Senátorské monology IV

18. 10. 2012 | 17:30
Přečteno 2118 krát
Volební obvod č. 59 - Brno-město: Eliška Wagnerová za SZ a Stanislava Slavíková za ČSSD
(druhý kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Eliška Wagnerová píše:

A proč zrovna Vy?

Na takto položenou otázku se špatně odpovídá. Ve skutečnosti jsem toliko nabídla své znalosti a zkušenosti k dalšímu využití a voliči rozhodnou. Těm, kteří mě volili v prvním kole, chci co nejsrdečněji poděkovat a požádat je, jakož i ty, jejichž kandidát do druhého kola nepostoupil, aby mi dali hlas v kole druhém. Připomínám, že to proběhne tento pátek a sobotu v časech obvyklých pro senátní volby. Hlasovací lístky obdržíte až ve volební místnosti, do schránek distribuovány nebudou. Prosím, hlavně přijďte, neboť třeba právě Váš hlas bude rozhodovat. Děkuji.

null
null
Kandiduji jako nezávislá s podporou Strany zelených, která jako jediná z parlamentních stran nepodlehla před třemi roky novináři zinscenovanému korupčnímu vábení. To je deviza, která se počítá. Odmítám paušalizované tvrzení, které se dnes hojně šíří, o tom, že vyhlášení boje proti korupci je banalita. Samozřejmě, že je potřeba postupovat v krocích, které obnášejí především změny resp. doplnění stávajících zákonů o protikorupční pojistky. Těch zákonů je mnoho. Proto jen výběr: zákon o politických stranách (transparentní financování stran, limity na volební výdaje, zrušení možnosti financování stran právnickými osobami, stanovení ročního limitu darů tak, aby byla pokud možno zachována stejná příležitost k financování stran pro všechny voliče, mechanismy důsledné kontroly dodržování těchto regulací a další), slušný zákon nejen o státní službě, ale i o službě vykonávané pro veřejnou moc jako takovou (obce a kraje), který by zamezil možnostem personální korupce, umožnil předvídatelný a stabilní výkon této služby. Dál jde o změny v povolování a zdaňování hazardu směrem k přísnějším nárokům na povolování a zvýšení zdanění do úrovně srovnatelné se zdaněním tabáku a alkoholu. Jde o srovnatelně škodlivé komodity, a proto by měly být srovnatelně daněny. Je třeba přijmout pravidla pro odměňování zaměstnanců včetně nejvyššího managementu ve společnostech vlastněných či z větší části spoluvlastněných státem a veřejnými korporacemi (obcemi a kraji). Je třeba umožnit kontrolu jejich hospodaření ze strany NKÚ. Musí být vytvořeny nové systémy financování sportu a kultury, které by umožnily férovou podporu dle předem daných kritérií jak kultury v regionech, tak nejen vrcholovému, ale i komunitně organizovanému sportu. Cílovým stavem by mělo být, aby každý návrh zákona byl obligatorně doprovozen konstatováním o tom, jaké protikorupční pojistky obsahuje, podobně jako je tomu s doložkou o tom, jaký dopad na veřejné rozpočty bude mít navržená úprava. Evergreeny typu veřejných zakázek netřeba zdůrazňovat.

Z ušetřených peněz je třeba financovat jak nový systém sociálního bydlení, který dodnes trestuhodně absentuje, což neúnosně postihuje především seniory a invalidní osoby, ale i mladé rodiny s dětmi, tak plnění plynoucí z veřejných pojistných systémů, především důchody, a dále i plynoucí ze sociálních práv (dávky v hmotné nouzi nejsou milodary, nýbrž ústavně zaručená práva). Tyto veřejné systémy nelze privatizovat, neboť stát za plnění z nich odpovídá. Bez dalšího nelze privatizovat ani další veřejné služby, neboť je třeba budovat sociální státnost hodnou 21. století. Je to otázka humanismu, na němž jako myšlence byl zbudován již téměř před 100 lety náš stát. Nenechme si ho vzít!

Proto říkám: Stop korupci a privatizaci funkcí státu, návrat ke spravedlnosti a respektu k lidské důstojnosti.
***

Senátní "duel" z volebního obvodu č. 62 - Prostějov mezi Boženou Sekaninovou a Jaroslavem Šlamborem na těchto stránkách najdete ZDE

Volební obvod č. 65 - Šumperk: Zdeněk Brož za KDU+NV a Miloslav Vlček za ČSSD
(první kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Miloslav Vlček napsal:

Vaše volání po změně slyším

Nejdříve mi dovolte poděkovat za každý hlas, který jsem od voličů dostal. Vážím si jejich důvěry a pokud usednu do senátních lavic, budu si vždy připomínat kdo mi to umožnil a čí zájmy budu ve druhé komoře Parlamentu ČR prosazovat a hájit.

null
null
Také bych srdečně poblahopřál mému soupeři, starostovi města Šumperka Zdeňkovi Brožovi k vítězství v prvním kole senátních voleb. Rád bych mu i touto cestou vzkázal, že věřím v čestný souboj a že poražený, ať už to bude kdokoliv z nás, najde v sobě sílu vzdát hold vítězi.

Myslím si, že volební výsledky z minulého pátku a soboty jasně ukázaly, co chtěli voliči politikům vzkázat. Rázným bouchnutím do stolu sdělili, že se jim nelíbí, kam naše země za vlád pravice směřuje. Řekli, že odmítají žít v sociálně rozbíjeném státě, ve kterém jim někteří, a to i bývalí křesťanští demokraté, přezíravě vzkazují, že už dobře bylo. Jak kdy a jak pro koho!

Lidé volají po změně. Já to slyším a jsem s nimi zajedno. Vadí mi přitom nálepkování, které jsme si společně nechali vnutit. Mrzí mě, že mnozí přestali politika chápat, jako člověka a že ho mají za nějakého neosobního socana, křesťana, komanče, ódeesáka, topkaře a tak podobně. Politické ideologie a stranické průkazky jakoby nahradily obyčejnou lidskou slušnost a přirozenou vlastnost pomáhat každému, kdo pomoc potřebuje. Ta člověčina se z nás vytrácí a to dobré není! Budu proto rád, když mi umožníte, abych se společně s vámi pokusil o návrat společnosti k tradičním hodnotám, kde poctivá práce, soudržnost a spravedlnost nejsou prázdnými pojmy.

Jednoduché to nebude. Kandidáti do senátu, kteří vám v kampani slibovali, co všechno pro svůj obvod z Prahy zařídí, vám buďto otevřeně lhali, anebo, nevím, co je horší, vůbec netušili, co práce senátora sebou představuje a co Senát může a co ne. Snad jste si toho všimli, že jsem ve volební kampani dokázal jmenovat neduhy, které Šumpersko a Jesenicko dlouhodobě trápí, ale nikdy jsem neříkal, že je jako senátor snadno vyléčím. Říkal jsem jen, že mám velice jasnou představu o tom, jak je s pomocí Senátu řešit.

Práce v Parlamentu není zdaleka totéž, jako práce na radnici. Falešná a naivní je představa, že si parlamentní nováček stoupne za pult, přednese problém a všichni se pustí do jeho řešení. Tak to v parlamentní práci nechodí. Vím o čem mluvím, mám za sebou léta zkušeností. Spolu s nimi i mnoho kontaktů, znám dobře parlamentní mechanismy, nebudu potřebovat rok, dva na rozkoukávání! To je má deviza. Není vůbec malá. Myslím si, že právě toto mluví v konfrontaci se Zdeňkem Brožem ve prospěch Miloslava Vlčka. Vlček se také v případě úspěchu bude moci opřít o silný klub, o jasnou většinu, která se i vaším hlasem pro mne může stát ústavní. Uspěje-li Brož, pak jako začátečník bude naslouchat zkušeným ze svého lidoveckého klubu, do kterého se už dnes hlásí zbylí senátoři z TOP09. Kdo tedy bude mít větší šanci využít svého postavení ve váš prospěch? Vlček, nebo Brož?
Závěrem spolu s prosbou o váš hlas, mám ještě jednu prosbu. Neopakujte postoj před šesti roky, kdy k urnám ve druhém kole senátních voleb v našem obvodě přišlo jen něco přes 14% voličů. Prosím, přemluvte sebe, přemluvte svoje blízké, přemluvte známé a přátele a v pátek a v sobotu 19. a 20. října přijďte volit.

Ing. Miloslav Vlček
***

Volební obvod č. 68 - Opava: Vladimír Plaček za ČSSD a Václav Vlček za ODS
(druhý kandidát, řazeno podle výsledku v prvním kole, na naší nabídku nereagoval)

Vladimír Plaček píše:

Nejprve bych rád poděkoval svým voličům, kteří mě podpořili v 1. kole voleb do Senátu. Už jejich počet – 9 347 je pro mě velkým závazkem. Volební lístky pro 2. kolo voleb do Senátu obdrží voliči až ve volebních místnostech, nedostanou je do schránek domů a bytů. Přes tuto skutečnost věřím, že mě nazapomenete podpořit i ve 2. kole tento pátek či sobotu 19.-20.října. Totiž jen s Vaší podporou a podporou dalších spoluobčanů, kteří třeba v 1. kole voleb volili některého z mých protikandidátů a nyní se rozhodnou pro moji kandidaturu, budu mít možnost realizovat Vaši podporu a přispět tak svou prací při projednávání zákonů předkládaných nynější pravicovou vládou v Senátu s možností dosáhnout žádoucích změn a vrátit je zpět do Poslanecké sněmovny, a případně i dokonce zamezit realizaci asociálních reforem této pravicové vlády, která má v Poslanecké sněmovně již jen velmi křehkou většinu. Pokud ji ještě vůbec má. Je to tedy možnost reálná. S levicovou převahou v Senátu je možný dokonce i konec této vlády a předčasné parlamentní volby!

null
null
Jsem člověk se silným sociálním cítěním. Každodenně jsem jako lékař a již téměř 10 let jako ředitel Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni v kontaktu s lidmi, ke kterým osud nebyl příznivě nakloněn, s lidmi, kteří se ocitli na invalidním vozíku. Denně jsem v kontaktu se zaměstnanci v zařízení sociálních služeb, jejichž velmi psychicky i fyzicky namáhavá práce není náležitě odměněna. V naprosté většině jsou to matky dětí v rodinách, na které, společně se seniory, kterým vláda při neustálém zdražování díky zvyšování DPH snížila valorizaci důchodů, nejvíce dopadají důsledky již uskutečněných asociálních reforem a experimentů. Tito lidé si jen ztěží mohou dovolit zaplatit nadstandardní zdravotní péči, „koupit“ si svého doktora pro ošetření či operaci, trápí je neustále se zvyšující doplatky na léky i plná úhrada levnějších léků, na které zdravotní pojišťovny přestaly úhradou přispívat. Tento stav dospěl až do takové situace, kdy někteří si již léky koupit nemohou, a tudíž nemají přístup ke zdravotní péči. Začínáme mít zdravotnictví pouze pro bohaté! S tímto nemohu v žádném případě souhlasit, tuto situaci je nezbytné změnit, jelikož v jaké jiné oblasti by měli mít lidé stejný přístup než je přístup ke zdravotní péči? Ve které oblasti by měla být solidarita silnějších se slabšími, zdravých s nemocnými, bohatších s méně movitými, větší než ve zdravotnictví?

Zdravotní pojišťovny požadují restrukturalizaci a optimalizaci akutní lůžkové péče. Jinými slovy řečeno snížení počtu lůžek v nemocnicích. S tímto krokem lze souhlasit, pokud je ovšem rozumný a založený na příslušných analýzách a podkladech. Slezská nemocnice v Opavě, která je nemocnicí komplexní s nabídkou oborů s nadregionální působností (ORL, nukleární medicína, oční, stomatochirurgie a další), by podle těchto návrhů měla přesunout ortopedické a plicní oddělení do nemocnice v Krnově. S tímto nesmyslným a zcela nelogickým krokem však zásadně souhlasit nemohu.

Ve všech těchto případech vidím možnosti Senátu a pozici senátora jako pojistku proti takovým návrhům a jejich následným důsledkům. Proto kandiduji a proto bojuji. Možná i za Vás!

Můj protikandidát z ODS straší a vyzývá k zastavení ČSSD a KSČM. Ale o tom to přece vůbec není. Jsem přesvědčen o tom, že voliči mají svůj zdravý rozum a takovými vyjádřeními se nenechají ovlivnit.

Nelze pouze strašit minulostí. Je nutno pracovat pro rozvoj v budoucnosti!

Děkuji Vám za Vaši důvěru.

MUDr. Mgr. Vladimír Plaček

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Ač příznivec ČSSD, tak mi dobře zní pani Wagnerová.
Na protikandidátku jsem se nedíval, možná bych byl taky spokojen,

K argumentům paní Wagnerové bych přidal. Zrušit anonymní akcie a vůbec zprůhlednit podnikání, to je důležitá věc pro zamezení prorůstání politiky a byznysu.

Nelíbí se mi paní Bradáčová a mám z podobné policie (státního zastupitelství) trochu obavy, protože to lze zneužít a může se to obrátit proti těm slušnějším. Podle mne je potřeba posilovat kontrolní mechanismy, jako je NKÚ znovu zavést finanční policii apod. Kontrolovat plošně hlavně analyticky a chtít aby úředníci a politici prokázali, že řádně hospodařili se svěřenými prostředky, ne jen alibismus – neporušili jsme žádný zákon. Nelíbí se mi intenzivní a dlouhodobé šmírování vybraných osob, to lze podle mne snadno zneužít.
18. 10. 2012 | 17:58

šašek z Jihlavy napsal(a):

Kdo jiný než osobnost s takovým renomé a s takovou erudicí, jakou má paní exsoudkyně ÚS Eliška Wagnerová by měl zasedat v této ctihodné istituci. Bohužel jí nemohu dát hlas, u nás se do senátu tentokrát nevolí. Tak alespoň přání, aby to vyšlo, doufám že to bude drtivé vítězství, přeci voliči v Brně nejsou ignoranti.

I v Šumperku mají voliči jistě dobrou paměť a nezvolí toho, kdo už jednou selhal.
18. 10. 2012 | 18:17

PB napsal(a):

Šašku, koukám, že sympatizujete s lidmi, kteří neumí věrohodně vysvětlit, kde na svou kampaň vzali, že?
Naší milé Elišce se zrovna moc odpovídat nechce. A když už ano, dozvíme se třeba, že svou kampaň vesele financuje i ze zdrojů, o nichž se na transparentním účtu nedozvíme... http://www.bystrcnik.cz/?p=21785
Šašku, příjemná tvářička a líbivé fráze od ústavní soudkyně dosazené Havlem ... To příliš důvěryhodně nezní, ne?
Je to takový Špidla-Šmudla v sukních.
Nikdo se nechce blamovat klidným prejevem ...
Je to ale málo, tedy nic.
18. 10. 2012 | 18:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

PB, koukám, že dost často atakujete lidi, kterých si vážím. Často si při čtení vašich příspěvků kladu otázku, komu vlastně straníte. Doufám, že se moc neseknu, když hádám levici?
18. 10. 2012 | 18:50

PB napsal(a):

Milý Šašku, mám se Vám omluvit?
Mám jen proto, že Šašek z Jihlavy nic neví o EW, vše "vzít zpět"?
Já jsem vyznavačka středu (pravice a levice-už byste mohl vědět-je nesmysl. Ruce potřebujete obě, nohy taky ...)
Já nikomu "nestraním", jen se tu snažím říkat fakta.
Slyšel jste ty Eliščiny vyhýbavé odpovědi?
Normální kandidát by řekl, KDO či CO mu kampaň sponzorovalo, ne?
Klidně s ní sympatizujte, ale práci či řešení problémů od ní nečekejte.
Já za to mohu,. že ona to neumí vysvětlit?
18. 10. 2012 | 19:22

šašek z Jihlavy napsal(a):

PB
Omlouvám se za pozdní odpověď, musel jsem z domu, jak říká přítel honolulu.
Takže k tématu - já nepotřebuji nic moc vysvětlovat, u mne je to spíš věc instinktu a bohatých zkušeností s lidmi. Málokdy se spletu, naposledy se mi to stalo před 22lety u Václava Klause, ale stačilo pár let a byl jsem doma.
18. 10. 2012 | 20:33

český maloměšťák napsal(a):

PB
Vaše zmatenosti na jedné straně...a pak stížnost - že paní Wagnerová neumí věci vysvětlit..

...nu, díky - i paradoxní humor je humorem . /min. 30 korun je tedy opět doma/

K panu Plačkovi :
Tento pán píše věcně a neideologicky. Rozumní lidé by měli dát hlas jemu.
18. 10. 2012 | 21:10

český maloměšťák napsal(a):

Ještě k té Opavě.
Jen by mě , safraporte, zajímalo...kdo teda bude léčit - až všichni doktoři nalezou do politických funkcí.
Politici snad ?
No potěšpánbů....
18. 10. 2012 | 21:13

PB napsal(a):

Příteli Šašku, já se již před Vámi zmiňovanými 22 lety nemýlila ve Václavu Klausovi, ač jsem přišla skoro o všechny tehdejší (zapálené) přátele. Postupně se mi omlouvali a nešetřili kritikou na pomazanou hlavu (s notnými tunami másla) obyčejného ekonoma, který však měl (jako několik mužů v dějinách) úžasnou schopnost výřečnosti a manipulování s davy.
POZOR, já Vám NE-BE-RU Váš "idol"! Jen mi vadí, že když někdo neumí vysvětlit, KDO či CO ho sponzoruje, může za tím být určitě nějaká lumpárna.
18. 10. 2012 | 21:16

PB napsal(a):

český maloměšťáku, klidně si poslužte ...
Zmatená URČITĚ nejsem!
Dle mě Vaše - ...nu, díky - i paradoxní humor je humorem . /min. 30 korun je tedy opět doma/ - může skutečnou zmateností býti ...
Tedy, český maloměšťáku, Z ČEHO platila paní Eliška Wagnerová svoji kampaň?
18. 10. 2012 | 21:20

Kojukuk napsal(a):

Eliška Wagnerová tady napsala mnoho slov a skutek utek. Byla soudkyní Ústavního soudu, dlouholetou místopředsedkyní Nejvyššího soudu, pracovala v rádiu Svobodná Evropa a dlouho žila v kanadské emigraci. Měla by tedy mít bohaté životní a odborné zkušenosti. A měly by za ní být vidět pozitivní výsledky její práce v nejvyšších státních úřadech. To ale nejsou. Jediné co po ní zůstalo je slovní spojení "justiční mafie", které už korektně nepoužívá. Právě pro tuto neproduktivnost (nebo až kontraproduktivnost?) se s ní rozešla ČSSD. Tak vzala zavděk kandidaturou Zelených.
diTo have
Potom co Česko vyhodilo Zelené dveřmi, tak Zelení Eliškou Wagnerovou lezou zpět brněnským oknem.
18. 10. 2012 | 21:29

Gudka napsal(a):

Tak šašek z Jihlavy se v osobách téměř nikdy nemýlí, a pokud ano, tak na to za pár let přijde... v otázce sázky na politiky vskutkku uklidňující.
Pokud jde o paní kandidátku Wagnerovou: ona se zmiňuje o "novináři zinscenovaném vábení", kterému však nedávno sama podlehla. Poměrně značně mě znechutila, jak v rámci oreganizované kampaně se rozlítostňovala nad placenými moskevskými provokatérkami, ale neadekvátní nespravedlnsot ve vlastní zemi (případy Týc a Smetana) ji nechávají klidnou.
A to mě otrávilo do té míry, že lituji toho, že nejsem z jejího volebního okrsku, a tudíž ji nemohu s gustem aktivně nezvolit.
18. 10. 2012 | 21:38

Gudka napsal(a):

PB

Tedy, český maloměšťáku, Z ČEHO platila paní Eliška Wagnerová svoji kampaň?

Místo českého maloměšťáka se spíš zepteje třeba v Knihovně Václava Havla.
18. 10. 2012 | 21:41

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

PB:
nabízíte poměrně rezolutní stanoviska, což mi není sympatické, přestože Váš argument - je-li pravdivý - není zanedbatelný.
Ovšem formulace "...může za tím být určitě..." je rozkošná a deklasuje Vás, resp. způsob, jakým informace předkládáte.

Na paní Wagnerovou negativní informace - s výjimkou té Vaší - neznám. Takže proč ne paní Wagnerová.

Nadpis pana Vlčka: "Vaše volání po změně slyším" jsem si prvoplánově ihned doplnil o "ale nedbám.." :-)
18. 10. 2012 | 22:23

PB napsal(a):

to: svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Jste mi ukradená(ý) stejně, jako EW.
Jen se bavím, že po neschopnosti smířit se zde s pár lety komunismu, neschopností cokoli hmatatelného dokázat v Kanadě,
a po další "méně hmatatelné" práci na ÚS (s pomocí VH), tu celkem pohledná a sympatická paní (ne dáma) prosí (skoro žebrá), aby ještě nemusela do důchodu, protože má chuť a šanci si trochu (za minimum práce v senátu) ještě "přihrábnout" ...

Ale klidně si ji zvolte!! Budete mít možnost vidět, co pro vás skutečně udělá. Vždyť "výsledky" její práce - výše mnou uvedeno - jistě hovoří za vše ...

Znám ještě jednu osobu, na kterou JÁ nevím negativní informace - a to Bůh (moje autorita)...
Už chápete?
18. 10. 2012 | 22:47

český maloměšťák napsal(a):

PB a Gudka
A jde tedy o peníze ukradené nebo nedaněné ?
Vy dvě jste tak záhadné...jak nějaké vědmy nebo co.
Sdělte podrobnosti.

Jde tedy o peníze , které byly ukradeny, zpronevěřeny...
/přiznám se, že do knihovny VH se v nejbližší době nechystám/
18. 10. 2012 | 22:51

český maloměšťák napsal(a):

PB /klepy, drby a pomluvy všeho druhu/
Kouká vám zpoza umaštěné sukýnky špinavé kombiné závisti.
Koukejte si to spořídit.
Vypadá to dost blbě.
18. 10. 2012 | 22:53

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

PB 22:47
jestli jsem Vám ukradený (což mi nevadí), tak proč se rozčilujete ? (pozor na žlučník :-) :-))

Nechápu...
18. 10. 2012 | 22:55

PB napsal(a):

Lidičky, mějte náklonnost ke komu chcete.
Svoji vlasteneckou povinnost jsem splnila, využila jsem práva na svobodu slova a vyslovila se v tom smyslu, proč není dobré volit Elišku W.
Není to nic proti ní, ale po výsledcích, které předvedla, jsem dospěla k tomuto názoru.
Urážek jsem za svůj život slyšela a četla dost, takže mě Vaše názory nepřekvapují.
Žlučník mám v pořádku a sukýnku rovněž - ale Váš zájem mě těší.

Takhle nějak mě uráželi před 22ti lety, když jsem jim řekla svůj názor na Václava Klause.
Do puntíku se vše splnilo ...
A jsem taky omylná. Zvolte EW a ona to tu třeba všechno vyřeší ...
18. 10. 2012 | 23:04

Arnie napsal(a):

To:PB
"Já nikomu "nestraním", jen se tu snažím říkat fakta."

Vážená, přečetl jsem si vaše vstupy, ale žádná fakta jsem v nich nenašel.
Takže spíše demagogie, pocity a tajemné náznaky, to je dost málo, ale s fakty to každopádně nemá nic společného.
18. 10. 2012 | 23:21

český maloměšťák napsal(a):

PB
To není o víře - to je o blbosti.
Fakta ?
Jaká fakta ?
Žádná nevidím.

Urážka ?
Leda tak z vaší nevymáchané tlamičky - ve směru paní Wagnerové. Takové ty slizké - jarporovské lázeňskošvihácké urážky ale. Nic vulgárního - to je pravda. /akorát "hezký den" na závěr chybí/

Jak je to teda s tím financováním ? Jedná se o nějaké špinavé peníze, nedaněné peníze, ukradené peníze ?
18. 10. 2012 | 23:26

Arnošt Wager napsal(a):

PANU: TB
Zajímáte se o finance na volební kampaň Elišky Wagnerové. Od 1O dubna 2OI2 do 18. ríjna 2OI2 na kontě" www. eliskawagnerova.cz najdete za posledních 7 měsíců celkovou čásku vybraných peněz částku 649.969:41 Kč.(Tato částka je již bez několikadenní půjčky od SZ, která byla vrácená)Celkem přispělo 158 lidí, počínaje částkou 3OO.-Ke Kampani větší částky dodávaly také E. Wagnerová a SZ. Vše podrobně najdete na jejím webu : jména,částky. EW odmítala velké "neprůhledné"sponsory. Wagnerová pracovala denně na ulicích se skvělými dobrovolníky a přáteli, dělala svoji kampaň odspodu. "botama".Štáb Dr.Wagnerové je přesvědčen, že tyto finanční prostředky pokryjí i zbytek faktur na skromnou reklamu. Děkujeme pane za pochopení.
19. 10. 2012 | 00:05

trapper napsal(a):

Vážení,

dlouho jsem se k ničemu/nikomu veřejně v diskusi nevyjádřil, ale kandidatura E. Wagnerové, spolu s jejími medovými řečmi, mi skutečně „trhá játra“. Nejsem politicky angažován ani se o EW systematicky nezajímám, ale stačil mi její, zdánlivě sympatický, zjev i projev, abych si, v souvislosti s ní, vzpomněl na pár věcí, které mě donutily napsat následující věty:

Nejdříve připomenu pár základních pouček:
Demokracie spočívá na oddělení (nezávislosti) moci zákonodárné (parlament, senát), výkonné (policie, vězeňství) a soudní (justice).
EW je však ukázkovým případem „politizujícího soudnictví“, případně též „zákonodárného soudnictví“, tedy soudnictví protlačujícího (proti vůli parlamentu) svůj subjektivní názor několika „ajatolláhů“. Připomínám, pro neznalé, že Ústavní soud má podle ustálené tradice dodržovat v těchto oblastech maximální zdrženlivost.
Kontrolní otázka: smí soudce kandidovat na politickou funkci?

EW je jednak agentem cizí velmoci (USA), což celkem vyplývá z jejího „síví“ (životopis) a angažovanosti v této „ops“, během jejího ústavního soudcování:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a412515&typ=full&klic=mua4bf (hloubavějším doporučuji povšimnout si všech minulých i současných členů).
Kontrolní otázka: smí být ochránce ústavnosti – nezávislý soudce - členem nějakého specificky politicky orientovaného spolku?

Druhak si je dobré připomenout (či zjistit) její konání po pádu Topolánkovy vlády:
„Jaký jste měli po pádu vlády plán? Zvažovali jste všechny následky?“, ptala se Zaorálka. Šlo o policejní výslech? Či funkci vyšetřujícího soudce? Či o peskování žáčka učitelem?
Kontrolní otázka: Je toto role ústavního soudce?
V každém případě zatrhnutí předčasných voleb, ač se na nich parlament (volený „lidem“) shodl, bylo „vrchnostenským“ rozhodnutím.
Kontrolní otázka: Rozhoduje v demokracii občany volený parlament nebo jmenovaní „ajatolláhové“?

Třeťak jsem málem omdlel při ronění jejích krokodýlích slzí nad neexistencí sociálního bydlení, které:
„dodnes trestuhodně absentuje, což neúnosně postihuje především seniory a invalidní osoby, ale i mladé rodiny s dětmi“.
Byla to právě EW, která hlasovala pro „nálezy“ Ústavního soudu, kterými byl konkrétním lidem stanoven nájem vyšší než jsou jejich příjmy. Pro „nálezy“, které umožnily spekulantům, kteří koupili levně domy „obsazené“ nájemníky, aby mohli stanovit nájemné jako kdyby koupili domy prázdné. A teď chce získat hlasy tímto postižených lidí.
Připomíná mi to film „Tajemství hradu v Karpatech“:
Kopecký (baron Gorc) Hrušínskému (šílený vědec Orfanik): „A vzpomínáš, kdo tě dostal z blázince kam tě zavřeli tví nepřátelé?“, „Ano, můj pane“. A pak tiše sám k sobě pod fousy: „A to ještě nevíš, kdo tě do toho blázince nechal zavřít, ty troubo.“
19. 10. 2012 | 03:02

PB napsal(a):

Moku-li si stát za svým, zopakuji, že Eliška Wagnerová nemusí být dobrou senátorkou. Ale mým úkolem není Vás přesvědčovat.
Doporučuji - zvolte si ji. Bude to nakonec lepší - uvidíte, koho jste zvolili, kolik toho OPRAVDU udělá.
(Zatím se tu prezentovala myšlenkami o důstojném stáří a důchodech a o sociálním bydlení. Uvidíme)Oproti druhé Stáně Slavíkové má skoro o deset % víc, takže (bohužel) zvítězí.
Já bych brala raději Stáňu, není tak svázána se svojí minulostí.
Pěkný den a nemějte mi za zlé, že nekývám se stádem.
19. 10. 2012 | 06:33

trvalá trpělivost napsal(a):

trapper napsal(a):
Vážení, dlouho jsem se k ničemu/nikomu veřejně v diskusi nevyjádřil, ale kandidatura E. Wagnerové, spolu s jejími medovými řečmi, mi skutečně "trhá játra".

Mě "trhá játra", že "konkubína centralistických odborů" má v sobě až neskutečnou drzost jako "jeptiška sociální demokracie" kandidovat na funci, pro kterou memá ani ty nejzákladnější předpoklady. Ani já nejsem nadšen z Wagnerové, ale v tomto případě budu muset volit menší zlo, a tím je bohužel E.Wagnerová.
19. 10. 2012 | 07:33

trvalá trpělivost napsal(a):

Znám ještě jednu osobu, na kterou JÁ nevím negativní informace -a to Bůh (moje autorita)...
Už chápete?
18. 10. 2012 | 22:47

Já bych brala raději Stáňu, není tak svázána se svojí minulostí.
19. 10. 2012 | 06:33

Stačí se jen vyspat víra v Boha, je ta tam. Kdo zná minulost a ví, jak až neskutečně falešná je Stáňa, ten se nestačí divit, že takového člověka, socani mohli vůbec navrhnout!
19. 10. 2012 | 08:19

český maloměšťák napsal(a):

trapper
EW není soudcem. Byla soudkyní. V tom je jistý rozdíl.
EW je agentem cizích mocností ?
Nu - někteří ministři jsou agenty Zlých mocností - a jak jim jde jejich ministrantování od ruky !

Souhlasím s tím, že shodit vládu prolezlou zločinci a psychpaty je třeba...ale je samotřejmě relevantní ptát se, zda alternativa, která je k dispozici - není náhodou ještě horší.
A soudce se má vyptávat. Soudce není nějaký hořící keř, z kterého vycházejí rozumy...přičemž do něj nevchází nic.

Deregulace nájmů měla být samozřejmě načasována tak, aby se z tohoto nestala " šoková terapie". Jenže to je o Klausovi a jeho populismu. A tím pádem i o žalobách majitelů domů.
Vy byste si představoval co ? Aby EW řekla " tůdle - jen držme hezky nájmy dole - však ono se to nějak vyvrbí" ??

Berete to všecko moc parciálně a tak, aby to sedělo vašemu konstruktu - že tedy EW ja škůdce.

Ovšem s tím agentem cizích mocností jste mě rozesmál...a tak dškuji /min. 30 Kč doma/.
19. 10. 2012 | 09:10

Radovan napsal(a):

Hlavně pro nafoukaného Jana Lipolda Vás paní Wágnerová máme rádi a volíme Vás, Vám to myslí a hlavně myslíte na lidi a ne jak Lipold na svou plnou kapsu :
Já bych ještě před volbami všem modrým politiků nakopal jako výstrahu, aby v politice nekradli, netunelovali a aby dělali vše pro lidi a ne pro sebe. Zatím platí to poslední, proto jich má celá republika plné zuby, Oni snad se svými modrými mozky ani nechápou, že občané maji oči a uši a hlavně nemají naštěstí modrý mozek !!!!
Zbohatlíci se třesou jak osika, oni si mysleli celých 23 let, že krást je v Česku normální, že si musí nakrást tolik, jak mají bohatí v Německu a to ne za 100 let, ale za 23 let. Po těchto volbách, buď odletí tato smetánka za Krejčířem, nebo půjdou do tepláků a nebo poslední možnost léčba u docenta CHocholouška, jiná možnost není !!!!
Lidé volí ty, které znají, ty, kteří netunelují a nekradou už 23 let, vážení novináři.Nejsou ovce a servilní jak někteří novináři, protože se nebojí o svá koryta, která nemají.
Nedělejte z lidí pitomce, stačí, když je máme nahoře !!!
U nás se lidmi zachází jak za fašizmu.
KDU - prý poctivá strana černokněžníků za války často kamarádka fašounů,chce v dnešní moderní době vládnout a vymývat lidem mozky jako ODS.Ve zlínském kraji, zřejmě na prosbu kandidátů do senátů a za slivovici ředitel Arcideicézní Charity Olomouc Václav Keprt rozesílal na všechny Charity v kraji,domovy důchodců,nemocnice dopisy, kde občany nabádal, aby nevolili ČSSD. Jaký je to křesťan - bohužel na baterky a to ještě vybité. Pak se nidivte, že kandidát KDU J. Čunek měl přes 40 % hlasů, navíc J.Č. 1/2 roku objížděl minivesničky na pasekách, sliboval modré z nebe,aby ziskal ty 80 ti leté stařenky a stařečky, aby ho volili, protože nic o něm neví, na čtení novin a TV nevidí. Taková je strana KDU pane Línku a Bělobrádku, máte tam bordel a vaši kandidáty nestojí po všech stránkách - jako je vzdělání, morálka a pracovitost za nic !!!!!!!
19. 10. 2012 | 09:25

trvalá trpělivost napsal(a):

To není pro intrikářskou odborářku a teoretičku Slavíkovou prohra, ale řádný a zcela opodstatněný výprask, kterým byla spravedlivě odměněna za svoji až nemístně přítulnou kolaboraci s kýmkoli, jen když jí to pomůže dostat se co nejvýše.
21. 10. 2012 | 09:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy