Krajané na západní Ukrajině se cítí podvedení, vinu je však třeba hledat na obou stranách

20. 10. 2015 | 11:15
Přečteno 2147 krát
V Českém rozhlase se dne 30. září 2015 objevila zpráva, která shrnovala dosavadní neúspěšné snahy krajanů ze západní Ukrajiny o reemigraci do České republiky. Ve zprávě se uvádělo zklamání volyňských Čechů z postupu české vlády – zatímco krajané z východní Ukrajiny se dočkali repatriace, krajané ze západní Ukrajiny rozlepili dopisní obálky a přečetli si, že český stát nemůže vyhovět jejich žádosti.

Pomoc české vlády byla totiž primárně určena krajanům, kteří se ocitli v soukolí válečných událostí a kterým vláda z humanitárních důvodů poskytla možnost repatriace. Krajané z východní Ukrajiny tak měli „dispozice“ k přesídlení, zatímco krajané ze západní Ukrajiny představovali enklávu, která měla být případně repatriována až později, protože nebyla přímo ohrožená boji. V roce 2015 již byla naplněna kvóta a další přesídlení se údajně plánuje na rok 2016.

Český rozhlas na svých internetových stránkách uvádí rozhořčení volyňských Čechů žijících v oblasti Žitomíra nad zamítavým stanoviskem české vlády. Český rozhlas používá i poměrně silná slova jako je „podvod“ vůči krajanům. Ačkoliv je rozhořčení volyňských Čechů jistě pochopitelné, k vysvětlení jejich mrzutosti je nutné podat i další důvody. Ponecháme nyní stranou, že z oblasti východní Ukrajiny zřejmě dosáhli přesídlení i jedinci bez českých předků pomocí zfalzifikovaných dokumentů o českém původu. Podobně jako v roce 1991-1993, v rámci přesídlování tzv. černobylských krajanů, se tak mohli i v současné reemigrační vlně objevit jedinci bez českého původu. Alespoň od krajanů na západní Ukrajině jsem o tom mnohokrát slyšel. Jsou o tom víceméně přesvědčeni.

S krajany na západní Ukrajině mám totiž mnoho kontaktů a často za nimi jezdím do Rivnenské a Volyňské oblasti. V květnu a dubnu tohoto roku jsem pak pomáhal některým krajanům z Lucku vyřizovat patřičné dokumenty pro případnou repatriaci. Hlavní moje činnost byla překládat motivační dopisy z ukrajinštiny do češtiny, ale pomáhal jsem jim i vysvětlovat, jaké dokumenty skutečně musí doložit.

Nedocházelo zde k odhlašování dětí ze škol, k výpovědím z práce nebo k prodávání zařízení bytů, jak zmiňuje Věra Doušová ze sdružení Sedm paprsků na stránkách Českého rozhlasu. Krajané z Lucku hodnotili repatriaci velice pozitivně, což ovšem neznamená, že by nebyli opatrní. Náležitosti uváděné Věrou Doušovou skutečně chtěli uskutečnit, ale až v případě jistého přesídlení. Nicméně k možnosti repatriace toužebně vzhlíželi a nutno dodat, že se vzhledem k současné politické a ekonomické situaci na Ukrajině není čemu divit. Ovšem v květnu 2015 již údajně měla česká vláda téměř splněnou kvótu pro přesídlení. Krajanům z Lucka jsem tak vysvětloval, že jejich žádostem nemusí být vyhověno, protože primárním účelem humanitárního programu je repatriace krajanů z oblastí zasažených boji. Pravdou však zůstává, že ačkoliv repatriace nebyla primárně určena pro krajany ze západní Ukrajiny, paradoxně byli právě oni iniciátory celé akce a neustále vyvíjeli tlak na představitele českého státu.

„Kamenem úrazu“ však byla skutečnost, že pouze dvě ženy z luckého českého spolku ovládaly český jazyk natolik, aby se mohly zorientovat v poměrně složitých česky psaných dokumentech nebo v přicházejících informacích a zprávách. A pouze předsedkyně spolku se pak dobře orientovala v náležitostech repatriační akce. Byla tak neustále zavalená telefonáty a žádostmi od členů spolku a každému musela radit, jak správně vyplnit/obnovit potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě v zahraničí, jak napsat motivační dopis a jak má celá repatriační akce probíhat.

Samotní krajané z Lucku neznali základní formulaci motivačního dopisu, jelikož nikdo od nich podobný dopis nikdy nevyžadoval, a kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka nevěděli, jak vyplnit žádost o potvrzení k příslušnosti ke krajanské komunitě. Z Ukrajiny jsem odjížděl s pocitem, že bych krajanům z Lucku sice přál zařazení do repatriačního programu, ale bylo mi jasné – a krajanům z Lucku jsem to dával často najevo – že v nejlepším případě budou do programu v roce 2015 zařazeny pouze dvě nebo tři rodiny. To si uvědomovala i předsedkyně spolku, ale sama podle svých slov nechtěla brát lidem naději, a tak jim schvalovala psaní žádostí.

Tuto krátkou zprávu nepíšu kvůli popisu průběhu repatriace v Lucku, ale kvůli popisu těžkostí a problémů, které byly s repatriací spojené. Je pravda, že vinu můžeme svádět na českou vládu a na její neznalost krajanské problematiky, hlavně z toho důvodu, že krajané příliš dobře neovládají češtinu a neznají tak ani poměrně složité byrokratické úkony spojené s repatriací. To vzhledem k neznalosti náležitostí, účelu a smyslu repatriace vedlo u krajanů k šíření fám a pověr, které se pak těžko vyvracely. Reálně tak panovalo nepochopení, ze kterého nakonec vyplynula i nedůvěra. Krajané na západní Ukrajině nerozumí významu repatriačního programu, stejně jako neznají právní nebo politické procesy, které jsou s repatriací spojené. Vinu pak v případě neúspěšné žádosti svalují na českou vládu, aniž by sami reflektovali své nepochopení.

Vrátím-li se k českému spolku v Lucku, kolovala zde celá řada fám o repatriační akci, které vyznívaly velice pozitivně. Vyjadřovaly určitou naději, že se krajané ze západní Ukrajiny dostanou poměrně snadným způsobem do České republiky. I v západní Ukrajině, přestože se zde neválčilo, je totiž ekonomická situace natolik těžká, že si to obyvatelé České republiky žijící v relativním blahobytu dokážou jen stěží představit. Toužebné očekávání repatriace tak hořelo několik měsíců a zhaslo, když krajané rozlepili dopisní obálku. Není tedy divu, že se s realitou museli psychicky vyrovnávat a že se terčem tohoto vyrovnání (nebo spíše nevyrovnání) stala česká vláda. Sám pak s údivem pozoruji, jak se z Věry Doušové i dalších představitelů, kteří by krajany měli dobře znát, stávají příliš jednostranní kritici české vlády.

Je pravda, že česká vláda nedokázala krajanům svůj repatriační program dostatečně vysvětlit, ovšem ani sami krajané nepochopili jeho smysl a věřili více fámám než ověřeným informacím. Je také pravda, že bych si sám přál, aby všichni krajané ze západní Ukrajiny již bydleli v České republice. Ovšem pravidla byla nastavená jinak a právě tato pravidla se snažili krajané překonat, což se jim také nepovedlo. Doufali, že kvóta nebude naplněna a dostane se i na ně. Nestalo se tak a nemůžeme se tomu divit.

Zajímavé však bude rozuzlení, jak je nastíněno na stránkách Českého rozhlasu. Krajané požádali o pomoc prezidenta republiky, jehož kancelář se začala jejich žádosti věnovat. Prezidentova odpověď bude pravděpodobně kladná, protože sám samozřejmě nemá (a nenajde si potřebné informace – nebude se tím obtěžovat) patřičné znalosti o krajanské problematice a – možná – ani o účelu repatriačního programu. Repatriační program i vláda se pak stanou terčem jeho kritiky navzdory jasně stanovenému účelu repatriace a sám Miloš Zeman se stane hrdinným zastáncem krajanů na západní Ukrajině. Bude opěvován tím, že bude žádat porušení pravidel repatriační akce. Musíme však nastavit pravidla jiná a vyvíjet tlak na českou vládu, aby umožnila i repatriaci dalších krajanů ze západní Ukrajiny.

Luděk Jirka
Autor je antropolog

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy