Tak nám prý znásilnili justici

26. 05. 2009 | 07:18
Přečteno 8806 krát
Kde jsou ty doby, kdy se děly hrozné věci. Teď už se dějí výhradně jen katastrofy. Například znásilnili justici. Alespoň tak soudí paní Klára Veselá Samková, takto kolegyně, advokátka, ve svém blogu z 21.5.2009 „Justice vrací úder“. Podle písemných reakcí se článek líbil. Pročež všechny takto dotčené čtenáře varuji: Čtení následujících řádek může vážně ohrozit Vaši duševní rovnováhu! Nesdílím totiž autorčin pohled na justiční, možná přesněji právní problematiku a považuji ho za velmi subjektivní, nadto zjednodušený a schematický. Autorka vlastní úvahou dospěje k závěru, že cosi je problém a v čem spočívá, ten pak promění v systémovou chybu a z ní činí temné závěry ohledně naší budoucnosti.

Násilí prý bylo na justici spácháno v kauze bývalého vicepremiéra Čunka. Nemyslím si, že je to šťastná volba příkladu, protože paní kolegyně je obhájkyní obviněné paní Urbanové a to, co skutkově tvrdí, je verze její klientky. Jiného tvrdit nemůže. Ovšem i já se nemohu moc angažovat, protože na mého společníka podala paní Urbanová, zastoupena paní kolegyní, trestní oznámení. Přiznám se, že má znalost práva nepostačuje na pochopení, co měl ten nešťastník spáchat, jen vím, že některé významné reálie uvádí dost jinak.

Kauza Čunek nepochybně otřásla důvěryhodností české justice, čímž vyjadřuji souhlas s tím, co řekl v článku zmíněný dr. Bašný. Odejmutí věci jednomu státnímu zastupitelství a přikázání jinému a jinde je natolik ojedinělým postupem, že jsem se s ním, pokud mne paměť neklame, doposud nikdy nesetkal. To ovšem neznamená, že jde také o postup nezákonný. A ničím už není podloženo tvrzení, že samo zastavení trestního stíhání bylo protiprávní. Tím spíše pak tvrzení, že šlo o akt nejen nezákonný, ale i vynucený zásahem moci výkonné do sféry justice, potažmo státního zastupitelství. Ani ti nejinvesttigativnější investigavci nevyčuchali nic, co by svědčilo, že exekutiva do věci strkala prsty. Osobně považuji za vhodnější připravovat publikum na to, že je vcelku jedno, zda v tomhle konkrétním případě došlo k selhání nebo ne, protože čas od času k němu určitě dojde. Možná jen tak, možná pod vlivem vnější atmosféry, ale justice není stroj a i ten se občas porouchá. Není to důvod k nadšení a vždycky je to téma k zamyšlení, jak opakování chyby eliminovat, ale nemá smysl propadat vášním a pocitům zmaru. Stačí se jen rozhlédnout po EU, co je v ní zpackaných vyšetřování. Nerozumím tvrzení, že v tomto případě justice vrátila nějaký úder. Žádný nedostala, možná se někteří příslušníci jejího stavu nezachovali správně, ale justiční return si nedovedu představit ani jako metaforu. To, že snad pro někoho byla kauza pana Čunka a její skončení záminkou k politicky motivovaným výpadům je osud, kdyby nebyla tahle, byla by zcela jistě jiná. Jediné, co lze z celé patálie dovodit zcela jednoznačně je, že obviněný ministr by měl odstoupit, ať si myslí cokoliv, protože jinak z toho vždycky bude nějaký malér.

Zcela mimo je podle mého názoru kolegyně, pokud další protiúder vidí v kauze „Poplatky u lékaře“. Poplatky jsou nepochybně politikum a možná ještě budou. Mimo jiné se ocitly u Ústavního soudu a jeho velký senát se lidově řečeno štípl v názoru na to, zda jsou poplatky ústavní nebo ne. Kdo chce, může si přečíst argumenty obou stran, ztotožnit se s jedněmi nebo s druhými, případně do jisté míry s oběma a samozřejmě, že lze uvažovat o nejrůznějších konsekvencích. Zřetelné je, že v tomto případě soudci nerozhodovali ve věci, která se jich příliš netýká, ale vyjadřovali krom jiného i své životní přesvědčení o míře solidarity, způsobu ústavně konformní interpretace práva na bezplatnou lékařskou péči a na některé související problémy. Pocit, že by snad jednali pod vlivem nějakého mocenského tlaku jsem ovšem z jejich argumentace rozhodně neměl a jsem přesvědčen, že i kdyby někdo něco takového zkusil, tvrdě narazí. Na rozdíl od kauzy pana Čunka, v tomhle případě ani ti největší paranoici, a že jich v mediích je, o žádných vlivech státu nic neříkali. Ničím nedoloženo je tvrzení, že Ústavní soud dal svým rozhodnutím opozici nástroj, díky němuž vyhrála nejbližší volby. Jednak to není argument ve vztahu k rozhodnutí soudu, jak ho kdo pak užije, a zejména, obávám se, že tak jednoduché to nebylo.

Paní kolegyně též hovoří o destabilizaci výkonné moci zprávami o propojenosti nejzávažnějším forem organizovaného zločinu a vrcholných špiček politické scény bez ohledu na politickou příslušnost. V této souvislosti zmiňuje Kubiceho zprávu a informace, údajně unikající ze spisu s krycím jménem Krakatice. Kubiceho zpráva je sbírka drbů. Nic z toho, co bývalý plukovník Kubice, přechodně nebo nastálo zešílevší, přinesl do Parlamentu, se neprokázalo. Ani nemohlo. To by šlo jen pokud by byl někdo trestně stíhán, což jaksi nebylo možné. Nebyly důkazy o něčem trestném. Totéž platí pro údajné tajnosti z Krakatice. Jen tak mimochodem, zmíněné drby tam přestali cpát v roce 2002. Nešlo o standardní policejní spis vedený v určité věci, míněno vůči určitému podezřelému či skupině podezřelých, ale o jakýsi sběrnou , zpravodajskou složku, u které panují pochybnosti o tom, zda vůbec něco takového policisté byli oprávněni vytvářet. Je jistě možné, že tyhle drby někoho zneklidní, někdo jim přikládá větší váhu než mají a snad mohou i trochu destabilizovat. Ovšem jen někoho skutečně hypersenzitivního a nezralého. Ostatně, abych zopakoval refrén z první části, i tady nás mohou čekat horší zprávy. Například, že se skutečně prokáže propojení některého politika s pachateli trestného činu, kupříkladu úplatkářství. Ale ani to není rozumný důvod k úvahám o ohrožení systému. Systém je mnohem stabilnější než si leckdo myslí, má i poměrně slušně konstruované obranné mechanismy. I v tomto směru se stačí podívat do zahraničí. Systém je jistě permanentně ohrožen pokusy o jeho ovládnutí, ale tak to bude nastálo. U nás i jinde. Jde jen o to prověřovat a zlepšovat obranné mechanismy a ne panikařit.

Na závěr paní kolegyně oprášila problém velké privatizace a restituce. Přiznávám, že ve své době jsem byl také příznivcem poněkud širšího rozsahu restitucí, ale s odstupem let musím konstatovat, že jsem tento názor změnil. Tím nechci říct, že restituce nešlo udělat jinak. Zcela určitě, ovšem správným receptem nebylo tvrzení o tom, že stát prostě konfiskoval a kradl a proto nemůže a nesmí prodávat a už vůbec ne rozdávat. To je hezká politická moralita, ovšem co v praxi s případy, kdy stát skutečně ukradl v roce 1948 fabriku a do tohoto ukradeného majetku 40 let investoval peníze daňových poplatníků, za ně ho zcela přestavěl, takže právně už ani nejde o původní fabriku, ale o něco úplně jiného. To se pak určitě nedá řešit aplikací blíže neurčených principů římského práva, které byly dle kolegyně krutě pošlapány. Též tu byly případy lidí, kteří si někdy na konci 60. nebo na začátku 70. let pořídili dům od někoho, kdo ho jako ukradený koupil po roce 1948 od státu, o téhle skutečnosti nic nevěděli a teď by měli jít šupem. To byly, zjednodušeně řečeno, základní problémy při rozhodování o míře restituce. Jak jedněm vrátit ukradené a druhé, kteří nabyli v dobré víře, neokrást. Prostě kvadratura kruhu. Pochopitelně ať by dopadla jak by dopadla, pořád je na co nadávat, ale až na pár výjimek všichni vědí, že z obsahu akvária se dá udělat rybí polévka, ale obráceně už to nejde. Což byl ten svízel, řečeno neprávnicky. Mimochodem, princip ochrany vlastnictví nabytého v dobré víře, i když původní právní titul je pochybný, je princip, který se do našeho práva dostává v posledních zhruba čtyřech letech, zatímco předtím beze zbytku platilo, že nelze převést více práva, než převádějící sám má. Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet se to jmenuje po latinsku. A zase s tím budou problémy, což už je jiná píseň.

S kolegyní nesdílím ani její pesimistický pohled na smutný osud pojmu „podnikání“ v Čechách. Pokud vím, podniká sama kolegyně, podnikám já, podnikají statisíce dalších a přiznám se, že sám za sebe žádnou diskreditaci nevnímám. To, že někteří podnikatelé ten pojem vykládali, vyloží a budou vykládat tak, že jim to vynese trestní stíhání, je věc jiná. Opět, v rámci již zmíněného refrénu jednak tvrdím, že tomu tak bude i do budoucna a nepochybně se to děje i v dalších zemích, kde je, pokud jde o podnikatelskou tradici, nebyla nikým a ničím přerušena. A jen na okraj, pokud byl zmíněn Ing. Krejčíř, nikdy mu nebyly zabaveny žádné miliony dolarů, žádné tisíce dolarů a pokud vím, snad ani jeden dolar. V tom se též paní kolegyně značně netrefila.

Další vadu chmurné sudby vidím v tom, že je do ní smícháno několik případů, které spolu nesouvisí věcně, časově, tematicky ani modem operandi, prostě ničím. Ale připouštím, že když se mluví o znásilnění justice a ovlivňování justice mocenskými prostředky, mimochodem přijetí restitučních zákonů či privatizačních zákonů, ať už v jakékoliv podobě, není vůbec problémem justice, je vcelku logické, míněno z pohledu těch, kteří vnímají dějiny jako souvislý sled hrůz, zakončit i příslušně nevlídnou vizí. Sice si nedovedu představit, proč by zrovna kauza Čunek, kauza lékařských příplatků, hysterie okolo uniklých policejních drbů a nebo z něčího pohledu sporná restituce měly vést k fatálním ekonomickým následkům, na druhé straně ale je zřejmé, že pokud jde o ekonomiku, nejspíš nás pěkné věci nečekají a na tom, jestli je o jednu příčinu víc nebo míň, skutečně nesejde. Spíš mi vadí užitý algoritmus, v historii vyzkoušený už tolikrát, že by mohl být srozumitelný a odhalitelný. Je totiž staletími prověřenou živností, věštit zkázu co odměnu za spáchané hříchy. V minulosti se osvědčoval hladomor či rovnou mor, rozličné války nebo vpády cizích vojska a v oblastech zvlášť věštcům nakloněných se dali využít i sarančata. Zcela jistě vím, že právnická obec oslyší závěrečné výzvy kolegyně, a vážně ani z legrace se nebude zabývat nastolováním nějakého nového právního řádu. Pravděpodobně a zejména proto, že cosi takového už tu máme. Jeho úroveň či kvalita je přesnou reflexí naší úrovně, případně naší schopnosti dohodnout se na rozumném řešení. Jinou věcí je kultivace jednotlivých zákonů, případně jejich mrvení novelami. Ale i to je jen a pouze odraz dosaženého stupně poznání. Je tedy zbytečné dopouštět se urgentních závěrů nebo výzev. Nechci pani kolegyni podkládat něco, co nenapsala, nicméně její závěrečné, z mého pohledu dost patetické zvolání, mne nutí k úvaze, zda netíhne k jakési revoluci v právním řádu či v právním prostředí. Pokud bych se snad strefil, pak kategoricky sděluji, že jestli mám k něčemu od útlého mládí nechuť, pak jsou to revoluční změny. A preferuji to, čemu se říká drobná denní práce. Pravda, není to tak efektivní, ale také to není tak škodlivé.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Na Velehrad !

East is East and West is West,and never the twain shall meet.

Logika vs. emoce.Prokletá fenymizace.

Nemáš-li s kým se vaditi,pojmi sobě choť.Nejlépe z oboru.
26. 05. 2009 | 07:49

Navvy napsal(a):

Máte opět pravdu, pane doktore. To zase bude křiku a okřikování.
26. 05. 2009 | 08:11

Pípa napsal(a):

Opět se potvrdilo, že je lepší myslet hlavou než jinými orgány. Pane autore díky.
26. 05. 2009 | 08:16

Aleš napsal(a):

Jak jsou ty práhy citlivosti advokátské tak výrazně odlišné!!
Případ Kubice a Čunek především ukázaly, že naše politická kultura je stále na cestě do Ukrajiny a Rumunska!
Nenašel se žádný politik, který by řekl, že takovouto akci Ala Kubice dělat několik dní před volbami do parlamentu je naprosto nemravné a naprosto v rozporu s fungování policie.. A co bych zdůraznil a to nikdo neřekl.
Tuto tajnou zprávu UVEŘEJNILO VEŘEJNOPRÁVNÍ MEDIUM A JEmU JI POSKYTNUL SOUČASNÝ PŘEDSEDA POSLANECKÉHO KLUBU STRANY, KTERÁ SE STALA SOUČÁSTÍ KOALICE. Kromě finanční pokuty se tomuto poslanci nic nestalo, dokonce se v průběhu posledních let vyšvihnul z místopředsedy na předsedu poslaneckého klubu své strany.
A Čunek- nejenže neodstoupil, ale svým vystupováním mlžením, lhaním dokázal svou důvěryhodnost, ale přesto se nakonec i přes katastrofální pracovní a stranické výsledky udržel na čele strany a téměř i vlády po několik let.
A pan Sokol si nevšimnul role DRUHÉHO NEJVYŠŠÍHO SOUDCE V TOMTO STÁTU v této kauze.
Obě kauzy dokázaly jak málo důvěryhodnými jsou naši politici /Čunek/, policie /Kubice/ a naše justice /Vesecká, Salichov, Kučera/.
Každý přemýšlivý si z toho musel vzít jednoznačné poučení. Topolánkova vládní reprezentace projevila nulovou snahu se postavit této kauze čelem, naopak špičky české justice angažované v této kauze prokázaly takovou malou sebereflexi, že šly do sporu na ochranu osobnosti a prokázaly jak blízko mají k myšlení potentátů socialistické justice.
26. 05. 2009 | 08:17

Aleš napsal(a):

Ještě poznámka- nedělám si nejmenší iluze, že ČSSD by se chovala výrazně jinak v kauze Čunek!!
26. 05. 2009 | 08:19

Pavel napsal(a):

Po přečtení článku jsem se ukldnil. Je vskutku oblažující zjistit, že žijeme v právním státě, kde vše běží jak má. Teď už nás čekají jen samá pozitiva a sociální jistoty...
26. 05. 2009 | 08:33

Neopřemyslovec napsal(a):

Opět se potvrdilo, že establisment soudní, advokátský a státních zastupitelů je je jedno patro a veřejnost od středoškolského vzdělání druhé patro. Svět patra vyššího je špína, svět patra nižšího je pro vyšší jen potravou. Z článku autora je naprosto zřejmé, že dřívější pracující inteligence má s dnešní inteligencí naprosto stejné parametry. Byla, je a bude vždy prodejná dě...vka. Jediným řešením je, aby spodní patro využívalo horního patra co nejméně. Dojde-li ke sporu mezi středoškolsky a níže vzdělanými, zablokujte vyřešení pomocí horního patra. Pan Sokol byl po plyšové revoluci jedním z nás. Zajisté postivě zbohatnul. Nezávidíme mu. Jen postavením mezi nás nepatří. Chce-li, aby ho nižší patro četlo, musí za to zaplatit do občansko-obecné kasy.
26. 05. 2009 | 08:41

cip napsal(a):

"A preferuji to, čemu se říká drobná denní práce. Pravda, není to tak efektivní, ale také to není tak škodlivé" - neskutečné. Moc dobře si pamatuji, jak jste plamenně hovořil v 89 z balkonu Melantrichu ve snaze získat na důvěryhodnosti (Mussolini by byl jistě nadšen z té teatrálnosti), oblbnout dav a vůdce té sametové revoluce a zajistit si korýtko v novém režimu. Změnit kabát jistě problém nebyl. Chápu, že za této situace, kdy jste se etabloval, by Vám revoluční změny mohly jen uškodit.
26. 05. 2009 | 08:42

Vico napsal(a):

Skvělý článek. Většinou jste brán jako chladný, lehce cynický právní pragmatik, ale tentokrát jste výrazně překročil meze běžné advokátské právničiny. Možná se sem ještě v diskuzi vrátím. Teď jen trochu nevážně :

Pokud jste četl poslední příspěvky vaši velevážené kolegyně KVS, tak je vám jasné, že byste si měl urychleně pořídit suspenzor. Akutně vám hrozí od paní advokátky velmi revoluční odpověď - dobře mířený kop do moudí - a to může bolet. Tak to holt s těmi revolucemi bývá.
26. 05. 2009 | 08:49

Petr Tomšů napsal(a):

No já viděl paní Samkovou v pořadu Uvolněte se a byl jsem upřímně zděšen. Od té doby ji, ani její komentáře nemusím, protože jí tákňák nevěřím. Ne, že bych panu Sokolovi věřil všechno, ale aspoň má úroveň.
26. 05. 2009 | 08:59

bob napsal(a):

to autor

Je jistě možné, že tyhle drby
někoho zneklidní, někdo jim přikládá větší váhu než mají a snad mohou i trochu destabilizovat. Ovšem jen někoho skutečně hypersenzitivního a nezralého.
Pokud se Pitr baví s Mrázkem o tom jakej je Tlustý kanón, že tomu vůbec nerozumí a nechá to všechno na něm(Tlustý, kdyby ODS vyhrála volby, tak by byl min. financí-rok 2002), tak to mě opravdu trochu destabilizovalo.
A nezralý se necítím:-)
26. 05. 2009 | 09:18

skeptický napsal(a):

Jen jestli je to skutečně pravda.

Pokud by justice byla opravdu znásilněna,polehčující okolnost je,že je slepá.

Pokud by neobdržela nějaké všimné,byl by to ale přímo hyenismus.
26. 05. 2009 | 09:28

Nuba napsal(a):

Na můj vkus bylo a je těch indicií o nekalých praktikách v justici, policii, státní správě již tolik, že pouze člověk značně otrlý, nebo přímo participující může zůstat v bohorovném klidu.

Se zatnutými zuby dokážu pochopit, že v případě útěku pana Krejčíře hrály svoji úlohu tučné úplatky. S nevolí sleduji, že ústavní soud rozhoduje o politických kauzách rozdílem 1 hlasu. Kubiceho zprávu beru jako bezprecedentní zásah do průběhu voleb, který neblaze ovlivnil celé období od června 2006 a s jehož důsledky se pereme doposud.

To jsou všechno věci, ve kterých já budu tvrdit A a jiní budou vykřikovat B, a to proto, že nikomu nebylo nic ( jak jinak, že) prokázáno.

Ovšem vrcholem, který neberu, nemohu, nikdy, prostě to nejde, je kauza Čunek. Nehodnotím zda byl nebo nebyl spáchán čin. To je běžné, že se nic u nás nevyšetří. Čachry mezi státními zástupci byly krajně podezřelé. Ovšem jak praví pan Sokol, nic nezákonného se nedalo prokázat. Jediné, co ovšem snad bylo, je věta pana MÍSTOPŘEDSEDY NEJVYŠŠÍHO SOUDU Kučery - "pokud se jedná o pád vlády, musí jít spravedlnost stranou".

Byla-li tato věta řečena, měl být tento člověk dávno navždy pro resort SPRAVEDLNOSTI diskvalifikován. Dokud se tak nestane, nebudu věřit, že jakákoliv sporná kauza mohla být řešena nezávisle, a dle práva.

Obávám se, že justici již přestalo zajímat, co je spravedlnost.
26. 05. 2009 | 09:35

IQ napsal(a):

Autor tohoto blogu vlastní úvahou potvrdil úvahu autorky blogu Justice vrací úder z 21.5.2009 když projevem svých emocí nevyvrátil logiku své kolegyně.
26. 05. 2009 | 09:49

Deny napsal(a):

citace autora: "..že jestli mám k něčemu od útlého mládí nechuť, pak jsou to revoluční změny.."
Jak to prosím koresponduje s
Vaším dřívějším názorem, díky kterému jste vstoupil v podvědomí a stal se ministrem vnitra ČR, a to postavit komunisty mimo zákon?
Můj osobní názor pane doktore je, že to jsou jen Vaše plky. Vy patříte právě mezi ty advokáty, kteří více než jiní využívají své známosti a kontakty, a to nejen mezi soudci
26. 05. 2009 | 09:50

František z Asisi napsal(a):

Pane Sokole,ruku na srdce,kdyby se kauza Čunek vyvíjela podle práva,to je bez zásahu Topolánka,tak bylo po vládě už tenkrát.
To,že obhajujete činnost ODS v této kauze mě neudivuje,protože tak jak vystupujete jste věrný modropták.Vzpomínám si na přenos z parlamentu,když ze zasedací síně vyšel poslanec KASAL a jeho první slova byla,že pokud ODS nepodpoří církevní restituce,že lidovci nepodpoří Julinkovi privatizační zákony.Nechci vám sahat do svědomí jako v případě uprchlého Krejčíře.Ty miliony od něj jsou vskutku zasloužené.Kolik milionů asi stálo,zorganizování jeho útěku..Pani KSV jde o najíti aspoň nějaké pravdy,ale vy jenom mlžíte.
26. 05. 2009 | 10:14

Jura napsal(a):

Znásilnění justice - spravedlnosti
Znásilněním justice a spravedlnosti je již to,že někdo má na drahé obhájce,kteří přes svoje známosti a také znalosti různých úskoků práva prosadí výsledky,které vůbec nemají se spravedlností nic společného.Tak se potom různé kauzy pro "formální nedostatky" a různé koupené svědectví zametou a konec.A myslím si, že právě tato sorta advokátů by neměla o spravedlnosti vůbec mluvit.Ta ji nezajímá. Tu zajímají jen peníze které z toho mají.
26. 05. 2009 | 10:39

myrta napsal(a):

Pane Sokol,když už holt ta vaše profese sype,tak se musí obhájit,že?
26. 05. 2009 | 11:24

Martin napsal(a):

"že nelze převést více práva, než převádějící sám má," což se dle článku v posledních letech mění. Znamená to tedy, že když prodám cizí byt, tak ten kdo ho koupil ho bude přes budoucí protesty a třeba soudní snahy původního majitele vlastnit a původní majitel bude mít smůlu a bude se moct soudit leda tak se mnou? To určitě ne, to asi špatně chápu, protože to by byl hnůj nejhorší :-)
26. 05. 2009 | 11:26

Pepa Řepa napsal(a):

Tak nám prý znásilnili justici.
Kdo? No přece Čunek.

Prasák jeden.Že se nestydí.
26. 05. 2009 | 11:37

znechucení napsal(a):

Nemám vás rád, nejsem objektivní, takže jen konkrétně:
Srovnáváte spis Krakatice s Kubiceho zprávou, tedy jeho obsah - chci vědět jediné - vy znáte jeho obsah? Pokud ano, zajímá mě odkud, když se jedná o neveřejný spis. V opačném případě se nemáme o čem bavit, leda snad o tom, kdo z vašich přátel v exekutivě vám o jeho obsahu povyprávěl (a porušil tak zákon).

Vy víte své, já, sám v justici, také své. Snad raději neporovnávat, že? Současné poměry jsou také důvodem, proč odcházím. Neboť jak říká jeden můj dobrý známý - "Komunisti mi nikdy neříkali, jak mám soudit. Toho jsem se dočkal až po revoluci a nehodlám s tím začínat".
26. 05. 2009 | 11:43

chemba napsal(a):

O tom, že justice je prostitutka, která na zavolání a za mrzký groš dokáže z nevinného udělat obviněného a obráceně pro mě není pochyb.Vyjádření , že skupina jedoucí v autě "A" ve složení Němec, Kučera a Vesecká jeli do Ostravy " projet " auto je dostačující. Tedy pro mě.10 trestních oznámení na vyšetřovatele případu Čunek a jeho následný odchod o policie mi taky stačí.Tresty za křivá svědectví o pobytu Čunka či snaha o korupci pí Urbanové je pro mě dostačující.Kidy o dvou občanských průkazech atd mě stačí.Celkem mám obrázek a pane Sokol klidně věřte svým indiciím, já budu věřit svým.
26. 05. 2009 | 11:47

jr napsal(a):

Dobrý výstižný článek.Děkuji.
Glosátoři-polomozci se opět utopí v maximu podružností.
26. 05. 2009 | 11:51

Deny napsal(a):

@ Martin
Představte si situaci, že koupíte chalupu - hájenku od člověka, který ji koupil za totáče od Lesů, tedy Ministerstva zemědělství. Pak si přijde restituent, např. Schwarzenberg či Colloredo Mannsfeld a podá na Vás určovací žalobu a jako důvod uvede, že kupní smlouva původního vlastníka je neplatná, protože byla uzavřena v rozporu s tehdy platnými předpisy. V případě Colloreda (hájena Buková u Příbrami) rozpor nastal v tom, že dotyčný koupil pozemek o výměře cca 600m2, ale tehdejší předpis umožňoval pouze 400m2. V případě Schwarzenberga to byla zase hájenka koupena za cenu nižší než byla cena dle cenového předpisu.
A soud samozřejmě prohrajete.
Ale hájenku samozřejmě s úsměvem na rtech vydáte restituentovi, přestože jste ji koupil v dobré víře, chybu udělal někdo jiný. Stát Vám vrátí max. tehdejší kupní cenu, řádově pár desítek tisíc Kč. Co si za ty peníze dnes koupíte? Tito restituenti dostali za miliardy zpět majetku, ale jsou nechutně sprostí soudit se i s obyčejnými lidmi o kdejakou "kolnu".
Spravedlivé by bylo, kdyby Vám stát vyplatil jako náhradu tržní dnešní cenu, ale to nejde, to stát neudělá, na to nejsou zákony.
Za to je tu judikatura, že přednost mají restituenti se svými nároky i za předpokladu, že by vznikly nové křivdy.
26. 05. 2009 | 11:54

Rumcajs napsal(a):

Pepa Řepa:

A to ani nevíme, kolik té Justici bylo vlastně let, když na ní Čunek hupsnul.
26. 05. 2009 | 12:14

padakor napsal(a):

Pane Sokole, svůj kredit jste stratil definitivne obhajobou megafinančního letadla s názvem Skyline které nenávratně odčerpalo peníze spoustě lidí kteří naletěli a poslali své uspory nebo půjčky do zahranicí.

Bravo 3x bravo
26. 05. 2009 | 12:15

Petr napsal(a):

Advokát Krejčíře a dalších mafiánů se nám snaží mlžit a podsouvat,že naše justice funguje dobře.Jen úplný idiot by tomu věřil.
Pane Sokole ,jste ve své snaze směšný.Král je nahý už bylo vyřčeno. Ale koho chleba jíš,toho píseň zpívej,že.
26. 05. 2009 | 12:16

jorbl napsal(a):

Přijde mi to napsané trochu komplikovaně a zmateně. Škoda.
26. 05. 2009 | 12:18

siven napsal(a):

Pane doktore, zaujala mě věta, kde zazní výrok "…ale bylo to zákonné"...

Ne, neberu Vám ani v nejmenším Váš názor, na který máte svaté právo, ani profesní deformaci, avšak vezměme si malý příklad.
V jakýchsi novinách jsem četl bezvadnou glosu : pojednávala o "skandálu" britských politiků, kteří si ze státních výdajů financovali všechno možné. V jejich domovině je rozcupovali z důvodu, že jejich činnost byla krajně NEMORÁLNÍ (nikoliv nezákonná!).
Jak by však podobná situace vypadala "u nás"? Milý politik by se na novináře usmál a pravil : " Ano, pánové, umíte hezky kritizovat, avšak já jsem se nikterak neprotivil zákonu. Tady jsou dveře."

Vidíte ten rozdíl, pane doktore?
26. 05. 2009 | 12:27

Pepa Řepa napsal(a):

To Rumcajs
možná už chodí s outěžkem. Čunek ne, justice.
Teď začne klasická telenovela. Bude se řešit, čí je to dítě.
26. 05. 2009 | 12:29

Targus napsal(a):

Tomáši Sokole,
oslovit vás "pane", bylo urážkou pro všechny poctivé a slušné lidi, které takto obvykle oslovuji.
Vše podstatné bylo řečeno diskutéry přede mnou. Mohu jen dodat, že jste ten pravý představitel právníka, o kterém jsem jen čítával v americké detektivní próze a po sametovém pseudopřevratu jej mohu sledovat i v televizi v míře více než vrchovaté.
Spravedlnost = nula celá nic, jen hrabat prachy. Jediný rozdíl mezi vámi a vašimi rádobyprotivníky je ten, že oni se ještě alespoň snaží předstírat, že jim o něco jde.
26. 05. 2009 | 12:44

Vico napsal(a):

A koho by měl p. Sokol v trestních věcech vlastně hájit? Snad je advokát a z tohoto titulu tedy obhájce, ne?

Ve všech těch velkých kauzách je navíc tzv. nutná obhajoba. Bez obhájce by řízení nemohlo ani probíhat.

Morální odsudky, že obhájce obhajuje "gaunery" jsou prostě zcela o ničem.

Sokol mluví většinou střízlivou řečí. Ze svého procesního postavení obhájce nedělá jako KVS jakýsi boj dobra se zlem, ale prozaickou činnost předpokládanou trestním nebo v civilních věcech občanským řádem.

Nepotřebuje dávat do veřejného prostoru své fotky, jak se mu podařilo zhubnout, jeho rodinný život zůstává v rámci možností skryt bulvárním médiím a nepotřebuje k profesionálnímu úspěchu revolučně překopávat politický a právní systém. Snaží se osvojit ten stávající. Možná je to trochu cynické. Možná by měl ve stylu padesátých let svému gaunerskému klientu navrhovat co nejpřísnější trest, možná by měl hájit chudé a žít skromněji. Já osobně bych advokátovi, který přijede na právní konzultaci v rezavé felicii nevěřil.
26. 05. 2009 | 13:01

Hloupý Honza napsal(a):

Vážený pane doktore,

snad jsem dobře z obsahu Vašeho článku pochopil, že tak jak funguje justice (moc soudní) v naší společnosti Vám navýsost vyhovuje a že by jste nic neměnil. Proti Vašim argumentům typu, že se něco někomu neprokázalo, že nikdo nebyl obviněn, následně odsouzen, tudíž, že se nic nezákonného nestalo, nelze samozřejmě nic (v souladu se zákonem a presumci neviny) namítat,... a to je právě ten problém. Tam kde schází -scházela- obecná (nepsaná) mravní pravidla, udržovaná ve společnosti tradicemi, výchovou apod. (zdeformováno 40-ti lety "socialismu") je a bylo potřeba zavést podrobná a konkrétní pravidla psaná. V našem případě zákonné normy šité na míru s přesností jednoho milimetru. Každý zákon tak všeobecné povědomí společnosti o tom co je dobré a co je špatné nahrazuje písemnou formou, která v rámci svých velmi přesně nastavených parametrů a mantinelů popisuje co je v souladu s jeho zněním a co již ne, tj. co ta která společnost považuje za jednání zákonné a co je za jeho hranicí. Čím větší absence obecné morálky tím konkrétnější papírová pravidla. Problém je právě v tom, že se málokdy stane, aby to co je celospolečensky vnímáno jako nesprávné, nemravné, nespravedlivé, se s přesností jednoho milimetru krylo s tím, co již tá která norma popisuje (a soud považuje) za nezákonné. Takovéto technokratické pojetí práva tak umožňuje beztrestně a bez jakéhokoliv postihu proplouvat některým jedincům ve společnosti, kterážto sama obecným vnímáním jejich jednání odsuzuje a považuje za nesprávné, avšak není je schopna pojmout a poměřit optikou zákonných šablon.

V právním systému, kde schází "lidský názor" (absence porot, způsob volení různých představitelů státní moci apod.) se tento stává více a více formalističtějším a jako takový nevrací úder justici (určitě by si ho zasloužila) ale svému strůjci, tj. samotné lidské společnosti, dobru a spravedlnosti, v jejichž prospěch měl fungovat.

Ústavní soud (kterého mimochodem považuji za jediný soud, který by měl v naší zemi soudit) v mnoha svých nálezech upozornil na to, že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecným soudům přepjatě formalistický postup za použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti. Zdůraznil přitom mj., že soudy nejsou absolutně vázány doslovným zněním zákona, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit, pokud to vyžaduje účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku, a že povinnost soudů nalézat právo neznamená pouze vyhledávat přímé a výslovné pokyny v zákonném textu, ale též povinnost zjišťovat a formulovat, co je konkrétním právem i tam, kde jde o interpretaci abstraktních norem a ústavních zásad. Při výkladu a aplikaci právních předpisů nelze pomíjet jejich účel a smysl, který není možné hledat jen ve slovech a větách toho kterého předpisu, neboť v každém z nich je třeba nalézat i právní principy uznávané demokratickými právními státy, a že výklad zákonů je třeba poměřovat především z pohledu základních práv a svobod.

Proto se nedivím, že soukolí (právního) systému, nastavené jak výše popsáno, některým jeho článkům, v něm pohybujícím a z něho profitujícím, vyhovuje.

Hezký den
26. 05. 2009 | 13:20

Rumcajs napsal(a):

Pepa Řepa:

Podle posledního vývoje, si netroufám typovat, kdo bude otec, ale starat se toto dítko budou dle mého Paroubek společně s Čunkem. To dítě bude strašně uřvaný a nekonečně nenažraný.

Nakonec nás sežere všechny.
26. 05. 2009 | 13:27

Líný černý pes napsal(a):

to Pepa Řepa :
Ono se řekne znásilnit, ale jak.

PS
Víte, jak to bylo, když na jechtě dva lordi chytali ryby. Jeden chytil mořskou pannu, důkladně si ji prohlédl a pak ji hodil zpět. A ten druhý de táže : "Proč?". No a ten první odpověděl : "Jak?"

PPS : Správně, pes si z toho všeho dělá standu, neb jest z oboru .....
26. 05. 2009 | 13:48

Rumcajs napsal(a):

LČP:

A neměl se zeptat "jak", dřív než ji tam hodil ? Co kdyby ten druhý věděl jak na to.
26. 05. 2009 | 13:59

skeptický napsal(a):

...cesty mohou býti rozličné,jenom vůli mějme všichni rovnou.
26. 05. 2009 | 14:12

Emissary napsal(a):

Pro: Tomáš Sokol

Ona paní Klára Veselá Samková je tak trochu „rapl na kolečkách“. Ono je to tak. ČSSD začne vykřikovat „justiční mafie“ a na to všichni socialisté, příznivci této strany sborově: JUSTIČNÍ MAFIE. Nedaří-li se něco ČSSD aneb „dostává vajíčka“, za to může ODS. Socialisté nikdy na svá tvrzení žádné důkazy nepotřebují, ovečky spolknou všechno a budou volit.

Ovšem s kvadraturou kruhu nesouhlasím. U komunistů skoro nikdy o žádnou kvadraturu kruhu nešlo, protože oni většinou nikdy nic neinvestovali.. Během 40 let jim svět technologicky utekl tak strašně, že se to nedá jen tak napravit. Proto jsme dnes „montovna aut“ a za nás podnikají zahraniční firmy.

Představte si, že vám komunisti v roce 1948 zabavili nějakou fabriku, třeba na výrobu vodovodních baterii. Nejen že vás v tom okamžiku hmotně poškodili, připravili vás o budoucí zisky, ale nadělali i obrovskou morální škodu, udělali z vás nulu. Komunisté samozřejmě během let mohli něco investovat, ale vy také a dovolím si říct mnohem lépe. V době, kdy oni dělali kohoutkové baterie, vy byste zřejmě dělal pákové, protože jinak byste s konkurenci neudržel krok.

Domnívat se, že se jedná o kvadraturu kruhu je z tohoto pohledu dost naivní. Přece se dá spočítat hodnota fabriky v čase, kdy byla ukradená a paralely vývoje. Soud má na to znalce. A ten výpočet nemusí být nijak složitý ani nijak přesný. Zloděj ukradl, ať tedy platí škody. Tak to funguje v případě běžné krádeže. Žádná kvadratura kruhu, pane Sokole, ale přímka. V lepším případě rovnoběžná s časovou osou, v tom horším klesající.
26. 05. 2009 | 14:20

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP
taky znám jeden, o stařence ze hřbitova.
Byl bych ihned smáznut bdělým okem mazací čety.

No nic, člověk se aspoń něco dozví. Třeba že má KVS kolečka.

Myslím, že došlo k zásadnímu nedorozumění.

Někteří si vykládají pojem JUSTIČNÍ MAFIE jako, že jde o singulár.

Nejde, přátelé.
V rozvinutém kapitalismu musí být konkurence i v justici.
To by se na to ÚOHS podíval.

To Rumcajs
co když se znásilnění justici zalíbilo? Viz Alberto Moravia-Horalka.
26. 05. 2009 | 15:05

1.J.2 napsal(a):

Nuba, František z Asisi, znechucení, chemba, siven - výborně
26. 05. 2009 | 15:07

max napsal(a):

to znechucení:

"Komunisti mi nikdy neříkali, jak mám soudit. Toho jsem se dočkal až po revoluci a nehodlám s tím začínat".
26.05.2009 11:43:43.

Trochu jste mě tímto citátem vašeho údajného kamaráda znechutil. A pokud z justice odcházíte, tak je to jen dobře a přeji vám šťastnou cestu a rychlou chůzi. Cestou si přečtěte něco o 50.letech, letech normalizace a nezávislosti tehdejší justice. Možná se dozvíte něco nového,co jste zatím netušil.
to autor:

je zajímavé, jak mnozí i zde dělají přesně to,co vyčítají politikům. Míchají dohromady justici a politiku.
Pokud se to hodí,jsou kauzy ovlivňovány (nejlépe ODS nebo ČSSD) a málokdo, natož drtivá většina novinářů,kteří jsou za to placeni, zkoumá podstatu věci (to je totiž daleko pracnější).
Jen mě trochu děsí, že i 20let po revoluci stále velká část lidí nechápe,že prací advokáta je obhajovat a to v maxim.možné míře ve prospěch klienta. A je lhostejno, zda je tím klientem Krejčíř nebo Krejčík. Úkolem advokáta není posuzování mravního profilu klienta,ale důkazů (i když část advokátů bere v potaz i obsah peněženek klientů). To,že jsou někteří klienti schopni zaplatit za obhajobu slušné peníze, je samozřejmě pravda. Ale tito klienti by si těžko vybrali pro svoji obhajobu nějakého neznámého neprověřeného ptáčka (raději mají rovnou sokola). Udivuje mě proto,že tu je někdo schopen hodnotit morálku advokáta dle údajného mravního profilu jeho klientů. Na to je třeba opravdu velké míry sebevědomí a arogance.
26. 05. 2009 | 15:11

hawk napsal(a):

Pane doktore, pěkný, logický a trefný článek. Těžko však najde živnou půdu v Čechách a přilehlých zemích, kde právní povědomí občanů je téměř na nule. No a paní Samková, to je holt paní Samková, o co méně umí, tím vícš mluví a přitahuje na sebe pozornost, aby byla také "úspěšná".

Vysvětlujte průměrnému Čechovi skutmovou podstatu trestného činu a že není vše trestným činem, co tak vypadá. A další a další....Jinými slovy, humbuk, velká slova a nadšení z nevědomosti je větší, než vědění jako takové.

Já tomu říkám "bav se s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku".

Jinak díky za trochu čerstvého vzduchu na zdejším blogu.
26. 05. 2009 | 15:39

hawk napsal(a):

Hloupý Honza

morální pravidla v trestním právu platí při tvorbě zákona, nikoliv v jeho aplikaci. Zákon je slepý, hluchý, přesný, zvláště ten trestní.
26. 05. 2009 | 15:44

hawk napsal(a):

Tarqus

Pletete si pojmy a dojmy, neboť neexistuje spravedlnost, ale pouze právo. Až to pochopíte v pravém slova smyslu, tak vám bude fajn.
26. 05. 2009 | 15:46

hawk napsal(a):

Jura

ano, tím se liší dobrý obhájce od špatného. A co jako??
26. 05. 2009 | 15:48

Líný černý pes napsal(a):

to hawk :
Nazdárek, osobo.

Nevíš, jak vysvětlit lidem, že trestní oznámení podati = nic neučiniti? Dneska by každý trestně oznamoval namísto aby konal jinak, jo móda a příklady ....
26. 05. 2009 | 16:03

student napsal(a):

Justici není třeba znásilňovat. Protože má špatné výsledky tak ji stačí odstrčit z předního místa někam dolů.
Soudce je třeba podřídit lidem s technickým a přírodovědným vzděláním a zejména s úspěšnou praxí při řešení skutečných problémů.
Shodou okolností pan Sokol by tomuto požadavku skoro vyhovoval.
26. 05. 2009 | 16:17

Josef K. napsal(a):

Obávám se, že zde spíše justice v mnoha svých podobách, především však jakéhosi spolku, který si může vykládat zdánlvě obecná pravdila jako svá vlastní a ještě k tomu v různých turbulentních interpreatcích, tedy obávám se, že tato justice znásilňuje společnost. Pokud mi neodumírají mozkové buňky příliš rychle, abych pochopil postmoderní vývoj, pak justice je něco, co má sloužit společnosti, má respektovat a upevňovat v ní přijatá pravdila, popř. má tato pravidla za jistých pro společnost dramatických okolností chránit. Česká justice je podobná Českému fotbalovému svazu se vším všudy. Stejně jako se Česká republika čím dál více podobá ranně feudálnímu supořádání českého knížectví.
26. 05. 2009 | 16:30

JK napsal(a):

JUDr. Sokolovi:

Pane doktore,

pokud bych mohl a směl využít této vzácné příležitosti, kdy internet umožňuje obyčejnému občanovi, navíc před zraky jiných spoluobčanů, sejít se na virtuální agoře a oslovit, to nepřeháním, jednoho, po léta z nejprominentnějších praktikantů advokátní profese v zemi, rád bych se zeptal na Váš ať osobní, nebo i odborný názor, na názor profesionála, kterému naslouchají nejmocnější, nejbohatší a nejvlivnější spoluobčané naší země I mocní politici, což je pro dobrého právníka a mocenské a politické elity v liberální demokracií typický stav věci.

Moje otázka bude mít s tématem, respektive s názvem Vašeho článku a konstatováním článku JUDr. Samkové společné hlavně to "znásilnění" justice.

1) Máte dojem, že naše justice,

- díky komunismu, kdy justice byla mezi třemi státními mocemi popelkou, na okraji zájmu strany a vlády a kdy

* se socialistické n.p. vzájemně nesoudily,
* mezinárodní aspekt skoro, díky tomu, že se přes Železnou oponu moc kontaktů jednotlivců a právnických osob nepřefiltrovalo
* kromě standardní patologické kriminality byla jen nějaká ta rozkládačka
* a občané, jsa si v relativní bídě, s výjimkou těch zasloužilých, národních a ústředních rovni neměli moc důvodů se tahat o majetky a otázkou při rozvodu bylo, zda otec zaplatí 200 nebo 300 Kč výživného

byla a stále zůstává, také jako dědictví komunismu, oproti Západu, 3 až 4-krát více FEMINIZOVANOU (celkově ze 72%!!, v případě opatrovnických senátů soudů 1. stupně pak de facto ze 100%)

páchá na statisících porozvodových dětí, jejichž zájmem se každý tak pilně ohání, stejně tak jejich otcích, babičkách, dědečcích příbuzných z otcovy strany nedozírné a celoživotní škody tak, jak se stále toleruje nejrozsáhlejší novodobá DISKRIMINACE vůči těmto obětem?

2) Považujete za tolerovatelné, aby justice, nejdůležitější ze státních mocí, byla, navíc 20-let po pádu totality stále takto obsazena? Byla by vláda, v podobné míře sestavená ze soudruhů ministrů vlády ČSSR, nebo PSP ČR ze soudružek poslankyň FS ČSSR důvěryhodná? Jistě ne! Byla by revoluce, minimální nové volby. My jsme exkomunistkám soudkyním dali definitivu.

3) Máte dojem, že soudkyně, vybraná podle kritérií KSČ a režimu ČSSR „vykonávat socialistickou spravedlnost“ mají kvalifikace soudců demokratické země, člena EU atd.? Věřili bychom ministrovi vlády ČSSR, že „už myslí jinak“ a může ministrovat? Změnily se, dostatečně, pracovními návyky, hodnotami, myšlením a rozhodováním soudružky v taláru justice ČSSR?

4) Mate, jako já, dojem, že největší ŽÁBOU NA PRAMENI naší země je právě exkomunistická, proto feminizovaná justice, tak, jak rozhoduje o lidech, firmách, atd.? Proč žádná, zejména pravicová strana dávno programově nepožaduje VŠEOBECNOU OBMĚNU SOUDCU? 20 let po Sametu je kvalifikovaných kandidátů, navíc v recesi, dost. Proč i pravici vyhovuje 55-tiletá exkomunistka než 30-letý, polistopadový čekatel?

5) Víte o takové iniciativě mezi špičkami, se kterými se stýkáte? Navrhujete jim to?

Děkuji, pokud ve svém nabitém programu a prioritách budete mít čas si tyto řádky přečíst a třeba i odpovědět.

Hezk7 p2kn7 den.
26. 05. 2009 | 16:42

František napsal(a):

Paní advokátka je jako neřízený kulomet, který střílí na všechny strany bez rozmyslu. Jsem rád, že to trochu uvedl autor článku do rozumných mezí.
26. 05. 2009 | 17:26

KVS napsal(a):

Pepo Řepo,
zdravím a padám pod stůl smíchy: konkurence ÚHOSu v justici... jak trefné!! Vím bezpečně, že to funguje!
26. 05. 2009 | 17:33

Gren napsal(a):

Přečetl jsem si oba blogy a více věřím Sámkové.Nejsem odborník,ale i jako laik vidím,že spravedlnost u nás hodně kulhá a pan Sokol nemá moji důvěru.
26. 05. 2009 | 18:35

zdenek napsal(a):

Od KVS to bylo literární dílko,které mělo svojí poetiku,nápad,myšlenku,smělou stavbu a nevím o tom ,že by si dělala nějaké jiné ambice,než inspirovat čtenáře hlubšími dramatickými hodnotami...
Pane Sokole z vašeho článku kouká touha po zviditelnění jako sláma z prošlých bot,možná i závist,když jste četl velmi pochvalné komentáře zdejších diskutujících ...je mi vás líto jak jste se ztrapnil
26. 05. 2009 | 18:35

Ještě právník nebo už herec ? napsal(a):

napříč celou justicí zní volání po tom, aby se do justice nemotala politika. Jinými slovy, aby náměstci ministrů a bývalí politici neměli tendence dělat si z justice trafiku. Osobně bych byl všemi deseti pro, aby nikdo z ministrů, náměstků ministra (a možná bych se mohlo jít i dál) nesměl pět let následujících po odchodu pracovat v justici. Mohli bychom pak na polovinu zmenšit jak vládu tak parlament, protože ta druhá půlka jsou stejně právnící. A hlavně bychom se pak zbavili takových existencí, jako je Pavel Němec, politický turista a nejtrapnějsí kandidát na prezidenta v celé historii ČR pan dr.Bureš, v neposlední řadě i Vás ale i řady dalších "lobbistů". Prostě všech lidí, kteří stojí pevně každou nohou na jiném břehu a využívají v justici svých kontaktů z politiky, případně naopak. Lidí, kteří se osobně důvěrně znají s ministry i předsedy soudů. Lidí, kteří z dob svých patnácti minut slávy znají média a umí s nimi manipulovat. Lidí, kteří strčí nos do každé díry, za kterou cítí novináře. To jsou bohužel skuteční hybatelé tohoto světa, ve kterém nám běžným "Kaštanům" (jak s láskou titulují řidiči MHD svoje pasažéry) není dvakrát moc hej, když se podíváme na svoji nejvyšší administrativu.
Komicky na mě pak působí Váš pokus vést si "bložíček", kde pak na místech, kde ostatní poutavě vyprávějí o svých cestách životem Vy roztáčíte svůj kolovrátek pracovního Ptydepe ve směšné snaze přihřát si polívčičku na cizím ohníčku zcela zdarma. Ale bohužel i to se počítá a tak věřím, že Vás ještě dlouho budeme vídat, jak se rozvážným hlasem vyjadřujete k věcem a přitom vlastně vůbec nic říct nechcete. Vy chcete prostě být jenom vidět. Nemyslíte, že byste se časem mohl úspěšně ucházet o některou z cen Thálie ??
26. 05. 2009 | 18:55

Emissary napsal(a):

Pro: Pepa Řepa

Nebojte Pepo, třeba se dočkáme i té konkurence, ne ovšem té, kterou máte na mysli. Třeba těch justičních čekatelů bude tolik, že soudci se budou o svá místa třást a konečně budou soudit pořádně.

Případ Čunek je jen obyčejná, medializovaná prkotina. Ona naše justice není jen singulár, ale pořádná singularita. Černá justiční díra, do které padá spravedlnost i právo. Soudci, to jsou roboti, co jim obhajoba či obžaloba nenakuká, to neudělají. A kde mohou, tam dělají podfuky.

Co se týče té komunistické, tam komunisté, myslím ti novodobější neříkali, jak má soudce soudit, protože to říkali hodně dopředu a pro žádného soudruha soudce či adepta soudruha soudce to nebyl žádný problém – soudit jak si rodná strana přeje.

Pro: KVS

Nejste sama, kdo to ví. :)
26. 05. 2009 | 18:58

Pepa Řepa napsal(a):

Řek bych, že už jsme se dočkali.
Nebo si také myslíte, že je justiční mafie jen jedna?
26. 05. 2009 | 19:09

Targus napsal(a):

To hawk:

velmi správně, spravedlnost neexistuje, existuje jen právo. Pokud někdo právo obchází, morálně zůstává lumpem, i když právo neporušil.
S tvrzením, že je třeba se držet přesně práva = litery zákona = zákonnosti = dosaď ekvivalent, který se ti líbí, se setkávám už drahnou řádku let. Na toto tvrzení odpovídám vždy stejnou otázkou. Jak by se vám, milý jestřábe, líbilo, kdyby např. vstoupil v platnost zákon, že každý dvounožec může dát kdykoli beztrestně facku kterémukoli nositeli ptačího jména?
Tvrdil byste i pak, že je to správné mít olískaný ksicht podle práva?
Kdyby se mělo soudit podle práva, nebylo by třeba soudců, nýbrž pouhých pologramotných pitomců, kteří napasují příslušný § na příslušnou kauzu a dále už by mělo být lhostejné, zda se setne hlava novorozeněti, anebo se předá státní poklad nekorunovanému králi zlodějů.
Bohužel ve středoevropském Absurdistánu to vypadá spíše na právní verzi podle vašeho chápání.
26. 05. 2009 | 19:23

Emissary napsal(a):

Pro: Pepa Řepa

Nevím, jestli to bylo pro mě. Nevím, čeho jsme se dočkali. Nevím jaká jedna, justice je jen jedna. Nemyslím si, že je ovládaná politiky, možná v jednotlivostech zejména soudci, ale i státní zástupci dělají to, co si přeji politici, nebo co by si mohli přát. Jde o to, to eliminovat. Jsou možné rozdíly, ale asi není možné, aby jeden soudce měl na stejný případ nějaký názor a ten druhý úplně odlišný. Tím mám na myslí právo běžného života, nikoliv případ Čunek. Tam šlo o procesní záležitosti. Celý ten případ se mi zdá jako „vyhoněná“ justiční šaškárna s podílem obou politických stran, jež byla asi hlavním důvodem, že padla vláda. A toho nás pozice i opozice mohla ušetřit.
26. 05. 2009 | 19:24

skeptický napsal(a):

Mělo by to tu být jak v Horách Kutných.

Jedno právo pro šlechtu,jedno pro měšťany,a jedno pro nevolníky.

Sice to tu už pod novými jmény je,ale neříká se to nahlas.
26. 05. 2009 | 19:25

Emissary napsal(a):

Pro: skeptický

Lví podíl má na tom složitost našeho právního systému, v kterém se i renomovaní právníci jen těžko orientují. A tak si soudce může říkat: hodím na to bobek, třeba na to nikdo nepřijde. Pokud ovšem ví, o co jde. Jakože mnohdy ani neví. Proto ty dlouhé procesy, proto dlouhé spory.

A stejné to je i s daňovým systémem.

Člověk se pomalu ale jistě stává otrokem toho, co sám vybudoval – státu a jeho nástroju.
26. 05. 2009 | 19:39

Emissary napsal(a):

Abych to dovršil

Klasickým případem ignorování práva a justice jsou poplatky ve zdravotnictví, kde sbormistr Rath vykřikuje:

„Zákon mně nedožene“ a ČSSD sborově: „nás nedogoňjat, nás nedogoňjat, nás nedogoňjááát!“
26. 05. 2009 | 19:49

Kelly napsal(a):

Je pravdou, že se snadněji kritizuje to, co někdo vytvořil, než něco sám vytvořit a dát to k diskusi. Vy jste v zásadě všechno zkritizoval, ale nevytvořil svou vlastní myšlenku. Snažím se pochopit důvod, co Vás vedlo k napsání tohoto článku, ale jaksi neuspívám. V zásadě jste chtěl loajálně vyjádřiti to, že "v zásadě je všechno v pořádku, i když se určité chyby vyskytly, což je politováníhodné, ale nebudu žádné jmenovat, protože bych se okamžitě vystavil tomu, že mě někdo přesně stejným způsobem zkritizuje, jako jsem to udělal já“. Já si myslím, že těch, co vždy lichotí vládnoucí garnituře, je dost, vzácnější je ten protipól, který hýbe tímto světem kupředu . Chtěl-li jste vyjádřit tímto článkem svou loajalitu,tak se stalo.
26. 05. 2009 | 20:11

Vico napsal(a):

Kelly : nepleťte si pojmy s dojmy.Proč by se měl advokát zalíbit vládní garnituře? Jaký to má smysl? Možná nějaká velká právní kancelář, která si za své neúspěšné zastupování státu před mezinárodním arbitrážním dvorem vyinkasuje stamiliony. Sokol loví v poněkud jiných vodách a role loajálního přitakávače by mu věru neprospěla. Alespoň ne takhle navenek.

Samozřejmě, že tu máme parchanty, např. v Parlamentu. Tedˇ se ukázalo, že ti ve VB, kolébce demokracie, nejsou o moc lepší.Excesy bohužel byly, jsou a budou. Je to vada systému? Anebo není. Sokol se snaží dát střízlivou odpověď a ta se mi líbí. Mektat tady o Absurdistánu se mi prostě nechce. Už jen kvůli tomu ne, že nabízená rázná jednoduchá řešení se mi pranic nelíbí. Stačí jen promazávat včas ten mechanismus, cizelovat ho a snažit se o zdokonalení samoočišťovacích procesů. Je to celkem suché nezáživné čtení. Lepší a čtivější je beletrie.

Je to jak zobrazování porodu ve filmu. Vnějškově to vyzerá jako když rodičku chytne náhlá ledvinová kolika nebo infarkt myokardu. Ve skutečnosti většinou probíhá několik dlouhých hodin. Nezáživné.
Trilleru se asi od Sokola nedočkáte. Na to jsou tu jiní kábři nešetřící expresivními výrazy a navozující teorie všeobecného spiknutí všech proti všem. Inu , proč ne.
26. 05. 2009 | 20:38

Targus napsal(a):

To Emissary:

Zapomněl jste ještě napsat, co zde zpívá neustále znásilňovaná spravedlnost:
Meňa ně nagoňat, meňa ně nagoňat, meňa ně nagoňat....
Asi se nám ta spravedlnost umí dobře chránit před početím.
26. 05. 2009 | 22:01

Kritik napsal(a):

Z článku je patrná obhajoba justice podle platného práva. Nicméně jsme lidé a nikoliv stroje na zákonické plnění právních instrukcí. Všichni cítíme něco, co nazýváme spravedlností. A v tom smyslu většina čtenářů chápe článek KVS. Na druhou stranu titíž čtenáři na základě vlastních zkušeností a z událostí, o kterých referují média, pociťují, že evidentní amorální zlo se skrývá za zneužíváním papírového práva.

V tomto smyslu lze o autorově článku prohlásit, že je zákonicky odůvodnitelný, podle vnitřního lidského chápání spravedlnosti však odpudivý.
26. 05. 2009 | 22:13

tomas.p napsal(a):

Nevím jak koho, ale mně jste pane doktore opravdu, ale opravdu uklidnil.
26. 05. 2009 | 22:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pan advokát nám prakticky ukázal, že o justici lze smýšlet a psát rozličně, což jistě není žádný objev. V souhlase s autorem také jsem byl přepaden údivem nad chvalozpěvy pod blogem paní KVS. Aspoň vím, že jsem nebyl sám. A co bychom se mohli dozvědět od jiných lidí z oboru, třeba např. pana lexe?
26. 05. 2009 | 23:04

Platan napsal(a):

Pan Sokol nám zbohatnul, ztloustnul, a "zmoudřel". To je ideální kvalifikace pro kazatele "mírného pokroku v mezích zákona". Jenomže, pane Sokole, auditorium je při poslechu rušeno tím odkudsi se linoucím a stále sílícím zápachem. Vy a vám podobní budete muset na své přesvědčivosti hodně pracovat, abyste s ním (s tím zápachem) udrželi krok.
27. 05. 2009 | 00:01

Emissary napsal(a):

Pro: Targus

Moudrost, prozíravost,laskavost, štědrost, víra.

Vyberte si, co z toho máte?
27. 05. 2009 | 01:17

Ládik napsal(a):

Justici znásilnit nelze, ta to dělá dobrovolně.
27. 05. 2009 | 05:57

Pepa Řepa napsal(a):

To Vico
nechci Vám brát iluze o úloze advokátních kanceláří ve vazbě nejen na státní zakázky, od nejrůznějších posudků a stanovisek až po financování celých politických stran (u těch nejčilejších).
27. 05. 2009 | 06:42

Vico napsal(a):

To Pepa Řepa : nemůžete mi brát to, co nemám. Jakási variace zásady -nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet- jak nám tu autor připomenul.

Stačí mediálně známý případ podprůměrného advokáta JUDr. Nováčka, který od exministryně Součkové dostal státní zakázku v kauze Diag Human. V případě prohry deset milionu, v případě výhry dalších deset navrch. Tak si představuji nesnesitelnou lehkost žití.
27. 05. 2009 | 08:04

Targus napsal(a):

To Emissary:

Nesouhlasím s výrokem, že člověk se pomalu, ale jistě stává otrokem toho, co sám vybudoval - státu a jeho nástrojů, tím otrokem se už člověk dávno stal, pokud ovšem nepatří do kasty ještě rovnějších mezi rovnými.

Kdybych tvrdil, že jsem moudrý, byl bych především velmi drzý.
Kdybych byl prozíravý, dávno bych nežil ve středoevropském Absurdistánu.
Laskavý snad jsem, ovšem pouze k úzkému okruhu lidí, kteří mi to oplácejí stejnou mincí.
Štědrý nejsem ze zásady, co se týká hmotných statků. Je známo, že peníze kazí charakter.
Věřit se dá v leccos, takže těžko odpovědět. Snad věřím ve špatnost světa a lásku k bližnímu.
Pokud má těmito vlastnostmi podle vás oplývat soudce, myslím si, že to je chyba. Soudce by se měl především řídit svým rozumem a racionální úvahou, nikoli tím, co obdrží, anebo tím, co mu kdo přikáže.
27. 05. 2009 | 10:55

Ferdinand napsal(a):

Nějak mi tu chybí reakce paní Kláry Veselé, která se vždy aktivně zapojuje do diskuze, jak to ostatně předvedla nedávno při slovní přestřelce s kolegou Křečkem. Nebude to tím, že narozdíl od Křečka úroveň článku kolegy Sokola je jiná liga a nemá na to, aby udržela danou laťku?
27. 05. 2009 | 11:50

klarasamkova napsal(a):

Ferdinande, taky mám trošku jinou práci... Kromě toho reaguji pod svým blogem.
S kolegou T. Sokolem se neshodneme v zásadní věci, totiž v přístupu v právu. K tomuto si Vám dovoluji doporučit velmi pěkný film jménem "Norimberský proces". Je to klasika a na něm i neprávník velmi dobře pochpí, jaký je rozdíl mezi právními principy, kterých se dovolávám já a mezi platným právem, kterého se dovolává p. Sokol. KVS
27. 05. 2009 | 15:05

Líný černý pes napsal(a):

to KVS :

Dobře je vystiženo vázání soudce zákonem v divadelní hře "half penny"
27. 05. 2009 | 16:28

Targus napsal(a):

To KVS a LČP:

Anebo velmi eufemisticky, že pro stromy dotyčný nevidí les.
Oboje jsem zhlédl a souhlasím.
Než žít v tomto právním marastu, by snad bylo lepší obnovit právo v Texasu z poloviny 19. stol. Trestaly se pouze vraždy žen a dětí a střelba zezadu, pokud ovšem někdo pachatele byl schopen chytit. Alespoň by všichni věděli, na čem jsou a své účty by si mohli beztrestně vyřídit s bouchačkou v ruce.
27. 05. 2009 | 18:29

pgjed napsal(a):

Pane Sokole.

Souhlasím s vámi, že není až tolik důvodů k nejrůznějšímu bolestínství. Nicméně zkuste mě vysvětlit, jak je možné, v právním státě, který je tak pevný v kolenou, jak zase narozdíl od paní Samkové hlásáte vy, že v průběhu vyšetřování probíhá tak masívní únik všech informací, jenom trochu vhodných k dehonestování vyšetřovaného, jako tomu bylo v případu J. Čunka? Vždyť kromě vyšetřovatele a dozorového zástupce ke spisu nikdo nesmí. A Oni dva zase nesmí cokoliv z živého spisu sdělovat kamkoliv, natož do médií. Tak jak je k sakru možné, že dva měsíce před sdělením obvinění byli J.Č. a jeho rodina tak bezprecedentně skandalizováni. A pak v průběhu celého vyšetřování.
Jak je možné, že nikdo z jejich nadřízených nezasáhl. A že se nikdo z vás věhlasných právníků neozval proti průběhu vyšetřování? A jak je možné že ani vyšetřovatel, ani zástupce nebyli potrestáni?

A jak je prosím možné, že to nechává v klidu vás, jako věhlasný pilíř naší justice. Nemáte neodbytné nutkání zjistit, zda si to někdo a případně kdo a proč neobjednal? Nebo to bylo tak vysoko, že váš strach je větší, než to nutkání? Co vy na to?
27. 05. 2009 | 20:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

pgjed:
Uvedl jste silné důvody pro názor, že šlo o cílenou politickou kampaň čunkiádu.
27. 05. 2009 | 20:47

bara napsal(a):

Pepa Repa, Rumcajs, LCP, hawk

je to osvezeni Vas cist.
Byla jsem dlouho mimo diskuze, ted budu dohanet, zdravim!
27. 05. 2009 | 22:07

soudce napsal(a):

Doktore, doktore !
Komu se to snažíš namluvit, že je v justici vše o.k. !!!

Ačkoliv máš pravdu, že Klára mele blbosti, pak ty tvé úvahy (byť jsou úměrné tvému postavení a nutným vztahům u soudu) jsou mimo realitu.

Hraješ to na betla pro tvou budoucnost v dalších falech a trochu zviditelnění taky neuškodí, viď?

Střelená Klára Samková nemá co ztratit, ta mele co ji padne na jazyk ( čtenář nechť nezaměňuje na rozum), ale ty doktore si to nemůžeš s justicí rozjebat. Je to tak kamaráde, vím jak to v tvé branži chodí-to je totiž pravý stav věci.

Nutno však dodat vážení, že JUDr.Sokol je v Praze jednička a umí. Je nejen vynikající z hlediska vztahů a kontaktů, ale odborně je špičkou, vynikající analytik a je v rozhovoru přirozený-zkrátka opak Kláry, žádná frustrace, žádné předvádění, žádné křeče a hysterie a umí!

Tolik k jeho osobě, ale jinak nám tady trochu mlátí klíny do hlavy,že doktore, ale jakže se jmenuje ten film? NIKDO NENÍ DOKONALÝ...
30. 05. 2009 | 20:22

Contradictio in adjekto napsal(a):

Naši justici znásilnit nelze.
Neboť je to děvka prodejná.
Lze si ji jen koupit.
31. 05. 2009 | 08:18

Cialis online napsal(a):

"že nelze převést více práva, než převádějící sám má," což se dle článku v posledních letech mění. Znamená to tedy, že když prodám cizí byt, tak ten kdo ho koupil ho bude přes budoucí protesty a třeba soudní snahy původního majitele vlastnit a původní majitel bude mít smůlu a bude se moct soudit leda tak se mnou? To určitě ne, to asi špatně chápu, protože to by byl hnůj nejhorší :-)
11. 10. 2009 | 22:18

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
08. 03. 2010 | 03:45

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 04:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy