občanů."

Brečíte na špatném hrobě. V době, kdy z pověření EU jednala Komise o jednotných podmínkách cestování do USA, ji podrazili Topolánek a Langer SEPARÁTNÍM jednáním s USA.
15. 10. 2009 | 11:29

Standa napsal(a):

Po přečtení dosavadních reakcí je příznačné, kolik příspěvků fandí vyčuranosti VK, ty sprosté nevyjímyje. Pak se nelze divit tomu, jak dopadají volby a co všechno je u nás možné. To co se v poslední době zatím provalilo (Mrázek, Plzeň atd.) je zřejmě jen zlomek té hrůzy. Vnitřní síla zjednat nápravu a vrátit se mezi evropské demokracie není a změnit se to dá asi už jen zvenčí, tedy z Unie. A tomu se VK a jemu podobní všemi prostředky brání. Tak nechť si všichni ti křikouni a chytráci, kteří ho podporují, zkusí položit otázku "Qui bono" (jestli vědí, co znamená) a pokusit se na ni odpovědět (pokud na to jejich IQ stačí. Nápověda: proč se VK zrovna teď producíruje v Rusku ?). Nezbývá, než spolu s klasikem opakovat, že blbost je věčná a srážka s blbem je jednou z největších havarií. Vzniklou škodu nám ale bohužel žádná pojišťovna, ani Kellnerova, neuhradí.
15. 10. 2009 | 11:30

Sparta napsal(a):

Za koho kopete, soudruhu Teličko? Za Posselta? Za Sarkozyho, či za koho?
15. 10. 2009 | 12:21

MH napsal(a):

Připojuji se k těm, které agrumentace p. Teličky zklamala. Věcně souhlasím s tím, že postup ČR (prezidenta i vlády) nebyl šťastný, případné podmínky jsme měli formulovat již dávno. Dnes už to začíná být trapné a k Evropě nepěkné. Rozhodující je ale to, že smlouvu ratifikuje náš demokraticky (doufám) zvolený prezident. Tedy ani poslanci, ani senátoři, ani vláda. Má-li prezident pochybnosti a požaduje-li ganarce, je fér je respektovat a ne na něj útočit, protože je sami považujeme za zbytečné. Pokud si někdo myslí, že tyto garanece netřeba (protože už je máme), neměl by mít problém je explicitně poskytnout znovu, "pro klid prezidentovy duše". Jistě, je pozdě, ale lepé pozdě než blbě nebo nefér.

Např. otázky 5) a 12) jsou tendenční a velmi laciné. Odvolávání se na "právnické kapacity" mě také neuklidňuje. Vzpomeňme si na divoce odlišné názory různých právnických kapacit na nedávné zrušení předčasných voleb. A i kdyby dnes měli všichni experti stejný názor, právo není exaktní věda - zítra to platit nemusí.
15. 10. 2009 | 12:28

Petr napsal(a):

Ač právník, nedokážu jednoznačně říct, jestli riziko vymožení nároků bývalých českých Němců existuje či neexistuje a zda je LS posilováno. Mastodontem citovaná posseltova konstrukce uplatnění nároků má však na první pohled vážné vady. Jedná se o to, že trvající stav byl založen tehdy platným právem - presidentským dekretem, dle kterého pozbyly majetek osoby německé národnosti. K realizaci této přímo aplikovatelné normy nebyl žádný správní ani jiný individuální právní akt potřebný, k vyvlastnění došlo přímo dekretem, momentem její účinnosti, tím založený a dosud trvajícíc stav tak nemůže být protiprávní. Platnost dekretu nemůže být dnes za pomoci listiny práv posuzována (zákaz retroaktivity). Domnívám se, že tudy, ani jinudy cesta ke zpochabňování důsledků II. sv. války nevede.

Co je ale v této chvíli třeba říct především, je naprosto neobhajitelné, že si takovýto argument ponechává reprezentant českého státu až na chvíli, kdy je smlouva schválena a ratifikována všemi partnery. Takový postup, i když možná mazaný je z pohledu váhy Čechů v Evropě a z pohledu skutečné ochrany našich zájmů tragický. Panem Teličkou v 12. poznámce popisovaná varianta postupu se jeví jako daleko férovější, než současné vydírání.
15. 10. 2009 | 12:38

patriot napsal(a):

Vkládám následující text znovu i do této diskuse…

Je pozoruhodné, kolik blábolných článků se vyrojilo k tématu ratifikace LS. Všechny zakrývají nebo zamlčují základní skutečnost:

Tzv. evropská integrace je krycí název pro zlodějinu páchanou na evropských daňových poplatnících.

Tisíce nových koryt již vzniklo a další vzniknou. Tisíce nových papalášů a podpapalášů obsadí své „pracovny“. Budou nové evropské úřady, další komise, ministerstva, diplomatická a jiná zastoupení ve světě… Pro celé divize parazitů se otevřou šťavnaté pastviny života na cizí účet.

Kvůli tomuto, vážení, je celý ten cirkus. Proto nesměli LS schvalovat daňoví poplatníci. Referenda nemohla být vypsána, protože LS by nikdy neprošla. S demokracií nemá tento proces nic společného. Právě naopak! Jde o rakovinné bujení byrokracie v duchu Parkinsonových zákonů.

Klause, jakož i všechny ostatní politiky a byrokraty včetně Teličky, mám rád jako lupénku na koulích. Nicméně, každý projev vzdoru vůči bruselským loupežníkům – ať má jakékoliv skutečné motivy – osobně velmi vítám!
15. 10. 2009 | 13:14

Petr napsal(a):

Patriote, nejsem nekritický obdivovatel EU, dokonce si myslím, že hlasy z euroskeptického tábora napomáhají vytváření talku na to, aby nových směrnic "o rovných okurkách" bylo co nejméně. Nicméně člověk žijící v Čechách nemůže nevidět, že snaha o vstup do EU a s tím spojené standardy které jsme museli splnit přinesla takový civilizační skok, kterého bychom se od našich zaprděných politiků nedočkali ani za dalších 20 let. Proto ze zkušenosti nemám důvod propadat strachům o kterých píšeš. Konečně, kdyby to co popisujěš převážilo pozitiva které EU poskytuje (nemyslím jen dotace), potom to řešme, unie má dveře ven. To co ale sousedům předvádíme od pádu vlády je pro naši zemi tragédie.
15. 10. 2009 | 13:35

Taoiseach napsal(a):

patriot

Pokud jste opravdu patriot, měl byste NAPŘED zamést před vlastním prahem.
15. 10. 2009 | 13:57

foreigner napsal(a):

Kdy se Cesi konecne prestanou chovat jako ZAMINDRAKOVANY narod, ktere vidi kolem sebe samy hrozby a strasaky?? Kdy uz konecne zmizi ta ceska BURANSKA AROGANCE, ktera pohrda vsechno, co prichazi z ciziny?? Opustte na chvili sve pivo a sve veproknedlozelo a bezte se podivat do sveta a snad, pokud budete chytri, zjistite, ze jsou tam i uplne fajn a rozumni lide, kteri proti vam nemaji vubec nic. A pokud pak trvate na sve ignoranci a na sve buranske aroganci a si myslite, ze to umite sami lip, tak VYSTUPTE z EU a DEJTE POKOJ!!

Podepiste petici http://www.dostklause.cz!!!
15. 10. 2009 | 14:15

patriot napsal(a):

Petr:

Myslím, že nechápete jednu věc:

Odpůrci LS nejsou automaticky odpůrci EU – jako zóny volného obchodu, pohybu…

EU jako pseudostát s prezidentem, ministry a armádou vyžírek všeho druhu je však již něco jiného. Tento útvar si zřizuje pro sebe několik politiků a byrokratů metodami, které jsou jednoznačně varující. Jejich pohrdání občany je ještě horší než to, jak kradou.
15. 10. 2009 | 14:39

Jan napsal(a):

Naprostý souhlas, každý trochu rozumný člověk musí s vámi souhlasit, díky p. Teličko za článek. Myslím, že by si ho někteří účelově vystrašení čecháčkové měli přečíst a pak se zamyslet. Jenže oni raději píší bláboly a hledají strašáky všude možně a nechají se manipulovat. Je mi těch lidí líto, chovají se jak za totáče. Opravdu ještě dost lidí nedorostlo.
15. 10. 2009 | 15:14

Jan napsal(a):

Naprostý souhlas, každý trochu rozumný člověk musí s vámi souhlasit, díky p. Teličko za článek. Myslím, že by si ho někteří účelově vystrašení čecháčkové měli přečíst a pak se zamyslet. Jenže oni raději píší bláboly a hledají strašáky všude možně a nechají se manipulovat. Je mi těch lidí líto, chovají se jak za totáče. Opravdu ještě dost lidí nedorostlo.
15. 10. 2009 | 15:25

Petr napsal(a):

Patriote:

Já to prostě jako prostou zónu volného obchodu nevidím. Pro mně má význam odstraňování bariér v daleko širším smyslu a konečně i to, že se jedná o zatím poměrně úspěšný pokus jak uspořádávat v evropě vztahy jinak než střílením. Samozřejmě že se mi dělá šoufl z představy nějakých Bruselských vyžírků s razítky pro razítko, zatím ale nejsem přesvědčen o tom, že by jejich hrozba byla větší, než představa těch stejných z Prahy.
15. 10. 2009 | 15:32

LUCAS napsal(a):

foreigner: příspěvek úplně o ničem. Myslíte že zdejší lidé necestují a nestýkají se s cizinou? Tady vůbec nejde o lidi, ale o politiku. Možná byste byl Vy "světoznalče" překvapen, ale běžní lidé v EU vůbec žádnou Lisabonskou smlouvu nechtějí, což jasně ukázalo několik "projetých" referend v několika zemích. Po tomto fiasku se celá smlouva přejmenovala a už se jelo bez referend, to aby náhodou nebyl slyšet negativní názor. Netahejte do jedné roviny lidi ze "západu" a jejich politiky. Velká většina lidí s nima nesouhlasi a cítí se tímto postupem podvedena. Zkrátka celá záležitost kolem LS je jeden velký manipul, který jasně směřuje k ovládnutí EU několika vyvolenými. Jestli Vám nevadí být rozpuštěn v kotli zvaném EU pod patronátem LS, tak mi je Vás líto a radši se rychle odstěhujte. EU měla být a vždy byla ekonomickým uskupením. Kdo jim dal mandát měnit tuto strukturu na politické uskupení. o to nikdo nestojí a kdo ano je zrádce vlastního státu.
15. 10. 2009 | 15:58

Franta napsal(a):

Velice mne nadzdvihl váš zájem o pokrokovosti naší Evropské unie. Přitom jako jednatel za Bakalovi firmy RPG Byty nejste schopen za čtyři roky zaručit aby nájemníkům neteklo do bytu za deště. Zde si přehrajte video
http://www.klekanice.tv/?pa...
15. 10. 2009 | 16:39

Fervar napsal(a):

Zdravím všechny diskutující,
jak jsem již řekl velmi rád sleduji tuto diskuzi počínaje určitě hodnotnými až po ty rozohněné příspěvky. Možná by nebylo špatné ,kdyby redakce udělala nějaký systém hodnocení příspěvků abychom mohli ještě více diskutovat o těchto příspěvcích.
Chtěl bych se ještě vrátit k tématu. Přemýšlel jsem proč pan Klaus dělá to co dělá. Věřím tomu , že s většinou z Vás se schodneme na tom ,že pan Klaus určitě není hloupý člověk.
Takže moje otázka č.1. Zdržuje podpis opravdu kvůli Benešovým dekretům ?
Moje odpověď č. 1. Pokud budeme akceptovat to ,že není hloupý tak odpověď je jasná ,kvůli dekretům to není.Kdyby to bylo kvůli dekretům určitě se do tohoto problému angažoval již dříve a s větší razancí.
Pak mě napadlo , že to dělá kvůli svému Egu. Moje otázka č.2 : Dělá to pan Klaus kvůli svému egu (nebo taky zviditelnění ) ? Moje odpověď č. 2 : Myslím , že taky trochu ,ale při jeho inteligenci si myslím ,že to nebude hlavní důvod. Nakonec je už dost známý svým postojem k oteplování.
Tak včem je tedy zakopaný pes? Ve včerejším příspěvku mě napadla další otázka. Moje otázka č.3 : Zdržuje podpis proto ,že se nudí a chce si to užít aby to bylo zajímavější( na stará kolena trochu adrenalinu ). Moje odpověď č.3. Napřed jsem si myslel ,že ano.Taky , že chce trochu adrenalinu i pro nás. V noci než jsem usnul jsem ale dospěl k názoru ,že pan Klaus je ješťě mazanější něž si všichni myslíme.
Moje poslední otázka č.4. Tak proč to vlastně dělá ? Začnu tím ,že pan Klaus je známý Euroskeptik a to je jádro pudla. Ne ale v tom , že nechce sjednocenou Evropu. Jsem přesvědčen ,že je to právě úplně opačně. Vysvětlím : Vůbec bych se nedivil, kdy se pan Klaus na konci této kauzy prohlásil za předního sjednotitele Evropy ( Myslím ,že se mu podařilo sjednotit většinu Evropy proti sobě ), dále za politika ,který výraznou měrou přispěje k demokratizaci sjednocené Evropy ( toto platí za podmínky ,že Evropa demokratickým postupem zvládne překonat i pana Klause )
Jsem přesvědčen ,že jedině toto perfektní maskování za euroskepsi a budování sjednocené Evropy pomocí náročných úkolů a překážek je hodno iteligence pana Klause.
V nejbližších týdnech očekávám odmaskování a já budu první kdo pana Klause navrhne na presidenta Evropy.
Fervar
15. 10. 2009 | 17:24

Helena napsal(a):

Pro všechny, kteří tleskají panu prezidentovi:To jste tak zaslepení, že nevidíte ty miliardy, které naše republika díky EU může investovat do železničních koridorů, silnic, úpraven vod apod.? Kdybychom nebyly v EU, tak bychom na to nikdy neměli. Možná pan prezident navrhne naše vystoupení z EU. Pak by Evropa chtěla ty peníze zpět. Jelikož bychom je nemohli splatit, třeba by celou republiku s jejíma dluhama koupil nějaký boháč z Jihoafrické republiky a celá naše suverenita by byla v pr. To by byla legrace.
15. 10. 2009 | 19:58

patriot napsal(a):

Petr:

Jaké další „bariéry“ ještě chcete odstraňovat? Začnou se snad Dánové učit rumunsky?

Nebo se domníváte, že bruselští politici či byrokraté budou lepší než ti místní? Že budou krást méně? Že budou pracovat pro občany? Nebudou! Všech těch pijavic bude akorát více, mnohem více…

Evropský „superstrát“ nevzniká demokraticky!
Vítězství LS bude vítězstvím pseudodemokracie!
15. 10. 2009 | 20:27

skeptický napsal(a):

Helenko

Vás zaslepují ty miliardy,které stejně díky neschopnosti,obtížně splnitelným podmínkám,či sabotáži nažich úředníků nedostáváme.

Máte pravdu,mají to spočítané,že z toho co nám dosud dali se nikdy nevyhrabem,kdyby se to mělo splatit.Taková malá pojistka.

Investují do svého,a jediným podpisem jim dáme desettisícnásobek,to jest vlastní území,na kterém se stáváme bezprávnými.

Jestli tu budeme dál žít,a kdo s námi je pak jejich libovůle.Stáváme se kolonií.

Ať už je Klaus jaký chce,jediný se nezpronevěřil,ostatní už kopou jen za svoje koryta,lokajský hřbety.
15. 10. 2009 | 20:41

Vladimír napsal(a):

Odpovědi:
1. Neobjevila se, neboť se nepředpokládalo, že EU "uplatí" Iry.
2. Právo na majetek, coby základní lidské právo, je dle evropské Listiny práv a svobod nepromlčitelné.
3. - 7. Nepředpokládalo, že EU "uplatí" Iry.
8. Nepleťte si pojmy a průjmy.
9. Třeba ta politická reprezentace ctí ústavní postup.
10. Proč Paroubek? Protože je vůl.
11. Špidla je prakticky "nesvéprávný".¨
12. A to je ta demagogie. Ani my ani (snad) většina obyvatel jiných zemí z EU vystupovat nechce, co ale nechce to je LS.
15. 10. 2009 | 21:51

MARTIN napsal(a):

Eurofil se projevil....
15. 10. 2009 | 22:00

Jan XXX napsal(a):

Jsem proti LS i EU.
Jsem totiž vlastenec.

EU je jako jedna velká rodina, spravovaná ovšem ještě větší rodinou a tou jsou mezinárodní společnosti. Je sice pěkné, že máme různé výhody, ale kam naše peníze putujou asi nikoho nezajímá. Je to jeden velký obchod, který vyváží naše peníze, naše statky i naše občany za hranice.
A ten velký obchod jsou právě investice do náší republiky. Je sice hezké, že se postaví nové silnice z peněz EU, ale ty postaví firmy z EU a ty firmy nevlastní EU. LS jim jen pomůže, rozhodovat se bez vůle občanů ČR kde, kdy, kdo a co nám tu postaví.
Jak tu někdo napsal:
"Stáváme se kolonií"
Evropský „superstrát“ nevzniká demokraticky!
Vítězství LS bude vítězstvím pseudodemokracie!
15. 10. 2009 | 22:20

David - 1.část napsal(a):

Chceme takovou Evropskou unii?

Já NE !!!

Aktuálně.cz - Blogy:

02.02.2009: Evropská unie si opět vyhodila z kopýtka

Autor: Benjamin Kuras

Rozpočet Evropské unie ve výši přes sto miliard eur byl v roce 2007 opět plný nesrovnalostí, nejasností a defraudací, oznámil v listopadu 2008 Evropský účetní dvůr (ECA). Oproti předešlým třinácti rokům (od roku 1994 auditoři neschválili jediný rozpočet EU) se prý vedení účtů mírně zlepšilo, ale stále jsou v něm miliardy eur nevysvětlených úniků.

„Auditní názory účetního dvora na EU a její transakce jsou podobné jako v předchozích letech,“ píší auditoři. „Odhadovaná procenta chyb v některých výdajích poklesla, nikoli však natolik, aby ovlivnila celkový obraz.“ Zemědělské výdaje jsou podle auditorů „postižené podstatnou výší chyb legálnosti“, což je auditorský eufemismus pro nepochybnou defraudaci. Ze 196 namátkově auditovaných zemědělských grantů bylo 61 chybných - z toho 40 „povážlivě“. Což by v průměru vycházelo na chyby ve zhruba třetině grantů a podvodů v pětině. U strukturálních fondů se chyby našly v 54 procentech auditovaných transakcí.

To jsou, rozumějme, jen chyby zjištěné u institucí EU. Podobné „chyby“ (obecný auditorský eufemismus nerozlišující mezi chybami z nedbalosti a defraudací) u příjemců auditorský dvůr nezapočítává. Jen tu a tam namátkovými kontrolami zjišťuje a zaznamenává. Zda někdo proti nim vede trestní stíhání, už není auditorským úkolem zjišťovat. Ve většině případů se stíhání nekoná. Třeba by se ještě přišlo na to, jak se defraudantům (pardon, chybujícím) podařilo peníze od konkrétního úředníka získat. V předchozích případech hlášených podvodů to většinou skončilo propuštěním toho, kdo je nahlásil.

Ve vysvětlených a řádně proúčtovaných a dokonce i poctivě přijatých grantech se zase nacházejí nesmyslné projekty, které se nikdy neuskutečnily nebo se z nich staly absurdní komedie. Mezi nejkomičtější patří veřejný záchodek v anglickém městě Hull subvencovaný z Fondu regionálního rozvoje EU a oslavovaný jako „poctěný vítěznou cenou“. Nebo čtyřmetrová socha subvencované skupiny keramiků v jižním Švédsku, nejprve uplácaná, pak usušená a poté spálená geniálně vymyšleným vnitřním vznícením. Pro publikum vzácný umělecký zážitek: „Jak jsme tam tak stáli a socha zářila a my na ni přihazovali piliny, dav se zajíkal úžasem.“ Nebo bordýlek zvaný Sedmé nebe, který si ve španělském městečku Chirivel pořídil jeho bývalý starosta Romera z 54tisícového grantu EU v eurech na projekt „jezdecké školy“. A 68 tisíc eur šlo na oficiální bruselskou studii „pracovních podmínek profesionálních basketbalistů v EU“.

Finanční cetky a tretky, řekneme si. Jen ať se lid na náš účet baví. Trochu víc, už sto tisíc eur, dostal dánský podnikatel Ole Harild na vytvoření lyžařského svahu na ostrově Bornholm, kde není jediný kopec a nikdy tam nesněží. Žádost o grant prý podal jako fór. „Nikdy mě nenapadlo, že by to ti magoři mohli schválit,“ vyprávěl, když na placaté louce uspořádal pro ostrovany jednodenní show rozfoukávání umělého sněhu. Dalších sto tisíc eur dostal projekt „zmezinárodnění finského tanga“. Ten si ve Finsku založil na výuku tanga u místní mládeže umělec uváděný jako „člen buenosaireské tangové akademie“. Nový dům si jako „centrum pro poutníky“ za 120 tisíc eur postavili konšelé španělského městečka Santuario dela Armada, kudy „nikdy žádní poutníci nechodí“, jak potvrdili hlavou kroutící místní občané. Za 150 tisíc eur se šest rakouských městeček na několik víkendů proměnilo v „města tance“.
16. 10. 2009 | 07:25

David - 2.část napsal(a):

Už čistý milionek eur si od EU vysloužil mladý dánský podnikatel na založení krokodýlího zoo v městečku Norre Alslev. Jeden a čtvrt milionu eur dostala neapolská škola pro modelky, v níž podle jejího ředitele „krása je hlavní kriteriem pro přijetí“. Za 224 tisíc eur provedla Mezinárodní federace profesionálních fotbalistů studii Jak zavést společenský dialog v evropském fotbalovém průmyslu. Za 300 tisíc eur z EU si starostové měst v italské Kampanii udělali se ženami a dětmi (celkem 160 osob) významnou kulturní akci návštěvy New Yorku na oslavy Kolumbova dne. Lombardská jezdecká škola Laury Giorgettiové, ženy místního politika Ligy severu, získala 400 tisíc eur na trénink asi deseti žáků.

Anglické město Bristol dostalo 475 tisíc eur na projekt Vyrovnání rozvoje a udržitelnosti v městech a regionech Jadranu (ano, toho středomořského, žádný překlep). Badatelům v Irsku a Walesu daroval Strukturální fond EU 700 tisíc eur na vědecký projekt, jak medúzy ovlivňují turistický ruch. Na „hudební fontánu“, která nikdy nefungovala, dostalo anglické město Oldham 900 tisíc eur.

Dva miliony eur si z Fondu regionálního rozvoje EU vybralo „komunitní centrum“ v anglickém Newcastlu na „zimní festival“, který sestával z indické masáže hlavy, výuky výroby mašliček a přelézání zdi k tomu účelu postavené. Italské město Avellino si vybralo čtyři miliony eur na založení centra pro léčbu rakoviny u dětí, které nikdy nedalo do provozu.---. Italský region Kalábrie si z šesti milionů eur, původně získaných na rozvoj několika přístavů, zafinancoval fotbalový tým - a přístavy jsou stále na spadnutí. V Miláně si zase deset malých firem vymyslelo za šest milionů eur z EU projekt „prosazování rovných příležitostí a psychofyzického blaha“, který se nestačil ani rozjet, protože si jej jejich ředitelé vytunelovali na stavbu bytů a nákup aut. Skupinka italských filmařů si za devět milionů eur založila školu „dokufikce“ pro dvanáct studentů. A dvanáct milionů eur si z grantů EU vytunelovali radní socialistické strany belgického města Charleroi na tajné konto, z něhož si zaplatili lovecké výlety do Běloruska a opulentní oslavy svého volebního vítězství.

Stačí? Kdepak. Největší „chyby“ se nalézají uvnitř instituční struktury EU. Činitelé a úředníci Evropské komise zfalšovali kontrakt s jednou bruselskou firmou na úklid kanceláří. Od roku 2003 s jeho pomocí vytunelovali z rozpočtu komise 44 milionů eur. Kam, kudy a jak se dosud nezjistilo a možná ani nezjistí. Přišlo se na to úplně náhodou pitomostí mluvčího komise Maxmiliana Strotmana. Ten někde veřejně plácl, že úklidový rozpočet komise je půl milionu eur ročně. Nějakých 98 milionů eur za jeden rok zase zpronevěřili europoslanci na falešné faktury za „poskytování služeb“ rádoby účetních či právníků, kteří nikdy neexistovali - peníze šly vesměs zaměstnancům EU. Jestli takhle švindlují všichni europoslanci, vydělal by každý extra sobě a svým zaměstnancům 125 tisíc eur ročně. Protože je ale docela možné, že polovina se jich ještě švindlovat nenaučila, té druhé by to vyšlo na čtvrt milionu.

Pak jsou tu všelijaké unijní výbory, které se scházejí na schůzích a sepisují sáhodlouhé dokumenty na utrácení peněz evropských daňových poplatníků. Regionální výbor dostává 140 milionů eur ročně. Další takový výbor se jmenuje Pracujeme v Evropě: Sociální dialog a mobilita. Ten dostává jen 70 milionů eur. Výbor Sociální solidarita a rovnost pohlaví spotřebuje 120 milionů eur. Dalších 120 milionů eur má Ekonomický a sociální výbor, který podává náměty strukturálním fondům.

A abychom to všichni brali s nadšením, „komunikační politika a získávání srdcí a myslí“, jak se dnes v euspeaku nazývá propaganda, měla v roce 2007 dvoumiliardový rozpočet, který se roce 2008 zvýšil na 2,4 miliardy eur. Na Lisabonskou smlouvu - jak je skvělá. To je, jak spočítali britští komentátoři, víc než celosvětový propagační rozpočet Coca-Coly. A co nám za něj EU nabízí? Fakta? Nechme se vysmát. Jak své pracovníky poučují instruktážní skripta Evropské komise: „Opravdová komunikace EU se nemůže omezovat na pouhé poskytování informací.“
Ale co. Jen ať utrácí. Vždyť si na to vydělá. Z našich daní. A jednou přece nějaký ten drobeček musí dát i nám.

Vyšlo v týdeníku Euro
16. 10. 2009 | 07:26

David - 3.část napsal(a):

24. ledna 2008 11:18

Česko je znovu čistým příjemcem evropských peněz. To znamená, že z evropského rozpočtu získalo více, než do něj odvedlo. Na členství loni vydělalo 17 miliard. Podle ministerstva financí si stát výrazně polepšil proti loňsku, kdy z Bruselu získal 6,7 miliardy.
"Tohoto pozitivního výsledku ČR dosáhla i přesto, že v roce 2007 již ztratila nárok na čerpání tzv. rozpočtových kompenzací," uvedl v tiskové zprávě mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.
Dobrou zprávou je podle ministerstva i vývoj trendu. Rostou totiž sice příjmy i výdaje, příjmy se ale zvyšují výrazně rychleji než odvody.
Největší část (27,6 miliardy) Česko získalo ze strukturálních fondů, téměř dvacet miliard získali zemědělci. Přes osm miliard putovalo na rozvoj venkova.

"Od přistoupení k EU 1. května 2004 do konce roku 2007 odvedla ČR do rozpočtu Unie 111,2 miliardy Kč a získala 144,2 milirardy Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k rozpočtu EU tak dosahuje celkem 33 miliard korun," dodává tisková zpráva ministerstva.

Zveřejněno na iDNES.cz

---------------------------

25. ledna 2008 | 8:11

Tok financí z Evropské unie je letos lepší, dokonce nejlepší, libuje si ministerstvo financí. „Čistý výnos“ z EU činí celých 17 miliard korun. Tohle že má být dobrá zpráva?

Náš hrubý domácí produkt přesahuje tři biliony korun. Státní rozpočet se pohybuje okolo bilionu. A my si máme nad 17 miliardami radostí povyskočit? Ano, máme. Při tolik diskutované slabé schopnosti žádat o evropské peníze hrozilo, že bychom se docela dobře mohli stát čistými plátci. Ale je to dobré, podle odhadu ministerstvo financí to hrozí až v roce 2013.

Odehrála se zde nehorázná „restrukturalizace“ očekávání spojených s EU. Pokud bychom se stali čistými plátci, byl by to důvod k všelidovému povstání. Vždyť v dobách před vstupem tehdejší vládní politici líčili unii jako roh hojnosti – výrok Cyrila Svobody „Mě zajímají peníze na dřevo“ by rozhodně neměl být zapomenut.

Ekonomové nám malovali příklad Irska, z něhož se stal keltský tygr díky evropským steroidům. Jenže Irsko již od roku 1973 získává z EU každoročně mezi 1,5 a 5,5 procenta HDP! Pravidla se změnila, tolik peněz z Bruselu už nikdy nepoteče. A my můžeme prosperovat i bez nich, když se budeme snažit. Jen propagandisté bruselské hojnosti by se měli stydět, což se ovšem nikdy nestane.

Zdroj - Martin Weiss Lidové noviny
16. 10. 2009 | 07:45

Pavlik napsal(a):

..narcista Klaus vyráží možná podepsat LS....

http://ateo.cz/f/images/s/s...
16. 10. 2009 | 13:15

Jan Rittmar napsal(a):

17. 10. 2009 | 00:32

Tom napsal(a):

A co tak napřed odvolání pana Teličku z jeho funkce či možných a nemožných CZ funkcí a pak referendum. Jste pane Teličko připraven pracovat jako projektový vedoucí v NONAME firmě v CZ? Za max 30000 Kč hrubého? Neříkejte že to děláte z vlastenectví či pro dobro CZ :)) Jaké CZ když po Lisabonu na ní zbyde jen místo v knížkách...
17. 10. 2009 | 11:01

hovorka11 napsal(a):

Tom:
Na Teličku "mě nešahejte", jeho práce byla profesionálnější než Špidlova, který tam byl absurdně "uklizen" pro neúspěšnost na domácí politické scéně, když byl Telička nemilosrdně vykopnut..
Ostatně si můžete přečíst jeho ostudně ukončený životopis na oficiálních stránkách, ve kterém obhajuje svou práci mimo svoji profesi tímto:

1989-1976:
V té době u nás slušní lidé žádnou velkou kariéru
nedělali. A tak jsem po ukončení svých studií pracoval v nejrůznějších
oborech, velmi často v dělnických profesích...
-------------
Takže závěrem: všichni úspěšní vědci, výzkumníci a pod. z té doby by se měli stydět...

Odůvodnění hodné primitiva ...
17. 10. 2009 | 15:36

hovorka11 napsal(a):

David:
Korupce a prospěchářství je všude i v orgánech EU.
Rozdíl je zásadní a podstatný v tomto:
U nás je vyšetřovatel nebo zaměstnanec úřadu vyhozen z práce (viz naše slavná Vesecká),
a hledá se díra po úniku která se zalepí. Korupce automaticky končí "u ledu". Nemám zprávu, že by orgány EU za kritiku někoho vyhazovali a navíc vidím snahu zamezit nekalé činnost s větším, někdy i menším úspěchem.
Za celou dobu, co je Klaus v politice jsem neslyšel jediný jeho apel na zmenšení korupce a jakoukoliv snahu s tím něco dělat, místo toho operuje slovy demokracie a svoboda.
Přeje nám více Kožených. Myslím, že i proto ho strany při volbě podpořili. Při korupčním průšvihu dokáže okamžitě kontrovat vyhledáním nepřítele na odvedení pozornosti a tak jim pomáhá.
17. 10. 2009 | 16:02

Jiří napsal(a):

V zahraničí se chystá podpora pro Klause, bude se i demonstrovat

Evropská média a politici se pustili do Klause. Líčí ho jako osamělého bojovníka, který nemá žádného spojence. Na evropské politické scéně se ale objevují i opačné reakce a iniciativy, které českého prezidenta mají povzbudit k odporu proti Bruselu. Demonstrovat za Klause se tak bude například v Dublinu, Paříži či v Londýně. http://www.idnes.cz
17. 10. 2009 | 16:42

Pavel napsal(a):

Důležité je si uvědomit ,že Klaus systematicky torpeduje EU a že to dělá v zájmu Ruska a svém .Jeho zájem je jediný paragraf LS .Evropské soudy by měly právo i pro Česko rozhodovat o tom co je trestným činem a výši trestu.Vzpomeňte na slova Langera před volbou VK - kdo půjde bručet.Toho se zde určití lidé napojení na VK bojí.Kdyby měl zájem řešit riziko Benešových dekretů,už by to dávno udělal,al on přeci ve skutečnosti nikdy nebojoval než za své zájmy a ze Sudet není.
17. 10. 2009 | 17:00

david napsal(a):

Hruza, hruza, straslivy kapitalisticky zapad chce porobit nebohe a mirumilovne slovanske narody... Prijdou Anglove, Sasove, Danove, Belgove, Frankove, Langobardi, Normani, Vandalove, Vizigoti, Jutove, Vikingove, Markomani, Ostrogoti a dalsi barbarske hordy a rozkradou nam nase bohate a prosperujici zeme... Pan prezident, profesour a lyzar, nas zachrani, schova nas pod kridla dobrotiveho ruskeho orla. A bude klid. Mozna bychom na zapadni hranici mohli postavit neco jako Velkou cinskou zed.
18. 10. 2009 | 15:11

pamatuj! napsal(a):

Proč hlupáci tolik napadají Klause?I v minulosti tady byli zrádci národa,takže se nedivím.Zřejmě blbcům požehnal i Bůh.
21. 10. 2009 | 08:07

diskuze-šoel napsal(a):

určité riziko, pramenící z minulých činů právě přítomných vládních činitelů /Klause a jeho spolupracovníků /v Evropském soudním právu, může být, a toho se mohou právem obávat

poznámka k poznámce o B.Kurasovi a nesmyslných EU dotatích na projekty:jak se zdá, čerpání- díky naší neschopnosti využít o něco víc ,abychom nemuseli stavět např dálnice na dluh a pak poslouchat hádky ve sněmovně potažmo cupování rozpočtu lobisty,kde možných 3/4 bilionu leží nevyužity-je také umění.
Úniky jsou evidentní- prohráváme miliardové arbitráže,hazard nerušeně dál pere špínu a zároven si stát půjčuje na výhodný úrok od lidí, kterým současně zvýší daně,aby -ve svém důsledku a na jiné rovině - mohli zpětně půjčit státu,jemuž chybí na leckdy klíčových postech odborníci. Kdyby měl -z hlediska státní moci bezmocný- státní úředník/odborník/ jistotu, že ho nový příchozí nadřízený /1 náměstek či ministr / neodvolá za 2, 3 nebo 4 roky, zvýšilo by se procento erudovaných . Ti by hlouběji pronikli do problému věcí nehledě na menší riziko korupce.

Jistě není Unie výkvět v kontrole toků peněz a příklad byrokratické práce,ale třeba až někdy u nás zaznamenáme absurdní projekty z peněz EU,bude to signál že i naši úředníci umí vytěžit z nabízených možností a třeba bude pozitivní bilance 50 místo uveřejněných 17miliard.

Stále se kloním k názoru,že bychom měli jako nováčci evropského společenství spíše držet krok, zároven být ostražití a říkat svůj názor,ale nikoliv pompézním navenek nelogickým způsobem. Potompro nás bude výhodnější kopat s jinými pro jiné.
21. 10. 2009 | 10:01

ozzthebest napsal(a):

dekuji za skvely clanek pane Telickot.

shrnuto podtrzeno - Klaus je demagog. jeho hloupe reci zere bohuzel vetsina ceske spolecnosti - hraje na lacinou strunu ceske malosti a ukrivdenosti, na niz vetsina buranu z Cech slysi, je smutne ze je to vetsina a ze se necha tak jednoduse manipulovat. jak je videt na buranskou notu slysi take ukrivdeny narod Slovaku. myslim ze tyto dva by meli zalozit svou vlastni unii - unii buranskych statu, zde si schvalovat ucelove a demagogicke vystrelky svych zakomplexovanych predstavitelu, kteri v zivote nic nedokazali a sve nedostatky si kompenzuji vedomym klamanim verejnosti. myslimze svoji pritomnosti brzdi v tuto chvili CR celkem slusne ostatni umirnene demokraticke staty EU.

Stydim se za politicke predstavitele vsech nasich demokratickych stran, kteri nerekli jedine slovo proti temto demagogickym vystrelkum Klause, ktere poskozuji CR v zahranici jako maloco v historii. jejich role v tomto momentu byla a je stale klicova.
21. 10. 2009 | 21:34

ozzthebest napsal(a):

dekuji za skvely clanek pane Telickot.

shrnuto podtrzeno - Klaus je demagog. jeho hloupe reci zere bohuzel vetsina ceske spolecnosti - hraje na lacinou strunu ceske malosti a ukrivdenosti, na niz vetsina buranu z Cech slysi, je smutne ze je to vetsina a ze se necha tak jednoduse manipulovat. jak je videt na buranskou notu slysi take ukrivdeny narod Slovaku. myslim ze tyto dva by meli zalozit svou vlastni unii - unii buranskych statu, zde si schvalovat ucelove a demagogicke vystrelky svych zakomplexovanych predstavitelu, kteri v zivote nic nedokazali a sve nedostatky si kompenzuji vedomym klamanim verejnosti. myslimze svoji pritomnosti brzdi v tuto chvili CR celkem slusne ostatni umirnene demokraticke staty EU.

Stydim se za politicke predstavitele vsech nasich demokratickych stran, kteri nerekli jedine slovo proti temto demagogickym vystrelkum Klause, ktere poskozuji CR v zahranici jako maloco v historii. jejich role v tomto momentu byla a je stale klicova.
21. 10. 2009 | 21:34

Jirka Císař napsal(a):

Pane Teličko, občan určitě zmaten není. Nikdo Vám nebere "udělat si Váš vlastní názor", ale nevnucujte jej, prosím, jiným. Občan má určitě svůj názor, ale BOHUŽEL se o něj ani V TAK ZÁVAŽNÉ OTÁZCE jako je faktická ztráta státní suverenity nikdo z politické reprezentace nezajímá natož by se jím řídil! Pan prezident tak už bohužel pouze sám zastupuje tu většinu (dle průzkumů), která požaduje aby se o LS rozhodlo jinak. Otázkou tedy je, KOHO vlastně v této otázce náš parlament zastupuje. Obávám se, že většinu voličů ČR nikoliv.
23. 10. 2009 | 13:26

trhu napsal(a):

Teličko ty demente. Proč má polsko tak výhodné podmínky pro zemědělství že dokonce vyváží svoji produkci a nám není dovoleno ani vyrábět sami pro sebe? :-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
25. 10. 2009 | 18:49

českýhonza napsal(a):

V zásadě tentokrát souhlasím s panem Teličkou.EU nás může ochránit zejména před hrozbami od Východu. Zde jde o evropskou tradici a my bychom bylo hlupáci, pokud bychom se nabízené možnosti zříkali. Půjdu ještě dál: měl by být europrezident, euroústava při zachování unijního pořádku, čili Evropa národů, ale s rychlou operativní možností společné obrany.Je mi líto, ale Evropa MUSÍ začít i zbrojit. Ať se to (bývalým) soudruhům líbí nebo ne. A ONI, pokud to nechtějí, mohou emigrovat do Ruska ke svým kamarádům.Protože většina lidí nzde má s nimi špatné zkušenosti a pozor! Není daleko doba, kdy se proti nim začnou i u nás lidé aktivně bránit.
27. 10. 2009 | 09:35

bailey button boots napsal(a):

The important thing in bailey button boots life is to have a great ugg knightsbridge sale aim , and the ugg classic cardy determination to attain it.The man with a new ugg classic mini idea is a crank until the ugg classic tall sale idea succeeds . The only uggs classic crochet limit to our ugg lo pro button boots realization of tomorrow will be our nightfall ugg boots doubts of ugg rainier boots today . When an ugg sundance boots end is lawful and obligatory, the indispensable ugg ultra boots means to is are also lawful and obligatory .Genius only means hard-working all one's life . http://www.officialugg.co.uk/
15. 11. 2009 | 06:05

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:51

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
03. 03. 2010 | 07:17

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
03. 03. 2010 | 07:17

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
03. 03. 2010 | 07:28

montblanc watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 09:51

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 09:53

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 07:00

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 07:04

breitling colt quartz napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 14:43

breitling colt watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 14:46

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

I thinks this is a great article that worthy reading. Many thanks
13. 03. 2010 | 09:43

iPhone contacts backup napsal(a):

I know more about it. Thanks.
13. 03. 2010 | 09:51

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 05:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy