Kroky Karla Janečka na vlnách Pozitivní evoluce

05. 11. 2012 | 00:06
Přečteno 24550 krát
Úspěšný podnikatel Karel Janeček přichází s projektem morální a politické reformy české společnosti. Oč mu jde a jaké jsou jeho šance na úspěch?

Tento článek je soupisem mých poznámek k projektu Pozitivní evoluce, zejména na základě záznamu Janečkovy prezentace ve Zlíně dne 25. 10. 2012. Pro zestručnění opomíjím argumenty, které již ve veřejných ohlasech zazněly dostatečně, a přidávám několik nových, z mého pohledu zásadních.

Pozitivní evoluce je novodobá politická ideologie a zároveň hnutí, které si klade za cíl politickou a morální reformu české společnosti. Hlavní tvrzení a východiska Pozitivní evoluce jsou zhruba tato:

• Český stát je morálně zkažený, prožraný korupcí a neřádem.
• Společnost je ovládána parazitující elitou zlých lidí, tzv. zlojedů.
• Média neplní svou funkci, dezinformují a manipulují veřejnost.
• Volební systém je záměrně neefektivní, v Česku i jinde ve světě.
• Voliči se musí probudit z apatie a žádat nový volební systém.
• Jeho prosazení pak proběhne zcela demokratickou cestou.
• Volič by měl 2 kladné a 1 záporný hlas pro penalizaci zlých kandidátů.
• Systém by vedl k prosazení dobrých lidí do politiky a celkové obrodě.

Než se dostanu k vlastním protiargumentům, měl bych zdůraznit, že Karel Janeček na mne působí jako maximálně důvěryhodný člověk a nemám nejmenší pochybnosti o tom, že je veden dobrými úmysly bez postranních záměrů. Nemám žádné zásadní výhrady k jeho osobě, ani k jeho upřímné snaze posunout českou společnost o evoluční krok dále. Mám však pochybnosti o Pozitivní evoluci jako takové:

Výchozí tvrzení Pozitivní evoluce je v podstatě novodobou variací na téma třídního boje — zlojedi proti poctivcům, zkorumpované elity proti mlčící většině dobrých lidí. Konečným cílem pozitivní evoluce má být demokratické vítězství třídy dobrých, pozitivních a poctivých lidí nad parazitující elitou zlojedů. Ano, přijde mi to populistické a navíc na Janečkovo neomarxistické třídní dělení nevěřím. Jsem přesvědčen, že lidé u moci jsou ve své lidské podstatě stejní jako ti dole. S Janečkem se tedy rozcházím už v jeho základní premise, že hrstka zlojedů jaksi terorizuje a utlačuje nás, dobré a pozitivní lidi.

Zarážející je pro mne též jistota, s jakou Janeček prohlašuje, že jeho volební reforma by vedla k předvídatelně pozitivním výsledkům. S ohledem na Janečkovu úspěšnou praxi v obchodování na finančních trzích mi toto přijde jako čirý scientismus — marná snaha vměstnat něco tak neuvěřitelně nepředvídatelného a složitého jako lidská společnost do deterministických, pseudovědeckých modelů. Vůči tomuto primitivnímu nazírání se ohrazují celé generace předních myslitelů v čele s Hayekem, Popperem či nově Talebem. Jednoduše nevěřím tomu, že Janečkův experiment může vést s nějakou rozumnou mírou pravděpodobnosti k předvídatelnému výsledku. Ve hře je příliš mnoho neznámých, než abychom mohli Janečkovi jeho jistotu věřit.

Pozitivní evoluce je politický projekt založený na černobílém, třídním vidění společnosti, ovšem bez ambice založit politickou stranu. Cílem je prý jen politika dobra a vláda dobrých lidí. Jenže to, co je dobrá politika se někdy ukazuje až s odstupem mnoha let! Chamberlain (a s ním celá generace britských politiků) také věřil, že mírová politika ústupků neboli appeasementu umírní vášně předválečného Německa. Ale pravdu měl nakonec všemi opovrhovaný outsider Churchill. To, co je dobrá reformní politika, nevíme předem, ale až zpětně; navzdory tomu, co tvrdí Janeček. Reálný výkon právní moci a správy je (naštěstí pro nás všechny) předmětem subjektivního výkladu ústavy a zákonů.

Demokratický systém není odolný vůči prosazování rychlých a radikálních změn proto, aby posloužil temným kejklům zlojedů, ale aby podporoval bezpečnější zdokonalování demokracie pomalou metodou pokus-omyl. A já jako občan si opravdu nepřeji, aby se český volební systém změnil od základů z iniciativy jediného člověka bez politické zodpovědnosti. Mám tisíckrát větší důvěru v postupný vývoj robustního demokratického systému, nežli v rychlou Pozitivní evoluci podle not pana Janečka.

Pokud by byla pravda to, co tvrdí Janeček, že politický systém je nefunkční záměrně všude na světě, znamenalo by to, že všechny velké politické reformy minulosti byly buď neúspěšné, anebo proběhly v režii zlojedů. Úspěšná Pozitivní evoluce by si tak zřejmě připsala něco jako světové prvenství. Janečkův návrh na změnu volebního systému však není natolik výjimečný. Může být ve výsledku lepší, ale také horší. Už jen proto, že princip tzv. záporných hlasů by se dal zcela jistě i zneužít, např. k ostrakizaci politických oponentů a malých stran. Ve většině soutěží se záporné hlasy také nepoužívají. Kdyby vedly k výrazně kvalitnějším výsledkům, už dávno by se v konkurenci apolitických hlasovacích systémů více prosadily.

Proč nejde většina slušných lidí do politiky a proč by tam nešli ani po zamýšlené Janečkově reformě? Protože je to velmi nepříjemná práce. Politik je pro média i veřejnost živý terč. I když se snaží dělat svou práci dobře, finanční odměna obvykle nekompenzuje stres, který tato profese obnáší. Sebemenší pochybení může být zneužito a zveličeno oponenty, často s negativním dopadem na osobní vztahy či pověst postiženého politika. Tohle není práce pro měkké povahy. Stejně, jako sám Janeček tvrdí, že do politiky nepůjde, uvažuje podobně i řada jiných racionálních lidí. Divíte se mu? Já tedy ne. Za ty nervy to zkrátka stojí málokomu. Janeček tvrdí, že média neplní svou funkci, ale uvedený stav věcí svědčí spíše o opaku. Nemluvě o strmém nástupu necenzurovaných nových médií a sociálních sítí, které dávají politikům pěkně na frak.

Janeček sám přiznává, že s korupcí to není lepší ani jinde ve světě — je pouze méně vidět, anebo naopak probíhá téměř legálně před zraky veřejnosti, jako například v USA. Tento názor je v Česku ojedinělý a já s ním v zásadě souhlasím. Z důvodů, které jsem popsal minule, si však nemyslím, že by na tom mohla Janečkova volební reforma cokoli zásadního změnit.

Jsem přesvědčen, že demokratická společnost funguje jinak, než nám tvrdí pan Janeček a jeho Pozitivní evoluce. Otevřená společnost je tolerantní politické zřízení založené na pluralitě názorů. To, co Janeček nazývá krizí hodnot, je charakteristickým rysem otevřené společnosti. Velká diverzita zkrátka nenahrává všeobecné morálce a jednotným hodnotovým rámcům. Zato však můžeme řešit své rozpory mírovou cestou. Žít a nechat žít. Občané nejsou apatičtí, jak tvrdí Janeček. Naopak, sledujeme mnohem více vlastních zájmů než kdy dříve. To, že se mé smýšlení neslučuje s Janečkovou politickou vizí, ze mne ještě nedělá apatickou loutku. Správa věcí veřejných je pouze nepatrným zlomkem života otevřené společnosti. A i když je mi jako občanovi zápal Pozitivní evoluce sympatický, rétorika třídního boje Dobrých proti Zlojedům mi spíše připomíná zápletku béčkového proletářského filmu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Advocatus Diaboli napsal(a):

Miliardář Janeček na mne dělá dojem samozvaného mesiáše, který si možná léčí své svědomí. Zřejmě má "málo peněz" a tak společensky experimentuje. Takových tu bylo a ještě bude... Jeho názory působí poněkud jednoduše - zvláště na vysokoškolsky vzdělaného jedince. Jaké má proboha EQ (neplést s IQ)? Chtěl bych vidět některé lidi a jevy tak jasně jako pan Janeček. Svět je bohužel - anebo bohudík - mnohem spletitější a mlhavější.
Přidávám ozvěnu filosofa H.Tippelta:
http://tippelt.wordpress.com/2012/10/30/deja-vu-kaji-janecka-prazdne-duchovno-a-lepsi-lide/
Zajímavé jsou i některé články z pera A.B.Bartoše či p. P.Bostlové.
http://bostlova.blog.idnes.cz/c/300853/Lide-z-Janeckovy-Pozitivni-evoluce-mi-vyhrozovali.html
http://abbartos.wordpress.com/2012/09/25/jmenuji-se-janecek-karel-janecek/
http://abbartos.wordpress.com/2012/08/28/je-karel-janecek-agent-jako-jeho-otec-podivali-jsme-se-do-spisu-karla-janecka-st/
05. 11. 2012 | 01:06

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane autore,
mě se taky úplně nepozdává, jak to pan Janeček pojednal. Ale i tak mu hodně fandím.

Naprosto mě dopálilo Vámi uvedené heslo: "žít a nechat žít".
Zatím jsem se s tímto heslem setkal vždy, když bylo třeba "ideologicky" pokrýt toto: dělám lumpárnu, tak mě nech a dělej si taky lumpárnu, tu svou.

Podobný význam má také "Sme lidi, né?" Ten, kdo toto heslo použil, byl vždy menší nebo větší lempl, když ne rovnou dobytek (tedy nikoliv člověk). Jsem na podobná hesla už alergický.

"Velká diverzita zkrátka nenahrává všeobecné morálce a jednotným hodnotovým rámcům" jak jste na tuhle korelaci přišel?

"Zato však můžeme řešit své rozpory mírovou cestou." umístění této věty do Vašeho textu nechápu.

"Otevřená společnost je tolerantní politické zřízení založené na pluralitě názorů." ano, ale demokracie se vyznačuje také tím, že si stanoví pravidla psaná i nepsaná, která dodržuje, udržuje, koriguje a jejich nedodržování postihuje. Což není tak zcela případ Česka. A o to zřejmě panu Janečkovi jde.

Váš zdeprezentovaný ultraliberalismus se blíží ideologii, jejímž nejlepším představitelem je nynější pan prezident. Ta je mi opravdu odporná.

Máte v textu i další iracionality a rozpory, nemám chuť pokračovat..

Zkuste si přečíst něco od p. Cepla, ať už mladšího nebo staršího.
05. 11. 2012 | 01:07

LUF napsal(a):

Nepřipadá mi Janečkův cíl srovnatelný s třídním bojem. Naopak, jeho návrhy mi připadají mírné na to aby něco radikálně změnily. Spíš by to byl malý evoluční krůček, který ale vypadá nadějně. Stávající záporné hlasy - vykroužkování z funkcí odstranily Béma a Langera- význam to má. Není mi jasné jak by se to dalo zneužít k eliminaci malých stran - kdo by proti nim hlasoval? Janečkovi fandím, ale ve velkou změnu moc nevěřím. Protože volit půjde občan, který nerozumí mezinárodní politice, ekonomii, psychologii, lidem, nezná kandidáty a nechá se snadno oslovit laciným populizmem.
05. 11. 2012 | 01:18

Advocatus Diaboli napsal(a):

Ad svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče

"Žít a nechat žít" užívají často i psychologové.

To bych autorovi vůbe nevyčítal. Myslím, že jste si to interpretoval zavádějícím způsobem.
05. 11. 2012 | 02:39

vasja napsal(a):

Chudák Janeček.
Kraus ho nakonec o všechno obere.
05. 11. 2012 | 04:53

Karel napsal(a):

Pane Vlachu,

přečtěte si svoje předchozí bloky. Vy tu vedete nepokrytě třídní boj od začátku.

Vaše variační blogy na téma "Vitěz bere vše" je jenom slovy rádoby uhlazená verze kapitalismu 19. století.

Co se týče pana Janečka, tak je to jenom další pravicový projekt, jak převézt ZÁMĚRNĚ DEZORIENTOVANÉ spoluobčany a voliče do stáje další nově vzniklé pravicové strany. Těch může vzniknout desítky ročně, další verze VV, TOP09, DSSS, Suverenita apod.

Otec pana Janečky byl, dle informací na netu, vysoký člen STB a KSČ. Revoluce se tedy povedla geníálně.

Co se týče "pozitivity" programu pana Janečka, určitě lze s některými prvky NAPROSTO SOUHLASIT, viz. větší vliv voliče na kandidátky formou hlasů.

JAKÝ MÁ PAN JANEČEK PROGRAM, co se týče ?
- daní
- privatizací
- rozvoj společnosti (věda, školství, investice, ..
atd.
05. 11. 2012 | 06:39

David napsal(a):

"...Jsem přesvědčen, že lidé u moci jsou ve své lidské podstatě stejní jako ti dole. S Janečkem se tedy rozcházím už v jeho základní premise, že hrstka zlojedů jaksi terorizuje a utlačuje nás, dobré a pozitivní lidi..."

--

Je naprostá pravda, že darebáci jsou jak mezi těmi u moci, tak mezi těmi dole. Kvůli tomu ale není rozumné se rozcházet s jeho základní premisou.

--

"...Zarážející je také jistota, s jakou Janeček prohlašuje, že jeho volební reforma by vedla k předvídatelným pozitivním výsledkům..."

--

Souhlasím, že jeho volební reforma by NEvedla k pozitivním výsledkům.

--

"...Pozitivní evoluce je politický projekt založený na černobílém, třídním vidění společnosti, ovšem bez ambice založit politickou stranu...."

--

To jeho černobílé vidění bych celkem bral. Je to vlastně nekonečný boj dobra ze zlem. Janečkova chyba je, že nepochopil, že aby za současné situace mohl dosáhnout pozitivní změny MUSÍ to být přes politickou stranu - "stranu pro slušné lidi".

--

"...Pokud by byla pravda to, co tvrdí Janeček, že politický systém je nefunkční záměrně všude na světě,..."

--

S tímto Janečkovým názorem bych zcela souhlasil. Dnes už je celkem jasné, jak by se mohl svět změnit k lepšímu, ale je tady "někdo" nebo "něco", co tomu ZÁMĚRNĚ brání.

--

"...Proč nejde většina slušných lidí do politiky a proč by tam nešli ani po zamýšlené Janečkově reformě?..."

--

Jednu z možných příčin vidím v genetice. Tohle není práce pro měkké povahy.

--

"...Jsem přesvědčen, že demokratická společnost funguje jinak, než nám tvrdí pan Janeček a jeho Pozitivní evoluce...."

--

S tímto názorem, ale nemohu souhlasit. V tomto případě si myslím, že Janeček je blíže pravdě, ale jde na to řešení od toho špatného konce. Měl by svůj dobrý názor propojit s názorem Babiše. Což je jakési "Občanské fórum č.2".
05. 11. 2012 | 07:43

Salmiaková pastilka napsal(a):

:)))
To je zase blábol, skoro jako minule.

"Výchozí tvrzení Pozitivní evoluce je v podstatě novodobou variací na téma třídního boje — zlojedi proti poctivcům, zkorumpované elity proti mlčící většině dobrých lidí."
Pán asi ráčí ne tak úplně chápat, co to je třídní boj, to mu ale nebrání se jím na všechny strany ohánět jako manipulativní floskulí. Stačí jen letmo nahlédnout do vlády, kolik je tam lidí více či méně podezřelých z korupce, a je jasné, že se proti nim musí něco dělat, čímž nám vzniká konflikt. A konflikt je vždy "někdo proti někomu"... dělat z toho variaci třídního boje je mimořádně hloupé a krátkozraké.

"Pozitivní evoluce je politický projekt založený na černobílém, třídním vidění společnosti, ovšem bez ambice založit politickou stranu. Cílem je prý jen politika dobra a vláda dobrých lidí. Jenže to, co je dobrá politika se někdy ukazuje až s odstupem mnoha let!"
Ano, ještě jednou tu lež o třídním boji zopakujeme, aby si ji čtenář dobře zafixoval, a pak začneme relativisovat... Co je to vlastně dobro? Co je to vlastně zlo? Může Kalousek za to, že je zločinec, nebo za to může společnost? Člověče, zjistěte si něco o lidech, kteří nám tu už 23 let vládnou!!! Jinak se každým dalším příspěvkem prostě znemožníte jak úplný hlupák!

"ale aby umožňoval postupné vylepšování zdlouhavou metodou pokus-omyl"
Myslíte metodu "omyl-omyl-omyl-omyl-omyl-....."? Je celkem jasné, co je třeba udělat. Shodnou se na tom politologové, právníci i mezinárodní instituce. Je zajímavé, že většinou se na tom shodnou i s parlamentní oposicí. Teda do doby, než se ta dostane k vládě. Všichni vědí, co je třeba udělat, jen k tomu není tzv. "politická vůle". Vláda ví, co je třeba udělat, ostatně to slíbila v programovém prohlášení, slíbily to strany ve svých programech... ale nikdy to nesplní, protože by si podžízly své mocenské a finanční větve.

"český volební systém změnil od základů z iniciativy jediného člověka bez politické zodpovědnosti"
A jakou odpovědnost má představitel volený? Naprosto žádnou! Jen nebude další 4 roky přímo u moci, ale na poslance ho protlačí nepreferenční hlasy pro stranu a preferenční hlasy regionálních spolustraníků. A i kdyby náhodou zvolen nebyl, jaká je to odpovědnost, když rozvrátil stát a rozkradl miliardy?

"Mám prostě tisíckrát větší důvěru v postupný vývoj robustního demokratického systému"
A kam se ten náš "robustní demokratický systém" teda jako postupně vyvíjí?

"Kdyby vedly k výrazně lepším výsledkům, už dávno by se v konkurenci apolitických hlasovacích systémů prosadily."
:))) Čuchám čuchám "čirý scientismus":))) Ach ta nekonečná víra v neomylnost volného trhu... Vtipné je, že když si totéž řeknou všichni pokaždé, tak nikdy nic nového nevyzkouší.

"Nemluvě o strmém nástupu necenzurovaných nových médií a sociálních sítí, které dávají politikům pěkně na frak."
Jestli jste poslouchal včerejší nominační projev dona Pavla Blažka, tak už víte, že tomu brzy bude učiněna přítrž...:)

"Otevřená společnost je tolerantní politické zřízení založené na pluralitě názorů"
Krást a nekrást není otázkou plurality. Justiční mafie není otázkou plurality. Berkův konkursní gang napojený na vrcholné politiky a soudce není otázkou plurality. Památkářská mafie na pražském magistrátě, jak ji zde popsala blogerka Bečková, není otázkou plurality. Manipulované volební průzkumy na ČT a ČRo nejsou otázkou plurality. Vyhrožování policajtům a vůbec OČTŘ od různých ministrů, ba dokonce premiéra není otázkou plurality. Prodávání presidentských milostí není otázkou plurality. Černé financování politických stran není otázkou plurality.
05. 11. 2012 | 08:24

Bara napsal(a):

Politika je nepříjemná práce? Tak proč se tam určití lidé cpou hlava nehlava? Sám jste napsal, že slušní lidé tam nejdou. Jenže dokud tam nebudou slušní lidé, bude naše politická scéna taková, jaká je teď. Kdyby v politice byli slušní lidé, byla by i politika slušná.
05. 11. 2012 | 08:24

Jana Pechová napsal(a):

Aktivita pana Janečka mi nepřipadá jako třídní boj. Na takovou záležitost by totiž potřeboval tupý dav. A jak jsem se tak rozhlížela po lidech, kteří na jeho akci přišli (a že jich nebylo málo), šlo vesměs o vzdělané lidi s přehledem, kteří mají zjevně velkou chuť se sami zapojit a situaci v naší společnosti zlepšit. Lidi, kteří velkoryse přehlíží slabomyslnou rétoriku našich médií, která neopomíná spojovat jméno Janeček vesměs jen se zprofanovaným slovem miliardář. (Na co, proboha?)
Že ne zdaleka všichni souhlasí s tím, že řešení do značné míry zajistí panem Janečkem navrhovaná změna volebního systému, je většinou vidět z diskuse. Navíc pan Janeček sám říká - nečiním si patent na rozum, doufám, že se lidé zapojí a budou přicházet s vlastními návrhy.
Ono dělení společnosti na dobré a zlé taky neodpovídá tomu, co jsem na té akci slyšela já. Já jsem to vnímala jako upozornění, že 'zlojedi' nám poněkud zaneřádili systém (a s tím se nedá nesouhlasit), tak pojďme strany donutit, aby ten systém samy vyčistily - protože je k tomu budeme tlačit.
Osobně mám pocit, že je pan Janeček odhodlaný idealista, kterému se ovšem daří oslovovat velice kvalitní lidi. A právě tam vidím značnou naději. Ne v jím navrhovaném řešení, o němž osobně mám pochybnosti, ale v jeho tažení, které spojuje lidi v aktivitě dohromady.
05. 11. 2012 | 08:45

aga napsal(a):

Advocatus Diaboli

Šel bych ve svém podezření ještě dál - nejenže Janeček podle mne nemá žádnou emocionální inteligenci, ale na mne působí jako naprogramovaná umělá inteligence ukrytá v těle zlovolného skřítka - zlojeda.

Ti, kteří vidí ve všech odpůrcích zlojedy, přičemž sami sebe vidí jako ztělesněnou nadřazenost, jsou evidentními psychopaty, a je jen známkou citové deprivace části publika, která chce svého spasitele za každou cenu, že jim na jejich bludy skáče. Když se ovšem takovýto o své pravdě fanaticky přesvědčený guru dostane k moci, má blízko k tomu, všechny "zlojedy" upalovat.
05. 11. 2012 | 08:53

aga napsal(a):

Pechová

Ano, na psychopatické řeči guru Janečka skáčou přesně takoví "vzdělaní lidé s přehledem", jako vy, I to je pro mne varováním. Jakoby všechny krvavé revoluce v historii neměli na svědomí "vzdělaní intelektuálové s přehledem".
05. 11. 2012 | 08:56

Taoiseach napsal(a):

Robert Vlach

V zásadě souhlasím spíš s Vámi než s panem Janečkem. Úvodem stačí konstatovat, že kdyby byl většinový systém tak výrazně lepší než poměrný, musel by být senát výrazně lepší než sněmovna. Tak tomu rozhodně není. Jeho výhoda spočívá ve větší setrvačnosti - dané délkou a fázováním volebního období, nikoli většinovým systémem.

Proč je většinový systém špatný:
1) Špatně reprezentuje menšiny, a to nejen národnostní apod., ale i názorové.
2) Proto špatně reaguje na změny, protože každý nový přístup nutně začíná jako menšinový.
3) Upřednostňuje čistě lokální zájmy (cosi jako "porcování medvěda"). Stačí připomenout, co všechno slibují kandidáti do senátu udělat pro svůj obvod - v naprostém rozporu s ústavní funkcí senátu.

Souhlasím s Vaším odstavcem, který začíná:
"Proč nejde většina slušných lidí do politiky..."
Stačí připomenout příběh Václava Fischera, kterému banka ze dne na den změnila podmínky financování a způsobila něco, co byl faktické bankrot do té doby úspěšné firmy. Je tedy hloupost myslet si, že by většinu křesel v parlamentu získali nezávislí kandidáti jen proto, že to navrhovaný systém TEORETICKY umožňuje.

Co je ale ještě důležitější slabina: i kdyby se pár nezávislých do parlamentu dostalo, stanou se snadnou kořistí zkušených partajních šíbrů, pro něž je (ú)držba moci denním chlebem. K tomu, aby se slušní lidé (kterých je bezesporu většina) mohli DOMLUVIT NA SPOLEČNÉM POSTUPU, potřebují nějakou platformu. Stranu, hnutí, iniciativu, koalici, cokoli. Chápu, že všechny nové strany byly buď účelově rozeštvány nebo zneužity k různým čachrům. Přesto - jinak to nepůjde.

"Janeček sám přiznává, že s korupcí to není lepší ani jinde ve světě..."
Zásadní nesouhlas s oběma. Přinejmenším je to "méně špatné". V sousedním a srovnatelném Rakousku je korupce podstatně menší. Právě proto je na tom Rakousko hospodářsky o tolik lépe - jiný důvod není. Že je to v Rumunsku, Bulharsku, Řecku ještě horší, člověka těžko může utěšit.
05. 11. 2012 | 09:22

Salmiaková pastilka napsal(a):

Aga:
"Ti, kteří vidí ve všech odpůrcích zlojedy, přičemž sami sebe vidí jako ztělesněnou nadřazenost, jsou evidentními psychopaty,"
Podívejte se někdy do zrcadla...;)
05. 11. 2012 | 09:22

Jana Pechová napsal(a):

aga
Všechny krvavé revoluce má na svědomý tupý dav.
05. 11. 2012 | 09:23

Záškodník napsal(a):

K lidem, jako je Janeček, chovám přirozenou nedůvěru-už jen to,že se na něho přisáli tradiční vychcán.. za všechny třeba Kraus, nabádají k obezřetnosti.

Podnikatelům,ať už jde o onoho "ctnostného" Janečka nebo arogantního Babiše či nafrněného Okamůru, jde výhradně jen o to, aby rozšířili své konexe, mocenské teritorium a tím také hmotné statky.

Pletu se, nebo se v souvislosti s Janečkem mluvilo o dańových únicích (daňové ráje)?
05. 11. 2012 | 09:24

Baba Jaga napsal(a):

Pan Janeček se pravděpodobně dobře baví a čeká, co to s lidem udělá. No, kouknu na jejich stránky, co mimo rozdávání penízků oznamovatelům korupce hoši zdárného vykonali.
I když ne všichni oznamovatelé mají zajištěno zvolení senátory. Jsem docela zvědavá, jak v senátu i jinde bude pan Michálek s lidovci obnovovat demokracii.
05. 11. 2012 | 09:27

Xaver napsal(a):

Každý kdo se nechá napsat na nějakou kandidátku, to dělá v očekávání nějaké výhody.
Já o některých , opakovaně na kandidátkách se vyskytujících lidech vím, že jsou lumpové a nepřeji si aby měli výhody.
Autor tohoto blogu mi nechce dopřát možnost projevit svůj názor,
způsobem, který by měl alespoň nějakou váhu.
Autor blogu si proto nepřeje aby voliči měli k disposici negativní hlas.
05. 11. 2012 | 09:36

Miki napsal(a):

Pane Vlachu,
Co píše pan Janeček, je to co je v zájmu drtivé většiny občanů ČR. To že vy předem nevěříte, je asi tak, že vlastně nechcete žádnou změnu a současný stav Vám vyhovuje z jakýchkoliv důvodů a řadíte se k menšině ve spoolečnosti.
Jinak tady je 22 let zkušenost a s demokraciíí to nemá nic společného, jelikož tu 22 let existují zákony ve prospěch menšiny, která nastavila parametry demokracie-nedemokracie. No a s ideologií " třídní boje " apod. hlouposti, na to Vám nikdo neskočí...
Ten kdo nečiní, nemá snahu zlepšit, poukazovat na korupci, kritizuje jakékoliv kroky co by mohli napravit systém krádeží za bílého dne, jen přihlíží, haní jakoukoliv snahu boje s korupčním chováním..je s á m p o d p o r o v a t e l e m k o r u p c e...
05. 11. 2012 | 09:37

aga napsal(a):

salmiaková pastilka

Může vás utěšit, že ač zlojed, nederu se nikam k moci, takže mohu škodit nanejvýš svému bezprostřednímu okolí. Představte si ale tu razanci, kdybych byl mocichtivý a bohatý. A s tím zlojedem si začal Janeček, ne já. To já jsem jeho zrcadlem.

pechová

Jistě, vzdělankyně s rozhledem, která tvrdí, že za revoluce může tupý dav. To vás zařazuje.
05. 11. 2012 | 09:38

Salmiaková pastilka napsal(a):

Záškodník:
O daňových únicích jsem neslyšel. Já mám u Janečka problém s jeho podnikáním, tedy s fofrspekulacemi, které jen destabilizují národní ekonomiky po celém světě a vytvářejí peníze z ničeho, tedy bez jakékoliv přidané hodnoty. Na těchhle věcech stojí současná ekonomická krize.

Baba Jaga:
"co mimo rozdávání penízků oznamovatelům korupce hoši zdárného vykonali"
A co jste zdárného vykonal vy?
Kdyby nebylo Janečka, Michálek by nebyl senátorem, ale stál by frontu na úřad práce a už by si nikde neškrtl. V zemi, kde se místo korupce trestá "únik informací", tedy kdo korupci odhalil a poukázal na ni, je každá taková iniciativa potřeba. Odměňovat úředníky za odhalení a zveřejnění korupce by měl především stát a umím si za to představit i občasné vyznamenání od presidenta, ale když stát tyhle lidi naopak pronásleduje, je milé, že se toho chopí mecenáš.
05. 11. 2012 | 09:39

Al Jouda napsal(a):

Souhlasím s nickem Taoiseach, že pokud se voliči domluví na společném postupu, tak dosáhnou cíle v jakémkoliv demokratickém volebním systému. Rozhodněme se tedy mezi Milošem Zemanem a Jiřím Dienstbierem !
05. 11. 2012 | 09:40

aga napsal(a):

Záškodník

U Janečka bych si tipl na čirou touhu po moci a manipulaci. Jeho bezcitná inteligence mu dává pocit nadčlověka, prachy už má, teď ještě moc.
05. 11. 2012 | 09:41

Jana Pechová napsal(a):

aga
V čele tupého davu stává despotický vůdce, který nepřipouští diskusi. Tupý dav jen skanduje jeho myšlenky v heslech. Tupý dav nepřemýšlí, jen koná - a ničí.

Pan Janeček k diskusi vyzývá, říká - přicházejte s vlastními nápady, nejsem nejchytřejší. Navíc opakuje - nechci zakládat politickou stranu. A lidé, kteří na ta fóra chodí, skutečně diskutují: vyjadřují vlastní myšlenky, ptají se, nepřekřikují se.

Je to rozdíl, podstatný. Kam se se svojí přízní řadíte vy, je jen na vás.
05. 11. 2012 | 09:52

aga napsal(a):

Pechová

I hloupější člověk než Janeček, který by se chtěl stát despotickým vůdcem tupého davu, by nejprve davu řekl vše, co chce slyšet - a nezapomněl by ani na vzdělance s rozhledem, ale s naprostou absencí schopnosti se poučit z historie.

Nahoře jsou linky na články lidí, kteří s ním mají osobní zkušenost. Ona ta maska obvykle spadne při prvním projevu nesouhlasu s jeho pravdou.
05. 11. 2012 | 09:56

aga napsal(a):

Mimochodem, vyjádřil se už někdy Janeček či jeho kůň Michálek k církevním restitucím? Ostatně i paní Wagnerová? To, do jakého senátorského klubu vstoupili, mě naplňuje spíše chmurnou předtuchou..
05. 11. 2012 | 10:03

český maloměšťák napsal(a):

Tkzv. hromadná privatizace /např. kuponovou metodou/v sobě má vkomponována rizika již z podstaty. Pokud pak je teneto proces prováděn formou šokové terapie /účel světí prostředky, institucionální rámec zaostává za faktickými liberalizačními kroky/ a to při pomoci banksteristických metod a za dozoru a kurately nomenklaturních kádrů a estébáků. kteří se stávají sami " transformovaným" vládnoucím establishmentem , či do něj dosazují své lidi....tak takový proces znamená obrovská rizika do budoucna - vzniklý " politicko-mafiánský kapitalismus je tak systémovou záležitostí a nikoliv nějakým obecným rysem " každé otevřené společnosti". Pokud se pak tento systém tomuto establishmentu daří dlouhá leta provozovat tak, že voliči a daňoví poplatníci nějakým významnějším způsobem neprotestují - ba naopak, spíše naslouchají ústům všech těch různých Klausů apod. , že tedy vše je tak napusosto noumání a že se tak s tím v podstatě nedá nic dělat...a dále vidí, že takovémuto rámci uvažování podlehli dokonce oi lidé v policii či v justici, ba dokonce někteří lidé z těchto institucí se stali aktivními členy takovéhoto politického mafiakapitalismu.....pak samozřejmě dochází k rezignaci, k pasivnímu přijímání - mnohdy exaktně zdůvodněnému tak, jak to popisuje pan Vlach. To je totiž také napuosto noumání - takovéto chouvání.

Takže nejde o " každou" demokratickou společnost a " charakteristický rys otevřené společnosti".
To by autor musel samozřejmě umět doložit.
Zatím sem pouze vkládá céčkové bláboly.
05. 11. 2012 | 10:06

Taoiseach napsal(a):

Al Jouda

Já bych se rozhodoval mezi Jiřím Dienstbierem a Karlem Schwarzenbergem, takže průnik našich preferencí je celkem jasný - :)

Nicméně myšleno to bylo spíš tak, že se na společném postupu domluví ti, co jdou do politiky, třeba do sněmovních voleb. Voliči se mezi sebou (každý s každým) těžko domluví, protože 2 na 6 000 000 je fakt dost velké číslo; na rozdíl od pana Janečka bych to asi nespočítal - :)
05. 11. 2012 | 10:10

aga napsal(a):

Už ten název Pozitivní revoluce je přesně vypočítán a cílen na podvědomí. V překladu znamená - nás pár jedniček bude muset ty nuly ovládnout nedemokratickou "revoluční" cestou, ale nuly, uvědomte si, že je to "pozitivní".
05. 11. 2012 | 10:14

český maloměšťák napsal(a):

Jen připomenu, že seriál Chobotnicekromě toho, že je celkem divácky atraktivní...vyvolal/žijeme v mediální době a to v době , kdy odcizené obrázky znamenají mnohdy víc než verbální sdělení blízkých osob/ v duší lidí velké změny - co se týče jejich pohledu na organizovaný zločin a jeho vrůstání do správy státu.
Mafie dostala strach a dokonce tlačila na filmový štáb, který pak musel dokonce další díly točit jinde.
I díky tomuto seriálu, se lidé dozvěděli téměř didaktickým způsobem, jak to v Mafii chodí...a roztrhl se pytel s porušováním omerty, mafiáni odvházeli hromadně za mříže , k soudu šli lidé z nejvyšších pater správy státu....
Zatím jsou Janečkovy výstupy pravda spíše neškodné a celý rámec problému spíše jen kolorují....takže spíše než se zamýšlet nad tím, zda taková kampaň má smysl / a kampaně mají smysl !!! podívejme se třeba jen na výsledky kampaně CAMRA !!! - kdy šlo zdánlivě o bagatelní záležitost - tedy likvidaci tradic britského pivovarnictví/...spíše bych se zamýšlel nad tím, zda nejde pouze o jeden z neškodných ventilů, kterým se má odfukovat tkzv. " tekutý hněv" a tak vlastně o nástroj sloužící právě že Mafii.
Ale zde vznáším jen obavu - rozhodně to není žádným hodnotícím soudem / a už vůbec ne takovým, jakého se ve své nabubřelosti dopustil ve své céčkové úvaze pan Vlach/.
05. 11. 2012 | 10:19

Baba Jaga napsal(a):

To: Salmiaková pastilka
Státní úředníci by se korupce dopouštět neměli a pokud už nějakou zjistí, je jejich povinností ji oznámit - i za to pobírají mzdu.
A co zdárného vykonávám já? Nekradu, na prokázané nepravosti ve svém okolí upozorňuji i bez spolku pana Janečka (s klasickou korupcí jsem se ale ve svém životě nepotkala), většinou jdou napravit. A platím řádně daně - bez komplikovaných optimalizací, chodím volit, i když to není povinné, usmívám se na lidi.
Kdyby pan Janeček nejezdil pouze po krajských městech a zavítal i do našeho blízkého okresního městečka, šla bych ze zvědavosti také na čumendu. Přispívat na činnost jim ale nikdy nebudu, nejsem přesvědčena, že penízky vynakládají hospodárně.
05. 11. 2012 | 10:23

Baba Jaga napsal(a):

A on ten spolek Pozitivní evoluce má pan janeček s jinými hochy než ten protikorupční. Budeme tedy nedočkavě čekat, kdy mezi sebe vezmou nějakou "evolucionisku" či protikorupčnici. A co z toho všeho bude.
05. 11. 2012 | 11:11

Záškodník napsal(a):

Salmiaková
S Michálkem mám trochu problém-mně jde ten slizký pán proti srsti a nejsem si zcela jist,zda jeho úmysly byly opravdu tak křišťálově čisté.Zda vskutku neměl nějaký problém se svou nekvalifikovaností,nehrozil mu vyhazov a tak se pokusil takhle pojistit. Ne, že by Drobil byl tím správným odborníkem-ale lze předpokládat,že ministerstvo bude plné neschopných úředníků.Říká se jaký pán, takový krám.

To neznamená ,že schvaluju korupci,jen neznám důvod,čím si vlastně Michálek svůj senátorský post vysloužil. Pouhým udáním korupce?A není to trochu málo na kariéru v politice(resp.kdekoliv)?

Důvěru ve mně nevzbuzují lidi motající se kolem těchto údajně protikorupčních aktivistů-Hnízdil nejdříve podkuřoval Babišovi,teď se snad přesunul taky k Janečkovi, o Krausovi jsem se zmínil a pokud si tu sešlost vezmete jméno po jménu,tak vás z toho zamrazí.
Tihle lidi se vyskytují vždycky tam,kde se dělí moc a prachy.
05. 11. 2012 | 11:46

Záškodník napsal(a):

http://www.novinky.cz/ekonomika/253827-sef-fondu-narcen-z-uzivani-danoveho-raje-je-to-jen-investovani-rika.html
Tak se nepletu-na netu lze dohledat, že sám "protikorupční" Janeček se údajně pohybuje na hraně zákona a využívá výhod dańových rájů(investiční fondy na Mauriciu). Ač to sám popírá, zřejmě na tom něco bude.
Nevidím rozdíl mezi Babišem a Janečkem.Snad jen v intelektu a vystupování.
05. 11. 2012 | 11:52

maccavity napsal(a):

"To, co Janeček nazývá krizí hodnot, je charakteristickým rysem otevřené společnosti."

Krize hodnot existuje a je celosvětová. Je nevyhnutelným finálním produktem kapitalismu.
Každý ví, že je to krize peněz. Od roku 1969 prodělala cena zlata v dolarech nárůst asi o 2500% (nenamáhám se počítat, koukám na křivku).
Aby to nebylo tak jednoduché, je cena zlata jako vánočka zamotaná s cenou ropy.
Ropa v posledních čtyřech letech hodně zlevnila.
(Kdo po mém výroku omlacuje pleší štuky ze stropu, ať chvíli počítá).

V roce 2008, před krachem, jste za unci zlata koupili méně než poloviční počet (8,...) barelů ropy než dnes (18 a něco). Dlouhodobý průměr je 14.
Uvažte agregát M3 (který se nezveřejňuje, ale někteří jej odhadují) a dojděte k názoru, že všechna ta parádní čísla růstu HDP, kterými vás léta krmili by při očištění o skutečnou inflaci musela vypadat o hodně jinak.

V USA (!) počet lidí, kteří si kupují nové auto místo sešrotovaného splynul s počtem lidí, kteří kupují nové auto. Demografická křivka přitom stále roste.
Polskou barovou lednici Polar jsem loni vyhodil. Koupil jsem ji v roce 1978 a posledních 15 let jsem ji měl v dílně na lahváče. Při reorganizaci prostoru na ni nezbylo místo, jinak po těch 35 letech šlapala jako nová.

Kdybych počítal s tím, že se dožiju vysokého věku, chtěl bych mít víc takových polských výrobků. Dnes dávají lidi lednice do šrotu po pěti, šesti letech. Těsnění přestanou těsnit, truhlíky se rozlámají (časování trvanlivosti umělých hmot je čím dál tím kratší), nakonec odejde kompresor. Ale i ten se brzo začne 3D tiskem vyrábět z bakelitu.

Poměr mezi 6 a 35 lety je v nepřímé úměře k změně poměru hodnoty vašeho života, vynaloženého na získávání statků k vašemu celkovému životnímu kapitálu.
Váš životní kapitál, pokud jste muž, obnáší teoreticky 80x365x24x60x60 vteřin. Většina z vás už ale nic rozumného nebude s to dělat po šedesátce, takže to nespíš vypadá na dvě miliardy vteřin, zhruba. Na chlazení lahváčů nyní potřebujete cca 6x více životního kapitálu, než v roce 1978. Proto vám brzy nezbyde na lahváče, které beztak nejsou k pití, což je důsledek naznačeného obecného trendu.
(Místo toho jsem přešel na velice dobré a rozumně cenově posazené bílé. Z geografické oblasti, kterou mimo Itálii nikdo moc nezná a nepropaguje - což Italové dělají záměrně abysme jim nezkazili úplně všechno.)

Kdyby vám nějaká hodná víla dala (centrální banka shozem z vrtulníku) 1 korunu za každou vteřinu, co jste na světě, měl byste za hodinu 3600 Kč.
Pokud se za cca polovinu vaší životnosti sníží životnost vámi nabývaných předmětů 6x (bacha, teď přijde excel), sníží to během vašeho života hodnotu vašeho životního kapitálu 12x. Umírat budete jako zadlužený chudák.
Musíte si to vynést na osy.

Nemusí to u všeho probíhat tak jasně a přesvědčivě jako u ledniček.
Ale nepokoušejte se to přepočítávat na peníze, ty jsou cílevědomě vytvořeným nástrojem klamu.
(Henry Ford pravil, že kdyby lidé pochopili pravdu o finančním systému, probudili bychom se ráno do revoluce.)

Čas je ve skutečnosti jediným měřítkem hodnot, které existuje.
Kolik hodin vydržíte jít za nosem na jeden průměrný hospodský oběd, dnes za stokorunu.
A za jak dlouho po trvalém požívání takových obědů dostanete rakovinu tlustého střeva.
Abyste pochopili, co jsou hodnoty, nesmíte poslouchat žvandy ekonomů a politiků. Ani samozvaných poradců.

Body pana Janečka jsou takové adlibitum.
Nelíbí se nám obraz vyrobený stříkáním stranických barev na plátno?
Změníme trysku a otáčky kompresoru, z Jacksona Pollocka bude Yves Klein.
Kamenem úrazu je bod 6.
Zkuste, až seženete láhev slušného bílého, chvíli meditovat, třeba nad Goyovými lepty.
05. 11. 2012 | 13:01

buldatra napsal(a):

Kroky Karla Janečka na vlnách Pozitivní kosmetické evoluce.

Inu, všelikých ideologií je nejsoíš na tomto světě stále ještě málo.
A tak každá nová se hodí.
Hodí se těm, kteří si to bez nějaké té vhodné ideologie neumí představit.

Bez ideologie by nebyl ani třídní boj.

A tak tu máme janečkismus a zlojedy a vůbec.
A samože i první ideologické příznivce a odpůrce.
A tak stále dokolečka, dokola.
S takovou se té demokracie hned tak nedožijem.
05. 11. 2012 | 13:11

Franta napsal(a):

Konečně někdo rozumný! Sociální inženýr Janeček připomíná trochu více blázna.
05. 11. 2012 | 14:05

Alois napsal(a):

1) Píšete:"Politik je pro média i veřejnost živý terč. I když se snaží dělat svou práci dobře, finanční odměna obvykle nekompenzuje stres, který tato profese obnáší."
Vy snad nepracujete v ČR? 50 tisíc v krajském zastupitelstvu, či mnohem více ve funkcích vedoucích odborů za práci bez zodpovědnosti, když v soukromém sektoru jsou platy poloviční?
2) Do funkcí jdou v drtivé většině psychopati nebo lidé se sklony psychopatů. A samozřejmě s menšími odborným znalostmi než podřízení. To je 1.manažerský zákon. S tím se nedá nic dělat!
05. 11. 2012 | 19:11

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane Vlachu,
ať si pan Janeček píše.Sám však,chce-li,aby lidé o tomto nebo tomu něco podobného,začli uvažovat,nesmí byti " PODNIKATEL "!A to včemkoliv!!!
Nepochopí-li to,je jeho,možná i snaha něco opravdu " VYTVOŘIT ",marná!
Asi zaspal dobu od r.1990.Tehdy měl míti takovéto fráze aspoň presentovat a ne to co se stalo v tzv. sametové revoluci,kdy jeden bod po druhém neni funkční,platný a je to,shrneme-li to,jenom výsměch všem lidem!!!Jen je platný tehdejší a dnešní datum!
05. 11. 2012 | 20:50

Alice napsal(a):

Vzdělanec, terý slouží jen svému prospěchu, je společnosti na nic ! Proč každý přes sebelepší počáteční umysly nakonec po vstupu do politiky "zvápenatí" ?
05. 11. 2012 | 21:46

Glosator napsal(a):

Autor spadl z měsíce nebo z Marsu. V přímém přenosu vidíme věci, které se JINAK NEŽ KORUPCÍ VYSVĚTLIT PROSTĚ NEDAJÍ!!!!
Média LŽOU a to naprosto prokazatelně. David Rath ještě před svým zatčením popisoval v ČTV svůj pohled na politickou scénu, který lze lapidárně vyjádřit slovy "ať tam přijde kdokoliv, dá se podplatit a to přijde kmotra/firmu/ganstnera levněji, než usilovat o totéž jiným způsobem."
Pravdou také je, že systém poměrného zastoupení plodí slabé nefunkční vlády a klasické demkracie měly buďto většinový volební systém od začátku (GB, USA) nebo na tento systém později přešly (Francie za DeGaulla). Byl to systém poměrného zastoupením který se podepsal na rychlé porážce Francie r. 1940 a dokonce jsem četl článek od jednoho Američana, který toto předpovídal už r. 1937!
Myslím, že potřebujeme autoritativní systém, jako je Putinova vláda v Rusku. Ta je schopna udržet korupci v určitých mezích, zatímco u nás korupce pořád roste a zachvacuje už i zdravotnictví a systém penzí.
05. 11. 2012 | 21:49

Historik napsal(a):

Existoval minimálně jeden naprosto nezkorupovaný politik. Jmenoval se Maximilien Robespierre. Jde o to, zda někoho takového chceme.
05. 11. 2012 | 21:57

Pavel v napsal(a):

Jsem zastáncem přímé volby poslanců a zastupitelů všeho druhu. Každý z nás by měl vědět, kdo je jeho zástupcem v parlamentu a jak si tam počíná (jak hlasuje). Stejně tak by si poslanec měl být vědom, že je svými voliči sledován a posuzován (jak plní volební sliby). Měla by zde být i možnost poslance referendem v jeho obvodu odvolat (tuším, že i toto má pan Janeček v programu). Pak by jistě bylo méně přeběhlíků.

Jaká je však skutečnost? Většina lidí ani neví, kdo byl za jejich kraj do parlamentu zvolen, natož aby voliči věděli, jak ten který poslanec hlasuje. Poslanci jsou si této skutečnosti dobře vědomi. Při hlasování se rozhodují více podle nabídek lobbistů, než podle volebního programu.

Největším zklamáním jsou v tomto systému novináři. Většinou házejí politiky do jednoho pytle. Když je prohlasován nějaký opravdu špatný zákon (různé účelové přílepky), novináři nerozlišují mezi těmi, kdo jsou špatným zákonem vinni a kdo hlasovali proti. Pro ně jsou všichni politici stejná sebranka. Tento pohodlný přístup, žel, přebírají i občané. Je však silně nespravedlivý vůči poslancům, kteří ještě zkažení nejsou.

Já hodnotím iniciativu pana Janečka velmi kladně.
05. 11. 2012 | 22:31

Kybic napsal(a):

Nevidím žádný rozdíl mezi Janečkem a jeho tzv. "zlojedy". Oba zneužívají svého postavení, nedostatku skrupulí, mocenských, technických, finančních, znalostních a jiných výhod k vlastnímu obohacení na úkor těch, kteří mají buď omezené schopnosti, možnosti nebo mají zábrany se takto chovat. Úspěšný "podnikatel" Janeček nic netvoří, jen obírá hejly na finančním trhu, který byl za tímto bohulibým účelem stvořen. Zdrojem všeho zla je současný chazarský finanční systém, jehož je Janeček aktivní součástí a který je třeba odstranit a nahradit jiným, neinflačním systémem, kde nebudou peníze emitovat soukromé osoby.
06. 11. 2012 | 00:03

fler napsal(a):

Panu Janečkovi fandím, i když po tolikerém sklamání, kterého se mi po roce 89 dostalo, je to velmi odvážné. Přesto mu fandím. Vaše protiargumenty jsou nesnesitelně vlezlé tím, jak se snažíte namluvit nám, že pan Janeček je nějaký pohádkový kejklíř a život je prostě takový, jaký my tu teď žijeme. A že my dole jsme to samé, jako ti nahoře. Lžeme, krademe, ždímáme státní rozpočet, jsme plni arogance a jímá nás ohromenost vlastní mocí. No tak to je moc silné kafe! Je tu korupce - no a co, vždyť je i jinde ve světě! To jsou mi teda názory!
06. 11. 2012 | 01:10

muromec napsal(a):

Jana Pechová
To s tím tupým davem který má na svědomí krvavé revoluce jste snad nemyslela vážně? Zkuste nějakou takovou revoluci jmenovat. Neměly všechny ty revoluce v čele skupinu vysoce inteligentních lidí, dokonce sledujících vysoce osvícené cíle? Revoluce taky přece nikdy nevedou "diktátoři", i když se snad následně nějací dostanou k moci.
Jinak revoluce jsou moc potřebná věc, protože někdy to bez nich nejde, staré struktury jen tak nepovolí, mají své zájmy a moc. A ta nejkrvavější byla patrně Velká francouzská buržoazní 1789 - taky vedená vysoce inteligentními a osvícenými lidmi. Pokud jde o krvavost a zlovolnost řádení, a počet obětí, tak ruská VŘSV je proti ní dětský dejchánek. A přesto je dnes považována za jednu z nejslavnějších kapitol světových dějin.
Tak to v dějinách bývá, tak to musí být. Revoluce jsou potřebné, skutečné revoluce bývají nutně krvavé (až na tu naši sametovou, jenomže to bylo kabaretní divadýlko, podobné tomu jaké sehrají zloději co vám přijdou domů "zkontrolovat elektřinu", a ve skutečnosti vás pouze okradou), a trvá několik let, obvykle až jednu celou generaci, než se situace zklidní a znormalizuje.
Žádný tupý dav revoluce neorganizuje a nepořádá. Kdo je to vůbec "tupý dav"? Jsou to vaši sousedé z ulice? Nebo třeba i jedinci z vaší širší rodiny, kterým se nedostalo vyššího vzdělání? Nebo tím myslíte "lidi živící se manuální prací"? Vidíte ten tupý dav dnes a denně na ulicích procházet kolem sebe? Jak se vy osobně od těch lidí odlišujete? Jak víte, že vy nejste "tupý dav"? Představuju si vás jako starší paní s tváří Květy Fialové (musíte uznat, že jsem pro vás vybral moc krásnou a ušlechtilou tvář), jak stojí skryta za závěsem svého okna, hledí dolů na lidi na ulici náhlící se třeba do práce, a tichým hlasem pohrdavě rozmlouvá sama se sebou: "Ach ten tupý dav!"
06. 11. 2012 | 06:38

Abe Normalni napsal(a):

Glosator Vy jste krasna ukazka toho, ze nekteri lide se zaseknou ve vyvojove fazi ditete, ktere to co nevidi povazuje za neexistujici.
Takze vam staci Putinovske Rusko, kde se o korupci nekterych lidi proste nemluvi (a kdyz mluvi, nahodou vas nekdo umlati tyci) a vy jste spokojeni, ze korupce ubylo.
Bouhuzel, zakladnim problemem demokracie neni typ systemu, ale nulova selekce volicu. Ani ridit auto nenechame kazdeho a pritom jde o cinnost, kterou zvladne i cvicena opice.
06. 11. 2012 | 08:29

Abe Normalni napsal(a):

Zde by bylo na miste pripomenout slavny Klausuv vyrok: Nedokazi rozeznat spinave penize.
Za tento vyrok byl pitomci mnohokrat ostouzen. Ti sami pitomci pak ve snaze ho porazit zakladali jednu stranu slusnych lidi za druhou (Unie svobody, Strana Zelenych, Veci Verejne ...) do ktere jim pokazde nalezli lumpove (ktere kupodivu nedovedli rozeznat). Janecek je jen dalsi verze teto komedie. A to poznat povahu cloveka je mnohem snazsi nez dohledat puvod penez.
06. 11. 2012 | 08:33

Abe Normalni napsal(a):

Jeste stoji za pripomenuti jedna vec. Janeckovy negativni hlasy maji prapuvod v Athenskem ostrakismu, strepinovem soudu, kdy meli obcane Athen moznost jednou za rok provest negativni volbu a vyloucit ze spolecnosti jednoho cloveka.
Je ale potreba vnimat, pro jaky typ demokracie to bylo vymysleno. Perikles vytvoril demokracii odpovednych obcanu, kdy se k pravu volit prirazovala i povinost byt volen a kazdy obcan musel alespon jednou za zivot zasednout v senatu. Tedy kazdy si smocil, kazdy se vystavoval riziku, kazdypak mel pravo solurozhodovat. Obcanem take nebyl kazdy, kdo se zrovna v Athenach nachazel, byla to urcita vyberova kasta. My ted mame demokracii vseobecnou-lemplovskou. Rozhoduji lide, kteri krom drzkovani po hospodach nejsou ochotni plnit zadnou obcanskou povinnost a uz vubec se aktivne ucastnit procesu a vystavit se verejnemu soudu.
06. 11. 2012 | 08:43

T.Paine napsal(a):

Výstižný komentář.Je dobré(pozitivní) a konstruktivní to, co dělá matematik,podnikatel,filantropista Janeček ? Spousta lidí asi řekne, že ano. Jsou to jeho peníze. Nemusí to dělat. Může žít v jiné zemi. Může svoje peníze opět investovat do něčeho jiného, co mu přinese další procentuální zisky. Nebo může jen utrácet svoje peníze na extravagantní či banální,přízemní konzumní statky a požitky. Možná se z Janečka stane český George Soros.

Problém, který vidím u těchto lidí, je ten, že oni si "kupují" lidi nebo se snaží "koupit" lidi pro svoji osobní vizi uspořádání společnosti místo, aby se ptali žen a mužů jakou lidé samotní chtějí společnost. Dokud mají peníze, tak budou podporovat onu vizi. Kromě centrálních bank nemá žádný jedinec neomezené množství peněz. Jak bude fungovat ona společnost, až jim dojdou peníze nebo až oni tady nebudou ?

Tato vize může být v protikladu vůči převážné většině společnosti, proti přirozenému řádu a fungování lidské společnosti. To ukáže jen čas. Algoritmický matematický model lze naprogramovat a případně vypnout v době nejistoty a turbulence. Naprogramovat chování lidí při budoucích nejistotách a turbulencích ve společnosti pouze pomocí změny volebního systému do Sněmovny a absolutním snížením počtu poslanců na 162 s předpokladem jejich nezkorumpovatelnosti je teoreticky možné, pro některé lidi možná spíš úsměvné.

Pátrám v lidské historii, ale praktický,úspěšný příklad Janečkovy společenské(r)evoluce pouze se změnou volebního systému do dolní komory parlamentu nenacházím.

Janečkův návrh samotný postrádá princip rovnosti všech hlasů, protože při výběru dvou kandidátů a jednokolové volbě propadnou (přesněji jsou ukradeny) hlasy voličů, kteří budou volit jiné kandidáty a pokud každý vítěz nezíská nadpoloviční většinu hlasů nutných pro zisk mandátu. Teoreticky při účasti deseti vyrovnaných kandidátů stačí vítězi pouze 10.1% všech hlasů voličů, aby získal mandát.

Absurdní je, že Janečkův návrh je vpodstatě návrh na velice pravděpodobné krádeže hlasů voličů.

Proč Janeček experimentuje ? Nevím. Možná, to neví ani on sám. Máme desetiletí a staletí dlouhé historické příběhy, fakta o fungování politických a společenských systémů od starověkého Egypta,Číny,Řecka,Říma, konfederace severoamerických Irokézů až po demokratické i méně demokratické republiky současnosti, aby jsme viděli, co a jak (ne)funguje a co se (ne)osvědčilo.

Jedno ze zlatých pravidel, které stále platí: Cui bono (komu je to ku prospěchu), follow the money (sleduj, kam proudí peníze). Dnes to jsou členové celostátního a krajských vedení politických stran a napojené podniky/firmy.

Pravdivé a dobré myšlenky projdou testem historie.
Jan Hus,Martin Luther,Giordano Bruno,Galileo Galilei, Koperník, Jefferson, Ghandí a Martin Luther King, TGM a mnoho dalších nepotřebovali milióny a (ne)ziskové nadace. Jejich myšlenky, názory a přesvědčení jsou živé a platné dodnes.
07. 11. 2012 | 09:07

Olin napsal(a):

Byl jsem na Janečkově vystoupení v Liberci a silně jsem si opravil své nadšení. Jeho "hádka" s panem Marhoulem byla jen prostředek na vymýváni mozků. Přitom korupci lze odstranit jednoduše, ato zrušením beztrestnosti pro poslance a další tzv."ústavní činitele". V historii vždy platil nejvíce trest a strach z něho. Veřejný činitel by měl být vždy souzen v diametrálně odlišné sazbě. Potom nastolit pořádek v zákonech, odstranění "přilepků" a perfektní zdůvodněni pozměňovacích návrhům, včetně jejich důsledků a zakázat pozměňovací návrhy v posledním čtení. Rozšířit okruh zákonům s potřebnou ústavní většinou, aby o penzi a církevních restitucí nemohl rozhodovat jeden prěeběhlík nebo poslanec s jednou nohou v kriminále. Jinak je jedno ze základních práv občanům byt volen a volit, neviděl jsem dosud, ženy to bylo odebírání mého hlasu někým jiným.
11. 11. 2012 | 11:53

Tomas Trojan napsal(a):

Na Janečkově iniciativě nevidím nic odstrašujícícho, naopak, každá snaha o změnu k lepšímu stojí za trochu té pozornosti...Václav Havel také dělal to v co věřil http://www.facebook.com/pages/Pozitivn%C3%AD-evoluce-Ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi/342724709160280
12. 11. 2012 | 20:52

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane Vlachu,
skutečně ...otevřená společnost je tolerantní politické sdružení založené na pluralitě názorů...!
Krásný,celostránkový úvodeník o tomto vyšel již někdy v dubnu či květnu 1989 a upozorňoval tehdy vládnoucí třídu,aby se takto začala chovat nebo aspoň o tom začít uvažovat???
Velice poučné a nzajímavé,jak to předeběhlo čas a dnes by ODS a celá koalice se tím opravdu měla začít zaobírat.
Všichni vědí,co je to tolerance,politické zřízení a pluralita především,ale,vytáhne-li to někdo náhodou na světlo boží tak je totalista,bolševik,socialista,komunistický lump atd.!Hrůza,že novinářům to tak vyhovuje,že i oni se za to schovávají a používají tento slovník a charakteristiky!!!
Já se za dnešní situaci stydím!!!
14. 11. 2012 | 15:36

Jana K. napsal(a):

Dobrý den,
iniciativa, kterou organizuje pan Janeček, plně podporuji, neboť něco tak pozitivně laděného tu už dlouho nebylo. Hodnotit a znehodnocovat umí snad každý, ale málokdo dokáže vzít své peníze a investovat je, aniž by očekával že mu vydělají. Kdo si poslech některou z nahrávek z Pozitivních měst na webu pozitivnievoluce.cz, zjistí že to tak pan Janeček prostě udělal. A proč? Protože prostě cítí svou zodpovědnost a tu zodpovědnost na sebe vzal. Chápu, že se může lidem zdát těžko uvěřitelné, že je to tak prosté. A tak hodnotí. Dnes zazněla na Pozitivním Hradci Králové tato čísla: 55 tis. propojených lidí během tří týdnů.
16. 11. 2012 | 22:02

Baba Jaga napsal(a):

To: Jana K.
Podívala jsem se lehce nahodile na části vystoupení pana Janečka a utvrdila se v tom, že si za své penízky - jak bývá zmíněno 30 milionů - organizuje zábavnou hru sám pro sebe.
Do politiky sám vstoupit nechce, co bude po eventuální změně volebního systému, kdy se možná mínusy zruší účast komunistů v parlamentu a navolí se do něho zkusmo mnoho nových lidiček, kteří ale mohou rozhodovat i hůře než nynější poslanci - o tom jsem nic nezaslechla. Vy ano, paní Jano? Tak mi, prosím, napište, v kterém městě to bylo, ráda si to poslechnu. Metoda pokus - omyl co 4 roky se mi nezdá příliš přínosná. Ale souhlasím s panem Janečkem v tom, že většina lidí je dobrých.
17. 11. 2012 | 09:31

Baba Jaga napsal(a):

Nu, včera dle písemného záznamu pan Janeček pravil:
Cestu z krize je možné namodelovat. Tak proč už proboha nezachraňuje celý svět?
17. 11. 2012 | 09:59

PEDERSEN napsal(a):

Můj názor k 8 bodům dle pana Janečka
ad1) Český stát JE zkažený a JE prožraný korupcí a neřádem. A víc, než si myslíte.
ad2)Společnost JE ovládána parazitjící elitou. Ale nemusela by být, kdyby občané uplatnili zdravý rozum a nevolili stále tytéž ksichty do stále týchž funkcí...
ad3)Media neplní svou funkci, dezinformují a manipulují veřejnost ale mnohem častěji prostě jen píší pitomosti, protože mnozí novináři už nedovedou napsat smysluplný text ani o tom, jestli včera pršelo, nebo ne. Bohužel.
ad4)Volební systém s pětiprocentní kvótou nahrává tzv. zavedeným značkám, zvláště přihlédneme-li k nepoužívání rozumu voliči, viz. bod 2.
ad5) Voliči by se měli probudit z apatie, přičemž by to mohlo i stačit(opět viz. 2), ale lepším volebním systémem se nic nedá zkazit.
ad5)až 8) To už jsou logické důsledky bodů předešlých.
Takže nezbývá, než s p. Janečkem souhlasit.
19. 11. 2012 | 09:13

PEDERSEN napsal(a):

Babuško Jaguško,
osobně soudím, že na to zachraňování musí být dva: zchránce, který chce zachraňovat a pak ten zachraňovaný, kerý musí chtít být zachráněn, což ovšem "svět" rozhodně není.
Představte si jen tak pro jednoduchost třeba jistého VK, jak si nechává poradit....
19. 11. 2012 | 09:18

pavel v napsal(a):

Já jsem přesvědčen, že hnutí pana Janečka je poctivé, protože neusiluje o získání moci (nezakládá politickou stranu), ale o změnu pravidel hry (změnu volebního zákona), která by eliminovala darebáky v čele politických stran. Tím, že nebojuje o politickou moc, se zásadně liší od Klausů, Zemanů a jim podobných.

Karel Janeček navhuje změnit volební zákon do Sněmovny z dosavadního systému poměrného zastoupení na většinovou volbu. Poslanci by se volili ve stejných obvodech jako při volbě senátorů. V každém obvodu 2 poslance. Volič by mohl dát 2 hlasy kladné a 1 záporný. Volba jednokolová. Výhodou je, strana si nemůže dovolit dát na kandidátku podrazáka - v přímé volbě by neměl šanci (také kvůli zápornému hlasu). Na rozdíl od systému poměrného zastoupení, strana ani její donátoři nerozhodují o pořadí na kandidátce. Aby byl poslanec znovu zvolen, musí respektovat voliče, ne lobbisty.

Přímá volba je velmi nevýhodná pro bolševika. To se ukázalo při posledních volbách do senátu, kdy většina boševiků ve druhém kole vypadla. Oni jsou si toho vědomi a z iniciativy Karla Janečka jim bolí zuby! Proto je pod tímto blogem tolik nenávistných komentářů vůči němu. Že pocházejí od bolševika, lze poznat dle způsobu argumentace. Bolševik se vždy snaží dehonestovat člověka prezentujícího myšlenku. Nikdy se nevyjadřuje k myšlence samé.
20. 11. 2012 | 18:14

Taoiseach napsal(a):

pavel v

"hnutí pana Janečka je poctivé, protože neusiluje o získání moci (...), ale o změnu pravidel hry (...), která by eliminovala darebáky v čele politických stran"
Taky věřím, že poctivé je, ale ANI TROCHU nevěřím, že by ta změna v praxi fungovala tak, jak si pan Janeček představuje. Důvody už jsem popsal ( 05. 11. 2012 | 09:22 ). Není problém v tom, co pan Janeček říká, ale v tom, co MLČKY PŘEDPOKLÁDÁ - a přitom to není splněno.

Jinak volby poměrným systémem i většinovým systémem jsou samozřejmě PŘÍMÉ (volby do sněmovny nejsou nijak "nepřímé"), takže pro rozlišení používejte raději ty první dva pojmy.
21. 11. 2012 | 08:54

Taoiseach napsal(a):

"problemem demokracie neni typ systemu, ale nulova selekce volicu"
Musím se ptát: kdo si myslíte, že jsou ty dvě pětiny lidí s volebním právem, co k volbám nepřijdou? Kdyby volili i tito čtenáři Blesku a diváci Novy, to bychom se teprve nestačili divit...
21. 11. 2012 | 09:37

Taoiseach napsal(a):

Toto bylo určeno pro nick AN jehož rozepsanou podobu mi nepustil antispamový filtr.
21. 11. 2012 | 09:41

any dertpag napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=eCuCGpkikGQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5RouUf77O4
https://www.youtube.com/watch?v=e__TqJCxLOw
https://www.youtube.com/watch?v=Jamd9nitXO8
https://www.ceskazpravodajska.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=OpRKj36QGEU
https://www.youtube.com/watch?v=H7bBveMaPIY
https://www.youtube.com/watch?v=yzHtIqsD6AU
https://www.youtube.com/watch?v=VONOvnIkihw
https://www.youtube.com/watch?v=kR2BJ0bjhco
http://youtu.be/wVbHJCNwkJM
23. 11. 2012 | 22:23

ina napsal(a):

Souhlasím s tím, že v politice jsou zkorumpovaní úplatní lidé. Ale koho jiného tam dosadit, když i na malých vesnicích a městech se děje to stejné? Z neúplatných se vždycky stali úplatní, kteří se hnali a stále ženou za vidinou větších peněz.
25. 11. 2012 | 07:32

nevymytýmozek napsal(a):

aga

díky, popsal jste Janečka perfektně.
Přesně tak to vidím i já a začínám být zoufalý z toho kolik lidí mu věří. Připomíná mi to začínající éru velkého ÁDY a tupé stádo, které za ním šlo s vírou práce a blahobytu.
Stačí se podívat kdo ti agitátoři jsou.
Jen čekám kdy vyrukují s Randákem !
Celá Janečkova existence je prapodivná a to nečtu konspirace.
Stačí si pečlivě přehrát všechny mýtinky Potitivní evoluce a dobře poslouchat.
26. 11. 2012 | 13:49

adam napsal(a):

Janeček vás dotáhne do pekel, vím co píši.
26. 11. 2012 | 13:53

merci napsal(a):

Abe Normalni
díky, že jsou tu i lidi s mozkem jako vy.
26. 11. 2012 | 13:58

janek napsal(a):

Nebyl jsem nikdy v žádné strani, ani dříve v KSČ. Dodnes se vzpamatovávám z podvodu roku 89. A ono hle, je tu další.
Lidé zapomínají. Žije se mezi korupčníky hnusně, hnusný je i morální úpadek. Pokud dnes někdo věří Janečkovi, teprve se dočká opravdového očitce! Lidi, nebuďte tupci !
26. 11. 2012 | 14:09

Evelina Kopretina napsal(a):

Janečkova snaha je velmi hrdinská a taky roztomile dětinská a tím velmi sympatická pro velký dav (v skrytu duše doufám, že ne tupý).
Postrádám však v Janečkově teorii komplexnější přístup k lidské bytosti jako takové... Zavedení Nového volebního systému by mělo zajistit, že KANDIDÁTI budou samí SLUŠNÍ lidé? A ty slušné lidi bychom měli poznat např. podle CV.. Takže dle této pozitivní vize se najednou všichni SLUŠNÍ lidé teď probudí a půjdou dobrovolně hromadně do politiky?
Jak zaručí pan Janeček, že dnes velmi SLUŠNÝ člověk zvolený spoluobčany se nemůže za měsíc v politice změnit? Člověk je fenomén proměnlivý a když změní prostředí, bohužel se mohou lehce změnit i jeho zvyklosti SLUŠNOSTI. A tedy myslím, že k tomu, aby se zafixoval lidský charakter, nepostačí ani záporné body ve volebním systému. To je oblast, na kterou matematické zákony prostě neplatí. A osobně si myslím, že většina slušných lidí zůstane ve svém slušném prostředí.
26. 11. 2012 | 17:58

Adam Podstavka napsal(a):

V zásadě s komentářem pana Vlacha souhlasím. Přesto například změnu volebního systému velice podporuji. Nerozděluju lidi na zlojedy a dobroděje. Ovšem současný systém umožňuje relativně snadné ovládnutí české politické scény pomocí peněz. Stačí si zaplatit ty největší strany. A ty už si pořeší, jak mít ve sněmovně lidi, kteří jsou ochotni se v mnoha ohledech závislými a tedy neschopnými jednat dle vlastního nejlepšího přesvědčení. V systému, kde nevybírá lidi strana, ale občané, je mnohem snazší se prosadit jako nezávislý na tlacích a věrný svým ideím. Samozřejmě to stále mohou výrazně ovlivňovat média, tlaky zvenčí atp. (obzvlášť v případě prosazení záporných hlasů).

Ale, což je pro mě nejdůležitější, pro nezávislé bude mnohem snazší se do sněmovny dostat, budou-li chtít a pro "tahače za nitky" o dost obtížnější současnou scénu ovládat.
27. 11. 2012 | 11:59

zrcadlo napsal(a):

Pane Janeček a celá pozitivní evoluce

Jsem velice udiven výsledkem prezidentských voleb podle vašeho systému.
Schwarzenberg první !!!! ???, Franz druhý, to je tedy děs. Buď jsou voliči naprostí ignoranti a dementi, nebo je váš systém nakočku.

Podle takového systému volit tedy nechci.

Jediné rozumné vysvětlení, proč vyhrál 1. kolo Zeman a Schwarzenberg je, že volby zfalšovali ajťáci. Okrskáři to sečetli, nahlásili a v ústředí jako vždy to zfalšovali!!! To není vůbec možné, aby ti dva to vyhráli.
Sdělení pro ostatní, kteří nechápou úspěch Schwarzenberga, jednoduché - falešné vše co se dalo: média, masáže, dementní voliči a ignoranti z větších měst, české ovce, švejci, duté hlavy, šprýmaři,korupčníci,ufoni a jiná modrá verbeš....Co chcete po genetický zbabělém národu, 300 let pod Habsburky, 5 let pod fašizmem, 40 let pod komunisty, několik let pod Havlem a doráží to Klaus.
Od takového národa nelze nic kloudného a rozumného čekat. Hrstka slušných a rozumných lidí na tom nic nezmění, byť by se sebevíce snažila.
14. 01. 2013 | 20:13

Jiří Wagner napsal(a):

Demokratický systém při volbách je poměrný volební systém, který nejlépe odráží názorovou různorodost ve společnosti a nepotlačuje názorové menšiny. Každá nová myšlenka má nejprve málo stoupenců.
Největším problémem Janečkova volebního systému je rozdělení do mnoha volebních obvodů a existence záporných hlasů. Pozn.: Chybí mi informace jestli politická strana může do volebního obvodu navrhnout 1 nebo 2 kandidáty.
Předpokládejme hypoteticky, že v každém volebním obvodu bude mít nejlepší skóre kandidát např. z ČSSD, po něm v těsném závěsu kandidát ODS a pak budou následovat kandidáti dalších stran. V takovém případě se do Sněmovny dostanou pouze 2 nejvíce preferované strany! Dále si představte, že každá politická strana bude nominovat do každého volebního obvodu 2 kandidáty, to je celkově 162 kvalitních kandidátů. Zde jsou opět znevýhodněny malé strany.
Záporné volební hlasy znevýhodňují jednak kandidáty se špatnou pověstí, ti ale stejně dostanou málo hlasů a za druhé výrazné osobnosti, kteří nahlas projevují své názory. Např. Výrazné propagování progresivní daně se nebude líbit pravicově laděným voličům a výrazná podpora podnikání zase levicově smýšlejícím. Zůstanou jen ti líbiví, kteří příliš nevyčnívají a nezavdávají příčinu k výměně názorů. To znamená, že záporné volební hlasy zvýhodňují šedý střed.
Více jsem o tom napsal na http://alternativyzivota.weebly.com/volebniacute-systeacutem-ii.html
16. 02. 2013 | 13:44

Jana Bílá napsal(a):

Je zajímavé, že pan Janeček nevystoupil se svými názory a vizemi již dříve, v devadesátých letech, kdy probíhala kuponová privatizace, na finančních trzích bylo možné vše a zákony nahrávaly podvodníkům a rozkrádačům. Asi mu taková situace vyhovovala pro vlastní zájmy.
06. 03. 2013 | 09:35

Nishkam napsal(a):

Divný článek. "Rétorika třídního boje" zní podle mně jinak. Bohužel si to ještě pamatuji.
26. 11. 2013 | 18:18

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally merely details -- important details, but variants on this theme. index.php is the control, the menu method determins what the "current page" is, and plenty of events get fired in the act of building that page. Plugin modules can hook into those events and alter the work flow/supply additional information/etc. That is also a part of the reason so many Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Somebody asked to get a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:31

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 15:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy