Evropská biopaliva = udržitelná biopaliva

28. 06. 2010 | 12:29
Přečteno 3531 krát
Günter Oettinger, evropský komisař pro energetiku

Evropská unie je po Brazílii a Spojených státech amerických třetím největším spotřebitelem biopaliv na světě. Ačkoli v současné době pochází pouze o něco více než tři procenta pohonných hmot uváděných na náš trh z obnovitelných zdrojů, do roku 2020 by jejich podíl měl dosáhnout alespoň 10 procent.

Biopaliva proto hrají významnou roli při dosahování celkových cílů EU v oblasti obnovitelné energie a zároveň jsou v současné době důležitějším ze dvou hlavních dostupných způsobů (tím druhým je elektřina), jak do odvětví dopravy zapojit používání obnovitelné energie.

Tento ambiciózní cíl stanovený v našich právních předpisech v oblasti klimatu a energetiky jde ruku v ruce se souborem závazných předpisů, podle kterých mohou být pouze biopaliva vyrobená udržitelným způsobem započtena do cíle 10 % a získat podporu z veřejných zdrojů Evropské unie. To znamená používání pouze biopaliv s velkými úsporami emisí skleníkových plynů, které nepoškodily vysoce hodnotné přírodní oblasti ani nezpůsobily škodlivou změnu ve využívání půdy v EU nebo v jiných zemích.

Přijetím praktických pokynů pro udržitelnost biopaliv v polovině června Evropská komise zahájila období provádění. Pokyny napomohou evropským podnikům a členským státům zavést do praxe závazné předpisy týkající se udržitelnosti biopaliv obsažené ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie, která vstoupí v platnost v prosinci letošního roku. Evropští výrobci biopaliv a obchodníci s nimi budou prvními na konkurenčních světových trzích, kdo provede závazné předpisy týkající se udržitelnosti, zatímco příslušné orgány členských států budou kontrolovat provádění těchto předpisů a monitorovat dopad zvýšeného používání biopaliv a jiných obnovitelných paliv v EU.

Pro usnadnění souladu různých biopaliv s předpisy EU v oblasti udržitelnosti jsou odvětví, vlády a nevládní organizace nabádány, aby zavedly „nepovinné režimy“ certifikace udržitelnosti biopaliv. Komise stanoví normy, které tyto režimy budou muset splnit, aby byly v EU uznány. Jedním z hlavních kritérií těchto režimů je, že je musí ověřovat nezávislí auditoři, kteří kontrolují celý výrobní řetězec, a to od zemědělce přes závod a obchodníka až k dodavateli paliv, který dodává benzin čerpací stanici. Tento audit musí být spolehlivý a zabezpečený proti podvodu.

Přesné zjišťování původu vstupních surovin pro biopaliva je naprosto nezbytné pro posuzování souladu biopaliv s předpisy EU v oblasti udržitelnosti, např. kontroly toho, zda biopaliva nepocházejí z chráněných přírodních oblastí, původních lesů, nedávno odlesněných oblastí, odvodněných rašelinišť, mokřadů nebo oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí, a rovněž pro to, jakým způsobem by tento soulad měl být posuzován. Komise jasně uvádí, že přeměna lesa na plantáž palmy olejové by byla v rozporu s požadavky EU na udržitelnost.

Pokud jde o náš závazek 10 % obnovitelných paliv v dopravě, vždy jsme zdůrazňovali, že do tohoto cíle budou započítávána pouze biopaliva s vyšším profilem, a stanovili jsme minimální prahovou hodnotu environmentálního profilu těchto paliv. Komise znovu opakuje, že biopaliva – mají-li být započítávána do cíle 10 % – musí dosáhnout úspor emisí skleníkových plynů ve výši alespoň 35 % ve srovnání s fosilními palivy, přičemž se tato hodnota v roce 2017 zvýší na 50 % a v roce 2018 na 60 % pro biopaliva z nových rostlin.

V následujících měsících budeme také nadále pokračovat v práci na podpoře udržitelných biopaliv. V současné době analyzujeme dopad výroby biopaliv na nepřímé využívání půdy, což je případ, kdy je např. tropický prales přeměněn na zemědělskou půdu, která je později využita k výrobě biopaliv. To by mohlo obejít náš zákaz ničit lesy za účelem výroby biopaliv. Do konce letošního roku budeme mít k dispozici výsledky několika studií, které jsme zadali, a budeme vědět, zda bude nezbytné přizpůsobit naše právní předpisy, což by se dalo provést zavedením dodatečných kritérií udržitelnosti.

Evropské odvětví dopravy spoléhá téměř výlučně na fosilní paliva a způsobuje pětinu našich celkových emisí skleníkových plynů. Musíme snížit jeho emise uhlíku a v zájmu zabezpečení dodávek také jeho závislost na ropě. V současné době jsou biopaliva spolu s opatřeními na podporu energetické účinnosti zaměřenými na sníženou spotřebu paliv hlavní alternativou benzinu a nafty, které se používají v dopravě. To je důvod, proč je potřebujeme – a to je také důvod, proč je tento nejnovější krok v úsilí EU o zajištění jejich udržitelnosti tak důležitý.

Text poskytlo Zastoupení Evropské komise v České republice

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Za války jezdila privátní auta na dřevoplyn.
Co vy na to ekoteroristi, nechcete to znovu prosadit ?
28. 06. 2010 | 12:57

Carlos V. napsal(a):

Az bude ropy malo a jeji cena vzroste k oblakum, automobilky zacnlou chrlit elektromobily, auta na plyn a vi buh co. A spotrebitele si je radi koupi, vyjde je to levneji. Vsichni vydelaji.

Tomu se rika neviditelna ruka trhu.

Pristup EU je opojeni se moci, snaha "ridit" hloupy trh a spotrebitele. Pod zaminkou idealu jde ale pouze pro kseft vybranym - Bakalovi a jemu podobnym.
28. 06. 2010 | 13:01

Lukáš napsal(a):

Karlosi, mrkněte pod Hořejšího blog. Tam jsem zdůvodňoval, proč neviditelná ruka pravděpodobně nebude stačit k vyřešení energetických problémů. Hradní ideologové jsou na omylu.
28. 06. 2010 | 13:09

Čochtan napsal(a):

Která doprava by mohla nejvíc ušetřit ?
Správně. Nákladní.

1. Nepotřebuji cibuli z Brazilie a česnek z Číny, mě stačí česká cibule a český česnek. Boj proti globalizaci je ekologickým bojem proti znečišťování přírody.

2. Olivy a pomeranče nevypěstuji ani na jižní Moravě. Část nákladní dopravy zbyde. Tu můžeme přeložit na železnici, pokud tu bude rychlá celoevropská standartní železniční síť, taková, aby večer v Bulharsku naložený kontejner se zeleninou byl příští den v Praze nebo Paříži. Nebyl by problém tohle zorganizovat. Na to by mohla být EU dobrá.

Výhody:
a) Místo nafty elektřina z jaderných elektráren,
b) intervaly mezi opravami dálnice se prodlouží nejméně desetkrát.
c) Bezpečnost dálnic pronikavě stoupne.
28. 06. 2010 | 13:15

Lukáš napsal(a):

Čochtan: dobré návrhy.
28. 06. 2010 | 13:20

Midori napsal(a):

Čochtan
Dovoluji si připojit souhlas.
28. 06. 2010 | 13:27

Čochtan napsal(a):

Můj návrh by přinesl jeden problém. Co s těmi všemi řidiči ? Velká část by rozvážela kontejnery od překladišť ke spotřebitelům a od výrobců k překladišti. Část by se musela nově kvalifikovat.

Viděl bych to jako několik linií, které by v různých směrech protínaly Evropu, od Lisabonu po Moskvu, od Neapole po Stockholm, každých, dejme tomu 200 km, by bylo překladiště, koleje, nad nimi několik portálových jeřábů, nalevo by sundavaly některé kontejnery a hned na uvolněná místa by zprava naložily nové. Takže během čtvrthodiny by byl vlak opět na cestě. A tak by v pevných intervalech jel jeden vlak za druhým.

Vyžadovalo by to perfektní organizaci, perfektní software. Ale kdo zná hamburgský přístav, ten ví, že by to šlo.
28. 06. 2010 | 13:36

xx napsal(a):

Čochtane:

a jste ochoten a připraven za českou cibuli a česnek platit více ?

V přepravě zboží existuji mnohem větší absurdity, jako je vyvoz a dovoz kuřat na slovensko a ze slovenska. Tuším že to psala MFdnes, že někdy v únoru jsme vyvezli na slovensko 51 tisíc kuřat a ze Slovenska dovezli 50 tisíc kuřat.

Lukáš: volná ruka trhu si s nedostatkem energie samozřejmě hravě poradí. Jenom některým lidem se to nebude líbit.
Někteří lidé si pletou volnou ruku trhu s uspokojováním všech potřeb všeho lidu na nejvyšší míru a když to nenastává, stěžují si na trh.
Trh není komunismus, trh umí problémy řešit ale ne tak aby všichni byli spokojení, aby všichni měli vše !

V tom je podle mne zakopaný pes těch věčných nářků lidí na volný trh.
28. 06. 2010 | 14:34

Targus napsal(a):

To Čochtan:

- Souhlas s omezením dovozu potravin z druhého konce světa, pokud budeme tolerovat mnohem vyšší cenu domácích, potažmo eurounijních zdrojů.
- Pokud ovšem chcete Evropu oprostit od zámořského česneku, ještě hůře dopadnou olivy a pomeranče, Řecko a Španělsko jsou mnohem dále, než Hamburg, Rotterdam či Koper.
- V Bulharsku neroste ani jedno, ani druhé a vlak tam odsud dojede za dva dny. O mnoho lepší výkon nepodávají ani kontejnerové rychlíky z Rotru, a to nesmějí nikde stavět.
- Intervaly oprav dálnic se neprodlouží ani náhodou, to by museli cestáři dělat s neošizeným matrošem, což v Čechách nehrozí. Životnost povrchu stejně zatěžovaných silnic je ve starých zemích EU až DESETINÁSOBNÁ(!!!!!!!!!!!!!!) v porovnání s humusem, který plácají české silniční mafie.
- Váš návrh by nepřinesl problém, nýbrž jeho řešení - řidičů je katastrofální nedostatek, a to jsme prý v krizi.
- Vaše představy o kontejnerácích je značně naivní, není možno pro nedostatek místa a času vypisovat, proč je nutno přepřahovat vagony a nikoli přendavat kontíky. Za čtvrthodinu by se nestihlo naprosto nic.
U nás se kontejneráky zatím ruší, protože na sebe jednoduše nevydělají. Jsou jednoduše drahé.

Jen pro doplnění - průměrná vzdálenost, ne kterou se přepravuje náklad po silnici, je tuším 120 km, pouhá 3% zboží se přepravují na vzdálenost 550 km, což je denní výkon jednoho řidiče.
Tady toho asi moc neušetříme....
Místo toho se drze zeptám, proč většina z nás vozí zadky v autech? Můžem přeci pešky, na kole, a nakonec i tím superdobrým vlakem, na který se tu pěje chvála.
28. 06. 2010 | 14:52

Targus napsal(a):

Samozřejmě chyba - 3% zboží se v silniční dopravě přepravují NAD vzdálenost 550 km. Číslo nad 1.000 km je hluboko pod jedním procentem a to jsme z Prahy dohrkali do půlky Francie či z Brna do Rumunska či do Bělehradu. Zmíněné dovozy jižního ovoce se tedy podílejí na objemu přepraveného zboží v promilích.
28. 06. 2010 | 14:59

Čochtan napsal(a):

xx
cibuli a česnek kupuji pouze od zahrádkářů, brambory od sedláků. Naštěstí máme chladný sklep, tak to máme kde skladovat. Cena je podobná jako v Kauflandu.

Co se absurdit týče, krabi ze severního moře (Nordsee) se vozí do Maroka, tam je (ručně) vyloupají a pak znovu zpět do Německa.

Když přejedu hranice v Rozvadově, tak to je jeden bača za druhým, mezi nimi Maďaři, Rumuni, Turci,...
To kdyby z dálnice zmizelo, moc by se všem ulevilo.
28. 06. 2010 | 15:14

xx napsal(a):

Čochtan: To je ovšem absurdní argument. Kdybychom měli všichni kupovat od zahrádkářů a sedláků, víte kolik by se najezdilo km navíc v individuální dopravě ? Třeba v Praze je zahrádkářů a sedláků minimum, takže hurá na venkov pro česnek a cibuli ?

Tak to by asi nešlo, že.

Tak se spolu zamysleme. Vaši zahrádkáři nejspíš prodávají aniž by platili daně jako velkovýrobci a obchodníci. O to je cena nižší. Dále neplatí ani skladování a dopravu a odpadá i marže obchodníků. A přitom je cena jako v Kauflandu.

Takže když vezmete ten česnek od sedláků a zahrádkářů, řádně jej zdaníte a navýšíte cenu o marži obchodníka a přepravce, asi se na cenu Kauflandu nedostanete.

Proto se znovu ptám, existuje ochota platit dražší český česnek a cibuli ?
28. 06. 2010 | 15:28

Čochtan napsal(a):

xx
za dobrý český česnek jsem ochoten zaplatit víc než za to čínské svinstvo.
28. 06. 2010 | 15:36

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Samozřejmě, že neulevilo, vy to víte a pouze ignorujete realitu.
Kdyby skončily přesuny polotovarů za levnější pracovní silou, skončil by blahobyt v zemích na západ od našich hranic, protože by si tam vše museli za draho udělat sami. A do Ojropy by se vrátily blažené prvorepublikové časy, kdy by si každý považoval jedněch gatí (ovšem kvalitních) za deset let.

Abych se vyjádřil konečně k blogu. Celý výmysl biopaliv je procesem, který EU zavleče do ještě většího marastu:
1. jasné a neoddiskutovatelné zdražení dopravy a následující snížení konkrence schopnosti celé EU.
2. Obrovské náklady na tzv. Eurohlídání certifikace biopaliv. Každého sedláka bude muset kontrolovat jedna vysoce nadstandardně (aby byla "neúplatná")vyžírka jasně naznačující, že pokud sedlák nedá desátek nedostane certifikaci - zcela zaběhlá praxe v zemědělství i lesnictví.
3. další nárůst počtu bruselských ojrovyžírků zavádějících a kontrolujících proudy dotací a zákonů ala RVHP
4. nesporný vliv pěstování biopaliv na světové ceny potravin v důsledku snižování jejich osevních ploch.
5. více než diskutabilní přínos ve snížení produkce "sodovkového plynu" CO2, jehož výpočet je poněkud příliš hypotetický, lépe řečeno školometský.
6. FAKTICKÝ NÁRŮST SPOTŘEBY FOSILNÍCH PALIV způsobených masovým pěstovaním biopaliv. Jen spořeba fosilních paliv při zemědělské činnosti je odhadována na 0,8 litru nafty na litr MEŘO s mnohem nižší měrnou energií, při produkci biolihu je poměr obdobný. Záměrně se manipuluje s čísly při odhadu spotřeby při transportu do zpracovatelského závodu a následně ke spotřebiteli.
28. 06. 2010 | 15:42

Targus napsal(a):

Ještě jako poslední dodatek si dovolím připomenout, že již teď dochází k rozsáhlým podvodům při dovozech surovin určených k výrobě biopaliv ze třetích zemí (tj.zemí nepatřících do EU), resp. porušování a obcházení celních kvót při dovozu zemědělských komodit.
28. 06. 2010 | 16:05

jj napsal(a):

Pro Targuse:
Komise znovu opakuje, že biopaliva – mají-li být započítávána do cíle 10 % – musí dosáhnout úspor emisí skleníkových plynů ve výši alespoň 35 % ve srovnání s fosilními palivy, přičemž se tato hodnota v roce 2017 zvýší na 50 % a v roce 2018 na 60 % pro biopaliva z nových rostlin.
.... já vím, třeba kecá.
28. 06. 2010 | 16:08

Carlos V. napsal(a):

Cibuli a cesnek v kramu neresim. Zaseju a sklidim. Tedy cesnek ne vzdycky, obcas shnije a musim si ho stejne koupit.

S olivama a krabama tak nejak problem nemam. Pomerance k nam vozili jeste formani, kdyz jeste vlaky nebyly.

A vubec, nez se tahnout k mori, jsem na malte. Muceny zviratka nezeru - kraliky mam svoje, prasatko od souseda, a kravicku ... tu si holt koupim.

Akorat jsem hroozne neekologickej. Na svym policku jezdim na Zetoru 25, misto abych setril emise a kopil John Deera. Pri jeho vyrobe se ale spali emise, co ja vyprodukuju za stopadesat let.

A biopalivum nerozumim, topim drivim.
28. 06. 2010 | 16:12

Targus napsal(a):

To jj:

Už jste viděl metodiku výpočtu? Mně ji prozatím ještě nikdo nesdělil či nepředvedl a já ještě před pokusem o takový výpočet najisto vím, že každý takový pokus o výpočet ponese sebou obrovské množství proměnných, či chcete-li koeficientů, kterými musíte výsledek "upravovat", abyste se přiblížil reálu, který je ovšem pro každou lokalitu a každého zemědělce jiný.
Ještě si na to troufáte?

Mám-li v krátkosti uvést jen některé faktory:
- doprava schválené odrůdy osiva na pole
- doprava hnojiva na pole od výrobce
- vykonávání sezónních prací v rámci předepsaných, dodržovaných a kontrolovaných (protože certifikovaných) agrotechnických lhůt
- doprava plodin do velkoobchodů
- doprava plodin do zpracovatelských podniků
- doprava plodin do rafinérií
- spotřebovaná energie na dosažení produktu dosahujícího potřebného standardu schopného mísení s fosilními palivy
- vedlejší náklady (byrokracie)
- dotace, které pěstitel obdrží - i ty představují jistou formu energie, kterou bylo nutno vynaložit při jejich získání.

Jistě by se našly ještě další koeficienty potřebné k dosažení popisu reálu. A k tomuto "balastu" nyní připočteme výsledek chemického procesu hoření biolihu či MEŘO. Jste si fakt jistý, že by nebylo efektivnější dát sedlákům ty prachy a říct jim, aby nedělali NIC?
28. 06. 2010 | 16:28

xx napsal(a):

jj: Politici a kecat ? Proboha, kde jste to kdy viděl aby politik v něčem kecal, nebo se mýlil.

Politici vždy, za všech okolností říkají lidem pravdu a nic než pravdu a k tomu jim dopomáhá bůh. Amen.
28. 06. 2010 | 17:01

Stařeček napsal(a):

Čochtane, jen málo kdy s Váma souhlasím. Dnes ano.
28. 06. 2010 | 20:22

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Jeho Zelenisko Biomasa První Evropský...
Veselé krizování, bude líp...
http://ateo.cz/f/images/k/k...
28. 06. 2010 | 20:57

Targus napsal(a):

To Stařeček:

Tak to jste bohužel i Vy zcela mimo mísu.
Ze všeho nejhorší je, když si naprosto neinformovaný laik myslí, že rozumí problému. To pak 281 pitomců s chytrým a všeho schopným rozkrádacím ansámblem v patách vysekne biliónovou sekeru za slabých 20 let, ani jeden neví, jak.
28. 06. 2010 | 21:16

axamit napsal(a):

STOP EKOZLODĚJŮM
Panu komisař předstírá, že se k němu ještě nedoneslo, že globální oteplování je pouze výmysl mající za cíl tahat lidem peníze z kapes. Stačí zmínit biopaliva, fotovoltaiku, emisní povolenky, zákaz žárovek atd. Jen v ČR nás tyto nesmysly stojí již nyní desítky miliard korun ročně. A bude hůř. Zbývá odpovědět jen otázku, kolik to panu komisaři nese, když tak vehementně obhajuje neobhajitelné.
29. 06. 2010 | 07:17

jj napsal(a):

Targus: samozřejmě si nejsem jist. Ani jim moc nevěřím. Dokonce tomu ani nerozumím. Ale chci tomu pánovi dát šanci - zatím o něm nevím, že lže a krade.
29. 06. 2010 | 14:19

Martin napsal(a):

Lžou nám od rána do večera, jde o nic než o naše prachy. Jednak CO2 už neškodí, viz Climategate a dále nic takového jako udržitelné biopaliva neznáme a hned tak znát nebudeme, ještě dost dlouhou dobu bude výhodnější po všech stránkách (vyjma vývaru z biopaliv, samozřejmě) místo příměsí bioethanolu a bionafty pálit v motorech čistý benzín a čistou naftu, protože na výrobu biopaliv se propálí víc nafty než se vyrobí.
29. 06. 2010 | 22:44

Tužka napsal(a):

Tužka napíše několik čísel pro váženého Čochtana.

Sofia-Praha je vzdušnou čarou 1150 kilometrů, po železnici jistě o několik stovek víc. Tak večer naložit, ráno v Praze. Když 1150 vydělíte 12 je to asi 95. Průměrná tychlost nákladního vlaku 95 kilometrů v hodině, víc není třeba psát, ..je to mimo realitu. Tužka.
30. 06. 2010 | 00:23

Targus napsal(a):

Sofia železnoputnaja gara sever - Praha střed 1.306 km.
Ovšem přes nepřátelské území Srbije, kde by bylo potřeba vyřizovat celní formality. Přes spřátelené Rumunsko netuším. Nevím, jestli vůbec existuje železniční most přes Dunaj v použitelné lokalitě. Vím o jediném mostě spojujícím Ruse a Giurgiu, který je pouze silniční a navíc zcela mimo trasu. Objížďka by činila min. 400 km.
Dále pan Čochtan ignoruje skutečnost, že někdo musí úrodu sebrat z pole přivézt na nádraží a seřadit do vlaku. A hlavně že to musí někdo zaplatit, což je v případě vlaku docela problém, zejména, když je doba od objednávky ze supermarketu do vypravení zásilky zcela běžně stlačená na 8 hodin.
30. 06. 2010 | 09:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy