Kodaňská konference o změně klimatu: „Čtrnáct dní na zpečetění soudu, jejž historie vynese o této generaci“

08. 12. 2009 | 09:39
Přečteno 14065 krát
Tento úvodník vyzývající světové vůdce k akci ohledně změny klimatu vyšel v pondělí 7. prosince ve 20 jazycích v 56 denících po celém světě.

56 novin ve 45 zemích učinilo bezprecedentní krok tím, že promluvily jedním hlasem prostřednictvím společného úvodníku. „Děláme to proto, že lidstvo čelí opravdu kritické situaci.“

Nespojíme-li se k podniknutí rozhodné akce, změna klimatu zpustoší naši planetu a tím i naši prosperitu a bezpečnost. Nebezpečí se stávají patrnými už jednu generaci. Dnes začínají mluvit fakta: 11 z posledních 14 let bylo nejteplejších v historii, ledový příkrov Arktidy taje a minulý rok vzplanuvší ceny ropy a potravin jsou předzvěstí budoucího zmatku. Ve vědeckých časopisech již otázka nestojí, zda za to můžou lidé, ale jak málo času nám zbývá k omezení škod. Reakce světa však byla dosud vlažná a polovičatá.

Změna klimatu je působena po staletí, její následky potrvají navěky a naše vyhlídky na její zkrocení budou určeny během příštích 14 dní. Vyzýváme představitele 192 zemí, kteří se sešli v Kodani, aby neváhali, aby neupadali do sporů, aby se navzájem neobviňovali, ale aby se chopili příležitosti plynoucí z největšího selhání moderní politiky. Nemělo by jít o boj mezi bohatou a chudou částí světa nebo mezi východem a západem. Změna klimatu bude mít vliv na všechny a musí ji řešit všichni.

Věda je komplexní, ale fakta jsou jasná. Svět musí přijmout kroky k omezení nárůstu teploty na 2 °C, což je cíl, který vyžaduje, aby celosvětové emise vyvrcholily a začaly klesat během následujících 5-10 let. Při větším nárůstu o 3-4 °C – nejmenší vzestup, který můžeme opatrně očekávat v případě nečinnosti – by kontinenty vyprahly, orná půda by se přeměnila v poušť. Polovina všech druhů by mohla vyhynout, nesčetné miliony lidí by přišly o domov, celé státy by zaplavilo moře. Polemika nad emaily britských vědců, které naznačují, že se snažili potlačit nevyhovující data, zkalila vody, ale nemůže poškodit množství důkazů, na kterých jsou tyto předpovědi založeny.

Málokdo si myslí, že v Kodani ještě může vzniknout plně propracovaná smlouva; skutečný pokrok směrem k ní mohl začít teprve s příchodem presidenta Obamy do Bílého domu a s obratem po letech obstrukcionismu USA. Ještě teď se svět nachází v milosti americké domácí politiky, když se president nemůže plně zavázat k potřebným činům, dokud tak neučiní Kongres USA.

Politici v Kodani se však můžou a musejí shodnout na podstatných prvcích spravedlivé a účinné dohody a na, což je zásadní, pevném harmonogramu jejich proměny ve smlouvu. Klimatické setkání OSN v Bonnu v červnu příštího roku by pro ně mělo představovat poslední termín. Jak prohlásil jeden vyjednavač: „Můžeme jít do nastaveného času, ale nemůžeme si dovolit přehrávku.“

Jádrem dohody musí být vypořádání mezi bohatými státy a rozvojovými zeměmi týkající se toho, jak budou náklady na boj se změnou klimatu rozděleny – a jak budeme sdílet nový vzácný zdroj: zhruba bilion tun uhlíku, který můžeme vypustit do té doby, než rtuť teploměru stoupne na nebezpečnou úroveň.

Bohaté státy rády poukazují na aritmetickou skutečnost, že neexistuje řešení, dokud rozvojoví obři jako Čína nepodniknou radikálnější kroky než dosud. Bohaté státy jsou ale zodpovědné za většinu uhlíku nashromážděného v atmosféře – tři čtvrtiny veškerého oxidu uhličitého vypuštěného od roku 1850. Musejí nyní převzít vedení a každá rozvinutá země se musí zavázat k hlubokým omezením, která povedou k poklesu jejich emisí během deseti let velmi významně pod úroveň roku 1990.

Rozvojové země mohou poukázat na to, že ony nezpůsobily převážnou část tohoto problému a také na to, že nejchudší regiony světa budou zasaženy nejsilněji. Budou ale rostoucí měrou přispívat k oteplování, a musejí tedy samy slíbit vlastní významnou a měřitelnou akci. Emisní cíle, k nimž se nedávno zavázaly oba největší znečišťovatelé na světě, Spojené státy a Čína, jsou důležitými kroky správným směrem, ačkoli v obou případech zaostaly za tím, v co někteří doufali.

Sociální spravedlnost vyžaduje, aby průmyslové země sáhly hlouběji do kapsy a slíbily peníze na pomoc chudším zemí přizpůsobit se změně klimatu a čisté technologie, které by jim umožnily hospodářský růst bez zvyšování jejich emisí. Struktura budoucí dohody musí být také pevná – včetně důsledného mnohostranného dohledu, spravedlivých odměn za ochranu lesů a věrohodného stanovení „exportovaných emisí“ tak, aby se nakonec náklady rozdělily spravedlivěji mezi ty, kteří vyrábějí znečišťující produkty, a ty, kteří je spotřebovávají. Spravedlnost také vyžaduje, aby břemeno naložené na jednotlivé rozvinuté země vzalo v úvahu jejich schopnost je nést; například noví členové EU, často mnohem chudší než „stará Evropa,“ nesmějí být trpět více než jejich bohatší partneři.

Tato proměna bude stát hodně, ale mnohokrát méně, než kolik stálo vykoupení globálního finančního sektoru – a tím spíše mnohem méně než následky toho, když nic neuděláme.

Mnozí z nás, zejména v rozvinutém světě, budou muset změnit svůj životní styl. Doba letenek, které stojí méně než cesta taxi na letiště, se chýlí ke konci. Budeme muset nakupovat, jíst a cestovat s větším rozmyslem. Budeme muset za energii platit více a spotřebovávat jí méně.

Ale přechod k nízkouhlíkové společnosti s sebou přináší vyhlídku na více příležitostí než obětí. Některé země si již uvědomily, že když tuto proměnu vezmou za svou, může jim přinést růst, pracovní místa a kvalitnější život. Pohyb kapitálu mluví sám za sebe: minulý rok se poprvé investovalo více do obnovitelných zdrojů energie než do výroby elektřiny z fosilních paliv.

Zbavení se našeho návyku na uhlík během několika málo desetiletí si vyžádá inženýrský a inovační výkon srovnatelný s čímkoli v naší minulosti. Ale zatímco dostat člověka na Měsíc nebo rozbití atomu se zrodilo z konfliktu a konkurence, přicházející uhlíkové závody musejí být vedeny spolupracujícím úsilím o dosažení společné záchrany.

Překonání změny klimatu bude potřebovat triumf optimismu nad pesimismem, vize nad krátkozrakostí, a toho, co Abraham Lincoln nazval „lepšími anděly naší přirozenosti.“

Právě v tomto duchu se 56 novin z celého světa sjednotilo na tomto úvodníku. Jestliže se my, s tak rozdílnými národními a politickými výhledy, můžeme sjednotit na tom, co je potřeba udělat, tak to naši vůdci mohou zvládnout také.

Politici, kteří jsou v Kodani, mají tu moc, aby určili, jaký soud pronese historie o dnešní generaci: byla taková, že rozpoznala výzvu a postavila se jí, nebo tak hloupá, že sice viděla přicházející kalamitu, ale neudělala nic, aby ji odvrátila. Zapřísaháme je, aby vybrali správně.

Tento úvodník byl publikován v pondělí 7. prosince v 56 novinách po celém světě, ve 20 jazycích včetně čínštiny, arabštiny a ruštiny. Text byl koncipován týmem Guardianu během déle než jeden měsíc trvajících konzultací s editory více než 20 z deníků, které se na akci podílely. Tak jako Guardian se většina zúčastněných deníků rozhodla k neobvyklému kroku věnovat tomuto úvodníku titulní stranu.

Úvodník je k dispozici k přebírání pod licencí Creative Commons by nd

Český překlad: Jiří Došek a Jan Hollan

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

veverka napsal(a):

Aktuálně jako vždy až s křížkem po funuse.Jediný kdo u nás přinesl tuto informaci včas,tzn. před dvěma dny,než to v těch padesáti dennících vyšlo denících vyšlo,byly neovy oblíbené Britské listy.Jako vždy.
08. 12. 2009 | 09:47

veverka napsal(a):

Ááá no podívejme se...tak jsem sem chtěl dát ještě i odkaz na příslušný článek v Britských listech,ale "publikace příspěvku odmítnuta,text vykazuje znaky spamu"...to se musej v redakci Aktuálně stydět,až je brněj uši.Hnus.
08. 12. 2009 | 09:51

SuP napsal(a):

Musim si zajet podívat do Prahy. Zdá se, že tam na Vltavě zakotvila Auróra.....
08. 12. 2009 | 10:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane veverko,

zavedli jsme před pár dny software, který by měl omezit spamy (tedy odkazy na komerční stránky, které zde dost často obtěžují a rozbíjejí diskusi). Bohužel zatím někdy zachytí i odkazy, které nejsou komerční ani nijak jinak neporušují zdejší pravidla. Nastavil jsem ho teď trochu jinak, zkuste prosím Vámi zmiňovaný odkaz publikovat znovu.

Děkujeme Vám za Vaše podnětné příspěvky a přejeme zajímavou korektní debatu na našich stránkách.

Libor Stejskal
08. 12. 2009 | 10:28

Pavel napsal(a):

Tak nevím, ale těch 15000 vybraných zmanipulovaných delegátů by spíš mělo v Kodani uspořádat 14ti-denní modlení za skutečné nastartování 24.slunečního cyklu.
08. 12. 2009 | 10:40

Jedla napsal(a):

Ten link na Britské listy umístil nick "tečka" pod Jiřím Tuterem (07.12.2009 17:12:57 ).
08. 12. 2009 | 10:42

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, a co devět z deseti zubařů. Co ti na to ? A pak mi tu chybí ešče petice dojiček a jiných údernic z ranních směn od stalinabadu. To by bylo taky jistě výživné počteníčko. Jinak nihil novi.
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
08. 12. 2009 | 10:43

Ládik napsal(a):

Nevím, co je lepší: šňupat smrady z NHKG, nebo to zavřít se všemi důsledky.
08. 12. 2009 | 10:59

Jan napsal(a):

Nedohodnou se na ničem.
Nebyl to mlok co jsi tam viděl SuPe?
http://www.blisty.cz/2009/1...
Košile je vždycky bližší než kabát. A rok 2012 se blíží.
08. 12. 2009 | 11:11

vfischer napsal(a):

Od chvíle, kdy přemoudřelá opice zvedla pazourek, je zásadním stěžejním rysem celé smečky neutuchající bezbřehá chamtivost, vychcanost a loupeživost, agrese a arogance moci! Když jsem si nakrad na zlatý barák, zlatý bazén, zlatý mercedes a zlatou jachtu tak musím ty baráky mít dva a pokud možno ten největší a ještě větší než má soused Takykrade. Až se přiřítí ty dotace od bohatých států, tak je efektivně rozkradem a uložíme zpátky na konta do Švejcar, abysme měli ny ty další zlatý baráky. Ještě se nezatáhlo, tak ještě nechcípnem a po nás potopa. Teprve až když nenažraní hybatelé všehomíra zjistí, že všechno jejich nakradené a naloupené bohatství je jim na úplné, ale úplné enóno, aby je zachránilo před smrtí na rakovinu, AIDS a jiné lahůdky, teprve potom je už ale úplně, ale úplně pozdě! Tak jak to může v té Kodani asi dopadnout ??? to je hádanka co ?
08. 12. 2009 | 11:19

hoven napsal(a):

vliv člověka na změny klimatu je zanedbatelný. tady jde od začátku pouze o velký byznys zelené lobby.
08. 12. 2009 | 11:33

SuP napsal(a):

Jan -
Co jsem slyšel, tak mloci jsou ve Fučíkárně, hned vedle kočků....
08. 12. 2009 | 11:42

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkaovat, pro veškeré rybáře vůkol zde:

POZNÁNÍ

Dneska už to jasně
vím
Já zapomněl stát se
bohatým
A konec zatím někde
v dálce
Tak aspoň žvaním
O morálce...

Veselé krizování a vepřové chřipkování...
http://i1.korzik.net/2009-1...
08. 12. 2009 | 11:48

SuP napsal(a):

wbgarden -
zdravím básníka! Myslíte, že pozná, že jste mínil jeho? Obávám se, že má přebujelou takovou jednu vlohu.....
08. 12. 2009 | 12:49

SuP napsal(a):

mimochodem, zapoměl jste zahrnout hlodavce ......
08. 12. 2009 | 12:51

Petr z Tábora napsal(a):

> "Změna klimatu je působena po staletí, její následky potrvají navěky"=blbost, kolísání klimatu mnohem vyšší než je nyní bylo v dějinách vždy běžné. My starší pamatujeme klimaalarmismus naopak z blížící se malé doby ledové. Je pravdou, že v historii byl i mnohem vyšší obsah CO2 než nyní.Proč se mluví o CO2, když rozhodujícím skleníkovým plynem jsou vodní páry ?
>"každá rozvinutá země se musí zavázat k hlubokým omezením, která povedou k poklesu jejich emisí během deseti let velmi významně pod úroveň roku 1990" - mají autoři vůbec představu, jak za 19 let vzrostl průmysl Číny a Indie? Co by je stálo přebudovat podstatné části svého hospodářství?
Je to nechutný žvást proti zdravému rozumu. Pokud je toto úroveň inteligence 21.století, pak potěš Pán Bůh.
08. 12. 2009 | 13:08

veverka napsal(a):

Sup
Já tě taky rád vidím opeřenče...
08. 12. 2009 | 13:09

veverka napsal(a):

No tak tedy druhý pokus na ten odkaz

http://www.blisty.cz/2009/1...
08. 12. 2009 | 13:11

veverka napsal(a):

Výborně pane Stejskale,vaše nové nastavení funguje.Jen mi není zcela jasné,proč občas nefunguje odkaz na levicové Britské listy,zatímco pravičácký spamer wbgarden tady denodenně řádí se svými off topic texty a obrázky jak černá ruka.
08. 12. 2009 | 13:16

SuiP napsal(a):

veverka -
Nevšiml sis náhodou toho článku nahoře? To už sem někdo přeblil ráno.
08. 12. 2009 | 13:18

stejskal napsal(a):

To bude asi tím, že používáme ryze pravičácký spam killer, který intuitivně a bez našich zásahů rozlišuje levicové texty od těch druhých, pane veverko.

V okamžiku, kdy zde Vámi zmiňovaný diskutující, publikoval odkazy na stránky propagující komerční výrobky, začal jsem jeho texty mazat. V současné době ale nedělá dle mého soudu nic, co by porušovalo zdejší pravidla či znemožňovalo vést debatu (ale přiznávám, že si odkazované obrázky už dávno neotvírám, neboť mi nepřijdou ničím zajímavé).

Libor Stejskal
08. 12. 2009 | 13:31

stejskal napsal(a):

Já jsem ho sem ráno přeblil, pane SuPe ;-)

Přišel mi - narozdíl od celé řady různých výkřiků, obrázků apod. - zajímavý (když nic jiného, tak svým vcelku unikátním autorstvím).

Libor Stejskal
08. 12. 2009 | 13:33

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pěkně se zajídám klukům přísně sockomoušským rozmanitých barev topicovým, ale nestíhají, nestíhají. To jenom potěší, a jen tak mimochodem, žalujete na mě už od základky socánci. Co může od vás taky jeden od vás čekat, že. Tak jen houšť, dáme simultánku, venku stejně leje, co říkáte ?
Jinak dám drobet kraďošskou veverku pro všechny nadšené jistě multimedi novináře. Nevinné zvířátko, no, neví co dělá..
Veselé krizování...
http://images.bugaga.ru/pos...
08. 12. 2009 | 13:48

SuP napsal(a):

Vidíte pane Stejskale -
opět jen hluboké nepochopení....
Tak já to vysvětlím.
Ten anoncovaný článek z blicích listů (od Vás) je ten, co se pod ním bavíme. Proto mi přišel ten veverčí odkaz (08.12.2009 13:11:37) trochu zbytečný.....
No nic. Pamatujete, jak si v letech 1990 až 1993 zoufale nerozuměli klaus a Havel? A taky říkali velice podobné věci.
08. 12. 2009 | 15:12

SuP napsal(a):

Abych zase nechyboval. Netvrdím tím, že Vy jste ten článek přebásnil z blicích listů! Jenom je to ten samej....
08. 12. 2009 | 15:17

Kristýna napsal(a):

Marně tu v diskusi vyhlížím „lepší anděly naší přirozenosti.“ Zato supy se to tu jen hemží.
08. 12. 2009 | 15:18

stejskal napsal(a):

Myslím, že jsem to pochopil, pane SuPe.

Prostě jsem sem ráno "přeblil" ten článek (tedy ne "někdo", ale já, chtěl jsem k tomu "přeblití" jen dodat autorství, aby to nevypadalo, že sem zen text spadl z nebe) a odkaz pana veverky byl tudíž poněkud nadbytečný ;-) Takto jste to, řekl bych, myslel a já to jsem tomu tak porozuměl.

Někdy nastává i opačný paradoxon než Vámi zmiňovaný z let 1990 až 1993. To když dva říkají to samé a přesto si nerozumějí ;-)

Libor Stejskal
08. 12. 2009 | 15:18

SuP napsal(a):

A co se týká merita toho článku, já zastávám stejné stanovisko, jako pan Neff.
..."Alarmisté v Kodani
Je to opravdu vydatná mediální masáž, tahle "hra o osud Země", jak to nazvala MF Dnes. Ona to je především hra o deset biliónů dolarů, které mají být v příštích desetiletích doslova vyházeny do vzduchu. Otevřou se obrovské peněžní veletoky, už naprosto nekontrolovatelné: když kupříkladu město Praha prošustruje na OpenCard bezmála miliardu, lidi na to přijdou, protože OpenCard je něco konkrétního, co se dá zkontrolovat, a my najednou vidíme, že cosi za miliardu nefunguje (mimochodem, za tu miliardu se ani nenaučili pravopis, v metru jsem dnes viděl maličký kiosek, kde psali, že "zde si můžete zkontrolovat svojí OpenCard). Ty stovky miliard ale potečou odkudsi kamsi - například jen pro "pomoc chudým zemím" se počítá se 100 miliardami eur. Proč jsou ty země chudé? Protože je ovládají tlupy zkorumpovaných zlodějů. Těm nyní půjde těch 100 miliard.

Darmo mluvit, ten penězostroj se dal do pohybu, pokušení je příliš veliké. Závěrem tedy k té mediální masáži: že prý "většina vědců" podporuje názor, že se "klima mění vinou lidské činnosti". Tohle většinové rozhodování o vědecké pravdě je opravdu skvělá věc. Dovedete si představit, že si "většina matematiků" myslí, že dva krát dvě jsou čtyři?..."

A dodávám - a za to, že 2x2 jsou čtyři MŮŽE ČLOVĚK!!
08. 12. 2009 | 15:22

axamit napsal(a):

Těžko tento hysterický výlev komentovet větu po větě. Proto jen tři poznámky :
1) V posledních 10 letech se ochlazuje, jak unávají i podvodníci v rámci "climagatu". Autoři zjevně litují skutečnosti, že se lhaní provalilo protože to "zkalilo vody". Samotné lhaní ve prospěch dobré věci, jak ji vidí oni, jim zjevně nevadí. Morálně jsou tedy na úrovni lhářů a podvodníků.
2) Ceny potravin vzplanuly zejména proto, že tito lidé prosadili nesmysl zvaný biopaliva. O škodlivých důsledcích výroby biopaliv na životní prostředí, ekonomiku, zemědělství, ceny potravin ve světě již nikdo nepochybuje. Jen v ČR nás stojí tyto dotace několik miliard korun ročně.
3) Pochvalná věta, že letos se utratilo více na výstavbu elektráren zobnovitelných zdrojů energie, než z fosilních paliv vzbuzuje hrůzu. Každý přece ví, že tyto zdroje jsou zhruba 10 krát dražší, než fosilní. Dovede si vůbec někdo představit, že účet domácnosti za elektřinu nyní za 500 Kč měsíčně se změní na 5000 Kč měsíčně. A to proud většinu času nepůjde, vždy když poroučení větru dešti bude sabotováno bezvětřím, nebo mraky. To je ta skvělá budoucnost kterou nám autoři textu nezakrytě chystají !!
08. 12. 2009 | 15:24

SuP napsal(a):

S některými lidmi si RÁD rozumím....
08. 12. 2009 | 15:24

SuP napsal(a):

....pane Stejskale...
08. 12. 2009 | 15:26

tomas.p napsal(a):

08. 12. 2009 | 16:24

hoven napsal(a):

paroubek vyhrožuje obačanům čr , že se dožije 100 let. na sletu bolševické internacionáli prohlasil, že v česku sníží do roku 2050 emise o 50%.
08. 12. 2009 | 16:49

JC napsal(a):

hoven,
:-)))
08. 12. 2009 | 16:50

Braz napsal(a):

Ecoteroristé si prostě potřebují dál pakovat kapsy - na klima máme vliv jako na zatmění Slunce (které jeho změny způsobuje)...mimochodem, už asi 50 let existuje teorie, že ropa je neustále obnovována...samozřejmě je to dobrá správa spíš pro ty, co jí mají, než pro nás...proto nezatracuju výzkum alternativních zdrojů...ale opravdu alternativních = včetně bilance
08. 12. 2009 | 17:25

cc napsal(a):

No tak si 56 novin zrejme urizlo ostudu tim, ze pomuzou propagovat zvasty tech, kteri se chteji prizivit na penezich za odpustky. Pisou do nich totiz absolventi humanitnich pseudoved, takze ty neni problem zblbnout. Ale ono se na to prijde treba az za dost dlouho. Nekteri pisalci si reknou, no jo, jaci sme to zamlada byli blbci. Nekteri tou dobou budou psat o hrozbe GO (ochlazovani!), a vsechno pujde dal.
08. 12. 2009 | 18:09

KV napsal(a):

Problem je, ze mame jenom jeden pokus, budto se cerne scenare potvrdi anebo ne. Zmeny klimatu jsou plizive. Je dobre, ze se dokazou lidi jeste na necem domluvit, nebo alespon maji snahu se domluvit. .... Takhle od pocitace muzu smest se stolu cokoliv. Jelikoz problematice nerozumim, bude pro me jednodussi si predstavovat, ze zainteresovani vedci jsou vlastne jenom "vedci" a v podstate nicemu nerozumi. Aaach ... moji dusi primitiva se tak ulevilo. Pridavam se k vam kluci.
08. 12. 2009 | 19:34

SuP napsal(a):

Proboha lidi, copak nechápete, že se tady plácá něco o tom, co by mohlo nastat za 50 a víc let, kdy tihle, co hodlají způsobit ekonomickou katastrofu už vůbec nebudou na světě?
08. 12. 2009 | 20:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující hrubou nadávku ("vůl"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 12. 2009 | 21:53

jasan napsal(a):

je to pozoruhodna snuska lzi, ideologie a naivity... a je mi naprostou zahadou, jak to nekdo muze brat vazne - pokud ma alespon zakladni vzdelani..
08. 12. 2009 | 21:59

tora85 napsal(a):

myslim, ze je uplne od veci ze to publikuje nejakych 56 novin, kdyz jsou tyto v rukach par medialnich magnatu. neznam prachace filantropa. je to oblbovarna aby lidi byly povolnejsi s placenim za neco, co bude mit nalepku eko, nebo green.
ale bylo by dobre zacit zachranovat celou slunecni soustavu. rapidne totiz vzrustaji teploty na jupiteru a dalsich planetach.
co udelame pro zachranu plynneho obra, ci cerveneho souputnika?
08. 12. 2009 | 22:50

Tužka napsal(a):

Tužka pro pana Libora Stejskala.Když jsem si přečetla úvodní upoutávku pro tento blog,těšila jsem se na hodnotnou diskusi.Ve svých snových představách jsem četla příspěvky mladých lidí,kteří na vysokých školách studují obory k ochraně životního prostředí.Byly tam i odborné připomínky vědců a profesorů i lidí z oblastí ,kde se ochrana životního prostředí provádí konkrétně.V reálu hned první příspěvek"zahnul kramle"k jinému problému a pak už to byl jenom "kros po torzech pravdy".A teď dokonce NIC.Tužka.
09. 12. 2009 | 09:18

Tužka napsal(a):

Tužka. Kodaň-den třetí.Není se čeho,bát,všechno je v relativním pohybu vpřed,zeměkoule se pořád otáčí a zemská osa ještě nerezaví.Tužka
09. 12. 2009 | 09:23

buldatra napsal(a):

Ano je to smutný pohled na tuto klimatologickou diskuzi, paní Tužko.

Místo odborníků přispívají jen samá ořezávátka.

Ale ještě není debatě konec. Možná ještě vstoupí nějaký velikán. I když, vlastně, všichni velikáni by vlastně měli být v Kodani.
09. 12. 2009 | 09:28

stejskal napsal(a):

Souhlas, paní či pane Tužko,

občas se debata povede, jinde ne. A zpravidla hodně záleží na tom, jak začne. pokud výkřiky, které mají někoho dehonestovat, utřít, sdělit ostatním, že jeho názor je hloupý, pak se většinou žádná diskuse nevede. Lidem, kteří o tématu něco vědí, se do ní nechce vstupovat. Popravdě řečeno, nevím, co se s tím dá dělat. Snad jen nenechat se odradit. Ale je to těžké.

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
09. 12. 2009 | 09:58

Medikolog napsal(a):

A pak kam že jdou peníze daňových poplatníků. PLACENÁ INZERCE prodavačů deště a dealerů ovladačů klimatu a vůbec celé Zeměkoule. Takhle tornádové tyče pro ochranu US "aleje tornád" by na prodej nebyly? Ale tento podvod byl vlastně už dávno odhalen a potrestán provazem... Přitom nejstarší pravidelné záznamy o počasí jsou staré 159 let, měření Sluneční aktivity jsou ještě za kratší období.. Byla teplejší i chladnější období, než je konkrétně dnes. Soukromými letadly na klimashow konferenci. Co nás jenom sama ta TAŠKAŘICE bude stát...
09. 12. 2009 | 10:27

mikro napsal(a):

to: Stejskal
Je to jednoduché, pane Stejskale. Prostě vytáhněte ze zásuvky ten kabel, který vede k diskusnímu fóru. (Každopádně díky za zprávu o akci Guardianu - pozdě, blbě, ale přece)
09. 12. 2009 | 10:53

agent Smith napsal(a):

Pane Stejskale, Váš druhý moderátor se tu vyskytoval před x dny a musím říci, že zásadně cenzuroval všechnu kritiku namířenou proti Paroubkovi, zatímco výroky o modrých psychopatech apod. nechával s pousmáním, že jemu nepřipadají urážlivé. Máte skutečně profesionální zaměstnance!
09. 12. 2009 | 11:11

No... napsal(a):

Stačí si přečíst :neviditelnypes.lidovky.cz/veda-priciny-oteplovani-0ww-/p_veda.asp?c=A091208_155859_p_veda_wag
a ono vás to bláznění přejde, proti Slunci a přírodě s 97% CO2 nemáme se svými 3% (dříve bylo o 6 stupňů víc!) téměř žádný vliv a šanci, leda na bankrot !
09. 12. 2009 | 11:15

rv napsal(a):

56 novin učinilo bezprecedentní krok, ale co ty tisíce ostatních novin? Copak to nevidí? Copak jim není den ode dne tepleji? Copak nechtějí zelený ráj, čistý vzduch, vodu, usměvavé děti s mávátky? Co nám řeknou smutné oči topících se ledních medvědů?
09. 12. 2009 | 11:25

SuP napsal(a):

No... -
Všiml jste si na těch přílohách, že se nalézáme v oblasti, kdy se začne amplituda zase snižovat?
Takže pokud se toho alarmisti dožijou, budou se pokoušet další generace oblbovat tím, že zachránili svět. Jen doufám, že ta jejich budoucí současná mladá generace už bude rozumější, než jsme byli my a dá jim přesdržku včas.
09. 12. 2009 | 11:29

agent Smith napsal(a):

rv: Bylo by zajímavé zjistit, jak by Vám bylo v kůži těch medvědů.
09. 12. 2009 | 11:30

V. napsal(a):

Neskutečné vymývání mozků....
09. 12. 2009 | 11:48

Tužka napsal(a):

Tužka.Děkuji za odpověď.pro buldatra a pana Stejskala.Jaksi se mi nechce vzdát příležitost napsat ostatním,že sentinel dnešního "pokroku" je proklatě blízko rozhodující výhybky.Vyhneme se, nebo nevyhneme nebezpečí,které sebou nastartovaný směr civilizace nese?Zajímal by mne věkový průměr účastníku konference v Bruselu.Pokud je to méně než šedesát,tak si nebudou pamatovat čisté řeky,kde jste viděli až na dno a kde jste rozlišili každý kamínek.Já si pamatuji,že taková byla Vltava,Labe,Berounka,Jizera.Můj strýc byl velký tramp a já byla ochotná ho následovat,když ostatní "bolely nohy".Já si ještě pamatuji Orlík jako orla na skále,nad stříbropěnnou Vltavou,ti mladší ho už vidí jako kachnu na špinavém rybníku.Já si ještě pamatuji stromy v Jizerkách s větvemi až k zemi,zelené,zdravé,les bez travního podrostu,ostrovy lišek,kdy jich na jedno zastavení byl plný košík.Nic z toho už nikde nenajdete,..PROČ?..,PROTOŽE JE TO NENÁVRATNĚ ZNIČENÉ.Vrátilo by se to zpět,kdyby sentinel začal couvat,tak o něco dříve.Vrátilo by se to,kdyby sentinel zvolil na vyhybce správný směr,ale ,..bude to trvat dlouho.Tužka.
09. 12. 2009 | 12:00

NikdoOdnikud napsal(a):

Jen stručně : po debatě s inteligentníma lidma jeden závěr : nikdo nevěří tomu, že lidé mají moc ovlivnit výkyvy teploty, s ohledem na přírodní jevy a kosmická tělesa, které mají na to ale zaručeně vliv. Ale všichni se shodli na tom, že zaručeně od doby kdy to USA odmítali jako neekonomické, náhle přišla změna - někdo zjistil jak na tom vydělávat peníze, a tím směrem se to hnulo, a detaily typu nobelovky za mír (která je tou nejkontroverznější vůbec a narodíl od ostatních se o ní téměř vždy pochybuje a je kontroverzní) a propagace typu "kdo nejde s náma jde proti nám" už jen lítali ... Jediný inteligentní protinázor říká : no doufejme, že když už se začnou točit peníze tak to nepovede k tomu, že získají ve světě ještě větší moc jen ti dravci destrukční co vysávají zdroje dokud to jde a kde to jde (omezené hřiště dává vždy větší moc těm co ji už mají, otevřené je pro ně riskantní, neboť se nedá kontrolovat v tak ohromné míře ale spíše jen ovlivňovat), ale něco z toho jako vedlejší efekt půjde i na skutečné ekologické záležitosti jako je třeba ovzduší v Ostravě (nebo kdekoliv kde vypouštějí svinsvo z továren ven nikoliv třeba ani tak komínem jakožto okny) a rozvoj nových technologií. A zde je prostor pro většinu z vás co nemají vliv : můžete se tak leda modlit .. což znova přivádí do hry církev, konečně něco za co má smysl se modlit .. ;)

Proč by zde měli diskutovat ti co se tím doopravdy zabývají, vždyť ti mají nepřímo nakázáno to podporovat, jinak jim vysychají granty ...
Ps.
09. 12. 2009 | 12:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, klikací odkaz na sluníčku u nevpsa zde:
http://neviditelnypes.lidov...
O sluníčku před léty i na mých stránkách, pokud laskaví cenzoři dovolí...
My zásadní klimatičtí neodborníci, co jsme posledních šedesát let denně aspoň osm hodin v outdóru, a to za každého počasí včetně sobot a nedělí, máme k problémům dam s poníky poněkud laskavější přístup...
Veselé krizování...
http://wbgarden.com/nove/sl...
Veselé krizování...
09. 12. 2009 | 12:17

Pochybovač napsal(a):

Re "Co nám řeknou smutné oči topících se ledních medvědů?"

A víte, že o řád více medvědů je zastřeleno lovci, kdyby se spřísnilo lovení (tak efektivně jak se třeba masíruje veřejnost když jde ne o medvědy ale o peníze a hlavně o moc) tak se klidně může zvednout hladina oceánu a pořád jich bude více ?

Fakta fakta , s těma se pracuje blbě, vyžaduje to poctivost a vědecký přístup, ale s lidma se pracuje snadno : seberte jim peníze, granty, zničtě jejich pověst a je od nich pokoj a kdo nejde s námi jde proti nám ! (a bacha proti komu chcete jít, kdo má skutečnou moc proti které je vědecká poctivost malou vahou ... )

Kdyby to bylo tak jasné, tak by bylo snadné najít protiargumenty proti každému fyzikovi a ekologovi který má odlišný názor , než že lidé mohou ovládat hromy a blesky (ty skutečné , nikoliv ty mediální) a vůbec počasí a že na sílu dlouhodobějších přírodních cyklů kosmických a pozemských eště lidstvo nemá. Jenže ono to není snadné (a hrozí že lidé začnou přemýšlet a dají si dohromady různé souvislosti, a to by se pak muselo vysvětlovat věcí... a nedejbože by se přitom provalilo něco dalšího) proboha přece když má někdo vliv něco protlačit silou a vydělat na tom další moc, tak proč by ho zajímalo jak je to doopravdy, to se bude ptát až bude mít tu moc, teď se ptá jak nejlevněji ji získat, kolik financí a vlivu ho bude stát aby pohnul "pár" vědcema anebo je aspoň utišil aby nevyskakovali otevřeně. To jsou kupecké počty, každý kdo někdy hrál nějakou strategickou hru to musí pochopit. Tak už se přestaň te divit!
09. 12. 2009 | 12:28

buldatra napsal(a):

Něco málo pro paní Tužku.
Když se tak člověk nad tím vším zamyslí, rozhlédne se po okolí, objede kus světa a i tam se rozhlédne a když navíc naslouchá, zjistí, že všude to bylo dříve jiné.
Domorodci utrousí, že tam u nich bylo to a tam zas ono a už to tam není a nebo to není ono, i když to tam ještě z posledních sil je. Dřív to však bylo průzračnější a bylo to čisté, pěkně zelené a žilo tam ledacos, co tam už nežije a tak dál a podobně. A bylo tam toho hodně. Zkrátka už to není, co to bývalo.
Přišel tam totiž nějaký ten odborník na slovo vzatý, specialista, lídr něčeho a něco změnil a s tím něčím se změnilo i mnoho ostatního a byl to vedlejší efekt působení odborníka.
Nyní slezli se lídrové a odborníci v Kodani. Rádi se tak slézají. Slezli se jako švábi na pivo a pod dojmem působení jejich odbornických a lídrovských předchůdců, je jejich slezina podezřelá ještě dříve, než začala.
Všichni odborníci a lídři jsou tím, čím jsou, za peníze. Pak dlouho nic. Teprve potom je to ostatní.
My diletanti jsme tu zřejmě proto, abychom zaplatili, co nám bude k zaplacení předhozeno, abychom za souhlasného mručení splnili propozice vymyšlené lídry a odborníky a zbude-li chuť, volný čas a nálada, snažili se alespoň ve svém nejbližším okolí pečovat o to, čemu říkáme životní prostředí.
Což se zhusta daří, dokud nedorazí odněkud nějaký ten odborník a odborně nerealizuje nějaký nezbytně nutný nápad, který ve svých důsledcích nezničí všecko kolem. Tím připraví půdu jinému, který odborně dá věci do pořádku a tak dál a furt dokola.
Jen se divím klimatologům, že ze sebe nechávají dělat osly. Ale asi to nedělají zadarmo, že.
09. 12. 2009 | 12:53

Nedivicise napsal(a):

"PROTOŽE JE TO NENÁVRATNĚ ZNIČENÉ"

Ano bohužel, jenže ono na krásné přírodě se bohužel nedá vydělat , nedá získat větší moc jako na prodávání čehokoliv.
Protože moc neznamená, že lidé jsou spokojení a žijí v krásné přírodě, moc znamená, že dělají co chtějí ti co je ovládají. Kdyby tohle neplatilo tak by se každý centralismus a diktatura čehokoliv rychle rozpadnul. Kdo nemá čas nazbyt, ten nebude otravovat a přemýšlet jaká byla příroda, páč je rád že má kde bydlet a občas má trochu volna. Takže držme lidi zkrátka a oni dají pokoj, dokud jim nikdo neudělá skládku jedovatého odpadu okatě za humny, sou neškodní. A když se to bude zhoršovat postupně (heh před padesáti lety by se vám vysmáli kdybyste řekli že se bude obyčejná voda prodávat v lahvích hromadně a za tolik za kolik se prodává) tak si toho třeba ani nevšimnou. Navíc nikdo nepochybuje že zahodit výdobytky civilizace a vrátit se zpět na stromy s pazourkama je blbost.

BOHUŽEL SI LIDÉ NEUVĚDOMUJÍ, ŽE VĚDECKÝ POKROK A CIVILIZACI LZE ROZVÍJET TAKOVÝM SMĚREM ABYS SE PŘÍRODA ROZVÍJELA A NENIČILA. ALE TI CO OBCHODUJÍ S MOCÍ VĚDÍ, ŽE KDYŽ POLOŽÍ OTÁZKU ZDA PŘÍRODA ČI POKROK LIDÉ SE ROZHÁDAJÍ A HÁDKAMI MEZI SEBOU VYPLÝTVAJÍ ENERGII KTEROU BY MOHLI POUŽÍT TÍM SMĚREM KTERÝ PROSPĚJE VŠEM A JIM NEUMOŽNÍ ZVĚTŠIT MOC.
Rozděl a panuj, Machiaveli a spol. atd. apod.

Proč lidi proboha svoje vlivy nesjednotíte, proč si necháváte nabulíkovat že buď A anebo B když lze mít obojí ? (ale to by vyžadovalo se fakt o věci zajímat)
09. 12. 2009 | 12:54

SuP napsal(a):

Vážená Tužko.
Mohlo by se zdát, že jako skeptikovi, který nevěří na možnost ovlivňovat počasí v horizontu 1000 let, se mi líbí zdevastovaná příroda tak, jak ji popisujete.
Opak je pravdou. Pamatuji Orlík a Zvíkov stejně jako Vy, i s tou Vltavou.
Jenomže. Taháním peněz z ekonomik i kapes občanů na bohulibhé cíle ad1 se blokuje možnost napravovat škody, které člověk SKUTEČNĚ způsobil, tedy na devastované přírodě a životním prostředí (ad2).
Jsme povinni napravit škody, které jsme způsobili ve jménech různých "pokroků" a které dnes dokážeme identifikovat, zjistit jejich rozsah i škodlivost vlivu. Rovněž tak jsme povinni učinit v další existenci vše proto, aby se s přírodním bohatstvím začalo intenzivně šetřit, neb není nevyčerpatelné.
Ale abychom v této věci mohli cokoliv užitečného reálně udělat, je nutné tuto činnost dostat z vlivu politiků a zájmových skupin, jejichž náplní je diktovat ostatním, kolik jim za to mají platit.
Uvedu příklad.
Pokud realizuji a uvedu na trh jakýkoliv spotřebič (včetně automobilu), u něhož docílím podstatného zvýšení účinnosti, snížím jeho spotřebu a zákazníkovi ušetřím náklady. Tak funguje trh.
Pokud totéž provedu na základě moudrých postupů "zelené lobby", bude tento výrobek opatřen nálepkou "ekologický", bude stát 2x tolik a zákazník si ho bude moci pořídit pouze díky dotacím státu (politiků) a skutečná úspora bude problematická. A víte proč?
09. 12. 2009 | 12:58

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, joj to jede, dáma s poníkem bude mít jistě radost.
Jinak ešče jeden oftopic pro veverčáka. Víte proč mám rád pana Klause ? Protože je skoro tak dobrý jako já...
A ukažte už, prosím, konečně, co taky umíte, ať se též posmějem. Ale poraďte se nejdřív s oddílovým vedoucím, ať to má trochu grády a není to jenom o žalování či žárlení. Děkuji.
Hurá...
http://www.bestwallpapers.n...
Veselé krizování
09. 12. 2009 | 13:21

Rukola napsal(a):

A ja mam dotaz, vlastne dva, na vsechny: jednak proc si myslite, ze ti "ekoteroriste" maji z toho nejake penize (kdyz vystupuji proti zemnam klimatu,proti niceni prirody nebo treba jen proti nejake fabrice co znecistuje okoli)? To nemyslim jako slvo do pranice, ale proste me zajima, kdo by jim teda za to platil a co by z toho mel. A za druhe - porad tu narikate, jak nekdo da na vyrobek nalepku "eko" a bude to stat 2x vic. Samozrejme, jsou takovi chytrolini, kteri na tom chtej namastit kapsu. Ale mame na vyber z riznych vyrobku a nikdo nas nenuti kupovat neco konkretniho. Pak to vyzniva, ze vsechno, co je "ekologicky vyrobek", je predrazena hloupost.
09. 12. 2009 | 13:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, jehož autor používal mé jméno a vydával se za administrátora blogů (pokud to někoho zajímá, mé vstupy jsou vždy pod jménem "stejskal", přesně v tomto znění, které systém nedovolí nikomu jinému použít. Chce-li se za mne někdo vydávat, uvede jméno například jako "stejkal" či podobně).

Přeji všem zajímavou, korektní a pokud možno slušnou debatu.

Pane Smithi, dovolím si o Vašem tvrzení pochybovat (řekl bych, že je poněkud tendenční). Považuji kolegu Zdeňka Mihalca za korektního moderátora a nikdy jsem neměl důvod tento svůj názor měnit.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 12. 2009 | 14:03

Jorge napsal(a):

Že ten plk vymyslel Guardian, se vůbec nedivim. Nejsem si jist životem ani majetkem, zasedá-li takováto konference desetitisíce! delegátů. Naštěstí se nedohodnou:-)
09. 12. 2009 | 14:18

Kristýna napsal(a):

Pane SuPe: Když mluvíte o zelené lobby, co takhle energetické a ropné lobby, hm? Určitě nesedí s rukama v klíně, že?

Z vašeho příspěvku mám dojem, že podle vás vše - tedy i to, že se nenávratně ničí příroda a životní prostředí - vyřeší trh. Svými argumenty jste mě ale nepřesvědčil. Výrobky, o kterých hovoříte, jsou velmi drahé. Dnešní konzumní společnost lidi vychovala neustále nakupovat nové a nové věci a usnadňovat si moderní technikou život. Takže si raději koupí místo jednoho dražšího, vůči přírodě šetrnějšího výrobku tři levné šmejdy s velkou ekologickou zátěží. Tak to na trhu funguje. Tito spotřebitelé rádi uvěří spíše hlasatelům volného trhu jako jste vy a prezident Klaus, neboť je to tak pohodlnější a pro ně osobně výhodnější. Myslíte, že lidi se sami od sebe osvítí a začnou žít více v souladu s přírodou? Něco je musí motivovat, popř. donutit, aby se omezili ve spotřebě. Nedonutíme-li se k tomu sami, donutí nás k tomu sama příroda, pokud se nás rovnou jako škodlivého tvora nezbaví.

Také nechápu, proč a jak chcete z rozhodování o těchto záležitostech vyloučit politiky. Vždyť ti nesou zodpovědnost, ti za nás rozhodují.

To Rukola:
Do všech výrobků by se měla započítat ekologická stopa. Pak by ty ceny byly spravedlivější. Je třeba najít ekonomické stimuly, které budou motivovat výrobce a spotřebitele k šetrnějšímu zacházení s přírodními zdroji.

Znám pár lidí, kteří se mnoho let angažují v oblasti ekologie. Někteří by je třeba označili za ekoteroristy, i když se žádných teroristických akcí nezúčastňují. Žijí skutečně skromně a šetrně. Znám staré babičky na vesnici, které o ekologii nikdy nic nečetly ani nestudovaly, ale mohly by šetrnosti a skromnosti vyučovat. Jsou v tomto ohledu velmi nápadité.
Lidé, kteří pomáhají přírodě, to dělají zcela nezištně.
09. 12. 2009 | 14:21

RA napsal(a):

nevětším neštěstím lidstva jsou novináři.
09. 12. 2009 | 14:28

Rukola napsal(a):

Kristyna: ja se ale neptam tebe, coby cloveka s environmentalne-priznivym chovanim obeznameneho, ale ptam se tech, co se ohaneji slovem "ekoterorista", "uplatky" atd., kde berou pro sva tvrzeni podklady. Zajima me, co je k tomu vede. Jenom obecna zast casti spolecnosti (protoze je modni nadavat tem "ekoteroristum") a nebo pro to maji podlozena fakta?
09. 12. 2009 | 14:34

SuP napsal(a):

Ano Kristino.
Trh to způsobil ale stejně tak to trh musí napravit. A proč? protože jedině trh generuje peníze na činnosti, které se přímo netýkají pouze reprodukce a vyměšování. Co se týká Vašeho obdivu šetrnosti - nic proti tomu. Skutečně je úžasné, jak málo dokážou lidé spotřebovat, když to umí. Ty poukazované babičky k tomu donutil životní příběh (osud). Co se ale týká mladších ročníků, neznám mnoho těch, kteři by při takto vedeném životním způsobu dokázali zaplatit v plné výši za služby od státu (například dotace do veřejné dopravy a za zdravotní péči) a solidaritu.
Je potřeba umět hledat rozcestí mezi pokrokem a degenerací.
09. 12. 2009 | 15:39

SuP napsal(a):

...a pokračování cesty vybírat uvážlivě...
09. 12. 2009 | 16:31

řadový občan napsal(a):

Nejen ovzduší.....pro nechápavé

Když někomu nedochází, jak se zde zdá, že průmysl, zemědělství a energetika škodí ovzduší, tak ať sklopí hlavu, podívá pod nohy, na zem, na mostě na znečištěnou řeku, na krajinu z níž mizí četné druhy rostlin a živočichů atd..na ropné skvrny na moři, ptáky s peřím od nafty atd...
a totéž a něco mnohem horšího se děje v ovzduší, jenže to není téměř vůbec vidět.Obrazně řečeno, v ovzduší nedostávají na frak civilizačními vlivy živé bytosti, ale molekuly a atomy. které jsou ve vzduchu atd...
Naopak jak za oněch posledních 20 let, kdy se tak nehnojí a nepráškují louky, tyto zase ožily barevnými květy
zvonků, smolniček, silenek, hvozdíků atd...
Otrávený rybník nebo potok místními zemědělci už snad viděl skoro každý....a tak by mohla vypadat jednou celá zeměkoule.
Strach z ceny energie z alternativních zdrojů je zbytečný, protože větrníky aj. budou vždycky jen doplňkové zdroje.
Nerozumím tomu, ale nanovlákna a sluneční energie je prý jedna z cest, jak získat levně mnoho energie.

.
09. 12. 2009 | 18:32

Lisanne Rikka Stonelová napsal(a):

Dobrý večer.
Mohla bych se Vás zeptat, zda bych si tento článek nemohla zkopírovat na blog ( http://www.lisanne.blog.cz) Samozřejmě, že uvedu odkaz a další patřičné údaje. To dělám vždycky. Můj blog se zajímá o téma Zima v součastnosti. A jelikož klimatické změny, tání ledovců zimu a vše co s ní souvisí ovlivňuje, ráda bych svou rubryku o tento článek rozšířila. Možná Vás napadá, proč si to chci zkopírovat, každý si to tady přece může najít. Ale já bych byla ráda, kdyby bylo v mé rubrice všechno týkající se zimy. Několik článků jsem již zkopírovala i z dalších zdrojů, ale tady u tohoto článku váhám.
Děkuji za odpověď.
09. 12. 2009 | 18:53

Petr napsal(a):

Co je třeba dělat je jasné i bez toho, že vědci potvrzují nebo nepotvrzují globální oteplování působené člověkem. Stačí se rozhlédnout po zemi, kde žijeme. Snižování emisí a ekologické hospodaření je dobrá věc.
09. 12. 2009 | 20:00

pe napsal(a):

Něco se děje,tolik ohnivých Klausofilních antioteplovačů pohromadě jsem dlouho neviděl,zřejmě je čímdál víc argumentů proti nim a tak vzhledem ke své ješitnosti a neomylnosti začínají zuřit.
09. 12. 2009 | 21:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Stonelová,

toto není náš text, odkaz na copyright je uveden na jeho konci. Pokud si jej zadáte do google, zjistíte podmínky, za nichž jej lze publikovat.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 12. 2009 | 21:04

agent Smith napsal(a):

Pane Stejskale, posuďte sám:

"Hanák s Mitrofanovem jsou známí pravicoví ideopsychopati, nebo spíš byli, protože teď už to jsou takový atrapy s vyšeptalejma trikama.
Slušný človek s jejich výplody stejně nepřijde do styku, protože už má tak vytrénovanou imunitu vůči antikomoušům, že jejich smrad cítí na sto honů daleko."

Připadají Vám termíny jako "smrad antikomoušů" jako něco, co patří do diskuse? Když jsem se o autorovi neskutečných levicových polopravd vyjádřil jako o psychicky nevyrovnaném, byl jsem smazán. Smrad antikomoušů byl však plně v pořádku.
09. 12. 2009 | 22:12

Tužka napsal(a):

Tužka.Kodaň-den čtvrtý.Říkat si mohu co chci,důležitější je,co udělám.Říkat si můžeš co chceš,důležitější je,co uděláš.Říkat si může co chce,důležitější je,co udělá.Říkat si můžeme co chceme,důležitější je,co uděláme.Říkat si můžete co chcete,důležitější je,co uděláte.ŘÍKAT SI MOHOU CO CHTĚJÍ,DŮLEŽITĚJŠÍ JE,CO UDĚLAJÍ.Tužka.
10. 12. 2009 | 08:39

čtenář napsal(a):

10. 12. 2009 | 10:00

SuP napsal(a):

Tužka -
Ale v takovém případě snad je ZBYTEČNÉ, aby se v takovém počtu slétali do Kodaně. Ne?
10. 12. 2009 | 10:34

stejskal napsal(a):

Ne, pane Smithi, nepřipadají.

Nicmémě ani já bych je nesmazal (tedy pokud by se zde nepřemnožily). Kdybych měl mazat vše, co mi v takto pojaté veřejné debatě přijde jako nekorektní a neslušné, moc by si nás tu nepovídalo (a to nemluvím o tom, že bychom nedělali 24 hodin já ani kolega Zdeněk Mihalco nic jiného; na což samozřejmě nemáme čas a ani náladu).

Čili doporučuji nechat tyto věci na nás (to neberte jako aroganci, prosím, ale skutečně není možné vyjít všem představám jednoho každého čtenáře vstříc) a neoplácet hulvátství a sprostotu stejně. Vystavujete se riziku, že si všimneme zrovna Vašeho příspěvku (samozřejmě nečteme všechny, není to v lidských silách) a smažeme jej (viz varování tohoto znění v záhlaví každé diskuse).

Přeji hezký den a především zajímavou a co nejkorektnější diskusi.

Libor Stejskal
10. 12. 2009 | 11:03

Tužka napsal(a):

Tužka pro SuP.Děkuji.Naprosto zbytečné.Tužka.
10. 12. 2009 | 11:50

Šerlok napsal(a):

Zdravím všechny.
Jsem poměrně mladý člověk 27let. Byl jsem tak nějak vychován že globalní oteplování je způsobeno člověkem, že na východě jsou ti špatní a na západě ti hodní (USA náš vzor.lol...)a spusta dalších žvástů. Posledních pět let se zajmám o globální problematiku a objevuju spustu nesrovnalostí a překroucených pravd a neochotu masmedií do toho šťourat...
Pár otázek:
Proč se zvyšuje teplota na všech planetách ve sluneční soustavě?
Média - Za to může člověk. (lol)
Pentagon 11.9. - narazilo letadlo. Ale kde je?
Média(oficiální zpráva) - vypařilo se (lol)

Prasečí chřipka - zabila 12lidí.Vlády masivně kupují vakcínu s pochybnými účinky a navíc musí přebrat odpovědnost za vedlejší účinky.

Média - rychle všichni utíkejte pro vakcínu. Je zdarma a nedostane se na všechny. (lol)

Média mají plnit úkol ochrany demokracie.Ptát se a poskytovat ověřené odpovědi. A ne jen překládat a tlumočit to co píšou větší deníky.
Pro všechny: najděte si na wikipedii CLIMATEGATE nebo to vygooglujte. Největší aféra o lhaní a manipulovaní s vědeckými daty ohledně globalního oteplování jsou venku díky hackrům (zlatý internet). Největší aféra která přinutila Ala Gora zrušit své přednášky o klimtu. Aféra která by měla být na všech hlavních stránkách a ne jen na pár zapadlých alternativních médiích. Mě nezajmá narození opice v Pražské zoo v hlavních zpravách v CZ. Chcu vědět co amíci dokázali v Iráku za 6let krom toho že všecko rozmr*ali a chcou to znova stavět.
Václav Klaus.Bojovník a patriot zhazován médii a tím i u většiny populace přilepené k bedně s čím dál tím více programy. Jeho poradce Hájek v nové knize naráží na 11.9. a spojení se CIA.(60léta CIA trénuje a učí talibat teroristické taktice vs. SSSR).
Tady je tolik kup hnoje...
Ale věřím že ti největší globální šéfové dobře ví co dělaj.Ostatně Schwarzenberg a jeho TOP09 je zasvěcenná věci...A díky podpoře médií dopadne u čechů lépe než "zelení fašisti". tak snad to s malým českým rybníčkem uprostřed evropy myslí dobře... GL&HF všem.
10. 12. 2009 | 12:12

Petr_F napsal(a):

Nejsmutnější je to, že v té hněvivé
zaplavě názorů, je mnoho správného a oddůvodněného.

Tak například, ZDE http://www.blisty.cz/art/50...

Dr Valníček vysvětluje že zákon, který platí
13 za kW je prachsprostý tunel. On říká mírněji:

Zdá se tedy, že u těchto elektráren nejde o energetiku, jde především o těch 13 Kč, vyplácených za kilowat. Peníze jsou silnou motivací-ovšem jen takové, které přinášejí skutečný užitek. Nemohou to být peníze, které nakonec platí spotřebitel namísto haléřové ceny za proud z jaderné elektrárny.

Smutné je že ten hněv je často mířen spatným směrem.

Snížení emisí nevyžduje takové 'zákony'

A ti co tenhle eTunel si pro své firmy či kamrády vymysleli, těm to projde. Nezdá se Vám, že děláme něco spatně??
10. 12. 2009 | 12:16

No... napsal(a):

Drahý a moudrý SUPe.Máme asi stejné prameny informací, shrnuto do lakonického konstatování je výsledek hnutí zelených tento:Mládeži patří budoucnost.Konec konců, nic jiného si ti parchanti nezaslouží....sestupná křivka od 2000, vím...hezký den a hodně trpělivosti.
10. 12. 2009 | 13:42

Tužka napsal(a):

Tužka pro Šerlok.Ráda čtu názory mladých lidí,jsou pro mne přínosem.Porovnávám,jestli"nezahnívám"ve svým starých dogmatech.Bohužel,Vám musím sdělit,že cestou životem se kupkám hnoje nevyhnete a exkrementů potkáte taky dost.Dobré je být ve střehu,"člověk se pak míň umaže".A řeknu Vám jedno,a pro toto sdělení to vlastně píšu.N E V Ě Ř T E,že ti největší globální šéfové dobře ví,co dělají.JSOU V SEVŘENÍ GLOBÁLNÍHO MOLOCHA DOBY.Vždycky jen velké "turbulence dějin"dělaly velké změny.Opakovala bych se,přispívám k tématům o životním prostředí,mám totiž někde v šuplíku na to glejt.Tužka
10. 12. 2009 | 13:46

petr napsal(a):

Představitelé USA i Číny se dřívee nebo později budou muset chtít dohodnout,protože jinak to s částí jejich území dopadne špatně.

viz.

http://www.zmenyklimatu.est...

http://www.pravoslav.gts.cz...

http://praha11.zeleni.cz/15...
10. 12. 2009 | 15:36

tora85 napsal(a):

pro pana stejskala

pane stejskale, mam napad, co kdyby jste prvni prispevek vkladali vy jako korektori a tim trochu navodili smysl debaty a taky jakym zpusobem se ma odvijet?
taky bych cekal informativnejsi diskuzi treba o tom, co uz jsem zminil. a to oteplovani dalsich teles ve slunecni soustave, resp. jejich atmosfer atd. ukazte prispivatelum, ze diskuse by mela byt vecna a prinosna.

pani tuzka: v prvnim prispevku jste si posteskla, ze jsou prispevky malo informativni a spis bezobsazne. nechci byt jizlivy a berte moji poznamku s rezervou, ale v podstate mimo nejakych emocionalnich vyjadreni jsem se od vas taky nic nedovedel.
nicmene, abych prispel. nebudu citovat, ale dam se odkaz na web ktery se problematikou dost zaobira

http://gnosis9.net/

pokud duplikuji odkaz, omlouvam se.
10. 12. 2009 | 17:04

Tužka napsal(a):

Tužka pro tora85.Souhlasím s Vámi.Vím,že když něco popisuji,tak moc ze široka,zahltila bych blog.A bude to taky tím,že považuji EQ/emocionální koeficient/ za významější pro život, než IQ.Můžete mít jiný názor,"jdu s kůží do frcu",tak musím počítat,že bude hodnocena,tak,nebo onak a popřípadě i "cupována".Tužka.
10. 12. 2009 | 17:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane tora85,

debat se zde zúčastňuji již téměř tři roky (dříve více, teď už poněkud umdlévám ;-) a nemyslím, že bych měl takové charisma, vliv či moc, abych udal tón celé diskuse.

Tyto stránky jsou koncipovány tak, že na ně má přístup každý, chceme nabízet prostor všem, kdo si chtějí vyměňovat názory. Nicméně to má samozřejmě i odvrácenou tvář: občas chce debatovat někdo, kdo má co říct, občas si chce někdo jen vybít své frustrace (a nemusí to být jen proto, že nemá co říct, třeba má jen špatnou náladu).

Věřte, je úplně jedno, jestli napíšu na začátek něco "hlubokomyslného" či nikoliv. Debata se bude vždy vyvíjet živelně a bude záležet na spoustě náhodách, jaký nabere směr.

A čistě technická poznámka: nemohu sedět u PC 24 hodin denně a jen se zabývat zdejšími diskusemi (není to ani hlavní náplň mé práce). Naopak těch bezmála dvě stě autorů sem může vložit příspěvek prakticky kdykoliv, třeba paní Brixi z Číny běžně publikuje tak ve dvě v noci. I kdybych chtěl psát první příspěvky (jako že nechci, protože o většině témat nevím prakticky nic), tak bych to nemohl zvládnout ;-)

Ale díky za nápad. Jsem rád, že o těchto debatách čtenáři jako Vy přemýšejí.

Libor Stejskal
10. 12. 2009 | 17:35

Petr_F napsal(a):

tora85 napsal(a):
taky bych cekal informativnejsi diskuzi treba o tom, co uz jsem zminil. a to oteplovani dalsich teles ve slunecni soustave, resp. jejich atmosfer atd...

Pokud máte zájem o skutečné informace, Aktualně.cz má dva blogu klimatoligů

http://blog.aktualne.centru...
http://blog.aktualne.centru...

kteří trpělivě vysvětlují , znovu a znovu , ža vodní pára opravdu je vyznamný
skleníkový plyn (GHG) ale že se oprávněně soustředíme na CO2 ..

Na každé debatě nějaký 'skeptický chytrák' vysvětlí že blbci vědci zapoměli H2O.
Nezapoměli.
Co se týká 'oteplovani dalsich teles ve slunecni soustave' je to takto: Některá so oteplují,
nékterá ne.

Jak vyloženo ZDE ( anglicky )
http://blogs.discovermagazi...

některá jsou v jiné fázi periodických změn (Milankovič cyklus) než země
některá, jako Jupites, opravdu nemají povrch. Jsou to plynové koule jako Slunce,
ale ne 'zapálené', jako slunce.

Fakt je, že od roku 1970 máme satelity, které měři výstuo slunce přímo, a teplotu povrchu Země
a závěr je, že změna koncentrace CO2, která mění koncentraci H2O, se teplote zemského povrchu mění.

..

Petr_F
10. 12. 2009 | 18:42

Stanley napsal(a):

Celé je to pitomost. Brečíte na špatném hrobě. Evropa není hlavním znečišťovatelem. dokonce anu USA. Špína pochází od jinud.

Tady můžete ztáhnout animaci produkce jedovatého oxidu uhelnatého. Doporučuji se mrknou hlavně v létě.
http://www.jpl.nasa.gov/new...
Tady je CO2
http://www.jpl.nasa.gov/new...
Tady sou požeráci ozónu
http://www.nasa.gov/centers...

Co k tomu dodat.... Kupujte hodně laciné věci přijdou vás pěkně draho.
10. 12. 2009 | 18:51

Stanley napsal(a):

Celé je to pitomost. Brečíte na špatném hrobě. Evropa není hlavním znečišťovatelem. dokonce anu USA. Špína pochází od jinud.

Tady můžete ztáhnout animaci produkce jedovatého oxidu uhelnatého. Doporučuji se mrknou hlavně v létě.
http://www.jpl.nasa.gov/new...
Tady je CO2
http://www.jpl.nasa.gov/new...
Tady sou požeráci ozónu
http://www.nasa.gov/centers...

Co k tomu dodat.... Kupujte hodně laciné věci přijdou vás pěkně draho.
10. 12. 2009 | 18:53

indián Bílá Tvář napsal(a):

Nevím jestli je oteplování takový problém (ledaže povede k příliš prudkému ochlazení nějaké ledové doby anebo by vyrostli metroví komáři). Určitě je ale problém znečištění planety (to dávnověk bez lidí dělal jen občas velkými sopkami a podobnými dírami) a svět to povážlivě mění.
Evropa, USA i Japonsko jsou nepřímo největšími znečišťovateli i dnes, jejich dřívější příklad táhne dnešní silné znečišťovače, nemají dost dobrý výchozí kredit kázat. A moře znečišťují všichni katastrofálně nekvalitními pohony lodí a vyhazováním odpadků.
Zkoumal někdo, že když znečištění navíc není rozloženo rovnoměrně, zda neprobíhají místy na rozmezích extrémnější atmosférické jevy, které se mohou dále stupňovat a jejich vliv nějak přenášet jinam?
11. 12. 2009 | 01:09

druhé já indiána Bílá Tvář napsal(a):

V ČR možná oteplování zatím takový problém není (a na Hradě určitě ne), ale ti, co čelí extrémnějším vlivům počasí, zvyšování hladiny moří a zakusování písečných dun do okolí, kde žijí, mají asi už jiný názor a smutně vědí, že sami na tom nic nezmění.
Smutné je, když se setrvačně na ničení přírody podílejí sami, chtějí-li si přivydělat na ekologických palivech (Indonésie), či rozšiřují-li svá pole a pastviny a těží moc dřeva(Brazílie, Madagaskar atd.). A s tím je třeba taky počítat, to je vliv, který má velkou setrvačnost jak vůbec s tím přestat, tak i ohledně následků z toho, co se již stalo, když navíc nastanou určité nepříznivé vlivy dva tři roky po sobě, při nichž třeba "deštný" prales především vysychá nebo pokud se jejich plocha už příliš zmenšila (a připomínat si pak Murphyho zákony nám nepomůže).
Takže je to především výzva pro vyspělé státy: získat znovu kredit zodpovědným přístupem. Smůla je, že zároveň tak nějak v dnešní recesi a dřívějším plýtvání a žití nad poměry chybí rezervní finance na změny.
Což kdybychom skutečně šetřili zdroje každý z nás mnohem více (tj. také zmateně nenakupovali potraviny, které pak vyhodíme), třídili 100% odpad a byli šetrní k přírodě i jinak? Ovšem pak ať také místo skutečných desítek haléřů za levnou elektřinu neplatíme byznysových nad deset Kč! Blbá nálada z něčeho takového a podobného vede mnoho lidí k pasivitě a neochotě.
Ještě to asi bude trvat, než zvítězí všeobecný - skutečně všeobecný - konsensus. Moc času ale není, rozlišovací mez planety Země nebude časem dávat výjimky ani pro boháče, i když více a dříve to odnášejí už teď různí živočichové a chudí lidé, je jich mnohem víc a jsou už blíž.
11. 12. 2009 | 02:12

Honza napsal(a):

Tak po letmém pročítání komentářů jsem si uvědomil, že většina komentujících nemá ani ponětí o čem tu píše... Kde kdo dneska považuje globální oteplování za nesmysl... A také, že na změny klimatu nemá vliv člověk... Důvod je jednoduchý... všichni víme, jak lidé zachází s informacemi a jaké považují za důležité... Ono je totiž pro většinu z nás jednodušší slepě věřit těm údajně chytrým... "Pan prezident říkal, že globální oteplování je nafouknutá bublina"...tak to asi má pravdu... NEMÁ... Ano globální oteplování je nešťastný pojem, ale JE prokázáno, že vlivem činnosti člověka dochází k zvyšování průměrné teploty... to navýšení není nějak extrémní, ale má vliv na provázané ekosystémy a klimatické systémy této planety... kde se také projevuje...

Všem kteří by rádi něco víc, než jen hloupé poznámky doporučuji:

http://zmeny-klimatu.blog.cz
11. 12. 2009 | 15:50

pessamotar napsal(a):

A souhlasím se všemi ,kteří si myslí,že člověk počasí neovlivňuje.Pokud půjdeme v dějinách trochu zpět,dozvíme se věci ze kterých by mělo vyplynout oprávnění tohoto názoru.Okolo roku 950nl.kolonizovali dánové Island a Grónsko na svých cestách do Ameriky.Podle etymologie názvů zemí z té doby je Island - Ostrovní země,Grónsko/Gronland - Zelená země a východní pobřeží Amariky Vinland - Země vína.V té době bylo možné v Grónsku pěstovat obilí a proto bylo koloknizováno.Tohle teplé období trvalo asi 300let a pak přestala země rozmrzat na dobu potřebnou k pěstování obilí.Část osadníků odjela a ti co zůstali zemřeli.Archeologické nálezy to dokazují.Jestli mi někdo je schopen dokázat vliv člověka na podnebí v tomto časovém ůseku - ovlivnění teploty podnebí na planetě,pak jsem ochoten uvažovat o platnosti současných teorií o tomto fenoménu.Nesmíme totiž zapomenout,že to o čem se mluví v souvislosti s klimatem jsou jen nepotvrzené teorie ,které dostaly publicitu a díky tomu dochází k ovlivňování veřejného mínění.Naopak teorie o vlivu slunce na klimat publicitu nedostaly a jsou tajeny neboť se někomu asi nehodí.
11. 12. 2009 | 19:12

Honza napsal(a):

To pessamotar: Grónsko - zelená země... to je všeobecně tradovaný omyl...
11. 12. 2009 | 19:57

Jaroslav napsal(a):

„Čtrnáct dní na zpečetění soudu, jejž historie vynese o této generaci“ Ano, je to paradox, ale titulek je pravdivý, jenomže jinak než si přetiskující noviny představují.Je nepochybné, že pod nátlakem médií se nakonec všeichni "dohodneme" a "návyk na uhlík" omezíme a historie o nás vynese soud, jako o nejkatastrofálněji pomýlené generaci, která kdy obývala naši planetu.
BTW, ptali se mne, kdysi, zda věřím v globální oteplování, odpověděl jsem, že ne - jsem totiž katolík.
11. 12. 2009 | 20:17

-=RYS=- napsal(a):

Co se tyce te jaderne energetiky a prispevku pani Drabove, ze palivo mame na 150 let, tak bych vas odkazal na zajimavou stranku: http://proatom.luksoft.cz/v...
Tolik k medialnim lzim.
12. 12. 2009 | 07:52

yara napsal(a):

Země dělá celou řadu pohybů v prostoru kolem slunce, osy, vyklání osu, měsíc dotváří celý
ten ustálený pohybový status quo
a počásí je dotvářeno dalšími veličinami jako je hlavně přicházející energie ze slunce.
Na stabilitu resp. tento rovnovážný stav má vliv flóra na souši i v moři (vč. planktonu, korálových útesů aj.) a hlavně ustálené mohutné proudy vody, které po tisíce let tečou stejnými směry. Do toho občas zasáhly sopky, ale situace se vždy stabilizovala. Na to najednou najednou vlítl člověk, spálil ropu, uhlí, plyn aj., které se vytvářely a usazovaly milióny let pod zemí během krátkého období téměř vše spálil. Do ovzduší se dostaly stamilióny tun plynů, popílku a chem.látek. Proč to celé píši, nabízí se totiž srovnání: Celý ten složitý cyklus klima na zemi je zdánlivě stabilní systém, ale někdy stačí málo a může dojít k prudké změně, jako když např. běžícímu silnému člověku brnkne o nohu malé slabé dítě a silák ztrácí stabilitu a letí na zem. Ano přesně tohle hrozí. Člověk se přemnožil od r.1960 na trojnásobek, totálně zaneřádil povrch souše i oceánů, vyhubil
spoustu fauny, zredukoval na žalostný stav flóru (plíce ovzduší) a teď se diví co se to děje. Ještě jedna poznámka, mluví se o tom, že tají rychle arktické ledovce, ano ale je to zaviněno hlavně spadem (popílkem)
ze Sev.Ameriky a Evropy, změnila se totiž barva sněhu a ledu a ledovce začaly mnohem více absorbovat slu.energii!
12. 12. 2009 | 14:50

Tužka napsal(a):

Tužka pro yara.Napsáno jednoduše a výstižně.Byla jsem u alpských ledovců v létě,...špinavé,skoro černé,od spadu,smutný pohled.Podle fyzikálních a matematických zákonů se mezi Zemí a atmosférou nemůže nic ztratit,každý odpad nškde je..,a má nějaký dopad./Pro puntičkáře,některé druhy "záření" jsou vyjímkou./
13. 12. 2009 | 00:13

Nemo napsal(a):

Nebezpečí z oteplování planety se naučil svět vnímat v reálných barvách, čemuž odpovídá účast 65 vedoucích světových představitelů. Dánsko oficiálně pozvalo hlavy států a vlád 191 členských zemí OSN. Všichni Pozemšťané očekáváme reálné a závazné povinnosti pro všechny země bez rozdílu. Budou-li všichni táhnout za jeden provaz, je jisté, že za několik desetiletí porostou ledové čepice na pólech, že Himaláje opět naplní Chuang CHe, že Amazonka posílí Golfský proud atd.. Konference v Kodani je první celosvětové setkání proti nebezpečím ohrožující nás všechny a očekáváme konference k dalším celosvětovým problémům.
Další velké nebezpečí – progredující celosvětová hospodářská krize navozená neregulovanou ekonomikou v rámci světové potřebnosti. Masová robotizace bere pozemšťanům práci a nadvýroba s nezaměstnaností uvádí rodiny do chudoby. Chudí jsou ještě chudší a bohatí jsou ještě bohatší. Jsme však všichni pozemšťané citliví a vnímaví k sociální chudobě světa? Jsme všichni Pozemšťané Lidmi, jako Obama, Medveděv a jiní, kteří mají ještě živá srdce a cit, nebo jsme humanoidními roboty čtvrté generace lehce manipulativní a bez názorů, proto výchova lidstva k humanitě musí být osou veškerého snažení.

Je robotika příčinou krize, není. Vyvede robotika lidstvo z krize, ano, ano. Robotizované stroje budou mohutně vyrábět, ceny výrobních komodit spadnou na dostupitelnost pro všechny a to i pro nezaměstnané. Politika se stane správní službou. Sociální služby se natolik rozrostou, že lidé poznají, že jsou bratry a sestrami, ikdyž mluví jinými jazyky. Lidská práva EU musí vstoupit do akceptace pro všechny národy v rámci OSN. Toto povede k tomu, že i s robotikou budeme vyrábět málo, že se musí rozvoj planety Země dokonale plánovat, že musíme naši planetu před vstupem lidstva do mezihvězdných dálek ochraňovat, poznáme, že problém oteplování je zanedbatelný vzhledem k dalším možným nebezpečím. Jsou to alfabetizace zbylé části lidstva,celosvětové smrtelné pandemie, biologická nereproduktibilita lidstva jako druhu, meteoritické katastrofy, a.t.d..
13. 12. 2009 | 21:41

Tužka napsal(a):

Tužka pro Nemo.Druhý odstavec,moc dobře se čte,ale,je to PIA DESIDERIA,cesta zdožného přání.Vsadila bych hodně,neuskuteční se.Teprve až lidstvo "bude rýt nosem v bahně",pak možná příjde "očistná katarze" pro ty,co budou mít štěstí a budou žít v místech ještě relativně vhodných k životu.Kdy to bude? toď kardinální otázka přežití.Tužka
13. 12. 2009 | 23:09

Ugg Classic Cardy napsal(a):

宜将剩勇追穷寇,莫使沽名学霸王。
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
17. 12. 2009 | 14:21

MeltonDARLENE napsal(a):

The <a href="http://lowest-rate-loans.co...">mortgage loans</a> suppose to be essential for people, which want to start their own business. As a fact, that's very easy to receive a small business loan.
08. 04. 2010 | 13:53

Swiss replica watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 04:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy