"Toxická" aktiva bank znásobí federální deficity

22. 09. 2008 | 22:16
Přečteno 25842 krát
Fiskální rok 2009 s deficitem větším než 1.000.000.000.000 dolarů (7% HDP)

Masivní socializace, znárodnění velkého segmentu bankrotujícího finančního sektoru, říkejme tomu "Velká regrese", nakonec urychlí konec dolaru jako rezervní měny.

Při objektivním, neideologickém, nerigidním posouzení stále dramatičtěji se odvíjející, především a hlavně americké finanční krize, třeba znovu konstatovat, že její prapůvodní příčinou ani zdaleka nebylo to, že si třeba obyvatel Detroitu atd. vzal hypotéku, na kterou nestačil, nebo že Maestro Greenspan, Fed, US SEC či ti údajně brilantní, vždy sebedůvěrou překypující zlatí hoši z Wall Streetu a londýnského City opravdu, ale opravdu “nemohli ocenit rizika” finančního pákování derivátů, se nabízí poněkud nevšední otázka:

Byli ti naši plánovači pětiletek vždy o tolik horší než jejich anglosaské, zejména americké protějšky, které navíc vede neviditelná ruka a ne područí Moskvy a dogmata marxismu? A pokud se týká čínských plánovačů pětiletek, alespoň těch za posledních 20 let, kdy američtí kolegové “stačili” fiasko Savings & Loan i současnou krizi, ti pak rozhodně tak špatně nevypadají a přitom jenom pár z nich dostalo titul MBA na prestižních amerických univerzitách.

Ne, toto přirovnání nemyslím úplně vážně, jen tuto krizi považuji za příležitost ke vždy užitečné reflexi nad tím, že lidé, i ti (údajně) "nej", nejsou - ani zdaleka - neomylní, ač navíc nezatíženi totalitními režimy, naopak po staletí kultivováni zdokonalováním systému. A přece znovu musí řešit - a svět s nimi - tak mnohostranné a drahé selhání. Jde tedy o poctivé zamyšlení se nad některými možná trošku pohodlnými klišé na straně jedné a trošku (víc?) ubrání na negativismu a nejednou už bezdůvodnému kriticizmu poměrů v naší zemi na straně druhé..

Mimochodem, stran MBA: Současnému americkému prezidentovi, který se před nástupem do funkce tu a tam pochlubil, že je první prezidentem v americké historii, který má vysokoškolský diplom o ekonomickém vzdělání, tedy MBA, teď někdo připomenul jeho ne právě úspěšnou kariéru manažera, pokud se uplatnění daného vzdělání týká. V soukromém sektoru to byla kariéra počínající několika zbankrotovanými naftařskými firmami a ve veřejném sektoru to jsou deficity a současná hluboká, samými základy otřásající krize v USA a v nemalé části světa. Titul MBA nebo inž.eko. zjevně nijak negarantuje to, že daná firma nebo i země budou prosperovat.

Za povšimnutí stojí to, že v pátek, 19.9., Bush věnoval národu a světu pouhé dvě minuty na vystoupení a ohlášení, že jeho vláda navrhne Kongresu zákon o vytvoření nové, ještě mnohem větší verze mamutího Resolution Trust Corporation (RTC) 80.let. RTC, vládou ustavená aˇpenězi daňových poplatníků hrazená "špatná banka" cestou skupování "toxických aktiv" stovek spořitelen po obrovském fiasku zvaném „krize Savings & Loan” tak dokončila tehdejší, zdá se, že nevyhnutelně se opakující cyklus: „nejdříve privatizace tučných zisků, potom socializace obrovských ztrát“.

Nová, od Velké hospodářské krize 30. let nevídaná masivní opatření, se všemi těmi balíčky záchran, znárodňování a garancí mnohonásobně, budou možná i 10-krát větší než RTC. Ještě větší, ikdyž zatím neviditelnou cenou, nejen pro americké daňové poplatníky a i ty, kteří v USA a ve světě stále ještě dolary užívají je a hlavně bude to, že se nyní "tištěním" nekrytých dolarů, tedy vkládáním nadměrné likvidity do systému, dolar dlouhodobě znehodnocuje.

Bush, který neměl tiskovou konferenci od 5. srpna a od té doby nezodpověděl ani na vykřikované otázky novinářů – není v nápadné mlčenlivosti sám. Mnozí u nás – a prý nejen u nás – údajně také postrádají hlas z Hradu. Navíc proto, že jde, jako u Bushe, o státníka-ekonoma, který jinak nemá problém medializovat své názory. Zdá se, že to i myslí upřímně, když říkají, že je škoda, že ani před příchodem krize nevaroval, na „módní finanční inženýrství“, jako na reálné nebezpečí pro samotné základy finančního systému, ani na rizika socializace, které bude třeba řešit neliberálním znárodňováním a socializací ztrát, nepoukazoval. Je to snad doopravdy trošku škoda, třeba už v zájmu konstruktivní, seriózní debaty, tříbení a střetu myšlenek s těmi, kteří svobodám nepřejí, že i teď, po 14 měsících trvání krize, kdy občané, trhy atd. názory a vysvětlení problematiky obzvláště potřebují a uvítali by je, Hrad k této kriticky závažné problematice, která je navíc „parketou“ ekonoma, víceméně mlčí. A že jde, zejména v USA, o krizi už nikdo nepochybuje, viz nejen velice naléhavá slova MF USA Paulsona, šéfa Fedu Bernankeho, prezidenta Bushe a jiných na adresu Kongresu, že jde o záchranu systému, že musí jejich nouzový program, jaký historie země svým rozsahem nepamatuje, hned tento týden schválit.

Rozpočtový schodek USA, i kdybychom optimisticky počítali „jen“ s extra 700 miliardami, na které, z 500 miliard, Paulsonův tým po dvou dnech víkendu upravil výši nákladů, které má stát věnovat na odkoupení „toxických aktiv“ bank, spojených s tržně bezcennými produkty a deriváty hypoték, přesáhne více než 1 biliónu dolarů, protože to půjde nad stávající deficit asi 450 miliard. Příští deficit tedy bude v záhlaví článku uvedených 1.000.000.000.000 USD. Asi 7% HDP. (Otázku toho, jak se v USA kalkuluje HDP nebo inflace, ponechávám také stranou).

Během několika dní po socializační smršti, alespoň na první dojem, Wall Street, jako takový, poznamenaný nesmírně lukrativní investičním bankovnictvím, s nyní tak často zmiňovaným finančním pákovaním 1:30 i víc, s politickým pákováním směrem k legislativcům, zdánlivě skončil.

Tři z jeho pěti „pilířů“ Wall Streetu, Bear-Stearns, Lehman Brothers a Merrill Lynch jsou, jak říkají, historii. Zbývající dva, Morgan Stanley (kde mně kdysi, ale díky mezitím nástupu ke konkurenci nakonec pozdě, nabídli místo) a Goldman Sachs, konkrétně jejich šéfové, kteří, jako jiní, naléhali na vládu, aby i v jejich vlastním zájmu zachránila AGI atd. stovkami miliard daňových poplatníků, věnovaných a podle potřeby přidávaných na dobu neurčitou, jsou rádi, že jsou rádi a alespoň dočasně přijali nařízení vlády, že přestávají být investičními bankami, že tedy budou „normálními“, navíc pod státním dohledem.

Na téma příčin, průběhu, dopadů a řešení celého tohoto selhání (hlavně anglosaského) systému se, nejednou pozdě, ikdyž přece a zdaleka ne vždy relevantně nebo objektivně všude píše a nemá teď cenu, není to službou čtenářům ani vlasti, to opakovat.

Tedy jen několik poznámek:

1) Poválečná role dolaru, jako rezervní měny, se blíží ke konci rychleji, než jsem ještě před dvěma lety předpokládal. Tehdy jsem to odhadoval na 10 let, teď to tipuji tak na 5 let. Nebude to formou nového Bretton-Woods, bude to de facto, tak, jak mnohé země, nejen ČLR, už nebudou ochotné svoji státní kasu, penzijní fondy, investice a své občany ochuzovat držením si (v případě ČLR hory asi 1.900 mld.) dolarů. Konec dolaru jako rezervní měny bude mít, domnívám se, ještě podstatnější a dlouhodobější dopady (hlavně zase na USA) než štrapáce a dopady mnoha let „dvojčat“ bezprecedentních deficitů rozpočtu a obchodu, nebo současná masivní socializace a znárodňování „toxických“ aktiv, která jsou spíše pasívy.

2) Dovolím si, habituálně, jako bývalý finanční poradce, vědom si ale rizika, že předpovídání je ošemetná věc, zejména pokud se předpovídá budoucnost, tipnout stran vývoje kurzu dolaru.Ten, držíc si své nedávné (technické?) posílení i v nadcházejících 6-9 měsících, hlavně díky nadějím spojeným s novým americkým prezidentem (tam bych si, kdybych byl nucen si tipnout, stále, přes vývoj v průzkumech, asi řekl, že to budou Obama-Biden), nakonec obnoví svůj propad, také ve prospěch koruny.

Proč bude dolar stále, dlouhodobě padat? Obrovská zadluženost USA, limit teď zvyšován na 11.300.000.000.000 dolarů, aby se dal zaplatit „záchranný balíček“, by se dala postupně snižovat konzistentními přebytky rozpočtu, splácením dluhů a dolaru by pomáhala přebytková obchodní bilance.

Ale žádný americký prezident, jeho kabinet nebo i Kongres nemohu, i kdyby se o to začali usilovat, změnit fundamentální podstatu a orientaci Američanů a typických amerických firem. Ti nejsou a (kromě nadnárodních gigantů) v dostatečné míře nebudou, ve všech stupních a ohledech, počínaje všeobecným školstvím, tím, že by neupřednostňovali „kreativní finančníky“ na úkor kreativních inženýrů, atd. orientováni proexportně. A zdravá obchodní bilance, v konečném důsledku i kurz (zdá se, že i rezervní měny), nedeficitní veřejné rozpočty a trvalá a skutečná - ne tedy „financovaná“ - prosperita, spolu přece jen souvisí.

Zatím nám bilióny dolarů inflace Maestra Greenspana, plus ty které teď ordinuje jeho nástupce Bernanke a kterými suverénní a nejednou neuvěřitelně odměňované matadory Wall Streetu a finančního světa zachraňuje Paulson, přinášejí „Velkou regresí“. Je to snaha o zatlačení bezprostředních, masivních a podle Paulsona atd. samotný systém ohrožujících rizik, bezprecedentním znárodňováním a sanací nemalé části systému nekrytými bilióny dolarů.

Otázkou zůstává, jak se budou vyvažovat dopady jistého posílení důvěry na finančních trzích, zejména cenných papírů, dnes i včetně ohrožených termínových vkladů v dolarech (kterých si klienti jen za minulý týden vybrali 5%) s dopady dále znehodnocovaného dolaru. Rčení o tom, že hlavně dolar a americká ekonomika jsou mezi mlýnskými koly („between rock and hard places”), zatím stále – bohužel – nejlépe vystihuje přetrvávající dilema.

Tipuji si také, že někteří, třeba i ti, co stále mlčí, začnou - zase a zdá se nevyhnutelně - svalovat vinu za tento masivní kolaps na „stát“, ikdyž, oproti roku 1929, Fed rozhodně „zajišťuje likviditu“. Nebudou ale kritizovat léta masivně inflační monetární politiky Greenspanova Fedu nebo vědomě nebo jinak „spící“ státní dohled ani ty, co jsou královsky placení, přesto ale nedokázali ocenit rizika, když podminovávali a pak odstřelili samé základy systému.

Překrucování zjevné pravdy bude zase nějakou chvíli trvat, než se ujme. Ostatně zrušení Banking Actu z roku 1933, po Velké krizi 30. let striktně oddělující retailingové a investiční bankovnictví, vyžadovalo dvacet let lobbování Kongresu, „studií“ o tom, jak „je teď jiná doba“ a jak „nadměrná regulace podvazuje kreativitu finančního inženýrství“.

Dnes zbylí šéfové Wall Streetu, konzervativní členové Kongresu, komentátoři ani liberální tanky svojí matru, že „stát není řešením, ale problémem“, pochopitelně neopakují a nepodsunují. Naopak, s rukou nataženou, topíc se v bažinách svých dříve sladkých a velice lukrativních, teď toxických investic, bankéři tvrdě (a úspěšně) nárokují povinnost obyčejných spoluobčanů je zachránit, umožnit jim pokračování kariéry a životního stylu. Bush přitom napřed odmítl požadavky Demokratů, aby se nějaké úlevy, včetně záchrany vlastní střechy nad hlavou umožňovaly těm, kteří – navíc nejsa MBA – napáchali jen na svůj dům nebo na obec omezené škody tím, že nedocenili rizika své vlastní hypotéky.

Bohužel, protože cyklus privatizace zisků-socializace ztrát nevidím a nezajímám se o něj poprvé, obávám se, že jakákoliv nová, „přísná“ regulace ani tentokrát, dlouhodobě a dostatečně nepomůže. Na začátek nás a legislativce čekají nekonečné nářky nad „konkurenční schopnost bank a úvěry občanům omezující regulací“, tak, jak se vrátí adikční chuť na tučné bonusy.

A zatímco obyčejní lidé budou rádi, že se znehodnoceným dolarem a klesající životní úrovní tak nějak vyjdou, lobbisté finančníků zase utiší obavy legislativců, zda budou mít dost peněz na příští volební kampaň a – jak jinak, než „v zájmu systému“ – se jakákoliv smysluplná regulace a priori oslabí anebo po létech zcela zruší. Přitom je evidentní, že podíl politiků, zejména Demokratů, kteří mj. prosadili zákony o zvýšení podílů vlastnictví domů mezi menšinami, bez ohledu na to, jak rizikové to pro dané občany je, také pomohl excesům a přidal problému.

Díky tentokrát již zcela bezprecedentní míře socializaci škod bude příští kolo uchylování se k „morálnímu hazardu“ ze strany finančních institucí, tedy ke kalkulovanému zneužívání toho, že ať si jejich vedení počíná – v zájmu svých bonusů a obohacování se – jakkoliv nezodpovědně, volení zástupci daňových poplatníků sanacemi (a znehodnocením dolaru) je zachrání, zase ještě rozsáhlejší.

Když Fed, státní dohled, géniové Wall Streetu opakovaně a ve velkém selhávají, tvrdí, že rizika „nikdo nemohl ocenit nebo tušit“, je zdá se na čase, alespoň pro zbytek světa, jim hračku, tedy rezervní měnu, odebrat, aby se, ke škodě všech, cyklus privatizace zisků – socializace ztrát, alespoň v takovém měřítku, neopakoval.

Posouzení toho, zda otec zákona, který v listopadu roku 1999 de facto zrušil uvedený Banking Act of 1933, bývalý mocný senátor z Texasu, Phil Gramm, coby ekonomický poradce McCaina, naděje týmu McCain-Palinová na dobytí Bílého domu zvyšuje nebo snižuje, ponechám na laskavém čtenáři.

A úplně za závěr, nicméně podstatné: Pro naše kritiky se strany Demokratů, zdaleka nejen tábor příznivců Hillary a Billa Clintonových, jen jedno zásadní upozornění, že to byl prezident William Jefferson Clinton, kdo, s odbornou radou svého ministra financí, Rubina, 12. listopadu roku 1999 za nemalé slávy podepsal Gramm-Leach-Bliley Act, který po 66 letech zrušil ty části Banking Act (Glass-Steagall Act), které zakazovaly, aby holdingové firmy vlastnily jiné finanční firmy, tedy nařizoval, že investiční a retailingové bankovnictví musí být striktně odděleno.

Ikdyž, jak vidíme, příčin současné krize bylo více, některé jsou zásadní a primární (Gramm-Leach-Bliley Act, Greenspanova monetární expanze, neochota nebo neschopnost vykonávat státní dohled) a jiné sekundární. Bez tohoto zásadního oslabení, de facto zrušení Glass-Steagall Act by problém byl řádově, nesrovnatelně menší. Za pouhých osm nebo devět let po 12. listopadu 1999 už všichni víme, že v roce 1933 zákonodárci skutečně rozhodli dobře. Morgan Stanley a Goldman Sachs, svoji náhlou ochotou zachránit se přijetím státní kontroly coby depozitní banky, zdá se diskusi uzavírají velice výmluvným způsobem.***
V sekci EKONOMIKA:
Jiné články této tématice:

z 22.listopadu 2008
Prohlášení summitu G-20 o finančních trzích a světové ekonomice (Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy)

ze 7. listopadu 2008
(Ne moc liberální?) Cyklus privatizace zisku - socializace ztrát

ze 14. října 2008
Světová finanční krize: Schwarzenberg: “Jsme z lesa venku, ikdyž zatím 'jen' na pasece”

ze 14. srpna 2008
Problémy nemají (a nezačaly) jenom banky


***


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kolemjducí napsal(a):

Něco k Evropským bankám:

http://blogs.wsj.com/econom...
22. 09. 2008 | 22:33

poker86 napsal(a):

inu zase budou sílit názory že trh je na nic, a že volná soutež zpusobila tuto krizi, a ze je potreba masivnejsi regulace, ja jako liberál toto odmítám, mimochodem na co je volný trh, když ten trh ví že když zpusobý ztrátu tak prijde stát a zaplatíto,jestly toto bude pokracovat(a to bude) tak nam volný trh nepomuze, pác toto absolutne podkopava zasadu kapitalismu, kazdy musi byt zodpovedny za sve ztráty, a pojem socilaizace strát v liberalnim kapitalismu neexsistuje
22. 09. 2008 | 23:00

JanK napsal(a):

Jako vždy, autor nezklamal.

Je to zasvěcené, komplexní a odpovídá to, byť nepříjemným, skutečnostem.

Škoda, že nejeden komentátor v našich médiích, včetně makroekonomů a poradců, nemá na to, aby věci pojmenoval a zasadil do smysluplného kontextu, jak se to daří autorovi.
22. 09. 2008 | 23:02

čtenář napsal(a):

Paráda. Ne kvůli průseru na americké straně , ale proto, že obsah stojí na fundamentálně jiném poznání než plky páně Kohouta.
To jsem opravdu zvědav, kdo ještě zobe z neviditelné ruky trhu a bude obhajovat privatizaci zdr. pojišťoven a privátní důchodové fondy. - Obzvlášť po slovenském průseru.

Za článek díky.
22. 09. 2008 | 23:09

JanK napsal(a):

To poker86:

Doufám, že autorovi nepodkládáte, že ve svém článku kdekoliv nebo jakkoliv tvrdí nebo naznačuje, že "volná soutěž
způsobila tuto krizi". Pokud ano, musíte být konkrétní,

Jako liberál by jste měl, třeba s Bushem, stále tvrdit, že ekonomika a vše je stále víceméně v pohodě, ano, jsou tam různá pnutí, ale "držme se nastoupeného kurzu".

Na hlavní otázku dne, na kterou jednoznačně, opakovaně a také s HRUZOU v očích, zjevným a pochopitelným strachem, aby u kormidla tolik nezklamal, rozhodně liberální Paulson, bývalý šéf Goldman Sachs, kterého o liberálnosti nemusíte ani vy poučovat, odpověděl od 30. let absolutně nevídanou sérií a mírou opatřeních, o kterých se autor zmiňuje, je: Co by jste děla vy?

A zkuste být alespoň trošku konkrétní, ať to dává smysl, uvěďte historické příklady,

Laciné bušení se do hrudi, jaký jste liberál a jak by jste nechal volnotržně uvedené banky padnout "páč to podkopává zásadu kapitalismu", napovídá, že jste nikdy nějakou skutečnou míru zodpovědnosti rozhodovat ve složitějších věcech asi neměl.

Tvrdíte, teoreticky spávně, že "pojem socializace ztrát v liberálním kapitalismu nexistuje". Já bych se vás rád zeptal, kdy a kde naposledy existoval váš autentický model liberálního kapitalismu a jak to, skutečně, fungovalo.
22. 09. 2008 | 23:17

Chad napsal(a):

EU, Británie, j¨Japonsko atd. nehodlají užívat své peníze na nucené kupování bezcených hypotéřních derivátů amerických bank.

Kancléřka Merkelová tnovu trefně kritizuje notoricky nedostaečný angloamerický finanční systém. A teď jíž rozhodně není mezi světovými lídry sama.

Náznak kolemjdoucího, který uvádí odkaz, z americké dílny, že evropské banky mají také, dokonce snad i řádově větší problém než ty americké, je mimo.

New York Times píší:

Europe and Japan turned a cold shoulder on Monday toward a American request that they bail out banks in the manner now being proposed in the United States.

The German chancellor, Angela Merkel, also took the opportunity to criticize the United States and Britain for opposing German efforts to put greater regulation, or at least reviews, of the financial sector on the international agenda last year, when she was chairwoman of the Group of 7 industrialized nations.

“Everyone who produces a real product knows what it looks like and what standards it is up to,” Ms. Merkel said. “One also needs to know with a financial product what’s involved. Otherwise, these sorts of things happen that we then all have to pay for.”

After an overnight conference call of finance ministries and central banks, the G-7 industrialized nations welcomed Wednesday’s bailout program and pledged in a statement to “enhance international cooperation.”

But the G-7 also indicated that countries were free to go their own way in grappling with what has become the worst financial crisis since the 1930s.

“Each of us remains committed to taking further action, individually and collectively as needed, consistent with our respective domestic circumstances,” the G-7 statement said.

That appeared to paper over the obvious cracks between the United States and countries in Europe and Asia, whose economies and banking systems are generally in far better shape than the United States. The Treasury secretary, Henry M. Paulson Jr., said Sunday that he would “aggressively” seek plans from other countries to buy up illiquid assets linked to America’s mortgage market.

German officials explicitly ruled out any German version of Washington’s plan, which is expected to cost American taxpayers about $700 billion.

British officials also made clear that they would not create a fund to buy bad assets, although Alistair Darling, the chancellor of the Exchequer, did promise new rules.

“We are putting in place both here in the U.K. and internationally the tougher financial regulation no one can doubt we need,” Mr. Darling told the governing Labor Party’s annual conference in Manchester. “I will continue to do whatever it takes to maintain financial stability and I remain confident we will do so.”

President Nicolas Sarkozy of France, who holds the rotating European Union presidency, is expected to elaborate on that message in a speech Thursday, French officials said. Mr. Sarkozy, who was in New York on Monday, has on many occasions complained about the structure of global economic regulation.

Christian de Boissieu, chairman of the French prime minister’s council of economic analysis, said: “The U.S. must take charge of the budgetary costs of the crisis. I’m all for trans-Atlantic solidarity, but this doesn’t include financing the bailout.”

The Japanese finance minister, Bunmei Ibuki, said after the announcement that he saw no need for Japan to set up an American-style rescue scheme to help its own banks offload bad assets, Reuters reported from Tokyo.

The German finance minister, Peer Steinbrück, said, “None of the other six G-7 members will adopt a similar program to the U.S.”

The Association of German Banks hinted that it would oppose the emerging bailout scheme if it gave American competitors a sudden advantage.

“We need to assure that disadvantages for foreign institutions do not arise from the U.S. program,” said Manfred Weber, executive director of the association. “It was, after all, American products that created the crisis and that created the contagion effects.”
22. 09. 2008 | 23:50

kolemjdoucí napsal(a):

Chad: Ehm, trochu méně ideolgie. Především, ty informace nejsou z prohnilé Ameriky, ale z Evropy, přímo z Bruselu.

http://shop.ceps.eu/BookDet...

Trochu jsem se proběhl po jejich stránkách a neshledal jsem nic co by nasvědčovalo, že se jedná o nastrčenou filiálku vrahů z Wall Streetu, mající za cíl podrývat morálku Evropanů.
A vložil jsem to sem proto, abych trochu zpomalil tu vlnu evropského nadšení. Deset let tu jedni blbci dokola opakovali, jak to v USA perfektně šlape a Evropa jak se neodvratně řítí do prdele. Tito géniové momentálně poněkud ztichli, což je jen dobře, avšak začíná nám nabývat na síle druhý břeh, který tvrdí, že naopak do prdele se řítí Amerika a Evropa spěje ke světlým zítřkům.
Já nevím jak se věci vyvinou, bylo by to krásné, kdyby to dopadlo jak si to někteří malují (vzhledem k tomu že už asi není síly, která by z toho amíky vytáhla ve víceméně nepoznamenaném stavu), ale jestliže měla třeba Deutsche Bank k roku 2007 "páku" 50:1, tak to rozhodně nevypadá dobře. Zatím evropské banky drží pohromadě stamiliardové půjčky od ECB, ale to nebude fungovat navždy.
23. 09. 2008 | 00:27

Fraser napsal(a):

Teda nechci se hadat, ale neni dnesni situace to, co uz desitky let predpovidaji liberalove a zastanci rakouske skoly? Mozna sleduju spatne liberaly, ale jeste jsem od zadneho z nich necetl komentar, ktery by chvalil socializaci ztrat. Naopak poukazuji, ze tohle vykupovani nikam nevede, prodluzuje to agonii a v dusledku ten konecny krach bude o to vetsi (viz. odstavec "Diky tentokrát již zcela bezprecedentní socializaci škod bude příští kolo uchylování se k „morálnímu hazardu“ ...")

Co treba australska teorie cyklu:
According to the theory, the business cycle unfolds in the following way. Low interest rates tend to stimulate borrowing from the banking system. This expansion of credit causes an expansion of the supply of money, through the money creation process in a fractional reserve banking system. This in turn leads to an unsustainable "monetary boom" during which the "artificially stimulated" borrowing seeks out diminishing investment opportunities. This boom results in widespread malinvestments, causing capital resources to be misallocated into areas which would not attract investment if the money supply remained stable. A correction or "credit crunch" – commonly called a "recession" or "bust" – occurs when credit creation cannot be sustained. Then the money supply suddenly and sharply contracts when markets finally "clear", causing resources to be reallocated back towards more efficient uses.

Da se to popsat jeste polopaticteji?

ctenar: nevim, co mas na mysli tim "privatizaci zdr. pojišťoven a privátní důchodové fondy", ale ja bych si rad rozhodoval o tom, jakym zpusobem si zajistim zdravotni peci a zpusob zajisteni na stari. Coz nim nemeni na tom, ze ty muzes dal posilat svoje penize do statnich fondu, aby je tam prozrali/rozkradli, takze v nemoci se budes modlit a uplacet kvuli lepsi zdravotni peci a v duchodu budes zrat travu.
23. 09. 2008 | 01:38

Tom napsal(a):

Dobrý den,

pokud jde o 1933 Banking Act, měl bych otázku:
Proč je špatné, že byl zrušen? Vždyť ty banky, které se teď položili jsou investiční banky vzniklé prakticky v důsledku tohoto zákona. Navíc zbylé dvě investiční banky už požádaly o licenci na retail. Ten zákon vlastně vytvořil banky závislé čistě jen na finančních trzích, které jen čekaly na krizi jako je tato. Nebo ne?
23. 09. 2008 | 08:13

RUMCAJS napsal(a):

Já četl tuším Švejnara, a ten to vidí hůř pro Evropu jak pro Ameriku. Já bych se skromě připojil.

Co to je orientace na export ? Jako že se nějak divně natočili, nebo co ? Nebo prostě díky silnému dolaru nebyl zájem ? Do dneška nejbližší sousedi USA mohli nabídnout pouze Kanadský smrk z jedné strany a tekilu z duhé. To na exportní orientaci moc nevypadá.Ale dneska je situace jiná. Minimálně vnitřní trh se uzavře Evropě.
Příští rok pane Miller si spolu přečteme HDP a nezaměstnanost USA a Evropy. Jsem přesvědčen, že Amerika na tom bude daleko lépe.

P.S. Jakou měnu by jste místo dolaru navrhl ?
23. 09. 2008 | 08:30

insurgentes napsal(a):

Rumcajs: Co takhle Amero?
23. 09. 2008 | 09:08

Rejpal napsal(a):

Díky autorovi za skvělý článek, k němuž není co dodat.

Nicky některých zarytých liberálů k tomuto článku mi připomínají dávné časy, kdy západní intelektuální levice se snažila obhajovat "výdobytky" třídního boje socialistických států jako chyby jejich vedoucích politiků, nikoliv jako zrůdnost samotného systému.

Až Alexander Solženicyn dokázal intelektuály přesvědčit, že základní chyba je už v idejích Karla Marxe a spol., nikoliv jen v praxi Uljanova, Džugašviliho a dalších vrahů.

Doufám, že snad poučeni z dnešního "krizového vývoje" by podobně měli i současní "ekonomové" také respektovat požadavky na méně ideologie i finančních spekulací, ale o to více používat zdravý rozumu a zajímat se a podpoovat pro veřejnost hodnotné a užitečných projekty.
23. 09. 2008 | 09:35

kolemjdoucí napsal(a):

Fraser: Až na to, že krize tu s námi byly dávno před stvořením centrálních bank a zavrhnutí zlatého standardu. Kredit, který je v časech kreditní expanze tak snadno zaměnitelný za reálné peníze, totiž v drtivé míře vyrábí někdo jiný, než centrální banky.
23. 09. 2008 | 10:02

Sviták napsal(a):

Rumcajsovi:

Je lidsky, dokonce i u ortodoxních liberálů, pochopitelné, že tendencí je vidět věci setrvačně, navíc přání bývá otcem myšlenky.

Autor, myslím že kvalifikovaným pohledem, aktualizuje výklad vývoje věci, jak se už i jiní zmínili, v relevantním kontextu. Ikdyž to není podstatné, ale něco to také napovídá, pan Miller je svým způsobem na stejné vlnové délce se Sorosovou charakteristikou doby, že jsme svědky konce jedné éry. A ikdyž i Soros, jako manažér nejůspěšnějšího hedgového fondu, dělá chyby, já bych se raději mýlil se Sorosem, než mít pravdu se druhou třídou.
23. 09. 2008 | 10:04

Fraser napsal(a):

rejpal: v jakem vyznamu pouzivas slovo liberal? Evropskem, nebo americkem?

rumcajs: to s tim HDP se muze stat tak, ze nas nejdriv s sebou stahnou na dno a pak se rychleji odrazi ;)
23. 09. 2008 | 10:04

Hana Brixi napsal(a):

Zdravím Vás, pane Millere.

Předkládáte zajímavý úhel pohledu - ekonomické teorie vs. politická praxe.

Při vší skepsi, která má své opodstatnění, však zkušenost Ameriky z řešení předchozích krizí dává určitou naději, že současná socializace ztrát bude následována reformami, které alespoň do určité míry omezí prostor pro nezodpovědný hazard na účet daňových poplatníků v budoucnosti.

Dopad současné finanční krize na reálnou ekonomiku USA nemusí být nutně výrazný. Řekla bych, že imigrační opatření, která omezují přísun talentu, mohou mít horší dopad v dlohodobějším časovém horizontu.

Zcela na místě jsou Vaše obavy, že Amerika se bude s obrovskými náklady současné krize vyrovnávat také pomocí vyšší inflace a znehodnocení dolaru (a tímto způsobem přenesení části nákladů na držitele americké měny a dluhopisů, a tedy částečně na Evropu, Čínu, Japonsko a další země s vysokými dolarovými rezervami často ve formě americký vládních dluhopisů). Ano, takto krizi čáastečně zaplatí nejen američtí daňoví poplatníci.

S pozdravem.
23. 09. 2008 | 10:36

romant napsal(a):

To Hana Brixi

Považuji za důležité, že i Vy, která jste jednak vysoce kvalifikovaná odbornice a také přímo u zdroje, nacházíte shodu s analýzou a interpretací věcí panem Millerem. To je i pro mě významné, protože i podle Vašich článků vidím, že víte, o čem mluvíte.

Ano, dopad této velké finační krize dosud nebyl dostatečně přímý, pokud se každodenního života bežného Američana týká. Ale třeba Washington Post u Vás věnuje článek rostoucímu počtu těch, kteří musí odložit odchod do penze, protože se jejich úspory, v akciích atd. smrskly, zatímco se ceny benzínu znásobily a ceny potravin rostou mnohem rychleji než inflace.

Nějakou dobu to také trvá, než se zvýšení cen, třeba nafty, systémem proklepe, protože USA obecně mají konkurenční prostředí, kde se firmy a obchody zdráhají hned ceny zvýšit, aby zákaznici nešli ke konkurenci.

A propad cen nemovitostí, celoamericky a meziročně snad už i ke 20% také až časem dopadne na místní rozpočty, které mnohem víc než u nás a v Evropě závisí na výběru daní z nemovitostí.

Co je ale bezprostředně nejzávažnější je to, zda a v jaké míře finační trhy, už nejen v USA, ale ty hlavní hráči po světě, akceptují jako důvěryhodné řešení, které Paulson a spol. kongresu předkládají. Nemyslím si, že počáteční skepse, projevující se obnoveným pádem na burzách cenných papírů se dá svést jen na demokraty v kongresu, kteří chtějí, aby něco z úlev dostali také obyčejní lidé, nejen velcí babralové z finačních institucí.

Jedno je jisté, zatím není krizi konec.
23. 09. 2008 | 11:34

Ondrej Capek napsal(a):

Tom a Frazer: S tim zakonem z roku 1933 me autor taky dost zaskocil. Machacek v Respektu totiz pise co vy - krize se tyka prave oddelenych INVESTICNICH bank, ktere nemaji retailovy zaklad (drobne stradaly). Ergo se jedna o DUSLEDEK zakona, ne o dusledek jeho zruseni. Jinak ten liberalni model cyklu asi funguje. Ono to cele je o spatne kvalite trznich informaci = skryte navysovani monetarni baze + nepruhledne baliky spatnych cenych papiru + blbe nastavene benefity bankeru. Vsechny tyto tri veci liberalove dlouhodobe kritizuji.
23. 09. 2008 | 12:41

Stan napsal(a):

Hana Brixi:

Já si na rozdíl od Vás myslím, že navržená řešení a důsledky této krize jenom zadělávají na ještě větší krizi ve velmi krátkém časovém horizontu. Americká vláda, která má sama na krizi svůj velký podíl, sdělila svými kroky hazardérům, že je podpoří, pokud budou "too big to fail". A majitelé bank se poučili - v rámci krize proběhlo další kolo centralizace.

Jediným správným řešením bylo nechat dopadnout důsledky krize na bankéře a zkrachovalé společnosti rozdělit (zdravím tímto Vlka:) , zestátnit FED a zavést na bankách a bankéřích nezávislou instituci bankovního a burzovního dohledu s rozsáhlými pravomocemi. To ovšem nemůžeme od současné (a obávám se, že ani budoucí) americké exekutivy čekat. Je totiž ve vleku bankovní a zbrojařské lobby.
23. 09. 2008 | 12:56

Ren-ata30 napsal(a):

O. Čapkovi

Ať to čtu jak chci, Vámi zmíněný článek J. Macháčka nikde nijak nežíká ani nenaznačuje, že současná superkrize má, třeba jen z části, příčinu v eliminaci Bankovního zákona z roku 1933, který oddělil retailingové a investiční bankovnictví. Macháček to tedy nikde neříká a naopak, jako Miller popisuje konec zbývajících dvou investičních bank, které teď milerády zachraňují svojí existenci přijetím "chomoutu" státního dohledu s požadavkem státu, že budou bankou univerzální, tedy že depozita a retailingová činnost bude podstatná.

Macháček o tom celém píše:

"Banky Morgan Stanley a Goldman Sachs oficiálně požádaly o to, aby se mohly stát universálními bankami pod regulační kuratelou americké centrální banky (Fed). Poslední dvě bašty klasického investičního bankovnictví de facto končí v podobě „tak, jak jsme je znali“, co by jedny ze základních symbolů amerického kapitalismu. Výraz investiční banka, se nadále bude používat pouze pro menší „investiční butiky“. Obě banky se už nebudou spoléhat na výpůjčky z trhu (dnes stejně nikdo nikomu nepůjčuje), správu aktiv a obchody, ale budou také sbírat deposita – možná se časem stane, že brzy v každém průměrném americkém městečku narazíme na pobočku Goldman Sachs. Kdyby někdo něco takového tvrdil před dvěma týdny, odvezli by ho rovnou do blázince."

Fundamentázkou, kterou autor, R. Miller, i zde prezentuje, je to, jak důveryhodné je tvrzení Fedu, KCP USA, včech těch MBA na Wall Streetu, že nikdo z nich nevěděl a neuměl ocenit rizika derivátů, na kterých se po léta, na základě Greenspanovy likvidity, stavěla dočasně lukrativní bublina spočívající na derivátech hypoték.

Pokud si myslímě, že tolik a tak kvalifikovaných a placených expertů Wall Streetu, ale i Fedu, nevěděli, pak jsme trošku naivní a svěřovat jim manažování nebo nějaký dohled nad finačními trhy je také vabank. Jako minimální ochranu zbytku světa je vhodné jim sebrat hračku, rezervní menu, tak jak se o tom Miller v závěru také zmiňuje.
23. 09. 2008 | 13:02

RUMCAJS napsal(a):

I při skromných ekonomických znalostech bych řekl,že řada lidí zde pořádně neví, co to ta volná ruka trhu je. Toto podezření se mi umocňuje zvláště pak, když čtu některé názory,že současný stav v USA je způsoben trhem či že nějaký lib.ekonom řekl, že trh vyřeší vše.
Kde se tohle jako dá dočíst ?Já žádného takového neznám. Naopak znám takové, kteří tvrdí, že VRT funguje pouze za určitých podmínek a o tyto podmínky se musí postarat stát.Těch podmínek je celá řada. Asi nejdůležitější je konkurence a jasný vlastník.

Co z toho bylo v případě zkrachovalých bank dodrženo?
Jasný vlastník ? Konkurence ?
Já bych řekl že nic.
Vlastnictví (osobní) v případě zkrachovalých bank hrálo minimální roli, a tak měl stát zasahovat ve smyslu, co tu třeba navrhovala pí Brixy.
Konkurence ... jednalo se o banky s výsadním postavením, tudíž i zde trh funguje málo. Hayke jako zlomový bod pro označení monopol uvádí možnost ovlivnit místní (světovou) cenu. To zde asi bylo taky naplněno.
Tudíž zcela evidentně selhal stát. Zde by třeba šlo použít návrhy starého lišáka Vlka.

P.S. podepisuju se pod Frasera a Re-nata30.
Co se tu peče se vědělo dávno. Jenže stát nechtěl zasánout. Politikům se nechtělo brzdit investice, protože to znamená šetřit, větší nezaměstnanost a menší HDP. Samé ukazatelé, které jim ke znovuzvolení nepřidaj.
Horší je, že za takové situace hrozí, že léčba se nebude provádět odborně ale zaříkáváním duchů ve stylu p. Baraka Obami.
23. 09. 2008 | 15:03

Marty napsal(a):

Liberalove se naopak ted mohou v klidu oprit do kresla a ukazovat prstem na etatisty se slovy: "My Vam to rikali."
23. 09. 2008 | 17:08

Ondrej Capek napsal(a):

Ren-ata30: Milleruv text: "Překrucování zjevné pravdy bude zase nějakou chvíli trvat, než se ujme. Ostatně zrušení Banking Actu z roku 1933, po Velké krizi 30. let striktně oddělující retailingové a investiční bankovnictví, ..."

Takze tomu rozumim tak, ze zkrachovale investicni banku vznikly prave na zaklade toho zakona. Pokud najdeme v kazdem mesete pobocky G&Sachs bude to na zaklade zruseni zakona.

Jinak s vama souhlasim. Ale jsem si myslel, ze studium MBA se netyka bankovnictvi, ale obycejneho management, business adminstration. Muj omyl?
23. 09. 2008 | 17:28

Hana Brixi napsal(a):

Stan -

Řešení zatím navrhovaná Paulsonem jsou jen náplastí, která nic neřeší dlouhodobě. Bail-out je ale v tuto chvíli prakticky nevyhnutelný.

Překvapuje mě, jak málo zatím Bush-Pauson hovoří o nutnosti systémových změn.

Naštěstí je však v posledních dnech díky zájmu amerických médií více slyšet ty, kteří poukazují na hlubší kořeny krize a na to, že systémové změny jsou nevyhnutelné, pokud se má předejít dalším problémům v budoucnosti.

Kongres se dostává do situace, kdy odsouhlasení Paulsonova plánu na základě jeho argumentů nebude stačit k uchlácholení daňových poplatníků.

Za systémové řešení nevidím jednotlivá rozhodnutí(jako např. rozdělení velkých bank).

Jako systémové řešení vidím vytvoření institucionálního rámce, který by nutil politiky i finančníky, jednat odpovědně a s dlouhodobým horizontem - a tedy dělat v budoucnosti jednotlivá rozhodnutí na základě dobré analýzy, podřídit touhu po zisku zájmu o dlouhodobou stabilitu, atd. Viz můj předchozí článek a diskuzní příspěvky o osobní odpovědnosti pod ním http://blog.aktualne.centru...
23. 09. 2008 | 17:46

Marty napsal(a):

Hana Brixi: V USA je pred volbami a v posledni dekade se tamni politici nevyznamenali odvahou delat nepopularni ale nutne kroky.

I v dnesni dobe jsou rozhodnuti na reseni krize politicka a ne ekonomicka.
23. 09. 2008 | 18:01

DVěra napsal(a):

To Stan + Brixi

Brixi píše, že Paulsonem zatim navrhovaná řesení jsou jen náplastí. Pomineme-li, že když je to řešení tak to není náplast, pojímá mě hrůza, kolik bude stát skutečné řešení, když náplast v úhrnu, tedy zmiňovaných 700 mld, pár set miliard na Fännie, Freddie, AGI atd. a nějaké ty koleterály již samy o sobě dávají tisíc miliard.

Přitom Miller není úplně sám, kdo má historické důvody se domnívat, že těch 700 mld. může nakonec být mnohem víc, tak jak se RTC rozhojnil na několikanásobek původních odhadů.

Jen F a F, teď zestátněné, mají, za příznivého hodnocení trhem závazky přes 5 tisíc miliard. Kdy a zda se takové tržní hodnocení někdy vrátí je otázkou. Tedy další expozé pro federální rozpočet. Takže vlastně ano, toto je zatím, nákladově, skutečně jen náplast.

Nechci být negativní, ani zbytečný skeptik, protože ceny všeho závisí na optimistické důvěře vežejnosti, trhu, že danou cenu mají, ale diskuse v amerických médích, o kterých paní Brixi píše, víceméně vyšumí do stracena. Jsou v nemalé míře zase jen řízeným ventilem na uvolnění strachu a teď i trošku hněvu populace. Miller také píše, že z reforem a regulace nakonec zbyde mnohem méně, než veřejnost naivně očekává a ve kterou věří pár optimistických demokratů v Kongresu. Až zájem veřejnosti nevyhnutelně opadne, vrátí se s víkendovému basebalu, večeři s rodinou v McDonaldu, zmínění lobbysté zase s kongresmany ukuchtí něco, co bude vyhovovat těm, kteří si je za zpracovávání kongresmanů ve washingtonu vydržují.

Ostatně ani velice tvrdá krize 30. let nevedla k revoluci, jen tomu absolutnímu minimu regulačních a sociálních opatření. A tak třeba všobecné zdravotní pojištění, ale jen pro penzisty, tedy muže i ženy nad 65 let a pak, omezeně, pro úplnou chudinu, do USA dorazilo o 40 let později, až počátkem 70. let, navíc přes masivní odpor lékařů, kterým se za body, které toto pojištění platí, nechtělo a nechce brát pacienty.

Demokrati v Kongresu si nakonec nebudou moci, v alespoň nějaké náplasti pro obyčejné občany moc vyskakovat tak, jak všechny bude dál tlačit riziko pádu burz.

Naděje v "institucionální rámec, který by nutil politiky a finačníky" je v Americe zase jen vzdušným zámkem.

V zemi, kde jedno procento lidí už vlastní 42 procent národního bohatství, je celá hra nastavena tak, aby průměrný člověk jen makal, nechtěl zdravotní pojištění, víc než dva, maximálně tři týdny dovolené, které si ve strachu ani nevybere, je vše označované málem za socanské omezování a okrádání nejbohatších.

Tak, jak se blíží konec obírání světa nekrytou rezervní měnou, na obyčejné Američany, kteří už nemohou jít dál na Západ a zabírat si půdu, čeká jen postupné snižování životní úrovně a vše, co s tím souvisí.
23. 09. 2008 | 20:15

vlk napsal(a):

jhe minesmírně íto, že se k tomuhle blogu dostávám takhle pozdě!
A bohužel jej nebudu zpracovávat systémově. Klidně totiž přiznám, že je nad můj rozměr a nad mou třídu. a zítra si ho za domácí cvičení přečtu v klidu ještě nejméně dvakrát.
Takže momentálně jen pár rychlých dojmů:
Dojem první:
ještě pořád nikde na finančních portálech nevidím, jak skončilo dnešní jednání v Kongresu.... Jedno je jisté, že pokud Kongres s pomocí nebude souhlasit, máme před sebou něco, co pomalu vypadá jako vesmírná katastrofa.
Pokud souhlasit bude, tak zde máme nejspíš vesmírnou katastrofu také, leč monetární.

dojem druhý.
Pokud má pan Miller pravdu, ohledně dolaru a jeho vyhlídek,marně tápu zejména v tomhle:
-kdo nebo co převezme současnou roli rezervní měny
-co se asi tak stane s dolarem a vůbec americkou ekonomikou a centrální bankou, pokud dolar skutečně roli rezervní měny ztratí. Obrovský balík US State bondů, který lze neustále tlačit před sebou jen a jen dalším rolováním jednotlivých emisí, by po vystoupení ze hry hráčů typu Saudi, Emiraty, Čína, RUsko a pod., v podstatě zbuchnul a přestal by mít krytí.. Je Amerika schopna tohle nějak vyrovnat? Například zvýšením daní a drastickým škrtáním výdajů?
-jak to dopadne na drobného střádala ve světě? Ne v Americe. Tam je mi to momentálně jedno. Ale v Evropě? Nepřišel náhodou čas vystoupit z papírových peněz a koupit co se teď ještě dost koupit dá?
Minimálně na tyhle věci bych rád znal odpověď.... Nebo aspoň náznaky odpovědí.
Což vůbec nevyčítám panu Millerovi. Hledal jsem náznaky odpověďí v diskusi a nenašel. Nedivím se.

dojem třetí:
Pan Miller správně předpokládá , co se stane, až zase těm architektů zlatých záchodových prkýnek otrne. CO budou tvrdit a s čím přijdou oblbovat zákonodárce.
Stačí se podívat na zdejší diskusi. A na zdejší liberální fanatiky. Oni už hudrají svoje moudra teď! A to stát US bude zřejmě zachraňovat ,c o se dá. Jenže oni svoje věčné a neselhávající mantry huhlají už teď! Borci, kdo z vás je pro to, aby ten problém v US prostě vláda neřešila a nechala to, co má padnout,skutečně padnout?

Dojem čtvrtý:
O krizi tu uř psal kde kdo. tenhle blog je ovšem, podle mého velmi skromného úsudku - nejlepší. S odstupem.
Když jsme najížděl do diskuse, byl jsme mimořádně zvědav, který ze zdejších ekonomických blogerů,z nichž mnozí jsou leckdy pořád někde s nějakými texty vidět, zkusí svůj komentář. A co jsme našel? Statečnou paní Brixi! Marně hledám jména Švejnar, Zelený, Kohout ,Muench,Michl,Mikloš...
A očekával bych i jména další - Sobotka B., Tlustý,a třeba i Tomský, Telička..a pár jiných.
Pečlivý čtenář se mne může zeptat: A proč ne Sedláček? Sedláček už svůj fundovaný va konkrétní výklad podal. NA rozdíl od ostatních jmenovaných. Ti pokud něco už o krizi napsali, nešli do hloubky a zcela se vyhnuli prognozam budoucnosti. Jmenovaným to dávám jako výzvu!

dojem pátý a přiznávám -v danou chvíli marginální a nezajímavý. Leč koloritní.

Mlčení z Hradu. Ano , ten pán, co tam sedí, se vždy , velmi suverénně vyjadřuje ke všemu a dává na odiv svou profesuru a četné Dr. h.c. dnes má sousto,které si o komentář a názor přímo říká... A nic. Myslím, že je to symptomatické.
těším s e opět za to na řadu komentářů, řešících byrokracii v Bruselu,eventuálně výskyt sasanek za polárním kruhem.

Dojem šestý

už jsme to napsal u paní Brixi.
Osobně za hůavní malér pokládám dnes obrovitánskou velikost globalizovaných korporací. AIG prostě byla tak velká , že s emusela zachránit. Co vidíme jako zatímní výsledek krize?
BofA je větší než před tím. A náramně.Barclays jsou větší než před tím, Nomura bud e větší než před tím. Morgan je větší než před tím. Goldmani budou větší než před tím, West LB je větší než před tím. LB-BW je větší než před tím.A to není konec. Podle mne jde o dramatickou chybu. Těch, co jsou najednou příliš velcí pro pád začíná být příliš mnoho. A nedivil bych s e, kdyby řada z nich už také byla přiliš velká pro jakoukoliv budoucí státní záchrannou akci.
Jdu spát. Už těch černých myšlenek bylo dost.
Díky pane Millere.
23. 09. 2008 | 23:50

vlk napsal(a):

Jo a zapomněl jsem:

pro partičku zdejších dogmatiků neoliberalismu:

Pánové až zase nahodíte sveřepý obličej a žulovou logiku, zkuste prosím starému utahanému vlkovi vysvětlit, proč US musí masivně , vedle bank zachraňovat také velkou trojku automobilového průmyslu?

Vy zkzie obviňujete obě FM, což není pravda. Ty se tam dostaly , více méně až sekundárně, když šly dolů dramatiky ceny nemovitostí.

Ale mezi automobilkami v Detroitu prostě žádný FM nebyl!

A GM už na tom byl tak, že kdyby nedostal miliard USD od státu jako půjčku, tak nejspíš musel také použít paragraf 11.. A záchraná lana pro Ford a Chryslera budou následovat.
Copak je v automobilovém průmyslu špatně etatistického? Sem s tím!
24. 09. 2008 | 00:27

Stan napsal(a):

Vlku, jako vždy jste přesný a Vaše ostré zuby jste vycenil správným směrem.

Všimněte si naprostého selhání většiny světových lídrů. Buďto dělají totální kraviny nebo zalezli. Tiskařské lisy na celém světě jedou na plné pecky, aby tím americkým průšvihem přes inflaci "rovnoměrně" zdanili celý svět. Že pár milionů lidí po celém světě pochcípá hlady? Prostá statistika! Co bychom neudělali pro to, aby si pár světových bankéřů ochránilo své luxusní jachty. A Bush v OSN mele tu svoji mantru o terorismu. A zatím se Amerika pod jeho vedeném změnila z majáku demokracie na zemi třetího světa, s deficitem demokracie, zemi profízlovanou a prošpikovanou jadernými zbraněmi a sofistikovanými vojenskými systémy.

A naši amerikanofilové teď budou obviňovat americkou "socialistickou a znárodňovací" vládu z toho, že tu krizi způsobila a akcelerovala a současně se k téže vládě tulit a žádat ji o ochranu. Radar nás přece nejlépe ochrání před sebevražednými atentátníky!
24. 09. 2008 | 05:54

Tom napsal(a):

Vlku,

záchranu Velké trojky z Detroitu Vám vysvětlím jednoduše:
Blíží se volby, politici jsou politici a tak se opět cpou do míst, kde nemají co dělat. Na tom není nic nenormálního, prostě automobilový průmysl v USA ztratil konkurenceschopnost, což je normální jev, který nastal už tolikrát. Teď je vláda zachrání, ty podniky budou pokračovat a nejspíš se za pár let dostanou do stejné pozice, pokud nějak výrazně nezmění svůj přístup. Jejich zhroucením by neutrpěl systém jako v případě ING, ale spíš US ego a McCain. To je klasická státní intervence, která v důsledku zase škodí, protože ty kolosy odčerpávají zdroje ostatním zdravým firmám svým zadlužováním (kór teď). Navíc vážou pracovní sílu, která by si při pružnosti US economy našla joby daleko snáz než třeba tady. Jasně, bylo by tam spousta problémů a nespokojenosti některých lidí.

O Velké depresi si všichni mysleli 30 let, že ji způsobil ten zlý volný trh a ta zlá volná konkurence. Pak přišel Friedman a dokázal (za pomocí matematiky), že to co stvořilo z běžné recese Velkou depresi byla (hlavně) státní instituce. Netvrdím, že současná krize je ten samý případ, ale nechtělo by to trochu mírnit svá vyjádření? Ona totiž současná situace je vlastně přesným popisem krize podle rakouské školy...
24. 09. 2008 | 08:36

Tom napsal(a):

Stan:
Nezlobte se, ale pokud chcete vyjádřit, že USA generují nové peníze, nepoužívejte termín tiskařské lisy. Ono to pak vypadá, že netušíte nic o úvěrové emisi atp.
24. 09. 2008 | 08:38

vlk napsal(a):

Tome

vysvětlení neberu.Jen popisuješ záchranu. Já chci vědět, co soudruzi v Detroitu dělají špatně, že tam zahučeli všichni tři. Kd e je tady chyba. Tady nebyla žádná ingerence státu. Tady nebyl žádný monopol. %zádné zvýhodněné úroky. O tom, že Mc Cain v Chi slibil ělníkům, že jejich pracovní místa musí zůstat zachována, vím. Obama je z Illinois,takež je to ložené. Ale mně jde o příčiny.Zde místní liberálové jaksi selhávají.

Stan
přivedl jste mne svojí rpelikou k zajímavému paradoxu.
Víte -antiamerikanismus...
Řekl bych, ve světle právě probíhajících potíží a krize- dost problémbýt antiamerikanistou. Na financích je nejlépe vidět, jak jsme s USA provázaní! Těžko bez nich.... Spíš -nemožně bez nich.

Prostě i antiamerikanismus má svoje limity. Nejsnáze je nalezneme v okolí vlastní peněženky.
Z jejího hlediska bychom si měli velmi přát,aby USA byly naprosto neotřesitelným soliterním světovým hegemonem!

to je co?
24. 09. 2008 | 09:11

vlk napsal(a):

ještě Tome
loupnul jsme Ti něco na posledního RUsnoka... ,-))
24. 09. 2008 | 09:18

Patrik napsal(a):

vlk:
A nemají problémy automobilek souvislost s jejich velkorysými penzijními fondy pro zaměstnance?
24. 09. 2008 | 09:35

Ren-ata30 napsal(a):

Jako podstatné autor i zde popisuje patrně cyklické následování privatizovaných zisků tou kterou, tentokrát už bezprecedentně velkou socializací ztrát.

Potom také to, že se dlouhodobě zdá, že Američané, jako společnost, stejně tak naprostá většina jejich firem, kdy ty nadnárodní, které uvažují globálně, vytvářejí jen statisticky malý podíl pracovních míst v zemi, nejsou prostě orientovaní na vývoz. Kromě zemědělských produktů, pokud světu nevadí bušle geneticky modifikovaných obilovin a luštěnin, libry antibiotiky ošetřovaného masa, nějakého toho vojenského letadla, Amerika toho současnému světu moc nenabízí. Proto budou schodky obchodní bilance, defakto garantované stále velkou spotřebou pohonných hmot, pořád, podle zákonu nabídky a poptávky, tlačit na kurz dolaru. Dolů.
A to ikdyby se Kongresu nějakým zázrakem, po 30 letech deficitních federálních rozpočtů, kde snad jen jeden rok za Clintona deficitní nebyl, najednou a systematicky dařilo mít rozpočty vyrovnané a přitom každoročně něco ukousnout z více než 10 tisíc miliard federálního dluhu. Objevují se, bohužel, dříve nepředstavitelné myšlenky, že USA nemusí být schopné splatit své dluhy. Ikdyž to z hlediska účetního bylo po léta více než na pováženou, nedůvěra zde nebyla. Teď tomu tak u věřitelů USA a těch, kteří sedí na obrovských dolarových rezervách, tak úplně, zdá se, není.
24. 09. 2008 | 09:40

Ondrej Capek, liberalni fanatik napsal(a):

2 vlk: nerozumim stale, co mate proti nam, neoliberalnim fanatikum? To ze se cely system stal tak sofistikovanym, ze nakonec ti spravni lide pres kongres protlaci ty spravne zakony a bude se tomu rikat treba "aktivni hospodarska politika" nebo "socialne ohleduplny kapitalismus" prece nesouvisi s neoliberalismem, ten to naopak kritizuje.

Pokud ma pravdu Patrik "A nemají problémy automobilek souvislost s jejich velkorysými penzijními fondy pro zaměstnance?" - tak jsme zase u Friedmanova tvrzeni, ze firma by mela predevsim vydelavat, nikoliv se starat o socialni sferu.

To ze velke firmy jsou prilis velke a bude tedy treba statnich intervenci (proste proto, ze to volici chteji) je kiks ryze demokraticky a s demokracii spojeny. A ukazte mi nekdo nejaky model, co vylouci moralni hazard.

Co se tyce krize 30tych let (2Tom) - viz Hayekuv postreh o prezivani slabych firem v obdobi deset let predtim diky zvysovani monetarni baze.
24. 09. 2008 | 10:34

JK napsal(a):

Problém "Detroitu", tedy amerických automobilek, není zdaleka novým fenoménem. Navíc, problém nemá jen automobilový průmysl.

Už před 25 lety Reagan přinutil Japonce k tzv. "dobrovolným kvótám", tedy omezení vývozu japonských aut do USA. Po 30 let Detroit stále ztrácí svůj podíl na americkém trhu. Záchrana Iacocova Chrysleru státní kasou, pomohla jen dočasně.

A dlouholetá kampaň "Buy American", kterou firmy masírují city Američanů, ani občasná veřejná show na náměstích měst Středozápadu, kde odboráři z UAW, United Auto Workers, palicemi, jako ludité před 200 lety, rozbíjeli nenáviděné auto z dovozu, nepomáhají. Podíl Detroitu stále klesá, ikdyž měl dočasně výhodu v segmentu SUV a velkých pickup trucků. Po desítky let produkce Detroitu obecně na dovoz nestačí.

Oproti Evropě, kde Ford a GM (Opel) jsou nuceni vyrábět auta tak nějak na ůrovni konkurence, včetně designu, v USA je patrná malá kvalita, ne vždy dobré řemeslo a design, nejednou stále připomíbající Moskvič.

Pracovní síla, lidé na montážním pasu, také nejsou, jako v Evropě nebo Japonsku, zdaleka tak dobře školení, vyučeni řemeslu. Situace, kdy zákazník, po týdnech nepředstavitelného zápachu v servisu zjistí, že za tapecírem dvěří dělník zapoměl hamburgra, napovídají o kvalitě.

Teď, když se cena benzínu v USA za 2 roky až ztrojnásobila, zadlužené domácnosti nemají, k tomu, aby mohli za prací dojíždět nemalé míle, na naplnění obrovské nádrže benzínu dost peněz. A tak po léta do hlavy jim Detroitem sugerovaná představa, že "větší je lepší", už nezabírá, Američané se od polykačů benzínu houfně odvracejí.

Kvalita obligací Fordu je přitom "junk" už po více let. Jak GM tak Ford mají štěstí, že jejich tržby ze zahraničí, navíc v eurech, atd. domácí propady alespoň trošku kompenzovaly.

Názor (Stana?), že problémem Detroitu, teď už zase hlavního města americké kriminality, kdy jeden černošký primátor za druhým, jako indikace habituálně zkorumpované a neefektivní místní samosprávy, byl nucen rezignovat a čeká ho nástup do vězení, jsou nákladné sociální výdaje, je jen do jisté míry oprávněný.

Je to proto, že americké automobilky, jako před nimi ocelárny, mají, jako dnes už zcela marginální vyjímka, přežívající silné odborové svazy, které jsou stále ještě schopné svým členům víceméně chránit podmínky, které zbývajících 95% zaměstnaných Američanů ani zdaleka nemá. Tedy že mají slušné zdravotní pojištění, velmi slušné platy, atd.

Pravdou přitom je, že americké firmy, včetně automobilek, se ale právě třeba na to, že musí hradit zaměstnavatelskou část zdravotního pojištění účelově vymlouvají, jako na důvod údajné neschopnosti konkurovat. Po dlouhá desetiletí lobbisti Detroitu víceméněargumentovali, že vyrábět auta s trošku nižší spotřebou, znamená diskriminovat Detroit vůči dovozu. Bushova vláda take vloni podporovala argumenty, takže Detroit má snížit spotřebu aut jen o málo a jen až po mnoho letech.

Před desítkami let bossové Detroitu také úspěšně tvrdili, že zákazníci nevyžadují airbagy, proto je zbytečné a zisk snižující je do aut instalovat.

Závěrem jen jeden citát, právě z doby Reagana, když se ptali jednoho odborářského bosse UAW, jak si vysvětluje, že americký dělník v průměru vyrobí polovinu aut než jeho japonský kolega, odpověděl: "It is cultural". Je to v kultuře.

K radosti i našich fanoušků nevkusných, zato obrovských, řvoucín Harley-Davisonů, Reagan také velice neliberálně zavedl drastické tarify na dovážené motorky, což umožnilo H-D se dostat z bankrotu a začít znovu prodávat své předražené výrobky. Pochopitelně, cena všech motorek se zvedla a Japonci se také do toho nakonec vešli. Jen zákazníci od Reaganovy intervence platí za všechny motorky mnohem víc.

A jak nakonec dopadlo Reaganovo kroucení rukou Japonců stran dovozu (malých) aut? Japonci vyvinuli Lexus, Accuru, atd., vyšší kategorie a dnes dominují i tomuto, lukrativnějšímu segment. Lexus navíc vytlačuje BMW a MB.
24. 09. 2008 | 11:22

JK napsal(a):

ČAST 2:

Arogantní, sebestředný manažmet v Detroitu, který není schopen a ochoten přijmout a realizovat dlouhodobějším trendům trhu odpovídající strategii. Designéři, kteří jsou jen o něco lepší než ti co navrhovali Volhy a Moskviče. A tak nakonec americký zákazník, který nejen v autech, školních autobusech, atd. ne vždy prokazuje moc smyslu pro soudobý design, ergonomiku nebo úsporný provoz, výrobky Detroitu nepatrioticky opouští.

Pokračující pád Detroitu, zase si neliberálně pomáhající krádeží z kapes daňových poplatníků, je symptomatický jev. další repeté toho, co pan Miller výstižně popisuje jako pribatizaci zisků a socializaci ztrát. Ale Hrad, EVRO, Kohout nám to zase vysvětlí, že za to mohou socky nebo byrokrati.
Lobbisté GM, Fordu, si ale, teď přes záchranu z Washingtonu, do jeho kapsy pro peníze na své bonusy, předražené a nekvalifikované dělníky a zisk akcionářů zase dosáhnou.

Ne moc liberální model, že? Ale Detroit je přece také rodinné stříbro, takže jen nevlastenec má námitky. Kruh se, zase, uzavírá.
24. 09. 2008 | 11:23

Patrik napsal(a):

JK: Výborná analýza!¨
Díky.
24. 09. 2008 | 11:33

Stan napsal(a):

Tome, když jsem napsal tiskařské lisy myslel jsem tím opravdu tisk bankovek. Banky teď zoufale potřebují hotovost, kterou lidé vybírají. Nejde jen o nekryté peníze emitované v elektronické podobě, které centrální banky připisují bankám komerčním.

Některé odhady hovoří až o 5 bilionech USD celosvětových ztrát. To je nepředstavitelné číslo. A v nějaké podobě ho bohužel zaplatíme všichni na této planetě.
24. 09. 2008 | 13:18

JK napsal(a):

O. Capkovi:

M.j. pisete: "jsme zase u Friedmanova tvrzeni, ze firma by mela predevsim vydelavat, nikoliv se starat o socialni sferu."

Jak i pan Miller i v tomto clanku indikoval argumentace "liberalu" zase prijdou, vcetne odvolavani se na Friedmana. Ostatne Friedman byl jednim z tech, kteri svalovali vinu za krach roku 1929 a nasledujici krizi na vladu, Fed, vzdy prece neschopne byrokraty. Ostatne zlodej, at ma limecek modry nebo bily, ma vzdy tendenci popisovat policistu, nebo pracovnika KCP ci oddeleni pro vysetrovani hospodarske kriminality jako svobodu a kreativitu zlodeje omezujiciho suchara.

V teto krizi ale friedmanovci, vcetne nasi hlavy statu ale nemohou, jakkoliv by chteli a jak se o to budou zase snazit, vinit Fed z restriktivni monetarni politiky. Tedy ze do systemu nedodavala likviditu, potrebnou na zafalirovani par tisic miliard splasklych cen hypotecnich rerivatu, ktere vykouzlili Millerem popisovani financni inzenyri.

Nelehkym oriskem pro friedmanity a liberaly tedy naopak bude Greenspanova leta neuveritelneho rustu likvidity nejak jemne pokritizovat, protoze pri jakkekoliv jen trosku duveryhodnejsi analyze pricin krize nelze prehlednout, ze Fed byl tim dlouho a velice ochotnym barmanem, ktery drzel kohoutky likvidity naplno a rekordne dlouho otevrene, myslim ze vedome ignorujic jakoukoliv proziravou roli centralni banky pokud se expanze likvidity tyka.

Friedmanite a spol. ze budou tedy, s pomoci pravicovych think tanku snazit svalit vinu na stat, ale nemaji k tomu skutecne duvody. Greenspanova Fed pumpovala likviditu, svuj minimalni dohled zjevne take neprehanela nebo liberalne ignorovala.

K tomu, take to podstatne, Bohem-vedeny Bush, MBA si dal pozor na to, aby MF USA, vcetne KCP to opravdu se zakony pozadovanym dohledem nad trhy cennych papiru neprehanely. Nikdo z liberalu nemuze, jakkoliv se o to, az pamet verejnosti zacne ochabovat, vinit Bushovy kabinety, ze neliberalne, nadmerne regulovat, slapal na paty Wall Streetu nebo bankam.

Jedine, co friedmanitum jako trosku relevantni argument pri kritice krize, ktery by nemiril na samou podstatu liberalniho modelu privatizace zisku-socializace ztrat, tedy ves kutecnosti korporacniho socialniho statu, je to, ze budou, jak zase Miller uvadi, svalovat vinu na obycejne lidi, casto cernochy ve mestech, kteri podlehly svodum a vsudypritomne reklame bank a hypotecnich makleru a vzali si pujcky, na ktere defakto, zejmena kdyz se trzni uroky zvysi, nemeli. Pochopitelne, pritom tito kritici elegantne opominou, ze casto, rozhodne v matematice, nevzdelany subprime klient dostal hypoteku od vzdelanejsiho maklere, produkt firem vedenych lidmi s MBA z nejprestiznejsich VS, kdy potrebna proziravost bankeru se jaksi - z zajmu zisku firem a bonusu - vytratila.

Faktem navic je, ze tzv. moralni hazard, tedy vedomi, ze at to s riziky jako banker prehanim a pakuji se, stat me pri kolapsu sanuje, liberalum, finacnikum, bohatym akcionarum atd. vyhovuje. A to presto, ze jinak budou - presvedcive - kazat liberalni dogma o tom, jak se ma kazda takto si pocinajici banka nechat padnout. Jak to skutecne vypada, kdyz prichazi chvilka lamani (stovek miliard stojiciho) chleba jsem zase v tomto fisasku mohli opakovane videt.

Telefony bossu Wall Streetu, mininistra financi USA se, rozhavene, netrhly. Jak pise Miller, najednou stat nebyl problemem, ale jeho vlasteneckou povinnosti je nepredstavitelne nakladne tyto genie a zlodeje dotovat a zachranit.

Az se, nevyhnutelne, zase otrepou, sva dogmata, hlavne aplikovatelna na obycejne lidi, male firmy, budou zase pilne opakovat.

Druhym, ale zase jen castecne opravnenym argumentem friedmanitu a spol. bude to, ze se, v zajmu expanse trhu, zdroju mistnich dani, zisku bank, zakonem tlacila vyssi mira vlastnictvi domu (vlaste hypotek), mensinami.

Ale i tam je to prinejmensim neuprimny, vědomně zavadejici argument. Podobně jako když značně nepřiměřenou rychlostí jedoucí řidič, který to v zatáčce nabourá, se dovolává toho, že tráva na krajnici nebyla posekaná, nebo že kolem šla atraktivní blondýna.

Stran toho, že firma má především vydělávat, není nesoulad. Jak by tedy, realisticky, prosím, mělo být placeno zdravotní a sociální pojištění? Vše přímo obřanem samotným? Firmy si navíc stěžují, že i strhávání zaměstnancova podílu pojištění je administrativně zatěžuje. Jak to tedy vybírat od každého občana? E-stát?

Skutečností je, že statisticky nemálo zaměstnavatelů by klidně sneslo hladové zaměstnance bez benefitů, pokud by nerevoltovali a nesnižovala by se produktivita.
24. 09. 2008 | 13:19

Tom napsal(a):

JK:
Nejsem sice Friedman, ale podle všeho co jsem od něj četl, soudím následující:
Milton Friedman by FED nikdy nepochválil za nadměrné zvyšování peněžní zásoby v období, kdy žádná krize nebyla. Možná znáte jeho příklady s ostrovem a vrtulníkem.
On kritizoval FED ve 30.letech za kontrakci peněžní zásoby, stejně tak je ovšem krotizoval za nadměrou emisi v letech před krizí.
Takže ti Friedmanité nejsou zas tak ve špatné pozici.
24. 09. 2008 | 14:16

vlk napsal(a):

Patrik

odpověděl vám za mne JK a a to takovým záběrem, na který já osobně nemám nárok.

Já ho doplním jednou větou. Ohledně vaší otázky:
V USA produkují i jiné automobilky než Velká trojka zD. I tam mají odbory a tedy penzijní fondy.

Stejnou odpověď adresuji odpověď Ondřeji Čapkovi, liberálnímu fanatikovi. I jemu následně odpověděl , velmi hutně a konzistetně JK. Že opět není co dodat. Až na jednu věc. A byla naprosto jasná úloha FEDu.

Vše se dnes u neoliberálních chlapců svaluje na to, že obě FM měly státní ingerence, a ona to zas až tak moc není pravda, byly více soukromé, jedna zcela, než státní - ta druhá. A že deformovaly trh hypoték. Což není zdaleka pravda, protože Countrywide a pár dalších měly ještě daleko horší portfolio a nebyly také žádní drobečci. A druhá matra je FEd pumpoval levné peníze...
Tak tohle už je z podstatné části dost velká kravina. Stačí se podívat na eurové a dolarové úrokové křivky takna deset let nazpět. Abychom viděli, jak že to vlastně. Takže když máme vyjasněné úroky, máme co do činění už jen s velikostí emise. Tady mi chlapci z neoliberálu připomínají člověka, který vzal práciv léčebně tuberkulozy a tam jí také dostal. A teď říkají - kdybys byl vzal místo barmana, tak jsi tuberu neměl. Při tom se v té léčebně nacházeli buď oni sami nebo aspoň jejich příbuzní nebo kamarádi. A vědí, že bez personálu to jaksi nejde.
Abych to napasoval na FED. FED musel mít velkou emisní politiku. Kvůli tomu, že je záložní měnou a kvůli tomu, že byl stále rostoucí deficit státních financí a platební bilance. Takže emise být jednoduše velká musela. Jinak s e systém zhroutil. FED bránil přehřátí celkem slušnými úrokovými sazbami. Ale FED má zároveň závazek půjčovat komerčním institucím za předem dohodnutých podmínek. Což je limit na subjekt, jeho bonita, a vybrané krytí. Pokud tohle bylo splněno, sotva mohl půjčky odmítnout. A ono splněno bylo. Neoliberální tuberáci vymýšleli stále více a vvíce sofistikovaných přebalovaných papírů, které byly nvíc komerčně pojištěny proti insolvenci u týpků jako je AIG. Kdo by nevzal takovýhle papír? Však jich ve světě běhá, že nikdo vlastně neví kolik. A před pár měsíci hodně z těch papírů, dnes do sběru, mělo rating AAA....

Kdyby byly komerční banky a hlavně banky investiční nehrály neoliberální ruletu maximalizac e zisků a yt nám státe do toho nekecej, a jely hypotéční klasiku, jak v oceňování rizik, tak nenavyšování limitů úvěrových rámců podle růstu cenové mapy, držely úvěry y ve svých knihách a nedělaly k nim páčené deriváty, krize nebyla . Nebo byla velmi lehká.
24. 09. 2008 | 16:02

Pepan67 napsal(a):

Tomovi:

Nejen Friedmanovou "nepodstatnou" výhodu, výhodou profesorů a lidí mimo exekutivu, že i jeho teorie fungovaly, perfektně a logicky ... na papíře.

Dnes by, nejen on, ale i naprostá většina i těch doopravdy konzistentních liberálů ani veřejně, ani v soukromí nekritizovali Paulsona, který ostatně přichází ze samého vrholu Wall Streetu, z vedení Goldman Sachs.

Nechci se také mýlit, ale Friedman, jsa do posledních dní bystré mysli, ač zemřel teprve v lednu minulého roku, nikdy nepozvedl svůj mocný hlas laureáta Nobelovy ceny, důsledného kritika státu, že v tu dobu z Fedu již mizící kolega konzervativec, Greenspan, po sobě nechal, hlavně a především za léta Bushovy vlády, 2001-2006 neuvěřitelnou paseku. Tedy bezprecedentně vysokou a makroekonomicky nijak nezdůvodnitělnou likviditu.

Jeho vševědoucí hlas také nevaroval před nepěknými následky absolutně nekonzervativní, neprozíravé monetární politiky Greenspana. Na té pak, jak zde článek Millera a některé komentáře správně uvádějí, mohli, navíc s laxním nebo vůbec nevykonávaným standardním státním dohledem, teď, jako z Wall Streetu, paulsonem i Greenspanem s výmluvou "je to moc složité, abychom tomu rozuměli", své lukrativní superbubliny finačního inženýrství stavět mistři světa z Wall Streetu.

Každopádně, z hlediska liberální ideologie je defakto nemožné tuto masivní katastrofu, která poznamenává netušené milióny lidí, jakkoliv vecpat do laciné, leč oblíbené zkratky, že "stát není řešením, stát je probléme", třeba jen "regulací nesvazovat neviditelnou ruku".

Ona totiž neviditelná ruka a její viditelná prodloužení nejen vytvářejí hodnoty, ale také, ke svému nejednou obrovskému prospěchu, nejednou si vědoma absolutně nezodpovědných, po léta zneužívaných rizik, s vědomím, že stát ji podrží, obírají. Stát, spoluobčany, daňové polatníky.

Takže regulace, dohled, a ano, někdy i úměrný postih, musí být, ikdyž to Adam Smith, v ekonomice, kde špatně podnikající bankéř nebo pekař v Londýně mohl být "potrestán trhem", ale nevezli se s tím lidé, živnosti, banky v sousedním hrabství, natožpak na druhém konci světa ani na to nebyl vázán penzijní fond učitelů nebo státních úředníků Jeho Veličenstva v.v.

Ano, v tom měli finační inženýři Wall Streetu a ti ve vládě a Fedu, kteří je pohodově nechali věci po léta nafukovat, pravdu: doba je jiná. Nicméně kupecké počty, i bez profesorů, překvapivě stále platí. A hlavně na straně Fedu, Bushova kabinetu a Wall Streetu jde buď o vědomé poškozování nebo ideologicky motivovanou nečinnost.
24. 09. 2008 | 16:13

MickeyNeMouse napsal(a):

vlkovi atd.

Jak m.j. už v srpnu Miller psal, nevyřčeným ale dlouhodobým cílem Greenspanovy rekordní - jak v čase tak v míře - expansivní monetární politiky zdá se být kalkul, že to vyžene ceny nemovitostí nahoru. Ostatně nemovitosti, jako jiné tangibilní věci, tak skoro vždy na nadměné tištěnní peněz, resp. jejich elektronické vstupy, reagují.
Při té sofistikovanosti a přehledu, nejen Greenspana, ale i hochů z Bushovy party, že kalulovali, správně, že Američané pak budou pilně užívat home ekvitu ke zvýšené spotřebě. Banky, pod blahosklonným pohledem Fedu atd. k tomu také po léta všudypřítomné reklamy a incentiv masy lákaly.

To vše bylo založeno na, řekl bych chladnokrevném kalkulu, že důvěřivý svět bude kupovat americké cenné papíry, včetně gigantů, dvou F. Jasněže ani Greenspan nepočítal, že ceny domů, díky jeho inflaci a derivátům, porostou nekonečně.

"Stačilo" mu, aby se finacovalo měkké přistání recese začátku roku 2000, pak propad po 9-11, válka v Iráku, masivní snížení daní, hlavně nejbohatším, kteří pak měli co investovat, bohužel zase ne do Detroitu nebo Filadelfie, atd. ale tentokrát do Šanghaje, jako před 25 lety do Tokia, před 50 lety do Franfurtu.

Když to praskne, jak doufali, tak až Bush nebude v úřadu, pak se také zase namočí zbytek světa, počínaje Čínou, která ztrácí obrovské peníze.
24. 09. 2008 | 16:30

Freedom Fighter napsal(a):

Já mám pocit, že rakouská (liberální) ekonomická škola nevidí takový problém v tom, co FED dělá. Vidí problém v tom, že FED a centrální banky obecně vůbec existují a vytvářejí nekryté peníze.

vlkova otázka proč bankrotují automobilky, je myslím jasně rozebraná. Zkráceně proto, že vyrábějí "tanky" v době kdy lidé chtějí "nákupní košíky" a zbankrotovaly by, nebo by minimálně prošly restrukturalizací už dávno.

Předpokládal bych, že bianco šek na odkup nekvalitních obligací pro pana Paulsona, je dostatečným lákadlem pro bussiness k tomu, aby se svezli na vlně krize a zbavili se svých špatných obligací na náklady občanů.
24. 09. 2008 | 16:43

vlk napsal(a):

Mickey M.
nesouhlasil bych s tou inflací.
Jinak - dotknul jste s e další nediskutované záležitosti- totiž daňové, vzorně neokonské, reformy GWB! Hej! trefa naplno. Neoliberalismus pr. A k čemu vedl? tedy rozhodbě ne k tomu, k čemu vést měl.
Díky.
Freedom fighter
ano, zodpoěvuzeno to bylo. Ale nikolvi ve prospěch neoliberálních chlapců. Oni se oproti zastydlým tradicionalistům z Japs a socanům v Ger předvedli jako dokonalé trubky. Proč jim to tedy mělo vyjít na finančních trzích, když to totálně selhalo u autíček,
Jinak poslední odstavec je přesně kvintesencí návrhu pana Paulsona. Taky istý neo liberalismus. Ne liberalismu, ale neo - liberalismus.
24. 09. 2008 | 16:58

Ondrej Capek, liberalni fanatik napsal(a):

OK, diky za vysvetleni. K debate obecne by to mozna chtelo mene expresivnich vyrazu typu "neoliberálních chlapci" a vice tradicniho postupu Jmeno/Citace.

Takhle nejak: "Výkony centrálních bank se za posledních dvacet let zlepšily. To se projevilo na cenách: inflace téměř všude klesla, míra inflace je výrazně stabilnější. To výrazně zlepšilo základ pro finanční transakce.
Ti, kteří si peníze půjčují nebo je půjčují a kupují či prodávají majetek, proto mají mnohem méně starostí než dříve - tehdy museli vždy s inflací počítat. Toto zlepšení správy peněz vedlo ke kvalitativnímu zlepšení finančních trhů. To má velký podíl na celosvětovém pokroku posledních 30 let."

http://hn.ihned.cz/3-186028...

Off topic: Jinak samozrejme uz Adam Smith pomerne podrobne popisuje situaci, kdy bylo v obehu vice penez nez zlata. Vznikala tak, ze jeden clovek si pujcoval od ruznych bank, ktere o sobe nevedely (a ma to hezky rozepsane na cca 2 - 3 stranach). To o te neviditelne ruce pise jen na 1 mistu Bohatstvi narodu a je to metafora, ne princip.
24. 09. 2008 | 17:10

MikeyNoMouse napsal(a):

To vlk:

Píšete "Mickey M.
nesouhlasil bych s tou inflací"

V jakém ohledu? Že Greenspanova Fed víceméně vědomě, pumpováním peněz do systému rekordně dlouho, rekordně hodně a navíc se 44-letým minimem úroků tak činila víceméně vědomě, otvírajíc si nebývalou inflací cen nemovitostí kasičku v podobě home ekvity k tomu, aby jejím čerpáním Američané udrželi a zvýšili spotřebu, zachránili HDP, "socanské EU" ukazali, jak se dělá jeho růst?

Souhlasím s názorem, těch, co se domnívají, že, nejenom vedení Fedu, takto kalkulovalo víceméně vědoměˇ. Chápu i to, že když si toto lidé uvědomí, některým může běhat mráz po zádech.
24. 09. 2008 | 17:55

Fraser napsal(a):

vlku, az jednou vyrostes, tak zjistis, ze nic netrva vecne. Vyrobci pazourkovych ostepu zbankrotovali uz hodne davno, vyrobci psaci stroju taky no a na spoustu dalsich to jeste ceka. Nemuseli udelat nutne nic spatne, prote je semlel pokrok a okolnosti.

Ale vazne. Podle me dost casto pouzivas logiku (bez urazky) "ja tomu nerozumim a liberal se k tomu nevyjadril, takze liberalove to nedokazou vysvetlit."

Dalsi vec je, ze liberal nemusi nutne umet vysvetlit vsecho (i kdyz priciny a reseni dnesni krize vysvetluje vic nez dostatecne), protoze podle me jednim z piliru liberalni nauky je presvedceni, ze nikdo nikdy nemuze presne predpovedet/ridit lidske jednani (= trhy) a proto by mel kazdy ridit svuj zivot a nest za nej zodpovednost sam, respektive centralizace moci by mela byt co nejmensi. Tim se minimalizuji skody spatnych rozhodnuti, ke kterym musi nutne dochazet.

Zaverem mi dovol dotaz:
co je to neolibralismus a kdo je jeho zastupcem?
24. 09. 2008 | 18:09

Jirka Hemzal napsal(a):

Rád bych upozornil ještě na jednu stránku této krize. Na frak nedostala jen důvěra v bankovní a hypoteční sektor, ale i důvěra ve spravedlnost. Mám tím na mysli tu běžnou spravedlnost, kdy zodpovědnost se vyplácí a lehkomyslnost nikoli. Nasypání obrovských prostředků se dá možná pochopit, ale dopad na společnost a nejen na americkou to bude mít značný. Dlouhodobě tím utrpí i společenská soudržnost a stane se to živnou půdou různých demagogů a populistů. Rozumní lidé se celkem snadno dokáží vyrovnat s nerovností v příjmech, ale musí v tom být alespoň elementární prvky zásluhovosti.
Možná tato tvrzení přijdou někomu banální, ale nechtěl jsem, aby to mezi těmi makroekonomickými pojmy zapadlo.
24. 09. 2008 | 18:54

Tom napsal(a):

vlku,
pokud se snažíte odhadovat velikost emise jen podle úrokových sazeb, daleko nedojdete. Za dva roky vám to namodeluju.
A děkuji za Rusnoka, dal jste mi opět pár hezkých extrémních příkladů. Kolik z Topolánkových kumpánů z té doby je na tom teď dobře a kolik špatně? Odpověď znáte.
24. 09. 2008 | 19:28

Stan napsal(a):

Jedna paranoidní poznámka:

Třeba to bylo na začátku myšleno jako podraz na zahraniční investory, způsob, jak vést "válku proti teroru" na úkor zahraničních věřitelů americké vlády, amerických bank a amerických investičních fondů. Jenom se to trochu vymklo z ruky. A dokonce se to zatím ani nemuselo vymknout, ale mělo to takto dopadnout - ta selektivnost pomoci, ty dopady v další koncentraci kapitálu, těžko říci. Třeba nám to vysvětlí náš ekonomický génius na Hradě, až ho přestanou otravovat ti velvyslanci a žabičkáři...

A otázka na závěr- je celosvětových 5 bilionů USD konečná cena za tuhle šarádu?
24. 09. 2008 | 19:29

Tom napsal(a):

Stan,

nezaznamenal jsem, že v USA dochází k nějakému výraznému výběru hotovosti. Máte jiné zprávy?
Ty miliardy se valí na trh jinak.
http://ekonomika.idnes.cz/c...
24. 09. 2008 | 19:29

Stan napsal(a):

Tome,
vysvětlete mi jako ekonom pojem hotovost. Proti hotovosti v elektronické podobě musí být jistá zásoba bankovek, mám dokonce jakési nejasné tušení, že na to existují nějaká závazná pravidla. Takže pokud centrální banky pumpují do komerčních bank hotovost, zákonitě musí pumpovat do bankomatů a na bankovní přepážky tomu odpovídající kvanta bankovek. A zcela jistě to nebudou vytrubovat do světa :)
24. 09. 2008 | 20:14

Tom napsal(a):

Stan:
S penězi je problém, tedy s definicemi:)
Hotovost = oběživo = pro nás v tuto chvíli to, na co si můžete sáhnout a zaplatit tím v obchodě (vyjma karty, šeku atp.). Nevím o žádném pravidle, které by určovalo poměr hotovosti a elektronických peněz, možná pomůže vlk. Existuje Povinná míra rezerv, která určuje poměr závazků a rezerv bank, ale rezervy mohou být jak hotovostní tak CP centrální banky.
Aby bylo potřeba více oběživa, muselo by se razantně zvýšit množství peněz, které si američtí občané přejí držet ve své peněžence. V tu chvíli by samozřejmě banky musely posílit zásoby v trezorech. Ale dokud lidé nechtějí tlustší peněženky, nemají důvod to dělat.
Za normálních okolností působí oběživo jako součást monetární báze, takže najdete silnou korelaci mezi např. M2 a oběživem, tím se nenechte zmást.

P.S.: Já jsem matematik, ekonomii dělám jen tak pro zábavu (a pro peníze:).
24. 09. 2008 | 21:54

Stan napsal(a):

A jen taková srandička na dokreslení celé situace a možné vysvětlení selektivního přístupu americké vlády a FEDu k bankám:
http://www.outsidermedia.cz...
24. 09. 2008 | 22:49

Marty napsal(a):

Stan: to budd asi otazka bankovni likvidity.
Penize nejcasteji vznikaji poskytnutim uveru, kdy banka provede prostou ucetni operaci (pujci penize, ktere do ni predtim nikdo nevlozil) a tyto penize pak jdou do te likvidity. Najednou tu je novy majetek. S likviditou mezi sebou pak banky navzajem kseftuji a toho se ucastni i CNB. Ta potom take ovlivnuje vysi te likvidity (defakto i reguluje pomer realnych penez a elektronickych penez na uctech bank), aby banky byly schopne dostat svym zavazkum.
24. 09. 2008 | 23:08

JiFo napsal(a):

Zda se. ze Miller mel zase pravdu. Dolar, jako rezervni mena neprezije pet let?

DAILY TELEGRAPH: Americký dolar bude zřejmě obětí sanace bank, kterou chce provést americká vláda

"Je možné, že na tuto chvíli budou historikové pohlížet jako na zásadní bod obratu v historii dolaru," konstatoval David Owen z instituce Dresdner Kleinwort. Je fakt, že se hospodářská situace radikálně a navždy proměnila, píše v deníku Daily Telegraph Edmund Conway.


Záchrana amerického bankovního sektoru, kterou financují američtí daňoví poplatníci, je událostí, která bude rezonovat léta. To, co to bude znamenat pro volné trhy, pro způsob, jímž je provozována západní ekonomika, pro prosperitu světového hospodářství, se teprve uvidí.

Avšak jedna věc je podle Conwaye nesporná - americký dolar bude muset dát výrazně poklesnout.

Může se stát dolar obětí spekulantů? Signalizuje nynější stav věcí konec statusu dolaru jako světové rezervní měny?

Americké ministerstvo financí nedávno plánovalo, že si příští rok vypůjčí 438 miliard dolarů na podporu svého rozpočtového deficitu. Tato částka nyní zřejmě vzroste až na 1 bilion dolarů poté, co se vezme v úvahu fond v hodnotě 700 miliard dolarů na záchranu špatných hypoték.

Nejzávažnější otázkou je však, zda manažeři rezervních fondů v bankách v Číně i jinde začnou nynější situaci považovat za ospravedlnění, aby začaly prodávat své obrovské zásoby investic v dolarech. Pokud by k tomu došlo, zřejmě by to vyvolalo katastrofální pád americké měny a potenciálně by to ochromilo její status jako světové rezervní měny.

Zvlášť znepokojující pro investory je skutečnost, že se americké ministerstvo financí rozhodlo vyplenit tzv. Exchange Stabilisation Fund - finanční rezervy, vytvořené ve třicátých letech dvacátého století - a z nich chce financovat pojišťovací projekt na ochranu finančních trhů.
25. 09. 2008 | 00:22

Milan napsal(a):

George Soros, ten, který to na trhu dokázal, ve své poslední knížce o neracionalitě trhu m.j. píše, že jsme svědky konce éry.

A ano, Klaus a Bush ho bytostně nenávidí a třeba říct, že pocity jsou vzájemné.
25. 09. 2008 | 00:30

JiFo napsal(a):

NY Times:

September 24, 2008
Op-Ed Contributor
The Buck Stopped Then
By JAMES GRANT

CRITICS of the administration’s Wall Street bailout condemn the waste of taxpayer dollars. But the taxpayers aren’t the weightiest American financial constituency, even in this election year. The dollar is the world’s currency. And it is on the world’s opinion of the dollar that the Treasury’s plan ultimately hangs.

It hangs by a thread, if Monday’s steep drop of the greenback against the euro is any indication. We Americans, constitutionally inattentive to developments in the foreign exchange markets, should be grateful for what we have. That a piece of paper of no intrinsic value should pass for good money the world over is nothing less than a secular miracle. We pay our bills with it. And our creditors not only accept it, they also obligingly invest it in American securities, including our slightly shop-soiled mortgage-backed securities.

Every year but one since 1982, this country has consumed much more than it has produced, and it has managed to discharge its debts with the money that it alone can lawfully print.

No other nation ever had it quite so good. Before the dollar, the pound sterling was the pre-eminent monetary brand. But when Britannia ruled the waves, the pound was backed by gold. You could exchange pound notes for gold coin, and vice versa, at the fixed statutory rate.

Today’s dollar, in contrast, is faith-based. Since 1971, nothing has stood behind it except the world’s good opinion of the United States. And now, watching the largest American financial institutions quake, and the administration fly from one emergency stopgap to the next, the world is changing its mind.

“Not since the Great Depression,” news reports keep repeating, has America’s banking machinery been quite so jammed up.

The comparison is hardly flattering to this generation of financiers. From 1929 to 1933, the American economy shrank by 46 percent. The wonder is that any bank, any corporate borrower, any mortgagor could have remained solvent, not that so many defaulted. There is not the faintest shadow of that kind of hardship today. Even on the question of whether the nation has entered a recession, the cyclical jury is still out. Yet Wall Street shudders.

The remote cause of its troubles is the paper dollar itself — the dollar and the growth in the immense piles of debt it has facilitated. The age of paper money brought with it an increasingly uninhibited style of doing business.

The dollar emerged at the center of the monetary system that took its name from the 1944 convention in Bretton Woods, N.H. The American currency alone was made exchangeable into gold. The other currencies, when they got their peacetime legs back under them, were made exchangeable into the dollar.

All was well for a time — indeed, for one of the most prosperous times in modern history. Under the system of fixed exchange rates and a gold-anchored dollar, world trade boomed (albeit from a low, war-ravaged base). Employment was strong and inflation dormant. The early 1960s were a kind of macroeconomic heaven on earth.

However, by the middle of that decade it had come to the attention of America’s creditors that this country, fighting the war in Vietnam, was emitting a worryingly high volume of dollars into the world’s payment channels. Foreign central banks, nervously eyeing the ratio of dollars outstanding to gold in the Treasury’s vaults, began prudently exchanging greenbacks for bullion at the posted rate of $35 per ounce. In 1965, William McChesney Martin, chairman of the Federal Reserve, sought to reassure the quavering dollar holders. He lectured the House Banking Committee on the importance of maintaining the dollar’s credibility “down to the last bar of gold, if that be necessary.”

Necessary, it might have been, but expedient, it was not, and the Nixon administration, on Aug. 15, 1971, decreed that the dollar would henceforth be convertible into nothing except small change. The age of the pure paper dollar was fairly launched.

In the absence of a golden anchor, the United States produced as many dollars as the world cared to absorb. And the world’s appetite was prodigious. “Balance of payments” crises were now, for this country, things of the past. “Liquidity,” that bubbly speculative elixir, gurgled from the founts of the world’s central banks.

pokračování
25. 09. 2008 | 01:38

JiFo napsal(a):

In the absence of a golden anchor, the United States produced as many dollars as the world cared to absorb. And the world’s appetite was prodigious. “Balance of payments” crises were now, for this country, things of the past. “Liquidity,” that bubbly speculative elixir, gurgled from the founts of the world’s central banks.

It was the very lack of gold-standard inhibition that permitted the buildup of titanic dollar balances overseas. At the end of 2007, no less than $9.4 trillion in dollar-denominated securities were sitting in the vaults of foreign investors. Not a few of these trillions were the property of Asian central banks. So, although the United States has run heavy and persistent current account deficits — $6.7 trillion in total since 1982 — they have been “deficits without tears,” to quote the French economist Jacques Rueff. The dollars American debtors sent abroad America’s creditors sent right back in the shape of investments in American stocks, bonds and factories.

Under the Bretton Woods system, worried foreign creditors would long ago have cleaned out Fort Knox. But, conveniently, the dollar is uncollateralized and unconvertible. America’s overseas creditors hold it for many reasons. Some — notably Asian central banks — acquire dollars simply to help make their exports grow. But even the governments that scoop up dollars for no better reason than to manipulate their own currency’s value presumably put some store in the integrity of American finance.

As never before, that trust is being put to the test. In the best of times, the Treasury and the Federal Reserve pretended as if the dollar were America’s currency alone. Now, in some of the worst of times, Washington is treating its vital overseas dollar constituency as if it weren’t even there.

Which failing financial institution will the administration pluck from the flames of crisis? Which will it let roast? Which market, or investment technique, will the regulators bless? Which — in a capricious change of the rules — will it condemn or outlaw? Just how shall the Treasury secretary spend the $700 billion he’s begging for? Viewed from Wall Street, the administration’s recent actions appear erratic enough. Seen from the perch of a foreign investor, they must look very much like “political risk,” a phrase we Americans usually associate with so-called emerging markets, not with our own very developed one.

Where all this might end, nobody can say. But it is unlikely that either the dollar, or the post-Bretton Woods system of which it is the beating heart, will emerge whole. It behooves Barack Obama and John McCain to do a little monetary planning. In the absence of faith, what stands behind a faith-based currency?
25. 09. 2008 | 01:40

Jirka Soros napsal(a):

George Soros: Paulsonovi nemůže být dovoleno mít bianko šek

Paulson cannot be allowed a blank cheque
By George Soros

Published: September 24 2008

Hank Paulson’s $700bn rescue package has run into difficulty on Capitol Hill. Rightly so: it was ill-conceived. Congress would be abdicating its responsibility if it gave the Treasury secretary a blank cheque.

The bill submitted to Congress even had language in it that would exempt the secretary’s decisions from review by any court or administrative agency – the ultimate fulfillment of the Bush administration’s dream of a unitary executive.

Mr Paulson’s record does not inspire the confidence necessary to give him discretion over $700bn.

His actions last week brought on the crisis that makes rescue necessary. On Monday he allowed Lehman Brothers to fail and refused to make government funds available to save AIG.

By Tuesday he had to reverse himself and provide an $85bn loan to AIG on punitive terms. The demise of Lehman disrupted the commercial paper market.

A large money market fund “broke the buck” and investment banks that relied on the commercial paper market had difficulty financing their operations.

By Thursday a run on money market funds was in full swing and we came as close to a meltdown as at any time since the 1930s. Mr Paulson reversed again and proposed a systemic rescue.

Mr Paulson had got a blank cheque from Congress once before. That was to deal with Fannie Mae and Freddie Mac. His solution landed the housing market in the worst of all worlds: their managements knew that if the blank cheques were filled out they would lose their jobs, so they retrenched and made mortgages more expensive and less available. Within a few weeks the market forced Mr Paulson’s hand and he had to take them over.

Mr Paulson’s proposal to purchase distressed mortgage-related securities poses a classic problem of asymmetric information.

The securities are hard to value but the sellers know more about them than the buyer: in any auction process the Treasury would end up with the dregs.

The proposal is also rife with latent conflict of interest issues. Unless the Treasury overpays for the securities, the scheme would not bring relief. But if the scheme is used to bail out insolvent banks, what will the taxpayers get in return?

Barack Obama has outlined four conditions that ought to be imposed: an upside for the taxpayers as well as a downside; a bipartisan board to oversee the process; help for the homeowners as well as the holders of the mortgages; and some limits on the compensation of those who benefit from taxpayers’ money. These are the right principles. They could be applied more effectively by capitalising the institutions that are burdened by distressed securities directly rather than by relieving them of the distressed securities.

The injection of government funds would be much less problematic if it were applied to the equity rather than the balance sheet. $700bn in preferred stock with warrants may be sufficient to make up the hole created by the bursting of the housing bubble. By contrast, the addition of $700bn on the demand side of an $11,000bn market may not be sufficient to arrest the decline of housing prices.

Something also needs to be done on the supply side. To prevent housing prices from overshooting on the downside, the number of foreclosures has to be kept to a minimum. The terms of mortgages need to be adjusted to the homeowners’ ability to pay.

The rescue package leaves this task undone. Making the necessary modifications is a delicate task rendered more difficult by the fact that many mortgages have been sliced up and repackaged in the form of collateralised debt obligations. The holders of the various slices have conflicting interests. It would take too long to work out the conflicts to include a mortgage modification scheme in the rescue package. The package can, however, prepare the ground by modifying bankruptcy law as it relates to principal residences.

Now that the crisis has been unleashed a large-scale rescue package is probably indispensable to bring it under control. Rebuilding the depleted balance sheets of the banking system is the right way to go. Not every bank deserves to be saved, but the experts at the Federal Reserve, with proper supervision, can be counted on to make the right judgments. Managements that are reluctant to accept the consequences of past mistakes could be penalised by depriving them of the Fed’s credit facilities. Making government funds available should also encourage the private sector to participate in recapitalising the banking sector and bringing the financial crisis to a close.
25. 09. 2008 | 08:35

Raider napsal(a):

Bush: USA jsou ve vážné finanční krizi

WASHINGTON 25. září 2008 | 8:13
Americký prezident George Bush vidí svou zemi uprostřed vážné finanční krize. Prohlásil to v televizním projevu, v němž se snažil Američany i Kongres přesvědčit o nutnosti poskytnout finančnímu systému země podporu ve výši 700 miliard dolarů (asi 11,6 bilionu Kč).

"Jsme uprostřed vážné finanční krize a federální vláda na ni hodlá odpovědět rozhodnou akcí," řekl Bush. "Jsem přesvědčen, že společnostem, které udělají špatná rozhodnutí, by mělo být umožněno odejít z byznysu. Za normálních okolností bych se toho držel.

Ale nynější okolnosti nejsou normální," zdůraznil prezident. Varoval, že "trh nefunguje, jak by měl", šíří se ztráta důvěry, velké části systému jsou ohroženy a hrozí pád dalších bank. Znamenalo by to další propouštění a pokles hodnoty nemovitostí.

"Nakonec by naše země prožívala dlouhou a bolestnou recesi. Spoluobčané, k tomu nesmíme nechat dojít," zdůraznil Bush.

Obama a McCain vydali společné prohlášení, v němž vyzývají své strany, aby společně pracovaly na vyřešení krize. "Je na čase pracovat
společně, demokraté i republikáni, v duchu spolupráce pro dobro Američanů.

Obama sám zdůraznil potřebu zajistit, aby "se po skončení krize prostředky vynaložené vládou na její odvrácení vrátily daňovým poplatníkům a neprofitovali z nich ti šéfové Wall Street, jejichž nezodpovědnost a vina přispěly k této krizi. Nelze pomáhat Wall Streetu bez pomoci milionům rodin, jejichž domovy jsou ohroženy hypoteční krizí, dodal.

"Vláda je jedinou institucí dostatečně trpělivou na nákup těchto aktiv za
jejich nynější nízkou cenu a na to, aby je držela, pokud se ceny nevrátí k
normálu," vysvětlil prezident.
25. 09. 2008 | 09:00

F. Adamec napsal(a):

Burza komunisticke svetovlady:
Militantni politika USA jako burzovni spekulace bolsheviku uzbrojuje Svet, militanti dlouhodobe devalvuji USD - GBP - EUR. Zkorumpovany a probritsky socialista Kavan a jeho opet pomylena komunisticka Charta 77, CIA-KGB-StB-VKR Made in USA, pise otevreny dopis loutkoherci Obamovi, jehoz bezpecnostnim poradcem je militantni jestrab Zbigniew Brzezinski, puvodem z bolshevik z vychodni Evropy. V dobe kdy jestrabi z Pentagonu, valecni investori, poradci a zlocinci, opet vyhrozuji Svetu zprivatizovanou jadernou valkou, jejich burzovni a bankovni spekulanti investuji cizi majetek, fondy, poplatky a dane do dalsi vlny zbrojeni - globalniho terorismu. Paranoidni jestrabi a burziani z Pentagonu zmenili FED a USA v soukromou zastavarnu, ktera s obyvateli Zeme a spojenci USA hraje "Pyramidu“. Zbytek Sveta sleduje moralni a burzovni upadek USA a USD, krize, terorismus a globalni valky USA proti Svetu. Jestrabi z Pentagonu, burziani Soros, Bush junior a senior, v boji proji EU a EURu, spekulativne propojili a devalvovali USD - GBP - EUR, zabranili zavedeni stabilnejsiho EURa v GB. Za tuto burzovni spekulaci Soros vydelal na ekonomice a obyvatelich Evropy - GB miliardy USD. Bush senior ridil CIA a sve burzovni zisky pomoci raket, jadernych zakladen a hlavic na Blizkem vychode Evropy, daleko od Pentagonu.
Flynt Leverett: Amerika prisla o svou duveryhodnost.
Obamuv poradce, burzian Warren Buffett: Kupujte firmy (FED), ktere muze ridit i hlupak, protoze jednou se tak urcite stane.
"In the face of death, in the throes of starvation there is no place for mental distinctions of creed, no place for physical differentiations of race." October 31, 1919 By Martin H. Glynn (Former Governor of New York).
25. 09. 2008 | 11:40

jYrka napsal(a):

F Adamec

jsem zvedav na reakci ostatních čtenářů
25. 09. 2008 | 11:58

F. Adamec napsal(a):

Ekonomove vedeckeho Marxismu-Leninismu, absolventi stalinisticke VSE v Praze, politici militantnich narodu a statu prosadili politiku a ekonomiku „neco za neco“ (trade offs). Aplikovali teorie Hayeka a Samuelsona. Vznikala teorie rizene hodnoty (shareholder value). Klaus ji studoval od ledna 1969 v USA, a nasledne v Moskve. Klaus: "Nebylo to zadne plavani pres reku a prestrihavani ostnatych dratu." Bolshevici pouzili krivky virtualnich produkcnich moznosti (production possibility frontier) na globalni ekonomiku. Tunelovali realny Svet, uzili Zpetne zrcatko (driving mirror) a Selektivni pamet (selective memory). Diktovali rukou trhu, ceny a spotrebu lacinych lidskych a materialnich zdroju, Marxuv kapital, v ruznych geografickych regionech, zvysuji honorare pro bolsheviky, maklere, statni a podnikove tunelare. Ingnorovali Lidska prava OSN a EU, zneuzili standardy GAAS a pak IFRS/IAS. Zneuzili totalitni tajne volebni systemy stranickych vyboru, prezidentu a poslancu, duveru jejich volicu. Falsovali majetkove listiny a zaznamy, narusili pocitacovou bezpecnost narodnich a mezinarodnich informacnich systemu. Zvysuji a prodluzuji danovou zatez a celozivotni pracovni dobu obyvatel, tuneluji banky a fondy, monopolizuji a zcizuji regionum energeticke a prirodni zdroje, militarizuji regiony metodou cukr a bic, maslo a zbrane (butter and weapons).
25. 09. 2008 | 13:39

F. Adamec napsal(a):

Bolshevizace WB a univerzit v USA:
Putin udelil medaili za "sireni ruskeho jazyka a vzajemneho obohacovani kultur narodu" svemu protejsku Klausovi, ktery studoval v CCCP vlastizradu a spionaz, stejne jako Toplanek, Necas, Langer a dalsi bolshevici. Pratelstvi Svejnara se Zielencem (KGB-ODS) - byvalym obcanem CCCP je dukazem ucasti J. Svejnera na podvodne kuponove privatizaci metodou Assets stripping, spolu s ustavnimi zlocinci KSC-ODS, jako je Klaus (KGB-CIA-ODS), Komarek (KSC-ODS), Dyba (KSC-ODS), Triska (KSC-ODS), Dlouhy (KSC-ODS), Jezek (KSC-ODS), Tosovsky (KSC-ODS), a dalsimi. Svejnar pracuje jako poradce pro Svetovou banku WB. Z totalitniho Ceskoslovenska emigroval v roce 1970, v dobe normalizace nestihl dodelat maturitu, byl prijat na americkou Cornellovu univerzitu. Studoval s byvalym sefem WB Svetove banky Paulem Wolfowitzem. Do Ceskoslovenska se vratil v roce 1989 jako americky obcan. Diky Josefu Zielencovi se seznamil s radou lidi, nasledne zasedali ve vlade a na postech bolsheviku. Setkal se s Klausem, s nimz byl ve sporu o podobu transformace ekonomiky. V ceské politice pusobil jako poradce, pro exministra hospodarstvi Karla Dybu. S Havlem spolupracoval od roku 1994 az do jeho odchodu z Hradu, dosadili jej do CNB a EBRD.
25. 09. 2008 | 13:41

Freedom Fighter napsal(a):

Brainstorming pana Adamce vypadá zajímavě, bohužel nemám tu sílu přečíst víc než první část..
25. 09. 2008 | 17:37

Rena-ta30 napsal(a):

F.Adamcovi

Domníváte se, že tyto vaše příspěvky přispívají ke kvalitě debaty nebo že jsou, obsahem i stylem, tak účinné, že Vám pomohou získat příznivce, aby takové názory s Vámi sdíleli?
25. 09. 2008 | 17:39

Xerxes napsal(a):

FBI podezírá problémové americké banky z podvodů

Federální úřad pro vyšetřování, FBI, vyšetřuje hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac, investiční banku Lehman Brothers a pojišťovnu AIG a jejich manažery kvůli podezření z hypotečních a jiných podvodů. Uvedla to televize CNN.

FBI podle stanice podrobnosti neuvedla a pouze oznámila, že jde o součást širšího vyšetřování. Úřad se snaží zjistit, zda má někdo odpovědnost za "dezinformace" na hypotečním trhu.

Činitel federálních vyšetřovacích orgánů agentuře Reuters potvrdil, že FBI nyní zkoumá 26 případů možných firemních podvodů spojených s krizí hypotečního trhu.

Minulý týden ředitel FBI Robert Mueller v Kongresu řekl, že se vyšetřuje 24 možných případů podvodů, což je o tři více než v červenci. Prohlásil také, že za hypoteční podvody hodlá stíhat i firemní šéfy.

---------------

K výše uvedenému 1) otázkou je, do jaké míry je to PR, snaha utišit veřejnost tím, že už po nich jdou a do jaké míry to je součást opatření souvisejících ze zestátněním, tedy apriori ochrana zájmu státu a občanů. 2) Kde byla FBI, nejen tedy státní dohled nad bankami a trhy cenných papírů, když se všechny ty nepravosti po alespoň 6 let děly? 3) Kde byly FBI, justice, státní dohled, když politicky korektní bylo dlouho tolerovat, pak nežně vyslýchat a nakonec cestou dohody s pachateli jako potrestat šéfa Fannie Mae, Franklina Delano Rainese, viz. http://en.wikipedia.org/wik... a jeho dva kolegy, kteří po léta skutečně ve velkém švindlovali, okrádali, podvodně nafukovali zisky Fannie Mae o 10 miliard dolarů, aby si mezi sebou mohli vyplatit celkem 300 miliónů dolarů v prémiích.

Protože je politicky korektní jednak do vedoucích funkcí dávat příslušníky menšin a mhouřit obě oči, ikdyž na to nemají kvalifikace, nepočínají si dobře nebo i páchají zločiny, dlouho to i jim procházelo. A když nakonec musel odejít, potrestnáni bylo defakto nulové, žádný nepodmíněný nebo podmíněný trest, jen asi 3 milióny z uvedeného lupu vrácené. Kromě podvodů se zisky, tedy i nafukování ceny akcií a výše svych prémií, vyvedený generální ředitel Raines si jak sobě, tak kamarádům ve městě i zákonodárcům naordinoval mnohamiliónové hypotéky za nezákonně výhodných podmínek. Pochopitelně, kdyby jej potrestali, ve Washingtonu by to mohlo zase vést k pouličním bouřím a rabování obchodů. Takže FBI a státní dohled byly na Fannie Mae a jejího před asi dvěma lety nakonec odvolaného šéfa velice tolerantní. A teď už se k tomu určitě vracet nebudou, ikdyž dům z karet v ceně více než 5 tisíc miliard spadnul.
25. 09. 2008 | 20:25

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Miller.
Vystižné a faktuální.
Dovolim si pridat osobni poznatky.
Neni pochyb, ze USA se stane jen jednou z velmoci. Posice USA jako supervelmoc c.1 je minulostí.

V cem bych si dovolil mit ponekud odlisny nazor je v posici dolaru.
Pres dlouhodobe problemy, ktere stoji pred USA, maji USA stale jednu vec, ktera pracuje pro ně -
nejlepsi rozlozeni vzajemnych pomerů : populace(300 mil)-prumysl (dle udaju z roku 2006 40%)-zemedelstvi (2006 30%)-služby 30%-nerostne bohatstvi (USA ma vsechny potrebne suroviny na svem uzemi).

USA jsou schopny pri velkem uskrovneni byt absolutne sobestacne!
Zadna jina zeme na svete to nema.
Kdysi to melo TEORETICKY SSSR! Evropa ve spojeni s Ruskem by to splnovala take.
Samotna Evropa nema sanci (nedostatek vlastnich surovin).

To dava moznost USA k prekonani problemu a rekonvalescenci.
Bohuzel je to otazka minimalne dvou generaci!
My, kteri zde piseme, at uz v mladem ci pokrocilejsim veku se z toho radovat nebudeme.
Jinymi slovy jina mena i kdyz treba momentalne slibna, nema stejne DLOUHODOBE podminky jako dolar.
Cina i Indie pokud by objevily velka loziska nerostu, tak by se mohly pozdeji kvalifikovat.

Ulohu hlavni meny mohou prevzit docasne jine staty, ale dolar bude asi stale ta jistota. Mizerna, ale jistota.

V soucasne dobe ovsem dolar projde obdobim urovne toaletniho papiru.

Je ovsem jeste jedna moznost.
USA jsou DOSUD vojensky temer bez konkurence.
Svetovy konflikt by prinesl utrpeni obycejnym lidem, ale vyresil by mnoho problemu
pro par mocnych.
To je ovsem na jinou debatu.
25. 09. 2008 | 20:37

Xerxes napsal(a):

Co Fannie Mae po léta také škodilo, její šéf, Franklin Delano Raines, jenož jméno, Franklin Delano, mu rodiče dali z vděčnosti k FDR, syn uklizeče, díky propagaci menšin absolovent PF Harvardu, člen Clintonova týmu a nakonec šéf Fannie Mae. Letos v dubnu padlo výše uvedené rouźhodnutí ve vyšetřování jím a jeho komplici páchaných úřetních manipulací, podvodů, různého obohacování se. Jak Wall Street Journal napsal, drtivou většinu, asi 95% lupu si raines a spol mohli ponechat, ikdyž fannie Mae musela zaplatit pokuti 400 miliónů.

Protože je informace o Rainesovi, jeho nekompetentnosti a švindlech, pohém plácnutí přes ruce poučnou, zde je o tom něco v angličtině. A ano, až
do jara byl Raines a Obama sobě poradci a Obama byl 3. největší FM obdarovaný člen Kongresu.
In 1999, he returned to Fannie Mae as CEO, "the first black man to head a Fortune 500 company."
On December 21, 2004 Raines accepted what he called "early retirement" from his position as CEO while U.S. SEC investigators continued to investigate accounting irregularities. He is accused by The Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO), the regulating body of Fannie Mae, of abetting widespread accounting errors, which included the shifting of losses so senior executives, such as himself, could earn large bonuses In 2006, the OFHEO announced a suit against Raines in order to recover some or all of the $50 million in payments made to Raines based on the overstated earnings initially estimated to be $10 billion but have been announced as 8.3 billion.Civil charges were filed against Raines and two other former executives by the OFHEO in which the OFHEO sought $110 million in penalties and $115 million in returned bonuses from the three accused. On April 18, 2008, the government announced a settlement with Raines and two others. The three executives agreed to pay fines totaling about $3 million, which will be paid by Fannie's insurance policies. Raines also agreed to donate the proceeds from the sale of $1.8 million of his Fannie stock and to give up stock options. The stock options however have no value. An editorial in The Wall Street Journal called it a "paltry settlement" which allowed Raines and the other two executives to "keep the bulk of their riches." In 2003 alone, Raines's compensation was over $20 million.

In a settlement with OFHEO and the Securities and Exchange Commission, Fannie paid a record $400 million civil fine and also agreed to make changes in its corporate culture and accounting procedures and ways of managing risk.

In June 2008 The Wall Street Journal reported that Raines was one of several public officials who received below market rates loans at Countrywide Financial. He received loans for over $3 million while CEO of Fannie Mae.

Obama is the 3rd highest recipient of contributions from Fannie Mae of any American politician, receiving over $105,000 in a single year.[

On July 16, 2008, The Washington Post reported that Franklin Raines had "taken calls from Barack Obama's presidential campaign seeking his advice on mortgage and housing policy matters." Also, in an editorial in August 27, 2008 titled "Tough Decision Coming", the Washington Post editorial staff claimed that "Two members of Mr. Obama's political circle, James A. Johnson and Franklin D. Raines, are former chief executives of Fannie Mae."[17]
25. 09. 2008 | 20:50

VK-Can napsal(a):

Zdravim vlku.
Potize americkych automobilek se daji shrnout ve strucnosti asi takto:

1 Draha pracovni sila.
Prumerny hodinovy vydelek $30 plus vsechny benefice, ktere maji zamestnanci automobilek dava tento naklad do 60 dolaru na hodinu pro zamestnavatele.

2 Stejne plati i pro vyrobu oceli.

3 Automobilky maji sice moderni montazni linky, ale soucastky jsou vyrabeny subdodavately, jejichz vybaveni je casto 30-40 let stare!
Plus stejne vydaje na pracovni silu jako automobilky.

4 Americane miluji velka auta!!
Bohuzel si je uz nemohou dovolit.
Automobilky zaspaly u vypinace na prepnuti na vyrobu ekonomickych aut. Ted to dohani.
25. 09. 2008 | 20:52

Oteplovač napsal(a):

S tím Banking Actem to autor myslel jinak, než to někteří pochopili, si myslím.Tady http://leavittbrothers.com/... je to vysvětleno podobně jako činí autor, akorát za dalšího viníka označují i někoho trochu jiného než bývalého poradce McCaina.
25. 09. 2008 | 21:27

martin napsal(a):

VK-Can

K problémům amerických automobilek:

- ikdyž by bylo zajímavé srovnat průměrnou hodinovou mzdu třeba v německých automobilkách, včetně benefitů versus těch amerických, skutečností je, že oproti řekněme více než 90% dělníků a zaměstnanců v USA, ti u GM, Forda a Chryslera mají uvedené a tedy neskutečně, minimálně v úhrnu dvojnásobné mzdy a požitky než zbytek populace. Je to díky tomu, že UAW, jejich odbory, jako jedny z velice mála se drží při životě, ikdyž už zdaleka nemají tu moc, co mívaly před 30 nebo spíše 50 lety. Svoji moc si chrání také armádou právníků, která se na věci, stejně jako odborářští bossové a demokratičtí politici paše. UAW a ´detroitská trojka jsou stále ještě moc velcí, atkže si diktují ale kvalitu neprodukují.

- neméně podstaným, zde už zmiňovaným problémem je americký přístup k řemeslu, inženýrskému vývoji atd. Není to přístup německý nebo japonský. Navíc design je často neskutečně zastaralý, nejednou odstrašující. Technickou a řemeslnnou preciznost učňovsky nevyučení dělníci také nemají. Vedení, poplatné marketingovým dogmatům, tlačí na rychlou obnovu modelů, kdy se ještě hůře vychytají chyby běžícího modelu, který už končí.

- Americké automobilky jsou notoricky, díky maximalizaci okamžitého zisku akcionářů, pomalé v zavádění věcí jako airbagy, airbagy po stranách, ABS atd. Prý to klienti nechtějí.

- Pravdou bylo a je, že na velkých autech automobilky vydělají víc než na malých, takže disporoporčně vyrábějí velké a dělají reklamu velkým, což pomáhalo už tak oproti Evropě (velké vzálenosti, levný benzin, otylí lidé, preference pro více místa) preferenci pro větší auta. Kombinací těchto vlivů - nezapomeňme, že americké naftařské společnosti jsou také vlivné a jako automobilky vždy přitlačí Kongres a nemají zájem na tom, any spotřeba klesla, kdyř by Amerika jezdila napůl malými auty jako Evropa nebo svět - je vyšší podíl velkých aut.

- Američané, ikdyž nemají moc vkus, si ale díky létům opakovaně lépe stran kvality, spolehlivosti, nakonec udržení si ceny ojetiny, oblíbyli dovor a ten po 35 let ujídá Detroitu z koláče.
25. 09. 2008 | 21:43

VK-Can napsal(a):

Pane Martin.
Dobre pisete o UAW (odborova unie).
Podle meho jsou zdejsi unie, nejen automobilove, zdrojem mnoha problemu americke ekonomiky. Maji stale dost vlivu v americke politice!
Vim, ze se ozvou zastanci unii, ze dela take dobrou praci.
Bohuzel te dobre prace je poskrovnu.

Bylo by to na dlouhou debatu. Nevim zda zijete v USA, nebo jste zde byl delsi dobu a nebo mate informace jen z medii.
Unie jsou zde to nebezpecne kridlo Demokraticke strany. Jsou stejne nebezpecne , jako krajni pravice Republikanu.
Oboji jsou nebezpecni fanatici!
Na opacnem konci jsou mocne lobby jak automobilek, tak i olejaru.
Jinak ovsem byl skutecne dlouho zajem o velka auta. Zvlast SUV.
Co se tyce kvality americkych aut, nebo jejich vybaveni, tak to prodelalo velkou zmenu. K lepsimu!
ABS uz jsou standartni vybaveni po mnoho let, stejne tak i Air bags. Air bags jsou navic uz dlouho POVINNE!
Protoze automobily jsou nejen mym konickem, ale jsem i technicky k nim dost blizko, mohu hodne napsat, jenze to neni k tematu zdejsiho blogu.
25. 09. 2008 | 22:20

vlk napsal(a):

Tome,
ne nebudu odhadovat dle sazeb velikost emise, ale rozhodně platí, že nemohou být nízké sazby tam, kde emise překračuje rozumné meze. To se vylučuje. Amise může být o několik procent větší nebo menší, než je optimum, a le nemůže být dvakrát , třikrát větší než je optimum.
25. 09. 2008 | 23:17

vlk napsal(a):

VK-Can
pozdrav k javorům!

Beru vaše argumenty / tak jako vždycky/. Jenže v USA auta vyrábějí i Japonci a Němci. A jejich americké dcerky nejsou v těkovýchhle problémech jako detroitská trojka.

Pracují s e stejnou kvalitou personálu a stejnými odbory.

Já to osbně vidím v neschopnosti managementu. Z velké části. A dejme tomu i systému, který v Americe panuje. Ted y drtivému tlaku akcionářů na okamžitý zisk. Takový VW s kontrolním balíkem Dolního Saska je přeci jen v jiné pozici. To nemluvím o japonském modelu, kd e seniorita a setrvačnost ve funkci jsou základními řídícími principy.
Tohle všechno v Americe schází.
Neustálá honba za rychlými výnosy má svou odvrácenou tvář. Stejně tak jako vazba odměn managementu na růsttržní hodnoty firmy.
25. 09. 2008 | 23:24

vlk napsal(a):

Jo Tome

říkáš, že jsme ti dal na Rusnokovi extrémní příklady!? Ale jistě! Prostě dvě trumfová esa, s kterými nehneš.

A píšeš kolik Topolánkovy party to někam dotáhlo? No , asi by jsi s e divil. Zejména teď. Ale je to odhad. Nemohu to nijak doložit. Ale sem tam člověk také něco slyší.
25. 09. 2008 | 23:26

VK-Can napsal(a):

Pro vlka.
Zacnu od toho vedeni. Pisete dobre, ze na nem zalezi z velke casti. Nikoliv uplne!
Jsou zde dost rozdilne priklady.
Nevim, zda je Vam to znamo, ale Chryslera koupil pred delsi dobou Mercedes.
Po koupi se verilo, ze Chrysler se opet vyhoupne nahoru.
Klicove posice ve vedeni Chrysleru prevzali Nemci!
Zkratim to . Chrysler byl opet na prodej. Nemecke vedeni nic nezmohlo!

Naopak jsou zde temer vsechny japonske automobilky, ktere maji sve japonske vedeni a nebo jsou ve vedeni Americane trenovani v Japonsku. Vedou si velmi dobre.
Neni pochyb, ze tlak akcionaru hraje dulezitou roli, ovsem i to ma svuj limit v ucinku.

Nyni, co se tyce produkcniho personalu.
Pisete, ze pracuji se stejnymi lidmi. To neni tak uplne pravda.

Za prve, mnoho modelu aut jak nemeckych tak japonskych je zde jen montovano, nikoliv vyrabeno!
V tom je podstatny rozdil. Proc ?
Klicove casti automobilu narocne na vyrobu jsou sem dovezeny z Nemecka ci Japonska.
Zde se jen smontuji dohromady na super modernich linkach.
Na montaznich linkach mate pravdu, ze pracuji se stejnymi lidmi. Presto i zde jsou rozdily.
Jake?

A Montazni linky jsou tak moderni, ze lidska ruka tam dela jen opakovany, peclive pripraveny ukon. Narocnost minimalni.

B Vetsina Japonskych automobilek, ktere operuji v USA ci Kanade NEMAJI unie!!
Velmi dulezity faktor!

C Nemci zde prodavaji sva auta ve stredni a vysoke cenove kategorii. To daleko lepe vstreba vyssi naklady.
Vetsina malych modelu vsech vyrobcu je sem dovazena !!
U malych modelu jsou prave vyrobni naklady kriticke!

D Japonci i Nemci pokud musi brat nejake soucastky od zdejsich subdodavatelu, tak davaji sve kontrakty jen takovym, kteří maji posledni vybaveni (Magna Corporation a pod.)
Zdejsi automobilky musi brat ode vsech, protoze zdejsi auto je zde vyrobeno do posledniho sroubku.
A tech subdodavatelu, kteři maji jen posledni vybaveni neni zas tolik.
Zde je prave ten citelny napor ve vyrobnich nakladech.

Bohuzel vyuceni se remeslu zde neni lacina ani jednoducha zalezitost a tak je zde nekdy citelny rozdil v kvalite pracovniku pri vyrobe (nikoliv pri montazi).
Sice jsem uz hezkych par let v pensi, ale pred tim toto byla soucast me prace, tak Vam davam informace, sice nikoliv z letoska, ale zato z prvni ruky.
Neni mozne to rozebrat do vsech detailu a jsou vyjimky z toho, co uvadim, ale ve vetsine je to tak, jak pisi.
26. 09. 2008 | 03:23

Marek Beneš napsal(a):

Děkuji za tento blogový příspěvek. Tady konečně někdo fundovaně rozebírá situaci. Jaký je to nebetyčný rozdíl, oproti našim analytikům jako je třeba pan Kohout.
26. 09. 2008 | 09:13

vlk napsal(a):

VK-Can
velký dík k javorům! Dokonalé.
26. 09. 2008 | 09:22

Tom napsal(a):

vlk:
"nemohou být nízké sazby tam, kde emise překračuje rozumné meze. To se vylučuje." Proč? Tohle mi opravdu musíte vysvětlit. Protože bude inflace, která se projeví prvně v cených nemovitostí? :)
Pokud budou nízké sazby, tak bude emise veliká. Pokud budou vysoké, bude malá. To je princip, na kterém pracují centrální banky. Problém je v tom, že vliv změny úrokové sazby na velikost emise je záležitostí mnoha proměnných, které se dají těžko modelovat. Vliv jedné změny úrokoví sazby může doznívat přes dva roky.

Znáte teorii mrakodrapů? Kde se začnou stavět mrakodrapy, tam přijde krize... Velká emise vyžene ceny pozemků a nemovitostí, takže se mrakodrapy vyplatí. Pak ale přijde krize, protože nadměrná emise vytvořila bublinu. Petronas Tower - 1997 Malajsie, Sears Tower - 1974 USA, Empire State Building 1931 USA. Je to taková sranda, ale stejně.
26. 09. 2008 | 11:27

vlk napsal(a):

Tome

pokud budeme pracovat s premisou, že šéfové centrálních bank jsou kompetentní, odpoěvdní lidé a pokud k tomu připojíme druhou nutnou premisu, že centrální banka je skutečně dost nezávislá, což v USa určitě je, ECB také a u nás , zatím, také, tak platí moje teorie.

Ona centrální banka má ještě další nástroje. Kromě sazeb.třeba taková PMR. Nebo omezení nebo rozšíření seznamu aktiv, proti kterým bud e půjčovat. A to jsou velmi efektivní a rychlé nástroje.

Ne neznám teorii mrakodrapů. Nidky jsem tonepotřeboval. Za to moc dobře vím, co je bonita pozemku. A vím, jaký vliv má na pozemek třeba skutečnost, že vedle s e postaví čistička nebo že vedle vede dálnice, nebo že vedle velký investor postaví moderní kancelářskou budovu.

Takže nikoliv , že velká emise vyžene něco - to může být také, ale už stačí vhodný nebo nevhodný soused a máte rozdíl v ceně až ve stovkách procent.
26. 09. 2008 | 13:18

Rana-ta30 napsal(a):

Marek Beneš:

Píše: "Děkuji za tento blogový příspěvek. Tady konečně někdo fundovaně rozebírá situaci. Jaký je to nebetyčný rozdíl, oproti našim analytikům jako je třeba ...."

Bez toho, abych komukoliv šlapala na kuří oko, za sebe bych si přála, aby lidé, jako Miller, se zkušenostmi, nadhledem a přehledem, měli možnost stejně prominentně, nejen jako Vámi zmíněný komentátor, vystupovat jak v živých, tak předních tištěných a onlinových médiích.

Nic proti mladým, polistopadovým analytikům a komentátorům, je chvályhodné, že se věci věnují, ale dostatečně dlouhodobé, hlubší a zasvěcené zkušenosti se sytémem, o kterém se ve školách, bohudík už i na našich učí, jsou podstatnou výhodou.

Co je u naší domácí zně komentátorů neméně podstatné, stejně jako u investorů do cenných papírů, nikdo z nich dosud neokusil pořádný a dlouhodobější propad cen. I na Západě o tomto fenoménu opakovaně hovoří, když se ekonomika a burzy zastaví nebo propadají.

Člověk může být sebetalentovanější, ale taková krize jej naučí věcem a pohledům, které za konjuktury těžko nabýt. Já to přirovnávám k rozpoložení mysli, když je člověk bezdětný a pak najednou je ho kousek mimo něj, což platí pro táty i mámy, nový a jeho život s konstatními 24-7 potřebami. To je pak nové prizma, kterým se člověk-rodič automaticky začne na všchno dívat.
26. 09. 2008 | 15:01

Tom napsal(a):

vlk:
Takže ne nemůže, ale Vy věříte, že se tak nestane. K Vašim premisám samozžejmě ještě patří to, že CB má k dispozici dostatečně přesné modely a bankéři jim rozumějí.
Hm, tak stačí zodpovědní a nezávislí... Povězte mi, kdo napsal tento komentář:
"Ale jen říkám, že tvrdé diskuse , které byly na tohle téma zejména pod blogem pana profesora Zeleného, který konstatoval, něco velmi nelichotivého o stávajícím šéfovi Fedu, dostal a článkem pana Millera úplně jiný rozměr. A byl bych velmi rád, kdyby se tu objevili ti, kteříí měli potřebu se po panu Zeleném lacině vozit. A že jich bylo dost."
Tam to vypadalo, že v Greenspanovu odpovědnost a nezávislost nevěříte. Tak jak to teda je?

S mrakodrapy jste za prvé nepochopil, že jde o srandu. Za druhé jste začal mluvit o dálnicích či čističkách, které mají fakt vliv na trh jako celek... M&m nedávno dával někam hezké video - Rollercoaster podle cen domů. Podívejte se.
26. 09. 2008 | 18:27

Tom napsal(a):

OK, pardon, ten Váš komentář se vztahoval k Bernankemu, teď mi to došlo. Omlouvám se. Ale jak to teda je s Greenspanem?
26. 09. 2008 | 18:29

Jenda napsal(a):

To JanK co bych dělal já?
1. Dočasně Veřejný zájem postavil nad zájem soukromí.
2. Dluhy musí platit ti kdo je způsobily a to ztrátou vlastního majetku.
3. Půjčit /ne dát/ zdravým bankám na převzetí krachujících bank.
4. Pronajmout byty/neprodávat/ těm kdo není schopen si je koupit. Z nájmů platit nesplacené hypotéky.

Lidé by nepřišli o třechu nad hlavou, banky by se zpožděním dostali své úroky, rozdíl by uhradil stát. Zaplatit bankám nesplacené hypotéky je šílenství. Banky nezkrachují ale zkončí éra volného trhu. Trh bude kontrolovat stát. Dotovat nejefektivnější obor ekonomiky je tržní asi tak, jako že se najím tím že se pozvracím. Naprostý nesmysl.
27. 09. 2008 | 20:19

vlk napsal(a):

Tome

už jsme to nnapsal jinde. Když jsme psal tu alegorii s e zákoníky.

Samozřejmě že stát a jeho orgány dělají chyby. A budou je d ělat. Což neomlouvá snahu potlačit ,aximálně roli státu, ale zneužít ho, jsme li v potížích.

Stát se snaží řešit problém pro co největší skupinu lidí. Soukromý sektor zajímá jen jeho profit. Tedy jednotlivostní profit. Ale rád se dostává do pozice, kdy maléry socializuje.
přesně podle hlášky , která byla za bolševika - coje moje, do toho ti nic není, ale coje tvoje, to je moje.
Nemáme nic lepšího než stát. Jd eo jeho rozumnou kultivaci. O to ,a by skutečně sloužil potřebám co nejširšího záběru lidí. Ne některých lidí.
A promiň - můj problém je, že nevěřím žádné ideologii.Jen přírodním a matematickým zákonům a sám sobě. a věřímna solidaritu.
27. 09. 2008 | 21:28

JK napsal(a):

Citace z medii:

"Německý ministr financí: USA mohou ztratit pozici finanční supervelmoci.

Svět už nebude nikdy takový, jako před finanční krizí, USA ztratí svou supersílu v globálním finančním světě a ten se stane multipolárnější, říká německý ministr financí Peer Steinbrueck.

Steinbrueck navíc přišel s návrhem osmi konkrétních opatření, které by podobné krizi měly v budoucnu zabránit. Mimo jiné jde o zákaz spekulativních krátkodobých prodejů akcií či zvýšení kapitálových požadavků po bankách."

Ostatně, jak Miller psal minulz mesic, citoval kanclerku Merkelovou, ta vzyzvala k vztvoreni alternativniho szstemu, vcetne novzch ratingovzch firem, neb tz stavajici, americke evidentne po leta nedobreho a ycela mimo misu se nachayajiciho ratingu velice draye selhavalz.
28. 09. 2008 | 15:48

jp napsal(a):

Jak vždy naprosté nesmysly. V článku je že úspěšná ekonomika je proexportě orientována. No jo ale to je podobné tvrzení jako o nutnosti nízkých mezd k úspěchu ČR. Já se ptám když budou všechny úspěšné státy mít exportní přebytek, tak kam asi tak budou vyvážet???? A když budou mít všichni nízké mzdy ,tak kdo asi bude kupovat všechno to naše báječně levně vyrobené zboží, na které ale nikdo nemá dost vysokou mzdu.
29. 09. 2008 | 13:04

DB-Kalifornie napsal(a):

VK-Can.

Diky, ze jste tady naprosto presne prirovnal lidi z odboru (unions) k neokonum. Myslim, ze mnoho lidi v Cesku si neuvedomuju, ze nejem Republikani, tak i Demokrate maji sve extremni kridlo. Moje zkusenosti jsou bohuzel takove jak pisete. A to nejsem v automobilovem prumyslu

Prvni priklad: moje pozice (vyzkumny pracovnik na universite) prave pred 3 mesici spadla pod unie (UAW).Kdyz to zkratim, tak od te doby nemuzu vyjednavat se svym sefem ani o svem platu (ci jeho zmene), ani o delce dovolene (vse jde pres unie). Kazdy mesic musim odvadet cca 50-100 dolaru unii. Z unie nemusu vystoupit.Ale zaroven jsem temer nevyhoditelny. Pro meho sefa (ktery pise granty a prinasi tak penize) to take znamena, ze naprosto ztratil kontrolu nad tim za kolik a za jakych podminek muze najmout lidi-vse zalezi na kolektivnim vyjednavani. Divcina (PhD student), ktera sbirala podpisy na unionizaci mela nazory, za ktere by se nemusel stydet lecktery mlady komsomolec.
Vubec nechapu,jak neco takoveho mohlo podepsat vice nez 50 procent lidi (pocet podpisu potrebny k automaticke unionizaci nasi pozice),pritom z drtive vetsiny jde o lidi,kteri maji PhD vzdelani a jsou ve veku 22-38 let. - A tudiz taky maji spoustu moznosti se uplatnit nekde jinde, pokud nejsou se svym mistem a podminkami spokojeni. Taky nechapu, jak to,ze vzdelani a mladi lide takhle rezignuji na svoji vlastni schopnost vyjednavat o podminkach sveho zamestnani a potazmo tak o sve vlastni budoucnosti.

Druhy priklad: pribuzna manzelky(nepochazi z vychodni Evropy=nema predsudky vytvorene zivotem v socialismu) pracuje jako farmaceutka v nemocnici(je kratce po skole)-jeji pozice je tez pod vlivem odboru uz delsi dobu. Chysta se odejit, protoze na pracovisti se vytvorila struktura lidi,kteri tam sedi 15-20 let,jsou nevyhoditelni a rozhoduji naprosto o vsem (vcetne toho,jake dny si vezmete dovolenou a kdy budete mit nocni smeny). Na protesty argumentuji tim, ze po letech az se v zebricku hierarchie posune vyse bude mit taky takove vyhody...

I kdyz unionizace v USA je dlouhodbe spise na sestupu (v uniich je cca 10-15 procent pracovniku),v Kalifornii snad 17proc. Tak mam trosku obavu,jestli pod vlivem udalosti poslednich par roku (zejmena Bushovy katastrofalni politiky) a dost velkym znechucenim lidi momentalni situaci nepovede ke znovuoziveni vlivu odboru a vseho co to sebou prinasi. Jinymi slovy jestli se to tady neposune z jednoho extremu do druheho. Zejmena u mladych lidi (22-38 let)dochazi k nazorovym posunum, ktere jsou stejne alarmujici jako soucasny 23 procentni approval politiky JWB.
29. 09. 2008 | 18:42

vlk napsal(a):

Pane Millere,

nejste mi dlužen nic. Zeptal jsme se. Ale události se předstihují!
WaMu přestává jaksi býti zajímavá, ve světle toho, jak rychle s e to teď přelilo do Evropy.
V pátek Fortis, v sobotu ona britská hypotéční banka, dneska Dexie +Hypo Real Estate.

K tomu tvrdá vyjednávání v Německu, kd e evidentně mají problémy velké německé Landesbanky. -West LB, Byerische LB, LB -BW, Nordbank... Ty to zřejmě nějak ustojí, ale kdo ví. Už je to tak daleko , že stačí malá zápalná jiskra a je hotovo - run na banku. Mezibankovní trh nefunguje. Získat tam refinancování je skutečný problém a sazby tomu odpovídají.
Nikdo nevěří nikomu a nikdo neví, kolik kdo má v bilanci mizerných papírů.
A nikdo zejména neví, jestli zahraniční banky , držící aktiva LB, WaMu a podobných budou do americkéhoplánu oddlužení také připuštěny. Pokud ne,bud e řešení skutečně mimořádně asymetické. A nejspíš to tak bude. Jsem hodně zvědav, jak s e tohle odrazí na finančním trhu...
29. 09. 2008 | 21:34

vlk napsal(a):

Pane Millere,
když jsem psal předchozí příspěvek, že už na té WaMu netrvám, tak jsem ještě netušil, že kongres schodil Bushův plán. A hlasy republikánů.
NYSE na to podle mne reaguje panikou, zejména na finančních titulech viz
http://aktien.onvista.de/to...

je to aktuální stav.

Nechcete pár řádek k situaci, co nastala? Pěkně s e to vyhrotilo! CO je proti tomu WaMu?
29. 09. 2008 | 22:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který se ani vzdáleně netýkal tématu (filipika proti konkrétní senátní kandidatuře v této zemi).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 09. 2008 | 21:19

Raymond, Detroit napsal(a):

I question the assumption that the rich create the wealth and some of it trickles down to the people who actually work for a living, and therefore if things are bad, rescue the rich.

This assumption is unspoken among executives and those on the right, even in companies like General Electric, where the CEO proudly points out things that "he" did, and reflected in the salary they believe they deserve for all that "doing."

In that view, employees who actually do things like "build cars" are viewed mostly as overhead or some type of leech, parasites and if times get rough, everyone knows the thing to do is to cut back 10 or 20 percent of the workforce, which obviously will help "the bottom line."

Even though Wall Street credits itself for sustaining Main Street, the reality is the other way around. Wall Street creates no wealth at all, it only stirs it around and plays psychological leverage games with itself.

To treat Main Street as an afterthought, a "sweetener" reveals this deep assumption. It is a dangerous assumption, leading to the idea that Wall Street should be rescued "first".

What we need is a better understanding of the type of wealth that doesn't come and go with psychological ups and downs, or contamination in the drugs executives are taking these days.

— Raymond, Detroit
02. 10. 2008 | 20:51

Eloise, San Francisco CA napsal(a):

Certainly we need to act quickly and decisively. My question is, what should we DO? Just because we need to do something quickly doesn't mean that the right or best plan is to enact the post-Paulson-plus-sugar bill that the Senate voted on tonight. I haven't heard that Congress has seriously considered any substantially different solutions. Nor have substantially different solutions been much discussed in the MSM.

Why such a limited scope of discussion?

We allowed the Bush administration to completely frame the terms of the debate and the solution. Fiscal legislation is supposed to originate in the House, not be dictated by the president or much less Secretary of the Treasury.
— Eloise, San Francisco CA
02. 10. 2008 | 20:57

Hunakai napsal(a):

Like so many journalists and temporary "experts" on Japan, Kristoff doesn't understand the country at all. Unlike Americans, who seem to have the attention span and patience of a ritalin-popping pre-teen, the Japanese are a patient people. They see ten years in the context of their long history.

Virtually none of my Japanese friends--some of whom I've known for half a century and who have held fairly high positions in Japanese government and industry, considered that so-called "lost decade" with much more than a shrug. The Japanese population (in no small part because of their frugality and penchant for saving, in marked contrast to their contemporaries in the U.S.), while they may have complained now and then, did not experience the period as a particularly onerous hardship.

While it is true that obsolescent fiscal and finance policies led to Japan's problems of the 1990s, we should consider their handling of their slump (it was never a crisis) as an example to inspire us rather than as one of caution. So many people, like Benanke, think they have "studied" Japan. To do so from the egregiously biased, exceptionalist perspective of a U.S. "free market" capitalist, though, is to view Japan through very darkly-tinted lenses.
— Hunakai, Whidbey WA
02. 10. 2008 | 21:00

Hunakai napsal(a):

Like so many journalists and temporary "experts" on Japan, Kristoff doesn't understand the country at all. Unlike Americans, who seem to have the attention span and patience of a ritalin-popping pre-teen, the Japanese are a patient people. They see ten years in the context of their long history.

Virtually none of my Japanese friends--some of whom I've known for half a century and who have held fairly high positions in Japanese government and industry, considered that so-called "lost decade" with much more than a shrug. The Japanese population (in no small part because of their frugality and penchant for saving, in marked contrast to their contemporaries in the U.S.), while they may have complained now and then, did not experience the period as a particularly onerous hardship.

While it is true that obsolescent fiscal and finance policies led to Japan's problems of the 1990s, we should consider their handling of their slump (it was never a crisis) as an example to inspire us rather than as one of caution. So many people, like Benanke, think they have "studied" Japan. To do so from the egregiously biased, exceptionalist perspective of a U.S. "free market" capitalist, though, is to view Japan through very darkly-tinted lenses.
— Hunakai, Whidbey WA
02. 10. 2008 | 21:01

John in Seattle napsal(a):

The American people are so angry, and I'm one of them, that they would rather bleed the system feeding the unsustainable wealth gap in the U.S., and push us all back to a more equal platform, than continue to pour gasoline on a contagion of insanity.

John, Seattle
02. 10. 2008 | 21:04

Anna in New York napsal(a):

A couple of comments:
- There is no safety net in this country, and it's possible that consequences could be more tragic in this country than in Japan.
- This country needs a total Social-Democratic (illiterate whiners go and learn something about Western European/Canadian etc. Social Democracy before hysterical illiterate whining) revamping - it means primarily elimination of wage slavery. When the rights of workers are protected (decent pay, sick days, vacations etc.), CEOs automatically won't get insane, indecent, criminal "salaries."
02. 10. 2008 | 21:06

B. O. Ward, Canada napsal(a):

I do not think the 'Fat Cats' should be saved ... and neither should their champions the Republicans ...

The voters should punish them to the point where if they want to seek office again they will have to show support for 'public' rather than their 'private' neo-con interests for had they been a bit more attentive to the real needs of America, namely fixing its broken infrastructure and also the glaring 'public' needs for adequately funded Education & universal health care coverage one might be forgiving ... but as it is I say toss the lot out in November!
02. 10. 2008 | 21:08

Jess M. napsal(a):

Why no mention of JAIL for the fat cats? Saving the banks doesn't have to mean saving the bankers. How about we start with Paulson, who got rich-rich-really rich creating and pushing these exotic but worthless securities backed by mortgages that any fifth grader with a piggy bank could tell would default?
— Jess M., Redondo Beach, CA
02. 10. 2008 | 21:09

Hal, Chicago napsal(a):

History has shown us time and again that anger and resentment over the greed of the privileged at the expense of the common man, and the failure (or even the complicity) of government to do anything about it, are where the seeds of revolution are sown.

Our own nation was founded in similar collective discontent. This goes far beyond poisonous envy of those who are more affluent than the rest of us.

This is outright theft of the people's money, first by Wall Street and then by Washington. I haven't been this mad since And I no longer trust my representatives in Washington. This whole deal works only when most of the people are happy, or at least not unhappy, most of the time.

So go ahead and bail out the charlatans. But I'd better see some kind of return on my investment.
02. 10. 2008 | 21:14

Robert Carmeni, New Jersey napsal(a):

Hey, those who support the bailout:

Can you lend me some money? So, I can buy a bigger house and a fancier car and a bigger big screen TV? You can sell my loan to some sucker who thinks I am good for the money. And, that sucker can sell to another sucker who can take out insurance against my bad debt from some sucker insurer who can find some sucker re-insurer to insure the assurance of my extraordinary risk.

And, when it all falls apart, some innocent non-risk taker who has some pennies in bank can make good on my bad debt.

What do you say partners?
02. 10. 2008 | 21:16

Lyn, Brooklyn napsal(a):

Here's my bottom line. All this save them first, affix blame later NEVER works.

When congress returns in January they will find some nice shiny bauble and chase after that for a few more years, and there will never be any justice. Neither the Democrats or the Republicans have any track record of seeking or producing JUSTICE.

They are mostly concerned about two things. Keeping there corporate sponsors wealthy and being re-elected. Everything else is for another day!!!

I'm happy there are people out there with $250K to be insured by FDIC. But I, myself I just get by paycheck to paycheck. And there is absolutely nothing in that bill for me and there won't be next year either!!!

The little bit of stock and employee options I own have been underwater for the better part of a year. And yet CEO's are walking away with millions and billions.

I know this scares all the rich people out there, but I vote for taking our chances with a "POSSIBLE" depression.

Maybe after several decades, we as a nation will finally learn how to be JUST.
02. 10. 2008 | 21:19

Darst, Birmingham napsal(a):

Michael Moore has some excellent suggestions that don't involve taxpayers paying $700 billion.

They are all practical and collectively amount to more than that figure. We should listen.
02. 10. 2008 | 21:20

SGA, Oakland CA napsal(a):

I will NOT support a bailout which does not address the fairness issue first. Mr. Kristof suggests that it would be a nice gesture if Congress would come back in January and then give the courts the power to restructure mortgage loans. What a joke! As if these professional dealmakers ever do ANYTHING just because it is the right thing to do. The only chance the average citizen will ever have to get any justice out of this bailout is to have it included in the initial legislation. Mortgage restructuring should be put in right away, and we should have the harsh new individual bankruptcy laws repealed. Bankers want to be able to restructure and have a new start, but they do not want to extend this opportunity to the lowly average taxpayer who they are asking to bail them out. Please!

While I do fully accept that there is a crisis that needs a solution, I agree with MANY
highly respected economists, businessmen and politicians who all agree that there are many other approaches than Mr. Risk's (Paulson) Wall Street $700 Billion solution. (link to Business Week's "Mr. Risk to DC")
http://www.businessweek.com...

Also, Paulson should not have so much control over these funds, as he can even use them to pay off bad real estate securities in foreign countries as described in this link:
http://market-ticker.dennin...
There are other wise and respected individuals who suggest better alternatives:

First, there is world renowned Harvard trained NYU Economist Nouriel Roubini's plan, (he predicted this specific crisis in 2006):
http://www.rgemonitor.com/r...

Then we have another alternative from the venerable financier, investor and philanthropist, George Soros:
http://www.truthdig.com/ear...
And finally, here are some rather astute solutions offered by consumer advocate Ralph Nader, who also predicted this economic collapse:
https://www.youtube.com/watc...

At present we have a plan that is essentially designed by the former HIGH RISK CEO of Goldman Sachs, Henry Paulson, who made a vast fortune exploiting this flawed system before going to Treasury. I do not doubt that he believes he is right. He has panicked and struck fear into Congress and the American people (not everyone), and on behalf of George "Emergency Legislation" Bush he wants almost a TRILLION DOLLARS of our money without even thoroughly considering all of the options, and his solution is in direct conflict with MANY respected experts who frankly, I trust more than this Administration.
02. 10. 2008 | 21:27

Diana L., Cherry Hill NJ napsal(a):

I'm a single mother of five children. I type this as I'm about to step into my car to commute 45 minutes to work in a teaching job I don't really like so I can put food on the table for my kids.

I work my butt off just so I can pay my mortgage; one slip and I could join the rank of the foreclosed. Yet I have budgeted my income very carefully in order to avoid even credit card debt.

I need more explicit easy-to-understand reasons why I need to bail out the fat cats. Merely saying, as even you say, "Because the sky is falling," doesn't get me anywhere.

I don't trust these guys anymore. For years they've been saying, "Because we said so," or "trust us," or "Be afraid. Be very afraid." Paternalism doesn't work anymore---they've spent that card on the war in Iraq, many times over.

So please: precisely explain to me why spending an apparently random number of $700 billion (and why that number?) on Wall Street is the ONLY way to help our economy?

WHy aren't other solutions explored? And if the $700 billion is the ONLY way - although I would say that's an absurd proposition - then please explain to me exactly HOW it will help; what are the machinations involved that will enable my hard earned tax dollars to prop up our economy by throwing that money at Wall Street?

That's an awful lot of money to throw at fat cats and hope it'll stick.
02. 10. 2008 | 21:30

Wyatt, S. Carolina napsal(a):

I would rather a lifetime living and loving a country that is fair and modest than one day despising one prosperous and profligate.
02. 10. 2008 | 21:32

Ralph, Los Alamos NM napsal(a):

2008 8:52 am
Link
I confess that I am surprised that so many in power and in the media simply do not understand the public's position on this issue. You continue to characterize it as unreasoned anger, operating under the assumption that we are either too ignorant or too immature to properly understand and respond to the situation.

While I'm sure there are people out there who match your assumptions, there are also many of us who fully understand the situation. We also are intelligent and mature enough to believe that alternatives might exist that merit review before making such a major decision.

The primary issue the public faces is compose of two parts:

1. a lack of trust in the govt to accurately and truthfully assess and report the situation; and

2. reasonable skepticism that the people who created and ignored the situation leading up to this "crisis" are capable of actually executing a recovery from it.

After all, Sec. Paulson was chairman of Goldman-Sachs during the time when this deregulation was done, and helped create many of the financial instruments now underpinning the failed economic system. Is this really the person we should trust to fix it?

Our Congress has yet to do anything to promote greater confidence. Even here, in the face of a crisis, they react more from fear of doing the wrong thing instead of showing intellectual leadership. Thus, there is simply no reason for us to trust that the Congress will take up any of the corrections you suggest should be pursued next year.

A sorry situation, indeed. But please, stop telling us we don't understand or are too angry for rational thought. And start listening to what we are suggesting - it just might have a gem in there somewhere.
02. 10. 2008 | 21:35

Bill, NYC napsal(a):

Pernicious Income disparity has come home to roost

Our economy depends on the public being able to purchase that which is being produced. This depends on the public having the financial means roughly equivalent to the value of the stuff on the market.

When the distribution of wealth becomes so skewed that a large portion of the public hasn’t the ready cash necessary to keep pace with inventory one solution is the mechanism of credit (mortgage, credit cards, loans:home equity, car ,college,etc.)

But if credit is used as a means of substituting for insufficient income ,well guess what:

The system begins to choke, causing unemployment among other things, resulting in even less purchasing power.

This kind of Positive feedback is what brought us the Great Depression.

The mal-distribution of income , today, is much the same as it was then and some form of redistribution of income will be necessary(as it was then) if democratic Capitalism is to survive.
02. 10. 2008 | 21:36

Claire, Fairfield, CT napsal(a):

Class warfare, pure and simple. The American people understand money. We understand a craven giveaway to theives and pirates who suffer no consequences. If there were punitive provisions in this bill, if there were meaningful oversight and enforcement by independent arbiters instead of nominal enforcement by cronies hand-picked by this corrupt administration, you would not see the white-heat rage seething across Middle America.

What exactly are these financiers giving up to get this life-saving deal? Toxic loans. They get their toxic waste removed for free. And then they're free to re-start the whole lending game again.

As for the possibility of us suckers making back any money, well, the fix is in. Relaxing SEC mark-to-market pricing lets them value these assets at whatever the crooks say they're worth.

At last, Enron-style accounting comes to the banking industry! Taxpayers get to pay top dollar to own unwanted "assets" that are now experiencing a 40% default rate; adjustable rates on the remaining 60% are due to re-set in 2009 and 2010, when they, too will go bad.

Which will occasion a round of belt-tightening and speechifying by our safely re-elected officials as they slash spending for infrastructure, education, extended unemployment and veterans' benefits, etc.

"Starve the Beast" is their mantra -- except the Beast is US, and we're being led to the slaughter so the Fat Cats can feast.
02. 10. 2008 | 21:38

RJ, Rockport, TX napsal(a):

A robber just held me up for $500.

I told him, "hey, if I give you $5,000 would you consider letting me have some of that $500 back?

Makes as much sense as this bailout for the "fat" cats.

I think all of our representatives in Congress that voted for this bailout, you know the ones that are supposed to be representing "the people", should start looking for new sources of employment come Nov 4th. Then, they, too, can join the ranks of the unemployed.

Yesterday morning, I watched C-Span, Washington Journal, where all of the real people called in to the guest speaker, Professor Officer, with their comments. I found it most interesting that all the callers, without exception, be they Democrat, Republican or Independent, were against the bail-out plan in any form. I watch this program daily and I have never seen so many Conservative Republicans agree with so many Liberal Democrats!
02. 10. 2008 | 21:41

Sunny, Chicago, IL napsal(a):

The bailout bill has NOTHING to do with the short term problems that are so dangerous. NOTHING at all! Those of us with training in economics and finance know that the people who are selling this bill, are using a false sense of urgency to ram it through. The Bush Administration has done this before with disastrous results -- want to invade Iraq, anyone?

If Treasury and the Fed stabilized the money markets, we would have time to work out a longer term solution for weak banks. I would simply put more money into the FDIC, so that they can take over bad banks and sell off their assets. This procedure has worked well for over 70 years. Why invent something new, and create a boondoggle in an area where the Government actually knows what to do?

The current bill would create a Government agency that would be flush with cash and have a mandate to spend it on bad investments. Sitting accross the table would be sharp Wall Streeters trying to hand us taxpayers the worst paper while charging us top prices.
02. 10. 2008 | 21:43

Tim Mead napsal(a):

After 8 years of sucking the blood out of the standard of living of ordinary Americans in order to help the obscenely rich, this bailout is Bush's final gift to billionaires: one more huge transfer of wealth from the poor to the filthy rich.

To fix the so-called credit crisis, just raise interest rates: that draws money into banks.

To fix the economy in general and prevent a real crisis (such as a worthless dollar) raise taxes, especially on the rich. The national debt is the real time-bomb. Stop the government from spending money it refuses to raise.
02. 10. 2008 | 21:44

Vijay, India napsal(a):

I do not understand what the consequences of this meltdown are, for the incompetent and criminally greedy people responsible for this mess in the first place.

The hapless investor has watched his/her hard-earned money evaporate from trading accounts and pension funds. It seems to me that the robber baron CXOs who bleed shareholders of profit, the unscrupulous investment bankers who continue to egg lay people on to invest with "Buy" ratings while simultaneously urging a small subsection of their clients to sell, the fund managers who made unwise investment decisions while still taking a 2% fee, have very little to lose. They'll continue to enjoy their multi-million dollar pay-offs.

Without a systemic change that ensures a significant downside to the people who make bad decisions with other peoples' money, such crises will continue to occur.
02. 10. 2008 | 21:46

Rob L., Myrtle Beach, SC napsal(a):

Congress is going to do what they always do, which is take care of themselves and those who get them re-elected, I.E., corporate America. The rest of us are simply blowing off steam by shouting "No more corporate welfare!"

By Monday Congress will have passed a slightly less stinking "bail-out", er, "rescue" plan, giving all their corporate buddies yet another handout courtesy of the U.S. taxpayer. But this economic "correction" will continue almost unabated anyway.
02. 10. 2008 | 21:48

buck, Virgin Islands napsal(a):

It is easy to say bail out the fat cats and we will take care of them later, but you speak with a great deal of naivete. Nothing will happen to the fat cats later.

What the elites don't see is that the system is not working for the majority of Americans.

We have become wage slaves to the rich. The fall back of the system will benefit most of us who can't afford housing at its present heights or barely can afford gas to get to work. (Do we really need to help people whose greed is over the top?)

What the media and government elites appear to be saying is that the poor are ignorant losers and they should just shut and pay their taxes.

If I lose my minimum wage job and can't afford a home,nobody helps me. In the capitalism system I am then a loser and losers have to suffer. The same rules don't seem to apply to the people who run the game.
02. 10. 2008 | 21:53

GS, Istanbul, Turkey napsal(a):

Nothing will change for the hard working men and women of our once great country who've seen their quality of living dwindle from health care benefits to our net pay.

Heck most of us don't invest due to daily and family expenses and even if we did get a little extre money it would go too paying off a credit card(s).

I see the rich and famous in magazines and on television and the life style they live but I'm happy with taking the family to the beach once a year and I'm okay with that. Maybe if I would have worked harder in school or been in the right place at the right time or known somebody maybe that could have been me but thats ok because I know true happiness is what we make it.

I love my kids and want them to have a better life, a life where they don't have too worry about if they'll have enough money to cover monthly expenses because they needed a new refrigerator or their health care premium just went up or they were late on a credit card and the interest rate went to 25%.

I try too teach my children "you reap what you sow". This week when I see our corrupt president and elected officials on television tell me to save Wall Street because it will save me I can't seem to put the two of us together.

I feel like they've been working for Wall Street all along and that's why the rich have gotten richer and poor have gotten poorer.

What do I tell my kids now?
02. 10. 2008 | 21:56

Glassy, Indiana napsal(a):

We can't realistically expect to restrict executive pay at private companies, but we can institute a truly progressive tax structure. Put the top income tax brackets back to the levels they saw in the Eisenhower administration.

We didn't just empower CEO's to rip us off, we gave them huge tax breaks at the same time so they could keep more of what they stole from us.
02. 10. 2008 | 21:57

Kim, Chappaqua, NY napsal(a):

The jerks did not need to be saved. A plan that securitized and restructured the underlying mortgage instruments would have stablized the market. The jerks' companies would have been purchased by those investment insitutions that had not been jerks. The plan as proposed rescues the bad guys without helping the good guys.

Remember how we were sold the Iraq War?

Remember the fear scenarios and warnings that, if we did not act, we were all doomed?

Well -- it's just happened again. We needed a bail-out plan, for sure: but not this one. This one is Hank Paulson's FEMA: Friends Emergency Monetary Assistance.
02. 10. 2008 | 22:00

Bill, NY napsal(a):

Ok, so the bailout of the banks and our own financial rescue must be done.

Since the "fat cats" already made their money on this calamity, the only sensible solution would be to raise taxes on the very richest in our society.

In this way, society can recoup the ill gotten gains and begin to pay down our enormous debt.
02. 10. 2008 | 22:02

Lee, Clearwater, FL napsal(a):

The time to fire CEOs and other criminals in the banking industry and in the financial mis-management industry is now. The time to cap salaries is now. The time to seize assets of criminally mismanaged institutions is now. The time to start investigations, trials and convictions is now, not at some time in the future.
02. 10. 2008 | 22:03

L Wong Albany napsal(a):

Assuming there is a January, tax policy should be high on the next President's agenda.

Here the choice is clear:

Increase the distance between rich and poor (President McCain) vs.

more taxes for the top 5% and less taxes for the other 95% (President Obama).
02. 10. 2008 | 22:04

ElDo, Phoenix, AZ napsal(a):

Currently the same fat cats and our elected morons (liars and crooks all) are looking to rewrite accounting rules so they hide the true value of their screw-ups even more. The US Govt distorts its reporting of inflation, unemployment, and even its books too. What is the problem with using the same accounting I use to balance my books? Only criminal enterprises use two sets of books.

Let us tax excessive takings in CEO salaries so we can start recouping the taxpayer losses - 90% on everything over 25-times the minimum wage. All income taxed as earned income, not at lower capital gain rates. It would be a nice beginning.
02. 10. 2008 | 22:07

BG, Netherlands napsal(a):

Capitalism's reality check.

How come that most western European countries appear in the top economies with a surplus and the U.S. absolutely at the bottom of the list with the largest deficit in the CIA Factbook: Nations with the most Surplus and the US: most DEBT.

Does the U.S. show such a good leadership by example where it comes to a "common sense", balanced economy of free market principles and an appropriate government roll in regulatory measures?
— Bert, The Netherlands
02. 10. 2008 | 22:11

T.D., Lubbock, TX napsal(a):

Like with supposed weapons of mass destruction an "imminent attack" on us, Bush is again using FEAR tactics.

But let me ezplain: Working class America has suffered the last eight years and you think this bailout for the wealthy is going to help us?

No. What can we do? Three words: Boston Tea Party.

It's time the working class took back power in the same way those who founded this nation did.
02. 10. 2008 | 22:14

Richard, Michigan napsal(a):

The "party of personal responsibility" is extremely irresponsible, corrupt, and morally bankrupt.
02. 10. 2008 | 22:16

Jim, Cleveland, OH napsal(a):

What this has proven beyond a shadow of a doubt is that Congress is out of touch and grossly lacks courage and leadership, and most importantly, absolutely does not care about their consituencies. This is grossly unfair to all of America, and by passing it anyway the only upsite is that our leaders are fomenting a revolution, which can't come soon enough for a lot of us.

Like others have said, I'd rather live with the consequences of this than put $700 BILLION into the hands of greedy, selfish and very wealthy incompetents. I feel completely irrelevant and spat upon.
02. 10. 2008 | 22:18

Pete, Italy napsal(a):

Well done American People. First you destroy poor countries bombing randomly according to your need for oil (or fear of communists, or any other excuse). Then, when you can't get out as winners, you begin destroying (once) rich countries by spreading insecure credit defaults and then rescuing those few multimillion dollars who invented this legally certified worldwide robbery with taxpayers pensions. What an example. No surprise everybody out here hates you. Any bailout bill should include not just useless regulations over future executive pay system but a 10 years back-in-time tax on executive (thieves) earned goods and benefits. Let us start from taking back those Hamptons castles and luxury boats from fired executives, sell them and try to come up with some million dollars to inject into bank's balance sheets. Once you've made it you start calculating the taxpayer's burden. If you assume some 1.000 executives should pay say 20 mln $ each (please refer to their last 10 yrs income...) it would make up to 20 bln dollars from those pockets. Then put them in jail, the colder the better. Not more than a drop in the ocean but that would reassure the taxpayer (I mean, world taxpayers) that robberies are actually against the law and not just "unfair". Just a last reminder: the next time american press will play jokes on the italian regulation system and italian daily law-breaking, please stop 1 minute and start thinking about american way of life (excellently represented by your congressmen). Then eventually start writing.
02. 10. 2008 | 22:19

Joe, Rhode Island napsal(a):

As for the Blame Game, there is plenty to go around. The Democrats have long supported the BIG MAC GSEs which prospered thanks to their advantage in backing mortgage securities and their government support. Meanwhile, executives like Mr. Raines enriched themselves inordinately while suborning fraudulent accounting to boot. The Republicans with quasi-religious fervor for the wisdom of the unfettered free market and abhorence for regulation failed to oversee what meager legal and ethical restraints exist. And the utter failure of Greenspan, Bernanke, the Federal Reserve and the SEC to make intelligent cogent economic policy, allowing the shadow economy of derivatives and credit swaps to proliferate in a market with no transparency - well that simply boggles the mind. Only fat cat overpaid crooks in Armani suits and Gucci shoes would think that these financial "innovations" were anything other than a "legal" Ponzi scheme. But here we are.

My question is a simple one. Given that many of these CEOs of financial service and insurance companies have committted gross mismanagement at best and criminal fraud at worst, why can the Federal government not enact a 'clawback' provision to divest these "gentlemen" of a significant portion of their financial gains, 401-Ks and golden parachutes. Why is ACCOUNTABILITY such a foreign language word in Washington and on Wall St.?

I am a physician treating children and adolescents. By law I am accountable for my judgements and actions extending for some eighteen years or so AFTER my young patients reach eighteen years old. In other words I am acountable for over thirtyfive years. Why am I held to such a legal and ethical standard while the Fat Cats appear to answer to none?
02. 10. 2008 | 22:24

Thao, New Mexico napsal(a):

There is a quickly growing astonishment and anger with which the average American has watched the American financial debacle unfolded.

First, Wall Street bankers amassed many millions by peddling complex, risky and overrated financial instruments, and mortgage brokers grew rich on fees by providing inflated mortgages to unqualified borrowers.

Then, the foreclosures signs and abandoned homes began appearing in all our neighborhoods.

Finally, the financial system locked up and we average Americans -- many of whom are losing homes and jobs – are asked to pay for the bailout.

NO!

A financial system so predatory does not deserve to be saved. Sometimes we Americans, like our founding fathers, recognize that the system may need to come down in order to create a better one.
02. 10. 2008 | 22:27

angy in Gaithersburg, MD napsal(a):

America will be ensuring a lost century, recovering from another trillion dollars of debt inflicted upon the next four generations.

America the Great Experiment has failed because of greed and capitalism. The Cold War took us in the wrong direction. We failed to invest in ourselves and our infrastructure, wasting trillions to line the pockets of the rich.

Our response to our folly, line the pockets of the rich.

Americans are truly the stupidest people on earth.
02. 10. 2008 | 22:28

Jerry M. Branford, CT napsal(a):

As a retired professor in a business school and director of its mba program, I accept responsibility for the rabid pursuit of undeserved wealth by our graduates. And I blame my colleagues throughout academe. PROFIT MAXIMIZATION rules for the organization while MAXIMUM PAY PACKAGE rules for the executive. Very little concerning integrity, responsibility, fairness or, God forbid, ethics happens in the classroom. (or, by the way, in the popular press).
02. 10. 2008 | 22:30

VK-Can napsal(a):

Zdravim DB do Kalifornie.
Za prve jsem prekvapen mnozstvim vstupu v anglictine.
Tim zlostnym tonem uz nejsem vubec prekvapen. Bohuzel ho meli pouzit pred ctyrmi lety, kdyz byl Bush
"zvolen" znovu!

Vase obavy o "znovuzrozeni" unii sdilim take. Nejsme sami!
Bohuzel, jak sam uvidite pri debatach zde, tak casto my, kteri zde zijeme, musime brat v uvahu, ze mnoho veci a nazoru, ktere jsou zde normalni, nejsou normalni v Cesku a opacne.

To, ze Vas prevzala unie muze byt napul dobra a napul spatna zprava.
Dobra v tom, ze jak pisete jste prakticky nevyhoditelny. V unii existuje system 3 trestu, pred vyhozenim se zkusebni dobou 3 mesicu. I skutecne mentalne zpomaleny prijde na to, ze to musi ty 3 mesice vydrzet, nez neco znovu prosekne!

Spatna zprava je ta, ze jste prakticky "zmrzl" na sve posici! O VSEM rozhoduje "seniorita"!

Pracoval jsem s unii 7 let ! Byl jsem ve funkci managera, ale kdyz v unii mate titul manager, tak nemate zadna prava nad hodinovym pracovnikem.
Prakticky ho nesmite ani oslovit, vyjma toho se zeptat jak se mu dari. Vse ostatni musi jit pres supervisora!
Normalne se to obchazi titulem "Department supervisor" (to byl muj oficialni titul)
Pokud zustane titul nizsi nez manager, zustavaji i prava primeho kontaktu s hodinovym personalem.
Za tech 7 let jsem myslim zestarl a 20 let!

Jedine , co muzete zkusit se nechat zvolit "union stewart" za Vase oddeleni. V te posici muzete dost dokazat!! Pro vsechny vcetne Vas samotneho.
Pokud by jste mel potrebu poradit, dal bych Vam muj email.
03. 10. 2008 | 20:05

VK-Can napsal(a):

Oprava preklep.
...steward"
04. 10. 2008 | 14:36

Peter napsal(a):

HLAVA státu KONEČNĚ promluvila, prolomila svého bobříka mlčení a protože, za návštěvy USA, kde nejen populace je, jako od 30- let dosud nikdy, z kolapsů bank, krize a eroze životní úrovně atd¨., je velice vystrašena, nemohla už toto, po více než rok nejzákladnější téma, ignorovat.

viz. http://ekonom.ihned.cz/2-28...

Klaus pro Ekonom a MfDnes
Praha, 3. 10. 2008

Záchranný balíček, který americké ekonomice naordinovala vláda George Bushe, je logickým krokem vedoucím ke zvýšení důvěry na trzích, tvrdí český prezident Václav Klaus.

Připomíná, že problémy se špatnými úvěry si neslo jako dědictví komunismu i Česko. "V USA komunismus neměli. Byly to normální chyby rozhodování bank v permisivním prostředí státního paternalismu,“ tvrdí Klaus. Náklady by proto podle něj měli nést spíše akcionáři bank, než daňoví poplatníci.

Václav Klaus: Pár slov k americké finanční krizi
"Kapitalistická ekonomika je - nevyhnutelně - ekonomikou cyklickou, s výraznými výkyvy v obou směrech. Otázkou je, zda k těmto výkyvům stát přispívá nebo je naopak brzdí. Poslední vývoj v USA jasně ukazuje, že stát svými zásahy přispívá k přestřelování růstové fáze cyklu (uměle snižovanými úrokovými sazbami na hypotéky, příslibem svých ochranných zásahů snižuje přirozenou pozornost firem a bank vůči možnému riziku, regulací, která nikdy nemůže být úplná, nutí firmy a banky unikat do "mezer“, kde regulace není, zvyšováním státních výdajů a rozpočtového deficitu zvyšuje celkovou poptávku nad "přirozenou“ úroveň, atd.) a pak se snaží změkčovat sestupnou fázi. Cena za to není vůbec malá, 700 mld. dolarů, o kterých se teď mluví, je 3-4 násobek našeho HDP a zaplatí to daňoví poplatníci.

Všude tu v Americe říkám, že problému špatných úvěrů rozumíme, protože jsme je v první fázi po pádu komunismu také měli a museli řešit. Zvolili jsme řešení přes Konsolidační banku, ale tehdy šlo o dědictví komunismu a o náklady zbavování se ho (transformační proces). V USA komunismus neměli. Byly to normální chyby rozhodování bank v permisivním prostředí státního paternalismu. Náklady by měli nést spíše akcionáři bank, než daňoví poplatníci.

Nicméně tržní ekonomika potřebuje důvěru účastníků trhu, jinak funguje špatně. Tato důvěra dnes v USA není, a dominovým efektem se to šíří do dalších zemí. Proto je logické, že se americká vláda snaží svým zásahem tuto důvěru zvýšit. Může to částečně pomoci.

Současně je zřejmé, že je to spíše pilulka proti bolesti, než řešení příčin problémů. Zastírání tohoto faktu je nedůstojné.“

Václav Klaus, prezident České republiky

***
Dotaz ke čtenářům: Je toto vyjádření se V. Klause uspokojující? Objektivní? Vysvětluje příčiny a pojmenovává skutečnou podstatu krize?

Je to úměrná veřejná erakce hlavy státu, potažmu ekonoma? Jak dalece je nabízená analogie s oddlužením socialistických podniků Konsolidační bankou relevantní? Je možné, jak se už i zde Klaus snaží, začít krizi svádět na regulaci? Jak asi budou vypadat Klausovy "hlubší analýzy"?
04. 10. 2008 | 15:07

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Peter.
Ptate se na zajimave otazky.
Dovolte mne, se pokusit o odpoved.
Pres. Klaus dela analyzu videnou ocima evropskeho ekonoma.
Bohuzel ma jednu nevyhodu. V ramci nutnosti venovat se zajmum ceske politiky nema cas sledovat rapidni a velmi nezvykly vyvoj americkych finacnich kruhu.

Vstup Spolecnych Fondu ( Mutual Funds) na finacni scenu je dosud jen velmi malo chapan ve svem plnem dopadu.
Tyto spolecne fondy se staly v poslednich 20 letech absolutne rozhodujici faktor v pohybech investic!
Jsou bezkonkurencne nejvetsi investor !

Navic je rozhodovani o pohybu obrovskych castek v rukou jednotlivcu!
To, co drive bylo vysadou jen nekolika superbohatych, jen dnes vysadou nekolika jedincu, kteri byli necekane katapultovani do posice, ktera nabizi pohadkove osobni zisky.

Vetsinou jsou to lide, kteri pred nedavnou dobou meli starost se splatkou na auto!
Navic tito lide neriskuji SVE penize jako mnoho bohatych, ale penize investoru.
Stare pravidlo rika, ze " Z ciziho krev netece!"

Vyslo najevo, ze nekteri z techto reditelu nekolika investicnich spolecnosti, ktere dostaly status investicni BANKY, melo mimo svych milionovych mesicnich platu i MILIARDOVE bonusy!!

Bohuzel se zda, ze tito lide uz nebudou postizitelni!
Vysetrovani, ktere nabizi N. Pelosi je neco jako se snazit zavrit vrata ohrady, kdyz uz jsou kone venku!
Za pres. Clintona, kdy ekonomika si vedla skutecne dobre, se zacaly uvolnovat nektere regulacni opatreni, aby se umoznilo i tem, kteri sice nemeli vyssi prijmy, ale meli dobre zamestnani a solidni zamestnanecky rekord, koupeni baraku.

Nastupem admin. pres. Bushe se uvolnila vsechna regulacni stavidla.
Stalo se takove absurdium, ze lide, kteri se nemohli kvalifikovat na najem apartmentu se kvalifikovali na koupi baraku!!
Vysledek teto politiky je dnesni krize.
04. 10. 2008 | 19:35

Peter napsal(a):

VK-Can:

Zdá se, že jste k naší hlavě státu velice vlídný, na rozdíl od jeho přetvávajícího, za vlasy přitaženého, účelového nálepkování těch, kteří mají jiný názor než on za ekoextrémisty, stalinovce, atd. viz. jeho rozhovory s Glenn Beckem na YouTube atd.

Klaus nejenže nerozumí, nebo nechce rozumět skutečným, podstatným příčinám probíhající krize, defakto kolapsu amerického finačního systému, ale je mu to hlavně nepříjemné ideologicky. Proto celý rok mlčel a teď se zmohl jen na pár kalkulovaných, povrchních, spíše laciných poznámek. Navíc v minulosti prokazoval, pro republiku fatálně drahé neporozumění finančním trhům, počínaje podílovými fondy, o kterých píšete, ikdyž bych řekl, že jste měl na mysli fondy hedgové.

Jako MF ČSFR, během roku 1991, před zahájením prvního kola kupónové privatizace, v tzv. Poučeních o kupónové privatizaci, které jeho MF vydávalo i v denním tisku a která měla podpis Václav Klaus, v.r., sděloval, že IPFy, tedy investiční privatizační fondy, budou "zcela okrajovou" záležitostí celého procesu. Konkrétně uváděl, prý asi jen 4% DIKů svěří své kupóny IPFům. Jsa údajný odborník, měl pro to i údajně odborný argument, zase konkrétně to, že prý si čsl. občané rádi dělají věci sami, nevěří zprostředkovatelům.

Jím připravený a ve FS ČSFR mezi poslanci, kteří k němu hleděli jako k odborníkovi, prosazený zákon o IPFech je, svojí děravostí, nepochopením fundamentálního fungování věcí, svým právním rámcem, který m.j. umožňoval konverzi na holding a tedy nejmasivnější formu tunelování, které postprivatizační tunelování aktiv firem kdy poznalo, byl jedním ze základních příčin fenoménu Pirát z Prahy, Kožený, Harvadské fondy, Motoinvest, Trend, tedy užívání IPFů jako nejsnadnějšího a největšího nástroje tunelování ekonomiky.

Skutečností je, že hlavně ze Západu, konkrétní lidé, orgány jako US SEC, opakovaně MF ČSFR Klause na nezákonnost Koženého a spol. garancí 10tinásobků zisků, problémy s konverzí na holdingy, upozorňovali. Klausovou odpovědí bylo, že nerozumí čsl. specifikám, že nelze podvazovat vytváření tzv. domácích kapitálových skupin.

Nedostatečný a děravý zákon o IPFech a neexistence KCP, která byla narychlo ustavena až v létě roku 1997, po květnovém pádu koruny a a netransparentnosti trhu, vědomá nebo nevědomá marginalizace podílových fondů MF ČSFR a architektem transformace byly základem fiaska.

To, o čem Klaus tvrdil, že bude jen marginální segment, tedy IPFy s asi 80.000 kupónovými knížkami, 4% ze 2 miliónů DIKů, se záhy ukázalo jako monstrum 70-krát větší, když plných 72% z 8 miliónů DIKů svěřilo kupóny IPFům. Tedy v souladu s dlouhodobou, konzistentní zkušeností Západu, kde cestou podílových fondů, oproti investováním na vlastní pěst a do jednotlivých akcií, také jde asi 70% drobných investorů.

A tak jen samotný Kožený kontroloval asi 1,5 miliónů kupónových knížek, tedy asi 20-tinásobek toho, co MF ČSFR Klaus při prosazování zákona uváděl, že budou mít všechny IPFy v ČSFR dohromady. Špatný zákon, plus neexistující nebo laxní státní dohled a Kožený a spol. měli možnost okrádat ekonomiku a zemi naservírovanou na stříbrném podnose.
05. 10. 2008 | 16:35

VK-Can napsal(a):

Pro Peter.
Protoze v Cesku nebydlim a hlavne rozhodnuti pres. Klause nemaji vliv na muj zivot, necitim se opravnen se k nemu kriticky vyjadrovat.
Na rozdil od pres. Bushe.

Co se tyka tech fondu, tak v podstatě rozdily v nich jsou jen v mechanismu jejich funkce, ale princip maji vsechny stejne!
Jaky princip?
Ten, ze jako investor jste jen bezmocny divak.
Nejste ani podilnik jako treba shareholders, nebo veritel v pripade bondu.
Investor ve fondech, je jedno kterych, je jen drzitel kousku papiru.
Pokud bude mit stesti, tak dostane zpet cast toho, co do toho investoval a pokud bude mit smulu, tak si s tim papirem muze akorat zapalit cigaretu. Na toaletni papir je to prilis tuhe!

Pane Peter, tunelovani, ktere probihalo v Cesku a mnoha jinych zemi byv. vych. bloku vcetne Ruska, bylo dirigovano lidmi o kterych se nepise, kteří nedelaji proslovy a neuchazi se o statni funkce.

Na tu páchnouci praci tito lide v pozadi, maji lidi, o kterych právě slysime, vidime nebo cteme ve zpravach.
Ti dostanou svoji provisi a kdyz maji trochu stesti, tak se i treba doziji duchodu.

Co jsem chtel rici je to, ze Spolecne ( Mutual) fondy prerostly a hlavne prekvapily vsechny! Predevsim v USA, kde to zacalo.

Jejich rust a tim i vliv byl tak rapidni, ze to bralo dech a nez se hlavni pokladni statni kasy v USA vzpamatoval, uz bylo pozde!
TO nebylo minulý týden!!
To uz se vi nejakou dobu.
Varovne hlasy, ktere se ozyvaly nemohly byt vyslyseny, protoze cela statni aparatura uz na tech sanich, ktere nabiraly rychlost sedela take a bala se neco udelat.
Nekteri politici v tom letu z toho kopce nejaky ten dolar zachytli, ale to byli jen paběrky.

Je jasne, ze par lidi na tomto krachu udelalo pohadkove vydelky. Je mozne, ze se i nejaka jmena dozvime, ale to bude vse.
Uz je pozde s tim neco delat. Jen se to musi zaplatit.

Jaky vliv to bude mit na Cesko a Evropu vubec? Na urcitou dobu ztrata stability menoveho systemu. Nic vic a nic mene.

Pan Kozeny ? Myslel si o sobe vice, nez bylo zdravo a poradne to "přepiskl" tim, ze šlápl na kuří oko nekolika mocným v USA. A tak je zalezly ve svem bunkru na ostrove a drive ci pozdeji se mu prihodi nejaka nestastna nehoda.
05. 10. 2008 | 22:49

bude hůř napsal(a):

Velká hospodářská, ne tedy "jenom" ginační, moderní verze deprese 30. let, je tady.

Mr. Bush a spol. ale stále do kamer tvrdí, vše je v podstatě oukej, držme se nastaveného kurzu. Tedy směru. Nebo myslel dolarů?

Uvedená fotomontáž bohužel vystihuje podstatu krachu, tedy jeho dopadu: masivní znehodnocování masivně kapitalizovaného dolaru.

http://www.flickr.com/photo...
07. 10. 2008 | 20:29

frank napsal(a):

Autorovi

Zase výborný a výstižný článek. Teď, s odstupem skoro dvou měsíců se také Vaše upozornění na budoucí znásobování deficitů amerického federálního rozpočtu začínají naplňovat.

iDnes.cz píše:

Spojené státy se v říjnu rekordně zadlužily

14. listopadu 2008 8:36
Spojeným státům nestačil v říjnu rozpočet o 237,2 miliardy dolarů. Deficit je čtyřikrát vyšší než minulý rok a dvojnásobně předčil očekávání ekonomů.

Schodek vznikl kvůli výdajům na stabilizaci bankovního sektoru poškozeného úvěrovou krizí.

Americkou ekonomiku v září srážela eskalace finanční krize. V rukou státu skončilo několik velkých bank a krize také přepsala mapu Wall Streetu.

Minulý měsíc začala vláda pomáhat největším bankám kapitálovými injekcemi, které zatím dosáhly asi 115 miliard dolarů. Za 21,5 miliardy dolarů navíc vykoupila hypoteční cenné papíry od agentur Fannie Mae a Freddie Mac. Kvůli tomu se v říjnu celkové federální výdaje vyšplhaly na rekordních 402 miliardy dolarů.

Říjnový schodek dvojnásobně překonal očekávání. Ekonomové podle agentury Reuters čekali schodek jen 101,5 miliardy dolarů.

Ve fiskálním roce 2008, který skončil v září, uzavřel federální rozpočet s rekordním deficitem 455 miliard dolarů. Odrážel se v něm pokles trhu s bydlením, problémy finančních trhů a slabší růst ekonomiky. Proti předchozímu roku schodek stoupl téměř na trojnásobek.
15. 11. 2008 | 13:49

JD napsal(a):

iHned.cz 13.1.2009 píše:

iHned.cz 13.1.2009 píše:

Tříměsíční schodek americké federální vlády už nyní překonal dosavadní celoroční rekord 455 miliard dolarů z roku 2007/08. Oznámilo to dnes ministerstvo financí USA.
Takže jste měl, před š a půl měsíci úplnou pravdu.
14. 01. 2009 | 17:36

JK napsal(a):

Miller o primarnich vinicich krize, tedy hlavne Fed, psal, zde jiz od srpna 2008. Ted prichazi superinvestor Faber s podobnou analyzou:

http://finweb.ihned.cz/c1-3...
25. 11. 2009 | 20:12

Cash Advance napsal(a):

The price tag for the project is estimated at $5 billion, most of which will be borrowed by property owners from private lenders. The state will use public money in part to fund a "loan loss reserve."
14. 02. 2010 | 20:33

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
14. 02. 2010 | 21:53

Free Ringback Tones napsal(a):

že autor uvádí málo informací nebo pro danou potřebu "neúplné" informace?
04. 03. 2010 | 09:17

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 05:20

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 04:04

Nike air max 2011 napsal(a):

http://www.buybrandcheap.com
http://www.shoes-hats-store.com/
02. 07. 2011 | 04:02

virginia car insurance quotes napsal(a):

I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again
Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia car insurance</a>
11. 08. 2011 | 05:42

poppen de napsal(a):

An all 'round incredibly written article...
25. 11. 2011 | 14:18

HeigmaHer napsal(a):

http://www.hermeskelly4u.com/ Hermes Kelly
07. 02. 2012 | 10:17

Kipinnorn napsal(a):

http://www.lv-designer-handbags.net/ Louis Vuitton Speedy
17. 02. 2012 | 07:30

VeildUrisse napsal(a):

http://www.replicaswatch.com/ Replica Watches [url=http://www.replicaswatch.com/]Replica Watches[/url]
17. 02. 2012 | 15:16

g High PR Backlink Pyramid e napsal(a):

I believe this is one of the most vital info for me. And i'm glad studying your article. However should commentary on some normal issues, The website style is great, the articles is in reality excellent : D. Excellent task, cheers
03. 09. 2012 | 10:47

cialis overnight napsal(a):

Ung. Hydrargyri i http://orderonlineviagra.org best buy viagra a solution of mercuric chloride. drogen dioxide, etc. Whenever a solution of, http://cialis-generic-online.net cialis 36 hour But this can only refer to the strong, S. Apply to the eyes once a day. [url=http://orderonlineviagra.org#1,89268E+78]buy viagra without prescription[/url], The following prescription was sent to me for, nate you need therefore have no hesitation in, [url=http://cialis-generic-online.net#2,49413E+17]tadalafil[/url], oxidizer, such S. Tablespoonful after each meal. <a href="http://orderonlineviagra.org#91210">viagra without prescription</a>, however, has a number of exceptions, the pure, Cocaina. Aside from the usual alkaloidal, <a href="http://cialis-generic-online.net#10685">cialis generic</a>, chloral it forms a soft mass.
16. 01. 2013 | 09:39

Vetrytes napsal(a):

7 Are unauthorized overdraft charges applied if you exceed your agreed overdraft limit. Therefore, if you might be stressed from different bad credit problems including insolvency, bankruptcy, foreclosures, nonpayment and CCJ, you are able to send request without the confusion [url=http://paydayloans-nofax.co.uk/]online payday loans[/url] you should closely scrutinize individuals to whom the additional fees are being paid to. Although you could be tempted to get this done to help you be authorized to acquire a big sum, getting knowingly false info about the application is scams, that may lead to a legal justice. When I was a pupil at Pimlico School an extensive now called Pimlico Academy I don't remember any correlation between your gender from the teacher and order in the classroom <a href="http://paydayloans-nofax.co.uk">payday loans online</a> this issue lies solely inside hands of the white house and the republican led congress who blew through 7 trillion dollars devaluing our currency and massively mismanaging our economy nation wide. You must employ a checking or family savings to obtain financing se total funds are transferred into your account, in case you qualify. This flexibility can be instrumental in offering clients a way to discover the best payment method which they feel more comfortable with http://paydayloans-nofax.co.uk there are claim assistant professionals who are able to assist you to dispute charges with all the hospital and hold talks to get a settlement.
01. 04. 2013 | 05:11

Vundanit napsal(a):

One with the first things the opportunity borrower needs to accomplish is research who will do the plastic surgery. By accomplishing this, you'll be able to ensure how the investment you might be making is worth the figures [url=http://paydayloanshbuk.co.uk/]payday loans[/url] 5 million lives in 2010 alone and value the south african government the maximum amount of as 17% of the company's gdp. The cash are going to be digitally utilized within your bank-account. Yksi firma lytyi mutta se nytti olevan ammattiviljelijille <a href="http://paydayloanshbuk.co.uk">payday loans</a> once the money has become approved, the transfer is direct and you are going to just go for a bank to get the cash. And what are you currently going to complete to help you my generation become this country's future. Contact information such as your address to your home or apartment is also required http://paydayloanshbuk.co.uk/ this is normally a set rate but with time, this raises the eye rate of the loan amount.
22. 04. 2013 | 10:46

Vundanit napsal(a):

You may use money to pay off many financial uncertainties like hospital bills, bank card dues payment, travel expenses, mobile expenses, water bills, and tuition fees for the children and lots more. Rates of desire for these kinds of large lending options may be fixed during the form or can vary based about the government prime rate of interest [url=http://paydayguavatime.co.uk]payday loans[/url] in home careers need to be automated for quick cash. They come having a term of 14-31 days which can be extended on payment of the bit of a fee. With a set rate financingthroughout the tenure,you'll be able to ride the unpredictable changes of profit rate <a href="http://paydayguavatime.co.uk">payday loans</a> read reviews and ideas for reputable online debt consolidation companies. Car Wash & C Store Loans Are Handy to Finance Your Business. There are five reasons to consider that loan online Cash Loans With No Credit Check : Easy http://paydayguavatime.co.uk factbox-companies with conditional doe loan guarantee offers.
06. 05. 2013 | 14:49

nVNeaJSyp napsal(a):

When Nebo gave an iPad 3 to every team member to help build a bteetr understanding of the multi-device world, the story quickly made its way through social channels. Maybe people shared the post with their bosses hoping to inspire similar generosity? Let us know if it worked!a0[view post]
23. 08. 2013 | 15:00

YXLYaqcgbAB napsal(a):

Your's is a point of view where real innclligetee shines through. http://tbfkhfhh.com [url=http://lmnklpbqtij.com]lmnklpbqtij[/url] [link=http://cmptizdz.com]cmptizdz[/link]
26. 08. 2013 | 14:15

wOWCTc6H napsal(a):

You write so <a href="http://biymtcoxidr.com">hoelstny</a> about this. Thanks for sharing!
28. 08. 2013 | 21:43

dyUE2k3Yn napsal(a):

If my problem was a Death Star, this article is a photon toepdro. http://dyvrologa.com [url=http://xuvieug.com]xuvieug[/url] [link=http://gbgnsolpxam.com]gbgnsolpxam[/link]
06. 09. 2013 | 18:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy