Senátorské monology (bohužel)

18. 10. 2012 | 10:33
Přečteno 1976 krát
Senátorské duely se mění v monology jednoho ze dvou kandidátů, mezi nimiž si lidé v řadě míst této země budou již zítra vybírat své zástupce do druhé komory parlamentu.

Důvod je prostý: z některých volebních obvodů dorazil jen jeden text (z řady ovšem také žádný). Těm, kdo naší nabídky využili, děkuji. Cením si toho (a nezatracuji ani ostatní, je dle mého soudu z pohledu kandidátů zcela legitimní dospět k názoru, že krátký a pro ně velmi hektický čas před druhým kolem se dá využít efektivněji. Nemohou všichni stihnout všechno).

Takže popořadě, vždy tři texty v jednom blogu (pořadí podle čísla, které mají volební obvody přiděleno):

Volební obvod č. 2 - Sokolov, Zdeněk Berka za ČSSD a Jiří Holan za KSČM
(ani jeden z kandidátů na naší nabídku nereagoval)

Volební obvod č. 5 - Chomutov, Václav Homolka za KSČM a Rudolf Kozák za ČSSD
(první kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Rudolf Kozák píše:

Po mnoha letech členství v ČSSD jsem se rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu ČR. Mé rozhodnutí padlo v době,která je jednou z nejhorších pro sociální demokracii. Kauzy, které se točí kolem evropských peněz, snižují šanci na úspěch a naopak nahrávají KSČM, která se sice účastnila vedení kraje, ale jen na nižších funkcích a tudíž nikdy nenesla plnou odpovědnost za chod kraje a čile mohla kritizovat každý chybný krok, který se stal. Mým největším důvodem k této kandidatuře je touha pomoci vrátit věci do normálních kolejí vlivem možností kontaktů ve funkci senátora, pomoci zajistit příliv investorů, ať už zahraničních či českých, do Ústeckého kraje.

Chci se pokusit stabilizovat zdravotnictví a zabránit dalšímu rušení jednotlivých ordinací či celých komplexů. Chci se podílet na snížení kriminality pomocí terénních pracovníků, podchycení dětí a mládeže tak, aby čas trávily sportem a volnou činností v zájmových skupinách. Toto řešení nemusí být ani finančně náročné.

Dále bych chtěl zabránit střetům různých národnostních skupin, které se v poslední době mobilizují právě v oblastech, které pociťují finanční nedostatek. Současně bych chtěl řešit také romskou otázku, kterou kdysi vládnoucí režim vyřešil tak, že byli romští spoluobčané vyčleňováni mimo společnost do okrajových čtvrtí. Je mnoho věcí, které je nutné říkat nahlas, bez ohledu na to, kterou část politického spektra zasáhnou. Je jediné možné řešení a to ve prospěch občanů Ústeckého kraje, aby právě oni hmatatelně pocítili zlepšení své současné situace. Tato změna nemůže nastat mílovými kroky. Bude trvat delší čas, ale lidé musí být přesvědčeni o tom, že snaha nastolit nová pravidla tady opravdu je.

Ve většině krajích posílila KSČM. I v této straně je třeba rozlišit její představitele na ty, kteří pojali dobu moderně a na ty, kteří se připravují na to, jak zestátnit podniky, které, dle nich, neprosperují a vrátit je pod stát nebo kraj. Vládu jedné strany naši otcové i někteří z nás zažili. Jen nerad bych se k tomuto systému vracel. Snad právě proto věřím, že každý z nás zapřemýšlí, jak je možné,že největší nárůst hlasů měla právě KSČM. Asi to bude v tom, že nejen vláda, ale i my, děláme něco špatně.

A to je můj důvod, proč chci změnit zaběhlé koleje a pracovat spolu s občany tak, abychom mohli v klidu a pohodě žít v Ústeckém kraji.
--
Ing.Rudolf Kozák
***

Volební obvod č. 8 - Rokycany, Milada Emmerová za ČSSD a Jiří Valenta za KSČM
(ani jeden kandidát na naší nabídku nereagoval)

Volební obvod č. 11 - Domažlice, Jan Látka (ČSSD) a Rudolf Salvetr (ODS)
(první kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Rudolf Salvetr píše:

Pro místní lidi a jejich práci
Senátní obvod spojující Domažlicko a Klatovsko je regionem, ve kterém jsem se narodil a prožívám v něm osobní i profesní život. Ať už jako učitel, ředitel školy či starosta města se tak dnes a denně setkávám s jeho obyvateli a dobře znám, co je pálí. Pro udržení a stabilitu osídlení je nejdůležitější alespoň udržení pracovních příležitostí. Témata, které jsem si zvolil jako základní (otevřená Šumava, udržení sítě malých základních škol, dopravní obslužnost) se mohou zdát velmi rozdílná, ale mají jedno pojítko, kterým je podpora místních obyvatel a pracovních příležitostí pro ně.

null
null
Politika jako hledání shody
Při řešení regionálních témat pečlivě hledám body, které dokáží spojit i třeba politicky jinak orientované místní politiky. Neznamená to však, že bych ustupoval ze stěžejních zásad, na jejichž základě se snažím vést jako starosta město i svůj osobní život. Vyrovnané hospodaření s veřejnými financemi považuji za samozřejmé. V soukromí bych nikdy nepřipustil půjčku na zbytné věci typu dovolená, či „šťastné“ vánoce. Při kterémkoliv řešení jsem ochoten dlouho poslouchat různorodé, věcné argumenty. Vážím si lidí, kteří je předkládají věcně, rozumně podložené se snahou o dohodu a dosažení cíle.

Sociálně, ale bez zneužívání
Sociální smír je pro každou společnost důležitý. Pomoc těm, kteří se dostanou do tíživé situace však nesmí být zaměňována za všeobecnou a bezbřehou pomoc lidem, kteří za ni nechtějí nic vrátit a sociální dávky chtějí pouze zneužít pro své pohodlné přežívání.
Upřednostňuji stabilitu podmínek. Nemohu tudíž aktuálně v žádném případě podporovat zvýšení DPH. Není nic horšího pro firmy, ale i konečného běžného spotřebitele, než nejistota a veřejné hašteření. Politik má pracovat, předložit a argumentačně podložit řešení, nikoliv se veřejně hašteřit a dávat na odiv svoji neschopnost dohodnout se.

Regionální patriot
Jsem mírný eurooptimista. Pád hranic a bariér považuji za významný počin pro svobodu našich lidí. Pro její udržení je však neméně podstatné udržet si úctu k vlastní zemi a kultuře. Svoboda není jen možnost cestování, vyjádření názoru, pojmenování historických fakt, ale i vědomí si národní hrdosti. Příkladů pro její pošlapání bychom v minulém století našli dost, ať už přicházely zpoza hranice nebo i od vlastních spoluobčanů.
Jako patriot, nejen regionální, jsem připraven tyto postoje uplatňovat i při práci v Senátu.

Mgr. Rudolf Salvetr
***

Volební obvod č. 14 - České Budějovice, Jan Zahradník (ODS) a Jiří Šesták za STAN a HOPB
(první kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Jiří Šesták píše:

Proč by voliči měli dát na konci tohoto týdne svůj hlas Jiřímu Šestákovi?

Považuji senát za velmi důležitou součást naší mladé a stále ještě nezralé demokracie. V turbulentních dobách, které jsou mnohdy silně ovlivněny okamžitými náladami obyvatel (a tím i politiků), má horní komora parlamentu působit jako kýl lodi – držet dlouhodobý směr a nenechat loď poskakovat podle momentálních nálad a momentální politické konstelace a objednávky. Toto poslání senát plní.

null
null
Vzpomeňme si na tlak největších politických stran v minulých letech na změnu ústavy směrem ke změně volebního zákona. Výsledkem by byl model vlády dvou největších stran. A se zkušeností s opoziční smlouvou, která byla ranou pro demokratické fungování našeho politického systému, by nás nečekalo vůbec nic dobrého.

Podívejme se na posttotalitní státy s jednokomorovým parlamentem, jako je Slovensko nebo Maďarsko. Právě na příkladu Maďarska je zřejmé, jak snadno může vítězná strana podlehnout pokušení ústavu změnit, získá-li pro sebe ústavní většinu. Důsledkem je oktrojování svobody tisku, přístupu k informacím a jiné strategické „výhody“ vítěze voleb. Tomu má senát bránit svou volební odlišností, kdy dochází o obměně vždy jen jedné třetiny senátu. Důležitou podmínkou však je, aby senátoři byli co nejvíce nezávislí na stranických sekretariátech, aby to byly osobnosti výrazně vyprofilované občansky a profesně.

Právě tuto nabídku občanům přináším. Nikdy jsem nebyl členem politické strany. Jenom proto, jak zacházela jihočeská ODS s jí svěřenou mocí a jak dovolovala prorůstání klientelistického systému do řízení města, jsem před dvěma lety vstoupil do lokálního hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) podporovaného hnutím Starostové a nezávislí (STAN).

Na základě zkušeností z městského zastupitelstva jsem přijal nabídku Starostů a nezávislých, abych v letošních senátních volbách kandidoval za koalici STAN a HOPB. Tato spolupráce je smluvně ošetřena a její součástí je i pro mne naprosto zásadní podmínka, že nebudu vázán rozhodnutími těchto hnutí. Je to výraz mé vůle být nezávislým na stranických sekretariátech.

To je zdůrazněno také podporou dalších politických subjektů jinak spolu soupeřících – hnutí Jihočeši 2012, TOP 09, KDU-ČSL – nebo občanských iniciativ, které představuje například Veřejností proti korupci. Můj protikandidát je loajálním reprezentantem ODS a tuto nezávislost nabídnout nemůže.

Myslím, že být akceptován a respektován řadou politických subjektů, mi umožní realizovat či výrazně napomoci rozhýbat dlouho neřešené problémy regionu – dostavbu dálnice D3, obchvatu Českých Budějovic, obchvatu Lišova, rychlostní silnice na hranice s Rakouskem. Ale i podporu absolventů škol v hledání prvního zaměstnání, vytváření míst skrze lepší využití turisticko kulturního potenciálu regionu.

Mohu nabídnout bohatou zkušenost podnikového manažera, sílu a energii vize vytvářet a vize uskutečňovat. Nabízím neúplatnost a čestnost.

Záleží, zdali takovou nabídku voliči z Budějovicka a Třeboňska potřebují a tedy zvolí.

Jiří Šesták, ředitel Jihočeského divadla

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bara napsal(a):

Senát je naprosto zbytečný a měl by se zrušit. Argumentace Slovenskem a Maďarskem je pochybná. Zatím kdykoliv parlament něco chtěl, senát to zamítl a parlament poté přehlasoval. Došlo jen ke zdržení. Bohužel zatím není "politická vůle" ke změně k lepšímu.
18. 10. 2012 | 10:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Baro,

to je myslím dost nepřesné tvrzení. Sněmovna například v září nepřehlasovala senátní veto ohledně DPH, takže návrh příslušného zákona byl definitivně zamítnut.

Senátoři mají i možnost zákonodárné iniciativy (i když ne jako jednotlivci), což je podle mne hodně důležité.

Senát může též přijímat zákonná opatření, je-li rozpuštěna sněmovna.

Systém voleb do Senátu (v jiném rytmu než do sněmovny) navíc zajišťuje nezbytnou kontinuitu (hypoteticky: pokud by například nějaká extremistická strana ovládla ve volbách sněmovnu, může její rozhodnutí Senát dost komplikovat a v dalších volbách v něm mohou ústavní většinu získat třeba zase demokratické strany).

Ono je toho více, ale je třeba k tomu dost podrobně znát celý ústavní systém, aby bylo patrné, jak v něm jednoltivé části fungují.

Libor Stejskal
18. 10. 2012 | 11:02

Bazzy napsal(a):

Děkuji, pane Stejskal, ušetřil jste mi čas a práci ;-)
18. 10. 2012 | 12:01

Radovan napsal(a):

K článku pane Hájka, Česko obchází Antikrist, Já bych napsal Mráz přichází z Hradu !!!
Kam dal Klaus oči a hlavu, když si ho vybral. KDU je celé pomatené, chvalí lidí,kteří nepracují a jen populisticky objíždí své voliče. Pan Línek je také z Marsu, chválí Čunka, který má absencí v místním zastupitelstvu za rok 80% a to každý rok. Místo aby přenášel informace ze Senátu místním politikům tak jezdí po vesnicích a slibuje a slibuje.Navíc tak zblbl křesťanské hodnostáře v Olomouci, že rozesílali po krají dopisy proti ČSSD na Charity a sociální zařízení ve Zlínském kraji Je to jasné, proč měl Čunek tolik podivných hlasů od myslících občanů ne. Nejsou ti členové KDU jako přes kopírák. Kde jsou ty křesťanské hodnoty - mluvit pravdu, nelhat a nekrást,neshromažďovat majetek. My jsme asi tak bohatý stát, že platíme senátory 130 tisíc měsíčně za klábosení. Obyčejní pracovití občané do dřou jako koni nemají ani průměrný plat to je to dnešní modrá politika podporovaná KDU a hloupými voliči s vymytými mozky, vychovala příští pacienty docenta Choccholouška.Jak to, že křesťané nepodporují obyčejné lidí jak káže Bůh, i různí porofesoři ze sociálních fakult jsou proti lidem, asi studovali v Plzni. Sorry. Už si KDU nelžete navzájem, Pán bůh to vidí a boží mlýny melou pomalu, ale jistě !!!!!!!!!KDU je nejfalešnější strany a preferuje všude jen křesťany, nechává je za přímluvy studovat na VŠ, rozdává velmi dobrá koryta lidem, co na to nemají. Tak se chovali komunisté před rokem 1989.
18. 10. 2012 | 12:12

Bavor V. napsal(a):

Někteří kandidáti odmítli nechat se urážet od Yosifů a bohorodiček. Vaše vina, pane Stejskale.
18. 10. 2012 | 13:09

stejskal napsal(a):

Určitě, pane Bavore V.

Hezký den.

Libor Stejskal
18. 10. 2012 | 13:53

Chammomilla napsal(a):

díky Senátu zatím neprošly církevní restituce. Je vzájmu národa, aby byl Senát co nejvíéce zbarven do ruda
18. 10. 2012 | 14:08

Bavor V. napsal(a):

Pane Stejskale
Chraň Bůh, že bych čekal inteligentnější odpověď
18. 10. 2012 | 14:13

stejskal napsal(a):

Vidíte a já bych od Vás čekal přeci jen věcnější příspěvek do debaty, pane Bavore V.

Prostě jsem se zase zmýlil, zatímco Vy ne.

Ještě jednou hezký den.

Libor Stejskal
18. 10. 2012 | 14:17

asdfghjkl napsal(a):

tedy je s podivem, co si zde někteří mohou dovolit, např. ten yosif, jak oslovuje předsedu parlamentí strany (Sobotkův blog o minimální mzýdě naprosto nechutné)a nikdo ho nenapomene ani nesmaže.

Mně před časem zablokovali přístup kvůli pojmu starý dědek, nevztahující se k žádné konkrténí osobě, ale tito hulváti mohou komolit jména poslanců a psát sprostá slova jak na běžícím páse

pán z redakce se mýlí velmi často.
18. 10. 2012 | 14:34

Bavor V. napsal(a):

Pane Stejskale
Ani já nemám zájem nechat se urážet Yosify a bohorodičkami.
I vám hezký den
A není nutné reagovat. Odcházím.
18. 10. 2012 | 14:41

český maloměšťák napsal(a):

Panáčkové - zatím jsou zkušenosti takové, že se z vás /až na velmi vzácné výjimky/ stanou automatické hlasovací mašinky - v rámci poslušnosti zradíte každou svou zásdau/máte-li vůbec běco takového/.

Kecy o nezávislosti si nechte na jindy - na dobu až budete potomkům předčítat pohádky.
Kalousek nařídí.... a vy prostě zvednete ruce. Program neprogram, sliby nesliby.
Trademark je vedlejší.
18. 10. 2012 | 15:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy