Novinářský pláč na špatném hrobě.

07. 02. 2009 | 12:49
Přečteno 4282 krát
V naprosto neuvěřitelné záplavě nářků nad koncem svobody slova v České republice, kterou rozpoutali někteří novináři poté, co Parlament přijal novelu trestního řádu zavádějící do českých poměrů situaci, která je naprosto standardní ve všech demokratických zemích – totiž právo na ochranu obětí trestných činů a zákaz publikování nezákonně získaných materiálů, které jsou součástí trestních spisů – zanikla zcela cudnost, s jakou se i enomovaní publicisté, a dokonce i někteří politici, ve svých komentářích vyrovnávají s naprosto neuvěřitelnými a v celé demokratické Evropě zcela vyloučenými poměry při získávání tzv. odposlechů,v jejichž publikování spatřují někteří náhle onen úhelný kámen svobody slova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tak J. Hanák ve svém sloupku příznačně nazvaném „Naducaní mocí“ (Právo 7. 2. 2009) naříká nad tím, že „redakce nebudou smět zveřejňovat odposlechy, ke kterým se dostanou, „a dokonce i P. Pithart v Lidových novinách z téhož dne („Novináři zpátky do boudy?“) doufá, „že se najdou novináři…., kteří uveřejní (nikoliv ukradnou) odposlechy , které se jim dostanou do ruky .“

Zvláštní. Jakpak se asi k těm odposlechům novináři „dostanou“, pane Hanáku, pane Pitharte? Aniž je, či někdo jiný, ukradnou? Když nemají žádné legální právo nahlížet do trestního spisu a pořizovat z něho výpisy? Když každé uveřejnění každého takového záznamu odposlechu – který je součástí trestního spisu - signalizuje, že došlo k porušení zákona? A na takovém zcela běžném a masivním porušování práva má být postaveno jiné právo, totiž právo na svobodu slova u nás? To snad ne.

Problém spočívá, podle mého, v něčem jiném. Část novinářské obce si zvykla, že nemá ve své práci žádná, ani zákonná, natož pak etická nebo morální omezení, a že mohou uveřejňovat cokoliv, nejen bez jakékoliv odpovědnosti ke komukoliv a k čemukoliv, ale také – a to je mimořádně důležité - bez jakékoliv možnosti ověřit si pravdivost zveřejněného. Opravdu patří ke svobodě slova právo novinářů (nikoho jiného!) zveřejňovat cokoliv? Již před několika dny jsem na těchto stránkách („Návrh na trestní postih zveřejňování odposlechů je správný!“ ) psal o zkušenostech z jiných demokratických zemích o tom, že něco takového jako je u nás, totiž bezohledné zveřejňování části trestních spisů, je v jiných demokratických zemích naprosto vyloučeno a žádný novinář by si zde – pod hrozbou vysokých pokut – zveřejnit něco takového nedovolil. Kupodivu to zde nikdo nepovažuje za zásah do svobody slova, ale za respekt k jiným právům a právu jiných. Novináři pláčí na špatném hrobě: měli by „děkovat“ různým Kroupům a různým MfD, kteří zbořili tenkou hranici mezi demokracií chránící svobodu slova a bezohlednou, beztrestnou štvanicí, která z hlídacích psů demokracie činí ty, kteří demokracii rvou na kusy.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Socialista napsal(a):

Tohle dělali komunisté a Vy nemáte právo, jakkoliv zasahovat do svobody tisku !!!!
07. 02. 2009 | 12:58

Direct Shooter napsal(a):

Parazit sám propagující bezpráví se náhle dovolává práva. Zvláštní situace....
07. 02. 2009 | 13:04

Stanislav Křeček napsal(a):

to socialista: Až si v novinách přečtete článek o tom, že kradete vsamooslze a vaše manželka jen honí chlapy pak budete asi o takové "svobodě" soudit jinak
07. 02. 2009 | 13:23

Direct Shooter napsal(a):

To Standa Křeček:
Už se blížíte, soudruhu. Akorát že (...) ne v samoobsluze...
07. 02. 2009 | 13:28

Paterik napsal(a):

Křeček:
to jsou jenom bláboly. Jaké odposlechy byly v médiích zveřejňovány? Že nějaký Pepa Vomáčka z Horní Dolní kradl v samoobsluze? Chacha... V novinách defilovaly takové "banality" jako Krakatice, plovoucí kapříci ve fotbale... Co udělala naše slavná justiční mafie? Vyšetřila něco? Samozřejmě se politikům nelíbí, že se veřejnost dozví, že se kamarádí s mafiány. Reakcí poslanců ovšem není, aby dali naši justici do pořádku, jediné, co dokážou, je zakázat zveřejnění. Na tom se shodnou napříč spektrem. Proč rovnou pan poslanec neřekne, že zavádíme cenzuru, protože nás novináři štvou? Proč se to pokouší pokrytecky balit do vznešených záměrů?
07. 02. 2009 | 13:38

Jose napsal(a):

SOUHLAS ! To co je u nás, to je tyranie médií.
07. 02. 2009 | 13:55

Al Jouda napsal(a):

Pane Křeček, Vy jste problém svobody slova zůžil na zveřejňování obsahu trestního spisu ! Vezměte příklad videa natočeného bezpečnostní kamerou v hotelu, kde se sešel Šlouf a Weigel. Tady o žádný trestní spis nešlo, a přesto paní Slonková dostala pokutu.
Vždyť tu schůzku mohl pozorovat každý, kdo byl v té době v hotelu, tak o co jde ?
07. 02. 2009 | 14:07

Stanislav Křeček napsal(a):

to jouda: sledovat a psát o tom mohl a může samozřejmě každý. Za to nikdo netrestá a trestat nebude. Ale natočení soukromého setkání dvou lidí je zásah do jejich svobody a mělo by být zveřejněno i to, kdo takto natáčí, nemyslíte? Pokuta je za to, že Slonková odmítla toto oznámit. Zda pokuta je ovšem na místě o tom mám ovšem pochybnost.
07. 02. 2009 | 14:13

Jedla napsal(a):

Pokládám za kulturnější, když redakce zveřejní informaci ze spolehlivého zdroje a tento zdroj bude chránit, než když budeme odkázáni na fámyzdat.
Neschopnost justičních úředníků chránit spisový materiál není problém novinářů.
Na druhé straně přiměřená ochrana obětí trestných činů je nutností. Znásilněná či zneužívaná osoba nebude zrovna stát o to, aby se nad detaily z vyšetřování s uvedením plného jména oběti řehtali hospodští povaleči na růžku (a fandili pachateli jak na fotbale).
07. 02. 2009 | 14:20

Neopřemyslovec napsal(a):

Slavníkovci na svém území neuznávali moc nikoho jiného. Proto dopadli tak jak dopadli. Přemyslovci tak byli donuceni k represi. Novináři neuznávají na svém území také nikoho. Vsugerovávají si právo na informování občanů. Kde prosím mají domument, o tom, že si občané něco takového přejí? Kdo je prosím hlídá, aby neprováděli kriminální činy? Co když bude pan Čunek zbaven všech obvinění? Jak budou potrestáni novináři za nepravdivé osočování pana Čunka? Proč byli novináři v hluboké ilegálnosti za léta nesvobody? A nyní v době svobodné si hrají na ochránce čestných řádů a bytí? Jak máme být ochráněni před bezskrupóznosti s charakterem řeznikého psa novinářky Slonkové? Kdo nám zaručí, že nejsme manipulováni či mistifikováni novináři? Lidé! Kapitalisticky bděte!
07. 02. 2009 | 14:21

krysa křeček napsal(a):

Zajímalo by mě, jak je to s vaším regulovaným bytem, kde bydlíte za peníze nás nájemníků bydlících za tržní nájem. Proč s vašim poslaneckým platem zabíráte tento byt, kde by mohl bydlet nějaký skutečný sociální případ. Jste takový pokrytec již od narození nebo se to objevilo až časem s vlastnictvím regulovaného bytu?
07. 02. 2009 | 14:29

MerryMan napsal(a):

Myslím si, že pí. Slonková se může obrátit na soud a co ten rozhodne, to platí. Proč by se zde měla rozebírat její zodpovědnost či nezodpovědnost.

Problémem je, zda zveřejněný obsah byl pravdivý v době zveřejnění. Od okamžiku zveřejnění do okamžiku prokázání může uplynout dlouhá doba, po kterou může být člověk vláčen všemi možnými médii a ne každý má tak pevné nervy, aby to přežil bez následků. Zákon podle mne tuto podmínku splňuje. Jak víme z nedávné "Čunkiády" i vyslýchaný má problém nahlédnout do spisu, proč by ho měl mít novinář, který ty odposlechy potřebuje jako upoutávku na reklamu dámských vložek, toaletního papíru atd.

Již od dob starého Říma platí zásada, že je lépe propustit 100 viníků, než odsoudit jednoho nevinného. Převedeno do dnešní doby:"Je lépe zabránit zveřejnění odposlechů 100 darebáků než uveřejnit odposlech jednoho nevinného." Konec konců si novináři mohou počkat a veškeré odposlechy zveřejnit po jejich přehrání v soudní síni.
07. 02. 2009 | 14:30

student napsal(a):

Odposlechy mě tak moc nezajímají.
V každém případě je ale nutné trestat novináře (a jejich šéfy)
za nepravdivé zprávy.
07. 02. 2009 | 14:41

Amigo napsal(a):

Pane Křečku, Vy si opravdu myslíte, že v našem Absurdistánu je možné používat zákony, které platí v jiných DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH?
Spíš mi to vyznívá, že v parlamentu a senátu jeden na druhého cosi víte a proto ta jednota.
Sabina Slonková přece není potrestána za to, že zveřejnila nepravdu, nebo něco soukromého, co nás obyčejný plebs nemusí zajímat.
Zveřejnila jakési spolčování lidí veřejně činných.
A potrestána má být za zamlčování zdroje.
Ale já, který se považuji za čestného člověka a nějakou nepravost a špínu bych objevil a nesměl ji zveřejnit, sám bych této možnosti (informovat přes novináře veřejnost) využil.
Svým postojem jen přibližujete naši zemi k prvnímu místu v žebříčku KORUPCE.
07. 02. 2009 | 14:52

Stanislav Křeček napsal(a):

to amigo: o z čeho usuzujete že nemáte možnost zveřejnit nepravost? Toto právo nikdo nikomu nebere...
07. 02. 2009 | 15:00

4 MerryMan napsal(a):

...Konec konců si novináři mohou počkat a veškeré odposlechy zveřejnit po jejich přehrání v soudní síni " ...
No jo, jenže mnohdy bez práce novinářů to do té soudní síně ani nedojde, protože se vše zamete pod koberec. Ono se tak stane v případě potentátů a "vrcholových managerů" vlastně pokaždé, ale s tím by v tomto absurdistánu mohl zamést už asi jen Krakonoš
07. 02. 2009 | 15:06

MerryMan napsal(a):

V případě např. Čunka, bytu Tlustého, bytu Kalouska, nákupu poslanců se to zametlo pod koberec i s účastí poslanců.
07. 02. 2009 | 15:18

StandaT napsal(a):

Od teď to zase bude MY a ONI. Našlápnuto bylo už delší dobu. Teď jste ten krok udělali.
07. 02. 2009 | 15:29

MerryMan napsal(a):

Dovolím si uvést nezkreslený výpis z MfD:

Doufám, že následující slova bývalého českého a dnes kanadského novináře zveřejníte. Považuji vaše krokodýlí slzy nad zákonem o tom, že novináři nesmějí používat policejních odposlechů, za vrchol pokrytectví. Abych se vyjádřil co nejpřesněji: ano, je více než pravděpodobné, že poslanci toto ustanovení přijali ze zcela nesprávných, ano, neslušných důvodů, ale nic to nemění na tom, že sdělovací prostředky nejsou ani nad zákonem jako takovým, ani nad běžnou slušností. V první řadě: policejní odposlech v zemi, která o sobě tvrdí, že je demokratická, vznikne poté, kdy policie požádala soudce o povolení, a pak to povolení dostala. Účelem takového odposlechu je vyšetřit podezření z trestného činu. Odposlech má policii pomoci, aby případně změnila podezření v jistotu a pak zakročila. Když zveřejňujete pouze záznam policejního odposlechu, nejen že můžete mařit (a často maříte) další průběh vyšetřování, ale navíc zveřejňujete pouze jeden kamínek z mozaiky. To je hrubá neslušnost.

Jak vůči vyšetřovaným, tak vůči čtenářům. Zadruhé: pakliže odposlech hrál nějakou podstatnou úlohu v odhalení zločinu, použije jej žalobce ve většině případů při soudním přelíčení. V tu chvíli se však stává záznam věcí veřejnou a jeho použití se stává zcela logickou částí reportáže spolu se všemi ostatními poznatky, které zpravodaj získá zákonnou cestou. Zatřetí: odkud víte, že záznam, který jste získali od úředníka, který porušuje služební přísahu, je úplný? Co když jde o účelový sestřih, který má vyvolat určitý dojem?

To nevíte, ba ani nemůžete vědět, ale i přesto se domáháte práva něco takového zveřejnit. Účel nesvětí prostředky a drze tvrdit, že vám jde jen a jen o svobodu slova, hraničí s bohapustou lží.

O autorovi| PETR ADLER, peter_adler@canada.com
07. 02. 2009 | 15:30

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Pane poslanče, doktore práv a předsedo SON (Sdružení ochrany nájemníků),

nejsem právník jako Vy, právo jsem nestudoval ani jeden den.

O zákonech vím to, že se všechny zákony musí dodržovat, alespoň v demokratických zemích. ČR patří mezi demokratické země, nehodnotím kvalitu demokracie.

Ze všeho nejméně kontroverzní je podívat se na to, co se píše v zákonech. V trestním zákoně, zákon č. 140/1961 Sb., ve znění č. 296/2008 Sb., je obsažen § 13 - nutná obrana.

§ 13
Nutná obrana
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

http://business.center.cz/b...

Novináři nezveřejňovali z trestního spisu krádež v samoobsluze nebo to, že něčí manželka honí chlapy.

Když novináři zjistí, že velmi závažné činy není vůle vyšetřovat, např. viz "justiční mafie", tak by měli mít možnost tyto velmi závažné skutečnosti zveřejnit, přestože za jiných okolností je tímto zveřejněním porušen nějaký zákon. Toto zveřejnění vnímám jako nutnou obranu společnosti před "zametáním pod koberec" případů, ve kterých jsou zákony porušovány mnohem více.
07. 02. 2009 | 15:55

Mour napsal(a):

Autorovi: Ve svém příspěvku píšete, že "Parlament přijal novelu trestního řádu zavádějící do českých poměrů situaci, která je naprosto standardní ve všech demokratických zemích.". Předpokládám, že toto tvrzení máte podložené studiem odpovídajících zahraničních právních úprav a jejich srovnáním s právě přijatou úpravou českou. Mohl byste toto srovnání podrobněji popsat, resp. např. alespoň uvést internetové odkazy na texty příslušných obdobných zahraničních právních úprav?
07. 02. 2009 | 15:55

Amigo napsal(a):

No pokud mě k mlčenlivosti váže moje profese...
Obyčejný člověk se snad k choulostivým informacím nedostane.
Mám na mysli korupci, podvody, marnotratné utrácení ze státního atd.
07. 02. 2009 | 16:01

Krach napsal(a):

Bohuzel novinari si za toto opatreni, ktere je taky "rozporuplne" mohou sami.
Kazdy z mladych se vidi v tom, ze odhaluje "Watergate" a zapomina na overovani z vice zdroju, o neobjektivnim podani informaci se nebudu ani zminovat.

Pred lety novinarka Slonkova v reportazi o jistem pracovniku MZV, se zminila pusobeni nasi vojenske rozvedky v Rusku. Hodne jsem se nasmal, nebot ruska FSB nemusela hnout ani prstem, aby omezila praci nasi tajne sluzby.
07. 02. 2009 | 16:04

Honza Český napsal(a):

Pane Křečku,
Asi by bylo fér, kdybyste přiznali, co všichni tuší
Česká politika je natolik provázaná s organizovaným zločinem
Že nikdo z politiků neví, co se na něj z kterého odposlechu provalí
Pikantní je na tom to, že jisti si nejsou ani ti, kteří s organizovaným zločinem
neměli a nemají nic společného
Tak jste to zařídili, tak to tu funguje
Prostě jen chráníte sami sebe
A ty řeči o demokracii …
07. 02. 2009 | 16:24

Řeřicha napsal(a):

Pane poslanče, už jste si ověřil, co v "jiných demokratických zemích" - jmenovitě ve Švédsku, oblíbeném to státu v citacích ČSSD, znamená " offentlighet princip"?

Podle Vašeho nejčerstvějšího článku zde lze zcela jasně vyvodit, že nikoliv.

Zkuste se tedy konečně v této otázce trochu erudovat, abyste nebyl v očích informovaných spoluobčanů za… méně informovaného.

Děkuji

...
07. 02. 2009 | 16:48

zdesta napsal(a):

Vážený p.Křečku:Uvedu modelový příklad.Ministr vnitra s tajnou zprávou pl.Kubiceho (vynechme pravdivost nebo hypotézu)zachází jak s propagačním materiálem.Pro tisk nebyl žádný problém se k tomoto dokoumentu dostat.Nelze ani bohožel tvrdit,že v tom nebyl záměr.Zveřejněním se může dotyčný novinář dosta do vážných problémů.Pětimilionová pokuta,nebo pět let v lapáku.Politikovi ve státní funkci to asi nehrozí že? Nanejvýš nějaká pokuta, představující sumu na trošku náročnější večer někde v baru.Taková imunita až do hrobu je bezva hlína.Pokud má funkce práva fungovat tímto způsobem tak pán bůh s námi.
07. 02. 2009 | 17:31

vlk napsal(a):

Pane Křečku
silně si pletete pojmy! Vás 200 bafuňářů z Malostranského náměstí povýšilo SVUJ zájem nad zájem občana a státu!

Pproblém úniku odposlechů nelze řešit tak, že prostě budete trestat ty, kteří s nimi seznámí veřejnost, když už uniknou! A v zájmu té veřejnosti! Aby měl občan jasno, co jste vlastně na Malostranském náměsí zač! Pročpak nezakážete fotbalové zápasy, když rowdies je zneužívají v podstatě k občanským nepokojům? Tam , zatím pro mne kupodivu, ještě umíte rozeznat mezi příčinou a důsledkem.
A u odposlechů je příčino, kvůli které jste nasadili náhubek novinářům -morálka, chamtivost a nestydatost vás jednotlivých mocných! Nikolvi nás tady dole, kvůli kterým jste prý tenhle zájkkon přijali. Bába Dymáková z Horní Dolní nikd y nebud e terčem nějakých nekalých snah nějakého Janka Kroupy, protože je prostě pro něj nezajímavá. Nezajímavá do té doby než si začne telefonovat s nějakým tím Íčkem, Téčkem a podobnými.A to ještě jen v případě, že s ním bud e cosi velmi velmi podivného nějakmachlovat.
Přestaňte se ohánět veřejným zájmem, ochranou práv jednotlivce! Mne tímhle zákonem nechráníte. Chráníte sebe. Vám nevadí odposlechy. Normu na jejich povolování jste nastavili kdysi velmi vágně. Vám dokonc e nevadí ani úniky odposlechů, protože jinak byste proti tomu něco intenzivně dělali. Vám vadí až jejich zveřejnění!
Mně - na rozdíl od vás vadí snadné povolování odposlechů, které podle zasvěcených s e povolují velmi ledabyle, ještě víc mi vadí kvalita státní služby , která nedokáže zabránit elementárním únikům. Ale rozhdoně mi nijak nevadí zveřejnění těch odposlechů, když už uniknou.
Pokud si totiž pamatuji byly tři velké úniky :
1- Ivánek
2- Kořistka
3-Krakatice
Ve všech třech případech shledávám jejich otištění za plně opodstatněné.

A mám li zvolit nejpříhodnější přirovnání pro práci parlamentu nad tímhle zákonem, pak se mi vynořuje obrázek francouzské šlechty někdy v roce 1785... Měla problém s hygienou. Poěmrně dost velký. Voda a mýdlo prý nebyly právě její živel. Za to byla velmi znalá a vynalézavá v práci s voňavkami.
Totéž jste předvedli i vy.
A sděluji vám - mám zcela vážný a záásadní problém po tomhle hlasování volit vaší partaj!
07. 02. 2009 | 17:32

Sonny napsal(a):

Čeho se tak bojíš, Křečku?
07. 02. 2009 | 17:33

juliana napsal(a):

"...Parlament přijal novelu trestního řádu zavádějící do českých poměrů situaci, která je naprosto standardní ve všech demokratických zemích..."

Ještě tak zavřít ústa Reportérům bez hranic a Evropské asociaci vydavatelů novin!!
07. 02. 2009 | 19:01

Zacheus napsal(a):

Pravdu má pan dr. Křeček v tom, že se novináři k odposlechům mohou dostat pouze nelegálně, nejsou-li sami účastníky trestního řízení. Protože jistě nic nelegálního nedělají, tak bych neviděl problém v sankci za eventuální zveřejnění takového odposlechu - jde jistě jen o teoretickou "pojistku".

Argument, že ovšem díky stavu této společnosti se jen takto může veřejnost dozvědět o tom,co se děje ( například co dělal Íčko s Téčkem) je ovšem také velmi zajímavý a měla by jej právní teorie trochu ošetřit. Tady jde zřetelně o střet dvojího pohledu na věc a třeba v dalším blogu autor nějaké oboustranně přijatelné řešení najde:).
07. 02. 2009 | 20:09

Zacheus napsal(a):

Jinak o tom, jak si někteří novináři představují míru etiky svého povolání, podle mne svědčí i nedávná afére dr. Ratha.

Za možná nepříliš šťastný, ale přece jenom zjevně legitimní krátký exkurs do historie v tom smyslu, jak některé země, včetně Německa v době vlády Hitlera, reagovaly na tehdejší hospodářskou krizi, jej týdeník Reflex ve "vtipné" karikatuře jako Hitlera představil a i jinde byl dr Rath v této souvislosti předmětem naprosto přehnané kritiky.

Když papež Benedikt XVI. učinil gesto milosrdenství a rehabilitoval katolického biskupa Richarda Wiliamse ( šlo o čistě vnitrocírkevní záležitost, kdy tento biskup odmítal závěry II. vatikánského koncilu a byl proto předtím exkomunikován ), a tento biskup v televizním rozhovoru zpochybnil rozsah holocaustu, objevily se "etické titulky" jako "Papež rehabilitoval popírače holocaustu". To je zjevná a zlovolná manipulace ze strany novinářů.

Když v Právu ( 6. února 2009) jakýsi pan Pulpul ze španělské skupiny SKA-P se zmínil o "tajném vatikánském dekretu, který má maskovat všechno to sexuální obtěžování, včetně pedofilie", a který " v platnost uvedl kardinál Ratzinger, současný papež", také se redakce Práva - v rozporu s elementární etikou - zjevně neobtěžovala prověřit tato fakta ( včetně toho, jak se údajný tajný dekret dostal do rukou pana Pulpita a zde nejde o falzifikát), a klidně zveřejnila jedovatou slinu, aniž by druhé straně dala možnost se k tak hrubému obvinění vyjádřit.

Takže možná, že mají novináři také dost másla na hlavě a nemusí jít vždy o útok na svobodu slova, pokud se také i po nich vyžaduje zákonná odpovědnost ( neboť jenom "kontrola čtenářů" na níž se odvolávají, někdy prostě nestačí).

Čímž samozřejmě nezpochybńuji práci těch mnoha novinářů, kteří etické principy své práce dodržují, včetně, jak doufám, redaktorek a redaktorů Aktuálně cz.
07. 02. 2009 | 20:30

Zacheus napsal(a):

Snad jenom ještě dodám- omlouvám se, že už potřetí vstupuji do diskuse - že podle mého názou není správné,je-li novinář nebo novinářka sankcionován (a) za to, že neuvedl(a) zdroj svých informací.
07. 02. 2009 | 20:52

Luba napsal(a):

Pane Křečku,
spočítal jsem, že jste ve svém krátkém článečku užil celkem sedmkrát slovo demokracie/cký, atd.

Že Vy se o tu svou demokracii bojíte, což? O tu svou, malou, soukromou ... demokracii pro elitního popula.

Demokracie je proces, nikoli stav. Je to dynamický systém, který se vyvíjí od někud někam.
Svým postojem se podobáte našemu Nejvyššímu, který, když se mu nějaký názor či postoj nelíbí, označuje ho ihned za ohrožení demokracie.

Dosavadní demokratický proces u nás nabývá dosti žalostných forem. Dokud zde budou vládnout mafie a nejrůznější kliky, je třeba k jejich rozkrytí použít dostatečně razantních metod.

Investigativní novináři dělají záslužnou práci v celospolečenském zájmu.
Není dobré rušit pranýř veřejného mínění, protože někteří mocní lidé s hroší kůží se bojí jen ostudy a ztráty tváře. Veřejnost zkorumpují stěží.

Je dobré, když budou mít, v důsledku záslužné práce neohrožených novinářů, Vaši nepoctiví kolegové i nadále špatné spaní.
07. 02. 2009 | 20:55

JanChán napsal(a):

Pan Křečku,
napsal jste: a z čeho usuzujete, že nemáte možnost zveřejnit nepravost? Toto právo nikdo nikomu nebere". Hluboce se mýlíte, pane Křečku, neboť přesto, že by to tak mělo být, opak je pravdou. Zkuste napsat do nějakých novin nepravost, kterou spáchá na příklad starosta města, senátor, člen ODS.Myslíte si, že tisk v daném regionu-okrese, kde starosta působí Vám tuto skutečnost zveřejní? Ani náhodou, mám s tím bohaté zkušenosti, tak o čem to mluvíte? Je jasné, že z poslaneckého křesla mnoho reality všedního ze života lidí moc nepochytíte, kdyby tomu bylo naopak, snad byste tam už ani neseděl.
K odposlechové problematice zde již bylo napsáno dost, zastávám rovněž názor, že Vám ani ostatním kolegům nejde o ochranu zájmů občana, ale o vaše zájmy, zájmy politiků. Protože ať jde o cokoliv, na každém šprochu, pravdy trochu. Jiná otázka je, zda jsou vynesená, po Vašem ukradená, fakta rele nebo irelevantní a jak, kdo, kdy umožnil tyto informace vydat. O krádeži mluvit je nesmysl. Kdyby šlo o krádež, pak by muselo jít současně také o vloupání či loupež, protože fakta a dokumenty se neválejí na chodbách či ulici, ale jsou jistě v místech, kde jsou přinejmenším zamknuty dveře. Byl-li údaj, informace či cokoliv jiného odcizen, jak říkáte, muselo by být použito násilné vloupání do místnosti a teprve by mohla být věc zcizena. Člověče, jste právnicky vzdělaný člověk, copak můžete mluvit o nějaké krádeži? Když už se kdy něco takového stalo, neslyšel jsem, že by v souvislosti s únikem, či krádeží, jak Vy říkáte, došlo k násilnému vniknutí, potažmo loupeži něčeho, co měl být nějaký dokument, fakta či pod. Jak jsem napsal, hájíte sami sebe, protože máte strach nejen před veřejností, ale i před svými kolegy. Každý má něco za lubem, za nehtama, každý má prostě černé svědomí a bože chraň, aby se to někdo dozvěděl!! Tak co Vy na to, pane Křečku?
07. 02. 2009 | 21:11

Tupelo napsal(a):

Vlku, prominte ale vypujcim si z Vaseho textu par vet, ktere podle me plne vystihluji, o co ve Spojene Snemovne (hlavne s vyjimkou komunistu, ale ti se stejne jen zdrzeli) jde:

"Přestaňte se ohánět veřejným zájmem, ochranou práv jednotlivce! Mne tímhle zákonem nechráníte. Chráníte sebe"

Naprosto vystizne napsane, a za pravdu Vam musim dat i v bode, ve kterem popisujete ze Vas hlas pro CSSD neni zdaleka jisty. U me jde o podobny proces, CSSD by nemela spolehat na to, ze prestoze daleko nejsympatictejsi PARLAMENTNI strana, me dostane do situace, ze mi nezbyde volit nikoho jineho (1. v tomto volebnim obdobi pro me padlo tabu ohledne volby jeji levicove kolegyne (i kdyz stale jen velmi malo pravdepodobne); 2. volba stejne sympaticke nebo sympatictejsi neparlamentni strany (klidne i s pravicovejsim programem nez ma CSSD, pokud ji budou reprezentovat duveryhodnejsi osoby) - zde je pro me hlavnim rizikem neco co bych nazval Zelenym syndromem - nechci aby se neco podobneho soucasnym zelenym opet objevilo); 3. nevolit vubec - coz by byla jen rezignace)

A vubec bych se nedivil kdyby pri soucasnych vykonech cele politicke reprezentace si neprohodily posledni a predposledni subjekt z zebricku zde: http://domaci.ihned.cz/c4-1... , sva mista. Vlastne me prekvapuje ze uklizecka skoncila posledni pred par mesici.

Preji Vam hezky vecer
07. 02. 2009 | 21:23

vlk napsal(a):

Tupelo

příteli nijak mne nepřekvapuje, že to vidíme shodně. Já pořád mám ještě blog volit bolševika. A hned tak se ho prostě nezbavím.
Ale chápu, že budou přibývat lidé, kteří už to prostě v tomhle marastu uvidí jinak.
Zelený syndrom je bohužel syndrom, který postihne všechny nové partaje, co s e dostanou k lizu.

No ale je otázka jestli ten žebříček, cos dal link dlouho yvrží nebo jestli dojde k další úpravě pořadí...
Protože už jsem slyšel hlášku jaký je prozdíl mezi psolancem a ulízečkou? Jsou prý komplementárním doplňkem. Dobrá uklízečka špínu spolehlivě uklidí. Zatímco poslanec jí spolehlivě vyrobí...

Samozřejmě , že jsem se od toho na nepěkného až hrubého výroku okamžitě distancoval, protože to je jen opravdu hnusná pomluva.
07. 02. 2009 | 22:15

Stanislav Křeček napsal(a):

to Český honza: vážený, to že Česká politika ja svzána s organizovaným zločinem se vám snaží namluvit právě ti, kteří pod záminkou boje s tím to nešvarem si ctějí dělat co je napadne v zájmu jen některých politických sil
to Juliana: Vsadímse, že Zeporteři bez hranic a další ve skutečnosti nevědí o co jde. Přečtěte si shora článek skutečného znalce českých poměrů v tisku
07. 02. 2009 | 22:42

Stanislav Křeček napsal(a):

to Jan Chán: Vaše vyjádření je krásným příkladem jak se někter podařlo manipulovat část veřejnosti. Všichni se bojí, všicni chtějí něco zakrýt a jen my novináři s manipulijící veřejnost výmysly nazývavané odposlechy si můžeme dělat co chceme
07. 02. 2009 | 22:49

Hajný napsal(a):

To vlk:
Srovnávat tak užitečného tvora s poslancem?
No fuj!!!
07. 02. 2009 | 23:00

denda napsal(a):

Novinář by měl hledat zdroje, pátrat, zkoumat.

Jenže je to naopak, zdroje hledají ty správné "novináře".

Vivat Lex Kmenta, Slonková, Kroupa!!
07. 02. 2009 | 23:03

siven napsal(a):

Pane Křečku, k těm vašim posledním replikám na diskuzi - kdybyste měl alespoň všech pět pohromadě a pro fromu zkusil zpochybňovat pravdivost zveřejněných odposlechů a zatloukal, zatloukal, zatloukal...
Ale vy reagujete, jako byste ctil premisu, že 95% populace v ČR neumí číst (zveřejněné odposlechy) a pochopit obsah přečteného (jasného jak facka).
Proboha svatého; děláte tu ze sebe "kdysibýčka" naschvál, nebo se snad snažíte o nějakou originální recesi???
07. 02. 2009 | 23:56

Carlos V. napsal(a):

Novinari ted budou muset byt schopnejsi.

Ne koupit odposlechy policejni, ale zaridit si odposlechy vlastni...

A kdyz uz nejakej odposlech koupej, tak ho musi dat anonymne na zahranicni server ... A JAKO PRVNI o nem informovat :-))))
08. 02. 2009 | 03:11

green napsal(a):

Pan poslanec prokazuje nízkou úroveň logické analýzy, zato silný žaludek na obhajobu vlastní nedotknutelnosti. Předně zaměňuje příčinu za následek: většina odposlechů byla předána novinářům policisty, a nemohlo to být jinak, než z iniciativy těchto policistů. Část z nich to dělá ze zištných důvodů a nebyl by problém je chytit (viz prezidentský mítink v hotelu Savoy mezi bolševickým mafiánem a kalusovým emisarem). Druhá část policistů to ovšem dělá proto, že jejich zjištění, zejména pokud jde o korupci politiků, jejich zištná rozhodnutí, privatizace v rozporu s bezpečností státu apod. nedojdou sluchu a adekvátní akce na straně odpovědných. Všiml si pan poslanec poklesu podílu vyšetřené kriminality, zejména hospodářské kriminality? Všiml si pan poslanec poklesu vyšetřené hospodářské kriminality v Praze, a to na nevídanou úroveň 18% z toho co se zjistilo a definovalo jako trestný čin? Interpeloval pan poslanec odpovědné činitele? Zkusil se k tomu vyjádřit nebo s tím jakkoli ve své kompetenci pracovat, což by měl udělat každý poslanec, lhostejno zda koaliční, natožpak opoziční? Pokud si toho všiml, mlčí a píše podobné infantilnosti jako zde, je buď součástí tohoto komplotu politiků pro zákonu a daňovým poplatníkům nebo naprostý mimoň. Pokud si nevšiml, tak si může všimnout teď a uvidíme co udělá. Nikoliv jakou kašpárkovinu zase napíše sem, ale co udělá ve sněmovně. A pokud neudělá nic, tak pak aspoň odkašpárkuje do ústraní a nepřekáží v práci novinářům. Budeme se na postup pana poslance dívat.
08. 02. 2009 | 09:05

mirekP napsal(a):

Proč ty útoky na novináře? Prvotní je že došlo k úniku informací od státního orgánu ven. Daleko rozumnější je přece potrestat prvotního viníka - toho, kdo novináři informaci předal. A jestli ho neumíme vypátrat? Tak je zde samozřejmě odpovědní vedoucí příslušnéo odboru - ten je vinný tím, že ve svém útvaru binec.
To, že novinář dokázal informaci opatřit a poukázat tak na trágédii moci je právě ta správná novinařina. A rozhodně nevidím žádný důvod proč by měl sdělovat svůj zdroj - to ať právě vypátrají vyšetřovatelé, kteří hledají viníka-osobu která údaje poskytla.
08. 02. 2009 | 10:17

mirekP napsal(a):

Bože - "odpovědný", odpusť mi.
08. 02. 2009 | 10:18

juliana napsal(a):

to Stanislav Křeček:

Ono je zřejmě nejlepší o jedněch prohlásit, že nevědí, oč jde, a druhé ochránit před informacemi, aby též nevěděli, oč jde. Záminka se vždy najde a náležitě opentlí. Jenom ta neobjasněná vražda pak korunuje dílo....
08. 02. 2009 | 10:18

vlk napsal(a):

Hajný

no... no... víš ty, že když něco takového napíšeš, dopouštíš se urážky ze všech nejhorší???????
08. 02. 2009 | 10:36

Hajný napsal(a):

To vlk:
Jéžišmarija a jaké? A nemám se jít schovat před BIS?

A jen tak mimochodem.Dle čerstvých informací místního starosty ten mlýn je nefunkční atrapa.I když na výstavě v Paříži druhý den ráno stály Francouzky frontu na recyklaci.A mezi ními i poslankyně fr.parlamentu a europarlamentu k velké potěše místního tisku. Zda to ovlivnilo výsledek tamních voleb starosta nevěděl.

Jinak zdravím největšího nočního predátora lednic.
08. 02. 2009 | 12:25

vlk napsal(a):

Hajný

hele s tím ledničním predátorem.. jak to víš? Tys mne snad viděl?? No byla to včera jízda. To je tedy fakt. však jsme to dneska od karkule náležitě schytal...

No a vašemu s tarostovi bych moc nevěřil. On nejspíš pomlouvá. Aby lidi nejezdili d o Kolovče.Závist, závist ,milý brachu.
08. 02. 2009 | 13:38

Hajný napsal(a):

To vlk:
Jak to vím?I starý protřelý vlk se na těchto stránkách k něčemu přizná.Ve slabé chvilce v debatách o sexu.

PS: Hlad a žízeň je horší než válka.
08. 02. 2009 | 15:14

Hajný napsal(a):

To vlk:
Když vy to taky děláte hloupě.Ony nájezdy si máte načasovat vždy po kulturním zážitku.A máte výmluvu."Já jsem tak přemýšlel a rozebíral to včerejší divadlo(koncert,výstavu a pod.),až jsem z toho dostal nezvládnutelný hlad.....!"
Noc z pátku na sobotu byla ta správná doba.

PS:A trochu úcty by vám neškodilo.Karkule se píše s velkým K a přidat k tomu:"milostivá paní" by vám tlapa neupadla.Trochu úcty k našim živitelkám!
08. 02. 2009 | 15:32

nepolitik napsal(a):

Nejsem voličem oranžových šibalů, ale tentokráte dávám panu Křečkovi plně za pravdu. Zveřejňování odposlechů, které jsou součástí trestních spisů je nezákonné, stejně jako zveřejňování hovorů, které se shromažďováním materiálů k dané kauze náhodně získají.
08. 02. 2009 | 17:39

vlk napsal(a):

Hajný

no to jsi mi tedy pomoh...Ještě jednou takové milé výchovné dílko a nezbud e mi, než se d át na cestu doživotního veganství...
08. 02. 2009 | 18:33

Hajný napsal(a):

to vlk:
Nebude tak zle!My,životem ošlehaní kozáci se přece dokážeme ze všeho vykecat.Ony ženy nechtějí,abychom se změnili,jen abychom dali najevo trochu dobré vůle.Ale ne zas moc,o čem by pak kázaly!

PS:A pokud vím,vás aspoň částečně huba živí!
08. 02. 2009 | 18:48

Křečkův sociální ceník pro babičky. napsal(a):

Starý Křeček reguluje, zatímco mladý tržně pronajímá.

Zde je sociální ceník nájmů bytů nabízených k pronájmu křečkovskou realitní kanceláří Reka-Group s.r.o. Majitel a jednatel v jedné osobě : Karel Křeček, nebo-li hlodavec junior.

webová adresa : http://www.Reka-Group.cz

1+kk/36m2 Na hlídce, Žižkov Praha 3, cihla 9 950 Kč/měs.

1+1/44m2 Petřínská Malá Strana cihla 12 000 Kč /měs.

3+1/100m2 Křemencova Nové Město Praha 1 cihla 26 800 Kč/měs.

3+1/m2 100 m2 Křemencova Nové Město částečně cihla 27 000 Kč /měs.

Z upoutávky na tomto webu lze také dovodit, že hlodavčí synek rověž ochotně půjčuje i peníze...

Stručný výpis z Obchodního rejstříku :
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Spálená 93/23, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 27238059
Statutární orgán - jednatel: Karel Křeček, r.č. 650511/08**
Praha 10, Vinohrady, Nitranská 894/8
den vzniku funkce: 20.dubna 2005

Mohl byste nám vy, soudruhu Stanislave Křečku z ČSSD, který máte plná ústa údajné lichvy pronajímatelů, tyto požadované měsíční úhrady nějak okomentovat ?
08. 02. 2009 | 19:19

vlk napsal(a):

HAjný

ano, živí. Těch, které živí poctivá práce je už sakra málo..

Jenže po tolika letech, co jsme my dva ženatí už alespoň já nejsem sto Karkuli něco progresivního nakukat. Už zná dokonale všechny mé triky...
08. 02. 2009 | 20:05

Hajný napsal(a):

To vlk:
I živení se slovy je poctivá práce,pokud se při ní nesnažíme někoho ošidit.

Ony naše triky dokonale znají,přesto je chtějí znova slyšet.Moje dnešní zkušenost!
08. 02. 2009 | 21:11

im napsal(a):

@Hajný+vlk

No tak, poděkujte svým dobrým ženám (má poklona Karkulce), že tímto způsobem nenápadně zkoušejí, jak dobře vám funguje paměť, jestli jste své triky ještě nezapomněli! :-)
08. 02. 2009 | 21:32

Hajný napsal(a):

Paní im,
však také moje vděčnost hvězd se dotýká.....!

PS:Hanbím se,že z tak vážného tematu dělám grotesku!
08. 02. 2009 | 21:48

george napsal(a):

Na tenkém ledě se nedá bruslit, natož stavět freedom...to poznal i ing.arch. Jan Kaplický

http://amicuswebsite.blogsp...

http://amicuswebsite.blogsp...

george
08. 02. 2009 | 22:17

Babočka napsal(a):

Co je - zveřejnit neetické, bulvární atd...? Třeba, že nějaká veřejně známá osoba, potažmo osoba pracujcící ve veřejné sféře... šla na vyšetření ,já nevím, konečníku apod.. To jistě není sdělení ve veřejném zájmu. Něco jiného je, když novinář, dostane důvěryhodnou informaci, která se bytostně týká zájmu veřejnosti a správy veřejných věcí. Potom je to přímo povinnost novináře na takové nekalé věci veřejně upozornit, to je jeho práce "hlídacího psa domokracie".O co tady vlastně jde? Zavést novou censuru? Čistému vše čisté, spravedlmost dnes vede až do Strassburku, čeho se kdo bojí...
09. 02. 2009 | 10:52

pajA napsal(a):

Když už jsme u té svobody slova...

Je ve veřejném zájmu uveřejnit jména všech aktérů Kuřimské kauzy (aniž je jasné, kdo je oběť, kdo je viník) včetně jejich fotografií?

Je ve veřejném zájmu uveřejnit jména všech aktérů kauzy Záměna dětí v nemocnici, včetně fotografií?

Všechno samozřejmě uveřejněno dávno před nějakými obviněními a soudními jednáními...

A to se jedná jen o dvě nejkřiklavější kauzy za poslední rok.

Tolik tedy mírné Off Topic ke slavné a opěvované svobodě slova.

A pochybuju, že by mělo smysl kteréhokoli z novinářů zkoušet obvinit z psychické újmy, vzhledem k funkčnosti a rychlosti soudů, nehledě na to, že třeba ti kluci z Kuřimi na to nejspíš nemají peníze.
12. 02. 2009 | 10:24

Kmet 74 napsal(a):

Nejlepší by bylo pro novináře zřídit internační tábor a uvažovat o konečném řešení novinářské otázky. Připadá mi úsměvné, že taková témata otevíráte Vy, který jste se vydal naprosto zcestnou cestou. Váš vztah k právu a jeho uplatňování je všeobecně znám.
16. 02. 2009 | 00:02

Bisnis Online napsal(a):

Perhaps even just a supply-I 'm sorry, that already the third time entering the discussion - as I say that is not correct, if a journalist or a journalist penalized (a) that did not (a) the source of their information.
04. 06. 2009 | 01:10

replica watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 06:56

louis vuitton napsal(a):

Perhaps even just a supply-I 'm sorry, that already the third time entering the discussion - as I say that is not correct, if a journalist or a journalist penalized (a) that did not (a) the source of their
04. 07. 2009 | 05:02

tiffany jewelry napsal(a):

to socialista: Až si v novinách přečtete článek o tom, že kradete vsamooslze a vaše manželka jen honí chlapy pak budete asi o takové "svobodě" soudit jinak
31. 07. 2009 | 11:18

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.dearwatches.com/... Omega watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Panerai watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Patek Philippe watch for sale
29. 01. 2010 | 08:31

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 01:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy