Senátorské monology II

18. 10. 2012 | 12:27
Přečteno 1834 krát
Volební obvod č. 17 - Praha 12: Tomáš Grulich za ODS a František Adámek za ČSSD
(druhý kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Tomáš Grulich píše:

Děkuji za podporu v prvním kole. Věřím, že slušnost a odpovědnost mi pomohly v něm zvítězit, a že ty stejné vlastnosti budou nejlepší odpovědí na prázdný populismus ČSSD i v kole druhém.

František Adámek ve svých materiálech hřímá, že chce dělat politiku pro obyčejné lidi. Studoval jsem na pražské Karlově univerzitě, v šestadvaceti jsem se oženil. Brzy poté se mi narodily dvě děti. Pracoval jsem jako kastelán na zámku, v Teplickém, a poté v Národním muzeu. Jsem obyčejný člověk. Pan Adámek ale politiku pro mě nedělá.

Pracovat naplno

Řídím se heslem nepředstírat, ale konat. To je dnes bohužel v politice – nehledě na stranu – ne zcela běžné. V senátu se tedy věnuji zejména věcem, kterým rozumím, oblastem, v nichž mohu české veřejnosti prospět. Jednou z takových oblastí je ochrana práv občanů ČR. Aktivně jsem prosazoval výběr nového Veřejného ochránce práv po smrti Otakara Motejla, kterého jsem si velmi vážil. Byl jsem navrhovatelem zákonů na zmírnění majetkových křivd, na odškodnění obětí okupace, a dalších. Mnohým poškozeným jsem osobně pomohl domoci se práva. Při práci se držím svých zásad – slušnosti a odpovědnosti.

Z toho důvodu jsem hlasoval proti návrhu omezení imunity poslanců a senátorů. Předložený dokument vypadal tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Sloužil jen ke snadnému nahnání politických bodů. Vynechával například zrušení imunity za dopravní a jiné přestupky, neřešil situaci odsouzeného poslance či senátora. Patřil jsem k těm senátorům, kteří podepsali návrh zákona na úplné zrušení imunity tykající se všech trestných činů, a také všech přestupků, které byly spáchány mimo půdu parlamentu. Nechci předstírat, ale konat.

Je třeba pokračovat

Mnoho práce zbývá dokončit. Jako předseda úspěšné Stálé senátní komise pro krajany se usilovně věnuji otázce migrace, odcházejícím Čechům a přicházejícím cizincům. Ta se z pohledu malé, středoevropské země může zdát méně důležitá, ale opak je pravdou. V cizině žijí dva milionů Čechů, lidé se zkušenostmi, znalí jazyků, často studenti. Pramálo z nich se bohužel vrací. Přitom právě v těchto lidech vidím očekávaný závan čerstvého větru, který může v příštích desetiletích osvěžit tuzemskou politickou kulturu. Se stovkami těchto nadějí jsem pravidelně v kontaktu. Společně usilovně pracujeme na dosažení našeho cíle; pomoci zemi, kde jsme se narodili, a kterou milujeme.

Jsem vystudovaný historik, dějiny jsou mým největším koníčkem a moje práce v Senátu je s nimi občas také spojená. Snažím se o popularizaci české historie. Znát moderní dějiny je nezbytné pro to, abychom neopakovali stejné chyby. Události let 48´ a 68´ jsou plné zvratů, z nichž si lze vzít ponaučení. Pan Adámek si nemyslí, že je třeba o posrpnovém politickém dění, jehož byl součástí, hovořit. Já jsem názoru, že není třeba se k nim vracet příliš často, ale je nebezpečné je zapomenout.

Od roku 1988 bydlím v Modřanech. Od roku 1990 tam působím v komunální politice. V obvodu, kde kandiduji, mám rodinu, přátele, oblíbené obchody i restaurace. Do Senátu každý den chodím s vědomím odpovědnosti nejen vůči Čechům doma i v cizině, ale především vůči svým voličům doma.

Prosím, přijďte k volbám v druhém kole a podpořte slušnost a odpovědnost.

Děkuji Vám.
***

Volební obvod č. 20 - Praha 4: Eva Syková za ČSSD a Tomáš Töpfer za ODS
(druhý kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Eva Syková píše:

Lidé na Praze 4 se naštvali

Když jsem se letos na jaře rozhodla přijmout kandidaturu do Senátu na Praze 4, setkávala jsem se s reakcí: „To je marný boj!“ Lidé mi sice vyjadřovali podporu, ale současně upozorňovali, že na „čtyřce“ může vyhrát jenom pravicový kandidát, navíc současný senátor, který mandát obhajuje, může počítat s velkou televizní popularitou. Neodradilo mě to, mám ráda výzvy. A jako nestraník jsem s podporou sociální demokracie šla do ulic vysvětlovat lidem svůj politický program.

Opravdu nejsem tak populární jako televizní a filmoví herci, proto jsem musela v mnohem větší míře hovořit o své dosavadní práci i o sobě samé. Vůbec mi to nevadilo, naopak. Od roku 1970 pracuji na Praze 4 ve vědeckém areálu Akademie věd v Krči, kde už více jak deset let řídím Ústav experimentální medicíny. Díky kampani jsem mohla popularizovat výsledky práce, kterou zde odvádíme a která – při vší skromnosti – není malá, a to ani v mezinárodním měřítku.

Někteří novináři mě sice znali, protože za poslední roky jsem často poskytovala rozhovory o našem výzkumu, ale za favoritku voleb mě nikdy nepovažovali. Například na stránkách Aktuálně.cz dlouho předpokládali, že do druhého kola se dostanou kandidáti ODS a TOP 09. Těsně před volbou upravili odhad na souboj ODS versus Strana zelených. A pak jsem vyhrála první kolo voleb.

Velice děkuji za podporu, kterou jsem od voličů dostala. Pevně jsem celou dobu věřila, že se probojuji do druhého kola, ale že do něj postoupím rovnou z prvního místa, to mě příjemně překvapilo. Ale vlastně to jen potvrdilo moje dojmy z volební kampaně, kterou jsem nevedla jen pomocí billboardů, plakátů a inzerátů v novinách. S lidmi na Praze 4 jsem opakovaně mluvila, takže vím, že jim došla trpělivost, prostě se naštvali.

Zřejmě nejsem jediná v této republice, která si myslí, že současná pravicová vláda provádí sociálně necitlivé a z ekonomického hlediska i sporné reformy. Rovněž způsob komunikace, kterou vládní politici zvolili pro vysvětlování svých kroků veřejnosti, působí arogantně. Lidé se začali bát o svou budoucnost, důchodci o udržení své již tak nízké životní úrovně, pracující o ztrátu zaměstnání (a klesající pravděpodobnost že pak najdou nové), studenti zase hrozby placení školného. Do toho se kvůli zvyšující se DPH projevil růst cen a omezení spotřeby.

Na Praze 4 se do toho ještě promítla obava ze zhoršujícího se životního prostředí kvůli nárůstu kamionové dopravy. Kvůli novým administrativním centrům také přibyla individuální automobilová doprava, která se opět negativně projevila na stavu ovzduší. A samozřejmě jsem zaregistrovala i nespokojenost s vysokou mírou korupce. Tohle vše se pravděpodobně projevilo v tom, že lidé nakonec hlasovali v rozporu s přáním i očekáváním mediálních odborníků.

Zdůrazňuji, že celou dobu vedu pozitivní kampaň. A v tom budu i pokračovat. Věřím, že voliči tento přístup ocení. Špínu máme z politiky vymetat, ne jim tam přinášet. Slibuji, že pokud vyhraji, budu mandát v Senátu vykonávat na 100 procent a v zájmu Prahy 4.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
***

Volební obvod č. 23 - Praha 8: Jiří Dolejš (KSČM) a Daniela Filipiová (ODS)
(druhý kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Jiří Dolejš píše:

Postup do druhého kola senátních voleb v Praze z prvního místa považuji za úspěch. Proto se sluší poděkovat všem voličkám a voličům, kteří mne podpořili v kole prvním a vyzvat je i k účasti během kola druhého. Připomínám, že v pátek 19. a v sobotu 20. října budou vydány lístky až ve volebních místnostech.

V Praze se v nadcházející volbě spojují různé hlasy pro změnu. Děkuji proto také senátnímu kandidátovi prof. Martinu Potůčkovi, který skončil v prvním kole těsně na třetím místě za podporu mé osoby a mých názorů. Zároveň si velmi vážím podpory od ČSSD, kterou mi pro druhé kolo vyjádřila.

Pro kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR jsem se za situace Nečasovy vlády rozhodl především proto, abych v horní zákonodárné komoře bránil prosazování dalších asociálních a nespravedlivých reforem. Vládní záměry jsou podle mého názoru velmi jednostranné: posilují soukromou sféru výhradně na úkor fungujících veřejných institucí, což vede k dalšímu rozdělování společnosti. Vláda posiluje momenty, které způsobily krizi z roku 2008 – např. dále odtrhuje finanční sektor od reálné ekonomiky nebo zbavuje ekonomiku jakékoli demokratické kontroly.

Nebezpečně často se zapomíná na to, že parlament obecně má být především místem diskuze, nikoli mocenským nástrojem horečného protlačování s občany neprodiskutovaných a nekvalitních zákonů. Politika Nečasovy vlády vyvolala největší protesty od roku 1989 – a vládnoucí garnitura se dnes podobně jako tehdy odnaučila naslouchat. Oproti tomu každodennost mé dosavadní politické práce je výrazně určována komunikací s odbory, občanskými sdruženími a iniciativami. Senát je ideálním místem pro další rozvíjení této spolupráce.

Současnou vládní koalici vyneslo do vládních lavic předvolební strašení Řeckem a dluhovou pastí. Recept mají být škrty, přitom zahraniční příklady ukazují, že taková politika nefunguje. Jen se stát zbavuje odpovědnosti a dluhové břemeno přenáší na občany z nižších ale už ni středních vrstev. Politika škrtů znásobuje dopady ekonomické krize výlučně na středně- a nízkopříjmové skupiny a v současné době vede k nárůstu chudoby na všech úrovních měření.

Namísto škrtů požadujme zrušení rovné daně, jež připravuje stát o desítky miliard korun ročně. Namísto škrtů požadujme adekvátní zdanění velkých a nadnárodních firem, protože i ony by se měly podílet na financování veřejného sektoru, kterého jinak zcela samozřejmě využívají. Namísto škrtů požadujme posílení demokracie formou obecného referenda nebo participativních rozpočtů obcí a měst. Namísto škrtů požadujme uvážené investice do veřejného sektoru, které vytvoří pracovní příležitosti v podhodnocovaných sektorech – ve školství, v péči nebo ekologii. Namísto škrtů požadujme rovný přístup ke vzdělání.

Na úrovni Senátu hodlám uplatnit své zkušenosti získané při práci komunálního politika i poslance. Zasadím se o prosazení legislativy, která zavede tolik potřebné kontrolní mechanismy nad politiky, prosadí výše zmíněné prvky přímé demokracie, podpoří investice do vzdělanosti a v neposlední řadě garantuje podmínky pro důstojný život lidem se zdravotním znevýhodněním a pro kvalitní život ve stáří.

Jiří Dolejš
***

Senátní "duel" z volebního obvodu č. 26 - Praha 2 mezi Liborem Michálkem a Stanislavem Křečkem na těchto stránkách najdete ZDE

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Joe Ratata napsal(a):

U Grulicha mi stačily první 3 řádky a byl jsem doma.
Slušnost ,odpovědnost a ODSTOP.Už počátek jeho projevu dokazuje,že to nejde dohromady.
Pár řádek a už je tu podpásové napadení konkurenta.
Dále čísti netřeba.
18. 10. 2012 | 12:43

Jentus napsal(a):

Pane Dolejši, přeji Vám úspěch v druhém kole.A nenechte se odradit .
18. 10. 2012 | 12:55

Petr Hloch napsal(a):

Vážená paní Profesorko Syková,

viděl jsem Vás živě na ČT24 a musím říci, že lžete jako když tiskne. Říkám to po zralé úvaze, protože někdo tak inteligentní a úspěšný jako Vy, prostě nemůže klást podobným způsobem argumenty vedle sebe, aniž by věděl, že jsou zavádějící, účelové nebo přímo manipulativní. (tradiční opoziční populismus pomíjím).

Tímto článkem, jeho poslední větou, jste však možná nechtěně odkryla karty a budete brzy usvědčena. Zajisté, lepší drzé čelo, než-li poplužní dvůr, ale tento přístup zdobí spíše jiné partaje.

"Slibuji, že pokud vyhraji, budu mandát v Senátu vykonávat na 100 procent a v zájmu Prahy 4." Až vyhrajete, přijdťe se pochlubit, že jste se vzdala místa přednostky IEM CAS a všech další činností mimo pedagogické.

Vaše slova nemají cenu zlámaného groše. Podobní kandidáti spolehlivě odvaří ČSSD hned po příštím volebním období.
18. 10. 2012 | 13:03

jonatan napsal(a):

Držím palce.
18. 10. 2012 | 13:15

Petr Hloch napsal(a):

Již teď na 150%!!!

Elected functions:
1990– Executive Committee of Czech Neuroscience Society (member)
1993– National representative in European network “Function of Glial Cells”
2001–08
Executive Committee of the Federation
of European Physiological Societies (FEPS)
2001– Director of the EU Centre of Excellence - MEDIPRA
2002– IBRO – member of Governing Council
2003–
Chairperson of the Committee for Doctor
in Science habilitation in Biomedicine
2005– Member of the Scientific Council of the Ministery of Health of the Czech Republic
2005– President of the Czech Neuroscience Society
2007–
Member of ECNP Scientific Advisory Panel
for B asic Neuroscience (SAP)
2009–
Chairperson od Section for Clinical Studies
in Grant Agency of the Czech Republic
18. 10. 2012 | 13:42

Chammomilla napsal(a):

kdokoli je lepší než Topfer, mimochodem ten funkcí už na procent nejméně 200
18. 10. 2012 | 14:01

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Fandím jak paní Sykové, tak panu Dolejšímu.

A Grulich?
„Kandidát do Senátu Tomáš Grulich použil v předvolební kampani znak Velké Chuchle. Je to etické a zákonné?

Dnes jsem objevil ve schránce předvolební leták kandidáta za ODS Tomáše Grulicha, který obsahuje výsostné označení oficiálním znakem městské části. Občan neznalý věci se může domnívat, že jde o oficiální tiskovinu městské části. Domnívám se, že jde o zřejmé porušení Zákona o obcích a Zákona o hl. m. Praze, protože nikdo bez vědomí zastupitelstva městské části nesmí používat oficiální symboly městské části. Přinejmenším je to neetické, stejně jako jeho heslo "kandidát za Velkou Chuchli do Senátu". Znamená to, že ho Velká Chuchle nominovala? Nikoliv. Situace je o to horší, že leták slouží při předvolební kampani. Navíc pan Tomáš Grulich (profesí historik!) nezná chuchelské reálie, když chuchelskou vápenku překřtil na "Pecoldovu" a přitom je to PACOLDOVA (podle rektora Českého vysokého učení technického Jiřího Pacolda). Jak takový člověk, který se chová neeticky, může zastupovat občany v Senátu Parlamentu České republiky?“
http://www.praha16.cz/view.php?cisloclanku=2012100002

No je to odessák.
18. 10. 2012 | 20:40

Petr B. napsal(a):

Paní Syková něco umí. Určitě patří v ČR mezi nejvzdělanější lidi vůbec. Topfer je pouze ubohý kariérista a sběrač funkcí. Pro ODS znamnná to samé, co Švorcová pro KSČ.
18. 10. 2012 | 21:45

český maloměšťák napsal(a):

Dolejš
Proč zrovna Vy musíte smrdět u " komunistů" ...
Není Vás tam škoda ?
Vždyť z některých pasáží jejich programu musíte mít humor, ne ?
18. 10. 2012 | 23:02

český maloměšťák napsal(a):

Petr Hloch
Čeho jste členem vy ?
Spolku pro zvýšení úrovně pavlačových drbů ?
18. 10. 2012 | 23:05

turista napsal(a):

Volím Adámka. Grulich a jeho ODS ven!
19. 10. 2012 | 10:17

Petr Hloch napsal(a):

český maloměšťák:
Mátě nějaký osobní vztah k paní profesorce? Já jsem věděl, že mám přidat doušku, že jsem levicový volič a že tímto vyjadřuji své bytostné zklamání z politiky ČSSD, aby mě někdo nenapadl podobně blábolivým způsobem "protože si dovoluji kritizovat ČSSD".

Jinak nechápu, čím si Vás jako kandidátka do Senátu získala. A ZNOVU ZDŮRAZŇUJI, RESPEKTUJI A OCEŇUJI JEJÍ DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY NA POLI VĚDY A VÝZKUMU (pedagogické nedokáži posoudit), ale při vší úctě tyto nejsou kvalifikací pro práci senátorky. V debatě paní profesorka prokázala, že se na kampaň připravila pouze velice povrchně (pochopitelně, na víc ji asi při její vytíženosti nebyl čas), a dokončila to účelovou prezentací zde na aktuálně.cz. Jaký má smysl pravicového lháře nahrazovat levicovým?
ph
19. 10. 2012 | 17:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy