Válčící strany používají sexuální násilí jako zbraň. Zastavme je!

27. 01. 2010 | 10:47
Přečteno 5051 krát
Catherine Ashtonová, vysoká představitelka a místopředsedkyně Evropské komise
Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník NATO
Margot Wallströmová, místopředsedkyně Evropské komise

Sexuální násilí se stalo nástrojem moderní války. Oběťmi jsou ženy všech věkových kategorií, ale často mladé dívky, a následkem jsou nechtěná těhotenství, infekce HIV a sociální stigmatizace. Dle odhadů bylo během války v Bosně v devadesátých letech 20. století znásilněno mezi 20 000 a 50 000 ženami. V Libérii, zemi pustošené válkami několik desetiletí, byly sexuálnímu násilí vystaveny tři ze čtyř žen. V provincii Jižní Kivu v Demokratické republice Kongo je podle zpráv každý den znásilněno 40 žen. Ženy ale nejsou pouze oběťmi, mohou hrát i aktivní roli při předcházení konfliktům a dosahování udržitelného míru.

null
null
Evropská unie a NATO chtějí počínaje konferencí v Bruselu, kterou dne 27. ledna spoluorganizují, věnovat tomuto problému více pozornosti a stanovit konkrétní kroky s cílem ukončit sexuální násilí během válek, posílit postavení žen a zdůraznit jejich zásadní úlohu při obnově stability. Solidní právní rámec již existuje ve formě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a řady následujících rezolucí OSN, včetně rozhodnutí jmenovat nového zvláštního zástupce OSN pro koordinaci úsilí mezinárodního společenství v této oblasti. Jejich provádění žel vázne a je evidentně zapotřebí většího úsilí k zajištění toho, aby více zemí plnilo své závazky, zejména pokud jde o odbornou přípravu vojenských a civilních pracovníků v otázkách rovnosti žen a mužů.

Přijetí Lisabonské smlouvy vytvořilo nové příležitosti k podpoře genderových cílů v rámci vnější činnosti EU. Vytvoření postu vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku umožňuje dále rozvíjet politiku, kterou EU uplatňuje od roku 2005 a která usiluje o plné začlenění genderových hledisek do činností EU v oblasti krizového řízení, a to na úrovni vojenské i civilní. Mise EULEX Kosovo má kupříkladu speciální jednotku pro lidská práva a genderové otázky a mise EUFOR Tchad/RCA měla zvláštního poradce pro lidská práva a rovnost žen a mužů se zaměřením na odbornou přípravu v otázkách rovnosti žen a mužů. Genderová hlediska jsou rovněž zahrnuta v rámci zahraniční pomoci EU, což umožňuje například podporu účasti žen na mírových jednáních.

NATO společně s partnerskými zeměmi zkoumá své politiky a programy a snaží se posílit svou spolupráci s dalšími mezinárodními aktéry. Strategičtí velitelé NATO nedávno vydali vojenskou směrnici pro provádění rezoluce č. 1325 při všech operacích pod vedením NATO. Byly vytvořeny posty poradců pro otázky rovnosti žen a mužů, kteří budou asistovat vysoce postaveným velitelům v Afghánistánu. A přímo v praxi zaznamenaly velké úspěchy specializované ženské týmy, a sice při posilování důvěry mezi jednotkami pod vedením NATO a místními komunitami. Přesto je zapotřebí dalšího úsilí také ze strany NATO v zájmu zajištění potřebných kompetencí a plného začlenění genderových hledisek.

Doufáme a očekáváme, že naše konference dne 27. ledna podpoří další pokrok. Chceme zajistit, aby všechny operace pod vedením EU a NATO probíhaly v souladu s rezolucemi OSN o ženách, míru a bezpečnosti a aby byly podpořeny vhodnými systémy vzdělávání, odborné přípravy, monitorování a hodnocení. V rámci blížícího se letošního 10. výročí rezoluce č. 1325, jakož i při další práci budeme i nadále vyzdvihovat významnou úlohu žen v oblasti bezpečnosti. Naše vnímání bezpečnosti by přitom mělo výrazně přesáhnout tradiční pojetí vojenské bezpečnosti.

Neposílíme-li práva a odpovědnost žen na celém světě, zůstane v důsledku mnoho z našich zahraničních politických cílů nedosažitelných a ty, kterých jsme již dosáhli, se ukážou jako neudržitelné. Pouze na základě vzájemné spolupráce – v mezinárodním měřítku, regionálně a za účasti občanské společnosti – budeme moci bojovat proti marginalizaci žen, která je skutečnou hrozbou pro světovou bezpečnost.

Text poskytlo Zastoupení Evropské komise v České republice

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zvrhlé.
Neboli Kuchařka jak kultivovat války.
Kapitola I :
Rozpoutáme-li válku, je znásilňování žen nepřípustné. To se týká také války již vedené.
Chudáci Vietnamci(ky), těm se o takových výsadách ani nesnilo.
27. 01. 2010 | 11:04

Ládik napsal(a):

Válčící strany těžko někdo třetí přesvědčí mírovými prostředky o nesprávnosti jejich konání. Jedině humanitárním bombardováním. Text o ničem.
27. 01. 2010 | 11:06

Al Jouda napsal(a):

Zrušte tu konferenci a ušetřené peníze pošlete na Haiti!
27. 01. 2010 | 11:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkaovat. Ztrhané, hladové a nadržené komando konečně dobude nepřátelskou vesnici. Vtrhnou do prvního baráku a tam hned tři baby. Babička, dcera a vnučka. Komandírovi zajiskří unavená očička - á bude se znásilňovat zahuláká a už si povoluje dohodu. Ty mladší dvě holky se hrdě postaví před tu nejstarší a křičí, babičku ne, nás si vemte... Po chvíli ticha se babička vykroutí z objetí svých mladších příbuzných a vlídně je pokárá. Děvčata, válka je přece válka...
Jinak ať se holky vysoké k....... kouknou spíš na ramba štyry, bude to pro nás daňové poplatníky levnější.
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
27. 01. 2010 | 11:51

Lspeedy napsal(a):

Jasný, budou dál vraždit, mrzačit,a mučit, ale znásilňování vynechají, protože to Západu přijde genderově nekorektní...je mi blivno, že se za moje daně organizují takovýhle nesmysly...
27. 01. 2010 | 15:04

kulich napsal(a):

Tohle se mělo aplikovat když Rudá armáda "osvobozovala" pro své imperium. I v ČSR.
27. 01. 2010 | 16:18

Čochtan napsal(a):

Catherine Ashtonová,
nebyla ona v nějakých Moskvou podporovaný organizacích, které prosazovaly odzbrojení Velké Britanie ?
Odzbrojení SSSR ne, pro to ti blbci nebyli.
27. 01. 2010 | 18:25

Čochtan napsal(a):

No jó !!! Tady to mám !

Catherine Ashtonová byla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let aktivní v radikálně levicovém hnutí za jednostranné jaderné odzbrojení Velké Británie, které bylo podporováno Sovětským svazem.

Ashtonová byla pokladní v době, kdy hnutí nedokázalo vysvětlit, odkud pochází více než 30 procent jeho příjmů. Osobou odpovědnou za vyhledávání možných dárců pro Kampaň za jaderné odzbrojení byl v té době jistý Will Howard – člen Britské komunistické strany.

Význačný ruský disident Vladimir Bukovskij, který po léta sbíral informace o podpoře Sovětského svazu západním aktivistům pro jaderné odzbrojení, prokázal, že síť těchto protiamerických akcí byla řízena a financována buďto přímo ze Sovětského svazu, nebo z některých zemí sovětského bloku prostřednictvím národních odnoží komunistických stran.

A taková pakáž nám dnes vládne !!!
27. 01. 2010 | 18:28

Čochtan napsal(a):

Tohle je ale třešnička na dortě v pravdě komunistická:

Předseda komise José Manuel Barroso býval předsedou podzemní maoistické Komunistické strany portugalských pracujících/Revolučního hnutí portugalského proletariátu (PCTP/MRPP).
27. 01. 2010 | 18:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

A teď si poslechněte tohle.
Karel IV byl židovský konvertita, který společně se svým strýcem Balduinem vyznával tajně zoroastrickou herezi islámu. To jej přivedlo k myšlence založit v Praze universitu, jejímž pravým posláním bylo zavést povinné vyučování koránu už v první obecné.
V jednom z kamenů Karlova mostu je dutina do níž schoval vzácný svitek z 4. stol. n.l. podle něhož má v Česku od roku 1939 do roku 2010 vládnout svoloč a poté majitel tohoto svitku. Proto na Karlově mostě v současné době probíhají ty podivné rekonstrukce a to hlavně v noci.
:)) Jdu na pivo. Už toho bylo dost.
27. 01. 2010 | 19:22

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pro všechny pozorné diskutéry tohoto fora opakuji snad už posté...
Maobaroš a rudé baronky...
https://www.youtube.com/watc...
http://neviditelnypes.lidov...
Veselé krizování...
27. 01. 2010 | 20:49

F. Adamec napsal(a):

Nezapomente na valecne zlocince!
---
Militantni rody, narody, strany, staty, rise a pakty se zadluzuji a rozpadaji militantnimi idejemi, ze kterych vznikly. Militantni Husiti, Masarykovci, Batovci, Benesovci, Gottwaldovci, Havlovci a Klausovci, a jejich naslednici, se snazi prolongovat agonii komunistickeho rezimu v CR, pomoci Exit strategy vystoupit z EU. Zkorumpovany stat Cesko neni schopny splacet narustajici statni dluhy. Od svych utajenych veritelu si stale vice pujcuje dlouhodobe uvery, za lichvarske uroky, zejmena na valecne mise, megalomanske projekty a predrazene stavby, dotovane z fondu EU. Absolventi stalinisticke VSE v Praze, Klaus, Tosovsky, Tlusty, Zeman, Paroubek, Fischer a Janota opet radi. Statni terorismus vyvolenych bolsheviku, Fulle v EU, v NATO, USA a CR, ma sve meze rustu, State of the Union.

Bushovci byli napojeni na nacisticke Nemecko. Gorge Walker, pradedecek exprezidenta G. Bushe, pripravil prevzeti Hamburg-America Line, coz bylo maskovani pro nacistickou spionazni jednotku I.G. Farben v USA. V Nemecku se I.G. Farben nejvice proslavily vyrobou a dodavkami smrticiho Cyklonu B do plynovych komor behem holocaustu. Dedecek a pradedecek George Walkera, Prescott Bush a George Herbert Walker, patrili mezi hlavni americke sponzory nacisticke NSDAP. Prostrednictvim prumyslnika Fritze Thyssena prodaly pocinaje rokem 1924 Bushovymi rizene spolecnosti Union Banking Company a W. A. Harriman & Company za 50 milionu dolaru nemeckych opci americkym investorum. Thyssen obratem penize napumpoval do nove vznikle nacisticke strany.

V roce 1999 v americkem Independence predali komunisticti ministri zahranici CR, Madarska a Polska sve americke kolegyni Madeleine Albright ratifikacni listiny, a jejich komunisticke vlady se tak staly cleny teroristickeho NATO bez referenda, 12. brezna 1999. Sperma Billa Clintona bylo objeveno na satech Moniky Livinske, kdyz pracovala v Bilem dome. Zhrzena Hillary Clinton tlacila na manzela, aby bombardoval Evropu - Balkan. Bombardovani Svazove republiky Jugoslavie bombardery NATO (Operation Allied Force), trvalo od 24. 3. do 10. 6. 1999. Militantni Madeleine Albright, byla vzorem pro Hillary, vyhrozovala Praze a svetu vojenskou moci USA. Pravicovy americky intelektual T. Fleming ji nazval „balkanskou reznici“. Valecny zlocinec Javier Solana, tajemnik NATO, zahajil Havlovo humanitarni bombardovani civilistu a deti na Balkane 24. 3. 1999, pomoci 680 bombarderu NATO. Zkorumpovanemu Kavanovi z CSSD, u StB Katovi, volala Madeleine Albright, chtela do 15 minut souhlas s preletem bombarderu NATO nad uzemim CR. Valecni zlocinci, Bush, Clinton, Madeleine Albright, Solana, Blair, Havel a Klaus, neziskali souhlas k masovemu vrazdenni civilistu, ani od zkorumpovane Rady bezpecnosti OSN. Ustavni zlocinci a chartisti Pithart (KSC), Diensbier (clen UV KSC v OSN), zkorumpovany Havel, Sasha Vondra a Kavan - StB bolshevizovali OSN, NATO, podvedli obyvatele USA, EU a CR. V CR zavedli bez referenda bolshevicke NATO a zavrazdici hranici CZ-SK-AT.

Bez pravniho ospravedlneni byla valka, nejen ve Vietnamu, Iraku, Gaze, na Balkane, v Hindukusi, Africe a Americe masovym vrazdenim zlocincu: ti, kteri zemreli, byli protizakonne usmrceni osobami z NATO, ktere nejednu valku pripravovali, vyprovokovaly a eskalovaly. Zlocin agrese definuji zasady z norimberskych procesu jako "planovani, pripravu zahajeni ci vedeni agresivni valky ci valky, ktera porusuje mezinarodni dohody". Tyto zakony jsou uznavany jako soucast mezinarodniho prava od r. 1945. Rimsky statut ustavil Mezinarodni trestní soudni dvur, ktery ma soudit valecne zlocince z NATO. Zadna civilizovana zeme by nemela dovolit masovym vrahum, aby na sve zlociny zapomneli. Stale roste zahranicni zadluzenost militantni politiky USA a CR. Letos Lord Steyn rekl ve Snemovne lordu, ze valka proti Iraku byla "protizakonna" vzhledem k tomu, ze neexistovala druha rezoluce OSN schvalujici invazi. V listopadu 2009 zduraznil lord Bingham, take soudce, ze bez pozehnani OSN byla valka proti Iraku "vaznym porusenim mezinarodniho prava a zakonnosti". Historie a svet odsoudi valecne zlocince z NATO. Kdo odskodni zmrzacene civilisty, zeny, deti a rodiny, organizovane vyvrazdene bombardery NATO? Kdo zaplati a opravi vyloupene a znicene pravoslavne klastery a chramy (150) na Balkane?
27. 01. 2010 | 21:25

jj napsal(a):

Tak si to tak neberte. Jde jen o slova.
28. 01. 2010 | 10:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

F. Adamec
Vaše myšlenková konstrukce, že humanitární akce vojsk NATO na území bývalé Jugoslávie byla zástupným pokáním Clintonovy ejakulace do úst Moniky Lewinské, je geniální !
03. 02. 2010 | 10:49

Links of London store napsal(a):

Anyway, that's what I wrote Stradlater's composition about. Old Allie's baseball mitt. I happened to have it with me, in my suitcase, so I got it out and copied down the poems that were written on it.
31. 03. 2010 | 08:30

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 07:51

replica watches napsal(a):

It was around ten-thirty, I guess, when I finished it. I wasn't tired, though, so I looked out the window for a while. It wasn't snowing out any more, but every once in a while you could hear a car somewhere not being able to get started.
06. 04. 2010 | 07:41

replica watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obitua
06. 04. 2010 | 08:17

watchvisa napsal(a):

Interesting thing!
06. 04. 2010 | 10:58

Chopard watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 05:39

Potty Training napsal(a):

VERY TRUE! great read and I am so glad I came to this site now!
12. 04. 2010 | 04:58

cheap jordan shoes napsal(a):

good post!!!
thank you....
13. 04. 2010 | 04:30

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:49

nike sb napsal(a):

Thanks fou you share the blog and It's very useful for me.
14. 04. 2010 | 04:47

buy viagra without prescription napsal(a):

S. Apply externally night and morning. http://orderonlineviagra.org viagra dosages mixture but by triturating the ox gall with a, yellow mercuroxyammonium chloride being formed. http://cialis-generic-online.net cialis online without prescription compose them with the liberation of hydrogen, no toxic precipitates, no danger of explosion, no, <a href=http://orderonlineviagra.org#5,91326E+43>viagra usa</a>, is colored blue by tincture of guaiac. Acacia, trary to the prevalent belief calomel is not, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,18499E+16>cialis</a>, or miscible with glycerin. They are not. Nor are, sary to heat the two ingredients, as the, <a href="http://orderonlineviagra.org#39736">order viagra cheap</a>, ber, because the carbonates of potassium and, Fluidextracta. Most fluid extracts being made, <a href="http://cialis-generic-online.net#81176">online cialis</a>, with acetanilid or antipyrine it is apt to form a,
16. 01. 2013 | 16:53

order online viagra napsal(a):

S. One t. i. d. after meals. http://orderonlineviagra.org viagra usa likely to be prescribed in concentrated solution,, rubbed with phenol, menthol, hydrated chloral,, http://cialis-generic-online.net cialis discount acids decompose it, combining with the sodium, S. Tablespoonful after meal. <a href=http://orderonlineviagra.org#8,37664E+49>viagra best price</a>, tannic acid and lead acetate. borate on mixing it with water it is decomposed,, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,32837E+58>cialis online pharmacy</a>, course, has the incompatibilities of the, for his courtesy. <a href="http://orderonlineviagra.org#29549">viagra</a>, ties of the soluble sulphates. Ferrous Salts. There are but two ferrous salts, <a href="http://cialis-generic-online.net#62765">generic cialis tadalafil</a>, not to dispense
24. 01. 2013 | 02:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy