Poučil se Václav Bělohradský z voleb?

17. 07. 2010 | 21:47
Přečteno 22298 krát
Psáno pro ČRo6


Poučení Václava Bělohradského
Václav Žák
Filosof Václav Bělohradský napsal do Práva rozsáhlou úvahu Pět poučení z květnových voleb. Je jistě zajímavé zamyslet se nad jeho argumentaci. Vypovídá totiž jak o české společnosti, tak o myšlenkovém vývoji samotného filosofa.
Václav Bělohradský tvrdí, že v době obrození česká politika „nenapravitelně nasákla literární fikcí“, čehož důsledkem je patologická antipolitičnost českého národa. Vede to k podceňování institucí a přeceňování velkých osobností, podcenění tradičních politických idejí a stran a přecenění nových stran a idejí.
Prvním poučením tedy má být opuštění představy o „soudnosti národa“, na níž spoléhali lidé jako Ferdinand Peroutka. Soudnost neexistuje, jinak by v roce 1946 nemohl národ zvolit, cituji, „proti historickým šancím na udržení demokratického státu ve střední Evropě“. České veřejné mínění lze prý lehce manipulovat, což ukazuje na příkladech Paroubek, Schwarzenberg, či Řecko. Dokladem pro fascinaci novostí má být úspěch marketingových strategií politických stran TOP09 a Věci veřejné, cituji „řízených ze zákulisí lidmi, o nichž nic nevíme“.
Druhým poučením je lůzovitost politického diskursu, kterou dokládá úspěchem klipu „Přemluv bábu“.
Třetím „vážné znepokojení“ nad tím, jak snadno lze chudé a slabé zobrazit jako nepřátele. Pro Bělohradského jsou chudými pracující. Tvrdí, že Řecko byla jedna z největších volebních lží v politických dějinách země. Státy se prý zadlužily, protože zaplatily dluhy bank, které nadělali nezodpovědní manažeři, a veřejné mínění je přesto přesvědčeno, že je správné platit za lékařské ošetření a vzít státní příspěvek rodičkám, protože „na to nemáme“.
Čtvrtým poučením je špatně zacílená nespokojenost, tedy se současným fungováním kapitalismu, přitom nevidí, že kapitalismus jinak fungovat nemůže. Opravdová opozice se musí vrátit ke kritice kapitalismu, píše filosof.
Pátým poučením je absence smyslu pro podstatné souvislosti u českých voličů. Filosof to předvádí na neschopnosti vidět souvislost mezi Českou republikou jako montovnou aut a katastrofou způsobenou firmou British Petroleum v Mexickém zálivu, tedy smyslem pro zelenou politiku.
Doufám, že jsem teze Václava Bělohradského nezkreslil k nepoznání. Článek vyšel v Právu 3. července, od 17. bude přístupný na internetu.
První, spíš metodická poznámka: chci-li analyzovat, co je poučením z českých voleb, mělo by to být něco, co tyto volby odliší od voleb přinejmenším v sousedství. Ale výsledky českých voleb jsou přece v mnohém podobné nejen volbám na Slovensku, ale i Německu, o výkyvech na rakouské politické scéně ani nemluvě. Formulovat levicovou politiku dělá problémy nejen ve Francii, ale i v Británii. Kde je „nová levice“ Anthonyho Giddense a Tonyho Blaira?
Proto lze stěží přijmout první poučení. Výsledky voleb, jak je tomu v masové politice ostatně vždycky, rozhodující měrou ovlivnila předchozí zkušenost, žádná „patologická antipolitičnost“ českého národa. Vítězství komunistů v roce 1946 přece ovlivnil rozhodující měrou protektorát. Jsou snad Francouzi, Italové, Dánové oběťmi literární fikce, když po válce taky volili komunisty? Stejně letos určily výsledky voleb způsob vládnutí ODS, hrubé politické chyby ČSSD v posledním roce před volbami a existence přijatelných alternativ víc než obrozenecká tradice. Výtka, že voliči podcenili tradiční strany, je téměř komická: oni je přece nepodcenili, ale poprvé sebevědomě zhodnotili zkušenosti s jejich vládnutím. Navíc stabilita politického systému v České republice je – v porovnání s Polskem, Slovenskem, ale i Rakouskem velmi výrazná.
Co se týče lůzovitosti předvolebního politického diskursu, je přece asi obtížné přirovnávat ho k druhé republice. Spíš než o lůzovitost jde o primitivismus, který je obvykle reakcí na změny paradigmatu. Oč byly lepší slogany z počátku devadesátých let o tom, že „soukromý vlastník je vždy lepší než stát“, či „co bylo ukradeno, musí se vrátit“? Ve skutečnosti šlo o stejné nesmysly. Po každém společenském převratu vítězí na přechodnou dobu negace hesel předchozího režimu. Proč u nás trvá léčení tak dlouho souvisí spíš s tradiční neschopností rodiny i školy předávat dětem historickou zkušenost.
Třetí a čtvrté poučení souvisí s přehodnocením kapitalismu. Jak je to dávno, co Bělohradský napsal Kapitalismus a občanské ctnosti? Každý člověk, i filosof, má nepochybně právo na to, aby změnil názor. Mnohý čtenář by však uvítal, kdyby mu autor vysvětlil, kudy se jeho myšlení ubírá. Bělohradský dnes – zcela správně – zdůrazňuje, že se antikomunismus používá jako falešná náhrada společenského konsensu existujícího po listopadu 1989. Jenže na počátku devadesátých let, kdy vznikající pravice konsensus nemilosrdně obětovala na oltář politického úspěchu, filosof jí tleskal. Antikomunismus přece nespadl z nebe v roce 2002, byl součástí mobilizační strategie všech politických stran s výjimkou Občanského hnutí – a pochopitelně KSČM. Škoda, tenkrát by jeho hlas byl potřeba.
Paušální odmítnutí kapitalismu je typickým znakem marketingového přehánění. Bělohradský tím nepochybně nadchne některé čtenáře, ale nejde spíš o emoční vábničku než o argumenty? Tak např. není pravda, že se Řecko dostalo do potíží tím, že sanovalo bankovní sektor a teď se hodlá hojit na pracujících. Ne, pravicové i levicové vlády dlouhá léta provozovaly korupční mašinu promazávanou veřejnými penězi. Strašení Řeckem nebylo lží, vždyť takový kapitalismus důvěrně známe, ne? A lze se divit, že veřejnost, která dosud korupci považovala za nevyhnutelnost vlastní všem politickým stranám, se začala po krachu Řecka poohlížet po stranách, u kterých by byla alespoň naděje, že situaci s korupcí změní? I když ta naděje vyplývá spíš ze zoufalství než z racionální úvahy.
Zbývá nám opravdu jenom odmítnutí kapitalismu, jak tvrdí Bělohradský? Nebo platí, že kapitalismy mohou být značně odlišné? Je řecký kapitalismus stejný jako v Dánsku? Pokud ne, jsou čeští voliči skutečné bláhoví, když touží po poctivějším kapitalismu?
Osobně se domnívám, že poučení z voleb v podání Václava Bělohradského je velmi zavádějící. Sociální stát se nedostal do potíží kvůli perfidnosti nadnárodních korporací, vždyť i ony prosperují pouze díky masové spotřebě. Tlak na sociální stát vytváří soutěž mezi státy s různými sociálními podmínkami světa, které jsou dané odlišným společenským vývojem. Do té doby, než se podmínky vyrovnají, budou tyto rozdíly generovat napětí. To může trvat velmi dlouho.
Reakce na změnu světa způsobenou rozpadem sovětského bloku, nástupem Číny a technologickými proměnami destabilizuje i kolébku demokracie, USA. Není divu, veřejné mínění může být spolehlivým vodítkem pouze ve společnostech, které neprocházejí dramatickými proměnami. V době změn, jak ukazuje Mancur Olson, se menší skupiny dokážou dohodnout mnohem rychleji než veřejnost. Toho využívají lobbyisté, jak ukazují četné příklady nejen z dnešních Spojených států. Přesto existují země, např. Finsko, které adaptaci na nové poměry zvládly nepoměrně lépe než Česká republika.
„Kapitalismus je mrtev“ volali intelektuálové během velké hospodářské krize třicátých let. Dláždili tím, bohužel, cestu pro fašismus, nacismus i komunismus. To je skutečné poučení: Kritizovat poměry bez nabídnutí alternativy, která obstojí před elementárním testem proveditelnosti, je nezodpovědné.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

článek Václava Bělohradského je k přečtení zde:
http://www.literarky.cz/dom...

Zdeněk Mihalco
správce blogů
17. 07. 2010 | 21:52

mirda napsal(a):

pane Žák máte naprostou pravdu
Pan Bělehradsý mě občas připomíná mimoně
žije mimo realitu a nejhorší je na tom ,že si sám sobě věří
17. 07. 2010 | 22:02

mirda napsal(a):

Oprava Bělohradský
17. 07. 2010 | 22:04

hoven napsal(a):

všichni tihle levicoví filosofové, jak stárnou, začínají nenávidět všechno kolem sebe. at je to bělohradský nebo žlučovitý pehe. veleknězem nenávisti byl marx, který chytil na stará kolena lupenku a sifylis. jejich jediný příspěvek společnosti a škodolibá zábava je popichování lůzy s pomalejším myšlením a vyvolávání sváru.
17. 07. 2010 | 22:20

Jiří Sládeček napsal(a):

Žáku, Bělohradský má naprostou pravdu !!! Mimo jsi ty, jsi zblblý z českého prostředí. :)))
17. 07. 2010 | 22:38

stále rebel napsal(a):

Pane Žáku, vy jste ten Bělohradského článek vůbec nečetl.
17. 07. 2010 | 22:44

Karel Mueller napsal(a):

Pane Žák,

napsal jste velmi dobrá a zajímavý blog. Vy vůbec píšete velmi dobře, když nepíšete o SN a presidentovi.

K těm pěti bodům bych měl následující poznámky.

1. Obávám se, že ze strany Peroutky došlo k naprostému nepochopení 1. republiky. Stála na kultu TGM, který byl lidem vnímán spíš jako osvícený vladař než jako president. A také vděčnosti a obdivu k západním demokraciím, USA zvlášt. Za to, že vznik republiky umožnily. Sociální rozdíly byly propastné a dopady krize v třicátých letech kruté. Přesto zde na rozdíl od fašizuicích se států byl onen kult TGM ve spojení s mimořádně obratným diplomatem Benešem a dalšími význačnými osobnostmi, proto jsme nespadli k fašismu. A tady je třeba poznamenat, že představa spasitele a personifikace politiky stále trvá dodnes. Koneckonců jste to mohl pozorovat i v první polovině 90. let v nekritickém přístupu k V. Havlovi.

2. Nejsem schopen posoudit, kolik lidí reagovalo kladně na onen klip a jak dalece to ovlivnilo jejich volbu TOP nebo VV. Mladé studenty možná - čeká je procitnutí. Pokud bych připustil, že to akceptovala většina mládeže, tak jsme v takovém morálním srabu, v jakém jsme snad nikdy nebyli.

3. Tady bych spíš odkázal na debatu u pana Peheho, touto otázkou se zabýval trochu blíž. Nejen v případě bank.

4. Pokud jde o kapitalismus, tak máme zatím různé kapitalismy, ale trend je k oné "globální vesnici" s volným pohybem technologií, kapitálu a pracovních sil. S postupným odumíráním státu s tím, že postuně přestane plnit řadu funkcí. Vládu (prakticky absolutní) převezme finanční oligarchie.
Za této situace asi nemá valný smysl uvažovat o různých "kapitalismech". Právě tak nemá smysl uvažovat o pravici a dnes prakticky neexistující levici (její politiky se může lišit jen důrazem na sociální oblast). Protože nemá prakticky žádný nástroje, kterými by mohla postupnému diktátu globáního kapitálu (ak to nazval pan Pehe) vzdorovat. Před lety jsem napsal blog Světová šachovnice, kde každý stát posuzuji z hlediska relace občan-stát a hospodářství-stát. Prosperující stát byl ten, kdo měl obě položky na "středních polích". To dnes už neplatí.

5. Český průměrný volič se příliš neliší od voličů jiných států (alespoň na západě), v tom s Vámi zcela souhlasím.

Pokud jde o otázku další budoucnosti kapitalismu? To poažuji za zbytečnou otázku. Titanic je rozjetý a je nemožné měnit směr plavby.
17. 07. 2010 | 22:59

zk napsal(a):

Bělohradský nevolá po svržení kapitalismu, ale trvá na nutnosti jeho podstatných reforem. Významné reformy kapitalismu prosadil ve třicátých letech v USA F.D. Roosevelt, hlavně díky nim se tam tenkrát nedostali k moci fašisté. Takže závěrečný odstavec příliš nedává smysl.

"Sociální stát se nedostal do potíží kvůli perfidnosti nadnárodních korporací, vždyť i ony prosperují pouze díky masové spotřebě. Tlak na sociální stát vytváří soutěž mezi státy s různými sociálními podmínkami světa, které jsou dané odlišným společenským vývojem. Do té doby, než se podmínky vyrovnají, budou tyto rozdíly generovat napětí. To může trvat velmi dlouho."
Nevím, co si z této úvahy vzít. Sociální stát se dostal do potíží kvůli globalizaci, která vytváří neustálý tlak na snižování ceny práce, ergo nutí státy snižovat daně, omezovat práva odborů apod. Máme čekat na vyrovnání podmínek? Na to, až cena práce bude stejná ve Francii, v ČR i v Číně? To by se tedy jednalo o hodně chmurnou vizi budoucnosti.
"Řecko" byla pochopitelně lež kolosálních rozměrů: nebýt finanční krize, Řekové by se se svým dluhem do problémů nedostali. Kapitalismus je na dluhu založen (dovede si někdo představit kapitalismus bez bank?), na světě je jen několik států, které nejsou zadluženy (vesměs se jedná o skandinávské země s vysokou mírou zdanění). ČR má v Evropě jeden z nejmenších a nejlépe zvladatelných dluhů. V případě "Řecka" jsme měli co dočinění s propagandistickou konstrukcí, která české pravici posloužila k legitimizaci dalšího kola útoku na veřejný sektor.
Navíc je neoddiskutovalným faktem, že pravicové vlády se zde v minulosti na zadlužení státu podílely ve větší míře než vlády levicové. Kalouskova, potažmo Nečasova stylizace jako "dluhobijce" je nestoudná lež, na kterou politicky naivní český volič bohužel skočil.
17. 07. 2010 | 23:03

alesdrobek napsal(a):

Výborný blog. Jeden z nejlepších, jaké jsem tady četl za hodně dlouhou dobu.
17. 07. 2010 | 23:12

Marcus napsal(a):

Chapal jsem antikomunismus po revoluci - to bylo pochopitelne. Ovsem strasit navratem komunismu 20 let po sametu mi pripada hodne populisticke a pokrytecke (navic kdyz neni tercem KSCM ale CSSD). Co se tyce urovne klipu premluv babu - podle me poskytuje velmi dobry obraz o jejich tvurcich, stejne tak jako vajickove, pistalkove a dalsi utoky vypovidaji vice o tech kteri je provadeli nez o cilech techto utoku. Beru je jako utok na demokracii. Jak ale ukazaly volby, je muj nazor mensinovy, takze mi nezbyva nic jineho nez situaci akceptovat.
Co se tyce autorovych poznamek o socialnim statu - podle meho nazoru jsme pricinou jeho rozvoje byli paradoxne my sami (tedy pred 20-ti a vice lety, kdy jsme byli ve "vychodnim tabore"). Rozpadem sovetskeho imperia ztratil Zapad
sice ekonomicky slabeho (nikoliv vsak vojensky), ale prece jen protivnika. Ztrata "konkurence" zpusobila, ze i na Zapade dochazi k postupnemu rozmelnovani socialniho statu - tento proces navic velmi urychluje globalizace. Takze pomalu dochazi ke snizovani rozdilu - takze i Cinane bohatnou, ovsem stale maji mnohem nizsi platy nez my v Evrope, takze prispivaji k ruseni drahych socialnich vyhod, snizovani platu nebo presunu vyroby do Asie. Podle meho nazoru to moc dobre neni (ve svem principu je to nekala konkurence) - nebo snad je cilem prizpusobit secinskemu standardu (tedy pracovat mnohem vice za mene penez)?
17. 07. 2010 | 23:13

PatientO.T. napsal(a):

Bělohradský ve svém článku opakovaně rozvíjí tezi, že český národ je složen v drtivé většině z primitivů takových, jaké zde potkával již Enea Silvio Piccolomini. Tito primitivové pohledem přes dna půllitrů nejsou schopni učinit samostatné rozhodnutí, a proto svůj osud bezmyšlenkovitě vkládají do rukou mediálně profláklých loutek typu knížete Karla a reportéra s vlastníma očima...

Zajímavé je, že nikdo z autorů píšících takovéhle litanie se nezamyslí nad tím, jaká byla Čechům předložena nabídka, jaké byly programy.
Skeptičtí obyvatelé tohoto státu jsou, myslím, vzdáleni velkých očekávání od politických vůdců, které většinou volí, jen proto, že někdo by v parlamentu prostě zasedat měl.
Představíme-li si obyvatelstvo jako veslaře na galéře, snadno dojdeme k tomu, že každý galejník se pravděpodobně neztotožní s těmi, kteří udílejí rytmus plavby. Nicméně každý tento galejník uvítá, bude-li si moci říct, že kapitán má alespoň nějaké tušení, kam loď směřuje. A poté bude doufat, onen galejník, že panstvo nezapomene na to, že bez svých veslařů se nedostane nikam. Naděje chabá, ale existující.
Snad proto byli smeteni s paluby ti, jejichž jediným vysledovatelným cílem bylo zkontrolovat pevnost řetězů poutajících galejníky k lavicím. Směr plavby chtěli tito pánové určovat podle okolností až na širém oceáně a řídit se hodlali pouze tím, aby ke kormidlu nepustili nikoho jiného...

P.S.: Strana, kterou jsem volil, se do PS ČR nedostala. Nezastírám rozpaky nad podivnými postavami, které se dostaly do vlády, resp. do Sněmovny. Vládu považuji za sbor úředníků mně na hony vzdálených. Iluze nechovám naprosto žádné.
17. 07. 2010 | 23:29

stále rebel napsal(a):

Pane Žáku, abych uvedl alespoň nějaký příklad toho, že jste článek špatně pochopil uvedu například vaše:

„Tak např. není pravda, že se Řecko dostalo do potíží tím, že sanovalo bankovní sektor a teď se hodlá hojit na pracujících.“

„Paušální odmítnutí kapitalismu je typickým znakem marketingového přehánění.“

Takové věci v tom článku Václava Bělohradského nenacházím.
Článek Václava Bělohradského pokládám za dobrý, vaši reakci za patrně zbrklou a povrchní, může to být i tím horkem, taky mne ničí. Pokládám vás za jednoho z nejlepších zdejších blogerů, ale dnes je to trochu slabší.
17. 07. 2010 | 23:32

Hanka H napsal(a):

Ahoj Václave, tož, je to zajímavé:-) Měla jsem z Bělehradského analýzy radost, tvůj pohled mi ji ještě více vryl do hlavy. Jojo!!! Akorát kdyby svoje myšlenky VB takhle relativivizoval rovnou sám, jeho dobrý text byl přestal být tak přímočaře úderný. On si je toho, co píšeš, jistě vědom. A posun bych mu nevyčítala, mě to naopak náramně baví. Takovýhle postupný přerod udělal ze známějších publicistů - filosofů pouze on a je to krásně. Napřed to vzal přes ekologii a podívejme :-) Hanka
18. 07. 2010 | 00:06

stále rebel napsal(a):

K masáži Řeckem.
Veřejný dluh se od roku 2006 zvýšil o necelých padesát procent. Náklady na jeho správu však vzrostly na více než dvojnásobek.

Rozpočet - Správa veřejného dluhu, rok - miliardy
2006 34
2007 38
2008 45
2009 64
2010 76

Nedovedu si představit, že by v normálním státě nebo firmě vrcholní manažeři kudy chodili tudy trousili, že jsou před krachem a zvláště tedy, pokud potřebují další půjčky. Něco podobného může vyhovovat jen těm, kdo kupují naše státní dluhopisy.
18. 07. 2010 | 00:20

prirodovedec napsal(a):

Priznam se, ze oba clanky (Belohradsky i Zak) jsem si s chuti precetl, ale neoslovuji mne.

Pro mne zakladnim nedostatkem je snaha pod vlivem nedavnych voleb vyvozovat nejake trendy a sirsi zavery, jak cini oba autori.

Belohradsky tedy podle mne napsal:

- nexistuje "soudnost naroda"

Podle mne ale existuje, jenze se projevuje tou sehnutou travou nebo svejkovstvim - oboji se zase jednou projevi, ale jindy nez by si Belohradsky pral. Najednou lide "prohlednou" a bude to, zente ho zente z Bechyne :) a realizace reforem jiste pripomene pojetim jimi postizenych Svejka - doufejme. Koneckoncu koncentrovane majetky jsou prehledne a lepe se vyvlastnuji. Cili soudnost lidu ma ve svem cekani logiku :).

- luzovity diskurz prevlada:

Bezesporu, protofasismus kolem nas :) nejen Madla a pIssova, ale zumpaliste, emissary u Hovorky a dalsi ...

- chudi jsou ti nenavideni
(pritom Recko je volebni lez CR; za zadluzeni mohou banky prilis velke k padnuti, ktere "musel" zachranit stat)

Viz ten protofasismus az po vlidne oznaceni "socky" v diskusich. Bude zajimave, jak mladi nesnasejici socky to zvladnou, az se jimi masoveji stanou. Bude logicke, pokud skonci u Vandase a podobnych.

- nespokojenost s fungovanim kapitalismu je chybna, protoze to je fungovani kapitalismu.

Viz predchozi bod - je logicke, ze zisk je privatizovan a ztraty socializovany - dokud je to unosne :) je to soucast systemu.

- absence smyslu pro podstatne souvislosti u CR volicu

Lze pripustit, ze rozhodla ta bradavice? :) Zde je spsie misto pro vlkovo, ze mnozi volili proti svym zajmum.

Zak napsal pro mne horsi a mene zajimavy text:

K prvni poznamce Zak pise, ze lide zareagovali na osobni zkusenost.

Podle mne byla lepe zvladnuta marketingova manipulace - viz vyhra "straseni Reckem". Navic vyhral nevolic.

K luzovitemu diskurzu pise Zak o primitivismu. Zde souhlasim, ale nevidim rozpor mezi Zakem a Belohradskym.

K meditaci nad kapitalismem - pro mne od Zaka chabe, daleko mene konkretni nez Belohradskeho az na Zakuv kontrast mezi tim co Belohradsky hlasal drive a nyni.

Vyrovnani podminek je podle mne spise absurdni predstava. At uz rustem prespolnich nebo padem Evropy. Prvni zrejme neunesou zdroje a druhe zarucuje nepokoje a zmenu k nejake hnede totalitce na podporu korporaci.


Perfidnost korporaci - to zni sympaticky.

Ty zaverecne dva odstavce od Zaka - zajimave. ANo lobby se cini, ano logicky prijde totalitka.
18. 07. 2010 | 00:34

Skogen napsal(a):

Soudnost národa existuje, protože národ reagoval na mnichovskou zradu a vůbec souvislosti s 2.sv.válkou.

Druhé poučení nikterak nevyvracíte. Není divu. Primitivita Zelenkovy propagandy je zjevná a dost zde na Aktuálně o ní bylo diskutéry (!) napsáno.

Na racionalitu se minimálně o dvou posledních volbách nehrálo. Na pudové reakce a první signální, to ano. A podle toho to taky vypadá.

Co přesně je míněno "antikomunismem"? Odpor vůči Marxově teorii, anebo bolševické praxi? Rozlišujte, prosím!

Co se týče Řecka, napište tedy zcela jasně, že tamní pravicová vláda nebyla dost PRAVICOVÁ! Jinak pochopitelně jde stav věci na úkor pravice. Té faktické, která Řecko vedla.

USA se destabilizovaly samy. Měnovou politikou dolaru, která spoléhá de facto jen na sílu dolaru co by faktické současné rezervní měny, sociální politikou, která třeba sociální zajištění (zdravotní a sociální pojištění) podřídila korporátním zájmům a v současnosti pozvolna přiznává jejich neudržitelnost..

Sociální stát je v krizi, protože má nástroje jen k vymezení vůči národní politice, nikoliv vůči té globální. Právo je vždy o krok pozadu vůči bezpráví, které užívá volných prostředků. Ale jedná se pouze o vliv dočasný.

Patříte-li k tomu zlomku poctivých mezi vlky, pak říkám, že chtivých je vždy více než čestných.
18. 07. 2010 | 01:07

Jan Vaculík napsal(a):

Karel Mueller: "Vládu převezme finanční oligarchie..." - Tomu se musíme bránit stůj co stůj!!! Věřím, že je to možné; banky je třeba nechat svému osudu a to by se mělo do budoucna stát politickým programem. Věřil bych, že se to může podařit, jenom jedna věc mě děsí: Jakmile vznikne POVINNOST střádat si na důchod u finančních institucí, bude pohřbena odluka státu od bankovního sektoru.

(Kolik století trvalo, než se prosadila odluka církve od státu!)
18. 07. 2010 | 01:19

Emil napsal(a):

Ani text Belohradskeho ani Zakuv mi nepripada jako poctiva prace.
18. 07. 2010 | 01:38

karel napsal(a):

Vyborny clanek, Belohradsky snad ani nemuze byt povazovany za filosofa, je to komik, ovsem proti takovym "genium" jako Pehe, natozpak neknuba Horejsi si aspon svoje myslenky necuca z prstu.
18. 07. 2010 | 02:36

Jan Kaňka napsal(a):

Cituji: "To je skutečné poučení: Kritizovat poměry bez nabídnutí alternativy, která obstojí před elementárním testem proveditelnosti, je nezodpovědné."

Tohle už mi připomíná známé: "Je nám třeba soudruzi, konstruktivní kritiky." Jinými slovy kdo není odborník musí vzít zavděk tím co je a neplést se do toho.
18. 07. 2010 | 06:06

xrb napsal(a):

"Tlak na sociální stát vytváří soutěž mezi státy s různými sociálními podmínkami světa, které jsou dané odlišným společenským vývojem. Do té doby, než se podmínky vyrovnají, budou tyto rozdíly generovat napětí. To může trvat velmi dlouho." Pane Žáku, to vyrovnání podmínek bude reálně na úrovni blízké Číně, nikoliv Dánska, protože na tu dánskou úroveň nemá Země dost zdrojů a globalizované firmy své zisky musí dostat! Takže se máme na co těšit.
18. 07. 2010 | 06:52

Sladký napsal(a):

Karel cituji "Bělohradský snad ani nemůže být považovaný za filosofa,je to komik".
Mohu se zeptat, jakou máte kvalifikaci? Vystudoval jste filosofii ?Nebo je vaším koníčkem,předmětem hlubokého zájmu a vyznáte se v ní? Pokud ano,rád si s vámi podiskutuji o filosofech a filosofiích dle svého vlastního i vašeho výběru.
Pokud tomu tak není,připomínáte mi pologramotné komunistické aktivisty z 50 let,útočící z jedině správných ideologických pozic na známé a úspěšné vědce a odborníky.
Tak jak je to? Jste znalec filosofie,nebo Lysenko společenských věd?
18. 07. 2010 | 07:39

Ládik napsal(a):

Z článku v Literárkách - Rupnik:

"pravou rukou zdravíme a volíme, levou rukou si vytíráme zadek".

Není to pravda - volíme stejnou rukou, kterou si vytíráme zadek. A mnozí hodili do urny použitý hajzlpapír.
18. 07. 2010 | 08:09

Kamil napsal(a):

Myslím, že částečně mají pravdu oba autoři. Bělohradský svoje argumenty občas provokativně vyhrocuje, ale zároveň tím přivádí pozornost, i lidí, jako je Žák, k důležitým tématům. Například je ze strany Bělohradského trochu přehánění, že český národ v době obrození "nenapravitěně" nasáknul literární fikcí, ale je také poněkud přitažené za vlasy, když takovou "apolitičnost" národa odmítá Žák poukazem na Rakousko, Němekeco, apod. Tam totiž nevyhrávají soutěže o největšího Němce nebo Rakušana Járové Cimrmanové...Možná bych spíš nemluvil o apolitičnosti, ale o tom, že Češi fikcionalizují svoje dějiny tak, že je neberou vážně...Probudí se z téhle srandy vždycky jednou za dvacet let a pochopitelně dostanou přes hubu.

Pokdu jde o kritiku kapitalismu, Bělohradský opět trochu přehání, když říká, že neexistuje kapitalismus s lidskou tváří. Právě v onomo zmíněném Dánsku nebo Švědsku ho docela slušně polidštili, bez jakékoliv lidské tváře teď funguje v "komunistické" Číne. To ale neznamená, že by filozofové neměli hledat alternativy ke kapitalismu. Není věčný, začal teprve v 18. století, stejně jako modern demokracie.

Žák má jistě pravdu, když říká, že sociální stát je pod náporem i proto, že sociální podmínky na světě jsou různé, Když tedy třeba Čína může totéž vyrábět mnohem levněji, i proto, že v této "komunistické" zemi není žádný sociální stát, je těžké udržovat sociáoní stát v Evropě, pokud nechce ztratit kompetitivnost. Ale je též pravda,že pod náhlý tlak se dostal sociálnís stát i kvůli ekonomické krizi, kvůli tomu, že západní státy zachraňovaly injekcemi finanční sektor. ty peníze teď chybí, musí se šetřit víc, než by se muselo.

V žadném případě bych Bělohradskému nevyčítal posun v myšlení. Kdyby se neposunul, nakopával by ho teď pan Žák zat, že se neposunul, že je to apologet kapitalismu.
18. 07. 2010 | 08:16

gaia napsal(a):

40% občanů vůbec k volbám nešlo protože neměli koho volit a nakonec bude vládnout strana kterou zvolilo 17% z těch 60%.To je podivné.

Mně se například líbí definice etiky Václava Bělohradského"
Etické je to co je vhodné pro každého člověka.

Je nás 7 miliard a bude víc,abychom tu přežili měl by toto vyznávat každý člověk a politikové před každým rozhodnutím ať z pravice nebo levice si toto zopakovat.
18. 07. 2010 | 08:35

Pavel Skeptik napsal(a):

gaia:
Nikoliv, je nás 10 mil. a je na čase přestat si myslet, že jsme tady od toho abychom spasili svět. Potom možná přežijeme!
18. 07. 2010 | 09:02

gaia napsal(a):

to Pavek Skeptik
mám obavy že Kalouskovo vládnutí nepřežijem.
Jeho rétorika je mně cizí.
A já nechci nikoho spasit jen být etická spravedlivá a žít v souladu s přírodou a nikomu neškodit a na nikom se neobohacovat.. Bělohradský se mně líbí a ještě Kohák ale ten už moc nepíše.Škoda
18. 07. 2010 | 09:24

Jeník napsal(a):

Zajímavá adresa, která ukazuje na až neskutečnou tupost části našeho národa:

http://aktualne.centrum.cz/...
18. 07. 2010 | 09:34

Petr Havelka napsal(a):

No myslím, že teze jsou odfláknuté.
První poučení "soudnost národa" + lehce manipulovat.

S tím bych moc nesouhlasil, donedávna tu vedly ODS a ČSSD "pohodlnou polarizovanou bitvu", kdy měly svá jistá procenta (nad 20%) a k tomu si přibrali ten koaliční zbytek.

Tyhle časy jsou pryč, byla tu poptávka po změně a tu využili Kalous a Věci Vařené.

Nalevo se o chlup nechytil Zeman + těžce zařaditelná Bobošíková?
...
Druhé "lůzovitost"

Tento virál se těžce přeceňuje, přírodovědec tu stále operuje s růstem protofašismu :)
Nevyšel mu v eurovolbách, v souvislosti se sněmovními volbami byl opatrnější.

Přestofašismus zatím moc nenarostl, ale nepochybně příjdou chvíle, kdy Vandas vstoupí do sněmovny hlavním vchodem (doufám, že ne do strakovky)

Nepochybně vznikne sociální napětí v souvislosti s reformami, dnes nejsou 90 léta a jejich etos "musíme se ""všichni"" uskromnit, aby za pár let bylo dobře", přitom se zhaslo.
...

Třetí

Řecko se tu zjednodušuje na "banky"

Nejen banky, podváděni při plnění podmínek pro přijetí Eura, přebujelé počty státních zaměstnanců, jejich 15 platy, brzké odchody do důchodu, největší šedá ekonomika v eurozoně, největší zbrojní rozpočet!!! atp, smrtelná kombinace.

Veřejné mínění ve zdejší kotlině vidělo, že je třeba šetřit, ale ze socialně demokratických úst slyšelo jiné věci, poděkujte Tvrdíkovi,je to pechvogel.
...

Čtvrté

Kritika kapitalismu probíhá permanentně a to je asi tak všechno co se s tím dá dělat.

...

Pětka

Obávám se, že ty souvislosti není schopen pochopit nikdo na světě.
18. 07. 2010 | 09:42

ve jméhu budiče Jana Husa napsal(a):

Na papíře je každý chytrý,že pane Žák.Jděte tedy do politiky a vyvraťte úvahy pana Bělohradského.Deregulovaný kapitalismus typu Reagen-Tatcherová,který byl okopírovaný z USA a VB,a nastolený Klausem,byl kolébkou tohoto zrůdného politického-ekonomického systému, se kterým je nespokojeno asi 90%lidem v republice i v Evropě.To je celý problém.Kdyby se takhle zrůdně chovali komunisti a zadlužovali by stát,aby se udrželi u moci za každou cenu,určitě by tady byli i dnes.Pokud nejede ekonomika,je jedno,jestli vládne kapitalista nebo komunista.To je celý problém dneška,a Evropy,USA.A pan Bělohradský mínil právě tohle.Zatím co Vy,už zbrojíte proti jinému názoru,a strašíte zas primitivní levicovostí.Kdo v této republice chce být trochu LIDSKÝ-SOCIÁLNÍ,tak je tvrdě označován za levicového blba !!!
18. 07. 2010 | 10:22

tojejedno napsal(a):

S Řeky je to prostě tak: Vědí, co mají dělat, když korporace plení a kořistí jejich zemi. Vědí, co mají dělat, když Goldman Sachs a mezinárodní bankéři dohodnou s jejich mocenských elitami zfalšování hospodářských údajů a poté sázejí miliardy na to, že se řecká ekonomika zhroutí. Vědí, co mají dělat, když je jim řečeno, že jejich důchody, dávky a pracovní místa musí být omezeny, aby bylo zaplaceno korporátním bankám, které především je ždímají. Vyhlašte generální stávku. Zahajte nepokoje. Vyřaďte centra měst. Vyhoďte ty bastardy. Nebojte se jazyka třídního boje - bohatí versus chudí, oligarchové versus občané, kapitalisté versus proletariát.Řekové to pochopili.
18. 07. 2010 | 10:26

Pavel Skeptik napsal(a):

gaia:
No a já mám radši Kalouska než Koháka s Bělohradským! Tihle, rádoby filozofové, jsou stejní jako ostatní od Francouzské revoluce. A ti vlastně můžou za ten strašný úpadek a likvidaci našich kořenů! A ten úpadek vyvrcholil komunismem, fašismem a nacismem! Bohužel, dnešními neomarxisty a ti dva k nim podle mně patří, vytvořený "Bruselofašismus" už naše civilizace nerozchodí! A hoši budou pořád psát traktáty jak jsme špatní, za co můžem a, že vlastně 2000 let naší civilizace byl omyl, který lidstvo zbrzdil ve vývoji!
18. 07. 2010 | 10:28

stále rebel napsal(a):

Co napsal Václav Bělohradský

„Všimněme si způsobu, kterým fungoval v tomto třídním boji symbol Řecka: státy se zadlužily, protože zaplatily dluhy bank, které nadělali nezodpovědní manažeři vydělávající ročně miliony dolarů: místo aby banky dočasně znárodnily a jejich manažery postavily před soud, státy začaly šetřit na svých občanech.“
http://www.literarky.cz/dom...

Krize - Řecko
„V roce 2008, kdy již většina zemí pocítila dopad globální krize, v Řecku pokračovalo období hospodářského růstu (meziroční nárůst HDP +2,0 %). První dopady globální krize se projevily až v posledním čtvrtletí. Tehdejší vláda liberální strany Nová demokracie (ND) přijala několik protikrizových balíčků opatření. Jako první byly schváleny balíček opatření na ochranu bankovních úvěrů a vkladů a balíček opatření na podporu bankovního sektoru v celkové hodnotě 28 mld. EUR, následoval balíček sociálních opatření na podporu důchodců s nejnižšími důchody a nezaměstnaných v celkové hodnotě 1,5 mld. EUR, dále byl zřízen garanční fond na podporu malých podniků s max. 50 zaměstnanci a obratem do 10 mil. EUR a s ohledem na význam cestovního ruchu pro řeckou ekonomiku byl přijat balíček opatření na podporu tohoto sektoru v hodnotě zhruba 250 mil. EUR.
V roce 2009 se naplno projevil dopad globální krize umocněný chronickými strukturálními nedostatky řecké ekonomiky. Poprvé od roku 1993 klesla růstová dynamika pod nulu (-2,0 % HDP), průmyslová výroba klesla o 9,4 % (zpracovatelský průmysl o 11,2 %), objem stavební výroby o 25,9 %, tržby z cestovního ruchu o 18,5 % a maloobchodní obrat klesl meziročně o 10,7 %. S prohlubující se recesí došlo rovněž k razantnímu zhoršení stavu řeckých veřejných financí. Protikrizová opatření, která přijala vláda ND, se ukázala jako nedostatečná a jejich nákladnost spolu s nadměrnými výdaji veřejného sektoru prohloubila fiskální nerovnováhu země. Opakovaně byla revidována směrem nahoru prognóza rozpočtového deficitu (státní rozpočet na r. 2009 předpokládal 2 % HDP, v lednu 2009 Program stability již 3,7 % HDP, poslední předvolební údaj vlády ND 6 % HDP, předběžné údaje za rok 2009 12,7 % HDP).
Neúspěch vlády ND potvrdila její porážka v předčasných parlamentních volbách 4. 10. 2009 (viz kap. 2). Nová vláda sociálně demokratické strany PASOK deklarovala v ekonomické oblasti jako hlavní priority zvýšení transparentnosti, potírání korupce a klientelismu na všech úrovních veřejné správy, stabilizaci veřejných financí, podporu „zeleného rozvoje“ a oživení trhu. Koncem roku 2009 se situace řeckých veřejných financí vyhrotila natolik, že se Řecko dostalo v Eurozóně do role outsidera. Na mezinárodních finančních trzích nastaly silné spekulační tlaky na řecké státní obligace a přes ně dokonce na společnou evropskou měnu. Nastaly oprávněné obavy z bankrotu řecké státní pokladny.“
http://www.businessinfo.cz/...

Předně, i kdyby Bělohradský psal jen o Řecku a ne o státech není daleko od pravdy.
Smyslem té poznámky ale nebylo přesně popsat problémy Řecka, smyslem té poznámky bylo poukázat na to, že ti nahoře nadělali škody a zaplatit je musí ti dole a v tom má nepochybně pravdu.
18. 07. 2010 | 10:30

Pavel napsal(a):

to Karel

Vy nepovažujete Bělohradského za filozofa? To už o vás něco prozrazuje, když toto řeknete o pravděpodobně nejvýznamnějším filozofovi u nás. Asi mluvíte o něčem, co dobře neznáte. Je pro vás Messi fotbalista?
18. 07. 2010 | 10:34

Pavel Skeptik napsal(a):

ve jménu bJH"
Kde máte těch 90% lidí a kteří kapitalisté zadlužují stát?
to je jedno:
Řekové vědí? Proto třeba v rámci boje s prohnilým kapitalismem sem tam upálí úřednici v bance? víte jakou strašnou válku bolševici vyvolali po WWII?
A až vyhodíte ty bastardy, podle Vás, co potom? Velký bratr?
18. 07. 2010 | 10:35

Pavel Urban napsal(a):

Základní problém Václava Bělohradského je povrchní a nedbalá filozofie i styl. Díky tomu občas napíše něco , co ani napsat nechtěl. (Ad stále rebel : přečtěte si pořádně, jak VB popisuje „řeckou lež“.) Nebo si odporuje, někdy i v rámci jednoho článku. Ve čtvrtém poučení píše, že „kapitalismus jinak fungovat nemůže“ a na konci téhož odstavce, že „nezbývá, než se naučit kritizovat a napravovat ten kapitalismus, který máme.“ Jak, když jinak fungovat nemůže ? Tohle už není kritika, byť nekonstruktivní. To je rébus, jehož reálné řešení nevidím.
Nikdo nevolá po likvidaci nekonstruktivní kritiky. Nicméně je pravda, že takovouto kritiku lze odbýt velmi snadno : všechny alternativy jsou ještě horší, podrýváním existujícího otevíráte cestu pro uplatnění tohoto ještě horšího. Nejhorší na tom je, že v minulosti to v krizových situacích byla občas pravda.
Ad zk : tvrdit, že Řekové by se do problému nedostali nebýt finanční krize je něco podobného, jako tvrdit, že člověku příslovečně padajícímu z mrakodrapu by se nic nestalo, kdyby tam nebyla ta země. Problémem ČR není existující dluh. Problém spočívá v zadlužování. A to ne v tom současném - jsme v krizi - ale v deficitu, který měl rozpočet ČR během konjunktury, kdy měl být naopak přebytkový. Dalo by se říci, že včerejší problémy Řecka jsou českými problémy dneška. Je proto logické se domnívat, že dnešní Řecko může být Českou republikou budoucnosti.
Ad gala : etické je to, co je vhodné pro každého člověka ? Pak je ovšem v politice žádná etika neexistuje a existovat nemůže. Co když třeba pro mě je vhodný manažerský plat ? Nebo je pro mě vhodné, aby o tom, co je pro mě vhodné, nerozhodoval nikdo jiný, než já sám ?
Na adresu obhájců sociálního státu nutno podotknout, že jeho standardy byly definovány v šedesátých letech. Pro Západ to byla doba levné ropy, mimořádně – byť dočasně – příznivé demografické situace, rozvíjejícího se třetího světa, který bral vše (na čemž profitovalo i tehdejší Československo) a žádné čínské konkurence. Obávám se, že tyto doby se deglobalizací nevrátí. Udržet „lidskost a sociálnost“ v nových podmínkách vyžadovalo a vyžaduje mnohem větší efektivitu. Kdo nestačí, má holt smůlu. To ostatní – globalizace, liberalizace atd. - je už jen důsledek.
Ad tojejedno : až zvítězí třídní boj, kdo bude platit důchody, dávky a udržovat pracovní místa ?
18. 07. 2010 | 10:41

Pravda o kapitalismu napsal(a):

Pane autore,vnucujete nám názor,že kapitalista vládne lépe,než kterýkoli levičák.Finsko,které vzpomínáte,je právě víc levicové než pravicové,proto dobře funguje.Kdyby tam vládl kterýkoliv český pravicový kapitalista,tak je tam stejný bordel jako v ČR,Řecku,USA,Británii. V podstatě nezáleží jestli levý nebo pravý,ale vše je jen a jen o slušnosti a poctivosti. Tenhle deregulovaný trh volné ruky přivedl celý západ do bídy,kterou ani normalizační politka nedokázala.A bude ještě hůř,co si mnoho lidí nechce připustit.Kapitalista je prostě HAMOUN,a bez tvrdé kontroly LEVICOVÉ POLITIKY nelze dosáhnout životní úrovně Finska nebo bývalé SRN.
18. 07. 2010 | 10:45

Pavel Urban napsal(a):

Ad stále rebel :
víte, ono je jednoduché udržovat hospodářský růst, když máme neustalý přísun peněz. V Řecku stejně jako v České republice za éry Klausova "bankovního socialismu". Říká se tomu Prodiho schema nebo také letadlo. V letu ho udržovali ti nahoře, ale ti dole z něj rovněž profitovali. Protože jinak by byli už tehdy tam, kde dnes. Pokud proti tomu neprotestovali už tehdy, pak nelze říci, že za to také nemohou.
18. 07. 2010 | 10:50

tojejedno napsal(a):

to Pavel Urban: důchody zaplatí,ti co tady kradou a žijí na účet poctivých.Sociální dávky nespotřebují tolik,co ukradou politici a lobisté. Je absurdní tvrdit ,že socky vyžírají stát,když nejvíc kradou a neplatí daně právě BOHATÍ,leč se o tom nikde nepíše.
18. 07. 2010 | 10:51

citace napsal(a):

Jan Pavel II. (bývalý papež): kapitalismus je zlo, zvýhodňuje malou část lidí a odírá ten zbytek.
18. 07. 2010 | 10:55

LapiDuch napsal(a):

to Pavel Urban:: chcete tím říct,že bankrot Řecka zavinila kolektivní vina???? Tak tam byl potom kapitalistický komunismus- tehdy také platilo,nahoře rozhodují a dole z toho profitují. Dost ubohý názor. V tom případě,když se odsuzují komunisté,odsuzujte taky kapitalisty,je to jedna stejná banda,jedni rudí druzí modří.
18. 07. 2010 | 10:55

Jeňýk napsal(a):

diagnoza VB z práva 3.7. :
1) národ neumí být soudný, je antipolitický a manipulovatelný
2) sílí u nás lůzovitost politického diskursu
3) zobrazují se chudí deprivanti jako nepřátelé - přitom hrozba jde od manažerů
4) nespokojenost "lidu" je špatně zacílená - nekritizují kapitalismus
5) chybí prý i smysl pro podstatné souvislosti (něco jako "all is one" ?)
Kromě bodu 5 ( i když chtít o lidech aby mysleili ajo filsofové je trochu nepřiměřené) mi to přijde jen jako povrchní výraz nespokojenosti s vývoje.
nečetl jsem od VB to jeho Kapitalismus a občanské ctnosti, ale faktem je že to jeho horlení je nedůvěryhodné.
Kritizovat je vždy možné, ale nesmí chybět proveditelné alternativní řešení - krasomluva nevázaných filosofů to nenahradí.
18. 07. 2010 | 10:57

SuP napsal(a):

Pravda o kapitalismu -
Zkuste to nahlédnout tak, že byť ve Finsku vládne levice, její exponenti se nerekrutovali z holých řití jako v postkomunistických státech včetně našeho. Tudíž vědí, že chtějí-li dojit, musí nechat žít.
18. 07. 2010 | 11:02

stále rebel napsal(a):

Pro Pavel Urban.
Nemám vůbec žádný problém s formulací „kapitalismus jinak fungovat nemůže“. Tu větu čtu tak, že kapitalismus má některé tendence, které jsou pro kapitalismus přirozené a s kterými musíme počítat. Jde například o tendenci ke koncentraci kapitálu, vytváření monopolů, či náchylnosti k nestabilitě systému – recesím a krizím.
18. 07. 2010 | 11:03

tojejedno napsal(a):

to Pavel Septik : WW2 vznikla právě z důvodu kapitalismu a demokracie, po vzoru USA,a za tiché podpory židobolševiků z Wall Streetu. A nyní se situace opakuje jak přes kopírák - finanční krize aneb spekulantská zlodějina Wall Street,ekonomický propad, a tiše blížící se korporátní fašismus,jenž už funguje v USA.
18. 07. 2010 | 11:03

Sladký napsal(a):

Pavel Skeptik "Mám radši Kalouska,než Koháka s Bělohradským. Tihle,rádoby filosofové,jsou stejní jako ostatzní od Francouzské revoluce.A tihle vlastně můžou za ten strašný úpadek a likvidaci našich kořenů! A ten úpadek vyvrcholil fašismem,nacismem a komunismem."
Skeptiku,vy jste též "vyvrcholil". To,co jste napsal,včetně "neomarxisty vytvořeného Bruselofašismu" je prostě lidská a myšlenková úroveň našich "pravičáků v kostce" přesná a výstižná karikatura (zdůraznění všech charakteristických znaků jejich "myšlení". Živě to připomíná padesátá léta,kdy ideologicky kovaní pologramotní hlupáci napadali a kritizovali odborníky a vědce.Skeptiku Pavle,překonal jste všechny dosavadní hranice.
18. 07. 2010 | 11:05

Sladký napsal(a):

Pavle Skeptiku, znáte některé z těch "ostních filosofů" od Francouzké revoluce? A opravdu si myslíte,že všichni psali jedno a totéž?
Kdybyste nebyl pologramotný nevzdělanec,věděl byste,že za vznik a rozšíření komunistické ideologie mohou především nelidské podmínky a obrovské sociální rozdíly,vyprodukované "kapitalismem bez přívlastků" a "volnou rukou trhu". Že úspěch nacistů v Německu nezpůsobil žádný filosof, ale sociální podmínky ve státu poraženém v 1.světové válce navíc ještě znásobené dopady Velké hospodářské krize (ta byla mimochodem nepochybně dílem neomarxistických filosofů,že?) Připadne mi skutečně neuvěřitelné,že ukázkový diletant jako jste vy disponuje zároveň neuvěřitelnou drzostí s níž mluví o věcech o nichž evidentně nic neví a kritizuje lidi,jimž vzděláním a inteligencí nesahá ani po kolena.Ale takových a podobných Pavlů Skeptiků je mezi zdejšími pravicovými "mysliteli" celá řada.
18. 07. 2010 | 11:15

Komunisti vládli zodpovědněji. napsal(a):

Vládnoucí kapitalismus je založený na zákonu džungle. Pokládám ho za nelidský až antilidský společenský systém, pro naprostou většinu lidí škodlivý a nebezpečný. Prolhaný a dokonce i neefektivní. Dvacet let jednostranné propagandy předkládající od rána do večera pouze zločiny a hrůzy „komunismu“ (rozuměj období vlády KSČ) mně donutily, abych se pokusil o (subjektivní) věcná srovnání a jakousi generalizaci na bázi dostupných faktů. Hlavním vodítkem přitom pro mě je zhodnocení, jak oba tyto režimy založily a ovlivnily kvalitu života většiny lidí.http://www.blisty.cz/2010/4...
18. 07. 2010 | 11:15

pryč s falešnými USA napsal(a):

Veškeré světové zlo pochází z kolébky demokracie - USA. Doma tisknou nepodložené prací dolary svým lidem,aby získali jejich hlasy a ostatní svět okrádají a finančně zdírají,včetně Evropy, a bombami a násilím implantují svoje koloniální zájmy pod jménem "Demokracie a Trvalá svoboda". Sověti byli amatéři proti nim.
18. 07. 2010 | 11:26

Alex napsal(a):

Tentokrát pane Žáku netuším s čím Váš článek polemizuje.
Ad 1)VB dokumentuje snadnou manipulovatelnost českého voliče na základě jeho podcenění politických idejí či politických institucí s tím, že český volič volil totéž v bleděmodrém (TOP) a naprosto neprůhledné VV bez jakéhokoli ideového ukotvení stojící výhradně na marketingu. Pokládám to za pravdivé, přičemž Vaše odůvodnění takové volby na základě nespojenosti s tezí VB přece není v rozporu. Jde jen o úhel pohledu. Oba máte pravdu.
Ad 2) Lůzovitost české pravice. Naprosto souhlasím s VB. VB míjíte o pověstných 100 honů. Nic nemůže omluvit lůzovitost nebo primitivismus (pro mne je to totéž) české pravice shrnutý do třídního boje naruby a vymyté nejen mladé mozky, pro něž čelíme v ČR zadlužení a socialismu, přičemž solidarita je takovými chápána jako pozůstatek bolševismu. Vaše teze ohledně negace hesel předchozího režimu je též pravdivá, ovšem u nás je dovedena skutečně ad absurdum v
ad 3) zobrazování chudých a slabých jako nepřátel, což lépe dle mého soudu vystihuje daleko lépe VB svou dikcí.
Ad 4) Zde vidíte u VB paušální odmítnutí kapitalismu. Já ho tam u něj nikde nevidím. Jeho kritiku kapitalismu chápu jako kritiku pravicového neoliberalismu v českých poměrech dotaženého tam, kam ho snad ani nedotahuje nikdo ve světě - alespoň ne ve velkém měřítku. Ani Vaše vysvětlení omezování sociálního státu jako důsledku hospodářského soutěžení v globalizovaném světě neberu. Lze tomu čelit zaměřením na vysoce sofistikované obory. Sociální stát je příliš velkou společenskou hodnotou na to, aby padl na oltář úzkoprse uvažujících ekonomů. Tím mám na mysli rozumnou fungující sociální síť ve jménu důstojného lidského života, nikoli neadresné hýření sociálními dávkami.
Ad 5) Tam u VB nevidím nic jiného, než zklamání nad odklonem mladých od zelené politiky v tom nejširším slova smyslu. Ať chcete či ne ekologie se stala po zásluze podstatnou součástí života člověka. A v poloze v níž chápu VB to nemá nic společného s excesy a přehmaty zelených aktivistů v konkrétních věcech české politiky.
Myslím, že jste VB plně nepochopil. Příkladný je omyl ztotožnění Řecka a příčin globální ekonomické krize, jež jste u VB dal do přímé souvislosti či příčinnosti, ačkoli tomu tak u VB není.
18. 07. 2010 | 11:27

Pavel Urban napsal(a):

Ad tojedno : jestli chcete, aby důchody platili ti, co kradou a žijí na účet poctivých, budiž. Pak jim ovšem musíte vytvořit podmínky pro to, aby ve své činnosti mohli pokračovat. Je pravda, že pokud by se podařilo minimalizovat korupci na skandinávskou úroveň, asi by nebylo nutné omezovat sociální dávky. U nás i v Řecku. Pokud ovšem přitom vyřadíte centra a zlikvidujete systém, pak nebude fungovat ani to, co předtím fungovalo. Pak nebude ani na důchody, dávky a přiměřené platy, ať už ze zdrojů poctivých či nepoctivých.
Ad LapiDuch : ano, rozumíte mi dobře. Pokud někdo přihlíží, jak se jeho země permanentně zadlužuje, pak se nemůže divit, že tíha splácení následně dopadne i na něj. A jak je nyní vidět, Řekové umí víc, než jen přihlížet. Pokud ovšem chtějí. Ke komunistům jsem kritický. Ale i oni do značné míry fungovali tak, jak jim to jejich národy dovolily.
Ad stále rebel : já s tou větou taky nemám problém. Problém mám s kontextem, v jakém ji VB zmínil. Máme kapitalismus napravovat nebo je taková snaha „špatně zacílenou nespokojeností“ ?
Ad Alex : VB neztotožnil Řecko a přičiny globální krize. A Václav Žák jej z toho neobvinil. Jestli ano, tak jde ?
Ad pryč s falešnými USA : jak krásný byl svět před 4. červencem 1776 !
18. 07. 2010 | 11:38

fantomas napsal(a):

to Pavel Skeptik: dovolte,abych se z vás zasmál. Historie praví- 2.světová vznikla z důvodu finanční krize 1929,způsobenou spekulanty v USA,a tím ekonomický pokles,a dále jako protest proti Židům,kteří tuto finanční krizi měli na svědomí, a jejich rozpínavosti po světě. Spisy "Protokoly siónských mudrců",jsou dost zajímavé a poučné i dnes. Dnešní světová politika jen dokladuje,že něco na tom je pravda.Když se podíváme na okupantskou politiku Izraele a USA, s hrůzou zjistíme,že tyto protokoly jsou dosud živé.
18. 07. 2010 | 11:45

veverka napsal(a):

Tentokrát je pan Žák poněkud mimo.Asi šil tuhle reakci na Bělohradského hodně horkou jehlou.Obávám se,že VB má ve svém článku pravdu téměř ve všem.Pokud si národ zvolí znovu po radaru,čunkiádě,Kosovu,regulačních poplatcích atd. osoby jako je Parkanová,Julínek,Šnajdr,Schwarzenberg,Vondra nebo Kalousek,tak žádnou soudnost skutečně nemá.Takový národ je velmi lehké zblbnout a zmanipulovat primitivními marketingovými triky.Stačí maskot s fajfkou a pár blondýn.
18. 07. 2010 | 11:53

Jeňýk napsal(a):

Alexi, ono je těžké pochopit co VB chce, možná sám přesně neví. Jen je otrávený. Vy jste si třeba si nedal tu práci pochopit pana Žáka
ad 1) volič volil neprůhledné VV, ale copak ideové ukotvení pokud je absurdní (viz nacionalisti či bolševici) by pomohlo při hledání nového?
Ad 2) Lůzovitost české pravice je klacek v rukou levice - mnohé debaty jsou lúzovité zase zleva. Prostě kultura diskusí je otřesná - na netu se vykecává kdekdo. A co tedy s tím ?
Mladé mozky možná tápou ale ty staré se zase zasekly v minulém století.
ad 3) zobrazování nejen chudých a slabých jako nepřátel je problém, ale předevších všech kteří se liší.
Ad 4) jestli nahradíte kapitalismus pravicovým neoliberalismem co si pomůžete - krtizovatelní je všechno, ale odkud, jak a kam ?
Sociální stát je hodnota, ale vinit ty kteří kritizují jeho neefektivnost z ekonomické úzkoprsosti je slepota.
Ad 5) nejde o vztah k ekologii, ale o schopnost vidět podstatu vůbec. Ale pokud bychom se už bavili o zelených (VB to nedělá), tak je problém když se z toho dělá nereálná utopie. To s podstatou nemá nic společného.
18. 07. 2010 | 11:55

jarpor napsal(a):

Pane Žáku,

obvykle mívám k Vašim blogům dost kritických poznámek - některé vyjádřím replikou, některé nikoliv...

Vaše "polemika s Bělohradským" je jiná káva. Lidově řečeno - dal jste mu na frak. Fyzik, filosofovi.
Gratuluji.

A k poslední větě :
"Kritizovat poměry bez nabídnutí alternativy, která obstojí před elementárním testem proveditelnosti, je nezodpovědné." nelze napsat nic jiného než to, že by si ji měli všichni kritici - včetně těch zde - (všichni vědí, kterého kritika především mám na mysli, však on přiběhne...) před usínámím po po procitnutí přeříkat jako jejich "Otčenáš... "

Souhlas s A. Drobkem.

Hezký den
18. 07. 2010 | 11:56

Da.Rock napsal(a):

Poslední věta článku stojí za zamyšlení.
Není současná krize kapitalismu způsobena mj. i tím, že neexistuje alternativa? Že neexistuje konkurence pro stávající ekonomický řád? Vždy kapitalismus po konkurenci sám volá a považuje ji za nezbytnou součást svobodného světa. Konkurence totiž prostředí zušlechťuje, nutí být účastníky procesu efektivnějšími, výkonnějšími a žádanějšími pro spotřebitele. A co jsou občané jiného, než "spotřebitelé" systému?
Jenže žádná alternativa nám není nabídnuta. Kapitalismus v minulosti zvítězil a "pohřbil" své konkurenty a nyní si užívá výhod monopolního dodavatele - je panovačný, drzý a diktátotský. A nám nezbývá, než se podvolit, protože nemáme na výběr.
Ale my ten výběr potřebujeme! Jinak nám kapitalismus zdegeneruje ještě víc a pod eufemismy a zvyšování konkurenceschopnosti nám bude utahovat šrouby a obloukem se budeme vracet ke kapitalismu volné soutěže, který je pochopitelně nejvýkonnější (protože je nesvázaný regulacemi a sociálními a ekologickými standardy).
A tak žádejme vznik alternativ! Ptejme se intelektuálních elit, zda jsou schopny formulovat novou ideologickou platformu pro post-neokapitalistickou společnost. I kdyby to byla alternativa neživotná, je životně nutná sama její existence. Protože samotnou svojí existencí bude kultivovat kapitalismus a v tom bude její hlavní přínos.
18. 07. 2010 | 11:56

Jeňýk napsal(a):

ad Da.Rock - "žádejme vznik alternativ! Ptejme se intelektuálních elit, zda jsou schopny formulovat novou ideologickou platformu" - přesně tak !
Lkaní různých krasoduchů o nedobrých časech jsou normálnímu člověku na prd. To je jen duševní onanie a úleva pro ty co se jim zrovna nedaří získávat potlesk frázeni o výšinách demokracie, člověčenství a matce přírodě.
18. 07. 2010 | 12:02

Pavel Skeptik napsal(a):

Sladký:
Které z vědců a myslitelů, kterým nesahám já a ostatní hloupí pravičáci po kolena myslíte? Godwina, Stirnera, Proudhona, Bakunina nebo Kropotkina? Asi ne, ti toho ještě mnoho neudělali,že! To jenom byli teoretici co teorii vraždění zpátečníků a hnusných vykořisťovatelů psali na papír! Ale určitě máte na mysli praktiky jako Lenina, Stalina, Suslova,Kuna....! Prostě dokonalí bojovníci proti zpátečníkům, přímo otcové pracujících a tvůrci moderní "filosofie"! Nebo jejich pozdější obhajovatele Gramsciho, Lukacse, Adorna a Marcuse?
A ten "bruselofašismus"? Fašismus je totiž korporativní stát založený jedním italským socialistou! Takže když se dobře podíváte na fungování EK, musíte tam jasné korporativistické prvky vidět! Všichni tady nadáváte na kapitalismus a zájmy bank, a vůbec nevidíte, že za zády Vám roste moloch přímo Orwellův! No, pod vedením maoisty a agentky KGB ani nic jiného vzniknout nemůže!
A na rozdíl od pomatených, socialistických filosofů, bych se za vzdělance opravdu neodvážil označit ani náhodou! A všimněte si, že já Vás nenapadám osobně, protože vím, že na klávesnici PC může sem tam nějaké písmenko utéct!
18. 07. 2010 | 12:02

stále rebel napsal(a):

Pro Pavel Urban.
Pokud bych chtěl vytknout tu zásadní větu ze 4. poučení byla by to tato věta:

„Lidé se bojí kritizovat to, co by měli kritizovat - fungování globálního kapitalismu, proto se raději zlobí na "zkažený kapitalismus". Na ten nezkažený ale čekají marně, žádný nepřijde, nezbývá než se naučit kritizovat a napravovat ten kapitalismus, který máme.“

Tedy méně kritizujme kapitalismus jako takový, ten se jen chová podle své přirozenosti a sám se nezmění, ale kritizujme to, co se nám na jeho chování nelíbí a snažme se to napravit.
18. 07. 2010 | 12:05

Kritik napsal(a):

Tento článek by si měl každý přemýšlející člověk přečíst. A zamyslet se nad tím, zda má pravdu V. Bělohradský nebo V. Žák.

Jsem přesvědčen, že musí dojít k jednoznačnému výsledku: Pravdu má V. Bělohradský. Přichází totiž s interpretací existujících faktů, přičemž v úvahu bere obecně známé sociální a psychologické zkušenosti, jak je lze najít i u jiných význačných myslitelů. Jejich poznatky však dále rozvíjí a zobecňuje. Dá se stručně shrnout, že V. Bělohradský používá stardandní a osvědčenou metodu vědecké interpretace pozorovaných událostí. Samozřejmě, jako každá vědecká interpretace, tak i jeho, má jen omezené trvání do doby, kdy někdo přijde s interpretací lepší.

Zatímco V. Žák nečiní nic jiného, než že chabými argumenty, dokonce logicky nesedícími nebo nemajícími korelaci k posuzované myšlence, pouze destruuje Bělohradského vývody. Argumenty V. Žáka jsou vedeny pouze destrukčně, chybí konstrukce jakékoliv zobecněné interpretace faktů.

Když někdy moje manželka zkritizuje můj postup, řeknu jí: Jsem tady proto, abych věc udělal a ne abych vymýšlel důvody, proč to udělat nelze. Pokud máš proti mému postupu výhrady, řekni, jak to udělat lépe.

Takže to samé platí i na ctěného autora článku: Kritizujte Bělohradského, máte na to právo. Ale řekněte, jak by jste to udělal vy sám a lépe.
18. 07. 2010 | 12:24

prirodovedec napsal(a):

SuP: Kouzlo nechteneho :. Parafrazuji:18.07.2010 11:02:13

"Pravda o kapitalismu -
Zkuste to nahlédnout tak, že byť v Nemecku, Franci, Britanii vládne pravice, její exponenti se nerekrutovali z holých řití jako v postkomunistických státech včetně našeho. Tudíž vědí, že chtějí-li dojit, musí nechat žít."
18. 07. 2010 | 12:43

aladar napsal(a):

ehm... autor blogu pise, ze cesti volici by radi zili v "lepsim" kapitalismu, nez je ten nas soucasny, nebo ten recky... zminuje v teto souvislosti dokonce dansko!
kdyz se podivame na danovy system, ktery koalice prosazuje a posedlost dluhem, ktery v EU patri shruba k prumeru, blizi se nase koalicni vlada spise k zemim jako rusko, slovensko, rumunsko, estonsko, lotyssko! takze dekujeme pane kalousku, uz nejedem do recka (souhlas s panem belohradskym - recko je jedna z nejvetsich predvolebnich lzi v dejinach!!!), ale mirime do uplne jinych zemi (vyse zminenych) o dansku se nam muze tak akorat zdat...:(
18. 07. 2010 | 12:45

Pavel Urban napsal(a):

Ad Da.Rock : chceme-li uvažovat o ideové konkurenci kapitalismu, pak bychom se měli zamyslet nejprve nad tím, co je to vlastně společenský systém. Podle mého názoru je úkolem společenského systému transformovat špatné či problematické lidské vlastnosti do podoby, ve které budou společnosti prospívat nebo ji alespoň co nejméně škodit. Kapitalismus byl v tomto směru úspěšnější, než ostatní společenskoekonomické systémy, a to je základní důvod jeho úspěchu. (Přinejmenším v měřítkách desetiletí a staletí.) Nicméně původcem zla, které je mu přičítáno, většinou není. Odstraněním kapitalismu toto zlo nezmizí, pouze se transformuje do jiné podoby a případně „zneviditelní“, což je ovšem dlouhodobě ještě horší. Myslím, že logika Da Rocka (a mnoha dalších) očekává od společenského systému to, co jí ve skutečnosti žádný společenský systém nedá a dát nemůže. Chceme-li opravdu změnu, měli bychom uvažovat spíše o (konzumní) společnosti. Jenže společnost se nedá měnit tak jednoduše, jako systém.
Ad Kritik : myslím, že Bělohradského článek není vědeckou interpretací a ani tak nebyl myšlen. Je to kritika existujícího stavu. U takovéto kritiky je důležitá spíše smysluplnost. Co si z ní máme odnést. Případně, co si z ní odnést podle V. Žáka nemáme. „Udělat věc“ určitým způsobem je někdy horší, než nedělat nic.
18. 07. 2010 | 12:55

student napsal(a):

Kouk... Zobrazit víceám, že tobogán Václava Bělohradského od pravice (v 90. letech psal programy ODS) ke krajní levici pokračuje. Kde se zastaví? Nemám ho vůbec rád, je to typický salónní filozof, který se vyžívá v typické Hegelovské slovní masturbaci: cílem jeho verbalismu není předat názor, ale ohromit čtenáře nepřehledným chuchvalcem nadbytečně složitých myšlenkových konstrukcí a přinutit ho uvěřit, že autor je velký myšlenkový guru. Poprvé čtu jeho vyrovnání se s volbami a jsem docela zklamaný. Je to přesně ta plytná kaše uraženeckého fňukání a bytí se do prsou, jakou jsem čekal. Takže co tu máme: Vždycky je dobré vyvolat na začátek nějakého velkého ducha (třeba Peroutku) podsouvat mu nějaké názory a postoje (pak víme, že by nevolil TOPku?), pak přirovnat současné události k velkým dějinným tragédiím (proč ne rovnou ke konci světa?). Dál můžeme třeba překroutit výrok někoho jiného: Mádlův klip "měl tak velký úspěch u mladých a v uměleckých kruzích"? Tomu snad nevěří ani Bělohradský. Pak trochu - vlastně HODNĚ - bagatelizace, generalizace a nálepkování, abychom vyvořili ten správně pokřivený obraz světa (celá část "lůzovitý politický diskurz"). Když si dáme dost záležet, všechno do sebe krásně zapadne ("nejen klipy typu Přemluv bábu, ale i házení vajíčky po sociálních demokratech, nevybíravé urážky Paroubkovy ženy, strašení Řeckem...") Bělohradský se ale nechal unést, takže jeho prznění reality se prozradí svojí absurdností: "Tyto volby jsou však spíše ve znamení jitření emocí proti těm nejchudším a nejslabším." Vážně? Ani jsem si nevšimll. A dál: "Volební kampaň byla pojata jako třídní boj, v němž bohatí, organizovaní po leninsku jako třída, zvítězili nad chudými..." a "boj proti zneužívání sociálních dávek pak není než krycí název pro starý český proticikánský rasismus." Aha, takže kritika zneužívání sociálních dávek právě dostala imunitu vůči kritice, ne? Ale ne, k čertu s tím: pokud kritika zneužívání sociálních dávek rovná se rasismus, pak JÁ JSEM RASISTA! Emoce čtenáře pak Bělohradský zkušeně rozjitří narážkou na naprosto nesouvisející událost, která má negativní emocionální konotace ("...rybáři v Mexickém zálivu, které planetární naftařská lobby proměnila přes noc v chudáky potřebující státní podporu."). Je zajímavé sledovat, jak Bělohradský odsuzuje vytváření kolektivního nepřítele a doslova o pár odstavců dál se dopouští téhož: "státy se zadlužily, protože zaplatily dluhy bank, které nadělali nezodpovědní manažeři vydělávající ročně miliony dolarů". A následuje (povědomý) recept: "...místo aby banky dočasně (!) znárodnily a jejich manažery postavily před soud, státy začaly šetřit na svých občanech". A nakonci si zanadávejme na ty zatracené voliče, jací jsou to neschopní "autisté", co nám to zase netropili! Už mě unavuje postoj intelektuálů, kteří hledí na voliče jako na malé dítě: když zazlobí, je třeba po pokárat, chová-li se slušně, pěkně ho pochválíme.
18. 07. 2010 | 13:07

Pavel Skeptik napsal(a):

kritik:
Kteří významní myslitelé????
18. 07. 2010 | 13:09

Pavel Skeptik napsal(a):

student:
Absolutní plus v dnešní diskusi!!!!
18. 07. 2010 | 13:12

David - 1. část napsal(a):

Analyzovat, proč se tak stalo, je pro laika velmi těžké.

Takže se vůbec neodvažuji soudit kdo a v čem se více blíží pravdě, zda pan Bělohradský nebo pan Žák. Každý má v něčem pravdu.

Jen drobné poznámky.

Myslím si, že české veřejné mínění lze lehčeji manipulovat. I naši politici vyloženě počítají s tím, že nějaké bouřlivé demonstrace, jako ve Francii nebo Řecku u nás nehrozí. Přece se o nás říká, že jsme holubičí povahy.

Snáze se „ohneme“ než např. Slováci, Poláci, Řekové.

Souhlasím, že volby se odehrávaly ve znamení třídního boje naruby, boje proti chudým a slabým, kteří nám ujídají ze společného krajíce, když chtějí proplácet 30 Kč za návštěvu u lékaře apod. Média se proti této evidentní manipulaci s voliči nijak nepostavily. Naopak přiživovaly sociální nenávist proti sociálně slabým.

Přitom ten, kdo nám nejvíce ujídá ze společného krajíce jsou právě ti nejmocnější a nejbohatší, kteří svými špatnými rozhodnutími např. umožnili úzké skupince spekulativních podnikatelů to, že jim z našich daní za dvacet let dáme tisíc miliard korun dotací na výrobu elektrického proudu ze sluneční energie. A takových podobných příkladů, kde na jednu stranu se lidem zdražuje kde co a na druhou stranu do soukromých kapes unikají stovky miliard z našich daní je mnoho.

Bylo by dobré, aby někdo z médií si dal práci a udělal seznam všech těch rozkradených stovek miliard - jen namátkou – účelové krachy bank, Gripeny, Pandury, padáky, ekologická super zakázka, Čepro, atd. atd.

Prostě to u nás funguje tak, že aby ti mocní a bohatí mohli ještě více krást, tak se na to někde musí vzít, a proto zvedneme DPH na chleba a léky z 10 na 19%.

Jak jednoduché, že.

Tak „chytrým“ ministrem financí může být pak i kdejaký blbec.

Na naši politické scéně nastalo mimořádně příznivé rozložení sil, ale jen za předpokladu, že strana VV bude schopna podporovat, každý dobrý návrh bez ohledu na to, zda s ním přichází pravice nebo levice.

Protože strana VV vstoupila do koalice, tak naděje na nový politický styl – zlepšení politické kultury – je tak minimální. Prostě, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Prostě konec velkých nadějí.

Válcování opozice silou 118 hlasů, pod vedením „šedé eminence“ – (jednoho brutálního šílence) – kokota, jak se sám v jednom rozhovoru nazval, je důkazem ubohosti, a toho, že na novou naději na zlepšení si budeme muset zase 4 roky počkat.
18. 07. 2010 | 13:13

David - 2. část napsal(a):

Výsledky voleb se stávají v posledních letech „celosvětově“ velmi podobné. Což ukazuje na to, že příčiny jsou patrně také celosvětové. Stačí si vzpomenout jak se „celosvětově“ rozmohly velmi těsné výsledky voleb 50:50.

To, podle mého názoru, je jedním z příznaků hluboké krize kapitalistického systému.

Osobně si myslím, že kapitalismus, bez ohledu zda dánský nebo řecký, tak jak jej v té nejobecnější formě vnímáme přestává být perspektivním systémem.

Kapitalismus nejdříve žil z vykořisťování kolonií, potom z vykořisťování práce obyčejných lidí a teď přešel k tomu nejpohodlnějšímu – vysávání státních rozpočtů.

Metoda zadlužování států, to byla celosvětová finta úzké skupiny těch nejmocnějších jak bezpracně a prakticky do nekonečna vysávat daňové poplatníky.

Současné dluhy naše i ostatních států jsou už nesplatitelné a řešením patrně bude jen hyperinflace. Zatím se to občanům spíše jen zatajuje.

Situace, která je nyní, se stává neúnosnou. Podstatou všech současných problémů se stává to, že pomyslné nůžky mezi bohatými a chudými se rozevřely tak, že dříve nebo později nastane zákonitě čas jejích svírání. (Revoluce?)

Osobně jsem přesvědčen, že jediným východiskem je hledat „třetí cestu“, založenou na pevných mravních základech a pokoře k vyššímu „Řádu“, který nás přesahuje.

Žádný společenský řád tady zákonitě nebyl na věčné časy, proto by bylo vhodné začít co nejdříve pracovat na změně.

Jsme na jedné lodi, a tou je planeta Země a podle toho bychom se měli i chovat.

Zatím se lidstvo chová velmi pyšně a tuto vlastnost v nás nejvíce pěstuje právě kapitalismus.

Východiskem pro hledání té „třetí cesty“ by měla být hluboká kritika globálního kapitalismu.

Neměly by to být neustálé souboje pravice a levice.

Neustálé a přihlouplé strašení komunisty a podobné nesmysly jen ohlupují voliče a ještě více jen prohlubují jejich stádní chování – neschopnost kriticky myslet.

Pravicovost, levicovost, ale i liberalismus se už prokazatelně neosvědčily, proto je nutné neztrácet čas a hledat „třetí cestu“, jakýsi „nový kompromis“. Ten by měl možná začít mimo jiné i omezením vlivu bank na životy občanů.

Největší problémy nám způsobují lidé, pro které jde o peníze až v první řadě, a nemají jich nikdy dost. Tito lidé mají velmi vážnou nemoc, kterou je potřeba léčit.

Síla peněz nám vládne, proto bychom měli tuto sílu peněz postupně umenšovat a nahrazovat ji rozvojem duchovních hodnot.

Zatím se naše i celosvětová společnost ubírá takovým směrem, že k okamžiku návratu společnosti k dobrovolnému a všeobecnému dodržování morálky a zákonů patrně dojde až po katastrofálním otřesu způsobeném přírodní katastrofou globálního měřítka, kdy VŠICHNI budeme prosit Boha o pomoc.

Únik ropy v Mexickém zálivu, to je jen takové velmi malinké varování.

Zatím se chováme stylem urvi co můžeš - po nás potopa, a to nás naučil kapitalismus.
18. 07. 2010 | 13:14

Alex napsal(a):

Jeňýk
To by bylo na hodně dlouhou debatu, prakticky stejnou jako je dle mého soudu zbytečná polemika VŽ s VB.
Ad 1) Ideovou ukotveností nemám na mysli ani já ani VB prázdné ideologické mantry či floskule, za které se zejména česká pravice schovává. Pro životnost a vůbec smysl politické strany je ta ukotvenost dle mého soudu životně důležitá. Jak pro ni tak pro voliče.
ad 2)Ten klacek je nezlobte se otřepané klišé. A vůbec nejde o debatéry na netu, ale o politiky, kteří ten klacek do úst těch debatérů vkládají. Onen bezduchý antikomunismus zmiňovaný oběma autory je zářným příkladem, že pravice a levice si rovni v té lůzovitosti prostě nejsou.
ad 3)To snad vážně nemyslíte, že ten obraz je problémem těch, co se liší. Míjíme se. Nejde o Rómy či nepřizpůsobivé - to je jen zíáminka na plnou demontáž sociálního státu, jak se celoevropsky vyvinul. Jde obecně o pohrdání slabšími šířené především pravicovými politiky. Pokud bude nezaměstnanost např. 15%, asi všichni holt zaměstnání nebudou. Tvrdit, že jsou to bez výjimky socky nechtějící pracovat a obhajovat nutnost motivovat je najít práci je jen jedním z příkladů pravicové lůzovitostí politiků zejména z pravice, nikoli debaterů na netu, kteří jen slepě papouškují.
ad 4) Trochu jsem to v zájmu stručnosti zjednodušil, nikoli nesmyslně. Neoliberalismus považuji stejně jako kterýkoli -ismus nota bene něco zvýrazňující nad rámec rozumu prostě za hloupost, kapitalismus obecně nikoli.
Co se týká ekonomů. K těm mám velice specifický vztah. mnoho z nich se chová jen jako účetní nikoli jako ekonomové. Ekonomie je společenská věda. Účetnictví je strohá matematika. mnoho lidí si to u nás plete, nejvíce právě pravice.
ad 5) ten vztah k ekologii u VB rozdílně od Vás vidím a přímočarý.
Čeští ekonomové nehledají v sociální oblasti efektivitu. Chápou tuto oblast jen jako účetní kolonky zbarvující konečná čísla státního účetnictví do červena (v tom lepším případě).

Pavel Urban
VŽ napsal - Tak například není pravda, že se Řecko dostalo do potíží tím, že sanovalo banky .... - to jsem pochopil jako ono tvrzení. U VB inkriminované samostatné věty chápu jinak, nikoli v přímé souvztažnosti.
18. 07. 2010 | 13:22

Alex napsal(a):

David
Váš komentář se mi zamlouvá a to hodně.
18. 07. 2010 | 13:26

Da.Rock napsal(a):

Pavel Urban: Máte pravdu v tom, že kapitalismus je skutečně vystavěn na negativních lidských vlastnostech (chamtivost, sobectví), které vhodně formuje a směřuje k užitečným účelům. Ovšem pak definujme užitečnost jako takovou - vy sám jste to nakousl - je konzumnost (která je nezbytným předpokladem pro rozvoj kapitalismu) - skutečně tím užitečným a žádoucím cílem, ke kterému máme směřovat? A je obecná užitečnost kapitalismu dána jeho fundamentem, nebo jsme jej (právě pomocí hrozby těmi výše zmíněnými alternativními ekonomickými systémy) přeměnili aspoň do té míry, že část osobního sobeckého prospěchu přerozdělíme ve prospěch celku? Nebo vy snad věříte v teorii o "prosakování bohatství zhora"? Já rozhodně ne. Je to demagogie, která se dá snadno dokázat příklady z různých méně rozvinutých zemí, kde je kapitalismus nesvázaný a neregulovaný.
Zájmem kapitálu není "dělit se" s někým. Proto i všechny společensky prospěšné věci v minulosti byly vytvořeny "navzdory" kapitalismu a ne díky němu.
18. 07. 2010 | 13:28

Omluva napsal(a):

Promiňte. Co jsme mohli pokazit (chtěl jsem napsat jadrnější slovo) to jsme pokazili.

Vaše polistopadová reprezentace
18. 07. 2010 | 13:29

mb napsal(a):

S celkovým vyzněním článku Václava Žáka souhlasím, souhlasím rovněž s výtkami vůči Václavu Bělohradskému, který byl v letech devadesátých (neo?)liberál a nyní je +-anarchoenvironmentalolevičák ...

má výtka vůči Václavu Žákovi je zde cituli: ´Vítězství komunistů v roce 1946 přece ovlivnil rozhodující měrou protektorát. Jsou snad Francouzi, Italové, Dánové oběťmi literární fikce, když po válce taky volili komunisty? ´...

čeští občané totiž na rozdíl od Francouzů, Italů a dalších ´demokratických národů / národů žijících v demokraci´ totiž šanci na reparát NEDOSTALI ... v tom je ten fundamentální rozdíl .... není pochyb že lidé poučeni reálnou vládou ksč by pravděpodobně volili jinak než v roce ´46 .... a jsme u Beneše a u vzniku národní fronty a jsme u oktrojované demokracie ...

ale to bude Václav Žák obhajovat do roztrhání těla ....

s pozdravem ......
18. 07. 2010 | 13:43

Emissary napsal(a):

Hm, Davide, zajímavé.

Ale jen něco, s tak dlouhým článkem polemizovat je zvrácenost.

„Přitom ten, kdo nám nejvíce ujídá ze společného krajíce jsou právě ti nejmocnější a nejbohatší, kteří svými špatnými rozhodnutími např. umožnili úzké skupince spekulativních podnikatelů to, že jim z našich daní za dvacet let dáme tisíc miliard korun dotací na výrobu elektrického proudu ze sluneční energie…“

Od kdy je politik kapitalista, podnikatel? Na začátku byl socialistický politik, následně nechal vytvořit teorii GO a na základě toho získal moc rozdělování a korupční potenciál. Ti tzv. spekulativní podnikatele neudělali nic jiného, jen se chopili příležitosti. Tak to dělá každý kapitalista, a proto ve vyspělých zemích třeba lidé netrpí hladem, jako je tomu mnohdy v Africe a Asii.
„To, podle mého názoru, je jedním z příznaků hluboké krize kapitalistického systému.“

Nejedná se o kapitalistický systém v čisté podobě, ani zdaleka.

„Kapitalismus nejdříve žil z vykořisťování kolonií, potom z vykořisťování práce obyčejných lidí a teď přešel k tomu nejpohodlnějšímu – vysávání státních rozpočtů.“

Argumentace hodná učedníka ML filozofie.
Kapitalista, podnikatel jako jeden z nosných pilířů kapitalistického systému ty peníze do státních rozpočtů dává a ne vysává.

„Současné dluhy naše i ostatních států jsou už nesplatitelné a řešením patrně bude jen hyperinflace. Zatím se to občanům spíše jen zatajuje.“

Takže kapitalista vytvořil nadhodnotu, zaplatil daně, volné peníze půjčil státu, ten je dal sociálně slabším, a pak, až jsou dluhy státu tak vysoké, že je nemůže splácet, natiskne si peníze – z toho hyperinflace a znehodnocení půjčených kapitalistických peněz státem. To se ten kapitalista má, jen saje a saje.
18. 07. 2010 | 13:58

DavidS napsal(a):

S článkem souhlas, jen byste si mohl odpustit tu kritiku antikomunismu. Kdo má v sobě kousek mravnosti, pro toho není antikomunismu nikdy dost. Ale to redaktoři (Rudého) Práva nikdy nepřipustí.
18. 07. 2010 | 14:07

Jeňýk napsal(a):

alex - myslím, že neobjektivně straníte svým favoritům.
Říkáte-li, že za prázdné ideologické mantry či floskule, se schovává zejména česká pravice, pak to vypadá jako by levice tento problém neměla. Odvážné a myslím zavádějící tvrzení. To se myslím týká i údajné větší kultivovanosti politiků levice. Jde spíše o osobnosti než o jejich politické zařazení - i nalevo by se našlo dost neomalenců a fanatiků.
Pokud vstahujete odpor k jinakost jenom na jiné etnikum, bohužel jde i o lidí jinak myslící : např. liberál- rovná se lump a zloděj. Nevím co je horší. A nekřivděte ekonomům - mnozí moc účtovat eumí, za to společenské zájmy vnímají díky zájmům ekonomickým velmi jasně. možná lépe než leckajý filosof. Pokud i socialisté (či obhájci sociáního státu) začnou hledat efektivitu, nebude to špatné - bohužel tomu tak není.
18. 07. 2010 | 14:35

Pavel Urban napsal(a):

Ad Alex : zopakujme si, co VB napsal :
„Všimněme si způsobu, kterým fungoval v tomto třídním boji symbol Řecka: státy se zadlužily, protože zaplatily dluhy bank, které nadělali nezodpovědní manažeři vydělávající ročně miliony dolarů: místo aby banky dočasně znárodnily a jejich manažery postavily před soud, státy začaly šetřit na svých občanech....“
Já jsem tento odstavec četl stejně jako Václav Žák. Byť s pocitem, že autor chtěl říci něco jiného. Což mi sám VB později potvrdil : myslel tím, že problémem ČR není státní dluh. Myslel, jenže nenapsal. Ve skutečnosti způsob, jakým fungovalo Řecko v této volební kampani (neboť o ní je řeč v celém článku i v pasáži týkající se „třetího ponaučení“ řeč) není v článku vůbec popsán. VB se zřejmě domníval, že to není vzhledem k všeobecně známému nutné. Pak ale neměl příslušný odstavec uvádět tak jak uvedl. Problém je v tom, co jsem uvedl už prvním příspěvku. VB píše nedbalým stylem. Jistě, kdo chce, ten to přečte „správně“. Ve skutečnosti ale není jisté, co chtěl básník doopravdy říci. A samozřejmě s tím nelze ani polemizovat. V tomto případě namítnout, že problémem ČR není dluh, ale zadlužování, takže naplnění „řecké lži“ může být jen otázkou času.
Ad Da.Rock : obávám se, že jste mě nepochopil. Kapitalismus není postaven na špatných lidských vlastnostech, podobně jako tolerance vůči drogám není postavena na distribuci drog. Kapitalismus počítá se špatnými lidskými vlastnostmi, zatímco alternativy se tváří, že je překonávají. To ale není v moci společenského systému.
V teorii prosakování bohatství shora opravdu věřím. A mám proto pádný argument : životní úroveň chudých a průměrných lidí v této zemi po roce 1850 výrazně vzrostla. Mnohem výrazněji, než za předchozích tisíc let. Zda to někdo plánoval či chtěl není z hlediska systému podstatné. Rozhodující je výsledek. Samozřejmě se na tom podílely i aktivity těch dole ohrožující postavení těch nahoře (zda v rámci existujícího systému nebo proti němu, to jim mohlo být celkem jedno.) I to je ale součást kapitalismu. Pokud s tím nesouhlasíte, měl byste vysvětlit, proč se zmíněná pozitiva (včetně trvalejších úspěchů revolučního hnutí) neobjevila už dříve. Obávám se, že Váš kapitalistický „fundament“ je jenom teoretickou konstrukcí, žumpou, do které splachujete zlo tak, aby dobro zůstalo jakoby mimo. Obávám se, že pro hledání alternativ, které by měly aspoň trochu fungovat to není zrovna dobrý začátek.
18. 07. 2010 | 14:36

DavidS napsal(a):

"Na začátku byl socialistický politik, následně nechal vytvořit teorii globálního oteplování a na základě toho získal moc rozdělování a korupční potenciál".

Teď já - Na začátku byl kapitalistický politik, následně nechal vytvořit teorii relativity a na základě toho získal moc rozdělování peněz na výrobu jaderných zbraní a korupční potenciál.
Kdo se přidá do soutěže o nejpitomější zkratku ?
18. 07. 2010 | 14:49

Rhisus sardonicus napsal(a):

Na počátku všeho byl průser...
18. 07. 2010 | 15:10

Emissary napsal(a):

DavidS,

až na to, že žádný kapitalistický politik nenechal vytvořit TR, Einstein na ní pracoval převážně sám, je to teorie potvrzená a primárně není zaměřená na výrobu atomovek jakéhokoliv typu, kapitalista nezískal žádnou neomezenou moc, protože sovětský špióni se činili a komunisté v SSSR vyrobili tu atomovku, myslím, o dva či tři roky později, a o tom korupčním potenciálu se dá také úspěšně pochybovat. Na výrobu atomovky asi těžko někdo bude vyhlašovat výběrové řízení.

Teorie GO byla vypracována na základě objednávky politiků a vypracoval jí Mezivládní panel.

http://cs.wikipedia.org/wik...
18. 07. 2010 | 15:23

Evropan napsal(a):

Lid je obecně vzato je stádovitá entita, která je velmi lehce manipulovatelná. Když někdy poslouchám ty hospodské kecy některých známých, jak si svoji politickou volbou kálí do vlastního hnízda a rutinně s intelektuální tváří opakují naučené fráze z televize a ještě jsou na to hrdí, tak se musím v duchu smát.
18. 07. 2010 | 15:34

Pavel skeptik napsal(a):

Sladký:
ještě jsem zapmněl na Slavoje Žižka, to je ten moderní marxista co zkoumá společnost podle toho, jak zachází z ho**em! Což je asi nejlepší ukázka vší té filosofie co se o ní bavíme! Jsou to kecy o h....
18. 07. 2010 | 15:34

Pavel Skeptik napsal(a):

Co je to "kapitalistický politik"?
18. 07. 2010 | 15:36

DavidS napsal(a):

Absurdní analogie reagovala na absurdní zkratku - údajné globální oteplování si "objednali" socialističtí politici, aby mohli brát úplatky. Jejich prototyp sedí v Bruselu a má neomezenou moc.
Jsem si vědom, že existují lidé souznící s názory pánů Klause, Jakla, Hájka ad., kteří rádi používají takováto úderná prohlášení.
Pardon, pohybuji se v jiném myšlenkovém paradigmatu a nechci se zaplést do těch neplodných dialogů hluchých. I tak je jich tu dost.
18. 07. 2010 | 16:03

Da.Rock napsal(a):

Pavel Urban: Životní úroveň lidí od roku 1850 rostla mj. právě díky tomu tlaku na společenské změny (revoluce, občanské nepokoje, ideoví vůdci...) Tenhle tlak sebou pochopitelně přinesl nástup demokracie či občanské společnosti, proto to v dřívějších podmínkách monarchistických dikatur nebylo možné a chudý lid žil po staletí prakticky stále ve stejné chudobě.
Co se týče toho hledání alternativ, tak na to se necítím povolaný. Na to jsou tady jiní a já se rád s těmi alternativami seznámím, protože (jak jsem se výše zmínil) je v dnešní době považuju za životně důležité. ty alternativy samozřejmě musejí akcentovat i nové problémy, které před 100 lety nikdo řešit nemusel (střet civilizací, docházení zdrojů, ekologie...)
18. 07. 2010 | 16:16

almost glossed™ napsal(a):

Autor: Pokud bych chtěl polemizovat, asi bych si raději připravil argumenty, které jsou skutečně polemické, nikoliv ty, které původní článek spíše potvrzují.
18. 07. 2010 | 16:20

Sladký napsal(a):

Student,cituji: Bělohradský se nechal unést,takže jeho prznění reality se prozradí svojí absurdností: "Tyto volby jsou spíše ve znamení jitření emocí proti těm nejchudším a nejslabším." Vážně? Ani jsem si nevšiml.
Studente,to,že jste si něčeho nevšiml není naprosto žádný argument..může vypovídat nanejvýš o vaší nevšímavosti.
Zato ta první věta naproti tomu vypovídá o vaší rozumové úrovni a vyjadřovacích (ne)schopnostech.Nebýt té absurdity,tak by se to prznění neprozradilo a zůstalo by utajeno? Takto by se dal rozebrat váš příspěvek v podstatě větu po větě,ale nemám na to ani žaludek,ani čas.Jen jedno ještě zdůrazním-nevím,zda se nechal unést Bělohradský.Zato je naprosto jisté,že unést jste se nechal vy.Pustil jste se do kritiky,na kterou naprosto nemáte ani erudici,ani schopnosti a vznikl z toho-úlet.Raději ještě dál studujte,máte to hodně zapotřebí.
18. 07. 2010 | 16:59

zk napsal(a):

Pavel Urban:
To je pořád dokola. Česká pravice nemá morální právo stavět se do role bojovníka proti dluhům, protože její vlády tady v minulosti udělaly větší rozpočtové deficity než vlády levice. Je proto nelogické volit ODS nebo TOP 09 z obavy před "řeckým scénářem", ať už to s tím Řeckem bylo jakkoli. Že tak čeští voliči učinili svědčí o jejich naivitě a snadné manipulovatelnosti.
Přesvědčení, že pravice šetří a levice rozhazuje je mýtus. Praktické zkušenosti jsou velice často odlišné.

Student:
Mohl byste mi vysvětlit co má Bělohradský společného s Hegelem? Že píše složitě? Stejně složitě jako Hegel?!? Není pro Vás "hegeliánství" jen generickou nadávkou označující vše, čemu nerozumíte, nad čím byste se musel zamyslet víc než nad komentářem takového Martina Komárka?
18. 07. 2010 | 17:23

Alex napsal(a):

Jeňýk
Nemyslím si, že bych stranil levici. Pro mne je to pouze logické faktum, že pravice je v ČR stručně řečeno utržená ze řetězu. Zprava se šíří jako mor neúcta k člověku, jeho soustavné ponižování, kdy z každé nezaměstnané socky je dělán lenochod a nepřítel společnosti či z každého uživatele sociálních dávek jejich zneuživatel. Levice nepochybně své problémy má, ale nikdy její stupeň vulgarity nedosáhl rozměrů pravice. pro mne to tak je a je mi lhostejno, zda mne kvůli tomu kdokoli označuje za levičáka (Vašimi slovy favorizování mých oblíbenců). Mimochodem mně je dělení na levici a pravici naprosto lhostejné, neuznávám dnes takové dělení. Neomalence najdete všude, ale šíření vulgární nenávisti k sociálnímu státu výhradně na té české pravici je. O tom píše i VB.
Co se týká té jinakosti. Ta je přece (chcete-li) údělem člověka. Prostě to není respektováno - zneužívá se toho. Ti slabší nejsou nenormální, pouze nikdy nemohou být například podnikaví. A zneužívá se toho hodně a často poukazováním na ty, jež jsou např. toho podnikání schopni.
Obávám se, že ekonomům nekřivdím - zejména těm českým. Nepopírám jejich důležitost, stejně jako důležitost ekonomie jako vědy. Až příliš často zejména mladí adepti a nejen oni vynášejí ekonomii jako vědu na úroveň matematiky či fyziky neuvědomujíce si podstatu ekonomie jako společenské vědy. Jinak jako Kalousek se dokáže chovat kterýkoli primitiv. Většina rozumí účetnictví alespoň do té míry, aby rozeznala černá čísla od těch červených. U nás se podle mého soudu přikládá ekonomům přikládá přespříliš velká důležitost při řešení problému a zapomíná se na to, že politika není totéž co ekonomie, že politika je ekonomii nadřazena jako multiprofesní záležitost. Sami čeští ekonomové se tím postavením opájejí a opomíjejí ostatní vědy jako nepotřebné, přičemž se z vůle politiků stávají architekty řešení (Bezděkova komise např.) Bez multiprofesního přístupu je to spolehlivá cesta jen k tomu účetnímu přístupu, jehož jsme a budeme svědky ze strany české pravice. Z mého pohledu jsou to pak nikoli reformy ale v lepším případě hokuspokusy - zase nemohu za to především zprava. U levice bych klidně mohl konstatovat, že ta nedělala nic, mám-li být stručný.
Dnes jsem v pořadu Moravce viděl bankéře a ekonomy vidící spasení v mobilitě pracovní síly schopné měnit svou profesi. Mobilita i rekvalifikace je možná jen v rozumné míře, pak už je kontraproduktivní i z hlediska ekonomie. Stručně řečeno jsem je chápal tak, že díky pseudoliberálům necháme vystudovat kohokoli lékařem a pak nechť se rekvalifikuje na dlaždiče. Je to zcestné - takovéto dovádění takovýchto tezí do absurdních rozměrů. To je bída českých ekonomů a chemiků stojících na berličkách těchto samozvaných řešitelů problémů. Ekonomie jako věda je ze své podstaty poměrně pozadu za vlastním vývojem společnosti. nereflektuje to ani veřejnost, ani politika zejména pravice a ani sami opájející se vlastní důležitostí ti ekonomové. Toť prostě můj názor.

Pavel Urban
V zásadě se shodneme. Ano VB to nenapsal úplně jasně a dal takovou možnost interpretace. Já to pochopil tak, jak jsem to popsal. Ergo kladívko proti Vašemu teztu a zdůvodnění nemám co namítat.
18. 07. 2010 | 17:25

Pavel Skeptik napsal(a):

Sladký.
takže Pavel Skeptik je pologramota a student je nedostudovaný! Máte ještě nějaký hodnotný, dlouholetým vzděláváním podložený argument?
Jak zářný příklad neomarxismu v praxi!
18. 07. 2010 | 17:35

R.Picek napsal(a):

Nezakrývám, že mne úvaha p.Dr.Bělohradského velmi oslovila.Na druhé straně mám také pochybnosti.Pan Žák by si také měl sáhnout do svědomí,byl přece také "pravdoláskař".Jeho příspěvek má hodnotu pouze v tom směru, že bychom se měli dívát dále než do "pražských výkladů"a trohu ladit noty s našimi sousedy- zejména členy EU a NATO.
Jediné, co mi po posledních volbách hodně vrtá hlavou,je proč sdělovací prostředky, vetšinou v zahraničních rukách, tak pracovaly na vyřazeni soc. dem stran, jak u nás tak na Slovensku, když ustavení nynšjších likvidních establishmentů je pouze velmi dočasné.Že by potřebovali čas ke stažení kapitálu z montoven ?
Na Slovensku to vydrží tak rok, u nás max 2.Hádejde kdo od toho zdrhne u nás první: superexlidovec Kalousek a za ním pojede ve zlatém kočáře kníže Hajaja.
18. 07. 2010 | 18:23

Sladký napsal(a):

Skeptiku, já jsem na jasných a srozumitelných příkladech ukázal,proč vás označuji za pologramotu. Přečtěte si,co je to argument a pak si o tom můžeme popovídat. Mimochodem- nemyslíte,že každý student je nedostudovaný? Vy jste někdy viděl dostudovaného studenta?
Milý pane Pavle, já mám k neomarxistovi nesrovnatelně dál, než vy ke kádrovákovi.A koneckonců,vaše filosofie,kterou zde prezentujete je v podstatě zrcadlově převráceným obrazem vulgárního marxismu velmi hrubého zrna.
18. 07. 2010 | 18:24

Alex napsal(a):

Sladký
Popsal jste to naprosto přesně a netýká se to jen Pavla Skeptika.
Tenhle typ je poměrně častý. Nejste-li apriori pro cokoli, pro co horuje česká nekritická "pseudopravice" udělá z Vás takováto intelektuální veličina marxistu, neomarxistu, komunistu, socana či alespoň použije označení levičák. Mají doslova ohromující argumentační schopnosti.
18. 07. 2010 | 18:34

vlk napsal(a):

Mám li si vybrat mezi texty prof . Bělohradského a pana Žáka je pro mne volba jasná- volím Bělohradského. Zcela jednoznačně.
Proč? Proto, že Žák podle mne se vymezuje proti Bělohradskému, který neexistuje!

Bělohradský je žákem triviálně zjednodušen. S veškerými dopady , které takové zjednodušení přináší. Je to stejné jako kdybychom o kečupu prohlásili , že je to rajský protlak. Ano, je to TAKÉ rajský protlak. Je to dokonce i dost podstatně rajský protlak. Ale nejen to. Rozdíl bezpečně zjistíme, když s e pokusíme z kečupu uvařit klasickou rajskou omáčku. Dostaneme nálož , kterou bezpečně nebude konzumovat ani pouliční čokl.
A takhle podobně je to s Žákem. Což je mi velmi líto, protože s panem Žákem nemusím vždy souhlasit / což se mi stává docela často/, ale jeho blogy řadím k tomu nejlepšímu,co na Aktuálně nacházím.
Nicméně tenhle blog z do toho nejlepšího počítat nemohu.

Teď k některým detailům. Volby u nás prý jsou v celkovém evropském trendu.. A vliv Bělohradského postulátů je bagatelizován.
Např. srovnáním s se západní Evropou , třeba Dánskem.
O Dánsku toho vím jako průměrný Čech.Tedy málo na to , abych si dovolil exkurz do dánských reálií. Nicméně vím tolik, že tam řadu let vládne menšinová vláda. A vládne úspěšně. Dále vím, že tak JAKÁKOLI vláda drží poměrně vysoké daňové zatížení a že každá z těchto vlád vsází ne velké celospolečenské transfery. A pak vím také to, že se Dánsko pravidelně umisťuje mezi první desítkou zemí podle kvality života, tak jak jej opakovaně sestavuje OSN.
Nic z toho neplatí o situaci u nás. menšinová váda? jeden jediný případ, zaplacená domluveným gangsterismem a rozkradením státu. Menšinová vláda v dánském podání je o schopnosti domluvy, tolerance, praktičnosti a efektivnosti.Nic z toho není vlastní politikům , předvádějící dnes vítězné pozy v českých sdělovadlech. Dánskou nikým nediktovanou solidaritu i nás nahradila deklarovaná sobeckost jako nejvyšší ctnost. A kvalita života? No my jaksi tím žebříčkem putujeme , pokud nemáme šťastné období stagnace, nejspíš směrem dolů...A bud e ještě hůře.
Poukaz na Dánsko a západní Evropu vůbec považuji za Žákův zásadní argumentační nonsens.
V žádné západoevropské zemi, snad s vyjímkou Itálie , Řecka.. by prostě nebylo možné, aby místopředsedou vlád y byl člověk, který veřejně přiznal, že dal úplatek , aby dosáhnul osobní výhody. Podobně by tam nemohl spravovat státní financ e jiný exemplář, totiž člověk, který se sám chlubí tím, že byl asi 13x vyšetřován policií a nikdy mu nebylo nic dokázáno. A určitě by dalším místopředsedou vlády nebyl chasník, který deset let lhal ostentativně svojí rodině. Podobně by v západní Evropě sotva bylo možné, aby jedna rodina obsadila místo ministra a místopředsedkyně sněmovny. A už vůbec ne , aby jedna firma, shodou okolností z té povedené rodinky , dodala dva ministry a nyní už dokonce i dva náměstky ministrů!Prof. Bělohradský to s Žákem odmítnutým pojmem lůzovitost trefil ,bohužel, daleko víc e než sám myslel.A ona popsaná lůzovitost rodinkaření ve stylu střední Asie nechává, jak typické, české žumpalisty v dokonalém klidu. Opět dokonalá ilustrace pravdivosti postřehů prof. Bělohradského.
Prostě Žák píše a vymezuje se k blogu, který Bělohradský nenapsal. Bělohradský popisoval fenomeny posledních voleb, které výrazně ovlivnily výsledky, Žák to bagatelizuje pohledem na západ a srovnáváním něčeho ,co srovnat nelze.
pokračování
18. 07. 2010 | 18:48

vlk napsal(a):

A co už se mi nelíbí ani trochu, je způsob, řekl bych - osobního účtování s prof. Bělohradským. S tím, jak prý začátkem 90-tých plédoval ro antikomunismus a dnes jej označuje za falešnou náhražku chybějícího společenského konsensu. A je vzpomínáno OH . A je tam, zřejmě špatně, uveden letopočet 2002. Budu vycházet z toho, jde o rok 1992. A první opravdu velké svobodné volby.
Tehdy byl , pane Žáku antikomunistou a to zásadním skoro úplně každý. Nikdo z nás nechtěl , aby soudruzi ještě někdy měli šanci. nejen to. tehdy ještě u nás byla posádkou Střední skupina vojsk a existoval Sovětský svaz. Každý kdo měl rozum s e bál recidivy. Proto zcela chápu tehdejší postoj prof. Bělohradského. Odpovídá mému.
A podobně mi souzní jeho názorový posun Udělal jsem podobný. Protože soudím, že prof. Bělohradskému jde o totéž co mně - tedy o demorkacii. Nikoli odemokracii marketingových agentur a slevových letáků. tak jak byla dokonale předvedena v letošních volbách. Kdy vítězem je jednoznačně velký kapitál. velké kapitálové skupiny z oblasti zejména finančnictví, farmacie a budoucí velkoposkytovatelé medicinských a vzdělávacích služeb. Současný antikomunismus a mávání rudám nebezpečím je ryze účelový trik. Stejný a stejného druhu, který používají podomní kramáři, kteří vám sdělují, že jste v nějaké soutěži vyhrál hlavní cenu. A že vám ji přinesou domů. Ovšem jen tehdy pokud si od nich nakoupíte nějaké další zázračné zboží nebo když vám zkrátka vykradou rovnou kvartýr.Protože hudci rudého nebezpečí, pokud nejsou zcela dementní, což zpravidla nejsou / za to jejich zdejší roztleskávači většinou ano/ dobře vědí, ež bolševik dohrál. Jendou pro vždy.
O tohle podle mne prof. Bělohradskému šlo. Že demokracie a soudobý český kapitalismus k sobě začínají u mít skoro stejně daleko jako demokracie a socialismus maďarského typu.
Pro mne jste prostě psal o úplně něčem jiném než Bělohradský. A to je škoda.
18. 07. 2010 | 18:49

Pavel Skeptik napsal(a):

Sladký:
Studente,to,že jste si něčeho nevšiml není naprosto žádný argument..může vypovídat nanejvýš o vaší nevšímavosti.
Zato ta první věta naproti tomu vypovídá o vaší rozumové úrovni a vyjadřovacích (ne)schopnostech.Nebýt té absurdity,tak by se to prznění neprozradilo a zůstalo by utajeno? Takto by se dal rozebrat váš příspěvek v podstatě větu po větě,ale nemám na to ani žaludek,ani čas.

Kdybyste nebyl pologramotný nevzdělanec,...
Připadne mi skutečně neuvěřitelné,že ukázkový diletant jako jste vy disponuje zároveň neuvěřitelnou drzostí s níž mluví o věcech o nichž evidentně nic neví a kritizuje lidi,jimž vzděláním a inteligencí nesahá ani po kolena...
Kde máte ty jasné a srozumitelné příklady? Na Váš příspěvek jsem Vám napsalpět jmen významných "socialistů" 19. stol.A Vy nic! Až bráním studenta, kterého jste pouze dehonestoval, jsem opět pologramota a ještě kádrovák! Neomarxismus není stranická příslušnost, ale stav ducha!
18. 07. 2010 | 18:51

Ivo Peterka napsal(a):

Zajímavý pohled na věc. Nicméně stále mi nevysvětluje jeden fenomén. Ano lidé volili jiné strany a Věci Veřejné lze považovat za novou stranu. Ale co TOP09? Opravdu byli voliči natolik zaslepení, že přehlédli - nebo v sobě úmyslně potlačili - fakt, že to není žádná nová strana? Podívejte se na její složení - Kalousek(KDU-ČSL - navíc, a to si neodpustím podotknout, prokazatelný podvodník a lhář), Parkanová(KDU-ČSL), Hoger(ODS), Schwanzerberg (naposledy Zelení). Co této straně vnuklo onu auru "novosti"? Vždyť to jsou pořád ti samí staří politici, jen se přejmenovali.
18. 07. 2010 | 19:08

stále rebel napsal(a):

Mrknul jsem trochu do minulosti a doporučuji k přečtení

Václav Bělohradský píše Josefu Luxovi (1998)
http://www.ipes.eu/view.php...

Další texty VB
http://www.multiweb.cz/hawk...
18. 07. 2010 | 19:15

Carlos V. napsal(a):

vlku : neco Vam prozradim :-)

Antikomunusmus dneska neni proti komunismu. Nikdo si snad uz nemysli, ze komuisti ustanovi LM a zavedou realsocialismus.

Jen peoste pravice nechce vladu sod-dem s komunisty - protoze pro ekonomiku by to mohlo znamenat pekny pruser.

Mimochodem, to vi i socdem. Proto radi naslibuji a pak se spoji v koalici s partnery, kteri jim ty nejvetsi silenosti "holt" nedovoli. Byt v koalici s komunisty, pak oni by museli byt ti nelidovi.

Koho ale rad nemam, jsou byvali komunisti v jakekoliv jine strane. To neni o zmene nazoru, ale o nezmene - za karieru prodaji dusi jakemukoliv dablu.
18. 07. 2010 | 19:25

Ivo Peterka napsal(a):

Carlos V.: Před volbami 2006 tvrdil Petr Nečas, že ODS nezavede poplatky ve zdravotnictví, před volbami 2010 tvrdil, že nezavedou školné. Ostatně podívejte se na smlouvu ODS s voliči - nebylo splněno nic. ČSSD není jediná strana, která neplní sliby.
18. 07. 2010 | 20:04

vlk napsal(a):

Carlosi

nesouhlasím. Naopak - je zd e naprosto vědomě vytvářena situac etzv. návrtau . tu před Listopad tu sna d odkonc e noÚnor. Viz například Topolánkovy hlšky v tomto směru.

Nesouhlasím ani s druhou větou, že prostě pravice nechce vládu soc d em s komouši protože pro ekonomiku by to byl pěkný průser.

Pravic e nechce programově vládu nikoho jiného. bez ohledu na důsledky ro ekonomiku. Viz Klausův ekonomický debakl v r. 97. Ekonomika je pravici /a zřejmě i současné české levici/ dokonale lhostejná. každého českého politika zajímá jen jeho koryto. A Ekonomika? tak to je oěpt jen šidítko pro voliče.
Český politik má na ekonomiku, s vyjímkoumimořádných situací nebo mimořádných průšvihů - modelově tou mimořádnou situací byla sanace bank a systém investičních podpor, obojí v režii Zemanoyv vlády, mimořádnými průčvihy Klausovo bačování v 97a Kalouskův rozpočet v r.2009 v podstatě nulový význam. Naprosto nesouměřitelný s významem hospodářské situac e v Německu nebos rozhodováním koncernu VW ve Wolfsburgu o další budoucnosti Škody MB.
Věta třetí spojení s komouši. Osobně si myslím, že jednou to socani prostě udělat budou muset. Kdyby byli bývali dostatečně vyhráli volby, myslím, že už jsme to tad y měli. Protože ODS, TOP i VV se proti soc dem vymezily do té míry , ež už nemohly couvnout a socanům by prostě nezbylo nic jiného. a tohle se podle men bud e opakovat i příště.
Druhým důvodem je prostě komouše dostat z politiky jednou pro vždy a vyčistit levé spektrum. Účast komoušů na vlád ě bud e znamenat jen to, že jejich ortodoxní volič prostě uvidí ,že ani ten usměvavý Falmer není schopen nic zásadního změnit. Sic e by došlo ke zvýšení daní a a si dost velkému, jenž e to není žádný zásadní problém. To s e dá zas e celekm jednoduš e naprovit. Jinak by se neodehrálo nic podstatného. A relikt by byl pryč.

Naprosto ovšem souhasím s poslední větou. Mluví mi z duše. O to víc mne štve, že je jich tolik v soc dem...
A nikdo men nikd y nepřinutí, abych volil kandidátku, kterou vede bývalý politruk.
18. 07. 2010 | 20:06

O- Pruz napsal(a):

Ovšem, vláda socdem by byla ekonomickou pohromou.

To TOP bratr Kalousek z obrazovky moudře dí:
"Jsme přesvědčeni, že snižování schodku nepodváže ekonomiku“.

Myslel jsem, že je to repríza nějakého předloňského pořadu, kdy nám nejlepší český ministr financí s největším státním rozpočtových schodkem v dějinách sděluje, že krize je za mořem a na nás si mrcha nepřijde.

Po ubezpečení spolustolovníky, že nejde ani o žert, ani reprízu, TOP bratr Kalousek pokračuje:

„na spotřebě domácností se to snad projeví nějakou desetinkou procenta“.

Škoda, že neřekl v jakém směru. Ale beru to. Je to pěkně univerzální, dá se to použít za každého ekonomického počasí, liška jedna TOP bratrská. Trochu jsem se při polknutí takového ekonomického moudra zakuckal, ale TOP bratr Kalousek neohroženě pokračuje:

„Snížení spotřeby hospodářský růst akceleruje.“

Vzdáleně, ale hodně vzdáleně mi to připomnělo archivní projevy soudruha gauleitera Goebbelse, a bylo definitivně po obědě.

Z druhé strany TOP bratrovi Kalouskovi děkuji. Přejídání je krajně nezdravé. TOP bratr Kalousek nepřestává:

„Na rok 2011 nejsou možné systémové změny, jen parametrické, jen škrtání“.

Probůh a proč, když je akcelerace hospodářského růstu vyřešena snížením spotřeby.

Chtěl jsem jít zítra koupit ke snídani rohlíky, neb stávající jsou zralé na strouhanku, nebo popelnici. Nepůjdu. Zítra podpořím, co, přímo akceleruji hospodářský růst. Žádná popelnice se konat nebude. Ohřeji rohlíky pěkně v mikrovlnce a spořádám k snídani.

To bude HDP. To nám to hospodářství pěkně poakceleruje.

Tak nevím, myslí to TOP bratr Kalousek vážně a je o svých slovech přesvědčen, nebo nám jen prostě, ale o to víc goebblsovsky lže.
18. 07. 2010 | 20:13

:-°/ napsal(a):

vlk píše:
volím Bělohradského. Zcela jednoznačně.
Proč? Proto, že Žák podle mne se vymezuje proti Bělohradskému, který neexistuje!
A co už se mi nelíbí ani trochu, je způsob, řekl bych - osobního účtování s prof. Bělohradským.

Copak, copak, vlku. Myslíš si, že na tenhle způsob diskuze máš monopol? Vždyť ty se nechováš jinak, dopřej své moresy i ostatním.
18. 07. 2010 | 20:16

Pavel Urban napsal(a):

Ad vlk : Přiznám se, že nevím, proč VŽ zmiňuje rok 2002, zřejmě to ale souvisí s nějakou zlomovou Bělohradského knihou nebo článkem. S OH nemá ten rok nic společného, to naopak patří do doby, kdy antikomunismus už existoval s požehnáním filozofa.
Mimochodem, pokud byla existence SSSR a Střední skupiny vojsk důvodem k antikomunismu v roce 1992 a pokud se v tomto roce měly konat první svobodné volby, pak .... pak je možná VB ve svém názoru na českého voliče nemístný optimista.
18. 07. 2010 | 20:17

Markéta napsal(a):

Pane Žáku. Můžete s panem Bělohradským nesouhlasit. Z článku je však cítit antipatie k panu Bělohradskému.Snad je to tím,že pan Žák nesahá panu profesorovi ani po kotníky.
18. 07. 2010 | 21:08

Lex napsal(a):

vlk
I mě Žákův článek nabudil. A vyvolal otázku, proč napsal to co napsal. Co tím chtěl říci, co tím sledoval.
Neměl jsem dosud čas dát něco dohromady, a už ani nedám. Připojuji podpis pod Tvů vstup. Uděla jsi tu práci i za mne.
Dík.
18. 07. 2010 | 21:20

Carlos V. napsal(a):

vlku,

Pravice ..ani levice nechteji vladu nikoho jineho. Ovsem, kdyz se situace sejde, pry neradi se vzdy dohodnou, vzdyt i tem nesmirlivy Paroubek byl v koalici s Bemem.

Ekonomika neni urcite mottem levice. Previce se s ni yaklina mnohem lepe, ale pravda je, ze skutek casto utek. Ovsem treba Julinkovy poplatky - to byl krok spravnym smerem.

Na levici je prusvih v tom, ze jednotlivi lide casto vedi co by se delat melo, ale kvuliva volicum to zaprou. Rath zaprel poplatky, ktere driv podporoval. Havel zaprel skolne, ktere podporoval. A napriklad Urban .. ten na ruznych setkani uklidnuval zastupce firem, ze nic nebude tak horke, jak se pred volbami slibuje.
18. 07. 2010 | 21:20

Alex napsal(a):

Carlos V.
S těmi Julínkovými poplatky jste mne tedy dostal. Nemám nic apriori proti poplatkům dokonce ani proti spoluúčasti, ovšem Julínek to udělal tak, že hůře už to nejde - a to v každém směru. Od práv pacientů až k té ekonomice zdravotnictví samotné. Navíc pod záminkou zneužívání lěkařské péče, jež je právě ve zdravotnictví doslova finanční marginálií proti jeho skutečným problémům.
18. 07. 2010 | 21:37

Emissary napsal(a):

Pane Žáku,

Napsal jste to citlivě a distingovaně, až jste filozofa šetřil. Přečetl jsem si to jeho veledílo se sebezapřením, největší perla je asi toto:

„Česká ekonomika je závislá na výrobě automobilů, voliči se ale chovali, jako by nebyl žádný vztah mezi katastrofou v USA a českou montovnou aut. Ta nepozornost k podstatnému je pátým alarmujícím poučením z květnových voleb.“

Nevíte, pane Žáku, jaký je tam vztah? Marně přemýšlím, žádný nenacházím. Vy jste starší a moudřejší, třeba nějaký vidíte.
18. 07. 2010 | 21:39

David napsal(a):

Emissary:

asi jsem se pro vás ne dost srozumitelně vyjádřil.

Kapitalismus se samozřejmě vyvíjí. Aby mohl zákonitě i zaniknout, musí se zcela logicky vyvíjet od toho lepšího k tomu horšímu. Jeho vznik byl zákonitý, stejně tak bude zákonitý i jeho zánik.

Já mluvím ale o posledním stádiu kapitalismu, to je zejména o jeho stavu v posledních pěti letech.

Vy patrně popisujete kapitalismus z období kolem roku 1980. Proto jste moje příklady nemohl dost dobře pochopit.

Klíčovým problémem globálního kapitalismu je brutální „rozevírání nůžek“ mezi bohatými a chudými a naprostá devastace morálních hodnot ve stylu, že o peníze jde až v první řadě.

Při svých laických úvahách docházím k přesvědčení, že kapitalismus v této současné fázi je už naprosto neudržitelný – možná jako socialismus – je také nereformovatelný – a musí přijít nějaká radikální změna. (Sociální revoluce, finanční bankroty států nebo nějaký zásah vyšší moci, kdy se lidstvo pod tlakem, z velkého strachu o svoji existenci, zase nějak sjednotí a morálně srovná.)
18. 07. 2010 | 21:45

vlk napsal(a):

Pavel Urban
domnívám se, že jd e opřeklep Do kontextu místo 2002 zapadá 1992.

Lex
bylo mi potěšením.

Carlos
Musím nesouhlasit. Julínkovy poplatky byly krok k rozkradení zdravotního pojištění. on měl jen tu smůlu, že s nimi musel ven jako první.
Aby prolomil tabu.
Dokonce ústavní.
O představitelách levice a jejich věrohodnosti jsem psal.
Nicméně, rozdílmezi politiky pravice a levic e je v tom, že levice nechá voliči alespoň něco.ů 'Ceská pravic e voliče okrade daleko důkladněji.

Noa jinak po niccích vlčice, vlkodav, vlak, oranový vlk , J/o/Elita, Moucha, Blue jay, mandrake atd. adt. tad y máem další převtělení...
18. 07. 2010 | 21:52

Emissary napsal(a):

Davide,

teď zas nechápu já Vás, „ kapitalizmus se vyvíjí od lepšího k horšímu“.

A proč by to dělal? Nebo to řeknu jinak. Kapitalizmus za posledních sto let se projevoval jako vysoce životaschopný a progresivní systém z hlediska ekonomického i demokratického, i přes různé a neopodstatněné zásahy do něho právě socialistickými vládami. Čím ho chcete nahradit? Sázkou na polidšťování, zázračné sebeuvědomění lidí přes nějakou třetí cestu? A jak toho chcete dosáhnout, jako pan Tau?

Co myslíte, proč světové investice směřují do Číny a ne do Afriky?
18. 07. 2010 | 21:59

kormoran napsal(a):

...Nikdy a nic nebude fungovat lepe , nez to, co se nejvice priblizuje tvrdym zakonum prirody a to je kapitalismus ,
vse ostatni okolo jsou jen planne kecy !
18. 07. 2010 | 23:12

ex-nemo napsal(a):

Bělohradský je poučný.On prošel všemy myslitelnými směry filozofie: od marxismu přes postmodernizmus, liberalizmus až k dnešní "moderní levicovosti". Vždy v souladu s tím co je moderní, nebo spíš módní. Od něho se lze jednoduše dovědět převládající trendy, neboli "co právě letí". V tom se od něj opravdu lze poučit, aspoň já to tak dělám. Obsah jeho úvah je zcela vedlejší.
Pravdu má Emil, ani jeden z těch blogů není poctivá práce.O panu Žákovi ani nemluvě; viz jeho článek z prosince o "spikleneckých teoriích", jeden ze serie podobných, které tento autor v nepravidelných intervalech občas vydává; placená lživá propaganda, nic víc.
18. 07. 2010 | 23:13

Dingo napsal(a):

kapitalismus degeneruje, a to velmi rychle, viz. Kalouskova TOP 09, která je pokládána za vrchol kapitalismu v Čechách, tudíž se blíží jeho brzký pád
18. 07. 2010 | 23:29

Taoiseach napsal(a):

Václav Žák

"Spíš než o lůzovitost jde o primitivismus..."
Hm, a jaký je mezi tím rozdíl?

"Každý člověk, i filosof, má nepochybně právo na to, aby změnil názor. Mnohý čtenář by však uvítal, kdyby mu autor vysvětlil, kudy se jeho myšlení ubírá."
U Bělohradského je to ovšem zcela jasné: vždycky jde proti proudu. Když má většina chuť na třetí cestu, propaguje kapitalismus. Když je většina pro tvrdý kapitalismus, VB otočí a jde proti němu.

"...pravicové i levicové vlády dlouhá léta provozovaly korupční mašinu promazávanou veřejnými penězi. Strašení Řeckem nebylo lží, vždyť takový kapitalismus důvěrně známe, ne?"
Strašení Řeckem v podobě, jakou předvádějí vládní strany, lží je. Oni totiž tvrdí, že příčinou byly velké výdaje na platy a různé dávky - a o korupci nikde ani slovo.

"Sociální stát se nedostal do potíží kvůli perfidnosti nadnárodních korporací, vždyť i ony prosperují pouze díky masové spotřebě."
To je matení pojmů. Podpora masové spotřeby je především dána reklamou (za peníze, které nemáte, si koupíte věci, které nepotřebujete). Zisky nadnárodních skupin jsou dané kombinací využití levných zdrojů (surovin a práce) v chudých zemích, relativní koupěschopnosti ve vyspělých zemích a daňové optimalizace (daně platí na Britských panenských ostrovech, což je totéž jako nikde). Vzhledem k tomu, že sociální stát je financování právě z daní, v potížích nutně být musí.
18. 07. 2010 | 23:54

zk napsal(a):

ex-nemo:
1) Václav Bělohradský nikdy nebyl marxista.
2) Levicovost v módě rozhodně není.
Bělohradský naopak rád vystupuje proti převládájící tendenci: v 70. a 80. letech v zásadě pravicový liberál (v Itálii silný vliv marxistické levice + katolické církve), v první polovině 90. let se stavěl proti havlovskému morálnímu kýči a na Klausovi oceňoval smysl pro racionální politický diskurz, koncem devadesátých let posun doleva, později ještě umocněný nástupem neocons.

Mimochodem, asi nejsem jediný, kdo by si Bělohradského přál mezi zdejšími blogery. Je to zdaleka nejzajímavější veřejný intelektuál české polistopadové demokracie.
19. 07. 2010 | 00:07

Marty napsal(a):

Bohužel nevraživost vůči autorovi původního textu je příliš znatelná, čitelná mezi řádky. Obávám se že je to nevraživost vůči navrátivším se emigrantům typu "však jsi zde nežil, jak nám můžeš tedy radit". Je podána nepřímočaře v "drobné výtce" vůči názorovému vývoji VB. Všichni co články vystoupení VB sledujeme dlouhodobě, je jasné z čeho především názorový vývoj pramení - VB byl nezaujatým pozorovatelem vývoje tady toho našeho bordelu, který si úspěšně 20 let pěstujeme...
19. 07. 2010 | 00:29

DavidS napsal(a):

Bělohradského jsem v 90.letech dost oceňoval, než jsem se od něj dozvěděl, že definice mravnosti je odvozena od momentálního většinového názoru. Příliš brutální relativismus.
19. 07. 2010 | 00:30

Dingo napsal(a):

DavidS: a proto dnes, když je 99 % mainstreamových médií, elit a podnikatelské lobby proti levici, tak ji hájí.......zaťukej si na hlavu a zkus se zamyslet nad tím, co jsi napsal
19. 07. 2010 | 00:57

Jura napsal(a):

Já být šéfem Rady pro televizní a rozhlasové vysílání tak zalezu do kouta a mlčím. To je myslím velmi podstatné- neserióznOst a prolhanost ČT i ČR. Celý rok, 24 hodin denně rozeštvávají národ.Celý rok nás krmí zpozdilým antikomunismem aby zakryli současné problémy. Celý rok nám připomínají Srpen 68 a o 2. Světové válce takřka mlčí, když tak dají jeden pořad jak jsme po válce mlátily chudáky Němce.
19. 07. 2010 | 01:05

Emissary napsal(a):

Hm, panové socialisti, co dodat?

Budoucnost je předurčovaná těmi, jež ji tvoří.

Anebo
nedovolte, aby minulost čerpala z vás, čerpejte z minulosti.
19. 07. 2010 | 01:07

DavidS napsal(a):

Dingo
Reprodukoval jsem jen publikovanou myšlenku Václava Bělohradského, se kterou se neztotožňuji. Mravnost nemá s pojmy jako levice, pravice nic společného.
Správně Juraji - 20 let stačilo, už je potřeba zase vysílat pravdy o holubičí slovanské povaze a zlotřilých germánech, o nezištných osvoboditelích a když ne, tak ty štvavé a prolhané vysílačky zrušit.
19. 07. 2010 | 02:08

gaia napsal(a):

to kormoran
V...Nikdy a nic nebude fungovat lepe , nez to, co se nejvice priblizuje tvrdym zakonum prirody a to je kapitalismus ,
dovol abych se zasmála, ty bys potřeboval v biologii teda hodně hodně hodně dovzdělat.
Příroda funguje na úplně jiných základech než to tady já nevidím žádnou podobnost nebo styčný bod.

V přírodě je rovnováha jsou producenti komzumenti reducenti nejméně je těch konzumentů a vše musí být vyrovnané toky energií a tak. A každý spotřebovává jen kolik potřebuje když dělá zásoby tak jen na zimu. A i dravci loví jen omezeně pro svojo spotřebu a ještě nechají těm reducentům. A producenti mají spoustu levné a pravidelně dodávané energie a potřebují i ty reducenty atd. Vztahy jsou mnohostranné a základem je přizpůsobení se prostředí.
Kdežto v kapitalismu je základ tvorba zisku.
19. 07. 2010 | 06:36

stále rebel napsal(a):

Pro vlk.
Rok 2002 nebude překlep, v té době skutečně začal „boj“ proti komunismu, tedy propagandistické divadlo. Byl to rok volební, navíc volby vyhrála ČSSD.
19. 07. 2010 | 07:40

Alex napsal(a):

Emissary
Bože můj, kéž by jste toho, co radíte socialistům (zjevně především lidé jiného názoru než Vy) byl schopen alespoň v základních konturách obecného lidského myšlení. Jak vidno socialisty považujete za hlupce tak nějak bez výjimky. K tomu Vašemu expozé jen tolik, znám hodně rozumných liberalů, ale rozumného libertariána či neoliberála jsem ještě nikdy nikde nepotkal. Jejich fanatismus je blízko fanatismu někdejších českých Bilaků.
19. 07. 2010 | 07:48

Emissary napsal(a):

Ano Alexi,

lůza si dovolila Vám něco poradit a nejen Vám, ale třeba i takové Markétě a dalším.
19. 07. 2010 | 08:48

vlk napsal(a):

Marty

přesný komentář!
rebel

myslím, ež jd e o překlep. Viz exkurz na postoj OH. To už v r. 02 dávno neexistovalo.
19. 07. 2010 | 10:48

ex-nemo napsal(a):

ZK :
Jo, že nebyl marxista ? A jak se mohl stát filosofem v tuhé socialistické totalitě, kdy "nemarxistická filosofie" nebyla distribuována ani v antikvariátech ?? (Ovšem s výjimkou období kolem 68, z kteréžto doby mám odtud
pár zajímavých věcí od Laichtera a jiných vydavatelů.) A že "levicovost" teď nejde do módy ? Uvidíte za pár měsíců.Bělohradský je bezpečný ukazatel.
Nicméně, jako i Vy, uvítal bych ho mezi zdejšími blogery.Přivádí člověka přece jen k zamyšlení nad věcmi mimo tuto všednost, přes veškerou jejich schematičnost,To je určitě užitečné.
19. 07. 2010 | 11:00

max napsal(a):

jen jedna technická poznámka:
stále se v různých článcích objevuje teze:
"státy sanovaly banky a proto mají vysoký deficit".
Je to obecně šířená nepřesnost. Vlády vesměs bankám půjčovaly kapitál z důvodu poklesu likvidity a za tyto půjčky získaly akcie bank. Např. v USA již došlo a dochází k postupnému prodeji těchto akcií a výnosy z prodeje se příliš nebudou lišit od prvotních vstupů. Je to otázka "šikovnosti" vlád, za kolik akcie původně kupovaly. V podstatě jde o jednorázový výkyv v deficitu SR (v Británii to bylo přes 12%), který by měl být v odhledné době buď úplně nebo částečně sanován prodejem akcií (pokud si některé vlády nebudou chtít kontrolu nad některými bankami ponechat). Obdobná situace byla i u nás před 10lety. Bohužel jsme tehdy např. u IPB tak šikovní nebyli (možná že jen někteří vybraní jedinci...).
Problémem Řecka a dalších zemí je především tzv. strukturální deficit, neřešení a odkládání nezbytných nepopulárních reforem, atd. Těžko si nějaká ekonomika (pokud není surovinová) může dlouhodobě dovolit odchody do penze v 52-53 letech, 13.-15.platy, nesmyslně vysokou byrokracii, vysokou míru korupce, nízkou produktivitu práce v poměru k mzdám, atd. bez dramatických následků. U Řecka je to navíc umocněno nemožností devalvace měny, což by bylo nejrychlejší částečné okamžité řešení.
Porovnání Řecka s Dánskem by bylo zajímavé. Dánsko má reformy penzí, zdravotního systému, školství za sebou, ale ještě lépe je hodnoceno Finsko, které dokázalo po propadu HDP o 30% na začátku 90.let přistoupit k velmi razantním změnám struktury ekonomiky a posunulo se na technologickou a vzdělanostním špičku mezi státy EU a systém administrativy Finska je dnes hodnocen rovněž velmi dobře. Velmi by mě zajímalo hodnocení VB a současného "moderního kapitalismu" v souvislosti právě s touto zemí. Osobně se totiž domnívám,že úroveň tzv. "sociálního" státu a "sociálního smíru" velmi souvisí především s kvalifikovaností prac.síly, vzdělaností a tím technol.úrovní ekonomiky, přičemž prvotní musí být vždy kvalifikovanost a vzdělanost. V tomto ohledu máme co dohánět a velmi jsme v uplynulých letech zaspali (ony "slavné" montovny byly jen odkladem problému na další léta).
19. 07. 2010 | 12:17

zk napsal(a):

ex-nemo:
Pokládal bych za krajně nevkusné tady kohokoli kádrovat, ale jen pro pořádek:
VB vystudoval v druhé polovině šedesátých let, tedy nikoli v období "tuhé socialistické totality". Tenkrát se ostatně na FF UK vrátila řada osobností, které předtím z politických důvodů učit nesměly (a ani potom - například Bělohradského učitel Jan Patočka).
V roce 1969 VB odjel na studijní pobyt do Janova a už tam zůstal.
19. 07. 2010 | 12:37

Taoiseach napsal(a):

zk

Vaše komentáře jsem si přečetl až teď a musím konstatovat, že se shodujeme opravdu mocně.
19. 07. 2010 | 12:37

zk napsal(a):

Taoiseach:
Jak praví klasik - díky za květiny. Taky Vás rád čtu.
19. 07. 2010 | 12:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jdu se projít ven. Už nevidím. Fakt jsem četl titulek článku jako " Poblil se Václav Bělohradský z voleb ?".
Nic tím neevokuji, prostě mi to připadlo směšné. Takže jenom to podotýkám, to
aby se Pavka "emissary" Korčagin zase něčeho nechyt.

Bye.
19. 07. 2010 | 17:26

Noe napsal(a):

Nechal jsem poněkud delší vzpomínku na V.Bělohradského, Z.Zbořila, M.Hilského a další (byl to silný ročník - spíš 1.pol. 60.let) J.Patočku, J. Mukařovského, Felixe Vodičku, K.Kosíka, L.Svobodu ap. a zahraniční filosofy (Sartre, G.Marcel ap.) na blogu S.K. Anatomie šetrnosti. Sem by se to asi nevešlo. Ex-nemové a kormoráni nevědí, o čem mluví. Navíc už od pol. června nejsou hájeni.
19. 07. 2010 | 17:58

zk napsal(a):

Noe:
Četl jsem, musely to být krásné časy. Na mé alma mater je to samý analytik, s nimi moc velká zábava není. I ty učitele Vám závidím.
19. 07. 2010 | 18:51

Učil napsal(a):

Václav Bělohradský je skvělý philosopher,
byl by to i skvělý prezident...
žáci učte se,pak budete moudří...
20. 07. 2010 | 06:44

Alex napsal(a):

Emisarry
08:48:38
Sem bych dal smějícího se smajlíka.
Já o lůze nehovořil, když si nadáváte sám, proč si stěžujete na jiné, když Vám něco málo nandají.
Co se týče té rady. Doufám, že mi ponecháte svobodu jak naložit s Vaší radou i té Markétě.
Opět vesele se smějící smajlík.
21. 07. 2010 | 19:07

Aristotelník napsal(a):

Stalo se módou sezóny pěstovat mediální - salonní znalce
Televizní psycholog, televizní sexuolog, meidální filozof a tak dále.
Pan Bělohradský byl kdysi nadšen pravicí a ODS, posléze změnil názor, což se vysvětluje tím, že prý člověk takto zraje. Stejně zráli čs. intelektuálové po válce a posléze se hájili podobně - prohlédli.
Alternativy nemůže pan B. nabídnout, jako je nemůže nabídnout žádný sociolog či filozof. Pravdu má Glucksmann, který už před řadou let napsal: Bůh je mrtev, Marx je mrtev a mně samotnému se nevede dobře.
Alternativy může dnes nabídnout málokdo a nejen Bělohradský. Když píše o Stalinovi, napíše, že sice vytvořil gulagy, ale také musíme pamatovat na to, že vytvořil ze SSSR průmyslovou velmoc. To je podobné, jako když někdo napíše, že Hitler krom koncentráků dal Němcům práci na dálnicích.
Bělohradský má jistě také svou pravdu, nicméně je zástupným guru těch lidí, kteří potřebují nějakou teorii, protože nejsou ochotni myslet sami.
Ve Francii je podobný filozof - pan B.H. Levy.
V podstatě jsou texty V. B. vhodné pro toho, kdo je zmatený ze současnosti a má potřebu mít pro to vysvětlení od někoho, kdo mu dá razítko moudra.
21. 07. 2010 | 23:29

1888 napsal(a):

Bůh je mrtev, Marx je mrtev a mně samotnému se nevede dobře.
Hm, to zni jako z Felixe Holzmana
22. 07. 2010 | 14:48

Milan H. napsal(a):

Vlk a další. Myslím, že rok 2002 není překlepem, neboť kolem tohoto roku došlo k tomu, že se zhroutili naše (pravicové) sny o transformaci a chybějící společenský konsensus nahradila rétorika polarizace, rétorika antikomunismu. Podle Bělohradského "rétorika polarizace postavená na antikomunismu se stala vládnoucím diskurzem v českém veřejném prostoru někdy kolem roku 2003." Žák zde myslím naráží právě Bělohradského známý esej "Proč nejsem antikomunistou". Odkaz: http://czechtek.bloguje.cz/...
22. 07. 2010 | 15:57

Stanislav Hošek napsal(a):

Poslední věta Vašeho textu je pane Žáku plagiátem Bilakova názoru, že kritizovat smí jenom ten, kdo nabízí řešení.
26. 07. 2010 | 19:20

Stanislav Hošek napsal(a):

...a mně samotnému se také nevede dobře řekl Mark Twain, pokud vím
26. 07. 2010 | 19:23

Ďaur napsal(a):

Mně se vede docela dobře (bylo ale i líp), a Bůh není zcela" mrtev, pokud jsem si všiml, a Karel Marx už vůbec ne. "To bylo jeho dvojče, na té fotografii." F.H.
29. 07. 2010 | 01:04

Beauty napsal(a):

Ve svém článku opakovaně připomínáte, že Bělohradský dříve zastával jiný názor než nyní. To však není argument pro to, že se nyní mýlí. Vaše argumentace je pro mne snáz napadnutelná než Bělohradského. I tak si myslím že v několika případech stojí Vaše argumentace proti Bělohradského myšlenkám za úvahu.
08. 08. 2010 | 23:34

Varan napsal(a):

Divný blog, nejasně motivovaný. Pana Žáka čtu docela rád, ale s touto polemikou proti V. Bělohradskému je dost vedle...
05. 09. 2010 | 23:23

Hana napsal(a):

Když jsem včera po 20. hod. slyšela hovořit Václava Bělohradského na Čt24 v jednom z tv. pořadů, byla jsem moc ráda, protože vyjádřil úplně přesně slovy to, co já cítím, že se děje. Již dva roky čtu v MF nejdřív mezi řádky a teď bez skrupulí natvrdo, že s demokracií to jde v této republice s kopce. Jen se divím, že to nikomu nevadí a lidé to médiím trpí.
28. 09. 2010 | 17:06

aška napsal(a):

Zásadně nesouhlasím s tezí p.Žáka, že kritizovat se má, jen když má dotyčný kritik v záloze jasnou a proveditelnou alternativu, jak věci dělat lépe. Kritizovat se má, když je kritizovat co. Nemusím umět vyrobit pěkné počasí, abych směl kritizovat špatné. Nezodpovědný je ten, který k nepřijatelným poměrům mlči. Republiku si rozvracet nedáme.
18. 02. 2011 | 11:06

matematik napsal(a):

Přírodovědče, neblbni! Vždyť to, co říkáš:

- je logicke, ze zisk je privatizovan a ztraty socializovany - dokud je to unosne :) je to soucast systemu.

je právě princip, který nás dovedl tam, kde jsme. Z tohoto výroku totiž plyne, že je zcela v pořádku, když si část národa, beze smyslu pro etiku a právo, přisvojí vše, čeho jsme dosáhli, kdežto my zaplatíme všechny ztráty, které tímto vznikly. To je logika zloděje.
16. 06. 2011 | 06:44

Radek napsal(a):

Furt jsem si rikal, chudak Zak, to je strasny, kdyz je nekdo hloupej, ale pak prisla posledni veta "Kritizovat poměry bez nabídnutí alternativy, která obstojí před elementárním testem proveditelnosti, je nezodpovědné."
On neni hloupej, je to poctivej starej bolsevik, jen modra misto rude.
19. 12. 2012 | 23:39

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
27. 02. 2014 | 09:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy