Jak bude vypadat Česko v roce 2020

09. 08. 2012 | 07:06
Přečteno 5240 krát
Ivan Kraus: Můj pesimistický a optimistický odhad

Pesimistický odhad
Menší strany zmizí z politické scény. Dvě největší strany budou mít stále podobnější program, i když ho budou jinak formulovat, aby byl důvod je volit. Po volbách se strany spojí v koalici. Taková vláda svázaná vzájemnými kompromisy a ústupky nebude mít schopnost prosazovat reformy ani hájit v EU zájmy země. Ekonomicky se země bude držet patrně jen dík tomu, že se stane překladištěm zboží a místem daňově zvýhodněných filiálek zahraničních koncernů s místní lacinou pracovní sílou.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde.

Optimistický odhad

Pod tlakem veřejnosti ztratí větší strany konečně podporu voličů. Z občanských iniciativ a sdružení, která jsou už dnes aktivní v komunální politice, vyroste posléze nová politická prezentace. Nezatíženi korupcí a osobními zájmy nadřazenými potřebám společnosti se vydají novou cestou. Časem se jim možná podaří prosadit domácí variantu švýcarské horizontální demokracie, která se opírá o systém referend a dává voliči možnost kontroly v závažných otázkách i po volbách.

Ivan Kraus
, spisovatel

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jana Pechová napsal(a):

Chybí už jen celonárodní sčítání optimistů a pesimistů. A budeme vědět, do čeho jdeme.
09. 08. 2012 | 08:51

Xaver napsal(a):

SKUTEČNOST:
Podporu voličů nemají strany ani teď. Ale volební systém si strany nastavily tak šikovně, že jim stačí když voliči neprojevují odpor. Proto skutečnost směřuje směrem k pesimistické variantě.
09. 08. 2012 | 09:19

VFISCHER napsal(a):

UŽ DNES JE DEFINITIVNĚ VYMALOVÁNO ! ! ! !

Pane Kraus, nedělejme si, prosím, žádné iluze ! ! Stát je definitivně rozkraden a dále rozkrádán a vlády se zmocnila prakticky jednou pro vždy (nebo jinak řečeno „na věčné časy“ ) zločinecká oligarchie, jejíž sílu a vliv se ve zdejších podmínkách už prakticky nikomu nepodaří zvrátit ! ! !

Z bývalého státu Československo, později Česko se stal neokoloniální banánistán Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristán a žádný z dnes zde žijících obyvatel, včetně nemluvňat, se s nejvyšší pravděpodobností nedočká zásadního zlepšení zde panujících podmínek pro důstojný život v relacích euroatlantické civilizace.

Zde žijící populace bude nadále decimována emigračními odchody schopných kvalifikovaných lidí do ekonomicky vyspělejších zemí světa a zde bude narůstat armáda rusko - ukrajinsko -vietnamsko - slovensko - cikánské směsky, která posléze téměř ztratí důvody nazývat se národem ! Z této masy se budou rekrutovat otroci v novodobých montovnách event. přisluhovači vládnoucích gangů trvale mezi sebou válčícími o území, vliv a všechny myslitelné hodnoty.

Tuto tragedii už nezvrátí žádné volby ani příchod osvíceného spasitele nějakého nového tatíčka a už vůbec ne nějaké lidové protesty na náměstích ! Obrození českého národa, které začalo v 19. stol. končí v 21. stol. - právě teď, každý den po dni ! Opona padá, zapomeňte ! ! !
09. 08. 2012 | 09:23

Grőssling napsal(a):

Jules Verne = hadr proti panu Krausovi.

Profesor Bělohradský napsal :

Politická moc se podřizuje tlaku v procesu globalizace rychle se formující nové třídy – anacionální hyperburžoazie, která má jediný strategický cíl: zrušit pakt mezi kapitálem a prací, na němž demokratické národní státy založily svou stabilitu, jako historicky překonané omezení tržní ekonomiky.

Náš novodobý Jules to vyřeší přímou demokracií alá Švýcarsko.

Ach ta většina českých intelektuálů ! Jejich selhání v posledních 23 letech je fatální.
Podepsali bianco směnku moci a kapitálu, dopadlo to špatně a teď nevědí jak z toho ven, natož si přiznat selhání.
09. 08. 2012 | 09:43

Petr napsal(a):

Do doby než Česká republika zmizí v propadlišti dějin, bude platit alternativa první.
Jen čeští Nadlidé budou poté vyprávět svým vnukům kdesi na Floridě, že kdysi vládli v zemi "Za devatero moři, devatero horami, devatero řekami..."
09. 08. 2012 | 10:09

Normální 1 napsal(a):

Já myslím že po této zločinné vládě bude trvat velmi velmi dlouho než se český stát aspoň trošku vzpamatuje.. Vždyť je očividné že vládní strany - protože vědí že po dalších volbách končí - se snaží ukrást pardon odklonit co nejvíc tak aby jim to stačilo na spokojené stáří. Že přitom zanechají svým nástupcům "spálenou zemi" to už je nazajímá..Proč taky?

Výhled pro rok 2020? Jak praví klasik Š+G žák Čoudek "Vidím to špatně - četl jsem v polepšovně Temno."

Bůh s námi...
09. 08. 2012 | 10:20

Smutný napsal(a):

Jak by na položenou otázku (o budoucnosti) odpověděl dnes Václav Havel a jak Pavel Tigrid? Zkusí se někdo zamyslet? Mně je jen smutno.
09. 08. 2012 | 15:24

Fialenka napsal(a):

….“ překladištěm zboží a místem daňově zvýhodněných filiálek zahraničních koncernů s místní lacinou pracovní sílou.“


To je ale stejně závažný problém jako korupce při státních zakázkách. Ono se to nezdá, ale levná pracovní síla a tím pádem nízká kupní síla znamená neiformovaného občana s menším přístupem k životně důležitým věcem.

Byznysmeni mají Českou republiku v područí. Mají tu nízké daně, odbytiště levných nekvalitních potravin, nás jako levnou pracovní sílu a spotřebitele předraženého tepla, vody, elektřiny a předražených bankovních a tlekomunikačních služeb.
Například banky na čekém území platí nízké daně, mají levné české zaměstnance, drahé služby, a zisky jdou do ciziny.
09. 08. 2012 | 16:44

Fialenka napsal(a):

Dodatek …
Myslím si, že jedním z nejúčinnějších nástrojů jak docílit zásadní změny k lepšímu je fiskální politika. Nastavit by se měla jako ve Skandinávii. Samozřejmě jisté skupiny byznysmenů, co nás mají v pasti, jsou proti.
09. 08. 2012 | 16:56

Pravda napsal(a):

Pokud občanské iniciativy, které jsou v drtivé většině mají programy silně demagogické někdy až extrémní (Ne základnám,ProAlt,Vraťte nám stát a podobně) a nebo naprosto mimo realitu, nějaku sranu sestaví a ta se dostane do voleb maximálně na jedno období, s preferencemi kolem 5% takže toho moc neovlivní a po dalších volbách vypadnou jako Unie svobody a pak navždy zmizí.

Jediné extrémistické a nesystémové straně v parlamentu KSČM začnou klesat preference až postupně k 5%.

Optimistický pohled - stalo by se tak do roku 2020 a tento předpoklad se váže na to že utvoří vládu spolu se socialisty. Ti pak po pádu jediného spojence v parlamentu začnou umírňovat svůj silně demagogický program. Obě dvě velké strany strany se začnou přibližovat i když zůstanou mezi němi rozdíly.

Pesimistický pohed: KSČM udou ubývat voliči velmi pomalu a z parlamentu vypadnou až někdy poději mezi lety 2030-2040 kdy už vymře podstatná část komunistů a zbytek KSČM budou staříci nad hrobem, kteří budou nevolitelní.
09. 08. 2012 | 17:38

sedlak napsal(a):

není pane autore Vámi popisované období náhodou kulatým výročím 1. a 2. pražské defenestrace? kdyby Kalouska napadla spásná myšlenka zdražit pivo, mohl by lid dělný "oslavit" výročí v ulicích českých i moravských (koaličních) městech a obcích....nemohl by nějaký "investigativní" žurnalista rozšířit fámu, že Gambáč bude ředěnej?
09. 08. 2012 | 23:49

Jaroš napsal(a):

Třetí možnost: stávající poměry budou ještě několik let přetrvávat za zhoršující se ekonomické situace. Mírně posílí dělnická strana, ale teprve po vzniku nové "inteligentnější" národovecké strany začnou lidé tuto alternativu brát vážně. Nejprve nesmělý volební úspěch, v dalších volbách drtivé vítězství. Tlak na ochranu před asijským dovozem, zabavování majetku neprokázaného původu, vyhnání přistěhovalců, český původ jako důležité kritérium při obsazování funkcí a významných pracovních míst,vyvlastnění majetku církví, rychlé soudy atp., těšte se.
10. 08. 2012 | 07:37

rony napsal(a):

Ano, to je realistický scénář vývoje. Akorát myslím, že z těch občanských iniciativ se zase stanou strany. Zvýší se však podíl přímé demokracie a sníží prostor pro korupci. Otázkou je, zda se nové strany ubrání tlaku přeběhlíků ze současných korupčních struktur. Vzorový program takové nové "zatím" občanské iniciativy je na http://diskutujsvobodne.cz/strategie-vyvoje-cr-po-r-2014
10. 08. 2012 | 08:34

muromec napsal(a):

Jaroš - Kdyby to mělo opravdu dopadnout jak píšete, a to už do roku 2020, tož to bychom se opravdu potěili. V závěru máte jeden návrh lepší než ten druhý. Jedině to by snad pomohlo.
10. 08. 2012 | 08:39

Rhodos napsal(a):

Pane Krausi, i mně by se zamlouvala varianta s omezením vlivu dinosaurů. Emancipovanější společnost by vygenerovala nové politické strany, vedené kvalikovanými, slušnými, poctivými a pracovitými lídry. Obávám se však, že
naši vlast ovinuly černé mraky. Krajinou se prohání pod pestrobarevnými prapory hordy loupeživých rytířů. Jedni si říkají pravice, druzí levice, třetí střed, ti ostatní v tom sice jasno nemají, ale umí se vždy správně přifařit. Všichni dohromady mají mnoho nepěkných vlastností. Jde především o arogantnost, kupčení, manipulování s lidmi, přihrávky kamarádům, zlaté padáky, drancování veřejných rozpočtů. Nakonec, kdo ví, co bude za 4 roky ? Kroky současných mocipánů mě stále více utvrzují v přesvědčení, že Češi si sami vládnout neumí. A není to až tak překvapivé, když pohledem přelétnete politickou sféru, slyšíte ty zhůvěřilosti, které politici vypouštějí do veřejného prostoru. Zastupují nás stále povětšinou lidé, jejichž kořeny jsou zapuštěny hluboko v komunistickém režimu. Někteří tam vězí po krk, jiní mají umazané nohavice. Takže, pane Krausi, musíme si ještě minimálně 80 let počkat. Mějte hezký den.
10. 08. 2012 | 08:46

Martin napsal(a):

CO TO JE ZA NEŠŤASTNĚ NEBO NAOPAK NAŠTVANĚ PORAŽENECKÉ NÁLADY?
Nemůžete přece odpískávat republiku a národ jako takový. Národ s hlubokými kořeny, které napomohly i národnímu obrození v tehdy ukradené zemi a de facto v německém prostředí. Tehdy měli Češi vůčihledně ještě méně než dnes.
Pokud přesvědčíme sami sebe, že demokracii můžeme dělat i jinak, tak přece není nemožné lumpům venku zmrazit účty a tady jsme svými pány, vždyť fabriky a domy stojí. Ten, kdo se zpronevěřil slušnosti, ať o nadměrné majetky přijde...
JE TO JEN O SÍLE POCHOPIT, ŽE KDYŽ SI TO SAMI UZÁKONÍME? TAK TO TAK BUDE!
10. 08. 2012 | 08:48

TCH napsal(a):

No ještě že ty " osobnosti " máme. Kdepak by mě napadlo, že buďto se bude situace vyvíjet lépe no a nebo hůře ...
10. 08. 2012 | 08:59

Pepíček Pražáček napsal(a):

Problém nejsou strany, ale jejich voliči. Podívejte na volební kampaň ČSSD se slevou 15% na elektřinu, 10% na plyn.. nebo kolik to nabízejí. Je možné klesnout ještě níže? Už nejde o to, že občané volí stranz abz spravovalz stát ya ně. Otevřeně jde o obchod, za kolik se ten který občan rozhodne prodat svůj podíl na státní moci skupině, která si ze setrvačnosti říká "strana".
Tak bych si na nic nehrál a místo voleb uspořádal internetovou aukci hlasů ;).
10. 08. 2012 | 09:28

Mungo napsal(a):

@Martin: "Národ s hlubokými kořeny, které napomohly i národnímu obrození v tehdy ukradené zemi a de facto v německém prostředí. Tehdy měli Češi vůčihledně ještě méně než dnes."
Tak národ s hlubokými kořeny? Ta republika, která si dává jméno Česko?
A kdo komu ukradl Moravu? Takže v roce 2020 by žádné Česko nemělo existovat. Samostatné Čechy a samostatná Morava.
10. 08. 2012 | 10:03

Vlado napsal(a):

Malomyslní vzchopte se, Češi na západní výspě Slovanstva jak již bylo napsáno v německém obklopení musejí mít hluboké koženy.
Obstáli jsme a vycinkali si demokracii a svobodu. A vám je to málo? Vžijte se do pocitů takového Koženého a Bakali a dalších miliardářů, kteří si tento systém nemohou vynachválit. Něco takového bylo za socialismu nepředstavitelného. Buďme na ně hrdí vždyť nám je doporučoval současný president Klaus.
Kapitalismus je přece jediný systém ze všech špatných systémů ten nejlepší pro schopné a všeho schopné určitě!
Jediný problém je, že dnes již se socialismem nemusí soutěžit.
Krize mu posloužila k odbourání všech sociálních vymoženosti, které si lidí za socialismu vyvojovali. Pryč se sociálním státem
je pro kapitalisty příliš drahý.
Kapitalismus je tu na věčné časy a pro lidi. To přece neni demagogie!
11. 08. 2012 | 12:49

evix napsal(a):

To jsou zase poraženecké kidy :-(((((
Nechte to voličům, pochybuji, že se nechají znovu tak zblbnout jak před 2 lety. A oligarchie nemůže donekonečna ožebračovat lidi, to nikdy nefungovalo.
11. 08. 2012 | 17:09

Anellus napsal(a):

Pro evixe a další optimisty. Poraženecké řeči mne také netěší ale k optimizmu nevidím žádný důvod. Obávám se, že volby proběhnou ve stejné režii jako ty minulé, kdy rozdělení ODS na 3 pseudostrany a sázka na politickou naivitu a nulovou sociální zkušenost mladých voličů vyšla bezezbytku. PR agentury, které to připravily si mohou blahopřát. V budoucích volbách očekávám velký tlak na odvedení voličů soc. demokracie k Paroubkovi a Zemanovi. Na hnědopravém křídle bude klasicky ODS, která má pevné voličské jádro složené z těch "úspěšných a schopnějších", kterým by v případě vítězství levice hrozil oprávněně kriminál. A prvovoličům a mladým budou opět nabídnuty tzv.alternativní strany. Jaký konkrétní PR-tah bude pro jejich propagaci zvolen, to samozřejmě nevím ale nějaké nové Přemluv bábu ... určitě bude. Prostě, co se jednou osvědčilo, užívá se znova a znova. Kromě toho sociální demokracie po volbách co nejrychleji zapomene na volební program, jako dosud vždy a bude přeochotně koalovat s kýmkoli, kromě komunistů. Volby prostě nemohou nic změnit.
11. 08. 2012 | 20:14

speci.men napsal(a):

Když tak přemýšlím o budoucnosti a dívám se na své děti, vzpomněl jsem si, nevím proč, na církevní restituce. :-) Ono je asi celkem jedno, jak to s nimi dopadne. Z tohoto státu už toho bylo rozkradeno a vyvedeno tolik peněz, že na tom asi až tak moc nesejde. Jisté je jedno. Budoucí generace nás budou proklínat. Měli bychom si to všichni uvědomit. Jak ti, kteří aktivně podporovali ODS a ČSSD v posledních 20 letech, tak ti, kteří dnes podporují všechny ty ostatní spasitelské rádoby strany typu TOP09, Zelení, VV a podobně. Záměrně neuvádím komunisty, protože ti se na vládě poslední dvě dekády nepodíleli (aniž bych byl nějaký jejich fanda). Budou nás nenávidět naše děti a vnoučata. Proklejí nás a budou se o nás v dějepise učit jako o největších škůdcích národa v jeho novodobých dějinách tak, jak my se dnes učíme o lidech, kteří ve 48 dosadili do čela státu komunisty a pak je freneticky a do krve podporovali. Nejsme o nic lepší, než tihle budovatelé,kterým se dnes tak pateticky vysmíváme. Proč? Protože jsme připustili, aby nám byl vnucen pocit, chiméra o jakési rostoucí životní úrovni a nejlepší době našich dějin a o zářné budoucnosti. A přitom všechen ten blahobyt, plné nákupní koše, domácnosti plné domácích kin, počítačů a garáže plné nových (nebo aspoň ojetých) aut, to všechno je na dluh. Zadlužen je stát, zadluženi jsou občané, zadlužené jsou obce. Všichni tak tak splácejí splátky úvěrů, za které si to všechno pořídili. Jednoduše řečeno, to všechno si kupujeme, ale platí to vlastně naše děti. Ještě žádná generace tu nežila na dluh svých potomků. Ať už to bylo za feudalismu, kapitalismu, za války, za krize, za komunismu. Vždycky lidé žili v takových poměrech, na jaké si byli schopni vydělat oni. A teď si představme, že bychom takto měli žít my. Jakou bychom pak měli tu skutečnou životní úroveň. Tohle všechno, tenhle blahobyt je jen chiméra. A to nerozebírám fakt, že ani nejsme do tohoto blahobytu na dluh schopni přivádět dostatek dětí, které by ten dluh jednou splatily. Ale zpět k těm restitucím. I ty jsou na dluh. Nebo si myslíte, že těch bezmála 200 miliard máme? Nemáme. Půjčíme si je. Od našich dětí,které to jednou budou za nás splácet. Škoda, že se těch dětí dneska nikdo neuráčil zeptat, jaký na to mají názor.
11. 08. 2012 | 22:29

Vlado napsal(a):

Napsal jste to zamyšlení velmi pěkně!
Problem s mladou generací je ten, že i kdyby se je někdo na to ptal tak media, školy, prostředí je přesvědčuje, že žíti na dluh je zcela normální. Globální kapitalismus to tak v jednotlivých státech zařídil. Nejvíce je přece zadlužen vzor USA.
Říká se, že: "Děti vzpomínají na sve rodiče tím víc, čím věčí dluhy jim zanechali"! Tak ty další generace budou ty polistopadove politiky proklínat právem.
13. 08. 2012 | 09:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy