Tuniské arabské jaro

18. 04. 2011 | 10:24
Přečteno 10474 krát
Od lednové „jasmínové“ revoluce uběhly již tři měsíce a Tunisané jsou stále hrdí na skutečnost, že byli první v arabském světě, kdo se o vyjádření nevole s vládnoucím režimem pokusil. To, že protesty a boje s exprezidentovou armádou a policí, vedly až ke svržení Zine El Abidine Ben Alího a k jeho následnému útěku ze země, bylo překvapením pro všechny, samotné Tunisany nevyjímaje. Ben Alího neposlali ke dnu ani islamisté, které držel po celých 23 let své vlády stranou všeho veřejného dění, ani cizí invaze se štítem demokracie v ruce, ale mladí lidé, studenti, nezaměstnaní a až do ledna tohoto roku alespoň naoko poslušní občané, tak jak to stát po nich vždy vyžadoval. Jak se na vývoj událostí dívají tito „magrebští hrdinové“ dnes a co se vůbec v Tunisku nyní děje?

Celá země se chystá na červencové volby a po dvou desítkách let půjde o volby, kde nebude znám předem vítěz (Ben Alí a jeho strana RCD „vyhrávala“ pravidelně volby se ziskem 89,7% v roce 2009, 94,5% v roce 2004, atd.), ale i tak půjdou Tunisané a to především ti mladí k volebním urnám s obavami, aby nevyhrály staré struktury, politici minulého režimu, kteří se rozhodně ne všichni stáhli do ústraní. Vítězství islamistů také není úplně nereálné a právě nastolení jedné diktatury druhou se mladí lidé obávají nejvíce. Jsou pyšní a hrdí na svou odvahu zkusit změnit to, v čem ani jejich rodiče nebyli šťastní, ale nikdy by sami do zaběhlých pořádků nerýpali. Jenže revoluce se ukázala jen jako pouhý začátek a ta pravá zkouška na Tunisany čeká až nyní. Uvědomují si, že zavedení demokracie je úkol, na který neznají návod, vždyť doposud vždy žili v režimu, který byl více či méně diktaturou. Navíc jsou pod určitým drobnohledem, sousední státy sledují, jestli svou šanci promarní nebo se sen o demokracii v arabském podání stane realitou.

Prozatím se uvolnění poměrů projevuje např. tím, že v Tunisu, kde není zvykem mít popelnice a igelitové pytle s domácím odpadem se nechávají každý večer před domy, aby je metaři a popeláři přes noc uklidili, je v těchto dnech velice těžké pohybovat se po chodnících. Hromady tlejících odpadků navíc roztahají po okolí všudypřítomné kočky. Popeláři nejsou spokojeni s platem 70 euro měsíčně a využívají nabyté svobody, aby stávkovali. Veřejnost s nimi sympatizuje, byť s velkým reptáním… Ostatně s hrozbou stávky se setkávají ředitelé a majitelé firem dnes a denně a stěžují si, že lidé si zvykli řešit jakýkoli problém tím, že hrozí svému zaměstnavateli stávkou, pokud nepřistoupí na jejich přání a požadavky.

Obraťme se však raději k pozitivním změnám. Tunisané považují za další malou revoluci změnu, kterou prošel státní deník La Presse. Tyto noviny – hlásná trouba Ben Alího a jeho vlády, které ukazovaly každý den (včetně neděle) pana prezidenta usilovně úřadujícího za svým stolem v pracovně prezidentského paláce v Kartágu a jeho ženu Leilu kynoucí davu nadšených občanů, se v průběhu několika týdnů dokázaly změnit na moderní redakci poskytující svým čtenářům necenzurované informace, reportáže z celého světa, zkrátka vše, co my jsme v novinách zvyklí najít a co v Tunisku ještě v lednu tohoto roku normální nebylo. Soukromé televize Nessma a Hannibal už neomýlají od rána do večera nekonečné seriály především egyptské produkce. Diváci nyní mohou sledovat politické diskuze, jev pro tuniské občany i politiky naprosto nový, se kterým se ne vždy důstojně vypořádávají a tak se často stává, že se tato vystoupení vymykají kontrole a přecházejí v emotivní a nic neřešící hádky.

Kdo zemi vede k volbám ohlášených na 24. července? Rada vyšší instance, ustanovená pro naplnění cílů revoluce: uskutečnění politických reforem vedoucích k přechodu k demokratickému systému. Tato rada v čele s uznávaným právníkem Yadh Ben Achourem je sestavena z nezávislých osobností politického, podnikatelského i kulturního prostředí. Tito členové rady (celkem jich je 160) se v pondělí 11. dubna dohodli na znění nového volebního zákona. Veřejnost jeho body přijala s rozporuplnými pocity. Na jedné straně způsobuje nadšení např. bod zaručující rovnost všech kandidátů obou pohlaví, a to do té míry, že kandidátky všech stran musí být sestaveny přesně 50% muži, 50% ženy. Pro tento bod dokonce hlasovali i členové rady z řad islamistů.

Ale jsou zde i body vířící debaty. Jako např. ten, který zakazuje kandidaturu všem, kteří se aktivně podíleli na práci bývalé vládnoucí strany RCD, založené v roce 1987. Odhadem je takto vyloučeno z volebního boje na 10 tisíc lidí. Někteří Tunisané to považují za nespravedlnost, protože jsou tímto nepřímo odsouzeni všichni malí i velcí funkcionáři Ben Alího aparátu stejně, aniž by jim cokoliv bylo prokázáno. Na tahu je prozatímní prezident Foued Mebazaa, politik předrevoluční éry, člen RCD a předseda poslanecké sněmovny od roku 1997, který má nyní udělat rozhodnutí v této tak citlivé otázce a riskovat rozepři s radou a uznávaným Ben Achourem. Prozatímní předseda vlády 84 letý Béji Caïd Essebsi, který byl dlouholetým ministrem Ben Alího předchůdce prezidenta Habib Bourguibi a z vlády v roce 1987 odešel do ústraní, je v otázce bývalých členů RCD zdrženlivý: „Uznávám, že je třeba nést odpovědnost za své činy, i Ben Alí by měl složit své účty, ovšem něco jako kolektivní vina neexistuje! Tento bod volebního zákona považuji za přehnaný.“ Honu na čarodějnice se premiér neobává, ale dle jeho názoru mají lidé právo s dobou vlády RCD zúčtovat, ovšem prostřednictvím legitimních soudních procesů.

Islamisté zatím čekají na svoji příležitost. Za Ben Alího pronásledováni, mučeni a nuceni žít dlouhá léta v exilu se nyní znovu objevili na scéně. Nad své protikandidáty, kteří své místo často teprve hledají, vyčnívají islamisté naprostou jistotou ve svých postojích a tvrzeních a velmi pevnou organizační strukturou. Jejich mítinky zaznamenávají velké úspěchy, stejně jako časopis El Fajr (Svítání), kterého se po prvním vydání prodalo v průběhu několika málo hodin na 120 tisíc výtisků.

Současné Tunisko má své hrdiny ale (a především) i mimo oficiální politický život. Lima Ben Mhenni je 27letá učitelka lingvistiky na Fakultě humanitních a sociálních věd tuniské univerzity, která si zřídila na internetu svůj blog „A Tunisian Girl“, prostřednictvím kterého informovuje svět o dění ve své zemi a za který získala cenu v prestižní soutěži „Best Blog Award 2001“ udílenou mezinárodní radiovou a televizní stanicí Deutsche Welle. Lima se stala jedním ze symbolů jasmínové revoluce a jak říká, často má pocit, že zmizení Ben Alího je jen pouhým snem. „Jeho režim je zde ale stále přítomný a já se výsledku blížících se voleb obávám… Ennahda (islamistická strana) dělá důsledně svoji propagandu, bývalí členové RCD jedou vesměs v zajetých kolejích a starší generace se drží svého myšlení jako měla za Ben Alího… Nerozumím mladým lidem, kteří se snaží opustit zemi i tak nedůstojným způsobem jako je útěk přes ostrov Lampedusa do Evropy. Argumentují, že Ben Alí je sice pryč, ale situace se stejnak nezmění. Když jsme ale tolik let čekali a snažili se v režimu nějak normálně přežít, proč odcházet zrovna teď?“Vesnice ležící nedaleko města Kasserine.
Foto: autorka


Lampedusa, malý italský ostrov u tuniských břehů, který se stal v posledních měsících cílem tuniských migrantů, ve velké většině mladých vzdělaných lidí, pro které je Evropa vysněným místem spokojeného života v blahobytu. Bylo tomu tak v dobách diktatury a platí to i teď. Tento pocit sílí především v chudších oblastech Tuniska jako je např. stotisícové město Kasserine. Čtyři hodiny cesty jižně od hlavního města a silnice se mění na polorozpadlou komunikaci, benzínové pumpy suplují obchodníci s kanystry naskládanými v prachu u cest, chybí infrastruktura, chybí vlakové spojení… to, čeho je příliš, je nezaměstnanost, pocity frustrace a hněvu. Mladí muži čekající na loď, která je doveze za jejich lepší budoucností, přikyvují slovům Yussefa, inženýra bez práce: „I ten největší chudák se má v Evropě lépe než my tady. Neznáme nic než olivovníky a fíkovníky a ty nás všechny neuživí. Za čím se máme honit, o co se máme snažit? Odejdeme na studia a práce stejně není. S Ben Alím i bez něj, nic se pro nás nezmění.“ Zde o politiku lidem příliš nejde.

Tuniská Medína zeje téměř prázdnotou. Prodavači vyhlíží u svých obchůdků zákazníky, ale je jich málo. Oficiální statistiky to říkají jasně – za první čtvrtletí tohoto roku byl zaznamenán pokles turistických cest do Tuniska o 43%, což u místních způsobuje paniku. Tato severoafrická země bez zdrojů z ropných vrtů žije z turismu více než kdokoliv jiný v regionu. Navíc rodinný klan exprezidentovy ženy Leily Trabelsi se postaral o drancování státních bank, enormní sumy tak mimo jiné odcházely na stavbu předražených hotelových komplexů, které jsou nyní v lepším případě dokončené ale prázdné, v tom horším nejsou dostavěny a pravděpodobně už nikdy ani nebudou. „Pokud nám chcete pomoci, nestarejte se o naše volby, ale vraťte se na naše pláže!“ prosí jeden z prodavačů na tuniském súku.

Rekapitulace vývoje událostí v regionu:

Tunisko – 14.1.2011 po 23 letech vlády tvrdé ruky uprchl ze země prezident Zine El Abidine Ben Alí svržený vlastními občany v čele s mládeží a začala tak nová éra. Dnes se Tunisané nacházejí ve fázi úřadování prozatímního vedení státu a chystají se na červencové volby. V Tunisku právě probíhá tzv.„arabské jaro“ plné nadějí a zároveň obav z nástupu islamistů či setrvání starých politických osobností u moci.

Alžírsko – vlna protestů a následná revoluce, která zničila starý režim v sousedním Tunisku, Alžírsko nijak významně neovlivnila. Zde se jednalo pouze o lehké lokální pokusy o protesty, které byly rychle a snadno zpacifikovány. Vzpomínky na občanskou válku probíhající v 90.letech jsou stále mezi lidmi živé a nedovolují jim něco podobného rozpoutat znovu.

Maroko – podle ústavy je Maroko konstituční demokratickou a sociální monarchií, ale ve skutečnosti má největší vliv na rozhodující otázky sám král, který je hlavou státu, vrchním velitelem ozbrojených sil a zároveň i duchovní hlavou muslimského obyvatelstva, má i nejvyšší zákonodárnou moc. 20.2.2011 se sešla na různých místech Maroka manifestující mládež, která požadovala skutečnou demokracii a reformy soudnictví. Král Mohammed VI. přislíbil novou ústavu, ale mladé Maročany nepřesvědčil a ti ohlásili nové protesty, které zastavili až poté, co jim vláda pohrozila obviněním z radikalismu.

Libye – v únoru 2011 propukly bouře a protesty obyvatelstva proti režimu Muhammara Kaddafiho. Vzbouřenci ovládli část země a od poloviny září se spojenecká vojska snaží Kaddafiho a jeho věrné pokořit, boje pokračují.

Egypt – koncem ledna 2011 bezprostředně po tuniských událostech vypukla v Káhiře vlna demonstrací proti vládě Husního Mubaraka. Průběh těchto protestů byl velmi krvavý, trvaly několik týdnů a nakonec byly korunovány prezidentovým složením funkce. Mubarak se nyní nachází v nemocnici a čelí vyšetřování kvůli korupci a násilným zásahům proti demonstrujícím, hrozí mu až trest smrti a jeho země směřuje k volbám.

Zdroje:
LeSoir, www.lapresse.tn, www.jeuneafrique.com, www.wikipedie.org, www.atunisiangilr.blogspot.com, vlastní zdroje

Karolína Kubíková
Autorka žila několik let v Tunisku

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vysmátý levičák napsal(a):

Obávám se, že jako obvykle se pod vznešeným zevnějškem skrývá prozaický a nevábný obsah. Čili nikoliv život ve svobodné a demokratické společnosti, nýbrž vyšší životní úroveň. Vzhledem k tomu, že se mladí Tunisané (a další) jen těžko ve svých domovinách dočkají lepších mezd, není těžké se domyslet, kam povedou jejich další kroky. Občas děkuji osudu za určitou kulturní odlišnost české kotliny oproti západoevropskému okruhu, nemluvě o nižších mzdách. Zhruba před deseti roky došlo ve Francii k nastartování radikálního ročního přírůstku obyvatel. Z obvyklých evropských -0,03 až +0,1 tento ukazatel poskočil na +0,5 a nadále se zvyšuje. Čím to asi bude?
18. 04. 2011 | 11:02

Občan napsal(a):

Naložit do autobusů, odvézt do ČR, předvést bezďáky, úřady práce, žebráky, chudinské útulky, ceny v hypáčích a platy mimo Prahu, ceny školek, jeslí atd.
Pokud je to ani potom nepřejde, odvézt domů, zadrátovat hranice, nabrousit meče, kopí a nabít píšťaly a houfnice.
18. 04. 2011 | 11:28

Maximus napsal(a):

Tak, tam už dlouho, dlouho nepojedu!
18. 04. 2011 | 11:39

Čochtan napsal(a):

Arabský svět má jednu nemoc : islám.
Islám není jen náboženství, ale způsob života a myšlení. Důsledkem islámu je přemnožení obyvatelstva, které se během 20 až 30 let zdvojnásobí, a v zemích, které nedisponují příjmy z nafty, toto přemnožené obyvatelstvo není schopné se uživit.

Z tohoto kruhu není úniku. Děti znamenají bídu, a co dělají chudí, když nemají do čeho píchnout ? Píchají. :-))

odchod do Evropy je jejich jedinnou nadějí, ale oni si neuvědomují, že Evropani je nechtějí, že Absolutní většina Evropanů by neměla námitky proti potápění jejich člunů před břehy Itálie.

Musíme jim dát důrazně najevo, že Evrpopa NENÍ východiskem z jejich bídy, že Evropa má svých chudých dost, a že Evropa na ně nečeká ! Že cesta do Evropy jim kromě smrti, v lepším případě návratu s prázdnou kapsou, nic nedá. Tohle musí denodenně vidět v jejich televizi.

Evropa rozhodně nepotřebuje cizí, africké, muslimské, nadržené nadsamce. Evropa nepotřebuje problémy.
18. 04. 2011 | 11:47

Pře* napsal(a):

Tunisko je špinavá díra, na tom trvám. Turistické středisko - hotel, bazény, bary - ale jak člověk vyjde za zdi komplexu, tak skládka, bordel a chlípní hnusáci. Projeli jsme téměř celé tuniské pobřeží a všude to bylo to samé. Třeba jsme narazili jenom na "to špatné pobřeží", ale víc jich Tunisko prostě nemá a já už se tam nehodlám nikdy vracet. Dám tentokrát na první dojem, který po několika týdnech nestál za nic.
18. 04. 2011 | 11:53

Drak napsal(a):

No jako na Kubě to nebude, aby zdarma měli 8 dkg rýže a cukru denně zdarma, zdarma bydlení a energii, k tomu školy a zdravotní péči. Ale jsou s v o b o d n í a to jim musí stačit.
18. 04. 2011 | 11:54

Liberál napsal(a):

Občan:

Ta vaše demagogie je úsměvná. Odstěhujte se do nějakých socialistických rájů typu Kuba nebo S.Korea, kde nemáte chudobu ani bezdomovce a uvidíme jak dlouho tam vydržíte. To co fanatičtí levičáci jako vy nedokážou pochopit že pro mnohé lidi je důležitější svoboda a demokracie než sociální jistoty. To že tam není chudoba ani bezdomovci a jsou tam nízké ceny jídla nemusí znamenat že se tam mají dobře, ale naopak že tam mají nefungující ekonomiku (Venezuela,Kuba,Severní Korea). Měl by jste začít přemýšlet jestli ten váš fanatický levičácký pohled není hodně zjednodušený
18. 04. 2011 | 12:08

1984 napsal(a):

Ty "revoluce" odstartoval úplně někdo jiný a arabové to nebyli.
18. 04. 2011 | 12:11

gaia napsal(a):

no začne novodobé stěhování národů. A jako běloši vybili v Americe původní obyvatelstvo(Indiány), tak jim to teď noví přistěhovalci vrátí. A když je hlad, lidé klidně se uchýlí i ke kanibalismu. Hlad je hlad. Uchýlili se k tomu ztroskotaní námořníci i pasažéři letadla ztroskotaného v Andách. Je to pud sebezáchovy, jeden z nejsilnělší pudů. Naprosto přirozené, tak to stvořila matka příroda.
Jednou se zde všichni požerem. Hladoví půjdou proti najedeným.
18. 04. 2011 | 12:12

bacha napsal(a):

To Čochtan. Svět se mění a někteří omílají své zjednodušené "pravdy" stále dokola. V Tunisu dosahuje ukazatel úhrnné plodnosti 2,1 dítěte na ženu a je tedy na hranici zachování prosté reprodukce. Takže asi tak...
18. 04. 2011 | 12:13

gaia napsal(a):

bacha

jenže nejde o zachování prosté reprodukce, ale o úhrnné snížení populace na úroveň alespoň před 40 lety(3 miliardy oprooti dnešním více než 7).Protože nejsou zdroje ani prostor.

A ten přírůstek mají na svědomí právě opálení spoluobčané.
18. 04. 2011 | 12:19

Liberál napsal(a):

Občan:

Nízké ceny v obchodech mají především v zemích které jsou chudé nebo mají velký počet chudých obyvatel, protože pak by si zboží nikdo nekoupil. Naopak vysoké ceny mají bohaté státy, kde si zboží může dovolit více lidí. Proto je ve všech západních zemí zboží (i potraviny) draší než u nás.
18. 04. 2011 | 12:20

bacha napsal(a):

To gaia. Takze vy bilí jste se už namnožili a ostatní nemají nárok? To byste koukal/a, jak se neopálení a chudí Češi před 100-150 lety množili a prostor k tomu taky neměli.
18. 04. 2011 | 12:31

Čochtan napsal(a):

Obyvatelstvo v Tunisu se od roku 1956 do 2005 ZTROJNÁSOBILO !
Takže asi tak... :-(((
18. 04. 2011 | 12:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 04. 2011 | 12:42

Čochtan napsal(a):

Bacha,
my "bílí" se dokážeme na rozdíl od těch "černých" sami uživit. Proto se můžeme množit jak chceme.
Ti "černí" by bez kukuřice, pšenice a rýže vypěstované v Evropě, Kanadě a USA a zaplacené z daní Evropanů a Američanů pomřeli hladem. Proto nemají nárok se nekontrolovaně množit. Každý má právo mít tolik dětí, kolik uživí. Ani o jedno více.
P.S.
bacha, ty píšeš "vy bili", ty nejsi běloch ? Podle tvého intelektu by to bylo možné.
18. 04. 2011 | 13:04

Občan napsal(a):

Liberál napsal(a):
"Občan:
Nízké ceny v obchodech mají především v zemích které jsou chudé nebo mají velký počet chudých obyvatel, protože pak by si zboží nikdo nekoupil. Naopak vysoké ceny mají bohaté státy, kde si zboží může dovolit více lidí. Proto je ve všech západních zemí zboží (i potraviny) draší než u nás. 18. 04. 2011 | 12:20"

Liberále,
A na tuhler PIIISKovinu jste přišel sám?
Poproste rodiče, ať Vám pořídí cestovní pas a zaplatí měsíční pobyt třeba v Německu nebo VB. Nebo cestu po EU. A až se vrátíte a zotavíte z cenového šoku, tak přijďte na kus řeči. Já Vám to klidně i pofoukám...
18. 04. 2011 | 13:09

bacha napsal(a):

To čochtan
Zeptejte se bílých Irů jak se před 150 lety dokázali sami uživit. Mimochodem ti Irové měli ještě pře třiceti lety plodnost srovnatelnou s tehdejším Tuniskem. Jinak ta poslední věta vás dost zásadně dikvalifikuje z diskuse i ze slušné bílé (i nebílé - já si s tím nezačal) společnosti.
18. 04. 2011 | 13:19

gaia napsal(a):

bacha

bělochů je ze všech ras početně nejméně, není jich ani miliarda dohromady. Takže pozor. Nejvíce je Číňanů (1,3 miliardy) a tím Asiaté celkově vedou, je jich 67% celé lidské populace. Šlapou jim na paty Indové, je jich již více než 1 miliarda. Milarda je též černochů, tam to ale dost kosí AIDS, jinak by zdatně soupeřili.

A Irové měli hladomor, že se rozmnožila plíseň bramborová a tím byla několikaletá neúroda. Tenkrát ještě nebyly prostředky proti plísním, ani se brambory nedaly odnikud dovézt. Nebylo to leností. A čekal ještě prázdný celý kontinet, severní Amerika, kda byla jen příroda. To byla velká výzva.

Arabové by si v Tunisu mohli vybudovat továrny na solár a konkurovat levnou cenou elektřiny, neb u nás již např. výdaje na elektřinu znamenají největší podíl v ceně výrobků. Ale stěhovat se do Evropy a čekat na dávky, je nerozum, práce zde není ani pro domorodce, kteří by jediní měli mít právo využívat plodů práce svých předků.

Dnes již není možné kolonizovat další světadíl, neb všude je již plno.
18. 04. 2011 | 13:45

Čochtan napsal(a):

bacha,
ty jsi začal psát "vy bílí". To znamená, že ty běloch nejsi. To jsem velice rád, protože takové, jako jsi ty, mezi námi "bílými" opravdu nepotřebujeme.
18. 04. 2011 | 13:51

bacha napsal(a):

To gaia.
Tak prázdná zas ta Amerika nebyla, takže si to bílý muž musel trochu upravit k obrazu svému. Abysme se pak nedivili až si to tady někdo začne upravovat k obrazu svému. Svět zas neni tak zaplněn - vše je relativní. Jinak já jsem jen reagoval na zažitý stereotyp: je jich mnoho, nemohou se uživit a ještě se tak množí. No a právě s tím množením to již není úplně pravda.
18. 04. 2011 | 14:01

bacha napsal(a):

To Čochtan
Diskvalifikuje
18. 04. 2011 | 14:05

gaia napsal(a):

bacha

Jednou jsem se ptala jednoho Araba kolik má dětí a on řekl, že tři. Pak jsem ale zjistila, že 7, 4 z toho byly holky, které on za děti nepovažoval. Takže pozor na ty vaše statistiky.

A upravovat k obrazu svému své okolí by měli hlavně domorodci. Takže většina by navrhovala jiný přistěhovalecký zákon, do USA si též nepustí dnes jen tak někoho.
18. 04. 2011 | 14:09

honolulu napsal(a):

Souhlasim s Cochtanem a souhlaim s Gaiou.

Pozor - (Bacha na Bacha !). Cerni se strasne rychle mnozi a nedokazi se uzivit ani na nejlepsi pude na svete, kde je nejlepsi pocasy na svete a nejvice cennych mineralu na svete, nekdy pouze 1 m pod povrchem zeme. Dokazalo se to mnohokrate. Naposledy v Rhodesii. Presto, ze kazdy ctvrty ma AIDS, tak jejich populace roste.

Pane Cochtan, kdykoliv napisete CISTOU PRAVDU, tak se najde nekdo kdo Vas "diskvalifikuje". Nedejte se odradit od psani !

Nejvice me stve, ze se neda utect od vsech techto zivocichu. Oni proste nedokazi vybudovat (kdekoliv) stat, ktery by aspon trochu fungoval, tak se tlaci k nam bilym - tradicne.

Poukazat na tuto skutecnost je rasismus...
V roce 1972 (Za Portugalcu) jsem byl na dovolene v Mosambique (Lourenzo Margues). Udivilo me velke mnoztvi zaoceanskych lodi.
Vyvazely se zamedelske produkty do celeho sveta. Dnes se tam privazeji....No neni to sranda, ty schonosti druhych ras ?
Myslim si, ze maji NAKAKANO v makuvkach, ale nevim nespada-li to take pod pojem "rasismus". Mluvit o jejich obrovske kriminalite je take rasismus..
Uprednostnovat je officialne v ramci Affirmativ Action vsak rasismus neni... (Ten, kdo je za to vse zodpovedny jednou zaplace. Nasi lide se zacnou branit - nebo vymrou.)
18. 04. 2011 | 16:48

Helmut napsal(a):

honolulu:

"Cerni se neumi uzivit"

tak to jsem zvedav, jak mi vysvetlite soucasnou situaci v Botswane, ktera je na tom lepe nez lecktere evropske zeme, pricemz v dobe ziskani nezavislosti patrila k nejchudsim africkym zemim
18. 04. 2011 | 19:42

Helmut napsal(a):

a propos. Prohlednete si poradne tyhle tabulky: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate

V drtive vetsine zemi porodnost postupne klesa - samozrejme je to dost odvisle od socialni situace v te ktere zemi.

Vite jak rychle se mnozili v 19. stol. Evropane? Tem to neubirate, tak proc by si touto fazi nemohly projit mene vyspele staty? Je to uplne stejna situace a pokud se jim tam zlepsi socialni podminky (jako ze se tomu v mnoha zemich deje), tak bude klesat i porodnost - deti nebudou potreba k zajisteni na stari.
18. 04. 2011 | 20:12

Medikolog napsal(a):

Zdravím vás pane Honolulu,

zatímco dlouhé zimy na severu nutí i polodivoké nomádské národy myslet, plánovat, dřít v krátkém létě do úmoru aby zásobili zimoviště potravou pro sebe i pro zvířata, otopem, aby měli připravené zimní oděvy a vyspravené jurty či vesnice...zemědělství dává jednu jedinou úrodu za celý rok.
Na teplém jihu často stačí natáhnout ruku pod divoce rostlý chutný plod a pokud zemědělská půda je obdělávána, dává dvě až tři úrody za rok. V Africe domorodci žili převážně jako sběrači a nomádi, občas pastevci, vzácněji i zemědělci.
Prostředí po tisíce generací preferovalo jiné vlohy výhodné k přežití v tom kterém prostředí.
V Africe vytrvalý běh, odolnost proti slunečnímu úžehu a úpalu, schopnost vyhnout se a uniknout útoku hrochů, slonů, či lvů a hyen.. Jít stovky kilometrů za vodou a zvěří.. odolnost proti tropickým chorobám a parasitosám.. genetické linie bez těchto vlastností vymřely, pokud nepřesídlily.
Na severu Evropy, Asie či v Japonsku vývoj preferoval schopnost plánování, intensivní práce, organisační schopnosti a ukázněnost při předzásobení se na krutou zimu, obětavost uvnitř vlastní komunity.. Odhodlanost k boji a k obraně svých stálých sídel a zásob bez nichž zima znamenala smrt..
Snad nejúspěšnější skupina se zaměřila na rozvoj a pěstování svých vlastních duševních schopností, inteligence.. Je dnes rozšířena po celém Světě kde má přiměřeně svým vlastnostem disproporčně velký vliv..
Samozřejmě ve všech těchto skupinách je oscilace dosahované úrovně od vynikajících výsledků u jedněch jedinců po nevyhovující u jiných. Jedny skupiny sbírají Nobelovy ceny, jiné zase medaile ve sprintu na 100m, další podávají obdivohodné výkony ve velkých nadmořských výškách..
Pro rozvoj lidstva, narozdíl od našich zvířecích spoluobyvatel Světa, mají větší význam ti sběratelé nobelovek, než majitelé rychlých nohou či silných svalů.. Naši zvířecí konkurenti jsou totiž zpravidla rychlejší, silnější, odolnější, vytrvalejší.. lidem umožnila přežívat a vydobýt si vedoucí postavení unikátní schopnost lidského mozku.. schopnost abstrakce, lepší komunikace.. Jezdec na koni či na motorce překoná nejlepšího marathonského běžce a zprávy dnes dopravujeme díky výsledkům vědy (mozkové činnosti) jinak a rychleji:-) Kolik patentů a nobelovek za vědu a za výzkum (ne tu míru apod..:)) získaly domorodci pro své kontinenty? Já to sice nestatoval, ale Evropu pomalu předhání Asie.. O Afrických či Aboriginských vědcích a vynálezcích jsem nečetl. Ví-li někdo o nich a co vynalezli, ať mě laskavě doplní.
18. 04. 2011 | 20:39

Liberál napsal(a):

Občan:

Byl jsem ve Francii a VB a v obou zemí bylo jídlo v přepočtu na koruny draší než u nás tak neplácejte blbosti a raději si zaplaťte pobyt v zahraničí, evidentně jste nikde nebyl
18. 04. 2011 | 20:57

honolulu napsal(a):

Panove,
po velmi namahavem premysleni, ktere mi udelalo MOZOL na mozku, jsem prisel k zaveru, ze nejvetsi RASISTA je priroda sama. Ona dava bilym farmarum 2-3 urody rocne - tim myslim, tam dole v Africe. Zatim co cernym neda rocne ani jednu...
To je vina Sv. Petra, musim to prodiskutovat s velebnym panem.
(Doufam, ze me zase nevyhodi z kostela)....
V pripade, ze ano, tak je treba poslat do Afriky experta na vedy prirodni pani profesorku Gaiu...At tam zjedna poradek !

Botswana, ta krasna a divoka zeme ! Kolik ja jsem se kvuli ni natrapil v mladi. Mnohokrat me bylo nadano do oslu mojim velkym sefem kvuli ni. Ano panove je to tak, byl jsem tam a zil jsem tam a napracoval jsem se tam, hodne.

Zakladem prosperity teto zeme, byla bila zena, (Anglicanka), ktera si vzala cerneho presidenta Botswany, (kopala zlato bez krumpace), a ridila ekonomii po vzoru naseho genia, (B.J.Vorstra.) Dalsim duvodem je v tyto dny nejvice AIDS na svete. T.j nejvetsi procento nemocnych a zemrelych. Tam se neji tam se umira.

Ja jsem z te nemoci cely popleteny, protoze vim na 100 %, ze za mojich casu v Africe tato nemoc neexistovala.

Kdykoliv nas JAR vlada posilala do odlehlych casi Afriky, tak nas SVEDOMITE POUCOVALA o nemocech a agentech certu napr. hadu a malarie... O AIDS nebyla zminka.
Pane Medikolog, jste velmi inteligentni clovek...Vy by jste mel ucit na universite logiku...
(Koncim pro dnesek na tomto blogu, nevidel jsem jeste druhe).
18. 04. 2011 | 22:21

mene tekel napsal(a):

něco pro "gaia" : Marie , ty se pořád do něčeho pleteš - mám pro tebe hezké video z USA- pamatuješ? Na Tunisany se dívej nezaujatě - já tam jezdím dost pravidelně a spokojenost se vším - hotely čisté , pláže udržované, velbloudi usměvaví, -jestli chceš něco změnit, tak jedině při volbách: JE TO TĚŽKÉ ,JÁ VÍM - KOHO VLASNTĚ VOLIT!
Něco Ti ale napovím - Johna jsem poznal osobně - je trochu namyšlen¨ý, ale podvraťák to není , proto se ho ODSáci chtějí zbavit.Pokud VV odevzdají zpátky min. vnitra, tak se vlastně vzdávají všeho - celého jejich programu proti korupci, která je prolezlá všude. Ten tchř- /víš koho myslím/ naprogramoval tu bláznivou holku KK ,aby rozvrátila VV - je zajímavé, žë totál¨ní CVOK to je schopen udělat ( s pomocí dalších).Tak to jen na okraj
18. 04. 2011 | 22:41

joan.j napsal(a):

Hezké plácání nesmyslů a úsměvných kliše.ALE PROČ ti "chudáci" Tunisané se museli hrozně nutně "národněosvobodit" od toho "zlého diktátora" Aliho,který zemi zajišťoval JEDINÝ jakýs-takýs zdroj příjmů z turistiky,dnes po DESETITISÍCÍCH "PRCHAJÍ" VYŽRAT EVROPU?Proč,vy samozvaní mluvčí,stoupenci a advokáti muslimáckého,fašistického genetického odpadu????
Měla ta "slavná" tuniská "revoluce" vůbec jiný účel než - hurá přes moře NA ZTEČ????
18. 04. 2011 | 23:14

humanistka napsal(a):

Já myslím, že je naší morální povinností ty nešťastné imigranty (nejen z arabských zemí) zde v Evropě přijmout. Zkrátka my jsme měli to štěstí narodit se v bohatých zemích a bylo nám dáno takové vychování, že se o sebe relativně dokážeme postarat. Představte si, že byste se narodili někde v poušti, kde by nebylo nic k jídlu, nic by se ani nedalo vypěstovat, vy byste pracovali od rána do večera a dostali za to jen takovou almužnu. Pak byste zaslechli, že kdesi na severu je bohatý kraj, kde se každý má dobře. Vy byste nezkusili se tam dostat? Já tedy ano! Navíc si myslím, že nás imigranti můžou obohatit, moje dcera chodí s černošským muslimem a vůbec si nestěžuje :-). Dřívě či později stejně dojde ke smíšení ras a kultur, tak tomu nemá cenu bránit.
19. 04. 2011 | 09:19

Luko napsal(a):

Humanistko mluvíš nesmysly. Pomoc několika emigrantům není jistě problém ale nechat si nastěhovat příživníky z poloviny Afriky do EU je hotová sebevražda. Jistě, každý se snaží dostat někam, kde si myslí že mu budou padat pečení holubi bez práce do pusye, to není nic nového v historii lidstva ale velmi často tyhle ideály končily válkou. Prostě lidi jsou lidi a až bude v EU černých jako bílých, tak nastanou konflikty.
Jinak Tvé dceři je třeba pogratulovat, lepší kombinaci nemohla zvolit. Dobře jsi ji vychovala- dobře ji tak.
20. 04. 2011 | 07:27

muslimská humanista napsal(a):

To, co napsala „humanistka“ zní jako pohádka.
A jak se vám líbí tato?
muslimská humanistka: Já myslím, že je naší morální povinností ty nešťastné imigranty (nejen z arabských zemí ale i z Evropy) zde v Africe a Arabii přijmout. Zkrátka my jsme měli to štěstí narodit se v bohatých zemích kde je stále teplo, takže v zimě nemusíme skoro topit a všude je plno nafty, kterou prodáváme, takže nemusíme skoro pracovat. Bylo nám dáno takové vychování, že se o sebe relativně dokážeme postarat. Představte si, že byste se narodili někde na severu, kde by nebylo nic k jídlu, pokud by se to nedalo vypěstovat, vy byste pracovali od rána do večera a dostali za to jen takovou almužnu. Pak byste zaslechli, že kdesi na jihu je bohatý kraj, kde se každý má dobře a přitom nemusí nic dělat. Vy byste nezkusili se tam dostat? Já tedy ano! Navíc si myslím, že nás imigranti můžou obohatit, moje muslimská dcera chodí s bělošským křesťanem a vůbec si nestěžuje :-). Dřívě či později stejně dojde ke smíšení ras a kultur, tak tomu nemá cenu bránit. Že je to BLBOST ? Já myslím, že je naší mor.... Ha,,Ha...Hasane, nech mě to dopsa.....
20. 04. 2011 | 10:14

business loans napsal(a):

It is well known that cash makes people free. But how to act if someone does not have money? The only one way is to get the loans and college loan.
08. 10. 2011 | 02:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy