Tomáš Cikrt: Za kolik se dá koupit morální autorita?

06. 04. 2011 | 13:45
Přečteno 5311 krát
Jan Urban se v kauze Diag Human pasoval za jakousi morální autoritu. Usuzuji tak z toho, že svůj blogový článek o podvodech v Čechách uvozuje odkazem na boj T.G. Masaryka o Rukopisy. Dále pak čtenáři představuje své vidění kauzy Diag Human, po svém si interpretuje některá fakta a vynáší autoritativní soudy ve prospěch firmy, která žaluje Českou republiku.

Jan Urban kope za Diag…

Jan Urban není a nemůže být morální autoritou. Kauza Diag Human je totiž obchodním sporem, v němž jde o peníze až na prvním místě. Není to spor o morálku národa, ale o velký finanční balík, konkrétně se hraje o zhruba 9 miliard korun daňových poplatníků. Jan Urban je v tomto sporu zainteresován jednou ze stran. Sám musel před časem přiznat, že ho platí Josef Šťáva, majitel společnosti Diag Human (údajně za pořádání archivu).

Jan Urban by měl každý svůj článek o kauze Diag Human začít prohlášením, že je placen jednou stranou sporu. Bylo by to fér. Já zase přiznávám, že stojím na straně daňových poplatníků. Všechno, co mi pomůže v argumentaci ve prospěch státu, použiji. Na tomto půdorysu – Jan Urban za Diag, já za daňové poplatníky - jsem sním schopen občas nějakou tu polemiku vést. Bez Masaryka a Rukopisů a podobných falešně přilepených morálních ozdob.

…a podle toho interpretuje skutečnost.

Pokud jde o fakta, všechna je najdou zájemci o hlubší pochopení kauzy na mém webu www.anikorunu.cz. Postupně doplňuji další. Takže alespoň heslovitě k hlavním bodům článku kolegy Urbana:

- Zahrnutí tzv. off shorových firem do kauzy je od začátku hrou firmy Diag Human. Navíc jsou v současnosti obě již z této hry venku, takže jejich existence je pro kauzu samotnou bezpředmětná. S připuštěním firem Towit Machinery Trading a Dumfires Holding do rozhodčího řízení nesouhlasili ani zástupci Diag Human, ani státu a nakonec ani přezkumný rozhodčí senát. Celé hořekování Jana Urbana (a ve stejné tónině i oficiálních zástupců Diag Human) je založeno na nepravdivé informaci, že Diag Human neměl dostat nic a peníze stát chtěl poslat pouze off shorovým firmám. To je právní nesmysl! Stát vede spor s Diag Human, pokud by tedy nějaké peníze platil, pak jedině této firmě. Jestliže jí ale nenáleží ani koruna, o čemž jsem přesvědčen a stát má úplně stejnou pozici, pak nemůže dostat jakékoliv peníze ani nikdo jiný. V případě off shorových firem se tedy od začátku hrálo o peníze Diag Human a nikoliv daňových poplatníků! Jan Urban a s ním například Reportéři veřejnoprávní České televize (viz rozbor scénáře pořadu na www.anikorunu.cz) hájili peníze Diag Human, nikoliv daňových poplatníků.

Navíc off shorovky do kauzy vnesl bývalý právník Diag Human Jiří Oršula, to on jim prodal své údajné pohledávky. Není problémem státu, ale pana Josefa Šťávy, že se pohádal se svým právníkem a ten teď po něm chce peníze. Nicméně, jak už jsem uvedl – tento problém nyní nehraje žádnou roli, protože off shorové firmy nejsou žádným způsobem účastny současného přezkumného rozhodčího řízení.

- Svědectví představitelů dánské firmy Novo Nordisk jsou stále platná, nebyla vyvrácena. Svědectví pánů Jensena a Larsena jsou podle mého přesvědčení naprosto věrohodná, navíc zachycená v úředním záznamu. To, že si jeden svědek nechal zaplatit svědečné, nedokazuje, že jeho výpověď je nepravidvá. Druhý svědek, právník Anders Jensen, byl firmou Novo Nordisk dokonce pověřen, aby mluvil v kauze jejím jménem. Není pravda, že svou výpověď, nebo některé z tvrzení odvolal. Dokazuje to sám Jan Urban poukazem na dopis A. Jensena ze 7. ledna 2005. V tomto dopise Jensen pouze vypovídá o tom, do kdy Diag Human zřejmě splatil své závazky, neříká nic o tom, že dluhy neexistovaly. Nadále tedy není zpochybněna jeho výpověď z roku 2004, kde sdělil, že ještě v září 1992 dosahoval dluh více než 3 miliónů marek a společnost Diag Human AG jej prokazatelně nebyla schopna splácet (část dluhu musela být ze strany Novo Nordisk prominuta, aby došlo alespoň k jeho částečné úhradě). V této době byla spolupráce obou firem ukončena. Zkrátka důvody, proč Novo Nordisk ukončil spolupráci s Diag Human byly jiné, než dopis ministra Martina Bojara (a to navíc v roce 1992 existovaly dvě firmy české Conneco a švýcarská Diag Human AG, a dopis Bojara se týkal Conneca, vše je podrobně vysvětleno na www.anikorunu.cz)

- Stanoviska dalších dánských pracovníků, která zaslali přímo Josefu Šťávovi na jeho vyžádání (!) se k dluhům ani jiným důvodům ukončení spolupráce nevyjadřují. Je to pochopitelné pánové Joergensen a Astrup měli sen o dalším rozvoji plasmové jednotky, za kterou byli odpovědní. Tento sen se jim rozplynul poté, co se firma Novo Nordisk rozhodla frakcionaci krve ukončit. Dnes tito pánové ve firmě nepracují, jednotku se snažili sami provozovat, ale neúspěšně. Jejich stanoviska nejsou stanovisky firmy Novo Nordisk, na rozdíl od svědectví pana Jensena, který k němu byl firmou oficiálně pověřen (Mimochodem ani o funkcích pánů Joergensena a Astrupa neinformuje Jan Urban správně, záměrně vynechává, že jejich bývalá kompetence se omezovala pouze na plasmovou jednotku, nebyli to vedoucí představitelé celé firmy).

- Jan Urban nemá pravdu, když tvrdí, že bývalí rozhodci (Růžička a spol.) ve svém konečném nálezu zdůvodnili v čem tkví nezákonnost získání důkazu v podobě svědectví Jensena a Larsena. Na straně 81 nálezu, na který se J. Urban odkazuje, podstata nezákonnosti vysvětlena není, rozhodci ji pouze konstatovali.

Nechme tatíčka odpočívat

Tak bych mohl pokračovat dál, ale zkrátím to: Jan Urban předkládá tzv. fakta, která nic z jeho tvrzení neprokazují. Spoléhá na to, že si je nikdo skutečně neprostuduje a interpretuje si je svévolně po svém. Zvláštní shodou okolností zcela identicky jako jeho mecenáš Josef Šťáva. Chceme-li tedy mluvit o podvodech v Čechách, musíme si nejprve nalít čistého vína. Jasně si musíme říci, kdo za koho kope. A pro jistotu nechat tatíčka Masaryka na pokoji, mohl by se v hrobě obracet.

Tomáš Cikrt, bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Cech napsal(a):

Tak to je kvůli Vám, to že platíme Cikrtné dnes již Hegelné.
Jinak spinujícího pana Urbana, si myslím spolehlivě detekovala zdejší většina.
06. 04. 2011 | 13:56

Jan Urban napsal(a):

Vidím s lítostí, že Tomáši Cikrtovi nejde o seriózní diskuzi o faktech, ale o osobní napadání. Omlouvám se, ale na tuto úroveň se nesnížím. Konstatuji, že není ochoten se zabývat neupravenými fakty, nezná dokumentaci celé kauzy a účelově vybírá jenom to, co se hodí. Pro ilustraci rozdílu v přístupu zveřejňuji svůj mail, který jsem mu dnes odeslal.

Vážený pane kolego,

děkuji za mail. V našem dosavadním rozhovoru vidím jeden zásadní problém. Je to, jak jste to sám nazval, "způsob komunikace". Každý se totiž k věci přibližujeme z jiných, ne snad tak rozdílných hodnotových hledisek, ale se zásadně jinou metodologickou výbavou. Nesouhlasíte s přirovnáním aféry Diag Human s aférou kolem Rukopisů. Vaše první otázka však je, kdo že je tu Masaryk? Tato otázka mne vůbec nenapadla. Je podružná a, z mého pohledu, nesmyslná. Ve sporu o Rukopisy přece nešlo o osoby, ale primárně o prokázání autenticity, (v tehdejším jazyce „pravosti“), dokumentů. Sekundárně, a to teprve až po vykročení z tohoto věcného rámce, o spor, zda národní identita a hodnoty mohou být založeny na předstírání a vědomé lži. V obou případech jde o spory principů – ne osob.

V této rovině jsou si obě aféry rovny. V obou jsou ve jménu domnělého vyššího cíle vědomě vyráběna falsa a používány nepravdy. V obou případech se zneužívá primitivní kolektivistické „my“ k ukřičení faktů. Dnešní aféra je oproti té rukopisné pouze obohacena o zneužívání politické moci a otevřenou politickou korupci.

Pokud přiznáváte „dílčí chyby“ a „možná i nečisté jednání... na obou stranách“, pak toto přesvědčení a, především, dokumenty o nich, ve Vaší práci a na Vašich stránkách, chybí.
Ptáte se, proč nazývám některé české politiky podvodníky. Mohu jenom zopakovat, to, co už jsem mnohokrát publikoval. Bohumil Fišer navrhoval přes svého blízkého přítele Diagu otevřeně korupční aranžmá vyřešení sporu nejprve za tři, a potom za pět procent konečné částky. Návrhy smluv jsou v archívu Diag Human. Jeho práce s kalkulačkou na zahradě a otevřeně korupční předání právního zastoupení a znalecké činnosti známým Zdeňka Koudelky do Brna není podvodem? Je tedy možné nazvat ho podvodníkem? Ano nebo ne? Jak se vyrovnáte s těmito důkazy?
Marie Součková v rozporu se zákonem a vědomě – doloženo jí podepsaným dopisem Policii ČR - bránila předání kauzy z MZdr Úřadu ZSVM. Namísto toho bez výběrového řízení najala dnes již pro zpronevěru a podvod odsouzeného právníka Nováčka, nechala mu vyplatit téměř deset milionů korun, které si Nováček odnesl z banky ve dvou igelitových taškách. S jeho pomocí se pak ještě pokusila získat 170 milionů korun s tvrzením, že spor je jeho přičiněním dokonce vyhrán. Je to podvodné jednání? Ano nebo ne?
Marek Šnajdr je spoluautorem otevřeně podvodného a korupčního aranžmá se dvěma offshorovými společnostmi. Potvrzeno hned z několika zdrojů. Nepopírám tím ani jeho inteligenci ani výřečnost.

Vaše „dvě paralelní aktivity“, tedy „vážná výměna názorů“ a „snaha zlepšit mediální postavení státu v kauze“ mohou být seriózní pouze v případě, když si uložíte povinnost studovat věc opravdu do hloubky – tedy poctivěji a hlouběji, než kolega Sokol, nebo kolegové od miliony placené společnosti Delloite – a donutíte se odpovědět na všechny otázky – a ne jenom na ty, které se Vám budou hodit. K tomu Vám přeji hodně štěstí.

Dovoluji si Vás požádat o zodpovězení prvních tří, vyplývajících z mého textu na aktualne.cz:

1) Považujete za právně bezvadné, když vyšetřovací komise sněmovny spolupracuje otevřeně s jednou stranou sporu, vyměňuje si s ní dokumenty, nechává si od ní platit náklady a náhrady, společně tajně vyslýchá připravené svědky, a odmítne dát protistraně možnost těmto osobám položit vlastní otázky?
2) Je Jiří Schwarz spojen s jednou stranou sporu nebo je možné ho považovat za neutrální osobu?
3) Považujete za správné, když Hana Šedivá, dnes jako soudkyně, vystupuje v kauze, ve které byla opakovaně usvědčena z manipulace s důkazy a z dezinterpretace dokumentů a faktů?

Zdravím Vás

Jan Urban
06. 04. 2011 | 14:03

petřík napsal(a):

Podle toho mála, co vím, smrdí celý případ jako kriminální od samého začátku a Bojar měl v tom svém slavném dopise pravdu. Jestliže je něco krajně zarážející a podezřelé, pak je to (ne)schopnost zástupců ČR se gaunerům postavit. Jestli jsou také na výplatní listině protistrany nevím, ale... prostě Diag human i Šťáva smrdí, na kilometr daleko
06. 04. 2011 | 14:20

martys napsal(a):

jako občan tohoto státu mám jen jeden zájem.....neplatit nic nějakým hochštaplerům, žádná ztráta jim nevznikla - jenom nemohli uplatnit svoje pochybné a nemorálně vysoké zisky!!!!
jinak samozřejmě jsem pro právní stát, ale tato kauza už s právem má jenom málo společného
06. 04. 2011 | 14:30

MaB napsal(a):

Pane Jane Urbane, mne na celé věci zajímá hlavně jediné: považujete nárok pan Štávy a Diag Human na odškodnění za primárně, jednoduše, lidsky spravedlivý?

Že se kolem celé záležitosti odehrály nečisté kroky ze strany státu, to je nesporné, sporné podle mne je, proč se někteří úředníci, kteří by stát měli zastupovat, chovali tak, aby pozici státu dále zhoršovali. Na výhře státu nijak zainteresovaní nebyli (nemohi nic získat, ani ztratit), výhra druhé strany jim mohla naopak mnohé přinést.

Trik s oněmi offshorovými společnostmi pak vnímám tak, že se nějaká skupina, pravděpodobně opět "na straně státu," ale nikoli na výplatní listině druhé strany, pokusila ze sporu získat něco pro sebe, předstírajíc starost o poplatníka. Ten poplatník, který k tomu může leda držet ústa, to jako správná ovce nakonec všechno zatáhne.

Je mi z vás zle ze všech. Ale u jedněch snad ani nic lepšího nečekám, od vás jsem kdysi dávno čekal mnohem víc, pane Urbane.
06. 04. 2011 | 14:30

Kanalnik napsal(a):

Pane Cikrte, nic prevratneho jste pro mne timto clankem nevysvetlil a moje pochyby na zaklade informaci pana Urbana pretrvavaji - tedy pochyby o zneuziti verejne moci k vyhnuti se platbe penez firme Diag Human. Odvratit placeni je chvalihodne (a mozna klidne i opravnene) pro stat, ale ne ve stylu ucel sveti prostredky, tedy ve stylu podvodu a jeste k tomu pokusu o mozne obohaceni politickych stran skrze off-shorove firmy, jak pan Urban minuly rok naznacil.

Dalo by se rici, ze potvrzujete slova pana Urbana a pestujete ten stejny mytus o kterem mluvil - mytus dobreho statu a zleho Diag Human. A jdete po povrchu.

Povazuji vas za soucast maifanozni kliky ve zdravotnictvi spolecne s panem Snajdrem.

Otazku placenne cinnosti necham odpovedet pana Urbana samotneho, jen bych upozornil, ze v clanku pisete toto:

"To, že si jeden svědek nechal zaplatit svědečné, nedokazuje, že jeho výpověď je nepravidvá."

Merte tedy stejnym metrem.
06. 04. 2011 | 14:34

Kanalnik napsal(a):

Pane Cikrte, jsem zvedav na vase odpovedi na otazky pana Urbana.
06. 04. 2011 | 14:40

Občan napsal(a):

To Kanalnik:

Víte, že Vám trošku závidím? Ostatně nejen Vám, všem, kteří mají nedostatek informací a jejich život i rozhodování jsou díky tomu snazší.
06. 04. 2011 | 14:45

Občan napsal(a):

Vzhledem k tomu, že vím něco málo o likvidaci pražské zpracovny krevní plazmy a kauzu Diag Human sleduji od počátku, nespatřuji na informacích pana Cikrta nic závadného.

Kdo by měl hodně vysvětlovat, je náš milý turistický ministr, co zrovna šafářuje na Šumavě. Protože na žádnou arbitráž přistupovat NEMUSEL. Pokud jedna z rozhádaných stran s arbitráží nesouhlasí, pak má druhá smůlu a jde se k řádnému obchodnímu soudu. Ale Stráský souhlasil - nejspíš moc dobře věděl proč a měl by tedy vysvětlit své pohnutky.

Jinak jsem si zběžně prolétl internet a zjistil, že pan Urban je doslova mluvčím pana Šťávy pro ČR. Dokonce o něm napsal knihu. Na to, že se psaním živí, to je převeliká skromnost, když se nám nepochlubil, jak moc blízko má k této vypečené rodince.
06. 04. 2011 | 14:58

Kanalnik napsal(a):

Obcan:

Mne to prijde naopak.

Stat se tvari jak je vse jasne (zly Diag Human, dobry CR stat), a tim jednoduche. Viz pan Cikrt, kteremu neverim ani slovo a mam pro to svoje duvody. Vzhledem ke korupcni atmosfere v CR a mohutnem zajmovem lobbyingu ze strany pana Cikrta a Snajdra na ukor danovych poplatniku, pokladam poznatky pana Urbana za alarmujici, a zaroven velmi dulezite k provereni.

Ze musel pan Cikrt spravne PR reagovat, je pro mne indicii, ze tam urcite neni neco v poradku. Ucel off-shorovych firem napr. nevysvetlil.

Ja vam zase nezavidim ten dostatek informaci. Hlavne od panu Cikrtu a Snajdru.
06. 04. 2011 | 14:58

MaB napsal(a):

Kanálníku
Myslím, že vám nedochází, že se tady hádají 2 skupiny lidí, kteří se těší na vývar. Jedni dělají, že jsou "na straně státu", ti druzí jsou placeni "poškozeným."

V případě výhry těch prvních zaplatí stát o něco méně, část panu Šťávovi, část oněm offshorovým firmám (podle mne spojeným s lidmi okolo Šnajdra, takže je jasné, oč jim jde - získat část pro sebe).

V případě výhry těch druhých zaplatí stát více a vše si odnesou pan Šťáva a lidé, které si platí. Tedy, včetně pana Urbana a pana Kalvody a řady úředníků, kteří stojí za "nešťastnými kroky státu."

Podporou jedné skupiny výtečníků proti druhé spravedlnosti nepomůžete.
06. 04. 2011 | 15:09

Kanalnik napsal(a):

MaB

klidne to muze byt tak, jak pisete (budu realista); no, zas je mi dnes o neco 'veseleji', kdyz to odmyslim do konce
06. 04. 2011 | 15:14

vlk napsal(a):

Ja snadno by s emi psalo, kdyby Jan Urban psal to, co píše Cikrt a Cikrt by psal to, co píše Jan Urban.

Takhle mi nezbývá, než prostě zůstat stranou.
Jan Urban bohužel , pro mne přestal být důvěryhodnou osobou, ted y co kauzy DH týče a Cikrt s ejí, díky kauze DH nestal. A ani nestane.
A jako daňovému poplatníkovi mi velmi záleží NA VÝSLEDKU celé kauzy. Totiž, aby český stát platil co nejméně.
Protože kauza je postavena na virtuální realitě, na imaginaci a na tom, že úředníci zastupující nebo pracující pro český stát zcela evidentně zastávali velmi č asto , eufemisticky řečeno státu nekonformní pozice. A nebyli to t i, které jmenuje Jan Urban.
06. 04. 2011 | 15:15

kovar napsal(a):

Pane Urbane, místo těch dlouhých litanií by stačilo uvést, zda jste vzal nějaké peníze od p. Šťávy anebo ne. A pokud ano, nemáme se o čem bavit.
06. 04. 2011 | 15:20

Bert napsal(a):

Klasický případ, kdy by bylo naprosto nezbytné použít útrpné právo. Dnes existují způsoby, kdy lze použít způsoby zcela bez organických postižení. Existuje úzké procento lidí, kterým utrpení druhých nic neříká.
06. 04. 2011 | 15:24

Béda napsal(a):

V té kauze je hromada nejasností, příkladně:
1)Otázka: vzniklo nařčení DH ještě před dopisem Bojara a tento na něj navázal, anebo si obvinění firmy vycucnul z malíčku?
Zde je pro mě otázkou proč Bojar musel psát takové zdůvodnění. Proč DH nebyl vyřazen z celého projektu rovnou bez jakéhokoliv vysvětlení.
2) pakliže DH uplatňuje nárok na jakousi pomyslnou škodu, měl by prokázat, že tato mu vznikla jenom na základě dopisu Bojara, t.j. vyloučit souběh vícero faktorů a škodu přesně doložit. Otázka: neprobíhalo v té době s p. Štávou jakési šetření v Německu? Jestli ano, s jakým výsledkem?
3) nechápu, proč byla do sporu zatažena rozhodčí komise - proč stát vůbec na něco takového přistoupil?
4) nechápu ty šachy kolem personálního obsazení rozhodčí komise - myslím že je tam i exděkan z Plzně Kindl. Zrovna tak mi přijde podivné, že DH zastupuje exministr Kalvoda - neministroval náhodou v inkriminované době, kdy kauza vznikala? O JUDr. Nováčkovi zastupujícím český stát, který takovýto případ údajně nikdy předtím neřešil a specializoval se v jiné právní oblasti ani nemluvě...

Byl bych velice rád, kdyby DH spor s českým státem prohrála. Vysolit 9 mld. v podstatě bez jakéhokoliv užitku se mi zdá hodně horký kafe - něco podobného jako 14 mld. za Železného kvůli Nově. Pakliže by došlo k prohře státu, chtěl bych vidět všechny odpovědné zástupce státu v pruhovaných teplákách s vyvlastněným majetkem.
06. 04. 2011 | 15:32

Da.Rock napsal(a):

Jde o 9 miliard a já budu tleskat každému, komu se podaří je zachránit. Ať už to udělá zákonně nebo podvodem. Nebo dokonce pomocí trestného činu. Co takhle Šťávu předat Němcům? Tam na něj čeká pěkná cela. Jo, tak vám se pane Šťávo nechce do krimu? tak nám tady podepíšetě, že všechny žaloby stahujete a můžete si jít, kam se vám zlíbí.
Putin si poradil s daleko většími zvířaty. To jen my jsme takoví ustrašenci.
06. 04. 2011 | 15:59

Da.Rock napsal(a):

Béda: Obávám se, že smlouvy o ochraně investic jsou tak hloupě koncipovány, že našemu státu neumožňují odmítnout arbitráž, pokud o ni zahraniční investor požádá.
Je to následek přílišného "otevírání se světu" v devadesátých letech.
06. 04. 2011 | 16:04

stále rebel napsal(a):

Pro Kanalnik.
Až se budeš příště vyjadřovat o státu, tak si uvědom že:

Stát = občané, daňoví poplatníci.
06. 04. 2011 | 16:05

JaS napsal(a):

Jak vidím, tak pan Urban se k jednotlivým konkrétním vyjádřením pana Cikrta vůbec nevyjádřil. To pak je jen spor na úrovni sporu fotbalových fanoušků.
06. 04. 2011 | 16:13

nikdo napsal(a):

MaB sevyjádřil trefně. Pan Urban i pan Cikrt jsou protagonisté korupčního systému, který ovládl naši společnost. Jinak p.Urbanovi závidím, v Bechyni na zámku je pěkně. Musí to být pěkný pohled, jak pan Šťáva(nový Petr Vok)klábosí s p.Kalouskem a p.Urban jim dolévá pohárky !
06. 04. 2011 | 16:45

Otázkář napsal(a):

stále rebel

jenomže představitelé státu nerovná se občané. O celém sporu nemám dostatek informací, jedno je přesto jisté. Daňový poplatníci tuto situaci nezavinili, přesto pokud někdo bude platit budou to právě oni. Na druhou stranu s názory jako "Jde o 9 miliard a já budu tleskat každému, komu se podaří je zachránit. Ať už to udělá zákonně nebo podvodem. Nebo dokonce pomocí trestného činu" prostě nemohu souhlasit.

Ačkoliv se Jan Urban ohání Masarykem možná jen účelově, tak v tomhle by Masaryk jistě souhlasil.
06. 04. 2011 | 17:36

stále rebel napsal(a):

Pro Otázkář.
To si nerozumíme.
Já jen chci po těch, kteří argumentují zlý stát a podobně, aby tedy napsali zlí občané. Pokud pro Šťávu nebo Urbana je stát lump, tak pak lump jsme my občané. Je to samozřejmě jinak, lump je především ten, kdo se snaží své spoluobčany odrbat a k tomu využívá demagogii, neříká, já chci po vás, ale říká já chci po státu a podobně.
06. 04. 2011 | 18:01

Hrabal napsal(a):

Teoreticky by bylo snad správnější kdyby disident Urban stál na straně státu. Že tam nestojí neznamená, že Cikrt má pravdu, ale že z disidenta je možno státi se nejen prezidentem /Havel/, ale také ještě větším lumpem. Je to případ Urbana?

Proč tedy nehájí stát, alespoň slovně jako Cikrt? Nebo jsou lumpové oba a jediný naivní trouba je Bojar, zástupce státu.
06. 04. 2011 | 18:41

Hrabal napsal(a):

pane nikdo,
sirup není žádný Petr Vok. Taková osoba by nemohla tehdá v Rožmberském Dominiu dělat ani podkoního. Byl by vypráskán a poté čtvrcen v kole. Televizní komunistické povídačky o Rožmbercích zapomeňte, v Dominiu šlo o skutečný řád opírající se o hrdelní právo.

Nepleťte si to se zloději a podvodníky v ČR. Nemají na to duševně, zvládnou jen nepravosti a v království Českém nehájitelné nesmysly. Na sirupa by stačil rychtář královského města, stejně jako na Želivského nebo Kopidlanského. Nebylo by co řešit, královská pokladna zachráněna. ☻
06. 04. 2011 | 18:51

Kanalnik napsal(a):

stale rebel

netykame si; a slovickarite;

statem je samozrejme v mem prispevku myslen statni aparat, ktery ma rozhodovaci pravomoci v otazkach o kterych se bavime; jinak s vasi definici statu souhlasim, proste se da ten pojem vysvetlovat a pouzivat ruzne; jinak se mohu plne ztotoznit s tim, co vam napsal Otazkar;

s "ucel sveti prostredy" nesouhlasim a nikdy souhlasit nebudu, at jsem stat ja nebo ti, kteri me (podvodne) zastupuji
06. 04. 2011 | 19:20

stráský konečně do kriminálu napsal(a):

jestli se dobře pamatuju, tak jako spoustu věcí to podělal hlavně stráský. ten ke smlouvě prosadil arbitrážní doložku. kdyby tam nebyla není co řešit. podnikání je risk a podnikatel ho nese na vlastní riziko. stát nikomu jeho zisk nezaručuje, zvláště v téhle branži, která je regulovaná a nejde v ní a nemá jít jenom o peníze. kdyby to šlo k soudu, tak to smázne soud první instance jako neodůvodněnou žalobou.i kdyby se odvolali a podplatili to, stejně tím nic nezmění. největší zločin v tomto případě, stejně jako v případě jiných je arbitrážní doložka. bez té by nikdo nikdy pořádně na českém státu nic nevysoudil. mělo by to být ze zákona zakázáno a přikázáno naprosto kogentně, že spory v případě výběrových řízení státu a státní správy se řeší podle českého práva u českých soudů.a tak by to mělo být obecně u veřejných zakázek, s omezenou výjimkou dejme tomu u mezinárodních smluv a podobně. ale v tom případě musí být ta smlouva dostatečným a transparentním způsobem odsouhlasena, ne že to s prominutím zkurví jeden člověk, kterého nikdo ani nežene k odpovědnosti...
06. 04. 2011 | 20:07

Tenco napsal(a):

Cikrt, Cikrt...
Není to ten, co když dělal mluvčího v brandýské nemocnici a přijel tam na kontrolu Rath, který pak prohlásil, že takhle zmetkovitě vedenou nemocnici ještě nikdy v životě neviděl, tak onen pan Cikrt se v sáhodlouhé zprávě - dementi Ráthova hodnocení vyjádřil, že Rath lže a za pár měsíců poté nemocnice zbankrotovala ?
Hmm.
Docela bych si vsadil , že je to jedna a táž osoba.
Ale nevím - možná, že se mýlím.
Ňák se mi ti mluvčí toho či onoho pletou.
:---()
06. 04. 2011 | 20:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 04. 2011 | 20:39

JAP napsal(a):

Jste-li, pane Cikrte, na straně daňových poplatníků, zabývejte se především pravdou o kauze. Ta snaha pokračovat v podvodech, nás, daňové poplatníky, dále jenom poškodí.
06. 04. 2011 | 20:54

Tenco napsal(a):

Stejskal
Ten příspěvek byl fakt dost nechutný. Pan Cikrt může být vnímán jako ikona hlouposti, manipulace, politikaření či racionalizací, ale utahovat si z jeho tělesného postižení je hnusné.
06. 04. 2011 | 21:02

Dočekal napsal(a):

Paráda.

Zatím co jste se tady dohadovali, kdo za to může, tak nám asociálové z TOP 09 naordinovali první krok k zavedení řízené péče ve zdravotnictví.

Vůbec bych se nedivil, kdyby tento článek byla pouze kamufláž a skutečným cílem a záměrem bylo odvedení pozornosti od věcí mnohem důležitějších.

No, těch her nám dávají naši politici dost a dost. Jen ten chléb pořád jaksi chybí.
06. 04. 2011 | 21:16

ZAM napsal(a):

Kanalnik:
Vaše proDH zaujatost se mi jeví docela zajímavá.
06. 04. 2011 | 23:52

Hrabal napsal(a):

Dočekal
řekl bych, že váš názor je zcela mylný. Banka není ústav sociální ale finanční. Spravovat finance zdravotnictví neznamená činit asociálno, ale omezit výdaje a zvětšit tok peněz v příjmech. Váš pojem asociálové se hodí spíše na předchozí experty MZ a MF, kteří to léta zkoušeli obráceně.

Možná je někdo polil sladkým sirupem - šťávou.
06. 04. 2011 | 23:55

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Pane Stejskal,

vědomé prasečí chování a jednání platí i pro postižené občany !!! Nebo to jsou jiní lidé jako ostatní občané ??

Těh náhod co se tady p.Stejskale děje a toho MARASMU už je tolik, že ho nikdy NEOBHÁJÍTE !!!

Julinků,Cikrtů je v Praze už tolik, že to má faktický dopad na naše zdraví NEMYSLÍTE pane Stejskale ???

Zdravím a polepšete se - jsme už ve společném hromadném HROBĚ!!
Už ležíme a nemůžeme vstát a i pan Váš kolega postižený by se nám pasoval kdyba tady si s náma poležel - nikdy by se tak CHOVAT neměl a prosazovat tak ZLO !! Pan Krása Vám to sděluje jasně kultivovaně a s rozumným náhledem na zdr. reformu s hrozným dopadem i na postižené !!

A pořád to nestačí !!! Tak jen mažte !!
07. 04. 2011 | 00:43

Otázkář napsal(a):

stále rebel

asi si opravdu nerozumíme. Podle mě stát musí někdo reprezentovat, jaksi se nemůže sejít 10 mil. občanů a o něčem rozhodovat. Takže jde o ty představitele státu, kteří tu situaci nejspíše zavinili a já se jich nebudu zastávat jen pro to, že se teď ohání státním zájmem a daňovými poplatníky. Pokud nám to nám všem takhle zavařili měly by se z toho pro ně vyvodit důsledky a pokud se Štáva těch peněz domáhá neoprávněně tak napnout všechny síly a dokázat to. Ale legálně.
07. 04. 2011 | 00:57

Manka napsal(a):

Otázkář: Jen tak mimochodem,se slušností a poctivostí se došlo jen na kraj lesa!!! A taky se říká,že na hrubý pytel,hrubá záplata!!!Pan Krása je velice slušný člověk,na rozdíl od toho skřeta nenažranýho Cikrta!Ten přímo ZJulínkovatěl a naučil se jen lhát a krást!!! A co se týče odvádění pozornosti,od závažných věcí,které "vláda" rozhoduje za zavřenými dveřmi,jak nás ovčany,co nejlépe ještě podojit.To máte pravdu!Heger se už taky naučil ony blábolické fráze ,bez jakýchkoliv důkazů a faktů.Podud vím,tak do zdravotnictví teče ročně cca 240miliard...tak si prostě páni ředitelé nebudou dávat šestimístné měsíční platy a to samé VZP Horák,žádných 250tisíc měsíčně.A další a další tunely!!!!A bude peněz do zdravotnictví až až. A jestli mi paměť slouží...tak ona kauza Diag Human,by stačila předat německé policii.Na ˇšávu tam mají dost velkou pivku a jistě by ho zavřeli!!Stačilo by se domluvit a předat to jako třeba "vydírání státu".Je to čistě laický pohled.
07. 04. 2011 | 01:29

Kanalnik napsal(a):

ZAM: berte to tak, ze nesnasim krivactvi konane ve jmenu statu, se kterym se dokaze ztotoznit docela dost lidi, jak je nekdy videt v dizkuzich pod Urbanem, a to jen proto, ze se to zrovna hodi k dosazeni cile (jinak se ale ti stejni lide divi, jak je tento stat prolezly korupci a ohybanim zakonu, tim nemyslim vas konkretne)

priznam se, ze proto mne to tahne spise na stranu DH;

nicmene pravdu bude mit zrejme nick MaB, to, co napsal bude nejblize realite, coz jsem schopen videt a akceptovat jako skutecnost, ale jinak se mi z toho dela mdlo

asi tak :)
07. 04. 2011 | 01:40

bob napsal(a):

Já myslím, že by se to mělo vyšetřit, padni komu padni:-))))))
Souhlasím s Kanálníkem
Příjemný den
07. 04. 2011 | 07:50

petřík napsal(a):

Pane Urbane, není třeba tolik řrčí, otázka je jasná a pořád zůstává bez odpovědi:
Bral či nebral jste něco od Štávy? A pokud vás Štáva platil, tak za co? Ano nebo ne? Děkuji.
07. 04. 2011 | 07:55

stále rebel napsal(a):

Pro Otázkář.
Podsouváte mi něco, co jsem nemyslel.

Řeknu to tak.
Pokud Štáva udělal něco prospěšného pro občany tohoto státu, popřípadě pokud občané tohoto státu způsobili Šťávovi nějaké škody, měli by to uhradit.

Stát (správní orgán) je jednatelem občanů a občané za něj nesou odpovědnost.
Co však pokládám za demagogii je útočení na stát ve stylu stát je zlo, které je potřeba potrestat a obrat stát je správné a podobně. Za slovem stát je potřeba vidět občany a kdo se snaží okrást stát, okrádá své spoluobčany. Ti, kteří píší útočné články na stát, by si měli zkusit zaměnit slovo stát slovem občané.

PS:
Nevím proč operujete podezřeními, že se stát (občané) snaží někoho podvést. Z toho, co píše Urban nevěřte ani slovu. Myslícímu člověku musí být jasné, že když někdo přichází z podobnými analogiemi jako Urban, tak mu rozhodně nepůjde o zájem informovat, ale manipulovat.
07. 04. 2011 | 08:46

petřík napsal(a):

No, celý případ DH mi přijde jako předem promyšlený, účinný a brutální útok predátora na pomalého býložravce, který se neumí bránit a ani mu nedochází, že se na něj útočí. A stát (tedy my občané, zastupováni nejrůznějším lemplovským úřednictvem, za všechny připomínám rozvodového advokáda, kterého najala Součková, to se asi predátor zatřásl hrůzou :-)) takovým naivním telátkem je. Proto prohrává i nesmyslné arbitráže o Novu, o DG a další. A soudruh Urban zde, jak vyplývá z jeho vlastních slov, plní funkci pomocného nadhaněče: aby se OBĚŤ útoku zastyděla, že ona je ta špatná, a nechala se od predátora snáze zardousit.

Slova o tatíčku Masarykovi jsou pak kýčem jako když vyšije, zde plní fukci zástěrky, aby nebylo vidět útočícímu predátorovi pod pazoury.

Znovu opakuji otázku: platil někdo pana Urbana v souvislosti s tímto případem? A pokud ano, pak kdo a za co? Děkuji.
07. 04. 2011 | 10:02

vfischer napsal(a):

Drtivou většinu zdejších čtenářů a diskutujících, právě tak, jako asi drtivou většinu takzvaných "prostých" občanů státu Absurd - Gangsteristán nezajímají slovní šavlovačky o to, kdo je větší lhář a podpodník. Rozklíčovat mnohaletou tahanici o státní prachy a prebendy plynoucí z možných, všelijak pochybných, kšeftů je prakticky nemožné ! A také, pro drtivou většinu pacientů odkázaných na stav zdejšího zdravotnictví, zcela zbytečné !!!

Zapamatovatelnou podstatou jsou však horlivé výlevy jakéhosi CIKRTA v roli mluvčího ministerstva zdravotnictví při obhajování lží o nutnosti zavedení doktorských poplatků, takže se dodnes těmto zlodějsky vydíraným prebendám přezdívá CIKRTNÉ !!!

Osobnostní a charakterový profil takového manipulátora slovní ekvilibristiky je natolik výmluvný a příznačný, že mu už napříště zcela jistě uvěříme i všechny jeho další výlevy !!
07. 04. 2011 | 10:26

Karlík napsal(a):

O objektivitě Jana Urbana lze s úspěchem pochybovat již od jeho propagandistických agitek o zlých Srbech a hodných kosovských Albáncích...
07. 04. 2011 | 11:28

ZAM napsal(a):

petřík:
"Znovu opakuji otázku: platil někdo pana Urbana v souvislosti s tímto případem? A pokud ano, pak kdo a za co?" Před časem v jednom svém blogu pan Urban přiznal, že se seznámil s nějakými materiály k této kauze v kanceláři advokáta Kalvody (možná, že tehdy už JUDr. Kalvody) při jejich kopírování, protože pan advokát prý neumí pracovat s kopírkou. Možná ze strany pana Urbana šlo o bezplatnou brigádu. ☺
07. 04. 2011 | 23:13

kristusek napsal(a):

kanalnik:

ad vyplacené svědečné - na vyplacení svědečného má nárok každý svědek, máte to v zákoně (ušlá mzda apod.). Je to rozhodně něco jiného než být vyplácen soukromou stranou účastnou ve sporu.
08. 04. 2011 | 13:35

pwpw@centrum.cz napsal(a):

O ostudném jednání zástupců České republiky a jejich mafiánských praktikách není pochyb.

V kauze pana Uzungulu zničil stát část života a podnikání nevinému člověku. Když stát pochopil
( byl přinucen k odpovědnosti) poskytnout značnou majetkovou kompenzaci tomuto člověku, přichází na scénu pan Korbel, tehdy náměstek ministra spravedlnosti s nabídkou, že pana Uzungulu bude ( za velmi vysokou provizi) zastupovat ve věci majetkové kompenzace jeho Advokátní Kancelář . Dokonce ho navštěvuje u něho doma, odtud je panem Uzungulu vyhozen.

Pan Korbel působí dodnes jako pravá ruka ministra Pospíšila a mj. obnovuje morální kredit plzeňské fakultě.

Takže - nedříve státní úředníci a politici neoprávněně dehonestují některé podnikatele a ničí jim život, potom se přidávají na tu či onu stranu dle momentální situace a možnosti z toho mít nějaký osobní prospěch.

V konečném součtu za takové nestoudné jednání vrcholných politiků a úředníků zaplatí občané.
No a ti, kteří to zavinili a měli by nést odpovědnost, nás budou oblbovat tím, jak zachraňují miliardy občanů před nenasytnými podnikateli. Možná nám pan Kalousek pošle zase nějakou složenku.
08. 04. 2011 | 15:29

ZAM napsal(a):

Kauza Uzungulu je jiného druhu.
08. 04. 2011 | 17:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy