Akreditační všeználek,egyptologie a svoboda slova

31. 12. 2013 | 13:38
Přečteno 5318 krát
Kde končí názor a začíná pomluva?

Stanice Plus veřejnoprávního rozhlasu odvysílala 27. prosince komentář Petra Žantovského o kauze neudělení akreditace magisterskému studiu egyptologie na FF UK Praha.
http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/petr-zantovsky-akreditacni-vseznalek--1296926
Takové komentáře po mém soudu nedělají stanici dobré jméno.
Jde o 3 okruhy problémů. Prvním je názor na účel Akreditační komise. Druhým případ neudělení akreditace navazujícímu magisterskému studiu egyptologie a třetím používání argumentu ad hominem k znectění cílové osoby. Začněme tím, k čemu slouží Akreditační komise. Podle komentátora jde o nesystémový institut. Vskutku originální názor. Takové instituty existují všude ve vyspělém světě, v Evropě i v USA. O kvalitě působení škol nemůže rozhodovat stát, protože by to znamenalo politickou ingerenci do chodu vysokých škol. Proto musí existovat mechanismus, kterým se provádí vyhodnocení kvality vysokých škol a poskytuje se jim právo vyučovat určité studijní programy a udělovat tituly, jež stát garantuje. Akreditační komise je nezávislou institucí, jejíž rozhodování nesmí podléhat tlakům ani politiků ani škol. Akreditační komise České republiky je členem Evropského sdružení akreditačních komisí (ENQUA) poté co prošla jejich náročným hodnocením (poznamenejme, že na Slovensku akreditační komise neprošla). Protože stát garantuje kvalitu titulů, jež uděluje, odpovídat v posledku musí státní orgán, tedy v tomto případě Ministerstvo školství. Ministerstvo může akreditaci neudělit i v případě, že to Akreditační komise doporučí, nemůže ji ale udělit bez jejího kladného stanoviska.
Myslím, že je patrné, že autor komentáře nemá vůbec tušení, o čem ve svém komentáři mluví.
V případě egyptologie došlo k problému, kdy původně pětileté magisterské studium bylo v souladu s požadavky fakulty rozděleno na 3 roky bakalářského studia a na dva roky navazujícího magisterského studia. Bakalářské studium bylo bez problémů akreditováno před třemi lety. Žádost o navazující magisterské studium egyptologie předložila fakulta až letos, ale nedostatečně promyšlené: existovalo riziko, že do navazujícího magisterského studia egyptologie by mohli být přijati studenti z jiných bakalářských oborů, kteří by ovšem nebyli schopni egyptologii smysluplně zvládat. Na druhé straně Źádost tak umožňovala, aby magistrem politologie mohl být student, který by absolvoval 2 semestry navazujícího magisterského studia egyptologie (žádost předpokládala, že student bude studovat zároveň i další obor, tj. předpokládalo se dvouoborové studium), aniž by měl dostatečný základ ze studia bakalářského. Akreditační komise ji proto musela zamítnout, přičemž ve veřejně dostupném zdůvodnění nezpochybnila úroveň egyptologie v České republice. Výtky se týkaly pouze úrovně zpracování žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studia. Když se pětileté studium strukturuje na bakalářské a navazující magisterské, dochází k takovým chybám nezřídka. Akreditační komise ve všech takových případech postupuje stejně.
Kdyby se komentátor obtěžoval podívat do zápisů Akreditační komise či zvednout telefon, mohl si tyto informace ověřit během několika minut. Mohl také zjistit, že se všichni aktéři, tj. egyptologové, vedení fakulty i univerzity ještě před Vánoci sešli se zástupci AK a fakticky námitky Akreditační komise uznali s tím, že žádost přepracují. Pak by ovšem nemohl napsat takový komentář, jaký napsal: po invektivách o všeználkovství Akreditační komise by v něm nemohlo být stopy.
Stejně tak by nešlo obvinit z všeználkovství předsedkyni Akreditační komise a snažit se její kvalifikaci zpochybnit tím, že ředitel ústavu, v němž pracovala, byl spolupracovníkem StB.
Co se týče předsedkyně, jsou fakta následující:
Vystudovala historii a ruštinu na Filozofické fakultě UK v Praze sice v letech normalizace, ale u profesora Hrocha, což byl mezi vědci, kteří se v těch letech pohybovali na poli sociálních věd, ojedinělý případ. Jeho práce o nacionalismu získaly ve světě srovnatelné renomé s pracemi například oxfordského prof. Ernsta Gellnera. V Orientálním ústavu ČSAV se specializovala na Latinskou Ameriku, a jak se posléze ukázalo, bylo to vkladem do budoucnosti, o kterém v osmdesátých letech nemohla mít ani tušení.
Ve Španělsku a pak v Latinské Americe se v sedmdesátých a osmdesátých letech hroutily autoritářské režimy, a probíhaly pokusy o tu více či méně úspěšné přechody k demokracii. Procesy vzbudil živý zájem vědců a na toto téma vznikla celá řada teoretických prací: badatelé jako A. Stepan, Juan J. Linz, Philippe Schmitter se zabývali jak tím, jak se hroutí demokracie, tak obrácenými procesy přechodů k demokracii a studovali úskalí konsolidace demokracie.
Protože v rámci vědecké výchovy se Vladimíra Dvořáková zaměřovala na moderní dějiny zaměřené na iberoamerikanistiku, měla velkou výhodu, že v době, kdy po rozpadu východního bloku začaly k demokracii přecházet i země střední a východní Evropy, disponovala solidním teoretickým základem, který jí dovoloval analyzovat politický vývoj nejen na základě pocitů či jednoduché ideologie, ale na základě propracované teorie, analyzující instituce a procesy probíhající nejenom u nás, ale ve všech zemích, které se na tuto cestu vydaly. Stala se první profesorkou politologie v České republice a v letech 2003-2006 ji mezinárodní politologická komunita zvolila do funkce viceprezidentky Mezinárodní politologické asociace. V současnosti se zabývá problematikou fungování státu, nastavením kontrolních mechanismů institucí zodpovídáním se politiků, tj. tím, jak omezit prostor pro korupci.
Je celkem normální že lidé s takovým profilem lidem s jiným profilem vadí.
Některým „podnikatelům“ ve vzdělávání vadí celá Akreditační komise.
Otázkou ovšem zůstává, proč veřejnoprávní rozhlas dává prostor k šíření komentářů plných nekvalifikovaných a neověřených informací hraničících s pomluvou. Je snad tohle naplněním práva na svobodu slova?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

xy napsal(a):

A přitom stačilo napsat jen "Petr Žantovský."
31. 12. 2013 | 14:00

Libertad napsal(a):

Petr Žantovský se může -jako manipulátor veřejného mínění- uživit pouze v našem Absurdistánu. Na východě by ho neptřebovali, tam řeší "problémy společnosti" jiný, i mužnými způsoby. Na západě by pan Žantovský mohl vyhledávat odbormíkům knihy v archivech a depositářích. Musel by su však doplnit vzdělání.

S pozdravem

Sidonio Libertad

P.S. Proč zaměstnávají pana Žantovského v rozhlasu PLUS, dříve Rozhlas č. 6, nikdo neví. Snad pan Ředitel Duhan něco ví. Ale ten nepoví.
31. 12. 2013 | 14:13

zemedelec napsal(a):

Pane Žák.
Tak,tak,dotknout se bohyně učenosti,když se její sláva hvězd dotýká,tak si člověk může připálit prsty.Proč nejmenujete ty učence z fakulty,kteří na ten problém zadělali.
31. 12. 2013 | 14:22

JiB napsal(a):

Dobrý blog, díky za něj!

Někdy by bylo možná dobré okomentovat i hlavní zpravodajství ČT.
31. 12. 2013 | 14:25

xerox napsal(a):

se dneska roztrh pytel s blogerama ... stejskal nedávno udělal audit a vy mu to všichni ty jeho sčorty kazíte ... :-)
prej žantovský něco žbrebt někde ... inu silvestr ... :-)
31. 12. 2013 | 14:31

Al Jouda napsal(a):

To je ovšem velká škoda, že jsme paní prof. Dvořákovou nezvolili za prezidentku místo Václava Havla :)))))))
31. 12. 2013 | 14:50

Jane Ruml napsal(a):

Díky moc za tento blog!!!!
31. 12. 2013 | 14:51

petrof napsal(a):

ono je to těžké, autor coby chartista, zastává názor, že jen tito "vyvolení" mají, jako jediní, ten správný světonázor na politické dění. A pan Žantovský dává naopak přednost svobodně volené pluralitní a demokratické společnosti.
Jo, a s tou Dvořákovou jste přišel dnes, na Silvestra, v ten pravý čas.
Opravdu jste pobavil .....např. jak po vypracování dizertační práce disponovala solidním teoretickým základem, který jí dovoloval analyzovat politický vývoj nejen na základě pocitů či jednoduché ideologie, ale na základě propracované teorie, analyzující instituce a procesy probíhající nejenom u nás, ale ve všech zemích, které se na tuto cestu vydaly. (sic)
Jestli to vidíte takto, tak to potom jóóóóó.....
31. 12. 2013 | 14:52

ari napsal(a):

Trochu si zakádrujme:
Všichni víme, že Vladimíra Dvořáková byla členkou totalitní KSČ (v době okupace země armádou SSSR, v době, kdy jiní, např. současný prezident Zeman, proti totalitě naopak vystupovali).
Všichni, kdo Vladimíru Dvořákovou znali jako studentku, vědí, že byla mimořádně aktivní a snaživou svazačkou a komunistkou. V komunistické ideje ovšem zjevně nevěřila - aktivní členství v KSČ chápala především jako možnost, jak nezůstat pouhou učitelkou ruštiny, jak prakticky ve světě uspět.
Tohle všechno Dvořákovou nijak nesnižuje. Takhle se chovala vlastně celá její generace - pro lidi, kteří dospívali v 70. letech snad ani jiná možnost nebyla představitelná.
Když se jiné možnosti otevřely, Dvořáková se se nevrhla na vydělávání peněz, zůstala u své odborné práce. Je pilná, pracovitá a docela (na české poměry) i invenční. Udělala řadu kompromisů (jaké musí v životě udělat každý), ale nikdy se vysloveně neušpinila.
Dvořáková je mi sympatická. V jádře ovšem zůstala tou snaživou komunistkou, upocenou a brýlatou studentkou se zjevnou nadváhou, která se těžkopádně a zadýchaně snaží uspět. Děsí ji představa, že se octne na straně zla. Je tedy poctivá, ale snadno manipulovatelná.
Ale nepotřebujeme dnes nejvíc ze všeho takové lidi? Lidi, kteří prostě dobře a podle možností i poctivě udělají svou práci - a kteří mají snahu udělat (pro ostatní) i něco navíc?
- - - - - -
zemedelec:
Přepisování vrácených akreditačních návrhů patří ke každodenním kratochvílím humanitního učence. Je to prostě něco mimo obor, z čeho nekyne prestiž ani peníze, tak se hledá ten největší moula (poctivec) na katedře/ústavu, který se toho ujme. Špatně to dopadá buď proto, že je to skutečně moula (tj. není schopen si dohledat požadované parametry) nebo proto, že je schopnější, než se myslelo (tj. se na to vykašle a věnuje se své odborné práci).
31. 12. 2013 | 15:02

metody povědomé napsal(a):

Vždycky je dobré novináříka opravit, neb zřídkakdy stihne uvážit všechny zřetele a vyvážit sdělení aby nepadalo tam nebo onam.

Tady ale Žák vyhrožuje Žanťákovi silou (jak se začne zmiňovat pomluva, jde o jasnou nezastřenou hrozbu) a kde se vyhrožuje silou, jde obvykle o moc.
To staví jinak hezky vypracovaný text do maličko jiného světla.

Taky se vtírá otázka, jestli tak vehementně obhajovaná osoba opravdu v takové míře napravila naše školství (když se UK pohybuje na tom asi 4000. místě) a jestli tolik přispěla k "nastavení kontrolních mechanismů institucí zodpovídáním se politiků", jak to pan Žák hezky formuloval, když těch politiků vidíme tolik, ani se zodpovídají.

Jestli to není od Žáka trochu moc PR najednou, a ještě ta pěkná normalizační otázka "kdo to dovolil".
31. 12. 2013 | 15:11

zemedelec napsal(a):

Pro ari.
Je to znát,když to napíše člověk obeznámený z chodem na fakultě.
Já jsem se domníval,že i v takové věci,jde v prvé ředě o dobré jméno fakulty,ale i profesorského sboru.
Přeji příjemnou silvestrovskou zábavu.
31. 12. 2013 | 15:22

metody povědomé napsal(a):

ari
Tohle už vám věřím spíš, než panu Žákovi jeho šavlové tance.

Ještě jsem si nepřečtl Žantovského výplod, abych posoudil, kdo si začal s děláním bububu.
Ale kdyby nešlo o pozice, nic bychom se nedozvěděli, ne?
31. 12. 2013 | 15:24

Sláma napsal(a):

Pane Žáku, ač většinou s vámi nesouhlasím, dnes vám dávám za pravdu.
Žantovský patří do ranku lidí, kteří se domnívají, že by měli mít za své bývalé "zásluhy" doživotně různé výsady a nemohou se smířit s tím, že už po nich ani pes neštěkne.
V příspěvku pana Žantovského je řada podpásovek, které svědčí o jeho špatném charakteru.
Především jeho pseudorgument, že vedoucí dizertace paní Dvořákové byl spolupracovníkem StB. Má nás pan Žantovský za hlupáky? Měl to onen pán snad napsané na čele? Podle některých údajů bylo až 40% tzv. disidentů spolupracovníky StB (mnozí byli vedeni v těch svazcích, které StB či později Sacher skartovali). Nemělo by to být v logice pana Žantovského důkazem o jeho vlastní nevěrohodnosti?

Na druhou stranu si myslím, že současný způsob financování a řízení jak školství, tak i vědy je špatný. My, daňoví poplatníci na něj platíme nemalé částky, ale nemáme sebemenší možnost děj věcí ovlivňovat. Takto to ve světě nechodí, tam mají ti, kdo to celé platí, mnohem větší kontrolu.
U nás se v řadě ústavů Akademie věd ČR či na fakultách "zapouzdřila" parta, která tam přišla hned po revoluci, pomalu si tam zahnívá a nikoho z venku k sobě nepustí.
Znám katedry, kde se neustále točí v čele dva vedoucí, obklopeni neschopnými lidmi, které si k sobě vybrali právě pro jejich neschopnost, aby je neohrožovali. Totéž platí i pro některé ústavy AV ČR.
Výsledkem je prudce se snižující úroveň absolventů vysokých škol, stejně jako smysluplnost výzkumu v Akademii - molochu, který byl vybudován podle sovětského vzoru!
31. 12. 2013 | 15:32

metody povědomé napsal(a):

Už přečetl.
Opravdu si zas nedává pozor na ústa a kádruje.
Lacině.
Každý jsme měli nějaké učitele, s někým spolupracovali a zabývali se nějakými podporovanými nebo trpěnými otázkami.
Dnes nápodobně.
31. 12. 2013 | 15:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Dovoluji si upozornit pana Slámu a další, že si podle všeho pletou Petra Žantovského s Michaelem Žantovským.
31. 12. 2013 | 15:47

Jive napsal(a):

Doporučuji si přečíst některé články P. Žantovského, když se stal šéfredaktorem Melodie. Toť vše.
31. 12. 2013 | 15:54

xerox napsal(a):

svatá pravda mistr stejskal ... není žantovský jako žantovský ... i já jsem podlehl tomuto zombie s koulejícíma očima , vyjadřujícím se nesmrtelným - ééééé ... :-)
31. 12. 2013 | 16:05

Občan napsal(a):

Vystudovala historii a ruštinu na Filozofické fakultě UK ... v Orientálním ústavu ČSAV se specializovala na Latinskou Ameriku...

Co má společného ruština a historie s Orientálním ústavem???
Co má Orientální ústav společného s Latinskou Amerikou???
Co má s Latinskou Amerikou společného absolvování ruštiny a historie???

Předsedkyně AK je jasnou ukázkou toho, že je úplně fuk kdo jde co studovat, co nakonec absolvuje a čím se poté živí.
A je jí tedy úplný kulový do toho, kdo a kdy půjde studovat egyptologii.

Česká republika patří v egyptologii mezi světové prvničky a vedení katedry je tedy jistě dostatečně svéprávné, aby si umělo samo vybrat mezi studenty vhodné kandidáty pro studium egyptologie. To "zdůvodnění" AK mi připadá hodně zástupné; zvlášť, když FHS schvaluje kdejaký paskvil jenom proto, že si ho přeje "vyučovat" kdejaký "zasloužilý disident" - názorným příkladem je "havlologie" pro Putnu.

Takže by spíš stálo za to zjistit, komu vadí výuka egyptologie jako taková. Mohlo by totiž jít i o objednávku některé z konkurenčních kateder v zahraničí.
31. 12. 2013 | 17:06

metody povědomé napsal(a):

Jive
Pak byste měl ovšem připomínat i různé londýnské korespondenty a haldu dalších lidí.
Četl jsem, pravda, radši Gramorevue. Byla víc k věci.
Jak říkám, každý jsme měli své cesty a známé.
V rovině pracovních preferencí pro mě víc znamenali Jirka Černý a Petr Dorůžka.
A zase si můžete užít, jestli ještě bdíte.
31. 12. 2013 | 17:25

strýc virus HxNx napsal(a):

hehehe, tady se to věru prožantovskovalo.
kerý je kerý, ten Žantovský?
Melodii jsem nečet, nepamatuju, před léty jsem ji příležitostně kupoval, ale nemám ji na rozdíl od jiných časopisů valně archivovánu.
Michael Ž. je všelijaký panáček. ale co umí, tak dobře překládat z angličtiny zajímavé knihy.
nebo to alespoň kdysi uměl.
31. 12. 2013 | 17:26

Sláma napsal(a):

Musím přiznat, že mě pan Stejskal nachytal, opravdu si pletu Petra a Michaela Žantovského.
Omlouvám se tedy Michaelu Žantovskému. Mnoho to ovšem na obsahu mého sdělení nemění. Argumenty, které uplatnil Petr Žantovský ve svém článku byl nečestné a nesportovní a také hloupé.
31. 12. 2013 | 17:41

Dr. No napsal(a):

Akreditační orgány sice existují leckde na světě, nikde je ale nenapadlo detailně schvalovat 8700 studijních oborů v 21 lidech. Běžné je schvalovat kvalitu vnitřních postupů, podle nichž univerzity tvoří své studijní programy.

Ať si myslí autor co chce, pravda je, že čeští egyptologové velmi dobře vědí, co jejich studenti potřebují aby byli v terénu něco platní. Akreditační komise o tom ví houby a to včetně svých subkomisí. A to bez ohledu na jakákoliv formální pravidla a blogerské úvahy.
31. 12. 2013 | 17:44

Baba Jaga napsal(a):

Znám pouze pana Žantovského z překladů detektivek - to je tuším Michael. O Petrovi Ž. tu čtu poprvé, byť rozhlasový poplatek platím pravidelně, leč neposlouchám.
Věřím, že zvítězí zdravý rozum a úroveň naší egyptologie i s potřebným vzdělávacím zázemím zůstane zachována.
31. 12. 2013 | 19:13

Ládik!!! napsal(a):

Babo Jago,
všechno nejlepší do nového roku. A všem lidem dobré vůle taky.
31. 12. 2013 | 20:09

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 20:09
I Vám téhož. Dobrou vůli zde máme jistě všichni.
31. 12. 2013 | 20:39

Bestia triumphans napsal(a):

Kdo opravdu je Petr Žantovský
Do úterní parlamentní volby nové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání kandiduje Topolánkovo vedení ODS opět i Petra Žantovského, nejhorší příklad novinářské bezzásadovosti, kariérismu a megalomanství.

Když byla v roce 1984 na přímý pokyn komunistických kulturtrégrù rozehnána celá redakce Melodie a všichni tehdejší externisté odmítli s novým, fízlovským vedením spolupracovat, dvaadvacetiletý Žantovský nám vzkázal (Melodie 3/1985, str. 12): "... ať jste udělal v minulosti cokoliv, budoucnost se bez vás klidnì obejde... Vždycky se totiž najde tucet jiných..." Tucet ne. Našli se tři čtyři včetně Žantovského. Jako čerstvý redaktor Práce pochválil 12. června 1989 Joan Baezovou, která na Bratislavské lyře přivítala Václava Havla. Odvaha Žantovskému nevydržela ani do příštího dne, kdy o vystoupení Baezové napsal pravý opak. Dnes patří k nejdivočejším odpůrcům Havla a Charty 77. Její vznik přirovnává k únoru 1948: taky prý nepřipustila "možnost jiného názoru", taky ji nezajímal "občan, nýbrž jen míra její vlastní moci".
Nikdy jsem nepochopil, jak mohl někoho takového snést ve svém nejbližším okolí Václav Klaus. A oddechl jsem si, když si Žantovského s sebou nevzal na Hrad. Jenomže místopředseda ODS Petr Nečas teď říká, že "rada nemùže uspět, pokud bude složena z úplných nováčků", a požaduje " určitou míru kontinuity". Myslí tím jen kontinuitu úřednickou? Nebo i naprostou věrnost straně? Dal si vůbec někdo z vedení ODS aspoň hodinu práce, aby zjistil, kdo opravdu je Petr Žantovský? Do 29. dubna je ještě čas.

http://www.nacerno.cz/view.php?cisloclanku=2003081010
31. 12. 2013 | 20:55

xxx napsal(a):

Petr Žantovský je neuvěřitelné týtý, srovnatelné pouze s tutanem, Bc. Kakem a Zagorkou. Jeho informační hodnota je záporná.
31. 12. 2013 | 22:06

výsledky práce tzv. Akreditační komise napsal(a):

V Česku zvládne vyšší odbornou školu (VOŠ) i mentálně postižený
http://izeny.eurozpravy.cz/vase-pribehy/32554-zapomente-na-predsudky-vyssi-odbornou-skolu-zvladne-i-mentalne-postizeny/

Soukromé vysoké školy udělují bakalářský titul už i po jednom roce studia
http://zpravy.tiscali.cz/soukrome-vysoke-skoly-udeluji-bakalarsky-titul-uz-i-po-jednom-roce-studia-220501

Konec vysokoškolského snu. Místo do Googlu na recepci
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=794279

Absolventi jsou nepoužitelní. U strojů stojí číšníci, stěžují si firmy
http://ekonomika.idnes.cz/podnikatele-kritizuji-vzdelani-a-pripravu-absolventu-p12-/ekonomika.aspx?c=A131111_113439_ekonomika_fih

Vysokoškoláci budou za několik let brát i dělnické pozice, říká expert na školství
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-61468500-vysokoskolaci-budou-za-nekolik-let-brat-i-delnicke-pozice

Přebytek nekvalitně vzdělaných
http://tomaskrystlik.blogspot.cz/2013/12/prebytek-nekvalitne-vzdelanych.html
31. 12. 2013 | 22:41

Eurofederalista napsal(a):

Spor tento jest jednoduchý:

Soudruzi Bárta (egyptolog) s Žantovským (publicista) jsou klausité. Soudružka Dvořáková (politoložka) je kritička mafiánského kapitalismu.

http://www.klaus.cz/clanky/3478

Bylo jednodušší napadnou komisi a její úhlavní představitelku, než se sebekriticky přiznat k vlastnímu selhání.
31. 12. 2013 | 23:08

K .V napsal(a):

Pořád mně nějak uniká, kdo nám tu tvrdí že Egypťané si sami neumí probádat svoji historii a musí čekat až to přijdou udělat zrovna čecháčci z Prahy. Proč studujeme zrovna egyptologii a ne Kanaejce, Asyřany. Féničany, Čingischána, a stovky jiných kultur.
Myslím že věc je prostá, kdysi před lety měl nějaký čecháček zajímavého koníčka, dokonce s tím udělal úspěch a kamarádíčci na ministerstvu mu za to nechali katedru, kde může bádat , halalaláma patlama patlama i patlama ( kdo viděl film císařův pekař ví). A najednou jsme po cinkání klíči rozvrátili republiku ekonomicky tak že už na podobné věci nemáme peníze, tak se budou muset chytit jiné práce. Jestli je to přínosné, ať si založí podnik egyptologové s.r.o a nahrabou si, závidět jim nebudu, Ale za své prachy parazity byť s ušlechtilým koníčkem živit nechci
01. 01. 2014 | 09:39

Karel napsal(a):

ari
Hezky jste se tady na Silvestra vyzvracel a už poměrně brzo.
P.S. A co byste napsal o snaživých svazácích jako Mejstřík, Bubeník, Benda, Pajerová, Žáček ........
01. 01. 2014 | 11:51

Člen Klubu Pravicových Spozřebitelů napsal(a):

Žák
Příspěvek nicku "výsledky práce tzv. Akreditační komise" nesvědči příliš ve prospěch aktuální AK a zpochybňuje její momentální kvalitu a její momentální stav, tedy i její efektivitu a důvody pro její existenci / v aktuální její podobě/.
Na druhé straně jsme rádi, že i ti , co by jinak a jinde nevystudovali...mají otevřeny dveře k vysokoškolskému vzdělání, to je důkazem, že Akreditačbní komisi jde o tu správnou rovnost /egalité/, jde ji i o fraternité /ruka ruku myje/. To je bezesporu její zásluha.
A že podporují tržnost /kdo na to má, může si po zásluze VŠ titul koupit , je tak odměněn jeho talent - dle toho, jak se osvědčil na trhu/ a tím i růst GDP a tím i agregát vybraných daní a tím i např. veřejné systémy pojištění - tedy znovu onu egalité, toto by nemělo zapadnout , toto je neustále třeba připomínat/.
Z těchto úhlů pohledu jde to velmi záslužné chování, jednou budou lidé na tuto AK velmi a často vzpomínat, zejména ti z nich, co jim takoví VŠ vzdělanci budou šéfovat nebo jim budou vládnout, popř. jim budou dodávat zákony, kterými se lidé budou musit řídit.
01. 01. 2014 | 12:09

Krab napsal(a):

Děs, Žák píše pitomosti a ještě se chlubí že podepsal Chátru 77. Ti žvanilové jsou nepoučitelní, ale také nezničitelní, nedá a nedá se jich zbavit.
Proč napadat akrediteční komisi tak blbě, ŠKOLSTVÍ PLATÍME NAŠIMI DANĚMI, TAK BY TU STÁT MĚL JASNĚ ŘÍKAT CO PLATÍME, jaké odbornosti potřebujeme, a co mají umět.
Chaos vyhovuje jen parazitům.
.
A Egyptologie,? už tu bylo napsáno, jestli je to užitečné, ať se tím uživí za své
01. 01. 2014 | 12:36

evix - nejsem stroj! napsal(a):

K .V napsal(a):
Pořád mně nějak uniká, kdo nám tu tvrdí že Egypťané si sami neumí probádat svoji historii a musí čekat až to přijdou udělat zrovna čecháčci z Prahy. Proč studujeme zrovna egyptologii a ne Kanaejce, Asyřany. Féničany, Čingischána, a stovky jiných kultur.
----------------------------
Přesně, palec na horu...
----------------------------
Karel napsal(a):
ari
Hezky jste se tady na Silvestra vyzvracel a už poměrně brzo.
P.S. A co byste napsal o snaživých svazácích jako Mejstřík, Bubeník, Benda, Pajerová, Žáček ........
----------------------------
Napsal jse to perfektně, tohle podepíšu!
Být o deset let mladší, mám výšku taky, jelikož jsem si nebyla jistá, že za komoušů VŠ udělám, mám dvě maturity :-(
Když, ale čtu to co napsal Ari, lituji dnes svého rozhodnutí, když TOHLE VŠ udělá, udělá to každý....
01. 01. 2014 | 12:40

lser napsal(a):

Doufám, že v Egyptě nemají stejné problémy s čechistologií.
01. 01. 2014 | 12:50

Dr. No napsal(a):

To Eurofederalista: To, že jsou naši egyptologové světová třída je nezávislé na jejich politickém přesvědčení a příslušenství k některému pražskému debatnímu klubu. A, jelikož je znám, mohu jejich politickou nestrannost vyloučit. Oni toho totiž četli ... Proti starému Egyptu jsou naše drobné intriky dětské hry.

To V.K. a evix: Egyptologie je světová vědní disciplína. Něco jako teoretická fyzika. A správně jste zaznamenali, že to je jedna z posledních humanitních disciplín, v nichž máme slušnou světovou úroveň (možná poslední). Můžeme se jí vzdát a tím pošleme všechny naše humanitní vědy definitivně do propadliště dějin. Tedy, ehm, jestli mi rozumíte.

To Žák: Viz výše - to, že paní Dvořáková dostala medaili Charty 77 vypovídá o špatném fungování výběrové komise. Udělení takové medaile neznamená zároveň udělení patentu na rozum. Nebo ano? Možná jsem si špatně přečetl statut ceny ....
01. 01. 2014 | 15:07

Svědek V.K. napsal(a):

"... A, jelikož je znám, mohu jejich politickou nestrannost vyloučit ..."

Dr. No,
nechtěl jste náhodou konstatovat opak? :)

Navrhuji tato slova: "Mohu se za jejich politickou nestrannost zaručit." popř.: "Mohu vyloučit, že by se politicky angažovali."

Dr. No,
byl jsem svědkem toho, že se dr. Bárta hlásil k politickému odkazu Václava Klause, zřejmě pln naděje, že mu toto spojenectví s ekonomisty přinese žádoucí granty.
01. 01. 2014 | 16:22

Dr. No napsal(a):

to Svědek V.K.

jj, nějak jsem to nedoeditoval. :-(

Bárta nejsou všichni egyptologové, ale o tom, jak obcházejí všechna ministerstva, dobře vím. Myslím, že v tom jsou nestranní, slibují jak prezidentovi, tak předsedovi senátu. :-) (Teď je neomlouvám, ale pokračuji ve výkladu) Ono být v Česku vědecky (ostatně i jinak) kvalitní je docela zoufalství. Protože jakýkoliv kvalitní produkt chce čas a tudíž je drahý. Kafemlejnek nevyrostl ze vzduchu, je to reflexe společenského vývoje. Vedl k tomu, že ze světové vědy, která už tak tenduje k průměru a masové produkci, vybereme ještě to horší. V kombinaci s tím, jak velký vliv má neuniverzitní výzkum, kde není ani zpětná vazba prostřednictvím studentů, můžeme se dočkat lecčeho. Ostatně případ Bezouška se dostal na výborné druhé místo v Top 10 retractions of the year podle časopisu The Scientist.
01. 01. 2014 | 17:21

Krab napsal(a):

Kolik nám ta egyptologie vydělala do státního rozpočtu??
A nemohli bychom místo nich vyvážet politology, těch máme docela hodně.
02. 01. 2014 | 09:39

pavel v napsal(a):

Kdo byl po roce 1968 členem v KSČ, byl prospěchář. Platí to i pro Vladimíru Dvořákovou. Nepochybuji, že jde o velmi pilnou a vzdělanou paní. Co je to však platné, když není současně i důvěryhodná? Důvěryhodnost stojí na žebříčku hodnot nesrovnatelně výše, než odbornost.

Nejsem žádný primitivní antikomunista. V životě jsem udělal mnoho chyb a nežádám tedy po druhých, aby byli dokonalí. Bylo by správné udělat tlustou čáru za minulostí? Jsem pro, ale až poté, co bývalí komunisté napraví křivdy, které spáchali. Křivdu spáchali i tím, že podporovali režim, který utlačoval občany.

Jednou jsem v rozhlase slyšel výpověď velmi starého pána, který pocházel z chudých poměrů. Stal se komunistou a dostal se ve stranickém žebříčku dosti vysoko. Litoval, že uvěřil utopistické ideologii, která přinesla tolik bezpráví. Nikdy více jsem se s něčím podobným nesetkal. Když jsem o těch křivdách mluvil s komunisty, které jsem znal, nečastěji jsem se dověděl, že křivda k politice patří (že církev ve středověku taky křivdila). Jak důvěřovat lidem, kteří se řídí zásadou: "Když se kácí les, létají třísky"?
02. 01. 2014 | 13:26

scientist napsal(a):

pane Žák, dost pochybuju, že i vzdělanější český čtenář ví, kdo to byl prof. Ernst Gellner...
02. 01. 2014 | 15:04

Krab napsal(a):

Pavle V- vám z toho hurá antikomunismu už hodně jebe.
Vy jste se posledních 24let nedíval kolem sebe a nic jste nepochopil???
Myslím že mnohem hůý než proč byl někdo v KSČ budeme jednou dalším generacím vysvětlovat proč jsme naši republiku tak zdevastovali a rozkradli po r 1989
02. 01. 2014 | 15:17

pavel v napsal(a):

Krab
Zažil jsem tzv. reálný socialismus i "posledních 24 let", tak mohu srovnávat. Vidím narvané supermarkety a neomezený výběr zboží. Vidím národ, který ročně prosází cca 90 miliard, prochlastá cca 70 a prokouří cca 50 miliard. Komunisté nedokázali vyrobit ani rifle.
Po roce 89 nebylo co rozkrást. Vybavení továren i zemědělství bylo zaostalé. Stejně i výrobky. To, co představuje skutečnou hodnotu, know-how, se v tomto státě téměř nevyskytovalo.
Jediné, co máme, jsou tzv. "zlaté české ručičky". V tomto směru nás, žel, předhánějí Číňané.
02. 01. 2014 | 18:23

K.V napsal(a):

PAVLE, VY JSTE NĚJAK DUŠEVNĚ USTRNUL. I vaši vůdci už přiznali to co se okecat nedá. Už Havel Ruzyně přiznával že všude vládne blbá nálada, i Klaus opakovaně přiznává že se to nepovedlo a naše země nevzkvétá, i Kalousek musí přiznat že jen rostou děsivé dluhy a země upadá, museli jsme devalvovat měnu.
Nezlobte se, ale pokud nejste parazit a kriminálník, kterému je vše jedno, ať země chcípne, hlavně když vy nemusíte makat.
Pokud nejste úchylný masochista který se raduje jak vše padá do rozvratu
pak to bohužčel lze vysvětlit jen duševní neschopností pochopit realitu
03. 01. 2014 | 08:59

definitivní a závazný závěr diskuze napsal(a):

Všechno vzkvétá.
04. 01. 2014 | 11:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy