Něco mezi boží spravedlností a katastrofou

04. 09. 2009 | 00:12
Přečteno 14343 krát
Pro komentář veškerého halasu kolem rozhodnutí Ústavního soudu lze vystačit s postarším příslovím: „Máš-li křivou hubu, nenadávej na zrcadlo“. Znám moc dobře pocity těch, kteří teď bouřlivě reagují na odklad vykonatelnosti rozhodnutí o vyhlášení voleb. Šokující rozhodnutí! Úžas, naprostý úžas! Ohromení, mísící se s pocitem, že něco takového prostě není možné, že se v dalším okamžiku nutně musí otevřít nebesa a zhůvěřilý sudí bude na popel. Ohromení, které zvolna přechází ve zlost. A pak trvalé rozhořčení, jak je vůbec něco takového v civilizovaném zemi možné. Zastavte svět, chci vystoupit! Přesně tak jsem se to taky občas prožíval. Kdysi. Zamlada. Leč praxe mne naučila, že na soudní rozhodnutí, které je nadáno schopností radikálně zasahovat do lidských osudů, je nutno pohlížet jako na něco mezi boží spravedlností a katastrofou. A každý, kdo vstupuje do dosahu justice, musí posoudit míru pravděpodobnosti, že zrovna na něj vyjde katastrofa. Vnímáno z tohoto úhlu pohledu je skrz naskrz lhostejné, jestli je to šokantní rozhodnutí bezchybné nebo fatální omyl. A co bude dál. Podstatné je, jestli k tomu muselo dojít a zda se takové konce daly předvídat. A rovnou říkám, že každý, kdo se o problém jen trochu zajímal taky věděl, že trik s ústavním zákonem, který nakrátko mění Ústavu, aby byla povolnější, je už z minula ve velké neoblibě odborníků. Takže hrátky s novým exemplářem téhož jsou, minimálně, na hranici dovoleného.

Nemá tudíž smysl mávat pěstí směrem k Brnu, spekulovat o důvodech podání ústavní stížnosti panem Melčákem, nebo o jakýchsi spodních motivech jeho právního zástupce. Kdokoliv si může podat jakoukoliv žalobu nebo stížnost a je jen na něm jestli, případně kdy to udělá. Podstatné je pouze to, co napadá a jakou má šanci na úspěch. A je taky úplně fuk, jestli ho ponouká touha po principu nebo po penězích, msta nebo víra v lepší příští. Ono se to u soudu prakticky nedá poznat. Dost též nerozumím poukazům na to, že jsme v krizi a celostátně i jinak neduživí, jakož že už přípravy voleb stály hromadu peněz. Těším se v té souvislosti představou ústavního nálezu, kde bude černé na bílém, pěkně vedle sebe, že jednak je ústavní zákon v rozporu s Ústavou, ale abychom nebyli škodní, budeme dělat že není a nebudeme si toho všímat. Což nám vydrží do první žaloby některého z volebních propadlíků. Bez aktuálního užitku jsou ale i diskuse o tom, jestli Ústavní soud rozhodl zákonně nebo nezákonně, případně jak by měl naložit s napadeným zákonem. Především lze pro každou ze stran dodat sdostatek argumentů. Kupříkladu lze jistě tvrdit, že volby jsou veřejným zájmem, ale je veřejným zájmem, aby volby proběhly na základě ústavního zákona, který obchází Ústavu? No asi stěží. A tak dál. Ale zejména, určující je názor toho, kdo rozhoduje, v tomhle případě navíc definitivně. Všichni, odborníci i laici, se pak mohou až do skonání věků o kvalitě ortelu dohadovat, ale to je tak asi všechno. V historii soudnictví, u nás i ve světě, takových sporných úradků najdete hromadu. Jinak řečeno, je úplně jedno, co si kdo o rozhodnutí myslí, případně co mi kdo pod tenhle článek napíše, včetně blábolů o justiční mafii a podobných nesmyslech. „Protože s nezávislostí soudů nic neuděláte, musíte si holt víc dávat bacha“, dalo by se vytesat nad bránu justice, pokud by nějakou měla.

Jak jsem řekl, podstatné je, zda bylo nutné se do současné situace dostat. Jinými slovy zda ve chvíli, kdy Parlament schválil inkriminovaný ústavní zákon, se tahle komplikace dala předvídat, případně s jakou měrou pravděpodobnosti. Jak už jsem také řekl, odpověď na prvé je kladná. Pak jest třeba se tázat, zda bylo k mání nějaké jiné řešení. Odpověď je zase kladná. Je napsané v Ústavě. Tyhle otázky a odpovědi jsou ale testem něčeho mnohem významnějšího. Totiž testem, nakolik je Parlament schopen přijímat správná strategická rozhodnutí. Což krom jiného znamená i schopnost anticipovat možné komplikace a negativní důsledky toho, k čemu se chystá. Také je významný rozdíl mezi rizikem komplikace, jejíž pravděpodobnost výskytu lze vyčíslit zlomkem procenta a komplikací, která hrozí s pravděpodobností vyjádřitelnou v procentech či desítkách procent. Což je bohužel náš případ. Schválený ústavní zákon měl zjevně vadu, takříkajíc dědičnou, a hrubě odhadnuto, je to padesát na padesát, jak nakonec Ústavní soud rozhodne. O tom svědčí nejen pozastavující rozhodnutí, ale a zejména nejistota mezi odborníky. Padesátiprocentní riziko fiaska není zanedbatelné i v případě mnohem méně významných podniků, než jsou celostátní volby. Takže to vypadá na dost hanebné selhání Parlamentu. Možnost toho, co se teď děje si zřejmě vůbec nepřipustil. Což je ta lepší varianta. Horší by bylo, pokud by zákonodárci věděli, co hrozí, ale prostě zavřeli oči a oddali se naději, že to nějak projde. Nutno ovšem podotknout, že momentální rumraj ještě pořád není to nejhorší, co nás mohlo potkat. Zatím víme jen to, že si Ústavní soud vzal time out, aby si s problémem pohrál. Nepůjde tedy o nic banálního, jinak by nejspíš byl hotov rychleji. Je-li tomu tak, pak by to stejně muselo vyhlížet i po volbách. Třeba v případě žaloby na jejich neplatnost. Pravda, rozhodoval by jiný soud, ale to na závažnosti věci nejspíš nic nemění. Řečeno jazykem kteréhosi televizního imbecila, byl by to fičák. Myslím, až bychom těsně po volbách na nějakých deset dní nevěděli, jestli de iure vůbec nějaké volby byly. A pak třeba zjistili, že nebyly. Z tohohle pohledu jsme na tom ještě dobře.

Kdejaký podnikatel, než udělá závažnější rozhodnutí, trápí svého právníka nebo své právníky rozličnými dotazy stran právních rizik. A neptá se jen na to, jestli to, co chce provést je legální, ale zajímá se i o možnosti zpochybnění legality, třeba i zcela účelové. A též, jestli, bude-li už podána žaloba, byť ji na konci soud zamítne, nebude v mezidobí jeho projekt nějak fakticky omezen. Třeba předběžným opatřením. Troufám si tvrdit, že v porovnání s podnikateli se v tomhle případě určující část naši zákonodárců chovala jak malé děti. Asi že takový zákonodárce nemá zákonnou povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a k tomu za zadkem hospodářskou kriminálku.

Hodně se toho za posledních dvacet let změnilo. Pokud jde o soudy, od okázalého nezájmu bolševické věrchušky jsme se propracovali do stadia, kdy se kdekdo zaklíná nezávislostí soudů a respektem k jejich rozhodnutím. Zdá se, že je na čase pohnout se dál a do právního vědomí si uložit další informaci. Vědomost o tom, že soud je fakticky nezávislý a nalézá právo podle svého přesvědčení, nikoliv s ohledem na nějaké širší společenské zájmy, jinak též společenskou objednávku. A tudíž si může troufnout i na takovou posvátnou krávu, jakou jsou volby. Dokonce mám dojem, že právě teď to mnohým došlo.

Nevím, jaké skutečné důsledky, politické nebo ekonomické nakonec z rozhodnutí Ústavního soudu vzejdou, ať už z toho úterního, nebo z toho, co přijde zhruba za týden. Krk dám ale na to, že až na další už budou všichni k právu a jeho možné soudní aplikaci přistupovat mnohem obezřetněji. Což bych považoval dobrou zprávu.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

george napsal(a):

Je to móc hezky napsaný, tak jsem se podíval na obrázek (viz odkaz) když vidím, jak se rojí a rokují rivalové a bojovníci o moc. To je sociální kultura, to je tedy emoční inteligence politiků, nádhera to sledovat a nemít DEPKU. Elektřiny je dost, malý výboj podaný včas z rukou psychiatra měl být terapeuticky podán již dávno. Lidi jsou dost hloupí, ale ne všichni jsou trpěliví...
.
http://czreportnews.blogspo...
04. 09. 2009 | 01:12

Antropolog napsal(a):

Přečetl jsem to jedním dechem, pane Sokole.
04. 09. 2009 | 01:40

joed napsal(a):

Obsažné a perfektně napsané.
Jeden zádrhel: imbecil je člověk s IQ 25-50. O tom "fičákovi" to máte ověřené, nebo jste to myslel jako nadávku?
04. 09. 2009 | 02:20

Béda napsal(a):

Dobrou zprávou pro mě bude, když z kauzy Melčák, (resp. předčasné volby) vzejde aktualizace ústavy ČR, včetně doplnění a odstranění různých nelogičností tak, aby další parlamentní volby pokud možno vylučovaly politický pat a aby v parlamentu nemohly již působit různí Melčáci (přeběhlíci) jejichž politická existence je přímým popřením všude skloňované demokracie.

Vtělení prvků přímé demokracie, referenda, osobní odpovědnosti až po ztrátu mandátu, zrušení neodůvodněných výsad politických nadobčanů, včetně odvolatelnosti zastupitelů, kteří se zpronevěřili důvěře voličů a tím prakticky ztratili i formální oprávnění požívat mandát ZASTUPITELŮ, by se měly stát součástí ústavy a politického systému země.

Pak paradoxně bude mít Melčákova politická závěť svůj smysl. Odstraní do budoucna nesystémové jednorázové - jednoúčelové vstupy politiků do ústavy, navodí v zemi skutečnou demokracii a odstraní pseudodemokracii včetně různých politických přeběhlíků - Melčáků a zrovnoprávní před zákonem politiky s ostatními občany.
04. 09. 2009 | 03:19

jarda napsal(a):

Osobně si myslím, že na vadnost zákona může hlavně její autor, o němž jsem se dosud nic nedozvěděl.To, že to následně Parlamen schválil a prezident podepsal, je pochopitelné, vždyť většina jsou právní laici, a to i mnozí z těch, kteří se právním vzděláním honosí. A jen tak bokem: Když bude termín voleb posunut na jiné datum, budu velmi spokojen, neboť říjnové datm koliduje s datem mé zahraniční dovolené. A já bych rád svůj hlas v těchto volbách použil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
04. 09. 2009 | 04:28

Brundibár napsal(a):

Současnou situaci vnímám ještě jako signál ke zcela vážné diskuzi o české Ústavě.

Mám na mysli nejen upřesnění procesů, vyjasnění prostoru pro politická rozhodnutí a pro správní úkony, ale i o změnu volebního systému do Sněmovny na většinový tak, aby omezil vliv jednotlivého poslance a zároveň zesílil vazbu mezi poslancem a jeho voliči. Současný stav, kdy v jednom kraji na zvolení nestačí ani 10% hlasů, přitom v kraji jiném stačí necelých 5% hlasů, mi nepřijde jako šťastný.
04. 09. 2009 | 05:35

Stan napsal(a):

Mě by, pane Sokole, zajímal pouze Váš právnický názor na to, zda má Ústavní soud právo posuzovat platnost ústavního zákona. Vždy jsem si myslel, že jeho jediným posláním je hlídat, aby legislativní akty nižší právní síly byly s Ústavou (jejíž součástí se svým přijetím zákon o rozpuštění sněmovny a předčasných volbách stal) v souladu.

Snad bych ještě pochopil, kdyby ÚS řešil problém, kdy se dva ústavní zákony navzájem vylučují, ale to dle mého laického názoru není tento případ. Pokud ÚS totiž začne operat jakýmsi "duchem Ústavy" a zasahovat do pravomoci parlamentu Ústavu měnit, tak je parlament v podstatě zbytečný...

A ještě jedna poznámka - Parlament není správní rada, je to vzorek nás občanů, vybraný k tomu, aby přijímal, rušil a měnil zákony, nic více a nic méně. A pokud do něj jako občané zvolíme hlupáky, je to jenom naše vina, a nemáme jinou možnost než příště zvolit chytráky či hlupáky jiné...
04. 09. 2009 | 06:45

zdesta napsal(a):

Pan Sokol.Jelikož jste byl jednu dobu politicky aktivní (dokonce ministr)a měl nějaké právní vědomí,pak tu vzniká otázka,jakým způsobem jste se podílel na tvorbě ústavy,která je plná zádrhelů.Zádrhelů,které způsobují situace o kterých se zde tak vehementně diskutuje.Po bitvě je každý generálem.
04. 09. 2009 | 07:11

hovorka11 napsal(a):

Velmi pěkně napsané od člověka, který mi není sympatický. A není mi sympatický asi proto, že je obratný při řešení sporů různých občanů a firem vůči státu a státním institucím. Potom to musíme zaplatit my všichni a ne ten, který pod hlavičkou nenahmatatelného státu si může dovolit v "zájmu státu" kdejakou nezákonnou sprosťárnu za kterou se skývá leckdy selhání úředníků v zájmu spřátelených firem, nebo
přímo záměrný nebo nezáměrný zmetek při schvalování zákonů.
Nebýt Sokolů a Kalvodů, tak by se z nás asi stali spokojení kejvalové, vždyť "tak rozhodl stát" a zákon je až na "druhém místě."
04. 09. 2009 | 07:19

Student napsal(a):

Perfektní vysvětlení právního systému.
Kdo se pohybuje v jeho působnosti je na tom stejně jako ten kdo plave v močůvce.
Hrozí mu poškození zdraví a vůbec nezáleží na jeho plaveckém stylu ani na místě kam chce doplavat.
04. 09. 2009 | 07:24

komančov008 napsal(a):

Snad by to šlo jit k volbam kdykoliv se nam zachce.Podepíšeme darovaci smlouvu a mame volební listky potom nam snad nikdo nebude branit volit.Ustava není snad nějaka obecní vyhláška aby se upravola a měníla podle momentalní situace to potom se dožijeme že tam někdo zase vloží třeba jen dočasně članek pět na věčne časy s kralem a bez parlamentu.
04. 09. 2009 | 07:34

Marcus Agrippa napsal(a):

Myslím si že se v podstatě nic moc neděje. Melčák si užije svých pět minut slávy, za chvíli po něm neštěkne ani pes a volby budou jen o něco později. A co se týče našich soudů ( nejen toho ústavního ) - Vesecká, Čunek, právě tzv. přeběhlíci, protiústavní čekání na sesmolení Topolánkovi vlády - ano máme opravdu ještě co zlepšovat.
04. 09. 2009 | 07:38

Terry napsal(a):

Naši "demokratičtí" politici si za dvacet let zvykli, že si můžou dělat co chtějí a vše jim projde: od amorálního, hulvátského jednání a vystupování až po beztrestné nekompetetní (nebo z pouhé blbosti) rozhodování působící škodu tomuto státu. Politiku berou výhradně jako snadnou a nejrychlejší cestu k vlastnímu obohacení. Arogance a cynizmus, plivnutí do tváře všem slušným lidem (voličům!!) se stalo běžným projevem (vrcholného) českého politika.
Jakou úctu může mít stát (ať z pohledu vnějšího nebo od vlastních občanů), jehož premiérem se stane (a ve funkci zůstane) člověk s mimomanželským poměrem (a dítětem) - a ještě se tím "chlubí" !!, se slovníkem, vystupováním a jednáním hulváta a burana - a to je prosím ten NEJLEPŠÍ v ODS!! (Děsím se jeho "horšího" nástupce!!).

Zpupnost našich současných vládců daleko převýšila chování komunistické totalitní nomenklatury.

Bohužel na jejich odstranění už nebudou stačit např. slova Olivera Cromwella při rozpuštění tzv. Dlouhého parlamentu (prosím povšimněte si datumu:

20.4.1653
„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.
Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“

nebo "moderně" vyjádřeno známým výrokem premiéra České republiky při slavnostní volbě prezidenta ČR:

"Ať jdou do prdele všichni."

natož aby "fungovalo" (jako v listopadu 1989) cinkání klíči na náměstích.

Pseudemokarcie vítězí...
04. 09. 2009 | 08:02

Marcus Agrippa napsal(a):

Pro Terry:
souhlasím. Jen je škoda že ta stížnost přišla zrovna od Melčáka. Jakožto jeden z"přeběhlíků"moc právo na moralizování nemá. Každopádně úroveň české politiky je horší a horší ( viz.neuvěřitelné chvalozpěvy Béma na jiném blogu ) a skoro se bojím, že většina"politiků"už je úplně mimo realitu.
04. 09. 2009 | 08:26

jarpor napsal(a):

Naprostý souhlas s autorem.

Terry, Marcus Aqrippa

No, nemyslím si, že "odkopnutí" staré manželky a následný svazek se "zajíčkem" zasluhuje větší úctu než mimomanželský poměr.
Tak nějak ... jeden za 18 a druhý za 20 bez 2.

Hezký den
04. 09. 2009 | 08:42

karel h. napsal(a):

Jasný, utříděný a logický pohled - díky za něj. Pokud by však ÚS měl - jak ironicky říká pan Sokol - rozhodnout tak, že ústavní zákon není v pořádku, ale promiňme to, protože se vydalo hodně peněz, tak to bude tragédie. Jinak nesdílím jeho optimismus, že mnohým došlo, že soud nalézá právo podle svého přesvědčení, nikoliv s ohledem na širší společenské zájmy. Nebo doufám, že to do toho nezahrnul politiky, kteří žijí stále na svém obláčku. Sněmovna by měla přijmout zákon s jednou větou: Česká sněmovna v období 2006-2009 nic dobrého pro Česko neudělala.
04. 09. 2009 | 08:44

karel h. napsal(a):

to Terry: Díky za připomenutí Cromwella!
04. 09. 2009 | 08:46

Jemnický napsal(a):

Terry

ani tak schopný politik a generál, jako byl Oliver Cromwell, toho se skorupovanými a hašteřivými členy parlamentu moc nenadělal. Mohl se spolehnout leda na armádu. Když zemřel, vše se vrátilo do starých dobrých pořádků. My nemáme ani Olivera ani pořádnou armádu.

S pozdravem,

Jemnický
04. 09. 2009 | 08:53

Terry napsal(a):

Kalvoda: Mrzačení ústavy je vekslácky drzé a neodpovědné

http://zpravy.idnes.cz/kalv...
04. 09. 2009 | 08:57

Student napsal(a):

Neúcta k právu se u politiků neprojevuje pouze nerespektováním zákonů. V mnohem výraznější a škodlivější formě se projevuje při tvorbě zákonů. Často politici vytvoří naprosté pitomosti a označí je jako zákon. Nad námitkami mávnou rukou, že to není tak důležité, a že přeci vždy pro sebe najdou nějaké "řešení". Ale při své tvorbě mají politici vždy odborné poradce - právníky, kteří ty pitomosti požehnají.
04. 09. 2009 | 09:00

Neopřemyslovec napsal(a):

Podobně řešili problém Přemyslovci před tisíci roky. Zda mohou něco provést se Slavníkovci. Jestli to bude legální či nelegální. Nakonec se rozhodli pro alternativní řešení. Vykašlali se na lidská práva, demokracii, cnost, svědomí atd. Vše ukončili "konečným řešením". Od té akce z 27.9.995 zde máme v české kotlině slovanský klid. Myslím, že i dnes by se mělo občas rozhodovat "konečným řešením".
04. 09. 2009 | 09:01

Terry napsal(a):

A něco pro odlehčení (?) této chmurné diskuse:

Cipollovy zákony lidské stupidity

http://www.blisty.cz/2007/6...

Italský historik ekonomie Carlo Mario Cipolla (1922-2000), http://it.wikipedia.org/wik... zformuloval teorii lidské stupidity, která je postavena na pěti základních zákonech:

1. Každý, vždy a nevyhnutelně, podceňuje množství blbých jedinců v oběhu.
K tomu Cipolla dodává, že bez ohledu na to, jak vysoký je něčí odhad, člověk je opakovaně zděšen dvěma fakty:
a) lidé, které kdysi považoval za racionální a inteligentní, se ukážou být nestydatě stupidní
b) člověk je den po dni, s nikdy nepřestávající monotónností, obtěžován v čemkoliv, co dělá, stupidními individui, která se objeví, náhle a nečekaně, na místech, kde se to nejméně hodí, v nejvíce nepravděpodobných okamžicích.

2. Pravděpodobnost, že určitá osoba je stupidní, je nezávislá na kterékoliv jiné charakteristice dotyčné osoby.
Velice důležité a pro mnohé těžko stravitelné. Stupidita je nediskriminující výsada všech skupin lidí a je uniformně distribuovaná podle konstantních proporcí, nezávisle na velikosti skupiny, individuelním IQ, vzdělání a akademickými tituly; stejně mezi dělníky, studenty, vysokoškolskými profesory a laureáty Nobelovy ceny, mezi ženami a muži, vyvinutými a nevyvinutými společnostmi atd.
Cipolla se také domníval, že stupidita je determinovaná geneticky a ne kulturně.

3. Stupidní člověk je ten, který způsobí ztráty jinému člověku, nebo skupině osob, aniž z toho má jakýkoliv užitek; dokonce může i sám utrpět ztrátu.
Toto je tzv. Zlatý, stěžejní zákon, klíčový aspekt teorie stupidity, který je velice obtížné akceptovat, protože všichni předpokládáme, že lidé v podstatě jednají rozumně. Praxe každodenního života nás ale utvrzuje o pravém opaku. Denně ztrácíme energii, zdraví, náladu a peníze (někdy i život) kvůli kreaturám, které nám toto vše způsobují bez jakéhokoliv rozumného důvodu, jen proto, že jsou jednoduše stupidní.

4. Lidé, kteří nejsou blbí, vždycky podcení škodlivou moc stupidních individuí. Zejména opakovaně zapomínají, že všude a na všech místech a za jakýchkoliv okolností, jednat nebo se družit se stupidními lidmi, se vždycky ukáže být chybou, za kterou jeden těžce zaplatí.
Ignorování tohoto zákona přineslo lidstvu nevyčíslitelné ztráty. Téměř všechny kategorie lidí (viz dole), zejména inteligentní lidé, ale i Bandité, si často myslí, že mohou blby přečůrat nebo je manipulovat, ale ve skutečnosti jim jsou vydáni na milost a nemilost, primárně proto, že si jen těžko dokážou představit proč a jak blbové myslí a jednají.

5. Stupidní člověk je nejnebezpečnější typ člověka.
Z čehož logicky vyplývá, že Blbec je nebezpečnější než Bandita.
04. 09. 2009 | 09:03

Jemnický napsal(a):

Tomáš Sokol

Hezký blog. Naši politici mají neúctu k právu a zákonu poděděnou po svých komunistických ujcích. Ti také považovali soudy za svůj nástroj udržení moci.
Proč se proti změně ústavního zákona ozval až poslanec Melčák, což není jiný orgán pro ostrahu ústavy, který měl okamžitě napadnout poslanecká alotria?
To, že některé politické strany vyhodily miliony za možná zbytečnou a s ohledem na případný posun voleb špatně načasovanou volební kampaň, je na celé věci jistě zábavné, ale ne náhodné.

Jemnický
04. 09. 2009 | 09:07

Václav napsal(a):

Včera jsem četl velký rozhovor p.Kalvody v MFD a věřím, ať za tím vším je cokoliv, že se bude snažit i dál. V případě, že by ÚS z nějakých důvodů svůj náznak spravedlnosti odpískal / asi pro velký nátlak od politiků /, bylo byto velké fiasko právě té potřebné pojistky - ústavnosti ! Jako občan jsem potěšen, že vrchnost dostala pěkně umístěný smeč a mám pocit, že její bloky nejsou postaveny dobře.

Poprvé po Listopadu 89 mám také pocit, že by občané měli využít čl.23 v Listině a "postavit se na odpor" ....proti zvůli některých politiků, kteří jdou proti své ústavení přísaze......, proti právu, proti Ústavě. Představme si, že by prezident, poslanci, senátoři, složili slib s výhradou, že někdy v budoucnu půjdou proti základnímu zákonu země. Tak by jim mandát ihned skončil.
Ve Francii / např./ stávkují a umí vyjít do ulic. I tady by se mohlo ukázat, že občan má ještě nějaký svobodný názor.
Také jsem očekával konkrétně vyjádření pana Sokola. Ať je na něj názor jakýkoliv, je to odborník. Jsem rád, že i on to chápa tak, jak i já v mém laickém mozku s nepatrnými právními vědomostmi.
Pan Béda někde na začátku píše o volbách. Možnost remízi, patu, je nutné ponechat, protože je to výsledek všech her a hlavně mezilidských vztahů, jako kompromis. Kdyby měli být vždy jen vítězové a poražení, kdyby neexistovala možnost kompromisu, a ve hře remíza při vyrovnanosti soupeřů, tak by to naše lidské konání poškozovalo.
Pěkný den
04. 09. 2009 | 09:12

Terry napsal(a):

to Marcus Agrippa:
".. a skoro se bojím, že většina "politiků" už je úplně mimo realitu."

Naopak - oni si cíleně vybudovali SVOJI výnosnou realitu.

Kde jinde než v české politice by se po pár letech stal prostý mašinfíra milionářem (a to ještě mu při práci ministra zbyl čas na vystudování práva)?

A dějí se podobné věci jako za totality: nimenklaturním kádrům se umožňuje "snadnější" získání titulu - viz nejnověji brněnský primátor a (nedejbože) příští ministr dopravy - je přece nepřijatelné, aby jako možný ministr vlády ČR neměl žádný titul (stačí, že neumí ani žádný jazyk).
04. 09. 2009 | 09:13

Betty napsal(a):

Pánové, prosím, vysvětlete mi jednu věc: většina z vás nechválí současné poslance, senátory za to co dělali a dělají. Proč vám tedy vadí, že se sami chtějí předčasně vzdát mandátu, i když je to protiústavní. Není to protimluv?Když nerespektují ústavu, nebylo by lepší aby byli nahrazeni novými lidmi a to co nejrychleji?
04. 09. 2009 | 09:23

Student napsal(a):

Terry:
Pokud tím milionářem myslíte Grosse, tak malé vysvětlení. Absolvoval jednu z nejnáročnějších středních škol v Praze.
Mašinfírou nebyl, na to ta škola byla málo. Krátkou dobu svého života pomýšlel na to, že výcvik a zkoušky na strojvůdce vykoná. Nedošlo k tomu, využil lepší možnosti. Práva nevystudoval proto, že byl ministr, ale proto, že po absolvování náročné střední školy pro něj studium práv bylo velice snadné.
04. 09. 2009 | 09:32

jogín napsal(a):

Právo v principu nemá nic společného se spravedlností.
04. 09. 2009 | 09:36

Lex napsal(a):

Nic nenamítám proti tomu, že ústavní zákon o zkrácení volebního období současné sněmovny může být ústavně sporný. Nic nemám ani proti tomu, že na vině jsou poslanci, senátoři a prezident. Stejná vina je však na straně Ústavy samotné, i na straně Ústavního soudu. Vinu politiků popsal autor velmi přesně.
Tak teď k té vině Ústavy (pokud jde o současnou kauzu): kromě chybějícího ustanovení o „samorozpuštění“ nebo i dalšího méně komplikovaného způsobu rozpuštění Poslanecké sněmovny (kde by například větší pravomoc a tím i odpovědnost mohla být svěřena prezidentovi – bez ohledu na výhrady k tomu současnému), je to nejasnost vyplývající ze znění ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. a), kterým se stanoví kompetence Ústavního soudu – „Ústavní soud rozhoduje
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,“.
Všimněme si – JSOU-LI V ROZPORU S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM!
Takže vyvstává otázka, co je to „ústavní pořádek“? Odpověď je snadná, nachází se v čsl. 112 téže Ústavy a zní: „ Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.“
Je tedy Ústavní soud oprávněn rozhodovat o ústavním zákonu?
Jsem v tomto smyslu autorem poněkud příkrého výroku, že „Ústavní soud se utrhnul z řetězu.“ Rád se vyjadřuji přímo, bez balastu obezliček, třeba i expresivně. Jsem si vědom, že takové formálně „ctihodné“ instituci by slušelo uhlazenější vyjádření, třeba které použil den před rozhodnutím Ústavního soudu o pozastavení účinnosti rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb Michal Spáčil – „Ústavní soud se tentokrát rozkročil tak široce, že si mírně natrhl talár.“
Zastávám názor, že citovaná dikce Ústavy rozhodování Ústavního soudu o souladu ústavního zákona s ústavním pořádkem vylučuje. Argument některých, že předmětný zákon materiální povahu ústavního zákona nemá, neakceptuji s ohledem na znění ustanovení čl. 9 odst. 1, které zní „Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.“ Že jde o doplnění Ústavy ohledně délky volebního období (délky trvání mandátu poslance ), byť na „jednorázové použití“ není pochyb.
Stejně nepřijatelné jsou i úvahy některých o tom, že pojem „zákon“ v ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. a) je třeba vykládat šířeji, tak, že zahrnuje i užší pojem „ústavní zákon“. Při tomto výkladu by totiž vznikl naprostý logický nesmysl.
To „utržení z řetězu“, nebo chcete-li Spáčilovo „rozkročení vedoucí k natržení taláru“ spočívá právě v tom. A jelikož Ústavnímu soudu formálně kompetence rozhodování o rozporu ústavních zákonů s ústavním přádkem (skoro se mi ten logický nesmysl ani nechce napsat) nepřísluší, objevuje se na scéně opětovně jako Deux ex machina „materiální jádro Ústavy“.
Vinu Ústavního soudu spatřuji právě v nerespektování své vlastní ústavní kompetence ve věci stížnosti Miloše Melčáka (o ní by stálo za to zvlášť pojednat ve vztahu k pojmu „základní právo“ s ohledem na ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu)
Smí tedy Ústavní soud přezkoumávat „ústavnost“ ústavního zákona? Zastávám názor, že ano, ale výhradně jen z hlediska ustanovení čl. 9 odst. 2 Ústavy, zda by jim nenastala „změna podstatných náležitostí demokratického právního státu“, která „je nepřípustná“. Tato kompetence Ústavního soudu je, ač není přímo zmíněná v Ústavě ani v zákoně o Ústavním soudu, nezastupitelná.
04. 09. 2009 | 09:44

Ivan Hochmann napsal(a):

Naprosto nechápu čemu se pořád (nejen "právníci") divíte?!

Musí vám být přece jasné že Samet a Tlustá čára nic nevyřešila.

Zparchantělá tlupa komunistické pakáže se se svými dravými pařáty roztahuje ve všech institucích,stranách,organisacích.ÚSTAVNÍ SOUD NEVYJÍMAJE.

Co jste chtěli to máte! A to jde zatím "jen, o volby.

Počkejte až vám půjde o krky!

Dobře vám tak.Ivan.
04. 09. 2009 | 09:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Lexi,nemíním zpochybňovat Vaše právní exposé.....

Vaše snahy se ale s hovnem míjejí.

S pozdravem Ivan.
04. 09. 2009 | 09:50

Rumcajs napsal(a):

Tak tam toho Melčáka nechte a zbytek ať se rozejde. Však on se ještě bude Malčák někomu z novejch poslanců hodit.
04. 09. 2009 | 09:50

stejskal napsal(a):

Zajímavý rozbor, pane Lexi. Díky za něj.

Ptám se jako naprostý laik: Pokud by tedy ústavní soud neměl posuzovat podobné kauzy, jaká instance je má posoudit (tedy pokud někdo podá stížnost ma neústavnost postupu zákonodárců)?

Nehledejte za tou otázkou prosím žádný můj názor, postoj, sarkasmus ani nic podobného. Prostě mne zajímá názor člověka, který zjevně ví, o čem mluví.

Libor Stejskal
04. 09. 2009 | 10:13

jarpor napsal(a):

Lex
Vaše expozé je asi perfektní... ale :

Jeden problém - dva právníci - tři právní názory.

Který je ten "správný" právní názor a která instituce je oprávněna rozhodnout který je ten "správný" ?

Dle mého soud, zde ÚS.
Ten rozhoduje ve sboru a většina ústavních soudců se přiklonila k názoru, že stížnost na konkrétní zákon a na jeho dopady zasluhuje posouzení této přijaté zákonné normy a tedy rozhodli o odložení vykonatelnosti...

Co bude dál - to se uvidí.

Tomuto divadlu šlo předejít. Doplnit příslušné paragrafy Ústavy o "obecný postup", tedy ZMĚNIT znění Ústavy a postupovat dle "nového znění" příslušných paragrafů Ústavy.

A žádná stížnost by neměla šanci.

Hezký den

P.S. Co sázka - ještě stále máte pocit, že dolar Vám zůstane, tedy že termín "předčasných" voleb se neznění ?
04. 09. 2009 | 10:15

karel h. napsal(a):

Kéž by to cítil stejně celý národ, jako to cítí zdejší diskutující. Je to křeč a hrůza a nová sněmovna, kterou si Češi (tentokrát beze mě) zase zvolí, může být jen horší. Výkřiky o nových stranách jsou k ničemu, TOP 09 také nic nepředvedla, Věci veřejné by nám to také předvedly. Řešení není. Nabádám svého syna chystajícího se na vysokou školu, aby se dobře učil a pak rychle z této země zmizel. Ono to jinde není sice o moc lepší (zažil jsem také delší pobyt v cizině), ale aspoň tam člověka nechají v klidu a pravidla se mění jen velmi mírně a každý ví,na čem je.
04. 09. 2009 | 10:21

boozer napsal(a):

to Lex
Naprostý souhlas. Téměř moje slova z jiného blogu. Pouze bych si dovolil nesouhlasit s nastíněnou kompetencí ÚS posuzovat soulad ústavních zákonů s čl. 9 odst. 2 Ústavy. Jsem toho názoru, že Ústavnímu nepřísluší kompetence ani v tomto případě (s výjimkou akademického posouzení). Domnívám se, že pokud by skutečně došlo k tomu, že by ústavodárce začal odstraňovat základy demokratickíého právního státu (což se samozřejmě stát může) nastává něco, co se již vymyká situacím, které lze řešit v rámci stávajícího standardního ústavního systému. Jde o to, že v takovém případě nastává jakýsi ústavní rozklad, který není řešitelný v rámci standardních pravidel ústavního zřízení, tj. standardními institutcemi, jejichž fungování je podmíněno právě tím, že se standardním situacím nevymykají. Pokud by ústavodárce začal odstraňovat tyto základy ve smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR, nebude nepochybně vůbec nerespektovat ani Ústavní soud - třeba i tím, že jej zruší (i to by se dalo možná chápat jako zásah do podstaty materiálního právního státu). Právě s ohledem na tento ústavní rozklad, který by v takovém případě nastal, neexistuje jiná možnost než uvažovat o přímém právu lidu na odpor - toto právo zůstává nepochybně lidu zachováno vždy. Podle Čl.23 Listiny základních práv a svobod platí, že "Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny." Domnívám se, že v případě, že ústavodárce začne odstraňovat základy materiálního právního státu, je naplněna též hypotéza tohoto ustanovení čl. 23 LZPS.
04. 09. 2009 | 10:26

Rumcajs napsal(a):

Jako známou držgrešli by mě zajímalo, jestli pol. stranám zůstane státní příspěvek v celé výši, či zda ten nový bude krácen a pokud ne, tak jestli když se poslanci budou rozpouštět co 1 rok, zdalipak to to útáhnem ?

Ale co se tak blbě ptám. Zvedneme daně a bude po problému. A navíc, jak mi vysvětlil Vilda, my konzumní pijavice ještě více zaberem.

Zabereme HEJ HOU

taháme kameny a ty co nejdou, rozdrtíme pěstí.
Od rána do noci a paže navený,
ta hrubá síla, galoše plný mouru mám ......
04. 09. 2009 | 10:46

Stan napsal(a):

Lexi, naprostý a absolutní souhlas. Ústavní soud se utrhl ze řetězu, a poté, co sám svými minulými rozhodnutími Ústavu pošlapal, začal ji naprosto nepatřičně a mimo svou pravomoc "hájit". O onom ústavním zákoně si nemyslím nic dobrého, ale v žádném případě neohrožuje český ústavní pořádek. ÚS měl Melčáka s jeho podáním okamžitě vyhodit, přičemž mohl vyjádřit svůj názor na jistou nesystémovost onoho ústavního zákona.
04. 09. 2009 | 10:47

boozer napsal(a):

Ještě dodatek, resp. malé upřesnění: Čl 23 LZPS jsem zmínil pouze příkladmo, uznávám, že v konkrétní situaci by nemusel být právě tento článek aplikovatelný. To podstatné co jsem tím chtěl říct je, že není nutno, aby v těch nejmimořádnějších situacích ve smyslu č. 9 odst. 2 Ústavy musel za každou cenu existovat nějaký konkrétní orgán, nějaká ústavní istutuce, který by byl oprávněn formálně rozhodovat o zrušení ústavního zákona s materiálním jádrem ústavy. Vlastně je to přímo nemyslitelné, protože taková instituce může v těchto mimořádných situacích přestat existovat. Pak nezbývá než aby se lid postavil na odpor - jde o možnost, kterou nelze lidu upřít, jelikož lid je veškerým zdrojem státní moci a pokud byť ústavodárce začne odstraňovat základy demokracie, má právo mu v tom zabránit, např. revolucí apod.
04. 09. 2009 | 11:01

jarpor napsal(a):

Stan

Není nad jednoduchost... měli ho vyhodit ... a basta.
Neudělali to - tak vyhodíme je. A basta. Tak tomu rozumět ?
Nebo lze, jak říkají angláni, sníst peníz a zároveň mít peníz ?

Hmm...

Hezký den
04. 09. 2009 | 11:02

ali napsal(a):

Terry
moc hezky jste to napsal.. cituji: se slovníkem, vystupováním a jednáním hulváta a burana - a to je prosím ten NEJLEPŠÍ v ODS!! (Děsím se jeho "horšího" nástupce!).

Ale nějak jste opomenul druhou stranu např, abychom nechodili daleko, veřejné chlubení pana Ratha svým intimním poměrem. Dvě domácnosti, dvě ženy, dvě děti... Vaše slova jsou i jeho přesným popisem.

Jak se říká, když všichni, tak všichni. Že normální voličiči ODS a ČSSD jsou dnes znechucení mocipány je fakt. Je to mišung, hození dvou stran do mixéru a koho vytáhnem za uši je úplně fuk. Podraz na voličích, divadlo na veřejnosti socan kontra odeesák, v zákulisí prdelky z nás, daňových poplatníků, z nás, kde oni jsou z moci dobré a věřící vůle naší páni. Je čas jim to panství utnout. Překračují pravomoce, zákony, berou a kradou pod jménem slušnosti a drzostí nebetyčnou, my jsme pouze plniči jejich kont. Na veřejnosti mají hotovou svatozář, manželky píší ódy, aby lidi věděli a skočili na špek, druhé manželky bojují za (ne)pravost gulí na fotkách, jiný si jezdí do veřejného bordelu, jiný hrozí pěkně přes držku, když ho nebudeme volit, jiný zas žaluje druhého, že ho okradl (Bušina Barkovou - to je vybroušené do dokonalosti, jak socan žaluje socana za okradení :o)), jiný zas bere zodpovědnost za boračku autem a v zápětí se vytasí s novou imunitou a trest nikde, že sodruhu Ransdorfe....etc až do nekonečna. A my, jako boží hovádka jim ještě fandíme a hádáme se mezi sebou, protože třídní nenávist je živí a je doménou bolševika a každý na to slyší a funguje to a fungovat bude, neboť jsme jen lidi kontra lidi. To jsou paradoxy k poblití...
04. 09. 2009 | 11:09

boozer napsal(a):

to Stan: Je to tak, ÚS měl zákonem o ustavním soudu výslovně danou možnost melčákovu stížnost odmítnout tzv. pro zjevnou neopodstatněnost, neboť to, že byla tato osoba spolu se všemi ostatními poslanci předčasně zbavena poslaneckého mandátu vlastním rozhodnutím ústavní většiny za účelem nových demokratických voleb nijak neohrožuje podstatu demokracie - je to právě naopak. Bylo by diametrálně odlišnou situací, pokud by si poslanci své období chtěli prodloužit. ÚS mohl dát obiter dictum najevo, že se mu praxe jednorázových změn ústavy nelíbí - to ale nemá nic společného s protiústavností ve smyslu čl. 87 čl. 1 Ústavy a s kompetencí ÚS upravenou v tomto článku ústavy.
04. 09. 2009 | 11:13

karel h. napsal(a):

Líbí se mi symboly neprávního státu, které se objevují. Doporučuji mrknout na dnešní zprávu tohoto serveru: "Soudkyně bez důkazů odsoudila Mlynáře, trestu unikne" z rozhodnutí ministryně Kovářové.
04. 09. 2009 | 11:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane boozere,

teď v tom začínám mít zmatek.

Měl ÚS Melčákovu "stížnost odmítnout tzv. pro zjevnou neopodstatněnost, neboť to, že byla tato osoba spolu se všemi ostatními poslanci předčasně zbavena poslaneckého mandátu vlastním rozhodnutím ústavní většiny za účelem nových demokratických voleb nijak neohrožuje podstatu demokracie"?

Nebo měl říct, že mu nepřísluší se jí zabývat (i když by si třeba mysle, že je opodstatněná)?

A nemá právě toto řešit na svém jednání 10. září (když se evidentně ani zde nemohou odborníci shodnout, jaký postup je správný)?

Libor Stejskal
04. 09. 2009 | 11:26

boozer napsal(a):

Mea culpa, měl odmítnout pro zjevnou neopodstatněnost. Ostatní má slova jsou již pouze úvahou nad meritem věci.
04. 09. 2009 | 11:34

Tom napsal(a):

Trefné,do posledního slova. Vytisknout na rýžový papír a dát všem poslancům sežrat. A možná nejen jim...
04. 09. 2009 | 11:37

Honza H. napsal(a):

Tomáš Sokol je prvotřídní odborník , článek je výborný . Ale přesto všechno , rozhodující je " život - praxe " . Zákonů jsou mraky , dobré špatné , většina z nich časem padne , taktéž vlády přicházejí a odcházejí , teorií jsou tisíce. Pravdu bych viděl v tom , co je pro většinu lidí přínosem . Proto bych v současnosti viděl prioritu v řešení ekonomických problémů státu a lidí - než si hrát s právníky na pisálky a škrabálky . Život je kriteriem pravdy - nikoliv ústava . Patník nemůže být důležitější než silnice .
04. 09. 2009 | 12:03

jepice napsal(a):

Lex:
Problém je v tom, jestli každý výron legislativní tvořivosti, který parlament označí adjektivem "ústavní", je skutečně ústavním zákonem, a má tedy být automaticky vyňat z působnosti ústavního soudu.
Podle mého laického náhledu a laické právní logiky ústavní zákon rozvíjí anebo jinak mění dosavadní znění ústavy.
04. 09. 2009 | 12:03

Monika napsal(a):

Lex + boozer

Není to tak jednoduché, neboť:

1. . Z Melčákovy stížnosti k ÚS:

"Ústavní zákon č.i 95/2009 Sb. považuje za protiústavní v celém rozsahu a vybočuje materiálně zástavního přádku. Jde o zákon, jenž mění, neboť porušuje základní náležitosti demokratického právního státu ve shora uvedených ustanoveních ústavního pořádku, zejména
• mění pravidla volné, rovné a otevřené politické soutěže, jež mezi ony základní náležitosti patří, neboť v průběhu volebního období mění jeho předem stanovenou délku způsobem, ústavnímu pořádku neznámým a neústrojným, obcházejícím Ústavou předepsaný postup pro vyhlášení předčasných voleb,
• přičemž nejde o změnu či doplnění Ústavy ve smyslu 51. 9(1) Ústavy, ale o odklad její účinnosti ad hoc najedno volební období,
• uvedená změna je retroaktivní,
• Čímž zasahuje mimo již zmíněných institucionálních základních náležitostí demokratického právního státu i DO PRINCIPU LIDU, jako NOSITELE MOCI. Napadený ústavní zákon je tak v rozporu s ustanovení či. 21 (2), 21 (4) a 22 Listiny základních práva a svobod, dále pak s ustanoveními ČI. 9)ě), 16 (1) a 17 (1) Ústavy."

http://www.concourt.cz/asse...

2. Známý nález ÚS č. 403/2002 Sb. Cituji:

"Z ústavní maximy podle čl. 9 odst. 2 Ústavy neplynou konsekvence toliko pro ústavodárce, nýbrž i pro Ústavní soud. V nepřípustnosti změny podstatných náležitostí demokratického právního státu je obsažen i pokyn Ústavnímu soudu, dle kterého žádnou novelu Ústavy nelze interpretovat v tom smyslu, že by jejím důsledkem bylo omezení již dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a svobod.
Z uvedeného východiska nutno posuzovat změny, jež přinesla novela Ústavy, provedená ústavním zákonem č. 395/2001 Sb., a to v ustanoveních čl. 1 odst. 2, čl. 10, čl. 39 odst. 4, čl. 49, čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 95 Ústavy. Ústavní zakotvení všeobecné inkorporační normy, a tím překonání dualistické koncepce vztahu práva mezinárodního a práva vnitrostátního, nelze interpretovat ve smyslu odstranění referenčního hlediska ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách pro posuzování vnitrostátního práva Ústavním soudem, a to s derogačními důsledky.
Proto rozsah pojmu ústavního pořádku nelze vyložit toliko s ohledem na ustanovení čl. 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy, a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách."

http://www.sagit.cz/pages/s...

Takže ta silná slova jsou poněkud zbytečná. ÚS nemůže jít proti rozhodnutí, které již učinil, natož proti ústavnímu pořádku ve smyslu ústavní maximy (tzv. metanormy), jímž je čl. 9. odst. 2.
04. 09. 2009 | 12:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Monika,boozer,Lex,

vaše slova,nepochybně dobře míněná a taktéž podložená právními znalostmi vás nutí k dále pokračovat v dobře míněných postupech při právních zdech.

Nás obyčejné občany ale přestává tato situace už pomalu bavit.
Kdo z vás má alespoň trochu hrdosti nemůže než srovnávat s ruskou ukrajinou (malé r,malé u).Přečtěte si článek pana novináře Palaty v dnešních LN.
Tento pán se vždy vyznačoval nadhledem a shovívavostí.Dnes mu také dochází trpělivost.

Nebo je tento stav opravdu zrcadlovým efektem české postkomunistické společnosti?

Ivan.
04. 09. 2009 | 12:44

Ivan Hochmann napsal(a):

A všimněte si,že začínají eskalovat hovory o násilných řešeních.Já také napsal jinde něco o biči ,či kulometu.

Bude zajímavé sledovat jak daleko mají češi od huby k činu!

Ivan.
04. 09. 2009 | 12:48

Targus napsal(a):

To Rumcajs:

V souvislosti s citací textu kalamajky Dole v dole mne napadá, jestli by nebylo rozumnější nahradit v textu důl poslaneckou sněmovnou a kameny zaměnit poslance.
Já osobně bych neměl žádný problém s tím, že bych musel jít na kdysi tak populární "subotnik" vytahat poslance ze sněmovny a ty co by nechtěli, drtit pěstí...
Co na to Řáholec?
04. 09. 2009 | 12:49

Josef K. napsal(a):

Patrně vrcholem intelektuálního pobavení je, že Parlament ČR může přijmout ústavní zákon, který je v rouporu s Ústavou. Z toho jasně vyplývá, že ÚS e oprávněn posuzovat nově přijaté ústavní zákony, neboť jejich přijímáním bez kontroly by bylo možné dopracovat k podobě Ústavy jako návodu na využití "friťáků", jejichž nákup ve Vídni někteří poddůstojničtí uzurpátoři moci chápou jako vrchol svobody.
04. 09. 2009 | 12:55

ironik napsal(a):

Z širšího pohledu ,dobře seřazená slova ale i tak se musím ptát,co jste dělal když jako zákonodárce -bývalý ,zvedal ruku pro tyto přílepky k ústavě ,kde byla tehdy vaše odbornost a zodpovědnost k občanům tohoto státu, za co jste pobíral svůj mrzký peníz? Omluvitelné je pro součastnou (nezávislou) justici že jsou to jen lidé ,ovlivnitelní svým prostředím.
04. 09. 2009 | 13:07

jepice napsal(a):

Ironik: Který přílepek schválil Tomáš Sokol?
04. 09. 2009 | 13:27

boozer napsal(a):

To Monika:

Není to vůbec tak složité jak píšete, neboť

s jednotlivými argumenty (body) melčákovy stížnosti se lze celkem snadno vypořádat jinými, a dle mého názoru mnohem silnějšími a přesvědčivějšími argumenty (nechtějte abych je na tomto místě rozebíral)- je třeba nezapomínat na to, že jde o stížnost sepsanou advokátem pro svého klienta a věřte, že velmi dobře z vlastní zkušenosti vím, že vůbec není takový problém napsat ústavní stížnost, která na první pohled, zejména pro laika, vypadá, jako kdyby ji psal všeznalý ústavní osvícenec, který právě teď odhalil všechno zlo a příkoří, které se přihodilo jeho klientovi - v cca 90 % případů se při bližším "ohledání" následně zjistí, že to jsou jen planá, rádoby rozumná a "pravdivá" slova, která vyplodí průměrný právník s lehce nadprůměrnou představivostí. Právo je obor argumentativní, což neznamená nic jiného než že vítězí ten názor, který svou přesvědčivostí vyvrací názor (argument) jiný. Pro ilustraci uvedu v této souvislosti příklad k zamyšlení: Sám jsem nedávno sepsal ústavní stížnost, která dle mého osobního přesvědčení neměla být vůbec úspěšná - abych zamaskoval podstatu věci, hemžilo se to v ní líbivými a vznostnými frázemi a trochou mlžení a demagogie, leč podstata věci byla někde jinde a kdybych já sám o této ústavní stížnosti rozhodoval, tak bych ji musel pravděpodobně zamítnout. Klienta jsem na to samozřejmě předem upozornil. Ten byl nicméně nadšen, když si stížnost přečetl a přede mnou smekal klobouk jak prý výborně je napsaná (jeho slova). A jak myslíte,že to dopadlo? Ta ústavní stížnost uspěla u soudců Ústavního soudu (těch samých soudců co nyní zpochybnili termín voleb). Dokonce o tom referovala televize. Netvrdím, že v ní byly napsány nesmysly, jen bylo vše obratně zabaleno do úhledného balíčku přesvědčivosti - mohl bych být nadšen vlastním úspěchem, protože drtivá většina ústavních stížností před ústavním soudem neuspěje. Jenže mě to naopak, stejně jako již v mnoha případech jindy, utvrdilo v přesvědčení, že s právem to není tak jednoduché a že ani ústavní soudci nejsou zdaleka tak osvícení jak si někdo může myslet a jak si oni sami mnohdy myslejí o sobě... Jinými slovy řečeno: je velmi pravděpodobně, že ani rozhodnutí a názory Ústavního soudu nerovnají se nutně z právního hlediska rozhodnutím a názorům správným, přestože jinak (např. lidsky) se mohou jevit jako správná. Právo a spravedlnost (správnost) ale není vždy totéž.

A jen tak mimochodem, Ústavní soud vůbec není vázán svou judikaturou... Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem o Ústavním soudu (čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR).
04. 09. 2009 | 13:27

vajan napsal(a):

Proč tolik diskuze? Logika říká jasně, že pokud mohou poslanci zkrátit citovaným zákonem své volební období, pak mohou obdobným zákonem své volební období prodloužit (klidně na neurčito). A máte je ve "veřejném zájmu " u kormidla natrvalo. To chceme?
04. 09. 2009 | 13:32

Skeptik napsal(a):

Já bych jenom k tomu článku pana Sokola podotkl:
Benda Marek- mj. Ústavně právní výbor.
-Stálá komise pro otázky Ústavy.
Vidím Jan- podvýbor o jednacím řádu poslanecké sněmovny.
JUDr Josef Vondruška- Ústavně právní výbor.
PhDr Lubomír Zaorálek- Stálá komise pro sdělovací prostředky.

A co ještě chcete? Takových je jich tam DVĚSTĚ!
04. 09. 2009 | 13:38

jarpor napsal(a):

Mám pocit, že jen příspěvky Lexe, Moniky a boozera dokladují, že slova autora :

"Kdejaký podnikatel, než udělá závažnější rozhodnutí, trápí svého právníka nebo své právníky rozličnými dotazy stran právních rizik. A neptá se jen na to, jestli to, co chce provést je legální, ale zajímá se i o možnosti zpochybnění legality, třeba i zcela účelové. A též, jestli, bude-li už podána žaloba, byť ji na konci soud zamítne, nebude v mezidobí jeho projekt nějak fakticky omezen. Třeba předběžným opatřením. Troufám si tvrdit, že v porovnání s podnikateli se v tomhle případě určující část naši zákonodárců chovala jak malé děti."

jsou více než pravdivá...

Je-li pro proces z bodu A do bodu B popsán zákonný postup, něco jako selský rozum mi říká, že použít cestu zákonem nepopsanou může být problematické. Na rozdíl od použití cesty zákonem popsané.

Konečně s odstupem času to začínají chápat i někteří politici...

Hezký den
04. 09. 2009 | 13:41

reo napsal(a):

Poučné a inteligentní.
Díky
04. 09. 2009 | 13:53

reo napsal(a):

Ps. všímám si, že současná krizová a zcela tristní situace vede také k jednomu pozitivnímu efektu.

Lidé, - neprávnické povahy - uvažují o povaze, smyslu a ne/dotknutelnosti ústavy. A kupodivu si ji velká proporce lidí váží. A chápou i jako nadřazenou i vlastní potřebu ústavnosti. A to byť se to vše nyní odehrává na pozadí "souboje" dvou velmi vysokých priorit - ústavnost vyhlášení voleb vs. akutní potřeba sestavit funkční vládu a důvěryhodný rozpočet.
04. 09. 2009 | 14:00

fous napsal(a):

2Lex:
Jste asi zastáncem formálněprávního státu, nikoliv státu materiálněprávního. Stačí Vám, že je něco označeno jako ústavní zákon, a už je to podle Vás Ústavním soudem nepřezkoumatelné. Budete stejně názorově pevný, až naši zákonodárci schválí ústavní zákon o tom, že pan Lex škodí České republice a proto stráví zbytek života ve vězení? Až ústavním zákonem rozhodnou, že mzdy všech ministerských úředníků se budou platit z rozpočtu obce Praha? Až ústavním zákonem vyvlastní rodinu Franty Sádry, protože to vyžaduje veřejný zájem? Až soudruh Šotek Tiskárenský napíše do Sbírky zákonů ústavní zákon, že všichni modroocí jsou povinni pracovat zadarmo?
Podle mého názoru Ústavní soud opravdu nemůže posuzovat ústavní zákony. K tomu ale napřed musí posoudit, zda napadený přepis je skutečně, nikoliv jen formálně, ústavním zákonem. A to má tři podmínky: 1. musí tak být výslovně označen, 2. musí být schválen Ústavou předepsaným postupem a 3. musí obsahovat (nejde-li např. o souhlas se změnou hranic) obecná závazná pravidla pro fungování státu a/nebo tvorbu zákonů (nemůže tedy jít o něco po materiální stránce jiného, například rozsudek nebo správní akt, k nimž nemá parlament oprávnění). A právě toto třetí kritérium "ústavní zákon" o zkrácení volebního období podle mého názoru nesplňuje. Příští čtvrtek uvidíme,k jakému závěru dospěje Ústavní soud.
04. 09. 2009 | 14:01

František Kocourek napsal(a):

Dámy a pánové,
pan Sokol se zase pustil na tenký led,a jako advokátovi bych mu velice nedůvěřoval.
Členové-soudci ÚS,kteří schválili usnesení ÚS " o odložení vykonatelnosti......" si osobili pravomoci,které jim ústava nesvěřuje,ale přímo zakazuje!
Naše ústava je založena na těchto zásadách :
-demokracie
-republikánstí
Ústava čili ústavní pořádek nám není dán vyšší mocí(jak by to rádí viděli v bratrstvu lásky a pravdy,anebo vrchností,ale je vyjádřen vůli lidu(občanů s právem volit a býti volen) a tito občané ji projevují prostřednictvím svých poslanců a senátorů v Parlamentu ČR(jsme parlamentní republikou se zastupitelskou demokracií).
Ústavní soud není nadřazen Ústavě ČR,je teda vázan Ústavou ČR,čl.88 hovoří...soudci ÚS jsou při svém rozhodování vázaní
pouze ústavním pořádkem a zákonem........,takže zákon,který Parlament ČR schválil zkrácení funkčního období Poslanecké Sněmovny PČR formou jednorázového ústavního zákona je ústavní zákon (není o tom pochyb i když já i pan Sokol si politicky myslet můžeme cokoliv,ale pan Sokol jako absolvent PF by to měl vědět,jinak ať vrátí diplom a ne vysvětluje zákony s komunisticko-revolučním vědomím) musí se jim řídit i soudci ÚS,není možné v našem právním státě , aby ÚS mající v náplní své práce dohlížet na to,zda jsou zákony dodržovány,je sám mohl měnit,vydávat či upravovat,to odporuje dělbě moci,
vůle lidu(občanů ČR),kterou projevili prostřednictvím svých zastupitelů zvolenými v demokratickými volbami do Senátu a PS má větší legitimitu než rozhodnutí 13 ústavních soudců ,kteří jsou nevoleni a ve své činnosti neodpovědni.Je nemožné, důvěřovat ÚS,který jednal nepředvídatelně a nedodržel pravidla,jenž byla pro jeho fungování stanovena(vůli lidu),to je tyranie a totalitní vláda,kterou si svým rozhodnutím 13 soudců ÚS přisvojili pod vedením člověka,který je svým myšlení komunistou,který své komunistické jednání potvrzoval dlouholetým členstvím v KSČ a který zločiny komunismu schvaloval a omlouval je v dobách progresívních komunistů
nedodržováním socialistické zákonnosti.
Jediným správným řešením je to,aby soudci,kteří pro usnesení
Ústavního soudu o odložení vykonavatelnosti dobrovolně odstoupili ze své funkce protože svým jednáním potvrdili,že jejich jednání je protiústavní a na výkon své funkce nestačí.......
Rád bych panu Sokoli,který se tak rád vydává za znaslce všeho a všudy a ostatním obhájcům aktivisticky a bezprecedentního jednání ústavních soudců dal na vědomost toto:
Zákon o ústavním soudu stanoví ,zcela striktně,že odložení vykonavatelnosti je možné pouze na návrh stěžovatele,usnesení které podepsal člověk s komunistickou minulosti nic takového nevyplývá či není patrné,že by stěžovatel takový návrh podal,já osobně kdyby stěžovatel takový návrh podal,to v usnesení uvedu,abych předešel nejasnostem,pokuď to soudce Rychetský neuvedl,tak se ptám s jakým nekalým úmyslem.....dále zájmům stěžovatele má hrozit větší úkma než zájmu třetích osob,chtěl svým usnesením říct že toto shledal,myslí si soudci,že zájem jednoho poslance (s komunistickou minulostí ) ppřevažuje nad zájmy 172 poslanců,kteří svou činnost ukončí.Obávám se že oba předseda ústavního soudu a stěžovatel jednali tak,jak je v komunistické straně naučili-prosazovat vše bez ohledu na zákon po stranické línií s revolučním myšlením v zájmu pracujícího lidu, sice ne de jure,ale de facto.
Bez dovolení jsem použil některé formulace z článku a fakta/týkající se vyloženě znalosti ústavního pořádku/ uvedená v eseji od Jana Kudrny z Katedry ústavního práva PF KU,uveřejněno v LN dne 4.9.2009 pod názvem Ústavní soud za hranici ústavnosti,jmenovanému se tímto omlouvám.
04. 09. 2009 | 14:12

Kovanda napsal(a):

Je docela úsměvné sledovat důsledky tohoto kroku Ústavního soudu. Naši "top hoši vč. Klimatologa" mají nového společného nepřítele a mohou se zbláznit. Řečeno slovy pana Topolánka: "ve středu sněmovna, ve čtvrtek senát". Ono jde totiž o partajní peníze. Neznám přesně procedurální kroky při přijímání toho či onoho ve sněmovně a senátu, ale ono se to nějak udělá (bohužel). Za pozitivní považuji, že když nic, tak se doufám zvedne právní povědomí zákonodárců.
04. 09. 2009 | 14:25

František Kocourek napsal(a):

Pan Rychetský,
by měl podat demisi, a v případě,že volby neproběhnou ve stanoveném termínu tj. v říjnu t.r. by měl být stíhan pro trestná čin zmaření voleb a kromě trestu by mu mělo být uloženo uhradit veškeré finanční škody,které vznily právnickým a fyzickým osobám neuskutečnitelnosti voleb ve stanoveném termínu.
04. 09. 2009 | 14:29

František Kocourek napsal(a):

Pane Kovando,
hluboce,ale hluboce se plete,neví zda je to Vaší neznalosti jak píšete,ale peníze jsou z daní,strany získavají peníze ze státního rozpočtu a statní rozpočet je tvořen d aní občanů státu.Jinak já se řídím tím,když něco nevím,nechám se poučit anebo k tomu co neznám se nevyjadřuji.
04. 09. 2009 | 14:35

jarpor napsal(a):

František Kocourek

Mohu-li dotaz - proč ten podmiňovací způsob stran trestního stíhání pana Rychetského když... ? Při Vámi deklarované jednoznačnosti chybého postupu ÚS bych očekával, že ono případné trestní stíhání jste připraven podat sám... :-))

Hezký den
04. 09. 2009 | 14:42

Monika napsal(a):

boozer

Jen stručně.

Píšete: „Je velmi pravděpodobně, že ani rozhodnutí a názory Ústavního soudu nerovnají se nutně z právního hlediska rozhodnutím a názorům správným.“

Co je to z právního hlediska rozhodnutí správné?? Kdo to má posuzovat, ne-li soud??Toto, promiňte, pokládám za zbytečné filozofování. Když to přeženu, to byste si taky mohl klást otázku, zda přírodní zákony jsou nutně z hlediska vesmíru správné, zda neměly být jiné atd. – Pochopitelně, že každý soudce, včetně těch ústavních, je jen člověk se všemi svými omezeními a že zákony jsou TAKÉ lingvistikou, která, jak víme, nemůže být co se týče naprosté koherentnosti, plně konzistentní, jako ostatně žádný sémiologický (znakový) systém...

Ostatně na našich názorech, jejichž správnost či nesprávnost si nedovoluji posuzovat (pouze skromně tvrdím, že Vaše interpretace je zjednodušená), nezáleží. Záleží na názoru soudců ÚS, ne náhodou odborníků v této věci jmenovanými prezidentem a schválenými Horní komorou Parlamentu ČR. - Klaus, když jmenoval ústavním soudcem např. prof. Holländerera, se mohl seznámit s jeho pracemi o Ústavě či jeho myšlenkami o filozofii práva – ušetřilo by mu to současné na odiv dávané překvapení a nehorázná slova o aktivismu…

Dále, když to co nejvíc zjednoduším: Posuzuje-li soudce ÚS ústavní zákon, který je EVIDENTNÉ v rozporu s ústavním pořádkem (Ústava stanovuje přesné podmínky, za jakých může být rozpuštěn parlament, a ty naplněny nebyly), je podle mého názoru dobré KONSTATOVAT, že jednorázový zákon měnící Ústavu je V ROZPORU s ústavním pořádkem. (Schválně píši konstatovat, neboť k žádnému zrušení ústavního zákona Ústavním soudem nedošlo a patrně ani nedojde, došlo pouze k pozastavení platnosti tohoto ústavního zákona, aby mohla být Melčákova - lépe Kalvodova - stížnost náležitě posouzena. Že nejde o rozhodnutí snadné, dokazují mnou citované útržky ze stížnosti a předchozího nálezu. Shodit to ze stolu nepovažuji za nejlepší řešení, ačkoli by, pravda, bylo nejsnadnějším.) Má ÚS coby strážce Ústavy hrát hru, kterou hrají politici a společně s nimi lehkomyslně nakládat s nejvyšším zákonem země, tedy se samotnou postatou právního státu? Jaký by to ale pak byl strážce ústavního pořádku? Mohl by tím tedy být jako ústavní zákon schválen sebevětší nesmysl, s poukazem, že jde o nezrušitelný ústavní zákon? Nebylo by to náhodou v rozporu s podstatou konstitucionalismu, jak se po staletí v americké a západní tradici rozvíjela? Nevím, jen se ptám.

Co se týče posledního odstavce, jakkoli to tak je psáno (slib ústavního soudce), tak bylo by jistě KRAJNĚ podivné, kdyby jeden nález ÚS šel v zásadních věcech, co je meritum Ústavy a ústavní pořádek, proti jinému nálezu ÚS, to sám dobře víte. Tím bychom se dostali do čirého právního nihilismu, tedy světelná léta od snahy, jímž je budování právního státu.

(Píši jen své myšlenky, bez soudu, co je a co není takzvaně právně správné.)
04. 09. 2009 | 14:59

František Kocourek napsal(a):

Pane Jarpore,
ten podmińující způsob je uveden proto,že Rychetský neodstoupí,žádný komunista nikdy v životě neodstoupil ze své funkce dobrovolně,ale jen a pouze pod nátlakem,jako třeba na konci roku 1989,a pak je vybaven imunitou z titulu své funkce,patří k ústavním činitelům,je na stejné úrovni jako president,předseda Senátu,předseda PS,předseda vlády atd, a na vyvolávání revoluce se nebudu podílet,situace k revoluční není,vládne zákon a demokracie,zvolení poslanci neohrožují ústavní pořádek(prozatím) a jednotlivé nepravosti se dají řešit cestou zákona,sice je to dlouhé a dá to fušku,ale i pan Mlynář se dočkal spravedlnosti,i pan Hučín a jiní,bez revoluce,tímto chci jen říci to,že lidem kteří prošli aktivním členstvím v komunistické straně nelze důvěřovat,pokuď jsou ve funkci neodvolatelní,pokuď jsou nikomu neodpovědní atd.Melčák je v tom více či méně nevinně,on stejně mandát ztratí,to je otázkou času,on se nechal stejně zneužit pod hlavičkou zachování výhod aj.slouží jako podvozek,který tuto stížnost dovezl na Ústavní soud,a dle mého názoru za tímto stojí Bratrstvo Lásky a Pravdy,které použilo metody zvanou mnou "havlovštinou".Stačí pozorovat v tisku,rádiu a v televizích kdo schvaluje postup 13 ústavních soudců.
Pokuď se Rychetský vzdá své funkce popřípadně i imunity nebojím se,že trestní oznámení nebude podáno,určitě aspoň jedno,ale předem nemá cenu jednat............
04. 09. 2009 | 15:12

Ivan Hochmann napsal(a):

Františku Kocourku ,

i pane Jarpore začíná být odpuzující citovat v současném státě všechny postižené režimem.

Již delší dobu se táži po příčinách této neuvěřitelné doby.
Socialismus se v tomto kontextu dal ještě pochopit.Ale TO ce se děje nyní už nechápu vůbec.

Kde se tady vzala tak sprostá spodina ve vedoucích funkcích?Je to opravdu pozůstatek po bolševikovi?Jak jste si ráčili všimnout po listopadovém převratu byli členy legislativy i výkonné moci docela normální lidé.Herci.učitelé,zpěváci.Je pravdou,že brzy a rychle zmizeli s očí..........sic.

Na jejich místa nastoupili všichni ti bodří mužové(výše jmenovaní) a vedení stran dobře vědělo co dělá.Jak jinak by se dostali do parlementu takoví Rathové,pro které je zákon cár papíru a názorně předvede s arogancí gaunera jak ho použít u konečníku.

Je zbytečné rozhořčovat se (pane právníku Sokole) nad každým rozumovým paskvilem.
Dá se snad od této politické sebranky vedené bývalými i současnými komunisty očekávat něco jiného?

Mohou se přebarvovat na modro,černo,zeleno,růžovo...pořád to budou bolševičtí parchanti ,nebo jejich nevychovaní spratci.
Chudáci,nic jiného ani neumí.

Stát to pozná na odlivu mozků do rozumnějších destinací,úniku financí(hlavně nakradených)přes banky na Bahamách a jinde,útěkem investorů, poklesem grantů,opovržením ze strany EU,jejíž legislativa nám nebude schopna pomoci,pokud bude na Hradě sedět prognostik Klaus.

Kupte si raději CD se Spirituál Kvintetem a vzpomínejte na lepší časy.Už byly!

Ivan.
04. 09. 2009 | 16:04

František Kocourek napsal(a):

Moniko,
to co píšete je hrozná pitomost a převeliká hloupost a nic Vás neomlová....
Ústavní soudce nesmí posuzovat ústavní zákon,na to je zákon....
Ústavní zákon o zkrácení volebního .....není v rozporu s ústavou,ale ústavu doplńuje,byť jen jednorázově a je součástí ústavy,např.kdyby v USA nesměli dle Vás měnit ústavu řečeno Vašimi slovy platilo by dodnes otroctví,neboť dodatek ústavy,jednorázový ústavní zákon,změnil ústavu a polici si dělali co chtěli............
ústavní zákon o zkrácení ústavy nemění pravidla,ale jednorázově stanovil,že vyjadřuje zájem občanů ČR a toto vyjádřeníje veřejná vůle,protože stávající sněmovna poslanců není schopna nadále pracovat,a tudíž občané mají právo si zvolit jiné poslance ,protože jsme republika s parlamentní a zastupitelská,Parlament ČR to je Poslanecká sněmovna a Senát mají právo vydávat ústavní zákony,které pak jsou součásti ústavniho pořádku ČR a jsou platné a konečné......
ústavní soud není strážce ústavby,on je součástí ústavního pořádku...
Parlament nemůže schválit jakýkoliv nesmysl,protože na zákon ,který je ústavní potřebuje ústavní většinu,a protože máme politickou soutěž,by nesmysl neprošel,prozatím prošly ústavní zákony o zkrácení volebního období a týká se to pouze a jen 200 poslanců a 172 jich bylo pro,
znáte jiný ústavní zákon,který prošel tak velkou většinou.....
budováním právního státu nedosáhneme tím,že jedna instituce bude nadřazena těm ostatní,moc zákonodárná,moc soudní a noc výkonná jsou si v právním státě rovna,to už jsme to měli 40 let že nikým nevolený orgán ÚV KSČ byl nadřízený všem ostatním ústavním údům státu,a rozhodovalo se po stranické a línií,rovnější komunisté kradli,vraždili,olupovali,zavíral občany tak jak si přál strážce ústavy a ústavného pořádku ÚV KSČ a prostřednictví komunistů,zejména tzv.politbyra či pětky a lidu to pak pojmenovali tyto činy nedoržování zásad socialistické zákonnosti,a kdo nedodržoval zákonnost,zase jen komunista......
04. 09. 2009 | 16:19

boozer napsal(a):

1. Ústava není nezměnitelná - je měnitelná ústavními zákony buďto přímo (přímo se změní text ústavy) nebo nepřímo (samotný text se nemění, přesto je jiným ústavním zákonem dotčen obsah Ústavy) - jde o bežně uplťňovanou legislativní techniku u jiných zákonů a není na ní nic neústavního či zakázaného. Neexistuje žádný ROZUMNÝ důvod, proč by tuto techniku nebylo lze aplikovat i v případě Ústavy.
Rozhodnutí ústavní většiny členů Parlamentu České republiky volených přímo občany (tj. lidem)formou ústavního zákona má nepochybně větší legitimitu než rozhodnutí 15 (13)jmenovaných soudců, kterým podle Ústavy nepřísluší ani pozitivní zákonodárství ani ústavodárství (pozitivní ani negativní). Jde o nevyšší možnou legitimitu, jakou může rozhodnutí lidu mít, samozřejmě kromě přímé demokracie.
2. Měl-li by mít ÚS pravomoc bořit (tj. rušit ústavní zákony) musel by mít i tomu odpovídající pravomoc tvořit (ústavní zákony) což nemá a s ohledem na dělbu státní moci je to dobře a mělo by to tak zůstat. Bez ohledu na obvyklou rovnováhu mocí ve státě platí, že je to parlament, který disponuje nejvyšší možnou legitimitou - parlament je zkrátka o něco "silnější" než všechny ostatní orgány a je to naprosto logické, protože žádný jiný orgán ve státě k tomu nemá dostatečný mandát (legitimitu)vzešlý z přímých voleb.
3. Tvrdit bez bližší argumentace, že jakýkoli ústavní zákon je EVIDENTNĚ v rozporu s ústavním pořádkem je a/ nonsens, za b/ přinejmenším velmi odvážné. Nelze apriori porovnávat "ústavnost" ústavního pořádku (tj. rozporovaný ústavní zákon) podle kritéria "ústavního pořádku", tvořeného právě rozporovaným ústavním zákonem (viz čl. 112 Ústavy ČR). Nejvyšší zákon země to není jen ústava ale právě i onen rozporovaný ústavní zákon - tj. neplatí mezi nimi žádná hierarchie, jsou na stejné úrovni.
4. Ústavní soud hraje svou vlastní hru, kterou sám rozehrál. Politici jsou v tom protentokrát nevinně. Nejde o lehkomyslé nakládání s Ústavou, stejně jako by jím nebylo kdyby se Ústava změnila přímo - jde jen o užitou techniku - výsledek je tentýž, legitimita je totožná = v obou případech jde ve výsledku o totéž a o nějakém odstraňování podstaty materiálního právního státu nemůže být řeč v situaci, kdy podstatou rozporovaného zákona je umožnit lidu řádné volby se vším všudy a dát mu tak svobodnou možnost rozhodnout, kdo bude vládnout.
5. Žádný zákon není nezrušitelný, ani Ústava ani žádný ústavní zákon přestože v historii se tak mnozí domnívali - z omylu je vyvedla nejbližší revoluce. "Zbláznit" se může úplně každý, tj. schválit sebevětší nesmysl formou ústavního zákona může 281 členný parlament, stejně tak jako může 15 členný Ústavní soud rozhodnout, že např. zruší ústavu a vůbec všechny zákony. Úvaha o tom, co by se stalo kdyby se jeden orgán zbláznil a kdo (který osvícený orgán, který se zbláznit nemůže) by mu v tom zabránil je proto bezpředmětná protože nevede k žádnému řešení.
6. Nejsem odborník na americký čí britský konstitucionalismus, ale tolik vím, že tam neexistuje něco jako u nás, tj. ústavní pořádek tvořený ústavními zákony - ústavní pořádek je tam tvořen i např. obyčeji a ty mohou materii spadající do jejich "ústavního pořádku" fakticky a neformálně měnit = jde o úplně jiný systém než funguje v kontinentálním systému práva, tj. i u nás.
7. V právním nihilismu v podstatě jsme. Je celkem běžné, že soudy, včetně nejvyšších nedodržují svou vlastní judikaturu a nekdy se nenamáhají ani zdůvodnit proč. Ani judikatura (včetně ústavního soudu) tedy není neměnná, jakkoli by to bylo žádoucí z hlediska právní jistoty, méně už z hlediska materiálních pramenů práva - společenského vývoje.
04. 09. 2009 | 16:20

frantisek kocourek napsal(a):

Ivane Hochmanne,
zbytečně se rozčilujete,jen ddávaté najevo že nejste demokrat..........
lidé nad,kterými se podivujete a nazývaté spodinou(pan arbitr elegance zase má dva metry) byli zvoleni občany-tedy voliči, ve svobodných a demokratických-a všechny hlasy jsou si rovny-volbách,může se mi to v jednotlivých lide líbit či ne,ale výměna těchto lidí lze provést jen na základě volby,exekutiva má důvěru Poslanecké sněmovny,ztrátí-li ji složena nová výkonná moc a to jen se souhlasem poslanců,kteří vyjádří důvěru......
Jestli chcete do volených funkcí lidi jako komedianti,zpěváky či
učitele tak je voliči musí zvolit,a pak tam budou,m
víte,žadný odliv mozků se nekoná,mluvil jsem hodně s lidmi,ať více vzdělanými tak i méně vzdělanými,a rádi se vratili zpět a názory radikálně změnili,lidé co neuspějí u nás neuspějí nikde jinde,žádný hokejista okresního přeboru neuspěl NHL,žádný obskurní lékař či řemeslník neuspěl ve světě,ale všicni ti co uspěli doma,uspějí i v cizině.........
a v televizi či v novinách mohou žvanit cokoliv !!!!!
04. 09. 2009 | 16:36

Miroslav napsal(a):

Vyučen elektrikářem 1970, pak maturita na silnoproudé průmyslovce, rok v projekci, čtyři roky PF UK, od roku 1978 advokátní koncipient a posléze advokát. Zajímavý životopis:-)
04. 09. 2009 | 16:51

fudoshin napsal(a):

to lex: nemyslím si, že to je chyba, že sněmovnu nelze rychle rozpustit, nýbrž záměr (!) tvůrců ústavy. a je prostě fakt, že toto je součástí stávající ústavy.pokud se to někomu (rozuměj zákonodárcům) nelíbí, měli by to změnit. nelze ale přijmout dodatek k ústavě, který prostě do ní nezapadá a koliduje s ní. a tady je podle mého názoru úloha us posuzovat každý přijatý zákon (v širším slova smyslu), zda je v souladu se stávajícím ústavním pořádkem. pokud tomu tak není, zákon zruší či mu pozastaví platnost a součástí ústavního pořádku se nestane ani jí nikdy nebyl. takže je úplně jedno, co se myslí v tomto konkrétním ustanovení o kompetencích us zákonem.a navíc podle mého názoru (a poloviny dalších :) z ducha ústavy i kontextu vyznívá úmysl jejich tvůrců, že v tomto případě se myslí zákon obecně, zahrnujíc v to zákony ústavní i prosté. je zjevné po přečtení ústavy, že není jazykově čistá, nelze se tedy odvolávat na přesné a pečlivé používání a rozlišování termínů zákon a ústavní zákon...to je ale můj skromný názor.
04. 09. 2009 | 17:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Františku Kocourku,

vyvolává-li ve Vás moje psaní neklid není to způsobeno mým údajným rozčilením.

Fakt,že nejsem demokrat je již sdostatečně znám.Není to žádná hanba(jak snad naznačujete).

O emigraci se ví.Jsou již ověřené skutečnosti,kdo odešel,proč,za jakým mcílem a hlavně .....KDO TADY ZBYL.
můžeme tedy dokonce klidně říci,že se UŽ žádný odliv nekoná.Podle toho jak se v tomto státě vyvíjí politická i ekonomická a celospolečenská situace...zdá se že není co odlévat.

Neřekl jsem že mám jakékoliv přání.Máte pravdu koho si zvolí lidé, toho budou mít v parlamentě,u soudů,na policii,na Hradě v kotelnách.

A s těmi odlivy a úniky mě nejste schopen ovlivnit, ani přesvědčit.Jsou tu snadno ověřitelná a dokumentovatelná fakta.

Ivan.
04. 09. 2009 | 17:06

fudoshin napsal(a):

k blogu jenom stručně toto: jsem docela zvědavý, jaký bude nález us. mě je to celkem jedno, spíše mě baví ty tanečky okolo.ale jedno si neodpustím.pokud by přece jenom k odkladu došlo (což je pravděpodobné, otázka je, jak dlouhému) a strany opravdu vyčerpají finanční prostředky, bude zajímavé je pozorovat obnažené, bez možnosti vrtěti psem :-)
04. 09. 2009 | 17:09

fudoshin napsal(a):

fous: máte naprostou pravdu. v tomto případě nelze postupovat formalisticky.pokud bychom si prošli statistiky hlasování, zjistili bychom, že až na kontroverzní hlasování, je většina těchto zákonů "ústavních", tedy schválených potřebnou většinou (když pominu rozdílnou proceduru). tím, že by je jejich navrhovatel označil jako ústavní, by se ale na nich vůbec nic nezměnilo.takže by ústavní zákony nějaké náležitosti mít měly, nehledě na to, že nesmí být v rozporu se stávající ústavou, respektive ústavním pořádkem...
04. 09. 2009 | 17:25

Ivan Hochmann napsal(a):

fudoshin:přečtěte si pane jak se rozpouštějí parlamenty,vlády a presidenti v jiných a to prastaře demokratických i konstitučních destinacích.

A to prosím nemusí jít o tak nechutné a sprosté "vládce" jakým jest tato vládnoucí postkomunistická galerka.

Mám ten pocit,že si zase svoje životní prostředí idealisujete ,pane.!

Ivan.
04. 09. 2009 | 17:42

JakubZ napsal(a):

Františku Kocourku:

S trestním stíháním P. Rychetského asi nepochodíte, protože to má v rukou stát. Pokud ale máte pocit, že Vám jeho nesprávným úředním postupem vznikla škoda, neváhejte ji vyčíslit a obrátit se na příslušný soud. A jestli se v ČR svého práva nedovoláte, zkuste nastudovat Úmluvu o ochraně lidských práv a svobod a obrátit se do Štrasburku.
Alternativně se můžete na poměry v ČR vykašlat a emigrovat do Švýcarska. Stačí tam 12 žít, šprechat dobře Schwytzterdütsch a trochu se vyznat v jejich historii a dostanete i občanství. Třeba se tam potkáme ;-)
04. 09. 2009 | 17:46

fudoshin napsal(a):

to boozer:ústavu pochopitelně měnit lze.ale to je právě to, co poslanci neudělali.ústava je velmi vybalancová a pokud chtete něco změnit, sebevětší drobnosti, narušíte něco jiného, proto je jakékoliv její opravování velmi obtížné.a navíc většinou politicky neprůchodné.z toho důvodu splácali politici rádoby ústavní zákon ad hoc.jenomže to právě není žádná změna.v ústavě je naprosto kogentně uvedeno v jakých případech může dojít ke zkrácení volebního období poslance (kdy mandát zaniká).když pomineme odepření slibu či vzdání se mandátu apd., poslancovi zaniká mandát uplynutím volebního období či rozpuštěním sněmovny. podle platné ústavy může prezident rozpustit sněmovnu v taxativně uvedených případech (i když fantazii se asi meze nekladou).pokud to chce někdo změnit, měl tedy změnit ustanovení o tom, jakým způsobem zaniká mandát poslance či přidat písmeno do článku o možnost rozpuštění prezidentem po usnesení sněmovny.pokud tam ovšem přidali onen kontroverzní přílepek, jedna část ústavy naprosto jednoznačně říká, kdy může být sněmovna rozpuštěna a pak další, že bude rozpuštěna tehdy a tehdy, což je ovšem v rozporu s výše uvedenými ustanoveními ústavy, nemůže tedy platit obojí. a je proto úlohou us hlídat čistotu a tuto dvojakost nepřipustit. což zřejmě vždy nečiní,ale to je věc jiná. ale to je čisté teoretizování, stížnost poslance melčáka se odvíjí na jiném základě...
04. 09. 2009 | 17:49

fudoshin napsal(a):

to ivan: nemyslím si, že si cokoliv idealizuji,spíše naopak. můj příspěvek se netýká ani blízkých ani dalekých exotických krajin a snažil jsem se popsat svůj názor podepřený mým výkladem české ústavy k tomuto konkrétnímu problému. z tohoto pohledu jsou způsoby, jak by se to dělalo jinde naprosto irelevantní...i když recaptcha říká 125 idealist :-)
04. 09. 2009 | 17:53

Lspeedy napsal(a):

Lex:

Citace ústavy jistě zajímavá, ale zkusil byste svůj spíše formálněprávní názor trochu vysvětlit...co Vás od citovaných pasáží Ústavy vede k tomuto přesvědčení?
Zůstanu-li u formálního chápání práva, US má možnost rušit zákony, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem. Co je ústavní pořádek jste citoval. Dle doslovné dikce jde o ústavní zákony přijaté podle této Ústavy. Tedy dle mého názoru ústavní zákon se stává součástí ústavního pořádku tehdy a jen tehdy, pokud není v rozporu s již existujícím ústavním pořádkem. Tedy US má možnost (a možná by se to dalo chápat i jako povinnost) přezkoumat i ústavní zákon, zda není v rozporu s ústavním pořádkem. Přesně to je totiž podmínka toho, aby se stal součástí ústavního pořádku.
04. 09. 2009 | 17:57

zdesta napsal(a):

I Hochmann.Pane Ivane,ve svém příspěvku máte dotaz kde se vzala ta spodina v nynějších státních funkcí. Vylezla z Blaníku-rytíři a pevně se přisála k ceciku z něhož vydatně teče.Člověk je savec.Panenko skákavá jak já jich mám plné zuby.
04. 09. 2009 | 18:06

fudoshin napsal(a):

lspeedy: přesně to si myslím.napsal jsem to vícekrát, i když tuším při tom kolotoči intelektuálně utahán a tedy zdaleka ne tak stručně a srozumitelně.jak už napsal lenin.omlouvám se za to, že jsem to napsal tak dlouze, měl jsem málo času. jinak tedy poklona :-)
04. 09. 2009 | 18:10

Karel napsal(a):

K článko pana Sokola i k názorům zde prezentovaných. Myslím si že není třeba zde cokoliv připomínat z minulosti.... neboť tak bychom došli k řadě poznatků. Skutkem je, že ústavní soud již rozhodnutím o regulačních poplatcích vstoupil na tentý led politické komédie a to je základ "úpadku" ctihodnosti
04. 09. 2009 | 18:12

stále rebel napsal(a):

Ústavní zákon

Ústavní zákony lze měnit nebo derogovat (rušit) pouze ústavním zákonem.
Rozlišování prostých a ústavních zákonů je českou zvláštností a je obecně považováno za neobvyklé. Je rovněž zdrojem určitých ústavněprávních komplikací, neboť ústavní zákony nemá právo přezkoumávat ani Ústavní soud a není tak k dispozici žádná mimoparlamentní procedura pro případ, že se ústavní zákon nebo některé jeho ustanovení dostane samo do rozporu s ústavou (tzn. ústavní řád bude vnitřně rozporný).

Tato situace, jak upozorňují někteří právní teoretici (např. Vladimír Mikule z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze), je aktuální v případě eurozatykače. Podle současného znění Listiny „Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.“ (čl. 14. odst ….
http://teatro.eu/stavn_zkon...
04. 09. 2009 | 19:20

Lex napsal(a):

Ivan Hochmann
Souhlasím plně, že všechny tyto diskuse se - cituji Vás - „hovnem míjejí“. Mají i stejný dopad.
Osobně předpokládám, že Ústavní soud záležitost 10.9. projedná ve veřejném zasedání a dospěje k akademickému závěru, že ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny se vymyká běžným standardům ústavního zákonodárství, nedošlo však ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, a vysloví se „pro futuro“ k požadavkům na podstatu, tvorbu a další související fenomeny ústavních zákonů. Teprve opačný verdikt by rozpoutal skutečnou ústavní krizi. Nepředpokládám, že soudci Ústavního soudu nejsou soudní.
A volby se uskuteční ve vyhlášeném termínu. Ale mohu se mýlit, kdo to ví, kdo ví?
04. 09. 2009 | 19:36

Lex napsal(a):

Libor Stejskal
Pane Stejskale, český stát se řídí řadou pravidel, několik těch nejzákladnějších je uvedeno v čl. 2 Ústavy – cituji:
„(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“
Pro uvedené tři moci platí, že jsou na sobě nezávislé, tj. žádná z nich není podřízená jiné, navzájem je jejich „síla“ vybalancovaná prostřednictvím „brzd a rovnováh“, které upravují systém jejich ustavováním, obsazování, hmotného zabezpečení, fungování, kontroly, informování etc. etc., a které vyplývají jak z Ústavy, tak z jiných zákonů.
Ústavní soud je součástí jedné z oněch mocí, soudní, a platí pro něj všechno, co pro zbývající dvě moci, zákonodárnou a výkonnou, tedy že svou moc může uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon - viz výše odst. 3 čl. 2 - (v tomto případě se pojem „zákon“ vykládá extenzivně a samo sebou se jím rozumí i Ústava a ústavní zákony jako základní zákony státu s nejvyšší právní silou).
Ústavní soud si nemůže atrahovat kompetence, které mu nesvěřuje Ústava – o tom již bylo pojednáno dříve. A dále – ani Ústavní soud není orgánem, který by mohl projednat, co by sám považoval za vhodné. Jedná - konec konců jako každý soud – jen na podkladě návrhu (§ 27 odst. 1 zákona č. 182/1993, o Ústavním soudu), cituji „Návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem může podat ten, komu tento zákon takové oprávnění přiznává (dále jen "navrhovatel"). Zákon o ústavním soudu pak také stanoví, kdy je návrh nepřípustný, i když by šlo o oprávněného navrhovatele i o věc v kompetenci Ústavního soudu. Takže sečteno a podtrženo: u Ústavního soudu lze požadovat jen nápravu předpokládaných chyb v rozhodnutí orgánů veřejné moci (včetně normotvorby běžných zákonů). V případě ústavních zákonů je moc zákonodárná z hlediska psaného textu Ústavy v rámci dělby moci suverénem a ani Ústava nepředpokládá, že by zákonodárné sbory – Poslanecká sněmovna i Senát – mohly přijmout „neústavní“ ústavní zákon. Pokud jsem výše psal o systému pák a rovnováh, lze k němu nepřímo (neboť se jedná o jednu a tutéž moc zákonodárnou, ale realizovanou dvěma komorami) přičíst i rozdílný systém volby do jednotlivých komor, u Poslanecké sněmovny systém poměrného zastoupení, a u Senátu systém většinový. Suverenita zákonodárné moci se nevztahuje jen na rozhodnutí, jimiž by mohlo dojít ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu.
Tak jsem rozuměl Vašemu termínu „neústavnost postupu zákonodárců“. Myslel-li jste to ve vztahu k obecnému postupu zákonodárců při jednáních komor parlamentu, řídí se tento postup jednacími řády, a ústavnost postupu, přesněji řečeno soulad postupu zákonodárců s tímto zákonem (zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb., zákon o jednacím řádu Senátu č. 107/1999 Sb.) je vnitřní záležitostí komor parlamentu, což ale nevylučuje, že by nemohla být podána ústavní stížnost, která by mohla mít za následek zrušení zákona, který byl přijat procedurou v rozporu se zákonnou úpravou legislativního procesu.
04. 09. 2009 | 19:39

Lex napsal(a):

jarpor
Zdravím. Souhlasím s oním počtem právníků a počtem právních názorů, které se charakterizují jako právní názor právníka "A", právní názor právníka "B" a právní názor společný - kompromisní.
Jinak, moje něco jako odpověď, je uvedeno již v odpovědi L. Stejskalovi.
Této situaci šlo jistě zabránit, kdyby se politici shodli na změnách Ústavy, ke ktrým již poněkud přezrál čas. Jenže jak se domluví politici v rámci "nulovéo tolerance" a podobných taškařic. Jen tehdy, když jim někdo jiný šlápne na kuří oko. Pak dokáží překonat i ty největší animozity.
Sázka? Jistěže platí. I když prohraju. KDybych si byl jistý výsledkem, nešlo by o sázku ale o lichvu. I tak mám výrazně aktivní skóre, samý bob.
Hezký večer! Lex
04. 09. 2009 | 19:50

Lex napsal(a):

boozer
Shodneme se. Já jsem připustil ingerenci Ústavního soudu ve vztahu k rozhodnutím zákonodárců, která by měla charakter nepřípustných změn ve smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy proto, že by šlo o mimořádnou situaci a takový výrok Ústavního soudu by byl potřebný, byť Ústava o takové kompetenci nehovoří. Ale všimněte si, "polovina" ústavních a jiných právníků včetně Jiřího Přibáně, někteří politici a většina autorů tu na blogu zastává názor, že Ústavní soud kompetentní je na základě tzv. "materiálního jádra" Ústavy. Materiálním jádrem přitom je to, co tam není explicitně zapsáno textem (dříve se tomu říkalo "duch zákona"), a co dokonce může být v rozporu s textem, neb právní pozitivismus je něco, co jeho nositele difamuje. Takže můj program ve smyslu "materiálního jádra" by bylo posouzení Ústavním soudem nepřípustných změn ve smyslu čl. 9 odst. 2.
04. 09. 2009 | 20:03

Lex napsal(a):

Stan
Dík! Líbí se mi OM.
Lex
04. 09. 2009 | 20:05

stejskal napsal(a):

Díky, pane Lexi.

Teze o třech navzájem nepodřízených pilířích delegované moci mi dává smysl.

Tenhle problém je už pro mne natolik odborný, že jej nedokáže kvalifikovaně posoudit. Mé úvahy o něm jsou vedeny spíše intuicí, takže je raději ani neříkám nahlas.

Hezký večer.

Libor Stejskal
04. 09. 2009 | 20:20

frauenmilch napsal(a):

US soud projednává politickou dohodu odhlasovanou ústavní většinu a zkoumá, zda tato politická dohoda má či nemá soulad s ústavním pořádkem, a činí tak 20 let od doby, kdy jsme žádný ústavní soud neměli. Nevím zda jedná správně, protože ještě nerozhodl, ale že jedná podle práva se zdá platné. Kladu tedy testovací otázku jaký postup by měl být zvolen, v případě, že se příští týden politici dohodnou ve sněmovně, že odhlasují ústavní zákon, kterým zruší nebo omezí kompetence US pokud jde o posuzování politických dohod schválených ústavní většinou a vyhlášených za ústavní zákon?
04. 09. 2009 | 20:24

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Lexi,

při vší úctě k Vašemu úsudku.
Proč se nezeptáte Qui bono?

Tím míjením jsem stejně myslel,zbytečnost odborných rad do těchto diskuzí.

Nelžete si do kapsy.Všichni víme odkud se smrad táhne.Je jako červená nit,snadno vysladovatelná.A neobviňujte mě, že slyším trávu růst,nebo že mám paranoidní myšlení.

Také všichni víme,že takové tahy dokáží vymýšlet grázlové ze stranických sekretariátů.

Sakra , buďte alespoň chvíli jako oni,když my to nedokázali.
Přestaňte se na chvíli chovat jako slušně vychované děti a zatrhněte jim jejich kravské nápady.
Tak jak to učínila bavorská policie s hňupy,kteří si myslí,že si mohou dovolit cokoliv. Třebas jezdit po dálnicích 250km rychlostí v nelegálním a nikým nepovoleném závodění.

Ivan.
04. 09. 2009 | 20:42

Lex napsal(a):

jepice (a někteří další)
Ústavním zákonem je zákon, se kterým samotná Ústava tuto kvalitu spojuje. Přijímací procedura kvalifikovanou většinou (třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů) je důsledek požadavku na tuto kvalitu s nejvyšší právní silou, nikoliv podstatou. A podstata se už vůbec neodvíjí od názvu, ale od oné kvality (pojem „kvalita“ je třeba chápat ve filozofickém slova smyslu, nikoliv coby „jakost“).
Ústavními zákony podle české Ústavy tedy jsou Ústava sama jako ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 ze dne 16.12.1992 včetně Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon, který může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo (čl. 2 odst. 2), ústavní zákony, kterými může být doplňována či měněna ústava (čl. 9 odst. 1), ústavní zákon, že k ratifikaci mezinárodní smlouvy je třeba souhlasu daného v referendu (čl. 10a odst. 2), ústavní zákon o případné změně státních hranic České republiky (čl. 11), ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii (čl. 97 odst. 1 písm. m), ústavní zákon, kterým se vytváří nebo ruší vyšší uzemně samosprávný celek (čl. 100 odst. 3), ústavní zákon o způsobu ustanovení Prozatímního senátu (čl. 106 odst. 3 – nebyl realizován), a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky, a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992. A šmytec. Stejnou přijímací proceduru jako ústavní zákon musí mít „souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1“, a přesto o ústavní zákon nejde.
Ústavní zákon ze dne 28. května 2009 č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, byť jednorázově, mění Ústavu, a tedy ústavním zákonem podle čl. 9 odst. 1 je, a je i součástí ústavního pořádku České republiky.
Jiný názor nikomu neberu. Zejména, když jej podloží explicitními argumenty.

Pro ty, kteří zastávají názor, že Ústavní soud je oprávněn posuzovat (tj. i rušit) ústavní zákony si dovolím kromě dříve uvedených sdsělení mj. upozornit na znění slibu soudce Ústavního soudu: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ÚSTAVNÍMI ZÁKONY a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.". A také na znění ustanovení čl. 88 odst. 2, že „Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem“ o Ústavním soudu.
04. 09. 2009 | 21:29

Lex napsal(a):

Ivan Hochmann
Pane Ivane, "já vím, já vím" (Lubor Tokosz jako Anděl strážný Bolku Polívkovi v Kurvahošigutentág). Já vím, k čemu jsou dobré ty diskuse a odborné názory. K ho..., tedy jako slušňák - k lidskému exkrementu. Víte, je to takové to "domácí žvýýýkání", nic více.
Třeba tím někteří ventilujeme své nas.... - jako slušňák, svou iritaci.
A jestli nabádáte, abych (abychom) něco udělali jako oni, já už ne. Já už jsem "také byl". Už mám věk, který mi dovoluje vypnout televizi, rádio, a nečíst noviny. Tady jen trochu "upouštím ventil", i když vím, že je to k h.... (ničemu), na podlaze vrstva hrachu a na stěně nic.
A taky, přes rezervovaný vztah k novinářům i panu Stejskalovi osobně, je prostor těchto stránek přece jenom (i jeho zásluhou) pořád ještě nejkultivovanějším z dosažitelných. Pořád je tu ještě dost těch, pro které stojí za to tyhle věci psát.
Hezký večer! Lex
04. 09. 2009 | 21:47

Stan napsal(a):

Ta kauza je naprosto průzračně jasná, ÚS překročil své pravomoci, a všichni, kteří jej za to chválí, nedorostli opravdové demokracii, která předpokládá dělbu moci.

Znova opakuji, že zkrácení volebního období není úplně košer, ale ÚS prostě není oprávněn k tomu, aby v této věci komukoliv cokoliv nařizoval. Rozladění a odpor politiků je tedy naprosto na místě.

Poslanci přijali ústavní zákon a tím se stal součástí ústavního pořádku. Pan Melčák si může stěžovat na lampárně, protože v období mezi volbami je parlament suverénem. Pokud se na funkci suveréna pasuje přímo nebo obstrukcí někdo jiný - ať už je to prezident (nepodepsaná LS), Melčák (svým nesmyslným podáním) nebo ÚS (tím, že pozastavil výkon ústavního zákona), je to jenom další krok na cestě k diktatuře.

P.S. Lexi, díky za pochvalu, přijďte pobejt...
04. 09. 2009 | 21:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale já vím, píšete i pro mě.
Dobrou noc Ivan.
04. 09. 2009 | 22:01

jarpor napsal(a):

Hmm...

Tak jsem, dle Stana, nedorostl opravdové demokacii.

Nechválím totiž ty politiky, kteří ovládají pevnou rukou "své" poslance, aby hlasovali jako hlasovací stroje a blafkají, jak je pro mne důležité jít k předčasným volbám... nýbrž spíše stojím na staně "solitérů" z ÚS, neboť se domnívám, že ti by se takto ovládat nenechali...

Závidím jistotu těch, kteří ví, co za Melčákovou stížností je, a s napětím čekám na sdělení, co je za tou stížností jakéhosi právníka, který prý si stěžuje, že je mu odpíráno být volen... Děkuji předem... :-))

Díky za reakce ostatních. A za to, že mne nelámou na své pozice.
Ani já tak činit nehodlám.
Dál se budu bavit kroky jedněch i druhých... kde nikoliv soudci ÚS soutěží o titul blbý a blbější...

Hezký večer
04. 09. 2009 | 22:22

Aleš Jakeš napsal(a):

Nejsem právník, ale pokud použiju právním vzděláním nezatížený rozum, myslím si, že zákony, z nichž nejvyšší je Ústava, by měly tvořit jakási obecná pravidla, podle kterých by mělo být upraveno chování a jednání lidí, institucí apod. Do toho vůbec nezapadá zákon řešící jednorázovou konkrétní situaci jako ten o zkrácení tohoto volebního období. To, že byl přijat ústavní většinou, z něj ústavní nedělá. Poslanci a senátoři mohli v rámci demokratických zvyklostí upravit pravidla pro rozpuštění Parlamentu, pokud cítili, že ta stávající jsou málo funkční. A debata o tom, zda má Ústavní soud právo posuzovat ústavní zákony či ne, je ze stejného pohledu jasná. Kdo jiný by měl střežit ducha zákonů a samotné Ústavy? Mne velmi mrzí, že přes projevovanou nespokojenost a námitky některých politiků po přijetí nešťastného zákona podal stížnost až teď pan Melčák. Zejména u pana Pitharta mne to velmi mrzí...
04. 09. 2009 | 22:39

čudák napsal(a):

Je to smutné- sokol, kalvoda, a další a další ....................................
04. 09. 2009 | 23:35

Lex napsal(a):

Libor Stejskal
Předs několika hodinami jsem Vám pane Stejskale, psal něco o "brzdách a rovnováhách", kterými se vybalancovává rovnováha mezi třemi ústavními mocemi v České republice.
Tož tady Vám přetiskuji z blogu autora Miroslava Kodeta na jeho stránkách na i.Dnes.cz jeho článeček, jak takové brzdy a rovnováhy mohou vypadat v praxi, dovedeny ad absurdum:
"Miroslav Kodet, 2.9.2009
O co tady jde?
Když Eric Cartman ze South Parku vedl telefonická obchodní jednání (a jeho partner samozřejmě nemohl vidět, že se jedná o devítiletého tlustoprda), používal při dohadování ceny, dotlačen ke slevě, úsloví: „Teď mi ale drtíte koule!"
Nevím, jestli moc soudní v případě páně Melčákovy stížnosti drtí moci zákonodárné varlata, ale kopanec do zadnice to je nepochybně.
Každý normální občan by byl odražen s tím, že stížnost je podána opožděně (a navíc spekulativně), aby z procedurálních důvodů znemožnila nové volby, ale Melčák není úplně normální. Občan.

Pro obveselení lidu by teď mohly tři pilíře naší úžasně ústavní republiky zahrát starou dobrou grotesku, v níž jsou vzájemné kopy do zadnice a pády na slupce od banánu hlavními žertovnými nástroji.

Tedy: pilíř moci soudní právě nabral pilíř zákonodárný. Ten se nerozmýšlí, a nakopává pilíř moci výkonné, vyslovuje nedůvěru Fischerově vládě. Fik. Ta, ještě v demisi, vystěhuje Ústavní soud ČR z budovy v brněnské Joštově ulici. Rychetský ve stanu za Pisárkami, elektřiny nemaje, datluje na klasickém psacím stroji nález o předčasných volbách a sekretářka mu vaří kafe na propan-butanu.

Ústavní soud, teď už v boji všichni proti všem, na základě žaloby senátora Štětiny zahajuje proti prezidentovi stíhání pro velezradu, neboť byl vůči soudcům drzej a, to ještě k tomu, tiskl Medveděvovi ruku déle než přijatelných pět vteřin. (V. K. se brání že se mu Dmitrij Anatoljevič líbí.)

Prezident, tou nespravedlností rozhicován, takřka globálně oteplen, jmenuje novým předsedou vlády Jakla, ministrem školství Hájka a ministrem spravedlnosti Weigela. Tiskne tak varlata zároveň parlamentu i hlavním politickým stranám. Weigel okamžitě pozastavuje výplaty všem soudcům a tím pádem rozšiřuje bojové akce i o tisknutí vagin. Do škol se vrací kreacionismus a Darwin je na indexu.

Občané se smějí a Janota, aby je to přešlo, zvyšuje DPH na padesát procent.

A vovo toto tatady dedede."

Já vím, že je to složité a Vy máte svoji intuici. Té se držte!
Ale někdy zklame.
Dobrou noc! Lex
04. 09. 2009 | 23:53

medvěd napsal(a):

V demoktarickém státě by měl být vždy nejvyšším orgánem moci lidem volaný parlament . parlament přijímá ústavu a má také právo ji kdykoliv ústavním zákonem měnit . Proto žádný ústavní zákon zákon nemůže být neústavní. Ústavní soud je nevolený orgán a má rozhodovat o pouze tom, zda něco je či není v souladu s ústavou ,tedy i s ústavním zákonem a nemůže rozhodovat zda ústava či její součást tj ústavní zákon platí či neplatí . Ústavní soud není sice nikomu nikomu přímo podřízen ale i on je podřízen ústavě a tu musí ctít ať se mu to líbí nebo ne . PROSTĚ ŚTAVNÍ SOUD MŮŽE MNOHO ALE POSUZOVAT ÚSTAVNOST ÚSTAVY A JEJÍCH SOUČÁSTÍ TJ. ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ , NA TO PROSTĚ NEMÁ PRÁVO A PARLAMENT BY JEJ MĚL VELMI RYCHLE UPOZORNIT , ŽE SVÉ PRAVOMOCI PŘEKROČIL A ODKÁZAT JEJ DO PŘÍSLUŠNÝCH MEZÍ. ŽE JE TOMU TAK LZE LEHCE DOKÁZAT . PARLAMENT MŮŽE ZMĚNOU ÚSTAVY A ÚSTAVNÍM ZÁKONEM ÚSTAVNÍ SOUD ZRUŠIT. ÚSTRAVNÍ SOUD ANI KDYBY SE PŘETRHL PARLAMENT ZRUŠIT NEMŮŽE. Potřebujeme demokracii jako vládu lidu a ne soudcokracii jako vládu lidem nevolených soudců.
05. 09. 2009 | 08:46

schrott napsal(a):

Jeslínku, jak poeticky píšete, ani nevím jak pokračovat, snad poděkujete i mně protože vás nelámu. Nicméně vás trochu zklamu, v soutěži s ÚS o mnoho tříd prohráváte.Formát jako vy, pane,se s tím ovšem hravě vypořádá :)
05. 09. 2009 | 08:56

JRevil napsal(a):

Dlouhý článek absolutně o ničem, jak je uprávníků ostatně zvykem. Autor pravděpodobně objevil Ameriku. Oproti technickýcm oborům, kde platí 1+1=2 má 10 právníků 10 různých právních názorů. Před revolucí se stále zdůrazňoval pojem "vědecký komunismus", nyní "nezávislý soudce". Pokud soudci berou plat od státu, nemohou být na státu nezávislí, museli by si totiž na obživu vydělávat sami (Koho chleba jíš, toho píseň zpívej...). O tom, že je soudní systém zkorumpovaný svědčí výhry bohatých (např. nepotrestané podříznutí studentky Taslerové spolubydlící Petricií Odlevákovou v Brně, prý byla nepříčetná..., střelba ostrými na neviné kluky bývalým ředitelem Telecomu Berdárem a další), nemajetní (Kajínek) nemají šanci. Sám jsem se setkal v banálním případě reklamace opravy auta s tím, že mi právník řekl, že i když zcela jasnou věc "vyhraji" budu muset zaplatit soudci, abych "vyhrál"... Tam, kde by stačilo použít selský rozum, dělají soudci a právníci z věci problém. Oproti všem jiným profesím hrabou vždy peníze, bez ohledu na výsledek jejich "práce". Mít "titul" JUDr., lezu kanálama, je to o ničem... Šamani v Amazonii u mě mají větší úctu.
05. 09. 2009 | 10:05

ČEZskosomálský Ovčan napsal(a):

Tady v ČEZskosomálsku není právo vymahatelné! Čím víc peněz a větší gauner tím větší práva má! Kam se na Čechy hrabe Uganda či Nigérie! Přeji hezký den.
05. 09. 2009 | 10:21

Kalouseck napsal(a):

sice hezky napsáno, ale mnoho nových myšlenek autor nepřináší...což je problém většiny blogů...autor tvrdí že se "politici" zachovali hystericky apod....ovšem kdyby politici nijak nereagovali, tak by se různí bloggeři ohrazovali vůči jejich "nezájmu, apatii etc." a psali by že "chybí diskuze nad důlež.aktem ÚS", no nemám pravdu?
05. 09. 2009 | 11:04

Vladislav Černík napsal(a):

Pan doktor,
si předem stanovil, že ke sému blogu
nebere žádné připomínky.
Stejně dobré ja ti soudci:
Výrok je důkaz jejich nezávislosti na
právu a realitě.
Prostě vítězství práva nad zdravým rozumem.
05. 09. 2009 | 11:04

Dag napsal(a):

Dobrý den,

Článek je dobře napsaný a celkem výstižný. Problém vidím v tom, kdo ho napsal. Ministr vnitra, který měl problémy s alkoholem, člověk, který svoji politickou kariéru postavil na populistickém hesle"Komunisty mimo zákon". Ve veřejném zájmu hájíte ty zločince, kteří svoji činností nejvíce stát podojili.Tito lidé jsou samozřejmě schopni,Vám za vaši usilovnou právní službu dobře zaplatit(samozřejmě z nakradených peněz nás všech).Myslím, že ústavnímu soudu konkrétně Vy, nemůžete nic vyčítat. Mějte alespoň dostatek vkusu a mlčte. Děkuji
05. 09. 2009 | 11:05

Bílá partajní knížka napsal(a):

Velkému muži: nikoli Servít ale ty. Obyčejný, fanatický šílenec, posedlý svým antikomunismem, zatemňujícím mu mozek.
05. 09. 2009 | 13:17

Monika napsal(a):

To Lex

Napsal jste to hezky, ale stále zůstáváte v uvažování na půli cesty.

Z Vašeho vyprávění logicky plyne, že meritem Ústavy je: čl 2 (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. –

Výborně. S tím souhlasím. Takže dále: lid, respektive voliči v právoplatných volbách rozhodli o složení Horní i Dolní sněmovny Parlamentu. Pokud jde o Dolní sněmovnu, rozhodl lid podle nejvyššího zákona, jímž je Ústava, že poslanci mají mandát na Ústavou stanovené období. Lid, pane Lexi, bohužel nerozhodl o tom, že má být tato sněmovna SVÉVOLNĚ rozpuštěna zhruba o půl roku dříve, než jak tomu má podle Ústavy být. O tom sice rozhodli zastupitelé lidu, nicméně zcela zjevně v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, což i sami přiznávají.

Závěr tedy může znít, že jednorázový ústavní zákon (sic!) 95/2009 Sb., kterým prezident stanovuje nové volby, jdou proti „základním náležitostem demokratického právního státu,, neboť v průběhu volebního období mění jeho předem stanovenou délku způsobem ústavnímu pořádku neznámým a neústrojným, obcházejícím Ústavou předepsaný postup pro vyhlášení předčasných voleb, a TAKÉ tím, že zasahuje i do principu lidu coby nositele mocí.

Je zde pak ještě podotázka, zda ústavní zákon může vůbec být jednorázový? Co je to JEDNORÁZOVÝ ÚSTAVNÍ zákon? Není to protimluv? Jste-li takový znalec konstitucionalismu, ukažte mi prosím demokratický právní stát, kde byl kdy takový jednorázový ústavní zákon použit. V Německu, pokud je mi známo, došlo v poměrně nedávné době k něčemu obdobnému, ale nikdo si nedovilil tento zákon o předčasných volbách označovat jako ÚSTAVNÍ. (Je např. myslitelné, aby se v americké konstituci - coby vzoru západních evropských ústav - vyskytl zákon takzvaně na jedno použití, ignorující navíc stanovený ústavní postup?

Pokud jde o Vámi zmíněný princip brzd a rovnováh, plně souhlasím. Ústavní soud by měl nyní právě podle tohoto principu v zájmu lidu (voličů) zbrzdit poslance a prezidenta tím, že bude KONSTATOVAT (ne rušit), že jednorázový ústavní zákon 95/2009 Sb. není slučitelný s ústavním pořádkem, a to právě proto, že si zde poslanci a prezident arogantně osobují více moci, než jak jim Ústava ukládá. Ve VEŘEJNÉM ZÁJMU nejsou předčasné volby vzniklé kvůli tomu, že politici zkrátka nenašli a ani nechtěli hledat jiné řešení, ve VEŘEJNÉM ZÁJMU je fungující demokratický právní stát, jehož představitelé si z Ústavy nedělají trhací kalendář.

Jen pro zajímavost na závěr ještě slova Tomáš Sobka:

Když ústavodárce v čl. 50 (1) a v čl. 62 (h) říká: „Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního ...“, tak proč v čl. 87 (1a) neříká „Ústavní soud rozhoduje o zrušení zákonů s výjimkou zákonů ústavních ...“!!!??? Kdyby chtěl, aby ÚS mohl rušit jenom obyčejné zákony, nenapsal by to právě takto?? ;-)

Hezký den
05. 09. 2009 | 14:36

Lex napsal(a):

Monika
Kdo chtěl, pochopil, kdo nechtěl, nepochopil. Máte svůj vlastní názor a svou vlastní logiku, podržte se jich. Není mým cílem Vás přesvědčovat.

PS
Nikde jsem se nepasoval na "znalce konstitucionalismu", ani jím nejsem. Mám jen právnické vzdělání, dlouhá léta praxe se zaměřením na trestní právo, a dlouhé životní zkušenosti. A svůj vlastní rozum, který si nenechávám ovlivňovat novinovými plky. To je moje výbava, která mi slouží i k tomu, abych psal co píšu. Nikomu svůj právní ani jiný názor nevnucuji. Takže tak nečiním ani vůči Vám.
Mějte se! Lex
05. 09. 2009 | 16:08

Slow napsal(a):

Definice jednoho ze zakladatelů demokracie Abrahama Lincolna. Podle něho je demokracie vláda lidu a pro lid.

Právní stát je založen na principu mandátu, který národ dočasně svěřuje do rukou svých zástupců.

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Oddíl první - Obecná ustanovení

§ 1

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.

(2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.
§ 54

Nastupování náhradníků

(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb. Není-li takového, nastupuje náhradník téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí podle počtu platných hlasů pro kandidátní listinu; je-li tento počet stejný, rozhodne los.

(2) Není-li náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, zůstane mandát uprázdněn až do konce volebního období.

Suma sumárum - mandát pana Melčáka vznikl na základě přímých voleb a přijetím zásad volby dle zásady poměrného zastoupení. Zde je na místě říci že je to poměrné zastoupení vítězů voleb - politických stran. Mandát tedy vznikl nominací za stranu, za kterou kandidoval. Opuštěním strany jeho mandát zanikl a měl nastoupit jeho náhradník. Právě proto je zde § 54 odstavec (1) a (2). Právo na pohyb mezi mantinely mají přece pouze nezávíslí kandidáti. To že mandátu nebyl dosud zbaven je taky na Ústavní stížnost.
05. 09. 2009 | 16:57

jarpor napsal(a):

Lex, Monika

Děkuji Vám oběma, ač každý vidíte onu situaci jinak. Není nic lepšího, než moci si vybrat...

Lexi, Vaše poslední reakce lehce působí jako "prásknutí dveřmi". Soudím, že tak trochu zbytečně...

Jeden problém, dva právníci....

Hezký podvečer
05. 09. 2009 | 17:03

Lex napsal(a):

jarpor
Kde jsem Vám práskl dveřmi?
Co fotbal večer?
Bude hezký nebo ne (skoro bych si přál, aby naši po těch všech ostudách prohráli). Mohlo by se se vší vážností začít budovat nové repre mužstvo a "šedý vlk" by konečně mohl být odejit do důchodu.
Zdravím! Lex
05. 09. 2009 | 18:23

jarpor napsal(a):

Lex

Tak se mi to zazdálo. Jako nezávislému čtenáři... Tak to tak berte.

No, zatím co ukázali to bylo na ostudu... ale Haškovi tak trochu "držím palce". Nejen jako trenérovi...

Pěkný večer
při Rulánském bílém 2007.
Třeba to vyjde...
05. 09. 2009 | 18:42

Monika napsal(a):

To Lex

Já Vám ale taky přece nic nenutím, pouze s Vámi nesouhlasím a uvádím důvody, proč. Je to normální debata, výměna názorů...

Je v pořádku, že tady vznikají vlastně dvě paralelní Ústavy? Jedna, která má platit obecně, a jeden „ústavní zákon“ platící dočasně, jak se to hodí? Je v pořádku, že by k takovéto praxi měl ÚS podle Vás mlčet? Co by to ale bylo za strážce Ústavy, pokud by mlčel?

Jestli Vás to opravdu zajímá, budu ještě citovat zajímavé výroky, které by neměly zapadnout:

1. bývalý ústavní soudce Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.:

"Zákon na jedno použití odporuje stabilitě právního řádu."

"Rozpuštění Sněmovny je v ústavách upraveno obecným způsobem a s předvídatelnými podmínkami jako součást stabilního právního státu. Kdežto zákon o předčasném ukončení není vázán na konkrétní okolnosti, za kterých může k předčasnému ukončení dojít. Je tedy opatřením okamžité povahy, pro jedno použití. Tím, že má povahu ústavního zákona, má konkrétní důsledky: vzniká tak vedle stabilní ústavní úpravy ještě jakási další nárazová paralelní ústava použitelná občas: podle potřeb. - Vzniká tak jistý ústavní dualismus. Mohli bychom říci přehnaně ústavní schizofrenie: Za jistých okolností lze volební období ukončit řádně, za jiných lze volit způsob jiný."

"Co kdyby ten parlament odhlasoval změnu ústavy, která mění postavení Ústavního soudu? Mohl by pak Ústavní soud zrušit tento zákon, který se týká jeho samého? Z důvodu, že odporuje principu právního státu? Samozřejmě, já nevylučuji, že Ústavní soud dojde k závěru, že onen sporný ústavní zákon je v rozporu s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu. To je možné. Jenže pak nastane problém. Ani ústava, ani zákon o ústavním soudu neznají žádné procesní předpisy, jak postupovat v případě, kdy se ústavní zákon dostává do rozporu s principy a idejemi, na nichž je ústava založena. Ústavní soud má nepochybně právo se k takovým okolnostem velmi hlasitě vyjádřit, má jistě právo napomenout ústavodárce, ale pochybuji, že by měl právo takový ústavní zákon přímo zrušit."

http://zpravy.idnes.cz/mfdn...
05. 09. 2009 | 19:19

Monika napsal(a):

2. soudce doc. JUDr. Zdeněk Kűhn, Ph.D.:

"Soudy nevynášejí rozhodnutí, která zasahují do politiky, proto, že by soud sám sebe aktivoval, ty věci soudům zpravidla nosí jiní politici. A ten soud nemůže říci, mně se ta věc nelíbí, to je příliš politické, o tom NEBUDU rozhodovat. Z bontonu vybočilo, když se tady ozvalo, že tento verdikt by neměl být respektován, protože je mimo pravomoc Ústavního soudu. Ale přece NEMOHOU politici sami rozhodovat, co je v pravomoci Ústavního soudu. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale finálním arbitrem toho, co je, či není v pravomoci Ústavního soudu, je Ústavní soud sám."

"Ústavu lze samozřejmě měnit. Ale ústava v článku 9, odstavec 2 říká, že některé základní zásady, „podstatné náležitosti demokratického právního státu“, tedy určité jádro ústavy, změnitelné není, a to ani formou ústavního zákona. Můžeme se ptát: Je ten zákaz změny jen deklarací, je to rétorika, která nemá žádný větší význam - nebo to je něco, co skutečně zavazuje ústavodárce? Vždyť jinak by to v ústavě asi nebylo. A pak je druhá otázka: může tuto normu v extrémním případě vynucovat též ÚS, pokud ji ústavodárce poruší a zasáhne do tzv. tvrdého jádra ústavy, tedy do těch podstatných náležitostí? Má ÚS zavřít oči a říci, já nemám pravomoc? Řada právníků si myslí, a říká to i ustálená judikatura ÚS od počátku devadesátých let, v podstatě již od svého vůbec prvního nálezu, že ÚS takovouto pravomoc MÁ. (!!) Takže nemůžeme být teď nějak zásadně překvapeni. Úplně stejná diskuse proběhla v padesátých letech v Německu, kde je úprava velmi podobná. Dnes je tam víceméně konsenzus, že německý ústavní soud může výjimečně tuto pravomoc vykonávat. A už několikrát rozhodoval o ústavnosti ústavních zákonů a za obdobné situace jako u nás - podotýkám ale, že nikdy nedovodil protiústavnost „ústavního“ zákona. To, co bude dělat ÚS ve čtvrtek, není nic jiného než to, co se stalo v Německu již v řadě případů, naposledy, když projednávali ústavnost provedení eurozatykače. I náš soud od svého prvního nálezu opakuje, že článek 9 odstavec 2 nemá pouze rétorickou funkci, že ústavodárce nemá absolutní libovůli v tom, co může v ústavě změnit. Právě Ústavní soud MÁ pravomoc toto omezení ústavodárce v extrémním případě kontrolovat."

http://www.lidovky.cz/ustav...

Jistě netřeba podotýkat, že jak prof. Klokočka, tak docent Kűhn se zabývají ústavním právem dlouhodobě… Stejně tak i skutečnost, že jde o názory v podstatě akademické - důležité nejsou tyto názory, nýbrž to, jak rozhodne ÚS.

Hezký večer
05. 09. 2009 | 19:21

Lojza napsal(a):

Lexi
zdravím, jako laikovi se zdravým selským rozumem(doufám), se mi líbí se vaše rozbory a komentáře.Stejně tak boozer a František Kocourek. Na celou věc mám vzhledem k dění v posledních letech svůj názor,shodný s podvozkem, jak se tomu dnes říká.Akorát si myslím, že za tím nebude ta pravda a láska, ale stejný loutkaři jako u Čunka. Myslím, že jde o malé strany, které odčerpávají voliče.Je třeba je finančně vyčerpat aby na prodlouženou kampaň neměli peníze,nějak tak to napsal i J.Kubáček.Nebudou peníze, nebudou bilboardy: sejde z očí, sejde z mysli.Ale netvrdím to, je to názor nezasvěceného.

Pane jarpor,s tím "Rulánským" opatrně.Pozdní sběry mají hodně alkoholu. :)
05. 09. 2009 | 19:40

jarpor napsal(a):

Lojza

No jo, jak jinak. Bez obav :-))

Hezký večer
05. 09. 2009 | 20:19

Hurá napsal(a):

Pro pana Hochmanna !
A co kdybych za veškerou tou špínou neviděl jenom komunisty, ale pozastavil se i nad tím, že všechny parlamentní strany měli a mají v rukách lidé z Moravy. Není to snad etnikum svým genetickým vybavením z východu ? Lze to domyslet ještě dál.
05. 09. 2009 | 21:46

jarpor napsal(a):

Hurá

Doporučuji na Moravu nejezdit. To víte, to etnikum má zvláštní genetickou výbavu... takové jako Vy... žerem ! :-))

Hezký večer
P.S. Co by si Praha bez Moraváků počala ? Ani parlamentní strany neumíte "obsadit".
05. 09. 2009 | 22:46

Akila napsal(a):

Současnou situaci vnímám ještě jako signál ke zcela vážné diskuzi o české Ústavě.
05. 09. 2009 | 22:59

Lex napsal(a):

05. 09. 2009 | 23:53

Kritik napsal(a):

Článek je logický a dá se poznat právní autorova erudice.

Nicméně, na čem vlastně spočívá rozhodování soudců, když soud "nalézá právo podle svého přesvědčení"?

My do svědomí soudců nevidíme. Má jejich "přesvědčení" ten správný morální základ? Nikdy o svých morálních základech nehovořili a nebyli podle nich vybíráni. A co je vlastně morálním základem zdejšího společenství? Honba za ziskem a konsumerismus?
06. 09. 2009 | 13:19

Honza999 napsal(a):

Honza H.

"Patník nemůže být důležitější než silnice ."

Zásadně nesouhlasím..

Podepsán Maxipes Fík vlastní tlapou.
06. 09. 2009 | 14:54

krajtl napsal(a):

Nevím, jaké skutečné důsledky, politické nebo ekonomické nakonec z rozhodnutí Ústavního soudu vzejdou...

Ale víte, a moc dobře.
06. 09. 2009 | 15:10

Hurá napsal(a):

Pro pana "jarpor" !
S Vaší 1. větou souhlasím ! (Samozřejmě, obrazně řečeno). Na Moravu nejezdím. S Vaší 2. větou rovněž souhlasím. My Češi, až na výjimky, to ale platí i opačně, na současné politické hnojiště žaludek nemáme !
06. 09. 2009 | 22:22

Medikolog napsal(a):

Dámy a pánové ze všech barev politického spektra, zamysleme se spíš nad elementárními principy fungování moci. Fungující moc vždy byla, je a bude v početné společnosti, kde není praktické demokratické hlasování všech členů skupiny o všem podstatném, vždy diktaturou. Buď diktaturou jedince (absolutismus), nebo diktaturou menšiny proti většině - zpravidla privilegované menšiny. Návrat k demokratickým principům narušuje monopol moci vyvolených (rodem, penězi, styky...) "vrácením moci lidu", který výlučně svoji ústavodárnou - zákonodárnou moc deleguje na ZVOLENÉ příslušníky (poměrným, nikoliv většinovým systémem) celé množiny aktivních voličů. Ve skutečné zastupitelské demokracii jsou tito zvolení zástupci také zodpovědní těm, jež zastupují, takže neplní-li předvolební sliby/program a nedokáží-li svým voličům změnu vysvětlit, jsou nekompromisně ODVOLATELNÍ těmi, co jsou PODVEDENI - voliči. Jinak nejde o demokracii, ale pouhý demokratismus = diktaturu skupinek vlivných a mocných kryjících tuto skutečnost hrou na parlamentarismus - jako např. dnes v ČR. Z toho vyplývá jednoznačná nadřazenost moci zákonodárné nad mocí výkonnou a mocí soudní, které jsou k moci ústavodárné v postavení psa, nebo sokola k lovci. V postavení servisním = služebném. O tom kdy, co a jak se bude volit rozhoduje lovec, pes (výkonná moc) jenom plní příkazy, chrání lovce a projevuje rozumnou iniciativu, sokol sleduje, zda pes neohrožuje lovce a varuje lovce před nebezpečím. Oba jsou povini bezpodmínečně poslouchat lovce, nebo je nezbytné psa či sokola, nebo oba, VYMĚNIT za takové, co znají své postavení v systému. Zde sokol (Ústavní soud ČR) napadl lovce = občany ČR a jimi delegované zástupce a de facto povýšil moc patnácti JMENOVANÝCH nad ústavní 2/3 většinu všech poslanců a všech senátorů. Jedná se o flagrantní ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE ústavním soudem, protože zvolené orgány NEPŘEKROČILY svůj mandát (jako kdyby si odhlasovaly monarchii a sobě doživotní funkce), ale plně v rámci ducha demokracie a ústavy rozhodly vyřešit patovou situaci demokratickými VOLBAMI. Čím dříve, tím lépe.
07. 09. 2009 | 09:15

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pane Sokole, pěkné, já souhlasím, arogance narazila. Lidé si to probírají víc, než by se řeklo.

Dále se mi líbil výraz, který jste použil v textu - "neduživí", to je ten pěkný výraz. Jo, jsme neduživí - nemocní, slabí, vlastně se neví, co nám je, potřebujeme pomoc nebo léčit, zavřít nebo lázně.

Jinak, z jiného sudu, jak se naštvu, založím Občanské sdružení, a to potom se budete teprve divit!! Kvok!
07. 09. 2009 | 10:35

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Medikolog
No, já jsem pro referenda o čemkoliv, pokud jsme hloupí, naučili bychom se odpovědně rozhodovat.
07. 09. 2009 | 10:39

mp napsal(a):

Tak mně napadlo, jestli nebude třeba jednou pan Melčák svatořečen...
07. 09. 2009 | 14:18

boozer napsal(a):

to Monika

Jestliže se za každou cenu snažíte vyčíst z čl. 87 odst. 1 písm. a) kompetenci ÚS posuzovat ústavnost ústavních zákonů s odůvodněním, že slovo "zákony" znamená též "ústavní" zákony, pak by mne docela zajímalo jak si vysvětlujete písm. b) téhož článku, podle něhož platí, že "Ústavní soud rozhoduje o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem" Proč tedy ústavodárce hned v následující kompetenci rozlišuje mezi ústavním pořádkem a zákonem? Kdyby měla platit Vaše logika a čl. 87 odst. 1 písm. a) tudíž skutečně hovořil o zákonech ve smyslu též "ústavních" zákonů, tak proč v čl. 87 odst. 1 písm. b) odlišil zákony od ústavních zákonů? To by přece nebylo racionální, stačilo by zůstat u slova "zákony" a o ústavním pořádku se nezmiňovat. Proč se tedy na tomto místě ústavodárce zmiňuje o ústavním pořádku, když, jak říkáte, již ze slova "zákony", lze vyčíst i slovo "ústavní" zákony?

Na otázku, proč ústava v rámci upravy kompetenci prezidenta republiky výslovně uvádí, že je prezident oprávněn vrátit zákon s výjimkou zákona ustavního, zatímco v případě čl. 87 odst. 1 písm. a) výslovně nevylučuje ústavní zákony z kompetencí Ústavního soudu je jednoduchá odpověď, kterou jsem už několikrát presentoval: Ústavní pořádek zahrnuje též ústavní zákony (čl. 112 Ústavy ČR), tj. je pojmově vyloučeno posuzovat ústavnost ústavních zákonů coby součásti ústavního pořádku s ústavním pořádkem. Tedy zjevně toto je důvodem, proč nebylo třeba výslovně uvádět, že ÚS neposuzuje ústavní zákony.
07. 09. 2009 | 14:48

Nokia 8800 napsal(a):

Mistakes are an essential part of buy cheap nokia n95 education. Neither beliver nor reject anything, because any other nokia 6300 person has rejected of believed it . Bose in-ear headphones heaven has given you an apple touch mind for judging truth and error, Use it nokia 8800 arte. http://www.leadsoftstore.com/
23. 10. 2009 | 09:49

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
08. 03. 2010 | 03:51

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 04:52

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 12:29

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:47

http://www.kw61.com/replica-iwc-watches/ napsal(a):

30. 03. 2010 | 07:30

Poptropica napsal(a):

good idea
07. 04. 2010 | 09:48

Blancpain watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 03:32

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 03:58

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy