Národ, svoboda, skandál... aneb Sklon k demagogii na webech politických stran

03. 10. 2012 | 14:06
Přečteno 7462 krát
Kvantitativní analýza textů politických stran vypovídá mnohé nejen o způsobu, jakým strany komunikují, ale též o jejich postojích a chování. Metoda analýzy jsem založil na předpokladu, že extrémista je zcela zaujat „vyšší“ hodnotou, jejím prosazováním, bojem za ni a odporem vůči jejím „nepřátelům“. Tomu odpovídá slovník, který používá, popř. vůči kterému je vnímavý.

K analýze jsem použil polemické (kritizující, varující či na kritiku reagující) texty publikované na oficiálních webech politických stran v období od 10. 7. do 24. 9. 2012.

Míru demagogie politických stran lze určit na základě výskytu výrazů z následujících sedmi kategorií:

1. Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.
2. Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd.
3. Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, každý atd.
4. Zaštiťování se kolektivem: zájmeno my v 1. pádu.
5. Ideologické myšlení: slova končící na -ismus, -ista, -istka.
6. Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd.
7. Posedlost symboly: symbol, vlajka, přísaha atd.

Seznam vyhledávaných výrazů obsahuje téměř 1400 položek a je k dispozici na webu iracionalita.net a v příloze knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (dybbuk, 2011).

Analýza jde za rámec tradičního pravo-levého politického třídění. Místo něj hledá, kde se daná politická strana nalézá na škále umírněná – radikální – extremistická. Radikální (a tím spíše extremistické) strany komunikují se svými případnými voliči jiným způsobem než strany umírněné. Předcházejí před ně s rétorikou, která danou skupinu voličů osloví, tedy s rétorikou bohatou na výrazy z uvedených sedmi kategorií.Čísla v následující tabulce udávají počet nalezených výrazů na 10 000 slov textu. Celková hodnota je podílem počtu všech nalezených výrazů a počtu slov textu.Nejčastější nalezené výrazy jednotlivých stran:

TOP 09 – účelový, rozvoj, životní prostředí;
Strana zelených – kmotři, lidská práva, životní prostředí, zdraví;
KDU-ČSL – směšný, trapný, spravedlnost;
ČSSD – alarmující, neschopnost, rozvoj, zdraví;
ODS – hysterický, populismus, zneužívání, komunisté, životní prostředí;
KSČM – asociální, kmotr, nekompetentní, bohatství, pravda, spravedlnost;
ČPS – hloupý, mafie, manipulace, svoboda;
SPOZ – skandál, účelový, svobodný, rozvoj;
SBB – fiasko, impotence, manipulace, zoufalství;
Svobodní – hlupák, naivní, nefér, nenávist, morální, právo, svobodný (slovo použito jinak než v názvu strany).

Jak je vidno z tabulky, jako nejméně demagogické strany vychází z této analýzy TOP 09, Strana zelených a ČSSD, zatímco na opačném pólu se ze zkoumaných deseti stran nacházejí Strana svobodných občanů a Suverenita – blok Jany Bobošíkové (SBB).

Z výsledku je zřejmé, že politické strany s nejvyšším skóre demagogie se odlišují i svým chováním: jsou méně ochotné ke spolupráci, mají větší averzi vůči mezinárodním společenstvím (v tomto případě EU, jindy to může být NATO či globalizace), sklon k nekritickému uctívání autority (méně často u nich také dochází ke změně na postu předsedy strany) a tendenci k puritánství (např. odmítání sexuální výuky na školách a registrovaného partnerství).

Není nutné analyzovat pouze strany, blíží se také volby prezidenta, takže ještě před ní bude zajímavé zjistit, jak v analýze obstojí jednotliví kandidáti.Milan Petrák
Autor pracuje jako databázový specialista. Jeho publikační činnost zahrnuje kromě dalšího román Výrobce osudů (Triton, 2007) a zhruba padesát povídek publikovaných v novinách, časopisech a knižních antologiích. Jeho zájem o aspekty lidské skupinové iracionality vyústil do napsání knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (dybbuk, 2011). Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gustáv Kočí napsal(a):

Slovy neznámého člena ODS:"Jak vy k my, tak my k vy!"
03. 10. 2012 | 14:21

runtec napsal(a):

Společnost může o sobě i přemýšlet v pojmech smůly (povodně) nebo spiknutí (Vondrouš s ochrankou ,metanol) ale ne věčně jen takto a ve všem.
Lodivod vidí,že loď míří na skalní útesy-má jedinou možnost-otočit kormidlo o
180 stupňů do zcela opačného směru ,ale to zpravidla položí loď na bok.Rozbijí se o skály nebo utonou před nimi.Podobně náš dnešek- naše národní loď - se snaží tak trochu prorazit skály,zajet i do nich.Tato třetí cesta vede k tomu, že realitu ale vnímáme chmurnou a strašidelnou.Ne úmornějších,děsivějších dvacet dva let jako 1990-2012 v této zemi nebylo.Nejenom zlý sen.Nezdařená operace vykořisťovatelského nádoru lidstva končí propadem na úroveň primitivismu,kde jediným štěstím,je že nic neznamená nic.Nihilističtějí se již žít nedá.Lidé by byli blázni,kdyby se s tím smířili.Jenže jak se z toho vymotat.Peripetie plodí zase jenom peripetie.
03. 10. 2012 | 14:29

Eleshar napsal(a):

Roztomilý rozbor.
Zajímalo by mě ale:
1) jak byl vybrán vzorek zkoumaných výrazů
2) jak bylo testováno jejich rozřazení do jednotlivých podtypů
3) jak se posuzovalo konkrétní demagogické užití v textu (je dost výrazný rozdíl, když se řekne "my ve straně XY" a "my občané ČR"; je klíčový rozdíl "TOP09 říká, že vám slibuje spravedlnost, a my s nimi nesouhlasíme" a "my vám slibujeme spravedlnost",...)
03. 10. 2012 | 14:44

dříve čtenář napsal(a):

Aha, tak nejméně demagogie šíří TOPka...
No potěš koště! Asi žiju někde jinde než autor.
03. 10. 2012 | 14:45

Analytik napsal(a):

Dala by se nějakou podobnou metodou určit míra demagogie a lží ve volebních programech jednotlivých stran?
Nějak mi nesedí nulový počet výskytů symbolů u Českých Pirátů. Většina z nich jsou programátoři a někteří ještě mluví jazykem symbolických adres.
Ale to se dá odpustit, takže volím Piráty!
03. 10. 2012 | 14:48

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Podle mne to bude mít chybu jelikož TOP už začíná tuším je to

Tradice
Odpovědnost
Prosperita

a TOPka měla být zařazena někde ke svobodným, protože to jsou podobní demagogové s Kalouskem v čele. Klamou i skutečným vůdcem.
03. 10. 2012 | 15:02

modrý edvard napsal(a):

Jo , zajímavé.
Eleshar, aj.: rozhodují první tři kritéria. Možná je zajímavé, jak se "my" počítá, ale nerozhodlo to.
03. 10. 2012 | 15:25

Lukr napsal(a):

Ne vždy se podaří to samé 2x, proto se nedivte pane Petrák dvakrát do stejné řeky nevstoupíte ani s Karlem Schwarzenbergem ani v současnosti s oprašovaným image NEW starostů.
Tak jak bylo v Hostivicích pane Milane,protože mnoho ze zdejších nečetlo skrytou autoritu proto neví s kým mají tu čest.
03. 10. 2012 | 15:39

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Reformy - to je asi nejzprofanovější heslo dnešní české pravice.
Dá se do toho zahrnout cokoliv a je to heslo ještě pro větší pitomce, než hesla o svobodě.

Od těch s hesly o svobodě čekejte jejich diktaturu a od těch o reformách, destrukci společnosti.
03. 10. 2012 | 16:28

Analytik napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude 16:28
Heslo "reformy" jste nevybral vhodně.
O reformách píší skoro všechny strany. Koaliční je vychvalují a všichni rozumní politici je zatracují. Takže bez větné vazby nedává četnost tohoto slova v textu žádný smysl. Stejně malý význam má třeba heslo "státní dluh". Jedni se chlubí, jak ho snižují, ostatní konstatují, že nezadržitelně roste. A mohli bychom pokračovat slovem "korupce" atd.
03. 10. 2012 | 16:38

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Analytik.
Nenavrhuji posuzovat demagogičnost podle výskytu slova „reformy“ jen poukazuji na to, že je heslem dnešní doby a že se dá za něj schovat cokoliv.
03. 10. 2012 | 16:55

Analytik napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude 16:55
Omlouvám se. Zmátlo mě slůvko "pravice" na konci prvního řádku.
03. 10. 2012 | 17:08

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Analytik.
Zajímavá jsou taky hesla o zvyšování a snižování daní.

Pravice se holedbá, že bude snižovat daně,
ve skutečnosti to znamená, že sníží daně vybrané skupině a zvýší daně ostatním.

Levice je obviňována ze zvyšování daní,
což ve skutečnosti znamená, že zvýší daně úzké skupině vysoko příjmových a bohatých.

Na dokreslení
Margaret Thatcherová padla na zavádění nových daní - Poll Tax Riots London 1990
https://www.youtube.com/watch?v=FRj2K0ulD8Q

když porovnáte zdanění Čecha s průměrným příjmem a Švéda, tak na daních odvádějí asi stejně, ovšem každému z nich jsou poskytovány veřejné služby jiné úrovně.
Zcela jinak je to se zdaněním lidí s vysokými příjmy. Ve Švédsku je horní sazba daně z příjmu 56,6 % u nás 15 % a tak ten náš špatně fungující stát musí zaplatit chudí.
Kde jsou vysoké daně?
Asi jak pro koho.
03. 10. 2012 | 17:40

Petr z Tábora napsal(a):

Je to zajímavý text. Ale je otázkou, zda hledat demagogii na webech jednotlivých stran. Návštěvníky těchto stránek bývají členové anebo sympatizanti té které strany. Vhodnější by bylo posuzovat míru agresivity při působení na širokou veřejnost - média, plakáty apod.
03. 10. 2012 | 17:40

češka napsal(a):

I já bych se chtěla podělit se svou "soukromou" dnešní analýzou společnosti.
Na Pražském hradě jsou objekty přístupné veřejnosti po zakoupení vstupenky.
Do nedávna kontrolu vstupenek prováděli kontroloři, nyní jsou vstupy osazeny turnikety. U každého je jeden zaměstnanec, oděný do slušivého obleku a chovající se k návštěvníkům korektně. Jen přízvuk naznačí, že Česká republika není jeho rodištěm.
Vyhladovělá, s vidinou takřka dvouhodinové přestávky, jsem se vydala za potravou v přijatelné cenové relaci směrem ke Kulaťáku. Staveniště tunelu Blanka mi nedovolilo pokračovat v přímém sěru a tak jsem se zeptala kolemjdoucího pracovníka v přilbě, kde v okolí de dá rychle občerstvit. I tento pán mi ochotně a dobře poradil, i jej přízvuk prozradil, že není domorodec.
Není tu náhodou něco špatně? Nešlo by ušetřit na odvodech na nezaměstnané?
Neměla by jít kancelář presidenta republiky příkladem?
03. 10. 2012 | 17:41

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro češka.
Je jich tu opravdu hodně,
vysoký nárust hlavně v posledních několika letech

Cizinci trvale a dlouhodobě žijící v České republice
1989
2010
http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0102.pdf

téměř půl milionu oficiálních, většina z východu a v Praze.
Dříve jsme tu měli jako druhý jazyk němčinu, pak angličtinu, dnes ruštinu.
03. 10. 2012 | 18:00

aga napsal(a):

Pane Petráku, proč z nás děláte hlupáky? TOPka prostě zná a využívá lépe než jiné strany mechanismy, které tu rozkrýváte. Má šikovné PR poradce a dává si bacha na to, co veřejně vypouští z huby. Toť vše.
03. 10. 2012 | 18:22

zdenekb napsal(a):

Zajímavé. Souhlas, že často používaná slova o člověku mohou něco napovědět. Pokud autor nahlédne, rád bych věděl, zda zkoumal i kontext při použití oněch slov, nebo jde o prostou četnost... to by pak ta vypovídací hodnota byla snížená.

Např. větou "Jsem rozhodně a naprosto přesvědčen, že všichni lidé mají odlišnou životní zkušenost a proto má každý trochu odlišný názor a pohled na svět." se doupouštím hned čtyřikrát dogmatismu (viz bod 3), aniž bych si tak - vzhledem k významu sdělení - připadal.
03. 10. 2012 | 19:01

aga napsal(a):

zdeněkb

Myslím, že kontext roli nehraje, vy dáváte svůj dogmatismus a agresivitu najevo už prostým výběrem výrazových prostředků.

Takže když například napíšete, že odporný Drábek rozhodně zmanipuloval zakázku, jste dogmatik a zloduch vy a ne ministr TOPky.

Ale hlavně, nikdy nesmíte mluvit o národu, a u vůbec ne o vlastním národu. Na to už brzo bude nějaký zákon - jak to ovšem zmanipulují vzhledem k paragrafu o hanobení národa bude zajímavé sledovat.
03. 10. 2012 | 19:41

Abe Normalnidstaut fhould napsal(a):

Tato analyza ziskava pet hvezdicek v celostatni soutezi Josepha Goebbelse. Jen tak dal, mlady muzi!
03. 10. 2012 | 19:48

Abe Normalni napsal(a):

P.S.
Dam vam priklad: Policejni zasahovka sereze 17.11. 89 nekolik set lidi na Narodni tride. Druhy den CST hlasi: Nezodpovedni jedinci se pokusili narusit verejny poradek v nocnich ulicich Prahy. Prislunikum SNB se podarilo situaci uklidnit az kolem 10 hodiny vecerni.
A Svobodna Evropa hlasi: Ozbrojene slozky totalitniho rezimu provedly krvavy masakr nevinnych obcanu v prazskych ulicich...
Milan Petrák to prozene softwarem a vyje mu, ze Svobodna Evropa je krajne neseriozni demagogicke medium :-D
Mozna dostane poukaz na Spartaka...
Mily pane, tohle opravdu neni skladove hospodarstvi. Jednotlivym slovum prirazuje vyznam jejich kontext. Jelikoz kontext neumite analyzovat, je cela vase analyza bezcenna.
03. 10. 2012 | 19:58

Radovan napsal(a):

Některé strany jsou party šašků, podvodníků a lidí, co nenavidí svůj národ, ale jen statistiky z EU a bez výhrad je plní, aniž by mohli uvést nějaké připomínky jako ostatní státy. A ještě milují prachy, ty nejvíce !!!To jsme se po 23 letech dočkali - spravedlnosti, demokracie, pravdy, která nevítězí - sorry.
Dostal jsem málem infarkt z výroků v TV povedeného starosty CHrastavy o střelci na Klause, tento pán nemá na místě starosty co dělat. Ten má chránit své občany a ne je pomlouvat a šikanovat. Střelec má podporu,nepříjemný starosto CHrastavy napříč celým Českem, kde žijete, že nevíte o problémech lidí ? Spadl jste z Marsu pane starosto,
Tento protilidový starosta CHrastavy řekl, o hrdinovi - střelci na prezidenta, že by jeho čin měl být kvalifikován jako atentát. Občané CHrastavy co to máte za starostu, který se neumí zastat svého občana, a jen buduje kariéru, odvolejte ho, příště vás prodá všecky za svou kariéru. Fuj starosto, ten váš střelec řekl pravdu za miliony Čechů, které politika štve od rána do večera. Jste určitě z ODS a modrý kariérista,ODS ovšem po volbách končí- populistický starosto. marná snaha si šplhnout u Klause a CHrastavo děkujeme ze střelce a starostu vykoupejte ve velké a studené vodě, má zapečený mozek !!!!
03. 10. 2012 | 20:41

Abe Normalni napsal(a):

Radovan Mily Rado, zvykni si, ze ruzni lide maji ruze nazory a ze je dokonce vyjadruji. Ti degenerovani utoky na majetek ci zdravi spoluobcanu (Smetana, Chrastavsky Zorro), ti inteligentni treba otevrenym dopisem.
Doporucuju ti sutdenou srpchu a zabaly. Jinak by ti v lepsim pripade mohla prasknout cevka, v horsim ti da nekdo pres usta.
03. 10. 2012 | 21:12

zdenekb napsal(a):

aga:

No tak výběr výrazových prostředků může o agresivitě řečníka něco napovědět, to nepochybně. Ale jen napovědět, rozhodně ne jej z agresivity usvědčit.
03. 10. 2012 | 21:26

zdenekb napsal(a):

Abe Normalni:

Napsal bych vám, co s otevřenými dopisy inteligentních občanů dělají adresáti. Ale nechci zabíhat do nechutných detailů...
03. 10. 2012 | 21:28

jedna dvě socan jde napsal(a):

Tak socani, že jsou skoro nejméně demagogičtí? A co ryk okolo církevních restitucí? Ještě teď doutnají hranice okolo lidového domu z nedávného socanského autodafé. Nebo hecování socanskými odbory ke generální stávce s výzvou ke svržení vlády a nastolení "vlády lidu"? To není demagogie?

A SZ, že je také skoro nejméně demagogická? Je jen více napojená na ruské peníze v rámci boje proti břidlicového plynu.
03. 10. 2012 | 21:47

Al Jouda napsal(a):

Naprosto zbytečný rozbor použitých slov. Slova za nic nemohou, neboť podle činů poznáte je (ty lumpy) !
03. 10. 2012 | 22:07

mb napsal(a):

zelení z toho vyšli dobře ... to je dobře ... ale nic to neřeší ...
03. 10. 2012 | 22:37

aga napsal(a):

zdeněkb

Výběr výrazových prostředků může něco o agresivitě vypovědět, ale taky nemusí. Znáte to - pes který štěká, nekouše a naopak. Být vámi, nespoléhal bych na to, že vás vrah nebo i zloděj upozorní na svou agresivitu hlasitým odříkáváním signifikantních klíčových slov.

U politiků pak je to naprosto zcesté, PR byla vynalezena už tak dávno, že se ji i ti tupější už naučili používat. Těch pár klíčových slov (pro televizi i gest) není tak těžké nadrilovat.
03. 10. 2012 | 22:57

češka napsal(a):

to ten, kdo ....
V cizincích samotných problém nevidím, jen mne mrzí, že je zaměstnává Zpráva pražského hradu na i pro čechy atraktivních pracovních místech, nevyžadujících žádnou odbornou kvalifikaci, v době, kdy je v zemi cca 9% nezaměstnaných. A na jakékoli konání Zprávy má president osobní vliv.
Chod Zprávy je placen z našich daní, z našich daní jsou placeni i nezaměstnaní, takže kdyby tu práci dělali češi, ušetříme 2x.
Totéž platí i pro tunel Blanka, který staví firmy, aniž do podmínek soutěže byly včleněny povinnosti zaměstnat domorodce.
Mnozí známí naší rodiny emigrovali po 48 a 68. I když se na západě jednalo o období hojnosti, s domorodci stejných kvalit se nesrovnali. Neumím si představit životní úroveŇ těchto cizinců v důchodovém věku, když i naši důchodci žijí mnohde v tristním nedostatku.
03. 10. 2012 | 23:29

aga napsal(a):

A vůbec, všechny tyto sofistikované metody slouží výhradně k tomu, aby ti, co mají prostředky je používat a moc je aplikovat upevnili svou kontrolu nad těmi, kdo tyto prostředky a moc nemají. Je to jen jeden z nástrojů Velkého bratra.
04. 10. 2012 | 08:26

Abe Normalni napsal(a):

češka Mila damo, pokud byste do podminek souteze na tunel Blanka dala podminku zamestnavat pouze Cechy, mate na krku evropske urady a pekne mastny flastr od uradu pro choranu hospodarske souteze. Probudte se, je rok 2012 a zijete v EU s volnym pracovnim trhem.
04. 10. 2012 | 12:45

dave napsal(a):

Bohuzel z proste analyzy textu na zaklade poctu slov lze tezko usuzovat, zda je strana extremisticka, jak se nam autor snazi namluvit.
04. 10. 2012 | 15:48

Jiří Kocurek napsal(a):

Listina základních PRÁV a SVOBOD. Již v názvu obsahuje dvě extremistická slova. Dokonce 50 % názvu je tvořeno extremistickými slovy. V tomto dokonce snese srovnání s názvem "Můj Boj" (orig. Mein Kampf). Tato kniha je zakázaná. Měla by se tedy také zakázat i ona listina?
Potřebujeme Právo a Svobodu? Nikoliv, zavrhněme je, je to extrémismus.
Tohle je cesta pro nás: "Překračování hranic: cesta k transformativní hermeneutice kvantové tíže", Alan D. Sokal
04. 10. 2012 | 16:00

Ottis napsal(a):

Uvědomuje si autor, jak demagogický napsal článek o demagogii?
04. 10. 2012 | 16:16

Petr H. napsal(a):

Demagogie prokázala demagogii.
Celý tenhle článek po vzoru ČSÚ je jeden velký nesmysl :D. Už vidím vládní strany jak jsou na svých webech kritické k dění v zemi, EU či něčeho jiného, vždyť dění se jich přímo dotýká. Vymývání mozků pokračuje. Palec dolu
04. 10. 2012 | 16:22

vr napsal(a):

A cenu o největšího demagoga v diskusi vyhrává... "Ten, kdo se hádat nebude"!!!
Špatně fungující stát vždycky zaplatí chudí, ať už budou daně jakékoliv. Bohatý člověk je totiž dost často zároveň i zaměstnavatel. Když mu zvýšíte daně, sníží se mu příjem a on udělá jednoduchou věc - vyhodí nějaké zaměstnance nebo jim sníží/nezvýší platy, případně si zařídí jinak, aby nepocítil změnu. Pokud si myslíte, že odvede víc na daních a nechá si tím snížit svoji životní úroveň, nemůžete být duševně úplně v pořádku.

Nebylo by náhodou lepší usilovat o lépe fungující stát, než řešit, kdo ho bude platit (bohatý je předpokládám podle vás každý, kdo vydělává víc než vy)? Vydělali by na tom všichni...

Mimochodem, pravice (kdyby to byla pravice) by neměla potřebu daně zvyšovat vůbec... Problém je, že u nás nikdy žádná pravice nevládla (možná ODS hned po revoluci), střídá se jen levice a levý střed (vydávající se za pravý střed).
04. 10. 2012 | 16:26

Ludek napsal(a):

No tak to se zda být jako velice subjektivní až zaujaté hodnocení ..taková statistika na míru. Kdo vybral ty slova ? Kdo řekl, že podle těchto slov se dá něco hodnotit ? Nevím no, zrovna před volbama a zrovna když TOP 09 zmítaná aférou ztrácí voliče a hlasy tak je to takové trošku účelové. Mě osobně přijde Kalous jako ten největší demagog a lhář. Jejich předvolebním heslům ať jsou jakákoliv může dnes věřit jen blázen. Myslím si právě, že veliké strany jsou odborníky v manipulaci a demagogii. Stačí se podívat na billboardy.
04. 10. 2012 | 17:18

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro vr.
Tvůj příspěvek je nejen demagogií, ale prozrazuje na tebe, že vůbec nerozumíš ekonomii.

Předně, proč by zaměstnavatel vyhazoval zaměstnance kvůli vysokým daním?
To nemá žádnou logiku, daně se platí ze zisku, a pokud má podnikatel slušný zisk, tak nebude snižovat výrobu. Tu sníží tehdy, když zisk z ní mít nebude. Při posuzování návratnosti investice je výše daní ze zisku velmi okrajovým kritériem, zásadní jsou náklady a výnosy.

Co na vysoké daně bohatí – jeden z nejpovolanějších

„Vyšší daně se investic nedotknou
Američané podle Buffetta rychle ztrácejí důvěru ve schopnost Kongresu vyřešit fiskální problémy země. "Pouze akce, která je okamžitá, reálná a masivní zabrání tomu, aby se pochyby přeměnily v beznaděj." Dodal rovněž, že vyšší daně pro bohaté se nedotknou investic. "Lidé investují, aby vydělali peníze, a případné daně je od toho nikdy neodradí," dodal.“
http://www.novinky.cz/ekonomika/241859-nerozmazlujte-nas-a-zvednete-nam-bohatym-dane-nabada-miliardar-buffett.html

Říkáš pravice snižuje daně, tak se podívej sem

Složená danová kvota OECD
http://www.oecd.org/dataoecd/13/38/46721091.xls

S nástupem neoliberalismu se zvýšila složená daňová kvóta (daně celkem k HDP) ve vyspělých zemích asi o 10 %. Taky z toho vyčteš, že co Reagan, který snížil daně pro bohaté ze 70 % na 28 %, tak to vybral od chudých. A to ještě nadělal obrovské dluhy, přestože měl plnou hubu toho, že dluhy odstraní.

US Federal Debt as Percent of GDP by President
http://en.wikipedia.org/wiki/File:US_Federal_Debt_as_Percent_of_GDP_by_President.jpg

Bába Tečrová rovněž, složená daňová kvóta Británie byla v roce 1985 vyšší než v roce 1975 přestože bohatým daně snížila.

Podle tebe pravice zřejmě neexistuje.

Kdybys nestudoval ekonomii v nějakém neoliberálním VUMLu, ale přihlásil se na solidní univerzitu, tak by ses v předmětu veřejné finance mohl dozvědět, že není pravda to, že pravice usiluje o úsporný stát (nízké daně), ale že rozdíl mezi pravicí a levicí je především v tom, kterou výdajovou oblast preferují. Levice dává přednost sociální politice, vzdělání a pod,
pravice armádě, policii a těm resortům, přes které se na státní rozpočet mohou napojit jejich podporovatelé.
04. 10. 2012 | 17:48

Nejsem otrok napsal(a):

A co takhle posuzovat činy a ne slova? :-)

Autor je zřejmě je pěkný totalitarista , když slovo "svoboda" je pro něj iluze...
04. 10. 2012 | 18:16

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Nejsem otrok.
Ty budeš otrokem své hlouposti
Zamysli se nad tím, kolik svobody lidem přinášejí ti, kdo se dnes svobodou nejvíce ohánějí.
Vyjmenuj například nové nebo širší svobody, které nám přinesla vláda pravice po roce 2006.

Obchodníci se svobodou vypadají většinou tak

„Jak pravicoví podnikatelé systematicky podvracejí demokracii
V sedmdesátých letech se v Británíi scházeli milionáři Sir James Goldsmith, John Aspinall, lord Lucan a další a tajně jednali o možnosti udělat v Británii vojenský puč. Během času se však ukázalo, že to není nutné, že vlády v západních zemích ovládají plutokraté přímo, a to daleko účinněji.
George Monbiot se snažil odhalit způsob, jímž se požadavky big byznysu a nejbohatších milionářů a miliardářů dostávají do vládní politiky. Uvědomil jsem si, píše komentátor, že naprosto zásadní roli v tom hrají takzvané "analytické instituty", které založili neoliberálové a které financuje právě big byznys. Jsou to většinou lidé, kteří řeční o volném trhu, ale jejichž konkrétní návrhy prosazují v zemi neomezenou moc korporací. „
http://www.blisty.cz/art/65278.html

To je o „svobodě“ a „demokracii“ Svobodných. To je ten neoliberalismus, je nikdo nebude omezovat, ale není to ani o demokracii ani o liberalismu pro všechny.
04. 10. 2012 | 18:41

Petr K. napsal(a):

Pro ten, kdo se hádat nebude:
To co říkáš v závěru, ale přesně sedí na ty "pravicové" strany, co jsou tam teď.
Jenže, to není žádná pravice. Bohužel. To co jsi vyjmenoval jako definici levice a pravice, je definice pouze levice.
Tudíž souhlasím s vr., žádná skutečně pravicová strana (tj. minimální zásah státu do života občanů, min. daně, min výdaje, vybalancovaný rozpočet, svobody) tu dlouho nebyla.
Problémem je, že media (a podle tebe taky "kvalitní" univerzity), dělají z středo-levice pravici, a tak když se dnes řekne pravice, tak si člověk vybaví ODS, TOP09 apod..
Řekněte, není zdanění bohatých snem levice? A co udělala nedávno pravice?

Na závěr otázka pro Vás: proč si myslíte, že (neo)nacisté jsou označování za ultra pravici? Není to náhodou naopak? ;-)
04. 10. 2012 | 18:48

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Petr K.
Nejdříve ten nacionalismus.
Ten je jednoznačně pravicový, i když k jisté formě nacionalismu má sklon i krajní levice, ale ta neoznačuje jiné národy za méněcenné, čili ten levicový „nacionalismus“ není příliš nebezpečný, je to spíše obrana než útok.

Co je skutečně pravicové?
Není to ani svoboda ani liberalismus ani nízké daně.
Pokud se některý pravičák tímto ohání, tak je buď hloupý nebo se snaží klamat.

Skutečně pravicové je buď moc a sledování zájmu „elit“ nebo konzervativní pohled na život.

Vládu elit nebudu rozebírat a nikdy se s ní nesmířím.

Konzervativní postoj k životu při respektování demokracie a rovnosti lidí pokládám za zcela legitimní a i lidé ne takto orientovaní by měli brát zřetel na potřeby lidí s tímto pohledem.

Dva příklady, abych ukázal, co považuji za pravicové či konzervativní
Pocházím z Baťova kraje a rozdíl mezi pravicí a levicí ukáži v pohledu otce a syna:
Otec vidí život rodiny v tom, že pět až šest dnů v týdnu se rodina usilovně věnuje práci, po práci ještě pracuje doma, v neděli dopoledne do kostela, odpoledne rodinné návštěvy.
Syn (levičák) je trochu do větru, raději studovat do Prahy, přes víkend na čundr apod.
Není to vůbec o daních, ba ten starý pravičák řekne, že on udělá pro obec více než kdokoliv jiný.

Kde hledat pravičáka, kterého bych si mohl vážit?
U nás určitě ne, náš současný pravičák je zdivočelý svazák, synek z komunistické rodiny.

Švýcarsko je zajímavá země.
Tam se střetává to konzervativní, tedy konzervativní postoj k životu, s tím liberálním a demokratickým. Tam vidíte, že se lidé drží tradic, ale současně dokáží být i liberální a demokratičtí. Švýcarsko není zničené byznysem, Švýcar chodí do kostela, v noci spí, o víkendu odpočívá a ani se nebojí plebiscitu tedy hlasu lidu.
04. 10. 2012 | 20:02

profesor Ikebara napsal(a):

Je vidět že tyhle analýzy nemají žádný smysl.
04. 10. 2012 | 20:45

cooler23 napsal(a):

otázka na autora článku: jak může být slovo "příroda", "národ" nebo "svoboda" iluze? Jak může být slovo "naprosto", "rozhodně" nebo "všichni" bráno jako dogma? A kromě toho..definice praví, že: "Demagogie je v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně."

jak může prostá přítomnost těchto zmíněných slov na stránkách politických stran znamenat, že jde o polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby či vyvolávání strachu?

ten kdo se nebude hádat:

vážím si vašich znalostí pravice. ale nešlo si nevšimnout jisté zaujatosti. zcela tvrdě a bez vyvážené kritiky vůči druhé straně podsouváte o pravici vaše domněnky (že pravice vlastně neexistuje a jde jí pouze o moc elit). podobně ostrou kritiku, jakou tu předkládáte o pravici by šlo jednoduše snést i na levici. zmínil jste FED a Bernankeho a další, zkuste zabrousit například i na web www.mises.cz a přečtěte si pár ekonomických protiargumentů z druhé strany. dále - o moc nemůže jít ani pravici, ani levici. o moc šlo, jde a půjde vždy jen lidem. a lidé jak známo se vyskytují ve všech stranách napříč celým spektrem. zneužít k jakémukoli cíli se dá téměř cokoli, jakákoli myšlenka. a jestli je pravice hrou elit (btw. nejsou náhodou profesionální odbráři nosící drahé hodinky, obleky, hrající golf a jezdící v drahých autech také "elita"?), pak je levice v tom smyslu, ve kterém jí dnes chápeme, hrou s lidmi, o které se chce starat (to je ta "hezčí", nicméně iluzorní strana mince), ovšem za cenu přidělení jim právě oné, vámi u pravice zmiňované, moci - moci rozhodovat nad penězi lidí, nad jejich svobodami, nad tím, jestli smějí kouřit, nad určováním co se má jak dělat, nad tím, kdo už je moc úspěšný a měl by svou dřinu z moci státu vracet společnosti (která mnohdy nehne pro nic prstem a vysedává po hospodách), moci určit, do jaké školy bude chodit moje dítě (kde se nedělají rozdíly mezi talentovanými a nadanými a ostatními - možná bychom měli nutit Usaina Bolta, aby běhal pomalu, stejně jako ostatní, abychom se necítili blbě, páč je to přece "elitní" sprinter, ne? a to by se mělo potrestat!), a že z mých daní bude hodná a starostlivá levice platit studim zdarma doktorovi, který pak stávkuje a uteče za lepším do Německa, přestože já po dobu jeho studia chodil do práce. proč? protože má či bude mít tu moc. a tu jí vetkli/vetknou ti, kdo se nedokážou smířit s tím, že výsledky určuje soubor pracovitosti a píle, štěstí a talentu - v čemkoli. a tak vezmem těm, kdo se z nuly vypracují a dáme těm, kdo neměli to "štěstí"..nebo snad neměli kromě štěstí i něco jiného?

závěrem, pravice dle mého názoru existuje. jen se v ČR velmi špatně prezentuje a mylně interpretuje v médiích a ani sama veřejnost neví, co si pod tím má představit. obvykle si spíš než soubor politických opatření nebo celého směru představí nějakou stranu. "ODS...to je přece pravice", řekne si běžný Čech. na plakátech ano. svými kroky a svou politkou? ne...není. ani TOP09 ne.
04. 10. 2012 | 21:17

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro cooler23.
Dočetl jsem váš příspěvek k cituji:
„že pravice vlastně neexistuje“

Že pravice neexistuje není žádná moje domněnka, ale jen jsem reagoval na výmluvy příznivců naší pravice, že ODS nebo TOP 09 nejsou žádní pravičáci jinak by například nezvyšovali daně.

Bohužel typický příznivec pravice není schopen pochopit, že pravice není to, za co se pravice prohlašuje, ale to, co skutečně dělá.
04. 10. 2012 | 21:38

cooler23 napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude:

aha, tak v tom případě se omlouvám, že jsem vás špatně pochopil/citoval. no, můj názor je ten, že - když to zbagatelizuji - když hlásám, že jsem cukrář (pracuji se sladkou chutí), ale přitom nechám udit klobásy (tzn. pracuji s dejme tomu opačnou chutí - tedy slanou), a je to vlastně převaha věcí, které dělám, tak si můžu říkát cukrář jak chci, ale spíše než ten cukrář jsem ve skutečnosti řezník-uzenář. a stejně tak si myslím, že pravicové strany, pokud pravou stranu chápeme jako "opak" levé, by měly chtít prosadit zhruba opak toho, co jejich levý protiklad. a pokud levice všemožně motivačně zvyšuje daně, tak pravice by se je měla snažit snižovat. a když dělá totéž co levice (tzn zvyšuje ony daně), tak už to není pravice, ale jen pravicově se jmenující strana konající levicové kroky. tedy strana pouze nominálně pavicová. ale to už jsme velmi daleko od původního článku a diskuse k němu.
04. 10. 2012 | 22:08

Jakub z Mostu napsal(a):

S vaší analýzou principiálně nesouhlasím a tento způsob prezentace bez hlubšího uvážení smysluplného textu považuji za velice nebezpečný.

Zejména: Metoda individualizace jednotlivých slov, kterou jste zvolil, nepoukazuje podle mého názoru na demagogii. Demagogie je přeci zejména hra o pravdě a lži, o zkreslování argumentů a obecně o způsobu zdůvodňování. Odráží mnohem spíše způsob svébytného uvažování a vnímání reality (mimochodem stejně tak, jako váš subjektivní výběr slov, vsadím se, že s vašim výběrem by většina lidí nesouhlasila). Za lepší výpovědní hodnotu bych považoval výběr větších úseků vět, opravdových a podložených argumentů. Také nejsem sice rétor, ale mám pocit, že zajímavý argument má obsahovat nějaké to peprnější slovíčko - z několika důvodů: upoutání pozornosti, projev své vnitřní svébytné vůle a řekl bych reflexi určité energie, kterou nelze na rozdíl od nezodpovědné politické pasivity považovat za negativum.
04. 10. 2012 | 22:36

Stanislav - Brno napsal(a):

Taky naprosto nerozumím na základě čeho autor zvolil danou metodologii.
Domnívám se, že např. považovat za "prodej iluzí" výskyt slova "svoboda" a za "dogmatismus" slovo "všichni". Naprosto nerozumím, jak někdo může význam slova v textu hodnotit bez kontextu.
Dokonce bych řekl, že tento postup a vyvozené výsledky jsou příkladem demagogické argumentace.
05. 10. 2012 | 00:26

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro cooler23.
Levice a pravice není o opaku, ale o tom, které voliče oslovují.
V něčem jsme si jak pravicoví tak levicoví voliči i politici podobní, tak se podobá i politika, jinde jsou rozdíly větší.

U daní jsou obě skupiny (pravice i levice) rozhazovačné a tak mají daně tendenci růst. Rozdíl mezi pravicí a levicí je v tom, že levice prosazuje více progresivní zdanění – tedy aby bohatí platili vyšší podíl, pravice zpravidla hájí zájmy bohatších lidí a korporací, tak zatěžuje střední a nižší třídu plošnými daněmi. Je dobré si taky uvědomit, že plošné zdaňování (DPH a pod) důchodců a dětí celý daňový systém jen zhutňuje. Tam, kde stát zdaňuje především bohaté a vysoko příjmové, tam může být celkové zdanění nižší.

Česká republika je pod ideologickým vlivem amerických republikánů

„pravicové ideologie nyní záměrně oslovují ty nejnižší, nestupidnější instinkty a zjišťují, že jim to v průzkumech veřejného mínění vychází.

Upozorňují na to dva bývalí ideologové americké Republikánské strany, David Frum a Mike Lofgren. Ti varují, že si konzervativci vytvořili "celý nový alternativní systém vědomostí, s vlastními fakty, vlastní historií a vlastními zákony ekonomiky". Důsledkem je "přesun k stále extremnější ideologii, stále více založené na fantazijních představách", která má nebezpečné důsledky pro americkou společnost. „
http://www.blisty.cz/art/62222.html

Často se vyskytující slova "svoboda" a "všichni" opravdu smrdí demagogií.
05. 10. 2012 | 08:50

gofry napsal(a):

Ak tomu dobre rozumiem, tak podľa autorovej metodológie je následujúca veta extrémistická, nebezpečná a jej autor by sa mal trochu krotiť a byť viac umiernený?

"Zmanipulovaní fašističtí vojáci naprosto nerespesktují svobody občanů a se zneužitým symbolem míru v zádech šíří strach a smrt medzi cizí národy. Nám se to však nelíbí a uděláme vše proto, aby si náš národ zachoval svobodu a vlastní identitu."
05. 10. 2012 | 15:19

Loren1 napsal(a):

A nejdemagogičtější je tento výzkum. Jak může někdo věřit, že na základě četnosti slov se dá posoudit demagogie. Kdyby raději někdo udělal průzkum prokazatelných faktů, jak politické strany plní svoje předvolební sliby. Nebo kam doopravdy chodí peníze v předražených státních zakázkách. Jenže to by bylo asi trochu složitější a asi zadání pro většího inteligenta, než jen pro počítadlo slov.
06. 10. 2012 | 13:55

jíra napsal(a):

Pane autore, ty výsledky TOP09, zajímavý paradox, že? Nedivím se, že jste si to nenechal jen pro sebe. Začínám tak trochu víc chápat, čím TOP09 nabrala v r.2010 tolik hlasů. Nebudí pohoršení hned na první pohled už svým slovníkem, ač někteří nejvýznamnější aktéři z ní už "zažili leccos", formuluji-li to hodně mírně. Kalouskova složenka pak působila spíš jen jako ojedinělý exces a možná spíš jako vnímavé upozornění na to, že na nás mohou začít přicházet horší časy a je potřeba s tím něco kloudného dělat. Přesto jsem ji nevolil, charaktery lidí se s časem moc nemění, tedy ani k lepšímu, ač by to u některých z ní bylo potřeba jako sůl...
To si tedy občané dali! Vládnutí koalice, TOP09 nevyjímaje, svědčí o rozporu mezi volebními hesly a činy a navíc ještě lecčím nemile překvapili. Zřejmě zejména v případě TOPky půjde spíš o kryptodemagogii, umějí v tom chodit, chtělo by to přinejmenším řádově sofistikovanější software. Ale co není, může časem být...
06. 10. 2012 | 23:16

Nejsem otrok napsal(a):

Pro ten, kdo se hádat nebude: Jsi otrokem zaslepenosti.
07. 10. 2012 | 14:09

Roy napsal(a):

:) Možná se ty strany vyjadřují prostě jen tak, aby je zaslechli lidé, kteří dnes už prostě neslyší na: "Mámo pocem, na náměstí dávaj guláš a pívo zadara."
08. 10. 2012 | 16:04

pgjed napsal(a):

Ačkoliv bych mohl být jako lidovec s výsledkem spokojen, KDU-ČSL dopadla dobře, nemohu s takovýmto analýzám než vysmát. Stanivovat a hodnotit jaká je ta či ona strana, podle toho, jaké používá výrazy, aniž se zajímám o souvislost ve které byly použity, je více než hloupé pane Petráku.
27. 10. 2012 | 21:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy