Ošklivá hra okolo ombudsmana

30. 07. 2010 | 23:33
Přečteno 8111 krát
Psáno pro ČRo6

Ošklivá hra okolo ombudsmana
Václav Žák
Život politické strany je boj. Zásada většiny při volbách a hlasováních ve sněmovnách ji dává buď skoro naprostou moc a volnost jednat ve státě a v obci podle své vůle, často úplně bez ohledu na kohokoli, nebo podlehnout stejné libovůli strany nepřátelské. Proto strana, má-li uplatnit své hlavní požadavky, musí chtít moc a vládu; a když je při vládě, má přirozený sklon své nabyté moci co nejvíce využít. To znamená, že má trvalý sklon být bezohlednou, k druhým absolutistickou a téměř despotickou.

Kdo to napsal? Prezident Beneš v čase druhé světové války ve Velké Británii na základě zkušeností s první republikou. Tristní obrázek stranického života. „Chtít moc a vládu“ přeloženo do civilního jazyka znamená, „obsaď všechny posty, na které dosáhneš, svými lidmi“. Lord Dahrendorf vyprávěl v restauraci U Medvídků, že se mu Margaret Thatcher zprotivila v okamžiku, kdy zjistil, že politizuje státní správu. „Je to náš člověk“? ptala se Thatcherová pokaždé, když hovor přišel na vysokého státního úředníka. Ovšem politizace státní správy ochromuje státní stroj. Přestává nastavovat politice kritické zrcadlo.

Dostali jsme se opět po čase do situace, že parlament a prezident mají v součinnosti zvolit nového ombudsmana. Prezident a senát navrhují po dvou kandidátech, poslanecká sněmovna volí.

Těžká věc, alespoň v českých podmínkách. Ombudsman chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem. Měla by to být osoba požívající obecné vážnosti, která svou minulou činností předvedla odvahu, nestrannost a ochotu se věnovat obraně práv občanů. Je nabíledni, že by to neměla být osoba výrazně spojená s nějakou politickou stranou. Jak se s úkolem zvolit ombudsmana vypořádáváme my?

Senát navrhl dva kandidáty: Annu Šabatovou, bývalou zástupkyni Otokara Motejla, signatářku Charty 77 vězněnou v minulém režimu, s jasným profilem obhájkyně lidských práv. Má levicové postoje, ale je nestranná. Jako druhou kandidátku navrhl předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou, leč, bohužel, nevzal v potaz, že doktorka Brožová je z formálního hlediska nevolitelná. Pokud by chtěla na funkci ombudsmana kandidovat, musela by se několik měsíců před kandidaturou vzdát své funkce a přestat být soudkyní, neboť ombudsman a soudce jsou navzájem neslučitelné pozice, přičemž funkce soudce nezaniká zvolením. Je smutné, že dr. Brožová tuto námitku odbývala poukazem, že soudcovský statut nemůže být překážkou ve volitelnosti. Ústavy demokratických zemí znají i mnohem přísnější regulace volitelnosti: třeba v Řecku chce-li kandidovat voják, je před zápisem na kandidátku degradován do hodnosti vojína, byť před tím byl třeba generálem. A po volbách se mu původní hodnost nevrací. Dr. Brožová však patrně nechtěla riskovat pozici v čele Nejvyššího soudu.

Takže senát ve skutečnosti nabídl sněmovně pouze jednoho kandidáta. V případě prezidenta byla situace ještě více tristní. Navrhl dlouholetou poslankyni za ODS Evu Dundáčkovou a předsedu spolku Šalamoun Johna Boka. Paní Dundáčková se ve své kariéře vyznačovala zejména tím, že dokonale Václavu Klausovi odezírala ze rtů. Pochybuji, že to je kvalifikace na funkci ombudsmana, vzpomeneme-li, co si o této organizaci myslí pan prezident.

Mám na její působení osobní vzpomínku. Komise pro rodinu, jejíž byla členkou, si pozvala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k diskusi o stížnostech na pořad televize Nova Výměna manželek. V té době probíhalo natáčení další série této reality show. Pani Dundáčková, členka ústavně-právního výboru, k mému úžasu požadovala po Radě, aby natáčení zakázala! Snažil jsem se paní doktorce vysvětlit, že Rada je orgánem následné kontroly vysílání, že zákaz natáčení pořadu by byl horší než cenzura a zcela protiústavní. Evidentně jsem ji nepřesvědčil, považovala to za výmluvu. Neznalost základních ústavních institutů však není právě dobrým doporučením na funkci ombudsmana.

Kandidatura Johna Boka je ukázkou despektu, který prezident k úřadu ombudsmana chová. Spolek Šalamoun dlouhou dobu předvádí, že aktivity občanské společnosti nemusí mít vždy kladné znaménko. Stačí připomenout, jak se spolek angažoval na straně ministra Němce v kauze katarského prince. A kdo by zůstal na pochybách, měl by si přečíst kandidátskou řeč Johna Boka před sněmovnou. Názornější doklad, že o roli a úkolech ombudsmana nemá potuchy, snad nešlo předvést.

Ve skutečnosti byl navržen jen jeden vážný kandidát, Anna Šabatová. Získala také nejvíc hlasů, ale na zvolení to nestačilo. Divil jsem se zejména KSČM: volbou Anny Šabatové mohli komunisti předvést, že se s předlistopadovou érou skutečně rozloučili. Nechali ji propadnout mezi prsty.

Chystá se druhé kolo. Premiér „vlády rozpočtové odpovědnosti“ už nechce nic ponechat náhodě. Ombudsmana má zvolit vládní většina. Přesně proti logice věci: ombudsman, který se zastává lidí proti státu, by neměl mít s vládní většinou nic společného. Z ODS jsou slyšet zvláštní hlasy – předseda senátu Sobotka by ve funkci rád viděl Danielu Kovářovou, jejíž propojení s tzv. justiční mafií bylo nabíledni. Pro senátora Julínka patří Anna Šabatová mezi cituji „lidi, kteří tady založili komunismus“. Takové výroky se ve veřejnoprávním rozhlase nedají patřičně komentovat.

Představa, že by vládní koalice navrhla do funkce někoho skutečně nezávislého, je stejně pravděpodobná jako rockový koncert Rolling Stones na Měsíci. Tak tak. Jednou a dost. Jednou byl ombudsmanem Otokar Motejl. Asi už to stačí. Politický kafemlejnek dalšího Motejla nepřipustí. Těžko říci, jestli by prezident Beneš měl radost, že jeho analýza partají platí i po šedesáti letech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Mueller napsal(a):

Pane Žák,

president Beneš napsal ve svých Pamětech, že v politice jsou lidská hloupost a egoismus neomezené. To když se zabýval otázkou, jak zajistit budoucnost národa a tedy se musel ptát, jestli by se mohl Mnichov opakovat.

Tato pravda je universální, platná nejen po 60 letech. Pokud jde o ombudsmana - samozřejmě, měl by být nestranný, zastat se "těch dole" a rozhodovat na podkladě zákona. Ale je nějaký objektivní důvod k tomu, aby tam takový člověk byl? Myslím si, že není. To by musel dát lid český najevo nespokojenost s poměry a ve volbách volit záporně, jak si říká v SRN. V českých poměrech to znamenalo KSČM nebo "dělníky".

To se nastalo. Takže funkce ombudsmana je vlastně zbytečná, všechno správně funguje.
31. 07. 2010 | 00:23

schlimbach napsal(a):

pane Žák
popsal jste tu situaci naprosto dokonale.
31. 07. 2010 | 05:57

Alex napsal(a):

Smutné čtení.
31. 07. 2010 | 06:35

jepice napsal(a):

Vás udivil postoj KSČM k Anně Šabatové? Proboha.
31. 07. 2010 | 06:41

Naštvaný napsal(a):

"Senát navrhl dva kandidáty: Annu Šabatovou, bývalou zástupkyni Otokara Motejla, signatářku Charty 77 vězněnou v minulém režimu..." píše Václav Žák. Konečně jsem si uvědomil jeho přetrvávající závažný problém a chybu. Umí říct pouze B. Nikdy nedokáže, neví, nechce? říct A. C vždycky tak nějak okecá. A další opět: buď nevnímá, anebo raději zamlčí.
31. 07. 2010 | 08:57

gaia napsal(a):

a co takhle ombudsmana vylosovat?
Navrhuji do bubnu vložit všechny práceschopné občany ČR starší 30 let.

Bylo by to jednoduché a vyšlo by to nastejno.
31. 07. 2010 | 09:15

Alex napsal(a):

Naštvaný
Vy budete asi hodně naštvaný. Teď jde o to na co či na koho. Asi jste ráno vstal levou nohou.
31. 07. 2010 | 10:19

Lerak napsal(a):

Děkuji Vám, pane Žák. Řečeno a napsáno naprosto jasně a dle pravdy.
Bohužel modré mozky to nepochopí a nepochopí!
31. 07. 2010 | 11:13

Hugo napsal(a):

Pane Žák, bohužel, máte naprostou pravdu. Zvláště mě rozplakal postoj dědka z Hradu, jelikož si živě vzpomínám, co ten darebál vyváděl, když se volil první ombutsman. Zdálo se, že se v ř... uhryzne, když bude někdo zvolen. Takovou měl z toho hrůzu. Stejnou, jako z EU. Tak se třásl, aby někdo neviděl jeho zlodějny.
31. 07. 2010 | 11:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubou nadávku ("gauner"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 07. 2010 | 12:03

Charlie napsal(a):

pane Žáku

opět skvělý blog, díky -:)
31. 07. 2010 | 12:53

JiritBrejcha@centrum.cz napsal(a):

Tradičně pláče V. Žák na nesprávném hrobě.
A neptá se - příslovečně, kdeže jsou ty začátky dnešní banánové ČR. Raději vzpomíná na svou (nedoložitelnou) osvětu privatizátorů věci veřejné v ČR. Hm.
Kdysi jsem zde jako reakci na V. Ž. napsal toto (dnes bych nic neměnil):
Bůhvíproč právě mnozí čeští chartisti vytunelovali svou minulost. Hm, ono to asi docela pohladí duši (i kapsu, holt), když někdo dostane společenský úkol vést orgán státní správy! jako Žák celé desetiletí... Ale: Žák nebyl sám! Za veřejnoprávní média ručí v této zemi např. parlamentní komise pana Jandáka ale i senátu pana Oberfalzera. Oba jsou dost zkorumpovaní svými funkcemi apod., a tak tají, že za maňásky v Radách (též ČTK) stojí dobře zorganizované finanční kruhy. Ti všichni poctivě buduji Golden wall kolem médií veřejné služby v ČR, až se jim z peněženek kouří. Stojí, ruku v ruce a nejsou to jen radní a managenent, co by mělo být investigavci prověřeno. Tahle poměrně malá "junta"- včetně Žáka - díky pevnosti GW prakticky likviduje poslední zbytky "veřejnoprávnosti" v ČTK, ČT a ČRo. Někteří aktivně, jiní (Žák) hlavně pasivitou. Občas nevíte, koukáte -li na Novu nebo na ČT, ČRadioboarding (a la waterboarding na Guantanamu!) by se dalo nazvat denodenní masáž, totiž vysílání Radiožurnálu směrém k občanovi. Kdo by si chtěl prověřit, jak je to s nezávislostí ČTK, ať si vloží do Googlu "Newton" a ČTK na Britských listech.
Ať mi Vlk neříká, te tohle všechno Žák neví. A že ve svých listech nemohl Golden Wall provětrat! Rád to, přátelé, neudělal.

Zvrhlá media veřejné služby jsou samozřejmě součástí tunelování celého veřejného prostoru v ˇ%CR: připomeňme panu Vlkovi, který je Žákem oslněn, další tunely, pražská divadla či Akademie věd atd., atd.
Fritzl tajně ve sklepě, čeští Žákové veřejně, prakticky pod dohledem občanské společnosti, k níž v totalitě vyzývali, se dopouštějí nejhrubšího násilí na svých "dětech"... Incest v přímém přenosu.
Souhlasím s Josefem, že by bylo nejčistští, kdyb Žák svůj podpis pod Chartou 77 - u příležitosti 20. výročí roku 89 odvolal.
31. 07. 2010 | 13:14

Jirka napsal(a):

Ano, palec nahoru! Porozumět těm, kteří se ohání demokracií a zároveň si usurpují právo na to koho do funkce ochránce práv občanů zvolí-tedy právě ochránce občanů proti jejich zvůli, je nadlidský výkon. Problém spočívá v politických hrách donedávna u nás provozovaných, které nemají se skutečnou demokracií nic společného a kterých se nechce hradní pán za žádnou cenu vzdát. I dítěti je dnes jasné, že dnešní prezident ČR prostě demokrat není a nikdy nebyl!! Klaus miluje pouze autoritářský systém vedení státu!! Navíc, když si uvědomíme, že Klaus je na hradě jen díky politicky nečistým hrám, těžko od něj můžeme očekávat aspoň náznak demokratického myšlení, protože i on se nechal zvolit zcela nedemokratickým způsobem a je očividné, že by si přál aby to bylo jako s Rusy na věčný časy! Smiřme se s tím, že u nás se vydávají za demokraty a hlavně se jí nejvíc ohánějí lidé, kteří ji vlastně vůbec nechtějí! Proto to rozčarování občanů z toho co po roce 89. z našich nadějí vzešlo! Pokud někdo vzpomíná a obhajuje starý dobrý časy není to vina jeho, ale politiků, kteří už dvacet let úspěšně demokracii diskreditují!!
31. 07. 2010 | 13:32

Vico napsal(a):

No je legrační někoho vyzývat, aby svůj podpis pod Chartou 77, který učinil, "když šlo ještě o držku", odvolal :-) Vždyť jsou tu zástupy jiných, kteří by si mnohem více zasloužili být podepsáni pod Chartou, kteří to však z "těžko pochopitelných důvodů" před rokem 89 neučinili.

A tak příspěvek v 13:14:57 naprosto skvěle dokumentuje, proč nemůže být Ombudsmanem ideologicky rasově nečistá Šabatová, která je "nezaslouženě" podepsána pod Chartou, ale může a možná jím bude Daniela Kolářová příznivkyně pana JUDr. Němce.

Návrh "Furnisala" Subotky, našeho budoucího prezidenta, aby se ombudsmanem stala právě tato dáma, vypovídá o tomto pánovi s fyziognomií Neville Chamberlaina opravdu hodně.

Ale nechám toho. Nadávat sprostě se tady nesmí...
31. 07. 2010 | 13:35

Vico napsal(a):

oprava : Kovářová
31. 07. 2010 | 13:38

Jirka napsal(a):

Pokud pan Žák patřil k disentu týká se můj příspěvek i jeho!!! Disent demokracii zprofanoval taky vcelku úspěšně!!
31. 07. 2010 | 13:47

Naštvanýnaalexeabymutobylojasny napsal(a):

Alexi, kdybyste jen trošku, ale skutečně jen trošku, co,jen trošíčku přemejšlel, bylo vy vám to jasný - vyplývá to z textu. Stačí jen, dát dohromady několik množin.
31. 07. 2010 | 14:18

siven napsal(a):

Vzhledem k tématu článku bych si dovolil připomenout nechutně trapné hyenistické divadlo, které rozehrála paní Vesecká nad čerstvým hrobem pana Motejla, aneb: prošetřit, prošetřit: něco na něj přece musíte najít!!!

Jak to na mě působilo? S minimem nadsázky: Asi jako kdyby sériový vrah pár dní před rozsudkem sepsal v cele zuřivě útočný manifest proti nedávno pohřbené matce Tereze.

Asi tak.

Blahořečen budiž zasmrádlý český kocourkov.
31. 07. 2010 | 14:37

bela napsal(a):

Paní Dundáčková je dokonale nevhodným kandidátem - vzpomeňme si na její příspěvky v různých politických debatách - arogance, servilita... Paní Iva Brožová - postrádá pokoru, laskavost - viz její komentáře...
Jedině Anna Šabatová splňuje představu o empatické onbudsmanské funkci.
31. 07. 2010 | 14:43

nezmar59 napsal(a):

Nebylo by lepší tuto funkci zrušit?A pokud ne,mám návrh.Jmenovat pana Kocába,ten má přeci zkušenosti s ochranou práv občanů(některých),co vy na to?
31. 07. 2010 | 15:36

ld napsal(a):

Autor,

vše by štymovalo do puntíku. Jen ne ta Brožová.

Ústava ČR praví, že je neslučitelný mandát poslance a senátora. Nikdo nenapsal zbla, že knížepán z Orlíku se klidně nechal zvolit, tedy mu nastal souběh dvou mandátů. Nečetl jsem totiž, že by se toho senátorského letos v létě vzdal.

Když budu dále listovat v ústavě, nic tam o ombudsmanovi není. Zato je tam toho dost o volení, kandidatuře, podmínkách, lhůtách, atd.

Takže z hlediska ústavního pořádku, tedy alfy a omegy práva, je pochopitelně Brožová standartní kandidátkou. Ledaže bychom měli dvojí, trojí...právo, což zhusta sledujeme vůkol. Ale o tom jste nepsal.
31. 07. 2010 | 16:19

Buddy napsal(a):

je to tak jednoduché.Ombudsmanem by mohl být kdokoliv , kdo bydlí a má trvalý pobyt v Praze.Pražáci jsou zdrojem obživy celého národa.Když je nejhůře,tak vytopí i metro,jen aby měli venkovští bulíci co na práci.V Praze sídlí téměř samí velikáni i když ne vzrůstem.Ale činy.Co takový starosta,jeho cepín je už určitě trochu narezlý.Rád by se jistě zaťal do ombudsmanských sporů a hájil i bezdomovce.Zkrátka z Prahy nepřichází mráz,ale jen lehký opar lásky a vědomostního působení na široké vrstvy pracujících socek prostřednictvím soudruha Janečka.Mám je rád ty kluky pražský,určitě se mezi nima najde někdo ,kdo má alespoň VUML a nějakou tu školu a za posledních 20 let prokázal nezměrnou obětavost ve prospěch národa a to nejen českého,ale i vietnamského a cikánského.
31. 07. 2010 | 16:21

Acidburn napsal(a):

To Id: v Ústavě toho o ombudsmanovi skutečně mnoho nenajdete, to byste si totiž musel dát tu "práci" a pročíst ještě alespoň zákon o soudech a soudcích a zákon o veřejném ochránci práv. Pak byste pochopil, proč je Brožová nevolitelná. Kromě toho byste si mohl ušetřit čas a přečíst si názory fundovaných právníků, třeba na webu Jiné právo. Tam je k nalezení dostatek argumentů, proč český právní řád neumožňuje bez dalšího kandidaturu předsedkyně NS na post ombudsmana.

To Václav Žák: dle vaší "nestranické" logiky by nemohlo dojít k přijetí žádných zákonů (vždyť na "dobrých: zákonech by se měli shodnout všichni), jmenování žádných úředníků a k přijetí jakýchkoli důležitějších rozhodnutí.
Už se probuďte.
31. 07. 2010 | 17:35

ld napsal(a):

Acidburn,

víte, já si nejprve pročtu ústavu. To je jak s fotbalem; nejdřív se naučím jeho pravidla, pak začnu poučovat rozhodčí.

No, a když naleznu rozpor ústava versus zákon, je to jako v mariáši-velká dává. Takže lituju, nejdřív to musí souznít s 1/1993 Sb., pak ať tancují čerti.

Kromě Acidburna, je zde někdo další, kdož nerozezná právní posloupnost veřejnoprávních aktů?
31. 07. 2010 | 17:59

ld napsal(a):

A pardon, web Jiné právo nechám squaterům, J.Bokovi, gender bojovnicím-(ům), a Melčákovi.
31. 07. 2010 | 18:03

Osadní sdružení Třeboradice napsal(a):

K dobře zpracované bilanci funkce může mít každý svůj názor, - nejvíc děsí ten - který nemaje možnost prosadit svého kandidáta - hodlá funkci VOP zrušit. Skoro je jasné odkud rušitel funkce pochází... V textu pana Žáka mi chybí podstatná maličkost... Výkonem funkce pan Motejl všechny střidající se stranické mocnáře děsit přesto, že Ombudsman mnoho pravomocí - nemá.
Mél jsem příležitost znát názory pana Motejla a dnes i jeho zástupkyně paní Seitlové...
Nemusíte věřit (což platí i pro autora)- ale současný úřad VOP právě u orgánů MVČR iniciuje kauzu - podstatnou pro komuální volby.. Usiluje o sladění pravidel jednání samospráv (JŘ)- které jsou v mnoha už šetřených případech shledány protiprávní... Bylo už zkoumáno víc než 650 jednacích řádů - z nich 130 v rozporu s ústavním pořádkem a Listinou...
31. 07. 2010 | 18:18

Valaška napsal(a):

Jsem pro JUDr. Dundáčkovou, jediná nebyla angažovaná v KSČ jak ostatní kandidáti a právo je její doménou.
31. 07. 2010 | 18:42

Pepan napsal(a):

Valaška: Souhlas. Šabatová podporující antidiskriminační zákon, který zavádí do našeho právního systému presumpci viny, nemá na místě veřejného ochránce práv co dělat. Dokonce si troufnu tvrdit, že je to svým způsobem zvrhlé.
31. 07. 2010 | 19:00

Alex napsal(a):

Naštvaný
Je možné, že mám dlouhé vedení. Vaše množiny jsem snad chápal a pokud dobře, pak jsem Vás nechápal a nepochopím.

Valaška
No ona může být u nás ombudsmanem zřejmě i ta valaška.
31. 07. 2010 | 20:11

Harry napsal(a):

Máte pravdu, pane Žáku, je to tristní, trapné, smutné,....a nemůžeme s tím nic udělat, navíc nám na Hrad zvolili individuum, kterému nikdy nešlo o bližního. Nepochopitené, o etickém principu nemluvě. A disidentství je v současnosti větší stigma než rudá minulost. Má absurdum hranici?
31. 07. 2010 | 21:16

RA napsal(a):

zkrátka ,dle pana Žáka musí být ombudsmanka levicová, z tábora pravdy a lásky. Nedej Bože,aby měla blízko k pravici a natož k prezidentovi, takovým vyvrhelům. Tito vyvrhelové ale vyhráli volby, takže co teď,nařídit jim zvolení Pí.Šabatové, dokopat je k tomu zvolení naším nezávislým,investigativním tiskem, tak si to zřejmě představuje pan /soudruh/Žák, pěkně po bolševicku.
01. 08. 2010 | 01:07

Karla* napsal(a):

Pro ty, kdo o tom chtějí přemýšlet:

http://www.ochrance.cz/vere...
a dále, tuším, § 74 odst 2 zák.6/2002 o soudech a soudcích.

Zastávám názor,že dr. Ivu Brožovou bychom si pro potřeby justice měli naklonovat. Je inteligentní, precizní, nestranná a nestranická. Umím si ji představit jako prezidentku této země, pokud by o to stála.

to Id:
Ale co se dá dělat: z pohledu platných paragrafů si myslím, že sice kandidovat samozřejmě může, ale kdyby byla zvolena, nebylo by jí to nic platné, protože by se nemohla po zvolení do deseti dnů z funkce soudkyně vyvázat, ani kdyby odvolala samu sebe, tudíž by nemohla složit slib a ujmout se fce ombudsmana a zvolení jako by nenastalo, i kdyby dostala všechny hlasy. JE tedy nevolitelná z formálních důvodů, kvůli souběhu těch lhůt.
Kdo ví, jak to s tou kandidaturou navrhovatelé mysleli- ono není všechno zlato, co se třpytí - mohl to být i průhledný manévr, jak ji připravit i o funkci soudkyně, kterou může vykonávat ještě 11 let. (Ješitní se mstí, protože se nejsou schopni vyrovnat s tím,že se zesměšnili sami.)
Smýšlet o paní dr.Brožové, že na něco takového naletí, to ovšem mohou jen hlupáčkové, nadšení svou dětskou rafinovaností.V růyných taženích proti dr. Brožové jsou nakonec vydycky přítomny nejaké osobní ambice.
Jistě je z útoků na svůj post otrávená a chtěla se "uhnout" a dělat jinde smysluplnou práci. Jenže inteligentní ombudsman znalý práva tak, jako ona, by byl pro naše politiky a státní správu na všech úrovních těžká váha, zvlášť, pokud by si byl schopen získat autoritu právě profesionální praci. Ostatní kandidáti jsou proti ní čajíček a hrozí jim, že se kdykoli kvůli emocionálnímu ladění svých osobnosti, ambivalentnosti přístupu k ústavním demokratickým principům a nedostatečné apolitičnosti znemožní sami.( Dobrou ombudsmankou by podle mých nároků na rozum, odbornost a osobní statečnost mohla být i Hana Marvanová - pro vůli dotahovat věci do konce.)

Nu, naše mocenská garnitura se spolu s vždy loajálními médii snaží vytvořit atmosféru, že ombudsman je jen něco jako laskavá chůva bez pravomocí,aby ten úřad , nakonec stejně jako senát, zlehčili, aby posílilo mínění , že tyto instituce nepotřebujeme. I tak se dělá proaganda - v ovlivňování mínění politicky naivní veřejnosti jsou naše média a sociologické agentury přeborníky.
01. 08. 2010 | 03:20

DavidS napsal(a):

Harry
V ČR nemá. Jak by mohlo, když ten obyčejný člověk během svého života aplauduje Masarykovi (jeho fotr mu stihl i nadávat), pak ho zatracuje, potom rovnou hajluje, vítá Rusáky a vzývá Gottwalda, Dubčeka, Havla a skončí na dně u Klause.
Ten navrhuje Dundáčkovou, která se nejvíce "proslavila" lhaním a zatloukáním o své dovolené. Ombudsmanka jako stehno.
Sobotku jsem z nějakého důvodu považoval za celkem fähig personu v ODS. Nápadem s Kovářovou mi způsobil těžký budíček.
01. 08. 2010 | 03:54

ld napsal(a):

Karla*,

ten spor a rozpor jste popsala velmi dobře, je to prostě tak. Při zvolení Brožové by pak do 10 stanovených dnů by ukončila soudcování, následně složila slib ochránce. Jasně, do lhůty by zasahovali různí Klausové, justiční mafie, aby vyrobili obstrukce, a Brožová by pak neměla ani jedno. Pak by toto evidentní porušení ústavy musel řešit Ústavní soud ČR.

Souhlasím s vámi, že Brožové zbylí kandidáti nesahají ani po kotníky.
01. 08. 2010 | 08:03

K.Růžička napsal(a):

-je to hezké se takto vykecat, ale nic
to neřeší... K.R.
01. 08. 2010 | 08:26

zahara napsal(a):

Pane Žáku,děkuji za článek ...

a co přímou volbu ombudsmana? :-)
01. 08. 2010 | 15:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kdo nepochopil, že nápravu věcí veřejných je nutno udělati na platformě záladních lidských práv a svobod, je buď mamlas nebo bolševik.

Václav Žák
D.O.S.T. dobrý blog. Díky.

Zvláštní. Ta kampaňovitá aktivistka Dundáčková - nejsou ti, kteří ji kandidovali náhodou titíž, co stojí za těmi různými Lajosi Bácsi, Koláčky, Koženými, Mrázky, Řebíčky.... ?

Mě se zdá, že jo.

Ale nedivil bych se , kdyby nakonec uspěla a to i díky hlasům komunistů.
Bylo by to , vzhledem k mým předchozím větám pro tenhle establishment signifikantní.
01. 08. 2010 | 20:03

hovorka11 napsal(a):

Co jsem si všiml, tak našemu prezidentovi skutečně jdde o znehodnocení funkce ombudsmana. Nijak se nekryl názory o jeho zbytečnosti a neoliberálními názory o nebezpečnosti občanských
aktivit, které se snaží dusit "svobodou a demokracií" (jsem přesvědčen že pro omezený okruh lidí ovládající pohyby peněz a politiku).
Ve své podstatě zcela musím souhlasit, že chce trvale znehodnotit funkci ombudsmana a kandidace paní Dundáčkové, která zneužila peníze občanů pro rekreaci své rodiny v zahraničí je jen toho důkazem.
Proti tomu J. Bok je člověk, který je naprosto nevhodný svým působením "zmateného člověka" Jeho dopisy (stížnosti) mají zmatený obsah bez kostry a leckdy je těžko pochopit o čem vlastně mluví.
Nedovedu si představit, že jakýkoliv soudný člověk, by mohl tyto dvě osoby doporučit na tak významnou funkci. Snaha o degradaci je od Klause zcela zřejmá !!
01. 08. 2010 | 22:21

DavidS napsal(a):

hovorka11
Je vhodné se též zamyslet nad tím, kdo ze slušných lidí by stál o to, být nominován panem Klausem. Stejné s volebním leadrem pražské ODS.
01. 08. 2010 | 23:41

Klára napsal(a):

Domnívám se, že s tím požadavkem "nestrannosti" je potřeba zacházet podstatně opatrněji. Každý je nějakým způsonem "stranný" - už prostě proto, že má svůj vlastní názor, svoje priority, způsob uvažování. Na této "stranickosti" bude záležet na tom, kam a jak úřad ombudsmana povede (stejně jako kterýkoliv jiný úřad).
Z tohoto hledidska je samozřejmě i místo ombudsmana místem POLITICKÝM a jako s takovým musí být s ním zacházeno. Kdyby místem politickým nebylo, tak by ombudsman byl volen jiným způsobem než tak, že kandidáty navrhuje exekutiva (president) a zákonodárná moc (Senát) půl na půl a volbu samotnou provádí moc zákonodárná.
Z tohoto hlediska byli také všichni kandidáti různě politicky orientovaní, a to včeně paní Šabatové...
Podle mého názoru není legitimní požadovat od ombudsmana nestranickost, ale komunikaci se zbytkem světa bez ohledu na jeho vlastní stranickost...
02. 08. 2010 | 07:40

hanah napsal(a):

Žák

pane Žáku, píšete zde o "pomýlení" JUDr. Dundáčkové ve vztahu k Radě
pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato záležitost ji ve vašich očích diskvalifikuje pro funkci ombudsmana.
Naproti tomu paní Šabatová, která nemá patřičné vzdělání a která se ostudně a naprosto neprofesionálně angažovala v kauze "Anička z Kuřimy" je pro vás kandidátka vhodná, neboť byla vězněná....
To je opravdu zvláštní přístup.
02. 08. 2010 | 10:20

hanah napsal(a):

Žák

Ještě dodatek - vy, jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání budete patrně něco vědět o "nestrannosti a nestranickosti" všech zvolených členů, že ?
Asi stejně "nestranický" může být kandidát na ombudsmana.
02. 08. 2010 | 10:25

mb napsal(a):

ombudsman = zbytečná funkce nikým nevolených elit, náš stát funguje bezchybně proto je ombudsman zbytečný, a naprosto ale naprosto falešný mmmm mmmm
02. 08. 2010 | 12:59

eva napsal(a):

Jsem pro Annu Šabatovou. Má zkušenosti a cit pro slabé a neprávem postižené. Zní to jako banalita, ale nějaká nezávislá korekce byrokratických postupů v naší republice musí být. bezpodmínečně!
02. 08. 2010 | 13:53

ld napsal(a):

hanah,

Anička z Kuřimy? Takhle by to nenapsal ani Mustafa of Jungle, vy vzdělaná z textů navštívenek.
02. 08. 2010 | 14:08

hajek napsal(a):

Ctu dikuzi a nejsem prekvapen nazorem na Klause,je to clovek,ktery se ukazal jako podrazak.A ja si myslim,ze spolupracovnice pana Motejla,pani sabatova s disendu by byla nejvhodnejsi kandidatkou.Ale je tady ods a Klaus a dalsi ,mozna i KSCM aby se lide nedomohli prava.Takto je dnes republika nastavena a Ti mocni udlaji vse,aby jim do tech zlodejen nikdo nemohl mluvit a silu a penize na to maji.Bohuz
03. 08. 2010 | 15:32

Kohout. napsal(a):

Nebýt hloupého českého stáda, tak je ombudsman dávno navržený.
04. 08. 2010 | 06:18

John Bok napsal(a):

Ne že bych se musel hájit, vyvracet nepodložené reakce nudících se grafomanů, nebo že bych měl potřebu oponovat jedinému spravedivému a věci znalému Žákovi, který mi připomíná některé levicové chartisty, kteří měli, ještě když byli komunisty, vždy pravdu a mají pravdu vždy, i když čas ukáže, že ji neměli. Bohužel neni v nich pokora, jen to jejích neomylné přesvědčení o tom, že jen jejich názor je ten pravý. To že Václav Žák překrucuje skutečnost , dehonestuje spolek Šalamoun, jen pro jeden zasvěcený postoj ve věci "katerského prince", neboť na rozdíl od něj a všech těch novinářských klepen byli členové spolku, coby zmocněnci, přítomni při přelíčení z něhož byla vyloučena veřejnost a že zároveń mlčí o šestnáctiletém úsilí a obětavosti členů spolku při snaze pomoci obětem policie a české justice, jednoznačně dokládá, co je Žák zač. De fakto jeho pomluva je poctou, pro ty, které haní.Kdyby mne chválil, zapochyboval bych o sobě, že je se mnou něco v něpořádku. Aby někdo uvažoval a jednal jako bolševik, nemusí být komunistou - je to dáno mentalitou.Proto také zamlčuje, že pani Dundáčková nezištně, nejen formálně ale fakticky afinančně pomohla mnoha lidem v nouzi nebo v nelehké životní situaci.
Pro ostatní zmatené diskutery:nebyl jsem v KSČ ani v SSM, nepřispívám do žádných blogu, neboť neposkytuji duševní stravu těm, kteří čekají jen na to, aby jiné nepodloženě a plní mindráku uráželi a pomlouvali.A na tvrzení pana Hovorky, nebo jak se ten chudinka jmenujemohu jen konstatovat: má podání a mé stížnosti jsou tak zmatené, že díky jim bylo mnoho naší spoluobčanů oběma prezidenty omilostněno, nebo díky mé zmatenosti byly nejméně šesti ministry spravedlnosti podány desítky stížností pro porušení zákona, které v nemále míře uspěly u Nejvyššho soudu. Takže prosím neplácejte pitomosti a mluvte pravdu. Neanonymně John Bok

K poznámce anonyma
05. 08. 2010 | 14:27

Anna napsal(a):

Pan Motejl byl poslední slušný politik v této zemi
06. 08. 2010 | 11:04

Jaka napsal(a):

Už jen adorace paní Šabatové mě odradila to dál číst. Vážím si jí a vždy jsem si jí vážila, ale Kuřimskou kauzou se NESKUTEČNĚ diskvalifikovala. Člověk, který se takto nechá opít rohlíkem, se na tuto funkci absolutně nehodí. Taky si vážím Johna Boka a s jeho příspěvkem souhlasím, ale nejvíc bych si přála paní Dundáčkovou, je to neskutečně férová ženská se správným vzděláním
06. 08. 2010 | 14:34

janahamplova napsal(a):

V diskuzi kolem ombudsmana mi schází další jméno - Jitka Seitlová, zástupkyně ombudsmana. Z osobní zkušenosti a své advokátní praxe vím, že je to pracovitá, inteligentní a kultivovaná dáma s nadhledem, nespojená s žádnou partají, výrazná osobnost úřadu už dlouhou dobu, řešící případy do důsledku a nesmlouvavě, a ctící zákon i dobré mravy (slovy práva) - a jen to, že za ní nestojí žádné politické lobby, způsobilo, že není tzv. ve hře. A právě proto by měla být. Nemohu říci, že by jiná jména byla špatná - jméno Jitka Seitlová se mi však jeví zcela bezkonkurenční - dokázala to vlastní prací v samotném úřadě, o který se dnes "hraje".
08. 08. 2010 | 04:17

PDG napsal(a):

Docela dobře by naše horní neomylné proháněl Petr Cibulka.To je Nebojsa a je pravicový.Co na to říká velké i drobné ptactvo?
08. 08. 2010 | 19:08

Baba Jaga napsal(a):

Vážená paní Hamplová, koukám, že se věnujete nejen svým, ale i jiným blogům, takže to s Vašim časem není tolik zlé. Vy znáte, prosím, někoho, komu konkrétně úřad ombudsmana pomohl - či snad přímo paní Seitlová? Ona ta strana, za niž kdysi kandidovala do senátu, docela neslavně zanikla - nebo se mýlím?
12. 08. 2010 | 20:29

Yossarian napsal(a):

Já to tady čtu a nestačím se divit. Odkdy je důležité, zda je ombudsman levičák či pravičák?! Ombudsman nemusí být ani právník, na to má kohortu spolupracovníků. Ombudsman musí být hlavně (alespoň dle mého názoru) člověk morálně neposkvrněný (tj. nečlen žádné současné strany) a hlavně člověk empatický, schopný chápat problémy jiných - i proto byl Motejl tak dobrý, protože splňoval výše uvedené.

Mám-li to probrat postupně, tak:
- paní Dundáčková je zcela jasná trefa vedle, role Klausovy podržtašky je s morálním kreditem funkce ombudsmana naprosto neslučitelná, anžto Klaus je klasický technolog moci.
- paní Brožová je sice dobrý právník a soudce, ale dle mého jí chybí schopnost empatie
- pan Bok - i s ohledem na jeho zdejší výplod - není vhodný kandidát. Místo diskuse umí jen urážet a nejspíše považuje funkci za cíl (jímž rozhodně není).
- paní Šabatová mně svými názory nesedí, ale je schopná jednat proti většinovému názoru (což prokázala nejen v dobách minulých) a hlavně si NIKDY nezadala s mocí.
- no a a paní Kovářovou považuji za špatný vtip, tato dáma by měla chodit kanály a ne se hlásit o důvěru kandidaturou na ombudsmana.
23. 08. 2010 | 22:45

Kdo Vam DIKTUJE v CR aneb probudte se! napsal(a):

29. 08. 2010 | 19:49

Čech napsal(a):

Dobře napsaný článek,který dobře dokumentuje žalostný morální stav v naší společnosti,nemorálnost u politiků...
30. 08. 2010 | 07:47

Četl napsal(a):

...pro John Bok,
jste horlivý, jako nejlepší svazák za Gottwalda...
huba Vám jede jak mlátička...
30. 08. 2010 | 07:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy