Senátorské monology (bohužel)

21. 10. 2010 | 13:25
Přečteno 3028 krát
Senátorské duely se mění v monology jednoho z kandidátů, z nichž lidé v řadě míst této země budou vybírat své zástupce do druhé komory parlamentu.

Důvod je prostý: z některých volebních obvodů dorazil jen jeden text (z řady ovšem také žádný). Těm, kdo naší nabídky využili, děkuji. Cením si toho (a nezatracuji ani ostatní, je dle mého soudu z pohledu kandidátů zcela legitimní dospět k názoru, že krátký a pro ně velmi hektický čas před druhým kolem se dá využít efektivněji. Nemohou všichni stihnout všechno).

Takže popořadě, vždy dva texty v jednom blogu (pořadí podle čísla, které mají volební obvody přiděleno):

Volební obvod Karlovy Vary: Jan Horník Jan (TOP+STAN) versus Pavel Josef (ODS) (druhý kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Jan Horník napsal:

Proč bych se měl zrovna já stát zástupcem Karlovarska v Senátu?

Důvodů by se určitě našlo více. Ale tím hlavním důvodem by pro voliče měla být garance slušnosti v politice, kterou jim nabízím. Pokud bude tato v politice i nadále ve větší míře absentovat, nebo bude odsouvána mimo její zorné pole, tak se u občanů ještě víc prohloubí nedůvěra v ní samotnou. Bohužel není moc důvodů proč by si měli občané svých politiků zase začít vážit. Dokladem toho je i letošní vedení senátní kampaně některými z kandidátů.

Dlouho jsem si myslel, že v politice už mne nemůže nic překvapit. Mýlil jsem se. Tento volební podzim mi otevřel oči. Lži, pomluvy, polopravdy, informace vytržené z kontextu a mnohé další negativní prvky vedení volebního boje, utvářely předvolební kolorit senátních voleb. Na jedné straně rozdávají kandidáti z plakátů své thymolínové úsměvy a na straně druhé si platí výlepy s negativními hesly namířenými proti svým politickým konkurentům.

Je mi z toho upřímně smutno. Nejen proto si myslím, že voliči už mají těchto negativních prvků v politice víc než dost. V sousedním Německu by musel politik, který by se snížil k takovémuto jednání, ihned odstoupit nebo by byl nominujícím subjektem velmi rychle odejit. Ne však u nás. Tady se naopak takovýto politik mnohdy těší falešné podpoře svého nejen politického okolí. Dokud většina voličů nedá najevo, že takovéto metody do politiky nepatří, nebude nikdy česká politická scéna požívat uznání svých občanů.

I kdybych voličům nenabízel nic jiného, než pouze onu slušnost, bylo by to mnohem víc, než je slibováno ve všech možných volebních materiálech, které se stejně hned po volbách často stávají jen cárem papíru.

Po svých aktuálních zkušenostech s vedením negativní volební kampaně mým protikandidátem si dovolím říci, že jsme si v pojetí významu slova slušnost naprosto diametrálně vzdáleni.

A proto nám až výsledek senátních voleb zodpoví otázku, proč si „karlovarští“ zvolili toho, či onoho zástupce v Senátu.

Jan Horník


Volební obvod Most: Alena Dernerová (S.cz) versus Zdeněk Brabec (ČSSD) (ani jeden kandidát na naší nabídku nereagoval)

Volební obvod Plzeň-jih: Jiří Šneberger Jiří (ODS) versus Dagmar Terelmešová (ČSSD) (kandidátka na naší nabídku nereagovala)

Jiří Šneberger napsal:

Volební kampaň člověka staví do nepříjemné role propagátora sama sebe a nutí holedbat se vlastními přednostmi, což se ve slušné společnosti nedělá. Navíc vrozená galantnost mi brání upřednostňovat se vůči ženě a já se nyní v takovém svízelném postavení ocitnul. Jak známo, mou soupeřkou do 2. kola senátních voleb se stala Dagmar Terelmešová z ČSSD. Volební kampaň je však ring volný a v aréně platí jiné způsoby. Ale buďte bez obav, celý život vyznávám pravidla fair-play a nemíním z nich slevit ani nyní.

Nebudu tedy hledat na své volební souputnici žádné laciné chyby. Jen mi snad dovolte malé srovnání našich vzájemných předpokladů. Zatímco moje konkurentka má zkušenosti výlučně regionální, čímž je nechci nijak snižovat, já mám kromě působení v exponované pozici plzeňského primátora za sebou šest prubířských roků v Senátu. O tom, že jsem si v horní komoře parlamentu snad nevedl špatně, svědčí mj. mé zvolení do funkce jejího místopředsedy.

Práce na plzeňské radnici byla pro mne skvělou průpravou. Poznal jsem detailně život města, jeho okolí a především obyvatel. Ale hlavně jsem se bezprostředně seznámil s úskalími veřejné správy a s tím, jak fungují zákony v praxi. To považuji za nejdůležitější předpoklad pro užitečné působení ve vrcholném zákonodárném orgánu. Těžko se spolupodílet na tvorbě legislativních pravidel, když na vlastní kůži nepocítíte úskalí jejich praktické aplikace.

Ale ani tato zkušenost sama o sobě není jediným osvědčením pro práci senátora. Překročením prahu vznosného Valdštejnského paláce člověk rázem pozná, že je vše třeba vnímat v širších souvislostech. Téměř všechny jevy mají své celorepublikové a stále častěji i mezinárodní kontexty. Zharmonizovat tyto složité souvztažnosti do strohého textu zákona předpokládá široký rozhled, průběžné studium a plné nasazení.

Život v Senátu má ale i jiné rozměry. Pohybujete se v prostředí lidí s rozdílnými vizemi vývoje společnosti. Jsou tu vyhraněné osobnosti, které se navíc mnohdy shlukují do různých uskupení, ne vždy jen podle relativně přehledného stranického klíče. Vyznat se v těchto subtilních peripetiích politického zákulisí a „umět v něm chodit“ si žádá smysl pro diplomacii, rozvahu a často i dostatek odvahy. Tomu všemu se nelze naučit naráz, potřebné znalosti a instinkty člověk nabude jedině dlouhodobou a soustavnou praxí.

Nyní, když jsem prošel prakticky všemi patry politiky, se cítím vyzrálý, abych nabyté zkušenosti zúročil. Rád bych je uplatnil ve prospěch těch, kteří mi dali důvěru. Ještě pořád je před námi hora práce. A volební obvod Plzeň-jih je specifický tím, že v sobě snoubí venkov a kus velkoměsta. Obě tyto části mají rozdílné potřeby. Nelze jednu upřednostňovat na úkor druhé. Myslím, že toto téma znám důvěrně. Ve městě žiji odmalička, plzeňský jih navštěvuji pravidelně též odnepaměti. Mám ten kraj hluboko pod kůží. Hodně mi dal, mám tedy co splácet. Role senátora je pro takové předsevzetí velmi vhodná. Domnívám se, že mám co nabídnout, a proto se o tuto roli ucházím.

***


Volební obvod Český Krumlov: Tomáš Jirsa (ODS) versus Vladimír Špidla (ČSSD) (ani jeden kandidát na naší nabídku nereagoval)


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PatientO.T. napsal(a):

Pro komentář souboje Horník vs. Pavel jsem si vypůjčil slova Pavlova stranického kolegy Julínka:

"...Měli bychom být ostražití a uvědomit si, že nad návratem starých struktur nelze mávnout rukou. Měli bychom si položit otázku, jaké jsou skutečné motivy kandidáta, který svou kariéru postavil na stranické legitimaci KSČ. Odkud se bere Pavlova drzost zapsat se více jak 20 roků po revoluci na socialistickou kandidátku...?"

Zdá se, že pánové z ODS si ještě nevyjasnili svůj vztah ke starým strukturám. Nebo snad platí, je to stará struktura, ale je naše?

:-D
21. 10. 2010 | 15:26

PatientO.T. napsal(a):

oprava: samozřejmě ne na socialistickou, nýbrž občansko-demokratickou kandidátku.
21. 10. 2010 | 15:27

vlk napsal(a):

Nejdřív k panu Horníkovi

Tak tohoto senátora překvapila hloubka špíny v politice v posledních dvou měsících. Také to, že v politice se bezostašně vyskytují osoby, které jsou dokonce celebritami, které by v sousedním Německu ve veřejném sektoru nemohly nejspíš šéfovat ani na veřejných záchodcích? /to nepíš e Horník ale já/.

Hm.... Nezbývá než souhlasit! za kterou že stranu ovšem nám kandiduje pan Horník a kdo , že je de facto šéfem té jeho partaje? Nemohu si nějak vzpomenout.. Jistě to bud e strana Rychlých šípů a tím jasným a neformálním šéfem je Mirek Dušín, že?
Jinak totiž není možné, aby pan senátor napsal takovýhle blog.

V jeho volebním obvodě bych rovněž, být voličem absentoval . nechal chlapce, a=t si to rozdají mezi sebou n a pětsi.
protže zda bud e v senátu Petr nebo Pavel , pardon , Horník nebo Pavel, je celkem lhostejné§

K eŠnebergrovi
mco jsme si pošmáknul na jeho zásadách a zásadovitostia smyslu pro fair play: Co kdybchom s ena to zeptali expaní Šnebergerové? Která dohrála svou roli, když se nám pan primátor metamorfozou , pod ostražitým dohledem jistého řečeného Babáčka stal z primáše senntorem.
když napsal tohle:
Překročením prahu vznosného Valdštejnského paláce člověk rázem pozná, že je vše třeba vnímat v širších souvislostech
jistě to byl přesně ten okamžik, kdy zjistil, že prostě překročením vznešeného prahu Valdštejnské konírky musí updatovat maminu.
No nechme osobních věcí. Tohle je intimní záležitost každého.
Nicméně, pan exprimátor a ještě senátor s enám tady ohání tím, co pro město vykonala hodlá vykonat.
Myslím, že každý volič v obvodu pana inženýra Šnebergra by si měl rychle sehnat tzv. Černou knihu. Která vyšla těsně před volbami. Je plná " neoddiskutovatelných úspěchů" plzeňské ODS, včetně těch, které Plzeň utrpěla za šťatsné periody vlády pana senátora. Upozorňuji, že je to místy dost drsné čtení. Ale protože jde o matroš bez autora, musí jít o dílko nejakého profesionálního pomlouvače. Jinak to skutečn ě být nemůže.
upoutávka zde:http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/zacinaji-volby-v-plzni-to-jiskri20101015.html
21. 10. 2010 | 17:05

stále rebel napsal(a):

Když se dávala dohromady úřednická vláda, bylo vidět jakými lidmi se vedení ODS obklopuje. Podobně je to s NERVem. Bolševíci se prostě přitahují, jak staří, tak noví.Co osobně znám bývalé kariéristy (aktivní svazáky a komunisty), tak nepochybuji o tom, že ODS je pro ně lepší partaj než ta bývalá.
21. 10. 2010 | 17:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jistě oba nástěnkaři brzy zareagují, neb je to zadarmo a jen tak skončit ve virtuální staré kůlně, kam se odkládají neaktuální blogy je přeci nedůstojné a mrzké.

V očekávání Tencokida...
21. 10. 2010 | 18:45

Alex napsal(a):

Já to vzdávám.
Pane Horníku, pokud proto nemáte skutečně velmi pádný důvod brizance alá Janáčková (byť v jné oblasti), pak skutečně nevím, proč bych Vás měl volit. Slušnost? Co si pod tím slovem vůbec představujete? Slušnost jako kvalifikace pro cokoli tedy i senátora?
Pane Šnebergere opravdu bych Vás měl volit jen proto, že jste někde déle než Váš komkurent? Zjevně by tak podle Vás měli lidé volit tu první garnitůru senátorů na věky věkův.
21. 10. 2010 | 20:15

xxx napsal(a):

To pan Hornik:
Byl by "mozna" verohodny,
kdyby nekandidoval za partaj sovy palene.
Ve spojitosti se sovou palenou /a panem knizetem,uznajicim mafiozo "stat", Kosovo/ nedam za jeho verohodnost ani zlamane peny.
21. 10. 2010 | 20:22

Alice napsal(a):

Tak já jen k p. Šnebergerovi - pane Šnebergere, když vás volili poprvé do Senátu, nešel jste náhodou taky z regionu? Jste přesvědčen, že když už jste se tam jednou dostal, musíte zůstat navždycky ? Jinak si nelze vysvětlit Váš argument, že kandidátka jde z regionu, zatímco Vy už jste v Senátu 6 let. Myslím, že 6 let už jste jak říkáte zúročil (jak pro koho), nám to už stačilo. Vám bych hlas nedala, ani kdybyste nepatřil k ODS.
21. 10. 2010 | 20:26

Alice napsal(a):

Alex - neopisovala jsem, jen jsem dnes nějak pomalá :-).
21. 10. 2010 | 20:29

Alex napsal(a):

Alice
Ono to opravdu řve, takže jste nic vysvětlovat nemusela. Ono když čtu výlevy některých členů ODS, mám pocit, že tento je ještě inteligentní. Jiní bodují bravurním kádrováckým perem ne té doslova nejnižší úrovni komunikace.
21. 10. 2010 | 21:41

dedek napsal(a):

Pane Horníku! Jak můžete být v politice! A za takovou stranu! Buď jste neskutečný naiva a nebo lžete jak když tiskne. Jak Vás někdo může překvapit, když jste pod jedním z největších podvodníků a lumpů, když Schwarzenberk převlékl mongomerák čtyř stran? Nevypovídá to něco o chrakterech těch lidí ale i o charakteru těch, kteří jdou s nimi? Co je asi této straně cizí?
22. 10. 2010 | 08:10

Eva Todorovicova napsala napsal(a):

Po prectení prispevku, jsem si okamzite vzpomela na vyrok v Bibli.V dnesním jazyce:clovek se stane cloveku neprítelem.Ja dodavam, clovek se cloveku at dela co chce nikdy nezavdecí.Stroj nejsem.EvaTodorovicova napsala.
23. 10. 2010 | 14:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy