Podvody na plzeňských právech pokračují, je třeba je zavřít

19. 03. 2012 | 07:27
Přečteno 14202 krát
Rozhodnutí akreditační komise prodloužit akreditaci plzeňským právům pro klíčový magisterský obor pouze do konce října 2012, a tím nepřímo rozhodnout o jejich uzavření, bylo tím nejlepším, co mohlo české vysoké školství v době Dobešové potkat

Stávající agónie plzeňské školy, na které se rozdávaly vysokoškolské tituly vlivným lidem z politiky, justice a ozbrojených složek státu, přitom vrcholí. Před fakultou protestují fanatičtí studenti, které organizují učitelé a studenti spojení s hlavním strůjcem podvodů Milanem Kindlem.

Milan Kindl se pro tyto studenty stal modlou, je pro ně tím jediným, kdo se za ně, nebohé studenty, kteří trpí za mediální podvod století, jak jej sám nazývá, vždy postavil. Na demonstracích před fakultou však nesmějí vystoupit studentští zástupci akademického senátu, nemají totiž ty správné názory, které má pouze vedení fakulty: vedení, které je spojené s minulými, ale i současnými, podvody na fakultě a obskurní občanské sdružení studentů a učitelů Ius Infinitivum.

Je plzeňská fakulta opravdu čistá?

V pondělí 16. 2. 2012 v pořadu Českého rozhlasu Jak to vidí uvedl plzeňský učitel, zakladatel právnické fakulty v Plzni a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa pozoruhodnou větu: „Za vlastně činy jednotlivců a jsou to skutečně činy jednotlivců z těch předešlých let, je tady odpovědná, činěna odpovědnou instituce, ale ti jednotlivci už tam nepůsobí a zejména ty důsledky dopadají na ty, kteří absolutně nějak se nepodíleli ani na porušování pravidel, ani na ničem, na ničem dalším.“

Podobná tvrzení o očištěné, transparentní a standardní fakultě do médií hlásá také nový děkan Pauly a studentští organizátoři protestů z Ius Infinitum. Bohužel ani veřejné renomé předsedy nejuznávanějšího soudu Josefa Baxy nemůže zakrýt fakt, že ve skutečnosti je tomu právě naopak. Plzeňská práva se neočistila, nejsou transparentní ani standardní fakultou. Podvodníci zůstali a podvody na plzeňských právech stále pokračují.

Podvodníci zůstávají

Bezpečnostní informační služba, Etický panel ZČU, Akademický senát ZČU, Rada vysokých škol, Akreditační komise a řada dalších institucí a osobností konstatovala, že k masivním podvodům s vysokoškolským studiem na FPR došlo za éry Milana Kindla (1999-2005 děkan, poté proděkan pro studium) a děkana Jaroslava Zachariáše (2005-2009 děkan).

Ony instituce a osobnosti se shodly na tom, že se tak stalo mimo jiné proto, že jim to umožnil akademický senát fakulty, jehož učitelská část neplnila svou funkci a také vedení ZČU, které nekontrolovalo dodržování pravidel na právnické fakultě. Za hlavní viníky byli označeni Milan Kindl, Jaroslav Zachariáš, Ivan Tomažič a předseda akademického senátu Daniel Telecký.

Pokud jsou tedy plzeňská práva opravdu očištěná, tak by neměl nikdo z bývalého vedení pánů Kindla a Zachariáše zůstat na fakultě nebo snad dokonce ve stávajícím vedení fakulty. Slovy Josefa Baxy, „neměl by již nikdo takový na té škole působit“. Realita je ale přesně opačná. Z minulého vedení děkana Zachariáše a proděkana Kindla je přímo ve vedení fakulty deset učitelů a k tomu vedoucí sekretariátu děkana a jedna proslavená studijní referentka. Níže je jejich seznam podle místa, které zastávají ve stávajích orgánech fakulty:

Akademický senát:
• Simona Stočesová – členka akademického senátu za děkana Zachariáše. Nyní tajemnice akademického senátu fakulty, zároveň členka akademického senátu ZČU.
• Anna Outlá – členka akademického senátu za děkana Zachariáše. Nyní také předsedkyně disciplinární komise.
• Pavel Prunner – člen akademického senátu za děkana Kindla i Zachariáše. Dle závěrečné vyšetřovací zprávy spojený s podivnými státnicovými komisemi. Nyní také vedoucí katedry.
• Oto Kunz – člen akademického senátu za děkana Kindla i Zachariáše.
• Tomáš Louda - člen akademického senátu za děkana Kindla. Nyní také vedoucí katedry.

Děkanát:

• Vilém Knoll - tajemník akademického senátu za děkana Zachariáše. Nyní proděkan pro vědu a výzkum!
• Petra Jánošíková (dříve Smržová) – tajemnice akademického senátu za děkana Kindla. Nyní proděkanka pro studium.
• Jana Houdková – pracovala na děkanátu již za pánů Kindla a Zachariáše. Jiří Pospíšil ji vyhodil, děkan Růžička vzal zpět. Nyní vede sekretariát děkana Paulyho.

Kolegium děkana:

• Karel Klíma – proděkan pro mezinárodní vztahy za děkana Zachariáše a Kindla, předtím předseda akademického senátu. Nyní také prorektor ZČU a vedoucí katedry.
• Dana Bárková – tajemnice fakulty za děkana Zachariáše a Kindla a členka kolegia děkana.
• Václav Henych – člen akademického senátu za děkana Zachariáše.
• Vilém Knoll – viz výše

Další významní učitelé z minulého vedení:

• Daniel Telecký – předseda akademického senátu za děkana Zachariáše a člen kolegia děkana. Nyní učí na katedře správního práva.
• Josef Baxa, předseda NSS – člen akademického senátu za děkana Kindla. Nyní učí na katedře trestního práva.
• Ladislav Soukup – člen akademického senátu za děkana Zachariáše. Nyní učí na katedře právních dějin.

Studijní oddělení:

• Ivana Pražáková – bývalá vedoucí studijního oddělení, která zapsala do univerzitního systému zkoušky Ivaně Řápkové. Nyní studijní oddělení nemá žádnou vedoucí. Ivana Pražáková je nadále studijní referentka fakulty.

Tito lidé se přímo podíleli na vedení plzeňské právnické fakulty a o podvodech, které na fakultě v té době probíhaly, zaprvé museli vědět, zadruhé jim nijak nebránili, ani na ně neupozorňovali a zatřetí se na nich někteří přímo podíleli, jak si ukážeme dále.

Co prozradil index Radovana Vítka

Před rokem, v únoru 2011, zveřejnil týdeník Sedmička vysokoškolský index miliardáře Radovana Vítka, který vystudoval plzeňskou právnickou fakultu za dva roky a necelé tři měsíce. Konkrétně od 3. 2. 2003, kdy byl zapsán ke studiu, až 26. 4. 2005, kdy obhájil diplomovou práci. Závěrečné státnice z pátého ročníku stihl dokonce ještě o dva měsíce dříve a navíc v sobotu, kdy žádná komise nezasedala.

Na tom není nic nového, to vše jsme mohli před rokem číst ve většině médií, včetně toho, že Radovan Vítek získal zápočet a zkoušku od Milana Kindla i v době, kdy se nacházel ve vazbě. Přesto index Radovana Vítka je velmi důležitý právě nyní, v kontextu nedávného rozhodnutí akreditační komise a především pak výroků předsedy NSS Josefa Baxy a dalších zástupců fakulty o očištěných plzeňských právech. Podívejme se tedy zblízka, kdo vlastně zápočty a zkoušky Radovanu Vítkovi uděloval.

Radovan Vítek byl zapsán ke studiu dne 3. 2. 2003, viz první strana indexu, od toho dne získával zápočty zkoušky doslova neuvěřitelným tempem! Přitom každý z učitelů, který index podepsal, musel vidět na přední straně datum zahájení jeho studia. Podpisy jsou navíc rozložené v čase a učitelé se opakují, je tedy vyloučeno, že by šlo o uznání předchozího studia. To nikdy netvrdila ani ZČU.

Vítek studuje

Studium Radovana Vítka byla opravdu velká jízda! V den zápisu ke studiu Vítek získává od usvědčeného plagiátora Tomažiče zápočet a navrch ještě zkoušku, i když předmět není zkouškou vůbec zakončen.

Druhý den studia následuje přivítání zápočtem od docenta Zoubka, za kterým za dva dny následuje přivítací zkouška od Kindla. Následuje série zápočtů a zkoušek od doc. Prunnera a zkouška bez nutnosti zápočtu od Zoubka. O den později přichází proděkan a stávající prorektor doc. Klíma s uvítacím zápočtem již po třiadvaceti dnech studia.

Následují dvě zkoušky z dvousemestrálního předmětu od profesora Hrdiny, se zápočtem navrch v jeden jediný den. Tomažič se nenechá zahanbit Zoubkem a uděluje zkoušku také bez zápočtu, z třísemestrálního předmětu, ještě před čtyřicátým dnem studia. Ten samý den Vítek získává zápočet z předmětu čtvrtého semestru od Kramáře. Zápočtem se představuje proděkan Knoll. O týden později proděkanka pro studium Jánošíková hodnotí chybějící podmiňující zápočet známkou výborně.

Padesát dní studia je třeba náležitě oslavit! Gratulantem se stává prorektor Klíma a oslavenci daruje zápočet a zkoušku a tím i celoroční předmět. Následuje opět Prunner a Tomažič přidává ke zkoušce i neexistující zápočet. Zachariáš pro jistotu započte a rovnou vyzkouší předmět druhého ročníku.

V září, po půl roce studia jde Vítek ke státnicím z druhého ročníku. To, že v indexu nemá podmiňující státnicové předměty zapsané ani v kolonkách, natož aby z nich měl zápočty či zkoušky, státnicové komisi ve složení Soukup, Hrdina, Zoubek nevadí, průměr je slušných 1,0.

V zápětí přicházejí od dvojice Zachariáš Kindl zápočty a zkoušky z vyšších ročníků a týden po bílém Martinovi přichází pěšky, za to se zápočtem ze třetího ročníku doktor Mrázek. Se zápočty ze třetího ročníku se představují tajemnice senátu Stočesová a předsedkyně disciplinární komise A. Outlá. Dále již nudní Prunner s Kramářem.

Mrázek na oslavu prvního roku studia udílí bez zápočtu rovnou velmi dobře. Po měsíci se Kindl rozhodne, že je nejvyšší čas uzavřít předměty třetího a čtvrtého ročníku. V květnu, po roce a třech měsících studia Radovana Vítka, udílí tajemnice senátu Stočesová v rychlém sledu zápočty a zkoušky ze čtvrtého ročníku. O obchodní právo si střihne prof. Raban s vedoucí studijního oddělení Pražákovou.

A už je připraven bývalý děkan Růžička, který opravdu nikdy, ale opravdu nikdy, v jeden den neudělil dva zápočty a zkoušku z jednoho předmětu. V. Outlá skóruje stejným způsobem jako Růžička a udílí v jeden den dva zápočty a zkoušku. Přichází, a tentokrát už doopravdy, „zakladatel“ fakulty profesor Raban.

V říjnu zajede pro sichr Kindl přezkoušet Vítka rovnou do vazební věznice. Jen co Vítka pustí, přichází se rozloučit zápočtem a zkouškou z pátého ročníku předseda akademického senátu Pezl. Ještě před koncem druhého roku studia následují sobotní závěrečné státnice. Diplomku Vítek obhájí u Rybáře. Škoda, že ji nikdy nikdo neuvidí. Jestli jste jméno Rybář již slyšeli v souvislosti s Radovanem Vítkem, tak se tomu moc nedivte. I rybář může mít syna a ten být třeba advokátem miliardáře.

Říkáte si, že tohle již je dávná minulost? Tak vězte, že není. V indexu Radovana Vítka jsou podepsáni tito současní učitelé z plzeňských práv: Prunner, Klíma, Hrdina, Knoll, Jánošíková, Soukup, Mrázek, Stočesová, A. Outlá, Růžička, Raban, Pezl. Tedy dvanáct stávajících učitelů, z nichž jeden je prorektor, dva proděkani a tři členové akademického senátu fakulty.

K tomu zastávají na právnické fakultě v Plzni další vedoucí funkce, například vedoucích kateder. Taky vidíte tu očištěnou právnickou fakultu, jako doktor Baxa? A to zde vidíme jeden jediný index, podobných byly desítky. Rektorka ZČU všechny tyto údaje má, stejně jako je měl bývalý rektor Průša.

Je důležité připomenout, že zápočty a zkoušky v indexu Radovana Vítka porovnal již před rokem týdeník Sedmička s elektronickou databází univerzity a údaje jsou identické. Index je tedy pravý, ostatně jeho věrohodnost dodnes nikdo, včetně FPR a ZČU, nezpochybnil.

Podvody v Plzni pokračují

V září 2010, tedy rok po vypuknutí celého skandálu, na plzeňských právech mělo dojít k dalšímu podvodu se studijními výsledky. Tajemnice katedry právních dějin Vendulka Valentová údajně zapsala několika studentům do univerzitního systému splnění zápočtu z předmětu Právo Evropské unie, který však vyučuje katedra ústavního práva a poslala je, ať se na katedře ústavního práva nahlásí s tím, že jim vyučující zapomněl zápočet zapsat do indexu.

Na katedře ústavního práva ale na tento podvod přišli a obrátili se na nově zvoleného děkana Růžičku se stížností na tajemnici Valentovou a požadovali, aby se touto věcí děkan začal neprodleně zabývat. Děkan Růžička i přes opakované výzvy a upozornění, která jsou patrná ze zápisu z porady vedoucích kateder a také například zápisu katedry soukromého práva a civilního procesu, se celou věcí odmítl zabývat.

O případu tajemnice Valentové je informována i rektorka ZČU, přesto do dnešního dne nebyl případ předán orgánům činným v trestním řízení, ani nebyl fakultou či univerzitou vyšetřován. Přitom nejde o nic menšího, než o trestný čin podvodu při zápisu studijních výsledků a promlčecí lhůta ubíhá.

Zvolením Květoslava Růžičky na podzim 2010 děkanem nastoupila škola na šikmou plochu, po které se rychle začala sunout do své záhuby. Děkan Růžička totiž po svém zvolení rozhodl přijmout zpět studenty, kterým bylo za Jiřího Pospíšila ukončeno studium pro nesplnění studijních podmínek. Růžička již před volbou děkana sliboval, že tyto studenty vezme zpět, což byl jeden z hlavních důvodů, proč byl děkanem překvapivě zvolen on a nikoli favorit volby profesor Eliáš.

Zpět byla přijata také dcera předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, Barbora Brožová (Baxová), a to i přesto, že její zpět přijetí nedoporučila děkanem ustavená komise a jako jediný důvod nesplnění studijních povinností uvedla svatbu. Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa pak volal novinářům, a pokoušel se je přemluvit, aby o zpět přijetí jeho dcery nepsali.

Naštěstí neúspěšně a informace se záhy objevila v médiích. Je však takové jednání slučitelné s funkcí předsedy jednoho z nejdůležitějších soudů v zemi? Nakolik je ve skutečnosti důvěryhodné jeho opakované vyjádření, že o poměrech na plzeňských právech nic nevěděl, když byl sám v době děkana Kindla členem akademického senátu fakulty?

Dalším je případ Lucie Brchlové, přítelkyně plzeňského politika a konkurzního správce Petra Štillipa, který jakožto student byl členem přezkumné komise a neohlásil střet zájmů. Sám přitom hlasoval pro zpět přijetí právě Brchlové. Děkan přitom řadě studentů s lepšími studijními výsledky než Baxová a Brchlová nevyhověl.

Svá rozhodnutí o zpět přijetí studentů navíc odmítl zdůvodnit, a to i přestože mu to ukládá zákon. Nejsme v režimu prezidentských milostí, ale správního rozhodování. Nezákonný a netransparentní postup děkana kritizovali akademičtí pracovníci, studenti a ve své zprávě jej nakonec fakultě vytýká také akreditační komise. Na jednání akademického senátu děkan Růžička uvedl jako obecný důvod zpět přijetí pouze „humanitární důvody“.

V lednu 2011 se děkan Růžička snažil učiteli Antonínu Stanislavovi přikázat, aby udělil zápočet studentskému senátorovi Miroslavu Bínovi, který nesplnil opakovaně podmínky dané studijním zkušebním řádem ZČU – viz vyjádření Antonína Stanislava v infoboxu po levé straně.

V lednu a únoru 2012 šla v Plzni ke státnicím jedna studentka, která studuje déle, než je zákonem povolená maximální možnost délky studia. Jde o pětiletý magisterský obor, kde je ze zákona možné studovat pět plus dva roky a se započítáním maximální doby přerušení studia, což jsou dva roky, dostaneme součtem maximální dobu studia devět let. Ona studentka ovšem na plzeňská práva nastoupila již v roce 2002, tedy studuje desátým rokem.

V lednu a únoru letošního roku bylo u státnic na právnické fakultě dalších čtyřiadvacet studentů, kteří budí silné podezření, zda studují v souladu se zákonem a studijními předpisy ZČU. Je otázkou, zda kromě maximální zákonné délky studia stihli například také pravidlo, kdy student musí vykonat státní zkoušky nejpozději do dvou let od doby, kdy splnil podmínky pro připuštění k nim, tedy získání podmiňujících zkoušek a zápočtů.

Pokud uplatníme pravidlo maximálního dovoleného počtu dvou zápisů stejného předmětu, tak u těchto čtyřiadvaceti studentů, kteří studují od roku 2003 a 2004, zjistíme, že nemohli studovat standardním způsobem podle zákona a v souladu s předpisy ZČU.

Netransparentní škola

Kromě nezákonného zpět přijetí studentů, kterým bylo ukončeno studium, přestala také fakulta zveřejňovat na svém webu například zápisy z porady vedoucích kateder. Ale to je na Plzeň malá drobnost, děly se zajímavější věci.

Když byl zveřejněn index Radovana Vítka a s ním také fakt, že děkan Růžička udělil Vítkovi v jeden den dva zápočty a zkoušku již po roce studia z předmětu, který se učí až ve čtvrtém ročníku, vyzvali děkana dva studenti fakulty v otevřeném dopise k rezignaci. Autor tohoto textu byl jedním z nich.

Děkan zareagoval tiskovou zprávou, v níž však polopravdami ještě více potvrdil nevyhnutelnost jeho rezignace nebo odvolání. Děkan prohlásil, že rezignovat nehodlá, nicméně pod tlakem později přislíbil, že požádá o vyslovení důvěry v akademickém senátu. Na prvním jednání ovšem učitelští senátoři Kunz, Henych a Telecký argumentovali, že takové hlasování není právně možné a akademický senát následně hlasy učitelské části tento bod ze svého programu vypustil.

Děkan slíbil, že svůj mandát nechá potvrdit senátem novým, který po svém ustavení v květnu 2011 požádá o důvěru. Studentské komoře se ale nepodařilo tento bod na jednání senátu ani navrhnout, a to ani v pozitivní formulaci, že senát vyslovuje děkanovi důvěru a je spokojen s jeho prací. Podle předsedy akademického senátu by totiž šlo o nehlasovatelný návrh. Proti studentům vždy byla učitelská část akademického senátu.

Děkan v březnu 2011 přijal mimo výběrové řízení magistra Jana Lega, který nesplňoval podmínky stanovené ve standardním výběrovém řízení. Za měsíc se stal Lego senátorem senátu fakulty a následně také senátorem akademického senátu ZČU.

Od května 2012 se nesmí z jednání akademického senátu právnické fakulty v Plzni pořizovat videozáznam, protože by podle doc. Prunnera, doktora Otto Kunze a magistra Lega šlo o porušení autorských práv. Ano, čtete správně. Porušení autorských práv osob, které se jednání účastní. Nahrávání a uveřejňování jednání akademických senátů je přitom zajišťováno na celé ZČU rektorátem.

Jednání senátu jsou od té doby navíc úmyslně svolávána do malé zasedací místnosti na děkanátu tak, aby se nevešli všichni hosté, kteří přijdou a to i přes opakované protesty studentské komory i části akademických pracovníků.

Akademický senát fakulty v květnu 2011 schválil dlouhodobý záměr fakulty, který je podkladem pro akreditační komisi, bez projednání ve vědecké radě, přestože je tato povinnost výslovně uvedena v zákoně a na toto porušení zákona upozornila přímo na jednání studentská komora. Stalo se také, že předseda svévolně ukončil jedno ze zasedání akademického senátu i přesto, že byli přihlášeni do diskuse senátoři a hosté.

Děkan Pauly před několika dny, po měsíci od svého jmenování, zaslal jménem fakulty oficiální vyjádření pro MŠMT, jako reakci na zprávu akreditační komise, ve kterém nepravdivě uvedl, že plzeňská právnická fakulta řeší několikaletý grant spolu s Olomouckou fakultou k návrhu nového občanského zákoníku.

Řešitelem je však Petr Bezouška, který již od září 2011 není zaměstnancem plzeňské fakulty, a další tři spoluřešitelé projektu také pocházejí pouze z olomoucké fakulty. Plzeňská fakulta již více než půl roku nemá s projektem nic společného.

Přesto se tímto projektem její děkan Pauly vytahuje v médiích. Akreditační komise naštěstí při svém hodnocení vychází z tvrdých dat, nikoli z nepravdivých informací poskytovaných plzeňskou právnickou fakultou.

Plzeňská fakulta opět v hledáčku BIS, rektorka mlčí

Zvláštně zdrženlivý je postoj nové rektorky Západočeské univerzity Ilony Mauritzové (jmenována v březnu 2011), které se v případě její soukromé školy podařilo jako první osobě v České republice vtělit soukromou školu do veřejné a následně se stát i rektorkou celé univerzity. Po svém zvolení obratem prodala zbylou část své školy vlivnému plzeňskému podnikateli, který s dalšími podnikateli ovládá plzeňskou ODS.

Rektorka Mauritzová byla se stavem plzeňských práv seznámena již před svým jmenováním do funkce, včetně výše uvedeného rozpisu indexu Radovana Vítka a jeho ověřením s univerzitními daty. Zároveň na ní přešla povinnost rušení části akademických titulů, a tedy získala podrobný přístup k nestandardnímu studiu řady politiků, justičních činovníků a policistů.

Na tom je však nejdůležitější to, že rektorka na vlastní oči viděla, jakým způsobem rozdávali zápočty, zkoušky a diplomy právě stávající učitelé z vedení plzeňských práv, včetně jejího prorektora doc. Klímy. Stejně tak je rektorka od počátku informována o případu tajemnice Vendulky Valentové.

ZČU si pod jejím vedením také nechala vypracovat posudek JUDr. Tomáše Sokola, který nedoporučuje pokračovat ve vyvozování odpovědnosti směrem k bývalému vedení právnické fakulty za neoprávněné udílení akademických titulů, a doporučuje ponechat tuto zodpovědnost na orgánech činných v trestním řízení s více než úsměvným odkazem na to, že ZČU prý jejich počínáním nebyla způsobena škoda.

Od loňského roku navíc rektorka aktivně spolupracuje s protikorupční policií, která v říjnu po výroční zprávě BIS, znovu zahájila vyšetřování minulého vedení fakulty. Ostatně zpráva BIS ze září 2011 stojí za připomenutí. Píše se v ní, navzdory dnešním tvrzením Josefa Baxy a děkana Paulyho, že podvody na právnické fakultě v Plzni pokračovaly i pod novým vedením:

„Ukázkovým příkladem klientelismu a korupce se stalo propojení části pedagogického sboru právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s některými představiteli policie, advokacie, státní správy a samosprávy. BIS v průběhu roku 2010 monitorovala, jakým způsobem bude vyvozena odpovědnost vůči osobám, které zaštítily jednak prosazování klientelistických praktik, jednak nedodržení vyučovacích standardů.

To, že žádná odpovědnost de facto vyvozena nebyla a úsilí „reformátorů“ se zaměřilo spíše na postihování studentů či doktorandů, má několik příčin. Např. na fakultě i po odchodu starého vedení docházelo k ovlivňování probíhajících kontrol, k pozměňování dat v elektronických databázích fakulty, popř. k jejich ztrátě. Bývalé vedení udrželo své kontakty jak do prostředí samotné právnické fakulty, tak do nejvyšších orgánů veřejné správy, včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."


Zpráva BIS potvrzuje to, co po celou dobu tvrdí autor tohoto článku. K očištění plzeňských práv nedošlo a personální propojení mezi bývalým a zdánlivě novým vedením fakulty je daleko větší, než si většina veřejnosti, a také akademické obce ZČU, připouští.

Nic na tom nezmění ani mediální renomé předsedy NSS Josefa Baxy, který je v případu plzeňské fakulty bohužel sám jedním z těch, kteří pochybili. Navíc v rozhodující fázi doktor Baxa upřednostnil svoje osobní zájmy před poctivými studenty, fakultou a spravedlností.

Plzeňská práva po roce neočistila ani nová rektorka ZČU Ilona Mauritzová, která převzala dědictví fakulty po rektorovi Josefu Průšovi, jehož zájmem bylo hlavně přetrpět problém právnické fakulty do konce vlastního funkčního období. Postoj rektorky ZČU, stejně jako rektora Průši, měl být v minulosti daleko zásadovější.

Rektorka by měla nyní jasně sdělit, že po uplynulém roce, již nebude nadále přihlížet podvodnému vedení plzeňských práv. V dnech se očekává rozhodnutí ministra školství. Pokud svým rozhodnutím dá najevo, že pro něj zákony neplatí, čímž by pouze potvrdil část zprávy BIS, bude se upírat pozornost právě k postoji rektorky ZČU, která má o plzeňských poměrech po celou dobu velmi detailní informace.

Rok tyto informace rektorka přehlížela a nechávala tak právnickou fakultu v čele s děkanem Růžičkou nadále poškozovat pověst ZČU i města Plzně. To by ovšem pro rektorku také znamenalo přiznat svoji chybu spočívající ve jmenování docenta Klímy, který se podílel například na studiu Radovana Vítka, prorektorem ZČU. Jenže jiná cesta než ta, jakou před měsícem ukázala akreditační komise, už prostě nezbývá.

Martin Marek
Autor studoval právnickou fakultu v Plzni a coby člen akademického senátu jako jeden z prvních upozornil na pochybné praktiky této školy. Plzeňská práva opustil poté, co ztratil naději na možné zlepšení stavu fakulty.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Strana zelených zahájila volební kampaň?
19. 03. 2012 | 07:56

vasja napsal(a):

Bejt bez titulu je fakt takovej mindrák?
Chtělo by to nějakou osobní zpověď. Třebas hejtmana Haška.
19. 03. 2012 | 07:58

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Občan:
Nechápu, proč na věcnou argumentaci vždy mnoho jedinců odpovídá nesouvisejícími výkřiky do tmy.
Co se týče článku, myslím, že tvrzení v něm jsou velmi závažná a měl by se raději najít někdo, kdo by je vyvrátil, než aby osočoval pisatele.
Některé osoby uvedené v článku osobně považuji za vynikající odborníky v oboru právo a jako ještě nedávný student práv jsem naštvaný, že vše odnesou studenti. Na druhou stranu už ale nevím, co by se muselo na nějaké VŠ dít za levárny, aby akreditace nebyla prodloužena. Studenti práv, pokud chtějí být v budoucnu dobrými právníky, by měli vyznávat určitou elementární morálku a snahu po spravedlnosti a zákonnosti. nechť bojují za zachování fakulty, ale nelíbí se mi bagatelizování toho, co se tam dělo.
19. 03. 2012 | 08:15

Maximus napsal(a):

Sakra, nechte je, ať mohou v klidu pracovat! (-:
19. 03. 2012 | 08:20

Radovan II. napsal(a):

Dobeše do koše,to je jedinné moudré řešení a s ním celou vládu. Arogance politiků nezná mezí.Jeden britský novinář napsal, že česká vláda by v Británii vládla týden a pak by byla vypískaná. Tato vláda si myslí, že jsme všichni hloupé ovce, někteří jsou a jsou to ti sobečtí bohatí, co do české společnosti nepatří. Česko nebude nikdy prvicové, nemá to předurčeno v dějinách. Proto pravičáci si pomalu musí hledat novou zemi a nějaký poslušný lid s klapkami na očích a na uších. Žžádní politici v sousedních zemích by si nemohli dovolit to, co si dovolí Nečasová vláda a pravicoví poslanci a senátoři.Jsou to ubožáci, kteří patří do ranného kapitalismu. Český moudrý národ už toho má dost. Pravičáci hledejte si nové zem, nejraději v Africe, poušť ještě není obydlená.
I am sorry.
19. 03. 2012 | 08:25

Pepa 3 napsal(a):

Mgr. Jakub Med:
Jak chcete po studentech práv, aby vyznávali určitou elementární morálku a snahu po spravedlnosti a zákonnosti, když před nimi vystupuje takový zářný vzor - jeden z nejúspěšnějších advokátů využívající ve svůj prospěch každou mezeru v zákonu, kterou tam coby ministr sám vytvořil - JUDr. Tomáš Sokol?
19. 03. 2012 | 08:33

Yosif K napsal(a):

Sliby se slibuji, blazni se raduji ze vlady se ujmou "poctivi levicovi soudruzi" a podvody s tituly pritom bezi "napric politickym spektrem" - jako vetsina monstrpodvpdu v CR:.......
CITUJI AKTUALNE:
Praha - První místopředseda ČSSD a jihomoravský hejtman Michal Hašek pokračuje v tajnostech kolem svého titulu doktora práv.
Navzdory slibům dosud nepřinesl odborné posudky své rigorózní práce, na základě jejíž obhajoby titul JUDr. získal.
O expertní posouzení textu přitom Haška nikdo nežádal. Sám ho slíbil poté, co odmítl rigorózní práci s názvem „Družstvo" zveřejnit. Práci obhájil v říjnu 2010 na soukromé vysoké škole ve Sládkovičově na jižním Slovensku.
Jeden z nejvlivnějších českých politiků začal titul používat letos v březnu, krátce předtím, než se na kongresu sociálních demokratů utkal o post předsedy s Bohuslavem Sobotkou.
V té době se objevily první informace o tom, že se Michal Hašek stal doktorem práv na neznámé škole v malém slovenském městečku, a zařadil se tak mezi politiky, kteří si titulem vylepšují image u voličů, mezi kolegy v politice i mezi novináři.
„Nejste žádná akreditační komice, abyste mou práci posuzovali," sdělil redakci Aktuálně.cz, když mu koncem května připomněla několik týdnů starý slib, že svou práci zveřejní.
Do konce června, slíbil Hašek
Na českých vysokých školách je totiž běžné, že jsou absolventské i rigorózní práce veřejně přístupné na internetu a v knihovnách, aby kdokoli mohl posoudit kvalitu jejich obsahu.
To však o Haškově práci neplatí. Právnická fakulta Janka Jesenského ve Sládkovičově práce na webu nezveřejňuje a Haškův text není volně k mání ani ve fakultní knihovně. K nahlédnutí je pouze v pracovně děkana Mojmíra Mamojky.
19. 03. 2012 | 08:40

Monti napsal(a):

Národe Komenského, jak hluboko jsi klesl za pouhých 22 let! Jeden z důkazů, jak uplatní a všehoschopní dokáží degenerovat národ.
19. 03. 2012 | 08:43

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Pepa 3
Jakkoliv si o panu Sokolovi nedělám iluze a myslím si, že pro svůj prospěch by jako právník udělal cokoliv, tak jeho vliv na podobu našeho právního státu dost přeceňujete. Přece jenom byl ministrem 2 roky a to ještě vnitra a ne spravedlnosti.
Jinak si opravdu myslím, že určitou elementární morálku a snahu po spravedlnosti a zákonnosti by studenti práv mít měli. Jejich dnešní protesty bych uznával, kdyby v posledních dvou letech projevovali stejně viditelnou snahu po zlepšení poměrů na fakultě a odsouzení všech nepravostí.
19. 03. 2012 | 08:48

Yosif K napsal(a):

Radovan II. napsal(a):
.....Tato vláda si myslí, že jsme všichni hloupé ovce, někteří jsou a jsou to ti sobečtí bohatí, co do české společnosti nepatří. Česko nebude nikdy prvicové, nemá to předurčeno v dějinách. Proto pravičáci si pomalu musí hledat novou zemi a nějaký poslušný lid s klapkami na očích a na uších.....
19. 03. 2012 | 08:25
Pane Radovane - na Slovensku ziskala pravice vice hlasu nez Fico - ztratila je tim ze byla rozdrobena. Dtto se muze stat v Cechach i levici.
Jedina historicka anomalie kterou v Cechach vidim proti neruskemu zbytku Evropy je pravidelnych 10-12% hlasu pro totalitarskou KSCM. Ovsem i komanci pomalu vymiraji - dejinna vyjimka se rozpousti v odpadkovem kosi dejin.
Nadeje Ceska spociva v tom, ze obcane vcetne proletaru prohlednou skodlivost prerozdelovacich bludu levicovych stran.
Vetsi prerozdelovani ve Skandinavii fungovalo (drive a ne zcela perfektne) proto, ze se jednalo drive o absolutne poctivy lid. Kdyz nekdo odlozil v parku na lavicce penezku, zustala tam lezet, dokud se clovek nevratil. Ty casy penezenky v parku jsou uz pryc.
V zemich kde takovato poctivost nebyla a neni, je nesmysl zavadet vetsi prerozdelovani. Prerozdelovani socialniho statu je utraceni cizich penez ve prospech cizich lidi - otevrena pozvanka ke korupci a zneuzivani.
Vsechno se rozkrade - i "spolehlivymi levicovymi soudruhy", kteri musi "toho POCTIVEHO BLBA obklicit a TAKHLE HO DRZET ZA VARLATA".
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa, Bandiera rossa!!!
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa trionferà!!!
19. 03. 2012 | 08:56

miro napsal(a):

Kdyby to bylo jen z poloviny pravda, tak nic jiného nezbývá než práva skutečně zavřít.bohužel ono to je celé pravdivé.Jak se říká ryba smrdí od hlavy. Kdo zná bývalého rektora doc. Průšu, tak ví, že jeho raketový start do funkce rektora, potom náměstka ministra školství a pak opět rektora vychází ne z jeho odborných zásluh jako u jiných rektorů ale z politické kariery bývalého člena KSČ a následně když prohlédl člena a předního funkcionáře ČSSD v krajském a celostaátním měřítku. Nezanedbatelná je i role jeho manželky, která byla vedoucí kádrového oddělení Fakultní nemocnice v Plzni za socialismu.
Ten pán skutečně jen čekal až mu vyprší mandát a pokojně odejde do důchodu na zasloužilý odpočinek.Proč by si měl pálit prsty před důchodem. Vždyť mezi těmi taky studenty byl i hejtman ČSSD Chovanec a několik vlivných lidí z Plzně. Co je nepochopitelné, že policie a St. zastupitelství je klidné, když je tolik důkazů aby konali. Trapné na tom je, že to odnesou studenti, kteří za to nemohou.
19. 03. 2012 | 09:03

modrý edvard napsal(a):

Ano, fakultu je třeba zavřít. A Dobeše jsem se předtím zastával (... maturity vyšly), ale teď už jsem nad ním zlomil hůl. Kolik je na plzeňských právech celkem učitelů?
19. 03. 2012 | 09:03

Dagmar napsal(a):

Mgr. Jakub Med

Myslím, že plzeňským studentům práv poněkud ubližujete. Pokud si dobře pamatuji, na začátku celé kauzy to byli právě jejich zástupci v AS (včetně autora tohoto blogu), kteří na podivné praktiky na fakultě upozornili. A podle nepsaných pravidel, ten, který upozorní na nepravost (podvod, korupci, porušení zákona) musí být potrestán, jsou to také oni, kteří hrají smutnou roli obětí i obžalovaných.

A když dovolíte, nechuť k právníkům jako profesní skupině, je nesena jejich postojem, který sám vyjadřujete svým výrokem:

"...pro svůj prospěch by jako právník udělal cokoliv,"

Spolu s oprávněným a stále sílícím názorem veřejnosti, že právo a spravedlnost se od sebe v právní praxi České republiky neustále vzdalují, se není čemu divit. Poctiví a slušní právníci, kterých je určitě víc než těch nepoctivých a neslušných, to mají a budou mít těžké. Právnická falulta ZČU k tomu přispěla velmi podstatně.
19. 03. 2012 | 09:07

bella ciao napsal(a):

Pane Marku
vy byste těm pánům pedagogům taky ale vůbec nic nepřál. To mají žít ze svých platů? Už za první republiky se dělaly zkoušky za husu nebo zabíjačku.
A co asi půjdou dělat, když jim extrémisti jako vy tu fakultu nakonec zruší? Když nic jiného než dávat zápočty za kapesné neumí.
Buďte trochu uznalý.
Navíc počty exekucí vzrůstají a nemá je kdo vyřizovat. A místo soudů a rozhodců teď nastane velká potřeba mediátorů, kteří to odsoudí zfleku. (Nemluvě o státním aparátu, který je jednou takový jako v roce 1993 a jistě ještě utěšené poroste.)
Ty studentíky nutně potřebujeme.
19. 03. 2012 | 09:07

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Dagmar
A když dovolíte, nechuť k právníkům jako profesní skupině, je nesena jejich postojem, který sám vyjadřujete svým výrokem:

"...pro svůj prospěch by jako právník udělal cokoliv,"

Vyjadřoval jsem se k osobnímu dojmu z pana Sokola. Osobně znám dost slušných a někdy i odborně vzdělaných :) právníků. Ono je na jednu stranu zajímavé, že lidé odsuzují právníky, ale když klient potřebuje nebo chce něco vysoudit či zařídit a právník mu řekne, že to objektivně nejde, začne se klient zajímat, zda by nešlo zákon nějak překroutit, obejít apod.
19. 03. 2012 | 09:13

Yosif K napsal(a):

Druzstva jsou druzstva - objevil Hasek a ziskal titul JUDr.....
CSSD a Smer - Bratri v jednom Triku....
"Družstva mají v dnešní době velký význam a podle mého názoru tomu bude stejně i v budoucnosti," píše jeden z nejvlivnějších českých politiků na 96. straně své rigorózní práce v kapitole „Závěr".
Zatím jediné akademické hodnocení Haškovy rigorózní práce, které má Aktuálně.cz k dispozici je velmi stručné a jeho autorem je děkan právnické fakulty ve Sládkovičově Mojmír Mamojka, který byl Haškovým konzultantem.
„Je to výborná práce, nemám k tomu co dodat," uvedl děkan Mamojka, aniž by svůj názor podrobněji vysvětlil.
Jenže právě samotný Mojmír Mamojka je jedním z důvodů, proč o Haškově titulu a kvalitě je ho rigorózní práce pochybovat.
Už v březnu přinesla česká média informace o tom, že děkan je současně aktivním politikem. Za slovenské sociální demokraty Ficovy strany Smer působí jako poslanec parlamentu, a je tedy v politice Haškovým slovenským kolegou.
19. 03. 2012 | 09:22

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Yosif K

Proč jen se do všeho tahá politika. Já osobně jsem znepokojen z toho, co se v Plzni na fakultě děje a je mi úplně jedno, kdo tam podvodně vystudoval. Stejně tak je to vedlejší pro účely akreditace. Místo řešení věcného se ale nakonec vždycky skončí u debaty, jestli jsou horší modří ptáci nebo socani.
19. 03. 2012 | 09:26

Holubář napsal(a):

Martin Marek je takový "protestant z povolání".
Proti všem a všemu.
Namátkou vybírám:
- rád se přivazuje ke stromům na Šumavě
- protestuje proti výstavbě spalovny komunálního odpadu
- protestuje proti zbourání "Domu hrůzy u Radbuzy" v Plzni
K tomu teď práva v Plzni.
Neúnavný hrdina. Kdy odpočívá je mi celkem jedno.
Ale kdy pracuje a čím se živí, to by mě docala zajímalo.
19. 03. 2012 | 09:37

Dagmar napsal(a):

Mgr. Jakub Med

Ale já jsem přesvědčená, že většina právníků se podle toho výroku nechová :-). To však neznamená, že veřejné mínění právníky takhle nevnímá :-(.

V závěru svého příspěvku však pěkně ilustrujete, jak se "špatná" pověst právníků v praxi projevuje a jak nízké je obecné mínění o možnosti prosazení práva "oprávněnými" prostředky.

Ostatně záte tenhle vtip?

Volá advokát svému klientovi.
"Vaše kauza skončila. Spravedlnost zvítězila"
Klientt rozrušeně odpovídá.
"Okamžitě se odvolejte!"
19. 03. 2012 | 09:41

Jirka napsal(a):

Pisatel článku (vyučený strojní zámečník) je zřejmě velmi erudovaný odborník přes školství, že si dovolí hodnotit chod VŠ. Je smutné,že to činí z důvodu své příslušnosti k politické straně,jíž je jedničkou na kandidátce a protože se blíží krajské volby,tak se opět přes tuto kauzu snaží zviditelnit.

Že populisticky řeší kauzu Vítek (stará 10 let) a dává do souvislosti např. JUDr. Baxu a Kindla, přičemž Baxa je předsedou NSS a dlouhodobě a velmi tvrdě Kindla kritizoval, z tohoto článku činí paskvil, který potěší pouze ty, kteří o kauze nic nevědí a jen si chtějí kopnout do právníků.

Jak již akreditační komise (v čele s prof. Dvořákovou) minulý rok konstatovala, tak fakulta se se svými hříchy vypořádala, personálně se očistila a jediným problémem je (dle AK) nedostatečné zabezpečení výuky profesory a docenty. Toto fakulta rozporovala a nyní je na ministerstvu, aby rozhodlo, zda je personální obsazení na fakultě dostatečné,či nikoli, ale určitě to neposoudí klučině s výučákem ;-).

Pane Marku, omlouvám se, ale jste ubohé nic, které se opět snaží zviditelnit, přes neštěstí někoho jiného a proto se mi z Vás a potažmo i Vaší pol.strany (SZ), dělá špatně :(
19. 03. 2012 | 09:53

Sims. napsal(a):

Asi by stálo za úvahu zrušit celou univerzitu v Plzni a postavit ji znovu (nemyslím budovy) na nových základech. Tam to vypadá, že je prolezlé všude. Znám jednu studentku, která si v poklidu vystudovala bakaláře na ZČU (spol. vědy), pak se prsila, že půjde na MU Socilogii a z ní vypadla jak cukrář. Pak si dostudovala magistru opět na ZČU. Jo konkurenceschopnost je konkurenceschopnost.
19. 03. 2012 | 09:54

Mik napsal(a):

Při vší úctě k autorovi musím poznamenat, že podle toho, co jsem o něm slyšel, měl být v plnění svých studentských povinností výrazně pozadu a důvody, pro které předmětnou školu opustil a které popisuje ve svém profilu, nemají být tak docela přesné. Cítím tedy za jeho článkem dosti žluči. Práva jsem kdysi vystudoval v Praze, nemám důvod Plzně se a priori zastávat, ale pamatuji si, kolik hokejistů a fotbalistů se mnou "studovalo" tam. Problém Plzně považuji nicméně za zástupný. Zrovna včera jsem viděl inzerát "Mgr. a JUDr. rychle a snadno" - jakási Paneurópska vysoká škola či co. Hned o kus dál blikala inzerce "MBA za dva roky" - když si přečtete podmínky, zjistíte, že jde v podstatě o jakýsi korespondenční kurs. Nemluvím už ani o LLM. korespondenčně Brno - Northumberland a o podobných aktivitách. Pokud je pan Marek objektivní, ať se zasazuje o zrušení dalších univerzir a VŠ, zejména soukromých. Tam se totiž tituly evidentně masově kupují. Tkhle to vyznívá jen jako revanš vůči konkrétní škole, kde ne zcela uspěl.
19. 03. 2012 | 10:02

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Panečku to budou příští policisté, soudci a vysocí státní úředníci, fakulta by si mohla otevřít pobočku přímo na Borech.

A ta diskuse, někteří aktéři hájí své.
19. 03. 2012 | 10:10

Občan napsal(a):

To Mgr. Jakub Med:

No vidíte. To je Váš názor a máte na něj jistě právo.
Pan Marek hovoří o podvodech - je tedy na něm, aby dokázal, že se opravdu jedná o podvody.
Protože to, že na vysokých školách "studovali" a "studují" političtí a jiní bafuňáři za podmínek značně odlišných od podmínek poro běžné studenty, není nic nového a rozhodně to není jen případ plzeňské právnické fakulty.
Celá ta "kauza" mi totiž stále více připadá jako velmi účelově vedená a sledující dva cíle:
1) Zlikvidovat jednu veřejnou právnickou fakultu (volné dotační prostředky se vždy hodí) a přihrát studenty fakultám soukromým.
2) Co největší dehonestace některých vybraných osob, a to v kauzách s fakultou nesouvisejících.

Osoba pana Marka pro mne prostě není zárukou objektivity.
19. 03. 2012 | 10:17

Občan napsal(a):

To Jirka:

Když se podíváte na seznamy šéfů kateder a odborných asistentů, tak zjistíte, že to, co tvrdí Ak ohledně vyučujících, NENÍ pravda.

To je jeden z více důvodů, proč se odmnívám, že jde o VELMI účelovou kauzu.

Ostatně - právnická fakulta využívá v Plzni značně lukrativní budovy...
19. 03. 2012 | 10:21

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Občan.
Cituji:
„Když se podíváte na seznamy šéfů kateder a odborných asistentů, tak zjistíte, že to, co tvrdí Ak ohledně vyučujících, NENÍ pravda.“

Vám se stačí podívat na seznamy a už víte více než Akreditační komise.
Asi taky máte vzdělání z nějaké „Plzně“.
19. 03. 2012 | 10:29

Sekal napsal(a):

Je obecně známo, že MArtin MArek studia nezvládal už za Kindla. Proto se propůjčil k rozpoutání plzeňské aféry s tím, že mu bude zařízen přestup do Olomouce. To se mu však nezdařilo, takže vybojoval aspoň přerušení studia namísto vyhazovu, kterého se dostalo 300 jiných studentů, kteří ne tom byli studijně podobně jako on. Vrátil se tedy po roce s "čistým štítem", ale studium bylo opět nad jeho síly.

Ovšem "odešel ze školy protože se neočistila" a "nechce mít titul z plzeňských práv" (oč uvěřitelnější by to bylo, kdyby ten titul vůbec mít mohl...). Proč tedy nenastoupil na jinou fakultu, kde by si pořídil kvalitní titul?
19. 03. 2012 | 10:39

český maloměšťák napsal(a):

Martin Marek
Dík za pohled zevnitř a věcnou argumentaci.

Mimochodem - pan Marek se možná přivazuje ke stromům - ale jak se ukázalo, tak zcela po právu.

Takže ti, kdo si tady vylévají své frustrace - protože jim chybí odvaha k čemukoliv jinému, než jsou dehonestace jim zcela neznámých lidí - by se měli přivázat taky. Ke kanalizačnímu potrubí.
Svůj k svému.
19. 03. 2012 | 10:41

anti politik napsal(a):

Kde se motá porevoluční politická lůza, tam jde vždy o podvody! Kam vleze tam vše zničí!
19. 03. 2012 | 10:44

J.D. napsal(a):

Pan MM byl ze školy vyhozen poté, co během tří let nedokázal splnit zkoušku z prvního ročníku. Lžete a víte to!
19. 03. 2012 | 10:47

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Občan
Já pana Marka neznám, osobně jsem studoval v Brně a nevím, ale jeho tvrzení jsou závažná a mnoho z nich jsem slyšel i z jiných zdrojů. Osobně vítám zdejší diskuzi, jediné co se mi nelíbí je skutečnost, že odpůrci článku je vedena pouze v osobní rovině proti autorovi. Budoucí právníci by takto argumentovat neměli.
Co se týče vašeho příspěvku ohledně odbornosti vyučujících, vítám ho jako snad první věcný příspěvek. Nejsem nicméně zcela přesvědčen. Např. v článku zmiňovaný pan Knoll nebo pan Šejvl na mě osobně působili jako vzdělaní a inteligentní lidé, u jiných mám ale excelentní odbornosti vážné pochyby (viz doc. Klíma) nebo to odborníci bezesporu jsou, ale už pokročilého věku. Dalším problémem jsou vysoké úvazky vyučujících na jiných školách. Ze samotného seznamu vyučujících tak mnoho zjistit nelze.
19. 03. 2012 | 10:53

čtenář napsal(a):

Plzeňská práva představují bezpečnostní riziko pro stát. Kindlovci měli ( a mají sic!) dost velký vliv na instituce (Ústav státu a práva, soudy i zastupitelství) i kauzy (příkladmo Diag Human). To všelijaké soukromé VŠ nemají.
Plzeňská práva očistit nelze! Proto Eliáš a spol. odešli. Baxa zůstává kvůli své dceři....smutné a trapné.
Plzeňská práva je nutné zrušit. Na tom nic nemění profil autora článku.
Fandím AK!
19. 03. 2012 | 10:54

Luba napsal(a):

Tak ...
mě napadá ... nebyla "Plzeňská právnická rychlofakulta" pilotním projektem školské reformy Ministerstva školsví?

Kindl holt začal moc brzo! Ale néééé ... ve skutečnosti se to má takto:

Málo kdo to ví, ale ve skutečnosti šlo o rozsáhlou komparativní studii, jejíž cílem bylo porovnat pracovní výsledky rychlostudentů s normálstudenty po pěti letech praxe v justici. Zda se potvrdí Kindlova hypotéza, že rychlo- či turbo- studenti budou v reálném profesním životě minimálně stejně úspěšní, jako normálové.

Aktéři tohoto vědeckého projektu s dalekosáhlým významem se to jen stydí přiznat, jelikož nechtějí být obviněni z neetického pokusnictví na živých lidech.

P.S.: U příležitosti svátku "prvního paroháče" zdravím všechny Josefy a Pepy. Zvláště pak klasika českého ministrování, malého Dobeše.
19. 03. 2012 | 10:55

Tommy napsal(a):

Sekal: A co skutečně věcnou argumentaci namísto trapných osobních útoků?
19. 03. 2012 | 11:00

sedlak napsal(a):

http://iniciativa.hrosshar.com/

a trocha odlehčení vše nejlepší Pepíkům....to bude zase v alejích nabli... ;-)
19. 03. 2012 | 11:01

drz´á držka napsal(a):

Pane Marek. Pěkně jste to semíroval. Zajímavá chronologie a ještě zajímavé úvahy nad charaktery těch, kteří rozhodnují.
Je jasné, ale úplně jasné, že kdo nedělá podvody, nevyužívá protekce a nevyhrožuje z pozice funkce, se v tomto státě neuplatní na vedoucí funkci. ZUČ v plzni by mohla býti první vlaštovkou ve vyučovacím oboru "podrazy a podvody jako základní znalostní disciplína pro výkon státních funkcí" viz Baxa. Základ již byl položen a rozvinut, tak nebude problém tento obor povznést k výšinám. Vyučující kádr je již na škole zaměstná a tudíž nejsou překážky
19. 03. 2012 | 11:09

Martin napsal(a):

Pan Martin Marek je (zatím nepříliš úspěšný) politik, který si vlastní sebepropagaci založil na plzeňských právech. Dobrým studentem nebyl možná proto, že na studium jaksi neměl čas. Podle mého je to absolutně bezpáteřní, nemorální člověk a hlavně díky němu je veřejnost denně masírována jednou lží za druhou o údajné nekvalitě FPR... teď už dokonce i o podvodech:((. To, co se skutečně děje je křivda kolosálních rozměrů, když jsou synergicky sloučeny různé zájmy = Dvořáková (bere to jako osobní věc, prosazení vlastní moci, uražená ješitnost...cokoli chcete), skupina kantorů, kteří opustili školu, aby založili soukromá práva v Praze.. A k tomu báječná shoda sledu událostí = VIP studenti z řad politiků, které na škole nikdo neviděl, přesto mají tituly. Klika, která to způsobila, byla rozprášena, na škole z nich nikdo není. A přesně ve chvíli, kdy byl do čela (konečně) zvolen kompetentní děkan Pauly, zasáhla AK svým rozhodnutím = a pozor!, hned 1. den, kdy byl ve funkci. => opravdu nic zde není ponecháno náhodě.
19. 03. 2012 | 11:19

Kim napsal(a):

:D:D:D:D:D:D
Martin Marek
Autor studoval právnickou fakultu v Plzni a coby člen akademického senátu jako jeden z prvních upozornil na pochybné praktiky této školy. Plzeňská práva opustil poté, co ztratil naději na možné zlepšení stavu fakulty.????????????
Tam mělo spíš stát, že Martin Marek opustil školu poté, co ztratil naději nejen na její dostudování, ale vůbec na splnění nějakého zápočtu či zkoušky... :D:D:D:D To je tak smutné :P Hlupák zůstane hlupákem....
19. 03. 2012 | 11:21

Doktor Srossmayer napsal(a):

Obrovská žába, spíše však Ropucha ! sedí na prameni morálky, demokracie, právního státu, humanity, prosperity, vzdělanosti a dalších atributů normální civilizované země. Pokud bude Ropucha sedět na Hradě českém, budeme stále jen rozvojovou zemí středoafrického typu !
19. 03. 2012 | 11:28

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Doufám, že se autor nenechá některými diskutujícími otrávit a bude nešvary kolem sebe kritizovat, a to i přesto, že si tím nadělá dost nepřátel.
19. 03. 2012 | 11:36

jája napsal(a):

Typicky české, někdo upozorní na nepravosti a zapšklí pokrytci se do něho pustí s obrovskou vervou. Že se alespoň trochu necítíte trapní.
p.s. pro mě je třeba výuční list schopného zámečníka víc než deset titulů ze soukromých VŠ i plzeňských práv.
19. 03. 2012 | 11:50

happy napsal(a):

ad soukromá práva v Praze
Eliáš a spol. se pokusili po odchodu (!) z plzeńských práv akreditovat studijní obor právo na VŠMIE - bylo zamítnuto akreditační komisí v čele s Dvořákovou.
Takže jen pomluvy a diskreditace, které vanou od Paulyho a kindlovců.
19. 03. 2012 | 11:54

kesouf napsal(a):

pan marek uvádí fakta - navíc lehce ověřitelná fakta, jednomu člověku to jistě nebude trvat déle než týden. lehce se tedy zjistí , kdo v tomto případě lže, jestli je to pan marek nebo ti, kteří nevyvracejí tato fakta, ale napadají pana marka v osobní rovině. pro ty znovu uvádím, že jde o skutečnosti, které jsou v tomtu příspěvku uvedeny, ne o schopnosti nebo neschopnosti pana marka. po týdnu nemáte co řešit - zažalujte pana marka a nebo si dejte sami studenou sprchu, protože kdyby měla být jenom část z toho, co pan marek uvádí pravdivá, tak musí několik lidí studem spáchat sebevraždu anebo čeli trestnímu stíhání.
19. 03. 2012 | 12:12

Dagmar napsal(a):

Tommy,
ten, kdo se s blbcem hádat nebude,
jája,
happy a další

Ráda bych podpořila váš názor, že by bylo užitečnější diskutovat o argumentech, které pan Marek předkládá, než výhradně k jeho osobě. To, že je autor takový nebo makový NEMUSÍ mít na kvalitu jím předkládaného textu podstatnější vliv. Nebo také může. Ale to se napřed musím vypořádat s tím textem, až potom si vyřídit s autorem :-)
19. 03. 2012 | 12:14

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Pokud ti z místních přispěvatelů házející špínu na autora jsou budoucí právníci studující v Plzni, mám radost. Výsledkem jejich budoucí činnosti v praxi bude jistě zejména hluboký respekt k svobodě projevu a právu na ochranu osobnosti a její důstojnosti a stejně tak vybroušená věcná argumentace.
19. 03. 2012 | 12:16

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Ten plzeňský bordel začínal už přijímáním studentů, kdy velká část studentů nebyla přijímána podle výsledků testů, ale jinak.

„Právě velmi těžké přijímací zkoušky a následný obrovský počet studentů přijatých na odvolání ale kritizuje Akreditační komise. Jako problematické vnímá i přecházení studentů ze soukromé vysoké školy v Karlových Varech do Plzně. „Zdá se, že minimálně pětina studentů byla přijímána na odvolání (některé zdroje hovoří o 30–60 % uchazečů), pravidla pro přijímání studentů, kteří absolvovali bakalářský program na soukromých vysokých školách, nebyla nikdy přesně specifikována,“ uvedla šéfka komise Vladimíra Dvořáková. „
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/o-pravniky-z-plzenske-fakulty-nebude-zajem20091007.html

Vzpomínám si na Rumla, to bylo první upozornění pro veřejnost, že se k vlivným lidem při přijímání na fakultu postupuje jinak, než k ostatním.
19. 03. 2012 | 12:29

1+1=? napsal(a):

Článek je odporná bolševická agitka! Zdá se,že ČSSD dosud nerozdýchala drtivou volební porážku,kterou jí uštědřili občané ČR.
Brzy budou následovat podobně dehonestující články na stav v policii, justici,armádě,ministerstu zahraničí,financí....
19. 03. 2012 | 12:43

sedlak napsal(a):

mám informace pouze z médií, nicméně pokud to vezmu v globálu, protože celostátní politika je tvořena z tlaků oblastních partají, objímání se veverek - Dobeš - s částí ODS, není to jen a pouze lokální problém Plzně, je to problém celorepublikový, počínaje třenicemi o soukromou VŠ, přes reagionální rady pro udělování dotací až po lobbování pro zákony, co vzejde od Dobeše tam vidím veliký problém, pokud lidem nevadí fakta o rychlokvaškách (mimochodem připomenu, že nedlouho po vzniku soukromých VŠ následovala třeba reforma policie, od již dnes dost profláknutého Ivana Lanegra, který nahnal staré praktiky do náruče VŠ, PROČ ASI ;-), věci se nedějí nahodile, leč mnohdy zcela účelově, a na povrch postupně vylezou, ať autoři chtějí nebo ne, neznám pana Marka, něco však vím o poměrech na MŠMT, což mne zákonitě nutí, Dobešovi (jako starému ABLákovi) nevěřit ani dobrý den a silně zpozornět
19. 03. 2012 | 12:49

sedlak napsal(a):

1+1=? 12:43 tohle je také odporná bolševická agitka?
Prohlášení učitelů a studentů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Postoj vedení ZČU vyjádřený v oficiálním stanovisku vydaném dne 12. 3. 2012, ve kterém je prodloužení akreditace magisterského studijního programu FPR ZČU traktováno jako „lidsky vstřícný krok“ ze strany MŠMT, resp. ministra Dobeše, považujeme za mimořádně ponižující pro naši odbornou i učitelskou práci, jakož i pro obraz ZČU jako celku. Zásadně přitom odmítáme argument o „záchraně“ stovek studentů FPR ve chvíli, kdy její existence odborně i profesně poškozuje tisíce studentů, učitelů a absolventů ZČU, a to ze všech fakult. zdroj http://iniciativa.hrosshar.com/
19. 03. 2012 | 12:53

Radovan II. napsal(a):

Nejen Plzeňská práva, ale i další školy berou špatné žáky za peníze ke studiu, kteří stále jen opakují zkoušky. Přece, komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Takoví si koupí i titul na našich VŠ a to nejen v Plzni.Studia poslanců a senátorů jsou všechna podezřelá. BOhužel ! Bohatí a často hloupí studují a ti chudí musí čekat, až si na studia vydělají. Tak budeme zemí hloupých právníků,lékařů, inženýrů atd. Pak to můžeme už úplně zabalit. Myslím, že by mnoho studentů mělo dělat test IQ než budou připuštěni ke zkouškám. A také jejich rodiče by měli absolvovat test IQ. Možná by pak bylo na VŠ volno.
I am sorry.
19. 03. 2012 | 12:57

Student z Plzně napsal(a):

HE HE HE :D Už chápu proč zde někteří nadávají panu Markovi, jejich inteligenci dokládá i oficiální zpráva o přijímacím řízení samotné fakulty :D

"V roce 2011 však došlo k něčemu, co zřejmě vedení fakulty nečekalo. Byť bylo podáno 1880 přihlášek (jen o 22 méně než v roce 2010), opravdový zájem zapsat se ke studiu a jít studovat na FPR, byl dle zveřejněných čísel mizivý. Svědčí o tom konečný výsledek posledního přijatého uchazeče v rámci přezkumného řízení. Ten dosáhl 32,2 bodu (připomínám, že maximum je 200). Ani tak se fakultě nepodařilo naplnit svůj plán. Chtěla přijmout 300 studentů do prvního ročníku, skutečně se jich zapsalo 284. Snaha naplnit místa "zaplacených" studentů vedla k přijetí i těch, kteří v testech absolutně propadli. Přitom na právnických fakultách využívajících NSZ je běžné, že výsledek posledních přijatého uchazeče se pohybuje kolem hodnoty 170."

http://juristicplzen.blogspot.com/2012/01/co-prozrazuji-vysledky-prijimaciho.html
19. 03. 2012 | 13:11

Monika napsal(a):

Jak že se to říkala za protektorátu... "První lež se nejlépe chytí!"? Boj s ignorancí útočící na zcela standardní VŠ právního směru v Plzni je nekonečný.
19. 03. 2012 | 13:16

xxx napsal(a):

Ano Martin Marek se rozhodl, že je třeba oprášit skandál z Plzeňských práv - školy ve které nezvládl ukončit ani první ročník. Tak co tedy může? Vytáhne znovu z klobouku toho samého králíka. Co na tom, že se situace na právech změnila? Co na tom, že škola prošla hloubkovou kontrolou a výuka i zkoušky probíhají prokazatelně řádně? To není pro pana Marka ta správná senzace. Tak raději vytáhneme zprávu BIS z roku 2010 (tedy mapující stav z roku 2009) a nalepíme na to chytlavý titulek "Plzeňská fakulta opět v hledáčku BIS". Směšné, každý soudný člověk musí vidět, že se jedná o bezhlavý hon na čarodějnice, každý právník si je vědom kvality současných plzeňských pedagogů. Jen kdo nechce nevidí. Nevím, jestli Strana Zelených považuje pana Marka za kvalitního kandidáta. Ale pro mě osobně tento člověk na kandidátce způsobil jen to, že o volbě této politické strany nebudu ani uvažovat.
19. 03. 2012 | 13:46

BIS napsal(a):

Zpráva BIS je z roku 2011 a monitoruje stav roku 2010. Spatně čtete.
19. 03. 2012 | 14:02

josef napsal(a):

Už jen to, že autor neumí vyhledat maximální dobu studia je smutné. Opět špatný pokus o zviditelnění!!!!!!!
19. 03. 2012 | 14:03

xxx napsal(a):

pro BIS: Ano máte pravdu, zpráva je z 2011, ale monitoring proběhl 2010 a při bližším pohledu uvidíte, že se zkoumalo jen šetření věcí co se staly 2009. Takže kdepak je ta aktuálnost?
19. 03. 2012 | 14:08

jozka napsal(a):

modry edvard:

Ano, maturity vysly...

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=737730
19. 03. 2012 | 14:13

Občan napsal(a):

To "ten kdo se...":

Ale kdepak :o)))
Většina z nich vyučuje na dalších právnických fakultách. A někteří z nich před lety učili i mne, takže je znám osobně.
19. 03. 2012 | 14:36

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Moniku.
Uže ten „protektorát“ nám naznačuje, že vašem případě nepůjde ani tak o argumenty, jako demagogii, a žádné hraní s fakty, ale hned celkové hodnocení fakulty jako standardní.

Jak jste k tomu závěru dospěla asi není důležité co?
Ponechám stranou skutečnost, zda jste člověk, který je schopen posoudit, co je to standard a zmíním jen to, že pokud celkové poměry na té fakultě označujete za standardní, tak ji musíte dobře znát, a v tom případě by stejně vaše hodnocení nebylo nezaujaté.

Příště nám raději napište něco věcného a konkrétního. Například rozeberte způsob přijímání studentů na tuto fakultu a porovnejte s ostatními právnickými fakultami.
Pokud tvrdíte, že Plzeň je standardní, tak nepochybně znáte fakta jak z Plzně, tak z jiných fakult a můžete nás poučit.
19. 03. 2012 | 14:44

pobavený napsal(a):

Pro: Ten, kdo....
Tak to je dobré. Kdo zná poměry na škole je zaujatý. Tedy soudit může jen ten, kdo je nezná. Tohle je tedy demagogie jak vyšitá. Mohu se zeptat, z čeho Vy čerpáte informace? Z internetu? Z "výkřiků" MM?
19. 03. 2012 | 14:49

Pepa Řepa napsal(a):

No, index miliardáře Vítka by asi prozradil ledaco.

Stejně jako index Stanislava Grose z pražské fakulty či diplomová práce Romana Janouška z téže fakulty, kterou-jako jedinou -vzaly povodně a ostatní okolo v regálu zůstaly.
:-)))
Copak by asi potom prozradil index autora?
A to nemluvě o titulu hejtmana Haška. Má Sládkovičovo vůbec indexy? Pak také nepátrejme, kolik mají docentů a profesorů ty fakulty, které kritizují současný nedostatečný počet v Plzni.Není špatný.
Pak také nedumejme jak mohli studenti v Olomóci skládat zkoušky, když se celý semestr alma mater opravovala a nepřednášelo se.Zavařili bychom jiným.

Rozhodně to není o tom-padni komu padni, to by se zhroutilo naše školství. Je to účelové rozhodnutí v nepravý čas a hlavně pomateně napsané, což dalo argumenty protistraně.
A už vůbec nepátrejme po tom, jak se studuje na VŠE, kde přednáší náhle se vzpamatovavší Vladimíra, která ještě těsně před listopadem prorokovala zhroucení kapitalismu v USA a všesvětové vítězství svého oblíbeného marxismu.

Dobře, připusťme i to, že Plzeň není Oxford.
To není ale ani Praha, ani Brno o Olomouci nemluvě.
A že v Plzni dokonce existovali tací-že pane Marku- kteří postupovali do vyšších ročníků ač neměli zkoušky z prváku a očekávali, že i v tomto případě přimhouří komis očíčka nad zeleným viajpikem.
Pak je ovšem s podivem, že na takto tolerantní škole, s tak vstřícným přístupem se našel student, který nejen že neodešel, ale prostě nebyl schopen udělat zkoušky, což bylo dávno předtím, než tepal do nešvarů. Těch cizích přirozeně.
Bohužel české školství nezná pojem superarbitrován pro blbost, což se stávalo u odvodních komisí v RU.
To nejsou osobní útoky na autora, to je fakt, který potvrdí každý student a hlavně zkoušející v Plzni.

Pokud jde o věcnou rovinu,požadovanou p. Medem (mladším?) počkejme na soud.
Zkušený právník, kterým doc. Pauly je, nevystřílí na internetu náboje předem a paní komisařka, hrající svou hru o senátní křeslo dělá vše pro naplnění námitky předpojatosti. Zdali budou argumenty u soudu stačit-uvidíme. I zda postačí k řešení stížnosti k US poněkud vágní poškození zájmu veřejnosti a ne konkrétních osob.
Přijaté řešení poskytne čas dostudovat těm, kteří s vydáváním pochybných diplomů víajpíkům nemají nic společného.Ztratili by pár let života a to ne svou vinou. Zdali se uchytí v praxi bych nechal na nich.
Z blbých řešení to nejpřijatelnější, právně nepříliš čisté.

Zajímavé bude i to, jak se Dobeš popasuje s přijímáním, či nepřijímáním nových studentů. Kroutí se, váhá. Ve hře je totiž i vracení několika set milionových grantů celé ZČU, což není věc zanedbatelná při nečerpání dotací z EU ministrem Dobešem.
A v určitý čas se může na scéně objevit soukromá fakulta, teď to nepřichází v úvahu.Vracení titulů těch, kteří řádně dostudují je pitomost. Stejně jako přebírání studentů jinými fakultami.
V každém případě to nebudou mít studenti "on the road" u státnic lehké.Stejně jako v posledních dvou-tří letech.
Což je dobře.
19. 03. 2012 | 14:50

Šimon napsal(a):

Neznám jediného slušného právníka. Každý se v první řadě zajímá o svůj zisk, zcela bez ohledu na to, jakého úspěchu dosáhl pro svého klienta. Plzeňský ústav je jen "krásnou" koncentrovanou ukázkou, co jsou právníci za verbež!
19. 03. 2012 | 14:58

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro pobavený.
Vlastní hloupost pobaví nejvíce, tomu věřím.

Uniká vám základní kritérium a to, že jsou diskutující, kteří ukazují čísla a fakta, tam je zaujatý - není zaujatý není až tak podstatné a pak jsou diskutující, jako například Monika, kteří vydávají celková hodnocení a věcnými argumenty je nezabývají, tam jsou parametry hodnocení buď skryté nebo subjektivní a pak je na místě otázka o objektivitě autora prohlášení.
19. 03. 2012 | 15:04

Pobavený napsal(a):

PRo Ten, kdo....
Čísla a fakta jsou ale docela jasná. Jak bylo již zmíněno, i Akreditační komise uznala, že se fakulta očistila. Jediná kritika a důvod proč je AK proti FPR je personální stránka. Jak fakulta doložila konkrétními fakty a důkazy - personální stránka nebyla posouzena AK správně a AK nepostupovala v případě FPR stejně jako u ostatních právnických fakult (tj. byla porušena rovnost). V čem tedy tkví Vaše negativistické stanovisko? Zajímalo by mne co je zdrojem Vašich informací?
Přidávám známý citát: Pro hlupáka každý hloupý. :-)
19. 03. 2012 | 15:12

miro napsal(a):

Je zřejmé a to nejen u tohoto blogu, že jen málo blogerů skutečně něco ví o problému ke kterému se vyjadřují
19. 03. 2012 | 15:27

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Pobavený.
Kde vidíte, že jsem rozebíral argumenty o tom, zda má fakulta pokračovat nebo ne?
Ale pokud chcete, tak pro mne jsou informace zde:

Stanovisko Akreditační komise
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/355/Stanovisko_FPrZCU_Plzen_03_12.pdf

Připomenu, že jsem se před tím zabýval jen pochybným děním na fakultě v minulosti, například způsobem přijímání studentů a to, že do Plzně mířili různí prominenti, to jen dokresluje.
19. 03. 2012 | 15:29

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Pobavený.
A ještě jedna zásadní věc.
K vaší nevěrohodnosti přispívá to, že se snažíte interpretovat vyjádření jiných, spíše bych řekl, že lžete a ještě ty své lži vkládáte do úst druhým. Například ta vaše interpretace AK.
Nemá smysl se s vámi bavit.
19. 03. 2012 | 15:35

Pavel Filip, Domažlice napsal(a):

Fakultu bych nechal žít: trest smrti už u nás taky nepoužíváme, známe "jenom" doživotí, tak bych ji napořád nechal žít s cejchem, jaký si vysloužila. Každý svého štěstí strůjcem.
19. 03. 2012 | 15:37

Pobavený napsal(a):

Míří prominenti? Jaké procento prominentů v poměru k normálním studentům? Jaké je to procento na UK v Praze a na jiných školách? Soudí se opravdu až příliš rychle.

K Ten, kdo se s blbcem hádat nebude: Předpokládám, že k definitivnímu rozhodnutí jste na základě objektivity prostudoval i stanovisko FPR. Nebo ne?
19. 03. 2012 | 15:38

Pobavený napsal(a):

Když už jsem napadán pro lež, zajímalo by mě co jsem údajně řekl lživého.
19. 03. 2012 | 15:43

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě bych připomenul, že i do Prahy, Brna či na VŠE mířili a stále vesele míří různí prominenti ze všech politických stran a v tomto státě existují soukromé školy, do kterých se zamíří jen pro diplom a naši milou AK to nikterak neznepokojuje, své poslání neplnila.
Pak bych připomenul, že před lety praskla aféra za jakou částku lze dostat vyplněný test na pražskou fakultu, což znamenalo změnu systému přijímání nových studentů,vyhození některých, ne však zavření VŠ, takže nelze skutečně hovořit o rovnosti.
Ale to budou posuzovat jiní.
19. 03. 2012 | 15:43

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Pobavený.
Například tato interpretace:
„ i Akreditační komise uznala, že se fakulta očistila. Jediná kritika a důvod proč je AK proti FPR je personální stránka.“
Personální zajištění je hlavním, ale ne jediným problémem,
Zde je Odůvodnění AK
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/338/FPrZCU_ZduvodneniMgr_02_12.pdf

Ani o tom, že by se fakulta očistila, jsem se tam taky nedočetl, spíše to, že z dlouhodobých problémů nedokázala vybřednout.
19. 03. 2012 | 16:06

BlaBla napsal(a):

Ja bych akorat pridal, ze je porad dost duvodu na to, aby se zavrela i prazska pravnicka fakulta a koneckoncu i spousta dalsich skol. Uvadim nekolik duvodu:
1) Vetsina habilitovanych vyucujicich byli verni posluhovaci komunistickeho rezimu, coz se projevuje existenci ruznych publikaci oslavujicich minuly rezim. Nejaka velka ocista nebo generacni obmena se od roku 1989 nekonala.
2) Prokazatelne prodavane prijimacky, at jiz vyplnene ci pouze otazky.
3) Ruzni svindl studenti typu Standa Gross nebo Roman Janousek. Janouskovi dokonce uplavala diplomka do Vltavy az par let po povodni.

:):):)
19. 03. 2012 | 16:09

yakuza napsal(a):

9:37 napsal Holubář, že Martin Marek je takový protestant z povolání. Hm a Vy, Holubáři, jste takový internetový tlučhuba z povolání. Jít z kůží na trh není jednoduché, a mnozí si tady na MM smlsávají. Ale sami prstem nehnou. Přitom je nad slunce jasné, že v Plzni se studovalo nadmíru nestandardně ... Mně nevadí lidi jako MM, mně vadí Holubáři
19. 03. 2012 | 16:12

Pobavený napsal(a):

Rozhovor s prof Dvořákovou. Poslední červený odstavec.

http://www.patria.cz/rozhovor/1629793/povolebni-online-rozhovor-s-politolozkou-vladimirou-dvorakovou-na-patriacz.html

Slušne se zeptat na zdroj považuji za slušné chování - ne sprosté obvinění ze lži.

Pořád jste mi neodpověděl, zda jste studoval i stanovisko školy či zda jste svůj objektivní názor postavil na vyjádřeních jedné strany.
19. 03. 2012 | 16:15

Pepa Řepa napsal(a):

"Podvody na plzeňských právech pokračují, je třeba je zavřít"
--------------------
Co mně ta dikce připomíná?
Už vím. Je třeba zabít Sekala!
Je třeba zavřít plzeňská práva, je třeba zavřít Temelín, je třeba zabít Sekala.
Je třeba, je třeba. Zakyslej pantáta z hospody. Pětadvacetiletej vopruz.
Udělejte to, nebo se přivážu ke klice.

"bylo tím nejlepším, co mohlo české vysoké školství v době Dobešové potkat"
Doba ledová zpívala Bára Basiková.
Doba Dobešová dí zelený mudrc

Chyba autora není v tom, že se přivazoval ke stromům, aby spasil české hvozdy.
Chyba je v tom, že se neměl odvazovat.
19. 03. 2012 | 16:24

Pepa Řepa napsal(a):

yakuza
mně taky yakuzáku.
Tuhle mně jeden po.al sako. Ne Holubář, ale jeho chovanec.
19. 03. 2012 | 16:27

Eva z Brna napsal(a):

Eva z Brna
Já jsem četla práci Haška, která je na úrovni studenta střední ekonomické školy.
Popisuje vznik družstev (obchodní zákoníku) a dále blábolí o tom jak jsou družstva
důležitá.Jen chvíli pracoval v Družstvu a poté se věnuje politice. Tak co poněm můžeme chtít.
19. 03. 2012 | 16:36

mb napsal(a):

je to sice smutný ... ale vyhrávaj prachy no a co ...

omnia vincit mamom et nos cedamos mamoni ...

je to smutný no ... ohýbání práva v praxi pomocí peněz ...

njn ... stane se ...
19. 03. 2012 | 17:01

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Pobavený.
To, že paní Dvořáková někde na chatu před dvěma roky řekla, že fakulta se očistila, nemůžete pokládat za současné stanovisko AK. Chápu, proč to tehdy řekla, panoval názor, že se čistí, ale i tento článek je o tom, že se tam vrátily staré časy.

Hlavně nevysvětlujte stanoviska svých oponentů, tím nemyslím sebe, ale AK.

Stanovisko školy jsem nestudoval, není pro mne věrohodná a nemám nejmenší důvod se tím zabývat.
Je nadevší pochybnost, že se v Plzni na právech v minulých letech děly nekalé věci a ti, kdo jsou za to zodpovědní, by tam působit neměli.

Soudci, policisté, právníci, státní úřednici by z takového prostředí neměli vycházet.
Pokud to byl učňák pro uklízečky, tak nemám problém.
19. 03. 2012 | 17:10

Pobavený napsal(a):

"stanovisko školy jsem nestudoval, není pro mě důvěryhodná..." Takže to nemáme o čem mluvit. Vidíte, já nesouhlasím s AK a její stanoviska jsem studoval. A to je ten rozdíl mezi námi. Než si udělám názor tak si vyslechnu obě strany. Je nabídledni, čí přístup je blíže demokratickým principům.
Otázkou je, zdali byste byl rád aby někdo Váš přístup aplikoval na Vás při případném obvinění. Asi ne, že.
Každopádně tímto Vaším výrokem pokládám naši diskusi za ukončenou.
19. 03. 2012 | 17:24

Pepino napsal(a):

Čas běží, promlčení se blíží, nikdo nekoná ....., ale autor může přece podat trestní oznámení sám, navíc kdekoliv, nechápu proč sám nekoná, když se ho to dotýká a dané informace má.
19. 03. 2012 | 17:29

site napsal(a):

bože bože, já měl dojem že baxa je celkem slušnej člověk. za chvíli fakt už nebude možný chtít jakoukoli nápravu čehokoli, protože nějaký máslo budeme mít úplně všichni.
no, dobře to vedeme, takhle dobře sme se fakt eště neměli, jak říká krysí očko
19. 03. 2012 | 17:45

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Mgr. Jakub Med:
nevím, jaké máte zkušenosti z internetových diskuzí, ale v případech některých oponentů (nebo spíš "oponentů" typu Občan, Dagmar) je nejlepší udržet své nervy na uzdě a NEreagovat, případně "diskusi" s dotyčným sám aktivně ukončit. Na to protistrana zhusta zareaguje sprostým závěrečným výpadem, načež můžete (třeba jen sám pro sebe) zkonstatovat určité uspokojení :-).

Jinak díky za mě konvenující názory.

Pepa Řepa:
"Zkušený právník, kterým doc. Pauly je.."
ze všech veřejných vystoupení pana Paulyho mám dojem (způsob řeči, intonace, především však způsob argumentování, hbité unikání od odpovědí, mlžení, přenášení odpovědnosti jinam - česky pomlouvání - atd..) slizu.
A je zajímavé, že stejně se o jeho projevech vyjádřilo několik dalších se mnou náhodou poslouchajících lidí, kteří o kauze ZČU nevědí prakticky nic.
Možná to je ta pravá kvalifikace pro vedení ZČU.

Pane autore,
neznám Vás a nic moc o Vás nevím, ovšem celkem jsem na Vaší straně, protože:
1/ argumenty Vámi předložené vypadají dost tvrdě a pokud čtu dobře, nikdo z přítomných je nevyvrátil.
2/ způsob, jakým se zde na Vás leje špína, je mi dost proti srsti.
Takže díky.
19. 03. 2012 | 18:04

Pepa Řepa napsal(a):

Bregovič
docenturu nezískal v Plzni a působil v renomované právní kanceláři. To že nepůsobí v mediích jako -tuším že- žaludská devítka v mariáškách, to jest-sedí na p.deli a troubí (v mediích), nic neznamená.
Snaží se zachránit situaci, kterou on nezavinil.Proč mu to vyčítat? Na tom nezíská ani majlant ani reputaci u těch, kteří jej neznají.Poker v ruce nemá, dělá co může. Svým způsobem to je oběť.
Inu mlžení patří k výbavě právníka. Mha přede mnou, mha za mnou.
19. 03. 2012 | 18:33

Dagmar napsal(a):

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče

Vážený diskutující,
mohu vás zdvořile požádat o rozvedení této vaší myšlenky, ve které zmiňujete i můj nick?

"nevím, jaké máte zkušenosti z internetových diskuzí, ale v případech některých oponentů (nebo spíš "oponentů" typu Občan, Dagmar) je nejlepší udržet své nervy na uzdě a NEreagovat, případně "diskusi" s dotyčným sám aktivně ukončit. Na to protistrana zhusta zareaguje sprostým závěrečným výpadem, načež můžete (třeba jen sám pro sebe) zkonstatovat určité uspokojení :-)."

Ráda bych se však ohradila, co možná nejdůrazněji, proti vašemu nařčení, že "reaguje závěrečným sprostým výpadem". Pokud by vás to neobtěžovalo, můžete mi konkrétně vytknout, kdy se mi něco takového podařilo?

P.S. Máte-li na mysli vtip z 09:41, tak ten, když dovolíte, nezešměšňuje právníky, ale jejich klienty.
19. 03. 2012 | 18:36

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Dagmar:
máte zajímavý styl, jeden šroubovanější výraz než druhý, já Vám gratuluju :-)
(že by dotčená ješitnost?)
Končím, z důvodu nedostatku času (doufám nebudu nařčen z provokace :-) )
19. 03. 2012 | 18:46

Dagmar napsal(a):

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Ne, nebudete, jen jsem si myslela, že by vaše reakce pro mne mohla být užitečná.

Formálnost, nebo chcete-li šroubovanost vyjádření byla naprosto záměrná. Je to obrana před vlastní neslušností :-)
19. 03. 2012 | 18:55

o dojmech napsal(a):

4 Pepa Řepa

Tak proč Pauly v renomované právní kanceláři nezůstal?
Jsou 2 možnosti:
1. na fakultě učil už i za Kindla, tudíž na celé situaci svůj podíl viny má.
2. na fakultě učí až od doby postkindlovské - pak se lze ptát, co od svého angažmá očekával, zvlášť když byl zvolen Růžička? Proč nezůstal v té ...ehm...renomované právní kanceláři ?

Pauly skutečně působí dojmem sliznatého hochštaplera , a nikoli spasitele a advokáta chudých.
A vy Pepo Řepo působíte dojmem, že se s Paulym znáte osobně a jste nějak na této kauze zainteresován.
19. 03. 2012 | 19:21

třebaKarel napsal(a):

Pepa Řepa
Pepo , zakyslej pantáta , pětadvacetiletej vopruz , udělejte to nebo se přivážu ke klice . . . Pleteš to Pepo , chtěl se přivazovat k bagru . Zakyslej hradčanskej pantáta , toho beru . A pětadvacetiletej ? - Ten nářek je pochopitelnej . Ty moudra jak se to dělá všude jsou pěkná blbost . Nedělá . A kde se to dělá , měli by skončit i jen kvůli jedinýmu indexu . To je horor . Kdo má náhodou silnější žaludek tak se posmívá , místo aby mu vadilo že ho třeba bude někdy obhajovat takovejhle pitomec . Přál bych Ti to Pepo . Zasloužil bys to .

Autorovi taky díky ,
i když Rok devátý se proti tomuhle čte určitě veseleji .
19. 03. 2012 | 19:53

katalyzátor napsal(a):

Pane doktore,
jste milý člověk a sečtělý, ale prosím nezůstanťe se svými výzkumy hluboko v minulém století, kdy pár študáků lezlo za pár kaček na bednu. Se závodníky rallye jsem sice neuspěl, ale napadlo mne vás upozornit na zkušenosti osamělých plavců a závodníků na plachetnicích. Ti dokáží regulovat spaní (spíš nespaní) až na úplnou hranici možností člověka, aby mohli řídit plachetnici pokud možná nepřetržitě po dobu závodu, měsíc i déle, a to v podmínkách ječících sedmdesátek. To vše za pomoci týmů odborníků včetně lékařů. Nejvíce se o to zajímají zřejmě Francouzi, kteří také drží nejvíce rekordů osamělých plaveb přes Atlantik a kolem světa. No nic, nechci radit. Já osobně jsem byl také předmětem dlouhodobých pokusů nespavosti, nedobrovolně, díky špatné zvukové izolaci domů, ve kterých jsem bydlel, v kombinaci s hlučnými sousedy. Myslím si, že nemoci, které mně sužovaly, jako dna, byly příčinou. Dnes, co bydlím konečně dobře, se nemoci ztrácejí.
19. 03. 2012 | 23:44

argun napsal(a):

Monika

"Boj s ignorancí útočící na zcela standardní VŠ právního směru v Plzni je nekonečný".

Vtip roku. Nevěděl jsem, že jste se dala na estrádu.
20. 03. 2012 | 00:04

argun napsal(a):

Sims.

"Asi by stálo za úvahu zrušit celou univerzitu v Plzni a postavit ji znovu (nemyslím budovy) na nových základech. Tam to vypadá, že je prolezlé všude."

Bohužel ano. Pokud mluvíme o fakultách společenských věd. To je naprostá katastrofa. Technické jsou ok, fakulta aplikovaných věd je vynikající.
20. 03. 2012 | 00:12

Miloš Sivák napsal(a):

Dovolím si k článku několik, pokud možno věcných, poznámek:
1) Martin Marek již za svého působení studenta právnické fakulty v Plzni se více věnoval své politické kariéře než studiu a po nástupu pana Pospíšila do funkce děkana (na němž měl svůj velký podíl) se rozhodl svoji loajalitu vůči novému vedení zhodnotit politicky, a to kandidaturou ve volbách roku 2010 za Stranu zelených. Kdo jej v Plzni sledoval si jistě vzpomene na jeho fanatické názory hraničící s ekoterorismem. To mu naštěstí nevyšlo.
2) Z fakulty odešel z jednoho prostého důvodu a sice proto, že studium nezvládl.
3) Bavíme se o právu a proto je třeba také jednat podle práva. Žádná jiná fakulta v České republice nebyla čtyři roky pod takovým drobnohledem médií, veřejnosti i orgánů činných v trestním řízení. Žádná nemusela odrážet tak masivní útoky, z velké části založené na polopravdách a nepravdách. Na nich má svoji velkou "zásluhu" i Martin Marek. Snaha o vylučování ze studií (hle zavála k nám normalizace), odebírání titulů, vyvozování trestně právní odpovědnosti, atd., byla skutečně enormní. Jaký je výsledek? Lze jej shrnout jednoduše. Ve škole byl opravdu velký binec v papírech, nicméně více než 95% chybějících zápisů, diplomových prací, atd. se podařilo najít. Titul zatím nebyl odebrán ani jeden. Trestně právní odpovědnost se nezjistila. U všech tzv. rychlostudentů se nakonec ukázalo, že studovali po standardní dobu (někdy se započtením studia na předchozí fakultě) nebo dokonce déle.
4) Zpochybňovat právní názor jednoho z nejlepších právníků v zemi a stavět pro ti němu názor studenta, jenž nezvládl ani druhý ročník mi přijde mírně řečeno nevkusné. I tak ale nechápu co je špatného na doporučení JUDr. Sokola nechat vyšetřování raději na orgánech činných v trestním řízení a plně s nimi spolupracovat. Myslí si snad Martin Marek, že kriminalisté umí svoji práci hůře než akademičtí funkcionáři nebo než on?
5) V podstatě celý čánek je nářkem nad tím, že nebyly vyslyšeny názory bývalého studenta Marka jako člena Akademického senátu a dále sáhodlouhá rozprava nad jedním případem, dle jeho názoru, nestandardního studia. Nejsem s tímto konkrétním případem obeznámen a nevím zda je pravdivý či nikoli. Nevím také zda je protiprávní. Ale rozhodně jsem přesvědčen, že mnoho lidí na mnoha fakultách dostalo někdy zdarmo zápočet nebo i zkoušku a rozhodně více lidí ze státní správy a samosprávy studovala na pražské právnické fakultě a hlavně na mnoha soukromých školách obory typu politologie (soudružka profesorka Dvořáková o tom jistě ví své) a další. Je zajímavé, že to nikoho nezajímá.
6) O kvalitě každé školy svědčí především uplatnění jejich absolventů. A to je u plzeňské právnické fakulty velice dobré, a to i podle nezávislých výzkumů. Jeden byl nedávno uveřejněn např. v Lidových novinách a uplatnění studentů ZČU bylo na stejné úrovni jako u brněnské fakulty, jen o 1% horší než u pražské, zato ale více než 4x lepší než u olomoucké.
7) Souhlasím s názorem, že ve vysokém školství je binec. A to hlavně zásluhou Akreditační komise, jež po dlouhá léta rozdávala akreditace hlava nehlava. Ano, je třeba mnoho škol zrušit. Rozhodně však ne ty veřejné. Určitě ale ne podobným partizánským způsobem a určitě ne tradiční obory. Nových humanitárních oborů z nichž je uplatnění nulové najdeme dostatek.
20. 03. 2012 | 06:12

Pepa Řepa napsal(a):

třebaKarel
když myslíte.Osobní zájem nemám. Znám spoustu lidí.Je to naškodu?
Doporučuji srovnat počet docentů v Plzni (okolo 25) a Olomouci, kde je cca poloviční.
Že se v Plzni- a nejen tam- děly zvěrsta je nepochybné. Co má ale běžný student, studující za poslední leta společného s diplomy víajpíků mně není jasné.

A pokud je v části školství neuvěřitelný bordel a akraditace byly dávány různým paoborům je otázkou, kdo jiný za to může než AK.
20. 03. 2012 | 08:15

Pepa Řepa napsal(a):

docentů + profesorů, přirozeně. Baxa nebo Balík sedět v Plzni celý den nebudou.Tak to chodí všude.
20. 03. 2012 | 08:32

Pozorovatel napsal(a):

Pan Baxa ,jeho rozhovor v rozhlase "Podváádějí na všech školách,jenom se nenechají chytit"-to je argument pana soudce ve prospěch Plzně .Kde to jsme?
20. 03. 2012 | 08:38

zahraničí napsal(a):

Co?
České vysoké školy?
Co to má být?
Dobré jméno?
Reputace?
Chachachá :)))
Dobrý vtip.
Pouhá zoufalá parodie na školy.
Podívejte na ty plzeňská práva.
Jeden příklad za všechny.
Může se něco tak neuvěřitelného stát v civilizované zemi?
Celé to jejich české školství je ubohý švindl a podfuk.
I díky němu je nedůvěryhodná celá ta zoufalá zemička.
Neumějí tam nic než krást a podvádět.
Raději dál od toho svinčíku.
Obloukem se tomu vyhnout.
Ignorovat je na mapě.
FUJTAJBL.
20. 03. 2012 | 08:43

Anonym 1 napsal(a):

Jsme zřejmě někde kde neplatí rovnost. P. Baxa tím neospravedlňoval Plzeň, jen tím poukazoval na to, že se tohle děje všude. Myslíte že na jiných školách nikdo nepřimhouří očko? Nad příbuzným? Nad známým? Nad "celebritou?" Ale jděte. Protekce byla, je a bude. Je ovšem ostuda pranýřovat jen Plzeň a ostatní brát jako svaté instituce. P. Sivák má pravdu v tom, že ta bombastická čísla uvedená v médiích na začátku byla vysoká, protože se neselektovali přestupující. Těch opravdu sporných studentů je jen pár. Stejně jako na jiných školách. Jenže to už by nebylo pro média či pana Marka tak zajímavé.
20. 03. 2012 | 08:47

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Pepa Řepa

S Olomoucí máte sice pravdu, ale k samotnému počtu docentů/profesorů se Akreditační komise přece nevyjádřila. Hodnotila, zda u cca 8-10 stěžejních předmětů je alespoň jeden docent/profesor, který navíc není přestárlý (aby byl garantován provoz do budoucna), nemá sposustu úvazků na jiných školách, popř. nepůsobí na škole pouze formálně jako garant, aniž by zde učil. Olomouc má 15 docentů/profesorů, ti ale vyučují většinou pouze zde a jsou relativně mladí, takže klíčové předměty jsou garantovány. To v Plzni u asi 4 předmětů nebylo.
20. 03. 2012 | 09:24

argun napsal(a):

Pepa Řepa

Pane kolego nejde zdaleka jen o počty docentů. Jde o jejich úvazky, jde o to, kdo reálně vyučuje a především zkouší. Že za ten celkový bordel ve vysokém školství může AK je nepochybné. Že škol zralých na zrušení je v republice celá řada, je také nepochybné. Včetně kuprříkladu "filosofické" fakulty téže univerzity... Sama paní rektorka je zosobněnou parodií na akademickou kariéru. To vše je důsledkem debilní teorie o "vzdělanostní" společnosti. Ale někde se prostě začít musí... Práva v Plzni jsou precedens, dnes už ani morálně, ani politicky, ani odborně neobhajitelný.

Netvrdím, že úplně vše, co se o nich píše, je pravda. Nejde vůbec o Marka. Jde o to, že stav je už neudržitelný, zašlo to moc daleko. Pokud práva v Plzni přežijí, pak vysoké školství v této zemi už bude opravdu jenom k smíchu. Jediným důstojným řešením bylo tu školu zrušit hned když ke skandálu došlo. A za pár let ji třeba zase obnovit. Nestalo se, opět chyba AK... dali jí šanci. Důsledkem je jen naprostá nechutnost.

Miloš Sivák

Uplatnění absolventů? Ha ha.. Jen v kraji je tolik advokátů, notářů a soudců a jejich známých, že synky a dcerky bez problémů zaměstnají. Ta škola vznikla jako klanový podnik v zájmu klanu, to je celé.
20. 03. 2012 | 09:32

argun napsal(a):Jen douška. Zájmem běžného studenta - pokud není trouba nebo kariérista nebo snob - by mělo být studovat na důvěryhodné škole. Proto v zájmu "běžných" studentů této školy (a že jich tam moc není...) je její zrušení, nikoli opak. Že to nechápou, je důsledkem krajně nebezpečného společenského trendu - mít jakýkoliv titul za jakoukoliv cenu. To nám nalila do hlav matka z Bruseli a lidé jako Ondřej Štefl..
20. 03. 2012 | 09:43

myška napsal(a):

Pane Siváku, u lídra plzeňských studentů práv, hrdě bojujících za svoji fakultu, bych předpokládala velmi vysoký morální kredit. Křičet, že všichni přece kradou (zápočty, zkoušky, kvalifikační práce zadarmo aj.), tak proč bychom nemohli my, o Vás vypovídá víc než si dokážete představit.
20. 03. 2012 | 11:26

Pepa Řepa napsal(a):

argun
jste na omylu. Zkoušky běžný student skládal-v posl. letech- i v Praze, neb to bylo pro pražského profesora pohodlnější, ta teze že by měl být kádr tvořen ryzími mladými plzeńáky ostatně protiřečí trendu, že je třeba vymýtit plzeńské sídlo neřesti. FF ZÚČ požadující zamáznutí jméno kazící fakulty právnické je příběh sám pro sebe. Docentů a prof. má sama si pětinu.Zemřelý Masopust ani docentem nebyl a někteří právníci zrají jako víno.
Pravda, někdy přezrají.
U státnic se vesele vyhazuje, což je O.K. ostatně komise tvoří většinou zkoušející z jiných fakult než je plzeňská.Ti si smlsnou. Tady má student Sivák pravdu.

Pokud byla pravá chvíle práva zamáznout, byla promeškána. Místo toho přidala Vladimíra doktoranda jako odměnu za to, jak se dílo daří.
A pak to hlavní-musela by měřit u všech škol stejným metrem, což se neděje.

Úroveň je skutečně zoufalá, škol je moc. Že trend nastavila EU je také jasné, dokonce tvrdí, že je málo BC a moc Mgr.
20. 03. 2012 | 12:07

Pepa Řepa napsal(a):

Argun
Ještě dodatek. Ve hře je ještě jedna věc. Prachy. Nejen nutnost navýšení na studenty, které by bylo nutno uplacírovat jinde. Vracení grantů, které přišly pro našeho Frantu a jejichž podmínkou bylo provozování tohoto a tohoto v Plzni. Když to Franta nebude, provozovat,hrozí, že bude muset prašule vracet.
Matička EU je na mizině a nedá tomu, kdo neseká dobrotu.Částka přesahující půl miliardy, taková drobnost. O budovu se nebojte.
Taková hezká soukromá VŠ se školným jako i pane Pehe by z ní byla. Teď není vhodná doba, ale přijde čas, vstanou staronoví bojovníci.
Pak se najde docentů! Chlouba právní vědy z Plzně bude.
20. 03. 2012 | 13:53

Pepa Řepa napsal(a):

Mgr. Jakub Med
magistře, pozor na termín přestárlý.
Sedmdesátník je přece v plném rozpuku a má pracovat.
Říkal tuhle pan Drábek.

My senilové, máme hole v ruce.
Francouzské.
:-)))
20. 03. 2012 | 14:18

Radovan II. napsal(a):

Na právech v Plzni učí profsoři od 80 - 87 let, proto tak vypadá. Studenti se moc učit nemusí, proto brání svou fakultu. Marek Benda uznávaný a prý spravedlivý poslanec klidně opsal svou magisterskou diplomku a vydával ji za doktorskou a klidně rozhoduje o zákonech ve sněmovně. Řápoková - bordeldáma je senátorkou za 120 tisíc, a vůbec nestudovala, hlavně, že má titiul. To jsou svinstva, tohle všechno jde za vlády GURU Nečase a Kalouska.Ten prý se rozvedl, ale nějak potichu, je to určitě nějaký trik, švagr, kterého zabili jeho kámoši mafiáni mu asi kazil kádrový profil, ale, že zdědil po něm s manželkou barák za 7 milionů poořízený zamfianáských peněz mu tenkrát nevadilo.
Pokud tu máme ještě moudrý český lid a ne jen farizeje, zblblé z peněz, tak musíte jít do ulic velkých měst, jinak brzy zapláčete nad výpovědí nebo nad exekutorem.
Je to vaše budoucnost, modré brzy pošleme k šípku a možná ještě dál.Už prý kupují kufry !!!
20. 03. 2012 | 19:35

Marek Kobera napsal(a):

To Pepa Řepa:

Koukám, že míříte, jak je u Vás zvykem, opět do černého. Gratuluji! Mějte se fajn!
21. 03. 2012 | 00:12

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Pepa Řepa

Omlouvám se tímto za termín přestárlý, koneckonců jsem při studiích potkal starší vyučující, kteří byli duševně více svěží než leckteří o polovinu mladší.
Chtěl jsem tím říci, že když nastoupíte na práva, strávíte tam minimálně 5, ale často i 6-7 let. Pokud se rozhodnete pro doktorské studium, o které v Plzni usilovali/usilují, je to dalších 4-5 let. Z tohoto hlediska prostě obor se sedmdesátiletým vyučujícím není dlouhodobě zajištěn. Mám několik přátel, kteří vystudovali práva v Praze a stěžovali si, že je tam příliš velká koncentrace vyučujících okolo 80 let (zároveň ale i dost mladších).
21. 03. 2012 | 08:01

scallop napsal(a):

Zhrnul bych hlavni argumenty obhajcu plzenskych prav:

1) Autor blogu patri k zelenym, tedy nema pravdu.

2) Bordel je na vsech skolach. Takze je korektni bud zrusit vse nebo nerusit nic. Zrusit vse nelze, takze nebudem rusit nic.

3) My tu Dvorakovou fakt nemame radi.

4) Muze za to Brusel !! (Toto je univerzalni argument na vse od pocasi po nevernou manzelku).
21. 03. 2012 | 08:04

Dagmar napsal(a):

scallop

Skvělé shrnutí :-)
21. 03. 2012 | 08:12

Pepa Řepa napsal(a):

Mgr. Jakub Med
Omlouvat se nemusíte, neberte internet tak vážně. Chce ti trochu humoru do suché právní diskuse.
Já vím. Právníci. Přesně formulovat.
:-)))
Tady je to jako vždycky rozdělené. Kouknu, zda je Dvořáková "ta naše" a Dobeš patří "k těm druhým" a mám jasno, že scallope?
Kdepak, matička EU, ta to vždy myslí dobře. Čím víc bakalářů, tím větší konkurenceschopnost. A pana Marka tady kdosi dokonce oslovuje "doktore" i když nebyl schopen vystudovat ani dva roky školy-jak se říká-nevalné pověsti.
Inu pan Marek je chloubou právní vědy.
Skutečně jemu, ministru Pospíšilovi i paní Dvořákové jde o systémovou očistu školství. O co jiného?

Pane Mede (jméno s dobrým renomé) pokud jste studoval v Brně, byl jste asi na Erasmu. Že by to byla jinde v EU taková sláva? No, možná jste byl na nějaké prestižní. Je smutné, když Vám starší řeknou, že vystudovat JUDra za bolševika bylo těžší než nyní. Pravda, nebylo lehké se tam dostat¨a učili se kraviny.

Myslím, že nejlepším řešením by bylo doběhnout to, co rozběhnuté jest, protože dnešní studenti za studium víajpíků skutečně nemohou a 1500 mladých lidí je příliš velká zápalná oběť.
Je ovšem otázkou, zda tím bude odvrácena hrozba vracení peněz, když nebude fakulta nabírat nové studenty.
Jsem zvědav, jak se s tím Dobeš vyrovná, už tak má dost malérů s nečerpáním dotací, Neumí to sám a dost toho podědil.
Pak je ve hře další otázka. Méně škol znamená potřebu méně vyučujících a to -naprosto přirozeně-spojí akademickou obec.Tady tvrdě narazí.
Mějte se.
21. 03. 2012 | 08:45

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon
učily.....inu přestárlík
21. 03. 2012 | 08:47

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Tak jsme zase v sobe, tak to ma byt :-)

EU mozna muze za nevernou manzelku (bruselsti byrokrati jsou idoly dnesnich zen), ale za problemy plzne fakt nemuze ani neprimo. A bakalare tam nemaji.

Co se tyce "dobehnuti", tak je potreba znat nudne "technicke" detaily. AK (ne)udeluje doporuceni k akreditaci. Tj. (pokud vim), tak nemuze dat akreditaci bez prijimani novych studentu. To muze ministr. Ten ale prvni dopporuceni AK (akreditace az do zari) napadl jako nesystemove. AK tedy akreditaci ukoncila hned. Kdyby ministr hned po prvni doporuceni AK rozhodl, ze stavajici studenti nikoliv jen patych ale treba i ctvrtych (nebo i tretich) rocniku mohou dostudovat, byl by spor mnohem mensi. Jenze proc si neuzit konflikt, ze ?

PS Za probelmu s EU dotacemi si Dobes muze z nejvetsi casti sam. (To berte jako nazor castecne zasveceneho cloveka.)
21. 03. 2012 | 09:07

Pepa Řepa napsal(a):

Za probelmu s EU dotacemi si Dobes muze z nejvetsi casti sam. (To berte jako nazor castecne zasveceneho cloveka.)
----------------
O tom nepochybuji.
Nikdy by mne nenapadlo pochybovat o tom, že silná trojka České obce eurohujerské-tupelo- scallop i taoiseach- je velice blízko prsu matičky EU, že paetří mezi "zasvěcené".
21. 03. 2012 | 09:51

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Jasne pane repa, vecnost predevsim. Nemam dat k lepsimu vtipny komentar o Vas a prsu (pripadne jinem organu) taticka Kaddafiho ? Nebo soutez o nejlizlivejsi prispevek odlozime, protoze to tu stejne uz nikdo necte a bez publika to malo posimra muzske ego ?
21. 03. 2012 | 09:58

Desiderius napsal(a):

V normálně fungující demokracii be se podvody na plzeňských právech vůbec nemohly stát a kdyby se už staly,tak by taková škola byla okamžitě zrušena a podvodníci zavřeni.Protože normálním státem nejsme, je to tak, jak to nyní je.
21. 03. 2012 | 14:50

argun napsal(a):

scallop

Že jsem tak smělej pane kolego, Vaše P.S. to PŘ je trefa na komoru... Strelil na lišku - trefil Maryšku. Jen bych připodotkl, že finanční plánovací období EU, ve kterém se pohybuje i náš školský Napoleon, začalo již v roce 2007. Neznám jeho CV, ale řekl bych, že v té době ještě někde prozaicky zařezával a o politice slyšel možná něco z rádia... Stěží tedy mohl ohrozit čerpání dotací ve školství. Čímž netvrdím, že je to veleduch a čistý jak lilie k tomu. Jen chci říci, že realizace jednoho projektu trvá tak cca 3 roky, někdy i více. Nepatřím jako Vy mezi částečně zasvěcené - kouzelný termín, kam na to chodíte - jen ty projekty (nikoli ve školství) prostě dělám. Zkuste počítat na prstech...

Že jedním z viníků devalvace vzdělání v této zemi je i politika EU, je zcela evidentní. Kdo není fanatik, vidí. V tomto punktu prozřel ba dokonce i Václav Havel, označivši v anketě Lidovách novin za nejpozoruhodnější knihu tuším za rok 2010 tuto:
http://www.kosmas.cz/knihy/145045/teorie-nevzdelanosti/
Vřele doporučuji.
21. 03. 2012 | 18:58

argun napsal(a):Koukám, že jste ve věcech mého rodného městysu docela insider. Smile. Osoby a obsazení Vám jdou dobře. Ondyno jste tuším zmiňoval, že paní je z oboru, tak možná proto. Inu za vším hledej ženu. smile.

Koukáte hodně za roh. Pravda je, že tady je možné všechno. Skoro. O Vladimíře moc nevím, ta minulost problém je, ale takových tady běhá... Mluví obvykle rozumně, takže prostě nevím.. Jestli se stav na PF změnil natolik, jak píšete, pak jenom dobře. Takové info nemám a to by leccos vysvětlovalo.

Já tu bandu, co to zakládala, prostě nemám rád, přiznávám kajícně... Možná jsem zaujatý. Mějte se.
21. 03. 2012 | 19:11

Pepa Řepa napsal(a):

argun
zatím jsem se nesekl. Dobeš to pokládá,důvod proč je směšný, přijde jiná veverka, vláda si nemůže dovolit pád. Můj tip je, že v pondělí ohlásí nástupkyně, že se přijímat do prváku nebude. Což je výpadek 6-7 mega, to škola ustojí a situace se na čas uklidní.
Větší problém bude totiž hrozba nečerpání dotací celého MŠ z EU a začne spor, kdo za to může. Asi i Dobeš, ale hlavně jeho předchůdcem v tom máte-zřejmě-pravdu, ten zavařil víc, Dobeš nemohl vše stihnout. Pak taky zlobíme, nepodepsali jsme fiskální unii je potřeba ukázat svaly, jako honvédovi z Pešti.
Zlobíš-nebudou dotace.
1800 studentů dostuduje či alespoň část z nich za relativně standardních podmínek.
To ale neřeší hrozbu vracení částky cca 100x větší než je díra za jeden rok. Byla určena na to, že ZČU bude provozovat něco a najednou část programu provozovat nebude. To sice paní Vladimíru netrápí, ale někdo to řešit bude muset.Jak nemám tušení.
Možné je i protahování abdikace, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.Doktor Marek se půjde přivazovat na Šumavu, nasadí život za větrníky a fotovoltaiku, život půjde dál.

I Vy se mějte.
21. 03. 2012 | 21:13

scallop napsal(a):

argun

Dobes zacal tim, ze vyhodil Vitulu (s nim odesli i dalsi) s evropskych fondu. Holt byl z jine partaje (a mozny konkurent na ministerske zidli), tak musel jit. Z toho uz se ta sekce nevzpamatovala, na jeho miste se uz protocilo sest dalsich lidi a sedmy se hleda. (Misto 3 let pak mate vic a vic a vic ...) Jiste, chaos nasi nejslavnejsi ministrine Kuchtove tezko hleda konkurenci, ale (podle meho) se pak situace za Kopicove hodne zlepsila. Za Dobese se chaos vratil.

Otazka (podle mne) je, za co muze EU a za co si muzeme sami. Vyrazne klesa uroven zaku (ale kupodivu mnohem mene zakyn) zakladnich a strednich skol. Muze za o EU ? Jak ? Narust poctu VS je nesmyslny (a v Evrope unikatni), ale za to si zase muzem sami (konkretne Akreditacni komise vcetne Dvorakove a samozrejme je nutne se ptat, proc je tak hlasita dnes kdyz mlcela driv). Bolonska deklarace byla podle meho u nas nepochopena, ale me osobne zas tak moc inflace magistru nepohorsuje. (Zbozna ucta k diplomum je zase jen nas problem.) Ony to nakonec vyresi penize, protoze jich v pristich letech hodne ubyde.

Abych to uzavrel: v EU jsme my i treba Finsko. U nas uroven vzdelani klesa, u nich nikoliv. Takze co dela EU spatne ? A co my ?

Moje debaty s PR neberte uplne vazne. My od sebe nejsme nazorove tak daleko jak to vypada. Ale kdyz on pise vidlemi, tak ja holt odpovidam motykou. Jizlivost neni tezka.

PS Ja evropske fondy nedelam, ale mluvim s lidmi, kteri je delaji. (Ale take to mohla byt narazka na jisty tajny obrad "zasveceni", kderym bruselsti urednici prijimaji nove clany do sekty eurohujeru. Vyberte si.)
22. 03. 2012 | 17:31

sis napsal(a):

Je potřeba šáhnout nejdřív do středních škol, zejména gymnázií. Přemnožily se, nejsou to elitní školy, ale vytvářejí velký tlak na počet míst na VŠ. Kde je poptávka, je i nabídka.
Takže začít u gymnázií, které odsávají jen trochu vzdělavatelné děti ze ZŠ.
Skandinávský vzdělávací model je úspěšný, protože zde existují JEDNOTNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY do 14-15 let věku.
22. 03. 2012 | 21:20

Pepa Řepa napsal(a):

argun
Věc dospěla do finále.

Jistá V.D. dostala cenu Charty 77 za občanskou angažovanost.
Vzhledem, k tomu, že se nejednalo o komunistku řadovou, ale naprosto fanatickou, souputnici Míly Ransdorfa, je to důstojné završení sametové revoluce.
Pravda, každý třetí v Chartě byl komouš. Ale málokterý po r.68.
Zkuste se poptat, či vyhledat některé její články o konci kapitalismu a amerického imperialismu v osmdesátých letech.
Pravdu díte, že takových tady běhá, leč ne každý dostane cenu Fr. Kriegla. Te´d už chybí jen to, aby se stal prezidentem komunista, za jehož dočasného panování, se vymezily claimy a kradlo se jak nikdy.Obě velké partaje, každá ve svém revíru.
Cenu VH by mohla předat baronka Ashtonová, svého času na výplatnici KGB či Cohn-Bendit vyzývající k dovozu imigrantů, kteří v nové idilické mulri-kulti Evropě budou volit zelené a nastolí nový řád.

To je Evropa dnešních dnů.

Dobeš nebyl nejlepším ministrem-viz jeho slavná OKNA 1 či 2, ale nebyl ani nejhorším-viz Kuchtová či Liška. A nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře. Dvě veverky čekají na oříšek, jedna lepší a chytřejší než ten druhý veverčák.
Chce to navázat na tradici. Kontrolu přezůvek, dodržovat zvonění a procházet se po chodbě o přestávkách.
Naše vítězství je jisté-porazíme globalisté.
Nejlepším ministrem by byl nějaký školník.

Nebo pan Marek, abych se vrátil k tématu.
22. 03. 2012 | 21:30

argun napsal(a):Jo jo, zaznamenal jsem. Vyrazilo mi to dech ... Teď nemůžu, musím budovat kapitalismus..

scallop

Boloňskou deklaraci pochopit nelze. Stejně jako tu Lisabonskou. Ideologické proklamace nikdy nebyly určené k chápání, jen k následování... Peníze to bezpochyby vyřeší. Magistři budou sedět u pokladen v Tescu. Pohoršovat se nad tím zajisté nemusíte, pokud Vám nevadí, že se peníze vyhazují vidlemi oknem a místo elity vzdělávací systém produkuje jelita... Výsledkem je pak všeobecná společenská jelitizace.
23. 03. 2012 | 08:19

Občan napsal(a):

To Pepa Řepa:

Paní Dvořáková už to má vymyšlené.
V Plzni bude zřízen (Kým?, Za co?, Podle jakého zákona?) "Dočasný právní institut" (že prý možná pod správou CUNI), kde by studenti dostudovali.

No, a to s tou "dočasností" přece dobře známe, že...
Institut se přelije do privátní universitky (podle modelu UJAK) a hned bude kam a komu odklánět veřejné miliony.
23. 03. 2012 | 08:25

scallop napsal(a):

argun

Ja jsem cekal, ze se chytite me tolerance k diplopmum, byla to trosku navnada :-)

Ja nemam problem se skolnym. Naopak si myslim, ze by v nejake mire byt melo. (Casem bude, i kdyz treba pod jinym nazvem.)

Smyslem Bolonske deklarace bylo jednak standardizovat vysokoskolske vzdelani v Evrope (aby studenti mohli po bakalarskem studiu snaze prechazet jinam) a take dat rozumny standard (=bakalar) pro pro dobu, kdy studuje polovina populace. (Navnada ?!) Ze se z toho u nas stal prumysl na magistry ? To je NAS problem !

PS "společenská jelitizace" neni ovlivnena diplomy, ale jelity ...
23. 03. 2012 | 09:05

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
jako obvykle je to úsměvné. Někteří studenti volali do Hyde Parku, vezme to nějaká teta a chce vědět jaký bude dotaz, což je pochopitelné, neb by tam volal každý ožrala. Nicmémě jakmile zaznělo cosi z druhého břehu, dotaz neprošel. Mají to přirozeně nahrané, ale k čemu to je.Asi to někdo pověsí na Youtube.

Maurerová coby příslušnice party "B" tedy pracovitého medvídka, který přešel do Plzně zametat stopy sám po sobě, dokonce prohlásila, že by se měla škola proti prodloužení akreditace Dobešem odvolat, posléze ji kdosi vysvětlil, že odvolat se může poškozený.
Že by byla ZČU poškozena? Čím? Že má do r.2016 provozovat práva? Hmmm.
Čím se má zabývat ÚS? Čím ombudsman? Koho zájem byl poškozen? Společnosti? Galaxie? Pana Marka?
Faktem je, že soud může rozhodnout, zda je akteditace platná tak i tak.Pak přijdou odvolání......běh na delší trať.Jestli tam máte dceru dostuduje.Divil bych se, kdyby přijímali do prváku. Když nebudou přijímat dva roky. položí se finančně.
Vymýšlení všelijakých institutů je zřejmě další cesta jak se vyhnou vracení částky přes půl miliardy o které zatím nikdo necekl.

A pak, cesta k soukromé univerzitě bude otevřena. Až se prach usadí. Když bude školné jako u pana Pehe to se najde docentů, kteří budou-za přiměřený honorář- dojíždět.

O komunistické karieře paní Dvořákové, která se zasloužila o kvalitu českého školství-PS by měla přijmout zákon-, tím že rozdávala akreditace každému blbovi a leta hybernovala, darmo mluvit.
Ta je přece z Vašeho tábora, ne? Z tábora wumlíků. Nebo ne?
:-))))

scallop
Já raději bolońské špagety.
Btw. Práva nemají bakaláře. Nejsou Filda. To mají K.V. pro ouřady.
Že by matička EU poradila, že i na právníka stačí Bc.?
23. 03. 2012 | 14:23

Pepa Řepa napsal(a):

Nebo že by Tbc.?
23. 03. 2012 | 14:25

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Nevim, zeptejte se maticky sam. Mozna nam EU poradila, ze i chirurgum staci bakalar.

Kdybychom nemeli EU, museli bychom si ji vymyslet.
23. 03. 2012 | 17:18

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Nez z texch "akreditaci kaxdemu blbovi" obvinite Dvorakovou, tak si zjistete, kdy byly ty akreditace udelovany. (Ja sam nevim, do ktereho obdobi ten narust spada, ale pocitam, ze to nevite ani Vy.) Dvorakova vede AK od roku 2006, predtim byla clenkou.
23. 03. 2012 | 17:24

Pepa Řepa napsal(a):

Scallop
Že by? Jenom pět let. Zasloužila by si doživotní předsednictví.
A že nezamázla Olomouc, kde se půl roku nevyučovalo a nezkoušelo a docenta abyste hledal s lucernou. Jana Amose či tu správní, už nevím jak se to jmenuje.
Padni komu padni, ne?
Před tím jenom řadová? Hmmm. A od čeho je řadový? Ten nehlasuje?

V neděli bude v Tahu dámou.
Motto:SAMA PROTI VŠEM
To nemá chybu. Rambo v sukni.
Jen nikde nevidím ty šiky bojovníků proti ní.
Kdyby ohlásila kandidaturu na Hrad, zítra ji český mamlas popostrčí.
23. 03. 2012 | 18:56

ignac23 napsal(a):

rozhodně bych nědělal z plzeňských práv obětního beránka, který je pod palbou médií a bagatelizovat to co se tam (s největší pravděpodobností) dělo a asi i stále děje skutečně může být nebezpečné... práva jsou specifický obor a je snad každému jasné, že "rychlokvaška" z práv je pro veřejnou správu potenciálně daleko větším nebezpečím, než protekční student např. tělocviku či hudebky...

a hlavně tu zase netahejme levou a pravou, když nejde o ideologický spor
25. 03. 2012 | 18:38

Foxtrot napsal(a):

milý Pepo Řepo,
za to, že neumíte napsat hibernovala, ale píšete hybernovala, může Dvořáková, nebo EU?
25. 03. 2012 | 21:33

Pepa Řepa napsal(a):

Foxtrot
Inu Řepa,co biste chtěl?
27. 03. 2012 | 08:50

Antonín Mühlfeit napsal(a):

Na FPR se děly věci... A Martin Marek o nich píše s velkým odstupem a hlavně až na základě toho, že sám studium nedokončil. Nikoliv však proto, že by na to vysloveně neměl! On se prostě nechtěl učit a myslel si, že na profesory vyzraje a bude je držet v šachu informacemi o jistých nestandardních postupech u nestandrardních studentů typu Řápkové a spol... Ale to se chlapec přepočítal a když zjistil, že by se musel na zkoušky učit jako 99% studentů, raději studia zcela zanechal a začal se věnovat diverzní činnosti na ZČU, odjížděl na srazy s kůrovcem a na mnoha dalších místech začal předvádět, co mu jde v jeho životě nejlépe: Vzít 20% pravdivých informací, namíchat to s 50% lží a 30% polopravd a vyrazit s tím do světa... A to všechno pod praporem zelenosocialistické revoluce a "lásky k pravdě"..
13. 08. 2012 | 17:54

AIR MAX napsal(a):

Thank you for this great plugin. air max nike http://airmax90er.com.
21. 09. 2013 | 12:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy