Cyklus privatizace zisku - socializace ztrát

14. 09. 2008 | 23:48
Přečteno 17941 krát
Psáno pro čtvrtletník Přítomnost *) o velice napjatém víkendu, 13. a 14. 9. 2008, v předvečer toho, co je dnes celkem konsensem považováno za hrubou a drahou chybu Bushovy vlády, ministra financí Paulsona a šéfa Fedu, Bernankeho, tedy před pádem Lehman Brothers, po kterém následovaly nepochybně nejhorší týdny amerického a velké části světového finančního systému

Cyklus privatizace zisků a socializace ztrát se znovu opakuje. Teď, v masivním měřítku, nejen v záchraně státem sponzorovaných gigantů, Fannie Mae a Freddie Mac, nebo v případě soukromých investičních bank, Bear Stearns, a nyní možná další, ještě větší, Lehman Brothers.

Kombinace: **)

- de facto zrušení zákona, tzv. Glass-Steagall Act z roku 1933, který striktně odděloval retailingové a investiční bankovnictví podepsáním nového bankovního zákona, tzv. Gramm-Leach-Bliley Act, prezidentem Billem Clintonem na podzim roku 1999 ***)

- svojí mírou do té doby rekordní a bezprecedentně dlouho trvající, makroekonomicky jen těžko - jako prozíravé - zdůvodnitelné expanze úvěrů a „likvidity“ Fedem za Alana Greenspana v letech 2000 až 2005,

- ideologicky nebo technologicky omezeného regulačního dohledu (zejména nad inovačními investičními nástroji, včetně derivátů podložených hypotékami),

- sekundárně pak přirozeného zájmu finančních institucí, jejich vedení, pracovníků i akcionářů maximalizovat bezprostřední zisky,

vedla k bezprecedentně masivní “bublině” a tedy i k jejímu nevyhnutelnému splasknutí. Když pravidelný prodej stále nových stovek miliard federálních obligací narazil na slabší zájem, zejména zahraničních investorů, Fed byl nucen směr úrokové míry obrátit, tedy jí zvýšit, aby učinil obligace atraktivnější.

To ale na druhé straně znamenalo, že se statisíce, pak milióny amerických domácností, hlavně těch, které měly tzv. adjustabilní hypotéky, kde se úroková míra během splácení hypotéky mění tak, jak se mění úrokové míry Fedu a trhu, se rychle dostaly do potíží. Protože se jejich měsíční splátky nejednou i dramaticky zvýšily, navíc k tomu, že rodinné rozpočty jsou nejednou beztak napjaté a trh práce není nijak silný a přidávání na platech je stále více sporadické, mnozí "začali zaostávat" (falling behind) ve splácení. To vedlo ke statisícům, pak miliónům případů, kdy banky byly nucené dům, jako kolaterál hypotéky, zabrat. Statisíce dlužníků také situaci "řešily" tak, že se prostě vystěhovaly a nechaly domy napospas. Spočítaly si, že jejich negativní "home equity", tedy rozdíl mezi tržní cenou domu a zbývajícím dluhem na hypotéce, plus nemalé nároky a finanční náklady spojené se standardním zabráním domu bankou, jim za to nestojí.

Tak, jak se milióny bankami zabraných nebo dlužníky opuštěných domů objevovaly po celých USA, zejména pak zase na Floridě, Kalifornii, atd., začal pokles cen domů v jejich okolí a pak všeobecný pokles, v celých USA. Následovaly pochybnosti o zdraví portfolia bank a finančních institucí, které hypotéky nebo jejich deriváty držely. Obavy o "toxicitu" portfolií pak dominovým efektem zasáhly i zajišťovací firmy, celý finanční sektor a trhy cenných papírů. To vede nejen ke "zmrazení" v poskytování úvěrů bankami ale také k tomu, že mezibankovní úvěry se značně omezily tak, jak se banky obávají, jakou skutečnou tržní cenu má portfolio banky, která si chce půjčit. Cyklus se tak uzavírá a negativními zpětnými vazbami se problémy dále zhoršují. Sestupná spirála se roztáčí naplno.

To vše pak, násobeno domino efektem šířícím se nakonec všemi, běžně netušenými nebo nepociťovanými směry, vede k nevyčíslitelným a komplexním škodám. Přitom třeba léčení (nebo "léčení"?) problému Bernankeho extra likviditou, když již problém samotný byl především způsoben masivní likviditou (tedy vkládáním do oběhu nekrytými dolary) za Greenspana, má jak bezprostřední (viz podíl tohoto na pádu kurzů dolaru, oslabení zájmu o americké cenné papíry, atd.), ale hlavně dlouhodobě dopady tím, že se dolar, rezervní měna světa, znehodnocuje.

Zdá se také, že tvrzení, že finanční sektor, sám o sobě, samoregulací, podle Greenspana a spol. navíc snad i lépe než regulační orgány, ohodnotí rizika sofistikovaných investičních produktů a že tedy není vhodné trhy “podvazovat”, regulací a státním dohledem veřejný zájem hájit a tak socializaci masivních ztrát rozumně minimalizovat, v odvíjející se americké a do jisté míry tedy i celosvětové krizi, dost dobře neobstojí. Otázky ekonomicky a společensky efektivní regulace a minimálního potřebného dohledu jsou logicky na pořadu dne.

Role Fedu

Šéf Federální rezervní banky USA (“Fed”), Ben Bernanke, důrazně podpořil zestátnění dvou, celkem přes 5.000 miliard dolarů v hypotékách držících nebo garantujících, Kongresem USA vytvořených gigantů, tzv. “Fannie Mae” a “Freddie Mac”, ke kterému byl přetrvávající krizí na finančních trzích, zejména pak na trhu nemovitostí, počátkem tohoto měsíce donucen ministr financí USA, Hank Paulson.

“Tento nezbytný krok pomůže posílit americký trh nemovitostí a napomůže stabilitě našich finančních trhů,” řekl Bernanke. “Jejich pád by měl dopad na schopnost Američanů dostat hypotéky, půjčky na auta a další spotřebitelské úvěry i na finance firem, “ vysvětlil Paulson. Zdůraznil, že “jsou tak veliké a tak protkané naším finančním systémem, že pád kterékoliv z nich by způsobil vřavu na finančních trzích zde, doma a na celém světě.”

Tímto bezprecedentním a pro USA historickým zestátněním se naplnil mandát, který Kongres USA v červenci vládě dal, když také o 800 miliard dolarů, na 10.700 miliard, zvýšil povolenou hranici federálního dluhu. To umožní absorbovat další deficity federálního rozpočtu a ministerstvu financí to také poskytne první potřebné zdroje k záchraně obou institucí. Zatímco vláda i Fed, které oficiálně stále zpochybňují, zda je ekonomika v recesi, tvrdí, že náklady na zestátnění a na nucenou kontrolu obou pilířů sekundárního trhu hypoték budou pro daňové poplatníky minimální, odborné odhady již nyní uvádějí částku 200 miliard dolarů.

Tento víkend, 13. a 14. září, pak za dohledu Hanka Paulsona probíhají - podle tisku “zoufalá” - jednání vedení 158 let staré, čtvrté největší investiční banky v USA, prestižní Lehman Brothers, s konsorciem tří potenciálních investorů, jehož členem je i státní fond ČLR. To projevilo ochotu o převzetí firmy a poskytnutí dolarové injekce jednat.

Generální ředitel Lehman Brothers, jedné z vlajkových lodí Wall Streetu, Richard Fuld, Jr., kvůli své pověsti “tvrdého chlapíka” přezdívaný “gorila”, nebo také “Digital Mind Trader”, tedy “burzovní makléř s digitální myslí”, což si prý vysloužil za to, že jako makléř, soustředěně a “jako stroj”, realizoval jednu transakci za druhou, se tak - podle některých příliš pozdě - se svým týmem snaží zachránit, když už ne samostatnost, tak alespoň jakékoliv přežití firmy.

Zhroucené a znárodněné pilíře amerického hypotéčního trhu, Fannie Mae a Freddie Mac, plus Lehman Brothers

Pro orientaci několik informací a statistik, týkajících se Federal National Mortgage Association, volně přeloženo jako Federální národní hypotéční asociace (ve zkratce FNMA, odtud “Fannie Mae”), Federal Home Loan Mortgage Corporation, tedy Federální korporace pro hypotéky na bydlení (FHLMC, odtud “Freddie Mac”) a pak Lehman Brothers, které, jako příklady, pomohou ilustrovat hloubku a povahu stále se nezlepšující krize nemovitostních, hypotéčních a finančních trhů, především v USA.

Fannie Mae, založená vládou Franklina Delano Roosevelta po Velké hospodářské krizi, v roce 1938, a Freddie Mac, založená v roce 1970, jsou tzv. government-sponsored enterprises, GSE, tedy státem sponzorované podniky, které přitom fungují jako soukromé firmy, s akciemi obchodovanými na burzách. Veřejný zájem, výměnou za sponzorování vládou, mj. i možností získávat fondy za snížené úrokové sazby, mají tyto GSE naplňovat tím, že cestou skupování hypoték od bank, spořitelen, atd., jejich agregací a – ve formě derivátů, danými hypotékami podložených – prodejem na sekundárním trhu, tedy individuálním a institucionálním investorům na burzách, expandují objemy peněz, které jsou k dispozici zájemcům o hypotéky. Tím se také naplňuje veřejný zájem umožňovat koupi bytu nebo domu širší veřejnosti. Tyto finanční instituce, skutečné “pilíře hypotéčního trhu” USA, představují téměř polovinu z celkového objemu asi 12.000 miliard dolarů stávajících hypoték v zemi.

Akcie obou GSE byly, zejména v předchozích asi 8 letech, “miláčky” investorů, jednotlivců, institucí i penzijních fondů jak v USA, tak v zahraničí, včetně státních fondů zemí, které takto investovaly své nevyužité dolary. Potvrzoval to i vývoj jejich cen. Vice než miliarda akcií Fannie Mae se třeba v roce 1990 prodávala po 5 dolarech. Ale před třemi lety, kdy prudká, “Greenspanova inflace” v cenách nemovitostí dosáhla svého vrcholu, se akcie Fannie Mae vyšplhaly až na 85 dolarů. Dnes, kdy jen za poslední rok ze své ceny 60 dolarů ztratily skoro 100%, jsou za pouhých 74 centů.

V případě akcií Freddie Mac, kterých je asi 650 miliónů, byl ve stejném období propad z 66 dolarů na 46 centů, necelý půldolar. A akcie „venerable“, tedy ctihodné, soukromé investiční banky, Lehman Brothers, která mj. po léta měla nemalé zisky z neustálého růstu objemů obchodování s deriváty založenými na hypotékách, měly vývoj ceny podobný. V roce 1990 byla jejich akcie za 5 USD, před rokem za 68 USD, teď za 3,50 USD. Její portfolio derivátů hypoték, hodnocené ratingovými firmami, jak bylo všeobecnou praxí, jako špičkové kvality, bylo ceněno na 33 miliard dolarů. Nyní je, zase jako u mnoha bank, téměř bezcenné a jako kámen táhne firmu na pokraj nesolventnosti.

Mimochodem, jak je i za této situace skoro pravidlem, 12. září, během více než hodinu trvající onlinové konference s médii a s investory, jejíž audioklip je k dispozici na webové stránce firmy, „gorila“ Richard Fuld a jeho hlavní finanční analytik stále hovořili a odpovídali tak, jakoby se nic zvláštního nedělo. Přitom jejich nástin „strategických opatření“, tedy hlavně toho, že je třeba okamžitě nalézt ochotného kupce, který by, v době, když se investoři hypotéčních derivátů houfně zbavují, za portfolio zaplatil miliardy nad jeho tržní cenu, nemohl nikoho přesvědčit. A tak si tu a tam trošku postěžovali na to, že investoři, tedy „trh“, není zcela spravedlivý, protože odmítá vidět rozvahový účet i budoucnost firmy, jako oni. Pochopitelně, žádná diskuse o tom, zda si loňských více než 50 miliónů odměn, stejně jako více než 300 miliónů za předchozích pět let, Richard Fuld zasloužil, když jeho hrubě neprozíravými investicemi a řízením firmy investoři ztratili 95 centů z každého dolaru, který do firmy investovali, se moc nerozběhla. „Držme se nastoupeného směru,“ přesvědčoval Fuld.

Řešení krize – hašení požáru

Obecně řečeno, snad až na vzácné výjimky, o kterých se média ani vládní úřady dosud nezmínily, nikdo není za „excesy“, tedy „přehánění to“ ve vyděláváním si provize, zisků pro firmu, poskytováním jakkoliv racionálně a zodpovědně nedoložených hypoték, kdy se ve statisících, vlastně v miliónech případů ani nevyžadovalo ověření příjmů žadatele o půjčku, osobně zodpovědný, nikdo z bankéřů dosud nebyl nijak stíhán, ikdyž nejen média, nejednou i samotní bývalí zaměstnanci bank, nebo ti, kteří vypovídají před Kongresem, popisují rozsáhlé nestandardní poskytování půjček.

Kongres se zaměřil na to, aby použil státní pokladny k prvnímu kolu financování fondu nouzové pomoci vybrané části majitelů nemovitostí, kterým hrozí konfiskace domu bankou z důvodu nesplácení hypotéky a na zmíněné pověření Ministerstva financí, aby převzalo kontrolu nad Fannie Mae a Freddie Mac. Tedy aby je znárodnilo nebo zestátnilo. Došlo k tomu dříve, než mnozí očekávali, poté, když opakovaná prohlášení ministra financí, Paulsona, že vláda „je připravena oběma institucím pomoci“, sama o sobě ztrátu důvěry a pád cen jejich akcií nezastavila.

Tváří v tvář stále se zhoršující situaci je současná vláda (zejména ministr financí Paulson), pochopitelně ráda, že podstatná část řešení bude úkolem kabinetu nového prezidenta.

Bernanke se přesto ptá: Má se vůbec zpřísnit regulace a státní dohled? A pokud ano, jak?

Bernankeho předchůdce, Greenspan, který v 50. letech patřil do tzv. „Kolektivu Ayn Randové“, tedy nejužšího kroužku zakladatelky objektivismu, značnou likviditou, držením úrokové sazby na 44-letém minimu, navíc rekordně dlouho, se postaral o „měkké přistání“ mírné recese, která po splasknutí internetové bubliny přivítala Bushe v Bílém domě. Masivní likviditou pak řešil ekonomický propad po útocích 9-11. Zdá se, že i vědomě očekával, že inflačně zvýšená cena nemovitostí a takto získaná „home equity“, povede k tomu, že si milióny Američanů budou vůči ní půjčovat a že se tak oživí spotřeba a tedy i růst HDP.

Poučnou skutečností bohužel je, že de facto až na to jednou zmíněné varování o „neracionální bujnosti“ (irrational exuberance) trhů cenných papírů, Greenspan vůči zjevným excesům nezasahoval a regulační a dohlížecí roli Fed nebo KCP (US SEC) stran značně expandujících trhů derivátů hypoték nevykonávaly. Naopak po léta hypotéční deriváty i před Kongresem USA autoritativně obhajoval, chválil je, jak přenášejí riziko na investory a jak násobí objemy peněz, které jsou k dispozici novým hypotékám.

Pro jeho nástupce, Bernankeho, se v tomto ohledu zdají být výstižné názory, které 22. srpna prezentoval na letošním Ekonomickém symposiu Fedu v letovisku Jackson Hole ve Wyomingu (ano, tam, kde před více než 10 lety náš tehdejší předseda vlády hovořil o udržování úzkého pásma fluktuace koruny, pak o jejím uvolnění). K jedné ze tří rolí Fedu, roli regulační a dohlížecí, prohlásil, že se „již vytvořily studijní skupiny za účelem vypracování nových regulací, včetně nových pravidel řídících poskytování hypoték a kreditních karet, aktivní účasti v domácím a mezinárodním úsilí poučit se z nedávných zkušeností a aplikaci tohoto poučení v naší dohlížecí činnosti.“

“Kritickou otázkou, které jako země nyní čelíme, je, jak posílit finanční systém, včetně našeho systému finanční regulace a dohledu, jak do budoucna snížit četnost a závažnost záchvatů (bounts) finanční nestability”, kdy “obzvláště ožehavý problém představuje existence institucí, které mohou být viděny jako ‘příliš velké, než aby se nechaly padnout’ a tzv. morální hazard” (tedy kalkulace finančních institucí s tím, že ač si počínají jakkoliv nezodpovědně, stát je v krizi zachrání).

Konstatoval, že “na rozdíl od většiny centrálních bank, Fed nemá obecnou, zákonem danou pravomoc dohledu nad systémy plateb a vyrovnání” a místo toho se “musí spoléhat na slátaninu pravomocí, většinou odvozených z role Fedu coby bankovního dohledu i na domlouvání”.

I přes dlouhá desetiletí zkušeností s finančními trhy, které USA mají, Bernanke konstatuje: “ V situaci, kdy hrozí, nebo již došlo ke kolapsu instituce, který představuje podstatné systémové riziko, standardní postupy pro řešení takových institucí mohou být nedostatečné.” Nepřekvapuje tedy, že dodává: “Bude třeba dalších studií k vypracování konkrétních, funkčních návrhů”. Dnešní krize, krize Savings & Loan 80. let, atd. potvrzují jeho obavy, že “existence implicitní expanze záchranné sítě násobí riziko zneužívání taktiky ‘musíme být zachráněni, protože jsme příliš velká instituce, abychom padli’, což vede k nadměrnému riskování a tedy ještě většímu systémovému riziku”. Žádná řešení dilematu mezi rizikem bezskrupulózního zneužíváním záchrany státem a zpřísněním a zkvalitněním regulace a dohledu ale stále nenabízí.

Někdy šlo i o víc, než o léta nezodpovědné monetární politiky a laxní státní dohled

V případě Fannie Mae a jejího bývalého vedení, v čele se - svého času hvězdou Clintonova kabinetu – Franklinem Rainesem (viz google), byly navíc nemalým problémem vyšetřováním prokázané účetní “neregulérnosti”. Raines a spol. podvodně “nafukovali” zisky o 7 až 10 miliard dolarů, což jim umožňovalo vyplácet si extra desítky miliónů bonusů ročně. Během pěti let si tak několik vedoucích pracovníků Fannie Mae mezi sebou rozdělilo skoro 250 miliónů dolarů. Kontrola, bohužel - zase pozdě - také prokázala masivní pochybení v řízení investičních rizik.

V případě Lehman Brothers, podobně jako mnozí “brilantní” finančníci a jejich banky, “gorila” Richard Fuld, si i vloni nechal vyplatit 52 miliónů dolarů, za pět let pak přes 310 miliónů dolarů, když přitom absolutně neprozíravě, pákovým systémem, půjčováním si až 30 dolarů vůči jednomu dolaru, maximalizoval zisky své firmy i své odměny. V USA se vloni zařadil na 21. místo nejlépe odměňovaných generálních ředitelů, ikdyž jeho časopisem Forbes hodnocená efektivita, tedy poměr mezi zvýšením ziskovosti firmy a jeho vlastními odměnami, byla na tom mnohem hůř, neboť v ní skončil až na 146. místě.

***

Dnes již zřejmě největší, nejkomplexnější a již bezkonkurenčně nejdražší krize od 30. let, další kolo cyklu privatizace nejednou pohádkových zisků a bonusů, které u šéfů hedgových fondů činily až několik miliard dolarů ročně, následovaných socializací masivních ztrát, především nabízí otázku potřeby ekonomicky a společensky efektivní regulace a dohledu.

Daňoví poplatníci a jejich volení zástupci by neměli shledávat nic liberálního, žádoucího nebo tolerovatelného na tom, že se s takovou pravidelností a v takovém měřítku opakuje cyklus privatizace zisků a socializací ztrát.

Údajně všeznalí a tedy královsky odměňovaní jsou najednou – stále štědře placenými a své předchozí odměny si ponechávajícími – “žebráky”, které musí daňoví poplatníci, v “zájmu stability systému” draze zachraňovat. Přitom zde, rozhodně ne mě, ale nejde o nějakou závist vůči (všeho)schopným, ale o důvěryhodnost a fungování celého systému.

Obrovské náklady na záchranu těchto firem, k tomu navíc mnohem větší, nepřímé náklady, třeba ve formě “likvidity na steroidech”, tedy expanzivní monetární politiky, čili znehodnocování měny, na které všichni ostatní, kteří jí musejí dolar, jako rezervní měnu nebo v mezinárodním obchodě užívat, doplácejí, by také mohly být dostatečným motivátorem k efektivní změně fungování věcí.

Pojmenování problému, kdy německá kancléřka měla odvahu současnou krizi označit “za selhání anglosaského finančního systému” a zmínila se o potřebě vybudovat alternativní systém, včetně nových ratingových agentur, je dobrý začátek. Nezdá se ale, že by nesmělá argumentace Bena Bernankeho, zájmové lobby a nedostatečný tlak na nápravu, dávaly dostatečně realistické naděje, že cyklus privatizace zisků a socializace ztrát skončí nebo že se alespoň v potřebné míře omezí.


***
Poznámky, 7. 11. 2008:

*) Publicistický magazín Přítomnost, říjen 2008
www.pritomnost.cz
V rubrice "Ekonomika" je mimo tento článek také rozhovor jejich newyorkského zpravodaje Lukáše Kovandy s prof. Jeffrey Sachsem na téma "Výpadky trhu."

V tomto blogu se článek objevil až před půlnocí 7. 11. 2008, po zveřejnění v Přítomnosti. Proto mají první komentáře k němu datum 8.11.

**) Mé "bodové hodnocení" relativního podílu viny na nejhorší finanční krizi od Velké hospodářské krize 30. let, "krizi, kterou vidíme jednou za sto let", abych citoval donedávna za "Maestra" označovaného Alana Greenspana, který byl do ledna roku 2006 šéfem americké Federální banky, vypadá takto:

1) Prezidentem Clintonem 12. 11. 1999 podepsaný Gramm-Leach Act: 15%
Zákon znovu umožnil slučování retailingového a investičního bankovnictví a také "pákování" s kapitálem investičních bank, v duchu "nepodvazování inovace". Gramm-Leach byl - jak si i já pamatuji - výsledkem mnoha let lobbování Kongresu finančním sektorem. Tehdy užívaná argumentace mj. byla, že Glass-Steagall Act (z roku 1933, uvedené dvě činnosti striktně separující) je prý "příliš striktní", "zastaralý, protože je jiná doba", americký finanční sektor "musí zůstat globálně kompetitivní", atd.

Po 66 let, včetně válek a recesí Glass-Steagall dobře fungoval (S&L krize 80. let neměla se separací retailingového a investičního bankovnictví nic společného.) Zato během pouhých 6 let (2000 až 2006) po jeho zrušení, "inovace" podle Gramm-Leach zákona (kde Gramm byl teď uváděn jako pravděpodobný ministr financí v McCainově vládě), hlavně spolu s Greenspanovou monetární expanzí přivedly finanční a hospodářský systém USA na pokraj zhroucení a vedly ke kolaterálním, globálním škodám s krizí spojených.

Potřeba vybudování alternativního systému k modelu anglosaskému, včetně etablování jiných ratingových firem je v prioritním zájmu světa, tak jak to mj. navrhuje Merkelová a Sarkozy. Bude to také nepochybně na mysli mnoha těch, kteří o těchto věcech rozhodují.

2) Greenspanova Fed: 30%
Expanze na steroidech, ideologicky podvazovaný dohled, naopak autoritativní a opakovaná obhajoba "inovace", derivátů, politika, kdy "byrokrat přece nemůže tak dobře jako soukromý bankéř porozumět a tedy regulovat rizika produktů". Protože toto není zdaleka jediná, ikdyž nejmasovější "expanze likvidity" Fedu, protože USA nejsou dlouhodobě schopné nebo ochotné mít cokoliv, co by se blížilo malým rozpočtovým a obchodním deficitům, protože zadluženost USA je tak velká, že rostou hlasy zpochybňující schopnost USA své dluhy, pokud možno ne ve znehodnocené měně někdy splatit, ne neprávem sílí hlasy nahradit dolar coby rezervní měnu. ECB se zdá být lepším, zodpovědnějším správcem budoucí rezervní měny, eura. EU by také měla podstatně expandovat emitaci svých obligací, nahradit tak obligace americké, aby se střádalům světa umožnilo své úspory dobře "zaparkovat".

3) Bushovy kabinety, MF USA, US SEC, atd. 20%
Podceňování nebo ideologicky motivované laxní vykonávání a nevykonávání státního dohledu nad trhy cenných papírů a nad bankovním sektorem.

4) Kongres USA: 15%
Ikdyž ne přímá, ne tedy exekutivní, přesto nemalá zastupitelská zodpovědnost.

5) Vedení bank, Wall Street, AIGy atd. 15%
Dělali to, co vždy dělají a mají dělat: maximalizace zisku, někdy za každou cenu, někdy na nebo za hranicí zákona. Ale Gramm-Leach, Fed, Bush podmínky nastavili, navíc nezasahovali, když měli vidět, že vývoj vede k tak zásadní krizi a ohrožení systému.

5) Makléři a realitní agenti, atd.: 3%.
Produktem hlavně bodu 2 (Fed) a sekuritizací hypoték byla bublina cen domů. Pochopitelnou otázkou je: Mají obyčejní pracovníci bank, realitních agentur říct: Naše hodnocení makroekonomických a monetárních rizik, na rozdíl od všemocného Fedu a vlády, které to mají v popisu práce, ukazuje, že trh je přehřátý, hrozí splasknutí bubliny, a proto v tom nejedeme? Vzdáváme se možnosti svých provizí? To by je jejich bossové asi rychle vypoklonkovali, že si neplní kvóty, když "každý jiný" na horečce nemovitostí tolik vydělává.

6) Ti, co si vzali hypotéky: 2%.
Kdo dokáže říct své ženě, dětem: Rodinko, nebudeme, možná nikdy (protože domy se meziročně zdražovaly o 20%, od roku 2000 do roku 2005 cena průměrného domu v USA stoupla o neuvěřitelných, makroekonomicky zcela neopodstatněných 86%) bydlet ve svém, protože splátky jsou dost velké? "Ale táto: pan Greenspan a Bush říkají, že ekonomika je dobrá, roste rychleji než ve staré Evropě! Takže budeš mít job," žadoní manželka i děti. "Všichni ostatní si už dům, nebo větší dům koupili a paní realitní agentka i ten bankéř ti také přece říkali, že nemovitosti půjdou pořád nahoru! Tatíííí, nebuď hloupý, buď chlap a neškudli na nás!"

Ti, kteří již dům (respektive závazek, hypotéku na něm) měli, byli, nejen členy rodiny, ale i reklamou bank bombardováni: Dopřejte sobě a rodině, cena vašeho domů každoročně prudce stoupá, vypůjčete si proti "home equitě", kupte rodině nové auto, zaplaťte si dovolenou, novou koupelnu, splaťte tím dluhy na kreditkách, půjčte si dítkám na studia, atd. Pan Greenspan se monetárně stará, že ceny domů půjdou jen nahoru, takže neodpírejte nic svým nejbližším!¨

Teď, když "home equity" je pro milióny lidí negativní, je tak snadné, vinit toho, kdo si půjčil, když si, jako Greenspan nebo bankéř, dávaje také na jejich dobrozdání, myslel, že cena domů nepůjde, navíc rychle, dolů. Jak mají obyčejní lidé vidět přicházející krach úvěrového trhu a Wall Streetu, když ho Greenspan a Bushovi lidi "neviděli"?

Myslím, že jedna věc je, když investor investuje peníze (které nepotřebuje na běžné výdaje, střechu nad hlavou atd.) a firma, která akcie vydává, peníze potřebuje. Tam je víceméně standardní riziko investování. Ale v případě nákupu bytu nebo domu na hypotéku, primární cíl toho, kdo si hypotéku bere a do domu investuje, není zisk, ale střecha nad hlavou a ochrana vůči rostoucí ceně bydlení (nájmu nebo koupi).

Znovu, podstatným byla inflační spirála umožněná Gramm-Leach, roztočená Greenspanovým Fedem, kdy rizikovost masivního trhu derivátů hypoték a swapů instituce státního dohledu (od Fedu do MF, US SEC atd.) z různých důvodů vůbec neřešily nebo se tím zabývaly nedostatečně. Přitom, jak je vidět, to ohrožovalo a nakonec napadlo a z nemalé části podlomilo samotné základy systému a bude to mít obrovské a dlouhodobé ekonomické dopady.

Na koho se přesto bude hlavní vina schvalovat, je už i teď víceméně jasné.

Ti, uvedení v prvních třech bodech to většinou nebudou. Ale někteří se už pokoušejí a hlavně, s odstupem let, kdy paměť veřejnosti bude slábnout, se budou snažit svést to na "stát". Třeba na Kongres a na jeho zákon Community Housing Act (zákon o podpoře poskytování hypoték menšinám, veteránům, atd.), ikdyž tento expanzí ekonomiky, kde bytová výstavba vždy hraje významnou roli, motivovaný zákon nikde a nikdy bankéřům pochopitelně neukládá povinnost poskytovat hypotéku někomu, na kom by prodělali, nebo který by nevyhověl kritériím jejich banky na poskytnutí úvěru.

Nicméně vina se bude zase dávat: v obecné, ale skoro nikdy netrestané rovině, příslovečným "lačným" bankéřům, makléřům a nakonec hlavně těm, kteří v létech bezprecedentní inflace ceny domů nechtěli, aby jejich rodiny nikdy nebydlely "ve svém", aby jim v růstu cen nemovitostí "neujel vlak."

***) Fotografie, která skutečně stojí zato, aby byla stále na očích v kancelářích hlavně všech těch, kteří rozhodují o věcech veřejných, zejména o deregulaci finančních trhů, okamžik slavnostního podpisu Gramm-Leach-Bliley Act dne 12. listopadu 1999 prezidentem Billem Clintonem, s jeho ministrem financí, Robertem Rubinem, nyní šéfem Citibank, dalšími představiteli jeho vlády, vedení Kongresu a Senátu USA i Alanem Greenspanem, kteří podepsání zákona aplaudují, je na konci článku „Jak jsme se dostali do této finanční spouště?“ spolumajitele jedné regionální makléřské firmy Jasona Leavitta: "How Did We Got Into This Financial Mess?"***
V sekci EKONOMIKA:
Jiné články k této tématice:

Prohlášení summitu G-20 o finančních trzích a světové ekonomice (Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy)

Světová finanční krize: Schwarzenberg: “Jsme z lesa venku, ikdyž zatím 'jen' na pasece”

"Toxická" aktiva bank znásobí federální deficity

Problémy nemají (a nezačaly) jenom banky

***

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pavelkohout napsal(a):

Inu, jaksi tady chybí zmínka, že Freddie a Fannie byly vlastně státní podniky (jen částečně privatizované), které měly z tohoto titulu od státu řadu privilegií. Včetně například možnosti vést netransparentní účetnictví a neřídit se bankovními pravidly kapitálové přiměřenosti. Bez těchto podstatných faktů článek poněkud kulhá.

V USA se platí skoro nejvyšší podnikové daně na světě, takže když jednou za čas v době nouze stát vrátí podnikům trochu zkonfiskovaných peněz, nevidím v tom nic špatného.
08. 11. 2008 | 00:55

KeMo napsal(a):

pavel kohout:

Nevím, jak pozorně čtete, ale Miller jasně uvádí kdy Fannie and Freddie Kongres USA zákonem etabloval. Také tvrdit, že "byly vlastně státní podniky" je, nejen pro ekonoma, komentátora a sečtělého znalce světa značně zjednodušený přístup. Člověk si musí říct proč
tomu tak je, zda základní fakta neznáte, nebo je nechápete anebo zda, nedej bože, vědomě klamete.

Skoro se mě zdá, nejen z propagandistického švihu nemála vašich článků, ale i z toho, že zde tvrdíte, že uvedené dvě instituce vedly netransparentní účetnictví. Víte třeba o tom, že i ony podléhaly kontrolám příslušného orgánu státního dohledu?

To, že politická korektnost, bující zejména v hlavním městě Impéria, ve Washingtonu, kde obě instituce sídlí, vedla k personální politice na nejrůznějších úrovních vedení těchto gigantů, kdy kvalifikace a výkonnost nejednou ustupovaly kritériím rasových kvót a tzv. rovným příležitostem, je věc jiná a tam by jste měl pointu. Ostatně Miller také dost podrobně cituje největší skandál v tomto směru, aféru GŘ Fannie Mae, Franklina Rainese, který zjevně preferenční zacházení v duchu politické korektnosti nejen dlouhodobě využíval, ale také zneužíval. Nakonec i potrestání jeho a jeho kompliců, ke kterému došlo až v letošním roce, bylo skutečně jen tím příslovečným plácnutím přes ruku.

Příčiny této krize, tedy Clintonem v roce 1999 podepsaný zákon, Greenspanova neuvěřitelná monetární expanze a minimální výkon státního dohledu Bushovou vládou jsou celkem jednoznačně ty hlavní. Krize, kterou i podle Greenspana, kterého jste nejen vy opakovaně opěvoval, vidíme jednou za sto let.

Chápu, že takový kolaps svatostánku liberálního modelu i Vám činí vysvětlování věcí mnohem obtížnějším, zvláštěpak když má padnout do preferovaného ideologického schématu.

A tvrdit, jak to v závěru činíte, že "nevidíte nic špatného na tom, že jednou za čas v době nouze stát vrátí podnikům trochu zkonfiskovaných peněz", to už není ani špatný vtip.

Nedělal jsem si iluze, ale přesto jste mě zklamal.
08. 11. 2008 | 02:03

Komančov 008 napsal(a):

Bohužel Konout mě nesklamal.V době kdy si člověk i nevzdělany muže něco o danˇovem sistemu jakekoliv země přečíst aspon něco se Kohout jevi jako primitiv,prostě jen kokrha Tady nema asi cenu něco rozebirat.Ono populismus asi nezná meze.
08. 11. 2008 | 05:55

Komančov 008 napsal(a):

Bohužel nahoro se lita lip,,,hold skakat dolu bez padaku se nechce nikomu.
08. 11. 2008 | 06:08

Saliven napsal(a):

pavelkohout:
To má být ten ekonomický liberalismus po kterém toužíte, když 99 procent firem poctivě maká a pak jejich daně sežere jedno procento těch nezodpovědných, kteří dávali hypotéky každému s prominutím blbcovi jen pro to, aby si urvali co nejvíc peněz na odměnách? Nemluvě o negativních dopadech na celou světovou ekonomiku včetně nás. Proč mám já platit nenažranost amerických manažerů v podobě vyšší nezaměstananosti u nás?
08. 11. 2008 | 06:32

Honza napsal(a):

Pan autor:

Nadpis Vašeho článku už hovoří za vše:
"Cyklus privatizace zisku a socializace ztrát"

Zisk se podělí mezi CEO, nanagery a další vysoké funkce v bankách, ale i firmách, zatímco ztráty se "spravedlivě" rozdělí na "normální lid", a to díky globalizaci nejen ve vlastním státě. A co na to všechny kontrolní a státní orgány, odbory atd. ?
08. 11. 2008 | 09:40

Karel napsal(a):

Kohoute, jděte do háje. Vy jste usilovně pracoval na tom, abyste se stal trapnou postavou české mediální scény v oblasti ekonomie. Vaše enormní snaha se vyplatila a Vám se to povedlo tak, že už těžko Vás z toho křesla demagogického kokotismu sundá. Tak tam prosím Vás seďte a buďte si vědom svého výsadního postavení.

"V USA se platí skoro nejvyšší podnikové daně na světě, takže když jednou za čas v době nouze stát vrátí podnikům trochu zkonfiskovaných peněz, nevidím v tom nic špatného." Tento názor je jenom další perlička Vaší myšlenkové volatility, který nemá cenu dále komentovat.
08. 11. 2008 | 09:46

jirizlatuska napsal(a):

pavelkohout: Dival jsem se pred casem na udaje z poloviny 90. let, ted se to asi kvalitativne lisit nebude (zejmena pak v te ere dost tesne po Reaganovi nebylo zadne masove zestatnovani): v 7 bilionove ekonomice tvorily verejnymi finacemi saturovane aktivity 3 biliony, tedy temer polovinu. Na verejne financovanych ekonomickych aktivitach zavisela prace cca 80 milionu Americanu. To neni obhajoba socialismu (a osobne mam vetsi duveru v politku podporujici kompetitivitu, nikoli insdustrialni politiku regulujici pristup novych), pouze konstatovani, ze i v nepochybne dynamicke a kompetitivni ekonomice muze byt verejny sektor jeji silnou soucasti a reci o konfiskovanych penezich by nemely pominout i tento aspekt.
08. 11. 2008 | 10:21

vlk napsal(a):

Pane Millere,

díky za blog! nemá chybu! A uložím ho do svého archivu.
Jsem velmi rád, že si Vás pan stejskal oslovil a Vy jste jeho nabídku působit na blozích Aktuálně přijal.
A za s ebe říkám, pokud zjistím, že jste ,z jakéhokoliv důvodu s em přestal psát, nejspíš začnu zvažovat, jestli sem mám dál chodit.
Protože jinak to tady bud e zapleveleno šarlatány typu Pavel Kohout,který tentokráte překobnal sám sebe.Kdybych nevědl, kolik mu je let, kmusel bych konstatovat, že v pozdním stáří už má člověk jak problém s koncentrací tak se schopností si pamaovat ,c o četl na začátku článku, takže na jeho konci už netušil nic o tom, že jste napsal bod s titulkem.
Zhroucené a znárodněné pilíře amerického hypotéčního trhu, Fannie Mae a Freddie Mac, plus Lehman Brothers

A dovolím si doplnit váš etxt jedním hodně dobrým českým odkazem. Jakkoliv se obsahově týká primárně něčeho jiného, je tam pasáž,výborná, s přímým vztahem k Vaší materii. Zbytek se naopak kryje s Vaším textem v závorce při zmínce o Jackson Hole.

Pěkný víkend.

P.S:
pro případné "diskutéryů , kteří zcel a jistě přijdou a napadnou autora z ideologických pozic konzervativní demagogie - osoběn s e domnívám, po přečtení snad všech autorových blogů zde na aktuálně,,že autor je zaměřením spíše republikán. V každém případ ě však reprezentant obecně platných hodnot a zdravého rozumu. RAčte to ve svých reakcích uvážit.
08. 11. 2008 | 10:28

vlk napsal(a):

Koukám, že jsme nedal ten link na doplňující text :
http://blog.ihned.cz/c3-297...

Joa ještě ke Kohoutovi:

ta replika o tom, že jako je přirozené, že stát soukromým subjektůmve zlých časech vrátí něco zkonfiskovaných peněz, tak taby se měla nejspíš povinně učit. Hned po Adamu Smithovi.
Aby každý podnikatel, hned ři zakládání firmy věděl, že má právo s i ponechávat zisk, optimalizovat maximálně daně a ve zlých časech že má zase stát POVINNOST mu vyrovnat bilanci!

A pane Kohout, myslíte ,že platí oopačná rovina? Totiž, že stát ve zlých časech má právo požádat o nevrané dotace do státního rozpočtu firmy,jejich vlatníky a vrcholové manažery ze zisků už dříve nahospodařených a vyplacených?
08. 11. 2008 | 10:53

Marty napsal(a):

Robert Miller: expanzi uveru bych dal na prvni misto. Klidne i na prvni tri.

Kruh by se mel prerusit a velci nechat padnout. Prisnejsi regulace dalsi krizi nezabrani. Hlavni pricinou je uverova expanze a tu nikdo regulovat nechce. Naopak.
08. 11. 2008 | 11:12

Honza999 napsal(a):

"tedy expanzivní monetární politiky, čili znehodnocování měny, na které všichni ostatní, kteří jí musí užívat, doplácejí"

Zde právě je to jádro pudla.. To se nám to hoduje, když nám všichni "půjčují"..

Kulové, nikdo jim nic "nepůjčoval", expanzívní monetární politikou USA po desítky let pro své soukromé použití stahovaly (pardon, špatné slovo, správně je KRADLY) nějaké to procento z celosvětového HDP. I ty prodeje balíků hypoték zahraničním investorům byl ze strany US finančníků VĚDOMÝ PODVOD, mající za úkol financovat nákladný, vlastní prací nepodložený styl života US občanů a US vlády.
95% toho, čeho USA za posledních 50 let dosáhly, je založeno na ukradené práci lidí mimo USA - na práci téměř otroků (včetně dětské práce) v Asii, Africe a Jižní Americe. Je založeno na krádeži přírodních zdrojů a na "ropných válkách", neboť každé zvýšení cen ropy znamenalo nové emise bilionů ničím nekrytých dolarů, za které si ovšem Amerika ve světě nakoupila plnohodnotné zboží (a inflačním poklesem dolaru pak dala světu "protihodnotu"). Dále je založena na krádežích mozků celého světa. Prostě ze strany USA (neříkám ze strany prostých US občanů, ale ze strany USA) nevidím jediný poctivý krok, jen zlodějiny, podvody, vraždy a válečné zločiny - to jsou pilíře US ekonomiky.
08. 11. 2008 | 12:23

fudoshin napsal(a):

ze všech těch nástrojů, které se používají k "potlačení" finanční krize bije do očí komu slouží.lidem je to putna, jestli tyto firmy zkrachují.jde o zisky a majetky boháčů,kteří zatlačili.jde o realitní trh.na základě virtuálních cen se oceňují podniky,majetky,z nich se vyplácí odměny, správcovné apd.na základě těchto cen a z nich vycházejících odhadů se půjčují peníze, prodávají podniky apd.prostě by to byl opravdu černý den pro určité lidi.skončili by nejspíš na smetišti dějin.nicméně tyto nástroje nejsou nic víc, než kopání při smrtelné křeči.která bude ještě větší. a na tuto zaťatost a paličatost, kdy nejsou schopni obětovat dostatečně,aby zachránili větší hodnoty a každý pořád spoléhá, že černý petr zůstane někomu jinému, dojedou. amerika nemá finanční sílu se z toho tímto způsobem vyhrabat...
08. 11. 2008 | 13:03

jogín napsal(a):

Bohužel musím souhlasit s Honzou 999. Takhle opravdu funguje světová rezervní měna ve spojení s úvěrovou expanzí. A stejný mechanizmus poběží, když úlohu dolaru převezme měna jiného státu. Možná by nějaká forma měny Světové banky mohla podobné přesuny peněz mezi státy omezit, je to ovšem čirá utopie.
08. 11. 2008 | 13:33

Charlie napsal(a):

pane Millere
pěkný článek

soudím, že nalévání státních peněz je jen dočasnou pomocí.
Dokud se nezavede systém - že za ztráty institucí ručí akcionáři svým soukromým majetkem a trestněprávní zodpovědnost za řádné hospodaření a účetnictví - situace se bude opakovat.

Dá se jistou nadsázkou řici, že se jedná o neofeudální systém s kamuflačním kapitalistickým nátěrem. Pokud nebudou manažeři (nažraní kocouři) za svoji činnost nijak potrestáni bude si stále více lidí klást otázku k čemu je nám takovýhle "jakotržní" systém ??
Je jen pro úzkou skupinu vyvolenců, kteří berou za rok odměny, jaké není schopno vydělat tisíc poctivě pracujících za celý život?

Nahrává to jen do karet takovým vůdcům jako Morales, Chavez, Castro, kteří takovéhle kapitalisty preventivně "vypráskali".
Poloautoritářské režimy v Číně, Rusku a Bělorusku pak vypadají jako oáza pořádku.
08. 11. 2008 | 14:20

Zacheus napsal(a):

Děkuji pane Millere za opravdu skvělý blog.

Já si jenom dovolím dodat svůj skromný názor, že pokud by se například v dnešní Číně tamější bankovní činitelé chovali tak, jak je popsáno chování některých amerických bankéřů ( viz též diskusní příspěvek Honzy 999), tak by - nerad to říkám - byli oprávněně postaveni ke zdi.
08. 11. 2008 | 16:04

Zacheus napsal(a):

A ještě si dovolím k velmi zajímavé diskusi přidat myšlenku někdejšího neúspěšného kandidáta na úřad prezidenta USA v prezidentských volbách roku 1964:
"Většina Američanů nemá ani tušení co se děje na poli mezinárodního bankovního sektoru. Účty „Federální Reservy“ nikdy nikdo neprověřoval. Funguje zcela bez vnější kontroly Kongresu anebo Senátu. Hazardují se ctí Spojených států.“

Senátor Barry Goldwater
08. 11. 2008 | 16:10

NObody napsal(a):

Dle mého názoru je základ dnešních ekonomických problémů v neustále rostoucím počtu subjektů, které zdroje pro vlatní existenci v Systému "BEROU" nikoliv "VYDĚLÁVAJÍ"
A je jedno jestli se jedná o někoho kdo nelegálně pracuje a znežívá sociální dávky, politika který zahrnuje poslanecké náhrady do vlastní "osobní" spotřeby nebo čelního bankéře, který "BERE" odměny za výhled zisků...
Dokud se budou prostředky jen BRÁT bez toho, aby byly podloženy hodnoutou reálných výkonů budou krize krachy a kolapsy nedílnou součástí systému...
08. 11. 2008 | 16:13

robertmiller napsal(a):

(nejen)Marty(mu):

Někteří, z nějakého důvodu jsou mezi nimi disproporčně zastoupeni ti, kterým současný, spektákulární a hlavně masivně škodící selhání jistého finačního modelu zdá se do jisté míry ohrožovat jejich ideologickou šablonu, tvrdí, že "potřebujeme více času, vetší odstup" na to, abychom mohli (ano, "seriózně" a opravdu, ale opravu) příčiny krize analyzovat.

Ikdyž výzkumní a vědečtí pracovníci, jak právem, tak habituálně, musí skoro každou svoji výzkumnou zprávu ukončit tím klasickým "tématika potřebuje více dalšího výzkumu", domnívám se, že je vhodné, abychom, jako občané, voliči, lidé tak či onak aktivní v lidském dění, od hospodářství po politiku i výchovu dětí, měli nějaké, doufám že dostatečně kvalifikované názory pokud možno co nejdříve, když se věci dějí.

A to nejen proto, že s odstupem doby, zejména pak let, nejen ty nepodstatné, ale i ty podstatnější aspekty dění ne vždy ku prospěchu věci začne zakrývat nános času a zapomění.

Nevědecky, neb menám příslušné vzdělání ani titul ať již z VŠE 50. let nebo polistopadové, ani žadný, natožpak prestižní MBA, jsem v článku uvedl svojí verzi posloupnosti příčin, chronologicky i významově.

Pokud Marty píše:

"Expanzi uveru bych dal na prvni misto. Klidne i na prvni tri"

má pravdu, jakkoliv se to, hlavně ikdyž nejen fanouškům "Maestra" Greenspana, nebude teď nebo ani po létech líbit.

Jak jsem psal třeba i ve článku ze 14.8. t.r. Greenspanova expansivní monetární politika (2000 až 2005), kdy byly kohoutky likvidity otevřeny naplno, po dlouhou dobu bez jakéhokoliv zodpovědného, natožpak konzervativního, makroekonomického atd. zdůvodnění, to byla hlavní příčina.

Psal jsem, dokonce po pár let, o tom, že Greenspan (jeho Fed, Bushův kabinet?) tak či onak vědomě kalkulovali s tím, že ceny domů prudce porostou (průměrná cena domu v USA, 2000 až 2005 proto vzrostla o neuvěřitelných 86%), a takto získaná "home equity" byla vědomě užívána jako kolaterál ke stimulaci spotřeby (pak o něco rychlejší růst HDP v USA oproti EU vypadal pro USA příznivě).

Vzdělaný a zkušený Greenspan, po léta také obhajující deriváty hypoték a swapy, navíc s tím, že byrokrat přece nemůže nad bankami vykonávat dohled, neb těmto produktům nemůže rozumět, nemohl být také tak naivní (jak teď třeba před Kongresem tvrdil), že si schéma a míru "bubliny" neuvědomoval.

Kolaterální cíle (namočení zahraničních investorů obligací federální vlády atd.) zase ponechávám stranou a pro spekulaci.

Kdybych měl hlavní příčiny (viníky?) této masivní krize obodovat:

1) Clinton a Gramm-Leach 1999. Zákonně, po 66 letech umožnil mix retailing an investičního bankovnictví. 15%

2) Greenspanova Fed: expanze na steroidech, ideologicky podvazovaný dohled, naopak obhajoba "inovace" 30%

3) Bushovy kabinety, MF USA, US SEC, atd. podceňování dohledu. 20%

4) Kongres USA: Ikdyž ne přímá, exekutivní, tak nemalá zastupitelská zodpovědnost 15%

5) Vedení bank, Wall Street, AIGy atd. 15% Dělali to, co dělaji: maximalizace zisku, někdy za každou cenu. Gramm-Leach, Fed, Bush podmínky nastavili, nezasahovali.

5) malkéři a realitní agenti: 3%. Boom jede, hloupí by se na tom nepřiživili

6)ti co si vzali hypotéky: 2%. Kdo dokáže říct ženě, dětem: Nebudeme bydlet, splátky jsou velké (když ceny ujíždějí, rostou 20% ročně?) PLUS ani jim jí banka nedala proto, aby prodělala.

Na koho se přesto bude hlavní vina schvalovat, je už i teď jasné.
08. 11. 2008 | 16:30

vlk napsal(a):

Robert Miller
ano, máte pravdu. Ideologicky dnes zastánci tzv. volného trhu bez hranic / a samozřejěm bez regulací/ budou trvdit dvě základní mantry:
1- je třeba s e na krizi dívat až s odstupem a důkaldně ji vyhodnotit. teď je příliš brzy. S jednoduchým podtextem jen žádné změny, nám se v tom tak dobře jelo! A oni námn to zruší!
2- všechno zavinila jen a hlavně úěvrová expanze. S podtextem: my vlastěn za nic nemůžem, proč jste na nás zlí.Byla příležitost, tak jsme jí en využili....A vy nás za to chcete hnát před soud?
Vidím, že minimálně částečným zastáncem bodu č 2 jste i vy.Nikolvi samozřejěm s tím podtextem.
Přiznám, že pro mne je tato argumentace málo přijatelná. Jakkoliv nepomíjím Greenspanovu roli a zřejmě i úmysl. Ale připomíná mi příliš člověka, kterou hromadnou havárii vzniklé na dálnici D1, tím že spousta šílenců si musí dokázat, že zvládne Praha -Bno za hodinu i v mlze tím,že nejsou vinni tihle šílenci, ale ten , kdo rozhodl o vybudování dálnice. Neboť prostě měl počítat s lidským egem těch šílenců!
Jsem praktik. Ale vím, že vynálezce nebo prodavač sirek není vinen případným požárem. Z toho vyplývá pro mne následujícíí závěr. Vlastně dva. O obou už jsme tady pal:

1- není dlouhodobě udržitelné, aby stále přibývalo těch, pro které platí -příliš velký pro pád! Těch , kteří mohou klidně jít za čáru zdravého rozumu a rizika s ěvdomím, že jejich bankrot by způsobil fatální chyby všem ostatním do té míry, že je nakonec zasanují. Jednak je to nemravné a jednak jendou bude někdo už tak velký, že mu ani koncentrovaná pomoc nepomůže a způsobí zhroucení celého systému. Nemám tušení co s tím, napadá mne jediné - rozdělit rvních tisíc světových společností na menší kousky.kromě jiného by ot prospělo efektivitě a vedlo k přerozdělování trhů. Na čemž může spotřebitel jen a jen vydělat.
2- americká krize by zdaleka nebyla takovou katastrofou, kdyby nedošlo k zásahům finančního inženýrství. a kdyby s evěci byli nazývaly pravým jménem. Kdyby nedocházelo k obcházení regulítorů pře s různá DCS a CDO. Naprosto ěvdomě. A kdyby naprosto vědomě nebyly tyhle produkty mixem dobrých a špatných aktiv, zaštítěných " bonitou" / zejména virtuální/ emitentů. Pokdu by subprime hypotéky byly kryté odpovídajícími papíry, tedy nějakým HZL, na kterém by transparentně bylo napsáno , že podkladovým aktivem je nemovitost financovaná subprime dlužníkovi, bylo by vše v naprostém pořádku. Trh by to ocenil odpovídající rizikovou marží, každý by věděl, co v knihách prostě má. obě FF by asi potřebovaly daleko vyšší státní subvence, ale kolaps by byl nanejvýš lokální. Nic víc.
Ne. Finanční inženýři v zájmu krátkodobého profitu, svých bonusů a tříletých kontraktů naprosto nestydatě lhali. V globálním kontextu zločin odpovídajííc použití nukleární zbraně teroristy.

Proto jsou pro mně viníky. Stejně jako šílenci na D1 jsou pro mne viníky hromadné bouračky.
A stavitel dálnic e je někde až desátým viníkem v pořadí.

Ostatně - akty amerických adminsitrativ, ketré to umožnili , nevznikly tak, ež by s e Clinton nebo Bush podívali z okna a protože zrovna svítilo sluníčko, rozhodli s e o zrušení původních zákonů a nahrazení těmi,co uvolnili spekulantům ruce. za těmi zákony totiž stáli ti, kteří tenkrát kázali, a káží dnes, že trh všechno vyřeší nejlépe a stát s e do toho nemá motat. Jsou to titíž, kteří ovšem dnes na s tát přenášejí své ztráty ze svých prolobovaných vzdušných zámků.
08. 11. 2008 | 19:03

Tom napsal(a):

R. Miller, Marty:
Z jakých tvrdých dat usuzujete, že v USA za Greenspana došlo k nadměrné úvěrové emisi?

R. Miller:
Do finančních trhů zatím moc nevidím, tak bych se chtěl zeptat:
Pokud dobře chápu průběh krize, tak padat začaly investiční banky, neboť jejich financování závislé na finančním trhu se zadrhlo. Všeobecné banky, které měly depozita a nepotřebovaly tak nutně mezibankovní půjčky, na tom byly daleko lépe. Nebyla by situace lepší, kdyby jim regulace nezabránila v přístupu ke všem zdrojům rezerv?
Myslím, že investiční banky leveragovaly i před zrušením Glass-Steagal Act. Nebo snad měly operace kryté jen svým kapitálem?
Glass-Steagal Act podle Vás dobře fungoval... A co třeba konec 80. let, kdy v USA padly tisíce bank?

Díky za odpovědi. Ještě bych Vás chtěl poprosit, abyste uváděl víc čísel, my matematici je máme rádi:) (Zdravím Přírodovědce)
08. 11. 2008 | 21:08

robertmiller napsal(a):

vlkovi:

Myslím, že se shodujeme, ne pro shodu samotnou, ale proto, že podle svého nejlepšího vědomí a chápání věci naše interpretace ukazují víceméně stejným směrem.

Analogie s D1 myslím ne tak zcela odpovídá: Šílenec, který na ní porušuje zákony a předpisy je, pokud nemá "kontakty", pokutován nebo i stíhán.

Oproti tomu super přeplácení bossové Wall Streetu, jejich wunderkid analytici, elitní MBA v ratingových firmách buď také věděli, minimálně tušili nebo mohli - při svém vzdělání a platech -tušit anebo byli a stále JSOU tak nekompetentní (i zahledění do historie, kdy Wall Street bez pochyb dominoval světu), kdy oba neduhy jsou, i podle mých zkušeností a na můj vkus u těchto lidí přítomné, až na extrémně vzácné vyjímky, nikdy nijak postihováni nejsou.

Je také celkem bezpečné si tipnout, že ani teď "gorila" Fuld (Lehman Bros), nebo Raines (Fannie Mae) a stovky jiných se postihu, zejména trestně-právního, bát nemusí. Ostatně "plácnutí přes prsty" Rainese (viz Wikipedie atd.) je toho jen aktuálním důkazem.

Zápas je to gigantický, je to zápas kultur uvnitř západní civilizace.

Připravuji článek "Pád Impéria: Po Wall Streetu zestátnění Detroitu?", kde se stejný, fundamentální kulturně-manažérský problém a zase cyklus privatizace zisků - socializace ztrát opakuje, tentokrát v automobilovém průmyslu.

Někteří se obávají, aby nebyla válka. Doufejme, že nástupem Obamy do Casa Blanky, se toto ne zcela nereálné riziko dostatečně zmenšilo. Ale některé věci se v USA nemění tím, že se vymění figurka, sorry, vůlí lidu zvolený man na (formálně) kapitánském můstku.

Mám ale dojem, že Státní banka ČLR a jiní velcí věřitelé USA ale mají - poprvé poměrně silný, ikdyž nepřímý - vliv na dění nebo nedění ve světě. "Diverzifikaci", řekněme 500 nebo více mld. z váce než 2.000 mld dolarových rezerv ČLR si Washington teď může jen těžko dovolit. Mimochodem, formální přizvání ČLR "ke stolu", počínaje nějakými snahami trošku ovlivňovat světový finační a hospodářský vývoj je také jen otázkou času.
08. 11. 2008 | 21:26

Octomil napsal(a):

Opravdu zmatený článek. Skoro se v něm nevyskytuje CRA, podstata celé této pohromy. Zákon CRA (vymyšlený za Cartera a uvedený do praxe Clintonem, schválen demokraty v Kongresu) vyrobil záplavu nesplatitelných hypoték, navíc v období realitního boomu (a tedy drahých nemovitostí), který sám vyvolal. Přitom Fannie Fredie vlastnily nebo garantovaly v nějaké míře přes 70% amerických hypoték. Jistý díl byly "jedovaté" (tj. nesplatitelné hypotéky udělené z politických důvodů lidem kteří by se bez politických kriterií pro hypotéku nemohli kvalifikovat).
Tyto hypotéky následně otrávily celé investiční bankovnictví.
Co můžou dělat banky s tisíci propadlých nemovitostí, které přestali jejich majitelé splácet a které jsou na trhu prakticky bezcenné, protože je nikdo nechce?
Autor článku rozděluje vinu po procentech, ubohý Bush dostal celých 20%, hned po Fedu s 30%.
To je velmi zajímavé, jak k tomu ten Bush přišel: již v dubnu 2001 varoval před problémem obou bank. 2003 požadoval vytvoření zvláštní agentury pro dohled nad financováním "housing-related government sponsored enterprises"... atd. Bushova vláda vydala přes 30 varování Kongresu a požadovala řešení. Kongres ovládaný demokraty všechny toto požadavky odmítnul (mimo jiné ve vedení F a F byla řada prominentních politiků demokratické strany, banky také podváděly své výsledky). Jistou malou ale škodlivou roli zde hrál i B.H. Obama (mj. na 2. místě coby příjemce sponzorských darů z F a F (http://www.opensecrets.org/...)
, ... atd... atd.
Celá kauza je způsobena demokratickou (tj. socialistickou) stranou, státními zásahy, politickým znaužívaním bank, finančními podovody (manipulace zpráv, vytahání peněz z banky politiky najmenovanými do funkcí,...)
Jako každý socialismus i tato jeho americká odrůda postihuje nejvíc chudé: nešťastníci, kteří díky demokratické (tj. socialistické) velkorysosti při získání hypotéky si konečně pořídili vlastní nemovitost na hypotéku (v době realitního boomu), utratili úspory do jejího marného splácení, aby nakonec o nemovitost přišli v době kdy právě díky tomuto procesu je bezcenná...
08. 11. 2008 | 21:53

RM napsal(a):

Tom:
In late 1970s and as depositors moved their money to the new high-interest money market funds. At the same time, the institutions had much of their money tied up in long-term mortgage loans at fixed interest rates, and with market rates rising, these were worth far less than face value. That is, to sell a 5 percent mortgage to pay requests from depositors for their funds in a market asking 10 percent, a savings and loan would have to discount its asking price on the mortgage. This meant that the value of these loans, which were the institution's assets, was less than the deposits used to make them, and the savings and loan's net worth was being eroded.

Federally chartered S&Ls were only allowed to make a narrowly limited range of loan types. Late in the administration of President Jimmy Carter, caps were lifted on rates and the amounts insured per account to $100,000. In addition to raising the amounts covered by insurance, the amount of the accounts that would be repaid was increased from 70 percent to 100 percent. Increasing Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC) coverage also permitted managers to take more risk to try to work their way out of insolvency so the government would not have to take over an institution.

Carter left office in January 1981, a year in which 3,300 out of 3,800 S&Ls lost money. In 1982 under Ronald Reagan, the combined tangible net capital of the industry was $4 billion. The chartering of federally regulated S&Ls accelerated rapidly with the Garn-St. Germain Depository Institutions Act of 1982, which was designed to make S&Ls more competitive and more solvent. S&Ls could now pay higher market rates for deposits, borrow money from the Federal Reserve, make commercial loans, and issue credit cards. They were also allowed to take an ownership position in the real estate and other projects to which they made loans and they began to rely on brokered funds to a considerable extent. This was a departure from their original mission of providing savings and mortgages.
Causes

Tax Reform Act of 1986
By enacting 26 U.S.C. § 469 (relating to limitations on deductions for passive activity losses and limitations on passive activity credits) to remove many tax shelters, especially for real estate investments, the Tax Reform Act of 1986 significantly decreased the value of many such investments which had been held more for their tax-advantaged status than for their inherent profitability. This contributed to the end of the real estate boom of the early to mid '80s and facilitated the Savings and Loan crisis. Prior to 1986, much real estate investment was done by passive investors. TRA 86 reduced the value of these investments by limiting the extent to which losses associated with them could be deducted from the investor's gross income.

This, in turn, encouraged the holders of loss-generating properties to try and unload them, which contributed further to the problem of sinking real estate values. This turmoil and repositioning in real estate markets was caused not by changes in market conditions.

Deregulation
Although the deregulation of S&Ls (aka thrifts) gave them many of the capabilities of banks, it did not bring them under the same regulations as banks, and the new legislation allowed them to enter new lending businesses with very little oversight. Savings and loan associations could choose to be under either a state or a federal charter. Immediately after deregulation of the federally chartered thrifts, the state-chartered thrifts rushed to become federally chartered, because of the advantages associated with a federal charter. In response, states (notably, California and Texas) changed their regulations so they would be similar to the federal regulations. States changed their regulations because state regulators were paid by the thrifts they regulated, and they didn't want to lose that money.

Imprudent real estate lending
In an effort to take advantage of the real estate boom (outstanding US mortgage loans: 1976 $700 billion; 1980 $1.5 trillion)[citation needed] and high interest rates of the late 1970s and early 1980s, many S&Ls lent far more money than was prudent, and to risky ventures which many S&Ls were not qualified to assess. L. William Seidman, former chairman of both the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Resolution Trust Corporation, stated, "The banking problems of the '80s and '90s came primarily, but not exclusively, from unsound real estate lending."

K tomu dodám. Sám jsem v Dallasu jako hypotéční makléř pracoval. Výstřelky byly nemalé. cyklus boom-bust (a privátní zisky - socializované ztráty) texaské velikosti. Také vědomý "morální harazd": Vklady jsou do 100 tis pojištěné, FDIC nás musí "podržet", "v celospolečenském zájmu"
08. 11. 2008 | 21:56

Marty napsal(a):

robertmiller: nehazel bych vsechno na nenazrane manazery. Od tech se to ocekava a maji to v jistem smyslu v popisu prace. System jim dal do ruky spoustu penez, jistotu, ze v pripade rizika to za ne zaplati stat a takto vybaveni se vrhli na trh. Statni pomoci se jim dostalo, penez se jim taky opet dostalo. Jejich mista jsou pripravena pro nove nenazrane manazery. Muze se zprisnit regulace, ale pokdu nepokryje vsechny moznosti vzniku dalsi krize (jakoze nepokryje), mame to tu za nekolik let znovu. Proto jsem pro bolestive reseni. Nechat velke padnout, sahnout si na dno ted a nekopat po sebou jamu, aby to dno bylo cim dal hlubsi. A pokud chce stat dat trhu penize, at poradne oreze vydaje a snizi dane.

vlk: aby byl Vas priklad ohledne uverove expanze s D1 presnejsi, tak by to bylo tak, ze mate dalnici (predstavujici ekonomiku), ktera je schopna kapacitne zvladnout dejme tomu 1000 aut na 1km/hod. Pokud bude pocet aut vyssi, dalnice se rozpadne. Uverovou expanzi by mohl predstavovat novy vjezd na dalnici na danem kilometru. Diky nemu by se najednou na tom 1km pohybovalo 10000 aut/hod. Dalnice se diky tomu rozpadne. Ti silence na dalnici pak samozrejme stav zhorsi, zpusobi nehody ..., ale rozhodne nejsou puvodni pricinou rozpadu dalnice.

Nemohu mluvit za vsechny "zastance volneho trhu", ale liberalove soucasny stav kritizuji jiz leta a minimalne od dob Misese je jim jasne, ze soucasny system vzdy skoni krizi (viz. "zacarovany" kruh, o kterem zde pise pan Miller).
08. 11. 2008 | 23:30

pinus napsal(a):

Nemůžu souhlasit s názorem na dopad Gramm-Leach Act. K bankovním krizím docházelo i za platnosti Glass-Steagal Act (nevím, jestli jsou tisícovky zkrachovalých bank v 80.letech dokladem o tom, že GSA dobře fungoval, jak píšete). Právě současná krize ukázala, že se model odděleného investičního a komerčního bankovnictví definitivně přežil. Do největších potíží se dostaly právě čistě investiční banky - Bear Stearns, Lehman Brother, Merrill Lynch, Morgan Stanley, to byly všechno ony investiční "symboly Wall Streetu". Naproti tomu diverzifikované banky, ať už Citi, BoA, Wells Fargo a další krizi (i když s velkými problémy) jakž takž ustály. Diverzifikace se ukázala jako prospěšná věc.

Glass-Steagal se zcela určitě nevrátí, nikdo nad tím neuvažuje a je to dobře. Model odděleného bankovnictví je mrtvý. Zbylé investiční banky si dokoupí komerční větve, aby mohly diverzifikovat. Kdyby dnes Glass-Steagal stále platil, byla by krize ještě horší.
09. 11. 2008 | 01:04

RM napsal(a):

Marty:

aniž bych ctěl "chytat za slovo" pod mým boden č. 5 na Tabuli hanby "krize, kterou lze vidět jednou za 100 let" (zase cituji ctihdného Maestra Greenspana), zní:

"
5) Vedení bank, Wall Street, AIGy atd. 15%
Dělali to, co dělaji: maximalizace zisku, někdy za každou cenu. Ale Gramm-Leach, Fed, Bush podmínky nastavili, navíc nezasahovali."

Mám tedy trošku pocit, že mě trošku křivdíte, nebo přikládáte něco jiného, než jsem napsal, když píšete:

"nehazel bych vsechno na nenazrane manazery."

Myslím, že ani mnou udělenžch 15% ani můj popis celé věci nikde "nehází všechno na manažéry" a mezi ně počítám "top dogs", tedy vrcholné manažéry, kteří - s hlavními akcionáři - diktují strategii, co a jak má armáda jejich podřízených dělat.
Naopak jsme na stejné notě, když píšete:

"Od tech se to ocekava a maji to v jistem smyslu v popisu prace. System jim dal do ruky spoustu penez, jistotu, ze v pripade rizika to za ne zaplati stat a takto vybaveni se vrhli na trh."

Soukromé entity právem sledují maximalizaci zisku (hlavně krátkodobého, protože bez něj by byli manažéži brzo vypoklonkováni), nejednou i "na hraně zákona", podle toho antihusákovského a liberálního "co není zakázáno, je dovoleno."

Faktem ale je, nejen díky komplexitě moderních technologii (farmaceutika, potravinářství, technologie včetně aut, dopady na životní prostředí, atd.), že ideály Adama Smitha z předindustriální společnosti, kdy populace byla malá, výrobků pár a jednoduchých, vesnice utopené v lesích a většinou izolované, nelze aplikovat doslovně na situaci moderního světa, kdy se musíme spolehnout na SÚKL a sami si nezkoušet, zda lék našemu dítěti ublíží. Nebo se spolehnout na to, že OKTÁVIE má spolehlivé brzdy atd. protože byla homologizovaná a nespoléhat se na to, že si "svobodně" toto ověříme tím, že sami uvidíme, zda nenabouráme nebo že díky špatným brzdám je nabouraných Oktávií při cestě nadprůměrně. Já jsem dokonce tak "záviský" na státních byrokratech, že když v supermarketu kupuji mléko, nechci se sám, svobodně, tržně, přesvědčovat, zda je oukej, ale deleguji to nějaké nepochybně přebujelé státní kontrole potravin. Dokonce mi ani nevadí, že lékaři, kteří se snaží pomáhat naší matce, jsou byrokraticky licencovaní, že jiní byrokrati, zase tyjící z zadí z mého těžce vydělaného platu, schválili jejich osnovy na LF atd.

Nevím také, jací liberálové kdy a kde a jak "již po léta současný stav krizizovali". Já jen vím, že když jsem před asi 5-ti lety slyšel, že Greenspanův Fed přestane publikovat některé agregáty money supply, to v kombinaci se 44-letým rekordem pokud se úrokové míry týká a cenami nemovitostí v reakci likviditu letícími (doslova šíleně, průměrně 15 až 20% ročně, po celých USA), tak jsem začal mít nepříjemný pocit, že se něco nedobrého děje.

Maestro Greenspan značně selhal (nebo to nedělal nevědomě?) a pokud jste četl jeho výpověď a odpovědi před Kongresem asi před 2 týdny, jeho "překvapení a šok", že banky a bankéři jednali tak, jak jednali, když jeho monetární politika jim to nejen umožňovala ale v zájmu "nezaostávat za konkurencí" je k rozšiřování derivátů nebo agresivnímu poskytování hypoték (kdy ceny domů šly, v reakci na jeho záplavu likvidity, přirozeně nahoru), tak USA po 20 let měla šéfa Fedu buď naivního hlupáka anebo člověka, který má problém s pravdou.

Rozhodně ale, jako žák Ayn Randové jakémukoliv odstínu liberalismu atd. ani on, ani Bush výsledky let svého výkonu svěřených funkcí nepomohli.
09. 11. 2008 | 01:39

RM napsal(a):

pinus:

Píšete: "nevím, jestli jsou tisícovky zkrachovalých bank v 80.letech dokladem o tom, že GSA dobře fungoval, jak píšete)"

K příčinám S&L krize, tedy pádů (a sanací státem) stovek spořitelen (ne tedy bank) viz moje v odpovědi Tomovi otištěný anglický výklad problematiky z Wikipedie.

Miniboom díky naftě v Texasu 80. let nastartoval expanzi výstavby domů, což se hodilo texaským (a kalifonským, tam boom vojenských zakázek nastartovaných Reaganem) S&L. Leč neměly dost peněz na hypotéky (agregace, bundling, deriváty tehdy nebyly rozjeté), tak lákaly střádalÿ na vysoké úroky termínových vkladů. Nakonec Volker Carterovu inflaci za Reagana srazil, srazily se pak i úroky. Leč S&L, zejména zase v TX a CA, něco FL, musely platit klientům vysoké úroky na předchozí termínové vklady. Boom nafty v TX navíc ochabnul. Desetitisíce opuštěných nových domů, celé "developmenty", zarůstající trávou. Díky Cartrovu zvýšení pojistek vkladů lidé o vklady v S&L nepřišli, ale daňové poplatníky stálo stovky miliard tyto S&L sanovat a pak cestou Resolution Trust (taková naše Konsolidační "banka") skupovat a se ztrátou po léta prodávat zmíněné tisíce domů, které po pádu naftového sektoru v TX a kolapsech S&L skončily jako součást převzetí S&L státem a "očištění" jejich portfolia (při prodeji, defakto darování jiné finační instituci, která byla zdravější) od neprodejného kolaterálu.

"Universální" banky, jako BoA atd. které citujete jsou hlavně a především retailingovými bankami. Ikdyž - díky jejich mamutím velikostem, jsou jejich investiční operace také nemalé, jsou stále jen příslovečnou třešničkou, snahou vylepšit obecně ne moc velké ziskové marže z retailingového bankovnictví.

Přitom, jak víte, mnohamiliardové odpisy díky ztrátám na derivátech hypoték, i tyto retailingové giganty také značně zatížily. A bylo to právě díky zrušení Glass-Steagal že retailigové banky mohly po 1999 užívat, navíc se značným pákováním, deposita třeba k investování do derivátů hypoték. Když tyto, spolu s cemami akcií "pilířů" hypotéčního trhu, Fannie a Fredie, doslova kolapsovaly, finační zdraví i takové BoA bylo a zůstává na pováženou a hlavně díky všemožným sanacím a pomoci ze státní kasy si i ona kupuje čas a prostor na nadýchnutí, dočkání se oživení trhu.
09. 11. 2008 | 02:18

Admirál napsal(a):

Z toho, co jsem si přečetl mi vyplynuly následující věc:

Státní zásahy jsou v dlouhodobém pohledu problém. Jsou poplatné lobistickým skoupinám, volebním obdobím, populismu.

Zanechání trhu samasobě způsobí, že se budou suběkty chovat přirozeně. Budou žrát bez ohledu na důsledky a v okamžiku, kdy příde malér, chytí stát pod krkem a donutí ho cálovat.

Co taklhel aby se stát postaral hlavně o to, aby žádný suběkt nebyl tak veliký, aby ho nemohl nechat padnout? To by řešilo nejen problém ekonomiky.
09. 11. 2008 | 09:15

vlk napsal(a):

Robert Miller
nejsme ve sporu. Jen dvě drobné poznámky:
1-proč myslíte, že jsem si ze všech možných dálnic na světě vybral právě D1? Protože tam vám pokuta opravdu nehrozí, ať děláte cokoliv. Tedy až na vzácné výjimky, potvrzujííc pravidlo.
2- role Číny / a také Ruska/
jsem bytostně přesvědčen, e někde v těch zemích jsou užnějaký čas modelovány lpmplexní finanční modely pro jednotlivé možné scénáře vývoje dolaru a ekonomiky USA. A zcela nepochybně jeden z těch scénářů bude mít titul třeba
Totální destrukce hospodářství USA skrze naše dolarové rezervy.

Není to žádná parania, je to logická úvaha. Protože peníze jsou také zbraň. A velmi mocná.

Marty

jako vždycky - můj příměr posunujete úplně jiným směrem. Tedy od tématu.

Prostě pro vás je alfou a omegou úvěrová expanze.Tedy moje dílnice D. A viníkem ten, kdo expansi umožnil. Tedy můj investor D1.

Noa pro mne je hlavní viník ten, kdo na t D1 v mlze valí 200, tedy ten , kdo ty peníze , naprosto vědomě strkal , ve svém krátkodobém zájmu do nevratných obchodů. Stejně jako ten, kdo přišel s d eriváty, zcela vědomě zamlžujícími kvalitu podkaldových aktiv. Prostě řidiči z mlhy na D1.

a kdo na to doplatil? Inu jako vždycky- normální rozumně jedoucí řidiči z D1 a dokonce i lidé,kteří vůbec nemají žádné auto. Protože napříkald zkrachovala jejich fabrika, kd e dělali ,protože včas nedostala nutné součástky.
09. 11. 2008 | 09:43

pinus napsal(a):

RM: Krize v 80.letech se zdaleka netykala jen savings and loans associations. Rovnez texasky boom nebyl ani zdaleka jedinou pricinou. To ale neni pro tuto diskusi podstatne. Podstatne je, ze GSA byl k nicemu.

Samozrejme, ze univerzalni banky dostaly v soucasne krizi taky zabrat. Nicmene stale stoji, coz se o mnohych jejich ciste investicnich konkurentech rict neda. Prirodni vyber zkratka rozhodl, kdo je v soucasnem svete zivotaschopnejsi. Snazit se administrativne zakazovat nejschopnejsi cast odvetvi pomoci navratu ke GSA je nesmysl.

Ve vasi vete o malem rozmeru investicnich aktivit si navic protirecite s vasi kritikou zruseni GSA. Bud jsou investicni aktivity univerzalnich bank male, ale pak zruseni GSA nemohlo mit velky vliv. A nebo GSA velky vliv melo, ale pak se musely puvodne retailove banky vrhnout na investicni aktivity ve velkem meritku. Nemuzete zaroven tvrdit, ze zruseni GSA melo vazne dopady a pritom rikat, ze retailove banky jako BoA v investicnim businessu vlastne skoro vubec nejedou, ze to maji jen tresnicku na dortu.

A pokud nahodou vase tvrzeni myslite tak, ze investicni aktivity univerzalnich bank jsou sice rozsahle, ale relativne male v porovnanim s jejich retailovym bankovnictvim, pak zaroven prinasite doklad o prospesnosti univerzalniho bankovnictvi. Diverzifikace rizika z investicniho bankovnictvi (ktere je rizikovejsi proste z principu, jinak to byt nemuze) pomoci silneho retailu se ukazuje jako zivotaschopna strategie.
09. 11. 2008 | 10:02

vlk napsal(a):

pinus
vaše závěry platí jen podmíněně.
Viz případ LB Sachsen.
Žádná kombinace obchodních a ktivit není samospasitelná. Pokud jsou nekriticky hodnocena rizika a chodí s e za čáru snesitelnosti. Pak už vám ani silný retail nepomůže.

A problém investičního bankovnictví, jak jsme jej znali ješět pře dpůl rokem byl v otm, že svými produkty, postavenými na vodě zamořil celý bankovní s ektor. Včetně retailu. Neboť dokonale požral reálná retailová pasiva.To je jádro pudla.
09. 11. 2008 | 10:23

Marty napsal(a):

RM: na bod 5 jsem pri prsani prispevku pozapomnel :) Trochu jsem reagoval i na obecnou realitu, kdy to nekteri lide hazi vsechno na nenazrane manazery.

Adam Smith byl zajiste velkym ekonomem. Ale liberalismsu je dnes mnohem dal.
Navic i Misesova definice statu jako nocniho hlidace rika, ze stat ma chranit zdravi a zivot svych obcanu. Rozhodne nikdo nechce, aby necinne prihlizel distribuci zdravotne zavadnych vyrobku. Ale dnesni ochrana spotrebitele nabrala perverznich rozmeru, kdy uz rozhodne nejde o zdravi, ale o dodrzovani nejakych zcestnych norem, ktere vymyslel nejaky urednik, aby vykazal alespon nejakou cinnost. Pak se muzeme bavit i o ucinnosti statni kontroly, kdyz se na trh stejne vzdy dostane nejaky zavadny vyrobek. A uplatit statniho uredniky rozhodne neni tezke. Navic cinnost kontrol by klidne mohli prevzit soukrome spolecnosti, ktere by pak na dane vyrobky davaly svou "pecet" (v omezene mire funguje uz dnes). Spotrebitel by si pak sam vybrat.
A slusna spolecnost skutecne nema zajem na otraveni svych zakazniku (brzdam v Porsche verim, proste protoze to je Porsche). Ale pokud nekdo chce za kazdou cenu usetrit a koupit neznamy smejd (auto z Ciny), tak s nejakym rizikem musi pocitat.
Ale myslim si, ze prime statni zasahy do ekonomiky jsou ponekud zavaznejsi.

vlk: ale silenec muze zpusobit havarii. Havarie muze byt samozrejme tragicka. Ale nezpusobi zhrouceni dalnice. Na chvilku zastavi provoz a pak se jede dal. A nehoda je tim tragictejsi, cim vice aut se dotkne a opet jsme u uverove expanze, ktera diky pripusteny obrovskeho mnozstvi aut (na ktere neni dalnice stavena) neprimo zvysi i tragicnost nehody. Uverova expanze je prapricinou dnesni krize. Nebyt ji, tak by i ti silenci nemohli zpusobit takove skody, protoze by proste nemohli nabourat tolik aut (a v realite nemohli ostatni pripravit o tolik penez).
09. 11. 2008 | 11:40

Aleš Drobek napsal(a):

Pane Millere, to je asi nejlepší článek o příčinách krize, který jsem zatím v našem mediálním prostoru četl. Je fundovaný a dobře fakticky podložený a hlavně jako jeden z mála staví do čela hanebného průvodu viníků americkou centrální banku (ty procenta bych jí osobně přidal, klidně až nad 50).

Je potěšitelné, že v mainstreamové ekonomii a monetární teorii konečně začínají tát keynesiánské ledy a po mnoha dekádách temna se začíná blýskat na lepší časy finanční renesance. Snad si teď čestní, leč zaslepení profesoři ekonomie, žurnalisté a názoroví tvůrci otevřou Misese, Hayeka, Hazlitta nebo Rothbarda (nebo zabrousí na http://www.mises.org) a začnou se zajímat, co nás o důvodech a příčinách hospodářských cyklů už sto let učí rakouští ekonomové. Jejich teorie jsou sice narozdíl od teorií Keynesových a Friedmanových politicky velmi nestravitelné a mezi tradičními zájmovými skupinami extrémně nepopulární, mají však tu výhodu, že jsou logicky koherentní a pravdivé.

Expanzivní monetární politika vede jednak k devalvaci měny vzhledem k ostatním měnám a inflaci se všemi jejími ničivými důsledky, ale také k "nemocným" investicím, které v době umělé konjunktury nevyhnutelně vznikají, aby byly po splasknutí bubliny likvidovány. Neexistuje žádné jiné vysvětlení hospodářského cyklu, které by bylo stejně jednoznačné, logické a historicky potvrzené.
09. 11. 2008 | 11:45

Honza napsal(a):

Z časopisu Whistleblower July 2006 (publikováno na webu WorldNetDaily):

'THE FEDERAL RESERVE: FRAUD OF THE CENTURY'

"...From the Great Depression, to the stagflation of the seventies, to the burst of the dotcom bubble" in 2001, charges U.S. Rep. Ron Paul, "every economic downturn suffered by the country over the last 80 years can be traced to Federal Reserve policy."

"...In fact, as July's Whistleblower documents, the Fed's new chairman, Ben Bernanke, admits that the Federal Reserve was responsible for the Great Depression. "We did it," Bernanke said, adding, "We're very sorry."

"...But the Fed's sins go way beyond the Great Depression. "Since the creation of the Federal Reserve, middle and working-class Americans have been victimized by a boom-and-bust monetary policy," said Paul, the congressman best known for his steadfast commitment to the U.S. Constitution.

"In addition," said the Texas Republican, "most Americans have suffered a steadily eroding purchasing power because of the Federal Reserve's inflationary policies. This represents a real, if hidden, tax imposed on the American people."
09. 11. 2008 | 12:18

Honza napsal(a):

"We did it,`", "We're very sorry".. on to přízná a přesto nic nedělá. Naopak, přihlíží, jak je to horší a horší (od roku 2006). A takoví lidé (Bernanke, Paul) jsou v čele FED a ministerstva financí? Co si o tom má normální člověk myslet ?
09. 11. 2008 | 12:30

Jirka Hemzal napsal(a):

To Aleš Drobek:
Souhlasím s Vámi. Ještě bych chtěl upozornit na neblahý vliv srůstání státní a ekonomické sféry - viz například - government-sponsored enterprises, GSE, tedy státem sponzorované podniky. To vede ke vzniku polostátních "nesmrtelných" kolosů, tedy i k těm o nichž platí - příliš velké, aby padly. Možnost jejich administrativního rozdělení vidím, jako krajně nepravděpodobnou. Díky záchranným finančním balíčkům i vynuceným fúzím soudím spíše na zvýšení jejich vlivu.
Stejně jako vcelku oprávněné volání po zpřísnění regulace v bankovní sféře může díky tomuto propojení zůstat pouze na papíře anebo bude psáno na míru těmto vlivným kolosům.
Rovněž si nemyslím, že se skončí s nešťastnou praxí prosazování vládních slibu – zejména v sociální oblasti – tlakem na soukromé nebo polostátní korporace cestou korumpování různými výhodami anebo pomocí účelové deformace pravidel – viz. tlak na bagatelizaci rizik apod.
PS: Jsem například zvědav, jestli americká vláda po období konsolidace přikročí k rozdělení “Fannie Mae” a “Freddie Mac"...
s pozdravem JH
09. 11. 2008 | 16:11

Jirka Hemzal napsal(a):

Dodatek:
Ještě jsem chtěl poděkovat panu Millerovi i drtivé většině diskutujících za skvělý materiál pro přemýšlení....
09. 11. 2008 | 16:15

oranžový napsal(a):

zjednodušeně :
Ještě než tahle velká párty skončila - přikráčel vrchní se slovy :
Bohužel, sklad s pitím je prázdný, kuchař odešel domů a já už jsem také unavený - Tady je účet prosím......
09. 11. 2008 | 17:36

JG napsal(a):

Cyklus privatizace zisků a tučných prémií, zatímco masy socializačně absorbují obrovské ztráty .... vesele, před našima očima, za chabého nebo předstíraného odporu legislativců pokračuje.

===================

Wall Street si vyměřil obří bonusy. Teď musí trošku vysvětlovat.

Washington - Američtí vyšetřovatelé si posvítí na největší banky USA. Nezamlouvají se jim totiž miliardy dolarů, které se finanční instituce chystají vyplatit svým zaměstnancům v podobě platů a různých bonusů.

Giganty jako Citigroup, Goldman Sachs (pozn: který platí našeho Vladimíra Dlouhého za jeho vyhledávání tipů v postkomunistické Evropě asi 1,5 miliónů dolarů ročně, tedy asi dvojnásobek průměrného platu, který pro asi 22 tisíc zaměstnanců firmy, včetně armády sekretářek, vloni činil více než 600.000 USD za rok!) a dalších sedm bank musí vysvětlit svůj plán vyplatit za prvních devět měsíců roku zaměstnancům na odměnách dohromady 108 miliard dolarů.

Chtějí tak učinit poté, co se jim vláda v době finanční krize rozhodla vypomoci sumou ve výši 125 miliard dolarů.

Omezte bonusy, alespoň trošku, ať se obyčejní Američané zbytečně nebouří, zdůraznilo ministerstvo.

Přestože americké ministerstvo financí nedávno zdůraznilo, že platy bankéřů by měly být za současné ekonomické situace značně omezeny, částka, která má být vyplacena, je ve výsledku prakticky stejná jako v loňském roce.

K dalším bankám podle agentury Bloomberg patří Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase & Co., Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street Corp a Well Fargo & Co.

Postup bank se nezamlouvá například americkému zákonodárci Henry Waxmanovi nebo republikánské senátorce Olympii Showeové. "Finanční instituce, které přijaly federální podporu by se měly zodpovídat ze svých špatných rozhodnutí v minulosti a vzdát se bonusů," uvedla.

Odměna pro špičky? Až milion dolarů
Podle některých analytiků by měl letos průměrný vedoucí pracovník v investiční bance obdržet bonus ve výši 625 tisíc dolarů. Vrcholový bankéř by mohl dostat až několik miliónů dolarů.

Americké investiční banky na bonusech rozhodně nešetří. Za posledních pět let vyplatilo pět největších bank na Wall Street svým šéfům dohromady přes tři miliardy dolarů.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers a Bear Stearns vyplatily loni svým více než 185 tisícům zaměstnanců 66 miliard dolarů včetně 39 miliard dolarů na bonusech.
--------------

Masy brumlají v tiché beznaději. Čím více se věci mění, tím více zůstávají stejné. Zastupitelská demokracie "funguje" perfektně: většina občanů většinou nevolí, natožpak aby se jinak angažovalo.

A když náhodou zvolí údajně slušného člověka, ten záhy zjistí, že potřebuje plno peněz na příští předvolební kampaň a obyčejní lidé mu je nedávají. Zase jen lobbisté, kteří tastupují zájmy, které mají spočítáno a historicky ověřeno, že investice do legislativce nebo regulátora se vždy, několikanásobně, vyplácí.
09. 11. 2008 | 18:34

Jirka Hemzal napsal(a):

To JG:
To jste mě pane JG moc nepotěšil. Nejhorší je, že podle všeho máte pravdu...
09. 11. 2008 | 19:51

Stan napsal(a):

Autor:

Článek je jako vždy brilantním rozborem, já bych přesto více zdůraznil podíl Bushovy exekutivy. Válka v Iráku a její financování pomocí deficitů rozpočtu podle mého názoru byla jednou z rozhodujících příčin krize. Uvěrová expanze se netýkala jen domácností (kde to bylo alespoň částečně kryto hodnotou nemovitostí), ale především vlády, kde je to fakticky kryto pouze budoucími daňovými výnosy. Výsledkem ovšem je zotročení národa, který bude muset ze svých daních splácet vládní dluhy a nedostane za to nic z toho, co by měl stát nabízet jako protihodnotu. Navíc USA směřují do hospodářské krize, kdy lze předpokládat pokles výnosů z daní a zvýšení nároků na sociální výdaje státu. To bude takřka neřešitelná situace.

Je smutné, že se od amerických ani českých neocons nedočkáme ani té nejmenší známky sebereflexe. Jejich ideologie přivedla celý svět na pokraj ekonomického krachu a oni neumějí nic jiného než opakovat svoje mantry o nemravných daních a státu, který nemá do ničeho zasahovat.
09. 11. 2008 | 22:01

Germanicus napsal(a):

robertmiller a většina dalších:
Dík za blog i diskuzi. Opět došlo k velmi vzácnému jevu - jiskření inteligence. A to je přesně to, proč sem chodím, i když sám jen občas kibicuju (ale jsem ve virtuální, leč dobré společnosti). Jen pro pořádek, pojem "jiskření inteligence" jsem si vypůjčil od pana profesora Radovana Lukavského (blahé paměti).
09. 11. 2008 | 22:14

Marty napsal(a):

Stan: valka v Iraku s krizi nesouvisi.

Koreny krize jsou mnohem starsi nez Bushova administrativa.
09. 11. 2008 | 22:24

vlk napsal(a):

Je vidět, že zdejší zastánci neoliberalismus prostě nepřesvědčí nic. Vinen je ten kdo postavil dálnici. Nikoliv ten, kdo si ji spletl s se závodní dráhou a dokonale jí svou havárií zneprůjezdnil.
Takže třeba poněkud vychladnou po přečtení tohohle:

http://www.lidovky.cz/zpove...

Jsou tam přímo citováni ti, co u toho byli, ale třeba i nýmandi. Jako jistý Soros.
ale nemám iluze o tom, že za viníka všech budoucích požárů, co jich na zeměkouli bude ,stejně bude označen výrobce sirek.
09. 11. 2008 | 22:52

vlk napsal(a):

Stane

je mi žinantní souhlasit s Martym. Takže to nappíši jinak. Deriváty nemůžeš financovat státní rozpočet.
Leč správné keje konstatování ,žeod neocons nelze čekat žádné zpětné poučení.
09. 11. 2008 | 22:54

Michal napsal(a):

vlku, vlku, vy neúnavný bojovníku za lepší státní dohled nad nečestnými politiky a hamižnými finančníky. Do nejdelší smrti budete chtít dohnat bankéře a politiky rozmanitými regulacemi až k dobrosrdečnosti a poctivosti. A budete nejspíš umírat jako zahořklý starý muž, který nenapravitelně prohnilou lidskou rasu zatratil do horoucích pekel.

Moc bych si přál, aby vy a vám názorově podobní jednou pochopili, že liberál nerovná se úlisný obchodník či propagandista, který chce řečmi o deregulacích a laissez-faire oblbnout obyčejného pracujícího člověka. Abyste jednou pochopili, že lidskou nepoctivost a chamtivost nelze "vyléčit" regulacemi a státními zásahy. Že lze jedině postavit hamižnost jednoho proti hamižnosti druhého v čestném a rovném souboji na volném a svobodném trhu. A že drtivá většina regulací znamená jen neférovou výhodu pro jednu skupinu a neférový handicap pro jinou. A nesčetné a nepředvídatelné vedlejší efekty.

Zkoušel jste někdy knihu "Ekonomie v jedné lekci" od Henryho Hazlitta? Vřele doporučuju. Mně osobně dala jistotu, že budu umírat jako spokojený a smířený člověk.
09. 11. 2008 | 23:10

JG napsal(a):

Stan atd.

Strategie neokonů, včetně těch nejvulgárnějších, jako zde přítomný Pavel Kohout, který své představy zvěčnil v závěru první reakce čtenářů, bude, jak "vlk" také konstatoval:

a) nechat si časový odstup, až lidé na ty hrůzy zapomenou a lidská touha po výhře v loterii života zase posílí

b) pak vytahnou své doktriny a evoluční pravdy.

Kromě neuvěřitelných představ jinak zjevně dobře placeného Kohouta, kde s podivuhodným gustem obhajuje to nejhorší v privatizaci zisků následované socializací ztrát, je významné, jak hlavní a ve světě opravdu nerelevantní potížista a rádoby guru echte liberálů, naše hlava státu, se po dlouhé měsíce důsledně vyhýbala, navíc jako ekonom, nabízet vysvětlení a návrhy na řešení.

Více než výmluvné!
09. 11. 2008 | 23:55

Matt napsal(a):

JG - máte trochu zmatek v pojmech. Upřesněte si, jaký je rozdíl mezi konzervatismem, neokonzervatizmem a liberalizmem. Jinak se odpovědí nedoberete.
10. 11. 2008 | 00:02

Marty napsal(a):

vlk: dalnici jsem definoval jako ekonomiku. Tu tezko nekde postavi na zelene louce. Jina definice by jiz nepasovala tak dobre na ukazku zhoubneho vlivu uverove expanze na ekonomiku.
Jiz nekolikrat jsem Vas vyzyval, at si alespon o liberalismus neco prectete, protoze o nem vite pouze to, ze zastava volny trh. To je zalostne malo. K precteni knihy Vas uz asi nikdo nepresvedci, tak alespon zkuste tu wikipedii.
Liberalove totiz nikdy nebyli zastanci stavu, ktery vedl k soucasne krizi. Volny trh v USA uz dlouho neexistuje a vzhledem k tomu, ze americky bankovni system je jeden z nejvice regulovanych na svete, neexistoval ani tam.
Jednou z tragedii soucasne krize je i to, ze pravi vinici hazi vinu na volny trh a chteji pro sebe vice pravomoci. Je to jako dat pyromanovi plamenomet.
10. 11. 2008 | 00:15

Marty napsal(a):

vlk: a k tomu clanku. Soros je ikona sam o sobe. Jako ekonomicky teoretik nestoji za nic. Casto projevuje elementarni neznalost a do vseho plete svou podivnou filosofii. To uz radeji Stiglitze. Naomi Klein je lharka (takovy Moore literatury) - http://www.cato.org/pub_dis...
Ale autor ocividne chtel jednostrannou story.
10. 11. 2008 | 00:27

Miloš napsal(a):

Srovnejte tolikrát diskutované odměny finančníkům (stovky milionů USD) a náklady na beznadějné války v Iráku a Afghánistánu (2000 - 3000 miliard USD). Nechci se finančníků zastávat, ale jejich odměny nemohly krizi způsobit.
10. 11. 2008 | 08:20

Aleš Drobek napsal(a):

Vřele doporučuji nejnovější Drugstarův článek o tom, jak vznikají peníze (a ten předchozí taky samozřejmě :))

http://myego.cz/item/jak-dn...
10. 11. 2008 | 09:32

JG napsal(a):

Aleš Drobek:

Ach, Cato institute, marginální outfit, jehož doba navíc dávno minuka kde hlavně vedli americkou kampaň PROTI přizvání Polska, ČR, Maďarska a Slovenska do NATO. Ti jsou skutečně pro nás relevantní, inspirativní a hoví našim pravicovým nebo národním zájmům? Come on!
10. 11. 2008 | 09:42

JG napsal(a):

Dotaz na relevanci Cato institutu měl být, samozřejmě, adresován Martymu, ne Aleši D.
10. 11. 2008 | 09:44

Marty napsal(a):

JG: Cato institute zde padl pouze jako ilustrace zpusobu prace Naomi Klein. O nejakych nasich narodnich zajmech tu nikdo nemluvil. Irelevantni je tudiz Vas dotaz.
10. 11. 2008 | 10:04

JG napsal(a):

Marty:

"Flexibilita" nebo oportunistmus nemalé části produkce Naomi Kleinové je nepochybná. Nicméně uvádět jako zdroj podobně tendenčně zaujatý, ideologicky přetažený Cato institute, ikdyž je na opačném pólu diskuse, to na vážnosti argumentu nikomu moc nepřidá.

Protože když nejen vy, ale i samotný Václav Klaus a po něm logicky i jeho mladá garda, citují Cato institute coby prestižní ideologickou studnici, je třeba si připomenout mnou uvedenou skutečnost, že to byl právě Cato institute, který tvrdošíjně a s ideologickým zápalem vedl, naštěstí vždy zcela marginální kampaň amerických izolacionalistů proti rozšíření NATO přizváním Polska, ČR, Maďarska a Slovenska.

Nejen archivy jejich "institutu" umožňuji nahlédnout, že tomu tak bylo a navíc, jaké neuveřitelné argumenty pro to užívali. Proto relevantnost odkazů na Cato je nejednou značně problematická, nebo i hotší. Toť vše. Hezký den.
10. 11. 2008 | 15:29

Marty napsal(a):

JG: ja jsem primarne odkazoval na Norberga, ktery je nahodou clenem CI :) CI ma obcas dobre veci a jejich nazor na CR nesouvisi s jejich clanky o ekonomii.
10. 11. 2008 | 15:50

Aleš Drobek napsal(a):

JG - pokud vágně vím, tak Cato není ani tak izolacionistické, ale spíš antiglobalistické, což je rozdíl. A antiglobalisté obecně považují všechny nadnárodní instituce typu OSN, WTO, MMF, NATO atd. za špatné, tzn. z tohoto pohledu by jejich odpor dával smysl. Ale mohl byste uvést některé linky, máte-li po ruce, o tom, jaké argumenty tehdy používali? Dík.
10. 11. 2008 | 15:55

vlk napsal(a):

Bavím s e nad logikou místního vševěda. Soros je kapitola sama pro sebe a jako teoretik nestojí za nic!.

Hiosanaq, chce s e mi zvolat. Však jsem to předpokládal.
Je to sktečně prosťáček boží. Protože jako teoretik nestojí za nic.
Nic na tom, že jako praktik je úplně špičkový. o přínosu dalšího patlala světové ekonomické teorii, totiž jistého WB , nikoliv GWB / ten ovšem byl teoreticky plně na úrovni , když měl MBA z ekonomie/, rovněž není nic známo. Podobně otec a pět původních bratrů Rotschildových. Rovněž tereticky nulový přínos.
JAk jinak.
Mno mám jiná měřítka pro ty , co umí a ty co o tom jaksijen píší.
docela chápu, že ti první Martymu neimponují.
Ovšem třeba si promluví z vrátným v Komerče, aby zjistil, jak konkrétně funguje banka.
10. 11. 2008 | 20:38

vlk napsal(a):

Michale

buďte klidný. Jsme celkem normální. a protože toho mám skutečně dost za sebou a nikoliv jen knižně, ale na vlastní kůži a na živo, vím, kd e končí možnosti regulace.

leč žijeme v globalizovaném s větě. S hospodářským systémem , který snadno zkolabuje , pokud s e zhroutí kterýkoliv z podniků z první s větové tisícovky podle tržní kapitalizace.

Ayaby s e nezhroutil , tak k tomu může vést jen jedna z několika málo cest.
1- regulace těch obrů
2- rozdělení těch obrů na části jejichž případný pád fatálně nepostihne světovou ekonomiku
3-zfůzování do té míry, že nám v každém sektoru průmyslového hospodářství vždy zůstane jen jeden globáální a monopolní podnik.

Volná hra tržních sil podle liberálních představ je passé.
Ještě před padesáti léty by krize nemovitostí v USA byla sice nepříjemným lapsem,a le jen a pouze americké ekonomiky. pro ostatní svět by to znamenalo jen omezení vývozů do USA. Nic víc. Dnes je to problém úplně všech. Od lidí na WS , přes všechny centrální banky světa, až po Eskymáky v Gronsku. Všech s e to dotýká.
Takže - regulace je nutná. Jakkolvi bud e vždycky nedokonalá a krok nazpět oproti jak politikům, tak finančníkům.
Už jsem tady pro ekonomiku použil přímě r s dálnicíc. Použiji jej znovu.

Pokud by česká dálniční policie postupovala stejně důsledně a tvrdě jako její kolegové v Rakousku nebo Německu, byla by daleko bezpečnější. Jenže on český policajt daleko radši měří rychlost metr za cedulí v nějaké Horní DOlní.
A bdu pokračovat. Hospodářství je dost podobné dopravnímu provozu. Spousta subjektů. ve vzájemné interakci, karambol nežádoucí.
Jistě vás , ani žádného jiného zastánce liberální ekonomiky ani na chvílinenapadne výrazně omezit dopravní peřdpisy. Nikdo z vás nepochybuje o užitečnosti institutu policie, omezení rychlostí, povinných STK a podobně. Při tom jd eo činnost, kde lze sice přijít k fatální úhoně jednotlivce - smr´táky jsou na programu denně. jenže tam ani při velkých hromadných bouračkách nehrozí totální kolaps společnosti.jak je tomu v ekonomice.A přece je tolik těch, kteří volají - žádná omezení. Aby si pak přišli pro státní podporu.
A dost bymne zajímalo, jak chcete léčit dejme tomu petrolejářské firmy, vodárenské společnosti, telefonní operátory. Jako správný liberál.
Já jako zahořkávající, stárnoucí muž tvrdou regulací.
Na nic jiného totiž neslyší. Ničemu jinému nerozumí.
10. 11. 2008 | 20:54

Stan napsal(a):

Vlku,

trvám na tom, že Robert Miller a někteří diskutující včetně Vás společně velmi dobře popisujete příznaky a průběh choroby, ale nikoliv její hlubinné příčiny.

Imperiální politika USA financovaná fiskálními a zahraničně-obchodními deficity napínala řetěz a ten potom prasknul na nejslabším místě celého systému. A to byl tentokrát trh s deriváty. Na deregulovaném trhu se pákovaly pochybné deriváty založené na hypotékách. A krize pokračuje logicky přes investiční banky a burzu k bankám retailovým a posléze do podnikatelské sféry.

Ve 30. letech byla nejslabším místem burza, pákovaly se totiž přímo akcie firem, tak to začalo tam, ale hlubinné příčiny, další postup a konce byly podobné.
10. 11. 2008 | 21:30

Marty napsal(a):

vlk: ani nejsem prekvapen, ze o Sorosovi vite jen jako o spekulantovi. Po precteni jeho knihy Krize globalni kapitalismu ale lze o jeho ekonomickych znalostech a dusevnim zdravi obecne pochybovat.

Pro ilustraci:
http://mises.org/story/1651
http://mises.org/story/109

Primer ekonomiky k dalnici fungoval mozna pro jednoduchy priklad uverove expanze, ale uz ho nelze pouzit komplexne na ekonomiku realnou. Bavime se o miliardach velicin, jejichz vzajemne vztahy casto nelze predem spolehlive odhadnout. Potrebu regulaci jste vubec neobhajil. Copak je nejakym argumente, ze: "dotyka se to vsech"?
Dneska mame ty regulyce vsude a stejne je kazdy den X smrtaku a i pres ty regulace tu mame krizi. Asi nekde bude chyba. Regulaci pribyva a problemu neubyva.
10. 11. 2008 | 21:44

Michal napsal(a):

vlku, teorie bez praxe je jistě hliněná, ale praxe bez teorie není o nic lepší. Soros je skutečně geniální praktik v tom smyslu, že umí skvěle využívat daný systém, to ale ještě neznamená, že rozumí jeho fundamentálním silám. Takový počítačový programátor může být taky geniální, aniž by měl tušení, jak vlastně funguje křemíkový čip. Nebo ještě lépe - projektant urychlovače dokáže s dechberoucí přesností a brilancí navrhnout nejsložitější stroj v dějinách lidstva, aniž by doopravdy rozuměl kvantové teorii, popř. povaze částic.

Jinak k té regulaci - možná vás to překvapí, ale liberálové jsou přesvědčeni, že bez státních zásahů a regulací by opravdu gigantické firmy nevznikly, nebo jen výjimečně (a ty by se neudržely dlouho). Říkáte, že jste praktik a ne idealista, takže jistě chápete, že korporace si velkou spoustu takzvaných regulací, které nás mají proti nim údajně chránit, píší samy - většinou proto, aby se jimi chránily proti konkurenci. To by v čistě svobodném prostředí, kde by stát vůbec neměl právo nějaké takové regulace vytvářet, nemohly, tam by musely spoléhat čistě na svůj um a schopnost nabídnout zákazníkům kvalitní a levný výrobek. Volný přístup na trh je tím úplně nejdůležitějším předpokladem zdravé konkurence a všeobecné společenské prosperity, historie to dokázala tolikrát, že už je to prakticky axiom. Jenže tenhle princip právě státní regulace deformují.

Nejlepším příkladem toho jsou dnes banky. V bankovnictví dnes fungují regulace ještě daleko přísnější než ve farmakologickém průmyslu, a přesto (nebo právě proto) jsou právě banky permanentním zdrojem neustálé nestability celé ekonomiky. Neuvěřitelně přemrštěné a arbitrární regulace totiž mají nejen ten vedlejší efekt, že jejich služby absurdně zdražují a znekvalitňují (zkrátka efekt socialistického hospodaření), protože konkurenci prakticky neumožňují vstup na trh (podívejte se, kolika bankám udělila ČNB v posledních 10 letech licenci), ale zároveň banky nutí přísná pravidla obcházet a utíkat k čím dál exotičtějším a rizikovějším produktům, jako jsou deriváty nebo sekuritizace, na něž se regulace nevztahují. Snad žádný zasvěcený člověk ani na sekundu netrpí iluzí, že problém bank vyřeší ještě přísnější regulace (efekt - ještě dražší služby a ještě exotičtější produkty).

A pokud jde o tzv. síťové operátory jako vodárny, plynárny, telefonní společnosti atd. - co my víme, jak by bez masivních státních podpor dopadly. Stačí se jen podívat, co volný trh a konkurence provedly s klasickými telefonními společnostmi. Lidé, kteří kdysi tvrdili, že konkurence AT&T je absolutní nesmysl, protože je evidentně neefektivní budovat několik paralelních telefonních linek do každého domu, si ani ve snu nedokázali představit, že tou pravou konkurencí telefonní korporaci nebude jiná telefonní korporace, ale Vodafone, Orange, satelitní komunikace, o internetu, icq, skypu apod. ani nemluvě.

Nikdy prostě nedokážete předvídat, kam se lidská kreativita pohrne, když jí otevřete stavidla. A to je celá pointa vámi zatracovaného liberalismu - maximální konkurenční prostředí nedeformované zdánlivě prospěšnými regulacemi a přísná vláda zákonů proti krádeži, podvodu, zpronevěře apod. To je ideální společnost, jak si ji představuju já.
11. 11. 2008 | 00:10

Michal napsal(a):

Jinak ta Sorosova kniha je skutečně pozoruhodně fantaskní blouznivost, představuje vlastní žánr, který bych nazval "New Age finanční New Age ezoterika". Opravdu se to nedá číst, schválně si to stáhněte a zkuste.
11. 11. 2008 | 00:13

JA napsal(a):

Michal:

Vidím, že po desetiletí jednoznačně velmi úspěšného, objektivně posuzováno historicky také jednoho z nejůspěšnějších investorů a manažérů investičních fondů (Quantum atd.), který - ano - měl nevyhnutelně i nemalé ztráty, nejen série masivních killings, máte coby autora knížek, respektivně jedné konkrétní knížky o politice a (ne)fungování systému velmi vyhraněný názor.

Bylo by, prosím, možné, aby jste své hodnocení o Sorosově "skutečně pozoruhodně fantaskní blouznivosti" a jeho "New Age finanční New Age ezotericích" podpořil alespoň pár z nejšťavňatějších důkazů nebo citací, které by nám pomohli udělat si pokud možno objektivní názor a pak třeba i převzali Váš jednoznačný názor? Děkuji.

Pro mě jsou nejen desetiletí výsledků úsilí pana Sorose, jako investora a jako manažéra, analytika reélného dění, kdy nejde jen o mluvení, ale také obrovské stresy riskování miliard svých a zejména pak klientských peněz, mnohem přesvědčivější, než třeba ve skutečně a rigorózně posuzovaných odborných časopisech nikdy nepublikované články, které představují dizertační profesorskou práci Václava Klause na VŠE, tedy základ jeho údajných odbotrných kvalifikací a údajné autority vyjadřovat se k věcem ekonomickým. Tedy s vyjímkou současné krize, kde podezřele mlčel a jen teď zveřejnil pár populistických vět.

Navíc, jako příkladný miliardář, kterých v moderní historii je pár, ale ne zas tolik, nemalou část zisků, plodů svého génia, systematicky a strategicky umisťovaných po celém světě, teď již po desetiletí, věnuje, spolu se svým úsilím systémovým změnám. Tisíce lidí po celém světě byly třeba už jen programy jeho Open Society permanentně a pozitivně poznamenáni a ve svých zemích, v nejrůznějších sektorech společnosti také dále dění v té které míře pozitivnějším směrem stále ovlivňují.

Nakonec ani to, že Klaus neměl a nemá pana Sorose, třeba jako Putin, opravdu rád, že se ho bojí, nevyznívá pro mě nezbytně jako Sorosovo minus.

Takže, prosím pár relevantních citací nebo důkazů o tom, jak podle Vás ujetý ten Soros je.
11. 11. 2008 | 17:23

vlk napsal(a):

JA
napsal jste dokonalou odpověď! Není moc co dodat.

Přesto Michalovi/ amožná i Martymu/ pár řádků.

Tak Soros je na jedné straně geniální praktik a na d ruhé straně nerozumí tržním nebo kdo ví jakým silám? A můžete mi tedy vysvětlit laskavě jeho úspěchy? Buď je někdo geniální nebo není.Nic mezi tím. Buď má úspěchneboje průměr či podprůměr. Prax e prostě prověří každého. A dá mu vysvědčení. Jenže z vás mám dojem , že víc e ceníte člvěka, co o fotbalu vypráví než Pelého. Já jsmePelého naštěstí viděl hrát. Takže mám jasno.
Te příměr s tím programátorem je hodně nepovedený. Zřejmě mi chcete naznačit, že teoretici , i ti liberální vidí celou ekonomii, zatímco Soros exploatuje jen její část.
Kdybychom nevedli diskus nad blogem pana Millera, který popisuje sokonkrétní krzi, možná, že bych vám na tuhle argumenatci šel. Takhle ne. On popisuje KONKRÉTNO. A liberální teoretici jsou generálové po bitvě. Selhala liberální praxe!
abvíme s e o tom, co kdo udělal špatně a kdo za ot může Můj postoj je jasný.

Říkáte , že insttuce jako banky si vytvářejí vlastní regulace? Hm. Jak kdy,jak kdy, BAerings by mohli vyprávět.Nebo SOGe.AJkou regulaci měli B+S?
A nad větou , že jako kdyby byl úplně volný trh, že by jako žádné regulac e nemohly vytvářet, aby obstály v konkurenci? To prosím myslíte skutečně vážně?
O volném přístupu na trh nikdo nediskutuje. tenje mimo jakoukoliv regulaci každého rozumného člověka. Tedy normální trh.Ne trh, kde jsou poteřba speciální dovednosti.A ideální, volný trh existoval , možná, naposled v prvobytně pospolné společnosti! Jinak tam vždy by nějaký protekcionismus a omezení.
Promiňte,nechci do vás zajíždět, ale nemohu jinak- humorná je zmínka o otm jak málo ČNB pouštěla na trh v posledních 10-tiletech nové bankovní subjekty! Tady je link: http://www.cnb.cz/cs/dohled...
a dobře si jej prohlédněte. U klasických bank,s klasickou licencí najdet 11 nových. Ve vámi vymezeném období. A řádově 45 dalších, které jedou na základě licence Eu! Tolik fakta.
O regulaci, způsobující náklady, prosím nemluvte Ne v ČR!
Kde podle CapGemini máme , vzhledem ke kupní síle skro největší bankovní poplatky v Evropě!Kde zahraniční banky, vlastnící české dcery jsou doma i daleko lacinější! Tohle nemá s regulací co d ělt! Tohle je důsledek monopolu 3 prvních bank!Kdy mají 85% trhu!
Kdyby byl Sobotka prosadilpřenositelnost kont, viděl byste revoluci. Poplatkovou revoluci! To by byl skutečně liberální čin , hodný toho jména!
Anikdo nikoho nenutí obcházet pravidla stanovená regulátory! Jen hamižnost. Nic víc.Kdyby platilo jednoduché reulační pravidlo, že banky musí deriváty krýt nějakým podílem svého kapitálu - jako úvěry a garance, bylo by v tu ránu po problému.Ovšem- bylo by to dražší! Hazardeři nechť zaplatí rizikovou prémii!Chtějí hrát, tak to něco stojí! A opatření , že max. páka nebud e 1:300, ale 1:5 také nic a nikoho nestojí.
Tak síťoví operátoři - vodárny, plynárny, teplárny, telefonní operátoři potřebují státní podporu? Kde jste na to přišel?
Jediný, kdo nějakou podporu potřebuje je možná voda. Kvůli přísným předpisům na čištění. Což je v našem vlastním zájmu!
A ten případ s At aT? Lepí jste si vybrat nemohl! Tam samozřejmě fungovala konkurence už předmobily. Aniž by bylo třeba budovat nákladně paralelní koncové linky! Vyřešila to velmi trvdě vynucená regulace majitelů linek zákony tzv. poslední míly. Kdy prostě byli donuceni pustit na své koncové linky jiné operátory. za poplatek!

Pokud jd e o vaší amojí ideální společnost: V té vaší neřešíte fatáoní rozpad. Já naopak v té svojí ho nechci ani na okamžik riskovat.Toť celý rozdíl.
11. 11. 2008 | 21:57

vlk napsal(a):

Marty

do sbírky nezapomenutelných citátů. k citátu :
Zahraniční investoři vysávají české banky prostřednictvím dividend
přidávám další.

spekulantovi. Po precteni jeho knihy Krize globalni kapitalismu ale lze o Sorosových ekonomickych znalostech a dusevnim zdravi obecne pochybovat!
No hlavně , že o něm nepochybují světové trhy a investoři Quantum fondů.To by ho jistě mrzelo daleko víc.

No vidíte, a pro mne je to borec par excellance.asi proto, že jsme jen účetní, zatímco vy jezdíte v tramvaji s vrátným v bance.
Tak dálnici nelze , podle vás , použít jako příměr na ekonomiku?Ale ,a le . Ekonomika má uspokojovat ekonomické potřeby konkrétního společenství. Jak umí nejlépe.
Totéž dálnice. Uspokojuje dopravní potřeby , jak umí nejlépe! Ataké je na ní mnoho subjektů,snažící s eo tottéž ve stejném čase. Jejich zájmy s e kříží.Jsou často v konfliktu.
Ano, dochází ke karambolům. Tam i onde. I smrtelným. Kdby ovšem nebyla regulac e dopravními předpisy, omezením přístupu na dálnici,technickou způsobilostí, věkem řidiče a tisíci jiných omezení, bylo by těch smrťáků neskonale více.
Takže důvod regulace je zřejmý.A její potřebnost také. Třeba i vám.
11. 11. 2008 | 22:06

Marty napsal(a):

vlk: takze predpokladam, ze zminenou knihu od Sorose jste necetl. Vy o nem jen vite, ze je to uspesny spekulant. O jeho ekonomickych nazorech vite tedy asi jen z tech novin.
Predpokladem uspesneho spekulanta rozhodne neni hluboka teoreticka znalost ekonomickych teorii. Slovutni profesori take sedi na univerzitach a pisou knihy. Nevydelavaji miliony na burze. Samozrejme takova znalost v praxi pomuze, ale neni predpokladem a uz vubec nelze rict, ze uspesny praktik musi byz i excelentni teoretik. Je to tak ve vetsine oboru. Spickovy fotbalovy teoretik nemusi pri hre obehrat male dite. Navic konkretne u Sorose se pri cteni jeho del nelze zbavit dojmu, ze jeho zajmem je primarne osobni ideologie, ktere podrizuje sve argumenty. A nektere jeho nazory nelze nazvat jinak nez dusevnimi excesy. Ale to nemuzete vedet, jelikoz se o tom v novinach nepise.
Je navic priznacne, ze pro sve tvrzeni nemate zadny argument. Proste Soros je uspesny a znamy spekulant, takze musi byt i skvely znalec ekonomickych teorii. Alespon kdyby jste od nej neco cetl, ale Vy jste neucimil ani to a stejne tu tvrdite neco, co vlastne ani nemuzete vedet.

Opet opakuji, ze je absurdni srovnavat dalnici s ekonomii. Je to jako srovnavat kaluz s oceanem. Jasne, v obou je voda, ale to je tak asi jedina spolecna vlastnost. Proto muzete vicemene uspesne regulovat provoz na dalnici. Je to uzce vymezene prostredi se znamymi a predvidatelnymi velicinami. To vsak pro ekonomii jako celek neplati.

Vite, ja patrim ke generaci pana Sedlacka s bezvadným vzdelanim, jazykovym vybavenim , mezinarodni zkusenosti a profesionalizaci od rannych let. Navic s velkým vejirem rychle pristupnych informaci. A davam si Vas lzickou na kafe. To pak clovek potka i ty generalni reditelel ceskych bank.
11. 11. 2008 | 22:28

JiFo napsal(a):

Marty:

m.j. píše, že četl, alespoň jednu knížku od Sorose, a tvrdí, navic jako člen "generace pana Sedláčka s bezvadným vzděláním, jazykovým vybavením, mezinárodními zkušenostmi a PROFESIONALIZACÍ (sic) or ranných let", že

"při čtení Sorose se nelze zbavit dojmu, ze jeho zajmem je primarne osobni ideologie, ktere podrizuje sve argumenty."

WOW!

A co třeba nějaký konkrétní důkaz, ilustraci toho, jak se dopouští takového kardinálního hříchu, miliardářský investor, co mu narostlo sebevědomí a dovolil si napsat pár knížek, které nejenže svým prodejem i dopadem mnohonásobně překonali našeho študovaného a podle Lucibky Zaňákové světem uznávaného ekonoma, ale jsou i předmětem nikoliv okrajového zájmu i lidí v týmu Obamy?

A propo: nevidím tu profesionalitu ani ve výběru analogii, ikdyž je vlkova analogie o ekonomii dálnici zřejmě, jako neodpovídající case studies z programů MBA beznadějně znemožněna.

A hlavně, nevidím tu standard debatního kroužku obyčejné community college, natožpak Ivy League jako Yale se kterou nám v případě Sedláčka Marty tak snobsky (?) vyrukoval.

Připadá mi to ne nepodobné namyšlenosti Klause, který své podivné, až 5-timěsíční "studijní pobyty v kapitalistické cizině", kam ho, navíc bez dozoru, strana a vláda, stejně jako jeho choť, Lívii Rosamundu Mišťinovou-Klausovou, opakovaně vysílala. Klaus byl proto nebetyčně hrdý, jsa přesvědčen,že kombinace jeho údajného intelektu + přes železnou oponu jím na EÚ a pak PÚ filtrované studium třídního nepřítele, západních ekonomik + jakási jedinčnost zkušenosti s komunismem, jej a jím vedený "tým vládních ekonomů" oprávňují k tomu, aby, s podobnou hrdostí jakou zde vidíme od Martyho, odmítal západní mezivládní programy technické pomoci, kde kromě špičkových firem participovali lidé z akademického světa, o kterém Marty ve svém a Sedláčkově případu s takovou pýchou hovoří.

To, že Klaus, stejně jako Marty, hned od počátku ztrhal Sorose, že nakonec dokázal to, že CEU se neotevřela v Praze, ale v Budapešti, něco napovídá. Přitom Klausovy "argumety" byly podobně emotivní, nekonkrétní, jako je Martyho odsuzování Sorose, kdy jen tvrdí, že:

"jeho nazory nelze nazvat jinak nez dusevnimi excesy".

Člověk by řekl, že když už ne Klaus za těch studijních pobytů v lůně imperialsismu, o kterých po návratech "příslušným orgánům" údajně psal typicky klausovsky pedantsky podrobná hlášení co, hlavně koho "venku" viděl, včetně toho, co jeho bývalí kolegové z ČSAV, na Západě se, jako skuteční profesoři etablující Otto Kýn, prof Zelený atd. myslí, tak alespoň polistopadová generace si ze Západu přinese, osvojí a bude zde praktikovat a bude vzorem korektního debatního umění, kterým jsou zejména anlosaské školy tradičně známé.

Bohužel, zatím to zde moc nevidím. A nebudu se také ptát na to, zda si Marty doopravdy myslí, že i články v blogu pana Sedláčka, s troškou Yalského vzdělání, jsou, svým nevhodně humorným, nepřilehavým psaním o věci dostatečně dobrou návratností na investice, které on sám, naše země, stipendium na program v Yale nebo akcionáři ČSOB, kteří jeho makro eko snalýzy plati.

Kolaps amerického systému, kde tisíce absoloventů z dobře konektovaných rodin a wizkids, všichni s MBA atd. z těch nejprestižnějších univerzit přivedly samotné základy systému zu grund ... nevím zda i to není důvod k jisté míře skromnosti.

Klaus, jsa zklamán vývojem, alespoň mlčí. Ikdyž i jemu, jako Martymu, Soros opravdu leží v žaludku. Ale Soros má, nejen jako dlouhodobý investor, ale po skoro 20 let jako filantrop, vizionář a aktivista, opakovaně mnohem víc pravdu než Klaus a naši polistopadově doma i ve světě vzdělaní go getters, od Kohouta po Sedláčka.
12. 11. 2008 | 01:40

XY napsal(a):

Michalovi

co. opojen pravdou údajného liberalismu, který holt, jako bratříci v Táboře a komunisté o několik století pozdějí fiasko svých experimentů zdůvodňují tím, že myšlenka, teorie byla dobrá, ale lidé to zkazili, tvrdí, hájíc liberální ideál, že :

"liberálové jsou přesvědčeni, že bez státních zásahů a regulací by opravdu gigantické firmy nevznikly, nebo jen výjimečně (a ty by se neudržely dlouho)"

Tak mě, Michale, liberálně nebo jinak pouč, jak stát zasahoval v éře uhlo a železo a železničních baronů koncem 19. století v USA.

Kdy se, brutálně, švindly, nejtvrdším násilím, praktiokami o kterých dnes nejednom nemáme ani potuchy, Morganové, Carnegyové, Vanderbildové a Rockefelerové skutečně rozmáchli.

Státní zásahy skoro nebyly a obří se - právě proto - rychle bzmáhali.

Povrchnost a síla přesvědčení, promiňte mě, těchto modrých komsomolců je nejednou jen obrácené znaménko podobně přesvědčených komsomolců v rudé barvě 50. a počátku 60. let.

Možná, že probíhající krize, která nás nezasahuje proto, že máme korunu, ale protože Evropa je už trošku decouplovaná od USA, kapitalizace eura je už větší než kdysi byla kapitalizace marky, že evropské banky zdaleka ne tolk jako americké a ani jako britské lačně nespočily na páky a deriváty hypoték, nakonec nepochybně povede k jistému zmoudření modrých komsomolců. Takový je cyklus, hospodářský i cyklus poznání.
12. 11. 2008 | 02:02

vlk napsal(a):

Marty
není nad to s epo ránu od srdce zasmát!
A není vám náhodou vá š nick malý, Což takhle Bubble gum? To by jednak znělo, a jednak by bylo prvadivé. Jako bejtaha jste skutečně jednička.
když to doplním o "zlaté citáty" typu Zahraniční investoři vysávaj české banky přes dividendy a také to, že sem tam lžete, je obrázek dokonalý.

A až někdy vylezete ze školky nebo školy, podle toho , kd e zrovna studujete, a narazíte na reálný život, pak zjistíte, že ekonomiku "dělají" Sorosové, nikoliv teoretici. Teoretici s e snaží popsat Sorose a jemu podobné, ale nejen je. snaží. A daří s ejim to více či méně.

A prvotřídním vzděláním ,zahraničními s tážemi a podobně mne neohromíte. Můžete mne ohromit jen tím, co máte eventuálně prokazatelně odpracováno. Tedy výsledky.

U Sorose o nich nemusím pochybovat. Jsou známé. Stačí se podívat na výkonnost jeho fondů.

Ale samozřejmě, že je mi jasné, že vy byste to uměl daleko lépe.
Třeba vás někdo zaměstná a dá vám šanci se uplatnit ve vrátnici. Tam se s e svým zbytnělým egem vejdete. Pokud budou velkovní dveře neustále otevřené. Normální kancl by na to nestačil.

A to , že nechápete ani jednoduché příměry není nic nového. Osvědčil jste to tady mnohokrát.
Takže jen potvrzení setrvalého stavu.

Jestlivá no to nebude tou profesionalizací od ranných let. Na ekonomii jste s e nejspíš specializoval už v Pionýru.Nebodokonce už jako Jiskra?
12. 11. 2008 | 08:00

Marty napsal(a):

JiFo: Vase osobni averze vuci Klausovi je zrejma, lec z pohledu zdejsi diskuse zcela mimo. Ohledne Sorose jsem zde jiz daval dva ilustrativni odkazy.

vlk: smejete se vlastni hlouposti. Uvedeny citat je pravdivy a narozdil od Vas na zdejsich blozich nelzu.

Ale je pro Vas typicke, ze v pripade absence argumentu prejdete k osobnim invektivum. O Vasi nezralosti a nutkave potrebe masturbovat vlastni ego na internetu nema cenu mluvit.

Nechci tvrdit, ze jsem skromny clovek, ale znam sve moznosti a podle beznych hledisek mam velmi uspesnou karieru. Neco jsem jiz dokazal a proto obcas neodolam nutkani si svou intelektualni prevahu vychutnat nad internetovymi slintali jako Vy. Samozrejme Vas to drazdi, coz je take ucelem.

A konecne zpatky k Sorosovi. I kdybych se mylil a Soros byl mistrem ekonomickych teorii, tak Vy to nemuzete vedet. Vy jste od Sorose nic necetl. Opet je pro Vas typicke, ze se hadate o necem, o cem vubec nic nevite. Premisa "uspesny spekulant=skvely ekonom" je absurdni a neudrzitelna. Neco takoveho musite dokazovat v kazdem jednotlivem pripade, ale to Vy nemuzete, protoze Sorose znate jen jako spekulanta a o jeho knihach vite z novin.

Takze si sezente nejake knihy o Sorosovi, prectete si je a pak prijdte zpatky diskutovat o tom, zda je Soros skvely ekonom.

Jednoduse jsem Vam vysvetlil, proc nelze srovnavat dalnici a ekonomiku. Dokonce jsem Vam i vysvetlil, proc lze dopravu na dalnici vicemene uspesne regulovat a proc nelze stejne aplikovat na ekonomiku. Jednoduche primery tu ocividne nechapete Vy.
12. 11. 2008 | 09:45

Marty napsal(a):

XY: trochu jiny pohled na robber barons
http://mises.org/story/2317
12. 11. 2008 | 09:49

JiFo napsal(a):

Marty, Marty:

doufám a věřím, že Váš debatní výkon zde není typický ani pro posametově vzdělaného Čecha a ze statisticky rozhodně významných svých vlastních zkušeností vím, že i mnou výše zmíněné kvality studenta obyčejné community college jsou v tomto ohledu objektivně nesrovnatelně vyšší, než to, co jste tu zatím předvedl.

Nevím, zda jste si při tom, čemu zde v souvislosti se svojí osobou ach tak hrdě říkáte "bezvadné vzdělání" a hlavně "PROFESIONALIZACE od rannách let", doma, nebo, zase hlavně "venku" všiml jak debatují a jak se chovají lidé byť jen průměrně vzdělaní, natožpak vysokoškolsky vzdělaní a lidé "classy" (no offense intended).

Jste-li skutečně tím, za koho se zde (so tacky?) vydáváte nebo za koho se (evidentně) považujete, pak by jste se takto nevyjadřoval.

Kdyby jste si stačil všimnout, na tom Západě, ikdyž je doba go getters etc., být gentlemen a třeba debatovat jistým způsobem, není překonaná disciplina, ale velice aktuální způsob jak se lidé, tisíce i milióny lidí, zejména v místech, odkud údajně vy, pan Sedláček atd. čerpáte své mezinárodní zkušenosti, standardně, běžně chovají a jednají.

Skončím s tím, že kdyby jste skutečně byl jist převahou svých věcných argumentů, nechal by jste, with full confidence, aby udělaly práci za Vás.

Místo toho, přečtěte si to po sobě, vy, údajný výkvět českého kmene, se opakovaně utíkáte k nejrůznějším formám útoků ad hominem, ikdyž si sám na toto u jiných stěžujete.

Tak mi ještě, prosím, kromě té amatérské, ale hutné diagnózy duševního stavu Sorose, řekněte, co si - jako inteligentní, od ranných let profesionalismus kultivující liberál myslíte o neuvěřtelné doušce Pavla Kohouta, v závěru jeho příspěvku, který byl vůběc první reakcí na Millerův článek. Děkuji.
12. 11. 2008 | 19:52

Marty napsal(a):

JiFo: mily JiFo, dekuji za Vasi nicim nepodlozenou kritiku :) Radeji se venujte nenavistnym pamfletum o Klausovi.

Ale mozna Vas bude zajimat, ze ta kratka sekce meho prispevku, diky ktere jste ocividne prehledl vse ostatni, byla pouha parafraze vlkova prispevku pod jinym blogem. Takovou hovadinu bych ja samozrejme nevypotil.
12. 11. 2008 | 20:10

JiFi napsal(a):

Marty:

Mohu Vás ujistit, že OSOBNĚ vůči spoluobčanovi Václavu Klausovi nice nemám. Nemám pro to ani žádný důvod. Hračku ani školní svačinu mě na Vinohradech neukradl, rekreační volejbal jsem s ním v 70. a 80. letech nehrál, takže o tom, jak se zarputile a nesportovně, ke znechucení nemalé části hráčů do morku kosti hádal "o každý bod", vím jen z druhé ruky.

Zato, znaje, z prestižních i méně prestižních venue, institucí, zdrojů atd. jak věci mohou vypadat a sledujíc a tak či onak participujíc ve včech polispodadových létech Vám mohu:

a) věcně
b) obsáhle
c) konkrétně, case by case

popisovat, vysvětlovat, věcně s Vámi diskutovat důvody, proč si opravdu, ale opravdu myslím, že Václav Klaus je, jako politik, navíc jako údajný liberál, největším single škůdcem naších 19 polistopadových let.

V tom není nic osobního, jen výsledek stovek možností o věcech pokud možno relevantně uvažovat.

Řekl bych to ještě takto:

Největší a z praktického hlediska poslední jeho zásluhou bylo potřebné umrtvení OH, nahrazení nepolitické politiky standardní politickou stranou.

Obecně, vše ostatní, co od té doby udělal nebo neudělal, byl na jeho místě dokázalo mnoho jiných spoluobčanů z národa 10 miliónů lidí, kdy už máme, možná nejen ve Vás, tisíce postkomunisticky vzdělaných, doma i ze světa zlušených lidí. Většina by navíc tolik neškodila.

Od vědomě nebo polovzdělaností zpackané kupónovky, kde jeho zákon o IPFech, kde třeba jím, coby MF ČSFR, podepsaná "Poučení o kupónové privatizaci", uveřejňovaná v denním tisku, byl ne-li tím hlavním, tak jeden ze 3 hlavních přícin fenoménu "tunelování", Koženého "piráta z Prahy" a stovek miliard škod a promarněných let a potenciálu země.

V tom kontextu skončím s tím, zdalipak víte, že Klaus, který, jako vy, jen (veřejně) s méně neslušným slovníkem, Sorose pomlouvá, třeba v jednom z uvedených Poučení tvrdil, že českoslovenští občané, "protože si raději dělají věci sami" a "nedůvěřují zprostředkovatelům", budou, coby DIKové, "jen asi ze 4% svěřovat své kupónové knížky IPFům"?

Víte, jak to dopadlo? Víte, maje kvalitní, západní vzdělání, jaké jsou historické průměry míry užívání podílových fondů u západních drobných investorů (nápověda: většinou kolem 70%) versus investování do akcií jednotlivých firem?

A víte, protože se zajímáte o relevantní fakta, že to bylo asi 72% DIKů, kteří šli cestou IPFů?

Jaké máte vysvětlení, jako vzdělaný člověk s přehledem, dokonce snad i v ekonomii, pro to, že v roce 1991, MF ČSFR, kterého Rita Budínská-Mlynářová-Klímová (co s papá Stanislavem ztrávila válku v NYC a pak v 16ti vstoupila do KSČ) přivedla do Špalíčku, Klaus tvrdil,, že to budou jen 4%?
12. 11. 2008 | 20:26

JiFo napsal(a):

Marty, Marty

(tedy snad Martine?, já z těch Danny a Bobby atd. jsem stále meshmerized:)

Proč, proč si probůh (nebo pro neviditelnou ruku trhu?) myslíte a dokonce veřejně tvrdíte, že snad produkuji "nenavistne pamflety o Klausovi"?

Jednak emoce, které jsou, obecně, z 50% mimo, coby evolučně nejnižší mechanismus, jak se vyznat ve světě a jak přežít, pro nás dva, vzdělané, co kultivujeme profesionalismus od ranných let, nejsou skoro nikdy vodítkem nebo rádcem. Není to tak?

Snad jsem trošku odpovědi na to, že s Václavem Klausem to u mě nění nic osobního, Vám dal v předešlém.

Tak abych Vám pomohl nepodléhat dojmu, že mám "osobní averzi" ke Klausovi nebo citím "nenávist" (podle Vás dokonce tak sžíravou, že mi dává energii na produkci "nenávistných pamfletů"), zde je něco kladných věcí, které na tom vrtošivém, nebetyčně a patologicky ješitném malém malém člověku vidím?

a) od doby, kdy díky TK bonům Mamá Klausové, Lívii Rosamundě Mištinové (dcerce aparátčíka KSS), budoucí choti a dnes první dámě (ikdyž podle všeho ne v konzervativním prezidentském loži) a sobě kupoval nedostatkové spotřební zboží, včetně příslovečných kravat, je fešný chlap. Maminka ho vycepovala a české ženy to na něm stále, ikdyž většinou podvědomě, ocení.

b) má největší zásluhu na rozbití Dientsbierova OH, skutečné chiméry o nepolitické politice.

c) podporuje vybrané umělce (s většinou si, ani se mu nedivím, moc nerozumí): konkrétně má slabost na slavici, kterou mu pravidelně propachtovává echte liberál, Kratochvíl. Vrchol polistopadového (ne)vkusu nuevo riché a jejich politických elit podle mne je, když Zaňáková zpívá, "jako MM JFB", Hepy brrrrzdej mistr prezident". Co myslíte?

Zapoměl jsem na něco?

Pomozte mi. Znáte svět, Západ, víte, co je úrověň:) OK?
12. 11. 2008 | 20:51

JiFo napsal(a):

mělo být:

"jako MM JFK", kde MM je Marilyn Monroe.

Jinak, pro feinšmekry, kteří, znajíc svět, potažmu Západ. dokáží ocenit, jak naše hlava státu důstojně a prestižene reprezentuje sebe, ČR a madát, který mu dává ústava ... nebo jak naopak zneužívá a opakovaně nechává, navíc za úplatu, zneužívat prestiž úřadu prezidenta ČR, zde jsou dva videoklipy z počítku dubna t.r. Václav Klaus, týden předtím zvolený, s vykřičeným demagogem Glenn Beckem, oba pilně a vědomě zneužívajíc uvedenou prestiž úřadu, který Klaus zastává.

Klaus and Glenn Beck Apri 2008 - I
https://www.youtube.com/watc...
Klaus and Glenn Beck Apri 2008 - II
https://www.youtube.com/watc...

Any comments, Marty? Anyone else? Proč ne? To je přece image, každý poctivý Čech, každý vlastenec, chce a na kterou je hrdý. Nebo ne?

Je to "nenávistný pamflet" dopčát, navzdory proklausovským domácím médiím, vidět, jak jlava státu, hned po volbě, hájí národní zájmy a čest?
12. 11. 2008 | 21:03

Marty napsal(a):

JiFo: priznejte se, Vy mate doma urcite celou prezentaci na tema: "Proc je Vaclav Klaus nejvetsim single skudcem". A vzdy jen cekate za rohem, abyste mohl dat v diskusi copy/paste :)
12. 11. 2008 | 21:06

JiFo napsal(a):

Marty:

znovu, jde nám, vzdělaným, dokonce západně vzdělanýn, profesionálním o fakta, nebo o ochranu dogmat?

Co říkáš obsahu, setting, uvedeným propagandistickým video Glenn Becka s Klausem, který se nechává, opakovaně (září 2007, duben 2008 jen pro tzv. Heartland Institute)?

Angličtina ti rozhodně nedělá problém, navíc rozumíš nuancí, kontextu: Co třeba těmto rozhovorům, ze strany Klause a Glenn Becka vědomé a opakovaně zneužívání, ždímání propagandistického potenciálu: "zde prezident důležité země, Vaklaf Klaus, statečně, jako jediná hlava státu bojuje proti (stalinismu, fašismu, atd.) globálního alarmismu?

Proč se KPR a Klaus s těmito videoklipy nechlubí?

Marty, jsi vzdělaný, s přehledem, rozumíš světu, PR ... Co říkáš těmto video? Děkuji, čekám na slovo vzdělaného profesionála, co nám už objasnil losera Sorose.

Nebo, že by se ti eklovalo se k těmto skandálnům video, důkazům jak Klaus zneužívá a NECHÁVÁ zneužívat prestiž úřadu hlavy státu, komentovat, přiznat si pravdu?

Já myslel, že ekonomie, věda věd, jak říká Klaus, ujčí lidi vidět věci tak jak jsou?!
12. 11. 2008 | 21:27

Marty napsal(a):

JiFo: je zajimave, ze Vam ten pomyleny Klaus stoji za tolik snahy a emocionalni angazovanosti. Ale ve sve chore hre zustanete sam.
12. 11. 2008 | 21:42

JiFo napsal(a):

Marty:

možná jsi, přes své špičkové vzdělání, od ranných let pěstovaný profesionalismus stále ještě trošku možná třeba nevyzrálý, vidíš všude emoce, nenávist, atd.

Proč myslíš že Klaus, s takovou pílí, nasazením, produktivitou jede?

Trpá nenávistí? Jakou? Je emociálně angažovaný? Tedy v pejorativním smyslu slova? Anebo s gustem a nasazením, většinou víceméně racionálně dělá to, co považuje za optimální strávení svého času na tomto světě?

Kdesi v předešlém jsi si stěžoval na zástupné útoky, když se argumentů nedostává.

Uvědomuješ si, někdy, v klidu, když nejsi ovládát adrenalínem a evoluční potřebou bránit se, že jednáš podobně? Stejně? Přes své špičkové vzdělání a profesionalitu?

Já, z mého vlastního zájmu jednotlivce, rodiče, občana, tak či onak, včetně debaty a jiné participace na internetu komunikuji, co považuji za vhodný náklad - výnos. A jak jsem řekl v předešlém, pomoci trošičku, jednou desetimilióntinou, demaskovat škodlivost Václava Klause, považuji za jednu komponentu mého snažení. OK?

Takže poté, kdy jsi zde - bez lékařské licence - zafušoval do medicíni vydáváním diagnoz o Sorosově psyché, teď už opakovaně nemůžeš - jako Brežněv nebo Husák, tedy jejich režimy - odolat pokušení "vyřídit mě", ach tak profesionálně od ranného věku pěstovanými návyky ... udělováním mi diagnoz o duševní chorobě?

Za Trumana i Reagana říkali: When you cannot take the heat, get the hell out of the kitchen.
Možná je tvůj čas odejít, vrátit se k děbatě, se svým profesionalismem atd., až hlava trošku vychladně?

Ale neboj, nejsi, ani se svými kvalifikacemi, o kterých si si zde, tak "tacky" prezentoval, sám, kterému zkratují nervy, když strach z děravosti věcných argumentů ovládne mysl.

Nakonec Klausův strach a tedy hněv z další valící se volební prohry odnesl nejen ten mobil novináře. Jindy to bylo házení těžkou židlí ve sněmovně, jindy zas létaly diáře.

Ty možná chceš mít jeho image jako "pana profesora", jakkoliv jeho dizertační práce k profesůře nesnese minimální standardy.

Ve věcné debatě, tržní soutěži fakt a argumetů, se ti slabší, jejichž pravdy se dřívě bortí, uchylují k urážkám, kdy ty o duševní chorobě oponenta vypadají tradičně nejlákavější. Hezký den.
12. 11. 2008 | 23:51

Marty napsal(a):

JiFo: ve sve chore hre jste mi dal roli milovnika Klause a nyni cekate, ze ho proti Vasim utokum budu branit. Toho se opravdu ucastnit nebudu. A jako dusevne zdravy clovek skutecne nepusobite, tak se nedivte, ze Vam to lide pisi.
13. 11. 2008 | 00:02

Tom napsal(a):

vlku,

máte plnou pravdu!
Jistě že Soros musí rozumět ekonomii a ekonomice jako celku, když je úspěšný spekulant!
Vaše úvaha mě dovedla k následujícím závěrům:
Pro úspěch na nastávajícím světovém šampionátu ve fotbale uděláme nejlépe, když na trenérský post postavíme Petra Čecha. Už 4x vyhrál anketu o nejlepšího fotbalistu. Kdo jiný než on???
Z nejlepšího chirurga na Bulovce je nutno ihned učinit ministra zdravotnictví, nejpozději do týdne. Kam řízne, tam se to rychle hojí.
Na post ministra financí (a zároveň i průmyslu a možná i nějaké jiné) dosadíme toho chlapa, který dokázal nedávno v nějaké investorské soutěži zhodnotit své peníze o 10 000%. Pod jeho vedenbím naše ekonomika poroste do výšin.

A konečně Vám najdeme nějakou funkci v exekutivě, pokud si ještě pořád myslíte že těch 700 mld. z EU navýší české HDP o 700 mld., až přitečou. Stačí si jen strašně moc půjčit a HDP poletí samo, i reálně :)
(btw: realita se bude trochu blížit Vašemu předpokladu s tím, jak budeme zpomalovat růst a zvyšovat mezeru výstupu)
Promiňte tu ironii, ale když Vy Martyho taky pěkně solíte, přičemž on nemluví zcestně, resp. já si myslím, že Vy často mluvíte z cesty více.
Mimochodem, pan Miller mi neodpověděl na otázku, tak snad Vy:
Když Glass-Steagal odděloval investiční bankovnictví a retail, jak přispěl ke stabilitě? První byly v problémech banky závislé na mezibankovním trhu, retailové na tom byly lépe. Nebylo by lepší, kdyby všechny banky měly diverzifikované zdroje rezerv?
Díky.
13. 11. 2008 | 13:24

kvido2 napsal(a):

autorovi

Výborný, analytický článek. Opakovaně jen škoda, že vlstně nikdo z všech těch komentátorů, analytiků, bankovních a finančních makroekonomů na naší mediální scéně nedokáže takto věcně a přitom srozumitelně popsat a do relevantního kontextu zasadit dění, jehož jsme svědky. Přitom jde o věci, kde konsensus, nalevo, napravo i ve středu, je už nějakou dobu celkem jednoznačný. Tedy že jde o největší krizi od 30. let.

Doufejmě, že se pan Miller bude také objevovat v živých médiích, s celostátní sledovaností. Věcem by to prospělo.
14. 11. 2008 | 11:52

JiFo napsal(a):

Ve svém jiném článku, o odkoupení toxických aktiv Miller před měsícem psal, že znásobí deficity federálního rozpočtu USA. Teď se to začíná potvruovat.

Spojené státy se v říjnu rekordně zadlužily
velikost textu:14. listopadu 2008 8:36
Spojeným státům nestačil v říjnu rozpočet o 237,2 miliardy dolarů. Deficit je čtyřikrát vyšší než minulý rok a dvojnásobně předčil očekávání ekonomů.

Schodek vznikl kvůli výdajům na stabilizaci bankovního sektoru poškozeného úvěrovou krizí.

Americkou ekonomiku v září srážela eskalace finanční krize. V rukou státu skončilo několik velkých bank a krize také přepsala mapu Wall Streetu.

Minulý měsíc začala vláda pomáhat největším bankám kapitálovými injekcemi, které zatím dosáhly asi 115 miliard dolarů. Za 21,5 miliardy dolarů navíc vykoupila hypoteční cenné papíry od agentur Fannie Mae a Freddie Mac. Kvůli tomu se v říjnu celkové federální výdaje vyšplhaly na rekordních 402 miliardy dolarů.

Říjnový schodek dvojnásobně překonal očekávání. Ekonomové podle agentury Reuters čekali schodek jen 101,5 miliardy dolarů.

Ve fiskálním roce 2008, který skončil v září, uzavřel federální rozpočet s rekordním deficitem 455 miliard dolarů. Odrážel se v něm pokles trhu s bydlením, problémy finančních trhů a slabší růst ekonomiky. Proti předchozímu roku schodek stoupl téměř na trojnásobek.
15. 11. 2008 | 13:43

frank napsal(a):

Vtipné? Výstižné? Nalezeno na internetu.

Today, I received in my email probably the most inelegant description of some of our economic problems:

Subject: Monkey Business
Once upon a time in a village, a man appeared and announced to the villagers that he would buy monkeys for $10 each.

The villagers, seeing that there were many monkeys around, went out to the forest, and started catching them. The man bought thousands at $10 and as supply started to diminish, the villagers stopped their effort. He further announced that he would now buy at $20. This renewed the efforts of the villagers and they started catching monkeys again.

Soon the supply diminished even further and people started going back to their farms. The offer increased to $25 each and the supply of monkeys became so little that it was an effort to even see a monkey, let alone catch it!

The man now announced that he would buy monkeys at $50! However, since he had to go to the city on some business, his assistant would now buy monkeys on his behalf.

In the absence of the man, the assistant told the villagers: 'Look at all these monkeys in the big cage that the man has collected. I will sell them to you at $35, and when the man returns from the city, you can sell them to him for $50 each.'

The villagers rounded up all their savings, borrowed all the money they could, and bought all the monkeys. Then they never saw the man nor his assistant again, only monkeys everywhere!

Now you have a better understanding of how Wall Street investors, advisers and mortgage brokers work.
16. 11. 2008 | 19:17

JF napsal(a):

Ekonom z NYU, Nouriel Roubini, kterému je teď velice pečlivě nasloucháno, protože došlo na jeho varování o bublině v cenách nemovitostí a o dopadech úvěrové krize, v aktuálním rozhovoru pro Financial Times říká skoro přesně a řadí viníky tak, jak tento Millerův článek pro Přítomnost z poloviny letošního září.

http://www.ft.com/cms/893ac...
24. 12. 2008 | 14:00

CNN napsal(a):

Jak se privatiyují zisky a socializují ztráty v júesej. Bush dal milost odsouzenému a opakovaně zákony porušujícímu developerovi z New Yorku. Proč? Protože on a jeho Papá, také developer, jsou štědrými sponzory republikánů, včetně McCaina. Díky protestům veřejnosti a stovkám napálených kupujících domů tohoto developera Bush, zcela netypicky pro udělování milostí prezidentem USA, couvnul a milost stáhnul.

Questions continued to swirl Thursday over the president's decision to withdraw a pardon for a New York developer involved in a Long Island mortgage fraud scheme.
President Bush withdrew the pardon of Isaac Toussie after a firestorm of criticism.

Isaac Toussie, 36, was convicted in 2001 of mail fraud and of making false statements to the Department of Housing and Urban Development that stemmed from the mortgage scheme.

The White House initially announced the pardon Tuesday afternoon, immediately setting off a firestorm of criticism from angry homeowners and investors, as well as government watchdog organizations quick to note Toussie's ties to prominent Republican officeholders.

Among the questions now being asked are:

• Why didn't the White House conduct a more thorough investigation of Toussie's background?

• Why did White House Counsel Fred Fielding circumvent the typical pardon application process by directly considering Toussie's clemency request instead of leaving it to the Justice Department?

• Did Toussie get special treatment because of his political connections? Watch why Bush withdrew the pardon »

Toussie and his father, also a developer, are defendants in a lawsuit filed in New York federal court on behalf of more than 400 minority home purchasers who allege a conspiracy involving racial steering, racketeering and fraud related to homes the Toussies built on Staten Island, attorney Peter Seidman told CNN.

Don't Miss
Bush orders pardon re-examined
Read full pardon list
Seidman, a partner in a law firm representing the plaintiffs, said he was "very pleased" with President Bush's order for a review of the pardon.

"It [the pardon] was a bitter pill for the home purchasers to swallow," he said.

The Toussies had previously been accused of conspiring with lenders and others to build and sell substandard homes -- a charge they denied.

According to a senior administration official, the White House learned new information about Toussie's case Tuesday night -- hours after the pardon was announced.

Specifically, the White House learned, according to the official, "additional information about the nature of fraud [Toussie] carried out." The White House also learned that Toussie's father had made numerous contributions to leading GOP politicians.

In 2008, Toussie's father donated almost $40,000 to Arizona Sen. John McCain, Minnesota Sen. Norm Coleman, Oregon Sen. Gordon Smith and Virginia Rep. Eric Cantor.

White House press secretary Dana Perino issued a statement Wednesday saying that "based on information that has subsequently come to light," Bush had told the Justice Department's pardon attorney not to act on the pardon extended to Toussie.

Instead, Perino said, "The president believes that the pardon attorney should have an opportunity to review this case before a decision on clemency is made."

While almost all pardon requests go through the Justice Department, the Constitution allows the president to grant a pardon or commutation to any individual for any reason.

Perino said Toussie's pardon was withdrawn before it reached the final stage of the process. The president's request never made it to the pardon attorney, who actually executes the pardon requests.

Toussie was sentenced in September 2003 to a five-month prison sentence in the Long Island case, as well as three years of supervised release.

Seidman told CNN that the plaintiffs in the lawsuit against the Toussies allege that the quality of construction in homes they bought on Staten Island was inferior to that in the model homes upon which they had based their decision to buy.

They also allege that their applications were coded by race, a violation of civil rights laws, and that they were steered away from racially integrated neighborhoods to segregated neighborhoods, he said.

"I'm baffled that Toussie was selected as a candidate for a pardon in the first place," Seidman said. "So I don't know what I would say about the re-examination, other than why in the first place they thought he was worthy."
25. 12. 2008 | 22:52

Pascal Salin napsal(a):

Za krizi může Greenspan, říká uznávaný francouzský ekonom

30. dubna 2009

Viníka současné ekonomické krize se snaží najít všichni světoví odborníci. Francouzský liberální ekonom Pascal Salin v tom má jasno.

"Důležité je říct, že hlavní zodpovědnou osobou je bývalý guvernér americké centrální banky Alan Greenspan," prohlásil Salin tento týden v Praze.
01. 05. 2009 | 14:43

BedD napsal(a):

Rozhovor s Millerem na Investorském magazínu ČT na YouTube https://www.youtube.com/watc... nebo na stránkách ČT http://www.ceskatelevize.cz...
07. 05. 2009 | 11:30

JK napsal(a):

Marnost nad marnost, aneb ani vláda USA, kdy ti, kteří pracovali na Wall Streetu a obohatili se na něm dokonce i úverovými swapy a deriváty jak za Bush, tak za Obamy dávají Wall Streetu peníze daňových poplatníků a spolu s koupenými legislativci zase tak či onak napomáhají tomu, aby se cyklus privatizace zisku, socializace ztrát opakovala do nekonečna. Viz diskuse poz článkem o Obamově reformě

http://www.nytimes.com/2009...

Z nejpolulárnějších komentářů čtenářů:

Business as usual and no mention is made of the trillions of dollars in credit default swaps that already exist.

Large financial institutions will simply claim that default losses are covered by contracts where premiums are paid to cover losses.

The bets of Bank A will be covered by Bank B and so on until with regulation we are back to the house of cards where the failure of one bank will lead to the failure of another bank until all the banks fail. Of course this will not happen since the government will be forced to step in and prop up the failing banks.

So far there is no recognition that credit default swaps are bets where the government will be called to assume the costs as was done in the case of AIG.

The idea should be to get rid of credit default swaps and not legalize them by regulation.
— Bob Sallamack, New Jersey

Instead of regulating derivatives, the United States should ban them. Capitalism that funds the manufacture of goods or the provision of services keeps our economy going. But the kind of investing based on casino betting is a drain on, and a danger to, American prosperity. It is clear that our country can no longer afford to waste its resources on high-stakes financial poker. America needs to make things again, not just churn the money pot. We should focus our resources on providing the goods and services that improve our lives and ensure our future prosperity.
— Robert Resnikoff, Middletown, CT

Credit default swaps should be eliminated all together. They serve no functional purpose.
— Carolyn, Seattle

Lets get to the heart of the matter. The central player in the economy is the FED. A privately owned money monopoly that oversees all aspects of the banking system. It is not transparent at all. Mostly operates in secret. HR 1206 and S 604 are designed to allow the GAO to audit the fed and bring its operations out into the sunlight. Its been over 50 years since this has occurred. Contact your representative and demand that they join the 150 co sponsors of this bill now.
— Hank Reardon, NY

So, the Obama administration sat around for months, then AFTER giving the banks money, instead of proposing a bill asked for "quick action" while only providing a set of guidelines? It took five months to write a vague, 2 pg memo asking for action?

Here are some alternate proposals on regulating derivatives:

1) Any Obama administration (or any other gov't) official who has made millions trading derivatives should immediately recuse himself or herself from all discussions regarding giving taxpayer monies to institutions involved in derivatives trading. Officials involved in those decisions should similarly be bared from leaving the government and then working for derivatives traders for three years. It's a pretty simple, unethical, conflict of interest. Ban it. (That means you Neel Kashkari, Geithner, Summers et al)

2) No one should be able to purchase a CDS unless he/ it has a significant holding in the item being "insured", i.e. banks shouldn't be betting on a fire in the theatre while running the theatre.

3) Every institution trading derivatives should agree to claw-back provisions for all executive and sales compensation extending at least five years.

4) Treasury and administration officials should be prohibited from inviting executives of banks to discuss what to do about other banks they compete with (That means Geithner, Paulson, et al couldn't again bring in Goldman Sachs to decide which of their competitors to let fail and which to bail out.)

5) Managing directors and other executives that were top-tier "bundlers" for presidential campaigns should be barred from private meetings with White House officials (i.e. Goldman Sachs, J.P. Morgan and VC bundlers that gave over $500,000 apiece to Obama should not get a ticket to plan bank bailouts in return.)

6) There should be a congressional hearing, calling in to testify Senators and Representatives that sponsored bank de-regulation and promoted sub-prime loans to specifically ask, under oath, about their financial ties to those industries (That means Phil Gramm, B. Frank, C. Schumer, Maxine Waters and so many more.)

There, that didn't take five months.

— JimF, Los Altos, CA
14. 05. 2009 | 16:13

Karel Milka napsal(a):

autor

Je patrné, že všechny podstatné věci a charakteristiky, příčiny a dopady krize, na které Váš článek napsaný ještě před "velkým třeskem", kterým pád Lehman Brothers jednoznačně byl, byly trefou do černého.

Mám dojem, že se New York a Londýn ale dostatečně nepoučí a tak se těžiště dění, toho dlouhodoběji, ne uměle a krátkodobě úspěšného, zase o kousek posune do Franfurtu a EU a Šanghaje a na Dálný Východ.
05. 06. 2009 | 18:21

naomi campbell napsal(a):

Cyklus privatizace zisků a socializace ztrát se znovu opakuje. Teď, v masivním měřítku, nejen v záchraně státem sponzorovaných gigantů, Fannie Mae a Freddie Mac, nebo v případě soukromých investičních bank, Bear Stearns, a nyní možná další, ještě větší, Lehman Brothers.
11. 10. 2009 | 10:50

JK napsal(a):

15 mesicu po Millerovi prichazi famozni investor Faber se stejnou analyzou.

Miller o primarnich vinicich krize, tedy hlavne Fed, psal, zde jiz od srpna 2008. Ted prichazi superinvestor Faber s podobnou analyzou:

http://finweb.ihned.cz/c1-3...
25. 11. 2009 | 20:14

Replica Burberry handbags napsal(a):

Such a good article, caught my sympathy!
28. 01. 2010 | 10:53

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
14. 02. 2010 | 21:56

Free Ringback Tones napsal(a):

Volání po větší globální a regionální spolupráci se nedočkají snadných odpovědí. Nedostatky ve strategické vizi, globální spolupráci a manažování komplexity jsou,
04. 03. 2010 | 09:20

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 05:21

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 04:05

odchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality content here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:56

FerotrurneGaG napsal(a):

eqtpe ceimv <a href=http://www.pascherlouisvuittonfra.com>Louis Vuitton Pas Cher</a>
zexxw tkdco <a href=http://www.saclouisvuittonpaschersfra.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a>
jniqc uahjl <a href=http://www.saclouisvuittonsfra.com>louis vuitton pas cher</a>
cirzg ccige <a href=http://www.sacsvuittonfra.com> http://www.sacsvuittonfra.com/#5228</a> ,
zezso bcdlz <a href=http://www.saclouisvuittonpaschersfra.com> http://www.saclouisvuittonpaschersfra.com/#9680</a> ,
arqqv jdeub <a href=http://www.saclouisvuittonpaschersfra.com> http://www.saclouisvuittonpaschersfra.com/#69028</a> ,
xoxdu fsaww http://www.sacvuittonpascherfra.com
16. 09. 2012 | 02:35

Trorronee napsal(a):

yzthxp <a href=http://www.uggbootsforjp.com>アグ ブーツ 専門販売店</a>, skjzlz <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>ugg ブーツ</a>, zoalvu <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ 激安</a>, http://www.cheapuggbootssalejp.com
uefvbc <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ugg ブーツ 激安</a>, yiobix <a href=http://www.uggbootsforjp.com>アグ ブーツ 専門販売店</a>, ojqyxt <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>ugg ブーツ</a>, http://www.cheapjapanuggboots.com http://www.uggbootsforjp.com
08. 11. 2012 | 20:05

Blowlwrobby napsal(a):

選択肢 革新 さらに 最先端 解剖。 このこれらのすべて <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>uggブーツ</a>, ハードディスク 関数 大いに 約 ストッキング販売 種類の異なるタイプの レコード それに加えて レコード と同様 製品とソリューション。 彼らは、することができます 絶妙な本当に同様にと一緒に、余分 スタイリッシュ 採用応用利用などと比べて http://www.uggbootsforjp.com リーズナブルな価格より を取得するためにを取得する 保全 アイテム一覧 犬を使用したイヌ 作曲 コンピュータドライブを書面で置く。 ほとんどの部分については、、は、個人である に慣れするために使用される 節約救う救う<a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>アグ ブーツ</a>,
で保存フロッピー ユニット そして彼らは 受け入れる これらの多く と同様として 最高 犬のペン ハードディスクドライブ <a href=http://www.uggbootsforjp.com>リンク</a>, 届ける 安定性、有用性 一緒に 易 組み合わせてと安価経済価値 すべてに 含むと人 と同様 、彼らは可能性がありますは利用のなさ使用適切 パッティング リスティング <a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>cheapuggbootssalejp</a>, と 人 とか、そういうところは。
09. 11. 2012 | 23:03

GBoWdGgkQf napsal(a):

http://folkproject.org/rss/buytramadol/ tramadol 50mg 93 - 4 50 mg tramadol
01. 05. 2013 | 11:41

Paní Lupe napsal(a):

Jsme půjčování společnost se sídlem v United State.We nabídka od 50.000 dolarů a výše limitu ve výši 500 milionů dolarů.Jsme pokladní stanice Ltd v San Antonio Texas, a můžeme vám půjčit do několika hodin. Jako CEO/předseda této společnosti, můj osobní kontakt ke zpracování.

E-mail: cashstationlupe2014@outlook.com
Kontaktní telefon: (+ 1) 940-604-2762
Paní Lupe
CEO/předseda
Pokladní stanice S.r.o.
19. 07. 2014 | 03:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy