Jak bude vypadat Česko v roce 2020

02. 08. 2012 | 07:10
Přečteno 13469 krát
František Bublan: Vývoj půjde zcela určitě politicky doleva

Jaký bude svět, jaká bude naše republika, bude-li ještě, jací budeme my, budeme-li ještě v roce 2020, takové otázky si můžeme, nebo také nemusíme vůbec klást, většinou se kloníme k tomu druhému, prožíváme přítomnost a říkáme, že uvidíme. Každopádně je to zajímavé téma provokující k zamyšlení. Dovolím si tedy několik myšlenek nabídnout.

Úvaha první:

Jakkoliv jsou pravdivá tvrzení, že bez poznání minulosti nelze pochopit přítomnost a že kde není poznání minulosti, nemůže být více budoucnosti, jsou to výroky, které nezachycují celou podstatu poznání, chybí jim lidská invence a téměř bych je nazval polopravdivé. Více nabízí filosof a teolog Teilhard de Chardin, který říká, že „přítomnost je možno poznat a prožívat jen ve světle budoucnosti a stejně tak, že minulost správně pochopíme, máme-li představu, jak by měla vypadat naše budoucnost“.


Úvaha Františka Bublana je součástí seriálu o budoucnosti naší země. Zde naleznete informace o celém projektu a esej Bohuslava Svobody.

Pro přítomnost a budoucnost není zase až tak důležité, odkud anebo z čeho pocházíme, jakou historii má náš národ, jakými dějinnými cestami procházelo lidstvo nebo jak se chovali naši předkové. Toto poznání je jistě důležité a poučné, ale nelze z něho odvodit nějakou lineární rovnici a postavit vedle sebe ideologické a sociologické jednotky a dospět k nějakému výsledku budoucího uspořádání a chování lidstva, a už vůbec ne v menším měřítku podoby naší republiky a naší národní společnosti. Daleko důležitější je vědět, nebo chtít vědět, kam směřujeme, co je cílem našeho života, lidských dějin, a z toho teprve lépe poznáme a pochopíme naši minulost a prožijeme přítomnost. Cíl a smysl našeho bytí je přirozeně překrýván snahou užít si svůj život a každý jeho okamžik, ale v každém člověku je skrytá snaha dosáhnout něčeho, co jej přesahuje, touha po nějakém transcendentnu, představa o možném lepším světě, touha po něčem, co není konečné a dává smysl našemu konání a prožívání přítomnosti. Dobré jídlo, hezká dovolená, nové auto nás jistě uspokojí, ale nedávají smysl našemu životu, neobsahují nic, co by nás přesahovalo. Naopak, když někdo založí nadaci na pomoc např. postižených dětí, pomůže první rok možná deseti dětem, druhý rok již třikrát více dětem a je hnán tuto aktivitu stále zvyšovat, a dosahovat tak většího dobra. Když nebudu mít dovolenou, tak mne to tak nezabolí, jako když nebude mít nadace peníze na pomoc postiženým.

Vize budoucnosti je spojována s něčím dokonalejším, naplňuje přítomnost nadějí a pomáhá zhodnotit minulost.

Úvaha druhá:

Když vycházím z první premisy, že představa o budoucnosti dává pochopit minulost, musím vyznat přesvědčení, že svět se ve svých dějinách zlepšuje. Věřím, že spějeme k nějakému dokonalému bodu, nikoliv k zániku, a proto je dnes svět lepší, než byl v minulosti. Samozřejmě tento vývoj je doprovázen krutými válkami, rasovou, náboženskou a sociální nesnášenlivostí a nenávistí a vždy přítomným lidským sobectvím. Tyto patologické jevy a úchylky, které se nacházejí ve všech etapách lidských dějin a ve všech ideologiích, však nemohou natrvalo změnit směr k lepšímu. Dějinně působí tyto úchylky jako brzda, ale ve skutečnosti jsou nutným doprovodným jevem, ve kterém se formuje dokonalejší vědomí člověka, jeho svoboda a důstojnost. Zlo, nenávist, bolest a smrt jsou morální slabostí svobody, a i když je to nespravedlivé (alespoň v našich očích), jsou nutnou obětí v tvůrčím růstu světa. Bez těchto obětí by svět nemohl spět k lepšímu a hodnotnějšímu stavu.

Temné stránky lidstva se nedají ospravedlnit, ale právě pohledem do budoucna můžeme očekávat nějaké řešení a spravedlivé odčinění všeho zla, bolesti i smrti samé. Pohled do budoucna je doprovázen nadějí.

Vize politického systému v ČR:

Současné politické a společenské problémy, téměř totální ztráta důvěry ve vládnoucí politickou reprezentaci, volání po nepolitické politice typu „holešovská výzva“ apod., ohlížení se po starých časech totalitního, ale určité jistoty zajišťujícího režimu povedou v příštích letech ke změnám. Příčina této společenské vzpoury je ve vědomém, nebo jenom podvědomém vnímání toho, že typ kapitalismu volného trhu, který přirozeně přerozděluje bohatství, selhal. Poznání, že bohatí jsou ještě bohatší, střední třída je v ohrožení a vzniká čím dál větší množina lidí, kteří jsou postradatelní, nebo nepohodlní a zatěžující ekonomický vývoj, je nenaplněnou nadějí, která se rodila na začátku 90. let. Pohár netrpělivosti a nespokojenosti, který je doplňován vládní arogancí, skandály a korupcí, je již téměř naplněn a je jenom otázkou času, kdy přeteče. Vývoj půjde zcela určitě politicky doleva k nějaké podobě demokratického socialismu, doplňován silnou kontrolou veřejnosti a postupnou změnou smýšlení. Tato změna smýšlení je velmi důležitá, její náznaky můžeme pozorovat již dnes. Spočívá v tom, že mnoho sociologů, ale i ekonomů si uvědomuje, že kapitalismus a svoboda nemusí být nutně dvě části jednoho nedělitelného projektu, jak hlásal Milton Friedman, ale že svoboda má daleko hlubší význam, její naplňování vede k osvobození člověka od všeho, co ohrožuje jeho život. To povede k větší solidaritě, logicky k větší skromnosti, ale také větší jednotě a vytváření vzájemných pout, která nesvazují, ale obohacují.

I na této vývojové křivce budou určité neoliberální, nebo dokonce autoritářské snahy o změnu proudu, ale v duchu mé druhé úvahy věřím v pozitivní dějinný krok, možná již v roce 2020.

František Bublan, exministr vnitra a poslanec zvolený za ČSSD

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Pane Bublane,

to, co píšete, bych si moc přál. Jenže...
Bude to vysloveně sebevražedná mise, protože Kalousek a ti, kdo tahají jeho provázky, udělají vše pro to, aby po nich zůstala skutečně spálená země. Totálně vydrancovaná, zbídačená, s obyvatelstvem/voličstvem, které již teď z velké části nevěří nikomu a ničemu.

Stačí chvíli sledovat ten mrtvolný klid, který doprovází odrbávání a ponižování občanů a velkozlodějny současné vládní garnitury. V jiné zemi už by stávka následovala stávku, případně by probíhala stávka generální a časově neomezená. Ne tak v ČR.

Takže, jakkoli moc si přeji vítězství levice a na stolení sociálně citlivějšího režimu, jsem toho názoru, že pro levici by bylo nejlepší usilovat o to, aby ve volbách nezvítězila. Nebude mít totiž vůbec žádné prostředky a nástroje pro plnění svého volebního programu.
02. 08. 2012 | 07:51

Občan napsal(a):

A ještě jednu "drobnost", pane Bublane,

jistě jste včera zaznamenal, že MZV ČR uzavřelo s USA pofidérní dohodu o zastupování "zájmů USA" v Sýrii. Vězte tedy, že nás "Sedmispáč" namočil do docela velkého maléru. Obama totiž dal zelenou všestranné americké podpoře "povstalců" - http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=279756; a ČR jim má při té špíně krýt záda!

Prosím Vás tedy touto cestou, abyste ve výše zmíněné souvislosti interpeloval ministra zahraničních věcí a ministra obrany a dotázal se, jak je zajištěna bezpečnost území a občanů ČR.
Důsledky podržtaškovství současné vládní sebranky ve prospěch USA totiž pocítíme MY, normální občané ČR!
02. 08. 2012 | 08:03

Veni, vidi, vici napsal(a):

To povede k větší solidaritě, logicky k větší skromnosti, ale také větší jednotě a vytváření vzájemných pout, která nesvazují, ale obohacují...
Ano, tak má uvažovat někdo, kdo není svépomocně uživitelný ze svých privátních zdrojů! Lidé svépomocně uživitelní ze svých privátních zdrojů uvažují opačně. Nejseš žoldák ze státních zdrojů, rád ti v rámci svých možností pomohu. Jseš-li levicový vagabund, žvanil z občanské společnosti, příživka nejrůznějších státních cecků, trhni si nohou! Divím se, že svépomocně uživitelní si nevytvoří Centrum občanů (neziskovou organizaci, zájmové skupiny, prospěšnou organizaci apod.), kde by byli protipólem nepřetržitě skuhrajících. Je paradoxní, že nepřetržitě cpou těm, kteří je nebudou volit (kolektivisty)! A nás, kteří jim vytvářejí přímo jejich zdrojovou základnu, volí je ( tím umožňují prosadit svobodné zákony, mravní úctu, souzvuk vidění světa apod.), ani nezavadí okem. Např: dělám v jeho podniku, co si nevydělám, to mě nedá... Proč by nemohl udělat při zisku? Chci darovat 100 000Kč. Dám je svépomocně neuživícím, ale abych dal i procenta svým svépomocně uživiícím, kteří mu pomohli? Kdyby byl slušný,potom by dar rozdělil 70% nesvépomocně neuživícím a 30% svépomocně uživijícím (zaměstnancům! Takovým dejme hlas a Bublanisti ať si trhnou levou zadní!
02. 08. 2012 | 08:19

otaznik napsal(a):

Vývoj půjde zcela určitě politicky doleva k nějaké podobě demokratického socialismu, doplňován silnou kontrolou veřejnosti a postupnou změnou smýšlení.

????
02. 08. 2012 | 08:19

asdfg napsal(a):

zdá se, že do roku 2020 je nutno vybudovat nový prognostický úřad, jako odkladiště nepoužitelných politiků.
Protože co by ti politici dělali, až jim voliči ukáží palec dolů.
02. 08. 2012 | 08:30

neo napsal(a):

tak to se těšim :)
02. 08. 2012 | 08:34

Daňový poplatník napsal(a):

To: Veni, vidi, vici
Celý problém je v tom, že byrokracie (politici zkorumpovaní velkokapitálem) vytváří takové podmínky (překážky), že je téměř nemožné (začít) v čím dál více oborech podnikat v malém, nebo se uživit svépomocí. Vím, o čem mluvím. Takže pobírat dávky, a fušovat načerno. Píši to nerad, protože jsem členem státostrany nebyl, ale zlatí komunisté.
02. 08. 2012 | 08:36

JC napsal(a):

Tak plácá člen partaje, která se na korupci podílí nemalým způsobem. Tak plácá muž, který na příkaz Paroubka nechal rozprášit Czechtech.
Bublane proboha zalez.
02. 08. 2012 | 08:48

Drzá zrzka napsal(a):

ČR se bude vyvíjet na základě poměru sociologů a politogů ve společnosti(kteří si kolikrát krásně protiřečí) proti počtu těch, kteří vytvářejí hodnoty.

Nebo se bude odrážet od vývoje západní civilizace, která zatím přešlapuje na místě a neví, kam a jak dál.
02. 08. 2012 | 09:01

český maloměšťák napsal(a):

Občanská společnost je v Kradistánu Paranoidním bohužel z velké části vyjádřena množinou takových jako je JC.
Proto také /mj./ v prezidentských volbách vede Fischer a hned za ním je Zeman.

Vrátit se na zem....neidealizovat si tu partu buřtíků a tetek !

Hezký den občanské společnosti přejí čeští maloměšťáci.
02. 08. 2012 | 09:09

Antonín Hrbek napsal(a):

Další výkvět, tentokrát sociologicko-politický.

Jsem zvědav, kdo otevřeně řekne, že jsme všechno rozprodali a prožrali a že nikomu se nechce pořádně dělat, ale chce se mít dobře. Naprostá většina národa se má lépe, než na co ve skutečnosti má.

Jedinou schůdnou cestou do budoucna je prudké snížení životní úrovně všech, ale úplně všech, a restart. Na současný hnůj nemáme dost vody.
02. 08. 2012 | 09:18

Nuba napsal(a):

Pane Bublane

souhlasím, říkám to už dlouho a pokud se člověk zadívá do minulosti a sleduje vývoj světa až po současnost, tak musí vidět, že se svět vyvíjí, sice pomalu, přes různé nedobré peripetie a úchylky, přece jen doleva.

Je to tak dobře a nakonec je to i v souladu s křesťanstvím. Zrovna včera jsme se zase zamýšleli nad některými božími přikázáními. Dlouhá cesta ještě uplyne, než se lidé budou skutečně milovat v duchu božího " miluj bližního svého jako sebe samého", ale dokážu si představit, že to možné je. Jako mnohem hůř akceptovatelné, zvláště vezmeme-li v úvahu minulost, ale i současnost jiné přikázání, a to "miluj nepřátele své". Ale to souvisí se stavem vývoje člověka a ten ještě k něčemu takovému nenazrál, ačkoli má obrovskou kapacitu, vždyť mozek je využíván prozatím jen z menší části jeho možností, takže co bude za pár miliard let ? Tedy pokud ty nedobré úchylky vůbec lidstvo přežije. Vždycky se najde část agresivních, kteří mají své představy o světě, kterého se chtějí zmocnit.

Domnívám se, že ne zvětšující se velikost chodidla, či výška člověka je ten výsledek evolučního vývoje, ale je to právě to, že se lidé, a tím i svět, stávají lepšími, jakkoli se to jedinci, který se tady vyskytuje vždy jen pár let a z pohledu vesmíru je to mikroskopická vzdálenost, nemusí tak jevit, vždyť svět je tak zlý.

Svět je takový, jací jsou lidé a ti jsou ve velké většině dobří. A čím mají lepší podmínky pro život, tak tím se také stávají lepšími. Je pravda, že pro ty lepší podmínky je třeba také něco udělat, ony se samy nezjevily z nebe ani v minulosti, vždycky se musel člověk brát za lepší život, jinak by tady otroctví vládlo až dodnes.

Schopnost tolerance, pomoc bližnímu, potlačení vlastního sobectví , respekt k důstojnosti druhého člověka, vede svět k stále lepším podmínkám pro život většiny a jsou tou silou, která vede svět dopředu a mírně doleva. Altruismus i přes silný odpor, který většině z nás klade vlastní sobectví z dlouhodobého pohledu přece jen nabývá vrchu.

Ovšem cesta je daleká a kamenitá, přímo trnitá a někteří podlehnou pocitu, že jen pro ten dnešní den stojí za to žít a po nás potopa.

Za dnešní úvahu Vám moc děkuji, udělala mi radost.
02. 08. 2012 | 09:19

Kvakin napsal(a):

Toto je dobré, pane Bublane. Proč něco takového nenapíše lídr Sobotka ? Asi toho není mocen - vzděláním i naturelem. Myslete na chorál, malověrní a pošlete Sobotku do řitě dějin ...
02. 08. 2012 | 09:28

Emissary napsal(a):

Ano, budoucnost je pro přežití lidstva důležitá, ale ne taková, jak o ní uvažujete Vy, pane Bublane, resp. Vaši socialisté.

To, o čem Vy uvažujete jako o lidské invenci znamená v konečném důsledků lidskou degeneraci na úroveň populace živočišní říše.

Že jste si zrovna vybral Teilhardův pokus o smíření katolicismu s evolucionismem, to je pokus o budoucí podobu koaliční vlády? Troch chabý, ale ani bych se nedivil, "inteligentní" voliči socializmu na to určitě skočí. Lidovci spolu se socialisty to všude a vždy dokázali. Musím Vás ovšem zklamat. Teilhard de Chardin svou filozofii formuloval v době, kdy lidstvo oproti současným poznatkům vesmíru nevědělo zhola nic. Je to jen pokus vyváznout z nevědomosti do vědomostí.

Toto, co píšete, už není ani k smíchu, spíš k pláči.

„Naopak, když někdo založí nadaci na pomoc např. postižených dětí, pomůže první rok možná deseti dětem, druhý rok již třikrát více dětem a je hnán tuto aktivitu stále zvyšovat, a dosahovat tak většího dobra.“

Je třeba to aplikovat ještě na romskou menšinu a další individua, která povětšinou této společnosti nedávají skoro nic, ale čerpají z ní přehršle. Jsem přesvědčen, že to povede ne k občanským válkám, ale přímo jsem vymyslel nový pojem – k sociálním a eugenickým válkám.

To nás jistě tolik dobra přesáhne. Vesmír je nejspíš plný života a civilizací na různých vývojových stupních a všichni mimozemšťané jsou nesporně hodní a konají velká dobra. Až nás objeví v tom Bohem zapomenutém koutků Galaxie, co si asi pomyslí? Myslím že něco na tento způsob: tuto planetu plnou kriplů, zahleděných do sebe, můžeme zotročit. Vlastně proč zotročovat, zotročovat kriply nemá smysl, rovnou je vyhladíme.

No a co by asi na to řekli asi tito, jenž téměř vymřeli

http://www.zshorakhk.cz/tvorba/ucitele/lidstvo.pdf

když Vy skoro tvrdíte že přítomnost a budoucnost není nijak moc determinovaná minulosti. Měli vůbec nějaký prostor k Vaši účelové humanitě?

Jaké bude Česko v roce 2020?
Vy to nevíte? Až vezmou moc do rukou socialisté, bude to znamenat minimálně pomalý konec euroatlantické civilizace, asijská či africká nějakou dobu bude žít, ale nakonec přes socializmus dospěje k stejným koncům. Socializmus přes konání „Vašeho dobra“ nemůže nikdy uspět, to si laskavě uvědomte, pane Bublane.
02. 08. 2012 | 09:32

otaznik napsal(a):

Neopisuje Nuba a Bublan od Grebenicka?
Cesti malomestaci budou volit toho kdo jim slibi vice burtu ktere si zadarmo ochutnaji na predvolebni kampani. A k tomu pivo za par kacek. Kdo by takovou stranu nevolil?
02. 08. 2012 | 09:33

český maloměšťák napsal(a):

ad Emissary
Včera jsem vedl hovor s majitelem stavební firmy, který si právě že nemůže vynachválit dochvilnost , pracovitost a zodpovědnost dvou svých romských zaměstnanců.
Když předtím vyzkoušel a pak vyhodil snad tucet bílých alkoholiků, nefachčenků a okecávačů.

Takže ona " romská menšina" je samozřejmě termín s rasistickým podtextem /zejména v kontextu analogie utvořené nickem Emissary směrem k lidem potřebným/ -který zní z úst liberálního pravičáka jako když si prdne prase.
Ostatně myslím si, že Bublan mínil vždy konkrétní pomoc konkrétním potřebným lidem.
Ale co tam po internetových náfucích, že...

otaznik
Čeští maloměšťáci mají rádi buřty. To ano.
Ale paralelně s tím pohrdají různými otazníky, jejichž otázky nedosahují ani úrovně šlupek od těch buřtů.
--------
K blogu.
Tkzv. manifestní pravičáci /zhusta ohýbači hřbetů za komunistů či jejich konfidenti a spoluporacovníci/ si myslí, že když budou volit lumpenelitu hnědomodrou - že ta je ochrání před jimi vyfanazírovaným znárodňováním a byrokracií....
Mýlí se.
Právě že jejich vůdcové je přivedou buď opět do lůna jakéhosi fašistického režimu či k revoluci takového charakteru, že budou pak coby zaměstnanci na farmách či v továrnách vzpomínat na zamýšlené regulační opatření socislistů /ve vztahu k monopolům, šizuňkům a bankám/ jako na jimi samými promarněné požehnání.

Šalom.
02. 08. 2012 | 09:52

trololo napsal(a):

ja bych pred levici a pravici dal prednost slusnym lidem vzdelanym v oboru. ale to je naivni predstava, ja vim.

pravice a levice je jen politicka klauniada pro udrzeni ovci v bizarnim kolecku premysleni, jestli vic krade levice nebo pravice, zatimco si modrooranzova mafie v klidu dal krade.
02. 08. 2012 | 10:04

1984 napsal(a):

Ať tu vládne třeba Sněhurka a 7 trpajzlíků. Hůře, než tato zlodějská pakáž, by jistě nevládli.
02. 08. 2012 | 10:05

modrý edvard napsal(a):

Obecně mám dojem, že autor nepochopil zadané téma - napsal "jak bych to chtěl mít za 50 let".
A jako poznámka, vadí mi představa, že dobro páchá ten, kdo založil nebo provozuje nadaci. Ten jenom (obvykle) přerozděluje peníze od dobrých a (obvykle) naivních lidí.
02. 08. 2012 | 10:06

František Blatan napsal(a):

Levice/pravice oblíbená argumentace těch, kterým se líbí současný politický marasmus. Nic takového neexistuje. Existují z principu jen gauneři nebo slušní lidé, chytří nebo hloupí. Problém ČR je v tom, že tady nemáme demokracii, ale jen rozmělněný totalitní stát. Kdyby tady byla skutečná demokracie, pak by si Kalousek, Sobotka už ani neškrtl..
02. 08. 2012 | 10:10

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....napíše, že v některých, zde nadhozených vizích, se vůbec neshodneme,...ale to je dobře.

V "makrokosmu, mikrokosmu i našem soukromém kosmu",.... platí tytéž základní zákony. Jeden ze základních,...vznik,-trvání-zánik.
Musí se počítat, v jaké fázi daný jev je. Takže minulost-přítomnost-budoucnost,... je řízena tímto základním, s danými prvky provázaným zákonem.

Jak minulost, tak přítomnost i budoucnost,....musí být v našich úvahách v rovnovážném zastoupení. Každé vychýlení, odchýlí i vývojový směr. Ať se na jakékoliv události nebo jevy,.... podíváte z hlediska,...astronomie, historie, fyziky, chemie, biologie, společenských věd,....takhle to funguje.

Tužka.
02. 08. 2012 | 10:12

Vladimir napsal(a):

Především je potřeba dát kontrolu nad děním v této zemi LIDEM - občanům !
Volby jednou za 4 roky žádnou možnost občanům nedávají. Na kandidátní listinu si totiž strany dají své potentáty a voliči nemají možnost volit toho, kdo je opravdu schopný, ale jen toho, koho jejich strana za "schopného" považuje. Kroužkování je marginálie, která s tou volbou úžedem nic moc neudělá.
Zrovna tak je pofiderné, že politici něco slibují před volbami a něco jiného pak provádějí , když se dostanou k moci. Nemluvě o tom, jak neskutečně zneužívají moc pro svou osobní potřebu.

Tedy porimární úkol pro občany ČR, je určitá forma PŘÍMÉ DEMOKRACIE !

A nejen to, ještě je třeba nechat Ústavu ČR projít referendem ! Současný stav - ústava bez odsouhlasení občany je neudržitelný !

D§ležitý bod Ústavy by také mělo být odměňování - platy ! Je skandální, že sekretářka ministra bere měsíční odměny ve výši celého ročního platu sekretářky někde jinde. Je skandální, že ředitel železnice (a jiní šéfikové) mají 3 krát větší plat, než ministerský předesda ! Je ten šéf vlády takový čičmunda, že vrchni ajzlboňák si zaslouží 3 krát víc ?

Tady utíkají peníze ze státní kasy a Kalousek by měl své složenky posílat těm, kdo takhle hloupě tunelují stát ...
02. 08. 2012 | 10:13

máca napsal(a):

Dobrý den, je jasné,že nastal konec éry tzv. kapitalismu, i když již prakticky žádná svoboda trhu neexistuje a podnikání je jednoznačně propojeno s monopolem moci. Otázkou je,čím bude nahrazen, protože jak říkal pan Werich každá ideologie musí být materálně vyfutrovaná. A zatím nikdo nevymyslel reálně fungující jiný typ společnosti. A tedy je otázkou zda slábnoucí Evropa nebude pohlcena mocnými z Asie, pak ovšem pánbu s námi, to se zatím máme dobře.Co je uhýbání doleva? Větší zásahy státu? Vždyt už dnes jsme svázání nejen státem, ale iUnií. Vyšší daně? Vždyt je zvyšuje pravicová vláda! Co tedy představuje odklon doleva, který je kryt z reálných zdrojů?
02. 08. 2012 | 10:16

český maloměšťák napsal(a):

Vladimír
LIDEM už ale kontrolu má. V podstatě rozhoduje i o existenci či neexistenci samotné vlády.
02. 08. 2012 | 10:18

vladimir napsal(a):

ad český maloměšťák.
Není Lidem, jako lidem ...
02. 08. 2012 | 10:28

poznámka napsal(a):

Pokud sleduju vývoj v Řecku nebo ve Španělsku, nevidím v nejbližší době šanci, proč by se měl vývoj překlopit doleva. Občanstvo spolehlivě zobe předhozený výklad potíží, a proto mi není jasné z čeho pan Bublan vychází ve své osmileté prognóze.
02. 08. 2012 | 10:32

meli napsal(a):

odvakáme si prčacovat a boháči jsou typu veksál, což společnosti nepomáhámnevytváří pracovní místa, takže konec takového stylu pojímání existence musí přijít. Některé národy jsou pracovitější a poctivější, tak snad nás přiučí.
02. 08. 2012 | 10:35

Prokop Tunel napsal(a):

Společnost nepůjde ani doprava, ani doleva, ale proti ničemným politikům. Kradou a lžou totiž všichni a byla to právě Bublanova ČSSD, která tenhle bordel nastartovala. Ideální vize pro rok 2020 je trojkoalice Bublan, Langer a Kalousek třeba ve vězeňské cele.
02. 08. 2012 | 10:39

Pravice napsal(a):

Pane Bublane,

jestli půjde země směr levice tak se můžeme jít rovnou zastřelit.

Dodnes jsme se z působení "levicově" orientovaných stran nesebrali a doplácíme na jejich dluhy. To že je politická scéna dnes již prolezlá napříč bez rozdílu je též pravda. Nicméně doleva zcela určitě nepůjdeme a jde jen o zbožné přání komunistů a šmejdu s levicovým myšlením.. Neříkám že pravice je spása, ale jít "doleva" je zcela určitě už z principu špatně....
Naše země není připravená po působení 40 let levice na to aby k ní znovu směřovala a jen "naše" děti kteří vyrůstali v demokracii jsou "naší" nadějí. Protože zažitá levice nás všechny plní chamtivostí, touhou po moci a po všem co v demokracii je již dávno překonáno, v nás stále přetrvává..
Opravdu doleva je špatně.. Nejlépe svrhnou kompletně vládu a nahradit ji členy jenž nejsou nijak angažovaní a mají stabilní myšlení a nacionalismus v krvi.
02. 08. 2012 | 10:40

resl napsal(a):

Teprve teď, začátkem nového století, pochopí Evropa, že musí jednat, jako Spojené Státy a začne opisovat z jejich Ústavy. Žádné dotace ze státního rozpočtu, žádné povinné pojištění, žádné podmínky na přijetí zaměstnance, mimo jeho znalosti a praxi, žádné omezování svobody jednotlivce, žádné nesmyslné důchodové pilíře, které vymýšlí osoba, pověřená pol. stranou, žádné zvýhodnění pro firmu vůči jednotlivci, pevný zákon, co se smí, co ne, víra v policii a soudy, které tu budou pro všechny stejné. Gumové zákony, kterémi si známé a vlivné osoby vykládají právo ve svůj prospěch, zmizí. Na ně totiž spoléhá "vybraná elita" socialistických lumpů. Vzniknou, ze zoufalství nad politiky, občanská sdružení, které jim celý ten jejich marast rozbijí na padrť. Člověk je buď svéprávný, zdravý a má se o sebe postarat, není-li, pak pomůže stát. Bude mít bohatě z čeho. Ušetří totiž na filutách a zlodějích všeho druhu.
02. 08. 2012 | 10:41

občan M. napsal(a):

Myslím soudruhu Bublane, že jste již měl možnost ukázat při Vašem vládnutí co ve Vás je.....a než budete chtít otočit doleva je potřeba zkontrolovat účty z minulosti...
02. 08. 2012 | 10:46

Vladimír napsal(a):

Je mi líto, že se i člověk evidentně inteligentní a myslící (což není vždy totéž) připojuje k honům na eufemistickou bestii "kapitalismu", i když je mu (předpokládámú jasné, že společenské režimy jsou jen zástěrka, obecné klišé, které nevystihuje podstatu. Za vším stojí lidé - lidé se svými emocemi, chotkami, charakterem. Žádný režim nezajistí sám o sobě svobodu a bohatství (myšleno skutečné bohatství - nikoli jen hmotný majetek), tím méně systém, který přerozděluje zdroje ve velkém rozsahu - jak jsme se snad již dostatečně přesvědčili, korupce je zejména spojena se zneužíváním přerozdělovaných zdrojů! A čím větší jsou tyto zdroje, tím větší je lákadlo korupce a i její skutečný rozah. Pro mne nejsou systémy levicové, ani pravicové, ale tolerující svobodu jedince (a tím svobodu obecně), nebo režimy které se svobodu snaží omezovat. A z merita věci plyne, že tzv. levicové systémy se snahou o větší kontrolu (nejen majetku)mají výraznější tendenci potlačovat občanské svobody. Věřím, že se vývoj (přes všechny problémy a slepé uličky) dlouhodobě ubírá směrem ke svobodnému světu bez ideologických a materiálních limitů. Nicméně svobodu jednotlivci nezajistí ani ten nejliberálnější režim, ale jen a pouze uvědomění si sebe sama -svoboda je totiž vnitřní stav.
02. 08. 2012 | 10:46

Jan Chalupa napsal(a):

Je jedno jestli pujde Cesko doleva nebo doprava. Vsechno vede do stejneho mista, doprdele, protoze dokud bude co rokradat, tak tam budou smerovat vsechny ceske cesty.
02. 08. 2012 | 10:49

Historik napsal(a):

Milý občane, Vaše neznalost historie a mezinárodního práva je obdivuhodná. Skoro vždy platilo, že i země, které byly vzájemně VE VÁLCE pověřovaly neutrální státy "zastupováním" své země v zemi protivníka. Švýcarsko tak nakonec zastupvalo v "Třetí říši" tolik zemí, že jeho diplomatům z toho šla hlava kolem.
02. 08. 2012 | 10:56

G. Giormani napsal(a):

Kdo jednou Hospodina zradil, zradí znovu a kohokoliv. Už to, že jste neustále na nejdůležitějším postech tajných služeb a dokonce je "kontrolujete" z Poslanecké sněmovny Vás u každého slušného a normálně myslícího občana degraduje. Už jste zapoměl, že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě?! Dříve či později budete mít hodně cu vysvětlovat. Voda už se vaří.
02. 08. 2012 | 10:57

Stewball napsal(a):

Ad,Veni Vidi Vici. Zisk ve věšině normálních firen nevzniká jaksi sám od sebe. (Nemluvím o šmelení s akciemi, které vytvořilo základ bohatství našich miliardářů) Mluvím o vyrábění něčeho. Vyrobit a prodat není totéž. A prodávat trvale a udržet se na trhu, chce už pořádnou honičku.Konec konců, každý si to může zkusit. Představa většiny zaměstnců, že o zisk by se měl majitel firmy "dělit" se zaměstnanci je přirozená. Ale co uděláme, když se podnik ocitne va ztrátě? I to se stává a dost často. Budete se stejně ochotně poodílet i na zaplacení případných firemních dluhů? A to je, oč to běží. Zisky jsou všech a dluhy jenom majitele? To asi nebude fungovat příliš dobře.
02. 08. 2012 | 11:01

Roman napsal(a):

na letišti Dr.atha v býválé pražské Ruzyni přistává speciál z Indického Bušaváru a přislibuje pomoc dodávek bambusového dřeva před nadcházejícím zimní obdobím, zbytky politických elit, pokud nebyly odchyceny a popraveny při občanských nepokojích našly útočiště v temelínském squotu. v etšina zbylého zbídačelého obyvatelstvy se koncentruje do opuštěných výrobních hal a připravují se na nadcházející zimu, nefunguje TV, jen nad územím Moravy přelétejí čínské satelity a kontrolují veškerý pohyb, uzemí čech je vyhlášeno OSN za zakázanou zÓnu s možností nákazy smrtelné nemoci bongo-bongo, jediný zdroj informací je dlouhovlné vysílání, které neustále informuje o nových nepokojích na polsko-čínské hranici...
02. 08. 2012 | 11:05

Luboš M. napsal(a):

Jak píše pan Chalupa.Je jedno jak tomu budeme říkat.Jestli levá nebo pravá, obě cesty v Česku vedou dolů, ke dnu.Momentálně se nacházíme ve vrstvě bahna.Dno se blíží.Řecko bude proti ČR rájem.
02. 08. 2012 | 11:05

Historik napsal(a):

Pane Hrbek, už jsem to tady psal jednou! Prudkému snížení životní úrovně se lidé budou velmi pravděpodobně bránit volbou diktatury, ať již chrakterizované slovy "poslední bitva vzplála" nebo "již polnice nás svolává k poslednímu boji."
A jinak k těm nadacím. Pan Bublan by si měl zjistit, kolik příslušné neziskovky vydají na "vlastní provoz" a kolik jde na pomoc postiženým.
02. 08. 2012 | 11:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 08. 2012 | 11:11

Michal Rott napsal(a):

Jak se z českého občana stala levná pracovní síla nadnárodního kapitálu?
1.) Po roce 1990 byl v té době jeden jediný odborový svaz (ROH) rozdělen na mnoho menších příslušných ke každé profesi.
2.) Velké průmyslové podniky byly zprivatizovány cizáky a většina z nich následně zmizela z mapy průmyslové evropy (vytunelováním či prostým krachem).
3.) Vznikla celá řada malých firmiček, kde založit vlastní odborový svaz je utopií neřku-li sebevraždou. Za zaměstnance těchto firem se nikdo nepostaví.
4.) Současní odboroví předáci se sice ohánějí ostošest právama zaměstnanců a "obyčejných lidí" ale jejich činnost je zcela jasně motivována zejména osobním ziskem a politickými ambicemi.
5. Národ je politickým smýšlením rozdělen na příznivce ČSSD a ODS, ani jedna strana však svým příznivcůn zadarmo nic nedá, ale pro volby je každý hlas dobrý.
Národ je tak rozeštván na dva nesmiřitelné tábory. Politické diskuse obyčejných lidí většinou končí hádkou a nepřátelstvím. Přesně tak nás ale potřebují mít - na kolenou a ve strachu ze ztráty zaměstnání. Kdy už konečně pochopíme, že demokracie se nenažereme? Není špatná, ale jen mizivé procento z nás má ostré lokty, hroší kůži a schopnost těch pravých rozhodnutí ve správných chvílích. My ostatní holt budeme chodit do práce a dělat a dělat. Ne 8 hodin, jak je v zákoníku práce, ale 10, 12, 14 i více a musíme mlčet. Máme sice právo se ozvat, ale kdo to zkusil, dobře ví, jak dopadl. Manažeři, poslanci a další své přesčasy mají v tučných mzdách a ještě tučnějších odměnách a zlatých padácích (často bez ohledu na skutečné hospodaření firmy či státu). Já jim je nezávidím, ať si je mají, já je nepotřebuju. Je ale spravedlivé, že prodavačka s hmotnou odpovědností má za 200 hodin měsíčně na place jen nějakých 12000 brutto? Poslanec, který se válí ve sněmovní lavici, "pracuje" na zákonech, neodpovídá vůbec za nic, má zaplaceno nejméně 10x všechno to ošatné, cestovné, příspěvky na bydlení a další a bere nejméně 6x tolik? Prodavačka jezdí do práce za své, šaty si kupuje sama a na nájem jí také nikdo nepřidá.
02. 08. 2012 | 11:12

Valaška napsal(a):

Vaše myšlenka je krásná, ale my tak již žijme, nebýt křiklounů a štváčů proti nynější vládě. Gró obyvatel ČR si nemůže naříkat, všechny potřebné požadavky k životu máme - jenže naše společnost je rozmazlená a chce ještě více. Důležité je, že jsme odstranili dráty kolem naší země, nemáme předchozího direktora a rozhodně si nechceme zopakovat persekuci jinak smýšlejících občanů jak zprofanovaný bolševik.theorde
02. 08. 2012 | 11:12

Verda napsal(a):

Co je na tom jestli levice nebo pravice Bublan je to či ono ....
stejně je to KOALICE VLÁDA VŠECH STRAN ne jenom ta jedna tak o čem tady mluvíte .
Toho zakopanýho psa je třeba hledat uplně někde jinde a ne si jenom stěžovat , závidět jsme jenom drbavý narod ovcí a nespokojeců co jste si zvolily to jest . Je to jak u Hurvajze v divadle , někdo je taky vodil za provázky s tímto národem je to to samé a co takhle RVHP a dnes BRUSEL nepřipomíná Vám to něco .
Dějiny se stále opakují je to stejné jako svět burzy vše se opakuje jenom jinými prostředky a jinou politikou Hitler na to šel silou ,dnes politicky a daří se to !!!
02. 08. 2012 | 11:19

jozka napsal(a):

resl:

Evropa by mela zacit jednat jako spojene staty? Myslite, ze Evrope jedna krize nestaci, ze by si mela poridit jeste jednu?

Co se gumovych zakonu tyce... ano neni nad to vzit si priklad ze zeme, kde si bez pravika nekoupite ani kartacek na zuby :-)
02. 08. 2012 | 11:20

neo napsal(a):

Je 1.cervna 2020 a prezident Ceské lidove demokratické republiky Jiří Paroubek ve svém pravidelném ranním projevu na TV stanici CTNOVA 1 práve znovu vysvetluje obcanum chyby vlád ODS z let 1991-1997 a 2006 -2014. Znovu opakuje, že vítezství levicových sil bylo jedinou a správnou alternativou pro blaho obcanu nynejší CLDR.

Predseda vlády David Rath spolu s ministrem financí B. Sobotkou v deníku Oranžové Právo predstavili další daňové balícky vlády. DPH za zvýší na 75%, dan z príjmu na 81%, sociální pojištení bude 90%, povinná platba na bezplatné zdravotnictví bude paušálne ve výši 5 000,- Kc mesícne. Zároven se však sníží dan z dýchání vzduchu o 1,5%, dan z jízdy automobilem o 0,5 %, dan z používání verejných chodníku o 2%, dan za používání mobilních telefonu o 1,0% a dojde také k výraznému snížení dane z vymešování o celé 3 procentní body. Nove se však zavádí dan za nošení spodního prádla, dan za užívání slunecního svitu a také poplatek pro zbohatlíky vlastnící více jak jeden TV prijímac va výši 10000,- Kc mesícne za každý další prístroj v domácnosti. Predseda parlamentu Vojtech Filip s radostí oznamuje, že dluh CLDR klesnul na pouhých 10 bilionu 800 miliard Kc a zavedení Eura bude tedy možné již v roce 2050 až 2075. Zároven však pripomíná nový zákon o neplacení daní, kdy pro jeho nejvyšší sazbu byl znovuzaveden trest smrti. Také se pochvalne zminuje o levné pujcce od sprátelené Venezuely ve výši 10 miliard dolaru, která umožnila zaplatit sociální dávky za mesíc kveten 2020. Pujcka je splatná až v roce 2027 s úrokem pohých 28% a rucíme za ni jen polovinou Moravy.
Ministr práce Zdenek Škromach pridal prohlášení o stavu pracujících k dnešnímu dni. Ve výrobní sfére pracuje celých 96 351 obcanu, prevážne však obyvatel káznic a ústavu pro choromyslné, jinak dále máme 2 861 566 státních úredníku, policistu (ministr vnitra F. Bublan navýšil rozpočet o dalších 200 miliard) nebo politiku, 699 856 obchodníku (100% však asijského puvodu) a 5 126 854 nezamestnaných pobírajících sociální dávky. Podarilo se však získat investora na bývalou automobilku Škoda v Mladé Boleslavi (zde bohužel výroba skoncila po roce 2014, když se vedení nedohodlo s odbory o navýšení mezd o 75% a VW presunul výrobu do Vietnamu).Naturalizovaný investor Dong-Van-Tcao, zde chce za pomocí státní dotace ve výši 2 500 000 000,- Kc vybudovat velkokapacitní tržište, kde zamestná až 100 pracovníku. Každý kdo nastoupí do práce dostane prý jednorázový príspevek až pul miliónu korun. Jak však dodal ministr, stejne asi budeme muset dovézt tyto pracovníky z Ukrajiny.
Rozhlasová stanice Žlutá hvezda také dnes odvysílala rozhovor s posledním živnostníkem v CLDR. Starec si však po petiletém pobytu v kriminálu za nezaplacení dane z používání kalkulacky na mnoho nevzpomínal a v prímém prenosu svuj živnostenský list roztrhal a snedl.
Vzhledem k blížícímu se termínu parlamentích voleb také vydal prohlášení ministr sociálních dávek a zároven ombudsman Miroslav Grebenícek. V týdeníku Ráj na zemi znovu pripomnel zvýšení soc. dávek o 15 000,- Kc na každé díte a také otevrení další školy pro bílou menšinu v Brne a Ústí nad Labem.
Bulvární deník Haló blesk noviny dnes jen konstatuje, že cena benzínu opet presáhla 200,- Kc za litr, Vendula Svobodová se usmírila se svým nevlastním synem, Bartošová dál zpívá a bude pekný slunecný den, tedy na dani ze slunecního svitu je každý pracující povinen odvést 181,- Kc k rukám Financního úradu v míste bydlište.
02. 08. 2012 | 11:35

jarda napsal(a):

Je zajímavé,že tuto předpověď napsal levicový politik.Přeci nebude psát o opaku!!!!
02. 08. 2012 | 11:39

Plang napsal(a):

Žít bychom mohli skoro všicni dobře, kdyby :
1. stát byl řízen odborníky a stát se očistil od korupce a byla průhledná a kontrolovatelná ekonomika.
2. stát byl řízen odborníky, kteří by byly schopni zajišťovat rozvoj pracovních míst rozumným dovozem a vývozem, výrobou produktů pro které máme podmínky a oživením tradičních komodit. Prostě zajištěním práce pro lidi - viz třeba Tomáš Baťa.
3. rozvíjet sociálně tržní hospodářství založené na politice středu, předpokládající spolupráci levice a pravice - s omezením politického vlivu politických stran, které jsou financovány na úkor společnosti z veřejných zakázek za pomoci korupce.
4. Bohatí a zbohatlíci na úkor nedostatečných zákonů, musí pochopit, že jejich bohatství vzniká chybným modelem rozdělování výsledků pracovního, či ekon. procesu.
5. lidé se musí naučit chránit svoje práva a bojovat za ně......
02. 08. 2012 | 11:40

liška napsal(a):

Valaška mě rozesmála. Štváči! To je úžasný pojem, jak z bývalého režimu :-))
02. 08. 2012 | 11:40

Jana napsal(a):

Pane Bublan, mám stejnou vizi a názor o vývoji společnosti, tak jak jste to napsal ve vašem blogu. Ale jak jsem si tady pročetla ty názory diskutujících, tak ten vývoj k dokonalejší společnosti ještě dlouho potrvá. Závisí totiž na vysoké inteligenci a morálce lidí. Jak to tady pročítám, tak si někteří tzv. podnikatelé apod. myslí, že vše co činí náš život přijatelným a pohodlným vyrábějí a vytvářejí oni :-) Ale mají mlhu na očích. Vše vyrábějí a tvoří tvořiví a pracující lidé, pracující rukama či hlavou nebo obojí. Naše každodenní jídlo, bydlení, vzdělání, zábavy, veškeré umění, léky, vyrábějí a tvoří pracovití lidé, dělníci, řemeslníci, inženýři.Lékaři nás léčí a pomáhají od bolesti, zachraňují před předčasnou smrtí. Oni jsou základ a naprostá podmínka pro chod a život společnosti.
Kdo zná dějiny lidí (i všeho živého), tak může vysledovat, že zatím veškerý vývoj, i lidské společnosti probíhá dopředu, ne nazpět. Je to cesta hledání, i omylů (to zažíváme nyní v Česku), ale vývoj jde vpřed, kdyby by nešel tak je to pomalý zánik společnosti, civilizace, lidstva. Lidstvo tady není náhodou, má skrytý smysl, my ho zatím neznáme, ale nic na světě, na zeměkouli, ve vesmíru neexistuje jen tak bez důvodu. Je to cesta odněkud někam, ve vývoji vpřed, k něčemu dokonalejšímu pro zachování života.
02. 08. 2012 | 11:42

Jana napsal(a):

To, že socialistický systém v Česku skončil, není vina toho systému, ale toho, že jsme tady žili izolovaně od ostatního světa. O kapitalismu jsme věděli jen s filmů a reklam, měli jsme růžové sny o kapitalismu. Lidé nechtěli být omezování ve svých snech o cestování a poznávání světa. Proto tolik lidí v roce 1989 jásalo. Nikdo, kdo je normální si nepřál ty nepravosti které se pak následně rozběhly, za účelem ožebračování občanů. Nejde o to jestli socialismus nebo kapitalismus, ale o spravedlivou společnost, kde mají všichni stejné šance, pokud se snaží a taky o solidárnost s těmi, kteří nevlastní vinou prostě pracovat nemohou, nevyužívat cizího neštěstí k vlastnímu obohacování, vždyť je to odporné.
02. 08. 2012 | 11:55

František Blatan napsal(a):

To Jana: Docela mě rozesmálo Vaše tvrzení, že vývoj jde vpřed. Na VŠ na jednom cvičení z marxismu-leninismu to zazdil můj kamarád: Vývoj jde všemi směry - učitel se zamračil - takže hned doplnil: hlavně kupředu. :-)))) Ne vývoj jde dle obecných zákonů o entropii a to docela přesně. Vůbec není nikde napsáno, že bude líp. To si mysleli na začátku minulého století taky. Spíš to vypadá, že dochází ke kumulaci negatívní energie...
02. 08. 2012 | 11:56

kolťák napsal(a):

Doleva,nebo doprava je jen malá oklika na cestě do řiti.
02. 08. 2012 | 11:57

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, míchat růst entropie v uzavřených systémech s výhledy této společnosti na příští desetiletí, to jsou opravdu myšlénky hodné sockoma.
http://www.totalmag.cz/images/stories/rath_sibal.jpg
Veselé krizování ...
02. 08. 2012 | 12:20

resl napsal(a):

jozka,
Je to jen mé mínění, ale od vás nějak nikdy nepřichází vlastní názor, čím to je ? Máte ho ?
02. 08. 2012 | 12:31

ben napsal(a):

Československá Republika rozbita šmejdy.....
(ben IP:[86.49.61.*]
Československá republika,které jsme přísahali věrnost, byla rozbita zdivočelými šmejdy,byly vykradeny podniky,fondy,cestovky,
kampeličky,banky(28 bankovních domů),nikdo nebyl potrestán,byl zašmelen český národní zlatý poklad,na který se lidé sbírali po prstýnkách.
Jen částka, kterou stát zaplatil za sanaci rozkradených bank, kampeliček, nesplacené dluhy velevážených "podnikatelů" v Konsolidační bance a prohrané arbitráže překračují vysoce bilion korun.
Během osmi let od roku 2000 vzrostl počet zaměstnanců ve veřejné správě ze 175 tisíc na 291 tisíc.
Za rok přišlo o práci skoro 200 tisíc lidí, bez práce jich je už přes 750.000 lidí.Většina průmyslu byla česká.
Dnes abys českou firmu pohledal.
Máme 50.000 bezdomovců,50.000narkomanů,10.000prostitutek,50.000 gamblerů.....
V likvidaci šmejdy,zaprodanci a vlastizrádci, je průmysl,zemědělství,
sklárny,porcelánky,zdravotnictví,sociální a zdravotní zabezpečení.
Mládež není vedena k ušlechtilým cílům,a sebezdokonalování(cvičení v Sokole,výpravy s Junákem,kroužky s(Pionýrem).Sokol,Skaut,Pionýr zřejmě pracují v ilegalitě,není o nich jediná zmínka v tisku,rozhlase ani TV!Mládež je ponechána ulici,drogám,narkomanům,sprejerům,hernám,gamblerů už je 50.000, a americkým krvákům v Tv,kde když nedrží druhému u rypáku pistoli,tak se snad ani nedomluví...
Nehorázně přeplacení šmejdi nám zdražují elektřinu,plyn,(který už se ani nenamáhají odečítat),nájmy,vodu,potraviny,všechno a stále a znehodnocují tak korunu.Někteří pod
neuvěřitelnými záminkami,začali jste po zdražení šetřit vodou,tak vám ji musíme opět zdražit,aby jsme měli větší zisky....
Gauneři,tuneláři,defraudanti,zloději,šíbři,"rádoby podnikatelé" a šmejdi,tančí na nakradených miliardách a pokoušejí se nám namluvit,
že si miliardy vydělali poctivou prací,v potu tváře, a svačinky si nosili z domova .......a nad tím rozkradeným bordelem,poletují dva frajeři v Gripénech, vládní letka v érech a dole hlídaj žoldáci v transportérech!
Blaničtí rytíři,svatý Václave,vévodo země české,volám Vás,již je čas....všem nepřátelům země české, hlavy dolů!
02. 08. 2012 | 12:37

František Blatan napsal(a):

To wbgarde a co Vás tak rozlobilo? To že existujeme ve světě, kde platí obecné zákony? Anebo si myslíte, že třeba pád komunismu byl dílem CIA? :-))
02. 08. 2012 | 12:37

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pane Františku, pochopitelně už nějakých možná více než dvatisíce let všichni vládní lžou, ale tak jak umí lhát sockomové, kdykoliv a kdekoliv, je prostě nepřekonatelné a žádná cia na to nemá vliv. Líš pravda.
Jinak proč si myslíte, že jsem rozloben, jsem docela vysmátý kluk. Dlouho a nekřečovitě.

OBECNÉ

Švarný agent
ká gé bé
už mě holky
ne je be

A o špyona z mosadu
jsem už přerazila
násadu

Problém dělá jinoch
z cia
do toho jsem blbá
i já ...

http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20roma%20pines/slides/wbgarden%20roma%20pines%20013.html
Veselé krizování ...
02. 08. 2012 | 12:50

Jana napsal(a):

Vidím, že zdejší diskutující jsou příšerní pesimisté, ještě chybí to typicky české: to nejde. Měli by jste všichni pochopit, že vy všichni jste spolutvůrci toho co je i bude, dokud neumřete :-) nebuďte ovce :-) Konečně se naučit používat svůj mozek a přemýšlejte a nevytahujte se na diskusích, to nikoho nezajímá. Kdysi lidé žili v jeskyních a tak podobně, dnes jsme určitě dále, dokonce můžeme používat takový zázrak jako je internet. Tak se probuďte a začněte taky myslet.
02. 08. 2012 | 13:06

Darth Maul napsal(a):

Pane Bublane, podívejte, co děláte. Benovi 12:37 z toho šiblo.
02. 08. 2012 | 13:06

Jana napsal(a):

to František Blatan : Jasně že lidstvo jde vpřed, asi budeš silně nevzdělaný když o tom nic nevíš. Nebo snad žiješ v jeskyni, nebo nějaké chatrči a živíš se lovem :-) určitě ne, vše ti společnost naservíruje v obchodech, supermarketech, dostaneš se tam autem, nebo jinou dopravou, představ si, že lidé létají i do vesmíru, a můžeš si povídat s někým kdo je kdekoliv na zeměkouli. Když to není pokrok tak co to asi je!?
02. 08. 2012 | 13:12

Jana napsal(a):

to Ben: Máš pravdu, tohle vše dokázal český kapitalismus - neboli vypuštěný džin zlodějiny z láhve. O tom jsem psala ve svém příspěvku, těžký omyl lidí tzv. Sametové revoluce. Těžko se bude dávat stát do pořádku ale stane se to.
02. 08. 2012 | 13:17

Zdeněk Hadrbolec napsal(a):

Hezká slova, pane Bublane,
ale pouhá slova... praxe je a bude jiná, bohužel. Ve svých úvahách jste jaksi opominul tak přízemní, ale přesto zcela zásadní věc, jakou jsou mezinárodní ekonomické vazby a směry. Protože, málo platné, levá či pravá, pokud nejsou a nebudou prostředky na obyčejná jednoduchá řešení pro naprostou většinu obyvatelstva, je lhostejné, kdo bude vládnout. A pozor! Nám dole nechybí ani tak peníze, spousta z nás umí vyjít z mála a ještě si dopřát občas nějakou tu radost; to, co nám skutečně chybí, je perspektiva, zejména ta střednědobá. Trvalá nejistota z toho, co bude, zcela stírá případnou momentální ekonomickou výhodnost. Žijeme v zajetí nejistoty, zaměstnanci z toho, co bude s jejich podnikem a živnostníci z neustále se měnící legislativy, která je až příliš okatě nastavována několikrát ročně výlučně pro potřeby ministra financí. Chceme perspektivu stálého pracovního zařazení, s odpovídajícím slušným finančním ohodnocením a nějakým tím časem na odpočinek, chceme za své odvedené peníze do státního rozpočtu odpovídající zdravotní a sociální péči, chceme jistotu pevného, jednoduchého právního řádu, který je srozumitelný i obyčejným občanům. To pro začátek myslím stačí. Ale tyto věci nám nezajistí ani modří, ani oranžoví, ani rudí. Nikdo z nich, z vás, nemá prostředky a páky na to, aby tyto jednoduché požadavky dokázal v dlouhodobějším horizontu lidem zajistit. I kdyby měl vůli, nebude mít peníze. A nebude mít partnery napříč různými státy. Vždycky je totiž nutné, aby se podobného modelu účastnilo více států současně, protože jen velká masa lidí dokáže koordinovat výrobu a spotřebu. Náš stát má, co do počtu obyvatel, rozměry většího čínského města... jen demagog či snílek si může myslet, že tak malé množství lidí, jaké zde vychází na produktivní část obyvatelstva, dokáže svojí prací uživit všechny ostatní!
Takže si své úvahy, patřící do kategorie školních prací typu "co by bylo, kdyby bylo" nechte laskavě od cesty. Spíš místo nich zvedněte zadek a zkuste vymyslet něco spásného pro tuto zemi, pro tyto lidi, kteří vás živí!
02. 08. 2012 | 13:20

František Blatan napsal(a):

To Jana: Oddělme dvě věci technický pokrok a člověka jako takového. Ještě pořád si myslíte, že jdou lidé vpřed? Když si vzpomenu na své mládí (ačkoliv jsem si vědom toho, že jej každý přikrašluje) spousta hodnot se ztratila. Vystřídaly je jiné, opravdu? Anebo to jsou jen náše pocity z pohodlí? V tom přetechnizovaném světě se totiž stáváme otroky, pomalu, ale jistě. Otroky složenek, nul na kontě kdesi v paměti počítače, informací, které plevelí naši duši tak, že v ní zbývá čím dále tím méně místa na rozum a cit. Všimla jste si jak se komercionalizuje (aříkám to slušně, ačkoliv ...) vysílání televizních stanic? Krev, násilí, přeslazeno jen abychom přispěli někomu jinému na jeho moc. Každá krize je především ve své podstatě krize duše člověka. Nezdá se mi, že bychom ve stále větší krizi nebyli...
02. 08. 2012 | 13:43

Drzá zrzka napsal(a):

Jana

Popovídat si s kýmkoli na zeměkouli můžete s někým, kdo má přístup na internet, k satelitnímu telefonu a umí je ovládat. To nejsou zdaleka všichni. Na jedné straně pokrok, zasahování do přírodních zákonitostí programováním dějů k obrazu svému; na straně druhé lidé umírající hlady. Pokud mám hlad, je mi surfování na netu k ničemu. Leda, že bych se chtěla podívat na to, jak se cpou jiní. Pak se za nimi vypravit, dojet do země zaslíbené a divit se, že tak zaslíbená není, protože bez vzdělání můžu zaujmout pouze fyzickou silou.
02. 08. 2012 | 13:50

český maloměšťák napsal(a):

ad neo
Je 1.cervna 2020 a prezident Českočínské provincie Roman Janoušek ve svém pravidelném ranním projevu na TV stanici "Soukmenovec" práve znovu vysvetluje obcanum chyby levicových vlád. Znovu opakuje, že vítezství pravicových sil ve spolupráci s ÚV KSČ / Číny/ bylo jedinou a správnou alternativou pro blaho obcanu naší malé a hezké provincie.

Predsedkyně vlády Vlasta Parkanová spolu s ministrem financí Miroslavem Kalouskem v deníku " Naše věc" predstavili další úsporná opatření na ozdravění státních financí. DPH za zvýší na 75%, dan z príjmu se zruší, sociální pojištení také, místo odvodů do systému zdravotnického pojištění se zavádějí superregulační poplatky, které budou platit pouze nemocní - protože jsou to právě nemocní, kteří systém veřejného zdravotnictví naleptávají a přílišně zatěžují. Zdraví nebudou platit nic.
Každý den, kdy jsou nemocní nemocni - bude jim také zdravotní pojišťovnou naúčtována pokuta ve výši měsíčního životního minima.
Zároven se však sníží regulační poplatek za návštěvu lékaře z 1000 Kj na 998 Kj, poplatek za recept z 500 Korunojuanů/dále Kj/ na 475 Kj a platba za každý den , který nemocný stráví v nemocnici živ a nemocen se sníží z 2 000 Kj na pouhých 1 900 Kj. Od mrtvých se pak nebude jako dosud vybírat oněch 500 Kj za každý den, kdy obelhávali lékaře tím, že se snažili vypadat jako pacienti vyléčitelní - nýbržto pozůstalí uhradí pouze paušál ve výši 10 000 Kj, pokud tuto platbu provedou ještě před smrtí dotyčného - sníží se jim za každý den (o který zaplatili dříve) tento paušál o 0, 0004 %.

Nove se však zavádí dan z protestů, alternativních návrhů a kritik a sice ve výši pětinásobku ročního hrubého příjmu dotyčného. V případě kdy půjde o organizovanou skupinu se tito liberálně-křesťansko-pravicovými soudy odsoudí k deseti letům povinné účasti na tkzv. Drábkově motivačním programu " arbeit macht frei". Ústavní soud je v tomto zcela na straně našich návrhů, takže jakékoliv podání ve směru posouzení zákonnosti našeho opatření je jen mrháním cennými silami - využitelnými právě že v programech kolegy soukmenovce Drábka.

Predsedkyně parlamentu Ivana Řápková s radostí oznamuje, že dluh naší hezké a malé provincie klesnul na pouhých 10 bilionu 800 miliard Kj a že zavedení Kj se tak ukázalo být mnohem výhodnějším než zavedení eura. Také poděkovala těm cca 5 milionům zaměstnanců, kteří ukázali , že jim osud naší provincie není lhostejný a vzdali se pravidelné mzdy, osmihodinové pracovní doby a spokojili se s tím, co jim ten který zaměstnanec za jejich práci dá, popřípadě slíbí. Zároven však ale pripomíná , že nový zákon o neplacení DPH , kdy za jeho porušení byl znovuzaveden trest smrti, se vztahuje i na ně. A že spodní měsíční limit DPH pro každého občana, včetně kojenců a nesvéprávných starých lidí se zvedá z 20 tisíc Kj na 70 tisíc Kj a že ten, kdo se každý měsíc na "Úřadu pro pořádek a právo" neprokáže tomuto odpovídající měsíční útratou za zboží či služby - bude eskortován na východ - do čínských variací motivačního programu " arbeit macht frei". A to s celou rodinou, včetně kmotra.

Ministr práce Josef Pinočet pridal prohlášení o stavu na trhu práce k dnešnímu dni. Nezaměstnaných není, díky změně metodiky se podařilo zaměstnat a tak ze sociální sítě vyloučit i lidi s těžkým tělesným postižením a umírající. V tomto kontextu pan Pinočet poděkoval té části zaměstnanců svého úřadu, kteří takříkajíc uměli " tnout do živého" a prokázat konečně, že teorie inženýra Kalouska o tom, že nemocní svou nemoc jen předstírají a že i v den smrti ještě není nic ztraceno....se ukázala býti platnou.

/pokrač./
02. 08. 2012 | 14:24

český maloměšťák napsal(a):

/dokonč./

Podarilo se také úspěšně převést všechny OSVČ do systému švarcsystém, kdy tito neodvádějí žádné daně a neplatí žádné odvody. Což také vedlo k oživení zaměstnanosti a upevnění sociálního smíru /zde je třeba velké díky vyjádřit i těm policistům, kteří se z Octavií tak rychle přeškolili na Pandury/.
Velké díky - snad největší, je třeba vyjádřit těm pracovníkům z finančního sektoru, kteří pomohli ministerstvu práce nastavit všechny tyto procesy a to bez ohledu na svůj čas, často pracovali i o sobotách a nedělích - podobně jako tomu je již několik let u našich pracovníků na evidenci vozidel či Úřadech práce.

Rozhlasová stanice Žlutá hvezda také dnes odvysílala rozhovor s posledním zemědělcem v Českočínské provincii. Starec si však po petiletém pěstování čínského česneku na kyanidem zamořených půdách přeci jen přál, abychom ho na jeho lůžku na JIPce nevystavovali přílišné záři reflektorů / říkal že i tak mu stačí ozářky svářečkou a chemoterapie louhem sodným/...a tak jen krátce zmíníme, že suché z nosu, pilinový chléb a krysí maso v konzervách již bylo v Šanghaji naloženo na loď... a tak se občané Českočínské provincie mohou i letos těšit na bohatě prostřenou Štědrovečerní večeři.

Vzhledem k blížícímu se termínu parlamentích voleb také vydal prohlášení ombudsman Kájínek. V týdeníku " Není nad pořádek a právo" znovu pripomnel, že v žebříčku předražování veřejných zakázek se umístil loni na prvním místě Kraďoš Chmaták a že čínští soudruzi jeho jméno nechali vytesat do mramorového sloupu v Maocetungově Síni slávy. Současně ombudsman potvrdil, že ti policisté a soudci, kteří před dvěma lety pochytali, odsoudili a do táborů " arbeit macht frei" poslali posledních třista lidí s levicovými názory.... budou povýšeno, zvedne se jim plat na 8 tisíc Kj a bude jim do konce života snížen povinný měsíční odvod DPH o 3 procentní body.

Bulvární deník Síghajl dnes jen konstatuje, že cena jedné ledviny se snižuje v důsledku převisu nabídky nd poptávkou na osm Kj a že květiny či věnce , které občané kladou pátek co pátek k hrobu neznámého tuneláře se dají koupit i na spotřebitelský úvěr. Úrok je 120 % na den a banka " Vaše peníze - naše radost, s.r.o. " bere do zástavy i mozek či plíce.
Dále Síghajl píše, že dovolené si letos lidé moc neužijou, protože Mostecká uhelná asi bude těžit v oblíbené to rekreační lokalitě i přes den.
02. 08. 2012 | 14:24

český maloměšťák napsal(a):

re " ....co jim ten který "zaměstnavatel" za jejich práci dá, popřípadě slíbí....
02. 08. 2012 | 14:27

český maloměšťák napsal(a):

Trocha retrospektivy :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2120876/domacnostem-zamestnancu-loni-poprve-od-roku-1993-klesl-cisty-prijem.html
02. 08. 2012 | 14:51

resl napsal(a):

č.m.
jestli to tak dopadne, mohl byste ještě, jako bonus, rozesílat pilulky na rychlé uspání ? poštovné + léky zaplaťte, stejně vám peníze k ničemu nebudou.
02. 08. 2012 | 15:07

neo napsal(a):

č.m:

ste si s tim dal práci, a já to ani nečet :)

snad si to přečtou vaši kamoši.
02. 08. 2012 | 15:08

JardaV napsal(a):

Pro český maloměšťák

Tedy to je brutální vize.A přitom by stačilo opravdu málo.Stačilo by zrušit v obchodním a trestním zákoníku promlčecí lhůty.A prachy z různých tunelů po roce
1989 by byly dostupnější - zabavitelné při zahájení vyšetřování.Případné křivdy
by snadno vyřešil ombudsman - nebylo by jich tolik.Nebo by stačilo při zadávání
veřejných zakázek požadovat to co dříve bývalo součástí projektů.Třeba organizace
realizace zakázky s termíny,příslušnými náklady podloženými CENÍKEM PRACÍ,jaký mělo IPS (nebo v Brně jedna firma,teď si nevzpomenu).Ani by se nemuselo dělat výběrové řízení,všechny kroky by byly kontrolovatelné,zisk by se stanovil v obvyklé míře,takže náklady by nikdo nemohl mít výrazně vyšší,ale ani nižší na úkor kvality a otroků ze zahraničí.Stačí se vrátit k NORMǍM ,to nebyla žádná komunistická zvrhlost,ale naopak pilíř fungujícího státu.Proto taky byly všechny ihned zdegradovány a zesměšněny,protože umožňovaly kontrolu,a zajišťovaly kvalitu.
Majetková přiznání při nástupu do jakékoliv funkce.Nebo do nejvyšších na čas zvolit vojáky - jejich majetek a finance má kontrarozvědka na talíři.Vůbec se zdá,že vojáci a policisté jsou nejčitelnější skupina obyvatel,a taky nejspíš nejpoctivější.(až na černé ovce).Ona temná vize ale bude reálná,když při volbách
bude půl národa v hospodě nadávat,místo aby šla volit.
02. 08. 2012 | 15:31

Ostravak ostravski napsal(a):

No jestli doleva nevím,ale vím že už směřuje do (_!_)!!!! A hezky dlouho.
02. 08. 2012 | 15:34

JC napsal(a):

http://www.novinky.cz/domaci/274864-senator-dryml-opustil-cssd-je-to-strana-prolezla-korupci-jako-drevomorkou.html

Č.M, kupředu levá, L.O.O.
02. 08. 2012 | 15:57

český maloměšťák napsal(a):

JardaV
O to jistě kráčí. Ale buďte/me/ realistou/y/ - je k tomu dostatečně silná společenská poptávka a mocensky vyjádřitelná vůle ? Aby se málo "hodně" stálo ?
Zatím se hraje divadlo s krabicí a Bradáčovou. /tragikomickou roli Peake raději nezmíním/A lhůty pěkně ubíhají....

Ta verze zářné liberálně-křesťansko-demokratické budoucnosti je samozřejmě fikcí - byla jen replikou směrem k neově vynikajícímu a originálnímu příspěvku.
Neo je zde znám coby velmi objektivní, vzdělaný, slušný a pracovitý diskutér.
Mé příspěvky zdaleka nedosahují kvalit jeho příspěvků...šlo jen o takový malý pokus.....něco jako je třeba hokuspokus SZMIK /Standardní Zázračná Metoda Inženýra Kalouska/

Mějte se.
02. 08. 2012 | 16:12

Bavor napsal(a):

Veni, vidi, vici napsal(a): (kromě jiného)
A nás, kteří jim vytvářejí přímo jejich zdrojovou základnu, volí je ( tím umožňují prosadit svobodné zákony, mravní úctu, souzvuk vidění světa apod.), ani nezavadí okem. Např: dělám v jeho podniku, co si nevydělám, to mě nedá... Proč by nemohl udělat při zisku? Chci darovat 100 000Kč. Dám je svépomocně neuživícím, ale abych dal i procenta svým svépomocně uživiícím, kteří mu pomohli? Kdyby byl slušný,potom by dar rozdělil 70% nesvépomocně neuživícím a 30% svépomocně uživijícím (zaměstnancům! Takovým dejme hlas a Bublanisti ať si trhnou levou zadní!
Stewball napsal(a):
Ad,Veni Vidi Vici. Zisk ve věšině normálních firen nevzniká jaksi sám od sebe. (Nemluvím o šmelení s akciemi, které vytvořilo základ bohatství našich miliardářů) Mluvím o vyrábění něčeho. Vyrobit a prodat není totéž. A prodávat trvale a udržet se na trhu, chce už pořádnou honičku.Konec konců, každý si to může zkusit. Představa většiny zaměstnců, že o zisk by se měl majitel firmy "dělit" se zaměstnanci je přirozená. Ale co uděláme, když se podnik ocitne va ztrátě? I to se stává a dost často. Budete se stejně ochotně poodílet i na zaplacení případných firemních dluhů? A to je, oč to běží. Zisky jsou všech a dluhy jenom majitele? To asi nebude fungovat příliš dobře.

Bavor odpovídá: Vaše „kdyby“ „Vendi Vidi Vici“ je podstatou všeho. Je to SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ , které umožňuje zaměstnavateli – vlastníkovi - ponechat si část práce zaměstnanců a pak s ní nakládat podle své libovůle. Může ji dát na dobročinnost, kdyby byl slušný, může ji rozdělit svým zaměstnancům, ale NIC Z TOHO NEUDĚLÁ. Protože pak by nebyl „úspěšný“ a konkurence by jej zlikvidovala. To je dané ekonomickým systémem – kapitalismem. A současně to je i příčinou konce kapitalismu, protože čím je kapitalista „úspěšnější“, čím má větší zisk, tím menší prostředky mají zaměstnanci na spotřebu a tím menší má kapitalista odbyt. Protože jeho zaměstnanci nejsou pouze PRACOVNÍ SILOU, ale zároveň SPOTŘEBITELÉ. Jak z toho ven? Jednoduše. Zrušit soukromé vlastnictví výrobních prostředků a VEŠKERÉ vyrobené hodnoty rozdělovat podle podílu práce konkrétního jedince na produkci. Pak by se VŠICHNI podíleli na zisku, ale i v případě ztrát na ztrátách (to je odpověď na otázku Stewballa). V současné době je lidstvo na takové technologickém úrovni, že je schopno vytvořit dostatek prostředků pro slušný život všech. A POUZE tyto VLASTNICKÉ vztahy tomu brání. Proto má Bublan pravdu, i když ani on si tuto změnu nedovede představit.
02. 08. 2012 | 16:13

JC napsal(a):

Bavor
" Zrušit soukromé vlastnictví výrobních prostředků a VEŠKERÉ vyrobené hodnoty rozdělovat podle podílu práce konkrétního jedince na produkci. "

Kam na ty komunistický kydy chodíte ? Že by ještě někde existoval VUML ?

Co brání vám, levicovým lehkoživkům a příživníkům na příkladu jedné malá fabriky ukázat jak vám to bude fungovat ?
Dejte všechen majetek na hronadu/jako husiti v Táboře/, kupte nebo založte firmu a ukažte co umíte.
Vy ale kromě žvanění neumíte nic, nic.
02. 08. 2012 | 16:23

český maloměšťák napsal(a):

JC
Jak víte /na tu internetovou dálku/ že Bavor "neumí nic" ?
Můžete mi to prozradit - jak jste na to přišel ? Jakou metodou ?
02. 08. 2012 | 16:36

traven napsal(a):

,,,ano chození jednou doleva a pak doprava je přirozený cyklus,většinou příčina ,že se jde doleva je napravo a opačně....ovšem rozdíl tu je, pro " normální" vpravo není problém jít s davem doleva a čekat na zákonnou příležitost změnit směr..pro ty nalevo ovšem problém změnit směr je "proněkatastrofální" takže nezbývá než to nějakou -příkladně "ústavně zaručenou diktaturou" trochu vykolejit...a to je ten problém-to dogma " kdo nejde s námi jde proti nám "...
02. 08. 2012 | 16:59

ex-nemo napsal(a):

Pokus primitiva o filozofování dopadne zpravidla trapně, jako právě tohle.
02. 08. 2012 | 17:18

Nuba napsal(a):

Ještě k té nesmrtelnosti chrousta

Z pohledu věčnosti či vesmíru musíme dělat rozdíl mezi přesahem a přesahem. Jiný přesah si lze představit s ohledem na tančící skály, čili něco ve smyslu člověče pomni, že prach (skála) jsi a v prach se obrátíš, zdejšího blogera pana Váchy a jiný přesah mají na mysli realisté, či konzumenti dnešního dne či příštích několika let.

Co se týká těch několika miliard let možného vývoje lidstva v souvislosti s doposud nevyužívanou kapacitou lidského mozku, o tom sice mohu jako idealistka a člověk milující pohádky, ve kterých dobro vítězí nad zlem snít, ale to je asi tak všechno. Tančící skály se v letech 2012 - 20 nebudou mít čas ani nadechnout, aby se připravily k nějakému tanečnímu postoji. Ten přesah je mikroskopický.

V jiné perspektivě se mohu přemýšlet o následujícím několikaletém období. To už nemohu létat v oblacích, tady musím skutečně vycházet z reality. Mohu se zamyslet nad tím, co se mi líbí, co ne a co bych s tím mohla udělat. Na to je 8 let docela dlouhá doba. Za takovou dobu hodně lidí zemře, jiní se narodí nebo onemocní, dospějí. Nakonec převratné věci v životě člověka se mohou stát i během 1 vteřiny. Třeba nepozornosti při řízení auta. Je toho hodně, co by se dalo změnit, některé věci se ale změnit nedají a měl by se proto změnit spíš člověk. Třeba ve vztahu k životnímu prostředí. Vím, jak je to těžké s tím překročením vlastních stínů. To je vůbec v životě to nejtěžší. A s tím souvisí otázka motivace. Obrovská kapacita pro rozvoj společnosti i člověka j skryt v pozitivní motivaci, ovšem ne ve smyslu chápání dnešních privatizátorů lidských duší. Negativní motivace či dokonce represe, by se měla používat až jako krajní varianta. Mnohem víc se člověk k dobru dá obrátit dobrem. Zlo plodí jen zlo.

A také s tím souvisí i to, o čem hovořil pan Bublan, čili smysl našeho bytí. Měla by se dát skloubit jak touha člověka po nějakém přesahu s jeho přáním žít pěkný život právě teď. Dnešní společnost takovou možnost ne že nenabízí, ale nepreferuje a to je velká chyba. Lehce ovlivnitelní lidé jsou hnáni bezduchými hesly např. nevaž se, odvaž se, nebo tlakem reklamy ke komerci a konzumismu, k přijetí názoru, že je potřeba si užít, a to za každou cenu a možná i jakýmkoliv způsobem. Poživačnost se stala novou ideologií, honba za brakem je dávána za vzor jako vrchol úspěchu, téměř modla. Pravé hodnoty mizí a svět, alespoň ten náš, prý vyspělý, se stává plytký, bez toho kýženého duchovního přesahu.

Věřím tomu, že nejsem sama, komu se tato povrchnost zajídá a nevidí v ní hodnotu, která by přinutila skály k tanci, ale pouze vítězství tuposti a sobectví, spíš nějakého tance šílenců na hrobech předků.

Přitom dnes mnohem víc než dřív máme povědomí o tom, jak svět vypadá a jak by vypadat mohl
02. 08. 2012 | 18:03

Nuba napsal(a):

A teď k věci

Moc velké nároky nemám a ani převratné změny neočekávám, revoluční už raději vůbec ne. O to víc by mě potěšily pomalejší, důkladnější a tím pádem i trvalejší.

Takže namátkou - zdravotnictví, pokusit se změnit systém tak, aby lékaři nebyli tak svázaní s farmaceutickou lobby, nebo se nás postupně pokusí medikamenty a chemikáliemi usmrcovat, aby nás jinými udržovali ve stavu vegetativního přežívání. Nadstandardy by neměly existovat, snad pouze když si někdo bude chtít připlatit za lépe vybavený pokoj, ale vlastní léčba by měla být pro všechny stejně kvalitní. Lékařství by se mělo více zaměřit na prevenci a osvětu a motivovat lékaře na člověka zdravého, nikoli nemocného

Školství - absolutně bezbariérový přístup ke vzdělání, školství zdarma, je to investice, zavádět trh do těchto oborů je hrubý omyl, čile se kšeftuje s tím nejcennějším, co člověk má či mít může. Potom to také tak vypadá. Kupování titulů a s tím spojená nekompetentnost a hazardérství těch, kteří potom s takto nakoupeným vzděláním ovládají druhé, či dokonc e řídí stát a jeho instituce.

Spravedlnost, právní stát, to je základ, lidé by měli být motivováni chovat se dobře, pokud uvidí, že je zločin a špatné chování "elit" trestáno. Doposud se tak děje pouze sporadicky, do vrchní státní zástupkyně jsou kladeny naděje, které všechny zcela jistě splnit nedokáže, ani kdyby byla zcela mimořádná. Na jednom člověku nemůže viset osud celého resortu. Stav ve společnosti, kdy nám vládne mafie, je neudržitelný a musí se změnit. Tak chápu i snahu o reorganizaci státního zastupitelství, protože tak se nejlépe zpřetrhají stávající mafiánské a korupční vazby. Platí to i v případě soudců a policie.

Armáda - tak tu bych nejraději viděla když ne úplně, tak z velké části zrušenou. Není skoro k ničemu. Pořád se mluví o suverenitě, že by jako nebyla. Ono to ale souvisí i s EU, jíž jsme členem. Mnohem efektivnější by bylo ponechat si nějakou menší teritoriální jednotku a finančně přispívat na armádu EU, která by hájila šengenský prostor na vnější hranici před možnými problémy. Stačí se podívat na letectvo, nad naším územím se pomalu nestačí ani otočit, je to drahé a vlastně proti kterým sousedům nás hlídá ? Copak nám pořád straší v hlavě reminiscence 2 svět. války ? Největší klad existence propojené a spolupracující EU je právě zvýšení bezpečnosti každého státu. A ještě k tomu by se nezanedbatelné miliardy ušetřily. A tlustí plukovníci, hlavně ti na logistice, by měli po ftákách. Ani na ty slipy s těmi obrázky už by jim nezbylo a konečně by měli padáka i jejich kámoši, politici napojení na různé firmy přes armádní zakázky. Ty jsou pomalu jako černá díra. Stačí se podívat na ty akvizice v minulosti. Tam se hází ciframi od boku, jednou je potřeba 190 pandurů, za krátkou dobu pouze 90. O těch Casách škoda slov. Na co potřebujeme letadla se speciálnějším vybavením, než mají jinde ? Je to jen kamufláž zlodějny. Prý nejde stanovit cena, protože se některé komponenty musely teprve vyvíjet. A tohle máme jako spapat ? Každý stát EU má svoji vlastní armádu a celkem je to k ničemu, zbytečné a neefektivní vyhazování peněz. Jako když by si každý sedlák v minulosti na svoje políčko, spíš nudli, pořizoval vlastní traktor.
pokrač.
02. 08. 2012 | 18:10

Nuba napsal(a):

Vnitro - to bych ráda viděla spojené právě s armádou, něco ve smyslu ministerstva bezpečnosti a státní správu bych přesunula přímo pod úřad vlády, jako sekci. A také bych použila podobné mechanismy samosprávnosti policie jako je to v plánu u státního zastupitelství. Aby byly tyto složky v zájmu všech co nejvíce odříznuty od politických vlivů. Protože to je mor. A zcela jistě by měl být zřízen nový útvar pro boj s korupcí. A možná ustavena nějaká složku pro sledování rizikových oblastí a podezřelých osob v souvislosti s terorismem.

Zemědělství, měli bychom být mnohem více soběstační ve výrobě potravin, máme na to. Více by se mohly uplatňovat farmářské, místní trhy se zemědělskými produkty a ne dovážet potraviny kdesi z druhé poloviny zeměkoule nebo ty blivajzy ze států, které se jich chtějí zbavit. A dbát na ekologii, méně konzumovat nezdravé věci, ovoce a zeleniny je přece dost a maso stačí párkrát za týden. A nejezte, kruci, pořád ty buřty !

Záměrně se vyhýbám resortu financí, protože to je dost nestravitelná záležitost a nejen kvůli Kalouskovi, ale i celému bankovnímu vyděračskému sektoru. Ten mi připadá jako stát ve státě, uzurpuje si stále větší krajíc, až pro lidi nic nezbude. Celkově hospodaření státu je otřesné. Na potřebné věci peníze nejsou ale na blbosti vždycky. Ta rozpočtová zodpovědnost je tak pro srandu králíkům. Také pořád čekám, jak řekl kdysi premiér Nečas, na ta prorůstová opatření. Zatím vidím jen pokles HDP. Domnívám se, že i v této oblasti bude zapotřebí postupná změna kurzu, která ovšem souvisí i se změnami v systému tržního hospodářství. Protože tu řádí nějaká chmatácká černá ruka a určitě to není ve prospěch většiny občanů, ale naopak.

Těch změn bude zapotřebí mnohem více, tak, aby lidi trklo, že když i oni, ti nadávající a nespokojení přiloží ruku k dílu, tak se dá ledacos změnit. Takto je to zablokované, protože se politická galerka odtrhla od své voličské základny a ještě se jí směje.

Chtěla bych se dočkat toho, že se smát přestane a začnou se smát občané. Ne ale výsměšně, ale víc jeden na druhého. To bude indikátor toho, že jsou spokojenější a že začínají věřit tomu, že život má nějaký přesah. Jeho kvalita se neměří počtem aut a výškou konta, ale právě tím úsměvem.

Lidé by měli mít mnohem větší možnost pozitivně ovlivňovat podmínky, ve kterých žijí. A ne být pacholky arogantních pánů.

Tam už jsme přece nejednou byli
02. 08. 2012 | 18:11

Nuba napsal(a):

PS: Koukám, že jsem úplně pominula tak důležitou součást naší společnosti založené na křesťanských základech jako je rezort práce a sociálních věcí. To už ale nechám na jindy, stejně si dokážete asi představit, co bych řekla :)
02. 08. 2012 | 18:30

babočka napsal(a):

Kapitalismus volného trhu neselhal. Selhali lidé. V socialismu kradli dělníci fuškama a nedodržováním pracovní doby. Dnes ždímají státní kasu pánové v bílých límečcích. Dnešní zlodějna se svádí na pána s knírkem. Příští zlodějna bude pod záštitou pána s holou lebkou. Už vidím jak právník Sokol a další právníci vrací peníze, které si vydělali obhajobou darebáků.
02. 08. 2012 | 18:51

venouš napsal(a):

Budoucnost státu nevidím příznivě. Pravice odrbala stát, levice se neovládá v plýtvání a kromě toho nemá osobnost, která by viděla dál než na konec svého volebního období. Společnost trvale doleva nepůjde, bude se u nás střídat levicová a pravicová vláda vždy tak dlouho, až se politicky znemožní a přijdou jiní. Proteče ještě hodně vody v čaských řekách než se společnost vyhrabe z marasmu. Jednou se to zlepší, ale bude to změna spíš vynucená okolnostmi než vyspěním populace.
02. 08. 2012 | 19:51

to je jedno napsal(a):

Jestli to u nás za deset, patnáct let bude více nalevo nebo napravo nevím, ale úředním jazykem nebude čeština.
02. 08. 2012 | 20:42

Bavor napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
JC
Jak víte /na tu internetovou dálku/ že Bavor "neumí nic" ?
Můžete mi to prozradit - jak jste na to přišel ? Jakou metodou ?
02. 08. 2012 | 16:36
To český maloměšťák: Prosím, nereagujte na tyto výpady, je to zbytečné. Ten člověk (JC) nedokáže moje slova vyvrátit odpovídajícími argumenty a proto "plive" fráze, i když tuší, že to, co jsem napsal je pravdou. Nestojí to za tu námahu, odpovídat na JC. Ostatně, já jsem to psal pro lidi, kteří se dokáží zamyslet nad skutečností, ne pro fanatické "věřící".
02. 08. 2012 | 20:55

Jana napsal(a):

to František Blatan - Já se na televizi nedívám už několik let. Nejsem ničeho otrokem. V tomto má každý svobodnou volbu. Být závislákem nebo mít v hlavě pořádek a mír. Technický pokrok a pokrok lidské společnosti spolu vždy souvisí. Každá doba má své pro a proti, já bych teda v minulých dobách žít nechtěla. Mnoho lidi má tendenci minulé doby si idealizovat. To, že máme daleko větší možnost získávat informace, o všem co nás zajímá, anebo co potřebujeme vědět, tak to je obrovská výhoda oproti dřívější době.
to Drzá zrzka: Taky vím, že hodně lidí žije v nedůstojných podmínkách a hladují. A moc mne to trápí. My můžeme změnit něco na tom jen tím, že o tom budeme vědět a případně nějakým způsobem se postavíme proti tomu, třeba i tady na internetu.
V některých zemích je hlad chronický problém, proč mají hladující lidi děti, např. v Africe. Když tam nejsou životní podmínky proč tam lidí přivádějí na svět další jen trpící děti. Pokud je hlad v zemích kde je to kvůli špatným sociálním poměrům, systému, tak na to můžeme taky nějak reagovat, aspoň tady na internetu.
02. 08. 2012 | 21:23

Anellus napsal(a):

Pro Zdeňka Hadrbolce. Reaguji na: "Chceme perspektivu stálého pracovního zařazení, s odpovídajícím slušným finančním ohodnocením a nějakým tím časem na odpočinek, chceme za své odvedené peníze do státního rozpočtu odpovídající zdravotní a sociální péči, chceme jistotu pevného, jednoduchého právního řádu, který je srozumitelný i obyčejným občanům. Ale tyto věci nám nezajistí ani modří, ani oranžoví, ani rudí. ..." Musím vám oponovat, právě tyto věci dokázali jen ti "rudí", dlouhodobě, stabilně a pro drtivou většinu pracujících zajistit. A co více, udrželi trvalý rozvoj celé splečnosti, podmíněný neustále rostoucím ekonomickým výkonem tehdejší ČSSR. Co šlo jednou, může fungovat i podruhé, tam kde je vůle najde se i cesta. Ale obecná vůle zatím není, Češi si ještě nehrábli úplně na dno. A pak, je tady Praha, kde snad každý třetí je buď restituent nebo nějakým způsobem pevně přisátý na státní nebo unijní cecky. Je jasné, že pražákům současný nihilisticko-zlodějský režim docela vyhovuje. Proto nezbývá zatím než čekat na nového Gottwalda.
02. 08. 2012 | 23:17

ironik napsal(a):

Je
to ale kolotoč, tak dlouho se jde na západ a najednou jste na východě a naopak
i ty kecy a výzvy jsou v podstatě stejné jen ty letopočty se mění nemluvě o ksichtech a různých zachráncích světa kteří s toho mají při nejmenším slušný vejvar a snad i dobrý pocit s (dobře vykonané práce, ) už se smíchy neudržím .
03. 08. 2012 | 09:43

Ano, náznak věcí příštím máme třeba zde: napsal(a):

http://unrelo.com/yQos
03. 08. 2012 | 11:02

jíra napsal(a):

Tak to má ČSSD smůlu. Podle Špidly je prý pravým středem...
03. 08. 2012 | 19:13

Vlado napsal(a):

Babočka napsal, že kapitalismus volnéhom trhu neselhal. Selhali lidé.
Já ale dodávám lidé se chovají tak jak jim systém se svými zákony dovolí!!! Já to vidím tak,že se někde stala chyba (ale vědomá)při kolíkování hřiště. Což byl ve své době oblíbený mluvnický obrat dnešní hlavy státu V.Klause.
Zákony pro snadné rozkradení státního majetku bez nebezpečí žalářování! Dnes sklízíme ovoce těchto zákonů, neboť jsme právní stát, který byl v jejich rámci(rozkraden) zprivatizován, vytunelován a pod. A ti, kteří se dopustili obohacení mimo zákon budou osvobozeni pro nedostatek důkazů. Na splácení dluhů se však určitou mírou budem podílet všichni vč. důchodců. Milionáři to však pocítí nejméně. To jsou paradoxy polistopadové éry.
04. 08. 2012 | 11:43

občanka napsal(a):

Kdyby raději napsal úvahu na téma: jak splatit dluhy a nedělat nové. To by bylo terno. Ale co chtít od člověka, který již léta žije z peněz daňových poplatníků a teď si ještě cintá mašli na téma dobro. Jakmile někdo začně pečovat o moje dobro, naskakuje mi husí kůže. Copak asi pan Bublan udělal za dobra z těch peněz, které dostává za posezení v parlamentu (a to jen někdy, rozhodně to není každodenní facha).
Minulý režim přerozděloval na dobro téměř 100% všeho, co lidé přes všechny překážky vyprodukovali. A nakonec jsme měli skoro všichni holý zadek.
Tak nevím, zda ta levicová dráha není vlastně slepá kolej.
06. 08. 2012 | 15:31

Hovnocuc napsal(a):

2020...?
To bude krásnej svět!
Bublifuk a podobní"odborníci" budou dávno tuhý a bude pokoj !
06. 08. 2012 | 17:00

samoser napsal(a):

Hovnocuc

idealisto, celá historie je pochod tzv. odborníků, podle toho to tak taky vypadá, jedni budou tuhý a druhý se narodí, je to kontinuální proces, ale naděje umírá poslední, třeba někdy ....
06. 08. 2012 | 19:17

mleziva napsal(a):

Přirozený kapitalismus volného trhu (který tu bohužel není a mimo jiné díky lidem jako Vy asi nebude) nerozděluje bohatství rovnoměrně a v tom je právě jeho kouzlo aneb "Kdo umí, ten umí, a kdo neumí ten čumí" Rovnoměrně rozděluje bídu akorát socialismus ruku v ruce s takzvanou sociální demokracií.
08. 08. 2012 | 13:29

jíra napsal(a):

Vlado
Jen určití lidé se chovají, jak jim systém dovolí. A vždy nějaké díry najdou nebo vylobují. Dokud nebudou ostatní lidé vůči tomu dost imunní, budou následky toho horší.

mleziva
Přirozený trh tu možná nikdy nebude spíš kvůli takovým jako vy, hrotícím to zprava zleva, ale to vám asi nikdy nedojde...
08. 08. 2012 | 16:09

jíra napsal(a):

ironik
Vrchností se stávají především dobře v davu odlišitelné krajní povahy, prý aby se to vyrovnalo, ostatní brzy vypadávají z kola ven jako přísloveční Vaškové, co nemají chodit s pány na led.
Vrchnost z nějakého podivného důvodu stále nechápe, o čem lidé sní. Možná je chyba v tom, že pod "vnímavostí" si vrchnost představuje čuch na moc a velké prachy a jinak už nic.

Většina lidí však touží po světě nějak pestře lidštějším a vůbec ne nechat sebou třískat o levou či pravou zeď. Mít víc času pro sebe navzájem, kde je dost místa pro lásku atd., to je ten "nový svět", tam někde... Na vírách v takový ideál vyrostly celé kultury. Kolik krásných děl o tom vzniklo, v kolika písních o tom zpívají krásně už i děti...

Jackie Evancho - A Time For Us (z filmu Romeo a Julie)
https://www.youtube.com/watch?v=5z0ZeTqj8MA&feature=relmfu
Jackie Evancho + Barbara Streisand - Somewhere (z muzikálu West Side Story)
https://www.youtube.com/watch?v=a5YPC0-gHVo&feature=related
08. 08. 2012 | 16:47

.Ivan Hochmann napsal(a):

Nazdar Nubo a zahradníku.

Potěšilo mě,že žijete.
Nuba neztrácí naději,že bude líp a zahradník si hýčká svoje čarověníky a básnické střevo.(kde jsou ty časy - skoro je mě do pláče).
Je to všechno špatně přátelé.
Jak vyplývá z všeobecných diskuzí na všech blocích - opravdu směřujeme do oné černé smrduté díry.
Nejhorší na tom všem jest,že se letos urodilo hojně borůvek.
To si člověk i uvědomí platnost rčení :
"Jest odporné jako borůvkové hovno".

A všem těm rádobyvizionářům včetně Bublana,Peheho ,Urbana a spol bych doporučil aby raději drželi zobák a neztrapňovali se více něž jsou.

A nám ostatním jen připomínám,že je dobré žít v střídmosti a radosti přírodních z divů.
Vše ostatní je nepodstatné.

Ivan.
09. 08. 2012 | 17:23

.Ivan Hochmann napsal(a):

Jak bude vypadat Česko?.....

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-uvaha-scestna-073-/p_politika.asp?c=A120807_232826_p_politika_wag

konečná....Ivan
10. 08. 2012 | 21:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy