Židovská duše

10. 03. 2012 | 17:55
Přečteno 6585 krát
Na první pohled to byla banální záležitost. Dorit Beinischová, liberální předsedkyně nejvyššího izraelského soudu, dosáhla věkového limitu 70 let a za přítomnosti politických a soudních špiček byla nahrazena konzervativním soudcem Asherem Danem Grunisem.

Na závěr ceremonie se zpívala národní hymna. Kamera zabírala jeden obličej za druhým. Na okamžik zabrala tvář soudce Salima Jubrana. Stejně jako všichni ostatní stál v pozoru, ale jeho rty se nepohybovaly. Nezpíval.

Celý Izrael zaplavila vlna pobouření. Salim Jubran je vůbec první arabský občan, který pracuje u Nejvyššího soudu jako běžný soudce.

Pravicové strany byly rudé vzteky. Co si to dovoluje?! To je urážka státních symbolů! Musí být okamžitě propuštěn! Nejlepší by bylo deportovat ho do země, jejíž hymnu bude ochoten zpívat!

Ostatní se chovali uctivě. Soudce si zachoval čisté svědomí, protože kdyby spolu s ostatními hymnu zpíval, bylo by to čiré pokrytectví či dokonce lhaní. Zachoval se tedy správně.

Název izraelské státní hymny je HATIKVA, což v hebrejštině znamená „naděje“.

Byla napsána v roce 1878, skoro deset let před založením sionistického hnutí, jakýms takýms básníkem jako hymna jedné z židovských „kolonií“ v Palestině. Později se stala oficiální hymnou sionistického hnutí, potom ji převzala židovská komunita v Palestině a nakonec se stala státní hymnou státu Izrael. Melodie byla převzata z rumunské lidové písně, která vycházela ze starší italské písně.

Slova reflektují ducha doby svého vzniku:

Dokud hluboko v srdci
židovské duše touží
a kupředu na východ
oko vyhlíží k Sionu

Naše naděje není ztracená
naděje dvou tisíc let
být svobodným národem ve své zemi
zemi Sionu a Jeruzaléma

Pro izraelského Žida je tento text beznadějně zastaralý. Pro nás Izrael není na východě a naděje na svobodný národ ve vlastní zemi se už naplnila.

Jenže pro izraelského Araba jsou slova této hymny urážkou. Nemá „židovskou duši“, jeho oči nikdy toužebně nevyhlížely kupředu na východ, jeho domovinou není Sion (kopec v Jeruzalémě). Jediné, co by ho mohlo zajímat je „naděje na svobodný národ ve své vlastní zemi“.

Jak může tato slova zpívat izraelský Arab (bez ohledu na to, jakou loajalitu prokazuje státu Izrael), aniž by se za sebe musel stydět? Soudce Jubran může být perfektní lidská bytost, ale „židovskou duši“ tedy nemá.

Ve mně osobně vyvolala tato příhoda jednu velmi starou vzpomínku, která umocnila mé pochopení pro odvážného soudce.

Bylo mi devět let, když v Německu přišli k moci nacisti. Byl jsem žák prvního stupně, jediný Žid na celé škole. Jednou ze známek nového režimu byly oslavy všemožných národních událostí, jako například vítězství německých vojsk napříč historií, doprovázené ceremoniemi, při nichž se žactvo shromažďovalo a poslouchalo patriotistické projevy.

Na konci jedné takové oslavy – myslím, že to bylo u příležitosti dobytí Bělehradu Evženem Savojským v roce 1717 – se všichni žáci postavili do pozoru a začali zpívat dvě oficiální národní hymny – německou a nacistickou stranickou. Všichni žáci měli zvednutou pravici, jak už to tak nacisté dělávali na pozdrav.

Během sekundy jsem se musel rozhodnout. Byl jsem patrně nejmladší chlapec v celé aule, protože jsem nastoupil do školy o rok dříve než moji spolužáci. Stál jsem v pozoru jako ostatní, ale nezvedl jsem ruku a nezpíval nacistickou hymnu. Myslím, že jsem byl strachy bez sebe.

Když akce skončila, někteří spolužáci mi vyhrožovali, že jestli příště nepozvednu pravici, zpřelámou mi kosti. Naštěstí jsme o pár dní později Německo opustili.


Nevím, jestli se soudce Jubran během zpěvu hymny třásl strachy. Vím však přesně, jak se cítil.

Od události uplynul více než týden, ale vedle evergreenu v podobě íránské hrozby stále zaměstnává media. Symbolizuje totiž něco mnohem hlubšího.

Jestliže nejvyšší arabský soudce nemůže zpívat národní hymnu, co potom říká na „státní symboly“ zbylých 1,5 milionu izraelských Arabů? Co vlastně říkají na „židovský stát“? Znamená to snad, že představují jakéhosi Trojského koně?

Tato otázka je stejně stará jako sám stát Izrael. Rozpor byl na papíře vyřešen oficiální formulí „židovský a demokratický“ stát. (Arabové s oblibou upřesňují: „demokratický stát pro Židy a židovský stát pro Araby“.) Případ soudce Jubrana osvětluje celý problém lépe než cokoliv předtím. Máme tady loajálního občana, který ctí zákon na nejvyšší možné úrovni, a který nemůže zpívat národní hymnu. Co s tím?

Nejjednodušší by bylo změnit hymnu, o čemž nyní poprvé otevřeně diskutují někteří komentátoři.

Odhalení: Nikdy jsem neměl rád „Hatikvu“. Ukradená melodie není špatná, ale na hymnu se nehodí. Hymna by měla být povzbudivá a inspirující, zatímco tahle je smutná jako Verdiho pláč Hebrejců v opeře Nabucco. No a text je, řekněme, nevhodný.

Mnohé národní hymny mají bláznivé texty. Co třeba krvavé ruce německé obludy ve francouzské hymně? Nebo velkolepá a vítězná britská královna v britské? (poslední zaznamenané velké vítězství jejího veličenstva bylo nad 15.000 Argentinců na Falklandách.) Nebo úplně prostoduchá holandská hymna? Nemluvě o dnešní německé hymně, v níž třetí verš oficiálně nahradil zakázaný verš první, ten, kteří moji spolužáci zpívali na ceremonii v roce 1933?

Hlavním důvodem, proč jsem vždy usiloval o nahrazení stávající izraelské hymny však nebylo to, že je trochu hloupá. Hlavním důvodem je fakt, že jedna pětina izraelských občanů, Arabové, ji nemohou zpívat (nemluvě o tom, že další desetina v podobě ultraortodoxních Židů ji stejně odmítá).

Pro stát je velmi nezdravé, když 20 procent jeho občanů nenávidí státní symboly. Ze stejného důvodu změnila poměrně nedávno svoji hymnu Kanada – vyměnila britskou hymnu za píseň, kterou mohou s čistým svědomím zpívat frankofonní Kanaďané, aniž by popírali vlastní identitu. „Ó, Kanado!“ zdůrazňuje jednotu všech občanů.

Změna hymny není v historii úplně neznámá věc. Během druhé světové války, když Stalin potřeboval být zadobře se západem, zničehonic zlikvidoval „Internacionálu“ a vyhlásil soutěž na novou hymnu. Po rozpadu Sovětského svazu Ruská federace text této hymny (nikoliv však její melodii) změnila.

Krátce po válce v roce 1967 jsem se chopil příležitosti navrhnout novou hymnu. Naomi Shemer, populární izraelská písničkářka a skladatelka, napsala těsně před vypuknutím bojů píseň „Jeruzalém ze zlata“, která se stala symbolem oné války. Nebyl jsem sice úplně nadšený z každého verše, ale cítil jsem jedinečnou příležitost zbavit se „Hatikvy“. Předložil jsem tedy návrh zákona na přijetí nové státní hymny.

Mluvčí knesetu měl pro mě pochopení, ovšem oznámil mi, že nemůže návrh přijmout bez souhlasu autorky. Zařídil jsem si setkání s Naomi. Byla milá, navzdory faktu, že byla vdaná za člena pravice. (Vyrostla v levicově smýšlejícím kibutzu, ale po sňatku změnila politickou orientaci.)

K mému překvapení nebyla její reakce příliš nadšená. Zdálo se mi, že v jejím postoji bylo cosi zdrženlivého. Dovolila mi však podat onen návrh zákona, který byl následně tvrdě smeten ze stolu, protože v oněch dnech byla „Hatikva“ posvátná. (Později jsem pochopil Naomin podivný přístup během našeho setkání: krátce před smrtí se přiznala, že nádherná melodie jejího díla není vlastně vůbec její, ale baskická lidová píseň. Po mnoho let žila ve smrtelné hrůze z toho, že by tato skutečnost mohla být odhalena. Ale jelikož melodie „Hatikvy“ je taktéž ukradená, vlastně by to nebyl žádný rozdíl.)

„Hatikva“ může zůstat hymnou pro všechny Židy kdekoliv na světě, pokud si to budou přát. Stát Izrael však potřebuje novou píseň, která bude hymnou všech jeho občanů.

Skutečný příběh v pozadí popisované události je pochopitelně nevyřešený problém arabské menšiny. Její příslušníci jsou diskriminovaní prakticky ve všech sférách života. Tento fakt ochotně potvrzují izraelské úřady. A nápady jak věc nepravit se rozhodně nekupí.

Arabové se celkem oprávněně cítí odmítáni a reagují odcizeně od státu. Jejich vůdci soupeřící o volební hlasy jsou čím dál tím extrémističtější, zatímco izraelská pravice je čím dál tím víc proti-arabská. A izraelští Arabové jsou paradoxně o to víc izraelští, o co víc jsou proti-izraelští.

Máme tady tikající časovanou bombu. Pokud nezajistíme, že se poctivý izraelský Arab bude cítit jako opravdový občan (a bude moci zpívat novou národní hymnu), jednoho dne tato bomba vybuchne.

Budeme-li s Araby nadále nakládat jako s Trojským koněm, proč by měli zpívat? Koně, alespoň pokud je mi známo, nejsou ve zpěvu zrovna mistry.

Uri Avnery
Izraelský novinář, aktivista a politik a bývalý poslanec Knesetu

Se svolením autora přeložila a Aktuálně.cz nabídla k otištění Karolína Šípalová

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה

עוד לא אבדה תקותנו
התקוה בת שנות אלפים
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים
10. 03. 2012 | 18:08

skeptický napsal(a):

Docela rád bych viděl naše soudce zpívat.
10. 03. 2012 | 18:11

aga napsal(a):

Já židům závidím, že mohou mít židovskou duši, židovský národ, židovský stát, že se mohou veřejně hlásit k lásce k němu (i když ho zároveň kritizují), že mohou hájit své židovské národní a státní zájmy - a že jim přitom za to nikdo nesmí nadávat do zaprděných židáčků...
10. 03. 2012 | 18:34

Karel Mueller napsal(a):

aga:

Prostě jim závidíte, že jsou páni ve své zemi.
10. 03. 2012 | 18:37

Dagmar napsal(a):

To je mimořádný článek, který nutí k přemýšlení. První, co mne po běžném přečtení napadlo je, jak v současné době v Evropě vůbec a České republice zvlášť podceňujeme význam symbolů. A jak jsou symboly pro život člověka důležité, neboť jsou viditelnými nositeli významů a smyslu.

Při druhém čtení jsem si uvědomila, jak si vážím starých moudrých mužů. Pro jejich empatii, nadhled, revoltu i smíření. A také jsem si uvědomila jak mi je líto, že nikdy, jako žena, nemohu být starým moudrým mužem. Jestli mužům něco závidím, tak tuhle možnost - dozrát a naplnit své lidství zcela v souladu se sebou a přirozeným uznáním společnosti.

Při čtení třetím mi bylo smutno z poznání, že i když mezi Židy a Araby je velmi pravděpodobně mnoho moudrých, zvítězí zase ti hloupí mocní.
10. 03. 2012 | 18:56

aga napsal(a):

KM

Asi jo. Já bych jim to klidně i přál, jen kdyby to bylo dopřáno i všem ostatním národům ...
10. 03. 2012 | 19:06

habrav napsal(a):

Dagmar

a co zkusit být starou moudrou ženou?
10. 03. 2012 | 19:07

prak napsal(a):

Já jsem zase neviděl zpívat hymnu ČR cikány. Co s tím?
10. 03. 2012 | 19:19

nová česká napsal(a):

mafiáni všech stran
spojte se spojte se
on už to nějakej blbec
odnese odnese
10. 03. 2012 | 19:28

Čochtan napsal(a):

V každé zemi by měli být občany jen ti, kteří zpívají hymnu z plného srdce.
10. 03. 2012 | 19:32

Čochtan napsal(a):

Slováci taky změnili hymnu. Ne melodii, ale text:

Nad krčmou sa blýska Rómi pivo pijú.
Zaplaťme im bratia, lebo nás vymlátia a krčmu rozbijú.
Európska únija, tá menšiny chráni.
Len ju nenapadne, že keď Slovák skape, zhynú aj Cigáni.
Keď Slováci zhynú, kto tu bude vládnuť?
Krumple nezasadia, pole neobrobia, čo sa bude kradnúť?
10. 03. 2012 | 19:36

Dagmar napsal(a):

habrav

To máte težký. Staří moudří pánové jsou krásní právě svou moudrostí. Několik jich znám. No a staré moudrý dámy jsou tak vácné, že nemohu posoudit z vlastní zkušenosti, zda i jim pomáhá moudrost krásnět :-)

P.S.
Ale třeba paní Stela Zázvorková byla krásná stará dáma, nebo paní Květa Fialová krásná stará dáma je. Bohužel jsem neměla osobně tu čest. A to víte, médiím nevěřím!
10. 03. 2012 | 19:42

aga napsal(a):

Dagmar

i vy malověrná. Co Babička, přímo mustr moudré to ženy? :))
10. 03. 2012 | 19:47

prak napsal(a):

Čochtan- dobrý!
10. 03. 2012 | 20:02

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm, celej Uri Avneri.Ten má ale starosti.
Wěnczeslaus Hořejší bude potěšen.
Uriáš nemyslí na to,co cítí při Ha Tikvě pejzatec, ale co na to bradatec.

Co tím chce milostivá sdělit?
Že bychom měli jít s dobou?
Že bychom měli předělat Kde domov můj?
Trochu rákosu pro Nguyena, aby mu nebylo teskno, hučí Mekong po lučinách, něco pro Pištu Lakatoše z nebe padají love, něco od Timbuktu pro Pygmeje?
A to je ta země česká, domov váš
A to je ta země česká, domov váš

Šípalová, přeložila něco lepšího než podobné senilní aktivistické bláboly.Nedivím se, že už není v Knessetu. Hodil by se ke kolegovi Cohn-Banditovi do čela EU.
10. 03. 2012 | 20:04

Občan napsal(a):

Vzhledem k tomu, že se naše reakce stejně k autorovi na 99% nedostanou, asu nemá smysl reagovat.
Nicméně - protože si ponechávám 1% naděje, mám několik postřehů.

Článek napsal typický "citlivý sionista". Ani on, přestože si uvědomuje zvrhlost sionistického režimu, není ve svém textu schopen uznat, že nežidovští občané Izraele jsou Izraelci. Pro něho to jsou pouzí "izraelští Arabové". Mohl by napsat muslimští Izraelci, křesťanští Izraelci, židovští Izraelci - ale to mu ideologie, kterou má zažranou hluboko pod kůži, nedovolí.

Z toho, že Smetanův tak bytostně ČESKÝ (tedy motiv nesoucí v sobě všechny historické reminiscence spojené s Kotlinkou) motiv je ZNEUŽÍVÁN takovým režimem, jako je režim sionistický - tedy režim založený na rasové, národnostní, náboženské a vůbec nenávisti, na ideologii nadřazenosti ostatním - je mi hodně nedobře. A nijak mne neuklidňuje, že si to někteří Izraelci uvědomují.
Smetanově "Vltavě" rozumíme MY, co tu řeku známe a současně známe NAŠI historii. Přivítal bych proto, kdyby sionisté přestali Bedřicha Smetanu urážet zneužíváním jeho bytosně symbolické skladby pro oslavu svého odpudivého režimu.

A ještě štěstí že neprošel ani nápad té Naomi. Baskové by z toho byli určitě nadšením bez sebe. Zejména proto, že to je jeden z národů, které MARNĚ BOJUJÍ o svůj vlastní stát.

To se mezi Izraleci (jedno jakého vyznání) opravdu nenajde někdo schopný, kdo by sesmolil VLASTNÍ melodii (hlavně ne "klezmer" - Bulhaři a Řekové jsou na SVOU lidovou hudbu také dost citliví) a další, který by k tomu sepsal nějakou ideologicky neutrální básničku?

A poslední přípodotek - zdaleka ne všichni nežidovští Izraelci jsou Arabové!

Přes všechny kritické připomínky autorovi a paní či slečně Šípalové děkuji za zveřejnění textu.
Přesně totiž vystihuje schizofreničnost současného sionistického režimu.
10. 03. 2012 | 20:05

prak napsal(a):

Dagmar- dnešní staré dámy krásní plastikou a silikony. Nikoliv rozumem.
10. 03. 2012 | 20:07

Občan napsal(a):

To Pepa Řepa:

Nedávno dávali na ČT2 pořad o jednom Vietnamci - muzikantovi, který dlouhodobě žije v ČR, má českou manželku a české děti.
Ten přeložil českou hymnu do "vietnamštiny" (resp. do jednoho z mnoha vietnamských jazyků); a musím říci, že rytmicky překlad velmi dobře trefil. Hovořil o tom, jak je česká hymna krásná a svou melodičností i obsahem Vietnamcům blízká. Přeložil ji proto, aby ji Vietnamci zde žijící snáze přijali za svou, jako to udělal on.

Docela rozdíl, co?
Možná to je proto, že my Vietnamce nenutíme stát se Čechy a přijmout křesťanství nebo ateismus jako státní ideologii.
10. 03. 2012 | 20:11

Čochtan napsal(a):

Pro stát je velmi nezdravé, když 20 procent jeho občanů nenávidí státní symboly. To je pravda. Obávám se, že neexistují takové symboly, aby je přijali Židi a arabové k nim necítili nenávist.
Drží někdo araby v Israeli ? Arabská země je obrovská, všude se mluví arabsky, všude vládne islám, přestěhovat se z Israele do Jordánska je záležitost pár kilometrů. Proč žijí dále v zemi, kterou nenávidí ? Proč Israelci trpí pátou kolonu nepřítele ?
10. 03. 2012 | 20:35

Líný černý pes napsal(a):

to autor
Takhle to dopadá, když někdo bere symbol doslova.
Podle tohoto výkladu tedy nesmím pět českou hymnu v případě, že trefím domů ..
10. 03. 2012 | 20:39

Pepa Řepa napsal(a):

Jo v tom to Občane bude.
Až se změní slova hymny bude bradatec zpívat izraelskou hymnu jako vzteklej.
V Gaze i Ramalláhu.Ostatně v leckteré arabské hymně se vyskytuje slovo Alláh. Že by ji měnili kvůlivá menšině?
Nebo žabožrout Marseillesu vyzývající k násilí?
No, že by byl Uri Avneri sionista, ale když to říkáte Vy, který jste tady tvrdil, že v celém Izraeli se nesmí mluvit hebrejsky, ale jiddish, tak to bude pravda.
Uri Avneri je softsionista, vidím, že jste znalec.
:-)))
Já si myslím,že Občanovi je do izraelské hymny asi tolik, jako pejzatci do nikterak modní písně Kde domov můj.Jejich věc.
Budeme kvůli tomu taky inovovat?
To jsou ale starosti, co?

Jo a tu Vltavu bych dovolil hrát jen někomu z povodí.
10. 03. 2012 | 20:45

Pepa Řepa napsal(a):

LČP
nesmíte! Občan to zakáže. A opovažte se broukat u Mělníka Vltavu.
:-)))
10. 03. 2012 | 20:50

Občan napsal(a):

To Čochtan:

Ti "Arabové" jsou v Palestině a Izraeli DOMA. Byli tam daleko dřív než tam vstoupila noha jakéhokoli ruského či haličského chazarského Němce.
Proč by měli opouštět SVŮJ domov jenom proto, že se ho zachtělo nějakým agresivním přistěhovalcům z Evropy?
10. 03. 2012 | 20:54

Občan napsal(a):

Pepánku,

AŽ si sionisté sesmolí VLASTNÍ hymnu, PAK mi do ní nic nebude.
Když ji sesmolí zase tak nemožně, že bude pro více než 20% občanů nepřijatelná, tak zase budou mít problém.

Jenže melodie sionistické hymny NENÍ židovským dílkem, nýbrž JE vyčórovaná z cyklu "Má vlast" Bedřicha Smetany, konkrétně z části "Vltava". Takže mi do ní JE, a hodně.
10. 03. 2012 | 21:02

Pepa Řepa napsal(a):

A sakra. Co je to za stát, kde je Arab členem nejvyššího soudu. Nevím kolik má NS v Izraeli členů, ani to nehodlám hledat.
Kdepak sionisti.
To u nás je to u Nejvyššího soudu samý Vietnamec a Cigán.Že Občane?
:-)))
A co teprve v Egyptě(kádí je přece kopt), Turecku (samý Kurd) či jinde.
Hezký je i termín běžný soudce.
Jak se pozná běžný od neběžného? Nebo by měl být Salim Džibrán předsedou?

Pan Ščuka zbystřil. Co nejvyšší, předseda ústavního.
Nepochybuji Občane, že jej podpoříte. Zrovna Vy. A co kdyby chtěl pejzatec?
Toho taky?
:-¨))))
10. 03. 2012 | 21:06

Občan napsal(a):

To Pepa Řepa:

Co to pijete, že Vás to tak rozdovádělo? :o)))
10. 03. 2012 | 21:12

Hloupý Honza napsal(a):

Každý národ je jen obyčejnou lidskou smečkou. Některá smečka si k sobě cizího nepustí, jiná je vstřícná, některé mezi sebou bojují, další se do morku kosti nenávidí, většina jich je poklidných, pár jich neustále kočuje atd., atd.. Analogie zvířecího chování si lidé pojmenovali slovy jako rasismus, nacionalismus, sionismus, extrémismus a jinými pojmy. Mozek a společenská pravidla (zákony) jen brání zvířecím instinktům v nás. Zvířata nejsou pokrytci, člověk ano.
10. 03. 2012 | 21:15

Pepa Řepa napsal(a):

Občane, jaké máte gumy?
Doufám že bezdušové.
A pozor, aby Vám do kola neprodali židovskou duši z Haify.
To byste nepřežil.
O kondomu nemluvě.

Jeden musí být bdělý a ostražitý, proradný sionista je všude!
Čtěte návod, napíšou to drobným písmem a je malér.
Co na hymnu OSA? Asi propršela doba nebo že by to OSA opomenula?
10. 03. 2012 | 21:15

minatomirai napsal(a):

Uri Avnery tak, jak zná svět - odvážný, přemýslivý, moudrý.

Jinak pro Občana, který je dotčen tím, že se Izaelci vypůjčili část z Mé Vlasti a Vltavy zejména pro svoji hymnu.
On sám Smetana motiv "kočka leze dírou", což je základ Hatikvy, si vypůjčil během svého pobytu ve Švédsku, jedná se o švédský folklór. neměli bychom začít kamenovat Smetanu také? Nebo Brahmse?

P.S.
reCaptcha radí check, není třeba, jsem si tím absolutně jistý
10. 03. 2012 | 21:24

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Pro hymnu by Izrael mohl využít doposud volný song "Kdož jsú boží bojovníci" ve zkrácené verzi - první sloka. Hudba i text jsou vysoké umělecké i politické úrovně. V dějinách se song osvědčil a ztráta kardinálského klobouku papeženci při performanci písně je z ideologického hlediska pro obě strany smíšeného sboru naprosto ryzí. Jak Izraelci, tak i Arabové by se tam ideologicky našli a s chutí by pěli z plných plic.
10. 03. 2012 | 21:28

Frante napsal(a):

Naše hymna je taky zastaralá, na našeho slavného horolezce si už nikdo nepamatuje. Proto bych nahradil verš "Voda hučí po lučinách, Boryš umí po skalinách" něčím jako např. "Voda hučí kol a kol, Jágr dává další gól!"
10. 03. 2012 | 21:34

Jemnický napsal(a):

Občan

Chápu vaše pohoršení, o jehož příčině víte již celých asi tak 20 minut. Věřím, že to tak nenecháte.
Pokud by jste se smiloval nad Israelem a povolil mu i nadále zpívat hymnu s původní melodií, můžete nabídnout i původní, mírně upravený text, který považuji za přijatelný minimálně v kibucech a údolí Jordánu.

Arab leze dírou
Žid oknem, Žid oknem,
Nebude-li pršet
Jordán bude crčet,
crčet jen
Po úrodě letost jen vzdychnem.

Povzbudí to ideologické souznění v oblasti agrární
10. 03. 2012 | 21:43

Pepa Řepa napsal(a):

Jemnický
mně vrtá hlavou termín "běžný soudce". To vymyslel Uriáš nebo překladatelka?
Třeba dobře běhá. Překladatelský oříšek či ztraceno v překladu?

Všude dobře, doma nejlíp. Tady se jeden pobaví, tam dole je to samý demokratický kvas,krve jako o Bajrámu. Inu boj za "demokracii", jak líčí media. Tuhle jsem slyšel reportáž. Martin Dorazím líčil, jak založili v Benghází sbor písní a tanců.
Zpravodajství jako za bolševika.
10. 03. 2012 | 21:46

Dagmar napsal(a):

aga

Jéžíšku na křížku, snad si nemyslíte, že pamatuju babičku Boženy Němcový? I když Ratibořice dobře znám :-)

prak

No a proto ty baby nemůžou být moudrý, natož krásný :-) Jenže všeho do času. Plastika dožene i chlapy a bude po krásných moudrých starcích amen.
10. 03. 2012 | 21:49

Líný černý pes napsal(a):

to Pepa Řepa dnes 20:50 .

No dobře, budu tedy pět An die Schöne Blaue Moldau.

Jo ten soudce je chyba překladu - soudci jsou řadoví a pak předsedové senátu.
10. 03. 2012 | 21:52

Dagmar napsal(a):

Pepa Řepa

To vaše žertování vás trochu bolí, ne? Raději povězte, jak bylo na cestách.
10. 03. 2012 | 21:52

honolulu napsal(a):

Izraelci, vysoupnete Machomatany do vsech Machometanii od Maroka po Indonesii, nebo budete mit pod vyfukem bomby.
Machometani budou daleko stastnejsi mezi svymi.
10. 03. 2012 | 21:59

Pepa Řepa napsal(a):

Dagmar
hezky. Demokrat je demokrat. Zvláště ten arabský. Ten je ze všech demokratů ten nejdemokratičtější, násilí a fundamentalismus jsou mu bytostně cizí.
Bližší informace duo S+H.
Doufám, že to monitoruje někdo z ambasády a nebudu mít problém s vizy.
Chválím. To se dnes vyžaduje. Nejen v KLDR.
10. 03. 2012 | 22:01

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa, kde Vy se to cas od casu toulate ?
Uz jsem si myslel, ze jste zahorkl jako prof. Horejsi a uzavrel se do sebe.
Jsem rad, ze jste zpet.
10. 03. 2012 | 22:03

skeptický napsal(a):

Hymna je to ale libozvučná.

Švédové si odvezli Na zeleném vršku,raz dva tři za Rudolfa,Smetana to restituoval jako Kočka leze dírou.Jo,krade se všude.
Pitná voda ze záchoda je ale naše.

Nejradši jsem měl přehlídkovou fanfáru

Rattá-ta,ta,tata,tata,
Rattá,ta,ta,tata,tata,
Rattá,ta,tata tata,
Tat,tááá....
Ne ty cajdáky,co dnes hraje hradní stráž.

Na nějakou úctu k hymně se tu mezi obyvatelstvem až na výjimky povšechně kálí.Je to skoro škoda.

Tuhle mne napadlo,že ten blob měli postavit místo muzea,opravy stojí to beztak moc peněz,a říkalo by to VŠE.
10. 03. 2012 | 22:09

Dagmar napsal(a):

Pepa Řepa

Ono to: a) přejde :)
b) nepřejde :(

Volte za a) Je to prověřený!
10. 03. 2012 | 22:15

Pepa Řepa napsal(a):

honolulu
já taky. Bez úrazu. Už to pro mě není.
Starci mají být v klidu a v teple.Kolena vržou.

Jenže já nejsem moudrý, natož krásný stařec-jak říká Dagmar- ale zjizvený a seschlý Quasimodo.
Chtěl bych psát paměti. Nemůžu. Mám sklerozu.Nic si nepamatuju. Je to tak lepší. Jistější.
Tak opruzuju tady. Když je té přiblblé nalejvárny moc, neudržím se.
Ale budu už číst jen vybrané blogy. V zájmu duševní hygieny.
Mějte se, jdu spát.
10. 03. 2012 | 22:16

anti-stejskal napsal(a):

pointa je, onen soudce není muslim ale křesťan!!!!
10. 03. 2012 | 22:33

MX napsal(a):

Ústupky k ničemu nevedou. Změní hymnu a Arabům se nebude líbit něco jiného. Tak mohou pokračovat do té doby než zjistí, že mají šariát.
10. 03. 2012 | 22:39

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Netrap se tím, bratře Josefe. Běžný soudce u NS je soudce řadový u NS. On i termín "arabský občan" je takový běžný termín
pro občanského Araba, který je řadovým soudcem u NS ve funkci běžného soudce NS.
Snad jsi už zběžně pochopil, že běžný řadový soudce NS s "arabských občanstvím" byl oněměl z vůle Hospodinovy, aha, a z té své tykve nevydal ni hlásku.
Je psáno v písmu: "A zavře Hospodin ústa nečistá soudců běžných i řadových sluchu hudebního nemajících, by jejich falešný zpěv nedoléhal ku sluchu jeho".
I učiniv řadová ústa soudcova němými, seznal Hospodin, že je to dobré pro sbor i skladbu samu, neb tenor soudcův byl nelibý sluchu jeho i Izraele.
10. 03. 2012 | 22:42

Věrka napsal(a):

Kde domov můj? - Hymna bezdomovců,po 172 letech konečně se i my se svou hymnou budeme moci ztotožnit.
10. 03. 2012 | 22:59

Josef k. napsal(a):

Občan a všichni milovníci písně "Kočka leze dírou".
Bohužel vás zklamu, občané. Kočka leze dírou je odvozená tuzemská varianta
SEVEROITALSKÉ skladby "Mantoviana", která se v 16. toletí stala šlágrem Evropy. Hrála se např. jako taneční skladba na skotském dvoře. Tato ksladba má své podoby v mnoha evropských zemích.
Vzhledem k milému antisemitismu pojícímu se s hloupostí musím napsat, že ani Hatikva není inspirována českým prostředím, neřku-li Bedřichem Smetanou. Melodie "Mantoviany" zlidověla i v Moldavsku a na Ukrajině, které měly nejsilnější židovskou komunitu a která je spojena se vznikem státu Izrael. Tato píseň byla velmi populární a vybavena jistým textem, stala se hymnou státu Izrael.
Kdysi kdosi nakreslil vtip o hlouposdti, která kvete, tady nám rozkvetla.
10. 03. 2012 | 23:03

anti-stejskal napsal(a):

Josef k.
nebohý hlupáku
History

The title of the national anthem, HATIKVA, means "The Hope." It was written by Naftali Herz Imber (1856-1909), who moved to Palestine in 1882 from Galicia. The melody was arranged by Samuel Cohen, an immigrant from Moldavia, from a musical theme in Smetana's "Moldau" that is partly based on a Scandinavian folk song.

zdroj:http://www.science.co.il/Israel-Anthem.php
10. 03. 2012 | 23:18

Čochtan napsal(a):

Občan 20:54
Protože začali a prohráli všechny války s Israelem.
10. 03. 2012 | 23:24

Občan napsal(a):

To Čochtan:

Palestinci?
Ale děte...

Mimochodem - dnešní židovští Izraelci začali válku na BV dávno před tím, než nějaký Izrael vůbec vznikl. Teroristickou válku - proti místnímu obyvatelstvu i proti Britům. Část z nich dokonce po boku nacistů.
10. 03. 2012 | 23:29

Jemnický napsal(a):

Josef k

Skladba se jmenuje Mantovana a složil je Giuseppe Cenci, vlastním jménem Josef z Čenčic, který v Itálii proslul jako výborný tenor a zemřel tam v roce 1616. Do Itálie odcestoval již jeho otec jako člen doprovodu českých renesančních šlechticů. Kdo si dnes vzpomene na popěvek z jihočeské z vesničky, která zanikla za třecetileté války.
Taková je cesta Mantovany z Jižních Čech od břehů Vltavy do Evropy a zpět do Smetanovy Má vlast a do Hatikvy. Tak trochu to připomíná osud písně Škoda lásky.
10. 03. 2012 | 23:38

Čochtan napsal(a):

Soudruhu občane ! Jak to že jsi nedával pozor na politickém školení, když se probírala slova soudruha Zahíra Músejna, člena výkonného výboru OOP:

"Žádný palestinský národ neexistuje. Vytvoření palestinského státu je pouze prostředkem pokračování našeho boje proti státu Izrael za naši arabskou jednotu. Ve skutečnosti dnes není žádný rozdíl mezi Jordánci, Palestinci, Syřany a Libanonci. O palestinském lidu mluvíme dnes pouze z politických a taktických důvodů, protože národní zájmy Arabů vyžadují, abychom jako účinný prostředek boje proti sionismu vyzvedli existenci zvláštního 'palestinského národa'.
Jordánsko jako suverénní stát s definovanými hranicemi nemůže uplatňovat nároky na Haifu a Jaffu. Jako Palestinec si však mohu nepochybně nárokovat Haifu, Jaffu, Beer-ševu i Jeruzalém. Jakmile jednou prosadíme naše právo na celou Palestinu, nebudeme váhat ani minutu a spojíme ji s Jordánskem."
10. 03. 2012 | 23:43

Čochtan napsal(a):

S nacisty se paktovali arabové. Jerusalemský mufti, strejček Arafata (toho, který zdechnul na AIDS) byl za války v Berlíně pečený, vařený. Po válce zase spousta nácků našla asyl v arabských zemích.
Občane ty jsi tak strašně hloupý ! Kdybych měl napsat na plnou hubu co si o tobě myslím, tak by mě Stejskal zabanoval a musel bych si pracně vymýšlet nové nicky.
10. 03. 2012 | 23:59

bella ciao napsal(a):

Zatím nejlepší text na aktualne.cz. Na Avnerym je znát, že je předválečná výroba. Takoví se už nedělají.

Ostatně, s tou Mantovanou se připomeňte, až zas bude diskuze o ochraně autorských práv. Ať předstoupí ti géniové, kteří vymysleli něco naprosto originálního docela sami, samotincí.
11. 03. 2012 | 00:02

ludo napsal(a):

ja zijem v riti
ked moja dcera prebrala diplom na graduation predtym sa hra hymna,vsetci stali ,spievali a drzali ruku na srdci,ja som len stal,ruky zalozene a nespieval,co sa tyka cobolskej hymny to sa ani nepostavim,stareho kona tazko prerobit moja hymna to,aj ty nasi pijavali aj mi pijat budeme,aj ty nasi hovno mali,aj mi ho mat budeme,to spievali nasi burani v kopeckoch v krcme a pred 40 rokmi som uz zacal vnimat svet,dnes ta pesnicka plati ,ako pre cobolikov,tak aj pre pepikov.
nikdy v zivote sa nepostavim na nejaku cobolsku ci pepicku hymnu,lebo v roku 93 ma mali predstavitelia hymny na haku,takze nemam hymny nijakej a casom si piskam stavaj strana ogromnaja...
11. 03. 2012 | 00:36

Občan napsal(a):

To Čochtan:

Ooo nikoli, milej vodníku.
S nácky se paktovali teráčští hošani z Lehi (Stern gang), a to od r. 1941. V jejich službách prováděli sabotáže proti britské sinajské železnici a jiným britským cílům.
Dohodu s nácky uzavřel v Bejrutu Naftali Lubenchik, z nácky ji podepsal Werner Otto von Hentig.

A měli toho ve službách nacistů na svědomí poměrně dost: http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_(group)

Ono - ne že by hošani z Hagany, Palmach, Etzel a Irgunu byli lepší. Vrazi, teroristé, zloději, padělaté, bankovní lupiči, pašeráci. Skutečně výkvět.
A co z těchhle zločineckých gangů "vykvetlo" dál, to vidíme v dnešním Izraeli. Většina sionistických politiků je buď bývalými členy teroristických skupin, nebo jejich potomky s patřičně vymytými mozky.
11. 03. 2012 | 00:38

Občan napsal(a):

To ludo:

Zdravím a přeju dobrý večer/dobrou noc :o)
11. 03. 2012 | 00:40

Občan napsal(a):

To Čochtan:

Ale kulový. Muftí v r. 1939 sbalil kufry a odšupajdil do Iráku, kde strávil celou WWII.
Krom toho se s ním nechtěli paktovat náckové, ale Taliáni.

Pište si co chcete, milej čvachto. Historii ale stejně nepřepíšete.
To se mi na ní, na holce vošemetný, líbí - ta její nezměnitelnost. Co se jednou stalo, to už tak taky pěkně zůstane.
11. 03. 2012 | 00:45

Smiley napsal(a):

ludo
Jděte se podívat na posledního zfilmovaného Le Carrého. Na vánočním večírku tam ruská sekce MI5 povstane jako jeden muž a zapěje: Sajuz něrušimyj respublik svabodnych splatila navéky vělíkaja Rus. Alexandrovci hadr.
Na rozdíl od Hatikev a Divobyjů je to čistě programový text.
O Wo ist mein Heim? nemluvě.
Já za sebe bych zpíval Kde jsem nechal brejle?
11. 03. 2012 | 01:26

Bill Fallon napsal(a):

V Salonu se Gary Kamiya snaží naznačovat, že Obama na konferenci AIPAC s šíleným Netanjahuem pěkně vyjebal.
Ten komentář stojí za čtení, protože dává rozumný smysl událostem na Blízkém východě v posledním roce a půl.
Paradoxně, ten smysl je varianta Bushova, Cheneyho a Rumsfeldova Velkého Blízkého Východu, jenom obrácená proti současnému Izraeli.
Zvonkajška to vyzerá, že Bibi drží Obamovi nůž na krku. Pravda asi bude, že bezpodmínečnou podporu Izraele sbalili už W. s Condi v druhé polovině roku 2008, po vzpouře generálů.
Pokud Bibi pořád má podporu více jak 60% Izraelců, jak inzeruje, je situace tragická.
11. 03. 2012 | 01:40

Občan napsal(a):

To Honolulu:

Pokud umíte anglicky, zabrouzdejte po internetu, kašpárku prolhaná. Najdete tam spoustu sice nepříjemných, ale o to poučnějších informací.

Ano - sionisté se spolčili s nacisty proti obyčejným evropským, ale i palestinským židům. To je hořká pravda, s níž se židé dodnes jen těžko vypořádávají (a já se jim vůbec nedivím). Stačí si najít jména jako Feuvel/Feivel Polkes, Naftali Lubenchik, Avraham Stern, Rudolf Kastner...
Slyšel jste někdy o maďarském rabínu Davidu (Dov) Weissmandelovi? Ten byl jedním z prvních, kdo na tuhle hrůzu přišel a bil na poplach. Marně.

Jo, a na Matuškové máte další informace o tom Matuškově lepenkáči. Vč. stavebního povolení na opravu střechy z r. 2010.
11. 03. 2012 | 01:40

bella ciao napsal(a):

Občan
Brzděte. Co byste asi po těch sionistech chtěl, když potřebovali své lidi lidi dostat z těch beznadějných míst, kde se nacházeli a neměli k tomu jiné prostředky, než dělat kšefty s nácky.
Kazatelé morálky mi někdy zvedají žaludek.
Dokonce i výměna esesáků přes Vatikán byla, za pomoci OSS vyhandlována tak, aby po stejných cestách do italských přístavů šly proudy východních židů.
Nálepkování a dělení černá bílá jsou klasické nástroje manipulace.
11. 03. 2012 | 02:00

Josef K. napsal(a):

Jemnický.
Překlep, a je tu hned místo "Mantovana" -"mantoviana".
Prosím o zdroj Vaší informaqce o G.del Biado, nevím, že je z jižních Čech, nota bene, že nějaké Čenčice vůbec v Jižních Čechách existují či existovaly. Názewv Čenčice není ani v archivech, ani v mapách. Pokud jde o GdB, všude se uvádí:Cenci, Giuseppino fl. 16th century Roman singer and composer. His canzonetta, Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo, became very popular under the title, Ballo di Mantova. It probably originated in a sixteenth-century theatrical work performed at the ducal court in Mantua, because, soon after, the tune became the musical emblem of that city. There are hundreds of versions of the piece, which became so popular throughout Europe that it eventually entered the realm of folk music, wherein each country claimed it as its own. It survives today as the main theme of Vltava, the second symphonic poem in the Bohemian-born composer Bedrich Smetana’s nationalistic six-part cycle Má vlast, and also as the basis of the Israeli national anthem

anti-Stejskal
Bohužel, mýlíš se Ty, hochu, jeden zdroj ještě realitu neudělá.Alejsi plamený býček, zjevně, hned se rozjaříš.
The melody for Hatikvah derives from the La Mantovana, a 17th-century Italian song, originally written by Giuseppino del Biado ca. 1600 with the text "Fuggi, fuggi, fuggi dal questo cielo". Its earliest known appearance in print was in the del Biado's collection of madrigals. It was later known in early 17th-century Italy as "Ballo di Mantova." This melody gained wide currency in Renaissance Europe, under various titles, such as the Polish folk song "Pod Krakowem"; and the Ukrainian "Kateryna Kucheryava."[4] This melody was also famously used by the Czech composer Bedřich Smetana in his symphonic poem celebrating Bohemia, “Má vlast,” as “Vltava” (Die Moldau).

The adaptation of the music for Hatikvah is believed to have been composed by Samuel Cohen in 1888. Cohen himself recalled many years later that he had adapted the melody from a Romanian folk song “Cucuruz cu frunza-n sus” (“Maize with up-standing leafs”) (itself deriving from "La Mantovana") which shares many structural elements with Hatikva.

The harmony of Hatikvah is arranged modally and mostly follows a minor scale, which is often perceived as mournful in tone and is rarely encountered in national anthems. However, as the title "The Hope" and the words suggest, the import of the song is optimistic and the overall spirit uplifting.
11. 03. 2012 | 02:43

Josef K. napsal(a):

Občan, Honolulu etc. Pokud byste, pánové, přijali za svou povinnost prokazovat svá tvrzení ze tří zdrojů, neměli byste o čem psát své svévolné historicko-politické konstrukce..
11. 03. 2012 | 02:49

Josef K. napsal(a):

Ještě k českosti Mantovany, lidové písně postavené na její melodii v Evropě: Катерина Кучерява, Ukrajina, La Mantovana,Itálie, Atikva, Hebrejsky, Virgen de la Cueva, Španělsko, Carul cu boi, Rumunsko, Kočka leze dírou, Čechy...
11. 03. 2012 | 03:25

honolulu napsal(a):

Obcane,
takze Zide byli vlastene v Osvetimi na objednavku dalsich Zidu a sli na smrt protoze si to Sioniste ujednali s Nacistama.
Samozrejme tomu neverim, ale zeptam se Stejskala, on je expert na moderni dejiny. Ja to rozhodne nejsem.

Co se tyce rodiny Matusku, tak jsem Vam nechal vzkaz na jinem bloqu, ze jste hloupejsi na computry vice nez pygmis z Conga....Ta rodina vlastni nekolik nemovitosti. Vy jste nasel chatu, ktera patri nekomu mlademu z rodiny pana Matusky.
Ja jsem Kasparek a Vy jste h...o policajt.
Tak se vratte a hledejte neco blizko mori. Nasel jsem i telefonni cisla.
Jestli ve znalosti modernich dejinach pouzivate computer, tak jako jste predvedl ve St. Petersburgu, tak je jasne, ze Hitler byl nejaky Isac Khon co vlastnil vetesnictvi, ale mimo to byl i kanclerem.

Josef K,
pane bezte do rite. Nikdy jsem do diskuse modernich dejin nezasahoval. Malo jim rozumim, ale nekonecne napadani JAR za panovani B.J. Vorsrta, na Ameriku a na Isralel je atrocitni propaganda. Tyto zeme byly a jsou proti Islamu a neni nic horsiho nez Islam a jejich terroriste. (A ted mi zase nekdo napise, ze jsme si 9/11 udelali sami sobe.)
11. 03. 2012 | 04:56

Baba napsal(a):

Občan České republiky je prý geneticky Slovan méně než z poloviny. Současná věda řadí jeho mateřský jazyk mezi indoevropské. Na území Izraele cestuje rád za poznáním. Preferuje novozákonní pamětihodnosti.
11. 03. 2012 | 06:25

Pepa Řepa napsal(a):

Čochtan a Občan
Starý dobrý antisemita Občan má pravdu.

Arabové vyhráli přece všechny války s Izraelem. Dokonce mají v Masru jakési museum slavného vítězství z r.67
:-))))).
Nevadí, že byl pejzatec za pár dní s tankem na dostřel tanků od Caira.
Když vyhráli, tak vyhráli, mimochodem poměr tanků tam byl asi 15:1.Pro bradaté, přirozeně.

"Když chci dobrý auto, koupím si Mercedes, když dobrej tank, tak ruskej".
Říkal jeden odborník na plechové škatule s laufem na Tadžůře v Libyi.
Hmmmm, Tak jo.
Taky to tak dopadlo!

Divím se, že se pan Šána nepochlubil reportáží z káhirského musea vítězství nad pejzatými.
Ale to on zase ne, Na Sinaji je přece klid a mír, Egyptu se daří jako nikdy,i úroda v deltě bude větší, volby vyhráli rození demokraté, turistika kvete, místní si pochvalují jak je v jejich čtvrti najednou bezpečno.
Inu, když se kácí les........

Na Ogbě zase jeden Arabům nepřející tvrdil, že Libyjci vyhráli v historii jen jednu válku a to v druhém dějství opery, Už nevím jestli Toscy nebo Nabucca, nejsem znalec opery,
Teď vyhráli druhou. Jen to nebyli Libyjci, ale to nevadí, podřezávají vesele "ty druhé" z Qaddháfi a Warfaly jako ovce. V Tobrúku jsou dva hřbitovy z WWII, na jednom i Češi, ti od Marhoula. Demokraté vymlátili oba, zřejmě jako poděkování za letecké krytí. Kde vidí něco, co připomíná západní civilizaci, honem urazit. Jako Talibánec sochy. Možná dojde i na Leptis Magnu.Kříž nenajdete.Ale založili Sbor písní a tanců, píše Dorazím.
Inu demokrat je demokrat.

V Syrii je ústředním heslem demokratického kvasu heslo alewité a křesťani táhněte do Libanonu. Pozoruhodné je, že "revoluční kvas" podporují naši místní zelináři pana Lišky, ochránci menšin a obchodníci s deštěm a lidskými právy.
To nemá chybu!!!!!

Inu alewita má pomalejší dělohu než sunnita, postupně se stává čím dál tím menší menšinou. Pak zanedbal věrouku. Nemá páteční modlitbu v masdžídu. Tam se to zformuje, tlak stoupne, oči podlijí krví a Hrrrr na ně!
Židi už nejsou k mání, došli, tak se jde na další.

Arab a fašisnus?
Kdepak! Sice je na každém rohu Mein Kampf v arabštině a při vyslovení jména Hitler bradatec pochvalně zamlaská, V Sai'dii v Maroku má velbloudář vozící turisty na krku džamala nápis Hitler a ochotně poučí, že si to džamal zaslouží je ze všech džamalů nejsilnější.
V Maroku bylo 700 000 Židů, dnes jich není ani sedm tisíc. Nepotkáte je, asi jsou někde za Atlasem zalezlí ve skále.
A tady řeší nějaká zelená UI aktivistka slova hymny.

Kdepak Občane, tam všude by se Vám líbilo, budete jako doma.
Jen si nejsem jist, zda tím, pozvednete ekonomiku přemnožené populace (Egypt) nebo jak nahradíte ropnou rentu, kterou dostával od plukovníka každý libyjec za to, že je Libyjec, či kolik utečenců zvládne Libanon, kde dělohy změnili ústavu už před lety.
Osman se olizuje. Vrací se na scénu. Ten to s masakrováním umí nejlíp,armén ví svý, jen se to nesmí říkat, Mehmed by se urazil. Syřani se dodnes klepou a předávají příběhy ústní tradicí. Kam se hrabe tatíček Háf s masakrem proti Muslimským bratříkům v Hamá na Osmany v Syrii.

Jinak je všude klid a mír, arabská spontánní revoluce spěje k britské demokracii, bříška přemnožené populace se nasytí sama a zelení se budou plácat po zádech, co jsou za pašáky, jak zase zabojovali za lidská práva.
Jednou za rok vyvěsí Liška či Bursík tibetskou vlajku, zbytek roku půjdou nakupovat trika a notebooky od utiskovatele Čanga.

Ale do podrobností a jmen místních nepůjdu, ještě nějaký snaživec na serveru práskne mou IP adresu a budu mít problém s vizy. Nepoužívám anonymizér.
Je smutné, že po dvaceti letech musí člověk uvažovat i tímto způsobem.Jinak mně uškodit nemůžou.
Mějte se
11. 03. 2012 | 07:12

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě poznámku ke sporu o hymnu.
Není to jedeno, odkud pochází? Skladatelé přejímají jeden od druhého. Někdy úmyslně, jindy podvědomě.
Asi má pravdu Josef K. Wikipedie je pochybným zdrojem na netu je spousta blbostí a desinformací. Už to zjistil i WikiBéda, nahradil ho maloměšťák.
Proč to mít v hlavě je to přece na Wikině.
11. 03. 2012 | 07:21

minatomirai napsal(a):

Mezi námi, kdo nečetl Mein Kampf, těžko pochopí německé myšlení dvacátých a třicátých let minulého století, takže pokud se čte s takovou horlivostí, jak nám pepa řepa tvrdí, v arabském světě, je to v pořádku.

Je podle mne zbytečné číst Uri Avneryho, pepa řepa nám to vysvětlí, jak to chodí v arabském světě krok po kroku, myšlenku po myšlence.

K té hymně, pane Josefe K., wiki není vždy tím nejpřesnějším zdrojem, Smetana vkomponoval svoji kočka leze dírou do Vltavy po té, kdy ji slyšel ve Švédsku. To, že to byl kdysi nějaký italský popěvek, na tom nic nemění. Izraelci si vybrali Vltavu, mají k této zemi kupodvu velice vřelý vztah. Původně se uvažovalo o Verdiho Nabucco, ale setkalo se to s italským protestem, Verdi je nakonec italská národní institice a samotní Italové uvažovali o Verdim, když šlo o národní hymnu.

Česi měli udělat totéž, Vltava by byla důstojnou národní hymnou.

Jinak co se hymn týče, bezpečně vedou ruská a francouzská, to jenom na závěr.
A Avnery má samozřejmě pravdu, proč zpívat hymnu národa, který mi znemožňuje důstojnou existenci.
11. 03. 2012 | 07:46

Pepa Řepa napsal(a):

Smiley
přiznávám se k odpornému činu.
V hospodě v Podolí jsem nedávno zpíval s kamarády-když hospodský oznámil, že zavírá-Internacionálu.
Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod....a tak.
Třeba si u Občana šplhnu.

Oni tihle antisemité a staří vumlíci jsou -někdy- k smíchu.
Občan stejně jako někdo nový - od Vandasů.
Už starý dobrý Goebbels věděl, že musíte demagogicky obrátit věci na ruby.
Z oběti udělat pachatele. Pak to přejali bolševíci.
A tak se dozvíme, že al-Husseini byl fajn kluk, že vlastně jeden Žid Adolf Cohn poslal do plynu jiné Židy, že se vlastně vyvraždili sami, když se dávno ví, že současná arabská populace nemá se starými Pelištejci nic společného, vytvoří se teorie, že Židi jsou vlastně Chazaři nemající nárok, že Titus vyhnal všechny.....etc. etc.

Někdy je to úsměvné, položili svou teorii na tom, jaká jsou to zvířata, že podle Bible vyvraždil Jozue původní Filištíny, aby vzápětí prohlásili Bibli za podvod a když Finkelstein nevykope -dle biblických údajů- zmínku po násilném obsazení území, ale asymilací, což ovšem nevypovídá nic o tom, že násilné nebylo, jen to nevykopal on- tvrdí oboje, že je kniha podvodem a jedním dechem budou tvrdit, že stejně původní vyvraždili.
Prostě jak kdy, jak se to hodí, odporují sami sobě.

luda je mi líto.
Když se nepostaví, tak se nepostaví.
11. 03. 2012 | 08:21

tytyty napsal(a):

Přeložte si to sami.
La Mantovana is a sixteenth century song composed by the Italian tenor Giuseppe Cenci, also known as Giuseppino del Biado, (d. 1616)[1] to the text Fuggi, Fuggi, Fuggi da questo cielo. Its earliest known appearance in print is in del Biado's 1600 collection of madrigals. The melody, later also known as "Ballo di Mantova" or "Aria di Mantova" gained wide currency in Renaissance Europe, being recorded variously as the Scottish “My mistress is prettie,” the Polish “Pod Krakowem,” Spanish "Virgen de la Cueva" and the Ukrainian “Kateryna Kucheryava.”[2] It is best-known as the melody of Bedřich Smetana's The Moldau and of the Israeli national anthem Hatikvah.
11. 03. 2012 | 08:25

M.N.O.P. napsal(a):

Pane Avnery, moudré, velmi moudré. Děkuji
P.S. Komentáře vypovídají o struktuře našeho národa - názorech našich občanů.... poučné, velmi poučné...
11. 03. 2012 | 08:28

Pepa Řepa napsal(a):

Propagátor šariátu v Evropě minatomirai Vám vysvětlí kladný přínos Mein Kampf. Mám ji v knihovně vedle Quránu, zatím se nepopraly.

Přiznávám. Nedočetl jsem ji. Ne z averze, ale prostě proto, že je dost blbá.
Ale nepopírám, že propagátory šariátu oslovit mohla stejně, jako podstatnou část Němců v třicátých letech.
11. 03. 2012 | 08:29

Kasal napsal(a):

Nůže někdo vysvětlit proč u nás řešíme problémy které mají židi se svou hymnou, s tím jak obsadili území a s tím jak vyžít sami mezi sebou.
Ale když už jsme u tématu - v textu je vzpomenuto jako nezdravé když 20% lidí nenávidí symboly státu.
Co takhle řešit naši republiku kde máme vlajku ukradenou z bývalého Československa, v rozporu s dohodou se Slováky,
Kde máme nesmyslné kraje, zejména Jihlavský kraj byl udělán uměle jen aby rozbil moravskou hranici i národní cítění, jinak tomu neodpovídá ani dopravní obslužnost, historické vazby ani vztah lidí k onomu městu.
A hlavně máme odporný název Česko, který sprostě uráží ne nějakých 20 %, ale zhruba polovinu národa
11. 03. 2012 | 08:36

Pepa Řepa napsal(a):

Kasale, prozradím Vám sladké tajemství.
Kdo si hraje-nezlobí.

A tak budeme řešit hymny pejzatých, či Pygmejů a abychom se zabavili předhodí vám reality show-iluzi přímé volby prezidenta a vás nenapadne dávat tak blbé otázky, červík v hlavě přestane vrtat a bude od Vás pokoj.
11. 03. 2012 | 08:48

Judas napsal(a):

Honolulu 04,56 nevím na čí objednávku byly koncentráky, ale je doloženo že o tom KDO A KDY tam pojede, rozhodovaly prachy židů a kdo a kdy půjde do plynu opět určovala židovská rada, němci se nevměšovali , chtěli vždy jen určitý počet. Toto dokazují vzpomínky četných židů, mj i dnes tak propagovaného Lustiga. I Dirigent Ančerl vzpomínal jak stál na apelplacu v jednotce a židovský kápo ho seřval- Ančerl, ty máš podle dohody stát támhle, tak se přesunul no a ta původní parta šla komplet do plynu
11. 03. 2012 | 08:49

Lila napsal(a):

Paní Dagmar,

staré moudré a krásné dámy jsou vzácné, ale existují, nebo alespoň do nedávna tomu tak bylo.
V roce 2008 jsem se osobně setkala s tehdy šestaosmdesátiletou spisovatelkou Zdenkou Fantlovou, autorkou knihy Klid je síla, řek´tatínek. Paní Zdenka, která přežila Osvětim i pochod smrti, je nejen moudrým a laskavým člověkem, ale i ve svém věku je tak nádhernou ženou, že to bere dech. (Její fotku si můžete vygooglovat, fotky odpovídají skutečnosti.)

Za krásné a moudré zralé dámy považuji např. Hedu Margoliovou-Kovályovou (1919), vdovu po jednom z popravených v procesu se Slánským; izraelskou novinářku a spisovatelku Ruth Bondyovou (1923), ale třeba i operní pěvkyni Soňu Červenou (1925), mecenášku Medu Mládkovou (1919), anebo českou herečku Vlastu Chramostovou.
11. 03. 2012 | 08:51

Vašík napsal(a):

Pepo řepo, já jsem neodbytný disident. mne to Česko také krajně se--re. Takovou provokaci si ot čehůnů nemusíme nechat líbit
11. 03. 2012 | 08:52

Vierka napsal(a):

Dagmar, tři z nich nemusely sáhnout v životě na práci, to pak jsde vypadat jako dáma. Třetí a pátá jsou spíše komediantky než dámy, ta pátá si ještě udělala živnost z toho že je agentka STB a disidentka, která nám vysvětlila proč práskala. Lahůdka
11. 03. 2012 | 08:57

tytyty napsal(a):

Nůže a může někdo sdělit, kdo je autorem slavné prapůvodní hymny moravské, tedy té mezery mezi českou a slovenskou částí bývalé hymny? Že by se snad někdo Kasal?
11. 03. 2012 | 09:01

Lila napsal(a):

Vierko,

a co významného pro lidstvo jste vykonala Vy, že si osobujete právo soudit jiné? No, pochlubte se.
11. 03. 2012 | 09:04

Pepa Řepa napsal(a):

Judas
argument, že mnohdy rozhodovaly prachy, vypovídá o čem?
Nacisté prostě dopracovali do krajnosti starý systém, kdy se jiný mohl -kdo měl prachy- vykoupit z otroctví a jiný ne.
Nešlo vždy jen o peněženku, přečtěte si Sophiinu volbu.

Je zvířeckost v systému, který Vás přinutí k volbě obětovat jeden život, protože jiná volba není nebo v těch, kteří jsou-v zájmu zachování jednoho života-takovou volbu udělat?
Zkuste se zamyslet, snad to dokážete.
11. 03. 2012 | 09:13

Kasal napsal(a):

Tytyty - čehůne jeden , kdyby jsi alespoň při své nekulturnosti pochopil že i ten český jazyk jste ukradli / jako všechno, nic než krást neumíte/ Když na Moravě bylo písemnictví a vznikl tu ten jazyk, v Praze jste seděli na stromě a drželi se vratiprstem, první pokrokoví už si dokonce sedali hlavou nahoru.

Dodnes se tluču do hlavy. Když tehdy Slováci z toho xindlstátu utíkali, měli jsme jít také

Tak zalez někam i s tím vaším Václavem / vlastně se všema Václavama co tu kdy byli/ a hlavně s tím odpudivým názvem Česko
11. 03. 2012 | 09:19

Čochtan napsal(a):

Nedávno jsem viděl v německé televizi záběry jak Jerusalemský mufti, strejček Arafata, byl v Berlíně u Hitlera na přátelské besedě. (Byl tam během války mockrát). Při té příležitosti promluvil i k SS-Divizi Skanderberg. To byla albánská muslimská divize.
"Občan" je buď úplně (cenzurováno) nebo je směšný LHÁŘ !
11. 03. 2012 | 09:22

Ostravak napsal(a):

Tytyty- Moraváci vám vytrénovali Boriše, pamatuješ, ---- Boriš umí po skalinách ---. Jinak by jste zpívali... čehůň skáče po krtinách.

Ale teď vážně, název Česko opravdu uráží, a hodně
11. 03. 2012 | 09:25

Jemnický napsal(a):

Josef K

Pár překlepů a z Mantovany bude Montovna.
To, že nic o Čenčicích nevíte, neznamená, že neexistovaly. Dokonce jsou doposud zmiňovány v jedné národní písni "Kdyby byly Čenčice ...."
To, že slepě věříte googlování, není problém Josefa z Čenčic. Musíte lépe pátrat v archívech.
Víte něco o obci Trpičovice. Ta obec také zanikla v době třicetileté války, ale žádná píseň o ní se nedochovala a nikdo významný z této obce není zmiňován na Google. Prastará borovice před lety uschla, snad jediný živý svědek obce.
11. 03. 2012 | 09:25

Petr Havelka napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

nejde mi do hlavy ta "iluze přímé volby"? Copavá to de nějak odklonit, aby našinec nevolil přímo?

Co se týče nápěvů. Takovej Dvořák a Novosvětská

https://www.youtube.com/watch?v=i-y5ONP_Vsg

to by byla hymna!
11. 03. 2012 | 09:26

Petr Havelka napsal(a):

PS: Ježišmarja, a ted jsem našel perlu

https://www.youtube.com/watch?v=RzPzF1LNZLM&feature=fvwrel
11. 03. 2012 | 09:30

Judas napsal(a):

Pepo Řepo - vypovídá to o tom, že židi místo aby bojovali proti Hitlerovi tak chodili na Gestapo a říkali, mně do lágru neberte, ale zaplatím vám a ještě prozradím kde najdete schované židy které můžete odvést místo mne. Morální rozbor si udělějte sám.

Ale odpuštěno, židi se poučili a dnes mají stát a armádu takovou, že říct něco proti židům nahlas není moc dobrý nápad.
Na rozdíl od nás, kteří si svoji armádu nechali rozkrást tak, že dnes neubráníme ani Tálinskej rybník. A primitivové jsou rádi že nemusí na vojnu.
11. 03. 2012 | 09:33

Čochtan napsal(a):

Dáma ? Nějaké bych znal. Z veřejně známých dam mě napadá jen Olga Havlová. Snad mě napadne i jiná.
11. 03. 2012 | 09:35

Petr Havelka napsal(a):

Pane Judasi,

nevypovídá to nic.

Vypovídá to o tom, že NĚKTEŘÍ židi místo aby bojovali proti Hitlerovi tak chodili na Gestapo a říkali, mně do lágru neberte, ale zaplatím vám a ještě prozradím kde najdete schované židy ...

A především to vypovídá o hluboko zakořeněném antiseminismu, ne Vašem. Vy si to berete jen z tisíciletých evropských tradic.
11. 03. 2012 | 09:38

Čochtan napsal(a):

Pepo Řepo,
na universitě jsem měl kamaráda, ten tehdy (70.léta) hodně cestoval po středním východě. Měl dva pasy, jeden pro Israel a druhý pro arabské země. Nakupoval za babku na kila známky ze třetí říše (s podobiznou Hitlera) a říkal že je to ten nejlepší bakšiš, lepší než dolarová bankovka.
11. 03. 2012 | 09:45

Jemnický napsal(a):

Josef K a další hudební odborníci na Izraelskou hymnu

Ještě k těm Čenčicím. Co o nich praví lidová píseň ve sbírkách Sušilových.

Kdyby byly Čenčice, Čenčice pod Nahořany,
dala bych ti, Pepíčku, hubičku na obě strany,
ale že nejsou, ani nebudou,
tak tobě nedám, Pepíčku, hubičku do smrti žádnou.

(Pepíčkem zde není pravděpodobně míněn ani Pepa Řepa, ani Josef K)

Lidová píseň pamatuje mnohdy více než archívy, pane Josefe K (snad Kafkův Josefe K?).
Tím považuji původ melodie Izraelské hymny Hatikva za objasněný a její původ nutno hledati v Čechách v době šestnáctého věku.

Že tuto veselou melodii do posmutnělého folku Švédska, stejně jako spoustu knih a obrazů, dovlekli švédští žoldnéři za třicetileté války, to je snad také jasné i neodborníkům a laikům v oblasti historických věd hudebních se zaměřením na lidovou píseň.

V dokonalé úctě se znamená,

J. Jemnický,
Archivář a knihovník rodu Pallavicini
11. 03. 2012 | 09:55

aga napsal(a):

Pepa Řepa

Abraham chtěl obětovat Izáka v zájmu jiného života či v zájmu Izraele?
11. 03. 2012 | 10:02

Barborka napsal(a):

Proboha, ten blog snad není o tom kdo složil hudbu k nějaké hymně. Každou hudbu někdo složil a skoro ke každé písni lze najít podobnou takže se člověk ptá jestli tam nebyla drobná inspirace.

Dokonce i ten pán jak vzpomíná Boriše po skalinách, je snad tematu blíž než vy všichni. Proberte se
11. 03. 2012 | 10:09

tytyty napsal(a):

„Víte něco o obci Trpičovice. Ta obec také zanikla v době třicetileté války, ale žádná píseň o ní se nedochovala a nikdo významný z této obce není zmiňován na Google. Prastará borovice před lety uschla, snad jediný živý svědek obce.“

Pane Jemnický, jen bych vás trochu a nevážně doplnil.

Na Googlu je kromě prastaré borovice zmiňován i další živý svědek z Trpičovic : Aleš Trpičovský, jeden z nejznámějších silničních pirátů. Dnes už také tuším, co se tam asi dálo a proč tato obec zanikla a proč on jediný to přežil.
Zatímco Čenčice v Čechách již dávno exitovaly a na Slovensku dosud existují. Proč tato obec v Čechách zanikla? To ví asi jen ta kočka, co tenkrát utekla (prej lezla dírou).
11. 03. 2012 | 10:16

Dagmar napsal(a):

Lila

Děkuji za reakci. Určitě staré moudré dámy existují a mohu vám jen závidět, pokud osobně nějakou znáte. Já mám zřejmě smůlu, že se kolem mne vyskytovali a vystytují spíš staří moudří pánové. Když jsem svoje povzdechnutí psala, měla jsem na mysli právě osobní zkušenost.

A když už tak mluvíme o kráse mužů na tomhle blogu, všimla jsem si, že židovští muži často stárnou do krásy. Zatímco arabští stářím jaksi zoškliví. Já vím, že je to jen povrchní, ale víte, že jsem si položila otázku, zda v tom nehraje určitou roli i náboženství? Náboženství jako systém, který vede člověka, aby si odpovídal na otázky po smyslu svého život :-)
11. 03. 2012 | 10:23

Dagmar napsal(a):

aga

Abrahám chtěl obětovat syna aby Hospodinovi dokázal, že je ho poslušen. Pohledem dnešního pragmatismu - ve svém vlastním zájmu :-)

Jdu si přečíst, jak dopadl váš včerejší spor se skogenem. Bylo to napínavý :-)
11. 03. 2012 | 10:31

Dagmar napsal(a):

aga

Tak to, že skogen připustil "subjektivní prožitky" a použil i termín "oduševněnost" je velký posun. Nakonec, uvidíte, přizná, že má i duši :-)
11. 03. 2012 | 10:39

Horehronec napsal(a):

Lilo a Dagmar- každý ví že jste jednobuněčné, tak si jděte povídat jinam a neotravujte. Samomluva je jeden ze znaků duševní poruchy. A o krásných dámách tento blog už vůbec není

Ludo - když už máš něco proti mporavákům musím se púřidat.
Co cajzl to haj... , ale bačaláci jsou ještě mnohem horší
11. 03. 2012 | 10:39

Petr Havelka napsal(a):

Pane ludo,

děkuji za horoucí slova.

se mnou to máte těžké, prababička byla sudetská němka, jeden pradědeček ruský legionář, další padl v 1.svv v Italii a tak to pestře pokračovalo dál.

Trochu lituju, že nemáme v rodině někoho s židovským původem.

Víte, pořád je lepší být zasraný sionista než, ani nevím co.
11. 03. 2012 | 10:44

Ludmila napsal(a):

Horehronče- národnostní spory nikam nevedou.
Ale KasAL 8,36 jako jeden z mála opravdu reagoval na to očem je tento blog. A vyvodil, že netřeba řešit problémy židů, s loajalitou k tomuto státu budeme mít asi velké problémy. A začíná to opravdu naprosto nevhodným A URÁŽEJÍCÍM NÁZVEM ČESKO
11. 03. 2012 | 10:45

aga napsal(a):

Dagmar

Ovšem tím Abrahamovým vlastní zájem byl B-h Izraele více než jeho jednorozený syn. Myslím, že když se tu bavíme pod "židovskou duší" a vnímáme sílu symbolů a podobenství, nemělo by se toto podcenit. Ono není až tak důležité, jak vnímají Starý Zákon a související spisky "staří dobří antisemité" - viz PŘ, ale sami staří dobří židé, a jak vážně berou nároky, které z nich podle jejich chápání vyplývají...
11. 03. 2012 | 10:45

aga napsal(a):

eee .. Abrahamovým vlastním zájmem ...
11. 03. 2012 | 10:46

praotec napsal(a):

Ostravak
Potom navrhuji přejmenování na Čacko.
Začneme všichni po ránu cvičit s činkami, dělat kliky a číst si Gabriela Lauba.
Staneme se nezdolnými jak po fyzické, tak psychické stránce.
11. 03. 2012 | 10:52

Troník napsal(a):

Hitler asi nebyl ideál, ale chápal alespoň že jsou tu čechy a Morava. A nevymýšlel nesmyslné - jako kraj Jihlavský, a i tu vlajku dodal vlastní nekradenou, viď kasale
11. 03. 2012 | 11:08

Pepa Řepa napsal(a):

Čochtan
vždycky jsem používal dva pasy po jedné zkušenosti přechodů přes Tabu a Akabu. Teď je problém s identifikačními znaky. Málokdo ví, že i v ČR šlo mít dva pasy.Nejlepší cestou jsou dvě občanství.
Mimochodem, u izraelského to možné není. Buď a nebo. U všech. Proto má problém můj ubytovatel v Jeruzalémě, který bydlí za Damašskou branou a ponechal si jordánské.

Aga
Abraham neobětoval nic, respektive kozu, jak bylo v kraji zvykem.
Byl podroben zkoušce nejtěžší. Obstál. Možná jeden z důvodů, proč k němu směřují všichni monoteisté.Žid, machometán i křesťan.
Styronova Sophie neměla jinou možnost. Proto se tomu říká Sophiina volba. Obětovala jedno dítě, aby zachránila jiné.
Znal jsem jednu, která v Osvětimi vytáhla na rampu nahoru svou mámu. Asi šla za ní jiná, aby počet souhlasil.
Chcete ji za to odsoudit? Máma zemřela za dva měsíce, ta co šla za ní by možná přežila válku.

Miluju bojovníky typu luda, kteří odsuzují, že kdosi nebojoval proti nacistům a sami toho-zřejmě- proti bolševikovi moc nenabojovali a to byla proti Germánům slabá káva.
O tom, jak by se zachovali v době, kdy za pomoc nepříteli Říše bylo vystřílení celé rodiny raději nespekulovat,
Zřejmé kovaný hlinkovec.
Je pozoruhodné, jak jsou si arabští fundamentalisté, vumlíci i ludouci podobní.
Už ten slovník. Moravský hňup Kasal (že by ten z ČSL?), zasraný pepík z prahy, či zasrany sionista havelka.

To o čemsi vypovídá. Minimálně o voskové hlavě.
Škoda, že to Stejskal smázne.

ludo
Mmáš-li hlavu z vosku, nechoď na slunce
Staré arabské přísloví.
Na Stráž!
11. 03. 2012 | 11:10

Jemnický napsal(a):

TYTYTY

Co se týká Trpičovic, nechtěl jsem to rozvádět, byl to jen příklad pro Josefa K.
Tu starou uschlou borovici pamatuji ještě jako živou za dob svého dětství. Uschla zničehož nic.

Aleš Trpišovský je jiný příběh, jmého je odvozené z jiné vesnice (TrpiŠovice nikoliv TrpiČovice), dosud nezaniklé u Havlíčkova Brodu.

My archiváři dbáme na detaily.
11. 03. 2012 | 11:17

Pepa Řepa napsal(a):

aga
pak jsem znal jednoho, který odešel do RAF a tady nechal rodinu na pospas osudu.
Taky nadřadil osobní zájem nad zájem rodiny?
Svým způsobem ano.
Taky ho budete soudit?

Pejzatec má bonmot. Kdo zachránil jednoho jedince, zachránil celý svět. Asi to cituju nepřesné, nejsem ani Žid, ani hebraista, ale pokud mudrujete o duši tak tady hledejte důvod, proč pejzatce se semtexem na pupku nepotkáte.
72 panen jim nikdo neslibuje.
Svým způsobem to aplikovalo křesťanství. Sebevrah za zeď hřbitova.
Pravda, vymyslí pušku, co střílí za roh nebo dronu, či semtex přilepí na auto.
11. 03. 2012 | 11:21

Bestia Triumphans napsal(a):

Jak může být Arab v Izraeli členem Nejvyššího soudu?
To musí být omyl.
Občan, odborník na Izrael, zde před časem psal, že Arabové jsou v Izraeli v pozici druhořadých občanů.
A druhořadý občan přece nemůže být členem NS, to dá rozum.
A Občan.
11. 03. 2012 | 11:21

delmont napsal(a):

Stručně pro pana Havelku
ludo je bývalý komunistický lampasák ze stejné sorty jako třeba Topolánek, (odtud lze také odvodit jeho názory), který snad sloužil jako poskok u československého letectva a který emigroval do USA. Národnostně ho typuji nejspíš na Rusína. Jeho nesrozumitelné příspěvky dávno nečtu. To prostě nedokážu. Netroufám si tvrdit, že slovensky zapomněl. Z jeho písemného projevu lze totiž soudit, že jako vysokoškolsky vystudovaný súdruh dôstojník toho správného internacionálního ražení, ani nikdy v ČSA pořádně slovensky umět nemusel. Dokážu si představit, že Švandrlík napsal postavu Terázkyho podle něho nebo podle jeho velmi blízkého příbuzného. Žije dnes jako důchodce na východním pobřezí poblíž Toms River (N.Y.)
11. 03. 2012 | 11:21

tytyty napsal(a):

Pane Jemnický, bude po vašem. Písmenko tam, písmeno sem. Já nejsem žádný hnidopich. TrPIČOvický nebo TrPIŠOvický.
Ale to "č" mi v případě onoho pana v jeho příjmení přece jenom zní líp.
11. 03. 2012 | 11:27

Ludmila napsal(a):

Pepo, to že tu lidi nebojovali proti bolševikovi bylo o něčem jiném, prostě se drtivá většina lidí měla ekonomicky docela dobře, a ty zavřené hranice, povinné fráze na schůzi a nedostatek banánů, nějak překousla-
Proč sprostě nadáváš Kasalovi a Havelkovi, jsou to normální lidi s normálními názory. Že je tu Morava utiskovaná národnost, že se ve škole neučí o Velkomoravské říši, ale povinně uctíváme svatého Václava, který na Moravu nejezdil. dostal by tu jenom do ....., že je čeština ukradená řeč z MOravy a že je Česko potupný a urážející název, se tu všeobecně ví.

Stejně tak si myslím, že i Havelka má na své názory nárok a nespadly mu z nebe, má je podle svých prožitků
11. 03. 2012 | 11:28

vasja napsal(a):

Ten, kdo zachrání jednu duši Izraele, jako by zachránil celý svět. Sanhedrin 4:5
11. 03. 2012 | 11:30

Pepa Řepa napsal(a):

Bestia Triumphans
taky je jen běžný-možná mimoběžný-soudce.
Ach ta perzekuce. Určiě musí mluvit jiddish. Jako všichni.
:-)))

tytyty
že by Trpíčovský?
Škoda, že skladatel nebyl z Pičína.
To by bylo slávy.
11. 03. 2012 | 11:32

Občan napsal(a):

To Bella Ciao:

Není co brzdit.
Existují historická fakta, která, ač jsou některým nepříjemná, nelze z historie vyjmout a zapomenout je.
A faktem je, že ČÁST sionistů ochotně spolupracovala s nacisty. Ale NE proto, aby pomohli svým souvěrcům. Spolupracovali s nimi proto, aby prosadili SVÉ partikulární zájmy.

Proto pečlivě selektovali ty, co měli odcestovat do Palestiny, proto trvali na Palestině a odmítali jakoukoli jinou destinaci, do které by mohli být vyvezeni VŠICHNI evropští židé. O to tato část sionistů nestála.
Chtěli pouze mladé, zdravé a dosud bezdětné, osamělé děti a vybrané bohaté židy. Ostatní pro ně neměli žádnou cenu. Chudí židé, staří, nemocní a rodiny s více dětmi byli pro jejich mocenskopolitické zájmy nepoužitelní.

Stejně tak je historicky nepominutelné, že všechny výše zmíněné sionistické bojůvky byl zločineckými gangy, které se neštítily vůbec ničeho a dopouštěly se zločinů vůči komukoli vč. židů.
11. 03. 2012 | 11:32

Pepa Řepa napsal(a):

Ludmila
klid Liduš, vezměte si brýle a čtěte pozorněji.
Jen opisuji moudra a výrazy luďáka luda.

Za chvíli ho možná bystré oko smázne a bylo by škoda, kdyby takové perly zmizely.
BTW: Ten zasraný pepík z prahy jsem zřejmě já.
Docela mě ludo potěšil.
:-)))
11. 03. 2012 | 11:38

Jemnický napsal(a):

tytyty

Souhlasím, to č je případnější. Nedaleko od Trpičovic byl šibeniční vrch. Tam by toho pána rozlámali v kole (i ve stylově vyvedeném s nápisem BMV). Ovšem tyto osvícené časy co do trestání lapků a pocestných halamů, vystřídala doba více než tolerantní k lotříkům a darebům všeho druhu.

Ale to jsme se od Josefa z Čenčic a kočky lezoucí dírou z písně do jedné hymny dostali krapítko dále.
11. 03. 2012 | 11:41

Pompeius Magnus napsal(a):

Kdě domov můj,
Kdě domov můj,
Gádžo róóbí na montovnách,
rusín dělá na přestavbách,
Dávek bérém každej pět,
rómský ráj to napohled.

A to je ta země česká,
země česká, domov můj.
11. 03. 2012 | 11:45

bella ciao napsal(a):

Občan
Je to tentýž rozchod mladých se starými, který se odehrál u židů v Rusku před revolucí.
V Rusku se to pak projevilo percentuálním poměrem židů k ostatním v aparátu strany a ČK.

Když si prohlédnete těsně předválečné skupinové fotky členek sionistických organizací, vidíte v těch zapálených pohledech mnohem více fanatismu než u nějakého BDM.

Jürgen Stroop musel za povstání ve varšvském ghettu dát svým mužům pokyn, aby tyhle mädle, pokud by se chtěly vzdát, stříleli na dálku a nenechali je přijít k sobě. Obvykle měly pod sukněmi odjištěný granát.

Posuzovat z odstupu způsob jednání lidí, jejichž motivaci nejsem schopen pochopit, natož procítit, musí nutně vést k falešným závěrům.
11. 03. 2012 | 11:47

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Velký i Malý Pičín byly přejmenovány ku větší slávě na Pěčín.
Tak že i skladatel, kdyby pocházel z těchto obcí s názvy tak eroticky vyhraněnýmy, by měl po ..... nepřiměřené slávě.
Jenže on byl z Čenčic a když zpíval, že kočka leze dírou, tak děvčata i vdané paní jihly nejen v oblasti Čenčic, ale i v Malém či Velkém Pičíně.
Proto ho vzali do Itálie, aby byl v obcích klid. Tak dbali pantatíci kdysi na obecní pořádky a mravy.
11. 03. 2012 | 11:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal řadu hrubě urážlivých (zpravidla antisemitských) a nadávky obsahujících textů, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 03. 2012 | 12:05

Ben Akko napsal(a):

Plácáme tu všichni páté přes deváté. Ale duše spravedlivá se jakoby někam vytratila. Nebo je možné, že ji nemáte a ani o tom nevíte. Pak jste mrtví již za svého života.
Starozákonní židovský prorok Izaiáš říká: "Až přijde Duch svatý, tak to, co bylo kdysineúrodnou pustinou, se stane polem ke sklizni. A pustá políčka budou náhle oplývat úrodou. A nebude to žádná přechodná sklizeň. Tohle pole obsypané úrodou se rozroste
v les. A ty budeš moci z tohoto lesa ukrajovat rok za rokem
a neustále stupňovat svou plodnost."

Izaiáš dodává: "I bude na poušti soud bydliti,a spravedlnost na poli úrodném přebývati" (32:16). Podle proroka sebou Duch svatý přinese také poselství o soudu nad hříchem. A toto poselství v lidech vyprodukuje spravedlnost.

Při těchto prorockých slovek vidím před sebou dnešní Israel.
11. 03. 2012 | 12:08

Jemnický napsal(a):

Bella ciao

A co měl SS-generál Jürgen Stroop v trenkách ve Varšavě při vraždění židů? Co pak to měl v trenkách, když ho věšeli?
11. 03. 2012 | 12:11

minatomirai napsal(a):

Zdá se, že předjaří stimuluje intelekt neobvyklým způsobem, od dětinského veršování bez pointy přes psaní boha bez samohlásky až k tomuto výroku, který by měl být mottem při volbě Miss Universe:

cituji:

všimla jsem si, že židovští muži často stárnou do krásy. Zatímco arabští stářím jaksi zoškliví.

Ano, za nejkrásnějšího muže Izraele byla považována Golda Meir. Z českého reálu, protože se tím nijak nezabývám, to bude zřejmě bývalý premiér Jan Fischer, který se hlásí ke svému náboženství.
Jako muž sice nedokáži posoudity mužský sex appeal, nicméně dokáži posoudit ženský a ženskou mentální kapacitu. Zřejmě na tom něco bude, pokud se říká, že české ženy dokáží být krásné, když jsou mladé, ale tím to také končí. Asi to bude převládajícím ateismem, jak jinak si vysvětlit, že jim to zřídkakdy myslí.

P.S.
Pro paní S.Š. však mám slabost, přiznávám.
11. 03. 2012 | 12:20

Čochtan napsal(a):

Smiley:
ne "splatila navéky vělíkaja Rus. " ALE "schvatila navěky", což se nejlépe přeloží jako "uchvátila".
11. 03. 2012 | 12:22

Čochtan napsal(a):

Pompeius Magnus
dobrý a výstižný. Bohužel.
11. 03. 2012 | 12:25

ludo napsal(a):

delmont strucne pre osadenstvo
stary kamarad ma pozna velmi dobre,nemoze zniest tie dristy cobolika,co mam v pazi.
ja nemam charakter krivaka,tvoje domysly o nejakom lampasakovy,mozem kludne napisat tu,ak ma niekto poziada,aky som to bol ja ten tvoj vymysleny lampasak,ak ma niekto poziada dam vsetky informacie o sebe do puntiku a rucim svojim slovom,ze pravdive.hoci pochybujem,ze by niekto stal o takeho burana,ako ja,ale keby nic sa nebudem vykrucat ja nie som chazar.

svandrlika mi dal jeden pepik vytlacenho na A4,ktore som nosil so sebou ty politruku od sion brothers,aby mi nenasli,lebo by som sedel nie len za protiimperialisticke dristy,ale aj za sirenie bludnej literatury.
makoniec smerovaccie cislo toms river je 08753 a kazdy si zisti ku ktoremu statu patri,len nie ku ktoremu pises,co mi je tiez u paze co pises,len nemam rad krivactvo,vasho typu a ociernovanie na svojich vymysloch,lebo pisem tak,co nepasuje do osnov sion brothers.
nakoniec moj slovosled je otrasny a vobec sa cudujem,ze ty kozmoplita sa ozyvas,ked nevies citat bludy toho drotara next..
11. 03. 2012 | 12:30

Občan napsal(a):

To Bella Ciao:

Ale no tak, nechte toho kličkování.
Sionisté se toho teroru dopouštěli V PALESTINĚ dávno před tím, než vznikl nějaký Izrael.
Stejně tak se ho dopouštěli v Evropě dávno před tím, než začala nějaká WWII a než se vůbec Hitler dostal k moci.
Za WWII se stejného teroru a zločinů dopoustěli ve službách nacistů ZEJMÉNA PROTI Britům a proti Palestincům VŠECH vyznání.
Po WWII OBNOVILI svou zločineckou činnost v Evropě. Na Blízkém Východě s ní nikdy nepřestali.
To, čeho se dopuštěli v rámci bolševických mocenských struktur v Rusku, to už jen dokresluje, co jsou sionisté zač.

O činnosti sionistů v polských ghettech za WWII jsem toho přečetl poměrně dost. A musím konstatovat, že tam byli hodně neoblíbení. Protože sice nikomu nepomohli, ale zato hodně škodili; neboť podnikali SVÉ akce zcela bez ohledu na ostatní obyvatelstvo. Pašovali výhradně SVÉ lidi, zboží pašovali výhradně PRO SEBE.

Těm ostatním mezitím pomáhaly ZEJMÉNA různé katolické organizace, občas Mezinárodní červený kříž (tomu v činnosti bránil hlavně odpor židovských náboženských fanatiků) a sporadicky židovské dobročinné organizace ze zahraničí.
Víte, ono to je hrozné čtení. Je hrozné číst, že kupříkladu pošahaní rabíni raději nechávali své nevzdělané a tórou úplně zpitomělé stádo mřít hlady, než by jim dovolili jíst vepřové a koňské maso. A teprve když začalo reálně hrozit, že budou odvrženi i se svou tórou, změnili názor a povolili změnu stravovacích návyků. I o tomhle obsáhle píše rabi Weismanndel.

Stejně tak je děsivé, že ačkoli existovaly docela velké skupiny židů, kteří měli zájem bojovat se zbraněmi v rukou proti nacistům, opět se proti nim postavili sionisté a rabíni a zrazovali prosté lidi od ozbrojeného odporu. Proto šli židé na smrt tak odevzdaně. Protože do poslední chvíle neochvějně věřili rabínům a sionistickým vůdcům (již se většinou dokázali v pravou chvíli zdejchnout), kteří je neustále chlácholili a ubezpečovali, že jim žádné smrtelné nebezpečí nehrozí.
A ti si mezitím vyselektovali mladé, zdravé a snadno manipulovatelné lidi pro další využití a zbytek klidně nechali jít na smrt.
Ty výpovědi těch, co přežili WWII, i deníky těch, co nepřežili, se věru nečtou dobře...
11. 03. 2012 | 12:32

minatomirai napsal(a):

Občan sice tvrdí, že má načteno, ale neuvádí jediný zdroj. Má asi načteno, vše na internetu, kde se skutečně dá nalézti cokoliv, i to, že sionisté, nikoliv Hitler, spustili válku, a to jenom z toho důvodu, aby urvali kus zaprášené a nehostinné země kdesi na Blízkém východě. Tak totiž byli práskaní.

Občane, vy jste naprosto nevěrohodný, hovoří z vás primitivismus člověka, kterého vychovalo panelákové prostředí závisti a nenávosti, nedostatek prostoru se projevuje nedostatkem tolerance obvykle. To je ta horší varianta, ne všechny jsou tak dramatické jako vaše.

Na rozdíl od Občana doporučuji knihu, kterou napsal Jonathan Littell, vyšla ve Francii v roce 2006 pod názvem Les Beinveillantes, osobně mám ne příliš zdařilý anglický překlad z roku 2010, existuje i česká verze. Kniha byla nesmírně dobře přijata, s výjimkou USA, kde její prodej nedosáhl čísel jako v Evropě. Je o židech mimo jiné a je opravdu zajímavá. Tvrdí samotný Antony Beevor a další.
11. 03. 2012 | 12:45

skeptický napsal(a):

Nebylo to spoltila (sjednotila) navěky velíkaja Rus?
11. 03. 2012 | 12:46

aga napsal(a):Abraham dokázal, že věřící žid je ochoten obětovat svého prvorozeného pro Izrael, když si to B-h přeje. Oběti prvorozených nebyly v té době a v té kultuře ničím výjimečným. O obětech z řad nevyvolených národů nemluvě. Znovu opakuju, podceňovat tuto symboliku může být velmi nebezpečné.
11. 03. 2012 | 12:48

aga napsal(a):Já nikoho nesoudím, pouze se snažím porovnat symboliku s realitou, a to hlavně s ohledem na svou bezpečnost a bezpečnost svého národa. Proč bych neměl mít taky tu možnost i přes to, že nemám židovskou duši?

S pejzatci a semtexem mlžíte, každý národ má halt své vlastní metody, jak dosahovat svých národních zájmů. Uznávám, že ty židovské jsou efektivnější než kterékoli jiné.
11. 03. 2012 | 12:54

Josef k. napsal(a):

Jemnický. Hmmm. Pokud je známo, ta Vámi uváděná píseň je ovšem z Čech Východních nikoliv Jižních. Je však možné, že pro Vás jaksi tento drobný geograifickofolkloristický rozdíl není podstatný. Český národovec pojme cokoliv. Takže asi tolik k věrohodnosti Vašich tvrzení, která jsou blábolem. Pokud jí uvádíte jako píseň lidovou ze 17.st., pak je to samozřejmě pouze Váš výmysl. Asi pagtříte k těm, kdo i "Červenou karkulku považují za tuzemské dílko.... Záznamy lidových písní jsou ze století 19. Seznamte se s dějinami folkloristiky. Fantasii máte , samozřejmě, obdivuhodnou.
11. 03. 2012 | 12:58

Čochtan napsal(a):

Skeptický,
nevím, nás to ve škole učili s "schvatila" a pamatuji si to, protože už tehdy mě zaujala ta podobnost s českým "uchvátila". Jinak bych to nechal propadnout do temnot zapomnění.
11. 03. 2012 | 12:59

minatomirai napsal(a):

Jemnický si dělá legraci, Josefe K., není to příliš chytré či vtipné, ale i toto přináší deštivé předjaří.
11. 03. 2012 | 13:01

ludo napsal(a):

pepo repo
uz je to tady smazli mne,neboj to nie je len teraz uz pred 30 rokmi hosi od spravneho diskutovania a pohladu do svetlych zitrku ma mazali a dost hrube,tak ti poradim o moju cobolsku palici z coho je sa nemusis starat a zasranej prazak,vobec nepratrilo nikomu tu ne toboz tebe,myslel som vseobecne,ci o cobolikoch,ci moravakoch,proste o kom kolvek,kdekolvek,to slovo sa pouziva v ceskom hovorovom jazyku velmi casto,mozno sa zmenilo po tej zasranej komune a pouziva sa nieco ine v tej spravnej demokracii ja som sa nezmenil a pisem svoje dristy stale rovnako,lebo moja drotarska palice sa neda len tak oblafnut,nedaj boze kupit za nejaky smiesny peniaz,ako poniektorych.ked napisem sionista,ci chazar je to slovo,ktore niekoho oznacuje,mna moznu oznacit za cobolskeho burana,co by mi vobec nevadilo,keby som si tie dristy vymyslal,ale viem o velice chytrejsich dristacoch,co pisu podobne,ako ja,lez nepisu zasrany,tak mozno je v tom rozdiel,lebo doteraz som tu pane stejskal pisal stale zasrana komuna a nikdy pan editor od spravneho pohladu a etiky diskutovania nemazal.
pan editor pred obedom skrontroloval diszkuziu na svojom PC a zakraocil,dela svou praci dobre a bude se libit svym chlebodarcum,pre ktorych je len lokaj zohnuty do praveho uhla.
nech je ,ako chce jedina satisfakcia je,ze ani ty prvy spravny mazaci nemzenili moju palicu,co sa moje dristy casom potvrdili a ty novy mazaci neviem ci dozijem pojdu tiez do v ecnych lovist.
mozno zmenit farbu,teren,vzhlad ,ale myslenie holoty NIKDY.
PS.pan editor stejskal dufam,ze nebude toto vymazane aspon ostatna veta.
11. 03. 2012 | 13:09

bella ciao napsal(a):

občan
Pro vás je tedy úplně jasné, kdo za všechno může. Jste šťastný člověk, který se netrápí pochybami, nemusí žít s vědomím nerozluštitelných protikladů a paradoxů a má definitivně vystaráno.

Při vašem výčtu se mi zachtělo si zase otevřít Babelovy povídky a podívat se, odkud ti sionisté přišli. Začali mi před očima defilovat velikání oděsské galerky jako Beňa Krik.
Vzpomněl jsem si na cara, který doktoru Herzlovi řekl: "Hlavně mě jich zbavte, máte mou plnou podporu."

A na zákony, které jim nedovolovaly vstup do velkých měst a na školy.
Generace otců mohla být bohatá a relativně mocná, jak je Wajda ukazuje v gründerské Lodži. Sionisté ale chtěli být moderní, být národ mezi národy, já pán, ty pán. Jen si od svých vzorů nevybrali ty úplně správné principy.

Každý tlak vyvolává protitlak a nahromaděná energie (například nenávisti) si hledá ventil.
Pokud, jak říká Avnery ten ventil usměrňuje lidi na cestu do země, kde se mohou udržet jen násilím, možná to není ten správný ventil.
Dějiny ale mají tu pitomou vlastnost, že je nelze srolovat zpátky.

Mohu říkat, že Menachem Volfovič Běgin byl gengstr, ale nic to nemění na věci, že jím stát, který pomáhal vybojovat je tam, kde je a nejspíš tam i zůstane.
Pro mě osobně je důležité, aby nebyl důvodem dalšího krveprolévání. Což přináší o pár řádů složitější otázky, než na které odpovídá vaše ukazování prstem a hledání viny.
11. 03. 2012 | 13:24

ludo napsal(a):

minatomirai
co tak odporucit puska a olivova ratolest,aneb prumysl holocaustu.spilman a perfektne reszirovany film polanskym jasne ukazuje postoje,dnes je malo pamtneikov,da sa doslova povedat,ze uz neziju,moj informator,ktory poznal gheto vo warzsawe,ci koncntrak jeho poznatky by editor zmazal a nedaj boze,aby sa zverjnili knizne,len lutujem,ze som nenahral pred 12 rokmi co mi ten polacek hodinamy rozpraval,finkelstein poukazuje na nenazranost organizacii holocaustu,kde sa uz nejedna ani o tych,co zachynuli ,ale len o preklaty zlaty prach so stinitkom ich smrti.
11. 03. 2012 | 13:27

bella ciao napsal(a):

Editování textu v okně přidávání komentářů má prapodivné vrtochy. Někdy svévolně vybírá text a přemísťuje jej, někdy zase nereaguje. Přičítám to tomu, že se nějaký Carnivore snaží průběžně číst, co píšu.
Zůstalo mi tam viset "jím" v druhém řádku posledního odstavce, nevím proč. Ve skutečnosti už jsem dojedl.
11. 03. 2012 | 13:31

Jemnický napsal(a):

Pane Josefe K

Nemohu, než reagovat velmi pobouřeně. Obvykle je vám vše známo pouze z Wikipédie. Samozřejmě, že jsou záznamy písní lidových z 19. stol. Stejně jako jsou záznamy o vykopávkách v Ninive nebo Babylonu až z doby, kdy byly provedeny. Váš argument o původu písně z Východočeské folklorní oblasti je více než neodborný. Stejný nápěv je u písně "Kdyby byla Morava". Pochází tedy nápěv z Moravy? Tyto jednoduché a snadno zapamatovatelné nápěvy se šířily bez notového zápisu. Mnohé vznikly nezávisle na sobě na různých místech. Mezi námi muzikanty, jsou to co složitosti melodie vyložené šustrfleky.

S tou červenou karkulkou se jděte vycpat, nebo si ji nechte udělat na zakázku ve Fezko Strakonice a naražte si ji na hlavu v nějakém ochotnickém představení vašeho folkoristického spolku. Chcete snad srovnávat mohutný symfonický motiv z Mé Vlasti s patologicko-chirurgickým veterinárním psychothrillerem Červená Karkulka? Chcete zpochybňovat český původ melodie, kterou si vybral za hymnu i národ Hospodinův. Jen si plivněte svou kosmopolitní slinu na krásnou melodii. Vám podobní šťouralové rozcupovali i rukopisy RK a RZ. A co Turínské plátno, nechcete ho také rozcupovat a našít z něho červené karkulky?

Vidím, že jste zralý na Proces, Josefe K.

S pozdravem a úsměvem v tomto březnovém deštivém nedělním dopoledni,

Jemnický
11. 03. 2012 | 13:33

Kritik napsal(a):

Osobně se mi Izraelská hymna velmi líbí. Doposud jsem ji slyšel jen v hebrejštině, takže děkuji za překlad textu. Ale každému Čechovi melodie připomene spíše Smetanovu Vltavu nebo nápěv "Kočka leze dírou".

Ani text se mi nezdá špatný, hovoří opravdu o židovské duši. Také máme ve své hymně text "Kde domov můj", ačkoliv je nám lokalizace našeho domova již dlouho velmi známa. A nikdo kvůli tomu nežádá hymnu měnit.

Ale ať si každý národ dělá to, co se mu líbí. Avšak není k zahození, když když má v každé době naději (hatikvu).
11. 03. 2012 | 13:36

schaba napsal(a):

Hitler udělal pro sionisty velkou službu,nebýt jeho nežili by si dnes židé jak prasata v žitě,bez práce se jim peníze jen hrnou z celého světa,všichni je musí litovat,ten jejich "holokaust industry",hlavně dojí Německo jako sedlák kravku,co kravku,celé stádo a my s nimi musíme povinně plakat,kdo nepláče s židy je špatej a hnusnej antisemita,že pane Stejskale......jste směšní
11. 03. 2012 | 13:38

Dagmar napsal(a):

Horehronec

Hm, a kdypak jste měl příležitot počítat moje buňky? A umíte vůbec počítat? A co takhle smysl pro humor? A nadsázka? Nic? Tak dobře, běžte si foukat na svůj misoginský komplex :-)

minatomirai

No, vás ctí, že umíte ocenit alespoň výjimky. Jen jestli ty výjimky ocení vaše ocenění, pane.
11. 03. 2012 | 13:42

český maloměšťák napsal(a):

Tolstoj řekl, že vlajka je jen hadr na holi.
Jeho postoj je mi coby umírněnému skeptikovi velmi blízký.

Tak si tady hezky mávejte a třepetejte, děti. Tu tímdle hadrem, onde zase jiným.

Maucta.
11. 03. 2012 | 13:49

Dagmar napsal(a):

Aga

Však se Abraham chystal obětovat svého syna, ne svého Boha. Škoda, že se Bůh nezeptal na názor Izákovy matky Sáry. Ale starozákonný Jahve byl misogyn, jak doba vyžadovala. A měl a má bohužel mnoho následovníků, kteří si nevšimli, že se doba změnila.
11. 03. 2012 | 13:50

minatomirai napsal(a):

Ludo, vím, kdo je Norman Finkelstein, sledoval jsem jeho kariéru do doby, než mu odmítli profesuru na DePaul, to, že se obul do Dershowitze a Kosinskeho, jsem jenom uvítal, oba dva jsem vždy považoval za falsifikáty, stejně tak Goldhagena a jeho nesmyslnou Hitler's Willing Execitioners. Finkelstein měl odvahu, která ho stála jeho akademickou kariéru. Podobně jako Chomsky, jenomže na Chomského si nikdy netroufl, byl v době, kdy se začal věnovat politické publicistitě, již význačným lingvistou, navic profesorem MIT, byl nedotknutelný. Pro Finkelsteina to byla jistě akademická tragedie. Nicméně publikuje a má mnoho zastánců, ovšem to je Amerika, v Evropě by se zřejmě nemohlo stát, aby vzniklo něco jeko AIPAK a jeho prodloužené prsty zasahující do rozhodování universitních komisi. I když...tato země má k tomu našlápnuto.
To, že mu Izraelci odmítli vstup, bylo neomluvitelné.
Ludo, nemusím souhlasit s politikou Izraele a dokonce otevřeně přiznám, že vznik Izraele byl monumentální omyl, nicméně ten stát existuje a bude nadále, pokud zvolí méně agresivní politiku. Je dobře, že USA má za presidenta černošského Obamu, proto Bibimu při nedávné návštěvě explodovala do tváře jeho vlastní zbraň, a sice údajný dopis světového židovského kongresu z roku 1943 s doporučením bombardovat koncentrační tábory. Obama jako čenoch má stejnou zbraň jako židé, proto nemohl Bibi uspět. Obrátilo se to vůči němu i z řad jeho vlastních. Čeho je moc, toho je příliš.
Nepoučujte mne, Ludo, mám poměrně dost slušných vědomostí, nicméně žádná ze mne neudělala antisemitu či anti cokoliv. Kdybych však žil tady, byl by možná ze mne druhý Občan nebo Pepa nebo něco podobného.
V takovém případě bych to považoval za osobní tragédii.
11. 03. 2012 | 13:52

Jemnický napsal(a):

Minato Mirai

Březnové déště
Roztáčí Ruské kolo
v Minato Mirai
11. 03. 2012 | 13:54

aga napsal(a):

Dagmar

Přesně tak. To, že se na názory matky nikdo neptá, a děti patří otci/národu/státu, se datuje od vstupu JHWH na scénu dějin :) Možná je dáno i silným tradičním zastoupením tohoto ducha v našich zeměpisných šířkách, že to tu přetrvává silněji než ve zbytku Evropy.
11. 03. 2012 | 14:03

Občan napsal(a):

TO Ludo:

Ono Ostrovskyho "Lží a klamem" je také docela zajímavé čtení :o)
Inu - kdo CHCE vědět, ten si informace najde.
Kdo chce být dál slepý a chlácholit se sebeklamem, ten se informacím obloukem vyhne.

Židovská duše už dávno NENÍ nahrbený umaštěný Mageri v rozdrbaném kaftanu, prodávající lacinou kořalu dřevorubcům z Koločavy a o sobotách se transovitě kinklající v synagoze.
Dnes to je po zuby ozbrojený fanatik, kterému je úplně jedno koho zabije a co zničí při prosazování SVÉHO zájmu.
11. 03. 2012 | 14:05

Občan napsal(a):

To Bella Ciao:

Nečtěte jen povídky. Deníky, výpovědi svědků, literatura faktu jsou sice mnohem syrovější, ale vypovídají o realitě. A ta se od povídek značně liší.
11. 03. 2012 | 14:11

kokoshka napsal(a):

Šalom,gojimove,ješte ze ten šabes byva jednou za tyden,co kdyby NAM Hospodin poručil mit sobotu šest dni v tydnu?To by bylo aj wej!
Židovska hymna je jenom jedna na večne časy a nikdy jinak:
https://www.youtube.com/watch?v=vHSNZK4Je-Y
11. 03. 2012 | 14:12

Občan napsal(a):

To Minatomirai:

Nečetl jste náhodou páteční rozhovor s Normanem Eisenem?
11. 03. 2012 | 14:15

Dagmar napsal(a):

aga

Víte, já jsem měla a mám to štěstí, že se profesně i v osobním životě pohybuji mezi velmi kultivovanými, vzdělanými a většinou i humorem obdařenými muži (těm pár výjimkám se mohu s úspěchem a přehledem vyhnout). Nikdy by mne však nenapadlo, s jakou mírou primitivismu, neopodstatněné přezíravosti, omezenosti, nepochopení a zloby se žena může od anonymních mužů také dočkat. Ne pro názory, které prezentuje, ale jen s titulu, že její nick prozrazuje její "ženskost". Je to pro mne zajímavá a vlastně i inspirativní zkušenost. Kdybych měla příležitost potkat je v "realitě", neměla bych problém je přezíravě ignorovat což by mi usnadila i pozice, z jaké bych s nimi měla možnost jednat. Takže bych těm místním misogynům měla být vlastně vděčná za nezvyklou zkušenost. Člověk se nejen stále učí, ale taky stále diví :-)
11. 03. 2012 | 14:21

Jemnický napsal(a):

Dagmar

Odpuste jim a naznačte, z jaké pozice by jste s nimi jednala a přezíravě ignorovala ty misogynní ťulpasy neobdařené humorem a neprošedší kultivačním procesem.
Vzbudila jste v tento ospalý den můj zájem antopozpytce.
11. 03. 2012 | 14:31

ludo napsal(a):

minatomirai
nemam v najmensom slova zmysle pana poucovat,viem,ze ma pan vedomost,ale ja mam prax spojenu s poznanim.
11. 03. 2012 | 14:49

Dagmar napsal(a):

Jemnický

Nemám co odpouštět, vždyť já ty pány chválím za příležitost, kterou mi poskytli - poznat něco, prožít situaci, která zatím pro mne nebyla aktuální :-) Možná se budete divit, ale otevřené misogynní postoje jsou třeba v akademických kruzích už dost dlouho velmi vzácné. jejich nositelé buď vymřeli, nebo odešli do přísné ilegality. A chodit do čtvrté cenové nemám čas.

Předpokládám, vážený pane antozpytče (úžasný termín), že vaše zkušenosti s ženami jsou bohaté a mnohovrstevnné. Tak prosím mne přiřaďte k těm nejlepším, které znáte. Neměla jsem na mysli pozici pracovní nebo v sociální hierarchi, leč jen a výhradně pozici nadřazenosti zprostředkovanou verbálními, ale hlavně neverbálními komunikačními prostředky :-) Znáte, ne?
11. 03. 2012 | 14:52

minatomirai napsal(a):

Březnové déště
Roztáčí Ruské kolo
v Minato Mirai
Mikasa v Yokosuko Bay,
krása to bílá,
do březnového déště,
vlnky boky svými svírá.

Ruské kolo, Minatomirai!

Není nad ženy v pozici, Jemnický.
11. 03. 2012 | 14:52

ludo napsal(a):

obcan
beriem na vedomie,dnesny moderny zid,nema kapku sebareflexie a vsetko vysvetluje lzou,ci granatom u inych minoritnych skupin sa take nieco vobec netoleruje.
11. 03. 2012 | 14:53

aga napsal(a):

Dagmar

Když se člověk dobrovolně ponoří do džungle internetových diskuzí, zanedouho zjistí, že ji obývá ne velká skupina určitých druhů, z nichž jednu podstatnou a pro mne zajímavou tvoří inteligentní, vtipní a skeptičtí misogyni. Důvody, proč tráví tolik času na internetu, a tam roztahují své krásné virtuální paví ocasy, jsou dost průhledné, ale proč ne. Furt zábavnější než někteří jiní obyvatelé zpod kamenů virtuálních bažin :)
11. 03. 2012 | 15:01

minatomirai napsal(a):

Myslím, Jemnikcý, že vám Dagmar teď neverbálními komunikačními prostředky, které nabízí, vyrazila dech.
To by nemělo zůstat bez odezvy.

Doufám, že pokud Dagmar svolí ke grafičtějšímu nastínění oněch prostředků, pan Stejskal to nesmaže.

P.S.
Mluví ze mne závist, to je jasné, zřídkakdy se mi už stává, že mi někdo nabízí otevřeně neverbální komunikaci v její nejlepší ženské podobě. A to mám kruci něco za sebou.
11. 03. 2012 | 15:02

hanabi napsal(a):

Minato
Kterou konkrétně máte na mysli? Nejlépe s nákresem.
11. 03. 2012 | 15:05

minatomirai napsal(a):

Neverbálněkomunikační Dagmar nebo bitevní loď v Yokohamě, hanabi?
11. 03. 2012 | 15:09

Čochtan napsal(a):

Jedno ale hlupáci nemohou překousnout. Že Židi jsou v Israeli doma už přes 3000 let. Arabové tam vtrhli a zlikvidovali křesťansko-helenisticko-židovskou kulturu až v roce 636. Před více než sto lety se Židi vrátili, část své země si koupili a část po roce 1948 dobyli.
To je to co pitomci nedokážou pochopit. Oni si myslí, že co si dovolili arabové si Židi nesmí dovolit. Při tom arabové dobyli cizí území, Židi svoje vlastní zpátky.
V koránu stojí, že kam stoupla noha muslima, tam je to navždy už země Allahova. A naši zdejší (cenzurováno) jim k tomu nadšeně hýkají.
11. 03. 2012 | 15:21

Dagmar napsal(a):

minatomirai

To by se vám tak hodilo, přijít k sebeuspokojení bez vlastního přičinění:-) Jen zapojte svoji unavenou imaginaci a obejdete se bez grafik všelikých názorně komunikačních i nekomunikačních. Taková rázná a cílená gestika by vás probudila do nepěkné skutečnosti, že už o vás není zájem a tím ukončila také vaše trapné rozpaky komu dát přednost. Z různých důvodů doporučuji bitevní lodě.
11. 03. 2012 | 15:24

Dagmar napsal(a):

aga

Ještě uvidíme, zda právě minatomirai patří k té vámi citované skupině inteligentních, vtipných a skeptických misogynů. Pokud by tomu tak bylo, tak hurá a sláva. Bude zábava :-)
11. 03. 2012 | 15:30

minatomirai napsal(a):

Moje představivost je mimořádně vyvinutá, nemusím tedy zapínat imaginace a zaměstnat gestiku (skloňuji dobře tento anglicizmus či nikoliv?).
Zájem je o mne stále nebývalý, musím neskromně přiznat, nicméně přenechám vaši bitevní loď, můžeme tomu tak říkat snad, Jemnickému, který zřejmě omdlel a ještě se neprobral. Jsem tu tedy víceméně jako jeho záskok bez většího osobního zájmu.

Čochtan, vzdělejte se, v 7. století žádná křesťanská kultura neexistovala.
11. 03. 2012 | 15:36

Dobrý den napsal(a):

Jak to bylo se židy z hlediska sociálního ve středověku. V této souvislosti je nezbytně nutné vzít v potaz, jak vypadala evropská SPOLEČNOST ve středověku celkově:
Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO panoval v Evropě ve středověku značný rozdíl mezi městem a venkovem.
Obyvatelstvo ve městech: v Českých zemích tehdy převážně německé nebo německy hovořící.
1) Městský patriciát = plná městská práva
- kupci
- kramáři
- řemeslníci - mistři - mají svou vlastní dílnu, sdružují se do cechů.

2) Lidé s omezenými právy
- učni, tovaryši, posluhové, žebráci, vojáci
3) Lidé se zvláštními právy
- šlechta, duchovenstvo, univerzitní mistři, studenti a jejich sluhové
- židé, nejsou nevolníci a na rozdíl od venkovského nevolnického obyvatelstva nejsou povinni robotou, z náboženských důvodů jsou však jejich práva omezována. Jsou obviňování ze smrti Krista, stavěni na okraj společnosti
- mohou vykonávat pouze dvě povolání - lichva, obchod = zdokonalení v tomto oboru = zámožní = půjčují peníze panovníkům.

Obyvatelstvo na venkově – převážná většina evropského obyvatelstva. V Českých zemích převážně české.
Většinu venkovského obyvatelstva tvořili nevolníci. Nebyli osobně svobodní, bez svolení svého pána se nesměli ženit, vdávat ani stěhovat. Sedlák nesměl opustit své pole, nesměl ho ani prodat, ani jiné koupit. Vrchnosti musel odevzdat velkou část toho, co vypěstoval. To, co mu zbylo, byl jediný zdroj obživy jeho i celé rodiny.
Poddaní byli také povinni robotou, pracovní povinností na vrchnostenském hospodářství. Byli nuceni chodit robotovat na pole vrchnosti, často i se svým dobytkem. O žních robotovali až šest dní v týdnu, v neděli ovšem museli do kostela, a tak jim nezbýval čas na vlastní políčko. Zvláště v neúrodných letech proto často hladověli. Úředníci a drábi poddané při práci na panském nelidsky trestali.
Vzájemné vztahy mezi obyvateli měst a vesnic byly často napjaté. Lidé z měst, nejenom měšťané užívající plných městských práv, ale i městští chudí, se považovali za společensky výše postavené, než byli venkovští poddaní. Města měla převahu hospodářskou i kulturní, ale venkov byl pro naprostou většinu měst rozhodujícím odbytištěm zboží, bez potravin z venkova by zase městské obyvatelstvo hladovělo.
11. 03. 2012 | 15:39

Dobrý den napsal(a):

Jak to bylo se židy z hlediska sociálního ve středověku.
Ve střední Evropě teprve v 18. a 19. století došlo ke změnám, které zásadně ovlivnily hospodářský a kulturní vývoj celé tehdejší společnosti. Dne 1. listopadu 1781 byl vydán tzv. Patent o zrušení nevolnictví, jímž bylo nevolnictví zrušeno a nahrazeno mírnějším poddanstvím a nadále byla zachována robota (až do roku 1848), čímž byli poddaní vyvázáni z přímé závislosti na své vrchnosti, ať šlechtické či církevní. Tato změna mj. znamenala, že poddaní nepotřebovali souhlas vrchnosti, když se chtěli odstěhovat z panství (např. do města, nebo na panství jiné vrchnosti), když chtěli uzavřít sňatek s osobou žijící mimo panství, když chtěli dát své děti vyučit řemeslu či studovat, což dříve bez souhlasu vrchnosti učinit nesměli. Z poddanství rovněž bylo možné se vykoupit.
Toleranční patent rušil církevní monopol katolické církve v rakouských korunních zemích a dovoloval vedle katolického vyznání také luteránské, kalvínské a ortodoxní křesťanství. Nejednalo se o zrovnoprávnění, ale o „toleranci“, jakési trpění, nekatolická vyznání podléhala řadě znevýhodňujících nařízení, přesto se jednalo o zásadní čin v otázce svobody vyznání.
Od roku 1782 byla podobným způsobem víc tolerována i židovská víra. Židé se od té doby mohli věnovat většině běžných povolání, studovat na univerzitách, v některých oblastech dokonce mohli vlastnit půdu.
Byla ovšem zároveň zrušena rabínská soudní pravomoc, hebrejština a jidiš už pro židy neplatily jako úřední řeč, každý žid musel převzít německé jméno.
11. 03. 2012 | 15:40

aga napsal(a):

Dagmar

Mým favoritem je jednoznačně pan Skeptický.

Byl by to pan Jemnický, ale ten snad ani není misogyn. Toho obl'ubuju bez výhrad. :)
11. 03. 2012 | 15:43

Dobrý den napsal(a):

A jak to bylo se židy z hlediska sociálního v 18. a 19. století?
Nepřímým důsledkem patentu byl nárůst vzdělanosti (víc lidí mohlo svobodně studovat) a podnikatelské činnosti (rolníci mohli odejít do měst, kde byli zaměstnáni v továrnách), což výrazně podpořilo průmyslovou revoluci v Čechách. Možnost stěhování do měst podpořilo i český živel ve městech.
V roce 1774 vydala císařovna Marie Terezie Všeobecný školní řád, jímž vyzvala rodiče, aby své děti „ve věku 6 - 12 let do školy posílali“. Tento rok je běžně považován za počátek povinné školní docházky. Ve skutečnosti šlo spíše o otevření vzdělávání všem dětem, kterým císařovna ještě povinnost školní docházky - z výrazně praktických důvodů, neboť si uvědomovala jak nedostatek škol, tak i učitelů - striktně nenařídila. Protože ale v absolutistické monarchii bylo slovo císařovny v podstatě zákonem, pořizovaly úřady soupisy dětí školního věku a vytvářely podmínky pro to, aby počet do školy chodících dětí soustavně stoupal. Tento stav trval v podstatě do roku 1869.
V roce 1869 byl v rakousko-uherské monarchii přijatý zákon, který již povinnost školní docházky nejen jasně stanovil, ale pod hrozbou sankcí vůči rodičům i vyžadoval. Zákon, který neplatil v uherské části monarchie, pak stanovil délku povinné školní docházky pro všechny děti na 8 roků, což byla délka v tehdejší Evropě zcela ojedinělá.
11. 03. 2012 | 15:50

buldatra napsal(a):

minatomirai napsal(a):

…A Avnery má samozřejmě pravdu, proč zpívat hymnu národa, který mi znemožňuje důstojnou existenci…

Hihihi

Toš to je fakt. Existence soudce asi nebude dostatečně důstojná, bude tedy chlapec muset zapracovat na něčem důstojnějším. Například by se mohl stát soudcem u nás, třeba by mu to pomohlo.
Takže ať nezpívá. Někdy je dokonce lepší držet hubu, než zpívat falešně a pokazit to celému sboru.

Ostatně, my máme také svou hymnu a taky nikoho nenutíme, aby ji zpíval s námi. Nikomu ji necpeme.

https://www.youtube.com/watch?v=XzpoHRFp0Q0

Je dost dobře možné, že někdy dávno stejnou nebo podobnou melodii měli někde jinde, třeba v Patagonii, nebo na Aljašce, ale to je jejich problém. Naše hymna se nejlíp zpívá ve sklepě u vínka. Ale ani tam by ten chudák soudce zpívat nemohl, páč ten jeho bůh mu alkehól zapovídá. Neva, alespoň nepokazí produkci.
11. 03. 2012 | 15:52

Dobrý den napsal(a):

A jak to bylo se židy z hlediska sociálního v 18. a 19. století?
Jedním z důvodů, proč se židé ve svobodné ekonomice prosazovali a prosadili, byla také zřejmě i vyšší úroveň gramotnosti u většiny židů, než například u většiny nevolníků a jejich pozdějších potomků, kteří většinou peníze neměli a ani je většinou nepotřebovali. Dodnes platí : pasáka ovcí nebo krále může dělat, jak je známo z historie, i člověk naprosto negramotný. Člověk, který chce pracovat s penězi však musí umět číst, psát a počítat a také ekonomicky dobře myslet.
Židé, z nichž většina uměla číst, psát a počítat, dávno před zavedením státní povinné školní docházky, na rozdíl od většiny křesťanských nevolníků, byla proto na vznik moderní ekonomiky lépe připravena než nevolníci a jejich potomci.
11. 03. 2012 | 15:54

Dagmar napsal(a):

minatomirai

Jen pro vaši informaci, pokud vlastníte mimořádně vyvinutou představivost vlastníte taktéž imaginaci. Překvapen? Gestika není anglismus, ale odborný výraz třeba pro výrazný pobyb ruky, který vhodně doplní nebo nahradí řečový projev.

Sebevědommí plynoucí z nebývalého a stálého zájmu o vaši osobu, kořeněné nevšední skromností z vás jistě činí mimo virtuální realitu osobností neodolatelně opojnou. Zvláště pak pro bitevní lodě, zejména těch největších tonáží. Takže vás zústavuji jejich stínu. Snad to přežijete :-)
11. 03. 2012 | 16:10

hanabi napsal(a):

Minato
Pozici, pochopitelně.
Parník Mikasa mám v diashow ve spořiči obrazovky. Jako olej na plátně, s admirálem Tódžem na můstku.
Na nevrbální sliby bych ostatně moc nedal.
11. 03. 2012 | 16:15

minatomirai napsal(a):

Také si od toho nic neslibuji, hanabi, myslím neverbální sliby či a dokonce pozice.

Todžo je aspoň skutečný, jak v tom parku celý bronzový, tak na vašem plátně. Dagmar bude zřejmě chiméra něčí imaginace a produktivní gestiky (zcela jistě gestace). Díky bohu, že se nemusím učit tu novou češtinu, na druhou stranu mám angličtinu jako druhý jazyk, takže jsem s gestikou, gestací a imaginací jako doma. Nicméně si vzpomínám, že donedávna platila obyčejná lidská představivost a když někdo mával rukama, tak zcela jednoduše gestikuloval. Nebo se mýlím?

Ať žije Todžo.
11. 03. 2012 | 16:33

Elena napsal(a):

Pán Uri Avnery, vďaka Vám za výborný blog.
Máte právdu, netreba nikoho nutiť spievať ak nevie precítiť dušou a srdcom .
Posielam Vám melodie z mojho kraja, spievaju ich výše 40 narodnosti a každý tvrdi, že to je jeho národná pesnička.
https://www.youtube.com/watch?v=KfVRzcFNxGY&feature=related
Majte sa pekné!
11. 03. 2012 | 16:37

Čochtan napsal(a):

minatomirai: "Čochtan, vzdělejte se, v 7. století žádná křesťanská kultura neexistovala. "

Středomoří byla Římská říše. Poté, co roku 312 přichází k moci Constantinus I., začíná se na rozdíl od svého spoluvladaře Licinia vůči křesťanství stavět tolerantně. Po vítězství nad Liciniem Constantinus zahrnuje církev svou přízní a hmotnými dary, vydává roku 313 Edikt milánský (křesťanství již nadále není považováno za religio illicita, nedovolené náboženství, ale religio licita – náboženství povolené) a pokouší se křesťany, v této době již velmi početné, zapojit do struktur impéria.

Roku 320 církev jako organizace získává právní subjektivitu, stává se tedy právnickou osobou. To je významné zejména s ohledem na církevní majetek.

Protože Constantinovi leží na srdci jednota církve, zasahuje i do doktrinálních otázek a roku 325 svolává do Nikaie první ekumenický koncil (tzv. První nikajský koncil). Constantinus zakládá také nové hlavní město říše, Konstantinopol, křesťanské město, které má nahradit Řím, město v této době převážně pohanské. Znevýhodněny jsou i pohanské instituce, císař však nezasahuje do svobody kultu. Sám se křesťanem stává až krátce před smrtí. Jeho nástupci budou, s výjimkou císaře Juliána církev podporovat a křesťanství uznávat. Za vlády Gratianovy a Theodosiovy (380–395) se křesťanství stává fakticky i právně státním náboženstvím. Theodosius dokonce roku 392 zakazuje na popud milánského biskupa Ambrože veškerý pohanský kult.
11. 03. 2012 | 18:13

Jemnický napsal(a):

Dagmar

Stále hledám původ písně "Kočka leze dírou" a vy hned neverbální komunikace a nadřazená pozice. Znával jsem jednu ženu podobné nátury, ale pes oknem. Proti dvé hrdliček na římse v nadřazené pozici nic nenamítám, nebude-li pršet, půjdem pak ven, snad nezmoknem.
TAK Dagmar, nejsi to snad ty Dášo z 9.B.?
11. 03. 2012 | 19:00

Dagmar napsal(a):

minatomirai

To víte, pane, zdá se, že mezery ve vzdělání běžnou angličtinou nezalepíte. Pokud nemíníte diskutovat přímo se mnou, a na to máte jistě plné právo, je poněkud zbaběle neslušné poštěkávat mimo - viz 16:33.

Pokud mne oslovíte, můžeme se pobavit i o pozicích, které, zdá se, ve vás budí vzpomínky na prožitky z vaší jistě vzrušující doby postbubescence.

Jinak vám přeji klidný večer.
11. 03. 2012 | 19:09

Dagmar napsal(a):

Jemnický

Dobrý večer, pane. Zdá se, že jste se už vzpamatoval ze mdlob, do kterých jste, podle pana minatomirai, upadl. Dětské písničky mají své znepokojucící kouzlo, zejména pro osobnosti poněkud nezralé, které se jaksi nedokáží těšit z hudebních skladeb náročnějších. To potom ovšem škoda slov i pozic :-)
11. 03. 2012 | 19:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 03. 2012 | 19:22

Jemnický napsal(a):

Dagmar

Dagmaro, Čtvero ročních období by vás uspokojilo po stránce hudební i gymnastické? Samozřejmě výběr odpovídajícíh poloh dle ročního času a denní doby.
11. 03. 2012 | 20:37

antoninovy napsal(a):

Uri Avneri,

skvělá úvaha, text, klobouk pomyslný dolů. díky.

Zaznělo zde mnoho zajímavých myšlenek a postřehů, pravda některé jaksi sporné, ale i za ně díky, čistí se ovzduší.

Nemáme to na to českém dvorečku jednoduchě, furt se meleme, co jsme, kam patříme, ke komu a ke komu ne.

Líbila ae mi zde Dagmar, byť jméno pravda tvrdé, bojovné, ale napsala pár krásných vět a myšlenek.

Sám mám s ženstvím ještě řadu problémů, byť jsem postarší, ale ještě silný muž a bojovník, a tak zajímají mne názory a vhledy moudrých žen mé generace. Snažím se ženám porozumět, vzdělávat se na tomto poli, neboť jsem za života s nimi nasekal tolik chyb.

Nesnažil jsem se jim porozumět, jen bezhlavě pokoušel jsem se mít rád, strašně. Ale to nestačí.

Ženy nejsou jen milá zvířátka, jsou vyšší bytosti, o které je třeba stále pečovat, ošetřovat je, jinak to jde kelu.

Nebo si stárnoucí, mudrující muž zvolí cestu osamělého poustevníka, bez ženy, statečně a tak.

Jde to, nějaký čas, pár roků, pak se najednou mudrlantovi zasteskne po náruči a vůni ženských vlasů.

Staří mniši, v Egyptě, to provozovali tak, že mnichovi pod tíhou oněch pokušení, otevřeli hrob slovutné krasavice, podívej se bratře na tu zkázu, to co jsi obdivoval.

Nu, tak nevím, kam jsem došel v této odvážné úvaze.

Asi stojím na rozhrazí, mezi, jako ten Penn , v Malickovi, kdy neví, která vrata otevřít, jít tam...

nebo se vrátit do toho světa a ještě něco dodělat.

Nevím a zdravím všechny pěkné bytosti zde, ciao bella, Ahoj
11. 03. 2012 | 20:45

Dagmar napsal(a):

Jemnický

a) Skadba to poněkud obehraná a málo rafinovaná. Tedy nikoliv.

b) Zdánlivě vzrušující návrh se při bedlivější úvaze ukáže jako neproveditelný vzhledem k předpokládyným nepřekonatelným rozporům při výběru ročního období i denní doby. Tedy rovněž nikoliv :-)
11. 03. 2012 | 20:49

Jemnický napsal(a):

Dagmar

C) Nesourodost v oblasti hudební i cirkadiánní. Patrně i s preferencí prostorového uspořádání je to v této korespondenční fázi nekompatibilní stav.
11. 03. 2012 | 20:57

Dagmar napsal(a):

Jemnický

d) Přihlédneme-li k faktu diametrálně se rozcházejících trajektorií uvozujících schopnost dosáhnout kompatibilnosti v preferovaných dannostech zainteresovaných subjektů, můžeme s úspěchem predikovat naprostou neúspěšnost předpokládaných snah po úspěšném řešení nastoleného problému :-).
11. 03. 2012 | 21:19

Dagmar napsal(a):

antoninovy

Promiňte, vážený pane, Vaše úvaha si moc nezaslouží zarámování do našich dovádivých pošťuchování s panem Jemnickým. Omluvte nás.

Bylo by ode mne nepěkné nechat bez povšimnutí jednak Vaše lichotivé zmínění mého jména, ale hlavně upřímné vyznání vašeho nevšedního vztahu k ženám.

Děkuji Vám a přeji vše dobré. Dagmar
11. 03. 2012 | 21:25

Mar napsal(a):

Haf, haf.
11. 03. 2012 | 21:49

antoninovy napsal(a):

Dagmar, milá paní,

jsem právě po občerstvující procházce po pražských Vinohradech. potkal jsem řadu tváří, obličejů, které vypovídali o jejich nositelech a řadu lidí jsem pozdravil, jen, tak, dělám to již nějaký čas a osvědčuje se to, tedy těm potkavším, občas se i usmějí, překvapuje je to.

Připadá mi to přirozené a naučil jsem to v Tyrolích, odkud pochází část mé rtodiny, tedy Hall im Tirol. Tam když člověk potká člověka, zvučně zhalasí - Gruess Gott. A to je takové pěkné, že jako člověk potká člověka. Jistě by to mohlo fungovat i někde na poušti, v zemi Svaté. Nebyl jsem tam ještě, žel.

Byla to dnes večer krásná stará paní, které jsem ptal na něco, byli to milí Vietnamci, byl to hodný kluk, který mi pomohl s otevírím dvěři, a všichni jsme se na sebe usmívali.

Tady to začíná, aby bylo lépe - abychom se na sebe usmívali. Chtělo se mi říct, kurva, ale naštěstí jsem to neřekl.

Krásné klidné noci a voňavé sny -

an
11. 03. 2012 | 21:50

katalyzátor napsal(a):

Jaká země, taková hymna. Země kradená, pardon vypůjčená, hymna kradená, vypůjčená.

A naše hymna se ptá: Kde domov můj? Můžu odpovědět, ale už toho bylo dost. To by bylo na výmaz.
11. 03. 2012 | 22:10

Jemnický napsal(a):

Dagmar

Je nepochybné, že jste z Akademie Běd ČR.
Každá rada i poloha drahá.
11. 03. 2012 | 22:23

antoninovy napsal(a):

Jemnicý, obávám se, že jste blízko pravdy,

Dagmar asi je vědka, vědkyně, z oné slovutné stáje.

an
11. 03. 2012 | 22:55

Ataman Jermak napsal(a):

Shalom rebe Avnery!
Velmi děkuji za Váš přínosný text. Dokazujete, že obyvatelé Izraele nejsou jen ideologicky zpracované nicky, ale i rozumní lidé s nadhledem a s humanitou.
Těším se na Vaše další texty!
12. 03. 2012 | 01:08

Vr. Chorom. Lilibínský v.r. napsal(a):

Jauvaj, to bude zas po Purimu bolení hlavy. Zpropadená Ištar!
12. 03. 2012 | 02:24

Dagmar napsal(a):

Jemnický, an

Dobré jitro, pánové

díky za včerejšek. K vašim předpokladům o místě svého působení ve velmi výnosné pozici vám ráda sděluji, že to není žádný z ústavů AV ČR. v.v.i. nebo co si to teď za název píší a čert ví proč. Na rozdíl od vás mne opravdu nezajímá, kde a proč jste působili nebo působíte a taky na tom na anonymních diskusí nezáleží. Pokud byste se chtěli sami pochlubit, to by bylo jiná :-)

Pěkný den.
12. 03. 2012 | 06:25

Barabáš napsal(a):

Proč vždy rozmělníte zajímavý článek plkání o ničem- najděte se někde bokemm na Facebooku a neřešte diskuse 2 lidí před celým světem. A Dagmar dokonce dá druhý nick, třeba Lilla a dokáže se bavit sama se sebou, to už je o bohnice.

Ten blog nakousl vztah jedince k vlasti a ke státním symbolům, ti židi tam byli jenom jako velmi zajímavé pozadí.
Zatímco židi by Izrael určitě bránili, my k naší zemi máme poněkud divnější vztah. A k tomu zde byla diskuse včera dopoledne, potom skončila. ProČ asi.

Opravdu se Češi stydí za svoji vlajku protože je kradená nebo to má jiné příčiny. Najde někdo jiný název než to potupné a urážející česko
12. 03. 2012 | 08:12

schaba napsal(a):

katalyzátor,samozřejmě že je sionistická hymna izraele ošlahnutá od české,to se ví léta,jako všechno na světě,podívejte se třeba na Edisona,nebo na Einsteina,ti vykuci ukradli kde co.
12. 03. 2012 | 08:42

Zezulka napsal(a):

Barabáši, pravda. Čecháček při poslechu české hymny spíš přemýšlí o tom jaké trapnosti se to zase zúčastňuje , než že by ji zpíval alespo%n v duchu a přemýšlele o ní.

J. Nohavica: ... a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly,...

A název Česko je opravdu hnusárna. V česku by měly být česká města. Řekněte Ostravákovi, že to jejich východo- nebo spíš Severočeské město ??? je rázovité a máte kudlu ve hřbetu.

Nějak jsme po tom listopadu 89 podělali i to, co ani teoreticky podělat nejde
12. 03. 2012 | 12:47

Baron Rothschild napsal(a):

Lidičky zlatý!
Říká se: Vaše starosti a Rothschildovy peníze bych chtěl mít.

Já sice Rothschildovy peníze mám ale vaše starosti bych opravdu mít nechtěl.

Každý se necháme svoje.
12. 03. 2012 | 13:19

Pepa Řepa napsal(a):

Barabáši
přesně tak. O to jde, Žid je pouze pozadí pro duševní naháče a antisemity, kteří se vydovádějí a předvedou pogrom na internetu.Ať si Žid řeší svoje a Čech či Moravan taky svoje.Uri Avneri je izraelský Eman Moravec, nic víc. Navíc znásobený- u Židů častým- syndromem sebenenávisti, který se nevyhýbá ani těm neoflagelantům kteří označují Čechy za čecháčky.

S názvem Česko je problém. Nakonec byl nejprozíravější Dolfi s Bohmen und Mahren.
To ale nejde. Neznám nikoho, komu by označení Čechy a Morava v Čechách fakticky vadilo, ale navazovat na název protektorátu nelze.
Pak narazíte na Moravě, ne každý slezan nebo valach bude souhlasit. To už tady bylo po r. 89.

A pak jde také o to, kam až má dospět vstřícnost.Nejen u textu hymny.
Je jedno zda Žida, Čecha nebo Hotentota měnícího své symboly na přání menšin všeho druhu.Od sexu po etnicitu.
Cosi se přepísklo a na triku to mají prodavači deště a lidských práv. Vybraných lidských práv,vybraných jedinců.
Práva jedněch zvýhodňujete a zároveń práva druhých hrubě porušujete.

Mele se tady o fiskální unii a přitom měl včera Sarky 70 000 žabožroutů a jedním z požadavků byla revize Schengenu. Imigrace se vymkla z kloubů.Ví se to dávno, jen se to nesmí říkat.

Co čekal? Zahájil po vzoru Bonaparta africké tažení a teď utíkají Qaddáfího a zřejmě budou utíkat Bašárovi sekuriťáci, které podřezává "demokrat".Nikoho to nebere, nikdo hranice neposílil.
Kam jinam mají utíkat než do Italie a Francie? Do Čadu nebo Alžíru? Do Turevcka pod sunnitský meč?
Do toho rumunští Cigáni u Seiny i Pádu etc. etc.......
Kdopak jiný to začal než generál de Gaulle, který za pomoci alžířanů vyhrál volby.
Proto ten původní Frattiniho plán na rozstrkání imigrantů do nových zemí EU od r.2013.Už je toho i na Frantíka moc.Nikdo plán zatím neodpískal.

Půvabné je, že Sarky kritizuje Řeky za slabou ochranu vnějších hranic. Nevím jestli jste přecházel řecko-tureckou hranici, ale je jedna z nejlépe střežených a Řek na tom finančně krvácí. Není legrace mít Turka za souseda, Kypr varuje.
Kritizuje Maďara, který nejde na ruku, za schodek a přitom má stejný a k tomu navíc požírá Frantík většinu zemědělských dotací.
Demokracie jako řemen!

Ale vykládejto to všechno šariátníkům, wumlíkům či eurohujerům. Ihned Vás zařadí do tábora těch zběsilých antisemitů typu luda či Občana.
Přitom si spolu notují!!!! Hledají u sebe podporu.

Proto-mimo jiné- je dobré, když zůstane Izrael silný. Jeho pád by znamenal větší masakr než ten arménský nebo vojevůdce Tita.
A tito "užiteční idioti" si neuvědomují, že ti, kteří by přežili nový arabský megapogrom-a věřte, že vím, o čem mluvím- by zřejmě namířili do nové diaspory do zemí svého původu-kam jinam?

A vytváření nových štettlů po Evropě by jen znásobilo místní vzrůstající napětí mezi česko-moravsko-slezsko-valašsko-chodsko....(račte si doplnit, dle libosti) populací a Cigánskou menšinou.
I když srovnání chování a hlavně duševního potenciálu těchto menšin je nesrovnatelné a srovnávat je nehodlám.

To si ti-užiteční idioti- modlící se andělíčku wumlíčku, zařízni židovskou dušičku, neuvědomují.Nevidí si dál, než na špičku nosu.
Rudého nosu.
12. 03. 2012 | 14:03

skeptický napsal(a):

Hi Dave,
I did not really believe you would read me.
Your Czech is getting better.
Say hi to Vicki.
12. 03. 2012 | 14:14

antoninovy napsal(a):

Dobrý den příteli Pepo Řepo -

zkouším porozumět Vaší argumentaci, ale nějak mi to nejde, asi bude chyba na straně přijímače.

Souhlasil bych, že stát Israel by měl zůstat silný, to je jedna věc, druhá je, zda stále ještě hledá svoji novou identitu, respektive, jak se bude měnit s nástupem nové generace, poevropštělých, či zamerikanisovaných mladých lidí, versus ta podivná entita ultraorthodoxních lidiček, tam.

Hm, nemluvě i o té enklávě podivných, z bývalého Sojuzu, to musí být dost silný problém, a pak tam máme enklávu velmi vzdělaných, až sofistikovaných mladých lidí, kteří nejsou spokojení se současnou situací a rádi by něco trošku jiného. Elita současného světa.

Potkal jsem před časem pár mladých lidí, na starém židovském hřbitově, a užasnul jsem nad půvabem a krásou, která z těchto lidí sálala.

Krásní fysicky i duševně, jakobych potkal dva anděly. Voněli i na dálku.

V tom vidím naději, noví mladí lidé, urození, a je jedno jestli budou z Israele, či z Egypta, jakási nová, ušlechtilá sorta.

Tak nevím, Pepo, jestli jsem Vás pobavil, či naštval, jen jsem cítil potřebu sdělit a sdílet.

Papa, vše dobré

an
12. 03. 2012 | 21:31

český maloměšťák napsal(a):

Čím silnější je snaha udržet neudržitelné - tím se zadělává do budoucna na větší průser.

antoninovy
Krásní lidé jsou většinou bohužel i slabými lidmi.

Dobrou noc.
12. 03. 2012 | 22:22

Elena napsal(a):

Pán Uri Avnery,
nektorým nie je dane pochopiť dušu človeka, na to by potrebali nadhľad, samokritiku a maličké ego, vedieť si robiť srandu aj sami zo seba, mať veselu mysľ v najťažšej chvíle.
Tak to je to duševné šťastie.
Všetko dobré Vám prajem.
18. 03. 2012 | 18:30

Zoopgenue napsal(a):

OanYpiDtoWha <a href="http://freenike.blog.fc2blog.net/">スニーカー nike</a>IhgZukHteIho <a href="http://nikeid3.blog.fc2blog.net/">nike</a>OosFhjUzzXic <a href="http://freenike3.blog.fc2blog.net/">nike free</a>WvwJyuVljIwj <a href="http://nikerunning.blog.fc2.com/">ナイキランニング</a>MumGniOvhOhw <a href="http://スニーカーナイキ.seesaa.net/">スニーカーナイキ</a>MfmIozOobJkm <a href="http://ナ[url=http://nikeスニーカー.seesaa.net/">スニーカー nike</a>SkeBrvGkfZjz <a href="http://シ[url=http://nikefree6.seesaa.net/">ナイキ フリー</a>VhgXtuDgsMjn <a href="http://freenike.seesaa.net/">nike free</a>AtcFqbGwpRto

UgvDlcWxiNef <a href="http://ナイキランニング.seesaa.net/">nike ランニング</a>DmlSbvDeeGkt <a href="http://adidasjersey1.blog.fc2blog.net/">アディダス ウェア</a>NhjHoaKccFza
10. 04. 2013 | 15:58

rvy4xpjz1a9 napsal(a):

???入り江なめる疲れる客商売若作りコンテスト日印前言至英検非科学的隊員外すヶ国本籍極細余暇Β借家発つ、
レイプもの静か下主として用心棒法学者文鳥期待はずれ町役場野禽処置択一この所口蓋模索担当者甘み相次ぐ,相継ぐ逆さ馬子喫緊自失古田機嫌がいい賃貸アパート柳腰府県吾亦紅仏式若潮。

ト音記号人当たり百戦錬磨経済学者副審シンガポール茶番劇有耶無耶選手パーフェクトへたばる 砧寝起き東洋跳梁ウィリアム大歓迎推理外務大臣追加画商探検家首を振る硬直公約捨てる旅情空即是色鍼灸刈り入れ、
多目的たて換毛靴吹き抜ける走り抜ける白熱電球良性合わせ目劫正統派四角い増大最後の審判NHK教育テレビ代表格現代人白昼伴う船舶。
乱読協和カリ好天通帳節度上端心理状態何でもない傷害事件大技理系厨子便乗分け合う。


http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l7.html abc ニューバランス
http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l20.html new balance j crew 1400
http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l43.html ニューバランス u420 uk
02. 02. 2014 | 20:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy